Redakcja Teleskopu 
TVP S.A. oddz. w Poznaniu 
ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań 
tel. 061 8506 491 
fax 061 8506 490 
teleskop@tvp.pl
www.teleskop.poznan.tvp.pl
Informacje kontaktowe dot. redakcji "Polski Głosu Wielkopolskiego". 
Redakcja 

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań, 
tel. 061 86-94-100, 
fax 061 860-61-15, 
e-mail: redakcja@glos.com 

Redaktor naczelny Polska Głos Wielkopolski 
Adam Pawłowski 
a.pawlowski@glos.com tel. +61 860-60-70. 

Zastępca redaktora naczelnego 
Kamila Placko-Wozińska 
k.placko@glos.com tel. +61 860-60-70, 

Zastępca redaktora naczelnego 
Leszek Waligóra 
l.waligora@glos.com tel. +61 860-60-70. 

Sekretarz redakcji 
Krzysztof Smura 
k.smura@glos.com tel. +61 860-60-02. 

Zastępca sekretarza redakcji 
Leszek Gracz 
l.gracz@glos.com tel. +61 869-41-05 


Działy 

Wydarzenia 
Rafał Cieśla 
r.ciesla@glos.com tel. +61 860-60-23 

Poznań 
Piotr Talaga 
p.talaga@glos.com tel. +61 869-41-19 

Opinie i magazyny 
Sławomir Kmiecik 
s.kmiecik@glos.com tel. +61 869-42-42 

Kultura 
Marcin Kostaszuk 
m.kostaszuk@glos.com tel. +61 869-41-28 

Sport 
Marek Lubawiński 
m.lubawinski@glos.com tel. +61 869-42-36 

Internet 
Grzegorz Szkiłądź 
szki@glos.com tel. +61 8606016 

Tygodniki 
Jerzy Nowakowski 
j.nowakowski@glos.com tel. +61 860-60-13 

Poradniki i Dodatki 
Katarzyna Wozińska 
k.wozinska@glos.com tel +61 869-41-70 

Łączność z czytelnikami 
Milena Kochanowska 
m.kochanowska@glos.com tel. +61 860-60-01 

Graficzny 
Dorota Kalińska-Łuczak 
d.luczak@glos.com +61 860-60-36 

Foto 
Grzegorz Dembiński 
g.dembinski@glos.com tel. +61 860-60-05 
Wydawca dzienników: "Rzeczpospolita", Gazeta Giełdy "Parkiet",
"Życie Warszawy"
Prosta Office Center
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
NIP.: 522-010-36-73
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy
Numer KRS 0000134482
Kapitał Zakładowy: 8.740.000,00 PLN


Tel. (+48 22) 46-30 + numer wewnętrzny - automatyczna centrala telefoniczna
Tel. (+48 22) 628-34-01 do 9 - łączenie przez telefonistkę
Faks (+48 22) 628-05-88 lub 653-00

mailto:m.pryslopski@rp.pl
mailto:m.karpinski@rp.pl
mailto:r.wrobel@rp.pl
mailto:u.kifer@rp.pl
mailto:k.jedrzejewska@rp.pl
mailto:robert.jakubowski@parkiet.com


Tygodnik „Przekrój”
Założył w roku 1945 w Krakowie Marian Eile

Adres redakcji: ul. Nowogrodzka 47a, IV p., 00-695 Warszawa
Telefon: (22) 525 99 33
Faks: (22) 525 99 88
E-mail: redakcja(at)przekroj.pl
lub imie.nazwisko(at)przekroj.pl 

REDAKTOR NACZELNA: 
Katarzyna Janowska


ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO: 
Bartek Chaciński

Juliusz Urbanowicz

PROJEKT GRAFICZNY: 
Marek Knap
DYREKTOR ARTYSTYCZNY: 
Anna Myśluk
DYREKTOR MARKETINGU I PROMOCJI
Agata Stremecka
SEKRETARZE REDAKCJI:
Magda Gędziorowska, Marcin Pieszczyk

KULTURA: kultura(at)przekroj.pl
Małgorzata Sadowska (szef), Marcin Sendecki (zastępca szefa), Tadeusz Nyczek, Karolina Pasternak, stale współpracują: Jarek Szubrycht, Mariusz Herma, Łukasz Drewniak, Jacek Sieradzki, Bartek Winczewski, Marcel Andino Velez, Sebastian Frąckiewicz, Ola Salwa
KRAJ: kraj(at)przekroj.pl
Krzysztof Szczepaniak, Paweł Wieczorek, 

Agnieszka Fiedorowicz, , Aleksandra Pawlicka, Igor Ryciak, Anna Szulc, stale współpracuje: Piotr Najsztub
ZAGRANICA: zagranica(at)przekroj.pl
Rafał Kostrzyński (szef), Joanna Woźniczko-Czeczott, Maciej Jarkowiec
CYWILIZACJA:
Olga Woźniak (szef), Milena Rachid Chehab, Piotr Stanisławski, stale współpracują: Piotr Kossobudzki, Irena Cieślińska

ROZMAITOŚCI, KRZYŻÓWKI:
Marcin Pieszczyk

INTERNET
Marcin Cichoński

PRACOWNIA GRAFICZNA:
 Władyslaw Buchner, Małgorzata Kloszewska, Adam Szymański, Krzysztof Zakrzewski, 

PAN OD RYSUNKÓW: 
Jacek Ziemiński

FOTOEDYCJA:
Marcin Kapica (szef), Anna Bajorek, Bogdan Krężel, Olga Pilśniak, Marek Szczepański, stale współpacują: Tomasz Kniołek, Kuba Dąbrowski, Marcin Zegarek 

KOREKTA: 
Tatiana Hardej

ARCHIWUM: 
Dominika Bok

REDAKTOR TECHNICZNY: 
Alan Jawor

SEKRETARIAT:
Anna GrzywaczBIURO REKLAMY PRZEKROJU:
Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 
fax (22) 52 59 933
 
Grzegorz Wilczek 
grzegorz.wilczek@przekroj.pl
Tel. 22 525 99 17 

Małgorzata Skorupa
malgorzata.skorupa@przekroj.pl
Tel. 22 525 99 18
 
Grzegorz Makowski 
grzegorz.makowski@przekroj.pl
Tel. 22 525 99 16
Agnieszka Marcisz 
- ogłoszenia modułowe -
Agnieszka.Marcisz@przekroj.pl
Tel. 22 525 99 15Dział sprzedaży INTERNET Gazeta.pl 

00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
tel. (0-22) 555 44 44
faks (0-22) 555 48 70
sprzedaz@agora.pl 

Pomoc Gazeta.pl 

00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
pomoc@agora.pl 

Centrum prasowe portalu Gazeta.pl 

00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
press.gazeta.pl 

Dyrekcja portalu Gazeta.pl 

00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
dyrekcja_portalu@agora.pl 

Redakcja portalu Gazeta.pl 

00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
redakcja_portalu@agora.pl 

Uwagi techniczne dotyczące portalu Gazeta.pl 

00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
pomoc@agora.pl 

Patronaty portalu Gazeta.pl 

00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
patronaty@agora.pl
pomoc@gazeta.pl

TYGODNIK ANGORA - Przegląd prasy krajowej i światowej
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 94
tel. +48 42 632-61-79, fax. +48 42 632-07-67
redakcja: redakcja@angora.com.pl
Zespół BiznesPolska

Główne Biuro w Warszawie:

BiznesPolska Media sp. z o.o.
ul. Św. Bonifacego 92 lok. 13, 02-920 Warszawa
tel.: (22) 651 98 55
fax.: (22) 842 00 21
Zarząd
Thom Barnhardt
prezes
tel.:(22) 642 14 81
e-mail: barnhardt(at)biznespolska.pl

BP website
Leon Paczyński
redaktor: przegląd prasy
e-mail: lpaczynski(at)biznespolska.pl

Monika Tutak-Rutkowska
specjalista ds. contentu
- Baza KRS
e-mail: mtutakrutkowska(at)biznespolska.pl

Magdalena Adamczyk
Project Executive
- Prenumerata
- Komunikaty prasowe
- BizBaza
- Baza firm
- Kalendarium
tel.:(22) 642 14 62
e-mail: madamczyk(at)biznespolska.pl


Produkcja
Sławomir Parfianowicz
Projekt graficzny i DTP
e-mail: produkcja(at)biznespolska.pl

Reklama i marketing
Agnieszka Sawka
advertising executive
tel.:(22) 651 98 57
e-mail: asawka(at)biznespolska.pl

Justyna Zdunek
internet sales
tel.:(22) 651 98 55
e-mail: jzdunek(at)biznespolska.pl

IT
Tomasz Wiecha
administrator IT, programista php
tel.:(22) 651 98 56
e-mail: twiecha(at)biznespolska.pl


	REDAKTOR NACZELNY
Piotr Legutko
tel. 012-619-92-55 
piotr.legutko@dziennik.krakow.pl

________________________________________
 	I ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO 
SEKRETARZ REDAKCJI
Marcin Baran
tel. 012-619-92-78
marcin.baran@dziennik.krakow.pl

________________________________________
 	II ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Maciej Kwaśniewski
tel. 012-619-93-76
maciej.kwasniewski@dziennik.krakow.pl

________________________________________
 	ZASTĘPCA SEKRETARZA REDAKCJI
Andrzej Kozioł
 
tel. 012-619-92-64 
akoziol@dziennik.krakow.pl

REDAKTORZY WYDANIA
 	Marek Lovell

tel. 012-619-92-50
mlovell@dziennik.krakow.pl

 	 
 	Marek Długopolski

tel. 012-619-92-50
mdlugopo@dziennik.krakow.pl 

 	 
 	Andrzej Patuła

tel. 012-619-92-78
apatula@dziennik.krakow.pl

 	 
 	Włodzimierz Jurasz

tel. 012-619-92-78
wlodzimierz.jurasz@dziennik.krakow.pl

Redaktorzy odpowiedzialni za pracę działów
 	Marek Halberda

Dział Informacji

tel. 012-619-92-55
informacja@dziennik.krakow.pl

 	 
 	Wacław Krupiński

Dział Kultury

tel. 012-619-91-27
kultura@dziennik.krakow.pl

 	 
 	Maciej Kwaśniewski

Dział Metropolitalny

tel. 012-619-92-26
miasto@dziennik.krakow.pl

 	 
 	 
 	Janusz Święs

Zastępca kierownika działu
Dział Redakcja - dział metropolitalny

tel. 012-61-99-260
janusz.swies@dziennik.krakow.pl

 	 
 	 
 	Remigiusz Półtorak

Powiaty

tel. 012-619-92-43
rpoltora@dziennik.krakow.pl

 	 
 	Krzysztof Kawa

Dział Sportowy

tel. 012-619-91-72
sport@dziennik.krakow.pl

 	 
 	Anna Sibistowicz

Dział Dodatków

tel. 012-619-92-41 
asibisto@dziennik.krakow.p


Rzecznik Prasowy TVP
Stanisław Wojtera
tel. 547 65 50
stanisław.wojtera@tvp.pl
e-mail: rzecznik.tvp@tvp.pl

Iwona Poznerowicz + 48 22 547 87 69, fax. + 48 22 547 83 75, e-mail: iwona.poznerowicz@tvp.pl
Express Media Sp. z o.o.
ul. Warszawska 13
85-058 Bydgoszcz
Sekretariat redakcji 
tel. (052) 322-26-15
fax (052) 322-33-89
e-mail: redakcja@express.bydgoski.pl 
 
prezes zarządu
dr Tomasz Wojciekiewicz
tel. (052) 32-26-201
zarzad@express.bydgoski.pl
 
redaktor naczelny
Artur Szczepański
tel. (052) 32-60-729
a.szczepanski@express.bydgoski.pl
 
z-ca redaktora naczelnego
Express Inowrocławski
kierownik:
Andrzej Suliński
ul. Królowej Jadwigi 42
88-100 Inowrocław
tel. (052) 355-16-51, fax (052) 355-16-53
e-mail: a.sulinski@express.bydgoski.pl

Biuro ogłoszeń: 
tel. (052) 355-16-51, 
(052) 355-16-52, 
e-mail: reklamaino@express.bydgoski.pl 
Express Świecie
Marek Wojciekiewicz
ul. 10 Lutego 14
86-100 Świecie

Sekretariat redakcji: tel. (052) 33-14-490,
e-mail: swiecie@express.bydgoski.pl

Biuro ogłoszeń: tel. (052) 33-14-590
Express Żniński
Maria Warda
ul. 700-lecia 26A
88-400 Żnin
tel. (052) 303-45-60, (052) 303-22-47
e-mail: exznin@express.bydgoski.pl

Biuro reklam i ogłoszeń czynne od 8.00 do 16.00,
tel./fax (052) 303-22-47 
Express Nakielski
Paweł Antonkiewicz
Kontakt – Redakcja Gazety Olsztyńskiej
REKLAMY
Freshoffer - Promocje w zasięgu wzroku!
Najlepsze promocje oraz najtańsze w mieście Olsztyn produkty i usługi w katalogu promocji.
WMarket - Twój sklep internetowy
Profesjonalne oprogramowanie obsługujące sklepy internetowe.
Nowy portal dla rodziców
Porady, opinie, rozmowy. Wszystko o naszych maluszkach. Sprawdź nowy portal dla rodziców
dodaj swoją reklamę
Edytor Sp. z o.o.
ul. Tracka 5
10-364 Olsztyn
tel. centrali – tel. 089 539 77 00

NIP 729-198-10-28, 
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych.

Redakcja internetowa:
tel. 089 539 75 20

Masz informację, problem albo chcesz się czymś pochwalić napisz do nas: 
mail: internet@gazetaolsztynska.pl 
GG 3654944 


Redaktor naczelny

• Ewa Bartnikowska - mail: e.bartnikowska@gazetaolsztynska.pl 

Redaktorzy wydania internetowego: 

• Agnieszka Niebojewska - mail: a.niebojewska@gazetaolsztynska.pl
• Monika Nowakowska - mail: m.nowakowska@gazetaolsztynska.pl
• Paulina Lipka - mail: p.lipka@gazetaolsztynska.pl
• Emil Marecki - mail: e.marecki@gazetaolsztynska.pl

Redakcja - Działy:
• Miejski Olsztyn – tel. 089 539 76 40
• Prenumerata – tel. 089 76 63
• Foto – tel. 089 539 76 00
• Dodatki - tel. 089 539 75 75
• Sport - tel. 089 539 75 50, 089 539 75 20
sport@gazetaolsztynska.pl
sport@wm.pl
GG 10058814 


• Dział Sprzedaży Reklam w Olsztynie – tel. 089 539 74 41
mail: reklama@gazetaolsztynska.pl

Kontakt:

e-mail: sekretariat@gazetapolska.pl
Redakcja Gazety Polskiej
ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa
tel./fax: 022 8257294
tel.: 022 8251225, 022 8251638 

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp z o.o.
Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa
tel./fax: 022 8251225
tel.: 022 8251638 

Marketing i reklama:
Anita Czerwińska 
tel: +48 608-283-198 


Redakcja GAZETY POLSKIEJ


Adres:
ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa
tel. 022 825 16 38, tel./faks 022 825 12 25

E-mail: 
redakcja@gazetapolska.pl,
sekretariat@gazetapolska.pl (sekretariat redaktora naczelnego), 
teksty@gazetapolska.pl (dla tekstów niezamawianych), 
listy@gazetapolska.plPoznaj zespół Gazety Pomorskiej
Media Regionalne
II Oddział w Bydgoszczy
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
NIP: 554-02-40-555
Konto: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 47 1880 0009 0000 0011 0121 0001

siedziba i adres korespondencyjny:

Gazeta Pomorska
ul. Zamoyskiego 2
85-063 Bydgoszcz

tel. 052 32 63 100
fax 052 322 15 42
fax 052 322 10 31

www www.pomorska.pl
e-mail: gp.redakcja@gpmedia.pl 
Dyrektor II Oddziału w Bydgoszczy 
tel.: 52 32 63 111, e-mail: marek.ciesielski@pomorska.pl
•	Marek Ciesielski
Redaktor naczelny 
tel.: 52 32-63-164, e-mail: wojciech.potocki@pomorska.pl
•	Wojciech Potocki
Zastępca redaktora naczelnego 
tel.: 52 32-63-168, e-mail: alicja.polewska@pomorska.pl
•	Alicja Polewska
Sekretarze-wydawcy 
tel.: 52 32 63 176
•	Ryszard Buczek - sekretarz wydań terenowych 
•	Beata Busz - wydawca 
•	Alicja Domachowska - wydawca 
•	Zbigniew Gulewicz 
•	Jolanta Zielazna - wydawca
Gazeta w Internecie 
tel.: 52 32-63-187, 173, 128, e-mail: online@pomorska.pl
•	Karolina Kucharuk - kierownik działu on-line 
•	Magdalena Walczak-Grudzka - z-ca kierownika, redaktor on-line 
•	Katarzyna Chamier-Gliszczyńska - redaktor on-line 
•	Witold Opic - redaktor on-line 
•	Sylwia Sitka - redaktor on-line w Bydgoszczy 
•	Paulina Liczmańska - redaktor on-line w Toruniu; Gra.pl 
•	Lidia Skrzyniecka - redaktor on-line w Toruniu 
•	Adrianna Sulska - współpracownik 
•	Aleksandra Mokrzycka - współpracownik 
•	Michał Młodzikowski - redaktor online, MM Bydgoszcz, Gra.pl 
•	Jakub Stykowski - współpracownik - sekcja sport 
•	Przemysław Nejman - współpracownik - forum 
•	Ewa Stołowska - redaktor, wydawca MM Bydgoszcz 
•	Marta Czarnecka - współpracownik - MM Bydgoszcz
Dział gospodarka 
tel.: 52 32-63-132
•	Lucyna Talaśka-Klich - kierownik działu 
•	Agnieszka Domka-Rybka - dziennikarz 
•	Marek Weckwerth - dziennikarz 
•	Agnieszka Wirkus - dziennikarz
Dział społeczny 
tel.: 52 32-63-140
•	Jacek Deptuła - kierownik działu 
•	Joanna Grzegorzewska - dziennikarz 
•	Dariusz Knapik - dziennikarz 
•	Roman Laudański - dziennikarz 
•	Wojciech Mąka - dziennikarz 
•	Hanna Sowińska - dziennikarz 
•	Adam Willma - dziennikarz 
•	Michał Żurowski - dziennikarz
Dział porad prawnych i interwencji 
tel.: 52 32 63 215
•	Małgorzata Wąsacz - kierownik działu 
•	Ewa Abramczyk-Boguszewska - dziennikarz 
•	Ewa Brzozowska-Kowalka - prawnik
Dział miejski - bydgoski 
tel.: 52 32 63 286, e-mail: dzial.miejski@pomorska.pl
•	Agata Kozicka - dzienikarz 
•	Maciej Czerniak - dziennikarz 
•	Bogdan Dondajewski - dziennikarz 
•	Dominika Kiss-Orska - dziennikarka 
•	Adam Lewandowski - oddział Koronowo - dziennikarz 
•	Waldemar Lewandowski - kierownik działu 
•	Maciej Myga - dziennikarz 
•	Anna Nowicka - dziennikarz 
•	Marta Pieszczyńska - dziennikarz 
•	Maja Stankiewicz - oddział Nakło - dziennikarz 
•	Anna Stasiewicz-Mąka - z-ca kierownika działu 
•	Rafał Wolny - dziennikarz
Dział sportowy 
tel.: 52 32-63-195
•	Tomasz Malinowski - kierownik działu 
•	Maciej Drabikowski - dziennikarz 
•	Jacek Drozdowski - dziennikarz 
•	Tomasz Froehlke - dziennikarz 
•	Marcin Gołembiewski - dziennikarz 
•	Dariusz Knopik - dziennikarz 
•	Joachim Przybył - dziennikarz 
•	Adam Szczęśniak - z-ca kierownika 
•	Magdalena Zimna - dziennikarz
Depesze 
tel.: 52 32 63 288, e-mail: sekretariat.redakcji@pomorska.pl
•	Tomasz Dereszyński - redaktor depeszowy 
•	Marcin Kozłowski - redaktor depeszowy
Dział Infografiki 
tel.: 52 32 63 148
•	Jerzy Chamier-Gliszczyński - kierownik działu 
•	Radosław Fonferek - grafik, fotoreporter 
•	Andrzej Klimecki - grafik 
•	Andrzej Skrabulski - grafik 
•	Monika Wieczorkowska - grafik 
•	Grzegorz Zieliński - fotoedytor, grafik 
•	Jerzy Zieliński - fotoedytor, grafik
Fotoreporterzy 
tel.: 52 32-63-160, e-mail: gp.red-foto@pomorska.pl
•	Jarosław Pruss - fotoreporter 
•	Tomasz Czachorowski - fotoreporter 
•	Lech Kamiński - fotoreporter w Toruniu 
•	Tytus Żmijewski - fotoreporter
Oddział Świecie, ul. Wojska Polskiego 91 
tel.: 52 331 43 50, fax: 52 331 43 50, e-mail: redakcja.swiecie@pomorska.pl
•	Agnieszka Romanowicz
Oddział Chełmno 
tel.: 0 697 770 268, 56 68 63 291, e-mail: redakcja.chelmno@pomorska.pl
•	Monika Smól
Oddział Chojnice, ul. Młodzieżowa 35 
tel.: 52 396 69 30, fax: 52 396 69 49, e-mail: redakcja.chojnice@pomorska.pl
•	Maria Eichler
Oddział Ciechocinek, ul. Narutowicza 25 
tel.: 54 283 70 86, fax: 54 283 70 87, e-mail: redakcja.ciechocinek@pomorska.pl
•	Mariusz Strzelecki
Oddział Grudziądz, ul. Rynek 3/5 
tel.: 56 451 19 20, fax: 56 461 14 78, e-mail: redakcja.grudziadz@pomorska.pl
•	Daniel Dreyer
Oddział Inowrocław, ul. Roosevelta 15 
tel.: 52 357 22 33, fax: 52 357 32 36, e-mail: redakcja.inowroclaw@pomorska.pl
•	Zbigniew Politowski
Oddział Rypin 
tel.: 56 61 999 10, fax: 56 61 999 20, e-mail: redakcja.rypin@pomorska.pl
•	Adrianna Błaszkiewicz
Oddział Toruń ul. Świętego Jakuba 13 
tel.: 56 61 999 10, fax: 56 61 999 20, e-mail: redakcja.torun@pomorska.pl
•	Karina Obara - kierownik 
•	Łukasz Fijałkowski - dziennikarz 
•	Katarzyna Fus - dziennikarz 
•	Wojciech Giedrys - dziennikarz 
•	Magdalena Janowska - dziennikarz 
•	Paweł Marwitz - dziennikarz 
•	Kamila Mróz - dziennikarz
Oddział Włocławek, ul. Żabia 29 
tel.: 54 232 22 22, fax: 54 231 15 28, e-mail: redakcja.wloclawek@pomorska.pl
•	Karol Poliński
Oddział Żnin, ul. 700-lecia 34 
tel.: 52 303 12 15, fax: 52 303 12 15, e-mail: redakcja.znin@pomorska.pl
•	Iwona Woźniak


Gazeta Prawna

Redaktor naczelny
•	 
Michał Kobosko
redaktor naczelny
tel. (0-prefix-22) 531 48 00
e-mail:michal.kobosko@infor.pl
•	 
Zbigniew Biskupski
I zastępca redaktora naczelnego
tel. (0-prefix-22) 530 40 99
e-mail:zbigniew.biskupski@infor.pl
•	 
Krzysztof Bień
zastępca redaktora naczelnego
tel. (0-prefix-22) 530 42 30
e-mail:krzysztof.bien@infor.pl
•	 
Marek Kutarba
zastępca redaktora naczelnego
tel. (0-prefix-22) 530 40 23
e-mail:marek.kutarba@infor.pl
•	 
Małgorzata Jankowska
zastępca redaktora naczelnego
tel. (0-prefix-22) 530 42 48
e-mail:malgorzata.jankowska@infor.pl
REDAKCJA
 	 
 
 	 
   jest ogólnopolską gazetą codzienną. 
Podejmujemy tematykę dotyczącą życia społecznego, kulturalnego, politycznego i religijnego. 
Propagujemy wartości chrześcijańskie oraz wielowiekową tradycję i kulturę polską. 
Przekazujemy informacje, o których inne media milczą. 
Tłumaczymy mechanizmy, które inni ukrywają. 
Przez ponad dziesięć lat dochowaliśmy się rzeszy wiernych Czytelników, których głosowi oddajemy stale nasze łamy. 

"Nasz Dziennik" to informacje, komentarze, felietony: 
•	o Polsce i Polakach 
•	o kraju i świecie 
•	o rodzinie i Ojczyźnie 
•	o religii i Kościele 
•	o patriotyzmie i polityce 
•	o gospodarce i ekonomii 
•	o problemach wsi i rolnictwa 
•	o szkole i wychowaniu 
•	o kulturze i sztuce 
•	o mediach i manipulacjach. 
Redaktor Naczelny: Ewa Sołowiej
Wydawca: "Spes" Spółka z o.o. 

Kontakt z nami:
 redakcja@naszdziennik.pl
 
 kraj@naszdziennik.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres redakcji:
ul. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
tel. (0-22) 515 77 77
fax. (0-22) 515 77 78 


NIE

Adres redakcji i wydawcy:
Wydawca: "URMA" Sp. z o.o. 
00-789 Warszawa, ul. Słoneczna 25, 
tel.: 0-22 848-84-48, 0-22 848-44-20, 0-22 848-96-68; 
tel./fax 0-22 849-72-47 i 0-22 849-72-58;
Dział handlowy: 0-22 849-59-38. 
Współpraca: "Daniszewska i córka s.c."

e-mail: nie@redakcja.nie.com.pl;
SMS - skrzynka 7168.
http://www.nie.com.pl
Druk:
Drukarnia Prasowa S.A., Łódź
e-mail: sekretariat@dpsa.com.pl
Prenumerata krajowa:
Placówki terenowe poczty i "RUCH" S.A. Opłat należy dokonać do 5 dnia miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty.
tel.: 532-88-16, 532-88-19, 532-87-31 infolinia 0-800-1200-29.
W Internecie http://www.prenumerata.ruch.com.pl

________________________________________
redaktor naczelny
 Jerzy Urban
zastępcy red. nacz.
 Przemysław Ćwikliński
 Andrzej Rozenek
sekretarz redakcji
 Anna Hawrylecka
dziennikarze
 Malina Błańska
 Mateusz Cieślak
 Małgorzata Daniszewska
 Bożena Dunat
 Robert Jaruga
 Iza Kosmala
 Waldemar Kuchanny
 Michał Marszał
 Maciej Mikołajczyk
 Andrzej Sikorski
 Maciej Wiśniowski
 Agnieszka Wołk - Łaniewska
 Dorota Zielińska
operatorzy DTP
 Krzysztof Olejnik
strona internetowa
projekt graficzny MentalPorn

Nowości
ul. Podmurna 31
87-100 Toruń
Sekretariat redakcji 
tel. (056) 611-81-00
fax (056) 611-81-99
e-mail: redakcja@nowosci.com.pl 
 
prezes zarządu
dr Tomasz Wojciekiewicz
tel. (052) 32-26-201
zarzad@nowosci.com.pl
 
redaktor naczelny
Artur Szczepański
tel. (056) 611-81-01
artur.szczepanski@nowosci.com.pl
 
z-ca redaktora naczelnego
Mariusz Załuski
tel. (056) 611-81-29
mariusz.zaluski@nowosci.com.pl
Newsroom
wydawcy: 
Lucyna Budniewska - tel. (056) 611-81-17
Ryszard Warta - tel. (056) 611-81-82

koordynator wydań lokalnych:
Jarosław Kubiak - tel. (052) 32-60-716

magazyn:
Barbara Jadzińska-Zgubieńska 
- tel. (052) 32-60-725
Grzegorz Kończewski - tel. (052) 32-60-750
Redakcja Regionalna w Toruniu
Kierownik: Marek Nienartowicz 
- tel. (056) 611-81-14
Z-ca kierownika: Justyna Wojciechowska-Narloch 
- tel. (056) 611-81-08
Dział Sportowy
•	Piotr Bednarczyk - tel. (056) 611-81-18 
•	Radosław Kowalski - tel. (056) 611-81-20 
•	Krystian Góralski - tel. (056) 611-81-69 
•	Sławomir Pawenta - tel. (056) 611-81-19 
•	Dariusz Łopatka - tel. (056) 611-81-19 
•	e-mail: sport@nowosci.com.pl 
Dział Publicystyki
•	Jacek Kiełpiński - tel. (056) 611-81-21 
•	Adam Luks - tel. (056) 611-81-93 
•	Małgorzata Oberlan - tel. (056) 611-81-58 

________________________________________
Oddziały redakcji
Nowości Brodnickie
Paweł Kędzia
ul. Przykop 49
tel./fax (056) 498-46-36, tel. (056) 498-48-04
e-mail: brodnica@nowosci.com.pl

Biuro ogłoszeń czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 
Nowości Grudziądzkie
kierownik:
Anita Etter
ul. Wybickiego 38
tel/fax (056) 46-59-265
e-mail: grudziadz@nowosci.com.pl 
Nowości Włocławskie
kierownik:
Grażyna Sobczak
Redakcja i Biuro ogłoszeń:
pl. Wolności 1
tel. (054) 231-26-76, fax (054) 231-03-13
e-mail: wloclawek@nowosci.com.pl tel.: (022) 46 30 600
fax: (022) 46 30 510

redakcja@parkiet.com


dr inż. Piotr Kaczmarek 

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej 
Politechnika Poznańska 
ul.Piotrowo 3a 
60-965 Poznań 

tel. +48616652886 
fax. +48626652563 
e-mail: Piotr.Kaczmarekcie.put.poznan.pl 
 

Towarzystwo Wydawnicze i Literackie Sp. z o.o 
ul. Szara 10A, 00-420 Warszawa

Adres redakcji: 

00-420 Warszawa, ul. Szara 10A
Telefony: 022-635-84-10, 022-635-84-12, 022-635-84-17 
tel./fax: 022-635-62-85 
Poczta elektroniczna e-mail:
przeglad@przeglad-tygodnik.pl


Redaguje kolegium:
Redaktor naczelny: 	
Jerzy Domański 	 
Zastępca redaktora naczelnego: 	
Sekretarz redakcji - Paweł Dybicz 	 
Zastępcy redaktora naczelnego: 	
Andrzej Dryszel 	 
Robert Walenciak 	 
	
Sekretariat redakcji 	
Sekretarz redakcji - Joanna Wielgat 	 
	
Zastępcy sekretarza redakcji 	
Agata Gogołkiewicz 	 
Aleksandra Pańko 	  davido.extraxim@gmail.com