Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia Encik Madzrib bin Ibrahim Jusa C (M) 03-8888 8761
2 Kementerian Dalam Negeri Y.Bhg Dato' Md Nor bin Hashim 03-8886 8080 03-8888 8814
3 Encik Mohd Zubir bin Abdul Ghani Jusa C 03-8886 3533 03-8889 2136
4 Kementerian Kerja Raya Encik Mat Naain bin Mat Jusoh F54 03-2711 4433
5 Kementerian Kesihatan Malaysia Y.Brs Dr. Mokhtar bin Mohd. Yusof Jusa C 03-8883 3380
6 Kementerian Kewangan Malaysia Y. Bhg Datuk Zalekha binti Hassan VU6 03-8882 3388 03-8882 4141
7 Kementerian Luar Negeri Y. Bhg Datuk Iskandar bin Sarudin Timbalan Ketua Setiausaha III Jusa B 03-8887 4197 03-8889 2939
8 Kementerian Pelajaran Malaysia 03-8884 6152 03-8888 5040
9 Kementerian Pelancongan Y. Brs Dr. Junaida Lee binti Abdullah 03-2691 0101 03-2692 8430
10 Y.Bhg Dato' Saripuddin bin Kasim Jusa C 03-2690 4009 03-2693 8509
11 Kementerian Pengajian Tinggi Tuan Haji Omar bin Abd. Rahman Jusa B 03-8889 2476
12 Kementerian Pengangkutan Malaysia Y.Bhg Dato' Yap Kin Sian Jusa B 03-8886 6002 03-8889 1657
GRED
JAWATAN
Timbalan Ketua Pengarah
Bahagian Pembangunan Belia
03-8871 3211 /
03-8871 3212
madzrib@kbs.gov.my / ainda@kbs.gov.my (PA)
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
tksup@moha.gov.my
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah (KKLW)
Setiausaha Bahagian Kanan
(Khidmat Pengurusan)
zubir@rurallink.gov.my
Setiausaha Bahagian Pengurusan
Maklumat
03-2771 4521 /
03-2771 4522
naain@kkr.gov.my
Setiausaha Bahagian Pengurusan
Maklumat
03-8883 3379 /
3374
mokhtar@moh.gov.my
Timbalan Ketua Setiausaha
Perbendaharaan (Pengurusan)
zalekha@treasury.gov.my
iskandar@kln.gov.my
Y.Bhg Datuk Haji Kamaruzaman bin Haji Mohd
Noor
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan )
kzaman@moe.gov.my
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
junaidalee@motour.gov.my
Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan)
saripuddin@kpwkm.gov.my
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
03-8883 5226 /
03-8883 5227
tksup@mohe.gov.my
Timbalan Ketua Setiausaha
(Operasi)
ksyap@mot.gov.my
13 Y. Bhg Datuk Dr. Rebecca Fatima Sta Maria Jusa B 03-6203 4494 03-6203 1292
14 Y.Brs Puan Mahani Tan binti Abdullah Jusa C 03-8882 5568
15 Kementerian Pertahanan Y.Bhg Dato' Haji Ismail bin Ibrahim Jusa B 03-2694 3692
16 Y.Bhg Dato' Ibrahim bin Muhamad VU6 03-8888 8553
17 Y. Bhg. Datin Noriah binti Hashim Utama B 03-2099 3066 03-2093 4825
18 Encik Mohd Aminuddin bin Hashim Timbalan Ketua Setiausaha II Jusa C 03-8880 3399 03-8880 3345
19 03-8885 8019 03-8888 3092
20 Y. Bhg Dato' Haji Azmi bin Che Mat Timbalan Ketua Setiausaha II Jusa B 03-8889 4943
21 Kementerian Sumber Manusia Encik Mohd Azman bin Abd. Mubin Jusa C 03-8886 5033 03-8889 2387
22 Kementerian Wilayah Persekutuan Y.Bhg Datuk Fauziah binti Bachik Jusa B 03-8888 0170
Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri (MITI)
Timbalan Ketua Setiausaha
(Perdagangan)
rebecca@miti.gov.my
Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Timbalan Ketua Setiausaha
(Konsumerisma dan Pengurusan)
03-8882 5500 /
5549
mahanitan@kpdnhep.gov.my (old)/ mahanitan@kpdnkk.gov.my Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
03-2071 5703 /
03-2071 5020
ibi.tksu@mod.gov.my
Kementerian Pertanian dan Industri Asas
Tani
Timbalan Ketua Setiausaha
(Perancangan)
03-8870 1019 /
03-8870 1020
ibrahim@moa.gov.my
Kementerian Perumahan dan Kerajaan
Tempatan (KPKT)
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
nor@kpkt.gov.my
Kementerian Perusahaan Peladangan
dan Komoditi
amin@kppk.gov.my
Kementerian Sains, Teknologi dan
Inovasi (MOSTI)
Y.Bhg Dato’ Dr. Sharifah Zarah binti Syed
Ahmad
Timbalan Ketua Setiausaha
(Dasar)
zarah@mosti.gov.my
Kementerian Sumber Asli dan Alam
Sekitar (NRE)
03-8886 1626 /
03-8886 1627
azmimat@nre.gov.my
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
mazman@mohr.gov.my
Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan)
03-88897890 /
03-88897891
fauziah@kwp.gov.my / tksuo@kwp.gov.my
BIL JABATAN NAMA CIO JAWATAN NO.TEL NO. FAKS EMEL ALAMAT 1 ALAMAT 2 ALAMAT 3 POSKOD DAERAH NEGERI TARIKH
1 Jabatan Air Sabah Encik Lim Lam Beng Timbalan Pengarah Tetap J52 088-241 794 088-232 384 Beg Berkunci 210 88825 Sabah 28/8/2008
2 Jabatan Agama Islam Sarawak Tuan Haji Khalidi bin Haji Ibrahim S48 082-258 145 Jalan Satok 93400 Kuching Sarawak 29/8/2008
3 Jabatan Agama Islam Selangor Encik Mohd Sabri bin Haron 03-5514 3445 03-5510 3080 Seksyen 5 40676 Shah Alam Selangor 28/8/2008
4 Jabatan Akauntan Negara Timbalan Akauntan Negara (Operasi) Akauntan Jusa B 03-8882 1000 03-8889 5821 No. 1, Persiaran Perdana Presint 2 62594 Putrajaya 28/8/2008
5 Jabatan Alam Sekitar (JAS) Skim C VU7 03-8889 1036 62662 Putrajaya 29/8/2008
6 Jabatan Arkib Negara Y.Brs Dr. Samsiah binti Muhamad Timbalan Ketua Pengarah Pegawai Arkib (S) S54 03-6200 5702 03-6201 5479 Jalan Duta 50568 25/8/2008
7 Jabatan Audit Negara Encik Helmi bin Baharom Juruaudit F52 03-8889 9000 03-8888 9703 No.15, Aras 1-5, Persiaran Perdana Presint 2 62518 Putrajaya 25/8/2008
8 Jabatan Bendahari Negeri Sabah Encik A.Shafiuddin bin Haji Abidin Penolong Bendahari Akauntan W48 088-257 111 88595 Sabah 27/8/2008
9 Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA) Ketua Pengarah Kontrak Jusa C Jalan Dato' Onn 50610 27/8/2008
10 Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Tuan Haji Mohd Sata bin Yusoff Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) M52 03-2161 6464 03-2162 1470 50450 27/8/2008
11 Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM 03-2691 7564 Peti Surat 13191 50100 29/8/2008
12 Jabatan Imigresen Malaysia Ketua Pengarah Imigresen Malaysia 03-8880 1003 03-8880 1201 62550 Putrajaya 18/09/2009
13 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Encik Ahmad Nadzri bin Embong Jusa C 03-8882 2131 03-8889 5895 62596 Putrajaya 17/4/2009
14 Jabatan Kebajikan Masyarakat Cik Norani binti Haji Mohd Hashim S54 03-2616 5802 03-2694 1248 Jalan Raja Laut 50562 2/6/08
15 Puan Norma binti Mohd Nor 09-6274 263 09-6239 864 Tingkat 1, Wisma Negeri Jalan Pejabat 20564 Terengganu 27/8/2008
16 Encik Abd Razak bin Mat Nayan Ketua Pendaftar Pegawai Syariah Tetap LS48 06-7631 241 06-7645 426 Karung Berkunci No. 37 70000 Seremban 27/8/2008
17 Encik Mohamad bin Haji Abdullah Ketua Pendaftar Perundangan Jusa C 03-8886 4803 03-8889 5853 62677 Putrajaya 29/8/2008
18 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Tuan Haji Sumali bin Haji Amat Jusa C 03-8886 4013 03-8889 3146 Blok D7, Kompleks D 62519 Putrajaya 29/8/2008
19 Jabatan Kerja Raya Terengganu Y.Brs Ir. Haji Nik Omar bin Nik Man Kejuruteraan J48 09-6235 624 Tingkat 12, Wisma Negeri Jalan Pejabat 20200 Terengganu 25/8/2008
20 Jabatan Kerja Raya Malaysia Jurutera Awam Jusa A (M) 03-2696 7004 03-2698 5664 Jalan Sultan Salahuddin 50582 29/8/2008
21 Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang Y.Brs Sr. Zulkifle bin Muhammad 09-5717 160 09-5132 837 25582 Kuantan Pahang 29/09/2009
22 Jabatan Kerja Raya Sabah Tuan Haji Amrullah Kamal Timbalan Pengarah II Kejuruteraan J52 088-213 672 088-237 234 Jalan Sembulan, 88582 Sabah 29/8/2008
23 Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah Pegawai Tadbir N44 04-7333 923 04-7352 937 O5582 Alor Setar Kedah 28/8/2008
24 Y.Brs Ir. Haji Rosli bin Hussin Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Kejuruteraan Jusa C 03-8886 5089 03-8889 2339 62530 Putrajaya 29/8/2008
25 Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Puan Rozita binti Osman Pegawai Sistem Maklumat 04-7335 533 04-7314 936 O5350 Alor Setar Kedah 29/09/2009
26 Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Y.Brs Dr. Mohd Yusof bin Ibrahim UD54 088-265 960 088-217 740 88814 Sabah 29/8/2008
27 Tuan Haji Suhaimi bin Jusoh Timbalan Pengarah (Pengurusan) 09-6222 866 09-6221 385 Jalan Sultan Ismail 20920 Terengganu 29/8/2008
28 Jabatan Ketua Menteri Melaka Encik Azizan bin Hamid M54 06-2307 420 06-2328 360 Aras 2, Blok Temenggung 75450 Melaka 28/8/2008
29 Y.Bhg Dato' Azemi bin Kasim Jusa C 03-8889 4627 62574 Putrajaya 28/8/2008
30 Encik Hassan bin Mohd. Amin M54 03-8889 7405 03-8888 6453 Presint 2 62100 Putrajaya 28/8/2008
31 Timbalan Pegawai Kewangan Negeri M54 04-6505 186 04-2614 399 Tingkat 23, KOMTAR, 10503 28/8/2008
32 Jabatan Khidmat Negara Puan Zawiah binti Wan Awang M54 03-2687 3407 03-2687 3434 50400 25/8/2008
33 Jabatan Laut Semenanjung Timbalan Ketua Pengarah Pengangkutan Jusa C 03-3346 7602 03-3168 5289 Peti Surat 12 Jalan Limbungan 42007 Selangor 28/8/2008
34 Jabatan Meteorologi Malaysia Encik Alui bin Bahari Timbalan Ketua Pengarah (Aplikasi) Pegawai Kajicuaca C54 03-7967 8002 03-7955 0964 Jalan Sultan 46667 Petaling Jaya Selangor 29/8/2008
35 Jabatan Muzium Timbalan Ketua Pengarah Jusa C 03-2287 1275 Jabatan Muzium Malaysia Jalan Damansara 50566 16/10/2008
36 Jabatan Muzium Sabah Encik Kamin bin Sidek Kurator S41 088-240 230 Jabatan Muzium Sabah 88300 Sabah 28/8/2008
37 Jabatan Muzium Sarawak Puan Suria binti Bujang Pegawai Arkib Sokongan S41 082-244 349 082-246 680 94566 Kuching Sarawak 29/8/2008
38 Jabatan Peguam Negara Peguam Cara Negara II Malaysia Utama Turus II 03-8885 5084 03-8888 9379 Jabatan Peguam Negara Blok C3 62512 Putrajaya 2/6/09
39 Y.Bhg Dato' Dr. Ismail bin Alias Jusa A 03-8885 3003 03-8889 2637 62510 Putrajaya 28/8/2008
40 Jabatan Pelajaran Negeri Johor Tuan Haji Abdul Halil bin Abu Bakar Siswazah DG44 07-2369 084 80600 Johor 5/6/08
41 Jabatan Pelajaran Negeri Perak Ketua Unit ICT F48 05-5015 011 013-5240 276 05-5279 809 Jalan Tun Abdul Razak 30640 Ipoh Perak 25/8/2008
SKIM
PERKHIDMATAN
GRED
JAWATAN
TELEFON
BIMBIT
Lambeng.Lim@sabah.gov.my Ibu Pejabat Jabatan Air
Sabah
Tingkat 6, Blok A, Wisma
MUIS
Kota
Kinabalu
Penolong Setiausaha, Majlis Islam
Sarawak
Pegawai Hal Ehwal
Islam
082-429 811 /
082-234 350
uski@sarawaknet.gov.my Jabatan Agama Islam
Sarawak
Tingkat 6, Bangunan
Mahkmah Syariah
(Anjung Kiri)
Penolong Pengarah Teknologi
Maklumat
sabri@jais.gov.my Tingkat 1, Bangunan
Sultan Idris Shah
No. 2, Persiaran Masjid,
Bukit Suk
Y.Bhg Dato' Jamaluddin Abdul
Samah
sjamal@akn.gov.my Kompleks Kementerian
Kewangan
Y.Brs Ir. Dr. Shamsudin bin Abdul
Latif
Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan)
03-8885 8228
samb. 8227
sham@doe.gov.my Jabatan Alam Sekitar
Malaysia
Tingkat 3-7, Blok C5,
Kompleks C
samsiah@arkib.gov.my Jabatan Arkib Negara
Malaysia
Kuala
Lumpur
Timbalan Pengarah BTM
(Komunikasi)
helmi@audit.gov.my
088-212 655 /
088-219 370
Ashafiuddin.Abidin@sabah.gov.mJyabatan Bendahari
Negeri Sabah
Wisma Kewangan, Jalan
Tunku Abdul Rahman
Beg Berkunci No.
2058
Kota
Kinabalu
Y.Bhg Dato' Mohamed Amin bin
Haji Salih
03-2694 4377
samb. 351
smamin@jasa.gov.my Jabatan Hal Ehwal Khas
(JASA),Kementerian
Penerangan Malaysia
Tingkat 3-6, Blok D,
Kompleks Pejabat
Kerajaan Bukit Perdana
Kuala
Lumpur
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
msata@jheoa.gov.my Jabatan Hal Ehwal
Orang Asli
Tingkat 20M, West Block,
Wisma Selangor
Dredging,
142-C, Jalan
Ampang
Kuala
Lumpur
Puan Nor Saidatul Ihshan binti
Mustapha
Pengarah Bahagian Khidmat
Pengurusan
03-2050 8000
samb. 8018
Jabatan Hal Ehwal
Veteran, 301, Jalan
Tunku Abdul Rahman
Kuala
Lumpur
Y.Bhg Dato' Abdul Rahman bin
Othman
kpi@imi.gov.my Ibu Pejabat Jabatan
Imigresen Malaysia, Aras
7 (Podium)
No. 15, Persiaran
Perdana,Presint 2, Pusat
Pentadbiran Kerajaan
Pengarah Bahagian Khidmat Persekutuan
Pengurusan dan Sumber Manusia
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
ahmadnazri@customs.gov.my Ibu Pejabat Kastam
DiRaja Malaysia,
Kompleks Kementerian
Kewangan
No.3, Persiaran
Perdana, Presint 2
Pengarah (Perancangan dan
Pembangunan)
Pegawai
Pembangunan
Masyarakat
norani@jkm.gov.my Jabatan Kebajikan
Masyarakat
Aras19-24, Menara Tun
Ismail Mohd Ali
Kuala
Lumpur
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Negeri Terengganu
Penolong Pegawai Teknologi
Maklumat Kanan
pptmk_jkm@terengganu.gov.my /P nemjanb7a4t 7P8e@nggamrahil. com
Jabatan Kebajikan
Masyarakat Negeri
Terengganu
Kuala
Terengganu
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri
Sembilan
razak@esyariah.gov.my Jabatan Kehakiman
Syariah Negeri Sembilan
Darul Khusus
Jalan Dato'
Hamzah
Negeri
Sembilan
Jabatan Kehakiman Syariah
Malaysia (JKSM)
mohamad@esyariah.gov.my Jabatan Kehakiman
Syariah Malaysia
Aras 2 & 3, Blok D7,
Parcel D
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
sumali@islam.gov.my Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia, Aras 4-9
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Ketua Penolong Pengarah
(Pengurusan Korporat)
09-6222 444
samb. 4000
nikomar@jkr.terengganu.gov.my Pejabat Pengarah Kerja
Raya Negeri Terengganu
Kuala
Terengganu
Y.Bhg Dato' Ir. Haji Mohd Noor bin
Yaacob
Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya
II
MNoorY@jkr.gov.my Tingkat 5, Blok F, Ibu
Pejabat JKR,
Kuala
Lumpur
Ketua Penolong Pengarah
Pengurusan Korporat
zulkiflem@jkr.gov.my Jabatan Kerja Raya
Negeri Pahang
Tingkat 10-12, Kompleks
Tun Razak (KOMTAR)
Bandar Indera
Mahkota
Amrullah.Kamal@sabah.gov.my Jabatan Kerja Raya
Sabah, Ibu Pejabat,
Peti Surat No.
2032,
Kota
Kinabalu
Encik Yazlan Sunardie bin Che
Yahaya
lan21191@yahoo.com Jabatan Kerja Raya
Negeri Kedah
Tingkat 5, Bangunan
Sultan Abdul Halim
Jalan Sultan
Badlishah
Jabatan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan Malaysia
rosli_h@mohr.gov.my Jabatan Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan
Malaysia
Aras 2, Blok D3,
Kompleks D
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Pegawai Sistem
Maklumat
Lebuhraya Sultanah
Bahiyah
Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri
(Kesihatan Awam)
Perubatan dan
Kesihatan
drmyi@sbh.moh.gov.my / sofy100J8a@bagtamna iKl.ecosimhatan
Negeri Sabah
(Bahagian Kesihatan
Awam) Tingkat 1,
Rumah
Persekutuan,
Kota
Kinabalu
Jabatan Kesihatan Negeri
Terengganu
sbj@trg.moh.gov.my Tingkat 5, Wisma
Persekutuan
Kuala
Terengganu
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Khidmat Pengurusan)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
azizan@melaka.gov.my Jabatan Ketua Menteri
Melaka
Seri Negeri Ayer
Keroh
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan
Galian (Persekutuan)
Timbalan Ketua Pengarah (Bahagian
Kemajuan, Pengurusan dan
Perundingan Tanah)
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
03-8871 2777
/ 2776
azemikasim@kptg.gov.my Jabatan Ketua Pengarah
Tanah Dan Galian, Aras
3, Podium 1,
No. 25, Persiaran
Perdana, Presint 4,
Jabatan Kemajuan Masyarakat
(KEMAS)
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan dan Pembangunan)
Pegawai Sistem
Maklumat
hassan@kemas.gov.my Aras 2-3, Blok 1, Menara
PJH
Jabatan Kewangan Negeri Pulau
Pinang
Puan Hashimah binti Mohamed
Hashim
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
hmh@penang.gov.my Jabatan Kewangan
Negeri Pulau Pinang
Pulau
Pinang
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan)
zawiah@khidmatnegara.gov.my Jabatan Latihan Khidmat
Negara
Kementerian Pertahanan,
Aras 8-10
Menara TH
Selborn, 153 Jalan
Tun Razak
Kuala
Lumpur
Encik Baharin bin Dato' Abdul
Hamid
baharin@marine.gov.my Jabatan Laut
Semenanjung Malaysia
Pelabuhan
Klang
alui@met.gov.my
Encik Wan Jamaluddin bin Wan
Yusof
Timbalan Ketua
Pengarah
03-2282 6255
samb. 220 /
03-2282 7279
wjamaluddin@jmm.gov.my Pejabat Timbalan Ketua
Pengarah, Tingkat 2,
Kuala
Lumpur
Timbalan Pengarah I (Perkhidmatan
Muzium)
088-253 199 /
3051 / 551
Kamin.Sidek@sabah.gov.my Kota
Kinabalu
suriab@sarawaknet.gov.my Jabatan Muzium
Sarawak
Jalan Tun Abang Haji
Openg
Y.Bhg Dato' Mohd Yusof bin Haji
Zainal Abiden
Perkhidmatan
Perundangan
kbp@agc.gov.my Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Jabatan Pekhidmatan Awam
Malaysia
Timbalan Ketua Pengarah
Pekhidmatan Awam (Operasi)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
ismailias@jpa.gov.my Jabatan Pekhimatan
Awam Malaysia
Aras 13, Blok C1,
Kompleks C
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
07-2361 979 / Persekutuan
633
Wisma Pendidikan,
Jalan Tun Abdul Razak
Tuan Haji Mohamad Fadzli bin Haji
Tarmiji
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
fadzli.tarmiji@prk.moe.gov.my Jabatan Pelajaran
Negeri Perak,
42 Tan Hock Lee Ketua Unit ICT 04-6521 080 04-6521 076 Jalan Bukit Gambir 11700 28/8/2008
43 Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Encik Abdlah@Abdullah bin Nordin Ketua Unit ICT F48 03-5518 6304 03-5518 6300 Jalan Jambu Bol 4/3E Seksyen 4 40604 Shah Alam Selangor 27/8/2008
44 Jabatan Pendidikan Swasta DG44 03-8884 9572 92904 Putrajaya 5/6/08
45 Jabatan Pembangunan Koperasi E54 03-2093 5026 Tingkat 5-7, Blok J 50608 28/8/2008
46 Timbalan Ketua Pengarah 03-2616 5689 03-2693 4740 Jalan Raja Laut 50582 2/6/09
47 Jabatan Pendaftaran Negara Encik Zakaria bin Awi Pengarah Bahagian Jusa C 03-8880 7622 62551 Putrajaya 28/8/2008
48 Puan Roszita binti Mohamad Ahyar F44 03-8886 3306 03-8889 1695 62546 Putrajaya 29/8/2008
49 Jabatan Pelajaran Sarawak Pengarah Pelajaran Jusa C (M) 082-241 492 082-246 750 Jalan Simpang Tiga 93604 Kuching Sarawak 29/8/2008
50 Jabatan Pendidikan Teknikal Encik Wan Yusoff bin Wan Yaakob 03-888 43500 03-8889 5244 Tingkat 5 & 6, Blok E 14 Kompleks E 62604 Putrajaya 28/8/2008
51 Jabatan Penerangan Malaysia Encik Mohammad Asri bin Ismail F48 03-2173 4400 03-2173 4483 Jalan Raja Laut 50350 4/7/08
52 Jabatan Penerbangan Awam Tuan Haji Abd Rahim bin Daud 03-8871 4207 03-8871 4331 62618 Putrajaya 27/8/2008
53 Jabatan Pengairan dan Saliran Ketua Pengarah Jurutera Jusa C 019-6693 192 03-2697 2412 Jalan Sultan Salahuddin 50626 29/9/2008
54 Puan Nurul Ain binti Zainuddin 06-7659 654 06-7637 840 70503 Seremban 27/8/2008
55 Encik Haris bin Khalid Penolong Jurutera Kanan J38 09-7419 649 09-7478 088 Jalan Sultan Yahya Petra 15200 Kota Bharu Kelantan 28/8/2008
56 Tuan Haji Sulian bin Bakat J52 09-5733 100 09-5733 440 25626 Kuantan Pahang 29/8/2008
57 Encik Mohamad Khoir bin Shafie 03-5544 7352 03-5510 4494 Bangunan SSAAS 40626 Shah Alam Selangor 25/8/08
58 Y.Brs Ir. Richard Tang Chak Ing Penolong Pengarah Kanan (Pln) Kejuruteraan J52 088-280 500 088-242 770 88767 Sabah 28/8/2008
59 Encik Rosli bin Isa KPSUK (P) M48 03-8883 5000 03-8889 3921 62505 Putrajaya 5/6/08
60 Jabatan Pengangkutan Jalan Puan Noriah binti Man F54 03-2094 5666 03-2094 7588 Aras 3 & 4, Blok E Utara 50620 27/8/2008
61 Jusa C 03-8886 9300 03-8886 9004 62592 Putrajaya 28/8/2008
62 Jabatan Penjara Malaysia Komisioner Penjara Jusa C 03-873 61468 Bukit Wira 43000 Kajang Selangor 6/8/08
63 Jabatan Penyiaran Encik Cyril Simon 03-2282 5333 03-2282 4735 Angkasapuri 50614 28/8/2008
64 Jusa C (M) 03-2691 0480 Jalan Cenderasari, 50646 27/8/2008
65 Cik Normunirah binti Awaluddin Pegawai Perancang Bandar dan Desa Jurutera J41 04-7331 077 04-7332 286 Jalan Sultan Badlishah 5646 Alor Setar Kedah 27/7/2008
66 Puan Asni binti Mustafa Pengarah 04-6505 276 04-2637 580 Tingkat 57, KOMTAR 10000 28/8/2008
67 Jabatan Perangkaan Malaysia Jusa B 03-8888 9253 Blok C6, Kompleks C, 62514 Putrajaya 27/8/2008
68 Jabatan Perhubungan Perusahaan Tuan Haji Mohd Yunus bin Razzaly Ketua Pengarah Jusa C 03-8886 5000 03-8889 2355 62530 Putrajaya 5/6/08
69 Jabatan Perikanan Malaysia Tuan Haji Suhaili bin Haji Lee Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) 03-8889 2460 Lot 4G2, Presint 4 62628 Putrajaya 27/8/2008
70 Encik Abdullah bin Haji Safri Penolong Pegawai Veterinar Pertanian 07-2232 599 Jalan Kebun Teh 80250 Johor Bahru Johor 29/8/2008
71 Encik Mohd Noor bin Wahab Ketua Penolong Pengarah I S41 088-224 378 88999 Sabah 28/8/2008
72 Pengarah F54 088-272 200 088-215 116 Kerajaan Negeri Sabah, 88999 Sabah 4/8/08
73 Pengarah Bahagian Kawalselia 03-2080 9487 Tingkat 7, Blok B (Utara) 50490 27/8/2008
74 Y.Brs Dr. Zaaba bin Zainol Abidin Timbalan Ketua Pengarah II Pertanian G54 03-9075 2873 KM-10, Jalan Cheras 56100 05/3/2009
75 Encik Ho Khek Hua M54 03-8883 7171 03-8888 8560 62502 Putrajaya 25/8/2008
76 Jabatan Pertanian Sarawak Encik Dominic Dares Munoi Penolong Pengarah (Perancangan) Ekonomi E48 082-441 000 082-447 821 Tingkat 17, Menara Pelita 43050 Kuching Sarawak 6/8/08
77 Jabatan Standard Malaysia Encik Rafaiq Bakri bin Zakaria 03-8319 1537 03-8319 3131 63000 Cyberjaya Selangor 25/8/2008
78 Encik Ahmad Fauzi bin Nordin Timbalan Ketua Pengarah Juruukur Jusa B 03-2617 0896 03-2693 3618 Tingkat 11, Wisma Jupem Jalan Semarak 50578
79 Puan Hariaty binti Mohd Idrus Pegawai Teknologi Maklumat F41 06-7672 358 06-7672 351 70000 Seremban 28/8/2008
80 Encik Zahar bin Abdul Rahman 04-9772 128 04-9772 131 O1000 Kangar Perlis 28/8/2008
81 Jabatan Ukur dan Pemetaan Sabah Encik Zakaria bin Saat Pengarah Ukur Topografi Sabah J54 088-538 351 088-231 243 Jalan Karamunsing 88000 Sabah 25/8/2008
Jabatan Pelajaran Negeri Pulau
Pinang
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
tan.hocklee@pp.moe.gov.my Jabatan Pelajaran
Negeri Pulau Pinang
Pulau
Pinang
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
abdullah.nordin@sel.moe.gov.my
Tuan Haji Musa bin Mohamad
Kasim
Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Siswazah
03-8884 9536
/ 9531
Jabatan Pendidikan
Swasta, Kementerian
****, Aras 3, Blok E2,
Kompleks E
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Cik Hajah Hawa bte Mohamd
Salleh
Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan dan Pengurusan)
03-2093 5076
/ 2093 5098
hawa@jpk.gov.my Pejabat Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan
Koperasi
Pusat Bandar
Damansara
Kuala
Lumpur
Jabatan Pembangunan Wanita
(JPW)
Encik Mohamad Foad bin Haji
Abdullah
foad@jpw.gov.my Jabatan Pembangunan
Wanita (JPW)
Aras25-26, Menara Tun
Ismail Mohd Ali
Kuala
Lumpur
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
03-8880 7013
/ 7014
zakaria@jpn.gov.my Bahagian Pengurusan
Teknologi Maklumat dan
Komunikasi, Jabatan
Pendaftaran Negara,
Aras 4, No. 20, Persiaran
Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan
Malaysia
Ketua Penolong Pengarah (Bahagian
Teknologi Maklumat)
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
roszita@ros.gov.my Aras 5, Blok D2,
Kompleks D
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Y.Brs Dr. Haji Julaihi bin Haji
Bujang
Perkhidmatan
Pendidikan
julaihi.bujang@sar.moe.gov.my Jabatan Pelajaran
Sarawak
Bangunan Tun Datuk
Patinggi Tuanku Haji
Bujang
wyusoff@btmk.moe.gov.my Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Pengarah Bahagian Teknologi
Maklumat
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
asri@inform.gov.my Bahagian Teknologi
Maklumat, Jabatan
Penerangan Malaysia
Tingkat 14 (Barat), Wisma
Sime Darby
Kuala
Lumpur
abdulrahim@cda.gov.my No.27, Persiaran
Perdana
Level 1-4, Blok Podium,
Presint 4
Y.Bhg Dato' Ir. Haji Ahmad Husaini
bin Sulaiman
03-2698 2618
/ 2697 2401
husaini@water.gov.my Jabatan Pengairan dan
Saliran
Kuala
Lumpur
Jabatan Pengairan dan Saliran
Negeri Sembilan
Penolong Pegawai Teknologi
Maklumat
ain@ns.gov.my Jabatan Pengairan dan
Saliran Negeri Sembilan
Tingkat 2, Blok C, Wisma
Negeri
Negeri
Sembilan
Jabatan Pengairan dan Saliran
Negeri Kelantan
haris@water.gov.my Jabatan Pengairan dan
Saliran Negeri Kelantan
Jabatan Pengairan dan Saliran
Negeri Pahang
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Mekanikal dan Elektrikal
Pengurusan dan
Profesional
wce600@yahoo.com Jabatan Pengairan dan
Saliran Negeri Pahang
Tingkat 8, Kompleks Tun
Razak
Bandar Indera
Mahkota
Jabatan Pengairan dan Saliran
Negeri Selangor
khoir@didselangor.gov.my Jabatan Pengairan Dan
Saliran Negeri Selangor
Aras 5, Blok Podium
Selatan
Jabatan Pengairan dan Saliran
Sabah
Richard.Tang@sabah.gov.my Jabatan Pengairan dan
Saliran Negeri Sabah
Tingkat 5 & 6, Menara
Khidmat
Jalan Belia, Beg
Berkunci No. 2050
Kota
Kinabalu
Jabatan Pengajian Politeknik dan
Kolej Komuniti
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
Unit Pemantauan
(Bahagian
Pembangunan),
Jabatan Pengajian
Politeknik dan Kolej
Komuniti (JPPKK)
Kementerian
Pengajian Tinggi,
Blok E3, Parcel E
noriah@jpj.gov.my Jabatan Pengangkutan
Jalan (JPJ)
Pusat Bandar
Damansara
Kuala
Lumpur
Jabatan Penilaian dan
Perkhidmatan Harta
Tuan Haji Abdul Hamid bin Abu
Bakar
hamid@jpph.gov.my Jabatan Penilaian dan
Perkhidmatan Harta
Aras 9, Perbendaharaan
2, No. 7, Persiaran
Perdana,
Presint 2, Pusat
Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan,
Encik Wan Mohamad Nazarie bin
Wan Mahmood
Timbalan Ketua Pengarah Penjara
(Pengurusan)
03-8732 8000
samb. 8080
wnazarie@prison.gov.my Jabatan Penjara
Malaysia
cyril@rtm.gov.my Jabatan Penyiaran
Malaysia
Kuala
Lumpur
Jabatan Perancangan Bandar dan
Desa Semenanjung Malaysia
Y.Bhg Datin Wira Hamisah binti
Ariffin
Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan)
Pegawai Perancang
Bandar dan Desa
03-2692 7780
/ 03-2694
7673
hamisah@townplan.gov.my Kuala
Lumpur
Jabatan Perancang Bandar dan
Desa Kedah
munirah@townplan.gov.my Aras 10, Bangunan
Sultan Abdul Halim
Jabatan Perancangan Bandar dan
Desa Pulau Pinang
asni@penang.gov.my Jabatan Perancangan
Bandar dan Desa Pulau
Pinang
Pulau
Pinang
Y.Brs Dr. Haji Abdul Rahman bin
Hasan
Timbalan Ketua Perangkawan
(Ekonomi)
Skim Perkhidmatan
Ekonomi
03-8888 7070
/ 9252
abrahmanh@stats.gov.my Jabatan Perangkaan
Malaysia
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Pegawai Perhubungan
Perusahaan
Aras 9, Blok D4,
Kompleks D
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
03-8870 4002
/ 8888 4712
suhaili@dof.gov.my Tingkat 1-7, Wisma Tani, Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Negeri Johor
07-2282 852 /
2860
pengarah@jphjohor.gov.my Jabatan Perkhidmatan
Veterinar Negeri Johor
Jabatan Perkhidmatan Kebajikan
Am Sabah
Pegawai
Pembangunan
Masyarakat
088-224 378 /
255 133/4
MohdNoor.Wahab@sabah.gov.my Bahagian Perancangan,
Pembangunan dan
Sistem Maklumat
Jabatan Perkhidmatan
Kebajikan Am Sabah
Wisma Kebajikan,
Jalan Sembulan
Kota
Kinabalu
Jabatan Perkhidmatan Komputer
Negeri Sabah
Y.Brs Dr. Haji Mingu bin Haji
Jumaan
Pegawai Sistem
Maklumat
mingu.jumaan@sabah.gov.my Jabatan Perkhidmatan
Komputer Negeri
Beg Berkunci 2057,
Wisma Kewangan
Kota
Kinabalu
Jabatan Perkhidmatan
Pembentungan
Tuan Haji Wan Abdul Rahim bin
Wan Abdullah
03-2096
2609 / 03-209
53741
wanabdulrahim@ktak.gov.my Ibu Pejabat, Jabatan
Perkhidmatan
Pembentungan
Pusat Bandar
Damansara
Kuala
Lumpur
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar
Dan Taman Negara (Perhilitan)
03-9075 2872 zaaba@wildlife.gov.my Jabatan Perlindungan
Hidupan Liar Dan
Taman-Taman Negara
(Perhilitan)
Kuala
Lumpur
Jabatan Perpaduan Negara dan
Integrasi Nasional
Timbalan Ketua Pengarah
(Perancangan)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
hokh@jpnin.gov.my Jabatan Perpaduan
Negara dan Integrasi
Nasional, Jabatan
Perdana Menteri
Aras 7-10, Blok E2,
Kompleks E
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
dominicd@sarawaknet.gov.my Jabatan Pertanian
Sarawak
Jalan Tun Abdul
Rahman Yaakob,
Petra Jaya
Pengarah Bahagian Pengurusan
Strategik
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
rafaiq@standardsmalaysia.gov.myTingkat 1 & 2, Century
Square
Blok 2300, Jalan
Usahawan,
Jabatan Ukur dan Pemetaan
Malaysia (JUPEM)
fauzi@jupem.gov.my Pejabat Timbalan Ketua
Pengarah Ukur dan
Pemetaan
Kuala
Lumpur
21 Julai
2009
Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri
Sembilan
Pegawai Sistem
Maklumat
hariaty@juns.gov.my Jabatan Ukur Dan
Pemetaan Negeri
Sembilan
Tingkat 7 & 8, Wisma
Persekutuan
Jalan Dato' Abdul
Kadir
Negeri
Sembilan
Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri
Perlis
zahar@jupr.gov.my Jabatan Ukur Dan
Pemetaan Negeri Perlis
Tingkat 6, Bangunan
Persekutuan Kangar
Persiaran Jubli
Emas
Pengurusan Dan
Professional
zakaaria@jupsb.gov.my Seksyen Topografi
Sabah,
Blok B, Tingkat 3,
Bangunan KWSP
Kota
Kinabalu
82 Encik Francis Johen a/k Adam Perundangan L54 082-492 374 082-444 537 Petra Jaya 93502 Kuching Sarawak 6/8/08
83 Encik Abdul Ghafar bin Yusof Timbalan Ketua Pengarah M54 03-8883 7404 03-8889 4435 62502 Putrajaya 29/7/2008
84 Jabatan Pengajian Tinggi Encik Abdul Hadi bin Omar M48 03-8885 5904 03-8889 4119 62505 Putrajaya 27/7/2008
85 Jabatan Filem Negara Malaysia Ketua Pengarah Penerbit Rancangan 03-7968 2120 03-7956 7463 Jabatan Filem Negara Jalan Utara, 46547 Petaling Jaya Selangor 27/8/2008
86 Jabatan Bekalan Air, KTAK Pengarah Perancangan Kejuruteraan J54 03-8883 6370 03-8889 3071 Jabatan Bekalan Air 62668 Putrajaya 25/8/2008
87 Penguasa Bomba Jusa C (M) 03-8888 0967 03-8889 1173 Lebuh Wawasan, 62050 Putrajaya 25/7/2008
88 Jabatan Landskap Negara Encik Esa bin Haji Ahmad Timbalan Ketua Pengarah (Dasar) Arkitek Landskap J54 03-4047 0000 03-4044 2596 50400 29/8/2008
89 Jabatan Insolvensi Malaysia Encik Roslan bin Haji Abu Bakar Timbalan Ketua Pengarah Perundangan Jusa C 03-8885 1251 03-8885 1302 Aras 2 & 3, 62692 Putrajaya 28/8/2008
90 Timbalan Ketua Pengarah Pemelihara Hutan Jusa C 03-2616 4407 03-2692 5657 Jalan Sultan Salahuddin 50660 18/9/2008
91 Jabatan Pertanian Malaysia Encik Sulaiman bin Md Zin Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) 03-8870 3005 03-8888 8284 Presint 4, 62624 Putrajaya 22/5/2009
92 Jabatan Kerajaan Tempatan Encik Halimi bin Abd Manaf Timbalan Ketua Pengarah 03-2099 2455 03-2096 2935 Aras 4, Blok K 50782 25/8/2008
93 Encik Mustapha bin Mohd Lip Timbalan Ketua Pengarah 03-2161 1033 03-2161 1036 Jalan Tun Razak 50658 25/8/2008
94 Pengarah Khidmat Pengguna N41 07-2199 081 07-2213 133 80100 Johor Bahru Johor 25/8/2008
95 Jabatan Kimia Malaysia Puan Maharam binti Jusoh Timbalan Ketua Pengarah 03-7985 3041 03-7955 6764 Jalan Sultan 46661 Petaling Jaya Selangor 25/8/2008
96 Jabatan Tenaga Kerja Tuan Sh. Yahya bin Sh. Mohamad Timbalan Ketua Pengarah 03-8889 2359 62530 Putrajaya 28/8/2008
97 Encik Abu Bakar bin Abdullah Kutty 09-7402 206 09-7430 476 Jalan Sultan Yahya Petra 15200 Kota Bharu Kelantan 28/8/2008
98 Encik Ahmaddin bin Okk Othman 088-318 176 088-219 066 Beg Berkunci 130 88739 Sabah 28/8/2008
99 Encik Awang Suhaili bin Ledi 082-423 525 082-244 576 Jalan Satok 93400 Kuching Sarawak 28/8/2008
100 Encik Azzeman bin Haji Omar 04-8282 727 04-8296 427 10450 28/8/2008
101 Jabatan Kehakiman Syariah Perlis Tuan Hardi bin Alias 04-9774 846 04-9775 107 Persiaran Jubli Emas Jalan Pegawai O1000 Kangar Perlis
102 Jabatan Kehakiman Syariah Perak 05-5018 403 05-5018 522 30100 Ipoh Perak 28/8/2008
103 Ketua Pendaftar 09-5162 035 09-5134 805 25000 Kuantan Pahang 28/8/2008
104 Jabatan Kehakiman Syariah Kedah Ketua Pendaftar 04-7339 522 04-7326 148 Jalan Kampung Perak O5100 Alor Setar Kedah 28/8/2008
105 Jabatan Pembangunan Kemahiran Encik Tong Wee Yeaw Penolong Pengarah 03-8886 2335 03-8889 2425 62530 Putrajaya 28/8/2008
106 Ketua Pendaftar 09-6232 323 09-6241 510 Jalan Sultan Mohamad 21100 Terengganu 28/8/2008
107 Jabatan Kehakiman Syariah Melaka Puan Haznita binti Hamidon 06-2332 056 06-2313 913 Lot 2434, Tingkat Bawah 75450 Melaka 28/8/2008
108 03-5519 1291 03-5519 1317 Persiaran Pegawai Seksyen 5 40000 Shah Alam Selangor 29/8/2008
109 Puan Nordalina binti Mohamed 06-7659 555 06-7629 541 Tingkat 1, Blok B Bangunan Wisma Negeri 70000 Seremban 29/8/2008
110 Timbalan Ketua Pengarah 03-8870 2002 03-8888 8685 Lot 4G1, Presint 4 62630 Putrajaya 29/8/2008
111 Tuan Selamat bin Haji Dahalan KP54 03-2687 1333 03-2692 5205 50556 19/9/2008
Jabatan Undang-undang Negeri,
Peguam Besar Sarawak
Pemangku Timbalan Peguam Besar
Negeri
francisa@sarawaknet.gov.my Kamar Peguam Besar
Negeri, Jabatan Undangundang
Negeri Sarawak
Tingkat 16, Wisma Bapa
Malaysia
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji
(JAWHAR)
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
ghafar@jawhar.jpm.my Jabatan Wakaf Zakat
dan Haji
Aras 7, Blok E2,
Kompleks E
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Pengarah Bahagian Pusat Data dan
Maklumat
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
hadi@mohe.gov.my Jabatan Pengajian
Tinggi, Kementerian
Pengajian Tinggi,
Aras 3, Blok E9,
Kompleks E,
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Raja Rozaimie bin Raja Dainish
Shah
rajarozaimie@filemnegara.gov.my
Y.Brs Ir. Noor Azahari bin Zainal
Abidin
naza@ktak.gov.my Aras 1 & 4, Blok E4/5,
Kompleks E,
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Malaysia
Y.Bhg Dato' Wan Mohd Nor bin Haji
Ibrahim
Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan)
wmni@bomba.gov.my Ibu Pejabat Bomba dan
Penyelamat Malaysia,
esa@kpkt.gov.my Jabatan Landskap
Negara
Tingkat 7, Plaza Permata-
IGB,
Jalan Kampar Off
Jalan Tun Razak,
Kuala
Lumpur
roslan_abubakar@bheuu.gov.my Bangunan Hal Ehwal
Undang-undang Presint 3,
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Jabatan Perhutanan Semenanjung
Malaysia
Y.Brs Dr. Haji Abdul Rahman bin
Abdul Rahim
drarar@forestry.gov.my Jabatan Perhutanan
Semenanjung Malaysia
Kuala
Lumpur
sulaimanmz@doa.gov.my Jabatan Pertanian
Malaysia, Aras 6, Lot
4G2,
No. 30, Persiaran
Perdana
halimi@kpkt.gov.my Bahagian Khidmat
Pengurusan, Jabatan
Kerajaan Tempatan,
Kementerian Perumahan
dan Kerajaan Tempatan
Pusat Bandar
Damansara, Peti
Surat 12579
Kuala
Lumpur
Jabatan Mineral dan Geosains
Malaysia
mustaphalip@jmg.gov.my Tingkat 19-22,
Bangunan Tabung Haji
Kuala
Lumpur
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri
Johor
Encik Zaireezal bin Ahmad
Zainuddin
zaireezal@mpklang.gov.my Lot 259, Jalan Abu
Bakar
maharam@kimia.gov.my
03-8886 5054
/ 53
shyahya@mohr.gov.my Aras 5, Blok D3,
Kompleks D
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri
Kelantan
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
abubakar4@esyariah.gov.my Kompleks Islam
Darulnaim
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri
Sabah
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
Alidin.othman@sabah.gov.my Kota
Kinabalu
Jabatan Kehakiman Syariah
Sarawak
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
ustazsl@sarawaknet.gov.my Tingkat 4, Bangunan
Mahkamah Syariah
Jabatan Kehakiman Syariah Pulau
Pinang
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
azzeman@esyariah.gov.my No. 3, Jalan Batu
Gantung
Pulau
Pinang
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
hardi@esyariah.gov.my Kompleks Agama dan
Syariah
Encik Mohd Rahim bin Haji
Abdullah
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
rahim@esyariah.gov.my Jalan Pari Off Jalan Tun
Abdul Razak
Jabatan Kehakiman Syariah
Pahang
Encik Muhammad Azhari bin Abd
Rahman
azahari@esyariah.gov.my / yangarif_Jalana zMharsij@id,y Bahaonog.ucnoamn
JAIP
Encik Syeikh Abdul Rahman bin
Haji Abdullah
wafyi98@yahoo.com
wytong@mohr.gov.my Tingkat 7 & 8, Blok D4,
Kompleks D
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Jabatan Kehakiman Syariah
Terengganu
Encik Wan Mohd Zakri bin Wan
Mohd
zakri@esyariah.gov.my Bangunan Mahkamah
Syariah
Kuala
Terengganu
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
haznita@esyariah.gov.my Mahkamah Tinggi
Syariah Negeri Melaka
Blok B, Kompleks
Mahkamah Melaka,
Leboh Ayer Keroh
Jabatan Kehakiman Syariah
Selangor
Puan Noor Hadina binti Ahmad
Zabidi
Ketua Pendaftar Kehakiman dan
Perundangan
noorhadina@esyariah.gov.my Tingkat 5 dan 6,
Bangunan Mahkamah
Sultan Salahuddin Abdul
Aziz Shah
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Negeri Sembilan
Penolong Pegawai Teknologi
Maklumat
nordalina@ns.gov.my Jalan Dato Abdul
Malek
Negeri
Sembilan
Jabatan Perkhidmatan Veterinar,
Wisma Tani
Y.Bhg Dato' Dr. Ahmad Suhaimi bin
Omar
suhaimi@jph.gov.my /
tkpkv@jph.gov.my
Wisma Tani, Blok
Podium
Pusat Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Jabatan Pertahanan Awam
Malaysia
Timbalan Ketua Pengarah Pertahanan
Awam
Keselamatan dan
Pertahanan Awam
selamattkp@civildefence.gov.my Jabatan Pertahanan
Awam Malaysia
Kementerian Dalam
Negeri
Jalan Padang
Tembak
Kuala
Lumpur
BIL PERBADANAN NAMA CIO JAWATAN FAKS EMEL ALAMAT 1 ALAMAT 2 ALAMAT 3 POSKOD DAERAH NEGERI
1 Perbadanan Aset Keretapi M48 (M) Suite 3A-11, Aras 11 Blok 3A, Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5 50470 28/8/2008
2 Perbadanan Harta Intelek Malaysia Tingkat 32, Menara Daya Bumi Jalan Sultan Hishamuddin 50623 27/8/2008
3 Puan Norzillawati binti Yahya Penolong Pengarah IT Kompleks Studio Merdeka Jalan Hulu Kelang 68000 Ampang Selangor 29/8/2008
4 05-2553 666 Wisma Wan Mohamed, 30904 Ipoh Perak 29/8/2008
5 UV7 46505 Selangor 29/8/2008
6 N48 06-2843 462 Tingkat 10, Lot 5, Graha Maju Jalan Graha Maju 75300 Melaka 29/8/2008
7 Encik Leong Choon Cheong F 52 04-6340 301 11909 28/8/2008
8 Pengarah Pegawai Tadbir Negeri N54 21572 28/8/2008
9 Perbadanan Perpustakaan Negeri Selangor Encik Kamalam Sugumar Pustakawan S44 Persiaran Bandaraya 40572 Shah Alam Selangor 28/8/2008
10 Perbadanan Pinjaman Sabah Encik Taitim Tulas Ketua Seksyen IT F48 088-710 666 Donggongan, Penampang Peti Surat 10451 88805 Sabah 28/8/2008
11 Perbadanan Putrajaya Pengarah Korporat Jusa C Perbadanan Putrajaya 62675 Putrajaya 29/8/2008
12 Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional Puan Norizan binti Harun F52 50490 5/6/2008
13 Jusa B Tingkat 18, Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta, 50480 11/6/2008
14 Encik Asshari bin Haji Mat Nor G28 (N54) 47000 Selangor 22/7/2008
15 Perbadanan Produktiviti Malaysia Encik Mohd Razali bin Hussain Pegawai Latihan VU7 46904 Selangor
16 Jusa C (M) Perpustakaan Negara Malaysia 232, Jalan Tun Razak 50572 28/1/2009
SKIM
PERKHIDMATAN
GRED
JAWATAN
TELEFON
PEJABAT
TARIKH
MASUK
DATA
Encik Mohd. Hamdani bin
Sahari
Pengarah (Hal Ehwal)
Korporat
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
03-2278
1222
03-2272
1900
Kuala
Lumpur
Puan Syarifah Nadiah binti Syed
Sheikh
Pengurus Bahagian
Teknologi Maklumat
03-2263
2007
03-2274
1332
nadiah@mylpo.gov.my Kuala
Lumpur
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional
Malaysia (FINAS)
03-4104
1367
03-4106
8509
norzillawati@finas.gov.my
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PSDC)
(SEDC)
Tuan Haji Abdul Latiff bin Ngah
Ismail
Timbalan Ketua Eksekutif
1
05-2530
808
latif@pknp-perak.gPoev.rmbaydanan Kemajuan Negeri
Perak (PSDC)
Jalan Panglima Bukit
Gantang Wahab, Peti
Surat 217
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
(SEDC Selangor)
Tuan Haji Md. Nasir bin Md.
Arshad
Timbalan Pengurus Besar
(Pengurusan dan
Pentadbiran)
03-7957
1788
03-7958
7531
nasir@pkns.gov.myPerbadanan Kemajuan Negeri
Selangor (PKNS),
Persiaran Barat , Off
Jalan Barat,
Petaling
Jaya,
Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka
(PERTAM)
Tuan Haji Mohd Darus bin Haji
Salam
Pengurusan dan
Profesional
06-2844
692
masurakasim@yahoo.com
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
(PDC) (SEDC PP)
Pengurus Kanan
Bahagian Teknologi
Maklumat
04-6424
746
lcc@pdc.gov.my Perbadanan Pembangunan
Pulau Pinang (PDC)
No. 1, Persiaran Mahsuri,
Bandar Bayan Baru,
Bayan
Lepas
Pulau
Pinang
Perbadanan Perpustakaan Awam
Terengganu
Puan Hajah Nor Akmal binti
Abdul Fatah
09-6221
100 / 0052
09-6221
534
pengarah@trglib.goPve.rmbyadanan Perpustakaan
Awam Terengganu
Bangunan Perpustakaan
Negeri
Padang Hiliran, Jalan
Kemajuan
Kuala
Terenggan
u
Terengga
nu
Ketua Seksyen
Pentadbiran/Kewangan
dan Teknikal
03-5519
7667 samb.
105/117
03-5519
6045
kamalan@ppns.orgP.merybadanan Perpustakaan
Negeri Selangor
D/A Perpustakaan Raja
Tun Uda
Pegawai Sistem
Maklumat
088-718
181
taitim@sabah-credWit.cisomma.m Pyerbadanan Pinjaman
Sabah
Kota
Kinabalu
Tuan Haji Mohd Haitaimin bin
Ishak
03-8887
7000
03-8887
5000
haitamin@ppj.gov.my Kompleks Perbadanan
Putrajaya, 24, Persiaran
Perdana, Presint 3
Pegawai Sistem
Maklumat
Lot G2, Tingkat Bawah, Wisma
Chase Perdana
Off Jalan Semantan,
Damansara Heights
Kuala
Lumpur
Perbadanan Pembangunan Perdagangan
Luar Malaysia (MATRADE)
Encik Mohamad Kamarudin bin
Hassan
Timbalan Ketua Eksekutif
(Pembangunan)
03-6203
7025
03-6203
7026
mkama@matrade.gov.my Kuala
Lumpur
Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan
Tentera (PERHEBAT)
Pengarah Kanan
Pengurusan
Pengurusan dan
Profesional
03-6156
9412 samb.
558
03-6157
2451
norhaliza@perhebaJta.cboamta.nm Pyengurusan, Kompleks
PERHEBAT,
Peti Surat 65, Kem
Sungai Buloh,
Sungai
Buloh
Timbalan Ketua Pengarah
I
03-7956
1120
03-7957
8068
mrazali@mpc.gov.mPeyrbadanan Produktiviti
Malaysia
Peti Surat 64, Jalan
Sultan
Petaling
Jaya,
Perpustakaan Negara Malaysia Puan Siti Rodziah binti Othman Timbalan Ketua Pengarah 03-2692
2069
03-2691
8151
siti_rodziah@pnm.my Kuala
Lumpur
BIL INSTITUSI NAMA CIO JAWATAN FAKS EMEL ALAMAT 1 ALAMAT 2 ALAMAT 3 POSKOD DAERAH NEGERI
1 M 48 50602 28/8/2008
2 Institut Integriti Malaysia Timbalan Presiden Pinjaman Jusa C 03-6209 2022 Menara Integriti, Aras 1 50480 29/8/2008
3 Kejuruteraan 43300 Selangor 13/5/2009
4 VU7 03-6279 7018 52109 Kepong Selangor 6/8/08
5 Jusa C Bangi 43000 Kajang Selangor 29/8/2008
6 Institut Sosial Malaysia Encik Chen Seong Kong Timbalan Pengarah M52 03-7987 3041 57100 2/6/09
7 Jusa C 03-2084 7777 INTAN Bukit Kiara Jalan Bukit Kiara 50480 29/8/2008
8 05-4544 696 05-4542 837 Behrang Ulu 35950 Perak 27/8/2008
9 Pengurus 03-4149 7210 53300 25/8/2008
10 Institut Kemajuan Desa (INFRA) F 44 03-8926 5921 43000 Kajang Selangor 25/8/2008
11 Encik Fariz Rizal bin Rasdi F41 03-8924 3429 43650 Selangor 29/8/2008
12 03-2614 3000 50350 06/02/2009
SKIM
PERKHIDMATAN
GRED
JAWATAN
TELEFON
PEJABAT
TELEFON
BIMBIT
TARIKH
MASUK DATA
Institut Diplomasi Dan Hubungan
Luar Negeri (IDHL)
Encik Abdul Rahimi bin
Ahmad Shamsul
Pengarah Bahagian
Kewangan dan
Pentadbiran
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
03-2149 1000 /
03-2149 1086
03-2144
2529
rahimi@idfr.gov.my Institut Diplomasi dan
Hubungan Luar Negeri
Kementerian Luar
Negeri, Jalan Wisma
Putra,
Kuala
Lumpur
Tuan Haji Mustafar bin Haji
Ali
03-6209
2102
mustafar@iim.com.my Persiaran Duta Off
Jalan Duta
Kuala
Lumpur
Institut Penyelidikan Hidraulik
Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Y.Brs Ir. Haji Mohd Fauzi
bin Mohamad
Pengarah Pusat Kajian
Pantai
Gred 54
(Terbuka)
03-8948 3033
samb. 2300
012-3353
155
03-8948
3044
fauzi@nahrim.gov.my Institut Penyelidikan
Hidraulik Kebangsaan
Malaysia (NAHRIM)
Kementerian Sumber
Asli dan Alam Sekitar
Lot 5377,
Jalan Putra
Permai
Seri
Kembangan
Institut Penyelidikan Perhutanan
Malaysia
Y.Brs Dr. Abdul Rahim bin
Nik
Timbalan Ketua
Pengarah (Operasi)
03-6274
2667
rahimnik@frim.gov.my Institut Penyelidikan
Perhutanan Malaysia
Institut Penyelidikan Teknologi
Nuklear Malaysia (MINT)
Y.Brs Dr. Nahrul Khair
Alang bin Md Rashid
Timbalan Ketua
Pengarah (Program
Penyelidikan dan
Pembangunan
Teknologi)
Pengurusan dan
Iktisas
03-8925 0510
samb. 1615
03-8925
3827
nahrul@nuclearmalaysia.Insgtiotuvt. mPeynyelidikan
Teknologi Nuklear
Malaysia (MINT)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
03-7987
3042
skchen0001@yahoo.coInmstitut Sosial Malaysia,
Kementerian
Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat
Lot PT 13856, KM6
Lebuhraya Kuala
Lumpur-Seremban,
Sungai Besi
Kuala
Lumpur
Institut Tadbiran Awam Negara
(INTAN)
Y.Brs Dr. Azizah binti Abd
Manan
Timbalan Pengarah
(ICT)
03-2093
9490
drazizah@intanbk.intan.my Kuala
Lumpur
Institut Tanah Dan Ukur Negara
(INSTUN)
Tuan Haji Abdul Rahim bin
Muhammad Saleh
Ketua Bahagian Ukur
dan Pemetaan
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
rahim@instun.gov.my Institut Tanah dan Ukur
Negara
Kementerian Sumber
Asli dan Alam Sekitar
Behrang
Stesen
Institut Terjemahan Negara
Malaysia
Encik Ridwan bin Jaafar
Sidek
03-4149
1535
ridwan@itnm.com.my Wisma ITNM, No. 2,
Jalan 2/27E
Seksyen 10, Wangsa
Maju
Kuala
Lumpur
Encik Izheir Azam bin
Ibrahim Rais
Ketua Bahagian
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
Perkhidmatan
Sistem Maklumat
03-8926
5901
izheir@infra.gov.my Bahagian Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi
Institut Kemajuan
Desa (INFRA)
Lot 2A,
Persiaran
Institusi
Institut Latihan Kehakiman dan
Perundangan (ILKAP)
Pegawai Sistem
Maklumat
Perkhidmatan
Sistem Maklumat
03-8924
3425
fariz@ilkap.gov.my Institut Latihan
Kehakiman dan
Perundangan (ILKAP)
Jabatan Perdana
Menteri Malaysia,
Lot 5, Jalan
15/1,
Seksyen 15,
Bandar Baru
Bangi
NAM Institute for the
Empowerment of Women (NIEW)
Encik Bhaskaran Achutan
Nair
Ketua Penolong
Pengarah II
03-2691
0340
bhaskaran@niew.gov.mNyAM Institute for the
Empowerment of Women
(NIEW)
Aras 2, 8 dan 16
Wisma Sime Darby
Jalan Raja
Laut
Kuala
Lumpur
BIL LEMBAGA NAMA CIO JAWATAN FAKS EMEL ALAMAT 1 ALAMAT 2 ALAMAT 3 POSKOD DAERAH NEGERI
1 Lembaga Air Perak Jurutera J48 05-2556 397 Lembaga Air Perak Jalan St. John 30200 Ipoh Perak
2 Lembaga Air Sibu Encik Ting Ley King W41 084-211 001 084-211 543 Lembaga Air Sibu KM 5, Salim Road Peti Surat 405 96007 Sibu Sarawak
3 N41 088-611 204 Peti Surat 201 89058 Kudat Sabah
4 Puan Mariam binti Mohd 03-6201 4270 03-6201 0705 Tingkat 15, Blok 9 50758 Kuala Lumpur
5 Encik Chew Poh Siong F48 086-334 505 086-336 066 Wisma Bintulu 97007 Bintulu Sarawak
6 M54 09-9121788 09-9121211 Ibu Pejabat KESEDAR, 18300 Kelantan
7 Puan Marsida Katong F41 88999 Sabah
8 Jusa B 03-2274 5477 03-2274 8507 50470 Kuala Lumpur
9 Jusa C 88300 Sabah
10 N54 09-8223 109 23400 Dungun, Terengganu
11 M54 04-7205 304 04-7340 958 Bangunan Tunku 5720 Alor Setar Kedah
12 Ketua Pengarah 088-239 575 Beg Berkunci 211 88999 Sabah
13 Pengarah Kurator S48 03-5510 1799 40000 Shah Alam Selangor
14 03-3168 9117 Port Klang Authority Mail Bag Service 202 Jalan Pelabuhan 42005 Selangor
15 Pegawai Tadbir N48 09-5858 000 09-5833 866 Tanjung Gelang, Peti Surat 161, 25720 Kuantan Pahang
16 Encik Latiff bin Coupon F41 084-319 004 084-318 754 Rajang Port Authority, Jalan Pulau 96000 Sibu Sarawak
17 Encik Saad bin Osman Pengurus Besar F52 03-2617 0382 03-4043 0798 No. 72, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur
18 M 54 03-2698 3427 Peti Surat 10416, 50712 Kuala Lumpur
19 Pengarah Jusa B 03-8884 3033 03-8884 3029 Blok E11 Kompleks E 62604 Putrajaya
20 Encik Ghazali bin Ismail Pegawai Penerbitan N41 03-8928 5200 03-8922 3685 43800 Dengkil Selangor
21 03-2095 4239 Bukit Damansara 50460 Kuala Lumpur
22 Encik Mahmood Kalong Pengurus Besar Pinjaman N48 88999 Sabah
23 Pengarah 03-2148 9777 03-2148 0939 Jalan Bukit Bintang Peti Surat 11542 50748 Kuala Lumpur
24 03-6126 2020
25 0 03-9282 2235
SKIM
PERKHIDMATA
N
GRED
JAWATA
N
TELEFON
PEJABAT
TELEFON
BIMBIT
Tuan Haji Ahmad Zubir
bin Mohd Yusof
Pengurus Hal Ehwal
Korporat
05-2551 155
samb. 341
zubir@lap.gov.my
tinglk@swp.gov.my
Lembaga Bandaran
Kudat
Encik Ariff bin Abdullah @
Mohd Rejab
Penolong Pegawai
Tadbir
Pengurusan dan
Profesional
MohdRajap.Abdullah@sabah.gov.my Lembaga Bandaran
Kudat
Lembaga Hasil Dalam
Negeri
Timbalan Pengarah
(ICT)
mariam@hasil.gov.my Kompleks
Bangunan
Kerajaan, Jalan
Duta, Peti Surat
11833
Lembaga Kemajuan
Bintulu
Pengurus Kanan
(MIS)
Pegawai Sistem
Maklumat
chewpsi@bda.gov.my No. 1 Jalan Tanjung
Kidurong,Peti Surat
55,
Lembaga Kemajuan
Kelantan Selatan
(KESEDAR)
Encik Ahmad Jihaduddin
bin Isa
Timbalan Pengurus
Besar (Pengurusan)
Pentadbiran dan
Diplomatik
jihaduddin@kesedar.gov.my Bandar Baru Gua
Musang
Gua
Musang
Lembaga Kemajuan
Perhutanan Negeri
Sabah (SAFODA)
Pegawai Sistem
Maklumat
Pegawai Sistem
Maklumat
088-469 022 /
023 / 024
marsida.katong@sabah.gov.my Lembaga Kemajuan
Perhutanan Negeri
Sabah (SAFODA)
Suite 1-5-W3-W11,
Tingkat 5, Centre
Point Sabah,
No. 1, Jalan
Centre Point, Beg
Berkunci No. 122
Kota
Kinabalu
Lembaga Kemajuan
Perindustrian Malaysia
(MIDA)
Y.Bhg Dato' Afifuddin bin
Abdul Kadir
Timbalan Ketua
Pengarah 1
afifuddin@mida.gov.my Lembaga Kemajuan
Perindustrian Malaysia
(MIDA)
3A Floor , Blok 4,
Plaza Sentral,
Jalan Stesen
Sentral 5,
Lembaga Kemajuan
Tanah Negeri Sabah
(LKTNS)
Encik Syaheddrul R
Joddari
Pegawai Eksekutif
Kanan Sumber
Manusia
088-235 811 /
823
S_R_Joddari@hotmail.com Ibu Pejabat Lembaga
Kemajuan Tanah Negeri
Sabah
Bangunan Lembaga
Kemajuan Tanah
Negeri Sabah
KM 4, Jalan
Kelapa Sawit, Off
Jalan Tuaran
Kota
Kinabalu
Lembaga Kemajuan
Terengganu Tengah
(KETENGAH)
Tuan Haji Wan Mat Amin
bin Wan Daud
Timbalan Pengurus
Besar (Operasi)
Pengurusan dan
Profesional
09-8223 104 /
105
wmamin@ketengah.gov.my Lembaga Kemajuan
Terengganu Tengah
Bandar Al Muktafi
Billah Shah
Lembaga Kemajuan
Wilayah Kedah (KEDA)
Tuan Haji Abd. Rahim bin
Muhd. Zain
Timbalan Pengurus
Besar
Pegawai Tadbir
dan Diplomatik
abdrahim@keda.gov.my Lembaga Kemajuan
Wilayah Kedah (KEDA)
Jalan Tunku
Ibrahim, Peti
Surat 195
Lembaga Koko Malaysia
(MCB)
Encik Mohd Pozi bin
Awang
088-234 538/
088-234 526
pozi@koko.gov.my Tingkat 5 & 6, Wisma
SEDCO
Kota
Kinabalu
Lembaga Muzium
Selangor
Puan Maimunah binti
Mohd. Said
03-5510 3190
/ 03-5519
0050
Lembaga Muzium
Selangor
D/A Muzium Sultan
Alam Shah
Persiaran
Bandaraya
Lembaga Pelabuhan
Kelang
Puan Noraidah binti Mohd
Said
Pengurus Jabatan
Teknologi Maklumat
03-3168 8211
samb. 3030
noraidah@pka.gov.my Pelabuhan
Klang
Lembaga Pelabuhan
Kuantan
Encik Mohamad Puzi bin
Mohamad Nazir
Pengurus Khidmat
Korporat
puzi@lpktn.gov.my Lembaga Pelabuhan
Kuantan
Lembaga Pelabuhan
Rajang
Information System
Manager
Pegawai Sistem
Maklumat
latiff@rajangport.gov.my
Lembaga Pembangunan
Perindustrian Malaysia
(CIDB)
Perkhidmatan
Sistem
Maklumat
saad@cidb.gov.my Tingkat 7, Grand
Seasons Avenue,
Lembaga Penduduk dan
Pembangunan Keluarga
Negara (LPPKN)
Encik Naharudin bin
Abdullah
Timbalan Ketua
Pengarah
(Pengurusan)
Perkhidmatan
Tadbir dan
Diplomatik
03-2693 7555
samb. 2000
naharudin@lppkn.gov.my Bangunan LPPKN, 12B,
Jalan Raja Laut
Lembaga Peperiksaan
Malaysia
Y.Brs Dr. Salbiah binti
Ismail
drsalbiah@lpm.moe.gov.my Pusat
Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Lembaga Perlesenan
Tenaga Atom (AELB)
Pegawai
Penerbitan
ghazali@aelb.gov.my Lembaga Perlesenan
Tenaga Atom (AELB)
Kementerian Sains,
Teknologi dan Inovasi
Batu 24, Jalan
Dengkil
Lembaga Pertubuhan
Peladang
Encik Abdul Aziz bin A
Rahim
Pengarah Bahagian
Teknologi Maklumat
03-2094 5222
samb. 5106
azizrahim@lpp.gov.my Blok C Utara, Pusat
Bandar Damansara
Lembaga Sukan Negeri
Sabah
088-232 166 /
088-254 910
088-217 830 /
088-243 341
Mahmood.Kalong@sabah.gov.my Lembaga Sukan Negeri
Sabah
Kompleks Sukan Kota
Kinabalu
Beg Berkunci No.
142
Kota
Kinabalu
Lembaga Tabung
Angkatan Tentera
Y.Bhg Dato' Abdul Aziz
bin Ismail
aziz@ltat.org.my Tingkat 9-12, Bahagian
LTAT
Lembaga Pemasaran
Pertanian Persekutuan
(FAMA)
Tuan Haji Sahbani bin
Saimin
Timbalan Ketua
Pengarah
(Pembangunan)
sahbani@fama.gov.my
Lembaga Perindustrian
Kayu Malaysia (MTIB)
Tuan Haji Osman bin
Kassim
Timbalan Ketua
Pengarah
osman@mtib.gov.my
BIL PEJABAT NAMA CIO JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN NO. TEL NO. FAKS E-MEL ALAMAT 1 ALAMAT 2 ALAMAT 3 POSKOD DAERAH NEGERI
1 Pejabat Daerah dan Tanah Barat Daya 04-8691 110 04-8661 593 PEJABAT 11000 Balik Pulau Pulau Pinang 29/8/2008
2 Pejabat Daerah dan Tanah Jelebu 06-6136 311 06-6136 528 Kuala Klawang 71600 Jelebu 29/8/2008
3 Pejabat Kementerian Infrastruktur Sabah N54 088-255 999 088-239 852 88999 Sabah 28/8/2008
4 Pegawai Tadbir Pengurusan Profesional S41 88999 Sabah 28/8/2008
5 Pejabat Ketua Menteri Sabah Puan Jainisah Nurajim Pengurusan Profesional N48 088-328 000 088-328 209 Teluk Likap 88817 Sabah 28/8/2008
6 KP54 03-8888 1144 03-8888 3258 Blok B7 62502 Putrajaya 15/7/2008
7 Encik Hashim bin Hamzah 03-8880 3931 03-8880 3886 Aras 3 Putrajaya 12/2/2009
8 Pejabat Mufti Negeri Perak Encik Zambri bin Hashim Ketua Penolong Mufti 05-2545 332 05-2419 694 30000 Ipoh Perak 28/8/2008
9 Pejabat Mufti Negeri Selangor Pegawai Sistem Maklumat F41 03-5514 3731 03-5519 7584 40000 Shah Alam Selangor 25/8/08
10 Pejabat Pembangunan Negeri Melaka En. Fadzil bin Said Timbalan Pengarah M48 06-2307 610 06-2328 570 Seri Negeri 75450 Ayer Keroh Melaka 28/8/2008
11 06-7632 041 06-7673 728 70503 Seremban 18/09/2009
12 Jusa C 09-5126 616 019-9313002 09-5165 487 Tingkat 2, Blok A 25503 Kuantan Pahang 27/8/2008
13 M54 04-2616 442 04-2616 203 Paras 25, KOMTAR 10503 Pulau Pinang 29/8/2008
14 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pegawai Tadbir Negeri Jusa C 07-2230 608 80503 Johor Bahru Johor 29/8/2008
15 Pegawai Tadbir Negeri N48 04-7301 957 04-7007 278 05503 Alor Setar Kedah 28/7/2008
16 Jusa B 062307 221 019-6659 155 06-2328 350 75450 Ayer Keroh Melaka 29/8/2008
17 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Jusa C 05-2552 890 30000 Ipoh Perak 27/8/2008
18 Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu Pegawai Tadbir Negeri Jusa C 03-6237 949 20503 Terengganu 28/8/2008
19 Jusa C 03-5544 7060 03-5510 1088 40503 Shah Alam Selangor 23/9/2008
20 Pegawai Tadbir N48 082-442 355 Petra Jaya 93502 Kuching Sarawak 29/8/2008
21 Pejabat Tanah dan Jajahan Bachok Hj. Adnan bin Hussin Ketua Jajahan Bachok N48 09-7788 963 09-7789 500 16300 Bachok Kelantan 29/8/2008
22 Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Krai Encik Zaki bin Ismail Penolong Pegawai Tadbir 09-9667 060 18000 Kuala Krai Kelantan 28/8/2008
23 Pejabat Y.A.B Perdana Menteri Pegawai Sistem Maklumat Jusa C 03-8888 8043 03-8888 3444 Pejabat Perdana Menteri 62502 Putrajaya 25/8/08
24 Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pegawai Tadbir N54 09-7485 566 09-7434 909 Blok 2, Tingkat 1 15503 Kota Bharu Kelantan 17/8/2009
25 Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis En. Mohd Puat bin Romli M52 04-9738 988 04-9775 863 O1000 Kangar Perlis 28/8/2008
26 Setiausaha Persekutuan Sabah 088-488883 25/8/2008
27 Pejabat Daerah Pakan Mohamad Ashree Wee Pembantu Tadbir N41 084-717 211 019-8880544 084-717 200 Pejabat Daerah Pakan 96510 Pakan Sarikei Sarawak 15/10/2008
28 Pejabat Daerah Simunjan Pen. Pegawai Tadbir N27 082-803 602 082-803 916 Pejabat Daerah Simunjan Simunjan 94800 Sarawak 6/11/08
29 Pejabat Tanah dan Galian Selangor Zabidah Binti Awang M54 03-5544 7803 03-5544 7673
40576
Shah Alam. Selangor 1/28/09
GRED
JAWATAN
TELEFON
BIMBIT
TARIKH
MASUK
DATA
Puan Noraini binti Che
Husain
Penolong Pegawai
Daerah Tanah 2
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
noraini@penang.gov.my Pejabat Daerah dan Tanah
Barat Daya
Puan Nor Arfah binti Mohd
Ishak
Penolong Pegawai
Daerah
arfah@ns.gov.my /
n_arfah@yahoo.com
Pejabat Daerah dan Tanah
Jelebu
Negeri
Sembilan
Encik Ahmad Awang
Hashim
Timbalan Setiausaha
Tetap
Ahmad.AgHashim@sabah.gov.myPejabat Kementerian
Infrastruktur Sabah
Tingkat 7, Bangunan
KPI, Jalan Sembulan
Beg Berkunci
No. 2036
Kota
Kinabalu
Pejabat Kementerian Pembangunan
Sumber Sabah
Encik Bily Yumbod @ Bily
Barnabas
088-218 722 /
23/ 30 / 088-269
062
Bily.Yumbod@sabah.gov.my Pejabat Kementerian
Pembangunan Sumber
Sabah
Tingkat 1 & 7, Blok A,
Wisma MUIS
Beg Berkunci
No. 198
Kota
Kinabalu
jainisah.nurajim@sabah.gov.my Jabatan Ketua Menteri (Unit
Pengurusan Kualiti)
Tingkat 1, Wisma
Innoprise
Kota
Kinabalu
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan
Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana
Menteri
Tuan Haji Abd. Hamid bin
Mohamad Hanipah
Timbalan Ketua
Pengarah Keselamatan
Kerajaan (Dasar)
Keselamatan dan
Pertahanan Awam
abhamid@cgso.gov.my Pusat
Pentadbiran
Kerajaan
Persekutuan
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah
Persekutuan
Timbalan Ketua
Pendaftar
Kehakiman dan
Perundangan
hashimh@kehakiman.gov.my Pejabat Ketua Pendaftar
Mahkamah Persekutuan
Istana
Kehakiman,
Presint 3
abuanas@perak.gov.my Tingkat 5, Kompleks Islam
Darul Ridzuan
Jalan Panglima Bukit
Gantang Wahab
Mohammad Nabil bin Hj.
Abu Naim
Pegawai Sistem
Maklumat
nabil@muftiselangor.gov.my Jabatan Mufti Selangor,
Tingkat 7 & 8
Menara Utara, Bangunan
Sultan Idris Shah
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
fadzil@mel.icu.gov.my Pejabat Pembangunan
Negeri Melaka
Aras Bawah & Aras 1
Blok Laksamana
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Sembilan
YB Dato' Haji Mat Ali bin
Hassan
Setiausaha Kerajaan
Negeri
matali@ns.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Sembilan
Tingkat 5, Blok A, Wisma
Negeri
Jalan
Dato'Abdul
Malek
Negeri
Sembilan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Pahang
Y.Bhg Dato' Mohamad
Ridzuan bin Mohd Tahar
Timbalan Setiausaha
Kerajaan (Operasi)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
tsuk2@pahang.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Pahang
Wisma Sri
Pahang
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau
Pinang
Tuan Haji Muhammad
Yusoff bin Wazir
Timbalan Setiausaha
Kerajaan (Pengurusan)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
myusoff@penang.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Pulau
Pinang
Y.Bhg Dato' Hamsan bin
Saringat
Timbalan Setiausaha
Johor I (Pembangunan)/
Pengarah Unit
Perancang Ekonomi
Negeri Johor
07-2237 344 /
2243 725
hamsan@johor.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Johor
Aras 1, Bangunan Sultan
Ibrahim
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Kedah
Encik Ahmad Bawadir bin
Haji Abdul Ghani
Pengarah Pusat
Teknologi Maklumat
bawadir@kedah.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Kedah
Aras 4, Blok B, Wisma
Darulaman
Jalan Tunku
Bendahara
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Melaka
YB Datuk Wira Omar bin
Kaseh
Setiausaha Kerajaan
Negeri
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
omarkaseh@melaka.gov.my Aras 4 (Suite), Blok
Temenggong
Seri Negara, Hang Tuah
Jaya
Y.Bhg Dato' Mohd Jamal
bin Mahussin
Timbalan Setiausaha
Kerajaan (Pentadbiran)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
05-5225 221 /
5222
jamalm@perak.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Perak
Aras 1, Bangunan Perak
Darul Ridzuan
Jalan Panglima
Bukit Gantang
Wahab
Y.Bhg Datuk Mazlan bin
Ngah
Pegawai Kewangan
Negeri
09-6231 957
samb. 6512
pkew@terengganu.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Terengganu
Tingkat 15, Wisma Darul
Iman
Kuala
Terengganu
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Selangor
Y.Bhg Dato' Tarmedi bin
Haji Omar
Timbalan Setiausaha
Kerajaan (Pengurusan)
Perkhidmatan Tadbir dan
Diplomatik
tarmedi@selangor.gov.my Pejabat Timbalan
Setiausaha Kerajaan
(Pengurusan)
Tingkat 18, Bangunan
Sultan Salahuddin Abdul
Aziz Shah
Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri
Sarawak
Puan Sherrina binti
Hussaini
Ketua Penolong
Setiausaha
082-311 925
samb. 2884
sherrinh@sarawaknet.gov.my Pejabat Setiausaha
Kewangan Negeri
Tingkat 14, 17 & 18,
Wisma Bapa Malaysia
Pengurusan dan
Profesional
ptjb@kelantan.gov.my Ketua Jajahan Pejabat
Tanah dan Jajahan Bachok
09-9666 963 /
393
mzaki@kelantan.gov.my Ketua Jajahan Pejabat
Tanah dan Jajahan Kuala
Mohd Samsuri bin Mohd Krai
Sohot
ppmsam@pmo.gov.my Blok Utama, Bangunan
Perdana Putra
Pusat
Pentadbiran
Kerajaan
Y.A.Brs Haji Shafie bin Persekutuan
Ismail
Timbalan Setiausaha
Kerajaan (Pengurusan)
tsukpengurusan@kelantan.gov.myPejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Kelantan
Kota Darul
Naim, Jalan
Timbalan Setiausaha Kuala Krai
Kerajaan (Pengurusan)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
puat@perlis.gov.my Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Perlis
Aras 2, Kompleks Dewan
Undangan Negeri Perlis
Puan Annie @ Sabrina
Lasumin
ann@supsabah.jpm.my
ashreew@sarawaknet.gov
Sharifah Sofeawati binti
Wan Ibrahim
sharswmi@sarawaknet.gov.my
Timbalan Pengarah
(Pengurusan)
zabeadah@selangor.gov.my Pejabat Tanah Dan Galian
Selangor
Tingkat 4, Bangunan
Sultan Salahuddin Abdul
Aziz Shah
BIL MAJLIS NAMA CIO JAWATAN FAKS EMEL ALAMAT 1 ALAMAT 2 ALAMAT 3 POSKOD DAERAH NEGERI
1 Majlis Bandaraya Alor Star Pegawai Tadbir 04-7332 499 04-7334 377 Jalan Kolam air 5675 Alor Star Kedah 28/8/2008
2 Majlis Bandaraya Ipoh Puan Faridah binti Sulaiman F44 05-2442 252 05-2540 144 Majlis Bandaraya Ipoh 30450 Ipoh Perak 28/8/2008
3 Encik Tay Guan Huat Pegawai Sistem Maklumat F41 082-242 311 082-417 372 Jalan Pandungan 93675 Sarawak 13/5/2009
4 Tuan Haji Mohsin bin Sarip N48 06-2325 716 No. 1, Graha Makmur Hang Tuah Jaya 75450 Melaka 29/8/2008
5 Majlis Bandaraya Miri Encik Gustian bin Durani Pentadbiran N41 085-421 785 085-415 486 Majlis Bandaraya Miri Jalan Raja 98000 Miri Sarawak 28/8/2008
6 Encik Samsul Bahari Nonchi F48 46675 Selangor 25/8/2008
7 Tuan Haji Mohtar bin Hani Timbalan Datuk Bandar Datuk Bandar, Tingkat 1 40000 Shah Alam Selangor 29/8/2008
8 Majlis Daerah Bera Encik Rasid bin Yusoff F29 09-250 1700 09-250 1709 Majlis Daerah Bera 28300 Triang Pahang 28/8/2008
9 Majlis Daerah Betong Encik Majid bin Amit Kejuruteraan J17 Majlis Daerha Betong Bangunan Kubu Rentap 95700 Betong Sarawak 28/8/2008
10 Majlis Daerah Gerik Setiausaha N41 05-7912 288 Jalan Hj Meor Yahaya 33300 Gerik Perak 25/8/2008
11 Majlis Daerah Hulu Selangor Encik Tukiman bin Nail Yang DiPertua M48 Jalan Bukit Kerajaan 44000 Selangor 28/8/2008
12 Majlis Daerah Keningau Encik Chia Vun Loong Jurutera J41 087-341 160 087-339 986 Majlis Daerah Keningau Peti Surat 181 89008 Keningau Sabah 28/8/2008
13 Majlis Daerah Kerian Setiausaha N44 05-7161 228 05-7169 268 Majlis Daerah Kerian 34200 Perak 25/8/2008
14 Majlis Daerah Kuala Langat Encik Azman bin Dahlan Setiausaha 42700 Banting Selangor 28/8/2008
15 Encik Azahari bin Sairin Setiausaha Pegawai Tadbir N41 Jalan Semarak 45000 Selangor 28/8/2008
16 Majlis Daerah Limbang Pegawai Pentadbiran Sokongan N27 085-211 055 085-212 577 Majlis Daerah Limbang Peti Surat 399 98708 Limbang Sarawak 28/8/2008
17 Encik Alex Kong Sien Pinh Unit HRD 084-336 077 084-324 694 96008 Sibu Sarawak 28/8/2008
18 Majlis Daerah Lubok Antu Encik Kon Jwe Kong Ketua Pegawai Unit ICT N17 083-563 144 Majlis Daerah Lubuk Antu 95800 Sarawak 28/8/2008
19 Majlis Daerah Lundu Encik Bennylim 082-735 035 Majlis Daerah Lundu 95400 Lundu Sarawak 28/8/2008
20 Majlis Daerah Machang Setiausaha Pegawai Tadbir N41 09-9751 076 09-9751 431 18500 Machang Kelantan 28/8/2008
21 Encik Jimi Law Ping Kok Pembantu Tadbir N22 084-693 973 96507 Bintangor Sarawak 28/8/2008
22 Majlis Daerah Serian Puan Mariani binti Matra Pembantu Tadbir 082-874 799 Majlis Daerah Serian 94700 Serian Sarawak 28/8/2008
23 Majlis Peperiksaan Malaysia Puan Nor Qaily binti Sa'ari Pengurus Sistem Maklumat Bandar Baru Selayang 68100 Selangor 28/8/2008
24 Pegawai Sistem Maklumat F41 09-8595 455 Jalan Air Putih 24000 Kemaman Terengganu 28/8/2008
25 Timbalan Yang DiPertua N48 55100 Kuala Lumpur 29/8/2008
26 Encik Saipul Akma F29 07-4321 164 Jalan Pejabat 83000 Batu Pahat Johor 28/8/2008
27 Puan Siti Rafidah binti Arifin N41 07-5555 188 07-5581 561 81300 Skudai Johor 29/8/2008
28 Majlis Perbandaran Kajang Puan Suziana binti Hanafi Pegawai Sistem Maklumat F41 Off Jalan Semenyih 43000 Kajang Selangor 29/8/2008
29 Majlis Perbandaran Klang Setiausaha Majlis Perbandaran Klang 41675 Klang Selangor 29/8/2008
30 Majlis Perbandaran Kuantan F48 09-5134 873 09-5178 657 Jalan Tanah Putih 25100 Kuantan Pahang 25/8/2008
SKIM
PERKHIDMATAN
GRED
JAWATAN
TELEFON
PEJABAT
TELEFON
BIMBIT
TARIKH
MASUK
DATA
Encik Ahmad Suhairi bin A.
Bakar
Pengarah Jabatan
Pembangunan
Kemasyarakatan
asuhairi@mbas.gov.my
Ketua Bahagian Teknologi
Maklumat
Pengurusan dan
Profesional
faridah_s@mbi.gov.my Jalan Sultan Abdul Jalil,
Greentown
Majlis Bandaraya Kuching
Selatan (MBKS)
Pegawai Sistem
Maklumat
019-8293
691
isombks@sarawaknet.gov.my Majlis Bandaraya
Kuching Selatan
Majlis Bandaraya Melaka
Bersejarah
Pengurusan dan
Profesional
06-2326 411
samb. 134
mohsin@mbmb.gov.my
gustian@miricouncil.gov.my
Majlis Bandaraya Petaling
Jaya
Ketua Bahagian Teknologi
Maklumat
Pegawai Sistem
Maklumat
03-7956
3544
03-7958
1494
samsul@mbbpj.gov.my Majlis Bandaraya
Petaling Jaya Selangor
Tingkat 2, Ibu Pejabat
MBPJ
Jalan Yong Shook
Lin
Petaling
Jaya
Majlis Bandaraya Shah Alam
(MBSA)
03-5519
5673
03-5512
4414
mohtarhani@mbsa.gov.my Wisma MBSA, Peti
Surat 7200,
Persiaran
Perbandaran
Ketua Unit Teknologi
Maklumat
Pegawai Sistem
Maklumat
rasid_10@hotmail.com
083-472 948/
701 / 702 /
703
majida@sarawaknet.gov.my
Encik Khairul Amir bin
Mohamed Zubir
Pengurusan dan
Profesional
05-7911 686/
2305
khairul@gerik.gov.my Pejabat Majlis Daerah
Gerik
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
03-6064
1331 samb.
16
019-3519
607
03-6064
3991
tukiman@mdhs.gov.my Majlis Daerah Hulu
Selangor
Kuala
Kubu Baru
Pengurusan
Profesional
VunLoong.Chia@sabah.gov.my
Encik Ahmad Amir bin
Ismail
Pengurusan dan
Profesional
mdkerian@tm.net.my No.1, Wisma MDK,
Jalan Padang
Parit
Buntar
03-3187
2825/ 2732 /
8957
03-3187
9304
azman@mdkl.gov.my Majlis Daerah Kuala
Langat
Persiaran Majlis, Off
Jalan Sultan Alam Shah
Majlis Daerah Kuala
Selangor
03-3289
1439 samb.
103
012-3221
907
03-3289
1101 / 3386
azahari@mdks.gov.my Majlis Daerah Kuala
Selangor
Kuala
Selangor
Encik Mura bin Haji
Durahim
muhrd@limbangdc.gov.my
Majlis Daerah Luar Bandar
Sibu
Pentadbiran dan
Sokongan
alexksp@srdc.gov.my Majlis Daerah Luar
Bandar Sibu
Tingkat 18, Wisma
Sanyan, Jalan Sanyan
Pentadbiran dan
Sokongan
083-563
015 / 148
konjk@sarawaknet.gov.my Jalan Penghulu Imong
ak. Awan
Engkili, Bahagian
Sri Aman
082-735
006 / 501
bennyl@sarawaknet.gov.my
Encik Mohd Kamaruddin bin
Omar
kamaruddin@kelantan.gov.my Setiausaha Majlis Daerah
Machang
Majlis Daerah Maradong dan
Julau
Pembantu Tadbir
(Perjawatan)
084-693
232 / 288
jimilpk@sarawaknet.gov.my Majlis Daerah Maradong
dan Julau
Peti Syrat 4, Jalan
Mahkamah
082-874
154 / 1551 /
246
marianim@sarawaknet.gov.my No.1, Jalan Bunga
Tanjung
Pengurusan
Profesional
03-6136
9663
03-6137
2413
qaily@mpm.edu.my Bangunan MPM,
Persiaran 1
Batu
Caves
Majlis Perbandaran
Kemaman
Encik Ahmad Sheikh bin
Abd Rahim
Pegawai Sistem
Maklumat
09-8597 777
samb. 1333
asheikh@mpkemaman.gov.my Majlis Perbandaran
Kemaman
Majlis Perbandaran Ampang
Jaya (MPAJ)
Encik Abd. Hamid bin
Hussain
03-4296
8098
019-3190
323
03-4296
8050
hamid@mpaj.gov.my Yang Dipertua, Majlis
Perbandaran Ampang
Jaya,
Menara MPAJ,
Persiaran MPAJ,
Jalan Pandan
Utama
Majlis Perbandaran Batu
Pahat
Penolong Pegawai Sistem
Maklumat
Penolong Pegawai
Sistem Maklumat
07-4341
045 / 1944
saipul@johor.gov.my
Majlis Perbandaran Johor
Bahru Tengah
Pegawai Komputer dan
Teknologi Maklumat
Pegawai Sistem
Maklumat
sitirafidah@mpjbt.gov.my Majlis Perbandaran Johor
Bahru Tengah
Pegawai Sistem
Maklumat
03-8737
7899
03-8734
8705
suziana@mpkj.gov.my Menara MPKJ, Jalan
Cempaka Putih
Tuan Haji Mohd Jaid bin
Ehsan
03-3372
7393
03-3372
0344
jaid@mpklang.gov.my Bangunan Sultan Alam
Shah
Jalan
Perbandaran,
Tuan Haji Mohd Fauzee bin
Muhammad
Ketua Jabatan Teknologi
Maklumat
Pegawai Sistem
Maklumat
jas@mpk.gov.my Majlis Perbandaran
Kuantan
31 Majlis Perbandaran Kulim Puan Sofia binti Othman Pegawai Sistem Maklumat F41 04-4901 443 Majlis Perbandaran Kulim 9000 Kulim Kedah 29/8/2008
32 Majlis Perbandaran Labuan Puan Zaiton binti Ahmad 087-408 854 087-417 861 Jalan Tun Mustapha Peti Surat 82099 87030 29/8/2008
33 Majlis Perbandaran Muar Encik Ramli bin Kalil Penolong Akauntan Kewangan W32 06-9541 009 06-9522 691 Karung Berkunci no. 516 84009 Muar Johor 28/8/2008
34 Majlis Perbandaran Nilai Yang DiPertua 06-7998 099 Majlis Perbandaran Nilai 71800 Nilai 27/8/2008
35 Pengarah Sistem Maklumat Sokongan 1 F41 06-6471 122 06-6474 984 Jalan Pantai 71009 27/8/2008
36 Setiausaha Perbandaran 04-2592 112 04-2636 345 Paras 17 Komtar 10675 Pualu Pinang 25/8/2008
37 Majlis Perbandaran Selayang Tuan Haji Jamri bin Basni N48 KM 15, Jalan Ipoh 68100 Selangor 29/8/2008
38 Majlis Perbandaran Sepang Yang DiPertua 43900 Sepang Selangor 29/8/2008
39 Timbalan Yang DiPertua Persiaran Perpaduan Jalan USJ 5 47610 Selangor 28/8/2008
40 Majlis Perbandaran Taiping Encik Omor bin Saad Yang DiPertua M54 05-8080 777 05-8068 957 Jalan Taming Sari 34000 Taiping Perak 28/8/2008
41 Majlis Perbandaran Tawau Juruanalisa Sistem F41 089-701 699 089-701 604 Jalan Dunlop Peti Surat 42 91007 Tawau Sabah 28/8/2008
42 VU7 Jabatan Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat 21, Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur 28/8/2008
43 Majlis Keselamatan Negara Timbalan Setiausaha Jusa C 62502 Putrajaya 28/8/2008
Pengurusan dan
Profesional
04-4905 664
samb. 220
sofia@mpkk.gov.my No. 102-140, Lorong
Kota Kenari 5/1, Kota
Kenari
zaiton.ahmad@pl.gov.my Tingkat 1, Wisma Wong
Wo Lo
W.P.Labu
an
ramli99@pd.jaring.my
Y.Bhg Dato' Haji Abdul
Halim bin Haji Abdul Latif
06-7997
300 / 7400
ydp@mpn.gov.my No.1, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan
Persiaran Pusat
Bandar
Negeri
Sembilan
Majlis Perbandaran Port
Dickson
Puan Roslinawati binti Mat
Zin
watie@mppd.gov.my Majlis Perbandaran Port
Dickson
Port
Dickson
Negeri
Sembilan
Majlis Perbandaran Pulau
Pinang
Encik Mohd Hornain bin
Abd Wahab
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
hornain@mppp.gov.my Jabatan Khidmat
Pengurusan
Majlis Perbandaran
Pulau Pinang
Timbalan Yang DiPertua /
Setiausaha
03-6120
6143
03-6137
9300
jamribasni@mps.gov.my Majlis Perbandaran
Selayang
Persiaran 3, Bandar
Baru Selayang
Batu
Caves
Encik Azizan bin Mohamad
Sidin
03-8319
0200/
03-8319
0300
03-8319
0220
azizan@mpsepang.gov.my Majlis Perbandaran
Sepang
BBST Business Park,
Persiaran satu
Majlis Perbandaran Subang
Jaya (MPSJ)
Encik Wan Mohamad
Yusoff bin Ghazali
03-8026
3104 /
03-5637
6579
03-5637
6577
yusoff@mpsj.gov.my Majlis Perbandaran
Subang Jaya (MPSJ)
Subang
Jaya
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
mpt@mptaiping.gov.my Majlis Perbandaran
Taiping
Encik Ali Mohammad
Samad
Pengurusan dan
Profesional
ali.mohammadSamad@sabah.govM.mayjlis Perbandaran
Tawau
Majlis Amanah Rakyat
(MARA)
Encik Hasan Nudin bin
Yeop
Timbalan Ketua Pengarah
(Khidmat Pengurusan)
Pengurusan dan
Profesional
03-2691
0762
03-2694
3081
hasan@mara.gov.my
Y.Bhg Dato' Mohd.Ghazali
bin Ahmad
03-8888
3004
03-8888
3005
ghazali@mkn.gov.my Bahagian Keselamatan
Negara
Aras LG & G, Blok
Barat, Jabatan Perdana
Menteri
Bangunan
Perdana Putra
BIL LAIN-LAIN NAMA CIO JAWATAN FAKS EMEL ALAMAT 1 ALAMAT 2 ALAMAT 3 POSKOD DAERAH NEGERI
1 03-89957113 03-89410781 IOI Resort 62502 Putrajaya 28/8/2008
2 Pegawai Siasatan Aras 7, Blok D6, 62007 Putrajaya 28/8/2008
3 Tuan Hj. Hussin bin Rani M54 03-88851049 03-88851051 62692 Putrajaya
4 Pn Farah Adura Hamidi Setiausaha Bahagian M52 03-88882073 03-88893090 Aras 4 Timur Bangunan Perdana Putra 62502 Putrajaya 21/7/2008
5 F48 03-88880746 03-88881000 62502 Putrajaya 28/8/2008
6 Bahagian Penyelidikan Jusa B 03-88887950 03-88883934 Bahagian Penyelidikan 62502 Putrajaya 21/7/2008
7 Biro Pengaduan Awam Encik Cheah Chee Fong M48 03-8888 7777 03-88893020 Ketua Pengarah BPA Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya 6/8/08
8 Biro Tatanegara Tuan Haji Wahab Bin Jusoh 03-88883450 Aras 1, Blok B3 62502 Putrajaya 25/8/2008
9 Dewan Bahasa dan Pustaka VU7 03-21484460 Menara DBP, Jalan Dewan Bahasa 50460 28/8/2008
10 Haji Mohamad Embong Pengarah ICT 03-26179600 03-26936649 Jalan Raja Laut 50350 5/8/08
11 Encik Dony Endiong Ketua Unit ICT N48 088-440100 88998 Sabah 28/8/2008
12 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Encik Andy Tan Eng Teik 03-26162069 03-26948433 Bangunan KWSP Jalan Raja Laut 50350 28/8/2008
13 Mahkamah Persekutuan Malaysia Encik Abdul Haris bin Lakar M52 03-88803788 03-88804522 62506 Putrajaya 28/8/2008
14 Markas Tentera Darat Puan Zaharah binti Ali 03-20715799 03-26988627 50300 28/8/2008
15 Parlimen Malaysia Pegawai Tadbir N54 03-20797211 03-20700986 Parlimen Malaysia 50680 28/8/2008
16 Perpustakaan Negara Malaysia Puan Siti Zakiah binti Aman Ketua Pengarah Sosial (Pustakawan) Jusa B 03-26924588 03-26927502 232, Jalan Tun Razak, 50572 29/8/2008
17 Perpustakaan Negeri Sabah Puan Maria Sinti Pustakawan S48 088-230714 Beg Berkunci No. 2023 88999 Sabah 28/8/2008
18 Pustaka Negeri Sarawak Wan Mazli bin Wan Razali Sosial 082-442000 082-449944 93050 Kuching Sarawak 25/8/2008
19 Projek E-Tanah Puan Haizan binti Yusoff 03-88861308 Pasukan Projek e-Tanah Aras 11 & 10, Blok Menara 25/8/2008
20 Jusa B 03-88861150 62574 Putrajaya 5/6/08
21 Encik Ir. Jaafar Ahmad Pengurusan Tertinggi Jusa C No.13, Jalan Tun Ismail 50480 28/8/2008
22 Pusat Sains Negara Pengarah 03-20921150 03-20921250 Pusat Sains Negara Persiaran Bukit Kiara 50662 Bukit Kiara 29/8/2008
23 Pegawai Tadbir Utama C (M) 03-42562925 03-42514043 Karung Berkunci 11067 Jalan Ampang 50990 27/8/2008
24 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PPTM F29 03-2612561 03-26125620 Jalan Raja Laut 50350 28/8/2008
25 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Puan Lim Mooi Eia Jusa C 03-88856004 03-8888 5034 Aras 10 Blok C7, Parcel C 62502 Putrajaya 28/8/2008
26 Setiausaha M44 09-5126630 09-5162301 25520 Kuantan Pahang 25/8/2008
SKIM
PERKHIDMATAN
GRED
JAWATAN
TELEFON
PEJABAT
TELEFON
BIMBIT
TARIKH
MASUK
DATA
Agensi Penguatkuasaan Maritim
Malaysia
Encik Noor Azezee bin Hj.
Mohd. Nasir
Pengarah
Pentadbiran dan
Kewangan
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
azezee@mmea.gov.my Agensi Penguatkuasaan
Maritim Malaysia
Tingkat 4-11, One IOI
Square
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia
Y. Bhg Dato' Haji Abu
Kassim Bin Mohamed
Timbalan Ketua
Pesuruhjaya
(Operasi)
JUSA B 03-88867003 03-88889560 a2@sprm.gov.my Pejabat Ketua Pengarah I,
Badan Pencegah Rasuah
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Bahagian Hal Ehwal Undang-
Undang
Timbalan Ketua
Pengarah
(Pengurusan )
Pengurusan dan
Profesional
hussin@bheuu.gov.my Bahagian Hal Ehwal
Undang-Undang, Jabatan
Perdana Menteri
Aras 7, Bangunan Hal
Ehwal Undang-Undang,
Lot 3G1, Presint 3
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
19/05/200
9
Bahagian Kabinet, Perlembagaan
dan Perhubungan Antara Kerajaan
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
farah_adura@kabinet.jpm.my Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Bahagian Pengurusan
Perkhidmatan dan Sumber Manusia
Wan Mohd Hazan Amri bin
Hasbullah
Ketua Seksyen
Teknologi Maklumat
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
wanamri@bppsm.jpm.mySeksyen Pengurusan
Teknologi Maklumat
Bahagian Khidmat
Pengurusan, JPM, Aras 1,
Blok B8, Kompleks JPM,
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Y.Bhg. Dato' Ahmad
Zamzamin Hashim
Timbalan Ketua
Pengarah I
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
zamzamin@bpe.gov.my B4, Jabatan Perdana
Menteri
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Pengarah
Pengurusan
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
cheahcf@bpa.jpm.my Aras 6, Blok B1, Pusat
Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan
Timbalan Ketua
Pengarah
(Pentadbiran dan
Penyelidikan)
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
03-88883451
/3458
wahab@btm.gov.my Kompleks Jabatan
Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Encik Kamarul Zaman bin
Shaharudin
Timbalan Ketua
Pengarah
03-21485566 /
21458569
kamarul@dbp.gov.my Kuala
Lumpur
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
(DBKL)
Perkhidmatan Sistem
Maklumat
mohdembong@dbkl.gov.mJaybatan Teknologi
Maklumat dan Komunikaso
Dewan Bandaraya Kuala
Lumpur
Kuala
Lumpur
Koperasi Pembangunan Desa
(KPD) Sabah
088-291305 /
354
Dony.Endiong@sabah.goKvo.mpyerasi Pembangunan
Desa (KPD) Sabah
Aras 2, Wisma Pertanian,
Jalan Tasik , Luyang
(Off Jalan Maktab Gaya),
Beg Berkunci 86
Kota
Kinabalu
Pengurus Besar
Kanan IT
andytan@epf.gov.my Kuala
Lumpur
Ketua Penolong
Pengarah
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
haris@kehakiman.gov.myPejabat Ketua Pendaftar,
Mahkamah Persekutuan
Malaysia
Palace Of Justice, Presint
3
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
za.stm@mod.gov.my Tingkat 13, Wisma
Yayasan Selangor
Jalan Raja Muda Abdul
Aziz
Kuala
Lumpur
Y. Bhg. Datuk Zamani Bin
Sulaiman
Setiausaha Dewan
Negara
zamani@parlimen.gov.my Kuala
Lumpur
sza@pnm.gov.my Kuala
Lumpur
Timbalan Pengarah
(Sokongan)
088-214828 /
231623
maria.sinti@sabah.gov.myPerpustakaan Negeri
Sabah
Kota
Kinabalu
mazlir@sarawaknet.gov.mKyetua Pegawai Eksekutif,
Pustaka Negeri Sarawak
Jalan Pustaka, Off Jalan
Stadium
Timbalan Pengarah
E-Tanah
haizan@nre.gov.my
Pusat Infrastruktur Data Geospatal
Negara (Macgdi)
Tuan Hj. Ibrahim Bin Abu
Bakar
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
Pusat Infrastruktur Data
Geospatial Negara
(MaCGDI
Kementerian Sumber Asli
& Alam Sekitar (NRE),
Aras 7&8, No. 25,
Persiaran Perdana,
Presint 4
Pusat Remote Sensing Negara
(MACRES)
Timbalan Pengarah
(Operasi)
03-26973400
ext 803
03-26973350
/3360
jaafar@macres.gov.my Kuala
Lumpur
Y. Brs. Dr. Abd Rahman bin
Awang
abrahman@psn.gov.my Kementerian Sains,
Teknologi dan Inovasi
Kuala
Lumpur
Pihak Berkuasa Kemajuan
Pekebun Kecil Perusahaan Getah
(RISDA)
Tuan Hj. Wan Mohamad
Zuki bin Mohamad
Timbalan Ketua
Pengarah
(Pengurusan &
Korporat)
zuki@risda.gov.my Tingkat 12, Bangunan
RISDA,
Kuala
Lumpur
Encik Nasaruddin bin Mohd
Idris
Pegawai Sistem
Maklumat
nash@suhakam.org.my Tingkat 29, Menara Tun
Razak
Kuala
Lumpur
Timbalan Setiusaha
(Perkhidmatan)
Pengurusan Dan
Profesional
melim@jpa.gov.my Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Negeri Pahang
Encik Zaman Azam Bin
Mohamat Sarif
Pengurusan
Profesional
spa@pahang.gov.my Pejabat Suruhanjaya
Perkhidmatan Awam Negeri
Pahang
Tingkat Bawah, Wisma Sri
Pahang
27 Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia Pengurus ICT F52 03-88856670 03-88889117 Aras 4-5, Blok C7 62690 Putrajaya 29/8/2008
28 Zahrah Abang Othman N48 082-492753 082-449002 Jabatan Ketua Mneteri 93502 Sarawak 27/8/2008
29 N48 082-445329 082-445618 Jabatan Ketua Menteri Tingkat 9 & 11 93052 Sarawak 5/6/08
30 Dato' Ab. Ghani bin Ariffin JUSA A 03-88883502 03-88883528 Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya 13/1/2009
31 Unit Perancang Ekonomi Encik K. Yogeesvaran Jusa C 03-88883743 03-88891169 Blok B5, Aras 4 62502 Putrajaya 28/8/2008
32 Universiti Kebangsaan Malaysia Pengarah 03-89250717 019-3204109 03-89254675 Pusat Komputer 43600 Bangi Selangor 27/8/2008
33 Universiti Utara Malaysia 04-9283231 04-9285752 Universiti Utara Malaysia Sintok 6010 Kedah 29/8/2008
34 Universiti Malaya 03-79677700 Tingkat 1, Blok E Komplex IPS Universiti Malaya 50603 27/8/2008
35 M54 03-88891673 Ibu Pejabat Rela Malaysia 62546 Putrajaya 27/8/2008
36 Agensi Antidadah Kebangsaan Tanasengran Sinnathambi Jusa C 03-89498400 03-89459950 Aras 3 - 6, Two IOI Square, IOI Resort 62502 Putrajaya 25/8/2008
37 Pendaftar 03-22733775 03-22734308 25/8/2008
38 Encik Shuib bin Md Yusop Setiausaha Bahagian 03-88802222 25/8/2008
39 Bank Islam Md. Yusof bin Abd Rahim 25/8/2008
40 Edaran Executive 25/8/2008
41 Suruhanjaya Koperasi Malaysia E54 03-2081 2406 03-2093 5026 Tingkat 7, Blok J Pusat Bandar Damansara 50608 8/3/09
42 MAMPU, JPM Jusa B 03-88882480 012-3123468 03-88893044 62502 Putrajaya 27/8/2008
43 NPC Encik Adnan bin Abdullah 28/8/2008
44 Pengarah 019-2645726 06-5527231 28/8/2008
45 Bahagian Pengurusan Hartanah M48 03-88800144 28/8/2008
46 Universiti Islam Antarabangsa Prof. Dr. Ismawi bin Hj. Zen Tim. Ketua Pengarah VK6 03-61964881 28/8/2008
47 Istana Budaya Puan Fauzia binti Sabiri Tim. Ketua Pengarah 03-40265906 03-40255975 28/8/2008
48 SMIDEC Encik Zaky bin Moh Pengarah BTM 28/8/2008
Tuan Haji Kamarudin Bin Hj.
Keling
Pegawai Sistem
Teknologi Maklumat
kamar@spr.gov.my Suruhanjaya Pilihan Raya
Malaysia
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Unit ICT Jabatan Ketua Menteri
Sarawak
Ketua Penolong
Pengarah
Pengurusan
Profesional
zahrah@sarawaknet.gov.Pmlaynning and
Implementation Section,
Unit ICT
Level 4, Wisma Bapa
Malaysia
Unit Pembangunan Sumber
Manusia dan Kualiti Sarawak
Dr. Zufar Yadi Brendan
Abdullah
Pengurusan
Profesional
Wisma Bapa Malaysia,
Petra Jaya
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
(UPP)
Timbalan Ketua
Pengarah
(Penyelarasan Dasar)
Pegawai Tadbir
Diplomatik (PTD)
ghani@icu.gov.my Pejabat Ketua Pengarah,
Aras 3, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra
Unit Penyelarasan
Pelaksanaan
Pengarah Seksyen
K-Ekonomi
Pegawai Tadbir dan
Diplomatik
yogees@epu.jpm.my Seksyen K-Ekonomi,Unit
Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Y. Brs. Prof. Ir. Dr. Othman
A. Karim
othman@vlsi.eng.ukm.my Universiti Kebangsaan
Malaysia
Y. Brs. Dr. Dahlan bin Ismail
Ahmad
Timbalan Naib
Cancelor
(Penyelidikan &
Inovasi)
dahlan@uum.edu.my
Y. Brs. Prof. Dr Khaw Lake
Tee
Timbalan Naib
Canselor
(Pembangunan)
khawlt@um.edu.my Kuala
Lumpur
Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
(RELA)
Y. Bhg. Dato' Mohmed Asri
bin Yusof
Timbalan Ketua
Pengarah
(Pengurusan)
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
03-88863111 /
112
m.asri@moha.gov.my Aras 6, Blok D2, Kompleks
D,
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Timbalan Ketua
Pengarah
(Pengurusan)
Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik
tana@adk.gov.my Agensi Antidadah
Kebangsaan
Mahkamah Syariah Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur
Encik Mohamad Zakian bin
Dio
zakian@esyariah.gov.y
Berbendaharaan Malaysia
(Bahagian Pinjaman Perumahan)
shuib.yusop@treasury.gov.my
Relationshop
Manager
mdyusof@bankislam.com.my
Mustafa Rawther Mohamed
Rawther
mustafa@edaran.com
En. Mohamad Jaapar bin
Muhayat
Ketua Sektor
Pengurusan dan
Kewangan
jaapar@skm.gov.my Kuala
Lumpur
Y. Brs. Dr. Nor Aliah binti
Mohd Zahri
Tim. Pengerusi
Pengarah (ICT)
aliah@mampu.gov.my MAMPU, Aras 6, Blok B2,
Parcel B,
Kompleks Jabatan
Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
adnan@npc.gov.my
Pusat Latihan Teknologi Tinggi
(ADTEC) Melaka
Encik Mohd. Zabidin bin Abd
Samad
p.adtecmlk@mohr.gov.my
Megat Yusman bin Megat
Jamaludin
Ketua Penolong
Setiausaha
megatyusman@bph.jpm.my
ismawi@iiu.edu.my
fauzia@istanabudaya.gov.my
zaky@smidec.gov.my
 davido.extraxim@gmail.com