Tuan Lim Guan Eng
Pengerusi Jawatankuasa
Hal Ehwal Tanah &
Pembangunan Tanah,
Pembangunan
Keusahawanan,
Penerangan dan Warisan
(ADUN AIR PUTIH)
(AHLI PARLIMEN
BAGAN)
(YB. Puan Betty Chew Gek
Cheng)
Pejabat Ketua Menteri
Tingkat 28, KOMTAR
10502 PULAU PINANG
Tel: 6505112
2614424/2623366
Fax: 2613003
Email:
limguaneng@penang.gov.
my
Seri Teratai
No. 324, Jalan
Macalister
10400 P. PINANG
atau
No. 25, Jalan
Pinhorn
11600 P. PINANG
Tel (R):
2.
TIMBALAN
KETUA MENTERI (1)
AHLI MMK (EXCO)
N12
YB. Tuan Mansor bin
Othman
Pengerusi Jawatankuasa
Pembangunan Industri,
Perdagangan
Antarabangsa, Koperasi
dan& Perhubungan
Masyarakat
(ADUN PENANTI)
(Y.Bhg. Puan Aishah bt.
Zainul)
Pejabat Timbalan Ketua
Menteri 1
Tingkat 52, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505131
2619905
Fax:2631578
Email:
mansor@penang.gov.my
No. 66, Tingkat
Bukit Kecil 2
Taman Sri Nibong
11900 Bayan Lepas
PULAU PINANG
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 2 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
3.
TIMBALAN
KETUA MENTERI (2)
AHLI MMK (EXCO)
N16
(P46)
YB. Tuan Prof. Dr. P.
Ramasamy a/l
Palanisamy
Pengerusi Jawatankuasa
Perancangan Ekonomi
Negeri, Pendidikan &
Sumber Manusia, Sains,
Teknologi & Inovasi
(ADUN PERAI)
(AHLI
PARLIMEN BATU
KAWAN)
(Y.Bhg. Puan Kalaiarasi
a/p Kolandhavelu)
Pejabat Timbalan Ketua
Menteri 2
Tingkat 52, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505134
2629930
Fax: 2618715
Email:
ramasamy@penang.gov.
my
11A, Lrg Tambun
Indah 16
Taman Tambun
Indah
Simpang Ampat
14100 S.PERAI
SELATAN
4.
SPEAKER DEWAN
UNDANGAN NEGERI
YB. Dato’ Haji Abdul
Halim bin Hussain
(Y.Bhg. Datin Hajah Wan
Zuraida bt. Amiruddin)
Pejabat Speaker Dewan
Undangan Negeri
Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
Tel: 2611955
Fax: 2636008
Email:
halim@penang.gov.my
22, Lorong Rumbia 2
Sungai Nibong
11900 BAYAN
LEPAS
PULAU PINANG
Tel: 04 6424066
Fax:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 3 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
5.
AHLI MMK (EXCO)
N26
(P49)
YB. Tuan Chow Kon Yeow
Pengerusi Jawatankuasa
Kerajaan Tempatan dan
Pengurusan Lalulintas.
(ADUN PADANG KOTA)
(AHLI
PARLIMEN TANJONG)
(Y.Bhg. Puan Tan Lean
Kee)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 52, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505133
2619888
Fax: 2618706
Email:
chowkonyeow@penang.gov.
my
50-3-3, Mutiara
Indah
Cangkat Bukit
Gambir
11700 GELUGOR
PULAU PINANG
Tel (R): 04 6587418
Tel (P): 04 2288482
Fax : 04 2288514
6.
AHLI MMK (EXCO)
N37
YB. Tuan Haji Abdul
Malik bin Abul Kassim,
(PJM)
Pengerusi Jawatankuasa
Hal Ehwal Agama,
Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal
Pengguna
(ADUN BATU MAUNG)
(Y.Bhg. Puan Noorazlena
bt. Mat Kharsa)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 53, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505135
2619280
Fax: 2618727
Email:
abdmalik@penang.gov.
my
3, Jalan Jeliti
Sunway Tunas Jaya
off Jalan Permatang
Damar
11960 BAYAN
LEPAS
PULAU PINANG
Tel (R): 04 6263005
Fax : 04
Email:
amk_my@yahoo.com
7.
AHLI MMK (EXCO)
N8
YB. Tuan Lim Hock Seng
Pengerusi Jawatankuasa
Kerja Raya, Utility
(Tenaga, Air , Telekom),
Pengangkutan (Udara,
Laut dan Keretapi)
(ADUN BAGAN JERMAL)
(Y.Bhg. Puan Ooi Lousy)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 52, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505132
2625952
Fax: 2635600
Email:
limhockseng@penang.gov.
my
38, Tkt. Siakap 11
Seberang Jaya
13700 PERAI
Tel (R): 04 3901400
Email:
mpbagan@hotmail.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 4 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
8.
AHLI MMK (EXCO)
N31
YB. Tuan Law Heng Kiang
Pengerusi Jawatankuasa
Pembangunan
Pelancongan dan
Kebudayaan
(ADUN BATU LANCANG)
(Y.Bhg. Puan Wong Choon
Fah)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 53, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505136
2619012
Fax: 2618744
Email:
lawhengkiang@penang.gov.
my
Condo Gembira
66 – G - 3A,
Lintang Delima 4
Island Glades
11700 P. PINANG
Tel (R): 04 6574471
Tel (P): 04 2288482
Fax : 04 2288514
Email:
dannylaw07@gmail.com
9.
AHLI MMK ( EXCO)
N7
YB. Tuan Phee Boon Poh
Pengerusi Jawatankuasa
Kesihatan, Kebajikan,
Masyarakat Penyanyang
dan Alam Sekitar
(ADUN SUNGAI PUYU
(Y.Bhg. Puan Ooi Suat
Cheng)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 53, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505387
2620860
Fax: 2618745
Email:
pheeboonpoh@penang.gov.
my
No. 1, Lintang Molek
Taman Seaview
Bagan Ajam
13000
BUTTERWORTH
Tel (R): 04 3322315
Fax :
Email:
pheeboonpoh@yahoo.com
10.
AHLI MMK (EXCO)
N18
YB. Tuan Law Choo Kiang
Pengerusi Jawatankuasa
Pertanian & Industri Asas
Tani, Pembangunan Luar
Bandar dan Tebatan
Banjir
(ADUN BUKIT TAMBUN)
(Y.Bhg. Puan Teoh Hooi
Tuang)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 53, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505386
2620862
Fax: 2618703
Email:
lawchookiang@penang.gov.
my
32, Tingkat Kurau 2
Taman Chai Leng
13700 PERAI
Tel (R): 04 3902858
Fax : 04
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 5 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
11.
AHLI MMK (EXCO)
N33
YB. Tuan Wong Hon Wai
Pengerusi Jawatankuasa
Perancang Bandar dan
Desa, Perumahan dan
Kesenian
(ADUN AIR ITAM)
(Y.Bhg. Puan Lim Saw
Peng)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 53, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505138
2610763
Fax: 2618704
Email:
wonghonwai@penang.gov.
my
11-8-5, Lintang Paya
Terubong 4
11060 AYER ITAM
PULAU PINANG
Tel (R): 04
Email:
honwai_wong@yahoo.com
12.
AHLI MMK (EXCO)
N13
YB. Puan Ong Kok Fooi
Pengerusi Jawatankuasa
Belia dan Sukan,
Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Komuniti
(ADUN BERAPIT)
(Y.Bhg. Tuan Tan Swee
Kheng)
Pejabat Ahli Majlis
Mesyuarat Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 53, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505137
2614590
Fax: 2618707
Email:
ongkokfooi@penang.gov.
my
13.
EX-OFFICIO
MMK (EXCO)
YB. Dato’ Haji Zainal
Rahim bin Seman, DMPN.,
DSPN., DMSM., BCN., PKC., PKT.
SETIAUSAHA
KERAJAAN
NEGERI
(Y.Bhg. Datin Hajah Nik
Hasmah bt. Nik Kadir)
Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Pulau
Pinang
Tingkat 25, KOMTAR
10503 P. PINANG
Tel : 6506150
2615613
Fax : 2618618
Email :
zainalrahim@penang.gov.
my
No. 124, Jalan York
PULAU PINANG
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 6 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
14.
EX-OFFICIO
MMK (EXCO)
YB. Dato’ Faiza bt. Zulkifli
PENASIHAT UNDANGUNDANG
NEGERI
(Y.Bhg. Encik Ismail bin
Ahmad)
Pejabat Penasihat
Undang-Undang Negeri
Pulau Pinang
Aras 10, Bangunan
Persekutuan Pulau
Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
Tel : 2288279/2275944
2261533
Fax : 2285644
Email :
faiza@penang.gov.my
15.
EX-OFFICIO
MMK (EXCO)
Y.B. Dato’ Haji Farizan
bin Darus
PEGAWAI KEWANGAN
NEGERI
(Y.Bhg. Datin Hajah
Hamidah bt. Md. Daud)
Jabatan Kewangan
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 23, KOMTAR
Peti Surat 3007
10990 PULAU PINANG
Tel : 6505183
2612679
Fax: 2614399
Email:
farizan@penang.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 7 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
16.
TIMBALAN SPEAKER
DEWAN UNDANGAN
NEGERI
N14
YB. Tuan Tan Hock
Leong, (PKT., PJM)
(ADUN MACHANG
BUBUK)
(Y.Bhg. Puan Lee Lai
Choo)
No. 45, Tingkat 1,
Jalan Machang Bubok,
Taman Machang Bubok,
14020 B. MERTAJAM
Tel: 04 5521366
Email:
hltan_5057@yahoo.com
10, Lorong Sentosa 5
Taman Sentosa
14000 B.MERTAJAM
Tel (R): 04 5390601
17.
KETUA
PEMBANGKANG
N1
YB. Dato’ Haji Azhar bin
Ibrahim, (DMPN., DSPN)
(ADUN PENAGA)
(Y.Bhg. Datin Hjh. Siti
Aishah bt. Md. Yusoff)
No. 6,
Lorong Laksamana 3
Taman Telok Molek
13050 BUTTERWORTH
No. 6,
Lorong Laksamana 3
Taman Telok Molek
13050
BUTTERWORTH
Tel (R): 04 3515825
Fax : 04
18.
N25
YB. Tuan Koay Teng Hai
(ADUN PULAU TIKUS)
(Y.Bhg. Puan Lee Seok
Looi)
156, Victoria Street
10300 PULAU PINANG
Tel (P): 04 2634227
Fax : 04 2635227
Email:
thkoay@pc.jaring.my
27-4-3,
Taman Han Chiang
Jalan Sungkai
10460 P. PINANG
Tel (R): 04
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 8 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
19.
N20
YB. Tuan Maktar bin Hj.
Shapee, (AMN)
(ADUN SUNGAI BAKAP)
(Y.Bhg. Puan Kalthom bt.
Ibrahim)
Bangunan Annexe
Dewan Besar Sungai
Bakap
Jln Besar Sungai Bakap
14200 SUNGAI BAKAP
Tel (P): 04 5827549
Fax : 04 5828648
Email:
adun.dunsgbakap@yahoo.
com
1402, Jalan Stesen
Sungai Bakap
14200 SUNGAI JAWI
Tel (R): 04 5821729
Fax : 04 5821729
20.
N19
YB. Tuan Tanasekharan
a/l Autherapady
(ADUN BAGAN DALAM)
(Y.Bhg. Puan Vimali a/p
Murugiah)
No. 24, Tingkat 1
Lorong Usahaniaga 1
Taman Usahaniaga
14000 BKT. MERTAJAM
Tel: 04-538 1162
Fax : 04-537 1163
Email:
atana@first.net.my
No. 14, Jalan Bukit
Noning
Taman Bukit Noning
14000 B.MERTAJAM
Tel (R): 04 5304287
Tel (P): 04 5381162
(HP): 0194469054
Fax : 04 5371163
21.
N11
YB. Tuan Haji Mohd.
Salleh bin Man
(ADUN PERMATANG
PASIR
(Y.Bhg. Puan Hajah )
181, Tok Kun Atas
14000 BUKIT
MERTAJAM
Tel (R): 04
Tel (P): 04
(HP): 0124720295
Fax : 04
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 9 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
22.
SETIAUSAHA
POLITIK KEPADA
YAB KETUA
MENTERI
N28
YB. Tuan Ng Wei Aik
(ADUN KOMTAR)
(Y.Bhg. Puan )
Pejabat Ketua Menteri
Tingkat 28, KOMTAR
10502 PULAU PINANG
Tel: 6505112
2614424/2623366
Fax: 2613003
Email:
ngweiaik@penang.gov.my
10, Lebuh Peking
10300 P. PINANG
Tel (R): 04 2613513
Fax : 04
23.
N34
YB. Tuan Yeoh Soon Hin
(ADUN PAYA
TERUBONG)
(Y.Bhg. Puan Teoh Lay
Fung)
No. 84, Jalan Siam
10400 PULAU PINANG
Tel: 04 2292105
Fax:04 2262550
Email:
clementyeoh@hotmail.com
No. 1242, Jln Besar
Bayan Lepas
11900 P. PINANG
(HP): 012 4239550
24.
N22
YB. Tuan Teh Yee Cheu
(ADUN TANJONG
BUNGA)
(Y.Bhg. Puan Cheong Choy
Yoke)
No. 14, Jalan Talipon
10400 PULAU PINANG
Tel (P): 04 2288482
04 2277068
Fax : 04
Email:
dappenang.cagw.teh@gmail.c
om
Blok G-9-1,
Taman Sri Setia
Tanjong Bunga
11200 P. PINANG
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 10 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
25.
N29
YB. Tuan Jagdeep Singh
Deo a/l Karpal Singh
(ADUN DATOK
KERAMAT)
(Y.Bhg. Puan Belindar
Deo)
17, Green Hall,
10200 Pulau Pinang
Tel: 04 2638543
1, Changkat Ria
Mount Pleasure
11100 Batu
Ferringhi
PULAU PINANG
Tel : 04 8992158
Fax : 04
Email:
jagdeepsinghdeo@live.
com
26.
N15
YB. Tuan Tan Cheong
Heng
(ADUN PADANG
LALANG)
(Y.Bhg. Puan Tang Siew
Ling)
No. 4, Lorong Kota
Permai 11
Taman Kota Permai
14000 B. MERTAJAM
Tel: 04 5025071
Fax:04 5089711
Emel: :
michael@dappenang.com.
my
3, Lrg. Permai Jaya 9
Taman Permai Jaya
14000 B.MERTAJAM
Tel (R): 04
27.
N24
YB. Tuan Ong Khan Lee
(ADUN KEBUN BUNGA)
No. 30, Lebuh Bangkok
10350 PULAU PINANG
dan
6-1B, Wing A
Northam Tower
No. 57, Jalan Sultan
Ahmad Shah
10500 PULAU PINANG
Tel. : 04 8182008
04 8182018
Fax: 04 8182088
No. 3-B,
Babington Avenue
10450 PULAU
PINANG
Tel ®: 04 2262268
Fax : 04
Email:
jason_okl@yahoo.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 11 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
28.
N17
YB. Tuan Ong Chin Wen
(ADUN BUKIT TENGAH)
(Y.Bhg. Puan Lee Mei
Kian)
22, Tingkat 1,
Tingkat Bukit Minyak 9,
Taman Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam.
33, Jalan Tambi
Kecil
13000
BUTTERWORTH
Tel (R): 04 3314119
Fax : 04
29.
N36
YB. Tuan Sim Tze Tzin
(ADUN PANTAI JERJAK)
(Y.Bhg. Puan Chan Ooi
Lai)
12-J-2, Jalan Rumbia,
11900 Bayan Lepas,
PULAU PINANG
Tel: 04 6413088
Fax: 2260633
No. 22, Jalan
Talipon
10400 P. PINANG
Tel (R): 04 2260633
Fax : 04
Email:
ttsin2007@gmail.com
30.
N32
YB. Tuan Sanisvara
Nethaji Rayer a/l Rajaji
(ADUN SERI DELIMA)
(Y.Bhg. Puan Komala a/p
Sakrabani)
No. 27-A, Jalan Zainal
Abidin
10400 PULAU PINANG
Tel (P): 04 2295359
Fax : 04 2299815
Email:
rsnrayer@streamyx.com
5, Tingkat Tembaga
Island Park
11600 P. PINANG
Tel ®: 04 6580994
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 12 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
31.
N30
YB. Tuan Koid Teng Guan
(ADUN SUNGAI PINANG
(Y.Bhg. Puan Ng Khai Wai)
126 – B, Jalan Jelutong
11600 PULAU PINANG
Tel:
Fax:
HP: 016 4333038
016 4658834
Email:
tgkoid@gmail.com
18-7-2, Tkt Paya
Terubong 2
Tmn Paya Terubong,
Paya Terubong
11060 AYER ITAM
PULAU PINANG
Tel (R): 04 8271872
32.
N27
YB. Tuan Lau Keng Ee
(ADUN PENGKALAN
KOTA)
(Y.Bhg. Puan Ch’ng Wuan
Ching)
No. 8 – 1 – 27
Kompleks Pulau
Mutiara
Gat Lebuh Macallum
10300 Pulau Pinang
HP: 012 4422511
Tel: 2501521 / 1522
Fax : 04 2501523
Email:
dappengkalankota@gma
il.com
352-6-7,
Gat Lebuh Macallum
10300 P. PINANG
Tel (R): 04 2621225
33.
N19
YB. Tuan Tan Beng Huat
(ADUN JAWI)
(Y.Bhg. Puan Tan Siew
Heoh )
15, Tingkat Atas,
Jalan Serindit,
Taman Sentosa,
14300 Nibong Tebal,
Pulau Pinang.
Tel: 04 5942877
Fax: 04 5981877
18, Lrg Rajawali 4
Taman Berjaya
14300 NIBONG
TEBAL
Tel ®: 012 4925877
Email:
tanbenghuat2000@
yahoo.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 13 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
34..
N35
YB. Tuan Raveentharan
a/l V. Subramaniam
(ADUN BATU UBAN)
No. 14, Tingkat 1,
Lebuh Nipah 5
11900 PULAU PINANG
Tel. : 04 6442007
Fax : 04 6443007
Blog:
dunbatuban.blogspot.com
No. 21,
Solok Tembaga Satu
Island Park
11600 P. PINANG
Tel (R): 04 6566657
Email:
raveenkeadilan@gmail.
com
35.
N40
YB. Dato’ Seri Dr. Hj
Hilmi b. Hj Yahaya [DGPN.,
DMPN.]
(ADUN TELOK BAHANG)
(Y.Bhg. Datin Seri Hjh.
Jamilah bt. Mohd. Zain)
Pejabat UMNO
Bahagian Balik Pulau
No. 9, Taman Pasir Mas
11000 BALIK PULAU
Tel: 04 8665105 (T)
Tel: 04 8661760
Fax: 04 8661821
167-B, Mk. H,
Jalan Sungai Nipah
Balik Pulau
11000 P. PINANG
Tel (R): 04 8668636
Fax: 04 8661092
36.
N6
YB. Dato’ Hjh. Jahara bt.
Hamid, (DSPN., PJK.)
(ADUN TELOK AIR
TAWAR)
(Y.Bhg. Tuan Haji Mohd.
Radzi bin Zainal Abidin)
Pusat Khidmat ADUN
Depan Mesjid Jamek
Telok Air Tawar
13050 BUTTERWORTH
Tel (P): 04 3514389
Fak : 04 3514389
No. 41, Jalan
Perwira
Taman Wira
Telok Air Tawar
13050
BUTTERWORTH
Tel (R): 04 3513675
Fax : 04 3513675
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 14 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
37.
N38
YB. Tuan Syed
Amerruddin bin Dato’
Syed Ahmad, (DJN., PJK., AMN. )
(ADUN BAYAN LEPAS)
(Y.Bhg. Puan Hajah
Sabariah bt. Ishak)
No. 14, Tingkat Satu,
Tkt Teluk Kumbar 3,
Taman Teluk Kumbar,
Teluk Kumbar,
11920 Bayan Lepas,
PULAU PINANG
Tel:
No. 436-C,
Kg. Seronok
11900 Bayan Lepas
PULAU PINANG
Tel (R): 04 6430315
Fax : 04
38.
N5
YB. Dato’ Haji Jasmin bin
Mohamad, (DSPN., DJN)
(ADUN SUNGAI DUA)
(Y.Bhg. Datin Saudah bt.
Muhammad Taib)
Pejabat ADUN Sungai
Dua
Simpang Ampat
Permatang Buloh.
13200 Kepala Batas
SEB. PERAI UTARA
Tel: 04 5757454
Fax: 04
No. 27, Lorong
Merbau Indah 4
Tmn Merbau Indah
Sungai Dua
13800
BUTTERWORTH
Tel (R): 04 3561646
39.
N3
YB. Dato’ Haji Roslan bin
Saidin
(DSPN., DJN., PKT., PJK., PJM)
(ADUN PINANG
TUNGGAL)
(Y.Bhg. Datin Hajah
Zarina bt. Haji Babul
Basar)
No. 1111, Villa
Sutera
Permatang Langsat
Pinang Tunggal
13210
KEPALA BATAS
Tel (R): 04 5751111
Fax: 04 5755111
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 15 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
40.
N10
YB. Datuk Arif Shah bin
Haji Omar Shah, (DMSM.,PJK).
(ADUN SEBERANG
JAYA)
(Y.Bhg. Datin Latifah bt.
Asmawi)
27-1, Lrg. Pauh Jaya ½
Taman Pauh Jaya
Jalan Baru
13700 S. JAYA
Tel: 04 3980185
Fax: 04
Email:
arif@arifshah.com
34, Persiaran
Tenggiri
Seberang Jaya
13700 PERAI
Tel (R): 04 3993329
41.
N4
YB. Tuan Haji Shabudin
bin Yahaya, (PJK).
(ADUN PERMATANG
BERANGAN)
(Y.Bhg. Puan Hjh. Rasidah
bt. Hj. Abdul Majid)
Pusat Khidmat ADUN
Permatang Berangan
d/a: Dewan Haji
Muhammad bin Mohd.
Taib
13310 TSK GELUGOR
S.PERAI UTARA
Tel (P): 04 5734630
Fak: 04 5734630
04 5701997
20, Lorong Bertam
Indah 17
Taman Bertam
Indah
13200 Kepala Batas
S.PERAI UTARA
Tel (R): 04 5756862
Fax : 04 5791395
42.
N39
YB. Tuan Haji Sr.
Muhamad Farid bin Saad,
(PJK).
(ADUN PULAU
BETONG)
(Y.Bhg. Puan Hajah
Marina bt. Ismail)
No. 253, Mk. D,
Jalan Bharu
11000 Balik Pulau
Tel (R): 04 8664202
Fak: 04 8664202
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 16 -
BIL NAMA &
JAWATAN
ALAMAT
PEJABAT
ALAMAT
KEDIAMAN/RUMAH
43.
N21
YB. Dato’ Mahmud bin
Zakaria, [DSPN., DJN., KMN., PKT.,
PJM., AMN.]
(ADUN SUNGAI ACHEH)
(Y.Bhg. Datin Aloyah bt.
Ishak)
Pusat Khidmat ADUN
Sungai Acheh
d/a: Dewan Gerakan
Masyarakat (PERDA)
Sungai Acheh
14320 NIBONG TEBAL
S.PERAI SELATAN
Tel (P): 04 5933100
Faks : 04 5939529
Email:
datomahmud@umpangroup.
com.my
No. 6, Jalan Ilmu 3
Taman Ilmu
14300 NIBONG
TEBAL
S.PERAI SELATAN
Tel (R): 04 5949121
44.
N2
YB. Puan Hajah Zabariah
bt. Wahab, [DJN., PKT., PPN., PJK.,
PJM.]
(ADUN BERTAM)
(Y.Bhg. Tuan Haji Abu
Bakar bin Daud)
232, Jalan Perak
13200 KEPALA BATAS
S.PERAI UTARA
Tel (P): 5758670
No. 1355,
Permatang Bertam
13200 KEPALA
BATAS
S.PERAI UTARA
Tel (R): 04 5751536
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 17 -
AHLI-AHLI DEWAN RAKYAT (PARLIMEN) PULAU PINANG TAHUN 2008-2012
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT
TEMPAT TINGGAL
1.
P 44
YB. Dato’ Seri Utama Anwar bin
Ibrahim
Pejabat Ketua Pembangkang
Tingkat 14, Bangunan Parlimen
50680 KUALA LUMPUR
Tel: 03 2072 1955 / 03 2072 1707
Fax: 03 2693 2529
atau
Tingkat 1, Bgn Yayasan Aman
Penanti
14400 KUBANG SEMANG
BUKIT MERTAJAM
AHLI PARLIMEN
PERMATANG PAUH
(Y.Bhg. Datin Seri Dato’ Seri Wan
Azizah bt. Wan Ismail)
No. 8, Jalan Setiamurni Satu
Bukit Damansara
50490 KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 18 -
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT
TEMPAT TINGGAL
2.
P 43
(N23)
YAB Tuan Lim Guan Eng
Ketua Menteri Pulau Pinang
Pejabat Ketua Menteri
Tingkat 28, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505112
2614424/2623366
Fax: 2613003
E-mail:
limguaneng@penang.gov.my
AHLI PARLIMEN BAGAN
(YB. Puan Betty Chew Gek
Cheng)
Seri Teratai
No. 324, Jalan Macalister
10400 PULAU PINANG
atau
No. 25 , Jalan Pinhorn
11600 PULAU PINANG
Tel (R) : 04
Fax :
3.
P 42
YB. Tan Sri Dato’ Seri Nor
Mohamed bin Yakcop
(PSM, DGPN, DSPN, JSM, DSM, DJN, KMN, SMJ)
Menteri Di Jabatan Perdana
Menteri
(Unit Perancang Ekonomi – EPU)
Aras 6, Blok B5, Parcel B
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
AHLI PARLIMEN
TASEK GELUGOR
(Y.Bhg. Puan Sri Fauziah Begum)
No. 50, Jalan 317
Taman Melewar Phase 2
Batu Cave
KUALA LUMPUR
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 19 -
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT
TEMPAT TINGGAL
4.
P 51
YB. Tuan Karpal Singh a/l Ram
Singh
17, Green Hall
10500 PULAU PINANG
Tel: 04 2641845
03 20321692 (KUL)
E-mail: bukitgelugor@parlimen.gov.my
AHLI PARLIMEN
BUKIT GELUGOR
(Y.Bhg. Puan )
No. 144 A, Jalan Utama
10450 PULAU PINANG
Tel: 04 2261362
5.
P 41
Y.A.Bhg. Tun Dato’ Seri Abdullah
bin Haji Ahmad Badawi
(SMN., DK1, DUNM, SPMS, SSSJ, SPSA, SSAP,
SPDK, DP, SPNS, DGPN, DSSA, DMPN, DJN,
KMN, AMN)
Pejabat Tun Abdullah Ahmad Badawi
Jabatan Perdana Menteri
Aras 9 & 10
26, Persiaran Perdana, Presint 3
62675 PUTRAJAYA
Tel: 03 88881003 / 1093 / 1094
Fax: 03 88881081 / 1082
AHLI PARLIMEN
KEPALA BATAS
(Y.A.Bhg. Tun Datin Seri Jeanne
Abdullah)
No. 66, Jalan Setia Jaya
Bukit Damansara
50490 KUALA LUMPUR
atau
No. 1339, Jalan Perak
13200 Kepala Batas
S.PERAI UTARA
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 20 -
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT
TEMPAT TINGGAL
6.
P 45
YB. Puan Chong Eng
49, Lorong Tembikai 3
Taman Seri Rambai
14000 BUKIT MERTAJAM
Tel/Faks: 04 5396629
04 5392629
04 2288482
04 2288514
E-mail: bukitmertajam@parlimen.gov.my
AHLI PARLIMEN
BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Encik Gunabalan K.)
49, Lorong Tembikai 3
Taman Seri Rambai
14000 BUKIT MERTAJAM
Tel/Faks: 04 5396629
04 5392629
04 2288482
04 2288514
7.
P 46
(N16)
YB. Tuan Prof. Dr. P. Ramasamy
a/l Palanisamy
Pejabat Timbalan Ketua Menteri 2
Tingkat 52, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505134
2629930
Fax: 2618715
E-mail: ramasamy@penang.gov.my
E-mail: batukawan@parlimen.gov.my
AHLI PARLIMEN
BATU KAWAN
(Y.Bhg. Puan Kalaiarasi a/p
Kolandhevelu)
11 A, Lorong Tambun Indah 16
Taman Tambun Indah
Simpang Ampat
14100 SEB. PERAI SELATAN
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 21 -
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT
TEMPAT TINGGAL
8.
P 48
YB. Tuan Liew Chin Tong
396 A, 1st. Floor
Wayton Court
Jalan Burma
10350 PULAU PINANG
Tel: 04 228 5298
Faks: 04 229 4294
E-mail: bukitbendera@parlimen.gov.my
E-mail: tong.liew@gmail.com
AHLI PARLIMEN
BUKIT BENDERA
(Y.Bhg. Puan )
9.
P 49
(N26)
YB. Tuan Chow Kon Yeow
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat
Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 52, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 6505133
2619888
Fax: 2618706
E-mail:
chowkonyeow@penang.gov.my
AHLI PARLIMEN TANJONG
(Y.Bhg. Puan Tan Lean Kee)
50-3-3, Mutiara Indah
Cangkat Bukit Gambir
11700 GELUGOR
PULAU PINANG
Tel (R): 04
Tel (P): 04 2288482
Fax : 04 2288514
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 22 -
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT
TEMPAT TINGGAL
10.
P 50
YB. Tuan Ooi Chuan Aun
d/a: Pejabat Ketua Menteri Pulau
Pinang
Tingkat 28, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
Tel: 2614428
Fax: 2613003
Email: jeffooi@penang.gov.my
E-mail: jelutong@parlimen.gov.my
AHLI PARLIMEN JELUTONG
(Y.Bhg. Puan )
14, Jalan Talipon
10400 PULAU PINANG
11.
P 53
YB. Tuan Mohd. Yusmadi bin
Mohd. Yusoff
PST Pemudahcara & Maklumat
Masyarakat
No. 739, Mukim D, Jalan Bahru
11000 BALIK PULAU
atau
517 Tkt 5 Menara Mutiara
Majestic, Jalan Othman
46000 Petaling Jaya.
E-mail: balikpulau@parlimen.gov.my
AHLI PARLIMEN
BALIK PULAU
(Y.Bhg. Puan )
No. 30, Jalan 2/132
Gasing Indah
46000 PETALING JAYA
SELANGOR D. EHSAN
Tel: 03-77842644
Faks: 03-77842684
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 23 -
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT
TEMPAT TINGGAL
12.
P 52
BEBAS
YB. Dato’ Seri Zahrain Mohamed
Hashim bin Dato’ Zainuddin Mohd.
Hashim
D’Piazza Mall
No. 70.3.26 Jalan Mahsuri
Bayan Baru
11900 PULAU PINANG
Tel: 643 3155
Fax: 643 2155
E-mail:
AHLI PARLIMEN
BAYAN BARU
(Y.Bhg. Datin Seri Mahani bt.
Ismail )
No. 356 A, Jalan Pemancar
Glugor
11900 PULAU PINANG
Tel: 04 643 3155
Faks: 04 643 2155/
03-614 1357
E-mail: bayanbaru@parlimen.gov.my
E-mail: dzahrain@gmail.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 24 -
BIL. GELARAN NAMA
DAN ALAMAT PEJABAT
ALAMAT TEMPAT
TINGGAL
13.
P 47
BEBAS
YB. Tuan Tan Tee Beng
No. 18, Jalan Air Lintas
Taman Cenderawasih
14300 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
Tel: 594 2700
HP: 016 4364700
Fax: 594 2700
atau
Level 25, Menara BHL,
Jalan Sultan Ahmad Shah,
10050 Penang.
Tel: 04 227 9000
E-mail: nibongtebal@parlimen.gov.my
E-mail: cheersadil@yahoo.com
AHLI PARLIMEN
NIBONG TEBAL
(Y.Bhg. Puan Ng Hooi Keam)
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 25 -
AHLI-AHLI DEWAN NEGARA (SENATOR) PULAU PINANG
BIL. GELARAN NAMA &
ALAMAT PEJABAT
ALAMAT RUMAH
1.
YB. Senator Tan Sri Dr. Koh Tsu
Koon
Menteri di Jabatan Perdana
Menteri (Hal Ehwal Perpaduan dan
Pengurusan Prestasi)
Bangunan Perdana Putra,
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.
Tel:
Fax:
(Dilantik oleh Yang di-Pertuan
Agong untuk tempoh 09.04.2009 -
08.04.2012)
(Y.Bhg. Puan Sri Chui Kah Peng)
No. 16, Jalan Marie Pitchay
11200 Tanjong Bunga
PULAU PINANG
Tel: 04-8998282
2.
YB. Senator Dato’ Musa bin Haji
Shaik Fadzir
Aseania Development Sdn. BHd.
Lot 868, Mukim 7, Permatang
Rotan,
Bandar Perda, Bukit Mertajam,
14000 Pulau Pinang
Tel: 04-5388333
Fax: 04-5383777
(Dilantik oleh Yang di-Pertuan
Agong untuk tempoh 13.12.2007 -
12.12.2010)
(Y.Bhg. Datin Maznah bt. Saleh)
26, Jalan Solok Nangka 2
Taman Desa Damai
Padang Lalang
14000 BUKIT MERTAJAM
Tel: 04-
Fax: 04
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 26 -
BIL. GELARAN NAMA &
ALAMAT PEJABAT
ALAMAT RUMAH
3.
YB. Senator Dato’ Hajah Saripah
Aminah bt. Syed Mohamed
(Dilantik oleh Yang di-Pertuan
Agong untuk tempoh 13.12.2007 -
12.12.2010)
No. 120-0 Jalan Tengku,
11600 Jelutong,
Pulau Pinang.
Tel: 04-2818798
Fax: 04-2828798
4.
PR -
YB. Senator Tunku Abdul Aziz bin
Tunku Ibrahim
(Dipilih oleh Dewan Undangan
Negeri Pulau Pinang untuk tempoh
01.06.2009-31.05.2012)
(Y.Bhg. Puan )
No. 8, Jalan Damar SD/15/3,
Bandar Seri Damansara
52200 KUALA LUMPUR
Tel: 03-62772658
HP: 012 3467541
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 27 -
BIL. GELARAN NAMA &
ALAMAT PEJABAT
ALAMAT RUMAH
5.
PR -
YB. Senator Tuan Mustafa Kamal
bin Mohd. Yusoff
No. 15 A, Tingkat 1
Jalan Todak 4
Bandar Sunway
13700 Seberang Jaya
PULAU PINANG
(Dipilih oleh Dewan Undangan
Negeri Pulau Pinang untuk tempoh
01.06.2009-31.05.2012)
(Y.Bhg. Puan Rahela bt. Bakar)
No. 18, Lorong Perda Timur 22
Bandar PERDA
14000 BUKIT MERTAJAM
Tel: 04-5389423
HP: 012 5773045
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 28 -
SENARAI NAMA & ALAMAT HAKIM MAHKAMAH TINGGI DAN
PESURUHJAYA KEHAKIMAN
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
1. Y.A. Dato’ Zakaria bin Sam
Hakim Pengurus Mahkamah Tinggi
Kompleks Mahkamah Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Noor Nazrin bt. Noor Khamar)
(P) 2514000
(PA) 2514002
(T) 2514001
(F) 2514171
Email:
2. Y.A. Dato’ Haji Abdul Halim bin Aman
Hakim Mahkamah Tinggi
Kompleks Mahkamah Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin )
(P) 2514000
(T) 2514003
(F)
Email:
3. Y.A. Dato’ John Louis O’Hara
Hakim Mahkamah Tinggi
Kompleks Mahkamah Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin )
(P) 2514000
(T) 2514005
(F)
Email:
4. Y.A. Dato’ Mohd. Zaki bin Md. Yasin
Hakim Mahkamah Tinggi
Kompleks Mahkamah Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin )
(P) 2514000
(T) 2514007
(F)
Email:
5. Y.A. Tuan Yaacob bin Haji Md. Sam
Pesuruhjaya Kehakiman
Kompleks Mahkamah Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 2514000
(T) 2514018
(F)
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 29 -
SENARAI NAMA KONSUL & KONSUL KEHORMAT LUAR NEGARA
DI PULAU PINANG
Bil.
Nama dan Alamat
Telefon & Faks
1. Bapak Moenir Ari Soenanda
Konsul Jeneral Republik Indonesia
No. 467, Jalan Burma
10350 PULAU PINANG.
(Ibu Evi Supiyati)
(R) 2261243 / 2263158
(P) 2274686
(F) 2275887 / 2271370
(HP) 012 4008002
Email:
kjripen1@tm.net.my
2. Miss Hiroko Matsuo
Pmk. Konsul Jeneral Jepun
Tingkat 28, Menara BHL
No. 51, Jln Sultan Ahmad Shah
10050 PULAU PINANG
Miss. Hiroko Matsuo (Deputy Consul General)
(R) 8901018
(P) 2263030
(F) 2289400
Email:
japan@po.jaring.my
3. Mr. Voradet Viravakin
Konsul Jeneral Thailand
Pejabat Konsul DiRaja Thailand
No. 1, Jln Tunku Abdul Rahman
10350 PULAU PINANG.
Mdm Songsap Kachenchai (Deputy Consul General)
Mr. Wasin Dhamavasi (Consul)
(R) 2262131
(P) 2268029
(F) 2262533
Email:
thaipg@tm.net.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 30 -
Bil.
Nama dan Alamat Telefon & Faks
4. Y.Bhg. Dato' Dr. Denis Mark Lee Kin Yeng
Konsul Kehormat Australia
Pejabat Konsulat Australia
d/a: Lee Dental Surgery
1-C, Jalan Hutton
10050 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin )
(R) 2270302
(P) 2633320
(F) 2633320
(HP) 012 4705768
Email:
5. Encik Shaik Ismail Allaudin
Konsul kehormat Bangladesh
Pejabat Konsulat The People’s Republic of Bangladesh
Kasifa House,
No. 15, Lebuh Bishop
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Nur Yasmeen bt. Khalid Mirza)
(R) 2261837
(P) 2621085
(F) 2629676
(HP) 012 4833110
Email:
shaik@kasifa.com
6. Mr. Robert Henry Hawkins
Konsul Kehormat Negara Britain
Pejabat Konsul Britain
Suite 2, 15th. Floor, Wing A, Northen Tower
Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 PULAU PINANG
(Mdm. Margaret Gillian Hawkins)
(R) 2288368
(P) 2275336
(F) 2272336
(HP) 012 4231148
Email: robh@tm.net.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 31 -
Bil.
Nama dan Alamat Telefon & Faks
7. Encik Lee Kim Poh
Naib Konsul Kehormat Denmark
Pejabat Konsulat DiRaja Denmark
1st. Floor, Suite D
29 Green Hall
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Judy Siew Keow Lee)
(R) 2813520
(P) 2624886
(F) 2624886
(H/P) 019 4726520
Email:
kimpolee@streamyx.com
8. Y.Bhg. Dato’ Poh Kim Seng
Konsul Kehormat Finland
Pejabat Konsulat Finland
d/a: M.S. Elevetors Sdn. Bhd.,
8th Floor, Wisma Penang Garden (West Wing)
42 Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 PULAU PINANG.
(Y.Bhg. Datin Li Choy Ha )
(R) 2293089
(P) 2277325
(F) 2274533
(HP) 012 4838989
Email:
kspoh17a@tm.net.my
9. Encik Teoh Seng Aun
Konsul Jeneral Kehormat Perancis
Pejabat Konsulat Jeneral Republik Perancis
d/a: Nexus Technology Sdn Bhd
No. 15, Lintang Bayan Lepas 1
Phase 4, Bayan Lepas Industrial Park
11900 BAYAN LEPAS
(Y.Bhg. Puan )
(R)
(P) 6422611
(F) 6423211
(HP) 012 5146851
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 32 -
Bil.
Nama dan Alamat Telefon & Faks
10. Y.Bhg. Dato’ Herbert Weiler @ Hisham Abdullah
Konsul Kehormat Republik Germany
Pejabat Konsulat Republik Germany
d/a: O.E. Design Sdn Bhd.
Bayan Lepas Free Trade Zone III
11900 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Rohana Abdul Ghani)
(R) 8904429
(P) 6471288 – 6471289
(F) 6472120
(HP) 012 4753885
Email:
dir@oedesign.com.my
11. Y.Bhg. Dato' Gabor Rikard Faskerty
Konsul Jeneral Kehormat Republik Hungary
Pejabat Konsulat Jeneral Republik Hungary
d/a: Fastron Sdn. Bhd.
Bayan Lepas Free Trade Zone III
11900 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Sylvia Faskerty )
(R) 2298740
(P) 6449937
(F) 6439500 / 2298740
Email:
dato_gf@yahoo.com
12. Y.Bhg. Dato' Tan Yew Thong
Konsul Kehormat Kanada
Pejabat Konsulat Kanada
3007, Tingkat Perusahaan 5
Taman Perindustrian Prai
13600 PERAI
(Y.Bhg. Datin )
(R) 2265832
(P) 3893300
(F) 3892300
(HP) 012 4828801
Email:
tyt@lbsb.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 33 -
Bil.
Nama dan Alamat Telefon & Faks
13. Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri Kamal Mohd. Hashim Bin Tan
Sri C.M. Hashim
Konsul Kehormat Netherlands
Pejabat Konsulat The Netherlands Kingdom
d/a: Star Publication (M) Bhd
202 Jln. Sultan Azlan Shah
11900 Bayan Lepas
PULAU PINANG.
(Y.Bhg. Puan Sri Datin Seri Dato’ Su bt. Haji Akil)
(R) 6571299
(P) 6473333/6473310
(F) 6473800 / 6420190
(HP) 012 4832611
Email:
gteh@thestar.com.my
14. Y.Bhg. Dato’ Dr. R. Ratnalingam
Konsul kehormat Norway & Sweden
Pejabat Konsulat DiRaja Norway & Sweden
c/o: Penang Medical Collage
No. 4, Jalan Sepoy Lines
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin )
(R) 2263905
(P) 2263459
(F) 2276529
(HP) 012 4634213
Email: ratnali@tm.net.my
15. Encik Teoh Seng Lee
Konsul Kehormat Russia
Pejabat Konsulat Negara Russia
Suite 3, Tingkat 15, Wing A
Northam Tower
No. 57, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(R) 2281152
(P) 2620127
(F) 2624926 / 2281153
(HP) 012 4871127
Email:
teohsle@streamyx.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 34 -
Bil.
Nama dan Alamat Telefon & Faks
16. Y.Bhg. Dato' Seri Abdul Rahman Bin Maidin
Konsul Kehormat Afrika Selatan
Pejabat Konsulat Afrika Selatan
7- 5 – 5, Persiaran Tanjong Bunga
11200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Seri Aleena bt. Abdullah)
(R) 8909676
(P)
(F)
(HP) 019 4704019
Email:
Website:
www.afrikaselatan.com
17. Y.Bhg. Dato’ Haji Abdul Rafique bin Abdul Karim
Konsul Jeneral Kehormat Negara Pakistan
Pejabat Konsul Jeneral Kehormat Pakistan
Tingkat 1, Wisma Manora
No. 416-A, Jalan Jelutong
11600 PULAU PINANG
(R)
(P) 04 2829800
(F) 04 2827818
(HP) 012 4879515
Email:
arafique@streamyx.com
18. Tuan Shaik Mohd. Hussain bin Abdul Aziz
Konsul Kehormat Austria
Pejabat Konsul Kehormat Austria
No. 19, Halam Bukit Gambir 2
11700 Gelugor
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Rasetha Beevee bt. Habib Mohd.)
(R)
(P) 04 6572525 / 6584525 /
6568525
(F) 04 6598525
(HP) 012 4278000
Email:
austrianconsulate@carmelita.com
.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 35 -
SENARAI NAMA & ALAMAT KETUA JABATAN NEGERI
DI PULAU PINANG
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
1. YB. Dato’ Haji Zainal Rahim bin Seman DMPN.,DSPN., DMSM.,
BCN., PKC., PKT.
Setiausaha Kerajaan Negeri
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 25, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Hajah Nik Hasmah bt. Nik Kadir)
(P) 04-2621957 samb.
5150
6505150
(T) 04-2615613
Fax 04-2618618
Email :
zainalrahim@penang.gov.my
zu@penang.gov.my
2. Y.B. Dato’ Haji Farizan bin Darus DSPN
Pegawai Kewangan Negeri
Jabatan Kewangan Negeri
Tingkat 23, KOMTAR
Peti Surat 3007
10990 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Hajah Hamidah bt. Md. Daud)
(P) 04- 2621957 samb.
5183
6505183
(T) 04- 2612679
Fax 04- 2614399
Emai:
farizandarus@penang.gov.my
atikah@penang.gov.my
3. Y.Bhg. Dato’ Haji Hassan bin Haji Ahmad
Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Jabatan Mufti Negeri
Tingkat 48, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Pauziah bt. Mohd. Nor )
(P) 04- 6505452/
6505453
(T) 04-2632975
Fax 04-2632985
Email :
hassan_ahmad@penang.gov,my
mufti@penang.gov.my
4. Y.A. Dato’ Haji Yusof bin Musa
Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang
No. 3, Bangunan JKR,
Jalan Batu Gantung
10450 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Paridah Hana bt. Haji Ibrahim)
(P) 04-8282727/
8271875
(T)
Fax 04 -8296427
Email :
yusof.musa@penang.gov.my
jksnpp@penang.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 36 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
5. Y.Bhg. Dato’ Haji Muhamad Yusoff bin Wazir
Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Tingkat 25, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Hajah Siti Khatijah bt. Zakaria)
(P) 04-2621957 samb.
5152 / 6505152
(T) 04-2616442
Fax 04-2613203
Email: myusoff@penang.gov.my
faridah@penang.gov.my
6. Tuan Haji Zaini bin Husain
Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri
[Timb Setiausaha Kerajaan – Pembangunan]
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Tingkat 26, KOMTAR
10503 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Hajah Badariah bt. Ali)
(P) 04-2621957 samb.
5151/ 6505151
(T) 04- 2629317
Fax 04- 2615493
Email:
zainihusain@penang.gov.my
upen@penang.gov.my
7. Y.Bhg. Dato’ Haji Ariffin bin Awang
Pengarah Tanah & Galian
Pejabat Tanah dan Galian Negeri
Tingkat 22, KOMTAR,
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Hajah Zainab bt. Ismail)
(P) 04-2621957 samb.
5200 / 6505200
(T) 04-2615459
Fax 04-2619588
Email: eric@penang.gov.my
saadiah@penang.gov.my
8. Tuan Haji Zainuddin bin Ahamad
Pengarah Perancang Bandar & Desa
Jabatan Perancang Bandar & Desa
Tingkat 57, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Nor Saadah bt. Abd. Majid)
(P) 04-2621957 samb.
5270 / 6505270
(T) 04-2621236
Fax 04-2637580
Email:
zainuddin@penang.gov.my
jpbd@penang.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 37 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
9. Tuan Haji Sazali bin Haji Hussein
Pengarah Hal Ehwal Agama Islam
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Lebuh Downing
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan Hajah Padezah bt. Ahmad)
(P) 04-2637200
(T) 04-2502801
Fax 04-2502810
Email:
sazali_hussein@penang.gov.my
jaipp@penang.gov.my
10. Encik Azizan bin Ab. Rahman
Pemangku Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya Negeri
Tingkat 18, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2621957 samb.
5290/ 6505290
(T) 04-2616263
Fax 04-2614707
Email:
azizanAr@penang.gov.my
jkrpp@penang.gov.my
11. Kapt. (B) Ir. Haji Anuar bin Haji Yahya
Pengarah Pengairan dan Saliran
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang
Tingkat 55, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2621957 samb.
5280/6505280
(T) 04-2610460
Fax 04-2613435
Email:
anuaryahya@penang.gov.my
jps@penang.gov.my
12. Encik Azizi bin Zakaria
Pegawai Daerah Timur Laut
Pejabat Daerah dan Tanah Timur Laut
Tingkat 50 & 51, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Hartini bt. Zahari)
(P) 04-2621957 samb.
5320 / 6505320
(T) 04-2616030
Fax 04-2616137
Email : azizi@penang.gov.my
adura@penang.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 38 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
13. Tuan Haji Jusni bin Haji Ismail
Pegawai Daerah Barat Daya
Pejabat Daerah dan Tanah Barat Daya
11000 Balik Pulau
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Hajah Fatimah bt. Abdul Hamid)
(P) 04-8691104
(T) 04-8691102
Fax 04-8661593
Email: jusni@penang.gov.my
pdtdbd@penang.gov.my
14. Encik Roslan bin Yahaya
Pegawai Daerah Seberang Perai Tengah
Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah
Jalan Betik, Sungai Rambai
14000 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan Norliza bt. Ariffin)
(P) 04-5402360
(T) 04-5402362
Fax 04-5399549
Email:
roslan@penang.gov.my
pdtspt@penang.gov.my
15. Encik Hassan bin Mat Daud
Pegawai Daerah Seberang Perai Utara
Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara
Bertam
13200 KEPALA BATAS
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-5759963
(T) 04-5758966
Fax 04-5758969
Email:
hassanmd@penang.gov.my
pdtspu@penang.gov.my
16. Puan Hajah Rohani bt. Hassan
Pegawai Daerah Seberang Perai Selatan
Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Selatan
14200 Sungai Jawi, Nibong Tebal
SEBERANG PERAI SELATAN
(Tuan Haji Abdul Rashid bin Ibrahim)
(P) 04-5824511
(5 hunting lines)
(T) 04-5824555
Fax 04-5821003
Email:
hrh@penang.gov.my
pdtsps@penang.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 39 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
17. Cik Rosmah bt. Ismail
Bendahari Negeri Pulau Pinang
Jabatan Kewangan Negeri
Tingkat 23, KOMTAR
10990 PULAU PINANG
(P) 2621957 samb. 5185
6505185
(T) 2642723
(F) 2614399
Email:
rosmah@penang.gov.my
18. Encik Arfan bin Sulaiman
Pengarah Kebajikan Masyarakat
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri
Tingkat 30, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(P) 04-2621957 samb.
5257/6505257
(T) 04-2614836
Fax 04-2635964
Email: arfan@penang.gov.my
jkmpp@penang.gov.my
19. Dr. Wan Mohd. Kamil bin Dato’ Wan Nik
Pengarah Perkhidmatan Veterinar
Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang
Jalan Bukit Tengah
14100 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan Chek Ramlah bt. Abd. Samad)
(P) 04-5084368
(T) 04-5084363
Fax 04-5084366
Email:
wankamil@penang.gov.my
jpvpp@penang.gov.my
20. Tuan Haji Shahul Hamid bin Abdul Kadir
Setiausaha Sulit kepada
TYT Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
Pejabat TYT Yang di-Pertua Negeri
Seri Mutiara, Jalan Utama
10500 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Hajah Dr. Jameela bt. Shaik Ibrahim)
(P) 04-2296281
(T) 04-2281266
Fax 04-2265505
Email :
shahul@penang.gov.my
ptyt@penang.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 40 -
Bil
Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
21. Tuan Haji Mohamad Akbar bin Mustapha
Pengarah
Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang
Jalan Sultan Azlan Shah, Batu Uban
11700 PULAU PINANG
(P) 04-6593713/ 4 / 5
(T) 04-
(F) 04-6595996
Email :
akbar.mustapha@penang.gov.
my
22. Encik Abdul Nasir bin Haji Hassan
Pengarah Pertanian
Jabatan Pertanian Negeri P. Pinang
Jalan Kulim, Cheruk Tok Kon
14000 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan Jamaliah bt. Haji Abd. Samad)
(P) 04-5372144 /
5372145
(T) 04-5372142
Fax 04-5372150
Email : nasir@penang.gov.my
jpnpp@penang.gov.my
23. Tuan Haji Mohd. Puat bin Dahalan
Pengarah Perhutanan
Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 20, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Che Rosnah bt. Saidin)
(P) 04-2621957 samb.
5248/6505248
(T) 04-2625272
Fax 04-2636335
Email : puat@penang.gov.my
jhutanpp@penang.gov.my
24. Cik Nor Wahida bt. Hassan
Pengarah Taman Botani Pulau Pinang
Jabatan Taman Botani Pulau Pinang
Jalan Kebun Bunga
10350 PULAU PINANG
(P) 04-2270428
(T) 04-2271354
(F) 04-2286075
Email:
norwahida@penang.gov.my
botani@penang.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 41 -
SENARAI NAMA & ALAMAT KETUA PENGUASA TEMPATAN
DAN BADAN BERKANUN NEGERI DI PULAU PINANG
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
1. Y.Bhg. Tuan Haji Ellias bin Haji Zakaria
Yang Di-Pertua
Majlis Agama Islam Pulau Pinang
Tingkat 7 & 8, Bangunan UMNO
Jalan Macalister
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2260305 /
2260312
(T)
Fax 04-2260380
Email: ellias@mainpp.gov.my
2. Y.Bhg. Dato’ Rosli bin Jaafar
Pengurus Besar
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
No. 1, Pesiaran Mahsuri
Bandar Bayan Baru, Bayan Lepas
11909 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Asliza bt. Abdul Jalil)
(P) 04-6340111
(T) 04-6340222/ 6436832
Fax 04-6432405 /
6443797
Email: rj@pdc.gov.my
3. Tuan Haji Mokhtar bin Mohd. Jait
Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Seberang Perai
Jalan Perda Utama, Bandar PERDA
14000 Bukit Mertajam
SEBERANG PERAI TENGAH
(Y.Bhg Puan Hajah Rohaya bt. Yaacob)
(P) 04-5497555
(T) 04-5497402
Fax 04-5389700 (Pent)
04-5395588
Email: ydp@mpsp.gov.my
4. Cik Hajah Patahiyah bt. Ismail
Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Pulau Pinang
Tingkat 17, KOMTAR
10675 PULAU PINANG.
(P) 04-2592020
(T) 04-2611080
Fax 04-2626260 (Urusetia)
04- 2637868
Email: hiyah@mppp.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 42 -
Bil
Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
5. Encik Rozaidi bin Abdul Rahim Razali
Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Integriti Negeri Pulau Pinang (IINPPi)
No. 15, Jalan Scotland
10450 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Roziyah bt. Shariff)
(P) 04 2267448
04 2267449
(F) 04 2266449
Email:
iinppi@streamyx.com
6. Encik Zainol Abidin bin Md. Noh
Setiausaha Perbandaran
Majlis Perbandaran Seberang Perai
Jalan Perda Utama, Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
SEBERANG PERAI TENGAH
(Y.Bhg. Puan Khodzijah bt. Abdullah)
(P) 04-5497555
(T) 04-5497503
Fax 04- 5389700 (Pent)
04-5395588
Email :
sumpsp@mpsp.gov.my
7. Ir. Ang Aing Thye
Setiausaha Perbandaran
Majlis Perbandaran Pulau Pinang
Tingkat 17, KOMTAR
10670 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2592020
(T) 04-2592118
Fax 04-2636435
Email: atang@mppp.gov.my
8. Puan Shukriah bt Haji Yon
Pengarah
Perbadanan Perpustakaan Awam
JKR 2118, Jalan Perpustakaan
13700 Seberang Jaya
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Encik Abdul Johar Siru bin Abdul Rahman)
(P) 04-3971058
(T) 04-3979949
Fax 04-3970226
Email:
shuk@penanglib.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 43 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
9. Puan Haryany bt Mohamad
Kurator
Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang
Tingkat Bawah, Dewan Sri Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Maizul Effendy bin Baharuddin)
(P) 04-2613144
(T) 04- 2613144
Fax 04-2613144
Email :
haryany@penangmuseum.gov.my
haryany@penang.gov.my
10. Encik Fakhruddin bin Abd. Rahman
Setiausaha
Majlis Agama Islam Pulau Pinang
Tingkat 7 & 8, Bangunan UMNO
Jalan Macalister
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan Noor Azleen bt. Ayop)
(P) 04-2260305 /
2260312
(T)
Fax 04-2260380
Email:
fakhruddin@mainpp.gov.my
11. Dr. Azman bin Abdul Samat
Pengurus Besar
Pusat Urus Zakat
Majlis Agama Islam Pulau Pinang
No. 4, Jalan Perda Selatan
Bandar Perda
14000 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan Roziah bt. Hashim)
(P) 5378088
(T)
(F) 5306466
Email :
azman@i-zakatdpuz.com.my
Website:
www.i-zakatdpuz.com.my
12. Puan Maimunah bt. Shariff
Pengurus
Pusat Warisan Pulau Pinang
No. 118, Lebuh Acheh
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik )
(P) 04-2616606
(T)
Fax: 04-2616605
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 44 -
SENARAI NAMA & ALAMAT KETUA JABATAN PERSEKUTUAN
DI PULAU PINANG
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
1. YB. Dato’ Faiza bt. Zulkifli
Penasihat Undang-Undang Negeri
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Aras 10, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Ismail bin Ahmad)
(P) 04- 2288279/
2275944
(T) 04-2261533
Fax 04–2285644
Email :
faiza@penang.gov.my
punpp@penang.gov.my
2. Y.Bhg. Mej. Jen. Dato’ Mohd. Noor bin Daud
Panglima Markas II Divisyen
Kem Divisyen Kedua Infantri Malaysia
Kem Tun Razak
19000 Bayan Baru
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Samsiah bt. Abd. Samad)
(P) 04-6199100
(T) 04-6199200
Fax 04–6421403
Email: mdnoor@yahoo.com
3. Y.Bhg. Dato’ Ayub bin Haji Yaakob
Ketua Polis Negeri Pulau Pinang
Ibu Pejabat Polis Kontinjen
Jalan Penang
10760 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Norah bt. Puteh)
(P) 04-2221522 /
2221501
(T) 04-2641009
Fax 04-2615054
2623388
Email: kppg@rmp.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 45 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
4. Encik Nik Ali bin Mat Yunus
Pengarah Pembangunan Negeri
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang
Unit Penyelarasan Perlaksanaan
Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)
Tingkat 11, Menara Boustead Penang
No. 39, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Nik Khzami bt. Nik Mohamed)
(P) 04 2105700
(T) 04 2105701
Fax 04 2105733
04 2105702
Email:
nikali@ppg.icu.gov.my
5. Y.A. Puan Rosilah bt. Yop
Pengarah
Mahkamah Mahkamah Pulau Pinang
Kompleks Mahkamah Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik )
(P) 04-2514277
(T) 04-
Fax 04-
Email :
6. Y.A Tuan Rajendran Nayagam
Pengerusi Kanan Mahkamah Perusahaan Malaysia
Cawangan Pulau Pinang
(Kementerian Sumber Manusia)
Tingkat 3, Bangunan Lembaga Buruh Pelabuhan
Pengkalan Weld
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2632181
04-2629520
(T) 04-2636060
Fax 04-2627685
Email :
@mohr.gov.my
mpm@mohr.gov.my
7. Air Vice Marshall Mr. Kevin Paule, AM
Panglima
Intergrated Air Defence System
Pangkalan Tentera Udara DiRaja Malaysia
12990 BUTTERWORTH
(Madam )
(P) 04-3331122
(T) 04-3237626
Fax 04-3325159
Email:
ciads@hqiads.mil.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 46 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
8. Y.Bhg. Dato’ Dr. Teh Lei Choo
Pengarah Kesihatan Negeri
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 35, KOMTAR
10590 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Dr. Khaw Ooi Yeong)
(P) 04- 2625533
(T) 04- 2625551
Fax 04 -2631645
Email :
tehleichoo@ppg.moh.gov.
my
9. Tuan Haji Ibrahim bin Mohamad
Pengarah Pelajaran Negeri
Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang
Jalan Bukit Gambir
11700 Gelugor
PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan )
(P) 04-6575500/
6521048
(T) 04-6580500
Fax 04-6582500
Email :
pengarahjpnp.pinang.gov.my
10. Y.Bhg. Dato’ Haji Matrang bin Suhaili
Pengarah Kastam Negeri
Jabatan Kastam DiRaja Malaysia
Wisma Kastam, Gat Lebuh China
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Sharifah Halimah bt. Tuanku Taha)
(P) 04-2622300
(T) 04-2619933
Fax 04-2625178
04 2624112
04 2622637
Email:
pknpg@po.jaring.my
11. Dato’ Hajah Latifah bt. Md. Yatim
Pengarah Suhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Kompleks Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Negeri Pulau Pinang
No. 44, Jalan Sultan Ahmad Shah
Peti Surat 6000
10850 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Muhamad Kamal bin Muhamad Amin)
(P) 04-2271982
2299262
(T) 04- 2271816
Fax 04 – 2266070
2292315
Email :
sitisalmah@sprm.gov.my
ppmpg@sprm.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 47 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
12. Brig. Jen. Abu Muslim bin Ismail
Panglima Markas 6 Briged
Briged Keenam Infantri Malaysia
Kem Sungai Layar, Sungai Petani
08000 KEDAH DARUL AMAN
(Y.Bhg. Puan Faridah Hanim bt. Ahmad )
(P) 04-4290200
(T) 04-4290201
Fax 04 -4214033
Email:
13. Brig. Jen. Dato’ Sukur bin Haminuddin
Timbalan Panglima
Intergrated Air Defence System
Pangkalan Tentera Udara DiRaja Malaysia
12990 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Datin Asnizam bt. Ahmad)
(P) 04-3331122
(T) 04-3316864
Fax 04-3325159
Email:
dciads@hqiads.mil.my
14. Y.Bhg. Dato’ Haji Hassan bin Haji Yaccob
Pengarah Pengangkutan Jalan
Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang
Kompleks JPJ, Bandar Seberang Jaya
13700 SEBERANG JAYA
(Y.Bhg. Datin Hajah Zaharah bt. Yahaya)
(P) 04-3927777
(T) 04-3927601
Fax 04-3988807
Email :
p.penang@jpj.gov.my
15. Y.Bhg. Dato’ Hassan bin Mat
Pengarah Alam Sekitar
Jabatan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang
Tingkat 5 & 6, Wisma Peladang, Jalan Kampung Gajah
12200 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Datin Rosmah bt. Mohd. Yusof)
(P) 04-3325115
(T) 04-
Fax 04-3316078
Email: @doe.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 48 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
16. Dr. Hasenah bt. Mod Zaki
Pengarah
Pusat Pergigian Kanak-Kanak &
Kolej Latihan Pergigian Malaysia
No. 3, Jalan Sepoy Lines
10450 PULAU PINANG
(Y.Bhg Dr. Abdul Razak bin Osman)
(P) 04- 2299233 samb.
4444
(T) 04- 2275717
Fax 04 – 2296313
Email :
dr_hasenah@ppg.moh.gov.
my
17. Encik Ahmad Izram bin Osman
Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia
Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Malaysia
Negeri Pulau Pinang
Jalan Perusahaan
13600 Perai
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan Batiyah bt. Bakar)
(P) 4-3984444/
3970760
(T) 04-3981544
3970760
Fax 04-3982544
3904444
Email :
izram@bombapenang.gov.
my
18. Encik Abd. Rahim bin Hassan
Pengarah
Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Cawangan Pulau Pinang
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal
Pengguna
Tingkat 9, Bangunan Tuanku Syed Putra
Lebuh Downing
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2616168 /
2616167
(T) 04-2638190
Fax 04-2636677
Email :
@kpdnhep.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 49 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
19. Encik Gerald Prem Kumar Geoffrey
Pengarah
Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pulau Pinang
Kementerian Perdangangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal
Pengguna
Tingkat 5, Bangunan Tuanku Syed Putra
Peti Surat 429
10750 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2611335
(T) 04- 2623514
Fax 04-2639429
Email :
penang@jpk.gov.my
20. Encik Ng Hock Sing
Pengarah Kimia
Jabatan Kimia Malaysia
Cawangan Negeri Pulau Pinang
Jalan Tull
10450 PULAU PINANG.
(Y.Bhg. Puan Kwa Soo Tnia)
(P) 04- 2228300
(T) 04- 2228383
Fax 04- 2228333 /
2228384
Email:
hsng@kimia.gov.my
jkpp@kimia.gov.my
21. Encik Rijeng Jahet
Pengarah
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kampus Pulau Pinang
Bukit Coombe, Glugor
11700PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Tumeng ak Nujip)
(P) 04-6603100
(T) 04-6603101
Fax 04-6583680
Email :
rijengjahet@yahoo.com
22. Encik Roslee bin Mat Yusof
Pengarah Laut Wilayah Utara
Jabatan Laut Wilayah Utara
Jalan Aqurium
11700 Gelugor
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Hairol Hasniza bt. Ahmad Khajazi)
(P) 04- 6579636
(T) 04- 6576535
Fax 04 -6575521
Email:
roslee@marine.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 50 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
23. Encik Wan Mohamad Noor bin Wan Mahmood
Pengarah Perangkaan Negeri
Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pulau Pinang
Aras 6, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Nik Salamah bt. Nik Idris)
(P) 04-2266244
2284600
(T) 04-2265061
Fax 04-2282244
2299499
Email:
wanmnoor@stats.gov.my
24. Encik Zaihan bin Shukri
Pengarah
Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI)
Jabatan Tenaga Rakyat (Kementerian Sumber Manusia)
59, Lorong Perindustrian Bukit Minyak 15
Taman Perindustrian Bukit Minyak
14100 Simpang Ampat
SEBERANG PERAI TENGAH
(Y.Bhg. Puan Noraini bt. Alias)
(P) 04- 5087800
04-5087357/8/9
(T) 04- 5087355
Fax 04-5087808
Email :
zaihan@jmti.gov.my
25. Puan Hajah Rohani bt. Ismail
Pengarah
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kampus Tuanku Bainun
Mengkuang
14000 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Encik Abu Hassan bin Ahmad)
(P) 04-5215227/
5215229
(T) 04-5214931
Fax 04-5214955
Email:
rohani5120@yahoo.com.my
iptb@edu.gov.my
26. Puan Hajah Rosminah Mohd. Hussin
Pengarah
Kolej Kemahiran Tinggi MARA
Balik Pulau, Genting
11000 BALIK PULAU
(Y.Bhg. Tuan Haji Ramli bin Ahmad)
(P) 04-8665805/
8663670
(T) 04-8662670
Fax 04-8665741
Email:
rosminah@mara.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 51 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
27. Puan Lau Wai Seang
Pengarah Penilaian Negeri Pulau Pinang
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
Kementerian Kewangan Malaysia
Tingkat 41, KOMTAR
10593 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Lee Choong Min)
(P) 04-2612576 /
2612607
(T) 04-2643509
Fax 04-2615990
Email:
wslau@jpph.gov.my
nuriylia@jpph.gov.my
28. Tuan Haji Mohd. Salehan bin Ngadiman
Pengarah Ukur dan Pemetaan
Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri
Tingkat 39, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan )
(P) 2611773 / 2611762
(T) 2611763
(F) 2635884
Email:
salehan@jupp.gov.my
29. Tuan Haji Aziz bin Mohamad
Pengarah Wilayah
INTAN Kampus Wilayah Utara
Jalan Kuala Ketil
Peti Surat 99
08007 Sungai Petani
KEDAH DARUL AMAN
(Y.Bhg. Puan Hajjah Noriah bt. Md. Top)
(P) 04- 4218321
(T) 04- 4218325
Fax 04 – 4214489
Email :
aziz@intura.intan.my
30. Encik Abdul Ghani bin Md. Lakin
Pengarah Audit Negeri
Jabatan Audit Negara
Cawangan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 9 & 10 Bangunan MARA
No. 33, Jalan Pengkalan Weld
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan )
(P) 04-2622822
(T) 04-2622824
Fax 04-2626464
Email:
ghani_lakin@audit.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 52 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
31. Tuan Haji Khairi bin Jalun
Pengarah
Kolej Matrikulasi Pulau Pinang
(Kementerian Pelajaran Malaysia)
Pongsu Seribu
13200 Kepala Batas
SEBERANG PERAI UTARA
(Y.Bhg. Puan Azhariah bt. Abdul Rahim)
(P) 5756090
(T) 5750308
(HP) 019 4515410
(F) 5757389
Email:
khairi@kmpp.matrik.edu.my
32. Tuan Haji Mat Nazri bin Harmine
Pengarah Cawangan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan P.Pinang
Tingkat 42, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Faridah bt. Ahmad)
(P) 04-2555500 -
2555507
(T) 04- 2555555
Fax 04-2555577
Email:
pneg-png@anm.gov.my
33. YM. Raja Mohammad Nordin bin Raja Omar Ainuddin
Pengarah Penyelidikan
Institut Penyelidikan Perikanan
11960 Batu Maung
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-6263925 /
6263926
(T) 04- 6266631
Fax 04-6262210
Email:
rnoordin@fri.gov.my
34. Encik Mohd. Anuar bin Embi
Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
Negeri Pulau Pinang
(Kementerian Sumber Manusia)
Tingkat 4, Kompleks Sempelai Jaya
Jalan Sempilai
13700 SEBERANG JAYA
(Y.Bhg Puan )
(P) 04-3991144/
3994106
(T)
Fax 04-3908844
Email:
jkkppp@mohr.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 53 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
35. Encik Azman bin Ibrahim
Pengarah
Unit Penyelarasan Penyertaan Bumiputra Negeri P.Pinang
(Jabatan Perdana Menteri)
Aras 4, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan )
(P) 04- 2289814
(T) 04- 2290081
Fax 04 – 2290227
Email :pabpp@icu.gov.my
36. Encik Hoe Lean Fatt
Pengarah Tenaga Kerja
Jabatan Tenaga Kerja
Tingkat 2, Bangunan Tuanku Syed Putra
Lebuh Downing
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan )
(P) 04-2625536
(T) 04-2613123
Fax 04-2638605
Email :
jbppinang@mohr.gov.my
37. Encik Loh Eng Kee
Pengarah Meteorologi
Pejabat Meteorologi Negeri Pulau Pinang
11900 Bayan Lepas
PULAU PINANG
(Y.Bhg Puan )
(P) 04-6438302
(T) 04-6438301
Fax 04-6446804
Email:
rfoblepas@net.gov.my
38. Tuan Haji Muhammad Pauzi bin Haji Abdullah
Pengarah Pendaftaran
Jabatan Pendaftaran Negara
Negeri Pulau Pinang
Aras 3, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Salahiah bt. Daman)
(P) 04-2265161 /
2262588
(T) 04-2271913
Fax 04-2269320
Email: pauzi@jpn.gov.my
admin_georgetown@jpn.gov.
my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 54 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
39. Encik Mohd. Saidi bin Midin
Pmk. Pengarah Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
Pejabat Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
Negeri Pulau Pinang
Aras 5, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(P) 04-2283344
(T) 04-2299611
Fax 04-2274050
Email :
ppnpenang@jpnin.gov.my
40. Encik Ab. Basir bin Mohamad
Pengarah Penjara Seberang Perai
Kompleks Penjara Seberang Perai Pulau Pinang
Jalan Kerian Kedah
14200 SUNGAI JAWI
(Y.Bhg. Puan Nasimah bt. Mohamed Salleh @ Hashim)
(P) 04-582 4611
(T) 04-
Fax 04-582 5432
04-582 5413
Email:
abdulbasir@prison.gov.my
41. Encik Ahmad Rizal bin Mohd. Hanafiah
Pengarah Wilayah Pulau Pinang
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI)
Pejabat Wilyah Pulau Pinang
Tingkat 8, Bangunan Tuanku Syed Putra
10990 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Noriza bt. Yusoff)
(P) 04-2625133
(T) 04-2625131
Fax 04-2625131
Email:
a_rizal@miti.gov.my
42. Encik Khalid bin Jali
Pengarah Perhubungan Perusahaan
Jabatan Perhubungan Perusahaan
(Kementerian Sumber Manusia)
Tingkat Bawah, Bangunan Lembaga Buruh Pelabuhan
Pengkalan Weld
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Suzana bt. Man)
(P) 2618155/2615155
2617720 (Hotline)
(T) 2645162
(F) 2616414
Email:
khalid@mohr.gov.my
jppmpul@mohr.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 55 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
43. Encik Yahya bin Che Wil
Pengarah KPTG Cawangan
Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan
Cawangan Pulau Pinang
Tingkat 1, Wisma Peladang
Jalan Kampung Gajah
12200 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan Norasikin bt. Ab. Rahman)
(P) 04-3332068 /
3322955
(T) 04-3231576
Fax 04-3241568
Email :
yahya@kptg.gov.my,
44. Ir. Halim Azhar bin Haji Mohd. Yatim
Pengarah
Institut Latihan Perindustrian
Jabatan Tenaga Manusia
(Kementerian Sumber Manusia)
Lot 549, Mukim 7, Jalan Bukit Panchor
14300 Nibong Tebal
SEBERANG PERAI SELATAN
(Y.Bhg. Puan Paridah bt. Ibrahim)
(P) 04-5956000
(T)
Fax 04-5956006
Email:
halim@ilpapnt.gov.my
45. Tuan Haji Abdul Rahman bin Harun
Pengarah Imigresen
Pejabat Imigresen Negeri Pulau Pinang
Jalan Kelasah, Seberang Jaya
13700 Seberang Jaya
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan Halimah bt. V.K. Mohamad)
(P) 04-3973011
(T) 04-3902722
Fax 04-3983529/
3982759 (Tadbir)
Email:
rahmanh@imi.gov.my
pinpng@imi.gov.my
46. Tuan Haji Mohd. Sukimi bin Mat Salleh
Pengarah
Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas
Lot 2202, Jalan Pokok Jenerih
13200 Kepala Batas
SEBERANG PERAI UTARA
(Y.Bhg. Puan Badariah bt. Abd. Latif)
(P) 04-5776100
(T) 04-5776101
Fax 04-5776144
5776193
Email:
mohd_sukimi@ilpkbpp.gov.
my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 56 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
47. Tuan Haji Md. Din bin Jusoh
Pengarah Biro Pengaduan Awam
Pejabat Negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis
Jabatan Perdana Menteri
Tingkat 44, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Wan Fatmawati bt. Wan Yusoff)
(P) 04- 2636893
(T) 04- 2636895
Fax 04 – 2636894
Email:
mddin@pcb.gov.my
aduan@pcb.gov.my
48. Ir. Md. Zakuan bin Haji Ibrahim
Ketua Kawasan
Negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis
Suruhanjaya Tenaga
Tingkat 10, Bangunan KWSP
No. 3009, Off Lebuh Tenggiri 2
Bandar Seberang Jaya
13700 SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3988255
(T) 04-3984957
Fax 04-3900255
Email: zakuan@st.gov.my
49. Encik Ikmal Hishan bin Mohd. Tajuddin
Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi (Pentadbiran)
Kompleks Mahkamah Pulau Pinang
Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 2514000
(T) 04- 2514820
Fax 04-2514141
Email:
50. Encik Md. Yazid bin Aris
Ketua Jurutera Elektrik Negeri
(Caw. Kejuruteraan Elektrik JKR P. Pinang)
104, Blok C, Lintang Kampong Jawa
Bayan Baru
11950 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 6433575 / 6433676
(T) 6433828
(F) 6440596
Email:
jkrepg@streamyx.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 57 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
51. Encik Abdullah bin Daud
Setiausaha Keselamatan Negeri
Majlis Keselamatan Negara Negeri Pulau Pinang
(Jabatan Perdana Menteri)
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 57, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Rogayah bt. Husain)
(P) 04-2611954
04- 6505230
(T) 04-2505420
Fax 04-2615429
Email:
abdullah_daud@penang.gov.
my
52. Tuan Haji Morat bin Pora
Pengarah Pilihanraya Negeri
Pejabat Pilihanraya Negeri Pulau Pinang
Tingkat 36, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 2617692
(T) 2618771
(F) 2622403
Email: morat@spr.gov.my
53. Kept. Dato’ Dr. Mohd. Razha bin Haji Abdul Rashid
Pegawai Memerintah KD Sri Pinang
Pasukan Simpanan Sukarela TLDM
Jalan Aquarium
11700 Gelugor
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Dato' Dr. Wazir Jahan Begum bt. Abd. Karim)
(P) 04-6583012
(T)
Fax 04-6598834
Email: raza@usm.my
54. Kol. Lim Tiow Yew
Komander Pangkalan
Markas Pangkalan Tentera Udara DiRaja Malaysia
12990 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan Than Ah Yong @ Sim Ah Yong)
(P) 04-3331444 samb.
2000
04-3204100
04-3144000
(T) 04- 3204102
04- 3144102
Fax 04 -3322107
Email:
limtiowyew@yahoo.com
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 58 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
55. Encik Talib bin Ahmad
Pengarah Pendaftar Pertubuhan
Pejabat Pendaftar Pertubuhan
Tingkat 1, Kompleks Sempelai Jaya
Jalan Sempilai
13700 Seberang Jaya
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3803635
(T) 04-3803631
Fax 04-3803638
Email: rubiah@ros.gov.my
56. Cik Mariam bt. Sulaiman
Pengarah Kebudayaan & Kesenian Negara
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Negeri Pulau Pinang
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan kebudayaan
Taman Budaya Negeri, Kompleks Pustaka Warisan Seni
Lot 2180, Jalan Rawang Off Jalan P. Ramlee
10460 PULAU PINANG
(P) 04-2817791/
2817792
(T) 04-2834139
Fax 04-2817781
Email :
mariam@hertiage.gov.my
57. Encik Zulkifli bin Salleh
Pengarah Penyiaran Kawasan Utara
Jabatan Penyiaran Malaysia
Jalan Burma
10350 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2264322/
2264244/2264351
(T) 04-2267175
Fax 04-2266479
Email:
@mutiarafm.gov.my
@rtm.gov.my
58. Dr. Azian bt Tengku Syed Abdullah
Pengarah
Pusat Serantau Pendidikan Sains
dan Matematik (RECSAM)
Jalan Sultan Azlan Shah
Gelugor
11700 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Mohd. Tamrin bin Othman)
(P) 04- 6522700
(T) 04-
Fax 04- 6522737
Email :
azian@recsam.edu.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 59 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
59. Encik Abd. Jalil bin A. Rashid
Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 40, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Mariamah bt. Awang)
(P) 04-2615921/
2616118
(T) 04-2621547
Fax 04-2632881
Email:
abdjalil@kbs.gov.my
60. Encik Mohd. Jais bin Thambi Mohamad
Pemangku Pengarah
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA)
Pulau Pinang Seberang Perai
Tingkat 1, Blok A, Jalan Jelawat
Seberang Jaya
13700 SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3907801 / 2
(T) 04-3907805
Fax 04-3907803
Email:
@iadppg.moa.my
61. Encik Mohamad Fakhtul Hatta Robiki
Pengarah Penerangan Negeri
Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 38, KOMTAR
10612 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P)04-2622123 /
-2625737
(T) 04-2622062
Fax 04-2625220
Email: @inform.gov.my
shakinah@inform.gov.my
62. Encik Mohamad Puzi bin Haji Hassan
Pengarah Biro Tata Negara
Cawangan Pulau Pinang (Jabatan Perdana Menteri)
Suite 1, Tingkat 9, Bangunan NB Tower
5050, Jalan Bagan Luar,
12000 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan Nor Hidayah bt. Abd. Wahab)
(P) 04- 3322741
(T) 04- 3322740
Fax 04 -3322742
Email :
mpuzi@btn.gov.my
btnppinang@btn.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 60 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
63. Encik Sr. Abdul Rahim bin Md. Zahid
Pengarah Wilayah Utara
Lembaga Lebuhraya Malaysia
Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah
Batu Uban
11700 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 6577911/ 6576292
(T) 6580788
(F) 6572872
Email:
@llmnet.gov.my
64. Encik Noor Alif Wira bin Osman
Pengarah Perhilitan
Jabatan Perhilitan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 40, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2613039
(T) 04- 2632307
Fax 04-2610330
Email :
alifwira@wildlife@gov.my
ppinang@wildlife.gov.my
65. Tuan Haji Abdul Rashid bin Ibrahim
Pengarah Pembangunan Wanita
Pejabat Pembangunan Wanita
Aras 6, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Hjh. Rohani bt. Hassan)
(P) 04-2274993/
2274142
(T)
Fax 04- 2276443
Email:
rashid@jpw.gov.my
66. Puan Chew Kah Eng
Pengarah
Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang
Kementerian Dalam Negeri
Aras 5, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Quah Chun Hoo)
(P) 04-2279400
04-2277801 & 803
(T) 04-2277802
Fax 04-2278400
Email:
pengarah_pp@adk.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 61 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
67. Puan Wan Fatimah bt Che Rouse
Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Daerah Maritim 2, ( Jabatan Perdana Menteri )
No. 83, Jalan Sri Bahari
10500 PULAU PINANG
(P) 04-2624215
(T) 04-2634586
(Ops Room ): 2626146
Fax : 04 2636444
Email: -
68. Encik Isa bin Mansor
Pengarah Kesatuan Sekerja
Negeri Pulau Pinang, Kedah & Perlis
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja
Aras 12, Bangunan Persekutan Pulau Pinang
Jalan Anson
10460 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2265008
04-2298925
(T) 04-2281991
Fax 04 -2278824
Email:
jhekspp@mohr.gov.my
69. Encik Jegan a/l R. Subramaniam
Pengarah
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang
Aras 5, Wisma PERKESO
No. 3012, Lebuh Tenggiri 2
13700 SEBERANG JAYA
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04 3904400
(T)
Fax: 04 3907400
Email:
jegan_pp@jkjr@gov.my
70. Encik Mazdi bin Abdul Hamid
Pengarah Insolvensi Negeri
Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan Pulau Pinang
Aras 9, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Mazlina bt. Mansor)
(P) 04 2104200
(T) 04 2104201
(F) 04 2282335
Email:
mazdi@bheuu.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 62 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
71. Encik Md. Isa bin Ibrahim
Pengarah
Institut Kemahiran Belia Negara Bukit Mertajam
(Kementerian Belia dan Sukan)
14000 Berapit
BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 5225288
(T) 04- 5228250
Fax 04- 5225289
Email:
ikbnbm@ikbnbm.po.my
72. Encik Awgku Isa bin Pangiran Haji Amjah
Pengarah Perikanan
Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang
Jalan Aquarium
17000 Gelugor
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-6604700
(T) 04-6604701
Fax 04-6572323
Email :
73. Puan Zabidah bt. Ahmad
Pengarah
Biro Bantuan Guaman Negeri Pulau Pinang
Pejabat Biro Bantuan Guaman Negeri Pulau Pinang
Aras 4, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson,
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Tuan Haji Ahmad Bokhar bin Khalid)
(P) 04-2295966
(T) 04- 2290966
Fax 04-2287966
Email:
74. Encik Nor Azman bin Hassan Basri
Pengurus Penerbangan Awam
Jabatan Penerbangan Awam Pulau Pinang
Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas
11900 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Ruhani bt. Yusoff)
(P) 04- 6430149
04- 6444911
(T) 04-6448375
Fax 04-6443285
Email :
norazman@dca.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 63 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
75. Encik Rosdi bin Ahmad
Pengarah Penjara Reman Pulau Pinang
Jabatan Penjara Pulau Pinang
Jalan Penjara
10990 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-228 9899
(T) 04-229 6200
Fax 04 -229 3528
Email:
76. Encik Ow Yong Kean Guan
Ketua Nazir Negeri
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
(Kementerian Pelajaran)
Tingkat 36, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2612708
(T) 04-2634026
Fax 04 -2632763
Email:
jns.ppinang@jns.moe.gov.
my
77. Puan Wan Siti Zubaidah bt. Yahaya
Pemangku Pengarah
Pejabat Kementerian Pelancongan Malaysia
Negeri Pulau Pinang
Tingkat 56, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik )
(P) 04-2620202
(T) 04-
Fax: 04-2631020
Email:
78. Encik Ahmad Lutfi bin Ibrahim
Pengarah Hal Ehwal Khas
Jabatan Hal Ehwal Khas Negeri Pulau Pinang
(Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan)
Aras 11 & 12, Banggunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2273164/
2273160/
5377930 (B’Worth)
(T) 04- 2273145
Fax 04 – 2273197
Email:
a.lutfi@jasa.gov.my
info@jhekpg.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 64 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
79. Tuan Haji Che Kamaruddin bin Che Ismail
Pengarah KEMAS
Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Pulau Pinang
Aras 2, Kompleks Sempelai Jaya
Jalan Sempilai
13700 SEBERANG JAYA
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3998027/
3981992
(T) 04-3977068
Fax 04-3973020
Email:
kemas_penang@kemas.gov.my
80. Encik Romli bin Ibrahim
Pengarah RELA Negeri
Pejabat RELA Negeri Pulau Pinang
Tingkat 5, Bangunan Tuanku Syed Putra
Lebuh Downing.
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Faridah bt. Othman)
(P) 04-2636682
(T) 04-2628384
Fax 04-2614481
Email:
romli@moha.gov.my
81. Tuan Haji Zainol bin Husin
Pengarah
Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
Kedah/Perlis/Pulau Pinang
Jalan Perak, Seberang Jalan Putera
05150 Alor Star
KEDAH DARUL AMAN
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 7338504/
7347624
(T)
Fax 04 – 7333878
E-mail:
ca@jmg.gov.my
Website:
htt:/www.jmg/gov.my
82. Encik Wan Adib bin Wan Mohd. Yusoh
Penguasa Taman Negara
Jabatan Taman Negara Negeri Pulau Pinang
Jalan Hassan Abbas
11050 Telok Bahang
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 8813530
(T)
Fax 04 – 8812016
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 65 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
83. Puan Noor Asa bt. Elang
Pegawai Keselamatan Kerajaan
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan
Negeri Pulau Pinang
Aras 4, Bangunan Persekutuan P.Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Mohamad Ramdzan bin Masiam)
(P) 2279257
(T)
(HP) 017 3827870
(F) 2279403
Email:
asa@cgso.gov.my
84. Lt. Kdr. Ajit Singh a/l Serjit Singh
Pegawai Wakil TLDM
Pejabat Pegawai Wakil TLDM
Jalan Tun Syed Sheh Barakhbah
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Shirindev Kaur a/p Suckdzir Singh)
(P) 04-2622308
(T) 04-
Fax 04-2626200
Email :
ajithans2507@yahoo.com
85. Encik Rosoman bin Abu Bakar @ Che Din
Pengarah Perol Negeri
Pejabat Perol Negeri Pulau Pinang
Suite 2, Tingkat 14, Wisma TNB
Jalan Anson
10250 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Norhasliza bt. Sha’ari )
(P) 04-2299560
(T) 04-
Fax 04-2299564
Email :
86. Encik Dzulnun bin Abdul Fattah
Pengarah Negeri
Bahagian Kawalan Penerbitan & Teks Al-Quran
Kementerian Dalam Negeri Cawangan Pulau Pinang
G 01, Wisma Pantai, Jalan Wisma Pantai
Off Jalan Kampong Gajah
12000 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan )
(P) 3326287
(T)
(F) 3330189
Email:
dzulnun@mois.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 66 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
87. Encik Mohd. Nasser bin Malim
Pengarah Arkib
Pejabat Arkib Negara Cawangan Pulau Pinang
Tingkat 38, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Zalina bt. Abdul Rahman)
(P) 04-2500202
(T) 04-2500200
Fax 04-2637210
Email:
nasirmal@arkib.gov.my
88. Puan Mastura bt. Ibrahim
Pengarah Negeri
Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Pulau Pinang
Kementerian Kerja Raya
Aras 8, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik )
(P) 04-2264600
(T)
Fax 04-2272500
Email :
mastura@kkr.gov.my
89. Mejar (PA) Noor Azam bin Johari
Pengarah Pertahanan Awam
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)
Negeri Pulau Pinang
Lot. 277 & 278, Jalan Air Itam
10460 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2297804
(T) 04-2297804 x 310
Fax 04-2271709
(24 jam) 2269084
3237414
Email:
ppanppinang@civildefence.
gov.my
90. Mejar Mustafa bin Jamian
Ketua Sekolah
Sekolah Iktisas Tentera Udara
Jalan Azizie, Tanjung Bunga
11200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-8905350 samb.
101
(T) 04- 8904849
Fax 04 – 8905081
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 67 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
91. Encik Mohd. Hairi bin Ahmad
Ketua Cawangan
Bahagian Pembangunan Bumiputra Negeri Pulau Pinang
(Kementerian Kerja Raya)
Tingkat 1, Bangunan Tuanku Syed Putra
Lebuh Downing
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg.Puan Nor Azwuin bt. Ali)
(P) 04- 2635662 /
2617793
(T)
Fax 04 – 2632800
Email: hairi@kkr.gov.my
92. Encik Mohamad Amirul Nazrin bin Haji Basirun
Ketua Depot Imigresen
(Jabatan Imigresen Malaysia)
Depot Imigresen Juru
14000 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 5071479/1481/
04- 5071491
04- 5021978
(F) 04- 5023818
Email:
93. Puan Zuraini bt. Md. Ibrahim
Ketua Audit Sekolah
Pejabat Audit Sekolah Pulau Pinang
(Kementerian Pelajaran)
Aras 5, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(P) 04- 2287037
(T) 04- 2260607
Fax 04 -2287011
Email :
paspen@tm.net.my
94. Encik Mohd. Naim bin Haji Hashim
Ketua Cawangan
Kementerian Dalam Negeri
Bahagian Kawalan Filem Cawangan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 7, Bangunan Wisma Pantai
Jalan Wisma Pantai
12200 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3322751
(T) 04-3322761
Fax 04 – 3322761
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 68 -
Bil Nama Gelaran Jawatan dan Alamat Pejabat/Jabatan Telefon & Faks
95. Encik Mahmood bin Jaffar
Ketua Wilayah Utara
Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan,
Cawangan Pulau Pinang
No.10, Jalan PERDA Selatan
Bandar PERDA
14000 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 5372425
(T) 04- 5374426
Fax 04-5372428
Email:
pp_utara@haritage.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 69 -
SENARAI NAMA & ALAMAT KETUA BADAN BERKANUN
PERSEKUTUAN DI PULAU PINANG
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
1. Puan Tan Cheng Liang
Pengerusi
Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
Tingkat 6, Bangunan Sri Weld,
3A-6, Weld Quay
Peti Surat 143
10710 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Ong Tiong Keat)
(P) 04-2633211
(T)
Fax 04 -2626211
Email :
tanchengliang@penangport
.gov.my
2. Y.Bhg. Prof. Tan Sri Dato’ Dzulkifli bin Dato’ Abdul Razak
(DMPN)
Naib Canselor
Universiti Sains Malaysia
Minden
11800 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Sri Datin Masrah bt. Haji Abidin)
(P) 6533888
(T)
(F) 6571113 /
6565401
Email: vc@usm.my
3. Encik Noor Ariff bin Yusoff
Pengurus Besar
Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
Tingkat 6, Bangunan Sri Weld,
3A-6, Weld Quay
Peti Surat 143
10710 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Nor Laila bt. Sanusi)
(P) 04-2633211
(T) 04- 2611450
Fax 04 -2626211
Email :
norarif@penangport.gov.my
mail@penangport.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 70 -
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
4. Y.Bhg. Dato’ Haji Azmi bin Lateh
Pengurus Besar
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
No. 1, Lorong Kampung Gajah 2
Jalan Kampung Gajah
12200 BUTERWORTH
(Y.Bhg. Datin Hajah Che Hasnah bt. Abdullah)
(P) 04-3103100
(T) 04-3141100
Fax 04-3321676
Email:
azmi@perda.icu.gov.my
rozaini@perda.icu.gov.my
5. Encik Abd. Aziz bin Hashim
Pengarah
Lembaga Hasil Dalam Negeri Pulau Pinang
Tingkat 11, Bangunan Dewan Perniagaan Melayu
Peti surat 660, Lebuh Pantai
10910 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Sharipah bt. Arshad)
(P) 04-2612255
(T) 04-2632140
Fax 04-2641548
Email:
aziz@hasil.gov.my
6. Dr. Ibrahim bin Omar
Pengarah MARDI Negeri Pulau Pinang
Stesen MARDI Seberang Perai
Beg Berkunci No. 203
Pejabat Pos Kepala Batas
13200 Kepala Batas
SEBERANG PERAI UTARA
(Y.Bhg. Puan Hasmah bt. Md. Hassan)
(P) 04-5751632 /
5759920
(T) 04-5757930
Fax 04-5751725
Email :
iomar@mardi.gov.my
7. Cik Hajah Sarimah bt. Misman
Pengarah
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Beg Berkunci 206, Jalan Bertam
13200 Kepala Batas
SEBERANG PERAI UTARA.
(P) 04-5754709
(T) 04-5741921
Fax 04-5754410
Email :
@mpc.gov.my
Website: www.npc.org.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 71 -
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
8. Encik Mohd. Yusoff bin Hasan
Pengarah Cawangan Pulau Pinang
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Tingkat 3-10, Bangunan Dewan Perniagaan Melayu
Lebuh Pantai
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Rahimah bt. Ibrahim)
(P) 04-2612255
(T) 04-2615842
Fax 04-2628406
Email:
mohdyusof@hasil.gov.my
9. Tuan Syed Hisham bin Syed Mansor
Pengarah Cawangan Bukit Mertajam
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Wisma Hasil, No. 20, Lorong PERDA Selatan 2,
Bandar PERDA
14000 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan Sharifah Shaiha bt. Syed Zubir)
(P) 04-5307010
(T) 04- 5307037
Fax 04 -5307024
Email:
syedhisham@hasil.gov.my
10. Encik Che Muhammad Sukri bin Che Hussin
Pengarah Cawangan Siasatan
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Tingkat 11 & 12, Wisma MTT
No. 26, Pengkalan Weld
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04 2633244 ext 212
(T) 04 2633255
Fax : 04 2620701
Email :
che.muhd.sukri@hasil.gov.my
11. Puan Noorhanita bt. Mohamad
Pengarah PERKESO
Pejabat Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
Negeri Pulau Pinang
Wisma PERKESO
No. 3012, Lebuh Tenggiri
13700 Seberang Jaya
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Encik Hairuddin bin Othman)
(P) 04-3887666 /
3887602
(T) 04-3992294
Fax 04-3887677
Email:
pksbw@perkeso.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 72 -
Bil Nama & Alamat Jabatan
Telefon & Faks
12. Prof. Madya Mohd. Zaki bin Abdullah
Pengarah
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Prof. Madya Rusnani bt. Ariffin)
(P) 04-3822888/
3823598
(T) 04-3822778
Fax 04-3822776
Email:
pengarahpng@p.pinang.
uitm.edu.my
13. Encik Ahmad Rani bin Ali Hanafiah
Pengarah Politeknik Seberang Perai
Jalan Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-5383322/
5382599/
5382899
(T) 04- 5391122
Fax 04- 5389266
Email: @psp.edu.my
psp1@psp.edu.mu
14. Encik Othman bin Mohd. Nordin
Pengurus PERKESO Pulau Pinang
Pejabat Pertubuhann Keselamatan Sosial (PERKESO)
Wisma PERKESO, Jalan Burma
10250 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2389888
(T) 04-
Fax 04-2389800
Email :
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 73 -
Bil Nama & Alamat Jabatan
Telefon & Faks
15. Tuan Haji Mohd. Ariffin bin Awang
Pengarah FAMA Wilayah Utara
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis
No. 2442, Tingkat Perusahaan Satu
Kawasan Perusahaan Perai, Seberang Perai
13600 PERAI.
(Y.M. Tengku Muhaini bt. Tuan Mat)
(P) 04-3907222
(T) 04-3999432
Fax 04-3908107
Email :
ariffin@fama.gov.my
16. Encik Sani Sham bin Ahmad
Pengarah Wilayah Utara
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
Tingkat 56, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 2634941
04-2610058
(T) 2620066
Fax 04 -2623688
Email:
@tourismmalaysia,gov.my
17. Encik Abdul Nasir bin Mohd. Razali
Pengarah Wilayah Utara
Dewan Bahasa & Pustaka Wilayah Utara
No. 31, Lorong PERDA Selatan 2, Bandar PERDA
Peti Surat 144
14007 BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 5377241/2/3 /4
(T) 04- 6212000
Fax 04 - 5377245
Email:
@dbp.gov.my
18. Encik Ahmad Ridduwan bin Darus
Ketua MTIB Wilayah Utara
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
No. 8, Jalan Todak 5, Pusat Bandar Sunway
13700 Seberang jaya
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3983358
(T) 04-
Fax 04-3998358
Email :
mtibwu@mtib.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 74 -
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
19. Puan Nur Azlin bt. Mohamad Awal
Pengarah Wilayah
Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan
Semenanjung Malaysia Wilayah Utara
Lot 173 & 174, Taman Ria Jaya
Kelab Cinta Sayang, Taman Ria
08000Sungai Petani
KEDAH DARULAMAN
(Y.Bhg. Encik Mokhtar bin Mohd. Yaacob)
(P) 04-4485118
(T) 04-
Fax 04-4485110
Email:
nurazlin@mecd.gov.my
20. Tuan Haji Rosli Hanar bin Mansor
Pengarah
Lembaga Pertubuhan Peladang Pulau Pinang
Tingkat 3 & 4, Wisma Peladang
Peti Surat 127
12710 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan Zaliha bt. Abd. Rashid )
(P) 04-3337580/
3337581
(T) 04-3231878
Fax 04-3310906
Email :
lpp_penang@lpp.gov.my
21. Puan Rosnani bt. Mahamad Zain
Pengurus
Bank Negara Malaysia Cawangan Pulau Pinang
No. 27, Lebuh Light
10200 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Zakaria bin Zainun)
(P) 04-2627125
(T) 04-2616866
Fax 04-2611223
Email :
rosnani@bnm.gov.my
22. Encik Komarudin bin Mustapha
Pengarah Negeri
Bank Simpanan Nasional
Cawangan Pulau Pinang
13, Jalan Macalister
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2263211 /
2263278
(T) 04- 2273123
Fax 04 - 2260544
Email:
@bsn.com.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 75 -
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
23. Tuan Haji Ahmad Sohaimi bin Dato' Haji Abdul Rahim
Pengarah
Lembaga Tabung Haji Negeri Pulau Pinang
Kompleks Tabung Haji
Jalan Dato’ Ismail Hashim
Bayan Lepas,
11900 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Faridah bt. Osman)
( Y.Bhg. Puan Rokian bt. Mohd)
(P) 04-6412251
(T) 04-6412252
Fax 04-6412242
Email:
pn.pulau.pinang@lth.gov.my
24. Encik Shafie bin Abdul
Ketua Wilayah Utara
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
Suite 11.02, Tingkat 11, Wisma Pantai
Jalan Kampung Gajah
12200 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan Nurrasinah bt. Mohamad Ali)
(P) 04-3230490
(T) 04-3230563
Fax 04-3230527
Email :
shafie@mpob.gov.my
25. YM. Raja Kahalid bin Raja Ariffin
Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Cawangan Negeri Pulau Pinang
Pelabuhan LKIM Batu Maung
11960 Bayan Lepas
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Salamah bt. Abdul Manan)
(P) 04- 6261545
6261858
(T) 04- 6265061
Fax 04 – 6262854
6261184
Email:
rajakhalid@lkim.gov.my
26. Encik Mohd. Salleh bin Abdullah
Pengarah MARA Negeri
Pejabat MARA Negeri Pulau Pinang
Tingkat 6, Bangunan MARA
No. 33, Jalan Pengkalan Weld
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Zainab bt. Osman)
(P) 04- 2612485
(T) 04- 2622511
Fax 04 – 2619282
Email:
@mara.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 76 -
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
27. Encik Anuar bin Mohamed
Pengarah FAMA Negeri
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
No. 2442, Tingkat Perusahaan Satu
Kawasan Perusahaan Perai, Seberang Perai
13600 PERAI.
(Y.Bhg. Puan Maisarah bt. Khalid)
(P) 04-3907222
(T) 04-3999432
Fax 04-3908107
Email :
anuar@fama.gov.my
28. Encik Awiskarni bin Zulkarnaini
Pengarah RISDA Negeri
Pejabat RISDA Negeri Pulau Pinang
No. 532, Bagan Lebai Tahir
12990 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3235895
(T)
Fax 04-3325231
Email:
29. Puan Rakiah bt. Abd. Rahman
Pengarah
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara,
Negeri Pulau Pinang
(Kem. Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat)
Bangunan LPPKN Pulau Pinang
No. 245, Jalan Burma
Peti Surat No. 737
10790 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Mat Yusoff bin Latib)
(P) 04-2260627
2262605
(T) 04-2261626
Fax 04-2283625
Email:
rakiah@lppkn.gov.my
30. Encik Muhamad Aini bin Daud
Pengarah Wilayah Kedah/Perlis/Pulau Pinang
Lembaga Getah Melaysia
36 ABC, Jalan Mawar 2
08000 Sungai Petani
KEDAH DARULAMAN
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-4484210
(T) 04-
Fax 04- 4255463
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 77 -
Bil Nama & Alamat Jabatan
Telefon & Faks
31. Cik Zabidah bt. Daud
Pengarah
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
Cawangan Pulau Pinang
Tingkat 4, Unit 4.03, Menara Boustead Penang
No. 39, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 PULAU PINANG
(P) 04- 2280575
(T)
Fax 04 – 2280327
Email:
penang@mida.gov.my
32. Encik Tajul Ariffin bin Jamaluddin
Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp Malaysia Pejabat Negeri Pulau Pinang)
No. 16, Lorong Perindusterian Bukit Minyak 2
Taman Perindusterian Bukit Minyak
14100 Simpang Empat
SEBERANG PERAI TENGAH
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-5024207
(T) 04-5024208
Fax 04 -5024205
Email :
info@smecorp.gov.my
33. Encik Roslan bin Hussain
Pengarah Negeri
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Tingkat 6 & 7, Bangunan KWSP
No. 3009, Lebuh Tenggiri 2
Bandar Seberang Jaya
13700 SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan Siti Hawa bt. Osman)
(P) 04-3977793
(T) 04- 3979792
Fax 04 – 3977713
Email:
roslan@ssm.com.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 78 -
Bil Nama & Alamat Jabatan
Telefon & Faks
34. Tuan Haji Mohd Hussin bin Haji Ali
Pengarah Wilayah Utara
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Pejabat Wilayah Utara
Tingkat 1, Bangunan Tabung Haji
Jalan Bagan Luar
12000 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 3238228
(T) 04-
Fax 04 – 3239448
Email:
hussin@cmc.gov.my
35. Encik Raslim bin Salleh
Pengarah Negeri
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(CIDB) Negeri Pulau Pinang
Lot 9.01, Tingkat 9, Bangunan KWSP
No. 3009, off Lebuh Tenggiri 2
Bandar Seberang Jaya
13700 Seberang Jaya
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan Zarina bt. Abd. Wahid)
(P) 04-3903448/
3902348
(T) 04-3903448
Fax 04-3907448
Email :
raslim@cidb.gov.my
36. Encik Mohd. Rafie bin Othman
Pengarah Wilayah Utara
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Wilayah Utara
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Tingkat 5, Kompleks Sempelai Jaya
Jalan Sempelai
13700 SEBERANG JAYA
(Y.Bhg. Puan Faizah bt. Ibrahim)
(P) 04-3970533
(T)
Fax 04-3970531
Email:
rafie@span.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 79 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
37. Puan Wan Madzlifah bt Mohamed Yusoff
Ketua Pejabat Amanah Saham Nasional Berhad
Pejabat Amanah Saham Nasional Berhad
2777, Jalan Chain Ferry , Taman Inderawasih,
13600 PERAI,
(Y.Bhg. Encik )
(P) 04-3994381
(T) 04-3994378
Fax 04-3994404
Email:
wanmadzlifah@pnb.com.
my
38. Encik Suresh Kumar a/l R. Palasathiran
Pengarah
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
(MATRADE) Wilayah Utara
Tingkat 1, Bangunan FMM
2767, Mukim 1, Lebuh Tenggiri 2
Bandar Seberang Jaya
13700 Seberang Jaya
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3982020
(T) 04-3906519
Fax 04 – 3982288
Email:
penang@matrade.gov.my
Website:
www.matrade.gov.my
39. Encik Abdul Basid bin Ramli
Pengurus Besar
Institut Standard & Penyelidikan Perindustrian Berhad
(SIRIM)
483, Mukim 6, Jalan Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
BUKIT MERTAJAM
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 5377435
(T) 04- 53 77437
Fax 04-5377436
Email: @sirim.my
40. Encik Ishak bin Harun
Ketua Cawangan
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Georgetown
Menara KWSP
No. 38, Tingkat 3 & 4, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04 2261000
(T) 04
Faks : 04-2268900
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 80 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan
Telefon & Faks
41. Encik Mohd. Rodzi bin Abu Bakar
Ketua Cawangan
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Seberang Jaya
Tingkat 5, Bangunan KWSP
No. 3009, Off Lebuh Tenggiri 2
13700 SEBERANG JAYA
(Y.Bhg. Puan Masrani bt. Mansor)
(P) 3992000
(T) 3998566
(F) 3999945
Email:
rodzi@epf.gov.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 81 -
SENARAI AGENSI/SYARIKAT KERAJAAN
DI PULAU PINANG
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
1. Y.Bhg. Dato’ Haji Ahmad Ibni Hajar
Pengarah Urusan
Penang Port Sdn. Bhd.
No. 1, Pesara King Edward
Peti Surat 1204
10710 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Che Balkis bt. Che Sham)
(P) 04- 2102211
(T) 04-2102200
2639141
Fax 04 -2613336
(D)2634792
Email:
ahmadibnihajar@penangport.com.
my
2. Y.Bhg. Dato’ Lee Kah Choon
Pengerusi Eksekutif
Invest-In Penang Berhad
PSDC Building,
No. 1, Jalan Sultan Azlan Shah, Bayan Lepas
11909 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Choong Chee Mee)
(P) 6468833
(T)
(F) 6468811
Email:
3. Y.Bhg. Dato’ Haji Azmi bin Ariffin, DSPN
Ketua Pegawai Eksekutif
JKP Sendirian Berhad
Bangunan JKP
No. 114-F, Jalan Sungai Pinang
10150 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Sharifah Zaharah bt. Syed Abd. Rahman)
(P) 04-2831500/
2832500
(T)
Fax 04-2812500/
2832503
Email :
4. Y.Bhg. Dato’ Boonler Somchit
Ketua Pegawai Eksekutif
Penang Skill Development Centre
No. 1, Jalan Sultan Azlan Shah, Bandar Bayan Baru
11909 Bayan Lepas
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin )
(P) 6437909
(F) 6437929
Email:
admin@psdc.org.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 82 -
Bil Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
5. Ir. Jaseni Maidinsa
Pengurus Besar
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd
Tingkat 32, Menara KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2625321
(T) 04-2610169
Fax 04 -2625233 /
2613581
Email :
6. Y.Bhg. Dato’ Seri Mohd. Annuar bin Zaini
Ketua Eksekutif NCIA
Ibu Pejabat
Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara
No. 4, Jalan Residensi
10450 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Datin Seri Zavirah bt. Shaari )
(P) 04-2382888
(T) 04-
Fax 04 -2382998
Email :
7. Puan Wan Zailena bt. Haji Nordin
Pengurus Besar
Invest-In Penang Berhad
PSDC Building,
No. 1, Jalan Sultan Azlan Shah, Bayan Lepas
11909 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik Ahmad Nasaruddin bin Yaacob)
(P) 6468833
(T)
(F) 6468811
Email:
zailena@investpenang.gov.
my
8. Encik Abdul Aziz bin Jaafar
Pengurus Besar Negeri
TNB Pulau Pinang
Tingkat 17, Wisma TNB
No. 30, Jalan Anson of Jalan Westlands
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2224000
(T) 04-2224101
Fax 04-2273110
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 83 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
9. Encik Ir. Lai Hook Kian
Pengurus Besar Negeri
TM Retail, Telekom Malaysia Berhad
Tingkat 1, Tanjung Permata,
Bangunan Telekom, Lebuh Ong Chong Keng
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 2209292
(T) 04-2209110
Fax 04 -2273122
Email:
10. Encik Christopher Tan Chie Kiong
Naib Presiden Kanan NCIA
Ibu Pejabat
Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara
No. 4, Jalan Residensi
10450 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Emily Teh )
(P) 04-2382888
(T) 04-
Fax 04 -2382998
Email :
11. Tuan Haji Abdul Hadi bin Hamid
Pengurus Negeri
Pos Malaysia Pulau Pinang
Pejabat Pos Malaysia Pulau Pinang
12670 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan Rohana bt. Yusof)
(P) 04-3337480 /
3337487/3237249
(T) 04- 3237251
Fax 04 -3237686
Email:
hadi@pos.com.my
12. Encik Noordin bin Mahajar
Pengurus Wilayah Utara
Petronas Dagangan Berhad
No. 93, Kawasan Perindustrian Perai
13600 Perai
SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3907291 /
3907201
(T) 04-3867800
Fax 04 – 3990211
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 84 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
13. Encik Kamarudzaman bin Mohd. Zain
Penolong Pengurus Besar
UDA Land (North) Sdn Bhd
No. 1961, Jalan Bertam
13200 Kepala Batas
SEBERANG PERAI UTARA
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-5755566
(T)
Fax 04-5754166
Email:
@udanorth.udanet.com
14. Puan Hajah Suhaina bt. Baharuddin
Pengurus Besar Kanan
Pinang Bridge Sdn. Bhd.
Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang
13600 PERAI
(Y.Bhg. Tuan Haji Razak bin Omar)
(P) 04- 3987419 /
3987424
(T) 04- 3987420
Fax 04 – 3992578
Email:
15. Encik Abdul Wahab bin Mohd Yusof
Pengurus Kanan
Malaysia Airport Berhad
Lapangan Terbang Antarabangsa
Bayan Lepas
11900 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 6434411
(T) 04-
Fax 04 – 6435339
Email:
16. Encik Mohd. Saleem bin Mohd. Shariff
Pengurus Daerah Kawasan Utara
Sistem Penerbangan Malaysia (MAS)
Tingkat 2, Menara KWSP
No. 38, Jalan Sultan Haji Amad Shah
10500 PULAU PINANG
(P) 04-21763310/
2176330
(T) 04- 2280663
Fax 04 -2266844
Email :
saleem@mas.com.my
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 85 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan
Telefon & Faks
17. Encik Ahmad Shamudin bin Mohd. Rashid
Pengurus Wilayah Utara
Pejabat Keretapi Tanah Melayu Berhad
12000 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 3231442 /
3232451
(T) 04- 3232455
Fax 04 – 3323442
Email:
18. Encik Mohamad Radzi bin Shaari
Pengurus Cawangan Wilayah Utara
Syarikat Perumahan Negara Berhad
Tingkat 5, Wisma UMNO
Lorong Bagan Luar Dua
12000 BUTTERWORTH
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 3322545
04-3323545
(F) 04 – 3316315
Email:
spnb_penang@spnb.com.
my
19. Tuan Haji Zulkifli bin Sidek
Pengurus Besar Wilayah Utara
Felcra Berhad
Jalan Perak off Seberang Jalan Putra, Mergong
05150 Alor Setar
KEDAH DARULAMAN
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-7310594/
7310596
(T) 04- 7314746
Fax 04 – 7333985
Email:
felcrautara@tm.net.my
20. Encik Alias bin Man
Pengurus Zon Wilayah Utara
Syarikat Padi Beras Nasional Berhad
Cawangan Pulau Pinang
Lot 331, Mukim 1, Kaw. Perusahaan Perai
13600 SEBERANG PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 3972148
(T) 3972148
(F) 3973287
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 86 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
21. Encik Ong Thiam Hiong
Pengurus Besar
Penang Global Tourism Sdn Bhd
Tkt 2, Bgn. Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
No. 1, Persiaran Mahsuri, Bandar Bayan Baru
11909 BAYAN LEPAS
PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-6340285
(T)
Fax : 04-6428675
Email :
ongth@pdcpremier.com.my
22. Tuan Haji Yusof bin Hamzah
Pengurus Kanan
Perkhidmatan Pengguna dan Pemasaran
TNB Pulau Pinang
Tingkat 17, Wisma TNB
No. 30, Jalan Anson of Jalan Westlands
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2224000
(T) 04-2224200
Fax 04-2273110
Email :
23. Tuan Haji Ismail Lathifi bin Teh @ Saman
Pengurus Kawasan Seberang Perai
Bahagian Pembahagian TNB
No. 3031, Jalan Tenaga
Seberang Jaya
13700 PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3820200
(T) 04- 3820222
Fax 04-3903044
Email:
24. Encik Chan Kok Leong
Pmk. Pengurus Kawasan Pulau Pinang
TNB Pulau Pinang
Tingkat 17, Wisma TNB
No. 30, Jalan Anson of Jalan Westlands
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2224000
(T) 04-2224200
Fax 04-2273110
Email :
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 87 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
25. Encik Abu Bakar bin Abd. Rahman
Penolong Pengurus Besar
Jualan Perniagaan
TM Retail, Telekom Malaysia Berhad
Tingkat 1, Tanjung Permata,
Bangunan Telekom, Lebuh Ong Chong Keng
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 2209292
(T) 04-2209109
Fax 04 -2273122
Email:
26. Encik Amran bin Ahmad
Pengurus Wilayah Utara
Amanah Raya Berhad
Tingkat 1, Bangunan Persatuan Melayu Pulau Pinang
No. 117, Jalan Macalister
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 2104822
2104823
2140821
(T) 04-
Fax 04- 2104820
Email:
27. Puan Nur Shafinaz bt. J. Nulawadin
Pengurus Amanah Raya Berhad
Cawangan Pulau Pinang
Tingkat 1, Bangunan Persatuan Melayu Pulau Pinang
No. 117, Jalan Macalister
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik )
(P) 04- 2104822
2104823
2140821
(T) 04-
Fax 04- 2104820
Email:
norshafinaz@arb.com.my
28. Encik Jais bin Abu Hassan
Pengurus
Pembangunan Sumber Manusia Bhd.
Tingkat 2, Wisma PERKESO
13700 Bandar Seberang Jaya
PERAI
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-3970779
(T) 04-3972739
(F) 04-3987350
Email:
Dikeluarkan oleh: Tarikh dikemaskini: 2 MAC 2010
Bahagian Dewan Undangan Negeri Masa dikemaskini: 1:00 tgh
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PERINGATAN: Senarai ini akan dipinda dari masa kesemasa
Anda juga boleh melayari laman web http://www.penang.gov.my
- 88 -
Bil
Nama & Alamat Jabatan Telefon & Faks
29. Encik Sabarul Aswadi bin Abdul Jalil
Ketua Pegawai Eksekutif
PDC Setia Urus Sdn. Bhd.
Arked Tek Soon 4.05-4.11
Tingkat 4, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04- 2623705
(T) 04- 2622402
Fax 04 – 2622401
Email:
30. Encik Yusri bin Yusof
Pengurus Kawasan
Gemilang Maintanance Services Sdn Bhd
Tingkat 6, Bangunan Tuanku Syed Putra
Leboh Downing
10300 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan Halima bt. Anuar Batcha)
(P) 04- 2631407
(T) 04- 2631407
Fax 04 – 2620759
Email:
31. Puan Abadah bt Ramli
Pengurus Bangunan
Gemilang Maintanance Services Sdn Bhd
Tingkat 3, Bangunan Persekutuan Pulau Pinang
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Encik )
(P) 04- 2295400
(T) 04- 2631407
Fax 04 – 2620759
Email:
32. Encik Zaidi bin Haji Noordin
Eksekutif Kanan Bangunan
Gemilang Maintanance Services Sdn Bhd
Tingkat 36-42, KOMTAR
10000 PULAU PINANG
(Y.Bhg. Puan )
(P) 04-2623232
(T) 04-
(F) 04-2623232
Email:


 davido.extraxim@gmail.com