จังหวัด	No.ASO-T	ASO-T	ชื่อสถานประกอบกิจการ (ไทย)	ที่อยู่ 	COMPANY NAME 	Add.	องค์กรที่ดำเนินงาน	Organization	โทรศัพท์ 	โทรสาร 	ประเภทธุรกิจ 	ผลคะแนนประเมินปี 2551	จำนวนพนักงาน	ไทย (%) 	ตปท. (%)	ชื่อประเทศ 	ชื่อผู้ติดต่อ	ตำแหน่ง	ว/ด/ปที่ตอบรับ	E-MAIL
กรุงเทพ พื้นที่ 1	0028	เงิน	บริษัท ย่งกี่ จำกัด	91-97 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110	YONGKEE (1995) CO., LTD.	91-97 Luang Road, Ban Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10110, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-225-4057	052-222-2415	ขายอะไหล่รถยนต์	70.29	 213 	100		ไทย	นางสาวสุภาวดี ผิวขำ	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/4/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0029	เงิน	โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต	333 หมู่ 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	AMARI DON MUANG AIRPORT HOTEL	333 Moo 10, Si Kan, Don Muang, Bangkok 10210, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5661020	02-5661941	โรงแรม	60.94	 230 				วรวุฒิ  เปล่งปลั่ง	ผู้จัดการแผนกบุคคล	11/22/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0030	เงิน	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 	1 ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD.	1 Soi Phahon Yothin 50, Phahon Yothin Road, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	9737222-36	02-973-7245	ค้าปลีก	63.41	 - 			ฝรังเศษ	วิวัฒน์ หุ่นไธสง	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/1/2550	hrm_danmuang@big c.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0031	เงิน	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง	888 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. WONG SAWANG BRANCH	888 Phiboonsongkram Road, Bang Sue, Bangkok 10800, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	"02-587-2050-60
089-967-0903"		ค้าปลีก	65.43	 240 				สุภาณี มนัส	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0032	เงิน	บริษัท วิภาวดีรังสิต โฮเต็ล จำกัด (โรงแรมรามาการ์เด้นส์)	9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	VIBHAVADI RANGSIT HOTEL CO., LTD. (RAMA GARDANS HOTEL)	9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Talad Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5610022	02-561025	โรงแรม	76.45	 533 				ประสานงาน  จันท์พิมพ์		10/3/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0033	เงิน	บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)	97 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	THAILAND CARPET MANUFACTURING PUBLIC CO., LTD.	97 Viphavadi Rangsit Road, Sikan, Don Muang, Bangkok 10210, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-533-6393	02-533-6850	ผลิตพรม	63.46	 944 				นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/1/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0034	ทอง	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)	300 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (CHAENG WATTHANA BRANCH)	300 Moo 1, Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS			ค้าปลีก	62.00	 290 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล		
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0035	แพลทินัม	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	51/29 หมู่ 3 ซอยสยามสามัคคี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED	51/29 Moo 3, Soi Siam Samakkhi, Viphavadi Rangsit Road, Talad Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5510541-4	02-5520905	ผลิตสิ่งพิมพ์	75.88	 410 				นคร ชื่นสม	ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/2/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 2	0036	แพลทินัม	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	40/40 หมู่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED	40/40 Moo 8, Viphavadi Rangsit Road, Si Kan, Don Muang, Bangkok 10210, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-9733436-40	02-552-8065	รับสัมปทานทางหลวง	73.00	 411 	91.53	8.47	เยอรมันม ฮ่องกง,ญี่ปุ่น	อภิชาต  สังขมี	ผู้จัดการส่วนธุรการและบุคคล	10/2/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 3	0037	เงิน	โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ	204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320	SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK	204 Ratchada Phisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-6942222 ต่อ 1440	02-6942219	โรงแรม	56.05	 371 	100		ไทย	มนัสศิริ  อาจหาญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/18/2550	piyanuch.suwannalak@swissotel.com
กรุงเทพ พื้นที่ 3	0038	เงิน	บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	TRUE VISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED	118/1 Tipco Tower, Rama 6 Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-6159478	02-6159990	สื่อสาร	55.50	 1,234 				คุณกฤษ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง	11/19/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 3	0039	แพลทินัม	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320	MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND	175 Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-6122444	02-6122436	ขนส่งมวลชน	65.29	 518 	100		ไทย	คุณชูศิลป์ นราภินนท์	พนักงานบริหารอาวุโส	11/20/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0040	เงิน	บริษัท ไดนามิค อิสเทิร์ท การ์เมนท์ จำกัด	1178/16-17 ถนนประดู่ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 	DYNAMIC EASTERN GARMENT CO., LTD.	1178/16-17 Pradu 1 Road, Bangpongpang, Yan Nawa, Bangkok 10120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2120105	02-2121768	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	70.48	 114 	100		ไทย	มาลัย ศิริวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	11/13/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0041	เงิน	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานพระราม 3)	611/56 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	CENTRAL TRADING CO., LTD.	611/56 Trok Watchannai, Bangkhlo, Bangkhorlaem, Bangkok 10120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2911599	02-2919463	ตัดเย็บเสื้อผ้า	83.75	 298 	100		ไทย	ปิยลักษณ์ เจริญชาติ	จป.วิชาชีพ	10/9/2550	Samnek@cmg.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0042	เงิน	บริษัท นารายณ์ โฮเต็ล จำกัด	222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	NARAI HOTEL CO., LTD.	222 Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2370100	02-236-7161	โรงแรม	84.86	 552 	100		ไทย	สมศักดิ์ แสะเป๋า	ฝึกอบรม	10/8/2550	narai@naraihotel.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0043	เงิน	โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ	155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 	FOUR SEASONS HOTEL BANGKOK	155 Ratchadamri Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2501000	02-2546926	โรงแรม	78.04	 761 	10%	90%	อ /แคนนาดา	อัศนา	ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล	10/15/2550	aunjana.katekaew@fourseasons.com
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0044	เงิน	บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด	26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	TPI CONCRETE CO., LTD.	26/56 TPI Tower, Thung Mahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-6785350-74	02-6785376-8	ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป	65.37	 1,200 	100			สุชิตญา วรรณศิริพิพัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/4/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0045	ทอง	บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โรงแรม แพน แปซิฟิค กรุงเทพฯ)	952 ชั้น 21 อาคารรามาแลนด์ ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	RAMALAND DEVELOPMENT CO., LTD. (PAN PACIFIC BANGKOK)	952 Ramaland Building 21st Floor, Rama 4 Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-6329000	02-6329171	โรงแรม	85.70	 361 			ญี่ปุ่น		ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	9/27/2550	natliya@panpacific.com
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0046	ทอง	บริษัท สกนธ์ไกรโรจน์ จำกัด	99/9 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	SAKONKAIROJ CO., LTD.	99/9 Nonsi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2942411	02-2946107	เหล็กรูปพรรณ	74.76	 420 	100		ไทย	มาลี กนกพนาทัต	พยาบาล	10/9/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0047	แพลทินัม	บริษัท ฟิวเจอร์การ์เม้นท์ จำกัด	211/18-26 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	FUTURE GARMENT CO., LTD.	211/18-26 Nonsi Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2947795-8	02-6813564	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	66.97	 525 	100		ไทย	สายใจ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	9/25/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 4	0048	แพลทินัม	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด	549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	INTERNATIONAL LABORATORIES CORP., LTD.	549/2 Soi Saengsuk, Sadhupradit Road, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2940091-4	02-2944479	ผลิตเครื่องสำอาง	86.20	 610 	100		ไทย	คุณกำพล นามพูน	หัวหน้าหน่วย จป.	10/3/2550	interlab@ilc-cosmetic.com
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0049	เงิน	บริษัท มโนห์รามาร์เก็ตติ้ง จำกัด	82/5-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	MANORA MARKETING CO., LTD.	82/5-8 Charan Sanit Wong Road, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2882 3080-3	0 2433 5376	ผลิตอาหาร	51.18	67	100			นงนุช พรมคูณ	ฝ่ายบุคคล	9/28/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0050	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า	46,46/1-2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	GRCATER PHARMA LIMITED PARTNERSHIP	46, 46/1-2 Soi Charan Sanit Wong 40, Charan Sanit Wong Road, Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2424 4074	0 2424 1208	ผลิตและขายยา	48.50	217	100			นส.ธนาพร สีทอง	เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล	10/1/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0051	เงิน	โรงแรมรอยัลซิตี้	800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	THE ROYAL CITY HOTEL	800 Borommaratchachonnani Road, Bang Bomru, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2435 8888 	0 2434 3679	โรงแรม	65.17	330	100			นคร   เอี่ยมสะอาด	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	12/11/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0052	เงิน	บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด	2 ซอยสิทธิเกษม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600	B.L.HUA CO., LTD.	2 Soi Sithikasem, Somdej Chao Phraya Road, Klong San, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2437 0154-5	0 2437 5655	ผลิตยาแผนปัจจุบัน	43.88	340	100			นายวิฑูรย์ ริ้วเหลือง	ผู้จัดการทั่วไป	11/29/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0053	เงิน	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี	721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600	SERM SUK (PUBLIC) COMPANY LIMITED	721 Charoen Nakhon Road, Klong Tonsai, Klong San, Bangkok 10600, Thailand 	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2437 9578-80	0 2437 9578-80	น้ำอัดลม	51.87	611	100			คุณวิทยา เขมะรังษี	ผู้ควบคุมสาขา	10/1/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0054	ทอง	บริษัท สกุลไทย จำกัด	620 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	SKULTHAI CO., LTD.	620 Borommaratchachonnani Road, Bang Bomru, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2433 0100-7	0 2433 0108	จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน	81.39	42	100			นางจิตรา แท่นชวาล	กรรมการผู้จัดการ	12/13/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0055	ทอง	โรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ์	538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	CHARANSANITWONG SCHOOL & BUSINESS	538 Soi Charan Sanit Wong 41, Charan Sanit Wong Road, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2434 6155-7	0 2433 3647	โรงเรียนเอกชน	61.48	50	100				ผู้อำนวยการ	11/28/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0056	ทอง	โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ	18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงค์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	CHARANSANITWONG SCHOOL & BUSINESS	18 Soi Charan Sanit Wong 41, Charan Sanit Wong Road, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2434 6155-7	0 2433 3647	โรงเรียนเอกชน	76.77	50	100				ผู้อำนวยการ	11/28/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0057	ทอง	บริษัท เวสตอิน จำกัด	68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 6 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	WESTINN CO., LTD.	68 Charan Sanit Wong Road Soi 6, Wat Thaphra, Bangkok Yai, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2868 1150-9	0 2868 2393	โรงแรม	81.67	80	100			พิพัฒน์พงษ์  เกษกสิกรณ์	ฝ่ายบุคคล	12/11/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0058	ทอง	บริษัท นิสา จำกัด	1078/181-4 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	NISA CO., LTD.	1078/181-4 Prannok Road, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2412 4707	0 2886 3365	ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	75.66	186	100			นายชินวัฒน์ สัตยธรรม	ผู้จัดการโรงงาน	12/6/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0059	ทอง	บริษัท โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว จำกัด	94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	S.D.AVENUE HOTEL	94 Borommaratchachonnani Road, Bang Bamru, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2434 0400-30	0 2434 6496	โรงแรม	78.64	313	100			นางวิไล สำราญชื่น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/17/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0060	ทอง	บริษัท สรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง จำกัด	289 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	TANG HUA SENG DEPARTMENT STORE CO., LTD.	289 Sirinthorn Road, Bang Bamru, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2434 0448	0 2434 6057	ห้างสรรพสินค้า	77.22	595	100			คุณน้ำทิพย์ คนซื่อ	ผู้จัดการแผนกบริหารค่าจ้าง	9/15/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0061	แพลทินัม	บริษัท พรีแพค (ประเทศไทย) จำกัด	838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600	PREPACK THAILAND CO., LTD.	838 Charoen-Nakorn Road, Banglamphulang, Klong San, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2437 0240-9	0 2439 3886	พลาสติก	80.41	73	100			นายไพบูลย์ มาศขามเมือง		9/5/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0062	แพลทินัม	บริษัท เอส.บี. น้ำใจ จำกัด	376 ซอยเทอดไทย 33 ถนนเทอดไทย แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	S.B.NAMJAI CO., LTD.	376 Soi Therd Thai 33, Therd Thai Road, Dao Khanong, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2476 0064	0 2476 6380	ผลิตแป้งทำข้าวเกรียบ	73.42	90	100			นายธีระศักดิ์ ,นส.แสงมณี		11/16/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0063	แพลทินัม	บริษัท โรสการ์เด้น โฮเต็ล จำกัด 	10/13-16 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	ROSE GARDEN HOTEL COMPANY LIMITED	10/13-16 Arun Amarin Road, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 3424 6850-2	0 2433 9761	โรงแรม	86.78	96	100			พิมพ์ใจ ศรีประเสริฐ	ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล	11/6/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0064	แพลทินัม	บริษัท ซิลเวอร์แซคโปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	143/649-656 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	SILVER ZACK PRODUCTION & DESIGN CO., LTD.	143/649-656 Soi Watsuwankiri, Borommaratchachonnani Road, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2884 7477	0 2884 7479	ส่งออกเครื่องประดับ	79.46	99	100			นายสรพล จุฬาพงษ์วนิช	กรรมการผู้จัดการ	12/7/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0065	แพลทินัม	โรงงานรัตนพลโลหะ	612 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	RATTANAPON LOHA 	612 Soi Charan Sanit Wong 3, Charan Sanit Wong Road, Thaphra, Bangkok Yai, Bangkok 10600, Thailand 	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2467 5935	0 2457 5116	ปั้ม ชุบโลหะ	75.64	100	100			อรชุมา  วัตกเศรษฐ์	ผู้จัดการงานบุคคล	12/11/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0066	แพลทินัม	บริษัท ๕ พระเจดีย์โอสถ จำกัด	238 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	FIVE PAGODAS PHARMACY CO., LTD.	238 Wutthakat Road, Talad Plu, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2466 4040-3	0 2472 1972	อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์	71.97	132	100			นส.อรพรรณ ฉัตรนพดล	หัวหน้าแผนกทะเบียน	9/18/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0067	แพลทินัม	บริษัท อาร์ติเฟ็กซ์ จำกัด	5,7,9,11,13,15 ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	ARTIFEX CO., LTD.	5,7,9,11,13,15 Itsaraphap 23, Itsaraphap Road, Watarun, Bangkok Yai, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2465 8413	0 2472 4255	เครื่องประดับเงินส่งออก	82.88	156	100			นายเพิ่มพูน สิทธิกร	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/17/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0068	แพลทินัม	บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด	384/1 ถนนเจริญนคร 66 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	SINGHA BEER CO., LTD.	384/1 Charoen Nakhon 66, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2476 1364-71 ต่อ 129	0 2476 1364-71 ต่อ 128	เครื่องดื่ม	75.76	159	100			นายถิรวัฒน์ กกนอก		9/13/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0069	แพลทินัม	บริษัท สมาร์ทตี้ การ์เม้นท์ จำกัด	3/22-24 ซอยเจริญสุข ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	SMARTY GARMENT CO., LTD.	3/22-24 Soi Charoensuk, Borommaratchachonnani Road, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok, 10700 Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2434 0173	0 2434 8261	ตัดเย็บเสื้อสำเร็จรูป	73.84	160	100			วันเพ็ญ สโรบล	ฝ่ายบุคคล	10/26/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0070	แพลทินัม	บริษัท สหะไทยอุดม เอ.พี. จำกัด	277,279 ซอยวัฒนาสุขนิเวศน์ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	SAHA THAI UDOM A.P. CO., LTD.	277,279 Soi Wattanasukniwet, Bang Khunnon Road, Bang Khunnon, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2433 5030	0 2433 3910	ผลิตแฟ้มและบรรจุภัณฑ์	72.12	179	100			นส.หทัยรัตน์ วิศวพธานนท์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	9/14/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0071	แพลทินัม	โรงเรียนศึกษานารี	176 ถนนประชาธิปก แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	SUKSA NARI SCHOOL	176 Prachathipok Road, Kanya, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2466 7223	0 2466 2182	สถานศึกษา	90.00	181	100			ปราณี สว่างวรรณ	รองผู้อำนวยการ	11/26/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0072	แพลทินัม	บริษัท ไคโมไทย จำกัด	4/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 	KEIMOTHAI CO., LTD.	4/4-7 Ratchada Phisek Road, Wat Thaphra, Bangkok Yai, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2457 0122	0 2457 8148	ผลิตเครื่องประดับ	72.79	182	1	99	คุกไอร์แลนด์	จันทร์เพ็ญ สมชาติ	ฝ่ายบุคคล	11/16/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0073	แพลทินัม	บริษัท แอนไทซ์ จำกัด	547-555 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600	ANTICE CO., LTD.	547-555 Soi Charoen Nakhon 40, Charoen Nakhon Road, Banglampoolang, Klong San, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2439 4319-20	0 2862 4347	ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	74.08	255	100			นายเตมีย์ งามสิริ	ผจก.ฝ่ายบุคคลและธุรการ	11/15/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0074	แพลทินัม	บริษัท วิจิตรการค้า จำกัด	195 ซอยวัดภคินีนาถ ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	VICHIR TRADING CO., LTD.	195 Soi Watpakineenart, Ratchawithi Road, Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	02 883 1588	02 883 1582	โรงแรม, ห้องอาหาร	80.11	258	100			นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/27/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0075	แพลทินัม	"บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จำกัด 
(โรงพยาบาลศรีวิชัย)"	240/1-7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	THE BANGKOK ORTHOPEDIC HOSPITAL CO., LTD.	240/1-7 Charan Sanit Wong Road, Ban Changhlor, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2412 0055-60	0 2412 7582	โรงพยาบาล	75.24	308	100			นพ.วรวิทย์ ธัญภัทรกุล	แพทย์	9/20/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0076	แพลทินัม	"บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 
(สาขาปิ่นเกล้า)"	7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	CENTRAL DEPARTMENT STORE LIMITED (PINKLAO BRANCH)	7/1 Boromratchonnani Road, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 28029000	0 2884 8098	ห้างสรรพสินค้า	72	393	100			สุพัตรา หนูเอก	หัวหน้ากแผนก ESC	11/14/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0077	แพลทินัม	โรงแรมรอยัลริเวอร์	219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	THE ROYAL RIVER HOTEL	219 Soi Charan Sanit Wong 66/1, Charan Sanit Wong Road, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand 	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2422 9222	0 2433 5880	โรงแรม	74.72	410	100			นายสุธิศักดิ์ หนูเพชร	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/22/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5		แพลทินัม	บริษัท เมย์ฟิลด์ จำกัด	ปิดกิจการ	MAYFIELD CO., LTD.		สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	"0 2434 0150-4
024340151 024340152"	0 2433 5698	เย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	75.35	527	100			ณัฐพน จตุศัพพร	กรรมการผู้จัดการ	11/22/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0078	แพลทินัม	บริษัท เจ้าพระยารีสอร์ท จำกัด	257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	CHAOPHRAYA RESORT CO., LTD.	257/1-3 Charoen Nakhon Road, Samray, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2476 0022	0 2476 6055	โรงแรม	73.63	549	99	1	อเมริกา	อัสรา ช่องสาร	HR supervisor	10/2/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0079	แพลทินัม	บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	93/8 เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	SABINA FAREAST CO., LTD.	93/8 Phet Kasem 7, Wat Thaphra, Bangkok Yai, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2864 1101-4	0 2457 0439	ตัดเย็บชุดชั้นในสตรี	66.88	612	100			ดลฤทัย พงษ์โภคา	ผจก.แผนกธุรการและความปลอดภัย	10/30/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0080	แพลทินัม	บริษัท แฟนซีอาร์ท จำกัด	37/20-27,44-58 ซอยรัชดาภิเษก 144 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	FANCY ART CO., LTD.	37/20-27,44-58 Soi Ratchada Phisek 144, Talad Plu, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2891 3088	0 2891 3891	ผลิตของชำร่วย, ของขวัญ	71.97	720	100			นางขนิษฐษ ตันธนาธีระกุล	หัวหน้าแผนกทรัยากรบุคคล	11/5/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 5	0081	แพลทินัม	"บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด 
(สาขาท่าพระ)"	99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	THE MALL GROUP CO., LTD. (THAPRA BRANCH)	99 Ratchada Phisek Road, Bookaloe, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	0 2469 1000 ต่อ 262	0 2477 9561-2	ค้าปลีก	67.91	957	100			คุณศิริลักษณ์ ศิรัญญาธวัฒน์	ผจก.ฝ่ายบุคคลสาขาท่าพระ/บางแค	9/13/1950	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0082	เงิน	บริษัท สยามคริสต์มาส จำกัด	66/16 หมู่ 14 ซอยยิ้มประยูร ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160	SIAM CHRISTMAS CO., LTD.	66/16 Moo 14, Soi Yimprayoon, Sukapiban 1 Road, Bangwa, Phasi Charoen, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4559411-3	02-4542772	ผลิตต้นและเครื่องประดับคริสมาสต์	77.50	166	100			ลายเซ็น	กรรมการ	10/22/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0083	เงิน	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาบางแค)	275 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	THE MALL GROUP CO., LTD. BANGKHAE BRANCH	275 Moo 1, Phet Kasem Road, Bang Khae Nua, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-454 9176	02-4549168-9	ห้างสรรพสินค้า	68.82	1041	100			คุณสาธิตา	ผจก.บุคคล	11/1/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0084	ทอง	บริษัท เอส.พี. อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด	54 ซอยเพชรเกษม 96 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	SP ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.	54 Soi Phet Kasem 96, Phet Kasem Road, Bang Khae Nua, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8091771-3	02-8093273	ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า	57.60	75	100			คุณภาฤดี 	หัวหน้าบุคคล	9/18/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0085	ทอง	บริษัท โฮฮังมิง (ประเทศไทย) จำกัด	27/16 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160	HO HUNG MING (THAILAND) CO., LTD.	27/16 Moo 1, Liap Klong Phasi Charoen Nua, Nong Khaem, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-807-6524-9	02-8078744	ทำโครงเหล็กกระเป๋า,ตะปูย้ำกระดุม,ตาไก่	84.29	77	100			คุณทิพย์มาลี	ผจก.บุคคล		
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0086	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนำผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	30 ซอยเพชรเกษม 31 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160	THAI NAM RUBBER & PLASIC LTD., PART.	30 Soi Phet Kasem 31, Phet Kasem Road, Bangwa, Phasi Charoen, Bangkok 10160, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4670440	02-4573647	ผลิตถุงพลาสติก	81.58	158	100			  คุณพัชริดา	จนท.ฝ่ายบุคคล	9/28/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0087	ทอง	บริษัท โฟร์ซีส์การ์เม้นท์ จำกัด	121/214-221 หมู่ 6 ถนนเอกชัย ซอย 66/5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	FOUR SEAS GARMENT CO., LTD.	121/214-221 Moo 6, Ekachai Road Soi 66/5, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4168182-7	02-4168182#102	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	78.32	304	100			คุณวาทิณี 	จนท.ฝ่ายบุคคล	9/24/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0088	ทอง	บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด	111,111/2,111/3 ซอยมาเจริญ 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160	IWCT CO., LTD.	111,111/2,111/3 Soi Macharoen 1, Nong Kangplu, Nong Khaem, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8124499	02-8124400	ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์	58.16	383					ผู้จัดการโรงงาน	9/22/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0089	ทอง	บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จำกัด	2 ซอยเพชรเกษม 50/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160	C.P.G. GARMENT CO., LTD.	2 Soi Phet Kasem 50/2, Phet Kasem Road, Bangwa, Phasi Charoen, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4570049	02-4573324	ผลิตเสื้อกันหนาวส่งออก	69.55	1200	100			คุณปรีชา 	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/18/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0090	แพลทินัม	บริษัท โปรแดท จำกัด	46 ซอยเพชรเกษม 66 /1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	PRO DAT CO., LTD.	46 Soi Phet Kasem 66/1, Bang Khae Nua, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4132672	02-8043230	บริการคอมฯ,สารสนเทศ	83.68	46	100			คุณพัฒนาชาติ 	กรรมการ ผจก.	10/9/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0091	แพลทินัม	บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด	8 ถนนเพชรเกษม 76/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	OUAY UN OSOTH CO., LTD.	8 Phet Kasem 76/1 Road, Bang Khae Nue, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4541891	02-4542630	ผลิตยาสมุนไพร	83.58	78				คุณวลัยทิพย์	ผจก.ฝ่ายการเงิน	10/12/2550	admin@herbalone.net
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0092	แพลทินัม	บริษัท งี่ไถ่เมททอลเวิคส์ จำกัด	39/33,39/74 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160	NGEE THYE METALWORKS CO., LTD.	39/33,39/74 Soi Phet Kasem 69, Liap Klong Phasi Charoen Nua Road, Nongkam, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4212728	02-4210131	ผลิตเหล็ก	82.70	94	100			คุณกฤษณา	จนท.ฝ่ายบุคคล	10/12/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0093	แพลทินัม	บริษัท อุตสาหกรรมฮงกง จำกัด	221 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160	HONG KONG INDUSTRIES CO., LTD.	221 Bangwa, Phasi Charoen, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4570064-9	02-4573796	ผลิตถุงพลาสติกและเชือกฟาง	86.18	103	100			คุณสุนันท์ 	หัวหน้าบุคคล	10/31/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0094	แพลทินัม	บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จำกัด	50,52,54,56 หมู่ 9 ซอยปิ่นนคร 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170	VINCENT FACTORY CO., LTD.	50,52,54,56 Moo 9, Soi Pinnakhon 1, Borommaratchachonnani Road, Taling Chan, Bangkok 10170, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-880-7901-6	02-880-7908	ผลิตกระเป๋า 	80.79	121				คุณจิราภรณ	จนท.ฝ่ายบุคคล	9/25/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0095	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร	94/10 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	JAROMNMITR LTD., PART.	94/10 Moo 10, Phet Kasem Road, Bang Phai, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8071044-8	ต่อ 115	ผลิตถังน้ำและถังน้ำมัน 	78.21	139				คุณศริยา 	จนท.บุคคลธุรการ	9/24/2550	janeonmitr@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0096	แพลทินัม	บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด	6/6 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160	SELIC CHEMICAL CO., LTD.	6/6 Moo 2, Phet Kasem Road, Nong Khaem, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8073347-9	02-4455245	ทำผลิตภัณฑ์เคมี	85.05	139	100			คุณรพีพร	จป.วิชาชีพ	9/25/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0097	แพลทินัม	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	53/34 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160	NIPPON PACK (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	53/34 Moo 11, Phet Kasem Road, Nongkhangplu, Nong Khaem, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4212060 ต่อ 29	02-4210496	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	64.89	155				"คุณสายน้ำผึง 
ผู้ประสานงาน คุณต้น"	เลขานุการ	9/19/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0098	แพลทินัม	บริษัท ไทยเทคนิค พลาส-แมช จำกัด	110/7,110/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	THAI TECHNIQUE PLAS-MACH CO., LTD.	110/7,110/10 Moo 4, Ekachai Road, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4151666	02-4164706	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก	83.75	175	100			คุณกรนุช 	จนท.ปลอดภัย	9/24/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0099	แพลทินัม	บริษัท ยาง ๕ มังกร จำกัด	39/3 หมู่ 1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	FIVE DRAGON RUBBER CO., LTD	39/3 Moo 1, Bang Phai, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4540854	02-4540323	ผลิตพื้นรองเท้าพีวีซีและโพมอีวีเอ	61.38	190	100			คุณถวิล	 ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/20/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0100	แพลทินัม	บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด	11/343-344 หมู่ 10 ซอยเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	VIEKER PIGMENT CO., LTD	11/343-344 Moo 10, Soi Ekachai, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8950270-6	02-8952078	ผลิตสีในอุตสาหกรรมพลาสติก	68.52	250	100				บุคคล	9/17/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0101	แพลทินัม	บริษัท ปุยฝ้าย เน็ตติ้ง เซลล์ จำกัด	1/153-159 หมู่ 1 ซอยวัดกก ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	PUIFAI NETTING SALE CO., LTD.	1/153-159 Moo 1, Soi Watkok, Rama 2 Road, Tha Kam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8984078	02-8984857	ตับเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	78.32	254	100			คุณอำภา	ผช.ผจก.บุคคล	9/20/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 6	0102	แพลทินัม	บริษัท ไทยเซ้าท์อีส นิตติ้ง จำกัด	36/4 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	THAI-SOUTHEAST KNITTING CO., LTD.	36/4 Moo 4, Soi Phet Kasam 47/2, Phet Kasam Road, Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4540040	02-4541265	ผลิตเสื้อกันหนาวไหมพรมส่งออก	78.44	375				คุณรัตนา 	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/18/2550	sakrin_safety@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0103	 ทอง	บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	12/80 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	12/80 Moo 7, Bang Khun Thian Road, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4169802	02-4164683		74.19	 371 				วรรณา  ทรงธรรม	ผช.ผจก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		jeab-modern@yahoo.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0104	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วัฒน์ พลาสติก	105/19 หมู่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	PONGWAT PLASTIC LTD., PART.	105/19 Moo 4, Ekachai Road, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4155085	02-8942794	อุตสาหกรรมหลอมเม็ดพลาสติก	78.38	55				คุณสุดามณี จำนงนรวุฒิ	ผจก.บุคคล	9/24/2550	pongwatplastic@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0105	เงิน	บริษัท ป.สยามพริ้นติ้ง จำกัด	106/17 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	P. SIAMPRINTING CO., LTD.	106/17 Moo 1, Rama 2 Road, Tha Kam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4518819	02-8968420	โรงพิมพ์	65.88	56				คุณนุชนาถ	ผู้จัดการ	9/19/2550	u_nsun@yahoo.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0106	เงิน	บริษัท วิชิตสกรีน แอนด์ ฟุตเกียร์ จำกัด	41/92 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	VICHIT SCREEN AND FOOTGEAR CO., LTD.	41/92 Moo 5, Rama 2 Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-892-1177	02-892-0130	รับจ้างออกแบบและสกรีนทั่วไป	74.54	 60 				นางสาววาสนา ศักดิ์ วานิช	ฝ่ายบุญชี	10/23/2550	vc_screen2004@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0107	เงิน	บริษัท เกศแก้วดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด	197/1 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 23 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 	KES KAEW DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD. 	197/1 Moo 9, Soi Suksawat 23, Bangphakok, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8720250	02-4281943	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร	66.00	 81 				ยสรัชช์  ตรุษเพชร	เจ้าหน้าที่บุคคล		hrkeskaew@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0108	เงิน	บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด	80/3-4 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	HATAKABB (SIM TIEN HOR) CO., LTD.	80/3-4 Moo 1, Rama 2 Road, Tha Kam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8985454	02-4167475	ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณ	72.50	 90 				คุณอรุณ สานเป็น	เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล	10/16/2550	takabb@loxinfo.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0109	เงิน	บริษัท เอส.วี.ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จำกัด	 4/21-22 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 	S.V.W. TEXTILES.CO., LTD.	4/21-22 Soi Suksawat 14, Suksawat Road, Bang Mod, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4150130ต่อ115	02-4165173	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 	69.26	 100 				คุณคุณากร ซิ้นตันติเวทย์กุล	ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย	11/29/2550	korn.office@thaimail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0110	เงิน	บริษัท เซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี จำกัด	17/650-651 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	CENTRAL PLATING INDUSTRY CO., LTD.	17/650-651 Moo 7, Bang Khun Thian-Chathale Road, Tha Kam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-897-33388	02-897-4184	รับจ้างชุบโลหะ	71.33	 119 				นาย พรชัย ติตตพันธ์	กรรมการผู้จัดการ	10/29/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0111	เงิน	บริษัท เค.วี.ซี. อินเตอร์เท็กซ์ไทล์ จำกัด	 39/13-16 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 	KVC INTERTEXTILE CO., LTD.	39/13-16 Moo 1, Rama 2 Road, Bang Mod, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4150130ต่อ115	02-4165173	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 	67.31	 120 				คุณคุณากร ซิ้นตันติเวทย์กุล	ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย	11/29/2550	korn.office@thaimail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0112	เงิน	บริษัท เกรียงไทยพลาสเท็ค จำกัด	112/4-5,112/10 หมู่ 11 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	KRIANGTHAI PLASTECH COMPANY LIMITED	112/4-5,112/10 Moo 11, Ekechai Road, Bang Khun Thian, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8937204-6	02-4155833	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	75.00	 125 				คุณสุภาพ แสงจันทร์ทอง	หัวหน้าแผนกบัญชี	9/21/2550	kriangthai@inet.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0113	เงิน	บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด	312,312/1 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	THAIMAN INDUSTRIES CO., LTD.	312,312/1 Moo 9, Pracha Uthit Road, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4270542,02-4275609	02-4278502	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	87.35	 126 				น.ส.สมบัติ ร่มพุดชา	ผช.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/จป.ว.	10/25/2550	hrd@thaimanind.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0114	เงิน	บริษัท คิมเจริญการยาง จำกัด	43/1102-9 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	KIM CHAROEN PUBBER CO., LTD.	43/1102-9 Moo 2, Rama 2 Road, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4271255	02-4277390	โรงงานผลิตลูกล้อ	64.60	129				นายดิษฐรัตน์ อุดมใจธรรมกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการ		kimcharoen@noemail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0115	เงิน	บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด	108/18 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	U-THAI CARTONS CO., LTD.	108/18 Moo 1, Rama 2 Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-452160	02-452161	ผลิตกล่องและกระดาษลูกฟูก	73.44	 140 				น.ส.กัญญา	หัวหน้าฝ่ายบุคคล		s.authai@yahoo.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0116	เงิน	บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด                	262 หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	THAIPHARMED 1942 CO., LTD.	262 Moo 8, Suksawat Road, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4270020	02-4280655	ผลิตยาแผนปัจจุบัน	88.50	 145 				นายพลเลิศ เจียมจรรยา	ผจก.บุคคล	9/10/2550	www.thaipharmed.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0117	เงิน	บริษัท โปลิโฟม อุตสาหกรรม จำกัด             	135/1 หมู่ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	POLYFOAM GROUP CO., LTD.	135/1 Moo 4, Tha Kam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4519349-54	02-4518549	ผลิตและนำเข้าโฟม	60.59	 150 				คุณมณฑารัตน์	จนท.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	9/10/2550	hr@polyfoam.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0118	เงิน	บริษัท ศรีเมืองไทย จำกัด	159 หมู่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 54 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	SRI MUANG THAI CO., LTD	159 Moo 7, Soi Suksawat 54, Suksawat Road, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4630077	02-4634999	สิ่งทอ	62.63	 150 	100			น.ส.นวรัตน์ สนสิน	ฝ่ายบุคคล	9/26/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0119	เงิน	บริษัท ที.แอล. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	399 หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	T.L. MARKETING CO., LTD.	399 Moo 4, Pracha Uthit Road, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8708466-73	02-8738474	ชุดเครื่องนอน	69.08	 150 				สุทธิดา สุวิวัฒนากุล	ผจก.ฝ่ายบุคคล		tl_tulip@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0120	เงิน	บริษัท สยามแฟชั่น จิวเวอร์รี่ จำกัด	19/123-125,19/127 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 65 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	SIAM FASHION JEWELRY CO., LTD.	19/123-125,19/127 Moo 6, Soi Ekachai 65, Ekachai Road, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4153323	02-4154040	รับจ้างผลิตเครื่องประดับเทียม	65.45	 170 				น.ส.หรรษา วรัญญูวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	10/22/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0121	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ	20/6 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	YONG UDOM KNITTING LTD., PART.	20/6 Moo 7, Bang Khun Thian Road, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4160068	02-4154888	ปั่นทอโดยใช้เครื่องจักร	68.26	170				คุณสุกัญญา เตชะรุ่งเรืองวิทย์	ผจก.บุคคล	9/18/2550	sukanya_tooki@yahoo.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0122	เงิน	บริษัท ไหมไทยซิลค์สกรีน จำกัด	908/104-108 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 	MAI-THAI SILK SCREEN CO., LTD.	908/104-108 Sukhumvit Road, Bang Na, Bangkok 10260, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8956901-8	02-8956909	ผลิตเครื่องสำอาง	65.78	 205 	100			ลายเซ็น	ฝ่ายบุคคล	1/15/2551	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0123	เงิน	บริษัท โรงหล่อพิพัฒน์ จำกัด                 	34/9-10 หมู่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	PIPAT FOUNDRY CO., LTD.	34/9-10 Moo 10, Ekechai Road, Bang Khun Thian, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8930784-5	02-8930786	รับจ้างผลิตเครื่องประดับ	26	259				คุณพัชรี เอื้อกิตติโรจน์	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/13/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0124	เงิน	บริษัท บางกอก โฮม พลัส จำกัด	43/13 หมู่ 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	BANGKOK HOME PLUS CO., LTD.	43/13 Rama 2 Road, Samaedam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-898-6969	02-898-6959	ผลิตที่นอน เครื่องนอนและโซฟา	71.25	 270 				นางมนัสนันท์ คุณาทัย	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/25/2550	serta@sertathai.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0125	เงิน	บริษัท ลีรุ่งเจริญ จำกัด	450/2 หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	LEE RUNG CHAROEN CO., LTD.	450/2 Moo 4, Pracha Uthit Road, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4279854	02-4283289	ผลิตผ้าปูที่นอน	64.23	 283 	100			ขวัญสุเชียร แก่นคง	หัวหน้าฝ่ายบุคคล		
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0126	เงิน	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	538/2 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	538/2 Moo 4, Suksawat Road, Khwang Bang Phakok, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8721500-355	02-8721527	ค้าปลีก	69.41	 310 				คุณพรเทพ ปิ่นแช่ม	DM personnel	9/18/2550	pcpanadda@yahoo.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0127	เงิน	บริษัท สายวิวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด	 74/6 หมู่ 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 	SAIVIWAT INDUSTRIAL CO., LTD.	74/6 Moo 7, Samaedum, Bang Khon Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4150130ต่อ115	02-4165173	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 	63.53	 350 				คุณคุณากร ซิ้นตันติเวทย์กุล	ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย		korn.office@thaimail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0128	เงิน	บริษัท เอส.เค.โพลิเมอร์ จำกัด              	116/19 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	S.K.POLYMER CO., LTD.	116/19 Moo 1, Soi Thian Thale 20, Bang Khun Thian-Chathale Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8921092	02-8920851	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	62.08	 375 							waricha@skthai.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0129	เงิน	บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	3/1-2, 3/72 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	HANABISHI ELECTRIC CORPORATION CO., LTD.	3/1-2, 3/72 Moo 5, Suksawat Road, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4682244	02-8770288	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ฟ้า	63.96	 389 				นายสรายุทธ สิทธิฤทธิ์	ผจก.บุคคลและธุรการ	10/26/2550	personal@hanabishi.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0130	เงิน	บริษัท มิ่งฟง นิตติ้ง จำกัด	20/66-67 หมู่ 7 ซอยพุทธบูชา 23 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	MING FUNG KNITTING CO., LTD.	20/66-67 Moo 7, Soi Pudthabucha 23, Pudthabucha Road, Bangmod, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8740417	02-8740297	ส่งออกเสื้อไหมพรม	68.85	 400 				คุณ พวงเพชร ปันชมพู	ฝ่ายบุคคล	9/17/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0131	เงิน	บริษัท โฟร์สตาร์การ์เมนท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด	13/23 หมู่ 5 ซอยกำนันแม้น ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	FOUR STAR GARMENT & TEXTILE CO., LTD.	13/23 Moo 5, Soi Kamnanmaen, Ekachai Road, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8021410	02-8021500	เย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก	59.51	400				คุณอัญชลี หวานหนู	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	10/1/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0132	เงิน	บริษัท เมย์โอ จำกัด	95/10 หมู่ 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	MAY AO CO., LTD.	95/10 Moo 7, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4161573-4	02-4169119	อาหารแช่แข็งส่งออก	57.53	 614 				นางพรรณี สวนปรางค์	ฝ่ายบุคคล	10/17/2550	numan@mayaogroup.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0133	เงิน	บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด	101/6,101/23,101/24,101/39 หมู่ 6 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	I.S.A. VALUE CO., LTD.	101/6, 101/23, 101/24, 101/39, Moo 6, Bang Khun Thian Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8941234	02-4164473	ผลิตอาหารกระป๋อง	63.14	2500	100			นางวาสนา เสริมสุวรรณสุข	ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/24/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0134	เงิน	บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	70/19 หมู่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	WONGPAITOON GROUP PUBLIC CO., LTD.	70/19 Moo 6, Ekachai Road, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4160059	02-8942946	สิ่งทอ	61.99	3272				นายนิยม เกียดตาด	หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์	9/17/2550	sompong@wfc.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0135	ทอง	บริษัท เซ็นทรัลออฟฟิศโปรดักส์ จำกัด	1000/19 ชั้น 7 อาคาร พี.บี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	CENTRAL OFFICE PRODUCTS CO., LTD.	1000/19, 7th Floor, P.B. Tower, Sukhumvit 71 Road, North Klongtan, Watthana, Bangkok 10110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7133500-18	02-7133410	จำหน่ายหมึกพิมพ์	73.20	 115 	100			นภาพร ถนอมชาติ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	10/30/2550	personnel@ink.in.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0136	ทอง	บริษัท ยูมาร์ค กรุงเทพ จำกัด	43/34 หมู่ 7 ซอยวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	YUMARK BANGKOK CO., LTD.	43/34 Moo 7, Soi Wat Kampaeng, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8983266-70	02-8983288	ผลิต และส่งออก	77.67	 141 				วรรณกร ปิยะตระภูมิ	ฝ่ายบุคคล	9/24/2550	www.yumark.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0137	ทอง	บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)	79/66,67,82 ซอยบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	MILL CON STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.	79/66,67,82 Soi Bangkridi 32, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8964444	02-8969622	นำเข้า-ส่งออกเครื่องเหล็ก/เหล็กรูปพรรณ	56.15	 290 				นายคมสัน  เขตภักดิ์	จป.วิชาชีพ	9/19/2550	komsun_2006@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0138	ทอง	บริษัท จอลลี่เท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัด        	86/179 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	JOLLY TEXTILE INDUSTRY CO., LTD.	86/179 Ekachai Road, Bang Khun Thian, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8932711-5	02-4150264	ผลิตเสื้อผ้าเด็ดส่งออก	62.03	 450 				คุณนิตยา อนันต์นาคินทร์	ผู้จัดการ	9/10/2550	nitaya@jollythai.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0139	ทอง	บริษัท เค.เอช. เท็กซ์ไทล์ จำกัด	43/368-372 หมู่ 7 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	K.H. TEXTILE CO., LTD.	43/368-372 Moo 7, Soi Ekachai 69, Ekachai Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8999111	02-8999350-1	การ์เม้นท์ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	66.41	 500 				นส.กุลประภา ตรีรัตนชาติ	รองกรรมการ ผจก.	10/20/2550	som@kh-textile.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0140	ทอง	บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	123 หมู่ 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	123 Moo 1, Bang Khun Thian-Chaithala Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4169802	02-4164683	เฟอร์นิเจอร์	71.45	 681 				วรรณา  ทรงธรรม	ผช.ผจก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		jeab-modern@yahoo.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0141	ทอง	บริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ จำกัด	46/215 หมู่ 9 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	T.K. GARMENT CO., LTD.	46/215 Moo 9, Rama 2 Road, Bangmod, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8402250-4	02-8402070	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	65.29	 940 				นางนุจรี แย้มสำราญ	หัวหน้าบุคคล	10/17/2550	nujaree@19@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0142	ทอง	บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)          	30 หมู่ 1 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	SIAM UNITED SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED	30 Moo 1 Rajburana Road, Bang Prakok, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4280029 ต่อ 210	02-4280029 ต่อ 219	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	91	 1,129 				คุณปิยลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	9/12/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0143	ทอง	บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	88/31 หมู่ 7 ถนนสายโรงพยาบาล แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150	ADDA (THAILAND) PUBLIC., LTD.	88/31 Moo 7, Sairongpayaban Road, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4160026	02-4157981	ผลิตรองเท้า	67.65	 1,600 					ผู้อำนวย สน.ฝ่ายบัญชีและบริหาร	9/24/2550	tuynui_2007@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0144	แพลทินัม	บริษัท ไอดีลฟอร์ม จำกัด	68/8-9 หมู่ 7 ซอยเทียนทะเล 22 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	IDEAL FORM CO., LTD.	68/8-9 Moo 7, Soi Thian Thale 22, Bang Khun Thian-Chathale Road, Tha Kam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8974383-4	02-8974325	เฟอร์นิเจอร์	83.00	85				นายปัญญาวุฒิ กตุแก้ว	จนท.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/5/2550	idform@truemail.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0145	แพลทินัม	บริษัท สมบูรณ์การเม้นท์ จำกัด 	58/15 หมู่ 5 ซอยสุขสวัสดิ์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 	SOMBOON GARMENT CO., LTD.	58/15 Moo 5, Soi Suksawat, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4602200	02-4761866	การ์เม้นท์ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	63.26	93				นายบุญส่ง อริยาดิเรก	ผู้จัดการ	9/18/2550	www.noproblemfashion.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0146	แพลทินัม	บริษัท เอ็น.พี.บี. การ์เม้นท์ จำกัด	58/17 หมู่ 5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150	N.P.B. GARMENT CO., LTD.	58/17 Moo 5, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4602200	02-4761866	การ์เม้นท์ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	79.00	96				คุณวันดี จิตรธรรมพงศ์	กรรมการผู้ถือหุ้น	9/18/2550	personal@noproblemfashion.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0147	แพลทินัม	บริษัท จี.เอ็ช. อินดัสตรีส์ จำกัด	312/1 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	G.H. INDUSTRIES CO., LTD.	312/1 Moo 9, Pracha Uthit Road, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4270542	02-8708797	ถัก ทอ	82.42	 101 				นางอาภรณ์ เพช็รช่าง	ผช.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/25/2550	hrd@thaimanind.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0148	แพลทินัม	บริษัท ปีราเน่ จำกัด	168/6 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140	PERANE CO., LTD.	168/6 Moo 4, Soi Suksawat 64, Suksawat Road, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8170926	02-4641725	ค้าขายกระจก	80.25	 135 				น.ส.สมศรี พูนเชิดศักดิ์	หัวหน้าบุคคล	9/24/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0149	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนพงศ์การช่าง	377 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140	PIPATPONG KARNCHANG LTD., PART.	377 Moo 9, Pracha Uthit Road, Rajburana, Bangkok 10140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8708330	02-4277818	รับตกแต่งรถตู้	75.27	 136 				อิธิมนต์  ตงสาลี	ผจก. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/25/2550	itthi_j333@yahoo.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0150	แพลทินัม	บริษัท โปลีเท็กซ์ อินดัสทรี จำกัด	 2/24 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 	POLYTEX INDUSTRY CO., LTD.	2/24 Rama 2 Road, Bangmod, Chom Thong, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8700255-9	02-4271577	 ผลิตผ้าเบรกรถยนต์ 	74.99	 230 				คุณสุคนธ์ สถิตดำรงสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/29/2550	www.polytexonline.com
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0151	แพลทินัม	บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด	121/1 หมู่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 	CHALERMCHAICHAN CO., LTD.	121/1 Moo 6, Ekachai Road, Bang Bon, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8989050-69	02-8989067	นำเข้าและผลิตหมึกพิมพ์, พิมพ์กระดาษ	67.1	300	100			นางพรทิพย์ ลีตานนท์	ผจก.บุคคล	9/12/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0152	แพลทินัม	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด 	123/7-8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	CENTRAL TRADING CO., LTD.	123/7-8 Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4166925	02-4165723	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	72.45	 350 	100			วสันต์	ฝ่ายบุคคล	10/15/2550	mayuree@cmg.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0153	แพลทินัม	บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด	29/235-236 หมู่ 1 ซอยวัดหัวกระบือ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	S K B CREATIVE CO., LTD.	29/235-236 Moo 1, Soi Wathuakrabue, Bang Khun Thian-Chathale Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4163921-22	02-4163923	ฉีดพลาสติก	67.31	 518 				คุณสรพงษ์ ศรีสุข	กรรมการบริหาร	9/21/2550	admin@skb.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 7	0154	แพลทินัม	บริษัท จงสถิตย์ จำกัด	34 หมู่ 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150	JONG STIT CO., LTD.	34 Moo 1, Bang Khun Thian-Chathale Road, Samaedum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4160112	02-4166410	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	71.21	 2,000 				น.ส.สายอุษา ชัชวาลย์วิจิตร 	ส่วนบุคคล	10/19/2550	www.junqstit.com
กรุงเทพ พื้นที่ 8	0155	เงิน	โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 	8-10 ซอยสุขุมวิท 18-20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	WINDSOR SUITES HOTEL	8-10 Soi Sukhumvit 18-20, Sukhumvit Road, Klong Toei, Bangkok 10110, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2621234	02-2621212	โรงแรม	49.72	 584 	100		ไทย	ชานพิศ พิระภาค		11/12/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 8	0156	เงิน	บริษัท ซิตี้มอลล์กรุ๊ป จำกัด	622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	CITY MALL GROUP CO., LTD.	622 Sukhumvit Road, Klongtan, Klong Toei, Bangkok 10110, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-2691000	02-2598563	การค้าปลีก	64.35	 908 	100		ไทย	วรานนท์	ผู้จัดการส่วนบุคคล	11/19/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 8	0157	ทอง	บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	SEACON DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.	55 Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-7218888	02-7219444	ศูนย์สรรพสินค้า	69.77	 325 	100			อนิรุทธิ์ เพ็งจันทร์	เจ้าหน้าที่อาวุโส	11/19/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 9	0158	เงิน	องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร	2249 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	BUSINESS ORGANIZATION OF THE OFFICE OF THE WELFARE PROMOTION COMMISSTION OF THACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL	2249 Lard Prao Road, Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5383033 ต่อ 245	02-5399956	ผลิตและจำหน่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์	65.75	 2,068 	100			บำเรอ ภานุวงศ์	รองเลขาธิการคณะกรรมการ	10/30/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 9	0159	เงิน	บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด	99/9 ซอยพูนทรัพย์สิน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 	BEAUTY GEMS FACTORY CO., LTD.	99/9 Soi Phunsubsin, Huamark, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-3180771-3	02-3180774	เครื่องประดับ	61.10	 2,276 	100			ญาดารัตน์ ธุติกุลกาญจน์	หัวหน้าแผนกกองบุคคลและนิติการ	10/30/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 9	0160	แพลทินัม	บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด	5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	ORIENTAL GARMENT CO., LTD.	5 Soi Krungthep Kretha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-3793072-8	02-3793963	ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก	72.86	 1,168 	100			เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย	รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารและการเงิน	10/15/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 9	0161	แพลทินัม	บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด	346-348 ซอยลาดพร้าว 94 (บัญจมิตร) ถนนศรีวราทาวน์อินทาวน์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	P.S. GENERATION CO., LTD.	346-348 Soi Ladprao 94 (Panjamit), Srivara Town in Town Road, Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5592020	02-5592497	บริการทำความสะอาด	61.51	 2,000 	100			พัฒนพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/6/2550	info@psgeneration.com
กรุงเทพ พื้นที่ 9	0162	แพลทินัม	"บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด 
(สาขารามคำแหง)"	144 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	THE MALL GROUP CO., LTD. (RAMKHAMHAENG BRANCH)	144 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-310-1826	02-3182480	ห้างสรรพสินค้า	68.80	 1,500 	100		ไทย	ประธาน  บุญประเสริฐ์	ผู้จัดการส่วนบุคคล	10/19/2550	p_tarnl@hotmail.com
กรุงเทพ พื้นที่ 9	0163	แพลทินัม	บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด	96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	KRUNG THAI GENERAL BUSINESS SERVICES CO., LTD.	96/12 Soi Lard Prao 106, (Boonudom 1) Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-791-9971	02-935-3706	งานบริการขนส่งทรัพย์สินให้กับสถาบันการเงิน	67.39	 7,785 	100			นายฎปน สมบูรณ์	หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์	3/28/2551	tapana@kgs.co.th
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0164	เงิน	บริษัท ยูนีซัน จำกัด	30 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	UNISON LABORATORIES CO., LTD.	30 Lat Krabang Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-3291020-5	02-3291879	ผลิตยารักษาโรค	66.84	 501 				เสริมศักดิ์ ภูมี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 	9/25/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0165	เงิน	บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	31 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510	ALMOND (THAILAND) LTD.	31 Moo 14, Bang Chan Industrial Estate, Serithai Road, Min Buri, Bangkok 10150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5170042-3	02-5170044	เครื่องประดับเพื่อการส่งออก	64.50	 850 				จักรกฤษช เอกสาตรา	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/9/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0166	เงิน	บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด	48 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510	CPF FOOD PRODUCTS CO., LTD.	48 Moo 9, Suwintawongse Road, Sansab, Min Buri, Bangkok 10510, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-9894050-62	02-9894079	ผลิตอาหาร 	66.11	 2,600 				ณฤกษ์  บางเขียว /อริยา	รองประธานกรรมการ	11/9/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0167	เงิน	บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	410 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	THAI HONDA MANUFACTURING CO., LTD.	410 Ladkrabang Industrial Estate, Chalongkrung Road, Lamplatue, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-3260641-9	02-3260020		72.42	 4,892 				รัตติยา  ขันเงิน	เจ้าหน้าที่ SHI	11/19/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0168	ทอง	บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด	30/3 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10532	CPF FOOD PRODUCTS CO., LTD.	30/3 Moo 3, Suwintawong Road, Lamphakchi, Nong Chok, Bangkok 10532, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-9897613-7	02-9897517	ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม	52.12	 1,700 				วุฒิชัย ปิ่นแก้ว	ผู้จัดการแผนกบุคคล	9/27/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0169	แพลทินัม	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	73 หมู่ 18 ซอยมาร์คแลนด์ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	73 Moo 18 Soi Markland, Suwintawong Road, Min Buri, Bangkok 10510, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-9189003/081-537-9740	02-9188274	ค้าปลีก	79.33	 339 				วุฒิกร คลังแสง	หัวหน้าคลังสินค้า	10/1/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0170	แพลทินัม	บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด	110 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	ANSELL (THAILAND) CO., LTD.	110 Moo 4, Chalongkrung Road, Lamplatue, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-3260660	02-3260671	ผลิตถุงมือยางสังเคราะห์	73.89	 747 				รุ่งนภา  พยัคฆ์ศิริ	ผจก.แรงงานสัมพันธ์	2/1/2551	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0171	แพลทินัม	บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	213 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โครงการ 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	ESSILOR MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.	213 Lat Krabang Industrial Estate E.P.Z. Phase 3, Chalongkrung Road, Lamplatue, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-3260440	02-3260444	ผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติก	66.40	 1,958 				ทัชรียา	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	11/19/2550	
กรุงเทพ พื้นที่ 10	0172	แพลทินัม	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 	63 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	UNILEVER THAI HOLDING LTD.	 63 Moo 4, Lat Krabang Industrial Estate, Chalongkrung Road, Lamplatue, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	02-1705260	02-3260685	สินค้าอุปโภค บริโภค	69.91	 2,039 				นพ.ชนพล จันทร์สว่าง	แพทย์ปรึกษาบริษัท	10/1/2550	
ขอนแก่น	0173	เงิน	บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาหนองเรือ)	 94 หมู่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210	KHON KAEN FISHING NET FACTORY CO., LTD. 	94 Moo 9, Mariwan Road, Nong Ruea, Khon Kaen 40210, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-270705-7	043-270708	ผลิตสิ่งทอ	58.48	 1,219 				อมรพันธุ์ สิงคาลวานิช	หัวหน้าแผนกบริการบุคคล	10/16/2550	
ขอนแก่น	0174	เงิน	บริษัท ไททันสปอร์ตแวร์ จำกัด	244 หมู่ 5 ตำบลดอนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 	TITANSPORTSWEAR CO., LTD.	244 Moo 5, Donthan, Muang, Khon Kaen 40260, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-322777	043-322777	ตัดเย็บเสื้อผ้า	58.60	 621 				สิทธิพร พลเนาต์	จป.วิชาชีพ		
ขอนแก่น	0175	เงิน	บริษัท พานาโซนิค อิเลคทริคเวิร์ค (ขอนแก่น) จำกัด	99 หมู่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310	PANASONIC ELECTRIC WORKS (THAILAND) CO., LTD.	99 Moo 9, Muangwan, Nam Phong, Khon Kaen 40310, Thailand 	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-421285-9	043-421283-84	ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์	63.85	 - 				ธนะชัย  สมนึก	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ละบุคคล	9/29/2550	
ขอนแก่น	0176	เงิน	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (สาขาขอนแก่น)	356 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (KHON KAEN BRANCH)	356 Moo 3, Mittraphap Road, Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-325325-40	043-324855	ธุรกิจค้าปลีก	57.16	 316 				กาญจนาภรณ์ ลิพฤติ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล		
ขอนแก่น	0177	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช	191 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	DECHAPANICH FISHING NET FACTORY LTD., PART.	191 Moo 1, Mittraphap Road, Samran, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-379466-7	043-394068	ผลิตแหอวน	62.58	 2,509 				จรัศศรี  ภัทรสุขสมบัติ		9/22/2550	dfn_factory@hotmail.com
ขอนแก่น	0178	ทอง	บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด 	115 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	KHON KAEN FISHING NET FACTORY CO., LTD. 	115 Moo 17, Mittraphap Road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-221880-5		ผลิตสิ่งทอ	58.39	 865 				ศรัญญา  ทะสา	หัวหน้าแผนกสวัสดิการ		personal@fishing_net.co.th
ขอนแก่น	0179	ทอง	บริษัท ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)	25 หมู่ 11 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	CP ALL (PUBLIC) COMPANY LIMITED	25 Moo 11, Banped, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-247534	043-247535	คลังสินค้า	74.42	 240 				ซักกต์ฏณัย ทุลีทรัพย์	จนท.กิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์	10/4/2550	
ขอนแก่น	0180	ทอง	บริษัท ไทยเยอรมัน โซล่า จำกัด	264 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280	THAI GERMAN SOLAR CO., LTD.	264 Moo 10, Mittraphap Road, Khao Suan Kwang, Khon Kaen 40280, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-449605	043-449500		83.18	 96 				ประสิทธิ์  ศักดิ์วิลาวัณย์	กรรมการบริษัท	10/26/2550	
ขอนแก่น	0181	ทอง	บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาฟอร์จูน)	86 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	KHON KAEN FISHING NET FACTORY CO., LTD. (FM BRANCH)	86 Moo 8, Laonadee Road, Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-221-880-5		ผลิตสิ่งทอ	58.14	 700 				ศรัญญา ทะสา	หัวหน้าแผนกสวัสดิการ		
ขอนแก่น	0182	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	269 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	P. RUNGRUANG CONCRETE ENTERPRISE LTD., PART.	269 Moo 12, Mittraphap Road, Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand  	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-222675		ผลิตคอนกรีต	65.67	 - 				สังวร เอียวชัยพร	ธุรการ	11/19/2550	
ขอนแก่น	0183	แพลทินัม	บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาศูนย์บวร) 	250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	KHON KAEN FISHING NET FACTORY CO., LTD. 	250 Moo 8, Laonadee Road, Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-220680-5		ผลิตสิ่งทอ	60.67	 1,500 				ศรัญญา  ทะสา	หัวหน้าแผนกสวัสดิการ		
ขอนแก่น	0184	แพลทินัม	บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด	371-373 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000	KHON CONCRETE CO., LTD. 	371-373 Moo 2, Mittraphap Road, Sila, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand 	มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น	Thai Concern Foundation	043-342870-3	043-393748	ผลิตคอนกรีต	73.38	 140 				จารุวรรณ  ไกรทอง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/24/2550	
ฉะเชิงเทรา	0185	เงิน	บริษัท ซี.พี. พลาสติก จำกัด	45/1 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	C.P. PLASTIC CO., LTD.	45/1 Moo 21, Saladaeng, Bang Nam Prieo, Chachoengsao 24000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038--845304	038-845262	รับจ้างพ่นสี	58.00	119				คุณศิราณี			
ฉะเชิงเทรา	0186	เงิน	บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด	78/2 หมู่ 2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	D & P COLD STORAGE CO., LTD.	78/2 Moo 2, Pimpa, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-571882,081-9331789	038-571881	ห้องเย็นรับฝากแช่แข็ง	67.09	89				คุณวีรพงษ์(ผช.ผู้จัดการ)	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป/จป.วิชาชีพ	9/19/2550	damdpthailand@yahoo.com
ฉะเชิงเทรา	0187	เงิน	บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด	13/2 หมู่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	THAI KODAMA CO., LTD.	13/2 Moo 2, Bangwua, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-589978	038-538171	รีดขึ้นรูปอุปกรณ์และผลิตภํณณ์พลาสติก	60.01	352				ผู้จัดการฝ่ายบุคคล			information@tke.co.th
ฉะเชิงเทรา	0188	เงิน	บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด	88 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 38 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	THAI TABUCHI ELECTRIC CO., LTD.	88 Moo 5, Bang Na-Trat Road, Km. 38, Bangsamuk, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-538982-6	038-530907	ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเตาอบไมโครเวฟ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค	60.67	1013				นางพิมพ์พรรณ วิสุท์อัมพร			piyatida@thai-tabuchi.co.th
ฉะเชิงเทรา	0189	เงิน	บริษัท ไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ลเซอร์วิสเชส จำกัด	8/3 หมู่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	THAI WIRE & CABLE SERVICES CO., LTD.	8/3 Moo 2, Bangwua, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-538944-6	038-538380	ประกอบชุดสายไฟ	42.12	966				ผจก.ฝ่ายบุคคล	Persornal manager	9/19/2550	
ฉะเชิงเทรา	0190	เงิน	บริษัท บางคล้าพัฒนา จำกัด	163/1 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110	BANGKHLA DEVELOPMENT CO., LTD.	163/1 Moo 1, Huasai, Bang Khla, Chachoengsao 24110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-568301	038-568124	แปรรูปสุกร	59	333	100		ไทย	คุณฉันฑวุฒิ ปูชิตากร	กรรมการผู้จัดการ	10/15/2550	
ฉะเชิงเทรา	0191	เงิน	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด	181 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190	UNILEVER THAI TRADING LTD.	181 Moo 7, Huasamrong, Plangyao, Chachoengsao 24190, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-575022-5 ต่อ 135	038-575026	อาหารกึ่งสำเร็จรูป	63.37	209				คุณ รุ้งลาวัลย์ นวลสวรรค์	ผู้จัดการโรงงาน	10/21/2550	saichol.mokcaroen@unilever.com
ฉะเชิงเทรา	0192	เงิน	บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด	103/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	YOSHINO MOONGPATTANA (THAILAND) CO., LTD.	103/1 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Bang Na-Trat Road, Km. 36, Bangsamak, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-570688	38570689	ผลิตบรรจุภัณท์พลาสติก	63	680				คุณชัยยุทธ ไหลนุกูลวงศ์			chaiyo_hr@yoshinomp.co.th
ฉะเชิงเทรา	0193	เงิน	บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด	39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140	BANGKOK CABLE CO., LTD.	39/1 Moo 1, Bang Pa Kong- Chachoengsao Road, Sanphudus, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-577266-9	038-577270-1	ผลิตสายไฟฟ้า	65.33	330				คุณ พงษ์ศักดิ์ หทัยเที่ยง			phonasak@bangkokcable.com
ฉะเชิงเทรา	0194	เงิน	บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด	92 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	STANLEY WORKS LIMITED	92 Moo 9, Bangwua, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-522248	038-522376	ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือช่าง	59	346			ญี่ปุ่น	คุณศูภภิญญา จันทรศารทูล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	11/12/2550	
ฉะเชิงเทรา	0195	เงิน	บริษัท เอคโค โอโตพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	13/1 หมู่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD.	13/1 Moo 2, Bangwua, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-589978	038-538171	ฉีดชิ้นส่วนรถยนต์	69.03	143				ผู้จัดการฝ่ายบุคคล			artsakorn_kum@eat.co.th
ฉะเชิงเทรา	0196	เงิน	บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด	39/2 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงทรา ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140	MPO ASIA CO., LTD.	39/2 Moo 1, Bang Pa Kong-Chachoengsao Road, Sanphudus, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-577134	038-577421	ซีดี/ดีวีดี	70.51	206				คุณณัชนิชา วรรนะอมร,คุณวัชราภรณ์ ภานุทัต	ผู้อำนวยการสำนักงาน		nasnicha@mpoasia.com
ฉะเชิงเทรา	0197	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. เอ็ม. คอนกรีตผสมเสร็จ (1995)	121 หมู่ 2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 	J.M. MIXED CONCRETE (1995) LIMITED PARTNERSHIP	121 Moo 2, Koh Khanun, Phanom Sarakham, Chachoengsao 24120, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-551766,038-836543	038-836541	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง	71.00	159				คุณชลธิชา ศรีวันทนา	พนักงานลูกค้าสัมพันธ์	10/4/2550	fern-ozt@hotmail.com
ฉะเชิงเทรา	0198	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์	52/2 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP	52/2 Moo 21, Saladaeng, Bang Nam Prieo, Chachoengsao 24000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-845099	038-545262	รับจ้างพ่นสี	61.01	377				คุณศิราณี			
ฉะเชิงเทรา	0199	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมนสเตย	99 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	MAINSTAY LIMITED PARTNERSHIP	99 Moo 9, Bangwua, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-571001-50	038-571088	คลังสินค้า	53.16	150				คุณวิราศิณ๊ แก้วกาหลง	ฝ่ายบุคคล	10/24/2550	
ฉะเชิงเทรา	0200	ทอง	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด	1 หมู่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	KULTHORN KIRBY FOUNDRY CO., LTD.	1 Moo 22, Suwintawong Road, Saladang, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-593016-9	038-593015	งานหล่อโลหะ	71.02	300				คุณ ทศพร (หัวหน้าฝ่ายบุคคล	หัวหน้าแผนกบุคคล 	9/20/2550	
ฉะเชิงเทรา	0201	ทอง	บริษัท เจ.เอ็ม. พนมคอนกรีตอัดแรง 1989 จำกัด	1141/1-2 หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120	J.M. PHANOM PRESTRESS CONCRETE 1989 CO., LTD.	1141/1-2 Moo 1, Phanom Sarakham, Chachoengsao 24120, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-551119,038-551039	038-836536	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง	64.79	39				คุณชลธิชา ศรีวันทนา	พนักงานลูกค้าสัมพันธ์	10/4/2550	fern-ozt@hotmail.com
ฉะเชิงเทรา	0202	ทอง	บริษัท ไดโด้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	28/3 หมู่ 7 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	DAIDO MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.	28/3 Moo 7, Thakhai, Muang, Chachoengsao 24000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-847522-30	038-847531	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำด้วยพลาสติก	62.04	85				คุณสุภาภรณ์	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	10/22/2550	supaporn_8@yahoo.com
ฉะเชิงเทรา	0203	ทอง	บริษัท มารูอิ ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด	53 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	MARUI SUM (THAILAND) CO., LTD.	53 Moo 21, Saladaeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-845048	038-845527	ผลิตอะหลั่ยรถยนต์	55.98	61				คุณวิศิษฐ์ ศักดิ์เมธาเสถียร	ผู้จัดการผ่ายบุคคล	9/20/2550	admin@maruithai.com
ฉะเชิงเทรา	0204	ทอง	บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด	39 หมู่ 11 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	LINFOX M LOGISTICS (THAILAND) LTD.	39 Moo 11, Klongpreng, Muang, Chachoengsao 24000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	02-7298942	02-7298947	บริหารคลังสิ้นค้า	70.81	418				คุณสุพิชญา บุญวรรณ์	ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	10/22/2550	
ฉะเชิงเทรา	0205	ทอง	บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด	3/1 หมู่ 15 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120	VIVA INDUSTRIES CO., LTD.	3/1 Moo 15, Koh Khanun, Phanom Sarakham, Chachoengsao 24120, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-516354	038-516353	ผลิตแผ่นไม้อัดซซีเมนต์	56.29	128				คุณสนิท วัฒนศรี	ผู้จัดการโรงงาน	10/26/2550	
ฉะเชิงเทรา	0206	แพลทินัม	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด	3 หมู่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	QUALITY COFFEE PRODUCTS CO., LTD.	3 Moo 22, Suwinthawong Road, Saladaeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-593090 ต่อ5212	038-593091	ผลิตกาแฟผงสำเร็จรูป	64.06	310				คุณปัญญา ดีประสิทธ์ปัญญา	หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/20/2550	panya.deeprasithpanya@th.nestle.com
ฉะเชิงเทรา	0207	แพลทินัม	บริษัท บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ จำกัด	49 หมู่ 2 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140	BANGPAKONG RIVERSIDE COUNTRY CLUB CO., LTD.	49 Moo 2, Sanphudus, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-513523-5	038-513526	สนามกอล์ฟ	82.00	139				คุณ วิรัช นุ่มหอม	หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรกร	10/1/2550	brc_golfcourse@yahoo.com
ฉะเชิงเทรา	0208	แพลทินัม	บริษัท ยะมะโตะ-เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด	111 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	YAMATO-ESULON (THAILAND) CO., LTD.	111 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Bang Na-Trat Road, Km. 36, Bangsamak, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24180, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-570462-4	038-571410	พลาสติก	81.23	1120				ธนิดา ถ้ำแก้ว	จป.วิชาชีพ		thanita_say@csloxinfo.com
ฉะเชิงเทรา	0209	แพลทินัม	บริษัท โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด      	20/1-2 หมู่ 2 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	ROYAL ELECTRONIC FACTORY (THAILAND) CO., LTD.	20/1-2 Moo 2, Klongna, Muang, Chachoengsao 24000, Thailand 	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-822404-8	038-823750	ผลิตตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า	68.45	1245				ว่าที่ร้อยตรีหญิงคนึงหา โสภามณี	 Supervizer	10/11/2550	komg@oryalohm.com
ฉะเชิงเทรา	0210	แพลทินัม	บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)	14/18 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 	SIRIVATANA INTERPRINT PUBLIC CO., LTD.	14/18 Moo 12, Bang Na-Trat Road, Bang Pa Kong, Chachoengsao 24130, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	038-830593	038-830595	งานสิ่งพิมพ์	77.82	1600				จิรชยา นงนุช(พยาบาล)	พยาบาลประจำโรงงาน	9/19/2550	www.sirivatna.co.th
ชลบุรี	0211	เงิน	บริษัท ไทยชิกิโบ จำกัด	311 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110	THAISHIKIBO CO., LTD.	311 Moo 1, Ban Bueng, Si Racha, Chon Buri 20110, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480416	038-480152	สิ่งทอ	51.89	 275 				ศิริรัตน์ คูส่ง	พนักงานฝ่ายบุคคล		
ชลบุรี	0212	เงิน	บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด	200 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	THAI SUMMIT LAEMCHABANG AUTOPARTS CO., LTD.	200 Moo 3, Thungsukha, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-491304-8		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	59.34	 1,452 				ประไพ ภูมิวาลย์	ผจก.ส่วนทรัพยากรมนุษย์	10/15/2550	
ชลบุรี	0213	เงิน	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด	49-49/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110	THAI NIPONRUBBER INDUSTRITS CO., LTD.	49-49/1 Moo 5, Laem Chabang Industrial Estate,Thungsukha, Si Racha, Chon Buri 20110, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-490258-9	038-490414	ถุงยางอนามัย	58.30	 405 				อัญชุกร เซียกกิเนน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/30/2550	awnwong_142@hotmail.com
ชลบุรี	0214	เงิน	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส์ จำกัด	673 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	BANGKOK TOKYO SOCKS CO., LTD.	673 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480355-7	038-480358	ผลิตรองเท้า	57.22	 303 				อสมาภรณ์ น้อยสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/12/2550	asamaporn@bts-socks.co.th
ชลบุรี	0215	เงิน	บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยาเหนือ	78/12 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 	BIC C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. (NORTH PATTAYA BRANCH)	78/12 Moo 9, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-301360-1	038-361432	ค้าปลีก	59.56	 269 				ศิวกรณ์ วังซ้าย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/27/2550	
ชลบุรี	0216	เงิน	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20232	LION CORPORATION (THAILAND) LTD.	602 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20232, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-763080	038-481035	ผลิคสินค้าอุปโภค	57.17	 1,246 				ลายเซ็น	ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	10/16/2550	
ชลบุรี	0217	เงิน	บริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 	221/19 หมู่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	221/19 Moo 5, Pttaya Nua Road, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-370910-40	038-370945	ค้าปลีก	57.29	 231 				ปทุมพร จันทพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/15/2550	
ชลบุรี	0218	เงิน	บริษัท แอสโปคอมป์ (ไทยแลนด์) จำกัด	684-685 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110	ASPROCOMP (THAILAND) CO., LTD.	684-685 Moo 11, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20110, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480591	038-480590	ผลิตแผงวงจรพิมพ์	58.03	 895 				หทัยรัตน์ ศรีเที่ยงตรง	หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ	10/3/2550	hatairut.srit@aspoeomp.co.th
ชลบุรี	0219	เงิน	โรงแรมดุสิตธานี	240/2 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	DUSIT THANI HOTEL	240/2 Moo 5, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-428323	038-428165	โรงแรมแอนด์รีสอร์ท	58.72	 560 				ธนินช์รัฐ กลิ่นหอม	ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม	9/11/2550	dt@orchid.amari.com
ชลบุรี	0220	ทอง	บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด	ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี 4 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	TIPS CO., LTD.	Laem Chabang Port No. B4, Thungsukha, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-408400	038-408444	ท่าเทียบเรือ	65.22	 419 				สุรวุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	10/8/2550	
ชลบุรี	0221	ทอง	บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160	PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.	700/103 Moo 1, Amata Nakorn Industrial Estate, Bankao, Phan Thong, Chon Buri 20160, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-214511-2	038-214776	ผลิตสินค้าแม่และเด็ก	58.71	 196 					ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/30/2550	banjong@pigeon.co.th
ชลบุรี	0222	ทอง	บริษัท ไพรม์ เคมีคัลส์ จำกัด	81/3 หมู่ 8 ถนนสุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000	PRIME CHEMICALS CO., LTD.	81/3 Moo 8, Sukprayoon Road, Napa, Muang, Chon Buri 20000, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-782132	038-782131	ผลิตพื้นรองเท้ากีฬา	52.36	 545 				อภิญญา งามสวย	รองผู้จัดการฝึกอบรม	10/4/2550	
ชลบุรี	0223	ทอง	บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน)	336 หมู่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 	UNION TECHNOLOGY (2008) PUBLIC COMPANY LIMITED	336 Moo 10, Bang Phra, Si Racha, Chon Buri 20110, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-341370-8	038-777910	ผลิตชิ้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์	60.87	 5,279 				ยงยุทธ พงช์วานิต	ผู้จัดการทั่วไป	9/14/2550	
ชลบุรี	0224	ทอง	บริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด	"1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
"	L C B CONTAINNER TERMINAL CO., LTD.	1 Sukhumvit Road, Thungsukha, Si Racha, Chon Buri 20110, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-490014-5	038-490014-5		57.57	 350 				Kessara Jaitung	OH Nurse	10/16/2550	
ชลบุรี	0225	ทอง	โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ	356 หมู่ 12 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	GRAND JOMTIEN PALACE HOTEL	356 Moo 12, Jomtien Beach Road, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-231405	038-231404	โรงแรม	55.47	 325 				ชนานันท์ เจษฎาอรรถพล	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล	10/30/2550	
ชลบุรี	0226	แพลทินัม	บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	334 หมู่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	TOP TREND MANUFACTURING CO., LTD.	334 Moo 1, Si Racha Industrial Park, Sukhapiban 8 Road, Bueng, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480848-51	038-762972-3	ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์	66.17	 1,101 				ทองคูณ 	ผช.ผู้จัดการแผนก	10/17/2550	thonckoon@toptrendmfg.co.th
ชลบุรี	0227	แพลทินัม	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 1)	600 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	TEXTILE PRESTIGE PUBLIC CO., LTD. (FACTORY 1)	600 Moo 11, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand 	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480189	038-480188	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	64.08	 1,105 				ออมสิน พันธุ์สิน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/15/2550	tpc@tpc.to.th
ชลบุรี	0228	แพลทินัม	บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จำกัด	626 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	THAI STAFLEX CO., LTD.	626 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480381-2	038-480085	สิ่งทอ	82.18	 60 				จักร์พงษ์ ปานสมบัติ	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	10/17/2550	tsc2532@hotmail.com
ชลบุรี	0229	แพลทินัม	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาพัทยาใต้)	565/41 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. (SOUTH PATTAYA BRANCH)	565/41 Moo 10, Sukhumvit Road, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-374800	038-374816	ค้าปลีก	67.82	 224 				กรินทร์ ประนอมอนุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/17/2550	HRM.pattaya2@bigc.co.th
ชลบุรี	0230	แพลทินัม	บริษัท พรีเมียร์ โมลด์ส เทคโนโลยี จำกัด	81/5 หมู่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000	PREMIER MOLDS TECHNOLOGY CO., LTD.	81/5 Moo 8, Napa, Muang, Chon Buri 20000, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-780080	038-782190	ผลิตแบบแม่พิมพ์พื้นรองเท้า	63.30	 129 				แผน ทักศินาวรรณ	รองผู้จัดการฝึกอบรม	10/4/2550	
ชลบุรี	0231	แพลทินัม	บริษัท พี เอฟ อินเตอร์เทค จำกัด	507 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	P F INTERTECH CO., LTD.	507 Moo 11, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand 	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480076-8	038-480075	ผลิตซ่อมแซ่มแก้ไขเครื่งจักร	67.35	 110 				กุสินา นวลสาย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/11/2550	
ชลบุรี	0232	แพลทินัม	บริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ ดี จำกัด	177/20 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20232	PAN TECH R AND D CO., LTD.	177/20 Moo 5, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20232, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-318200	038-318222	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	82.20	 407 				ชดาทิพย์ 	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/6/2550	
ชลบุรี	0233	แพลทินัม	บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)	507 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC CO., LTD.	507 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480008	038-480008	ผลิตรองเท้าเพื่อส่งออก	67.18	 2,499 				จริยา กิตยารักษ์	หัวหน้าแผนกบุคคล	10/5/2550	
ชลบุรี	0234	แพลทินัม	บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จำกัด	507/2 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	FOOTWEAR TECH 1530 CO., LTD.	507/2 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480111-3	038-480695	ผลิตรองเท้า	61.46	 1,530 				ศกุลตลา อยาสุข	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	9/24/2550	
ชลบุรี	0235	แพลทินัม	บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	199 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.	199 Moo 3, Laem Chabang Industrial Estate, Thungsukha, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-491010-39	038-491099	ประกอบรถยนต์	64.48	 3,987 				วิโรจน์ เตชะมา	หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์	10/30/2550	viroj.techama@th.mitsubiphi-motors.com
ชลบุรี	0236	แพลทินัม	บริษัท รามาชูส์ อินดัสตรีส์ จำกัด	81 หมู่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 	RAMA SHOES INDUSTRIES CO., LTD.	81 Moo 8, Napa, Muang, Chon Buri 20000, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-782001	038-205500	ผลิตรองเท้ากีฬาส่งออก	80	 4,308 				อุษา จันทรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/4/2550	
ชลบุรี	0237	แพลทินัม	บริษัท แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด	600/3 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	VALUE ADDED TEXTILE CO., LTD.	600/3 Moo 11, Sukhapibarn 3 Road, Nong Kham, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-480061	038-780753	รับจ้างปักและพิมพ์ผ้า	73.67	 150 				ออมสิน พันธุ์สิน	พนักงานฝ่ายบุคคล	10/29/2550	comvat78@hotmail.co.th
ชลบุรี	0238	แพลทินัม	บริษัท สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด	559 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	SIAM BAYSHORE RESORT & SPA CO., LTD.	559 Moo 10, Phratamnak Road, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-428678-81	038-428730	โรงแรม	67.99	 312 				เพ็ญโสม นิธิบุญญาพันธ์		10/1/2550	personnelbs@siamhotels.com
ชลบุรี	0239	แพลทินัม	บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด	ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	LAEM CHABANG INTERNATIONAL TERMINAL CO., LTD.	Laem Chabang Port Thungsukha, Si Racha, Chon Buri 20230, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-408200	038-401024	บริการตู้ขนส่งสินค้า	76.53	 521 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	11/5/2550	
ชลบุรี	0240	แพลทินัม	บริษัท อีโคโนลอดจ์ จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา)	484 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ซอย 15 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	ECONOLODGE CO., LTD. (MERCURE HOTEL PATTAYA)	484 Moo 10, Pattaya Sai 2 Road, Soi 15, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-425050	038-723885	โรงแรม	63.65	 180 				สุรีรัตน์ รักษ์ทำดี	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	10/29/2550	hotel@mercourepattaya.com
ชลบุรี	0241	แพลทินัม	"บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
(สาขาพัทยาใต้)"	408/2 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (SOUTH PATTAYA BRANCH)	408/2 Moo 12, Sukhumvit Road, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-300800*303	038-300024	ค้าปลีก	59.79	 231 				เบญจพร นามนนท์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/11/2550	
ชลบุรี	0242	แพลทินัม	บริษัท แอพพลายด์ โพลิเมอร์ จำกัด	15/7 หมู่ 10 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000	APPLIED POLYMERS CO., LTD.	15/7 Moo 10, Ban Suan, Muang, Chon Buri 20000, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-782136	038-782144	ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเมอร์	82.00	 62 				สุทธิรัตน์ สายอร่าม	หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม	10/4/2550	
ชลบุรี	0243	แพลทินัม	โรงแรมเชอราตัน พัทยา รีสอร์ท	437 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	SHERATON PATTAYA RESORT HOTEL	437 Moo 12, Phratamnak Road, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-259888	038-259820	โรงแรม	64.97	 264 				มาลินี ธุระเทพ	ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล	10/29/2550	malinee.turaharn@sheraton.com
ชลบุรี	0244	แพลทินัม	โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา	218/2-4 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	PATTAYA MARRIOTT RESORT & SPA HOTEL	218/2-4 Moo 10, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-412120-3	038-710672	โรงแรม	68.12	 347 				ปรางค์วไล จอยวงษ์	ผช.ผจก.บุคคล	9/25/2550	prangvalai_jo@minornet.com
ชลบุรี	0245	แพลทินัม	โรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา	310/2 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	SIAM BAYVIEW HOTEL, PATTAYA	310/2 Moo 10, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-423871-7	038-423879	โรงแรม	68.43	 257 				มงคล จันทรคณา	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/17/2550	pnbayview@siamhotels.com
ชลบุรี	0246	แพลทินัม	โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ 	99/1 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ซอยเขาตาโล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	EASTERN GRAND PALACE HOTEL	99/1 Moo 11, Sukhumvit Road, Soi Khaotalo, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	Queen Savang Vadhana Memorial Hospital	038-332715	038-332545	โรงแรม	63.02	 148 				ขวัญใจ ปัญญาดี	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/1/2550	casterandpalace@yahoo.com
ชัยภูมิ	0247	เงิน	บริษัท กรีนวู๊ดนิตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	39/2 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150	GREENWOOD KNITTING INTERNATIONAL CO., LTD.	39/2 Moo 3, Nong Phai, Kaeng Khro, Chaiyaphum 36150, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-882084	044-882182	ทอเสื้อไหมพรม	52.47	 312 				คุณวิวรรณ กาวินตุ้ย	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/20/2550	
ชัยภูมิ	0248	เงิน	บริษัท เค.เอ็ม.ซี.แอพพาเรล จำกัด	9 หมู่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150	K.M.C. APPAREL CO., LTD.	9 Moo 11, Nong Phai, Kaeng Khro, Chaiyaphum 36150, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-880091-9	044-880103	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก	56.57	 730 				นายวราเชนทร์ เฮงษา	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/18/2550	hr_mgr@kmca.co.th
ชัยภูมิ	0249	เงิน	บริษัท เฉลิมสุข อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	188 หมู่ 1 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150	CHALOEMSUK ELECTRONICE CO., LTD.	188 Moo 1, Nanongthum, Kaeng Khro, Chaiyaphum 36150, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-244752	044-744252	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์	63.38	 67 				คุณวนิดา พรรณศาล	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/26/2550	
ชัยภูมิ	0250	เงิน	บริษัท ต้นตาลชัยภูมิ จำกัด	174 หมู่ 9 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170	TONTANG CHAIYAPHUM CO., LTD.	174 Moo 9, Talad Lhaeng, Ban Khwao, Chaiyaphum 36170, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-810410	044-810410	ตัดเย็บเสื้อผ้า	49.18	 106 				เดือนรุ่ง สุพมาศ	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/20/2550	
ชัยภูมิ	0251	เงิน	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาชัยภูมิ	149 หมู่ 5 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	THAI NAMTHIP CO., LTD. (CHAIYAPHUM BRANCH)	149 Moo 5, Niwetrat Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-822155	044-821766	จำหน่ายน้ำอัดลม	62.78	 50 				ลายเซ็น	หัวหน้าคลัง สาขาชัยภูมิ	3/14/2550	
ชัยภูมิ	0252	เงิน	บริษัท นำกิจการ จำกัด	378/30 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	NUMKIJJAKARN CO., LTD.	378/30 Bunnakarn Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-821389	044-812279	ค้าปลีก-ส่ง	55.06	 82 				ลายเซ็น	ผู้จัดการจังหวัด	9/20/2550	
ชัยภูมิ	0253	เงิน	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	378/31 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	POMKIT CO., LTD.	378/31 Bunnakarn Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-811607	044-812179	ค้าปลีก-ส่ง	57.00	 70 				ลายเซ็น	ผู้จัดการจังหวัด	9/20/2550	
ชัยภูมิ	0254	เงิน	บริษัท เพโทรกรีน จำกัด	99 หมู่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	PETROGREEN CO., LTD.	99 Moo 10, Khok Sa-at, Phu Khiao, Chaiyaphum 36110, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-881371	044-881373	ผลิตเอทานอล	59.70	 63 				นายฐิวัฒ ภักดีวุฒิ	จป. วิชาชีพ	9/24/2550	jareepornn@retrogreen.co.th
ชัยภูมิ	0255	เงิน	บริษัท ภูเขียวไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	99 หมู่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	PHUKHIEO BIO-ENERGY CO., LTD	99 Moo 10, Khok Sa-at, Phu Khiao, Chaiyaphum 36110, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-881261	044-881263	ผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า	54.37	 146 				ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ	9/19/2550	
ชัยภูมิ	0256	เงิน	บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด	399 หมู่ 1 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดขัยภูมิ 36110	MITR PHOL SUGARCANE RESEARCH CENTER CO., LTD. 	399 Moo 10, Chum Phae-Phu Khiao Road, Khok Sa-at, Phu Khiao, Chaiyaphum 36110, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-881189	044-881152	ด้านวิจัยและพัฒนา	53.75	 116 				ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/24/2550	
ชัยภูมิ	0257	เงิน	โรงแรมเลิศนิมิตร	447 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	LERTNIMITRA HOTEL	447 Niwetrat Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-811522-3	044-822335	โรงแรม	54.65	 70 				นางสาวอาภัสรา ศิริรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป	9/17/2550	
ชัยภูมิ	0258	เงิน	บริษัท ไร่อีสาน จำกัด	99 หมู่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	RAI E-SARN CO., LTD.	99 Moo 10, Khok Sa-at, Phu Khiao, Chaiyaphum 36110, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-881111-2	044-881111-2	ปลูกอ้อย	52.28	 51 				ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/26/2550	
ชัยภูมิ	0259	เงิน	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาชัยภูมิ	171 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (CHAIYAPHUM BRANCH)	171 Sanambin Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-838248	044-838212	ธุรกิจค้าปลีก	55.14	 234 				คุณประภาพรรณ โกศักริดร์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/15/2550	
ชัยภูมิ	0260	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธงนิตติ้ง	126 หมู่ 8 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140	THAI THON KNITTING LIMITED PART.	126 Moo 8, Chongsammo, Konsawan, Chaiyaphum 36140, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-810042	044-810042	ตัดทอไหมพรมเพื่อการส่งออก	59.42	 150 				กุลชิดา โชคสุราติ	ผู้จัดการ	9/21/2550	
ชัยภูมิ	0261	ทอง	บริษัท เสริมสุข จำกัด (สาขาชัยภูมิ)	227 หมู่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED (CHAIYAPHUM BRANCH)	227 Moo 1, Rob Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-830151	044-830151ต่อ16	จำหน่ายเครืองดื่ม,น้ำดื่ม (เป็ปซี่)	77.79	 55 				นายพิเชษฐ์ สานนท์	ผู้ควบคุมสาขาชัยภูมิ	9/20/2550	
ชัยภูมิ	0262	ทอง	บริษัท แอร์เมืองเลยจำกัด	605-606 ถนนนิเวศรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	AIR MUANGLOEI CO., LTD.	605-606, Niwetrat Road, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-811446	044-831446	รถยนต์โดยสารประจำทาง	59.72	 237 				นายภานุวัฒน์ หาญสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/19/2550	
ชัยภูมิ	0263	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ (ยนตรการ)	195/1 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	TOYOTA CHAIYAPHUM (YONTRAKARN) TOYOTA'S DEALER LTD., PART. 	195/1 Moo 6, Chaiyaphum-Sikhio Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-837094-6	044-837097	จำหน่าย-ซ่อมรถยนต์	72.66	 76 				นายประสงค์ รัตนศิริหงษา	ผู้จัดการแผนกบริการ	9/14/2550	
ชัยภูมิ	0264	แพลทินัม	บริษัท ชัยภูมิไฮมาร์ท จำกัด	171/63 หมู่ 4 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	CHAIYAPHUM HIMART CO., LTD 	171/63 Moo 4, Sanambin Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-822478-9	044-811496	ค้าปลีก-ส่ง	65.97	 70 				เสกสรรค์ รองนิจ	หัวหน้าบุคคล-ธุรการ	9/20/2550	
ชัยภูมิ	0265	แพลทินัม	บริษัท ยูนิค บอดี้ แฟชั่น จำกัด	119 หมู่ 5 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	UNIQUE BODY FASHION CO., LTD	119 Moo 5, Huai Bong, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-885186	044-885186	ทอเสื้อไหมพรม	68.41	 150 				คุณจางบัญญ์ธายา ศิริพิพัฒธ์	ฝ่ายบุคคล	9/24/2550	
ชัยภูมิ	0266	แพลทินัม	บริษัท รวมเกษตรกร อุตสาหกรรม จำกัด	99 หมู่ 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	UNITED FARMER & INDUSTRY CO., LTD.	99 Moo 10, Chum Phae-Phu Khiao Road, Kok Sa-at, Phu Khiao, Chaiyaphum 36110, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-88111-4	044-881115	ผลิตน้ำตาลทราย	62.82	 693 				ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/24/2550	
ชัยภูมิ	0267	แพลทินัม	บริษัท โรแยลนิตติ้ง จำกัด	143 หมู่ 2 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150	ROYAL KNITTING CO., LTD	143 Moo 2, Lubkha, Kaeng Khro, Chaiyaphum 36150, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-744223	044-744639	ถักทอเสื้อไหมพรม	62.22	 569 				นายสมจิต คอนดิไพร	ฝ่ายบุคคล		
ชัยภูมิ	0268	แพลทินัม	บริษัท สิทธิภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด	203 หมู่ 3 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	SITIPHAN FARM CO., LTD. 	203 Moo 3, Chaiyaphum-Kaeng Khro, Phon Thong, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-821471,044-821451	044-811917	ฟาร์มสุกร	64.62	 80 				คุณเชิดชาติ วงศ์บุรี	ผู้จัดการฟาร์ม		
ชัยภูมิ	0269	แพลทินัม	บริษัท เอ.ซี.พี. แอ็พแพเร็ล จำกัด	99/9 หมู่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130	ACP APPAREL CO., LTD	99/9 Moo 15, Lahan, Chatturat, Chaiyaphum 36130, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-899455,899457	044-899456	ผลิตเสื้อผ้าส่งออก	62.88	 738 				ลายเซ็น	ผู้จัดการโรงงาน	9/21/2550	
ชัยภูมิ	0270	แพลทินัม	บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด	39 หมู่ 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110	M.P. PARTICLE BOARD CO., LTD. 	39 Moo 10, Chum Phae-Phu Khiao Road, Kok Sa-at, Phu Khiao, Chaiyaphum 36110, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-811088-9	044-881100	ผลิตไม้อัดจากชานอ้อย	71.06	 150 				คุณอุทัยศร โสภากุล	หัวหน้าบุคคล-ธุรการ	9/28/2550	uthaisorns@panelplus.co.th
ชัยภูมิ	0271	แพลทินัม	บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด	8/5-8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000	AIR CHAIYAPHUM CO., LTD.	8/5-8, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum 36000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	044-811556		รถร่วมบริการ	63.13	 176 				คุณกิตติพันธุ์ ศิริพันธุ์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	9/20/2550	
เชียงราย	0272	เงิน	บริษัท คลาสสิคคราฟท์ จำกัด	202 หมู่ 11 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130	CLASSIC CRAFTS CO., LTD.	202 Moo 11, Ko Chang, Mae Sai, Chiang Rai 57130, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-675721-2	053-675723	ผลิตกระดาษสา	76.63	82				คุณทิพรัตน์ คำเงิน	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/20/2550	
เชียงราย	0273	เงิน	บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993) จำกัด	808/19 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	CHIANGRAI SAHATAWEEKIT (1993) CO., LTD.	808/19 Phahon Yothin Road, Wiang, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-748013	053-748013	จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค	67.50	65					ผู้จัดการทั่วไป		
เชียงราย	0274	เงิน	บริษัท โซโลน่า จำกัด	15 หมู่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130	SOLANA CO., LTD.	15 Moo 5, Wiangpangkham, Mae Sai, Chiang Rai 57130, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-734191-2	053-734190	ผลิตและจำหน่ายอัญมณี	87.00	60				คุณบุญญาภา เนตรยอง		9/20/2550	
เชียงราย	0275	เงิน	บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด	117 หมู่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110	DOIKHAM FOOD PRODUCT CO., LTD.	117 Moo 6, Pa Sang, Mae Chan, Chiang Rai 57110, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-956104	053-956105	ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง	83.80	95				คุณชมรมล ทองเอก	ผู้จัดการโรงงาน	9/21/2550	
เชียงราย	0276	เงิน	บริษัท เดอะเลเจ้นท์ รีสอร์ทแอนด์สปาส์ จำกัด	124/18 หมู่ 21 ถนนเกาะลอย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	THE LEGEND RESORT AND SPAS CO., LTD.	124/18 Moo 21, Ko Loy Road, Rob Wiang, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-910400	053-719650	รีสอร์ทและสปา	73.00	97				คุณภคพล 	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรมนุษย์	8/30/2550	
เชียงราย	0277	เงิน	บริษัท เทพวงศ์ จำกัด (โรงบ่มใบยาปงของ)	160 หมู่ 5 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150	THEPPHAWONG CO., LTD.	160 Moo 5, Mae Ngoen, Chiang Saen, Chiang Rai 57150, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-607632	053-607633	ใบยาสูบ	63.62	52						9/19/2550	
เชียงราย	0278	เงิน	บริษัท สันติภาพ (ฮั้วเพ้ง 1958) จำกัด	192 หมู่ 4 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170	THE PEACE CANNING (1958) CO., LTD.	192 Moo 4, Sansalee, Wiang Pa Pao, Chiang Rai 57170, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-648665	053-781167	โรงดอง 	76.18	70						9/20/2550	
เชียงราย	0279	เงิน	บริษัท สุดสยามการทอ จำกัด	143 หมู่ 8 ถนนเชียงราย-เวียงชัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	SUDSIAMKARNTOR CO., LTD.	143 Moo 8, Chiang Rai-Wiang Chai Road, Rob Wiang, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-726343	053-746342	ทอไหมพรม	74.25	214				คุณ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/25/2550	
เชียงราย	0280	เงิน	บริษัท อเมริกันมอเตอร์จำกัด	145 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	AMERICAN MOTORS CO., LTD.	145 Moo 25, Super Highway Road, Rob Wiang, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-701400	053-711171	บริการขาย-ซ่อม	56.33	54				คุณ	รองกรรมการผู้จัดการ		
เชียงราย	0281	เงิน	บริษัท เอ็น.พี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	71/1 หมู่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	N.P.D. INTERNATIONAL CO., LTD.	71/1 Moo 2, Rimkok, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-716555		จำหน่ายติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า-แอร์	83.87	85				คุณบูรณะธศักดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ		
เชียงราย	0282	เงิน	โรงแรม นิ่มซี่เส็งเชียงราย	930/14 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	NIM SEE SENG HOTEL CHIANGRAI	930/14 Phahon Yothin Road, Wieng, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-600421	053-620421 ต่อ 0 	โรงแรม 	74.50	53				คุณ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	9/3/2550	
เชียงราย	0284	เงิน	โรงสี เสถียรรุ่งเรือง จำกัด	925 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120	SATHIAN ROONG RUENG CO., LTD.	925 Moo 12, Phahon Yothin Road, Muang Phan, Phan, Chiang Rai 57120, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-721177		โรงสีข้าว	82.71	23				คุณศิริพร เจียมสงวนวงค์	พนักงานบริษัทการเงิน	9/13/2550	
เชียงราย	0285	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ บี.	302 หมู่ 7 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดชียงราย 57120	FAMILY B. LTD., PART. 	302 Moo 7, Muang Kham, Phan, Chiang Rai 57120, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-659303			75.29	80				คุณสุภาณี		8/30/2550	
เชียงราย	0286	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเทิงเซอร์วิส	199 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160	MUANG THOENG SERVICE LTD., PART. 	199 Moo 2, Wiang, Thoeng, Chiang Rai 57160, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-795101-2	053-795387	ให้บริการซ่อมรถ ติดตั้งดั๊มพ์9	76.26	60				คุณจรูญ 	ผู้ช่วยผู้จัดการ	9/10/2550	
เชียงราย	0287	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลคอนสตรัคชัน	77/1 หมู่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130	SAKOL CONSTRUCTION LTD., PART. 	77/1 Moo 5, Wiang Pang Kham, Mae Sai, Chiang Rai 57130, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-646640	053-646641	รับเหมาก่อสร้าง	64.82	97				คุณเทียมจันทร์ เจริญชัย	หุ้นส่วนผู้จัดการ	8/29/2550	
เชียงราย	0288	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์สุขภัณฑ์	29/6-11 หมู่ 18 ถนนประสบสุข ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	SAHAPAIBOON HOMECENTER LTD., PART. 	29/6-11 Moo 18, Prasobsuk Road, Rob Wiang, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-715750	053-715751		68.89	105				คุณ			
เชียงราย	0289	ทอง	บริษัท โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท เชียงราย จำกัด	291 หมู่ 4 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100	GOLDEN PINE RESORT CHIANG RAI CO., LTD.	291 Moo 4, Nanglae, Muang, Chiang Rai 57100, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-706270	053-706280	โรงแรม	80.11	91				คุณกรุตแก้ว ศุขหงษ์ทอง 	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/3/2550	
เชียงราย	0290	แพลทินัม	บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด	224 หมู่ 9 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260	HSU CHUAN FOOD CO., LTD.	224 Moo 9, Wiang Kalong, Wiang Pa Pao, Chiang Rai 57260, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-952256-7		ผลิต ส่งออกผักแปรรูป	64.45	450				คุณนลพรรณ แย้มแขไข	ผู้จัดการทั่วไป	8/24/2550	
เชียงราย	0291	แพลทินัม	บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด	319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	CHIANGRAI LAND ASSOCIATES CO., LTD.	319 Moo 5, Thasai, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-700889-91	053-701519	รับเหมาก่อสร้าง/อุตสาหกรรมเหมืองหิน	78.94	156				คุณ	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/7/2550	
เชียงราย	0292	แพลทินัม	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาเชียงราย) 	184 หมู่ 25 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. (CHIANGRAI BRANCH)	184 Moo 25, Rob Wiang, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-746500-14	053-746549	ธุรกิจค้าปลีก	73.20	284				คุณวรรณา แก้วดี	หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์	8/22/2550	
เชียงราย	0293	แพลทินัม	บริษัท โรงแรมวังคำ จำกัด	869/90 ถนนเปมะวิภาต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	WANGCOME HOTEL CO., LTD.	869/90 Pemavibhat Road, Wiang, Muang, Chiang Rai 57000, Thailand	กลุ่มรังสรรค์ภูมิไทย	Thai Wisdom Preservation Group 	053-711800	053-712973	โรงแรมและภัตตาคาร	76.58	163					ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	8/16/2550	
เชียงใหม่	0294	เงิน	บริษัท ยางคำวิลเลจ จำกัด                  	90/3 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	YAANGCOME VILLAGE CO., LTD.	90/3 Sridonchai Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-237222			62.25								
เชียงใหม่	0295	เงิน	โรงแรม เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่        	135 หมู่ 5 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	BELLE VILLA RESORT HOTEL CHIANG MAI	135 Moo 5, Ban Phong, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-365318			65.39								
เชียงใหม่	0296	เงิน	บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร (ฟาร์มจอมทอง) จำกัด   	223 หมู่ 12 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160	BANGKOK AGRO-INDUTRIAL PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED	223 Moo 12, Kuang Pao, Chom Thong, Chiang Mai 50160, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				51.82								
เชียงใหม่	0297	เงิน	บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	333 หมู่ 13 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	KOOLPUNT PROPERTY CO., LTD.	333 Moo 13, Ban Wan, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-431888	053-432240	ขายอสังหาริมทรัพย์	58.11	53				คุณเกศรินทร์ เหมวกูล	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	8/23/2550	
เชียงใหม่	0298	เงิน	บริษัท คลาสสิคโมเดล จำกัด                  	118/5 หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CLASSIC MODEL CO., LTD.	118/5 Moo 12, Padad, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				70								
เชียงใหม่	0299	เงิน	บริษัท เคเอ็มซี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (กฤษฏาดอย)      	90 หมู่ 4 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	KMC HOTEL & RESORT CO., LTD.	90 Moo 4, Hang Dong-Samoeng Road, Ban Phong, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				58.95								
เชียงใหม่	0300	เงิน	บริษัท จี ซี คอลเลคชั่น จำกัด	154 หมู่ 7 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	G.C. COLLECTION CO., LTD.	154 Moo 7, Nongkaew, Hang Dong, Chiang Mai 50230. Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-433789	053-434713	โรงงานผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	67.36	50				คุณ	กรรมการผู้จัดการ	8/27/2550	
เชียงใหม่	0301	เงิน	บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	410/18 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHI CHANG COMPUTER (THAILAND) CO., LTD.	410/18 Chang Klan Road, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-280150	053-204479	คอมพิวเตอร์	68.71	60				คุณสมศักดิ์ ลู่ควร	ผู้จัดการทั่วไป	9/21/2550	
เชียงใหม่	0302	เงิน	บริษัท ชีนเรย์เอ็มบรอยเดอร์ จำกัด             	69/1 หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180	SHEEN RAY EMBROIDERY CO., LTD.	69/1 Moo7, Khelek, Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				59.85								
เชียงใหม่	0303	เงิน	บริษัท เชียงใหม่ตะวันแดงสาดแสงเดือน จำกัด	73 ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHIANGMAI TAWANDANG SARDSANGDUEN CO., LTD.	73 Chonprathan Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-400801-3	053-400804	ร้านอาหาร	60.79	85				คุณดวงฤทัย	การเงิน/บุคคล	9/14/2550	
เชียงใหม่	0304	เงิน	บริษัท เชียงใหม่ทเวนตี้ จำกัด	74 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	CHIANGMAI TWENTY CO., LTD.	74 Chotana Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-222883		ร้านคาราโอเกะ	58.12	129				คุณเกรียงไกร พรมพิทักษ์	ผู้จัดการ	9/13/2550	
เชียงใหม่	0305	เงิน	บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรซ จำกัด	33/1 หมู่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	CHIANGMAI BEVERAGE CO., LTD.	33/1 Moo 5, Yang Neang, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-420639-41	053-963090	ผลิตโซดา-น้ำดื่ม	69.49	175				คุณยุพเรส พึ่งแสง	ผู้จัดการบุคคล-ธุรการ	8/25/2550	
เชียงใหม่	0306	เงิน	บริษัท เชียงใหม่พิมุกต์ จำกัด	333 หมู่ 3 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210	CHIANGMAI PIMUK COMPANY LIMITED	333 Moo 3, Sanphranet, San Sai, Chiang Mai 50210, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-350333	053-851150	บ้านจัดสรร	71.29	60				คุณมธุรดา พิศจะโปะ		9/19/2550	
เชียงใหม่	0307	เงิน	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด              	57/1 หมู่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	CHIANGMAI FRESH MILK CO., LTD.	57/1 Moo 6, Thawangtan, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				47.73								
เชียงใหม่	0308	เงิน	บริษัท เชียงใหม่รวมแพคส์พลาสติก	234 หมู่ 2 ตำบลสารภี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50140	CHIANGMAI RUAMPACKS PLASTIC CO., LTD.	234 Moo 2, Saraphi, Muang, Chiang Mai 50140, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-421091	053-421099	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	57.16	70				คุณวงศ์วิทย์ กว้างสุขสถิตย์	ผู้จัดการ	8/27/2550	
เชียงใหม่	0309	เงิน	บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด	249 ถนนมหิดล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHIANGMAI RIMDOI CO., LTD.	249 Mahidol Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-277049		สัมปทานจัดเก็บภายในเขตเทศบาลเชียงใหม่	69.69	140				คุณธัญญวดี 	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	9/12/2550	
เชียงใหม่	0310	เงิน	บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จำกัด	90 หมู่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	CHIANGMAI VITTAYA PHANICH (1997) CO., LTD.	90 Moo 5, Chaisatan, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-850638	053-850637	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	64.33	64					หัวหน้าฝ่ายบัญชี	8/20/2550	
เชียงใหม่	0311	เงิน	บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัด              	99/9 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	CHIANGMAI SUDALUCK CO., LTD.	99/9 Moo 1, Chiang Mai-San Kamphaeng Road, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				63.82								
เชียงใหม่	0312	เงิน	บริษัท ซันสวีท จำกัด                    	9 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120	SUNSWEET CO., LTD.	9 Moo 1, Thungsatoke, San Pa Tong, Chiang Mai 50120, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				70.57								
เชียงใหม่	0313	เงิน	บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด	149/9 หมู่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	C.P. RETAILING AND MARKETING CO., LTD.	149/9 Moo 4, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-960999	053-387126		66.22	128				คุณเดือนงาม เป็งกันทา	พนักงานบุคคลธุรการ	8/31/2550	
เชียงใหม่	0314	เงิน	บริษัท ซี.เอ็ม. แอพพาเรล จำกัด (ชาญมิชเชล)          	98/1 ถนนระแกง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	C.M. APPAREL CO., LTD.	98/1 Ragang Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre				61.5								
เชียงใหม่	0315	เงิน	บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	225 หมู่ 6 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210	CERAMIC OUTLET CO., LTD.	225 Moo 6, Sanphranet, San Sai, Chiang Mai 50210, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-211909	053-216731	จำหน่ายกระเบื้องสุขภัณฑ์	57.84	58				คุณเพ็ชรรัตน์ เศธานันท์	ฝ่ายบุคคล	9/13/2550	
เชียงใหม่	0316	เงิน	บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด	20 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	ZIRIENG CO., LTD.	20 Ratchawithi Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-223600	053-223600	ค้าปลีก-ส่งเครื่องเขียน วัสดุ ครุภัณพ์	73.83	50				คุณ	ฝ่ายบุคคล	9/13/2550	
เชียงใหม่	0317	เงิน	บริษัท ไซแอมโทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	250 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	SIAM TOBACCO EXPORT CORPORATION LIMITED	250 Moo 3, Chiang Mai-Lamphun Road, Yang Neang, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-963021-2	053-963101	แปรรูปใบยาสูบส่งออก	57.62	654				คุณวรพล วงศ์วรรณ	กรรมการบริหาร	9/12/2550	
เชียงใหม่	0318	เงิน	บริษัท ดีสยาม จำกัด	80 หมู่ 8 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	DE SIAM CO., LTD.	80 Moo 8, Nong Kaew, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-441254	053-441254	ไม้เก่า	74.56	58				คุณอนุศักดิ์ 	ผู้จัดการ	9/1/2550	
เชียงใหม่	0319	เงิน	บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาเชียงใหม่	39/2 หมู่ 12 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 	DE BELL CO., LTD.	39/2 Moo 12, Thawangtan, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-124224-7	053-124232	จำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดง	60.62	92				คุณคมกริช ปริรัตย์	ผู้จัดการศูนย์บริหารการขายเชียงใหม่	8/23/2550	
เชียงใหม่	0320	เงิน	บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด                 	62 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	TOYOTA LANNA CO., LTD.	62 Chotana Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	Liap Klong Chonprathan			58.26								
เชียงใหม่	0321	เงิน	บริษัท ทริพเพิล-ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	239/4 หมู่ 12 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	TRIPLE-C MANAGEMENT CO., LTD.	239/4 Moo 12, Liap Klong Chonprathan Road, Nongkwai, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-839265	053-839265	รักษาความปลอดภัย	55.80	300				คุณ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/28/2550	
เชียงใหม่	0322	เงิน	บริษัท ไทยจีแมค จำกัด	541/37 ซอย 2 หมู่บ้านการเคหะ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	THAI G-MAC CO., LTD.	541/37 Soi 2, Karnkeha Villege, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-800575-7	053-800578	บริการทำความสะอาด	56.33	289				คุณสุภาพัช แก้วสุตัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/17/2550	
เชียงใหม่	0323	เงิน	หางดงกอล์ฟคลับ เชียงใหม่	95 หมู่ 9 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	HANG DONG GOLF CLUB CHIANGMAI	95 Moo 9, Namphrae, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-426201		สนามกอล์ฟ	61.03	120				คุณจรรยารักษ์	ธุรการ	8/31/2550	
เชียงใหม่	0324	เงิน	บริษัท นอธเธอน ทัสโก้ จำกัด                	149 หมู่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	NORTHERN TASCO CO., LTD.	149 Moo 4, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-960556			56.32								
เชียงใหม่	0325	เงิน	บริษัท นอร์ทเทอร์น แอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 	137 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	NORTHERN AIR TRANSPORT INTERNATIONAL CO., LTD.	137 Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				52.69								
เชียงใหม่	0326	เงิน	บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด                   	21/6 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120	NITHI FOODS CO., LTD.	21/6 Moo 2, Banklang, San Pa Tong, Chiang Mai 50120, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				56.68								
เชียงใหม่	0327	เงิน	บริษัท นิ่มซีเส็ง รถยก จำกัด	368/2 ตำบลฟ้าฮ่าม เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000	NIM SEE SENG RODYOK CO., LTD.	368/2 Fa haam, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-306619	053-306560	รับจ้าง+ให้เช่าเครื่องจักรหนัก	64.70	80				คุณอุทัย สุวิทย์ศักดานนท์	กรรมการผู้จัดการ	9/12/2550	
เชียงใหม่	0328	เงิน	บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด (แม่โจ้กอล์ฟคลับ)         	112 หมู่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290	B.V. HOLDING CO., LTD.	112 Moo 7, Paphai, San Sai, Chiang Mai 50290, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-354433			59								
เชียงใหม่	0329	เงิน	บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	105/1-3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	BETAGRO NORTHERN AGRO-INDUSTRY CO., LTD.	105/1-3 Wualai Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-203200	053-272191	เกษตรอุตสาหกรรม	59.36	253				คุณนิตยา งามสง่า	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ	8/18/2550	
เชียงใหม่	0330	เงิน	บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ฟาร์มไก่พันธุ์ 1 (บ้านสามหลัง ) 	55 หมู่ 9 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160	BETAGRO NORTHERN AGRO-INDUSTRY CO., LTD.	55 Moo 9, Santisuk, Doi Lo, Chiang Mai 50160, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-367593		ปศุสัตว์	74.00	50				คุณประสงค์ พรมเสน	ผู้จัดการฟาร์ม	3/23/2550	
เชียงใหม่	0331	เงิน	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	22/1 ซอย 2 ถนนป่าพร้าว ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	POM-KLANG CO., LTD.	22/1 Soi 2, Paphrao Road, Padad, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-204953-4	053-204953-4ต่อ212	ค้าส่ง	67.04	67				คุณจาลิมาศ เพชรกัปช์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	9/14/2550	
เชียงใหม่	0332	เงิน	บริษัท ฝ้ายสันกำแพง จำกัด	69/7 หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	FAI SANKAMPEANG CO., LTD.	69/7 Moo 4, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-392812	053-39214	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	67.63	85				คุณยุทธชัย ปริวุฒิพงศ์	กรรมการ	4//9/2550	
เชียงใหม่	0333	เงิน	บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด	263/1 หมู่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290	PIBOON CONCRETE CO., LTD.	263/1 Moo 10, Mae Fag, San Sai, Chiang Mai 50290, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-849435-8	053-849439	ผลิตจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป	52.22	450				คุณเอมมิกา ชมสูง	พนักงานบุคคล	8/29/2550	
เชียงใหม่	0334	เงิน	บริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด                  	292 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	PIBOONSAI CO., LTD.	292 Chiang Mai-Lampang Road, Patun, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre				77.29								
เชียงใหม่	0335	เงิน	บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	292/1 ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	PCC DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO., LTD.	292/1 Patan, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-872738-40	053-872448-9	รับเหมาก่อสร้าง	65.68	80				คุณศจีภรณ์   บุญเปลื้อง	หัวหน้าแผนกบุคคล	8/24/2550	
เชียงใหม่	0336	เงิน	บริษัท เพชรนันทวงศ์ จำกัด	226-228 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	THE PRESSIDENT HOTEL	226-228 Vichayanon Road, Chang Moi, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-251026-31	053-251032	โรงแรม	61.05	87				คุณจิตติมา ชื่นอารมย์	เสมียนฝ่ายบุคคล	9/10/2550	
เชียงใหม่	0337	เงิน	บริษัท เพียวเมาน์เทน จำกัด	99 หมู่ 2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	PURE MOUNTAIN CO., LTD.	99 Moo 2, Pabong, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-438211-3	053-438213	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริโภค	54.54	232				คุณณัฐกานต์ บุญยืน	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	8/22/2550	
เชียงใหม่	0338	เงิน	บริษัท เพื่อนเกษตร จำกัด                   	43 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	KNOWN-YOU SEED (THAILAND) CO., LTD.	43 Ratchaphruek Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				62.33								
เชียงใหม่	0339	เงิน	บริษัท ฟูจิ เชียงใหม่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด	2 อาคารเซ็นทรัลพัฒนา ห้อง 463-5 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	FUJI CHIANGMAI ENTERTAINMENT CO., LTD.	2 Central Pattana Tower Room 463-5, Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailan	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-202684-5	053-202689	สถานประกอบการร้านอาหาร	58.79	67				คุณนลินี เสาวรส	ซุปเปอร์ไวเซอร์	9/12/2550	
เชียงใหม่	0340	เงิน	บริษัท ภัทรท่าแพเชียงใหม่ จำกัด	22 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	AMORA TAPAE CHIANGMAI HOTEL	22 Chaiyaphum Road, Chang Moi, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-251531	053-251465	โรงแรม	65.10	125				คุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	8/30/2550	
เชียงใหม่	0341	เงิน	บริษัท เม็งรายบรรจุภัณฑ์ จำกัด               	55 หมู่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	MENGRAI CONTAINNERS CO., LTD.	55 Moo 7, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				67.76								
เชียงใหม่	0342	เงิน	บริษัท เชียงใหม่ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (สาขาที่ 1)        	2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ ชั้น 4 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHIANG MAI CINEPLEX CO., LTD.	2 Central Airport Plaza Chiang Mai Floor.4, Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				58.84								
เชียงใหม่	0343	เงิน	โรงแรมโฟร์ซีซัน รีสอร์ท เชียงใหม่	502 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180	FOUR SEASONS RESORT CHIANGMAI HOTEL	502 Moo 1, Rimtai, Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-298181	053-298189	โรงแรม	62.26	341				คุณภาคภูมิ ชินเมธีพิทักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	8/27/2550	
เชียงใหม่	0344	เงิน	บริษัท รุ่งอรุณรีสอร์ท จำกัด	108 หมู่ 7 ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130	ROONG AROON RESORT CO., LTD.	108 Moo 7, Sahakorn, Mae On, Chaing Mai 50130, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-939128	053-939138	โรงแรม	65.87	57				คุณสายพิณ กิตติสุนทรโรภาส	บัญชี การเงิน	9/17/2550	
เชียงใหม่	0345	เงิน	บริษัท โรงแรมโชตนา จำกัด 	183 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHOTANA HOTEL CO., LTD.	183 Chang Phuak Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				74.71								
เชียงใหม่	0346	เงิน	บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด              	106/5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	LANNA AGRO INDUSTRY CO., LTD	106/5 Chiang Mai-Lampang Road, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				56.6								
เชียงใหม่	0347	เงิน	บริษัท ลีโอดิลิเวอรี่ เซอร์วิส (1999) จำกัด	39/6 หมู่ 6 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	LEO DELIVERY SERVICES (1999) CO., LTD.	39/6 Moo 6, Hang Dong-Samoeng, Nongkwai, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-431801-2	053-430894	ขนส่ง	54.76	101				คุณหิรัญ เตรียมวิศิษฎ์	ผู้จัดการทั่วไป	8/29/2550	
เชียงใหม่	0348	เงิน	บริษัท วังธาร รีสอร์ท จำกัด	35/1 หมู่ 8 ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220	WANGTARN RESORT CO., LTD.	35/1 Moo 8, Luangnuea, Doi Saket, Chiang Mai 50220, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-865655-7	053-865655-7	รีสอร์ท	69.94	57				คุณพิสิษฐ์ โกมลมัศ	ผู้จัดการทั่วไป	9/10/2550	
เชียงใหม่	0349	เงิน	บริษัท สตรีมเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด	9 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	STREAMWORKS (THAILAND) CO., LTD	9 Monfort Road, Tha Sala, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-308578	053-308150	ผลิตเหยื่อตกปลาเทียมเพื่อการส่งออก	61.63	108				คุณบัณฑิต ซามาดง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9/12/2550	
เชียงใหม่	0350	เงิน	บริษัท สยามมันดาเลย์ จำกัด	25/1 หมู่ 2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	SIAMMANDALAY CO., LTD.	25/1 Moo 2, Pabong, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-263350	053-249854	ส่งออกสินค้าหัตถกรรม	57.61	60				คุณเทียมผกา เกิดส่ง	Sr.Human Resoures Officer	8/30/2550	
เชียงใหม่	0351	เงิน	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขากาดสวนแก้ว)       	21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CENTRAL KADSUANKEAW CO., LTD.	21 Huai Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre				43.26								
เชียงใหม่	0352	เงิน	บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด               	62 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	SAHA PANICH CO., LTD.	62 Chotana Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				67.36								
เชียงใหม่	0353	เงิน	บริษัท สักทองรุ่งเรือง จำกัด	2/5 หมู่ 3 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120	GOLDEN TEAK PROGRESS CO., LTD.	2/5 Moo 3, Makhunwan, San Pa Tong, Chiang Mai 50120, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-829187	053-481027	โรงเลื่อยจักร	54.24	53				คุณอำพร ซุ้มใจ	พนักงาน/ฝ่ายบุคคล	9/14/2550	
เชียงใหม่	0354	เงิน	บริษัท สามชายสไตล์ จำกัด	4/3 หมู่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220	SAMCHAI STYLE CO., LTD.	4/3 Moo 4, Choeng Doi, Doi Saket, Chiang Mai 50220, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-291265-7	053-865576	ผลิตจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์	42.51	100				คุณอัมพร ต๋าคำ	ธุรการ	9/1/2550	
เชียงใหม่	0355	เงิน	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด                  	374 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	SUKOOM SERVICE CO., LTD.	374 Chiang Mai-Lampang Road, Fa Haam, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-242963, 245110			56.25								
เชียงใหม่	0356	เงิน	บริษัท หยุ่นศิลาเชียงใหม่ จำกัด	119 หมู่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220	YOONSILA CHIANGMAI CO., LTD.	119 Moo 8, Mae Pong, Doi Saket, Chiang Mai 50220, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-939-453	053-939-454	โรงโม่หิน	64.54	77				คุณสุทธิดา บุญเรืองยา	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/10/2250	
เชียงใหม่	0357	เงิน	บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด	153 หมู่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	ONSMOOTH THAI CO., LTD.	153 Moo 7, Thawangtan, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-325000	053-325012	ผลิตชุดดำน้ำส่งออก	52.37	670							
เชียงใหม่	0358	เงิน	บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด	161-161/1 หมู่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	R.P.M. FARM & FEED CO., LTD.	161-161/1 Moo 11, Nongkwai, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-430581-2	053-431937	จำหน่ายอาหารสัตว์	56.52	253				คุณศิริลักษณ์ นวลดี	หัวหน้าบุคคล	8/18/2550	
เชียงใหม่	0359	เงิน	บริษัท เฮฟวี่ (1991) จำกัด	402 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	HEAVY (1991) CO., LTD.	402 Chiang Mai-Lampang Road, Nong Pakhang, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-248520	053-241494	ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง	59.89	52				คุณ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	9/13/2550	
เชียงใหม่	0360	เงิน	ร้าน กล้วยไม้หยก                      	7/7 หมู่ 9 ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	ORCHID JADE FACTORY	7/7 Moo 9, Srivichai Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-295026			62.55								
เชียงใหม่	0361	เงิน	ร้าน ดัง ดัง หมูกะทะบุฟเฟต์                 	62 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	DUNG DUNG BUFFET 	62 Chiang Mai-Lampang Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				74.29								
เชียงใหม่	0362	เงิน	ร้าน ปิ่นแก้วนวดแผนโบราณไทย                  	177 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	PINKAEW THAI TRADITIONAL MASSAGE	177 Chang Phuak Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-410245,7			67.75								
เชียงใหม่	0363	เงิน	ร้าน สุคนธากุ้งกะทะ                     	46/1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	SUKONTHAN BUFFET	46/1 Huai Kaew Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-357800-1			60.38								
เชียงใหม่	0364	เงิน	โรงงาน ศรีสวาทไอศกรีม                    	11 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	SRISAWAD ICE-CREAM	11 Wang Sing Kham Road, Patan, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				81.53								
เชียงใหม่	0365	เงิน	โรงน้ำแข็ง วังสิงห์คำอุตสาหกรรม	161 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	WANGSINGKUM ICE	161 Rattanakosin Road, Chang Moi, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-872697-8	053-872340	ผลิต จำหน่าย 	63.54	65				คุณศิวาพร ประรินทร์ทะวงค์	การเงิน	9/1/2550	
เชียงใหม่	0366	เงิน	โรงพยาบาล ลานนา	1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	LANNA HOSPITAL	1 Sukkasem Road, Patan, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-999725	053-999798	สถานพยาบาล	76.14	499				คุณศุภลักษณ์ แก้ววรรณรัตน์	หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคคล		
เชียงใหม่	0367	เงิน	โรงแรม เซ็นทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่             	132 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CENTRAL DUANGTAWAN HOTEL CHIANGMAI 	132 Loikhro Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				53.41								
เชียงใหม่	0368	เงิน	โรงแรม บอสโซเทล                       	10/4 ถนนรถไฟ ตำบลวัดเกตุุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	BOSSOTEL HOTEL	10/4 Rotfai Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	053-249045-8			55.55								
เชียงใหม่	0369	เงิน	โรงแรม ยูเรเซีย เชียงใหม่                       	1 ถนนลิขสิทธราษฎร์วิถี ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	EURASIA CHIANGMAI HOTEL	1 Likkasitrajwithi Road, Nong Pakhang, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	Nong Pakhang			52.2								
เชียงใหม่	0370	เงิน	โรงแรม ราชมรรคา                       	6 ถนนราชมรรคา ซอย 9 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	SRI WATSA CO., LTD.	6 Rachamankha Soi 9, Phrasingh, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				67.58								
เชียงใหม่	0371	เงิน	โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง	153 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	THE IMPERIAL MAEPING HOTEL	153 Sridonchai Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-283900ต่อ71526	053-270181	โรงแรม	67.08	377				คุณชานนท์ สรรพตรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/5/2550	
เชียงใหม่	0372	เงิน	ศูนย์ การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เชียงใหม่	185/1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180	700TH ANNIVERSARY CHIANGMAI SPORT COMPLEX	185/1 Donkeaw, Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-112301 ถึง 3	053-112219	รัฐวิสาหกิจ	68.83	125				คุณธนสุทธิ์ พลายโถ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนข้อมูล	9/11/2550	
เชียงใหม่	0373	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พอทเทอรี่	212 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	CHIANGMAI POTTERY LTD., PART.	212 Namphrae, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-442133	053-441723	เครื่องปั้นดินเผา	42.38	54					ผู้จัดการทั่วไป	8/31/2550	
เชียงใหม่	0374	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุกี้โคคา	32/7 หมู่ 5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	CHIANGMAI SUKI COCA LTD., PART	32/7 Moo 5, Huai Keaw Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-221706	053-221706	ร้านอาหาร	63.76	50				คุณณัฐวุฒิ 	ผู้จัดการ	9/22/2550	
เชียงใหม่	0375	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ้มสบาย	108 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	SUBSABAI LTD., PART. 	108 Sirimangkalajan Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-899950	053-894950	ร้านอาหาร	72.80	70				คุณ	ผู้จัดการ	9/18/2550	
เชียงใหม่	0376	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวัติวิศวกรรมโยธา (1995)	121/1 หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	PRAWAT ENGINEERING (1995) LTD., PART. 	121/1 Moo 7, Namphrae, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-427333/939131		รับเหมาก่อสร้าง	61.75	115					ผู้จัดการ	8/30/2550	
เชียงใหม่	0377	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิงค์พยอม                 	4 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	PING PAYOM LTD., PART.	4 Sanambin Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				57.24								
เชียงใหม่	0378	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม 9 ไก่สด	164 หมู่ 1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120	FARM 9 LTD., PART. 	164 Moo 1, Makhamluang, San Pa Tong, Chiang Mai 50120, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-824838	053-824676	โรงฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก	47.17	50				คุณสุกัญญา ศิริแก้ว	ผู้จัดการฟาร์ม	8/30/2550	
เชียงใหม่	0379	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่พิสิฐพาณิชย์	299 หมู่ 14 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160	POOPISITPANICH LTD., PART. 	299 Moo 14, Kuang Pao, Chom Thong, Chiang Mai 50160, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-341088	053-341876	ค้าวัสดุก่อสร้าง	66.58	69					ผู้จัดการ	8/17/2550	
เชียงใหม่	0380	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลลิกาแกะสลัก	199-200 หมู่ 3 บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	MALLIKA FURNITURE LTD., PART.	199-200 Moo 3, Ban Bo Sang, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-338981	053-338080	ผลิตภัณฑ์แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์	68.85	85				คุณมัลลิกา ชนามอย	เจ้าของกิจการ	8/30/2550	
เชียงใหม่	0381	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงสง่า (สาขาเชียงใหม่)	78/2 หมู่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	YONG SANGA LTD., PART. (BRANCH CHIANGMAI )	78/2 Moo 2, Saimoon, San Kamphaeng,Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-331269	053-332754	เย็บเสื้อผ้าส่งต่างประเทศ	53.18	270				คุณวนัฐ เวชานนท์	ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล	9/11/2550	
เชียงใหม่	0382	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์วัฒนธรรม เชียงใหม่          	185/3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	OLD CHIANGMAI CULTURAL LTD., PART	185/3 Wualai Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				65.26								
เชียงใหม่	0383	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมยูรานา บูติค	7/1 ซอย 7 ถนนมูลเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	EURANA BOOTIQUE HOTEL LTD., PART.	7/1 Soi 7, Moon Muang Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-219402-3	053-219404	โรงแรม	82.00	50				คุณณัฎฐนิชา อดเหนียว	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	9/12/2550	
เชียงใหม่	0384	เงิน	จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท	99 หมู่ 7 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180	JIRUNG HEALTH VILLAGE 	99 Moo 7, Rimtai, Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				50								
เชียงใหม่	0385	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายลมจอยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์	287/18 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	SAILOMJOY LTD., PART.	287/18 Chang Klan Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-204551	053-204551	ร้านอาหาร	64.50	56				คุณ	ผู้จัดการ	8/31/2550	
เชียงใหม่	0386	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐ	207 หมู่ 14 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160	SAEREEPHOOPHISIT LTD., PART.	207 Moo 14, Kuang Pao, Chom Thong, Chiang Mai 50160, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-341369	053-826248	ค้าขายวัสดุก่อสร้าง	66.19	55				คุณวิจิตรา ภู่พิสิฐ	เจ้าของกิจการ	8/17/2550	
เชียงใหม่	0387	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุ ศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ 	114 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	ISUZU SALAFASTER CHIANGMAI LTD., PART.	114 Kaewnavarat Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-244757,242007	053-243504	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ	61.53	61				คุณอภิรมย์ วงค์คม	เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์		
เชียงใหม่	0388	เงิน	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซิ้นเชียงหลี (สาขา)	37-43 ถนนเจริญเมืองเชียงใหม่ ตำบลวัดเกตุุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	SIN CHIANG LEE R.O.P. (BRANCH) LTD., PART.	37-43 Chareon Muang Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-303080	053-245679	จำหน่ายธุรกิจ-อุปกรณ์ ก่อสร้าง	64.17	78					บุคคล	8/29/2550	
เชียงใหม่	0389	ทอง	บริษัท สันติภาพเทรดดิ้ง จำกัด               	35 หมู่ 9 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	SANTIPHAB TRADING CO., LTD.	35 Moo 9, Nongkwai, Hang Dong Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				75.7								
เชียงใหม่	0390	ทอง	บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่ เซลส์ จำกัด           	302 หมู่ 2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	ISUZU CHIANGMAI SALES CO., LTD.	302 Moo 2, Nongphueng, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				65.92								
เชียงใหม่	0391	ทอง	บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัด                    	21/3 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50140	IEMKASIKIT CO., LTD.	21/3 Moo2 , Banklang, San Pa Tong, Chiang Mai 50140, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				66.79								
เชียงใหม่	0392	ทอง	บริษัท เจ.พี.เทรลเลอร์ จำกัด	137 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 51000	J.P. TRAILER CO., LTD.	137 Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-272616	053-272616	ขนส่งสินค้า	60.65	53				คุณวาสนา ไชยเฉลิมกุล	รองกรรมการผู้จัดการ	6/11/2550	
เชียงใหม่	0393	ทอง	บริษัท เชียงใหม่เดอะริเวอร์ทรี 2002 จำกัด           	16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHIANGMAI THE RIVERTREE 2002 CO., LTD.	16 Charoenraj Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				75.38								
เชียงใหม่	0394	เงิน	บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด                	164 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHIANGMAI DAILY CO., LTD.	164 Rajchiangsan Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				58.13								
เชียงใหม่	0395	ทอง	บริษัท บ้านไทยการ์เม้นท์ จำกัด               	69/1 หมู่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	BANTHAI GARMENT CO., LTD.	69/1 Moo 5, Saimoon, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				69.81								
เชียงใหม่	0396	ทอง	บริษัท พรอพเพอร์ตี้แคร์เซอร์วิสเซสจำกัด (ประเทศไทย)     	29/22 หมู่ 2 ถนนเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	P C S (THAILAND) CO., LTD.	29/22 Moo 2, Jedyod Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				78.54								
เชียงใหม่	0397	ทอง	บริษัท ยูไนเต็ดอาร์ต จำกัด                 	193 หมู่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	UNITED ARTS CO., LTD.	193 Moo 4, Sanphukwan, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				78.67								
เชียงใหม่	0398	ทอง	โรงแรม สวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา 	158 หมู่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	SUAN BUA RESORT & SPA HOTEL	158 Moo 3, Ban Phong, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				77.68								
เชียงใหม่	0399	ทอง	บริษัท สหพัฒนพิบูล (มหาชน) จำกัด               	100 ถนนเกาะกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	SAHAPATHANAPIBUL PUBLIC CO., LTD.	100 Koklang Road, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				82.13								
เชียงใหม่	0400	ทอง	บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิคส์ จำกัด         	310 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	AMORN ELECTRONIC CENTER SPARE PART CO., LTD.	310 Maneenopparat Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				77.54								
เชียงใหม่	0401	ทอง	บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด              	12/3 ซอย 6 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	ART&TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.	12/3 Soi 6, Samlan Road, Prasingha, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				71.96								
เชียงใหม่	0402	ทอง	บริษัท เอ็ม แคท ไบโอ จำกัด                 	349 หมู่ 9 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120	M KAT BIO CO., LTD.	349 Moo 9, Liap Klong Chonprathan Road, San Klang, San Pa Tong, Chiang Mai 50120, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 				71.28								
เชียงใหม่	0403	ทอง	บริษัท เชียงใหม่ภูคำ จำกัด                    	2 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHIANGMAI PHUCOME CO., LTD.	2 Kan Klong Chonprathan Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				62.74								
เชียงใหม่	0404	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นอเทอร์เซลแอนด์เซอร์วิส     	455/43 หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290	CHIANGMAI NOTRE SALE AND SERVICE LTD., PART.	455/43 Moo 6, San Sai Noi, San Sai, Chiang Mai 50290, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA				55.81								
เชียงใหม่	0405	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพิธ                  	15 ถนนเทพสถิตย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	PHONPHIPHIT LTD., PART	15 Thepsatid Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				60.83								
เชียงใหม่	0406	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมสุขภัณฑ์                	56 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210	HOMESUKKAPAN LTD., PART.	56 Moo 2, Sanpranet, San Sai, Chiang Mai 50210, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA				61.71								
เชียงใหม่	0407	ทอง	องค์การ สวนพฤกษศาสตร์	100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180	THE BOTANIC GARDEN ORGANIZATION	100 Moo 9, Maeram, Maerim, Chiang Mai 50180, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-841107	053-841149	ส่งเสริมวิชาการด้านพืช	75.77	400				คุณธาทิพย์ เอกทัตร์	นิติกร	9/5/2550	
เชียงใหม่	0408	แพลทินัม	เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาห้วยแก้ว	21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CENTRAL FOOD RETAIL CO., LTD. (BRANCH HUAY KEAW)	21 Huai Keaw Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				90.05								
เชียงใหม่	0409	แพลทินัม	บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด	86-87 หมู่ 6 ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360	GREEN DIAMOND CO., LTD.	86-87 Moo 6, Thungpee, Mae Wang, Chiang Mai 50360, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-363602-3	053-363602-3	ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ	75.41	82				คุณรามาวิน ตันสุวรรณโรจน์	กรรมการผู้จัดการ	8/22/2550	
เชียงใหม่	0410	แพลทินัม	บริษัท เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด           	361/2 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	GREAT GUARDIAN NORTHERN CO., LTD.	361/2 Mahidol Road, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				73.25								
เชียงใหม่	0411	แพลทินัม	บริษัท ครีเอทีพ มังกี้ จำกัด	7 ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CREATIVE MONKEY CO., LTD.	7 Soi 9, Nimmanhaemin Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-226997	053-223443	ร้านอาหาร	72.78	91				คุณปาจรีย์		9/15/2550	
เชียงใหม่	0412	แพลทินัม	บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด	119-123 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHAROEN MOTOR CHIANGMAI CO., LTD.	119-123 Phrapokklao Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-213669	053-225859	ตัวแทนจำหน่ายยามาฮ่า	74.25	120				คุณสมปรารถนา ยอดชมภู	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	8/22/2550	
เชียงใหม่	0413	แพลทินัม	บริษัท เจอราร์ด คอลเลคชั่น จำกัด	126 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210	GERARD COLLECTION CO., LTD.	126 Moo 3, Nongjom, San Sai, Chiang Mai 50210, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-845347-50	053-845351	ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้ไผ่	80.87	106				คุณธัญลักษณ์ สิงหะลา	เจ้าหน้าที่บุคคล	8/31/2550	
เชียงใหม่	0414	แพลทินัม	บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด	286 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHOICE MINISTORE CO., LTD.	286 Chang Klan Road, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-271331#113	053-271331#116	ค้าปลีก-ค้าส่ง	62.00	1229				คุณอมรา ยะมิตรแก้ว	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติบัติการ	8/30/2550	
เชียงใหม่	0415	แพลทินัม	บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด             	107/2 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	CHAIPATTA TRANSPORTATION CHIANGMAI CO.LTD.	107/2 Moo 4, Chiang Mai-Doi Saket Road, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				62.48								
เชียงใหม่	0416	แพลทินัม	บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด	123 หมู่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	CHIANGMAI T. KAEHAPHANT (2002) CO., LTD.	123 Moo 11, Nongkwai, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-441475-6	053-441485	ค้าวัสดุก่อสร้าง	62.04	122					ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	8/31/2550	
เชียงใหม่	0417	แพลทินัม	บริษัท เชียงใหม่ทัศนาภรณ์ จำกัด               	123 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	CHIANGMAI TUSNAPORN CO., LTD.	123 Moo 3, Chiang Mai-San Kam Phaeng Road, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				85.57								
เชียงใหม่	0418	แพลทินัม	บริษัท เชียงใหม่พลาซ่า จำกัด	92 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHIANGMAI PLAZA CO., LTD.	92 Sridonchai Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-903161	053-279457	โรงแรม	65.24	282				คุณดวงใจ สิวะนันทกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	8/17/2550	
เชียงใหม่	0419	แพลทินัม	บริษัท เชียงใหม่ฟลาย จำกัด	250 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHIANGMAI FLY CO., LTD.	250 Mahidol Road, Pa Dat, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-202008	053-904294	ผลิตเหยื่อตาปลาเทียม	73.67	146				คุณกิ่งกานต์ แก้วฝั้น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/24/2550	
เชียงใหม่	0420	แพลทินัม	บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด	398 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	CHIANGMAI VANUSNUN CO., LTD.	398 Chiang Mai-Lampang Road, Fa Haam, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-243010	053-249518	จำหน่ายผัก-ผลไม้ดอง ผลไม้แปรรูป	69.22	56				คุณ	รองกรรมการผู้จัดการ	8/23/2550	
เชียงใหม่	0421	แพลทินัม	บริษัท ซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 	323 หมู่ 12 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160	SILVERRAIN EXPORT CO., LTD.	323 Moo 12, Kuang Pao, Chom Thong, Chiang Mai 50160, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-826290-1	053-826289	ส่งออก	64.72	352				คุณจรุงพร ตันติพัฒนา	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	8/28/2550	
เชียงใหม่	0422	แพลทินัม	บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด	99/2 หมู่ 5 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 	C.P.D. SHEET BOARD CO., LTD.	99/2 Moo 5, Nong Fak, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-325155	053-325144	บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก	67.06	150				คุณกมลรัตน์ อายทิพย์วัฒนากุล	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล	8/30/2550	
เชียงใหม่	0423	แพลทินัม	บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม่ จำกัด	21 ชั้น 10 กาดสวนแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CKA CHIANGMAI CO., LTD.	21 10 Floor. Kadsuankaew, Huai Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-224536-7	053-224536-7ต่อ777	การ์ตูนแอลนิเมชั่น/	68.00	168				คุณณชนันทน์ ทรารักษา	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/6/2550	
เชียงใหม่	0424	แพลทินัม	บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด	2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CR CHIANGMAI (THAILAND) CO., LTD.	2 Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100 Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-203640	053-283129	ห้างสรรพสินค้า	61.67	163				คุณอรทัย ใจฉกรรจ์	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	8/25/2550	
เชียงใหม่	0425	แพลทินัม	บริษัท ซีอาร์พี จิวเวลลี่ (เชียงใหม่) จำกัด               	99-99/3 หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CRP JEWELLERY (CHIANGMAI ) CO., LTD.	99-99/3 Moo 12, Padad, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA				65.94								
เชียงใหม่	0426	แพลทินัม	บริษัท ซีเอ็มดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์ จำกัด	18/1 หมู่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	CMD WOODEN PRODUCTS CO., LTD.	18/1 Moo 11, Nongkwai, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-441462	053-441463	ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	63.85	61				คุณสุภาพร พิงคะสัญ	เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล	8/20/2550	
เชียงใหม่	0427	แพลทินัม	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาแอร์พอร์ต	2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CENTRAL FOOD RETAIL CO., LTD. (AIRPORT PLAZA)	2 Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				90.18								
เชียงใหม่	0428	แพลทินัม	บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด	11/2 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	DENCHAI TRADING CO., LTD.	11/2 Rattanakosin Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-234999	053-412923	จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	71.09	123				คุณประภามาส อภิบาล	เจ้าหน้าที่บุคคล	8/30/2550	
เชียงใหม่	0429	แพลทินัม	บริษัท ท็อปโฮลซัมเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด	49 หมู่ 8 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	TOPWHOLESOME ENTERPRISE CO., LTD.	49 Moo 8, Nongphueng, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-425115-7	053-425118	ผลิตและจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์ประเภทใช้แล้วทิ้ง	78.45	51				คุณอลิศรา เทียมบุญเลิศ	เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์	8/21/2550	
เชียงใหม่	0430	แพลทินัม	บริษัท เท็นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	239/95 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	TEN ENTERTAINMEANT CO., LTD.	239/95 Wang Sing Kham Road, Patan, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-872260-2		คาราโอเกะ	81.32	52				คุณพิมพ์พรรณ เขื่อนแก้ว	ผู้ช่วยผู้จัดการ	9/17/2550	
เชียงใหม่	0431	แพลทินัม	บริษัท ไทย-เอ-ฟลาย จำกัด	172/3 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	THAI-A-FLY CO., LTD.	172/3 Moo 4, Chiang Mai-Lamphun Road, Nongphueng, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-321948	053-321950	ผลิตเหยื่อตกปลาประดิษฐ์	67.63	188				คุณจอห์น ไลออนส์	กรรมการผู้จัดการ	9/20/2550	
เชียงใหม่	0432	แพลทินัม	บริษัท ธนภักดี จำกัด                    	315 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290	TANAPAKDI CO., LTD.	315 Moo 4, Chiang Mai-Phrao Road, Mae Fag, San Sai, Chiang Mai 50290, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA				76.64								
เชียงใหม่	0433	แพลทินัม	บริษัท นากะ แอนด์ ที (1978) จำกัด               	45/1 ซอย 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	NAKA & T (1978) CO., LTD.	45/1 Soi 3 Chiang Mai-Lamphun Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-248664-5			75.6								
เชียงใหม่	0434	แพลทินัม	บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด	368/2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	NIM SEE SENG TRANSPORT 1988 CO., LTD.	368/2 Chiang Mai-Lampang Road, Fa Haam, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-244801ต่อ700	053-306558	โลจิสติก	67.30	1600				คุณอาทิตย์ สุวิทย์ศักดานนท์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำบริษัท	9/12/2550	
เชียงใหม่	0435	แพลทินัม	บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด               	66/8 -11 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	NIM SEE SENG LEASING CO., LTD.	66/8-11 Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				81.9								
เชียงใหม่	0436	แพลทินัม	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	208 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. ( BRANCH CHIANGMAI )	208 Moo 3, Tha Sala, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				75.15								
เชียงใหม่	0437	แพลทินัม	บริษัท บีพี เชียงใหม่ซิตี้โฮเต็ล จำกัด            	154 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	BP CHIANGMAI CITY HOTEL CO., LTD.	154 Rajmankha Road, Phra Singh, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 				82.12								
เชียงใหม่	0438	แพลทินัม	บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัด                  	199 หมู่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180	PRINCESS FOODS CO., LTD.	199 Moo 6, Khelek, Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA				66.88								
เชียงใหม่	0439	แพลทินัม	บริษัท ปิงมานูแฟคเจอริ่งจิวเวลเลอร์ จำกัด	39 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่สันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	PING MANUFACTURING JEWELLERS CO., LTD.	39 Moo 10, Chiang Mai-San Kamphaeng Road, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-331501,332824	053-390544	ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี	75.18	60				คุณบุญเลิศ วริชพัฒน์	ผู้จัดการ		
เชียงใหม่	0440	แพลทินัม	บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัด	224 หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 	PREMPRACHA'S COLLECTION CO., LTD.	224 Moo 3, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-338857	053-3385405	ผู้ผลิตและจำหน่ายเซรามิค	71.87	312				คุณลักขณา เปรมประชา	ตัวแทนผู้บริหาร	9/5/2550	
เชียงใหม่	0441	แพลทินัม	บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด	9 ถนนอนุบาล ซอย 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	PHUNGNOI BAKERY CO., LTD.	9 Anuban Road, Soi 2, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-413087-8	053-215249	เบเกอรี่	63.48	358				คุณ	ผู้จัดการทั่วไป	9/2/2550	
เชียงใหม่	0442	แพลทินัม	บริษัท พันเจ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด	97 หมู่ 5 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	PAN CHO AGRO-PRODUCTS CO., LTD.	97 Moo 5, Nong Fak, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-321531	053-321590	ผลิตไม้กวาดส่งออก	63.66	140				คุณมาลา ปันหนุย	ผู้จัดการ	8/29/2550	
เชียงใหม่	0443	แพลทินัม	บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด	205 หมู่ 9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160	P P S CONCRETE CO., LTD.	205 Moo 9, Kuang Pao, Chom Thong, Chiang Mai 50160, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-826337		คอนกรีตสำเร็จรูป	68.89	180				คุณสุภาวรรณ	ฝ่ายบุคคล	9/14/2550	
เชียงใหม่	0444	แพลทินัม	บริษัท เพชรงาม จำกัด	33/10-11 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100    	DIMOND RIVERSIDE HOTEL 	33/10-11 Charoen Prathet Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-270082		โรงแรม	79.69	60				คุณสุชาติ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/30/2550	
เชียงใหม่	0445	แพลทินัม	บริษัท โฟร์ ที จำกัด 	503 หมู่ 11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160	FOUR T CO., LTD.	503 Moo 11, Doi Lo, Chiang Mai 50160, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-369322	053-369321	ฟาร์มเลี้ยงสุกร	61.86	100				คุณทวีศักดิ์ คำทวี	ผู้จัดการสาขาดอยน้อย	9/15/2550	
เชียงใหม่	0446	แพลทินัม	บริษัท ภัทรบูรณ์ จำกัด	121/3 หมู่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	PATTARABOON CO., LTD	121/3 Moo 2, Khunkhong, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-441185-6	053-441461	ส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ฉำฉา	77.80	51				คุณสุภาพ กันทะใจปัน	ฝ่ายบุคคล	8/21/2550	
เชียงใหม่	0447	แพลทินัม	บริษัท มังกี้เดอะเธิร์ด จำกัด	2/3 ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	MONKEY THE THIRD CO., LTD.	2/3 Klong Chonprathan Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-226997	053-223443	ร้านอาหาร	76.33	65				คุณปาจรีย์		9/15/2550	
เชียงใหม่	0448	แพลทินัม	บริษัท มังกี้นัมเบอร์ทู จำกัด	233 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	MONKEY NUMBER TWO CO., LTD.	233 Huai Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-226997	053-223443	ร้านอาหาร	63.96	68				คุณปาจรีย์		9/15/2550	
เชียงใหม่	0449	แพลทินัม	บริษัท มาโป แอนด์ เท็น จำกัด	168/6 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	MAPO & TEN CO., LTD.	168/6 Chang Klan Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-818777	053-820888	เสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป	77.11	50				คุณวิชชุดา วิทยาศรัย	พนักงานขาย	8/27/2550	
เชียงใหม่	0450	แพลทินัม	บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด	265 ถนนเจริญเมืองเชียงใหม่ ตำบลวัดเกตุุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	THAWEEPHAN WOOD FLOORING CO., LTD.	265 Charoen Muang Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-243074	053-260875	จำหน่ายไม้แปรรูป	74.27	56				คุณรัชดาพร บุญสม	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	8/25/2550	
เชียงใหม่	0451	แพลทินัม	บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด	96/3-4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	YANYORNT NAKORN CHIANGMAI CO., LTD.	96/3-4 Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-215604	053-218628	ขนส่งผู้โดยสาร	64.53	176				คุณ	ฝ่ายบุคคล	9/1/2550	
เชียงใหม่	0452	แพลทินัม	บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด	292 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180	ROYAL FOODS CO., LTD.	292 Moo 1, Chiang Mai-Fang Road, Rimnuea, Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-297240	053-297240	แปรรูปผัก/ผลไม้กระป๋อง	79.52	81				คุณเสาวลักษณ์ อูปคำ	ฝ่ายบุคคล	9/10/2550	
เชียงใหม่	0453	แพลทินัม	บริษัท โรงแรมมณีนาราคร จำกัด                	99 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	MANINARAKORN HOTEL CO., LTD.	99 Sridonchai Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				73.04								
เชียงใหม่	0454	แพลทินัม	บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด	178 หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120	LEO FOODS CO., LTD.	178 Moo 9, Chiang Mai-Hod Road, Banklang, San Pa Tong, Chiang Mai 50120, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-834575	053-834583	แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช่แข็งส่งออก	73.98	619				คุณเทพ เป็งธินา	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	8/22/2550	
เชียงใหม่	0455	แพลทินัม	บริษัท วาสนาคอลเล็คชั่น จำกัด	69 หมู่ 13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	WASANA COLLECTION CO., LTD.	69 Moo 13, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-392161,392447	053-392448	ส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง	77.31	182				คุณศิริกาญจน์ คำเสียงใส	เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล	8/28/2550	
เชียงใหม่	0456	แพลทินัม	บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด	39 หมู่ 2 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	V & P FRESHFOODS CO., LTD.	39 Moo 2, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-422611	053-422612	โรงงานชำแหละสุกร	81.44	161				คุณนงลักษณ์ ย่างสุข	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	9/6/2550	
เชียงใหม่	0457	แพลทินัม	บริษัท วี.พี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด	29 หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210	V.P.F. GROUP COMPANY LIMITED	29 Moo 6, San Sai Noi, San Sai, Chiang Mai 50210, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-380089	053-380089ต่อ102	ฟาร์มสุกร	82.05	198				คุณนงลักษณ์ ย่างสุข	ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์	9/6/2550	
เชียงใหม่	0458	แพลทินัม	บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด               	111/2 หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	UMBRELLA MARKING CENTER (1978) CO., LTD.	111/2 Moo 3, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				71.97								
เชียงใหม่	0459	แพลทินัม	บริษัท สโตนสเคปส์ จำกัด	99 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	STONESCAPES CO., LTD.	99 Moo 1, Liap Klong Chonprathan Road, Namphare, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-431022-3	053-441656	ผลิตและส่งออกสินค้าตกแต่งบ้าน	74.47	58				คุณเจิมขวัญ ธนะราช	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/16/2550	
เชียงใหม่	0460	แพลทินัม	บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด	151 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	SIAM NISSAN CHIANGMAI CO., LTD	151 Moo 3, Tha Sala, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-850136	053-850353	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อะไหล่และบริการ	78.33	81				คุณจุฑาวัญ เปรมวุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายบริการ	9/11/2550	
เชียงใหม่	0461	แพลทินัม	บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัด                 	95/3 หมู่ 4 ถนนราชวิถี ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	SIAMPHOMPRATHAN CO., LTD.	95/3 Moo 4 Ratchawithi Road, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 				83.95								
เชียงใหม่	0462	แพลทินัม	บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด	38 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	SIAMCELADON POTTERY CO., LTD.	38 Moo 10, Chiang Mai-San Kamphaeng Road, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-331526	053-331958	เครื่องปั้นดินเผา	70.97	77				คุณปิ่นทิพย์ มานิตยกุล	ฝ่ายบุคคล	8/20/2550	
เชียงใหม่	0463	แพลทินัม	บริษัท สุวนะ จำกัด           	16/16 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	SUVANA CO., LTD.	16/16 Hauy Kaew Road, Chang Phuak, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				64.48								
เชียงใหม่	0464	แพลทินัม	บริษัท อิฐภราดร จำกัด	260/1 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	PARADORNBRICKS CO., LTD.	260/1 Moo 7, Chiang Mai-Hang Dong Road, Nongkwai, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-431771-2	053-431770	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องอิฐและดินเผา ,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	70.57	52				คุณปาริชาติ เพียรสว่าง	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	8/29/2550	
เชียงใหม่	0465	แพลทินัม	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด                 	213 หมู่ 5 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210	HEXA CERAM CO., LTD.	213 Moo 5, Sanpranet, San Sai Chiang Mai 50210, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA				68.87								
เชียงใหม่	0466	แพลทินัม	ร้าน ชุมแพเนื้อกะทะเชียงใหม่ 	1 ถนนอัษฎาธร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHUM PHAE NUAE KATA CHIANGMAI 	1 Audsadathorn Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	086-9113300		ร้านอาหาร	82.60	54				คุณชลิดา ส่งสถิรภัทธ์	เจ้าของธุรกิจ	9/13/2550	
เชียงใหม่	0467	แพลทินัม	โรงงาน นายสวัสดิ์ เจริญสุข	188 หมู่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220	NAI-SWAD CHAROENSUK FACTORY	188 Moo 4, Choeng Doi, Doi Saket, Chiang Mai 50220, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-495541-2	053-495544	เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนไม้	85.38	118				คุณเกษมศักดิ์ ลัทธิบุญมี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	9/11/2550	
เชียงใหม่	0468	แพลทินัม	โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่	73 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	KOWITTAMRONG CHIANGMAI SCHOOL	73 Chang Phuak Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-221793	053-404222	สถานศึกษา	90.00	123					ครูใหญ่	9/7/2550	
เชียงใหม่	0469	แพลทินัม	โรงเรียนจิตราวิทยา	1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	JITTRA WITTAYA SCHOOL	1 Rajchautid Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	081-5956025	053-302649	โรงเรียนเอกชน	89.79	94				คุณจิตรากร ทัศเกตุ	ครูใหญ่	9/10/2550	
เชียงใหม่	0470	แพลทินัม	โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา	27 ถนนเจริญประเทศ ซอย 10 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	CHAIROJN WITTAYA SCHOOL	27 Charoen Prathet Road, Soi 10, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-275803	053-818282	โรงเรียน	90.00	52				คุณกาญจนา คูหะสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	9/10/2550	
เชียงใหม่	0471	แพลทินัม	โรงเรียนดาราวิทยาลัย	196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	DARA ACADEMY	196 Kaew Nawarat Road, Watgate, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-241039	053-249152	สถาบันการศึกษา	87.21	445				ดร.รัศมี แดงสุวรรณ	ผู้อำนวยการโรงรียน	10/17/2550	
เชียงใหม่	0472	แพลทินัม	โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย	128 หมู่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	 ASIA TECHNOLOGY SCHOOL	128 Moo 5, Nong Hoi, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-801889-92	053-279245ต่อ119	โรงเรียนอาชีวเอกชน	85.15	127				คุณฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์	ผู้ช่วยอาจารย์ใหญฝ่ายกิจการนักศึกษา	9/10/2550	
เชียงใหม่	0473	แพลทินัม	โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่	225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	SACRED HEART COLLEGE	225 Charoen Prathet Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-276087	053-274146	โรงเรียน	81.97	247				คุณ	หัวหน้าแผนกบริการสัมพันธ์ชุมชน	9/10/2550	
เชียงใหม่	0474	แพลทินัม	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	269 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 51000	MONTFORT COLLEGE PRIMARY SECTION	269 Charoen Prathet Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-252565	053-274640	โรงเรียน	75.94	94				คุณสิทธิพงค์ สุขเกษม	ครูใหญ่	9/10/2550	
เชียงใหม่	0475	แพลทินัม	โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย	166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	REGINA COELI COLLEGE	166 Charoen Prathet Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-282395	053-281838	โรงเรียนเอกชน	75.63	211				คุณอัจฉรีย์ แสงรัตน์วัชรา	หัวหน้างานบุคคล	9/17/2550	
เชียงใหม่	0476	แพลทินัม	โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่	71 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	SRITHANA COMMERCIAL TECHNOLOGY COLLEGE CHIANGMAI 	71 Huai Keaw Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-221815	053-894274	โรงเรียน	84.61	116				คุณพรนิภา จันทร์น้อย	อาจารย์ใหญ่	9/10/2550	
เชียงใหม่	0477	แพลทินัม	โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์	10 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	SIRIMANGKALANUSORN SCHOOL	10 Hatsadhisawee Road, Sri Phum, Muang. Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-221244	053-404036	โรงเรียน	83.95	80				คุณเรณู ชุ่มวารี	ครูใหญ่	9/17/2550	
เชียงใหม่	0478	แพลทินัม	โรงแรม สตาร์ เชียงใหม่	36 ถนนลอยเคราะห์ ซอย 4 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	STAR HOTEL CHIANGMAI	36 Loi Kroh Road, Soi 4, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand 	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend				72.76								
เชียงใหม่	0479	แพลทินัม	โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000	211 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHIANGMAI HILL 2000 HOTEL	211 Huai Keaw Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-400601-5	053-400610		75.91	170				คุณสุนทรี ธัยวงค์แก้ว	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล	9/5/2550	
เชียงใหม่	0480	แพลทินัม	โรงแรมไนท์บาซาอินน์  	9 ถนนเจริญประเทศ ซอย 6 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	NIGHT BAZAAR INN 	9 Charoen Prathet Road, Soi 6, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				63.5								
เชียงใหม่	0481	แพลทินัม	โรงแรมรอยัลล้านนา	119 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	ROYAL LANNA HOTEL	119 Loi Kroh Road, Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre				75.04								
เชียงใหม่	0482	แพลทินัม	โรงแรมสุริวงศ์                       	110 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	SURIWONGSE HOTEL	110 Chang Klan Road, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 				66.38								
เชียงใหม่	0483	แพลทินัม	ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา               	121/3 หมู่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	LANNA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTRE	121/3 Moo 3, Maephooca, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre				86.18								
เชียงใหม่	0484	แพลทินัม	สหกรณ์การเกษตร สันป่าตอง จำกัด	238 หมู่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120	SANPATONG AGRICULTURAL CO-OPERATIVES LTD.	238 Moo 10, Yuwaa, San Pa Tong, Chiang Mai 50120, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-311296-7	053-311309	สหกรณ์การเกษตร	75.08	80				คุณสุจิตรา มะโน	หัวหน้าแผนกทั่วไป	9/14/2550	
เชียงใหม่	0485	แพลทินัม	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	97 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	CHIANGMAI DAIRY COOPERATIVE LTD.	97 Moo 1, Chiang Mai-Lampang Road, Chaisatan, Saraphi, Chiang Mai 50140, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-423052	053-963200	สหกรณ์การเกษตร	78.17	50				คุณดวงดาว	ธุรการ/บุคคล	9/17/2550	
เชียงใหม่	0486	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคล ชินวัตรไหมไทย	145/1-2 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130	SHINAWATRA THAISILK 	145/1-2, Chiang Mai-San Kamphaeng Road, Tonpao, San Kamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-338053-5	053-338475	ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมทั้งในและต่างประเทศ	80.05	81				คุณสินีนาฎ พันกา	เจ้าหน้าที่บุคคล	8/23/2550	
เชียงใหม่	0487	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กรีนดีไซน์	209 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	CHIANGMAI GREEN DESIGN LTD., PART.	209 Moo 5, Chiang Mai-Hod Road, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-426345,427047	053-426344	ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก (ไม้เนื้ออ่อน)	67.10	68				คุณ	หุ้นส่วนผู้จัดการ	8/27/2550	
เชียงใหม่	0488	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ระกา (1999)	40 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	CHIANGMAI RAKA (1999) LTD., PART.	40 Nimmanhaemin Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand 	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-400677	053-400677	ร้านอาหาร	84.93	80				คุณศิระ 	ผู้จัดการ	9/13/2550	
เชียงใหม่	0489	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุขสวัสดิ์	11/15 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000	CHIANGMAI SUK SAVAD LTD., PART.	11/15 Moo 5, Fa Haam, Muang, Chiang Mai 50000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-306140	053-260397	โรงค้าไม้แปรรูป	85.69	98				คุณจารุวรรณ ณ ลำปาง	ผู้จัดการ		
เชียงใหม่	0490	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวิสต้าเชียงใหม่	252/19-23 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	THE VISTA CHIANGMAI LTD., PART.	252/19-23 Phrapokklao Road, Sri Phum, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-210663-4	053-214563	โรงแรม,โรงภาพยนตร์	72.23	100				คุณกชพร ดงรักษ์	ผู้จัดการบุคคล	9/10/2550	
เชียงใหม่	0491	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มธนารักษ์	11/10 ถนนสุริยวงค์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	TEMTANARUK LTD., PART.	11/10 Suriwong Road, Haiya, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre				87.66								
เชียงใหม่	0492	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแฮนดิคราฟท์	116-116/1 หมู่ 5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230	THAI INTERNATIONAL HANDICRAFT LTD., PART.	116-116/1 Moo 5, Chiang Mai-Hod Road, Sanpakwan, Hang Dong, Chiang Mai 50230, Thailand	สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ	Integrated Rural Development Associate 	053-441300-1	053-441407	ส่งออก	71.90	154				คุณดาวเรือง คำแสนสุข	ฝ่ายบุคคล	8/27/2550	
เชียงใหม่	0493	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านพลภูมิ 	128/34 หมู่ 9 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 	BAN BHA LABHUME LTD., PART.	128/34 Moo 9, Don Keaw, Mae Rim, Chiang Mai 50180, Thailand	ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่	New Life Friend Centre	053-120336,053-120382	053-120382	บ้านจัดสรร	69.83	85				คุณยุพินทรายคำ	กรรมการผู้จัดการ	9/20/2550	
ตาก	0494	เงิน	บริษัท โตโยต้า เมืองตาก จำกัด	1/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	TOYOTA MUANG TAK CO., LTD.	1/13 Phahon Yothin Road, Nongluang, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-513314-5	055-513314	จำหน่ายรถยนต์	57.76	61				หนึ่งฤทัย พงษ์วิเชียร	ฝ่ายบุคคล	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0495	ทอง	สวนป่าเมืองตาก-เชียงทอง 	หมู่ 7 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000	MUANGTAK-CHIANGTHONG PLANTATION	Moo 7, Na-Bot, Wang Chao, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	086-448-1714	089-960-7639	ปลูกสร้างสวนป่า	64.56	85				คุณพิสุทธิ์	หัวหน้างานสวนป่าเมืองตาก-เชียงทอง	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0496	ทอง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 	9/65 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	TOT PUBLIC COMPANY LIMITED	9/65 Mahadthaibumrung Road, Nongluang, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-5513534	055-513538	โทรศัพท์	51.93	60				นายเฉลิมพล จงมีสุข	นักปฏิบัติการธุรการ 5	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0497	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์	92/1 หมู่ 2 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000	HAYEAKSUKHAPHAN LIMITED PARTNERSHIP	92/1 Moo 2, Pradang, Wang Chao, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-506000-5	055-506010	สุขภัณฑ์ก่อสร้างครบวงจร	56.33	122				สุดใจ	ผู้จัดการส่วนบริหารและการเงิน	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0498	แพลทินัม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก 	สาขาที่ 54 เลขที่ 3 ถนนจอมพล ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY	54 th Branch, 3 Chompol Road, Rahang, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-511121	055-514666	ไฟฟ้า	62.24	67				ลายเซ็น	ผู้จัดการ	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0499	แพลทินัม	ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก	3/2 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	TAK POST OFFICE	3/2 Mahadthaibumrung Road, Nongluang, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-511-140		ไปรษณีย์	61.71	44				นายพินิจ วงษ์กัณหา	หัวหน้า	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0500	แพลทินัม	โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์	236 ถนนจอมพล ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	THE VIANG TAK RIVERSIDE HOTEL	236 Chompol Road, Rahang, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-512507-8	055-5512168	โรงแรม	79.53	157				นายอนุสรณ์ แสงพุฒ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0501	แพลทินัม	บริษัท ตากแกรนิต จำกัด	80 หมู่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000	TAK GRANITE CO., LTD.	80 Moo 6, Mae Slid, Ban Tak, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-587163-4		หินแกรนิต	79.78	46				นางวิสุณี สอนมัง	ฝ่ายบุคคล	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0502	แพลทินัม	บริษัท ตากเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	181/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำริม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	TAK ENGINEERING CO., LTD.	181/2 Phahon Yothin Road, Namrim, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-511989,055-541586	055-511437	เสาไฟฟ้า คอนกรีตผสมเสร็จ	74.13	60				ลายเซ็น	กรรมการ	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0503	แพลทินัม	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาตาก)	220/1 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	THAINAMTHIP LTD. (TAK BRANCH)	220/1 Moo 2, Nong Buatai, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-558368	055-558967	คลังสินค้า เครื่องดื่มโค้ก	65.52	43				นายนุกูล อินจันดี	หัวหน้าคลังสินค้า	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0504	แพลทินัม	บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด	238/9 หมู่ 6 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	PIPATKORN CO., LTD	238/9 Moo 6, Wangprachub, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	089-4445051	081-7853438	เหมืองแร่เฟลด์สปาร์	62.22	172				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0505	แพลทินัม	บริษัท พี.วี. หินอ่อนและแกรนิต จำกัด	140/1 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120	P.V. MARBLE AND GRANITE CO., LTD	140/1 Moo 12, Phahon Yothin Road, Tak Aok, Ban Tak, Tak 63120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-587246-7	055-587248	แปรรูปหินแกรนิต	75.69	106				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ทั่วไป	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0506	แพลทินัม	บริษัท รุ่งเรืองศิลาทิพย์ ตากแกรนิต จำกัด	86 หมู่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120	RUNGRUANGSILATHIP TAK GRANITE CO., LTD	86 Moo 6, Mae Salid, Ban Tak, Tak 63120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-587353	055-587354	แปรรูปหินแกรนิต	72.48	42				ลายเซ็น	พนักงานบัญชี	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0507	แพลทินัม	บริษัท สตาร์แกรนิต จำกัด	188 หมู่ 8 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120	STAR GRANITE CO., LTD.	188 Moo 8, Tak Aok, Ban Tak, Tak 63120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-591380	055-591379	แปรรูปหินแกรนิต	79.02	56				ลายเซ็น	ผู้จัดการโรงงาน	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0508	แพลทินัม	บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด	9 หมู่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000	SAHA-HENG MINING CO., LTD.	9 Moo 5, Maigang, Muang, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-500-070	055-512473	เหมืองหินประดับ หินแกรนิต	66.42	43				นายเขียน จันทร	ฝ่ายบุคคล	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0509	แพลทินัม	บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	162 หมู่ 3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000	ATTANEE INTERNATIONAL CO., LTD	162 Moo 3, Pradang, Wang Chao, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	055-517087	055-517087	เหมืองแร่เฟลด์สปาร์	74.06	67				นายศุภชัย สุวรรณรัตน์	รักษาการผู้จัดการโรงแต่ง	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
ตาก	0510	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ เนอร์สเซอร์รี่	132/1 หมู่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63000	WILAWAN NURSERY	132/1 Moo 2, Sam Ngao, Sam Ngao, Tak 63000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	081-2912136		รับเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนดอกไม้ ไม้ประดับ	77.50	55				นส.วิลาวัลย์ ปันนา	หุ้นส่วนผู้จัดการ	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	
นครปฐม	0511	เงิน	บริษัท จงฟู่ (กรุงเทพ) จำกัด	๕๐๒/๑ หมู่ ๓ ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	ZHONGFU (BANGKOK) CO., LTD.	502/1 Moo 3, Phraprathon-Banphaeo Road, Don Yai Hom, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-229238	034-229551	ขวดทนความร้อน	64.11	 51 				คุณมาริษา เกลียวกัน	จนท.บุคคล	11 กันยายน 2550	paranee_boy@yahoo.co.th
นครปฐม	0512	เงิน	บริษัท จินตนาแอพพาเรล จำกัด	๗๔ หมู่ ๑๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	JINTANA APPAREL CO., LTD.	74 Moo 11, Phutthamonthon Sai 5 Road, Raikhing, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4200021	02-4207929	ตัดเย็บชุดชั้นในสตรี	57.61	 1,187 				คุณรัตติยา สุขกลัด -  คุณศรีนวล เอกเอี่ยม	หัวหน้าส่วนบุคคลและธุรการ 	18 ตุลาคม 2550	person@jintana.com
นครปฐม	0513	เงิน	บริษัท เจริญวัฒนา ไฟเบอร์ แอนด์ เคมีเคิล จำกัด	๑๒๗/๑ หมู่ ๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	CHAROEN WATTANA FIBRE & CHEMICALS CO., LTD.	127/1 Moo 7, Phet Kasem Road, Klong Mai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-324495-6	034-311761	ผลิตไฟเบอร์กล๊าส	52.19	 97 	100			คุณกัลยา นงลักษณ์	หัวหน้าแผนกบุคคล	14 กันยายน 2550	kanlayacfc@hotmail.com
นครปฐม	0514	เงิน	บริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัด	๒๓/๓ หมู่ ๓ ถนนเพชรเกษม กม.๓๓ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	CHIEM PATANA TEXTILES CO., LTD.	23/3 Moo 3 Phet Kasem Road K.M.33, Yaicha, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-325391-3	034-311419	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	67.94	 823 				นายทองหยาด หนองผือ	จป.วิชาชีพ	12 ตุลาคม 2550	thangyard@chiempatana.com
นครปฐม	0515	เงิน	บริษัท แจ็คสัน จิวเวลรี่ จำกัด	๔๔/๔๘ หมู่ ๑๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ ประเทศไทย	JACKSON JEWELRY CO., LTD.	44/48 Moo 12, Raikhing, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4313107-8	02-8119591	ชุบโลหะชนิดต่าง ๆ 	62.74	 917 				นางสาวพรรณี อนาวิไล 	เจ้าหน้าที่บุคคล	10 กันยายน 2550	jkpco@turemall.co.th
นครปฐม	0516	เงิน	บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	๓๐/๕ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	SABINA FAREAST CO., LTD.	30/5 Moo 12, Phutthamonthon Sai 5 Road, Raikhing, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8118220	02-8118081	ผลิตชุดชั้นในสตรี	57.99	 920 				นส.ณัฐนันท์ จริงพิมาย	ผจก. ส่วนทรัพยากรมนุษย์	18 กันยายน 2550	nattanan_c@sabina.co.th
นครปฐม	0517	เงิน	บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)	๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	THAI TORAY TEXTILE MILLS PUBLIC COMPANY LIMTED	33/3 Moo 3, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-331788	034-331102	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	65.16	 571 				นายชาติชาย พงศ์ธเนศวร	กรรมการบริษัท	21 กันยายน 2550	chartchai_p@toray.co.th
นครปฐม	0518	เงิน	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	๙๓/๔ หมู่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	THAINUMTHIP CO., LTD.	93/4 Moo 3, Phet Kasem Road, Srisathong, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom 73120, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-227526-7	034-227926	น้ำดื่ม	73.42	 144 				คุณสราวุฒิ ทองดีพันธ์	ผจก.ฝ่ายบุคคล		
นครปฐม	0519	เงิน	บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด	๑๖๖,๑๖๘,๑๗๐,๑๗๒ หมู่๑ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	NANYANG GARMENT CO., LTD.	166,168,170,172 Moo 1, Yaicha, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-324-484/034-225-681	034-225690	เสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก	56.41	 1,004 	100			นางนุสรา ยุ้งทอง	หัวหน้าแผนบุคคล		
นครปฐม	0520	เงิน	บริษัท นาป้า จำกัด	๖๘ หมู่ ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๒๐	NAPA CO., LTD.	68 Moo 5, Phutthamonthon Sai 4 Road, Krathumlom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73220, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8131000	02-4209468		65.93	 300 				น.ส.สุทธิชา ยิ้มสวัสดิ์	ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล	7 กันยายน 2550	
นครปฐม	0521	เงิน	บริษัท นิตพอยน์ จำกัด	96 หมู่ 3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000	KNITTPOINT CO., LTD.	96 Moo 3, Thanoonkad, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-284857	034-259522	ตัดเย็บเสื้อผ้า	51.44	 431 				น.ส.อรทัย บาถะคามินทร์ / น.ส.อัญชิษฐา แจ่มปัญญา	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	21 กันยายน 2550	witthaya@kpoint.co.th
นครปฐม	0522	เงิน	บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	๗๕๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. NAKHONPATHOM BRANCH	754 Phet Kasem Road, Huay Charakhe, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-213070-84	034-213085	ค้าปลีก	85.85	 311 	51	49	franck	สุพิชฌาย์   หมื่นนาค	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		
นครปฐม	0523	เงิน	บริษัท บีทาเก้น จำกัด	๓๗ หมู่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	BETAGEN CO., LTD.	37 Moo 1, Tha Kam, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-287593 ต่อ 3388	034-292090	นมเปรี้ยว	58.19	 810 				นายรัตนพงษ์ จันทวงษ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	21 กันยายน 2550	rattanapong@betagen.co.th
นครปฐม	0524	เงิน	บริษัท พี. ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด 	๑๙/๔ หมู่ ๒ ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	P. AUDIO SYSTEM CO., LTD.	19/4 Moo 2, Bang Katruk, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4416600	02-4416699	ผลิตประกอบลำโพง	74.89	 475 				นายไพรัช ลัยวงศ์	เจ้าหน้าที่ความปลอดถัยระดับวิชาชีพ	24 กันยายน 2550	poisat.l@poudio.com
นครปฐม	0525	เงิน	บริษัท พี.พี. แพคเกจจิ้ง จำกัด	๕๐/๖ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	P.P. PACKAGING CO., LTD.	50/6 Moo 12, Pudthamonthon Sai 5 Road, Raiking, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8119300-8	02-811-9310	ผลิตโฟมบรรจุอาหาร	58.69	 375 				น.ส.มันทนา สีใสส่อง	บุคคล (แทน)	1 ตุลาคม 2550	pp_pack@pp.co.th
นครปฐม	0526	เงิน	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	๙๙ หมู่ ๙ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	MAHAPHANT FIBRE-CEMENT PUBLIC CO., LTD.	99 Moo 9, Phet Kasem Road, Raikhing, Sam Phran 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8102888	02-4201198	ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา	66.11	 430 				คุณศุภมาศ	ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล	18 กันยายน 2550	mf12_hr@mahaphani.com
นครปฐม	0527	เงิน	บริษัท ยูนิเวอร์สแพ็ค จำกัด	๑๐/๑๒ หมู่ ๓ ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐	THE UNIVERSE PACK CO., LTD.	10/12 Moo 3, Soi Watthiendad, Phet Kasem Road, Aomyai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73160, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8126592-3	02-8126591	ผลิตถุงเท้า	63.28	 202 	100			นางณสมน ตรีศักดิ์	ฝ่ายบุคคล	19 กันยายน 2550	universe_pack@yahoo.com
นครปฐม	0528	เงิน	บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด	๔๒/๑ หมู่ ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐	THAI PRESERVED FOOD FACTORY CO., LTD.	42/1 Moo 2, Phet Kasem Road, Aomyai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73160, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-811501-6	02-8897545	ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	60.77	 3,700 				นายชาญชัย อินตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	19 กันยายน 2550	www.waiwai.co.th
นครปฐม	0529	เงิน	บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด	๒๒ หมู่ ๑๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	LORSIRINIMITWONG TEXTILE CO., LTD.	22 Moo 14, Phet Kasem Road, Raikhing, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-420-6361-4	02-420-6358		51.30	 100 				คุณสุวิมล ศิรินิมิตรวงศ์	ผจก.บุคคล	24 กันยายน 2550	lorsiri9@truemail.co.th
นครปฐม	0530	เงิน	บริษัท วินไทย นิตติ้ง อินดัสเตรียล จำกัด	๒๑/๕-๖ หมู่ ๓ ซอยวัดเทียนดัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐	WIN THAI KNITTING INDUSTRLAL CO., LTD.	21/5-6 Moo 3, Soi Watthindat, Aomyai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73160, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8126325-31	02-4290288-9	ถักทอเสื้อไหมหรม	70.14	 530 				น.ส.จรรยารักษ์ น้อยนารถ	เจ้าหน้าที่บุคคล	24 กันยายน 2550	thanitta25@hotmail.com
นครปฐม	0531	เงิน	บริษัท วีระยนต์กรุ๊ป จำกัด	๖๙/๑๐ หมู่ ๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	VIRAYONT GROUP CO., LTD.	69/10 Moo 9, Pudthamonthon Sai 5 Road, Raiking, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4202895	02-4202897	ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์	68.93	 165 				น.ส.ลัดดายุ ธาราสิทธิ์	เจ้าหน้าที่บุคคล	6 ตุลาคม 2550	virayont@loxinfo.co.th
นครปฐม	0532	เงิน	บริษัท เวิลด์เพิร์ล จำกัด	๔/๒๐ หมู่ ๒ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	WORLD PEARL CO., LTD.	4/20 Moo 2, Thatalad, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-311893	034-311488	เครรืองประดับเทียม	80.69	 50 	100			คุณสมบุญ ฐิตยางกูร	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	25 กันยายน 2550	
นครปฐม	0533	เงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	86 หมู่ 13 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000	SIAM MAKRO PUBLIC CO., LTD. (NAKHON PATHOM BRANCH)	86 Moo 13, Pongmadia, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-20-0711-24	034-200-729	ห้างสรรพสินค้า	71.05	 96 				คุณอาทิดา  คีตากรพรรณ	 ผจก.ฝ่ายบุคคลและธุรการ	26 กันยายน 2550	spno19@siammakro.co.th
นครปฐม	0534	ไม่ผ่าน 	บริษัท สุขุมอินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด(ไม่ผ่านคะแนนไม่ถึง)	98/67 หมู่11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	SUKHUM INTER PRODUCTS CO., LTD.	98/67 Moo 11, Pudthhnonthon Sai 5 Road, Ratking, Sampran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-811-8347	02-811-8351	ทำผลิตภัณฑ์เป่าลม	13.18	 70 	100			คุณสายฝน หอมชื่น	เจ้าหน้าที่บุคคล	5 ตุลาคม 2550	sippoy@yahoo.com
นครปฐม	0535	เงิน	บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด	๔๒/๕๘ หมู่ ๕ ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	SATIAN INDUSTRIES CO., LTD.	42/58 Moo 5, Soi Sri Satian, Phet Casem Road, Raiking, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4290182	02-4290258	อุปกรณ์กีฬา	46.25	 296 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์	19 กันยายน 2550	deer1962@gmail.com
นครปฐม	0536	เงิน	บริษัท แสงโสม จำกัด	๔๙ หมู่ ๔ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	SANGSOM CO., LTD.	49 Moo 4, Homkred, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-323605-7	034-321777	ผลิตสุราพิเศษ	61.07	 944 	100			นางสุดารัตน์ จินดาเงิน	หัวหน้าหน่วยธุรการ	24 กันยายน 2550	maleiman.t@thai heu.com
นครปฐม	0537	เงิน	บริษัท อินโด โพลี (ประเทศไทย) จำกัด	๓๕/๘ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	INDO POLY (THAILAND) LTD.	35/8 Moo 4, Phet Kasem Road, Khunkaew, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-222191-6	034-324169-70	ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ และเม็ดพลาสติก	71.94	 650 				นางประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบุคคล	17 กันยายน 2550	prapai@indopoly.co.th
นครปฐม	0538	เงิน	บริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จำกัด	๑๓/๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	INTER ADVENCE FOOD CO., LTD.	13/7, Tha Kam, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-287593 ต่อ 3388	034-292090	นมเปรี้ยว	65.23	 426 				นายรัตนพงษ์ จันทวงษ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	21 กันยายน 2550	rattanapongc@betagen.co.th
นครปฐม	0539	เงิน	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (สาขานครปฐม)	๑๐๔๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (NAKHON PATHOM BRANCH)	1048 Phet Kasem Road, Sanamchan, Muang, Nakhon Pathom, 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-213-700-19 ต่อ 355	034-213-737	ค้าปลีก	48.76	 314 			อังกฤษ	ว่าที่ ร.ตำบล หญิง ขวัญใจ พรหมไกรฤกธิ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล		Kwanjaiphrom@yahoo.co.th
นครปฐม	0540	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุดกี่การทอ 	12/3 หมู่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160	FOODKEEWEAVING LIMITED PARTNERSHIP	12/3 Moo 8, Aomyai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73160, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4201277,02-4202984	02-4200205	ทอผ้า	33.19	 80 	100			คุณอัจฉรา วงศ์ไวทยากูร		20 กันยายน 2550	
นครปฐม	0541	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณี เชือกถัก แอนด์ ซัพพลาย	๑๒๙ หมู่ ๕ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	ARUNEE CHUKTUK AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP	129 Moo 5, Thamsala, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-293146		ถัก ทอ เส้นด้าย	67.14	 90 				นางอรทัย หุณทนเสวี	ฝ่ายบุคคล	1 ตุลาคม 2550	
นครปฐม	0542	ทอง	บริษัท เจริญสุขการทอ จำกัด	๗๕/๙ หมู่ ๗ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	CHAREON SUK KNITTING CO., LTD.	75/9 Moo 7, Raikhing, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8134001-8	02-8134413		82.79	 225 				นายวิชิต คำมะนาถ			
นครปฐม	0543	ทอง	บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด	๑๓/๘ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	SUN YANG FOOD CO., LTD.	13/8 Moo 4, Phet Kasem Road, Tha Kam, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-321991-3 ต่อ 11	034-323188	ปลาหมึกเต่าทอง	64.75	 266 				คุณวิชุดา ศรีสุทธี ( ต่อ11)	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและสวัสดิการ	7 กันยายน 2550	www.sunyangfood.com
นครปฐม	0544	ทอง	บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด	78/2 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120	SAINT-GOBAIN ABRASIVES (THAILAND) LTD.	78/2 Moo 3, Don Tum-Nakhon Chaisi Road, Don Fack, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-239096, 034-224056	034-239098	ผลิตแผ่นตัดไฟเบอร์ 	86.00	 134 				นางภัชรีภรณ์ ภิรมนตรี	ผจก.ฝ่ายบุคคล	18 กันยายน 2550	patchareeporn.phiramontri@saint-gobain.com
นครปฐม	0545	ทอง	บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัด	๖๙/๒ หมู่ ๑๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	TRE-ATTHABOON INDUSTRY CO., LTD.	69/2 Moo 11, Pudthamonthon Sai 5 Road, Raikhing, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4200079	02-4202828	พลาสติกส่งออก	66.94	 545 				นายโสภณ โศภาวชิราบุณร์	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและฝึกอบรม	24 กันยายน 2550	www.tab.co.th
นครปฐม	0546	ทอง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	๑๔๓-๑๔๔ ม. ๘ ซอยกังวาน ๒ หมู่บ้านสามพราน ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐	THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.	143-144 Moo 8, Soi Kangwan 2, Phet Kasem Road, Aomyai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73160, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8114700	02-4203180	พลาสติกส่งออก	71.52	 950 				นายสุภาพ พรหมทา	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	17 กันยายน 2550	personnel@tantawan.com
นครปฐม	0547	ทอง	บริษัท ธานียามา สยาม จำกัด	๒๘/๑ หมู่ ๓ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐	TANIYAMA SIAM CO., LTD.	28/1 Moo 3, Phaihuchang, Bang Len, Nakhon Pathom 73130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-302234-8	034-302170	ส่งออกผลิตผลเกษตร	66.85	 990 				นายพีระพงศ์ 	ผู้จัดการ	19 กันยายน 2550	gadept@taniyamasiam.co.th
นครปฐม	0548	ทอง	บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด	๑๒ หมู่ ๑ ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	BANGKOK INTERFOOD CO., LTD.	12 Moo 1, Soi Watthiendad, Phet Kasem Road, Banmai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4290067-8	02-4290339	แป้งข้าวจ้าว,เหนียว	78.67	 230 	100			นายกิตติชัย ทิวากรเนืองนิตย์	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	5 กันยายน 2550	urakoya@hotmail.com
นครปฐม	0549	ทอง	บริษัท โมเดิร์น เซรามิคส์ จำกัด	๑๐/๑๐ หมู่ ๓ ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐	MODERN CERAMICS CO., LTD.	10/10 Moo 3, Soi Watthiandad, Phet Kasem Road, Aomyai, Sam Phran, Nakhon Pathom 73160, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4291668-9, 02-8125471-2	02-4290725	ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ	69.24	 184 				คุณบุษบา แสงพิทักษ์	ฝ่ายบุคคล	20 กันยายน 2550	budsade@yahoo.com
นครปฐม	0550	ทอง	บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๐๒ หมู่ ๓ ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	UNI-PRESIDENT (THAILAND) LTD.	502 Moo 3, Phrapraton-Banpaew Road, Don Yai Hom, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-229468-73	034-229474	ผลิตเครื่องดื่ม ชาเขียว น้ำผลไม้	70.78	 435 				นายพูลศักดิ์ สมบัติมหาโชค	GA Section Manager	21 กันยายน 2550	poolsak@uni-president.co.th
นครปฐม	0551	ทอง	บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด	๙๘ หมู่ ๓ ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	RELY (THAILAND) CO., LTD.	98 Moo 3, Don Tum-Nakhon Chaisi Road, Donfax, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-265048	034-265050	ผลิตอุปกรณ์ในห้องน้ำ	74.90	 176 				คุณเนตรนภา แช่มมั่นคง	ฝ่ายบุคคล	18 กันยายน 2550	netnapa@rely.co.th
นครปฐม	0552	ทอง	บริษัท เว็ลม่าเฟอร์นิเทค จำกัด	๖๑ หมู่ ๒ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	WELMA FURNITECH CO., LTD.	61 Moo 2, Hom-Kret, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-299566	034-299570	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทุกชนิด	82.00	 139 	100			น.ส.ปาริชาติ บุตรโพธิ์	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	16 ตุลาคม 2550	gaball@hotmail.com
นครปฐม	0553	ทอง	บริษัท สงวนชัยอุตสาหกรรม จำกัด	๘๑/๒ หมู่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	SANGUANCHAI INDUSTRY CO., LTD.	81/2 Moo 5, Phet Kasem Road, Srisathong, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-332534-5	034-331534	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	72.01	 320 				นส.สุวภัทร ทวะชาลี	หัวหน้าแผนกบุคคล	18 กันยายน 2550	
นครปฐม	0554	ทอง	บริษัท สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 	๑๓/๘ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	SUMMIT FOOD INDUSTRIES CO., LTD.	13/8 Moo 4, Phet Kasem Road, Tha Kam, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-292195-6	034-292072	ขนมปังและอาหารสำเร็จรูปจากแป้งข้าวเหนียว	73.35	 105 				นาย ถวิล แสงศรี	ฝ่ายบุคคล	10 กันยายน 2550	sumnitfood@ji-net.com
นครปฐม	0555	ทอง	บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด	๑๙/๕ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	LEOPARD MEDICAL BRAND CO., LTD.	19/5 Moo 1, Thaphaya, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-331460	034-227939	ผลิตยาแผนปัจจุบัน	76.16	 73 				คุณ สุกัญญา อินทรสด / วันเพ็ญ อมรกุล	หัวหน้าหน่วยธุรการ	22 กันยายน 2550	
นครปฐม	0556	ทอง	บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)	๔๖๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐	UNIVERSAL FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	469/1 Moo 3, Don Yai Hom, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-229-397-9	034-229259	ผลิตและจำหน่าย ผักและผลไม้ กระป๋อง	57.71	 447 				คุณสมพร สื่อเฉย	หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ	1 ตุลาคม 2550	personal_np@ufc.co.th
นครปฐม	0557	ทอง	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจนครปฐม (๒๕๒๑)	๘๐/๕ หมู่ ๔ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐	THANYAKIT NAKORNPATHOM (2521) REGISTER ORDINARY PART.	80/5 Moo 4, Bangpasi, Bang Len, Nakhon Pathom 73130. Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-236363	034-236-499	โรงสีข้าว	79.90	 60 				นายสมภพ วงศาโรจน์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	24 กันยายน 2550	monthon.ttg@gmail.com
นครปฐม	0558	แพลทินัม	บริษัท ติงแฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๙/๑๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐	THINGFAIR (THAILAND) CO., LTD.	29/10 Moo 2, Pudthamonthon Sai 5 Road, Bang Katruk, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4416800-99	02-4416834	ผลิตภัณฑ์เครื่องประกาย	71.82	 793 				นางสาวปิยรินทร์ ลีลาบรรจงศรี	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	18 กันยายน 2550	info@thingfair.com
นครปฐม	0559	แพลทินัม	บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	๒ หมู่ ๕ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐	THAI ALCOHOL PUBLIC CO., LTD.	2 Moo 5, Bang Saipa, Bang Len, Nakhon Pathom 73130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-391021-4	034-234909	ผลิตแอลกอฮอล์	88	 448 				นายปิยพงศ์ อุลิต	หัวหน้าแผนกบุคคล-ฝึกอบรม	16 ตุลาคม 2550	piyapong.a@internal.thaibev.com
นครปฐม	0560	แพลทินัม	บริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัด	๗๙ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	FAREAST KNITTING & SPINNING CO., LTD.	79 Moo 2, Thatumnak, Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-228074-8	034-228086	ปั่นด้าย	65.41	 1,000 				คุณอัญชลี ปิยะพันธ์	เจ้าหน้าที่บุคคล	18 กันยายน 2550	
นครปฐม	0561	แพลทินัม	บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด	๕๔ หมู่ ๒ ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐	UNITED WINERY AND DISTILLERY CO., LTD.	54 Moo 2, Sukhapiban Road, Nakhon Chai Si, Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom 73120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-227754-8	034-331955	ผลิตสุรา	76.49	 264 				คุณสุภาวรรณ สุขสวัสดิ์	ฝ่ายบุคคล	14 กันยายน 2550	sasithorn.k@thaibev.com
นครปฐม	0562	แพลทินัม	บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด	๕๘/๓ หมู่ ๖ ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐	F-PLUS CO., LTD.	58/3 Moo 6, Prapathon-Banpaew Road, Talatjinda, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-307555	034-307556	ผลิตสินค้าที่ใช้ในการปรุงอาหาร	67.12	 184 				น.ส.ภิตติยาต์ อารีย์	หัวหน้าแผนกบุคคล	7 ตุลาคม 2550	hr@f-plus.co.th
นครราชสีมา	0563	เงิน	บริษัท จักราชพัฒนา จำกัด	146 หมู่ 14 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230	JAKKARAT DEVELOPMENT CO., LTD.	146 Moo 14, Jakkarat, Nakhon Ratchasima 30230, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-399168	044-399182	ร้านอาหาร ที่พัก	84.50	 40 				จรรยา เจริญกัลย์ 	ผู้จัดการทั่วไป	9/14/2550	
นครราชสีมา	0564	เงิน	บริษัท มิราเคิล อินทิเมทส์ จำกัด	 175-177 หมู่ 3 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	MIRAELE INTIMATES CO., LTD.	Suranaree Industrial Zone, 175-177 Moo 3, Nong Bua Sala, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-218256			53.65	 185 				ชูศักดิ์  ผลม่วง	ผู้จัดการบุคคล	9/14/2550	miracleintimates.co.th
นครราชสีมา	0565	ทอง	บริษัท ไดซิน จำกัด (สาขานครราชสีมา)	324 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	DAISIN CO., LTD. (NAKHON RATCHASIMA BRANCH)	324 Moo 6, Nakhon Ratchasima-Chok Chai Road, Nong Rawiang, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-213964-5	044-212941	อะไหล่จักรยานยนต์ รถยนต์	87.00	 936 				ลายเซ็น	หัวหน้ากะ	11/29/2550	
นครราชสีมา	0566	แพลทินัม	บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด	1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	THE MALL RATCHASIMA CO., LTD.	1242/2 Mittraphap Road, Nai Muang, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-231000		ห้างสรรพสินค้า	74.77	 560 					ฝ่ายบุคคล	11/29/2550	
นครราชสีมา	0567	แพลทินัม	บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	118 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	BIG C SUPERCETER PUBLIC CO., LTD.	118 Mittraphap-Nong Khai Road, Nai Muang, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-295050	044-295030	ธุรกิจค้าปลีก	64.04	 265 			ฝรั่งเศส	มารุต  เลิศสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	11/29/2550	
นครราชสีมา	0568	แพลทินัม	บริษัท พี ที จี เซอร์วิส จำกัด	340 หมู่ 10 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	P T G SERVICE CO., LTD.	340 Moo 10, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-299819		รักษาความปลอดภัย	78.55	 50 				ลายเซ็น	ผู้จัดการบุคคล	9/26/2550	
นครราชสีมา	0569	แพลทินัม	บริษัท อัลฟาน่า เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด	555 หมู่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	ALPHANA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.	555 Moo 6, Nong Rawiang, Munag Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-212905-12	044-212913	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	63.90	 6,937 		100	ญี่ปุ่น	ว่าที่ร้อยตรีโยธิน	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	9/20/2550	
นครราชสีมา	0570	แพลทินัม	บริษัท เฮลธ์นอร์ธอีสท์ จำกัด	86/1 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	HEALTH NORTH EAST CO., LTD.	86/1 Suasiri Road, Nai Muang, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโคราช	Population & Community Development Association	044-281002	044-262816		68.71	 52 				นิพล ผลม่วง 	หัวหน้างาน	9/13/2550	
นครสวรรค์ 	0571	เงิน	บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1981) จำกัด	224/3 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000	NAKORN SAWAN TOYOTA'S DEALER (1981) CO., LTD.	224/3 Moo 10, Phahon Yothin Road, Watsai, Muang, Nakhon Sawan 60000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร	Network Friends Alliance	056-231911-5	056-232642	ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์	62.02	 284 				นางสาวนัฐนันทพร 	หัวหน้าแผนกบุคคล 	10/3/2550	
นครสวรรค์ 	0572	เงิน	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด	1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000	RUAMPOL ENTERPRISE COMPANY LIMITED	1 Moo 7, Ban Makluea, Muang, Nakhon Sawan 60000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร	Network Friends Alliance	056-207225	056-207229	ผลิตน้ำตาลทราย	55.30	 516 				ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล	ผู้จัดการโรงงาน	9/29/2550	
นครสวรรค์ 	0573	ทอง	บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด	1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000	KASET THAI SUGAR LIMITED	1/1 Moo 14, Nongpo, Muang, Nakhon Sawan 60000, Thailand 	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร	Network Friends Alliance	056-338123-5	056-338126	ผลิตน้ำตาล	89.78	 1,134 				นายสุชาติ พิพัฒนชัยพงศ์	ผู้จัดการโรงงาน	10/15/2550	tissvgan@tis_sugar.com
นครสวรรค์ 	0574	ทอง	บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์	194/2 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240	BODY FASHION ( THAILAND ) LTD. NAKORN SAWAN PLANT	194/2 Moo 5, Phahon Yothin Road, Nongkrod, Muang, Nakhon Sawan 60240, Thailand 	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร	Network Friends Alliance	056-367491-2	056-367197	ผลิตชุดชั้นในบุรุษและสตรี	62.43	 735 				นางยุวดี แสงรอด		9/30/2550	
นครสวรรค์ 	0575	ทอง	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์	67/15 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000	SIAM MAKRO PUBLIC CO., LTD. BRANCH NAKHON SAWAN	67/15 Moo 6, Nakhon Sawantok, Muang, Nakhon Sawan 60000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร	Network Friends Alliance	056-325200-9	056-325210	ค้าส่ง	66.29	 95 				คุณอภินันท์ ทศมาส	ผู้จัดการทั่วไป	9/22/2550	slore16@saimmako.co.th
นครสวรรค์ 	0576	ทอง	บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด	1 หมู่ 6 ตำบลบ้านแคน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60000	SEMATHCRAKI CO., LTD.	1 Moo 6, Ban Khaen, Ban Phot Phisai, Nakhon Sawan 60000, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร	Network Friends Alliance	056-279088-92	056-350660	ผลิตสุรา	74.03	 269 	100		ไทย	นางจิตติมา เล้าเจริญสมบัติ	ผู้จัดการโรงงาน	9/22/2550	
นครสวรรค์ 	0577	ทอง	บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	9/9 หมู่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสรรค์ 60140	ENVIRONMENT PULP AND PAPER CO., LTD.	9/9 Moo 1, Nongpo, Takhli, Nakhon Sawan 60140, Thailand 	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร	Network Friends Alliance	056-338338	056-338339	เยื่อกระดาษ ฟอกขาวจากชานอ้อย	65.37	 577 				ดำรง			eppeo@tttmaxnet.com
นนทบุรี	0578	ทอง	บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์เทค จำกัด 	102/508 หมู่ 5 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	K.M. INTERTHECH CO., LTD.	102/508 Moo 5, Chan Thongaieum Road, Bangrak Phathana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2920-7281-2 /	0-2920-7281-2	รับเหมาทำความสะอาด	68.36	 687 	100			ลายเซ็น	กรรมการผู้จัดการ	11/19/2550	
นนทบุรี	0579	แพลทินัม	บริษัท คงคาแมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด	41/3 หมู่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	KONGKA MANUFACTURER CO., LTD.	41/3 Moo 3, Kanchanaphisek Road, Bang Yai, Nonthaburi 11140, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2927-7301-3	0-2927-7449	ผลิตเครื่องเรือนจากไม้เนื้อแข็งฝังมุก	91.00	 176 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	10/24/2550	
นนทบุรี	0580	แพลทินัม	บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	148 หมู่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	148 Moo 7, Taling Chan-Suphan Buri Road, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2529-3469	0-2529-3470	บริการรับเหมาแรงงาน	90.95	 1,200 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	10/27/2550	
นนทบุรี	0581	แพลทินัม	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า ซีดีซี ๑ บางบัวทอง 	148/1 หมู่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED CHILLED DISTRIBUTION CENTER CDC 1 BANBUATHONG	148/1 Moo 7, Taling Chan-Suphan Buri Road, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2925-6767 	0-2925-6246	ธุรกิจค้าปลีก	81.15	 392 	100			วิวัฒน์ 	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/9/2550	
นนทบุรี	0582	แพลทินัม	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขารัตนาธิเบศร์	68/777 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	CENCAR LIMITED (RATTANATHIBET BRANCH)	68/777 Moo 8, Rattanathibet Road, Bangkasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2950-4888	0-2950-4822	ธุรกิจค้าปลีก	75.54	 185 				ชวพร   สุขแจ่ม	ประสานงานบุคคล	11/16/2550	
นนทบุรี	0583	แพลทินัม	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด 	68/100 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	CENTRAL PATTANA RATTANATHIBET CO., LTD.	68/100 Moo 8, Rattanathibet Road, Bangkasor, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2834-6000	0-2526-6030	ศูนย์การค้า	82.57	 99 	100			สุนันทา วงษ์มณี	เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานบุคคล	11/2/2550	
นนทบุรี	0584	แพลทินัม	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขางามวงศ์วาน) 	30/39-50 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	THE MALL GROUP CO., LTD. (NGAM WONG WAN BRANCH)	30/39-50 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2925-6234 ต่อ 26	0-2925-6246	ธุรกิจค้าปลีก	77.04	 1,160 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/9/2550	
นนทบุรี	0585	แพลทินัม	บริษัท ทอมมาติน วอชชิ่ง จำกัด 	4/2 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130	TOMMARTIN WASHING CO., LTD.	4/2 Moo 3, Bang Kruai-Sai Noi Road, Bang Srithong, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2443-0070	0-2447-3561	รับบริการฟอกย้อมผ้าทุกชนิด	83.79	 111 	100			วิชัย  แสงทอง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/10/2550	
นนทบุรี	0586	แพลทินัม	บริษัท ทัสค์ จำกัด 	19/4 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	TASK COMPANY LIMITED 	19/4 Moo 6, Sukapibarn 2 Road, Bang Phud, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2963-0006-8	0-2963-1069	เฟอร์นิเจอร์	90.00	 280 	100			นวลถวิล  สุชาติวุฒิ	ผู้จัดการ	11/13/2550	
ปทุมธานี	0587	แพลทินัม	บริษัท ไทย-โตนิ เซอร์วิส จำกัด 	2/683-684 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 	THAI-TONI SERVICE CO., LTD.	2/683-684 Moo 1, Klongsee, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	"02-904-9080
02-9049669"	02-9049668	ผลิตเฟอร์นิเจอร์	66.45	 1,744 	100			ลายเซ็น	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/30/2550	
นนทบุรี	0588	แพลทินัม	บริษัท ไทยสปินนิ่ง อินดัสทรี จำกัด 	99 หมู่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	THAI SPINNING INDUSTRY CO., LTD.	99 Moo 6, Bang Kruai-Sai Noi Road, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2583-6942-3	0-2962-9028	เฟอร์นิเจอร์ไม้	64.92	 829 	100			ชาญชัย  เลิศศักดิ์เสรีกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/26/2550	
นนทบุรี	0589	แพลทินัม	บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	THAI OPTICAL GROUP PUBLIC CO., LTD.	15/5 Moo 6, Bang Bua Thong-Suphan Buri Road, Laharn, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2550-1000	0-2550-0242	ห้างสรรพสินค้า	70.01	 1,019 	100			กุลดา  เถื่อนวิถี	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/30/2550	
นนทบุรี	0590	แพลทินัม	บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด	19 หมู่ 7 ถนนบางเลน–ลาดหลุมแก้ว ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150	NIPPON HUME CONCRETE (THAILAND) CO., LTD.	19 Moo 7, Banglen-Ladlumekeaw Road, Klong Kwang, Sai Noi, Nonthaburi 11150, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2921-9755	0-2597-1017	ผลิตเสาเข็มคอนกรีตประเภทแรงเหวี่ยง	66.63	 114 	58.2	41.79	ญี่ปุ่น ไต้หวัน	ลายเซ็น	ผู้จัดการโรงงาน	11/19/2550	
นนทบุรี	0591	แพลทินัม	บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด	500 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 25 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	NICE APPAREL COMPANY LIMITED	500 Moo 2, Soi Ngam Wong Wan 25, Ngam Wong Wan Road, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2520-3370	0-2529-0087	บริการรับเหมาแรงงาน	90	 3,849 	100			เฉลิมพล  ประสานสงฆ์	ผู้จัดการแผนกบุคคลและกฏหมาย	10/27/2550	
นนทบุรี	0592	แพลทินัม	บริษัท บางกอกอินเตอร์วู้ด จำกัด	23/1 หมู่ 11 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 	BANGKOK INTERWOOD CO., LTD.	23/1 Moo 11, Sai Noi-Lat Bua Luang Road, Sai Yai, Sai Noi, Nonthaburi 11150, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2985-5421-5	0-2985-5426	ผลิตกรอบรูปไม้ส่งออก	81.83	 158 	100			พัชนี  ใจยินดี	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	10/11/2550	
นนทบุรี	0593	แพลทินัม	"บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
(สาขาติวานนท์)"	9/9 หมู่ 5 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. (TIWANON BRANCH)	9/9 Moo 5, Talad Khwan, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	02-9686300	02-9686323	ธุรกิจค้าปลีก	74.20	 264 	51	49	ฝรั่งเศส	รัชนีพร ศศิธรพัฒนกุล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	12/18/2550	
นนทบุรี	0594	แพลทินัม	"บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
(สาขารัตนาธิเบศร์)"	6 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. (RATTANATHIBET BRANCH)	6 Moo 6 , Sao Thong Hin, Bang Yai, Nonthaburi 11140, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2921-2800	0-2921-2649	ค้าปลีก	84.12	 294 				สมพิศ โถน้อย	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล	11/19/2550	
นนทบุรี	0595	แพลทินัม	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด	99/9 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 	CHEF'S CHOICE FOODS MANUFACTURER CO., LTD.	99/9 Moo 5, Bang Kruai-Jongtanom Road, Mahasawat, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2926-8711-9 ต่อ 325 / 0-2597-1465-6	0-2597-1465-6	ถักทอเสื้อไหมพรม	67.57	 680 	100			สุรีรัตน์  วงษ์ภู	หัวหน้าส่วนบุคคลและธุรการ	10/22/2550	
นนทบุรี	0596	แพลทินัม	บริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด	59/9 หมู่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150	PREMIER MACHINERY CO., LTD.	59/9 Moo 2, Sai Noi, Nonthaburi 11150, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2964-7770	0-2964-7779	โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและอะไหล่สำหรับเกษตรอุตสาหกรรม	88.18	 143 	100			ภคิน  สิทธิภากร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกลาง	10/9/2550	
นนทบุรี	0597	แพลทินัม	บริษัท พี แอนด์ ดี โปรเซอร์วิส 2002 จำกัด 	38/381 หมู่ 6 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 	P & D PRO SERVICE 2002 CO., LTD.	38/381 Moo 6, Tivanon Road, Tha Sai, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand 	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2447-5473	0-2447-5760	อาหารและเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง	60.67	 215 	100			ลายเซ็น	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	11/13/2550	
นนทบุรี	0598	แพลทินัม	บริษัท ฟูซัน อินดัสเตรียล จำกัด	71 หมู่ 1 ถนนบางกรวย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130	HUSAN INDUSTRIAL CO., LTD.	71 Moo 1, Bang Kruai Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2447-0671-4	0-2447-0671-4	ประกอบพัดลมและมอเตอร์ไฟฟ้า	75.74	 188 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการพัฒนาฝ่ายทรัพยากร	10/11/2550	
นนทบุรี	0599	แพลทินัม	บริษัท ฟูลไทย นิตติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด	53/157 หมู่ 8 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	FULL THAI KNITTING FACTORY CO., LTD.	53/157 Moo 8, Bangrakyai-Ban Mai Road, Sao Thong Hin, Bangyai, Nonthaburi 11140, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2922-8959	0-2922-9109	ผลิต-ส่งออก เสื้อกันหนาวไหมพรมถัก	72.25	 213 	100			ทวี แซ่โหล่ว	ผู้จัดการ	11/19/2550	
นนทบุรี	0600	แพลทินัม	บริษัท เฟอร์นิสท์ อินดัสตรีส์ จำกัด	43/6 หมู่ 3 ถนนบางเลน-ลาดหลุมแก้ว ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบรี 11150	FURNIST INDUSTRY CO., LTD.	43/6 Moo 3, Banglen-Latlumekeaw Road, Khunsri, Sai Noi, Nonthaburi 11150, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2921-9822-6	0-2921-9218	เฟอร์นิเจอร์ไม้	59.56	 379 	100			ลายเซ็น	กรรมการผู้จัดการ	10/29/2550	
นนทบุรี	0601	แพลทินัม	บริษัท ยูไนเต็ด แฟบริค จำกัด	32/2-3 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	UNITED FABRIC CO., LTD	32/2-3 Moo 4, Bang Kruai-Sai Noi Road, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2922-6611-3	0-2571-3133	อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ผลิตสายยางยืด,ริบบิ้น)	75.75	 313 	100			ปรีดา	ผู้จัดการ	10/5/2550	
นนทบุรี	0602	แพลทินัม	บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัด	6/2 หมู่ 3 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  	TENMA PAPER MILLS (THAILAND) CO., LTD.	6/2 Moo 3, Sukha Prachasarn 2 Road, Bang Phud, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2583-8216	0-25837846	ผลิตกระดาษแข็ง (หน้าขาว-หลังเทา)	78.20	 207 	100			ปัทมรัตน์  ศาสตร์สาระ	ผู้จัดการโรงงาน	10/29/2550	
นนทบุรี	0603	แพลทินัม	บริษัท วนสิน จำกัด 	40/5 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	WANASIN CO., LTD.	40/5 Moo 9, Bang Bua Thong-Suphan Buri Road, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2925-5529-35	0-2925-5539	ผลิตภัณฑ์ไม้อัด	74.94	 170 	100			จิตติมา  วงค์สถิตย์พร	ฝ่ายบุคคล		
นนทบุรี	0604	แพลทินัม	บริษัท วาย เอ็ม เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด 	69/98 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.	69/98 Moo 1, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2961-5675	0-2961-5674	ผลิตเสื้อผ้าสตรีส่งออก	90.69	 300 				วงศ์เดือน  แสนภักดี	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	11/14/2550	
นนทบุรี	0605	แพลทินัม	บริษัท สยามทีบรอส จำกัด 	13/1 หมู่ 10 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	SIAM T-BROS CO., LTD.	13/1 Moo 10, Chan Thongaieum Road, Ban Mai, Bang Yai, Nonthaburi 11140, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2449-7791-6	0-2449-7790	สินค้าตกแต่งบ้าน	74.91	 115 	100			วานินา  เพียงดี	หัวหน้าทรัพยากรบุคคล	10/29/2550	
นนทบุรี	0606	แพลทินัม	บริษัท สวีทเจอินดัสทรี่ จำกัด 	39 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	SWEET J. INDUSTRY CO., LTD.	39 Moo 3, Bang Kruai-Sai Noi Road, Bang Kruai, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2903-5471-4	0-2903-5475	ผู้ผลิต/ส่งออกดินน้ำมันไร้สารพิษทอยเคลย์	86.23	 68 	100			สุรชัย  แซ่อิง	หัวหน้าฝ่ายส่งออก	10/19/2550	
นนทบุรี	0607	แพลทินัม	บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด	126/7 หมู่ 1 ซอยสุขาประชาสรรค์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	GOLDEN (THAI) TEAK CO., LTD.	126/7 Moo 1, Soi Sukaprachasan, Chang Watthana Road, Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2925-5517	0-2571-3685	ผลิตเลนส์แว่นตา	76.7	 850 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล	11/9/2550	
นนทบุรี	0608	แพลทินัม	บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (สาขาบางบัวทอง)	61/2 หมู่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	THAI OPTICAL CO., LTD. (BANG BUA THONG BRANCH)	61/2 Moo 5, Bang Bua Thong-Suphan Buri Road, Lahan, Bang Bua Thaong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	02-925-5281-3			72.04					คุณวรรญา รัตนเกื้อ			
นนทบุรี	0609	แพลทินัม	บริษัท อีสท์ เวสท์ ชีด จำกัด	50/1 หมู่ 2 ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150	EAST WEST SEED COMPANY LIMITED	50/1 Moo 2, Sai Noi-Bang Bua Thong Road, Sai Noi, Nonthaburi 11150, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2831-7777	0-2597-1229	ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก	81.24	 209 		100	เนเธอร์แลนด์	มะลิวัลย์  ลิ้มปิยะไชยพงษ์	HR SPECIALIST	11/1/2550	
นนทบุรี	0610	แพลทินัม	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาบางใหญ่	90 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (BAN YAI BRANCH)	90 Moo 5, Kanchanaphisek Road, Bang Khuwiang, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2832-5000-19	0-2832-5032	ร้านค้าปลีก	62.53	 328 	40	60	อังกฤษ	ดุษฎี  เมาลีทอง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/30/2550	
นนทบุรี	0611	แพลทินัม	บริษัท เอส เอ็น อีเลคทริค กรุ๊ป จำกัด	79/1 หมู่ 11 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	SN ELECTRIC GROUP INDUSTRIAL CO., LTD.	79/1 Moo 11, Bang Kruai-Sai Noi Road, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2903-6466-8	0-2903-6469	ประกอบดอกลำโพงและเครื่องเสียง	91.00	 36 				ปริยฉัตร  ขวัญเมือง	ฝ่ายบุคคล	11/12/2550	
นนทบุรี	0612	แพลทินัม	บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด	15/9 หมู่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	S.B. FURNITURE INDUSTRY CO., LTD.	15/9 Moo 8, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2589-0120-5	0-2952-5980	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งนอก	74.18	 2,633 	100			ชินวัฒน์ จุลเสน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/9/2550	
นนทบุรี	0613	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักสยามอุตสาหกรรม 	56/11 หมู่ 7 ซอยประชาอุทิศ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	SAK SIAM INDUSTRY LTD., PART.	56/11 Moo 7, Soi Pracha Uthit, Nonthaburi 1 Road, Bangkasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2526-2263	0-2526-2264	ผลิตกรอบรูปส่งออก	71.91	 114 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/12/2550	
นนทบุรี	0614	แพลทินัม	องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	94/3-4 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 	BANGRUKNOI SUB DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION 	94/3-4 Moo 2, Bangruknoi, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2924-5370	0-2924-5370	หน่วยงานราชการ	83.46	 100 	100			ชิยาพร  ขันทองดิ	เจ้าพนักธุรการ 3	11/19/2550	
นนทบุรี	0615	แพลทินัม	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	"9/9 หมู่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
"	LAHAN SUB-DISTRIC ADMINISTRATION ORGANIZATION	9/9 Moo 6, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand	มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม	Social Health Development Foundation	0-2983-3531 ต่อ 108	0-2983-3528	หน่วยงานราชการ	82.10	 91 	100			สมบูรณ์ เสถียรกาล	หัวหน้าส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม	11/13/2550	
ปทุมธานี	0616	เงิน	บริษัท พีแอนด์ดี กู๊ดเซอร์วิส จำกัด 	73/183 หมู่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120  	P & D GOOD SERVICE CO., LTD.	73/183 Moo 19, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 10120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5292886-90	02-5292965	ฉีดชิ้นส่วนพลาสติก	51.29	 21 		100	ญี่ปุ่น+สิงคโปร์	เสาวลักษณ์ ตะวันธรงค์	ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/17/2550	
ปทุมธานี	0617	เงิน	บริษัท เค คัททัน แอนด์ กอส จำกัด	47 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	K. COTTON & GAUZE CO., LTD	47 Moo 13, Phahon Yothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	0-2529-0501-6	0-2908-8315	สิ่งทอ(ปั่น-ทอ)	64.78	1056	100			ระวี ขยานันต์นุกูล	หัวหน้าฝ่ายบุคคล		hong1531@yahoo.com
ปทุมธานี	0618	เงิน	บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	107 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	JVC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.	107 Moo 18, Phahon Yothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5292105-9	02-5292241-2	เครื่องรับโทรทัศน์สี	67.10	 1,216 		100	ญี่ปุ่น	ชลวิชช์ ประสานวิกร	หัวหน้าแผนกบุคคล	10/16/2550	
ปทุมธานี	0619	เงิน	บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด	144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.	144/1 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Bangkadi, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5011400	02-5011132	ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า	66.98	 2,800 				เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร	9/26/2550	
ปทุมธานี	0620	เงิน	บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)	31 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED	31 Moo 2, Ban Chang, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5815558 ต่อ114	02-5816160	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติก	52.90	 1,800 				จารุกาญจน์ โสมะตะชัย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/25/2550	personnel@thainutsuwa.com
ปทุมธานี	0621	เงิน	บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด	60/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	NESTLE (THAI) LTD.	60/1 Navanakorn Industrial Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-6484121	02-5290468	อุตสาหกรรมอาหาร	46.80	 365 				สาวิตรี  เอี่ยมสอาด	หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล	12/26/2550	
ปทุมธานี	0622	เงิน	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED	88 Moo 2, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5012021-34	02-5012182	โรงสีข้าว อุตสาหกรรมอาหาร	54.66	 392 				วัชรี แก้วประเสริฐ	หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์	9/26/2550	
ปทุมธานี	0623	เงิน	บริษัท โปลิโฟมไฮเท็คส์ จำกัด	60/94 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	POLYFOAM HIGH-TECH CO., LTD.	60/94 Moo 19, Navanakorn Industrial Estate, Phahon Yothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-529-2371-3	02-529-2874	ผลิตโฟม	75.31	 80 	100			ละเอียด กันทราวิรัตน์	หัวหน้าฝ่ายจัดการทั่วไป	12/17/2550	
ปทุมธานี	0624	เงิน	บริษัท พรีเมีย ลูบริแคนท์ จำกัด	28/13 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	PREMIER LUBRICANT CO., LTD.	28/13 Moo 3, Bangkayaeng, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-9752780-9	02-9752791	ผลิตน้ำมันหล่อลื่น	60.83	364				สุทธิรัตน์  วรรณรัตน์	รองผู้จัดการโรงงาน	1/15/2551	hr_pladiampangroup.com
ปทุมธานี	0625	เงิน	บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด	29/4 หมู่ 6 ถนนเทศบาล 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160	P. T. K. WOOD CO., LTD.	29/4 Moo 6, Thessabarn 3 Road, Bang Toei, Sam Khok, Pathum Thani 12160, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-9773055-9	02-9773060	ผลิตไม้อัดปิดผิววีเนียร์ 	69.16	 311 				นงนุช พงศ์วัฒนธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9/17/2550	info@ptkwood.com
ปทุมธานี	0626	เงิน	บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด	60/90 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	FUJITSU (THAILAND) CO., LTD.	60/90 Navanakorn Industrail Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5292630-40	02-5292581		66.64	 4,700 		100	ญี่ปุ่น	หนึ่งฤทัย พ็งเลี้ยง	เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการ	10/2/2550	
ปทุมธานี	0627	เงิน	บริษัท วิเชียรไดนามิค อินดัสตรี จำกัด	34/1 หมู่ 10 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140	WICHIEN DYNAMIC INDUSTRY CO., LTD.	34/1 Moo 10, Khubangluang, Ladlumkaew, Pathum Thani 12140, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5981342	02-5981344	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	60.20	 308 				บุญช่วย สกุลศรีชัย	หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล	9/21/2550	hr@wdi.co.th
ปทุมธานี	0628	เงิน	บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	101/66 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	THAI CONTAINERS GROUP LTD.	101/66 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-529-0065	02-5290065	ผลิตกระดาษ	60.67	 210 						10/10/2550	www.thaicontainers.co.th
ปทุมธานี	0629	เงิน	บริษัท สยามแบตเตอร์รี่ อินดัสทรี จำกัด	28/7 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	SIAM BATTERY INDUSTRY CO., LTD	28/7 Moo 3, Bangkayaeng, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-9752780-1	02-5815325	ผลิตแบตเตอร์รี่รถยนต์	58.00	 470 	100			วันดี สมสกุล	จป.วิชาชีพ	9/25/2550	
ปทุมธานี	0630	เงิน	บริษัท สยามลูบริแค้นท์ อินดัสทรี่ จำกัด	28/8 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางแขยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	SIAM LUBRICANT INDUSTRY CO., LTD	28/8 Moo 3, Soi Jaiua, Bangkok-Pathum Thani Road, Bangkayaeng, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-9752780	02-9752790	ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น	65.45	 118 	100			นุกุล พฤกษ์วัน	หัวหน้าแผนกธุรการ		nukul236@hotmail.com
ปทุมธานี	0631	เงิน	บริษัท สุราบางยีขัน จำกัด	82 หมู่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	SURA BANGYIKHAN CO., LTD	82 Moo 3, Bangkhuwat, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5982850-6	02-5982855	ผลิตสุรา	63.98	 542 				เลิศเชาว์ คำชมพู	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/25/2550	
ปทุมธานี	0632	เงิน	บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	60/93 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	MMI PRECISION (THAILAND) LIMITED	60/93 Moo 19, Navanakorn Industrial Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5293981	02-5293981	ผลิตโลหะและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์	50.20	 213 		100	สิงคโปร์	พัชรินทร์ เสาวภาคโยธิน	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/21/2550	
ปทุมธานี	0633	ทอง	บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	140 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	SONY DEVICE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.	140 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5011730	02-5011734	ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า	68.50	 3,322 		100	ญี่ปุ่น	ลายเซ็น	ผู้อำนวยการบริหาร	2/7/2551	
ปทุมธานี	0634	ทอง	บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด	55/25 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	DDK (THAILAND) LTD.	55/25 Moo 13, Navanakorn Industrail Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5291428-31	02-5291427	ผลิตลอนเนคเตอร์	67.31	 3,278 		100	ญี่ปุ่น	พรทิพย์ พุทธนิพรรณ	เจ้าหน้าที่ จป.	10/24/2550	
ปทุมธานี	0635	ทอง	บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด	101/2/1 หมู่ 10 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	METRO H & RES COMPANY LIMITED	101/2/1 Moo 10, Navanakorn Industrail Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5292173-4	02-5292175	ผลิตเครื่องสแตนเลส	77.67	 45 	100				ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ		
ปทุมธานี	0636	ทอง	บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด	38/4 หมู่ 1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130	LITE-ON ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.	38/4 Moo 1, Rangsit - Ongkharak Road, Buengyitho, Thanyaburi, Pathum Thani 12130, Thailand 	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5331208-16	02-5331747	ผลิตวิชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์	70.64	 1,450 				ปรียพงศ์ ประถมปัทมะ	จป.วิชาชีพ	10/9/2550	
ปทุมธานี	0637	ทอง	บริษัท วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด	89 หมู่ 4 ถนนปทุมสายใน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	VANACHAI VENEER AND PLYWOOD CO., LTD	89 Moo 4, Pathumsainai, Ban Chang, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5811414-9	02-5811882	ผลิตไม้อัด	67.76	 620 	100			ธรรมสถิต วัฒนะทัต	จป.วิชาชีพ	10/4/2550	somnuk_kla@hotmail.com
ปทุมธานี	0638	ทอง	บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทียไทย จำกัด	101/75 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	NEC INFRONTIA THAI LIMITED	101/75 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-8316200	02-8316221-2	ผลิตเครื่องรับโทรศัพท์	82.63	 920 		100	ญี่ปุ่น		ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	11/2/2550	
ปทุมธานี	0639	แพลทินัม	บริษัท โกลเด้น ซอสเสจ บิสซิเนส จำกัด	9 หมู่ 8 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150	GOLDEN SAUSAGE BUSINESS CO., LTD.	9 Moo 8, Bueng Khamproy, Lam Luk Ka, Pathum Thani 12150, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-9974925-6	02-9974927	ผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่	77.81	 250 				สามารถ ศรีสมัย	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/19/2550	golden2003@clickta.com
ปทุมธานี	0640	แพลทินัม	บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) 	80 หมู่ 1 ถนนปทุมธานี-บางบัวทอง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	CARPETS INTERNATIONAL THAILAND PUBLIC CO., LTD.	80 Moo 1, Pathum Thani-Bang Bua Thong Road, Bangkhuwat, Muang, Patum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-9760123	02-9760133	ผลิตพรมปู	72.61	 1,420 	99.99	0.01	สิงคโปร์	กุลประภา บุญมี	ผช.ผจก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	9/18/2550	kulprapha@carpetsinter.com
ปทุมธานี	0641	แพลทินัม	บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	55/26 หมู่ 13 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	KAWASUMI LABOLATORIES (THAILAND) CO., LTD.	55/26 Moo 13, Navanakorn Industrial Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	0-2529-2620-5	0-29090102	ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	80.77	377				พริสชิลลา แสงสงวน	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	9/25/2550	
ปทุมธานี	0642	แพลทินัม	บริษัท ดอกเตอร์วู้ด จำกัด	87/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	DOCTOR WOOD CO., LTD	87/4 Moo 4, Ban Chang, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5811414	02-5818177	ผลิตไม้อัด	76.46	 166 	100			สมนึก กล้าหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/4/2550	somnuk_kla@hotmail.com
ปทุมธานี	0643	แพลทินัม	บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด	60/34 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 	DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD.	60/34 Moo 19, Navanakorn Industrial Estate, Zone 2, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-529-0768-9	02-529-6770	ผลิต ทำเจียร	66.69	 352 		100	ญี่ปุ่น	สุพรรณี สาสะแก้ว 	จป. วิชาชีพ	3/17/2551	Sipiporn@diapesibon.com
ปทุมธานี	0644	แพลทินัม	บริษัท โตชิบา โฮกุโตะ อิเลคโทรนิค ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด	132 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	TOSHIBA HOKUTO ELECTRONIC DEVICES (THAILAND) CO., LTD.	132 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5013210	02-5013225	ผลิตแมคเนตรอน	69.12	 1,019 		100	ญี่ปุ่น	ศุภชัย  ไตรทิพย์สุวรรณ	ผู้จัดการกลุ่มงานธุรการทั่วไป	12/14/2550	
ปทุมธานี	0645	แพลทินัม	บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	106 หมู่ 18 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120	PANASONIC ELECTRIC WORKS (THAILAND) CO., LTD.	106 Moo 18, Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-5291671	02-5292953	ผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	70.37	 2,589 		100	ญี่ปุ่น	พรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร	9/21/2550	
ปทุมธานี	0646	แพลทินัม	บริษัท ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด	101/2 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	FUJIKURA (THAILAND) CO., LTD.	101/2 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5293523	02-9091504	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์	74.26	 6,804 				ชานนท์ วัชรสกุณี	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล		vchanond@fihai.fusskura.co.th
ปทุมธานี	0647	แพลทินัม	บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด	43/3 หมู่ 4 ถนนปทุมสายใน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	MEA YAI COMPANY LIMITED	43/3 Moo 4, Pathum Sainai Road, Bang Chang, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5811414-9	02-9774482	ผลิตภัณฑ์จากไม้และเครื่องเรือน	68.71	 396 	100			สมนึก กล้าหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/4/2550	somnuk_kla@hotmail.com
ปทุมธานี	0648	แพลทินัม	บริษัท วูดแลนด์ จำกัด	87/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 	WOODLAND COMPANY LIMITED	87/4 Moo 4, Bang Chang, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-5811414-9	02-9774482	ผลิตบานประตูสำเร็จรูป	70.72	 311 	100			สมนึก กล้าหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/4/2550	somnuk_kla@hotmail.com
ปทุมธานี	0649	แพลทินัม	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขารังสิต)	94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130	CENTRAL DEPARTMENT STORE LIMITED (RANG SIT BRANCH)	94 Phahon Yothin Road, Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 12130, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-9586000	02-9586007	ค้าปลีก	79.98	 175 	100			กิ่งกาญจนา  รักษ์มณี	ผู้จัดการสำนักงาน	12/12/2550	
ปทุมธานี	0650	แพลทินัม	บริษัท อารากอน จำกัด	733/738-739 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150	ARAGON COMPANY LIMITED	733/738-739 Moo 8, Phahon Yothin Road, Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani 12150, Thailand 	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	Population & Community Development Association	02-9989535-9	02-9989405	เครื่องนุ่งห่ม	79.83	 799 				เรณู ภู่อ่อน	หัวหน้าแผนกฝึกอบรม	9/12/2550	hr@aragon.co.th
ปทุมธานี	0651	แพลทินัม	โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท	99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	BANGKOK GOLF SPA RESORT	99/3 Moo 2, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathum Thani 12000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	02-9639777	02-9639797	โรงแรม	68.58	 219 	100			พรรณวศา  โพธิ์ศรี	ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม	12/7/2550	
ปราจีนบุรี 	0652	เงิน	บริษัท ที ยู ซี อีลาสติก จำกัด	111/2 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110	T.U.C. ELASTIC CO., LTD.	111/2 Moo 5, Suwanasorn Road, Nonsi, Kabin Buri, Prachin Buri 25110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-205-062-5	037-205-066	สิ่งทอ	49.00	418	100		ไทย				
ปราจีนบุรี 	0653	เงิน	บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด	220 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110	PRESTIGE EMBROIDERY CO., LTD.	220 Moo 5, Suwanasorn Road, Nonsi, Kabin Buri, Prachin Buri 25110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-205-062-5	037-205-266	ปักผ้าลูกไม้	39.76	163	100		ไทย	นางณัฎฐธิดา บัวทอง	เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย		
ปราจีนบุรี 	0654	เงิน	บริษัท เพลสทีจพลัส จำกัด	111/2 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110	PRESTIGE PLUS CO., LTD.	111/2 Moo 5, Suwanasorn Road, Nonsi, Kabin Buri, Prachin Buri 25110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-205-062-5	037-205-066	ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ	44.99	140	100		ไทย	นายกำธร โรจน์รุ่งสิงขร	ผู้จัดการส่วนบริหารกลาง		
ปราจีนบุรี 	0655	ทอง	บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด	123-123/1 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110	PATTAYA KABIN BURI CO., LTD.	123-123/1 Moo 5, Suwanasorn Road, Nonsi, Kabin Buri, Prachin Buri 25110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-205-051-3	037-205051-3 ต่อ 101	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	71.03	579				ลายเซ็น	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ	10/18/2550	patayakbn@yahoo.com
ปราจีนบุรี 	0656	ทอง	บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด	121-121/1 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110	WACOAL KABIN BURI CO., LTD.	121-121/1 Moo 5, Suwanasorn Road, Nonsi, Kabin Buri, Prachin Buri 25110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-205-140-2	037-205-144	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี	72.04	462		50	ญี่ปุ่น	วัลลภา  ป้อมงาม	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ	10/8/2550	
ปราจีนบุรี 	0657	ทอง	บริษัท โอจิเปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	309 หมู่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140	OJI PAPER (THAILAND) LTD.	309 Moo 10, Tha Tum, Sri Maha Pho, Prachin Buri 25140, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-208-865-9	037-208-870	ผลิตกระดาษทำสำเนาชนิดไร้คาร์บอน	57.48	256		100	ญี่ปุ่น	นราธิป ชิตผล	หัวหน้าฝ่ายธุรการและทรัพยากรบุคคล	9/26/2550	
ปราจีนบุรี 	0658	แพลทินัม	บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด	117 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110	CHAMP KABIN CO., LTD.	117 Moo 5, Suwannasorn Road, Nonsi, Kabin Buri, Prachin Buri 25110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-205-505-7	037-205-506	เครื่องนุ่งห่ม	74.04	412				ยุทธนา  มานพ	รองหัวหน้าฝ่านสรรหาว่าจ้าง	10/12/2550	yutthana2b@yahoo.com
ปราจีนบุรี 	0659	แพลทินัม	บริษัท ซี เอ็ม เค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	334 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140	CMK CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.	334 Moo 7, Tha Tum, Sri Maha Pho, Prachin Buri 25140, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-207-500	037-207-599	แผ่นลายวงจรอีเล็กโทรนิกส์	76.96			100	ญี่ปุ่น	นายสนธยา มัยสนิท	จป.วิชาชีพ		
ปราจีนบุรี 	0660	แพลทินัม	บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด	207 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140	TRAX INTERTRADE CO., LTD.	207 Moo 7, Tha Tum, Sri Maha Pho, Prachin Buri 25140, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-414-005-6	037-414-016	เสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก	75.01	1029				ชนิษฐา สิงห์คะนอง	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/11/2550	tpu-mer@libgroup.com
ปราจีนบุรี 	0661	แพลทินัม	บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด	239 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140	THAI GMB INDUSTRY CO., LTD.	239 Moo 7, Tha Tum, Sri Maha Pho, Prachin Buri 25140, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-414-116-9	037-414-110	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	71.01	300				ธัญญา  ฉายวิเศษผล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	10/18/2550	thunya@gmb.co.th
ปราจีนบุรี 	0662	แพลทินัม	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	125 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110	THANULUX PUBLIC CO., LTD.	125 Moo 5, Suwannasorn Road, Nonsi, Kabin Buri, Prachin Buri 25110, Thailand	เครือข่ายเพื่อนพันธมิตร 	Network Friends Alliance	037-205-076-83	037-205-077	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	67.01	850				ณศิกาญจน์  วีรวัฒนาศิริธร	เจ้าหน้าที่บุคคล	10/15/2550	nasikan.hr@gmail.com
พระนครศรีอยุธยา	0663	เงิน	บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด	89 หมู่ 11 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110	SADESA (THAILAND) CO., LTD.	89 Moo 11, Samkok-Sena Road, Bangnomko, Sena, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-743531#8010	035-743550	ขัดฟอกย้อมตกแต่งหนัง	65.35	 484 				คุณนภาพร	ผจก.แรงงานสัมพันธ์	9/24/2550	hommapho@sadesa.com
พระนครศรีอยุธยา	0664	เงิน	บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด	140 หมู่ 1 นิคมอุตสากรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	THAI SUGIMOTO CO., LTD.	140 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate, Ban Len, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-352028-32	035-352033	ผลิตและประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	66.38	 156 		100	ญี่ปุ่น	คุณสมยศ	จนท.จป.	9/12/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0665	เงิน	บริษัท นำเมือง จำกัด	16/2 หมู่ 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000	NUMMUEANG CO., LTD.	16/2 Moo 1, U-Thong Road, Thawasugree, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-241313	035-241678	จำหน่ายสุรา	59.14	 76 	100			ลายเซ็น	ผจก.จังหวัด	9/28/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0666	เงิน	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	ARPICO HITECH PUBLIC CO., LTD.	99 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate, Ban Len, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-350880#131	035-350881	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,แม่พิมพ์,จับยึด	62.30	 816 		100	มาเลเซีย	คุณมานะชัย	ผจก.ฝ่ายบุคคลธุรการ	9/18/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0667	เงิน	บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	59 หมู่ 2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	AJINOMOTO FROZEN FOODS (THAILAND) CO., LTD.	59 Moo 2, Ban Pho, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-350001	035-35005	ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง	63.08	 1,014 				คุณพรหมศิลา 	จป.วิชาชีพ	9/28/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0668	เงิน	บริษัท อินเดโลร์ เลนส์ (ไทยแลนด์)	162 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (เขตปลอดอากร) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	INDELOR LENS (THAILAND) CO., LTD.	162 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate (Free Zone), Ban Len, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-729500#211	035-729503	ผลิตเลนส์แว่นตาส่งออก	77.00	 117 				คุณธันยพร 	จนท.ทรัพยากรบุคคล	10/8/2550	surinthip.salangan@indo.co.th
พระนครศรีอยุธยา	0669	ทอง	บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	45 หมู่ 12 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	CIRCUIT ELECTRONIC INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.	45 Moo 12, Rojana Industrial Park, Thanoo, UThai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-226280-9	035-226710	ประกอบแผงวงจรไฟฟ้า	57.52	 1,430 				คุณสมศักดิ์	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	10/31/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0670	ทอง	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	68 หมู่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250	BEER THIP BREWERY (1991) CO., LTD.	68 Moo 2, Namtoa, Bang Ban, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13250, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-289333-47	035-289371	ผลิตเบียร์,น้ำดื่ม,โซดา	68.80	 760 	100			ลายเซ็น	ผจก.สำนักงานบุคคล	10/18/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0671	ทอง	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 	99 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED	99 หมู่ 1, Phoaen, The Rua, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-715340-2	035-715344	คลังน้ำมัน	82.00	 110 	100			คุณสีรชน 	ผช.ผจก.คลัง	10/24/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0672	ทอง	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	49 หมู่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD.	49 Moo 9, Thanoo, UThai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-330999	35330974	ประกอบรถยนต์สำเร็จรูป	66.74	 3,000 	8.64	91.36	ญี่ปุ่น	คุณกรรณิการ์	จนท.แรงงานสัมพัน		
พระนครศรีอยุธยา	0673	แพลทินัม	บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	77 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170	COSMOS BREWERY (THAILAND) CO., LTD.	77 Moo 1, Lum Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-362175-8	035-362179	เบียร์,น้ำดื่ม,โซดา	85.99	 361 	100			คุณจันทรา 	จนท.ฝึกอบรม	9/20/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0674	แพลทินัม	บริษัท คัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด	54 หมู่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	KATSUYAMA FINETECH (THAILAND) CO., LTD.	54 Moo 9, Thanoo, UThai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-331539-41	035-330939	ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์	60.91	 215 		100	ญี่ปุ่น	คุณสุรวุฒิ	ผจก.ความปลอดภัย	10/25/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0675	แพลทินัม	บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (เขตประกอบการเสรี) 138 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	KYOUEI PRECISION DEVICE CO., LTD.	Hi-Tech Industrial Estate (I-Ea-T Free Zone) 138 Moo 1, Ban Len, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-351973-5	035-351972	ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ อะไหล่	74.52	 102 				คุณอรุณี 	ผจก.ฝ่ายบุคคลธุรการ	9/19/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0676	แพลทินัม	บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด	1/11-12 หมู่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	SANDEN (THAILAND) CO., LTD.	1/11-12 Moo 5, Khanham, UThai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-330030-6	035-330037	ผลิตตู้ทำความเย็นหรือเครื่องควบคุม	67.48	 584 		100	ญี่ปุ่น	คุณณัฐพล	ผจก.ธุรการและบุคคล	10/17/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0677	แพลทินัม	บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	154 หมู่ 6 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170	DKK SINO-THAI ENGINEERING CO., LTD.	154 Moo 6, Lamtasao, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-275458-60	035-215017	ผลิตและติดตั้งเสาโทรคมนาคม	64.15	 166 	70	30	ญี่ปุ่น	คุณณัฏฐนิชา	จนท.บุคคล	9/28/2550	
พระนครศรีอยุธยา		ปิดโรงงาน	บริษัท ดี ดี เค (ประเทศไทย) จำกัด ปิดโรงงานไปอยู่นวนคร	129/37-38 หมู่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170	D D K (THAILAND) CO., LTD. ปิดโรงงานไปอยู่นวนคร	129/37-38 Moo 3, Wang Chula, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-721670-3	035-721674	ผลิตชิ้นส่วน,ผลิตภัณฑ์อิเล็กฯ	72.15	 1,231 		100	ญี่ปุ่น	คุณสายรุ่ง 	จนท.ฝ่ายธุรการ	10/25/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0679	แพลทินัม	บริษัท มโนสตีล จำกัด	44 หมู่ 9 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190	MANO STEEL CO., LTD.	44 Moo 9, Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13190, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-372041-2	035-372040	ผลิตงานโครงสร้างเหล็ก	83.19	 219 	100			คุณอนงค์	ผช.ผจก.บุคคล	10/20/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0680	แพลทินัม	บริษัท แมรี่กอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	200 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (เขตปลอดอากร) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	MARIGOT JEWELLERY (THAILAND) CO., LTD.	200 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate (Free Zone), Ban Len, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-729284-8	035-729289	ผลิตเครื่องประดับเทียม	73.28	 2,785 		100	เยรมัน	คุณอำนาจ .	ผู้จัดการ	9/19/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0681	แพลทินัม	บริษัท ลิ้มเจริญแมนูแฟคตอรี่ จำกัด	129/40 หมู่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170	LIM CHARUEN MANUFACTORY CO., LTD.	129/40 Moo 3, Wang Chula, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-721056-7	035-721058	เครื่องประดับกาย	77.89	 250 				คุณสังเวียน	จนท.ฝ่ายบุคคลธุรการ	10/25/2550	account@limcharuen.com
พระนครศรีอยุธยา	0682	แพลทินัม	บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด	469 หมู่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	STIEBEL ELTRON ASIA CO., LTD.	469 Moo 2, Klongjig, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-220088	ต่อ 102	ผลิตประกอบเครื่องน้ำร้อย,อุ่น	76.48	 93 		100	เยรมัน	คุณจันทร์ประภา 	จนท.ปลอดภัย	10/25/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0683	แพลทินัม	บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด	129,132 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	AUDREY DOT COM (THAILAND) CO., LTD.	129,132 Moo 1, Ban Len, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-351982	035-351983	ผลิตชุดชั้นใน	75.33	 879 		100	ใต้หวัน	คุณ รัชณู 	หัวหน้าบุคคล		
พระนครศรีอยุธยา	0684	แพลทินัม	บริษัท เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด	149 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160	EXPERT TRANSPORT CO., LTD.	149 Moo 2, Udomsorayut Road, Klongjik, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-258245	035-258246	รับจ้างขนส่ง	80.97	 94 				คุณสืบศักดิ์ 	ผช.ผจกทั่วไป	9/25/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0685	แพลทินัม	บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน)	1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม. 51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180	NMB-MINEBEA THAI LTD.	1 Moo 7, Phahon Yothin Road, Km. 51, Chiang Rak-noi, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13180, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-361429	035-361477	ผลิตชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์	67.39	 12,276 				คุณกนกวรรณ์	บุคคลบริหาร	11/2/2550	energy@minebea.co.th
พระนครศรีอยุธยา	0686	แพลทินัม	บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด (โรงงานโรจนะ)	1/14 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	NMB-MINEBEA THAI LTD.	1/14 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Road, Khanham, UThai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association				71.59								
พระนครศรีอยุธยา	0687	แพลทินัม	บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา)	18 หมู่ 3 ถนนเอเชีย กม.72 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	NMB-MINEBEA THAI LTD.	18 Moo 3, Asia Road Km. 72, Thanoo, UThai, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-335310	035-361477	ผลิตชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์	68.84	 2,935 				คุณกนกวรรณ์ 	บุคคลบริหาร	10/25/2550	energy@minebea.co.th
พระนครศรีอยุธยา	0688	แพลทินัม	บริษัท ไอดีเอส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	505 หมู่ 2 ถนนอุดมศรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	IDS MARKETING (THAILAND) CO., LTD.	505 Moo 2, Udomsorayuth Road, Klongjik, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-6866956	035-258490	ให้เช่าโกดัง/ขนส่ง	84.48	 336 				คุณชูศักดิ์	ผู้จัดการ	10/31/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0689	แพลทินัม	บริษัท ฮาน่า เทค จำกัด	91/2 หมู่ 11 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีพระนครศรีอยุธยา 13110	HANA TECH CO., LTD.	91/2 Moo 11, Sam Khok-Sena Road, Bangnomko, Sena, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-289826	035-289979	รับจ้างผลิตชิ้นส่วนรองเท้า	67.53	 87 	51	49	เกาหลีใต้	คุณสุภัตรา 	จนท.บัญชี-บุคคล	9/24/2550	
พระนครศรีอยุธยา	0690	แพลทินัม	บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด	43/3 หมู่ 8 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	HICRETE PRODUCTS & TECHNOLOGY CO., LTD.	43/3 Moo 8, Bang Gra San, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	035-366241-3	035-366245	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงสร้างเหล็ก	78.63	 184 	100			คุณอัครเดช	ผจก.สำนักงาน	10/26/2550	
พะเยา	0691	เงิน	บริษัท กรีนวิงเทรดดิ้ง จำกัด	95/4-5 ถนนประตูชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	GREENWING TRADING LTD., PART	95/4-5 Pratuchai Road, Naiwiang, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท 	054-413560	จำหน่ายรถจักรยานยนต์	72.38	97				คุณบุญเรือง พันธ์ปัญญา	ผู้จัดการเมต	8/30/2550	
พะเยา	0692	เงิน	บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	403/11 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	TOYOTA PHAYAO (1994) TOYOTA DEALER	403/11 Phahon Yothin Road, Mae Tum, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท 	054-412040	จำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ	80.97	70				คุณสุรวุฒิ ดวงพัตรา	ผู้จัดการโชว์รูม	8/30/2550	
พะเยา	0693	เงิน	บริษัท นำพลัง จำกัด	7/37 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	NUMPALANG CO., LTD.	7/37 Wiang, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท 	054-431798	ซื้อมาขายไป	74.00	51				คุณพรรณี วรรณคำ	ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหาร	9/10/2550	
พะเยา	0694	เงิน	บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง1988 จำกัด สาขาพะเยา	317 หมู่ 17 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	NIM SEE SAENG TRANSPORT (1988) CO., LTD.	317 Moo 17, Tom, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-484375-7		ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า	83.50	51				คุณเชิดตระกูล กองสุผล	รักษาการผู้จัดการนิ่มซีเส็งขนส่งพะเยา	8/30/2550	
พะเยา	0695	เงิน	บริษัท แปซิฟิค ฟลาวเวอร์ จำกัด	92 หมู่ 5 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	PACIFIC FLOWERS CO., LTD.	92 Moo 5, Tom, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-458314	054-458521	ผลิตดอกไม่ประดิษฐ์	85.00	211				คุณสุวัน 	ผู้จัดการ	8/30/2550	
พะเยา	0696	เงิน	บริษัท ริโก้ แฮนด์นิทส์ (ไทยแลนด์)จำกัด	389 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110	RICO HANDKNITS (THAILAND) CO., LTD.	389 Moo 4, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท 	054-415712	ผลิตสิ่งทอเส้นด้าย	65.43	95				คุณสายอรุณ เวียงคำ	บัญชี/ฝ่ายบุคคล	9/12/2550	
พะเยา	0697	เงิน	บริษัท สันติภาพฮั้วเพ็ง 1988 จำกัด 	88/1 หมู่ 5 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150	THE PEACECANING (1988) CO., LTD.	88/1 Moo 5, Lao, Jun, Phayao 56150, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-447264		ดองผัก	79.24	121				คุณทองใบ กอกุศล	ผู้จัดการ	8/30/2550	
พะเยา	0698	ทอง	บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด	124 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	AGRO-ON (THAILAND) CO., LTD.	124 Moo 1, Phahon Yothin Road, Bantum, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-428507-8	054-428509	โรงงนผลิตอาหาร	67.88	530				คุณอนุพงษ์ ปันวิเศษ	ผู้จัดการ	8/20/2550	
พะเยา	0699	ทอง	โรงเรียน พินิตประสาธน์	3 ถนนกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	PHINITPRASART SCHOOL	3 Kwanphayao Road, Wiang, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-431371	054-483945	โรงเรียนเอกชน	84.67	59				คุณประจักษ์กฤษณ์ หาญสิริมาศ	ผู้จัดการโรงเรียน	9/8/2550	
พะเยา	0700	แพลทินัม	บริษัท เชียงคำเครื่องหนัง จำกัด	399 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110	CHIENGCOM LEATHER CO., LTD.	399 Moo 4, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-454029	054-416388	ผลิตกระเป๋าจากหนังสัตว์เพื่อส่งออก	75.22	340				คุณปุริมปรัชญ์ ศักดิ์สิทธฺพร	หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ	8/21/2550	
พะเยา	0701	แพลทินัม	บริษัท นิ่มซีเส็งลิสซิ่ง จำกัด	214 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	NIM SEE SAENG LEASING CO., LTD.	214 Moo 3, Thawangtong, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-410888	054-410888	กู้ยืมเงิน	77.23	51				คุณจำรัส การเพียร	ผู้จัดการสาขา	8/22/2550	
พะเยา	0702	แพลทินัม	บริษัท โรงแรมเกทเวย์ จำกัด	7/36 ถนนประตูกลอง 2 (หะรัณสุต) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	GATEWAY HOTEL CO., LTD.	7/36 Pratuklong 2 (Haransut) Road, Wiang, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-411333	054-10519	โรงแรม	71.30	95					ผู้จัดการทั่วไป	8/20/2550	
พะเยา	0703	แพลทินัม	บริษัท ลานหอยขนส่งจำกัด	ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160	LANHOI TRANSPORTATION LTD., PART.	Sa, Chiang Muang, Phayao 56160, Thailand 	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	081-8869717		รับเหมาเปิดหน้าดิน	86.38	70				คุณสุนีย์ เลี้ยงอิ้ง	ผู้ประสานงาน	8/30/2550	
พะเยา	0704	แพลทินัม	บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด	311-312 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160	CHIANG MUAN MINING COMPANY LIMITED	311-312 Moo 1, Banmang, Chiang Muang, Phayao 56160, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-495063	054-495675	อุตสาหกรรมเหมืองแร่	82.59	64					ผู้จัดการแผนกบริหาร	8/22/2550	
พะเยา	0705	แพลทินัม	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	669 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	669 Moo 3, Thawangtong, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-411555-64	054-411544	บริษัทค้าปลีก	79.33	112				คุณเสรี สิทธิ์โชติ	DM.Operation	8/31/2550	
พะเยา	0706	แพลทินัม	โรงเรียน ปิยมิตรวิทยา	2 หมู่ 5 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110	PIYAMITVIDHAYA SCHOOL	2 Moo 5, Yuan, Chiang Kham, Phayao 56110, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-451785	054-416054	โรงเรียนเอกชน	68.80	115				คุณภัทรา ไวตยกุล	ครูใหญ่	9/12/2550	
พะเยา	0707	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์	12/7 ถนนรอบเวียง-ประตูกลอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000	CHAROENPHAN DEPARTMENT STORE LTD., PART.	12/7 Rob Wiang-Pratuklong Road, Wiang, Muang, Phayao 56000, Thailand	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสตรีชนบท พะเยา	Women Rural Development 	054-410295		ห้างสรรพสินค้า	66.93	141				คุณภัทรศยา มาเลียงกา	บุคคล	8/30/2550	
พิษณุโลก	0708	เงิน	บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานพิษณุโลก)	230 หมู่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	THAI ARROW PRODUCTS CO., LTD. (TAP-P)	230 Moo 7, Hua Ro, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-245220-9	055-245045	ผลิตสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์	69.57	6002				คุณนวลจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายเซฟตี้	9/13/2550	
พิษณุโลก	0709	เงิน	โรงแรมราชพฤกษ์	99/9 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	RAJAPRUK HOTEL	99/9 Praongdam Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-303048-50	055-212737	โรงแรม	76.05	55				คุณยุพาพร 	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/11/2550	
พิษณุโลก	0710	เงิน	บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด	259 หมู่ 1 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	THAI AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.	259 Moo 1, Donthong, Muang, Phitsanulok 65000 Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-295017-24	055-295027	ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร	64.96	225				คุณมยุรี ศรีแพร	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/12/2550	
พิษณุโลก	0711	เงิน	บริษัท ชัยวสิทธิ์ จำกัด	39 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	CHAIWASIT CO., LTD.	39 Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-211065-9	055-211071	โรงแรม	74.73	127				คุณภัทรีย์ คุ้มทรี	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/11/2550	
พิษณุโลก	0712	เงิน	บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด	286/5-7 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	C.P. RETTAILING AND MARKETING CO., LTD.	286/5-7 Mittraphap Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-280319	055-280161	ผลิตเบเกอรี่	64.41	78				คุณธีรเดช อ่อนเคร้ง	ผู้จัดการสาขา	9/17/2550	
พิษณุโลก	0713	เงิน	บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด	322/2 ถนนสีหราชเตโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	THANAPUN CO., LTD.	322/2 Sriharachtechochai Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-251689	055-251689	อุตสาหกรรม	79.50	70				คุณอรทัย ธะรุรัมย์	หัวหน้างาน	9/13/2550	
พิษณุโลก	0714	เงิน	บริษัท ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด	1/79 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220	SAPPRAIWAN GRAND HOTEL & RESORT CO., LTD.	1/79 Moo 2, Kaengsopha, Wang Thong, Phitsanulok 65220, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-293293	055-293293	โรงแรมรีสอร์ท	71.38	82				คุณอินทัด	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	9/24/2550	
พิษณุโลก	0715	เงิน	บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จำกัด	68/33 ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	TOPLAND HOTEL CO., LTD. (PHITSANULOK)	68/33 Akatodsaroad Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-247800	055-247815	โรงแรม	63.95	388					ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล	9/14/2550	
พิษณุโลก	0716	เงิน	บริษัท ท๊อปแลนด์อาเขต จำกัด	83/9 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	TOPLAND ARCADE COMPANY LIMITED	83/9 Boromtriloknart 2 Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-241211-4	055-243737	ห้างสรรพสินค้า	65.40	85				คุณนัฐกานต์ สนศิริ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	9/19/2550	
พิษณุโลก	0717	เงิน	บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด	26/8 หมู่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	P.E. TECHNIC CO., LTD.	26/8 Moo 5, Aranyik, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-304899	055-304900	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	74.45	94				คุณปฬิณลักษณ์ บุญก่อน	ทรัพยากรมนุษย์	9/10/2550	
พิษณุโลก	0718	เงิน	บริษัท ภัทรภิญโญ จำกัด 	59 ถนนพระร่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	PATTARAPINYO CO., LTD.	59 Phraruang Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-248333	055-248987	โรงแรม	67.79	70				คุณธิดารัตน์ จันตา	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล	9/19/2550	
พิษณุโลก	0719	เงิน	บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด	56 หมู่ 6 ถนนวังทอง-เขาทราย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130	MONSANTO THAILAND LIMITED	56 Moo 6, Wang Thong-Khaosai Road, Din Thong, Wang Thong, Phitsanulok 65130, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-394000	055-394018	ผลิตเมล็ดพันธุ์	68.70	346				คุณนัฐกานต์ เอกวิศาล	พนักงานทรัพยากรบุคคล	9/28/2550	
พิษณุโลก	0720	เงิน	บริษัท ยุทธชัยอุตสาหกรรม จำกัด	383 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160	YUTHACHAI INDUSTRY CO., LTD.	383 Moo 7, Phitsanulok-Uttaradit, Wat Bot, Phitsanulok 65160, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-244555	055-244555	อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล	66.35	142				คุณอัญชลี ตระกูลยุทธชัย	ผู้จัดการ	9/18/2550	
พิษณุโลก	0721	เงิน	บริษัท เอ็มเคเรสเตอรองค์ จำกัด (สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก)	อาคารบิ๊กซีพิษณุโลก 939 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	MK. RESTAURANTS CO., LTD.	BIG C Phitsanulok Building, 939 Pichaisongkram Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-221181	055-2211180	อาหารและบริการ	64.22	76				คุณพรพรหม เศวตพันธ์	ผู้จัดการ	9/17/2550	
พิษณุโลก	0722	เงิน	บริษัท แอ๊ดเทวดาโฆษณา จำกัด	110/85 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	ADDTEWADA ADDERTISING CO., LTD.	110/85 Praongdam Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-211796	055-302614	ธุรกิจโฆษณา	70.15	60				คุณเกศรา น้อยเลิศ	ผู้จัดการบัญชี	9/17/2550	
พิษณุโลก	0723	เงิน	โรงงาน คัดแยกขยะของเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์	19/9 หมู่ 3 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	WONGPANIT GARBAGE RECYCLE SEPARATION PLANT	19/9 Moo 3, Phitsanulok-Bang Krathum Road, Tha Thong, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-284494	055-231734	ธุรกิจขยะรีไซเคิล	71.10	150				คุณณฐนนท์ โยชน์ไชยสาร	ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายสิ่งแวดล้อม	9/14/2550	
พิษณุโลก	0724	เงิน	โรงแรม ลาพาโลมาพิษณุโลก	103/8 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	THE LA PA LO MA HOTEL	103/8 Sritrumtripidoke Road, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-217930	055-217935	โรงแรม	68.57	70				คุณณัชาภรร์ นาควิจิตร	กรรมการผู้จัดการ	9/12/2550	
พิษณุโลก	0725	เงิน	โรงแรมอมรินทร์ลากูน 	52/299 ถนนพระองค์ขาว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	AMARIN LAGOON HOTEL	52/299 Phra Ongkhao Road, Aranyik, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-220999	055-220944	ธุรกิจโรงแรม	67.62	291				คุณกัลยกร ปรีชาวนา	senier ฝ่ายบุคคล	9/18/2550	
พิษณุโลก	0726	เงิน	โรงแรมโกลเด้นแกรนด์ 	66 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	GOLDEN GRAND HOTEL	66 Tummabucha Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-210234-7	055-210887	โรงแรม	68.14	80				คุณทัศนีย์ จันทราช	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/11/2550	
พิษณุโลก	0727	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวสถาปัตยกรรมพิษณุโลก	225 หมู่ 1 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	CHALIT PRESTRESSED CONCRETE FACTORY LTD., PART. 	225 Moo 1, Singhawat Road, Bankrang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-262270	055-262270ต่อ7	คอนกรีตอัดแรง	64.54	118				คุณพวงรัตน์ อิ่มกระจ่าง	เจ้าหน้าที่การเงิน	9/12/2550	
พิษณุโลก	0728	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาเอกซีเมนต์	362 หมู่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	SAOAKE CEMENT LTD., PART. 	362 Moo 3, Aranyik, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-221473	055-221485	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	74.29	80				คุณสุดใจ แสงทอง	ฝ่ายบัญชีและบุคคล	9/11/2550	
พิษณุโลก	0729	ทอง	บริษัท พิษณุโลกบริการ จำกัด	229 ซอยดีอินทร์ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	PITHSANULOK BOREKAN CO., LTD.	229 Soi Deein 2, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-284144	055-258587	รถโดยสารประจำทาง	71.45	90				คุณ	ผู้จัดการ	9/14/2550	
พิษณุโลก	0730	แพลทินัม	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	178 หมู่ 4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก กม.9 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	CHAROEN POKPHAND INDUSTRY CO., LTD.	178 Moo 4, Phitsanulok-Lom Sak Road, Km. 9, Samorkhae, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-224075-8	055-224188	ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์	69.38	135				คุณสายสมร 	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/14/2550	
พิษณุโลก	0731	แพลทินัม	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	939 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	PHITSANULOK BIG C CO., LTD.	939 Pichaisongkram Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-221200-14ต่อ2159	055-221220	ค้าปลีก	76.71	278				คุณอรภัทร ภู่น้อย	ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์	9/12/2550	
พิษณุโลก	0732	แพลทินัม	บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด	30/34 ถนนพระลือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	ROSY BLUE DIAMOND CO., LTD.	30/34 Pralue Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-244638	055-244838	เจียระไนเพชร	78.54	380				คุณศุกร์ฤทัย กรินทนาค	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/11/2550	
พิษณุโลก	0733	แพลทินัม	บริษัท สิริมงคล เพาเวอร์ เคเบิล จำกัด	280 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	SIRIMONGKOL POWER CABLE CO., LTD.	280 Puttabucha Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-219971-4	055-219490	ติดตั้งสายไฟหลัก	62.64	290				คุณวิษณุ บุญราชแขวง	ผู้ประสานงาน	9/19/2550	
พิษณุโลก	0734	แพลทินัม	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	909 หมู่ 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	TESCO LOTUS, EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	909 Moo 10, Phitsanulok-Lom Sak Road, Aranyik, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-221061-85	055-221045	ธุรกิจค้าปลีก	75.46	304				คุณศิริชัย พงษ์เสนาะ	SDM Store	9/14/2550	
พิษณุโลก	0735	แพลทินัม	โรงแรม ไพลินพิษณุโลก	38 ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	PAILYN HOTEL 	38 Boromtriloknart Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-252411-5	055-225237	โรงแรม	67.99	60				คุณศุภลักษณ์ สุวรรณภูมิ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/11/2550	
พิษณุโลก	0736	แพลทินัม	โรงแรม อมรินทร์นคร 	3/1 ถนนเจ้าพระยา-พิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	AMARIN NAKORN HOTEL	3/1 Chaophraya-Phitsanulok Road, Nai Muang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-219069	055-219044	โรงแรม	63.89	83				คุณชินพัฒน์ สุวรรณราช	ฝ่ายบุคคล	9/12/2550	
พิษณุโลก	0737	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.แอล.	59/2 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	C.P.L. LTD., PART.	59/2 Moo 6, Tha Thong, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand	กลุ่มวัยรุ่น WY	We are Your friend	055-215251-5	055-334187	ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	69.64	200				คุณวาณี แท่นนพรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/17/2550	
เพชรบุรี	0738	เงิน	บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด	88 หมู่ 2 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	KANGWAL POLYESTER CO., LTD.	88 Moo 2, Nongchumpol, Khao Yoi, Phetchaburi 76140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-447577-84	032-447590	ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์	64.99	 683 	100			นายปริญญา ปัญญาสีทโท	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบุคคล	10/3/2550	
เพชรบุรี	0739	เงิน	บริษัท แก่นจันทร์ บีชโฮเต็ล จำกัด	214/4 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	KAENCHAN BEACH HOTEL CO., LTD.	241/4 Ruamchit Road, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-471314	032-470780	โรงแรม	69.42	 82 	100		ไทย	คุณจารึก พิทักษ์ตุ้ม	ผจก.บุคคล	9/25/2550	info@kaenchanbeachhotel.com
เพชรบุรี	0740	เงิน	บริษัท เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	138 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	JET INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.	138 Moo 4, Phet Kasem Road, Srapang, Kao Yoi, Phetchaburi 76140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-447745	032-447747	ฉีดพลาสติก	66.06	 130 		100	ใต้หวัน	นางสมัย บุตีวาม	ธุรการ	10/1/2550	
เพชรบุรี	0741	เงิน	บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด	254 หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110	XIAN-NING SEAFOOD CO., LTD.	254 Moo 7, Ban Laem, Phetchaburi 76110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-450-335-6	032-450338	อาหารทะเลแช่แข็ง ส่งออก	73.50	 940 	50	50	ไต้หวัน	คุณคุณัญญา ฤทธิ์นิ่ม	บุคคล	10/1/2550	
เพชรบุรี	0742	เงิน	บริษัท ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด	1444 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	PALM HILLS GOLF RESORT & COUNTRY CLUB	1444 Phet Kasem Road, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-442460	032-442463	สนามกอล์พ	72.35	 200 	100		ไทย	นายอดุลย์ ตรีสุวรรณี	รองผู้จัดการกิจการกอล์ฟ	10/2/2550	
เพชรบุรี	0743	เงิน	บริษัท พี.เอส. แปซิฟิค จำกัด	66 หมู่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	P.S. PACIFIC CO., LTD.	66 Moo 2, Huaithachang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-446662	032-446321	ผลิตน้ำมันพืช	38.11	 125 				นางรจนา พวงแต้ม	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/29/2550	
เพชรบุรี	0744	เงิน	บริษัท เพชรไทยพัฒนา จำกัด 	299/1 หมู่ 2 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130	PETCHTHIPATTANA CO., LTD.	299/1 Moo 2, Thamairuak, Tha Yang, Phetchaburi 76130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-422144-6	032-424214	บริการ สนามกอล็ฟ รีสอร์ท	61.77	 357 				พตท.พินิจ ประกอบกิจวิริยะ	ผจก.บุคคล		
เพชรบุรี	0745	เงิน	 บริษัท โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จำกัด	99/9 หมู่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000	PHETCHARAT HOSPITAL CO., LTD.	99/9 Moo 6, Ban Mo, Muang, Phetchaburi 76000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-417070-9	032-411689	โรงพยาบาล	64.91	 341 				สุนิสา เทศยิ้ม	นักสุขศึกษา	11/8/2550	
เพชรบุรี	0746	เงิน	บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด	65 หมู่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	LEE PATTANA PUBLIE COMPANY LIMITED	65 Moo 2, Huai Tha Chang, Khoa Yoi, Phetchaburi 76140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-446565	032-446560	ผลิตอาหารสัตว์	58.67	 259 	100			นายนิคม คงสวัสดิ์	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ	9/25/2550	nikom@leepattana.com
เพชรบุรี	0747	เงิน	บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด	79 หมู่ 4 ถนนหุบกระพง-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	LAKEVIEW GOLF AND YACHT CLUB CO., LTD.	79 Moo 4, Hubkrapong-Pranburi Road, Samphraya, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-456233-40	032-456241	สนามกอล์พ	70.63	 129 	100		ไทย	นางโสภา นวลสวัสดิ์	ฝ่ายบุคคล	10/3/2550	
เพชรบุรี	0748	เงิน	บริษัท สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ จำกัด	193 หมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	SPRING FIELD ROYAL COUNTRY CLUB CO., LTD.	193 Moo 6, Huai Sai Nua, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-709222	032-709234	สนามกอล์พ	69.21	 150 	100		ไทย	ยุทธพงษ์ พงษ์สถิต	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล		hrmsfv@springfieldresort.com
เพชรบุรี	0749	เงิน	บริษัท สปริงฟิลด์ โฮลดิ่ง จำกัด	193 หมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	SPRING FIELD HOLDING CO., LTD	193 Moo 6, Huai Sai Nua, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-709222	032-709234	สนามกอล์พ	68.52	 170 	100		ไทย	ยุทธพงษ์ พงษ์สถิต	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล		
เพชรบุรี	0750	เงิน	บริษัท สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กรุ๊ป จำกัด	1/1 ถนนรอบตลาดเทศบาล ตำบลท่าราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000	SAHATHAI DEPARTMANT STORE GROUP CO., LTD.	1/1 Rop Thalad Tesabal Road, Tha Ram, Muang, Phetchaburi 76000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-428249	032-428431	ห้างสรรพสินค้า	74.20	 109 	100		ไทย	นางสิริพักตร์ สุภาพจน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/4/2550	
เพชรบุรี	0751	เงิน	วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ	737/12 ถนนมุ่งทะเล ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	VERANDA RESORT AND SPA CHA-AM	737/12 Mungthale Road, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-769000	032-451471	โรงแรม	56.75	 165 	100			KANTIMA MAKVISASE	ผู้จัดการแผนกสรรหา	10/2/2550	
เพชรบุรี	0752	ทอง	บริษัท เกสินีทรานสปอร์เทชั่น จำกัด	257/2 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	KESINEE TRANSPORTATION CO., LTD.	257/2 Moo 3, Phet Kasem Road, Khao Yai, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-470621	032-470621	ขนส่งทั่วราชอาณาจักร	80.47	 80 	100		ไทย	นางจิรันธนิน เพชรพุ่มเรียง	ฝ่ายบุคคล	10/11/2550	
เพชรบุรี	0753	ทอง	บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด	118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	CHA-AM PEERAPATCHEMICAL CO., LTD.	118 Moo 4, Soi Watsaunsanti, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-561677	032-561680	ผลิตเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด	83	 63 	100			คุณพัชรี เกลี้ยงช่วย	จนท.ฝึกอบรม	10/15/2550	
เพชรบุรี	0754	ทอง	บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี	130 หมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000	BIG C SUPERCENTER PUBLIC COMPANY LIMITED. PHETCHABURI BRANCH	130 Moo 1, Tan Mamuang, Muang, Phetchaburi 76000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-4545555-60	032-454599	ธุรกิจค้าปลีก	71.00	 243 	50	50	ฝรั่งเศษ	นางณัฐติยา แสงเลื่อม	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/28/2550	hrm.phetchaburee@bigc.co.th
เพชรบุรี	0755	ทอง	บริษัท โรงแรมลองบีช ชะอำ จำกัด	225/75 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	LONG BEACH CHA-AM HOTEL CO., LTD.	225/75 Ruamchit, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-472444	032-472287	โรงแรม	65.59	 231 	100		ไทย	นาง ฐิราพร เย็นใจ 	ฝ่ายบุคคล	9/26/2550	
เพชรบุรี	0756	แพลทินัม	บริษัท ชะอำโปรเซอร์วิส จำกัด	1348/4 ถนนเขตวนา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120	CHA-AM PROSERVICE CO., LTD.	1348/4 Khet Wana Road, Cha Am, Phetchaburi 76120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-442095	032-442096	บริการรักษาความปลอดภัย	77.60	 166 	100		ไทย	นายรัฐรวี ระหว่างบ้าน	กรรมการผู้จัดการ	10/8/2550	
เพชรบุรี	0757	แพลทินัม	บริษัท เพชรบุรีการ์ด กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	76 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	PHETCHABURI GUARD GROUP & SERVICE CO., LTD.	76 Moo 1, Phet Kasem Road, Khao Yoi, Phetchaburi 76140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	032-562237		รักษาความปลอดภัย	81.69	 109 	100			นางดาราน้อย อุ่นเรือน	ธุรการ	9/21/2550	
ภูเก็ต	0758	เงิน	บริษัท กาญจนาลัย จำกัด 	247 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100	KANCHANALAI CO., LTD.	247 Koktanode Road, Karon, Muang, Phuket 83100, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-285211-8	076-285210	โรงแรมที่พัก	47.82	 155 				ชาญชัย นพประชา	ผู้จัดการทั่วไป	9/13/2550	pn@tropicalresoutphuket.com
ภูเก็ต	0759	เงิน	บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด	13/10 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	PHUKET AIR CATERING CO., LTD.	13/10 Moo 6, Sanambin Road, Maikhao,Thalang, Phuket 83110, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-327497	076-327118	อุตสาหกรรมอาหาร	52.03	 102 				ปติญญา ธงชัยกิจ	ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/8/2550	human_resource@phuketaiscatins.com
ภูเก็ต	0760	เงิน	บริษัท จีจีซี ทีดับบลิวเอ็น จำกัด 	6/14 หมู่ 1 ถนนแหลมหงาอนุสรณ์ ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	GGC. TWN. CO., LTD.	6/14 Moo 1, Lasmngaanusorn Road, Rachada, Muang, Phuket 83000, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-222388	076-215302	แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตวืน้ำส่งออก	62.24	 56 				สุภัทรา มะคุ้มใจ	ฝ่ายบุคคล	9/13/2550	ggcthai@yahoo.com
ภูเก็ต	0761	เงิน	บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จำกัด	502/3 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100	KARON PHUKET HOTEL CO., LTD.	502/3 Patak Road, Karon, Muang, Phuket 83100, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-306200-5	076-306401	โรงแรมที่พัก	46.15	 310 						10/31/2550	hrckr@chr.co.th
ภูเก็ต	0762	เงิน	บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต	72 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. (PHUKET BRANCH)	72 Moo 5, Chaloem Phra Kiat Road, Vichit, Muang, Phuket 83000, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-249444	076-247460	ค้าปลีก	53.33	 260 				พงศกร เอกชัย	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/9/2550	hrm.phnhet@bigc.co.th
ภูเก็ต	0763	เงิน	โรงแรมป่าตองบีช	124 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	PA TONG BEACH HOTEL	124 Taweewong Road, Pa Tong, Kathu, Phuket 83150, Thailand 	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-340341-2	076-340541	โรงแรมที่พัก	47.89	 237 				วิสุพร  เมืองฉิม	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11/12/2550	dhr@patong-see2sea.com
ภูเก็ต	0764	เงิน	โรงแรมฮอไรซอนบีช รีสอร์ท โฮเต็ล	64/39 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	HORIZON BEACH RESORT HOTEL	64/39 Thaveewong Road, Pa Tung, Kathu, Phuket 83150, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-292526	076-292534	โรงแรมที่พัก	48.41	 120 				ณัชชา ศรนิรันด์	ผู้จัดการแผนกบุคคล	11/9/2550	personnole@horizonbeach.com
ภูเก็ต	0765	เงิน	บริษัท ภัทร บีช รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมอโมร่า บีช รีสอร์ท)	322 หมู่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	PHATTARA BEACH RESORT CO., LTD. (AMORA BEACH RESORT)	322 Moo 2, Choeng Thale, Thalang, Phuket 83110, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-324021-2	076-271559	โรงแรมที่พัก	51.15	 135 				พิมพ์สุภา แก้วตาทิพย์	รองผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล	11/10/2550	
ภูเก็ต	0766	เงิน	บริษัท ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์ จำกัด	8 ถนนศิริราชย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	PHUKET SIMON CABARET CO., LTD.	8 Sirirat Road, Pa Tong, Kathu, Phuket 83150, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-342011-5	076-340808	งานบริการมหรศพ	50.62	 175 				อิทธิเดช  ทับทวี	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/6/2550	info@phuket-simoncabaret.com
ภูเก็ต	0767	เงิน	โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	190 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	PHUKET GRACELAND RESORT & SPA HOTEL	190 Taweewong Road, Pa Tong, Kathu, Phuket 83150, Thailand 	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-370500	076-370560	โรงแรมที่พัก	49.41	 391 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1/4/2551	hr@phuketgraceland.com
ภูเก็ต	0768	เงิน	โรงแรม รอยัลคราวน์ แอนด์ ปาล์ม สปา รีสอร์ท	31 ถนนนาไน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	ROYAL CROWN HOTEL AND PALM SPA RESORT	31 Na Nai Road, Pa Tong, Kathu, Phuket 83150, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-340463	076-340376	โรงแรมที่พัก	49.28	 100 				อรุณวรรณ  มากมล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/16/2550	info@royalerannphuket.com
ภูเก็ต	0769	เงิน	โรงแรม ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท 	206/24 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	SEA SUN SAND RESORT HOTEL	206/24 Ratuthit 200 Year Road, Pa Tong, Kathu, Phuket 83150, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-341306-7	076-340720	โรงแรมที่พัก	50.44	 64 				รุ่งเรือง ใหมคง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/5/2550	
ภูเก็ต	0770	เงิน	โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 	14 ถนนกะรนน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	KATATHANI PHUKET BEACH RESORT HOTEL	14 Karon Noi Road, Karon, Muang, Phuket 83000, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-350001	076-350593	โรงแรมที่พัก	45.18	 558 				วนิดา  สุทธิปาโล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/20/2550	personnel@katathani.com
ภูเก็ต	0771	เงิน	บริษัท โรงแรมภูรินทร์ รีสอร์ท กะรน จำกัด	10/2 ซอยปฎิก 18 ถนนปฎิก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	THE PHULIN CO., LTD.	10/2 Soi Patik 18, Patik Road, Karon, Muang, Phuket 83000, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-398327-9	076-398380	โรงแรมที่พัก	51.54	 60 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/19/2550	hr@thephulin.com
ภูเก็ต	0772	เงิน	บริษัท เอส.ที.พี. กรุ๊ป จำกัด	136 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120	S.T.P. GROUP CO., LTD.	136 Thaweewong Road, Pa Tong, Kathu, Phuket 83120, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-341171-4	076-340093	ภัตราคาร / โรงแรม	47.03	 174 				จารุภา พิมพ์ศรี	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/31/2550	info@safaribeachhohat.com
ภูเก็ต	0773	เงิน	โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์	135/23,123/15-16 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	THE ROYAL PARADISE HOTEL	135/23,123/15-16 Ratuthit 200 Year Road, Pa Tong, Kathu, Phuket 83150, Thailand 	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-340666-70	076-340565	โรงแรมที่พัก	45.8	 325 				สุรินทร์ อุดร	ผู้จัดการแผนกบุคคล	11/5/2550	hrd@royalparadise.com
ภูเก็ต	0774	เงิน	บริษัท ไอยาราบุรี จำกัด (โรงแรมไอยารา ฮิลล์ทอปส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา)	125 หมู่ 3 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110	AYARAPURI CO., LTD. (AYARA HILLTOPS RESORT & SPA HOTEL)	125 Moo 5, Srisoonthorn Road, Choeng Thale, Thalang, Phuket 83110, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-271271	076-271270	โรงแรมที่พัก	50.88	 113 				ลายเซ็น	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล	11/20/2550	hr@guarahilltops.com
ภูเก็ต	0775	เงิน	บริษัท ฮอไรซอนกะรนบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด	3 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100	HORIZON KARON BEACH RESORT & SPA CO., LTD.	3 Karon, Muang, Phuket 83100, Thailand,	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-284655	076-284382	โรงแรมที่พัก	48.74	 143 				วิภาวดี  รักแต๋วงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/14/2550	personnel@horizonbeach.com
ภูเก็ต	0776	เงิน	โรงแรม กมลาบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 	96/42-43 หมู่ 3 ตำบลกมล อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120	KAMAIA BEACH HOTEL & RESORT	96/42-43 Moo 3, Kamala, Kathu, Phuket 83120, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-279080-5	076-279586	โรงแรมที่พัก	48.72	 101 				วัชรี จู้เจ้ย	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล	10/25/2550	www.kamala beach.com
ภูเก็ต	0777	เงิน	พริ้นท์ กมลา รีสอร์ท	74/8 หมู่ 3 ถนนหน้าหาด ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	PRINT KAMALA RESORT 	74/8 Moo 3, Nar Had Road, Kamala, Kathu, Phuket 83150, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-385396-8	076-385399	โรงแรมที่พัก	52.07	 92 				ชาตรี มิ่งพิจารย์	ฝ่ายบุคคล	11/21/2550	printkamalaresort@hotmail.com
ภูเก็ต	0778	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบัว รีสอร์ท 	16 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150	BAAN BOA RESORT LTD., PART.	16 Thaweewong Road, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand 	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-292869	076-292859	โรงแรมที่พัก	61.07	 50 				กันยารัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/16/2550	info@baanboaresort.com
ภูเก็ต	0779	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย 	62/1 หมู่ 7 ถนนท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	SINPHIBOONCHAI FISHMILL LTD., PART.	62/1 Moo 7, Tha Ruea Mai Road, Rachada, Muang, Phuket 83000, Thailand	กลุ่มรุ้งอันดามัน	Rung Andaman Group	076-212448	076-212448	ผลิตปลาป่น	52.47	 57 				วิชุดา คถายุทธ	ฝ่ายบุคคล	11/7/2550	
ร้อยเอ็ด	0780	เงิน	บริษัท เค.ที.เอส. ร้อยเอ็ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด	102 หมู่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	K.T.S. ROI-ET CORPORATION CO., LTD.	102 Moo 3, Yang-Yai, Chang Han, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-522954-5	043-515731	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค	45.11	 550 				ทินกร มาลาพร	ผู้จัดารโรงงาน		
ร้อยเอ็ด	0781	เงิน	บริษัท บัวสมหมาย จำกัด	228 หมู่ 10 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	BUASOMMAI CO., LTD.	228 Moo 10, Roi Et-Kalasin Road, Nua Muang, Muang, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-515082	043-511887	โรงไฟฟ้า -โรงสี	39.76	 100 				พิราพร สมทรัพย์	ผู้จัดการ	10/5/2550	
ร้อยเอ็ด	0782	เงิน	บริษัท ร้อยเอ็ดซาวารา เทคโนโลยี จำกัด	109 หมู่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	ROI-ET SAWARA TECHNOLOGY CO., LTD.	109 Moo 3, Yang-Yai, Changhan, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-522957-8	043-522959	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค	45.26	 230 				ทินกร มาลาพร	ผู้จัดารโรงงาน		
ร้อยเอ็ด	0783	เงิน	บริษัท โรงพยาบาลจุรีเวช จำกัด	368 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	JUREEVET HOSPITAL CO., LTD	368 Thewapiban Road, Nai Muang, Muang, Roi Et 45000, Thailand 	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-527111	043-527699	โรงพยาบาลเอกชน	40.78	 165 				นวรัตน์ สามี	หัวหน้าแผนกบุคคล	10/10/2550	
ร้อยเอ็ด	0784	เงิน	บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด	166 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	ROI-ET THONBURI HOSPITAL CO., LTD.	166 Patamanon Road, Nai Muang, Muang, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-527191-9	043-527208-9	โรงพยาบาลเอกชน	49.34	 223 				ทรงศักดิ์  สุวรรณชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	10/10/2550	
ร้อยเอ็ด	0785	เงิน	บริษัท โรงสีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา จำกัด	69 หมู่ 17 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150	THUNG KULA RICE MILL COMPANY LIMITED	69 Moo 17, Pattamanon Road, Kasetwisai, Roi Et 45150, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-546624-5	043-546659	โรงสีข้าว	63.16	 58 				ลายเซ็น	กรรมการผู้จัดการ	10/29/2550	sm101thailand@yahoo.com
ร้อยเอ็ด	0786	เงิน	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED	232 Moo 19, Rob Muang, Muang, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-527222	043-527231	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	37.90	 149 				ไพรวัลย์ เศรษฐกิจ	ฝ่ายบุคคล	10/31/2550	
ร้อยเอ็ด	0787	เงิน	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเท็ม จำกัด	68 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	68 Tavapiban Road, Nai Muang, Muang, Roi Et 45000, Thailand 	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-525736	043-525726	ค้าปลีก	52.24	 153 				ยอดชาย เฉลิมแสน	ผู้จัดการแผนกบุคคล		
ร้อยเอ็ด	0788	เงิน	บริษัท เอส.เค. ฟูตาบ้า อีเล็คทรอนิค จำกัด	102 หมู่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	S.K. FUTABA ELECTRONIC CO., LTD.	102 Moo 3, Yang-Yai, Chang Han, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-522951-2	043-522953	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค	47.90	 60 				ทินกร มาลาพร	ผู้จัดารโรงงาน		
ร้อยเอ็ด	0789	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป 	208 หมู่ 4 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	THAIPERMPOONHOMESHOP LTD., PART	208 Moo 4, Roi Et-Phon Thong Road, Nai Muang, Muang, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-522444	043-13402	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	55.79	 119 				สุจิตรตา รวมจักร	พนักงานสัมพันธ์	10/10/2550	kaotang_kiku@hotmail.com
ร้อยเอ็ด	0790	แพลทินัม	บริษัท วี.ซี. โฮเต็ลร้อยเอ็ด จำกัด (โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้)	78 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000	V.C. HOTEL ROI-ET CO., LTD. (ROI-ET CITY HOTEL)	78 Pheonjit Road, Nai Muang, Muang, Roi Et 45000, Thailand	บ้านพักใจเลย 	WELCOME HOUSE LOEI	043-520387400	043-500401	โรงแรม	62.57	 66 				ประชิต งามศิริวัฒนกุล	ผู้จัดการทั่วไป	10/10/2550	
ระนอง	0791	เงิน	บริษัท ซี พี เกษตร อุตสาหกรรม จำกัด 	140/12-13 ถนนท่าเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	C.P AGRO-INDUSTRY CO., LTD.	140/12-13 Thamuangranong Road, Khaoniwet, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-833-203	077-833-204	ค้าขายการเกษตร	56.55	 80 	100			รักไทย สนอง	ผู้จัดการสาขา	9/25/2550	
ระนอง	0792	เงิน	บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	9/10 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	TOYOTA RANONG TOYOTA'S DEALER CO., LTD.	9/10 Moo 4, Phet Kasem Road, Bangnon, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-812113	077-821179	จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า	53.06	 65 	100			พรรณทิพย์ ช่วยนาเขต	ฝ่ายบุคคล	9/25/2550	1
ระนอง	0793	เงิน	บริษัท ฟอร์ท คอมเมอร์เซียส จำกัด	99/9 หมู่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	FORD COMMERCIAL CO., LTD.	99/9 Moo 4, Bangnon, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-830-301	077-830-085	ห้างสรรพสินค้า	52.71	 27 	100			ศุภกรณ์ ทองมาก	ผู้จัดการทั่วไป	9/25/2550	
ระนอง	0794	เงิน	บริษัท ระนองโฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด	260/44 หมู่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	RANONG FROZEN FOOD CO., LTD.	260/44 Moo 6, Bangrin, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-825197-8	077-825199	อาหารทะเลแช่แข็ง	55.69	 550 	100			ลายเซ็น	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/25/2550	1
ระนอง	0795	เงิน	บริษัท ศรีบูรพา ออคิด จำกัด	182 หมู่ 3 ตำบลบางชัน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	SRI BHURAPA ORCHID CO., LTD.	182 Moo 3, Bangchan, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-813290	077-813289	ผลิตมะม่วงหิมพานต์	49.41	 90 	100			พรชัย บุญเลิด	ผู้จัดการ	10/22/2550	
ระนอง	0796	เงิน	บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด	93/28 หมู่ 5 ซอยแพใหม่ ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	ANDAMAN SEAFOOD CO., LTD.	93/28 Moo 5, Soi Paemai, Saphanpla Road, Bangrin, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-83579-80	077-835578	ผลิตกุ้งแช่เยือกแข็งส่งออก	47.79	 1,240 	100			วีระวัฒน์ เรียงศิลป์ชัย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/12/2550	
ระนอง	0797	ทอง	บริษัท คิทเซ่นส์ ออฟ ดิ โอเซี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	61/9 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	KITCHENS OF THE OCEANS (THAILAND) LTD.	61/9 Moo 1, Bangrin, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-823455		ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง	69.71	 700 		100	อเมริกา	จีรวรรณ มยุติ	หัวหน้าบุคคล	9/25/2550	
ระนอง	0798	ทอง	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารปีโป้ จำกัด	73/3 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	BEBO FOOD PRODUCT CO., LTD.	73/3 Moo 2, Phet Kasem Road, Bangrin, Muang, Ranong 85000, Thailand 	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-811887	077-824989	ผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่ม	75.76	 39 	100			ลายเซ็น	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/25/2550	
ระนอง	0799	ทอง	บริษัท วี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	61/9 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	V.I. INTERNATIONAL CO., LTD.	61/9 Moo 1, Bangrin, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-812237	077-823045	อาหารทะเลแช่แข็ง	63.71	 350 	100			วิวัตร เพชรไทย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/25/2550	
ระนอง	0800	ทอง	บริษัท สยามชัยโภคภัณฑ์ จำกัด	73/3 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	SIAMCHAI POKPAN COMPANY LIMITED	73/3 Moo 2, Phet Kasem Road, Bangrin, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-811889	077-824989	โรงน้ำแข็งและปลาป่น	72.93	 44 	100			ลายเซ็น	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/25/2550	
ระนอง	0801	ทอง	บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด	73/3 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	SIAMCHAI INTERNATIONAL FOOD CO., LTD.	73/3 Moo 2, Phet Kasem Road, Bangrin, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-811889	077-824989	อาหารทะเลแช่แข็ง	67.07	 650 	100			ลายเซ็น	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/25/2550	1
ระนอง	0802	ทอง	บริษัท เฮอร์เทจโกรวเวอร์ คอปปอเรชั่น จำกัด	95/10 หมู่ 8 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85000	HERITAGE GROWER CORPORATION LIMITED.	95/10 Moo 8, Naka, Suksaran, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-820601	077-820600	ผลิตมะม่วงหิมพานต์	63.89	 87 	100			บุญิดา ร่วมสุข	ผู้จัดการทั่วไป	10/19/2550	
ระนอง	0803	แพลทินัม	บริษัท มินเนอร์ล รีซอร์สเซส ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	หมู่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000	MINERAL RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD.	Moo 3, Hatsompan, Muang, Ranong 85000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	077-862440-1	077-812315	เหมืองแร่ดินขาว	77.00	 76 	99.99	0.01		กัญญาณี มาใหญ่ 	หัวหน้าแผนกบริหาร	9/17/2550	1
ระยอง	0804	เงิน	บริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	54 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	VALEO COMPRESSOR (THAILAND) CO., LTD.	54 Moo 4, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 954 711-15	038 954 716,954 726	ผลิตคอมเพรสเซอร์รถยนต์	47.92	 472 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/3/2007	
ระยอง	0805	เงิน	บริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ คลัทช์(ประเทศไทย) จำกัด	54 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	VALEO COMPASSER CLUTCH (THAILAND) CO., LTD.	54 Moo 4, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 954 715	038 954 716	ผลิตคอมเพรสเซอร์รถยนต์	52.99	 409 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10/3/2007	
ระยอง	0806	เงิน	บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)	111/1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21000	CPPC PUBLIC CO., LTD.	111/1 Moo 2, Nikhom Phatthana, Rayong 21000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 897 103	038 636 649	ธุรกิจพลาสติก	59.2	 536 				คุณพรศักิดิ์ ประสิทธิแพทย์	ผจก.ฝึกอบรม กิจกรรมสัมพันธ์และสวัสดิการ	10/30/2007	tanachonn@cpponet.com
ระยอง	0807	เงิน	บริษัท เซ้าท์อิสท์วู้ด จำกัด	9 หมู่ 14 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110	SOUTH EAST WOOD CO., LTD.	9 Moo 14, Baubeng-Klaeng Road, Krasaebon, Klaeng, Rayong 21110, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-671951-4	038-671955	เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา	51.23	 321 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	11/23/2550	sootheastwood@hotmail.com
ระยอง	0808	เงิน	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด	194 หมู่ 4 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110	BANGKOK GLASS CO., LTD.	194 Moo 4, Krasaebon, Klaeng, Rayong 21110, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 678 111-9	038 672 804	ผลิตภัณฑ์บรรจุแก้ว	71.27	 673 				คุณจุฑามาศ สว่างจิตต์	จนท.ฝึกอบรม	9/2/2007	
ระยอง	0809	เงิน	บริษัท ไบโอแคร์ แล็บบอราโทรี่ จำกัด	73 หมู่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170	BIOCARE LABORATORY CO., LTD.	73 Moo 2, Klong Pun, Klaeng, Rayong 21170, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 668727	038 668 728	อุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง	59.55	 192 				คุณธรย์ธีรา นึกสม	จนท.ฝ่ายบุคคลและธุรการ	10/17/2007	
ระยอง	0810	เงิน	บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด	109/13 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.	109/13 Moo 4, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-955364-5	038-955369	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	62.84	 527 				คุณเบ็ญจมาศ บุญด้วยสาน	ผู้จัดการแผนกธุรการและบุคคล	2/14/2551	
ระยอง	0811	เงิน	บริษัท เอฟินาอุตสาหกรรม จำกัด	17/1 ถนนสุนทรภู่ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110	APINA INDUSTRY CO., LTD.	17/1 Sunthornphu Road, Wangwa, Klaeng, Rayong 21110, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 884 370-4	038 674 621	ผลิตเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	54.68	 745 				คุณเพ็ชรรัตน์ ค้ำจุน	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/27/2007	
ระยอง	0812	เงิน	บริษัท เอส ซี ไอ อินดัสทรี (1994) จำกัด	72/10 ถนนมาบยา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	S.C.I. INDUSTRY (1994) CO., LTD	72/10 Mapya Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 682 747-8	038 682 053	ผลิตชิ้นส่วนจักรยานและล้อรถจักรยานยนต์	59.43	 250 				คุณสุนิสา แช่มช้อย	เจ้าหน้าที่บุคคล	10/16/2007	bee2000n@hotmail.com
ระยอง	0813	เงิน	โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง	530/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	GOLDEN CITY RAYONG HOTEL	530/1 Sukhumvit Road, Noen Phra, Muang, Rayong 21000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 618 701-15	038 861 191	โรงแรม	45.08	 50 				คุณธนิชยา ชินศีรประภา	รองกรรมการผู้จัดการ	9/17/2007	thom2thom@hotmail.com
ระยอง	0814	ทอง	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	200 หมู่ 1 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170	CHAROENPOKPHAN FOODS PUBLIC CO., LTD.	200 Moo 1, Klongpoon, Kleang, Rayong 21170, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 889 313-7	038 889 320	แปรรูปอาหาร	66.33	 2,793 				คุณชัชวาลย์ นันทะวงษ์	ผู้จัดการสำนักทรัพยากรบุคคล	9/25/2007	
ระยอง	0815	ทอง	บริษัท ไทยแทฟฟีต้า จำกัด	13 ถนนสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	THAI TAFFETA CO., LTD.	13 Sai 3191 Road, Huaipong, Muang, Rayong 21150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-681601-6	038-681607	สิ่งทอ	65.06	 1,200 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	11/20/2550	personnel@thai-taffeta.com
ระยอง	0816	ทอง	บริษัท ไทยซังซิน นิวแมททีเรียล จำกัด	97 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120	THAI SUNG SHIN NEWMATERIAL CO., LTD.	97 Moo 5, Nong Bua, Bankhai, Rayong 21120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 961 850-3	038 961 854	ฉีดพื้นรองเท้า, รองเท้าแตะ, compoend,sheet	80.03	 833 				คุณปรียานุช สงเคราะห์	ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/18/2007	preeyanuch.s@pan-group.com
ระยอง	0817	ทอง	บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด	66,66/19 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120	THAI PAPER MILL CO., LTD.	66,66/19 Moo 3, Nong Bua, Bankhai, Rayong 21120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 96 1377	038 96 1382	กระดาษดราฟท์,แผ่นกระดาษลูกฟูก,กล่องกระดาษลูกฟูก	63.68	 385 				ลายเซ็น	กรรมการผู้จัดการ	11/8/2007	www.thaipapermill.com
ระยอง	0818	ทอง	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์สับปะรดและผลไม้อื่นๆ จำกัด	18 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120	THAI PINEAPPLE PRODUCTS AND OTHER FRUITS CO., LTD.	18 Moo 1, Nong Bua, Bankhai, Rayong 21120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 962 585-95	038 962 599	แปรรูปผลไม้บรรจุกระป๋อง	60.33	 525 				ลายเซ็น	กรรมการบริหาร	10/1/2007	thaicomail@yahoo.com
ระยอง	0819	ทอง	บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด	31 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 	THAI ASAKAWA CO., LTD	31 Moo 4, Eastern Seaboard Industrial Estate, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 954 523-6,085 225 7518	038 954 527	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	58.85	 600 				คุณจารุณี ถึงพัชร	จนท.บุคคล/ฝึกอบรม	9/20/2007	personal@sakawa.co.th
ระยอง	0820	ทอง	บริษัท นิปปอน สตีล บาร์ แอนด์ ซีเอชไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด	300/39 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	NIPPON STEEL BAR & CH WIRE (THAILAND) CO., LTD.	300/39 Moo 1, Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 954 250	038 954 249	ผลิตภัณฑ์ลาดเหล็กสำหรับการทุบหัวขึ้นรูปเย็น	74.76	 60 				คุณเนตรนุช กิจการเจริญ	ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/18/2007	natenuch@nbct.co.th
ระยอง	0821	ทอง	บริษัท เนมอินดัสทรี จำกัด	39 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	NAME INDUSTRY CO., LTD	39 Ratbamrung Road, Huai Pong, Muang, Rayong 21150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 691 603-4	038 687 193	ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์	55.56	 100 				คุณเพลินจิตร จันทวงษ์	ฝ่ายบุคคล	9/28/2007	
ระยอง	0822	ทอง	บริษัท แพนระยอง จำกัด	74/1 หมู่ 6 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170	PAN RAYONG CO., LTD.	74/1 Moo 6, Pangrad, Klaeng, Rayong 21170, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 661 394,661 477	038 661 293	ประกอบชิ้นส่วนหน้าผ้า	69.2	 710 				ลายเซ็น	กรรมการรองผู้จัดการ	10/9/2007	pvc@pan-group.com
ระยอง	0823	ทอง	บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด	109 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	RAYONG STAR CO., LTD.	109 Sukhumvit Road, Thapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 614 901-7	038 614 608	โรงแรม	60.94	 532 				คุณเสรี พรหมศิริ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/22/2007	
ระยอง	0824	ทอง	บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด	64/65 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	OMNI PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.	64/65 Moo 4, Eastern Seaboard Industrial Estate, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 656 051-5	038 656 050	ชิ้นส่วนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์	77.64	 130 				คุณเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี	จนท.บุคคล	9/27/2007	omni-industries.com
ระยอง	0825	ทอง	บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	35 ถนนทางหลวงระยอง 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	EGCO ENGINEERING & SERVICE COMPANY LIMITED	35 Royong Highway No.3191, Huai Pong, Muang, Rayong 21150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 682 611-4	038 682 823	บริการบำรุงรักษา	69.94	 346 				คุณสุรีย์ ศรีวิรัช	ผู้จัดการส่วนงานบุคคล	9/8/2007	suree_sri@egco.com
ระยอง	0826	ทอง	บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด	999 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180	N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.	999 Moo 3, Nikhom Phatthana, Rayong 21180, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 606 000-7	038 606 060	ผลิตภัณฑ์ยาง	82.50	 257 				คุณชุลีกร ศิลประยะ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/4/2007	chuleekorn@ncr-rubber.com
ระยอง	0827	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระพันธุ์ไม้	27/8 หมู่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	TEERA PUNMAI LTD., PART.	27/8 Moo 3, Noen Phra, Muang, Rayong 21000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 616 298	038 616 997	รับจัดสวน ออกแบบ ดูแล และจำหน่ายพันธ์ไม้	66.71	 98 				คุณสุรีลักษณ์ วงศ์ทวี	จนท.บุคคล	9/5/2007	
ระยอง	0828	แพลทินัม	บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีย์ระยอง จำกัด	116 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120	GUARDIAN INDUSTRIES RAYONG CO., LTD.	116 Moo 3, Nong Lalok, Ban Khai, Rayong 21120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 892 111	038 892 121	ผลิตกระจก	71.70	 286 				คุณชยุต ขำสมบัติ	ผจก.ฝ่ายบุคคล	11/6/2007	ckhamsombat@grardian.com
ระยอง	0829	แพลทินัม	บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด	203 หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110	GHOHE SIAM LIMITED	203 Moo 10, Ban Na, Klaeng, Rayong 21110, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 958 300	038 958 303	ผลิตก๊อกน้ำ	64.01	 1,050 				คุณกชกร เอ็นดูราษฎร์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/20/2007	kochakom.e@grohe.co.th
ระยอง	0830	แพลทินัม	บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	64/7 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	DANA SPICER (THAILAND) LTD.	64/7 Moo 4, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-954330-7	038-954341	ผลิตเฟื่องท้ายรถยนต์	74.60	 272 				คุณชุลีพร  ศรีตุลา	Saffty Office	2/13/2551	
ระยอง	0831	แพลทินัม	บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	110 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	CATALER (THAILAND) CO., LTD.	110 Moo 4, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-954620	038-954621	ผลิตไส้กรองไอเสียรถยนต์	74.36	 163 				คุณวิมณ ใจผดุงวงษ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	2/22/2551	
ระยอง	0832	แพลทินัม	บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120	SANKO DIECASTING (THAILAND) LTD.	3/14 Moo 2, Rojana Industrial Park Rayong, Nong Bua, Ban Khai, Rayong 21120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 961 877-80	038 961 876	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็คทรอนิค	65.22	 241 				คุณดวงใจ สำลี	หัวหน้ารักษาความปลอดภัย	10/16/2007	
ระยอง	0833	แพลทินัม	บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด	111/2 หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180	ZEON ADVANCED POLYMIX CO., LTD	111/2 Moo 2, Makhamku, Nikhom Phatthana, Rayong 21180, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 893 565-8	038 893 569-70	ผลิตแผ่นยางสำเร็จรูป	69.2	 510 				คุณกุลิสรา ปภาสิทธิมงคล	หน.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการอาวุโส	10/8/2007	piankhael@zeon.co.th
ระยอง	0834	แพลทินัม	บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด	64/31 นิคมอุตวาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO., LTD	64/31 Eastern Seaboard Industrail Estate, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 955 430-6	038 955 427	ผลิตฟิล์มนิรภัยสำหรับกระจกรถยนต์	84.72	 72 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	9/4/2007	angsu@slec.th.com
ระยอง	0835	แพลทินัม	บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ประเทศไทย) จำกัด	64/8 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	SAINT-GOBAIN SEKURIT (THAILAND) CO., LTD.	64/8 Moo 4, Eastern Seaboard Industrail Estate, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 667 800	038 955 128	ผลิตกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์	85.79	 732 				ลายเซ็น	ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ	9/25/2007	nattaporn.khanthong@saint-bobain.com
ระยอง	0836	แพลทินัม	บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด	7/202 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	DAIKIN COMPRESSOR INDUSTRIES CO., LTD.	7/202 Moo 6, Amata City Industrial Estate, Mapyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-650060	038-650061	ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ	73.25	 1,555 				ลายเซ็น	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล	12/21/2007	
ระยอง	0837	แพลทินัม	บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 	300/9 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND) CO., LTD.	300/9 Moo 1, Tasit, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 927 500-1	038 927 599	ผลิตภัณฑ์ยาง	83.5	 592 				ลายเซ็น	ผู้จัดการทั่วไป	10/4/2007	
ระยอง	0838	แพลทินัม	บริษัท โตไก อิสเทิร์นรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	111/3 หมู่ 2 ถนนซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180	TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND) CO., LTD.	111/3 Moo 2, Soi Nikhom 13 Road, Makhamku, Nikhom Phatthana, Rayong 21180, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 893 557-61	038 893 562-3	ชิ้นส่วนรถยนต์	79.03	 1,086 				ลายเซ็น	ผู้จัดการทั่วไป	9/4/2007	sale@ter.th.com
ระยอง	0839	แพลทินัม	บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/114 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 	TOKAIRIKA (THAILAND) CO., LTD.	7/114 Moo 4, Amata City Industrial Estate, Mapyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 956 212-6	038 956 217	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	69.49	 1,617 				คุณสุพจน์ นาคสวัสดิ์	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล	9/27/2007	theerawit@tokairika.com
ระยอง	0840	แพลทินัม	บริษัท ทีอาร์ดับบลิว สเทียริ่ง แอนด์ ซัซแพนชั่น จำกัด	64/2 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทริ์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	TRW STEERING & SUSPENSION CO., LTD.	64/2 Moo 4, Eastern Seaboard Industrail Estate, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-927800	038-954421	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	71.88	 240 				คุณสมเจตน์ ภิรมย์มาก	ผจก.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	2/7/2551	
ระยอง	0841	แพลทินัม	บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด	60/10 หมู่ 3 สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	THAI MEIRA CO., LTD.	60/10 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mapyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038-891402	038-891406	สลักเกลียวแรงดันสูง	60.57	 394 				ดร.ธรรมนูญ ไพรัฐอนันต์	ผจก.ฝ่ายบุคคล	2/13/2551	
ระยอง	0842	แพลทินัม	บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด	60/16 หมู่ 3 เขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	MITSUBISHI ELECTRIC THAI AUTO-PARTS CO., LTD.	60/16 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mapyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 891 234-41	038 891 242-3	ผลิตประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เครื่องเสียง รถยนต์	81.42	 1,329 				คุณเชาวลา เย็นขุนทศ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคและธุรการ	9/27/2007	chalvala@meta.co.th
ระยอง	0843	แพลทินัม	บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	300/13 หมู่ 1 ซอย 3 เอ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	MIYASAKA COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.	300/13 Moo 1, Soi 3 A, Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 955 344-8	038 955 351	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	74.33	 74 				คุณภูษิต ตุงคง	ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร	9/20/2007	personal@miyasaka.co.th
ระยอง	0844	แพลทินัม	บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด	118-118/1 หมู่ 3 ถนนบ้านค่าย-หนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120	UNITY INDUSTRIAL CO., LTD.	118-118/ Moo 3, Ban Khai-Nong Lalok Road, Nong Lalok, Ban Khai, Rayong 21120, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 892 400	038 892 399	ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์	88.00	 297 				คุณอัมพร แก้วแพร	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	10/1/2007	amporn@unityautoparts.com
ระยอง	0845	แพลทินัม	บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด	60 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 	SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.	60 Moo 3, Mapyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 891 272-5	038 891 132	ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์	64.81	 1,342 				ลายเซ็น	ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ	10/11/2007	ss_anchalee@sgm.co.th
ระยอง	0846	แพลทินัม	บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด	60/5 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	SIAM NIPPON STEEL PIPE CO., LTD.	60/5 Moo 3, Mapyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 891 375-6 ต่อ 108	038 891 374-6	ท่อเหล็กใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์	83.83	 836 				คุณนงรัก สิหัง	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/28/2007	vimonwan@siamnippon.co.ht
ระยอง	0847	แพลทินัม	บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2 ถนนไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND) LIMITED. (EPOXY DIVISION)	2 I-5 Road, Maptaphut Industrial Estate, Maptaphut, Muang, Rayong 21150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 685 233-4	038 683 982	อิพอกซี่ โลชั่น	76.81	 212 				คุณบุญสิน นับถึงสุข	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/22/2007	
ระยอง	0848	แพลทินัม	บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)	6 ถนนไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLC CO., LTD.	6 I-2 Road, Maptaphut Industrial Estate, Muang, Rayong 21150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 683 870-8	038 683 884	เส้นใยประดิษฐ์โพลีเอสเตอร์	70.00	 160 				คุณสุนันทา ก้อนพรัตน์	ผู้จัดการผนกบุคคล	9/28/2007	sunanta@tuntexthai.com
ระยอง	0849	แพลทินัม	บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด	47 หมู่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	EASTERN POLYPACK CO.,TLD.	47 Moo 6, Maenamkhu, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 637 373	038 637 374	ผลิตบรรจุพลาสติก	73.73	 470 				คุณชุติการ	รองหน.แผนกบุคคลและบริหาร	9/26/2007	wiyadae@easternpolypack.com
ระยอง	0850	แพลทินัม	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด (สาขาระยอง)	3 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD	3 Sukhumvit Road, Thapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 800 555 ต่อ 303,355	038 800 581	ค้าปลีก	67.89	 263 				คุณสุรัสวดี เปี่ยมพงศ์สานต์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สาขาระยอง	10/13/2007	
ระยอง	0851	แพลทินัม	บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด	91/1 หมู่ 1 บ้านปากแพรก ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	EXCELLENT RUBBER CO., LTD.	91/1 Moo 1 Banpakphraek, Lahan, Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 961 784-9	038 961 793	ผลิตพื้นรองเท้า	79.46	 1,380 				ลายเซ็น	กรรมการผู้จัดการ	9/26/2007	
ระยอง	0852	แพลทินัม	โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	RAYONG GAS SEPARATION PLANT PTT CO., LTD.	555 Sukhumvit Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ 	Thailand Business Coalition on AIDS	038 676 000	038 676 009	พลังงาน	64.53	 406 				คุณธีรศักดิ์ สุทธิเวชกุล	พนักงานบริหารทั่วไป	11/8/2007	teerasak.s@pttplc.com
ราชบุรี	0853	ทอง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอบ้านโป่ง)	22/71 หมู่ 4 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	PROUINCLAL ELECTKICITY AUTHORITY (BANPONG)	22/71 Moo 4, Pakrat, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 221 353	032-200379	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	84.19	97				นายวิจิตร โคตรรัตน์	พนักงานระดับ 5	11/9/1950	
ราชบุรี	0854	ทอง	บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด	3/1 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	PMK-CENTRAL GLASS CO., LTD.	3/1 Moo 11, Phet Kasem Road, Nong Or, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 389 073-4	032-389075	ผลิตกระจกนิรภัยและประหยัดพลังงาน	90.52	1528				นางกมรวรรณ ดาวประกายมงคล	รองกก.ผู้จัดการ-สายบริหารทั่วไป	/110/50	
ราชบุรี	0855	ทอง	บริษัท ศรีทองเท็กซ์ไทล์ จำกัด	98 หมู่ 9 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	SRITHONG TEXTILE COMPANY LIMITED	98 Moo 9, Khao Khlung, Ban Pong , Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 719 888	032-719858	รับจ้างพิมพ์ผ้า	76.25	173				นายชูชาติ นิลยิ้ม	ผู้จัดการส่วนบริหาร 1	10/12/1950	
ราชบุรี	0856	ทอง	บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด	151 หมู่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	SAKSRI INDUSTRY CO., LTD. 	151 Moo 10, Hinkong, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 373 560	032-373563	ผลิตสารส้ม	66.25	100				นายไพรัช วงศ์ชัยรัตน์	ผู้จัดการโรงงาน	11/2/1950	
ราชบุรี	0857	ทอง	บริษัท ออโต้ทริมอินเตอร์เนชั่นแนล ทรานแซ็คชั่น จำกัด	173 หมู่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	AUTOTRIM INTERNATIONAL TRANSACTTON CO., LTD.	173 Moo 6, Thapha, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 210 679	032-344908	ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ส่งออก	89.83	120				นายวัลลภ พิริยะวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/20/1950	
ราชบุรี	0858	ทอง	บริษัท อาร์ทีดีอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด	79 หมู่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	RTD TEXTILE INDUSTRY CO., LTD.	79 Moo 2, Kungkratin, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 299 250	032-299181	ทอผ้า ฟอกย้อม	66.75	384				พรทิพย์ โชติกเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/15/1950	
ราชบุรี	0859	ทอง	บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด	533 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	AGROCOMMERCE GROUP CO., LTD.	533 Srisuriyawong Road, Na Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 338 250	032-326437	ตลาดกลางผัก-ผลไม้	84.33	124				นายปฐมพร เจียสกุล	ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์	11/2/1950	
ราชบุรี	0860	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุณยภัทร เท็กซ์ไทล์ 	192/2 หมู่ 13 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	BOONYAPAT TEXTILE LTD., PART.	192/2 Moo 13, Nong Or, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 353 444-5 	032-535500	ตัดเย็บเสื้อผ้า	78.94	66				นางอังคณา ชัชวาลย์นานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/13/1950	
ราชบุรี	0861	แพลทินัม	บริษัท คราวน์เซรามิคส์ จำกัด 	234 หมู่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	CROWN CERAMICS CO., LTD.	234 Moo 17, Khao Khlung, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 368 101-5	032-368106	ผลิตภัณฑ์เซรามิค	72.96	1366						10/29/1950	
ราชบุรี	0862	แพลทินัม	บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัด	186 หมู่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120	KOO SOON HENG LEE TEXTILE CO., LTD. 	186 Moo 7, Khao Chagum, Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 397 117-8	032-357239-40	ปั่นเส้นด้าย	77.97	380				นายบุญสืบ ชมรัตน์	ผู้จัดการโรงงาน	/10/50	
ราชบุรี	0863	แพลทินัม	บริษัท ซันคาโอ จำกัด	235 หมู่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	SUN KAO CO., LTD.	235 Moo 17, Khao Khlung, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 354 065,66	032-354064	หลอมอลูมิเนียม	86.06	210				สมพร กระเครือ	เจ้าหน้าที่บุคคล	10/15/1950	
ราชบุรี	0864	แพลทินัม	บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) จำกัด	265 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรีราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	CR RATCHABURI (THAILAND) COMPANY LIMITED	265 Srisuriyawong Road, Na Muang, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 310 831-40	032-310866	ห้างสรรพสินค้า	85.14	106				นางรสสุคนธ์ กันพวง	รอง ผจก.ทั่วไป		
ราชบุรี	0865	แพลทินัม	บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 	178 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	TOYOTA THEERACHAI RATCHABURI TOYOTA'S DEALER CO., LTD. 	178 Moo 4, Phet Kasem Road, Khok Mo, Muang Ratchaburi Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 310 214	032-310225	จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์	82.90	175				นส.นิรชา เอี่ยมสะอาด	หัวหน้าธุรการ	10/11/1950	
ราชบุรี	0866	แพลทินัม	"บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
(สาขาดำเนินสะดวก)"	307 หมู่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130	TOYOTA THEERACHAI RATCHABURI TOYOTA'S DEALER CO., LTD. (DUMNERN SADUAK BRANCH)	307 Moo 3, Thanat, Damnoen Saduak, Ratchaburi 70130, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 719 858	032-719888	จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์	87.32	45				นส.นิรชา เอี่ยมสะอาด	หัวหน้าธุรการ	10/11/1950	
ราชบุรี	0867	แพลทินัม	"บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
(สาขาวังมะนาว)"	120/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140	TOYOTA THEERACHAI RATCHABURI TOYOTA'S DEALER CO., LTD. (WANGMANAO BRANCH)	120/2 Moo 4, Phet Kasem Road, Don Sai, Pak Tho, Ratchaburi 70140, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 719 888	032-719853	จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์	82.67	49				นส.นิรชา เอี่ยมสะอาด	หัวหน้าธุรการ	10/11/1950	
ราชบุรี	0868	แพลทินัม	บริษัท พี รับเบอร์เทค จำกัด	1 หมู่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	P. RUBBERTECH CO., LTD.	1 Moo 4, Don Krabueang, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	"032-299-250
032-299-203
032-299-133"	032-375830-6	ผลิตชิ้นส่วนยางอิเล็คทรอนิค	73.27	402					ผู้จัดการทั่วไป	10/11/1950	
ราชบุรี	0869	แพลทินัม	บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด 	155/38-39 หมู่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120	THAI MEI CO., LTD.	155/38-39 Moo 4, Chet Samian, Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 389 234-5	032-389089	ผลิตพลอยเจียระไน	65.32	720				นางณิชาภัทร ไพรจักษ์	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล	10/12/1950	
ราชบุรี	0870	แพลทินัม	บริษัท แนชเชอรัลฟู้ดส์ จำกัด	148 หมู่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120	NATURAL FOODS CO., LTD.	148 Moo 6, Chet Samian, Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 397 1178	032-357239-40	อาหาร	78.30	155				นางสุภาภรณ์ เสือรอด	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน	1/26/1950	
ราชบุรี	0871	แพลทินัม	บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด           	48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 	BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTD. 	48/1 Moo 5, Nongsaesao Road, Namphu, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand				69.91								
ราชบุรี	0872	แพลทินัม	บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	21/1 หมู่ 1 ถนนหัวโพ-บ้านสิงห์ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160	BANPONG ENGINEERING CO., LTD.	21/1 Moo 1, Huapho-Bansing Road, Huapho, Ban Phae, Ratchaburi 70160, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 349 515	032-349398	ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป	78.18	130				นางชื่นจิตต์ เจริญงาม	กรรมการผู้จัดการ	10/15/1950	
ราชบุรี	0873	แพลทินัม	บริษัท พร้อมแพทย์ราชบุรี จำกัด	77/4 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	PROMPATHYA RATCHABURI CO., LTD.	77/4 Kathatorn Road, Na Muang, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 315 234-9	032-315385	โรงพยาบาลเอกชน	81.42	93				นายประสาร ประภาวงศ์	ประธานกรรมการ	11/5/1950	
ราชบุรี	0874	แพลทินัม	บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด	46/2 หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	PROPRIETY CONCRETE CO., LTD.	46/2 Moo 9, Hinkong, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 330 222-6	032-330227	ผลิตคอนกรีตอัดแรง	84.11	1300				นายพิศิษฐ์ ตรีเทพประติมา	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย	10/9/1950	
ราชบุรี	0875	แพลทินัม	บริษัท ยูเนี่ยนราชบุรี (๑๙๙๒) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	135 หมู่ 1 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120	UNION RATCHABURI (1992) CO., LTD. (HEAD OFFICE)	135 Moo 1, Don Krabueang, Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 340 077	032-340080	ผลิตเส้นหมี่	80.63	126				นางฐิติรัตน์ เวศวิฑูรย์	กรรมการผู้จัดการ	11/6/1950	
ราชบุรี	0876	แพลทินัม	บริษัท ยูเนี่ยนราชบุรี (1992) จำกัด (สำนักงานสาขา)	60/1 หมู่ 10 ถนนทรงพล ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120	UNION RATCHABURI (1992) CO., LTD. (BRANCH OFFICE)	60/1 Moo 10, Songphon Road, Klongtakot, Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032-354-065	032-321793	ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว	77.55	211				ฐิติรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	11/3/1950	
ราชบุรี	0877	แพลทินัม	บริษัท ราชาชูรส จำกัด	15 หมู่ 17 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	THAI FERMENTATION INDUSTRY CO., LTD.	15 Moo 17, Seang Chuto Road, Tha pha, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	/032 201 660	032-375838	ผลิตผงชูรส	75.06	648					กรรมการผู้จัดการโรงงาน	11/6/1950	
ราชบุรี	0878	แพลทินัม	บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด	8 หมู่ 3 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	CHENGTEH CHINAWARE (THAILAND) CO., LTD.	8 Moo 3, Songpol Road, Nong Or, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 201 403-4	032-201405	เครื่องปั้นดินเผาเซรามิค	78.3	3560				นส.มลฤดี ศรีสงคราม	แผนกบุคคล	10/29/1950	
ราชบุรี	0879	แพลทินัม	บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด	99/9 หมู่ 5 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	RAJA PORCELAIN CO., LTD.	99/9 Moo 5, Songpol Road, Nong Or, Ban Pong, Ratchaburi 70110, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 373 208-10	032-370376	ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา	89.00	1163					ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต	10/26/1950	
ราชบุรี	0880	แพลทินัม	บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด	148 หมู่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120	SIAM PRESERVED FOODS CO., LTD.	148 Moo 6, Chet Samian, Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 322 021	032-322024	อาหาร	71.18	440				นางสุภรภรณ์ เสือรอด	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน	11/26/1950	
ราชบุรี	0881	แพลทินัม	บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด	46 หมู่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	LUCKCHAI LIQUOR TRADING CO., LTD. 	46 Moo 1, Nongklangna, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 350 320-39	032-350341	ผลิตสุรา	87.46	237					ผู้จัดการโรงงาน	10/17/1950	
ราชบุรี	0882	แพลทินัม	โรงพยาบาลเมืองราช	59/3 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000	MUANGRAT HOSPITAL	59/3 Phet Kasem Sai Kao Road, Na Muang, Muang, Ratchaburi 70000, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 330 178-80	032-330182	โรงพยาบาล	82.81	275				นายเสกสรรค์ จารุจินดา	ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย	10/10/1950	
ราชบุรี	0883	แพลทินัม	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	119 หมู่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120	NONGPHO DAIRY COOPERATIVE LTD. (UNDER THE ROYAL PATRONAGE)	119 Moo 3, Nongpho, Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand	สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	Health Development Association Of Thailand	032 368 270	032-201200	อาหารเสริม (นม)	85.72	846					รองประธานกรรมการคนที่ 1	10/24/1950	
ลำปาง	0884	เงิน	บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด	59 หมู่ 4 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	QUALITY CERAMIC CO., LTD.	59 Moo 4, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-366318	054-366319	อุตสาหกรรมเซรามิก	57.33	471				คุณจิรานุวัฒน์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาวุโส	8/29/2550	
ลำปาง	0885	เงิน	บริษัท ทีเคเค เซรามิค จำกัด	440 หมู่ 11 บ้านไร่ข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	TKK CERAMIC CO., LTD.	440 Moo 11, Ban Rai Kuang Pao, Pongsanthong, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-356645-9	054-356644	อุตสาหกรรมเซรามิค	64.00	100				คุณกันตภณ บวรอาชา	ผู้จัดการ	7/6/2550	
ลำปาง	0886	เงิน	บริษัท เฟิร์ส วู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด	25/7 หมู่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150	FIRST WOODEN PRODUCT CO., LTD.	25/7 Moo 2, Mae Tha, Lampang 52150, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-289129	054-289129	ผลิตไม้ยางพารา 	58.83	75	100			คุณหฤทัย ผสมทอง	เลขานุการ	8/25/2550	
ลำปาง	0887	เงิน	บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด	64/1 หมู่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	UNION FROST CO., LTD.	64/1 Moo 1, Lampang-Chiang Mai, Pongsanthong, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-324946-7	054-225661	พืช-ผักผลไม้แช่แข็ง	56.98	450				คุณขวัญใจ พึ่งพระเดช	ทรัพยากรบุคคล	8/24/2550	
ลำปาง	0888	เงิน	บริษัท แสงอรุณเซรามิก จำกัด	29 ถนนนาก่วมเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	SANG ARUN CERAMIC CO., LTD.	29 Nakuamnua Road, Chomphu, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-222815-6	054-224815	เซรามิก	57.94	230	100			คุณธนิต จงธรรมานุรักษ์	QC 	8/30/2550	
ลำปาง	0889	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทูลเอ็นจิเนียริ่ง	357 หมู่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	J.TOOL ENGINEERING LTD., PART. 	357 Moo 1, Bohaeo, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-218590-1	054-218590	ผลิต-จำหน่ายอะไหล่ทุกชนิด	71.91	58				คุณอรพินท์ นำมา	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/24/2550	
ลำปาง	0890	ทอง	บริษัท นอร์ทเทิร์น แอทไทร์ จำกัด	907 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	NORTERN ATTIRE CO., LTD.	907 Moo 2, Phahon Yothin Road , Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-250628	054-250630	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	78.45	85	100			คุณเบญจมาศ แก้วจะนา	ฝ่ายบุคคล	8/28/2550	
ลำปาง	0891	ทอง	บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด	268 หมู่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	MAJESTIC FOOD INDUSTRY CO., LTD.	268 Moo 1, Nonglom, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-368512-3	054-368279	แปรรูปผักผลไม้กระป๋อง	59.91	486				คุณรักชนก ทิพย์แก้ว	หัวหน้าแผนกบุคคล	8/24/2550	
ลำปาง	0892	ทอง	บริษัท ลำปางเวียงทอง จำกัด	138/109 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	LAMPANG WIENGTHONG CO., LTD.	138/109 Phahon Yothin Road, Suan Dok, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-225801	054-225803	โรงแรม	59.97	138				คุณอัญชลี สิงห์สนธิ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/20/2550	
ลำปาง	0893	ทอง	บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด	165 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	SILPANAKORN CO., LTD.	165 Moo 6, Phahon Yothin Road, Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-251238	054-251237	เซรามิค	68.76	250	100			คุณรัตติกาล ชัยวรรณ	ฝ่ายบุคคล	8/27/2550	
ลำปาง	0894	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระเบื้องเคลือบเขลางค์	225 หมู่ 1 ตำบลปงแสงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	KRABUANG-KLUP KHELNG LTD., PART. 	225 Moo 1, Pongsanthong, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-225419,324091	054-324089	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิค	83.66	67	100			คุณรุ่งอรุณ จำปาแก้ว	ฝ่ายธุรการ	8/28/2550	
ลำปาง	0895	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสันพาราวู้ด	15/1 หมู่ 1 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	BANSANPARAWOOD LTD., PART.	15/1 Moo 1, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-367664	054-367642	ทำเครื่องใช้ในครัวเรือน	78.45	78				คุณสุภารัตน์ แม้นเดช	ฝ่ายบุคคล	9/28/2550	
ลำปาง	0896	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยศิริ	138/63 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	LAMPANG CHAISIRI LTD., PART.	138/63 Phahon Yothin Road, Suan Dok, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-223409,316399	054-228815	จำหน่ายแก๊สและโรงงานบรรจุแก๊ส	83	52	100			คุณกรรณิการ์ หาญเหมย	พนักงานฝ่ายบุคคล	8/30/2550	
ลำปาง	0897	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซี. เซรามิค	98 หมู่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	S.T.C. CERAMIC LTD., PART.	98 Moo 10, Pongsanthong, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-367490-1	054-367491	โรงงานผลิตเซรามิค	63.65	170				คุณบุญญรักษ์ เติมขจงกิจ	ธุรการ	9/6/2550	
ลำปาง	0898	แพลทินัม	บริษัท กระเบื้องดินเผาลำปาง-ไทย จำกัด	453 หมู่ 3 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	LAMPANG-THAI CERAMICS TILE CO., LTD.	453 Moo 3, Prachaotanjai Road, Tontongchai, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-313806	054-227711	กระเบื้องปูพื้น ขนส่ง	67.78	70				คุณโสภาวรรณ 	กรรมการผู้จัดการ	9/24/2550	
ลำปาง	0899	แพลทินัม	บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)	223 หมู่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150	BANGKOK AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED	223 Moo 6, Namjo, Mae Tha, Lampang 52150, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-346489	054-346175	การเลี้ยงสัตว์	80.92	65				คุณชาตรี ปัญญามรนี	สัตวบาลฟาร์ม		
ลำปาง	0900	แพลทินัม	บริษัท เคเคเซรามิคส์ จำกัด	254 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	K.K. CERAMICS CO., LTD.	254 Phahon Yothin Road, Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-218313	054-225589	ผู้ผลิต-ผู้ส่งออก	75.66	133				คุณชาลินี กิตติโรจนา	ผู้จัดการทั่วไป	8/16/2550	
ลำปาง	0901	แพลทินัม	บริษัท เจ.ซี. โมด้า จำกัด	622-622/1 หมู่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	J.C. MODA CO., LTD. 	622-622/1 Moo 4, Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-225601	054-325363	ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	77.02	98				คุณเสาวณีย์ วสุพิริยกุล	บุคคล	8/24/2550	
ลำปาง	0902	แพลทินัม	บริษัท ชุมพลอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด	355/46 ถนนดวงรัตน์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	CHUMPOL ELECTRONIC CO., LTD.	355/46 Duangrat Road, Suan Dok, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-323445-6	054-323229	จำหน่ายอะไหล่อิเล็กโทรนิคส์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	71.00	55				คุณชุมพล เฉลิมวรางกุล	ผู้จัดการ	8/15/2550	
ลำปาง	0903	แพลทินัม	บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชัน จำกัด	ตู้ปณ.9 ปทจ.แม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220	CHIANGMAI CONSTRUCTION CO., LTD.	P.O. Box 9 Mae Mo, Mae Mo, Lampang 52220, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-254968/089-6352412		รับเหมาก่อสร้าง	65.64	650				คุณยุทธภูมิ นพดลชัยากุล	ผู้จัดการฝ่ายบริการและอำนวยการ	9/5/2550	
ลำปาง	0904	แพลทินัม	บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด (สาขาลำปาง)	356 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	CHIANGMAI SIAM TV CO., LTD.	356 Chatchai Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-319009	054-319002	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	83.00	60				คุณพิกุล เขาเลียง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/30/2550	
ลำปาง	0905	แพลทินัม	บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	123 หมู่ 6 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170	SIBELCO MINERALS (THAILAND) CO., LTD.	123 Moo 6, Mae Kao, Sop Prap, Lampang 52170, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-242301-2/084-7400676	054-242305	วัตถุดิบทางเซรามิค	74.40	139	50	50		คุณพรทิพย์ อินญาวงศ์	หัวหน้าแผนกธุรการ	8/28/2550	
ลำปาง	0906	แพลทินัม	บริษัท ถาวรลำปาง จำกัด	350 หมู่ 7 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	THAVORN LAMPANG CO., LTD.	350 Moo 7, Lampang-Chiang Mai Road, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-269447-9	054-269305	ผลิตเครื่องใช้ในครัวจากไม้ยางพารา	68.40	500				คุณกนกอร	พนักงานบุคคล	8/27/2550	
ลำปาง	0907	แพลทินัม	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	25/10-11 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	TT&T PUBLIC CO., LTD.	25/10-11 Suren Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-318009	054-318015	โทรคมนาคม	83.00	51				คุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ	ผู้จัดการศูนย์ทีทีแอนด์ทีลำปาง	8/29/2550	
ลำปาง	0908	แพลทินัม	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	196 หมู่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	TOT PUBLIC COMPANY LIMITED	196 Moo 10, Pongsanthong, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-259068	054-227563	การสื่อสาร	79.69	118					รักษาการแทนผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง	8/28/2550	
ลำปาง	0909	แพลทินัม	บริษัท ไทยเซรามิคลำปาง จำกัด	592/1 หมู่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	THAI CERAMIC LAMPANG CO., LTD.	592/1 Moo 12, Tontongchai, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-221740	054-224730	เซรามิค	73.55	300				คุณปริญญา ไชยอ้าย	จป.วิชาชีพ	8/22/2550	
ลำปาง	0910	แพลทินัม	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)	76 หมู่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	THAINAMTIP CO., LTD. (BRANCH LAMPANG)	76 Moo 1, Lampang-Chiang Mai Road, Pongsanthong, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-221891-4	054-221895	ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม	67.45	260				คุณหฤทัย บุญเจริญ	ผุ้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร	27/8/25510	
ลำปาง	0911	แพลทินัม	บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด	543 หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	DHANABADEEDECOR CERAMIC CO., LTD.	543 Moo 1, Kuaypae, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-354011-12/081-9529296	054-354013	เซรามิค	68.25	190	100			คุณธนิษณัฎฐ์ ชัยเนตร	หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8/23/2550	
ลำปาง	0912	แพลทินัม	บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด	359/17 ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	NIYOMPANICH LAMPANG CO., LTD.	359/17 Chatchai Road, Suan Dok, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-322535	054-224331	ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและรถจักรยานยนต์	66.65	426				คุณสิโรตน์ สุนทรศศิน	พนักงานฝึกอบรม	8/24/2550	
ลำปาง	0913	แพลทินัม	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	74/1 หมู่ 9 บ้านแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED	74/1 Moo 9, Ban Mae Than, Sandonkeaw, Mae Tha, Lampang 52150, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-296238-9	054-0204186	เหมืองถ่านหิน	78.00	90	100			คุณสุดสวาท ศรแก้ว	ธุรการ	8/27/2550	
ลำปาง	0914	แพลทินัม	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง	65 ถนนลำปาง-งาว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD. (BRANCH LAMPANG)	65 Lampang-Ngao Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-352666-80	054-219027	ค้าปลีก	75.51	250				คุณประทิน นริทรางกุล ณอยุทธยา	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	8/22/2550	
ลำปาง	0915	แพลทินัม	บริษัท บี.พี.ซี. เซรามิกส์ จำกัด	219 หมู่ 1 บ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130	B.P.C. CERAMICS CO., LTD.	219 Moo 1, Ban Namlom, Ko Kha, Lampang 52130, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-328362	054-328555	โรงงานผลิตเซรามิค	82.22	104				คุณวรุตย์ อังศุธร	กรรมการผู้จัดการ	8/28/2550	
ลำปาง	0916	แพลทินัม	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	279 หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120	SIAM CEMENT (LAMPANG) CO., LTD.	279 Moo 5, Bansa, Chae Hom, Lampang 52120, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-271500	054-271501	ผลิตปูนซีเมนต์	65.34	289	100			คุณบวรสิทธิ์ กุศลวงศ์	ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ	9/5/2550	
ลำปาง	0917	แพลทินัม	บริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด	139 หมู่ 1 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	PARAWOOD 1993 CO., LTD.	139 Moo 1, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-367506-7	054-366285	อุตสาหกรรมไม้ยางพาราผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน	70.67	140				คุณวสิฐชยา ง้าวกาเขียว	บุคคล	8/24/2550	
ลำปาง	0918	แพลทินัม	บริษัท พินวู้ด 1999 จำกัด	46 หมู่ 1 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	PINWOOD 1999 CO., LTD.	46 Moo 1, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-366290		ผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน	70.82	150				คุณไพรัช จำแน่	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/24/2550	
ลำปาง	0919	แพลทินัม	บริษัท พี.เอ. คอนกรีต จำกัด	70 กม.3-4 ถนนไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	P.A. CONCRETE CO., LTD.	70 Km.3-4 Highway Lampang-Chiang Mai, Pongsanthong, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-222858-9	054-222801	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	73.99	153				คุณอัญชลี สมนาต	พนักงานบุคคล	8/24/2550	
ลำปาง	0920	แพลทินัม	บริษัท เฟรนชิพเอ็นเตอร์ไพรซ์ (1977) จำกัด	62 หมู่ 10 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	FRIENDSHIP ENTERPRISE (1977) CO., LTD.	62 Moo 10, Wiangtan, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-339299	054-339298	ของเล่นสำหรับสุนัข	76.25	128				คุณมาณี กิติ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	8/21/2550	
ลำปาง	0921	แพลทินัม	บริษัท ลำปางฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด	158 หมู่ 4 ถนนท่าล้อ-ห้วยเป้ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	LAMPANG FOOD PRODUCTS CO., LTD.	158 Moo 4, Thalor-Huaypeng Road, Banpao, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-224158	054-226817	ผลิตพืช ผัก ผลไม้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท	68.20	545				คุณวิรัตน์เกิดผล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ	8/17/2550	
ลำปาง	0922	แพลทินัม	บริษัท ลำปางริเวอร์ลอดจ์ จำกัด	330 หมู่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	LAMPANG RIVER LODGE CO., LTD.	330 Moo 11, Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-336640-1	054-250052	โรงแรม	74.71	71				คุณสกาพรรณ แซ่อ้าง	ฝ่ายบุคคล	8/25/2550	
ลำปาง	0923	แพลทินัม	บริษัท วี.อาร์.พี เฟอร์นิชิ่ง จำกัด	391 หมู่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	V.R.P FURNISHING CO., LTD.	391 Moo 2, Kuaypae, Muang, Lampang 52000, Thailand 	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-354725-7	054-354728	ไม้แปรรูปจากยางพารา	60.00	380	100			คุณประนอม วิชัยคำ	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	8/24/2550	
ลำปาง	0924	แพลทินัม	บริษัท ศิรินุวัฒน์ จำกัด	196 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	SIRINUWAT CO., LTD.	196 Moo 2, Lampang-Chiang Mai Road, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-367687	054-367688	ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา	66.85	228				คุณวาสนา สารศิริวงศ์	ธุรการ	8/31/2550	
ลำปาง	0925	แพลทินัม	บริษัท สุพรีมาเซรามิกส์ จำกัด	319 หมู่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	SUPREMA CERAMICS CO., LTD.	319 Moo 4, Wiangtan, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-339141	054-339141	กระเบื้องดินเผา	74.21	54				คุณกัลยา จันทะวงศ์	ฝ่ายจัดซื้อ	8/31/2550	
ลำปาง	0926	แพลทินัม	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ตู้ปณ.12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220	ITALIAN THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	P.O. Box 12 Mae Mo, Lampang 52220, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-255444-8	054-255449	เหมืองแม่เมาะ	65.28	797				คุณสมชาย เดชคงทน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/20/2550	
ลำปาง	0927	แพลทินัม	บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด	224 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	IMPERIAL POTTERY CO., LTD.	224 Moo 2, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-367563	054-367557	อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา	70.74	250				คุณสุปราณี 	จป.วิชาชีพ	8/30/2550	
ลำปาง	0928	แพลทินัม	บริษัท อิวหลีพาณิชย์ จำกัด	276/22 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	EIWLEE COMMERCIAL CO., LTD.	276/22 Chatchai Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-226444-9	054-221811	ขายวัสดุก่อสร้าง	68.25	54				คุณอภิชาติ ฐานวรกุล	ผู้จัดการ	8/24/2550	
ลำปาง	0929	แพลทินัม	บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด          	175 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	EIWLEE INDUSTRIAL CO., LTD.	175 Moo 2, Lampang-Chiang Mai Road, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-356761-4	054-356669	แปรรูปไม้	67.08	450				คุณรุ่งอรุณ กันทะมา	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	8/20/2550	
ลำปาง	0930	แพลทินัม	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	222 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	222 Highway Lampang-Ngao Road, Phrabath, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-317992-3/083-3724313		ค้าปลีก	79.12	88				คุณอาคม	SM.PNL	8/24/2550	
ลำปาง	0931	แพลทินัม	บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด	138-140 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	MRD-ECC CO., LTD.	138-140 Highway Lampang-Ngao Road, Prabath, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-225171	054-227382	ผลิตและจำหน่ายดินมอลเคลย์	81.04	58	51	49		คุณพายัพ มูลแวง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเหมืองลำปาง	8/23/2550	
ลำปาง	0932	แพลทินัม	บริษัท เอส พี พี กระเบื้องเคลือบ จำกัด	154/2 หมู่ 13 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	S P P TILE CO., LTD.	154/2 Moo 13, Lampang-Chiang Mai Road, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-339003-5 ต่อ 219	054-269560	กระเบื้องเคลือบ	65.17	63				คุณดวงใจ พนันชัย	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล	9/4/2550	
ลำปาง	0933	แพลทินัม	บริษัท เอส พี พี เซรามิค จำกัด	154 หมู่ 13 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190	S P P CERAMICS COMPANY LIMITED	154 Moo 13, Lampang-Chiang Mai Road, Pongyangkok, Hang Chat, Lampang 52190, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-359003-5	054-269559	ส่งออกเซรามิค	63.60	314				คุณกัณธิมา อินอู	พนักงานบุคคล	8/22/2550	
ลำปาง	0934	แพลทินัม	บริษัท เอสพีเซรามิคค็อลเลคชั่น จำกัด	321 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	SP CERAMIC COLLECTION CO., LTD.	321 Moo 9 Lampang-Mae Tha Road, Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-316964	054-241210	เครื่องปั้นดินเผา	78.10	50				คุณพินิจ ศิริวัฒนกุล	ผู้จัดการ	9/5/2550	
ลำปาง	0935	แพลทินัม	โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี	173 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	LAMPANG COLLEGE COMMERCE AND TECHNOLOGY	173 Phahon Yothin Road, Chomphu, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-352399	054-351209	โรงเรียน	79.4	209	100			คุณจันทนี จกุล	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/24/2550	
ลำปาง	0936	แพลทินัม	โรงเรียนวิชชานารีลำปาง	176 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	VIJJANARI SCHOOL	176 Charoen Prathet Road, Wiangnua, Muang, Lampang 52000, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	054-350811/081-10604733	054-313168	โรงเรียน	66.68	75	100			คุณปริญญา ตาปีโน	ผู้จัดการ	9/10/2550	
ลำปาง	0937	แพลทินัม	โรงแรม ทิพย์ช้างลำปาง 	54/22 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	TIPCHANG LAMPANG HOTEL	54/22 Thakraonoi Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-226501-6	054-225362	การโรงแรม	66.43	80				คุณปพิชญา คำนวล	ซุปเปอร์ไวเซอร์บุคคล	9/7/2550	
ลำปาง	0938	แพลทินัม	ลำปางรักษ์สมุนไพร	177 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 	LAMPANG HERB CONSERVATION	177 Moo 12, Ban Khelangthong, Bohaeo, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-313218	054-313128	ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณ	75.70	51				คุณมานพ ประโลมรัมย์	เจ้าของกิจการ	8/24/2550	
ลำปาง	0939	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเสรีสรรพสินค้า	989/1-5 ถนนเจริญเมืองลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	LAMPANG SEREE DEPARTMENT STORE	989/1-5 Charoen Muang Lampang Road, Suan Dok, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-322363	054-222179	ห้างสรรพสินค้า	71.11	230				คุณวันตา	ฝ่ายบุคคล	9/6/2550	
ลำปาง	0940	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย ลำปางโฮเต็ล	229 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	ASIA LAMPANG HOTEL LTD., PART.	229 Boonyawat Road, Suan Dok, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-227844	054-224436	ห้องอาหารและโรงแรม	60.24	68				คุณสิริพร สุวรรณจักร	บุคคล		
ลำปาง	0941	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539)	74/1 หมู่ 9 ถนนสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150	CHANGPINIT ENGINEERING (2539) LTD., PART.	74/1 Moo 9, Sandonkeaw Road, Sandonkeaw, Mae Tha, Lampang 52150, Thailand	องค์กรพันธกิจวัณโรคและเอดส์ลำปาง-แพร่	Obligation of TB and AIDS Lampang-Phrae Organization	089-8568477		ขนส่งเหมืองแร่	67.5	62	100			คุณนิยม ช่างพินิจ	ผู้จัดการ	9/2/2550	
ลำปาง	0942	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง	127 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	CHIENGSANG LAMPANG LTD., PART.	127 Phahon Yothin Road, Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-325271-4	054-226789	จำหน่ายรถยนต์บรรทุก-ฮีโน่ อะไหล่และศูนย์บริการ	71.07	72				คุณดนุพล ปาละวงศ์	พนักงานฝ่ายชาย	8/25/2550	
ลำปาง	0943	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าลำปาง	138/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	TOYOTA LAMPANG LTD., PART.	138/1 Phahon Yothin Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-324579-83	054-222271	จำหน่าย-ซ่อมรถยนต์	78.83	116				คุณรัชนก รัชนกุล	ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์	8/24/2550	
ลำปาง	0944	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยสยามเซฟตี้การ์ด	124/29-30 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	THONGCHAI SIAMSAFETY GUARD LTD., PART.	124/29-30 Thakraonoi Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-226780	054-318714	บริการรักษาความปลอดภัย	66.58	152				คุณอำไพ ฐานะสุขเกษม	หุ้นส่วนผู้จัดการ	8/15/2550	
ลำปาง	0945	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่เซรามิค	80/12 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	BANRAI CERAMICS LTD., PART.	80/12 Moo 11, Pongsanthong, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-230131	054-230131	โรงงานผลิตเซรามิค	65.03	50				คุณวิทยา แสงบุญเรือง 	กรรมการผู้จัดการ	9/7/2550	
ลำปาง	0946	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบสุขบริการ	320/1 หมู่ 11 บ้านลำปางกลาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	PRASOBSUK TRANSPORT LTD., PART.	320/1 Moo 11, Ban Lampangklang, Chomphu, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-337433	054-337453	ขนส่ง	82.77	70				คุณอรพิน	พนักงานธุรการ	9/6/2550	
ลำปาง	0947	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง	73 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	LAMPANG PHAISAIRN CONSTRUCTION LTD., PART.	73 Thakraonoi Road, Sop Tui, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-218468	054-318629	รับเหมาก่อสร้าง	73	120				คุณกนกวรรณ จันทโรทัย 	พนักงานบัญชี	8/30/2550	
ลำปาง	0948	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดลำปาง	111-115 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100	SAARD LAMPANG PART., LTD.	111-115 Boonyawat Road, Suan Dok, Muang, Lampang 52100, Thailand	องค์กรพันธกิจมนุษย์และสังคม	Human and Social Mission Organization	054-222107-8	054-323369	พาณิชยบริการ	66.93	172				คุณวราวุฒิ หน่อยศ	ฝ่ายบุคคล	9/14/2550	
ลำพูน	0949	เงิน	บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)	89 หมู่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	BANGKOK AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.	89 Moo 5, Super Highway Lamphang -Chiang Mai Road, Wiangyong, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581614-6	053-553718	ผลิตอาหารสัตว์	59.87	156				คุณ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9/17/2550	
ลำพูน	0950	เงิน	บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยีจำกัด	66 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	SUPER ALLOY TECHNOLOGIES CO., LTD.	66 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-581524-6	053-581527	ผลิตหัวไม้กอล์ฟ	64.26	110				คุณมนัสชนก	เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล	8/28/2550	
ลำพูน	0951	เงิน	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED	99/9 Moo 5, Pasak, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-537788	053-584056	ผลิตบะหมี่	60.70	767							
ลำพูน	0952	เงิน	บริษัท ไทยอกริฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	16/5 หมู่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	THAI AGRI FOODS PUBLIC CO., LTD. (BRANCH LAMPHUN)	16/5 Moo 4, Muang Jee, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-573451	053-573451	ผลิตผลไม้กระป๋อง	64.16	75				คุณวาสนา ไทยกรรณ	เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคล	9/6/2550	
ลำพูน	0953	เงิน	บริษัท นิปปอน เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	176 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.	176 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-582151-2	053-582153	ขนส่งระหว่างประเทศ	63.32	84				คุณระดม สุขเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทั่วไป	8/21/2550	
ลำพูน	0954	เงิน	บริษัท เนปจูน คอนเซ็ปท์ จำกัด	97 หมู่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	NEPTUNE CONCEPT CO., LTD.	97 Moo 5, Wiangyong, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581623-4	053-581620	อุตสาหกรรมจิวเวลรี่	56.95	120				คุณรินทร์ดา จักษุธารา	ฝ่ายบุคคล	9/5/2550	
ลำพูน	0955	เงิน	บริษัท ยาสูบสากล จำกัด	89 หมู่ 4 ถนนลำพูน-ลำปาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	GENERAL TOBACO CO., LTD.	89 Moo 4, Lamphun-Lampang Road, Pasak, Muang Lamphun Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-537162	053-510360	รับจ้างอบใบยาสูบ	65.24	197				คุณจำปา แสงศักดิ์	ฝ่ายบุคคลและบริการ	8/28/2550	
ลำพูน	0956	เงิน	บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด	68,68/5 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 	LANNA PRODUCTS CO., LTD.	68,68/5 Moo 4, Highway 11, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581170-5	053-581179	อาหารแช่แข็งและการส่งออก	56.28	250				คุณศรเพชร	Admin	8/30/2550	
ลำพูน	0957	เงิน	บริษัท ลำพูนพลาสแพค จำกัด	55 หมู่ 15 ถนนอ้อมเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน 51000	LAMPHUN PLASTPACK CO., LTD.	55 Moo 15, Om Muang Lamphun-Pa Sang Road, Pasak, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-537661	053-537663	อุตสาหรรมพลาสติกแพ๊คเกจจิ้ง	56.10	421				คุณสุวลักษณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล	8/28/2550	
ลำพูน	0958	เงิน	บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด	89/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	SIAM WIRE NELTHING CO., LTD.	89/2 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-581516-8	053-581519	ผลิตลวดตาข่ายถักทอจากแสตนเลสสติล	59.89	79				คุณสุนิรันดร์ บริสุทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร		
ลำพูน	0959	เงิน	บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด (สาขาลำพูน)	264/1-5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	SAHAPANICH CHIANGMAI CO., LTD. (BRANCH LAMPHUN)	264/1-5, Pasak, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-584890-9	053-584898	ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	64.32	50				คุณอัจฉรา วิสี	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/19/2550	
ลำพูน	0960	เงิน	บริษัท สหสายเหนือหล่อยาง	108 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	SAHASAINUA LOYYANG LTD., PART. 	108 Moo 2, Super Highway Road, Pasak, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-581972-3	053-581907	รับบริการหล่อยาง	66.95	52				คุณอภิวันท์ รัตนวิสุทธ์อมร	พนักงานบุคคล	9/21/2550	
ลำพูน	0961	เงิน	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซีซั่นโปรดักท์ จำกัด	192 หมู่ 19 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	INTERNATION PRECISION PRODUCTS CO., LTD.	192 Moo 19, Makhueajae, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-559500-1	053-559509	ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักร	65.05	80				คุณวิจิตรา สายปัญญาใย	เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล	8/27/2550	
ลำพูน	0962	เงิน	บริษัท เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	303 หมู่ 13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	S.P.B. ENGINEERING CO., LTD.	303 Moo 13, Makhueajae, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-554437	053-554438	ประกอบติดตั้งท่อลม	62.52	146				คุณศรีสมร ก้อนแก้ว	ฝ่ายบุคคล	8/25/2550	
ลำพูน	0963	เงิน	บริษัท เฮลธ์ลิงค์ จำกัด	338 หมู่ 4 ตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180	HEALTHLINK CO., LTD.	338 Moo 4, Huayyab, Ban Thi, Lamphun 51180, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-381000	053-381014-5	โรงแรม	59.00	57				คุณ	HRM	9/14/2550	
ลำพูน	0964	เงิน	ร้าน ชนบท ผับ	318 หมู่ 18 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	CHONNABOD PUB & RESTAURANT	318 Moo 18, Pasak, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	081-5943762		ผับ	47.14	55				คุณสุราดร คำฟู	ผู้จัดการ	9/13/2550	
ลำพูน	0965	เงิน	ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าพลาซ่า	160 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	JAMPHA PLAZA DEPARTMENT STORE	160 Inthayongyot Road, Nai Muang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-511065		ห้างสรรพสินค้า	65.40	55				คุณพิชญา ขยันการ	บุคคล	9/17/2550	
ลำพูน	0966	เงิน	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทวีพาณิชย์ลำพูน	109/1 หมู่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	THAVEEPARNITCH RIGISTERD ORDINARY PARTNERSHIP	109/1 Moo 5, Wiangyong, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรไตรเวทย์บูรณาการล้านนา 	Trivate Integration of Lanna 	053-537047-8		จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	62.94	60				คุณณัฏฐ์ธาพร ไพโรจน์ธีระรัชต์	ผู้จัดการ	8/24/2550	
ลำพูน	0967	ทอง	บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด	84 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	PIONEER HI-BRED (THAILAND) CO., LTD.	84 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581401	053-581403	ผลิตเมล็ดพันธุ์	69.25	90				คุณ	ผู้จัดการโรงงาน	9/5/2550	
ลำพูน	0968	ทอง	บริษัท เอส พี ซี บิสสิเนสพาร์ทเนอร์ จำกัด	99/9-10 หมู่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150	SPC SERVICE CO., LTD.	99/9-10 Moo 11, Umong, Muang, Lamphun 51150, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	086-6570397,053-588029	053-588029	จ้างเหมาแรงงาน	61.97	583				คุณเถียรติกูล ชูแก้ว	ผู้จัดการทั่วไป	8/23/2550	
ลำพูน	0969	แพลทินัม	บริษัท กัซซันขุนตาน กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จำกัด	222 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140	GASSAN KHUNTAN GOLF&RESORT CO., LTD.	222 Moo 3, Thapladuk, Mae Tha, Lamphun 51140, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-507006	053-507218	สนามกอล์ฟและรีสอร์ท	87.98	70				คุณไพศาล เจียมจิตเมตตา	ผู้จัดการ	9/13/2550	
ลำพูน	0970	แพลทินัม	บริษัท เกษตรกิจลานนา จำกัด	55/1 หมู่ 6 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	LANNA AGRO BUSINESS CO., LTD.	55/1 Moo 6, Nongnam, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-584302-7	053-584303	โรงสกัดน้ำพืช	84.08	65				คุณ	ผู้จัดการ	9/13/2550	
ลำพูน	0971	แพลทินัม	บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด	158 หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	NIM SEE SENG TRANSPORT (1988) CO., LTD.	158 Moo 2, Pasak, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-553854-6	053-553854-6	บริการขนส่งสินค้า	83.13	60				คุณพงศธร ลีฬหาธีระ	รักษาการผู้จัดการ	8/25/2550	
ลำพูน	0972	แพลทินัม	บริษัท โนวาไดมอนด์ 1 จำกัด	506/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	NOVA DIAMOND 1 CO., LTD.	506/1 Charoenrat Road, Nai Muang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-533091	053-533092	ผลิตเพชรเจียระไนเพื่อการส่งออก	67.41	140				คุณ	บุคคล	8/27/2550	
ลำพูน	0973	แพลทินัม	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	200 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO., LTD.	200 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-575620-34	053-575620	ค้าปลีก	82.43	193				คุณคมสัน สมวงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	9/19/2550	
ลำพูน	0974	แพลทินัม	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	77 หมู่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 	PEOPLE'S GARMENT PUBLIC CO., LTD.	77 Moo 6, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581030-1	053-581491	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	73.73	530				คุณสมฤทัย สุรินทร์คำ	หัวหน้าหน่วยบุคคล	8/25/2550	
ลำพูน	0975	แพลทินัม	บริษัท เป็บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด	99/9-10 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150	PEPSI-COLA (THAI) TRADING CO., LTD.	99/9-10 Moo 11, Chiang Mai-Lampang Road, Umong, Muang, Lamphun 51150, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-552244	053-552997	ผลิตขนบขบเคี้ยว	79.35	293				คุณชุลีกร สินคณารักษณ์	Asst. Plant HR Manager	8/29/2550	
ลำพูน	0976	แพลทินัม	บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	97 หมู่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	PERFORMANCE MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.	97 Moo 5, Wiangyong, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581910	053-553902	ผลิตชุดกีฬาทางน้ำ	64.72	192				คุณราตรี นันจิตสัก	เจ้าหน้าที่บุคคล	8/28/2550	
ลำพูน	0977	แพลทินัม	บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด	76/3 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	FISBA (THAILAND) LTD.	76/3 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	 0-5358-1440, 	053-581492	ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่มาจากผ้า	74.46	124				คุณภูวดล ทิพยมณฑล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบุคคล	8/29/2550	
ลำพูน	0978	แพลทินัม	บริษัท แม่ทา วี.พี. จำกัด	130/1 หมู่ 16 ตำบลท่าสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140	MAETA V.P. COMPANY LIMITED	130/1 Moo 16, Thasopsao, Mae Tha, Lumphun 51140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-571181-3	053-571186	ฟาร์มสุกรขุน	72.55	150				คุณนงลักษณ์ ย่างสุข	ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์	9/6/2550	
ลำพูน	0979	แพลทินัม	บริษัท แม่ทา วี.พี. ฟีดมิลล์ จำกัด	130/4 หมู่ 16 ตำบลท่าสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140	MAETA V.P. FEEDMILL COMPANY LIMITED	130/4 Moo 16, Thasopsao, Maeta, Lumphun 51140, Thailand	องค์กรสร้างฝัน & ปันรัก	Srangfun & Punrak 	053-571246-7	053-571246ต่อ 19	โรงผลิตอาหารสัตว์	71.15	50				คุณนงลักษณ์ ย่างสุข	ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์	9/6/2550	
ลำพูน	0980	แพลทินัม	บริษัท โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ลำพูน จำกัด	138/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	THE REGENT LUMPHUN CO., LTD.	138/1 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-552919-22	053-552920	บริการ	80.20	50				คุณสงกรานต์ 	ฝ่ายบุคคล	9/5/2550	
ลำพูน	0981	แพลทินัม	บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด	105 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 	LAMPHUN SHINDENGEN CO., LTD.	105 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581406 ต่อ 1127,1105	053-581405	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์	60.86	1066				คุณเต็มเดือน สีหา	เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและธุรการ	8/28/2550	
ลำพูน	0982	แพลทินัม	บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด	116 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	WORLD NATURAL FOOD CO., LTD.	116 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-552081-3	053-552084	พืชผลการเกษตรการแปรรูป	89.87	61				คุณวาสนา เขียวคำ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/11/1950	
ลำพูน	0983	แพลทินัม	บริษัท ออคทากอน ไดมอนด์ จำกัด	148/1 หมู่ 2 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	OCTAGON DIAMONDS, CO., LTD.	148/1 Moo 2, Wiangyong, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-563489	053-563488	รับจ้างเจียระไนเพชร	79.90	207				คุณศุภัชฌา สมศักดิ์	ฝ่ายบุคคล	9/6/2550	
ลำพูน	0984	แพลทินัม	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเมตัลแอนด์จิวเวลรี่	295 หมู่ 13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	INTERNATIONAL METAL AND JEWELLERY CO., LTD.	295 Moo 13, Makueajae, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-552683-6	053-552687	ผลิตเครื่องประดับกายเพื่อการส่งออก	73.55	241				คุณอริสรา ปัญญากาศ	เจ้าหน้าที่บุคคล	8/24/2550	
ลำพูน	0985	แพลทินัม	บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด	81 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 	E.F.D. (THAILAND) CO. LTD.	81 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581124-8	053-581122	เจียระไนและตัดเพชร	74.35	794				คุณสุวิมล สุตา	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	8/24/2550	
ลำพูน	0986	แพลทินัม	บริษัท อี.เอฟ.ดี. จิวเวลรี่ จำกัด	297 หมู่ 10 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150	E.F.D. JEWELLERY CO., LTD.	297 Moo 10, Super Highway Chiang Mai-Lampang, Umong, Muang, Lamphun 51150, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-562794-5	053-562797	ค้าอัญมณีเพื่อการส่งออก	87.98	136					ผู้จัดการฝ่ายบริหาร		
ลำพูน	0987	แพลทินัม	บริษัท เอฟแอนด์อาร์จิวเวลรี่ จำกัด	79/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	F & R JEWELLERY CO., LTD.	79/2 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-581361-3	053-581364	เครื่องประดับ	63.94	440				คุณธนวัน อาเป็ง	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	9/5/2550	
ลำพูน	0988	แพลทินัม	บริษัท เอสแอนด์เจโปรดักท์ จำกัด	229 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120	S & J PRODUCTS COMPANY LIMITED	229 Moo 7, Nakornjadee, Pa Sang, Lamphun 51120, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-555248	053-555248	แปรรูปผลผลิต	83.11	80					ผู้จัดการ	9/5/2550	
ลำพูน	0989	แพลทินัม	บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	89/3 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	OKI PRECISION (THAILAND) CO., LTD.	89/3 Moo 4, Banklang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเอื้องผึ้งล้านนา	EU-PUENG LANNA	053-554605	053-554606	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	68.05	370				คุณสุรางค์	เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและธุรการ	9/10/2550	
ลำพูน	0990	แพลทินัม	โรงเรียน ใบบุญลำพูน	127 หมู่ 2 ถนนลำปาง-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	BAIBOON LAMPHUN SCHOOL	127 Moo 2, Lamphun-Doiti Road, Wiangyong, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-512274	053-512273	โรงเรียน	88.25	54				คุณไวยกรณ์ 	ครูใหญ่	9/13/2550	
ลำพูน	0991	แพลทินัม	โรงเรียน เลาหจิตรวิทยา ลำพูน	25 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	LAOHAJITVITTAYA LAMPHUN SCHOOL	25 Lamphun-Pa Sang Road, Nai Muang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 			โรงเรียน	89.32	57							
ลำพูน	0992	แพลทินัม	โรงเรียนมงคลวิทยา	85 หมู่ 3 ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	MONGKHOL WITHTAYA SCHOOL	85 Moo 3, Jamatawee Road, Nai Muang, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-511091	053-534058	โรงเรียน	84.70	72				คุณ	ผู้จัดการ/ครูใหญ่	9/24/2550	
ลำพูน	0993	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์เธินเอ็นเตอร์ไพรส์ ลำพูน 	91 หมู่ 5 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	NORTHERN ENTERPRISES LAMPHOON LTD., PART.	91 Moo 5, Lamphun-Doiti Road, Wiangyong, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-561234	053-561405	ผลิตไม้ไผ่อัด	82.12	120				คุณยุรี	บุคคล	4/9/25520	
ลำพูน	0994	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนพัฒนา	227 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150	LAMPHUN PATTANA LTD., PART.	227 Moo 8, Chiang Mai-Lampang Road, Umong, Muang, Lamphun 51150, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-541267-8	053-541429	คอนกรีตอัดแรง	85.93	58				คุณลัดดาพร ณ เชียงใหม่	ฝ่ายบุคคล	8/24/2550	
ลำพูน	0995	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์	54 หมู่ 15 ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	SINSUDA PANICH LIMITED PARTNERSHIP	54 Moo 15, Lieng Muang Lamphun-Pa Sang Road, Pasak, Muang, Lamphun 51000, Thailand	องค์กรเพื่อนเยาวชน 	Youth Friend Organization 	053-584100	053-584108	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	90.00	112				คุณจุฬารัตน์ วงศ์จักร	ฝ่ายบุคคล	9/5/2550	
เลย	0996	เงิน	บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลยราม จำกัด	546 หมู่ 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	MUEANG LOEI RAM HOSPITAL CO., LTD.	546 Moo 1, Maliwan Road, Na An, Muang, Loei 42000, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-833400	042-832522	สถานพยาบาล	65.03	 139 					ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองเลย	9/11/2550	
เลย	0997	แพลทินัม	บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สาขาเลย)	82/4 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	KOW YOO HAH MOTORS CO., LTD. (LOEI BRANCH )	82/4 Maliwan Road, Kut Pong, Muang, Loei 42000, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-833391-5	042-833759	ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์และศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์อีซูซุ	75.99	 87 				นายไชยประสิทธิ๋ สังฆรักษ์	ผู้จัดการศูนย์บริการ	8/29/2550	
เลย	0998	แพลทินัม	บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	399 หมู่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110	J.CHAROEN MARKETING CO., LTD.	399 Moo 1, That, Chiang Khan, Loei 42110, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-854298-9	042-854298	ผลิตแป้งมันสำปะหลัง	73.90	 103 				นางสุรีรัตน์ บุตรละกุล	บุคคล	9/4/2550	
เลย	0999	แพลทินัม	บริษัท เจริญชัยวัสดุกิจ จำกัด	50/5 ถนนฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	CHAROENCHAI WASSADUKIT CO., LTD.	50/5 Fak Loei Road, Kut Pong, Muang, Loei 42000, Thailand 	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-	042-	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง,รับเหมาก่อสร้าง	72.15	 55 				คุณพัชรานันท์ วิริยะวัฒน์	ผู้จัดการ	9/10/2550	
เลย	1000	แพลทินัม	บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	92 หมู่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120	C.P.K. INTERNATIONAL CO., LTD.	92 Moo 7, Khok Ngam, Dan Sai, Loei 42120, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-809511-2	042-809514	รีสอร์ท	76.00	 50 				คุณอัญญาลักษณ์	เจ้าหน้าที่งานบุคคล	9/19/2550	
เลย	1001	แพลทินัม	บริษัท ทุ่งคำ จำกัด	179 หมู่ 3 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130	TUNGKUM LIMITED	179 Moo 3, Khao Luang, Wang Saphung, Loei 42130, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI			เหมืองแร่ทองคำ	67.64	 242 				นายอนุพงษ์ นนทะจันทร์	เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์	9/14/2550	
เลย	1002	แพลทินัม	บริษัท ภูกระดึงส่งเสริมการเกษตร (1990) จำกัด	88 หมู่ 3 ถนนมลิวรรณ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180	PHUKRADUENG AGRO PROMOTION (1990) CO., LTD.	88 Moo 3, Maliwan Road, Pha Nokkao, Phu Kradung, Loei 42180, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-074213	042-074215	ผลิตผักและผลไม้กระป๋อง	79.29	 51 					ผู้จัดการโรงงาน	10/2/2550	pkdfactory@hotmail.com
เลย	1003	แพลทินัม	บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด	11/2 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	MUEANG LOEI BIGHOME CO., LTD.	11/2 Loei-Chiang Khan Road, Kut Pong, Muang, Loei 42000, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-835676-9	042-835680	จำหน่าย ปลีก-ส่ง วัสดุก่อสร้าง	61.44	 88 				คุณสบรุ่ง เหลืองวงศ์ไพศาล	กรรมการผู้จัดการ	9/12/2550	
เลย	1004	แพลทินัม	บริษัท สยามโยชินากะคาเซ จำกัด	86 หมู่ 13 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	SIAM YOSHINAKA KASEI CO., LTD.	86 Moo 13, Loei-Chiang Khan Road, Muang, Loei 42000, Thailand 	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-834327	042-814522	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากใยแก้ว	79.00	 51 				คุณอาฤทธ์ จันทะมน	ผู้จัดการโรงงาน	9/10/2550	
เลย	1005	แพลทินัม	บริษัท เอส. มอเตอร์เชลล์ จำกัด	18/3 ถนนชุมสาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	S. MOTORSALE CO., LTD.	18/3 Chum Sai Road, Kut Pong, Muang, Loei 42000, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-830279	042-830709	ขายมอเตอร์ไซค์	65.39	 101 					กรรมการผู้จัดการ	9/11/2550	
เลย	1006	แพลทินัม	โรงแรมเลยพาเลซ	167/4 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	LOEI PALACE HOTEL	167/4 Charoen Rat Road, Kut Pong, Muang, Loei 42000, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-815668-73	042-815675	บริการโรงแรม	79.29	 71 				คุณนิสรา แว้งพรหมมินทร์	เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/3/2550	
เลย	1007	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเมืองเลย ผู้จำหน่ายโตโยต้า	88 หมู่ 10 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000	TOYOTA MUEANG LOEI TOYOTA'S DEALER LTD., PART.	88 Moo 10, Maliwan Road, Na An, Muang, Loei 42000, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	042-812182	042-812315	ซื้อ-ขาย ซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า	70.69	 108 				นายพรเทพ ศรีธัญรัตน์	ผู้จัดการแผนกบริการ/อะไหล่	9/19/2550	
เลย	1008	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินก่อสร้าง 	110 หมู่ 5 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180	AURAPIN LIMITED PARTNERSHIP	110 Moo 5, Pha Nokkao, Phu Kradung, Loei 42180, Thailand	บ้านพักใจเลย	WELCOME HOUSE LOEI	081-9541888	081-9651008	โม่ บดหิน	64.43	 92 				คุณลัดดา เครือใจวัง	พนักงานบัญชี	10/2/2550	
สงขลา	1009	เงิน	บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด	24,26 ซอย 1 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000	KINGFISHER HOLDINGS LIMITED	24,26 Soi 1, Ratuthit 1 Road, Bo Yang, Muang, Song Khla 90000, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-311651	074-323112	ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง	45.41	 921 	52	48	ญี่ปุ่น	ลายเซ็น	ผู้จัดการโรงงาน	10/8/2550	1
สงขลา	1010	เงิน	บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด	70 หมู่ 6 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280	SEAWELL FROZEN FOOD CO., LTD.	70 Moo 6, Thamnop, Singhanakhon, Song Khla 90280, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-483651-8	074-483659	อาหารทะเลแช่แข็ง	80.00	 2,384 				ธีรศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/8/2550	
สงขลา	1011	เงิน	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซีฟูดส์ จำกัด	53 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000	THAI INTERNATIONAL SEAFOOD CO., LTD.	53 Wichianchom Road, Bo Yang, Muang, Song Khla 90000, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-322575-7	074-315603	แช่แข็งสัตว์น้ำ	50.00	 270 				สารีนา  มาดี	จป.วิชาชีพ	11/15/2550	1
สงขลา	1012	เงิน	บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด	275 หมู่ 13 ถนนเอเชีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180	BETAGRO SOUTHERN CO., LTD.	275 Moo 13, Asia Road, Kamphaengphet, Rattaphum, Song Khla 90180, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-498548-51	074-498555	ผลิตอาหารสัตว์	57.44	 92 	100			วันทนา ศักดิ์ศรีทอง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	10/24/2550	1
สงขลา	1013	เงิน	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250	HAAD THIP PUBLIC CO., LTD.	87/1 Kanchanawanit Road, Banphu, Hat Yai, Song Khla 90250, Thailand 	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-210008	074-216506	ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม	64.03	 806 	90	10	แอฟริกา	รุจิรา อมรพิทยาพงศ์	พยาบาล	10/30/2550	
สงขลา	1014	เงิน	บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด	456/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	ARIYA MOTER CO., LTD.	456/4 Phet Kasem Road, Hat Yai, Song Khla 90110, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-347076-83	074-239901	ยานยนต์	69.00	 102 	100			ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล	11/15/2550	
สงขลา	1015	ทอง	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ น้ำน้อย	73 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC CO., LTD.	73 Moo 8, Kanchanawanit Road, Namnoi, Hat Yai, Song Khla 90110, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-333018-20		ผลิตอาหารสัตว์น้ำ	74.94	 146 				ยุหรพงศ์ ซุโร	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล	11/6/2550	
สงขลา	1016	แพลทินัม	โรงแรมสยามเซ็นเตอร์	25-35 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	SIAM CENTER HOTEL	25-35 Niphat Uthit 2 Road, Hat Yai, Song Khla 90110, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-353111	074-231060	โรงแรม	75.55	 118 				ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/10/2550	
สงขลา	1017	แพลทินัม	บริษัท สามัคคีสุข จำกัด (โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลช)	99 ถนนสามัคคีสุข 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000	SAMAKKEESUK CO., LTD. (GREEN WORLD PALACE HOTEL)	99 Samakkhisuk 2 Road, Bo Yang, Muang, Song Khla 90000, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-437900	074-437899	โรงแรม	76.19	 130 	100			รุ่งทิวา  สุขจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/13/2550	
สงขลา	1018	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น คราวน์ พลาซ่า	42-44 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	GOLDEN CROWN PLAZA LIMITED PARTNERSHIP	42-44 Niphat Uthit 3 Road, Hat Yai, Song Khla 90110, Thailand	ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล	Stella Maline Seafarers Center	074-262909-15	074-262908	โรงแรม	74.49	 70 	100			รวมแก้ว ยืนยงวิวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/13/2550	
สมุทรปราการ	1019	เงิน	บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) 	200 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	AGC FLAT GLASS (THAILANAD) PUBLIC COMPANY LIMITED	200 Moo 1, Suksawat Road, Pak Klong Bang Plakod, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8155000 ต่อ 1219	02-8155415	ผลิตกระจก	78.5	 650 				คุณเบญจพร รังสถิต	เจ้าหน้าที่บุคคล	10/5/2550	benjaporn@th.agc_flatolass.com
สมุทรปราการ	1020	เงิน	บริษัท ดิ ออริจินัลคริสต์มาส ทรี จำกัด 	129/6 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	THE ORIGINAL CHRISTMAS TREE CO., LTD.	129/6 Moo 17, Thepharak Road, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3151403	02-3151197	ผลิตต้นไม้พลาสติก	49.48	 72 	100			นางศุภรัตน์ บุยประเสริฐ	ฝ่ายบุคคล	10/29/2550	hertree@truemaill.com
สมุทรปราการ	1021	เงิน	บริษัท ตราเพชร จำกัด 	87 หมู่ 10 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	DIAMOND BRAND CO., LTD.	87 Moo 10, Samrongtai, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7576100	02-757-6101	ผลิตภ์โลหะ	68.3	 635 	100			นส. บุยทิวา พรหมบุรี	หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล	11/9/2550	kunthida@chiamondbramcl.co.th
สมุทรปราการ	1022	เงิน	บริษัท ไทยชนาธรอุตสาหกรรม จำกัด 	61 หมู่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	THAI CHANATHORN INDUSTRIAL CO., LTD.	61 Moo 11, Soi Vilaliy, Bang Na-Trat, Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3372305	02-3372312	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 	66.99	 523 	100			ลายเซ็น	รองกรรมการผู้จัดการ	9/25/2550	yupaporn.doo@thaisummit.co.th
สมุทรปราการ	1023	เงิน	บริษัท ไทยซัมมิท โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด 	4/3 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	THAI SUMMIT AUTOPARTS INDUSTRY CO., LTD.	4/3 Moo 1, Bang Na-Trat Road, Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3258000	02-3258099	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 	66.69	 3,066 	100		ไทย	นายวิโรจน์ สิริจันทานนท์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์		
สมุทรปราการ	1024	เงิน	บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด 	576 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูใหม่ ซอย 11 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THAINEGORO CO., LTD.	576 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 11, Praeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3240670-2	02-3230713	ผลิตพรมจากเส้นใยสังเคราะห์	75.43	 451 				นายพงษ์ศักดิ์ หาญพงษ์พันธ์	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/19/2550	personal@cathinet.com
สมุทรปราการ	1025	เงิน	บริษัท ไทยพัฒนากระดาษ จำกัด 	247 หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THAI DEVELOPMENT PAPER CO., LTD.	247 Moo 2, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3880137	02-3880026	ผลิตกระดาษ	64.75	 186 	100			คุณรุ่งนิรันดร์ ดาบสีพาย	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	9/8/2550	nirun2509@yahoo.com
สมุทรปราการ	1026	เงิน	บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัด 	233 หมู่ 6 ซอยวัดชังเรือง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	THAI FIBER OPTICS CO., LTD.	233 Moo 6, Soi Watchangrueang, Suksawat Road, Nai Klong Bang Plakod, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8175590-3	02-8177187	โทรคมนาคม (เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง)	52.00	 53 				คุณณรงค์ สายสกุณา	จป.วิชาชีพ	10/12/2550	lfoc@btc-tfoc.com
สมุทรปราการ	1027	เงิน	บริษัท นิวไทยรุ่งเรืองการทอ จำกัด 	49 หมู่ 5 ซอยไทยอารีย์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	NEW THAI RUNG RUENG WEAVING CO., LTD.	49 Moo 5, Soi Thai Aree, Suksawat Road, Bang Ku, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4625167	02-4633209	ทอผ้าขนหนู	68.58	 71 				นางกิ่งดาว มณีเล็ก	จป.วิชาชีพ	9/24/2550	pbhis@loxinfo.co.th
สมุทรปราการ	1028	เงิน	บริษัท ไทยรุ่งโรจน์การทอ จำกัด 	39 หมู่ 5 ซอยไทยอารีย์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	THAI RUNG ROJ WEAVING CO., LTD.	39 Moo 5, Soi Thai Aree, Suksawat Road, Bang Ku, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-462-6454	02-463-3209	ทอผ้าขนหนู	56.95	 123 				น.ส.ประภาศรี โค้ววัฒนะกูล	จป.วิชาชีพ	9/24/2550	pbsih@loxinfo.com
สมุทรปราการ	1029	เงิน	บริษัท เบรนกรุ๊พ จำกัด 	 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 	BRAIN GROUP CO., LTD.	86 Moo 1, Suksawat Road, Laemfapa, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4250011	02-4258882-3	 แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 	71.83	 211 				นายจิรพัฒน์ เสวตรวิทย์	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป อาวุโสโรงงาน	9/12/2550	
สมุทรปราการ	1030	เงิน	บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด 	98-98/1 หมู่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	THAI STEEL BARS CO., LTD.	98-98/1 Moo 6, Poochaosamingprai Road, Samrongtai, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-183-4371	02-754-3536	ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง	58.04	 141 	85	15	ญี่ปุ่น	นายสุริยน บุญช่วย	รองผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล	9/28/2550	peradon13@hotmail.com
สมุทรปราการ	1031	เงิน	บริษัท ไทยสินสกรูอุตสาหกรรม จำกัด 	71 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	THAISIN SCREW INDUSTRIES CO., LTD.	71 Moo 2, Bang Na-Trat Road, Rachatawa, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3166245-9	02-3166252	ผลิตจำหน่ายสกรู	80.50	 50 				นายลือชัย ศรีนวล	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/18/2550	luechai-hr@hotmail.com
สมุทรปราการ	1032	เงิน	บริษัท นิธินันท์ จำกัด 	259 หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	NITINUN CO., LTD.	259 Moo 1, Bangpoo, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3232685	02-7076434	ผลิตเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา	64.90	 91 				นางสาลี่ คีตะนิธินันท์	ผจก.ทั่วไปและผู้รับมอบอำนาจ	9/17/2550	
สมุทรปราการ	1033	เงิน	บริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 	393 หมู่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	BODY FASHION (THAILAND) CO., LTD.	393 Moo 17, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3153283	02-3153299	ผลิตชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ	71.36	 4,197 		100	เยอรมัน	นายสุรทิน ชูเดช	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/19/2550	surathin.coodej@triumph.com
สมุทรปราการ	1034	เงิน	บริษัท บี วี เค แพลนติ้ง จำกัด	74/1 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	B.V.K. PLATING CO., LTD.	74/1 Moo 2, Bang Na-Trat Road, Rachatawa, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7502161-2	02-3168652	ชุบโลหะ	76.04	 223 				คุณรุ่งทพิย์ พรหมบุตร	ผจก.แผนกบุคคล	9/10/2550	
สมุทรปราการ	1035	เงิน	บริษัท บี เอ็ม ที แปซิฟิค จำกัด 	120 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	BMT PACIFIC CO., LTD.	120 Moo 2, Soi Watkae, Suksawat Road, Pak Klong Bang Plakod, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4256999	02-4256998	ท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้าและสินค้าทั่วไป คลังสินค้า และขนส่งทางบก	69.25	 214 	71	29	สิงคโปร์	คุณธารทิพย์ ยงสกุลโรจน์	รอง ผจก.ทั่วไปฝ่ายบริหาร	9/10/2550	
สมุทรปราการ	1036	เงิน	บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 	239 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	BAYER THAI CO., LTD.	239 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3246200	02-3230604	เคมีเกษตร	84.38	 208 		100	เยอรมัน	คุณสุมิตรา พิรินพลพงศ์	ฝ่ายบุคคลและธุรการ	10/11/2550	sumitra.piriyapolpong@bayercropscience.com
สมุทรปราการ	1037	เงิน	บริษัท ปราการเอ็นเตอร์ไพรส์ 1999 จำกัด 	250 หมู่ 4 ซอย 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	PRAKRAN ENTERPRISE (1999) CO., LTD.	250 Moo 4, Soi 3 Sukhumvit Road, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7094368-9	02-7093981	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป	65.33	 259 	100			คุณสาสนา วาสุขันธ์	เจ้าหน้าที่บุคคล	10/18/2550	sofa@thailand.com
สมุทรปราการ	1038	เงิน	บริษัท ปิติห้องเย็น จำกัด 	333,333/1 หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270	PITI COLD STORAGE CO., LTD.	333,333/1 Moo 4, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10270, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3954277	02-3895598	ห้องเย็นรับฝากแช่สินค้า	79.50	 121 				คุณจรัสศรี 	บุคคล	10/10/2550	
สมุทรปราการ	1039	เงิน	บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัด 	559 หมู่ 2 ถนนสามแยกวัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10280 	POLAR PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.	559 Moo 2, Samyaek Wat Bang Bo Road, Bang Bo, Bang Phli, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-708-5561-2	02-708-5562	เป่า, ฉีด, พิมพ์ พลาสติก	44.83	 217 	100			น.ส.ศุภิสรา จันทร์ดา	ประชาสัมพันธ์	9/28/2550	
สมุทรปราการ	1040	เงิน	บริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ จำกัด 	 555 หมู่ 7 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 	THE SAMUTPRAKARN CROCODILE FARM & ZOO CO., LTD.	555 Moo 7, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7034891-3 ต่อ 104	02-3870060-1	 สถานที่ท่องเที่ยวและสวนสัตว์ 	66.21	 260 	100			นายจรูญ ยังประภากร	กรรมการผู้จัดการ	9/12/2550	
สมุทรปราการ	1041	เงิน	บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคตริค จำกัด 	 64/1 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 	FEDERAL ELECTRIC CORP., LTD.	64/1 Moo 4, Kingkaew Road, Rachatawa, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-312-4190-5	02-312-4185	 อุตสาหกรรมอิเรคทรอนิค 	67.78	 835 	100		ไทย	นายสมศักดิ์ สัมมาวิภาวิกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	9/26/2550	hrd_fec_corp.com
สมุทรปราการ	1042	เงิน	บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด 	29 หมู่ 3 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	PATTAYA MANUFACTURING CO., LTD.	29 Moo 3, Phetcha Hung Road, Bangyo, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8164336-7	02-4626843	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	56.91	 701 				นายอลงกต สกุลพันธ์	ผช.ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	9/13/2550	along09@pattaya.co.th
สมุทรปราการ	1043	เงิน	บริษัท มาร์ซัน จำกัด 	413 หมู่ 4 ซอยสิทธิไชย ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	MARSUN COMPANY LIMITED	413 Moo 4, Soi Sitthichai, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-1738942-48	02-1738949	อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ	64.61	 204 				นายยงยุทธ อินทร์จันทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร	9/20/2550	marsun@ksc.th.com
สมุทรปราการ	1044	เงิน	บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด 	568 หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	MAT AO FOODS CO., LTD.	568 Moo 2, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-709-4258	02-709-4262	อาหารทะเลแช่แข็ง	59.53	 800 				คุณวราภรณ์ จันทร์สมบุญ	จนท.บุคคล	9/28/2550	numan_maf@mayaogroup.com
สมุทรปราการ	1045	เงิน	บริษัท เมืองทองอุสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด	66 หมู่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	MUANG THONG ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD.	66 Moo 11, Soi Vilalai, Bang Na-Trat Road, Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3372348	02-3372347		65.83	 586 	100		ไทย	สายพิน เสือดี	ผู้จัดการบุคคล	10/30/2550	
สมุทรปราการ	1046	เงิน	บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	 33/2 หมู่ 7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 	MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	33/2 Moo 7, Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3370222	02-3370840	 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 	71.65	 1,047 	100			นางชลัฐธร เวศนารัตน์	ผจก.บุคคลและธุรการ	9/24/2550	
สมุทรปราการ	1047	เงิน	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 39.5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	205 Moo 4, Sukhumvit Road, Km. 39.5, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3331085-91	02-3239216	ทอผ้า ปั่นด้าย ฟอกย้อม	72.76	 1,700 				พิชิต น่านขาว	ผู้จัดการธุการ	10/10/2550	pichit_p@ut sahavwion.co.th
สมุทรปราการ	1048	เงิน	บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 2	99 ถนนสุขุมวิท กม. 38 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	LUCKYTEX (THAIlAND) PUBLIC COMPANY LIMITED MILL NO.2	99 Sukhumvit Road, Km. 38, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-323-9050-3	02-323-9055	อุตสาหกรรรมสิ่งทอ	65.23	 567 		100	ญี่ปุ่น	จักรวาล ภูวนันท์	ผู้จัดการบุคคล	10/30/2550	jakkawan_p@toray.co.th
สมุทรปราการ	1049	เงิน	บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด	689 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 35 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	YKK (THAILAND) CO., LTD.	689 Moo 6, Sukhumvit Road, Km. 35, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3239041	02-3239522	ผลิตและจำหน่ายซิปรูดและกระดุมโลหะ	31.75	 414 				นายปิติวัสส นิติรักษา	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	10/29/2550	pitivat_n@ykk.co.th
สมุทรปราการ	1050	เงิน	บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด	569 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	SRITHAI AUTOSEATS INDUSTRY CO., LTD.	569 Moo 2, Sukhumvit Road, Km. 37, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7094443-7	02-7092688	รถยนต์ เบาะรถโดยสาร	76.00	 76 	100		ไทย	มณี  แซมูกะลา	เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล	9/11/2550	
สมุทรปราการ	1051	เงิน	บริษัท สยาม พี วี เอส เคมิคอลส์ จำกัด	403 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	SIAM PVS CHEMICALS CO., LTD.	403 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3239980-1	02-3239188	ผลิตเคมีภัณฑ์	67.75	 118 				นายกิตติ อุดมโภชน์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	9/24/2550	sakuntata@siampvs.com
สมุทรปราการ	1052	เงิน	บริษัท สยาม ไอ.เค.เค. จำกัด	416 การนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	SIAM IKK CO., LTD.	416 Bangpoo Industrial Estate, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3231867-71	02-3237246	ผลิตเม็ดเหล็ก	57.48	 83 	67	33	ฝรังเศษ	คุณสุจิต สนธิสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/19/2550	sujira.sontisawat@siamikk.com
สมุทรปราการ	1053	เงิน	บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	681 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	SIAM SUNRISE ENTERPRICE CO., LTD.	681 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3240931-2	02-3240271	ผลิตชุดกัฬาทางน้ำ ขอบยางภายในฝาถัง ยางสังเคราะห์เคลือบผ้าเจอร์ซี่	67.69	 169 				น.ส.ปวีณา มีสุข	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	10/17/2550	siamsun@mail.cscoms.com
สมุทรปราการ	1054	เงิน	บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด 	65 หมู่ 5 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	SIAM BROTHERS CORP., LTD.  	65 Moo 5, Bang Ku, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-463-1234-7	02-463-6747	โรงงานอุตสาหกรรมแหวร	39.04	 1,100 				นายอนันต์ คำภิรมย์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/18/2550	siam@sbnat.notmail.com
สมุทรปราการ	1055	เงิน	บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด	63/57 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270	SAMAKKEE SALUKPAN CO., LTD.	63/57 Moo 1, Sukhumvit Road, Bang Muangmai, Muang, Samut Prakan 10270, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7578181-2	02-3847459	ผลิตน๊อตและสกรู	72.91	 125 				คุณชุติมา พรหมดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	10/11/2550	pubadee@hotmail.com
สมุทรปราการ	1056	เงิน	บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด	180 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THAI GANSAI PAINT CO., LTD.	180 Moo 3, Thepharak Road, Thepharak, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7532377	02-7532773	ผลิตสีและทินเนอร์	65.45	 697 			ญี่ปุ่น	นายนพดล เจริญพร	ผจก.แผนกบุคคล	9/21/2550	ratchanee_mail@yahoo.com
สมุทรปราการ	1057	เงิน	บริษัท แสตนดาร์ตโอโตพาร์ท จำกัด	299 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	STANDARD AUTO PART CO., LTD. 	299 Moo 1, Suksawat Road, Laemfapa, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8152536-9	02-8153765	ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์	60.05	 160 				นางสุนี วัฒนากุลชัย	ผจก.	9/21/2550	
สมุทรปราการ	1058	เงิน	บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด	6 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	ALUMINIUM CHUE CHIN HUA CO., LTD.	6 Moo 4, Suksawat Road, Bang Ku, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8186507-10	02-4633949	หลอมรีดอลูมิเนียม	66.58	 329 	100			คุณสุธีร์ คำพยา	หัวหน้าส่วนการบุคคล	9/24/2550	
สมุทรปราการ	1059	เงิน	บริษัท อิตาเลี่ยนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 	389 หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	389 Moo 3, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3870108	02-3870108	รับเหมาประกอบโครงสร้างเหล็ก	55.15	 269 				นายจรงค์ คงสุขโข	หัวหน้าแผนกออฟฟิตและสโตร์	9/13/2550	j343@itd.co.th
สมุทรปราการ	1060	เงิน	บริษัท เอช บี โฮลดิ้ง จำกัด	999 หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	H.B. HOLDING CO., LTD.	999 Moo 4, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7552991-4	02-3954414	ห้องเย็น	62.52	 71 	75	25	มาเลเซีย	นส.สุกัญญา ไชยมงคล	ฝ่ายบุคคล	9/26/2550	hb999@truemail.com
สมุทรปราการ	1061	เงิน	บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)	406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED	406-7 Moo 7, Sukhumvit Road, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3239692	02-3239576-7	ผลิตเส้นใยสังเคราะห์	57.72	 769 				คุณธรรมรัฐ เหมาะโสม	รองผู้จัดการแผนกความปลอดภัยฯ	10/17/2550	afcny6@ksc.to.th
สมุทรปราการ	1062	เงิน	บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรี จำกัด	129/6 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	HERITAGE TREE CO., LTD.	129/6 Moo 17, Thepharak Road, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3151403	02-3151197	ผลิตต้นไม้พลาสติก	65.03	 57 	100		ไทย	น.ส.เบญจกมล กระมล	ฝ่ายบุคคล	10/29/2550	her1tree@truemail.com
สมุทรปราการ	1063	เงิน	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล	218 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THANAPAISAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP	218 Moo 1, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3239240	02-3231556	ฟอกย้อมสิ่งทอ	61.98	 144 				อำนวย ไทยสม	ฝ่ายบุคคล	10/31/2550	
สมุทรปราการ	1064	ทอง	บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) 	 27 หมู่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 	BANGKOK STEEL INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.	27 Moo 10, Puchaosamingprai Road, Bang Yaphraek, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7544617	02-3842316	 อุตสาหกรรมเหล็ก 	68.88	 825 				นายชัยทัต ถนอมทรัพย์	ผจก.แผนกบุคคล	9/10/2550	chaitat@bangkoksteel.co.th
สมุทรปราการ	1065	ทอง	บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด 	121 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	KERRY FLOUR MILLS LIMITED	121 Moo 2, Soi Watkae, Suksawat Road, Pak Klong Bang Plakod, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4259780	02-4258825	ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี	84.00	 168 				นางพิราวรรณ์ คัชมาตย์	หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ	10/10/2550	arawan_cu@yahoo.co.th
สมุทรปราการ	1066	ทอง	บริษัท จี.เอส. ซิแร็มมิคซ์ แอนด์ พาเลท จำกัด 	211 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 39 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	G.S. CERAMICS AND PALLETS COMPANY LIMITED	211 Moo 4, Sukhumvit Road, Km. 39, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3239556-7	02-3231084	อิฐทนไฟ-ปูนทนไฟ และพาเลทไม้	82.35	 97 				นายเจริญ สุฒิประเสริฐ	ผจก.ฝ่ายธุรการและบุคคล	10/9/2550	jps_1980us@yahoo.com
สมุทรปราการ	1067	ทอง	บริษัท ชินอีเมลทัล จำกัด 	663 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	CHIN I METAL CO., LTD.	663 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-709-4167	02-709-4169		66.85	 413 				นายสโรช ศิริสุวรรณ	ผจก.บุคคล	9/27/2550	cim@chinithai.com
สมุทรปราการ	1068	ทอง	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	61 หมู่ 5 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED 	61 Moo 5, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8175111-4	02-8175117	ปิโตรเลียม	89	 183 				นายสุชาติ ปรีชา	เจ้าหน้าที่สวัสดิการ/แรงงานสัมพันธ์	10/1/2550	surapon@tipco.co.th
สมุทรปราการ	1069	ทอง	บริษัท ไทยทาเฟตตาเท็กซ์ไทล์ จำกัด 	58 หมู่ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	THAI TAFFETA TEXTILE CO., LTD.	58 Moo 10, Soi Watsiwareenoi, Bang Na-Trat Road, Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3371267-75	02-3371222	สิ่งทอ	70.13	 153 				นายสมพงษ์ เสนานุช	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/16/2550	
สมุทรปราการ	1070	ทอง	บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)	218 หมู่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	THAI UNIQUE TEXTILE PUBLIC COMPANY LIMITED	218 Moo 11, Thepharak Road, Bang Phliyai, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3371026-36	02-7405197	ทอผ้า-ฟอกย้อมเส้นด้าย	67.34	 200 				คุณเหมือนสมัย นานาที	ฝ่ายบุคคล	10/16/2550	
สมุทรปราการ	1071	ทอง	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด 	27 หมู่ 5 ซอยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	THAI EDIBLE OIL CO., LTD.	27 Moo 5, Soi Slakphun, Puchaosamingprai Road, Samrong Klang, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-394-0536-7	02-384-2411	ผลิตน้ำมันพืช(รำข้าว)	85.95	 117 				นางทัตติกา ม่วงสด	จป.วิชาชีพ 9	10/20/2550	
สมุทรปราการ	1072	ทอง	บริษัท เบรนกรุ๊พ จำกัด 	42 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	BRAIN GROUP CO., LTD.	42 Moo 2, Sukhumvit Road, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3892291-5	02-3880913	นำเข้าเคมีฟอกหนัง	86.14	 56 	100		ไทย	นางวัลภา ชื่นโชคสันต์	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/20/2550	brainbkk@asiaaccess.net.th
สมุทรปราการ	1073	ทอง	บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด 	222 หมู่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THE PHIPHATANAKIT TEXTILE CO., LTD.	222 Moo 8, Phutaraksa Road, Tai Ban Mai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3826844-6	02-3872411	สิ่งทอ	72.28	 713 				คุณสุวรรณา งามกาหลง	เจ้าหน้าที่สวัสดิการและฝึกอบรม	10/5/2550	
สมุทรปราการ	1074	ทอง	บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)	386 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THAI TEXTILE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED	386 Moo 2, Sukhumvit Road, Bangpoomai, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3239067	02-3239031	พิมพ์ ฟอก ย้อม ตกแต่ง สำเร็จ ผ้าผืน	63.53	 550 				คุณปรียา พรหมบุตร	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล		gextile@ttpp.co.th
สมุทรปราการ	1075	ทอง	บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำกัด 	1099/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	SIAM BALL SPORT FACTORY CO., LTD.	1099/1 Moo 1, Sukhumvit Road, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7038888	02-3871037	ผลิตเครื่องกีฬา	63.14	 578 				นายสุวรรณ พรสวัสดิ์	ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/25/2550	siamball@loxinfo.co.th
สมุทรปราการ	1076	ทอง	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 	51/3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED	51/3 Puchaosamingprai Road, Bang Yaphraek, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7545845-9	02-7545988	แปรรูปโลหะ	78.64	 534 	51	49	ญี่ปุ่น	นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน	10/1/2550	
สมุทรปราการ	1077	ทอง	บริษัท เอเซ่ จำกัด	856 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	ASE CO., LTD.	856 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7096750-3	02-7094522	ผลิต-ส่งออก เฟอร์นิเจอร์หนัง	38.69	 136 	100			นายธนวัฒน์ นิพนธ์กิจ	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	10/6/2550	asei@asianet.co.th
สมุทรปราการ	1078	ทอง	บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	129/2 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	MMC ELECTRONICS (THAILAND) LTD.	129/2 Moo 17, Bang Phli Industrial Estate, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3152273-4	02-3151210	ผลิตตัวอีเล็คโทรนิกส์	64.89	 160 		100	ญี่ปุ่น	นางพวงพันธ์ ปั้นน้อย	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/20/2550	nuanpan@mnc.co.jp
สมุทรปราการ	1079	ทอง	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)	365-365/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED	365-365/1 Moo 4, Sukhumvit Road, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3240422	02-3240420	ผลิตภาชนะแก้ว	75.17	 505 				คุณรุจิราพร คงสวัสดิ์	ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/12/2550	rujiraporn@ocenglass.com
สมุทรปราการ	1080	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แซด พี	174 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	E.Z.P LTD., PART.	174 Moo 1, Thepharak Road, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7063216-21	02-7063219	บริการชุบซิงค์	74.05	 180 				นางสาวจีรนันทร์ บุญเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล		ezp174@yahoo.com
สมุทรปราการ	1081	แพลทินัม	บริษัท คูซุ่นฮั่วเฮง เท็กซ์ไทล์ จำกัด 	45 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	KOO SOON HUA HENG TEXTILE CO., LTD.	45 Moo 3, Thepharak Road, Bang Phliyai, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3855229-32	02-3855233	ปั่นด้าย	60.53	 255 	100			นายสนั่น ปาละวงศ์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	9/21/2550	
สมุทรปราการ	1082	แพลทินัม	บริษัท จุลพัฒน์พลาสติก จำกัด 	109/120-121 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ กม. 26 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 	CHULAPAT PLASTIC CO., LTD.	109/120-121 Moo 2, Thepharak Road, Km. 26, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10540, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7080380-2	02-3381707	ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	85.29	 54 	100			คุณเจนใจ	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/27/2550	chulapatp@hotmail.com
สมุทรปราการ	1083	แพลทินัม	บริษัท ไทยโพลิเมอร์เท็กซ์ไทล์ จำกัด 	59 หมู่ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	THAI POLYMER TEXTILE CO., LTD.	59 Moo 10, Soi Watsiwareenoi, Bang Na-Trat Road, Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3371267-75	02-3371222	สิ่งทอ	76.92	 514 	100		ไทย	นายสมพงษ์ เสนานุช	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/16/2550	
สมุทรปราการ	1084	แพลทินัม	บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด 	205 หมู่ 2 ถนนบางปื้ง-แพรกษา (พุทธรักษา) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THAI METAL COMPANY LIMITED	205 Moo 2, Bang Ping-Phraeksa Road (Phutaraksa), Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-702-8888	02-3953317	รีดอลูมิเนียม เส้นหน้าตัด	68.82	 531 				นายอิงอร จำชาติ	ผจก. บุคคล	10/9/2550	www.thaimetal.com
สมุทรปราการ	1085	แพลทินัม	บริษัท ธนโชติ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	199 หมู่ 4 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	THANACHOT INTER TRADING CO., LTD.	199 Moo 4, Pak Klong Bang Plakod, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8154965-8	02-4258305	แปรรูปเหล็กท่อ - ตัวซี	76.66	 300 				นส.พัฒนา แก้วกิริยา	ผจก.ฝ่ายบุคคล	9/20/2550	pat_lpnsp@yahoo.com
สมุทรปราการ	1086	แพลทินัม	บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด 	338 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	THE FIRST THAI BRUSH CO., LTD.	338 Moo 3, Thepharak Road, Thepharak, Muang, Samut Prakan, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7531900-9	02-3940468	ผลิตแปรงสีฟันและแปรงครัวเรือนทุกชนิด	60.82	 720 				คุณสุพัฒนา เจียนมะเริง	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	10/11/2550	www.thaibrush.com
สมุทรปราการ	1087	แพลทินัม	บริษัท ฟินดัส (ไทยแลนด์) จำกัด 	741 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	FINDUS (THAILAND) CO., LTD.	741 Moo 4, Export Processing Zone, Bangpoo Industrial Estate, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7094422-5	02-7094426	ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลสด, ปรุงแต่ง แช่แข็ง	74.6	 566 				นางสาวทิพวรรณ สิริไพรวัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร	10/26/2550	nottabol_yongkiun@se.finduf.com
สมุทรปราการ	1088	แพลทินัม	บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด 	476 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 2 บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	FELTON MANUFACTURING CO., LTD.	476 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate Soi 2B, Sukhumvit Road, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7093940-1	02-3240614	ผลิตพรมในรถยนต์และพรมเฟอร์นิเจอร์	72.77	 325 	100			นายภานถมาศ  บุตรทองทิม	ผจก.ฝ่ายบุคคล	10/1/2550	personrl@feltol.co.th
สมุทรปราการ	1089	แพลทินัม	บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)	196 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	THE SIAM CHEMICALS PUBLIC CO., LTD.	196 Suksawat Road, Pak Klong Bang Plakod, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-8157030-40	02-8156999	อุตสาหกรรมเคมี	77.9	 328 				คุณรุ่งศักดิ์ กันคล้อย	ผจก.ฝ่ายธุรการโรงงาน	10/9/2550	chaiwat_nr@notmail.com
สมุทรปราการ	1090	แพลทินัม	บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) 	 211 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 	SIAM STEEL SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED	211 Moo 6, Tai Ban Road, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7035152	02-1739006	 อุตสาหกรรมเหล็ก 	78.27	 487 				นายรุ่งโรจน์  สัจจวงศ์เจริญ	ผู้จัดการโรงงาน	9/24/2550	
สมุทรปราการ	1091	แพลทินัม	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด	389 ซอยอิตาเลี่ยนไทย ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	ITAL-THAI MARINE CO., LTD.	389 Soi Italian-Thai, Tai Ban, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-3871059	02-3871063	สร้างและซ่อมเรือ	66.67	 350 				คุณมิตร เทือกศิริ	หัวหน้าแผนกธุรการทั่วไป	9/24/2550	mitr_t@hotmail.com
สมุทรปราการ	1092	แพลทินัม	บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)	94-95 หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED	94-95 Moo 8, Suksawat 72 Road, Bang Ku, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-4642606-9	02-4631823	ทอกระสอบพลาสติกสาน	81.71	 227 				น.ส.ชัญพร การเพียร	บุคคล		aoytcl1@yahoo.com
สมุทรปราการ	1093	แพลทินัม	บริษัท เอส เอ็ม ที ซี จำกัด	118 หมู่ 9 ซอยวัดมหาวงษ์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	S.M.T.C. CO., LTD.	118 Moo 9, Soi Watmahawong, Samrong, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7484265	02-3990206	ผลิตข้าวอบกรอบ	80.9	 600 				นส.ขวัญเรือน ศลทอง	ผจก.บุคคล	9/25/2550	hrsmtc@yahoo.com
สมุทรปราการ	1094	แพลทินัม	บริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จำกัด	475 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	APPLE FILM CO., LTD.	475 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate Soi 1, Sukhumvit Road, Phraeksa, Muang, Samut Prakan 10280, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	02-7093662-5	02-7093667	ผลิตถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ 	81.88	 358 		100	ญี่ปุ่น	คุณนราวรรณ กันนิล	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล	10/8/2550	personnel@apple_film.com
สมุทรสงคราม	1095	เงิน	บริษัท กรุงเทพฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด	32/6 หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	BANGKOK AQUACULTURE FARM CO., LTD.	32/6 Moo 6, Bangkaew, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	083-988-3669	034-773505	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	75.50	 65 	100			น.ส.นิชานารถ สุวรรณคลี	พนักงานธุรการ	10/5/2550	
สมุทรสงคราม	1096	เงิน	บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	25 หมู่ 6 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	CITY FARM INTERFOOD CO., LTD.	25 Moo 6, Samut Songkhram-Bang Phae Road, Banprok, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-751457-9	034-4751460	ผลิตเครืองดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท	70.55	 51 	100		ไทย	นายสมควร เล้าอติมาน	ผู้จัดการโรงงาน	10/2/2550	sujitrakai@hotmail.com
สมุทรสงคราม	1097	เงิน	บริษัท ซี.เอ็น.เอฟ มารีน ไลน์ จำกัด	75/34-35 ถนนราชญาติรักษา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	C.N.F. MARINE LINES CO., LTD.	75/34-35 Ratchayaraksa Road, Mae Klorg, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-723040	034-7233962	ขนส่งสินค้าทางทะเล	79.46	 53 	100		ไทย	นางสาวปาริชาติ  ศรีโสภา	ฝ่ายบุคคล	9/17/2550	
สมุทรสงคราม	1098	เงิน	บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด	190 หมู่ 1 ถนนวิธานวิถี ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	THAI FISHSAUCE FACTORY (SQUID BRAND) CO., LTD.	190 Moo 1, Vithanwithi Road, Bang Chagrang, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-711308	034-712690	ผลิตน้ำปลา	53.55	 164 	100		ไทย	นายสิงหา คงวัตธนา 	จป.วิชาชีพ	10/2/2550	
สมุทรสงคราม	1099	เงิน	บริษัท สมบูรณ์พัฒนาสแตนเลส (1999) จำกัด	54/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 	SOMBOONPATTANA STANLESS (1999) CO., LTD.	54/1 Moo 10, Banprok, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-751927-8	034-752040	แสตนเลส	77.00	 98 	100		ไทย	คุณสุพรรณิการ์  เงินวิลัย 01-7944011	ฝ่ายบุคคล		
สมุทรสงคราม	1100	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองคอนกรีต	74/6 หมู่ 6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	MAEKLONG CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP	74/6 Moo 6, Bangkhantak, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-770056	034-770274	ผลิตคอนกรีต	75.62	 71 	100		ไทย	คุณอุทัย	ผู้จัดการ	9/18/2550	
สมุทรสงคราม	1101	ทอง	บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด	88 หมู่ 1 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	RAKTAI CHUEPLERNG PUBLIC COMPANY LIMITED	88 Moo 1, Bang Chagrang, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-715991	034-715990	คลังน้ำมันใหญ่	85.38	 60 	100		ไทย	  ** ยังไม่นับคนขับรถบรรทุกน้ำมันอีก 20-30 คน จ้างเหมา  คุณ พรอุษา เลบุตร	ฝ่ายบุคคล/ธุรการ	10/9/2550	
สมุทรสงคราม	1102	ทอง	บริษัท สยามอิสเทรินย์ จำกัด	68/6 หมู่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	SIAM EASTERN CO., LTD.	68/6 Moo 5, Bangkhantak, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-732343-5	034-732343-5	ไม้แปรรูป	77.00	 58 	100		ไทย	คุณดวงกมล สุวรรณโชติ 	ฝ่ายบุคคล	10/2/2550	
สมุทรสงคราม	1103	ทอง	สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด	200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	MAEKLONG FISHERY COOPERATIVE LTD.	200-201 Moo 5, Laemyai, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-771280, 034-771-411	034-771481 ต่อ 106	ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ	81.50	 81 	100			คุณบุญศิริ 	กรรมการผู้จัดการ	10/2/2550	
สมุทรสงคราม	1104	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ 	32/1 หมู่ 7 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110	PINSUWAN BENJARONG LTD., PART.	32/1 Moo 7, Bang Chang, Amphawa, Samut Songkhram 75110, Thailand 	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-751322	034-725278	เขียนลวดลายเบญจรงค์	72.11	 52 	100		ไทย	คุณภัสสร ทัศนาสกุล 086-8021283	ฝ่ายบริการประชาสัมพันธ์และการเงิน	9/2/2550	
สมุทรสงคราม	1105	แพลทินัม	บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด	1/1 หมู่ 4 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110	PREPACK THAILAND CO., LTD.	1/1 Moo 4, Bang Chang, Amphawa, Samut Songkhram 75110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-751-186	034-752634	พลาสติก	73.23	 594 	100		ไทย	คุณอรรณพ แซ่หลิม จป.ฒคุณ ประเสริฐ เลิศกมลมาศ ผจก.HR	ฝ่ายบุคคล	10/2/2550	
สมุทรสงคราม	1106	แพลทินัม	บริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จำกัด	208/1 หมู่ 1 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000	MAEKLONG FOODS CO., LTD.	208/1 Moo 1, Bang Chagrang, Muang, Samut Songkhram 75000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	034-723-491-3		อาหารทะเลแช่แข็ง	62.51	 427 	100		ไทย	คุณชัยรินทร์ อูเวียงคอย	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	10/8/2550	
สมุทรสาคร	1107	เงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด	82/2 หมู่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	CHAROEN POKPHAND FOOD CO., LTD.	82/2 Moo 4, Bangthorat, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand 	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-839609	034-845234	อาหารสัตว์น้ำ 	50.33	554				ลายเซ็น	พนักงานทรัพยากรมนุษย์บุคคล	10/7/2550	
สมุทรสาคร	1108	เงิน	บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด	57/40 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	CHOCKSAMUT MARINE CO., LTD.	57/40 Moo 4, Khok Kham, Muang Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-834659	034-834655-8	ต่อเนื่องประมง	56.07	596				       คุณจินตนา      	หัวหน้าบุคคลและธุรการ	9/26/2550	chocksamut_marine@yahoo.com
สมุทรสาคร	1109	เงิน	บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)	39/3 หมู่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	UNICORD PUBLIC CO., LTD.	39/3 Moo 8, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-424437-41	034-422961	อาหารทะเลส่งออก	30.4	5,400				ลายเซ็น	ผจก. ฝ่ายบุคลล	9/26/2550	hr@unicord.net
สมุทรสาคร	1110	เงิน	บริษัท วีรับเบอร์ จำกัด	87/5 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	VEE RUBBER CO., LTD.	87/5 Moo 4, Ban Koh, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-468901-2	034-468908	ยางรถจักรยาน จักรยางยนต์	43.13	1500	100			ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/19/2550	
สมุทรสาคร	1111	เงิน	บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด	4/2 หมู่ 7 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	BETTER FOODS CO., LTD.	4/2 Moo 7, Soi Sukhapiban 2, Pudthamonthon Sai 5 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	02-4207650-6	02-4207661	ฆ่าชำแหลชิ้นไก่	58.43	2,100	100			ลายเซ็น	ผจก.บุคคลธุรการ	9/15/2550	tivapornp@betagro.com
สมุทรสาคร	1112	เงิน	บริษัท อินทิเมท แฟชั่น จำกัด	140 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	INTIMATE FASHION CO., LTD.	140 Moo 5, Pudthamonthon Sai 5 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8134041	02-8134411	ผลิตชุดชั้นในสตรี	66.12	 1,829 	100		ไทย	คุณอรนงค์ 	ผู้อำนวยการ	9/19/2550	personal@intimate.co.th
สมุทรสาคร	1113	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน 	65 หมู่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	THAI SIN RUBBER INDUSTRY LTD., PART.	65 Moo 3, Sethakit 1 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8104106-9	02-8104105	ผลิตยางรถยนต์	48.24	 400 	100		ไทย	คุณจิตรา		10/25/2550	tsr_hrm@yahoo.com
สมุทรสาคร	1114	ทอง	บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	15/1-5 หมู่ 1 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	BOSTON ENGINEERING CO., LTD.	15/1-5 Moo 1, Sethakit Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8100903	02-8100902	ปั๊มชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์	88.09	 147 				คุณจันทร์จิรา		9/26/2550	
สมุทรสาคร	1115	ทอง	บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด	49/6 หมู่ 7 ซอยวัดทองธรรมิการาม ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	GREAT FOOD (DEHYDRATION) CO., LTD.	49/6 Moo 7, Soi Watthong Thammikaram, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	034-423190-2	034-422957	ผลิตผลไม้อบแห้ง	73.01	 931 				คุณรัชนี 	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและพัฒนา	10/9/2550	hrd@greatfoodgroup.com
สมุทรสาคร	1116	ทอง	บริษัท เจ พี ผ้าห่ม จำกัด	79 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	J.P. BLANKET CO., LTD.	79 Moo 4, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4201147	02-4200777	ผลิตผ้าห่ม	65.49	 304 				สุภาพร ภูพวก		9/26/2550	
สมุทรสาคร	1117	ทอง	บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด	329,329/1 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	CIRCUIT INDUSTRIES CO., LTD.	329,329/1 Moo 2, Sethakit Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8101406-8	02-8101559	ผลิตแผ่น PCB	62.25	 153 				คุณสุนันทาร	ผจก.ฝ่ายบริหาร		
สมุทรสาคร	1118	ทอง	บริษัท ที เอฟ พี แฟคตอรี่ จำกัด	26/24 หมู่ 9 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	TFP FACTORY CO., LTD.	26/24 Moo 9, Sethakit Road, Suan Luang, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8100811-2	02-810-0811-2 ต่อ 25	ประดับยนต์	80.00	 132 	100			พัชรี เคนลา			
สมุทรสาคร	1119	ทอง	บริษัท นามโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด	69/1 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	NAMGO (THAILAND) COMPANY LIMITED	69/1 Moo 6, Sethakit 1 Road, Klongmadai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	034-471129	034-472053	ผลิตถุงเท้าส่งออก	72.83	 207 				คุณปองหทัย 	ฝ่ายบุคคล	9/18/2550	
สมุทรสาคร	1120	ทอง	บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	1/102 หมู่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	NARAI PACKAGING (THAILAND) CO., LTD.	1/102 Moo 2, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-490158-60	034-490190	ถุงพลาสติก	51.09	409	80	20	ญี่ปุ่น	คุณชุลีรัตน์ ขาวผ่อง   	หัวหน้าแผนกธุรการ	9/15/2550	nptco@loxinfo.co.th
สมุทรสาคร	1121	ทอง	บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด	1/5 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย 8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	THAI PETROLEUM & TRADING CO., LTD.	1/5 Moo 2, Samut Sakhon Industrial Estate Soi 8, Rama 2 Road, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-490244-5	034-490244-5	บรรจุน้ำมันหล่อลื่น	83.00	116	100		ไทย	ลายเซ็น	จป.วิชาชีพ	10/19/2550	sales@thaipet.com 
สมุทรสาคร	1122	ทอง	บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด	134/1-2 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	BANGKOK POLYBULK CO., LTD.	134/1-2 Moo 7, Suan Luang Ruamjai Road, Suan Luang, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4204700-2	02-8111627	ผลิตกระสอบพลาสติก	69.53	 1,271 	100			คุณโสพิณญา	จนท.ฝึกอบรม	11/4/2550	
สมุทรสาคร	1123	ทอง	บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด	107 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	BIS PIPE FITTING INDUSTRY CO., LTD.	107 Moo 4, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-431-0006	02-420-5914	อุปกรณ์ท่อประปา	73.91	 755 	100		ไทย	ธงชัย 	ผจก.ฝ่ายบุคคล		
สมุทรสาคร	1124	ทอง	บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จำกัด	47/19 หมู่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	PACIFIC COLD STORAGE CO., LTD.	47/19 Moo 2, Nadee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-834224-6	034-834645	ห้องเย็นรับฝาก	86.84	136	100		ไทย	ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	10/16/2550	marketing@pcs_plp.com
สมุทรสาคร	1125	ทอง	บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)	122 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	PHARMACOSMET PUBLIC COMPANY LIMITED	122 Moo 5, Pudthamonthon Sai 5 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8103612-6	02-8102615	ผลิตจำหน่ายเครื่องสำอางค์	83.19	 344 				คุณอึ้ง	ฝ่ายบุคคล	10/15/2550	
สมุทรสาคร	1126	ทอง	บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด    	243 หมู่ 2 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	YEHPATTANA TAYEH CO., LTD.	243 Moo 2, Soi Wiroonrat, Sethakit Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4291302-3	02-4291800	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	64.24	 570 				คุณรำพึง 	จนท.บุคคล	10/31/2550	
สมุทรสาคร	1127	ทอง	บริษัท รอยัลอินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	126 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	ROYAL INDUSTRIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	126 Moo 6, Sethakit 1 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	02-8104461-5	02-4204473	ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อน	71.95	550	100			ลายเซ็น	ผจก.บุคคลธุรการ	9/17/2550	rihr@royalind.com
สมุทรสาคร	1128	ทอง	บริษัท สยามซีนิช แฟบริค จำกัด	49 หมู่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	SIAM ZENTIH FARBIC CO., LTD.	49 Moo 7, Klongmadai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	034-848875	034-848876	ฟอก ย้อม	74.85	 142 				คุณสุรวดี  ยิ้มขลิบ	เตรียมงาน	12/8/2550	
สมุทรสาคร	1129	ทอง	บริษัท สยามสแตนเลสสตีล จำกัด	71/1 หมู่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	SIAM STAINLESS STEEL CO., LTD.	71/1 Moo 1, Sethakit 1 Road, Suan Luang, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	034-471360	034-471418	ผลิตครุภัณฑ์	74.23	 171 				นายอธิคม จิตจรุงพร		9/26/2550	
สมุทรสาคร	1130	ทอง	บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด	5/4 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	SAHAPAISAL INDUSTRY CO., LTD.	5/4 Moo 3, Rama 2 Road, Bang Kachao, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-822218-9	034-822220	เคมีภัณฑ์พื้นฐาน	56.00	97	100			ลายเซ็น	ผจก. ฝ่ายบุคลล	10/4/2550	
สมุทรสาคร	1131	ทอง	บริษัท สิริวัฒน์การทอ เท็กซ์ไทล์ 2008 จำกัด	204/1 หมู่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	SIRIWAT KARNTOR TEXTILE 2008 CO., LTD.	204/1 Moo 2, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8101351	02-4291450	สิ่งทอ	74.28	 77 				คุณบวร 	ฝ่ายบุคคล	9/23/2550	
สมุทรสาคร	1132	ทอง	บริษัท สุพริมพรีซิชั่น แมนแฟคเจอริ่ง จำกัด	228/49 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	SUPREME PRECISION MANUFACTURING CO., LTD.	228/49 Moo 6, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4313038	02-4313060	ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร	85.30	 195 				คุณกนกอร	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	9/2/2550	
สมุทรสาคร	1133	ทอง	บริษัท อีร่า จำกัด	76 หมู่ 9 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130	ERA CO., LTD.	76 Moo 9, Soi Sukhapiban 2, Pudthamonthon Sai 4 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8130991-3	02-8130994	ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	81.37	 85 				คุณประไพ	ผจก.ฝ่ายบุคคล	10/31/2550	
สมุทรสาคร	1134	ทอง	บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด	104/56 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	CHAIMANUS BODY CO., LTD.	104/56 Moo 11, Phet Kasem, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8128474-7	02-4209222	ซ่อมแซมยานพาหนะ	74.25	 211 				ลายเซ็น	ผจก.ฝ่ายทรัพยากร		
สมุทรสาคร	1135	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพลาสติกอินดัสทรี้ 	174 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	THAI PLASTIC INDUSTRIES LTD., PART.	174 Moo 4, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4205578-80	02-8116814	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	61.46	 260 				คุณวรัณญา 	ผจก.ฝ่ายบุคคล	10/4/2550	
สมุทรสาคร	1136	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสตนดาร์ดรับเบอร์	44/10 หมู่ 7 ถนนเลี่ยบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	STANDARD RUBBER LTD., PART.	44/10 Moo 7, Liap Klong Siwa Pasawat Road, Nadee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-466067-73	034-466075-76	ประกอบอะไหล่รถยนต์	66.21	165	100			ลายเซ็น	ฝ่ายบุคคล	10/19/2550	
สมุทรสาคร	1137	แพลทินัม	บริษัท ก้องภพโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด	95 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	KONGPHOP FROZEN FOODS CO., LTD.	95 Moo 3, Ekachai Road, Nadee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-833403-5	034-833410	อาหารทะเลแช่แข็ง	78.11	869	100		ไทย	ลายเซ็น	ผจก.ทั่วไปและบุคคล	9/17/2550	info@kongphop
สมุทรสาคร	1138	แพลทินัม	บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด	83/83 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม 93 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	KRIENG THAVORN CONTAINERS CO., LTD.	83/83 Moo 3, Soi Phet Kasem 93, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4206558-60	02-4204238	ผู้ผลิตตัวถังทุกชนิด	70.58	 146 				คุณปราณี	ผจก.โรงงาน	9/19/2550	
สมุทรสาคร	1139	แพลทินัม	บริษัท เกียรตินำโชคโลหะ จำกัด	40/1 หมู่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	KIAT NUMCHOKE METAL COMPANY LIMITED	40/1 Moo 7, Soi Phet Kasem 122, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-420-2135	02-420-8514	การปั้มโลหะ	82.71	 43 				จรรยา พูลแก้ว		9/26/2550	
สมุทรสาคร	1140	แพลทินัม	บริษัท ควอลิตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	11/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	QUALITY FOODS INTERNATIONAL CO., LTD.	11/11 Moo 3, Rama 2 Road, Ban Bor, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-839790-1	034-839206	ผลิตและจำหน่ายขนมปังกรอบ	80.00	278	100		ไทย	นายพงศกร ชาญสง่าวงศ์	กรรมการผู้จัดการ	9/20/2550	gfigood@yahoo.com
สมุทรสาคร	1141	แพลทินัม	บริษัท ควอลิตี้วูดส์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 	178 หมู่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	QUALITY WOODS FURNITURE CO., LTD.	178 Moo 4, Sethakit 1 Road, Thamai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	02-429-1848	02-810-9823	ทำเครื่องเรือนจากไม้	80.33	383	100		ไทย	ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	10/5/2550	Personnel@qualitywood.co.th
สมุทรสาคร	1142	แพลทินัม	บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	1261 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	KINGFISHER HOLDINGS LIMITED	1261 Vichienchodok Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-820642-50	034-425172-3	อาหารแช่แข็ง	67.73	1192	51	49	ญี่ปุ่น	ลายเซ็น	ผจก.บุคคลและธุรการ	9/26/2550	
สมุทรสาคร	1143	แพลทินัม	บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด	1 หมู่ 4 ถนนบ้านปลายคลองครุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	K. F. FOODS LIMITED	1 Moo 4, Bangplaiklongku Road, Nabee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-417444	034-432360	อาหารแช่แข็ง	59.7	1,688	51	49	ญี่ปุ่น	ลายเซ็น	ผจก.บุคคล และธุรการ	10/17/2550	
สมุทรสาคร	1144	แพลทินัม	บริษัท จาย่า เท็กซ์ไทล์ จำกัด	45/1 หมู่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	JAYA TEXTILE CO., LTD.	45/1 Moo 7, Klongmadai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	034-848875	034-848876	ทอผ้า	79	 41 				คุณบัวขาว สกุลนา	ฝ่ายบุคคล	12/8/2550	
สมุทรสาคร	1145	แพลทินัม	บริษัท เชียงแสง เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรีส์ จำกัด	261 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	CHIENG SANG TEXTILE INDUSTRIES CO., LTD.	261 Moo 2, Sukhapiban 1 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8101427-9	02-4291377	ฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอ	80.12	 145 				คุณวิศิษฏ์ 	จป.วิชาชีพ	9/26/2550	csti1994@yahoo.com
สมุทรสาคร	1146	แพลทินัม	บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด	1/2 หมู่ 6 ถนนเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	THAI ROONG RUENG CHILLI SAUCE CO., LTD.	1/2 Moo 6, Thapkarnjana Road, Kok Krabue, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-854795-9	034-854793	เครื่องปรุงรส	83.71	80				ลายเซ็น	ผจก. ฝ่ายบุคลล	9/27/2550	hr@thai-rr.com
สมุทรสาคร	1147	แพลทินัม	บริษัท ซี เอ็ม วาย เค จำกัด	39/57-59 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	C.M.Y.K. CO., LTD.	39/57-59 Moo 2, Rama 2 Road, Bang Kachao, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-490500	034-490490	ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟ	68.9	550	100			ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	9/26/2550	info@cmyk.co.th
สมุทรสาคร	1148	แพลทินัม	บริษัท ซี.เอส. พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด	1/85 หมู่ 2 ซอย 6 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	C.S. PISTON (THAILAND) CO., LTD.	1/85 Moo 2, Soi 6, Rama 2 Road, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-490003-4	034-490005	ลูกสูบรถ	77.95	160				ลายเซ็น	จนท.บุคคล	10/12/2550	                                                                                                                                                                                                        
สมุทรสาคร	1149	แพลทินัม	บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัด	80 หมู่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	SEA ROYAL MARINE FOOD PRODUCT CO., LTD.	80 Moo 1, Thamkunakorn, Bang Yaphraeke, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-423961-4	034-841220	อาหารแช่แข็ง	84	1102	100		ไทย	ลายเซ็น	ผจก. ฝ่ายบุคลล	10/9/2550	
สมุทรสาคร	1150	แพลทินัม	บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำกัด	85/3 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	SOONLEE MAHACHAI (1991) CO., LTD.	85/3 Moo 1, Rama 2 Road, Bang Namjued, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	02-8955248	02-8955252	ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ฯ	78.81	66				ลายเซ็น	กรรมการผูจัดการ	10/24/2550	hinosmc@hotmail.com
สมุทรสาคร	1151	แพลทินัม	บริษัท ต้าชิ่งคอตตอนไทย จำกัด	55/15 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	TACHING COTTON THAI CO., LTD.	55/15 Moo 3, Rama 2 Road, Nadee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	034-413223	02-413225	ผลิตสิ่งทอ	81.24	 163 				คุณสนทยา	รองผู้จัดการ	9/27/2550	
สมุทรสาคร	1152	แพลทินัม	บริษัท แท่นเอกการพิมพ์ จำกัด	83 หมู่ 6 ถนนสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	TAEN AKE PRINTING CO., LTD.	83 Moo 6, Sinsakorn Road, Khok Kham, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-813060-5	034-812924	โรงพิมพ์	89.05	237				ลายเซ็น	ฝ่ายบุคคล	9/17/2550	tanenake printiaas@yahoo.com
สมุทรสาคร	1153	แพลทินัม	บริษัท ไทยบิวตี้แวร์ จำกัด	9/9 หมู่ 5 ซอยสี่วาพาสวัสดิ์ ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	THAI BEAUTY WEAR CO., LTD.	9/9 Moo 5, Soi Seewapasawad, Ekachai Road, Kok Krabue, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-854471-6	034-854722	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	71.06	650	51	49		คุณ เยาวดี พุกกณะสุต   	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ	8/24/2550	yaowadee@thaibeautywear.com
สมุทรสาคร	1154	แพลทินัม	บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด	93/4-5 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	THAI PRASIT TEXTILE CO., LTD.	93/4-5 Moo 7, Sethakit 1 Road, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-411858	034-826461	ทอมุ้งพลาสติก	88.42	300	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการ	10/1/2550	info@thailandmesh.com
สมุทรสาคร	1155	แพลทินัม	บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำกัด	19 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม 91 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130	THAI ASIA BISCUIT CO., LTD.	19 Moo 3, Soi Phet Kasem 91, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8110530-4	02-8110539	ขนมปังกรอบ	72.67	 102 				ลายเซ็น	กรรมการ	10/1/2550	
สมุทรสาคร	1156	แพลทินัม	บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)	129/33 หมู่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 	THAI ONONO PUBLIC COMPANY LIMITED	129/33 Moo 4, Soi Pong Siri Chai 1, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	02-8114711	02-8114722	ตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป	71.35	937				ลายเซ็น	ผจก.ทรัพยากรมนุษย์	10/1/2550	oke@thaionono.com
สมุทรสาคร	1157	แพลทินัม	บริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม จำกัด	19 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	KNITTING FACTORY CO., LTD.	19 Moo 5, Sethakit 1 Road, Thamai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	02-4291060-9	02-4291801	ฟอก ย้อม 	67.99	839	100			ลายเซ็น	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ	9/18/2550	nyk_iso@nanyangtextile.com
สมุทรสาคร	1158	แพลทินัม	บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จำกัด	80/2 หมู่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	BIG KITCHEN CO., LTD.	80/2 Moo 1, Thamkunakorn Road, Bang Yaphraeke, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-841483-4	034-841486	อาหารแปรรูป	80.57	488	100			ลายเซ็น	ผจก.ทรัพยากรมนุษย์	9/27/2550	
สมุทรสาคร	1159	แพลทินัม	บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด (สาขาสมุทรสาคร)	36/1 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	BURAPA STEEL CO., LTD. (SAMUT SAKHON FACTORY)	36/1 Moo 4, Ekachai Road, Nadee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-861-489	034-861-408	หล่อหลอมโลหะรูปพรรณ	71	 144 	77	23	ญี่ปุ่น				
สมุทรสาคร	1160	แพลทินัม	บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด	1273-1274 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	PRODUCTS DEVELOPMENT MANUFACTURING CO., LTD.	1273-1274 Vichienchodok Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-428009-12	034-42800912	น้ำมันเครื่อง	90.00	150				ลายเซ็น	ผจก.บุคคล	9/27/2550	
สมุทรสาคร	1161	แพลทินัม	บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1285 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	PRANTALAY MARKATING CO., LTD.	1285 Vichienchodok Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-820625-9	034-820908	อาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูป	68.57	235	100		ไทย	ลายเซ็น	ผจก.บุคคล	9/24/2550	prantalay@prantalay.co.th
สมุทรสาคร	1162	แพลทินัม	บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด	90/6 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	PATAYA FOOD INDUSTRIES CO., LTD.	90/6 Moo 7, Sethakit Road, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-816244	034-411014	อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง	70.39	2,173				ลายเซ็น	ผจก.บุคคล	10/5/2550	www.patayafood.com
สมุทรสาคร	1163	แพลทินัม	บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด	68/5 หมู่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	P.P. CAN INDUSTRY (1988) CO., LTD.	68/5 Moo 4, Kok Krabue, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-824298-9	034-824298-9	ภาชนะจากเหล็กแผ่น	84.19	152	100			ลายเซ็น	ผจก.บุคคล	9/28/2550	
สมุทรสาคร	1164	แพลทินัม	บริษัท เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง จำกัด	19/9 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	PERFECT PACKAGING CO., LTD.	19/9 Moo 6, Rama 2 Road, Kok Krabue, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-426975-8	034-833150	บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียว	89.55	130	100			คุณสุกัญญา 	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/31/2550	perfect packging.co.th
สมุทรสาคร	1165	แพลทินัม	บริษัท มินท์กรุ๊ป จำกัด	79/2 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	MINT GROUP CO., LTD.	79/2 Moo 4, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4312534	02-4200777	เย็บผ้าห่มผ้าปูที่นอน	72.99	 321 				พิมพ์พร พงศ์โชติพิบูลย์		9/20/2550	
สมุทรสาคร	1166	แพลทินัม	บริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด	78 หมู่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	MUEANG THONG MAHACHAI CO., LTD.	78 Moo 5, Ekachai Road, Kok Karm, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-833226-30	034-864010	รองเท้า	74.32	1260				ลายเซ็น	บุคคล ธุรการ	10/2/2550	
สมุทรสาคร	1167	แพลทินัม	บริษัท ยางไทย ๙ มังกร จำกัด	8 หมู่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	NINE DRAGON THAI RUBBER CO., LTD.	8 Moo 3, Sethakit 1 Road, Klongmadai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	034-467169-72	34467168	ผลิตพื้นรองเท้า	69.41	 207 	100		ไทย	คุณปวีณา	หัวหน้าบุคคล		
สมุทรสาคร	1168	แพลทินัม	บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรีส์ จำกัด	47/9 หมู่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	UNION BELT INDUSTRIES CO., LTD.	47/9 Moo 4, Sethakit 1 Road, Ban Koh, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-830500-3	034-468597	อุตสาหกรรมสายพานส่งกำลัง	81.38	260	100			ลายเซ็น	ผช. ผจก. ฝ่ายบริหารบุคคล	9/20/2550	vbi@union beld.com
สมุทรสาคร	1169	แพลทินัม	บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด	1259-1094/10 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	THE UNION FROZEN PRODUCTS CO., LTD.	1259-1094/10 Vichienchodok Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-820625-9	034-820908	อาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูป	72.52	4,055	100		ไทย	ลายเซ็น	ผจก.บุคคล	9/24/2550	theufp@ufp.co.th
สมุทรสาคร	1170	แพลทินัม	บริษัท ยูวีกลาส จำกัด	300 หมู่ 4 ซอย วปอ.11 พิเศษ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	UV GLASS CO., LTD.	300 Moo 4, Soi Vo.Po.Or. 11 Phiset, Sethakit Road, Tha Mai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8101342-43	02-4291185	ผลิตเครื่องแก้ว	81.05	 120 				คุณอุ่นเรือน	ฝ่ายบุคคล	10/22/2550	
สมุทรสาคร	1171	แพลทินัม	บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด	1/123 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	URC (THAILAND) CO., LTD.	1/123 Moo 2, Samut Sakhon Industrial Estate, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-490031-3	034-490194	ขนมขบเคี้ยว	78.05	650		100	ฟิลิปปินส์	ลายเซ็น	ผช.ธุรการและบุคคล	10/4/2550	paisan@iurcthailand.com
สมุทรสาคร	1172	แพลทินัม	บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (๑๙๘๓) จำกัด	59 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	PHETKASEM WEAVING (1983) CO., LTD.	59 Moo 4, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8103341-2	02-4203219	ทอผ้า	65.89	 851 				คุณจิรศักดิ์ 	ผจก.ฝ่ายบุคคล	10/3/2550	
สมุทรสาคร	1173	แพลทินัม	บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด	29/22 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	LEE KIJCHAREONSEANG CO., LTD.	29/22 Moo 3, Rama 2 Road, Nadee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-419200	034-419205	หลอดไฟฟ้า	70.36	580				นายสมหมาย หวังมาน  	ผจก.ทรัพยากรมนุษย์	9/28/2550	lks_salesection@lightingthai.com
สมุทรสาคร	1174	แพลทินัม	บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลรับเบอร์ จำกัด	177 หมู่ 6 ถนนสุชัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	LIANG HAH HENG INTERNATIONAL RUBBER CO., LTD.	177 Moo 6, Suchai Road, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-816040-1	034-815872	ยางขัดของ	63.95	507	100		ไทย	นายปกรณ์ ปกป้อง    	ผจก.โรงงาน	10/5/2550	
สมุทรสาคร	1175	แพลทินัม	บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด	5/6 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	LOHAKIJ RUNG CHAROEN SUB CO., LTD.	5/6 Moo 3, Rama 2 Road, Bangkrachao, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-822833-40	034-822841-2	บรรจุกระป๋องเปล่า	71.52	1800	100			ลายเซ็น	ผจกบุคคลและธุรการ	9/17/2550	sahapong_le1@hotmail.com
สมุทรสาคร	1176	แพลทินัม	บริษัท วนิชศิลป์อุตสหกรรม จำกัด	34/3 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม 91 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	VANICHSILP INDUSTRY CO., LTD.	34/3 Moo 13, Phet Kasem 91 Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	0-28111141-3	0-2420-4237	พิมพ์สกรีนผ้า	79.67	 150 				คุณนันทิกา ขันอาสา	ฝ่ายบุคคล	9/2/2550	
สมุทรสาคร	1177	แพลทินัม	บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	42/1 หมู่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	WANNAPRAPAI INTERNATIONAL CO., LTD.	42/1 Moo 6, Bang Nam Chuad, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-854701-2	034-854713	ถุงพลาสติก	72.33	299	100			ลายเซ็น	เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	10/26/2550	wanpapai@loxinfo.co.th
สมุทรสาคร	1178	แพลทินัม	บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด	59/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	SATHAPORN MARKETING CO., LTD.	59/2 Moo 1, Rama 2 Road, Kok Krabue, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-823422-4	034-824659	ยากันยุง	82.50	159	100		ไทย	ลายเซ็น	ผจก.แผนกบุคคล	10/12/2550	
สมุทรสาคร	1179	แพลทินัม	บริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด	1/12 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	SIAM CAST IRON WORKS CO., LTD.	1/12 Moo 2, Samut Sakhon Industrial Estate Soi 7, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-829200	034-829199	ประตูน้ำเหล็กหล่อและแกรไฟต์กลม	73.65	350	100			ลายเซ็น	ผจก. ทรัพยากรมนุษย์	10/10/2550	sci@scivalve.com
สมุทรสาคร	1180	แพลทินัม	บริษัท สยามแฟนซีนิตต์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	129/594 หมู่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	SIAM FANCY KNIT MANUFACTURING CO., LTD.	129/594 Moo 4, Soi Phongsirichai 1, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8114480-6	02-8114487	ตัดเย็บเสื้อผ้า	87.64	 243 				ประภา พรมโส		9/24/2550	
สมุทรสาคร	1181	แพลทินัม	บริษัท สยามยูเนี่ยนโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด	55/83 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	THE SIAM UNION FROZEN FOOD CO., LTD.	55/83 Moo 6, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-816701-2	034-816013-4	อาหารทะเลแช่แข็ง ส่งออก	77	322	100		ไทย	คุณยุพิน แสงโสภา    	ผู้รับมอบอำนาจ	9/21/2550	
สมุทรสาคร	1182	แพลทินัม	บริษัท ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ จำกัด	1280 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	PONGTIP COLD STORAGE CO., LTD.	1280 Vichienchodok Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-820625-9	034-820908	อาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูป	76.77	73	100		ไทย	ลายเซ็น	ผจก.บุคคล	9/24/2550	
สมุทรสาคร	1183	แพลทินัม	บริษัท ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	55/2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	ASIAN SEAFOODS COLD STORAGE PUBLIC CO., LTD.	55/2 Bangkrachao, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-822700-4	034-822945	อารหารแช่แข็ง	71.54	750				คุณวรรณภา        	ผู้จัดการบุคคล	9/26/2550	personnel_a2@asianseafoods.net
สมุทรสาคร	1184	แพลทินัม	บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลไออ้อนเวิร์ค จำกัด 	36 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000	INTERNATIONAL IRON WORKS COMPANY LIMITED	36 Moo 4, Ekachai Road, Nadee, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-861-489	034-861-408	หล่อหลอม โลหะ รูปพรรณ	71	 144 				สุภาภรณ์ จิติศรสกุล	หัวหน้าแผนกบุคคล	2/15/2551	
สมุทรสาคร	1185	แพลทินัม	บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด	66 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130	CAMEL INDUSTRIES CO., LTD.	66 Moo 13, Phet Kasem Road, Aomnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-4201152	02-4201950	ผลิตยางใน-นอกรถ	61.68	 1,085 				คุณนุจรี	รองผจก.ฝ่ายบุคคล		
สมุทรสาคร	1186	แพลทินัม	บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด	206/63 ถนนเจษฏาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	THAVEEVONG INDUSTRY CO., LTD.	206/63 Jessadawithee Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-841491-3	034-841253	อาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูป	70.29	1100	100			ลายเซ็น	หัวหน้าแผนกบุคคล	10/4/2550	tavevong@asianet.,co.th
สมุทรสาคร	1187	แพลทินัม	บริษัท เอ๊กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด	1/101 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	EKCO FORGING PRODUCTS CO., LTD.	1/101 Moo 2, Rama 2 Road, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-490-335	034-829-183	Hor Forgina	76.05	 92 	100		ไทย				ekcofa@cscoms.com
สมุทรสาคร	1188	แพลทินัม	บริษัท เอ็ม ไทยอินดัสเทรียล จำกัด	69/2 หมู่ 6 ซอยสุชัย ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	M THAI INDUSTRIAL CO., LTD.	69/2 Moo 6, Soi Suchai, Rama 2 Road, Thasai, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-422141-2	034-411808	แคลเซียมคาร์ไบด์	81.11	167	100		ไทย	นายสมหมาย รักเย็น  	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	9/20/2550	
สมุทรสาคร	1189	แพลทินัม	บริษัท แอล.เอ. อินดัสทรี จำกัด	151/69 หมู่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	L.A. INDUSTRY CO., LTD.	151/69 Moo 9, Suan Luang, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	02-8109656-8	02-8100166	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช	80.39	 159 				คุณทิพย์สุรี 	ฝ่ายบุคคล	9/24/2550	
สมุทรสาคร	1190	แพลทินัม	บริษัท ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด	39/108 หมู่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	I.T. FOODS INDUSTRIES CO., LTD. 	39/108 Moo 2, Bang Kachao, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-490461-4	034-490460	อาหารสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ แช่แข็ง	70.50	257	100			ลายเซ็น	ผช.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบุคคล	9/18/2550	itfoods@hotmail.com
สมุทรสาคร	1191	แพลทินัม	บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด	90/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000	HUNTSMAN (THAILAND) LIMITED	90/2 Moo 4, Ban Koh, Muang, Samut Sakhon 74000, Thailand	มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย	Professor Dr.Somboon Vacharotai Foundation	034-831173-4	034-830265	สีฟอกย้อม	84.38	269				ลายเซ็น	จป. วิชาชีพ	10/25/2550	nara_permsap@huntsman.com
สระบุรี	1192	เงิน	บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)	150 หมู่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110	BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING PUBLIC CO., LTD.	150 Moo 7, Tandiew, Kheng Khoi, Sara Buri 18110, Thailand 	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-245802-8	036-251979	แปรรูปไก่ เนื้อไก่	58.88	 5,277 				คุณพีระพล	ฝ่ายบุคคล	8/23/2550	teerapol.j@cpf.co.th
สระบุรี	1193	เงิน	บริษัท กุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด	47 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	GUNTHART (THAILAND) CO., LTD.	47 Phahon Yothin Road, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-326237-40	036-371669	ตุ๊กตาน้ำตาล	61.02	 1,063 				คุณศิริพร	ฝ่ายบุคคล	8/28/2550	
สระบุรี	1194	เงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260	TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED	299 Moo 5, Mittraphap Road, Thapkwang, Kheng Khoi, Sara Buri 18260, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-339111	036-339228-30	ผลิตปูนซีเมนต์	57.35	 3,466 				คุณรณิดา	รองผู้จัดการบุคคล	8/23/2550	
สระบุรี	1195	เงิน	บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด	99 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	THAI BEVERAGE CAN LTD.	99 Moo 9, SIL Industrial Estate, Nong Pla Kradee Road, Nong Pling, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand 	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-373600	036-373601-2	ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องและฝาอลูมิเนียม 195	54.56	 80 				คุณสุรเชษฐ์	ผอำเภอศูนย์ความปลอดภัย	9/6/2550	
สระบุรี	1196	เงิน	บริษัท นามสุขภัณฑ์ จำกัด	58 หมู่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 	NAM SANITARYWAIE CO., LTD. 	58 Moo 6, Nongpla Mo, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-373456-63	036-373473	ผลิตจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์	60.65	 737 				คุณปริญญา ศิลปจริยะ	รองกรรมการ ผจก. ทรัพยากรบุคคล	12/22/2550	parinya@nahrn-sanitaryware.com
สระบุรี	1197	เงิน	บริษัท เบสโก้ แอนด์ ซี จำกัด	39 หมู่ 10 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	BESCO & C COMPANY LIMITED 	39 Moo 10, Nongkhainam, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-380927-8	036-380929	รับพ่นสีชิ้นส่วนอะไหล่พลาสติก	52.32	 193 				คุณนพรัตน์	ผู้จัดการบุคคล	9/17/2550	soo
สระบุรี	1198	เงิน	บริษัท เบสโก้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	39 หมู่ 10 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	BESCO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 	39 Moo 10, Nongkainam, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-380000	036-370329	รับจ้างกลึงไสกัดเจียรและผลิตแม่พิมพ์	55.92	 94 				คุณชะเรียม	ผู้จัดการบุคคล	9/21/2550	
สระบุรี	1199	เงิน	บริษัท เบสโก้อินเตอร์เนชั่นแนล พลาสติก จำกัด	39 หมู่ 10 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	BESCO INTERNATIONAL PLASTIC CO., LTD.	39 Moo 10, Nongkainam, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-326444-5	036-326447	รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทุกชนิด	54.90	 259 				คุณอัมพัน	ผู้จัดการบุคคล	9/12/2550	
สระบุรี	1200	เงิน	บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำก้ด	20/3 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260	MENA TRANSPORT CO., LTD.	20/3 Moo 9, Thapkwang, Kheng Khoi, Sara Buri 18260, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-329590-1	036-329128	ขนส่ง	61.94	 123 				คุณวิภาวรรณ 	ฝ่ายบุคคล	9/5/2550	per_mena@hotmail.com
สระบุรี	1201	เงิน	บริษัท สยามมิชลิน จำกัด	57 หมู่ 6 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	MICHELIN SIAM CO., LTD.	57 Moo 6, Nong Pla Khra Dee Road, Nongplamo, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-373276-86	036-373292	ผลิตและหล่อดอกยางรถบรรทุก/เครื่องบิน 1725	70.8	 65 				คุณชาญชัย	ฝ่ายบุคคล	8/30/2550	kaewtrakul.chanchai@th.michelin.com
สระบุรี	1202	เงิน	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 	37 หมู่ 7 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 18150	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.	37 Moo 7, Wihan Daeng, Sara Buri 18150, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-365311-20	036-365331-2	ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	60.17	 1,594 				คุณรัชนี	ฝ่ายบุคคล	1/14/2551	itdwhd@itd.excoms.com
สระบุรี	1203	ทอง	บริษัท เคมีแมน จำกัด	33/1 หมู่ 11 ถนนหนองคณฑี-ห้วยศาลเจ้า ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120	CHEMEMAN CO. LTD.	33/1 Moo 11, Nongkontee- Hugysanjao Road, Huaipa Phra Phutthabat, Sara Buri 18120, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-360004-7	036-360008	ผลิตภัณฑ์เคมีจากแร่หินปูน	76.68	 117 				คุณฉวีวรรณ	รองผู้จัดการบุคคล	9/14/2550	chaweewan@chememan.com
สระบุรี	1204	ทอง	บริษัท ซันฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	69 หมู่ 6 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220	SUN FOOD INTERNATIONAL CO., LTD.	69 Moo 6, Khamphran, Wang Muang, Sara Buri 18220, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-359041-3	036-359272	ไก่สด แช่เย็น	69.98	 2,100 				คุณวิไลวรรณ 	ฝ่ายบุคคล	8/22/2550	vilawan_ysunfood.co.th
สระบุรี	1205	ทอง	บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	1 หมู่ 9 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 	THE SIAM REFRACTORY INDUSTRY CO., LTD.	1 Moo 9, Ban Khrua, Ban Mo, Sara Buri 18130, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-288772	036-281234	ผลิตวัสดุทนไฟ	69.39	 325 				คุณยุพดี	ฝ่ายบุคคล	8/25/2550	yupadeeu@cementhai.co.th
สระบุรี	1206	ทอง	บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค	45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	AJINOMOTO (THAILAND) CO., LTD. (NONG KHAE FACTORY)	45 Moo 14, Nong Khae Industrial Estate, Phahon Yothin Road, Khokyae, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand 	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-376200-20	036-376221	วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร	82.00	 104 				คุณอุทัย	ผู้จัดการกองบริหารทั่วไป	9/5/2550	uthai-tinnabhan@ajinomoto.com
สระบุรี	1207	แพลทินัม	บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด	68 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 	KARAT FAUCET CO., LTD.	68 Moo 1, Mittraphap Road, Taling Chan, Muang, Sara Buri 18000, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-251983-5	036-251997	ผลิตก๊อกน้ำ	67.62	 155 				คุณละเอียด	ฝ่ายบุคคล	1/4/2551	piyamas0323@hotmail.com
สระบุรี	1208	แพลทินัม	บริษัท เค เอ็น อาร์ กรุ๊ฟ จำกัด	24 หมู่ 1 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120	K.N.R. GROUP CO., LTD.	24 Moo 1, Khaowong, Phra Buddha Bat, Sara Buri 18120, Thailand 	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-304019	036-236494	ขนส่งปูนซึเมนต์ผง	78.36	 151 				คุณกรวิภา	จป.วิชาชีพ	9/10/2550	pikulkaew01@hotmail.com
สระบุรี	1209	แพลทินัม	บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด	81 หมู่ 3 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230	SAINT-GOBAIN WEBER CO., LTD.	81 Moo 3, Khokyae, Nong Khae, Sara Buri 18230, Thailand 	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-305516	036-305652	ผลิตปูนขาวและปูนยาแนวสำเร็จรูป	75.79	 57 				วิภาพร  มะลิซ้อน	ฝ่ายบุคคล/บัญชี	12/24/2550	wipaporn.malison@e-weber.com
สระบุรี	1210	แพลทินัม	บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด	9 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000	TOYOTA SARABURI CO., LTD.	9 Phahon Yothin Road, Pakpreaw, Muang, Sara Buri 18000, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-220244-9	036-220250	จำหน่ายรถยนต์ ซ่อมรถยนต์	70.88	 274 				คุณสายันต์	ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์	9/6/2550	
สระบุรี	1211	แพลทินัม	บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด	75 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	THAI BRIDGESTONE CO., LTD.	75 Moo 2, Phahon Yothin Road, Phaitam, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-325101-6	036-325107	ผลิตยางรถยนต์	70.39	 1,613 				คุณติกขเวทย์	ฝ่ายบุคคล	9/17/2550	tickawate-k@tbsc.co.th
สระบุรี	1212	แพลทินัม	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด	54 หมู่ 5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 	THAI ACRILIC FIBER CO., LTD.	54 Moo 5, Sudbuntad Road, Tandiew, Kheng Khoi, Sara Buri 18110, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-240100	036-251325-6	ผลิตเส้นใยสังเคราะห์	66.44	 471 				คุณณรงค์	จป.วิชาชีพ	4//9/2550	tawat.hoiyoo@adityabirla.com
สระบุรี	1213	แพลทินัม	บริษัท บางกอกนันยางเคมีคอล จำกัด	19 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230	BANGKOK NANYANG CHEMICAL CO., LTD.	19 Moo 4, Nong Khae Industrial Estate, Khokyae, Nong Khae, Sara Buri 18230, Thailand 	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-374074-6	036-374077	ผลิตแอมโมเนียไนเตรท	83.61	 50 				อรุณี ศรีประดับชาติ	ผู้จัดการบุคคล	12/26/2550	
สระบุรี	1214	แพลทินัม	บริษัท ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด	35/1 หมู่ 4 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230	FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.	35/1 Moo 4, Bualoy, Nong Khae, Sara Buri 18230, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-373770-5	036-373776	ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ	77.59	 150 				คุณนันท์นภัส	ฝ่ายบุคคล	9/6/2550	nannaphat@fujikoki.co.th
สระบุรี	1215	แพลทินัม	บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) โรงงาน ๒	39 หมู่ 1 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110	ROYAL PORCELAIN PUBLIC CO., LTD. (PLANT 2)	39 Moo 1, Tandiew, Kheng Khoi, Sara Buri 18110, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-244930-3	036-251942	เซรามิคบนโต๊ะอาหาร	68.63	 916 				คุณประจวบ	จป.วิชาชีพ	9/5/2550	
สระบุรี	1216	แพลทินัม	บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) โรงงาน ๑	36 หมู่ 1 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110	ROYAL PORCELAIN PUBLIC CO., LTD. (PLANT 1)	36 Moo 1, Tandiew, Kheng Khoi, Sara Buri 18110, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-251680-5	036-251686	ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร	68.68	 843 				คุณธวัชชัย	จป.วิชาชีพ	9/4/2550	
สระบุรี	1217	แพลทินัม	บริษัท โรงเลื่อยจักรหน้าพระลาน จำกัด	54 หมู่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240	NAPHRALAN SAWMILL CO., LTD.	54 Moo 2, Naphralan, Chaloem Phra Kiat, Sara Buri 18240, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-351042-3	036-347569	ค้าไม้แปรรูป/วัสดุก่อสร้าง	78.87	 50 				คุณอุดร	ผู้จัดการ	9/21/2550	nsm_cra@hotmailc.om
สระบุรี	1218	แพลทินัม	บริษัท สหกิจวิศาล จำกัด	62 หมู่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110	SAHAKIT WISARN CO., LTD.	62 Moo 7, Tandiew, Kheng Khoi, Sara Buri 18110, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-251380	036-251605	ผลิตพรมปูพื้นรถยนต์	70.92	 376 				คุณวลัยลักษณ์	ฝ่ายบุคคล	8/31/2550	swsr@sahakit.co.th
สระบุรี	1219	แพลทินัม	บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด	33/2 หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	SOSUCO CERAMIC CO., LTD.	33/2 Moo 2, Nong Pling, Nong Khae, Sara Buri 18140, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-375080-4	036-375085	ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง	67.58	 1,146 				คุณวิรัช	ฝ่ายบุคคล	8/31/2550	
สระบุรี	1220	แพลทินัม	บริษัท เหนือบน จำกัด	16/1 หมู่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260	NUEA BON CO., LTD.	16/1 Moo 1, Thapkwang, Kheng Khoi, Sara Buri 18260, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-357394	036-329868	ขนส่ง	81.67	 53 				สุวรรณ  ชินจัย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/13/2550	
สระบุรี	1221	แพลทินัม	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาสระบุรี) 	91/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (SARABURI BRANCH)	91/3 Mittraphap Road, Pakpreaw, Muang, Sara Buri 18000, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-315831-50	036-315871	ค้าปลีก	66.56	 421 				คุณตฤณ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	8/29/2550	
สระบุรี	1222	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี. กรุ๊ฟ 	259 หมู่ 4 ตำบลบ้านลิก อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150	K.C. GROUP LTD., PART.	259 Moo 4, Ban Lik, Wihan Daeng, Sara Buri 18150, Thailand	ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี	Saraburi AIDS Education Centre	036-365678	036-377697	รับเหมาติดกระเบื้อง	68.17	 158 				มุกดา	ผู้ช่วยผู้จัดการ	9/17/2550	kongkitinanon@thai.mail.com
สุพรรณบุรี	1223	เงิน	บริษัท โรงงานสโนเฮ้าโปรดักซ์ จำกัด	300/3 หมู่ 3 ตำบลศรีประจันทร์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140	SNOWHOUSE PRODUCTS FACTORY CO., LTD.	300/3 Moo 3, Sriprachan, Suphan Buri 72140, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-581649	035-582217	ผลไม้กระป๋อง	65.90	 87 	100			นางาสาวบุญตา ,นางสาวขัวญดาว ฉ่ำสดใส ,นายเชาวลิต จิตวิยานุกุล ( ผู้จัดการ)	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	10/2/2550	snowhousefactory@yahoo.com
สุพรรณบุรี	1224	เงิน	บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	9 หมู่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180	THAI AGRO ENERGY PUBLIC CO., LTD.	9 Moo 10, Dan Chang-Sam Chuk Road, Nongmakamong, Dan Chang, Suphan Buri 72180, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-418-351-2	035-418-355	เอทานอล พลังงาน	68.70	 86 	100			สายชล  เสือนิล	ผู้จัดการบุคคล	10/2/2550	saiceon@thai.agroenerg.com
สุพรรณบุรี	1225	เงิน	บริษัท ไทยเทรลเลอร์ จำกัด	133 หมู่ 5 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110	THAITRAILER CO., LTD.	133 Moo 5, Donmanow, Song Phi Nong, Suphan Buri 72110, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-566466 ต่อ 28	035-566466 ต่อ 18	ผลิตและจำหน่ายรถพ่วงและการบรรทุกประเภท	80.50	 110 	100			นส.ปาริชาติ มากแก้ว	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9/21/2550	
สุพรรณบุรี	1226	เงิน	บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด (โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราฎร์)	1618/1 หมู่ 6 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160	SUPALERK U THONG HOSPITAL CO., LTD. (VIBHAVADI PIYARASD HOSPITAL)	1618/1 Moo 6, U-Thong-Dan Chang Road, U-Thong, Suphan Buri 72160, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-564555	035-552665	โรงพยาบาลเอกชน	62.10	 94 				คุณกนกพร สุทธิกาญจน์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล	9/19/2550	
สุพรรณบุรี	1227	เงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี 	290/2 หมู่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000	SIAM MAKRO PUBLIC CO., LTD. (SUPHANBURI BRANCH)	290/2 Moo 4, Sanamchai, Muang, Suphan Buri 72000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-547250-5 ต่อ 104	035-547271	ขายปลีก-ส่งสินค้า	83.68	 173 				คุณฟ้ารุ่ง เผ่าพันธ์	เจ้าหน้าที่บุคคลฝ่ายสาขา	9/18/2550	spno25@siammakro.co.th
สุพรรณบุรี	1228	เงิน	บริษัท สองพันบุรีดีเวลลอป จำกัด	135/1 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000	SONGPANBURI DEVELOP CO., LTD.	135/1 Prachathipatai Road, Thapiliang, Muang, Suphan Buri 72000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-552555-7		โรงแรม	74.31	 89 	100			เกื้อกูล จันทร์สวย	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล		
สุพรรณบุรี	1229	เงิน	บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด สาขาสุพรรณบุรี	295 หมู่ 1 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000	HI-TECH APPARAL CO., LTD. (SUPHANBURI BRANCH) 	255 Moo 1, Donkamyan, Muang, Suphan Buri 72000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-555540	035-555541	ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป	65.01	 428 	100			นายเอกชัย เอี่ยมสกุล	เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล	9/17/2550	
สุพรรณบุรี	1230	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักสยามอุตสาหกรรม 	18/2 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000	SAKSIAM INDUSTRY LTD., PART.	18/2 Moo 2, Khokothao, Muang, Suphan Buri 72000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-481118	035-481116	กรอบรูปใส	70.50	 139 	100			นายรังสรรค์ ยานุทัย	ผจก. ทั่วไป	10/2/2550	
สุพรรณบุรี	1231	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญคอนกรีต จำกัด	39 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130	ARUN CONCRETE LTD., PART.	39 Moo 1, Suphan Buri-Chainat Road, Sam Chuk, Suphan Buri 72130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-571383	035-504632	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด	73.33	 126 	100			คุณธนันต์พร  กิจสวัสดิ์	ฝ่ายบุคคล	10/4/2550	
สุพรรณบุรี	1232	ทอง	บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด	19 หมู่ 2 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130	GLOBO FOODS LTD.	19 Moo 2, Kraseaw, Sam Chuk, Suphan Buri 72130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-514333	035-514345	อุตสาหกรรมอาหาร	69.12	 232 	100			นายสมพงษ์ คุ้มภัย	รองผู้จัดการฝ่ายผลิต	10/4/2550	lobo@globofood.com
สุพรรณบุรี	1233	ทอง	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์วิจัยสัตว์น้ำจืด (สุพรรณบุรี)	90 หมู่ 11 ตำบลวังเล็ก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC CO., LTD. (FRESHWATER AQUACULTURE RESEARCH CENTER)	90 Moo 11, Wanglek, Sam Chuk, Suphan Buri 72130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-681178-80	035-681131	การประมง	84.00	 102 	100			นายใฝภูมิ  ดวงรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/28/2550	phaipoom@yahoo.com
สุพรรณบุรี	1234	ทอง	บริษัท ดอนพรหมฟุตแวร์ จำกัด	51 หมู่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190	DONPHROM FOOTWEAR CO., LTD.	51 Moo 4, Nongbo, Song Phi Nong, Suphan Buri 72190, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-589408		รองเท้าสำเร็จรูป	69.09	 282 	100			จินตนา  ศรีทองวัฒนา	กรรมการ 	10/2/2550	donphrom@hotmail.com
สุพรรณบุรี	1235	ทอง	บริษัท ตะวันบอตต์ แอนด์ แคน จำกัด	106/2 หมู่ 7 ตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120	TAWAN BOTT AND CAN CO., LTD.	106/2 Moo 7, Doem Bang Nang Buat, Suphan Buri 72120, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-508465-6	035-578239	ผลไม้กระป๋อง, น้ำหวานเข้มข้น, กาแฟ	83.33	 59 	100			คุณสุนิต  เกิดสงกรานต์	ASST.MD.	9/24/2550	suniti24@hotmail.com
สุพรรณบุรี	1236	ทอง	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด	151 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130	THE SUPHAN BURI SUGAR INDUSTRY CO., LTD.	151 Moo 6, Yanyow, Sam Chuk, Suphan Buri 72130, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-571030	035-571030	ผลิตน้ำตาล	82.55	 369 	100			นายวิศิษฐ์ อัศณีทิพย์กุล,นายพัด ทองประเสริฐ ผจก. รง.	ผู้จัดการโรงงาน	10/2/2550	
สุพรรณบุรี	1237	แพลทินัม	บริษัท ดอนเจดีย์ ฟู้ด โปรเซสซิ่ง จำกัด	999/9-10 หมู่ 5 ถนนปราบไตรจักร ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170	DONCHEDI FOOD PROCESSING CO., LTD.	999/9-10 Moo 5, Prap Tri Chak Road, Don Chedi, Don Chedi, Suphan Buri 72170, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-591709-10	035-591447	โรงงานไก่แปรรูปแช่แข็ง	70.79	 239 	100			นายธีรัตน์ อารยางกูร	ผู้จัดการโรงงาน	10/3/2550	admin@donchedi food.com
สุพรรณบุรี	1238	แพลทินัม	บริษัท ดี เอ็ม ชัยพงษ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด สาขา ๑	181 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190	DM CHAIPONGSE CORPORATION CO., LTD.	181 Moo 9, Malaiman Road, Thung Kok, Song Phi Nong, Suphan Buri 72190, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-589486	035-541370	ผลิตและส่งออกไดร์ชาร์ท-ไดร์สตาร์ท	78.70	 131 	100			มนัช ใจซื่อ	เจ้าหน้าที่บุคคล	9/17/2550	phongphing910@yahoo.co.th
สุพรรณบุรี	1239	แพลทินัม	บริษัท ดี เอ็ม ชัยพงษ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	568 หมู่ 10 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190	DM CHAIPONGSE CORPORATION CO., LTD.	568 Moo 10, Malaiman Road, Thung Kok, Song Phi Nong, Suphan Buri 72190, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-589486	035-541370	ผลิตและส่งออกไดร์ชาร์ท-ไดร์สตาร์ท	77.74	83	100						phongphing910@yahoo.co.th
สุพรรณบุรี	1240	แพลทินัม	บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด	320 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000	THAI ENERGY CONSERVATION CO., LTD.	320 Moo 1, Sanamchai, Muang, Suphan Buri 72000, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-408582	035-408584	ผลิต-จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	75.30	 177 	100			คุณนงรักษ์ เพ็งมณี	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	9/17/2550	thaien@bkk.loxinfo.co.th
สุพรรณบุรี	1241	แพลทินัม	บริษัท เอกอู่ทอง จำกัด	2000/22 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160	AKE U THONG CO., LTD.	2000/2 Moo 6, Malaiman Road, U Thong, U Thong, Suphan Buri 72160, Thailand	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและครอบครัว 	Organisation of Migrant Workers and their Families	035-4044053-9	035-552890	สถานพยาบาล	76.50	 126 	100			คุณศรินทิพย์ ยงค์สถิตย์สุข	ฝ่ายบุคคล	9/18/2550	
สุราษฎร์ธานี	1242	เงิน	บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด	207 หมู่ 5 ถนนทางหลวง 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130	GREENSPOT CO, LTD	207 Moo 5 Asia Highway 41 Road, Tharongchang, Phunphin, Surat Thani 84130	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-254100-8	077-254105	ผลิตเครื่องดื่ม	57.32	 185 	100			ประเสริฐ์	ผู้จัดการโรงงาน	10/4/2550	
สุราษฎร์ธานี	1243	เงิน	บริษัท บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด (บ่อผุดพร้อพเพอร์ตี้)	12/12 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี 84320	BO PHUT RESORT AND SPA	12/12 Moo 1, Bophot, Koh Samui, Surat Thani 84320, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-245-5777	077-245-776	โรงแรม	55.92	 156 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการแผนกบุคคล	11/17/2550	
สุราษฎร์ธานี	1244	เงิน	บ้านแหลมทรายบีส รีสอร์ท แอนด์ สปา	39 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330	BAN LAEM SAI BEAEH RESORT & SPA	39 Moo 1, Meanam, Koh Samui, Surat Thani 84330, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-429000	077-429099	โรงแรม	70.50	 130 	100			สันติ  ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	11/8/2550	
สุราษฎร์ธานี	1245	เงิน	โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี	8/23 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	SURATTECHOLOGY SCHOOL 	8/23 Siwichai Road, Makhamtia Muang, Surat Thani 84000, Thailand 	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-221674	077-221673	สถานศึกษา	57.68	 140 	100			อุราวัลย์ ไทยพัฒน์	หัวหน้างานบุคคล	10/1/2550	
สุราษฎร์ธานี	1246	เงิน	บริษัท สมุยฟู้ด จำกัด	15/1 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	SAMUIFOOD CO., LTD	15/1 Moo 6, Makhamtia, Muang, Surat Thani 84000 Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-219526-9	077-218242	แปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง	49.98	 301 	100			ลายเซ็น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/5/2550	
สุราษฎร์ธานี	1247	เงิน	บริษัท สุราษฎร์ปิทูเมน จำกัด	139/5 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 84130	SURAT BITUMEN CO., LTD.	139/5 Moo 3, Surat-Takua-pa Road, Tahrongchang, Phunphin, Surat Thani 84130 Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-357214-6	077-357217	ผลิตและจำหน่ายแอสฟัลท์	80.50	 81 	90	10	ฝรั่งเศส	สุเทพ เกิดสมบัติ	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล	10/1/2550	
สุราษฎร์ธานี	1248	เงิน	บริษัท อันทาร่า ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด	14/3 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	ANTHARA HOLIDAY PARK CO., LTD	14/3 Moo 2 Bophut, Koh Samui, Suratthani 84320, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-422015-19	077-422394	โรงแรม	58.92	 312 	85	15	สวิตเซอร์แลนด์	สุจิตรา ลุ้นนรัตน์	ผ็ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล	11/1/2550	
สุราษฎร์ธานี	1249	เงิน	บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ จำกัด	79 หมู่ 5 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	TNTER RUBBER LATEX CO., LTD	79 Moo 5, WaTratoo, Muang, Surat Thani 84000 Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-200983-5	077-200986	ผลิตน้ำยางข้น	41.85	 139 	65	35	มาเลเชีย	ไพโรจน์ จันทราธรกุล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/8/2550	
สุราษฎร์ธานี	1250	เงิน	บริษัท ไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด	90/13-16 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	IYARA BEACH HOTEL & PLAZA CO., LTD	90/13-16 Moo 2 Bopud, Koh Samui, Surat Thani 84320, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-231629-41	077-231642	โรงแรม	70.32	 92 	100			โสมอุษา  พุ่มมาลี	ผู้จัดการฝ่ายบุคล	11/16/2550	
สุราษฎร์ธานี	1251	เงิน	โรงแรม เรนองส์ เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา (โรงแรมเรเนอซอง)	208/1 หมู่ 4 ตำบลมะเข็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140	RENAISSAND KOH SAMUI,RESERT & SPA	208/1 Moo 4, Maiet Samui Suratthani 84140 Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-429300	077-429333	โรงแรม	56.36	 182 	100			ประเสริฐ์ศักดิ์  ธีรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	11/14/2550	
สุราษฎร์ธานี	1252	ทอง	บริษัท เฉวงรีเจ้นท์ จำกัด (โรงแรมเฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท)	155/4 หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320	CHAWENG REGENT CO., LTD. (CHAWENG REGENT BAECH RESORT)	155/4 Moo 2, Bophut, Koh Samui, Surat Thani, 84320	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-422008	077-422222	โรงแรมและภัตราคาร	71.23	 236 	100			ทวีเกียรติ ฉัตรทวีวุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/18/2550	
สุราษฎร์ธานี	1253	ทอง	บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)	9/1 หมู่ 3 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (SURAT THANI BANCH)	9/1 Moo 3, Muang Surat Thani Surat Thani 84000, Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-264026-50	077-264095	ค้าปลีก	49.44	 290 	51	49	อังกฤษ	วัชรี หนูเพชร	ผ้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	10/22/2550	
สุราษฎร์ธานี	1254	แพลทินัม	บริษัท ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	57 หมู่ 4 ถนนสายเอเซีย 41 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130	ASIAN SEAFOODS COLD STORAGE (SURAT THANI) CO., LTD.	57 Moo 4, Asia Highway 41, Thasaton, Phunphin, Surat Thani, 84130 Thailand	สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	Thailand Business Coalition on AIDS	077-276800	077-276811	อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง	60.65	 1,312 	100			อัมพร พรหมดวง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	10/1/2550	
หนองคาย	1255	เงิน	บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย	1208-9 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED. (NONG KHAI BRANCH)	1208-9 Janjopthit Road, Nai Muang, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4246-0175	0-4246-0176	ขาย-ส่ง	44.38	52				นายนิโรจน์ ชวนละคร	ผู้จัดการ	10/12/2550	
หนองคาย	1256	เงิน	บริษัท มิตซูเจียง หนองคาย จำกัด	185 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	MITSU JIENG NONG KHAI CO., LTD.	185 Moo 12, Mittraphap Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4240-7441-2	0-4240-7444	ขายรถยนต์	49.83	76				นางสาวสขมาก สัขษา	พนักงานบัญชี	10/16/2550	mits_nk@yahoo.com
หนองคาย	1257	เงิน	บริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด สาขาท่าบ่อ	899 หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110	TESCO LOTUS EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD.	899 Moo 1, Tha Bo, Nong Khai 43110, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4240-1578	0-4240-1566	ขายปลีกสินค้า	47.31	125				ลายเซ็น	ผู้จัดการแผนกบุคคล	10/11/2550	
หนองคาย	1258	เงิน	บริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด สาขาหนองคาย	304 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO., LTD. (NONG KHAI BRANCH)	304 Moo 10, Mittraphap Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4246-5819-25	0-4246-5839	ขายปลีกสินค้า	71.55	256				นางสาวจารุวรรณ ตาลจอน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/10/2550	
หนองคาย	1259	เงิน	บริษัท กฤษดาอุตสาหกรรมไม้ จำกัด	193 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	KRISADA WOODS INDUSTRY CO., LTD.	193 Moo 7, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4246-5497	0-4246-5498	ผลิตภัณฑ์จากไม้	48.00	55				กฤษฎา บุการเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	10/12/2550	k_w_i@hotmail.com
หนองคาย	1260	เงิน	บริษัท สยามภัทร์ จำกัด	400 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	SIAMPART CO., LTD.	400 Moo 5, Mittraphap Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4246-4803-5	0-4241-2256	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	58.84	50				ลายเซ็น	กรรมการผู้จัดการ		
หนองคาย	1261	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งหนองคายสายฝน	259 หมู่ 1 ถนนพนังชลประทาน ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	NONG KHAI SAIFON LTD.,PART.	259 Moo 1, Panungchonpathan Road, Wiangkook, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4243-8202	0-4243-8203	ผลิต-จำหน่าย น้ำดื่ม	48.90	86				คุณยุชณา ทัศดร	หุ้นส่วนผู้จัดการ	10/12/2550	
หนองคาย	1262	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เอส. บางกอก 	236 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	V.S.S. BANGKOK LIMITED PARTNERAHIP	236 Moo 5, Mittraphap Road, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4241-1726	0-4241-1416	ค้าขาย	38.50	52				ลายเซ็น	ผู้บริหาร	10/16/2550	
หนองคาย	1263	ทอง	บริษัท เจียงฮอนด้าหนองคาย จำกัด	68/2 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	JIENG HONDA NONG KHAI CO., LTD.	68/2 Moo5, Mittraphap Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4242-1067	0-4241-3745	ขายจักรยานยนต์	68.84	267				ลายเซ็น	กรรมการผู้จัดการ	10/10/2550	www.jienggroup.com
หนองคาย	1264	ทอง	บริษัท ดาวส่องแสง จำกัด (โรงแรม รอยัล แม่โขง หนองคาย)	222 หมู่ 1 ถนนพนังชลประทาน ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	DAO SONGSAENG CO., LTD. (ROYAL MEKONG NONGKHAI HOTEL)	222 Moo1, Panungchonprathan Road, Guanwan, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4242-0024	0-4242-1280	โรงแรม	49.18	95				ดร.สุดา ชุกสิน	กรรมการผู้จัดการ	9/4/2550	mekong_royal@hotmail.com
หนองคาย	1265	ทอง	บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย	195 หมู่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 43140	THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED (NONG KHAI BRANCH)	195 Moo 5, Non Sombun, Bung Kan, Nong Khai 43140, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	08-9577-1313	0-4290-7285	ยางพารา	71.21	200				นายสมบูรณ์ ตู้อนันต์	รองผู้จัดการ		
หนองคาย	1266	ทอง	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (สาขาหนองคาย)	1220/1 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	THAILIFE INSURANCE CO., LTD. (NONG KHAI BRANCH)	1220/1 Janjopthit Road, Nai Muang, Muang Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4241-1296	0-4246-0593	ประกันชีวิต	59.18	50				นายเสถียร ศรีทอง	ผู้จัดการภาค	9/15/2550	
หนองคาย	1267	ทอง	โรงแรมหนองคายแกรนด์	589 หมู่ 5 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	NONGKHAI GRAND HOTEL	589 Moo5, Nong Khai-Phon Phisai Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4242-0033	0-4241-2026	โรงแรม	57.56	128				คุณอนุสรณ์ มหัสนันท์	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์	9/10/2550	duty_on@hotmail.com
หนองคาย	1268	ทอง	บริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	111 หมู่ 13 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	ROZA AGRI-INDUSTRIAL CO., LTD.	111 Moo 13, Nong Khai-Phon Phisai Road, Bandua, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4244-9222-3	0-4244-9224	ผลิต แปรรูป	50.73	138				นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์	ผู้จัดการโรงงาน	10/10/2550	
หนองคาย	1269	ทอง	บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด	99/1 ซอย 8 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130	SRICHIENGMAI INDUSTRY CO., LTD.	99/1 Soi 8, Mingmueng Road, Panprao, Srichiengmai, Nong Khai 43130, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4245-1410-2	0-4245-1055	ผลิต แปรรูป	74.72	77				คุณรัชพล อุ่นจิตติกุล	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์	10/5/2550	sai@sai.co.th
หนองคาย	1270	ทอง	บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด	143/2-3 ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	ING LIFE LIMITED	143/2-3 Phanang Chonprathan Road, Meechai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand 	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4246-5296-8	0-4246-5299	ประกันชีวิต	62.51	115				ลายเซ็น	ผู้จัดการเขตธีระนนท์	9/24/2550	
หนองคาย	1271	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ	236 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	CHAITANASIN CHAROEN LIMITED PARTNERSHIP	236 Nong Khai-Phon Phisai Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4241-1689	0-4242-1295	โรงสีข้าว	68.18	90				คุณมณีรัตย์ เกี่ยวศิริชัยสกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการ		chaithanasin@hotmail.com
หนองคาย	1272	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านหมูยอแม่ถ้วน	641 หมู่ 8 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	MOOYORMAETHUAN LTD.,PART.	641 Moo 8, Meechai Road, Nai Muang, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-42420-088	0-4242-6077	ขายอาหาร	64.37	52				คุณธงชัย จิระโชคพัฒน์กุล	ผู้จัดการ		maethuan@hotmail.com
หนองคาย	1273	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหงวนมิลเลอร์ หนองคาย	111-111/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	HIAB NGUAN MILLER LIMITED PARTNERSHIP	111-111/1 Mittraphap Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4242-3535	0-4246-4997	ขายรถยนต์	75.32	50				นางสาวนิลวรรณ หมั่นพลศรี	พนักงานบัญชี	9/9/2550	
หนองคาย	1274	แพลทินัม	บริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	444 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	TOYOTA NONGKHAI TOYOTA'S DEALER CO., LTD.	444 Moo 3, Mittraphap Road, Pho Chai, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4241-1470	0-4242-0700	ขายและบริการรถยนต์	76.00	69				คุณนิรมล วิทยาภูมิ	เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	9/19/2550	toyota.nk@gmail.com
หนองคาย	1275	แพลทินัม	บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด	99 หมู่ 4 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000	THEPARUNOTHAI CO., LTD.	99 Moo 4, Nong Khai-Phon Phisei Road, Hadcom, Muang, Nong Khai 43000, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	0-4242-0208-9	0-4242-0211	โรงงานผลิตสุรา	70.96	377				นายณรงค์ ไข่คำ	ผู้จัดการโรงงาน	9/12/2550	thaimanorama@hotmail.com
หนองคาย	1276	แพลทินัม	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 	98 หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 43140	THAIRUBBER LATEX GROUP CO., LTD	98 Moo 2, Non Sombun, Bung Kan, Nong Khai 43140, Thailand	บ้านพักใจหนองคาย	WELCOME HOUSE NONGKHAI	08-1708-2335	0-4290-7045	ผลิตน้ำยางข้น 60 %	76.29	59				ลายเซ็น	หัวหน้าหน่วยบุคคล	9/27/2550	trb@thaitex.com
อุดรธานี	1277	เงิน	 บริษัท อุดรโฮเต็ล (1972) จำกัด    	81-89 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDON HOTEL (1972) CO., LTD.	81-89 Mak Kaeng Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI				46.33								
อุดรธานี	1278	เงิน	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาอุดรธานี)	343 หมู่ 4 บ้านถ่อน ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลบ้านเลือม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	THAINAMTHIP LTD. (UDON THANI BRANCH)	343 Moo 4, Bantho, Udon-Kut Chap Road, Ban lueam, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-222404	042-346922	จำหน่ายเครื่องดื่ม	70.82	 122 				ชาญชัย วัฒนกิตติกุล	ผู้จัดการคลังสินค้าอุดรธานี	10/25/2550	
อุดรธานี	1279	เงิน	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี	202 หมู่ 5 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	SIAM GLOBALHOUSE PUBLIC CO., LTD. UDON THANI BRANCH	202 Moo 5, Samprao, Muang Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-321111	042-244410	ค้าปลีกลัส่ง	75.25	 204 				อุษณี ราษฎรดี	รองผู้ช่วยทรัพยากรมนุษย์	10/8/2550	
อุดรธานี	1280	เงิน	บริษัท สหะชัยธนะวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด	98 หมู่ 6 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	SAHACHAI THANAWATTANA INDUSTRIAL CO., LTD.	98 Moo 6, Udon-Sakon Road, Nong Na Kham, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-243183	042-242079	กลึงและหล่อกระบอกสูบ	45.41	 230 					ผู้จัดการโรงงาน	10/25/2550	
อุดรธานี	1281	เงิน	บริษัทอุดร ทอยส์ จำกัด	499/1 หมู่ 2 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDORN TOYS CO., LTD.	499/1 Moo 2, Rob Muang Road, Ban Lueam, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-346933	042-346932	ส่งออกของเล่น	68.00	 51 				อุทัย แตงสีอ่อน	กรรมการผู้จัดการ	10/24/2550	udorn_toys@yahoo.co.uk
อุดรธานี	1282	เงิน	บริษัท อุดรแสงเจริญ (2001) จำกัด 	251-251/1-2 ถนนประจักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDORNSANGCHAROEN (2001) COMPANY LTD.	251-251/1-2 Prajak Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-221243	042-223347	จำหน่ายเครื่องดื่ม	72.45	 121 				ดวงใจ จันทร	หัวหน้าการเงิน-บัญชี	10/25/2550	
อุดรธานี	1283	เงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุดรเทรดดิ้ง จำกัด	168 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองบอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	SIAM UDONTREDING CO., LTD.	168 Moo 3, Mittraphap Road, Nongknonkhang, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-221835	042-221835	รับเหมาการไฟฟ้า	46.63	 400 				ภานุวัฒน์ ทนงชนะสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/26/2550	
อุดรธานี	1284	ทอง	บริษัท ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	203/6-13 ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	QUALITY COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.	203/6-13 Naresuan Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-328671-3	042-328675	ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์	85.90	 70 					HR		qatuth@qat.co.th
อุดรธานี	1285	ทอง	บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	342 หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	SOUTHERN CONCRETE PUBLIC CO., LTD.	342 Moo 2, Khok Sa-at, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	081-3911765	081-8716158	ค้าวัสดุคอนกรีต	71.97	 140 				อนุรักษ์ เดชะปุริยาวงค์	กรรมการผู้จัดการ	10/29/2550	
อุดรธานี	1286	ทอง	ร้านหัวหินเฟอร์นิเจอร์ 	15/23 ซ.เบญจางค์ 2 ถนนเบญจางค์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	RAN HUAHIN FURNITURE	15/23 Soi Bencha 2, Bencha Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-325477	042-325090	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	75.71	 63 				อุบลรัตน์ สองทุ่ง	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	10/24/2550	
อุดรธานี	1287	ทอง	บริษัท วิคตอรี่การ์ด จำกัด	135/72 ซอยประชาสันติ ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	VICTORY GUARD CO., LTD.	135/72 Soi Prachasunti, Nittayo Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-322559	042-322559	รักษาความปลอดภัย	72.08	 116 	100				ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/26/2550	
อุดรธานี	1288	ทอง	บริษัท เสริมสุข (มหาชน) จำกัด	๑๖/๑ หมู่ ๑ ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐	SOEMSOOK PUBLIC CO., LTD.	16/1 Moo 1, Taharn Road, Magkang, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-244278	042-248172	จำหน่ายเครื่องดื่ม	76.00	 76 				สุวิทย์ พวงตระกูล	ผู้ควบคุมสาขา หัวหน้าสาขา	10/8/2550	
อุดรธานี	1289	ทอง	บริษัท อุดรแสงรุ่งไหมไทย จำกัด	194/2 บ้านนิคม ถนนอุดร-เลย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDONSANGROONG THAI SILK CO., LTD.	194/2 Ban Nikom, Udon-Loei Road, Nikomsongkao, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-237050	042-237050	โรงงานทอผ้าไหม	53.25	 105 				ไพรวัน  ม่วงน้องเจริญ	บริหารบุคคล	10/29/2550	
อุดรธานี	1290	ทอง	บริษัท อุดรชัยธนาสินเจริญ จำกัด	368 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDORNCHAITHANASINCHAROEN	368 Moo 1, Mittraphap Road, Nakha, Muang, Udon Thani 41000, Thailand 	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-218110-2	042-218109	โรงสีข้าว	66.62	 - 				คมสันต์  เตียวศิริชัย	ผู้จัดการ	10/29/2550	
อุดรธานี	1291	ทอง	บริษัท อุดรทวีทรัพย์ (1990) จำกัด	333 หมู่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDORN TAVEESRAP (1990) CO., LTD.	333 Moo 1, Udon-Khon Kaen Road, Banjan, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-295777	042-295788	จำหน่ายซ่อมรถยนต์ฮอนด้า	78.33	 110 				สุปราณี  ชัยชูเกียรติ	รองกรรมการผู้จัดการ	10/27/2550	
อุดรธานี	1292	ทอง	บริษัท อุดรนำธงชัย จำกัด	99/9 หมู่ 9 บ้านหนองเหล็ก ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDONNUMTHONGCHAI CO., LTD.	99/9 Moo 9, Bannonglek, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-321888		จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	72.41	 99 				อรทัย ช่วยเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	10/26/2550	www.homeudon.com
อุดรธานี	1293	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเซ็นเตอร์รักษาความปลอดภัย	120/11 ถนนพิทักษ์สฤษดิ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	SECRULITY CENTER KORAT LTD., PART.	120/11 Pitaksarit Road, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-324575	042-244469	บริการรักษาความปลอดภัย	80.75	 70 				ณัฐกานต์ โครตณรงค์	ฝ่ายบุคคล	9/24/2550	hearthot_9@hotmail.com
อุดรธานี	1294	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรโฟนเทค จำกัด	232/6 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDONPHONETECH LIMITED PARTNERSHIP	232/6 Udondusadee Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-230001-7	042-230001	จำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร	73.52	 80 				พรพรรณ โพธิ์พิพิธ	ผู้จัดการทั่วไป	11/2/2550	udonpt@yahoo.com
อุดรธานี	1295	ทอง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ที ธุรกิจ 	118/5 ซ.1 ปณ. F.M. ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	NKT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP	118/5 Soi. 1 F.M., Udondusadee Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-240084	042-240084	จ้างเหมาทำความสะอาด	79.08	 102 				พันทนา ธนานันท์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	10/26/2550	nktbusiness@hotmail.com
อุดรธานี	1296	แพลทินัม	บริษัท เดอะซัน คลอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด	224/2 หมู่ 14 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	THE SUN QUALITY GROUP CO., LTD.	224/2 Moo 14, Nittayo Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand 	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-243961	042-204767	รักษาความปลอดภัย	66.23	 292 	100			กัลยา แก้วหล้า	บริหารบุคคล	10/26/2550	
อุดรธานี	1297	แพลทินัม	บริษัท ตั้งงี้สุน ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด	119-121-123 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	TANG NGEESOON SUPERSPORE CO., LTD.	119-121-123 Pho Si Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-221128	042-247537	ค้าปลีก-ส่ง	72.13	 211 				อรนุช คำหว่าน	บริหารบุคคล	10/29/2550	
อุดรธานี	1298	แพลทินัม	บริษัท ถาวรอุดร จำกัด (โรงแรมเจริญโฮเต็ล)	549,559 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	TAWON UDON CO., LTD. (CHAROEN HOTEL)	549,559 Pho Si Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-247155	042-241093	โรงแรม	81.2	 429 					ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	10/2/2550	www.charoen@hotmail.com
อุดรธานี	1299	แพลทินัม	บริษัท ไทยคอนกรีด ซัพพลาย จำกัด	66/2 หมู่ 6 ถนนอุดร-เลย ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	THAI CONCRETE SUPPLY CO., LTD.	66/2 Moo 6, Udon-Loei Road, Nadee, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-348223	042-348221	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ก่อสร้าง	61.34	 70 				อรทัย ช่วยเกรียงไกร	ผู้จัดการผลิตบริหาร	10/4/2550	thaiconcrete@yahoo.com
อุดรธานี	1300	แพลทินัม	บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด	173 หมู่ 1 กม. 16 ถนนอุดร-เลย ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	THAI NAM TAPIOCA CO., LTD.	173 Moo 1 Km. 16, Udon-Loei Road, Khok Sa-at, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-243953	042-243953	อุตสาหกรรมอาหาร	72.35	 275 				น้ำ จิตตภิชัย	ผู้จัดการโรงงาน	10/26/2550	
อุดรธานี	1301	แพลทินัม	บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด	114/3 หมู่ 7 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	THAIWAT ENGINEERING CO., LTD.	114/3 Moo 7, Udon-Nong Khai Road, Nong Bua, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-324290	042-249383	รับเหมาก่อสร้าง	70.72	 554 				กฤติยา อักษรวรนาง	รองกรรมการผู้จัดการ	9/26/2550	
อุดรธานี	1302	แพลทินัม	บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด	9 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370	KASETPHOL SUGAR LTD.	9 Moo 9, Mittraphap Road, Pa Kho, Kumphawapi, Udon Thani 41110, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-399169	042-399164	โรงงานน้ำตาล	64.49	 401 			ญี่ปุ่น	พงษ์พันธ์ โฆษิตสันติวงศ์	หัวหน้าแผนก	11/1/2550	
อุดรธานี	1303	แพลทินัม	บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี	 415 หมู่ 3 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 	BIG C SUPER CENTER PUBLIC CO., LTD. (UDONTHANI BRANCH)	415 Moo 3, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-323600	042-323617-8	ค้าปลีก	74.76	 262 				รุ่งลดา สิทธิโสภณกำจร		9/20/2550	
อุดรธานี	1304	แพลทินัม	บริษัท ระเบียงพัชนี จำกัด 	53/1 ถนนบ้านโนน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	RABIANG PATCHANEE CO., LTD.	53/1 Ban Non Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-241515		ร้านอาหาร	70.14	 50 				มชาวุฒิ ผดุงกมล	ผู้จัดการ	11/2/2550	www.patchanee.com
อุดรธานี	1305	แพลทินัม	บริษัท รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มังกรหลวง)	75/18-21 ตำบลทหาร อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	ROYAL INTERNATIONAL BUSINESS CO., LTD.	75/18-21 Taharn Road, Magkang, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-242345	042-041581	ภัตตราคาร	68.36	 100 				อัศวิน แก้วเนตร	ฝ่ายบุคคล	10/8/2550	
อุดรธานี	1306	แพลทินัม	บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	152/1 หมู่ 6 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	WORLD FOREST (THAILAND) CO., LTD.	152/1 Moo 6, Udondusadee Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-223944	042-242309	ดอกไม้ ผลไม้ประดิษฐ์ ส่งออก	75.21	 140 				วันเพ็ญ หล้าพิมพ์สิงห์	ผู้จัดการ-การเงิน	10/24/2550	
อุดรธานี	1307	แพลทินัม	บริษัท อุดรกิตติ (๑๙๙๒) จำกัด	86 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDONKITTI (1992) CO., LTD.	86 Moo 1, Nittayo Road, Mak kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-242517	042-322308	โรงงานน้ำแข็ง	70.00	 72 				ฉายา อายางคนนท์	บริหารบุคคล	10/30/2550	
อุดรธานี	1308	แพลทินัม	บริษัท อุดรธานี เอส.ดี.โอ จำกัด	81/2 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	UDONTHANI S.D.O. CO., LTD.	81/2 Moo 1, Nitayo Road, Mak kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-245906	042-247395	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	70.76	 110 				มณเฑียร ลิ้มอ่อนศรี	ฝ่ายบุคคล	9/21/2550	
อุดรธานี	1309	แพลทินัม	บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด	234, 234/1 หมู่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330	UDON MASTERTECH CO., LTD.	234, 234/1 Moo 8, Non Sung, Muang, Udon Thani 41330, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-295505	042-295094	ผลิตและตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์	65.13	 332 					ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	9/20/2550	
อุดรธานี	1310	แพลทินัม	บริษัท เฮียบหงวนอีซูซุเซลส์ จำกัด	444/4 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	HIABNGUAN ISUZU SALES CO., LTD.	444/4 Moo 4, Mittraphap Road, Banjan, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-211111	042-292228	จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ	74.10	 151 				ดิตคำ อมรภิญโญ	ผู้จัดการ	10/29/2550	
อุดรธานี	1311	แพลทินัม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์	588 หมู่ 2 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330	TIEAMSAK RICEMILL PART., LTD	588 Moo 2, Udon-Khon Kaen Road, Nonsung, Muang, Udon Thani 41330, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-295025	042-207083	โรงสีข้าว	74.64	 70 				ดาวรุ่ง อำนวยมงคล	เจ้าของกิจการ	10/8/2550	
อุดรธานี	1312	แพลทินัม	บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	12/3-4 ถนนพานพร้าว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000	ENG JUNG HUAD SALES AND SERVICE CO., LTD.	12/3-4 Phan Prao Road, Mak Kaeng, Muang, Udon Thani 41000, Thailand	บ้านพักใจอุดร	WELCOME HOUSE UDONTHANI	042-326500		จำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร	70.09	 130 				ดรุณี  เบ้าทองหล่อ	หัวหน้าฝ่าย	10/29/2550	
อุบลราชธานี	1313	เงิน	บริษัท จอมธนา จำกัด (สาขาอุบลฯ)	93 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	CHOMTHANA CO., LTD. (UBOURATCHATANI) 	93 Ubon-Trakan Road, Noi Muang, Ubon Ratchathani 34000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-265599	045-265599	บริการ	72.18	 35 				คุณสมบัติ จิรานุวัฒน์ 	ผู้จัดการสาขา	9/20/2550	
อุบลราชธานี	1314	เงิน	บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด	472 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	UBON PANTHONG CO., LTD.	472 Chayangkul Road, Nai Muang, Ubon Ratchatani 34000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045 316 789	045 311 868	จำหน่ายรถยนต์	60.35	 60 				คุณชรินพร 	ผจก.ทั่วไป	10/19/2550	
อุบลราชธานี	1315	เงิน	บริษัท กิจตรงยามาฮ่า อุบลฯ จำกัด	945 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	KITTRONG YAMAHA UBOURATCHATANI CO., LTD.	945 Chayangkul Road,Muang, Ubon Ratchatani 34000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-260565	045-245031	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์	63.14	 129 				คุณชัยกร ชัยมงคลยศ 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9/21/2550	kt_hr@hotmail.com
อุบลราชธานี	1316	เงิน	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี	333 หมู่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	SIAM MAKRO PUBLIC LIMITED UBONRATCHATHANI BRANCH	333 Moo 15, Khamkai, Muang, Ubon Ratchatani 34000, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-281677-90	045-281688	ค้าส่ง	62.89	 102 				คุณอิ้ว 	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	9/26/2550	center14@siammakro.co.th
อุบลราชธานี	1317	ทอง	บริษัท บางกอกไทย-ยูเรเซีย จำกัด	222 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	BANGKOK THAI-EURASIA CO, LTD	222 Moo 4, Chayangkul Road, Khamyai, Muang, Ubon Ratchatani 34000, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-283191	045-283194	จำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก	79.97	 31 				คุณกรรณิการ์ วโรรส 	 ผจก.แผนกบุคคล	9/24/2550	
อุบลราชธานี	1318	ทอง	บริษัท ที.ดี.อินเนอร์ กรุ๊ป จำกัด	199 หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160	"
TD INNER CROUP CO., LTD."	199 Moo 2, Ponegam, Dejudom, Ubon Ratchatani 34160, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-362471	045-362495	ผลิตชุดชั้นใน	81	 750 				คุณรัตน์ 	ฝ่ายบุคคล	9/17/2550	td inner@ji-net.com
อุบลราชธานี	1319	ทอง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันอุบลราชธานี	302 ถนนกองทาง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED UBON RATCHATHANI OIL TERMINAL 	302 Khong-Tang Road, Warinchamrap, Ubon Ratchatani 34190, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-321124-5	045-321910	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	66.85	 23 				คุณสุธน ชาญสมร	 ผจก.ส่วนคลัง	9/17/2550	
อุบลราชธานี	1320	ทอง	บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด	101 หมู่ 8 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190	S. S. KARNSURA CO., LTD.	101 Moo 8 Satitnimankran Road, Kangdom, Sawangwirawong, Ubon Ratchatani 34190, Thailand 	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-442006-8	045-202212	ผลิตสุรา	65.14	 371 				คุณโกศล	ฝ่ายบุคคล	9/21/2550	
อุบลราชธานี	1321	ทอง	โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี	999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	RAJAVEJ UBOLRATCHATHANI HOSPITAL	999 Chayangkul Road, Nai Muang, Muang, Ubon Ratchatani 34000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045-280040-55	045-314304	สถานพยาบาล	74.93	 245 				คุณเธียรธวัช สายละดา	ผู้อำนวยการบริหาร	9/19/2550	
อุบลราชธานี	1322	ทอง	โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 	46/4 ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000	UBONRAK THONBURI HOSPITAT	46/4 Burapanai Road, Muang, Ubon Ratchatani 34000, Thailand	สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม	Social Development Association	045 260 300	045 243 654	สถานพยาบาล	77.76	 251 				คุณอมรรัตน์ 	ฝ่ายบุคคล	10/5/2550	

 davido.extraxim@gmail.com