A.METALEX INDUSTRIAL CORPORATION	37/23, Ardeshir Dady Street, Chadrlo Bldg, Ground Floor, Mumbai:- 400 004	Mr. Kamlesh Patel	23823249	9820575483	23823249	------	------	------
A.K.ENTERPRISES	Labh Avenue, 'D' wing, 701/702, sector-11, plot No. 20/A, Kalamboli, Navi Mumbai:- 410218	Mr.Dipak Chunibhai Patel	65126445	9322669178	------	32993191	------	------
A.K. STEEL	8/10, 2nd Carpenter Street, Shop No.3, Ganjawala Bldg., Mumbai - 400 004.	Mr.Mukesh Bafna /Mr. K. B. Jain	23876156 / 6636 2481	9820173071	23852293	------	aksteelindia@gmail.com	------
A.R.STEEL CORPORATION	8,RadhaKrishna,room No.4,1st floor Khetwadi 4th lane,Mum-4	Mr.Rajendra Mehta	23864283	9820029659 / 9833442937	------	------	------	------
AADI STEEL	14,Bhandar wada cross lane, 1st Kumbharwada,Mumbai-4	Mr.Prakash Mehta	66595064	9892247309	------	66098342	------	------
AADINATH METAL	100/112, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mukesh Mehta / Mr.Pravin Mehta	66362101/66362102	9820197778/9820493782	23862103	------	pravinmehatas@yahoo.com	------
AAKASH STEEL	130, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mohanlal D. Sanghvi / Mr.Amit Sanghvi	23824130/66394990/67496173	9821150491/9833873143	------	------	aakash_steel@hotmail.com	------
AANJANA ARTS	Shop no.6,Sharma Garage, Kopergaon estate love lane,Mazgaon,Byculla (E), Mumbai-400 010	Mr.Vagtaram M.Choudhary	23744540	9820288016/9869161210	23778015	23521624	aanjanaarts@gmail.com	------
AASHISH METAL & ALLOYS	8/10, Ganjawala Bldg, 1st Floor, 2nd Carpenter Street, Mumbai:- 400 004.	Mr.Hantvanraj A. Jain	23812675/66362232	9822064592	23852663	66595036	aashishmetal@vsnl.net	------
AASHISH STEEL	11, Chandra Bhavan, 1st Parshiwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Parasmal Jain	23850145/23821938/ 66362184/66595714	9820300353/9619358435	23850145	66362247	aashishsteel@yahoo.com	------
ACCROMET INDIA	100,Bhandari Street,2nd Floor, Office no.9,Mumbai- 400 004	Mr.Hitesh Mehta	66394469/23866781/66394469	9819289911	23866781	66394458	accromet@rediffmail.com	www.accrometindia.com
ACCURATE METAL INDUSTRIES	125/5, graund Floo, Patel Mansion, 4th Kumbharwada, Girgaum, Mumbai ;- 400 004.	Mr.H. S. Prajapat	23820565/66394784/67496066	9769764003	23860624	23820565	accumetal@rediffmail.com	------
ACCURATE METALS & ALLOYS	11/B, Ardishir Dady 'X' Lane, Pathak Building, C. P. Tank, Mumbai :- 400 004.	------	66595276/66595275/67437109	9819997679/9820427399	23867489	67521240	------	------
ACCURATE STEEL	127/9, C.P.Tank Road, Near Madhav Baug Mandir Mumbai - 400 004.	Mr.Arvind J. Jain	66151988/66518502/66362412	9820050346	22412136	66363323	accurate97@hotmail.com	accuratesteel.com
ADARSH METAL	181,Patra Chawl,T.P.Street 6th Kumbharwada,Mum-400 004	Mr.Rameshji / Bhikhsing	67436598/67436599	9869932621/9920264731	67436598	9324025215	www.adarshbsp@yahoomail.com	------
ADARSHDEEP METALS	50,Bhandari street,1st Kumbarwada,Mumbai - 400 004	Mr.Narpat J. Sanghvi / Mr.Arvind J. Sanghvi	66362080/ 67437393	9323122901/9820774488	23822901	66151880/66151980	adarshdeepmetals@gmail.com	------
ADITYA STEEL	19/21, 1st Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400004.	Mr.Ashokkumar Sanghvi /Mr. Ashok Mehta	23824249/66362525/66393750	9820095685/9867626231	23891868	66393510/ 23078878	samral2001@vsnl.com	------
ADVANCE METAL CORPORATION PVT.LTD.	Shop No.7, 65/71, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Hukamaram Bishnoi /Mr.Kamlesh Bishnoi	23893320/66363065/ 67438329/66595811	9323193320/9869253320	23806896	------	advancemetal@vsnl.net	www.advancemetalcorp.com
ADVANCE METAL SYNDICATE	Sabu Siddique Bldg, Shop No.5,Near Alankar Theatre, Khetwadi 1st lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Jivraj Bishnoi	23875101/66362171	9892147046	23875101	------	------
ADVANCE STEEL	103-A, Ardheshir Dady Street, Near C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Mr.Rakesh Purohit	23861666/23878718/ 66393766/67437514	9821513351	23864053	------	metalindia@mtnl.net.in / shekasa@mtnl.net.in	------
ADVANCE STEELAGE	office no.3,26 Durgadevi street,Kumbharwada,Mum-4	Mr.Kishnaram Vishnoi	67496135/67496136/ 67437350	9869084360/9320084360	23867515	------	advancesteelage@vsnl.net / advance_kishan@mtnl.net.in	------
ADVANCE TRADING & CO. (CAL)	46, Punit Bhawan, 2nd Carpenter Street, Facing 39, Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Hukamichand Sanghvi / Mr.Hitesh Sanghvi	67521250/ 67521298	9820485084/ 9831109755/ 9820981287	67432116	67437824/66393673	advancetradingco@gmail.com / advancetradingco.cal@gmail.com	www.advancetradingcompany.com
ADVANCE TUBES & PIPES	405,Kalbadevi Road,1st Floor,Mumbai-400 002.	Mr.K. C. Poddar	22055744	9820049088	22091544	26490886	poddartubes@yahoo.com	------
AGARWAL METAL COMPANY	107,Thakurdwar Road, Mumbai - 400 002.	Mr.Sitalkumar T.Agarwal	22012067/22013281/ 66362281	9821036450/9821141648	22013927	23645041/23685190	agarwalalloy@yahoo.com	------
AHORI METAL (INDIA)	45, Islampura Street, Shop No - 10 Ground Floor, Mumbai - 4.	Mr.Bhavesh	23860746/66394617	9322234752	------	56908735	------	------
AJANTA STEELS	31, C.P.Tank Road,Mumbai-400004	Mr.Ramesh Sanghvi / Mr.Naresh Chhajed	22424511/22428551 /66394300	9821116816/9821423240	22421736	67436700/67436701	ajantafoil@vsnl.net	ajantastrips.com
AJAY TRADING CORPORATION	E/603, N.G.Garden, Gaurav Garden Complex, Bunder Pakhavi Road, Kandiwali(W), Mumbai - 400 067	Mr.R. R. Shukla / Mr.Rajesh Shukla	23889788	9322249570/9870089788	23889829	32962287	------	------
AJIT METAL SYNDICATE	123, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Uttamchand P.Shah / Mr.Navratan C.Mehta	23465621/23462246 66362825/67496026	9820367759/9819063931/ 9833255011	23462246	23887251/23850498	ams_rakesh@yahoo.com	------
AKAI METAL (INDIA)	104 Ardeshir dady Street, Natwar House, 1st floor, Near C.P. Tank Mumbai - 400004.	Mr. H.N.Gandhi / Mr.Omprakash N. Gandhi	23898089/66363425/ 66151425	9322296205/9869121365	23884758	67496060	akaimetal@yahoo.com	------
AKASH STEEL CRAFTS PVT.LTD.	101, Kushal Baug, 1st Floor, 5th Kumbharwada, Mumbai- 400 004	Mr.C.N.Mohanan	67521284/67521285	9322234160	67521285	------	-mohancn@yahoo.co.in	www.akashsteelcrafts.com
AKSHAT METAL & TUBES	78/80,Kika street,Pipwala Bldg,Room no.24, 2nd floor,Mumbai-4	Mr.Ramniklal Kothari / Mr.Jignesh Kothri / Mr.Vikas Kothari	22426181/66394526	9820474489/9920829991/ 9225631395	66394526	22428623	Akshatmetal@hotmail.com	------
AKSHAY FORGE IMPEX	201, Siddhachal Co.Op.Hsg.Soc.Ltd., T.J.Road, Zakariya Bunder, Sewree, Mumbai - 400 015	Mr.Kiran M. Mehta	24706634	9892906977	------	------	akshayforgeimpex@rediffmail.com	------
ALL INDIA METAL CORPORATION	132, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.P.M.Chandan	22422878/22420441 66109741/66109740	9820951650/9820049896	22424280	23853645/66362474	allindiametal@vsnl.net	www.allindiametal.com
ALL METAL IMPEX	13/21, 3rd Panjrapole Lane,Shop No.1, Sheth Virchand Umercy Building , Mumbai - 400 004.	Mr.Kalpesh Sanghvi	66595263	9821116816/9869721112	22421736	67436700	ajantafoil@vsnl.net / allmetalimpex@vsnl.net	------
ALLCON METALS (INDIA)	14, 2nd Carpenter Street, Pandurang Bhuvan, 2nd Floor, Office No.8, Mum-400 004	Mr.H.J.Kanungo / Mr.V.J.Kanungo	23890258/66394151	9869183820/9869926565	23890258	66394521	------	------
ALLIED METAL & TUBES	34/46,Sonarika Apartment, Chandawadi,C.P.Tank,Mumbai- 400 004	Mr.Mithalal M. Bhandari	23861065/66393591	9820638882	23891550	66393556	sales@alliedmetal.co.in	www.alliedmetal.co.in
ALLIED TUBE INDUSTRIES	24, Piru Lane, Near Bhendi Bazar, Mumbai-400 009	Mr.Khan Mohamad Shamim	23757779/23741130	9869766515	23741130	25491714	------	------
ALLMET TUBES	357, S.V.P. Road, Kothari Mansion, Ground Floor, Opp.8th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Narpat Bhansali	23889591 / 66362175	9769559332	23825676	66362160	allmettubes@vsnl.net / surbhisteel@rediffmail.com	www.surbhisteel.com
ALLOY STEEL CORPORATION	13,Ardeshir dady 'x' lane,Shop No.1, Jai Siddhivinayak Co.Op.Hsg.Ltd.,Mumbai - 400 004	Mr.Arvind M.Shah	23898049/66595290	9869737376	23898049	23856575	- gscmumbai@rediffmail.com	------
ALLOY STEEL ENTERPRISES	5-B, Govardhan Bhavan, 212-218, 11th Khetwadi, Mumbai - 400 004	Mr.Gobindram Agarwal / Mr.Girish Agarwal	67496300/ 67496301	9323913390/9323309090	66362044	66778646	Agarwalgir@yahoo.in	------
ALLWYN METALS	A/13-A,Ground Floor,Bharat Nagar, Grant Road,Mumbai-400 007	Mr. Ramesh S.Salecha	66355350/66394062	9820138619	66355350	23095839	allwyn.ramesh@gmail.com	------
ALPESH METAL	Shop No.3, 14, Bhagirathi Bhavan, C.P.Tank, 1st Panjrapole Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Ashok Mulchand Jain	66595749	9969731300	66595689	66394600	AlpeshMetal@ymail.com	------
ALPESH METAL CORPORATION	Bldg. No.7,Ground Floor,Taldhwaj Bhuvan, 3rd Panjrapole Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Babulal B. Kanugo	22425206/67439108/66393842	9322407524	22424205	66109618	shivshakti1@hotmail.com	------
ALPESH METALS	316/320, Mehta Mansion, Shop No.17c,D wing, Maulana Shaukatali Road,Mumbai:- 400 007.	Mr.Alpesh Jain / Mr. Vipul Jain	65568154/66518804	9833889912/9833888906	66557161	66362519	alpeshmetals@gmail.com	www.alpeshmetals.com
AMAR METAL SUPPLY CORPORATION	47/1,Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada,Mum-4	Mr.Amarsingh G. Chouhan	23811230/66394651	------	23811230	------	amarmetalind@yahoo.com	------
AMAR PIPE WORKS	144\152, Cooper Compound, T.P.Street, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Makhdoom Bhai / Mr.Ashraf Bhai	23867255/66362514	9892038301	------	------	------	------
AMAR SALES CORPORATION	Bldg no.9, Room no 18,2nd Carpenter Street, 1st Floor, Mumbai - 400 004.	------	67436877/ 66518725	9342536213/9323057463	------	9341969949	bhuwalsteelmetal@yahoo.com	www.copperbrassworld.com
AMAR STEEL HOUSE	Shop no.8,S.P.Road, Kamatipura 4th lane, Mumbai-8	Mr.Thanaram Prajapati	23015078	98699456156	23015078	23011696	------	------
AMARDEEP METALS	Shop No.3, Guru Rajendra House,42/46, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Pawanraj A. Sanghvi / Mr.Dipesh P. Sanghvi	23811275/23881705/ 66362071	9820287136/9323168618	23881705	66393930	amardeepdipesh@rediffmail.com	www.amardeepgroup.com
AMARDEEP STEEL CENTRE	42, 1st Carpenter Street, 2nd floor, Room No. 20, Mumbai - 400 004.	Mr.S. K. Sheth / Mr.J. K. Sheth	23890767/66363282	9820324423/9869720988 /9869340517	23890768	66363136/66363281	amardeepsteel@yahoo.com / sales@amardeepsteel.com	www.amardeepsteel.com
AMBANI METALS	63\A, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Near Goldeval, Mumbai - 400 004.	Mr.Jitendra L. Bokadia / Mr.Kamlesh L. Bokadia	66362912/66363128	9819870411/9223544225/ 9820302423	23821911	23882263	ambanimetal@vsnl.net	www. ambani metals.com
AMBESHWAR STEEL CENTRE	6, Surya Mahal, 1st floor, 54, Bhandari Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Chhatar Singh Chouhan	23888435/66519021	9869181083/9969183616	23888435	66519021	ambeshwar96@yahoo.in	------
AMBIKA INDUSTRIAL CORPORATION	23/25,2nd, Maruti Mandir Marg, 5th kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Uttambhai / Mr.Babulal/ Mr.M.J.Patel	23824101/66362754	9324711291/9328297128/ 9969167904	23824101	------	ambikaindl@yahoo.co.in	------
AMBIKA STEEL(Real metal)	6/421, Ahmed Bldg., P.B.Marg, Mumbai- 400 004	Mr.H.J.Chandan	66151704/67437573	9223264999	23874807	------	realymetal@gmail.com	------
AMBUJA METAL INDUSTRIES PVT. LTD.	299/303,Kanji Bhuvan,First Floor, S.V.P.Road,Mumbai - 400 004	Mr.Rajesh Shah	42208888/66394501/ 66394504	9619009002	23808180	66394502	steel@ambujaindia.com	www.ambujaindia.com
AMCO METALS	77, Amco House, 4th Kumbharwada Lane, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, Near Moti Talkies, Mumbai - 400 004.	Mr.Parasmal Sheth / Mr.Kalpesh Sheth	23861539/23871539 66362774/66362775	9820087711/9820307060	23861112	23861710/66595233	info@amcometals.com	www.amcometals.com / www.amcometal.net
AMEET INDUSTRIAL CORPN.	Harihar Niwas, 1st floor, 3rd Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Hiralal G. Ranka	23851260/66393691 66595159/66393692	9821027914	23851260	66393693/67437541	ameetic@vsnl.net	------
AMES METAL PVT. LTD.	302,Sethna Mansion,10th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Nilesh H. Chandan	23892685/66158080/ 66159090	9820451160	23892686	65158080	sales@ames-india.com	www.ames-india.com
AMIT TUBE CORPORATION	6, Khadak Street, Near Satkar Hotel, Masjid Bunder Rd, Lokhandwala Buldg, Mumbai - 400 009.	Mr.Anil Dhanania /Mr. Sanjay Dhanania / Mr.Amit Dhanania	66394013/ 66159073/ 67496013	9819723812/9819723810/ 9819723811	66159073	26312215	sanjayforge@gmail.com / sanforge@vsnl.com	------
AMOL STEEL CORPORATION	Ground Floor, Shop No.5, 2/8, Rajkotwalla Bldg., 6th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Anil S. Sawant	23885582/66394756	9821090127	66394756	28084558	amol_steel@yahoo.co.in	------
ANAND METALS	236, Sant Sena Maharaj Marg, (2nd Kumbharwada) 1st Floor,Office No.14, Near Goldeval Temple, Mumbai-400 004	Mr.Harish Mohanlal Jain / Sanghvi	23885817/ 66595491	9892142826	23885817	67436678	anand.metals@rediffmail.com	------
ANAND METALS (INDIA )	5th, 1st Parsiwada, Hira Bldg, Khetwadi Main Road, Mumbai - 400 004.	Mr.P.R.Shah /Mr. Amit P. Shah / Mr.V.P.Shah	23856627/66394593 66595681/66595682	9833700350/9819974843/ 9833700349	23856627	------	sales@anandmetals.com/ vipulshah@anandmetals.com/ amitshah@anandmetals.com	www.anandmetals.com
ANAND STEEL ( INDIA )	137/139, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Kirit U.Rambhia	23465752/ 66393836	9820051128	23460451	------	anandsteelindia@gmail.com	------
ANAND STEELS	111, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mishrimal Umaji Mehta /Mr. Samrit Mehta	23864107 /66363375	9869504021/9870569376	23864107	23864722 / 67436522	infoatanandsteels@gmail.com	------
ANAND STEELS	213/215, Govind Bhuvan, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Gr.Floor, Mumbai-400 004	Mr.Savalchand B.Sanghvi	66362218 / 66362053	9820057855	66362053	66393886	anandsteels2007@rediffmail.com	------
ANANT STEELS	101, Mohammadi Mansion, 1st Floor, 36/38, Ialampura Street, Cross Lane, Mum- 4.	Mr.Pramod Avasthi	66109719	9819389463/9833797811/ 9702720105	66109719	9223381141/43	-anant_steels@yahoo.co.in	------
ANCHOR STEEL (INDIA)	2/4,Maruti mandir marg,5th Kumbharwada, Mumbai-400 004	Mr.Amrut Jain / Mr.Dinesh Jain	23894030 / 66393522	9869565007/ 9969404697	------	------	------	------
ANGEL'S METAL CORPORATION	56, Kika Street, Gulalwadi, 2nd floor, Mumbai - 400 004.	Mr. Vijay S. Lodha	43336400 to 409/ H - 2255	------	43336407	26392457 / 26311168	angelsaluminium@hathway.com / angelsaluminium@vsnl.com	------
ANGEL STEEL INDUSTRIES	66,Cooper Bldg.,Ground Floor,Shop No.7, T.P.Street,6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.A. U. Bishnoi	66362526/ 67436885	9821080199/ 9870080199	23896788	------	angelsteel@mtnl.net.in / pubishnoi@yahoo.com	www.angelsteel.com
ANIL METAL CORPORATION	5, 2nd Panjarapole Lane, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Keshrimal J. Shah	22421567 / 22425931 H - 2182/ H - 5076	9821070067 / 9869020034	22423548	23869505 / 1623 / 1624	aniljain@bom5.vsnl.net.in	------
ANIL STEEL CENTRE	49, Bhandari Street, 1st kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Sohanlal C.Jain	66362661 / 66595017	9869505108 / 9820040321	------	------	------	------
ANITA STEEL & METALS	97, khetwadi Main Road, Hira Building, Shop No.2, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.H. J. Mehta	23876964/66363006/ 66518924	9869461802/ 9821028096 9869386966 /9819876962	23873559	66362487/ 23873557	sales@anitasteel.com	www.anitasteel.com
ANKIT STEELS	126, Maherman House, Room No. 6, 1st Floor, Dr. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Brijesh Agrawal	23822748/66362862/ 67437896	9321342055/9821342055	23822748	------	ankitsteels@vsnl.net	www.ankitsteels.com
ANKUR STEEL & ENGG.CO.	141,Shree Shamla Bhavan, Nanubhai Desai Road,Mumbai- 400 004	Mr.Jabarsingh B. Daiya	66362625 / 67436883	9967695566 / 9819347973	------	67496312	ankursteel.enggco@gmail.com	------
ANMOL PIPE FITTING	165/167, Gala Chamber, 1st Floor, Office No.3, 2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.V.J.Patel	23851718/67437174	9820707728	23851718	------	mahadev_steelhouse@rediffmail.com	------
ANNAPURNA ENGINEERING WORKS	379-B,Gala no.8,Cooper Compound, Falkland Rd,T.P.Street, Mumbai-400 004	------	23856499 / 66362682	981980004	------	28886302	------	------
ANRAJ CHAGANLAL BHANSALI	78/80, Gora Gandhi Bldg., Room No.36,37, 3rd Floor, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	Mr. Anraj C. Bhansali	------	9869706777	------	------	------	------
ANUBHAV STEELS	234/1,Panwala Bldg,Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Near Gol Deval temple, Mumbai-400 004	Mr.Sanjay M. Shah	66518645 / 66518683	9867626207/9223388645	------	66362199	------	------
ANUPAM METALS (INDIA)	24/1, 2nd Carpenterstreet, Mumbai - 400 004.	Mr.Lekhraj Doshi	23810301 /23810302 66363102 /67438312	9821037186	23824625	23860175 / 66363402	info@anupametals.com	www.anupammetals.com
ANUPAM STEEL CENTRE	104, Durgadevi Street, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Naresh M. Shah	23863637 / 66394689 66595262/ 67437341	9820120141	66595262	66151936	------	------
APAR ALLOYS	14/1,Meher Behram Bldg.,7th Khetwadi, Mumbai-4	Mr.Jayantilal P. Sanghvi	23827993 / 23868448 23802791 / 66363096	9869244707	23808497	23810657	-apar@mtnl.net.in	------
APAR METAL	Shop no.3,Gr.Floor,Panwala bldg,222/228, Sant sena maharaj marg,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Mahendrakumar S. Shah	23888066 / 66362168	9892057678	------	22421658 / 66595346	------	------
APEX METAL INDIA	101,1st Floor, Ankush Apartment, 67, 10th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004	Mr.Alpesh Mehta /Mr. Harish Jain	66518711/ 66518722 67438335 / 66518779	9819347211	67438773	66518722	apexmet@rediffmail.com	www.apexmet.com
APEX PIPES & TUBES	130,T.P.Street,6th Kumbharwada,Mumbai-400004	Mr.Kalpeshkumar D.Jain	66393812 / 66109530 / 66109535	9869126877 / 9223226877	66109530	66393812	apex_kalpesh@ymail.com	------
APOLLO INDUSTRIES	53,Bhandari Street,1st Kumbharwada, Mumbai-400004	Mr.Devichand Mardia	66518933 / 66362080	9820343710	23822901	67437209	devichandmardia@rediffmail.com	------
APPLE STEEL CENTRE	82, Maruti mandir marg,5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Mahendra Bhansali	23866703 /66394684	9869607684	23866703	67496184	------	------
APPLE STEEL INDUSTRIES	107,Supariwala Bldg ,2nd Floor, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai-400 004	Mr.Harish Babulal Chandan	23453040 / 66518587 67436789 / 67437676	------	23453050	------	info@applesteel.co.in	www.applesteel.co.in
ARADHANA STEEL CORPORATION	11, Shakti Niwas, Shop No.3, 7th Khetwadi lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Shantilal U. Bhansali	23865461 / 23891593 23821922 / 66363021	9869338912 / 9320363022	23821922	23841932	aradhanasteel@gmail.com	------
ARAVALI METAL INDUSTRIES	2-B, 2nd Floor, Bhavan Jivraj Bldg., Bhandarwada X lane, Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Mahesh Dewasi	23898845 / 66394754	9769966720 / 9930119298	23898845	------	aravlimetalindustries@yahoo.com	------
ARDH METAL AGENCY	62/64, Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Paresh Kothari	23820900 / 66393528	9869421960 /9223319529	23827866	------	ardhmetal@vsnl.net	------
ARIES ALLOYS	Shop No.7,26,Durgadevi Street, Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Kalpesh S.Doshi /Mr. Mukesh S. Doshi / Mr.Ajit S. Doshi	66159052	9870401466 / 9920038510	23867562	67437716	-sales@ariesalloys.com	www.ariesalloys.com
ARIHANT METALS CORPORATION	58, Rangwala Building, Islampura Street, Gr.Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Jitendra S. Sanghvi / Mr.Kishore Sanghvi	23860013/66393596/ 67436418	9820010510 / 9920968637	23860013 / 66101491	66393610	jitu202@yahoo.com	------
ARIHANT STEEL ENTERPRISES	55, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Narpat Bokadia	23850025 / 23892237 23851760 /66394445	------	23851763	------	arihantent@vsnl.net	------
ARISTO METAL INDUSTRIES	94,C.P.Tank Road, Savitri Bldg., Mumbai - 400 004.	Mr.Kailash G. Jain	23860492 / 23825887 /66394255	9869377295	23886307	66394266	Eamil : pravin_par@hotmail.com	www.aristometal.com
ARISTO PIPE & FITTING	86/92,Durgadevi street,Mumbai - 400 004.	Mr.Mithalal B. Jain	23890885 / 66394485 / 67437890	9869138879 / 9869106261	------	23872653	------	------
ARVIND PIPES & FITTINGS IND. PVT. LTD.	49, 1st Floor, 2nd Pathan Street, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mafatlal Mehta	23895412 / 23891702 66362497 / 66394848	9821067939	23866570	66394895	arvind@arvindpipe.com	www.arvindpipe.com
ASHA TRADING CORPORATION	44, Sonarika, 25-C, Chandawadi, C.P.Tank, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh Sheth	23823662 / 66393769	9820814583	23823662	25061337 / 67100561	ashatrading@vsnl.net	------
ASHAPURA STEEL	114/A, R. K. Wadi, Shop No. 8, 2nd Parshiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Jayantilal Jain	66394492 / 66394870	9320006141 / 9820469696	23821566	67496141	ashapurasteel@vsnl.net	www.ashapurastee.com
ASHAPURA STEEL CENTRE	House No.2,Gr.Floor,Bldg.no.8, 1st Kumbharwada,Mumbai-4	Mr.Mangilal H.Sanghvi / Mr.J.M.Sanghvi	23840316 / 66393847 66151769	9821237812/ 9869370067	66151769	66151769	------	------
ASHAPURA TUBES	31/33,2ND Carpentre Street,Mumbai-400 004	Mr.Kishan G.Doshi /Mr. Mahendra M. Mutha	66393976 / 66151726	9869170593 / 9819984224	------	66595671	------	------
ASHOK INDUSTRIAL CORPN.	18, Nanubhai Desai Road, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Mr.Lalit Jain	23875655 / 23870458 66394544	9820054509	23870458	23096712	lalitbom4@yahoo.co.in	------
ASHOK METAL & TUBE	Office No.8, Shreenath Co-Op.Hsg. Soc. Ltd., Mumbai - 400 004.	Mr.Ashok Doshi	22426007/66518868 67436653	9820154731	22402363	66151742	ashoktube@vsnl.net	------
ASHOK METAL CORPORATION	Shop No. 37, Maruti Mandir Marg, (5th Kumbharwada Lane), Mumbai - 400 004.	Mr.Ashok G. Jain	23866706 / 66362384 /67437662	9892155218 / 9820162281	23866706	66394105	------	------
ASHOK METAL INDUSTRIES	148/152, Gora Gandhi Bldg., Office NO.21, 2nd Floor, 2nd Kumbharwada, Mumbai-400 004	Mr.Ashok Prajapati	66541095 / 67438324	9967891583 / 9867725449	23867828	------	ashokmetalind@yahoo.com	------
ASHOK STEEL	6,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Gautamchand Sanghvi	23891567 / 67436740	9869507102	------	------	------	------
ASHOKA FORGE	132,Manda house,Gr,floor,shop no.2 3rd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Hamiraram Purohit	66518636 / 66151824	9869255777 / 9619641999	23877219	------	Hamiraram@gmail.com	------
ASHOKA TUBE INDUSTRIES	15-C/A, Gr.Floor, 12th khetwadi Cross Lane, Salim Compound, Mumbai - 400 004	Mr.Mukesh Doshi	66109534 / 66109536	9820363501	23882862	------	AshokaTubeIndustries@vsnl.net	www.AshokaTubeIndustries.Com
ASHTAPAD OVERSEAS	204, God Gift Tower, 2nd Floor, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004	Mr.Sampatraj Burad /Mr. Haresh S. Burad	23841700 / 66595333 67437666	9819822069 / 9820667651	23868298	23801476 / 3999	ashtapadoverseas@vsnl.net	www.ashtapadoverseas.com
ASHWIN METAL INDUSTRIES	Shop No.3, Minara Mansion, Bldg.190, 2nd Kumbharwada, S.V.P.Road, Near Goldeval Temple, Mumbai - 400 004	Mr.Padmaram M. Prajapati	67438187 / 66581533	9869161436	23801694	9967931478	ashwins_2007@yahoo.co.in	www.ashwinmetal.com
ASIA STEELS	Shop No.1-A, Sakarwala Building, 43, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Rikabchand K. Sanghvi /Mr. Lalitkumar K. Sanghvi	61402222 / 2595 / 1495	9820291607 / 9821051593	23859977 / 61402211	66151414	asia1@vsnl.com / asia1@mtnl.net.in	------
ASIAN METALS	15, Dr.Deshmukh Lane, V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Mr.J. J. Modi / Mr.T. K. Patel / Mr.M.P.Parmar	23829276 / 23871436 66363416 / 66363418	9869245753/ 9869245754/ 9869245756	23871435	------	asianmetal@hotmail.com / asianmetal.mum@gmail.com	asianmetals.co.in
ATLAS PIPE & PIPE FITTING CO.	36/38, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Bhanwarlal P. Jain	66595167 / 66394765	9820354486 / 9820462567	23852611	66394083	------	------
ATLAS STEEL CENTRE	67/B, 1st Kumbharwada, Bhandari Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Bhanwarlal Bhandari / Mr.Ganpat Bhandari	23822612 / 66362043 67438485/ 66362612	9869394757 / 9869160451/ 9224702654	------	66362613	atlastubes@gmail.com	------
ATLAS TUBES (INDIA)	38 - A, T. P. Street, 6th Kumbharwada lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Lalit P. Jain / Mr.Ganpat P. Jain	23852613/ 23852614 66362312 / 66595115	9820294522 / 9869506829	23852612	66595447	atlastubeindia@yahoo.co.in	www.atlastubeindia.com
ATUL STEEL	56-64,Nanubhai Desai Rd. Islampura Corner,Mum-4	Mr.Ramesh Jain	23852818	9322273513 / 31073513	------	23895422	------	------
AVATAR STEEL	28 /42,2nd Kumbharwada,Ganesh Darshan, 1st floor,103,Mumbai - 400 004	Mr.Tulsaram J.Chowdhary	67438331 / 67436520	9820143165 / 9320143165	23850478	------	avatarsteel@mtnl.net.in / avatarsteel@yahoo.co.in	------
ARVIND METAL (INDIA)	58, Islampura street, Rangwala Bldg, 1st Floor, Shop no. 19, Mumbai:- 400 004.	Mr.Babulal B. Bokadia	23865620 /23868935 /66394510	9892429670 / 9820496293	23865620	67496113	arvindmetaltubes@yahoo.com	------
ASTSIDDHI METAL	106A, 2nd Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Mr.Naresh B. Jain	23801679 / 67437458 / 66109355	9987233056	23801679	67438174	astsiddhimetal@yahoo.com	------
AESTEIRON STEEL PVT.LTD.	107, Kika street, Superiwala Bldg, 2nd & 4th Floor,Gulalwadi, Mumbai 400 004.	Mr.Harish B. Chandan/ Mr.Dilip B. Chandan	------	9820000019	23453050	------	info@gesteiron.com	www.gesteiron.com
AMBIKA STEEL CENTER	202/15, Sant Sena Marg, 2nd Kumbharwada, Black ston Buld, Mumbai 400 004.	Mr.Shantilal Ghamandiramji	23866763	9969127633	------	67436908	------	------
AMBIKA IMPEX	Shop no. 179/181, Sant Sena M. Marg, Gol Devel Temple, 2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Bharat B. Jain	67436731/67436751	9869506578/9223226578	------	------	------	------
A.K. STEEL (INDIA)	7,Doshi Bhavan, Office no.3, Gr.Flr., 2nd Carpenter Street, Mumbai: 400 004.	Mr.Mukesh Bafna	23867353/23867335/66362217	9820173071	------	------	------	------
ASHOK DEEP METALS (INDIA)	67-B Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Babulal Tejaji Bishnoi	23867353/23825322/66394855	9820777616	23867353	65502009	aksteelindia@gmail.com/ashokdeepmetalsindia@gmail.com	------
ARIHANT METALS CORPORATION	Room no. 4, 1st floor Bldg. No. 26, 1st carpenter street, V.P. Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.MahveerKumar B. Jai/Mr.Keshrimal M. Sanghvi	------	9892837030/7738169115/7738949114	67439115	23085164	arihant.net@gmail.com/arihantmetalscorporation@yahoo.co.in	------
ATLAS VALUE CO.	Shop No.1, Kapol Niwas, Gr Flr.,77, New Charni Road, Mumbai :- 400 004.	Mr.Manoj N. Shah	------	9892212101	------	66518867	atlasvalueco@hotmail.com	------
ALLIANCE PIPE & FITTINGS	77, 4th Kumbharawada, 1st Floor, Post box no. 3552, Mumbai:- 400 004.	Mr.Suresh M. Sanghvi	------	9869225415	23812778	66394500	alliancepipes@vsnl.net/alliancefittings.com	------
ASIAD STEELS	59, A, Ardashir Dadi Street, Mumabi:- 400 004.	Mr.Pawanroy R. Munot	------	9223297506/9322113331	23867996	67437548/23097548	info@asiadsteels.com	www.asiadsteels.com
AMERICO METAL & ALLOYS	Office no.106, 1st Floor, 65, Kushal Bhawan, 5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Hitesh Bhansali	------	9869362226	23812391	66518556	americometals@gmail.com	------
ASHA STEELS	60, Bapukhote Cross Lane, Mumbai:- 400 001	Mr.Harmatsingh Rao	------	9820212490	23472073	66595197	ashasteel@gmail.com	------
ADVANCE STEEL ENGINEERING CO.	510/39/B, Sena Guruji Marg, Tardeo, Mumbai:- 400 034.	Mr.Ganesh Dwivedi	------	9892344020	66109800	23525336	ganesh_asec@yahoo.com	------
APOLLO STEEL INDUSTRIES	102, Narayan Building, 2nd Floor, office no. 11, Ardishir Dady Street, Mumbai :- 400 004.	Mr.Hemraj K. Choudhary	------	9969663267	23877726	------	apollohemraj@gmail.com	------
ADVANCED FITTINGS PVT. LTD.	67, Ankush Apt. 401/4th Floor, 10th Khetwadi, Mumbai:- 400 004.	Mr.Dilip P. Sanghvi/Mr.Haresh P. Sanghvi	------	9820049798	23861122	------	sales@adfitindia.com	www.adfitindia.com
ADITRI STEEL & ENGG. CO.	Room no.17, 1st Floor, Nandwana Bidg, 2/6, Nanubhai Desai Rd, C.P. Tank, Mumbai:- 400 004.	Mr.Saros Kumar Dash	------	9029008089	------	------	ditristeelandengg@gmail.com	www.aditristeelandengg.com
AMBICA STEEL IMPEX	Haji Bldg, 2nd Floor, Room No.7, 48/50, C.P. tank Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.Bhakhararam K. Bishnoi	------	9869997471	23891882	------	ambicasteelimpex@yahoo.com	------
ADINATH FORGE INDIA	91/95, Mukund Bhavan, Office No.41, 3rd Floor, 3rd Kumbharwada, Mumbai:-400 004.	Mr.Ashok B. Jain	------	9869961812	67437335/7334	------	info@adinathforgeindia.com	www.adinathforgeindia.com
ARADHANA FEBRICATION	Groud Floor, Shop No.11-11A, 68/82, Sukhalaji Street, Mumbai:- 400 004.	Mr.Kanaram U. Choudhary	23096677	9869085891	23005080	23811627	aaradhana.febrication@gmail.com	www.aaradhanafabrication.in
ADITYA WIRES & METALS	14, Nanubhai Desai Road, Shop No.5, Manchubhai Bldg, Mumbai:- 400 004.	Mr.Nilesh S. Doshi	23840352/66595236	9820774111	66595236	------	copperex@gmail.com	------
APEXIA METAL	14, 1st Floor, Hira Bldg, Khetwadi Mani Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.Mandeep B. Jain	------	9987296326	66109748	66109606	apexiametal@gmail.com	------
APOLLO METAL INDUSTRIES	23/27,1st Parsiwada, Gruchaya 1st Floor, Room No.12, Mumbai:- 400 004.	Mr.Mahendra D. Mutha	------	9867787789	66370292	------	apollometal@hotmail.com	www.apollometaqlind.com
ARVIND METALS	7, Maruti mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Sohanraj K. Shah	------	9820095597	------	66361338	arvindmetals@yahoo.com	------
ASHA MERCANTILE PVT.LTD	106, Elphnstone House, 1st Floor, Murban Road., Fort, Mumbai- 400 001	Mr.Suresh C. Mehta/Mr.Asha S. Mehta	22072446	9821131828	22036617	24966683	hardikim@mtnl.net.in	www.ashamerchatil.com
AADINATH METAL	Gokuldham co.op.hsg. Socety, sane Guruji marg Tardeo, Mumbai 400 034.	Mr.Manish V. Choudhary	------	9867934011	------	65500213	aadinathmetal@rediffmail.com	------
B. KANTILAL & CO.	25-F,Parmanand wadi,11/43, Dr.Babasaheb Jaikar marg, Mum-400002	Mr.Kumarpal A.Shah	22086736	9322210964	22006653	23827411	bkc1@vsnl.com	www.bkcmetals.com
B.B.& SONS	173,Kika Street, Bhimraj Mansion, Gulalwadi, Mumbai-400 004	Mr.Dilipkumar B.Jain / Mr.Himanshu D. Shah	------	9892929292/9869066666/9819909673	67437484	66578388/66578389	nyneximports@yahoo.co.in/ bbandsons@gmail.com	------
B.I.K. INDUSTRIES	Khetwadi 5th Lane, Opp.Moti Mansion Bldg., Mumbai - 400 004.	Mr.Jitendra C. Kansara	------	9821143610	23808732	24104301	info@bikindia.com/kansarajc@gmail.com	www.bikindia.com
B.J. STEEL CENTRE	208, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Near Gol Deval Temle, Mumbai - 400 004.	Mr.Vikesh Jain	23857270/23824105/66393982/67437234/66151908	9820532267/9869020094	23857270	23851410	bjsteel@sify.com	www.indiamart.com/www.bjsteelcentre
B.K.STEEL (INDIA)	181/195, Black Stone Bldg., 4th Floor, Room No.3, 3rd Kumbharwada, Mumbai-400 004	Mr.Suresh Sheth /Mr.Vikram Sheth	67437994/67496069	9920600938/9867626208	67496069	67436480	v.sheth11@yahoo.co.in	------
B.K.STEEL CENTRE	Shop No.5, 114-A, R.K. Wadi Bldg., 2nd Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh Jain	23894905/66393660/67496002	9867339841	23889102	67521148	bksteel@bom3.vsnl.net.in	www.bksteelcentre.com
B.M.ENTERPRISES	78/80,Gora Gandhi Bldg,office no.21, C.P.Tank,Mumbai-400 004	Mr.Bhawarlal P.Mutha	66151897	9819813881	66394359	66109215	shailesh_242@yahoo.co.in	------
B.R.METAL & ALLOYS	Shop No.3,K.P.Estate, 6th Khetwadi, Mumbai-400004	Mr.Niraj Nagar / Mr.Yogesh Nagar	23821626/8030/67437255	9819615896/9920079554	66158030	------	brmetalalloys@yahoo.co.in	------
B.R.METAL SYNDICATE	12, Khan Baug, Shop No.1, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.C. R. Shah	23865131/2770/1770	9869926580/9221112770/9819189992	23865131	23885125/67436979	brmetalsyn@vsnl.net	www.unichemsteel.com
B.S.& CO	136, C.P. Tank Road, Opp Madhav Baug Mandir 138/A, Mumbai - 400 004	Mr.Hitesh P. Shah / Mr.Manoj P. Shah	66109428/66109434	9323177061/9869161114	23877061	66362069	manojshah1983@gmail.com	www.mittal_steel.com
BAFNA METAL CORPORATION	131, Kika Street, Ground Floor,Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr. Jayantilal Bafna / Mr.Babulal Bokadia	23478063/23466318/23466830/66394049	9820049328/9820088732/9820551151/9820187480	23466914/67432019	23524436/23864986	bafna_metal@hotmail.com/beautysteel@gmail.com	www.bafnametal.com
BAGODA METAL (INDIA)	119/123, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004	Mr.Manoj H. Bhansali / Mr.Kundan H. Bhansali	23873858/23856400/66394677	9324804292/9326568886	23873858	23095194/23018886	------	------
BAHUBALI METALS (INDIA)	47, 2nd Carpenter Street, Near Nanubhai Desai Road, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Manakchand Sanghvi /Mr. Rajesh Sanghvi	66362026/66109472/67438222/67437444	9969120488/9892980892/9223452026/9223457444	23829647	67437894/67437766	bahubalimetal.india@gmail.com/bahubalimetals@gmail.com	www.bahubalimetals.com
BALAJI ENTERPRISES	5-B, Goverdhan Bhuvan, 212/218, Khetwadi 11th Lane, Mumbai - 400 004	Mr.Girish Agarwal / Mr.Govindram Agarwal	67496300/67496301	9323913390/9323309090	66362044	26833685/66778646	agarwalgir@yahoo.in	------
BALAJI METAL	48, Noor Manzil, 2nd Floor, Room No.70, T.P.Street, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Nimbaram H. Choudhary	67438313	9821121505	67438313	------	balajimetal.nhchoudhary@gmail.com	------
BALAJI METAL	155, 3rd Kumbharwada, Mahindra Bhavan, Mumbai - 400 004.	Mr.Jaisingh K. Rajput	23841556/66518540	9619193111/9969642989	------	------	------	------
BALAJI PIPES	79,C.P.Tank Road,Mumbai-400 004	Mr.Praful Bhat	66109550/66109551	9324246362	66109551	28772700	------	------
BALU CUTTING & TRANSPORT	87,Wagri Comd,3rd Kumbharwada, Mum-4	Mr.Balu Pawar	66151775	9221057743/9221965284	------	------	------	------
BANARASWALA METAL CRAFTS (P) LTD.	Shop No.16, Sector No.9, Kalpavruksha Complex, Opp. Corporation Bank, Khanda Colony, New Panvel West, Navi Mumbai-4	Mr.Sanjay Kumar Singh	27481440/32521346	9323867246	27481440	------	banaraswalamc@gmail.com	www.banaraswala.com
BANSAL STEEL AGENCY	515,Giriraj bldg,Sant Tukaram Road,Mum-9	Mr.Surendra Bhansal	23429145/23436746	9324217375	------	26143319/26117375	------	------
BEST-LUCK METAL CORPORATION	35, Badrikashram, 2nd Khetwadi Lane, Ground Floor, Mumbai - 400 004.	------	23850611/66362343/66363257	9869008885/9867652343	66595415	66109642/67436679	------	------
BEST LUCK TUBES (INDIA)	Rahimtulla Ladak Bldg., 46 A, Khetwadi 10th Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Arvind M. Shah /Mr.Rajesh M. Shah	23870811/66362342	9821376085	------	66362340/66363025	------	------
BHADRAVATI METAL CORPORATION	39, Dr. Deshmukh Lane, Sagar Building, Mumbai - 400 004.	Mr.Gautam Bokadia	23857179/66518897/66362893	9322654925	23857176	66362905/23857075	bhadravatim@hotmail.com/bhadravatim@hotmail.com	www.bhadravatimetal.com
BHAGVATI METAL	8/24,Haji Kasam Bldg,1st floor,office no.11, Durgadevi Street,Mum-4	Mr.Chandan Singh B.Parmar	23864176/23863556/67496213	9869247251	23863556	66109954	------	------
BHAGYALAXMI METALS	Shop No.2B, Khimraj Bhawan, Jayant Villa, 8th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Sumermal V. Doshi	66394033/69595230	9820022460/9223522460	------	66394000	------	------
BHAGYALAXMI TUBE & FITTING	73,Ganga House, Shop No.3, 4th Kumbharwada, Prabhu Shri Ram Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Hanjariram J. Purohit	66595258/67436941	9869549564	------	9833256807	------	------
BHAGYASHREE METAL	Shop no.5,188,Mansukh Niwas, Ground floor, Khetwadi Back Road, Mumbai-400 004	Mr.Jayantilal Sanghvi	67436702	9322591776	23802989	66595246	bhagyashreemetal@hotmail.com	------
BHAIRAV IMPEX	19,3rd Khetwadi Cross Lane,Flat No.3, Gr.Floor,Mumbai-400 004	Mr.Bharchand Doshi	67438322/66394699	9892246187	66363004	66595140	bhiarav_impex@hotmail.com	------
BHAIRAV METAL CORPORATION	131/133, C.P.Tank Road, Near Madhavbaug Temple, Mumabi - 400 004	Mr.Ghewarchand M. Jain	22409007/66151869/66362777	9820330998	66362777	66393800	bhairav_metal@yahoo.co.in	------
BHAIRAV SALES AGENCY	Shop No.5, Marker bldg., 85/87, 1st Panjrapole Lane, 1/3, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	Mr.Jeetendra M.Jain	22423990/66362010/66518533	9322510328/9223242010	------	66394577	------	------
BHAKTI STEEL (INDIA)	Shop no.1,14-C,Liladhar Mansion,2nd Khetwadi, Near Alankar Cinema,Mumbai-400 004	Mr.Hitesh Jain / Mr.Dilip Jain / Mr.Santosh Shah	66362183/66595222/67438159	9820690037/9820612139/9820052714	------	66362523	bhaktisteel_india@yahoo.co.in/dilip@bhaktisteelindia.com/info@bhaktisteelindia.com	------
BHANDARI FOILS & TUBES LTD.	46/48, Nanubhai Desai Road, Shop No.1, Jamnadas Bldg., Islampura Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Jagdish Bhandari	23865679/23890703/66362836/66109558	9820078666	23890702	23697991	mumbai@bhandarigroup.in	www.bhandarigroup.in
BHANDARI METAL & TUBES	47, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Suresh Bhandari / Mr.Uttam S. Shah	66393602/66393797	9821122879/9820022021	------	66393603	MATRIKAENGWORKS@gmail.com/ matrikrengworks@gmail.com	------
BHANDARI SPECIALITY METALS	52/52A,Nanubhai Desai Rd,13,Islampura street, Mumbai-400004	Mr.Kapil Bhandari	23860103/23860104/6422	9820066772	23803944	23635651	kapil@bhandarimetals.com	www.bhandarimetals.com
BHANDARI STEELS	31, Dev Bhuvan, 1st Floor, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Khushal Bhandari	23877670/66394894	9869242111	23877670	23080110	bhandari_steels@yahoo.co.in	------
BHANSALI BRIGHT BARS PVT.LTD.	150, Nanubhai Desai Road, Madhav Bhavan, Mumbai - 400 004.	Mr.Hiralal / Mr.Shantilal Bhansali	23865178/23882320/5567/3517	9821029539	23808500	------	sales@bhansalisteel.com/works@bhansalisteel.com	www.bhansalisteel.com
BHANSALI FERROMET PVT.LTD.	166/180, Khetwadi Back Road, Tulsi Bldg., Gr.Floor, Shop No.32, Mumbai - 400 004.	Mr.Hiralal Bhansali	23865178/23882320/66362989/66393517	9821042320	23808500	23085617	------	www.bhansalisteel.com
BHANSALI INDUSTRIAL CORPORATION	38/40, Prabhu Shri Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada Lane, Mumbai - 4.	Mr.Chandan / Mr.Dinesh Bhansali	66362450/23873962/23820464	9820181553/9820043967	23820464	23873962/66394531	c.bhansali@rediffmail.com	------
BHANSALI METAL & ALLOYS	78/80, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada, Mumbai -400004	Mr.Nagraj Tagraj Bhansali / Mr.Dinesh Bhansali	23872320/66394860/67496051	9820298885/9820073249	23827545	23096935/66394728	sale@rishabhsteel.com/rishabsteelhouse@yahoo.com	www.rishabsteel.com
BHANSALI METAL CORPORATION	62, C.P.Tank Road, Hirubhai Trust Bldg., Mumbai - 400 004.	Mr.Harackchand Bhansali	23862320/23862301/66362989/66363517	9820027908	23808500	65287417	bhansalimetal@yahoo.co.in	www.bhansalisteel.com
BHANSALI STEEL (INDIA)	35/39, Dr.Deshmukh Lane, Sagar Building Shop No.9, Mumbai - 400 004.	Lalit Bhansali / Mr.Vimal Bhansali	66363379/66595379/67437973	9323193190/9987599522	23886073	64526466	info@bhansalisteelindia.com	www. Bhansalisteelindia.com
BHANSALI STEEL CORPORATION	27, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Nathmal Bhansali / Pankaj Bhansali	23850698/23886749/66362937	9821094281/9869055339	23878912	------	bhansali_steel@yahoo.co.in/bhansalisteel@gmail.com	------
BHARATKUMAR & CO.	79, C.P.Tank Road, Ganjawala Bldg Mumbai - 400 004.	Mr.Bharat M. Sanghvi / Mr.Pravin M. Sanghvi	66394794/67438150	9819226686/9867966122	22428479	66394573	pravin@bharatkumar.in	www.bharatkumar.in
BHARAT STEEL	52, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Mangilal J. Jain	22428519/22422381/66394200	9820527010	22420749	23822388	bharatsteelindia@rediffmail.com	bharatsteel.co.in
BHARAT STEEL & CO.	Office No. 2, 77, Amco House, 4th Kumbharwada, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Sherin A. /Mr.Appukuttan K.K. / Mr.Anil Achary	------	9820801219/9819811481/9820700120	66393907	25971189	appu_bsc@rediffmail.com	------
BHARAT STEEL INDUSTRIES	18/60, Sant Sena Maharaj Marg, Office No. 102, Swami Samrth Darshan , 1st Floor, 2nd Kumbharwada, Mumbai -400 004	Mr.Bharat Modi	23821707/66595458	9820625566	23821707	------	bsimodi@yahoo.com	www.bsiindia.in
BHARAT STEEL YARD	3/5, Khetwadi 7th Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Dinesh P. Shah / Mr.Sevantilal R.Shah	23820119/23820143/23893617/2916	------	23855191	------	bhsteel09@gmail.com	------
BHARAT TUBES	49-A, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Ketan C.Patel	66394149/66518577	9322283723	23866570	66362498	------	------
BHAVANI INDUSTRIES	33, Alankar Theatre, 2nd Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004	Mr.Bherusingh V. Parmar	23882519/67437741	9892351809	------	------	------	------
BHAVANI METAL (INDIA)	23/7, 1st Bhandarwada Cross Lane, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.P.G.Prajapati	66595945/66394945	9869394031/9869134343/9869752118	66157176	------	info@bhavanimetalindia.com	www.bhavanimetalindia.com
BHAVANI STEEL CENTRE	20/26, Doctor Building, 'D' 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh / Mr. Kanaiyalal	23853550/23829147/66394508	9820530340/9820138741	23829147	23870039/23850457/66394524	------	------
BHAVANI STEEL HOUSE	24-A,Bhandari Street,1st Kumbharwada, Mumbai-400 004	Mr.Girdharilal H. Bokadia / Mr.Amit G. Bokadia	23865132/66394697/66541076	9892939562	------	66541075	------	------
BHAVANI TUBE (INDIA)	20/23, Doctor Building, D, Trimbak Parshuram Street, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh Mehta / Mr.Kanaiya Madrecha	23829147/23853550/67496077	9820138741/9820530340	------	66394524/23850457	------	------
BHAVDEEP METALS (INDIA)	38, Mukadam Building, Shop No. 3, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004	Mr.Shankarlal B. Bhansali	23861399/66394153/67437191	9323161399	23882895	66109674	bhavdeepmetalsindia@yahoo.co.in	www.bhavdeepgroups.com
BHAVESH METAL CORPORATION	39/41,Parnakuti Bldg,1st floor,room no.105, 4th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Chogaram Devasi	23898688/23888783/66362711	9820190845	23898688	9820190845	bhavesmetalcorporation@gmail.com/bhavesmetal@mtnl.net.in	------
BHAVIK STEEL INDUSTRIES	1/A,Ardeshir Dady Street,Hararwala Bldg,Mum-4	Mr.Sanjay Jain	66340332/66362669/66109660	9322401307	66362669	66362227	bhaviksanjay@hotmail.com	www.bhaviksteelind.com
BHAVIK TUBE CORPORATION	49, 5th Kumbharwada Lane, Maruti Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Hiralal T. Mehta	66362537/66595055	9320107333/9320047125	66595047	------	bhaviktubes@yahoo.com	www.bhaviktubes.com
BHAVIKA METAL	09,Parsiwada 1st lane,1st Floor,Office no.107, Coover Bldg,V.P.Rd,Mumbai-400 004	Mr.Chimanbhai	66394404/66362743	9323121459/9223365001	23841429	22095434	devshah@rediffmail.com	------
BHAVANA INDUSTRIES	137/A,Gr.Floor,Shop No.1,Dr.M.G.Mahimatura Marg,, 3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Danmal Mehta / Mr.Nirmal D. Mehta	66362397/67437585	9867513560/9869208571	------	67496145	------	------
BHAVNA METALS	Sabusiddique Building,1st Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Vijay Shah	23863083/3447/5242	9820066642/9820213539	23821032	66362360/66363446	bhavnametals@rediffmail.com	www.bhavnametals.com
BHAVNA STEEL	Sabusiddique Building,1st Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Mahendra Shah.	23859533/2074/4999	9820180021	23859533	66362073	bhavnasteel100@yahoo.com	------
BHAWAL STEEL & ENGG.CO.	205,Tomani Bhavan,2nd Kumbharwada, Sant Sena Maharaj Marg,Mumbai - 400 004	Mr.Dinesh Mehta / Mr.Rakesh Mehta	66102819/66595069	9322227595/9892932599	23881661	23873124	bhawalsteel@gmail.com	www.bhawalsteel.com
BHAWAL STEEL IMPEX	40,2ND Carpentre street,1st floor,Mumbai-4	Mr.Pavan P. Mehta	23826967/23888087/66362670	9820008489	23826967	66362671	------	------
BHILAI STEEL INDUSTRIES	188, A/2, Pitale Building, 8th Khetwadi Lane, Mumbai - 4.	Mr.Sawlchand P. Bokadia	23803725/23859305/H - 3111/H - 3661	9322402027	23859305	23840793/66393661	bhilai75@hotmail.com	www.bhilaisteel.net
BHUMI IMPEX	192, Minara Mansion, Shop No.6, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Ameet U.Shah	23891757/66109662/66518602/66362433	9820234934/9869042111	66362433	66394497	info@bhumiimpex.com	www.bhumiimpex.com
BHUPENDRA METALS (INDIA)	1, Savitri Bhuvan, 94, C.P.Tank Road, Girgoan, Mumbai - 400 004	Mr.B.B.Kanungo	23857043/66518803/66363303	9819033133	23861108	66363313	bmisteel@hotmail.com	------
BLUE STAR INTERNATIONAL	24,Sonarika Aprt,25C,Chandawadi,N.D.Road, Mumbai - 400 004	Mr.Jaisingh H. Solanki	23883775/23883776/7871	9819599093	23810281	------	jaisingh.solanki@gmail.com/info@bluestar.co.in	www.flanges_manufacturer.com/www.tubefittings.in
BLUE STAR METALS	234/40,13th Khetwadi,Shop No.21,Mumbai-4	Mr.Shailesh mehta / Mr.Jayanti Bhansali	23890524/23890525/66394101	9820011561	23883326	------	blue04@vsnl.net	www.bluestarmetals.co.in
BOHRA ENTREPRISES	Shreepati Castle , Shop No.2 ,10th Khetwadi, Mumbai - 400 004	Mr.Rajendra P.Bohra	23862088/23859616/67437495/67436705	9821021372	23895911	67437080	bohrae@yahoo.co.in	------
BOHRA METAL & ALLOYS	73,C.P.Tank Road,Mumbai - 400 004	Mr.Praveenkumar S. Bohra	22424755/66394625	9223289421/9820589421	22424766	------	bohrametal@hotmail.com	------
BOKADIA ENTERPRISES	Shop No.6-A, 94/100,2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Hemant Bokadia	23863441/66394602	9321476752/9821476752	23870961	22052090	bokadia@rediffmail.com	------
BOMBAY METAL (INDIA)	P.Box No.3523, 23/25, L.K.Bldg, 1st Floor, 5th Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Prabhuram Prajapati	23824463/23807240/66362344	9821296803	23807240	23898594	------	------
BRASSCO TUBE INDUSTRIES	23, Sanghvi Sadan, 4th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Narpat / Mr.Milap	23874231/23892495/66362016/H - 6408	9820042974/9820000380	23826947	H - 66362014/H - 4193	jugaltubes@gmail.com	------
BRIGHT METALS	59/61, Kika Street, Vyas Bhavan, Mumbai - 400 004.	Mr.Jignesh Chandan	66595530	9820185186	66151489	------	brightmetals1@yahoo.com/brightmetalsmart@yahoo.com	www.brightmetals.net
BRIGHT STEEL CENTRE	72,C.P.Tank Road, 1st Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Parasmal Sanghvi / Mr.Hastimal Sanghvi / Mr.P.M.Adani	23855455/23865680/66362864	9820126318/9869062523	23858497	66393827/66395942	brightsteel@vsnl.net	------
BABULNATH STEEL	Shop No.2/24, Durgadevi Street, Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Godaram P. Choudhary	23865184/66518775/67437799	9769922443	------	------	------	------
BHAVAN STEEL IMPEX	Shop No.3, Crescent Mansion, 25/33, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Bharatkumar J. Jain	66109765/66151820/9765/1820	8879249879/8879249724	66151820	65152964	bharat.bhavansteel@gmail.com	www.bhavanintrnational.com
BHANSALI METALS	Ground Floor,31, Kataria manision, 7th Khetwadi, S.V.P. Road, Mumbai:-400 004.	Mr.Harkchand Bhansali / Mr.Nitin H. Bhansali	23850042/23850052/67438356	989224451	67438971	66581545	sales@bhansalimetals.com	www.bhansalimetals.com
BHANDARI STEEL & ALLOYS	60/62, Khandke Bldg, 1st Khmbharwada, Mumbai:-400 004	Mr.Babulal H. Bhandari	23896817/66362062/67436577	9869189991	23875499	66393625	bjhandaristeelalloys@yahoo.in	------
BHANSALI INTERNATIONAL	Shop no.9, Lokhandwala Bazar, Kharwagalli, opp. Anjuman college, M.S.Ali Road, 6th Kumbharwada,	Mr.Mahendra H. bhansali	66393771/67437665	9892098912/9969259156	67437369	66109233/66362745	info@minervasteel.com	www.minervasteel.com
BHARAT AEROSPACE METALS	1STFloor, Room No. 3, Kika Bhai Mansion, 7, Kika Street, Mumbai :- 400 004.	Mr.Mukesh J. Chandan/ Mr.Kapil Bokadia	66362022/67437491	9820035537	------	------	aerospacemetal@hitmail.com	------
B.R. STEEL (INDIA)	59/61, Khandke Bldg, Office No.21, 3rd Floor, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Mr.Babulal T. Bishnoi	23841150/66363094	9869234442	23841150	9969407883	info@hrsteel.com	------
BALAJI STEEL (1ST BHANDARI STREET)	Laxmi Niwas, 48, lind Floor, 2 Panjarapole, Mumbai :- 400 004.	Mr.Phoolchand T. Chandan	67437870/7870	9869761855	67437870	------	balajisteel103@gmail.com	www.balajisteel.net
BHARAT METAL INDUSTRIES	74/59, P.C. Bldg., 1st Floor, 5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Dinesh D. Bhilosha	23841809/66151446	9867773318/9892502398	23841809	9867773318	contact@bharatmetal.in	www.bharatmetal.in
BLUE STAR METALS	202,Rajgiri, A-wing, 2nd Floor, 13th Khetwadi, Back Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.sameer M. Jain	23807566/23861557	983379577	23807566	66151907	bluemetal@vsnl.com	------
BHARAT STEEL (INDIA)	Kahan Bug 12, 2nd Floor, Room No.3, 2nd Carpenter Street, Mumbai:- 400 004.	Mr.Bahrat S. Jain	66381380/66381382	9896183677	66362457	67437587	------
B. M. ENTERPRISES	94, Durgadevi Street, 1st Floor, Kumbarwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Sanjay B. Jain/ Mr.Sachin B. Jain	23861870/66394225/23861871	9320398272/9820518862	23861871	------	jsb_5350@yahoo.com	------
C.B. METAL CORPORATION (c/o Bhansali Brothers)	28, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada 1st Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Arvind Bhansali	23872227/66362272	9820061687	23872227	------	arvind_bhansali@vsnl.net	www.bhansalibrothers.com
C.D. INDUSTRIES LTD.	97/99, Shankuntala Sadan,1st Floor, Kika Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Vinod Agarwal	23464368/66394949	------	23464368	------	------	------
C.M.(INDIA) JANVI	44, Chourasia Bhavan, Room No.13, 1st Floor, Durgadevi Street, Mumbai - 400 004	Mr.K.A.Choudhary	23857797/66363076/66157049	9322277517/9892903933/9320903933	23893217	------	cmindia116@yahoo.co.in	------
C.M.METAL CORPORATION	7, Marker Bldg, 1st Floor, 1st Panjrapole, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Mr.Babulal M. Mehta	22421247/66393820	9869037030/9223537030	22421247	67438105	sales@cm-metal.com/cmmetal70@gmail.com	www.cm-metal.com
C.V.METAL CORPORATION	111/113,Patel Mansion,4th Kumbharwada, Gr.Floor, Mumbai - 400 004	Mr.C.V.Sant	23891800/66394259/66395329/66395429	9869532546/9869549661	23870961	23890451	------	------
CALICO METAL INDUSTRIES PVT. LTD.	A-1, Haji Allarakha Bldg, 9th Khetwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Babulal Gandhi / Mr.S. C. Gandhi	23805390/23803453/66393934/66159049	9820350012/9820284418	23865878	66393881	calico@vsnl.com	www.calicometal.com
CANARA STEEL (INDIA)	Office No. 306, 3rd Floor, 39/41 Parna Kutir so, 1st Patahn Street, 4th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Mansingh Choudhary	23891577/67437759	9324544948	23891577	------	mansingh1289@yahoo.co.in	www.canarasteel.com
CANARA STEEL INDUSTRIES	22/24,2nd Carpentre Street,Mumbai - 400 004	Mr.Girdharilal Modi	66363011/66595678	9820116610/9920222410	66595054	67437784	canarasteelind@yahoo.co.in	www.canarasteelind.com
CAPITAL METAL INDUSTRIES	28/30, Dr.Wilson Street, 5A, Ground floor, Mumbai - 400 004.	Mr.C. P. Jain	23875363/66159080	9869574415	23873794	------	capitalmetal@vsnl.net	------
CENTURY STEEL CORPORATION	59/A, Ardeshir Dady Street, Mumbai - 400 004.	------	23871575/23891225/67438239/66394569	------	23891225	23884088/23817937	centurysteelcrop@yahoo.co.in	www.centurysteelcrop.com
CHAMAN METAL & ENGG.CO	113/117, J.K.Bldg., Dr. M.G.Mahimatura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Chimanlal M. Jayalwal /Mr. Suresh M. Jayalwal	23827666/23871626/23807482/66362451	9869506606/9869506605	23807482	23853196/23893965	chamanmet@hotmail.com/chamanmet@rediffmail.com	www.chamanmetal.com
CHAMPAK INDUSTRIES	390/392,Shankar Mansion S.V.P.Road,Mumbai-4	Mr.Sanjay Jain	23840363/66159001/66159019	9322227640	23857102	66394202/66394203	sanjay@champakindustries.com	www.champakindustries.com
CHAMPAK STEEL & ENGG.CO	390/392, Gr.Floor, Shankar Mansion, Vanita Vishram Chowk, Near Harkisandas Hospital, S.V.P.Road , Mumbai - 400 004.	Mr.Vimal Jain	23857100/23862382/66394201/66159001	9820044152/9322221075	23800975/66159023	23871810	vimal@champaksteel.com/cjjain@champaksteel.com	www.champaksteel.com
CHAMPAK STEEL HOUSE	59/14, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Gheverchand B. Jain	23826908/23863594/66394659/66518869	------	23875198	66394992	champaksteelhouse@gmail.com	------
CHAMPAKLAL TULSIDAS & CO	23/27, 2nd Kumbharwada Lane, Rahim Bux Bldg., Mumbai - 400 004.	Mr.Dahyalal Jogani / Mr.Anip Jogani	66595029	9819887282	------	23098426	yashjogani@yahoo.in/yashjogani19@yahoo.in	------
CHAMPALAL HARKCHAND MEHTA	5,Sabu Bhavan,Ardeshir Dady Street Cross lane, C.P.Tank, Mumbai-4	Mr.Satish C. Mehta	66595192	9819684310	------	66363341	------	------
CHAMUNDA STEEL & ENGG.CO	74/56, P.C.Building, 1st floor, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.S.P.Rao	23866492/66362733	9323166492	23896407	------	chamunda_steel@yahoo.com/oxford_steel97@yahoo.com	------
CHAMUNDA STEEL INDUSTRIES	138/142, Dr. M.G.Mahimatura Marg, 3rd Kumbharwada, Shop No.7, Gr. Floor, Mumbai - 400 004	Mr.Dayaram Modi	67437610	9321250777/9869505131/9223207610	23860717	------	info@chamundasteel.com/chamunda_2002@yahoo.co.in	www.chamundasteel.com
CHANDAN STEEL INDUSTRIES	51, Kapol Nivas, 1st Carpenter Street, Near C.P.Tank Road, Mumbai-400 004	Mr.N.P.Chandan / Mr.R.P.Chandan	67436481/67436487	9323730933/9869161386	66595425	66595218	chandansteel2003@hotmail.com	www.chandansteels.net
CHANDAN ALLOY STEELS	Kanji Mansion, 2nd Floor, 311, SVP Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Phoolchand R. Jain	23886677/23893823/H - 2288/H - 3838	9820418787/9323167804	23895678	------	------	------
CHANDAN METAL CORPORATION	59, Nanubhai Desai Road, Shop No. 57/C, Opp. Islampura Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Kirti Chandan /Mr. Bhagirath	23868060/67436729/66362882	9820033255/9867466494	23868060	23884135/66362880	chandanmetalcorp@hotmail.com	------
CHEMTECH ALLOYS PVT. LTD.	Mardia Bhavan, 1st Floor, 6th Khetwadi, Mumbai - 400 004	Mr.Kalpesh Mehta / Mr.Sanjay Mehta	66287930/66287931	9820400640	23855719	23874579	info@chemtechalloys.com	www.chemtechalloys.com
CHETAK TUBE INDUSTRIES	119, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Dinesh Bhansali / Mr.Prakash Bhansali	23871511/66394028/66595958	9869160248/9892323697/9869505157	------	66109701	------	------
CHETAN INDUSTRIAL CORPN.	54-A, Bhandari Street, Shop No.1, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Babulal N. Mehta / Mr. Deepak B. Mehta	23824979/23872437/66394827/66362387	9969400937/9819517772/9869505518	23823671	66394356	cic_steel@yahoo.co.in/sales@chetanindustries.com	www.chetanindustries.com
CHETNA INDUSTRIES	6th Kumbharwada, Kharwa gally, Cross lane Ghojaria Estate no.1, Shop no.5, Mumbai - 400 004	Mr.Gunvant Rathod / Mr.Mahendra Maro/ Mr.Harshad Rathod	23866959/66394644	9820420756/9819825548/9930515225	23866959	23820750	chetnaindustries1@yahoo.com	------
CHIRAG STEEL (INDIA)	Shop No.2, Kanchwala Bldg., Behind Alankar Cinema, 1st Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Dinesh Shah	66362054/66151917/67436444	9869142665	------	66151918	chirag_steel@hathway.com	------
CHOONILAL MOHANLAL & CO.	54, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Vijay Shah / Mr.Hitendra Shah	22424940/22423171/66363008	9821412019/9821023002	22423171	22428332	cmcvijay@gmail.com	hitendrametals.com
CHOUDHARI METAL INDUSTRIES	83/C,3rd Kumbharwada,Dr.M.G.Mahimatura Marg, Mumbai-400004	Mr.M.K.Choudhary	23894211/23873717/66393963	9869020141	23873717	23863528	choudharimetal@yahoo.com	------
CHOUDHARY METAL CORPORATION	19/1, Champa Bhavan, 2nd Parsiwada Lane, Near V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Akharam D. Choudhary	23869748/66394121	9322275318/9892004496	66394121	23824072	cmcin@indiatimes.com	------
CHOUDHARY METAL DISTRIBUTORS	102/8, Praveen House, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Narendra Choudhary / Mr.J. M. Choudhary	23802758/23825068/66363385	9769440266/9322281549	23875346	23894460	jmetal@bom7.vsnl.net.in	www.jyotimetal.com
CHOUDHARY METALS INDIA	44,Chorsiya Bhavan,Durgadevi Road, Room No.13,1st floor,Mumbai-400 004	Mr.V.R.Choudhary	23857797/66363076/66157049	9892903933/9322277517/9320903933	23893217	------	cmindia116@yahoo.co.in	------
CHOUDHARY PIPE FITING COMPANY	184/186, Minara Mansion, S.V.P.Rd, Gol Deval Temple,Mumbai-400004	Mr.T.M.Patel	23893436/67437641	9322272741/9833922741	23891628	------	cpfc@mtnl.net.in/choudharypipe@vsnl.net	www.choudharypipefitting.com
CITIZEN METAL DEPOT	Shop No.G-3,Hararwala Bldg Compound, Gr.Floor,Back to Jain Temple,Opp.Moti Talkies, S.V.P.Road,Mumbai-400004	Mr.Sanjay D. Mehta / Mr.Rajendra D. Mehta / Mr.Amit D. Mehta	23813109/66393593/66518794/66363435	9820356311/9819275257/9819448843	66393593	66157061	salescitizen@rediffmail.com/sales@citizenmetalsmumbai.com	www.citizenmetalsmumbai.com
CLASSIC STEEL CENTRE	33, Prabhu Shiram Marg, 4th Kumbharwada, Mahvir Darshan, Gr.Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Jayantilal Jain / Mr.Rameshkumar Jain	23803449/66362656/67436654	9820092279/9930002070/9223392279	23803449	67437971/66151747	classicsteelcentre@gmail.com	------
COLUMBIA TUBES	216-218, Maulana Azad Road, Loheki Chawl, Mumbai - 400 008.	Mr.Abdul Rashid	23070056/23085267	9820188315	23063458	------	columbiatubes@vsnl.net	www.columbiatubes.com
COMMERCIAL METALS	56/64,Nanubhai Desai Rd,office no.4,1st Floor, Khetwadi main Rd,Mumbai-400 004	Mr.Kantilal H. Mehta	23827541/23873347/66393646	------	23873347	------	commercialmetals@reddiffmail.com	------
COMMERCIAL TRADE CORPORATION	81, C.P.Tank Road, Ground Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Kapoorchand Sanghvi	22425753/66595024/66151924	9869177666/9324277666	23810153	23092298	sales@vinaymetals.com	www.vinaymetals.com
CORONA STEEL CENTRE	Office Ni.6, 4th Floor,197/207, Vishram Building Snat Sena Marg, Mumbai:- 400 004.	Mr.Om Prakash Vishnoi / Mr.Bhagirath	------	9869639404/9423015014	------	------	coronasteels@yahoo.co.in/omprakashdhaka@gmail.com	------
COSMOS INDUSTRIAL CORPORATION	8/10,2nd Carpentre street, Ganjawala Bldg,2nd Floor,Mum-4	Mr.Ghewarchand M. Jain	23860884	9820694564	23890746	23860884	------	------
CROMEX METAL	30th Doctor Building, 'E' Block, 5th Kumbharwada Lane, Mumbai-400 004	Mr.C. M. Bhandari / Mr.M.C.Bhandari	23884798/66362325/66109301	9869607678/9820140444	------	66109302	------	------
CHINTAMANI STEEL	546, Pathe Bapurao Marg, Near Gulalwadi Circle,Mumbai 400 004.	Mr.Jugraj Rajmal Jain	23872212/66362696/66157025	9892209174	23829447	23894025	------	------
COMBINED STAINLESS	12, 2ND Floor, Pandurang Bhavan, 178/180, Santsena mharaj marg, Mumbai 400 004.	Mr.Rikhab P. Kanungo	66109978	9819362700/9892727787	------	------	combined_steel@hottmail.com	------
CHANDAN STEEL WORLD	Room No.10, 1st Floor, kapol Niwas, Build No.51, Crpenter Street, Mumbai :- 400 004.	Mr.Rajesh Chandan	66595666/66595764	8286888886	66595764	------	chandansteel2003@gmail.com/chandansteelworld.com	------
CONTINENTAL ENGINEERING ENTERPRISES	5/12, Tardeo Air Cond. Market, Tardeo Road, Mumbai :- 400 034	Mr.Satish Indra Sharma	23533132/9223382393	9322282250	23520120	23538693	continentals5@gmail.com	------
D.G.PATIL CLEARING & FORWARDING PVT.LTD.	405,Surat Sudan,Surat street, Dana Bunder,Masjid,Mumbai-40009	Mr.T.R.Pawar	23480170/23484026	9930462843/9324298324	23480740	------	dg@pail29@rediffmail.com	------
CHUNILAL RATILAL & CO.	67, Kika Street, Gulalwadi , Mumabi :- 400 004.	Mr.Mahendra Chunilal Jain	23468274/66363044	9870020225	23855206	67496142	chunilal.ratilal@gmail.com	------
D.M.METAL SYNDICATE	22/32, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Vikram D. Chandan	23892680/66363217/H - 6162/H - 3217	9324579876	23891726	23828906/66363216	dmmetal@vsnl.net	www.dmmetals.com
D.R.METAL	5/126,T.P.Street,6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Bhomaram R.Joshi / Mr.Ganesh Purohit	23885618/66595489/66518934	9869272141	66595489	------	------	------
DARSHAN STEELS IMPEX	10/2,Atul Niwas,7th Khetwadi,Mumbai-400 004	Mr.Parasmal Sanghvi	23879045/23877960/66394220	9821051499	23826941	66362049	darshansteel@vsnl.net	www.darshansteel.com
DAYARAM CHAOURASIA	149/151,SantSena Maharaj Marg, 2nd floor,room no.20/21, above Shri ram Mandir Marg,Mumbai-400 004	Mr.Dayaram Chaurasia	23821196/67437366	9322505475/9223555475	------	23821196	dayaramchaurasia@gmail.com	------
DEEP STEEL	93,Ardeshir Dady Street,(Parsiagiary) Khetwadi,Mumbai- 400 004	Mr.N.M.Jain / Mr.Pittu	23853512/66393831/66595110	9820054384	23853512	67436548	------	------
DEEPAK METAL CORPORATION	59, Shatwar Mansion, 1st Floor, Room No.4 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.K. L. Modi	23872446/23875467/66518865/66394279	9820541902	23875467	66518862	deepakmetal2007@rediffmail.com	------
DEEPAK STEEL	14/16,Sindhi Lane, Shop No. 16 - A, Krishna Bhavan, Mumbai - 400 004.	Mr.Ghewarchand T. Shah	23829460/23879460/66393655/67436999	9820037896/9820230557/9223370557	23827557	23867557/56393677	deepaksteel27@yahoo.com/kantilal786@yahoo.in	------
DEEPAK STEEL CENTRE	56, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.R. J. Bhansali	23881521/66362971	9819591016	23881521	67437466	info@deepaksteelcentre.com	www.deepaksteelcenter.com
DEEPAK STEEL (INDIA)	367,S.V.P.Road,Shop No.7,Minarva Mansion Co.Op.Hsg.Soc.Ltd., Mumbai - 400 004.	Mr.M. L. Mehta	66394710/66394720	9820063998	23894675	------	deepaksteel@rediffmail.com	www.deepaksteelindia.com
DEEPAK STEEL (INDIA)	188, 2nd Kumbharwada, Shop No.8, Minara Mansion, Near Goldevel Temp. Mumbai :- 400 004.	Mr.Deepak Purohit / Mr.Kishor Purohit	66394074/66394082	9820239305/9820572756	66394082	------	------	------
DELTA METALS	Shop no.2,Maharashtra Auto Comp., Near New Sansar Hotel, A.K.Road, Marol Naka Junction, Andheri (E),Mumbai- 400 059	Mr.Ramesh Purohit / Mr.Pravin Purohit	28518078/28525751/66783689	9869056768	66783689	28246646	------	------
DELTRON METAL & ALLOYS INDUSTRIES	No.50,Ground Floor,1st Carpentre Street, Mumbai - 400 004	Mr.Pawan Doshi	66394230/66394646	9821133818	23898916	67439102	deltronmetal@gmail.com	------
DELUX METAL CORPORATION	178, Khetwadi Back Road, Tulsi Bldg Shop No.4, Mumbai - 400 004.	------	23858240	9821027551	23828241	23825507	deluxmetalcorporation@gmail.com	------
DEV METALS	38,Mukadam Bldg,2nd Carpenter Street, Mumbai-400 004	Mr.Amit Kanungo	66518601/66151754/66151748	9869549664/9220974767	66518601	66595633	devvmetals.com@yahoo.com	------
DEVTA STEEL SAGAR	68,Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada Lane Mumbai-400004	Mr.Himta Ram Prajapati	23859442/66363453/67438409	9869378423/9820709322	------	------	------	------
DHANANI METAL	231/235, Sant Sena Maharaj Marg, Ground Floor, Shop No. 5/6, Mumbai - 4.	Mr.Tikamchand J. Purohit	23801318/66394534/67436765	9869123831	------	23889290	------	------
DHANANJAY METAL (INDIA)	110/112, Laxmi Building, Shop No.3, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Naresh Jain / Mr.Manoj jain	23883900/23804608/66394392/67437363	9892018710/9869505517/9223373900/9869160062	23804608	66394718/67437230/23863876	dhananjaymetal@vsnl.net	www.dhananjaymetal.com
DHANERA METAL SUPPLY CORPORATION	59, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004	Mr.Girish Shah	23462683/23463488/66393586	9820070107	23471356	23673309	dhanera@hathway.com	------
DHANESH METAL CORPORATION	65/73, Habib Bldg, Shop No.11, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Mr.Sohanraj K. Shah / Mr.Sanjay S. Shah	22420309/22425648/66363395/66595249	9819325648	22421729	66595239	dhaneshmetal@hotmail.com	------
DHANESH STEEL (INDIA)	503/505,Maulana Azad Road,1st Floor, Office No.10, Mumbai - 400 004.	Mr.Poonamchand G. Bishnoi	67437693/67436609	9324291726	022-23448302	------	------	------
DHANLAXMI METAL INDIA	89/91, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Motilal Jain	67521111/66362063/66518510	9820319510	------	66362863	------	------
DHANLAXMI STEEL DISTRIBUTORS	38-A, Krishna Baug, Shop No.3, P.B.No.3538, 2nd Parsiwada Lane, Near V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Mr.B. C. Shah / Mr.Dilip B.Shah	23868772/66394424	9869387628/9892469384	23868402	66362494	info@dhanlaxmisteel.com/dhanlaxmisteel_2005@yahoo.co.in	www.dhanlaxmisteel.com
DHANVANT METAL	13/24, Durgadevi Street, (Kumbharwada) Mumbai - 400 004.	Mr.Champalal P. Shah	23863013/66363013	9320003013	23823013	66363012	dhanvantmetal@rediffmail.com	------
DHANWANT METAL CORPORATION	154/156, Shiv Sadan, Office No. 14, 1st floor, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 4.	Mr.Dhanraj H. Sanghvi	23855854/66362854	9820325119	------	66362460	dhanwant_metal@yahoo.co.in	------
DHARMA STEEL	76/78,Prabhu Bhavan,V.P.Rd,Mum-4	Mr.A.H.Patel	23859342/66393920	9869272157	23859342	------	------	------
DHATU SALES CORPORATION	39/41,Parnakuti,Shop No.6,4th Kumbharwada, Mumbai-400004	------	23892774/66363199	------	23892774	------	dhatusales@hathway.com	------
DHEERAJ STEEL (INDIA)	102/10, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, (4th Kumbharwada Lane), Praveen House,1st floor, Mumbai - 4.	Mr.Ramchandra Halsiya	23861551/66362185	9869019976/9820143435	23826759	23821508	dheerajsteel@hotmail.com	------
DHIRAJ METAL CORPORATION	13/21, 220, Seth Virchand Umersey Bldg, 3rd Panjrapole Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Girish Shah	22412705/22412706/22412707/66595431/66595434	------	22412708	26120872/26120974	------	------
DIAMOND METAL DISTRIBUTORS	14, Bhagirathi Bhavan, 1st Panjrapole Lane, Ground Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Paras Chhajed	22422713/66394010/66362052	------	22422713	------	diamond2@mtnl.net.in/ipfmumbai@yahoo.com	www.diamondmetal.we.bs
DIAMOND METAL	103/105, D. M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.N. U. Choudhary / Mr.Nethiram Choudhary	23875018/67437544	9869506502/9869506503	23894852	23894615	diamondmetals@yahoo.com	------
DIAMOND STEEL INDIA	451/55, Puthe Bapurao Marg, 3rd Kumbharwada Corner, Mumbai - 400 004	Mr.G.K.Prajapati	23858796/66109201/66518796	9869532716/9930410661	23858796	------	info@diamondsteelindia.com	www.diamondsteelindia.com
DIGVIJAY METALS	Hafeez Bldg., 3rd Floor, 48/50, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	------	66595318/67438346	9322266173/9819929088/9221783831	23873085	67436691	digvijaymetals@gmail.com	www.digvijaymetals.co.in
DILIP STEELS (INDIA)	4, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Parasmal Doshi / Mr.Dilip Mehta	23891702/23895412/H - 2497	------	23866570	23854724/66393840	arvipipe@vsnl.com	------
DILIP TUBE INDUSTRIES	84, Ardeshir Dady Street, Kothari Bhavan, Mumbai - 400 004.	Mr.Babulal Shah	23865958/66393618/66393619	9820213393	23898421	66362857/66595185	------	------
DIMPLE METALS	74, Sardar House, Gr.Floor, 6th Khetwadi Back Road, Mumbai-400 004	Mr.Anil Vanigota	23861632/66363260	9821232344	------	------	------	------
DINESH METAL SYNDICATE	54/60,V.P.Road, Near C.P.Tank Circle, Mumbai - 400 004.	Mr.M. M. Chandan / Mr.S.M.Chandan	22426315/66393809/67521168	9820057469/9322528309	22428309	66393810/66383811	dineshmetalsyndicate@yahoo.co.in	dineshmetal.com
DINESH STEEL	2nd Kumbharwada,Ramgali, Shop No.3 Mumbai-4	Mr.Dinesh Jivraji Sheth / Mr.Sanjay J. Sheth	23893593/66394661/67438403	9869357771/9833524417	------	67438404	krishnapipe@hotmail.com	------
DINESHCHANDRA AMRUTLAL& CO.	107,Kika Street,Gulalwadi,Mumbai-4	Mr.Nishit A.Shah	23465577/66362976/66109807	9819190196	22402277	------	------	------
DINKY INDUSTRIES	Gojaria Estate no.1,Shop No.13/A,T.P.Street, 6th Kumbharwada, Kharwagali, Mum-04	Mr.Bhikubhai Makwana	23865105	9820489031	------	------	dinkyindustries@yahoo.in	------
DIVYA METALS	64 A, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Gol Deval, Mumbai - 400 004.	Mr.Dinesh T. Shah / Mr.Hemant Mehta	23878474/66362554/66595284	9322239532/9223294146/9819424944	66595284	66394150	info@divyametal.com	www.divyametals.com
DIVYESH NALINKANT SHAH	421, Giriraj Bldg., Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai - 400 009.	Mr.Divyesh / Mr.Piyush	30297784/30297432/66362548/5451	9820127077/9819856392	23480706	24092497	divyesh421@yahoo.co.in	------
DIXIT IMPEX	9, Mulji Thakarcy Bldg, 40, Sindhi Lane, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Vijay Bhansali	23894880/66362582/67436989	9820258512/9322985276/9223316928	23864507	66362513/66362149	maxico1@rediffmail.com	------
DOLPHINS INDUSTRIAL CORPN.	Shop No.11, 78/84, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.P. T. Parmar	23866014/23851050/66595477	9969359014	23895014	23802947	dolphinsindustries@mtnl.net.in	www.dolphinsindutries.com
DOSHI IMPEX ( INDIA )	2/A, Khemraj Bhavan,8th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Mr.Harish V. Doshi	66363391/66595209/66394814	9820399977/9221923885	------	66393534	doshiimpexindia@yahoo.com	------
DOSHI INDUSTRIAL CORPORATION	71,Kika street,Gulalwadi,Mumbai-400 004	Mr.Pavan Mehta / Mr.Nemichand Jain	23474085/66362081	9223272225	23474085	------	doshi1970@gmail.com	------
DOSHI METAL CORPORATION	15/D/4,12th Khetwadi X lane, Salim Comp, Mumbai-400 004	Mr.Vikram Doshi / Mr.Shailesh Doshi	23893914/66362524/66151807	9819316830/9324162524	23893914	26191421/23010206	mail@doshimetal.com	www.doshimetal.com
DOSHI SLITTERS PVT.LTD.	Plot No.C-23/1,MIDC, Taloja - 410 208	Mr.Saachin Doshi	27411859/65166233	9320099000	27402027	------	doshislitters@yahoo.com	------
DUDANI METAL CORPORATION	36, C.P.Tank,Mumbai - 400 004.	Mr.Chandrakant D. Jain	23865500/66362220/67438425	9869721032	67438425	66393722	dmc5500@vsnl.net	------
DUDANI STEEL CORPORATION	62/64,1st Carpentre Street, N.D.Rd,Mumbai-400004	Mr.Hastimal Jain	23861787/66362720/67437760	9833522771/9833057857	------	56362771	------	------
DURGESH TUBE (INDIA)	15,Bhandarwada (1st Kumbharwada),1/4, Bhandari Street, Jalaram Sadan, Above Jalaram Transport,Mumbai - 400 004	Mr.D.B.Shah	67436575	9869716628/9869070461	23801595	66581541	dinesshah_123@yahoo.com	------
DWARKA METAL CORPORATION	Shop No.3,144,Riddhi Apartment, Khetwadi Back Road,Mumbai- 400 004	Mr.R.S.Choudhary	66109860/66109861	9892201413	23852056	66109860/66109861	dwarkametal17@rediffmail.com	------
DYNAMIC METALS (INDIA)	9, 2nd Carpenter Street, R. No. 10 -11, 2nd floor, Mumbai - 400 004.	Mr.P. R. Choudhary / Mr.Ravi P. Choudhary	23876194/23829177/66362805	------	23875098	------	info@dynamicmet.com/dynamicmetals@gmail.com	www.dmimetals.net/www.dynamicmet.com
DIVYMANI STAINLESS STEEL	Shop No. 19, Arseshir Dadi Street, Mumbai 400 004.	Mr.Nirmal A. Doshi	66595187/66595976	9867738849	------	67437362	nirmaldoshi20@yahoo.com	------
DOSHI INTERNATIONAL	174, Khetwadi Back Road, Tulasi Bldg, Ground Floor,Mumbai 400 004.	Mr.Arvind Kantilal Doshi	23826455/23826494/66363036	9821130108	23826494	23620171	doshi82@hotmail.com	------
DEV METAL & ENGG. INDUSTRIES	Office No. 21, Bildg. No. 80, 2nd kumbharwada, sant sena Marag, Mumbai 400 004.	Mr.Ratnaram D. Choudharu	23806341/67496341	9930830040	67496341	------	dmei1008@hotmail.com	www.devmetalengg.in
DOSHI BROTHER	200/202, Khetwadi Back road, Mumbai 400 004.	Mr.Dinesh k. Doshi	23840362/66394380	9820027286	------	23692728	doshimetal@hotmail.com	------
DHANLAXMI METAL	55/ 1ST Carpenter Street, Mumbai:- 400 004.	Mr.Gururaj B. Jain	67496375/67496376	9869532703	------	67438113	------	------
DHANVIJAY METAL & TUBES	32/2, Prabhu Sri Ram mandir marg, 4th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Gajendra K. Gandhi	66362641	9869720724	66109592	66394284	Dhanvijay@yahoo.co.in	------
DEVASHISH INDUSTRIAL METALS	63-B, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, near. Goldeval,Mumbai:-400 004.	Mr.Vinaykumar Jagdishchandra vyas	66109628/66362128	9821725689	------	66362127	devashishindustriesmetals@yahoo.com	www.dimpipefitting.com
DINESH STEEL (INDIA)	Shop no.oA, Bansi Bhavan, 3rd Khetwadi lane,Mumbai:- 400 004.	Mr.Dinesh S. Mehta	23877931/66362166/67436766	9867001179	23878235	66363366	dineshsteelindia@vsnl.net	www.dineshsteelindia.com
DYANAMIC STEEL (INDIA)	9, 2nd Carepenter Street, 2nd Flr., No. 10/11,Mumbai :- 400 004.	Mr.Ravi P. Choudhary	23876194/23829177/66362805	9867122555	23875098	------	ravi@dynamicmet.com	www.dynamicmet.com
DHANERA STEEL ENGINEERING CO.	26th, 3rd Khetwadi Lane, Mumbai:- 400 004.	Mr.Trikamalal C. Shah/ Mr.Shrenik T. Shah/ Mr.Dipika S. Shah	23882564/23862299/66394706	9820050908	23823464	23640907	dsec_steel@yahoo.co.in	------
DHULEVA METAL	Sankalp Siddhi, 1st Floor, Room No.34, P.B. Marg, Mumbai:- 400 007	Mr.Vikram M. Mehta/ Mr.Naresh M. Mehta	23877373/66394219	9869110162/9969655275	------	23078854	Vikrammehta29@gmail.com	www.dhulevametals.com
DARPAN STEEL CO.	51/1, Dhobi Bldg., Dr. M.G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Rameshkumar M. Jain	66518802/66362938	9869138627/9820938627	66518802	66595986	darpansteel@gmail.com	------
DHRUV EXIM	Gr.Fl., 220, Tara Mansion, 11th Khetwadi Main Rd, Mumbai:- 400 004.	Mr.Nilesh S. Jain	23893591/66362189/66587900	9769836225/9820028537	66362189/23893591	66393867	nilesh@dhrueexim.com/info@dhrueexim.com	www.dhruexxim.com
D. K. METAL CORPORATION	67/15,Kolsawala Bldg, Dr M.G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Govaram J. Choudhary	23874446/66362959	9892246686	23884094	9892246686	sumicometal@vsnl.net	------
DEV DARSHAN METAL	2Haji Kasham Bldg., 2nd Khetwadi Back Road,Mumbai:- 400 004.	Mr.Pawanraj Bhansali	66362811/67433720/66394872	9821522565	------	66394872	devdarshanmetal@gmail.com	www.devdarshanmetal.com
DIVINE TUBES PVT. LTD.	269, S.V.P. Road, Mumbai:- 400 004.	------	23865465/67436843	9601078888	23865464	------	mpatel@divinetubes.com	www.divinetubes.com
------	s/8, Samrudhi Complex, 2nd Floor, opp. Panjab National Bank,new C.G. Road, chandkhed-382424 Ahmedabad(Gujrat) India	------	------	------	------	------	------	------
DILIP METAL INDIA	banaras Hindu Universal Bldg, 80, Sant Sena Marg, 1st Floor, Office No.20, 2nd Kumbharwada Mumbai:- 400 004.	Mr.Sangharam H. Choudhary	23806088/66109414	9320551838	23806088	------	dilipmetalindia@yahoo.in	------
DIPTI METAL INDUSTRIES	No.3, Mastan Building No.5, 2nd Cross Lane, Khetwadai, Mumbai :- 400 004.	Mr.Kumpsingh Rajput	66381301	9975266499	66381342	------	info@diptimetal.com	www.diptimetal.com
EAGLE INDUSTRIAL CORPORATION	53,Prabhu Shriram mandir marg, 4th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Vinay Jain / Mr.Hastimal Jain	66363069/66109670	9833563068/9833341843	66109670	66363068	------	------
EASTERN METAL INDUSTRIES	97/99, 1st Floor, Maruti Mandir Marg, Shiv Vilas Bldg., 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Paras Jain / Mr.Ramesh R. Jain	23803870/66362371/66362018/67436854	9821080209/9321080209/9869907380	23891226	66109982	easternmetal@vsnl.net	------
ECKHARDT STEEL & ALLOYS	1st floor,544, Patthe Bapurao Marg, Near Gulalwadi Circle, Mumbai-400 004	Mr.Kalpesh Shah/ Mr.Satish Shah/ Mr.Nirmal Shah	23850000/66518605/66151947	9833128008/9833192800	23880080	66518882	esg@esteel.co.in	www.esteel.co.in
ELGI METAL DEPOT	29,Lokhandwala Bldg,1st floor,114/124, Bhandari Street,Gol Deval, Mumbai-4	Mr.Gajraj Jain	23802256/67438266	9820832555	23804903	23822062	lgmetaldepot@vsnl.net	------
EMPIRE METALS (INDIA)	71, Ardesir Dady Street, Govind Bldg. Mumbai - 400 004.	Mr. Suresh Jain / Mr.Arvind Jain	23860092/66362197/66362210	9892132411/9323191765	23860092	------	sales@empiremetals.com	www.emiremetals.com
EMPRESH STEEL CENTRE	81/83, Mani Bhavan, Shop No. 3, 1st Parshiwada, V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Mr.S. B. Chandan	23892753/66394556/67436955	9320082515	23892753	66394553	empreshsteel@yahoo.co.in	------
ESCORT METALS (INDIA)	238, Panwala Building, Sant Sena Marg, 1st Floor, 2nd Kumbharwada, Mumbai- 4.	Mr.M. D. Patel	23861641/66394106	9869938614	23892756	23096050	------	------
EVEREST STEEL	53, C.P.Tank Road, Shop No. 3, Mumbai - 400 004.	Mr.Agarchand G. Jain	22424240/66394512	9869126740	22422133	66394513	------	------
EVEREST TRADING CO.	B-21, Aarti Soc., Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400 069.	------	23548439/65248439	9820048439/9223448439	23548439	28385669	everest_trading_co@yahoo.com	WWW.ETCAVS.COM
EVERSHINE STEEL	Room No.18,Rangwala Bldg,58,Islampura street, 1st Floor, Mumbai-400 004	Mr.Ajay Kumar Kanoi	23875877/66362348/66595392	9322225163	23875873	66096693	------	------
EXCEL METAL & ENGG. IND.	177/181, J.T.Bldg, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Shyam A. Choudhary	23892476/66394004	9819459755/9930956741	23884109	66595745	excelmetal@vsnl.net	www.excelmetal.net
FAMOUS STEEL	35, 5th Kumbharwada Lane, Maruti Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Sanjay Jain	23870265/66362422/66158099	9987011007/9223372422/9322230126/9869050012	22088348	23887711	famoussteel@gmail.com	www.famoussteel.com
FERRO INDUSTRIES	51,Durgadevi Street,Mumbai - 400 004	Mr.Arvind Munot / Mr.Dinesh D. Sanghvi	67437560/66157027	9833218444/9833012227	66157027	------	ferroindus@yahoo.in	------
FERROSHINE INDUSTRIES	13/21, Sheth Veerchand Umershi Bldg., room No.308, 3rd Panjrapole Lane, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	Mr.Dilip Jain	66595652/66595653	9967455566	66595653	66362317	ferroshine@mail.com/ info@ferroshine.com	www.ferroshine.com
FITMET INDUSTRIAL FITTINGS PVT.LTD.	28/30,Shree Jaya Bldg,Shop no.11-12,2nd carpentre Street,Mumbai-4	Mr.Rameshkumar Sheth	23884041	9822021451	22400304	22400304	------	------
FIT-WEL FITTING & FLANGES INDUSTRIES	shop no.9,Minara Mansion,186/188,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.jayanti P.Chandan / Mr.S.D.Sanghvi	66109680/66109681	9869532562/9869449257	23829257	66595954	fit@vsnl.net/fit@fitwelindia.com	www.fitwelindia.com
FIT-WEL INDUSTRIES	Unit - 10, Tulsi Building, Ground Floor, 178/180, Khetwadi Back Road, Mumbai - 4.	Mr.Samrathmal Sanghvi	23829256/66393941/67438383	9869449257	23829257	66393942/23892155	fit@fitwelindia.com	www.fitwelindia.com
FLAGSHIP EXIM PVT.LTD.	904, 9th Floor, Florentina Bldg., Lodha Paradise, Majhiwada, Thane - 400 601	Mr.Nitin Garg	25338007	9819009007/9320690429	------	------	nitingarg9000@yahoo.com	------
FLOWLINE SALES	10,Udyog Mandir Indl.Estate,90-Feet Road, Opp.St.Jude's Church, Jarimari,Andheri (E),Mumbai-400072	Mr.Sayed Zaid Ubaidulla	28595707	9323949859/9322985615	28598379	------	flowlinesale@yahoo.co.in	------
FAMOUS TUBES	Shop No.4, Bhandra Street, 1 St Kumbharwda, Mumbai:-400 004.	Mr.Dhanpat M. Bhadari	67436462/67436972/66581559	9223526462	66581559	67436972	hitesh@famoustubes.co.in	------
FLEXCO STEEL (INDIA)	29/33, Dongare Building, 1st Floor, Room No. 11, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Anand R. Jaiswar	23864081/67521106	9819808961	67439766	------	flexcosteel@gmail.com	------
GAJANAN METALS	108, 6th Kumbharwada Lane, T.P.Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Zabarsingh Govind Chaudhri	23814308/66393850/66518775	9969487780/9869532443	------	28164258	------	------
GALA BROTHERS (A. K. METAL CORN.)	R.K.Wadi, Shop No. 3, 2nd Parsiwada, Opp.V.P.Rd.Police Station, Mumbai - 400 004.	Mr.Kailash K. Gala	23874962/23874964	------	24927518	------	------	------
GALAXY METAL CORPORATION	448, Patthe Bapurao Marg, Near Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Hastimal G. Chandan	23863062/66363062/66363242	9820533046	23873792	66362308	galaxymet@mtnl.net.in	------
GANDHI METAL INDIA	119/123,Vyas sadan,Gr.Floor,shop no.4B, 3rd Kumbharwada,Mumbai-400004	Mr.Prakashchandra / Mr.Jayantilal	23857929/66394476	9869180839/9967060299	23857929	------	gandhimetalindia@mail.com	------
GANDHI STEELS PVT. LTD.	8/10, Ardesir Dady Street, Jariwala Building, Mumbai - 400 004.	Mr.Nirav Gandhi	23862603/66394730	9821155693	23862604	24092988/24077528	steeldistributors@gmail.com	------
GANESH ALUMINIUM	144,Panjrapole Road,Mumbai-400 004	Mr.Rakesh Chandan/ Mr.Surajmal Chandan	66548296	9820752217	------	67436572	------	------
GANESH METALS	78/84, 2nd Kumbharwada, Shop No.12 Sant Sena Maharaj Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Ganesh Parmar	23872502/66362372/67436837/67436954	9892240405	23872502	------	ganeshmetal12@yahoo.in	------
GANPAT METAL CORPORATION	88, Lucky Mansion, 1st Floor, Room No.7, Durgadevi Road (Kumbharwada) Mum-400 004	Mr.Bhagirat P. Bishnoi /Mr. Jagdish N. Bishnoi	67437705/67437108	9821558724/9322903699	23870129	------	ganpat_steel@yahoo.co.in	www.ganpatsteel.com
GANPAT METAL INDUSTRIES	Narayan Niwas, Shop No.3,Near Alankar Cinema, 2nd Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Jitendrasingh Chouhan / Mr.Narpatsingh Chouhan	23893333/23865819/66393760	9820545005/9920945008	23873786	------	ganpatmetals@yahoo.com	www.ganpatmetal.com
GANPAT METALS PVT. LTD.	Cigratewala Bldg.,Shop.No.3,364,S.V.P.Road, Opp.Leelavati High School,Mumbai - 400 004	Mr.NarayanSingh Chouhan	23883345/23883347/66362345	9821025398/9223383345	23883357	23864024	gmpltd@vsnl.net/gmpltd@mtnl.net.in	www.gmpltd.net
GANPAT STEEL	66, Sangani Sadan, 2nd Floor, Room NO.10/A, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	Mr.Mafatsingh Chouhan	66159099	9870401454	23828935	------	ganpatsteel@yahoo.com	------
GANPAT T. JAIN	Flat No.404, 4th Floor, 82/84/86, Millenium Bldg., C.P.Tank Road, Mumbai-400 004	Mr.Ganpat T.Jain	66393507	9820173507/9869525507	------	66393507	------	------
GANPATCHAND BHANSALI	2nd Floor, Room No.9, Bldg. No.29, Savita Sadan, 1st Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004	Mr.Ganpatchand Bhansali	66394973	9323102426/9221851600	66394938	66394938	nihalimpexindia@yahoo.com	------
GANPATI TUBES	103/105, 4th Kumbharwada, Mumbai-400 004	Mr.Pavan Mehta	23840435/66363256/66394206	9869532669/9820201150/9969730920	------	66362512	------	------
GAURAV STEEL	126/8,Dr.M.G.Mahimatura Marg 3rd Kumbarwada,Mumbai-400004	Mr.B.V.Chowdhary	23895272/66595335	9869506806	23896683	------	steel_gurav@rediffmail.com	------
GAURAV METAL	124/38, Suryadarshan Bldg, Sant Sena Marg, 2nd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Milapchand J. Mehta / Mr.Rajendra J. Mehta	23812869/66363343/67496202	9322829459/9869507039	23812869	66394583/66151415	gauravmetalr@gmail.com	------
GAUTAM METAL CORPORATION	7, Kika Street, Gulalwadi, Kikabhai Mansion, Mumbai - 400 004.	Mr.T. C. Sanghvi	23461917/23460238/66363003/67437304	9819987976	23446123	H - 4164	gmetalc@vsnl.com	www.indianmetalnalloys.com
GAUTAM STEEL	Tulsi Building, Shop No. 6, 178, Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Shantilal Sanghvi	23893764/23893767/66362608/66394048	9820095389	23867858	23018123	sunmetal@hotmail.com	www.gautamsteel.co.in
GAUTAM STEEL CENTRE	11, Shakti Niwas, Shop No. 6, 7th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.G. P. Gandhi	23891835/23868494/66394843	9820814894	23891835	66362853	------	------
GAUTAM TUBE CORPORATION	7, Doshi Bhavan, 1st Floor, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.M. D. Jain / Mr.Kantilal Mehta	23852615/23852616/23852619/3926/5417	9820566135/9819333383	23852617	23852618/66393927	gautamsp@vsnl.net	www.gautamtube.com
GAUTAM TUBES	2/4, 2nd Carpenter Street, Shop No.7, Pushpa Sadan, Mumbai - 400 004.	Mr.Nemichand A. Bhansali	23864390/66394073/67437636	9820013637	23864390	67496217	gauramtubes@yahoo.in	------
GAYATRI STEEL	56-B,Bhandari street, 1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Mahendra Purohit	66362986/67437991	9920457528/9769834410	------	------	------	------
GAYATRI STEEL CENTRE	Shop no.6,110/112,Laxmi Niwas bldg,Sant Sena Maharaj marg,2nd Kumbharwada,Mumbai-4	Mr.Lilaram B. Kalbi	66393653/67436621	9869783070	23891953	9223233070	gayatristeel!@yahoo.com	------
GAYATRI TUBES (INDIA)	72, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.K.K.Mehta	23881797/66394520/67437734	9869370053	23881797	66394524	------	------
GIRIRAJ IMPEX	204, Yusuf Mansion, Shop No.2, Opp.13th Khetwadi Lane, Ground Floor, Mumbai - 400 004	Mr.Jayanti Jain / Mr.Rahul Jain	66581507/66581508	9930002070/9930002060/9223392279	23803449	66151747/66595191	girirajimpex9@gmail.com	www.girirajimpex.com
GIRISH METAL (INDIA)	44, Mehta Building, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Chunnilal Bhansali / Mr.Jitesh Bhansali	23873632/66363331/67436661	9869755349/9821093687/9867329077	23887640	23873531/66363330/66595072	girishmetal@yahoo.com	------
GIRISH STEEL CENTRE	24C, 4th Kumbharwada, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Mangilal B. Jain	23892538/66394601	9820704292/9869125780	------	65501681	------	------
GIRNAR METAL	52A, Shop No.11, Islampura Street, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.K.M.Seth	23861961/23885935/66363361	9821094622	23801847	------	girnarmetal2007@rediffmail.com/girnarm@gmail.com	------
GLOBAL STAINLESS STEEL (INDIA)	65, Kushal Bhavan, 1st Floor, Office No.103, 5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Hitesh Maheshwari	67437966	9930996695	66152145	------	global_stainless@yahoo.in	------
GLOBAL STEEL	Shop No.6, Gr.Floor, Sonarika Bldg., 25/C, Chandawadi, C.P.Tank, Mumbai-400004	Mr.Ramesh P. Bhansali	23898370/67521155	9820452753	23860927	------	info@globalsteel.co.in	globalsteel.co.in
GLOBAL STEEL	1st Khetwadi Lane, Shop No.3, Badrikashram Bldg.,Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Mahendra / Satish	23862339/66362339/66109682	9820274569	23862339	66518881	globalsteel41@gmail.com	------
GLOBAL STEELS	72/74,Kika Street,2nd Floor, Gulalwadi,Mumbai-400 004	Mr.Pukhraj B.Mutha	66362314	9324249551	22423916	66362315	------	------
GLOBEX STEEL	Shop No.7,Sonarika Bldg.,25/C, Chandawadi,C.P.Tank,Mumbai-400 004.	Mr.Suresh P. Jain	23856207/67437979/66362092	9892958155	23856207	66109664	globexsteel@vsnl.net	www.globexsteel.com
GOLDEN METAL CORPORATION	155/157, Shethana Mansion, Shop No.1, 10th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Kishanlal K.Purohit / Mr.Bakul L.Rajgor	23806747/66362947	9869362201/9820427447	23884901	23826718	goldenmetalcorpn@gmail.com	------
GOLDEN METAL PVT.LTD.	4, 52/A, Mulji Thakercy Bildg, Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Sevantilal / Mr.Vijay	23854664/23882488/23890906/66363351/66109358	9819339987/9819318164	23854664/23882488	23877259/66363352	goldenmind@vsnl.net/goldenmind@mtnl.net.in	------
GOLDEN SHIMS & FOILS	31, C.P.Tank Road,Mumbai-400004	Mr.Ramesh Sanghvi / Mr.Naresh Chhajed	22424511/22428551/66394300/66393656	------	22421736	------	ajantafoil@vsnl.net	------
GOLDEN STEEL CENTRE	123, Ardeshir Dady Street, 1, Kapadia Bldg, Opp. V. P. Raod, Mumbai - 400 004.	Mr.Gajendra Munot	23822369/66394608/1531	9869524507	------	65098564	gajendramunot@epatra.com	------
GOMANI METALS PVT.LTD.	141, C.P.Tank Road, Near Madhav Baug Temple, Mumbai - 400 004.	Mr.Sumer S. Shah	22428090/66363388/67437755	9820324530	22428090	66151708	marudharmetal@yahoo.com/marudharmetals@gmail.com	marudharmetals.com
GOODLUCK METAL CORPORATION	98, Khetwadi Main Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Lalit Shah	23882879/23857713/66362500/66362000/66362444	9820010732	23820728	23870154/66581515	info@goodluckmetal.com	www.goodluckmetal.com
GOODLUCK STEELS	14-B, Liladhar Mansion, 2nd Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Naresh Shah / Mr.Pramod Shah	23823883/66362600/66518665	9820029258/9820022730	23823068	66595600	rurex_shah@yahoo.com	------
GOPAL INDUSTRIES	109/117, Seth Moti Shah, Jain Wadi, Near Madhav Baug, C.P.Tank Road,Mumbai - 400 004.	Mr.Surenderpal Gupta / Mr.Nitin Garg	66518612	9811029301/9819009007	66518613	------	nitingarg9000@yahoo.com	------
GOPAL METAL INDIA	51/11,Dr.M.G.Mahimatura Marg, opp. Durgadevi Garden,3rd Kumbharwada,Mum-400 004	Mr.Tagaram Prajapati	23885237/66159999/67438243/66362984	9820589022/9702201111	23898144	------	gopalmetal@rediffmail.com/info@gopalmetal.com	www.gopalmetal.com
GRANADA AGENCIES PVT. LTD.	28, Maniar Bhavan, 3rd Panjrapole Lane, C.P.Tank Road, Mumbai-400 004	Mr.Y.K.Agarwal	22423217/67436557	9869638761/9321048139	22423110	28800867	yogendrakagarwal@yahoo.co.in	------
GREAT STEEL & METALS	New Hira Building, 1st Parsiwada, N.D.Road, 1st Floor, R.No.15, Mumbai - 400 004.	Mr.Kesharimal H. Mehta / Mr.Pavanraj H. Mehta	23868818/23854314/66362914/66518520	9819876194/9821051630	23878403	K.H.66394110/P.H.66362906	mehta@greatmetal.com/chiragsteel@hotmail.com	www.greatmetal.com
GREAT STEEL (INDIA)	45, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Gautam A. Prajapati	66363451/67437976	9820140291	66595031	9869127451	------	------
GUJARAT METAL SYNDICATE	49/59, Ardeshir Dady Street, Shop No.2, Opp.Sunder Transport, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Anraj Shah / Mr.Jitendra Shah	23801801/66362146	9892392395	23801801	66394124	info@gujratmetal.com	www.gujratmetal.com
GURU GAUTAM STEELS	97/99, 2nd Pathan Street, (5th Kumbharwada), Mumbai - 400 004.	Mr.Shantilal M. Doshi / Mr.Gautam Doshi	66362406/66394294	9869032033/9820540108	23867678	66151940	info@gurugautam.com	www.gurugautam.com
GURU RAJENDRA STEEL	67-A,Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Mahendra T. Sanghvi	23895856/66363317/67496256	9322404431	23895856	------	------	------
GURUDEV METAL	Shop No.1, Black Stone Bldg., 181/195, Dr.M.G.Mahimatura Marg, 3rd Kumbharwada Mumbai - 400 004	Mr.Champaklal Shah / Mr.Amrutlal Mavaji Shah	66362002/66362003/66109416/66109417	9869055426/9969394623	66109417	66109650	gurudevmetal_pipes@yahoo.com	------
GURUKUL INDUSTRIES	151/153,Jamnadas Bldg,Shop No.2,10th Khetwadi Back Road, Opp.Ridhi Apartment, Mumbai-400 004	Mr.Mukesh Purohit/ Mr.Purshottam Puroihit	23885481/66394398/66394597	9869301881/9930944541	23885481	------	puru_purogit@yahoo.com/gurukul_inds@hotmail.com	www.gurukulindustries.com
GOONSAGAR METAL INDUSTRIES	15/A,Moti Mansion, Ground Floor, 5th Khetwadi, Mumbai;- 400 004.	Mr.Suresh B. vanigota	23892343/66595990/66595998	9869519935	------	------	goonsagar@gmail.com	------
GURURAJ METAL	135/141, Guru Rajendra House, 1st floor, r. no. 23 6th Kumbharwada Mumbai 400 004.	Mr.Ganpatraj A. Sanghvi	23801649/67436797/6798	9821568842	23801649	66151453	gururajmetal@rediffmail.com	------
GODAVARI METAL INDUSTRIES	55/60, Shree Swami Samrath Darshan Building, Room no.203, 2nd Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Mr.Pratapram G. Choudhary	23802171/66362845	9820645431	23894852	------	godavarimetal@yahoo.in	www.bombaymetalcorp.com
GANPAT INDUSTRIAL CORPORATION	Sanghvi Galaxy Shop No.6, Khetwadi 10th lane, Mumbai 400 004.	Mr.Ganpat Jain	23852612/66362766/67437134	9820082489	23852612	66595427	gic_ganpat@yahoo.co.in	www.ganpatind.com
GADHAVI METAL INDIA	Room no. 27, 2nd Floor, 66-68, Ram bhavan Bldg, 4th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Jagdish Gadhavi	67436918	9819424941/9167476181	------	67436918	gadhavimetalind@gmail.com	------
GURU STEEL & ENGG. CO.	Shop No. 24/28, 1st Pathan Streey, 4th Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Mr.Mafaram Chudhary	67437157	9323233654	66158042	------	gurusteelengg@yahoo.com	------
GLOBAL STEEL & ENGG.	163, Dr. M.G. Mahimtura Marg, 1st Floor, 3rd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Amit M Jain	23805335/66394633	9930195335	66394633	66518643	info@gseng.co.in	www.gseng.co.in
GANPAT STEEL INDUSTRIES	Office No.12, 1st Flr., Kolsawala Bldg, 67, Dr. M.G. Mahimtura Marg, (3rd Kumbharwada) Mumbai:- 400 004.	Mr.Jagdish Bishnoi/Mr.Mohanlal Bishnaoi	23899029/67437705	9322903699	23899029	9326116892	ganpat_steel@yahoo.co.in	www.ganpatsteel.com
H.ROSHAN TUBES	35C,Sancheti house,ground floor, 4th Khetwadi back Rd,Mum-4	Mr.Suresh Jain	66393306	9869100794	------	23825669	------	------
H.B. METAL	3rd Khetwadi Lane,Tara Bhavan, 25, Ground floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Mahendra Chandan	23828385/66394179/66151979	9892265744	67437892/67437891	66394178	hbmetal310@gmail.com	------
HANS METALLOYS	811,cotton exchange bldg,175,Kalbadevi Rd, Mumbai-400002	Mr.Javerimal H. Munot	22401730/66595171	9821116338	22404683	------	hansmetalloys@yahoo.com	------
HANSRAJ LADHMALJI MEHTA	Hararwala bldg,Room no.114,5th floor., S.V.P.Rd,Opp.Moti Cinema, Mumbai - 400 004	Mr.Hansraj L. Mehta	------	9869123660	------	67437767	------	------
HARESH METAL CORPORATION	9/11,Sharda Niwas,Ardeshir Dady Street,Mumbai - 400 004	Mr.Champalal H. Bhandari / Mr.Naresh Bhandari	23868423/66362354/67436863	9869153970/9869818422	------	67436860	Hareshmetalcorporation@yahoo.com	------
HARESH STEEL CENTRE	22/28,3rd Panjrapole lane,Mumbai-400 004	Mr.Parasmal Sanghvi	22423168/66363168/66394971	9821127747/9833628963	22421917	66394168/66151964	hareshsteel@hathway.com	www.hareshsteel.com
HARESH STEELS	21A,Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada, Mumbai-400 004	Mr.Mohan C. Mutta	23813407/66362973	9869507119	23820171	67437116	------	------
HARIOM METAL	22,3rd Khetwadi Back Road, Ramabai Niwas,Mumbai- 400 004	Mr.Ghamaram V.Bishnoi	23898986/66518928/67437728	9819139958/9223319958	23898986	67437898	------	------
HARIOM STEEL	Shop no.2/76,copper Bldg, 6th kumbharwada,Mumbai-4	Mr.B.K.Bishnoi	66518608/67496244	9869506732/9869506461	------	------	------	------
HARSH KANAK DHARA STEELS	32/40, Krishna Baug, Shop No.6, 2nd Parsiwada Lane, V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Harakchand G. Jain	23893049/66394872/66595991	9820549502/9322644524	66394872	66394873/66394170	Harshkanakdhara@yahoo.in	------
HARSH METALS	14/A, Moti Mansion Bldg.,Gr.Floor, 5th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Prakashchand S. Jain	23803218/67436801/66363097	9322661304	23881727	23091888	------	------
HARSH STEEL (INDIA)	43/47, Jamnadas Bldg.,Ramagali, 2nd Kumbharwada ,Mumbai-400004	Mr.Pravin G. Jain/Mr.Popatlal Prajapati	66394829/66109317	9223288603/9223392101	23808912	------	harshsteel@hotmail.com	------
HASTIMAL C. DOSHI	7,Taldhwaj Bhavan, 1st Floor,( 8-9), C.P.Tank,3rd Panjrapole lane,Mum-4	Mr.Uttam H. Doshi	66362704/66362798/66363408	9322272396/9320022998/9320188177/9323097088	22422798	66363334/66363335	------	------
HEAVY METAL & ALLOYS	161, Dr. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Prakash H. Jain / Mr.Rupesh Maheshwari	23868962/66394724/66394725	9322230475/9323328292	23865163	66362759	heavymetals@sify.com/heavymetalandalloy@gmail.com	www.heavymetalandalloys.com
HEAVY METAL & TUBES LTD.	SKM HOUSE, 12/6th Khetwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Jayant V. Jain / Mr.Hitesh K. Jain	23861761/23802232/66344251/66344252	------	23861799	------	heavymetal@vsnl.com/hmtbby@heavytubes.com/hitesh@heavytubes.com	w.w.w.heavytubes.com
HIND METAL SYNDICATE P. LTD.	5/6, Balkrishna Niwas, 2nd Panjrapole street, Mumbai -400 004.	Mr.Babulal Jain / Mr.Pravin Jain	22423469/22426238/66394428/66595351	9820883801/9821887960	22422462	66595084/66595288	hindmet@hotmail.com	------
HINDUSTAN ENGINEERING CORPN.	135/141, T.P.Street, Shop No.7,Guru Rajendra House, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.N. K. Choudhary	23810816/23810872/66362858	9869387522/9869197063	23810872	23880381	hecy2k@email.com	------
HINDUSTAN METAL & ALLOYS	52-A, Nanubhai Desai Road, Shop No.18, Mulji Thackersi Bldg., Mumbai-400004	Mr.Poonmaram	23861227/66393873	9820980711	23861207	------	hindustanmetal2000@yahoo.com/ hmalloysmtnl.net.in	www.hindustanmetal.com
HINDUSTAN STEEL (INDIA)	1st Parsiwada Lane, 81/83, Mani Bhavan, Shop No.4, N.D.Road, Mumabi - 400 004	Mr.Surendrasingh K. Chouhan	23851188/66394464	9322654248	23898087	67436645	hindustan_steel@hathway.com	www.hindustansteelindia.co.in
HINDUSTAN STEEL CENTRE	158,Dr.M.G.Mahimatura Marg, 3rd Kumbharwada,Mumbai-400004	Mr.Hanjirimal P.Sanghvi	23855322/66394460	9820698630	23855322	------	------	------
HIRANKAR IMPEX	8,Valbhav Darshan Bldg,1st floor,Office No.2, Bhandarwada Cross Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Jitesh Chandan	23804050/67436585/67438136/67438141	9820514960	23804050	66595493	hirankarimpex@yahoo.co.in	hirankarimpex@gmail.com
HI-TECH METAL & TUBES	102/104, Praveen House, 2nd floor, 1st Pathan Street, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mahesh Chandak	23823639/23873785/66394629	9820190121/9223391944	23856538	23890692/66595039	hitech_Metal@vsnl.net	www.hiteshmetal.in
HI-TECH METAL & TUBES	16/11, 2nd floor, Kunj Vihar, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Haresh Mehta	23879581/66363117	9820148684	23879582	23862001	hitemt@vsnl.com	www.hitechoverseas.com
HITESH ENTERPRISES	3,Mulji Bhai Nivas,1st Floor, 2nd Carpentre Street,Mumbai-400 004	Mr.Hitesh T. Bohra /Mr. Jayantilal Bohra	23887473/67436900/66393720	9869137989/9322265372	23887473	67437173/66394412	hiteshenterprises@yahoo.co.in/hiteshbohra80@yahoo.com	------
HITESH STEEL	28,Sindhi Lane,Shop No.4,Ground Floor, Near Alankar Cinema,Mumbai - 400 004.	Mr.Prakash Bhansali	23861080/66394084/66595050	9869006333/9869107333	23866307	66595564	hiteshsteel@vsnl.net	www.hiteshsteel.com
HARSH KANAK DHARA STEEL (INDIA)	Grd.Floor, Shop No.1, Cigratwala Bldg., 364, S. V. P. Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.Miteshkumar K. Jain/ Mr.Harkchand G. Jain	23842012/23805650	9930495021/9930049502	------	66334873/66394170	------	------
HEUBACH INTERNATIONAL	21, Manipur House, 1st Floor, 1st Parsiwada lane, Mumbai 400 004.	Mr.Mahendra Jain	67438446/66518766	9987013449	66581621	66518766	heubackmahendra@gmail.com	heubachint.com
HINDUSTAN METALS INDUSTRIES	99, M.G. Mahimtura Marg, 3RD Kumbharwda, Room no. 15, Grund floor, Mumbai- 400 004.	Mr.Padmaram C. Modi	67437967/23878567/67436234	9869839167/9773009167	23878567	64167074	hmimodi@ymail.com	------
HINDUSTAN METAL INDUSTRIES	74, 54, P. C. Bldg, 1st Floor, 5th Kumbhaeawada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Bhagwanaram H. Bishnoi	23822658/66394628	9833570051	23822658	9869370051	hindustanmetalindustries@gmail.com	www.hindustanmetal.com
HALLMARK METALLICA	394, LAMINTON Road, Comington Chember, Mumbai :- 400 004.	Mr.Jayant Chandan/ Mr.Rakesh Jain	66158035/67496087	9867640236	67436840	67496087	info@hallmarkmetallica.com	www.hallmarkmetallica.com
HITRATNA METALS	59, Dr. M.G. M. Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Hitesh C. Chandan	23892058/66363215/67496294	9870093869	------	67437935	hitratna@yahoo.com	------
HINDUSTAN PIPES & FITTINGS	84/86, Masalawala Bldg., 7th Khetwadi Back Road, Ground Floor, Shop No.5, Mumbai :- 400 004.	Mr.Pravin Mehta	67436782/66362627	9820439990	67436783	66362627	hindustanpipes@rediffmail.com	www.pipefitting.in
INCO STEEL	Dinesh Bhuvan, Ground Floor, Room No. 4, 64, C. P. Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Rajesh Bhatia	66394118/67436649	9820191267	23840535	28061909	incosteel@vsnl.net	------
INDIA STEEL	9,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mumbai-4	Mr.Durgaram Prajapati	66394882	9821004749	------	------	------	------
INDIGO METALLOYS PVT. LTD.	380/388,Majestic Mansion,1st Floor,S.V.P.Road, Mumbai-400 004	Mr.Mahendra K. Modi	23805333/23805322/67436722/66394432	9820287463	23805322	66151788/66151789	indigometal@indiatimes.com	www.indigometalind.com
INDIRA METAL	123/E, Amroli House, Gr.Floor, Office No.2, Behind Girgaum, Post Office, V.P.Road,	Mr.Rakesh B.Shah / Pikesh B. Shah	7694	9820944710	------	23883236	indirametal@gmail.com	------
HITESH METAL INDUSTRIES	119, Durgadevi Street, 5th Kumbharwada Corner, Mumbai:- 400 004	Mr.Hiteshkumar Gehlot	66363437	9769663728	66109788	------	hiteshgehlot84@yahoo.com	www.hiteshmetal.com
H.G. METAL	43/47, Ram Gally, Shop No.5, 2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	------	66518797/23819261	9869604674/9869348720	------	9930652945	------	------
HEAVEN TUBE & PIPE FITTINGS	132, Manda House, 3rd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Rajiram D. Choudhary	67436490/67436489	9820395087/9892356121	------	------	heaven.pipefittings@gmail.com	------
INDO HARDWARE PRODUCTS	4, Wing-A, 1st Floor, Moti Mansion, 5th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Satish / Mr.Vinod / Mr.Jayesh	23880112/23880113/23824533	9820237737/9820314438	23824533	------	indohardware@mtnl.net.in	------
INDUSTRIAL METAL DISTRIBUTORS	Office No.6,Taldhwaj Bhavan,1st Floor, 3rd Panjarapole lane,C.P.Tank,Mumbai-400004	Mr.Hemant Bhansali	67438307/22421093/66362155	9869016052	22421093	23863324	sales@imd-india.com/mktg@imd-india.com	www.imd-india.com
INDUSTRIAL METAL (INDIA)	Indusrial House, 80/82, 1st Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Khimraj Kanugo/ Mr.Milap Bothra/ Mr.Lalit Bothra	23879401/23880019/66362152/66109887	9821053001/9869607733/9323196989	23857511/23872269	23878101/23858541/23856410	industrialmetal@vsnl.com/imi@mtnl.net.in	www.imetalindia.com
INDUSTRIAL METAL CORPORATION	315, S.V.P.Road, Kanji Mansion, 3rd Floor, Opp.6th Khetwadi lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Sanjay Sanghvi / Mr.Mukesh Sanghvi	23827303/23886612/23867344/23800155/66363345/66595668/66518891	9820655599/9820356775	23858423	66363046/66595669	imc123@vsnl.com	www.industrialmetal.co.in
INTER SALES ENTERPRIES(CORPORATION)	58, Islampura Street, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Manoj Sanghvi / Mr.Tarachand Sanghvi	23861996/66394615/66397447	9821094605/9619194156	23869948	23088950/23088950	intsalco@bom8.vsnl.net.in	www.indiamart.com/inter_sales_corporation
INTERNATIONAL IMPEX INDIA	27/164,(A-B),Minty House,1st Floor, 2nd Panjrapole Street,Mumbia-400 004	Mr.Praveen Bhansali	22425036/66595327	9819330774/9819330774	22411983	66595219	internationalimpex@vsnl.net	------
IKON STEEL	Hafez Bldg, 3rd Floor, 48/50, C. P. Tank Road, Mumbai :- 400 004.	Mr.Vimalkumar R. Gandhi	23873085/66595318	9819929088	23873085	------	sales@ikonsteel.co.in	ikonsteel.co.in
J.D. STEEL CORPORATION	2-6, Nanubhai Desai Road, 1st floor,15, Nandwana Bldg., Mumbai - 400 004.	Mr.M. B. Sanghvi / Mr.R. C. Shah	23863885/23864291/66362489/67436674	9820029846/9223296585	23898295	66363471/66518913	triveni_m@hathway.com	------
J.D. STEEL CORPORATION	99/3,Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Chaganlal D.Solanki	23895192/66363085/67439177	9819044870/9869608028	23895192	------	jdsteelcorp@hotmail.com	------
J.J.METAL SYNDICATE	17th, Tamba Kata, Mumbai - 400 004	Mr.Kaloochand J. Jain	66363468	9869672471	------	23000733	------	------
J.K.METAL	80,2nd Kumbharwada,shop no.5,Gr.Floor, Mumbai - 400 004	Mr.Prabhu L.Prajapati	23860952/66362713/66362703	9323052341/9321370832	23860952	66362703	------	------
J.P. METAL (INDIA)	89, Ardeshir Dady Street, C.P.Tank, N.D.Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Arjun Ram Bishnoi	23864524/66393884/66151817	9892606607	------	66393885	------	------
J.P.STEEL	Shop No.1, R.K.Wadi Building, V.P.Road, 2nd Parsiwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Prithvi J. Jain	23863539/66394253	9833839540	23863539	66595310	jpsteel@live.in	------
J.P.STEEL CENTRE	94/100, Ground Floor, 5th Kumbharwada, Maruti Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Bhikaram B. Jakhad	23883873/23884961/66362709/66362846	9869533702	23884961	23892038	jpsteelcentre@gmail.com	------
JAGDAMBA METAL INDUSTRIES	31/33, 2nd Carpenter Street, 1st Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Madan Singh Chouhan	23862987/56362985	9869532537	23870196	23862987	------	------
JAGDISH METAL CORPORATION	24,3rd Khetwadi Lane, Bansi Bhavan, 2nd floor, Room No.31, Mumbai - 400 004.	Mr.Jagdish C. Bothra	23870110/66363110/67437843	9869000720	------	5320/23890048	------	------
JAGDISH METAL CORPORATION	32/34, Keshav Bhavan, 2nd Floor, No.16, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Hiralal D. Gandhi	23850297/23801401/66362631	9869071597/9769557117	23850297	23891155/67437117	------	------
JAGDISH STEEL CENTRE	103, Netawala Bldg, Shop No.89, 2nd Kumbharwada, Mumbai 400 004	Mr.V. V. Solanki	23853174/66394039/67496057	9892052089/9869515026	------	66595649	------	------
JAGRUTI METAL INDUSTRIES	13/21,3rd Panjrapole Lane,3rd floor, 305,Virchand Umersi Bldg,Mumbai-4	Mr.Dinesh C.Doshi	22421941	9833582330/9820058154	66362330	66362331	------	------
JAGRUTI STEEL CENTRE	Shop no.6,Badrika Ashram,1st Khetwadi lane, Near Alankar Cinema,Mumbai- 400 004	Mr.Chunilal R.Bhansali / Mr.Milap Bhansali	23870255/67438126/66393523	9322402148	23893296	66393537	jagrutisteelcentre@yahoo.co.in	jagrutisteelcentre.com
JAI AMBE METAL INDUSTRIES	Dinesh Bhavan, (Opp.Sindhi Lane), 1st Floor, 455,Pathe Bapurao Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Dalpatsingh/ Mr.Arjunsingh/ Mr.Shambhusingh/ Mr.Mohabatsingh	23876062/66595947/67437933/66363148/66595390	9820312442/9820312457/9820588425/9869059051	23876062	------	Jai_ambe_metal@vsnl.net	www.jaiambemetal.com
JAI MAHAVEER STEEL	Bldg No.44/62,Shop No.6,Ardeshir Street, Lad Niwas,Mumbai-400004	66518661/67437122/67437599	9820832865/9619037888	66109456	66394768	info@jaimahaveersteel.com	www.jaimahaveersteel.com
JAI SADGURU TUBES MFG.PVT.LTD.	Plot No.1240,RD No.14/2,K.W.C., Kalamboli Warehousing Complex, Kalamboli,Navi Mumbai-410 218	Mr.Yogesh B. Jobalia / Mr.Sunil B. Jobalia	27426733/24032895	9869238189/9869238180	24015152	20628330	yogsun@g.mail.com	www.yogsunsteel.com
JAI SHREE FILTRATION	29, Khadak Street, 3rd Floor, Office No.35, Behind Satkar Hotel, Musjid Bunder Road, Mumbai - 400 009.	Mr.Inder T. Jangid	23475163/23456352/23455010	9322223505	23471394	28196630	i.jangid@yahoo.com/	www.metalperforatedsheets.com
JAI VERAI STAINLESS TRADERS	Shop No.8/108,Maruti Mandir Marg, Ratna Sadan, 5th Kumbharwada Corner,Mumbai - 400 004	Mr.Anraj K. Jain / Mr.Ramesh Jain	23862875 / 66362875 / 67496254	9969500526 / 9820069598	23862875	9969077210	jaiverai@mumbaimetal.com	------
JAIN METALS & ALLOYS	Shop No.10, Hindustan Bulg, 6th Kumbharwada, M. S. Ali Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.Mahendra H. Jain	23803886 / 4067	9324290092	23803887	66394066	jainmetals@vsnl.net / info@jainmetals.com	www.jainmetals.com
JAIN PIPE & FITTINGS	31, 2nd Pathan Street, 5th kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Hastimal Jain / Mr.Naresh Jain	23890320 / 23858935 / 66362678 / 66362078	9869032828 / 9869156552	23828659 / 23896985	23828481 / 67496103	jainpipes@vsnl.net / jainpipes_fittings@rediffmail.com	------
JAIN STEEL	54, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Pavan S. Bokadiya	23857885 / H - 3783 / H - 9764	9820822990	------	------	------	------
JAIN STEEL	146,Purushottam Muljee Bldg.3rd Kumbharwada 1st Floor, Room NO.12, Mumbai-400 004	Mr.Danmal T.Jain	23895075 / 23863037 / 66595085	9869160024 / 9324301941	23863037	66581642	jainsteelj@yahoo.com	------
JAINAM STEEL	7, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumabi - 400 004.	Mr.Girish Burad / Mr.Ravindra Bhansali	23808606 / 66363380 / 67437184	9819564757 / 9833682258	------	23008683	gburad@ymail.com	------
JAINEX INDUSTRIAL CORPORATION	No.5,Dr.Bhajekar lane,Opp.11th Khetwadi main Rd, Mumbai - 400 004	Mr.Ashok Sancheti	66393925 / 66394370	9322227796 / 9820538498	23883694	------	info@jainexmetals.com	www.jainexmetals.com
JAINEX PIPE & FITTINGS	138/5, Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada Shop no.5,Gr.Floor,Mumbai-400 004	Mr.Dineshkumar Mehta	23841034 / 66518701 / 67496047	9820763332	23841034	66109376	------	------
JAINEX STEEL & METAL	Shop No.4, Old Hira Building, 1st Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Girish C. Jain	23873091 / 66394240 / 66109398	9870200781	23872976	------	jainexsteel@matrixsteel.net	------
JAINSON STEEL CENTRE	Shreepati Castle ,Shop No.2, 10th Khetwadi Lane,Mumbai-400 004	Mr.Ashok Bohra/ Mr.Dinesh Bohra	66151852 / 67437494	9371096592 / 9619496401 / 9619496404	23895911	66151852 / 66595353	jainson_steelcentre@yahoo.co.in	------
JANAK STEEL CENTRE	48,2nd Pathan Street,5th Kumbharwada,Mum-400 004	Mr.Mangilal N. Jain / Mr.Laluchand M.Jain	23894200 / 66362309 / 67437663	9821035883	23872678	23826729	------	------
JANTA STEEL HOUSE	39/45, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	Mr.Prakash Bhansali	22424620 / 22421093 / 66362143 / 67438308	9322236240 / 9223236240	22424160	66394560	jantasteel@gmail.com	------
JAWANMAL CHIMANLAL SHAH	237/243,Jariwala Bldg.,1st Khetwadi lane, 1st floor,room no.21, Mumbai-400 004	Mr.Jawanmal Chimanlal Shah	23874028 / 23880497 / 6445	9820130178	------	28730033	------	------
JAY BANAS METAL CORPORATION	35, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Jitendra Jain	23460071 / 23460248 / 66394399	9825005536	23472326	------	info@jaybanas.com	www.jaybanas.com
JAYBHARAT FORGE & FITTINGS	36, 1st Carpenter Street, Near C.P.Tank Road,Mumbai - 400 004.	Mr.Narpatchand Sheth	67436770	9820423395	67436770	67436838	narpat.sheth@gmail.com	------
JAY BHARAT IMPEX	13-A, Rungata Bhawan, 1st Floor, 100, Sitaram Poddar Road, Fanaswadi, Mumbai - 400 002.	Mr. Azad Derasaria	22077105 / 66394280	9821214656	66595299	25011620	jaybharatimpex@yahoo.com	------
JAY BHARAT METAL & TUBES	69/71, Prabhu Shri Ram Mandir Marg,Gr.Floor, Shop No.3A, 4th Kumbharwada Lane, P.B.No. 3576, Mumbai - 400 004.	Mr.Hemaram Chouhan	23860811 / 66363271	9820319164 / 9920959164	23850304	------	jaybharatmetal@mtnl.net.in	www.jaybharatmetal.com
JAY HIND METAL & TUBES	43, Alankar Cinema Bldg.,1st Khetwadi Lane, Gr.Floor, Mumbai - 400 004.	Mr. Shantilal T. Shah	23898702 / 23898703 / 66362606 / 66595161	9820032520	23855957	23801609 / 66362706	jhmt1@rediffmail.com / info@vtech.co.in
JAY INTERNATIONAL	Lehri Mansion, Gr.Floor, 236/240, S.V.P.Road, Opp.Alankar Cinema, , Mumbai-400 004	Mr.Pravin L. Vaghela	23827324 / 67496128 / 67496129 / 66595385	9322510243 / 9820077028	66595385	66362700	honestenterprises@gmail.com	------
JAY JINENDRA METAL	9/3, Mithaiwala Mansion, 12th Khetwadi Lane, Mumbai-400 004	Mr. Mahendra Bohra	66595821	9892956413	66595820	66595454	JayJinendraMetal@gmail.com	------
JAY JYOTI STEEL	33,Durgadevi Street,shop no.3, Near 2nd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Mukesh Sanghvi / Mr.Sanjay Shah	23864360 / 23896045 / 66393621	9819144888	23889563	66158063	------	------
JAI LAXMI STEELS (INDIA)	126, Maherman House, 1st Floor, R. No. 6A, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr. Laxmichand B. Mehta / Mr.Vimal L. Mehta	23862010 / 66362683	9969322159 / 9820354473	23862010	66518941	Jlsigroup@gmail.com	------
JAY METAL DISTRIBUTORS	80,1st Pathan Street, 1st floor, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Kheemsingh Chouhan	23862824 /67437391	9224166971	23862824	------	jaymetalmumbai@hotmail.com	------
JAY METALS (INDIA)	7/A, Tayyab Bldg., Shop No.1, 2nd Kumbharwada, Sant Sena Maharaj Marg, Mumbai - 400 004	Mr.Jagdish Parmar / Dinesh Trivedi	23875093 / 66362408 / 66362695	9869312780 / 9323389933	------	------	------	------
JAY STEEL CORPORATION	1st Parsiwada, Shop No.1, Hira Building, Khetwadi Main Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh Shah	23887283 / 23805075 / 66393620 / 66109579	9820087584	23889563	66518985	jaysteel@vsnl.com	www.jaysteelcorporation.com
JAY VIJAY METAL CORPORATION	Shop-G-4,Prabhu Shri Ram Mandir marg, 4th Kumbharwada,Mum-400 004	Mr.Hiralal Jain / Mr.Parasmal Mardia	23890818 / 66394675 / 67437656	9869978984 / 9869186280	------	66159071 / 66151419	------	------
JAYANT STEELS	Shop No.105, "Jeevan Bhuvan" 3 Khetwadi Main Road, Corner of 2nd Parsiwada, Mumbai - 400 004.	Mr.M. K. Doshi / Mr.Ashok / Mr.Jayant	23821722 / 23867322 / 66518598 / 66363290	9820093939 / 9820855051 / 9820369290	23867322	------	------	------
JAYBEE TUBE & ENGGINEERING CO.	Harjeevandas Mohandas Bldg.,2nd floor, 20/22,C.P.Tank Road, Mumbai-400 004.	Mr.Samrathmal H. Jain	23853127 / 23894148 / 67436473	9869182071	23894158	23864742	jaybeetube@mtnl.net.in	------
JAYDEEP IMPEX	40/27,Shree Niwas, 2nd Carpenter Street, Ground Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.M.B.Bhandari / Mr.P.B.Bhandari	67438354 / 66157031 / 66157032	9833673919 / 9322511094	67438379	66393970	jaydeepimpex@rediffmail.com.	------
JAYDEEP METAL (INDIA)	14/16, Krishna Bhavan, Sindhi Lane, Mumbai 400 004.	Mr.Jayantilal D. Sanghvi	23800451 / 66363001 / 66518900 / 66581550	9324350310 / 9820000273 / 9820660011	23809540	23095748 / 67437825	sales@jmindia.in	------
JAYDEEP STEELS	Shop-11, Raj Bhavan, 7th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.S.M.Sanghvi	23873919 / 66362961 / 67436606	9869610029 / 9820276256	23873919	23074093 / 66393966	info@starentps.com	www.starentps.com
JAYESH METAL CORPORATION	154/156, Shiv-Sadan, 1st Floor, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Jetharam G. Choudhary	23891142 / 66581569	9820734469	------	23877917	------	------
JAYESH METAL CORPORATION	110/112, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Narpat / Devendra Mehta	23810936 / 66362436 / 66394810 / 66362665	9821029743 / 9819829739	23863608	------	sales@jayeshmetal.com / narpat@jayeshmetal.com	www.jayeshmetal.com
JAYLAKSHMI STEEL & ENGG. CO.	6, Bhansali Bhavan, 1st Floor, 23/3rd Panjrapole Lane, Mumbai-400 004	Mr.Hiralal B. Sanghvi	22421817 / 66157074	9820337851	22426145	022-66109814	jaylakshmi1@rediffmail.com / sales@jaylakshmi.in	www.jaylakshmi.in
JAYLAXMI STEEL & ENGG. CO.	13,Ardeshir Dady Street cross lane,Jai Siddhivinayak C.H.S. shop No.4,Mumbai-400 004	Mr.Mukesh Bothra	23866698 / 23801312 / 66362859	------	------	------	jaylaxmi3@rediffmail.com / mukeshb40000@yahoo.com	------
JAYPEE STEEL	Shop No.11, 13th Khetwadi, Near Harkisandas Hospital, Mumbai - 400 004.	Mr.Hemant Shah	23825145 / 66518574 / 66518674 / 66109574	9820177020	23825128	23001354	hcs@dhvstainless.com	------
JAYSHREE METALS & ENGG.CO.	3C-3rd Floor, Bhavan Jivraj Bldg., Durga Devi Street, Near Durgadevi Temple, Mumbai - 400 004.	Mr.Dilip Angara	22411094 / 67437317 / 67437318 / 67437319	9322682841	23824051	66393837	jayshreemetals@gmail.com	www.jayshreemetals.com
JAYVEER STEEL	4, Lad Niwas, 42/46, Ardeshir Dady Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Dinesh M. Jain	23855101 / 66595232 / 66518830	9820009731	23855101	66595234	------	------
JEMCO ARTS	G-2,Municipal Depot Colony,Shop No.8, P.B.Marg,Near Mahindra Tower,Worli,Mumbai-13	Mr.Mahadev G. Jalgaonkar	24936618 /66662915	9821414536	24971879	------	jemcoarts@rediffmail.com	------
JEMCO SIGNS	G-2, Municipal Depot Colony, Shop No.8, Near Mahindra Tower, Worli, Mumbai - 400 028.	Mr.Rajkiran R. Jalgaonkar	24936618 / 66662915	9821541702 / 9987416667 / 9821083056	24971879	------	kiran@jemcosigns.in	------
JIGAR STEEL	10, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Mr.Jabarmal Jain	66362182 / 66595076 / 1112	9821070067	2243242	23869505	jigarsteel@vsnl.net.in	------
JIGAR TUBE INDUSTRIES	10,Prabhu Shri Ram Mandir Marg, 4th kumbharwada,Mum-4	Mr.Moolchand N. Shah	23874949 / 66362391 / 67496049	------	------	------	------	------
JIGNA STEEL (INDIA)	Office No.15, 2nd Floor, Prabhu Bhuvan, 76/78, V.P.Road, Mumbai - 400 004	Mr.B.M.Solanki	23804348 / 67496289	9820873125	23804348	------	jignasteel_india@yahoo.co.in	www.jignasteel.com
JIGNESH ENTERPRISES	40, Sonarica Bldg., Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Gunvantilal K. Shah	28883690 / 66518633 / 67436467	9321619499 / 9324483250	------	28883690	------	------
JIN KUSHAL STEEL	25/27,Prabhu Shri Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Babulal S.Mardia / Mr.Pravin B. Mardia	23850492 / 66518842 / 67436627	9833110492 / 9833004211	23850492	66518773	jinkushal@yahoo.com	------
JINDUTT STEEL	21, Manipar House, 1st floor, 1st Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh J. Jain / Mr.Mahendra J. Jain	23813446 / 66363449 / 66518646	9820335043 / 9987013449	23813473	66362164	jinduttsteelmumbai@yahoo.co.in / Mahendra@Jinduttsteel.com	www.jinduttsteel.com
JINENDRA STEEL	28 Shatrunjay Apt, Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Lalitbhai Shah	23813434 / 67437475 / 66393500 / 67436451	9869825454 / 9223356451	23813434	66362265	jinendrasteel@yahoo.com	www.jinendrasteel.com
JINESHWAR STEEL CENTRE	Shreepati Castle, Annex No.2, Shop No.2, 10th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Babulal Jain	23862088 / 23859616 / 66595683 / 67437495	9373311645 / 9619496401	23895911	------	jineshwarsteel@rediffmail.com	------
JINESHWAR TUBES (INDIA)	43/47,Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh Doshi	23876345 / 66363386 / 66151741	9820816588 / 9820890975	23850948	66151854	------	------
JIRAWLA METAL CORPORATION	119-A, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.V. G. Sanghvi / Mr.D. M. Sanghvi	23822415 / 23892885 / 66363272 / 67436465	9819286111 / 9324671673	------	67436432 / 67436633	------	------
JITENDRA METAL CORPORATION	69/71, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Nilesh Shah	23863779 / 66362826 / 67496050	9820852803	23853779	24075442	nilesh_metal@yahoo.com	------
JITENDRA METAL UDYOG	13A / 28, Badrikashram Bldg., 2nd Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, N.D.Road, Mumbai - 400 004	Mr.Jitendra Sanghvi	23893860 / 66595311 / 66593807	9820023743	23866332	------	------	------
JIVRAJ SAVAJI SHAH	Shop No.1, Gr.Floor, Servants Of India Bldg., S.V.P.Road, Opp.Vanita Vishram School, Mumbai - 400 004	Mr.Ashok Shah / Mr.Mukesh Shah	23850332 / 23852790 66362366/ 66362365	9820050332 / 9323203307	23876340	23858990 / 66518990/ 66158047	jivraj@vsnl.com	www.jaydeeptubes.com
JSL Limited	Citi Point 202,2nd Floor,B-Wing, J.B.Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E),Mumbai-400059.	Mr.Ajay Kumar	28237423 / 28232190 / 28239361	9967970422	28235039	------	jindalstainless@vsnl.net / ajay.jindalstainless@yahoo.co.in	www.Jindalstainless.com
JUGAL METAL CORPORATION	13/B, Badrikashram, 2nd Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Prakash Munot / Mr.Jugal M. Munot	23869662 / 66362012/ 66518912	9821130453 / 9320092166	23826947	66362015	jugaltubes@gmail.com	www.jugaltube.com
JUGRAJ METAL SYNDICATE	52, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Bhawarlal Shah / Mr.Jugraj Shah	23861688 / 66363173	9821210846	66363173	66518935 / 66518649	------	------
JUPITER METAL	138, 3rd Kumbharwada Lane, 2nd Floor, Office No. 34, Mumbai - 400 004.	Mr.Shantilal Mehta / Mr.Anil Maheshwari	23826476 / 23866973 / 66362455	9769331048	23866973	66362716	------	------
JYOTI INDUSTRIAL CORPORATION	35,Kika Street,1st floor,Mumbai-400 004	Mr.Dilip K. Mehta	23471345 / 23470061 / 66363463	------	23468055	66363428	jic_mumbai@hotmail.com / info@jyotiindlcorp.com	------
JYOTI STEEL & ENGG. CO.	119/121, Rajmudra Building, Groud Floor, Shop No.1 Near Gol Temple, Bhandari Street, Mumbai- 400004	Mr.Laxman R.Kumbhar / Mr.Amit P. Prajapati	66363269 / 67436785	9324748113 / 9321743595	23863269	------	info@jyotisteelengg.com /jyotisteelengg@gmail.com	www.jyotisteelengg.com
JYOTIPUNJ STEEL	Shop No 4,Rama Gali,2nd Duncan Cross Lane, Mumbai-400004	Mr.Kaluchand Hanjarimal Bokadia	23856890 / 66363165	9892818771	------	------	------	------
JAIN INTERNATIONAL	Shop no. 14, Siddhesh Apartment, Khattar Gully, Thakurdwar Road, Mumbai 400 004.	Mr.Chandrakant M. Jain	22051123 / 32154746	9320386565	22051123	32154746	cmandot@gmail.com / jaininternational54@gmail.com	------
JRP TUBES & CO.	A304, Watchand Complex, 60, nr, railway fatak Road, opp tele. Exe. Bhayender (w) 401101.	------	66109523	9833997724 / 9323108123	------	28186624	jrptubes@gmail.com	------
JANNOCK STEELS	Nakoda Bhavan, 27, Sindhi lane, Mumbai 400 004.	Mr.Hansraj Bokadia	23866163 /67438161	9869151333	------	66595455	sales@jannock.co.in	www.jannock.co.in
JINWANI STEEL	154/66, Balkrishana Nivas, Shop No. 9, Panjarapole Main rd., Mumbai 400 004.	Mr.Jitendra L. Mehta	66595653 /67439129	9820022430	67496197	67496196	jinwanisteel@hotmail.com	------
JITENDRA STEEL CENTER	166, T.P. Street, 6th Kumbharawada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Pukhraj C. Jain	23857437 / 66151838	9969281837	------	66151837	jitendrasteelcenter@yahoo.com	------
JAINEX METAL INDUSTRIES	34/46, Sonarika Bldg, Chandawadi, Nandawadi, Nanubhai Desai Road, Mumbai;-400 004	Mr.Amitkumar S. Jain	66581629	9892249529	66581672	67436620	jainexmetal @gmail.com	www.jainexmetal.com
J. H. METAL	84/86, Masalawala Building, 7th Khetwadi, Back Road, Mumbai 400 004.	Mr.Babulal H. Purohit	66363119 / 66363183	9820477809 / 9223546903	67438435	------	------	------
J. P. SALES CORPORATION	28/42, 107-b, Ganesh Darshan Bldg, 1st Floor, 2nd Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Mr.Suresh K. Jain	23814319 / 66541012 / 66364830	9819940954	23814319	------	jpsalescorp@gmail.com	------
JAY BHAWANI TUBES	273, S.V.P. Road, Kapol Niwas, Mumbai:- 400 004.	Mr.Tejsingh K. Solanki	66518943 / 8944	9930153426	------	------	------	------
JEMCO STEEL & ENGG. CO.	273,S.V.P. Road, Kapol Niwas, Mumbai:- 400 004.	Mr.Indersingh M. Choudhary	66157069 / 7079	9820709615	66157079	------	jemcosteel@gmail.com	www. jemcosteel.net.in
JENIL STEEL (INDIA)	56/64, nanubhai Desai Road, 1st Floor, Office No. 2, Mumbai:- 400 004.	Mr.Bahrat Shah	66394832 / 66394552	9819190044	66394852	66394824	jienilsteel@yahoo.co.in	------
JENIL STEEL (INDIA)	86/64, Nanubhai Desai Road, 1st Floor, Office No. 7, Mumbai :- 400 004.	Mr.Bharat K. Shah	66394832 / 66394852	9819190044	66394852	66394824	jenilsteel@yahoo.co.in	------
JOLLY STEEL	3rd Floor, Room No.75, Kishor Bhavan, 31-A, V. P. Road, Mumbai :- 400 004.	Mr.Suresh M. Mehta	23861153 / 67437118	9833357401	23809236	------	jolly-386@hotmail.com	------
JAYVEER METAL INDUTRIES	1st Flr, Room No.9, Bldg. No.122, M. G. Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Mr.Ranehodaram N. Dewasi	23887700 / 67437915	9820610976	23887700	9869610976	jayveermetal@gmail.com	------
K.C. METAL CORPORATION	15,Ardeshir Dady Street croos lane,Mumbai-4	Mr.K.C.Bokadia	23872186 / 23896192 66394571 / 67496356	9820465820 / 9324124293	23872186	66394471	kc.metal@gmail.com	------
K.P.STAINLESS STEEL	Shop No.1,7/9 Zakariya Bldg, 7th Khetwadi Lane, Mumbai-400004	Mr.Jagdish K.Sanghvi	66518858 / 66518545	9869236909 / 9223267806	67437729	66362689	kpstainless@rediffmail.com	------
K.V.METAL	124/138,Sant Sena Maharaj marg, 2nd Kumbharwada,shop no.3, Suryadarshan B wing, Mumbai-4000004	Mr.Ramesh Jain /Mr.Rajesh Jain	66518899 / 66362883/ 66595700	9930488411 / 9869505198	------	66363399 / 67436711	------	------
KAARLO METAL & TUBES	23, 2nd Floor,78/80, Kika street,Pipwala Bldg, Mumbai - 400 004	Mr.Mukesh G.Shah	22415016 / 66362037	9820440955	66362037	23898804	kaarlometal@rediffmail.com / enquiry@kaarlometal.com	www.kaarlometal.com
KAILASH METAL	460, P. B. Marg,Mumbai - 400 004	Mr.Chetan Kapadia	23874123 / 66394934	9987637717	23874123	28114479	info@kailashmetal.in / kailashmetal4@gmail.com	------
KAILASH STEEL & ENGINEERING CO.	110/112, 3rd Kumbharwada, 1st Floor, Room No.8,Mumbai - 400 004	Mr.D.R.Choudhary	23860935 / 66151703	9321756376 / 9321668805	23860935	------	kailashsteel@yahoo.com	www.kailashsteel.com
KAJAL STEEL	91,Kamathipura 2nd Lane, Mumbai- 400 008	Mr.Kishormal Jain	23075502	9324404431	------	------	kishorudajee@yahoo.co.in / kajal7201@hathway.com	------
KALAPURNA STEEL & ENGG. PVT.LTD.	Office No. 1, R. K. Bildg. No. 3, Gr. Floor, 8th Khetwadi Lane, P.O.Box No.3726, Mumbai - 400 004.	Mr.Naresh Chandan / Mr.Umesh jain	42209999 / 23895056 / 7103 / 2173	------	23820628	66595308	------	------
KALASH STEEL	43/47,Sant Sena Maharaj Marg, Jamnadas Bldg,Ramagali,Mumbai - 400 004	Mr.Manoj J.Bokadia	23810197 / 66393607 / 66151874	9223393607 / 9892801138		66393608	kalash_steel@yahoo.co.in	------
KALINDI TUBES	8/131,Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada Lane, Mumbai- 400 004	Mr.Ramesh K. Sharda	23857013 / 66394533/ 66151434	9322508302	66151434	67438166	kalinditubes@yahoo.co.in	------
KALPANA STEEL	7, Natwar House, 2nd Floor, 104, Ardeshir dady Street, P.Box No.3675, Mumbai - 400 004	Mr.M.S.Mehta / Mr.Vimal Mehta	23868376 / 66393802	9324311416 / 9892029401	23868376	23852292 / 66393803 / 66109224	kalpanasteel@yahoo.com.in	------
KALPANA STEEL CENTRE	Shop No. 3, 135 Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004.	Mr.Narpatchand H. Mehta	23868333 / 66363245 / 66109990	9820098423	23868333	66363244	kalpanasteel@vsnl.net / kalpanasteel.sales@gmail.com	------
KALPATARU ENGINEERS	301, Rachana 93B, V.P.Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056.	Mr.Harshad S. Shah	26161929	9820502550	23477400	------	------	------
KALPATARU METAL & STEEL CORPN.	32/34, 1st Carpenter Street, Keshav Bhavan, 2nd Floor, Mumbai- 400 004	Mr.Prakashmal Arnaiya / Mr.Ashokkumar Arnaiya	23801228 / 2517	9869019188	23869179	67496237	steelguide4u@Gmail.com	www.kalpataruferroalloys.com
KALPESH TUBE (INDIA)	Gr.Floor, 18/5, Vijay Apartment, 12th 'X' Lane, Mumbai-400004	Mr.Milapchand D.Mehta / Mr.Rakesh M.Mehta / Mr.Bharat M.Mehta	23812405 / 66394582	9892025271 / 9820595482 / 9930305137	23850472	66518742 / 23875024	kalpeshtubeindia@hotmail.com	------
KALYAN STEEL	2nd Carpentre street,35 Pandya house, Nanubhai desai Rd,Mumbai-4	Mr.Ravindra Jain / Mr.Vikram Jain	23870189/ 66363122 66151700/ 66109822	9323730805 / 9821144220	23812517	------	------	------
KALYAN STEEL CENTRE	11-A, Bordi Bunglow, 1st Panjrapole Lane, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Mr.S. R. Mehta	22428535 / 66393511	9820763992	------	66393711	kalyansteel@gmail.com	www.kalyansteel.com
KAMAL METAL CORPORATION	7, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.S. K. Shah / Mr.Ketan Shah	23865274 / 66393654	9223203731 / 9223373654	23852802	66393731	kamalmetal@rediffmail.com	www.kamalmetal.com
KAMAL METAL INDUSTRIES	Shop no.G-18,89/91,Durgadevi Street,Mum-400 004	Mr.Hitesh Jain	23806163 / 66394861 / 66109879	9820614745 / 9820768314	23891255	------	kamalmetaind@gmail.com	www.kamalmetalind.com
KAMAL STEEL (INDIA)	Office No.15, 1st Floor, Ganjawala Bldg., 8/10, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004	Mr.Amrat Prajapati	23890959 / 66363274/ 67437639	9819684364	23810959	------	kamalsteelin@yahoo.com	www.kamalsteelindia.com
KAMAL STEEL CENTRE	46/50, 2nd Carpenter Street, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Satish G. Bokdia / Mr.Vikram G. Bokadia	23865265 / 66363422/ 67437355	9869107133 / 9869535840 / 9869519118	23865265	23870188 / 66363118	kamalsteelcentre@yahoo.com	------
KAMAL STEELS	171, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Kanakraj C. Jain	23879487 / 66362123/ 67437176	9819266779	23879487	66362124	kamalsteel171@yahoo.com	www.indiamart.com
KAMLESH METAL & ALLOY(old name kamlesh metal & trading co.pvt.ltd.)	Farida House, 2nd Panjrapole Lane, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Kamlesh Shah	22423242/ 66362180/ H - 5260	9320285767	66362180	------	kamleshmetal@mtnl.net.in	------
KAMLESH METAL INDIA	42/46, Guru Rajendra Bhavan, Shop No. 2, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Ghewarchand S. Jain	23858213/ 67437381/ 66595882	9869111805 / 9869119656	23858213	65015021	kamleshmetalindia@hotmail.com	------
KAMLESH PIPE FITTINGS	162/164,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Pannalal p. Jain / Mr.Vijay Panpaliya	23820878 / 66362948	9869506597 / 9869319141	------	23890324	------	
KAMLESH STEEL INDIA	194/196,T.P.Street,6th Kumbharwada,Mum-400 004	Mr.Kamlesh Jain / Mr.Milap Jain	23823512 / 66362239	9221444082 / 9869714760	23823512	------	ks_india@yahoo.co.in	------
KANAK GIRI STEEL	202/15-A,Black Stone Bldg,Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada,Mumbai-4	Mr.Bharat J. Chajed/ Mr.Mukesh J.Chajed/ Broker-Mr.Mangilal J.Mehta	67437470 / 67437471	9869720961 / 9869114500 / 9820947100	------	------	------	------
KANAK IMPEX	Shop no.18/B,R.K.Bldg,No.4, 8th Khetwadi Road,Mumbai-400 004	Mr.Alpesh R. Chandan / Mr.Kamlesh R. Chandan	67437533	9819884551 / 9870784551	23892766	67439141	kanakimpex@yahoo.co.in / ambikasteel12@yahoo.in	www.kanakimpex.com
KANAK INDUSTRIAL CORPORATION	92, Trimbak Parshuram Street, Shop No.3, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Parasmal Danmal Jain / Mr.Naresh Jain	23821432/66362103/67436831	9920331119 / 9869506382	23821439	23889789	kanakind@sify.com	www.kanakind.com
KANAK STEEL INDIA	Jay Siddhi Vinayak Bldg.,shop no.10,13 Ardeshir dady street,Cross lane,Mumbai-400 004	Mr.Navin K. Jain / Mr.Dhaval P. Jain	23876639 / 66518743	9867364913 / 9757431271	23876639	66394873	kanksteel@yahoo.com	------
KANAK TUBES	102,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada, Mumbai-4	Mr.Prakash Shah	66362165 / 67438393	9869209409	------	28081326	------	------
KANAKRATNA EXIM.PVT.LTD.	271/273,Mumbadevi Rd,Opp.Mumbadevi Temple, Ground Floor,Mumbai - 400 002	Mr.Vikram C. Jain / Mr.Ramesh M.Jain	23418123 / 22442200 / 66595151	9821523600 / 9833823500	23453438	66151821	kanakratna@hotmail.com	www.kanakratna.com
KANCHAN STEEL	18, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Shop No.1, Mumbai - 400 004.	Mr.Parasmal Jain	66518544/66394821	9869503122	------	66595280	kanchansteel.123ash@yahoo.co.in	------
KANCHAN STEEL & ALLOYS PVT.LTD.	Shop No.7, Ridhi Apartment, 10th Khetwadi Back Rd, Mumbai - 400 004.	Mr.Ghewarchand G.Jain	23876478 / 67436402 / 66518721	9323176478	23827643	66595332	kanchansteel@yahoo.com	www.kanchansteel.com
KANCHAN TUBES (INDIA)	238, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd floor 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Chhabil Adani / Dilip Adani	23827393 / 66595480 / 66393571	9869020015 / 9869020016	23893955	66394406 / 66595051	kanchan_a@vsnl.net	www.kanchantubesindia.com
KANTI ENTERPRISES	74/80,Durgadevi Street, Mumbai-4	Mr.Tikamchand Bhansali	23861660 / 23896687	9969505784	------	23850671	------	------
KANTI METAL CORPORATION	Shop no.100,Ardeshir Dady street, V.P.Rd, Mumbai-400004	Mr.H.B.Mehta	23866152 / 23862049	------	23860498	------	neptune11@mtnl.net.in	------
KANTILAL A. SHAH	24, Khetwadi 3rd Lane, Banshi Bhavan, Room NO.18, 1st Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Kantilal A. Shah	23895577 / 23860897 66595896 / 66595897	9322279673	23895577	23871872 / 67437314	------	------
KANTILAL JAIN & CO.	37, 2nd Bhoiwada, 2nd Floor, Mumbai - 400 002.	Mr.Ashok K. Jain	22425312 / 22420480	31087012	22422616	24022284	------	------
KANUGO METAL DISTRIBUTORS	23, 3rd Khetwadi Lane, Kotwala Building, Mumbai - 400 004.	Mr.Hiralal P.Kanugo / Mr.Jayantilal P.Kanugo / Mr.Manish S. Kanugo	23871903 / 23856155 / 66363150 / 66595422 / 66595574	9821011196 / 9821144081 / 9820589233	23826208	67437677 / 23070227	metalexim@hotmail.com	------
KANUNGO FERROMET PVT. LTD.	Shop No.6, Mahiminala Bunglow, 12th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Hitesh Kanungo/ Mr.Om Prakash Kanungo	23852908 / 23807757 / 66362174	9820400397 / 9820157273	23820391	------	import@kanungo.net / omprakash@kanungo.net	------
KANUNGO STEEL CENTRE	88/102,Arab Bldg,shop no.6, 7th Khetwadi back Rd,Mumbai-400 004	Mr.Dhanpat B.Kanungo	23800381 / 66363004 / 66518800 / 67436021	9892165750	66518800	66363005	kanungo_steel@hotmail.com	------
KARTEEK FERROMET PVT.LTD.	109, 1st floor, 9, Coover Bldg., 1st Parsiwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Ritesh Angara / Mr.Nilesh Angara	66362490 / 66362491	9867177522 / 9892301340	23877055	66151736	sales@kfpl.co.in / sales@karteekmetal.com	www.kfpl.co.in
KATAARIYA STEEL & ENGG. CO.	Post Box. 3546, Shop No.11, Jai Siddhivinayak Tower, 13, Ardeshir Dady Cross Lane, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Mahesh Sanghvi	23895988 / 23883754 / 67496118	9820151268	23827719	------	kataariya@mtnl.net.in	www.kataariya.com
KAVERI METAL INDUSTRIES	147/151, J.K. Building, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004	Mr.Ganesh / Mr.Ramesh Modi	23851575/23851576 66595176/66363420	9819853421 / 9833358382/ 9819853420	23894781	66363421	kaverimetal@vsnl.net / ganeshmodi_2882@yahoo.com	www.kaverimetal.net
KAVERI STEEL & ENGG. CO	18/41, P.S.Mandir Marg, Room No.41, 1st Floor, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Pratap Solanki	23870172/23884116/ 67437441	9869245761	23891203	------	kaveri_steel@vsnl.net	------
KEDAR METAL	Gr.Floor, Shop No.3, Matka Bldg., 107/ 111, 3rd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Morsingh Chouhan / Mr.Prabhu Prajapati	23804097/66362145	9920342973 / 9920722164	66437827	------	kedar_metal@yahoo.in	www.kedarsteel.com
KEMY STEEL	59/61A, 2A, Welkar (Farida) House, 2nd Panjrapole Lane Corner, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Mangilal J. Jain / Mr.Pikesh Jain	22424248/66362260 66151486/67521128	9820621382/9820878077	22421227	66518693 / 23893835	info@ssbarsandwires.com	www.ssbarsandwires.com
KERIYA METAL CORPORATION	3, Shrikrishna Niwas, 8th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Narsingmal J. Jain	23852184 / 23867721 66151714 / 66151715 / 66394305	9820041319 / 9820038250	23802260	23611310	------	------
KESAR STEELS	197,Kika Street, (Gogate Mansion), Gulalwadi, Mumbai - 400 004	Mr.Ashokkumar Shah (Jain)	23462925 /66394326/67437572	9820777470	66100723	------	kesarsteelsindia@gmail.com	------
KESHAR FORGE	160/162, Ganjawala Bldg, Dr. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mulchand H. Sheth	23804035 /66362243/ 66394903	9967361102 / 9223512133	66332243	------	kesharforge@yahoo.com	www.nakodametals.com
KESHAR FORGE INDUSTRIES	Shop No. 3, 39/41, Parnakuti Bldg., 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mahadev Desai	23871399 / 66518981	9833358235	23885580	------	kesharforgeindustries@yahoo.com	------
KESHARDEO DWARKADAS	517,Cotton Exchange Bldg., Kalbadevi Road, Mumbai-400 002	Mr.Sajjan k. Chokhani	22413912 / 66394408	9322278085	22413912	32545143	kdsajjan@gmail.com	------
KETAN STEEL	128/136, Panjarapole Lane, Bharat House, Next to 101, Gulalwadi, Mumbai - 400 004	Mr. Parasmal S. Bhansali	23462796 / 66362150	9820040090 / 9869748700	23825676	66109243	ketansteel@yahoo.com	www.surbhisteel.com
KHETESHWAR METALS ( INDIA )	101/103 5th Kumbharwada, Maruti Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.Pratapchand Purohit	23860094 / 66362717 / 67496059	9869020071	23821127	23826404	info@kheteshwarmetals.com	www.kheteshwarmetals.com
KHETESHWAR STEEL	Shop No.10,Gora Gandhi Bldg., 122, Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Mr.Suresh Purohit	23812070/66109291/66109293	9223539190	23812070	------	kheteshwarsteel@yahoo.com	------
KINETIC METAL INDUSTRIES	38,Miskin Mansion, Shop No.43, 10th Khetwadi, Mumbai- 400 004	Mr.G. K. Jain / Mr.C. K. Jain	23461002/23475402 H - 2516/8810/8820	9820889271 / 9820159431	23471983	------	------	------
KINNARI STEEL CORPORATION	24/1, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Surajmal P. Mehta / Mr.Sanjay Mehta / Mr.Rakesh Mehta	23862246 /66393675/66518808	9869146047/9869948889/9869042060	22425216	66393676	kinnaristeel@vsnl.net.in / kinnaristeel@mtnl.net.in	www.kinnaristeel.com
KIRAN METALS	29, Trimbak Parshuram Street, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mukesh Shah	23864878/66362468/67437196	9820642284/9869608025/9223382468	23826352	66362383	kiranmetals@mtnl.net.in / kiranmetals@gmail.com	www.kiranmetals.co.in
KIRAN PIPE FITTING & MFG.CO.	138/2,M.G.Mahimatura marg,3rd Kumbharwada Mumbai - 400 004	Mr.Mishrimal Purohit	23895872/66109290/66394468	9820652157/9969359019	23895872	------	------	------
KIRTI STEEL	458-Pathe Bapurao Marg,Sindhi Galli Corner, Mumbai - 400 004.	Mr.Kirti Mehta	23863834/23890611/66362521	------	------	23881690/H - 5116	------	------
KIRTI STEEL INDUSTRIES	155,Narayan Dhru Street, Mumbai- 400 003	Mr.Kirti A. Kothari / Mr.Vinod A. Kothari / Mr.Keyur K. Kothari	23410066/23446121/66595864	9821055592/9819355592/9892706144	23423575	28984302	kirtisteel121@rediffmail.com	------
KISHORE METALS	40/42, 1st Carpenter Street, Gokani Mansion, Mumbai - 400 004.	Mr.Kistoorchand R. Jain	23852355 /66393981	9869549724 /9969282136	------	66518880/67436588	------	------
KOBE STEEL ( INDIA )	450, Pathe Bapurao Marg, Lotwala Building, Near Sindhi Gally, Mumbai - 400 004.	Mr.Parasmal A. Mehta / Mr.Harkhchand A. Mehta	23878585/66363030/66362929	9821078834/9323308585/9819362929	66362929	23061154/66109595/66157070	kevlitube@vsnl.net / kobesteel@hotmail.com	------
KOHINOOR STEEL CORPORATION	60, 4th Kumbharwada Lane, Prabhu Shri Ram Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Mr.C.M.Mardia / Mr.Suresh C. Mardia	23850404/23855989 66394012/67438271	9870488360/9820529301	23850404	67496324	sureshmardia@yahoo.com / sureshmardia@hotmail.com	------
KOMAL STEEL (INDIA)	62/64,Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Raychand Bhansali / Mr.Pravin Bhansali	23875343/23810524/66362276	9869506932/9869822161	23861993	23060390 /23095415	------	------
KRYSTAL STEEL MANUFACTURING PVT.LTD.	4/6,Alankar Cinema Bldg, S.V.P.Road, Mumbai-400 004	Mr.Abhishek B. Shah	23885471/66394035 67436909/264777	9870088773	23881890	23829565	abhi.shah@krystalsteel.co.in	www.krystalsteel.co.in
KULDEEP METALS	55/57, Nanubhai Desai Road, Rajgopal Bhuvan Chandawadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Jabarmal I. Shah	23865742/23892991/66363412	9820054109/9869154761	23892991	66363413	------	------
KULDEEP STEEL CENTRE	Shri Kanak Bhuvan, Bldg. No. 13, Shop No.2, 3rd Cross Lane, Opp. 6th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Prakashmal M. Jain	67496098/67437756	9869923310	------	67437872	------	------
KULDEVI STEEL CENTRE	No.6, Gr.Floor, 394-404, Ganjawala Chawl, Pathe Bapurao Marg (Falkland Road), Mumbai - 400 004	Mr.Pavanraj Shah	23884148/66362860/66151487	9869318075	------	67438479	kuldevisteel@yahoo.in	------
KUMAR STEEL	36, Krishna Baug, Shop No.4, 2nd Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Dinesh Sanghvi	66362568	9223543823	23826285	------	padmavatiforged@yahoo.com	------
KUNAL ENTERPRISE	142,F.Lal Baba Haveli,R.No.44, 2nd floor,Bhuleshwar,Mum-400002	Mr.Raman B.Agarwal	32902829/28162829 39315844/66394844	9322652522	28162829	28684510	------	------
KUNAL LOGISTICS	Plot no.860,Steel Market, Kalamboli, Navi Mumbai-410218	Mr.Hasanbhai / Mr.Reyazbhai	27424028 /27424029	9324669908 / 9702552786	27423557	------	kunallogistics@gmail.com	WWW.KUNALLOGISTICS.COM
KUNAL METAL CORPORATION	63/65,Prabhu Shriram mandir marg,4th Kumbharwada Near Moti Theater, Mumbai-400 004	Mr.Mohanlal Mutha	23885261 / 66362461	9869160170	23862900	------	mohanmutha@rediffmail.com	------
KUNDAN METAL INDUSTRIES	62, Badrikasharam, 2nd Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.R.G.Chouhan	23801080/23801090/3921	9820627331	23895915	------	kundanmetal@vsnl.net	------
KUSHAL COPPER CORPORATION	156-A,Kika Street (Gulalwadi), Mumbai - 400 004	Mr.Kanakraj C.Gandhi	22421906/22428324/66363033	9869171103/9869106558	22428324	23808324	kushalcopper@mail.com	www.kushalcopper.com
KUSHAL IMPEX	100, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumbai :- 400 004	Mr.Mafatlal B. Jain	67438103/66595909	9869162366/9819411852	------	------	mahendramardia@rediffmail.com	------
KWALITY STEEL	Shop No. 7-A, 1ST Parsiwada lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Pavanraj J. Bokadia / Mr.Girish P. Bokadia	23823102/66363210/67436935	9869137775/9821692904	------	66362957	kwalitysteelharish@yahoo.in / kwality.steel@yahoo.com	------
KWALITY STEEL ( INDIA )	63/A, 1st Kumbharwada, Ground Floor, Near Gol Deval Temple, Mumbai - 400 004.	Mr.Rajesh Doshi	23898607/67436933/67436556	9323559960	23898609	------	kwalitysteelindia@hotmail.com	------
KWALITY TUBES	9, Ratna Sadan, 105, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Paras Jain / Mr.Ramesh Jain	23891995/23891996 66362996/66595043	9320031998/9869031998/ 9821031998	23891994	23801995	kwalitytubes@vsnl.net / parasjain@kwalitytubes.com / rameshjain@kwalitytubes.com	------
KAMLESH METAL INDUSTRIES	103/105, Jamunadas parbhudas Bldg, office. No. 17, 1st floor, 3rd kumbharwada Mumbai 400 004.	Mr.Shankarlal B. Bishnaoi	23800437 67438189	9969531571	23800437	9223387549	kamlesh.metals@yahoo.in	------
KORUS ALLOYS	68/70, 1ST Floor, C. P. Tank, Mumbai:- 400 004.	Mr.Hitesh M. Bhandari	66394901	9869797850 / 9223235027	66394901	66581559	korusalloys2011@gmail.com	------
KANAK METAL & ALLOYS	Gr.Florr, Moti Mansion, 5th Khetwadi Lane, Mumbai:- 400 004.	Mr.Raju Sanghvi	23865400 / 66393788	9820525300	------	67436793	info@kanakmetal.com	www.kanakmetal.com
KALPATARU NICKEL ALLOYS	Shop No.8, 'A' wing, Mangal Murti Plaza, Sanghvi Galaxy, 10th Khetwadi Mumbai:-400 004.	Mr.Ramesh D. Mehta	66362956/66393880	9820779914	66100868	66393880	kalpataru_nickels@rediffmail.com / kalpatarunickels@gmail.com	------
KINJAL STEEL(INDIA)	140, 6TH Kumbharwada, T.P. street, Mumbai:-400 004.	Mr.Vijay S. Mehta	23850781/66393590	9619696555	66393590	66109827	------	------
KHODIAR STEEL INDUSTRIES	7, Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Bharat N. Jain	66595622	9833606266	------	67521103	khodiarsteelindustries@yahoo.in	------
KIRTI STEEL	458, Pathe Bapurao Marg, Sindhi Gali Comer, Lalwala Buld, Mumbai:- 400 004.	Mr.Dinesh S. Dhokar	23893784/23871426/66394703	9892133825	23871426	23512819	kirtisteel@yahoo.com	------
KESHAR STEEL	67, Govind Building, Ardeshir Dadi street , Mumbai:- 400 004.	Mr.Kamlesh Sheth	66518901/66363326 67496342/67438230	9867939737	22421555	67438240	vmlsheth@yahoo.co.in	www.kesharsteel.com
KIRAN METAL CORPORATION	47/51, Kika Street, 3rd Floor, Office no.23, Gulalwadi,Mumbai:- 400 004.	Mr.Prakash Bishnoi	23458529/ 67438183	9869607575	23458529	------	kiranmetal2009@yahoo.com	------
KOTHARI METAL INDUSTRIES	G-2, 89/91,Shri Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada, Mumbai 400 004	Mr.Raju R. Kothari	66362646	9820445050	67521109	3414384	kotharimetal25@gmail.com	www.kotharimetalind.com
KISHORE VIDEO VISION	38, 3ed Floor, Bhavan Jivraj Bldg, Durgadevi Street, Mumbai 400 004.	Mr.Kishorekumar S. Meghani	66541040	9320639715	------	------	------	------
KISHORE INDUSTRIES	28/30, Khetwadi back road, opp. 3ed Khetwadi. Mumbai 400 004.	Mr.Hastmal R. Jain	23892265/66394565/66518763	9820874881	23892265	67436672	kishoreindus@yahoo.com	www.kishoreindustries.com
KALIKUND STEEL CORPORATION	5-6/9, Rahim villa, 10th Khetwadi Lane, opp. Alfed Cinema, Mumbai:- 400 004.	Mr.Mohanlal M. Maradia	23803581/66595871/ 5872	9821616106	23803581	66109514	------	------
K.M. EXPORTS	31, 2nd Pathan Street, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada lane, Mumbai:- 400 004.	Mr.Naresh H. Jain	23890320/66362078	9869032828 / 9767032828	23896985	23828481	info@kmexports.in	www.kmexports.in
KUNDAL STEEL	Shop No.1, Gr Floor, Badrika Asharam Bldg, 1st Khetwadi, Mumbai:- 400 004.	Mr.Sanjay T. Shah	66595242/66392360	9820213539	------	------	bhavnametals99@yahoo.com	www.bhavnametals.com
KAMLESH R. DOSHI	Mamchhabai bhavan, Room No.7-8, 2nd Floor, 14/20, Nanubhai Desai Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.Kamlesh Raymalji Doshi	22422798/66362704/66362798	9820122205	22422798	66595498	doshikamlesh1818@gmail.com	------
KORUS STEELS	30/3, Dhiraj Bhavan, Sindhi Lane, Mumbai :- 400 004.	Mr.Vikram B. Mehta	23888698 / 66363440 / 66518866	9820945494 / 9819796556	------	66394552	info@korussteels.com	www.korussteels.com
KISHORE IMPEX	13/21,Seth Virchand Umershi Bldg., 3rd Panjarpole lane, Office No.211, 2nd Floor, Mumbai:- 400 004.	Mr.Arvind M. Jain	67437874 / 67437876	9869912756 / 9167455897	67437876	67436588	koshoreimpex@rediffmail.com	www.kishoreimpex.com
KING PIPE FITTING	37/2, Grd. Floor, Dr. M. G. M. Marg, 3rd Kumbharwada, Mnumbai :- 400 004	Mr.Kaluram B. Bishnoi	66362837	9322976118	67436665	------	info@kingpipefitting.com	www.kingpipefitting.com
KIRAN VANIGOTA	Plat No.342, Bharat Nagar CHS, Maulana Shukat Ali Rd, Grant Road, Mumbai :- 400 007.	Mr.Kiran Vanigota	------	------	------	------	------	------
KANCHAN FERROMET	238, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Mr.Dilipkumar M. Asani / Mr.Chhabilkumar P Adani	23827393 / 66581582	9769020015	23827393	66595051	kanchanferromet@yahoo.com	------
LALIT PIPES & PIPES LTD	212, Hermes Artium, Sector - 11, CBD Belapur Navi Mumbai - 400 614	Mr.P.K.Mathew	27561169/27561170/27561171	9867757515	27561173	------	info@lalitsawpipes.com	www.lalitsawpipes.com
LALIT STEEL (INDIA)	13/2nd Kumbharwada Lane, Ground Floor, Shop No.1, Mumbai - 400 004.	Mr.Lalit K. Bhansali	66518954 / 66151740	9833474735	------	23096078	vikram131987@yahoo.com	------
LALIT STEELS	68, Durgadevi Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Harakhchand Jain	23840532 / 66362936	9869754847 / 9930216840	------	67437357	------	------
LANCER STEEL INDUSTRIES	21/23,Laxmi Niwas,Ground Floor, 2nd Parsiwada,Mumbai-4	Mr.Manoj Chandan / Mr.Ratan Chandan	67436905 / 67436695	9820283674 / 9833508404	67436695	66362792	info@lancersteel.com / manoj@lancersteel.com	www.lancersteel.com
LATA STEEL	45, Islampura Street, Khetwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Pawan Lata	23864418 / 23803041 / 66363474 / 67437453	------	23879029	------	------	------
LAXCON STEELS LTD.	Plot No. 235, Sarkhej Bavla N.H.No.8-A, Village-Sari, Tal.Sanand, Ahmedabad - 382220 (Gujrat)	Mr.Gopal Gupta	02717-305700 to 710	------	02717-305710	------	info@gopalgroup.com	www.laxconsteels.com
LAXMI STEEL ( INDIA )	211,Sant Sena Maharaj Marg, Laxmi Bhavan 2nd Kumbharwada Lane, Mumbai- 400 004	Mr.Mangilal B. Mehta / Mr.Nitin M. Mehta	23868715/66334962 66362571/66362572	9323438687	23863957	23810778	laxmisteel_india@rediffmail.com	www.laxmisteelindia.com
LAXMI STEEL CORPORATION	Rajendra Vihar Buld.,102,1st floor,12th Khetwadi Khetwadi Back Rd,Mumbai - 400 004.	Mr.P. D. Doshi	23863321 / 56393882	9820399913	23870961	23851590	------	------
LEO METALS ( INDIA )	Shop No.2, Gr.Floor, Omkar Chs, Opp.Dr.R.P.Soni, 3rd Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Kundanmal P.Jain	23883827 / 66393984	9321551029 / 9869169037	23892265 / 66394565	66363382 / 23820525 / 22424674	naresh_sanghvi1990@yahoo.co.in	------
LUCKY IMPEX	Off.no.17,65/73,Habib Bldg,C.P.Tank, 2nd Panjapole Lane, Mumbai -400 004	Mr.Hitesh S. Sanghvi	66109626 / 9839	9867892555	66109839	66363288	sales@luckyimpex.in	------
LUCKY TUBE CORPORATION	185/187,Dr.M.G.Marg,3rd Kumbharwada,Black Stone Bldg,2nd floor,Room No.7,Mum-400 004	Mr.Sanjay Babulal Shah /Mr. Babulal V.Shah	66595003 / 66595004	9892022640 / 9967433340	66595004	66595389	luckytubes@yahoo.com	www.luckytubes.com
LAKSHYA STEEL	8/24, Durgadevi Street, Shop no.3 , Mumbai- 400 004.	Mr.Mahendra M. Shah	66595090 / 66595091	9323466551	------	67437781	------	------
LUCKY STEEL CENTER	Shop no. 13, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai:- 400 004	Mr.Kamlesh Tarachand Mehta	67496157	9869160423 / 922423534	66156710	67437115	luckysteelcenter@gmail.com	------
L.G. PIPES & TUBES	350/352, Balaram Street, Sh. No.5, Balaram Bhavan, Grant Road(E), Mumbai :- 400 007.	Mr.Jitendra Jain	23018119/66518819	9819655049	23014879	67437742	lgpipe@gmail.com	www.lgpipe.india.com
M.BABULAL & CO.	Shop No.8, Dr. Deshmukh Lane, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Mahesh M. Vaghela	23865057 / 66393939	9322595250	23822027	66393959	mbabulalco@vsnl.net	www.mbabulalmetal.com
M. CHUNILAL & CO	160-A, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Vijay C. Chandan	22420103 / 22422894 / 2196	9322512810	22423084	23635540	csc@chandansteel.net / chan_mumbai@rediffmail.com	www.chandansteel
M. PATWARI TRADERS PVT.LTD.	4, Rewa Chambers, 31, New Marine Lines, Mumbai - 400 020.	Mr.Mahaveer Patwari	22053874 / 66362566	9820137420	22014164	22153210 / 22153211	PATWARI@VSNL.COM	------
M.A.PIPES & FITTINGS	99/101, Pansare House, 3rd Floor, 4th Kumbharwada, Mmbai - 400 004.	Mr.Mohan Vaishnav	23893673 /66362739	9821463342	23893673	------	mapipes@mtnl.net.in	------
M.A.ENTERPRISE	A-4, Madhavji Building, 260 S. V. P. Road, Near Alankar Cinema, Mumbai-400 004	Mr.Mafatlal V.Jain	23860664 /67437889 / 67436663	9324118569 / 9869570899 / 9892084843	23860664	------	dhantechmetal@gmail.com	------
M.B. METALS	60, Kumbharwada 5th Lane, 2nd Pathan Street, Mumbai - 400 004	------	23867842 / 66362467	------	------	23821820	------	------
M.G.STEEL	Shop no.G 21,91,Durgadevi Street,Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Mahaveer Sanghvi / Mr.Mukesh Modi	66518886	9869508836 / 9969267126 / 9869107140	------	------	------	------
M.H.WAREHOUSE	Plot no.170,Bima Warehousing Complex, Kalamboli,New Bombay-410 218	Mr.Pankaj Mehta / Mr.Rajesh Dave	27423830 / 27420773	9820067784 / 9820237451	------	27464244 / 27452154 / 28055840	------	------
M.K. STEEL CENTRE	20/21, Labh Niwas, 136, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Kishanlal N. Jain / Mr.Ghevarchand U. Jain	23863670/23887384 66362313/67436443	9833835252 / 9820053049	23872678	23882613 / 66151447	mksteelcentre@gmail.com	------
M.M.METALS	27,Gurjar Bldg.,Sadashiv Cross Lane, Office No.1,Girgaum, Mumbai - 400 004.	Mr.Mukesh D. Chandan	23892680/23807083 67496162/66363217	9324124705	23888908	65132339	sales@mmmetals.co.in	www.mmmetals.co.in
M.P. JAIN & CO.	205, Godiji Chawl, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 002	Mr. Haresh Mehta	23460403/23465538 66362098/66362484	9892361730	23424250	------	haresh@mpjainco.com / mpj_tubes@hotmail.com	www.mpjainco.com
M.P. STEEL CENTRE	16-B, 2nd Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.M. P. Jain	23857150 / 66393789 / 67437221	9820854021	23857150	------	------	------
M.P.TUBES (INDIA)	186,Khetwadi Main Rd,Shop No.1,Mumbai-400 004	Mr.P.M.Jain / Mr.K.T.Sen	23813348 / 67437446 / 66362090	9869858872 / 9869825303	23812567	23854177/ 66595337	------	------
M.S.FLANGE MFG. CO.	13 BPT Plot No. 133, 13 Chind, Behind M/s. N.Vithaldas & Co. Near Dhakka, 1st Lane Corner, Darukhana, Mumbai- 400 010	Mr.Madhubhai Shah	23707269 / 23729768 / 23726684	9322303076	23730920	23823954 / 23850721	Msflange@mtnl.net.in	www.msflange.com
MAA STEEL	Shop No.A/3, Madhavji Bldg, 3rd Khetwadi Lane, Opp.Alankar Ciname, S.V.P.Rd,Mumbai-400 004	Mr.N.K.Patel / Mr.Natharam K. Patel	67438355 / 67438344	9699887711	23808944	maasteel@mtnl.net.in	www.maasteel.com
MACK STEEL COMPANY	1/24, Jariwala Bldg., 1st Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh S. Bhansali	23857803 /66595213	9820035289	23895049	66394063 / 66109992	macksteel@vsnl.net	www.macksteelco.com
MAC-WELL FORGE & FITTINGS	26, Durgadevi Street, Shop No.2/3, Ground Floor, Mumbai - 400 004	Mr.Mahinder Singh M. Chouhan	23898163/23820621 66394648/66107992	9869074594	23820621	9869074594	info@macwellforge.com	www.macwellforge.com
MADAN SANGHVI & CO.	1002, Vishal Tower, 10th Floor, 107 H, Sheth Motisha Road, Mazgaon, Mumbai-400 010	Mr.Madan Sanghvi	23751249/66394249	9869609505	23751249	65500249	MSANGHVI@HOTMAIL.COM	------
MADHURAM METAL CORPORATION	13, Bhandarwada Lane, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.K. C. Shah / Mr.M. H. Jain	23896046/66394657 67437661/67437660	9869357733 / 9869607784	------	------	------	------
MADHU-SUDAN METALS	Shop No.12, Gr.Fl., No.114, E/4, R.K.Wadi, 2nd Parsiwada, V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Mr.Rajesh Shah / Mr.Ranmal Virwadia	23891904/23891911/66362005 /67437775/ 42132000	9820066071 / 9820027234	23882367	67496249 /66362006	madhusudanmetals@vsnl.net	www.madhusudanmetals.com
MADHU-SUDAN STEEL	151, Sant Sena Maharaj Marg, Saroj Niwas, 2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mr.Dashrath T. Patel	66109878 / 67437758	9892525256	------	------	------	------
MADHUVAN METALS PVT.LTD.	Kanchwala Bldg., 3-5, Shop No.1, 1st Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr. Jugraj C. Sanghvi	23866361/23866461 23889063/H - 4763	------	23883631	------	cmalloys@rediffmail.com	------
MADRAS ENGINEERING WORKS	59, Nanubhai Desai Road,Shop No.9, Gr.Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.D. R. Kanungo	23867256/66362140/66362138	9820025289	23879243	66362139	madrasengworks@rediffmail.com / madrasengineeringworks.com
MADRAS METALS	7, 1st Floor, Kikabhai Mansion Bldg.Room No.4, Kika Street, Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Mr.A. S. Jain	23461445/66393922	9322226991/9820361754	23461403	23677551	sales@madrasmetals.com	www.madrasmetals.com
MAFATLAL RAJESHKUMAR & CO	196, Dr.M.G.Mahimtura Marg, Opp.Sindhi Lane, Shop No.13, Somji Bldg.,Mumbai-400 004	Mr.Bharat / Mr.Mafatlal M. Chhajed	23867269/66518734/66393624	9869782974 / 9869507083	23852725	66109544 / 66393721	mrcosteel75@rediffmail.com	www.mrcosteel.com
MAHADEV PIPE FITTINGS	119/123, 3rd Kumbharwada,Shop No.5, Vyas Sadan, Ground Floor, Dr. M.G.Mahimatura Marg, Mumbai - 400 004	Mr.Bhamraram Rajgor	23814140/66595274/66581599	9869004879/9223395274	23814140	67438265	mahadevft@rediffmail.com / mahadevft@yahoo.in
MAHALAXMI METAL CORPORATION	5, Trimbak Parshuram Street, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Kishore Mehta	23807730/23822070/66362320	9819122354/9819721695	23800200	66362024	mahabana@vsnl.com	www.mahalaxmi-group.net
MAHALAXMI METAL SYNDICATE	81,Room no.22,3rd floor,Asha Manzil, 4th Kumbharwada,Mum-4	Mr.Ramkishan Bishnoi	23896408/66362214	9322406739	23896408	------	------	------
MAHALAXMI STEEL CENTRE	207, 6th Kumbharwada, Trimbak Parshuram Street, Mumbai - 400 004.	Mr.Popatlal / Mr.Rameshkumar P. Shah	66393745/66362307/66595868	9969398528/9869120148	------	66393558 / 66393557	------	------
MAHALAXMI STEELS	18/20,Desai Bldg., 2nd Carpentre Street, Ground Floor,Mumbai - 400 004.	Mr.Pawan Bokadiya	23866065/4351	------	23878956	23889225	contact@mahalaxmisteels.com	www.mahalaxmisteels.com
MAHARASHTRA METAL (INDIA)	75,Ardeshir Dady street,Govind Bldg, Mumbai-400004	Mr.Babulal Sanghvi / Mr.Vijay Sanghvi / Mr.Girish Sanghvi	23861777/66363180	9223269801/9820356595/9869519115	66363139	66363140	mmivijay@gmail.com / mmi_97@hotmail.com / info@maharashtrametal.com	------
MAHAVEER IMPEX	8/24, Durgadevi Street, Shop No. 4, Opp. Durgadevi Temple, Mumbai - 400 004	Mr.Gautamchand Jain	66595199/ 67437467	9769459520	------	67437831	mahaveerimpex5199@gmail.com / info@mahaveerimpex.com	www.mahaveerimpex.com
MAHAVIR METAL CORPORATION	Om JayAradhana Co.Op.Hsg.Soc.,Shop No.2,N.L. Rd, Somvar bazar, Malad (W), Mumbai - 400 064	Mr.Bansilal D. Jain	28803756	9869964917	------	9869965317	------	------
MAHAVIR METAL SYNDICATE	35/37, Bapu Khote Cross Lane, Opp.2nd Bhoiwada, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 003.	Mr.Haresh K. Sanghvi	23464760/66362719/67438182	9820487972/9223540091/ 9833368867	67438182	66518783	info@mahavirmetalsyndicate.com	www.mahavirmetalsyndicate.com
MAHAVIR STEEL CENTRE	1st Parsiwada Lane, Mani Bhuvan, Shop No.6 81/83,Nanubhai Desai Road,Mumbai - 400 004.	Mr.Jugraj P. Mehta / Mr.Kantilal P. Mehta / Mr.Ashok P. Mehta	23862676/66362676 67436600/66518505	9967062255/9821354870 9892806666	23890458	66362675	jindalsteel@vsnl.net	www.jindalsteelindia.com
MAHAVIR TUBE CORPORATION	240,Nagdevi street,Brushwell House, Mumbai-400 003	Mr.M.H.Vora / Mr.Rahul Vora	23427580 / 23449729	9820063759 / 9820322528	23434083	25649339	mahavir@vsnl.com	www.mahavirtube.com
MAHENDRA METAL CORPORATION	23,Shri Kotwale Niwas, 3rd Khetwadi lane Shop No. 3, Mumbai - 400 004	Mr.Bhuraram Choudhary	23827519 / 66362940	9820080106	23852440	28555179	mmc_mooji@yahoo.co.in	------
MAHENDRA METALS	29, Ardeshir Dady Street, P.B.No.3596, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.T. C. Kanungo	23864528/23825863 66518664/66518663	9869926316	66518664	66393805 / 23010103	mahendrametals@gmail.com	------
MAHESH DOODHCHAND JAIN	B -1/15, Bharat Nagar, 3rd Floor, 342, Grant Road, Mumbai - 400 007.	Mr.Mahesh D. Jain	66362714/66362776	9820442626	------	66362714 / 66362776	------	------
MAHESH IRON WORKS	48/6,Noor Manzil,T.P.Street,6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Anil j.Vaghela / Mr.Dinesh J. Vaghela	23862748	9820943575	23894913	------	m_i_w2001@yahoo.com	www.miw.in
MAHESH STEEL	21,1st Carpentre Street, Shop No.1, Kanti Niwas,Mumbai - 400 004	Mr.Suresh S. Bokadia	66363142 / 67496064	9869181995/9819880005/9223378040	66363143	------	------
MAHIMA STEELS	71, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Chabil T. Shah / Jain	23898922/66595122/67436535	9323191694	23898922	67437633	mahimasteels@yahoo.com	------
MAITRI METALS PRIVATE LIMITED	3/A, Moti Mantion, Khetwadi 5th Lane, Mumbai - 400 004	Mr.Rajesh Shah	23852376/67521235/66381357	9833683771	23852376	------	wire@maitrimetal.com	www.maitrimetal.com
MAKWANA METAL CORPORATION	47/51,Kika Street,Gulalwadi,Mumbai - 400 004	Mr.Aasuram N. Devasi	23465317 / 66362105	9820777639	23465317	9819819444	------	------
MALMO STEELS PVT.LTD.	404,Vyapar Bhavan,4th Floor,49,P.D'mello Rd., Carnac Bunder,Mumbai-400 009	Mr.Salman Siddique	23485141/23481964/65147708	9819261036	23488869	------	malmosteels@gmail.com	www.malmosteels.com
MAMTA METAL (INDIA)	133/135, Dr. M.G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Madanlal M. Bhansali	23882029 / 66394632	9869961843 / 9969318170	------	23052598 / 23060314	------	------
MANAK METAL CORPORATION	44,C.P.Tank Road, Manak House, 3rd Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Jawahar Kanungo / Mr.Satish Kanungo	23866868/23863255 23801927/66205555	9820061927/9320061927/9820092191	23878784	26185456/26185457	info@manakoverseas.com	------
MANAV STEEL & ENGINEERING CO.	97/99, Shiv Vilas Bldg, 1st Floor,Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Mr.Chandansingh Maiya / Mr.Shesh Jain	23803870/66362018	9820831076/9869504493	23891226	66151938	easternmetal@vsnl.net	------
MANEK STEEL CENTRE	21, Manipar House, 1st Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Vijay Jain / Mr.Pradeep Jain	23868493/23824703 66109334/66595888	9324242400/9029092900	23824703	66109288	maneksteel@yahoo.com	www.maneksteel.com
MANGALAM METAL CORPORATION	107, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mr.D. R. Bhansali	67436951/66394189	9892134105/9892865800	66394669	67437536	mangalammetal@gmail.com / info@mangalammetal.com	www.mangalammetal.com
MANGALDEEP INDUSTRIES	62/64,Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Uttamchand P. Jain	23861993/67436530	9869515408/9223296367/9699208005	23861993	------	mangaldeepind@gmail.com	www.mangldeepind.com
MANGILAL H. BOKADIA	Shop No.3A,Gound Floor, Jai Siddivinayak Co-Op.Hsg.Soc.Ltd.,13, Ardeshir Dady 'X' Lane,Mumbai -400 004	Mr.Mangilal H. Bokadia / Mr.Hitesh M. Bokadia	23871682/66595068/66595883	9820070281/9920424474	66595068	66394385	honestyimpex@mtnl.net.in / honestyimped@hotmail.com	www.honestyimpex.com
MANHAR METAL SUPPLY CORPORATION	544, Patthe Bapurao Marg, Near Gulalwadi Circle, Mumbai - 400 004.	Mr.M.R.Shah / Mr.N.R.Shah	23880018/23862172 23856924/66393640 67437746	9820033232/9820158813/9819858353	23858353	66393700/66394171	manharmetal@mtnl.net.in / info@manharmetal.com	www.manharmetal.com
MANIBHADRA FERROMET PVT.LTD.	48, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Mr.Bharat Jain	66157041 / 66157042	9820224277	66157042	23882892	manibhadraferromet@gmail.com	www.manibhadraferromet.com
MANIBHADRA METAL & TUBES	92, C.P.Tank Rd., Shri Nathalal Nivas, Shop No.1, Mumbai - 400 004	Mr.Dinesh Jain / Mr.Nikhil Chandan	23858618/66157095/66157096	9820430501 / 9892151115	23814877	------	manibhadra1@hathway.com	------
MANIBHADRA METALS (INDIA)	30, Badrikashram, 2nd Khetwadi Lane, Gr.Floor, Behind Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Champaklal H.Shah / Mr.Alpesh C. Shah	23878385/66362211 66109940/66595421	9820024622/ 9819795421	23888983	66363311	manibhadrametals@yahoo.com/macsteelage@yahoo.com	www.macsteelage.com
MANIBHADRA STEELS & ENGG. CO.	77, kalyandas kapol niwas, Shop no.1, Ground floor, opp Cama baug chowk, 14th Khetawadi maiin Rd. Mumbai:- 400 004.	Mr.Bhavesh Sanghvi	67439162/66518564	9967549704	66518564	66595245	sales@manibhadrasteels.com
MANIDHARI METALS	109,Durgadevi Street,(Kumbharwada),Mumbai-400 004	Mr.Suresh M.Jain / Mr.Vaghela	23873575/66109753/66109756	9820463108	------	66394358	manidharimetals@gmail.com
MANIDHARI STAINLESS (INDIA)	shop no.3,33/35,Damodhar Bhavan 1st Parsiwada,Mumbai - 400 004	Mr.Dilip Kumar Kanungo	66362130/66518988/66595509	9821091377	23801878	------	manidhariwire@ yahoo.co.in
MANIDHARI STEELS	42/46,Guru Rajendra House,Shop No. 6,5th Kumbharwada,Maruti Mandir Marg,Mumbai-400 004	Mr.Ramanlal Gandhi / Mr.Bhavesh Gandhi	23890590/66394096/67496204	9820781556 /9869977644	23890590	66109217	manidharisteels@mail.com	www.manidharisteels@yahoo.co.in
MANIRATNA METALS	Shop No. 1, Moti Mansion bldg, 5th Khetwadi back Road, Mumbai:- 400 004.	Mr.Kantilal M. Jain / Mr.Hitesh C. Chandan	67439111 / 67439161	9821094038/9870093869/9619449444	23824061	67496143	maniratnametal_mumbai@yahoo.co.in
MANIRATNA STEELS PVT.LTD.	31,Kutchi Bramha Khshatriya Panchayat Wadi, Shop No.19,1st Floor,3rd Panjrapole Lane,Mumbai - 400 004	Mr.Natubhai Shah	67437602/67437616/66393947	9920579662 /9322261789	22412518	23000424	mspl30@yahoo.in
MANISH METAL	115,Durgadevi Street,Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mr.Kantilal A. Sanghvi	23882877/66394357/66518945	9820874882	------	------	manishmetal25@yahoo.in
MANISH METALS	21/23, 1st Pathan Street, 4th Kumbharwada, Mumbai- 400 004	Mr.Manish Mehta / Mr.Suresh Mehta / Mr.Manoj Modi	23872643/66363090/66518930	9869155038/9869505523/9869607728	67437150	23733530	sureshmehta703@hotmail.com	www.manishmetals.com
MANISH METALS INDUSTRIES	52, 3rd Panjrapole Lane, Mumbai - 400 004.	Mr.Manish Bhanwarlal Mehta	22420156/22422991/66393911	9869041333	22422991	23531333	manmalmetal@gmail.com
MANISHA STEEL CENTRE	162, T. P. Street, 6th Kumbharwada, Gala No. 2, Cooper Compound, Mumbai - 400 004.	Mr.Kantilal / Mr.Ashok	23875788/66362551/66595211	9820326950/9820270781/9820073500	66393551	------	------
MANMOHAN PRINTERS	37/2, 3rd Kumbharwada, Dr.M.G.Mahimatura Marg, R.No.2, Mumbai - 400 004	Mr.Naresh Rajgor	23861933/66151933/66394733	9869315043	------	------	manmohanprints@gmail.com	------
MANOHAR MANAK ALLOYS PVT.LTD.	44, C.P.Tank Road, Ground Floor, Mumbai - 400 004.	Mr.Manohar P. Kanungo / Mr.Alpesh Kanungo / Mr.Hiralal Kanuno	23867170/23885066 23863202/66363320 66362913	9821044941	23801898	23873458	mmapl@bom4.vsnl.net.in	------
MANOJ METAL CORPORATION	25/33, Ardeshir Dady Street, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mr.Manilal / Mr.Manoj Chowatia	23859679/23852261/66394595	9869000018/9321257535	23852261	23087333	info@manojmetal.com / manojchowatia2@rediffmail.com	www.manojmetal.com
MANOJ STEEL (INDIA)	138/8,3rd Kumbharwada,Dr.M.G.Marg,Mumbai - 400 004	Mr. Ramlal Bishnoi	23891127/66362249/66151781	9869020149/9987981171	23891127	9987062880 /9969115322	opbishnoi@manojsteel.com
MARDIA STEEL	204, Trimbak Parshuram Street, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mr.Mukesh T. Shah	23860033 / 66394671	9819877783 / 9220338811	66595619
MEMBERS NAME	ADDRESS	CONT. PERSON	TATA	MOBILE	FAX	RESI	E-MAIL	WEB
MARUDHAR TUBES (I)	165,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Dinesh Bhandari / Ramesh Bhandari /MukeshBhandari	66362818/ 67496062	9869247297/9869610351	66518939
MARUTI METAL INDUSTRIES	Shop No.9, Khaneraj Bhawan, (Jayant Villa),7th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Nirmal B. Jain	23864775/23873781/66393874/66109709	9820060121/9819860122	23874747	66109555/66393875	maruti.nirmal@vsnl.net	www.marutimetals.com
MARUTI STEEL (INDIA)	74/34, Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	R. P. Patel	23887426/66362735/67496322	9869272145/9892157051	23820171	67437480	marutisteelindia@gmail.com
MASCOT STEEL CENTRE	9/14,Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Harish Shah/Shrish Shah	23861327/23861328/23883955/66394444	9820160654/9324136566	23827980	23825249/23866279	mascotsteel@hotmail.com	www.mascotsteelcentre.com
MATRIX STEEL	Shop No.7, Govind Bldg., 65/75, A.D.Street, Mumbai - 400 004	Bhavesh c. Jain	66518929	9819773323	jainexsteel@matrixsteel.net maxsteel@bom5.vsnl.net	www.matrixsteel.net
MATRIX TUBE & FITTINGS PVT.LTD.	Shed No.17/18, Jay Vijay Complex, Waliv Phanta,Vasai (E), Thane	B.J. Bishnoi	23800759/66109240/66394842	9322311505	23800759	23011343	matrixfitting@rediffmail.com matrixfittings@mtnl.net.in
MAX FORGE	4,Varsha Bldg,2nd Khetwadi,Near Alankar CinemaMumbai - 400 004	Mukesh Sanghvi	23888901/23822240/2815	9820227888	23865042	23876612/66362816	contact @maxforge.com	www.maxforge.com
MAX STEELS	32/34, Keshav Bhavan, 2nd Floor,1st Carpnter Street, Mumbai - 400 004.	Dinesh M. Sanghvi	23867943/23864395/66363346/67436886	9869085879/9869200660	23856647	66581516/66581517	maxsteel@mtnl.net.in	www.maxsteels.com
MAYANK PIPES & TUBES	22,Bhandari Street,1st Kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004	Rajendra M. Shah/Nagraj Bhansali	23872301/67496007/66362833/66151439	9892247217	67438071	mayankpipes@rediffmail.com	www.sgroup.co.in
MAYUR METAL INDUSTRIES	83-87,Keshar Bhavan,Gr.Floor,Shop No.3,7th Khetwadi Back Lane,Mumbai - 400 004	Ashok D.Mehta / Abhishek A.Mehta	23801692/67436921/66109547	9969190080/9820496463/9870218418	022-23801692	22421001/66394414	mayurmetalindustries@yahoo.com
MEENA METAL CORPORATION	Shop No. 96/100, 5thKumbharwada,Maruti Mandir Marg, Mumbai - 400 004	Ramesh T. Jain	66109478/66109468	9869915317	66109518	rmjain@gmail.com
MEENA METAL IMPEX PVT. LTD.	74, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	P.C.Bhansali / J. P. Bhansali / K.P.Bhansali	40411818/23862124/66362323/66595445	9321064121/9820050704	23879241	66363445/23841801	meenametal@vsnl.com info@vishalgroups.com
MEHTA CORPORATION	5th Kumbharwada, 2nd Pathan Street, 81/81A,JaydurgaVasudevBldg.,MarutiMandir Marg,gr.floor,near goldeval tempal mumbai-400 004	Ramesh Mehta / Gautam Mehta / Suresh Mehta	23894440Indore0731/2534188/2534178/6457397/66394738/66394159/66394908	9820108116/9833004421/9930004421	0731-2534178	66394923	samarpit.metalimex@gmail.com smehta146@hotmail.com info@samarpitmetalimpex.com	www.samarpitmetalimpex.com
MEHTA METAL CORPORATION	2nd Khetwadi Lane, Varsha Shop. No. 5,Mumbai - 400 004.	Prakash Mehta / Mukesh Mehta	23856040/23888242/66363124	9821094230/9821638477	23806996	66363125	mehta_metal@hathway.com
MEHTA METALS	133, Princess Street, 3/15, Gopal Niwas, Mumbai- 400 002	Hitesh Mehta/Jayant Mehta	66363455	9322512814	22426144	22056981	mehta_metals@hotmail.com
MEHTA METALS (INDIA)	11/13, 1st Parsiwada Lane, 1st Floor,Shree Chandra Bhawan, Mumbai - 400 004.	Babulal Mehta	23863970/66362303	9819186046	23827625	mehtametals@gmail.com
MEHTA NATHMAL VIRAJI & SONS	49/51, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004	Mr. Viren H. Mehta	23466445/23461755/66394783	9821175223	23535095
MEHTA STEEL CORPORATION	34,Irani House,Shop No.1,7th Khetwadi,Mumbai - 400 004	Ghewarchand D. Mehta	23804268/67436570/67435937/67439119	9892099562/9867551650/9850190862/9892339311	23851234	23851234/66394268	mukesh99in@rediffmail.com mukesh99in@yahoo.com mehtasteelcorporation@rediffmail.com	www.mehtasteel.net
MEHTA STEEL HOUSE	47, Old Sonawala Building, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Prakash Mehta / Vimal Mehta	22423207/66363489/67437251	9833129995/9833560106	22423207	66363490/66363491	mehtasteelhouse@rediffmail.com	www.mehtasteelhouse.com
MEHUL INDUSTRIES	Shop No.3,Jain Sahitya House No.2,164/168,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Ramesh B. Jain / Mahendra Jain	23808591/66362191/67436804	9869660466/9869505657/9322284965	23867431	netcotubes@rediffmail.com mjain@mtnl.net.in
MERIDIAN EXPORTS	412, Ramjharukha No.2,S.V.Road,Andheri(W),Mumbai - 400 058	Hetal N. Shah	26704445	9324104445	26704446	26282289	meridiane@vsnl.netmeridian@hotmail.com
MESOTEK SOFTWARE SOLUTIONS PVT.LTD.	212,Central Facility Bldg.,Sector 19,Vashi ,Navi Mumbai-	Deepak Gupta	65169425/40138092	9324722431	40138092	40138092	contact@mesotek.com- mesotek@yahoo.co.in	mesotek.com Website :- mesotek.co.in
METAL AIDS INDIA	4/1, Alankar Cinema Bldg., S.V.P.Road,Nr. Petrol Pump, 4th Floor, Mumbai - 400 004	M.M.Munot	23820233/23898829/66362725	9821091891	23823697/23871507	9223442726/66362726	metalaid@vsnl.com	www.metalaid.com
METAL FORGE (INDIA)	303, 3rd Floor, Kartar Mansion,Tribhuvan Road,off, Lamington Road, Mumbai - 400 004.	Paras M. Doshi	23823937/23860095/66363482	9821038844	23859277	metal@bol.net.in	www.metalforgeindia.com
METAL HOUSE	74/33, Patra Chawl, 1st Floor, 5th Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Poonamchand B. Choudhary	23884961/23883873/66362709/66362846	9869533918	23884961	metalhousep@gmail.com
METAL HOUSE (INDIA)	Shop. No.10, Raj Bhawan,7th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Prabhulal / Raju	66362855/67436764	9820086041/9223382855	23873891
METAL INDIA	Metal House, 182/186, Kalbadevi Road,P. B. No. 2641, Opp. Cotton Exchange,mumbai- 400 004.	P. G. Purohit / Rakesh Purohit	22400550/22400819/23861666/23878718/66394589/66393766	22401859/23864053	metalindia@mtnl.net.in shekasa@mtnl.net.in	www.metalindia.org
METAL INDIA	114-B, R. K. Wadi, Shop No-1,2nd Parsiwada Lane, V. P. Road, Mumbai - 4	Hadmat Jain	23810375/66109273	9820761714	23810375	23880375
METAL INDUSTRIAL CORPORATION	131, Panjarapole Road, Nr. 103, Kika Street,Mumbai - 400 004.	Pukhraj Sanghvi / Haresh Sanghvi	23468426/66595112/66151798	9820944676/9869797702	23468215	66394254	dsanghvi@bom8.vsnl.net.in	www.metsteels.com
METAL JUNCTION	97/99,Maruti Mandir Marg,Shiv Vilas Bldg, 1st Floor,5th Kumbharwada,Mumbai-400 004	T.M.Suthar / Paras Jain	23803870/67436854/66362371/66362018	9869766759/9869907380	23891226	23801077/67437430	easternmetal@vsnl.net/ metaljunction@gmail.com
METAL KING	216/228, Sant Sena Maharaj Marg, Shop No. 4, Panwala Bldg, 2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Kirti Shah / Sanjay Shah	23882105/66393990/66151885/66595125	9820137311/9820944720	23812161	67438179/66393700	metalking@mtnl.net.in	www.metalking.co.in
METAL LLOYDS INDUSTRIES	105, Ratna Sadan, Shop No.1, S.V.P.Road,Near Moti Talkies, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Dilip Chhajed	23813141/23893141/66363141	9821038931/9223393141	23893141	66363151	sales@metalloyds.com	www.metalloyds.com
METAL POINT INDIA	59,Satwara Mansion,3rd Kumbharwada,Office No.5,1st Floor,Mumbai-400 004	Hemantkumar N. Dewasi	23802216/67437382	9820921190	23802249	metalpointindiahemant@rediff.com
METAL SAGAR (INDIA)	52-A, Nanubhai Desai Road, Shop No.18,Mulji Thackarshi Bldg., Mumbai-400004	D.K.Prajapati	23863389/6027	9869055076	23863408	metalsagar@vsnl.com	www.metalsagar.com
METAL SALES (INDIA)	Shop No.5A,Gr.floor,Jai Siddhivinayak Society,Ardeshir Dady Street,near C.P.Tank,Mumbai - 400 004	Dinesh Shah	23862677/66394138	9820341129	23826497	metalsalesindia@gmail.com
METAL SALES CORPORATION	Oswal Bhawan, 98/102, Kika Street,Mumbai - 400 004.	Harsh H. Jain / Pukhraj I. Jain / Vijay H. JainSpl. In : Copper, Tubes & Fittings.	22421348/22422028/22422769/66363028	9920031654/9322658001/9820031654	23737766/22422769	23641264/67437111	hajatomo@vsnl.com hajatomo@gmail.com	www.metalsalesindia.com
MICRO SONIC / METAL SOUND	16/42, Islamura Street, Near Alankar Cinema,Mumbai - 400 004.	Arif Ahmed Shaikh	23885928/66394117	9820023458	28118504	ahaabest@yahoo.com
METAL SUPPLIER SYNDICATE	72,Nanubhai Desai Road,Bhawnagari Bldg,(Nanubhai Desai Rd), Mumbai-400 004	Arvindbhai	23888461/66362614	9821131902	23888461	67496199	metalsupplier777@gmail.com
METAL SUPPLY CORPORATION	Shop no.06,Ground floor,26,Durgadevi Rd,Mum-400 004	Modaram Sharma	23868051/67436901	9869552689	23868051	metalsupplycorp@yahoo.com
METAL TRADING CORPORATION	39, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	M. S. Bhansali / Vijay Bhansali	23801334/23883922/66362577/66362618	9820217558	23883937	vbhansali@metaltrading.co.in	www.metaltrading.com
METAL TUBE INDUSTRIES	64, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Moti Jain	23865094/23851481/23857744/66362579	9820063802	23850047	23852456/4967	metaltube@vsnl.net
METAL TUBES ( INDIA )	Shop No.8,Bhiwandiwala Bldg,8th Khetwadi Lane,Mumbai-400004	Mafatlal R. Mehta	23803014/23803015/H - 2831/H-9531/H-9532	9820145012/9820517153	23861626	H - 2832
METAL UDYOG	111, Durgadevi Street, Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Prakash B. Jain	23820609/23893980/66394539	9869748710	66394539	0250-2506919
METAL UDYOG (INDIA)	4/A,Allarkhia Building, 9th Khetwadi LaneMumbai-400004	:Bhanwarlal C.Sanghavi / Anil B. Sanghvi	23810412/66362610/66109694	9820057079/9820065898/9820023412	23810411	23091563/64529798	info@metaludyog.com sales@metaludyog.com	www.metaludyog.com
METAL WAYS	17,Putalimention,4th Floor,Flat No.21,1st Carpenter Street,Mumbai-4	Shantilal P. Jain / Kishore Doshi	23812215/H - 8310	9819172107	23824625	66518921	metalways04@yahoo.com metalways04@gmail.com
METAL YARD	91, Durgadevi Street, 1st Floor, Office No.117,Near 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Narpat P. Sheth	23883040/66109999	9821038182	23893434	23891710	metalyard@vsnl.net
METALEX INDIA(INCORPORATE)	20/24,1st Carpentre Street,Dev-Ashish Bldg,2nd Floor,Room NO.18,P.B.Road,Mumbai-400 004	M. M. Doshi / Rajendra B. Doshi	23862656/66363043/66109816	9867780039	23862656	66363305	metalexsgpn@rediffmail.com	www.metalexim.com
METALEX TUBE INDUSTRIES	Shop No. 15/16, Goragandhi Palace, D' Wing, Ground Floor, 122 - KhetwadiBack Road, Mumbai - 400 004.	Ishwarsingh Dewal	23854639/23825222/66363250/66363251/66595563/66595372	9869001164	23854650	ssspl@mtnl.net.in
METALITE INDUSTRIES	149, Trimbak Parushuram Street, 6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	K.M. Bhandari	66362767/66151751/66596245	9820444709/9819650171	23828158	66394099
METALLICA METALIC INDUSTRIES	6, Dr, Deshmukh Lane, V.P.Road,2nd Floor, Mumbai - 400 004.	Amrit Mutta	23855935/23855936/4216	9320092040	23855936	amrit_m@vsnl.net amarmutha@gmail.com
METALLICA METALS INDIA	13/21, 3rd Panjarapole Lane, Office No. 208,2nd Floor, Near C.P.Tank Rd, Mumbai - 400 004	Babulal M. Mehta / Jugalkishore M. Mehta / Vallabh M. Mehta	22425140/22425942/22424731/66362889/66595030	22424491	66362094	info@metallicametals.com
METALREX METAL INDUSTRIES	68,Todkari Bldg,2nd Floor,room no.12,1st Kumbharwada,Mumbai-4	Bhemaram D.Devasi	23895702/67436540	9322904956	23895702	bdmetalrex@gmail.com
METRO INTERNATIONAL	Shop No. 2 Gr. Floor, 85/87, 2nd Pathan Street,5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Bothra Vikram Shantilal	23475402/66159085/66159086/66394324	9820139009/9869524476	23475402	66394660	metro.international@yahoo.co.in	www.metrointernational.co.in
METRO PIPE FITTING	25/33,Amritvarsha Comm.Premises Soc.Ltd.Shop No.27,Ardeshir Dady Street,Mumbai - 4	Dhukhram D.Choudhary	66362974/66109214	9820116231/9969771081	23893063	info@metropipefitting.com
METRO STEEL & ENGG. CO.	218, 4th Floor, Badrikashram Bldg., 1st & 2nd Khetwadi lane, Mumbai - 400004.	K.J.Mehta	23841253/66394621	9324670296	23841253	23876989	rajshreesteel@vsnl.net
METRO STEEL CORPORATION	314/12, Raj Bhavan, 1st Floor,S.V.P.Road, Mumbai - 400004.	Jayantilal P.Bhansali	23887799/67436767	9820097416	23861668	23006025	metro05@vsnl.net
METRO STEEL IND.	51, 1st Carpenter Street,1st Floor,Mumbai - 400004.	Mayur R. Chhajed	67438462/66394400	9819288851/9819069229	23898623	6880	sales@metrosteel.in mayurmsi@gmail.com	METROSTEEL.IN
METRO STEELS (INDIA)	107,Kika Street,2nd floor,Gulalwadi,Office no.17,Mumbai-4	Mr.Uttam P. Jain / Bhansali	23460850/66363167	9820223805	23460850	66595804	uttamfurniture@yahoo.co.in manish.navkar@yahoo.com
MEXICO METALS (INDIA)	Purshottam Mayer Bldg,146,3Kumbharwada,1st Floor, Room No.10,Mumbai-400004	Narnabhai H.Patel/Suresh H. Patel	66363077	9820735454	66363077
MICO METAL INDUSTRIES	Shop No.2, Shreepati Castle, Khetwadi 11th Lane,Mumbai - 400 004.	Natwar Shah	23852766/23898727	9821281064	23852766	23853063	mico_metal@rediffmail.com
MICO METALS (INDIA)	138/32,Dr.M.G.mahimatura Marg,2nd Floor,3rd Kumbharwada,Mumbai-4	Masararam Narnaji Patel	23876469/67496285	9969459858/9769972827/9820284477	23824714	23876469	micometalsindia@rediffmail.com
MICRO METALS	19/21, 1st Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004	Laxmichand B. Jain / Sumermal B Jain / Suresh B. Jain	66159036/66159037	9821513100/98202243109820579396	23864597	66109993	info@micrometals.co.in	www.micrometals.co.in
MICRO STEEL CORPORATION	166,Dr. M.G.Mahimura Marg,3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Bhuparam Purohit / Dajaram Choudhary	23821217/66394462/67496070	9322281543	23868899	66595087
MILAN METAL SYNDICATE	62,Arjun Narshi Bhavan,1st floor,4th Kumbharwada, Prabhu Shree ram mandir marg,Mumbai-400004	Bharmal Bishnoi	23898793/23858775/67438260	9322405556/9819546468	23898793
MILAN STEEL	49/59, Ardeshir Dady Street, Bapu Mansion,Shop No. 4, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Jitendra D. Shah	23865179/66362285/66518857	9820147799	23874327	66362287/66393868	milansteel@yahoo.com
MILLENNIUM INDUSTRIAL CORPORATION	No.5,13/13A,Ardeshir dady 'X' lane,Jay Siddivinayak Bldg,Mumbai-4	kailashji J. Choudhary	66362386/67437731	9820137744/9223222093	23889091
MILLENNIUM METAL	435,Pathe Bapurao Marg,Somji Bldg.,Opp.Islampura Street, Mumbai - 400 004.	Sayer K. Jain	66362361	9820044428	23894089	66151791	millmeta@vsnl.com	www.millmeta.com
MILTON METAL (INDIA)	28/32, Dr. Bldg, "E" Block, 2nd Floor,Office No. 76, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Naresh Prajapati / Gopal Prajapati	23826991/66394162	9821479548	23893697	9821479548	miltonmetal@vsnl.net/ miltonmetal@mtnl.net.in	www.miltanmetal.co.in
MILTON STEEL	42/46, GURU RAJENDRA HOUSE, SHOP NO.35TH Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Vipul T. Shah	23870865/66363465/67436430	9892087465/9223594449	23803586	66362865
MITESH METAL CORPORATION	76, Somji Bldg, 443, Patthe Bapurao Marg, Mumbai 400 004	Mafatlal Bhandari	23827213/66394172	9820023437	23827212	66394173
MITESH STEEL CORPORATION	Shop No.3, Dhirajlal House, 31,Sindhi Lane, Mumbai 400 004	Bhavesh V. Sheth	23814873/66362162/5453	9821033503/9820350365	23814879	25223905	hemus@shethbrothers.in
MITHALAL D. RANKA	28/42,Ganesh Darshan Bldg.,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwad,shop no.3,Mumbai-4	Mithalal D. Ranka	66393548	9869486220/9223245571/9869115831
MITTAL ENTERPRISES	5, Ardesir Dady Street, Hararwala Buildg,Nr. Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Vinod Jain / Rajendra Jain	23863308/23863385/23864040/H - 4777	9819364040	23854453	25552871/25567297	MittalEnt@yahoo.co.in
MITTAL STEEL	Shop Ni.11,Badrikashram Bldg.,1st Khetwadi,Nr. Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Hitesh / Manoj	66362068/66518874	9323177661/9869161114	23877061	66362069	mittalhitesh@yahoo.co.in	www.mital_steel.com
MODERN IMPEX	Shop No.6,Gr.Floor,155,Sethna Mansion,10th Khetwadi (Back Road) Mumbai-400 004	Bharat Doshi	66518653/66518654/67437139	9324675544	67437149	66109486	info@premiersteels.com	www.premiersteels.com
MODERN METAL WORKS	194/B,L.P.Compound,T.P.Street,6th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Narendra N. Jain	66363061	9820683383	23681757
MODERN TUBE INDUSTRIES LTD.	57, Old Sonawala Bldg., 1st Floor, Office 19C.P.Tank, Mumbai-4	Rahul Bhansali / Ramesh Bhansali	67436437/66394986	9323305588/9820035289/9967804505	66394986	66595277	rahulbhansali@moderntubes.com rahulmoderntubes@hotmail.com	www.moderntubes.com
MODEST METAL CORPORATION	1A, Riddhi Apartment Corner, 136, 10th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Mahesh D. Gandhi	67437298	9223318366	67496179	modestmetal@hotmail.com
MODY BROTHERS	403, Raheja Chambers,Nariman Point, Mumbai - 400 021.	Anil M. Mody	22832828/22851031	9867641813	22822768/22884022	22182594/22181203
MOHAN STEEL CENTRE	54, Swami Samarth, Shop No. 3, 2nd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004	Indermal M. Jain	23460097/23890826/66394007/67437158	9869552657	23460097	23882907/67437205
MOKSH STEELS	103,1st floor,God's Gift Tower,6/8/10,1st Carpentre Street, Mumbai-400 004	Bharat S.Jain / Mukesh S.Jain	23874291/66362364/67438364	9869439279/9820777621	66362364	moksh-steels@yahoo.co.in mokshsteels@yahoo.com	www.mokshsteels.com
MOKSH TUBES	6/A, Shop no.2, Rajwanti mansion,4th Khetwadi,Mumbai - 400 004	:Naresh B. Mardia / Vikram B. Mardia	67437170/66518925	9833299961/9819777413	67437170	67436775/67436776	mokshtubes@rediffmailmail.com
MOLAX TUBES PVT. LTD.	Chatriwala Mansion,Room No.2,1ST Floor,113,Kika Street,Gulalwadi ,Mumbai - 400 004	Mr.P.A.Sanghvi	23473752/23462393/23468386/66362581	9821097544/9323162393	23471685	22815685	molax@boms.vsnl.net.in	www.molax.net
MONALLIKA METALS (INDIA)	94/100, 2nd Floor, 5th Kumbharwada,R.No.15A/16, Mumbai - 400 004.	M. D. Patel / Jayesh Patel	23801078/66394742	9869204380/9869536183	66394742	monallika@rediffmail.com	www.monallikametals.com
MONICA TUBES	31/33,Bhagwan das Bhavan,2nd carpentre Street,Mumbai - 400 004.	Mafatlal D. Muttha / J.M.Patel	66151726/1726/3976	9869759259	66595671
MONOLIKA METAL INDUSTRIES	89/91,Durgadevi Street,1st Floor,Office no.108,Mum-400 004	Durgaram H. Desai	23861941/66151760/66362697	9324354045	66362697	monolika@gmail.com monolikametal@gmail.com
MONTEX TUBES	Shop No.2, Shetrunjay Apartment,28/45, Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Manohar Sanghvi	66595402/66595403	9820210322	23885145	23870247	montextubes@hotmail.com
MOTI STEEL CENTRE	123,C.P.Tank Road,Near Madhavbaug,Mumbai - 400 004	Motilal M.Shah	67438204/67438205	9833060022	67438204	66393744	motisteel@yahoo.co.in	www.motisteel.com
MOTILAL LAXMICHAND SANGHVI	113,Kika street,Gulalwadi,Mumbai - 400 004	Mr.Praful Sanghvi	23462393/23464364/66362581/23468386	9323162393	23471685	22815484	molax@boms.vsnl.net in	www.molax.net
MOXY STEEL IMPEX	91, Bhandari Street, 2nd Floor,Near Gol Deval, Mumbai - 400 004.	Lalit M. Bokadia	23851592/23840420/66394316/67436733	9869006100	23804044	moxy@vsnl.com	www.moxy.8k.com
MUKESH METAL INDUSTRIES P. LTD	920-924, Plaza Panchsheel, 9th Floor, 18-20 Huges Rd,Next to Dharma Palace, Mumbai - 400 007	Cont. Person : Ganpath V. Mehta	43404040/66375001/2001/4093	9821220388	23802950	info@mehta_group.com	www.mehta_group.com
MUKESH STEEL	13, Nanubhai Desai Road,Nr. C.P.Tank Circle, Mumbai - 400 004.	Raghunathmal Chandan	23863832/4381/4382	9869000112	23863832	66595002/23864046	steelmukesh@gmail.com
MUKESH STEEL INDIA	Shop No. 39, Maruti Mandir Lane,5th Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Kalpesh Shah / Mukesh Shah	23878468/66394251/67437727	9821233944/9869734777	23878468	66394561	sales@mukeshsteel.com	www.mukeshsteel.com
MUKESH STEEL HOUSE	13, 2nd Carpenter Street,Near Alankar cinema, Mumbai - 400 004.	Mukesh Shah / Prakash Shah	66363480/66595226	9820301998/9820235386	23874062	66109378/66363481	mukeshsteelhouse@hotmail.com
MUKUND STEEL	76,Durgadevi Street,Mumbai - 400 004	Sumer Sanghvi / Dinesh Sanghvi	23863599/66362899/66109336	9869911447/9869532516	66595020/66595026
MULTI METALS (INDIA)	57, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Vallabhchand J. Mehta	22426444/66362301/66518926	9821328455	22426444	66362302	multimetals@hotmail.com
MUMBADEVI STEEL CENTRE	88-A,Trimbak P. Street,6th Kumbharwada, Mumbai-400 004	Harish Joshi / Hitesh Purohit	23800638/66394535/67496040	9820657850/9869119165
MUNANI METAL	42/46,Guru Rajendra House,5th Kumbharwada,shop no.1,maruti marg,Mumbai-400 004	Paresh Shah	23884803/66518506	9820577173
MUNOT METAL CORPORATION	Shop No.3, Sukhanand Chawl, Khatargali,C.P.Tank, Mumbai - 400 004	Hastimal S. Munot	23889184/67437752	9892065134/98193652349/9819365235	23895388	23879548	munotmetal@gmail.com royalsteels@hotmail.com	www.royalsteel.com
MUNOT STEELS	51/1, Dr. M.G.Mahimura Marg, Dhobi Bldg,Opp.Durgadevi Udyan, 3rdKumbharwada,mumbai 400, 004	Shantilal G. Munot	23825610/66393572/66109311	9820247766/9869385921	23822149/66595254	munotsteels@yahoo.com
MURLIDHAR METAL	56,Kika Street,Gulalwadi,Gr. Floor, Mumbai- 400 004	Mr.Gajendra D.Dave / Mr.Ramratan P. Rajgor	22428285/66595287	9869190103/9820674363	23804070	23820674	metal_options@yahoo.co.in
MUTTA STEEL (INDIA)	Shop No. 23 - A, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Chhabil K. Mutta / Ramesh K. Mutta	23820023/67437408/66363176	9820397637/9869106443	23880193	6743 7409/6743 6818
MY OWN STEEL	Shop No.2, Ground Floor, Virchand Umarshi Bldg.,3rd Panjrapole Lane,C.P.Tank,Mumbai- 400 004.	Rasikbhai / Dharmesh	22422602/66393846	9892044515/9892017277	22422602	28834105/28801884
MANOJ STEEL INDUSTRIES	150/162,Ganjawala Bldg, 1st fl, room no.9,M.G. mahimtura Marg, 3rdKumbharwada,Mumbai 400 004.	Birbal J. Dhoka.	23800768/66362527	9322246655
MINICON METALS	Shop no. 123, Ardeshir dadi street,kapadiya bldg., Mumbai 400 004.	Manish B. Sanghvi	66363155	9869505363/9223393155	6636 3157	miniconmetal@hotmail.com
MOKSH STEEL	Pavapuri C.H.S.L. 192, Khetwadi 9thb laneShop no. 6, Gr., Floor, Mumbai 400 004.	Rakesh M. Jain	66518541/66595828	9892979272	6659 5330	rakesh.mjain@yahoo.in
MOKSHI INDUSTRIES PVT LTD	Shop No.7, Maharaja Mansion, 6th Khetwadi Lane, 298, S.V.P. Road, Mumbai 400 004.	Ankur S. Burad, MAYUR S. BURADPramila U. Burad, Pinky A. Burad	66595467/5472	9930475330/9962888844	66595471	6639 4367	info@mokshiind.comadmin@mikshird.com	www.mokshiind.com
MILAN IMPEX	244/A, 5th Floor, Badrikashram Building,2nd Khetwadi Lane, Mumbai:- 400 004.	Jitendra D. Shah	23865179/66362285/66518857	9820147799	23874327	6636 2287	milansteel@yahoo.com
MEHUL STEEL & ENGG.CO.	Shop No.3, 190, Minara Mansion, 2nd Kumbharwada,near Gol deval , Mumbai:-n400 004.	Moolchand H. Jain	67436813 / 14	9820350253	23808591
MOKSHIT METALS	Shop No.28, Arb Bldg., 94, Khetwadi back Rd.Mumbai;-400 004.	Haresh T. Shah	66381352/66109413	9324439895
MAHA BHAIRAV METAL	3, Muji Bhai Nivas, Ground Floor, 2nd Carpenter street, Mumbai: 400 004	Motilal Hastimalji Bothra	66363294	9323362563	66362558	metalmahabhairav@yahoo.com
MAHESH METAL (INDIA)	211, Suratwala Bldg, Room no. 23, 3rd Floor,R.R. Roy Marg, Prathana Samaj, Girgaon,MUMBAI 400 004	66394795	9920405015	66394795	9920076315	maheshmetal@hotmail.com
METAL TECH ENGINEERS	Room No.4, 1st Floor, 63/65, 4th Kumbharwada,1st Pathan Street,Mumbai:- 400 004.	Velaram K. Patel	23812010/67436996	9320211186	23812010	metaltech2008@gmail.com	www.metaltecheng.com
METAL HOUSE	Office no.22, 2nd Floor, 44 Chorasiya Bhavan,2nd Kumbharwada, Durgadevi street,Mumbai:- 400 004.	Pannaram Choudhary	23891953/66595724	9519457858	23891953
MBM TUBE PVT LTD.	49B, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,Mumbai -400 004.	Tarachand T. Mehta, Ashok T. Mehta	66595047/66381354/1355	9320107333	66595047	6638 1354	mbmtubes@gmail.com	www.mbmtubes.com
M. M. METAL INTERNATIONAL	74, 1St floor, C. P. Tank Road,Mumbai-400 004.	Ashok kumar N. Mehta	23825577/661580931/8094	9833002961	23825577	6610 9369	mmmetalint@gmail.com
METAL INOX	21, Manipar House, 1st Parsiwada lane, Mumbai :- 400 004.	Jeevraj Jain, Pradeep Jain	23868493/66109334/66595888	9324242400	23824703	6651 8793	mtlinox@gmail.com	www. Maneksteel.com
MINOX METAL PVT LTD	492/A, Maulana Azad Road, Mumbai:- 400 004.	Snajay Seth, Vijay Bhandari,Prakash Bhandari	23851007/66595800	9987011007	2388 7711	sanjay@minoxmetal.com
MARVEL IMPEX	101/105, Jeevan bhuvan, N.D. Road, Near,2nd Parsiwada, Mumbai 400 004	Narendra P. Chandan,Rajendra P. Chandan, Hitesh P. Chandan.	23886870/4211/8871/2209	9819362429/9820438121	23886870	6636 2358	info@marvelompex.com
MATRIX STEEL & ENGINEERING CO.	159, Mistri Bldg., 1st Floor, off. No. 9,2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Ramchndaram M. Patel	23866741/67436742	9833887277	23866741	9769913262	maitristeelpatel@rediffmail.com
MAHENDRA METALS & TUBES	Zaveri Building, 6 V.P. Road, 1st Floor, C.P. Tank, Mumbai:- 400 004.	Megharam R. Desai	22421996/67437706/66595060	9869923709	22421996	mahendrametals@rediffmail.com
MADHUSUDAN STEEL CENTER	39/41, 2nd Kumbharwada LaneURNAKRUTI Bldg., Prabhu Shri Ram mandir Marg,4th Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Madhav H. Desai, Mungidevi M Desai	23885580/66518576	9833358235	23885580	madhusudansteelcenter2yahoo.com
MAHALAXMI STEEL INDUSTRIES	53/57, Bhandari Street, Shop No. 4,1st Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Rameshkumar Jain	66151455/1466	9224388217	66151466	mahalaxmi.in@gmail.com
MICRO TUBES (INDIA)	73/77, WEST VIEW 'b' Block, Shop no.1,Khetwadi 10th Lane, Mumbai:- 400 004.	Cont. Person:- Prabhuram Choudhary,Nareshram Choudhary, Gangaram Choudhary	23851288/66394129/66518906	9820328483	23851288	67496222	prabhu6666@yahoo.com
METAL SALES CORPORATION	No.14, 1st Panjarpole Lane, opp. Garden Bhagarathi bhavan, C.P. Tank, Mumbai:- 400 004.	Chhasanal P. Jain	22425425/66394773	932223478	22425425	22402849	ss202grate@rediffmail.com	www.ss202.com
MITESH METAL	21/23, Laxmi Niwas, Shop No. 3, 2nd Parsiwada, Mumbai:- 400 004.	Mitesh K. Jain	23870147/67436501	9820135505	23870147	66393678	miteshmetal55@yahoo.in	www.miteshmetal.com
MICRO METAL & ALLOYS	237, Manak Building, Shop no. 11, P.B. Road,Near Delhi Darbar Hotel, Mumbai:- 400 004.	Mangilal V. Choudhary	23859990/67438075	9819949941	microfittings@gmail.com
MICRO POLICSH WORKS	Cooper Compound, 6th Kumbharwada lane,Mumbai:-400 004.	Bhawardaan Gadhavi	66362809	9820670111	28165662
MANAV METAL INDIA	269, Kapol Niwas, 3rd Khetwadi, S.V.P. Rd,Mumbai:- 400 004.	Satish L. Jain	66362486/66151596	9819194809	67496499
MAHADEEP STEEL INDIA	59/61,Bhandari Street, 1st Kumbharwada,Khnadake bldg, 2nd floor, office No.17Mumbai:- 400 004.	Ajaram C. Moli	67437485	9820379834	66518600	mahadeep.steel@gmail.com
MEGHANA STEEL (INDIA)	99/101, Pansare House, Ground Floor, Shop No.54th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Lalsingh R. Rajpurohit	23810026/66595775	9920689966	23810026	meghnasteelindia@yahoo.com
MALLINATH MRTAL	21/3, Sanghvi sadan, 4th Khetwadi lane, NearAlankar Cinema, Mumbai :- 400 004.	Bimal P. Shah	67437791/7792	8898888601	67437742	66363304	info@mallinathmetal.com
M. P. SHAH BRIGHT BARS PVT LTD	Bldg. no.4, 1st Floor, serawati bldg., Laminton road, Mumbai:-400 007.	Chandan Jain	23812225/66363126	98694161514	66107409	23009722	mpshahbrightbars@yahoo.com
MOSAM IMPEX PRIVATE LIMITED	Shop No. 35, 1st Floor Lal Bawa Comp., 142-F, Bhuleshwar,Mumbai 400 002.	Mohan M. Shah, Yogesh M. Shah	22426435/66158097/66158098	9867322855	22428071	mosamimpex@gmail.com	www.mosamimpex.com
MICRO FORGE & FITTINGS	28/42, Ganesh Darshan, A- Wing, 2nd Floor, office No.202, 2nd Kumbharwada,Mumbai:- 400 004.	Beraram R. Choudhary, Punaram R. Choudhary	23889584/23889524/67437198/67437199	9867553192	23881603	microforgefittings@rediffmail.commicroforgefitings@gmail.com
MSC METAL ALLOYS	81/83, 4Th Kumbharwada, 1st Floor, Room No.6,Mumbai :- 400 004.	Mehul Chandan Jain	66363496/66363496	9833932446	66363497	66363497	mehul.jain@mscmetal.com	www.mscmetals.com
MAYUR STEEL INDUSTRIES	47/49, 1st Pathan Street, Shriram Mandir Marg,4th Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Babulal H. Jain	23823909/23870889	9869182917	23823961	66109880	pankaj.jain@mayursteel.com	www.mayoursteel.com
MEHTA STEEL & ENGINEERING CO.	25/c, Sonarika Bldg, Shop no. 1-b, Ground Floor,Chandan wadi, C.P. Tank, Mumbai :- 400 004.	Arvind G. Shah	67436771/67496063	9820356602	67436431	mehta_steel@yahoo.in
MOHODAYA STEEL SUPPLIERS	135/141, Guru Rajendra House, 1st Floor, Room no.23,6th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Mahendra A. Sanghvi	23011271/67436797	9819824555	23801649	66394349	mohodaya5@rediffmail.com
MONTEX METALS (INDIA)	94/100, 2ND Floor, 15-A, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumbai:-400 004.	Joitaram H. Patel	67438235	9869536183	montexmetals@gmail.com
MONORAATH TUBES & PIPES	Ground Floor, Shop No. 4, 124, T. P. Street, 6th Kumbharwada, Mumabi :- 400 004.	Nilesh S. Jain	9819355551	monoraathinfo@gmail.com
N.SHANTILAL SHAH & CO	72, C.P.Tank Road, Shop No.1,Mumbai - 400 004.	Shantilal P. Shah / Nilesh S. Shah	23828612/23859487/66367151	9820033378/9819275972	23859487	23884142	nssc72@mtnl.net.in maxint@vsnl.com
N.D.PITHADIA METAL SCREEN	Shop No.4A, Jay Siddhivinayak C.H.S.Ltd., 13, Ardeshir Dady Cross Lane, C.P.Tank, Mumbai - 400 004	Chandrakant N. Pithadia / Kaushik	23851129/66362488	9819369720	23851129	sales@ndpithadia.com ndp_metalscreen@yahoo.com	www.ndpithadia.com
N.K. STEEL CENTRE	32/40, Krishna Baug, Shop No.6, 2nd Parsiwada, V.P.Road, Mumbai - 400 004.	D.P.Jain / K.P.Jain	23893049/66394872/66394874	9820777497/9820549502	66394872	66394873	DJ0915@gmail.com
NAGMANI METAL	25/33, 1st Bhandari Street, 1st KumbharwadaLane, Near Round Temple, Mumbai - 400 004	Champalal Jain / Kamlesh Jain	23850126/66363083/66109698/66581631	9819590580	23854912	23896190/66109722
NAHAR SHEETMET PVT. LTD.	16,Om Niwas,1st Floor, 2nd Panjarapol Lane,C.P.Tank Rd.,Mumbai - 400 004	Mahendra Gandhi	22422775/66362203/67436683	9820341650/9969364720	23006287
NAKODA METAL INDUSTRIES	138,2nd floor,Room No.30,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Sumermal K.Jain	66362446/66366847	9322671422	67436847	66363114	nakoda_metal@yahoo.com nakoda_metal@rediffmail.com	www.nakodametal.com
NAKODA METALS	38-B, Jai Maharashtra Bldg, 4th Khetwadi BackRoad, opp. 4th Lane, Mumbai:- 400 004.	Dilip M. Seth	67521180/67521276	93223441145/9223512133
NAMAN METAL	88/92, 1st Pathan Street, 4th Kumbharwada,Near Moti Talkies Lane, Mumbai - 400 004.	Ganeshlal D.. Jain / Shripal G. Jain / Sohanlal G. Jain	23894775/66362619/67437761	9820058597/9819801115/9869435719	23894741	23851008/66394929	shripaljain@vsnl.net
NAMAN PIPE & TUBES	A-5,Haji Allahrakha Bldg.,9th Khetwadi,Mumbai - 400 004	Girish Surajmal Shah	67438116/67438107	9819353565	66362136
NAMRATA STEEL	26, Durgadevi Lane, Office No.5, 1st Floor,Mumbai - 400 004.	Subedar Singh / Ajay Singh	23898208/66362611/67436887	9821140320/9322463505	9821140320/9322463505	25222515	sales@namratasteel.com sales@namratasteel.com
NANDINI STEEL	47,Navnidhi bhavan,1st floor,Room no.6,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Jitendra Angara	23803442/43404600/66394609/66109412	9820173773	23805874/43404608	nandinisteel@vsnl.net contact@nandinisteel.com	www.nspipefitting.com
NANDISHWAR STEEL	51,Dhobi Bldg,Shop No.9,Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rdKumbharwada,Opp.Durgadevi Garden, .Mumbai - 400 004	Babulal Sanghvi / Girish Sanghvi	2386351/666363494/66363495	9820066404/9869506907	23882678	23863512	nandishwarsteel@hotmail.com
NANDIVARDHAN IMPEX	24, 3rd Khetwadi Lane, Bansi Bhavan,2nd Floor, R.No.31, Mumbai - 400 004	Ravi Chajed	23870110/66363110/67437843	9833880720	67437843	67437895	nandistainless007@hotmail.com
NARENDRA METAL	72,Cooper Bldg.,Trimbak Parshuram Street,6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Suresh Jain	66394835/66109836/66394029	9223359555/9867976662	23841005	23883508
NARENDRA STEELS	42,Islmpura Street,Shop No.1,Opp.Masjit,Mumbai- 400 004	Hemant C. Jain	66109988/66109987/66362803	9820447738/9223369988	66109977	66362802	narendrasteels@yahoo.in	www.narendrasteels.com
NARESH K.FATANIA	2A(1),Cooper Comp,Trimbak Parshuram Street,Mumbai-400 004	Naresh Fatania / Gunvant Fatania	66109604	9819393160/9819134420	23858009
NARESH STEEL CORPORATION	41 A,Dodia House, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,Mum - 400 004	Naresh G.Shah / Dilip G. Shah	66394678/67437306/66394719	9892344115/9869907919	66518686
NATIONAL METAL INDUSTRIES	47/51, Kika Street, 2nd floor, Mumbai - 400 004.	S.M.Doshi / P.J.ShahSpl. In : S. S.	23463456/66393902	9892899441/9967225543	23468623	66393905/66393906	nationalmetal@vsnl.net	www.nationalmetalind.com
NATIONAL STEEL & ENGG. CO	76/78, V.P.Road, Prabhu Bhuvan, Mumbai - 400 004.	Mr. Babulal B.Chandan	23862906/66362477	9820000053	23875202	66362475
NAV DURGA FORGING & FITTINGS	Plot No.44/2A, Teen Shed, Lakdi Bunder, Darukhana,Reay Road, Mumbai - 400 010.	Shailesh B.Jain	23730607	9819266566	23730607	24134626	nd_ff1@yahoo.co.in
NAVBHARAT INDUSTRIAL METALS	2, Husseini Bldg., 73, Khetwadi Main Road,Mumbai - 400 004.	Hastimal M. Jain	67496083/6081/6082	9820116081	23890122	66109367	navnidhistainless@hotmail.com	www.nsec.co.in
NAVDEEP METALS	5th Floor, Moti Mansion, Room no.69,house no.2, Khetwadi 5th lane,Mumbai:- 400 004.	Mahendra Devichand Mehta	23874352/23874419/66394081/67436688	9821028752	23874419	23820641/66362108	navdeepmetal@yahoo.com navdeepmetal@gmail.com
NAVIN TUBE INDUSTRIES	76, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada,P.B.No.3634, Mumbai - 400 004.	Ramesh Mehta	23859846/66362598	9869340665	67438333
NAVJIVAN METAL CORPORATION	40,2nd Carpentre Street,Mumbai - 400 004	Kishor Shah / Sanjay Shah	23881855/66393830	9820237880/9869052664	23868471	67437540	navjivanmetal@yahoo.com
NAVJYOTI STEEL SUPPLIERS	94/100,2nd Pathan Street,2nd floor,Room No.19,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Pradeep Doshi	23894076/66109533/66394051	9820136422	23810879	navjyotisteel@vsnl.net navjyotisteels1@yahoo.co.in
NAVKAR METAL SYNDICATE	115,Kika Street, ( Gulalwadi),Shop No.1, Mumbai-400 004	Jayantilal R. Shah	23463428/67521195/67521196	9869132358/9969824007	23463428	23010487	navkarmetal@live.com
NAVKAR STEEL	48, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Anil P. Mehta	23883415/66363246/66109923	9820398716	23883415	66363247	navkarsteel@gmail.com
NAVKAR STEELAGE	Shop No.2, Ground Floor,178,Tulsi Bldg, 10th Khetwadi, Mumbai-400 004	Pravin Bokadia / Vimalkumar Shah	66159087/66159078	9869532602/9833372588	66381384	96528143	navkar_steelage@yahoo.in
NAVKIRAN IMPEX	Shop No.4/A, 236/240, Laheri Mansion, S.V.P.Road, Alankar Cinema, Mumbai - 400 004	Narpat Doshi , Dinesh Bohra	67437462/66151787	9869668291/9223378090/9869182791	67437461	66151797	navkiranimpex@rediff.com
NAVNIDHI FERROMET PVT.LTD.	God's Gigt Tower, 1st floor, Office No.102, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004	Mahendra Jain / Vikram Jain	23858871/66109606/66109607	9969531529/9869188871	23858871	66158031	navnidhiferromet@gmail.com	www.navnidhiferromet.com
NAVNIDHI STEEL & ENGG.CO.PVT.LTD.	Shop no.1,Lehri Mansion,Opp. Alankar Cinema,236/240, S.V.P.Road,Mumbai - 400 004	Vikram Jain	67496081/67496082/67496083	9820527022	23890122	66109367/823021252	navnidhistainless@hotmail.com	www.nsec.co.in
NAVRANG STEEL	145, Sant Sena Maharaj Marg,(2nd Kumbharwada Lane), Mumbai - 400 004.	Mangilal Chandan	23896398/66362398/67496099	9820353565/9820561782	23896927	66393822	varietysteel@gmail.com	www.varietysteel.co.in
NAVRANG STEEL CENTRE	103, Khetwadi Main Road,Jeevan Bhuvan, 2nd Parshiwada,Mumbai - 400 004.	P.B. Solanki	66362874/66362179	9869020031	67496076	67437788	navrangp@yahoo.in
NAVRATAN METAL CORPORATION	25/33,Bhandari Street,shop no.5,1st Kumbharwada,Near Gol Deval temple, Mumbai - 400 004	Naresh Ratanchand Bhansali	23840274/66362392/67437570	9967331144/9920976728	23840274	66394947	info@navratnametalcorp.com navratanmetal@gmail.com	www.navratanmetalcorp.com
NAVRATNA METAL CORPORATION	79,Prembai Bhawan, Shop No.2, Gr.Floor,Nanubhai Desai Road,Mumbai - 400 004	M. U.Kanungo / Amrut M. Kanungo	23820537/66363201/66541072	9869507116/9892149159	23820519	66363202/66363203	navratna_metal@hathway.com	www.navratnametal.com
NAVRATNA METALS	Shop No.59,3rd Kumbharwada,Durgadevi Road,Mumbai- 400 004	Narendra Chandan	23892058/866363215/67496294	9821725367	23824061	66363213	vcchandan@yahoo.co.in
NAVSTAR METALS PVT. LTD.	154/156, 3rd Kumbharwada Lane,Shiv Sadan Bldg., Mumbai - 400 004	Rakesh Jain	67438120/67437450/67437460/66362663	9819348405/9821082763	23805040	66109815/66109457	domettradingpvtltd@yahoo.com
NAVYUG METAL CORPORATION	Building No.12, Narayan Niwas,2nd Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema,Mumbai - 400 004.	Babulal K. Shah / Vijay B. Shah	23878511/23885891/23822906/66362236	9820356844/9819814236	23878511	23854930/66394236	navyugmetalcorp@vsnl.net shubhmetalimpex@rediffmail.com
NEELAM STEEL (INDIA)	25, 2nd Carpenter Street, Shop No.4,Mumbai - 400 004.	Parasmal Mehta	23856125/66363045/66595642	9869077774	66362652
NEELKAMAL STEEL CENTRE	94/98, 4th Kumbharwada, Prabhu Shri RamMandir Marg, Mumbai - 400 004.	Prakashmal Jain	23895875/23895878/23875534/66363220/66109316	9821053111/9819595201	23895876	23859452/67436858/59	neelkamalsteel@rediffmail.com
NEELKANTH STAINLESS STEEL	32/34,Keshav Bhuvan,1st Carpentre Street,Mumbai - 400 004	Narendrasigh / Mahendra Singh / Kalyan Singh	66595877/66595878	9967533095/9930703535/9969564969	66595878	neelkanth_ns@hathway.com
NEEL RATAN STEEL	94/98, Prabhu Shree Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Narsiram Choudhary	66362420/66393567	9833658881/9223390006	23881033	neelratan_steel@rediffmail.com neelratansteel@gmail.com	www.neelratangroup.com
NELCO STEEL	56/64, Nanubhai Desai Road, Office No.2, 1st Floor, Mumbai - 400 004	Nemichand	66393550	9820453660	66595880	66394824	nelcosteel@yahoo.com
NENAVA METAL CORPORATION	299/303,Kanji Bhuvan,First Floor,S.V.P.Road,Mumbai - 400 004.	Naresh Shah	42208888/66394501/66394504/H - 3308/H - 4501	9820038245/9821028080/9820061320	23808180	23857139/23856800	metal@ambujaindia.com
NEO IMPEX STAINLESS PVT. LTD.	Prabhu Bhavan,1st floor,76,V.P.Rd,Mumbai - 400004	Mr.B.L.Sanghvi / Mr.D.B.Sanghvi	23866335/66393943/66393944	9820011588/9920011588	23826335	67437276	info@neoimpex.com	www.neoimpex.com
NESTLE STEEL (INDIA)	58,C.P.Tank Rd,Mumbai - 400 004	Satish Sanghvi	23895359/66595354	9321029222	23895359	66518917	nestlesatish@hotmail.com	www.nestlesteel.com
NETCO TUBES & FITTINGS	Jain Sahitya house no.2, Shop No.3164/168,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Mahendra Jain / Ramesh Jain	23808591/66362191/67436804	9869505657/9869660466/9322284965	23867431	netcotubes@rediffmail.com mjain@mtnl.net.in	www.netcotube.com
NEW ARISE METAL	14 / 18,Dr.Building 'C' ,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Dinesh Bhandari	66518690	9820305727	23891550	66595088	newarisemetal@gmail.com
NEW EAGLE INDUSTRIAL CORPORATION	166-B, Panjrapole Road, Laxmi Niwas,Mumbai - 400 004.	S. P. Jain / Manoj Jain	22420607/22425485/66362186	9820232645/9869995231/9819564323	22420607	66362187	neweagle-1975@rediffmail.com	neweagle.co.in
NEW FORGE INDUSTRIES	Room No.103, Parna Kutir, 39/41, 4th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Babulal K. Bishnoi	23884031/23891276/66362653/66362654	9322255819	23884031	newforge@mtnl.net.in	www.newforgeind.com
NEW INDIA METAL INDUSTRIES	Shivneri Apartment, Mughbhat Lane,Pimple wadi,Girgaum, Mumbai - 400 004.	Mr.Vishnukumar Agarwal	23823160/23829779	9820336334	9820336334	23633915	sales@indiancopper.in	wwwnew_india.com
NEW MAC FORGE & FITTINGS	23823160213/215, Govind Bhuvan, Sant Sena MaharajMarg, (2nd Kumbharwada) Mumbai - 400 004.23829779	Praveen Mehta / Dilip Mehta	23881324/66363191/67436281	9820062384/9322674355	23896591	66363192/67437537	newmac95@yahoo.com	www.newmacforge.com
NEW STEEL (INDIA)	126,Narayan Mansion,shop no.4,Gr,floor,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Tikmasam Purohit	66362687/66348306/67436596	9820329528/9820273944	66348306	66151861	new_steel@sify.com	www.newsteelindia.com
NEW-TECH PIPES & FITTINGS	Lehri Bldg., 1st Floor, Office No.3, S.V.P.Road,5th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004	Dinesh G.Sanghvi	67437195/66394295	9869272166	23866146	67438460	newtechpipes@vsnl.net newtechpipes@mtnl.net.in
NEXUS ALLOYS & STEELS (P) LTD.	131,Panjrapole Road,Near 103,Kika Street,Gulalwadi, Mumbai- 400 004	Mr.Dilip Sanghvi	23468426/66393882	9820049798	22426158	66394254	nexussteel@vsnl.net
NIDHI IMPEX	236/240,Shop No.2,Lehri Mansion., S.V.P.Road,Opp.Alankar Cinema,Mumbai- 400 004	Vinodkumar Shah	67436780/67436420	9820081575	23828967	nidhistainless@gmail.com	www.nidhiimpex.com
NIHON ISPAT PVT.LTD.	86A,Mittal Court,"A" Wing,8th Floor, 224,Nariman Point,Mumbai - 400 021	Purushottam Parolia / Siddharth Parolia	22814378/22814379/22885546	9821082864/9820988141	22881369/22843688	66612825/24954869	pparolia@nihonispat.com sparolia@nihonispat.com	www.nihonispat.com
NIKO STEEL CENTRE	Shop No.6,Sinddhi Lane,Near N.D.Road,Mumbai - 400 004.	Poonamchand Shah	23867225/66362225/67436631	9820548826	23800765	66362299/66362787	nikosteel12@rediffmail.com	www.nikunjsteelcentre.com
NIKUNJ STEEL CENTRE	109, Patel Building, Ardeshir Dady Cross Lane,Shop No.3,Near C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Kishore Bhansali / Devendra Bhansali	23869679/23893296/66363296	982094457/9821116448	23893296	66393537	nikunjsteelcentre@yahoo.co.in	www.nikunjsteelcentre.com
NIKUNJ STEEL CENTRE	39/41,Kamal Niwas,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Jaswantraj Jain	66151475/66595614	9869505563/9769135563	66595614
NILESH METAL COMPANY	42-46, Guru Rajendra House, Office No. 13,1st Floor, 2nd Pathan Street, 5thKumbharwada,Mumbai - 400 004	Rajubhai / Kaluram	23803633/23803857/67496078/67436949	9869425857/9869429029	23803857	66595039	nileshmetalcompany@yahoo.com
NILGIRI STEEL CENTRE	Shop No.25, Laheri Bldg., Gr.Floor, 5th Khetwadi,Mumbai - 400 004.	S. S. Jain		9820451345	23877166	H - 2785	nilgiristeel@yahoo.com
NIPPON INDUSTRIAL CORPORATION	146, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Prakash Jain/ Deven Jain	23850758/66362170/66394346	9869033034/9892111545	23850758	67496127
NIRAJ FORGE & FITTINGS	79/A, Patil House, 4th Kumbharwada Lane,Near Moti Takies, Mumbai - 400 004.	Hitesh B. Sheth	23804093/66394183/67436689	9323104093/9223404093	23804093	nirajforge@yahoo.com	www.nirajforge.com
NIRLON STEEL	234, S.V.P.Road, Ratna Sadan,Opp. Alankar Cinema,shop no.4 & 5, Lehri Mansion, Mumbai - 400 004.	Hemant Shah	23803050/23878319/66362321	9869607779/9869284500/9869607799	23878318	66363275	info@namandesigns.com namandesigns@yahoo.co.in	www.namandesigns.com
NIRLON TUBE ( INDIA )	Shop no, 54,Yasho Mangal Bldg. 4th kumbharwada,mumbai -04	Dixit D. Chhajed , Narendra D. Chhajed	66595457/66151857/67496257	9223344999/9820644999	66151857	66363151	nirlon .Tube@ yahoo .com
NIRMA TUBE (INDIA)	117,B.R.House,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Pawanraj B. Jain	23859506/23825402/66362390/67436692	9820388020/9224299736/9223488020	23859506	66394131
NISARG INTERNATIONAL	120/122,C.P.Tank Rd,Khakhar Bldg,Mumbai-400004	Sanjay Shah	23822088/66393648	9892071297	23822088	23822188	sanshah99@hotmail.com nisarginternational@mtnl.net.in
NISHANT INFIN PVT.LTD.	7, Taldhwaj Bhavan, 1st floor,3rd Panjrapole Lane, Mumbai - 400 004.	Naresh Mehta	22422293/66363223/66518828	9820060993	22422292	nishan_infin@yahoo.co.in
NITIN METAL CORPORATION	71, Kika Street, Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Nitin Shah	23466226/66362647	9821283660	23898295	66362648
NITYANAND METAL PVT.LTD.	13/21, 303, 3rd Panjrapole Lane,C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Shantilal D. Mehta	22428886/66362969/66362033	9820045043	22425014	66363138	giplbom@vsnl.com
NOBEL IMPEX	100/102,Sneh Milan Bldg,C.P.Tank Rd,Mumbai - 400 004	Mohanlal Jain / Vasnaram Dewasi	66109616/66109617	9820878275/9869653487	66109617	67437205	nobel_impex@yahoo.co.in
NOBLE METAL	3, Shatrunjay Apartment, Gr. Floor,28, Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Dinesh Bhansali / Sandeep Bhansali / Suresh Bhansali	66393637/66518667	9869064962/9969495312/9869378428	66595903	noblemetal022@gmail.com	www.noblemetalsindia.comWebsite : www.noblemetal.co.in
NOBLE METAL CORPORATION	48,Noor Manzil,1st Floor,Office No.31,Trimbak Parshuram street,6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Jawahar Patel / Mehdaram Patel	23814951/23814952/66394674	9869484952/9321484952/9323399593	23890923	noblemetal@vsnl.net
NOBLE STEEL	225/229, Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada, Near Gol Deval,Mumbai - 400 004.	Dinesh Champalal Munot	23822296/66394649/66151849/66157097/66157098	9820578391/9869101526	66394649	noblestl@yahoo.com
NOCIL STEELS	9, Mulji Thackersey Bldg.,Sindhi Lane,Mumbai - 400 004.	Naresh K. Meht / Dilip K. Mehta	23856390/23888264/66393527/66595204	9820322256/9820155191	23874518	nocilsteel@yahoo.com nocilsteel@hotmail.com info@nocilsteels.com
NOOR TRADING CO.	Cooper Smith Street,B.P.T.,Plot No.345,Dockyard Road,Mumbai - 10	Sayed Saeed Hasan	23791954/23734975	9821661675	23734975	25033806	noortubetrading@g.mail.co.
N-PIPE SOLUTIONS INC.	42/46, Guru Rajendua House, 15/1st Floor,5th Kumbharwada , Mumbai - 400 004.	Champalal Jain	23873829/23826994/66394686	9820549473	23824659	ucjain@n_pipe.com	www.n_pipe.com
NUMAX STEELS	166,Shri Sadan,2nd Floor,6th KumbharwadaT.P.Street, Mumbai - 400 004.	Naresh Kanungo / Umesh Kanungo	66518616/66394257/66595952/66595953	9819767456/9820414191	23880489	66518626/66518617	numaxsteels@hotmail.com	www.numaxsteels.com
NARESH FORGE & FITTING	69/71, Goverdhan Building, Shop No.6,Groun Floor, Prbhu shree ram mandirmarg,4th Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Nibaram s. Choudhary	23850474/66109578	9320143166	23850474	naresh04@yahoo.com
NATIONAL PIPE & FITTINGS	Shop no. 74/2, Ground Floor, 1st kumbharwadaShiryan mansion,nera Gol temple, Mumbai 400 004.	Shantilalaji M. Jain	67437654	9819146129	67437246	23002996
NEON ALLOYS	91/95, Kika Street, Goragandhi House,Gulalwadi, Mumbai 400 004.	Manish S. Mehta, Nitin M. Mehta	23415958/66595558/5559	9819046011/9819045326	23415958	info@neonalloys.com	www.neonalloys.com
NUTECH METAL	Office No. 14, 1st Floor, Haji Kasam Chawl, Bldg no.8, Durgadevi street, Mumbai 400 004.	Ratnaram K. Choudhary	23866713/66109718/67438244	9321153992/9869153992	23866768	9869153992	nutechmetal@rediffmail.com	www.nutechmetal.net
NARAYAN FORGE & FITTINGS	Shop No.7, 55/57, Raj Gopal Bhavan,Nanubhai Desai Road, Chandawadi,Mumbai 400 004.	Raju Vishnoi	66151729	9321214129/9320829129	23819729	67496226	narayanforge@gmail.com	www.narayanforge.com
NANDAVRAT STEEL	Husaini Building, Shop No.8, 73, Ardieshir Dady Street,(nanubhai Desai Rd.) Mumbai: 400 004.	Nirmala devi, Chhabil Kumar Mutta	67437233	9820397637	67437409
NEMINATH PIPE & TUBES	Netarwala Building no. 103, Shop No.13,Ground Floor, 101, 2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Pavanraj Jain	66394645/66394851	9819362570	66394375
NAKODA FERROMET	Room no. 6, Ground Floor, 'A' wing west view Buld, 10th Khetwadi, Mumbai 400 004.	Nikhil H. Kanugo	23882278/66548023/66548024	9819595395/9920787848	23869454	23869454/66393858	nakodaferromet@yahoo.com
NAKSHATRA METAL CORPORATION	Shop No.14, Siddesh Apartment, Ground Floor, 2nd Khattar Gully, Thakurdwar Road, Mumbai:- 400 004	67496270/67496243	9930019577	23818686	nakshatrametal@yahoo.in
NEW TECH STEELS (INDIA)	Shop No. 3, Grd.flr. Shree Ram Niwas 16, Khambatta lane, Khetwadi Back Road,Mumbai 400 004.	Shankarlal Choudhary	66595569/66595570	9832228079	6659570	new_tech_india@yahoo.co.in
NAKODA METALS	38-B, Jai Maharashtra Bldg, 4th KhetwadiBack Road, opp. 4ht lane, Mumbai 400 004.	Dilip Mulchand Sheth	67521180/67521276	9223441145	66362243	67437580	nakodametals.com
NAVNEET METAL	88/92, 1st Pathan Street, 4th Kumbharwada,/Mumbai:- 400 004.	Sohanlal G. Jain, Sanjay S. JainVijay S. Jain	66362619/67437761/23894775	66362619/67437761/23894775	23894741	22403815	navneetmetal1@gmail.com
NANDAN STEEL	Shop No. 3, Mehta Mansion, 213, M.G.M. Road, opp. Sindhi Galli, Mumbai:- 400 004.	Nataram Choohan	67439198/7182	9869505598/9757072442	nandan.steel@yahoo.in
NEMINATH METAL CORPORATION	Shop no.2, Plot no.344, bhavan jivraj Building, Duncan Road, Mumbai:- 400 004.	Narendra Shah, Dixit Shah, Kunal Shah	23886646/66109314	9820301914/9324425904	23825964	info@neminathmetal.com	www.neminathmetal.com
NARESH INFOTECH	office no.21, 1st floor, Haji Kasam bldg no. 65/712nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Naresh Erukula, Suresh Erukula	67437910	9324745259/9821481927	9821481927	info@nareshinfotech.com	www.nareshinfotech.com
NAVRATAN STEEL (INDIA)	Office No.6, Mahavir Sadan, 1st Floor, 102, Bhandari Street, Near Gol Deval Mandir,Mumbai:- 400 004.	Dalpatsingh K. Chouhan	66158056/66151975	9820263490	66151975	navratansteelindia@yahoo.in
NOVA STEEL CORPORATION	Off. No.5, 1st Floor, 102 Narayan Bldg, A.D. Street, Near V.P. Road,Mumbai :- 400 004	Darshan N. Shah	23892411/66518818	9819236446	23892412	23800968	novasteel@gmail.com	www.novasteel.co.in
NAVSAGAR STEEL & ALLOYS	114 E.R.K. wadi Shop No.10, 2nd Parsiwadan lane, Mumbai:- 400 004.	Hitesh P. Mehta	23871234/67436948	9892148455	23871235	23855123	navsagarsteels@gmail.com	www.navsagarsteel.com
NAVPAD STEEL CENTRE	Shop No.1-A, Lehri Bldg,236/240S.V.P. Road, Mumbai:- 400 004.	Haresh S. Jain	23800300/67436956/66362822	9820572449	23800300	66393513	navpadstainless@hitmail.com	www.navpadsteel.com
NEHA METAL & ALLOYS	Flat no. 104, 1st Floor, 82-84-86, Millenium floor,C. P. Tank, Mumbai :- 400 004.	Babulal D. Bhansali	66393742/66595813	9833977499	66595865	66595813	nehametalandalloys@hotmail.com	www.nehametalalloys.com
NAVKAR STEEL & ENGINEERING CO.	132, Trimbak Parshuram Street, 6th Kumbharwada,Mumbai:- 400 004.	Pramod S. Mehta	66363339/66518999	9322266030	66103608	66394034	navkar@navkarsteel.com	navkarsteel.com
NEW ARVIND FASTNERS & FITTINGS	Shop No.3, Ground Floor, 53/57, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Dalaram D. Choudhary	66151843/23811068	8080046669	23811068	admin@newarvindfastners.com	www.newarvindfastners.com
NUTAN METAL & TUBE	2/4, Pushpa Sadan, Shop No. 9, 2nd Carpenter,Mumbai :- 400 004.	Nita B. Panpalia	23893600/66363082	9320293601/7666293601	23893600	28163600	nutanmetal@gmail.com
NOBLE FERROMET PVT. LTD.	Shop No.1 & 2, Laxmi Niwas Bldg., 156/158,C. P. Tank Road, Mumbai:- 400 004.	Amit Jain, Mohanlal M. Jain	23808277/67436762/6763	9869500753	23808277	67437205	nobleferromet@gmail.com	www.nobleferromet.com
NAVKAR IMPEX	89/91, Shree Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada,Mumbai:- 400 004.	Naresh P. Shah	67496123/67496124	9967220200	66362597	67496124	navkar_impex@hotmail.com
NITESH CHHABIL JAIN	E-Block , Sikka Nagar Socity, 138, V. P. Road, 3rd Floor, Flat No. 11, Mumbai :- 400 004.	Nitesh C. Jain (Broker)	22405231/22413245	9920111222	23892892	niteshjain77@hotmail.com
NOBLE FERROMET PVT. LTD.	Shop No.1 &2, Laxmi Niwas Bldg., 156/158,C. P. Tamk Road, Mumbai :- 400 004.	Amit J. Jain, Mohanlal M. Jain	23808277/67436762/67436763	9869500753	23808277	67437205	nobleferromet@gmail.com	www.nobleferromet.com
NATIONAL ULTRASONIC TESTING	Human Tekdi Gate-11, Room No.C86, Mangal Yadav Chawl 10th Road, Santacruz(e)Mumbai:- 400 055	Shahgul Ahmed (Chandubhai)/Faiz Shahgul	9869002137	9892205161/9324360044	26171172	fairone@rediffmail.com
OM FORGING & ENGG.(P) LTD.	Shop No.19, Ground Floor, D Wing, Shree Darshan Chs Ltd. 122, Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Sushil Agarwal / B.M.Agarwal	66109474	9322678469/9321133173	23895039/67437842	28402017	om_forging@vsnl.net steel_sushil@yahoo.co.in
OM METALS & ENGG.CO.	115/125, Patel Mansion,4th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Narendra Patel	66363384/66363387	9869161220	23822005	ommetals.engg@gmail.com	www.ommetalsengg.com
OM SHIV KRUPA METAL WORKS	379-B, Falkland Road, Kupar Compound,Gala No. 1 to 7, Mumbai - 400 004.	23856499/66595850	9324926473/9324913398
OM STEEL	37,Durgadevi street,near 2nd Kumbharwada,Mum-4	Jugraj J. Doshi	66362746/67437688	932220653	23888329
OMEGA STEELS	202/15A, Blackstone Bldg., Sant SenaMaharaj Marg, 2nd Kumbharwada,mumbai 400 004	Anilkumar Munot / Pankaj Munot	23863707/67439160/67521142	9820546769/9820597708	23899776	23893565/66393564	ssec123@mtnl.net.in
16,Moti Mansion,5th Khetwadi Lane,Mumbai-400004	Milapchand Chandan	67521212/66518670	9867677475	66518670	66394450/67437545	orbitimpex@yahoo.co.in
ORIENT METAL INDUSTRIES	23/8, 3rd Panjrapole Lane, 2nd Floor, Mumbai - 400 004.	Ramesh C. Sanghvi	22421133/22423924/66394134	9892155710	22421607	67437322	orientmetal@vsnl.net	www.orientmetalind.com
ORIENT STEEL	6A-6B, 18/20, Sindhi Lane,Mumbai - 400 004.	Ramesh Pukhraj Sanghvi	23856031/66363031	9869153939	66362021
OSHO METAL CORPORATION	13/21,Virchand Umersey Bldg.,Shop No.22,3rd Panjrapole Lane,Mumbai-400 004	Rajendra B. Shah	22402992/66109511	9324436218	22402992	28836218
OSWAL METAL CORPORATION	108, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mukesh / Dinesh Salecha	22424182/66151438/H - 2838	9820247797/9820034751	22428914	23011844/23001339	oswal@bom8.vsnl.net.in
OMKAR METALS & ALLOYS CORPORATION	off. No.47, 2nd Floor, Balkrishna Niwas,2nd Panjarapole lane, Mumbai- 400 004.	Babulal M. jainNaresh M. Jain	22425307/66595053/66595350	9820883801/9820613750	22420155	66595084/67437328	omkarmet1998@hotmail.com	www.omkarmetal.com
OM STEEL	11, Shakti Niwas Shop No.3, 7th KhetwadiMumbai 400 004.	Narpatchand U. Bhansali	23865461/3021 / 3023	9920046314	23821922	omsteeln@gmail.com
ORANGE STEEL (INDIA)	138/15, 3RD Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Jayanti B. Bohra	66595934/5934	9892159696	23812728	orangesteel@vsnl.net	www.orangesteelindia.com
OM METALLOYS	6/8, Jariwala Building, Ardeshir Dady Street, Mumbai:- 400 004.	Jaykishan Bishanoi	23821529/66363238	9892155470	23821529	om_metalloys@yahoo.co.in
OSWAL STEEL CENTRE	44, 2nd Carpenter Street, Mehta Bldg, 1st Floor,Mumbai:- 400 004.	Tarachand L. Shah	23826800/66394132	9819580100	66151850
OSWAL IMPEX	113/125, 4th Kumbharwada, Patel Mansion,Mumbai:- 400 004.	Bharat T. Jain	67438220/67438221	9819616400	66151850
P.B. METAL CORPORATION	28/30, Jaya Building, 2nd Carpenter Street,Mumbai - 400 004.	Sumermal B. Mehta	23875248/66363485/66363487	9820131564/9833129996/9833073043	23875248/66363486/65207146	pbmetal@hotmail.com
P.K. FORGE & FITTINGS INDUSTRIES	Shop No. 2, Radha Krishna Co-op Hsg. Soc.4th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	JaiKishan K. Bishnoi	23822332/67437156/66362807	9322991316	67437156	tradelink2006@rediffmail.com	tradelinkengineers.com
P.K.METAL CORPORATION	87, Durgadevi Street, Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	P. K. Mehta / N.K. Mehta / B.P. Mehta	66109738/66109739/66363439	9819367686/9869500820/9819772594	66109738	66394519/67437738	pkmetal2009@yahoo.in
P.K.TUBE	203, T.P.Street, 6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Pirubhai	66394825/67496225	9324022197/9820151856	23870961		www.p.k.tubes.com
P.N.FORGE INDUSTRIES	24,Saraswati Sadan,1st floor,113,Keshavji Naik Road,Mumai-400 09	Nareshbhai	23734922/23747720/66394862/4112/2041	9321434699	23734922	32545983/28494378	nktubes@yahoo.co.in
P.V. METAL CORPORATION	35/37, Bapu Khote Cross Lane, Gulalwadi,Shop No.8, Mumbai - 400 003	Ugamraj V.Jain / Jayantilal V.Jain	23462891/66362891/66394891	9321718712/9324718713/9820718713	23462891/66362891	26191290/26188338	pvmetalbombay@hotmail.com pvmc@in.com
PAAWAN STEEL	151, 6th Kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004.	Narayansingh H. Rathod	23898588/23868070	9819326459	23893857	23879655	contact@paawansteel.net	www.paawansteel.net
PACIFIC METAL TRADING CO.	3, Muljibhai Niwas, 1st Floor, 2nd Carpenter Street,Mumbai - 400 004	S.C.Gandhi	23804245/66109471/67436537	9820284418	23804246	23801547	pacificmetal@vsnl.net
PADAM PARAG METAL	110/112,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada,Laxmi Bldg,Mumbai - 400 004	Dilipkumar Mehta	23800521/66393909/67496295	9869506975/9869169432	66109704/67437515
PADMAVATI STEEL & ENGG. CO.	14/16, Kanta Terrace, Shop No.1, Dr.Wilson Street,Opp.Wilson Street, Opp. Wilson High School, Mumbai - 400 004	Jayantilal C. Doshi / Nilesh J. Doshi	23876006/66518706/66394262	9321164262/89320064263	23876006	66394281/67436750	padmavati.steel@rediffmail.com	www.padmavatisteel.com
PADMINI STEELS	50, Maruti Mandir Marg, 5th KumbharwadaLane, Mumbai - 400 004.	Mukesh Jain	23891997/66362997/66595008	9821125711	23891998	23872018	padministeels@vsnl.net	www.padministeels.com
PALGOTTA METAL INDUSTRIES	194, T.P. Street, L.P.Wadi,6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Jugraj / Tarun R. Jain	23872212/66362696	9892209174	23829447	23894025	info@palgottametal	www.palgottametal.in
PANCHDEEP METAL CORPORATION	70, Durgadevi Street, (Kumbharwada),Mumbai - 400 004.	Paras B. Jain	23876345/66394546/66109866	9820890975/9820816588	23850948	67496133	panchdeepmetalcorporation@rediffmail.com panchdeepmetal@sifymail.com
PANCHRATNA STEEL	98, Durgadevi Road, Opp. 4th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Hansraj / Mahendra Shah	23861303/66595034/66394529	9821121591/9323466551	67437782/67437781	panchratna_steel@rediffmail.com
PANKAJ STEEL	15-1st Suttar Gali, 1st Floor,Room No,5/7,Mumbai - 400 004	Prakashmal P. Shah	23894534/66363401	9820247787/9969383901	22425042/67438124
PANNANI STEEL	185, Kika Street, Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Mr.Fulchand T. Bokadia	23466311/2261/67437281	9820084059	66363264	66363521	pannanisteel@yahoo.com
PARADISE METALS	8/10, 2nd Carpenter Street, Shop No.2,Mumbai - 400 004.	Amit Mehta	23863517/23863606/66362273	9322334253	23863606/23863517	66362275	naresh@angelsteels.com
PARADISE STEEL	Shop No.7, R.K.Wadi, 2nd Parsiwada, Mumbai - 400 004.	Bharat Shah / Rohan Shah	23878383/66362277	23878383	66363456
PARAG DEEP METALS	28/32,Doctor bldg,'E' block,office no.72,1st floor,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Ganpat Solanki/Pintu Chandan/Mohan Solanki	23875796/23820562/66518710/66362509	9820608013/9969127760/9869161213	23875796	66518972	paragdeepmetals@mtnl.net.in	www.paragdeepmetals.com
PARAG METALS	Shop No.1, Shivtirth Bldg., 10/12, SindhiLane, Mumbai - 400 004.	Prithviraj S. Bhansali	23891145/66363280/67436538	9321111186/89223393280	23891145	67521158	paragmetalprithviraj@gmail.com
PARAG TOOL STEEL CENTRE	137/139, Kika Street, 1st floor,Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Dhanesh Gala	23468316/66362768/67438225	9820127491/9223378742	23468316	25681822	dhanesh.gala@gmail.com
PARAMOUNTS STEEL INDUSTRIES	103, Natwarlal Bldg.,Shop No.9, 2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Ganpat N. Patel	66394402/66518681	9969735124	23824714	23876469	micometalsindia@rediffmail.com
PARAS INDUSTRIES	Shop No.6-A, Ground floor,22/26, Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Motilal Sanghvi	23865906/66595442/66109864	9869161022/9869106620/9833364457	23804036
PARAS METAL CORPORATION	Shop No.27, Panjrapole 1st Lane, C.P.Tank,Mumbai - 400 004.	Amritlal Mehta	22420801/66362542/66595025	9821091421/9821872005/9892058776	22420801	23864221	parasmetalcorpn@hotmail.com
PARAS PIPE FITTINGS	99,Gr.Fl,Shiv-Vilas Bldg, Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Madhusuden Purohit	23826026/23804736/66362740	9821588332	23804736	28197613
PARAS STEEL	12, Narayan Niwas, 2nd Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Parasmal S. Burad/Narendra Burad/Rakesh Burad	66393559/66518759	9892120716/9820944700	23896172	23864280/66393560	info@parasforge.com	www.parasforge.com
PARASMAL J. DOSHI	Haji Allarakha Bldg., Block 'C', R.No.28/29,2nd floor, 9th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004	Paras Doshi	67436564/67436593	9820521716	23882862	66394394	vmti@live.com	www.vmti.co.in
PARASMANI ENGINEERS (INDIA)	136/141, Shree Guru Rajendra House,T.P. Street, 6th kumbharwda, 1st Floor,Shop No. 20, Mumbai - 400 004.	Naresh Munot	66362404/66394431	9920181811/9223531811	23889655	naresh_munot@vsnl.net	www.parasmaniengg.com
PARMESHWAR STEEL CENTRE	65/71,Haji Kasam Bldg,1st floor,Durgadevi Street,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	T. H. Purohit	23856741/23856739/66394407	9869037711/9930972444	23856739	psc11@yahoo.in
PARSHVA METAL & WIRE INDUSTRIES	55/2,C.P.Tank,Mumbai - 400 004	Dakshesh Shah	22424277/22426710/66394231	9322697056/9819288117	22426710	28775379	parshvametal@sify.com info@parshva.com
PARTH STEEL & ENGG. CO.	89/91, P.S.Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Pankaj M. Sanghvi	66109851/66109852/67496052	9892990557	2380080	2380080	parthsteel_engg@yahoo.co.in
PARVATI ENGINEERING CO.	13,Ground Floor,155/157,Shethna house,10th Khetwadi Back Road,Mumbai - 400 004	Shankar Patel	23868600/67437577	9930304749	23868600	pecsales@rediffmail.com pecsales@gmail.com	www.parvatieng.net
PATEL TUBES	397,Krishna Bldg.,P.B.Marg, Near Alankar Cinema,Opp.Police Chowki, Mumbai - 400 004	23807009/66362508/27438118	9820294753	67438142
PAVAN METAL CORPORATION	55-B, Opp.Islampura Street,Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004	Prakashmal Narpat	23866519/66362359/66362429	9820028953/9323166519	23851958	66362358	pmcorp@mtnl.net.in pmcorp@rediffmail.com
PAVAN STEEL (INDIA)	7, 2 Carpenter Street, Doshi Bhavan, Mumbai - 400 004.	Babulal / Jayantilal / Sureshbhai	23853307/23827214/3307/6452	9821053307/9930405656	23859874	23873194/3194	pavansi@mtnl.net.in
PAVAN STEEL CENTRE	60, Ardeshir Dady Street, Near AlankarCinema, Mumbai - 400 004.	C. K. Bhansali / P. K. Bhansali	23864979/23864988/66362294/66394956	9322403642/9322406657/9867855002	23864989/66362296/23873634
PAXAL STEELS	212/218, Khetwadi Main Road, Shree Goverdhan Bhuvan Co-op Hsg. Soc., Ground Floor, Room No. 17, Opp. Bank of Baroda,Mumbai - 400 004.	Narendra Bhansali	66362355/66518566	9820147544/9819374017	23812517	paxalsteels@gmai.com	paxalsteels.com
PCK METALS PVT.LTD.	Shop No.1,Kushal Bhavan,65,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Pataram Dewasi	67437810/67437811	9820511385	67438412	pck2_metals@yahoo.co.in
PEARL STEEL INDUSTRIES	188,Pitale bldg,shop no.4,8th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004	Jitesh Bafna / Ramesh Bokadia (Ravi)	23840513/66362425/66109566	9820100504/9820028160	23889360	23893614/67438191	pearlsteel@yahoo.co.in primesteelindustries@yahoo.co.in
PEARLS METALS	Shree Rajendra Vihar Co.Op Soc.Ltd.Gr.Floor,Office 1 & 1A,12th Khetwadi 'X' Lane, Mumbai - 400 004.	Praful Chandan / Mukesh Chandan	23821823/67496385/67496386	9820066232/9820159480	23804942	pearlsmtl@mtnl.net.in
PEEKAY METAL CORPORATION	138/16,Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Peeraram D. Patel	23878443/66362896	9869243485	23878443	peekaymetal@mtnl.net.in
PERMONICS TUBE (INDIA)	28/42,2nd Floor,Ganesh Darshan Bldg.,A Wing,Office No.202,2nd Kumbharwada,Mumbai-400 004	P.R. Choudhary	67437198/67437199	9869153919/9867553092	23881603	permonics@rediffmail.com	permonicstube.com
PERTH STEEL	09,Parsiwada 1st lane,shop no.2,Coover Bldg,V.P.Rd,Mumbai - 400 004.	Devang Pomani	23802976/66362743/66394404	9819313199	23841429	22095434	devshah@rediffmail.com
PHINOLEK STEEL & ENGG. CO.	Shop No.13, Tulsi Bldg., 178, Khetwadi Back Road,Mumbai-400 004	Satish Rathod	23814782/23874782/67438366	9869524481/9769424481	23894782	phinoleksteel@gmail.com- unitedmetalind@mtnl.net.in.
PIONEER FORGE (INDIA)	178/180, Khetwadi Back Road, Tulsi Bldg.,Shop No.35, Mumbai - 400 004.	Ashok C.Bhandari	23851320/3957/6125	9869074704	23810057	66109817	pioneerforge@mtnl.net.in
PIONEER STEEL & ENGG. CO.	Shop no.20,104,Sant sena Maharaj marg,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	C.H.Desai/B.D.Desai	23894978/23822471/66394325	9969311321/9869703476	23894978	pioneersteelenggco@gmail.com primemetalindustries@gmail.com
PIRARAM H. MODI	108, Moti Cinema Bldg., 4th Kumbharwada,Gr.Floor, Mum-400 004	Piraram H.Modi / Manoj J. Pancholi	66393895/66394666	9869166125/9869357607
PIYUSH STEEL	54,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Babulal D.Jain	23867540/66437649/66394837	9869169615/9819572266/9820230661	23898587	66595859	piyushsteel@gmail.com	www.piyushsteel.in
POKHARNA STEEL INDUSTRIES	Shop no.4/124,T.P.Street,6th Kumbharwada,Mum-400 004	Bhagwati Pokharna	23841229/66518680/66151848	9820232810/9223399780	23892575	pokharna7@gmail.com
POOJA ENTERPRISES	344,Maulana Azad Rd,Shop No.5,Durgadevi Street,Mumbai-400004	N.T. Jain	23892051/66363162/67436410	9322277050	66363163
POOJA STEEL & ALLOYS	No.11, Ardeshir Dady Cross Lane, PathakBldg., Off.No.20, Near C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	J. P. Bokadia	23872562/66393633/66151712/66151713	9821290794/9223376456	23442562/23829630	66394156	poojasteel@mtnl.net.in poojasteel@vsnl.net	www.poojasteel.com
POOJA STEEL (INDIA)	20,Bhandari Street,Alka Smruti,Shop no.21st Kumbharwada,Mumbai-400 004.	Khemram Prajapati	23891783/66595426	9867075771	23891783	pooja_steel1@yahoo.in	www.poojasteelindia.com
POONAM ENTERPRISES	17/A, Kanti Bhuvan, 1st Parsiwada Lane,Mumbai - 400 004.	Ravindra P.Anagara	40939600/23874908/23827486/66362235/66595533	9820418510	23883726	23851404/66595183	poonam_enterprise@rediffmail.com info@poonament.com	www.poonament.com
PRABHAT METAL WORKS	House No 46, Room No. 19,Kamathipura,2nd floor, 7th lane,Mumbai- 400 008	Balraj Paskanti	23002383/23084829	9323060717	23091929
PRABHAT METALS (INDIA)	5, Nanubhai Desai Road, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Jitendra Sanghvi	23859358/23882276/66363473	9821365318/9819027966	23889454	23883122/66363475	prabhatmetals@hotmail.com
PRABHULAL K. DOSHI	Moti Mansion,4th floor,Room no.65,5th Khetwadi,Mumbai - 400 004.	P.K.Doshi	66394263	9820022917	23883122/66363475
PRAGATI METAL CORPORATION	15-A,/65-73, Habib Building, 2nd PanjrapoleLane, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Dinesh Shah / Kamlesh	66362522/66595479/66595164	9820175082/9819762522	66362190	pragatimetal@yahoo.com pragatimetal@rediffmail.com
PRAGATI UDYOG	14, Nanubhai Desai Road, Near C.P.Tank,Mumbai - 400 004.	Narpat / Mukesh	23895751/23872844/66363284/66109244	9820246789/9820766635	67436957/23078843
PRAGNA METAL CORPORATION	88,Kika Street,Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Mr.Sunil Shah	66557047/66595109	9820500467	66557047	24091540	pragnametal@in.com
PRAKASH INDUSTRIAL CORPORATION	6,Durgadevi Street,Kumbharwada,Mumbai-400 004	Prakash Chandan / Virendra Chandan	23879771/66393861/66109461	9820429331/9819267083	23879771	66393672	prakasic@hotmail.com
PRAKASH METAL CORPORATION	132, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Shantilal A.Shah / Mr.Prakash M.Shah	22423277/66394091	9869553038	22424558	prakashmetal@hotmail.com prakashmetal1@gmail.com
PRAKASH STAINLESS PVT.LTD.	89, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Surajmal B. Burad	22425646/66362057/66362058	9820210321	22420899	66363208	prakash2stainless@yahoo.co.in
PRAKASH STEEL HOUSE	17,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Thanmal Bherchand Jain / Bhagwan T.Jain	66362953/66362543	9869653247/9223550893	65097277
PRAKASH STEELAGE LTD.	Shatrunjay Apartment, 1st Floor, 28, Sindhi Lane,Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	23856525/66390561/62/66390563/66394293
PRARTHI CORPORATION	Bldg no.12,Kahan Baug,2nd Sutar Galli,Mumbai - 400 004	Nikunj Desai	67496030/67496031	9821254446	23893192	66109255	prarthicorp@hotmail.com
PRASHANT INDUSTRIAL ENGINEERS	A-10,Patel Indl.Estate,Opp.Syndicate Bank,Goddev Road,Bhayandar (E),Thane -400 105	Miraj M.Shah / Mahendra S. Shah	28189900	9820658020/9819964943	28701476	off.pie@engineer.com
PRATAP STEEL CENTRE	26, Manu Bhavan, Kika Street, (Gulalwadi), Mumbai - 400 004.	Pratap Prajapati	22423263/22421952/66394551	9869696298	22404347	23000638
PRATAPMANI METAL & TUBES	77, Prabhu Shri Ram Mandir Marg,Near Moti cinema, Opp. Nav Durga Mandir, 1st Floor, Mumbai-400 004	Kalpesh P. Sheth	23861539/23871539/66362774/66362775	9820307060/9820087711/9869327111	23861112	23861710/66595233	pratapmani@hotmail.com info@pratapmani.com
PRATIK STEEL	59/61,1st Kumbharwada,Bhandari Street, Mumbai - 400 004.	Narendra Bothra	66363258/67437992	9869532542/9869524476	66151950/66394660
PRAVIN METAL CORPORATION	77, Dr. M. G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Ashok C. Bokadia	23862341/66362419/67496093	9820142299/9323568755	23803760	privinchampak@yahoo.co.in
PRAVINCHANDRA D. BROS.	105, Kika Street, Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Mr.Pravinchandra K. Shah / Mr.Chetan P. Shah	23460821/23460435/66394036/66394988	9820191440/9819209779	23460435	23681265/23624850	pdbros_1958@hotmail.com
PRAYAG STEEL & ENGG. CO.	67/26, Dr M.G.Mahimatura Marg,3rd KumbharwadaMumbai - 400 004.	Laxman J. Patel/Lumbharam J. Patel	23882121/23829749/66362417	9821141460/9869311261/9769911261	23882121	prayagsteelindia@yahoo.co.in
PRAYAS METAL (INDIA) PVT.LTD.	Cont. Person : Laleet S.Bokadia / Hoshiyar P.Sanghvi Mumbai - 400 004.	Laleet S.Bokadia / Hoshiyar P.Sanghvi	23827993/23822556/23868448/H - 3096	9820002729	23822558	23027993	lalit2729@gmail.com admin@prayasmetal.com	www.prayasmetal.com
PRAYAS STEEL & ALLOYS	Office No.06,1st Floor,105,Ratna Sadan,5th Kumbharwada,Maruti Mandir Marg,Mumbai - 400 004.	Narayan Singh Solanki	67437513/66362879	9869211177/9320411177	23804862	67437510	prayassteel@yahoo.com	www.prayassteel.com
PRECIOUS METAL INUSTRIES	138/20, 1st floor, Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Kishanlal Bishnoi	23807337/66157078/66157067	9869257337	23807337	preciousmetalind@ymail.com	www.preciousmetalind.com
PRECISION IMPEX	84,3rd Kumbharwada,M.G.Mahimatura Marg,Mumbai-400 004	Vimal Jain / Jayanti Bokadia	23896219/66362990/66151945/66151946	9892488414/9869161214	23896219	23884321/66581518/66581519	info@precisionimpex.com	www.precisionimpex.com
PRECISION TUBES (INDIA)	113/117, 3rd Kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004.	S. D. Mehta / B. D. Mehta	23869112/23891579/66394690/66595101/67436682	9869519942
PREMDEEP METAL	16/26,Ambika Sadan,Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Dinesh S. Mehta	23840402/66393893/66518815/66151903	9821171267	23883527	pdmetals@gmail.com
PREMIER METALS	74, C.P.Tank Road, Ground floor,Mumbai - 400 004.	Narendra Dubal / Nikhil Dubal	23858088	9820001077/9769333020	23870098	premier.nikhil@gmail.com
PREMIER PIPE FITTINGS CO.	58, 1st Carpenter Street, Ground Floor,N.D.Road, Near C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Ganpatram D. Purohit	66394123/66394330/66518923	9819208351/9820443789	66518843	67437293	premierpipefittings@yahoo.co.in	www.premierpipefittings.com
PREMIMOHAN AGENCY	458/460, Pathe Bapuraro Marg, Sindhi Lane Corner, Mumbai - 400 004.	Bhavik Kapadia	23874123/66394934	9820221867/9867721867	23874123	premimohan03@gmail.com
PRERNA STEEL	Shop No.7,393,P.B.Marg,7th KumbharwadaKrishna Bldg., Mumbai - 400 004.	Kishnaram P. Vishnoi	67437350/67436135	9869084360/9869653151	23867515	prernasteel1@hotmail.com
PRESIDENT STEEL (INDIA)	16, Nandwana Bldg., 2/6, Nanubhai Desai Road,Mumbai - 400 004.	Milap G. Doshi / Alpesh Doshi	23891489/23895846/66362592	9324038699/9323742010	23895846	23862144/66595144	presidentsteel@gmail.com
PRIME METALS	29/31, Dev Bhavan, 1st Carpenter Street, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004	Dharmendra N. Doshi / Paresh P. Shah	23853996/66363285/67438461	9892520898/9322261725	23853996	23853996	primemetals1234@yahoo.com
PRIME STEEL & ALLOYS	Shop No.3, Minara Mansion Bldg., 190,2nd Kumbharwada, S.V.P.Road,Near Goldeval Temple, Mumbai - 400 004	65581533/67438187	9969158576	23801694	primes_2007@yahoo.com
PRIME STEEL CORPORATION	61, 1st Floor, 74, Patra Chawl,5th Kumharwada, Mumbai - 400 004.	Paburam Choudhary	23801871/66394806/67521181	9821094904	23885224	primesteel@vsnl.net primesteel404@gmail.com
PRIMEX METAL	100/102,Narayan Bldg,4th floor,Room No.26,Ardeshir Dady street,Mumbai - 400 004.	J.K.Chouhan /D.K.Sharma	23808319/66362632	9867170665/9867170664	23888307	66362632
PRITHVI STEEL & ENGG. CO.	66, C.P. Tank Road, Ground Floor,Mumbai - 400 004.	Prithvi Jain	66394241/66373111/66109403	9820239221	23812506	66394266	prithvisteel@yahoo.co.in	www.prithvisteelengg.com
PROGRESSIVE STEEL	45, Islampura Street, Near Alankar CinemaMumbai - 400 004.	Narpatchand Sanghvi / Vinod Sanghvi	23860000/66557206	9892543828/9867343828	30017206/66557206	23866321/3821/7348	sales@progressivesteel.co.in	www.progressivesteel.co.in
PRUDENT STEEL & ALLOYS	Shop No.31, Badrikashram Bldg., 2nd Khetwadi,N.D.Road, Mumbai - 400 004	Jatin H. Jain	23809500/66109500/66151875	9819097479	23809500	66107575/66393544	prudentsteel@gmail.com
PUKHRAJ SIREMAL LODHA	47,Shri Balkrishna Niwas,2nd Floor,Office No.67,2nd Panjrapole Lane,Mum-4	Pukhraj LodhaSpl.IN:Brokers	67438258/67437568	9820438650	66109372
PURNIMA METAL CORPORATION	16/1, 1st Kumbharwada Lane,Bhandari Street, Mumbai - 400 004.	Rameshkumar H. Mehta / Ajit Mehta	23873768/23825153/66393547/67436578	9869071941	23825153	67437171
PUSHPAK STEEL & ENGG. CO	6-B, 1st floor, 52/54, C.P.Tank Road,Opp.2nd Panjrapole Lane, Mumbai - 400 004.	Hemant Bhansali / Mukesh Bhansali	23801468/66362279/66595478/66151829	9820416951/9819108241	23898692	66362251	pseco@vsnl.com pseco_bhansali@yahoo.com	www.pushpaksteel.com
PUSHPAM STEEL	160/162, Ganjawala Buld, Ground Floor, Room No.13rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Ghevarchand H. Jain / B.G.Jain / Paras Jain	23862939/66394721/67439157	9969639461/9769967711/9870121742	66109929
PUSHPENDRA METALS	1st floor,Room no.4, 26,Durgadevi Main Road,Mumbai - 400 004.	Prithviraj Singh Chouhan	67436597/66158014/66158015	9223377181	67436597
POONAM STEEL	54/156, Snat Sena Marag, 2nd floor2nd Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Jaikishan H. Bishnoi	23856590/66363239	9869773385	23804098	9867109889	poonamsteel@hotmail.com	www.poonamsteel.in
PAKSHAL IMPEX	Grf.Fl.Bldg, No. 23, 25, Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Jayantilal S. Kanungo	66109935/66109928	9969441337/9223559928	67438443	-pakshalimpex@in,comimpexpakshal@gmail.com
POPULAR METAL	15-A, 3rd Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema,Mumbai:- 400 004.	Pratap Rajgor	23868554/66394527	9320284662	23868554	vipsteel@hotmail.com
PUNYAPRAKASH METAL INDUSTRIES	228, Panwala Bldg, 'C' wing, 1st Floor,Office no.8, Sant Sena Mahraj Marg,5th Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Narpat P. Jain, Vijay P. Jain	67436625	9821226721	66362423
PINNACLE IMPEX	15, Fulbel Bhavan, 2nd Parsiwada, V. P. Road,Mumbai:- 400 004.	Vijay P. Sanghvi	66157001/66157006	9820356595	66157001	66109991
PROGRESSIVE STEEL (INDIA)	102, Narayan Bldg, 4th Flr., Office No.24, Ardeshir Street, Mumbai :- 400 004.	Chelaram R. Choudhary	23881610/67438176	9320070469	23881610	progressivesi@yahoo.in
PREM INSPECTION SERVICES	90, Ardeshir Dady Street, Shop No.3, Gr. Flr.Dadacharji Bldg., V.P. Rd, C.P. Tank,opp. Alnkar Cinema, Mumbai :- 400 004.	Pravin K. A. , Mahesh J. Dnde	66109773	8108674453/9892369408	9322433896	pis_net@gmail.com
PRAKASH TUBES INDIA	146, Mulji Niwas, 1st Floor, Office No. 14, 3rd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Puraram H. Gehalot	23891312/66581658	9819208393	23891312	9819208393	prakashtubes@yahoo.in
PHILIPS METAL INDUSTRIES	37, Maruti Mandir Lane, 5th Kumbharwada,Mumbai:- 400 004.	Mukesh G. Jain, Kantilal K. Jain	23820045/23820046	9820571062	66109349	mgjain@philipsmetal.com	www.philipsmetal.com
PRODUCTIVE ENGINEERS (I) PVT.LTD.	38/40, Bhanushali Bhavan, Off. No. 2, Ground Floor,C. P. Tank, Mumbai:- 400 004.	Vinod Mehta, Dimple Mehta	23841047/67437252/67437253	9320074250	23841047	66518676	productive.engrs@yahoo.com
PINAZ STEEL	105, Nanubhai Desai Road, Shop No. 101, Jeevan Bhavan, Mumabi:- 400 004.	Laximansingh Chouhan	66109891/66381339/66109205	9867366995/7738364275	23888307	66109205	pinazsteel@yahoo.in
PALADIA & ASSOCIATES	Pipwala , RM No.2, parbhat Colony, Parbhat Road No.1Santacruz, Mumbai:- 400 056.	Nagin G. Suthar	26184399/66362919	9892426276	66362919	-paladiaassociates@yahoo.compaladiaassociates.com
PRESTIGE INDUSTRIES	18, 7th Khetwadi Lane, Gr. Floor, Mumbai:- 400 004.	Jayesh R. Jain	23822522/66394417	9833251952	23822522	67496308	prestigeindustries@gmail.com	www.prestigeindustries.net
PRAVIN METAL INDUSTRIES	47/49, P.S. Mandisr Marg, 2nd Floor, 4th Kumbharwada.Mumbai:- 400 004.	Kishanlal S. Bishnoi	23802729/66362890	9820504722	23802729	66595933
PARAGON STEELS	R-651, T.I.C. Industrial Area, M.I.D. Village, Rabale,Navi Mumbai:- 400 701.	Milapchand S. Bohra, Gautam N. Jain,Hastimal Jian, Ganpat P. Kanungo, Niha G. Jain	27693896 / 97	9820038250	27600831	66394388	paragonsteels@hotmail.com
R.MAGANLAL & CO.	33,2nd Pathan Street,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	67496037/67496038	9322265907	23886586	jayesh_pithva@yahoo.co.in
R.A. INDUSTRIAL METALS	185, Shaikh Memon Street, Bullion Exchange Bldg.,2nd floor, Mumbai - 400 002.	23428093/23432029/56393643	23432029
R.C. METAL CORPORATION	289 Shree Bhuvan, 4th Khetwadi Main Road,Shop No. 8, Bombay - 400 004	Rajesh Jain	23820225/66394509/66158059	9821111643	23855206	66158058	rcmetal1@vsnl.net
R.K.STEEL & ENGINEERING CO.	9,ShreeBhuvan,4th Khetwadi,Mumbai - 400 004.	Rajesh Shah / Sanjay Shah	23870543/23887396/66394856/67437882	9820072232/9820549847	23887396	26491292/26493715	rkseco@yahoo.co.in
R.K. STEEL CORPORATION	Shop No.10, Patel Building, 115-A, ArdeshirDady Street, Mumbai - 400 004	Vicky Mehta	23865244/66363158	9322237262	23888252	66393631	shine_metals@rediffmail.com
R.M.METALS COMPANY	79,2nd Pathan Street,5th kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004	Jagdish Chowatia	23823651	9821334051	23874181
RAAJ IMPEX	Shop No.16, Moti Mansion, 5th KhetwadiLane, Gr.Floor, Mumbai - 400 004.	Vinod B.Sanghvi	66362727/66362193		www.raajimpex.com
RAAJ SAGAR STEELS	163,Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Milap mehta	66595258/6394214	9869532584	23895037	66394167	info@raajsagarsteels.com	www.raajsagarsteels.com
RAAJENDRA IMPEX	Shop No.14, 8th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004.	Dinesh Mehta	23861916/6153/6154	9324162004	23851562	66362004
RAAJRATNA METAL INDUSTRIES LTD.	126-A, Mittal Court, Nariman Point, Mumbai - 400 021.	Vinod Sanghvi	22829344/22829345/22829346	22829343	mumbai@raajratna.com	www.raajratna.com
RACHANA METAL SYNDICATE	23-B, Bhandari Street, 1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	M. D. Jain	66394098	9869140465/9221321619	66394902
RACHANA STEEL CENTRE	86, Prabhu Shriram Mandir Marg,4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Ridmal Bhandari / Kishore Bhandari	23869695/66363134/67437747	9819826341/9769826111	66393689/66393756
RADHAKISAN ANANDESWAR	Bullion Exchange Bldg., 2nd floor,185,Shaikh Memon Street, Mumbai - 2.	Murli Guta	23428093/23432029/56393643	23432029
RADIANT STEEL	101,Godgift Tower,1st floor,1st Carpenter Street,8-10, Mumbai-400004	Vinod Sanghvi	23891622/23891625/67437232/66595377	9820068141	23891625	23895377	radiantsteel@vsnl.net vinod@radiantsteel.co.in	www.radiantsteel.co.in
RADIUM STEEL	Shop No.6, Hira Bldg., 1st Parsiwada, Mumbai - 400 004.	P.H.Jani	23822046/66363147/66518768	9892923001	66518769
RAHUL FERROMET & ENGINEERING PVT.LTD.	43, Alankar Cinema Bldg., 1st Khetwadi LaneMumbai - 400 004.	Babulal T. Shah	23824855/23858528/23861978/4499/5202	9820033471	23855957	23829565/4541	rahulstl@bom3.vsnl.net.in info@rahulgroup.com btshah@krystalsteel.co.in
RAHUL METAL INDIA	65/71,Lokhandwala bldg,shop no.8,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Mohanlal J.Jain	66393897/66595009/67438397	9969414585/9869505458
RAINBOW METALS (INDIA)	35/39, Sagar Bldg.Dr. Deshmukh Lane, V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Raghunathmal G. Jain	66363328/66595466	9820316128/9819030555/9819030008	23870777	7942	rainbowmetals@hotmail.com
RAJ LAXMI STEEL CENTRE	56-A, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Ashok Mehta / Pravin Mehta	23884216/56394111	56595005
RAJ METALS	28/30, Jaya Building, 2nd Carpenter Street,Mumbai - 400 004.	Jugal Mehta / Raichand Mehta	23858961/23875246/66362036	9820012143	23852473	66394276	rajmetals2003@yahoo.com/ info@rajmetals.com	www.rajmetals.com
RAJ RAJENDRA METAL	4, Laheri Building, Ground Floor, 5th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Suresh Shah	66362463/66518855/67436747	9322558800/9892959607/9869730167	66105095	66393616	rajrajendrametal@yahoo.com	www.rajrajendrametal.com
RAJ STEEL CENTRE	138,Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada,Mumbai-400004	Dularchand Sanghvi	23883834/66362435/66151967	9869376166/9869506838	8685
RAJ TRADING CORPORATION	41/42 A, Chandra Bhuvan , 5th Khetwadi Back RoadMumbai - 400 004	Lalit H. Chouhan / Chintan N. Shah	66158049/66158069	9930808072/9220518797	67439166	23853063	c_rtc @ redifmail . Com
RAJASTHAN METALS	108, 2nd Kumbharwada, Sant Sena Maharj Marg,,Mumbai-400 004	Bharat B. Jain	67437331/67437332	9867313233	23071291
RAJASTHAN TUBES	79-A, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Bhawarlal Sanghvi	66109648/66322861	9819389611/9869168892	66109647
RAJAT METALS	469-475, 2nd Floor, Office No.13, Moon House, Duncan Road, Mumbai - 400 004	S.P.Solanki	23868548/23863497/67437940/7941/6277	9819333643/9869686464	66518714	67437940	sales@rajatmetal.com/ rajatmetal2004@rediffmail.com	www.rajatmetals.com
RAJAWAT METAL CORPORATION	170,T.P.street,6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Mukesh Jain	23866451/66362362	9869907066
RAJCO METAL INDUSTRIES	65, Kushal Bhavan, 1st Floor, Office No.104,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Rajesh Bohra	23802724/66362594	9869020150	23802725	rajcometal@vsnl.com/rajcorajesh@gmail.com
RAJDEV STEEL (INDIA)	32, Vora Bldg., Office No.7, 1st Floor, Kika Street,Gulalwadi, Mumbai-400 004	Premsingh Chouhan / Bharatsingh Chouhan	66109875/66363302	9869683337/9223383337/9867398155	22428001	9223410041	rajdevsteel@yahoo.co.in	www.rajdevsteel.com
RAJENDRA FORGE INDUSTRIES	67/71, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Tejraj Jain	23895862/66362773	9869080303	23895863	rejendraforge@mtnl.net.in	www.rajendraforge.com
RAJENDRA INDUSTRIAL CORPORATION	97/99,2nd Pathan street,Shiv Vilas Bldg,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Vikas S. Doshi	23857169/66362110	9869532430	23867678	66151940	ric1@vsnl.net	www.rajendrafittings.com
RAJENDRA METAL INDIA	34, Gulalwadi, Kika Street,Vora Building, Mumbai - 400 004.	B. K. Jain	22421298/66362552/66595007	9869154646/9820780499	67437359	66394114
RAJENDRA METAL CENTRE	201,Kika street,Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Hemraj Jain / Harshad Kothari	23466392/66394395	9821274018	66394395
RAJENDRA METAL INDUSTRIES	239/242,Khetwadi Main Road,Bhabha Chawl,Office No.1,Khetwadi 13th Lane,Mumbai - 400 004	Mukesh	23864648/32575115/67437237	9322224755	23864634	22424810	rajendrametal@mtnl.net.in/ rajendrametals@gmail.com
RAJENDRA STEEL (INDIA)	50/52,Bhandari Street,shop no.3,1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Ashokkumar Jain	23828432/67437377/3066	9869169531/9869532842	56096676
RAJENDRA STEEL (INDIA)	66,2nd Pathan Street,5th Kumbharwada,Maruti Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	Jagdishkumar M. Jain	66363181	9869626776/9029987849
RAJENDRA STEEL CENTRE	16-A,2nd Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Manoharmal. J. Mehta	23850506/66363372/66518731	9869782981	23814867	3371	rajendrasteel@india.com	www.rajendrasteel.com
RAJENDRA STEEL HOUSE	178, Kika Street,Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Ramesh H. Jain (Angara)	22422882/67437301/66394491	9821144316	67437301	67437240
RAJENDRA STEELS	shop no.10,silver cinema bldg,2 & 3,Khetwadi Back Road,Mumbai - 400 004.	Jabarmal M. Jain	23893792/66362070/67496005/66159446	9920733110	66159446	66109418
RAJENDRA TUBES & FITTINGS	Ganjawala Building, 160/162, Dr. M. G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada lane,Mumbai - 400 004.	Magaram Patel / Babulal Jain / D.B.Jain	23895864/66363042/67436460	9821035127/9869182807/89320358052	67436460	66541089	rajendratubesandfittings@yahoo.com
RAJENDRA TUBES (INDIA)	Shop No.11, Gr.Floor, 6th Kumbharwada,144, Trimbak Parshuram Street, Mumbai - 400 004.	Mukesh Bhadari / Kamlesh Bhandari	23827419/66393664/67437320	9820082582/9820073500/9820465255	23869664	66393767/23859963	rajendratubeindia_81@yahoo.in
RAJESH METAL & TUBES	49 B,Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	B.P.Choudhary/R.P.Choudhary	23863912/67436616	23855330	rajeshmetal@vsnl.net	www.rajeshmetalandtubes.com
RAJESH P.PARMAR	Ghojaria Estate no.1,Shop No.12,Kharwa Lane,6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Rajesh Parmar	23894703	9892045268
RAJESH STEEL	Shop No.2, 2nd Parsiwada Lane, 114, R.K.Wadi Building, Mumbai - 400 004.	Rajesh M. Shah	66393734/66109995	9869653159/9819841183	23878359	66393733/66393732	RAJESHSTEEL@HATHWAY.COM
RAJESHWAR FORGE INDUSTRIES	Shop No.9/A,Bldg.No.25/A,Chandawadi,138,C.P.Tank Road,Mumbai-400 004	D.R.Choudhary / P.R.Choudhary	66151951/67437300	9833882711/9833882111	23877300	rajeshwarforgeindustries@rediff.com/ drc1978@rediffmail.com
RAJGIRI METAL CORPORATION	Bldg. No.48, 1st Flor, 1st Carpenter Street, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Dinesh Jain / Mahendra Jain	23824065/66158084/66363472	9819324928/9833924928	23893502/66158085	66362873	rajgiri@vsnl.com/ rajgitimetal@vsnl.net	www.rajgiri.com
RAJGURU METALS	232, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Bhawarlal / Sandeep B. Salecha / Ashish B.Salecha	23867677/23869938/66518938/66393938	9869137799/9892956099/9867546206	23867677	65500440	rajgurumetals@yahoo.com
RAJGURU STEEL INDUSTRIES	92/94, Kika Street, Ramkripa Building,Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Keshrimal V. Angara (Jain)	22420406/66394477/67438200	9820351540	22423864	66394977	info@rajgurusteel.co.in	www.rajgurusteel.co.in
RAJHANS METAL SYNDICATE	Office no.20,1st floor,107/111,3rd Kumbharwada,Mumbai-4 00 004	Hariram B. Bishnoi	23858563/66394736	9422583424/9869532512	23851885	sales@rajhansmetal.com/ rajhansmetal@mtnl.net.in	www.rajhansmetal.com
RAJKAMAL METALS	20, Ishwar Niwas, S.V.P. Road,5th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Mangilal Shah / Vimal Shah / Devendra M. Shah	238670018/66394599/66109506	9820182445/9833867001/9819151711	23861619	66394588	rajkamal@vsnl.net
RAJKRUPA METAL INDUSTRIES	Sopariwala Bhavan,43-47,2nd Kumbharwada,51/61,2nd Duncan 'X'lane,Mumbai-400 004	Shantilal Shah / Ganpat Joshi	23855509/66394679	9869020082/9819333375	23855509	67437220
RAJMANI STEEL INDIA	441,Pathe Bapurao marg,Somji Bldg,opp.Sindhi Gally,Mumbai - 400 004.	Sumermal Mehta	66363248/66595113	9820095538	23896591	66363193
RAJ RATAN STEEL CENTRE	114, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Kesharimal Jain / Nemichand Jain	23870824/67436752/66362347	9869385315/9969279930	23091251/67437286
RAJRATNA STEELS PVT. LTD.	Shop No.11, Silver Cinema Bldg., 3rd KhetwadiBack Road, Mumbai - 400 004.	Dilip Shah	66394559/66393951/66518979	9322230251/9223587900	23886835	66362518	k_bhagta@rediffmail.com	www.rajratnasteels.co.on
RAJSHREE IMPEX	Shop No.7, Mahimwal Bldg., 12th Khetwadi Lane,Nr. Bharat College, Mumbai :- 400 004.	Mahendra B. Seth	23841852/66109401/66595094	9324522286	23841852	66394634	rajshreeimpex@yahoo.co.in	www.rajshreeimpex.com
RAJSHREE METALS	146, Kika Street,Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Prakashchand / Chainraj Jain / Jeevraj Jain	22421799/22423733/H - 3171/8689	9323710863/9323710865/9322229850	22423733	26117766/32973819/26150783	rajeshreemetals@yahoo.com	www.rajshreemetals.com
RAJSURI METAL CORPORATION	13,Nandwana Bldg,2/6,N.D.Road,Mumbai - 400 004.	S.K.Choubey	23888217/66362642	9892235258	66362642	rmc_mumbai4@yahoo.co.in
RAJSURI METAL INDUSTRIES	42/46,Shree Guru,Rajendra house,Gr.Floor,Shop no.5,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Dhanraj Parekh / Bharat Parekh	23888254/66394136/66340759	9820108339/9320108339/9223394136	66340759	23094136	rajsurimetal@rediffmail.com	www.rajsurimetal.com
RAJTILAK METAL	113/117,Dr,M.G.Mahimatura Marg,Gulab Mansion, 3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Vikashkumar S.Jain	23861916/66595135/67437342	9819189544	23874843	67436404	rajtilakmetal@hotmail.com/ info@rajtilakmetal.com	www.rajtilakmetal.com
RAKESH UDYOG	Pawar Comp.,Siddheshwar Talao,opp.Cadbury Co.E.E.Highway,Thane(W) - 400 601	Ramakant Agarwal	65027253	9820223842	25336838	25345282	rakeshudyog@gmail.com
RAMANI STEEL HOUSE	65/73, C.P.Tank Road, Habib Bldg., Mumbai - 400 004.	Jitendra Chandan / Mukesh Chandan	22421388/22420580/66362224	9820052617/9820612525	22428355	23864305/66394190	info@ramanisteel.com	www.ramanisteel.com
RAMCO METAL CORPORATION	138/19, 1st Floor, Dr.M.G.Mahimatura Marg, 3rd Kumbharwada ,Mumbai-400 004	Gangaram Vishnoi / Jagdish Vishnoi	66362876/67437954	9324179567/9869549710	23801787	ramcometal28@yahoo.com/ ridhisidhi29@mail.com	www.ramcometal.com
RAMDEV METAL	107-111,Matka Bldg,Ground floor,shop no.43rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Padmaram M. Prajapati	23863269/66363268/66518841	9930331150	23863269
RAMDEV STEEL CENTRE	Shop no.8,40/60,Bapu Khote lane,Gulalwadi,Mumbai - 400 003	N.L.Sanghvi	23421968/66393574	9869692072/9930193119/9867312371	23421968	66394831/67436591
RAMDEV TUBES	115, Sant Sena Mahraj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai-400 004	Laduram Bishnoi	23804374/67436504	9869506791/9869728552	23870961
RAMDEV TUBES (INDIA)	25/25,Doctor Bldg,T.P.Street,6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Pavanaj G. Jain	66363405/66595216	9833099435/9324456616	66363406
RAMDEVRA METAL INDUSTRIES	41-A, Chandra Bavan, Shop No. 4,5th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004.	Ratanlal H. Suthar / Raghunath P. Suthar	23877219/66362919	9869004206/9869906009	23877219	23804143	ramdevra@gmail.com
RAMESH METAL SYNDICATE	4, Anant Terrace, 54/60, V.P.Road,C.P.Tank Fuvara, Mumbai - 400 004.	Ramesh M.Sanghvi / Mukesh A. Sanghvi	22424466/22420645/66518844/66595348	9820356585	22421527	rameshmetal@hotmail.com
RAMESH STEEL CENTRE	194, Dr.M.G.Mahimtura Marg,Somji Building, Mumbai - 400 004.	Ramesh B. Shah / Mukesh Shah	23864821/23864822/66394080/67437497	9820131183/9892662883	23864821	66394080/66394797	www. rameshsteel@hotmail.com
RAMESH STEEL CORPORATION	89, Pathan Street, 5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Ramesh Jain	66363233/66109266/6109742	9969310755/9869506920/9819806035	23841308	66109344	rameshsteel44@yahoo.co.in
RAMESHWAR METAL CORPORATION	37/10, Ardeshir dady Street, Chandralok Bldg.,1st floor, Mumbai - 400 004.	D. V. Choudhary / T.V.Patel	23864044/56363350	9869289481/9869703415	23893861	23078382	info@rameshwarmetal.com	www.rameshwarmetal.com
RANAKPUR STEEL	169, Parvati Bhavan, Shop No. 2, M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Vinodkumar D. Shah	23885408/66362289/66518560/66518561	9820821009	23874327	66362287/66393868	milansteel@yahoo.com
RANDHIR METAL SYNDICATE	157, T.P.Street, Kumbharwada 6th Lane,Mumbai - 400 004.	Mansukhlal Mehta / Vijay M. Mehta	23891113/23891114/66362373/67496056	9821682221/9869532720	23891114	23863616/66393988	randhirmetal@yahoo.com	www.randhirexports.com
RANJEETLAL RAMESHKUMAR & CO.	101-103, Kumbharwada 5th Lane,2nd Pathan Street, Shop No. 2, Gr. Floor,Dhawle Bldg., Mumbai - 400 004.	Hitesh R. Mutta	23868682/66394723	9869505367/9869183230/9029312154	23850778	23853551	rrcmutta@rediffmail.com
RANJIT METAL SYNDICATE	13/21, 3rd Panjrapole Lane, 3rd floor,306, Veerchand Umarshi Bldg.,P.B.No.3797,C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Laxmichand S. Mehta / Ranjit L. Mehta	22422631/66363411/67496075	9869246103/9869233807	22421135	rms123@vsnl.net
RASHMI STEELS	36/38/40, C. P. Tank Road, 1st Floor,Bhanushali Bhavan, Mumbai - 400 004.	Babulal G. Bohra	23868056/23889747/66394639/66595369	9820125281/9223456501	23889747	66363207	rashmi.steels@gmail.com	www.rashmisteels.com
RASHTRIYA TUBES & FITTINGS	74/77, West View bldg., B-Block, Shop No.2,10th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Satish Jain	23898533/23875801/66363120/67436560	9833669964	23898641	66363121	rashtriyatubes@yahoo.com	www.rashtriyatubes.com
RASIKLAL KANTILAL & CO.	145, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Sevantilal M. Morakhia Ashok M. Morakhia	23461732/23462263/66362602	9324171813/9820612512/9820540493	23472288	23885680	morakhia@copperzone.com	www.copperzone.com
RATAN INDUSTRIES	198/200, Earth Sampann Bldg, Shop no. 7,10th Khetwadi, Mumabi:- 400 004.	Jethmal S. Bothra	66109953	9223364909	23890960
RATAN METAL CORPORATION	22,Shop No.1,Ramabai Niwas,3rd Khetwadi Back Rd,Mumbai - 400 004.	Raju T.Prajapati	65097722/66393754	9892927849/9833697849	23015078	23011696
RATAN STEEL CORPORATION	65/73,C.P.TANK Rd,Habib Bldg.,Mumbai - 400 004.	Sanjay P.Mutta	22422727/66362821	9820064275	22422727
RATHI ASSOCIATES	38/40,C.P.Tank Rd,Mumbai - 400 004.	R.C.Rathi	23869972	9820137034	26101749
RATNADEEP IMPEX	Shop No.3,Hussain Bldg,73,Nanubhai Desai Rd,Mumbai - 400 004	Sumer Doshi / Tarachand P. Doshi	66394169/67436529	9820001355	23861555	66518777	Ratnadeepimpex@yahoo.com
RATNADEEP METAL & TUBES LTD.	102,Rajgiri,196/198,Khetwadi back Road,Opp.13th Khetwadi lane,Mumbai-400004	J.V.Jain	23805700/23805701/66362742	9820558811	23805702	9820727206	info@ratnadeepmetal.com	www.ratnadeepmetal.com
RATNADEEP STEEL & ENGG.CO.	64, C.P.Tank RoadPost Box No. 3710, Mumbai - 400 004.	Bhawar Jain	23871616/23811550/66362580	9821025704	23871818	23872277/66595040	ratnadeep@vsnl.net	www.ratnadeepsteel.com
RATNAGIRI STAINLESS PVT.LTD.	21/23,Laxmi Niwas,2nd Parsiwada,Near V.P.Road Police Station, Mumbai - 400 004	Vijay Sanghvi / Arvind Sanghvi	66362219/67437615	9820453655/9820292597	23894561	ratstl@vsnl.net/ ratnagiri123@hathway.com	www.ratstl.com
RATNAGURU STAINLESS INTERNATIONAL	3, Kanji Khetsi Bldg., Mughbhat Lane,Opp.Pai Hospital,Girgaom, Mumbai - 400 004.	Mr.Suresh Sanghvi	66362788/66362789	9820071707	66595241	66362790	ratnaguru@vsnl.com	www.ratnaveer.com
RATNAKAR STEEL & ENGG. CO.	56/64, Nanubhai Desai Road, Shop No. 7,Mumbai - 400 004.	Vikram N. Chandan	66394115/66393604	9820286651/8080519289	67496330	67439137
RATNAKAR TUBES	Shop no.2,Haji all rakha bldg.,''C''wing,9th Khetwadi,Mumbai-400004	Gautam Sanghvi	23853313/66109408/66109409	9869284334/9223388851	66109409	66109855	ratnakar_tubes_11@yahoo.co.in/ ratnakartubes@yahoo.com
RATANMANI METAL INDUSTRIES	Shop No. 1A, Parvati Bhavan, 165, Dr. M. G. Mahimtura Marg, 3rd KumbharwadaMumbai - 400 004.	Laxmichand Ramanlalji Jain	23896498/66363007/67437530	9322593165	67437683	66363002	ratanm@vsnl.com
RATNAMANI METALS & TUBES LTD.	B-404, Sukhsagar Bldg., N.S.Patkar Marg.,Chowpatty, Mumbai - 400 007.	Shanti M. Sanghvi	43334555/H - 3505	9820440399	43334575	4060	shantisanghvi@gmail.com	www.ratnamani.com
RATNAVEER STEELS	30/32, Yazir Mansion, 4th Kumbharwada lane,Mumbai - 400 004.	Shravan Mehta / Basant Mehta	66363204/66362806/67437878	9323163204/9323178807	67438468	66363205/66109696	ratnaveer_steels@hotmail.com
RAVI METAL & ENGINEERING CO.	Shop No.1, Suryadarshan Bldg., 2nd kumbharwada,Mumbai - 400 004	Champalal R. Jain	67496167/67496166/66363498	9820388776	66363417	ravimetals1974@yahoo.com
RAVI PIPE & FITTINGS	154/156,Shiv Sadan Bldg,Gr.Floor,Shop No.2,3rdKumbharwada,Mumbai - 400 004.	Uttam Singh Chouhan / Ramesh J. Shah	23814192/66362237	9869139904/9869506634	23856252	67437354
RAVI STEEL	10, Atul Niwas, 7th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004.	Pavan M. Sanghvi	23867152/23858010/67496140/80/66393855	9820038722	23825270	23872278/66393506	ravisteel@hotmail.com
RAVINDRA STEEL (INDIA)	9, Coover Bldg., Shop No.3 & 4, 1st Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Mahendra Angara	23826445/66595184/66394434	9820230879/9867177521	23800185	23870184/66394435	ravindrasteels@rediffmail.com
RAVINDRA STEEL CORPORATION	42/46,Guru Rajendra house,5th Kumbharwada,office no.16,1st Floor, Mumbai-400 004	Tejraj T. Gandhi / Mahendra T. Gandhi	23876165/66363185	9869059601/9969077364	66151976	tejrajgandhi@yahoo.in
RAVI RAJ METAL CORPORATION	35/41,Chandralock Bldg.,Gr.Floor,Office No.5,Ardeshir Dady Street,Mumbai-400 004	K. B. Prajapati	66109870/66595920	9821170821/9223221805	23811231	9223221814	ravirajmetal@hathway.com
RAYMOND FORGE	88/90, 3rd Kumbharwada Lane,Dr. M.G.Mahimatura Marg, Mumbai-400 004	G.A.Jain / K.C.Bhansali / Vikram Jain	23863436/66394043/66595439	9869505608/9820511617/9819955092	23882256	66363332	raymondforge@yahoo.com
RAYMOND TUBES	105/106, 1st floor, Gagangiri Tower,25/29, Dr. Deshmukh Lane,V.P. Road, Mumbai :- 400 004	Mukesh Sanghvi	23891623/23891624/66393629/66151469	9820518020	23891624	66518659	sanghvi_mukesh@vsnl.net	www.raymondtubes.com
REAL STEEL	18, Ardeshir Dady Street, Mumbai - 400 004.	Champalal Vaghela / Hansraj	23810938/66362349/H - 8849	9821032199/9320032199/9870032199	23810939	23826521	realsteel2000@yahoo.com
REGAL SALES CORPORATION	108, Ardeshir Dady Street, Ravindra Villa, Near C.P.Tank Circle,Mumbai - 400 004	Jayantilal / Ganpat Mehta	23861153/23822877/H - 2877	9821042870	23809236	regal@bom7.vsnl.net.in/ regalsales@rediffmail.com
REGENCY IMPEX (INDIA)	114-D, 1st Parsiwada Lane,V.P.Road,Mumbai - 400 004	Tejraj Sanghvi / Manoj Sanghvi	23874914/2449/6756	9892214613	23850459	rregency@mtnl.net.in/ regencyimpex@gmail.com/ skypee id :- msanghvi1
REGENT STEEL & ENGG CO.	23/25/27,Guruchhaya Bldg,1st Parsiwada,22, 2nd floor,V.P.Road,Mumbai-400 004	Girishkumar H.Jain	23884555/66394655	9892229800	23884556	66393544	info@regentsteel.com	www.regentsteel.com
RELIABLE STAINLESS	46, Hari Niwas., C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	Shankar Agarwal	66363087/66394942	9892202098	66363086	66640835	shankar.agarwal@rel-ag.com	www.reliablestainless.com
RELIABLE STEEL DISTRIBUTORS	29-B, Nakoda Bhavan, Sindhi Lane,Mumbai - 400 004.	Mahendra Mehta / Naresh Mehta / Bharat Mehta	23871561/23829424/23898341/66595341/42/66363442	9821044670/9821038715/9821038745	23859458	23874579/23852020	rsteel@mtnl.net.in/ sales@reliablesteel.in	www.reliablesteel.in
RELIANCE ENTERPRISES	47/49,4th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Vasaram R.Prajapati / Harchand R. Prajapati	23841576/66394014	9324165511/9930948942	23841575	reliancecenter@mtnl.net.in	www.relianceenter.com
RELIANCE FORGE (INDIA)	35/B, Khattar Gally, Ground Floor, Shop No.6,Near Morar Baug, C.P.Tank, Mumbai - 400 004	J.S.Chauhan / A.B.Goswami	23890569/66393833	9869716615/9869716616	23825981	relianceforge@mtnl.net.in
RELIANCE INDUSTRIAL CORPORATION	48/50, C.P.Tank Road, 2nd floor,Mumbai - 400 004.	Satish T. Mehta	23866215/66151400/66362262	9320257595/9820457595	66362262	66362927	relianceindcorpn@yahoo.co.in
RELIANCE METAL CORPORATION	43/45, Shree Jee Niwas, Shop No.2,4th KumbharwadaMumbai - 400 004.	Kaluram R. Choudhary	66102584/66394983	9820832309	66394983	reliancemetalcorp@gmail.com
RELIANCE METAL INDUSTRIES	Shop No.4, 7/9, Haji Kasam Bldg., 2nd Khetwadi Back Road,Mumbai-400 004	Jitendra k.Munot	66362177/66362188	9819563837	66362188	jitmunot@yahoo.co.in	www.reliancemetalind.com
RELIANCE METALS (INDIA)	66/68, 4th Kumbharwada, R. No - 37, 3rd Floor,Mumbai - 400 004.	Rajaram A. Choudhary	23883287/67437816	9869159883	23883287
RELIANCE STAINLESS STEEL	21/03, Bothra Mension, Gr. Floor,Ardarshir Dadi Street, Mumbai - 4.	23873375/66363322/66518875	9867008844	66363322	reliancestainlesssteel@yahoo.com
REMI STEEL ( INDIA )	31 - A, Bhandari Street, 1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Ramesh T. Sanghvi / Lalit T. Sanghvi/Pankaj T.Sanghvi	23823214/66393818//66394441/66363424	9320408881/9821307674/9819667776	23895856/23823214	66394454/67437823/66394764	remisteelindia@hotmail.com
RENI STEEL (INDIA)	66/86, School Bldg., 1St Floor, Room No.36, 3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004	Jayanti Sanghvi / Naresh Sanghvi	23811546/66151987/66394782	9820977474/9870151987	23811520/66157047	66362764	info@rsindia.co.in/ info@shipcosteel.com	www.rsindia.co.in/ www.shiprosteel.com
REX STEELS	81,Maruti mandir marg,5th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Chandraprakash Doshi	66393657/66151920	9819359499	64551455	Rex_steels@hotmail.com
RICKY STEELS	22/28, 3rd Panjarapole Lane, Mumbai - 400 004.	Suresh T. Bokadia	22423821/66363373	9820621310	22423821	22415587/66393806	rickysteels1@gmail.com
RICO STEEL	135/141, T.P.Street, 6th Kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004.	Pukhraj S. Jain	23802153/67436898/66362377	9820010644	23822094	pjain@ricosteel.co.in	www.ricosteel.co.in
RICO STEEL (INDIA)	110/112, Ram Sadan, 1st Floor, Office No.6,3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Uday Desai	23887632/67436712	9869340800/9819819857	23840584	ricosteelindia@yahoo.co.in
RIDDHI SIDDHI IMPEX	516,Maulana Azad Rd.,Near Gulalwadi CircleMumbai - 400 004.	Suresh N. Kanungo	23872005/66393666/66518666	9820333450	23872005	66393940	riddhisiddhiimpex@yahoo.com
RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL	47,C.P.Tank,Sonawala Bldg,1st floor,Roon No.22,Mumbai - 400 004.	Prithviraj R. Jain	22411130/66157056/66157057	9892231708/9223387056	22411130	9223387055	info@riddhisiddhiint.com	www.riddhisiddhiint.com
RIDDHI SIDDHI STEEL	17,Pitamber Niwas,Ground Floor,2nd Parsiwada Lane,Mumbai-400 004	Hitesh / Bharat / Kalpesh / Chandan	67438488/67438499	9820678286/9820850020/9819303565	67437699	riddhisiddhisteel@hotmail.com
RIDHI SIDDHI STEEL CORPORATION	16/18,Shradhanand Niwas,6th KhetwadiS.V.P.Rd,Mumbai-400004	Babulal Sanghvi	23882998/23882999/66393638/67437780	9820295965/9819534444	23800257	ridhisiddhi@mtnl.net.in/ babulal@mtnl.net.in	www.ridhisiddhi.com/ www.rssc.co.in
RINKU STEEL CORPORATION	33,Ganesh Bhavan,3rd Khetwadi lane,Mumbai-400 004	Hajaram P.Purohit	23813988/66595136	9869439788	23898656	65096922	rinkusteel@rediffmail.com
RISHABH METAL SUPPLY CORPORATION	45/12, 1st Carpenter Street, 2nd floor,Rajkotwala Bldg., Mumbai - 400 004.	A. J. Jain	23867313/66595473/66151825	9821316487	23867313
RISHAB STEEL (HOUSE)	101/102, 1st floor, Rishab House,Opp.Supariwala Hall,M.A.Road,Duncan Road,Mumbai - 400 004.	Ngrajji Bhansali / Pawanraj Bhansali	234723208/23472321/66362868/11/67438248/75/76	9821522565/9820298885	23472321/23827545	23096935/23009413/66394728	sale@rishabhsteel.com/ rishabsteelhouse@yahoo.com	www.rishabsteel.com
RISHABH FORGE	59, 3rd Kumbharwada, Gr.Floor, Shop No.6,Satwara Mansion, Mumbai - 400 004.	Satish Kothari / Amrit Kothari	23865065/23881633/66393718	9323101633/9833203718/9869562435	23881633	66159069	rishabhforge@yahoo.com	www.rishabhforge.com
RISHABH STEEL CENTRE	99, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada,Shiv Vilas Bldg, Mumbai - 400 004.	Rajmal K. Jain	23885038/66362495/66151895	9819221154/9969288096/9869755287	67436401
RITINOX OVERSEAS	Shop No.5 & 12,Silver Cinema Bldg.,Khetwadi Back Road,Mumbai-400 004	Rameshkumar G.Mehta	66595097/67438447	9322204675	23814867	66595273	ritinox@india.com
RIYA STEEL & ENGG. CO.	38,Ground Floor,Alankar Bldg.,245 /247,Khetwadi Lane,S.V.P.Road,Mumbai - 400 004	Rajendra . N. Chandan	66394031/67438135	9223380040	66362245
ROCKY STEELS	52, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004	Mr.Ramesh / Mr.Shailesh	22422837/3889/3641	9821088679	22420006	66362245/23896618/66541084/66541085	rockysteels@sify.com
ROHIT STEEL	2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Mahendra P. Jain / Mahendra P. Jain	23858812/66393904/67437804	9892055510	23468623	66393906	rohitsteel@hotmail.com
ROLEX FITTINGS INDIA PVT. LTD.	147-A, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Thanmal H. Jain	23804121/66363159/66394792	9820053051	23893391	66362111	rolexfitting@vsnl.net/ rolexfitting@gmial.com	www.rolexfittings.net
ROLEX INDUSTRIAL CORPORATION	R.K.Building No.4, 8th Khetwadi Lane,Shop No.1, Mumbai - 400 004.	M. D. Mutha / Prakash / Dinesh / Sailesh	23882051/23862773/66394057/66518746	9820153431/9322853246/9867546501/9819253804	23871698/22401802	23867773/66394548	rolex@mtnl.net.in/ rolexfittings@yahoo.com	www.rolex_fittings.com
ROLEX STEEL & ENGG. CO.	Bldg.80,shop no.9,2nd Kumbharwda,Mumbai - 400 004	Rudaram Prajapati / Madanlal K. Jain	23888878/66518708/66109362	9869551318/9869802911	23888878
RONAK INDUSTRIES	6/6, Guru Krupa, Dr.Deshmukh Lane,V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Dhanraj M. Patel	23852085/3894	9820156127	23875367	choudharyeng@rediffmail.com	http://www.choudharyeng.com
RONAK METALS	9.Lehri Mansion,236/240,S.V.P.Road,Khetwadi back Road,Mumbai - 400 004.	Prabhuram S. Choudhary	23820049/23820408/66595344/45/66362718	9821316453	23820049	23894479	ronakmetals@hotmail.com
RONAK STEELS	7, Dr.Deshmukh Lane, 141, Nanubhai DesaiRoad, Opp.4th Khetwadi lane, Mumbai - 400 004.	Rajendra K. Mehta / Ketan Shah	66109941/66393923/66393636	9820049447/9322265535/9320049447	23869974	66109970/66109971	ronak_steels@rediffmail.com/ rkmehta9@hotmail.com	www.ronaksteel.com
RONIK COPPER	70,Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada,Mumbai - 4	Nilesh Arvind Morakhia	23801021/67436808	9820468200/9320468200	23882298	67436810	Ronikcopper@mtnl.net.in/ Ronikcopper@gmail.com	www.ronikcopper.com
ROOPAM STEEL	19/21,1st Khetwadi Lane,Gr.floor,Mumbai - 4.	Mohanlal T. Shah	23898704/23898705/66394333/66595190	9821144901	23898705	23858808/66518691	rahulstl@bom3.vsnl.net.in
ROOPLAXMI STEELS	26, Durgadevi Street, Mumbai - 400 004.	Parasmal M. Angara	23840405/66393592	9821545942/9869525517	66518695
ROSE IMPEX	10/12,Shivtirth Bldg,shop no.2,Sindhi lane,Mumbai - 400 004	Sureshkumar B.Jain / Sandeepkumar B. Jain	66362520/67438164	9821226440	66394770	roseimpex@ymail.com
ROSE METALS	28/30, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004	Pawan N. Mehta / Suraj P. Mehta	23858999/23868576/66362064	9320290909/9892206381	23850059	66109369	rosemetal@rediffmail.com	www.rosemetals.com
ROTEX METAL (INDIA)	12,Prabhu Shree Ram Mandir Marg,4th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Hiralal Patel	23851657/66362029	9869154179	23851656	9322946441	info@rotexmetal.com	www.rotexmetal.com
ROXY STEEL	65/73,C.P.Tank Road,Habib Bldg,Mumbai - 400 004	Mafatlalji / Mahendra M.Jain	66362226/67437767	9322523379/9324645297	22424047	66109632	roxysteel@mtnl.net.in
ROYAL METALS	526/55, Duncan Road, Krishnakunj, 3rd floor, Ladi Bazar,(M.A.Road) Gulalwadi Circle,Mumbai - 400 004.	Sultanmal N.Sanghvi	23892471/66393774/66109405	9820192635/9920192635/9029597123	23808987	66109232	royalmetal@mtnl.net.in/ royal.metals@rediffmail.com	www.royalmetalinds.com
ROYAL TUBE INDUSTRIES	31, 2nd Pathan Street, 5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Hastimal J. Jain / Naresh H. Jain	23890320/23858935/66362078/66362678	9869032828/9869156552	23896985/23828659	23828481/67496103	royaltubeIndustries@rediffmail.com
RUBY STEEL	Shop No. 23, bhabha Chawal, 13th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004.	Rakesh M. Jain	66362274/66518729	9820320833	22423379	66362216	rubysteel@vsnl.net
RUCHI TUBES (INDIA)	Shop No. 5, Ganesh Bhavan, 3rd KhetwadiBack Road, Mumbai - 400 004	Mukesh B. Doshi	23821858/66362920/66362921	9820032510	23890976	23803302/66595488	ruchitubes@indiatimes.com
RUHI ENGINEERING WORKS	Gr.floor,197,Grant Rd,3rd Kharwa lane,Mumbai-400008	Abdul Raees A.Rashid	67438131	9322285165
RU-MET CORPORATION	Shop No.4-5, Janki Niwas, Shenoywadi, Opp.Nawakal Press, Khadilkar Road, Mumbai - 400 004.	Hasmukh Jain	23886980/66362472	9322851546	23886980	24706547	rumetcorporation@hotmail.com
RELIANCE DAIRY & PHRMA FITTINGS	34/41, Dodia House, Shop No.4,Groun Floor,1st pathan street, 4thKumbharwada,Mumbai 400 004.	Dayaram Modi, Vikram Modi	23823555/67437610	9769757012/9321250777	23860717	r_dairy@yahoo.in
RUSHABH ENTERPRISES	28/32,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mum-4	P.C.Trivedi	67436868	9869786555	0250-2334655
R. M. S. METAL CORPORATION	Shop no. 3 Bldg No. 109, Mangal bhavan,V. P. Road, Mumbai 400 004.	Murlidhar V. Shah	23820382/66109944	9323820382	23856927	28080360	rmsmetalcorporation@gmail.com
RAYMOND STEEL INDIA	1st floor, Room no.102, 124/138, surya Darshan bldg.2nd Kumbharwada, Mumbai:-400 004.	Tejaram o. Desai	23850478/67437883/67437884	9930627629	23850478	raymondsteelindia@gmail.com/ todesai@yahoo.co.in
RELIANT PIPES & TUBES PVT LTD	501, 5TH Floor, 67 Ankur apartment,10th Khetwadi lane, Mumbai 400 004.	Manoj A. Sanghvi, Leena Sanghvi	66310022/66310033/66362588	9821037386	66340044	66362799	manij@reliant.in	www.reliant.in
RAJESHWAR STEEL	24/b, 4TH Kumbharwada,Mumbai 400 004.	Dalaram L. Choudhary	23898169/66394387	9820496170
ROSHAN METAL INDUSTRIES	Shop No. 6A, 107,Durgadevi Street corner of 4th Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Krishnakumar T. Ghelot	23864504/67436803	9833881931	23864504	krishnagen61@yahoo.in
RONAK TUBES	131/7, Ram Mandir Bldg., 3th Kumbharwada,Mumbai:- 400 004.	Rajendrakumar N. Sanghvi	23895399/66394576/66518509	9819451023	23895399	67437365	ronaktubes@mtnl.net.in
RAJENDRA METAL SYNDICATE	Shop No.6, Ratna sadan, 5th KumbharwadaLane, Near Moti Talkies, Mumbai:-400 004.	Kesharimal V. Jain	22420406/66394477/66518590	9820351540	22423864	66394977	info@rajgurusteel.co.in	www.rajgurusteel.com
RAJENDRA INDUSTRIES	532, Pathe Bapurao Road, 1st Carpenter Street CornerMumbai:- 400 004.	Suresh B. Jain	67437358/67437359	9322228782/9987111237	67437359	66394114	rajendraindustries@gmail.com
RIDDHI METALS	B-102, Mangal murti plazza, 10th KhetwadiMumbai 400 004.	Bhavesh R. Mehta	67529788/66151847	9414425461/9820035177	66109889	info@riddhimetal.com	www.riddhimetals.com
RAVINDRA FERROMET PRIVATE LIMITED	Shop no.3,9, Coover Building, 1st Parsiwada lane, Nanubhai Desai Road, mumbai 400 004.	Mahendra Angara, Avinash M. AngaraManjula M. Angara, Ashita M. Angara	23826445/66394434/66595184	9867177521/9820230879	23800185	66394435/23870184	ravindraferromet@gmail.com
RISEN METAL & ALLOYS	56/64,Nanubhai Desai Road, Khetwadi Main Road,mumbai:- 400 004.	Pankaj Jain	66518511/66518644/66518511	9869346502	66518644	66518511	risenmetal@yahoo.in
RONAK STEEL INDIA	Office no.22, 2nd Kumbharwada, Durgadevi Street, Mumbai 400 004.	Khetaram Choudhary	23891953/67436532	9833260048
RATNAMANI STEEL CENTER	Om Shriniwas Co-op Housing Socity Ltd.101/103 C. P. Tank Road, Mumbai:-400 004.	Ganpatlal P. Kothari	23855036/67437562	9819112378/9819130909	23855036	67437371
RIDDHI METALS	B-102, Mangal murti plazza, 10th KhetwadiMumbai 400 004.	Bhavesh R. Mehta	67529788/66151847	9414425461/9820035177	66109889	info@riddhimetal.com	www.riddhimetals.com
RAJTILAK METAL INDUSTRIES	Shop no.A/14, Parvati Mansion, Ali Bhai pramjiMarg, Grant Road, Mumbai:- 400 004.	Vinod B. Jain	23863430/66394272/67437672	986944476	23863430	65501408	info@rajtilak.co.in	wwwrajtilak.co.in
RAJSHREE OVERSEAS	27, Gora Gandhi Bldg., 2nd Floor, 78/80, C. P. Tank, Mumbai-400 004.	Amit Shah	23852133/66109641/66409849	981907811	23852134	info@rajeshreeoverseos.com	www.rajshreeoverseas.com
RAMDEV METAL & TUBES(PIPEFAB STEEL & ENGINEERING CO)	Room no.25, 2nd Floor, 66/68, Ram Mandir Bldg,4th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Bhawaram Desai	23866301/67439120	9820512211	23866301	ramdevmetatubes@gmail.com
RAJGURU FORGE	160/162, Ganjawala Bldg, Gr. Flr., Shop No.1, Dr. M.G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada,Mumbai:- 400 004	66394721/67439157	9869506794
RASHI INDUSTRIES	Shop no.7, Gr. Floor, Moti Mansion, 5th Khetwadi lane, Mumbai:- 400 004.	Bharat T. Sanghvi	66581651/66581652	9833667898	66581652
RAJUL STEEL CENTRE	132, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai:- 400 004.	Prakashmal Jain	66394287/22421610	9820921360/9920421610	22421610
ROHIT METAL INDUSTRIES	138, Snat Sena Maharaj Marg, Near Round Temple,Mumbai:- 400 004.	Bharat S. Shah	23892220/66362336	9223381575/9323102220	23892168	66541098	bhawal@vsnl.com	www. bhawal.net
RADIANT IMPEX	82,Badrikashram Bldg, 1st khetwadi Lane, Mumbai:- 400 004.	Jabarchana P. Bokadia, Ankesh J. Bokadia	66575891/66595114	9819795114/9820227117	23894475	23861999	ankeshbokadia@yahoo.com
RISHABH STEEL	g.Floor. Office 92/94, office Golithe Enggineer Bldg,.Ardeshir Dady Street, Mumbai:- 400 004.	Milapchand G. Mehta	66362201/66394984	9323157068	67436930	66394819
RENINE METALLOYS	31, Gora Gandhi Bldg., 2nd Floor, 76/80, C.P. Tank road, Mumbai:- 400 004.	Samrathmal H. Jain	23894158/67436473	9892901471	23894158	67437619	ve9met@gmail.com
RELIABLE PIPES & TUBES LIMITED	c-16,Anand Bhavan, 163/165, V.P. Road, Mumbai:- 400 004.	M.S. Mehta, Narendra Mehta, Bharat Mehta	23894513 / 14/67437400/7405	9833938715	23894511	sales@reliablepipes.com	www.reliablepipes.com
RISHAB STEEL IMPEX	101/103, 5TH Kumbharwada, 1st Floor, office no. 8, Mumbai:- 400 004.	Ramesh K. Sanghvi	66158076/66151442	9320088120	66158077	eishabimpex@vsnl.net	www.rishabsteelimpex.com
R.K. METAL INDUSTRIES	503/505, Maulana Azad Road, 1st Floor, Mumbai:- 400 004.	Ramkishan D. Bishnoi	23448302/67437693	9324291726	23448302	67436609	rkmetal29@gmail.com
RAJSURI STEEL HOUSE	102/108, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Shailesh P. Mehta	66151494/66581564	9969421965	66394425	rajsurisales@gmail.com
ROXY STEEL & ENGINEERING	Shop 18,Basement, Sonarika Bldg, plot No.25C,Nanubhai Desai Road, Mumbai:- 400 004.	Ghewarchan K. SoniGamnaram D. Devasi	66518853	9819268855	66518854	roxy_steel@yahoo.com
RAJASTHAN METAL SYNDICATE	Govind Bhavan, Shop No.12, opp. Chnchell hanuman Temple, S.V. Road, Mala(w)Mumbai:- 400 0064.	Narendra D. Mehta, Ashok D. MehtaSurendra D. Mehta, Sayraben D. Mehta	28743924/65140219	9819177981	28746525	28886506	surendra_rms@yahoo.co.in
RAJDHAN METAL	184/1, 7th Khetwadi Lane, Vimal Bldg.Mumbai:- 400 004.	Rajesh B. Jain	23808605/66595378	9869246104	23053394	info@rajdhanmetal.com	www.rajdhanmetal.com
RAJESHWAR IMPEX	82, Ardeshir Dady Street, Ganesh Bhavan, Near C.P. Tank, Mumbai:- 400 004	Amit Kanungo	23858465/66394584	9820057311	23858462	amit@rajeshwarimpex.com
REAL STEEL CORPORATION	58-A, 1st Khattar Gali, Thakurdwar Road,Mumbai:- 400 002	Alpesh Jain	23876049/66362252	9819413349/9819647479	66363048	rajsteel@gmail.com	www.rajetnindia.com
RAJRATNA IMPEX	65, Kushal Bhavan, 1st Floor, Office No.101,5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Bharat P. Bokadia	66595850/66362584	9987992596	66595850	66362584	rajrtnaimpex@gmail.com
RATNAM STEEL	115, Arihant bldg., 8th Khetwadi back Road,Mumbai:- 400 004.	Gautam K. Sanghvi	66362122/66362748	9820341642	23889621	sales@ratansteel.com	www.ratansteel.com
RAVIRATNA STAINLESS	20/24,1st Carpenter Street, Dev-ashish Bldg., 2nd Flr.,R. No.16, Mumbai:- 400 004.	Rajendra R. Doshi	23862656/66109816	9867170852	23862656	66394376	raviratnastainless@gmail.com	www.raviratnastainless.com
RYAN IMPEX	9, Dr. Deshmukh Lane, Deshmukh Bldg., Mumbai:- 400 004.	Ankit Motilal Doshi	67438188/67438172	9867170831	67439185	66109372	ryanimpex@gmail.com	www.ryanimpex.com
RATANVEER IMPEX	68/70, Aruna Niwas, Gr. Floor, C. P. Tank Rd, Mumbai:- 400 004.	Girish S. Mehta	66595778/66362963	9867373627	66595778	66362963	ratanveerimpex@gmail.com	www.ratanveerimpex.com
RAJENDRA METAL SUPPLY CORPORATION	Shop No.47/49, 4th Kumbharwada, Nr. S.V.P. Road,Mumbai:- 400 004.	Jayantilal B. Gandhi	23802701/66362701/23802701	9821357415	23802701	23082701	rmetalsupply@yahoo.co.in	www.rajendrametals.com
RAMDEVRA FORGE	125/127, Patel Mansion, 4th Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Ravaram L. Purohit	66109493	9920883040	66109493
RAJSHREE METAL (INDIA)	Office No.9, 1st Floor, 47/49, 4th Kumbharwda, Mumbai :- 400 004.	Shailesh Kumar Sharimali	67437151	9869856064	67437150	rajshreemetal@rediffmail.com	www.rajshreemetalindia.com
S.DASHRATH TRANSPORT	103,Ardeshir Dady Street Cross lane,C.P.Tank,Opp.Patel Bldg,Mum-4	Sachin Dashratlal Yadhav	23861997/67436716	9819261113	28785695/28785696
S.B. METAL	49, Durgadevi Street, Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Sureshkumar B. Jain	23857618/66109315/66581585	9819177055/9819635435	66159043
S.B.STEEL CORPORATION	173, Pinjerawala Bldg., Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Prakashmal J.Jain / Pavanraj M. Doshi	23861857/66394704	9967023068	66109734
S.B.STEEL SUPPLY	88/92, 2nd Floor, 4th KumbharwadaMumbai-400 004	Bhupesh Parmar / Chetan Parmar	23858303/66362895/67496314	9820120191/9869532687	23858303	23875092	info@sbsteels.com	www.sbsteels.com
S.C.SHAH & CO (INDIA)	14, 2nd Kumbharwada, Ground Floor,Mumbai - 400 004.	Rakesh J. Shah / Punit Kanungo	23642804/23642803/66394310/66394047	9821065169/9892727787	23642804	vasangem@hotmail.com
S.D. METAL	Shop No. 4/A Bldg., 7A / 7B, Sant SenaMaharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Chenaram H. Dahiya	23872411/67437763/67438414	9892224411/9967342524/9867227171	23872411
S.K.STEEL & ALLOYS	20/24,Devashish Bldg,1st Carpentre street,Mumbai-400 004	S.K.Mutta / Narpatsingh Rajput	67436815/67436816	9820126507/9869977477	23862557	67438174	sksteelalloys@vsnl.net
S.K.TRANSPORT	58, Rangwala Bldg., Gr.Floor, Room No.6/BN.D.Road, Islampura Street, Mumbai - 400 004	Alam Khan	23876786/5210/8414	9223393462/9869379656
S.P.ENTERPRISE	Nene Bldg,12 Sadashiv lane,1st floor,Room No.103,Mumbai-400 004	Parasmal A. Shah	23825626/66595720/66394235	9820576115	022-66595721
S.R.METAL	Guru Rajendra House, 1st Floor, Off No. 22,T. P. Street, 135/141 6thKumbharwada,Mumbai - 400 004.	Umesh T. Patel / N.V.Choudhary	23828058/23892045/66362350	9820329110/9869506725	23828058	srmetal123@yahoo.co.in
S.S.ENGINEERING AND FORGING CO.	Plot No. 98/5, Lakdi Bunder, Darukhana, Mazgaon Mumbai:- 400 010.	Daroga Singh / Saroj K. Mehta	23732209	9967044750/9892906977	23732209	sseng7@rediffmail.com
S.S. METAL CORPORATION	42, "Sonarika" 25-C, Chandawadi,Nanubhai Desai Road, C.P.Tank, Mumbai - 400 004	S.J.Bhoite	23896460/66393749	9820389709	23896460	ssmc10@yahoo.co.in
S.V.METAL CORPORATION	48, Durgadevi Street, (Kumbharwada),Mumbai - 400 004.	Ritesh Chowatia / Mukesh Chowatia	23821321/66362346	9324277851/9322504355	23811025	23823501	svmc@vsnl.net/ info@svmetal.com	www.svmetal.com
SAAKSHI METAL & ALLOYS	Shiv Sadan 154/156, 3rd KumbharwadaMumbai - 400 004.	Kamlesh M. Bhandari	66394258	9820044672	23890763	23804064
SADAF TRADING COMPANY	7, Kika Street, 2nd Floor,Mumbai - 400 004.	Shoeb Dohatwala / Saifee Dohadwala	23463416/23473263	9820069372/9819038745	23468117	25040983	safeflow@sadafpipe.com	www.sadafpipe.com
SAGAR STEEL CORPORATION	Ankush, 5th Floor, Flat No.501, 10th Khetwadi, Mumbai - 400 004.	Manoj / Hitesh Sanghvi	23877386/23861500/H - 2588	9821037386/9820137788	23857386	66393980/66362799	sales@sagarsteel.com	www.sagarsteel.com
SAGARDEEP ALLOYS PVT.LTD.	No.5A,45/47,Durgadevi Street,2nd kumbharwada,Mumbai- 400 004.	Harish Mehta	66109388	9987033330	23868374	66109377	info@sdalloys.com	WWW.SDALLOYS.COM
SAGARDEEP STEELS	114 - E,R.K.Wadi,Shop No.10,2nd Parsiwada,V.P.Road,Mumbai - 400 004.	Pavanraj Mehta / Jayesh P. Mehta	23896133/66363209	9869519590/9820700744	67436948	23855123/66109796	sagardeep_steel@rediffmail.com
SAHARA STEEL INDIA	91/95, Mukund Bhavan, Gr.Floor, Shop No.6,Dr.M.G.Mahimatura Marg, 3rdKumbharwada,Mumbai - 400 004	Harkanram L. Devasi	23851414/66394631/67521246	9869109993/9869112184	23851414	www.saharasteelindia.com
SAHU STRIPS CENTRE	73, Habib Building, C.P.Tank Road,Mumbai - 400 004.	Rajiv Lohia	56350888/56362888/9550	9324246362	66109551	lohiasteel@yahoo.co.in	www.lohiasteel.com
SAILESH METAL CORPORATION	202, Black Stone Bldg., Sant Sena Maharaj Lane,2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Alpesh Munot / Prakashkumar Munot	23863706/23895961/66151879	9821028859/9820703864	23854549	23887295/66393965	saileshmetal@vsnl.net	www.saileshmetal.com
SAILESH STEELS	56/64, Nanubhai Desai Road,Mumbai - 400 004.	Amrutlal G. Shah	23860108/66363221/66518817/66363315	9869519645/9969417450	23860108	66362591	marketing@skm.co.in	www.skm.co.in/www.simonsteelindia.com
SAILESH STEEL INDUSTRIES	Banaras Hindu Universal Bldg,78/84,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Floor,Office No.28,2nd Kumbharwada, Mumbai-400004	S.M.Choudhary	23875251/66595740	9320653343	23875251	ssindia51gmail.com
SAJAN METAL (INDIA)	3/7,Bhandari Street,1st Kumbharwda,Mumbai - 400 004	Uttamchand Sanghvi / Mahipal Sanghvi	66362994	9869386604/9987477750
SALECHA TUBES & PIPES PVT. LTD	214, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Near Vithoba Temple,Mumbai - 400 004.	Ramesh Jain / Rajesh / Sanjay	23869291/23869295/23881578	9323018899/9323491011	23851183	23711172/23770250	salechar@vsnl.com
SALEM STEEL & ENGG. CO	43/45, Dr.M.G.Mahimatura Marg, Shop No.1,3rd Kumbharwada, Opp.Durgadevi Udyan,Mumbai - 400 004.	Kantilal H. Munot	23864771/22924771/66394771/65104771	9869474771/9869227771	23873771/23874771/67437771	shreepannaa@yahoo.co.in
SALEM STEEL INDUSTRIES	33, Sindhi Lane, Near Alankar Cinema,Mumbai - 400 004.	Mahendra R. Jain / Piyush P. Jain	23828501/66393606/67437774	9821010386/9833866121	23864427	66581545	infobom@salemsteel.net/ infoindone@salemsteel.net
SAMDANI STEELS PVT.LTD.	Room No.16,1st Floor,Habib Bldg.,65-73,C.P.Tank,Mumbai-400 004	Pankaj S. Samdani	22403024/66595373/66595374	9820129551	22403024	samdanisteels@gmail.com
SAMEER STEEL	30,Durgadevi Street, Kumbharwada,Mumbai-400 004.	Champaklal Shah/Sameer Jogani	23855640/66394630	9819889150	23098437
SAMIR IMPEX	107/109,Umrao Bhavan,3rd Floor,Office No.21,Kika Street, (Gulalwadi),Mumbai - 400 004.	Mr.Bheruchand D.Shah	66381370/66381371	9820572490	23461878	66381375	samir_impex09@rediffmail.com
SAMIR INDUSTRIAL METAL CORPORATION	24-A, Fanaswadi, Jalimsingh Wadi,Thakurdwar Road, Mumbai - 400 002.	Bhupendra Doshi	22050277/66595409	9819545616	66595409	simco11@rediffmail.com
SAMIR METAL & TUBES	6, Ambika Niwas, 1st floor, 5th KhetwadiLane, Mumbai - 400 004.	23825388/23873011/66362980	9820127704	23824606	samirmetal@vsnl.net	www.samirmetal.com
SAMIR STEEL SYNDICATE	154/156, Dr.M.G.Mahimtura Marg,3rd Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Tilokchand A.Shah	23855775/66362941	9322221446	23856252	66363300	samir_steel@vsnl.net	www.samirsteel.co.in
SAMRAT METAL CORPORATION	21/23, Nanubhai Desai Road, Near C.P.TankRoad, Mumbai - 400 004.	Babulal P. Mehta/Ramesh B. Mehta	23869616/66151413	9322223216/9820474753	23891868	23078878	samrat2001@vsnl.com
SAMTA STEEL (INDIA)	202/204, S.V.P. Road, Shop No. 3, 3rd Kumbharwada Corner,Ground Floor,Mum-4	Paras Jain / Ramesh Jain	66518801/66518802	9820226314/9869138627	66518801	66518806/66098930
SANDEEP METAL CORPORATION	52-A, Sindhi Lane, Khetwadi Main Road,N.D.Road, Mumbai - 400 004	Nanjilal K. Doshi	23860028/66363325	9869000752	23860056	23856148/7868	info@sandeepmetal.com
SANDEEP METAL INDIA	15,Khetwadi 5th lane,Sanghvi & Punmiya mansion,Mumbai - 400 004	Rakesh Jain / Rajesh Jain / Bhawarlal S. Jain	23802510/66595194/66109668	9820085126/9820489344/9323167449	66109668	23867449/22944429	sandeepmetal@rediffmail.com
SANDESH METALS	23,1st Carpentre Street,C.P.Tank,Mum-4	Datatraya S. Madhve	23893239/66363170	9892610276	23893239	sandeshmetals@yahoo.co.in
SANDOZ METALS (INDIA)	63, 1st Carpenter Street Naka, Near C.P.Tank,Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	S. K. Doshi / Nilesh Doshi	23867351/23867352/66363112	9820125589/9820149949	23867334	23860010/66363113	sdz@vsnl.com
SANGEETA METAL (INDIA)	6B/1, Gr.Floor, 26/24, Sindhi Lane, Mumbai - 400 004	Arvind K. Shah / Paresh B. Shah	23870328/23826425/66362163	9820827737/9833022334	66394363	66362157/58/23817136/66394236	sangeeta_metal@vsnl.net/ sangeeta_metal@mtnl.net.in
SANGEETA METAL CORPORATION	Shop No.22, 11, Ardeshir Dady Cross Lane,Pathak Bldg., C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Shantilal M. Shah	40886666/66518567/66518568/66362402	9820043226	23867489/40886606	sangeetametal@vsnl.com	www.sangeetametal.com
SANGHVI ENTERPRISE	Shop No.3, Gr.Floor, 10/12, Shivtirth Bldg., Sindhi Lane, Mumbai-400 004	M. K. Jain / Dilip M. Jain/Vijay M. Jain	23879711/23868366/66394261/67436461	9820426121/9892871385/9820539293	23868366	23882757/66394260	sanghvi.enterprise@gmail.com	sanghvienterprise.com
SANGHVI IMPEX INDUSTRIES	Shop No.11,GR,floor,Tulsi bldg,178/180,Khetwadi back Road,Mumbai-4	Amrit Sanghvi / Babulal B. Jain	23810091/67496100/67496101	9870331151/9820466279	23810097	67436614	info@sanghviimpex.com/ amrit@sanghviimpex.com	www.sanghviimpex.com
SANGHVI INDUSTRIAL CORPORATION	14/B,Goragandhi Palace,122,Ground Floor,Khetwadi Back Road,Mumbai - 400 004.	Lalchand A. Bokadia	23865407/23870539/66109672/66595282/66394103	9223269845	23870539	23882263	info@satelliteinc.co.in	www.satelliteinc.co.in
SANGHVI METAL & TUBES INDUSTRIES	Omkar tower,2nd Floor, 3rd Khetwadi Lane,SVP Road, Mumbai-400 004	Kalpesh Sanghvi/Jayant Mehta	67437290/67437242	9820087303/9833425550/9223366446	23813556/23852052	sanghvitube@gmail.com
SANGHVI METAL CORPORATION	79, C.P.Tank Road, 1st floor,Mumbai - 400 004.	Dharmendra Sanghvi /Pradeep Sanghvi	22421314/66362324	9819734042/9819810104	22426494	23526737/65232324	sanghvimetal@hotmail.com	www.indiamart.com/sanghvi
SANGHVI METAL HOUSE	27/29,Nakoda Bhuvan,Sindhi lane,N.D.Road,Mumbai-400 004	Paras C. Sanghvi / Arvind P. Sanghvi	23841176/66595205/66362609	9820053305/9833938343	23806048	23532696	sm_house@hotmail.com
SANGHVI METAL INDUSTRIES	94/100,2nd Pathan street,1st floor,5th Kumbharwada,Office No.10, Mum-400 004	Ashok K. Sanghvi	23892671/23802108	9820009425/9320009425	23880950
SANGHVI METALLOYS PVT. LTD.	Kanji Mansion, 2nd Floor, 311, SVP Road,Mumbai - 400 004.	Hitesh Sanghvi	23893823/23879797/H - 2288/H - 3838	23891204	24938595
SANGHVI METALS	72, C.P.Tank Road, Post Box 3659,Mumbai - 400 004.	G. C. Sanghvi	23861713/66362476	9869466950	23864578	23882172	sanghvig@vsnl.com	www.sanghvimetals.com
SANGHVI PIPE FITTINGS & ENGG.	35,Krishna Bhawan,1st Carpentre Street,Mum-4	Dinesh Jain	23840314/32422394/66362844	9920091101/9967058845	23840314	23006683	sangdinesh@yahoo.co.in
SANGHVI STEEL CORPORATION	Bombay Market,702,7th Floor, Tardeo Road,Mum-400 034	Haresh Jain	66104541/66104542	9820022882	66104543	23532879
SANGHVI TRADERS	Shop No.4,Ground Floor,Nanasaheb D.Bldg.,Dr.Deshmukh Lane,Mumbai - 400 004.	Narpat H. Jain / Alpesh N. Jain	23877284/66362643/6743 8480	9821036864/9870435546	23821464	23864486	sanghvitraders@hotmail.com
SANGHVI VALVE & FITTING	42/46, 1st Floor, Guru Rajendra House, 5th Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Dinesh R. Jain	65112844	9324162844	67432844	9224162844	narendra@sanghvivalve.com	www.sanghvivalve.com
SANGPRIYA STEELS	Shop No.22,Ground Floor,Sonarika Apartment,Chandawadi,Nanubhai Desai Road,Mumbai-400 004	Lalitkumar Kanungo	67436917/66518627	9820055541	23877139	23080116	lalit@kanungoimpex.com	www.kanungoimpex.com
SANJAY METAL CORPORATION	52/54,C.P.Tank Rd,2nd Floor,Office no.12/B,Mumbai-400 004	G.H.Bafna / Niraj Bafna	23863567/66518781	9820256741/9869707443	23863567	23092411	smc_metalloy@rediffmail.com	www.sanjaymetal.com
SANJAY METAL DISTRIBUTORS	10, Atul Niwas, 7th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004.	Jabrimal P. Sanghvi / Naresh J.Sanghvi/Vijay J.Sanghvi	23879045/23877960/66362470	9869765391/9892231526/9892541526/9322660030	23826941	23864465/66362048	smdalloys@smdalloys.com
SANJAY METAL SYNDICATE	199/201, Dr.M.G.Mahimtura MargVishram Bldg., 3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Pravin B. Shah	23887375/66393609/67436604	9892957423/9920761777	66394119
SANJAY STEEL CENTRE	21/33,Kammu Yakub bldg,3rd Khetwadi,Mum-400 004	Sanjay / Sandeep	23863378/66362381/6828	9819723068	23823255	28723068
SANJAY STEELS	50/52, Bhandari Street,1st Kumbharwada Lane, Mumbai - 4.	Revchand H. Shah / Vijay R. Shah / Vinod H. Shah	23825451/23863752/66362231/67437608	9323191766/9869977376	23863752	23882558/67436667	vijayshah1966@yahoo.com
SANJIVINI STEEL CENTRE	15, Gulab Mansion, 113/117, Dr. MahimturaMarg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Ghewarchand Bhandari / Kamlesh Bhandari / Hitesh Bhandari	23865646/66362950/66518752/66109563	9821631055/9892649894/9820663666/9821631055	23891550	66363034	sanjivinigm@yahoo.co.in
SANKET STEEL	28/30,Dr.Wilson Street,Room No.2,Gr.Floor,Opp.Jain Mandir,Mumbai-400 004	Nikunj Sangghvi	66362962/66394430	9322555777/9819799979	23822757	22426541	nikunjjsanghvii@rediffmail.com	www.sanketsteel.net
SANKO STAINLESS STEEL	2nd Khetwadi back Rd,Shop no.3,Mumbai-400004	Alpesh A.Shah	66518851/66518851	9820899585	67436890	23861602	sanko_steel@hotmail.com/ sanko_steel@yahoo.com
SANSKAR STEEL CENTRE	146,Kumbharwada 6th lane,T.P.Street,Opp.Cooper Compound, Mumbai - 400 004	Pravin K. Doshi	66595279/67437383	9869653313/9819360079	66394015
SANTOK STEEL CORPORATION	59, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Mafatlal H. Sanghvi	22423637/66394401	9869081653	22421465	santok@vsnl.net
SANTOSH METAL (INDIA)	shop no.8,110/112,Laxmi Bldg,Sant Sena MaharajMarg,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Thanaram Choudhry	23895457/66394418/67476656	9869549784/9869876199	23811172
SANTOSH STEEL CORPORATION	2nd Khetwadi Lane, Near Alankar Cinema,Varsha, Shop No.4, Mumbai - 400 004.	Ghevarchand / Suresh Sanghvi	23888901/23822240/66362815/67437337	9821091637	23865042	23876612/66362816	steelsantosh@yahoo.com
SANYO STEEL	211, Laxmi Bhavan, 1st Floor, Room No. 8,Sant Sena Maharaj Lane, 2ndKumbharawadaMumbai - 400 004.	Ritesh Jain	23823255/66363255	9820292629	23823255	24702962	sanyosteels@yahoo.co.in
SAPNA STEELS	105,V.P.Road,Mukund Mansion,Mumbai-400 004	Mr.Ramesh H.Bhansali / Mr.Ganpat H.Bhansali	23873739/23863764/66151905/66151906	9821015169/9833990888	23884262	23855011	sapna_steel@vsnl.net/ rbhansali@sapnasteels.com	www.sapnasteels.com
SARASWATI METAL CORPORATION	Shop no.1,Trimbak Parshuram street,6th Kumbharwada,Mumbai-4	Narayanmal/Hitesh	23856943/23858083/66362640	9820143294/9819362640	23856943	66393994	saraswatimetals@rediffmail.com
SARASWATI STEEL	168/176, Ramsadan, Shop No. 2,2nd Kumbharwada, Sant Sena Maharaj Marg,Mumbai - 400 004.	B.J.Jain / S.C.Jain / L.B.Jain	23864564/66393758	9819412315/9819139947/9819614584	23889213	23826199/23858205/66595071/66393513	saraswatisteel@mtnl.net.in
SARVOTTAM STEEL(old name uttam steel)	Shop No.7, Sonarika Bldg., 25/C, Chandawadi, C.P.Tank, Mumbai - 400 004	Suresh Jain	23856207/23871011/66362092/7979	9892958155	23856207	66109664	uttamsteel@mtnl.net.in	www.uttamsteel.co.in
SARVOTTAM STEEL	2/3,Arihant CHS , Gr.Floor,8th Khetwadi, Plot No.115, Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Suresh S. Jain	67437701/66393512/66151575	9773213512/9223313512	67438405	sarvottamsteel@hotmail.com
SATELLITE METALS	Shop No.10,52-A,Mulji Thackersi Bldg,Islampura Street,Mumbai-400 004	Dilip H. Bhansali / Bharat H. Bhansali	66362100/66151800	9819400586/9769763385	66518500	67437305	satellite_mtls@rediffmail.com	www.satellitegroups.com
SATYAM IMPEX	Shop No.7,Lehri Bldg., 5th Khetwadi, 74,274/9,S.V.P.Road, Mumbai-400 004	Jayesh N. Shah, Mahesh D. Jain	66595535/66595536	9819989142/9920123404/9820442626	satyamimpex@gmail.com	www.satyamimpex.com
SATYAM STEEL CORPORATION	No.20/9, Joshi Bhavan, 1st floor,6th Khetwadi, S.V.P.Road, Mumbai - 4.	Uttamkumar D. Chandan	23863222/23870546/H - 3137	9820071883/33870546	23870546	H - 3156	satyamsteel@vsnl.net/ satyamsteel@mtnl.net.in
SATYAPUR STEEL	119/121, C.P.Tank Road, Near Madhav baugMandir, Mumbai - 400 004.	Shantilal M.Shah / Bhawarlal M.Shah	22420463/22420464/66393622/66394289	9322250703/9223511400/9820037204	66393719	66393688	satyapur@vsnl.com/ satyapursteel@gmail.com	www.satyapursteel.com
SCORODITE STAINLESS (I)P.LTD.	203/204,2nd Floor,Omkar Tower,3rd Khetwadi,S.V.P.Road,Mumbai-400 004	S.P.Sanghvi / Kalpesh Sanghvi	23826000/23827000/67496188/67496187	9819913801/9820087303	23806000	23893124/ 23813555	info@scorodite stainless.com/ info@scorodite.co.in	www.scorodite stainless.com
SEA-ROCK STEELS	104, Natwar House, Room No.3, 1st Floor, Ardeshir Dady Street, Mumbai - 400 004	B.K.Solanki	23866189/67436601/67436438	9869316174	67436438	23866189	searock89@yahoo.com	www.searocksteels.com
SELECTION STEEL CENTRE	159,Mistry bldg,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Kanmal F. Bokadia	23885740/66394715	9820811196/9869772951	23826309	selectionsteel@yahoo.in
SENIOR METALS	56/64,Nanubhai Desai Road,Shop No.5, Khetwadi Main Road,Mumbai-400004	Mukesh Chandan / Ranjeet Chandan	23882246/66548028/66393529	9819893529/9869671733	66393529	66393773	sales@seniorsteel.com/ ranjeetchandan@gmail.com	www.seniorsteel.com
SHAH ALLOYS LTD.	9, Coover Bldg., Office No.104, 1st Floor, 1st Parsiwada, V.P.Road, Mumbai - 400 004	Sanjay Shah	66393913/66151813	9820147287/9820034346	66557009	28780171	sanjay@shahalloys.com
SHAH HASTIMAL LAXMICHAND & CO	53, Kika street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Mr.Hastimal V. Shah	23466221/23466217/66595613/66363224/25	9819353289/9820037164/9322257414	23452161	info@shlco.com	www.shlco.com
SHAKTI FORGE (INDIA)	Shop No. 1, Ground Floor, Radha Krishna Co-Op Hsg.Soc.Ltd.,Kapol Niwas, 4thKhetwadi Lane,S.V.P.Road, Mumbai - 400 004.	B.K.Bishnoi / M.K.Burad	23863747	9820152425/9223275142/9223275142	66360963	23824853/6630	shaktiforgeindia@yahoo.com	www.shaktiforge.com
SHAKTI STEEL	9, 2nd Carpenter Street, Shop No.2,Mumbai - 400 004.	Nilesh C. Shah	23808679/67438407/66362202	9820150732	23827685	stainless59@rediffmail.com
SHALIMAR STEELS	49/59, Ardeshir Dady Street, Shop No. 3,Bapu Mension Near Alankar Cinema,Mumbai - 400 004.	Bhavarlal J. Angara	23850162/66394713/67439106/67438190	9819177053	67436953
SHANKAR METAL DISTRIBUTORS	14/15-B,Gojariya Estate No1,Kharwagali Corner,6 Kumbharwada,Mumbai-4	Mohan lal R. Jain	23813764	9322220067	67438482	23866354	mohan.r.jain@gmail.com
SHANKHESHWAR METALS	69 'A', Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Mafatlal Jain / Vikram Jain	23864531/66362056/66109745	9819281389/9833362402/9223395605	23864531	shankheshwarmetals@hotmail.com/ vjain2009@hotmail.com
SHANKHESHWAR METALS	Shio no.2,Badam'D' chawl,15th mota Mandir,Gaushala,Mumbai-400002	Bhalechand C. Bhansali	22427398/56518967	9321486000	56518757
SHANTI METAL INDUSTRIES	132, C. P. Tank Road,Mumbai - 400 004.	Mahendra B. Chandan / Vijay B. Chandan	23880257/23823604/66393862/66151790	9322604477/9869126855	23880257	66362793	shantimetalind@gmail.com	shantimetalind.com
SHANTI METAL SUPPLY CORPORATION	176, Dr. M. G. Mahimtura Marg, Jethwa Bldg.,Near Gol Deval Temple, 3rdKumbharwada, Mumbai - 400 004.	Shantilal C. Doshi / Naresh S. Doshi	23889468/66363071/66363355	9223360800/9322232873/9920043071	23889468	9640	info@shantimetal.com	www.shantimetal.com
SHANTI METAL SYNDICATE	A-7/9,Saboo Bldg,Ardeshir Dady 'X' lane,C.P.Tank,Mumbai-400 004	Shantilal Chandan	66595143/66151943	982033105	23811047	66393580	shantimetalsyn@yahoo.co.in
SHANTI RECYCLE STAINLESS STEEL LIMITED	Room No.29, Amarwadi Back Side,52,1st Khattar Galli,C.P.Tank,Mumbai-400 004	Shantilal Bhansali	23890822/9921	9892824649/9321309093	23890823
SHANTI STEEL INDUSTRIES	12/22, Bhabha Chawl,Shop No.10,13th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004	Arvind A. Singhvi	23864648/67437238	9819182367	23824810	22424810	shanti856@gmail.com	www.shantisteel.hpage.com www.shantisteel856.hpage.com/ www.mesotek.co.in / Shanti Steel
SHANTILAL TILOKCHAND KANUNGO	82, Ardeshir Dady Street, 2nd floor,Opp.Parsi Agiari, V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Shantilal Kanungo	23829384/23858465/66911440/4584/4594	9869013632	23858462/4592	Ahapuramaa@hotmail.com
SHASHIKANT LOOBCHAND & CO.	105, Taher Building, 2nd Pathan Street,/Shop No.11/12, 5th Kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004.	Shashikant L. Shah	23823785/23853770/66394470	9324519639	23095471
SHEETAL SALES CORPORATION	102, Narayan Building, 1st floor, R.No.6,Ardeshir Dady Street, Mumbai - 400 004.	Dilip M. Jain	23874282/66393778/66393778	9820289953	23866838	66393779
SHEETAL STEEL CENTRE	70,School Bldg,Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Jayantilal P. Sheth	66362440/67496340	9867805700	66394669	65098853	sheetalsteel@gmail.com
SHEETAL STEELS PVT. LTD.	129/131, Kika Street, Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Pradeep Fumakiya / Ashok Bafna	23463469/67496130	9819014101/9820138484	23466835	ssplssi@gmail.com
SHETH BROTHERS	R.K.Building No.3, Shop No.2, Gr.Fl.,8th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Chandrakant N. Sheth	23850417	9322257640	23850417
SETH IRON & STEEL PVT.LTD.	65,Khushal Bhavan,5th kumbharwada,Shop No.2, Mumbai - 400 004	Bheekhasingh	67437812/67437813/23801217	9820122077	67437814	sethsteel@gmail.com
SHIFCO STEEL INDUSTRIES	9, Coover Bldg, Off.No.102, 1st Floor, 1st Parsiwada, Mumbai-400 004	Sandeep P.Shah	23891500/67438360	9869737271/9221240666	23841500	9869525514	shifco@vsnl.net	www.shifcosteel.com
SHIKAR STEELS	59,Bhagicha Chawl,room no.16,1st floor,Gaushala,Mumbai-400002	Girish Jain	66362229/6633158	98210-11936	56362229
SHIV ENTERPRISE	22, Durgadevi Street, Opp. Durgadevi Mandir,Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	J. K. Jain / A.J.Jain	23893737/66393597/67437710	9820398917/9324407630	23893737	sales@shiventerprise.com/ shiv_enterprises@hotmail.com	www.shiventerprise.com
SHIV SHAKTI METAL	43/45,Kawa Bhavan,Ardeshir dady Street,Near Alankar Cinema,Mumbai - 400 004	Magnaram V.Purohit	23810915/66363259	9987136002	66109477	shivshaktimetal@ymail.com
SHIV STEEL (INDIA)	92,Krishna Bhavan,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	M.S.Desai / P.C.Desai	23825556/66394459	9969315274
SHIVSAGAR SALES CORPORATION	68/74, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Lalchand Bhikhaji Parmar	23825305/66362075	9892040516/9967730388	www.shivsagarsalescorp@gmail.com
SHJANAND METAL	47/49,Dwarkapur Bldg.Room No.15, 2nd Floor4th Kumbharwada,Mumbai -400 004	Mangaram J.Chowdhary	23805348/67436656	9322243754	23805348	23805348	shjanandmetal@yahoo.co.in
SHREE ASHAPURA STEEL CENTRE	188, 8th Khetwadi Main Road,Shop 3,Pitle Chawl, Mumbai - 400 004.	Ghevarchand P. Doshi / Chhabilkumar P. Doshi	23802057/66363476/67437349	9820322042	23802057	shreeashapurasteel@yahoo.in/ info@shreeashapurasteelcentre.com	www.shreeashapurasteelcentre.com
SHREE BALAJI PIPE FITTINGS	78/80,Gora Gandhi Bldg,Shop No.10,Gr.floor,C.P.Tank,Mum-4	Ghevaram S. Purohit	23801357/66109335	9833920629/9320120629	23870098
SHREE BHAGWATI METAL INDUSTRIES	Office No,19-A,1st floor,144/146,PursottamMulji Bldg,3rd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Jagdish Singh Rao	23802075/67438195/66157075	9869748249/9869318439	66157075	bhagwatimetal@gmail.com	www.bhagwatimetal.com
SHREE CHAMUNDA DAIRY FITTING (INDIA)	Mahavir Sadan, 2nd Floor, Gol Deval Mandir, 10A,102, Bhandari Street, Mumbai - 400 004	Savlaram C. Modi	66394859/66152240	9322250777	23871044	shree.chamunda_2006@yahoo.co.in	www.scdfi.com
SHREE CHINTAMANI STAINLESS	3/A, Moti Mansion Bldg., 1st Floor, 5th Khetwadi Back Road,Mumbai-400 004	Rajesh K. Shah	66381357/67521235/66595625/67437952	9833683771	23852376	scstainless@gmail.com	www.maitrimetal.com
SHREE DEEP METAL	26-A,Bhandari street,1st Kumbharwada,Mum-4	Purabsingh Chavan	66363015/67437527	9869680551
SHREE FORGE INDUSTRIES	Office No.42,3rd floor,3rd Kumbharwada,bldg.no.91/95,Mukund Bhavan,Mumbai-400004	Babulal Bishnoi	23896586/66362438/67437411	9869235118/9321334329	23896586	23815645	shreeforgeindustries@gmail.com	www.shreeforgeindustries.com
SHREE GANESH STEEL ARTS	112,Tiranga Bldg,'A' wing,1st floor,3rd Kamathipura,Mumbai-400008	Jagdish Dattu Sirsulla	23094014	9869058816	23090208	Jagdish_sirsulla@yahoo.co.in.
SHREE LAXMI STEEL INDUSTRIES	81/83 & 77EB,Dr.M.G.Mahimatura marg,3rd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Uttamchand Jain	66518960/67437777/66595955	9869284289	67437777
SHREE MAHADEV METAL	109,Patel Mension,4th Kumbharwada, Mum-400 004	Piraram D. Patel	66394437/67496067	9619194888	23869354	shreemahadev metal@mtnl.net.in
SHREE MAHAVIR STEEL MART	11, Shree Bhavan, 4th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Champakbhai Shah / Anil Shah	66362817/66109203	9869013350	23852321	66362755	info@smsmindia.com	www.smsmindia.com
SHREE METAL SYNDICATE	12/14 A, Islampura Street, Munsi Bldg.,Near Moti Talkies, Mumbai - 400 004.	P. B. Shah / Uttam Shah	66393570/66394025/66394065	9820141156/9820228188/9223580900/9223365315	66394065	66394488	shreemetalsynd@hotmail.com
SHREE PUJAN STEEL	Office No.5,Ground Floor,14,Pandurang bhuvan Bldg.,Nanubhai Desai Rd.,2nd Carpentre Steet,C.P.Tank,Mumbai-400 004	Jahid Bharucha / Anil B. Bhatt	23801552/6651/8658	9821210002/9320210002	23801552	23801552	shreepujansteel@yahoo.com	www.s.p.s.gmail.com
SHREE RAJARAM STEEL (INDIA)	Guru Rajendra House, 135/141, T.P.Street,6th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	V. L. Choudhary	23892045/66362575	9820969544	23828058	23864262	srmetal123@yahoo.co.in
SHREE RAJENDRA STEELS	72,Durgadevi Street,Mumbai-400 004	Sureshkumar S. Sanghvi / Lalit Shah	23868034/66362842/66595300	9819848501/9869877577	66394336/67439117
SHREE RAMDEV METAL MART	60, 1st Floor, 1st Carpenter Street,Nanubhai Desai Rd, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Abhishek P. Purohit/ Mukesh P. Purohit	66159026/66159027/66393595/66565062	9820223350	23891817/22412758	abhishek@ramdev.org
SHREE SIMANDHAR METALS	Shop No.6,Ground Floor,Moti Mansion,5th Khetwadi Lane,Mumbai-400 004	Suresh shah	66518578/66518579	9869394800	66501198	shreesimandhar@yahoo.com
SHREE STEEL	3,Varsha Bldg.,2nd Khetwadi Lane,Mumbai-400 004	Bhupesh Sanghvi	23869435/66546441/66363441/67436441	9867331351	23879426	66109275	sales@shreesteel.com	www.shreesteel.com
SHREE STEEL DEPOT	Building No.13, Khetwadi 7th Lane,Mumbai - 400 004.	Vinod Shah / Motilal Shah	23865632/23875632/23850285/66595170	9820094111	23805631	66362841/23896672	shreesteeldepot@vsnl.net
SHREE TIRUPATI METAL (INDIA)	Shop No.6, 36/44, Duncan Road, 2nd Cross lane,Rama Gali, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Megharam P.Choudhary	66109504	9821573599/9869818207
SHREE VENKTESH WIRES & STEEL PVT.LTD.	11/12,Harihar Niwas,1st Floor, 3rd Khetwadi lane,Mumbai - 400 004	Binod Bhagat	23864030/66393918/66518688	9821329963	23884816	23801920	vinbhagat71@yahoo.com
SHREE VIKAS METAL CORPORATION	30, Nanubhai Desai Road, Khetwadi Main Road,Mumbai - 400 004.	V.M.Jain / D.M.Jain/Mafatlalji	23823684/66362232/67437730	9819413777/9833184331/9833023892	23696751/67437629	www.shreevikasmetal.com
SHREE VISHNU METAL INDUSTRIES	154/156, Shiv Sadan, Office No.3,Gr. Floor,M.G.Mahimatura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Babulal A. Bishnoi	66362796/66581674	9892212343	23891563	shreevishnumetal@yahoo.co.in	www.shreevishnumetal.com
SHREE YASH STAINLESS (P) LTD	132 /13,Kika Street,Mumbai-4	Vishal Joshi,Pawan Jain	22424042	22424043	sales@shreeyash.com	www.shreeyash.com
SHREE PANNA INDUSTRIES	Office 43/45, Dr.M.G.M.Marg, Shop No.1A,Pavwala Bldg., 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004	23864771/66394771	23874771	shreepannaa@yahoo.co.in
SHRENIK STEELS PVT.LTD.	Shop No.17, Harihar Niwas, 3rd KhetwadiLane, Mumbai - 400 004.	Shrenik M. Shah	23853621/23862509/23886209/3668/3669	9821123397	23870481	26490398/26491324	stavanexports@gmail.com
SHREYAS METAL (INDIA)	13-A, Bhandari Street, Jashinde Building No.6,1st Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Mohanlal Sanghvi / R.K. Sanghvi	23890426/66394596/67436628	9869196665/9892796457/9969557667	23890426	23079449	smi.contact21@yahoo.in/ hiteshsanghvi44@yahoo.in
SHRI AANAND METAL	49,1st Carpenter Street,Gopal Krishna Bhuvan,2nd Floor,Room No.6,Mumbai-400 004	Vijay Sanghvi	67436772	9223264348	66518604	66394056	ashok@samgroupindia.com/ shriaanandmetal@gmail.com	www.samgroupindia.com
SHRI BALAJI METAL INDUSTRIES	Haji Allarakha Bldg, 'C' Block,1st Floor, R.No. 13, 9th Khetwadi Lane, Mumbai- 400 004.	Babulal / Shyam M. Jayalwal	67496219	9322985281/9869696100	23877219	23898735	shribalajimetal@hotmail.com/ newvmco@yahoo.com
SHRI MAHAVIR METAL	No.6, Jai Kumar Bhavan, Khetwadi 8th Lane,Mumbai - 400 004.	M.P.Mehta	23863152/67437227	9820008774/9833004425	23893153	66393540	mahavirmetal@mtnl.net.in
SHRI OM TUBE INDUSTRIES	65-A, Ardeshir Dady Street,Mumbai - 400 004.	Narayan Singh/ Jitendra Singh	23827272/66363400	9869286633/9867254768	23827272
SHRI PADMAVATI IMPEX	155/157, Sethna House, Shop No.7, Gr.Floor, 10th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004	Khushal Jain	66581561/66581562	9321304202	66581561	66158054	shripadmavatiimpex@gmail.com
SHRI SATYAM STEEL	Shop No.C-21, 'C' Wing, Gr.Floor, Shree Darshan Chs. Ltd.,122, Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Vinod Mehta	66518748	9324516688	66394396	66595414	vinoddmehta@yahoo.com	www.shrisatyamsteel.com
SHRI SHIV SHAKTI ENGINEERING WORKS	6th Kumbharwada,Cooper Comp.shop no.6/7,Mumbai-400 004	23856499/66595850/66595853	9324926473
SHRIKANT STEEL CENTRE	164, T.P.Street, Cooper Comp., 6th Kumbharwadalane, Mumbai - 400 004	Popat M. Mehta / Bharat M. Mehta / Pravin M. Mehta	66362651/66363079/66518761/67437535	9869201202/9869165800/9930960645/9869190195	23820234	shrikantsteel@yahoo.co.in/ info@shrikantsteel.com	www.shrikantsteel.com
SHRIPAD TUBES	1A, Riddhi Apartment, Gr.Floor, 136, 10th Khetwadi Back Road, Mumbai-400 004	Dhanesh D.Gandhi	23889650/66393935/66393936	9819611151	23889280	shripadtubes@hotmail.com	www.shripadtubes.com
SHRIPAL METAL LTD.	45, C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	22428537/66393900	22428765	shripalmetal@vsnl.com/ shripalmetal@mtnl.net.in
SHRIRAM METAL	28, C.P.Tank, Near Null Bazar,Mumbai - 400 004.	Lalit Mehta	23866395/23850123/66362352/66595099	9867573873	23856387	23852962	shrirammetal@gmail.com	www.shrirammetal.com
SHUBHAM ENTERPRISE	37,Durgadevi Street,Near 2nd Kumbharwada,Mumbai- 400 004	Parasmal J. Doshi / Vikram P. Doshi	67496282/67496283	9819014096/9223287607	67496282	66393840	info@shubhammetals.com	www.shubhammetals.com
SHUBHLAXMI METAL INDUSTRIES	107, Swami Samarth Bldg., 50/60,Sant Sena Maharaj marg,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Anil K.Vishnoi	67437621/67437622/67436844/67436845	9820187821	67439169	28165867	shubhlaxmi29@gmail.com/ sales@shubhlaxmimetal.com
SHUBHLAXMI STEEL	Shop 3/A, R.K.Wadi, 1st Parsiwada Lane,Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Anraj Shah / Pinesh Shah / Vivek Shah	23893301/23893302/23893303/66363301/66362159	9892238933/9892738933/9892662584	23864199	23073311/66109772	sales@shubhlaxmigroup.com info@shubhlaxmigroup.com	www.shubhlaxmigroup.com
SIDDHAGIRI METALS & TUBES	161/163,Dr.M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada,Mumbai- 400 004	Gajendra Mehta	23865529/66109206	9821099208	23866944	66363371	info@siddhagirimetals.com	www.siddhagirimetals.com
SIDDHGIRI TUBES	85,Durgadevi Street,Kumbharwada,Mumbai-400 004	Kanakraj D.Mehta	23867686/23867688/67496251/67521102	9820675787	23867688	66394714	siddhgiritubes@yahoo.co.in
SIDDHIVINAYAK STEEL	220, Tara Mansion, Ground Floor, 11th KhetwadiMain Road,Mumbai - 400 004.	Manoj Kanungo / Ramesh Jain	23822315/66362692/66151999	9820094706/9322277065	66362650	66595757/66393706	info@siddhivinayaksteel.com	www.siddhivinayaksteel.com
SIDHARATH METAL CORPORATION	Laheri Building, Shop No.3, 5th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004.	Vallabhkumar D. Mehta / Shripal V. Mehta	23884243/23824620/66393576/67437841	9821052426/9867087700	23870547	23840747/66393577	info@sidharathmetal.com	www.sidharathmetal.com
SIDHARTH METAL INDUSTRIES	168,Kika Street,Gulalwadi,Mumbai - 400 004	Mr.Devendra Jain / Mr.J.P.Goswami	22400350/66518964+E6961		022-66518964	dkjain1979@yahoo.co.in
SIDHARTH STEEL CENTRE	205, Godiji Chawl, Kika Street,Gulalwadi, Mumbai- 400 002	Mr.Ashok M. Jain	23472606/66362086/67439116	9819550454	23472606	67437386
SIGMA STEEL	39/45, Sonawala Bldg., 3rd Panjrapole Lane,Mumbai - 400 004	Kamlesh Shah / Vishal Shah	67521220/67521221	9819511077	22401569	66518562	info@sigmasteel.co.in	www.sigmasteel.co.in
SILICON METAL INDUSTRIES	A/22, Goragandhi Palace, 122 Khetwadi Back Rd.Gr. Floor, Mumbai:- 400 004.	Mukesh S.Sanghvi	23852065/66109312/67437290	9867663111	23852052	66581529	info@siliconmetal.co.in	www.siliconmetal.co.in
SILVER STEEL	166, Shree Sadan Bldg., 2nd Floor, 6th Kumbharwada, T.P.Street, Mumbai-400 004	Ramesh N. Shah	66362694	9892799778	66595784	66518867	silversteel@hotmail.com
SILVER STEELS	122/8, Khetwadi Back Road, Gora Gandhi Chawl,Mumbai - 400 004.	Sumer Jain / Nirmal jain	23865626/66393866/67496108	9821038703/9820762377	23865634	66393867	silversteels82@hotmail.com
SIMPLEX METAL & ALLOYS	25, Harharwala Building, Ground Floor,Ardeshir Dady Street, S.V.P.Road,Mumbai-4	Mangilal R. Sanghvi	23822841/23822842/23894985/H - 2952/H - 6458	9820038228	23892178	23079901/23050236	simlexm@bom3.vsnl.net.in	www.simplexmetal.com
SINCROWELL STEEL (INDIA)	1st Carpenter street,Cabin no.4,33,Business centre,Mumbai-4	Sandeep Tiwari/Deepak Kothri	67496297/66363009	9869869562	ravikhothri1973@rediffmal.com
SKM ENTERPRISES PVT. LTD.	12, SKM House, 6th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004	Shailesh R. Shah	66374900/66362034/66363145	9821738989	66374900	23822551	skment12@yahoo.co.in
SKM STEELS LTD.	30, Shri Gajanan Darshan Building,C.P.Tank Road, Mumbai - 400 004.	Pankaj Shah	407166008/40716666/66393600/66393601/6984/3499	9820850300	23805392	sales@skmsteels.com	www.skmsteels.com
SLS STAINLESS PVT. LTD.	9,Kamer Bldg,38,Cawasji Patel Street,Fort,Mumbai-400001	Mahesh Sanghvi	22045550/51/22045552/7401/7407	9967069237	22045541	66518887	into@slsstainless.com	www.SLSSTAINLESS.COM
SMC STAINLESS ALLOYS PVT. LTD.	Kanji Mansion, 2nd Floor, 315/317, SVP Road, Above Gokuldham Hotel, Mumbai - 400 004.	Hitesh Sanghvi	23893823/66362288	23891204	metalloy@vsnl.com
SOLANKI METAL (INDIA)	49-A,Vijay Villa,2nd floor,3rd Khetwadi,Mum-4	M.K.Solanki / Ghanshyam/Spl.In:metal supply	23858080	9969115176/9969322292	67437142	23891324	solankimetal@yahoo.com
SOLANKI METAL (INDIA)	158,Dr.M.G.Mahimatura marg,3rd Kumbharwada,Mumbai-400004	Jayantilal Solanki	23855322/28191591/66394460	9820698630	23855322
SONAL METAL	7, Kika Bhoy Mansion, 8, Kika Street,Null Bazar Junction, Mumbai - 400 004	Sanjay C.Shah	23463132/66362284/66367449	9820350259	23465617	23641972	sanjay@sonalmetal.co.in	www.sonalmetal.co.in
SONATA METAL & ALLOYS	28/42,Ganesh Darshan, ''A'' R.312,3rd floor,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Dinesh Bishnoi / Babulal Bishnoi	23887792/67437254/67437502	9869818108/9869818109/9967067709	23887792	sonatametalalloys@yahoo.co.in	www.sonatametal.com
SONIC STEEL	28/30,2nd Carpentre Street,Nanubhai Desai Road,Mumbai-4	Ganpatlal M. Jain	66363123/66541070	9819322789/9820964999	67496306	sonicsteels1@yahoo.co.in
SONU METAL DISTRIBUTOR	11/1. Chandra Bhavan, 1st Parsiwada Lane,Mumbai - 400 004.	Hanwantrajji / Lalit H.Jain	23856690/66363222/67496111	9892288878/9867488877	23873345	66362666	sonumetal@gmail.com
SOUTH ASIA METAL & ALLOYS	Shop No.9,Sonarika Bldg,25/c,Chandawadi,C.P.Tank,Mumbai-4	Amit B.Virwada	66595840	9833447374	23800622	66595841	info@southasiametal.com	www.southasiametal .com
STAINLESS INTERNATIONAL PVT. LTD.	21,1st Panjrapole Lane,Mumbai-400004	Manish Gupta	67436495/66109919	9867681548	22405219	stainlessinternational@ymail.com
STAINLESS STEEL CORPORATION	152, Dr. M. G. Mahimtura Marg, Gol Deval,3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Bharat Kanungo	23863204/66394086/67496061	9323705836	67496061	66394920	stainlesssteelcorp@yahoo.co/ info@stainlesssteelcop.com	www.stainlesssteelcorp.com
STAR METAL SYNDICATE	31/33,Bhagwandas Bhavan,1st Floor,2nd Carpenter Street,R.No.9,Mumbai-4	Kishan Bishnoi	23840546/23800792/2967	9323076625	23076625
STAR STEELS	53-A, Islampura Street, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Dinesh Jain	23876452/66595268	9820684441	23876452	66393684	starsteels15@yahoo.co.in
STEEL AGE (INDIA)	Gr.Floor,Shop No.21,Badrikashram,Bldg.100,Khetwadi main Road,Mumbai-400 004	Girish Jain / Manish Jain	66363130/66595052/66109295/66595355	9892113183	66109295	66393755	steelageindia01@yahoo.co.in
STEEL AIIDS ENTERPRISE P. LIMITED	2A,Haji Allarakhia R.S.C.Trust No.2,9th Khetwadi lane, Mumbai-400 004	Suresh Bokadia	23889474/66394463	9820011724	23889475	23898507	steelaids@vsnl.com/ steelaids@mtnl.net.in	www.steelaiidsindia.com
STEEL ASSOCIATES	2/8, Sindhi Lane, Lotwala Building,Mumbai - 400 004.	Jabarmal B. Shah / Ramesh B. Shah	23858744/23880040/66393748	9821038256/9869047990/9820861033	66362483	66362542/66518947/66363184	jbshah@mtnl.net.in
STEEL CHEM (INDIA)	109,Patel Bldg.,Shop No.2,Ardeshir Dady Cross Lane,C.P.Tank Road,Mumbai-400 004	Kishore Mehta	66151828/66362991	9820057925	66151827	66362992	steelindia@rediffmail.com	steelchemindia.co.in
STEEL EMPORIUM	102, Dugadevi Street,Opp.4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Nirav Sanghvi	66109779/66362839	9820454631	23864858	66362840	steel_emporium2577@rediffmail.com	www.specialmetals.co.in
STEEL EMPORIUM ( INDIA )	68/74, 2nd Kumbharwada,Sant Sena Maharaj Marg, Mumbai - 400 004.	B. R. Shah	23880467/66362835/66595038	9820042301/9820395035	23880467	66393536	vimalent@vsnl.net/ dhruv_1997@hathway.com
STEEL FAB INDIA	Off No. 4, 1st Floor, Godawari Bhuvan, Near Gol Deval Temple100, Bhandari Street, Mumbai - 400 004.	Jitendra J. Bokadia	66393562/66109781	9892046680	23841617	66595142	steelfabindia@vsnl.net/ steelfab_india@yahoo.com	www.steelfabindia.co.in
STEEL FORGE (INDIA)	17/19, Kanti Bhavan, 1st Parsiwada Lane,Mumbai - 400 004.	Sumer Sanghvi	23891132/23891279/66362626/66595450	9322229574	23891279	66363240
STEEL HOUSE (INDIA)	40, 1st Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Dinesh / Ganpat S. Bhansali	66362550/66595384/67521250	9820042126/9323646025	23862043	66362780/66158065	steelhouseindia@yaoo.com
STEEL IMPEX (INDIA)	231/235, 1st Floor, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Near Goal Deval,Mumbai - 400 004.	Sanjay Jain	23850624/66518671/66394071	9869033818	23893499	66394847/23888078	steelimpex@yahoo.co.in
STEEL INDIA CO.	35, Krishna Bhavan, 1st Carpenter Street,Mumbai - 400 004.	Ramesh M. Mehta	23865152/66393542/66518697	9820210079	66393542	info@dineshindustries.com	www.dineshindustries.com
STEEL KING (INDIA)	125/31,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Arjun Karwasara	66595362/66109438/66109439	9322690611	23862125	steelking2@hotmail.com
STEEL LINE (INDIA)	22 1st Bhandari Street 1st Kumbharwada,Mumbai - 4.	Jitendra Shah/ Narendra Shah	66151439/66362737/66393569/67438072	9223418536/9223441333/9892313230/9821318536	67438071	23009413/66394058	steellineindia@rocketmail.com	www.sgroup.co.in
STEEL POINT INDIA	89/91, Durga Devi Street, Shop No.11, Kumbharwada, Mumbai - 400 004	Ramesh T. Doshi	66393612/66109961	9869532426	66159044
STEEL SAGAR (INDIA)	48/50, Nanubhai Desai Raod, Mumbai - 400 004.	M. M. Prajapati	23893079/23859388/56363273/H - 6666	9869008787	23817296/23859388
STEEL SALES CO.	33/35, Damodar Bhavan, Shop No. 2,P.B.No.3598,1st Parsiwada, V.P. Road, Mumbai - 400 004.	Prakash P. Jain	23873050/23871704/66394547/66362576	9892430847	23857252	steelsales@vsnl.net	www.steelsalesco.com
STEEL SAMRAT (INDIA)	113/117, Gulab Mansion, 3rd Kumbharwada,Mumbai-400 004	Babulal U. Munot	23851407/23890350/66362055/66362638	9869006043	23858135	64532638	steelsamrat@hotmail.com
STEEL SPACE PRIVATE LIMITED	58, C. P. Tank Road,Mumbai - 400 004.	lalit Gupta	23821731/23826272/23817073/66393919/9167437879	9820032201	23891680	selgupta@bom5.vsnl.net.in/ steelspace07@yahoo.co.in
STEEL TUBES (INDIA)	Ashtavinayak Bldg., Off.No.303,3rd Floor,Sadanan Wadi, Opp.Sikka Nagar, V.P.Road, Girgaun, Mumbai - 400 004.	D.K.Jain	23895908/23822821/66393996/66595266	23895906	stindia@vsnl.com	www.stindia.com
STEEL WIRE (INDIA)	17/19,Kanti Bhuvan,1st Parsiwada,Mumbai - 400 004	Rakesh Sanghvi / Ankesh Sanghvi	23871402/4780/5449	9867651338/9867638187	23871402	66363240/66594781
STEELAGE EXIM PVT.LTD.	109/117,Seth Moti Shah Jain wadi,Madhav Baug,C.P.Tank Road,Mumbai-400004	Nitin Garg	22400237/22426045/66518612/66518613	9819009007/9324272021	66518613	nitingarg@yahoo.com
STEELLITE METAL & TUBES	Manchabal Bhavan, 1st Floor, 14, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004.	Govind P. Bhansali	23855819/66394494	9821046148	23872281	23856755	info@steellitemetal.com	www.steellitemetal.com
STEELMET INDUSTRIES	12, Kahan Baug, 2nd Floor, 2nd CarpenterStreet, Near C.P.Tank Mumbai - 400004.	Bhikhalal U. Munot	23898902/66362885	9869013900	23803882	23898901	steelmetind@vsnl.net	www.steelmetind.com
STEELTEK METALS	23rd,Dhumal House, 1st Carpentre Street,near C.P.Tank,Mumbai-4	Sachin Dhumal	23893239/66518976	9869627377	23893239	sachin1326@yahoo.co.in	www.steelteckmetals.com
STERLING METAL DISTRIBUTORS	46A-48-50, Ladak Bldg., Khetwadi 10th Lane,P.B.No.3511,Mumbai - 400 004.	Dinesh Bhansali / Ramesh Bhansali	23883263/66363200/66362133/66151777/66151888	9821037595/9820137349	23801838	66362200/66363454	dineb@bom5.vsnl.net.in/ sterling@mtnl.net.in	www.satellitemetal.com
STERLITE METAL INDUSTRIES	4, Lehari Bldg., 1st Floor, 5th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004.	Prahlad G. Prajapati	23892446	9869236955	23892456	sterlitemetal@hotmail.com
SUDARSHAN METAL INDUSTRIES	146,Dr.M.G.Mahimatura Marg,Purushotam Mulji bldg,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Rajendra N. Sanghvi / Ramesh Sanghvi	23898371/23895399/66394576/67436970/66109621	9820555861/9869190878	23803368	23852489/66151841	sudarshanmetal@vsnl.net/ sudarshanmetal@mtnl.net.in
SUMAN METALS	Shop No.4,202/204,S.V.P.Road,J.N.Jethva Villa,3rd Kumbharwada,Near Gol Deval Temple,Mumbai - 400 004.	Hiralalji P.Kanugo / Mahendra Kanugo	23810009/66362546/67496273	9820429900	sumanmetal@live.com
SUMIT PIPE FITTING & CO.	Purushottam Mulji Building, Shop No. 2,146, Dr. M. G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Rajesh A. Purohit	23866369/23808828/66394473/67437256	9869152561/9869152561	23808828
SUMER STEEL CORPORATION	2-A Building, 3rd Floor, Block No.8,Jitekar Wadi, Thakurdwar Road, Mumbai - 400 002.	Sumermal Teelaji Munot	23829078/66394817/67437300	9987197377	23877300	23829078	pratikmunot@gmail.com
SUMEX STEELS	84, Durgadevi Street, Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Shantilal C. Shah	23898896/67437429	9819362137/9819705536	23898896	66362135
SUMICO METAL	67/15,Kolsawala Building,Dr. M.G.Mahimatura Marg,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Govaram J. Chodhary / Harchandram L.Chodhary	23874448/66362959	9892246686/9869200997	23884094	23852055	sumicometal@vsnl.net.
SUMIT IMPEX	32, 2nd Carpenter Street, Mumbai- 400 004	Pavanraj M.Jain	23800377/67438262/66393533	9820523282	66362738
SUMITOMO TUBE	101, Jayanti Vill, Shop No.10A, 7th Khetwadi Back Rd, Mumbai- 400 004.	Subhash Jain / Milap Jain	66394456/66362604/66595583/66595584	9869089400/9220737001	23809236	66393635
SUMTI METAL CORPORATION	147, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Pavanraj Angara	23892050/66362378/67436484	9820079971	23892696	67439188	sumti_metal@vsnl.net	www.sumtimetal_corporation.com
SUNDHESHWAR METAL INDUSTRIES	184, Sant Sena Maharaj Marg, Minara Mansion,Shop 10, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Shantilal S. jain	23812573/66394514/66394511	9821080878/9819075642/9769332211	23812573	22423014
SUNIL METAL CORPORATION	228, panwala Building, 2nd Floor, Office no.13,2nd Kumbharwada, Mumbai:-400 004.Mumbai - 400 004	Bhimaram Patel	23871691/66363149	9869083262	2387169	24938940
SUNIL STEEL INDUSTRIES	48/4, Noor Bldg.,Shop No.4,6th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Manglaram Bishnoi	23896602/66158081	9869107415/9869506558	23823729	sunilsteel@yahoo.com	www.sunilsteel.com
SUNLITE METAL INDUSTRIES	526/55, Duncan Road (Maulana Azad Road),Gulalwadi Circle, 3rd Floor, Above HDFC Bank, Mumbai - 400 004.	Vikram Sanghvi	23892471/66109405	9029570123/9820192635/9029597123	23808987	66109232	sunlitemetal@rediffmail.com/ sunlitemetal@gmail.com	sunlitemetal.hpage.com
SUNNY IMPEX	24/26, Bhavanji Jivraj Bldg., 7, Gr. Floor,Durgadevi Street, Mumbai - 400 004	Mohanlal A. Purohit	66394017/67938255	9820855613/9869173088	67438255	SUNNYimpex@rediffmail.com
SUNRISE ENGINEERS (INDIA)	57, Dr.M.G.Mahimtura Marg, SakhareBhavan, Shop No.1, 3rd Kumbharwada Lane,Mumbai 400. 004	K. B. Prajapati / J. K. Bishnoi	23884014/23824707/23859888/66393685/66109213/67496046	9869505681/9869607681	23896536	23898907/66394712	sunrisefittings@mtnl.net.in/ sunrise_engg@hotmail.com	www.sunriseengineers.com
SUNRISE GROUP	Sunrise Hose, Bldg. No.100, C.P.Tank,Mumbai - 400 004.	Bhavesh Shah / Mahesh Shah	22426640/822427170/66151868/67439190/91	9324448444/9322868601	22426640/6743912	sales@sunrisegroup.co.com
SUNRISE METAL CORPORATION	211,Sant Sena Maharaj Marg,2nd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Laxmichand B. Mehta / Piyush Mehta	23864454/66393578	9820326245/9819813335	23866009	23869477	sunrise_metal@yahoo.com/sunrise_metal1@yahoo.com
SUNRISE TUBE INDIA	Durga Devi Darshan,91,Durgadevi Street,/Near 4th Kumbharwada,1st floor,office no.115,Mumbai-400 004	Chunilal P.Sheth / Dhanpat Sheth	23862404	9822010961	23893434	sunrisetube@vsnl.com
SUNSHINE METALS	No.11,Moti Mansion,Khetwadi 5 lane,Mumbai-4	Natvarlal Kothari	23869960/23867559/32469960/66393630	9820093174	23873112	23860412	sunshmet@vsnl.com
SUPER INDUSTRIAL CORPORATION	132,Reay Road (W),Mumbai-400 010	Shamsuddin Sayed	23742614/66804680	9322257436	23742614	26504995	forsuper@india.com
SUPER METAL SYNDICATE	69, Kika Street, Gulalwadi, Mumbai - 400 004.	Jayesh Shah	23463859/23464472/66394472	9820047155/9820889351/9820539514	23465996	23468417/66518717
SUPER STAHL INDIA PVT.LTD.	C-305, Morya House, New Link Road, Veera Indl.Estate,	Mahesh Bhakarh	66941235/66394665/26734490	9322517477	66941235/26734490	26334905	ssipl4@gmail.com
SUPER STEEL (INDIA)	64, 2nd Pathan Street, 5th KumbharwadaLane, Maruti Mandir Marg, Mumbai - 400 004.	D. N. Mehta / H.J.Jain	23824425/23894784/66394498/67437828	9820447914/9869142099
SUPER TECH INDUSTRIES	164, Dr.M.G.Mahimtura Marg, 3rd , kumbharwadaAnwar Bldg. 1st Floor, Room No 12, Mumbai - 400 004	Shailesh Choudhary / S.R.Patel	66595969/66393768	9869141887/9969360742/9833467648	022- 66595970	Supertech _ ind@yahoo.Co.in
SUPER TUBES (INDIA)	20, Bhandari Street, 1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	S. T. Mehta / S.S.Mehta	23869779/66394267	9892218078/9869518604	66595588	66394269	supertubesIndia@gmail.com/info@supertubesindia.com	supertubesindia.com
SUPERIOR STEEL INDUSTRIES	Mardia Bhavan,6th Khetwadi lane,/Mumbia-400 004	Sanjay Mehta / Kalpesh Mehta / Ashok Mehta	23877979/66287900/66287979	9820151950/9820400640/9819618303	23855719/66287999	23821436/23874579	superiorsteel@vsnl.com	www.superiorsteel.in
SUPREME STEEL	Shop No.7/A, 29/33, Dongre Bldg.,2nd Duncan/lane,Ramagally,Mumbai - 400 004.	Rajesh Trivedi / Ganpat Rathod	23802696/66393516/66151803	9869519940/9619562076
SURAJ METAL CORPORATION	21, 2nd Carpenter Street, Mumbai - 400 004.	Kishore Mehta	23895697/23866919/66362939	9821050477	23876348	67436566	info@surajmetal.com	www.surajmetal.com
SURAJ STAINLESS LTD.	Kanji Mansion,Block No.3,1st Floor,311/317,S.V.P.Road,Above Gokuldham Restaurant,Mumbai- 400 004	Gunvant T. Shah	23891649/23891758/2532/2533/2534	9820023633	23854979	23610340	surajm@surajgroup.com	www.surajgroup.com
SURAJ STEEL CORPORATION	Shop No.13,Moti Mansion,5th Khetwadi Lane,Mumbai-400 004.	Hitesh Mehta	66394779/66595175/67437866	9892473122/9223594779	67437867	66595174	bhuwalog@gmail.com
SURAJ STEEL HOUSE	26/24,6B/1,Gound Floor,Sindhi Lane,Mumbai-400 004	Bastimal K. Shah	23870328/23826425/H - 2163/H - 5507	9820613900	66394363	66362246	samgeeta_metal@mtnl.net.in
SURAJMAL H. BOKADIA	Room No.49, 2nd Floor, 2nd Panjrapole Lane, 47, Balkrishna Niwas,C.P.Tank Raod,Mumbai-400 004	Surajmal H.Bokadia	66394885/9820084775	66394885
SURESH METAL SUPPLY CORPORATION	181, Kika Street, Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Mukesh R. Shah / Hariram Bishnoi	23463857/66363197/67438419	9.97E+19	23471826	66363198	smscop@gmail.com
SURESH METALS	R.K.Wadi Building, Shop No.4,2nd Parsiwada Lane, Mumbai - 400 004.	Dinesh Chandan	23822286/66362253	9324336853	23801369	66394429	harsh_steel12@yahoo.co.in/harshsteel@ymail.com
SURESH STEEL (INDIA)	Bhanushali Bhavan,Office No. 10, 2nd floor,38/40,C.P.Tank,Mumbai - 400 004.	Ishraram Bishnoi	23895334/67436419	9820627323	23895334	67436419
SURESH STEEL HOUSE	55, 5th Kumbharwada lane,Mumbai:- 400 0040.	Suresh M. Doshi	66362427/67439124	9833515352	67437226	66393738	sureshsteel@vsnl.net	www.sureshsteels.com
SURYADEEP METAL (INDIA)	Shop No.5, 188, Pitale Bldg., Gr.Floor,8th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004	D.P.Jain	66109284/66109285	9967591112	66362093	smi501@rediffmail.com
SWARAJ STEEL & METALS PVT. LTD.	114-D, R.K.Wadi, 1st Parsiwada Lane,Mumbai - 400 004.	Tejraj Sanghvi / Manoj Sanghvi	23874914/2449/6756	9892214613	23850459	rregency@mtnl.net.in/regency_impex@yahoo.co.in//skypeeID : Msanghvi1
SWASTIK METAL DISTRIBUTORS	58, Islampura Street, Nr. Alankar Cinema,Mumbai - 400 004.	Mafatlal R. Sanghvi	23860222/23860223/66362117/66362118	9321160101/9820194428	23805017	66394803	swastik@swastiklloyds.com	www.swastiklloyds.com
SWIFT METAL & TUBES	40/ A -1, Bhanushali Bhavan, C.P. Tank,Opp.3rd Panjrapole Lane, Near Gulalwadi Circle,Mumbai - 400 004.	Kamlesh C. Jain	66349019/66581596	9322738630/9320129393/8080829313	23877454	23686285	Email:-swiftmetal@yahoo.co.in	www.swiftmetal.co.in
SYNDICATE METAL & ALLOYS	94/100, Maruti Mandir Marg, 2nd Floor,P.B.No.3816, 5th Kumbharwada, Mumbai-400004	Bhikaram M. Patel	23893286/66394875	9322697885/9869999947	23891362	syndicatemetal@vsnl.net	www.syndicatemetal.com
SHREE GAJANAN PIPE FITTING	Shop no.2, 78/84, Sant Sena Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai 400 004.	Manaram H. Devasi	66393538/67437406	9967605236	23895014	shreegajanan@rediffmail.com
SILICO METAL & ALLOYS	Shop no. 3, Islampura street,Harawala Bldg, Mumbai 400 004.	Bharat B. Shah	23858744/66393748	9820861033/9223247776	66362483	66363184	silicometal@rediffmail.com
SHREE KESAR KANAK SHEETS & TUBES	75,Ardeshir dadi street, Govind Buliding,Mumbai:- 400 004.	Jitendra S. Chandan	23855270/66394598/67437720	9967111067	66394598	66151780	kesarkanak@hottmail.com
S. P. METAL	14, Silver Cinema Talkies,Khetwadi back Road, Mumbai 400 004	Kishorkumar P. Mehta	66381306	9920287654	23887267	66362153	spmetal84@yahoo.com	www.spmetal.com.in
SHRAMAN STEEL	Shop no. 1 Brindavan, 11th Khetwadi Road,Mumbai 400 004.	Shreyans R. Vora/Shreyal S. Vora	23866358/66363458	9833001662	23866358	26104529	shreydeep@gmail.com	www.shrydeep.com
SACHCHIYAY STEEL PVT LTD	21/23, Nanubhai Desai Road,near c.p. Tank, Mumbai 400 004.	Ashok B. Mehta, Ramesh B. Mehta	66151513/66393750	9820095685/9820474753	66363381	23078878	sacgcgyay.st@gmail.com
SONA STEEL COMPANY	95, Parmar House, 1st Floor,5th Kumbharwada, Maruti Mandir MargMumbai 400 004.	Suketu A. Shah	23850740/66394709	9820054861	23850740	23649645	sonasteelco@gmail.com
SHRI MAYURESH METAL	3rd flr,. R. no.6, 201, Vishram Bldg.,M.G. mahimtura marg, 3rd Kumbharwada,Mumbai 400 004.	Mukesh K. Mehta	66109937/67496305	9223384901/9422514489	67496305	67496305	shrimayureshmetal@gmail.com
SHRI SATI METAL	8,Haji kasam Bldg, 1st Floor, Shop No. 16,Durgadevi Street, (kumbharwadaMumbai:- 400 004.	Khimram K.Choudhary	67437547	9892650968	66159276	9223290142	shreesati09@gmail.com
STEEL MET FORGE	Shop No.7, 'A' wing, Mangal Murti Plaza,sanghvi Galaxy, 10th Khetwadi Mumbai:-400 004.	Ramesh D. Mehta	66151866	9892289911	67496185	66595814	info@steelforge.com	www.steelmetforge
SACHIN STEEL CENTER	51, Kapol Niwas, 1st Carpenter Street, /Mumbai 400 004.	Ashokkumar C. Jain	23840106/66393817	9892155720	23840449	66393785	achinsteel51@hotmail.com	www.sachinsteelcentre.com
SHAH METAL & ALLOYS	Shop No. 8, 202/228, Dinath Building,opp Gulashan Theter, Pathe Papurao Marg,Mumbai 400 004.	Kunal N. Shah	23886646/66518532/66109314/66109318	9324425964/9820301914/9773293059	23825964	shahmetal&alloys@yahoo.com	www.shahmetalalloys.in
SANCO STEELS	Cont Person:-Vijaykumar M. Jain/mumbai 400 004.	Vijaykumar M. Jain	23871723/66109384/85	9223299005	23871723	66393782	sancosteel@yahoo.com
SARANDEEP STEEL ART	48/D, R.S. Nimkar Marg, Gulshan Compound,/Gala No.4, Groud Floor, faras Road, Mumbai 400 004.	Dudaram D. Choudhary	23891577/67437759	9619555732	23891577	sarandeep_art@yahoo.in	www.samaysteel.com
SAMAY STEEL & ENGG. COMPANY	Block 17, Damodar Niwas, 2nd Floor, 32/34,/C.P.Tank Road, Mumbai:-400 004.	Dhanpat R Mehta	23802636/66394614	9820130331	66394614	66595154	indosan@gmail.com
SANCO STEELS	Shop No.12, 7th Khetwadi Lane, /mumbai 400 004.	Vijaykumar M. Jain	23871723/66109384/85	9223299005	23871723	66393782	sancosteel@yahoo.com
SAGAR TUBES (INDIA)	33, 1ST, Carpenter Street, 1st Floor,/Mumbai:- 400 004.	Mangilal C. Sanghvi	23867751/67496296	9322404946	66394452
SHIVSHAKTI METAL INDUSTRIES	Shop no. 4, Gr Fl., Dinanath Building,254/264, P.B. Marg, Near khambata lane,Mumbai:- 400 004.	23814411/66394405	9769998988	23814411	shivshaktimetal@hotmail.com
SAPNA METALS & ALLOYS PVT LTD	105, V. P.Road, Mukund Mansion, Mumbai 400 004.	Ramesh Bhansali, Ganpat H. Bhansali	23873739/66151906	9821015169	23884262	info@smapl.co.in	www.smapl.co.in
SHREE RAJESHWARI METALS	Prabhu Bhavan, 76/78, V. P. Road, Mumbai:- 400 004.	Babulal B. Chandan	23862906/66362477	9820000053	66362475	shreerajeshwarimetals@gmail.com
SONALIKA METAL CORPORATION	74, p.c. Bldg; Office No.63, 1st Floor, Maruti Mandir Marg,5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Dewaram S. Choudhary	23867144/67437144	9869506185	67437792	9619196185	sonalikametal@yahoo.com	www.sonalikametal.com
SURYA COPPER CO.	31, 3rd Panjarapole Road lane, Shop no.2,/Mumbai:- 400 004.	Premsingh M. Purohit	22420334/66159072	9869106558	22420334	66101903	suryacopper@yahoo.com
S. R. METAL	Office no.6A, 28/30, Dr. wilson street,/V.P. Road, Mumbai:- 400 004.	Mahaveer Kumar Jain	67470000/66581574	9223434555	23813455	in40@srmetal.co.in
SUNLIGHT METAL INDUSTRIES	50, Nanubhai Desai Road, Sindhigali Corner,/Mumbai:- 400 004.	Kheraram Dhaka	23877329/67437311	9869166356	23877329	sanlight_metal@hotmail.com	www.sunlightmetal.in
SHREE KAMI STEEL (INDIA)	Shop No.6, Rehman Building, 236/243, /Pathe Bapurav Marg, Mumbai:- 400 004.	Umeddan Charan	66381359/1359	9869781373	66340437	66340437	shreekamai@yahoo.com
SHRI JOGMAYA METAL (INDIA)	254/264, Dinanath Building, Shop no.5 /Ground Floor, P.B. Marg, Mumbai-400 004.	Mafaram D. Choudhary	67436618/67436617	9223384395	67436618	shrijogmaya@mtnl.nrt.in
SAMRAT TUBES	Shop no. 5, Latif Bldg, 248/5, P.B. Marg,Near Khambata lane, Khetwadi back rd.Mumbail:-400 004.	Kaluram D. Sutar	66157028/67437486	9869314152
SUMER METAL CORPORATION	29/33, Dongara Blid., 1st Floor, Office No.102th Kumbharawada, Mumbai:- 400 004.	Sumer singh B Charan	67437632/6745	9619773529/9224947638	67436745	9320831076	sumermetcorp@gmail.com
SHIV STEEL IMPEX	44/B, 125/129, Bhandari Street,/Mumbai 400 004.	Maganaram Choudhary	23869121/67439121/9112	9833033442/9869362175	23869121	9869362179	shivsteelimpex@gmail.cm	www.shivsteelimpex.com
SUNIL FERROMET PVT.LTD.	7, Ground Floor, Mulijibhai Bldg, 74-76,Nanubhai Deasai Road, Khetwadi main Road,Mumbai- 400 004.	Babulal D. BishnoiSunil B. Bishnoi	66381390/2303962	9769134321	66381392	2303962
SIDHPURA & SONS	92/94, Sant Sena Maharaj Marg,/Mumbai-400 004.	Rajesh C. Sidhpura	23829846/66109657	9869325090	23880324	rajeshsidhapura@yahoo.co.in
SUNLIGHT PIPE FITTING	Shop No.4, 118, Rambha Bhavan, 3rd Kumbharawada, Mumbai 400 004.	Vinod B. Bhansali	66109838	9869525353	23841522	66109365
SOLANKI ENGINEERING COMPANY	78/84, Shop No. 7, 2nd Kumbharwada,/Mumbai:- 400 004.	Mahendra H. Solanki	23859341/67496151/6152	9323399842/9821316316	23859341	9222301751	info@solankiengg.com	www.solankiengg.com
SURAJ FORGE & FITTINGS	sh.no.9, 113, Duragadevi Street, Kumbhawada,/Mumbai:- 400 004.	Pannaram H. Dewasi	66109619/66595393	9619773830	66104727	surajforging@gmail.com
SURYODAY PIPE FITTING CO.	113, Durgadevi Street, Mumbai:- 400 004.	Mohanlal S. Bishnoi	23859888/66393687	9869505276	67437753
SAIRAJ METAL INDUSTRIES	Off.No.12, 1st Floor, Shri Ram Bhavan, 66/68,Parbhu Shri Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada,Mumbai:- 400 004.	Trikambhai P. Patel	23855488/67439136	9833014666/9320065466	23855488	9320065461	sairajmetal@mtnl.net.in
SHREYANS METAL (INDIA)	Shop No. 1, Mali Bhavan, Gr. Floor, 8th Khetwadi/Lane, Mumbai:-400 004	Sanjay P. Mehta, Girdhar M. Agrawal	23802526/66362686	9821348438/9821347922	23823593	smetal@mtnl.net.in
SANGHVI INTENATIONAL	Bldg., no. 88/90, Gr. Floor, Behind Jethawa & sons,3rd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004(M.H.)	Mithlal B. Jain, Lalit Jain	23861214/66362099	9870091031	66159021	9223591031	info@sanghviint.com	www.sanghviint.com
STEEL YARD OVERSEAS	39/45, Sonalwala Bldg, 3rd Panjarapole lane,Mumbai:- 400 004.	Kamlesh A. Shah	22401569/67521220/67521221	9819511077	22401569	66518562	info@steelyard.co.in	www.steelyard.co.in
SETH METAL	Harihar Bldg, 1st Floor, Off., no.10, 3rd KhetwadiLane, Mumbai :- 400 004.	Sanjay P. Seth	23810786/66381314	9920020786	23862699	23822699	info@sethmetal.in
SANGHAVI FORGING & ENGG.LTD.	303, Vaishall Apartment, 30/31, Parekh Street, Prathana Samaj, Mumbai:- 400 004.	Babulal S. Sanghvi, Jayanit B. Sanghvi, Naresh B. SanghviVikram B. Sanghvi	2591688/2590644	9824068587	2581126	2431545	ho@sanghviforge.com
SAM STAINLESS	54, Islampura Street, Ghaswala Bldg., /Mumbai:- 400 004.	Vijay K. Snaghvi, Ashok K.	67436772	9892186427	66394056	samstainless@gmail.com
SAGAR FORGE & FITTING	Shop no. 59, Bldg. 24, Gr. Flr. 4th Kumbharwada,/Mumbai:- 400 004.	Anil B. Jain	66109729	9769123123	67437507/66362009	66109890	info@sagarfitting.com	www.sagarfitting.com
SWAGAT STEEL & ALLOYS	73, Bhandari Street, 1st Kumbharwada, /S. P. Road, Mumbai :- 400 004.	Nirmal P. Burod	23878966/66362657	9821037436/9223267936	23870192	67437673	swagat_alloys@yahoo.com	www.swagatsteel.com
SHRIKANT FORGEING & FITTINGS CO.	79/A, Patil House, Gr. Floor, 4th Kumbharwada,/Mumbai:- 400 004.	Hitesh B. Sheth	23804093/66394183	9323104093	23804093	9223386872	shrikantforge@yahoo.com	www.nirajforge.com
SHREE STEEL IMPEX	457, s.v.p. Road, 6, 6th Floor, Phoenix, /Mumbai:- 400 004	Pukharaj R. Shah/KanchanBen P Shah	23821323/23821322/66151894/67437107	9167266950	ssprshah@gmail.com
SHETH FERROMET PRIVATE LTD.	20, Badrika Ashram, 2nd Floor, Room No.110, /1st Khetwadi Lane, Mumbai:- 400 004	Mafatlal B Sheth/Vimal Kumar M. Sheth	23811414/67437203/67436590	9920183545	66154265	67436590	shethferromet_o9@yahoo.ci.in
SUMER METAL INDUSTRIES	59/61, Bhandari Street, 1st Kumbharwada,/Khandake Bldg, 2nd Floor, Office No. 17,//Mumbai:- 400 004.	Ashok S. Jain	23852350/66362987	9820052953	66518600	info@sumermetal.net
SPECIAL STEEL & ALLOYS	81/1, Varsha Bldg, Khetwadi, 2nd Lane,/Mumbai:- 400 004.	Vikaram H. bhansali,/Rajendra M. Shah, Jitendra M. Shah	66151826/66581545	9892831835	67436579	66581545	vicky@specialsteelalloy.com
SANJAY METAL (INDIA)	63'B' Bhandari Street, 1st Kumbharwada, /Near Goldeval, Mumbai:- 400 004.	SanjayKumar J. Jain	66157093/66157094	9819892272	23002756	sanjaymetalindia@gmail.com
SUPREME STEEL INDUSTRIES	603/G-3, Sundervan, lokhandwala Road,/Andheri(W), Mumbai:- 400 053.	Amit O. Agarwal	23850143/23872168/66363466	9821325977	66394243	26310242	amitsupremesteel@gmail.com
SILVER TUBES	415/429, Ahmed Building, Pathe Bapurao/Mumbai :- 400 004	Laxmichand M. Shah,/Mafatlal B. Shah, bahvesh M. Shah	67496310/66394126	9819092979	67496309	66394126	silvertubes@yahoo.com
STEEL TRADE	Brindavan, 11th Khetwadi Lane,Shop No.2,/Mumbai :- 400 004.	Rajendra K. Vora, Suresh K. Vora,/Rukshit R. Vora	23825828/66394575/66377711	9324381901	23825028	289111901	steelindia@hotmail.com	www.ukshuysteel.in
SHREE STEEL	Shop No.1, 75-81, Maradia Bhavan, 6th Khetwadi/back Road, Mumbai :- 400 004.,	Vikash C. Munot	23896710/67496004/67496008	9322296710	2389710	66151849	shreesteel@ymail.com
SUPER STAR METAL INDUSTRIES	92, Karishna Bhavan, Room No. 4, Sant Sena M.Marg, (2nd Kumbharwada) Mumbai:-400 004.	Malabhai P. Devasi	23856395/6682	9869532893	67439882	superstarmetal92@yahoo.com
SUPERMAX METAL INDUSTRIES	92, Krishan Bhavan, Sant Sena M. Marg,/2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Jawtaram S. Dewasi	23856395/6882	9869525408	67436882	supermax2002@gmail.com
STEEL N ALLOYS	116, Ardeshir Dady Street, 3/A, 1st Floor, Near C.P Tank Circle, Mumbai:- 400 004.	Suresh S. Bhasali	66394965/66159094	9619555202	23893616	sna@gmail.com	www.steelnalloys.com
SUNFLEX METAL (INDIA)	Ground Floor,26, Durgadevi Road, (kumbharwada)Mumbai :- 400 004.	Babulal B. Suthar	23883992/67438484	9870836821	23883992	sunflexmetal@vsnl.net
SIDDHANT STEEL	127/9,C.P. Tank Road, Near Madhavgaug Mandir,/Mumbai:- 400 004.	Jitendra J. Jain	66151988	9820488223	67436584	66394020	jitendra@siddhantsteel.com	www.siddhantsteel.com
SHANTI METAL (INDIA)	113/117, Dr. M.G. Mahimtura Marg, 3rd Kumbharwada,Gulab Masion Bldg., 4th Floor, Room No.59,Mumbai :- 400 004.	Shantilal U. Jain	23870759/66394015	9892661811/9869653313
STANDARD STEEL CO..	G-3, Vimal Darshan Bldg, No.15, 9th Khetwadi,/ Mumbai :- 400 004.	Tejas M. Parikh, Mukesh C. Parikh	66363353	9167209872	66363353	32953140	standardsteelco9@yahoo.com
SHAILESH MEHTA	Office No.7 C 322, Bharat Nagar, Grant Road, /Mumbai :- 400 007.	Shailesh Mehta (Broker)	23075559	9869445171
SURAJ METAL & ALLOYS	201/205, Dr. M. G. Mahimtura Marg, Vishram Bldg,(3rd Kumbharawada) Mumbai :- 400 004.	Prakash Champalal Jain	66362564/66362356	9820493477	23859656	22424816	prakash.csjain@hotmail.com
SUNRISE METAL INDUSTRIES	B-8A, Bharat Nagar, opp. Shalimar Cinema, /Grant Road, Mumbai :- 400 004.	Vikram V. Prajapati	23093115/66362263	9324376106	23093115	23012071	sunrise_stainless@yahoo.com	sunrisemetalind.com
TALESARA METAL & TUBES	118/120, Ardeshir Dady Street, Opp.Chandaramji Girls High School, Mumbai - 400 004	Hitesh L. Talesara	66363174/66363175	9819812083	23802083	65500264	TALESARAMETAL@Yahoo.com
TANISH STEEL	Shop No.11,N.D.Road,Khakar Bldg.,Mumbai-400 004	Sumer Shah	66595506/67437474	9820579921	66362428	tanish_steel@yahoo.in
TECHNICAL TRADING CO.	Shop 14,Hira Moti Nagar, Shivaji Nagar,Mulund Chek Naka,Thane -400 604	Suresh J. Jain / Meghani	25805071/25802973/22996606	9821302681/9222161871	25821051/9821302681
TEJASVI STEELS	15,Keshav Bhavan, 1 parsiwada, Mumbai - 400 004	Dharmendra T. Mehta / Jitesh T. Mehta	66518551/66518552	9920255008/9867755006	67521277	66518652	tejasvisteels@yahoo.co.in
TEJDEEP STEELS	74,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Sohanlal Lunia	23863513/66362316/67436835	9869348764/9869385930	23863513	66362318	tejdeepsteel@hotmail.com/tejdeepsteel@mtnl.net.in
THAKUR STEEL	79,Kika Street,Gulalwadi,Mumbai - 400 004.	Nareshbhai T. Dave	23462329/66362930	9820344885	22424853	thakursteel@yahoo.in	thakursteel.in
THE AVEREST ENGINEERING CO.	6th Kumbharwada,Kharwa galli cross lane,shop no.1/2/3,Mumbai - 400 004.	Rajesh Makwana	23861842/67436546	9820123035/9428438808	theaeco@yahoo.com/ rajmal5@gmail.com
THE YOUNG ENTERPRISES	15, Hira Baug, C.P.Tank Circle,/Mumbai - 400 004.	Mr.Kanti Dattani / Mr.Dinesh Dattani	23828951/23829266/66109253	9833077703	23868871	23677081	dineshdattani@hotmail.com	youngwires.com
TIRUPATI IMPEX	22/26, 6A/1,1st Floor,Sindhi lane,/Opp.Municipal School,Mumbai-400 004	Girish Kanungo	66518983/66518984	9867540899/9223378880	23868983	67436723/67436724	sales@tirupatiimpex.net	www.tirupatiimpex.net
TIRUPATI STEEL (INDIA)	130, Ramji Bldg., Gr. Floor, Shop No.3,Dr.M.G.Mahimatura Marg, 3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004	Sawalaram B. Patel/Hanjarimal B. Purohit	66151814	9869125702/9930155576	66151814	tirupatisteelindia@yahoo.in
TITANIC METAL CORPORATION	shop no.G-13,ground floor,Bldg.no.89/91,Durgadevi Street, Mumbai-400 004	Shantilal Jain / Lalit Jain / Girish Jain	23821880/67437922/67436792/67437214/67437215	9833374998/9930614771/9869961811	23821880	67496107	lalitsjain2004@yahoo.com
TOSHIBA TUBES (INDIA)	21/23,4th Kumbharwada,1st Pathan Street,Mumbai- 400 004	S.C. Gandhi / Suresh H. Gandhi	23886788/66362213/67438376	9819832767/9869505528	23873049	66362405
TRADEWELL FERROMET PVT.LTD.	House No. 22, Basement, Plot No 25-C,Sonarika Basement, Nanubhai Desai Road,Chandawadi, C.P.Tank, Mumbai - 400 004	Prakash Mehta / Ajit Mehta	23821518/23821519/66362334	9223388922/9223388921	23854254	66362023	import@tradewellferro.com	www.tradewellferro.com
TRILOK STEEL INDUSTRIES	84/86,Jaydev Building, Room No.9, 2nd Floor,1st Pathan Street, 4th Kumbharwada Lane,Mumbai - 400 004.	Sumermal Munot / Rahul Munot	23877634/66393705	9869010187/9223222496	23895892	66393665
TRIVENI METAL & ENGG. CO.	3,Gurukripa Building, 1st Floor,4th Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Savlaram R. Suthar	23804192/23804208/H - 4038	23872180
TRIVENI METAL INDUSTRIES	23,1st Floor,13th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004.	Sohan Sethia	23890824/66595173	9820453539	23883150	23805110	trivenimetal@vsnl.net
TTRUE STEEL	Gr. Floor, Shop No.1, 48,1st Caprenter Street, Mumbai - 400 004	Lalit j. Shah	67437212/67437412	9867626209	67437212	66151986	true.steel@gmail.com
TUBEX METAL INDUSTRIES	73/A,Ganga House,1st floor,4th Kumbharwada,/Prabhu Shree Ram Mandir Marg, Mumbai-400004	23874483/66362539	9324291729	23874483	23000115	tubexmetalbom@yahoo.co.in	www.tubexmetal.com
TRIVENI METAL CORPORATION	A/122, Groun floor, Ashok Niwas,Ardeshir Dady street, Mumbai 400 004.	Ramesh C. Shah	66595515/66595516	9820029846	67496394	66518913	triveni_m@hotmail.com
TIMEX TUBE INDUSTRIES	156, T.P. Street, Kumbharwada 6th Lane,Copper Compound, Mumbai:- 400 004.	Vijay M. Mehta	23891178/66362662	9821682221	23891178	23863616/66393988	timextube@yahoo.com	timextube.come
TUBES INDIA	11/15, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,Mumbai :- 400 004.	Ramniklal M. Shah, Rasiklal U. Shah,Lalit K. Shah, Shilesh R. Shah, Rishit L. Shah	23824056/23822795/66362544/66109646	9821052795/9820416789	23806388	tubesindia@gmail.com	www.tubesindia.co.in
T.V TRADING PVT LTD	12, Kahan Baug Building, /2nd Carpenter Street, Mumbai :- 400 004.	Nikunj A. Desai, Twinkle N. Desai	67496030/23893192	9821254446	23893192	66109255	tvtrade@yahoo.com
T.M. CORPORATION	House no.12, Khan Buag Bldg, 2nd Carpenter StreetNear Nanubhai Desai Road, Mumbai :- 400 004.	Mahendra C. Ranka	67496030/23893192	9821737491	23893192	66394032	tm_corpn@indiatimes.com
TUCOS METAL INDUSTRIES	95/2, Parmar House, Maruti Mandir Marag,/5th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Shilendrasingh Chauhan	9819962021/66518625	9820055721	66518625	info@tucosmetal.com	www.tucosmetal.com
TRADEPORT STAINLESS ALLOYS	58, Rangwala Bldg., Room No.21, 2nd Floor,Islampura Street, Mumbai:- 400 004.	Bhavesh P. Jain	66101139/66109221	9820079950	67496160	bhavesh@tradeport.in	www.tradeport.in
TECHNO IMPORTS	Rangwala Building, 58, Islampura Street, 1st Floor,Room No.18, Mumbai :- 400 004.	Bhavesh J. Shah	67496333/66518832	9619556333	67496334	66518832	technoimpo@gmail.com	www.technoimports.com
TRIDENT STEEL & ENGG. CO.	20/22, Khemlaj Bldg. No.5, 1st Floor, Room No.13,Khambata Lane, Mumbai:- 400 004.	Hitesh Kanungo	66151710/1900	9820799126	6615709	1702	trident.hitesh@gmail.com	www.tridentsteel.co.in
TUSHAR DOSHI	Fat No.10th Floor, Navjivan Society, Bldg No.17, Lamington Road, Mumbai :- 400 008.	Tushar Doshi (Broker)	23090591	9821354937
TIRUPATI IRON IMPEX PVT. LTD.	Mamta 'D' Building, Flat No. 11, 1st Floor,opp.Chaitanya Tower, Prabhadevi,Mumbai :- 400 004.	Pradeep Kumar Jain	24303150/52/ 54	9320313151	24303151	24130912	info@tiipl.com
UJWAL STEELS	101/103, Dhavle Bldg., Shop NO.6,5th Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Shantilal M. Angara	23866787/66159092/66362596	9619339668	23866787	66518814
UNISTEELS & ENGG. CO.PVT.LTD.	52/52A, Islamura Street, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	P. M. Shah, Kishore Shah, Sachin Shah	23806452/66394950/66595316/67436950	9324049344/9869037010/9820744944	23864507
UNISYS STEEL PVT. LTD.	9A,1st Floor,Nanavaty Bldg.,24/26,Dr.Wilson Street,V.P.Road,Mumbai - 400 004	Raju P.Sanghvi	23826117/23890365/66393788	66394994
UNITED METAL INDUSTRIES	26, Durgadevi Street, 1st floor, R.No.9,/Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Motilal Solanki	23894761/23861681/66394680	9869524478	23861681	unitedmetalind@vsnl.net/united_metalind@yahoo.com	www.unitedmetalind.com
UNITED TUBES INDUSTRIES	217, S.V.P.Road, Ahmed Bldg., Shop No.4,Opp. Moti Talkies,Mumbai - 400 004.	Jawahar P. Modi	23826011/66393553	9820801209	23826011	66393554	utindustries@hotmail.com	www.unitedtubes.com
UTTAM METAL (INDIA)	10/1, Bhandari Street, 1st Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Ganpatraj N. Jain	23872553/66394332	9869325746/9869716664	23883589
UNITED STEEL (INDIA)	7, 2nd Carpenter street, doshi BhawanMumbai 400 004.	Sureshkumar B. Bhasali	23853307/23827214/3307/ 6452	9930405656/9322406536	23859874	66581510/1509
UNILLOY METAL (INDIA) PVT. LTD.	97/99, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, Mumbai :- 400 004.	Tulsaram M. Suthar/Parasmal R. Jian	23803870/67436854/66362371	9869766759/9769766759	23891226	23801077	unilloymetal@gmail.com/unilloymetal.com
V.I.P. FERROMET PVT.LTD.	35/39, Dr.Deshmukh Lane, Sagar Building,V.P.Road, Mumbai - 400 004.	Ramesh Bhansali	23808554/67436685	9820210988	23808555	vip.ferro@hotmail.com
V.I.P. STEEL CENTRE	15A, 3rd Khetwadi Lane,(Near Alankar Cinema), Mumbai - 400 004.	Milap S. Bhansali	23868554/66394527/67437504	9821399141	23868554	66595104	vipsteel@hotmail.com
V.S. METAL	33, Sindhi Lane, Nanubhai Desai Road,Mumbai - 400 004.	Vinod S. Shah / Prayesh V. Shah	23887206/66394090	9820063826/9820101803	23860151	vsm@bom7.vsnl.net.in
VAIBHAV STEEL	81/1, Varsha Bldg., 2nd Khetwadi, Mumbai - 400 004.	Vijay Shah	1826/3447/5242	9820066642/9820213539	8615	bhavnametals@rediffmail.com	www.bhavnametals.com
VARDHAMAN STEEL CENTRE	44/62, Lad Niwas, Ardeshir Dady Street,R. No. 17, 2nd Floor, Mumbai - 400 004.	Malukchand H. Jain / Hastimal H. Jain	23871016/66394555	9821125710/9320803525	23871016	67437575/66393544	vardhamansteelcenter@hotmail.co.in
VARDHAMAN STEEL CENTRE	Shop no.5/18,Durgadevi Street,Kumbharwada,/Mumbai - 400 004	Vinodkumar B.Bokadia	23840515/66394650/66151758/66151759	9820860705	23840515	23805747
VARIETY STEEL	145, Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada,1st Floor, Mumbai - 400 004	Bhavesh M. Chandan / Pravin Angara	67521201/67521202	9820765644/9920353565	23896927	66394635	pravin@varietysteel.co.in	www.varietysteel.co.in
VARSHA BULLION & ELEMENTAL ANALAB	M. H. Dharamkanta Bldg, 2nd Floor, 223,Mumbadevi Road, Opp.Mumbadevi Temple,Mumbai - 400 002	Basantraj H. Mehta	23413626/66394064	9821052882	23430349	25128017	varshabullion@hotmail.com
VARSHA ENTERPRISE	47/3,Maruti Mandir marg,5th Kumbharwada,Mum-4	Khetaram M.Purohit	23811638/66595010	9820451023	23811638	VARSHAEnterprise@ymail.com
VEENA STEEL INDUSTRIES	80/82, Nanubhai Desai Road,Behind Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Mohanlal Nagrajji Chandan	66595777/66394068/66362107	9820438120/9869387121	23886450	23460803/66595281	veenasteel2000@yahoo.com
VEER CORPORATION	236/240, Lehri Mansion, Shop No.3, S.V.P.Road,/Opp.Alankar cinema, Mumbai - 400 004.	Pramod S.Meht / Ramesh S.Mehta	66363393/66518999	9322266030	23863722	66394034	veer@navkarsteel.com/ sales@navkarsteel.com	www.navkarsteel.com
VEER RATAN STEEL	94-98,Prabhu Shree Ram Mandir Marg,4th kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Jayantilal Sanghvi	66595132/66595133/66393786	9820002980	22424755	67438365	Jayantilal_sanghavi@yahoo.com
VENUS METAL CORPORATION	52/52A, Nanubhai Desai Road, Corner of Islampura Street, Mumbai - 400 004.	Babulal P. Bohra / M.P.Bohra / S.M.Bohra	23868586/23869575/66394335/66393671	23870686	venus@bom8.vsnl.net.in/info@venusmetals.com	www.venusmetals.com
VENUS STEEL & ENGG. CO.	119/123,Vyas sadan,Gr.floor,shop no.8,3rd Kumbharwada,Mumbai - 400 004.	Sumer Bhansali / Bhavesh Bhansali	23808912/66393549/66109297	9869861740/9222133150	23808912	venus_steel@hotmail.com	www.venussteel.co.in/www.venusteel.com
VERITAS STAINLESS CO.	48/50,2nd Carpentre street,1st floor,Nanubhai Desai Rd,Mumbai - 400 004.	Sumermal Shah / Ritesh S. Shah	66518888/66362496/66557020	9820632200	66557021	23866088	info@veritasstainless.com	www.veritasstainless.com
VICKY METAL INDUSTRIES	74/76, Muljibhai Bldg.,Khetwadi Main Road, Mumbai - 400 004.	23895016/66362620	9322258105/9819652200/9819652200	66362234	66362620	vicky_steel@hotmail.com	www.vickysteel.com
VICTOR STEEL CORPORATION	437, Pathe Bapurao Marg, Somaji Bldg,Opp. Islampura Street, Mumbai - 400 004.	Parasmal Jawatraj Shah	23861187/66393701/66362946	9821043753/9820474974	23861170	23850298/66393703	vscsteel@yahoo.com
VIDHI VINAYAK TUBE	Shree Lohar Vithal Anand Baug,Bldg.No.23,2nd Panjrapole,Opp.Bank of Baroda,Mumbai- 400 004	Jagdish T. Parlesha / Arvind T. Parlesha	67437578/66109663	9892059038/9819883675	23894880	66151744	arvind_seth20@yahoo.com/vidhivinayaktube1@yahoo.com
VIJAY LAXMI STEEL	45, Alankar Cinema Building, Ground Floor,1st Khetwadi Lane, Mumbai - 400 004.	Hiralal B.Jain / Bhawarlal Jain	66362630/67438231	9869032019/9869247321/9869668292	66109546/66581532
VIJAY METAL CORPORATION	31,Dev Bhuvan,1st Carpenter Street,1st Floor, Mumbai-4	Shantilal Mehta	23812334/66363492	9820007830/9819046011	23826535	66363493
VIJAY METAL DISTRIBUTORS	52/58, Off.No.201,2nd floor,Swami Samarth Darshan Bldg,2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Vijay / Nekiram Bishnoi	23863220/66394681	9869246108/9969115318	23886603	vjaymetal@vsnl.net
VIJAY PIPE & FITTING	39,3rd Kumbharwada lane,Mumbai-400 004	Vijay Jain / Pravin S. Shah	66362471/66362471/66159042	9820342164/9969315269/9969267121	67437483
VIJAY SALES CORPORATION	43/45,4th Kumbharwada,Prabhu Shree Ram MandirMarg, 1st Floor, Room No.7, Mumbai - 400 004.	Prakash M. Jain	23891492	9820592460	66393541	66595404	prakashmal_1972@yahoo.co.in
VIJAY STEEL HOUSE	Shop No. 27, Gr.Floor, Nemani Bldg.,2nd Bhoiwada, Gulalwadi, Mumbai - 400 002.	Mr.Babulal S. Jain	22421273/66362256/66595401/67521166	9820128077/9819871050/9819328077	22421266	23802061/67521177	vsh_trades@hotmail.com / kbjain123@gmail.com	www. Vijaysteelhouse.com
VIJAY STEEL INDUSTRIES	6, Laheri Bldg., 274/90, S.V.P.Road,Corner of 5th Khetwadi, Mumbai - 400 004.	Vijaykumar Jha	23803010/23803011/23891590/66362549	9820060730	23853209	28628545	niravmetals@vsnl.net/ jha_rahul@vsnl.net/niravmetals@gmail.com
VIJAY STEELS	180/3,Badrika ashram,1st khetwadi,Mumbai-400004.	Milap chand Shah	23870276/66362326	9820729318
VIKAS METALS	19,Trimbak Parshuram street,6th Kumbharwada,Mumbai-400 004	Vibharam Patel	23883011/23883016	9892032531	23883011	23530927	vikasmetals@gmail.com
VIKAS STEEL & ENGG. CO.	Shop No.49, Sonarika Bldg.,25/C Chandawadi, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	Magraj H. Gandhi / Pankaj D. Gandhi	23871270/66394574	9323590351/9869553356	23873049	66394702/66109968	info@vikassteel.com	www.vikassteel.com/www.vikassteel.net
VIKRAM FORGE FITTINGS	80/82, Shop No.1, Industrial House,1st Khewadi Lane,Mumbai - 400 004	Hitendra Shah	66362473/66394952	9820176220/9892289911	66394952	23097125/66595814	sales@vikramforge.com/vikramforge@gmail.com	www.vikramforge.com
VIKRAM METAL (INDIA)	82, 3rd Kumbharwada, School Bldg,Dr.M.G. Mahimtura Marg, Mumbai - 400 004.	Premaram Prajapati / Hitesh Bokadia	23856451/66362848/67436466	9820556451/9820816541	67496092	hitesh2848@yahoo.com
VIKRAM METALS	18/28, Prabhu Shree Ram Mandir Road,4th Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Hiralal Jain / Manoj P. Jain	23886069/66362353	9869205070/9321205070	66362353	66109596	vikrammetals@yahoo.in
VIKRAM STEEL & ENGG. CO.	34, Krishna Baug, Shop No.5,2nd Parsiwada, Mumbai - 400 004.	V.D.Sheth / K.V.Sheth	23869666/66394853	9820317967/9867902696	23891198	23883796	vikramsteel@vsnl.net
VIKRANT METALS	59/61,Bhandari Street,1st Kumbharwada,Mumbai-4	Vijayraj D.Jain	66363219	9869524519/9869218635
VIMAL METAL CORPORATION	17, Sanghvi & Punmiya Mansion,Khetwadi 5th Lane, Mumbai - 400 004.	Tejraj Jain / Ashish Jain	23862655/23861609/66394766/67436768	9820079859/9820176855	23871601	23856901	vimalmetal@gmail.com
VIMAL METALS	91, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada,/Mumbai - 400 004.	P. P. Shah	23894722/66393565/66595886	9323801925	23883670	66595887	vmetals@in.com
VIMAL STEEL HOUSE	15, Keshav Bhuvan, 1st Parsiwada Lane,/Mumbai - 400 004.	Parasmal M. Doshi	66394995/66394448	66394753
VINAY METALS	Shop No. 4, Sarya Darshan Bldg, 124 , Sant sena Maharaj Marg, 2nd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Rakesh Sanghvi	23803684/66362502/66394961/1924	9223544529/9320431409	23810153	23092298/23086998	sales@vinaymetals.com	www.vinaymetals.com
VINAYAK METAL (INDIA)	151/153, Saroj Niwas, Shop No. 8, Ground Floor,2nd Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Modsingh H.Chauhan	23822661/67436477	9320084955	23822661	vinayakmetalindia@yahoo.co.in
VINAYAK METAL CORPORATION	52/16,Islampura Street,N.D.Road,Mumbai-400 004	Munnalal Chaurasia / Sunil Chaurasia	23861026/66362744	9821249066	23861026	vinayakmetal@yahoo.com
VINAYAK STEEL ( INDIA )	202,Triveni House , Godown No 08,Behind Milan Guest House,13th Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Raju M. Shah / Naresh T. shah	23801207/66393730/66595575	9869038187/9869462743	23889618	4978/6613	vinsteel@hotmail.com/vinsteel@gmail.com	www.vinayaksteel.com
VINAYAKA METAL INDUSTRIES	128/1, Dattatraya Bldg., 3rd Kumbharwada, Dr. M. G. Mahimtura Marg, 1st Floor,Mumbai - 400 004.	Mohan Suthar / Kishan Suthar	23898736/67436644/66363052	9323198736/9373106769	23898736	9322935191	nagpur@vinayakametal.com/ vinayakamet@rediffmail.com	www.vinayakametal.com
VINOD METAL	Somaji Bldg., 3rd Floor, Room no.7, Kabutargalli,3rd Kumbharwada, Mumbai . 400 004	Vinod V. Mehta	66109754	9321250111	66595462	mehta.vinod_79@yahoo.in
VINTEX STEEL & ENGG. CO.	Office No.1, 28/30, Dr.Wilson Street,V.P.Road, Mumbai - 400 004.	R. D. Mehta	23808625/66362645/67437754	9820145525/9223212645	23826656	66362644/66151844	vintexsteel@vsnl.net	www.vintexsteel.com
VIPUL ENTERPRISES	Shop No.4A/202,Mahavir Commercial Society,Khetwadi Back Road, Mumbai - 400 004	Manohar D. Bafna / Sandeep K. Jain	65097727/67496087/67496088	9223389251	vipulenterprises.bafna2@rediffmail.com
VIPUL METAL SYNDICATE	173, Trimbak Parshuram Street,6th Kumbharwada Lane, Mumbai - 400 004.	Babulal R. Shah / Chirag B. Shah	23865109/23861815/66394109	9869358884/9869122130	vipulmetal@hotmail.com
VIPUL N. MAKWANA	133,Nathalal Bhuvan,Bldg. no.C,1st floor,Room.No.10,V.P.Road,Mumbai - 400 004.	Vipul Makwana	9821040054	23898050
VIRAMI STEEL	46,Nanubhai Desai Road,Mumbai - 400 004.	Nitesh Shah / Chunilal T. Shah	23891021/66394070	9820833052/9819004257	66159032	nitesh_shah77@yahoo.com
VIRAT ALUMINIUM	37/39, 2nd Carpenter Street, /Mumbai - 400 004.	Jabarmal K. Sanghvi	23840111/23840333/3444	9322220606	66346944	mktg@virataluminium.com	www.virataluminium.com
VIRAT PIPES & TUBES	59,Nanubhai Desai Road,Khetwadi Main Rd,Mum-4	Khemraj & Dilip	66518892/66362439	9820499428	66362432	viratpipe@gmail.com/ viratpipe@yahoo.com	www.viratpipes.com
VIRAT STEEL IMPEX	10/1, Vithal Bhavan, Gr.Floor, 6th Khetwadi Lane,Mumbai - 400 004	Ragunathmal B. Jain / Jayesh R. Jain	66394417/67436800	9820974417/9833251952	23822522	67496308	prestigeindustries@gmail.com
VIRATRA ENTERPRISES	B-603,Matruchaya Heritage,Sector 11,Plot No.21,Kalomboli,Navi Mumbai- 410218	Deepak C. Mankad / Bhawar s. Rajput	65129901	9223389901/9324109901/9323375220	65129901
VIRENDRA STEEL CORPORATION	429, Pathe Bapurao Marg, Opp.IslampuraStreet, Ahemed Bldg, Mumbai - 400 004.	Mangilal K.Shah	23874482/66394076/66394700	9821038241	virendrasteelcorp@yahoo.com
VISHAL INDUSTRIAL CORPORATION	Shop No.2,Minara Mension,182/190,S.V.P.Road,Near Gol deval Temple, Mumbai - 400 004	Dungraram G. Purohit	23858531/66362031/67436931	9869610401/9321610401	23858531	vishalind31@yahoo.com	www.bharatforgeandfittings.com
VISHAL METAL CORPORATION	72, Bhavnagari Building, Corner of A.D.StreetN. D. Road, Mumbai - 400 004.	Nayan Balu	67496215	9324086519	67496216	66363053	nidhimetal@yahoo.co.in
VISHAL METALS	14, Nanubhai Desai Road, C.P.Tank, Mumbai - 400 004.	B.L.Mehta / Rakesh Mehta	23860291/23800421/66363057/66151457	9820135120/9821173024	23868222	vishalmetals@yahoo.co.in/ vishalmetals@gmail.com
VISHAL TUBES INDUSTRIES	92, Nanubhai Desai Road, (Khetwadi Main Road),Mumbai - 400 004.	Parasmal M. Mehta	23861616/66362154/67437340/66518821/66518831	9820285766/9820233443/9820536065	23887267	66362153/66595782	vishaltubesindustry@yahoo.com	www.vishaltube.com
VISHNU STEELS	Shop No.2, Bldg.No.51, 3rd Kumbharwada, Opp.Durgadevi Garden, Mumbai - 400 004.	Kaludas. V. Vaishnav	66363072 / 67438109 / 23850392	9869346622 / 9869151312 / 9223251312	------	67438117	info@vishnusteels.com / vishnusteels01@gmail.com	www.vishnusteels.com
VISHVAKARMA METAL (INDIA)	67/24, Dr.M.G.Mahimtura Marg,3rd Kumbharwada, Mumbai - 400 004.	Jeevaram H. Jayalwal	23827732/23878445/66394379	9820280263	23871647	23805656	vishkarma@vsnl.net
VISHWAS METAL CORPORATION	16/26,Ambika Sadan,2nd Kumbharwada,Room No.306, 3rd Floor,Mumbai-400004	V.M.Choudhary	23841520/66518959/66581578/66581579	9869080323	23841520	vishwas_pipes@yahoo.in	www.vishwasmetal.com
VITRAG STEEL	74,Sardar House,Shop no.1,Khetwadi Back Rd,Mumbai-400 004	67437402/67437404	9869160201	23803449	66595181
VIVEK STEELS	3, Shrikrishna Nivas, Khetwadi 8th Lane,Bombay - 400 004.	Mahendra G. Jain	66393681/67496110	9820558945/9820877405	66393683
VISHAL STEEL (INDIA)	92, Nanubhai Desai Road, khetwadi /main Road, Mumbai 400 004.	Parsmal M. Mehta, Dineshkumar P. MehtaKishorkumar P. Mehta, Govindkumar P.Mehta	23861616/67437340	9867707202	23887267	vishalsteelindia@yahoo.com	www.vishalsteel.com
VINAYAK STEEL CORPORATION	Shop No.2 krishna Bldg, 409, Pathe Bapurao Marg,6th Kumbharwada, Mumbai:- 400 004.	Champalal T. Jain	23894336/66394133/6104	9987359921	022-387915
VINAYAK STAINLESS STEEL (INDIA)	80/82, 1St Khetwadi Lane, Mumbai :- 400 004.	DineshKumar Jogani	67521118/67521119	9820768073
VINAYAK METAL & TUBE INDUSTRIES	546/548, p.b. Rao. Marg, opp. H.D.F.C. Bnak,Null Bazar Naka, Mumbai:- 400 004.	Parasmal J. Doshi	66587902	9820521416/9820051013	67436596	vmti@live.co	www.vmti.co.in
VIMCO STEEL INDUSTRIES	OFF. NO.10, 2ND Flr, Gala Chember, 165/167, 2nd Kumbharwada Lane, Mumbai:- 400 004.	Vasaram S. Desai	66394107	9320233571	66394102	vimcosteel@gmail.com	www.vimcosteel.com
VIDHYA METAL INDUSTRIES	Office no.21, 1st Floor, 6/8, Hawaldar bldg,6th Khetwadi lane, Mumbai:- 400 004.	Jitendra Doshi	23862009/66362014	9819339825	67437149	66109486	info@vidhyametal.com	www.vidhyametal.com
VARDHMAN FERRO ALLOYS	Jariwala Bldg, 1st Floor, Room No. 8, Sadashiv X lane, V.P. Road, Mumbai :- 400 004.	23889849/66109749/66362011	9892052111	23865279	66362011	ferrialloys@yahoo.co.in
V.K. INDUSTRIAL CORPORATION	209, Nav vyapar Bhavan, 49, P.D. Mello Road,Mumbai:- 400 009.	Virendra P. Doshi	23480464	9322221766	23483252	23510223	vkindustrialcorp@yahoo.com
VERAI IMPEX	Chandra Bhavan, Shop No.41-42 'A'5th Khetwadi Back Road, Mumbai:- 400 004.	Pirchand V. Jain, Naresh V. Jain	66518996/67437283	9969416961/9969328945	nareshjain9789@yahoo.com
VARSHA STEEL INDUSTRIES	75, Ardeshir Dady Street, Govind Bldg, NearAlankar Cinema, Mumbai:- 400 004.	Shantilal D. Chandan	23855270/66394598/67437720	9967111067/9324869893	66394598	66151780	kesharkanak@hotmail.com	www.skksheetstubes.com
VIMALNATH STEEL CO.	G-3, Vimal Darshan Bldg, No.15, 9th Khetwadi Lane, Mumbai:- 400 004.	Mumkesh Champaklal Parikh	66393353	9167209873	66363353	32953140	vimalnathsteelco9@yahoo.com
WEL STEEL INDIA	459/63, Pathe Bapurao Marg, Dinesh Bhavan,Shop No.1, 1st Floor, Opp.Sindhi Lane, Mumbai - 400 004.	Milap C. Doshi	67437351/66109202	9820175203	66109202	66595890
WELCOME STEEL	216/228, Panvala Bldg, Shop No.5, Sant Sena M. Marg,2nd Kumbharwada, Mumbai :-400 004.	Mukesh Kanungo / Sanjay Kanungo	23893517/66393950	9820372925/9819983950	23872005	66541090	riddhisiddhiimpex@yahoo.com
WELLDEEP METAL (INDIA)	45, Islampura Street, Near Alankar Cinema, Mumbai - 400 004.	Pavankumar B. Chandan	23873523/66393588/66109711	9820239565	23873487/67496235/66595596	buildwell@ymail.com
WESTERN METAL (INDIA)	69/A, Kalekar Bldg., 1st Bhandari Street, Mumbai - 400 004.	Hiralal N. Mehta	23862518/66362040/66109252	9323110096/9323960056/9223394947	66157018	67437860	westernmetals@gmail.com
WESTERN METAL INDUSTRIES	51, Heera Kunj,1st Floor,1st Kumbharwada,Near Gol Deval Temple, Mumbai - 400 004	Hardaram D. Patel / Rudaram D. Patel	23822249/23855059/66362458/67437658	9869505106/9869505136	23883403	23536070	westernmetalind@vsnl.net/westernmetalind@gmail.com
YOGESH G.PANDEY	01/02,Vijay Milan Hos.Soc.Ltd.,Gr.Floor,Sector-10Kalamboli,Mumbai-410218	Yogesh Pandey	27420520	9323648408
YOGESHWAR STEEL FORGE	39/41,Parnakuti Bldg,Prabhu Shri Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada,Mum-400 004	Mukesh Vyas / Mahadev Desai	23885580/66518576/66746853	9819008137/9833358235	23885580	yogeshwarsteel@yahoo.in
YOGESHWAR STEEL & ALLOYS	2nd Kumbharwada, Ramagali, Bldg No.52, 3rd Floor, Duncan Road cross lane,	Naresh Khatri	67437929/66518515	9930121253	66518518	yogeshwarsteelalloys@yahoo.com
YAMINI TUBE	Shop No.1, Gr. Fl65, Kushal Bhawan, Maruti Mandir Marg, 5th Kumbharwada, mumbai:- 400 004.	Chetandas Khatri	66394002/66394089	9820738658/9820773837	66394089
ZENITH STRIPS LIMITED	12/A, Haji Kasam Building, 3rd Floor, 66, Tamarinal Lane, Fort, Mumbai:- 400 004.	Rajesh F. Karwasara, arjun F. KarwasaraAtul I. Bora	23862125/66595362
 davido.extraxim@gmail.com