МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

 

«РАЗОМ плануємо професійний УСПІХ!»


ДОВІДНИК
навчальних закладів Полтавської області
2015 рік


м. Полтава
ШАНОВНИЙ МОЛОДИЙ ДРУЖЕ!

Довідник навчальних закладів Полтавської області містить інформацію про навчальні заклади області, адреси, номери телефонів, перелік спеціальностей, за якимим навчають в закладах освіти Полтавщини. Перегорнувши сторінки цього Довідника, Ви матимете можливість визначити шляхи свого професійного становлення, яке незабаром почнеться. Щасти Вам на початку власного трудового шляху.

 


У житті кожної молодої людини настає час, коли потрібно вирішити: чим займатися далі, яку освіту здобувати, де продовжувати освітню підготовку або де працювати. На часі важливо обрати перспективну професію або спеціальність, одну з тисяч існуючих, яка підходить саме Вам. Хтось вже визначився і чітко усвідомлює, яку спеціальність опановуватиме у виші, технікумі, професійно-технічному училищі, а дехто - на роздоріжжі. Тож застерігаємо: не варто робити необдуманих, поспішних кроків. Спробуйте пізнати себе, зважити на власні здібності, можливості та уподобання, порадьтеся з батьками, вчителями, шкільним психологом. Якщо виникнуть сумніви, проблеми, труднощі - звертайтеся до профконсультантів центрів зайнятості за місцем проживання.


Неможливо переоцінити значення первинного вибору професії. Професія людини - це її життєвий, трудовий шлях, у якійсь мірі - доля. Тому на часі доцільніше витратити час і власні сили на своєчасний та обгрунований професійний вибір. І тут важливо не помилитися у виборі, адже від того, наскільки правильно зроблено вибір сьогодні, залежатиме Ваше майбутнє. 

 


Стисла формула оптимального вибору професії передбачає єдність трьох понять: «хочу-можу-треба». Для успішного професійного вибору необхідно доповнити цей ланцюжок додатковими факторами, через які Вас приваблює та чи інша професія:
	стан професії на ринку праці (зміст професії, наявність вільних робочих місць чи вакантних посад, перспектива розвитку галузі, підприємства, де застосовується праця спеціалістів даної професії, умови і режим роботи, форма і рівень оплати праці);
	можливості і умови професійної освіти, підвищення кваліфікації, розташування навчальних закладів, де готують кадри;
	рівень відповідності власних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я тим якостям, які вимагаються від особи для успішного оволодіння професією та подальшої високопродуктивної праці;
	аналогічну інформацію про споріднені професії.

Відповідно до Закону України «Про освіту» всі навчальні заклади, від технікуму до університету та академії, належать до категорії вищих навчальних закладів. Випускникам вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація спеціаліста з вищою освітою певного професійного спрямування або спеціальності, яка відповідно до обсягу державної освіти визначається такими рівнями:
•	молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші навчальні заклади першого рівня акредитації;
•	бакалавр - забезпечують коледжі, інститути, консерваторії, інші навчальні заклади другого рівня акредитації;
•	спеціаліст, магістр - забезпечують інститути, академії, університети, інші навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.
Випускники професійно-технічних училищ набувають робітничі професії певної кваліфікації.
Підготовка спеціалістів у державних навчальних закладах може проводитися як за рахунок Держбюджету, так і за рахунок коштів підприємств, установ, організацій. 

У довіднику подано основні відомості про вищі навчальні заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації (академії, університети, інститути), базові вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації (технікуми, училища, коледжі), вищі професійно-технічні навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади, ліцеї м. Полтава та Полтавської області із зазначенням адрес, телефонів та спеціальностей, за якими ведеться підготовка. Всю додаткову інформацію про умови прийому, навчання та інше Вам нададуть безпосередньо у прийомних комісіях навчальних закладів.

Перегорніть сторінки Довідника та з’ясуйте шляхи Вашого професійного становлення, яке незабаром почнеться. Будемо раді, якщо Довідник допоможе Вам обрати професію до душі.

З найкращими побажаннями колектив відділу організації профорієнтації Полтавського обласного центру зайнятості.
ПРАВИЛА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

   З метою правильного обрання професії, необхідно:

•	ознайомитися зі щонайбільшим описом професій та визначити, які з них найбільше необхідні в тому регіоні, де Ви проживаєте;

•	пізнавати себе (інтереси, нахили, здібності, темперамент, риси характеру, особливості пізнавальних процесів, стан здоров’я, рівень самооцінки);

•	вибрати найбільш підходящу професію саме для Вас;

•	досконало вивчити обрану професію: ознайомитися з професіограмою, уточнити зміст, умови праці та вимоги, які ставить до людини обрана професія;

•	 вивчити можливості набуття професії та перспективи професійного росту;

•	співставити отримані знання про професію зі своїми можливостями;

•	співставити свої можливості з вимогами обраної професії;

•	реалізувати можливість отримати професійну підготовку за обраною професією (професійне навчання в навчально-курсовому комбінаті, заняття у гуртках за інтересами);

•	вивчити додаткові варіанти професійного вибору;

•	порадитися із батьками, вчителями, лікарями, психологом, отримати кваліфіковану професійну консультацію у центрі зайнятості за місцем проживання.


Обравши для себе майбутню професію, необхідно проявляти наполегливість        в реалізації професійного наміру та досконалого оволодіння професією.

 
	
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ

                      

Вибір професії - відповідальний крок у житті людини. Тому професію слід обирати свідомо, з урахуванням нахилів і здібностей, особистих та громадських інтересів. Помилки у виборі професії можуть бути різними. Наведемо найбільш поширені з них:

•	 існує погляд на професію, як на вибір постійного, на все життя, заняття. Така позиція хибна, бо не враховує того, що людина має здібності і прагне накопичувати спеціальні знання і навички в різних сферах діяльності (кращим інженером, наприклад, буде той, хто пройшов школу робітничої майстерності);

•	 не вірте, що професії поділяються на «погані» і «хороші», «цікаві» і «нецікаві», «легкі» і «важкі». Оцінка професії залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до неї ставиться людина, наскільки професія відповідає її запитам і можливостям;

•	 не обирайте професію випадково, «за компанію». Такий вибір досить незавжди буває вдалим;

•	 не поширюйте своє ставлення до конкретної людини на її професію, бо особиста антипатія до людини конкретної професії ніяк не може свідчити про Вашу непридатність до цієї ж професії;

•	 не захоплюйтеся зовнішнім виглядом чи якоюсь однією характеристикою професії без урахувань інших, часто прихованих від стороннього ока (так, професію актора нерідко цінують за славу та гучні оплески. Проте, не помічають, що це важка робота, яка виснажує людину емоційно);

•	 не ототожнюйте улюблений навчальний предмет з професією, бо світ професій набагато ширший (понад 50 тисяч) за кількість навчальних предметів. Отже, самі предмети не можуть бути надійним орієнтиром у світі професій.


 


	
Вищі навчальні заклади 
ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, інститути, академії)


		
Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, інститути, академії)


Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Юридична адреса:	вул. Коваля, 
м. Полтава,
336014, 
Фактична адреса:	вул. Коваля, 
м. Полтава,
336014,
Телефон:	(0532) 50-91-70
Керівник:	Нестуля Олексій Олексійович
Рівень акредитації:	IV
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Бакалавр; спеціаліст; магістр
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.puet.edu.ua
Електронна адреса:	primcom@uccu.org.ua


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Документознавство та інформаційна діяльність
		Правознавство
		Економічна кібернетика
		Міжнародна економіка
		Економіка підприємства
		Управління персоналом та економіка праці
		Маркетинг
		Фінанси і кредит
		Облік і аудит
		Товарознавство і торговельне підприємництво
		Менеджмент
		Інформатика
		Харчові технології та інженерія
		Біотехнологія
		Готельно-ресторанна справа
		Туризм

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Юридична адреса:	Першотравневий проспект, 24, 
м. Полтава, 
36011

Фактична адреса:	Першотравневий проспект, 24, 
м. Полтава, 
36011
Телефон:	(0532) 7-33-27
Керівник:	Онищенко Володимир Олександрович
Рівень акредитації:	IV
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Бакалавр; спеціаліст; магістр
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.pntu.edu.ua
Електронна адреса:	rector@ pntu.edu.ue, kanc@ pntu.edu.ue

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

Бакалаври
		Здоров’я людини
		Документознавство та інформаційна діяльність
		Образотворче мистецтво
		Декоративно-прикладне мистецтво
		Філологія
		Економічна кібернетика
		Міжнародна економіка
		Економіка підприємства
		Управління персоналом та економіка праці
		Маркетинг
		Фінанси і кредит
		Облік і аудит
		Менеджмент 
		Геологія
		Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
		Інформатика
		Комп’ютерні науки
		Комп’ютерна інженерія
		Гірництво
		Нафтогазова справа
		Інженерна механіка
		Машинобудування
		Теплоенергетика
		Електромеханіка
		Телекомунікації
		Будівництво
		Архітектура 
		Гідротехніка (водні ресурси)
		Автомобільний транспорт 
		Геодезія, картографія та землеустрій
		Туризм
Спеціалісти
		Декоративно-прикладне мистецтво (за видами)
		Економічна кібернетика
		Міжнародна економіка
		Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
		Маркетинг
		Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
		Банківська справа
		Облік і аудит
		Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
		Екологія та охорона навколишнього середовища
		Інформатика
		Системи штучного інтелекту
		Комп’ютерні системи та мережі
		Видобування нафти і газу
		Обладнання нафтових і газових промислів
		Технології машинобудування
		Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
		Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
		Телекомунікаційні системи та мережі
		Промислове і цивільне будівництво
		Міське будівництво та господарство
		Технології будівельних конструкцій. виробів і матеріалів
		Автомобільні дороги і аеродроми
		Теплогазопостачання і вентиляція
		Водопостачання та водовідведення
		Архітектура будівель і споруд
		Містобудування
		Дизайн архітектурного середовища
		Автомобілі та автомобільне господарство
Магістри
		Образотворче мистецтво
		Декоративно-прикладне мистецтво
		Економічна кібернетика
		Міжнародна економіка
		Економіка підприємства
		Маркетинг
		Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
		Банківська справа
		Облік і аудит
		Менеджмент організаційі адміністрування (за видами економічної діяльності)
		Менеджмент інноваційної діяльності
		Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
		Менеджмент інвестиційної діяльності
		Логістика  
		Екологія та охорона навколишнього середовища
		Прикладна екологія та збалансоване природокористування 
		Інформатика
		Системи штучного інтелекту
		Комп’ютерні системи та мережі
		Видобування нафти і газу
		Обладнання нафтових і газових промислів
		Технології машинобудування
		Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
		Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
		Телекомунікаційні системи та мережі
		Промислове і цивільне будівництво
		Міське будівництво та господарство
		Технології будівельних конструкцій. виробів і матеріалів
		Автомобільні дороги і аеродроми
		Теплогазопостачання і вентиляція
		Водопостачання та водовідведення
		Архітектура будівель і споруд
		Містобудування
		Дизайн архітектурного середовища
		Раціональне використання і охорона водних ресурсів
		Автомобілі та автомобільне господарство
		Державна служба
		Управління фінансово-економічною безпекою
		Бізнес-адміністрування


Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка 

Юридична адреса:	вул.Остроградського,
м. Полтава, 
236003,
Фактична адреса:	вул.Остроградського,
м. Полтава, 
236003,
Телефон:	(0532) 56-23-13
Керівник:	Степаненко Микола Іванович
Рівень акредитації:	ІІІ-IV
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Бакалавр; спеціаліст; магістр
Форми навчання:	Денна; заочна; підвищення кваліфікації
Інтернет-сайт:	http://www.pnpu.edu.ua
Електронна адреса:	allmail@pnpu.edu.ua

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Дошкільна освіта
		Початкова освіта
		Технологічна освіта
		Професійна освіта
		Корекційна освіта
		Соціальна педагогіка
		Фізичне виховання
		Культурологія
		Хореографія
		Музичне мистецтво
		Образотворче мистецтво
		Історія
		Філологія (українська мова і література)
		Філологія. Мова і література (англійська, німецька)
		Психологія
		Журналістка
		Хімія
		Біологія
		Географія
		Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування
		Математика
		Фізика
		Інформатика


Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія»

Юридична адреса:	вул.Шевченка,23, 
м. Полтава, 
36011
Фактична адреса:	вул.Шевченка,23, 
м. Полтава, 
36011
Телефон:	(0532) 60-20-51
Керівник:	Ждан В’ячеслав Миколайович
Рівень акредитації:	IV
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст; магістр
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.umsa.edu.ua
Електронна адреса:	mail@ umsa.edu.ua

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Лікувальна справа
		Педіатрія
		Стоматологія
		Сестринська справа;
		Стоматологія ортопедична
		ФармаціяПолтавська державна аграрна академія

Юридична адреса:	вул. Г. Сковороди, 1\3, 
м. Полтава, 
36003 
Фактична адреса:	вул. Г. Сковороди, 1\3, 
м. Полтава, 
36003
Телефон:	(0532) 50-02-73
Керівник:	Аранчій Валентина Іванівна
Рівень акредитації:	IV
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Бакалавр; спеціаліст; магістр
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.pdaa.edu.ua
Електронна адреса:	pdaa@.pdaa.com.ua

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Агрономія
		Ветеринарна медицина
		Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
		Економіка підприємства
		Менеджмент
		Облік і аудит
		Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
		Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 
		Фінанси і кредит

	
Кременчуцький національний університет        імені Михайла Остроградського

Юридична адреса:	вул. Першотравнева, 20,
м. Кременчук, 
39600
Фактична адреса:	вул. Першотравнева, 20,
м. Кременчук, 
39600
Телефон:	(05366) 3-60-00
Керівник:	Загірняк Михайло Васильович
Рівень акредитації:	IV
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Бакалавр; спеціаліст; магістр
Форми навчання:	Денна; заочна; дистанційна
Інтернет-сайт:	http://www. kdu.edu. ua
Електронна адреса:	office@kdu. edu.ua

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Інформатика
		Радіоелектронні апарати
		Комп’ютерні науки
		Комп’ютерна інженерія
		Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
		Телекомунікації
		Менеджмент
		Економіка підприємства
		Фінанси і кредит
		Маркетинг
		Облік і аудит
		Товарознавство і торговельне підприємництво
		Туризм
		Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
		Металорізальні верстати та системи
		Інформаційні управляючі системи та технології
		Комп’ютерні системи та мережі
		Компютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
		Радіоелектронні апарати та засоби
		Біотехнічні та медичні апарати і системи
		Інформатика
		Менеджмент організацій і адміністрування
		Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
		Маркетинг
		Товарознавство і комерційна діяльність
		Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
		Управління інноваційною діяльністю
		Облік і аудит
		Фінанси і кредит
		Землеустрій і кадастр
		Екологія іта охорона навколишнього середовища
		Екологічна безпека
		Документознавство та інформаційна діяльність
		Переклад
		Психологія
		Педагогіка вищої школи
		Будівництво
		Геодезія, картографія та землеустрій
		Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
		Біотехнологія
		Здоров’я людини
		Психологія
		Правознавство
		Філологія
		Документознавство та інформаційна діялість
		Видавнича справа та редагування
	 

Базові вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (технікуми, училища, коледжі)
 


 Базові вищі навчальні заклади 
 І-ІІ рівнів акредитації 
(технікуми, училища, коледжі)


Полтавський 
нафтовий геологорозвідувальний технікум
Полтавського національного технічного університету імені юрія Кондратюка

Юридична адреса:	вул. Грушевського, 2-А, 
м. Полтава,
36021
Фактична адреса:	вул. Грушевського, 2-А, 
м. Полтава,
36021
Телефон:	(0532) 60-57-63 
Керівник:	Лук’янець Володимир Дмитрович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.pngrt.net
Електронна адреса:	pngrt@yandex.ua

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Розвідування нафтових та газових родовищ
		Діловодство
		Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів
		Буріння свердловин
		Експлуатація нафтових і газових свердловин
		Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ


Полтавський 
технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій

Юридична адреса:	м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 56,
36039
Фактична адреса:	м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 56,
36039
Телефон:	(05322) 7-45-18
Керівник:	Палаш Анатолій Анатолійович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.ptxtnuht.pl.ua
Електронна адреса:	slplfood@e-mail.pl.ua


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Виробництво харчової продукції
		Зберігання, консервування та переробка молока 
		Зберігання, консервування та переробка м’яса
		Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
		Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
		Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок


Полтавський кооперативний технікум
Полтавської облспоживспілки

Юридична адреса:	вул. Леніна, 9\17,
м. Полтава, 
36000
Фактична адреса:	вул. Леніна, 9\17,
м. Полтава, 
36000
Телефон:	(05322) 7-23-69 
Керівник:	Іноземцев Віктор Анатолійович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.kooptex.at.ua
Електронна адреса:	poltkooptex@ukr.net

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Правознавство
		Фінанси і кредит
		Оціночна діяльність
		Бухгалтерський облік
		Товарознавство та комерційна діяльність
		Товарознавство та комерційна діяльність, спеціалізація Товарознавство в митній справі
		Виробництво харчової продукції
		Ресторанне обслуговування
		Кухар
КондитерПолтавський 
будівельний технікум транспортного будівництва

Юридична адреса:	пл. Слави, 4/2,
м. Полтава 
36005
Фактична адреса:	пл. Слави, 4/2,
м. Полтава 
36005
Телефон:	(0532) 67-98-97 , (0532) 67-98-99
Керівник:	Рибка Василь Григорович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.pbttb.at.ua
Електронна адреса:	pbttb@mail.ru


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
		Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів
		Організація та регулювання дорожнього руху


Полтавський комерційний технікум

Юридична адреса:	вул. Фрунзе, 100
м. Полтава, 
36021
Фактична адреса:	вул. Фрунзе, 100
м. Полтава, 
36021
Телефон:	(0532) 59-22-91
Керівник:	Степанов Володимир Іванович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://pkt-poltava.ucoz.ua
Електронна адреса:	рkt-poltava@ukr.net

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Товарознавство і торгівельне підприємництво
		Товарознавство та комерцiйна діяльність 
		Харчова технологія та інженерія
		Виробництво харчової продукції
		Готельно-ресторанна справа
		Ресторанне обслуговування

Кременчуцький 
коледж транспортної інфраструктури 

Юридична адреса:	вул. Леонова, 14
м. Кременчук, 
 39601 
Фактична адреса:	вул. Леонова, 14
м. Кременчук, 
 39601
Телефон:	(0536) 74-31-10
Керівник:	Коваль Сергій Володимирович
Рівень акредитації:	I-ІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна 
Інтернет-сайт:	http://krtzt.pl.ua

Електронна адреса:	railwaytech@gmail.com


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
		Технічне обслуговування і ремонт вагонів
		Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарстваКомсомольський політехнічний технікум

Юридична адреса:	вул. Миру, 2,
м. Комсомольськ, 
39800 
Фактична адреса:	вул. Миру, 2,
м. Комсомольськ, 
39800
Телефон:	(05348) 2-23-33
Керівник:	Баштовой Юрій Петрович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.komspolytech.ucoz.ua
Електронна адреса:	komspoliteh@gmail.com

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
		Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
		Будівництво та експлуатація будівель і споруд
		Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 
Лохвицький 
технологічний технікум Полтавської державної аграрної академії

Юридична адреса:	вул. Матросова, 
Лохвицький район, 
м.Червонозаводське,
3937240
Фактична адреса:	вул. Матросова, 
Лохвицький район, 
м.Червонозаводське,
3937240
Телефон:	(05356) 3-54-46
Керівник:	Корнієнко Віктор Миколайович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.lttpdaa.com.ua 

Електронна адреса:	lttpdaa@ukr.net


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
		Зберігання і переробка зерна
		Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
		Бродильне виробництво і виноробство


Хомутецький 
ветеринарно-зоотехнічний технікум Полтавської державної аграрної академії

Юридична адреса:	вул. Г. Сковороди, 1/3, 
м. Полтава, 
36003
Фактична адреса:	вул. Декабристів, 23,
с. Хомутець, 
Миргородський район, 
Полтавська область,
37634
Телефон:	(05355) 35-5-89, факс 35-5-89
Керівник:	Шинкаренко Сергій Васильович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	httр://www.hvzt.pdaa.edu.ua
Електронна адреса:	hvzt_pdaa@mail.ru


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Ветеринарна медицина
		Виробництво і переробка продукції тваринництва


Березоворудський технікум 
Полтавської державної 
аграрної академії

Юридична адреса:	вул. Паркова,1, 
с. Березова Рудка, 
Пирятинський район, 
Полтавська область,
37040
Фактична адреса:	вул. Паркова,1, 
с. Березова Рудка, 
Пирятинський район, 
Полтавська область,
37040
Телефон:	(05358) 6-61-17, (05358) 6-61-16
Керівник:	Краснюк Василь Миколайович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	www.bdat.at.ua
Електронна адреса:	bt-pdaa@ukr.net 
Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Виробництво і переробка продукції рослинництва
		Виробництво і переробка продукції тваринництва
		Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва


Комунальний вищий навчальний заклад Полтавської обласної ради 
«Полтавське 
музичне училище ім. М.В. Лисенка»

Юридична адреса:	вул. Жовтнева, 11,
м. Полтава, 
36020
Фактична адреса:	вул. Жовтнева, 11,
м. Полтава, 
36020
Телефон:	(0532) 56-26-91 
Керівник:	Демченко Микола Миколайович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.pmu.pl.ua
Електронна адреса:	poltavamusic@ukr.net

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Музичне мистецтво
		Акторське мистецтво


Кременчуцьке 
педагогічне училище ім. А.С. Макаренка

Юридична адреса:	вул. Лізи Чайкіної, 33,
м. Кременчук, 
39623

Фактична адреса;	вул. Лізи Чайкіної, 33,
м. Кременчук, 
39623
Телефон:	(05366) 5-33-01
Керівник:	Гальченко Іван Васильович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.pu.org.ua
Електронна адреса:	krem_ped@bk.ru


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Педагогічна освіта
		Дошкільна освіта
		Початкова освіта
		Фізичне виховання
	

Комунальний вищий навчальний заклад
І рівня акредитації Полтавської обласної ради «Лубенське медичне училище»

Юридична адреса:	вул.Інститутська, 74
м. Лубни, 
Полтавська область,
37500
Фактична адреса:	вул.Інститутська, 74
м. Лубни, 
Полтавська область,
37500
Телефон:	(05361) 5-27-38
Керівник:	Кузьменко Алла Григорівна
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http:// www.lmu.org.ua

Електронна адреса:	lmu2@ukr.net


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Лікувальна справа
		Сестринська справа


Гадяцьке 
училище культури ім. І.П. Котляревського

Юридична адреса:	пл. Соборна, будинок 9 «А», 
м. Гадяч, 
Полтавська область, 
37300
Фактична адреса	пл. Соборна, будинок 9 «А», 
м. Гадяч, 
Полтавська область, 
37300
Телефон:	тел./ факс (05354) 2-34-37
Керівник:	Насменчук Анатолій Миколайович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www. guc.org.ua
Електронна адреса:	hadiachculture@gmail.com

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

	Бібліотечна справа» (кваліфікація «Фахівець з бібліотечної справи
	Народна художня творчість та спеціалізаціями: 
-«Народне пісенне мистецтво» (кваліфікація «Керівник аматорського хорового колективу»);
-«Народне інструментальне мистецтво» (кваліфікація «Керівник аматорського інструментального колективу»);
 -«Видовищно - театралізовані заходи» (кваліфікація, «Організатор театралізованих народних свят та обрядів, керівник аматорського театрального колективу»).
	Хореографія 
(кваліфікація - «Керівник аматорського хореографічного колективу, артист хореографічного ансамблю, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів»)
	Декоративно-прикладне мистецтво
(кваліфікація - «Керівник аматорського колективу (гуртка,студії) декоративно-прикладного мистецтва, художник-виконавець, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів»)
Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Юридична адреса:	проспект Першотравневий, 24,
м. Полтава, 
36011
Фактична адреса:	вул. Гоголя, 146, 
м. Миргород, 
Полтавська область,     
37602
Телефон:	(05355) 4-64-29
Керівник:	Кікто Світлана Михайлівна
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://mhpk.edu.poltava.ua
Електронна адреса:	mirgorodkeram@email.ua 
mirgorodkoledg@ukr.net


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:
	
		Діловодство
		Декоративно-прикладне мистецтво». Спеціалізація «Художня кераміка
		Економіка підприємства
		Фінанси і кредит
		Прикладна екологія
		Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання
		Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів
		Готельне обслуговування
	

Аграрно-економічний коледж
Полтавської державної аграрної академії

Юридична адреса:	вул. Сковороди, 18,
м. Полтава, 
36003
Фактична адреса:	вул. Сковороди, 18,
м. Полтава, 
36003
Телефон:	(05322) 7-30-12, факс (05322)2-05-67
Керівник:	Шевніков Микола Янайович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна, заочна, дистанційна
Інтернет-сайт:	http://www.agrokoledg.poltava.ua
Електронна адреса:	agrokoledg@ukr.net

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		інанси і кредит
		Бухгалтерський облік
		Зелене будівництво та садово-паркове господарство
		Виробництво і переробка продукції рослинництва
		Організація виробництва
		Землевпорядкування 


Полтавський політехнічний коледж 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Юридична адреса:	вул. Пушкіна, 83-А,
м. Полтава, 
36039 
Фактична адреса:	вул. Пушкіна, 83-А,
м. Полтава, 
36039
Телефон:	(05322) 7-29-53
Керівник:	Рискін Валерій Аркадійович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://politechnik.pp.ua
Електронна адреса:	officeppk@mail.ru

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
		Розробка програмного забезпечення
		Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях
		Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
		Обслуговування комп’ютерних систем і мережАграрний коледж управління і права 
Полтавської державної аграрної академії 

Юридична адреса:	вул. Г. Сковороди 1/3,
м. Полтава, 
36003
Фактична адреса:	проспект Першотравневий, 10
м. Полтава,
36011
Телефон:	(05322) 2-48-05,(05322) 2-95-32, моб. 095-423-24-77
Керівник:	Козаченко Олена Михайлівна
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст 
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.acup.poltava.ua
Електронна адреса:	acup@ukr.net

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Правознавство
		Фінанси і кредит
		Інформаційна діяльність підприємства
		Фінанси і кредит
		Організація виробництва
		Організація і технологія ведення фермерського господарства


Комунальний вищий навчальний заклад
 І рівня акредитації 
«Полтавський базовий медичний коледж»

Юридична адреса:	вул. Комсомольська, 51-А, 
м. Полтава,
36011
Фактична адреса:	вул. Комсомольська, 51-А, 
м. Полтава,
36011
Телефон:	(0532) 50-25-93
Керівник:	Мастеров Юрій Іванович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. pbmk.poltava.ua
Електронна адреса:	pol.bmk@gmail.com


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Лiкувальна справа
		Сестринська справа


Комунальний вищий навчальний заклад 
І рівня акредитації Полтавської обласної ради «Кременчуцький медичний коледж 
ім. В.І. Литвиненка»

Юридична адреса:	вул. Червона Гірка, 41,
м. Кременчук,
39602
Фактична адреса:	вул. Червона Гірка, 41,
м. Кременчук,
39602
Телефон:	(05366) 5-31-86
Керівник:	Малик Світлана Станіславівна
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст; бакалавр медицини
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http:www.k-m-k.com.ua
Електронна адреса:	kmk.inform@ukr.net


Перелік напрямів (сплохвицькийеціальностей), за якими навчають:

		Сестринська справа
		Лікувальна справа
		Акушерська справа
		Стоматологія ортопедична


Кременчуцький льотний коледж 
Національного авіаційного університету 

Юридична адреса:	вул. Перемоги 17/6,
м. Кременчук,
Полтавська область, 
39605 
Фактична адреса:	вул. Перемоги 17/6,
м. Кременчук,
Полтавська область, 
39605 
Телефон:	(05366) 3-10-30
Керівник:	Головенський Володимир Васильович
Рівень акредитації:	I-ІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст; бакалавр
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	www.flightcollege.com.ua
Електронна адреса:	klk_nau@sat.poltava.ua 


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Облік і аудит
		Аеронавігація
		Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів
		Льотна експлуатація повітряних суден
		Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів
		Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами
		Бухгалтерський облік
	Організація обслуговування на транспорті

Лубенський фінансово - економічний коледж 
Полтавської державної аграрної академії
Юридична адреса:	вул. Я.Мудрого, 23\1,
м. Лубни, 
37500
Фактична адреса:	вул. Я.Мудрого, 23\1,
м. Лубни, 
37500
Телефон:	(0536) 17-75-35
Керівник:	Литовченко Алла Георгіївна
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.lubfek.org.ua

Електронна адреса:	lubny-fek@ yandex.ua


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Бухгалтерський облік
		Фінанси і кредит
		Економіка підприємства
		Комерційна діяльність


Лубенський лісотехнічний коледж

Юридична адреса:	вул.Тернівська, 21,
м. Лубни, 
Полтавська область,
37500
Фактична адреса:	вул.Тернівська, 21,
м. Лубни, 
Полтавська область,
37500
Телефон:	(05361) 7-73-08
Керівник:	Сендзюк Роман Васильович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.llk.org.ua

Електронна адреса:	listech@poltava.ukrtel.net
listcolledg@mail.ru


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Лісове господарство     
		Зелене будівництво і садово-паркове господарство
		Оброблювання деревини
		Бухгалтерський облік


Хорольський агропромисловий коледж 
Полтавської державної аграрної академії

Юридична адреса:	вул. Г. Сковороди, 1\3, 
м. Полтава, 
36003
Фактична адреса:	вул. Леніна, 73.
м. Хорол, 
Полтавська область, 
37800 
Телефон:	(05362)32-1-02, 32-1-02
Керівник:	Гузик Ростислав Тарасович
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна; заочна
Інтернет-сайт:	http://www.xapkpdaa.org.ua

Електронна адреса:	xapkpdaa@ukr.net


Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

		Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
		Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
		Організація і технологія ведення фермерського господарства
		Організація виробництва
		Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання
		Економіка підприємства
Професійно-технічні навчальні закладиПрофесійно-технічні навчальні заклади


Полтавський професійний ліцей

Юридична адреса:	вул. Сакко, 16-А, 
м. Полтава,
36015
Фактична адреса:	вул. Сакко, 16-А, 
м. Полтава,
36015
Телефон:	(0532) 51-27-20
Керівник:	Рябко Роман Михайлович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.ppl.ucoz.ua
Електронна адреса:	ppl1946@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Столяр будівельний
Комплектувальник меблів
		Муляр
Штукатур
Лицювальник-плиточник
		Штукатур
Лицювальник-плиточник
Маляр
		Оператор комп'ютерного набору
Контролер-касир
		Кухар
Кондитер
		Електрогазозварник
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
		Майстер ресторанного обслуговування
Кухар
		Оператор комп'ютерного набору
Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
		Електрогазозварник
		Муляр


Професійно-технічне училище № 4 
м. Полтави

Юридична адреса:	вул. Маршала Бірюзова, 90\14
м. Полтава, 
36007
Фактична адреса:	вул. Маршала Бірюзова, 90\14
м. Полтава, 
36007
Телефон:	(0532) 67-73-42
Керівник:	Сагайдачна Тетяна Миколаївна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.ptu4poltava.ucoz.ru
Електронна адреса:	poltavaptu4@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Кухар
		Пекар
Кондитер
		Слюсар з ремонту автомобілів
Електрогазозварник
		Слюсар з ремонту автомобілів
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
		Квітникар
Озеленювач

 
Кременчуцький професійний ліцей 
ім. А.С. Макаренка

Юридична адреса:	вул. Красіна, 103, 
м. Кременчук, 
39617
Фактична адреса:	вул. Красіна, 103, 
м. Кременчук, 
39617
Телефон:	(05366) 2-32-86
Керівник:	Максак Іван Юхимович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. kplm.pl.ua
Електронна адреса:	kplm5@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Кравець.
		Кравець 
Закрійник
		Кравець
Вишивальник
		Швачка
Вишивальник
		Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
		Перукар (перукар-модельєр)
		Кухар
Офіціант
		Кухар
Кондитер


Професійно-технічне училище № 6 
м. Кременчука

Юридична адреса:	вул. Республіканська, 87 
м. Кременчук, 
39625
Фактична адреса:	вул. Республіканська, 87 
м. Кременчук, 
39625
Телефон:	(05366) 6-10-89
Керівник:	Слюсаренко Світлана Василівна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.ptu6at.ua

Електронна адреса:	ptu_6@ukr.net


Перелік професій, за якими навчають:

		Слюсар - ремонтник
Слюсар з ремонту автомобілів
		Слюсар з ремонту автомобілів
		Електрогазозварник
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
		Електрозварник
		Садовод
Озеленювач
		Флорист
		Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)
Оператор комп’ютерного набору
		Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)
		Верстатник широкого профілю
		Квітникар
		Кухар
Офіціант
Бармен
		Офіціант
Бармен


Вище професійне училище № 7 
м. Кременчука

Юридична адреса:	м. Кременчук, 
вул. Московська, 14,
36326
Фактична адреса:	м. Кременчук, 
вул. Московська, 14,
36326
Телефон:	(0536)778710
(0536)651119
Керівник:	Несен Микола Григорович
Рівень акредитації:	IІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник; молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	www.model.poltava.ua
Електронна адреса:	vpu7_krem@i.ua 

Перелік професій, за якими навчають:

		Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування
		Оператор верстатів з програмного управління
 Верстатник широкого профілю
		Верстатник широкого профілю
		Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів
		Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
		Зварник
		Контролер зварювальних робіт
Контролер верстатних та слюсарних робіт
		Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)
Оператор комп’ютерного набору
		Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
		Столяр будівельний
Монтажник гіпсокартонних конструкцій
		Муляр
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Електрозварник ручного зварювання
		Штукатур
Лицювальник-плиточник
Маляр

Перелік спеціальностей, за якими навчають

		Напрям 
«Машинобудування та матеріалообробка»
	Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
кваліфікація: технік-технолог.
	Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
кваліфікація: електромеханік. 
	Зварювальне виробництво;
кваліфікація: технолог із зварювання.
		Напрям 
«Електротехніка та електромеханіка»
	Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів;
кваліфікація: електромеханік.


Державний навчальний заклад 
«Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави»

Юридична адреса:	вул. Фрунзе, 9,
м. Полтава, 
36020
Фактична адреса:	вул. Фрунзе, 9,
м. Полтава, 
36020
Телефон:	(05322) 7-51-78
Керівник:	Горобець Микола Миколайович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. ertl.ho
Електронна адреса:	dnzertl@ukr.net


Перелік професій, за якими навчають:

		Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; 
		Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
		Електромонтер з обслуговування електроустановок
		Слюсар-ремонтник
		Монтажник зв’язку-антенник
		Перукар
Манікюрник
		Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 
		Секретар керівника(підприємства, організації,установи)


Державний навчальний заклад 
«Полтавський центр професійно-технічної освіти»
Юридична адреса:	вул. Фрунзе, 245,
м. Полтава, 
36016
Фактична адреса:	вул. Фрунзе, 245,
м. Полтава, 
36016
Телефон:	(0532) 59-84-22
Керівник:	Харченко Олена Вiкторiвна
Рівень акредитації:	IІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. dnzpcpto.edu.poltava.ua
Електронна адреса:	dnzpcpto@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів (кат. «С»)
		Продавець продовольчих товарів
Касир торгівельного залу
		Електрогазозварник
Водій автотранспортних засобів (кат. "С")
		Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів
Штукатур
		Охоронник
Водій автотранспортних засобів (кат. «В»)
		Маляр
Штукатур
Муляр
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (кат. «А», «В», «С»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
Водій автотранспортних засобів (кат. «С»)
		Електрогазозварник
Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах


Державний 
професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище
ім. А.О.Чепіги»

Юридична адреса:	вул. Курчатова, 15, 
м. Полтава, 
36034
Фактична адреса:	вул. Курчатова, 15, 
м. Полтава, 
36034
Телефон:	(0532) 66-70-77
(0532) 66-86-08
Керівник:	Корочанська Валентина Iванiвна
Рівень акредитації:	I
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник; молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. vpu.poltava.ua
Електронна адреса:	рolt.vpu@ukr.net 


Перелік професій, за якими навчають:

		Майстер ресторанного обслуговування
		Кухар
Кондитер
		Кухар
Офіціант
		Офіціант
Бармен
		Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
		Продавець продовольчих товарів
Покоївка
		Слюсар з ремонту автомобілів
Електрозварник ручного зварювання
		Кухар
		Кондитер
Перелік спеціальностей, за якими навчаються:
		Напрям: «Харчова промисловість та переробка      сільськогосподарської продукції»
Спеціальність: «Виробництво харчової продукції»
Кваліфікація: «Технік-технолог з технології харчування»

	
Міжрегіональний Центр 
професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців

Юридична адреса:	вул. Леніна, 38\1,
м. Хорол, 
Полтавська область,
37800
Фактична адреса:	вул. Леніна, 38\1,
м. Хорол, 
Полтавська область,
37800
Телефон:	(05362) 3-35-57
Керівник:	Заєць Віталій Іванович
Рівень акредитації:	IІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник; молодший спеціаліст
Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. khorol.com.ua
Електронна адреса:	hmcppzvv@ukr.net


Перелік професій, за якими навчають:

		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів категорії «С»
		Кухар
Кондитер
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С»,
		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів категорії «С»
		Офісний службовець (бухгалтерія)
		Майстер ресторанного обслуговування
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1»)
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А2», «В1», «В2», «В3», «Н1»)
		Водій автотранспортних засобів категорії «В» 
		Слюсар з ремонту автомобілів 
		Кухар 
		Продавець продовольчих товарів
Продавець непродовольчих товарів 
		 Оператор комп’ютерного набору 
		Бармен 
		Кондитер 
		Офіціант 


Державний навчальний заклад 
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Героя Радянського Союзу 
Бірюзова С.С.» 
Юридична адреса:	вул. Маршала Бірюзова, 64-А,
м. Полтава, 
36019
Фактична адреса:	вул. Маршала Бірюзова, 64-А,
м. Полтава, 
36019
Телефон:	(0532) 67-70-98, 
(0532) 53-02-17
Керівник:	Євсеєв Юрiй Володимирович
Рівень акредитації:	IІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. proftech23.edu.poltava.ua
http://www. ptu23.edu.poltava.ua

Електронна адреса:	poltava.vmpu@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		На базі 9-ти класів:
•	Лицювальник-плиточник. Монтажник гіпсокартонних конструкцій.
•	Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій.
•	Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.
•	Машиніст екскаватора одноківшового (категорія «F»). Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1»).Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
•	Слюсар з ремонту автомобіля. Водій автотранспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»).
•	Слюсар з ремонту автомобіля. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»). Машиніст крана автомобільного.
•	Електрослюсар будівельний. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування.
Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Монтажник санітарно- технічних систем і устаткування.
		На базі 11-ти класів:
•	Електрогазозварник.
•	Слюсар з ремонту автомобіля. Водій автотранспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»).
•	Столяр будівельний. Верстатник деревообробних верстатів.
Лицювальник-плиточник. Монтажник гіпсокартонних конструкцій.
		Діти з вадами слуху:
•	Лицювальник- плиточник. Монтажник гіпсокартонних конструкцій.
•	Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування.
•	Кухар. Кондитер.

	
Професійно-технічне училище № 25
м. Зіньків

Юридична адреса:	вул. Леніна, 82 
м. Зіньків, 
Полтавська область,
38100
Фактична адреса:	вул. Леніна, 82 
м. Зіньків, 
Полтавська область,
38100
Телефон:	(05353) 3-10-87
Керівник:	Харчук Надія Миколаївна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. vk.com/PTU_25 та ptu25.at/ua
Електронна адреса:	ptu_25@i.ua 


Перелік професій, за якими навчають:

		Кравець
Вишивальник
		Кравець
		Кравець
Закрійник
		Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
		Лісник
Єгер
		Муляр
Штукатур
Лицювальник-плиточник
		Муляр
Штукатур
		Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття
Взуттьовик з ремонту взуття


Професійно-технічне училище № 26 
м. Кременчука

Юридична адреса:	вул. Чкалова, 4 
м. Кременчук, 
39601
Фактична адреса:	вул. Чкалова, 4 
м. Кременчук, 
39601

проїзд 40 років ДАЇ, буд. 5 
м. Кременчук, 
39631

вул. Заводська, 10 
м. Глобине, 
39006
Телефон:	(05366) 74-71-13
(05366) 74-71-14
Керівник:	Зайченко Ростислав Миколайович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. ptu26.hol.es
Електронна адреса:	ptu26_kremen@i.ua


Перелік професій, за якими навчають:

		Електрогазозварник
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 
		Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 
		Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
		Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) 
		Контролер-касир 
		Кравець
Швачка 
		Кухар
Кондитер 
		Машиніст крану /кранівник/ 
		Машиніст крану /кранівник/
Слюсар-ремонтник 
		Пекар
Кондитер 
		Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Оператор комп’ютерного набору 
		Слюсар з механоскладальних робіт
Слюсар-ремонтник 
		Слюсар з ремонту автомобілів 
		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 
		Слюсар з ремонту автомобілів
Слюсар з механоскладальних робіт 
		Слюсар з ремонту автомобілів
Слюсар-ремонтник 
		Тістороб
Машиніст тістообробних машин
Пекар 
		Токар 
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1») 


Професійно-технічне училище № 27 
м. Лохвиця

Юридична адреса:	вул. Леніна, 49 
м. Лохвиця, 
Полтавська область,
37200
Фактична адреса:	вул. Леніна, 49 
м. Лохвиця, 
Полтавська область,
37200
Телефон:	(05356) 3-10-38
Керівник:	Юхименко Валентина Миколаївна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http//:www. ptu-27.jimdo.com
Електронна адреса:	ptu-27@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Оператор комп’ютерного набору 
Секретар-друкарка
		Соціальний робітник 
Перукар (перукар-модельєр)
		Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник


Професійно-технічне училище № 31 
м. Полтави

Юридична адреса:	вул. Степового фронту, 46 
м. Полтава, 
36021
Фактична адреса:	вул. Степового фронту, 46 
м. Полтава, 
36021
Телефон:	(0532) 68-10-10
(0532) 68-10-11
(0532) 68-10-12
Керівник:	Бут Микола Іванович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. ptu31p.at.ua
Електронна адреса:	31p@meta.ua

Перелік професій, за якими навчають:

		Перукар (перукар-модельєр)
		Перукар (перукар-модельєр)
Візажист
		Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
		Кравець
Закрійник
		Секретар керівника (організації, підприємства,установи)
		Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
		Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
Електромеханік торговельного та холодильного устаткування
		Майстер ресторанного обслуговування


Професійно-технічне училище № 32 
м. Червонозаводське

Юридична адреса:	вул. Леніна, 10\2 
м. Червонозаводське, 
Лохвицький район, 
Полтавська область,
37240
Фактична адреса:	вул. Леніна, 10\2 
м. Червонозаводське, 
Лохвицький район, 
Полтавська область,
37240
Телефон:	(05356)3-54-65
(05356)3-54-60
Керівник:	Огороднік Світлана Євгеніївна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. ptu-32.at.ua
Електронна адреса:	ptu_32@mail.ru


Перелік професій, за якими навчають:

		Електрогазозварник
		Апаратник дифузії
Столяр
		Муляр
Штукатур
		Оператор комп’ютерного набору
Касир (на підприємстві, в установі, організації)
		Пекар
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

	
Професійно-технічне училище № 44 
м. Миргорода

Юридична адреса:	вул. Козацька, 26 
м. Миргород, 
Полтавська область,
37602
Фактична адреса:	вул. Козацька, 26 
м. Миргород, 
Полтавська область,
37602
Телефон:	(05355) 4-62-94
Керівник:	Мокрій Раїса Михайлівна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.ptu44.ucoz.ua
Електронна адреса:	ptu44@i.ua

Перелік професій, за якими навчають:

		Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Перукар (перукар-модельєр)
		Кухар.
Бармен.
		Муляр.
Штукатур.
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Кравець
		Кухар
Кондитер


Професійно-технічне училище № 46
с. Лазірки, Оржицького району

Юридична адреса:	вул. Леніна, 30
с. Лазірки, 
Оржицький район, 
Полтавська область,
37710
Фактична адреса:	вул. Леніна, 30
с. Лазірки, 
Оржицький район, 
Полтавська область,
37710
Телефон:	(05357) 9-43-36
Керівник:	Сергієнко Анатолій Дмитрович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http:www.ptu46.at.ua
Електронна адреса:	sptu_46@ukr.net


Перелік професій, за якими навчають:

		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорії «А1», «А2», «В1»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 
Водій автотранспортних засобів (категорії «С») 
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1»)
Водій автотранспортних засобів (категорії «С»).
		Кухар 
Кондитер 


Професійно-технічне училище № 49 
с. Красногорівка, Великобагачанського району


Юридична адреса:	вул. Гоголя, 46
с.Красногорівка, 
Великобагачанський район, 
Полтавська область,
38341
Фактична адреса:	вул. Гоголя, 46
с.Красногорівка, 
Великобагачанський район, 
Полтавська область,
38341
Телефон:	(05345) 9-37-44
Керівник:	Гавриленко Ігор Васильович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	-
Електронна адреса:	ptu-49@ukr.net


Перелік професій, за якими навчають:

		Електрозварник ручного зварювання
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)
		Кухар
Кондитер
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1», «А2»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)
		Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)
		Маляр
Штукатур
		Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Оператор комп’ютерного набору


Професійно-технічне училище № 50 
м. Карлівка

Юридична адреса:	вул. Радевича, 20 
м. Карлівка, 
Полтавська область,
39500
Фактична адреса:	вул. Радевича, 20 
м. Карлівка, 
Полтавська область,
39500
Телефон:	(05346) 2- 24-71
Керівник:	Іщенко Ігор Миколайович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http: www. karptu.ucoz.ua
Електронна адреса:	karptu50@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Кухар 
Кондитер
		Електрогазозварник
Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)
Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
		Оператор комп’ютерного набору
Касир торговельного залу
		Штукатур
Лицювальник-плиточник
		Електрозварник ручного зварювання
Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
		Оператор комп’ютерного набору
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


Професійно-технічне училище № 53
с. Войниха, Лубенського району

Юридична адреса:	вул. Молодіжна, 9 
с. Войниха, 
Лубенський район, 
Полтавська область,
37500
Фактична адреса:	вул. Молодіжна, 9 
с. Войниха, 
Лубенський район, 
Полтавська область,
37500
Телефон:	(05361) 9-46-72
Керівник:	Трохименко Анатолій Миколайович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http:www. pty53.ru
Електронна адреса:	pty53@ukr.net 

Перелік професій, за якими навчають:

		Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
Водій автотранспортних засобів
		Кухар
Кондитер
		Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
Педикюрник
		Кравець 


Професійно-технічне училище № 54 
смт. Котельва

Юридична адреса:	вул. Островського, 9 
смт. Котельва,
Полтавська область,
38600
Фактична адреса:	вул. Островського, 9 
смт. Котельва,
Полтавська область,
38600
Телефон:	(05350) 2-18-05
Керівник:	Гнилосир Іван Васильович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http:www. ptu54.zz.mu    
Електронна адреса:	kotelva.ptu54@i.ua 
kotelva.ptu54@ukr.net


Перелік професій, за якими навчають:

		Кухар
Офіціант
		Кравець
Закрійник
		Муляр
Штукатур
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування


Чутівське професійно-технічне училище № 55
смт. Чутове

Юридична адреса:	вул. Жовтнева, 33 
смт.Чутове, 
Чутівський район, 
Полтавська область, 
38800
Фактична адреса:	вул. Жовтнева, 33 
смт.Чутове, 
Чутівський район, 
Полтавська область, 
38800
Телефон:	(05347) 9-11-87
Керівник:	Балясна Вікторія Євгеніївна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.Chutovoptu55.ucoz.ru
Електронна адреса:	Pto55@ukr.net 

Перелік професій, за якими навчають:

		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Кухар 
Кондитер 
		Муляр
Штукатур 
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


Професійно-технічне училище № 56
с. Яреськи, Шишацького району

Юридична адреса:	вул. Леніна, 29
с.Яреськи,
Шишацький район, 
Полтавська область,
38030
Фактична адреса:	вул. Леніна, 29
с.Яреськи,
Шишацький район, 
Полтавська область,
38030
Телефон:	(05352) 98211
(05352) 98184
Керівник:	Скороход Світлана Миколаївна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http:www. www. ptu-56.ucoz.ua

Електронна адреса:	jareski_ptu56@i.ua


Перелік професій, за якими навчають:

		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 (категорії «А», «В», «С»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Кухар
Кондитер
		Кравець
		Оператор комп’ютерноого набору
		Електрогазозварювальник


Державний 
професійно-технічний навчальний заклад 
«Полтавський професійний ліцей транспорту»

Юридична адреса:	проспект Вавілова, 2,
м. Полтава, 
36004
Фактична адреса:	проспект Вавілова, 2,
м. Полтава, 
36004
Телефон:	(0532) 52-09-57
Керівник:	Чернобель Олександр Борисович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. pplt.poltava.ua
Електронна адреса:	licey@ pplt.poltava.ua

Перелік професій, за якими навчають:

		Машиніст тепловоза (Помічник машиніста тепловоза)
Машиніст електровоза (Помічник машиніста
електровоза)
Машиніст дизель-поїзда (Помічник машиніста дизель-поїзда)
Слюсар з ремонту рухомого складу
		Машиніст електровоза (Помічник машиніста електровоза)
Помічник машиніста електропоїзда
Слюсар з ремонту рухомого складу
		Оператор комп’ютерного набору
Контролер-касир
		Слюсар з ремонту рухомого складу
		Провідник пасажирського вагона
Касир квитковий
Касир багажний
Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах
		Слюсар з ремонту автомобілів
		Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
		Оглядач-ремонтник вагонів
		Провідник пасажирського вагона
		Електрогазозварник
		Кухар
Офіціант
		Токар
Оператор верстатів з програмним керуванням


Лубенський професійний ліцей

Юридична адреса:	вул. Інститутська, 3, 
м. Лубни,
Полтавська область, 
37500
Фактична адреса:	вул. Інститутська, 3, 
м. Лубни,
Полтавська область, 
37500
Телефон:	(05361) 5-57-10 
(05361) 5-31-71
Керівник:	Риков Андрій Валентинович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.lpl.ho.ua
Електронна адреса:	reception_lpl@ukr.net


Перелік професій, за якими навчають:

		Столяр будівельний. 
Монтажник гіпсокартонних конструкцій
		Муляр
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
Електрозварник ручного зварювання
		Електрозварник ручного зварювання
		Штукатур.
Маляр
		Слюсар з ремонту автомобілів 
Слюсар-ремонтник
		Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
		Верстатник широкого профілю
		Кухар.
Кондитер
		Продавець продовольчих товарів
Продавець непродовольчих товарів


Вище професійне гірниче училище
 м. Комсомольська
Юридична адреса:	вул. Космонавтів, 10, 
м. Комсомольськ, 
Полтавська область, 
39800
Фактична адреса:	вул. Космонавтів, 10, 
м. Комсомольськ, 
Полтавська область, 
39800
Телефон:	(05348) 2-17-40
Керівник:	Сулима Василь Михайлович
Рівень акредитації:	IІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. pgl.at.ua
Електронна адреса:	pgl-k@i.ua

Перелік професій, за якими навчають:

		Кухар
Офіціант
		Машиніст екскаватора
Слюсар-ремонтник
Стропальник
		Слюсар з ремонту рухомого складу
Машиніст тепловоза
Машиніст електровоза
		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
		Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.
Машиніст бульдозера (гірничі роботи)
Водій навантажувача
		Машиніст бурової установки
Слюсар-ремонтник
		Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів.
Машиніст бульдозера (гірничі роботи)
Машиніст автогрейдера
		Слюсар-ремонтник
Електрогазозварник
Стропальник


Професійний будівельний ліцей
м. Комсомольська

Юридична адреса:	вул. Строни, буд. 21 
м. Комсомольськ, 
Полтавська область, 
39800
Фактична адреса:	вул. Строни, буд. 21 
м. Комсомольськ, 
Полтавська область, 
39800
Телефон:	(05348) 2-22-79
Керівник:	Знахаренко Віталій Володимирович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.pbl.ho.ua
Електронна адреса:	ptu18.21@gmail.com

Перелік професій, за якими навчають:

		Слюсар з ремонту автомобілів.
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Швачка
		Тесляр
		Електрозварник ручного зварювання.
Муляр
		Штукатур
		Штукатур
Маляр
		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Машиніст крана автомобільного


Державний навчальний заклад 
«Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної промисловості»
Юридична адреса:	проспект 50 років Жовтня, 42,
м. Кременчук, 
39610
Фактична адреса:	проспект 50 років Жовтня, 42,
м. Кременчук, 
39610
Телефон:	(05366) 4-04-94
Керівник:	Крутько Валентина Петрівна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	www.dnzkplnp.ucoz.ua
Електронна адреса:	kplnp19@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Лаборант хімічного аналізу 
		Приладист (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів)
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (електроніка)
		Оператор технологічних установок
Приладист (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів)
		Електрогазозварник
Слюсар із збирання металевих конструкцій
		Кухар
Офіціант
		Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів
Монтажник гіпсокартонних конструкцій 


Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Юридична адреса:	вул. Маршала Бірюзова, 26\1,
м. Полтава, 
36007
Фактична адреса:	вул. Маршала Бірюзова, 26\1,
м. Полтава, 
36007
Телефон:	(05322) 67-71-94
Керівник:	Литовченко Василь Олександрович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.pplsp.ucoz.ua
Електронна адреса:	pplsp@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Перукар (перукар-модельєр)
Візажист-стиліст
		Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
		Перукар (перукар-модельєр)
Візажист
		Перукар (перукар-модельєр)
		Кравець
Візажист-стиліст
		Кравець
Візажист
		Кравець
Закрійник
		Кравець


Решетилівській художній професійний ліцей

Юридична адреса:	вул. Леніна, 61 
смт. Решетилівка, 
Полтавська область,
38400
Фактична адреса:	вул. Леніна, 61 
смт. Решетилівка, 
Полтавська область,
38400
Телефон:	(05363) 2-19-56
Керівник:	Бігун Наталія Вікторівна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.resh-hud-lic.ucoz.net

Електронна адреса:	resh-hud-licey@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Вишивальник
		Кравець
Вишивальник
		Живописець
Килимар
		Вишивальник
Закрійник


Кременчуцький професійний ліцей 
сфери послуг

Юридична адреса:	вул. Івана Приходька, 137,
м. Кременчук,
39621
Фактична адреса:	вул. Івана Приходька, 137,
м. Кременчук,
39621
Телефон:	(05366) 6-20-34
(05366) 6-21-42
Керівник:	Дубова Вікторія Григорівна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.kplsp.pl.ua
Електронна адреса:	137kplsp@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		Кухар
		Кондитер
		Кухар
Кондитер
		Тістороб 
Кондитер
		Продавець продовольчих товарів
Контролер-касир
		Перукар (перукар - модельєр)
Візажист
		Перукар (перукар - модельєр)
		Офіціант
		Кухар
Офіціант
		Продавець продовольчих товарів
Продавець непродовольчих товарів
Адміністратор
		Майстер ресторанного обслуговування
Кухар
		Майстер ресторанного обслуговування
Адміністратор


Зіньківський професійний аграрний ліцей

Юридична адреса:	вул. Погрібняка, 52,
м. Зіньків, 
Полтавська область, 
38100
Фактична адреса:	вул. Погрібняка, 52,
м. Зіньків, 
Полтавська область, 
38100
Телефон:	(05353) 3-22-58
Керівник:	Бутенко Микола Федорович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. pal-zinkiv.at.ua
Електронна адреса:	zinkivpal@ukr.net 

Перелік професій, за якими навчають:

		Кухар
Кондитер 
		Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С» 
		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів категорії «С»


Державний 
професійно-технічний навчальний заклад «Професійний аграрний ліцей»
 с. Веприк, Гадяцького району

Юридична адреса:	вул. Васюти, 15, 
с. Веприк, 
Гадяцький район,
Полтавська область,
37362
Фактична адреса:	вул. Васюти, 15, 
с. Веприк, 
Гадяцький район,
Полтавська область,
37362
Телефон:	(05354) 5-93-48
Керівник:	Берус Іван Васильович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. palvepruk.ucoz.ua
Електронна адреса:	pal_vepruk@ukr.net 


Перелік професій, за якими навчають:

		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 
Водій автотранспортних засобів категорії «В»
Водій автотранспортних засобів категорії «С»
		Електрогазозварник
Водій автотранспортних засобів категорії «В»
Водій автотранспортних засобів категорії «С»
		Оператор лінії у виробництві харчової продукції (переробки фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)
Продавець продовольчих товарів
Овочівник
		Коваль ручного кування
Електрогазозварник
		Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів «В»
Водій автотранспортних засобів категорії «С»
		Овочівник
Продавець продовольчих товарів


Державний 
професійно-технічний навчальний заклад «Професійний аграрний ліцей»
 м. Кобеляки

Юридична адреса:	вул.Червоноармійська, 52,
м. Кобеляки, 
Полтавська область,
39200
Фактична адреса:	вул.Червоноармійська, 52,
м. Кобеляки, 
Полтавська область,
39200
Телефон:	(05343) 3-11-92
Керівник:	Бровко Олег Анатолійович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. pal-kobelyaki.pl.ua
Електронна адреса:	profteh@ukrpost.ua

Перелік професій, за якими навчають:

		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 (категорії «А1», «А2»)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Оператор комп’ютерного набору
Офісний службовець (бухгалтерія)
		Кухар
КондитерДержавний навчальний заклад
«Гадяцьке вище професійне аграрне училище»

Юридична адреса:	вул. 50 років Жовтня, 88
м. Гадяч, 
Полтавська обл.
37300
Фактична адреса:	вул. 50 років Жовтня, 88
м. Гадяч, 
Полтавська обл.
37300
Телефон:	(05354) 2-38-92
Керівник:	Мигаль Олександр Миколайович
Рівень акредитації:	IІІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник;
Молодший спеціаліст.

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http:www.gpal.com.ua
Електронна адреса:	gpal@meta.ua

Перелік професій, за якими навчають:

	Монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій
Електрогазозварник
Водій автотранспортних засобів
Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»
	Електрогазозварник 
	Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Оператор комп’ютерного набору
	Кухар
Кондитер
	Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
	Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
	Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»)
	Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1» «А2» «А1» «В1» «С» «D2» «Е1» «Е2»
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
	Слюсар з ремонту автомобілів
Машиніст крана автомобільного
Водій автотранспортних засобів
Водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»)
	Машиніст крана автомобільного
Водій автотранспортних засобів
Водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»)
Перелік професій, за якими навчають:

		Кухар
Пекар 
		Кухар 
		Муляр 
		Продавець продовольчих товарів 
		Стропальник 
		Соціальний робітник
		Слюсар з ремонту автомобілів
		Слюсар-ремонтник
		Оператор комп’ютерного набору
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А2»)
		Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «Н»)
		Електрогазозварник 2, 3, 4 розряди
Газорізальник 1-2, 3 розряди
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Слюсар з ремонту автомобілів 2, 3, 4 розряди 
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Машиніст крана автомобільного 4, 5 розряду
		Муляр 2-3, 4 розрядів
Маляр 2, 3 розрядів
Штукатур 2, 3 розрядів
		Оператор комп’ютерного набору ІІ, І категорій
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
		Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин 
Тракторист 2-3 розряду
Машиніст трубоукладача
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
		Машиніст трубоукладача 4 розряду
		Машиніст трубоукладача 5-6 розрядів
Перелік спеціальностей, за якими навчаються:
		Напрям: «Техніка та енергетика аграрного виробництва»
Спеціальність: «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
Кваліфікація: «Технік-механік сільськогосподарського виробництва»
		Напрям: «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»
Спеціальність: «Виробництво харчової продукції»
Кваліфікація: «Технік-технолог з технології харчування»

Державний навчальний заклад
«Решетилівській професійний аграрний ліцей 
ім. І.Г. Боровенського»

Юридична адреса:	вул. Леніна,81, 
селище Решетилівка, 
Решетилівський р-н, 
Полтавська область,
38400
Фактична адреса:	вул. Леніна,81, 
селище Решетилівка, 
Решетилівський р-н, 
Полтавська область,
38400
Телефон:	(05363) 2-36-87
(05363) 2-30-31
Керівник:	Спільна Ніла Петрівна
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www. rpal.ucoz.net
Електронна адреса:	ral52@ukr.net

Перелік професій, за якими навчають:

		 Кухар
 Кондитер 
		Електрозварник ручного зварювання 
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)
		Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)
		Пекар 
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 


Полтавський політехнічний ліцей

Юридична адреса:	вул. Зигіна, 35,
м. Полтава, 
36014
Фактична дареса:	вул. Зигіна, 35,
м. Полтава, 
36014
Телефон:	(05322)7-26-32
(0532)53-41-84
Керівник:	Шиян Сергiй Андрiйович
Рівень акредитації:	IІ
Освітньо-кваліфікаційні рівні:	Кваліфікований робітник

Форми навчання:	Денна
Інтернет-сайт:	http://www.politech.at.ua
Електронна адреса:	ptu9@ukr.net 

Перелік професій, за якими навчають:

		Токар
Оператор верстатів з програмним керуванням
		Фрезерувальник
Оператор верстатів з програмним керуванням
		Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
		Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 
		Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
		Оператор комп’ютерного набору
Касир
		Оператор комп’ютерного набору
Візажист
		Косметик
Манікюрник
Педикюрник

 davido.extraxim@gmail.com