Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 300
fax.+48 61 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
NIP: 786-16-16-166
REGON: 634635800
Sąd Rejestrowy:Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny: 1.243.752,50 zł w całości wpłacony
 
Raiffeisen Bank Polska S.A.
PLN PL  78 1750 1019 0000 0000 0627 4633
USD PL 12 1750 1019 0000 0000 0627 4657
EUR PL  56 1750 1019 0000 0000 0627 4641
SWIFT: RCBWPLPW
 
Audytor:
4Audyt Sp. z o.o.
ul. Kościelna 18/4
60-538 Poznań
NIP: 781-18-17-052
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, STANY MAGAZYNOWE, FAKTUROWANIE
Alicja Marcinkowska (Polska północ)
tel. +48 61 28 60 471
e-mail: ala.marcinkowska@lenalighting.pl
 
Klaudia Wałęsiak (Polska południe)
tel. +48 61 28 60 473
e-mail: k.walesiak@lenalighting.pl
FAKTUROWANIE, LISTY PRZEWOZOWE
Magdalena Borowska
tel. +48 61 28 60 475
m.borowska@lenalighting.pl
 
Donata Przybylska
tel. +48 61 28 60 472
fax +48 61 28 60 477
d.przybylska@lenalighting.pl
 
 
KIEROWNIK DZIAŁU LOGISTYKI
Sławomir Zjawin
tel. +48 61 28 60 470
s.zjawin@lenalighting.pl
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
Robert Grzelak
tel. +48 61 28 60 573
r.grzelak@lenalighting.pl
REKLAMACJE
Anna Hedzielska
tel. +48 61 28 60 491
a.hedzielska@lenalighting.pl
 
Michał Czwojdrak
tel.+48 61 28 60 561
m.czwojdrak@lenalighting.pl
ZALEGŁOŚCI PŁATNICZE
Anna Czarczyk
tel. +48 61 28 60 413
a.czarczyk@lenalighting.pl
 davido.extraxim@gmail.com