-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.8
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Hoszt: server11.mysql-host.eu
-- Létrehozás ideje: 2014. Jún 15. 02:11
-- Szerver verzió: 5.5.37-log
-- PHP verzió: 5.3.17

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Adatbázis: `webs4com_bagoly1`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_banner`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_banner` (
 `bid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `cid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `type` varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'banner',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `imptotal` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `impmade` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `clicks` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `imageurl` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
 `clickurl` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',
 `date` datetime DEFAULT NULL,
 `showBanner` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `editor` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `custombannercode` text,
 `catid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `description` text NOT NULL,
 `sticky` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `publish_up` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `publish_down` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `tags` text NOT NULL,
 `params` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`bid`),
 KEY `viewbanner` (`showBanner`),
 KEY `idx_banner_catid` (`catid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_bannerclient`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_bannerclient` (
 `cid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `contact` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `email` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `extrainfo` text NOT NULL,
 `checked_out` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` time DEFAULT NULL,
 `editor` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`cid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_bannertrack`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_bannertrack` (
 `track_date` date NOT NULL,
 `track_type` int(10) unsigned NOT NULL,
 `banner_id` int(10) unsigned NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_categories`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_categories` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `parent_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `image` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `section` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `image_position` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `description` text NOT NULL,
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `editor` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `access` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `count` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `params` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `cat_idx` (`section`,`published`,`access`),
 KEY `idx_access` (`access`),
 KEY `idx_checkout` (`checked_out`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_categories`
--

INSERT INTO `jos_categories` (`id`, `parent_id`, `title`, `name`, `alias`, `image`, `section`, `image_position`, `description`, `published`, `checked_out`, `checked_out_time`, `editor`, `ordering`, `access`, `count`, `params`) VALUES
(1, 0, 'alap-kategoria', '', 'alap-kategoria', '', '1', 'left', '', 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', NULL, 1, 0, 0, ''),
(2, 0, '3D SÉTA', '', '3d-seta', '', '1', 'left', '', 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', NULL, 2, 0, 0, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_components`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_components` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `link` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `menuid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `parent` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `admin_menu_link` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `admin_menu_alt` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `option` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `admin_menu_img` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `iscore` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
 `params` text NOT NULL,
 `enabled` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `parent_option` (`parent`,`option`(32))
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=97 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_components`
--

INSERT INTO `jos_components` (`id`, `name`, `link`, `menuid`, `parent`, `admin_menu_link`, `admin_menu_alt`, `option`, `ordering`, `admin_menu_img`, `iscore`, `params`, `enabled`) VALUES
(1, 'Bannerek', '', 0, 0, '', 'Banner kezelő', 'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'track_impressions=0\ntrack_clicks=0\ntag_prefix=\n\n', 1),
(2, 'Bannerek', '', 0, 1, 'option=com_banners', 'Aktív bannerek', 'com_banners', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1),
(3, 'Ügyfelek', '', 0, 1, 'option=com_banners&c=client', 'Ügyfél kezelő', 'com_banners', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1),
(4, 'Weblinkek', 'option=com_weblinks', 0, 0, '', 'Weblink kezelő', 'com_weblinks', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'show_comp_description=1\ncomp_description=\nshow_link_hits=1\nshow_link_description=1\nshow_other_cats=1\nshow_headings=1\nshow_page_title=1\nlink_target=0\nlink_icons=\n\n', 1),
(5, 'Linkek', '', 0, 4, 'option=com_weblinks', 'Létező linkek megtekintése', 'com_weblinks', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1),
(6, 'Kategóriák', '', 0, 4, 'option=com_categories&section=com_weblinks', 'Weblink kategória kezelő', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1),
(7, 'Kapcsolatok', 'option=com_contact', 0, 0, '', 'Kapcsolat adatok szerkesztése', 'com_contact', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 1, 'contact_icons=0\nicon_address=\nicon_email=\nicon_telephone=\nicon_fax=\nicon_misc=\nshow_headings=1\nshow_position=1\nshow_email=0\nshow_telephone=1\nshow_mobile=1\nshow_fax=1\nbannedEmail=\nbannedSubject=\nbannedText=\nsession=1\ncustomReply=0\n\n', 1),
(8, 'Kapcsolatok', '', 0, 7, 'option=com_contact', 'Kapcsolat adatok szerkesztése', 'com_contact', 0, 'js/ThemeOffice/edit.png', 1, '', 1),
(9, 'Kategóriák', '', 0, 7, 'option=com_categories&section=com_contact_details', 'Kapcsolat kategória kezelő', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 1, 'contact_icons=0\nicon_address=\nicon_email=\nicon_telephone=\nicon_fax=\nicon_misc=\nshow_headings=1\nshow_position=1\nshow_email=0\nshow_telephone=1\nshow_mobile=1\nshow_fax=1\nbannedEmail=\nbannedSubject=\nbannedText=\nsession=1\ncustomReply=0\n\n', 1),
(10, 'Szavazások', 'option=com_poll', 0, 0, 'option=com_poll', 'Szavazás kezelő', 'com_poll', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1),
(11, 'Hírforrások', 'option=com_newsfeeds', 0, 0, '', 'Hírforrás kezelő', 'com_newsfeeds', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1),
(12, 'Források', '', 0, 11, 'option=com_newsfeeds', 'Hírforrás kezelő', 'com_newsfeeds', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, 'show_headings=1\nshow_name=1\nshow_articles=1\nshow_link=1\nshow_cat_description=1\nshow_cat_items=1\nshow_feed_image=1\nshow_feed_description=1\nshow_item_description=1\nfeed_word_count=0\n\n', 1),
(13, 'Kategóriák', '', 0, 11, 'option=com_categories&section=com_newsfeeds', 'Kategória kezelő', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1),
(14, 'Felhasználó', 'option=com_user', 0, 0, '', '', 'com_user', 0, '', 1, '', 1),
(15, 'Keresés', 'option=com_search', 0, 0, 'option=com_search', 'Search Statistics', 'com_search', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 1, 'enabled=0\n\n', 1),
(16, 'Kategória', '', 0, 1, 'option=com_categories&section=com_banner', 'Kategória', '', 3, '', 1, '', 1),
(17, 'Wrapper', 'option=com_wrapper', 0, 0, '', 'Wrapper', 'com_wrapper', 0, '', 1, '', 1),
(18, 'Levélküldés', '', 0, 0, '', '', 'com_mailto', 0, '', 1, '', 1),
(19, 'Média kezelő', '', 0, 0, 'option=com_media', 'Media Manager', 'com_media', 0, '', 1, 'upload_extensions=bmp,csv,doc,epg,gif,ico,jpg,odg,odp,ods,odt,pdf,png,ppt,swf,txt,xcf,xls,BMP,CSV,DOC,EPG,GIF,ICO,JPG,ODG,ODP,ODS,ODT,PDF,PNG,PPT,SWF,TXT,XCF,XLS\nupload_maxsize=10000000\nfile_path=images\nimage_path=images/stories\nrestrict_uploads=1\nallowed_media_usergroup=3\ncheck_mime=1\nimage_extensions=bmp,gif,jpg,png\nignore_extensions=\nupload_mime=image/jpeg,image/gif,image/png,image/bmp,application/x-shockwave-flash,application/msword,application/excel,application/pdf,application/powerpoint,text/plain,application/x-zip\nupload_mime_illegal=text/html\nenable_flash=0\n\n', 1),
(20, 'Cikkek', 'option=com_content', 0, 0, '', '', 'com_content', 0, '', 1, 'show_noauth=0\nshow_title=0\nlink_titles=0\nshow_intro=1\nshow_section=0\nlink_section=0\nshow_category=0\nlink_category=0\nshow_author=0\nshow_create_date=0\nshow_modify_date=0\nshow_item_navigation=0\nshow_readmore=0\nshow_vote=0\nshow_icons=0\nshow_pdf_icon=0\nshow_print_icon=0\nshow_email_icon=0\nshow_hits=0\nfeed_summary=0\nfilter_tags=\nfilter_attritbutes=\n\n', 1),
(21, 'Konfiguráció kezelő', '', 0, 0, '', 'Konfiguráció', 'com_config', 0, '', 1, '', 1),
(22, 'Telepítő kezelő', '', 0, 0, '', 'Telepítő', 'com_installer', 0, '', 1, '', 1),
(23, 'Nyelv kezelő', '', 0, 0, '', 'Nyelvek', 'com_languages', 0, '', 1, 'administrator=hu-HU\nsite=hu-HU', 1),
(24, 'Tömeges levél', '', 0, 0, '', 'Tömeges levél', 'com_massmail', 0, '', 1, 'mailSubjectPrefix=\nmailBodySuffix=\n\n', 1),
(25, 'Menü szerkesztő', '', 0, 0, '', 'Menü szerkesztő', 'com_menus', 0, '', 1, '', 1),
(27, 'Üzenetküldés', '', 0, 0, '', 'Üzenetek', 'com_messages', 0, '', 1, '', 1),
(28, 'Modul kezelő', '', 0, 0, '', 'Modulok', 'com_modules', 0, '', 1, '', 1),
(29, 'Beépülő kezelő', '', 0, 0, '', 'Beépülők', 'com_plugins', 0, '', 1, '', 1),
(30, 'Sablon kezelő', '', 0, 0, '', 'Sablonok', 'com_templates', 0, '', 1, '', 1),
(31, 'Felhasználó kezelő', '', 0, 0, '', 'Felhasználók', 'com_users', 0, '', 1, 'allowUserRegistration=1\nnew_usertype=Registered\nuseractivation=1\nfrontend_userparams=1\n\n', 1),
(32, 'Gyorstár kezelő', '', 0, 0, '', 'Gyorstár', 'com_cache', 0, '', 1, '', 1),
(33, 'Control Panel', '', 0, 0, '', 'Vezérlőpult', 'com_cpanel', 0, '', 1, '', 1),
(34, 'Joom!Fish', 'option=com_joomfish', 0, 0, 'option=com_joomfish', 'Joom!Fish', 'com_joomfish', 0, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-joomfish.png', 0, 'noTranslation=2\ndefaultText=\noverwriteGlobalConfig=1\nstorageOfOriginal=md5\nfrontEndPublish=1\nfrontEndPreview=1\nshowPanelNews=1\nshowPanelUnpublished=1\nshowPanelState=1\ncopyparams=1\ntranscaching=0\ncachelife=180\nqacaching=1\nqalogging=0\n', 1),
(35, 'Control Panel', '', 0, 34, 'option=com_joomfish', 'Control Panel', 'com_joomfish', 0, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-cpanel.png', 0, '', 1),
(36, 'Translation', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=translate.overview', 'Translation', 'com_joomfish', 1, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-translation.png', 0, '', 1),
(37, 'Orphan Translations', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=translate.orphans', 'Orphan Translations', 'com_joomfish', 2, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-orphan.png', 0, '', 1),
(38, 'Manage Translations', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=manage.overview', 'Manage Translations', 'com_joomfish', 3, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-manage.png', 0, '', 1),
(39, 'Statistics', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=statistics.overview', 'Statistics', 'com_joomfish', 4, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-statistics.png', 0, '', 1),
(40, '', '', 0, 34, 'option=com_joomfish', '', 'com_joomfish', 5, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-10-blank.png', 0, '', 1),
(41, 'Languages', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=languages.show', 'Languages', 'com_joomfish', 6, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-language.png', 0, '', 1),
(42, 'Content elements', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=elements.show', 'Content elements', 'com_joomfish', 7, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-extension.png', 0, '', 1),
(43, 'Plugins', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=plugin.show', 'Plugins', 'com_joomfish', 8, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-plugin.png', 0, '', 1),
(44, '', '', 0, 34, 'option=com_joomfish', '', 'com_joomfish', 9, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-10-blank.png', 0, '', 1),
(45, 'Help', '', 0, 34, 'option=com_joomfish&task=help.show', 'Help', 'com_joomfish', 10, 'components/com_joomfish/assets/images/icon-16-help.png', 0, '', 1),
(76, 'WF_MENU_INSTALL', '', 0, 46, 'option=com_jce&view=installer', 'WF_MENU_INSTALL', 'com_jce', 3, 'components/com_jce/media/img/menu/jce-install.png', 0, '', 1),
(75, 'WF_MENU_PROFILES', '', 0, 46, 'option=com_jce&view=profiles', 'WF_MENU_PROFILES', 'com_jce', 2, 'components/com_jce/media/img/menu/jce-profiles.png', 0, '', 1),
(74, 'WF_MENU_CONFIG', '', 0, 46, 'option=com_jce&view=config', 'WF_MENU_CONFIG', 'com_jce', 1, 'components/com_jce/media/img/menu/jce-config.png', 0, '', 1),
(73, 'WF_MENU_CPANEL', '', 0, 46, 'option=com_jce', 'WF_MENU_CPANEL', 'com_jce', 0, 'components/com_jce/media/img/menu/jce-cpanel.png', 0, '', 1),
(46, 'JCE', 'option=com_jce', 0, 0, 'option=com_jce', 'JCE', 'com_jce', 0, 'components/com_jce/media/img/menu/logo.png', 0, '', 1),
(96, 'COM_BREEZINGFORMS_CONFIGURATION', '', 0, 51, 'option=com_breezingforms&act=configuration', 'COM_BREEZINGFORMS_CONFIGURATION', 'com_breezingforms', 6, 'components/com_breezingforms/images/js/ThemeOffice/config.png', 0, '', 1),
(95, 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_BACKEND_MENUS', '', 0, 51, 'option=com_breezingforms&act=managemenus', 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_BACKEND_MENUS', 'com_breezingforms', 5, 'components/com_breezingforms/images/js/ThemeOffice/mainmenu.png', 0, '', 1),
(94, 'COM_BREEZINGFORMS_INTEGRATOR', '', 0, 51, 'option=com_breezingforms&act=integrate', 'COM_BREEZINGFORMS_INTEGRATOR', 'com_breezingforms', 4, 'components/com_breezingforms/images/js/ThemeOffice/config.png', 0, '', 1),
(93, 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_PIECES', '', 0, 51, 'option=com_breezingforms&act=managepieces', 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_PIECES', 'com_breezingforms', 3, 'components/com_breezingforms/images/js/ThemeOffice/controlpanel.png', 0, '', 1),
(92, 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_SCRIPTS', '', 0, 51, 'option=com_breezingforms&act=managescripts', 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_SCRIPTS', 'com_breezingforms', 2, 'components/com_breezingforms/images/js/ThemeOffice/controlpanel.png', 0, '', 1),
(91, 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_FORMS', '', 0, 51, 'option=com_breezingforms&act=manageforms', 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_FORMS', 'com_breezingforms', 1, 'components/com_breezingforms/images/js/ThemeOffice/content.png', 0, '', 1),
(51, 'BreezingForms', 'option=com_breezingforms', 0, 0, '', 'BreezingForms', 'com_breezingforms', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1),
(90, 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_RECORDS', '', 0, 51, 'option=com_breezingforms&act=managerecs', 'COM_BREEZINGFORMS_MANAGE_RECORDS', 'com_breezingforms', 0, 'components/com_breezingforms/images/js/ThemeOffice/checkin.png', 0, '', 1),
(59, 'swMenuPro', 'option=com_swmenupro', 0, 0, 'option=com_swmenupro', 'swMenuPro', 'com_swmenupro', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1),
(88, 'Maintenance Manager', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=maintenance', 'Maintenance Manager', 'com_joomgallery', 10, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_maintenance.png', 0, '', 1),
(87, 'Migration Manager', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=migration', 'Migration Manager', 'com_joomgallery', 9, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_migration.png', 0, '', 1),
(86, 'Customize CSS', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=cssedit', 'Customize CSS', 'com_joomgallery', 8, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_css.png', 0, '', 1),
(85, 'Configuration Manager', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=config', 'Configuration Manager', 'com_joomgallery', 7, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_config.png', 0, '', 1),
(84, 'Java Upload', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=jupload', 'Java Upload', 'com_joomgallery', 6, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_jupload.png', 0, '', 1),
(83, 'FTP Upload', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=ftpupload', 'FTP Upload', 'com_joomgallery', 5, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_ftpupload.png', 0, '', 1),
(82, 'Batch Upload', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=batchupload', 'Batch Upload', 'com_joomgallery', 4, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_batchupload.png', 0, '', 1),
(81, 'Picture Upload', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=upload', 'Picture Upload', 'com_joomgallery', 3, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_pictureupload.png', 0, '', 1),
(80, 'Comments Manager', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=comments', 'Comments Manager', 'com_joomgallery', 2, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_comments.png', 0, '', 1),
(79, 'Picture Manager', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=images', 'Picture Manager', 'com_joomgallery', 1, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_pictures.png', 0, '', 1),
(78, 'Category Manager', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=categories', 'Category Manager', 'com_joomgallery', 0, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_categories.png', 0, '', 1),
(60, 'JoomGallery', 'option=com_joomgallery', 0, 0, 'option=com_joomgallery', 'JoomGallery', 'com_joomgallery', 0, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_main.png', 0, '', 1),
(89, 'Help', '', 0, 60, 'option=com_joomgallery&controller=help', 'Help', 'com_joomgallery', 11, 'components/com_joomgallery/assets/images/joom_information.png', 0, '', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_contact_details`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_contact_details` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `con_position` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `address` text,
 `suburb` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `state` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `country` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `postcode` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `telephone` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `fax` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `misc` mediumtext,
 `image` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `imagepos` varchar(20) DEFAULT NULL,
 `email_to` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `default_con` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `published` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `params` text NOT NULL,
 `user_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `catid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `access` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `mobile` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `webpage` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `catid` (`catid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_content`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_content` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `title_alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `introtext` mediumtext NOT NULL,
 `fulltext` mediumtext NOT NULL,
 `state` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
 `sectionid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `mask` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `catid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `created_by` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `created_by_alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `modified_by` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `publish_up` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `publish_down` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `images` text NOT NULL,
 `urls` text NOT NULL,
 `attribs` text NOT NULL,
 `version` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
 `parentid` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `metakey` text NOT NULL,
 `metadesc` text NOT NULL,
 `access` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `hits` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `metadata` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `idx_section` (`sectionid`),
 KEY `idx_access` (`access`),
 KEY `idx_checkout` (`checked_out`),
 KEY `idx_state` (`state`),
 KEY `idx_catid` (`catid`),
 KEY `idx_createdby` (`created_by`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_content`
--

INSERT INTO `jos_content` (`id`, `title`, `alias`, `title_alias`, `introtext`, `fulltext`, `state`, `sectionid`, `mask`, `catid`, `created`, `created_by`, `created_by_alias`, `modified`, `modified_by`, `checked_out`, `checked_out_time`, `publish_up`, `publish_down`, `images`, `urls`, `attribs`, `version`, `parentid`, `ordering`, `metakey`, `metadesc`, `access`, `hits`, `metadata`) VALUES
(1, 'Kapcsolat - Térkép', 'kapcsolat-terkep', '', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">BAGOLYVÁR APARTMAN</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajdúszoboszló,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(Hóvirág u. vége)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" width="200" height="66" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''Bagolyvár Apartman </span><span style="color: #333333;">''| "|tooltip=''a''|marker=''1''| align=''center''}</span></div>\r\n<p><span class="go"><br /></span></p>', '', 1, 1, 0, 1, '2012-05-08 09:32:46', 62, '', '2012-11-26 14:49:16', 62, 62, '2012-11-26 14:49:16', '2012-05-08 09:32:46', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 3, 0, 7, '', '', 0, 2792, 'robots=\nauthor='),
(2, 'Rólunk', 'rolunk', '', '<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #333333; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Kedves Látogató!</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">A Bagolyvár Apartman*** ideális környezetet biztosít a hajdúszoboszlói kikapcsolódáshoz, aktív pihenéshez. A hatalmas zöldövezet és a gyönyörű parkosított terület a nagycsaládosok számára is jó megoldást nyújt arra, hogy a család minden tagja jól érezze magát. Nyugodt, csendes erdei környezetben távol a belváros zajátol, de közel a strandfürdőhöz és a fontos programokhoz.&nbsp; </span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">8 db 2+1 illetve 1db 4 + 2 ágyas (minikonyha, fürdöszoba,wc, SAT TV, Internet WiFi) nyitott teraszos apartmannal fogadjuk vendégeinket! </span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Apartmanjaink kellemes kilátással és jól felszerelten állnak kedves vendégeink fogadására egész évben.<br /></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">A 24 fő befogadására alkalmas közösségi hely a különböző rendezvények lebonyolítására a legjobb döntés. Születésnapok, kerti partik és egyéb bulik megrendezéséhez vegye igénybe a Bagolyvár szolgáltatásait. Garantált a zavartalan szórakozás és a nyugodt kikapcsolódás.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">A párját ritkító bambuszkert különleges hangulatot ad a pihenéshez és igazi relaxációs élményt nyújt.<br /></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Szolgáltatásaink: ingyenes teljes épületben működő klíma, 6 személyes kültéri maszázsmedence, hatalmas kerthelyiség, grillezés , bográcsozás, zártőrzött parkoló, láb-tengó pálya, játszótér, kávéautomata</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333333;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Üdvözlettel: Krasznai Róbert - </span><span style="font-size: 10pt; color: #333333;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Bagolyvár Apartman&nbsp;</span> </span></span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>{vsig}fooldal{/vsig}</strong></p>', '', 1, 1, 0, 1, '2012-05-08 09:34:58', 62, '', '2013-07-15 14:38:44', 62, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2012-05-08 09:34:58', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 7, 0, 6, '', '', 0, 3838, 'robots=\nauthor='),
(3, 'Partnerlink', 'partnerlink', '', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Partnereink</span></p>\r\n<table style="width: 470px; height: 632px;" border="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center">\r\n<div align="center">\r\n<div style="text-align: right;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/elfogadohely/szep_kartya_190.jpg" alt="szep kartya 190" width="190" height="133" /></span></div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</td>\r\n<td>\r\n<div align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/partnereink/tuba_tanya3a.png" alt="tuba tanya3a" width="210" height="148" /></div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://napkeletifarm.uw.hu/" target="_blank">Lovasprogramok, </a></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://napkeletifarm.uw.hu/" target="_blank">Programajánló &gt;&gt;&gt;</a></span></div>\r\n</td>\r\n<td>\r\n<div align="center">\r\n<div align="center"><br />\r\n<div style="text-align: right;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://napkeletifarm.uw.hu/" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/partnereink/horse1.gif" alt="horse1" width="82" height="94" /></a></span></div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://mozgasert.gportal.hu/" target="_blank">www.mozgasert.</a></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://mozgasert.gportal.hu/" target="_blank">gportal.hu</a></span></div>\r\n</td>\r\n<td>\r\n<div align="center"><a href="http://www.vendegzona.hu" target="_blank"><span style="font-size: 10pt;"><img src="images/stories/partner/logo-vendeg.jpg" alt="logo-vendeg" width="159" height="78" /></span></a></div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center"><a href="http://fuggoagy.hu/" target="_blank"><img src="images/partner/fejlec1.gif" alt="fejlec1" width="123" height="106" /></a></div>\r\n</td>\r\n<td style="text-align: center;"><a href="http://www.limba.com/hu/" target="_blank"><img src="images/stories/partnereink/top_limba_partner_7_big.png" alt="top limba partner 7 big" width="143" height="68" /></a></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;<a href="http://hangtapasz.hu" target="_blank"><img src="images/stories/partnereink/hangtapasz-logo.png" alt="hangtapasz-logo" width="196" height="103" /></a></td>\r\n<td style="text-align: center;">\r\n<p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;<a href="http://szepkartyas.com" target="_blank">Szép Kártya Elfogadóhelyek</a></span></p>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://szepkartyas.com" target="_blank"> katalógusa</a></span></p>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><a href="http://uniqueglass.hu" target="_blank"><img src="images/partner/uniqueglass1a.jpg" alt="uniqueglass1a" width="153" height="169" /></a></td>\r\n<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">&nbsp;</span></p>\r\n<p><a href="http://napkeletifarm.uw.hu/" target="_blank">&nbsp;</a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center">\r\n<div style="text-align: right;" align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n</div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>', '', 1, 1, 0, 1, '2012-05-08 09:41:59', 62, '', '2013-07-17 15:48:07', 62, 62, '2013-07-17 15:48:07', '2012-05-08 09:41:59', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 29, 0, 5, '', '', 0, 1015, 'robots=\nauthor='),
(4, 'Akcióink', 'akcioink', '', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-decoration: blink;">Elő és Utószezoni Akció 10% kedvezmény</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Minimum 3 éjszaka esetében 10% kedvezmény ! Csoportos foglalás esetén ( minimum 5 apartman ) 20% kedvezmény ! <br /> 3 éjszaka foglalása esetén + 1 éjszaka ajándék !</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 12pt;">(szeptember 01. - június 30.)</span></span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">Csomag ára - (4 nap 3 éjszaka) az alábbi szobatipusokban</span></p>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/elfogadohely/szep_kartya_190.jpg" alt="szep kartya 190" width="190" height="133" /></span></div>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;">Szobatípusok</span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Nincs ellátás</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;">3 ágyas standard Apartman szoba 3 fő részére</span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft&nbsp;/fő/éj</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 27&nbsp;000 Ft /3fő/3 éj</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;family 4+2 Apartman szoba pótággyal 6 fő részére</span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft /fő/éj</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 54&nbsp;000 Ft /6fő/3 éj</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">A csomag maximum további 1 nappal hosszabbítható meg az alábbi árakat figyelembe véve.</span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Szobatípusok</span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Nincs ellátás</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;">3 ágyas standard Apartman szoba 3 fő részére</span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>1 667 Ft&nbsp;/fő/éj</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 5 000 Ft /3fő/3 éj</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;family 4+2 Apartman szoba pótággyal 6 fő részére</span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>1 667 Ft /fő/éj</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 10 000 Ft /6fő/3 éj</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>A csomag kiemelt ünnepeken nem foglalható!</strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BUTTON1A-ARAJANLAT01a.png" alt="BUTTON1A-ARAJANLAT01a" width="211" height="43" /></a></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">SZÉP KÁRTYA ELFOGADÓHELY (CSAK OTP)<strong><br /></strong></span></p>\r\n<hr class="thick" noshade="noshade" />\r\n<p style="text-align: center;">{vsig}fooldal{/vsig}</p>', '', 1, 1, 0, 1, '2012-05-08 09:44:01', 62, '', '2013-07-15 14:40:12', 62, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2012-05-08 09:44:01', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 9, 0, 4, '', '', 0, 81609, 'robots=\nauthor='),
(5, 'Áraink', 'araink', '', '<p style="text-align: center;"><strong>Áraink</strong></p>\r\n<table style="width: 80%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center">3 fő</td>\r\n<td class="leiras" align="center">2 fő</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong>3 ágyas apartman / éjszaka :</strong><br /> ( szeptember 01-május 30 )</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">9.000 HUF</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">7.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong>3 ágyas apartman / éjszaka :</strong><br /> (június -julius - augusztus)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">10.000 HUF / apartman</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong>Családi apartman 4 ágy + 2 pótágy</strong></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">18.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong>3 ágyas apartman</strong> :<br /> ( 2 felnött és 2 gyermek esetében 0-10 éves korig)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">12.000 HUF / apartman</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><strong><span style="color: #000000;">Kiemelt időszak :</span></strong></td>\r\n<td class="leiras" align="center" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">December 27-jan.02.</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">15.000 HUF / apartman</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><span style="color: #000000;"> <strong>Szolgáltatások</strong></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">Gyógymasször a Bagolyvárban</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">4.000 HUF/ 70 perc</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">6 személyes kültéri masszázsmedence</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">2.500 HUF/óra</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center">Kedves Vendégeink! Ünnepnapokon áraink megegyeznek a főszezoni árakkal!</div>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">Egy éjszaka esetén teljes árat számolunk fel</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/elfogadohely/szep_kartya_190.jpg" alt="szep kartya 190" width="190" height="133" /></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">SZÉP KÁRTYA ELFOGADÓHELY (CSAK OTP)</span></span></div>\r\n<div align="center"><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BUTTON1A-ARAJANLAT01a.png" alt="BUTTON1A-ARAJANLAT01a" width="211" height="43" /></a></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">Érkezés : 14 h</span><br /><span style="font-size: 10pt;"> Távozás : 9.30 h</span><br /><span style="font-size: 10pt;"> Áraink nem tartalmazzák az IFA-t (450 HUF /éj /fő 18-70 év között) és az ÁFA -t (18%)</span><br /><span style="font-size: 10pt;"> foglalás esetén 50% és a többit megérkezéskor </span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">főszezonban minimum éjszaka 4</span><br /> <br /><span style="font-size: 10pt;"> egyedi kérések egyedi árak megbeszélés szerint</span></div>', '', 1, 1, 0, 1, '2012-05-08 09:46:40', 62, '', '2013-08-15 08:50:13', 62, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2012-05-08 09:46:40', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 10, 0, 3, '', '', 0, 4735, 'robots=\nauthor='),
(6, '3d - alapcikk', '3d-alapcikk', '', '<p>{rokbox title=|Hajdúszoboszló| size=|1020 750| thumb=|images/stories/food/3D.jpg|}http://hajduszoboszlo-3d.com/ugyfel/Bagolyvar_Apartmanhaz{/rokbox}</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<table style="width: 440px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center">{module 29}</div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p>egér bal klikk + mozgatás</p>', '', 1, 1, 0, 1, '2012-05-08 10:32:10', 62, '', '2012-05-08 10:37:32', 62, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2012-05-08 10:32:10', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 2, 0, 2, '', '', 0, 8090, 'robots=\nauthor='),
(7, '3d-1', '3d-1', '', '<p><object width="445" height="335" data="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></p>', '', 1, 1, 0, 2, '2012-05-08 10:36:06', 62, '', '2012-05-08 10:36:40', 62, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2012-05-08 10:36:06', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 2, 0, 2, '', '', 0, 0, 'robots=\nauthor='),
(8, '3d-2', '3d-2', '', '<div align="center">\r\n  <object width="441" height="333" title="3d" data="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" type="application/x-shockwave-flash">\r\n    <param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" />\r\n    <param name="quality" value="high" />\r\n  </object>\r\n</div>', '', 1, 1, 0, 2, '2012-05-08 10:36:42', 62, '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2012-05-08 10:36:42', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 1, 0, 1, '', '', 0, 0, 'robots=\nauthor='),
(9, 'Hajdúszoboszlói érdekességek', 'hajduszoboszloi-erdekessegek', '', '<p style="text-align: center;">&nbsp;Hajdúszoboszlói fejlesztések</p>\r\n<p style="text-align: center;">\r\n<object data="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="453" height="341"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object>\r\n</p>\r\n<p><br style="font-size: 12pt; text-decoration: blink;" /></p>', '', 1, 1, 0, 1, '2013-07-15 14:38:23', 62, '', '2013-07-15 14:39:20', 62, 0, '0000-00-00 00:00:00', '2013-07-15 14:38:23', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'show_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=', 2, 0, 1, '', '', 0, 3318, 'robots=\nauthor=');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_content_frontpage`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_content_frontpage` (
 `content_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`content_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_content_rating`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_content_rating` (
 `content_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `rating_sum` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `rating_count` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `lastip` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`content_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_core_acl_aro`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_core_acl_aro` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `section_value` varchar(240) NOT NULL DEFAULT '0',
 `value` varchar(240) NOT NULL DEFAULT '',
 `order_value` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `hidden` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `jos_section_value_value_aro` (`section_value`(100),`value`(100)),
 KEY `jos_gacl_hidden_aro` (`hidden`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=18 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_core_acl_aro`
--

INSERT INTO `jos_core_acl_aro` (`id`, `section_value`, `value`, `order_value`, `name`, `hidden`) VALUES
(10, 'users', '62', 0, 'Administrator', 0),
(17, 'users', '69', 0, 'wrnboss', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_core_acl_aro_groups`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_core_acl_aro_groups` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `parent_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `value` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `jos_gacl_parent_id_aro_groups` (`parent_id`),
 KEY `jos_gacl_lft_rgt_aro_groups` (`lft`,`rgt`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=31 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_core_acl_aro_groups`
--

INSERT INTO `jos_core_acl_aro_groups` (`id`, `parent_id`, `name`, `lft`, `rgt`, `value`) VALUES
(17, 0, 'ROOT', 1, 22, 'ROOT'),
(28, 17, 'USERS', 2, 21, 'USERS'),
(29, 28, 'Public Frontend', 3, 12, 'Public Frontend'),
(18, 29, 'Registered', 4, 11, 'Registered'),
(19, 18, 'Author', 5, 10, 'Author'),
(20, 19, 'Editor', 6, 9, 'Editor'),
(21, 20, 'Publisher', 7, 8, 'Publisher'),
(30, 28, 'Public Backend', 13, 20, 'Public Backend'),
(23, 30, 'Manager', 14, 19, 'Manager'),
(24, 23, 'Administrator', 15, 18, 'Administrator'),
(25, 24, 'Super Administrator', 16, 17, 'Super Administrator');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_core_acl_aro_map`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_core_acl_aro_map` (
 `acl_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `section_value` varchar(230) NOT NULL DEFAULT '0',
 `value` varchar(100) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`acl_id`,`section_value`,`value`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_core_acl_aro_sections`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_core_acl_aro_sections` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `value` varchar(230) NOT NULL DEFAULT '',
 `order_value` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `name` varchar(230) NOT NULL DEFAULT '',
 `hidden` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `jos_gacl_value_aro_sections` (`value`),
 KEY `jos_gacl_hidden_aro_sections` (`hidden`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=11 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_core_acl_aro_sections`
--

INSERT INTO `jos_core_acl_aro_sections` (`id`, `value`, `order_value`, `name`, `hidden`) VALUES
(10, 'users', 1, 'Users', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_core_acl_groups_aro_map`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_core_acl_groups_aro_map` (
 `group_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `section_value` varchar(240) NOT NULL DEFAULT '',
 `aro_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 UNIQUE KEY `group_id_aro_id_groups_aro_map` (`group_id`,`section_value`,`aro_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_core_acl_groups_aro_map`
--

INSERT INTO `jos_core_acl_groups_aro_map` (`group_id`, `section_value`, `aro_id`) VALUES
(25, '', 10),
(25, '', 17);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_core_log_items`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_core_log_items` (
 `time_stamp` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
 `item_table` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `item_id` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `hits` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_core_log_searches`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_core_log_searches` (
 `search_term` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '',
 `hits` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_dbcache`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_dbcache` (
 `id` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
 `groupname` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
 `expire` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `value` mediumblob NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`,`groupname`),
 KEY `expire` (`expire`,`groupname`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_compmenus`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_compmenus` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `package` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `parent` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `img` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `page` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
 `frame` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `border` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `params` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_config`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_config` (
 `id` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `value` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_config`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_config` (`id`, `value`) VALUES
('stylesheet', '1'),
('wysiwyg', '0'),
('areasmall', '4'),
('areamedium', '12'),
('arealarge', '20'),
('limitdesc', '100'),
('emailadr', 'Enter your email address here'),
('images', '{mossite}/components/com_breezingforms/images'),
('uploads', '{mospath}/media/breezingforms/uploads'),
('movepixels', '10'),
('compress', '1'),
('livesite', '0'),
('getprovider', '0'),
('gridshow', '1'),
('gridsize', '10'),
('gridcolor1', '#e0e0ff'),
('gridcolor2', '#ffe0e0'),
('viewed', '0'),
('exported', '0'),
('archived', '0'),
('formname', ''),
('menupkg', ''),
('formpkg', 'QuickModeForms'),
('scriptpkg', ''),
('piecepkg', ''),
('csvdelimiter', ';'),
('csvquote', '"'),
('cellnewline', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_elements`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_elements` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `form` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `page` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `type` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `class1` varchar(30) DEFAULT NULL,
 `class2` varchar(30) DEFAULT NULL,
 `logging` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `posx` int(11) DEFAULT NULL,
 `posxmode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `posy` int(11) DEFAULT NULL,
 `posymode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `width` int(11) DEFAULT NULL,
 `widthmode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `height` int(11) DEFAULT NULL,
 `heightmode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `flag1` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `flag2` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `data1` text,
 `data2` text,
 `data3` text,
 `script1cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script1id` int(11) DEFAULT NULL,
 `script1code` text,
 `script1flag1` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script1flag2` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script2cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script2id` int(11) DEFAULT NULL,
 `script2code` text,
 `script2flag1` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script2flag2` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script2flag3` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script2flag4` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script2flag5` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script3cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script3id` int(11) DEFAULT NULL,
 `script3code` text,
 `script3msg` text,
 `mailback` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mailbackfile` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=288 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_elements`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_elements` (`id`, `form`, `page`, `ordering`, `published`, `name`, `title`, `type`, `class1`, `class2`, `logging`, `posx`, `posxmode`, `posy`, `posymode`, `width`, `widthmode`, `height`, `heightmode`, `flag1`, `flag2`, `data1`, `data2`, `data3`, `script1cond`, `script1id`, `script1code`, `script1flag1`, `script1flag2`, `script2cond`, `script2id`, `script2code`, `script2flag1`, `script2flag2`, `script2flag3`, `script2flag4`, `script2flag5`, `script3cond`, `script3id`, `script3code`, `script3msg`, `mailback`, `mailbackfile`) VALUES
(83, 3, 1, 3, 1, 'telefonszam', 'Telefon:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 80, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem írja be az "Telefonszámát" !', 0, ''),
(12, 1, 1, 4, 1, 'email', 'E-mail:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 120, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérlek töltsd ki a "E-mail" mezőt!', 0, ''),
(11, 1, 1, 3, 1, 'telefonszam', 'Telefonszám:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 80, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem írja be az "Telefonszámát" !', 0, ''),
(42, 2, 1, 5, 1, 'erkezes_datuma', 'Date of Arrival:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 160, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Érkezés dátuma" mezőt!', 0, ''),
(17, 1, 1, 5, 1, 'erkezes_datuma', 'Érkezés dátuma:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 160, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Érkezés dátuma" mezőt!', 0, ''),
(26, 1, 1, 6, 1, 'tavozas_datuma', 'Távozás dátuma:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 200, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Távozás dátuma" mezőt!', 0, ''),
(19, 1, 1, 7, 1, 'felnottek_szama', 'Felnőtt létszám:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 240, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki a "Felnőtt létszám" mezőt!', 0, ''),
(20, 1, 1, 8, 1, 'gyermekek', 'Gyermek létszám:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 280, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(21, 1, 1, 9, 1, 'egyeb_kerdes', 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'Textarea', '', '', 1, 0, 0, 320, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(41, 2, 1, 3, 1, 'telefonszam', 'Phone:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 80, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem írja be az "Telefonszámát" !', 0, ''),
(40, 2, 1, 4, 1, 'email', 'E-mail:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 120, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérlek töltsd ki a "E-mail" mezőt!', 0, ''),
(82, 3, 1, 5, 1, 'erkezes_datuma', 'Data sosirii:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 160, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Érkezés dátuma" mezőt!', 0, ''),
(43, 2, 1, 6, 1, 'tavozas_datuma', 'Date of departure:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 200, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Távozás dátuma" mezőt!', 0, ''),
(44, 2, 1, 7, 1, 'felnottek_szama', 'Adult person(s):', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 240, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki a "Felnőtt létszám" mezőt!', 0, ''),
(45, 2, 1, 8, 1, 'gyermekek', 'Children:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 280, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(46, 2, 1, 9, 1, 'egyeb_kerdes', 'Any other question(s):', 'Textarea', '', '', 1, 0, 0, 320, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(226, 5, 1, 0, 1, 'bfFakeName3', 'bfFakeTitle3', '', '', '', 0, 0, 0, 440, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 83, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(172, 2, 1, 1, 1, 'yourfirstname', 'NAME:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(275, 2, 1, 0, 1, 'bfFakeName4', 'bfFakeTitle4', '', '', '', 0, 0, 0, 480, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 81, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(274, 2, 1, 0, 1, 'bfFakeName3', 'bfFakeTitle3', '', '', '', 0, 0, 0, 440, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 83, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(185, 3, 1, 1, 1, 'yourfirstname', 'NAME:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(84, 3, 1, 4, 1, 'email', 'E-mail:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 120, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérlek töltsd ki a "E-mail" mezőt!', 0, ''),
(85, 3, 1, 6, 1, 'tavozas_datuma', 'Data plecarii:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 200, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Távozás dátuma" mezőt!', 0, ''),
(86, 3, 1, 7, 1, 'felnottek_szama', 'Numar persoane adulte:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 240, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki a "Felnőtt létszám" mezőt!', 0, ''),
(87, 3, 1, 8, 1, 'gyermekek', 'Numar copii:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 280, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(88, 3, 1, 9, 1, 'egyeb_kerdes', 'Alte dorinte, intrebari:', 'Textarea', '', '', 1, 0, 0, 320, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(283, 4, 1, 0, 1, 'bfFakeName4', 'bfFakeTitle4', '', '', '', 0, 0, 0, 480, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 81, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(282, 4, 1, 0, 1, 'bfFakeName3', 'bfFakeTitle3', '', '', '', 0, 0, 0, 440, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 83, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(281, 4, 1, 0, 1, 'bfFakeName2', 'bfFakeTitle2', '', '', '', 0, 0, 0, 400, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 66, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(102, 4, 1, 3, 1, 'telefonszam', 'Telefon:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 80, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem írja be az "Telefonszámát" !', 0, ''),
(101, 4, 1, 5, 1, 'erkezes_datuma', 'Dzień przyjazdu:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 160, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Érkezés dátuma" mezőt!', 0, ''),
(103, 4, 1, 4, 1, 'email', 'E-mail:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 120, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérlek töltsd ki a "E-mail" mezőt!', 0, ''),
(104, 4, 1, 6, 1, 'tavozas_datuma', 'Dzień wyjazdu:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 200, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Távozás dátuma" mezőt!', 0, ''),
(105, 4, 1, 7, 1, 'felnottek_szama', 'Ilość osób dorosłych:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 240, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki a "Felnőtt létszám" mezőt!', 0, ''),
(106, 4, 1, 8, 1, 'gyermekek', 'Liczba dzieci:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 280, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(107, 4, 1, 9, 1, 'egyeb_kerdes', 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'Textarea', '', '', 1, 0, 0, 320, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(233, 6, 1, 3, 1, 'telefonszam', 'номер телефона:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 80, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem írja be az "Telefonszámát" !', 0, ''),
(129, 5, 1, 3, 1, 'telefonszam', 'Telefon:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 80, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 51, '', 0, 0, 0, 59, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem írja be az "Telefonszámát" !', 0, ''),
(128, 5, 1, 4, 1, 'email', 'E-mail:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 120, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 51, '', 0, 0, 0, 59, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 85, '', 'Kérlek töltsd ki a "E-mail" mezőt!', 0, ''),
(234, 6, 1, 5, 1, 'erkezes_datuma', 'прибытие:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 160, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Érkezés dátuma" mezőt!', 0, ''),
(202, 4, 1, 1, 1, 'yourfirstname', 'NAME:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85, '', '', 0, ''),
(130, 5, 1, 5, 1, 'erkezes_datuma', 'Příjezd:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 160, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Érkezés dátuma" mezőt!', 0, ''),
(131, 5, 1, 6, 1, 'tavozas_datuma', 'Check-out:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 200, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Távozás dátuma" mezőt!', 0, ''),
(132, 5, 1, 7, 1, 'felnottek_szama', 'Počet dospělých:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 240, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 51, '', 0, 0, 0, 59, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 65, '', 'Kérem töltse ki a "Felnőtt létszám" mezőt!', 0, ''),
(133, 5, 1, 8, 1, 'gyermekek', 'Počet dětí:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 280, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 51, '', 0, 0, 0, 59, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 44, '', '', 0, ''),
(134, 5, 1, 9, 1, 'egyeb_kerdes', 'Další požadavky nebo dotazy:', 'Textarea', '', '', 1, 0, 0, 320, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 51, '', 0, 0, 0, 59, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 44, '', '', 0, ''),
(227, 5, 1, 0, 1, 'bfFakeName4', 'bfFakeTitle4', '', '', '', 0, 0, 0, 480, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 81, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(151, 1, 1, 1, 1, 'yourfirstname', 'NAME:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(287, 6, 1, 0, 1, 'bfFakeName4', 'bfFakeTitle4', '', '', '', 0, 0, 0, 480, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 81, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(286, 6, 1, 0, 1, 'bfFakeName3', 'bfFakeTitle3', '', '', '', 0, 0, 0, 440, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 83, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(285, 6, 1, 0, 1, 'bfFakeName2', 'bfFakeTitle2', '', '', '', 0, 0, 0, 400, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 66, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(215, 5, 1, 1, 1, 'yourfirstname', 'NAME:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 51, '', 0, 0, 0, 59, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 44, '', '', 0, ''),
(273, 2, 1, 0, 1, 'bfFakeName2', 'bfFakeTitle2', '', '', '', 0, 0, 0, 400, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 66, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(272, 2, 1, 0, 1, 'bfFakeName', 'bfFakeTitle', '', '', '', 0, 0, 0, 360, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(280, 4, 1, 0, 1, 'bfFakeName', 'bfFakeTitle', '', '', '', 0, 0, 0, 360, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(232, 6, 1, 4, 1, 'email', 'E-mail:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 120, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérlek töltsd ki a "E-mail" mezőt!', 0, ''),
(225, 5, 1, 0, 1, 'bfFakeName2', 'bfFakeTitle2', '', '', '', 0, 0, 0, 400, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 66, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(224, 5, 1, 0, 1, 'bfFakeName', 'bfFakeTitle', '', '', '', 0, 0, 0, 360, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(284, 6, 1, 0, 1, 'bfFakeName', 'bfFakeTitle', '', '', '', 0, 0, 0, 360, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(235, 6, 1, 6, 1, 'tavozas_datuma', 'Отъезд:', 'Calendar', '', '', 1, 0, 0, 200, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '...', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki az "Távozás dátuma" mezőt!', 0, ''),
(236, 6, 1, 7, 1, 'felnottek_szama', 'для взрослых:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 240, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 73, '', 0, 0, 0, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 87, '', 'Kérem töltse ki a "Felnőtt létszám" mezőt!', 0, ''),
(237, 6, 1, 8, 1, 'gyermekek', 'ребенок:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 280, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(238, 6, 1, 9, 1, 'egyeb_kerdes', 'Другие просьбы или вопросы:', 'Textarea', '', '', 1, 0, 0, 320, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(241, 6, 1, 1, 1, 'yourfirstname', 'NAME:', 'Text', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 8, '', 0, 0, 0, 15, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', 0, ''),
(267, 1, 1, 0, 1, 'bfFakeName4', 'bfFakeTitle4', '', '', '', 0, 0, 0, 480, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 81, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(266, 1, 1, 0, 1, 'bfFakeName3', 'bfFakeTitle3', '', '', '', 0, 0, 0, 440, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 83, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(265, 1, 1, 0, 1, 'bfFakeName2', 'bfFakeTitle2', '', '', '', 0, 0, 0, 400, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 66, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(264, 1, 1, 0, 1, 'bfFakeName', 'bfFakeTitle', '', '', '', 0, 0, 0, 360, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(279, 3, 1, 0, 1, 'bfFakeName4', 'bfFakeTitle4', '', '', '', 0, 0, 0, 480, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 81, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(278, 3, 1, 0, 1, 'bfFakeName3', 'bfFakeTitle3', '', '', '', 0, 0, 0, 440, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 83, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(277, 3, 1, 0, 1, 'bfFakeName2', 'bfFakeTitle2', '', '', '', 0, 0, 0, 400, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 66, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, ''),
(276, 3, 1, 0, 1, 'bfFakeName', 'bfFakeTitle', '', '', '', 0, 0, 0, 360, 0, 20, 0, 20, 0, 0, 0, '', '', '', 0, 0, '', 0, 0, 1, 84, '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_forms`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_forms` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `alt_mailfrom` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `alt_fromname` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mb_alt_mailfrom` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mb_alt_fromname` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mailchimp_email_field` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mailchimp_checkbox_field` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mailchimp_api_key` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mailchimp_list_id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mailchimp_double_optin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `mailchimp_mergevars` text,
 `mailchimp_text_html_mobile_field` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mailchimp_send_errors` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mailchimp_update_existing` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mailchimp_replace_interests` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mailchimp_send_welcome` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mailchimp_default_type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'text',
 `mailchimp_delete_member` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mailchimp_send_goodbye` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `mailchimp_send_notify` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `mailchimp_unsubscribe_field` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `package` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `template_code` longtext NOT NULL,
 `template_code_processed` longtext NOT NULL,
 `template_areas` longtext NOT NULL,
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `runmode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `custom_mail_subject` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `mb_custom_mail_subject` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `description` text,
 `class1` varchar(30) DEFAULT NULL,
 `class2` varchar(30) DEFAULT NULL,
 `width` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `widthmode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `height` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `heightmode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `pages` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
 `emailntf` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `mb_emailntf` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `emaillog` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `mb_emaillog` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `emailxml` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mb_emailxml` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `email_type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mb_email_type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `email_custom_template` text,
 `mb_email_custom_template` text,
 `email_custom_html` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `mb_email_custom_html` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `emailadr` text,
 `dblog` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `script1cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script1id` int(11) DEFAULT NULL,
 `script1code` text,
 `script2cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `script2id` int(11) DEFAULT NULL,
 `script2code` text,
 `piece1cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `piece1id` int(11) DEFAULT NULL,
 `piece1code` text,
 `piece2cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `piece2id` int(11) DEFAULT NULL,
 `piece2code` text,
 `piece3cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `piece3id` int(11) DEFAULT NULL,
 `piece3code` text,
 `piece4cond` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `piece4id` int(11) DEFAULT NULL,
 `piece4code` text,
 `prevmode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '2',
 `prevwidth` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_forms`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_forms` (`id`, `alt_mailfrom`, `alt_fromname`, `mb_alt_mailfrom`, `mb_alt_fromname`, `mailchimp_email_field`, `mailchimp_checkbox_field`, `mailchimp_api_key`, `mailchimp_list_id`, `mailchimp_double_optin`, `mailchimp_mergevars`, `mailchimp_text_html_mobile_field`, `mailchimp_send_errors`, `mailchimp_update_existing`, `mailchimp_replace_interests`, `mailchimp_send_welcome`, `mailchimp_default_type`, `mailchimp_delete_member`, `mailchimp_send_goodbye`, `mailchimp_send_notify`, `mailchimp_unsubscribe_field`, `package`, `template_code`, `template_code_processed`, `template_areas`, `ordering`, `published`, `runmode`, `name`, `custom_mail_subject`, `mb_custom_mail_subject`, `title`, `description`, `class1`, `class2`, `width`, `widthmode`, `height`, `heightmode`, `pages`, `emailntf`, `mb_emailntf`, `emaillog`, `mb_emaillog`, `emailxml`, `mb_emailxml`, `email_type`, `mb_email_type`, `email_custom_template`, `mb_email_custom_template`, `email_custom_html`, `mb_email_custom_html`, `emailadr`, `dblog`, `script1cond`, `script1id`, `script1code`, `script2cond`, `script2id`, `script2code`, `piece1cond`, `piece1id`, `piece1code`, `piece2cond`, `piece2id`, `piece2code`, `piece3cond`, `piece3id`, `piece3code`, `piece4cond`, `piece4id`, `piece4code`, `prevmode`, `prevwidth`) VALUES
(1, '', '', '', '', '', '', '', '', 1, '', '', 0, 0, 0, 0, 'text', 0, 1, 1, '', 'QuickModeForms', 'eyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVSb290Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUm9vdCIsIm1kYXRhIjoie1widHlwZVwiOiBcInJvb3RcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicm9vdCIsInRpdGxlIjoiXHUwMGMxcmFqXHUwMGUxbmxhdCBrXHUwMGU5clx1MDBlOXNlIC1IVSIsIm5hbWUiOiJhcmFqYW5sYXQiLCJyb2xsb3ZlciI6dHJ1ZSwicm9sbG92ZXJDb2xvciI6IiNmZmMiLCJ0b2dnbGVGaWVsZHMiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiIsIm1haWxOb3RpZmljYXRpb24iOiIxIiwibWFpbFJlY2lwaWVudCI6ImJhZ29seXZhcjBAZ21haWwuY29tIDsgdmFyZ2FpNzVAZ21haWwuY29tIiwic3VibWl0SW5jbHVkZSI6dHJ1ZSwic3VibWl0TGFiZWwiOiJFbGtcdTAwZmNsZFx1MDBlOXMiLCJjYW5jZWxJbmNsdWRlIjpmYWxzZSwiY2FuY2VsTGFiZWwiOiJyZXNldCIsInBhZ2luZ0luY2x1ZGUiOnRydWUsInBhZ2luZ05leHRMYWJlbCI6Im5leHQiLCJwYWdpbmdQcmV2TGFiZWwiOiJiYWNrIiwidGhlbWUiOiJxbXRoZW1lIiwiZmFkZUluIjpmYWxzZSwibGFzdFBhZ2VUaGFua1lvdSI6dHJ1ZSwic3VibWl0dGVkU2NyaXB0Q29uZGlkdGlvbiI6Miwic3VibWl0dGVkU2NyaXB0Q29kZSI6ImZ1bmN0aW9uIGZmX2FyYWphbmxhdF9zdWJtaXR0ZWQoc3RhdHVzLCBtZXNzYWdlKXtpZihzdGF0dXM9PTApe2ZmX3N3aXRjaHBhZ2UoMik7fWVsc2V7YWxlcnQobWVzc2FnZSk7fX0iLCJ1c2VFcnJvckFsZXJ0cyI6ZmFsc2UsInVzZURlZmF1bHRFcnJvcnMiOmZhbHNlLCJ1c2VCYWxsb29uRXJyb3JzIjp0cnVlLCJkaXNhYmxlSlF1ZXJ5IjpmYWxzZSwiam9vbWxhSGludCI6ZmFsc2UsIm1vYmlsZUVuYWJsZWQiOmZhbHNlLCJmb3JjZU1vYmlsZSI6ZmFsc2UsImZvcmNlTW9iaWxlVXJsIjoiIn0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJcdTAwYzFyYWpcdTAwZTFubGF0IGtcdTAwZTlyXHUwMGU5c2UgLUhVIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX2Zvcm0ucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbeyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlQ2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUGFnZTEiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJwYWdlXCJ9In0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6InBhZ2UiLCJwYWdlTnVtYmVyIjoxLCJwYWdlSW50cm8iOiIifSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlBhZ2UgMSIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl9wYWdlLnBuZyJ9LCJjaGlsZHJlbiI6W3siYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlU2VjdGlvbkNsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZVNlY3Rpb24zNTUwOSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcInNlY3Rpb25cIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJiZlR5cGUiOiJub3JtYWwiLCJ0eXBlIjoic2VjdGlvbiIsImRpc3BsYXlUeXBlIjoiYnJlYWtzIiwidGl0bGUiOiJTemVtXHUwMGU5bHllcyBhZGF0b2siLCJuYW1lIjoiYmZRdWlja01vZGVTZWN0aW9uMzU1MDkiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2V9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiU3plbVx1MDBlOWx5ZXMgYWRhdG9rIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3NlY3Rpb24ucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbeyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNDU4NTk4NyIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ik5BTUU6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiTkFNRToiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6InlvdXJmaXJzdG5hbWUiLCJkYklkIjoxNTEsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOmZhbHNlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjp0cnVlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiMSIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiOCIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiIxNSIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUyMDA2MjEiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJOXHUwMGU5djoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJOXHUwMGU5djoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6Im5ldmUiLCJkYklkIjoxLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYSBcIk5cdTAwZTl2XCIgbWV6XHUwMTUxdCEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjczIiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6Ijg0IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTQ0ODM1MzciLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJUZWxlZm9uc3pcdTAwZTFtOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6IlRlbGVmb25zelx1MDBlMW06IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJ0ZWxlZm9uc3phbSIsImRiSWQiOjExLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gXHUwMGVkcmphIGJlIGF6IFwiVGVsZWZvbnN6XHUwMGUxbVx1MDBlMXRcIiAhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU3NzI1MzY4IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiRS1tYWlsOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6IkUtbWFpbDoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6ImVtYWlsIiwiZGJJZCI6MTIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOnRydWUsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MSwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiODciLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiS1x1MDBlOXJsZWsgdFx1MDBmNmx0c2Qga2kgYSBcIkUtbWFpbFwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU0NjM0NDQ2IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiXHUwMGM5cmtlelx1MDBlOXMgZFx1MDBlMXR1bWE6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX2NhbGVuZGFyLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZDYWxlbmRhciIsImxhYmVsIjoiXHUwMGM5cmtlelx1MDBlOXMgZFx1MDBlMXR1bWE6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlcmtlemVzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOjE3LCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiXHUwMGM5cmtlelx1MDBlOXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlMzE5NTkzMCIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlRcdTAwZTF2b3pcdTAwZTFzIGRcdTAwZTF0dW1hOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl9jYWxlbmRhci5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmQ2FsZW5kYXIiLCJsYWJlbCI6IlRcdTAwZTF2b3pcdTAwZTFzIGRcdTAwZTF0dW1hOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoidGF2b3phc19kYXR1bWEiLCJkYklkIjoyNiwib3JkZXJOdW1iZXIiOi0xLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOnRydWUsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsImZvcm1hdCI6IiVZLSVtLSVkIiwidmFsdWUiOiIuLi4iLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MSwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiODciLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiS1x1MDBlOXJlbSB0XHUwMGY2bHRzZSBraSBheiBcIlRcdTAwZTF2b3pcdTAwZTFzIGRcdTAwZTF0dW1hXCIgbWV6XHUwMTUxdCEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6MCwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6MCwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTU2MzYwMDYiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJGZWxuXHUwMTUxdHQgbFx1MDBlOXRzelx1MDBlMW06IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiRmVsblx1MDE1MXR0IGxcdTAwZTl0c3pcdTAwZTFtOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoiZmVsbm90dGVrX3N6YW1hIiwiZGJJZCI6MTksIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOnRydWUsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MSwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiODciLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiS1x1MDBlOXJlbSB0XHUwMGY2bHRzZSBraSBhIFwiRmVsblx1MDE1MXR0IGxcdTAwZTl0c3pcdTAwZTFtXCIgbWV6XHUwMTUxdCEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjczIiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6Ijg0IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTM2MDI0ODAiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJHeWVybWVrIGxcdTAwZTl0c3pcdTAwZTFtOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6Ikd5ZXJtZWsgbFx1MDBlOXRzelx1MDBlMW06IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJneWVybWVrZWsiLCJkYklkIjoyMCwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6ZmFsc2UsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiMSIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiOCIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiIxNSIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU4OTUxMzgxIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiRWd5XHUwMGU5YiBrXHUwMGU5clx1MDBlOXMgdmFneSBrXHUwMGU5cmRcdTAwZTlzOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWFyZWEucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRhcmVhIiwibGFiZWwiOiJFZ3lcdTAwZTliIGtcdTAwZTlyXHUwMGU5cyB2YWd5IGtcdTAwZTlyZFx1MDBlOXM6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlZ3llYl9rZXJkZXMiLCJkYklkIjoyMSwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6ZmFsc2UsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIndpZHRoIjoiIiwiaGVpZ2h0IjoiIiwibWF4bGVuZ3RoIjoiMCIsInNob3dNYXhsZW5ndGhDb3VudGVyIjp0cnVlLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjAsInZhbGlkYXRpb25JZCI6IjEiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjgiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiMTUiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX1dfV19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlUGFnZUNsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2UyIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwicGFnZVwifSJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJwYWdlIiwicGFnZU51bWJlciI6MiwicGFnZUludHJvIjoiPHAgc3R5bGU9XCJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7XCI+PHNwYW4gc3R5bGU9XCJmb250LXNpemU6IDEwcHQ7XCI+S1x1MDBmNnN6XHUwMGY2blx1MDBmNmpcdTAwZmNrISBFbFx1MDBlOXJoZXRcdTAxNTFzXHUwMGU5Z2VpIGVneWlrXHUwMGU5biAyNCBcdTAwZjNyXHUwMGUxbiBiZWxcdTAwZmNsIGtlcmVzbmkgZm9nanVrISA8XC9zcGFuPjxcL3A+XG48cCBzdHlsZT1cInRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjtcIj48c3BhbiBzdHlsZT1cImZvbnQtc2l6ZTogMTBwdDtcIj5cdTAwZGNkdlx1MDBmNnpsZXR0ZWw6IEJhZ29seXZcdTAwZTFyIEFwYXJ0bWFuIC0gcmVjZXBjaVx1MDBmMzxcL3NwYW4+IDxpbWcgc3R5bGU9XCJkaXNwbGF5OiBibG9jazsgbWFyZ2luLWxlZnQ6IGF1dG87IG1hcmdpbi1yaWdodDogYXV0bztcIiBhbHQ9XCJkaWFsb2ctb2stY29sb3JcIiBzcmM9XCJpbWFnZXNcL3N0b3JpZXNcL2FrY2lvXC9kaWFsb2ctb2stY29sb3IucG5nXCIgaGVpZ2h0PVwiOTFcIiB3aWR0aD1cIjkxXCIgXC8+PFwvcD4ifSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlBhZ2UgMiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl9wYWdlLnBuZyJ9LCJjaGlsZHJlbiI6W119XX0=', 'QuickMode', '[{"elements":[{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"NAME:","name":"yourfirstname","page":"1","orderNumber":1,"dbId":151,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4585987","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"N\\u00e9v\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"N\\u00e9v:","name":"neve","page":"1","orderNumber":2,"dbId":1,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode200621","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem \\u00edrja be az \\"Telefonsz\\u00e1m\\u00e1t\\" !","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Telefonsz\\u00e1m:","name":"telefonszam","page":"1","orderNumber":3,"dbId":11,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4483537","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rlek t\\u00f6ltsd ki a \\"E-mail\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"E-mail:","name":"email","page":"1","orderNumber":4,"dbId":12,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode7725368","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"\\u00c9rkez\\u00e9s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u00c9rkez\\u00e9s d\\u00e1tuma:","name":"erkezes_datuma","page":"1","orderNumber":5,"dbId":17,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4634446","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"T\\u00e1voz\\u00e1s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"T\\u00e1voz\\u00e1s d\\u00e1tuma:","name":"tavozas_datuma","page":"1","orderNumber":6,"dbId":26,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3195930","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"Feln\\u0151tt l\\u00e9tsz\\u00e1m\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Feln\\u0151tt l\\u00e9tsz\\u00e1m:","name":"felnottek_szama","page":"1","orderNumber":7,"dbId":19,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode5636006","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Gyermek l\\u00e9tsz\\u00e1m:","name":"gyermekek","page":"1","orderNumber":8,"dbId":20,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3602480","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Textarea","elementType":"","options":{"value":"","readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Egy\\u00e9b k\\u00e9r\\u00e9s vagy k\\u00e9rd\\u00e9s:","name":"egyeb_kerdes","page":"1","orderNumber":9,"dbId":21,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode8951381","internalType":"bfTextarea","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle","name":"bfFakeName","page":1,"orderNumber":0,"dbId":264,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"66","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle2","name":"bfFakeName2","page":1,"orderNumber":0,"dbId":265,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"83","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle3","name":"bfFakeName3","page":1,"orderNumber":0,"dbId":266,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"81","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle4","name":"bfFakeName4","page":1,"orderNumber":0,"dbId":267,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""}],"elementCount":9}]', 1, 1, 0, 'arajanlat', '', '', 'Árajánlat kérése -HU', '', '', '', 400, 0, 500, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 'bagolyvar0@gmail.com ; vargai75@gmail.com', 1, 0, 74, '', 2, 75, 'function ff_arajanlat_submitted(status, message){if(status==0){ff_switchpage(2);}else{alert(message);}}', 0, 30, '', 0, NULL, '', 2, 34, '$this->execPieceByName(''ff_InitLib'');\r\nif( ff_getSubmit(''yourfirstname'') != '''' ){\r\nexit;\r\n}', 0, NULL, '', 2, NULL);
INSERT INTO `jos_facileforms_forms` (`id`, `alt_mailfrom`, `alt_fromname`, `mb_alt_mailfrom`, `mb_alt_fromname`, `mailchimp_email_field`, `mailchimp_checkbox_field`, `mailchimp_api_key`, `mailchimp_list_id`, `mailchimp_double_optin`, `mailchimp_mergevars`, `mailchimp_text_html_mobile_field`, `mailchimp_send_errors`, `mailchimp_update_existing`, `mailchimp_replace_interests`, `mailchimp_send_welcome`, `mailchimp_default_type`, `mailchimp_delete_member`, `mailchimp_send_goodbye`, `mailchimp_send_notify`, `mailchimp_unsubscribe_field`, `package`, `template_code`, `template_code_processed`, `template_areas`, `ordering`, `published`, `runmode`, `name`, `custom_mail_subject`, `mb_custom_mail_subject`, `title`, `description`, `class1`, `class2`, `width`, `widthmode`, `height`, `heightmode`, `pages`, `emailntf`, `mb_emailntf`, `emaillog`, `mb_emaillog`, `emailxml`, `mb_emailxml`, `email_type`, `mb_email_type`, `email_custom_template`, `mb_email_custom_template`, `email_custom_html`, `mb_email_custom_html`, `emailadr`, `dblog`, `script1cond`, `script1id`, `script1code`, `script2cond`, `script2id`, `script2code`, `piece1cond`, `piece1id`, `piece1code`, `piece2cond`, `piece2id`, `piece2code`, `piece3cond`, `piece3id`, `piece3code`, `piece4cond`, `piece4id`, `piece4code`, `prevmode`, `prevwidth`) VALUES
(2, '', '', '', '', '', '', '', '', 1, '', '', 0, 0, 0, 0, 'text', 0, 1, 1, '', 'QuickModeForms', 'eyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVSb290Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUm9vdCIsIm1kYXRhIjoie1widHlwZVwiOiBcInJvb3RcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicm9vdCIsInRpdGxlIjoiXHUwMGMxcmFqXHUwMGUxbmxhdCBrXHUwMGU5clx1MDBlOXNlIC0gQW5nb2wiLCJuYW1lIjoiYXJhamFubGF0X2VuIiwicm9sbG92ZXIiOnRydWUsInJvbGxvdmVyQ29sb3IiOiIjZmZjIiwidG9nZ2xlRmllbGRzIjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIiLCJtYWlsTm90aWZpY2F0aW9uIjoiMSIsIm1haWxSZWNpcGllbnQiOiJ2YXJnYWk3NUBnbWFpbC5jb20gOyBiYWdvbHl2YXIwQGdtYWlsLmNvbSIsInN1Ym1pdEluY2x1ZGUiOnRydWUsInN1Ym1pdExhYmVsIjoiU2VuZGluZyIsImNhbmNlbEluY2x1ZGUiOmZhbHNlLCJjYW5jZWxMYWJlbCI6InJlc2V0IiwicGFnaW5nSW5jbHVkZSI6dHJ1ZSwicGFnaW5nTmV4dExhYmVsIjoibmV4dCIsInBhZ2luZ1ByZXZMYWJlbCI6ImJhY2siLCJ0aGVtZSI6InFtdGhlbWUiLCJmYWRlSW4iOmZhbHNlLCJsYXN0UGFnZVRoYW5rWW91Ijp0cnVlLCJzdWJtaXR0ZWRTY3JpcHRDb25kaWR0aW9uIjoyLCJzdWJtaXR0ZWRTY3JpcHRDb2RlIjoiZnVuY3Rpb24gZmZfYXJhamFubGF0X2VuX3N1Ym1pdHRlZChzdGF0dXMsIG1lc3NhZ2Upe2lmKHN0YXR1cz09MCl7ZmZfc3dpdGNocGFnZSgyKTt9ZWxzZXthbGVydChtZXNzYWdlKTt9fSIsInVzZUVycm9yQWxlcnRzIjpmYWxzZSwidXNlRGVmYXVsdEVycm9ycyI6ZmFsc2UsInVzZUJhbGxvb25FcnJvcnMiOnRydWUsImRpc2FibGVKUXVlcnkiOmZhbHNlLCJqb29tbGFIaW50IjpmYWxzZX0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJcdTAwYzFyYWpcdTAwZTFubGF0IGtcdTAwZTlyXHUwMGU5c2UgLSBBbmdvbCIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl9mb3JtLnBuZyJ9LCJjaGlsZHJlbiI6W3siYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlUGFnZUNsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2UxIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwicGFnZVwifSJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJwYWdlIiwicGFnZU51bWJlciI6MSwicGFnZUludHJvIjoiIn0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJQYWdlIDEiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fcGFnZS5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOlt7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZVNlY3Rpb25DbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGVTZWN0aW9uMzU1MDkiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJzZWN0aW9uXCJ9In0sInByb3BlcnRpZXMiOnsiYmZUeXBlIjoibm9ybWFsIiwidHlwZSI6InNlY3Rpb24iLCJkaXNwbGF5VHlwZSI6ImJyZWFrcyIsInRpdGxlIjoiU3plbVx1MDBlOWx5ZXMgYWRhdG9rIiwibmFtZSI6ImJmUXVpY2tNb2RlU2VjdGlvbjM1NTA5IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlfSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlN6ZW1cdTAwZTlseWVzIGFkYXRvayIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl9zZWN0aW9uLnBuZyJ9LCJjaGlsZHJlbiI6W3siYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTQxMzc0NzUiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJOQU1FOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6Ik5BTUU6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJ5b3VyZmlyc3RuYW1lIiwiZGJJZCI6MTcyLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjpmYWxzZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6dHJ1ZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjAsInZhbGlkYXRpb25JZCI6IjEiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjgiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiMTUiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlMjAwNjIxIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiTmFtZToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJOYW1lOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoibmV2ZSIsImRiSWQiOjEsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOnRydWUsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MSwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiODciLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiS1x1MDBlOXJlbSB0XHUwMGY2bHRzZSBraSBhIFwiTlx1MDBlOXZcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiNzMiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiODQiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNDQ4MzUzNyIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlBob25lOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6IlBob25lOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoidGVsZWZvbnN6YW0iLCJkYklkIjoiNDEiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gXHUwMGVkcmphIGJlIGF6IFwiVGVsZWZvbnN6XHUwMGUxbVx1MDBlMXRcIiAhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU3NzI1MzY4IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiRS1tYWlsOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6IkUtbWFpbDoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6ImVtYWlsIiwiZGJJZCI6IjQwIiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmxlayB0XHUwMGY2bHRzZCBraSBhIFwiRS1tYWlsXCIgbWV6XHUwMTUxdCEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjczIiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6Ijg0IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTQ2MzQ0NDYiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJEYXRlIG9mIEFycml2YWw6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX2NhbGVuZGFyLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZDYWxlbmRhciIsImxhYmVsIjoiRGF0ZSBvZiBBcnJpdmFsOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoiZXJrZXplc19kYXR1bWEiLCJkYklkIjoiNDIiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiXHUwMGM5cmtlelx1MDBlOXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlMzE5NTkzMCIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkRhdGUgb2YgZGVwYXJ0dXJlOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl9jYWxlbmRhci5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmQ2FsZW5kYXIiLCJsYWJlbCI6IkRhdGUgb2YgZGVwYXJ0dXJlOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoidGF2b3phc19kYXR1bWEiLCJkYklkIjoiNDMiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiVFx1MDBlMXZvelx1MDBlMXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNTYzNjAwNiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkFkdWx0IHBlcnNvbihzKToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJBZHVsdCBwZXJzb24ocyk6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJmZWxub3R0ZWtfc3phbWEiLCJkYklkIjoiNDQiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYSBcIkZlbG5cdTAxNTF0dCBsXHUwMGU5dHN6XHUwMGUxbVwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUzNjAyNDgwIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiQ2hpbGRyZW46IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiQ2hpbGRyZW46IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJneWVybWVrZWsiLCJkYklkIjoiNDUiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjpmYWxzZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTg5NTEzODEiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJBbnkgb3RoZXIgcXVlc3Rpb24ocyk6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtYXJlYS5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGFyZWEiLCJsYWJlbCI6IkFueSBvdGhlciBxdWVzdGlvbihzKToiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6ImVneWViX2tlcmRlcyIsImRiSWQiOiI0NiIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOmZhbHNlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJ3aWR0aCI6IiIsImhlaWdodCI6IiIsIm1heGxlbmd0aCI6IjAiLCJzaG93TWF4bGVuZ3RoQ291bnRlciI6dHJ1ZSwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19XX1dfSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2VDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlMiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcInBhZ2VcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicGFnZSIsInBhZ2VOdW1iZXIiOjIsInBhZ2VJbnRybyI6IjxwIHN0eWxlPVwidGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyO1wiPjxzcGFuIHN0eWxlPVwiZm9udC1zaXplOiAxMHB0O1wiPktcdTAwZjZzelx1MDBmNm5cdTAwZjZqXHUwMGZjayEgRWxcdTAwZTlyaGV0XHUwMTUxc1x1MDBlOWdlaSBlZ3lpa1x1MDBlOW4gMjQgXHUwMGYzclx1MDBlMW4gYmVsXHUwMGZjbCBrZXJlc25pIGZvZ2p1ayEgPFwvc3Bhbj48XC9wPlxuPHAgc3R5bGU9XCJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7XCI+PHNwYW4gc3R5bGU9XCJmb250LXNpemU6IDEwcHQ7XCI+XHUwMGRjZHZcdTAwZjZ6bGV0dGVsOiBCYWdvbHl2XHUwMGUxciBBcGFydG1hbiAtIHJlY2VwY2lcdTAwZjM8XC9zcGFuPiA8aW1nIHN0eWxlPVwiZGlzcGxheTogYmxvY2s7IG1hcmdpbi1sZWZ0OiBhdXRvOyBtYXJnaW4tcmlnaHQ6IGF1dG87XCIgYWx0PVwiZGlhbG9nLW9rLWNvbG9yXCIgc3JjPVwiaW1hZ2VzXC9zdG9yaWVzXC9ha2Npb1wvZGlhbG9nLW9rLWNvbG9yLnBuZ1wiIGhlaWdodD1cIjkxXCIgd2lkdGg9XCI5MVwiIFwvPjxcL3A+In0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJQYWdlIDIiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fcGFnZS5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOltdfV19', 'QuickMode', '[{"elements":[{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"NAME:","name":"yourfirstname","page":"1","orderNumber":1,"dbId":172,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4137475","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"N\\u00e9v\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Name:","name":"neve","page":"1","orderNumber":2,"dbId":1,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode200621","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem \\u00edrja be az \\"Telefonsz\\u00e1m\\u00e1t\\" !","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Phone:","name":"telefonszam","page":"1","orderNumber":3,"dbId":"41","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4483537","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rlek t\\u00f6ltsd ki a \\"E-mail\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"E-mail:","name":"email","page":"1","orderNumber":4,"dbId":"40","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode7725368","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"\\u00c9rkez\\u00e9s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Date of Arrival:","name":"erkezes_datuma","page":"1","orderNumber":5,"dbId":"42","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4634446","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"T\\u00e1voz\\u00e1s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Date of departure:","name":"tavozas_datuma","page":"1","orderNumber":6,"dbId":"43","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3195930","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"Feln\\u0151tt l\\u00e9tsz\\u00e1m\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Adult person(s):","name":"felnottek_szama","page":"1","orderNumber":7,"dbId":"44","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode5636006","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Children:","name":"gyermekek","page":"1","orderNumber":8,"dbId":"45","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3602480","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Textarea","elementType":"","options":{"value":"","readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Any other question(s):","name":"egyeb_kerdes","page":"1","orderNumber":9,"dbId":"46","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode8951381","internalType":"bfTextarea","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle","name":"bfFakeName","page":1,"orderNumber":0,"dbId":272,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"66","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle2","name":"bfFakeName2","page":1,"orderNumber":0,"dbId":273,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"83","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle3","name":"bfFakeName3","page":1,"orderNumber":0,"dbId":274,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"81","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle4","name":"bfFakeName4","page":1,"orderNumber":0,"dbId":275,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""}],"elementCount":9}]', 2, 1, 0, 'arajanlat_en', '', '', 'Árajánlat kérése - Angol', '', '', '', 400, 0, 500, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 'vargai75@gmail.com ; bagolyvar0@gmail.com', 1, 0, 74, '', 2, 75, 'function ff_arajanlat_en_submitted(status, message){if(status==0){ff_switchpage(2);}else{alert(message);}}', 0, 30, '', 0, NULL, '', 2, 34, '$this->execPieceByName(''ff_InitLib'');\r\nif( ff_getSubmit(''yourfirstname'') != '''' ){\r\nexit;\r\n}', 0, NULL, '', 2, NULL);
INSERT INTO `jos_facileforms_forms` (`id`, `alt_mailfrom`, `alt_fromname`, `mb_alt_mailfrom`, `mb_alt_fromname`, `mailchimp_email_field`, `mailchimp_checkbox_field`, `mailchimp_api_key`, `mailchimp_list_id`, `mailchimp_double_optin`, `mailchimp_mergevars`, `mailchimp_text_html_mobile_field`, `mailchimp_send_errors`, `mailchimp_update_existing`, `mailchimp_replace_interests`, `mailchimp_send_welcome`, `mailchimp_default_type`, `mailchimp_delete_member`, `mailchimp_send_goodbye`, `mailchimp_send_notify`, `mailchimp_unsubscribe_field`, `package`, `template_code`, `template_code_processed`, `template_areas`, `ordering`, `published`, `runmode`, `name`, `custom_mail_subject`, `mb_custom_mail_subject`, `title`, `description`, `class1`, `class2`, `width`, `widthmode`, `height`, `heightmode`, `pages`, `emailntf`, `mb_emailntf`, `emaillog`, `mb_emaillog`, `emailxml`, `mb_emailxml`, `email_type`, `mb_email_type`, `email_custom_template`, `mb_email_custom_template`, `email_custom_html`, `mb_email_custom_html`, `emailadr`, `dblog`, `script1cond`, `script1id`, `script1code`, `script2cond`, `script2id`, `script2code`, `piece1cond`, `piece1id`, `piece1code`, `piece2cond`, `piece2id`, `piece2code`, `piece3cond`, `piece3id`, `piece3code`, `piece4cond`, `piece4id`, `piece4code`, `prevmode`, `prevwidth`) VALUES
(3, '', '', '', '', '', '', '', '', 1, '', '', 0, 0, 0, 0, 'text', 0, 1, 1, '', 'QuickModeForms', 'eyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVSb290Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUm9vdCIsIm1kYXRhIjoie1widHlwZVwiOiBcInJvb3RcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicm9vdCIsInRpdGxlIjoiXHUwMGMxcmFqXHUwMGUxbmxhdCBrXHUwMGU5clx1MDBlOXNlIC0gUm9tXHUwMGUxbiIsIm5hbWUiOiJhcmFqYW5sYXRfUk8iLCJyb2xsb3ZlciI6dHJ1ZSwicm9sbG92ZXJDb2xvciI6IiNmZmMiLCJ0b2dnbGVGaWVsZHMiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiIsIm1haWxOb3RpZmljYXRpb24iOiIxIiwibWFpbFJlY2lwaWVudCI6InZhcmdhaTc1QGdtYWlsLmNvbSA7IGJhZ29seXZhcjBAZ21haWwuY29tIiwic3VibWl0SW5jbHVkZSI6dHJ1ZSwic3VibWl0TGFiZWwiOiJUcmltaXRlIiwiY2FuY2VsSW5jbHVkZSI6ZmFsc2UsImNhbmNlbExhYmVsIjoicmVzZXQiLCJwYWdpbmdJbmNsdWRlIjp0cnVlLCJwYWdpbmdOZXh0TGFiZWwiOiJuZXh0IiwicGFnaW5nUHJldkxhYmVsIjoiYmFjayIsInRoZW1lIjoicW10aGVtZSIsImZhZGVJbiI6ZmFsc2UsImxhc3RQYWdlVGhhbmtZb3UiOnRydWUsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvbmRpZHRpb24iOjIsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvZGUiOiJmdW5jdGlvbiBmZl9hcmFqYW5sYXRfUk9fc3VibWl0dGVkKHN0YXR1cywgbWVzc2FnZSl7aWYoc3RhdHVzPT0wKXtmZl9zd2l0Y2hwYWdlKDIpO31lbHNle2FsZXJ0KG1lc3NhZ2UpO319IiwidXNlRXJyb3JBbGVydHMiOmZhbHNlLCJ1c2VEZWZhdWx0RXJyb3JzIjpmYWxzZSwidXNlQmFsbG9vbkVycm9ycyI6dHJ1ZSwiZGlzYWJsZUpRdWVyeSI6ZmFsc2UsImpvb21sYUhpbnQiOmZhbHNlfSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDBjMXJhalx1MDBlMW5sYXQga1x1MDBlOXJcdTAwZTlzZSAtIFJvbVx1MDBlMW4iLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fZm9ybS5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOlt7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2VDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlMSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcInBhZ2VcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicGFnZSIsInBhZ2VOdW1iZXIiOjEsInBhZ2VJbnRybyI6IiJ9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUGFnZSAxIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3BhZ2UucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbeyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVTZWN0aW9uQ2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlU2VjdGlvbjM1NTA5IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwic2VjdGlvblwifSJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7ImJmVHlwZSI6Im5vcm1hbCIsInR5cGUiOiJzZWN0aW9uIiwiZGlzcGxheVR5cGUiOiJicmVha3MiLCJ0aXRsZSI6IlN6ZW1cdTAwZTlseWVzIGFkYXRvayIsIm5hbWUiOiJiZlF1aWNrTW9kZVNlY3Rpb24zNTUwOSIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZX0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJTemVtXHUwMGU5bHllcyBhZGF0b2siLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fc2VjdGlvbi5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOlt7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUyNTg2Njg0IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiTkFNRToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJOQU1FOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoieW91cmZpcnN0bmFtZSIsImRiSWQiOjE4NSwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6ZmFsc2UsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOnRydWUsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTIwMDYyMSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ik51bWU6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiTnVtZToiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6Im5ldmUiLCJkYklkIjoxLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYSBcIk5cdTAwZTl2XCIgbWV6XHUwMTUxdCEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjczIiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6Ijg0IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTQ0ODM1MzciLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJUZWxlZm9uOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6IlRlbGVmb246IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJ0ZWxlZm9uc3phbSIsImRiSWQiOiI4MyIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOnRydWUsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MSwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiODciLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiS1x1MDBlOXJlbSBcdTAwZWRyamEgYmUgYXogXCJUZWxlZm9uc3pcdTAwZTFtXHUwMGUxdFwiICEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjczIiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6Ijg0IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTc3MjUzNjgiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJFLW1haWw6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiRS1tYWlsOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoiZW1haWwiLCJkYklkIjoiODQiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlybGVrIHRcdTAwZjZsdHNkIGtpIGEgXCJFLW1haWxcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiNzMiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiODQiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNDYzNDQ0NiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkRhdGEgc29zaXJpaToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fY2FsZW5kYXIucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZkNhbGVuZGFyIiwibGFiZWwiOiJEYXRhIHNvc2lyaWk6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlcmtlemVzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOiI4MiIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjotMSwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJmb3JtYXQiOiIlWS0lbS0lZCIsInZhbHVlIjoiLi4uIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYXogXCJcdTAwYzlya2V6XHUwMGU5cyBkXHUwMGUxdHVtYVwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOjAsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOjAsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUzMTk1OTMwIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiRGF0YSBwbGVjYXJpaToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fY2FsZW5kYXIucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZkNhbGVuZGFyIiwibGFiZWwiOiJEYXRhIHBsZWNhcmlpOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoidGF2b3phc19kYXR1bWEiLCJkYklkIjoiODUiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiVFx1MDBlMXZvelx1MDBlMXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNTYzNjAwNiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ik51bWFyIHBlcnNvYW5lIGFkdWx0ZToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJOdW1hciBwZXJzb2FuZSBhZHVsdGU6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJmZWxub3R0ZWtfc3phbWEiLCJkYklkIjoiODYiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYSBcIkZlbG5cdTAxNTF0dCBsXHUwMGU5dHN6XHUwMGUxbVwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUzNjAyNDgwIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiTnVtYXIgY29waWk6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiTnVtYXIgY29waWk6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJneWVybWVrZWsiLCJkYklkIjoiODciLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjpmYWxzZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTg5NTEzODEiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJBbHRlIGRvcmludGUsIGludHJlYmFyaToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1hcmVhLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0YXJlYSIsImxhYmVsIjoiQWx0ZSBkb3JpbnRlLCBpbnRyZWJhcmk6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlZ3llYl9rZXJkZXMiLCJkYklkIjoiODgiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjpmYWxzZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwid2lkdGgiOiIiLCJoZWlnaHQiOiIiLCJtYXhsZW5ndGgiOiIwIiwic2hvd01heGxlbmd0aENvdW50ZXIiOnRydWUsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiMSIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiOCIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiIxNSIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fV19XX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlQ2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUGFnZTIiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJwYWdlXCJ9In0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6InBhZ2UiLCJwYWdlTnVtYmVyIjoyLCJwYWdlSW50cm8iOiI8cCBzdHlsZT1cInRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjtcIj48c3BhbiBzdHlsZT1cImZvbnQtc2l6ZTogMTBwdDtcIj5LXHUwMGY2c3pcdTAwZjZuXHUwMGY2alx1MDBmY2shIEVsXHUwMGU5cmhldFx1MDE1MXNcdTAwZTlnZWkgZWd5aWtcdTAwZTluIDI0IFx1MDBmM3JcdTAwZTFuIGJlbFx1MDBmY2wga2VyZXNuaSBmb2dqdWshIDxcL3NwYW4+PFwvcD5cbjxwIHN0eWxlPVwidGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyO1wiPjxzcGFuIHN0eWxlPVwiZm9udC1zaXplOiAxMHB0O1wiPlx1MDBkY2R2XHUwMGY2emxldHRlbDogQmFnb2x5dlx1MDBlMXIgQXBhcnRtYW4gLSByZWNlcGNpXHUwMGYzPFwvc3Bhbj4gPGltZyBzdHlsZT1cImRpc3BsYXk6IGJsb2NrOyBtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsgbWFyZ2luLXJpZ2h0OiBhdXRvO1wiIGFsdD1cImRpYWxvZy1vay1jb2xvclwiIHNyYz1cImltYWdlc1wvc3Rvcmllc1wvYWtjaW9cL2RpYWxvZy1vay1jb2xvci5wbmdcIiBoZWlnaHQ9XCI5MVwiIHdpZHRoPVwiOTFcIiBcLz48XC9wPiJ9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUGFnZSAyIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3BhZ2UucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbXX1dfQ==', 'QuickMode', '[{"elements":[{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"NAME:","name":"yourfirstname","page":"1","orderNumber":1,"dbId":185,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode2586684","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"N\\u00e9v\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Nume:","name":"neve","page":"1","orderNumber":2,"dbId":1,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode200621","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem \\u00edrja be az \\"Telefonsz\\u00e1m\\u00e1t\\" !","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Telefon:","name":"telefonszam","page":"1","orderNumber":3,"dbId":"83","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4483537","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rlek t\\u00f6ltsd ki a \\"E-mail\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"E-mail:","name":"email","page":"1","orderNumber":4,"dbId":"84","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode7725368","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"\\u00c9rkez\\u00e9s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Data sosirii:","name":"erkezes_datuma","page":"1","orderNumber":5,"dbId":"82","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4634446","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"T\\u00e1voz\\u00e1s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Data plecarii:","name":"tavozas_datuma","page":"1","orderNumber":6,"dbId":"85","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3195930","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"Feln\\u0151tt l\\u00e9tsz\\u00e1m\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Numar persoane adulte:","name":"felnottek_szama","page":"1","orderNumber":7,"dbId":"86","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode5636006","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Numar copii:","name":"gyermekek","page":"1","orderNumber":8,"dbId":"87","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3602480","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Textarea","elementType":"","options":{"value":"","readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Alte dorinte, intrebari:","name":"egyeb_kerdes","page":"1","orderNumber":9,"dbId":"88","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode8951381","internalType":"bfTextarea","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle","name":"bfFakeName","page":1,"orderNumber":0,"dbId":276,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"66","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle2","name":"bfFakeName2","page":1,"orderNumber":0,"dbId":277,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"83","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle3","name":"bfFakeName3","page":1,"orderNumber":0,"dbId":278,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"81","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle4","name":"bfFakeName4","page":1,"orderNumber":0,"dbId":279,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""}],"elementCount":9}]', 3, 1, 0, 'arajanlat_RO', '', '', 'Árajánlat kérése - Román', '', '', '', 400, 0, 500, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 'vargai75@gmail.com ; bagolyvar0@gmail.com', 1, 0, 74, '', 2, 75, 'function ff_arajanlat_RO_submitted(status, message){if(status==0){ff_switchpage(2);}else{alert(message);}}', 0, 30, '', 0, NULL, '', 2, 34, '$this->execPieceByName(''ff_InitLib'');\r\nif( ff_getSubmit(''yourfirstname'') != '''' ){\r\nexit;\r\n}', 0, NULL, '', 2, NULL);
INSERT INTO `jos_facileforms_forms` (`id`, `alt_mailfrom`, `alt_fromname`, `mb_alt_mailfrom`, `mb_alt_fromname`, `mailchimp_email_field`, `mailchimp_checkbox_field`, `mailchimp_api_key`, `mailchimp_list_id`, `mailchimp_double_optin`, `mailchimp_mergevars`, `mailchimp_text_html_mobile_field`, `mailchimp_send_errors`, `mailchimp_update_existing`, `mailchimp_replace_interests`, `mailchimp_send_welcome`, `mailchimp_default_type`, `mailchimp_delete_member`, `mailchimp_send_goodbye`, `mailchimp_send_notify`, `mailchimp_unsubscribe_field`, `package`, `template_code`, `template_code_processed`, `template_areas`, `ordering`, `published`, `runmode`, `name`, `custom_mail_subject`, `mb_custom_mail_subject`, `title`, `description`, `class1`, `class2`, `width`, `widthmode`, `height`, `heightmode`, `pages`, `emailntf`, `mb_emailntf`, `emaillog`, `mb_emaillog`, `emailxml`, `mb_emailxml`, `email_type`, `mb_email_type`, `email_custom_template`, `mb_email_custom_template`, `email_custom_html`, `mb_email_custom_html`, `emailadr`, `dblog`, `script1cond`, `script1id`, `script1code`, `script2cond`, `script2id`, `script2code`, `piece1cond`, `piece1id`, `piece1code`, `piece2cond`, `piece2id`, `piece2code`, `piece3cond`, `piece3id`, `piece3code`, `piece4cond`, `piece4id`, `piece4code`, `prevmode`, `prevwidth`) VALUES
(4, '', '', '', '', '', '', '', '', 1, '', '', 0, 0, 0, 0, 'text', 0, 1, 1, '', 'QuickModeForms', 'eyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVSb290Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUm9vdCIsIm1kYXRhIjoie1widHlwZVwiOiBcInJvb3RcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicm9vdCIsInRpdGxlIjoiXHUwMGMxcmFqXHUwMGUxbmxhdCBrXHUwMGU5clx1MDBlOXNlIC0gTGVuZ3llbCIsIm5hbWUiOiJhcmFqYW5sYXRfcGwiLCJyb2xsb3ZlciI6dHJ1ZSwicm9sbG92ZXJDb2xvciI6IiNmZmMiLCJ0b2dnbGVGaWVsZHMiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiIsIm1haWxOb3RpZmljYXRpb24iOiIxIiwibWFpbFJlY2lwaWVudCI6InZhcmdhaTc1QGdtYWlsLmNvbSA7IGJhZ29seXZhcjBAZ21haWwuY29tIiwic3VibWl0SW5jbHVkZSI6dHJ1ZSwic3VibWl0TGFiZWwiOiJXeXNcdTAxNDJhXHUwMTA3ID4+IiwiY2FuY2VsSW5jbHVkZSI6ZmFsc2UsImNhbmNlbExhYmVsIjoicmVzZXQiLCJwYWdpbmdJbmNsdWRlIjp0cnVlLCJwYWdpbmdOZXh0TGFiZWwiOiJuZXh0IiwicGFnaW5nUHJldkxhYmVsIjoiYmFjayIsInRoZW1lIjoicW10aGVtZSIsImZhZGVJbiI6ZmFsc2UsImxhc3RQYWdlVGhhbmtZb3UiOnRydWUsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvbmRpZHRpb24iOjIsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvZGUiOiJmdW5jdGlvbiBmZl9hcmFqYW5sYXRfcGxfc3VibWl0dGVkKHN0YXR1cywgbWVzc2FnZSl7aWYoc3RhdHVzPT0wKXtmZl9zd2l0Y2hwYWdlKDIpO31lbHNle2FsZXJ0KG1lc3NhZ2UpO319IiwidXNlRXJyb3JBbGVydHMiOmZhbHNlLCJ1c2VEZWZhdWx0RXJyb3JzIjpmYWxzZSwidXNlQmFsbG9vbkVycm9ycyI6dHJ1ZSwiZGlzYWJsZUpRdWVyeSI6ZmFsc2UsImpvb21sYUhpbnQiOmZhbHNlfSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDBjMXJhalx1MDBlMW5sYXQga1x1MDBlOXJcdTAwZTlzZSAtIExlbmd5ZWwiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fZm9ybS5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOlt7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2VDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlMSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcInBhZ2VcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicGFnZSIsInBhZ2VOdW1iZXIiOjEsInBhZ2VJbnRybyI6IiJ9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUGFnZSAxIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3BhZ2UucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbeyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVTZWN0aW9uQ2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlU2VjdGlvbjM1NTA5IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwic2VjdGlvblwifSJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7ImJmVHlwZSI6Im5vcm1hbCIsInR5cGUiOiJzZWN0aW9uIiwiZGlzcGxheVR5cGUiOiJicmVha3MiLCJ0aXRsZSI6IlN6ZW1cdTAwZTlseWVzIGFkYXRvayIsIm5hbWUiOiJiZlF1aWNrTW9kZVNlY3Rpb24zNTUwOSIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZX0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJTemVtXHUwMGU5bHllcyBhZGF0b2siLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fc2VjdGlvbi5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOlt7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU1OTU4NTU0IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiTkFNRToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJOQU1FOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoieW91cmZpcnN0bmFtZSIsImRiSWQiOjIwMiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6ZmFsc2UsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOnRydWUsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NSIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiNzMiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiODQiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlMjAwNjIxIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiTmF6d2E6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiTmF6d2E6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJuZXZlIiwiZGJJZCI6MSwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGEgXCJOXHUwMGU5dlwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU0NDgzNTM3IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiVGVsZWZvbjoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJUZWxlZm9uOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoidGVsZWZvbnN6YW0iLCJkYklkIjoiMTAyIiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6dHJ1ZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gXHUwMGVkcmphIGJlIGF6IFwiVGVsZWZvbnN6XHUwMGUxbVx1MDBlMXRcIiAhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU3NzI1MzY4IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiRS1tYWlsOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6IkUtbWFpbDoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6ImVtYWlsIiwiZGJJZCI6IjEwMyIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOnRydWUsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MSwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiODciLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiS1x1MDBlOXJsZWsgdFx1MDBmNmx0c2Qga2kgYSBcIkUtbWFpbFwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU0NjM0NDQ2IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiRHppZVx1MDE0NCBwcnp5amF6ZHU6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX2NhbGVuZGFyLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZDYWxlbmRhciIsImxhYmVsIjoiRHppZVx1MDE0NCBwcnp5amF6ZHU6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlcmtlemVzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOiIxMDEiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiXHUwMGM5cmtlelx1MDBlOXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlMzE5NTkzMCIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkR6aWVcdTAxNDQgd3lqYXpkdToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fY2FsZW5kYXIucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZkNhbGVuZGFyIiwibGFiZWwiOiJEemllXHUwMTQ0IHd5amF6ZHU6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJ0YXZvemFzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOiIxMDQiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiVFx1MDBlMXZvelx1MDBlMXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNTYzNjAwNiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Iklsb1x1MDE1Ylx1MDEwNyBvc1x1MDBmM2IgZG9yb3NcdTAxNDJ5Y2g6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiSWxvXHUwMTViXHUwMTA3IG9zXHUwMGYzYiBkb3Jvc1x1MDE0MnljaDoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6ImZlbG5vdHRla19zemFtYSIsImRiSWQiOiIxMDUiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYSBcIkZlbG5cdTAxNTF0dCBsXHUwMGU5dHN6XHUwMGUxbVwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUzNjAyNDgwIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiTGljemJhIGR6aWVjaToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJMaWN6YmEgZHppZWNpOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoiZ3llcm1la2VrIiwiZGJJZCI6IjEwNiIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOmZhbHNlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjAsInZhbGlkYXRpb25JZCI6IjEiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjgiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiMTUiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlODk1MTM4MSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkRvZGF0a293ZSBweXRhbmlhIGkgcHJvXHUwMTViYnk6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtYXJlYS5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGFyZWEiLCJsYWJlbCI6IkRvZGF0a293ZSBweXRhbmlhIGkgcHJvXHUwMTViYnk6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlZ3llYl9rZXJkZXMiLCJkYklkIjoiMTA3Iiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6ZmFsc2UsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIndpZHRoIjoiIiwiaGVpZ2h0IjoiIiwibWF4bGVuZ3RoIjoiMCIsInNob3dNYXhsZW5ndGhDb3VudGVyIjp0cnVlLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjAsInZhbGlkYXRpb25JZCI6IjEiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjgiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiMTUiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX1dfV19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlUGFnZUNsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2UyIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwicGFnZVwifSJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJwYWdlIiwicGFnZU51bWJlciI6MiwicGFnZUludHJvIjoiPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9XCJmb250LXNpemU6IDEwcHQ7XCI+PFwvc3Bhbj48XC9wPlxuPHAgc3R5bGU9XCJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7XCI+PHNwYW4gc3R5bGU9XCJmb250LXNpemU6IDEwcHQ7XCI+PHNwYW4gY2xhc3M9XCJocHNcIj5EemlcdTAxMTlrdWplbXkhPFwvc3Bhbj4gPHNwYW4gY2xhc3M9XCJocHNcIj5EbzxcL3NwYW4+IDxzcGFuIGNsYXNzPVwiaHBzXCI+bmFzPFwvc3Bhbj4gPHNwYW4gY2xhc3M9XCJocHNcIj53IGNpXHUwMTA1Z3UgMjQgZ29kemluPFwvc3Bhbj4gPHNwYW4gY2xhc3M9XCJocHNcIj5iXHUwMTE5ZHppZSB6YXJhYmlhXHUwMTA3PFwvc3Bhbj4hPFwvc3Bhbj48XC9wPlxuPHAgc3R5bGU9XCJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7XCI+PHNwYW4gc3R5bGU9XCJmb250LXNpemU6IDEwcHQ7XCI+PHNwYW4gY2xhc3M9XCJocHNcIj5aIHBvd2FcdTAxN2NhbmllbTxcL3NwYW4+LCBNaWVzemthbmllIDxzcGFuIGNsYXNzPVwiaHBzXCI+U293YTxcL3NwYW4+IDxzcGFuIGNsYXNzPVwiaHBzXCI+LSBSZWNlcGNqYTxcL3NwYW4+PFwvc3Bhbj48XC9wPlxuPHA+PGltZyBzdHlsZT1cImRpc3BsYXk6IGJsb2NrOyBtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsgbWFyZ2luLXJpZ2h0OiBhdXRvO1wiIGFsdD1cImRpYWxvZy1vay1jb2xvclwiIHNyYz1cImltYWdlc1wvc3Rvcmllc1wvYWtjaW9cL2RpYWxvZy1vay1jb2xvci5wbmdcIiBoZWlnaHQ9XCI5MVwiIHdpZHRoPVwiOTFcIiBcLz48XC9wPiJ9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUGFnZSAyIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3BhZ2UucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbXX1dfQ==', 'QuickMode', '[{"elements":[{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"85","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"NAME:","name":"yourfirstname","page":"1","orderNumber":1,"dbId":202,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode5958554","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"N\\u00e9v\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Nazwa:","name":"neve","page":"1","orderNumber":2,"dbId":1,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode200621","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem \\u00edrja be az \\"Telefonsz\\u00e1m\\u00e1t\\" !","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Telefon:","name":"telefonszam","page":"1","orderNumber":3,"dbId":"102","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4483537","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rlek t\\u00f6ltsd ki a \\"E-mail\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"E-mail:","name":"email","page":"1","orderNumber":4,"dbId":"103","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode7725368","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"\\u00c9rkez\\u00e9s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Dzie\\u0144 przyjazdu:","name":"erkezes_datuma","page":"1","orderNumber":5,"dbId":"101","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4634446","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"T\\u00e1voz\\u00e1s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Dzie\\u0144 wyjazdu:","name":"tavozas_datuma","page":"1","orderNumber":6,"dbId":"104","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3195930","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"Feln\\u0151tt l\\u00e9tsz\\u00e1m\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Ilo\\u015b\\u0107 os\\u00f3b doros\\u0142ych:","name":"felnottek_szama","page":"1","orderNumber":7,"dbId":"105","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode5636006","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Liczba dzieci:","name":"gyermekek","page":"1","orderNumber":8,"dbId":"106","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3602480","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Textarea","elementType":"","options":{"value":"","readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Dodatkowe pytania i pro\\u015bby:","name":"egyeb_kerdes","page":"1","orderNumber":9,"dbId":"107","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode8951381","internalType":"bfTextarea","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle","name":"bfFakeName","page":1,"orderNumber":0,"dbId":280,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"66","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle2","name":"bfFakeName2","page":1,"orderNumber":0,"dbId":281,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"83","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle3","name":"bfFakeName3","page":1,"orderNumber":0,"dbId":282,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"81","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle4","name":"bfFakeName4","page":1,"orderNumber":0,"dbId":283,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""}],"elementCount":9}]', 4, 1, 0, 'arajanlat_pl', '', '', 'Árajánlat kérése - Lengyel', '', '', '', 400, 0, 500, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 'vargai75@gmail.com ; bagolyvar0@gmail.com', 1, 0, 74, '', 2, 75, 'function ff_arajanlat_pl_submitted(status, message){if(status==0){ff_switchpage(2);}else{alert(message);}}', 0, 30, '', 0, NULL, '', 2, 34, '$this->execPieceByName(''ff_InitLib'');\r\nif( ff_getSubmit(''yourfirstname'') != '''' ){\r\nexit;\r\n}', 0, NULL, '', 2, NULL);
INSERT INTO `jos_facileforms_forms` (`id`, `alt_mailfrom`, `alt_fromname`, `mb_alt_mailfrom`, `mb_alt_fromname`, `mailchimp_email_field`, `mailchimp_checkbox_field`, `mailchimp_api_key`, `mailchimp_list_id`, `mailchimp_double_optin`, `mailchimp_mergevars`, `mailchimp_text_html_mobile_field`, `mailchimp_send_errors`, `mailchimp_update_existing`, `mailchimp_replace_interests`, `mailchimp_send_welcome`, `mailchimp_default_type`, `mailchimp_delete_member`, `mailchimp_send_goodbye`, `mailchimp_send_notify`, `mailchimp_unsubscribe_field`, `package`, `template_code`, `template_code_processed`, `template_areas`, `ordering`, `published`, `runmode`, `name`, `custom_mail_subject`, `mb_custom_mail_subject`, `title`, `description`, `class1`, `class2`, `width`, `widthmode`, `height`, `heightmode`, `pages`, `emailntf`, `mb_emailntf`, `emaillog`, `mb_emaillog`, `emailxml`, `mb_emailxml`, `email_type`, `mb_email_type`, `email_custom_template`, `mb_email_custom_template`, `email_custom_html`, `mb_email_custom_html`, `emailadr`, `dblog`, `script1cond`, `script1id`, `script1code`, `script2cond`, `script2id`, `script2code`, `piece1cond`, `piece1id`, `piece1code`, `piece2cond`, `piece2id`, `piece2code`, `piece3cond`, `piece3id`, `piece3code`, `piece4cond`, `piece4id`, `piece4code`, `prevmode`, `prevwidth`) VALUES
(5, '', '', '', '', '', '', '', '', 1, '', '', 0, 0, 0, 0, 'text', 0, 1, 1, '', 'QuickModeForms', 'eyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVSb290Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUm9vdCIsIm1kYXRhIjoie1widHlwZVwiOiBcInJvb3RcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicm9vdCIsInRpdGxlIjoiXHUwMGMxcmFqXHUwMGUxbmxhdCBrXHUwMGU5clx1MDBlOXNlIC0gQ1NlaCIsIm5hbWUiOiJhcmFqYW5sYXRfY3MiLCJyb2xsb3ZlciI6dHJ1ZSwicm9sbG92ZXJDb2xvciI6IiNmZmMiLCJ0b2dnbGVGaWVsZHMiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiIsIm1haWxOb3RpZmljYXRpb24iOnRydWUsIm1haWxSZWNpcGllbnQiOiJ2YXJnYWk3NUBnbWFpbC5jb20gOyBiYWdvbHl2YXIwQGdtYWlsLmNvbSIsInN1Ym1pdEluY2x1ZGUiOnRydWUsInN1Ym1pdExhYmVsIjoiRWxrXHUwMGZjbGRcdTAwZTlzIiwiY2FuY2VsSW5jbHVkZSI6ZmFsc2UsImNhbmNlbExhYmVsIjoicmVzZXQiLCJwYWdpbmdJbmNsdWRlIjp0cnVlLCJwYWdpbmdOZXh0TGFiZWwiOiJuZXh0IiwicGFnaW5nUHJldkxhYmVsIjoiYmFjayIsInRoZW1lIjoicW10aGVtZSIsImZhZGVJbiI6ZmFsc2UsImxhc3RQYWdlVGhhbmtZb3UiOnRydWUsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvbmRpZHRpb24iOjIsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvZGUiOiJmdW5jdGlvbiBmZl9hcmFqYW5sYXRfY3Nfc3VibWl0dGVkKHN0YXR1cywgbWVzc2FnZSl7aWYoc3RhdHVzPT0wKXtmZl9zd2l0Y2hwYWdlKDIpO31lbHNle2FsZXJ0KG1lc3NhZ2UpO319IiwidXNlRXJyb3JBbGVydHMiOmZhbHNlLCJ1c2VEZWZhdWx0RXJyb3JzIjpmYWxzZSwidXNlQmFsbG9vbkVycm9ycyI6dHJ1ZSwiZGlzYWJsZUpRdWVyeSI6ZmFsc2UsImpvb21sYUhpbnQiOmZhbHNlfSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDBjMXJhalx1MDBlMW5sYXQga1x1MDBlOXJcdTAwZTlzZSAtIENTZWgiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fZm9ybS5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOlt7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2VDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlMSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcInBhZ2VcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicGFnZSIsInBhZ2VOdW1iZXIiOjEsInBhZ2VJbnRybyI6IiJ9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUGFnZSAxIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3BhZ2UucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbeyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVTZWN0aW9uQ2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlU2VjdGlvbjM1NTA5IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwic2VjdGlvblwifSJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7ImJmVHlwZSI6Im5vcm1hbCIsInR5cGUiOiJzZWN0aW9uIiwiZGlzcGxheVR5cGUiOiJicmVha3MiLCJ0aXRsZSI6IlN6ZW1cdTAwZTlseWVzIGFkYXRvayIsIm5hbWUiOiJiZlF1aWNrTW9kZVNlY3Rpb24zNTUwOSIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZX0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJTemVtXHUwMGU5bHllcyBhZGF0b2siLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fc2VjdGlvbi5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOlt7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUxODYzNzgyIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiTkFNRToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJOQU1FOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoieW91cmZpcnN0bmFtZSIsImRiSWQiOjIxNSwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6ZmFsc2UsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOnRydWUsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTIwMDYyMSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkptXHUwMGU5bm86IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiSm1cdTAwZTlubzoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6Im5ldmUiLCJkYklkIjoxLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6IjQzIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYSBcIk5cdTAwZTl2XCIgbWV6XHUwMTUxdCEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjgiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiMTUiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNDQ4MzUzNyIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlRlbGVmb246IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiVGVsZWZvbjoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6InRlbGVmb25zemFtIiwiZGJJZCI6IjEyOSIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOnRydWUsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOmZhbHNlLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1heExlbmd0aCI6IiIsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwicGFzc3dvcmQiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFjayI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrQXNTZW5kZXIiOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja2ZpbGUiOiIiLCJzaXplIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MSwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiNDMiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiS1x1MDBlOXJlbSBcdTAwZWRyamEgYmUgYXogXCJUZWxlZm9uc3pcdTAwZTFtXHUwMGUxdFwiICEiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiZmZfdmFsdWVub3RlbXB0eSIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjgiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiMTUiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNzcyNTM2OCIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkUtbWFpbDoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJFLW1haWw6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlbWFpbCIsImRiSWQiOiIxMjgiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6IjQxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlybGVrIHRcdTAwZjZsdHNkIGtpIGEgXCJFLW1haWxcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWxpZGVtYWlsIiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiOCIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiIxNSIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU0NjM0NDQ2IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUFx1MDE1OVx1MDBlZGplemQ6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX2NhbGVuZGFyLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZDYWxlbmRhciIsImxhYmVsIjoiUFx1MDE1OVx1MDBlZGplemQ6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlcmtlemVzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOiIxMzAiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI0MyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiXHUwMGM5cmtlelx1MDBlOXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlMzE5NTkzMCIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkNoZWNrLW91dDoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fY2FsZW5kYXIucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZkNhbGVuZGFyIiwibGFiZWwiOiJDaGVjay1vdXQ6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJ0YXZvemFzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOiIxMzEiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI0MyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiVFx1MDBlMXZvelx1MDBlMXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNTYzNjAwNiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlBvXHUwMTBkZXQgZG9zcFx1MDExYmxcdTAwZmRjaDoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJQb1x1MDEwZGV0IGRvc3BcdTAxMWJsXHUwMGZkY2g6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJmZWxub3R0ZWtfc3phbWEiLCJkYklkIjoiMTMyIiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIyMSIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGEgXCJGZWxuXHUwMTUxdHQgbFx1MDBlOXRzelx1MDBlMW1cIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl9yZWFsYW1vdW50IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiOCIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiIxNSIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUzNjAyNDgwIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUG9cdTAxMGRldCBkXHUwMTFidFx1MDBlZDoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJQb1x1MDEwZGV0IGRcdTAxMWJ0XHUwMGVkOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoiZ3llcm1la2VrIiwiZGJJZCI6IjEzMyIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOmZhbHNlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjAsInZhbGlkYXRpb25JZCI6IjEiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29kZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25NZXNzYWdlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRDb25kaXRpb24iOjAsImluaXRJZCI6IjgiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiMTUiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlODk1MTM4MSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkRhbFx1MDE2MVx1MDBlZCBwb1x1MDE3ZWFkYXZreSBuZWJvIGRvdGF6eToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1hcmVhLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0YXJlYSIsImxhYmVsIjoiRGFsXHUwMTYxXHUwMGVkIHBvXHUwMTdlYWRhdmt5IG5lYm8gZG90YXp5OiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoiZWd5ZWJfa2VyZGVzIiwiZGJJZCI6IjEzNCIsIm9yZGVyTnVtYmVyIjoiLTEiLCJ0YWJJbmRleCI6Ii0xIiwibG9nZ2luZyI6dHJ1ZSwiaGlkZUxhYmVsIjpmYWxzZSwicmVxdWlyZWQiOmZhbHNlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJ3aWR0aCI6IiIsImhlaWdodCI6IiIsIm1heGxlbmd0aCI6IjAiLCJzaG93TWF4bGVuZ3RoQ291bnRlciI6dHJ1ZSwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19XX1dfSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZVBhZ2VDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlMiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcInBhZ2VcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicGFnZSIsInBhZ2VOdW1iZXIiOjIsInBhZ2VJbnRybyI6IjxwIHN0eWxlPVwidGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyO1wiPjxzcGFuIHN0eWxlPVwiZm9udC1zaXplOiAxMHB0O1wiPktcdTAwZjZzelx1MDBmNm5cdTAwZjZqXHUwMGZjayEgRWxcdTAwZTlyaGV0XHUwMTUxc1x1MDBlOWdlaSBlZ3lpa1x1MDBlOW4gMjQgXHUwMGYzclx1MDBlMW4gYmVsXHUwMGZjbCBrZXJlc25pIGZvZ2p1ayEgPFwvc3Bhbj48XC9wPlxuPHAgc3R5bGU9XCJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7XCI+PHNwYW4gc3R5bGU9XCJmb250LXNpemU6IDEwcHQ7XCI+XHUwMGRjZHZcdTAwZjZ6bGV0dGVsOiBCYWdvbHl2XHUwMGUxciBBcGFydG1hbiAtIHJlY2VwY2lcdTAwZjM8XC9zcGFuPiA8aW1nIHN0eWxlPVwiZGlzcGxheTogYmxvY2s7IG1hcmdpbi1sZWZ0OiBhdXRvOyBtYXJnaW4tcmlnaHQ6IGF1dG87XCIgYWx0PVwiZGlhbG9nLW9rLWNvbG9yXCIgc3JjPVwiaW1hZ2VzXC9zdG9yaWVzXC9ha2Npb1wvZGlhbG9nLW9rLWNvbG9yLnBuZ1wiIGhlaWdodD1cIjkxXCIgd2lkdGg9XCI5MVwiIFwvPjxcL3A+In0sInN0YXRlIjoib3BlbiIsImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJQYWdlIDIiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fcGFnZS5wbmcifSwiY2hpbGRyZW4iOltdfV19', 'QuickMode', '[{"elements":[{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"NAME:","name":"yourfirstname","page":"1","orderNumber":1,"dbId":215,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode1863782","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"43","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"N\\u00e9v\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Jm\\u00e9no:","name":"neve","page":"1","orderNumber":2,"dbId":1,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode200621","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"43","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem \\u00edrja be az \\"Telefonsz\\u00e1m\\u00e1t\\" !","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Telefon:","name":"telefonszam","page":"1","orderNumber":3,"dbId":"129","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4483537","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"41","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rlek t\\u00f6ltsd ki a \\"E-mail\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_validemail","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"E-mail:","name":"email","page":"1","orderNumber":4,"dbId":"128","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode7725368","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"43","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"\\u00c9rkez\\u00e9s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"P\\u0159\\u00edjezd:","name":"erkezes_datuma","page":"1","orderNumber":5,"dbId":"130","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4634446","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"43","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"T\\u00e1voz\\u00e1s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Check-out:","name":"tavozas_datuma","page":"1","orderNumber":6,"dbId":"131","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3195930","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"21","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"Feln\\u0151tt l\\u00e9tsz\\u00e1m\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_realamount","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Po\\u010det dosp\\u011bl\\u00fdch:","name":"felnottek_szama","page":"1","orderNumber":7,"dbId":"132","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode5636006","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Po\\u010det d\\u011bt\\u00ed:","name":"gyermekek","page":"1","orderNumber":8,"dbId":"133","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3602480","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Textarea","elementType":"","options":{"value":"","readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"Dal\\u0161\\u00ed po\\u017eadavky nebo dotazy:","name":"egyeb_kerdes","page":"1","orderNumber":9,"dbId":"134","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode8951381","internalType":"bfTextarea","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"40","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle","name":"bfFakeName","page":1,"orderNumber":0,"dbId":224,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"22","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle2","name":"bfFakeName2","page":1,"orderNumber":0,"dbId":225,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"39","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle3","name":"bfFakeName3","page":1,"orderNumber":0,"dbId":226,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"37","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle4","name":"bfFakeName4","page":1,"orderNumber":0,"dbId":227,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""}],"elementCount":9}]', 5, 1, 0, 'arajanlat_cs', '', '', 'Árajánlat kérése - CSeh', '', '', '', 400, 0, 500, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 'vargai75@gmail.com ; bagolyvar0@gmail.com', 1, 0, 74, '', 2, 75, 'function ff_arajanlat_cs_submitted(status, message){if(status==0){ff_switchpage(2);}else{alert(message);}}', 0, 30, '', 0, NULL, '', 2, 34, '$this->execPieceByName(''ff_InitLib'');\r\nif( ff_getSubmit(''yourfirstname'') != '''' ){\r\nexit;\r\n}', 0, NULL, '', 2, NULL);
INSERT INTO `jos_facileforms_forms` (`id`, `alt_mailfrom`, `alt_fromname`, `mb_alt_mailfrom`, `mb_alt_fromname`, `mailchimp_email_field`, `mailchimp_checkbox_field`, `mailchimp_api_key`, `mailchimp_list_id`, `mailchimp_double_optin`, `mailchimp_mergevars`, `mailchimp_text_html_mobile_field`, `mailchimp_send_errors`, `mailchimp_update_existing`, `mailchimp_replace_interests`, `mailchimp_send_welcome`, `mailchimp_default_type`, `mailchimp_delete_member`, `mailchimp_send_goodbye`, `mailchimp_send_notify`, `mailchimp_unsubscribe_field`, `package`, `template_code`, `template_code_processed`, `template_areas`, `ordering`, `published`, `runmode`, `name`, `custom_mail_subject`, `mb_custom_mail_subject`, `title`, `description`, `class1`, `class2`, `width`, `widthmode`, `height`, `heightmode`, `pages`, `emailntf`, `mb_emailntf`, `emaillog`, `mb_emaillog`, `emailxml`, `mb_emailxml`, `email_type`, `mb_email_type`, `email_custom_template`, `mb_email_custom_template`, `email_custom_html`, `mb_email_custom_html`, `emailadr`, `dblog`, `script1cond`, `script1id`, `script1code`, `script2cond`, `script2id`, `script2code`, `piece1cond`, `piece1id`, `piece1code`, `piece2cond`, `piece2id`, `piece2code`, `piece3cond`, `piece3id`, `piece3code`, `piece4cond`, `piece4id`, `piece4code`, `prevmode`, `prevwidth`) VALUES
(6, '', '', '', '', '', '', '', '', 1, '', '', 0, 0, 0, 0, 'text', 0, 1, 1, '', 'QuickModeForms', 'eyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVSb290Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUm9vdCIsIm1kYXRhIjoie1widHlwZVwiOiBcInJvb3RcIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoicm9vdCIsInRpdGxlIjoiXHUwMGMxcmFqXHUwMGUxbmxhdCBrXHUwMGU5clx1MDBlOXNlIC0gT1JPU1oiLCJuYW1lIjoiYXJhamFubGF0X29yb3N6Iiwicm9sbG92ZXIiOnRydWUsInJvbGxvdmVyQ29sb3IiOiIjZmZjIiwidG9nZ2xlRmllbGRzIjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIiLCJtYWlsTm90aWZpY2F0aW9uIjoiMSIsIm1haWxSZWNpcGllbnQiOiJiYWdvbHl2YXIwQGdtYWlsLmNvbSIsInN1Ym1pdEluY2x1ZGUiOnRydWUsInN1Ym1pdExhYmVsIjoiXHUwNDNkXHUwNDMwXHUwNDNmXHUwNDQwXHUwNDMwXHUwNDMyXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDNkIiwiY2FuY2VsSW5jbHVkZSI6ZmFsc2UsImNhbmNlbExhYmVsIjoicmVzZXQiLCJwYWdpbmdJbmNsdWRlIjp0cnVlLCJwYWdpbmdOZXh0TGFiZWwiOiJuZXh0IiwicGFnaW5nUHJldkxhYmVsIjoiYmFjayIsInRoZW1lIjoicW10aGVtZSIsImZhZGVJbiI6ZmFsc2UsImxhc3RQYWdlVGhhbmtZb3UiOnRydWUsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvbmRpZHRpb24iOjIsInN1Ym1pdHRlZFNjcmlwdENvZGUiOiJmdW5jdGlvbiBmZl9hcmFqYW5sYXRfb3Jvc3pfc3VibWl0dGVkKHN0YXR1cywgbWVzc2FnZSl7aWYoc3RhdHVzPT0wKXtmZl9zd2l0Y2hwYWdlKDIpO31lbHNle2FsZXJ0KG1lc3NhZ2UpO319IiwidXNlRXJyb3JBbGVydHMiOmZhbHNlLCJ1c2VEZWZhdWx0RXJyb3JzIjpmYWxzZSwidXNlQmFsbG9vbkVycm9ycyI6dHJ1ZSwiZGlzYWJsZUpRdWVyeSI6ZmFsc2UsImpvb21sYUhpbnQiOmZhbHNlfSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDBjMXJhalx1MDBlMW5sYXQga1x1MDBlOXJcdTAwZTlzZSAtIE9ST1NaIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX2Zvcm0ucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbeyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlQ2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUGFnZTEiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJwYWdlXCJ9In0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6InBhZ2UiLCJwYWdlTnVtYmVyIjoxLCJwYWdlSW50cm8iOiIifSwic3RhdGUiOiJvcGVuIiwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IlBhZ2UgMSIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl9wYWdlLnBuZyJ9LCJjaGlsZHJlbiI6W3siYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlU2VjdGlvbkNsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZVNlY3Rpb24zNTUwOSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcInNlY3Rpb25cIn0ifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJiZlR5cGUiOiJub3JtYWwiLCJ0eXBlIjoic2VjdGlvbiIsImRpc3BsYXlUeXBlIjoiYnJlYWtzIiwidGl0bGUiOiJTemVtXHUwMGU5bHllcyBhZGF0b2siLCJuYW1lIjoiYmZRdWlja01vZGVTZWN0aW9uMzU1MDkiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2V9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiU3plbVx1MDBlOWx5ZXMgYWRhdG9rIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3NlY3Rpb24ucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbeyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNDU4NTk4NyIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ik5BTUU6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiTkFNRToiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6InlvdXJmaXJzdG5hbWUiLCJkYklkIjoiMjQxIiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6ZmFsc2UsImhpbnQiOiIiLCJvZmYiOnRydWUsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTIwMDYyMSIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDQzOFx1MDQzY1x1MDQ0ZjoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MzhcdTA0M2NcdTA0NGY6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJuZXZlIiwiZGJJZCI6MSwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGEgXCJOXHUwMGU5dlwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGU0NDgzNTM3IiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDM1XHUwNDQwIFx1MDQ0Mlx1MDQzNVx1MDQzYlx1MDQzNVx1MDQ0NFx1MDQzZVx1MDQzZFx1MDQzMDoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0M2NcdTA0MzVcdTA0NDAgXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDQ0XHUwNDNlXHUwNDNkXHUwNDMwOiIsImxhYmVsUG9zaXRpb24iOiJsZWZ0IiwiYmZOYW1lIjoidGVsZWZvbnN6YW0iLCJkYklkIjoiMjMzIiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiItMSIsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIFx1MDBlZHJqYSBiZSBheiBcIlRlbGVmb25zelx1MDBlMW1cdTAwZTF0XCIgISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiNzMiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiODQiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNzcyNTM2OCIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6IkUtbWFpbDoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fdGV4dC1maWVsZC5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGZpZWxkIiwibGFiZWwiOiJFLW1haWw6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlbWFpbCIsImRiSWQiOiIyMzIiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlybGVrIHRcdTAwZjZsdHNkIGtpIGEgXCJFLW1haWxcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiNzMiLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjoiODQiLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNDYzNDQ0NiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDQzZlx1MDQ0MFx1MDQzOFx1MDQzMVx1MDQ0Ylx1MDQ0Mlx1MDQzOFx1MDQzNToiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fY2FsZW5kYXIucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZkNhbGVuZGFyIiwibGFiZWwiOiJcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0MzFcdTA0NGJcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0MzU6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJlcmtlemVzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOiIyMzQiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiXHUwMGM5cmtlelx1MDBlOXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlMzE5NTkzMCIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDQxZVx1MDQ0Mlx1MDQ0YVx1MDQzNVx1MDQzN1x1MDQzNDoiLCJpY29uIjoiLi5cL2FkbWluaXN0cmF0b3JcL2NvbXBvbmVudHNcL2NvbV9icmVlemluZ2Zvcm1zXC9saWJyYXJpZXNcL2pxdWVyeVwvdGhlbWVzXC9xdWlja21vZGVcL2lcL2ljb25fY2FsZW5kYXIucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZkNhbGVuZGFyIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MWVcdTA0NDJcdTA0NGFcdTA0MzVcdTA0MzdcdTA0MzQ6IiwibGFiZWxQb3NpdGlvbiI6ImxlZnQiLCJiZk5hbWUiOiJ0YXZvemFzX2RhdHVtYSIsImRiSWQiOiIyMzUiLCJvcmRlck51bWJlciI6LTEsInRhYkluZGV4IjoiLTEiLCJsb2dnaW5nIjp0cnVlLCJoaWRlTGFiZWwiOmZhbHNlLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwiZm9ybWF0IjoiJVktJW0tJWQiLCJ2YWx1ZSI6Ii4uLiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjoxLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiI4NyIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiJLXHUwMGU5cmVtIHRcdTAwZjZsdHNlIGtpIGF6IFwiVFx1MDBlMXZvelx1MDBlMXMgZFx1MDBlMXR1bWFcIiBtZXpcdTAxNTF0ISIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiJmZl92YWx1ZW5vdGVtcHR5IiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjowLCJpbml0Q29kZSI6IiIsImluaXRGdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Rm9ybUVudHJ5IjowLCJpbml0UGFnZUVudHJ5IjowLCJhY3Rpb25Db25kaXRpb24iOjAsImFjdGlvbklkIjowLCJhY3Rpb25Db2RlIjoiIiwiYWN0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiYWN0aW9uQ2xpY2siOjAsImFjdGlvbkJsdXIiOjAsImFjdGlvbkNoYW5nZSI6MCwiYWN0aW9uRm9jdXMiOjAsImFjdGlvblNlbGVjdCI6MCwiaGlkZUluTWFpbGJhY2siOmZhbHNlfX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVFbGVtZW50Q2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlNTYzNjAwNiIsIm1kYXRhIjoie1wiZGVsZXRhYmxlXCI6IHRydWUsIFwidHlwZVwiOiBcImVsZW1lbnRcIn0ifSwiZGF0YSI6eyJ0aXRsZSI6Ilx1MDQzNFx1MDQzYlx1MDQ0ZiBcdTA0MzJcdTA0MzdcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0NDFcdTA0M2JcdTA0NGJcdTA0NDU6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtZmllbGQucG5nIn0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6ImVsZW1lbnQiLCJiZlR5cGUiOiJiZlRleHRmaWVsZCIsImxhYmVsIjoiXHUwNDM0XHUwNDNiXHUwNDRmIFx1MDQzMlx1MDQzN1x1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQ0MVx1MDQzYlx1MDQ0Ylx1MDQ0NToiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6ImZlbG5vdHRla19zemFtYSIsImRiSWQiOiIyMzYiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJoaW50IjoiIiwib2ZmIjpmYWxzZSwidmFsdWUiOiIiLCJtYXhMZW5ndGgiOiIiLCJyZWFkb25seSI6ZmFsc2UsInBhc3N3b3JkIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2siOmZhbHNlLCJtYWlsYmFja0FzU2VuZGVyIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tmaWxlIjoiIiwic2l6ZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25Db25kaXRpb24iOjEsInZhbGlkYXRpb25JZCI6Ijg3IiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IktcdTAwZTlyZW0gdFx1MDBmNmx0c2Uga2kgYSBcIkZlbG5cdTAxNTF0dCBsXHUwMGU5dHN6XHUwMGUxbVwiIG1lelx1MDE1MXQhIiwidmFsaWRhdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6ImZmX3ZhbHVlbm90ZW1wdHkiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI3MyIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiI4NCIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fSx7ImF0dHJpYnV0ZXMiOnsiY2xhc3MiOiJiZlF1aWNrTW9kZUVsZW1lbnRDbGFzcyIsImlkIjoiYmZRdWlja01vZGUzNjAyNDgwIiwibWRhdGEiOiJ7XCJkZWxldGFibGVcIjogdHJ1ZSwgXCJ0eXBlXCI6IFwiZWxlbWVudFwifSJ9LCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiXHUwNDQwXHUwNDM1XHUwNDMxXHUwNDM1XHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhOiIsImljb24iOiIuLlwvYWRtaW5pc3RyYXRvclwvY29tcG9uZW50c1wvY29tX2JyZWV6aW5nZm9ybXNcL2xpYnJhcmllc1wvanF1ZXJ5XC90aGVtZXNcL3F1aWNrbW9kZVwvaVwvaWNvbl90ZXh0LWZpZWxkLnBuZyJ9LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7InR5cGUiOiJlbGVtZW50IiwiYmZUeXBlIjoiYmZUZXh0ZmllbGQiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQzMVx1MDQzNVx1MDQzZFx1MDQzZVx1MDQzYToiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6Imd5ZXJtZWtlayIsImRiSWQiOiIyMzciLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjpmYWxzZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwibWF4TGVuZ3RoIjoiIiwicmVhZG9ubHkiOmZhbHNlLCJwYXNzd29yZCI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrIjpmYWxzZSwibWFpbGJhY2tBc1NlbmRlciI6ZmFsc2UsIm1haWxiYWNrZmlsZSI6IiIsInNpemUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJ2YWxpZGF0aW9uSWQiOiIxIiwidmFsaWRhdGlvbkNvZGUiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uTWVzc2FnZSI6IiIsInZhbGlkYXRpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJpbml0Q29uZGl0aW9uIjowLCJpbml0SWQiOiI4IiwiaW5pdENvZGUiOiIiLCJpbml0RnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdEZvcm1FbnRyeSI6MCwiaW5pdFBhZ2VFbnRyeSI6MCwiYWN0aW9uQ29uZGl0aW9uIjowLCJhY3Rpb25JZCI6IjE1IiwiYWN0aW9uQ29kZSI6IiIsImFjdGlvbkZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImFjdGlvbkNsaWNrIjowLCJhY3Rpb25CbHVyIjowLCJhY3Rpb25DaGFuZ2UiOjAsImFjdGlvbkZvY3VzIjowLCJhY3Rpb25TZWxlY3QiOjAsImhpZGVJbk1haWxiYWNrIjpmYWxzZX19LHsiYXR0cmlidXRlcyI6eyJjbGFzcyI6ImJmUXVpY2tNb2RlRWxlbWVudENsYXNzIiwiaWQiOiJiZlF1aWNrTW9kZTg5NTEzODEiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJlbGVtZW50XCJ9In0sImRhdGEiOnsidGl0bGUiOiJcdTA0MTRcdTA0NDBcdTA0NDNcdTA0MzNcdTA0MzhcdTA0MzUgXHUwNDNmXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDQxXHUwNDRjXHUwNDMxXHUwNDRiIFx1MDQzOFx1MDQzYlx1MDQzOCBcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0NDFcdTA0NGI6IiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3RleHQtYXJlYS5wbmcifSwicHJvcGVydGllcyI6eyJ0eXBlIjoiZWxlbWVudCIsImJmVHlwZSI6ImJmVGV4dGFyZWEiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxNFx1MDQ0MFx1MDQ0M1x1MDQzM1x1MDQzOFx1MDQzNSBcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0NDFcdTA0NGNcdTA0MzFcdTA0NGIgXHUwNDM4XHUwNDNiXHUwNDM4IFx1MDQzMlx1MDQzZVx1MDQzZlx1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQ0MVx1MDQ0YjoiLCJsYWJlbFBvc2l0aW9uIjoibGVmdCIsImJmTmFtZSI6ImVneWViX2tlcmRlcyIsImRiSWQiOiIyMzgiLCJvcmRlck51bWJlciI6Ii0xIiwidGFiSW5kZXgiOiItMSIsImxvZ2dpbmciOnRydWUsImhpZGVMYWJlbCI6ZmFsc2UsInJlcXVpcmVkIjpmYWxzZSwiaGludCI6IiIsIm9mZiI6ZmFsc2UsInZhbHVlIjoiIiwid2lkdGgiOiIiLCJoZWlnaHQiOiIiLCJtYXhsZW5ndGgiOiIwIiwic2hvd01heGxlbmd0aENvdW50ZXIiOnRydWUsInJlYWRvbmx5IjpmYWxzZSwidmFsaWRhdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwidmFsaWRhdGlvbklkIjoiMSIsInZhbGlkYXRpb25Db2RlIjoiIiwidmFsaWRhdGlvbk1lc3NhZ2UiOiIiLCJ2YWxpZGF0aW9uRnVuY3Rpb25OYW1lIjoiIiwiaW5pdENvbmRpdGlvbiI6MCwiaW5pdElkIjoiOCIsImluaXRDb2RlIjoiIiwiaW5pdEZ1bmN0aW9uTmFtZSI6IiIsImluaXRGb3JtRW50cnkiOjAsImluaXRQYWdlRW50cnkiOjAsImFjdGlvbkNvbmRpdGlvbiI6MCwiYWN0aW9uSWQiOiIxNSIsImFjdGlvbkNvZGUiOiIiLCJhY3Rpb25GdW5jdGlvbk5hbWUiOiIiLCJhY3Rpb25DbGljayI6MCwiYWN0aW9uQmx1ciI6MCwiYWN0aW9uQ2hhbmdlIjowLCJhY3Rpb25Gb2N1cyI6MCwiYWN0aW9uU2VsZWN0IjowLCJoaWRlSW5NYWlsYmFjayI6ZmFsc2V9fV19XX0seyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNsYXNzIjoiYmZRdWlja01vZGVQYWdlQ2xhc3MiLCJpZCI6ImJmUXVpY2tNb2RlUGFnZTIiLCJtZGF0YSI6IntcImRlbGV0YWJsZVwiOiB0cnVlLCBcInR5cGVcIjogXCJwYWdlXCJ9In0sInByb3BlcnRpZXMiOnsidHlwZSI6InBhZ2UiLCJwYWdlTnVtYmVyIjoyLCJwYWdlSW50cm8iOiI8cCBzdHlsZT1cInRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjtcIj48c3BhbiBzdHlsZT1cImZvbnQtc2l6ZTogMTBwdDtcIj5LXHUwMGY2c3pcdTAwZjZuXHUwMGY2alx1MDBmY2shIEVsXHUwMGU5cmhldFx1MDE1MXNcdTAwZTlnZWkgZWd5aWtcdTAwZTluIDI0IFx1MDBmM3JcdTAwZTFuIGJlbFx1MDBmY2wga2VyZXNuaSBmb2dqdWshIDxcL3NwYW4+PFwvcD5cbjxwIHN0eWxlPVwidGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyO1wiPjxzcGFuIHN0eWxlPVwiZm9udC1zaXplOiAxMHB0O1wiPlx1MDBkY2R2XHUwMGY2emxldHRlbDogQmFnb2x5dlx1MDBlMXIgQXBhcnRtYW4gLSByZWNlcGNpXHUwMGYzPFwvc3Bhbj4gPGltZyBzdHlsZT1cImRpc3BsYXk6IGJsb2NrOyBtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsgbWFyZ2luLXJpZ2h0OiBhdXRvO1wiIGFsdD1cImRpYWxvZy1vay1jb2xvclwiIHNyYz1cImltYWdlc1wvc3Rvcmllc1wvYWtjaW9cL2RpYWxvZy1vay1jb2xvci5wbmdcIiBoZWlnaHQ9XCI5MVwiIHdpZHRoPVwiOTFcIiBcLz48XC9wPiJ9LCJzdGF0ZSI6Im9wZW4iLCJkYXRhIjp7InRpdGxlIjoiUGFnZSAyIiwiaWNvbiI6Ii4uXC9hZG1pbmlzdHJhdG9yXC9jb21wb25lbnRzXC9jb21fYnJlZXppbmdmb3Jtc1wvbGlicmFyaWVzXC9qcXVlcnlcL3RoZW1lc1wvcXVpY2ttb2RlXC9pXC9pY29uX3BhZ2UucG5nIn0sImNoaWxkcmVuIjpbXX1dfQ==', 'QuickMode', '[{"elements":[{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"NAME:","name":"yourfirstname","page":"1","orderNumber":1,"dbId":"241","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4585987","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"N\\u00e9v\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u0438\\u043c\\u044f:","name":"neve","page":"1","orderNumber":2,"dbId":1,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode200621","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem \\u00edrja be az \\"Telefonsz\\u00e1m\\u00e1t\\" !","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u043d\\u043e\\u043c\\u0435\\u0440 \\u0442\\u0435\\u043b\\u0435\\u0444\\u043e\\u043d\\u0430:","name":"telefonszam","page":"1","orderNumber":3,"dbId":"233","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4483537","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rlek t\\u00f6ltsd ki a \\"E-mail\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"E-mail:","name":"email","page":"1","orderNumber":4,"dbId":"232","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode7725368","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"\\u00c9rkez\\u00e9s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u043f\\u0440\\u0438\\u0431\\u044b\\u0442\\u0438\\u0435:","name":"erkezes_datuma","page":"1","orderNumber":5,"dbId":"234","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode4634446","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Calendar","elementType":"","options":{"readonly":false},"data1":"...","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":0,"script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki az \\"T\\u00e1voz\\u00e1s d\\u00e1tuma\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u041e\\u0442\\u044a\\u0435\\u0437\\u0434:","name":"tavozas_datuma","page":"1","orderNumber":6,"dbId":"235","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3195930","internalType":"bfCalendar","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"73","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":1,"script3id":"87","script3code":"","script3msg":"K\\u00e9rem t\\u00f6ltse ki a \\"Feln\\u0151tt l\\u00e9tsz\\u00e1m\\" mez\\u0151t!","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"ff_valuenotempty","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u0434\\u043b\\u044f \\u0432\\u0437\\u0440\\u043e\\u0441\\u043b\\u044b\\u0445:","name":"felnottek_szama","page":"1","orderNumber":7,"dbId":"236","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode5636006","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Text","elementType":"","options":{"value":"","password":false,"mailback":false,"readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u0440\\u0435\\u0431\\u0435\\u043d\\u043e\\u043a:","name":"gyermekek","page":"1","orderNumber":8,"dbId":"237","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode3602480","internalType":"bfTextfield","mailbackAsSender":0,"tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"Textarea","elementType":"","options":{"value":"","readonly":false},"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":"8","script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":0,"script2id":"15","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":"1","script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"\\u0414\\u0440\\u0443\\u0433\\u0438\\u0435 \\u043f\\u0440\\u043e\\u0441\\u044c\\u0431\\u044b \\u0438\\u043b\\u0438 \\u0432\\u043e\\u043f\\u0440\\u043e\\u0441\\u044b:","name":"egyeb_kerdes","page":"1","orderNumber":9,"dbId":"238","appElementOrderId":0,"id":0,"logging":true,"qId":"bfQuickMode8951381","internalType":"bfTextarea","tabIndex":"-1","hideInMailback":false},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"84","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle","name":"bfFakeName","page":1,"orderNumber":0,"dbId":284,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"66","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle2","name":"bfFakeName2","page":1,"orderNumber":0,"dbId":285,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"83","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle3","name":"bfFakeName3","page":1,"orderNumber":0,"dbId":286,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""},{"element":null,"bfType":"","elementType":"","options":[],"data1":"","data2":"","data3":"","script1cond":0,"script1id":0,"script1code":"","script1flag1":0,"script1flag2":0,"script2cond":1,"script2id":"81","script2code":"","script2flag1":0,"script2flag2":0,"script2flag3":0,"script2flag4":0,"script2flag5":0,"script3cond":0,"script3id":0,"script3code":"","script3msg":"","functionNameScript1":"","functionNameScript2":"","functionNameScript3":"","flag1":0,"flag2":0,"mailback":0,"mailbackfile":"","title":"bfFakeTitle4","name":"bfFakeName4","page":1,"orderNumber":0,"dbId":287,"appElementOrderId":0,"id":0,"logging":0,"qId":0,"internalType":""}],"elementCount":9}]', 6, 1, 0, 'arajanlat_orosz', '', '', 'Árajánlat kérése - OROSZ', '', '', '', 400, 0, 500, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', '', 0, 0, 'bagolyvar0@gmail.com', 1, 0, 74, '', 2, 75, 'function ff_arajanlat_orosz_submitted(status, message){if(status==0){ff_switchpage(2);}else{alert(message);}}', 0, 30, '', 0, NULL, '', 2, 34, '$this->execPieceByName(''ff_InitLib'');\r\nif( ff_getSubmit(''yourfirstname'') != '''' ){\r\nexit;\r\n}', 0, NULL, '', 2, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_integrator_criteria_fixed`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_integrator_criteria_fixed` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `rule_id` int(11) NOT NULL,
 `reference_column` varchar(255) NOT NULL,
 `operator` varchar(255) NOT NULL,
 `fixed_value` text NOT NULL,
 `andor` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'AND',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_integrator_criteria_form`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_integrator_criteria_form` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `rule_id` int(11) NOT NULL,
 `reference_column` varchar(255) NOT NULL,
 `operator` varchar(255) NOT NULL,
 `element_id` varchar(255) NOT NULL,
 `andor` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'AND',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_integrator_criteria_joomla`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_integrator_criteria_joomla` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `rule_id` int(11) NOT NULL,
 `reference_column` varchar(255) NOT NULL,
 `operator` varchar(255) NOT NULL,
 `joomla_object` varchar(255) NOT NULL,
 `andor` varchar(3) NOT NULL DEFAULT 'AND',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_integrator_items`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_integrator_items` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `rule_id` int(11) NOT NULL,
 `element_id` int(11) NOT NULL,
 `reference_column` varchar(255) NOT NULL,
 `code` text NOT NULL,
 `published` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_integrator_rules`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_integrator_rules` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) NOT NULL,
 `form_id` int(11) NOT NULL,
 `reference_table` varchar(255) NOT NULL,
 `type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'insert',
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `finalize_code` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_packages`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_packages` (
 `id` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `version` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `created` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
 `title` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `author` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `email` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `url` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `description` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
 `copyright` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_packages`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_packages` (`id`, `name`, `version`, `created`, `title`, `author`, `email`, `url`, `description`, `copyright`) VALUES
('', 'mypck_001', '0.0.1', '2005-07-31 22:21:23', 'My First Package', 'My Name', 'my.name@my.domain', 'http://www.my.domain', 'This is the first package that I created', 'This FacileForms package is released under the GNU/GPL license'),
('FF', 'stdlib.english', '1.8', '2012-09-21 11:50:15', 'BreezingForms-Standard Piece and Script Libraries', 'Markus Bopp', 'markus.bopp@crosstec.de', 'http://www.crosstec.de', 'These are the standard BreezingForms script and piece libraries.', 'This BreezingForms package is released under the GNU/GPL license');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_pieces`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_pieces` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `package` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `description` text,
 `type` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `code` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=59 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_pieces`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_pieces` (`id`, `published`, `package`, `name`, `title`, `description`, `type`, `code`) VALUES
(30, 1, 'FF', 'ff_addCustomCSSFile', 'Add custom CSS File', 'Adds a custom css file to the form. To choose a css file, execute this piece and call the function ff_addCustomCSSFile(''path/to/css/file'') with the RELATIVE (not full!) path to your joomla installation.\r\nDo not forget to call $this->execPieceByName(''ff_InitLib'') before!\r\n\r\nExample:\r\n\r\nglobal $mainframe;\r\n\r\n$this->execPieceByName(''ff_InitLib'');\r\n$this->execPieceByName(''ff_addCustomCSSFile'');\r\n\r\nff_addCustomCSSFile(''templates/'' . $mainframe->getTemplate() . ''/css/template.css'');', 'Before Form', 'function ff_addCustomCSSFile($path){\r\n	if(file_exists(JPATH_SITE . ''/'' . $path)){\r\n		JFactory::getDocument()->addStyleSheet(JURI::root() . $path);\r\n	}\r\n}'),
(31, 1, 'FF', 'ff_Constants', 'Constansts definitions', 'Library constants definitions', 'Before Form', 'define(''FF_DIE'',    ''_ff_die_on_errors_'');\r\ndefine(''FF_DONTDIE'',  ''_ff_stay_alive_'');\r\ndefine(''FF_IGNOREDIE'', ''_ff_ignore_if_dying_'');\r\n\r\ndefine(''FF_ARRAY'',   ''_ff_return_as_array_'');\r\ndefine(''FF_LIST'',   ''_ff_return_as_list_'');\r\ndefine(''FF_SLIST'',   ''_ff_return_as_slist_'');\r\ndefine(''FF_DLIST'',   ''_ff_return_as_dlist_'');\r\n\r\ndefine(''FF_NOTRIM'',  1);\r\ndefine(''FF_ALLOWHTML'', 2);\r\ndefine(''FF_ALLOWRAW'', 4);'),
(32, 1, 'FF', 'ff_die', 'Terminate form gracefully', 'Gracefully terminates the form and shows a message plus opionally a \r\nCONTINUE button for further redirection.\r\n\r\nCall:\r\n\r\n  ff_die($message=null, $action=''stop'', $target='''', $params='''', $label=''Continue'');\r\n  return;\r\n\r\n  $message = A message to display. If no message is provided, it will\r\n        display:\r\n\r\n          Fatal error in $formname, processing stopped.\r\n\r\n  $action = ''stop'' : Dont show a CONTINUE button (default)\r\n        ''self'' : Redirect to the same form\r\n        ''form'' : Redirect to another form \r\n        ''page'' : Redirect to another page of this site\r\n        ''home'' : Redirect to homepage of the site\r\n        ''url'' : Redirect to a url\r\n\r\n  $target = Target name/url for ''form'', ''page'' and ''url''\r\n\r\n  $params = Additional parameters for ''self'' and ''form''\r\n\r\n  $label  = Text for the continue button\r\n\r\nExamples:\r\n\r\n  // Display standard message without continue button\r\n  ff_die(); \r\n\r\n  // Display message without continue button\r\n  ff_die(''Sorry, cannot continue for some reason.'');\r\n\r\n  // Display standard message and return to same form with a parameter\r\n  ff_die(null, ''self'', ''&ff_param_foo=bar'');\r\n\r\n  // Redirect to another form\r\n  ff_die(''Guess you are hungry now...'', ''form'', ''SamplePizzaShop'', null, ''Order'');\r\n\r\n  // Redirect to another site page\r\n  ff_die(\r\n    ''Something strange has happened!'', \r\n    ''page'', \r\n    ''index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=2''\r\n  );', 'Untyped', 'function ff_die($message='''', $action=''stop'', $target='''', $params='''', $label=''Continue'')\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  if ($ff_processor->dying) return;\r\n\r\n  ob_end_clean();\r\n  $form =& $ff_processor->formrow;\r\n  if (!$message) \r\n    $message = \r\n      "<strong>Fatal error in $form->name, form processing halted.</strong>";\r\n  switch ($action) {\r\n    case ''self'': $url = ff_makeSelfUrl($params); break;\r\n    case ''form'': $url = ff_makeFormUrl($target, $params); break;\r\n    case ''page'': $url = ff_makePageUrl($target); break;\r\n    case ''home'': $url = "{mossite}"; break;\r\n    case ''url'' : $url = $target; break;\r\n    default  : $url = '''';\r\n  } // switch\r\n  if ($form->class1 != '''') echo ''<div class="''.$form->class1.''">''.nl();\r\n  echo($message.''<br/><br/><br/>''.nl());\r\n  if ($url) {\r\n    if (!$ff_processor->inline) echo ''<form action="#redirect">''.nl();\r\n    if ($ff_processor->inframe) $t = ''parent''; else $t = ''document'';\r\n    echo ''<input type="button" class="button" value="''.$label.''"''.\r\n       '' onClick="''.$t.''.location.href=\\''''.htmlentities($url,ENT_QUOTES).''\\'';"''.\r\n       ''/>''.nl();\r\n    if (!$ff_processor->inline) echo ''</form>''.nl();\r\n  } // if\r\n  if ($form->class1 != '''') echo ''</div>''.nl();\r\n  unset($form);\r\n  ob_start();\r\n  $ff_processor->suicide();\r\n} // ff_die'),
(33, 1, 'FF', 'ff_DisableFormTrace', 'Disable tracing at view time', 'Disables tracing for use as before form piece', 'Before Form', '//+trace dis'),
(34, 1, 'FF', 'ff_DisableSubmitTrace', 'Disable tracing at submit time', 'Disables tracing for use as begin submit piece', 'Begin Submit', '//+trace dis'),
(35, 1, 'FF', 'ff_dying', 'Query live status', 'Query if form is dying', 'Untyped', '//+trace max none\r\nfunction ff_dying()\r\n{\r\n  global $ff_processor; \r\n  return $ff_processor->dying;\r\n} // ff_dying'),
(36, 1, 'FF', 'ff_expString', 'String export', 'Export string function: escapes special characters in c-codes', 'Untyped', 'function ff_expString($text)\r\n{\r\n  return expstring($text);\r\n} // ff_expString'),
(37, 1, 'FF', 'ff_getPageByNameX', 'Get page # by element name', 'Gets the page number by the name of an element. \r\nTypically used to redirect to a certain page in a before form piece \r\nas \r\n\r\n  $this->page = ff_getPageByName(''elementname'');', 'Untyped', 'function ff_getPageByName($name)\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  foreach($ff_processor->rows as $row)\r\n    if ($row->name==$name)\r\n      return $row->page;\r\n  return null;\r\n} // ff_getPageByName'),
(38, 1, 'FF', 'ff_getParam', 'Get GET/POST parameter', 'Direct replacement for mosGetParam. ff_getParam will attempt to filter \r\nout parameters that are targeted to another form on the same page.', 'Untyped', 'function ff_getParam($name, $default=null, $mask=0)\r\n{\r\n  global $ff_request;\r\n  if (substr($name,0,9)==''ff_param_'') {\r\n    if (!isset($ff_request[$name])) return $default;\r\n    $val = $ff_request[$name];\r\n  } else {\r\n    if (!isset($_REQUEST[$name])) return $default;\r\n    $val = $_REQUEST[$name];\r\n  } // if\r\n  $dotrim = ($mask & FF_NOTRIM)==0;\r\n  $dostrp = ($mask & FF_ALLOWHTML)==0;\r\n  $addsla = ($mask & FF_ALLOWRAW)==0 && !get_magic_quotes_gpc();\r\n  $remsla = ($mask & FF_ALLOWRAW)!=0 && get_magic_quotes_gpc();\r\n  if (is_array($val)) {\r\n    $cnt = count($val);\r\n    for ($v = 0; $v < $cnt; $v++)\r\n      if (is_string($val[$v])) {\r\n        if ($dotrim) $val[$v] = trim($val[$v]);\r\n        if ($dostrp) $val[$v] = strip_tags($val[$v]);\r\n        if ($addsla) $val[$v] = addslashes($val[$v]);\r\n        if ($remsla) $val[$v] = stripslashes($val[$v]);\r\n      } // if\r\n  } else {\r\n    if (is_string($val)) {\r\n      if ($dotrim) $val = trim($val);\r\n      if ($dostrp) $val = strip_tags($val);\r\n      if ($addsla) $val = addslashes($val);\r\n      if ($remsla) $val = stripslashes($val);\r\n    } // if\r\n  } // if\r\n  return $val;\r\n} // ff_getParam'),
(39, 1, 'FF', 'ff_getSubmit', 'Get submited data', 'Returns submitdata either as scalar, array or list. In case of list the values\r\nare returned as a string with the values concatenated by comma.\r\n\r\nExamples:\r\n\r\n// Get as scalar: Optionally pass a default value as second parameter.\r\n// If no default is provided, it will return NULL if no value was submitted\r\n\r\n  $myval = ff_getSubmit(''myvar'');    // return NULL if not submitted\r\n\r\n  $myval = ff_getSubmit(''myvar'',1);   // return 1 if not submitted\r\n\r\n  $myval = ff_getSubmit(''myvar'',''foo''); // return ''foo'' if not submitted\r\n\r\n  ff_query(\r\n    "insert into #__mytable(id, name) ".\r\n    "values (''".\r\n      ff_getSubmit(''id'').", ".\r\n      ff_getSubmit(''name'',''unknown'').\r\n    "'')"\r\n  );\r\n\r\n// Get as array: Pass FF_ARRAY as second Parameter\r\n\r\n  $myarr = $ff_getSubmit(''myarr'', FF_ARRAY);\r\n\r\n  foreach ($myarr as $myval) ...\r\n\r\n// Get as list: Pass either FF_LIST, FF_SLIST or FF_DLIST as 2nd parameter.\r\n\r\n  // FF_LIST will return numeric data unquoted and strings in single quotes:\r\n  //  1,2,''a'',4\r\n\r\n  // FF_SLIST will return all data single quoted:\r\n  //  ''1'',''2'',''a'',''4''\r\n\r\n  // FF_DLIST will return all data double quoted:\r\n  //  "1","2","a","4"\r\n\r\n  ff_query(\r\n    "delete from #__mytable ".\r\n    "where id in (".ff_getSubmit(''itemlist'',FF_LIST).")"\r\n  );', 'Untyped', 'function ff_getSubmit($name, $default=null)\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n\r\n  switch ((string)$default) {\r\n    case FF_ARRAY: $value = array(); break;\r\n    case FF_LIST : \r\n    case FF_SLIST:\r\n    case FF_DLIST: $value = ''''; break;\r\n    default   : $value = $default;\r\n  } // switch\r\n  foreach ($ff_processor->submitdata as $data)\r\n    if ($data[_FF_DATA_NAME]==$name) {\r\n      $q = '''';\r\n      switch ((string)$default) {\r\n        case FF_ARRAY:\r\n          $value[] = $data[_FF_DATA_VALUE];\r\n          break;\r\n        case FF_SLIST:\r\n          $q = "''";\r\n        case FF_DLIST:\r\n          if ($q=='''') $q = ''"'';\r\n        case FF_LIST:\r\n          if ($q=='''' && !is_numeric($data[_FF_DATA_VALUE])) $q = "''";\r\n          if ($value!='''') $value.='','';\r\n          $value .= $q.$data[_FF_DATA_VALUE].$q;\r\n          break;\r\n        default:\r\n          return $data[_FF_DATA_VALUE];\r\n      } // switch\r\n     } // if\r\n  return $value;\r\n} // ff_getSubmit'),
(40, 1, 'FF', 'ff_impString', 'String import', 'Import string function: unescapes c-coded characters of a string', 'Untyped', 'function ff_impString($text)\r\n{\r\n  return impstring($text);\r\n} // ff_impString'),
(41, 1, 'FF', 'ff_InitLib', 'Init Library', 'A collection of useful functions for use in form pieces. \r\n\r\nInclude by: \r\n\r\n  $this->execPieceByName(''ff_InitLib'');', 'Before Form', '//+trace high none\r\nif (!defined(''FF_DIE''))          $this->execPieceByName(''ff_Constants'');\r\nif (!function_exists(''ff_expstring''))   $this->execPieceByName(''ff_expstring'');\r\nif (!function_exists(''ff_makePageUrl''))  $this->execPieceByName(''ff_makePageUrl'');\r\nif (!function_exists(''ff_makeFormUrl''))  $this->execPieceByName(''ff_makeFormUrl'');\r\nif (!function_exists(''ff_makeSelfUrl''))  $this->execPieceByName(''ff_makeSelfUrl'');\r\nif (!function_exists(''ff_die''))      $this->execPieceByName(''ff_die'');\r\nif (!function_exists(''ff_dying''))     $this->execPieceByName(''ff_dying'');\r\nif (!function_exists(''ff_redirect''))    $this->execPieceByName(''ff_redirect'');\r\nif (!function_exists(''ff_redirectParent'')) $this->execPieceByName(''ff_redirectParentX'');\r\nif (!function_exists(''ff_redirectPage''))  $this->execPieceByName(''ff_redirectPage'');\r\nif (!function_exists(''ff_redirectForm''))  $this->execPieceByName(''ff_redirectForm'');\r\nif (!function_exists(''ff_redirectSelf''))  $this->execPieceByName(''ff_redirectSelf'');\r\nif (!function_exists(''ff_setChecked''))   $this->execPieceByName(''ff_setCheckedX'');\r\nif (!function_exists(''ff_setSelected''))  $this->execPieceByName(''ff_setSelectedX'');\r\nif (!function_exists(''ff_setValue''))    $this->execPieceByName(''ff_setValueX'');\r\nif (!function_exists(''ff_getPageByName'')) $this->execPieceByName(''ff_getPageByNameX'');\r\nif (!function_exists(''ff_getParam''))    $this->execPieceByName(''ff_getParam'');\r\nif (!function_exists(''ff_getSubmit''))   $this->execPieceByName(''ff_getSubmit'');\r\nif (!function_exists(''ff_impString''))   $this->execPieceByName(''ff_impString'');\r\nif (!function_exists(''ff_expString''))   $this->execPieceByName(''ff_expString'');\r\nif (!function_exists(''ff_securityImage'')) $this->execPieceByName(''ff_securityImage'');\r\nif (!function_exists(''ff_select''))     $this->execPieceByName(''ff_select'');\r\nif (!function_exists(''ff_selectValue''))  $this->execPieceByName(''ff_selectValue'');\r\nif (!function_exists(''ff_query''))     $this->execPieceByName(''ff_query'');\r\nif (!function_exists(''ff_markdown''))    $this->execPieceByName(''ff_markdown'');'),
(42, 1, 'FF', 'ff_makeFormUrl', 'Make URL to other form', 'Redirects to another facile form. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  $url = ff_makeFormUrl($name, $params = '''');\r\n\r\nExample:\r\n\r\n  $url = ff_makeFormUrl(\r\n    ''OtherForm'', \r\n    ''&ff_param_email=''.urlencode($email)\r\n  );', 'Untyped', 'function ff_makeFormUrl($name, $params='''')\r\n{\r\n  global $ff_processor, $ff_otherparams;\r\n  $url = '''';\r\n  switch ($ff_processor->runmode) {\r\n    case 2: // preview\r\n    case 1: // backend\r\n      $url .= ''administrator/index2.php?option=com_breezingforms&act=run''.\r\n          ''&ff_name=''.urlencode($name);\r\n      if ($ff_processor->inframe) $url .= ''&ff_frame=1'';\r\n      if ($ff_processor->border) $url .= ''&ff_border=1'';\r\n      break;\r\n    default: // frontend\r\n      $url .= ''index.php?ff_name=''.urlencode($name);\r\n      if ($ff_otherparams[''option''] == ''com_breezingforms'') {\r\n        reset($ff_otherparams);\r\n        while (list($prop, $val) = each($ff_otherparams))\r\n          $url .= ''&''.urlencode($prop).''=''.urlencode($val);\r\n      } else\r\n        $url .= ''&option=com_breezingforms'';\r\n      if ($ff_processor->target > 1) $url .= ''&ff_target=''.$ff_processor->target;\r\n      if ($ff_processor->inframe) $url .= ''&ff_frame=1'';\r\n      if ($ff_processor->border) $url .= ''&ff_border=1'';\r\n      if ($ff_processor->align !=1) $url .= ''&ff_align=''.$ff_processor->align;\r\n      if ($ff_processor->top>0) $url .= ''&ff_top=''.$ff_processor->top;\r\n  } // switch\r\n  return ff_makePageUrl($url. $params);\r\n} // ff_makeFormUrl'),
(43, 1, 'FF', 'ff_makePageUrl', 'Make URL to other page', 'Builds an URL to another mambo page\r\n\r\nCall: \r\n\r\n  $url = ff_makePageUrl($params = '''');\r\n\r\nExample:\r\n\r\n  $url = ff_makePageUrl(\r\n    ''index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=39''\r\n  );', 'Untyped', 'function ff_makePageUrl($params='''')\r\n{\r\n  $url = ''{mossite}'';\r\n  if ($params != '''') {\r\n    $len = strlen($url);\r\n    if ($len > 0 && $url{$len-1} != ''/'') $url .= ''/'';\r\n    $url .= $params;\r\n  } // if\r\n  return $url;\r\n} // ff_makePageUrl'),
(44, 1, 'FF', 'ff_makeSelfUrl', 'Make URL to same form', 'Make an URL to the same form. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  $url = ff_makeSelfUrl($params = '''');\r\n\r\nExample:\r\n\r\n  $url = ff_makeSelfUrl(''&ff_param_email=''.urlencode($email));', 'Untyped', 'function ff_makeSelfUrl($params='''')\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  return ff_makeFormUrl($ff_processor->formrow->name, $params);\r\n} // ff_makeSelfUrl'),
(45, 1, 'FF', 'ff_markdown', 'Markdown tagging for facile forms', 'Convert text marked up by ''Markdown'' into HTML.\r\n\r\nInclude by: \r\n\r\n  if (!function_exists(''ff_markdown'')) $this->execPieceByName(''ff_markdown'');\r\n\r\nCall syntax: \r\n\r\n  $html = ff_markdown($text);', 'Untyped', 'function ff_markdown($text)\r\n{\r\n  global $ff_processor, $ff_compath;\r\n\r\n  // do the standard Markdown processing first\r\n  if (!function_exists(''Markdown'')) require_once($ff_compath.''/markdown.php'');\r\n  $html = Markdown($text);\r\n\r\n  // now fix <a href...> tags\r\n  $html = preg_replace(\r\n    "/(\\\\<a href=[^\\\\>]+)/i",  // search pattern\r\n    "\\${1} target=\\"_parent\\"", // replacement\r\n    $html\r\n  );    \r\n  return $html;\r\n} // ff_markdown'),
(46, 1, 'FF', 'ff_query', 'Non-select queries against db', 'Execute a simple db query.\r\n\r\nInclude by one of:\r\n\r\n  $this->execPieceByName(''ff_InitUtilities'');\r\n  $this->execPieceByName(''ff_SubmitUtilities'');\r\n  if (!function_exists(''ff_query'')) $this->execPieceByName(''ff_query'');\r\n\r\nCall syntax:\r\n\r\n  [$newid = ] ff_query($sql [, $insert = 0]);\r\n\r\n  $sql:  Sql statement to call\r\n  $insert: 1 = return key of auto column when inserting rows\r\n  $newid: The key of the new row.', 'Untyped', 'function ff_query($sql, $insert=false, $error=FF_DIE)\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  $database = JFactory::getDBO();\r\n  if ($ff_processor->dying && $error!=FF_IGNOREDIE) return -1;\r\n  $database->setQuery($sql);\r\n  $database->query();\r\n  if ($database->getErrorNum()) {\r\n    $dienow = $error==FF_DIE;\r\n    $error = $database->stderr();\r\n    if ($dienow) ff_die($error);\r\n  } else {\r\n    $error = null;\r\n    if ($insert) return $database->insertid();\r\n  } // if\r\n  return 0;\r\n} // ff_query'),
(47, 1, 'FF', 'ff_redirect', 'Basic redirection', 'Basic redirection routine supporting multiple targets and methods.\r\n\r\nCall:\r\n \r\nff_redirect($url [, $target=''self'' , $method=''post''])\r\n\r\n  $url  = The url to redirect to including the parameters appended.\r\n\r\n  $target = ''top'', ''parent'', ''self'' or ''blank''\r\n\r\n       ''top''  = redirect to the top browser window\r\n       ''parent'' = redirect to the parent frame\r\n       ''self''  = redirect in the same frame (the default)\r\n       ''blank'' = redirect to a new browser window \r\n             (blank works with post method only)\r\n\r\n  $method = ''post'' or ''get''. The default is ''post''.\r\n\r\n  Example:\r\n\r\n    ff_redirect(\r\n     ''http://mysite.net/index.php?option=xxx&Itemid=33'',\r\n     ''top''\r\n    );', 'Untyped', 'function ff_redirect($url, $target=''self'', $method=''post'')\r\n{\r\n  global $ff_processor, $ff_request;\r\n  if ($ff_processor->dying) return;\r\n\r\n  ob_end_clean();\r\n  switch (strtolower($method)) {\r\n    case ''get'': {\r\n      switch (strtolower($target)) {\r\n        case ''top''  :\r\n        case ''parent'': break;\r\n        default   : $target = ''document'';\r\n      } // switch\r\n      echo ''<script type="text/javascript">''.nl().\r\n         ''<!--''.nl().\r\n         "onload=function() { ".$target.".location.href=''".$url."''; }".nl().\r\n         ''-->''.nl().\r\n         ''</script>''.nl().\r\n         ''</body>''.nl();\r\n      break;\r\n    } // url\r\n    default: { // post\r\n      $pos = strpos($url,''?'');\r\n      $ff_request = array();\r\n      if ($pos === false)\r\n        $action = $url;\r\n      else {\r\n        $action = substr($url,0,$pos);\r\n        addRequestParams(substr($url, $pos+1));\r\n      } // if\r\n      switch (strtolower($target)) {\r\n        case ''blank'' : $target = '' target="_blank"''; break;\r\n        case ''top''  : $target = '' target="_top"'';  break;\r\n        case ''parent'': $target = '' target="_parent"''; break;\r\n        default   : $target = '' target="_self"'';\r\n      } // switch\r\n      echo ''<script language="javascript" type="text/javascript">''.nl().\r\n         ''<!--''.nl().\r\n         ''onload = function() { document.ff_redirect.submit(); }''.nl().\r\n         ''-->''.nl().\r\n         ''</script>''.nl().\r\n         ''<form action="''.$action.''" ''.\r\n         ''method="post" ''.\r\n         ''name="ff_redirect" id="ff_redirect" ''.\r\n         ''enctype="multipart/form-data"''.\r\n         $target.\r\n         ''>''.nl();\r\n      while (list($prop, $val) = each($ff_request))\r\n        echo ''<input type="hidden" name="''.$prop.''" ''.\r\n              ''value="''.htmlentities(urldecode($val)).''"/>''.nl();\r\n      echo ''</form>''.nl().\r\n         ''</body>''.nl();\r\n    } // post\r\n  } // switch\r\n  exit;\r\n} // ff_redirect'),
(48, 1, 'FF', 'ff_redirectForm', 'Redirect to other form', 'Redirects to another facile form. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  ff_redirectForm($name, $params = '''');\r\n\r\nExample:\r\n\r\n  ff_redirectForm(\r\n    $this, \r\n    ''SecondForm'', \r\n    ''&ff_param_email=''.urlencode($email)\r\n  );', 'Untyped', 'function ff_redirectForm($name, $params='''', $method=''post'')\r\n{\r\n  ff_redirectParent(ff_makeFormUrl($name, $params), $method);\r\n} // ff_redirectForm'),
(49, 1, 'FF', 'ff_redirectPage', 'Redirect to other page', 'Redirects to another mambo page. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  ff_redirectPage($params = '''');\r\n\r\nExample:\r\n\r\n  ff_redirectPage(\r\n    ''index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=39''\r\n  );', 'Untyped', 'function ff_redirectPage($params='''', $method=''post'')\r\n{\r\n  ff_redirectParent(ff_makePageUrl($params), $method);\r\n} // ff_redirectPage'),
(50, 1, 'FF', 'ff_redirectParentX', 'Redirect to parent window', 'Redirects to the parent window when runing in iframe, otherwise to self. \r\n\r\nff_redirectParent($url [, $method=''post''])\r\n\r\n  $url  = The url to redirect to including the parameters appended.\r\n\r\n  $method = ''post'' or ''url''. The default is ''post''.\r\n\r\n  Example:\r\n\r\n    ff_redirectParent(\r\n     ''http://mysite.net/index.php?option=xxx&Itemid=33'',\r\n     ''url''\r\n    );', 'Untyped', 'function ff_redirectParent($url, $method = ''post'')\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  if ($ff_processor->inframe) $target = ''parent''; else $target = ''self''; \r\n  ff_redirect($url, $target, $method);\r\n} // ff_redirectParent'),
(51, 1, 'FF', 'ff_redirectSelf', 'Redirect to same form', 'Redirects to the same form. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  ff_redirectSelf($params = '''');\r\n\r\nExample:\r\n\r\n  ff_redirectSelf(''&ff_param_email=''.urlencode($email));', 'Untyped', 'function ff_redirectSelf($params='''', $method=''post'')\r\n{\r\n  ff_redirectParent(ff_makeSelfUrl($params), $method);\r\n} // ff_redirectSelf'),
(52, 1, 'FF', 'ff_securityImage', 'Security Image', 'Create code to display the security image', 'Untyped', 'global $ff_seccode;\r\n\r\nif (!isset($this->record_id)) { $ff_seccode = null; }\r\n\r\nfunction ff_securityImage()\r\n{\r\n  global $ff_comsite, $ff_seccode;\r\n  if (!isset($ff_seccode)) { \r\n    mt_srand((double)microtime()*1000000);\r\n    $ff_seccode = mt_rand(10000, 99999);\r\n    JFactory::getSession()->set(''ff_seccode'', $ff_seccode);\r\n  } // if\r\n\r\n  return ''<img src="''.JURI::root().''ff_secimage.php?option=com_breezingforms&showSecImage=true" title="" alt="" />'';\r\n} // ff_securityImage'),
(53, 1, 'FF', 'ff_select', 'Select rows from db', 'Execute a select query\r\n\r\nInclude by one of:\r\n\r\n  $this->execPieceByName(''ff_InitUtilities'');\r\n  $this->execPieceByName(''ff_SubmitUtilities'');\r\n  if (!function_exists(''ff_select'')) $this->execPieceByName(''ff_select'');\r\n\r\nCall syntax:\r\n\r\n  $rows = ff_select($sql);\r\n\r\n  $sql:  Sql SELECT-statement to call\r\n  $rows:  List of row objects', 'Untyped', 'function ff_select($sql, $error=FF_DIE)\r\n{\r\n  $database = JFactory::getDBO();\r\n  $database->setQuery($sql);\r\n  $rows = $database->loadObjectList();\r\n  if ($database->getErrorNum()) {\r\n    $dienow = $error==FF_DIE;\r\n    $error = $database->stderr();\r\n    $rows = array();\r\n    if ($dienow) ff_die($error);\r\n  } else\r\n    $error = null;\r\n  return $rows;\r\n} // ff_select'),
(54, 1, 'FF', 'ff_selectValue', 'Select single value from db', 'Execute query to read a single value\r\n\r\nInclude by one of:\r\n\r\n  $this->execPieceByName(''ff_InitUtilities'');\r\n  $this->execPieceByName(''ff_SubmitUtilities'');\r\n  if (!function_exists(''ff_selectValue'')) $this->execPieceByName(''ff_selectValue'');\r\n\r\nCall syntax:\r\n\r\n  $value = ff_selectValue($sql);\r\n\r\n  $sql:  Sql SELECT-statement to call\r\n  $value: The value returned by the database', 'Untyped', 'function ff_selectValue($sql, $def=null, $error=FF_DIE)\r\n{\r\n  $database = JFactory::getDBO();\r\n  $database->setQuery($sql);\r\n  $value = $database->loadResult();\r\n  if ($database->getErrorNum()) {\r\n    $dienow = $error==FF_DIE;\r\n    $error = $database->stderr();\r\n    if ($dienow) ff_die($error);\r\n  } else {\r\n    $error = null;\r\n    if ($value) return $value;\r\n  } // if\r\n  return $def;\r\n} // ff_selectValue'),
(55, 1, 'FF', 'ff_setCheckedX', 'Set checkbox/radiobutton checked', 'Set a radio button or checkbox checked. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  ff_setChecked(''name'', ''value'');', 'Untyped', 'function ff_setChecked($name, $value)\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  for ($r = 0; $r < $ff_processor->rowcount; $r++) {\r\n    $row =& $ff_processor->rows[$r];\r\n    if ($row->name==$name && $row->data1==$value)\r\n      $row->flag1 = 1;\r\n    unset($row);\r\n  } // for\r\n} // ff_setChecked'),
(56, 1, 'FF', 'ff_setSelectedX', 'Set a select list option to *selected*', 'Sets a select list option to selected. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  ff_setSelected(''name'', ''value'');', 'Untyped', 'function ff_setSelected($name, $value)\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  for ($r = 0; $r < $ff_processor->rowcount; $r++) {\r\n    $row =& $ff_processor->rows[$r];\r\n    if ($row->name==$name)\r\n      $row->data2 =\r\n        preg_replace(\r\n          ''/(^|\\r\\n|\\n)(0|1);([^;]*);(''.$value.'')($|\\r\\n|\\n)/'',\r\n          ''${1}1;${3};${4}${5}'',\r\n          $row->data2\r\n        );\r\n    unset($row);\r\n  } // for\r\n} // ff_setSelected'),
(57, 1, 'FF', 'ff_setValueX', 'Set text, textarea, hidden value', 'Set value of a Static Text, Text, Textarea or Hidden Input. \r\n\r\nCall: \r\n\r\n  ff_setValue(''name'', ''value'');', 'Untyped', 'function ff_setValue($name, $value)\r\n{\r\n  global $ff_processor;\r\n  for ($r = 0; $r < $ff_processor->rowcount; $r++) {\r\n    $row =& $ff_processor->rows[$r];\r\n    if ($row->name==$name)\r\n      $row->data1 = $value;\r\n    unset($row);\r\n  } // for\r\n} // ff_setValue');
INSERT INTO `jos_facileforms_pieces` (`id`, `published`, `package`, `name`, `title`, `description`, `type`, `code`) VALUES
(58, 1, 'FF', 'Markdown', 'Original Markdown Processor', 'Converts text marked up by ''Markdown'' into HTML.\r\n\r\nPlease use ff_markdown() in forms instead of Markdown()', 'Untyped', '#\r\n# Markdown - A text-to-HTML conversion tool for web writers\r\n#\r\n# Copyright (c) 2004-2005 John Gruber\r\n# <http://daringfireball.net/projects/markdown/>\r\n#\r\n# Copyright (c) 2004-2005 Michel Fortin - PHP Port\r\n# <http://www.michelf.com/projects/php-markdown/>\r\n#\r\n\r\nglobal	$MarkdownPHPVersion, $MarkdownSyntaxVersion,\r\n		$md_empty_element_suffix, $md_tab_width,\r\n		$md_nested_brackets_depth, $md_nested_brackets,\r\n		$md_escape_table, $md_backslash_escape_table,\r\n		$md_list_level;\r\n\r\n$MarkdownPHPVersion  = ''1.0.1b''; # Mon 6 Jun 2005\r\n$MarkdownSyntaxVersion = ''1.0.1''; # Sun 12 Dec 2004\r\n\r\n\r\n#\r\n# Global default settings:\r\n#\r\n$md_empty_element_suffix = " />";   # Change to ">" for HTML output\r\n$md_tab_width = 4;\r\n\r\n#\r\n# WordPress settings:\r\n#\r\n$md_wp_posts  = true; # Set to false to remove Markdown from posts.\r\n$md_wp_comments = true; # Set to false to remove Markdown from comments.\r\n\r\n\r\n# -- WordPress Plugin Interface -----------------------------------------------\r\n/*\r\nPlugin Name: Markdown\r\nPlugin URI: http://www.michelf.com/projects/php-markdown/\r\nDescription: <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">Markdown syntax</a> allows you to write using an easy-to-read, easy-to-write plain text format. Based on the original Perl version by <a href="http://daringfireball.net/">John Gruber</a>. <a href="http://www.michelf.com/projects/php-markdown/">More...</a>\r\nVersion: 1.0.1b\r\nAuthor: Michel Fortin\r\nAuthor URI: http://www.michelf.com/\r\n*/\r\nif (isset($wp_version)) {\r\n	# More details about how it works here:\r\n	# <http://www.michelf.com/weblog/2005/wordpress-text-flow-vs-markdown/>\r\n\r\n	# Post content and excerpts\r\n	if ($md_wp_posts) {\r\n		remove_filter(''the_content'', ''wpautop'');\r\n		remove_filter(''the_excerpt'', ''wpautop'');\r\n		add_filter(''the_content'',   ''Markdown'', 6);\r\n		add_filter(''get_the_excerpt'', ''Markdown'', 6);\r\n		add_filter(''get_the_excerpt'', ''trim'', 7);\r\n		add_filter(''the_excerpt'',   ''md_add_p'');\r\n		add_filter(''the_excerpt_rss'', ''md_strip_p'');\r\n\r\n		remove_filter(''content_save_pre'', ''balanceTags'', 50);\r\n		remove_filter(''excerpt_save_pre'', ''balanceTags'', 50);\r\n		add_filter(''the_content'', 	 ''balanceTags'', 50);\r\n		add_filter(''get_the_excerpt'', ''balanceTags'', 9);\r\n\r\n		function md_add_p($text) {\r\n			if (strlen($text) == 0) return;\r\n			if (strcasecmp(substr($text, -3), ''<p>'') == 0) return $text;\r\n			return ''<p>''.$text.''</p>'';\r\n		}\r\n		function md_strip_p($t) { return preg_replace(''{</?[pP]>}'', '''', $t); }\r\n	}\r\n\r\n	# Comments\r\n	if ($md_wp_comments) {\r\n		remove_filter(''comment_text'', ''wpautop'');\r\n		remove_filter(''comment_text'', ''make_clickable'');\r\n		add_filter(''pre_comment_content'', ''Markdown'', 6);\r\n		add_filter(''pre_comment_content'', ''md_hide_tags'', 8);\r\n		add_filter(''pre_comment_content'', ''md_show_tags'', 12);\r\n		add_filter(''get_comment_text'',  ''Markdown'', 6);\r\n		add_filter(''get_comment_excerpt'', ''Markdown'', 6);\r\n		add_filter(''get_comment_excerpt'', ''md_strip_p'', 7);\r\n\r\n		global $md_hidden_tags;\r\n		$md_hidden_tags = array(\r\n			''<p>''	=> md5(''<p>''),		''</p>''	=> md5(''</p>''),\r\n			''<pre>''	=> md5(''<pre>''),	''</pre>''=> md5(''</pre>''),\r\n			''<ol>''	=> md5(''<ol>''),		''</ol>''	=> md5(''</ol>''),\r\n			''<ul>''	=> md5(''<ul>''),		''</ul>''	=> md5(''</ul>''),\r\n			''<li>''	=> md5(''<li>''),		''</li>''	=> md5(''</li>''),\r\n			);\r\n\r\n		function md_hide_tags($text) {\r\n			global $md_hidden_tags;\r\n			return str_replace(array_keys($md_hidden_tags),\r\n								array_values($md_hidden_tags), $text);\r\n		}\r\n		function md_show_tags($text) {\r\n			global $md_hidden_tags;\r\n			return str_replace(array_values($md_hidden_tags),\r\n								array_keys($md_hidden_tags), $text);\r\n		}\r\n	}\r\n}\r\n\r\n\r\n# -- bBlog Plugin Info --------------------------------------------------------\r\nfunction identify_modifier_markdown() {\r\n	global $MarkdownPHPVersion;\r\n	return array(\r\n		''name''			=> ''markdown'',\r\n		''type''			=> ''modifier'',\r\n		''nicename''		=> ''Markdown'',\r\n		''description''	=> ''A text-to-HTML conversion tool for web writers'',\r\n		''authors''		=> ''Michel Fortin and John Gruber'',\r\n		''licence''		=> ''GPL'',\r\n		''version''		=> $MarkdownPHPVersion,\r\n		''help''			=> ''<a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">Markdown syntax</a> allows you to write using an easy-to-read, easy-to-write plain text format. Based on the original Perl version by <a href="http://daringfireball.net/">John Gruber</a>. <a href="http://www.michelf.com/projects/php-markdown/">More...</a>''\r\n	);\r\n}\r\n\r\n# -- Smarty Modifier Interface ------------------------------------------------\r\nfunction smarty_modifier_markdown($text) {\r\n	return Markdown($text);\r\n}\r\n\r\n# -- Textile Compatibility Mode -----------------------------------------------\r\n# Rename this file to "classTextile.php" and it can replace Textile anywhere.\r\nif (strcasecmp(substr(__FILE__, -16), "classTextile.php") == 0) {\r\n	# Try to include PHP SmartyPants. Should be in the same directory.\r\n	@include_once ''smartypants.php'';\r\n	# Fake Textile class. It calls Markdown instead.\r\n	class Textile {\r\n		function TextileThis($text, $lite='''', $encode='''', $noimage='''', $strict='''') {\r\n			if ($lite == '''' && $encode == '''')  $text = Markdown($text);\r\n			if (function_exists(''SmartyPants'')) $text = SmartyPants($text);\r\n			return $text;\r\n		}\r\n	}\r\n}\r\n\r\n\r\n\r\n#\r\n# Globals:\r\n#\r\n\r\n# Regex to match balanced [brackets].\r\n# Needed to insert a maximum bracked depth while converting to PHP.\r\n$md_nested_brackets_depth = 6;\r\n$md_nested_brackets =\r\n	str_repeat(''(?>[^\\[\\]]+|\\['', $md_nested_brackets_depth).\r\n	str_repeat(''\\])*'', $md_nested_brackets_depth);\r\n\r\n# Table of hash values for escaped characters:\r\n$md_escape_table = array(\r\n	"\\\\" => md5("\\\\"),\r\n	"`" => md5("`"),\r\n	"*" => md5("*"),\r\n	"_" => md5("_"),\r\n	"{" => md5("{"),\r\n	"}" => md5("}"),\r\n	"[" => md5("["),\r\n	"]" => md5("]"),\r\n	"(" => md5("("),\r\n	")" => md5(")"),\r\n	">" => md5(">"),\r\n	"#" => md5("#"),\r\n	"+" => md5("+"),\r\n	"-" => md5("-"),\r\n	"." => md5("."),\r\n	"!" => md5("!")\r\n);\r\n# Create an identical table but for escaped characters.\r\n$md_backslash_escape_table;\r\nforeach ($md_escape_table as $key => $char)\r\n	$md_backslash_escape_table["\\\\$key"] = $char;\r\n\r\n\r\nfunction Markdown($text) {\r\n#\r\n# Main function. The order in which other subs are called here is\r\n# essential. Link and image substitutions need to happen before\r\n# _EscapeSpecialCharsWithinTagAttributes(), so that any *''s or _''s in the <a>\r\n# and <img> tags get encoded.\r\n#\r\n	# Clear the global hashes. If we don''t clear these, you get conflicts\r\n	# from other articles when generating a page which contains more than\r\n	# one article (e.g. an index page that shows the N most recent\r\n	# articles):\r\n	global $md_urls, $md_titles, $md_html_blocks;\r\n	$md_urls = array();\r\n	$md_titles = array();\r\n	$md_html_blocks = array();\r\n\r\n	# Standardize line endings:\r\n	#  DOS to Unix and Mac to Unix\r\n	$text = str_replace(array("\\r\\n", "\\r"), "\\n", $text);\r\n\r\n	# Make sure $text ends with a couple of newlines:\r\n	$text .= "\\n\\n";\r\n\r\n	# Convert all tabs to spaces.\r\n	$text = _Detab($text);\r\n\r\n	# Strip any lines consisting only of spaces and tabs.\r\n	# This makes subsequent regexen easier to write, because we can\r\n	# match consecutive blank lines with /\\n+/ instead of something\r\n	# contorted like /[ \\t]*\\n+/ .\r\n	$text = preg_replace(''/^[ \\t]+$/m'', '''', $text);\r\n\r\n	# Turn block-level HTML blocks into hash entries\r\n	$text = _HashHTMLBlocks($text);\r\n\r\n	# Strip link definitions, store in hashes.\r\n	$text = _StripLinkDefinitions($text);\r\n\r\n	$text = _RunBlockGamut($text);\r\n\r\n	$text = _UnescapeSpecialChars($text);\r\n\r\n	return $text . "\\n";\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _StripLinkDefinitions($text) {\r\n#\r\n# Strips link definitions from text, stores the URLs and titles in\r\n# hash references.\r\n#\r\n	global $md_tab_width;\r\n	$less_than_tab = $md_tab_width - 1;\r\n\r\n	# Link defs are in the form: ^[id]: url "optional title"\r\n	$text = preg_replace_callback(''{\r\n						^[ ]{0,''.$less_than_tab.''}\\[(.+)\\]:	# id = $1\r\n						 [ \\t]*\r\n						 \\n?				# maybe *one* newline\r\n						 [ \\t]*\r\n						<?(\\S+?)>?			# url = $2\r\n						 [ \\t]*\r\n						 \\n?				# maybe one newline\r\n						 [ \\t]*\r\n						(?:\r\n							(?<=\\s)			# lookbehind for whitespace\r\n							["(]\r\n							(.+?)			# title = $3\r\n							[")]\r\n							[ \\t]*\r\n						)?	# title is optional\r\n						(?:\\n+|\\Z)\r\n		}xm'',\r\n		''_StripLinkDefinitions_callback'',\r\n		$text);\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _StripLinkDefinitions_callback($matches) {\r\n	global $md_urls, $md_titles;\r\n	$link_id = strtolower($matches[1]);\r\n	$md_urls[$link_id] = _EncodeAmpsAndAngles($matches[2]);\r\n	if (isset($matches[3]))\r\n		$md_titles[$link_id] = str_replace(''"'', ''&quot;'', $matches[3]);\r\n	return ''''; # String that will replace the block\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _HashHTMLBlocks($text) {\r\n	global $md_tab_width;\r\n	$less_than_tab = $md_tab_width - 1;\r\n\r\n	# Hashify HTML blocks:\r\n	# We only want to do this for block-level HTML tags, such as headers,\r\n	# lists, and tables. That''s because we still want to wrap <p>s around\r\n	# "paragraphs" that are wrapped in non-block-level tags, such as anchors,\r\n	# phrase emphasis, and spans. The list of tags we''re looking for is\r\n	# hard-coded:\r\n	$block_tags_a = ''p|div|h[1-6]|blockquote|pre|table|dl|ol|ul|''.\r\n					''script|noscript|form|fieldset|iframe|math|ins|del'';\r\n	$block_tags_b = ''p|div|h[1-6]|blockquote|pre|table|dl|ol|ul|''.\r\n					''script|noscript|form|fieldset|iframe|math'';\r\n\r\n	# First, look for nested blocks, e.g.:\r\n	# 	<div>\r\n	# 		<div>\r\n	# 		tags for inner block must be indented.\r\n	# 		</div>\r\n	# 	</div>\r\n	#\r\n	# The outermost tags must start at the left margin for this to match, and\r\n	# the inner nested divs must be indented.\r\n	# We need to do this before the next, more liberal match, because the next\r\n	# match will start at the first `<div>` and stop at the first `</div>`.\r\n	$text = preg_replace_callback("{\r\n				(						# save in $1\r\n					^					# start of line (with /m)\r\n					<($block_tags_a)	# start tag = $2\r\n					\\\\b					# word break\r\n					(.*\\\\n)*?			# any number of lines, minimally matching\r\n					</\\\\2>				# the matching end tag\r\n					[ \\\\t]*				# trailing spaces/tabs\r\n					(?=\\\\n+|\\\\Z)	# followed by a newline or end of document\r\n				)\r\n		}xm",\r\n		''_HashHTMLBlocks_callback'',\r\n		$text);\r\n\r\n	#\r\n	# Now match more liberally, simply from `\\n<tag>` to `</tag>\\n`\r\n	#\r\n	$text = preg_replace_callback("{\r\n				(						# save in $1\r\n					^					# start of line (with /m)\r\n					<($block_tags_b)	# start tag = $2\r\n					\\\\b					# word break\r\n					(.*\\\\n)*?			# any number of lines, minimally matching\r\n					.*</\\\\2>				# the matching end tag\r\n					[ \\\\t]*				# trailing spaces/tabs\r\n					(?=\\\\n+|\\\\Z)	# followed by a newline or end of document\r\n				)\r\n		}xm",\r\n		''_HashHTMLBlocks_callback'',\r\n		$text);\r\n\r\n	# Special case just for <hr />. It was easier to make a special case than\r\n	# to make the other regex more complicated.\r\n	$text = preg_replace_callback(''{\r\n				(?:\r\n					(?<=\\n\\n)		# Starting after a blank line\r\n					|				# or\r\n					\\A\\n?			# the beginning of the doc\r\n				)\r\n				(						# save in $1\r\n					[ ]{0,''.$less_than_tab.''}\r\n					<(hr)				# start tag = $2\r\n					\\b					# word break\r\n					([^<>])*?			#\r\n					/?>					# the matching end tag\r\n					[ \\t]*\r\n					(?=\\n{2,}|\\Z)		# followed by a blank line or end of document\r\n				)\r\n		}x'',\r\n		''_HashHTMLBlocks_callback'',\r\n		$text);\r\n\r\n	# Special case for standalone HTML comments:\r\n	$text = preg_replace_callback(''{\r\n				(?:\r\n					(?<=\\n\\n)		# Starting after a blank line\r\n					|				# or\r\n					\\A\\n?			# the beginning of the doc\r\n				)\r\n				(						# save in $1\r\n					[ ]{0,''.$less_than_tab.''}\r\n					(?s:\r\n						<!\r\n						(--.*?--\\s*)+\r\n						>\r\n					)\r\n					[ \\t]*\r\n					(?=\\n{2,}|\\Z)		# followed by a blank line or end of document\r\n				)\r\n			}x'',\r\n			''_HashHTMLBlocks_callback'',\r\n			$text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _HashHTMLBlocks_callback($matches) {\r\n	global $md_html_blocks;\r\n	$text = $matches[1];\r\n	$key = md5($text);\r\n	$md_html_blocks[$key] = $text;\r\n	return "\\n\\n$key\\n\\n"; # String that will replace the block\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _RunBlockGamut($text) {\r\n#\r\n# These are all the transformations that form block-level\r\n# tags like paragraphs, headers, and list items.\r\n#\r\n	global $md_empty_element_suffix;\r\n\r\n	$text = _DoHeaders($text);\r\n\r\n	# Do Horizontal Rules:\r\n	$text = preg_replace(\r\n		array(''{^[ ]{0,2}([ ]?\\*[ ]?){3,}[ \\t]*$}mx'',\r\n			 ''{^[ ]{0,2}([ ]? -[ ]?){3,}[ \\t]*$}mx'',\r\n			 ''{^[ ]{0,2}([ ]? _[ ]?){3,}[ \\t]*$}mx''),\r\n		"\\n<hr$md_empty_element_suffix\\n",\r\n		$text);\r\n\r\n	$text = _DoLists($text);\r\n	$text = _DoCodeBlocks($text);\r\n	$text = _DoBlockQuotes($text);\r\n\r\n	# We already ran _HashHTMLBlocks() before, in Markdown(), but that\r\n	# was to escape raw HTML in the original Markdown source. This time,\r\n	# we''re escaping the markup we''ve just created, so that we don''t wrap\r\n	# <p> tags around block-level tags.\r\n	$text = _HashHTMLBlocks($text);\r\n	$text = _FormParagraphs($text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _RunSpanGamut($text) {\r\n#\r\n# These are all the transformations that occur *within* block-level\r\n# tags like paragraphs, headers, and list items.\r\n#\r\n	global $md_empty_element_suffix;\r\n\r\n	$text = _DoCodeSpans($text);\r\n\r\n	$text = _EscapeSpecialChars($text);\r\n\r\n	# Process anchor and image tags. Images must come first,\r\n	# because ![foo][f] looks like an anchor.\r\n	$text = _DoImages($text);\r\n	$text = _DoAnchors($text);\r\n\r\n	# Make links out of things like `<http://example.com/>`\r\n	# Must come after _DoAnchors(), because you can use < and >\r\n	# delimiters in inline links like [this](<url>).\r\n	$text = _DoAutoLinks($text);\r\n	$text = _EncodeAmpsAndAngles($text);\r\n	$text = _DoItalicsAndBold($text);\r\n\r\n	# Do hard breaks:\r\n	$text = preg_replace(''/ {2,}\\n/'', "<br$md_empty_element_suffix\\n", $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _EscapeSpecialChars($text) {\r\n	global $md_escape_table;\r\n	$tokens = _TokenizeHTML($text);\r\n\r\n	$text = '''';  # rebuild $text from the tokens\r\n#	$in_pre = 0; # Keep track of when we''re inside <pre> or <code> tags.\r\n#	$tags_to_skip = "!<(/?)(?:pre|code|kbd|script|math)[\\s>]!";\r\n\r\n	foreach ($tokens as $cur_token) {\r\n		if ($cur_token[0] == ''tag'') {\r\n			# Within tags, encode * and _ so they don''t conflict\r\n			# with their use in Markdown for italics and strong.\r\n			# We''re replacing each such character with its\r\n			# corresponding MD5 checksum value; this is likely\r\n			# overkill, but it should prevent us from colliding\r\n			# with the escape values by accident.\r\n			$cur_token[1] = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n				array($md_escape_table[''*''], $md_escape_table[''_'']),\r\n				$cur_token[1]);\r\n			$text .= $cur_token[1];\r\n		} else {\r\n			$t = $cur_token[1];\r\n			$t = _EncodeBackslashEscapes($t);\r\n			$text .= $t;\r\n		}\r\n	}\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoAnchors($text) {\r\n#\r\n# Turn Markdown link shortcuts into XHTML <a> tags.\r\n#\r\n	global $md_nested_brackets;\r\n	#\r\n	# First, handle reference-style links: [link text] [id]\r\n	#\r\n	$text = preg_replace_callback("{\r\n		(					# wrap whole match in $1\r\n		 \\\\[\r\n			($md_nested_brackets)	# link text = $2\r\n		 \\\\]\r\n\r\n		 [ ]?				# one optional space\r\n		 (?:\\\\n[ ]*)?		# one optional newline followed by spaces\r\n\r\n		 \\\\[\r\n			(.*?)		# id = $3\r\n		 \\\\]\r\n		)\r\n		}xs",\r\n		''_DoAnchors_reference_callback'', $text);\r\n\r\n	#\r\n	# Next, inline-style links: [link text](url "optional title")\r\n	#\r\n	$text = preg_replace_callback("{\r\n		(				# wrap whole match in $1\r\n		 \\\\[\r\n			($md_nested_brackets)	# link text = $2\r\n		 \\\\]\r\n		 \\\\(			# literal paren\r\n			[ \\\\t]*\r\n			<?(.*?)>?	# href = $3\r\n			[ \\\\t]*\r\n			(			# $4\r\n			 ([''\\"])	# quote char = $5\r\n			 (.*?)		# Title = $6\r\n			 \\\\5		# matching quote\r\n			)?			# title is optional\r\n		 \\\\)\r\n		)\r\n		}xs",\r\n		''_DoAnchors_inline_callback'', $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _DoAnchors_reference_callback($matches) {\r\n	global $md_urls, $md_titles, $md_escape_table;\r\n	$whole_match = $matches[1];\r\n	$link_text  = $matches[2];\r\n	$link_id   = strtolower($matches[3]);\r\n\r\n	if ($link_id == "") {\r\n		$link_id = strtolower($link_text); # for shortcut links like [this][].\r\n	}\r\n\r\n	if (isset($md_urls[$link_id])) {\r\n		$url = $md_urls[$link_id];\r\n		# We''ve got to encode these to avoid conflicting with italics/bold.\r\n		$url = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n						  array($md_escape_table[''*''], $md_escape_table[''_'']),\r\n						  $url);\r\n		$result = "<a href=\\"$url\\"";\r\n		if ( isset( $md_titles[$link_id] ) ) {\r\n			$title = $md_titles[$link_id];\r\n			$title = str_replace(array(''*'',   ''_''),\r\n								 array($md_escape_table[''*''],\r\n									  $md_escape_table[''_'']), $title);\r\n			$result .= " title=\\"$title\\"";\r\n		}\r\n		$result .= ">$link_text</a>";\r\n	}\r\n	else {\r\n		$result = $whole_match;\r\n	}\r\n	return $result;\r\n}\r\nfunction _DoAnchors_inline_callback($matches) {\r\n	global $md_escape_table;\r\n	$whole_match	= $matches[1];\r\n	$link_text		= $matches[2];\r\n	$url			= $matches[3];\r\n	$title			=& $matches[6];\r\n\r\n	# We''ve got to encode these to avoid conflicting with italics/bold.\r\n	$url = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n					  array($md_escape_table[''*''], $md_escape_table[''_'']),\r\n					  $url);\r\n	$result = "<a href=\\"$url\\"";\r\n	if (isset($title)) {\r\n		$title = str_replace(''"'', ''&quot;'', $title);\r\n		$title = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n							 array($md_escape_table[''*''], $md_escape_table[''_'']),\r\n							 $title);\r\n		$result .= " title=\\"$title\\"";\r\n	}\r\n\r\n	$result .= ">$link_text</a>";\r\n\r\n	return $result;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoImages($text) {\r\n#\r\n# Turn Markdown image shortcuts into <img> tags.\r\n#\r\n	global $md_nested_brackets;\r\n\r\n	#\r\n	# First, handle reference-style labeled images: ![alt text][id]\r\n	#\r\n	$text = preg_replace_callback(''{\r\n		(				# wrap whole match in $1\r\n		 !\\[\r\n			(''.$md_nested_brackets.'')		# alt text = $2\r\n		 \\]\r\n\r\n		 [ ]?				# one optional space\r\n		 (?:\\n[ ]*)?		# one optional newline followed by spaces\r\n\r\n		 \\[\r\n			(.*?)		# id = $3\r\n		 \\]\r\n\r\n		)\r\n		}xs'',\r\n		''_DoImages_reference_callback'', $text);\r\n\r\n	#\r\n	# Next, handle inline images: ![alt text](url "optional title")\r\n	# Don''t forget: encode * and _\r\n\r\n	$text = preg_replace_callback(''{\r\n		(				# wrap whole match in $1\r\n		 !\\[\r\n			(''.$md_nested_brackets.'')		# alt text = $2\r\n		 \\]\r\n		 \\(			# literal paren\r\n			[ \\t]*\r\n			<?(\\S+?)>?	# src url = $3\r\n			[ \\t]*\r\n			(			# $4\r\n			 ([\\''"])	# quote char = $5\r\n			 (.*?)		# title = $6\r\n			 \\5		# matching quote\r\n			 [ \\t]*\r\n			)?			# title is optional\r\n		 \\)\r\n		)\r\n		}xs'',\r\n		''_DoImages_inline_callback'', $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _DoImages_reference_callback($matches) {\r\n	global $md_urls, $md_titles, $md_empty_element_suffix, $md_escape_table;\r\n	$whole_match = $matches[1];\r\n	$alt_text  = $matches[2];\r\n	$link_id   = strtolower($matches[3]);\r\n\r\n	if ($link_id == "") {\r\n		$link_id = strtolower($alt_text); # for shortcut links like ![this][].\r\n	}\r\n\r\n	$alt_text = str_replace(''"'', ''&quot;'', $alt_text);\r\n	if (isset($md_urls[$link_id])) {\r\n		$url = $md_urls[$link_id];\r\n		# We''ve got to encode these to avoid conflicting with italics/bold.\r\n		$url = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n						  array($md_escape_table[''*''], $md_escape_table[''_'']),\r\n						  $url);\r\n		$result = "<img src=\\"$url\\" alt=\\"$alt_text\\"";\r\n		if (isset($md_titles[$link_id])) {\r\n			$title = $md_titles[$link_id];\r\n			$title = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n								 array($md_escape_table[''*''],\r\n									  $md_escape_table[''_'']), $title);\r\n			$result .= " title=\\"$title\\"";\r\n		}\r\n		$result .= $md_empty_element_suffix;\r\n	}\r\n	else {\r\n		# If there''s no such link ID, leave intact:\r\n		$result = $whole_match;\r\n	}\r\n\r\n	return $result;\r\n}\r\nfunction _DoImages_inline_callback($matches) {\r\n	global $md_empty_element_suffix, $md_escape_table;\r\n	$whole_match	= $matches[1];\r\n	$alt_text		= $matches[2];\r\n	$url			= $matches[3];\r\n	$title			= '''';\r\n	if (isset($matches[6])) {\r\n		$title		= $matches[6];\r\n	}\r\n\r\n	$alt_text = str_replace(''"'', ''&quot;'', $alt_text);\r\n	$title  = str_replace(''"'', ''&quot;'', $title);\r\n	# We''ve got to encode these to avoid conflicting with italics/bold.\r\n	$url = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n					  array($md_escape_table[''*''], $md_escape_table[''_'']),\r\n					  $url);\r\n	$result = "<img src=\\"$url\\" alt=\\"$alt_text\\"";\r\n	if (isset($title)) {\r\n		$title = str_replace(array(''*'', ''_''),\r\n							 array($md_escape_table[''*''], $md_escape_table[''_'']),\r\n							 $title);\r\n		$result .= " title=\\"$title\\""; # $title already quoted\r\n	}\r\n	$result .= $md_empty_element_suffix;\r\n\r\n	return $result;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoHeaders($text) {\r\n	# Setext-style headers:\r\n	#	 Header 1\r\n	#	 ========\r\n	#\r\n	#	 Header 2\r\n	#	 --------\r\n	#\r\n	$text = preg_replace(\r\n		array(''{ ^(.+)[ \\t]*\\n=+[ \\t]*\\n+ }emx'',\r\n			 ''{ ^(.+)[ \\t]*\\n-+[ \\t]*\\n+ }emx''),\r\n		array("''<h1>''._RunSpanGamut(_UnslashQuotes(''\\\\1'')).''</h1>\\n\\n''",\r\n			 "''<h2>''._RunSpanGamut(_UnslashQuotes(''\\\\1'')).''</h2>\\n\\n''"),\r\n		$text);\r\n\r\n	# atx-style headers:\r\n	#	# Header 1\r\n	#	## Header 2\r\n	#	## Header 2 with closing hashes ##\r\n	#	...\r\n	#	###### Header 6\r\n	#\r\n	$text = preg_replace("{\r\n			^(\\\\#{1,6})	# $1 = string of #''s\r\n			[ \\\\t]*\r\n			(.+?)		# $2 = Header text\r\n			[ \\\\t]*\r\n			\\\\#*			# optional closing #''s (not counted)\r\n			\\\\n+\r\n		}xme",\r\n		"''<h''.strlen(''\\\\1'').''>''._RunSpanGamut(_UnslashQuotes(''\\\\2'')).''</h''.strlen(''\\\\1'').''>\\n\\n''",\r\n		$text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoLists($text) {\r\n#\r\n# Form HTML ordered (numbered) and unordered (bulleted) lists.\r\n#\r\n	global $md_tab_width, $md_list_level;\r\n	$less_than_tab = $md_tab_width - 1;\r\n\r\n	# Re-usable patterns to match list item bullets and number markers:\r\n	$marker_ul = ''[*+-]'';\r\n	$marker_ol = ''\\d+[.]'';\r\n	$marker_any = "(?:$marker_ul|$marker_ol)";\r\n\r\n	$markers = array($marker_ul, $marker_ol);\r\n\r\n	foreach ($markers as $marker) {\r\n		# Re-usable pattern to match any entirel ul or ol list:\r\n		$whole_list = ''\r\n			(								# $1 = whole list\r\n			 (								# $2\r\n				[ ]{0,''.$less_than_tab.''}\r\n				(''.$marker.'')				# $3 = first list item marker\r\n				[ \\t]+\r\n			 )\r\n			 (?s:.+?)\r\n			 (								# $4\r\n				 \\z\r\n				|\r\n				 \\n{2,}\r\n				 (?=\\S)\r\n				 (?!						# Negative lookahead for another list item marker\r\n					[ \\t]*\r\n					''.$marker.''[ \\t]+\r\n				 )\r\n			 )\r\n			)\r\n		''; // mx\r\n\r\n		# We use a different prefix before nested lists than top-level lists.\r\n		# See extended comment in _ProcessListItems().\r\n\r\n		if ($md_list_level) {\r\n			$text = preg_replace_callback(''{\r\n					^\r\n					''.$whole_list.''\r\n				}mx'',\r\n				''_DoLists_callback_top'', $text);\r\n		}\r\n		else {\r\n			$text = preg_replace_callback(''{\r\n					(?:(?<=\\n\\n)|\\A\\n?)\r\n					''.$whole_list.''\r\n				}mx'',\r\n				''_DoLists_callback_nested'', $text);\r\n		}\r\n	}\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _DoLists_callback_top($matches) {\r\n	# Re-usable patterns to match list item bullets and number markers:\r\n	$marker_ul = ''[*+-]'';\r\n	$marker_ol = ''\\d+[.]'';\r\n	$marker_any = "(?:$marker_ul|$marker_ol)";\r\n\r\n	$list = $matches[1];\r\n	$list_type = preg_match("/$marker_ul/", $matches[3]) ? "ul" : "ol";\r\n\r\n	$marker_any = ( $list_type == "ul" ? $marker_ul : $marker_ol );\r\n\r\n	# Turn double returns into triple returns, so that we can make a\r\n	# paragraph for the last item in a list, if necessary:\r\n	$list = preg_replace("/\\n{2,}/", "\\n\\n\\n", $list);\r\n	$result = _ProcessListItems($list, $marker_any);\r\n\r\n	# Trim any trailing whitespace, to put the closing `</$list_type>`\r\n	# up on the preceding line, to get it past the current stupid\r\n	# HTML block parser. This is a hack to work around the terrible\r\n	# hack that is the HTML block parser.\r\n	$result = rtrim($result);\r\n	$result = "<$list_type>" . $result . "</$list_type>\\n";\r\n	return $result;\r\n}\r\nfunction _DoLists_callback_nested($matches) {\r\n	# Re-usable patterns to match list item bullets and number markers:\r\n	$marker_ul = ''[*+-]'';\r\n	$marker_ol = ''\\d+[.]'';\r\n	$marker_any = "(?:$marker_ul|$marker_ol)";\r\n\r\n	$list = $matches[1];\r\n	$list_type = preg_match("/$marker_ul/", $matches[3]) ? "ul" : "ol";\r\n\r\n	$marker_any = ( $list_type == "ul" ? $marker_ul : $marker_ol );\r\n\r\n	# Turn double returns into triple returns, so that we can make a\r\n	# paragraph for the last item in a list, if necessary:\r\n	$list = preg_replace("/\\n{2,}/", "\\n\\n\\n", $list);\r\n	$result = _ProcessListItems($list, $marker_any);\r\n	$result = "<$list_type>\\n" . $result . "</$list_type>\\n";\r\n	return $result;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _ProcessListItems($list_str, $marker_any) {\r\n#\r\n#	Process the contents of a single ordered or unordered list, splitting it\r\n#	into individual list items.\r\n#\r\n	global $md_list_level;\r\n\r\n	# The $md_list_level global keeps track of when we''re inside a list.\r\n	# Each time we enter a list, we increment it; when we leave a list,\r\n	# we decrement. If it''s zero, we''re not in a list anymore.\r\n	#\r\n	# We do this because when we''re not inside a list, we want to treat\r\n	# something like this:\r\n	#\r\n	#		I recommend upgrading to version\r\n	#		8. Oops, now this line is treated\r\n	#		as a sub-list.\r\n	#\r\n	# As a single paragraph, despite the fact that the second line starts\r\n	# with a digit-period-space sequence.\r\n	#\r\n	# Whereas when we''re inside a list (or sub-list), that line will be\r\n	# treated as the start of a sub-list. What a kludge, huh? This is\r\n	# an aspect of Markdown''s syntax that''s hard to parse perfectly\r\n	# without resorting to mind-reading. Perhaps the solution is to\r\n	# change the syntax rules such that sub-lists must start with a\r\n	# starting cardinal number; e.g. "1." or "a.".\r\n\r\n	$md_list_level++;\r\n\r\n	# trim trailing blank lines:\r\n	$list_str = preg_replace("/\\n{2,}\\\\z/", "\\n", $list_str);\r\n\r\n	$list_str = preg_replace_callback(''{\r\n		(\\n)?							# leading line = $1\r\n		(^[ \\t]*)						# leading whitespace = $2\r\n		(''.$marker_any.'') [ \\t]+		# list marker = $3\r\n		((?s:.+?)						# list item text  = $4\r\n		(\\n{1,2}))\r\n		(?= \\n* (\\z | \\2 (''.$marker_any.'') [ \\t]+))\r\n		}xm'',\r\n		''_ProcessListItems_callback'', $list_str);\r\n\r\n	$md_list_level--;\r\n	return $list_str;\r\n}\r\nfunction _ProcessListItems_callback($matches) {\r\n	$item = $matches[4];\r\n	$leading_line =& $matches[1];\r\n	$leading_space =& $matches[2];\r\n\r\n	if ($leading_line || preg_match(''/\\n{2,}/'', $item)) {\r\n		$item = _RunBlockGamut(_Outdent($item));\r\n	}\r\n	else {\r\n		# Recursion for sub-lists:\r\n		$item = _DoLists(_Outdent($item));\r\n		$item = preg_replace(''/\\n+$/'', '''', $item);\r\n		$item = _RunSpanGamut($item);\r\n	}\r\n\r\n	return "<li>" . $item . "</li>\\n";\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoCodeBlocks($text) {\r\n#\r\n#	Process Markdown `<pre><code>` blocks.\r\n#\r\n	global $md_tab_width;\r\n	$text = preg_replace_callback("{\r\n			(?:\\\\n\\\\n|\\\\A)\r\n			(	      # $1 = the code block -- one or more lines, starting with a space/tab\r\n			 (?:\r\n				(?:[ ]\\{$md_tab_width} | \\\\t) # Lines must start with a tab or a tab-width of spaces\r\n				.*\\\\n+\r\n			 )+\r\n			)\r\n			((?=^[ ]{0,$md_tab_width}\\\\S)|\\\\Z)	# Lookahead for non-space at line-start, or end of doc\r\n		}xm",\r\n		''_DoCodeBlocks_callback'', $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _DoCodeBlocks_callback($matches) {\r\n	$codeblock = $matches[1];\r\n\r\n	$codeblock = _EncodeCode(_Outdent($codeblock));\r\n//	$codeblock = _Detab($codeblock);\r\n	# trim leading newlines and trailing whitespace\r\n	$codeblock = preg_replace(array(''/\\A\\n+/'', ''/\\s+\\z/''), '''', $codeblock);\r\n\r\n	$result = "\\n\\n<pre><code>" . $codeblock . "\\n</code></pre>\\n\\n";\r\n\r\n	return $result;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoCodeSpans($text) {\r\n#\r\n# 	*	Backtick quotes are used for <code></code> spans.\r\n#\r\n# 	*	You can use multiple backticks as the delimiters if you want to\r\n# 		include literal backticks in the code span. So, this input:\r\n#\r\n#		 Just type ``foo `bar` baz`` at the prompt.\r\n#\r\n#	 	Will translate to:\r\n#\r\n#		 <p>Just type <code>foo `bar` baz</code> at the prompt.</p>\r\n#\r\n#		There''s no arbitrary limit to the number of backticks you\r\n#		can use as delimters. If you need three consecutive backticks\r\n#		in your code, use four for delimiters, etc.\r\n#\r\n#	*	You can use spaces to get literal backticks at the edges:\r\n#\r\n#		 ... type `` `bar` `` ...\r\n#\r\n#	 	Turns to:\r\n#\r\n#		 ... type <code>`bar`</code> ...\r\n#\r\n	$text = preg_replace_callback(''@\r\n			(?<!\\\\\\)	# Character before opening ` can\\''t be a backslash\r\n			(`+)		# $1 = Opening run of `\r\n			(.+?)		# $2 = The code block\r\n			(?<!`)\r\n			\\1			# Matching closer\r\n			(?!`)\r\n		@xs'',\r\n		''_DoCodeSpans_callback'', $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _DoCodeSpans_callback($matches) {\r\n	$c = $matches[2];\r\n	$c = preg_replace(''/^[ \\t]*/'', '''', $c); # leading whitespace\r\n	$c = preg_replace(''/[ \\t]*$/'', '''', $c); # trailing whitespace\r\n	$c = _EncodeCode($c);\r\n	return "<code>$c</code>";\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _EncodeCode($_) {\r\n#\r\n# Encode/escape certain characters inside Markdown code runs.\r\n# The point is that in code, these characters are literals,\r\n# and lose their special Markdown meanings.\r\n#\r\n	global $md_escape_table;\r\n\r\n	# Encode all ampersands; HTML entities are not\r\n	# entities within a Markdown code span.\r\n	$_ = str_replace(''&'', ''&amp;'', $_);\r\n\r\n	# Do the angle bracket song and dance:\r\n	$_ = str_replace(array(''<'',  ''>''),\r\n					 array(''&lt;'', ''&gt;''), $_);\r\n\r\n	# Now, escape characters that are magic in Markdown:\r\n	$_ = str_replace(array_keys($md_escape_table),\r\n					 array_values($md_escape_table), $_);\r\n\r\n	return $_;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoItalicsAndBold($text) {\r\n	# <strong> must go first:\r\n	$text = preg_replace(''{\r\n			(						# $1: Marker\r\n				(?<!\\*\\*) \\*\\* |	#   (not preceded by two chars of\r\n				(?<!__)  __		#   the same marker)\r\n			)\r\n			(?=\\S) 					# Not followed by whitespace\r\n			(?!\\1)					#  or two others marker chars.\r\n			(						# $2: Content\r\n				(?:\r\n					[^*_]+?			# Anthing not em markers.\r\n				|\r\n									# Balence any regular emphasis inside.\r\n					([*_]) (?=\\S) .+? (?<=\\S) \\3	# $3: em char (* or _)\r\n				|\r\n					(?! \\1 ) .		# Allow unbalenced * and _.\r\n				)+?\r\n			)\r\n			(?<=\\S) \\1				# End mark not preceded by whitespace.\r\n		}sx'',\r\n		''<strong>\\2</strong>'', $text);\r\n	# Then <em>:\r\n	$text = preg_replace(\r\n		''{ ( (?<!\\*)\\* | (?<!_)_ ) (?=\\S) (?! \\1) (.+?) (?<=\\S) \\1 }sx'',\r\n		''<em>\\2</em>'', $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoBlockQuotes($text) {\r\n	$text = preg_replace_callback(''/\r\n		 (								# Wrap whole match in $1\r\n			(\r\n			 ^[ \\t]*>[ \\t]?			# ">" at the start of a line\r\n				.+\\n					# rest of the first line\r\n			 (.+\\n)*					# subsequent consecutive lines\r\n			 \\n*						# blanks\r\n			)+\r\n		 )\r\n		/xm'',\r\n		''_DoBlockQuotes_callback'', $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\nfunction _DoBlockQuotes_callback($matches) {\r\n	$bq = $matches[1];\r\n	# trim one level of quoting - trim whitespace-only lines\r\n	$bq = preg_replace(array(''/^[ \\t]*>[ \\t]?/m'', ''/^[ \\t]+$/m''), '''', $bq);\r\n	$bq = _RunBlockGamut($bq);		# recurse\r\n\r\n	$bq = preg_replace(''/^/m'', " ", $bq);\r\n	# These leading spaces screw with <pre> content, so we need to fix that:\r\n	$bq = preg_replace_callback(''{(\\s*<pre>.+?</pre>)}sx'',\r\n								''_DoBlockQuotes_callback2'', $bq);\r\n\r\n	return "<blockquote>\\n$bq\\n</blockquote>\\n\\n";\r\n}\r\nfunction _DoBlockQuotes_callback2($matches) {\r\n	$pre = $matches[1];\r\n	$pre = preg_replace(''/^ /m'', '''', $pre);\r\n	return $pre;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _FormParagraphs($text) {\r\n#\r\n#	Params:\r\n#		$text - string to process with html <p> tags\r\n#\r\n	global $md_html_blocks;\r\n\r\n	# Strip leading and trailing lines:\r\n	$text = preg_replace(array(''/\\A\\n+/'', ''/\\n+\\z/''), '''', $text);\r\n\r\n	$grafs = preg_split(''/\\n{2,}/'', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);\r\n\r\n	#\r\n	# Wrap <p> tags.\r\n	#\r\n	foreach ($grafs as $key => $value) {\r\n		if (!isset( $md_html_blocks[$value] )) {\r\n			$value = _RunSpanGamut($value);\r\n			$value = preg_replace(''/^([ \\t]*)/'', ''<p>'', $value);\r\n			$value .= "</p>";\r\n			$grafs[$key] = $value;\r\n		}\r\n	}\r\n\r\n	#\r\n	# Unhashify HTML blocks\r\n	#\r\n	foreach ($grafs as $key => $value) {\r\n		if (isset( $md_html_blocks[$value] )) {\r\n			$grafs[$key] = $md_html_blocks[$value];\r\n		}\r\n	}\r\n\r\n	return implode("\\n\\n", $grafs);\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _EncodeAmpsAndAngles($text) {\r\n# Smart processing for ampersands and angle brackets that need to be encoded.\r\n\r\n	# Ampersand-encoding based entirely on Nat Irons''s Amputator MT plugin:\r\n	#  http://bumppo.net/projects/amputator/\r\n	$text = preg_replace(''/&(?!#?[xX]?(?:[0-9a-fA-F]+|\\w+);)/'',\r\n						 ''&amp;'', $text);;\r\n\r\n	# Encode naked <''s\r\n	$text = preg_replace(''{<(?![a-z/?\\$!])}i'', ''&lt;'', $text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _EncodeBackslashEscapes($text) {\r\n#\r\n#	Parameter: String.\r\n#	Returns:  The string, with after processing the following backslash\r\n#				escape sequences.\r\n#\r\n	global $md_escape_table, $md_backslash_escape_table;\r\n	# Must process escaped backslashes first.\r\n	return str_replace(array_keys($md_backslash_escape_table),\r\n					  array_values($md_backslash_escape_table), $text);\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _DoAutoLinks($text) {\r\n	$text = preg_replace("!<((https?|ftp):[^''\\">\\\\s]+)>!",\r\n						 ''<a href="\\1">\\1</a>'', $text);\r\n\r\n	# Email addresses: <address@domain.foo>\r\n	$text = preg_replace(''{\r\n		<\r\n    (?:mailto:)?\r\n		(\r\n			[-.\\w]+\r\n			\\@\r\n			[-a-z0-9]+(\\.[-a-z0-9]+)*\\.[a-z]+\r\n		)\r\n		>\r\n		}exi'',\r\n		"_EncodeEmailAddress(_UnescapeSpecialChars(_UnslashQuotes(''\\\\1'')))",\r\n		$text);\r\n\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _EncodeEmailAddress($addr) {\r\n#\r\n#	Input: an email address, e.g. "foo@example.com"\r\n#\r\n#	Output: the email address as a mailto link, with each character\r\n#		of the address encoded as either a decimal or hex entity, in\r\n#		the hopes of foiling most address harvesting spam bots. E.g.:\r\n#\r\n#	 <a href="&#x6D;&#97;&#105;&#108;&#x74;&#111;:&#102;&#111;&#111;&#64;&#101;\r\n#		x&#x61;&#109;&#x70;&#108;&#x65;&#x2E;&#99;&#111;&#109;">&#102;&#111;&#111;\r\n#		&#64;&#101;x&#x61;&#109;&#x70;&#108;&#x65;&#x2E;&#99;&#111;&#109;</a>\r\n#\r\n#	Based by a filter by Matthew Wickline, posted to the BBEdit-Talk\r\n#	mailing list: <http://tinyurl.com/yu7ue>\r\n#\r\n	$addr = "mailto:" . $addr;\r\n	$length = strlen($addr);\r\n\r\n	# leave '':'' alone (to spot mailto: later)\r\n	$addr = preg_replace_callback(''/([^\\:])/'',\r\n								 ''_EncodeEmailAddress_callback'', $addr);\r\n\r\n	$addr = "<a href=\\"$addr\\">$addr</a>";\r\n	# strip the mailto: from the visible part\r\n	$addr = preg_replace(''/">.+?:/'', ''">'', $addr);\r\n\r\n	return $addr;\r\n}\r\nfunction _EncodeEmailAddress_callback($matches) {\r\n	$char = $matches[1];\r\n	$r = rand(0, 100);\r\n	# roughly 10% raw, 45% hex, 45% dec\r\n	# ''@'' *must* be encoded. I insist.\r\n	if ($r > 90 && $char != ''@'') return $char;\r\n	if ($r < 45) return ''&#x''.dechex(ord($char)).'';'';\r\n	return ''&#''.ord($char).'';'';\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _UnescapeSpecialChars($text) {\r\n#\r\n# Swap back in all the special characters we''ve hidden.\r\n#\r\n	global $md_escape_table;\r\n	return str_replace(array_values($md_escape_table),\r\n					  array_keys($md_escape_table), $text);\r\n}\r\n\r\n\r\n# _TokenizeHTML is shared between PHP Markdown and PHP SmartyPants.\r\n# We only define it if it is not already defined.\r\nif (!function_exists(''_TokenizeHTML'')) :\r\nfunction _TokenizeHTML($str) {\r\n#\r\n#  Parameter: String containing HTML markup.\r\n#  Returns:  An array of the tokens comprising the input\r\n#        string. Each token is either a tag (possibly with nested,\r\n#        tags contained therein, such as <a href="<MTFoo>">, or a\r\n#        run of text between tags. Each element of the array is a\r\n#        two-element array; the first is either ''tag'' or ''text'';\r\n#        the second is the actual value.\r\n#\r\n#\r\n#  Regular expression derived from the _tokenize() subroutine in\r\n#  Brad Choate''s MTRegex plugin.\r\n#  <http://www.bradchoate.com/past/mtregex.php>\r\n#\r\n	$index = 0;\r\n	$tokens = array();\r\n\r\n	$match = ''(?s:<!(?:--.*?--\\s*)+>)|''.	# comment\r\n			 ''(?s:<\\?.*?\\?>)|''.				# processing instruction\r\n			 								# regular tags\r\n			 ''(?:<[/!$]?[-a-zA-Z0-9:]+\\b(?>[^"\\''>]+|"[^"]*"|\\''[^\\'']*\\'')*>)'';\r\n\r\n	$parts = preg_split("{($match)}", $str, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);\r\n\r\n	foreach ($parts as $part) {\r\n		if (++$index % 2 && $part != '''')\r\n			$tokens[] = array(''text'', $part);\r\n		else\r\n			$tokens[] = array(''tag'', $part);\r\n	}\r\n\r\n	return $tokens;\r\n}\r\nendif;\r\n\r\n\r\nfunction _Outdent($text) {\r\n#\r\n# Remove one level of line-leading tabs or spaces\r\n#\r\n	global $md_tab_width;\r\n	return preg_replace("/^(\\\\t|[ ]{1,$md_tab_width})/m", "", $text);\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _Detab($text) {\r\n#\r\n# Replace tabs with the appropriate amount of space.\r\n#\r\n	global $md_tab_width;\r\n\r\n	# For each line we separate the line in blocks delemited by\r\n	# tab characters. Then we reconstruct every line by adding the\r\n	# appropriate number of space between each blocks.\r\n\r\n	$lines = explode("\\n", $text);\r\n	$text = "";\r\n\r\n	foreach ($lines as $line) {\r\n		# Split in blocks.\r\n		$blocks = explode("\\t", $line);\r\n		# Add each blocks to the line.\r\n		$line = $blocks[0];\r\n		unset($blocks[0]); # Do not add first block twice.\r\n		foreach ($blocks as $block) {\r\n			# Calculate amount of space, insert spaces, insert block.\r\n			$amount = $md_tab_width - strlen($line) % $md_tab_width;\r\n			$line .= str_repeat(" ", $amount) . $block;\r\n		}\r\n		$text .= "$line\\n";\r\n	}\r\n	return $text;\r\n}\r\n\r\n\r\nfunction _UnslashQuotes($text) {\r\n#\r\n#	This function is useful to remove automaticaly slashed double quotes\r\n#	when using preg_replace and evaluating an expression.\r\n#	Parameter: String.\r\n#	Returns:  The string with any slash-double-quote (\\") sequence replaced\r\n#				by a single double quote.\r\n#\r\n	return str_replace(''\\"'', ''"'', $text);\r\n}\r\n\r\n\r\n/*\r\n\r\nPHP Markdown\r\n============\r\n\r\nDescription\r\n-----------\r\n\r\nThis is a PHP translation of the original Markdown formatter written in\r\nPerl by John Gruber.\r\n\r\nMarkdown is a text-to-HTML filter; it translates an easy-to-read /\r\neasy-to-write structured text format into HTML. Markdown''s text format\r\nis most similar to that of plain text email, and supports features such\r\nas headers, *emphasis*, code blocks, blockquotes, and links.\r\n\r\nMarkdown''s syntax is designed not as a generic markup language, but\r\nspecifically to serve as a front-end to (X)HTML. You can use span-level\r\nHTML tags anywhere in a Markdown document, and you can use block level\r\nHTML tags (like <div> and <table> as well).\r\n\r\nFor more information about Markdown''s syntax, see:\r\n\r\n<http://daringfireball.net/projects/markdown/>\r\n\r\n\r\nBugs\r\n----\r\n\r\nTo file bug reports please send email to:\r\n\r\n<michel.fortin@michelf.com>\r\n\r\nPlease include with your report: (1) the example input; (2) the output you\r\nexpected; (3) the output Markdown actually produced.\r\n\r\n\r\nVersion History\r\n---------------\r\n\r\nSee the readme file for detailed release notes for this version.\r\n\r\n1.0.1b - 6 Jun 2005\r\n\r\n1.0.1a - 15 Apr 2005\r\n\r\n1.0.1 - 16 Dec 2004\r\n\r\n1.0 - 21 Aug 2004\r\n\r\n\r\nAuthor & Contributors\r\n---------------------\r\n\r\nOriginal Perl version by John Gruber\r\n<http://daringfireball.net/>\r\n\r\nPHP port and other contributions by Michel Fortin\r\n<http://www.michelf.com/>\r\n\r\n\r\nCopyright and License\r\n---------------------\r\n\r\nCopyright (c) 2004-2005 Michel Fortin\r\n<http://www.michelf.com/>\r\nAll rights reserved.\r\n\r\nCopyright (c) 2003-2004 John Gruber\r\n<http://daringfireball.net/>\r\nAll rights reserved.\r\n\r\nRedistribution and use in source and binary forms, with or without\r\nmodification, are permitted provided that the following conditions are\r\nmet:\r\n\r\n*	Redistributions of source code must retain the above copyright notice,\r\n	this list of conditions and the following disclaimer.\r\n\r\n*	Redistributions in binary form must reproduce the above copyright\r\n	notice, this list of conditions and the following disclaimer in the\r\n	documentation and/or other materials provided with the distribution.\r\n\r\n*	Neither the name "Markdown" nor the names of its contributors may\r\n	be used to endorse or promote products derived from this software\r\n	without specific prior written permission.\r\n\r\nThis software is provided by the copyright holders and contributors "as\r\nis" and any express or implied warranties, including, but not limited\r\nto, the implied warranties of merchantability and fitness for a\r\nparticular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright owner\r\nor contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special,\r\nexemplary, or consequential damages (including, but not limited to,\r\nprocurement of substitute goods or services; loss of use, data, or\r\nprofits; or business interruption) however caused and on any theory of\r\nliability, whether in contract, strict liability, or tort (including\r\nnegligence or otherwise) arising in any way out of the use of this\r\nsoftware, even if advised of the possibility of such damage.\r\n\r\n*/');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_records`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_records` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `submitted` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `form` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `ip` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `browser` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `opsys` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `provider` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `viewed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `exported` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `archived` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `user_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `username` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `user_full_name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `paypal_tx_id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `paypal_payment_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `paypal_testaccount` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `paypal_download_tries` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=235 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_records`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_records` (`id`, `submitted`, `form`, `title`, `name`, `ip`, `browser`, `opsys`, `provider`, `viewed`, `exported`, `archived`, `user_id`, `username`, `user_full_name`, `paypal_tx_id`, `paypal_payment_date`, `paypal_testaccount`, `paypal_download_tries`) VALUES
(1, '2012-05-09 11:40:48', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.142.218.74', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(2, '2012-05-11 18:02:01', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '85.66.74.108', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122332; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MAAU; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MAAU)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(3, '2012-05-13 15:55:21', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '82.131.152.134', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MAAU; AskTbFF/5.14.1.20007; MAAU)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(4, '2012-05-13 18:38:29', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.186.96.24', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(5, '2012-05-16 13:45:59', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.74.108', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122332; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MAAU; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MAAU)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(6, '2012-05-23 14:21:18', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.74.108', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122332; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MAAU; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MAAU)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(7, '2012-05-24 13:14:10', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '109.105.13.246', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; AskTbVDJ/5.15.1.22229)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(8, '2012-05-30 12:40:56', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.74.108', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122332; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MAAU; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MAAU)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(9, '2012-05-31 17:33:12', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.120.171.149', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(10, '2012-06-04 10:06:39', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '212.24.186.46', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(11, '2012-06-05 10:05:35', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '83.4.61.160', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(12, '2012-06-06 19:50:41', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '31.46.174.253', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(13, '2012-06-09 22:54:35', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.142.205.90', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.52 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(14, '2012-06-10 16:02:43', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '80.98.19.91', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18 ( .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(15, '2012-06-11 09:14:13', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.133.101.248', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(16, '2012-06-11 14:51:23', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '37.76.67.165', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0) Gecko/20100101 Firefox/7.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(17, '2012-06-11 15:37:09', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '213.71.21.203', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MS-RTC LM 8)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(18, '2012-06-11 18:32:07', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '91.196.10.3', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(19, '2012-06-11 22:17:01', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.0.84.226', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.52 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(20, '2012-06-14 20:18:21', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.144.105.161', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(21, '2012-06-15 20:02:26', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.238.72.210', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(22, '2012-06-16 14:50:54', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.74.108', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122332; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MAAU; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MAAU)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(23, '2012-06-16 16:38:14', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '94.52.106.130', 'Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 3.1; en-gb; GT-P7300 Build/HMJ37) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.13', 'unix', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(24, '2012-06-17 15:13:00', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '88.209.189.135', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(25, '2012-06-19 12:39:45', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.238.72.44', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(26, '2012-06-19 13:48:49', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '109.61.30.19', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(27, '2012-06-20 16:40:10', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.132.211.94', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(28, '2012-06-22 00:13:14', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '79.119.208.74', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(29, '2012-06-24 18:52:37', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '213.222.137.6', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(30, '2012-06-25 07:15:47', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.143.110.171', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(31, '2012-06-25 16:08:35', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.182.106.126', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(32, '2012-06-25 17:14:54', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '62.217.206.124', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(33, '2012-06-27 12:41:21', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.206.24.55', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(34, '2012-06-27 14:14:43', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.224.182.43', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(35, '2012-06-27 22:02:28', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '145.236.213.211', 'Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; hu) Presto/2.10.289 Version/12.00', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(36, '2012-07-01 22:17:54', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '95.102.92.56', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(37, '2012-07-06 21:07:56', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.143.74.39', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(38, '2012-07-08 12:53:18', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.6.47.53', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.47 Safari/536.11', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(39, '2012-07-09 13:25:49', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.74.108', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122332; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MAAU; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MAAU)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(40, '2012-07-10 08:03:41', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '95.48.201.118', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.47 Safari/536.11', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(41, '2012-07-10 18:15:59', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '195.199.218.97', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(42, '2012-07-11 11:47:32', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '94.21.237.197', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(43, '2012-07-12 15:28:28', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '109.125.194.68', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(44, '2012-07-15 21:12:26', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '194.176.226.253', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(45, '2012-07-17 15:48:58', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '109.96.196.185', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.289 Version/12.00', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(46, '2012-07-19 14:48:19', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '84.38.88.186', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(47, '2012-07-19 18:50:37', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '79.117.228.108', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.57.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(48, '2012-07-19 22:55:41', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '145.236.252.34', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(49, '2012-07-23 17:44:15', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '46.139.204.5', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; MATM)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(50, '2012-07-24 19:19:19', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.74.108', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; hu) Presto/2.10.289 Version/12.00', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(51, '2012-07-25 19:29:17', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '217.12.63.14', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(52, '2012-07-26 08:49:30', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '88.212.42.134', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(53, '2012-07-29 12:20:07', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.127.128.120', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(54, '2012-07-29 17:47:18', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '94.23.1.28', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; U; en) Opera 8.01', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(55, '2012-07-30 02:17:56', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '23.21.50.250', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(56, '2012-07-30 21:25:05', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.126.239.218', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(57, '2012-07-31 09:48:28', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.120.52.140', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET4.0E)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(58, '2012-07-31 10:21:14', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.1.108.162', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(59, '2012-07-31 15:18:52', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.132.218.134', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(60, '2012-07-31 19:26:23', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '80.99.154.127', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(61, '2012-08-01 09:04:30', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '171.19.243.254', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(62, '2012-08-02 07:04:36', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '83.8.135.13', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(63, '2012-08-02 16:50:42', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.134.0.53', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.60 Safari/537.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(64, '2012-08-02 21:10:25', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.24.118.55', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(65, '2012-08-03 19:36:46', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '109.61.39.19', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; hu) Presto/2.10.289 Version/12.00', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(66, '2012-08-05 11:44:07', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '80.85.55.162', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(67, '2012-08-05 12:16:31', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '77.115.11.207', 'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3', 'mac', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(68, '2012-08-05 18:45:40', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.6.219.26', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(69, '2012-08-05 21:11:45', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '87.229.42.207', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(70, '2012-08-06 12:08:11', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.82.69.128', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(71, '2012-08-06 18:37:31', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '89.123.134.35', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(72, '2012-08-06 23:24:42', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '83.9.201.233', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; BTRS125274; SIMBAR={A44ACB6F-CA01-11E1-AE95-E7C6F8F0E6B5}; InfoPath.2; AskTbPTF/5.15.1.22229; Nokaut.pl)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(73, '2012-08-07 11:14:05', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '195.228.111.214', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(74, '2012-08-08 09:19:21', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '82.144.168.179', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(75, '2012-08-09 23:10:37', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '188.24.125.76', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'mac', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(76, '2012-08-10 16:15:31', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '178.212.46.206', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(77, '2012-08-10 17:21:23', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '92.82.14.163', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(78, '2012-08-10 20:10:38', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.101.41.226', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.75 Safari/537.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(79, '2012-08-11 18:43:01', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '188.24.46.58', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(80, '2012-08-20 11:18:48', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '188.24.116.161', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.79 Safari/537.1', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(81, '2012-08-23 15:03:33', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.74.108', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; hu) Presto/2.10.289 Version/12.01', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(82, '2012-08-23 15:48:04', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '193.6.175.5', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.83 Safari/537.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(83, '2012-08-24 11:01:08', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.0.118.174', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(84, '2012-08-27 15:32:58', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.82.146.30', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(85, '2012-08-27 15:41:59', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '87.97.97.241', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(86, '2012-08-31 07:18:58', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '109.102.196.79', 'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/9B206 [FBAN/FBIOS;FBAV/5.0;FBBV/40121;FBDV/iPad2,2;FBMD/iPad;FBSN/iPhone OS;FBSV/5.1.1;FBSS/1; FBCR/vfro;FBID/tablet;FBLC/en_US]', 'mac', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(87, '2012-08-31 20:37:54', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.219.86.60', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(88, '2012-09-13 21:06:17', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '109.102.224.234', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(89, '2012-09-26 10:35:54', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '80.98.59.178', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.77 Safari/537.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(90, '2012-09-26 20:36:09', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.183.116.192', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(91, '2012-09-27 22:02:39', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.224.206.82', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(92, '2012-10-01 08:42:24', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '176.63.192.171', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(93, '2012-10-04 21:52:55', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '89.137.115.193', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(94, '2012-10-10 09:14:11', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '79.118.97.44', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.92 Safari/537.4', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(95, '2012-10-15 21:06:32', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.101.93.71', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(96, '2012-10-19 14:36:39', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.82.182.231', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(97, '2012-11-26 16:51:59', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '86.126.204.196', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(98, '2012-11-28 13:23:03', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '85.24.255.236', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(99, '2012-11-30 12:53:51', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '178.115.248.49', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.91 Safari/537.11', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(100, '2012-12-03 14:11:55', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '109.105.23.212', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(101, '2012-12-11 17:06:11', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '195.228.125.251', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(102, '2012-12-26 00:25:51', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.242.165', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(103, '2013-01-03 21:12:23', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.59.174.164', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(104, '2013-02-09 15:42:02', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '82.131.240.207', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(105, '2013-03-07 15:05:43', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '192.109.140.183', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(106, '2013-03-09 21:42:02', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.142.173.204', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(107, '2013-03-27 22:24:17', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.242.165', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(108, '2013-04-01 13:08:04', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.206.8.134', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(109, '2013-04-09 19:57:34', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '94.21.113.132', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(110, '2013-04-21 20:57:01', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.134.11.112', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(111, '2013-04-30 08:42:07', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.183.216.254', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(112, '2013-05-02 09:06:33', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '185.10.127.116', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS98470; .NET CLR 2.0.50727; Zune 4.7; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(113, '2013-05-03 14:40:09', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '178.190.108.59', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0', 'mac', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(114, '2013-05-08 09:38:11', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '78.92.181.59', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(115, '2013-05-10 10:16:05', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '46.251.30.218', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(116, '2013-05-22 19:57:12', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.2.253.226', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(117, '2013-05-24 09:10:09', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.206.41.100', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(118, '2013-05-25 13:25:49', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.242.165', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(119, '2013-05-29 20:19:07', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '213.160.163.58', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(120, '2013-05-30 15:16:42', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.100.149.177', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.94 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(121, '2013-06-02 21:08:09', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '89.167.100.170', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(122, '2013-06-03 22:00:44', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.36.174.132', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.94 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(123, '2013-06-08 15:01:36', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '87.229.32.146', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(124, '2013-06-08 23:05:24', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.182.91.160', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; chromeframe/27.0.1453.110; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(125, '2013-06-09 11:59:36', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '178.164.178.122', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(126, '2013-06-17 10:23:04', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '217.118.111.113', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(127, '2013-06-22 08:52:06', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.182.80.45', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(128, '2013-06-23 16:18:48', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '212.92.22.65', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(129, '2013-06-23 22:11:51', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '89.78.180.2', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(130, '2013-06-26 12:42:57', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '95.50.120.54', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(131, '2013-06-27 21:28:35', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '178.219.103.244', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(132, '2013-06-28 10:50:26', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '87.229.78.50', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(133, '2013-06-28 14:53:24', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.120.26.206', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; AskTbORJ/5.14.1.20007)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(134, '2013-06-30 08:23:48', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '82.131.207.179', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(135, '2013-07-01 17:13:57', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.24.90.23', 'Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.15', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(136, '2013-07-02 15:58:13', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '94.248.131.114', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MASMJS)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(137, '2013-07-02 23:28:53', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.147.210.148', 'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3', 'mac', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(138, '2013-07-04 13:58:13', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '89.231.15.30', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(139, '2013-07-06 07:00:29', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '92.249.242.4', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(140, '2013-07-09 09:52:16', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '79.118.107.142', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(141, '2013-07-09 19:46:26', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.101.189.1', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(142, '2013-07-09 20:31:36', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '178.48.122.71', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(143, '2013-07-10 13:04:08', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '80.53.179.117', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(144, '2013-07-11 11:49:37', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.134.248.171', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(145, '2013-07-14 10:33:55', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '94.254.196.29', 'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safari/8536.25', 'mac', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(146, '2013-07-14 18:26:34', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.67.8.185', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(147, '2013-07-15 11:52:17', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.246.44', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(148, '2013-07-16 12:29:24', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '145.236.149.130', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(149, '2013-07-16 20:12:16', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '89.230.110.6', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(150, '2013-07-16 22:32:15', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '185.15.0.6', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(151, '2013-07-17 10:31:42', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '109.101.254.188', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(152, '2013-07-20 10:01:37', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '82.145.208.117', 'Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/4.1.15082/30.3498; U; hu) Presto/2.8.119 Version/11.10', 'unix', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(153, '2013-07-20 13:42:11', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.106.185.102', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(154, '2013-07-20 13:45:05', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.106.185.102', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(155, '2013-07-21 09:11:30', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '89.230.110.6', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(156, '2013-07-21 16:21:37', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '78.92.247.5', 'Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.1; hu-hu; HFM7002KD Build/JRO03H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.30', 'unix', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(157, '2013-07-21 19:04:23', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '46.107.81.198', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(158, '2013-07-21 22:24:36', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '176.61.204.218', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(159, '2013-07-22 17:09:29', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '31.46.172.76', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(160, '2013-07-24 14:15:15', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.0.125.95', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(161, '2013-07-24 17:43:02', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.173.190.131', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(162, '2013-07-24 17:43:29', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '31.46.175.174', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(163, '2013-07-25 17:15:10', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '95.103.94.50', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(164, '2013-07-26 15:19:12', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.1.220.76', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(165, '2013-07-27 06:10:20', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '62.201.75.211', 'Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'unix', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(166, '2013-07-28 19:59:45', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '5.15.10.32', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; BOIE9;ENUS)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(167, '2013-07-29 22:04:22', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '88.212.36.50', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(168, '2013-07-30 11:04:51', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '87.97.41.136', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(169, '2013-07-30 17:56:07', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '171.19.10.2', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(170, '2013-07-30 18:51:38', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.35.246.129', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(171, '2013-07-30 20:31:54', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '178.183.197.201', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(172, '2013-07-31 10:48:39', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '79.190.152.21', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(173, '2013-07-31 17:39:38', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.59.163.83', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(174, '2013-08-01 20:42:42', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.137.252.64', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(175, '2013-08-02 18:56:37', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.123.77.199', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(176, '2013-08-02 18:58:43', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.182.26.198', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(177, '2013-08-03 15:39:34', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.36.255.106', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(178, '2013-08-04 14:10:58', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '5.15.233.102', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(179, '2013-08-05 23:03:18', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '31.46.48.100', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(180, '2013-08-06 10:14:24', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.224.81.153', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(181, '2013-08-07 15:24:32', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '196.3.50.254', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E; Tablet PC 2.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(182, '2013-08-07 20:20:22', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '46.107.121.49', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(183, '2013-08-08 10:54:52', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.225.84.230', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(184, '2013-08-10 12:47:57', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '94.44.252.41', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0; tb-gmx/1.8.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(185, '2013-08-10 14:29:20', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '178.182.61.93', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(186, '2013-08-11 20:40:47', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '83.11.193.150', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(187, '2013-08-13 10:29:59', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '80.98.154.240', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(188, '2013-08-14 18:47:05', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.6.55.211', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0);
INSERT INTO `jos_facileforms_records` (`id`, `submitted`, `form`, `title`, `name`, `ip`, `browser`, `opsys`, `provider`, `viewed`, `exported`, `archived`, `user_id`, `username`, `user_full_name`, `paypal_tx_id`, `paypal_payment_date`, `paypal_testaccount`, `paypal_download_tries`) VALUES
(189, '2013-08-16 09:09:57', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '94.21.137.80', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(190, '2013-08-16 16:38:30', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '91.199.52.54', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.3; MS-RTC LM 8)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(191, '2013-08-17 02:43:40', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '46.107.109.131', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(192, '2013-08-22 20:31:23', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '109.96.21.29', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(193, '2013-08-23 11:18:23', 3, 'Árajánlat kérése - Román', 'arajanlat_RO', '188.24.117.202', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(194, '2013-09-05 21:45:49', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '78.131.61.114', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(195, '2014-01-08 19:04:20', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.182.65.142', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(196, '2014-01-11 15:50:40', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.1.57.158', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(197, '2014-01-15 14:07:52', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '171.19.10.2', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(198, '2014-01-15 14:11:20', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '79.120.221.66', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(199, '2014-01-22 16:53:59', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.241.21', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(200, '2014-01-22 17:00:48', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.241.21', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(201, '2014-01-22 17:02:15', 2, 'Árajánlat kérése - Angol', 'arajanlat_en', '85.66.241.21', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(202, '2014-01-22 20:05:59', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.6.37.148', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(203, '2014-01-22 20:07:33', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.6.37.148', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(204, '2014-01-22 20:08:27', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.6.37.148', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(205, '2014-02-02 21:25:27', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.241.21', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(206, '2014-02-13 18:14:15', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '77.234.73.159', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(207, '2014-02-13 20:59:39', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.0.133.179', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(208, '2014-02-27 18:56:02', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.67.162.94', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(209, '2014-03-16 21:26:53', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.241.21', 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(210, '2014-03-20 07:57:01', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '195.228.189.189', 'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(211, '2014-04-02 10:18:46', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '164.61.210.150', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; Tablet PC 2.0)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(212, '2014-04-04 16:04:39', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.24.52.66', 'Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; hu-hu; GT-I8190 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30', 'unix', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(213, '2014-04-08 10:01:02', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '87.244.195.2', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; BRI/2)', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(214, '2014-04-13 18:34:56', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.2.207.162', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(215, '2014-04-13 18:39:12', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '84.2.207.162', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(216, '2014-05-01 12:32:11', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.241.21', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(217, '2014-05-03 20:06:26', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '81.182.34.183', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(218, '2014-05-07 18:25:37', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '78.139.8.157', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(219, '2014-05-09 22:18:17', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '46.107.127.139', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(220, '2014-05-10 11:08:58', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.132.90.8', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(221, '2014-05-17 08:27:24', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '109.105.4.80', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(222, '2014-05-21 17:46:14', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '94.21.123.140', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(223, '2014-05-24 15:22:23', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '88.132.81.91', 'Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; hu-hu; Selecline 10 Build/JDQ39) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.30', 'unix', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(224, '2014-05-26 07:51:31', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '62.134.157.140', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(225, '2014-05-27 12:19:56', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.135.105.44', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(226, '2014-05-27 20:23:58', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '88.132.108.219', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(227, '2014-05-29 10:14:10', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '195.228.40.65', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(228, '2014-05-31 10:11:18', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '89.133.6.128', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(229, '2014-06-02 20:52:07', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '87.244.196.122', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(230, '2014-06-04 22:24:52', 4, 'Árajánlat kérése - Lengyel', 'arajanlat_pl', '79.186.165.9', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko', 'win', 'Unknown', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(231, '2014-06-05 11:59:55', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '46.107.81.156', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(232, '2014-06-09 15:13:22', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '85.66.241.21', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(233, '2014-06-12 16:35:19', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '188.36.255.106', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0', 'win', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
(234, '2014-06-13 20:57:46', 1, 'Árajánlat kérése -HU', 'arajanlat', '86.101.217.119', 'Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537.53', 'mac', 'Ismeretlen', 0, 0, 0, 0, '-', '-', '', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_scripts`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_scripts` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `package` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `name` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `title` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 `description` text,
 `type` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '',
 `code` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=88 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_scripts`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_scripts` (`id`, `published`, `package`, `name`, `title`, `description`, `type`, `code`) VALUES
(84, 1, 'FF', 'ff_validate_submit', 'Validate and submit form', 'Validates the whole form, and if everything is ok it submits the form.', 'Element Action', 'function ff_validate_submit(element, action)\r\n{\r\n  if(typeof bfUseErrorAlerts != ''undefined''){\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").html('''');\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").css("display","none");\r\n  }\r\n  error = ff_validation(0);\r\n  if (error != '''') {\r\n\r\n    if(typeof bfUseErrorAlerts == ''undefined''){\r\n      alert(error);\r\n    } else {\r\n      bfShowErrors(error);\r\n    }\r\n    ff_validationFocus();\r\n  } else\r\n    ff_submitForm();\r\n} // ff_validate_submit'),
(85, 1, 'FF', 'ff_validemail', 'Valid email', 'Validate entry of a valid email (syntax check only)', 'Element Validation', 'function ff_validemail(element, message)\r\n{\r\n  var check =\r\n  /^([a-zA-Z0-9_\\.\\-])+\\@(([a-zA-Z0-9\\-])+\\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;\r\n  if (!check.test(element.value)){\r\n    if (message=='''') message = element.name+" is no valid email address.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_validemail'),
(83, 1, 'FF', 'ff_validate_prevpage', 'Validate previous page', 'Validates the current page and switches to the previous page if all is ok', 'Element Action', 'function ff_validate_prevpage(element, action)\r\n{\r\n  if(typeof bfUseErrorAlerts != ''undefined''){\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").html('''');\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").css("display","none");\r\n  }\r\n\r\n  error = ff_validation(ff_currentpage);\r\n  if (error != '''') {\r\n    if(typeof bfUseErrorAlerts == ''undefined''){\r\n      alert(error);\r\n    } else {\r\n      bfShowErrors(error);\r\n    }\r\n    ff_validationFocus('''');\r\n  } else{\r\n  	if(ff_currentpage > 1){\r\n	 ff_switchpage(ff_currentpage-1);\r\n	 self.scrollTo(0,0);\r\n    }\r\n  }\r\n} // ff_validate_prevpage'),
(82, 1, 'FF', 'ff_validate_page', 'Validate page', 'Validates the current page and displays the result.', 'Element Action', 'function ff_validate_page(element, action)\r\n{\r\n  if(typeof bfUseErrorAlerts != ''undefined''){\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").html('''');\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").css("display","none");\r\n  }\r\n  error = ff_validation(ff_currentpage);\r\n  if (error != '''') {\r\n    if(typeof bfUseErrorAlerts == ''undefined''){\r\n      alert(error);\r\n    } else {\r\n      bfShowErrors(error);\r\n    }\r\n    ff_validationFocus('''');\r\n  } else\r\n    alert(''All inputs are valid.'');\r\n} // ff_validate_page'),
(81, 1, 'FF', 'ff_validate_nextpage', 'Validate and next page', 'Validates the current page, and if everything is ok is switches to the next page.', 'Element Action', 'function ff_validate_nextpage(element, action)\r\n{\r\n  if(typeof bfUseErrorAlerts != ''undefined''){\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").html('''');\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").css("display","none");\r\n  }\r\n\r\n  error = ff_validation(ff_currentpage);\r\n  if (error != '''') {\r\n    if(typeof bfUseErrorAlerts == ''undefined''){\r\n      alert(error);\r\n    } else {\r\n      bfShowErrors(error);\r\n    }\r\n    ff_validationFocus('''');\r\n  } else {\r\n    ff_switchpage(ff_currentpage+1);\r\n    self.scrollTo(0,0);  \r\n  }\r\n} // ff_validate_nextpage'),
(80, 1, 'FF', 'ff_validate_form', 'Validate form', 'Validates the form and displays the result.', 'Element Action', 'function ff_validate_form(element, action)\r\n{\r\n  if(typeof bfUseErrorAlerts != ''undefined''){\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").html('''');\r\n   JQuery(".bfErrorMessage").css("display","none");\r\n  }\r\n  error = ff_validation(0);\r\n  if (error != '''') {\r\n    if(typeof bfUseErrorAlerts == ''undefined''){\r\n      alert(error);\r\n    } else {\r\n      bfShowErrors(error);\r\n    }\r\n    ff_validationFocus('''');\r\n  } else\r\n    alert(''All inputs are valid.'');\r\n} // ff_validate_form'),
(77, 1, 'FF', 'ff_submittedhome', 'Return to homepage', 'Display submit status and then return to the home page of the site.', 'Form Submitted', 'function ff_submittedhome(status, message)\r\n{\r\n  alert(message+"\\nYou will be redirected to the home page now.");\r\n  ff_returnHome();\r\n} // ff_submittedhome'),
(78, 1, 'FF', 'ff_unchecked', 'Unchecked', 'Validate that radio button or checkbox is unchecked.', 'Element Validation', 'function ff_unchecked(element, message)\r\n{\r\n  if (!element.checked) \r\n    return ''''; \r\n  else {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" is checked.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n} // ff_unchecked'),
(79, 1, 'FF', 'ff_validate_date_DDMMYYYY', 'Validate Date DD/MM/YYYY format', 'Validates that the date in a textfield is correctly formatted in DD/MM/YYYY format.\r\nCan be used with a textfield element and/or the Calendar element.', 'Element Validation', 'function ff_validate_date_DDMMYYYY(element, message)\r\n{\r\n  // Regular expression used to check if date is in correct format\r\n  var pattern = /[0-3][0-9]\\/(0|1)[0-9]\\/(19|20)[0-9]{2}/;\r\n  if(pattern.test(element.value))\r\n  {\r\n   var date_array = element.value.split(''/'');\r\n   var day = date_array[0];\r\n\r\n   // Attention! Javascript consider months in the range 0 - 11\r\n   var month = date_array[1] - 1;\r\n   var year = date_array[2];\r\n\r\n   // This instruction will create a date object\r\n   source_date = new Date(year,month,day);\r\n\r\n   if(year != source_date.getFullYear())\r\n   {\r\n     return message == '''' ? ''Element '' + element.name + '' failed my test'' : message;\r\n   }\r\n\r\n   if(month != source_date.getMonth())\r\n   {\r\n     return message == '''' ? ''Element '' + element.name + '' failed my test'' : message;\r\n   }\r\n\r\n   if(day != source_date.getDate())\r\n   {\r\n     return message == '''' ? ''Element '' + element.name + '' failed my test'' : message;\r\n   }\r\n  }\r\n  else\r\n  {\r\n   return message == '''' ? ''Element '' + element.name + '' failed my test'' : message;\r\n  }\r\n\r\n  return '''';\r\n}'),
(74, 1, 'FF', 'ff_showforminit', 'Show form initialization', 'Show when form initialization is run (for debugging)', 'Form Init', 'function ff_showforminit()\r\n{\r\n  alert(''Form initialization'');\r\n}'),
(75, 1, 'FF', 'ff_showsubmitted', 'Show submitted status', 'Display submit status as user feedback.', 'Form Submitted', 'function ff_showsubmitted(status, message)\r\n{\r\n  alert(message);\r\n} // ff_showsubmitted'),
(76, 1, 'FF', 'ff_showvalidation', 'Show element validation', 'Display element validation (for debugging)', 'Element Validation', 'function ff_showvalidation(element, message)\r\n{\r\n  alert(''Validation of ''+element.name+" with message: \\n"+message);\r\n  return '''';\r\n}'),
(71, 1, 'FF', 'ff_setSelected', 'Select options of select list', 'Select options in a Select List element.\r\n\r\nff_setSelected(''mylist'', ''green''); // select green in single or multi mode, unselect all other options\r\nff_setSelected(''mylist'', ''red,green''); // select red and green in multi mode, unselect all other options', 'Untyped', 'function ff_setSelected(name, list)\r\n{\r\n  ids = list.split('','')\r\n  opts = ff_getElementByName(name).options;\r\n  for (o = 0; o < opts.length; o++) {\r\n    state = false;\r\n    for (i = 0; i < ids.length; i++) \r\n      if (ids[i]==opts[o].value) {\r\n        state = true;\r\n        break;\r\n      } // if\r\n    opts[o].selected = state;\r\n  } // for\r\n} // ff_setSelected'),
(72, 1, 'FF', 'ff_showaction', 'Show action', 'Displays the element action.', 'Element Action', 'function ff_showaction(element, action)\r\n{\r\n  alert(''Action ''+action+'' performed by element ''+element.id);\r\n}'),
(73, 1, 'FF', 'ff_showelementinit', 'Show element initialization', 'Display the element initialization (mainly for debugging)', 'Element Init', 'function ff_showelementinit(element,condition)\r\n{\r\n  if(!element.name)\r\n  	if(element.length && element.length != 0)\r\n  		alert(''Initialization of ''+element[0].name+'' at ''+condition);\r\n  else\r\n  	alert(''Initialization of ''+element.name+'' at ''+condition);\r\n}'),
(70, 1, 'FF', 'ff_setChecked', 'Set radiobutton checked', 'Set a radiobutton checked/unchecked', 'Untyped', 'function ff_setChecked(name, value, checked)\r\n{\r\n  if (arguments.length<3) checked = true;\r\n  for (var i = 0; i < ff_elements.length; i++)\r\n    if (ff_elements[i][2]==name) {\r\n      var e = ff_getElementByIndex(i);\r\n      if (e.value == value) {\r\n        e.checked = checked;\r\n        break;\r\n      } // if\r\n    } // if\r\n} // ff_setChecked'),
(69, 1, 'FF', 'ff_selectedValues', 'Get selected values as list', 'Get values of selected options of a select list as list:\r\n\r\nx = ff_selectedValues(''myselectlist'');\r\n// x = green,red', 'Untyped', 'function ff_selectedValues(name)\r\n{\r\n  vals = '''';\r\n  opts = ff_getElementByName(name).options;\r\n  for (o = 0; o < opts.length; o++)\r\n    if (opts[o].selected) {\r\n      if (vals != '''') vals += '','';\r\n      vals += opts[o].value;\r\n    } // if\r\n  return vals;\r\n} // ff_selectedValues'),
(68, 1, 'FF', 'ff_securitycode_ok', 'Security code ok', 'Check that a valid security code was entered.', 'Element Validation', 'function ff_securitycode_ok(element, message)\r\n{\r\n<?php\r\n  global $ff_seccode;\r\n  if (!isset($ff_seccode)) { \r\n    mt_srand((double)microtime()*1000000);\r\n    $ff_seccode = mt_rand(10000, 99999);\r\n    JFactory::getSession()->set(''ff_seccode'', $ff_seccode);\r\n  } // if\r\n  $enc = array();\r\n  mt_srand((double)microtime()*1000000);\r\n  for ($i = 0; $i < 256; $i++) $enc[] = mt_rand(0, 255);\r\n  $seccode = (string)$ff_seccode;\r\n  $hash = '''';\r\n  $ini = $ff_seccode % 240;\r\n  for ($i = 0; $i < 5; $i++) {\r\n    $d = $ini+intval($seccode{$i});\r\n    for ($j = 0; $j < 7; $j++) $d = $enc[$d];\r\n    $hash .= $d;\r\n    $ini = ($ini+$d) % 240;\r\n  } // for\r\n  return\r\n    "var enc = ".$this->expJsValue($enc).";\\n".\r\n    "var seccode = new String(element.value);\\n".\r\n    "if (seccode.length==5) {\\n".\r\n    "  var hash = '''';\\n".\r\n    "  var ini = parseInt(element.value) % 240;\\n".\r\n    "  var i, j;\\n".\r\n    "  for (i = 0; i < 5; i++) {\\n".\r\n    "    var d = ini+parseInt(seccode.charAt(i));\\n".\r\n    "    for (j = 0; j < 7; j++) d = enc[d];\\n".\r\n    "    hash += d;\\n".\r\n    "    ini = (ini+d) % 240;\\n".\r\n    "  } // for\\n".\r\n    "  if (hash == ''$hash'') return '''';\\n". \r\n    "} // if\\n".\r\n    "if (message=='''') message = \\"Security code is missing or wrong.\\\\n\\";\\n".\r\n    "ff_validationFocus(element.name);\\n".\r\n    "return message;\\n";\r\n?>\r\n} // ff_securitycode_ok'),
(66, 1, 'FF', 'ff_resetForm', 'Reset form', 'Reset all form inputs to the initial values.', 'Element Action', 'function ff_resetForm(element, action)\r\n{\r\n  eval(''document.''+ff_processor.form_id).reset();\r\n} // ff_resetForm'),
(67, 1, 'FF', 'ff_securitycode_entered', 'Security code entered', 'Check that a security code was entered.', 'Element Validation', 'function ff_securitycode_entered(element, message)\r\n{\r\n  var ex = /(^\\d{5}$)/;\r\n  if (!ex.test(element.value)) {\r\n    if (message=='''') message = "Security code must be entered as five digits.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_securitycode_entered'),
(65, 1, 'FF', 'ff_realamount', 'Positive Real Number', 'Validate that a positive real number is entered.', 'Element Validation', 'function ff_realamount(element, message)\r\n{\r\n  var ex = /(^\\d\\d*\\.?\\d*$)/;\r\n  if (!ex.test(element.value)) {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" must be a number.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_realamount'),
(59, 1, 'FF', 'ff_nextpage', 'Next page', 'Switchs to the next page.', 'Element Action', 'function ff_nextpage(element, action)\r\n{\r\n  if (ff_currentpage < ff_lastpage) {\r\n    ff_switchpage(ff_currentpage+1);\r\n    self.scrollTo(0,0);\r\n  }\r\n} // ff_nextpage'),
(60, 1, 'FF', 'ff_page1', 'Page 1', 'Switches to the first page.', 'Element Action', 'function ff_page1(element, action)\r\n{\r\n  ff_switchpage(1);\r\n} // ff_page1'),
(61, 1, 'FF', 'ff_page2', 'Page 2', 'Switches to the second page.', 'Element Action', 'function ff_page2(element, action)\r\n{\r\n  if (ff_lastpage >= 2) ff_switchpage(2);\r\n} // ff_page2'),
(62, 1, 'FF', 'ff_page3', 'Page 3', 'Switches to the third page.', 'Element Action', 'function ff_page3(element, action)\r\n{\r\n  if (ff_lastpage >= 3) ff_switchpage(3);\r\n} // ff_page3'),
(63, 1, 'FF', 'ff_previouspage', 'Previous page', 'Switches to the previous page.', 'Element Action', 'function ff_previouspage(element, action)\r\n{\r\n  if (ff_currentpage > 1){\r\n    ff_switchpage(ff_currentpage-1);\r\n    self.scrollTo(0,0);\r\n  }\r\n} // ff_previouspage'),
(64, 1, 'FF', 'ff_real', 'Real Number', 'Validate that a real number is entered.', 'Element Validation', 'function ff_real(element, message)\r\n{\r\n  var ex = /(^-?\\d\\d*\\.?\\d*$)/;\r\n  if (!ex.test(element.value)) {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" must be a number.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_real'),
(58, 1, 'FF', 'ff_integer_or_empty', 'Integer or empty', 'Validate that either an integer value or nothing is entered.', 'Element Validation', 'function ff_integer_or_empty(element, message)\r\n{\r\n  if (element.value != '''') {\r\n    var ex = /(^-?\\d\\d*$)/;\r\n    if (!ex.test(element.value)) {\r\n      if (message=='''') message = element.name+" must be integer.\\n";\r\n      ff_validationFocus(element.name);\r\n      return message;\r\n    } // if\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_integer_or_empty'),
(56, 1, 'FF', 'ff_integer', 'Integer Number', 'Validate that an integer value is entered.', 'Element Validation', 'function ff_integer(element, message)\r\n{\r\n  var ex = /(^-?\\d\\d*$)/;\r\n  if (!ex.test(element.value)) {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" must be integer.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_integer'),
(57, 1, 'FF', 'ff_integeramount', 'Positive Integer', 'Validate that an positive integer value is entered.', 'Element Validation', 'function ff_integeramount(element, message)\r\n{\r\n  var ex = /(^-?\\d\\d*$)/;\r\n  if (!ex.test(element.value)) {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" must be integer.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_integeramount'),
(55, 1, 'FF', 'ff_impString', 'String import', 'Import string function: unescapes c-coded characters of a string', 'Untyped', 'function ff_impString(text)\r\n{\r\n  var str = '''';\r\n  var ss = 0;\r\n  var s;\r\n  var tl = text.length;\r\n  var hexdigs = "0123456789abcdefABCDEF";\r\n  while (ss < tl) {\r\n    s = text.charAt(ss++);\r\n    if (s == ''\\\\'') {\r\n      if (ss < tl) s = text.charAt(ss++); else s = 0;\r\n      switch (s) {\r\n        case 0  : break;\r\n        case ''e'' : str += ''\\33''; break;\r\n        case ''t'' : str += ''\\t''; break;\r\n        case ''r'' : str += ''\\r''; break;\r\n        case ''n'' : str += ''\\n''; break;\r\n        case ''f'' : str += ''\\f''; break;\r\n        case ''x'' : {\r\n          if (ss < tl) s = text.charAt(ss++); else s = 0;\r\n          var ch = '''';\r\n          while (hexdigs.indexOf(s)>=0 && ch.length < 2) {\r\n            ch += s;\r\n            if (ss < tl) s = text.charAt(ss++); else s = 0;\r\n          } // while\r\n          while (ch.length < 2) ch = ''0''+ch;\r\n          str += unescape(''%''+ch);\r\n          if (s) ss--;\r\n          break;\r\n        }\r\n        default:\r\n          str += s;\r\n      } // switch\r\n    } else\r\n      str += s;\r\n  } // while\r\n  return str;\r\n} // impString'),
(54, 1, 'FF', 'ff_htmlvaluenotempty', 'HTML Texteditor Not Empty', 'Checks if an HTML editor element is empty or not', 'Element Validation', 'function ff_htmlvaluenotempty( element, message ){\r\n  \r\n  if( typeof bf_htmltextareanames == "undefined" ) return '''';\r\n\r\n  var content = "";\r\n\r\n  for(var i = 0; i < bf_htmltextareanames.length; i++){\r\n   if( element.name == bf_htmltextareanames[i] ) {\r\n     eval("content = " + bf_htmltextareas[i]);\r\n     break;\r\n   }\r\n  }\r\n  if (JQuery.trim(content) == "") {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" must not be empty.\\n";\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n}'),
(52, 1, 'FF', 'ff_getQuerySelectedRows', 'Get Query Selected Rows', 'Returns the selected rows in a 2-dimensional array', 'Untyped', 'function ff_getQuerySelectedRows(name)\r\n{\r\n  var id = ff_getIdByName(name);\r\n  var rcnt = ff_queryRows[id].length;\r\n  var cnt = rcnt;\r\n  var pagesize = ff_queryPageSize[id];\r\n  if (pagesize>0) {\r\n    var currpage = ff_queryCurrPage[id];\r\n    var p;\r\n    for (p = 1; p < currpage; p++) cnt -= pagesize;\r\n    if (cnt > pagesize) cnt = pagesize;\r\n  } // if\r\n  var curr, r;\r\n  var selcnt = 0;\r\n  var sels = new Array;\r\n  for (curr = 0; curr < cnt; curr++) {\r\n    var elem = document.getElementById(''ff_cb''+id+''_''+curr);\r\n    if (elem.checked) {\r\n      var ident = elem.value;\r\n      for (r = 0; r < rcnt; r++)\r\n        if (ff_queryRows[id][r][0] == ident) {\r\n          sels[selcnt++] = ff_queryRows[id][r];\r\n          break;\r\n        } // if\r\n    } // if\r\n  } // for\r\n  return sels;\r\n} // ff_getQuerySelectedRows'),
(53, 1, 'FF', 'ff_getQuerySelections', 'Get Query Selected ID''s', 'Returns the column values of the checked/selected checkboxes/radiobuttons in an array', 'Untyped', 'function ff_getQuerySelections(name)\r\n{\r\n  var id = ff_getIdByName(name);\r\n  var cnt = ff_queryRows[id].length;\r\n  var pagesize = ff_queryPageSize[id];\r\n  if (pagesize>0) {\r\n    var currpage = ff_queryCurrPage[id];\r\n    var p;\r\n    for (p = 1; p < currpage; p++) cnt -= pagesize;\r\n    if (cnt > pagesize) cnt = pagesize;\r\n  } // if\r\n  var curr;\r\n  var selcnt = 0;\r\n  var sels = new Array;\r\n  for (curr = 0; curr < cnt; curr++) {\r\n    var elem = document.getElementById(''ff_cb''+id+''_''+curr);\r\n    if (elem.checked) \r\n      sels[selcnt++] = elem.value;\r\n  } // for\r\n  return sels;\r\n} // ff_getQuerySelections'),
(51, 1, 'FF', 'ff_getfocus', 'Get focus', 'Get the focus. Usually this is for the first element of the form/page.', 'Element Init', 'function ff_getfocus(element,condition)\r\n{\r\n  if(!element.name){\r\n  	if(element.length && element.length != 0){\r\n  		element[0].focus();\r\n  	}\r\n  }else{\r\n  	element.focus();\r\n  }\r\n}'),
(50, 1, 'FF', 'ff_flashupload_not_empty', 'Flash Upload Not Empty (QuickMode only!)', 'Validates if a flash upload is empty or not.', 'Element Validation', 'function ff_flashupload_not_empty(element, message)\r\n{\r\n  if(typeof bfSummarizers == "undefined") { alert("Flash upload validation only available in QuickMode!"); return ''''}\r\n  if(JQuery(''#bfFlashFileQueue''+element.id.split(''ff_elem'')[1]).html() != '''') return '''';\r\n  if (message=='''') message = "Please enter "+element.name+".\\n";\r\n  ff_validationFocus(element.name);\r\n  return message;\r\n} // ff_valuenotempty'),
(49, 1, 'FF', 'ff_expString', 'String export', 'Export string function: escapes special characters of a string', 'Untyped', 'function ff_expString(text)\r\n{\r\n  text = trim(text);\r\n  var i;\r\n  var o = '''';\r\n  for(i = 0; i < text.length; i++) {\r\n    c = text.charAt(i);\r\n    switch(c) {\r\n      case '';'' : o += ''\\\\x3B''; break;\r\n      case '','' : o += ''\\\\x2C''; break;\r\n      case ''&'' : o += ''\\\\x26''; break;\r\n      case ''<'' : o += ''\\\\x3C''; break;\r\n      case ''>'' : o += ''\\\\x3E''; break;\r\n      case ''\\'''': o += ''\\\\x27''; break;\r\n      case ''\\\\'': o += ''\\\\x5C''; break;\r\n      case ''"'' : o += ''\\\\x22''; break;\r\n      case ''\\n'': o += ''\\\\n''; break;\r\n      case ''\\r'': o += ''\\\\r''; break;\r\n      default: o += c;\r\n    } // switch\r\n  } // for\r\n  return o;\r\n} // expString'),
(48, 1, 'FF', 'ff_dollaramount2dp', 'Dollar Amount with 2 Decimal Places', 'Validate that a dollar amount with two decimal places is entered.', 'Element Validation', 'function ff_dollaramount2dp(element, message)\r\n{\r\n  var ex = /^\\d+$|^\\d+\\.\\d{2}$/;\r\n  if (!ex.test(element.value)) {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" must be a number with two decimal places.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n  return '''';\r\n} // ff_dollaramount2dp'),
(47, 1, 'FF', 'ff_countQuerySelections', 'Count Query Selections', 'Counts how many checkboxes/radiobuttons are checked/selected in a query list element', 'Untyped', 'function ff_countQuerySelections(name)\r\n{\r\n  var id = ff_getIdByName(name);\r\n  var cnt = ff_queryRows[id].length;\r\n  var pagesize = ff_queryPageSize[id];\r\n  if (pagesize>0) {\r\n    var currpage = ff_queryCurrPage[id];\r\n    var p;\r\n    for (p = 1; p < currpage; p++) cnt -= pagesize;\r\n    if (cnt > pagesize) cnt = pagesize;\r\n  } // if\r\n  var curr;\r\n  var sels = 0;\r\n  for (curr = 0; curr < cnt; curr++)\r\n    if (document.getElementById(''ff_cb''+id+''_''+curr).checked) sels++;\r\n  return sels;\r\n} // ff_countQuerySelections'),
(46, 1, 'FF', 'ff_checkedValue', 'Get checked value', 'Get value of the currently checked radiobutton.', 'Untyped', 'function ff_checkedValue(name)\r\n{\r\n  // loop through elements and find checked\r\n  for (i = 0; i < ff_elements.length; i++)\r\n    if (ff_elements[i][2]==name) {\r\n      e = ff_getElementByIndex(i);\r\n      if (e.checked) return e.value;\r\n    } // if \r\n  return '''';\r\n} // ff_checkedValue'),
(45, 1, 'FF', 'ff_checked', 'Checked', 'Validate that radio button or checkbox is checked.', 'Element Validation', 'function ff_checked(element, message)\r\n{\r\n  if (element.checked) \r\n    return ''''; \r\n  else {\r\n    if (message=='''') message = element.name+" is not checked.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } \r\n}'),
(44, 1, 'FF', 'ff_anychecked', 'Any Checked', 'Validate that any radio button or checkbox of a group is checked.', 'Element Validation', 'function ff_anychecked(element, message)\r\n{\r\n  // get plain name\r\n  // alert(document.ff_form52[''ff_nm_bfQuickMode6303958[]'']);\r\n  // alert(document.getElementById(element.id).id);\r\n  var name = '''';\r\n  if(!element.name){\r\n  	if(element.length && element.length != 0){\r\n      name = element[0].name;\r\n      var cnt = 0;\r\n      for (var i = 0; i < element.length; i++)\r\n       if (element[i].name==name) \r\n       if (element[i].checked) cnt++;           \r\n      if (cnt==0) {\r\n      ff_validationFocus(element[0].name);\r\n      if (message=='''') message = "Please check or select "+name+".\\n";\r\n      return message;\r\n      } // if \r\n\r\n    } else {\r\n      return '''';\r\n    }\r\n  } else {\r\n   name = element.name;\r\n   if (name.substr(0,6) == ''ff_nm_'') name = name.substring(6,name.length-2);\r\n\r\n   // loop through elements and count selections\r\n   var cnt = 0;\r\n   for (var i = 0; i < ff_elements.length; i++)\r\n    if (ff_elements[i][2]==name) \r\n      if (ff_getElementByIndex(i).checked) cnt++;\r\n\r\n   // if none selected, emitt error\r\n   if (cnt==0) {\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    if (message=='''') message = "Please check or select "+name+".\\n";\r\n    return message;\r\n   } // if\r\n  }\r\n  \r\n  return '''';\r\n} // ff_anychecked'),
(86, 1, 'FF', 'ff_validemail_repeat', 'Validate Email repeat', 'Checks if the field value is a valid email address and has a second counterpart that has an equal value.\r\nThe 2nd email field must be named "FIELDNAME_repeat"!', 'Element Validation', 'function ff_validemail_repeat(element, message)\r\n{\r\n  var check =\r\n  /^([a-zA-Z0-9_\\.\\-])+\\@(([a-zA-Z0-9\\-])+\\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;\r\n  if (!check.test(element.value)){\r\n    if (message=='''') message = element.name+" is no valid email address.\\n";\r\n    ff_validationFocus(element.name);\r\n    return message;\r\n  } // if\r\n	\r\n  try{\r\n	  var repeat = element.name.split("ff_nm_")[1].split("[]")[0];\r\n	\r\n	  if(!ff_getElementByName(repeat + ''_repeat'')){\r\n	   	if (message=='''') message = repeat+" has no repeat email field.\\n";\r\n	    ff_validationFocus(element.name);\r\n	    return message;\r\n	  } else {\r\n	    if(ff_getElementByName(repeat + ''_repeat'').value != element.value){\r\n	      if (message=='''') message = element.name+" and " + repeat + "_repeat do not match.\\n";\r\n	      ff_validationFocus(repeat + ''_repeat'');\r\n	      return message;\r\n	    }\r\n	  }\r\n  }catch(e){\r\n    return e.description;\r\n  }\r\n\r\n  return '''';\r\n} // ff_validemail'),
(87, 1, 'FF', 'ff_valuenotempty', 'Value not empty', 'Validate that value is not empty.', 'Element Validation', 'function ff_valuenotempty(element, message)\r\n{\r\n  if (element.value!='''') return ''''; \r\n  if (message=='''') message = "Please enter "+element.name+".\\n";\r\n  ff_validationFocus(element.name);\r\n  return message;\r\n} // ff_valuenotempty');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_facileforms_subrecords`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_facileforms_subrecords` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `record` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `element` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `type` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `value` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1447 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_facileforms_subrecords`
--

INSERT INTO `jos_facileforms_subrecords` (`id`, `record`, `element`, `title`, `name`, `type`, `value`) VALUES
(1, 1, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', 'o6305189972'),
(2, 1, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'somodilasszloneV '),
(3, 1, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', 'aug 09'),
(4, 1, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', 'aug 17'),
(5, 1, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(6, 1, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(7, 1, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'otp széppel fizetnénk'),
(8, 2, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '342331331'),
(9, 2, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bfss@gmail.com'),
(10, 2, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-05-16'),
(11, 2, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-05-25'),
(12, 2, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(13, 3, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06303353432'),
(14, 3, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'maleven@citromail.hu'),
(15, 3, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-13'),
(16, 3, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-17'),
(17, 3, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(18, 3, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(19, 4, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36303060106'),
(20, 4, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'angyall@invitel.hu'),
(21, 4, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-14'),
(22, 4, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(23, 4, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(24, 4, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(25, 4, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '3 éves és 6 éves gyermekeink miatt a 3 ágyas szobát szeretnénk.'),
(26, 5, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '776765687'),
(27, 5, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'hggkjhh@ghmul.cin'),
(28, 5, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-05-17'),
(29, 5, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-05-25'),
(30, 5, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '8'),
(31, 6, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', 'gf'),
(32, 6, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'fdfdf@com.hu'),
(33, 6, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-05-24'),
(34, 6, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-05-31'),
(35, 6, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '30'),
(36, 7, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06204992364'),
(37, 7, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'matyi.attilane@freemail.hu'),
(38, 7, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.07.06'),
(39, 7, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012.07.08'),
(40, 7, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(41, 7, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(42, 8, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '013223003'),
(43, 8, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'nmg@gmail.com'),
(44, 8, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-05-30'),
(45, 8, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-06-08'),
(46, 8, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(47, 9, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '70-6279442  46-445377'),
(48, 9, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'csipuka1990@gmail.com'),
(49, 9, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', 'aug.13'),
(50, 9, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', 'aug.16'),
(51, 9, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '16'),
(52, 9, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '-'),
(53, 10, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '20/550-2075'),
(54, 10, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'palla-macher.anita@pannon-viz.hu'),
(55, 10, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012. 06.12'),
(56, 10, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012. 06. 13'),
(57, 10, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '21'),
(58, 11, 102, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0048609900844'),
(59, 11, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'szymon8408@gmail.com'),
(60, 11, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-06-07'),
(61, 11, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-06-10'),
(62, 11, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(63, 11, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'dzień dobry. czy jest możliwość zarezerwowania u Państwa noclegu we wskazanym terminie, jakie są koszty pobytu za 2 osoby na 3 noce'),
(64, 12, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0670/2112103'),
(65, 12, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'purgi81@t-online.hu'),
(66, 12, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', 'június 22'),
(67, 12, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', 'június 24'),
(68, 12, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(69, 12, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(70, 12, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '3 nap (péntek, szombat, vasárnap)\r\nSzépkártyával történő fizetés (előre)\r\n'),
(71, 13, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '20-379-25-20'),
(72, 13, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'rehuscs@gmail.com'),
(73, 13, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-07'),
(74, 13, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-10'),
(75, 13, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(76, 13, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(77, 13, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Érdeklődöm, hogy milyen messze a fürdő ill. közelben meleg étkezés megoldható-e. Üdv: Rehus Cs'),
(78, 14, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06705380695'),
(79, 14, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'palika195@citromail.hu'),
(80, 14, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-13'),
(81, 14, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-19'),
(82, 14, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(83, 14, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(84, 14, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'OTP Szép kártyával fizetnék mindent és a foglalót is.Fél panzió érdekel. \r\n'),
(85, 15, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06204917805'),
(86, 15, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tyty83@freemail.hu'),
(87, 15, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', 'július 21'),
(88, 15, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', 'július 22'),
(89, 15, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '12'),
(90, 15, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(91, 16, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06702298934'),
(92, 16, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'pongrac.tomori@gmail.com'),
(93, 16, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-14'),
(94, 16, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-17'),
(95, 16, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(96, 16, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '-'),
(97, 17, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06/70/3297456'),
(98, 17, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'alevayn1@visteon.com'),
(99, 17, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-20'),
(100, 17, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-26'),
(101, 17, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(102, 17, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(103, 17, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A két gyermek közül az egyik 16, a másik 5 éves.'),
(104, 18, 102, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '+48 691 94-77-97'),
(105, 18, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'korba44@poczta.onet.pl'),
(106, 18, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-13'),
(107, 18, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-17'),
(108, 18, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '10'),
(109, 18, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '5'),
(110, 18, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Keresünk szállást közötti időszakban a 13/07/2012 2012/07/17.\r\nEmberek száma - 15, köztük 5 gyerek (3-5 év). Keresünk 4 szoba 2 fő részére és 1 db 3 ágyas szoba. Kérem válaszoljon, ha szabad ebben az időszakban, és mennyi költség.\r\nTisztelettel Kosiorowski Gregory-Lengyelország (Rzeszow)'),
(111, 19, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36208244936'),
(112, 19, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sirko.noemi@citromail.hu'),
(113, 19, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.07.02.'),
(114, 19, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012.07.09.'),
(115, 19, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(116, 19, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(117, 19, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Cím!\r\nSzeretnénk egy kellemes hetet eltölteni városukban 2012. július 2-9-ig. A nagyszülőkkel együtt utaznánk, ezért nagyon fontos számunkra a 2 külön légterű hálószoba (1 háló + nappali nem megfelelő) vagy két különálló apartman. A kislány szeptemberben tölti be a 3. életévét. Az ő részére utazóágyat tudunk biztosítani. OTP SZÉP kártyával fizetnénk.\r\nVárom válaszukat a sirko.noemi@citromail.hu e-mail címre. Tel: +36/20 824-4936.\r\nTisztelettel:\r\nSirkó Noémi\r\n'),
(118, 20, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/ 512-54-90'),
(119, 20, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tandi84@gmail.com'),
(120, 20, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-06-21'),
(121, 20, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-06-22'),
(122, 20, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(123, 20, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(124, 21, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06702507103'),
(125, 21, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'gercsaklaci@vipmail.hu'),
(126, 21, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-08'),
(127, 21, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-13'),
(128, 21, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(129, 21, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(130, 22, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0121123330'),
(131, 22, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sfdffd@gmail.com'),
(132, 22, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-06-22'),
(133, 22, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-06-27'),
(134, 22, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(135, 23, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '0040740228583'),
(136, 23, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kilin.zsolt@yahoo.com'),
(137, 23, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-08'),
(138, 23, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-13'),
(139, 23, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(140, 23, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(141, 24, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '303603190'),
(142, 24, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'vecsers@businesstel.hu'),
(143, 24, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-06'),
(144, 24, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-11'),
(145, 24, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(146, 24, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(147, 25, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '308162013'),
(148, 25, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kishugi@citromail.hu'),
(149, 25, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-04'),
(150, 25, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-08'),
(151, 25, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(152, 25, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(153, 25, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Gyerekek 1 ill 3 évesek.\r\nKérdésem hogy azt láttam hogy a jakuzziért fizetni kell, de ha bográcsozni szeretnénk akkor azért ugye nem kell fizetni?\r\n\r\nKöszönöm'),
(154, 26, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '20/349-00-48'),
(155, 26, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'fodoredit@gmail.com'),
(156, 26, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-17'),
(157, 26, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-21'),
(158, 26, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(159, 26, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(160, 26, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Vendégfogadó! Érdeklődni szeretnék, hogy a fenti időpontban van-e még szabad apartmanjuk. Köszönettel: Fodor Edit'),
(161, 27, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '70-324-9431'),
(162, 27, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'csegoldi.agnes@freemail.hu'),
(163, 27, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.07.23.'),
(164, 27, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012.07.26.'),
(165, 27, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(166, 27, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(167, 27, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A 2 gyermeket külön szobába szeretnénk elhelyezni. (esetleg 1 nappali+háló)'),
(168, 28, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0040756599601'),
(169, 28, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'fanica_93@yahoo.com'),
(170, 28, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-01'),
(171, 28, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-04'),
(172, 28, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(173, 28, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '7'),
(174, 28, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Dorim sa inchiriem apartamentul de 6 locuri pentru familie.'),
(175, 29, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06305241333'),
(176, 29, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'nagy.nikolett1996@gmail.com'),
(177, 29, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-28'),
(178, 29, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-04'),
(179, 29, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(180, 29, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(181, 30, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '302934816'),
(182, 30, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tassineb12@freemail.hu'),
(183, 30, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-17'),
(184, 30, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-19'),
(185, 30, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(186, 30, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(187, 30, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Félpanziós ellátással,2 felnőtt 2 gyerek részére 2 éjszakára.Otp Szép kártyával tudunk-e fizetni?'),
(188, 31, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06202820029'),
(189, 31, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'mate1988@vipmail.hu'),
(190, 31, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-14'),
(191, 31, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-20'),
(192, 31, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(193, 32, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '40744440185'),
(194, 32, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'annamaria_dora@yahoo.com'),
(195, 32, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-06-29'),
(196, 32, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-01'),
(197, 32, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(198, 32, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(199, 32, 46, 'Any other question(s):', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'hello,\r\ndo you have 3 rooms available for the period above,, and what whould be the pirce for all 3?\r\nThank you'),
(200, 33, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-20-340-2165'),
(201, 33, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ban.anita1@freemail.hu'),
(202, 33, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-13'),
(203, 33, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-15'),
(204, 33, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(205, 34, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '307731985'),
(206, 34, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'andrea.kranicz@gmail.com'),
(207, 34, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(208, 34, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-25'),
(209, 34, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(210, 34, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(211, 34, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A gyerekek életkora: 3 év, 5 év és 5 hónap.'),
(212, 35, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06703154826'),
(213, 35, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'andreaberta04@gmail.com'),
(214, 35, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-26'),
(215, 35, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-31'),
(216, 35, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(217, 35, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(218, 35, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '4 éjszakára szeretnénk 2 fő részére félpanziós ellátással menni. Szép kártyával fizetnénk.\r\n\r\nVárjuk az árajánlatot. \r\n\r\nKöszönettel'),
(219, 36, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0911159079'),
(220, 36, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'argos1977@gmail.com'),
(221, 36, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '5.7.2012'),
(222, 36, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '9.7.2012'),
(223, 36, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '5'),
(224, 36, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '8'),
(225, 36, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Szia, mi vagyunk a szlovákiai és mi érdekli szállást a gyönyörű házban időszakban 5.7.2012do 9.7.2012.Sme három család: a száma 2 felnőtt és 2 gyermek (9 és 6 éves), 2 felnőtt és 3 gyermek (8 éves 7 és 4 évesek), 1 felnőtt és 3 gyermek (7,6,3 év) Kérjük, küldje információ munkát szállást és árajánlat és nyomon rezervacie.Dakujem'),
(226, 37, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06304155977'),
(227, 37, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'szanto.j@freemail.hu'),
(228, 37, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-03'),
(229, 37, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-04'),
(230, 37, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(231, 38, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '70/3691792'),
(232, 38, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'diatamop@gmail.com'),
(233, 38, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-22'),
(234, 38, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-29'),
(235, 38, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(236, 38, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(237, 39, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '03213454321'),
(238, 39, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bagol@fremm.hu'),
(239, 39, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-11'),
(240, 39, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-20'),
(241, 39, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(242, 39, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(243, 40, 102, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '+48508132398'),
(244, 40, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'mimik@orange.pl'),
(245, 40, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-17'),
(246, 40, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-22'),
(247, 40, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(248, 40, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '1x8, 1x2'),
(249, 40, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'hello\r\n\r\nI was your guest in 2009, I would like to take advantage of your stay. please price for the period 17-22.07 2x adult 1x2 years 1x8 years.'),
(250, 41, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/2792925'),
(251, 41, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 't.e.jutka@citromail.hu'),
(252, 41, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.07.25'),
(253, 41, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012.07.29'),
(254, 41, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(255, 41, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(256, 42, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06304155977'),
(257, 42, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'szanto.j@freemail.hu'),
(258, 42, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-03'),
(259, 42, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-05'),
(260, 42, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(261, 43, 102, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '604 280 955'),
(262, 43, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'mstrus11@wp.pl'),
(263, 43, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '23.07.2012.'),
(264, 43, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '29.07.2012.'),
(265, 43, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(266, 43, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '5'),
(267, 43, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Please rooms on the ground floor.'),
(268, 44, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/6430530'),
(269, 44, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'lindtner@t-email.hu'),
(270, 44, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.08.11'),
(271, 44, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012.08.20'),
(272, 44, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '1'),
(273, 44, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1 (11 éves)'),
(274, 44, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'OTP SZÉP kártyával fizetünk'),
(275, 45, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0742046363'),
(276, 45, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sim_sarca@yahoo.com'),
(277, 45, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-20'),
(278, 45, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-22'),
(279, 45, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(280, 46, 102, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '+48606449462'),
(281, 46, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'mb@pracowniafryzur.pl'),
(282, 46, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-25'),
(283, 46, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-01'),
(284, 46, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(285, 46, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(286, 46, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'proszę o wycene 4-osobowego apartamentu. dzieci w wieku : 15lat, 5 lat.'),
(287, 47, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0040722413427'),
(288, 47, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'samfero@yahoo.com'),
(289, 47, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-13'),
(290, 47, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(291, 47, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '5'),
(292, 47, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Egy apartman erdekelne(4 felnott+egy 15 eves gyerek)'),
(293, 48, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '304118229'),
(294, 48, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tordai.erika@t-online.hu'),
(295, 48, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-21'),
(296, 48, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-24'),
(297, 48, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(298, 48, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(299, 49, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30-299-0716'),
(300, 49, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'gubik@t-email.hu'),
(301, 49, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-06'),
(302, 49, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-11'),
(303, 49, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(304, 49, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(305, 49, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Szeretnék kérni egy árajánlatot a fenti idöpontra\r\nköszönettel\r\nGubik Tibor'),
(306, 50, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '012123432'),
(307, 50, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'fgt@gmail.com'),
(308, 50, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-25'),
(309, 50, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-31'),
(310, 50, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(311, 51, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0908422286'),
(312, 51, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'andi.kovacs@centrum.sk'),
(313, 51, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-28'),
(314, 51, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-07-29'),
(315, 51, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(316, 51, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(317, 52, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+421905772585'),
(318, 52, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bodnarova.cs@gmail.com'),
(319, 52, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-07-31'),
(320, 52, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-04'),
(321, 52, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(322, 52, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(323, 52, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'saját konyhás furdoszobás apartman érdekel gyerekek 7, 11 évesek. árajánlatot kérek udv.:Csilla'),
(324, 53, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '303488600'),
(325, 53, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'zoli@kabelszignal.hu'),
(326, 53, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(327, 53, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-22'),
(328, 53, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(329, 53, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(330, 53, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Olyan megoldást keresnénk, amelyben két szülő, két "gyerek" és azok párjai elkülönítve tudunk aludni.'),
(331, 54, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', 'PklvNCYDYYMJuMizK'),
(332, 54, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'p0x@-c.kt'),
(333, 54, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', 'RdFDnrTQi'),
(334, 54, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', 'NkBCERhVNr'),
(335, 54, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', 'lSPUOhTiz'),
(336, 54, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', 'cRtqyaTadajr'),
(337, 54, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Dar noi baietii nu putem crea ceva de maitrsor si de 8 martie ?? de buna voie pt a face o mica surpriza fetelor . Sa puteti vedea de ce suntem si noi in stare . Asta e intrebarea mea . Mersi[] Reply:February 15th, 2011 at 12:18Ba da puteti sa participati cu drag la swap, doar sa va asteptati sa primiti la randul vostru un maitrsor. Pentru a participa la swap trebuie sa oferi si sa primesti un maitrsor. Asteptam sa te inscrii si sa corupi si alti baieti in acest domeniu al handmade-ului.[] Reply:February 15th, 2011 at 12:22Sigur, poate sa se inscrie oricine la swap si sunt sigura ca vom fi mai mult decat incantate sa fim surprinse de voi. []Daniel Alexander Reply:February 15th, 2011 at 12:55ok  ms pt raspunsul pozitiv  . ma inscriu si eu atunci . Culoarea preferata este visiniu . Imi place buna dispozitie alaturi de prieteni si apropiati . Sarbatoarea mea preferata este Craciunul si in special atmosfera unica din preajma sarbatorii de Craciun . Anotimpul preferat este primavara  deoarece sunt nascut intr-o luna de primavara si ma caracterizeaza foarte mult . Ca animale de companie cainii sunt pe primul loc ( am avut un pechinez si un ciobanesc de berna  ) , momentan am 2 papagali   iar restul o sa traga concluzia o singura norocoasa din creatia mea []'),
(338, 55, 102, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', 'VrIsVRFjvJzhWCanQRE'),
(339, 55, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'aras.ch@xtra.co.nz'),
(340, 55, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', 'fYOmyXby'),
(341, 55, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', 'NBAjXixywAkYS'),
(342, 55, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', 'AsJBHvvw'),
(343, 55, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', 'TErrGuXKqQwLDYVf'),
(344, 55, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Poxa foi muito show, penso que o mais importante foi a hmnioraa do pessoal. A cada Campeonato vejo o desenvolvimento desse trabalho maravilhoso, mais e mais jovens e e9 isso aed.Nossa misse3o: Dominar o Mundo! (Salvae7e3o).E vamos em frente '),
(345, 56, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0040361407758'),
(346, 56, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'angelicanagy@rdslink.ro'),
(347, 56, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-13'),
(348, 56, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(349, 56, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '1'),
(350, 56, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(351, 56, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'ket gyermekkel utaznek (egy 3eves es egy 7eves)'),
(352, 57, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-20/401-6086'),
(353, 57, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'nagyedyna87@gmail.com'),
(354, 57, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-10'),
(355, 57, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-12'),
(356, 57, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(357, 58, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0630/752-8139'),
(358, 58, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'simon.ildiko1976@citromail.hu'),
(359, 58, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-14'),
(360, 58, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-17'),
(361, 58, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '1'),
(362, 58, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(363, 58, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Szállásadó!\r\nKérem hogy a fenti időszakra küldjön részemre árajánlatot. OTP szép káryával szeretnék fizetni! Üdv. Simon Ildikó '),
(364, 59, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06302191824'),
(365, 59, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tazia@freemail.hu'),
(366, 59, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-11'),
(367, 59, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-13'),
(368, 59, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(369, 59, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(370, 59, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Érdeklődnék van e szabad apartmanjuk és milyen árban a fent megnevezett időpontban. Köszönöm a tájékoztatást.'),
(371, 60, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0630/6258125'),
(372, 60, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kovacstoth.eszter@gmail.com'),
(373, 60, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-09'),
(374, 60, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-11'),
(375, 60, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(376, 60, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(377, 60, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '3 fős apartman'),
(378, 61, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0630/625-8125'),
(379, 61, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kovacstoth.eszter@gmail.com'),
(380, 61, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-09'),
(381, 61, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-12'),
(382, 61, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(383, 61, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(384, 62, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'jwpmirek@wp.pl'),
(385, 62, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-11'),
(386, 62, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-16'),
(387, 62, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(388, 63, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36 70 3602194'),
(389, 63, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'keszei.rezso@upcmail.hu'),
(390, 63, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-05'),
(391, 63, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-09'),
(392, 63, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(393, 63, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(394, 64, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+4075432578'),
(395, 64, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'veresstimi@yahoo.com'),
(396, 64, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(397, 64, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-22'),
(398, 64, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(399, 64, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(400, 65, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '206631567'),
(401, 65, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'editmeszlenyi72@gmail.com'),
(402, 65, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-06'),
(403, 65, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-09'),
(404, 65, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(405, 65, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(406, 65, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A gyermekek,4 és 8 évesek.'),
(407, 66, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06304706556'),
(408, 66, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'marot.csere@gmail.com'),
(409, 66, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-17'),
(410, 66, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-20'),
(411, 66, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(412, 67, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'Kingawojnar@wp.pl'),
(413, 67, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-16'),
(414, 67, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-19'),
(415, 67, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(416, 67, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(417, 68, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06204246310'),
(418, 68, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'martonneva@gmail.com'),
(419, 68, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-13'),
(420, 68, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-19'),
(421, 68, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(422, 68, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(423, 69, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06306402662'),
(424, 69, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'nyinyitimi@gmail.com'),
(425, 69, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-14'),
(426, 69, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-20'),
(427, 69, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(428, 69, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(429, 70, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/ 466 75 68'),
(430, 70, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'whycza@kabelszignal.hu'),
(431, 70, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-19'),
(432, 70, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-21'),
(433, 70, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(434, 70, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(435, 70, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Kérdés, hogy mivel párban érkeznénk,( szülők és a meghitt párosok )milyen elrendezésben vannak a szobák ill. az ágyak. Előre is köszönöm válaszukat'),
(436, 71, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', 'adina'),
(437, 71, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'iovan_adina@yahoo.com'),
(438, 71, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-08'),
(439, 71, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-11'),
(440, 71, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(441, 71, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(442, 72, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'phoneplus@o2.pl'),
(443, 72, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-15'),
(444, 72, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(445, 72, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(446, 72, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(447, 72, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'dzieci 7+5+1'),
(448, 73, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '061234567'),
(449, 73, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', '419350@gmail.com'),
(450, 73, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-27'),
(451, 73, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-31'),
(452, 73, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(453, 73, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Kérem árat adni félpanzióra is legyen szíves.'),
(454, 74, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36302053893'),
(455, 74, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sandor.karoly5@upcmail.hu'),
(456, 74, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-17'),
(457, 74, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-20'),
(458, 74, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(459, 74, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(460, 75, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0040722385049'),
(461, 75, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kom525@yahoo.com'),
(462, 75, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '11.09'),
(463, 75, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '12.09'),
(464, 75, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(465, 75, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Buna ziua. Am dori fie apartamentul de 4 persoane, fie doua apartamente de doua persoane. Multumesc'),
(466, 76, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'z.sorkowski@interia.pl'),
(467, 76, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-11'),
(468, 76, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(469, 76, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(470, 76, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(471, 77, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '0749140000'),
(472, 77, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'foiart@yahoo.com'),
(473, 77, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-16'),
(474, 77, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-18'),
(475, 77, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(476, 78, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06703210453'),
(477, 78, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ramodiel@gmail.com'),
(478, 78, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-13'),
(479, 78, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-16'),
(480, 78, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(481, 78, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(482, 79, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '+40755045521'),
(483, 79, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'cadar.oana@yahoo.com'),
(484, 79, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-28'),
(485, 79, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-30'),
(486, 79, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(487, 79, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(488, 79, 46, 'Any other question(s):', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Dear Sirs we want 2 apartments for 4 adults, 2 adults in each apartment.\r\n\r\nPlease let us know if you have one available.\r\n\r\nThank you,\r\n\r\nOana Cadar'),
(489, 80, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0040745393525'),
(490, 80, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'velu_cluj@yahoo.com'),
(491, 80, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-24'),
(492, 80, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-08-25'),
(493, 80, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(494, 80, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(495, 80, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'familie cu 2 adulti si un copil\r\nfamilie cu 2 adulti si 2 copii (2 felnőtt és egy gyermek\r\n2 felnőtt és 2 gyermek)'),
(496, 81, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '01275332688i'),
(497, 81, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bhggf@gmail.hu'),
(498, 81, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-08-31'),
(499, 81, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-20'),
(500, 81, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '8'),
(501, 82, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0630-8625213'),
(502, 82, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'oletta@freemail.hu'),
(503, 82, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.08.18.'),
(504, 82, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.08.20.'),
(505, 82, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '20'),
(506, 82, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '8'),
(507, 82, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Egy évenkénti baráti találkozóhoz keresek helyszínt. 10 házaspárról és gyermekeikről van szó (6 év alatti gyerekek). Várom válaszát!'),
(508, 83, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36703102940'),
(509, 83, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'verner.sandor@citromail.hu'),
(510, 83, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-09-07'),
(511, 83, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-09'),
(512, 83, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(513, 83, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(514, 84, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36703102940'),
(515, 84, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'verner.sandor@citromail.hu'),
(516, 84, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-09-06'),
(517, 84, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-09'),
(518, 84, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(519, 84, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(520, 84, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A fizetés OTP Széchenyi Pihenőkártyával történne, ha lehetséges!'),
(521, 85, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06306602660'),
(522, 85, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kecskes.zoltan4@upcmail.hu'),
(523, 85, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-09-08'),
(524, 85, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-09'),
(525, 85, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '17'),
(526, 85, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(527, 85, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Érdeklődni szeretnék, hogy van-e szabad kapacitásuk erre ahétvégére illetve árajánlatot csoportos szállásra. Legénybúcsút szeretnénk tartani, bográcsozással, apróbb játékokkal, esetleg kültéri jacuzzi használattal.\r\nKöszönöm.\r\n'),
(528, 86, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '+40758306644'),
(529, 86, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'botizanmioara@live.com'),
(530, 86, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-09-01'),
(531, 86, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-02'),
(532, 86, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(533, 86, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(534, 87, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06302558823'),
(535, 87, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'eva.anita.kiss@gmail.com'),
(536, 87, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-09-02'),
(537, 87, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-05'),
(538, 87, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(539, 88, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '40744707410'),
(540, 88, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'nmfro@yahoo.com'),
(541, 88, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-09-15'),
(542, 88, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-16'),
(543, 88, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(544, 88, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(545, 88, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'hello, we wish to reserve 2 apartmants in your villa for 1 night .\r\n\r\nthank you'),
(546, 89, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06205018071'),
(547, 89, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'davidmate90@gmail.com'),
(548, 89, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-10-18'),
(549, 89, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-10-21'),
(550, 89, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '25'),
(551, 89, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '-'),
(552, 90, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/228-3150'),
(553, 90, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'rimoczi.reka87@gmail.com'),
(554, 90, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-09-28'),
(555, 90, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-30'),
(556, 90, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '23'),
(557, 90, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '5'),
(558, 90, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Azt szeretném kérdezni, hogy a vendégek pénteken érkeznének az esti órákban 19 felnőtt és 5 gyerek..ehhez csatlakozna 4 felnőtt szombaton a déli órákban..így a szombati létszám 23 felnőtt és 5 gyerek lenne... pénteki vacsorával és szombati reggelitztetéssel kérnék egy csoportos kedvezményes árat..igazából szombati nap folyamán 13:00 órától nem tartózkodnának a szálláson..mert esküvőre hivatalosak..és csak vasárnap hajnali órákban lennének várhatóak..és vasárnap 12-13 óra között hagynák el a szállást.\r\n\r\nvárom mielőbbi válaszukat. '),
(559, 91, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '20-440-6334'),
(560, 91, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sztabeki@freemail.hu'),
(561, 91, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-10-12'),
(562, 91, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-09-14'),
(563, 91, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(564, 91, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(565, 91, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '2 szobás apartman érdekelne. Reggeli? Félpanzió megoldható?\r\nOTP szépkártyával fizetnénk.'),
(566, 92, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06706352725'),
(567, 92, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'prokai.gaborne@freemail.hu'),
(568, 92, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.10.19'),
(569, 92, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012.10.21'),
(570, 92, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(571, 92, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(572, 92, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Otp SZÉP kártyával fizetnénk. Mit tudnak ajánlani számunkra?'),
(573, 93, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '0040740153251'),
(574, 93, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'loredanacarhat@yahoo.com'),
(575, 93, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-12-30'),
(576, 93, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-01-02'),
(577, 93, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '13'),
(578, 93, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(579, 94, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0744700930'),
(580, 94, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'anachidovat@yahoo.com'),
(581, 94, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '29.12.2012'),
(582, 94, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '02.01.2013'),
(583, 94, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '18'),
(584, 94, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '7'),
(585, 94, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'en felhivtam vasarnap,es seretnem tudnii milyen arban tudjuk lefoglalnii az egesz apartmentet,ott akarunk szilveszterezni ,nincs szuksegunk enivalora azt viszunk mi.Csendes emberek vagyunk 2 csalad meg volt ott.Koszonjuk szepen es varom a valaszt a mail cimen.'),
(586, 95, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '20/5710770'),
(587, 95, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'erika_1092@citromail.hu'),
(588, 95, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.10.31'),
(589, 95, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012.11.04.'),
(590, 95, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '5'),
(591, 95, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(592, 95, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Üdvözlöm! \r\nKét apartmanra lenne szükségem, egy háromágyas és egy kétágyasra, a gyermek 4 éves nem igényel pótágyat. Esetleg MKB vagy K&H szépkártyával fizethető-e. Köszönettel: Kállai Erika'),
(593, 96, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', ' 06 20 389 3475'),
(594, 96, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'cohi@invitel.hu'),
(595, 96, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-12-30'),
(596, 96, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-01-02'),
(597, 96, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '16'),
(598, 96, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Cím!\r\nBaráti társaságunk számára foglalnám a teljes házat. Várom az árajánlatát.\r\nüdvözlettel Chajnáczki Zoltán');
INSERT INTO `jos_facileforms_subrecords` (`id`, `record`, `element`, `title`, `name`, `type`, `value`) VALUES
(599, 97, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0744847460'),
(600, 97, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ingrid3cris@yahoo.com'),
(601, 97, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '30.12.2012'),
(602, 97, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '01.01.2013'),
(603, 97, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '10'),
(604, 97, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'cat ar costa oferta de revelion?'),
(605, 98, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '+46760988266'),
(606, 98, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'svetlana.plotean@gmail.com'),
(607, 98, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-12-21'),
(608, 98, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-12-26'),
(609, 98, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '5'),
(610, 98, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(611, 98, 46, 'Any other question(s):', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'What offers could you give us for this period for 5 person. (2+2+1 rooms or 3+2 rooms as available). Please let me know as soon as possible!\r\n\r\nThank you! \r\n\r\nSvetlana Plotean'),
(612, 99, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '00400361408976'),
(613, 99, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'laszlo29glt@hotmail.com'),
(614, 99, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-01-09'),
(615, 99, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-01-16'),
(616, 99, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(617, 99, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(618, 99, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Szeretnenk 3 kulonallo apartmant, minden apartmanban 2 szemely.Legyenek szivesek elkuldeni az arajanlatot.Udv, Boros Laszlo.'),
(619, 100, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06704169236'),
(620, 100, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'hooli01@freemail.hu'),
(621, 100, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-12-30'),
(622, 100, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-01-01'),
(623, 100, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '10'),
(624, 101, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36305072061'),
(625, 101, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'adamgabca@freemail.hu'),
(626, 101, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012.12.31.'),
(627, 101, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.01.01.'),
(628, 101, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '15'),
(629, 101, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Tulajdonos. Szilveszter éjszakára egy kisebb társaság részére bérelnénk ki maximum 15 fő. Mennyibe kerülne számunkra?\r\n\r\nTisztelettel, \r\nÁdám Gabriella'),
(630, 102, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '01232134544'),
(631, 102, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ghttzh@gmail.com'),
(632, 102, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2012-12-27'),
(633, 102, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2012-12-31'),
(634, 102, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '9'),
(635, 103, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/3984564'),
(636, 103, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'takaxkris@gmail.com'),
(637, 103, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-06-06'),
(638, 103, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-06-08'),
(639, 103, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(640, 103, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '27 (11 évesek)'),
(641, 103, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Cím!\r\n\r\nOsztálykirándulás szervezéséhez kérném segítségüket.\r\n\r\nKérem, hogy szíveskedjenek egy árajánlatot készíteni a megadott\r\nparaméterekre, illetve kérem, tájékoztatni szíveskedjenek az esetlegesen\r\nigénybe vehető kedvezményekről:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEllátás: félpanziós\r\n\r\nKérem, hogy a szálláslehetőséget kicsit részletesebben bemutatni szíveskedjenek (ágyak száma, fa- vagy kőházak, mellékhelyiségek fűthető-e stb.)\r\n\r\nKöszönettel és üdvözlettel:\r\n\r\nTakács Krisztina of\r\n\r\n'),
(642, 104, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0625498710'),
(643, 104, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'koveristvan@invitel.hu'),
(644, 104, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-06-21'),
(645, 104, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-06-23'),
(646, 104, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '30'),
(647, 105, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'Kasik.sebci@wp.pl'),
(648, 105, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-01'),
(649, 105, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-03-10'),
(650, 105, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(651, 105, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(652, 105, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'dzieci w wieku 1,5roku i 15lat proszę o najkorzystniejszą oferte z apartamentem na parterze i czy macie Państwo łuzeczko turystczne?najlepiej aby apartament miał okno na taras na którym wieczorem można miło spędzić czas jednoczesnie kontrolując spiące dziecka.Z góry dziekuje i pozdraiwiam'),
(653, 106, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '---'),
(654, 106, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'pagerneszabo.timea@upcmail.hu'),
(655, 106, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-06-24'),
(656, 106, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-01'),
(657, 106, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(658, 106, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2 (egy éves és hat éves)'),
(659, 106, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Árajánlatkérés: OTP SZEP kártyával szeretnénk fizetni, babaágyat tudnak biztosítani egy éves gyermekem részére? Félpanzió megoldható?'),
(660, 107, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '23454321223'),
(661, 107, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ghzhhj@gmil.com'),
(662, 107, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-04-05'),
(663, 107, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-04-26'),
(664, 107, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(665, 108, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-30-629-5856'),
(666, 108, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'manocska82@vipmail.hu'),
(667, 108, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(668, 108, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-19'),
(669, 108, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(670, 108, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(671, 108, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A fürdőszobában kád vagy zuhaszó van. És amennyiben kád nem áll rendelkezésre, babakádat tudnak-e biztosítani. A fürdő milyen távolságra van a szállástól, és félpanzió igénybe vételére helyben vagy a közelben van-e lehetőség. Köszönettel.'),
(672, 109, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06706151501'),
(673, 109, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'g.timea@freemail.hu'),
(674, 109, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.04.16.'),
(675, 109, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.04.20.'),
(676, 109, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '1'),
(677, 109, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Otp szépkártyával utalással lehet e fizetni?'),
(678, 110, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06306745554'),
(679, 110, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'katiblum@freemail.hu'),
(680, 110, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-20'),
(681, 110, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-24'),
(682, 110, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(683, 110, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(684, 110, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Van e lehetöség reggeli vagy félpanzios ellátásra és kis kutya vihető e Köszönettel B.né'),
(685, 111, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-20-433-55-01'),
(686, 111, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'feq21074@gmail.com'),
(687, 111, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-05-24'),
(688, 111, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-05-27'),
(689, 111, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(690, 111, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(691, 111, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '(a gyermek 9 hónapos)'),
(692, 112, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06202645307'),
(693, 112, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tberki@freemail.hu'),
(694, 112, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-06-07'),
(695, 112, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-06-09'),
(696, 112, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(697, 112, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(698, 112, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt szálláshely.Nekünk 2 ágyas szoba elég lenne mert a két gyerek eggyütt aludna,és érdeklődnék még hogy félpanzios ellátással nem e lehet foglalni.tisztelettel toth jános'),
(699, 113, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '2097349ö5'),
(700, 113, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'enikofazekas@hotmail.com'),
(701, 113, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-05'),
(702, 113, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(703, 113, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(704, 113, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(705, 113, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Félpanzió igényelhető?'),
(706, 114, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/271-7578'),
(707, 114, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'dune90@indamail.hu'),
(708, 114, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-09'),
(709, 114, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-13'),
(710, 114, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(711, 114, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'OTP SZÉP kártya szabadidő alszámlával fedezhetők-e a szállás költségei?'),
(712, 115, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06305833161'),
(713, 115, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'alibaba1800@freemail.hu'),
(714, 115, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-05-24'),
(715, 115, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-05-26'),
(716, 115, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(717, 116, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30-600-7576'),
(718, 116, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'mebetti@t-online.hu'),
(719, 116, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.08.16.'),
(720, 116, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.08.22.'),
(721, 116, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(722, 116, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '8'),
(723, 116, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Cím,\r\na gyerekek 1,5, 5, 5, 8, 8 és 13 évesek\r\n3 család \r\nkérem ajánlatukat a címre küldjék el, köszönettel: Mészáros Bernadett'),
(724, 117, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/610-1531'),
(725, 117, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kalman.anita@citromail.hu'),
(726, 117, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-04'),
(727, 117, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-09'),
(728, 117, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(729, 117, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(730, 118, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06703780354'),
(731, 118, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'stympyke@hotmail.hu'),
(732, 118, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-05-27'),
(733, 118, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-05-25'),
(734, 118, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '12'),
(735, 118, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(736, 118, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Nincs - '),
(737, 119, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+421948698555'),
(738, 119, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'buna@buntavar.sk'),
(739, 119, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-23'),
(740, 119, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-29'),
(741, 119, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(742, 119, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'poprosím o ponuku na apartmán pre 2 deti a 2 dospelý. Najlepšie by bolo keby apartmán mal aj balkon.'),
(743, 120, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '68431646546'),
(744, 120, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'farkasnorbert9@gmail.com'),
(745, 120, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-02'),
(746, 120, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-04'),
(747, 120, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(748, 121, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'danielko1984@go2.pl'),
(749, 121, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-03'),
(750, 121, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-09'),
(751, 121, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '17'),
(752, 121, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(753, 121, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Witam.\r\nW jakiej cenie wraz z opłatą klimatyczną możemy wynająć u Państwa 7 pokoi dwuosobowych oraz 1 trzyosobowy. Czekam na odp. \r\nPozdrawiam \r\nDaniel Kołpa'),
(754, 122, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06205192791'),
(755, 122, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'zsoldosgergely@citromail.hu'),
(756, 122, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-08'),
(757, 122, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-12'),
(758, 122, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(759, 122, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(760, 122, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'szép kártyával fizetnénk /vendéglátás fül/'),
(761, 123, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '203757827'),
(762, 123, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'robert.ornyik@freemail.hu'),
(763, 123, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.06.19.'),
(764, 123, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.06.23'),
(765, 123, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(766, 123, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', ' 1 db 7 éves'),
(767, 124, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '70 329-0793'),
(768, 124, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'drotar76@freemail.hu'),
(769, 124, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-08'),
(770, 124, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-14'),
(771, 124, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(772, 124, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(773, 124, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Két 6 év alatti gyermek'),
(774, 125, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '07-70'),
(775, 125, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bknora@freemail.hu'),
(776, 125, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.07.27'),
(777, 125, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.07.29'),
(778, 125, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '30'),
(779, 125, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(780, 125, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Tulajdonos!\r\nMeditációs csoport részére szeretnénk igénybe venni a szálláshelyet Július 27.-én és 28-án éjszakára hétfő délig. A csoport most van szervezés alatt. Kb 25-30 főre számítunk, de lehet több is mert rá tudunk szervezni. Mi szeretnénk főzni ennyi embernek, konyha használata szükséges. Egy nagyobb helyiségre is szükség van, hogy le tudjunk ülni, egy rész étkezni, és ahol a csoport minden tagja elfér a foglalkozásaink idején is kényelmesen.\r\nHány főt tudnak elszállásolni, ezekkel a feltételekkel, ha az egész házat kibéreljük, az hány főnek felel meg? \r\nSzeretnénk megkérdezni, hogy milyen elosztásban (emelet, földszint) hány ágyas szobákban van lehetőségük elhelyezésünkre ezeken a napokon. Milyen a fürdőszobák elhelyezése? (Minden szobában bent van-e a fürdőszoba és a WC?) Hány fő fér el összesen?\r\nMennyire csendes helyen található, és hogyan lehet megközelíteni? Mikor lehetne esetleg előzőleg megnézni.\r\nA szervezés időbeni lebonyolítása végett sürgősen szeretnénk választ kapni fenti kérdéseinkre.\r\n Amennyiben nem tudnak segíteni, kérem, hogy esetleg ajánljon olyat helyet amely megfelel ezeknek a feltételeknek. \r\n\r\nKöszönettel a szervezők: Dr Dóra Eörsné ([06-52-441-925 és Lesku Nóra ([06-70-940-84 16\r\n 	 	 	 	 \r\n'),
(781, 126, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+421908794443'),
(782, 126, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'eva.stoklasovapracovnymail@gmail.com'),
(783, 126, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-23'),
(784, 126, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-25'),
(785, 126, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '18'),
(786, 126, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(787, 126, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Helló szeretnék maradni, meg kell egy követelmény, - ez egy zártkörű rendezvény, és szeretnénk, hogy az egész ház áll az a miénk. Lehetséges lenne? Tudod, mi készít árajánlatot a tartózkodás a létesítmény?\r\nKöszönöm szépen.\r\nSzép napot.'),
(788, 127, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0670/3371955'),
(789, 127, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'lafan2927@freemail.hu'),
(790, 127, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.07.22'),
(791, 127, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-26'),
(792, 127, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(793, 127, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(794, 128, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30-970-3221'),
(795, 128, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'hmari@microsemic.hu'),
(796, 128, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-06-29'),
(797, 128, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-03'),
(798, 128, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(799, 128, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(800, 128, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Cím!\r\nÁrajánlatot szeretnék kérni a megadott időpontra. Apartman van 4 főre?\r\nüdvözlettel\r\nHarsányi József'),
(801, 129, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'estera.lapuszek@o2.pl'),
(802, 129, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-29'),
(803, 129, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-10'),
(804, 129, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(805, 129, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(806, 129, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Prosimy o przesłanie ceny za cały pobyt w osobnych pokojach typu 1x2 osoby i 1x 2osoby z dzieckiem 3 lata. I ewentualnie pobyt wszystkich w jednym apartamencie wszystkich. Dziękuję'),
(807, 130, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ddarlak@przeclaw.org'),
(808, 130, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-18'),
(809, 130, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-21'),
(810, 130, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(811, 130, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(812, 130, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '3 pokoje- 1 pokój- 2 osoby dorosłe , 2 pokój - 2 osoby dorosłe i 1 dziecko 4 lata, 3 pokój -2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku 2 i 9. Proszę o wycenę ile za każdy pokój z osobna prosiłbym cene w złotówkach i jaka forma płatności czy jakaś przedpłata itp. Pozdrawiam '),
(813, 131, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'iwona.badek@gmail.com'),
(814, 131, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-01'),
(815, 131, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-10'),
(816, 131, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(817, 131, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(818, 131, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'proszę o informację czy mają państwo wolne pokoje w wyżej wymienionym terminie. Proszę o podanie informacji czy wystawiają Państwo faktury za pobyt. '),
(819, 132, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06304953906'),
(820, 132, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'nagyt@scs-cablesystems.hu'),
(821, 132, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-12'),
(822, 132, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-15'),
(823, 132, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(824, 132, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(825, 132, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Címzett!\r\n\r\nÉrdeklődnék, hogy van-e szabad apartmanjuk a következő időpontban:\r\n\r\nJúlius 12 – 15 (4 nap, 3 éjszaka)\r\n2 fő részére\r\nreggelivel\r\nlégkondícionálóval\r\n\r\nLegyen kedved árajánlatot is küldeni!\r\n\r\n \r\n\r\nVálaszukat előre is köszönöm!\r\n\r\nNagy Tímea'),
(826, 133, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0615014911'),
(827, 133, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'fekete.magdolna@ibusz.hu'),
(828, 133, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '20130818'),
(829, 133, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '20130821'),
(830, 133, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(831, 133, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(832, 133, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '3 szobás apartmanra lenne szükség. Kérem a pontos árat! Köszönöm!'),
(833, 134, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36-70/6377826'),
(834, 134, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'peto.edina@yahoo.com'),
(835, 134, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.07.05.'),
(836, 134, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.07.08.'),
(837, 134, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(838, 134, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(839, 134, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A gyermek 4 éves'),
(840, 135, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0758794737'),
(841, 135, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tomi_beckham@yahoo.com'),
(842, 135, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-03'),
(843, 135, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-10'),
(844, 135, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(845, 136, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06308306066'),
(846, 136, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'wwcsaszi@freemail.hu'),
(847, 136, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-26'),
(848, 136, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-31'),
(849, 136, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(850, 137, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06306505925'),
(851, 137, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kovibeata@gmail.com'),
(852, 137, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-10'),
(853, 137, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-12'),
(854, 137, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(855, 137, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(856, 137, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A gyerekek 1, 4, es 11 evesek.\r\nKet haloszobas megoldast keresunk.'),
(857, 138, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'lincek@interia.pl'),
(858, 138, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-30'),
(859, 138, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-02'),
(860, 138, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(861, 138, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(862, 138, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Mam pytanie czy macie wolne pokoje od 30.07.2013 do 2.08.2013 - 3 noce. Interesuje mnie 1 pokój dla 2 osób dorosłych i\r\ndziecka 2 latka, i drugi pokój dla 2 osób dorosłych i 3 dzieci (1x1,5roku, 1x 3 lata, 1 x4 lata)Prosze o wycenę pokoju nr 1 i odzielnie pokoju nr 2'),
(863, 139, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36302482465'),
(864, 139, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'adrigan80@gmail.com'),
(865, 139, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-22'),
(866, 139, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-28'),
(867, 139, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(868, 139, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(869, 139, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Lehetőség szerint 2 külön apartman kéne, az egyikbe 2 felnőtt 2 gyerek a másikba pedig 2 felnőtt 3 gyerek'),
(870, 140, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0040745560966'),
(871, 140, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'matiz.vasile@gmail.com'),
(872, 140, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-13'),
(873, 140, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-14'),
(874, 140, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '13'),
(875, 140, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(876, 140, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'a legtöbb ember pár. ha tudsz 2 persoans hálószobában vagy apartmanjaink dupla ággyal. köszönöm'),
(877, 141, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-30-12345'),
(878, 141, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'anita.somogyi@freemail.hu'),
(879, 141, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-11'),
(880, 141, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-16'),
(881, 141, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(882, 141, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(883, 142, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06202582971'),
(884, 142, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'iliora777@gmail.com'),
(885, 142, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.08.07.'),
(886, 142, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.08.11.'),
(887, 142, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(888, 142, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(889, 142, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A foglalót is lehetne fizetni OTP Szépkártyával?'),
(890, 143, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'lwojtanowski@o2.pl'),
(891, 143, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-29'),
(892, 143, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-03'),
(893, 143, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(894, 143, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(895, 143, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Proszę o ofertę dla dwóch rodzin 2+1. Dzieci 6 miesięcy i 2 latka bez potrzeby łóżek.'),
(896, 144, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '70/2724055'),
(897, 144, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'verhoczkim@freemail.hu'),
(898, 144, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-20'),
(899, 144, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-24'),
(900, 144, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(901, 144, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(902, 145, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bartek.barczak@o2.pl'),
(903, 145, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-25'),
(904, 145, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-09-01'),
(905, 145, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(906, 145, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '2 (8,6)'),
(907, 146, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/466-6515'),
(908, 146, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'torok.anita@freemail.hu'),
(909, 146, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013. 08. 18.'),
(910, 146, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013. 08. 20.'),
(911, 146, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(912, 146, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(913, 147, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06702515356'),
(914, 147, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'patkojanos23@freemail.hu'),
(915, 147, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-19'),
(916, 147, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-21'),
(917, 147, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(918, 147, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(919, 148, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06308366300'),
(920, 148, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'szucspeter.eger.neo@gmail.com'),
(921, 148, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-20'),
(922, 148, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-24'),
(923, 148, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(924, 148, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(925, 149, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'arteks1@wp.pl'),
(926, 149, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-19'),
(927, 149, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-21'),
(928, 149, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(929, 149, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(930, 149, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Witam , proszę o podanie czy jest pobytu w dniach 19-20-21 lipiec , potrzebujemy 3 apartamenty. 2+1, 2+2, 2 . proszę podać cenę.'),
(931, 150, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'jpzdanowicz@op.pl'),
(932, 150, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-21'),
(933, 150, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-29'),
(934, 150, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(935, 150, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(936, 150, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '1x3-osoby, 1x5-osób'),
(937, 151, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+4074658234'),
(938, 151, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'janosi.melindaaa@gmail.com'),
(939, 151, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08-01'),
(940, 151, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-03'),
(941, 151, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(942, 151, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(943, 152, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+40741617562'),
(944, 152, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ibolya83kovacs@yahoo.com'),
(945, 152, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '22.07.2013'),
(946, 152, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '29.07.2013'),
(947, 152, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(948, 153, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0040749861725'),
(949, 153, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'csatajeno@yahoo.com'),
(950, 153, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-27'),
(951, 153, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-02'),
(952, 153, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(953, 153, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(954, 154, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0040749861725'),
(955, 154, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'csatajeno@yahoo.com'),
(956, 154, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-27'),
(957, 154, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-02'),
(958, 154, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(959, 154, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(960, 154, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'egy 14 eves ,es egy 17  gyerekek '),
(961, 155, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'arteks1@wp.pl'),
(962, 155, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-15'),
(963, 155, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-18'),
(964, 155, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '5'),
(965, 155, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(966, 155, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Witam , potrzebuję 2 pokoje : \r\n1. 2 dorosłe + 2 dzieci \r\n2. 3 dorosłe + 2 dzieci \r\n\r\nSą dostępne jaka cena '),
(967, 156, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06 46 340 639'),
(968, 156, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'szkedina@gmail.com'),
(969, 156, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.07.28'),
(970, 156, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.08.01.'),
(971, 156, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(972, 156, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(973, 157, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06304668621'),
(974, 157, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ibolya.orban@t-online.hu'),
(975, 157, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(976, 157, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-15'),
(977, 157, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(978, 157, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(979, 157, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A gyerekek 5,9,13 évesek'),
(980, 158, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '00421902235693'),
(981, 158, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'aniko.zsemlyeova@gmail.com'),
(982, 158, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-09'),
(983, 158, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(984, 158, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(985, 159, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '20/3167764'),
(986, 159, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 's.berecz.kws@t-online.hu'),
(987, 159, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-01'),
(988, 159, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-07'),
(989, 159, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(990, 159, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2 fő: egy 2 éves és egy 4 éves'),
(991, 159, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt cím!\r\nEzúton küldöm ajánlatkérésem a fenti időszakra vonatkozóan.\r\nA szálláslehetőségen felül az étkezés megoldása is érdekelne. Van-e Önökhöz közel étkezési lehetőség, amely naponta ebéd és vacsora céljából könnyel elérhető.\r\nVálaszukat előre is köszönöm!\r\nÜdv.:BereczS.'),
(992, 160, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-20-461-4969'),
(993, 160, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'petra.v13@freemail.hu'),
(994, 160, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-05'),
(995, 160, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-09'),
(996, 160, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(997, 160, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(998, 161, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '00421917209330'),
(999, 161, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'mirasenti18@hotmail.com'),
(1000, 161, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '05.08.2013'),
(1001, 161, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '09.08.2013'),
(1002, 161, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '8'),
(1003, 161, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(1004, 162, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06202233095'),
(1005, 162, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'k_fafa@freemail.hu'),
(1006, 162, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-25'),
(1007, 162, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-29'),
(1008, 162, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1009, 162, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1010, 163, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '00421908935064'),
(1011, 163, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'porubiakova1@azet.sk'),
(1012, 163, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-07-27'),
(1013, 163, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-07-29'),
(1014, 163, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(1015, 163, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '6'),
(1016, 164, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06204717549'),
(1017, 164, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'barancsizoltanne@gmail.com'),
(1018, 164, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-16'),
(1019, 164, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-18'),
(1020, 164, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1021, 164, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1022, 164, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Egyik gyermek 17 éves'),
(1023, 165, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36203744432'),
(1024, 165, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'moncsesz75@t-online.hu'),
(1025, 165, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(1026, 165, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-15'),
(1027, 165, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1028, 165, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1029, 166, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0742405419'),
(1030, 166, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'molnar_gyorgy@yahoo.com'),
(1031, 166, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013 08 02'),
(1032, 166, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '08 09'),
(1033, 166, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1034, 166, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1035, 167, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '00421902490035'),
(1036, 167, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'valeriamizlova@gmail.com'),
(1037, 167, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2017-08-01'),
(1038, 167, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-05'),
(1039, 167, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '5'),
(1040, 167, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1041, 168, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06302479194'),
(1042, 168, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'mizsei.era@citromail.hu'),
(1043, 168, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-16'),
(1044, 168, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-18'),
(1045, 168, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(1046, 168, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(1047, 169, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06/70 4523763'),
(1048, 169, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'takacsgergely2@gmail.com'),
(1049, 169, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-03'),
(1050, 169, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-05'),
(1051, 169, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1052, 169, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1053, 169, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Üdvözlöm, telefonon egyeztettünk,így szeretnénk igénybe venni két fő részére az egyik apartmant illetve ha kérhetnénk akkor erkélyeset. Előre is köszönjük.\r\n'),
(1054, 170, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0040732593300'),
(1055, 170, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tamas.a@citromail.hu'),
(1056, 170, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-02'),
(1057, 170, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-04'),
(1058, 170, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1059, 170, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1060, 170, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'gyerek 8 éves'),
(1061, 171, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bog.jackiw@gmail.com'),
(1062, 171, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-15'),
(1063, 171, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-18'),
(1064, 171, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(1065, 171, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1066, 171, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Dear Sirs,\r\n\r\nI''m looking for accomodation 2 appartments with bath and kitchen for 2 famillies 7 (3+4) persons.\r\nArrival on 15-08\r\nDeparture on 18-08.\r\nPlease send us information about prices and booking possibility\r\n\r\nwith best regards\r\n\r\nBoguslaw Jackiw\r\n\r\nPoland, Hoczew 98\r\n\r\ncell phone +48662959145'),
(1067, 172, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'INFOIRENA@POCZTA.ONET.PL'),
(1068, 172, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-02'),
(1069, 172, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-09'),
(1070, 172, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1071, 172, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1072, 172, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'JAKI KOSZT POBYTU I CZY JEST WOLNY TERMIN'),
(1073, 173, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '00 30 2311201'),
(1074, 173, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'drszaboaniko@t-online.hu'),
(1075, 173, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013.08.05'),
(1076, 173, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013.08.09'),
(1077, 173, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1078, 173, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(1079, 173, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'hány szobás apartmann'),
(1080, 174, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '204496168'),
(1081, 174, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sultisrenata@gmail.com'),
(1082, 174, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-13'),
(1083, 174, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-14'),
(1084, 174, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1085, 174, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '-'),
(1086, 174, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Üdvözlöm!\r\nSzüleim(Bácsalmásról) 2 éve szálltak meg Önöknél,és most a párommal mi is úgy döntöttünk felfedezzük Hajdúszoboszlót.\r\nAz lenne a kérdésem h mi 2 éjszakát töltenénk és erre lehetne-e lehetőség ill milyen árkategóriában v esetleg jelenleg lenne-e Önöknél valamilyen akció/kedvezmény?\r\nKöszönöm válaszát!\r\n'),
(1087, 175, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0040745860304'),
(1088, 175, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'hln.baby@yahoo.com'),
(1089, 175, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-11'),
(1090, 175, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-17'),
(1091, 175, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1092, 175, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1093, 176, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06706017537'),
(1094, 176, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'vekony28@indamail.hu'),
(1095, 176, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(1096, 176, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-16'),
(1097, 176, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1098, 176, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1099, 177, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06706221794'),
(1100, 177, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'makosanyi13@gmail.com'),
(1101, 177, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-17'),
(1102, 177, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-20'),
(1103, 177, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1104, 178, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '0040722203925'),
(1105, 178, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'christina.mihaita@gmail.com'),
(1106, 178, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-14'),
(1107, 178, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-18'),
(1108, 178, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1109, 178, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1110, 178, 46, 'Any other question(s):', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Hallo, \r\n\r\n \r\n\r\nWe would like to have a short trip to Hajduszoboszlo during the following period : 14.08.2013 to 18.08.2013 and we would like to know if you have any free apartment for that period. We will travel three adults and one child of four years old. That is why we will need an apartment with two bedrooms or two apartments.\r\n\r\nPlease let me know if you have any free facility for the specified period, and if it is available, please also let me know the price for the accommodation.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nThank you,\r\n\r\nCristina Mihaita'),
(1111, 179, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06709311396'),
(1112, 179, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'butyok7509@freemail.hu'),
(1113, 179, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(1114, 179, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-17'),
(1115, 179, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1116, 179, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1117, 180, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0630/2416-453'),
(1118, 180, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'zambo.laszlo01@gmail.com'),
(1119, 180, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(1120, 180, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-15'),
(1121, 180, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1122, 180, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(1123, 180, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Egy 17, egy 7 és egy 2 éves gyerek jönne.\r\nHa lehet 2 szobásat kérnénk.'),
(1124, 181, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36306290738'),
(1125, 181, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'farkasildus@yahoo.com'),
(1126, 181, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-10'),
(1127, 181, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-11'),
(1128, 181, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1129, 181, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1130, 182, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06309596010'),
(1131, 182, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'regina.5@freemail.hu'),
(1132, 182, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(1133, 182, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-13'),
(1134, 182, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1135, 183, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0620--4560728'),
(1136, 183, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'dri1@freemail.hu'),
(1137, 183, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-12'),
(1138, 183, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-23'),
(1139, 183, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1140, 184, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '302363122'),
(1141, 184, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sproeuro@gmx.net'),
(1142, 184, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-17'),
(1143, 184, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-20'),
(1144, 184, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1145, 184, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1146, 184, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '2 szoba - 2 illetve 1 felnőtt részére. Szép káttyával fizetve.\r\nKöszönöm'),
(1147, 185, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bezuch87@gmail.pl'),
(1148, 185, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-15'),
(1149, 185, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-18'),
(1150, 185, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '7'),
(1151, 185, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1152, 186, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tyna05@o2.pl'),
(1153, 186, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-15'),
(1154, 186, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-18'),
(1155, 186, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '7'),
(1156, 186, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1157, 187, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0670'),
(1158, 187, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'puftai@gmail.com'),
(1159, 187, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-16'),
(1160, 187, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-20'),
(1161, 187, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1162, 187, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1163, 188, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '309349665'),
(1164, 188, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'elekzsuga@freemail.hu'),
(1165, 188, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-27');
INSERT INTO `jos_facileforms_subrecords` (`id`, `record`, `element`, `title`, `name`, `type`, `value`) VALUES
(1166, 188, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-30'),
(1167, 188, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(1168, 188, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(1169, 189, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06305533009'),
(1170, 189, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'novakneandi80@freemail.hu'),
(1171, 189, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-19'),
(1172, 189, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-23'),
(1173, 189, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(1174, 189, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '6'),
(1175, 190, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '+36702776603'),
(1176, 190, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'telekz87@gmail.com'),
(1177, 190, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-23'),
(1178, 190, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-25'),
(1179, 190, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1180, 190, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1181, 191, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '309313511'),
(1182, 191, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'margoczine@t-online.hu'),
(1183, 191, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-23'),
(1184, 191, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-08-26'),
(1185, 191, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1186, 191, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1 három éves gyermek'),
(1187, 192, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', 'Oprea'),
(1188, 192, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'marcel.oprea@gmail.com'),
(1189, 192, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-10-03'),
(1190, 192, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-10-06'),
(1191, 192, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1192, 192, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1193, 192, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Doua camere duble'),
(1194, 193, 83, 'Telefon:', 'telefonszam', 'Text', '0040740919161'),
(1195, 193, 84, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'v.chiorean@yahoo.com'),
(1196, 193, 82, 'Data sosirii:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-08-30'),
(1197, 193, 85, 'Data plecarii:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-09-04'),
(1198, 193, 86, 'Numar persoane adulte:', 'felnottek_szama', 'Text', '10'),
(1199, 193, 87, 'Numar copii:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(1200, 193, 88, 'Alte dorinte, intrebari:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '5 camere;1 camera 2 persoane,4 camere 3 persoane,'),
(1201, 194, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06209649830'),
(1202, 194, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'etupeti@hdsnet.hu'),
(1203, 194, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2013-09-07'),
(1204, 194, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2013-09-08'),
(1205, 194, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1206, 194, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Ha lehetséges, elsősorban földszinti szobába szeretnénk menni, egészségügyi okok miatt. köszönjük.'),
(1207, 195, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06 30 265 0577'),
(1208, 195, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'sztanyi.zoltan@gmail.com'),
(1209, 195, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08-21'),
(1210, 195, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-27'),
(1211, 195, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '15'),
(1212, 195, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '7 házaspár+1 fő felnőtt részére 8 szoba vagy apartman lenne-e? És árajánlatot kérnék.'),
(1213, 196, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06205540418'),
(1214, 196, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'illesheni@citromail.hu'),
(1215, 196, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014.09.21'),
(1216, 196, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014.09.27'),
(1217, 196, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '15'),
(1218, 196, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1219, 196, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '8 különálló szobát szeretnénk.'),
(1220, 197, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06308669647'),
(1221, 197, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'alebazi@tvn.hu'),
(1222, 197, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-02-14'),
(1223, 197, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-02-16'),
(1224, 197, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1225, 197, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A yakuzzi télen is használatban van?'),
(1226, 198, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0670/7715486'),
(1227, 198, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'doboveczki@gmail.com'),
(1228, 198, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-02-01'),
(1229, 198, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-02-02'),
(1230, 198, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '8'),
(1231, 198, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1232, 199, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '12012322'),
(1233, 199, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'fgtg@gmail.com'),
(1234, 199, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-01-31'),
(1235, 199, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-02-28'),
(1236, 199, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1237, 199, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1238, 200, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06703780407'),
(1239, 200, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'stympike@hotmail.hu'),
(1240, 200, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-01-23'),
(1241, 200, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-01-28'),
(1242, 200, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1243, 200, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(1244, 201, 41, 'Phone:', 'telefonszam', 'Text', '+36523451254'),
(1245, 201, 40, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'stympike@gmail.com'),
(1246, 201, 42, 'Date of Arrival:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-01-23'),
(1247, 201, 43, 'Date of departure:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-01-29'),
(1248, 201, 44, 'Adult person(s):', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1249, 201, 45, 'Children:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(1250, 202, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', 'telszam'),
(1251, 202, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'email@teszt.hu'),
(1252, 202, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-01-23'),
(1253, 202, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-01-30'),
(1254, 202, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1255, 202, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '100'),
(1256, 202, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'csak teszt'),
(1257, 203, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', 'telszam'),
(1258, 203, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'teszt@teszt.hu'),
(1259, 203, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-01-23'),
(1260, 203, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-01-30'),
(1261, 203, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1262, 203, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '100'),
(1263, 204, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', 'telszam'),
(1264, 204, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'teszt@teszt.hu'),
(1265, 204, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-01-08'),
(1266, 204, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-01-31'),
(1267, 204, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1268, 204, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '100'),
(1269, 205, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06701543987'),
(1270, 205, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'stympy@gmail.com'),
(1271, 205, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-02-05'),
(1272, 205, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-02-27'),
(1273, 205, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1274, 205, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(1275, 206, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', 'xx'),
(1276, 206, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'szokekatika@gmail.com'),
(1277, 206, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-04-17'),
(1278, 206, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-04-20'),
(1279, 206, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '6'),
(1280, 206, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1281, 206, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Egyik gyerek 8 eves a masik 1,5 .Felpanzios megoldas lehete'),
(1282, 207, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30-7020024'),
(1283, 207, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'k.anita0080@freemail.hu'),
(1284, 207, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-06-06'),
(1285, 207, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-06-09'),
(1286, 207, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '19'),
(1287, 207, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '8'),
(1288, 208, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-70-9480-400'),
(1289, 208, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'lali.szarka@freemail.hu'),
(1290, 208, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-04-19'),
(1291, 208, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-04-21'),
(1292, 208, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '8'),
(1293, 208, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '4'),
(1294, 208, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '1.család:2 felnőtt\r\n2.család:2 felnőtt+1 gyerek,7 éves\r\n3.család:2 felnőtt+1 gyerek,12 éves\r\n4.család:2 felnőtt+2 gyerek,14 és 10 éves.\r\nHa lehet az árajánlatot,családonként adja meg.'),
(1295, 209, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06543454321'),
(1296, 209, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'tghz@gmail.com'),
(1297, 209, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-03-21'),
(1298, 209, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-03-31'),
(1299, 209, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '7'),
(1300, 210, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '706984012'),
(1301, 210, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'vajtone@t-online.hu'),
(1302, 210, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08-10'),
(1303, 210, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-18'),
(1304, 210, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1305, 210, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1306, 211, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06302170633'),
(1307, 211, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'egyhazi74@freemail.hu'),
(1308, 211, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014 04 20'),
(1309, 211, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014 04 23'),
(1310, 211, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1311, 212, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0040725210855'),
(1312, 212, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'kisenike@yahoo.com'),
(1313, 212, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-04-11'),
(1314, 212, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-04-13'),
(1315, 212, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '12'),
(1316, 212, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '5'),
(1317, 212, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'A 6 csaladnak kulon apartmanra lenne szuksege. Az apartmanokban a konyha ajtoval van elvalasztva? Az egyik csalad ( 4 tagu-2 felnott es 2 gyerek) igenyli a ketszobas apartmant is. Kolozsvarrol erkezunk, egy debreceni ismerosunktol hallottunk onokrol lehetseges hogy mar kert a nevunkben arajanlatott.'),
(1318, 213, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '00421905581732'),
(1319, 213, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'miroslav.safranko@sturovo.sk'),
(1320, 213, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-04-17'),
(1321, 213, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-04-20'),
(1322, 213, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1323, 215, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0670xxxxxxxxxx'),
(1324, 215, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'vargai75@gmail.com'),
(1325, 215, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-04-16'),
(1326, 215, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-04-16'),
(1327, 215, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1328, 215, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '100'),
(1329, 215, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'csak egy teszt'),
(1330, 216, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', 'vtgrfref'),
(1331, 216, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'fefef@gmail.com'),
(1332, 216, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-05-02'),
(1333, 216, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-05-30'),
(1334, 216, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '30'),
(1335, 217, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06202236719'),
(1336, 217, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'halasz_laszlo@citromail.hu'),
(1337, 217, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08-03'),
(1338, 217, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-09'),
(1339, 217, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1340, 217, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1341, 218, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/927-3820'),
(1342, 218, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bognar.bertilla@chello.hu'),
(1343, 218, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-07-13'),
(1344, 218, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-07-16'),
(1345, 218, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4 fő'),
(1346, 219, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06703729465'),
(1347, 219, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'barbara0731@gmail.com'),
(1348, 219, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-06-16'),
(1349, 219, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-06-22'),
(1350, 219, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1351, 219, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1352, 219, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '2 hálóteres apartman'),
(1353, 220, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06-30-4737254'),
(1354, 220, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'marosbutor@gmail.hu'),
(1355, 220, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014.07.16'),
(1356, 220, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014.07.20'),
(1357, 220, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1358, 220, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(1359, 220, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', '1 db. 3 szem. apartman\r\n1db. családi apartman\r\n(akciósan)'),
(1360, 221, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06704084299'),
(1361, 221, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'olahkata78@fremail.hu'),
(1362, 221, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '20140704'),
(1363, 221, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '20140707'),
(1364, 221, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1365, 221, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1366, 221, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Üdvözlöm, árajánlatot szeretnék kérni önöktől a megadott időpontra. Üdv: Baloghné Kata \r\n '),
(1367, 222, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '203880257'),
(1368, 222, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'ildasz30@freemail.hu'),
(1369, 222, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-07-07'),
(1370, 222, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-07-11'),
(1371, 222, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1372, 222, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1373, 223, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06205734543'),
(1374, 223, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'szadaine@gmail.com'),
(1375, 223, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08.04-'),
(1376, 223, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-09'),
(1377, 223, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1378, 223, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'félpanzióval megoldható-e'),
(1379, 224, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'c.m@interia.pl'),
(1380, 224, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-07-23'),
(1381, 224, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-07-27'),
(1382, 224, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1383, 224, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '3'),
(1384, 224, 107, 'Dodatkowe pytania i prośby:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Witam,\r\n\r\n\r\n\r\nszukamy noclegu dla 2 rodzin z dziećmi:\r\n\r\n1) 2 osoby dorosłe (1 dziecko 16 lat)\r\n\r\n2) 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (12 i 15 lat)\r\n\r\n\r\n\r\nTermin 5 dni w lipcu. 23-27 lipca 2014. Prosze o podanie ceny pobytu i wyżywienia.\r\n\r\nPozdrawiam\r\n\r\nMarta\r\n\r\n> GOOd morning\r\n> \r\n> I am looking for accommodation fot two families for five days in\r\nthe month of July. During the period from 23.07-27.07.2014. For 2 family\r\n> A) 2 +2 children (age: 12 and 15)\r\n> B) 2+1 child (age: 16)\r\n> \r\n> Please give me info how much it cost? How much cost dinner?\r\n> \r\n> Regards\r\n> Marta'),
(1385, 225, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/5527230'),
(1386, 225, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'n.matyi88@gmail.com'),
(1387, 225, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-06-26'),
(1388, 225, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-06-29'),
(1389, 225, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1390, 225, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Tisztelt Cím!\r\n\r\nLehetőség szerint reggelit kérnénk.\r\n\r\nKöszönettel:\r\nNagy Mátyás'),
(1391, 226, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06706796333'),
(1392, 226, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'hebok77@freemail.hu'),
(1393, 226, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08-06'),
(1394, 226, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-11'),
(1395, 226, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1396, 226, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1397, 226, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Foglaló levonása a szép kártyáról??'),
(1398, 227, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06204666197'),
(1399, 227, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'dnekisszsuzsi13@gmail.com'),
(1400, 227, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-06-26'),
(1401, 227, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-06-28'),
(1402, 227, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '4'),
(1403, 227, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1404, 227, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'reggeli, vacsora'),
(1405, 228, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '70/668-0090'),
(1406, 228, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'lucski.tunde@gmail.com'),
(1407, 228, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-07-17'),
(1408, 228, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-07-20'),
(1409, 228, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '3'),
(1410, 228, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '0'),
(1411, 228, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'OTP szépkártyával szeretném előre elküldeni még a mai napon a szállás árát.'),
(1412, 229, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0903302584'),
(1413, 229, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'antalsilvester@gmail.com'),
(1414, 229, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-07-16'),
(1415, 229, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-07-20'),
(1416, 229, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1417, 229, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '1'),
(1418, 229, 21, 'Egyéb kérés vagy kérdés:', 'egyeb_kerdes', 'Textarea', 'Gyermek kora-14 éves'),
(1419, 230, 103, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'r,kasprzak@k-m.com.pl'),
(1420, 230, 101, 'Dzień przyjazdu:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2016-08-01'),
(1421, 230, 104, 'Dzień wyjazdu:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-08'),
(1422, 230, 105, 'Ilość osób dorosłych:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1423, 230, 106, 'Liczba dzieci:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1424, 231, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/303-29-24'),
(1425, 231, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'czineh@freemail.hu'),
(1426, 231, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08-12'),
(1427, 231, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-15'),
(1428, 231, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '1'),
(1429, 231, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1430, 232, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '0121234545'),
(1431, 232, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'bhghfg@gmail.com'),
(1432, 232, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-06-12'),
(1433, 232, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-06-30'),
(1434, 232, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '7'),
(1435, 233, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '06706221794'),
(1436, 233, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'makosanyi13@gmail.com'),
(1437, 233, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-08-19'),
(1438, 233, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-08-23'),
(1439, 233, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1440, 233, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2'),
(1441, 234, 11, 'Telefonszám:', 'telefonszam', 'Text', '30/263-4060'),
(1442, 234, 12, 'E-mail:', 'email', 'Text', 'B.g.erika@freemail.hu'),
(1443, 234, 17, 'Érkezés dátuma:', 'erkezes_datuma', 'Calendar', '2014-06-19'),
(1444, 234, 26, 'Távozás dátuma:', 'tavozas_datuma', 'Calendar', '2014-06-22'),
(1445, 234, 19, 'Felnőtt létszám:', 'felnottek_szama', 'Text', '2'),
(1446, 234, 20, 'Gyermek létszám:', 'gyermekek', 'Text', '2');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_groups`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_groups` (
 `id` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_groups`
--

INSERT INTO `jos_groups` (`id`, `name`) VALUES
(0, 'Nyilvános'),
(1, 'Regisztrált'),
(2, 'Speciális');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `jos_jf_content`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_jf_content` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `language_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `reference_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `reference_table` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
 `reference_field` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
 `value` mediumtext NOT NULL,
 `original_value` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `original_text` mediumtext NOT NULL,
 `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `modified_by` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `published` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `combo` (`reference_id`,`reference_field`,`reference_table`),
 KEY `jfContent` (`language_id`,`reference_id`,`reference_table`),
 KEY `jfContentLanguage` (`reference_id`,`reference_field`,`reference_table`,`language_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=445 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `jos_jf_content`
--

INSERT INTO `jos_jf_content` (`id`, `language_id`, `reference_id`, `reference_table`, `reference_field`, `value`, `original_value`, `original_text`, `modified`, `modified_by`, `published`) VALUES
(1, 3, 2, 'content', 'title', 'O Nas', 'c5f5b3c2261fd9949f60194f3c72aca6', '', '2012-05-12 23:31:20', 62, 1),
(2, 3, 2, 'content', 'alias', 'o-nas', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-12 23:31:20', 62, 1),
(3, 3, 2, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Szanowni Państwo!</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Apartamenty Bagolyvár*** są idealnym miejscem wypoczynku i relaksu. Obiekt&nbsp; usytuowany jest w sąsiedztwie lasu, z dala od zgiełku miasta a jednocześnie w dostępnej odległości do wejścia na teren kąpieliska i atrakcji uzdrowiska Hajduszoboszlo.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Dużo zieleni, piękny krajobraz, dużo przestrzeni wokół ośrodka, eleganckie i funkcjonalne Apartamenty Bagolyvár*** to idealna baza noclegowa dla rodzin z dziećmi, grup przyjaciół czy też gości indywidualnych.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Obiekt posiada 9 klimatyzowanych apartamentów: 8x standard 2+1-os. oraz 1x apartament rodzinny 4+2-os. Każdy z apartamentów wyposażony został w aneks kuchenny, łazienkę z prysznicem i WC, SAT TV oraz dostęp do internetu /WiFi/.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Otwarty taras i balkony czekają na miłych gości.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Nasze wygodne apartamenty i przyjemne widoki zapraszają przez cały rok.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Możliwość organizacji imprez okolicznościowych zarówno wewnątrz jak i na świeżym powietrzu w ogrodzie posesji. Gwarancja prywatności i dobrej zabawy.&nbsp; Grupy do 24 osób.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Usługi dodatkowe: cały obiekt jest klimatyzowany, zewnętrzne 6-os. jakuzzi, przestrzenny ogród, możliwość grillowania czy spróbowania sił przy kotle "bograczu", zamknięty parking, boisko do gry w tenisa nożnego, plac zabaw dla dzieci, automat z gorącymi napojami.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Z poważaniem,</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Robert Krasznai - Apartament Bagolyvár***</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img alt="wifi" src="images/stories/akcio/wifi.jpg" height="88" width="128" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="icons 09" src="images/stories/akcio/icons_09.gif" height="99" width="119" /></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>{vsig}fooldal{/vsig}</strong></p>', '4023078fa80da8c1f38b1b3e093327eb', '', '2012-05-12 23:31:20', 62, 1),
(4, 3, 2, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-12 23:31:20', 62, 1),
(5, 3, 3, 'menu', 'name', 'O NAS', '9835febafacddb601d222abb1af580ec', '', '2012-05-08 12:44:07', 62, 1),
(6, 3, 3, 'menu', 'alias', 'o-nas', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-08 12:44:07', 62, 1),
(7, 3, 3, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 12:44:07', 62, 1),
(8, 3, 3, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=2', '62fca2789eeeb7e454c1618ab7c681b5', '', '2012-05-08 12:44:07', 62, 1),
(9, 3, 6, 'menu', 'name', 'OFERTY SPECJALNE', '46f59a5226ecbbd4044a07399539d75d', '', '2012-05-08 12:45:23', 62, 1),
(10, 3, 6, 'menu', 'alias', 'oferty-specjalne', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2012-05-08 12:45:23', 62, 1),
(11, 3, 6, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 12:45:23', 62, 1),
(12, 3, 6, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=4', '749e49252697df997282870751975263', '', '2012-05-08 12:45:23', 62, 1),
(13, 3, 8, 'menu', 'name', 'CENNIK', '7b73b91567e8628dfcbd5aa1935fc64e', '', '2012-05-08 12:45:40', 62, 1),
(14, 3, 8, 'menu', 'alias', 'cennik', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2012-05-08 12:45:40', 62, 1),
(15, 3, 8, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 12:45:40', 62, 1),
(16, 3, 8, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=5', '9032ec55e40ba78164eac98de35f42b0', '', '2012-05-08 12:45:40', 62, 1),
(17, 3, 2, 'menu', 'name', 'KONTAKT', '529cf088c99e423d97f2687c6e26e162', '', '2012-05-08 12:45:55', 62, 1),
(18, 3, 2, 'menu', 'alias', 'kontakt', '3f8d46b81c3a951d5b350d460f044758', '', '2012-05-08 12:45:55', 62, 1),
(19, 3, 2, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 12:45:55', 62, 1),
(20, 3, 2, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=1', 'dcef15d57ac1cffe1d547c1e97d4ab5a', '', '2012-05-08 12:45:55', 62, 1),
(21, 3, 4, 'menu', 'name', 'PARTNER', 'e838e2112ec8e9baa4358e4efbff1df8', '', '2012-05-08 12:46:20', 62, 1),
(22, 3, 4, 'menu', 'alias', 'partner', 'ff3a4667d0c46214af23cb62aa2009c8', '', '2012-05-08 12:46:20', 62, 1),
(23, 3, 4, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 12:46:20', 62, 1),
(24, 3, 4, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=3', '741556e78ef82e028cdecc4fc481f4af', '', '2012-05-08 12:46:20', 62, 1),
(25, 3, 7, 'menu', 'name', 'GALERIA', 'dd5f969c9cc965f288647f3e3b367ca5', '', '2012-05-08 12:46:33', 62, 1),
(26, 3, 7, 'menu', 'alias', 'galeria', '153d4d6d521fe1948d97bfb4f74be8ab', '', '2012-05-08 12:46:33', 62, 1),
(27, 3, 7, 'menu', 'params', 'disable_global_info=0\npage_title=\nshow_page_title=0\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '6dc1f42cd37b461ba52863ad72b2fc2d', '', '2012-05-08 12:46:33', 62, 1),
(28, 3, 7, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=1', '0b6c8bf0446a5117c035d1e0136b7e5d', '', '2012-05-08 12:46:33', 62, 1),
(29, 3, 5, 'menu', 'name', 'ZAPYTAJ O OFERTE ', '9eb6409b081dbf45a471e7faaf2b58f1', '', '2012-05-12 23:52:19', 62, 1),
(30, 3, 5, 'menu', 'alias', 'zapytaj-o-oferte', 'cc6c6424938426ac17b6aab8973c6bf4', '', '2012-05-12 23:52:19', 62, 1),
(31, 3, 5, 'menu', 'params', 'ff_com_name=arajanlat_pl\nff_com_page=1\nff_com_editable=0\nff_com_editable_override=0\nff_com_frame=0\nff_com_border=0\nff_com_align=1\nff_com_left=0\nff_com_top=0\nff_com_parprv=\nff_com_parpub=\nff_com_suffix=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '591f1d1893c5da66814b2e66fefd4279', '', '2012-05-12 23:52:19', 62, 1),
(32, 3, 5, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_breezingforms&view=form', '73842aacfd0bd11e0afeef1e59a1ed97', '', '2012-05-12 23:52:19', 62, 1),
(33, 3, 9, 'menu', 'name', '3D GALERIA', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-05-08 12:47:28', 62, 1),
(34, 3, 9, 'menu', 'alias', '3d-galeria', 'c0946d070bc5436b8b84ddc74f01af8f', '', '2012-05-08 12:47:28', 62, 1),
(35, 3, 9, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 12:47:28', 62, 1),
(36, 3, 9, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=6', '87b30d4becd7e49acceca8f1a05b7382', '', '2012-05-08 12:47:28', 62, 1),
(37, 3, 19, 'modules', 'title', 'Weather', '21a50692411380acd9f534ecfe68e991', '', '2012-05-08 12:48:08', 62, 1),
(38, 3, 19, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\ndefault_location=Debrecen\nlang=pl\nunit=SI\nhide_input=0\nhide_humidity=0\nhide_wind=0\nhide_forecast=0\nlabel_city=City\nsize_city=12\nrequest_interval=3\npopup_city=Please enter zip code (in US,UK) or city name\npopup_deg_F=Click here to convert to degree F\npopup_deg_C=Click here to convert to degree C\nfocus_on_city=0\n\n', '88fb63e30d5b329724fbc90b98688f0c', '', '2012-05-08 12:48:08', 62, 1),
(39, 1, 9, 'menu', 'name', '3D WALK', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-05-08 22:20:21', 62, 1),
(40, 1, 9, 'menu', 'alias', '3d-walk', 'c0946d070bc5436b8b84ddc74f01af8f', '', '2012-05-08 22:20:21', 62, 1),
(41, 1, 9, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 22:20:21', 62, 1),
(42, 1, 9, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=6', '87b30d4becd7e49acceca8f1a05b7382', '', '2012-05-08 22:20:21', 62, 1),
(43, 1, 8, 'menu', 'name', 'PRICES', '7b73b91567e8628dfcbd5aa1935fc64e', '', '2012-05-08 22:20:36', 62, 1),
(44, 1, 8, 'menu', 'alias', 'prices', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2012-05-08 22:20:36', 62, 1),
(45, 1, 8, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 22:20:36', 62, 1),
(46, 1, 8, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=5', '9032ec55e40ba78164eac98de35f42b0', '', '2012-05-08 22:20:36', 62, 1),
(47, 1, 5, 'menu', 'name', 'BOOKING', '9eb6409b081dbf45a471e7faaf2b58f1', '', '2012-05-09 11:48:31', 62, 1),
(48, 1, 5, 'menu', 'alias', 'booking', 'cc6c6424938426ac17b6aab8973c6bf4', '', '2012-05-09 11:48:31', 62, 1),
(49, 1, 5, 'menu', 'params', 'ff_com_name=arajanlat_en\nff_com_page=1\nff_com_editable=0\nff_com_editable_override=0\nff_com_frame=1\nff_com_border=0\nff_com_align=1\nff_com_left=0\nff_com_top=0\nff_com_parprv=\nff_com_parpub=\nff_com_suffix=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '591f1d1893c5da66814b2e66fefd4279', '', '2012-05-09 11:48:31', 62, 1),
(50, 1, 5, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_breezingforms&view=form', '73842aacfd0bd11e0afeef1e59a1ed97', '', '2012-05-09 11:48:31', 62, 1),
(51, 1, 7, 'menu', 'name', 'GALLERY', 'dd5f969c9cc965f288647f3e3b367ca5', '', '2012-05-08 22:21:09', 62, 1),
(52, 1, 7, 'menu', 'alias', 'gallery', '153d4d6d521fe1948d97bfb4f74be8ab', '', '2012-05-08 22:21:09', 62, 1),
(53, 1, 7, 'menu', 'params', 'disable_global_info=0\npage_title=\nshow_page_title=0\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '6dc1f42cd37b461ba52863ad72b2fc2d', '', '2012-05-08 22:21:09', 62, 1),
(54, 1, 7, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=1', '0b6c8bf0446a5117c035d1e0136b7e5d', '', '2012-05-08 22:21:09', 62, 1),
(55, 1, 2, 'menu', 'name', 'CONTACT', '529cf088c99e423d97f2687c6e26e162', '', '2012-05-08 22:21:24', 62, 1),
(56, 1, 2, 'menu', 'alias', 'contact', '3f8d46b81c3a951d5b350d460f044758', '', '2012-05-08 22:21:24', 62, 1),
(57, 1, 2, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 22:21:24', 62, 1),
(58, 1, 2, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=1', 'dcef15d57ac1cffe1d547c1e97d4ab5a', '', '2012-05-08 22:21:24', 62, 1),
(59, 1, 4, 'menu', 'name', 'PARTNERS', 'e838e2112ec8e9baa4358e4efbff1df8', '', '2012-05-08 22:21:34', 62, 1),
(60, 1, 4, 'menu', 'alias', 'partners', 'ff3a4667d0c46214af23cb62aa2009c8', '', '2012-05-08 22:21:34', 62, 1),
(61, 1, 4, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 22:21:34', 62, 1),
(62, 1, 4, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=3', '741556e78ef82e028cdecc4fc481f4af', '', '2012-05-08 22:21:34', 62, 1),
(63, 1, 3, 'menu', 'name', 'ABOUT US', '9835febafacddb601d222abb1af580ec', '', '2012-05-08 22:21:44', 62, 1),
(64, 1, 3, 'menu', 'alias', 'about-us', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-08 22:21:44', 62, 1),
(65, 1, 3, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 22:21:44', 62, 1),
(66, 1, 3, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=2', '62fca2789eeeb7e454c1618ab7c681b5', '', '2012-05-08 22:21:44', 62, 1),
(67, 1, 6, 'menu', 'name', 'SPECIAL OFFER', '46f59a5226ecbbd4044a07399539d75d', '', '2012-05-08 22:23:36', 62, 1),
(68, 1, 6, 'menu', 'alias', 'special-offer', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2012-05-08 22:23:36', 62, 1),
(69, 1, 6, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-08 22:23:36', 62, 1),
(70, 1, 6, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=4', '749e49252697df997282870751975263', '', '2012-05-08 22:23:36', 62, 1),
(71, 1, 24, 'modules', 'title', 'Special events, Birthday partys', '955725f6b660a96acd58e89e6ce19eec', '', '2012-05-13 16:09:03', 62, 1),
(72, 1, 24, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:09:03', 62, 1),
(73, 1, 27, 'modules', 'title', 'Price offer ', 'efd301b4246212510820a3b224b5435f', '', '2012-05-10 03:13:56', 62, 1),
(74, 1, 27, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-10 03:13:56', 62, 1),
(75, 1, 20, 'modules', 'title', 'Actual namedays', 'ec2a4826d52a3331d8f08eb03b003465', '', '2012-05-08 22:28:46', 62, 1),
(76, 1, 20, 'modules', 'params', 'megjelenites=Today [DATUM], [NEVMA]''s nameday. Tomorrow will [NEVHOLNAP]''s nameday\nstilus=text-align: left; font-size: 12px; color: #000000;\nformatum=%Y. %B %d., %A\nwiki=1\n\n', '5340fbd5912aef2a232519c7c5b6a1df', '', '2012-05-08 22:28:46', 62, 1),
(77, 1, 19, 'modules', 'title', 'Weather forecast', '21a50692411380acd9f534ecfe68e991', '', '2012-05-08 22:29:05', 62, 1),
(78, 1, 19, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\ndefault_location=Debrecen\nlang=en\nunit=SI\nhide_input=0\nhide_humidity=0\nhide_wind=0\nhide_forecast=0\nlabel_city=City\nsize_city=12\nrequest_interval=3\npopup_city=Please enter zip code (in US,UK) or city name\npopup_deg_F=Click here to convert to degree F\npopup_deg_C=Click here to convert to degree C\nfocus_on_city=0\n\n', '88fb63e30d5b329724fbc90b98688f0c', '', '2012-05-08 22:29:05', 62, 1),
(79, 1, 25, 'modules', 'title', '3D WALK', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-05-08 22:31:16', 62, 1),
(80, 1, 25, 'modules', 'content', '<div style="text-align: center;"><a target="_self" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=9"><span style="font-size: 10pt;">3D Walking &gt;&gt;</span></a></div>\r\n<div><a target="_self" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=9"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="3D-KEP-modul" src="images/stories/3d/3D-KEP-modul.jpg" height="156" width="220" /></a></div>', 'c3f3321bacf60b50e652babf1e9f4da1', '', '2012-05-08 22:31:16', 62, 1),
(81, 1, 25, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-08 22:31:16', 62, 1),
(82, 1, 26, 'modules', 'title', 'árajánlat elé - eng', 'cef9302df4a868b198a58ab18fbc1e51', '', '2012-05-08 22:39:19', 62, 1),
(83, 1, 26, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">PRICE OFFER / BOOKING</span></div>', 'd6fdfd91c5c1af45b9f775963a0139d8', '', '2012-05-08 22:39:19', 62, 1),
(84, 1, 26, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-08 22:39:19', 62, 1),
(85, 1, 1, 'content', 'title', 'Contact', '32c1ace3084b41482933aceb5baffa62', '', '2012-12-20 16:11:24', 62, 1),
(86, 1, 1, 'content', 'alias', 'contact', '3b328b274efcefd00964c794dc3d3038', '', '2012-12-20 16:11:24', 62, 1),
(87, 1, 1, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">"OWLCASTLE" APARTMAN</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajduszoboszlo,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(end of the Hóvirág street)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" height="66" width="200" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''Bagolyvár Apartman </span><span style="color: #333333;">''| "|tooltip=''a''|marker=''1''| align=''center''}</span></div>\r\n<p><span class="go"><br /></span></p>', '075337ec0334650a1d58e62cbe59374d', '', '2012-12-20 16:11:24', 62, 1),
(433, 8, 1, 'content', 'title', 'Contact', '32c1ace3084b41482933aceb5baffa62', '', '2012-12-20 16:11:46', 62, 1),
(88, 1, 1, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-12-20 16:11:24', 62, 1),
(89, 4, 2, 'content', 'title', 'Rólunk RO', 'c5f5b3c2261fd9949f60194f3c72aca6', '', '2012-05-13 00:20:19', 62, 1),
(90, 4, 2, 'content', 'alias', 'rolunk-ro', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-13 00:20:19', 62, 1),
(91, 4, 2, 'content', 'introtext', '<p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Stimate vizitator!</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Pensiunea Bagolyvár este situată&nbsp; într-un cadru natural deosebit de frumos, ideală pentru o relaxare şi odihnă activă&nbsp; în oraşul Hajdúszoboszló.</span><br /><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Vă asteptăm, să vă convingeţi, ca gradina mare şi spaţiul verde frumos amenajat este destinaţia adecvată chiar şi familiior mari, pentru ca toţi membrii acesteia să se simte confortabil, ideală atat pentru cei care sunt în tranzit sau în interes de serviciu în zona orasului Hajdúszoboszló, cat şi pentru cei care doresc să petreacă un week-end, o vacanţă sau un sejur,&nbsp; într-o ambianţă calmă, chiar langă liniştea pădurii, departe de agitaţia oraşului, dar aproape de ştrand şi de programele importante organizate.</span><br /><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Avem posibilitatea de a vă oferii 8 apartamente cu 2+1 paturi şi un apartament cu 4+2 paturi, (mini-bucătărie, baie, wc, SATTV, internet WiFi) cu terase deschise.</span><br /><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Apartamentele frumos amenajate şi dotate, cu vedere la un peisaj frumos îşi aşteaptă oaspeţii pe tot parcursul anului.</span><br /><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Apelaţi cu încedere la serviciile oferite de Bagolyvár pentru a organiza zile de nastere, petreceri&nbsp; în aer liber sau orice alte evenimente pe spaţiul pentru 24 de persoane. Distracţia plăcută şi odihna este garantată.</span><br /><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Serviciile noaste sunt: aer condiţionat gratuit în toată pensiunea, jakuzzi în aer liber de 6 persoane, grădină mare, grătar, ceaun, parcare privată, mini-teren de fotbal, loc de joacă pentru copii, automat de cafea.</span></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Cu respect:&nbsp; Krasznai Róbert – Bagolyvár Apartman</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img alt="wifi" src="images/stories/akcio/wifi.jpg" height="88" width="128" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="icons 09" src="images/stories/akcio/icons_09.gif" height="99" width="119" /></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>{vsig}fooldal{/vsig}</strong></p>', '4023078fa80da8c1f38b1b3e093327eb', '', '2012-05-13 00:20:19', 62, 1),
(92, 4, 2, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 00:20:19', 62, 1),
(93, 1, 2, 'content', 'title', 'About us', 'c5f5b3c2261fd9949f60194f3c72aca6', '', '2012-05-10 04:50:52', 62, 1),
(94, 1, 2, 'content', 'alias', 'about-us', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-10 04:50:52', 62, 1),
(95, 1, 2, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Dear Visitor,</span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: 10pt;">The BAGOLYVÁR*** Apartment is an ideal environment for the Hajdúszoboszló relaxation, active relaxation. The large green area and a beautiful landscaped area for large families is a good solution to the whole family feel good. Calm, quiet forest setting away from the downtown bustle, but close to the strand baths and important programs.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">8 x 1 x 2 +1 and 4 +2 beds (kitchenette, bathroom, toilet, satellite TV, wireless internet) open terrace apartments welcome guests!</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Our apartments are well equipped and pleasant views of our guests receive throughout the year.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 10pt;">The 24 people of various local community events is the best choice. Birthdays, garden parties and other parties take advantage of the Owl organizing services. Guaranteed fun for a smooth and relaxing.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 10pt;">Services: Free full functioning building with air conditioning, six private outdoor massage-jacuzzi, large garden, barbecue, kettle, private parking, foot-axis field, playground, coffee machines</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Sincerely, Robert Krasznai - BAGOLYVÁR Apartment</span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img alt="wifi" src="images/stories/akcio/wifi.jpg" height="88" width="128" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="icons 09" src="images/stories/akcio/icons_09.gif" height="99" width="119" /></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>{vsig}fooldal{/vsig}</strong></p>', '4023078fa80da8c1f38b1b3e093327eb', '', '2012-05-10 04:50:52', 62, 1),
(96, 1, 2, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-10 04:50:52', 62, 1),
(97, 1, 4, 'content', 'title', 'Discount prices', '8811add37a920ef8f17d20475d1a3c46', '', '2013-06-21 21:47:56', 62, 1),
(98, 1, 4, 'content', 'alias', 'discount-prices', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2013-06-21 21:47:56', 62, 1),
(99, 1, 4, 'content', 'introtext', '<p>\r\n<object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object>\r\n</p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Reduction in high-season 10% discount</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Minimum 3 nights for 10% off! Group bookings (minimum 5 suites) 20% off!</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3 nights + 1 night for free!</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">(September 01 - 30 May)</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">Package price - (4 days 3 nights) in the following room type</span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;">Room types</span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">NO SUPPLY</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;">3 bed standard Apartmen to 3 person <br /></span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft&nbsp;/pers./night</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 27&nbsp;000 Ft /3person/3 night<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;family 4+2 Apartmen - extrabed to 6 person</span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft /pers./night</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 54&nbsp;000 Ft /6 person/3 night<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span class="hps">The package is</span><span class="hps">more</span><span class="hps">than</span><span class="hps">one</span><span class="hps">day</span><span class="hps">be extended</span><span class="hps">to the following</span><span class="hps">prices are</span><span class="hps">taken into</span><span class="hps">account</span>.</span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Room types</span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">NO SUPPLY<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;">3 bed standard Apartmen to 3 person<br /></span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>1 667 Ft&nbsp;/person/night</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 5 000 Ft /3person/3 night<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;family 4+2 Apartmen - extrabed to 6 person</span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>1 667 Ft /person/night</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 10 000 Ft /6person/3 night<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><span class="hps">The package</span> <span class="hps">does not</span> <span class="hps">make reservations for</span> <span class="hps">special</span> <span class="hps">holidays</span>!</strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BOOKING-ENG.png" alt="BOOKING-ENG" width="211" height="43" /></a></strong></p>\r\n<hr class="thick" noshade="noshade" />\r\n<p style="text-align: center;">{vsig}fooldal{/vsig}</p>', 'c8e8d3101ed1071b2bafb9b780623eea', '', '2013-06-21 21:47:56', 62, 1),
(100, 1, 4, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-06-21 21:47:56', 62, 1),
(101, 1, 28, 'modules', 'title', 'Galéria elé ENG', '81a9c46cc220b8b96d8afe944af16a5c', '', '2012-05-10 02:50:16', 62, 1),
(102, 1, 28, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">GALLERY</span></div>', 'a79c9666017db15e0c29ccc7d27eb093', '', '2012-05-10 02:50:16', 62, 1),
(103, 1, 28, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-10 02:50:16', 62, 1),
(104, 1, 5, 'content', 'title', 'Prices', '07b9839889d76961f3b36e8a656a00f7', '', '2013-08-15 10:55:54', 62, 1),
(105, 1, 5, 'content', 'alias', 'prices', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2013-08-15 10:55:54', 62, 1),
(106, 1, 5, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Prices</span></p>\r\n<table style="width: 80%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center">3 person</td>\r\n<td class="leiras" align="center">2 person</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong>3 bed apartment/ night :</strong><br /> ( 01. Sept - 30. May )</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">9.000 HUF</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">7.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong>3 bed apartment / night :</strong><br /> (June - July - August)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">10.000 HUF / apartment</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong>3 bed apartmen</strong> :<br /> ( 2 adult person and 2 children between 0-10&nbsp; age)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">12.000 HUF / apartment</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><strong><span style="color: #000000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span class="hps">Special seasons</span></span>&nbsp; :</span></strong></td>\r\n<td class="leiras" align="center" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">27. December - 02. Januar</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">15.000 HUF / apartment</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">Family apartman 4 bed + 2 extrabed</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">18.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><span style="color: #000000;"> <strong>Services:</strong></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">Massage</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">4.000 HUF/ 70 minute</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">6 person outside massage jacuzzi</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">2.500 HUF/ hour</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><span id="result_box" lang="en"><span class="hps">Dear Guests</span> <span class="hps">On holidays</span> <span class="hps">the same as the</span> <span class="hps">prices</span> <span class="hps">in high season</span> <span class="hps">rates</span><span>!</span></span></div>\r\n<div align="center"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="en"><span class="hps">One</span> <span class="hps">night stay</span> <span class="hps">will be charged</span> <span class="hps">full price</span></span></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BOOKING-ENG.png" alt="BOOKING-ENG" width="211" height="43" /></a></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span>\r\n<p><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Check-in</span>: <span class="hps">14.00</span> <span class="hps">h</span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> <span class="hps">Check out:</span> 09.30 <span class="hps">h</span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> <span class="hps">Prices</span> <span class="hps">do not include</span> <span class="hps">tourist tax</span> <span class="hps atn">(</span>450 HUF <span class="hps">/ night</span> <span class="hps">/ person</span> <span class="hps">18-70</span> <span class="hps">years)</span> <span class="hps">and</span> <span class="hps atn">VAT (</span>18%)</span><br /><span style="font-size: 10pt;"> <span class="hps">Reservations for</span> <span class="hps">50</span>% and <span class="hps">the rest</span> <span class="hps">on arrival</span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> <span class="hps">holiday vouchers</span> <span class="hps">are not accepted</span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> <span class="hps">4</span> <span class="hps">night</span> <span class="hps">minimum</span> <span class="hps">in high season</span></span></p>\r\n<span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span>\r\n<p><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">special requests</span> <span class="hps">of individual</span> <span class="hps">prices</span> <span class="hps">by arrangement</span></span></p>\r\n</div>', '1dd3db49b0664a76c665927b2b724664', '', '2013-08-15 10:55:54', 62, 1),
(107, 1, 5, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-08-15 10:55:54', 62, 1),
(108, 1, 5, 'content', 'images', 'z', 'd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e', '', '2013-08-15 10:55:54', 62, 1),
(109, 1, 27, 'modules', 'content', '<div><a target="_self" href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="BOOKING-ENG" src="images/stories/button/BOOKING-ENG.png" height="43" width="211" /></a></div>', '29ef8af03b504bf415184d0e415bc3f7', '', '2012-05-10 03:13:56', 62, 1),
(110, 1, 3, 'content', 'title', 'Partners', '71b05d6677ff11e3e82cf2ab5a5d2218', '', '2012-05-10 03:17:10', 62, 1),
(111, 1, 3, 'content', 'alias', 'partners', '2e1d8e9bd6ee6a5f866d6c92298337d4', '', '2012-05-10 03:17:10', 62, 1),
(112, 1, 3, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Partners</span></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"></a><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"><img alt="horse1" src="images/stories/partnereink/horse1.gif" height="94" width="82" /></a><img style="float: right;" alt="tuba tanya3a" src="images/stories/partnereink/tuba_tanya3a.png" height="148" width="210" /></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/">Lovasprogramok, Programajánló &gt;&gt;&gt;</a></p>\r\n<p><img alt="top limba partner 7 big" src="images/stories/partnereink/top_limba_partner_7_big.png" height="68" width="143" /></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://hangtapasz.hu">www.hangtapasz.hu</a></p>', 'fa6017b87b3d008b0351740cdf1802ab', '', '2012-05-10 03:17:10', 62, 1),
(113, 1, 3, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-10 03:17:10', 62, 1),
(114, 1, 6, 'content', 'title', '3D Walk', 'ef55f303f2fe40eeaf9ec0a8900af3dd', '', '2012-05-10 03:17:46', 62, 1),
(115, 1, 6, 'content', 'alias', '3d-walk', 'f4d6c2e749f5823bf31d05ee41f210fb', '', '2012-05-10 03:17:46', 62, 1),
(116, 1, 6, 'content', 'introtext', '<p>{rokbox title=|Hajdúszoboszló| size=|1020 750| thumb=|images/stories/food/3D.jpg|}http://hajduszoboszlo-3d.com/ugyfel/Bagolyvar_Apartmanhaz{/rokbox}</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<table style="width: 440px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center">{module 29}</div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>', '7d5bb4c3886ce2aa7abb84694e6317f6', '', '2012-05-10 03:17:46', 62, 1),
(117, 1, 6, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-10 03:17:46', 62, 1),
(118, 1, 7, 'content', 'title', '3d-1', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-05-10 03:18:04', 62, 1),
(119, 1, 7, 'content', 'alias', '3d-1', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-05-10 03:18:04', 62, 1),
(120, 1, 7, 'content', 'introtext', '<p><object data="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="335" width="445"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></p>', 'eeb9356dc99e89d6a5686b744e7e4ea4', '', '2012-05-10 03:18:04', 62, 1),
(121, 1, 7, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-10 03:18:04', 62, 1),
(122, 1, 8, 'content', 'title', '3d-2', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-05-10 03:18:15', 62, 1),
(123, 1, 8, 'content', 'alias', '3d-2', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-05-10 03:18:15', 62, 1),
(124, 1, 8, 'content', 'introtext', '<div align="center"><object title="3d" data="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="333" width="441"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></div>', 'dda688c581f4007b8ca547e5b24f8807', '', '2012-05-10 03:18:15', 62, 1),
(125, 1, 8, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-10 03:18:15', 62, 1),
(126, 4, 1, 'content', 'title', 'Contact', '32c1ace3084b41482933aceb5baffa62', '', '2012-12-20 16:10:20', 62, 1),
(127, 4, 1, 'content', 'alias', 'contact', '3b328b274efcefd00964c794dc3d3038', '', '2012-12-20 16:10:20', 62, 1),
(128, 4, 1, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">BAGOLYVÁR APARTMAN</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajdúszoboszló,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(Hóvirág u. vége)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" height="66" width="200" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''Bagolyvár Apartman </span><span style="color: #333333;">''| "|tooltip=''a''|marker=''1''| align=''center''}</span></div>\r\n<p><span class="go"><br /></span></p>', '075337ec0334650a1d58e62cbe59374d', '', '2012-12-20 16:10:20', 62, 1),
(129, 4, 1, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-12-20 16:10:20', 62, 1),
(130, 4, 8, 'menu', 'name', 'PRETURI', '7b73b91567e8628dfcbd5aa1935fc64e', '', '2012-05-10 03:20:39', 62, 1),
(131, 4, 8, 'menu', 'alias', 'preturi', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2012-05-10 03:20:39', 62, 1),
(132, 4, 8, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-10 03:20:39', 62, 1),
(133, 4, 8, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=5', '9032ec55e40ba78164eac98de35f42b0', '', '2012-05-10 03:20:39', 62, 1),
(134, 4, 5, 'menu', 'name', 'OFERTA', '9eb6409b081dbf45a471e7faaf2b58f1', '', '2012-05-10 03:28:00', 62, 1),
(135, 4, 5, 'menu', 'alias', 'oferta', 'cc6c6424938426ac17b6aab8973c6bf4', '', '2012-05-10 03:28:00', 62, 1),
(136, 4, 5, 'menu', 'params', 'ff_com_name=arajanlat_ro\nff_com_page=1\nff_com_editable=0\nff_com_editable_override=0\nff_com_frame=1\nff_com_border=0\nff_com_align=1\nff_com_left=0\nff_com_top=0\nff_com_parprv=\nff_com_parpub=\nff_com_suffix=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '591f1d1893c5da66814b2e66fefd4279', '', '2012-05-10 03:28:00', 62, 1),
(137, 4, 5, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_breezingforms&view=form', '73842aacfd0bd11e0afeef1e59a1ed97', '', '2012-05-10 03:28:00', 62, 1),
(138, 4, 2, 'menu', 'name', 'CONTACT', '529cf088c99e423d97f2687c6e26e162', '', '2012-05-10 03:21:17', 62, 1),
(139, 4, 2, 'menu', 'alias', 'contact', '3f8d46b81c3a951d5b350d460f044758', '', '2012-05-10 03:21:17', 62, 1);
INSERT INTO `jos_jf_content` (`id`, `language_id`, `reference_id`, `reference_table`, `reference_field`, `value`, `original_value`, `original_text`, `modified`, `modified_by`, `published`) VALUES
(140, 4, 2, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-10 03:21:17', 62, 1),
(141, 4, 2, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=1', 'dcef15d57ac1cffe1d547c1e97d4ab5a', '', '2012-05-10 03:21:17', 62, 1),
(142, 4, 3, 'menu', 'name', 'DESPRE NOI', '9835febafacddb601d222abb1af580ec', '', '2012-05-10 03:21:39', 62, 1),
(143, 4, 3, 'menu', 'alias', 'despre-noi', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-10 03:21:39', 62, 1),
(144, 4, 3, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-10 03:21:39', 62, 1),
(145, 4, 3, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=2', '62fca2789eeeb7e454c1618ab7c681b5', '', '2012-05-10 03:21:39', 62, 1),
(146, 4, 4, 'menu', 'name', 'PARTENERI', 'e838e2112ec8e9baa4358e4efbff1df8', '', '2012-05-10 03:21:55', 62, 1),
(147, 4, 4, 'menu', 'alias', 'parteneri', 'ff3a4667d0c46214af23cb62aa2009c8', '', '2012-05-10 03:21:55', 62, 1),
(148, 4, 4, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-10 03:21:55', 62, 1),
(149, 4, 4, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=3', '741556e78ef82e028cdecc4fc481f4af', '', '2012-05-10 03:21:55', 62, 1),
(150, 4, 7, 'menu', 'name', 'GALERIE', 'dd5f969c9cc965f288647f3e3b367ca5', '', '2012-05-10 03:22:17', 62, 1),
(151, 4, 7, 'menu', 'alias', 'galerie', '153d4d6d521fe1948d97bfb4f74be8ab', '', '2012-05-10 03:22:17', 62, 1),
(152, 4, 7, 'menu', 'params', 'disable_global_info=0\npage_title=\nshow_page_title=0\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '6dc1f42cd37b461ba52863ad72b2fc2d', '', '2012-05-10 03:22:17', 62, 1),
(153, 4, 7, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=1', '0b6c8bf0446a5117c035d1e0136b7e5d', '', '2012-05-10 03:22:17', 62, 1),
(154, 4, 6, 'menu', 'name', 'OFERTA SPECIALA', '46f59a5226ecbbd4044a07399539d75d', '', '2012-05-10 03:22:49', 62, 1),
(155, 4, 6, 'menu', 'alias', 'oferta-speciala', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2012-05-10 03:22:49', 62, 1),
(156, 4, 6, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-10 03:22:49', 62, 1),
(157, 4, 6, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=4', '749e49252697df997282870751975263', '', '2012-05-10 03:22:49', 62, 1),
(158, 4, 26, 'modules', 'title', 'Pre-booking-module-ro', 'cef9302df4a868b198a58ab18fbc1e51', '', '2012-05-10 03:52:58', 62, 1),
(159, 4, 26, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">OFERTA / <span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">REZERVARE</span></span><br /></span></div>', 'd6fdfd91c5c1af45b9f775963a0139d8', '', '2012-05-10 03:52:58', 62, 1),
(160, 4, 26, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-10 03:52:58', 62, 1),
(161, 4, 27, 'modules', 'title', 'Cere o oferta de 1 minut', 'efd301b4246212510820a3b224b5435f', '', '2012-05-10 03:32:11', 62, 1),
(162, 4, 27, 'modules', 'content', '<div><a target="_self" href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="BOOKING-ROMAN" src="images/stories/button/BOOKING-ROMAN.png" height="43" width="211" /></a></div>', '29ef8af03b504bf415184d0e415bc3f7', '', '2012-05-10 03:32:11', 62, 1),
(163, 4, 27, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-10 03:32:11', 62, 1),
(164, 4, 5, 'content', 'title', 'Preturi', '07b9839889d76961f3b36e8a656a00f7', '', '2013-08-15 10:52:31', 62, 1),
(165, 4, 5, 'content', 'alias', 'preturi', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2013-08-15 10:52:31', 62, 1),
(166, 4, 5, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Preturi</span></p>\r\n<table style="width: 80%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center">3 persoana</td>\r\n<td class="leiras" align="center">2 persoana</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Apartament cu 3</span> <span class="hps">paturi</span> <span class="hps">/</span> <span class="hps">noapte</span>:</span></strong><br /> ( szeptember 01-május 30 )</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">9.000 HUF</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">7.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Apartament cu 3</span> <span class="hps">paturi</span> <span class="hps">/</span> <span class="hps">noapte</span>:</span>&nbsp;:</strong><br /> (június -julius - augusztus)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">10.000 HUF / apartman</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Apartament cu 3</span> <span class="hps">paturi</span> <span class="hps">&nbsp;</span><span class="hps">&nbsp;</span></span></strong><br /> ( 2 felnött és 2 gyermek esetében 0-10 éves korig)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">12.000 HUF / apartman</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><strong><span style="color: #000000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Anotimpuri</span> <span class="hps">speciale</span></span>:</span></strong></td>\r\n<td class="leiras" align="center" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">December 27-jan.02.</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">15.000 HUF / apartman</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span class="hps">Apartament de familie</span> <span class="hps">cu 4</span> <span class="hps">paturi</span> <span class="hps">+ 2</span> <span class="hps">paturi suplimentare</span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">18.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><span style="color: #000000;"> <strong>Servicii</strong></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Massage /&nbsp;<span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Chiropracticieni</span> <span class="hps">&nbsp;</span></span></span><span class="hps">&nbsp;</span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">4.000 HUF/ 70 min.</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">6 persoane</span> <span class="hps">cadă cu</span> <span class="hps">hidromasaj în aer liber</span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">2.500 HUF/ 60 min.</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><span id="result_box" lang="ro"><span class="hps">Stimați oaspeți</span> <span class="hps">În zilele de sărbătoare</span> <span class="hps">la fel ca</span> <span class="hps">prețurile în</span> <span class="hps">rate</span> <span class="hps">sezonul de vârf</span><span>!</span></span></div>\r\n<div align="center"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Într-o noapte</span> <span class="hps">la tarif intreg</span> <span class="hps">va fi perceput</span></span></span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BOOKING-ROMAN.png" alt="BOOKING-ROMAN" width="211" height="43" /></a></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Check-in</span>: <span class="hps">14.00</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps atn">Check-</span>out: <span class="hps">09.30</span> <span class="hps">&nbsp;</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Prețurile</span> <span class="hps">nu includ</span> <span class="hps">taxa de statiune</span> <span class="hps">(450</span> <span class="hps">HUF</span> <span class="hps">/</span> <span class="hps">noapte / persoana</span> <span class="hps">18 - 70</span> <span class="hps">ani)</span> <span class="hps">si TVA</span> <span class="hps">(18</span>%)</span><br /><span style="font-size: 10pt;"> <span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Rezervările</span> <span class="hps">pentru</span> <span class="hps">50%</span> <span class="hps">și</span> <span class="hps">restul</span> <span class="hps">la sosire</span></span></span></div>\r\n<div align="center"><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span id="result_box" class="short_text" style="font-size: 12pt;" lang="ro"><span class="hps">4</span> <span class="hps">minim</span> <span class="hps">noapte</span> <span class="hps">în sezonul de vârf</span></span></div>\r\n<div align="center"><br /> <span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Tarife speciale,</span> <span class="hps">cereri</span> <span class="hps">specifice de către</span> <span class="hps">aranjament</span></span></div>', '1dd3db49b0664a76c665927b2b724664', '', '2013-08-15 10:52:31', 62, 1),
(167, 4, 5, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-08-15 10:52:31', 62, 1),
(168, 4, 4, 'content', 'title', 'Special oferta', '8811add37a920ef8f17d20475d1a3c46', '', '2013-06-21 21:44:45', 62, 1),
(169, 4, 4, 'content', 'alias', 'special-oferta', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2013-06-21 21:44:45', 62, 1),
(170, 4, 4, 'content', 'introtext', '<p>\r\n<object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object>\r\n</p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Reducerea</span><span class="hps">de mare</span><span class="hps">sezon</span><span class="hps">reducere de 10</span>%</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"><span class="hps">Minim 3</span><span class="hps">nopţi</span><span class="hps">pentru</span><span class="hps">10%</span>! <span class="hps">Rezervari</span><span class="hps">de grup</span><span class="hps atn">(</span>minim <span class="hps">5</span><span class="hps">apartamente</span>) 20% OFF!</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"> <span class="hps">3</span><span class="hps">nopti</span><span class="hps">+ 1</span><span class="hps">noapte</span><span class="hps">gratis</span>!</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"><span class="hps">(septembrie</span><span class="hps">o au 30 mai</span>)</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Preţul pachetului</span><span class="hps">-</span><span class="hps atn">(</span>4 <span class="hps">zile 3</span><span class="hps">nopţi</span>), <span class="hps">de tipul de cameră</span>, în <span class="hps">următoarele</span></span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Tipuri de camere</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">nu-mi pasă</span></span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Standard de trei</span><span class="atn">-</span>pat <span class="hps">apartament cu o cameră</span><span class="hps">pentru 3 persoane</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft&nbsp;/pers./noapte</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 27&nbsp;000 Ft /3pers./3 noapte</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Apartament</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">cameră</span><span class="hps">de familie</span><span class="hps">cu pat</span><span class="hps">suplimentar</span><span class="hps">pentru</span><span class="hps">6 persoane</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft /pers./noapte</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 54&nbsp;000 Ft /6pers./3 noapte</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Pachetul <span class="hps">este</span><span class="hps">mai</span><span class="hps">mult de o zi</span><span class="hps">să fie</span><span class="hps">extinsă la</span><span class="hps">următoarele preţuri</span><span class="hps">sunt luate</span><span class="hps">în</span><span class="hps">considerare</span>.</span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">Tipuri de camere</span></span> </span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ro"><span class="hps">nu-mi pasă</span></span> </span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Standard de trei</span><span class="atn">-</span>pat <span class="hps">apartament cu o cameră</span><span class="hps">pentru 3 persoane</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>1 667 Ft&nbsp;/pers./noapte</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 5 000 Ft /3pers./3 noapte</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Apartament</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">cameră</span><span class="hps">de familie</span><span class="hps">cu pat</span><span class="hps">suplimentar</span><span class="hps">pentru</span><span class="hps">6 persoane</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>1 667 Ft /pers./noapte</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 10 000 Ft /6pers./3 noapte</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>Pachetul <span class="hps">nu face</span> <span class="hps">rezervări</span> <span class="hps">pentru</span> <span class="hps">vacanţe</span> <span class="hps">speciale!</span></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BOOKING-ROMAN.png" alt="BOOKING-ROMAN" width="211" height="43" /></a></strong></p>\r\n<hr class="thick" noshade="noshade" />\r\n<p style="text-align: center;">{vsig}fooldal{/vsig}</p>', 'c8e8d3101ed1071b2bafb9b780623eea', '', '2013-06-21 21:44:45', 62, 1),
(171, 4, 4, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-06-21 21:44:45', 62, 1),
(172, 4, 25, 'modules', 'title', '3D Galerie', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-05-10 03:34:48', 62, 1),
(173, 4, 25, 'modules', 'content', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3D Galerie &gt;&gt;</span></div>\r\n<div><a target="_self" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=9"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="3D-KEP-modul" src="images/stories/3d/3D-KEP-modul.jpg" height="156" width="220" /></a></div>', 'c3f3321bacf60b50e652babf1e9f4da1', '', '2012-05-10 03:34:48', 62, 1),
(174, 4, 25, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-10 03:34:48', 62, 1),
(175, 4, 24, 'modules', 'title', 'Evenimente, aniversari', '955725f6b660a96acd58e89e6ce19eec', '', '2012-05-13 16:10:24', 62, 1),
(176, 4, 24, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:10:24', 62, 1),
(177, 4, 24, 'modules', 'content', '<div>\r\n  <object data="akcio_eng.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="160" width="210">\r\n    <param name="movie" value="akcio_eng.swf" />\r\n    <param name="quality" value="high" />\r\n  </object>\r\n</div>', 'e434e3550734d83e79c562ceeb6a907e', '', '2012-05-13 16:10:24', 62, 1),
(178, 4, 19, 'modules', 'title', 'vreme', '21a50692411380acd9f534ecfe68e991', '', '2012-05-10 03:35:51', 62, 1),
(179, 4, 19, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\ndefault_location=Debrecen\nlang=ro\nunit=SI\nhide_input=0\nhide_humidity=0\nhide_wind=0\nhide_forecast=0\nlabel_city=City\nsize_city=12\nrequest_interval=3\npopup_city=Please enter zip code (in US,UK) or city name\npopup_deg_F=Click here to convert to degree F\npopup_deg_C=Click here to convert to degree C\nfocus_on_city=0\n\n', '88fb63e30d5b329724fbc90b98688f0c', '', '2012-05-10 03:35:51', 62, 1),
(180, 4, 28, 'modules', 'title', 'Galerie', '81a9c46cc220b8b96d8afe944af16a5c', '', '2012-05-10 03:36:28', 62, 1),
(181, 4, 28, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">GALERIE</span></div>', 'a79c9666017db15e0c29ccc7d27eb093', '', '2012-05-10 03:36:28', 62, 1),
(182, 4, 28, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-10 03:36:28', 62, 1),
(183, 4, 22, 'modules', 'title', 'FACEBOOK', '3667b4d8fffc4a51b5fa71ff226e4181', '', '2012-05-10 03:49:39', 62, 1),
(184, 4, 22, 'modules', 'content', '<div><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="facebook1a-all" src="images/stories/akcio/facebook1a-all.jpg" height="212" width="216" /></a></div>', '15d2d22e1e9019a224c19750c30b5001', '', '2012-05-10 03:49:39', 62, 1),
(185, 4, 22, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-10 03:49:39', 62, 1),
(186, 4, 20, 'modules', 'params', 'megjelenites=Astăzi [DATUM], [NEVMA] onomastic. Mâine [NEVHOLNAP]\nstilus=text-align: left; font-size: 12px; color: #000000;\nformatum=%Y. %B %d., %A\nwiki=1\n\n', '5340fbd5912aef2a232519c7c5b6a1df', '', '2012-05-10 03:55:04', 62, 1),
(187, 4, 20, 'modules', 'title', 'Névnap-ro', 'ec2a4826d52a3331d8f08eb03b003465', '', '2012-05-10 03:55:04', 62, 1),
(188, 3, 4, 'content', 'title', 'Promocje', '8811add37a920ef8f17d20475d1a3c46', '', '2013-06-21 21:44:03', 62, 1),
(189, 3, 4, 'content', 'alias', 'promocje', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2013-06-21 21:44:03', 62, 1),
(190, 3, 4, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">\r\n<object data="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object>\r\n</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Zmniejszenie wysokiej sezonie 10% zniżki</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Minimum 3 noclegi dla 10% off! Rezerwacje grupowe (minimum 5 apartamentów) 20% off!</span><br /><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">3 noce + 1 noc za darmo!</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">(01 września - 30 maja)</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Cena pakietu - (4 dni 3 noce) w następującym rodzaju pokoju</span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span id="result_box" class="short_text" style="font-size: 12pt;" lang="pl"><span class="hps">typy pokoi</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">nie ma przepisu</span></span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Standardowy</span><span class="hps">trzy</span>-osobowy <span class="hps">apartament</span><span class="hps">dla 3 osób</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft&nbsp;/os./nocy</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 27&nbsp;000 Ft /3os./3nocy<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span class="hps">Family-Apartament</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">pokój rodzinny</span><span class="hps">z dostawką</span><span class="hps">dla 6 osób</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft /os./nocy</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 54&nbsp;000 Ft /6os./3 nocy<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Pakiet jest <span class="hps">więcej</span><span class="hps">niż</span><span class="hps">jeden dzień</span><span class="hps">zostać przedłużony do</span><span class="hps">następujących cenach</span><span class="hps">są brane pod uwagę</span>.</span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" style="font-size: 12pt;" lang="pl"><span class="hps">typy pokoi</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">nie ma przepisu</span></span> </span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Standardowy</span><span class="hps">trzy</span>-osobowy <span class="hps">apartament</span><span class="hps">dla 3 osób</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>1 667 Ft&nbsp;/os./nocy</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 5 000 Ft /3os./3 nocy<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Family-Apartament</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">pokój rodzinny</span><span class="hps">z dostawką</span><span class="hps">dla 6 osób</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>1 667 Ft /os./nocy</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 10 000 Ft /6os/3 nocy<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="pl">Pakiet nie <span class="hps">dokonać rezerwacji w</span> <span class="hps">specjalnych</span> <span class="hps">świąt</span>!</span></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BUTTON1A-ARAJANLAT-PL.png" alt="BUTTON1A-ARAJANLAT-PL" width="211" height="43" /></a></strong></p>\r\n<hr class="thick" noshade="noshade" />\r\n<p style="text-align: center;">{vsig}fooldal{/vsig}</p>', 'c8e8d3101ed1071b2bafb9b780623eea', '', '2013-06-21 21:44:03', 62, 1),
(191, 3, 4, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-06-21 21:44:03', 62, 1),
(192, 3, 5, 'content', 'title', 'Cennik', '07b9839889d76961f3b36e8a656a00f7', '', '2013-08-15 10:51:44', 62, 1),
(193, 3, 5, 'content', 'alias', 'cennik', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2013-08-15 10:51:44', 62, 1),
(194, 3, 5, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><strong>Cennik</strong></p>\r\n<table style="width: 441px; height: 280px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></td>\r\n<td class="leiras" align="center"><span style="font-size: 10pt;">3 osobe</span></td>\r\n<td class="leiras" align="center"><span style="font-size: 10pt;">2 osobe</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">3</span> <span class="hps">osobowe apartamenty</span></span>/ nocy:</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;01.szept - 30. Maj )</span></td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%"><span style="font-size: 10pt;">9.000 HUF</span></td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%"><span style="font-size: 10pt;">7.000 HUF</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">3</span> <span class="hps">osobowe apartamenty</span></span>&nbsp;/ nocy:</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> (<span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Junius</span> <span class="hps">-</span> <span class="hps">lipiec</span> <span class="hps">-</span> <span class="hps">sierpień</span></span>)</span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center"><span style="font-size: 10pt;">10.000 HUF / <span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">apartament</span></span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Apartament rodzinny</span> <span class="hps">dla 4</span> <span class="hps">+ 2</span> <span class="hps">dostawki</span></span></strong></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center"><span style="font-size: 10pt;">18.000 HUF</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">3</span> <span class="hps">osobowe apartamenty</span></span></strong></span> :</span><br /><span style="font-size: 10pt;"> ( <span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Dla 2 osób dorosłych</span> <span class="hps">i 2 dzieci</span> <span class="hps">0-10</span> <span class="hps">roku życia</span></span>)</span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center"><span style="font-size: 10pt;">12.000 HUF / <span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">apartament</span></span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="color: #000000;">Kiemelt időszak :</span></strong></span></td>\r\n<td class="leiras" align="center" bgcolor="ff6600"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></td>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;27. dec.-jan.02.jan</span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center"><span style="font-size: 10pt;">15.000 HUF / apartman</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><strong><span style="color: #000000; font-size: 10pt;"> <span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Usługi</span></span></span></strong></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Masażyści</span></span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center"><span style="font-size: 10pt;">4.000 HUF/ 70 min.</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">6</span> <span class="hps">człowiek</span> <span class="hps">na zewnątrz</span></span> jacuzzi</span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center"><span style="font-size: 10pt;">2.500 HUF/ 60 min.<br /></span></td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><span id="result_box" lang="pl"><span class="hps">Drodzy</span> <span class="hps">Goście</span> <span class="hps">W święta</span> <span class="hps">same</span> <span class="hps">jak ceny</span> <span class="hps">w</span> <span class="hps">wysokich</span> <span class="hps">cenach</span> <span class="hps">sezonu!</span></span></div>\r\n<div align="center"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Pewnej nocy,</span> <span class="hps">pobyt</span> <span class="hps">zostanie obciążona</span> <span class="hps">pełną cenę</span></span>l</span></div>\r\n<div align="center"><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BUTTON1A-ARAJANLAT-PL.png" alt="BUTTON1A-ARAJANLAT-PL" width="211" height="43" /></a></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Check-in:</span> <span class="hps">14</span> <span class="hps">h</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"> <span class="hps">Wyjazd:</span> <span class="hps">09.30</span> <span class="hps">h</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"> <span class="hps">Ceny nie zawierają</span> <span class="hps">podatku turystycznego</span> <span class="hps">(450</span> <span class="hps">HUF</span> <span class="hps">/ noc /</span> <span class="hps">osoba</span> <span class="hps">18-70</span> <span class="hps">lat</span>) <span class="hps">i podatek VAT</span> <span class="hps">(18%)</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"> <span class="hps">Rezerwacje na</span> <span class="hps">50% i</span> <span class="hps">reszta</span> <span class="hps">w dniu przyjazdu</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"> <span class="hps">bony</span> <span class="hps">wakacyjne</span> <span class="hps">nie są akceptowane</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"> <span class="hps">4</span> <span class="hps">noc</span> <span class="hps">minimum</span> <span class="hps">w sezonie</span></span></p>\r\n<span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">specjalne życzenia</span> <span class="hps">poszczególnych</span> <span class="hps">cenach</span> <span class="hps">do uzgodnienia</span></span></p>\r\n</div>', '1dd3db49b0664a76c665927b2b724664', '', '2013-08-15 10:51:44', 62, 1),
(195, 3, 5, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-08-15 10:51:44', 62, 1),
(216, 3, 1, 'content', 'title', 'Kontakt', '32c1ace3084b41482933aceb5baffa62', '', '2012-12-20 16:10:08', 62, 1),
(217, 3, 1, 'content', 'alias', 'kontakt', '3b328b274efcefd00964c794dc3d3038', '', '2012-12-20 16:10:08', 62, 1),
(196, 3, 26, 'modules', 'title', 'Booking elé - modul', 'cef9302df4a868b198a58ab18fbc1e51', '', '2012-05-12 23:53:24', 62, 1),
(197, 3, 26, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Zapytanie ofertowe</span></span>&nbsp;/ <span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Rezerwacje</span></span><br /></span></div>', 'd6fdfd91c5c1af45b9f775963a0139d8', '', '2012-05-12 23:53:24', 62, 1),
(198, 3, 26, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-12 23:53:24', 62, 1),
(199, 3, 27, 'modules', 'title', 'Zapytaj o ofertę w 1 minutę', 'efd301b4246212510820a3b224b5435f', '', '2012-05-12 23:56:20', 62, 1),
(200, 3, 27, 'modules', 'content', '<div><a target="_self" href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="BUTTON1A-ARAJANLAT-PL" src="images/stories/button/BUTTON1A-ARAJANLAT-PL.png" height="43" width="211" /></a></div>', '29ef8af03b504bf415184d0e415bc3f7', '', '2012-05-12 23:56:20', 62, 1),
(201, 3, 27, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-12 23:56:20', 62, 1),
(202, 3, 22, 'modules', 'title', 'FACEBOOK', '3667b4d8fffc4a51b5fa71ff226e4181', '', '2012-05-12 23:58:05', 62, 1),
(203, 3, 22, 'modules', 'content', '<div><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="facebook1a-all" src="images/stories/akcio/facebook1a-all.jpg" height="215" width="220" /></a></div>', '15d2d22e1e9019a224c19750c30b5001', '', '2012-05-12 23:58:05', 62, 1),
(204, 3, 22, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-12 23:58:05', 62, 1),
(205, 3, 28, 'modules', 'title', 'Galéria elé PL', '81a9c46cc220b8b96d8afe944af16a5c', '', '2012-05-12 23:58:53', 62, 1),
(206, 3, 28, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">GALERIA</span></div>', 'a79c9666017db15e0c29ccc7d27eb093', '', '2012-05-12 23:58:53', 62, 1),
(207, 3, 28, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-12 23:58:53', 62, 1),
(208, 3, 20, 'modules', 'title', 'Imieniny', 'ec2a4826d52a3331d8f08eb03b003465', '', '2012-05-13 00:00:21', 62, 1),
(209, 3, 20, 'modules', 'params', 'megjelenites=Dzisiaj [DATUM], [NEVMA] ma dni. Jutro[NEVHOLNAP] dni będzie.\nstilus=text-align: left; font-size: 12px; color: #000000;\nformatum=%Y. %B %d., %A\nwiki=1\n\n', '5340fbd5912aef2a232519c7c5b6a1df', '', '2012-05-13 00:00:21', 62, 1),
(210, 3, 25, 'modules', 'title', '3D Galeria', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-05-13 00:01:47', 62, 1),
(211, 3, 25, 'modules', 'content', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3D <span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Galeria</span></span> &gt;&gt;</span></div>\r\n<div><a target="_self" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=9"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="3D-KEP-modul" src="images/stories/3d/3D-KEP-modul.jpg" height="156" width="220" /></a></div>', 'c3f3321bacf60b50e652babf1e9f4da1', '', '2012-05-13 00:01:47', 62, 1),
(212, 3, 25, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 00:01:47', 62, 1),
(213, 3, 24, 'modules', 'title', 'Wydarzenia, urodziny', '955725f6b660a96acd58e89e6ce19eec', '', '2012-05-13 00:02:20', 62, 1),
(214, 3, 24, 'modules', 'content', '<div><object data="akcio1.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="160" width="210"><param name="movie" value="akcio1.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></div>', 'e434e3550734d83e79c562ceeb6a907e', '', '2012-05-13 00:02:20', 62, 1),
(215, 3, 24, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 00:02:20', 62, 1),
(218, 3, 1, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">BAGOLYVÁR APARTAMENT</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajdúszoboszló,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(Hóvirág u. vége)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" height="66" width="200" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''Bagolyvár Apartman </span><span style="color: #333333;">''| "|tooltip=''a''|marker=''1''| align=''center''}</span></div>\r\n<p><span class="go"><br /></span></p>', '075337ec0334650a1d58e62cbe59374d', '', '2012-12-20 16:10:08', 62, 1),
(430, 7, 1, 'content', 'alias', 'contact', '3b328b274efcefd00964c794dc3d3038', '', '2012-12-20 16:11:12', 62, 1),
(219, 3, 1, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-12-20 16:10:08', 62, 1),
(220, 3, 6, 'content', 'title', '3d - alapcikk-PL', 'ef55f303f2fe40eeaf9ec0a8900af3dd', '', '2012-05-13 00:10:56', 62, 1),
(221, 3, 6, 'content', 'alias', '3d-alapcikk-pl', 'f4d6c2e749f5823bf31d05ee41f210fb', '', '2012-05-13 00:10:56', 62, 1),
(222, 3, 6, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">3D - Galeria</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="pl"><span class="hps">Kliknij na zdjęcie</span></span> &gt;&gt;&gt;</span></div>\r\n<p>{rokbox title=|Hajdúszoboszló| size=|1020 750| thumb=|images/stories/food/3D.jpg|}http://hajduszoboszlo-3d.com/ugyfel/Bagolyvar_Apartmanhaz{/rokbox}</p>\r\n<table style="width: 440px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center">{module 29}</div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>', '7d5bb4c3886ce2aa7abb84694e6317f6', '', '2012-05-13 00:10:56', 62, 1),
(223, 3, 6, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 00:10:56', 62, 1),
(224, 3, 7, 'content', 'title', '3d-1', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-05-13 00:11:18', 62, 1),
(225, 3, 7, 'content', 'alias', '3d-1', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-05-13 00:11:18', 62, 1),
(226, 3, 7, 'content', 'introtext', '<p><object data="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="335" width="445"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></p>', 'eeb9356dc99e89d6a5686b744e7e4ea4', '', '2012-05-13 00:11:18', 62, 1),
(227, 3, 7, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 00:11:18', 62, 1),
(228, 3, 8, 'content', 'title', '3d-2', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-05-13 00:11:52', 62, 1),
(229, 3, 8, 'content', 'alias', '3d-2', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-05-13 00:11:52', 62, 1),
(230, 3, 8, 'content', 'introtext', '<div align="center"><object title="3d" data="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="333" width="441"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></div>', 'dda688c581f4007b8ca547e5b24f8807', '', '2012-05-13 00:11:52', 62, 1),
(231, 3, 8, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 00:11:52', 62, 1),
(232, 4, 3, 'content', 'title', 'Partnerlink', '71b05d6677ff11e3e82cf2ab5a5d2218', '', '2012-05-13 00:30:17', 62, 1),
(233, 4, 3, 'content', 'alias', 'partnerlink', '2e1d8e9bd6ee6a5f866d6c92298337d4', '', '2012-05-13 00:30:17', 62, 1);
INSERT INTO `jos_jf_content` (`id`, `language_id`, `reference_id`, `reference_table`, `reference_field`, `value`, `original_value`, `original_text`, `modified`, `modified_by`, `published`) VALUES
(234, 4, 3, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Parteneri</span></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"></a><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"><img alt="horse1" src="images/stories/partnereink/horse1.gif" height="94" width="82" /></a><img style="float: right;" alt="tuba tanya3a" src="images/stories/partnereink/tuba_tanya3a.png" height="148" width="210" /></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/">Lovasprogramok, Programajánló &gt;&gt;&gt;</a></p>\r\n<p><img alt="top limba partner 7 big" src="images/stories/partnereink/top_limba_partner_7_big.png" height="68" width="143" /></p>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><a target="_blank" href="http://hangtapasz.hu">www.hangtapasz.hu</a></span></p>', '9b71f845b42395e553ec192854583a36', '', '2012-05-13 00:30:17', 62, 1),
(235, 4, 3, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 00:30:17', 62, 1),
(236, 3, 3, 'content', 'title', 'Partnerlink', '71b05d6677ff11e3e82cf2ab5a5d2218', '', '2012-05-13 00:19:38', 62, 1),
(237, 3, 3, 'content', 'alias', 'partnerlink', '2e1d8e9bd6ee6a5f866d6c92298337d4', '', '2012-05-13 00:19:38', 62, 1),
(238, 3, 3, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Partnereink</span></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"></a><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"><img alt="horse1" src="images/stories/partnereink/horse1.gif" height="94" width="82" /></a><img style="float: right;" alt="tuba tanya3a" src="images/stories/partnereink/tuba_tanya3a.png" height="148" width="210" /></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/">Lovasprogramok, Programajánló &gt;&gt;&gt;</a></p>\r\n<p><img alt="top limba partner 7 big" src="images/stories/partnereink/top_limba_partner_7_big.png" height="68" width="143" /></p>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><a target="_blank" href="http://hangtapasz.hu">www.hangtapasz.hu</a></span></p>', '9b71f845b42395e553ec192854583a36', '', '2012-05-13 00:19:38', 62, 1),
(239, 3, 3, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 00:19:38', 62, 1),
(240, 1, 22, 'modules', 'title', 'FACEBOOK', '3667b4d8fffc4a51b5fa71ff226e4181', '', '2012-05-13 00:46:34', 62, 1),
(241, 1, 22, 'modules', 'content', '<div><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="facebook1a-all" src="images/stories/akcio/facebook1a-all.jpg" height="215" width="220" /></a></div>', '15d2d22e1e9019a224c19750c30b5001', '', '2012-05-13 00:46:34', 62, 1),
(242, 1, 22, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 00:46:34', 62, 1),
(243, 1, 24, 'modules', 'content', '<div>\r\n  <object data="akcio_eng.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="160" width="210">\r\n    <param name="movie" value="akcio_eng.swf" />\r\n    <param name="quality" value="high" />\r\n  </object>\r\n</div>', 'e434e3550734d83e79c562ceeb6a907e', '', '2012-05-13 16:09:03', 62, 1),
(244, 5, 25, 'modules', 'title', '3D galerie', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-05-13 16:19:30', 62, 1),
(245, 5, 25, 'modules', 'content', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3D Galerie &gt;&gt;</span></div>\r\n<div><a target="_self" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=9"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="3D-KEP-modul" src="images/stories/3d/3D-KEP-modul.jpg" height="156" width="220" /></a></div>', 'c3f3321bacf60b50e652babf1e9f4da1', '', '2012-05-13 16:19:30', 62, 1),
(246, 5, 25, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:19:30', 62, 1),
(247, 5, 24, 'modules', 'title', 'Akce, narozeniny', '955725f6b660a96acd58e89e6ce19eec', '', '2012-05-13 16:20:19', 62, 1),
(248, 5, 24, 'modules', 'content', '<div>\r\n  <object data="akcio_eng.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="160" width="210">\r\n    <param name="movie" value="akcio_eng.swf" />\r\n    <param name="quality" value="high" />\r\n  </object>\r\n</div>', 'e434e3550734d83e79c562ceeb6a907e', '', '2012-05-13 16:20:19', 62, 1),
(249, 5, 24, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:20:19', 62, 1),
(250, 5, 16, 'modules', 'title', 'Nyelvek', '589663525147c0319ed002260be22d89', '', '2012-05-13 16:20:41', 62, 1),
(251, 5, 16, 'modules', 'params', 'type=rawimages\nshow_active=1\ninc_jf_css=0\nmoduleclass_sfx=\ncache_href=1\n\n', '68540be5639fc1340b3598de0367efce', '', '2012-05-13 16:20:41', 62, 1),
(252, 5, 22, 'modules', 'title', 'FACEBOOK', '3667b4d8fffc4a51b5fa71ff226e4181', '', '2012-05-13 16:20:58', 62, 1),
(253, 5, 22, 'modules', 'content', '<div><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="facebook1a-all" src="images/stories/akcio/facebook1a-all.jpg" height="215" width="220" /></a></div>', '15d2d22e1e9019a224c19750c30b5001', '', '2012-05-13 16:20:58', 62, 1),
(254, 5, 22, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:20:58', 62, 1),
(255, 5, 20, 'modules', 'title', 'Název aktuální', 'ec2a4826d52a3331d8f08eb03b003465', '', '2012-05-13 16:27:25', 62, 1),
(256, 5, 20, 'modules', 'params', 'megjelenites=Dnes [DATUM], [NEVMA] má den. Zítra [NEVHOLNAP] den bude.\nstilus=text-align: left; font-size: 12px; color: #000000;\nformatum=%Y. %B %d., %A\nwiki=1\n\n', '5340fbd5912aef2a232519c7c5b6a1df', '', '2012-05-13 16:27:25', 62, 1),
(257, 5, 27, 'modules', 'title', 'Požádat o cenovou nabídku za 1 minutu', 'efd301b4246212510820a3b224b5435f', '', '2012-05-13 16:28:43', 62, 1),
(258, 5, 27, 'modules', 'content', '<div><a target="_self" href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="BOOKING-ENG" src="images/stories/button/BOOKING-ENG.png" height="43" width="211" /></a></div>', '29ef8af03b504bf415184d0e415bc3f7', '', '2012-05-13 16:28:43', 62, 1),
(259, 5, 27, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:28:43', 62, 1),
(260, 5, 19, 'modules', 'title', 'Počasí', '21a50692411380acd9f534ecfe68e991', '', '2012-05-13 16:29:26', 62, 1),
(261, 5, 19, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\ndefault_location=Debrecen\nlang=cs\nunit=SI\nhide_input=0\nhide_humidity=0\nhide_wind=0\nhide_forecast=0\nlabel_city=City\nsize_city=12\nrequest_interval=3\npopup_city=Please enter zip code (in US,UK) or city name\npopup_deg_F=Click here to convert to degree F\npopup_deg_C=Click here to convert to degree C\nfocus_on_city=0\n\n', '88fb63e30d5b329724fbc90b98688f0c', '', '2012-05-13 16:29:26', 62, 1),
(262, 5, 9, 'menu', 'name', '3D Galerie', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-05-13 16:30:25', 62, 1),
(263, 5, 9, 'menu', 'alias', '3d-galerie', 'c0946d070bc5436b8b84ddc74f01af8f', '', '2012-05-13 16:30:25', 62, 1),
(264, 5, 9, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-13 16:30:25', 62, 1),
(265, 5, 9, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=6', '87b30d4becd7e49acceca8f1a05b7382', '', '2012-05-13 16:30:25', 62, 1),
(266, 5, 6, 'menu', 'name', 'Speciální nabídky', '46f59a5226ecbbd4044a07399539d75d', '', '2012-05-13 16:30:51', 62, 1),
(267, 5, 6, 'menu', 'alias', 'specialni-nabidky', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2012-05-13 16:30:51', 62, 1),
(268, 5, 6, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-13 16:30:51', 62, 1),
(269, 5, 6, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=4', '749e49252697df997282870751975263', '', '2012-05-13 16:30:51', 62, 1),
(270, 5, 8, 'menu', 'name', 'CENY', '7b73b91567e8628dfcbd5aa1935fc64e', '', '2012-05-13 16:32:27', 62, 1),
(271, 5, 8, 'menu', 'alias', 'ceny', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2012-05-13 16:32:27', 62, 1),
(272, 5, 8, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-13 16:32:27', 62, 1),
(273, 5, 8, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=5', '9032ec55e40ba78164eac98de35f42b0', '', '2012-05-13 16:32:27', 62, 1),
(274, 5, 5, 'menu', 'name', 'NABÍDKA', '9eb6409b081dbf45a471e7faaf2b58f1', '', '2012-05-13 16:32:18', 62, 1),
(275, 5, 5, 'menu', 'alias', 'nabidka', 'cc6c6424938426ac17b6aab8973c6bf4', '', '2012-05-13 16:32:18', 62, 1),
(276, 5, 5, 'menu', 'params', 'ff_com_name=arajanlat\nff_com_page=1\nff_com_editable=0\nff_com_editable_override=0\nff_com_frame=1\nff_com_border=0\nff_com_align=1\nff_com_left=0\nff_com_top=0\nff_com_parprv=\nff_com_parpub=\nff_com_suffix=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '591f1d1893c5da66814b2e66fefd4279', '', '2012-05-13 16:32:18', 62, 1),
(277, 5, 5, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_breezingforms&view=form', '73842aacfd0bd11e0afeef1e59a1ed97', '', '2012-05-13 16:32:18', 62, 1),
(278, 5, 7, 'menu', 'name', 'GALERIE', 'dd5f969c9cc965f288647f3e3b367ca5', '', '2012-05-13 16:32:02', 62, 1),
(279, 5, 7, 'menu', 'alias', 'galerie', '153d4d6d521fe1948d97bfb4f74be8ab', '', '2012-05-13 16:32:02', 62, 1),
(280, 5, 7, 'menu', 'params', 'disable_global_info=0\npage_title=\nshow_page_title=0\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '6dc1f42cd37b461ba52863ad72b2fc2d', '', '2012-05-13 16:32:02', 62, 1),
(281, 5, 7, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=1', '0b6c8bf0446a5117c035d1e0136b7e5d', '', '2012-05-13 16:32:02', 62, 1),
(282, 5, 2, 'menu', 'name', 'KONTAKT', '529cf088c99e423d97f2687c6e26e162', '', '2012-05-13 16:33:01', 62, 1),
(283, 5, 2, 'menu', 'alias', 'kontakt', '3f8d46b81c3a951d5b350d460f044758', '', '2012-05-13 16:33:01', 62, 1),
(284, 5, 2, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-13 16:33:01', 62, 1),
(285, 5, 2, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=1', 'dcef15d57ac1cffe1d547c1e97d4ab5a', '', '2012-05-13 16:33:01', 62, 1),
(286, 5, 3, 'menu', 'name', 'O USA', '9835febafacddb601d222abb1af580ec', '', '2012-05-13 16:33:23', 62, 1),
(287, 5, 3, 'menu', 'alias', 'o-usa', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-13 16:33:23', 62, 1),
(288, 5, 3, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-13 16:33:23', 62, 1),
(289, 5, 3, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=2', '62fca2789eeeb7e454c1618ab7c681b5', '', '2012-05-13 16:33:23', 62, 1),
(290, 5, 4, 'content', 'title', 'Speciální nabídky', '8811add37a920ef8f17d20475d1a3c46', '', '2013-06-21 21:45:34', 62, 1),
(291, 5, 4, 'content', 'alias', 'specialni-nabidky', 'e0e81fe3a8207cd59e02bccebcee22fc', '', '2013-06-21 21:45:34', 62, 1),
(292, 5, 4, 'content', 'introtext', '<p>\r\n<object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object>\r\n</p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Snížení</span><span class="hps">vysoké</span><span class="hps">sezóně</span><span class="hps">10</span>% <span class="hps">slevou</span></span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"><span class="hps">Minimálně 3</span><span class="hps">noci za</span><span class="hps">10</span>% z ceny! <span class="hps">Skupinové rezervace</span><span class="hps">(minimálně 5</span><span class="hps">apartmánů</span>) 20% z ceny!</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"> <span class="hps">3 noci</span><span class="hps">+ 1</span><span class="hps">noc zdarma</span>!</span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"><span class="hps">(září</span><span class="hps">01 - 30</span><span class="hps">května)</span></span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Cena balíčku</span><span class="hps atn">- (</span>4 <span class="hps">dny 3 noci</span>) v následující <span class="hps">typy pokojů</span></span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Typy pokojů</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">neexistuje žádné ustanovení</span></span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Standardní</span><span class="hps">třílůžkový</span><span class="hps">apartmán pro</span><span class="hps">3 osoby</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft&nbsp;/<span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">člo.</span></span>/<span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">noc</span></span> </strong> </span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 27&nbsp;000 Ft /3<span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">člo.</span></span> </strong> </span>/3 <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">noc</span></span><br /> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span class="hps">Apartmán</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">rodinný pokoj</span><span class="hps">s přistýlkou</span><span class="hps">pro 6 osob</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft /<span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">člo.</span></span> </strong> </span>/éj</strong> </span> </span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 54&nbsp;000 Ft /6<span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">člo.</span></span> </strong> </span>/3 <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">noc</span></span><br /> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">Balíček je <span class="hps">více než</span><span class="hps">jeden den</span><span class="hps">být</span><span class="hps">rozšířena na následující</span><span class="hps">ceny jsou</span><span class="hps">brány v úvahu.</span></span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Typy pokojů</span></span> </span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">neexistuje žádné ustanovení</span></span> </span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Standardní</span><span class="hps">třílůžkový</span><span class="hps">apartmán pro</span><span class="hps">3 osoby</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>1 667 Ft&nbsp;/<span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">člo.</span></span> </strong> </span>/<span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">noc</span></span> </strong> </span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 5 000 Ft /3<span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps"> člo.</span></span> </strong> </span>/3 <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">noc</span></span><br /> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Apartmán</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">rodinný pokoj</span><span class="hps">s přistýlkou</span><span class="hps">pro 6 osob</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>1 667 Ft /<span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">člo.</span></span> </strong> </span>/éj</strong> </span> </span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 10 000 Ft /6<span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">člo.</span></span> </strong> </span>/3 <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">noc</span></span><br /> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>Balíček neobsahuje <span class="hps">provádět rezervace</span> <span class="hps">pro zvláštní</span> <span class="hps">dovolenou</span>!</strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BOOKING-ENG.png" alt="BOOKING-ENG" width="211" height="43" /></a></strong></p>\r\n<hr class="thick" noshade="noshade" />\r\n<p style="text-align: center;">{vsig}fooldal{/vsig}</p>', 'c8e8d3101ed1071b2bafb9b780623eea', '', '2013-06-21 21:45:34', 62, 1),
(293, 5, 4, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-06-21 21:45:34', 62, 1),
(294, 5, 2, 'content', 'title', 'O usa', 'c5f5b3c2261fd9949f60194f3c72aca6', '', '2012-05-13 16:42:56', 62, 1),
(295, 5, 2, 'content', 'alias', 'o-usa', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-05-13 16:42:56', 62, 1),
(296, 5, 2, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;" class="hps">Vážení návštěvníci,</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Sova <span class="hps">***</span> <span class="hps">Byt je</span> <span class="hps">ideální prostředí</span> <span class="hps">pro</span> <span class="hps">relaxaci</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">aktivní odpočinek</span> <span class="hps">Hajdúszoboszló</span>.Velká zelená <span class="hps">plocha a</span> <span class="hps">krásné</span> <span class="hps">krajinářský</span> <span class="hps">prostor pro</span> <span class="hps">velké rodiny</span>, je <span class="hps">dobrým řešením</span> <span class="hps">pro celou rodinu</span> <span class="hps">dobře.</span> <span class="hps">Klidný,</span> <span class="hps">tichý</span> <span class="hps">les</span> <span class="hps">nastavení</span> <span class="hps">od</span> <span class="hps">centra</span> <span class="hps">ruchu</span>, ale <span class="hps">blízko</span> <span class="hps">Strand</span> <span class="hps">lázní</span> <span class="hps">a významných</span> <span class="hps">programů.</span></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">8 x</span> <span class="hps">1 x</span> <span class="hps">2 +1</span> <span class="hps">a 4</span> <span class="hps">+2 lůžka</span> <span class="hps">(kuchyňský kout</span>, koupelna, WC, <span class="hps">TV se satelitním příjmem</span>, <span class="hps">bezdrátové připojení k internetu</span>), <span class="hps">otevřené terase</span> <span class="hps">apartmány</span> <span class="hps">přivítat hosty</span>!</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Naše apartmány jsou</span> <span class="hps">dobře vybavené a</span> <span class="hps">příjemné</span> <span class="hps">pohledy na</span> <span class="hps">naše hosty</span> <span class="hps">přijímat</span> <span class="hps">po celý rok.</span></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Na</span> <span class="hps">24 lidí</span> <span class="hps">z</span> <span class="hps">různých místních</span> <span class="hps">společenských akcí</span> <span class="hps">je tou nejlepší volbou</span>. <span class="hps">Narozeniny</span>, garden party <span class="hps">a jiné strany</span> <span class="hps">využít</span> <span class="hps">služeb</span> <span class="hps">Owl</span> <span class="hps">pořádání</span>. <span class="hps">Zaručena</span> <span class="hps">zábava pro</span> <span class="hps">hladké a</span> <span class="hps">relaxační</span>.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Unikátní <span class="hps">jedinečná</span> <span class="hps">atmosféra</span> <span class="hps">bambus</span> <span class="hps">zahrada</span> <span class="hps">pro</span> <span class="hps">odpočinek a</span> <span class="hps">relaxaci</span> <span class="hps">opravdové</span> <span class="hps">zkušenosti.</span></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Služby:</span> <span class="hps">Zdarma</span> <span class="hps">plně funkční</span> <span class="hps">budovy</span> <span class="hps">s klimatizací</span>, šest <span class="hps">soukromé venkovní</span> <span class="hps">maszázsmedence</span>, velká zahrada, <span class="hps">gril</span>, varná konvice, vlastní <span class="hps">parkoviště,</span> <span class="hps">nohy</span> <span class="hps">v ose</span> <span class="hps">polní</span>, dětské hřiště, <span class="hps">kávovary</span></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">S pozdravem</span>, Robert <span class="hps">Krasznai</span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img alt="wifi" src="images/stories/akcio/wifi.jpg" height="88" width="128" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="icons 09" src="images/stories/akcio/icons_09.gif" height="99" width="119" /></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>{vsig}fooldal{/vsig}</strong></p>', '4023078fa80da8c1f38b1b3e093327eb', '', '2012-05-13 16:42:56', 62, 1),
(297, 5, 2, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 16:42:56', 62, 1),
(298, 5, 3, 'content', 'title', 'Partner', '71b05d6677ff11e3e82cf2ab5a5d2218', '', '2012-05-13 16:43:35', 62, 1),
(299, 5, 3, 'content', 'alias', 'partner', '2e1d8e9bd6ee6a5f866d6c92298337d4', '', '2012-05-13 16:43:35', 62, 1),
(300, 5, 3, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Partnereink</span></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"></a><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"><img alt="horse1" src="images/stories/partnereink/horse1.gif" height="94" width="82" /></a><img style="float: right;" alt="tuba tanya3a" src="images/stories/partnereink/tuba_tanya3a.png" height="148" width="210" /></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/">Lovasprogramok, Programajánló &gt;&gt;&gt;</a></p>\r\n<p><img alt="top limba partner 7 big" src="images/stories/partnereink/top_limba_partner_7_big.png" height="68" width="143" /></p>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><a target="_blank" href="http://hangtapasz.hu">www.hangtapasz.hu</a></span></p>', '9b71f845b42395e553ec192854583a36', '', '2012-05-13 16:43:35', 62, 1),
(301, 5, 3, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 16:43:35', 62, 1),
(302, 5, 6, 'content', 'title', '3d - alapcikk - CS', 'ef55f303f2fe40eeaf9ec0a8900af3dd', '', '2012-05-13 16:44:04', 62, 1),
(303, 5, 6, 'content', 'alias', '3d-alapcikk-cs', 'f4d6c2e749f5823bf31d05ee41f210fb', '', '2012-05-13 16:44:04', 62, 1),
(304, 5, 6, 'content', 'introtext', '<p>{rokbox title=|Hajdúszoboszló| size=|1020 750| thumb=|images/stories/food/3D.jpg|}http://hajduszoboszlo-3d.com/ugyfel/Bagolyvar_Apartmanhaz{/rokbox}</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<table style="width: 440px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center">{module 29}</div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>', '7d5bb4c3886ce2aa7abb84694e6317f6', '', '2012-05-13 16:44:04', 62, 1),
(305, 5, 6, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 16:44:04', 62, 1),
(306, 5, 7, 'content', 'title', '3d-1-CS', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-05-13 16:44:19', 62, 1),
(307, 5, 7, 'content', 'alias', '3d-1-cs', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-05-13 16:44:19', 62, 1),
(308, 5, 7, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 16:44:19', 62, 1),
(309, 5, 8, 'content', 'title', '3d-2-CS', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-05-13 16:44:37', 62, 1),
(310, 5, 8, 'content', 'alias', '3d-2-cs', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-05-13 16:44:37', 62, 1),
(311, 5, 8, 'content', 'introtext', '<div align="center"><object title="3d" data="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="333" width="441"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></div>', 'dda688c581f4007b8ca547e5b24f8807', '', '2012-05-13 16:44:37', 62, 1),
(312, 5, 8, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-05-13 16:44:37', 62, 1),
(313, 5, 1, 'content', 'title', 'Kontakt', '32c1ace3084b41482933aceb5baffa62', '', '2012-12-20 16:10:34', 62, 1),
(314, 5, 1, 'content', 'alias', 'kontakt', '3b328b274efcefd00964c794dc3d3038', '', '2012-12-20 16:10:34', 62, 1),
(315, 5, 1, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-12-20 16:10:34', 62, 1),
(316, 5, 1, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">BAGOLYVÁR APARTMAN</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajdúszoboszló,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(Hóvirág u. vége)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" height="66" width="200" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''Bagolyvár Apartman </span><span style="color: #333333;">''| "|tooltip=''a''|marker=''1''| align=''center''}</span></div>\r\n<p><span class="go"><br /></span></p>', '075337ec0334650a1d58e62cbe59374d', '', '2012-12-20 16:10:34', 62, 1),
(317, 5, 5, 'content', 'title', 'Ceny', '07b9839889d76961f3b36e8a656a00f7', '', '2013-08-15 10:53:08', 62, 1),
(318, 5, 5, 'content', 'alias', 'ceny', '9bfe7219ffaa230869e3b67b3ea8a849', '', '2013-08-15 10:53:08', 62, 1),
(319, 5, 5, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Ceny</span></p>\r\n<table style="width: 80%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center">3 pers.</td>\r\n<td class="leiras" align="center">2 pers.</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">3</span> <span class="hps">lůžkový apartmán</span> <span class="hps">/ noc</span></span>&nbsp;:</strong><br />(01- Sept. - 30. May)</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">9.000 HUF</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">7.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><strong><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">3</span> <span class="hps">lůžkový apartmán</span> <span class="hps">/ noc</span></span>&nbsp;:</strong><br /> (<span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">červen červenec srpen</span></span>)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">10.000 HUF / <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">apartmán</span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Rodinný</span> <span class="hps">apartmán pro</span> <span class="hps">4 + 2</span> <span class="hps">přistýlky</span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">18.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span class="hps">3-lůžkový apartmán</span>:<br /> <span class="hps">(Pro 2</span> <span class="hps">dospělé a 2 děti</span> <span class="hps">0-10</span> <span class="hps">let</span>)</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">12.000 HUF / <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">apartmán</span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><strong><span style="color: #000000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Speciální</span> <span class="hps">období</span></span>&nbsp;:</span></strong></td>\r\n<td class="leiras" align="center" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;27. Dec. - 02. Jan.</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">15.000 HUF / <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">apartmán</span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><strong><span style="color: #000000;"> <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Služby</span></span></span></strong></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">Massage</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">4.000 HUF/ 70 min.</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">6 osob</span> <span class="hps">venkovní</span></span> jacuzzi</td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">2.500 HUF/ 60 min.</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><span id="result_box" lang="cs"><span class="hps">Vážení hosté</span> <span class="hps">Na</span> <span class="hps">dovolenou</span> <span class="hps">stejné jako</span> <span class="hps">ceny v</span> <span class="hps">sezóně</span> <span class="hps">ceny!</span></span></div>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Na jednu noc</span> <span class="hps">bude účtována</span> <span class="hps">plná cena</span></span></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BOOKING-ENG.png" alt="BOOKING-ENG" width="211" height="43" /></a></span></div>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center">\r\n<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="hps">Check</span>-in: <span class="hps">14</span> <span class="hps">h</span></span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span class="hps">Podívejte se</span>: <span class="hps">09.30 </span><span class="hps">hodin</span></span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span class="hps">Ceny nezahrnují</span> <span class="hps">pobytovou taxu</span> <span class="hps">(450</span> <span class="hps">HUF</span> <span class="hps">/ noc / osoba</span> <span class="hps">18-70 let</span><span class="atn">) a DPH (</span>18%)</span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span class="hps">Rezervace na</span> <span class="hps">50%</span> <span class="hps">a zbytek</span> <span class="hps">při příjezdu</span></span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span class="hps">Dovolená</span> <span class="hps">poukázky</span> <span class="hps">nejsou akceptovány</span></span><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> <span class="hps">4</span> <span class="hps">noci</span> <span class="hps">minimum</span> <span class="hps">v hlavní sezoně</span></span></p>\r\n<p><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="hps">speciální požadavky</span> <span class="hps">jednotlivých</span> <span class="hps">ceny</span> <span class="hps">dle dohody</span></span></p>\r\n</div>', '1dd3db49b0664a76c665927b2b724664', '', '2013-08-15 10:53:08', 62, 1),
(320, 5, 5, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-08-15 10:53:08', 62, 1),
(321, 5, 28, 'modules', 'title', 'Galerie - CS', '81a9c46cc220b8b96d8afe944af16a5c', '', '2012-05-13 16:53:14', 62, 1),
(322, 5, 28, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">GALERIE</span></div>', 'a79c9666017db15e0c29ccc7d27eb093', '', '2012-05-13 16:53:14', 62, 1),
(323, 5, 28, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:53:14', 62, 1),
(324, 5, 26, 'modules', 'title', 'Árajánlat elé CS', 'cef9302df4a868b198a58ab18fbc1e51', '', '2012-05-13 16:54:08', 62, 1),
(325, 5, 26, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Vyzádat nabídku</span></span>&nbsp;/ <span id="result_box" class="short_text" lang="cs"><span class="hps">Rezervace</span></span><br /></span></div>', 'd6fdfd91c5c1af45b9f775963a0139d8', '', '2012-05-13 16:54:08', 62, 1),
(326, 5, 26, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-05-13 16:54:08', 62, 1),
(327, 5, 4, 'menu', 'name', 'PARTNER', 'e838e2112ec8e9baa4358e4efbff1df8', '', '2012-05-13 16:59:34', 62, 1),
(328, 5, 4, 'menu', 'alias', 'partner', 'ff3a4667d0c46214af23cb62aa2009c8', '', '2012-05-13 16:59:34', 62, 1),
(329, 5, 4, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-05-13 16:59:34', 62, 1),
(330, 5, 4, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=3', '741556e78ef82e028cdecc4fc481f4af', '', '2012-05-13 16:59:34', 62, 1),
(331, 6, 9, 'menu', 'name', '3D ходить', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-08-01 21:18:33', 62, 1),
(332, 6, 9, 'menu', 'alias', '3d-', 'c0946d070bc5436b8b84ddc74f01af8f', '', '2012-08-01 21:18:33', 62, 1),
(333, 6, 9, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-01 21:18:33', 62, 1),
(334, 6, 9, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=6', '87b30d4becd7e49acceca8f1a05b7382', '', '2012-08-01 21:18:33', 62, 1),
(335, 6, 7, 'menu', 'name', 'ГАЛЕРЕЯ', 'dd5f969c9cc965f288647f3e3b367ca5', '', '2012-08-01 21:20:06', 62, 1),
(336, 6, 7, 'menu', 'params', 'disable_global_info=0\npage_title=\nshow_page_title=0\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '6dc1f42cd37b461ba52863ad72b2fc2d', '', '2012-08-01 21:20:06', 62, 1),
(337, 6, 7, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=3', '09631460f77c5293a80f264701d2d746', '', '2012-08-01 21:20:06', 62, 1),
(338, 6, 8, 'menu', 'name', 'ЦЕНЫ', '7b73b91567e8628dfcbd5aa1935fc64e', '', '2012-08-01 21:21:25', 62, 1),
(339, 6, 8, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-01 21:21:25', 62, 1),
(340, 6, 8, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=5', '9032ec55e40ba78164eac98de35f42b0', '', '2012-08-01 21:21:25', 62, 1),
(341, 6, 5, 'menu', 'name', 'БРОНИРОВАНИЕ', '9eb6409b081dbf45a471e7faaf2b58f1', '', '2012-08-02 01:10:28', 62, 1),
(342, 6, 5, 'menu', 'params', 'ff_com_name=arajanlat_orosz\nff_com_page=1\nff_com_editable=0\nff_com_editable_override=0\nff_com_frame=1\nff_com_border=0\nff_com_align=1\nff_com_left=0\nff_com_top=0\nff_com_parprv=\nff_com_parpub=\nff_com_suffix=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '591f1d1893c5da66814b2e66fefd4279', '', '2012-08-02 01:10:28', 62, 1),
(343, 6, 5, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_breezingforms&view=form', '73842aacfd0bd11e0afeef1e59a1ed97', '', '2012-08-02 01:10:28', 62, 1),
(344, 6, 2, 'menu', 'name', 'КОНТАКТ', '529cf088c99e423d97f2687c6e26e162', '', '2012-08-01 21:23:14', 62, 1),
(345, 6, 2, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-01 21:23:14', 62, 1),
(346, 6, 2, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=1', 'dcef15d57ac1cffe1d547c1e97d4ab5a', '', '2012-08-01 21:23:14', 62, 1),
(347, 6, 3, 'menu', 'name', 'О США', '9835febafacddb601d222abb1af580ec', '', '2012-08-01 21:24:40', 62, 1),
(348, 6, 3, 'menu', 'alias', '-', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-08-01 21:24:40', 62, 1),
(349, 6, 3, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-01 21:24:40', 62, 1),
(350, 6, 3, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=2', '62fca2789eeeb7e454c1618ab7c681b5', '', '2012-08-01 21:24:40', 62, 1),
(351, 6, 4, 'menu', 'name', 'ПАРТНЕРЫ', 'e838e2112ec8e9baa4358e4efbff1df8', '', '2012-08-01 22:08:18', 62, 1),
(352, 6, 4, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-01 22:08:18', 62, 1),
(353, 6, 4, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=3', '741556e78ef82e028cdecc4fc481f4af', '', '2012-08-01 22:08:18', 62, 1),
(354, 6, 6, 'menu', 'name', 'ДЕЙСТВИЯ', '46f59a5226ecbbd4044a07399539d75d', '', '2012-08-01 22:08:47', 62, 1),
(355, 6, 6, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-01 22:08:47', 62, 1),
(356, 6, 6, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=4', '749e49252697df997282870751975263', '', '2012-08-01 22:08:47', 62, 1),
(357, 6, 2, 'content', 'title', 'О США', 'c5f5b3c2261fd9949f60194f3c72aca6', '', '2012-08-01 22:11:27', 62, 1),
(358, 6, 2, 'content', 'alias', '-', '0286d57eaca0a3b1f0c0ffbe32f4e4f9', '', '2012-08-01 22:11:27', 62, 1);
INSERT INTO `jos_jf_content` (`id`, `language_id`, `reference_id`, `reference_table`, `reference_field`, `value`, `original_value`, `original_text`, `modified`, `modified_by`, `published`) VALUES
(359, 6, 2, 'content', 'introtext', '<p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="hps">Уважаемый посетитель,</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Квартира <span class="hps">Сова</span> <span class="hps">***</span> <span class="hps">представляет собой идеальную среду</span> <span class="hps">для релаксации</span> <span class="hps">Хайдусобосло,</span> <span class="hps">активного отдыха.</span>Большой <span class="hps">зеленой зоной</span> <span class="hps">и красивой</span> <span class="hps">ухоженной территорией</span> <span class="hps">для многодетных семей</span> <span class="hps">является хорошим решением</span> <span class="hps">для всей семьи</span> <span class="hps">чувствуют себя хорошо.</span> <span class="hps">Спокойный,</span> <span class="hps">тихий</span> <span class="hps">лесной</span> <span class="hps">обстановке вдали от</span> <span class="hps">суеты</span> <span class="hps">города</span>, но <span class="hps">близко к</span> <span class="hps">нити</span> <span class="hps">ванны и</span> <span class="hps">важных программ.</span></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="hps">8 х 1</span> <span class="hps">х</span> <span class="hps">2 +1</span>, 4 <span class="hps">+2 спальных места</span> <span class="hps atn">(</span>кухня, ванная комната, туалет, <span class="hps">спутниковое телевидение,</span> <span class="hps">беспроводной доступ в Интернет</span>) открытая <span class="hps">терраса</span> <span class="hps">квартиры</span> <span class="hps">желанные гости</span>!</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="hps">Наши квартиры</span> <span class="hps">хорошо оборудованы и</span> <span class="hps">приятный вид</span> <span class="hps">наших гостей</span> <span class="hps">принимать</span> <span class="hps">в течение года.</span></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">24 человек <span class="hps">из</span> <span class="hps">различных</span> <span class="hps">местных мероприятиях</span> <span class="hps">общины</span> <span class="hps">является лучшим выбором</span>. <span class="hps">Дни рождения,</span> <span class="hps">сад</span> <span class="hps">и другие Стороны</span> <span class="hps">воспользоваться</span> <span class="hps">Сова</span> <span class="hps">организации</span> <span class="hps">услуг.</span> <span class="hps">Гарантированные</span> <span class="hps">развлечения для</span> <span class="hps">гладкой</span> <span class="hps">и расслабляющим.</span></span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Беспрецедентный <span class="hps">уникальный</span> <span class="hps">бамбуковый</span> <span class="hps">сад</span> <span class="hps">атмосферу</span> <span class="hps">для отдыха и</span> <span class="hps">релаксации</span> <span class="hps">истинный опыт</span>.</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="hps">Услуги:</span> <span class="hps">Бесплатный</span> <span class="hps">полного</span> <span class="hps">функционирования</span> <span class="hps">здания</span> <span class="hps">с кондиционерами,</span> <span class="hps">шесть частных</span> <span class="hps">открытых</span> <span class="hps">maszázsmedence</span>, большой сад, барбекю, <span class="hps">электрический чайник,</span> <span class="hps">парковка</span>, пешеходная <span class="hps">ось</span> <span class="hps">поле</span>, детская площадка, <span class="hps">кофе-машины</span></span></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="hps">С уважением,</span> <span class="hps">Роберт</span> <span class="hps">Краснаи</span> <span class="hps">-</span> <span class="hps">Сова</span> <span class="hps">квартиры</span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img alt="wifi" src="images/stories/akcio/wifi.jpg" height="88" width="128" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="icons 09" src="images/stories/akcio/icons_09.gif" height="99" width="119" /></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>{vsig}fooldal{/vsig}</strong></p>', '4023078fa80da8c1f38b1b3e093327eb', '', '2012-08-01 22:11:27', 62, 1),
(360, 6, 2, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-08-01 22:11:27', 62, 1),
(361, 6, 4, 'content', 'title', 'ДЕЙСТВИЯ', '8811add37a920ef8f17d20475d1a3c46', '', '2013-06-21 21:46:02', 62, 1),
(362, 6, 4, 'content', 'introtext', '<p>\r\n<object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a2f-0A6bKzM?hl=hu_HU&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object>\r\n</p>\r\n<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-decoration: blink;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">Снижение</span><span class="hps">высокого</span><span class="hps">сезона</span><span class="hps">скидка 10%</span></span> </span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span class="hps">Не ранее 3 суток</span><span class="hps">на</span><span class="hps">10%</span>! <span class="hps">Групповое бронирование</span><span class="hps">(минимум 5</span><span class="hps">номеров)</span><span class="hps">скидка 20%</span>!<br /><span class="hps">3 ночей</span><span class="hps">+</span><span class="hps">1 ночь</span><span class="hps">бесплатно!</span><br /> </span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 12pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps atn">(</span>01 сентября - <span class="hps">30 июня)</span></span> </span> </span></p>\r\n<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Стоимость пакета</span><span class="hps atn">- (</span>4 дня 3 ночи) в следующем <span class="hps">тип номера</span></span></p>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">типы номеров</span></span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">Существует</span><span class="hps">не предусмотрено</span></span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Стандартный</span><span class="hps">трехместный номер</span><span class="hps">квартиры</span><span class="hps">для 3 человек</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft&nbsp;/</strong></span><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">человек</span></span> </span> </span> </span> </span> / ночь</span> </span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 27&nbsp;000 Ft <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">/</span><span class="hps">3 </span><span class="hps"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">человек</span><span class="hps">/ 3 ночи</span></span> </span> </span> </span><br /> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span class="hps">Квартира</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">семейный номер</span><span class="hps">с дополнительной кроватью</span><span class="hps">для</span><span class="hps">6 человек</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>3&nbsp;000&nbsp;Ft /</strong></span></span><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;</span><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">лицо / ночь</span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"> 54&nbsp;000 Ft <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">6 человек</span><span class="hps">/ 3 ночи</span></span><br /> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></p>\r\n<p><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span class="hps">Пакет <span class="hps">более одного дня</span><span class="hps">распространяется на</span><span class="hps">следующие цены</span><span class="hps">учитываются</span></span> </span></p>\r\n<table style="width: 442px; height: 85px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">типы номеров</span></span> </span> </span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">Существует</span><span class="hps">не предусмотрено</span></span> </span> </span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;" width="297"><span style="font-size: 10pt;"><span class="hps">Стандартный</span><span class="hps">трехместный номер</span><span class="hps">квартиры</span><span class="hps">для 3 человек</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;" width="127"><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">&nbsp;<strong>1 667 Ft&nbsp;/fő/éj</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 5 000 Ft /3fő/3 éj</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span class="hps">Квартира</span><span class="hps">4 +2</span><span class="hps">семейный номер</span><span class="hps">с дополнительной кроватью</span><span class="hps">для</span><span class="hps">6 человек</span></span></td>\r\n<td style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;"><strong>1 667 Ft /fő/éj</strong></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; 10 000 Ft /6fő/3 éj</span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n<td>&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p style="text-align: center;"><strong><span class="hps">В пакет не</span> <span class="hps">сделать предварительный заказ для</span> <span class="hps">специальных</span> <span class="hps">праздников!</span></strong></p>\r\n<hr class="thick" noshade="noshade" />\r\n<p style="text-align: center;">{vsig}fooldal{/vsig}</p>', 'c8e8d3101ed1071b2bafb9b780623eea', '', '2013-06-21 21:46:02', 62, 1),
(363, 6, 4, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-06-21 21:46:02', 62, 1),
(364, 6, 7, 'content', 'title', '3d-1', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-08-01 23:14:52', 62, 1),
(365, 6, 7, 'content', 'alias', '3d-1', '932eb97bb92081a7b12c9adade21b215', '', '2012-08-01 23:14:52', 62, 1),
(366, 6, 7, 'content', 'introtext', '<p><object data="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="335" width="445"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_5.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></p>', 'eeb9356dc99e89d6a5686b744e7e4ea4', '', '2012-08-01 23:14:52', 62, 1),
(367, 6, 7, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-08-01 23:14:52', 62, 1),
(368, 6, 1, 'content', 'title', 'Контакты - Карта', '32c1ace3084b41482933aceb5baffa62', '', '2012-12-20 16:10:46', 62, 1),
(369, 6, 1, 'content', 'alias', '-', '3b328b274efcefd00964c794dc3d3038', '', '2012-12-20 16:10:46', 62, 1),
(370, 6, 1, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">BAGOLYVÁR APARTMAN</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajdúszoboszló,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(Hóvirág u. vége)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" height="66" width="200" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''Bagolyvár Apartman </span><span style="color: #333333;">''| "|tooltip=''a''|marker=''1''| align=''center''}</span></div>\r\n<p><span class="go"><br /></span></p>', '075337ec0334650a1d58e62cbe59374d', '', '2012-12-20 16:10:46', 62, 1),
(429, 7, 1, 'content', 'title', 'Contact', '32c1ace3084b41482933aceb5baffa62', '', '2012-12-20 16:11:12', 62, 1),
(371, 6, 1, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-12-20 16:10:46', 62, 1),
(372, 6, 3, 'content', 'title', 'Партнерские', '71b05d6677ff11e3e82cf2ab5a5d2218', '', '2012-08-01 23:27:58', 62, 1),
(373, 6, 3, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;">Partnereink</span></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"></a><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/"><img alt="horse1" src="images/stories/partnereink/horse1.gif" height="94" width="82" /></a><img style="float: right;" alt="tuba tanya3a" src="images/stories/partnereink/tuba_tanya3a.png" height="148" width="210" /></p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://napkeletifarm.uw.hu/">Lovasprogramok, Programajánló &gt;&gt;&gt;</a></p>\r\n<div align="center"></div>\r\n<div align="center">\r\n<div style="text-align: right;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><img style="float: left;" alt="szep kartya 190" src="images/elfogadohely/szep_kartya_190.jpg" height="133" width="190" /></span></div>\r\n</div>\r\n<p><a target="_blank" href="http://www.limba.com/hu/"><img style="float: right;" alt="top limba partner 7 big" src="images/stories/partnereink/top_limba_partner_7_big.png" height="68" width="143" /></a></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><a target="_blank" href="http://hangtapasz.hu"><img alt="hangtapasz-logo" src="images/stories/partnereink/hangtapasz-logo.png" height="103" width="196" /></a></p>', 'b3040ee0e470d2cbbe43366dadaecef2', '', '2012-08-01 23:27:58', 62, 1),
(374, 6, 3, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-08-01 23:27:58', 62, 1),
(375, 6, 5, 'content', 'title', 'Цены', '07b9839889d76961f3b36e8a656a00f7', '', '2013-08-15 10:53:41', 62, 1),
(376, 6, 5, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: center;"><strong>Áraink</strong></p>\r\n<table style="width: 80%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center">3 <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">человек</span></span></td>\r\n<td class="leiras" align="center">2 <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">человек</span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><strong><span class="hps">3 квартира</span> <span class="hps">кровать / сутки</span>:</strong><br /><span class="hps atn">(</span>1 сентября по <span class="hps">30 мая)</span></span></span></td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">9.000 HUF</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">7.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" align="center" width="20%">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><strong><span class="hps">3 квартира</span> <span class="hps">кровать / сутки</span>:</strong><br /><span class="hps">(июнь-июль</span> <span class="hps">- август)</span></span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">10.000 HUF / <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">квартира</span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span class="hps">Семейные апартаменты</span> <span class="hps">с 4 кроватями</span> <span class="hps">+ 2</span> <span class="hps">дополнительные кровати</span></strong></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">18.000 HUF</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;"><strong><span class="hps">3 спальни</span> <span class="hps">квартиры:</span></strong><br /><span class="hps">(2 взрослых и</span> <span class="hps">2 детей в возрасте</span> <span class="hps">0-10</span> <span class="hps">лет)</span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">12.000 HUF / <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">квартира</span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="color: #000000;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">Рекомендуемые</span> <span class="hps">периоды:</span></span></span></strong></span></td>\r\n<td class="leiras" align="center" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;">December 27-jan.02.</span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">15.000 HUF / apartman</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras" bgcolor="ff6600"><span style="color: #000000; font-size: 10pt;"> <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">Услуги</span></span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2">&nbsp;</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;">Gyógymasször a Bagolyvárban</span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">4.000 HUF/ 70 <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">минута</span></span></td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td class="leiras"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">6 человек</span> <span class="hps">открытый джакузи</span></span></span></td>\r\n<td class="leiras" colspan="2" align="center">2.500 HUF/&nbsp;<span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps"> час</span></span></td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><span id="result_box" lang="ru"><span class="hps">Уважаемые гости</span> <span class="hps">В праздники</span> <span class="hps">же, как и</span> <span class="hps">цены в</span> <span class="hps">высокие темпы</span> <span class="hps">сезон!</span></span></div>\r\n<div align="center">&nbsp;</div>\r\n<div align="center"><strong><img src="images/stories/akcio/wifi.jpg" alt="wifi" width="128" height="88" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="images/stories/akcio/icons_09.gif" alt="icons 09" width="119" height="99" /></strong></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">Однажды ночью</span> <span class="hps">за полную стоимость</span> <span class="hps">не взимается</span></span></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5" target="_self"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/button/BUTTON1A-ARAJANLAT01a.png" alt="BUTTON1A-ARAJANLAT01a" width="211" height="43" /></a></span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div>\r\n<div align="center"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Регистрация:</span> <span class="hps">14 ч</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Отъезд:</span> <span class="hps">09.30 </span><span class="hps">&nbsp;</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Цены не включают</span> <span class="hps">налог на туристов</span> <span class="hps">(450</span> <span class="hps">HUF /</span> <span class="hps">ночь / чел</span> <span class="hps">от 18 до 70</span> <span class="hps">лет) и</span> <span class="hps">НДС (18%</span>)</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Бронирование</span> <span class="hps">на 50</span>%, а остальное <span class="hps">по прибытии</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Дорожные чеки</span> <span class="hps">не принимаются</span></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">4-дневного</span> <span class="hps">минимума в</span> <span class="hps">высокий сезон</span></span></p>\r\n<p><span style="font-size: 12pt;"><span class="hps">Выполнение особых запросов</span> <span class="hps">специфических ставок</span> <span class="hps">по договоренности</span></span></p>\r\n</div>', '1dd3db49b0664a76c665927b2b724664', '', '2013-08-15 10:53:41', 62, 1),
(377, 6, 5, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2013-08-15 10:53:41', 62, 1),
(378, 6, 8, 'content', 'title', '3d-2 ', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-08-01 23:32:25', 62, 1),
(379, 6, 8, 'content', 'alias', '3d-2', 'aeaa7fe7e5c988987ac431af54025a30', '', '2012-08-01 23:32:25', 62, 1),
(380, 6, 8, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-08-01 23:32:25', 62, 1),
(381, 6, 8, 'content', 'introtext', '<div align="center"><object title="3d" data="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="333" width="441"><param name="movie" value="bagolyvar_apartmanhaz_2.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></div>', 'dda688c581f4007b8ca547e5b24f8807', '', '2012-08-01 23:32:25', 62, 1),
(382, 6, 19, 'modules', 'title', 'ПОГОДА', '21a50692411380acd9f534ecfe68e991', '', '2012-08-01 23:34:13', 62, 1),
(383, 6, 19, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\ndefault_location=Debrecen\nlang=ru\nunit=SI\nhide_input=0\nhide_humidity=0\nhide_wind=0\nhide_forecast=0\nlabel_city=City\nsize_city=12\nrequest_interval=3\npopup_city=Please enter zip code (in US,UK) or city name\npopup_deg_F=Click here to convert to degree F\npopup_deg_C=Click here to convert to degree C\nfocus_on_city=0\n\n', '88fb63e30d5b329724fbc90b98688f0c', '', '2012-08-01 23:34:13', 62, 1),
(384, 6, 27, 'modules', 'title', 'Спросите цитату в 1 минуту', 'efd301b4246212510820a3b224b5435f', '', '2012-08-02 01:08:48', 62, 1),
(385, 6, 27, 'modules', 'content', '<div><a target="_self" href="index.php?option=com_breezingforms&amp;view=form&amp;Itemid=5"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="BOOKING-RU" src="images/stories/button/BOOKING-RU.png" height="43" width="211" /></a></div>', '29ef8af03b504bf415184d0e415bc3f7', '', '2012-08-02 01:08:48', 62, 1),
(386, 6, 27, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-08-02 01:08:48', 62, 1),
(387, 6, 20, 'modules', 'title', 'Именины', 'ec2a4826d52a3331d8f08eb03b003465', '', '2012-08-01 23:37:12', 62, 1),
(388, 6, 20, 'modules', 'params', 'megjelenites=сегодня [DATUM], [NEVMA] имеет в день. завтра [NEVHOLNAP] день будет.\nstilus=text-align: left; font-size: 12px; color: #000000;\nformatum=%Y. %B %d., %A\nwiki=1\n\n', '5340fbd5912aef2a232519c7c5b6a1df', '', '2012-08-01 23:37:12', 62, 1),
(389, 6, 24, 'modules', 'title', 'События, дни рождения', '955725f6b660a96acd58e89e6ce19eec', '', '2012-08-01 23:37:50', 62, 1),
(390, 6, 24, 'modules', 'content', '<div><object data="akcio1.swf" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" height="160" width="210"><param name="movie" value="akcio1.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></div>', 'e434e3550734d83e79c562ceeb6a907e', '', '2012-08-01 23:37:50', 62, 1),
(391, 6, 24, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-08-01 23:37:50', 62, 1),
(392, 6, 25, 'modules', 'title', 'Прогулка в 3D', 'e66177594ea4d73778f4963f9a4a32a4', '', '2012-08-02 00:04:01', 62, 1),
(393, 6, 25, 'modules', 'content', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3D&nbsp; &gt;&gt;</span></div>\r\n<div><a target="_self" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=9"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="3D-KEP-modul" src="images/stories/3d/3D-KEP-modul.jpg" height="156" width="220" /></a></div>', 'c3f3321bacf60b50e652babf1e9f4da1', '', '2012-08-02 00:04:01', 62, 1),
(394, 6, 25, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-08-02 00:04:01', 62, 1),
(395, 6, 30, 'modules', 'title', 'Купоны', '873055f8f1b83868861866afe950cdc0', '', '2012-08-02 00:14:44', 62, 1),
(396, 6, 30, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-08-02 00:14:44', 62, 1),
(397, 6, 30, 'modules', 'content', '<p style="text-align: center;">Купоны</p>', 'e88abf907d26377ca7ed76d32fc14b79', '', '2012-08-02 00:14:44', 62, 1),
(398, 6, 28, 'modules', 'title', 'Галерея перед', '81a9c46cc220b8b96d8afe944af16a5c', '', '2012-08-02 01:07:12', 62, 1),
(399, 6, 28, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><a target="_self" href="index.php?option=com_joomgallery&amp;view=category&amp;catid=3&amp;Itemid=7">&lt;&lt; <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span class="hps">Галерея</span> <span class="hps">перед</span></span></a><br /></span></div>', '8ca186de27787141e92334f0f1f4487d', '', '2012-08-02 01:07:12', 62, 1),
(400, 6, 28, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-08-02 01:07:12', 62, 1),
(401, 6, 26, 'modules', 'title', 'Árajánlat elé RU', 'cef9302df4a868b198a58ab18fbc1e51', '', '2012-08-02 01:19:28', 62, 1),
(402, 6, 26, 'modules', 'content', '<div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="bagolyvar 468x60 03" src="images/stories/partnereink/bagolyvar_468x60_03.gif" height="60" width="468" /></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: trebuchet ms,geneva; color: #800000;"><br /></span></div>', '6d7a3b5afc0171b945bf07a2642e3fe4', '', '2012-08-02 01:19:28', 62, 1),
(403, 6, 26, 'modules', 'params', 'moduleclass_sfx=\n\n', 'f714ad11b4cd424f0ff1b02a4a84dc6c', '', '2012-08-02 01:19:28', 62, 1),
(404, 6, 6, 'content', 'title', '3d RU', 'ef55f303f2fe40eeaf9ec0a8900af3dd', '', '2012-08-02 01:20:42', 62, 1),
(405, 6, 6, 'content', 'alias', '3d-alapcikk-ru', 'f4d6c2e749f5823bf31d05ee41f210fb', '', '2012-08-02 01:20:42', 62, 1),
(406, 6, 6, 'content', 'introtext', '<p>{rokbox title=|Hajdúszoboszló| size=|1020 750| thumb=|images/stories/food/3D.jpg|}http://hajduszoboszlo-3d.com/ugyfel/Bagolyvar_Apartmanhaz{/rokbox}</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<table style="width: 440px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>\r\n<div align="center">{module 29}</div>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>', '7d5bb4c3886ce2aa7abb84694e6317f6', '', '2012-08-02 01:20:42', 62, 1),
(407, 6, 6, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-08-02 01:20:42', 62, 1),
(408, 8, 6, 'menu', 'name', '发送到', '46f59a5226ecbbd4044a07399539d75d', '', '2012-08-02 01:30:43', 62, 1),
(409, 8, 6, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-02 01:30:43', 62, 1),
(410, 8, 6, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=4', '749e49252697df997282870751975263', '', '2012-08-02 01:30:43', 62, 1),
(411, 8, 8, 'menu', 'name', '价格', '7b73b91567e8628dfcbd5aa1935fc64e', '', '2012-08-02 01:31:04', 62, 1),
(412, 8, 8, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-02 01:31:04', 62, 1),
(413, 8, 8, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=5', '9032ec55e40ba78164eac98de35f42b0', '', '2012-08-02 01:31:04', 62, 1),
(414, 8, 5, 'menu', 'name', '报价', '9eb6409b081dbf45a471e7faaf2b58f1', '', '2012-08-02 01:31:36', 62, 1),
(415, 8, 5, 'menu', 'params', 'ff_com_name=arajanlat\nff_com_page=1\nff_com_editable=0\nff_com_editable_override=0\nff_com_frame=1\nff_com_border=0\nff_com_align=1\nff_com_left=0\nff_com_top=0\nff_com_parprv=\nff_com_parpub=\nff_com_suffix=\npage_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '591f1d1893c5da66814b2e66fefd4279', '', '2012-08-02 01:31:36', 62, 1),
(416, 8, 5, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_breezingforms&view=form', '73842aacfd0bd11e0afeef1e59a1ed97', '', '2012-08-02 01:31:36', 62, 1),
(417, 8, 7, 'menu', 'name', '区', 'dd5f969c9cc965f288647f3e3b367ca5', '', '2012-08-02 01:31:58', 62, 1),
(418, 8, 7, 'menu', 'params', 'disable_global_info=0\npage_title=\nshow_page_title=0\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\n\n', '6dc1f42cd37b461ba52863ad72b2fc2d', '', '2012-08-02 01:31:58', 62, 1),
(419, 8, 7, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_joomgallery&view=category&catid=3', '09631460f77c5293a80f264701d2d746', '', '2012-08-02 01:31:58', 62, 1),
(420, 8, 2, 'menu', 'name', '联系', '529cf088c99e423d97f2687c6e26e162', '', '2012-08-02 01:32:19', 62, 1),
(421, 8, 2, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-02 01:32:19', 62, 1),
(422, 8, 2, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=1', 'dcef15d57ac1cffe1d547c1e97d4ab5a', '', '2012-08-02 01:32:19', 62, 1),
(423, 8, 3, 'menu', 'name', '公司简介', '9835febafacddb601d222abb1af580ec', '', '2012-08-02 01:33:53', 62, 1),
(424, 8, 3, 'menu', 'params', 'page_title=\nshow_page_title=1\npageclass_sfx=\nmenu_image=-1\nsecure=0\nshow_noauth=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_item_navigation=\nshow_readmore=\nshow_vote=\nshow_icons=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nshow_hits=\nfeed_summary=\n\n', '5abdcb8e4a1b658293691263ef4674d4', '', '2012-08-02 01:33:53', 62, 1),
(425, 8, 3, 'menu', 'link', 'index.php?option=com_content&view=article&id=2', '62fca2789eeeb7e454c1618ab7c681b5', '', '2012-08-02 01:33:53', 62, 1),
(426, 8, 2, 'content', 'title', '关于', 'c5f5b3c2261fd9949f60194f3c72aca6', '', '2012-08-02 01:34:47', 62, 1),
(427, 8, 2, 'content', 'introtext', '<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">亲爱的访客,</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">猫头鹰***公寓是一个理想的环境Hajdúszoboszló放松,积极放宽。大的绿化面积和大家庭的一个风景优美的区域是一个很好的解决方案,以整个家庭,感觉很好。平静,安静的森林,远离闹市的喧嚣,但接近链浴场和重要方案。</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">8×1×2+1和4+2床(厨房,浴室,卫生间,卫星电视,无线上网)开放式的露台公寓欢迎客人!</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">我们的公寓设备齐全,全年收到客人的宜人景色。</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">当地各种社区活动的24人是最好的选择。生日,游园会和其他各方采取猫头鹰组织服务的优势。保证顺利和轻松的乐趣。</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">竹花园的休息和真正的放松体验无与伦比的独特氛围。</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">服务:免费的全面运作建设六个私人户外maszázsmedence,空调,大花园,烧烤,烧水壶,私人停车场,脚轴场,运动场,咖啡机</span></p>\r\n<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">真诚,罗伯特Krasznai - 猫头鹰公寓</span></p>\r\n<br />\r\n<p style="text-align: center;"><strong><img alt="wifi" src="images/stories/akcio/wifi.jpg" height="88" width="128" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="icons 09" src="images/stories/akcio/icons_09.gif" height="99" width="119" /></strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>{vsig}fooldal{/vsig}</strong></p>', '4023078fa80da8c1f38b1b3e093327eb', '', '2012-08-02 01:34:47', 62, 1),
(428, 8, 2, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-08-02 01:34:47', 62, 1),
(431, 7, 1, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">BAGOLYVÁR APARTMAN</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajdúszoboszló,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(Hóvirág u. vége)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" height="66" width="200" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''Bagolyvár Apartman </span><span style="color: #333333;">''| "|tooltip=''a''|marker=''1''| align=''center''}</span></div>\r\n<p><span class="go"><br /></span></p>', '075337ec0334650a1d58e62cbe59374d', '', '2012-12-20 16:11:12', 62, 1),
(432, 7, 1, 'content', 'attribs', 'created_by=62\ncreated_by_alias=\naccess=0\ncreated=\npublish_up=\npublish_down=\nshow_title=\nlink_titles=\nshow_intro=\nshow_section=\nlink_section=\nshow_category=\nlink_category=\nshow_vote=\nshow_author=\nshow_create_date=\nshow_modify_date=\nshow_pdf_icon=\nshow_print_icon=\nshow_email_icon=\nlanguage=\nkeyref=\nreadmore=\n\n', '56405df14c2814f631f9f82fcbfc75a2', '', '2012-12-20 16:11:12', 62, 1),
(434, 8, 1, 'content', 'alias', 'contact', '3b328b274efcefd00964c794dc3d3038', '', '2012-12-20 16:11:46', 62, 1),
(435, 8, 1, 'content', 'introtext', '<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">BAGOLYVÁR APARTMAN</span><br /><span style="font-size: 10pt;">H-4200 Hajdúszoboszló,Sós dülő</span><br /><span style="font-size: 10pt;">(Hóvirág u. vége)</span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #ff6600;">Mobil: 06 70 524 1010</span><br /><br /><span style="font-size: 10pt;">e-mail: <a href="mailto:bagolyvar0@gmail.com">bagolyvar0@gmail.com</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS N : 47.445576</span><br /><span style="font-size: 10pt;">GPS E : 21.416796</span></div>\r\n<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/bagolyvar.apartman"><span style="font-size: 10pt;"><img alt="facebookLike-cont" src="images/stories/button/facebookLike-cont.jpg" height="66" width="200" /></span></a></div>\r\n<div style="text-align: center;"></div>\r\n<div style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">{mosmap width=''460''|height=''400''|zoom=''15''|zoomType=''Large''|zoomNew=''0''|mapType=''Normal''|showMaptype=''1''|</span></div>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<div><span style="color: #333333;">overview=''0''|text=''B