aider
Akauntan Kanan
	rambleek@sarawak.gov.my
	082-319832
	082-440195
2	
Mazlan Abang Salleh
Akauntan
	mazlanas@sarawak.gov.my
	082-311335
	082-440195
Pem. Penolong Pengarah (HRDE)
	peterj@sarawak.gov.my
	082-449301
	082-312806
2	
Nur Slyvia Syafia bt. Mohd. Supian
Pembantu Tadbir
	nursss@sarawak.gov.my
	082-319928
	082-312806ngan)
	dominicd@sarawak.gov.my
	082-447728
	082-445080
2	
Wan Abu Bakar Wan Hussen
Economist
	wanabwh@sarawak.gov.my
	082-319843
	082-445080
3	
Ba'inah binti Junaidi
Pembantu Tadbir
	bainahj@sarawak.gov.my
	082-319841
	082-445080M)
	inditb@sarawak.gov.my
	082-447827
	082-446039
2	
Chan Foh Nam
Pembantu Tadbir Kanan
	chanfn@sarawak.gov.my
	082-319826
	082-446039
3	
Senorita Senong
Pembantu Tadbir Kanan
	senorita@sarawak.gov.my
	082-319827
	082-447821
4	
Nancy Seteria anak Tambi
Pem. Tadbir Rendah
	nancyst@sarawak.gov.my
	082-319822
	082-446039
Ketua Penolong Pengarah (FI)
	rapois@sarawak.gov.my
	082-312403
	082-440689
2	
Norliza binti Hassan
Setiausaha Pejabat
	norlizah@sarawak.gov.my
	082-319936
	082-440689san Tanah)
	frederht@sarawak.gov.my
	082-427669/082-429621
	082-429624
2	
Ngab Dollah bin Salam
Pegawai Penyelidik Kanan
	ngabds@sarawak.gov.my
	082-429621
 davido.extraxim@gmail.com