SWITZERLAND / COUNTRY CODE : 41
LAMPRECHT TRANSPORT LTD.

BASLE
#CHE3
PETER MERIAN-STRASSE 48, CH4002 BASEL, SWITZERLAND	
TEL : (61) 284 7474	
FAX : (61) 284 7444	
WEBSITE :www.lamprecht.ch 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER : MR. THOMAS LAMPRECHT	
  E-MAIL : tal@lamprecht.ch
GENERAL MANAGER : MR. FRANZ KNEUBUEHLER	
  E-MAIL : kbr@lamprecht.ch
BRANCH MANAGER : MR. ERWIN EGLI	
  E-MAIL : eeg@lamprecht.ch
EXPORT MANAGER : MRS. NATHALIE BAUM	
  E-MAIL : nat@lamprecht.ch
IMPORT MANAGER : MR. GIUSEPPE MASSI	
  E-MAIL : gma@lamprecht.ch
  
ZURICH
LAMZRH
CARGO BUILDING WEST, P.O.BOX 194, CH8058 ZURICH AIRPORT, SWITZERLAND	
TEL : (43) 816 2512	
FAX : (43) 816 4212	
  E-MAIL : mailbox.zrhair@lamprecht.ch	
BRANCH MANAGER : MR. ORLANDO M. RIGHI	
  E-MAIL : omr@lamprecht.ch
EXPORT MANAGER : MR. PATRICK STOECKLI	
  E-MAIL : pst@lamprecht.ch
IMPORT MANAGER : MRS. ANITA ASCHWANDEN
  E-MAIL : asc@lamprecht.ch

GENEVA
LAMGVA
CARGO BUILDING, P.O.BOX 1072, CH1211 GENEVA 5 AIRPORT, SWITZERLAND	
TEL : (22) 798 7788	
FAX : (22) 798 7044	
  E-MAIL : mailbox.geneva@lamprecht.ch
BRANCH MANAGER : MR. CLAUDIO LICCI	
  E-MAIL : lc@lamprecht.ch
EXPORT MANAGER : MR. OLIVIER DE PREUX	
  E-MAIL : odp@lamprecht.ch
IMPORT MANAGER : MS. NICOLE MANGANIELLO	
  E-MAIL : nma@lamprecht.ch

ST.GLLEN

OBERSTRASSE 149, P.O.BOX 1238, CH9001 ST.GALLEN, SWITZERLAND	
TEL : (71) 272 1350	
FAX : (71) 272 1355	
  E-MAIL : mailbox.stgallen@lamprecht.ch
BRANCH MANAGER : MR. MARKUS KELLER	
  E-MAIL : kel@lamprecht.ch
EXPORT & IMPORT MANAGER : MRS. ISABEL SIEGRIST	
  E-MAIL : sii@lamprecht.ch
 davido.extraxim@gmail.com