Sistem Direktori Staf
Universiti Malaysia Pahang
Laman Utama
CARIAN
 
Kata Kunci
 
Carian mengikut:
 Nama
 Jabatan/Fakulti/Pusat 


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bil.	Nama Staf	Jawatan	Jabatan/Fakulti	No. Tel. Pejabat
1	ABD RAHMAN BIN HJ SAFIE 
arahman@ump.edu.my	TIMBALAN PENDAFTAR	PEJABAT NAIB CANSELOR	095493190
2	ABD RAZAK BIN ABD HAMID 
arazak@ump.edu.my	PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI	-095498004
3	AHMAD FAUZI BIN MAT SOM 
afauzi@ump.edu.my	PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI	-
4	AHMAD SHUHAIMI BIN EMBONG 
shuhaimi@ump.edu.my	PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM	095492251
5	AHMAD ZAINUDDIN BIN MOHAMED 
ahmad@ump.edu.my	PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK	094246008
6	AIDIL SHAFIZA BIN SAFIEE 
shafiza@ump.edu.my	PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN	094245803
7	ALI HANAFIAH BIN IBRAHIM 
-	PENGAWAL KESELAMATAN	BAHAGIAN KESELAMATAN	-095492517
8	AMIR ASYRAF BIN HAJI IDRIS 
aasraf@ump.edu.my	PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM	095498006
9	AMRAN BIN ABDUL RAZAK 
-	PENGAWAL KESELAMATAN	BAHAGIAN KESELAMATAN	095492517
10	ASMIZAM BIN MOKHTAR 
asmizam@ump.edu.my	PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL	094246209
11	AZAHAR BIN MOHD YASIN 
azaharmy@ump.edu.my	PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI TEKNOLOGI	095492935
12	AZAHAR BIN YAAKUB 
-	PENGAWAL KESELAMATAN	BAHAGIAN KESELAMATAN	-
13	AZIHA BIN ABDUL AZIZ 
aziha@ump.edu.my	PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL	094246212
14	AZRI BIN IDRIS 
azriidris@ump.edu.my	PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL	FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK	094246014
 
 

Jabatan, Fakulti, Pusat

Audit Dalam(9)
Bahagian Jaringan Industri & Masyarakat(7)
Bahagian Keselamatan(67)
Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam(91)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik(117)
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli(146)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal(129)
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan(56)
Fakulti Sains & Teknologi Industri(106)
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian(92)
Fakulti Teknologi(93)
Institut Pengajian Siswazah(9)
Jabatan Bendahari(73)
Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa(20)
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni(62)
Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta(108)
Jabatan Pendaftar(75)
Jabatan Penyelidikan & Inovasi(28)
Makmal Berpusat Ump(16)
Pejabat Antarabangsa(5)
Pejabat Naib Canselor(37)
Perpustakaan(58)
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan(108)
Pusat Islam & Pembangunan Insan(9)
Pusat Kesihatan Pelajar(27)
Pusat Keusahawanan(3)
Pusat Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti(10)
Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan Profesional(12)
Pusat Sukan(19)
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi(69)
© 2009. Hakcipta Terpelihara, Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
Universiti Malaysia Pahang


maucampo Ads
Trust Rating
Not Yet Rated
apps.ump.edu.my
Close
Related Searches
?
Map Of Malaysia
Hotel Kuala Lumpur
Shangri-La's Rasa Ria Resort
Kuala Lumpur Malaysia
Malaysia Hotels Reservation
Equatorial Cameron Highlands
Visit Malaysia
Shangri-La's Rasa Sayang Resort
maucampo
 davido.extraxim@gmail.com