רשימת חברי ועד – מחוז תל-אביב, המרכז והשרון
שם כתובת מייל טלפון
30-1157155 Gila.Zairi@bezeq.co.il הגמלאים ארגון ר"יו ,מאיר מוזס
30-1157155 ITSHAKDISHI@GMAIL.COM ,יצחק דישי
30-1157155 Gila.Zairi@bezeq.co.il נחום ויגיסר
30-1157155 geier1@bezeqint.net אברהם גייר
30-1157155 DALIAMEL@012.NET.IL דליה מלמד
30-1157155 Bachar_1@walla.com מוטי בכר
30-1157155 davidbahani@gmail.com דוד בחני
30-1157155 melamedfm@walla.com אורי ברזני
30-1157155 melamedfm@walla.com מרדכי מלמד
30-1157155 zivi37@walla.com יצחק זיו
כהן נפתלי )מועדון פתח-תקוה( NAFTALICOHEN1@GMAIL.CO
M
30-4395909
חבוב יעל )מועדון פתח-תקוה( 30-4395909 shabub@bezeqint.net
פרחי הלל )מועדון פתח-תקוה( 30-4395909 fhilel1@gmail.com
מירי אריאל)מועדון ראשון-לציון(
miriar965@gmail.com
30-4174349
39-4052731 shaulamit9@walla.com )רחובות מועדון ( שאול עמית
39-4052731 mimono@bezeqint.net )רחובות מועדון( מימון עובדיה
מרימי-עמירם ליאורה, רכזת
מועדון תל-אביב
30-1157155 Liora.Marimi@bezeq.co.il
30-1157155 Gila.Zairi@bezeq.co.il הארגון מזכירת ,גילה זעירי
30-1157155 Yoram.Yitshakian@bezeq.co.il גמלאים ס"עו ,יורם יצחקיאן
לביא נסים )כושי(, יו"ר ועדת
הביקורת
30-1157155 Lavi.Nisim@bezeq.co.il
\
גלזר יעל 30-1157155
ג'ורג'י יעקב 30-1157155
לוי שמואל
)מועדון רעננה(
34-7911995
חייט שמעון
)מועדון נתניה(
312-2130913
כוכבי משה
)מועדון אשדוד(


רשימת חברי ועד – מחוז חיפה והצפון
שם כתובת מייל טלפון
מירה בויארסקי, יו"ר חיפה
והצפון 04-8618501 meirb44@bezeqint.net
כהן רינה 04-8618501 mosherina1@gmail.com
גנון מירי 04-6885528 miriganon1@walla.com
ליבר סמדר 04-861482 smadar_li@bezeqint.net
shalvasorozon@hotmail.com סורוזון שלוה
04-8618501
ניסים ססון
04-8618501 sasbon1944@gmail.com
שמשון גבריאל - עפולה 44-8265224
חדרה - צובן )אגי( אגנס 44-6333474 agi-ch@bezeqint.net
טבריה - נחמיאס שלמה 04-6790916 nitay1942@walla.com
אנדרי בוהדנה- נהריה atlasb@bezeqint.net
barad@smile.net.il צפת -ברד יאיר y-
40-8668886 tzidamich@gmail.com מבקר ,מיכאלי דוד
39-9120333
ramiarmoza@gmail.com

רשימת חברי ועד – מחוז ירושלים והדרום
שם כתובת מייל טלפון
20-1115555 danilip2@gmail.com דני ליפקין, יו"ר ירושלים והדרום
שמש משה 20-1115555 moshemesh@gmail.com
עטר-בן רפי 20-1115555 benattar@bezeqint.net
מויאל יוסף 20-1115555 moyaljo@gmail.com
קופמן מקס 20-1115555 maxkofman@gmail.com
ארמוזה רמי 20-1115555 RAMIARMOZA@GMAIL.COM
אהרון סגיר
A-SAGIR@012.NET.IL 20-1115555
8: aiash65@inter.net -8972976 אהרון ששון/דוד עייש מועדון אשקלון
שבע-בא מועדון ,דיטשי יגאל 8:-82::777 ditchi@bezeqint.net
חברי ועדת הביקורת
שם כתובת מייל
לביא נסים )כושי(, יו"ר Lavi.Nisim@bezeq.co.il
חבר ,סגיר אהרון a-sagir@012.net.il
tzidamich@gmail.com דוד מיכאלי, חבר
 davido.extraxim@gmail.com