From: Zouharova Dagmar [mailto:zouharova@ssc.cas.cz] 
Sent: Friday, October 31, 2014 1:41 PM
To: AR; Babicka Jitka; Borovicka Rene; Borovsky Petr; Cermakova Eva; Cernohlavkova Irena; Formacek Pavel; Gjurisicova Viktorie; Hampejsova Ivana; Hornicek Leos; J. Spížek; Jerabkova Jana; Karafiatova Alena; Kuglerova Beatrix; reditelssc; metodika; Minar Vratislav; Novakova Jitka; Ondracek Roman; Otypkova Michaela; Padevet Jiri; Poborsky Josef; Salaj Michal; Sobotkova Katerina; Sojka Jindrich; Soukupova Klaudie; Stoklaskova Eva; Stoklaskova Karolina; Stredova Zuzana; Spacek Vaclav; Vanickova Drahoslava; Vlckova Renata; Wencel Tomas; Wenclova Jana; Nemec Zdenek; Lutovska Marie; Martakova Maria; Merhautova Marta; Minks Nikola; Novakova Eckert Petra; Porubiakova Vaclava; Svobodová Martina; Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.; Astronomický ústav AV ČR, v.v.i; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; bludska@iic.cas.cz; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; FZÚ; GFÚ; GLÚ; Semotanova - externi; honza@brno.cas.cz; jana.peknicova@img.cas.cz; KNAV AV CR, v. v. i.; kopecnyj@iapg.cas.cz; kozubek@ibp.cz; krivankova@iach.cz; kubinova@biomed.cas.cz; marek.mv@czechglobe.cz; Velek Luboš; Jiri Rakosnik - externi; mbilej@biomed.cas.cz; NHÚ; orientální ústav; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; ryp@imc.cas.cz; Ulbrechtova Helena externi; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; sykova@biomed.cas.cz; Ševeček; ÚEB Vágner; ÚFA; ÚFP; ÚGN; ÚH; UCHP; Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.; Janacek Pavel - externi; Oliva Karel externi ujc.cas; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Mullerova Ilona externi; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.; ÚT; ÚTAM; ÚTIA; vaclav.horejsi@img.cas.cz; Vosátka Miroslav; zdenek.samec@jh-inst.cas.cz; ARUB; ARUP; ASU; ASU1; bc@bc.cas.cz; btu-office@img.cas.cz; director@jh-inst.cas.cz; EU; fgu@biomed.cas.cz; FLU; FZU; GFU; GLU; Grufikova; HU; ibot@ibot.cas.cz; ibp@ibp.cz; icecas@icpf.cas.cz; Jana Adamcová; knihovna; mbu@biomed.cas.cz; MUA; NHU; office@imc.cas.cz; office@img.cas.cz; OU; PSU; PSU2; PSU3; sekretar@iic.cas.cz; SLU; SOU; ubo@ivb.cz; UCL; UDU; ueb@ueb.cas.cz; uemavcr@biomed.cas.cz; UFA; UFA2; UFE; UFM; UFP; UFP2; UGN; UGN2; UH; UI; uiach@iach.cz; UJC; ujf; uochb@uochb.cas.cz; UPT; USD; USMH; USMH2; USP; UT; UTAM; UTIA; uzfg@iapg.cas.cz; vilmannova.j@czechglobe.cz; Vítková - FZÚ
Subject: monitoring evropských předpisů - Informace č. 4/2014
 davido.extraxim@gmail.com