СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS
СТРАНИЦА
PAGE
АЗБУЧЕН СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
AND SUBEXHIBITORS
9
9
СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ СХЕМА НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПЛОЩИ 19
          И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАЛИ PLAN OF EXHIBITION AREAS 19
                     LIST OF EXHIBITORS 
                     AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ 
            INFORMATION ON THE EXHIBITORS 
8
13
23
23
13
АЗБУЧЕН СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
AB-TERM / BG 4/C10
AGA LAUNDRY / I 4/B6
AGNELLI / I 4/A3
AHG / BG 4/C8
ALISEO / D 3/A9
ALUMINOR / F 3/C10
ARCHITECTURAL STUDIO 
CHANGULEV / BG 
ART LUMINAIRE / BG 
ASSD / D 
ASSIST / BG 
ASSOCIATION OF INTERIOR 
DESIGNERS IN BULGARIA / BG 
AVA – M / BG 
BAUSCHER / D 4/A3
BB PLACTICS / UK 3/A15
BESAM ASSA ABLOY / S 3/B8
BEST WESTERN HOTEL EXPO / BG 4/D16
BONNE BLANCHE / GR 3/A6
BORGONOVO&DECOVER / I 4/A5
BORMIOLI ROCCO / I 4/A3
BORSA ZA MATRACI VIT / BG 3/C6
BREMA / I 4/A6
BRITA / D 4/D8
BULGARIAN SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES PROMOTION 
AGENCY /BG 
CEADO / I 4/B2
CELME / I 4/B6
CESIRO / RO 4/A5
CHAR / BG 3/C2
COMENDA /I 4/B2
CORECO / E 4/B6
CS FRANCE / F 3/B8
CTO LIGHTING / UK 3/C10
DA VINCI COLLECTION / I 4/A3
DELSEY / F 3/B3
DIALINES / BG 3/A6
DICOTA / D 3/B3
DIGITAL PARTNERS / BG 3/B3
DIMS - 92 / BG 4/C6
DOORHAN / RU 3/B8
DUCK ISLAND / UK 3/A15
DUPLEX / I 3/A5
DURALEX / F 4/A5
EBN TECHNOLOGIES / TAIWAN 3/A8
EDESA / E 4/A6
ELTOUR 95 / BG 3/D2
EMCO / D 3/A10
ENERGY / BG 3/A10
FABA / I
10
3/B14
3/C10
3/A11
3/B8
3/A4a
4/A4
4/D6
4/A6
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS
FAGOR / E
FERRERI GROUP / BG
FIMAR / I
FINITE SOFTWARE SYSTEMS / BG
FIRICH ENTERPRISES INC. / TAIWAN
FIRNAGLASS / INDONESIA
FOINOX / I
FOOD PROCESSING INDUSTRY
MAGAZINE / BG
FRICO / S
GAM INTERNATUONAL / I
GASTRO TEAM / BG
GLASS STUDIO / GR
4/A6
4/D10
4/A6
3/A11
3/A8
4/A5
4/B6
4/B3
3/B8
4/B6
4/B4
4/A3
HBG 2000 / BG
4/B2
HISAR / TR
4/A5
HORECA – NATIONAL ASSOCIATION
HOTEL, RESTAURANT, CAFETERIA / BG 4/D12
HPC HEALTHLINE / UK
3/A9
ICEMATIC / I
INHOVA / E
KEYA / E
LA SAN MARCO / I
LABOTTEGA DEL`ALBERGO / I
LACOR / E
LAINOX / I
LANCASTER / I
LEROY BG / BG
LINDHAUS / I
MANK / D
MIRAGE TRADE / BG
MISTRAL SOFTWARE / BG
MOBILTEL / BG
MODA MOSTRA / GR
MODULAR / I
MOREE / D
MORELLO FURNI / BG
MOSKOV & SON / BG
4/B6
3/A15
3/A15
4/B2
3/A9
4/A6
4/B2
4/C6
4/A1
3/A5
3/A9
3/A2
3/A7
4/C3
4/C6
4/B6
3/C10
4/D4
3/A9
NATIONAL ACADEMY OF ART SOFIA / BG 3/C8
NEMAN / BELARUS
4/A5
NEON.BG / BG
3/C12
NEWELL RUBERMAID / USA
3/A10
NICK STYLE / BG
3/A3
NINZ / I
3/B8
NIPEQ NIKOLAKOUDIS / GR
4/B8
NORTHMACE & HENDON / UK
3/A15
NOVASERVIC / CZ
3/A15
ORAK ENGINEERING / BG 3/A12
PADERNO / I 4/A6
PALM PLASTICS 
PRODUCTS / AUSTRALIA 
3/A15
11
АЗБУЧЕН СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
PEDRINI / I
PIERO / BG
PINTI / I
PINTINOX / I
PIZZA GROUP / I
PIZZA GROUP / I
PORCEL / P
POS BG / BG
PROFI EUROPE / PL
4/A5
4/B1
4/A3
4/A3
4/A6
4/B6
4/A3
3/A8
3/A5
QM MEDIA / BG 3/A21
RAN DESIGN / BG 4/A3
RATIONAL / D 4/B4
RCR / I 4/C6
RCR HOME AND TABLE / I 4/A3
RED STAR CERAMICS / CN 4/A5
REDWELL / A 3/A13
RIM DARVO / BG 3/A13
ROGEL / BG 3/A15
ROLTEX / B 3/A15
RUG DOCTOR / USA 3/A5
SANDRA / BG
SCAIOLA / I
SCHLATTNER VERLAGS / A
SCHONWAKD / D
SCOTSMAN / I
SEVERSTAL / RUS
SIDIKA / BG
SOFIA VOCATIONAL HIGHSCHOOL
OF TOURISM / BG
SOFTEX INTERIORI / BG
SOLMAZER / TR
STAND LINE BG / BG
STEFAN SHTEREV / BG
STOELZLE – LAUSITZ / D
STOLZLE / D
TARGET MEDIA GROUP / BG
TOMEKO / BG
TRAL / BG
UCS BALKAN / BG
VEGAS 93 / BG
VEK – HOTEL CONSUMABLES / BG
VERA 94 / BG
VERTEX / BG
VRITA / BG
4/A6
4/B6
4/A3
4/B2
4/B2
4/A5
4/B6
4/B12
3/C4
4/A5
3/B1
4/A8
4/A3
4/A6
3/A5
4/C4
3/C1
4/C2
4/D14
3/B10
4/B4
4/A5
4/D8
WALTHER GLASS / D YALKO / GR 
WINTERHALTER – BG / BG 
 WOLOMIN / PL 
 WORLDFA / INDIA 
12
4/A5
4/D2
4/A5
4/A5
4/A5
ZIEHER / D 4/A6
СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАЛИ
3/A2 3/A3 NIK STYLE / BG*
3/A4a ASSOCIATION OF INTERIOR
   DESIGNERS IN BULGARIA / BG*
3/A5 TARGET MEDIA GROUP / BG*
  DUPLEX / I
  LINDHAUS / I
 PROFI EUROPE / PL
 RUG DOCTOR / USA
3/A6 DIALINES / BG*
  BONNE BLANCHE / GR
3/A7 MISTRAL SOFTWARE / BG*
3/A8 POS BG / BG*
  EBN TECHNOLOGIES / TAIWAN
  FIRICH ENTERPRISES INC. / TAIWAN
3/A9 MOSKOV & SON / BG*
  ALISEO / D
  HPC HEALTHLINE / UK
 LABOTTEGA DEL`ALBERGO / I
 MANK / D
3/A10 ENERGY / BG*
   NEWELL RUBERMAID / USA
  EMCO / D
3/A11 FINITE SOFTWARE SYSTEMS / BG*
   ASSD / D
3/A12 ORAK ENGINEERING / BG*
3/A13 RIM DARVO / BG*
   REDWELL / A
3/A15 
14
MIRAGE TRADE / BG*
ROGEL / BG*
BB PLACTICS / UK
DUCK ISLAND / UK
INHOVA / E
KEYA / E
NORTHMACE & HENDON / UK
NOVASERVIC / CZ
LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS
PALM PLASTICS PRODUCTS / AUSTRALIA
ROLTEX / B
3/A21 QM MEDIA / BG*
3/B1 STAND LINE BG / BG*
3/B3 DIGITAL PARTNERS / BG*
  DELSEY / F
  DICOTA / D
3/B8 ASSIST / BG*
  BESAM ASSA ABLOY / S
  CS FRANCE / F
 DOORHAN / RU
 FRICO / S
NINZ / I
3/B10 VEK – HOTEL CONSUMABLES / BG*
3/B14 ARCHITECTURAL STUDIO
   CHANGULEV / BG*
3/C1 TRAL / BG*
3/C2 CHAR / BG*
3/C4 SOFTEX INTERIORI / BG*
3/C6 BORSA ZA MATRACI VIT / BG*
3/C8 NATIONAL ACADEMY
  OF ART SOFIA / BG*
3/C10 ART LUMINAIRE / BG*
   ALUMINOR / F
  CTO LIGHTING / UK
  MOREE / D
3/C12 NEON.BG / BG*
3/D2 ELTOUR 95 / BG*
4/A1 LEROY BG / BG*
4/A3 RAN DESIGN / BG*
  AGNELLI / I
15
СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАЛИ
BAUSCHER / D
BORMIOLI ROCCO / I
DA VINCI COLLECTION / I
GLASS STUDIO / GR
PINTI / I
PINTINOX / I
PORCEL / P
RCR HOME AND TABLE / I
SCHLATTNER VERLAGS / A
STOELZLE – LAUSITZ / D
4/A4 4/A5 VERTEX / BG*
     BORGONOVO&DECOVER / I
    CESIRO / RO
    DURALEX / F
   FIRNAGLASS / INDONESIA
   HISAR / TR
  NEMAN / BELARUS
  PEDRINI / I
 RED STAR CERAMICS / CN
 SEVERSTAL / RUS
SOLMAZER / TR
WALTHER GLASS / D
WOLOMIN / PL
WORLDFA / INDIA
YALKO / GR
4/A6 SANDRA / BG*
  BREMA / I
  EDESA / E
 FABA / I
 FAGOR / E
FIMAR / I
LACOR / E
PADERNO / I
PIZZA GROUP / I
STOLZLE / D
ZIEHER / D
4/A8 STEFAN SHTEREV / BG*
4/B2 
16
AVA – M / BG*
HBG 2000 / BG*
CEADO / I
COMENDA /I
LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS
LAINOX / I
LA SAN MARCO / I
SCHONWAKD / D
SCOTSMAN / I
4/B3 FOOD PROCESSING INDUSTRY
  MAGAZINE / BG*
4/B4 VERA 94 / BG*
  RATIONAL / D
  GASTRO TEAM / BG*
4/B6 SIDIKA / BG*
  AGA LAUNDRY / I
  CORECO / E
 FOINOX / I
 GAM INTERNATUONAL / I
CELME / I
ICEMATIC / I
MODULAR / I
PIZZA GROUP / I
SCAIOLA / I
4/B8 NIPEQ NIKOLAKOUDIS / GR*
4/B1 PIERO / BG*
4/B12 SOFIA VOCATIONAL HIGHSCHOOL
   OF TOURISM / BG*
4/C2 UCS BALKAN / BG*
4/C3 MOBILTEL / BG*
4/C4 TOMEKO / BG*
4/C6 DIMS - 92 / BG*
  LANCASTER / I
  MODA MOSTRA / GR
 RCR / I
4/C8 AHG / BG*
4/C10 AB-TERM / BG*
4/D2 WINTERHALTER – BG / BG*
17
СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАЛИ
4/D4 MORELLO FURNI / BG*
4/D6 BULGARIAN SMALL AND MEDIUM
  ENTERPRISES PROMOTION
  AGENCY / BG*
4/D8 VRITA / BG*
  BRITA / D
4/D10 FERRERI GROUP / BG*
4/D12 HORECA – NATIONAL ASSOCIATION
    HOTEL, RESTAURANT,
   CAFETERIA / BG*
4/D14 VEGAS 93 / BG*
4/D16 BEST WESTERN HOTEL EXPO / BG*
* ФИРМАТА Е ДИРЕКТЕН ИЗЛОЖИТЕЛ
* THE COMPANY IS A DIRECT EXHIBITOR
18
СХЕМА НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПЛОЩИ
INTER EXPO CENTER
Hall 3
* Възможни са промени в скиците след отпечатването на каталога
* Layout changes are possible after printing the catalogue
20
PLAN OF EXHIBITION AREAS
INTER EXPO CENTER
Hall 4
* Възможни са промени в скиците след отпечатването на каталога
* Layout changes are possible after printing the catalogue
21
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
AB-TERM Ltd. BG
щанд / stand 4/C10
4, Moritz Levi Str.
BG - 2500 Kjustendil, Bulgaria
Tel. + 359 (79) 28 22 80
Fax.+ 359 (79) 28 22 82
Tel.\Fax +359 (78) 55 07 78
e-mail: ab_term@yahoo.com
office@abterm.com
www.abterm.com
	Фирма „АБ-ТЕРМ” ЕООД е водеща в произ-
водството на професионално кухненско обо-
рудване, мебели и други предмети от неръж-
даема стомана.
През 2010 година в областта на разработката и
внедряването на нови продукти се постигнаха
изключително добри успехи.
Разработиха се и се внедриха в ново произ-
водство гама професионални електрически
печки, които на Пловдивския панаир бяха удо-
стоени с Диплом и два Златни медала.
Разглобяеми модели неутрално оборудване
маси, мивки и стелажи.
Нови съвременни конструктивни решения в
областта на неутралното оборудване.
	AB-THERM Ltd. is a leading producer of kitchen
equipment, furniture and other stainless steel
items.
In the year 2010 extremely good results in the field
of development and implementation of new pro-
ducts have been achieved.
A range of professional electrical stoves has
been introduced. They were awarded a Diploma
and 2 Golden medals at the Plovdiv Fair.
Dismountable models neutral equipment, ta-
bles, sinks and shelving.
New modern constructive solutions in the field
of neutral equipment.
24
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
AHG Ltd.
щанд / stand 4/C8
10a, Rogoshko shaussee Str.
BG - 4000 Plovdiv, Bulgaria
Tel./Fax: +359 (32) 962 950
Mobile: +359 (88) 856 92 05
www.bristotbg.com
	АХГ Е ООД е официален вносител на кафе
„Бристот” за България. Дейността ни е насоче-
на в няколко направления:
продажба на кафе и монтиране на кафема-
шини по барове, ресторанти, офиси и др.
Продажба на кафе по търговски вериги, су-
пермаркети, магазини и др.
Поставяне на кафе автомати и автомати за
закуски в производствени обекти.
	AHG Ltd. Is official importer of the coffee brand
“Bristot” for Bulgaria. Our work is orientated in
the following directions:
Selling coffee and installation of coffee machi-
nes in bars, restaurants, offices etc.
Selling coffee in commercial chains, supermar-
kets, shops etc.
Installation of vending machines for coffee and
snacks in production sites.
ART LUMINAIRE SLtd.
щанд / stand 3/C10
Showroom
35, Solunska Str.
BG – 1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (87) 851 11 80; (89) 705 00 60
e-mail: office@artluminaire.com
www.artluminaire.com
	Фирмата е официален дистрибутор за България
на фирмите Moree, Aluminor и CTO lighting.
	The company is official distributor for Bulgaria of
Moree, Aluminor и CTO lighting.
26
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
ASSIST
щанд / stand 3/B8
176, Evropa Blvd.
BG – 1331 Sofia, Bulgaria
Tel.: 0700 10 677
+359 (2) 824 18 24
Fax: +359 (2) 925 21 40
e-mail: office@assist.bg
sales@assist.bg
office@seabg.com
sales@seabg.com
	Главни бизнес направления на АССИСТ
Производствена и търговска дейност:
Производство на гаражни врати за бита и
промишлени секционни врати
Инженеринг и специфични разработки на
сложни нестандартни врати
Производство и монтаж на автоматични
плъзгащи се остъклени врати
Производство и внос на входни изтривалки
по чужда технология
Производство на метални конструкции и
нестандартни елементи
Инженеринг и реализация на системи за
контрол на достъп и паркинг-системи
Хангарни врати - доставка и монтаж
Дистрибуция на лъчисто отопление и тер-
мозавеси
Дистрибуция на автоматика за портали и
бариери
Монтажна и сервизна дейност:
Монтаж и сервиз на въртящи автоматични
врати, плъзгащи врати и системи за контрол
на достъпа
Гаранционен и извънгаранционен сервиз
Наличност на резервни части и ноу-хау за
поддръжка на всички видове гаражни врати и
автоматика
АССИСТ е официален вносител и партньор за
България на следните фирми:
BESAM ASSA ABLOY - Швеция
DOORHAN - Русия
FRICO - Швеция
NINZ - Италия
CS FRANCE - Франция
27
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
	Major business areas of ASSIST
Production and trade:
Production of residential garage doors and in-
dustrial doors
Engineering and specific developments of com-
plex custom doors
Manufacture and installation of automatic slid-
ing glass doors
Production and import of entrance mats under
foreign technology
Production of metal structures and specific
items
Engineering and implementation of systems for
access control and parking systems
Hangar doors - supply and installation
Distribution of radiant heating and aircurtains
Distribution of gates and barriers automation
Installation and service:
Installation and service of automatic revolving
doors, sliding doors and systems for access con-
trol
Sale and after-sale service
Availability of spare parts and know-how to sup-
port all types of garage doors and automation
ASSIST is the official importer and partner for
Bulgaria of the following companies:
BESAM ASSA ABLOY - Sweden
DOORHAN - Russia
FRICO - Sweden
NINZ - Italy
CS FRANCE - France
28
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
щанд / stand 3/A4a
ASSOCIATION
OF INTERIOR DESIGNERS IN BULGARIA
53, Simeon Radev Str.
BG – 1618 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (88) 859 25 85
e-mail: g.mikova@aidb.bg
www.aidb.bg
	Асоциацията на интериорните дизайнери в
България e група от индивидуалисти, които
гонят общи цели. А тези цели накратко са:
Интериорният проект да стане част от строи-
телните книжа на всеки строеж или преустрой-
ство
Регламентиране на професията на интери-
орния дизайнер и на продуктовия дизайнер;
т. е. ние не искаме да ни приемат като хобисти,
а като дипломирани специалисти, каквито ре-
ално сме
Създаване на гилдия на интериорните дизай-
нери, в която всеки от нас да си има номер и
т. н.
Популяризиране на професията на инте-
риорния дизайнер и улесняване на връзката
между клиента, от една страна, и интериорния
дизайнер, от друга, независимо дали става ду-
ма за физически или юридически лица
Ускоряване на пътя от идеята до индустри-
алното производство, когато говорим за про-
дуктов дизайн
Организация и провеждане на курсове, се-
минари и уъркшопи за специалисти и аматьори
с водещи български или чуждестранни дизай-
нери
Защото интериорът не е това, което виждаме.
А това, което изпитваме, докато го гледаме,
докато сме в него.
	The Association of Interior Designers in Bul-
garia consists of a group of individuals with com-
mon goals. In brief, these goals are:
To make onterior design a part of the construc-
tion documents of any construction or reconstruc-
tion activity
Regulation of the occupation of interior designer
and product designer, i.e. we are not willing to be
perceived as people with a hobby, but as graduate
professionals, which we are
29
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
To create a guild of interior designers, in which
each of us has a number, etc.
To promote the occupation of the interior de-
signer and facilitate the communication between
the customer, whether individual persons or legal
entities, on the one hand, and the interior designer,
on the other.
To speed up the process from the concept to
manufacturing, when it is about product design
Organization of courses, seminars and work-
shops for professionals and amateurs with leading
Bulgarian and foreign designers
Because interior is not what we see. It is what
we are feeling while watching it, while in it.
AVA – M Ltd.
щанд / stand 4/A4
8, Iliensko shose 8
BG - 1220 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 938 48 40
Fax: + 359 (2) 938 49 40
Mobile: + 359 (88) 881 58 88
e-mail: office@ava-m.com
	Производство, комплексни доставки, монтаж
и сервиз на професионално кухненско оборуд-
ване за хотели, ресторанти, транжорни, манд-
ри, сладкарски и др. цехове, магазини и топли
точки.
Фирмата предлага:
проектиране
индивидуални решения
нестандартно изпълнение
управление на проекта
	Production, complex deliveries, mounting and
maintenance of professional kitchen equipment
for hotels, restaurants, slaughterhouses, dairies,
confectionaries and other workshops, shops and
hot points.
30
The company offers:
design
individual solutions
optional projects
management of projects
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
щанд / stand 3/C6
BORSA ZA MATRACI VIT
Kv. Hadzhi Dimitar
1, Spas Ginev Str.
BG – Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 945 75 33
Mobile: +359 (88) 554 52 02
Zh.k. Mladost 2, bl. 219V
Tel.: +359 (2) 884 20 28
Zh.k. Lyulin
171, Evropa Blvd.
Mobile : +359 (88) 715 47 16
	Борса за матраци ВИТ представя за първи път
у нас водещите марки матраци на едно място
- ТЕД, Магнифлекс, Дормео, Латекс, Нани,
Хъни, Блян, Парадайс. В Борса ВИТ може да
изпробвате изложените мостри и да получите
компетентна информация за всеки един модел
избран от вас, както и да научите за новостите
в областта на матраците и аксесоарите за
тях.
	For the first time in our country, VIT mattresses
store presents mattresses from leading brands
in one place - TED, Magniflex, Dormeo, Latex,
Nani, Honey, Dream, Paradise. In the store, you
can try the samples and get competent information
for each model you choose, and to learn about
the developments in the field of mattresses and
accessories for them.
32
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
щанд / stand 4/D6
BULGARIAN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES PROMOTION AGENCY
(BSMEPA)
21, 6 September Str.
BG – 1000 Sofia, Bulgaria
e-mail: office@sme.government.bg
	Изпълнителната Агенция за насърчаване на
малките и средни предприятия (ИАНМСП) е
държавна институция към Министъра на ико-
номиката, енергетиката и туризма на Р Бъл-
гария. Дейността на Агенцията е подчинена на
изпълнението на общата стратегическа цел,
залегнала в Националния план за развитие
на Р България за периода 2007-2013, приет
през декември 2005 г. Осъществяваните от
ИАНМСП дейности се изпълняват с помощта
на редица мерки, насочени към поддържане на
устойчив икономически растеж, повишаване
на конкурентоспособността на българските
предприятия и насърчаване на тяхното раз-
ви тие, стимулиране на предприемаческия
дух и подкрепа на технологични и иновативни
производства, развитие на публично-частното
партньорство.
	The Bulgarian Small and Medium Enterprises
Promotion Agency (BSMEPA) is a government
body under the Minister of Economy, Energy
and Tourism. The Agency focuses its activity on
implementation of the common strategic goal,
in Bulgaria development National plan for 2007-
2013, adopted in December 2005. The activities,
carried out by BSMEPA are implemented using
a series of measures, aimed at the maintaining
of a sustainable economic growth, increasing the
competitiveness of the Bulgarian enterprises and
the promotion of their development, stimulating the
entrepreneur spirit and support of technological
and innovative manufacturing, and development
public-private partnership.
34
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
CHAR Ltd.
щанд / stand 3/C2
61, Hristo Botev Str.
BG - 8000 Burgas, Bulgaria
Office / Central Textile Warehouse:
Tel.: + 359 (56) 81 01 28
Fax: + 359 (56) 80 01 86
Mobile: + 359 882 CHAR BG (24 27 24);
899 CHAR BG (24 27 24);
877 CHAR BG (24 27 24);
889 CHAR BG (24 27 24);
E-mail: office@char.bg
Factory: + 359 (56) 85 24 10
Representation – Nessebar:
41, Struma Str.
Tel.: +359 (55) 44 36 35
Mobile: +359 876 CHAR BG (24 27 24)
	Дизайнерско текстилно обзавеждане на хотели
и ресторанти, завеси, пердета, шалтета, дамас-
ки, спално бельо, хавлии, халати, покривки,
салфетки.
	Hotel and home interior design textiles, curtains,
draperies, bed covers, bed spreads, upholstery
fabrics, towels, bath robes, table cloths, nap-
kins.
DIALINES Ltd.
щанд / stand 3/A6
Kv. Lozenets
1, Rusaliyski prohod, app. 1
BG – 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 860 32 62
Mobile: +359 (89) 944 43 17
e-mail: bonneblanche@mail.bg
	Хотелско и ресторантско оборудване
Хавлии, чаршафи, пердета, матраци, покривала
за маси, столове и легла, аксесоари за завеси,
тапети, мокети.
36
	Hotel and restaurant equipment
Towels, bedlinen, curtains, mattresses, covers
for tables, chairs and beds, curtain accessories,
wallpapers, fitted carpets
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
DIMS
щанд / stand 4/C6
245, Slivnitsa Blvd.
BG – Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 931 10 63
e-mail: info@dims-92.com
www.dims-92.com
	Lancaster - сервизи фин костен порцелан
RCR - сервизи кристалин
Moda Mostra - интериорни сервизи
Фирмата предлага сезонна и коледна декора-
ция за хотели и ресторанти, артикули за украса,
свещници, репродукции и др.
	Lancaster - fine bone china sets
RCR - crystalline sets
Moda Mostra - interior sets
The company offers seasonal and Christmas de-
corations for hotels and restaurants, decoration
items, candle holders, reproductions and more.
37
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
DIGITAL PARTNERS Ltd.
щанд / stand 3/B3
12, Iliya Beshkov Str.
Tel./Fax: +359 (2) 946 13 00
e-mail: sales@digi-part.com
www.delsey.com
	Ексклузивен вносител за България на продуктите
на компаниите DELSEY и DICOTA. Френската
компания DELSEY е най-продаваната марка в
сектора пътнически чанти, куфари и аксесоари
в Европа. Марката DELSEY се разпознава в
цял свят като носител на изключително високо
качество и модерен дизайн. DICOTA е световен
лидер в производството на висококачествени
чанти и аксесоари за преносими компютри,
бизнес чанти и раници.
	Exclusive importer for Bulgaria of the products of
the companies DELSEY and DICOTA. The French
company DELSEY is the best-selling brand of
traveling bags, suitcases and accessories in Eu-
rope. The DELSEY brand is recognized worldwide
as the brand of extremely high quality and modern
design. DICOTA is the world leader in manufac-
turing high quality handbags and accessories for
laptops, business bags and backpacks.
ELTOUR 95 Ltd.
щанд / stand 3/D2
46, Lyubliana Str.
BG – 1618 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 955 53 18, 957 13 92, 818 04 33
Fax: +359 (2) 955 61 14
e-mail: office@eltour95.com
www.eltour95.com
	Фирма “ЕЛТУР 95” разработва вече 23 години
софтуерни продукти за хотели и ресторанти.
220 хотела работят с Х КС ” РЕЦЕПЦИЯ” , а
над 300 заведения за хранене и развлечение
ползват ресторантските компютърни системи
“B.A.R.B.Q.” и “KASYS”.
38
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
ХОТЕЛСКА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА
“РЕЦЕПЦИЯ”
Обхваща всички дейности по резервиране, на-
станяване, регистриране, разплащане, изгот-
вяне на финансови отчети, справки и други,
извършвани на рецепцията на всеки хотелски
комплекс.
Модул за управление на балнеологичен/спа
комплекс.
Модул за конгресен туризъм, мероприятия и
зали.
Модул за клиентски карти, картова бонус сис-
тема.
Модул за управление на собственост.
Модул за управление на сейфове.
Модул за On line резервации “HcsWebBook”.
РЕСТОРАНТСКА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА
“B.A.R.B.Q.”
Системата обхваща касовите функции по реа-
лизацията и отчетността на заведенията за хра-
нене. Интегрирана е с останалите програмни
продукти на Елтур 95: ХКС “Рецепция” и
“Складов организатор”.
Кухненски монитор за поръчките. Работа с
баркод четец.
Работа с клиентски карти.
Възможност за отдалечено управление на
заведение през Интернет.
Възможност за изпращане на SMS при извърш-
ване на определени операции.
Модул за отдалечено приемане на поръчки
Pocket “B.A.R.B.Q.”.
ЕЛЕКТРОННИ ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ
ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА Onity
От 1991 г. фирма “ЕЛТУР 95” е дистрибутор за
България на фирма Onity за продажба, инстали-
ране и сервиз на електронни брави и сейфове
с магнитни, чип и безконтактни карти.
Електронните решения на Onity могат да се
открият в повече от 22 000 хотела по света.
Над 200 хотелски вериги вече разчитат на
продуктите на Onity в своите хотели. Фирмата
има развита дистрибуторска и сервизна мре-
жа в 115 страни и инсталирани над 3,7 мил.
електронни брави. ХКС „Рецепция” има раз-
работен интерфейс в пълния му възможен об-
хват към системите на Onity, който е доказан
в реална работа повече от 15 години.
39
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
	ELTUR 95 has been developing software for hotels
and restaurants for 23 years now. 220 hotels are
using HKS RECEPTION and over 300 restaurants
and other establishments are working with the
computer systems BARBQ and KASYS.
HOTEL COMPUTER SYSTEM RECEPTION
It covers all booking activities, accommodation,
registration, payment, preparation of financial sta-
tements and other reports made at the reception
desk of each hotel complex.
Module for balneological/spa complexes mana-
gement.
Module for congress tourism, events and facili-
ties.
Module for customer cards, bonus card system.
Module for property management.
Module for safe boxes management.
Module for on line booking HcsWebBook.
RESTAURANT COMPUTER SYSTEM BARBQ
The system includes cash functions for the re-
alisation and accountability of restaurants. It is
integrated with other ELTUR 95 software products:
HKS Reception and Warehouse manager.
Kitchen monitor for orders. Operating with barcode
reader.
Operating with customer cards.
Option for remote control of an establishment via
the Internet.
Option for sending SMS when performing certain
operations.
Module for remote receiving of orders Pocket
BARBQ.
40
ELECTRONIC LOCKING SYSTEM FOR ACCESS
CONTROL ONITY
Since 1991, the company ELTUR 95 is the distribu-
tor for Bulgaria of Onity - sales, installation and
service of electronic locks and safes for magnetic,
chip and contactless cards.
Onity electronic solutions can be found in more
than 22,000 hotels worldwide. Over 200 hotel chains
already rely on Onity products in their hotels. The
company has developed distribution and service
network in 115 countries and over 3.7 million ele-
ctronic locks installed. HKS Reception has an
interface operating with the full range of Onity
systems, which has been actually used more
than 15 years.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
ENERGY Ltd.
щанд / stand 3/A10
166, Tsar Osvoboditel Blvd.
BG – 9009 Varna, Bulgaria
Tel./Fax: +359 (52) 50 61 66
e-mail: office_energy@mbox.contact.bg
www.energy-clean.com
	Енерджи ЕООД е фирма с над 10-годишен опит
в сектора свързан с предлагането на профе-
сионални и иновативни решения за личната,
обществената хигиена и чистота. Фирмата е
представител на NEWELL RUBERMAID - аме-
ри кан ска ком пания, водещ про из во дител
на висококачествени продукти и системи за
почистване, управление на отпадъците, за под-
държане цялостната хигиена на обществени и
административни сгради, хотели и ресторан-
ти.
Е нерджи Е ООД п редлага автоматични
системи за почистване, дезинфекция и аро-
матизация на санитарни помещения, диспен-
съри за сапун с фотоклетка с модерен дизайн
и разнообразие на цветовете, изключително
икономични сапуни за ръце с различно при-
ложение, опаковка и вид - за индустрията,
про ми ш ле ност та, в бол нични заведения и
обществени кухни - сапуни за отмиване на
грес, масла, дезинфектанти, антибактериални
сапуни, сапун на спрей и пяна, душ гелове.
За добрия външен вид на сградата, както
и за намаляване внасянето на прах, външни
замърсители и намаляване разнасянето на
мръсотия фирмата предлага и професионални
входни изтривалки от немския производител
E MCO , с което се обръща внимание върху
хармоничното оформяне и цялостната визия
на сградата, съобразени с изискванията за
хигиена и чистота.
	Energy Ltd. is a company with over 10 years of
experience in the sector related to the supply of
professional and innovative solutions for personal,
public hygiene and cleanliness. The company
represents NEWELL RUBERMAID - an American
leading manufacturer of high quality products
and systems for cleaning, waste management,
maintaining the overall hygiene of public and
administrative buildings, hotels and restaurants.
42
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
E nergy L td. offers automated systems for
cleaning, disinfection and deodorization of sanitary
premises, soap dispensers with photocell and
modern design and a variety of colours, extremely
economical hand soaps with different application,
packaging and type - for the industry, for hospitals
and public kitchens - soaps washing grease, oils,
disinfectants, antibacterial soaps, soap spray and
foam, shower gels.
For the best appearance of the building and for
reducing the quantity of dust and external contami-
nants in buildings and the spreading of dirt, the
company offers professional entrance mats from
the German manufacturer EMCO, which draws
attention to the harmonious design and overall
appearance of the building in compliance with the
requirements for hygiene and cleanliness.
FERRERI GROUP Ltd.
щанд / stand 4/D10
20, Ilyo voyvoda Str.
BG – 1510 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 840 95 96
Order: +359 (87) 834 30 27
Advice: +359 (87) 834 30 12
Logistics: +359 (87) 834 30 18
	Консултации за италианска кухня
Меню
Кетъринг
Италиански хранителни продукти
	Advice for Italian cuisine
Menu
Catering
Italian food
щанд / stand 3/A11
FINITE SOFTWARE SYSTEMS Ltd.
28, James Bourchier Blvd.
BG - 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 963 16 91, (2) 962 1373
e-mail: info@finite-soft.com
www.finite-soft.com
43
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
щанд / stand 3/B3
FOOD PROCESSING INDUSTRY
magazine
108, Rakovski Str., office 605
BG – 1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 987 62 84
Tel./Fax: + 359 (2) 988 05 89
Mobile: + 359 (87) 940 65 62; (88) 464 69 19
e-mail: info@fpim-bg.org
fpim_adv@abv.bg
www.hvp-bg.eu
	КООП “ХВП” издава списание “ХВП” - единст-
веното специализирано национално научно-
приложно издание на хранително-вкусовата
промишленост в България; издателска дейност
и богата книгопоща за специализирана лите-
ратура; организиране на бизнес пътувания в
чужбина.
Отлична възможност за общуване с отрасъ-
ла!
	FOOD PROCESSING INDUSTRY magazine is the
one professional specializing issue for food indus-
try in Bulgaria. The FPI magazine is an organ of
the Bulgarian Association of Food & Drink Industry
and the Union of Food Industry in Bulgaria. Our
readers are food professionals in business and
science, and we keep them informed about the
very latest technologies, trends and legislation in
the food processing industry.
Your participation in our magazine is a guaran-
tee that your advertisement or information mes-
sage will reach your future business partners!
44
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
GASTRO TEAM
щанд / stand 4/B4
1, Kukush Str. (Incoms)
BG – 1309 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 920 85 35
Fax: +359 (2) 920 85 37
Varna
Mobile: +359 (87) 736 09 86
Service team: +359 (88) 666 03 04
	Директен внос на професионално кухненско и
барово оборудване.
Обзавеждане на ресторанти, пицарии, баро-
ве, сладкарски цехове.
Производство на изделия от неръждаема
стомана (маси, мивки, стелажи и др.) по поръч-
ка на клиента;
	Direct import of professional kitchen and bar
equipment.
Equipment for restaurants, pizza restaurants,
bars, confectioneries.
Custom made stainless steel products (tables,
sinks, shelves and more)
HBG 2000 Ltd.
щанд / stand 4/B2
Office – showroom
160, Cherni vrah Blvd.
BG – 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 806 20 50
Fax: +359 (2) 806 20 40
сервиз.: 02 806 20 44, 45
e-mail: office@hbg2000.com
Office – showroom
43, Knyaz Boris Str.
BG – 8000 Burgas, Bulgaria
Tel./Fax: +359 (56) 81 88 27
www.hbg2000.com
46
	Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на
професионално кухненско и барово оборуд-
ване
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
Фирмите, които ще представим на изложение-
то:
LAINOX ALI Spa - Италия
COMENDA ALI Spa - Италия
SCOTSMAN - Италия
CEADO - Италия
LA SAN MARCO - Италия
SCHONWALD - Германия
	Design, supply, installation and service of profes-
sional kitchen and bar equipment
The companies we will present during the exhibi-
tion:
LAINOX ALI Spa - Italy
COMENDA ALI Spa - Italy
SCOTSMAN - Italy
CEADO - Italy
LA SAN MARCO - Italy
SCHONWALD - Germany
HoReCa - NATIONAL ASSOCIATION
HOTEL, RESTAURANT, CAFETERIA
8, Sveta Sofia Str.
BG - 1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 980 52 48
Fax: + 359 (2) 980 52 48
e-mail: xopeka@abv.bg
info@xopeka.com
www.xopeka.com
щанд / stand 4/D12
	Национална Асоциация ХОРЕКА е съорга-
низатор на международните специализирани
изложения:
СИХРЕ - Специализирано изложение за хотел-
ско и ресторантско оборудване в Интер Експо
Център - София;
САЛОН “ХОРЕКА” по време на Международните
пловдивски панаири - пролет и есен
Основна задача на Национална асоциация
ХОРЕКА е колективното представяне на фир-
мите на международните специализирани из-
ложби в бранша и осигуряване широко поле
за изява. Срещи с професионална публика,
осигуряващи директен маркетинг и клиенти.
Обмяна на печеливши идеи за разширяване на
47
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
производството и търговията. Членовете на На-
ционална Асоциация ХОРЕКА произвеждат
продукти с доказано качество и доставят изде-
лия от световни фирми.
Основно представени браншове са:
Ресторантско и барово оборудване
Хотелско оборудване
Оборудване за търговски обекти и складо-
ве
Професионална перална и почистваща тех-
ника
Прибори и посуда
Хладилна техника
Допълнителни услуги и консумативи
	HoReCa is the co-organiser of the following inter-
national specialised exhibitions in Bulgaria:
SIHRE - Specialised Exhibition for Hotel and
Restaurant Equipment in Inter Expo Congress
Center - Sofia
HoReCa Specialised Salon of Hotel and Restau-
rant Equipment held within the International Con-
sumer Goods and Technologies Fair in Plovdiv
LEROY BG EOOD
щанд / stand 4/A1
30, Peshtersko Chaussee Blvd., fl. 3
Aptechno Upravlenie building
Tel.: + 359 (32) 64 28 80
Fax: + 359 (32) 64 18 74
e-mail: leroybg@abv.bg
www.leroybg.com
	Завеси и корнизи за баня, покривки за легло
и маса, прибори и чаши за хотелския и ресто-
рантьорския бранш
	Shower curtains and curtain rods, tablecloths and
bedcovers, utensils and glasses for the reastau-
rant and hotel industry
48
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
MIRAGE TRADE Ltd.
щанд / stand 3/A2
65, Todor Vlaykov Str.
BG – 9000 Varna, Bulgaria
Tel./Fax: +359 (52) 60 04 80, 62 19 59
e-mail: office@mirage.bg
www.mirage.bg
www.miragetextile.com
	Фирмата е директен вносител на тъкани за
интериора и произвежда широка гама артику-
ли, предназначени за обзавеждане на хотели,
апартхотели, вили, СПА центрове, ресторанти
и други.
Продуктовата листа включва:
постелъчно спално бельо
завивки, възглавници
хавлиени изделия
пердета, покривки за легла
капитонирани изделия
ресторантски текстил и др.
“МИРАЖ ТРЕЙД” ООД е с над 10-годишен опит
в сферата на интериорния текстил за обзавеж-
дането на търговски и туристически обекти в
България и Европа. За този период наши кли-
енти станаха над 1300 фирми.
	The company is a direct importer of interior textiles,
and manufactures a wide range of articles inten-
ded for refurbishment of hotels, apart-hotels, villas,
SPA’s, restaurants and more.
The product list includes:
bed linen
duvets, pillows
terry products
curtains, bedspreads
quilted articles
restaurant textiles and others.
MIRAGE TRADE Ltd. has over 10 years experi-
ence in interior furnishing textiles for commercial
and tourist sites in Bulgaria and Europe. For this
period, our customers became over 1300 compa-
nies.
50
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
MISTRAL SOFTWARE
щанд / stand 3/A7
zh.k. Hadzhi Dimitar
129, Klisura Str., office 4
BG – Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 462 71 35
e-mail: office@mistral.bg
www.mistralsoft.bg
	Софтуерни решения за ресторанти, магазини
и хотели
	Software solutions for restaurants, shops and ho-
tels
MOBILTEL
щанд / stand 4/C3
1, Kukush Str.
BG – 1309 Sofia, Bulgaria
www.mtel.bg
www.facebook.com/MobiltelBG
	Мобилтел е лидер на пазара на телекомуникации
в страната и един от най-успешните мобилни
оператори в Европа с 5,3 милиона клиенти и
пазарен дял от 49.3%.
В началото на 2008 година компанията стъпи
на фиксирания пазар със своите услуги за
стационарен телефон - M-Tel VoiceBox, M-Tel
Office Box, M-Tel HomeBox. През 2010 година
Мобилтел обяви официално подписването на
предварителните договори за придобиване на
100% от два оператора на високоскоростни
фиксирани мрежи - Спектър Нет АД и Мегалан
Нетуърк ООД. Придобиването на двата водещи
алтернативни оператора на оптична мрежа,
което беше финализирано в началото на 2011
година, е естествено продължение на последо-
вателната стратегия на Мобилтел в качеството
му на интегриран телеком оператор, предлагащ
51
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
цялостни телекомуникационни решения. Ком-
панията има намерение да развие предлага-
нето на броудбанд услугите в страната до нива,
съответстващи на световните.
През последните години Мобилтел активно
инвестира в развитие на своята инфраструктура.
Компанията е първата в България и шестна-
десетата в света, която усъвършенства мрежата
си със супертехнологията HSPA+ – иновация,
която позволява скорост на пренос на данни
до 21 мегабита в секунда. През 2010 Мобилтел
беше първата компания, която направи демон-
страция на най-високата скорост за мобилен
пренос на данни през 3G мрежа, постигана в
страната до момента – 42 мегабита в секунда,
като подобна скорост в мобилна мрежа се
доближава рязко до предлаганата от фикси-
ра ни те интернет доставчици и по з во лява
гледането на 3D телевизия през мрежата на
оператора. През тази година Мобилтел получи
от Комисията за регулиране на съобщенията
лиценз за временно ползване на радиочесто-
тен спектър. Това ще позволи на компанията
първа в страната да направи тест на работата
в 4G мрежа.
	Mobiltel is a leader on the telecommunication
market in the country and also one of the most
successful mobile operators in Europe with 5.3 mil-
lions of customers and a market share of 49.3%.
In the beginning of 2008 the company made
a step on the fixed market with its services for
fixed phone – M-Tel VoiceBox, M-Tel Office Box,
M-Tel HomeBox. In 2010 M obiltel announced
the acquisition of the two leading alternative fiber
optic operators – Specter Net Ltd. and Megalan
Network Ltd. – which was finalized in the begin-
ning of 2011, is the expected continuation of the
sustainable strategy of Mobiltel as an integrated
telecom operator, providing overall communicati-
onal solutions. The company has the purpose to
develop the level of broadband services in the
country in conformity with the world levels.
52
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
During the last years M obiltel has actively
inve s ted in developing its infrastructure. The
Company is the first in Bulgaria and the sixteenth
in the world to perfect its network through the
cutting edge technology HSPA+ – an innovation,
allowing speed of data transfer of up to 21 Mbps.
In 2010 Mobiltel was the first company to make
a demonstration of the highest speed of mobile
data transfer through a 3G network achieved in
the country by now – 42 Mbps. In 2011 Mobiltel
will be the first company in the country to make
an operational test of a 4G network.
MORELLO FURNI
щанд / stand 4/D4
4, Kosanovsko shose Str.
BG - 4230 Asenovgrad, Bulgaria
Tel.: + 359 (331) 637 47
Fax: + 359 (331) 637 47
Mobile: + 359 878 226 936
e-mail: info@morellofurni.bg
	Причините, за да сме лидери в производството
на фурни за пици, са:
В исоко качество, което максимилизира
ефективността и понижава разходите на пер-
сонала, както и на консумативите
Безспорно нашите продукти са вечни, защото
са изработени от качествени материали. Фак-
тът, че фурните са ни значително по-тежки, в
сръвнение със същите на конкурентите е дока-
зателство за качеството им
В производството на фурни сме единствените,
които използваме най-добрите рефракторни
материали със съдържание на минимум 90%
алуминий. Този материал позволява да се по-
стигат несравними резултати при изпичането,
спестявайки разходи за енергия
Нашата фирма е тази, която утвърди по-ефе-
ктивна система за затопляне на основата за
пекане, която намалява разходите и в същото
време увеличава качеството на вашите пици
Патентовахме гама от машини, които са в
състояние да прочистват 100% от изхвърлените
пушеци от всеки един модел фурни на дърва
53
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Никога повече кавги със съседите и запалени
комини
Дизайнът на нашите продукти е винаги в крак
с времето. Пример за това е куполният завър-
шек, който възпроизвежда типичния античен
естетически стил на фурните, произведени в
Италия. Докосване до класа и елегантност за
вашето заведение.
Морелло Форни е фирма утвърдена през
годините като безспорен лидер в качеството и
грижа за най-малките детайли при производ-
ството на професионални фурни на дърва, на
газ, смесени, било статични или ротативни за
пицарии, ресторанти и хлебарници
Работата в тази сфера на производството
се обуславя със забележителното наследство,
страст и отдаденост към създадените модели,
които са оценени навсякъде по света
Морелло Форни е създадена през 60-те години
от Luigi Morello, който започва своята дейност
с мотото „каквато и да е форма и размери по
желание”, за да подчертае индивидуалността
на продукта. Фирмата продължава своята
дейност под вещото и прецизно ръководство на
двамата му сина. Luigi Morello е първият, който
въвежда ротативните фурни през 60-те години,
и то специално заради един местен продукт,
наречен “farinata”, който се приготвя в тежки
тави и има нужда от постоянно въртене. По-
късно тази технология започва да се въвежда
и за изпичането на пиците
След 40 години опит, фирмата Морелло Форни
може да се похвали с висококачествени про-
дукти, модернизирани, в крак с времето благо-
дарение на непрекъснатия контакт с експерти
в тази област за да удовлетвори изискванията
на клиентите
Фирмата се развива непрекъснато и не само
с производството на фурни, но и нови модели
машини, които прочистват дима от фурните на
дърва и свеждат до нула риска от запалване
на комините
54
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
	The reasons to be the leaders in the production
of pizza ovens are:
High quality, maximizing efficiency and minimiz-
ing cost of personnel and supplies
Undoubtedly, our products are eternal because
they are made of quality materials. The fact that
our ovens are significantly heavier than the same
of our competitors proves their quality
We are the only ones in the production of ovens
to use the best refractory materials containing at
least 90% aluminum. This material makes it pos-
sible to achieve unique results in baking, saving
energy costs
Our company is the one that established a more
efficient heating system based on heat, which
reduces costs while increasing the quality of your
pizza
Patented range of machines that are able to
purify 100% of the smoke emitted by any model
of ovens using wood. Never again quarrels with
neighbours and burning chimneys
The design of our products is always up to
date. An example is the dome appearance that
resembles the typical antique aesthetic style of the
ovens made in Italy. A touch of class and elegance
for your establishment
Morello Forni has been recognised over the years
as the undisputed leader in quality and attention
to the smallest details in the manufacture of pro-
fessional ovens working with wood, gas, mixed,
either static or rotating, for pizzerias, restaurants
and bakeries
Remarkable heritage, passion and dedication to
the established models, which are recognized
over the world, determine the work in this area of
production
Luigi Morello started Morello Forni in the 1960s
under the slogan “any shape and custom size”
to highlight the individuality of the product. The
company continued its activities under the expert
guidance and precision of his two sons. Luigi
Morello was the first to introduce the rotating ovens
in the 1960s specifically for a local product called
“farinata”, which is prepared in heavy trays and
needs constant rotation. Later, this technology
was introduced for baking pizzas
55
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
After 40 years of experience, Morello Forni is
proud of its high quality products, modern and up-
to-date due to the constant contact with experts in
the field to meet customer requirements.
The company is constantly developing not only the
production of ovens, but new models of machines
that clear the smoke from wood-burning ovens and
minimize the risk of ignition of the chimneys.
MOSKOV & SON
щанд / stand 3/C6
36A, Lyublyana Str., floor 2
Tel.: +359 (2) 855 85 77
Fax: +359 (2) 955 95 45
e-mail: office@moskov.com
www.moskov.com
	Производство на хотелска козметика и
аксесоари
Изделия за сервиране, хотелски хавлии и
хигиенни облекла
Аксесоари за хотелската стая и баня:
К озметични огледала, подгряващи кани,
сешоари и гладачни комплекти - представител
на ALISEO
Маркова хотелска козметика - представител
на LaBottega del’Albergo
	Hotel amenities and cosmetics
Table-serving products, hotel towels, dispos-
able clothes
Hotel room accessories:
Cosmetic mirrors, water kettles, hair dryers,
ironing centers - ALISEO
Branded hotel cosmetics - LaBottega
del’Albergo
56
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
NEON.BG Ltd.
щанд / stand 3/C12
Zh.k. Mladost 2, bl. 205B
BG – Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 971 80 77, 0700 16 900
e-mail: neon.bg@abv.bg
www.neon.bg
	НЕОН.БГ ООД e българска фирма, основана
през 2002 г., с изключително разнообразна
дейност и динамично развитие.
Фирмата разполага със собствена произ-
водствена сграда, оборудвана с високотехно-
логични машини и софтуер, в помощ на произ-
водството - CNC рутер с цифрово управление
и плотери, инсталация за обработка, сгъване и
вакумиране на стъкло за изработка на неонови
реклами, машини за ВИК и ТИК заварки, про-
филоогъващи и др.
В момента в производството на НЕОН.БГ
ООД работят 10 човека - специалисти с дълго-
годишен опит.
Фирмата е изключителен представител за
България фирма 3D Систем - Полша за алуми-
ниев профил за производство на обемни знаци
и лога.
Предлагаме на клиентите си затворен цикъл
на обслужване - от проекта и изработката на
рекламата, до доставката и монтажа.
Водещо мото за нас е “Качество на изработка
и гаранция за качество, бързина на изпълнение,
конкурентни цени”.
Зад гърба ни са доста реализирани проекти
и доволни клиенти: Стантек компютри, Флора
Градински Център ООД, Търговски център City
Point, Винен свят ЕООД, Мебелна къща Класико,
“Мандарин Пропъртис”, „Лев инс”, телевизия
PRO BG, пицарии Capri, Аерогара Пловдив,
Столична Следствена Служба, МERCURE SO-
FIA, фирма РИМЕКС, хотел Легенди, Доландия
България, ЛИБРА АГ, МУЛТИВАК, blizoo и много
други.
57
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
	“NEON.BG” Ltd. is a Bulgarian company, found-
ed in 2002, with an extremely diverse and dynamic
development.
The company has its own building, equipped
with advanced machines and software to help
industry - CNC router with digital control and plot-
ters, installation of neon, machines for TIG and
TIG welding, bending machines.
Currently in production NEON.BG Ltd. employs
10 people - professionals with years of experien-
ce.
The company is the exclusive distributor of 3D
System - Poland for aluminum profile for produc-
tion of volumetric signs and logos.
We offer to our clients full services - design,
producing, delivery and montage.
Out motto is “Quality and guarantee of quality,
speed and competitive prices.”
We have a very finished projects and a lot of
satisfied clients, like: Stantek computers
Flora Garden Centre Ltd Trade Center City Point,
Wine World Ltd, Furniture Classic, “Mandarin Prop-
erties”, “Lev Ins” TV PRO BG, Pizza Capri, Airport
Plovdiv, Sofia Investigation Service, MERCURE
SOFIA, RIMEX, Legends Hotel, DHOLLANDIA
Bulgaria, Libra AG, Multivac, blizoo and many
others.
NIPEQ
Nikolakoudis
Professional Equipment
щанд / stand 4/B8
24 km Thessaloniki – Polygiros (Vasilika)
PC 570 06/ P.O. Box 1037
Tel.: +30 23960 24035
Fax: +30 23960 22840
e-mail: info@nipeq.com
www.nipeq.com
58
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
NICK STYLE Ltd.
щанд / stand 3/A3
Show room
10A, Doyran Str.
(in front of the Greek restaurant “Yamas”)
Tel. +359 (2) 495 17 44
Contact person:
Ivaylo Simeonov - +359 (88) 888 01 88
Hristo Kalchev - +359 (89) 788 01 88
Central office:
45, G. Benkovski Str. (in front of Botev garden)
BG – Varna, Bulgaria
Tel.: +359 (52) 616 806
Contact person:
Hristo Kalchev - +359 (89) 788 01 88
	Директен внос на мебели за обзавеждане на
хотели, ресторанти, барове, домове, офиси, ба-
сейни, летни градини и др. Мебели от изкуствен
ратан, алуминий, дърво, ПВЦ и др. Директен
внос от Китай, Италия, Гърция, Турция.
	Direct import of furniture for hotels, restaurants,
bars, homes, offices, pools, summer gardens
and more. Synthetic rattan, aluminum, wood, PVC
and other furniture. Direct import from China, Italy,
Greece, Turkey.
PIERO PLC
щанд / stand 4/B1
92-94, Macedonia Str.
BG - 9014 Varna, Bulgaria
Tel.: +359 (52) 699 690, (52) 699 690
Fax: +359 (52) 699 692
e-mail: info@piero.bg
varna@piero.bg
www.piero.bg
	Пиеро АД доставя, монтира и осигурява техни-
ческа поддръжка и сервиз на професионално
оборудване за ресторанти, барове, хотели, пе-
рални стопанства, цехове за кулинарни изделия
и др. В продуктовата листа на дружеството
влизат още кухненски и барови инструменти,
аксесоари и съдове, порцелан и прибори за
60
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
хранене. Наши основни партньори са водещи
европейски производители в областта на висо-
котехнологичното професионално оборудване.
Всички продукти са проектирани да задоволят
индивидуалните нужди на всеки клиент, прите-
жават необходимите сертификати за качество
и отговарят на законовите изисквания.
	Piero Co. trades with professional catering equip-
ment and provides technical and maintenance
services. The company’s product list includes kit-
chen and bar tools and accessories, food contai-
ners and utensils, as well professional laundry
equipment. The Company offers large variety of
restaurant tableware and cutlery of renown manu-
facturers
POS BG
Ltd.
щанд / stand 3/A8
74, Hemus Str., office 5
BG - 1111 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 971 66 40
Fax: + 359 (2) 971 66 41
e-mail: office@pos.bg
www.pos.bg
	ПОС БГ ЕООД - внос, дистрибуция и сервиз
на хардуерно оборудване за автоматизиране
на обслужването на клиентите в ресторанти,
хотели, магазини и др. търговски обекти.
Фирмата предлага широка гама POS терми-
нали, POS монитори, POS принтери, касиерски
сейфове, баркод скенери и др. периферни ус-
тройства.
Дистрибутор на Firich enterprises inc. (FEC)
- Тайван и EBN technologies - Тайван
	POS BG Ltd. - import, distribution and service of
wide range of EPOS products for automation in
place of services in hospitality, shops, restaurants,
bars, supermarkets etc.
Full range of POS terminals, POS monitors,
POS printers, cash drawers, barcode scanners
and different peripherals.
Distributor for Firich enterprises inc. (FEC) -
Taiwan and EBN technologies - Taiwan
61
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
QM Media
щанд / stand 3/A21
21-23, Shipka Str.
BG – 1504 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 4 700 700
Fax: + 359 (2) 946 12 87
e-mail: qm@qmmedia.com
www.qmmedia.com
	QM Media е основана през 1997 г. и издава
едни от най-авторитетните и четени списания
на българския медиен пазар - AMICA, BRAVA-
CASA, L’EUROPEO, MAX, ABITARE.
През 2005 г. QM става първото издателство
в света, носител на лиценз на известното ита-
лианско списание за интериор и дизайн BRA-
VACASA.
През 2006 г. започва издаването на леген-
дарното мъжко лайфстайл списание МАХ.
През 2007 г. на българския пазар излиза AM-
ICA - водещото женско списание в Италия.
През 2008 г. QM реализира два нови проекта
- списанието за история, политика и култура
L’EUROPEO (април 2008 г.) и ABITARE - едно
от най-авторитетните издания за архитектура
в света (ноември 2008 г.).
QM Мedia е издател и на специализираното
списание за прозоречни и архитектурни фасад-
ни системи QM.
QM Media има богат опит в реализирането
на съвместни проекти с партньорски компа-
нии.
64
	QM Media was founded in 1997 and publishes the
most prestigious and popular magazines in the
Bulgarian media market - AMICA, BRAVACASA,
L’EUROPEO, MAX, ABITARE.
In 2005, QM became the first publishing house in
the world to hold the license for the eminent Italian
magazine for interiors and design BRAVACASA.
In 2006, QM started publishing the legendary
men’s lifestyle magazine MAX.
In 2007, AMICA - the leading women’s magazine
in Italy - appeared on the Bulgarian market.
In 2008, QM realized two new projects - the
magazine of history, politics and culture L’EURO-
PEO (April 2008) and ABITARE - one of the most
prestigious editions for architecture in the world
(November 2008).
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
QM MEDIA is the publisher of the specialized
magazine for window and architectural facade
systems QM.
QM Media has extensive experience in the
implementation of joint projects with partner
companies.
RAN Design Ltd.
щанд / stand 4/A3
P.O. Box 318
BG - 1000 Sofia, Bulgaria
Mobile: +359 (89)897 91 32,
Mobile: +359 (89) 953 53 79
Fax: +359 (2) 8 777 248
e-mail: info@horecabg.info
www.horecabg.info
	Официален вносител на:
Кристални чаши и кристални изделия за
професионално и домашно ползване с марките
на Stoelzle Lausitz, DaVinci Collection и RCR
Home & Table.
Хотелски порцелан с марката на Bauscher и
лиможки порцелан за дома с марката на Por-
cel.
Прибори за хранене и други изделия от инокс
18/10 за професионално и домашно ползване
с марките Pinti1929 и Pintinox.
Изделия от чист алуминний с и без тефлоново
покритие за професионално ползване с мар-
ката Agnelli
Настолни лампи с истински пламък - перфек-
тно допълнение за индивидуалността на Вашия
първокласен ресторант. Пионерна технология
за пълнителите - без пушек, без мирис.
Луксозни колички за сервиране от Италия.
Луксозни менюта за ресторанти, сладкарници,
кафенета. Луксозни винени листи. Луксозни
папки за хотелски стаи. Произведени от Schlat-
tner Verlags GmbH - Австрия.
Висок клас салфетки, пластмасови чаши
за всякакви напитки, еднократни прибори за
хранене от Германия.
Голямо разнообразие от чаши и чинии на
Bormioli Rocco.
Стъклени чинии в 13 цвята на Glass Studio.
65
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Магазини на дребно с търговска марка SAN-
TA MARINA в:
ЦУМ - етаж 1, магазин 01.09-01.10
Сити Център София - партер
The Mall - етаж 2 (срещу входа на Carrefour)
Ул. “Г. С. Раковски 116А”
Варна - МОЛ Варна - етаж 2
Бургас - Бургас Плаза МОЛ - партер
Пловдив - Галерия Пловдив МОЛ - партер
	Official importer of:
Crystal glasses and crystal products for pro-
fessional and home use of the brands Stoelzle
Lausitz, DaVinci Collection and RCR Home &
Table.
Hotel china of the Bauscher brand and Limoges
porcelain for home use of the brand Porcel.
Tableware and other articles of 18/10 stainless
steel for professional and home use from the
brands Pinti1929 and Pintinox.
Products of pure aluminum with and without Te-
flon coating for professional use from the Agnelli
brand
Table lamps with real flame - perfect addition
to the individual appearance our first class restau-
rant. Pioneering filling technology - no smoke, no
smell.
Luxury serving trolleys from Italy.
Luxury menus for restaurants, pastry shops,
cafes. Luxury wine lists. Luxury folders for hotel
rooms. Produced by Schlattner Verlags GmbH
- Austria.
High grade paper towels, plastic cups for all
drinks, disposable cutlery from Germany.
A wide variety of cups and saucers of Bormioli
Rocco.
Glass plates in 13 colours of Glass Studio.
SANTA MARINA brand retail shops in:
TZUM - 1st floor, shop 01.09 - 01.10
City Center Sofia – ground floor
The Mall - 2nd floor (opposite the entrance of
Carrefour)
116a G. S. Rakovski Str.
Varna - Varna Mall - 2nd floor
Burgas - Burgas Plaza Mall - ground floor
Plovdiv - Gallery Plovdiv Mall - ground floor
66
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
RIM DARVO Ltd.
щанд / stand 3/A13
14, Sv. Naum Blvd.
BG – 1421 Sofia, Bulgaria
Tel.:/Fax: +359 (2) 963 24 10
Mobile: +359 (88) 923 12 46
e-mail:office@redwellbulgaria.com
www.redwellbulgaria.com
	Фирма РИМ ДЪРВО ЕООД е ексклузивен пред-
ставител за България на австрийската фирма
REDWELL, специализирана в производството
на инфрачервени отоплителни уреди от ново
поколение.С минималната си енергийна консу-
мация, отоплителните уреди на REDWELL пре-
доставят сигурно и нискоразходно решение за
комфортен и здравословен вътрешен климат.
Отоплителните системи REDWELL са отличен
избор благодарение на лесното инсталиране,
гъвкавия дизайн и дългото време на експло-
атация без необходимост от поддръжка. Ин-
телигентните дизайнерски решения успяват
да пре д ло жат огромно разнообразие при
планирането на напълно уникална персонална
система за отопление.
	RIM DARVO Ltd. is the exclusive representative
for Bulgaria of the Austrian company REDWELL,
specializing in the production of infrared heating
panels from new generation. With minimum energy
consumption the heating panels REDWELL pro-
vide safe and cost effective solution for comfor-
table and healthy indoor climate. REDWELL hea-
ting systems are an excellent choice because of
easy installation, flexible design and longlasting life
without the need of service.The different panel de-
signs offer a wide variety of planning a completely
unique personal interior heating system.
67
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
ROGEL Ltd.
щанд / stand 3/A15
Zh.k. Lyulin
57A, Gotse Delchev Str., office 6
BG – 1324 Sofia, Bulgaria
Tel.: 99988 80 01
Fax: 99988 80 02
Mobile: +359 (88) 770 91 54 – Lida Rogleva
Mobile: +359 (88) 718 95 07 – Valentina Prototopova
Distributor in Burgas
2 Plus Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 (88) 892 29 76 – Dimitar Pavlov
www.rogel.biz
	РОГЕЛ ЕООД предлага:
Системи за контрол на достъп за хотелите
INHOVA (TESA) Испания и депозитни и раз-
плащателни брави, KEYA Испания, Хотелски
продукти Northmace&Hendon, Великобрита-
ния
Хотелска козметика Duck Island, Великобри-
тания
Биологични почистващи професионални пре-
парати за хотелите, CleanCulture, Northmace&
Hendon, Великобритания
Оборудване за бани в хотелите, Novaservis,
Чехия
Поликарбонатни чаши за хотелски плувни
басейни и открити тържества, BB Plactics, Ве-
ликобритания, луксозни чаши за яхти и парти
от Palm Plastics Products Австралия, табли за
сервиране за заведения на самообслужване,
барове и ресторанти от ROLTEX, Белгия
WiMAX - широколентов, мобилен Интернет
достъп (данни и глас) от МАКСТЕЛЕКОМ, Бъл-
гария
Копи и принт контрол за малък и голям биз-
нес, фирми, организации, библиотеки и учебни
заведения, PaperCut, Австралия
Екзотични мебели от тик, ратан, бананови
листа, водна лилия и др. ИНДОНЕСА
Ново:
Електронен магазин за бижута с истински
цветя и цветни аксесоари (дизайнерски чадъ-
ри, чанти и кошници) www.bijucvete.com
68
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
	Rogel Ltd. offers:
Systems for access control for hotels INHOVA
( TESA) , Spain and deposit and current locks
KEYA, Spain, Hotel products Northmace & Hen-
don, UK
Hotel cosmetics Duck Island, UK
Biological professional cleaning products for
hotels CleanCulture, Northmace & Hendon,
UK
Equipment for hotel bathrooms Novaservis,
Czech Republic
Polycarbonate glasses for hotel swimming pools
and outdoor celebrations, BB Plactics, UK, luxury
glasses for yachts and parties P alm P lastics
Products, Australia, serving trays for self-service
restaurants, bars and restaurants ROLTEX, Belgi-
um
WiMAX - broadband, mobile Internet access
(data and voice) from MAXTELECOM, Bulgaria
Copy and print control for small and big busi-
ness, firms, organizations, libraries and schools,
PaperCut, Australia
Exotic furniture of teak, rattan, banana leaf,
water lily and others, INDONESA
New:
Online shop for jewelry with real flowers and
flower accessories (designer’s umbrellas, bags
and baskets) www.bijucvete.com
SANDRA L. T.
щанд / stand 4/A6
Zh.k. Manastirski livadi
6, Major Pavel Pavlov Str., building 120
BG – 1404 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 862 55 66, 88
Fax: +359 (2) 862 55 77
e-mail: office@sandra-bg.com
tradedepartment@sandra-bg.com
marketing.logistics@sandra-bg.com
	Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на
големи, средни и малки ресторантски кухни и
перални стопанства. Предлагаме високо каче-
ство, адаптирани към българския пазар цени и
къси доставни срокове.
69
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Фирма „Сандра Л. Т.” e представител за
България на Fagor и Edesa - Испания; Faba -
Италия.
Дилър на: Brema, Pizza Group, Fimar и Pa-
derno - Италия; Zieher и Stolzle - Германия;
Zacor - Испания.
	Design, supply, installation and service of large,
medium and small restaurant kitchens and laun-
dries. We offer high quality, affordable prices for
the Bulgarian market and short delivery terms.
Sandra L. T. is the representative of Fagor and
Edesa - Spain and Faba - Italy for Bulgaria.
Dealer of B rema , P izza G roup , F imar and
Paderno - Italy; Zieher and Stolzle - Germany;
Zacor - Spain
SIDIKA Ltd.
щанд / stand 4/B6
Zh.k. Izgrev, bl.168
BG - 8000 Burgas, Bulgaria
Tel.: +359 (56) 81 83 66
Fax: +359 (56) 81 83 65
Mobile: +359 (88) 812 99 87, (88) 879 81 15
e-mail: sidikabg@yahoo.com
www.sidikabg.com
	Фирма СИДИКА е основана през 1996 г. Специа-
лизирани сме в оборудване на професионални
кухни с голям капацитет и натоварване. За тази
цел от 2000 г. нашите основни доставчици са
световните лидери в тази област MODULAR и
CORECO.
Предлагаме обзавеждане и за по-малки
обекти, като пицарии, бистра, барове и др.
Притежаваме собствeн цех за производство
на модули от неръждаема стомана по индиви-
дуален проект и размер, сервиз и магазин за
резервни части.
70
Ние сме изключителни представители за Бъл-
гария на следните фирми:
MODULAR (Италия) - високо технологично
кухненско оборудване: линии 600, 650, 700, 900,
900А, 1100, МОНОБЛОК, конвектомати, хладил-
ници, линии за самообслужване и миялни ма-
шини
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
FOINOX (Италия) - готварски конвектомати
с голям капацитет
CORECO (Испания) - професионално хла-
дилно оборудване.
AGA LAUNDRY (Италия) - професионално
перално стопанство
PIZZA GROUP (Италия) - оборудване за пи-
цария
SCAIOLA - оборудване за блок маси
GAM и CELME - обработваща техника и уре-
ди за бар
ICEMATIC - ледогенератори
MODULAR - високо технологично кухненско
оборудване с маскимална ефективност и бе-
зопасност, отговарящо на междунарoдните
стандарти за качество.
За да отговори на изискванията за качество,
безвредност и хигиена в различните целеви
пазари, Modular е получил успешно следните
сертификати:
Сертификат CE за продажба в Европа
Сертифициране на европейския пазар
Сертификати UL и ETL за Канада и Америка
Сертификат GOST за Русия
Сертификат UkrSEPRO за Украйна
Certificazione SOA Сертификат за участие в
Обществени поръчки
Certificazione FCSI Modular Сертифициран
член на Световното консултантско общество
CORECO - пълна гама специализирано хладил-
но оборудване, с технология, отговаряща на
меж ду народ ните стандарти за качество и
безвредност.
CE certificados Сертифициране на Европей-
ския пазар
HACCP – APPCC - Сертификат за операцио-
нен контрол на съхранявания продукт съответ-
стващ на Регламент (ЕО) 852/2004 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно хигиената на храните.
OHSAS 18001
ISO 9001 Сертификат за каческво на продукта
ISO 14001 Сертификат за безопасност на произ-
водството
GOST Сертификат за Русия
71
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
RoHS Сертификат за безвредност на вложените
материали Embalajes
Продуктите на CORECO са постоянен обект на
внимание на Световните изложения в Дубай,
Москва, Милано и Сингапур
	The company Sidika was founded in 1996. It spe-
cializes in supplying equipment for high capacity
professional kitchens. For this purpose, our main
suppliers since 2000 have been the world leaders
in this field MODULAR and CORECO.
We offer equipment for smaller establishments
such as pizzas, bistros, bars and more.
The company has its own workshop for produ-
ction of stainless steel components under indivi-
dual projects and sizes, service and spare parts
shop.
We are exclusive representative for Bulgaria of the
following companies:
MODULAR (Italy) - high-tech kitchen equipment:
lines 600, 650, 700, 900, 900A, 1100, monoblocks,
convection ovens, refrigerators, self-service lines
and dishwashers.
FOINOX (Italy) - high capacity cooking convec-
tion ovens
CORECO (Spain) - professional refrigeration
equipment
AGA LAUNDRY (Italy) - professional laundri-
es
PIZZA GROUP (Italy) - pizzeria equipment
SCAIOLA - equipment for block tables
GAM and CELME - processing and bar equip-
ment
ICEMATIC - ice makers
MODULAR - high-tech kitchen equipment of supe-
rior efficiency and safety meeting the international
quality standards.
To meet the quality, safety and hygiene require-
ments in the various target markets, Modular has
been successfully granted the following certifi-
cates:
CE certified for sale in Europe
European market certification
UL and ETL certificates for Canada and USA
GOST certificate for Russia
UkrSEPRO certificate for Ukraine
72
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
Certificazione SOA Certificate of participation in
public tenders
Certificazione FCSI Modular is certified member
of the Association of International Consultants
CORECO - full range of specialized refrigeration
equipment with technology that meets the interna-
tional standards for quality and safety.
CE certificados Certification of the European
market
HACCP – APPCC - Certificate for operational
control of stored products complying with Regula-
tion (EC) 852/2004 of the European Parliament
and Council of April 29, 2004 on the hygiene of
foodstuffs.
SOFTEX INTERIORI Ltd.
щанд / stand 3/C4
5, Acad. Ivan Buresh Str.
BG – 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 962 73 47
Fax: +359 (2) 962 73 48
e-mail: office@softexinteriori.com
	Търговия с хавлиени изделия и спално бе-
льо
Фирма СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ООД е специ-
ализирана в изработката на широка гама от
продукти за хотели, СПА центрове и плажове
с перфектно качество по европейски стан-
дарти.
Хавлиени изделия: Кърпи и халати от 100%
висококачествен памук в разнообразни гра-
мажи, размери и десени.
Изпълнение на индивидуални поръчки с:
Втъкано лого
Бродерия
Цвят по мостра
Бързо изпълнение на поръчки
Възможност за дозареждане при необходи-
мост
Максимална хигроскопичност
73
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Запазване на качество и външен вид при
многократно пране и третиране с препарати
Спално бельо:
Чаршафи и пликове от плат ранфорс, перкал,
сатен и сатен райе
Възглавници и олекотени завивки с различни
пълнежи
Протектори за матраци - стандартни и водо-
непропускливи
Покривки за маса
	Trade with towel and linen articles
SOFTEX INTERIORI Ltd. specializes in manu-
facturing a wide range of articles for hotels, spa
centres and beaches with perfect quality under
the European standards.
Towel: Towels and bathrobes of 100% high
quality cotton in various weights, sizes and
patterns.
Implementation of individual orders:
woven logo
embroidery
custom colour
Fast execution
Opportunity for additional supplies if neces-
sary
Maximum hygroscopicity
Unchanged quality and appearance after re-
peated washing and treatment with preparations
Linen:
Household linen of Ranforce fabric, percale,
sateen and satin stripes
Pillows and duvets with different fillings
Mattress protectors - standard and watertight
Tablecloths
74
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
STAND LINE BG Ltd.
щанд / stand 3/B1
1, Lozengrad Str.
BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria
Tel.: + 30 23920 73 221
F:+359 32 26 4075
M:+ 30 6945 011 449
info@standline.gr
www.standline.gr
	Внос-Износ
Телени рафтове, складови стелажни системи,
водно и енергоспестяващи продукти, сейфове,
потопяема отпадъчни води помпи.
	Imports-Exports
Wire shelves, warehouse racking systems, water
and energy saving products, safe boxes, submers-
ible-sewage-water pumps.
STEFAN SHTEREV Ltd.
щанд / stand 4/A8
12, Kuklensko shose Str.
BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria
Mobile: +359 (88) 834 24 94
Fax: +359 (32) 69 66 01
e-mail: st_shterev@abv.bg
www.sshterev.com
www.facebook.bg/стефан_щерев_eood
	Стефан Щерев ЕООД - Пловдив проектира и
произвежда цялостно обзавеждане и оборуд-
ване за комплексни търговски обекти: барове,
ресторанти, сладкарници, заведения за бързо
хранене, хотели, бензиностанции, мека мебел.
Фирмата предлага лазерно рязане, криволи-
нейно рязане, дизайнерски решения, доставка
и монтаж.
	Stefan Shterev Ltd. - Plovdiv, designs and manu-
factures furniture and equipment for complex
retail: bars, restaurants, bakeries, fast food res-
taurants, hotels, petrol stations, soft furnitures.
The company offers laser cutting, curved cutting,
design solutions, delivery and installation.
75
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
щанд / stand 3/A5
TARGET MEDIA GROUP Ltd.
6, Rogoshko shose Blvd.
BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria
Tel.: + 359 (32) 94 48 52
e-mail: profi.bg@gmail.com
www.profi-bulgaria.com
	Фирма Таргет Медия Груп ООД е вносител
на професионална техника за почистване на
различни видове подови настилки. Фирмата
е представител за Българя на световно из-
вестните марки LINDHAUS - Италия, DUPLEX
- Италия, RUG DOCTOR - САЩ и PROFI EU-
ROPE - Полша. От тези марки се предлагат
различни видове прахосмукачки, специали-
зирани машини за пране на мокети, килими и
тапицерии, универсални машини за почиства-
не на всякакви видове меки и твърди подови
настилки, машини за сухо или мокро почиства-
не на ескалатори и травелаторни пътеки.
Фирмата също така разпространява аксесо-
ари и консумативи за прахосмукачки, както и
препарати за различните видове подопочист-
ващи машини.
	Target Media Group Ltd. is an importer of pro-
fessional equipment for cleaning various kinds
of floorings. The company is a representative for
Bulgaria of the world famous brands LINDHAUS
- Italy, DUPLEX - Italy, RUG DOCTOR - USA and
PROFI EUROPE - Poland. From these brands
we offer different kinds of vacuum-cleaners, spe-
cialized machines for washing of fitted carpets,
carpets and upholstery, universal machines for dry
and wet cleaning of escalator and travelators.
Besides, the company distributes accessories
and consumables for vacuum - cleaners, as well as
deergents for the different kinds of floor-cleaning
machines.
76
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
TOMEKO
щанд / stand 4/C4
28-32, Haydushka gora Str.
BG – 1612 Sofia, Bulgaria
Tel.:/Fax: + 359 (2) 958 26 77, 958 30 13
Mobile: + 359 (88) 958 30 13
e-mail: sales@tomeko.bg
www.tomeko.bg
20, Elin Pelin Str.
BG – 8000 Burgas, Bulgaria
Tel./Fax: +359 (56) 866 356
Mobile: + 359 (88) 986 63 56
Zh.k. Chayka, bl. 181
BG – 9000 Varna, Bulgaria
Mobile: + 359 (88) 558 30 13
	ТОМЕКО ООД е сред лидерите на българския
пазар в предлагането на качествено кухненско
професионално оборудване за ресторанти,
барове, хотели, хипермаркети и супермаркети
с топлa точкa, кафета и кетъринг компании.
Безкомпромисната класика по отношение на
професионализма и бързината на изпълнение
и доставка, ние съчетаваме с новаторство и
актуалност спрямо последните тенденции за
кухненско оборудване в най-модерните ресто-
ранти, хотели, барове и кетъринг агенции в
света. Изработени от неръждаема стомана и
иновативни материали, уредите, които внася-
ме, са най-сигурният избор за добрата и ат-
рактивна кухня на всеки ресторантьор. Профе-
сионализмът и богатата продуктова гама, които
предлагаме, ни дават възможност да специфи-
цираме проектите си спрямо индивидуалността
на кухнята, за която ги създаваме.
Професионалните уреди, които предлагаме,
спазват най-важните за функцията им усло-
вия - високо качество, дългогодишна издръж-
ливост при ежедневна тежка експлоатация,
възможност за едновременно и здравословно
приготовление на голям брой ястия, поддържа-
не на ниво, съобразено с най-новите техноло-
гии, икономия на ресурси - електроенергия и
човешки труд, спазване на изискванията на
Европейския съюз за работа. Ние си партни-
78
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
раме с лидерите в областта на кухненската
техника - водещи италиански, немски, френски,
испански и чешки фирми, на много от които
сме ексклузивен и единствен представител
за България. Най-важното, което ще напра-
вим за вас, е да ви предложим точно това, от
което имате нужда, оптимизирайки бюджета
и съобразявайки се изцяло с вашите потреб-
ности. Ние осъзнаваме важността както на
предлагането на качествено кухненско про-
фесионално оборудване, така и от грижата за
неговото безпроблемно функциониране във
времето. Нашите специалисти ще ви предложат
безплатна доставка и монтаж на закупените
уре ди, както и ежедневно съдействие при
възникнала необходимост от консултация и
сервизна поддръжка.
	Tomeko Ltd. is one of the leaders on the Bulgarian
market in providing quality professional kitchen
equipment for restaurants, bars, hotels, hypermar-
kets and supermarkets with hot spot, cafes and
catering companies. We combine uncompromis-
ing classic in terms of professionalism and fast ex-
ecution of deliveries with innovation and relevance
to recent trends in kitchen equipment in the most
fashionable restaurants, hotels, bars and cater-
ing agencies in the world. Made of stainless steel
and innovative materials, the devices we import
are the safest choice for the good and attractive
kitchen of each restaurant. The professionalism
and extensive product range we offer allow us to
specify individual projects to the kitchen, for which
we create them.
The professional equipment we offer complies
with the most important requirements for their
functions - high quality, long durability under heavy
daily use, opportunity for simultaneous and healthy
preparation of numerous dishes, keeping the level
consistent with the latest technology, economy of
resources - power and human labour consumpti-
on, meeting the working requirements of the
European Union. We collaborate with the leaders
in the field of kitchen equipment - leading Italian,
German, French, Spanish and Czech companies
and we are exclusive and sole representative for
Bulgaria of many of them. The most important thing
79
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
we are able to do for you is to offer you exactly
what you need by optimizing your costs and fully
complying with your needs. We recognize the
importance of both providing quality professional
kitchen equipment and the care for its smooth
functioning over the time. Our experts will offer free
delivery and installation of the purchased equip-
ment, and daily assistance when consultation and
maintenance are necessary.
TRAL Ltd.
щанд / stand 3/C1
Office
42, Dimcho Staev Str.
BG – 6003 Stara Zagora, Bulgaria
Tel.: +359 (42) 630 508
Mobile: +359 (88) 800 90 72
www.tral-bg.net
	Фирма ТРАЛ ЕООД е директен вносител на едро
на професионално хотелско обзавеждане и
оборудване. Продуктите ни са производство на
едни от най-добрите китайски фирми, наложили
се на световния пазар с високото си качество
и добрите цени. Всички те са с дългогодишна
практика и традиции в производството на обо-
рудване за хотелиерския бизнес. Стремежът ни
е изцяло в иновационна насока при съчетани-
ето на комфорт, уникалност и практичност в
интериорния дизайн.
Ние предлагаме пълен асортимент от всичко
необходимо за обзавеждането на хотели: ин-
териорни /MDF/ врати, гранитогрес, фаянс,
теракота, кухненски системи, санитарно обо-
рудване, мебели, осветителни тела и аксесоа-
ри, пердета, спално бельо, хавлии и консума-
тиви.
Това е само част от продуктовата гама, която
може да бъде открита в нашата фирма и която е
в състояние да задоволи дори и най-претенци-
озния вкус. Партнъорството с нас ще ви убеди,
че луксът и високото качество са стил, който
само ние можем да Ви предложим на достъпни
цени.
80
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
	Tral Ltd. is a direct wholesale importer of profes-
sional hotel furniture and equipment. Our products
are manufactured by some of the best Chinese
companies recognized by the world market for
their high quality and good prices. They all have
long experience and traditions in the production
of equipment for the hospitality industry. Our goal
is fully in line with an innovative combination of
comfort, practicality and uniqueness in interior
design.
We offer the full range of everything necessary
for furnishing hotels: interior /MDF/ doors, granite
tiles, tiles, kitchen systems, sanitary equipment,
furniture, lighting and accessories, curtains, bed
linen, towels and supplies.
This is only part of the product range, which
can be found in our company and which is able to
satisfy even the most discerning taste. Your part-
nership with us will make you believe that luxury
and quality are the style only we are able to offer
at affordable prices.
UCS Balkan Ltd.
щанд / stand 4/C2
zh.k. Mladost 4, bl. 471, entr. 2
BG - 1715 Sofia, Bulgaria
Tel./Fax: +359 (2) 961 75 25
e-mail: sales@ucs.bg
www.ucs.bg
	Ю СИ ЕС БАЛКАН ООД
100% КОМПЮТЪРНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗА ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ И МАГАЗИНИ
Система за управление на хотелските услуги,
резервации, интернет резервации
Система за управление на ресторанти, ба-
рове, дискотеки,магазини и др.
Система за отчитане и планиране на работ-
ното време на персонала с възможност за
почасово заплащане
Складово и производствено стопанство
Система за безналично разплащане с хотел-
ски и други карти
81
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Touch Screen терминали, пос принтери, бар-
код скенери и др.
Преносими терминали за сервитьора
Видео контрол на касовите операции
Видео контрол на наливните напитки - без-
жични лиеци
Локални радиосистеми:
- вътрешна пейджингова система
- радиобутони за извикване на сервитьор
- специализирана клавиатура за готвача с
възможност за сигнализиране при готова по-
ръчка
	UCS BALKAN Ltd.
100% COMPUTER AUTOMATION FOR
HOTELS, RESTAURANTS AND MARKETS
Control system for managing of hotel services,
reservations and internet reservations
Control system for managing of restaurants,
bars, disco , markets and others
System for reports and planning of working
hours of the personnel with an opportunity of hourly
payment
Warehouse and industrial facilities
System of clearing settlements with hotel and
other cards
Touch Screen terminals, pos printers, barcode
scanner and others
Mobile terminals for waiters
Video monitoring of cash transaction
Video monitoring of liquid beverages - wireless
pour spouts
Local radio systems:
- Internal paging system
- Radio-buttons for calling the waiter
- Special keyboard for the cook with an opportu-
nity to call the waiter the dish is ready
82
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
VEGAS 93 Ltd.
щанд / stand 4/D14
1, Geo Milev Str.
BG - 2200 Slivnitsa, Bulgaria
Tel./Fax: + 359 727 42012
e-mail: vegas93@abv.bg
www.vegas93.com
	Фирма “Вегас 93” ООД е специализирана в
производството на помощно оборудване за
хотели, ресторанти, паркове и градини с по-
вече от 20-годишен опит и сертификат по ISO
9001:2000.
Производствения асортимент включва:
Камериерски, багажни и сервитьорски ко-
лички за зареждане на мини бар, кошове за
бельо, поставки за куфари, коктейлни маси,
сгъваеми легла и машини за лъскане на обув-
ки
Паркови и градински кошове за отпадъци,
кошчета за смет и кошчета пепелници
Метални гардероби - за работни помещения,
производствени цехове, съблекални в офиси,
спортни зали, училища и други.
Метални архивни шкафове, посетителски
сейфове с депозитна монета, хотелски сейфове
и други
Изпълнението и доставката на всяка поръчка
е в рамките на 10 дни.
Изделията имат двегодишен гаранционен
срок.
	Vegas 93 Ltd. Is specialised in the production of
auxiliary equipment for hotels, restaurants, parks
and gardens with over 20 years experience and
certification by ISO 9001:2000.
The production range includes:
chambermaids’, luggage and serving trolleys for
mini bar supply, linen-baskets, suit-cases racks,
cocktail tables, folding beds and shoe polishing
machines
park and garden refuse baskets, waste baskets
and ashtray baskets
metal wardrobes - for working premises, pro-
duction halls, changing rooms in offices, sport
halls, schools, etc.
metal archives cabinets, visitors’ safe cases with
deposit coin, hotel safe boxes, etc.
83
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
щанд / stand 3/B10
VEK – хотелски консумативи ЕООД
110, Skopie Str.
BG – 4004 Plovdiv, Bulgaria
Tel.: +359 (32) 69 50 01, (32) 69 76 19
Fax: (32) 69 96 40
e-mail: vek@rakursy.com
www.vek-bg.com
	Производство на богата гама от сапуни, коз-
метика, консумативи за стаята и банята, печат-
ни материали, ВИП и СПА комплекти, бутикови
серии, дизайн и изработка по индивидуален
проект.
Почистващи, миещи и дезинфекциращи пре-
парати, узаконени от МЗ и включени в справоч-
ника за разрешените за използване препарати
за дезинфекция.
Водоспестяващи аератори за батерии и ду-
шове, с които консумацията на студена и топла
вода нанамалява до 50% и придава на водната
струя приятен пенлив ефект.
	A leading manufacturer of rich spectrum of hotel
cosmetics and consumables exclusively custom-
ized for the client’s unique needs, VIP and Spa
assorted kits, publicity and print.
Cleaning, washing and disinfecting products,
listed by the Ministry of Health.
Certified water-saving aerator fittings for tabs
and showers, reducing hot and cold water-con-
sumption by 50% while adding a pleasant foam
effect to the water jet.
84
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
VERA 94
щанд / stand 4/B4
Central office:
1, Kukush Str. (Incoms)
BG – 1309 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 (2) 821 11 27, 822 92 08
Fax: +359 (2) 821 12 45
e-mail: Vera94@einet.bg
www.vera94.com
51, Gen. Stolipin Str.
BG – 9000 Varna, Bulgaria
Tel./Fax:+359 (52) 61 76 54
	Фирма Вера 94 ЕООД е директен вносител на
професионално кухненско и барово оборудване
и специалист в производството на неутрално
кухненско оборудване от неръждаема стомана
по поръчка за вътрешния и външния пазар.
Фирмата изработва: работни маси, умивални
басейни, стелажи, работни шкафове, етажерки,
линии на самообслужване и други.
Вера 94 е единственият директен вносител
на парни конвектомати RATIONAL, Германия
и партньор на европейските лидери в областта
на професионалното кухненско оборудване.
Чрез собствено производство и внос Вера
94 осигурява модерно и качествено обзавеж-
дане за Вашата професионална кухня.
Тази година фирма Вера 94 ще има удоволст-
вието да Ви представи двата нови модела пар-
ни конвектомати на фирмата RATIONAL: Self
CookingCenter Whitefficiency и CombiMaster
Plus.
	Vera 94 Ltd. is a direct importer of professional
kitchen and bar equipment and a specialist in
the production of neutral custom made kitchen
equipment of stainless steel for the domestic and
foreign markets. The company produces: work
tables, sink basins, racks, work cabinets, shelves,
self-serving lines and others.
Vera 94 is the only direct importer of steam
convection ovens RATIONAL, Germany and the
partner of the European leaders in the field of pro-
fessional kitchen equipment.
The domestic production and imports by Vera
94 provide modern and high-quality equipment for
your professional kitchen.
85
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
This year, Vera 94 will be pleased to present two
new models of steam convection ovens by RATI-
ONAL: Self CookingCenter Whitefficiency and
CombiMaster Plus.
VERTEX Ltd.
щанд / stand 4/A5
25B, Rozhen Blvd.
BG - 1220 Sofia, Bulgaria
Tel./Fax: +358 (2) 8360 100
Tel./Fax: +359 (2) 9386 000
e-mail: vertex@vertex.bg
www.vertex.bg
	Вертекс ООД, основана през 1997 г., е един от
най-големите дистрибутори в Източна Европа
на прибори за сервиране и хранене, стоки
за дома и продукти за оборудване на хотели,
ресторанти и кафетерии. Дружеството пред-
ставлява много европейски и азиатски про-
изводители, повечето от които ексклузивно,
което предоставя възможност да предлага на
клиентите си голямо разнообразие от изделия
при най-изгодни условия. Вертекс ООД винаги
се стреми да създаде за своите клиенти до-
пълнителни предимства чрез отлично обслуж-
ване, висока ефективност, разумни цени и
допълнителни отстъпки.
ВЕРТЕКС ООД е изключителен представител
на марката тефлонирани тигани FEST и прибо-
рите за кухня и професионално оборудване на
YALKO - Гърция, както и стъклени чаши WAL-
THER GLASS - Германия.
Оторизиран агент на HISAR - хромникелови
прибори за маса.
Вертекс ООД е директен вносител на воде-
щи световни производители като: DURALEX
- Ф ран ция, W ALTHER G LASS - Г ермания,
WOLOMIN - Полша, SOLMAZER - Турция, HI-
SAR - Турция, SEVERSTAL - Русия, NEMAN
- Беларус, CESIRO - Румъния, BORGONOVO и
DECOVER - Италия, PEDRINI - Италия, Firna-
Glass - Индонезия, WORLDFA - Индия, RED
STAR CERAMICS - Китай и др.
86
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
	Established in 1997, Vertex Ltd. is one of the lar-
gest distributors of tableware, houseware, and
HoReCa products in East Europe. The company
represents a large number of European and Asian
manufacturers, most on exclusive basis, which
gives the opportunity to offer its clients vast variety
of products at best value.
Vertex Ltd. always aims to create an added val-
ue contribution by outstanding service, efficiency,
reasonable prices, and additional discounts for its
customers.
Vertex Ltd. is exclusive distributor of the FEST
trademark and the rest of the Yalco - Greece pro-
ducts range, as well as WaltherGlas - Germany
products. The company has business contracts
with some of the major manufacturers worldwide,
such as: Duralex - France, Hisar - Turkey, Sever-
stal - Russia, Neman - Belarus, Cesiro - Romania,
Borgonovo - Italy, Decover - Italy, Pedrini - Italy,
FirnaGlass - Indonesia, Worldfa - India, Red Star
Ceramics - China, and many others.
VRITA Ltd.
щанд / stand 4/D8
20, Vassil Aprilov Str.
BG – 8000 Bourgas, Bulgaria
Tel: + 359 (56) 840 401
Tel./Fax: + 359 (56) 840 967
e-mail:vrita@vrita.net
www.brita.bg
	BRITA - професионални и домакински водно-
филтърни системи
	BRITA - professional and household water-filter
systems
87
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
щанд / stand 4/D2
WINTERHALTER - BG Ltd.
40, Bratia Bukston,
in the Intransmash building (Entrance from Mir Str.)
Tel./Fax: + 359 (02) 958 81 35
Mobile: + 359 (88) 754 54 30, (89) 571 57 05
е-mail: office@winterhalter-bg.com
www.winterhalter-bg.com
	Основана през 1947 г. в град Мекенбюрен, Гер-
мания с оборот от 110 милиона евро, WINTER-
HALTER е световен лидер в производството
на миялни машини. В цял свят има 15 клона и
повече от 50 представителства, включително и
в България от 2005 година. Фирмата е специали-
зирана във висококачествени миялни за стък-
ло, съдове и прибори и е водеща в производ-
ството на специализирани системи за хотел-
ския и ресторантьорския сектор и продажбите
на дребно. Философията на WINTERHALTER
е да осигури на клиентите си надеждни, ефи-
касни машини, които спестяват време и пари.
Последните модели използват нови технологии
за доставяне на вода и препарат за миене и
спестяват енергия, което осигурява защита
на околната среда. При разработката и кон-
струирането на нови машини ние обръщаме
най-голямо внимание на икономическата ефек-
тивност, хигиената, качеството и естествено на
лесното обслужване. WINTERHALTER предлага
пълен пакет от миялни машини за всички тър-
говски нужди: самата машина, със съвети за
преди употреба, дизайна и инсталацията на
вашата схема, включително и системи за тре-
тиране на водата, плюс инструктаж, сервиз и
поддръжка.
Заложете на WINTERHALTER и изберете от-
лични резултати от миенето при максимална
ефективност.
Услуги
WINTERHALTER преддлага:
Качествени и надеждни съдомиялни маши-
ни
Богата гама от препарати
Уреди за омекотяване на вода
88
INFORMATION ON THE EXHIBITORS
Сервиз в рамките на 24 часа за отстраняване
на възникналите повреди в гр. София и в рам-
ките на 48 часа извън гр. София
Използва специализиран технически сер-
виз
Складовата база е снабдена с всички видове
резервни части
Всеки произведен модел се поддържа с ре-
зервни части
За да се избегнат повреди потребителите
периодично получават инструкции за експло-
атация на машините
	Founded in 1947 in the city of Meckenbeuren,
Germany with a turnover of 110 million euros, WIN-
TERHALTER is a world leader in the production of
dishwashers. The company has 15 branches and
more than 50 offices worldwide, including Bulga-
ria since 2005. The company specializes in high
quality dishwashers for glass, utensils and is a
leading producer of specialized systems for hotels
and restaurants and retail sales. WINTERHALTER
philosophy is to provide its clients with reliable,
efficient machines that save time and money. The
latest models use new technologies for water and
detergent delivery and save energy to protect the
environment. When developing and designing
new machines we are paying significant atten-
tion to economic efficiency, hygiene, quality and
easy use. WINTERHALTER offers a full range of
dishwashers for all business needs: the machine
itself, tips for use, design and installation scheme,
including systems for water treatment, plus instruc-
tions, service and support.
Choose WINTERHALTER and its excellent wash-
ing results in maximum efficiency.
Services
WINTERHALTER offers:
Quality and reliable dishwashers
Wide range of products
Equipment for water softening
Service for repairs within 24 hours in Sofia and
within 48 hours outside Sofia
Specialized technical service
89
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
The warehouse has in stock all kinds of spare
parts
Spare parts for each manufactured model
To avoid damage, users constantly receive
instructions for the dishwashers use
90

 davido.extraxim@gmail.com