ivanovangel12@yahoo.com    	Кабинет: 306
 	 	

Зам. Декан:
	доц. д-р инж. Димитър Анастасов Гуглев
телефон:	+359 32 654 415	Пловдив 4000
 	 	бул. Менделеев 12
E-mail:	guglev@au-plovdiv.bg 	Кабинет: 22
 	 	

Зам. Декан:
	доц. д-р инж. Росица Асенова Меранзова
телефон:	+359 32 654 244	Пловдив 4000
 	 	бул. Менделеев 12
E-mail:	rossi@au-plovdiv.bg 	
 	 	

Състав:
	Галина Ройчева - главен експерт

телефон:
	+359 32 654 260	Пловдив 4000
 	 	бул. Менделеев 12
E-mail:	dekanatlgf@au-plovdiv.bg	Стая: 119
 	 	Приемно време:
 	 	от 10 до 12 ч.
 	 	от 14 до 15.30 ч.
	Йонка Петрова - главен експерт

телефон:
	+359 32 654 260	Пловдив 4000
 	 	бул. Менделеев 12
E-mail:	yonkapetrova1@abv.bg	Стая: 119
 	 
 davido.extraxim@gmail.com