Bulgaristan Türk Gençliği – BTG

Osmanlı torunu Evlad-ı Fatihanlar... Geçmişi bilerek onu unutmadan, geleceğe kanat açanlar... Biz bize benzeriz ve özgün olma iddiasındayız.
29 Ekim 2008 Çarşamba
BULGARİSTAN'DA BÖLGE MÜFTÜLÜKLERİ
1-BULGARİSTAN BAŞMÜFTÜLÜĞÜ VE SOFYA BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Bratya Miladinovi” №27
Sofya 1000
Tel: +359 981 6001
Fax: +359 980 3058

2-AYTOS BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Tsar Osvoboditel” sokağı №1
Aytos 8500
Tel: +359 558/6364
Fax: +359 558/6364
e-mail: mofty_aytos@mail.bg

3-DOBRİÇ BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Konstantin Stoilov” sokağı №1
Dobrich 9300
Tel: +359 58/600029

4-HASKOVO BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Otets Paisiy” sokağı №22
Haskovo 6300
Tel: + 359 38/62159

5-PLEVEN BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Ruse” sokağı №13
Pleven 5800
Tel: + 359 64/807584

6-SMOLYAN BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Çinar” sokağı №3
Smolyan 4700
Tel: +359 301/63344

7-GOTSE DELCHEV BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Zvancharska” sokağı №3
Gotse Delchev 2900
Tel: +359 751/61132
Fax: +359 751/61132
e-mail: nevrokopli_muftu@abv.bg

8-PLOVDİV BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“6-ti Septemvri” sokağı №157, kat. 2, ap. 17, p.k. 227
Plovdiv 4000
Tel: +359 32621137
Fax: + 359 32621137
e-mail: muftufilibe@abv.bg

9-KIRCAALİ BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Momchil voyvoda” sokağı №3
Kırcaali 6600
Tel: +359 36/138043

10-SİLİSTRA BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Nikola Yonkov Vapcarov” sokağı №39
SİLİSTRA 7500

11-RAZGRAD BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Aprilsko vastanie” sokağı №13
Razgrad 7200
Tel: +359 84/661356

12-KRUMOVGRAD BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
Merkez camii yanı
Krumovgrad 6900
Tel: +359 89 9836929

13-ŞUMEN BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
“Rakovska” sokağı №36
Şumen 9700
Tel: +359 54/802875
Fax: +359 54/802875
e-mail: mufty_shumen@mail.bg
в 12:57 1 коментара
Етикети: BULGARİSTAN'DA TÜRK DERNEKLERİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUŞUNUN 85. YILI

BÜTÜN TÜRKLERİN BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Bugün 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bayram günüdür. 29 ekim 1923 günü Büyük Türkiye Millet Meclisi aldığı kararla cumhuriyeti ilan etmiştir.
в 11:38 0 коментара
Етикети: KISA HABERLER
27 Ekim 2008 Pazartesi
BULGARİSTAN'DA TÜRK DÜŞMANLARI


BOYKO BORİSOV


Sofya belediye başkanı ve GERB adlı partinin resmi olmayan başkanı.Son günlerde DPS'nin terörist hareketlere meyledeceğini iddia ederek gündeme oturdu. Son 15 yıl içinde Bulgaristan'da 1500 cami inşa edilmiş, Yunanistan'da ise hiç bir cami yapılmasına izin verilmezmiş. "Bu kadar da tolerans olmaz ki" demiş sayın itfaiyecimiz. Bilmeyenler için söyleyelim Borisov itfaiyecilik okulundan mezun. Hatta kendileri 1989 olaylarında Dulovo taraflarında görev yapmış ekin tarlalarını korumuşlar çünkü Türkler kasıtlı olarak tarlaları yakıp devlete zarar veriyorlarmış. Siz kaç canı yaktınız Borisov. Bunun hesabını hiç kimse vermedi. Bir bilgi daha aktarayım bu Boyko Borisov denilen kişi Todor Jivkov'un özel korumalığını yapmıştır.


Bir anımı anlatayım size: Türkiye'den Bulgaristan'a bir misafirim gelmişti . Sokakları dolaşırken bir poster göstedim kendisine. Dedim ki, abi sence bu kişi, ne iş yapar. Adam baktı ve hiç tereddt etmeden: şarkıcı dedi. İşte olay budur.
в 23:50 0 коментара
Етикети: KISA HABERLER
26 Ekim 2008 Pazar
DÜNYACA ÜNLÜ HEYKELTRAŞ VEJDİ RAŞİDOV DEMİŞ Kİ:
TÜRKLERLE BULGARLAR BİRBİRİNİ KESMEYECEK!
Ne büyük bir buluş.
Daha başka neler demiş... Demiş ki, 8 milyon Bulgarın 300 bin Türkü keseceği veya bunun tersi olacağını iddialarına bir son veilmeli. Böyle bir şey bir kere çok komik ikincisi de aptalca bir şey.

Ahmed Doğan ve DPS düşmanı komünist Raşidov kalkmış neyin ne olduğunu ve ne olmayacağını söylüyor. Bir kere Bulgarların nüfusu 8 milyon değil, Bulgaristan Türkleri de 300 bin değil. Bulgarlara yaranmak için gerçekleri yok sayan bu adamın Türklere ne faydası olmuş.
Türklerin ve Müslümanların haksız yere Bulgarları kesmeyeceği her Allah'ın kulu bilir, senin söylemene gerek yok. Ama Bulgarların bizi yok etmek istemedikleri hakkında o kadar emin konuşamam.
En ağrımıza giden konu da şu ki, müessif Ahmet Emin olayından sonra Türklerle alakası olmayan, onların dertlerini dert edinmeyen Sezgin Mümün, Osman Oktay ve Vejdi Raşidov gibiler medyaya çıkıp ahkam kesmeye kalkıyor olmaları. Tabi milletimiz kimin ne olduğunu çok iyi bildiği için olanları sükunetle izliyor.
в 14:53 0 коментара
Етикети: SİYASET, YORUM
15 Ekim 2008 Çarşamba
"MÜSLÜMANLAR" DERGİSİNİN EKİM SAYISI ÇIKTI

в 12:39 0 коментара
Етикети: DERGİ
13 Ekim 2008 Pazartesi
MEDRESETÜN NÜVVAB
Kitabı PDF formatında satın almak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler. bulgaristanalperenleri@gmail.com

в 12:39 0 коментара
Етикети: E - KİTAP SATIŞI, İSMAİL CAMBAZOV, KİTAP
10 Ekim 2008 Cuma
Pomakların, Kuman Türklerine dayanan tarihi geçmişi vardır

Yazan: Basri Zilabid

Pomaklar, Balkanlarda Pomakça konuşan Müslümanlara verilen bir addır. Pomakların, Kuman Türklerine dayanan uzun bir tarihi geçmişi vardır. Kuman Türkleri miladi 916 yılında Kuzey Çin’den ayrılarak önlerine çıkan Ruslarla savaşıp, XI. ve XII. yüzyılda Ukrayna ve Romanya üzerinden Balkanlara inmeğe başlayan bir Türk kavmidir. İlk olarak kuzey Bulgaristan’a daha sonra güneye doğru inerek Rodoplara ve Makedonya’nın doğu kısımlarına yerleşmişlerdir. Yerleştikleri bölgelere Kumanova, Kumantsi, kumança gibi isimler vermişlerdir.
Kuman ve Peçenek Türkleri’nin 1087’de kurdukları federasyonun 1091’de yıkılması neticesinde Kuman Türk boylarından birçoğu Romanya, Macaristan, Avusturya ve Çekoslovakya içlerine kadar giderek gayri Türk unsurların içinde Hıristiyanlığı kabul etmişler ve etnik varlıklarını kaybetmişlerdir. Batı Trakya ile Rodop ve Prin bölgelerinin dağlık kesimlerinde ise bir hayli Kuman Türk boyu kalmıştır.
1065 yıllarından itibaren Bizans, Slavların güneye inmelerini önlemek amacıyla Konya’nın bazı kesimlerinden birçok Türk kabilelerini gayet tavizkar tekliflerle Teselya ile Makedonya ve Rodoplara götürüp iskan ettirmiştir. Bu kabilelerin 55-60 bin kişilik bir topluluk olduğu Bizans kroniklerinde belirtilmektedir. Daha sonra 1345 yılında Gazi Umur Beyin fütuhatına sahne olan bu bölgelere 100 bin kadar Yörük Türkmen iskan edilmiştir.
Anadolu’dan iskan edilen bu Türk-Müslüman grup-ları bu bölgede yaşayan Kuman Türkleri arasında İslamiyetin yayılmasında etkili rol oynamışlardır. Bu gruplar arasında şeyh, abdal, derviş, gibi İslam misyonerleri İslam’ın propagandasını yapmışlardır. Bulgar tarihçileri Zlatarski ve İreçek İslam Dini mis-yonerlerinin Bulgaristan’da İslam propagandasını yaptıklarını ve XIII. asra kadar İslam dininin bu yörelerde yayıldığını belirtmektedir. Tarihi verilere göre Kuman Türkleri’nin ihtida ederek Müslüman oluşları Osmanlı’nın bölgeye gelmesinden önceye rastlamaktadır.
Kuman Türkleri Anadolu’dan gelen Müslüman kardeşlerine maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlar, “öncü”, “ardcı” ve “ileri keşif” kolu olarak aktif görevlerde bulunmuşlardır. Slavlar Kuman Türk Müslümanlarına Osmanlı ordularına yardım ettikleri için yardımcı anlamına gelen “pomagaç” adını vermişler ve bu zamanlarda Pomak şeklini almıştır. Ancak bu kelime Osmanlı müelliflerinin eserlerinde geçmediği gibi, Pomak adına da hiçbir yerde rastlanmamaktadır. Bu tabir Türkçe eserlerde ancak 1877-1878 Türk-Rus harbinden sonra Balkanlar’dan gelen muhaceretler dolayısıyla rastlanır.
Pomaklar bütün tarihleri boyunca Osmanlı Devletine sadakat ile hizmet etmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının elim neticeleri Rodopların Rus ordusu ve Bulgar komitacıların istila tehlikesine kaldığı vakit, Rodop Türkleriyle Pomaklar yine birlik ve beraberlik içinde düşmanlarını bu bölgeye sokmamışlardır. 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos andlaşması hükümlerine itiraz etmişler ve oturdukları bölgede “Muvakkat hükümet” kurmuşlardır. Bulgar-Rus kuvvetleri muahede şartlarını yerine getirmek için, Pomaklara saldırdılar. Pomaklar ve Rodop Türkler’i, aylarca mukavemet edip memleketlerine düşmanı sokmadılar. 1878 Haziran ayından itibaren büyük Avrupa devletlerinin ve Osmanlı Devleti’nin mümessilleri Berlin’de barış müzakerelerine başladıkları vakit, Rodoplar’da savaş devam ediyordu. Bu çetin mücadele Berlin’de toplanan kongre üzerinde etkili oldu ve çeşitli milletlerin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Rodoplar’a gönderildi. Neticede Pomaklar arzularına kavuştular. Berlin Kongresi kararları gereğince müstakil bir “Şarkî Rumeli Vilâyeti” kuruldu ve Pomaklar’ın vatanı düşman istilasından kurtuldu.
Pomaklar’ın konuştukları dile gelince, % 30 Ukrayna Slavcası, % 25 Kuman-Kıpçakçası, % 20 Oğuz Türkçe’si, % 15 Nugayca ve % 10 Arapça’dan müteşekkildir. Buna göre Bulgarlar’ın iddia ettikleri gibi Pomakça’nın Bulgarca’nın bir şivesi olduğunu söylemeye imkan yoktur. Pomaklar bugün Bulgaristan güneyinde, Yunanistan’ın kuzeyinde, Makedonya’nın çeşitli bölgelerinde ve Türkiye’nin kuzeybatısında ve güney orta bölümlerinde yaşamaktadırlar. Bugün kendini Pomak kabul edenlerin sayısı 500 bini aşmaktadır.
Pomaklar umumiyetle zeki, çalışkan ve cesur insanlar olup, daha ziyade ziraat ve ticaretle ile meşguldürler. Şehirlerde oturanların çoğu Türkçe konuşur. Bunlar Türk-İslam medeniyeti içinde gelişmiş olduklarından, bugün duyguları ile Türklüğe bağlı yaşamışlar ve onun keder ve saadetini paylaşmayı bir vazife bilmişlerdir.

BİBLİYOGRAFYA
• ACAROĞLU, Türker, “Bulgaristan”, Türk Ansiklopedisi, VII/377-396, Ank. 1956
• (ALTINAY), Ahmet Refik, Türk İdaresinde Bulgaristan, Devlet Matbaası, İst. 1933
• AYDINLI, Ahmet, Batı Trakya Faciasının İçyüzü, Akın Yay., İst. 1971
• ÇAVUŞOĞLU, Halim, Balkanlarda Pomak Türkleri, Köksav Yay., Ank. 1993
• EREN, A. Cevat, “Pomaklar”, İA, İX/572-576, İst. 1964
• ----, “Pomaklara Dair”, Türk Kültürü, Sayı 4 (Şubat) Ank. 1963
• FEHER, Geza, Bulgar Türkleri Tarihi, TTK, Ank. 1999
• KONSTANTİNOV, Yulian, “Strategies for Sustaining a Vulnerable Identity: The Case of the Bulgarian Pomaks”, Muslim Identity an The Balkan State, London 1997
• MEMİŞOĞLU, Hüseyin, Pomak Türklerinin Tarihi Geçmişinden Sayfalar, Ank. 1991
• “POMAKLAR”, Müslüman Halklar Ansiklopedisi (MHA), İST. 1991
• “RODOPLAR VE POMAK TÜRKLERİ” , Türk Dünyası, Sayı 28, İst. 1973
• YÜCEL, Yaşar, “Balkanlarda Türk Yerleşmeleri ve Sonuçları”, Bulgaristan’da Türk Varlığı (Bildiriler) TTK, Ank. 1992.
в 16:43 0 коментара
Етикети: BASRİ ZİLABİD, İLMİ YAZILAR, TARİH
MAKEDONYA VE KARADAĞ KOSOVA'YI TANIDI
Makedonya ve Karadağ da yeni Kosova Cumhuriyetini tanıdılar. Hayırlı olsun.
в 10:50 0 коментара
Етикети: SİYASET, YORUM
9 Ekim 2008 Perşembe
Bulgaristan'da Türk Sivil Toplum Kuruluşları
1. "BARIŞ" TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ - VARNA
http://baris.free.bg/

2. "GÜNEŞ" TÜRKİYE İLE KÜLTÜREL İLİŞKİLER DERNEĞİ
http://www.gunes-ruse.com/

3. KIRCALİ „KADRİYE LATİFOVA” DEVLET MÜZİK ve DRAM TİYATROSU
http://www.dmdtkardjali.com/tr/

4. KIRCAALI "ÖMER LÜTFİ" KÜLTÜR DERNEĞİ
http://www.turkkulturevi.net/tr/

5. XXI. YÜZYIL TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ - SOFYA
http://www.tkc21.hit.bg/

6. "RECEP KÜPÇÜ" TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ- BURGAZ
http://www.tcc-bg.org/

7. Razgrad Nazım Hikmet Devlet Müzikal ve Drama Tiyatrosu

8. GÜL VAKFI - PLOVDİV
http://www.fondaciaroza.org/

9. BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARI BAŞMÜFTÜLÜĞÜ
http://genmufti.net/

10. ŞUMNU KÜLTÜR EVİ
http://www.sumnuturkleri.com/
mozaikdergisi@abv.bg

11. ŞUMNU NAZIM HİKMET KÜLTÜR EVİ
nurtenremzi@abv.bg
nurtenremzi@hotmail.com

12. DELİORMAN YAZARLAR DERNEĞİ

13. TUTRAKAN CEMAAT-İ İSLAMİYE ENCÜMENLİĞİ
(MÜSÜLMANSKO NASTOYATELSTVO)
http://www.mn.tutrakan.org/index.html

Torlak (Tsar Kaloyan)“Ahmet Şerif” Kütüphanesi
Sorumlusu: Pakize Canfer
Telefon:00359 899 549 746
в 14:23 0 коментара
Етикети: BULGARİSTAN'DA TÜRK DERNEKLERİ
8 Ekim 2008 Çarşamba
KİTAP SATIŞI

Bulgaristan'da Tükçe veya İslam dini ile ilgili kitap bulmak oldukça zor. Uzun zamandır bir kaç yayıncı çıkardıkları kitapları kendileri satmaya çalışıyordu bunun da çok etkili bir yöntem olmadığı görüldü. Bütün bunları gören bir kardeşimiz Bulgaristan'da yayınlanmış kitapları bir araya getirip satmaya ve dağıtımını yapmaya karar vermiş. Kendisini bu hizmetten dolayı kutluyoruz ve başarılar diliyoruz.

Bulgaristan'da yayınlanmış Türklüğe ve Müslümanlığa ait kitapları satın alabileceğiniz internet adresi şöyle: http://www.hubavakniga.com/

Hepinize iyi okumalar.
в 15:45 0 коментара
Daha Yeni Kayıtlar Önceki Kayıtlar Ana Sayfa
Kaydol: Kayıtlar (Atom)
Etiketler
AHMED DOĞAN CEVAP VERİYOR (2) BASRİ ZİLABİD (22) BAŞMÜFTÜLÜK (6) BULGARİSTAN'DA TÜRK DERNEKLERİ (5) DERGİ (15) DİN (28) E - KİTAP SATIŞI (11) GALERİ (13) GÖÇ (1) İLMİ YAZILAR (14) İSMAİL CAMBAZOV (7) KISA HABERLER (80) KİTAP (39) KÜLTÜR (32) MEHMET BEHÇET PERİM (3) MEHMET TÜRKER (22) MİSYONERLİK (1) MÜLAKAT (8) POMAKLAR (1) Sevda Dükkancı (1) SEÇİM 2009 (9) SİYASET (31) SOFYA'DA OSMANLI CAMİİLERİ (4) SOFYALI BALİ EFENDİ (7) SPOR (6) TARİH (21) VEDAT S. AHMED (5) YORUM (33)
Blog Arşivi

  ► 2012 (8)

  ► 2011 (26)

  ► 2010 (70)

  ► 2009 (100)

  ▼ 2008 (81)
    ► Kasım (7)
    ▼ Ekim (10)
      BULGARİSTAN'DA BÖLGE MÜFTÜLÜKLERİ
      TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUŞUNUN 85. YILI
      BULGARİSTAN'DA TÜRK DÜŞMANLARI
      DÜNYACA ÜNLÜ HEYKELTRAŞ VEJDİ RAŞİDOV DEMİŞ Kİ:
      "MÜSLÜMANLAR" DERGİSİNİN EKİM SAYISI ÇIKTI
      MEDRESETÜN NÜVVAB
      Pomakların, Kuman Türklerine dayanan tarihi geçmiş...
      MAKEDONYA VE KARADAĞ KOSOVA'YI TANIDI
      Bulgaristan'da Türk Sivil Toplum Kuruluşları
      KİTAP SATIŞI
    ► Eylül (8)
    ► Temmuz (7)
    ► Haziran (7)
    ► Mayıs (15)
    ► Nisan (20)
    ► Mart (7)

SON HABERLER

  E-KİTAP SATIŞI
  BULGARİSTAN TÜRKLERİ’NİN GELECEĞİNİ KİM PLANLAYACAK?

İletişim
Fotoğrafım

Bulgaristan alperenleri
  bulgaristanalperenleri@gmail.com

Profilimin tamamını görüntüle
	
Picture Window şablonu. Powered by Blogger.

 davido.extraxim@gmail.com