С П И С Ъ К НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ 2004г.”, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ЕВРОПЕЙСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ “МЛАДИ ТАЛАНТИ 2004 г.”
Вх.№ и тема на проекта
	

Автор
	Учебно заведение, адрес 	Домашен адрес на авторите, телефони 	

Електронна поща

№ МТ-2
Изчисляване на равновесните конфигурации от частици ограничени върху повърхността на сфера

 
	

Николай Атанасов Хаджиев

 
E ГН 8609016581 	

София 1164

НПМГ
ул. Бигла № 52 	

София 1336

жк Люлин бл.006 вх.Д, апарт.21

София-1000 пк 407

Централна поща

27 22 82
0887 92 51 23 	

nicky_hadzhiev@yahoo.com

vgi@phis.uni-sofia.bg

№ МТ-10
Блоковият шифър Rijnadael

 
	

Николай Иванов Ланджев

 
ЕГН 8608107080 	

София 1000

91-ва Немска езикова гимназия

ул.”Позитано” № 26
	

София – 1113

ул.”Г.Галилей” № 5
72 70 48 	

nlandjev@abv.bg
ivan@moi.math.bas.bg

№ МТ-16

Проучване на М IC D и MIC В генен полиморфизъм в здравата българска популация

 
	

Цветелин Иванов Луканов

 
ЕГН 8402011929 	

София – 1504

СУ “Кл.Охридски”
бул.Цар Освободител 15 	

София-1330

ул.”Вардар” № 65

02/920 55 37
0898 78 56 39 	

tsetso_84@abv.bg
immune@medun.acad.bg


 davido.extraxim@gmail.com