064/807259, email:
dexi_consult@abv.bg
200612389 Плевен: теория - ул.Дойран № 138, ет.5 и ул.Дойран № 160, ет.2,
ул.Г.М.Димитров №94,ул."Александьр Стамболийски" №1, етаж5;
практика - ул.Дойран№ 160,офис:404; ул.Т.М.Димитров" №94, ул.Данаил
Попов № 18,офис 15, ул.Радишевско шосе№ 1, ул.'Т.М.Димитров" №94,
Туристически дом „Кайлъка", ул.Дойран № 160,офис №213, .Александър
Стамболийски №1, етаж 2, жк.Сторгозия бл.5,вх.Е, ет.1, ап.З, ул.Дойран №65,
ул."Стоян Михайловски №6
Червен бряг: теория и практика- ул.Антим Пьрви №1 и ул.Търговска №17;
Кнежа: теория и практика- ул.Върбица№9;
Искър: теория и практика- ул.Георги Димитров № 1;
Долна Митрополия: теория и практика-ул.Трети март 29А;
Никопол: теория и практика- ул. Васил Левски 1;
Левски: теория-НЧ'Теорги Парцалев", практика-НЧ'Теорги Парцалев, ул „Хан
Аспарух" №2, ул."Яена поляна" № 4а
Пордим: теория и практика- ул.Освобождение № 1;
Летница: теория и практика -бул.България № 19,
Белене: теория и практика- ул."Еп.Евгений Босилков" No 1;
Свищов: теория и практика - ул.Отец Паисий 3, ул. К.А.Цанков№36
Бяла Слатина: теория и практика - ул."Хан Крум" №48
Русе: теория и практика - ул.Александровска №53
Габрово: теория и практика - ул."Брянска"№30, ул."Христо Смирненски"№3
Попово: теория и практика - ул.Александър Стамболийски" №2
Търговище: теория и практика - ул."Стефан Караджа" №2,
Разград: теория и практика - бул. „България" №15
Page 88 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
582030 Вътрешни облицовки и
иастилки
582030 Външни облицовки и настилки
582030 Бояджийски работи
582031 Строително дърводелство
582031 Строително тенекеджийство
582031 Покриви
582040 Стоманобетонни конструкции
582040 Метални коиструкции
582040 Сухо строителство
582040 Дограма и стъклопоставяне
582050 Вътрешни ВиК мрежи
582050 Външни ВиК мрежи
582060 Строител на пътища,
магистрали и съорьжения към
тях
582080 Основни и довършителни
работи
582090 Пътища, магистрали и
съоръжения към тях
762010 Посредник на трудова борса
762020 Социална работа с деца и
семейства в риск
762020 Социална работа с деца и
възрастни с увреждания и
хронични заболявания
762030 Помощиик- възпитател в
отглеждането и възпитанието
на деца
811010 Организация на
хотелиерството
811020 Организация на обслужването
в хотелиерството
811030 Хотелиерство
811060 Производство и обслужване в
заведения за хранене и
развлечения
811070 Производство на кулинарни
изделия и напитки
811080 Обслужване на заведения в
обществено хранене
861010 Физическа охрана на обекти
341020 Продавач - консултант 1. гр. Добрич, ул. „Охрид", № 6
2. гр. Добрич, ул. България, № 3
81 Център за професиоиално
обучение към „ХМ ТОМИ „
АД
Гр. Добрич, ул. „Кирил и
Методий" №38, вх. Б, ет. 4, ап.
10, Ваня Николова Панчева,
0885/695424, e-mail:
val_n@gng.bg
200812595
Варна: теория и практика - ул.„Христо Самсаров" №3
Видин: теория и практика - ул."Дунавска" №6
Монтана: теория и практика -ул. Жеравица 1
Враца: теория и практика -ул.Демокрация 1
Дупница: теория и практика - пл. Свобода 1
Кюстендил: теория и практика - ул.Генерал Заимов №2
Page 89 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
541020 Зърносъхранение,
зърнонреработка и
производство на
фуражи
541020 Производство и преработка на
мляко и млечни
продукти
541020 Производство на месо, месни
продукти и риба
541020 Производство на алкохолни и
безалкохолни напитки
541020 Производство на захар и
захарни издeлия
541030 Производство на хляб и
хлeбни изделия
541030 Производство на сладкарски
изделия
582030 Кофражи
582030 Армировка и бетон
582030 Зидария
582030 Мазилки и шпакловки
582030 Вътрешни облицовки и настилк
582030 Външни облицовки и настилки
582030 Бояджийски работи
582031 Строително дърводелство
582031 Строително тенекеджийство
582031 Покриви
582080 Основни и довършителни
работи
811060 Производство и обслужване в
заведенията за хранeне и
развлечения
811060 Кетeринг
811070 Производство на кулинарни
изделия и напитки
811080 Обслужване на заведения за
обществено хранене
762030 Помощник вьзпитател в
отглеждането и възпитанието
на деца
213070 Графичен дизайн
343010 Банково дело
82 Център за професионално
обучение „АХАД-Бизнес
Универсал" ЕООД
Гр. София, ж.к. „Бели брези" пред
бл. 16 - хотел „АКВА", Елеонора
Пламенова Стоянова,тел. 02/958
28 64; 0896645535, e-mail:
eIeonorastoyanova@abv.bg
200412212 Обученията по всички специалности - на адреси:
1. гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър" бл. 200 вх. Б партер;
2. гр. София, ж.к. „Бели брези" пред бл. 16, хотел „АКВА"
Учебна база: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитьр" бл. 200 вх. Б партер
Page 90 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
343010 Застрахователно и
осигурително дело
344010 Оперативно счетоводство
345040 Бизнес услуги
345050 Малък и среден бизнес
345060 Касиер
482030 Текстообработване
346010 Бизнес администрация
346020 Административно обслужване
341020 Продавач-консултант
345120 икономист
542110 Шивачество
811010 Организация на
хотелиерството
811020 Организация на обслужването
в хотелиерството
811030 Камериер
812030 Екскурзоводско обслужване
812030 Организация на
екскурзоводската дейност
811010 Организация на
хотелиерството
811020 Организация иа обслужването
в хотелиерството
811030 Камериер Хотелиерство
811040 Портиер - пиколо
Хотелиерство
811060 Производство и обслужване в
заведенията за хранене и
развлечения
811060 Кетеринг
811070 Производство на кулинарни
изделия и напитки
811080 Обслужване на заведения в
обществено хранене
812010 Организация на туризма и
свободното време
812010 Селски туризъм
812030 Екскурзоводство
812040 Туристическа анимация
341020 Продавач - консултант
344030 Оперативно счетоводство
345050 Малък и среден бизнес
345060 Касиер
345120 Индустрия
345120 Търговия
Всички обучения ще се извършват на адрес:
1. Курортен комплекс Боровец, Хотел „Самоков",
2. гр. Самоков, ул. Димитър Талев №3, клуб-ресторант „Мадарова къща"
84 Център за професионално
обучение към „ABC - Е"
ЕООД
гр. Благоевград ул. „Св. Кирил и
Методи" №77А, инж. Иван
Павлов Христов, тел. 073/83 00
23, e-mail: abc_e.cpo@abv.bg
200312109 I гр. Благоевград ЦПО към„АВС-Е"- ЕООД ул."Св.Димитър Солунски"
№ 77 вх. ет. 3 A Теория:
1.Учебен кабииет№ 1„АВС-Е"- ЕООД Благоевград, ул."Св.Димитър Солунски"
№ 77 вх. ет. 3 A
2.Учебен кабинет № 2„АВС-Е"- ЕООД Благоевград, ул."Св.Димитър Солунски"
№ 77 вх.А ет. 3
З.ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград ул."Иван Михайлов" № 6
4.Единадесето основно училище „Христо Ботев", ж.к Еленово" Благоевград
Практика:
1.Учебен кабинет№ 1..ABC-E"- ЕООД Благоевград, ул."Св.Димитър Солунски"
83 ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО
ОБРАЗОВАНИЕ
2010 Боровец, хотел Самоков,
офис 5, Антоанета Христова
Бонева, тел. 0887 896381, e-mail:
eualians@abv.bg
200712466
Page 91 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
345120 Земеделско стопанство
345120 Икономика и мениджмънт
346020 Административно обслужване
482030 Текстообработване
521041 Металообработващи
машини
521011 Машини и съоръжения
в текстилната,
обувната и
дьрвообработващата
промишленост
521090 Заваряване
521100 Стругарство
521110 Шлосерство
522011 Електродомакинска техника
522020 Електрообзавеждане на
производството
522021 Електрически инсталации
522021 Електродомакинска
техника
522040 Газова техника
522040 Топлотехника
522060 Огнярство
523020 Радио и телевизионна техника
523050 Компютърна техника и
технологии
523050 Компютърни мрежи
523060 Компютьрна техника и
технологии
525010 Автотранспортна техника
525020 Автотранспортна техника
525010 Пьтно - строителна техника
525060 Подемно - транспортна
техника, монтирана на
пътни транспортни
средства
525060 Подемно -транспортна
техника с електрозадвижване
525120 Автобояджийство
525120 Автотенекеджийство
541030 Производство на хляб и
хлебни изделия
541030 Производство на сладкарски
изделия
542040 Конструиране, моделиране и
технология на облекло от
текстил
Д р д, у Д р у
№ 77 вх. Ет. 3 A
2.Учебен кабинет № 2„АВС-Е"- ЕООД Благоевград, ул."Св.Димитьр Солунски"
№ 77 вх. Ет. 3 A
З.ЮЗУ „Неофит Рилски" Благосвград ул."Иван Михайлов" № 66
4.ЕТ"Нейчо Гръчки" Благоевград ул."Георги Попов" № 20 - Нейчо Гръчки
5.Фирма Фудс-2005"ООД Благоевград, ул."Покровнишко шосе" „№ 1-Кирил
Иванов Механджийски
6 ."Благоустройствени строежи" ООД Благоевград, ул."Скаптопара" № 1 A
7. Фирма „АГРОМАХ" ЕООД Благоевград, бул."Васил Левски" № 3
8.Фирма „Монолит строй - ЧБ" Благоевград, Промишлена зона
9."В и К" ООД-Благоевград ул."Антон Чехов" №3
10.ET „Жулиета Величкова" Благоевград, ул."Илинден" № 5 A - Жулиета Велич
11.БТ-АД Централен стол Благоевград, ул."Покровнишко шосе" № 1
12.ЕТ"Дивис-60-Василка Костадинова" Благоевград, ул."Христо Чернопеев № 1
1.ПТГ „Ичко Бойчев" Благоевград ул.Иван Михайлов № 64
2.Работилница на „БТ-АД" Благоевград, ул."Покровнишко шосе № 1
3."Диверс" ЕООД Благоевград ул."Св.Св.Кирил и Методи" № 20 - Станка Милко
4."Метан" ООД Благоевград бул."Васил Левски"13B, ет.8 ап.16 - Метанстанция
№ 16- Георги Иванов Папазов
5.Фирма „ПИРИНПАУЪР"-АД гр.София клон, Благоевград бул."Васил Левски" №
Газова техника, Топлотехника, Металообработващи машини, Машини и съоръж
обувната и дървообработващата промишленост, Заваряване, Стругарство, Шл
1.БТ-АД Благоевград ул."Покровнишко нюсе" № 1-Огнярство;
1.ET „Тодор Корчев" Благоевград жлс."Струмско"№30
2.ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград ул."Иван Михайлов" № 66 - база „Бачинов
З.Туристическо бюро „Оазис" Благосвград ул. „Хр.Смирненски" № 9
Организация на хотелиерството, Организация на обслужването в хотелиерство
„АВС-Е" ЕООД- Благоевград ул."Св.Димитър Солунски" № 77 вх.А ет.3"№
Вътрешии и международни превози на пътници, Вътрешии и международни пр
1.ЕТ"ВЕНИ-ДЖИ" Благосвград ул."Джеимс Баучер" № 4
2.ЕТ"Славчо Влахов" Благоевград ул."Ал.Стамболийски" № 34
З.ЕТ"Мария Шопова-Мания-Боби" Благоевград ул."Петко Д.Петков" № 9
Фризьорство, Козметика;
1."Пътнически превози" - ЕООД Благоевград ул."Св.Димитьр Солунски" № 2.
2. Фирма „ИПС" ООД Благоевград ул."Св.Д.Солунски" № 12
З.Фирма „ТОДД" ЕООД Благоевград ул."Покровнишко шосе"
4."Монца" ООД Благосвград бул."Св.Св.Кирил и Методи" № 3
5.ЕТ"КИКО-26" Кирил Величков Благоевград бул."Св.Св.Кирил и Методи" № 25
Автотранспортна техника, Пътно - строителна техника, Подемно - транспортна
1."ИЗОТСЕРВИЗ"- ООД Благоевград ул."Петър Зографски" № 6
Радио и телевизионна Техника;
1.Фирма „Хард и Софт"-ООД Благоевград ул."Иван Шишман" № 16
2."ИЗОТСЕРВИЗ"- ООД Благоевград ул."Петър Зографски" № 6
З. ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград ул."Иван Михайлов" № 66
Компютърна техника и технологии, Компютьрни мрежи, Компютьрна техиика и
1. ЕТ „Кирил Стойчев" с.Селище общ.Благоевград— дърводелски цех,
2.Фирма ЕТ „Висота" база с.Зелен дол, общ.Благоевград
Производство на мебели, Производство на фасонирани изделия, Производство
1.Охранителна фирма „ЕЛОС" Благоевград,ул."Св.Димитьр Солунски" № 77 A
2.Фирма „Секюрити група АЛФА-ООД Благоевград ул."Цар Симеон" № 13
Банкова охрана и инкасова дейност, Лична охрана, Физическа охрана на обект
Дом за Деца лишсни от родителски грижи Благоевград ул "Бр Миладинови" №
Page 92 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
542050 Производство на облекло от
текстил
542110 Шивачество
543020 Производство на мебели
543090 Производство на фасонирани
изделия
543090 Производство на врати и
прозорци
582010 Строителство и архитектура
582010 Транспортно строителство
582030 Кофражи
582030 Армировка и бетон
582030 Зидария
582030 Мазилки и шпакловки
582030 Вътрешни облицовки и
настилки
582030 Външни облицовки и настилки
582030 Бояджийски работи
582031 Строително дърводелство
582031 Строително тенекеджийство
583031 Покриви
582040 Стоманобетонни конструкции
582040 Метални конструкции
582040 Сухо строителство
582040 Дограма и стъклопоставяне
582050 Вътрешии ВиК мрежи
582050 Външни ВиК мрежи
582060 Строител на пътища,
магистрали и съоръжеиия към
тях
582080 Основни довършителни
работи
762020 Социална работа с деца и
семейства в риск
762020 Социална работа с дсца и
възрастни с увреждания и
хроничми заболявания
762030 Номощник - възпитател в
отглеждането и възпитаваието
на деца
811010 Организация на
хотелиерството
811010 Организация на обслужваието
в хотелиерството
811030 Камериер Хотелиерство
811060 Производство и обслужване
в заведеиията за хранене и
развлечения
Дом за Деца лишсни от родителски грижи Благоевград ул. Бр.Миладинови №
Помощник - възпитател в отглеждането и възпитаването на деца;
1.ПТГ „Ичко Бойчев" Благоевград ул.Иван Михайлов № 64
2.Фирма „Алфа" Благоевград ул."Васил Левски" № 38
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил, Производство
П.гр.Сандаиски, Офис на „ABC -Е" ЕООД в РПК гр. Сандански ул. Свобода №13
Теория:Учебен кабинет на РПК гр. Сандански ул. Свобода№13, Учебен кабине
Сандански ул. Георги Казепов" №1, Учебен кабинет на „Напоителни системи" Е
Практика:
ЗПГ „Климен Тимирязев" гр. Сандански ул.„Георги Казепов" №1; Сън - с
Оперативно счетоводство, Малък и среден бизнес, Индустрия, Търговия, Земе
ЕТ Катрин НП - Екатерина Просеникова" гр. Сандански ул. „Свобода" №3
„Санел" АД гр. Сандански , промишлена зона- Металообработващи машини, За
„Топлокомплект" гр. Сандански ул. „Ю. Гагарин" №2 - Електрообзавеждане на п
„Салвамед" АД гр. Сандански, Промишлена зона -Огнярство;
Сервиз „Голак" гр. Сандански ул. Даме груев №7 - Радио и телевизионна техни
„Т. Парилска - 2006" ЕООД гр. Сандански пл. „Грамос" №6, „РВ Транс - 99" ЕО
„Бетон" ЕООД гр. Сандански, промишлена зона, Сън - сити ООД гр. Сандански
„Санитурс" - ЕООД гр. Сандански ЖК "Спартак"№23, ул.„Напоителни системи"
Сандански ул. Свобода №13 -Организация иа хотелиерството, Организация на
ЕТ „Вилмар" Гр. Сандански бул. Свобода №13 - Производство на кулинарни из
Обслужване на заведенията за хранене;
ЕТ „Анатоли Ангелов" гр. Благоевград ул.„Спартак" №9,ЕТ „Елена Кирянова" гр
ООД „3 С Сандански" гр. Сандаиски ул. „Даскал Козарев" №5 - Банкова охрана
Лична охрана, Физическа охрана на обекти;
„Ролпласт" гр. Сандански Промишлсна зона -Производство на мебели, Произво
Електроник - Светрина гр. Сандаиски ул. Серес№10, ЕТ „ Бован - Борис Кротев
Пирин №145 -Електродомакинска техника;
Шивашки цех „Пирос" гр. Сандански Мацкова градина, ЕТ „Б. Георгисв" гр. С
ЕТ „Д. Митрев" гр. Сандански ул. Борис Сарафов" №17, ЗПГ „Климен Тимирязе
Увекс ЕООД гр. Сандански ул."А. Хадживасилев"№9, „Бетон" ЕООД гр. Сандан
Дневен център за деца и възръстии „Света Неделя" гр. Сандански, паркова зон
III.гр.Петрич, офис на АВС-Е"-ул."Полковиик Дрангов"№ 2
Теория:Учебен кабинет„АВС-Е"- ул."Полковник Дрангов"№ 2, Кабинет ПГ "Пейо
Практика:
„Авалон" ЕООД-ул."България" № 75 ; „Стримоиа" ЕООД- ул."Тракия" № 11 ; „Би
IV.rp. Разлог офис на „ABC - Е" ЕООД ул. Площад Преображенис №1 етаж 1
Теория:
1.Учебен кабинет„АВС-Е"- пл."Преображение" № 1 ет.1
2. Учебен кабинет „АВС-Е" ЕООД - ПГ по транспорт гр.Ралог ул."Хр.Ботев" № 7
З.Учебен кабинет„АВС-Е"- в ПГ по Електроника и енергетика гр.Банско ул. „Бъл
4.Учебен кабинет „АВС-Е" ЕООД - СОУ „Св.Св.Кирил и Методи" гр. Белица ул."
5.Учебен кабинет „АВС-Е" ЕООД - СОУ „Св. Св.Кирил и Методи" гр. Якоруда ул
Методи" № 68
6.ЕТ"Валис-В.Коцаков" гр.Разлог ул."Ст.Стамболов"№2
Практика:
1. ЕТ „Иван Полежанов - Георги Полсжаиов" гр.Разлог ул."Шейново"№ 6
2. гр. Разлог ул. „Хр.Ботсв" № 75 ПГ по Транспорт З.ПГ по Електроника и енерг
l.rp. Разлог ул."Хр.Ботев" № 79 Фирма„Балканстрой АД
l.rp. Разлог ул."Хр.Ботев" № 81 фирма „Пирин Хард-АСЕТС"ЕАД
2.гр.Разло1- ул."Хр.Ботев"]\« 79 „Балканстрой" АД
1.ПГ по Елсктроника и енергетика гр.Банско ул.„България" № 23
2. гр.Разлог ул."Хр.Ботев" № 81 фирма „Пирин -ХАРД-АСЕТС" ЕАД
Page 93 of 126 1 гр Разлог ул "Хр Ботев" № 81 фирма Пирин -ХАРД-АСЕТС" ЕАД
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
811060 Кетеринг
811070 Производство на кулинарии
изделия и напитки
811080 Обслужване на заведенията
за хранене
812010 Организация на туризма и
свободното време
812030 Екскурзоводско обслужване
815010 Фризьорство
815020 Козметика
840070 Експлоатация на
автомобилиия транспорт
840090 Вътрешни и международни
превози на пътници
840090 Вътрешни и международни
превози на товари
861010 Банкова охрана и
инкасова дейност
861010 Лична охрана
861010 Физическа охрана на обекти
482030 Текстообработване
345040 Бизнес-услуги
345050 Малък и среден бизнес
346010 Бизнес администрация
346020 Административно
обслужване
213060 Компютърна графика
213070 Графичен дизайн
341020 Продавач - консултанг
344010 Оперативно счетоводство
345060 Касиер
523090 Програмно осигуряване
346020 Административно обслужване
213070 Графичен дизайн
213060 Компютърна графика
523060 Компютърни мрежи
481010 Програмно осигуряване
344030 Оперативно счетоводство
1. София бул. Хр.Ботев 118-Инфостил
2. София Бан бл.8 Лаборатория потелемеханика
3. София 97-мо СОУрк.к. Люлин 5
4. София ул. Огамболийски 82 НПЦ
5. София 137 езиково училище "Ангел Кьнчев" бул. "Европа" No 135,
6. Ихтиман СОУ "Христо Ботев" ул.Цар Освободител 174
7. гр. Сливница СОУ „Св. Св. Кирил и Методи" ул."Елин Пелин", No 1,
8. гр Костинброд ПГВМСС ул."Христо Смирнонски" No 22
9. Елин Пелин СОУ „Васил Левски" бул."Витоша" No 3
10. София 67 ОУ "Васил Друмев" ул'Гюешево"№63
86 Информационно
обслужване АД
гр. София 1504, обл. София
(столица); община Столична,
район Оборище ул. „Панайот
Волов" №2, Зоя Петрова
Пергелова, тел. 02/9656 233, email:
z.pergelova@is-bg.net
200011004 1. Гр. София, ул. „Панайот Волов" №2; 2. Гр. София, кв. Изгрев, ул. „165" №3;
3. Гр. Благоевград, ул. „Даме Груев" 38; 4. Гр. Бургас, ж.к. „Славейков",
ул.„Янко Комитов" №3, ет. 4; 5. Гр. Варна, бул. „Сливница" №191; 6. Гр.
Велико Търново, ул. „Никола Габровски"' №61, ет. 1;7. Град Видин, ул. „Цар
Александър II"13,ет.4,ст.II; 8. Град Враца, бул. „Христо Ботев" №135; 9. Град
Габрово, ул.„Алеко Константинов" №65; 10. Град Добрич, бул. „25
Септември" №84; 11. Град Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф" №3; 12. Град
Кюстендил, ул. „Добруджа" №2А; 13. Град Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев" №56;
14. Град Монтана, ул. „Никола Вапцаров" №2; 15.Град Пазарджик,ул.
„К.Величков" №20; 16.Град Перник,ул.„Отец Паисий" №2; 17.ГрадПлевен,
ж.к.„Мара Денчева" п.к. 38; 18.Град Пловдив, бул. „Санкт Петербург" №55;
19. Град Разград, ул. „Бели Лом" №15; 20. ГрадРусе,ул.„Църковна
независимост" №16; 21. Град Силистра, ул.Шар планина" №75, ет. 3; 22.
Град Сливен, ул. „Банско шосе" №5; 23. Град Смолян, бул. „България" №9;
85 ЦПО "СТИЛ-21 - Деляна
Младенова "
София бул. „Христо Ботев" №
118, Деляна Кирилова
Младенова, тел. 0888885292, email:
Didi_Mladenova@abv.bg
200312062
1. гр.Разлог ул. Хр.Ботев № 81 фирма „Пирин ХАРД АСЕТС ЕАД
2. гр. Разлог ул. „Хр.Ботев" № 75 ПГ по Транспорт Зл-р.Банско ул."Панайот Хит
4. фирма "Матанд" ЕООД с.Елсшница общ. Разлог
1.ПГ no Електроника и енергетика гр.Банско ул.„България" № 23
1. ПГ по Електроника и енергетика гр.Банско ул. „България" № 23
2. гр. Разлог ул. „Хр.Ботев" № 75 ПГ по Транспорт
1. гр. Разлог ул."Хр.Ботев" № 79 Фирма „Балканстрой АД
2. гр. Разлог ул. „Хр.Ботев" № 75 ПГ по Транспорт
гр. гр. Разлог ул. „Хр.Ботев" № 75 ПГ по Транспорт
Ьгр.Разлог район на Ж.П.гара фирма „Зьрнени храни" ЕООД
2. гр. Разлог ул. „Хр.Ботев" № 75 ПГ по Транспорт
З.ПГ по Електроника и енергетика гр.Банско ул.„България" № 23
Егр.Разлог - промишлена зона фирма „Текс-къмпани" ЕООД - шивашки цех
2л-р.Белица-промишлена зона фирма Стема еас"ЕООД - шивашки цех
гр. Разлог ул."Христо Ботев" № 2 фирма „Бслар-Разлог" дърводелски цех, рабо
1. гр. Разлог ул."Бр.Каназиреви" № 19, база промишлепа зона фирма „Техностр
2. гр. Разлог ул."Хр.Ботев" № 79 Фирма „Балканстрой АД
З.фирма „БЕКО" ООД гр. Белица ул."Владимир Поптомов" № 2
4.гр.Банско ул."Св.Иван Рилски фирма „Строител-ИВ"
гр.Разлог ул. "Цар Самуил" № 15 Фирма ,,В и К „ ЕООД
гр Гоцс Делчав Пьтна Служба" ул Г Делчев" № 16 Георги Вълчев
Page 94 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
345050 Малък и среден бизнес
482030 Текстообработване
811070 „Производство на кулинарни
изделия и напитки"
811090 „Работник в производството
на кулинарни изделия в
заведенията за хранене и
развлечения "
762030 „Помощник възпитател в
отглеждането и възпитаването
на деца"
815010 „Фризьорство"
815020 „Козметика"
344030 „Оперативно счетоводство"
482030 „ Текстообработване"
521090 „Заварявапе"
542110 „Шивачество"
541030 „Производство на хляб и
хлебни изделия "
Обществсио хранене „Готвач", „Сладкар", „Хлебар"
1 .гр. Разград, МУЦ по труд и техника, ул."Перистър" № 4
Ангел Петков GSM : 0887655964 ; учебна кухня ; - ЕТ „Пюрия" 95 - Г.Тодорова
,ул."Южен булевард" № 50 , Гюляр GSM : 0897931731 ;
2 гр. Омуртаг, кухня, Г-я „Симеон Велчев", ул.'Тенералска" № 7;
Димитров - GSM : 0885247155 ;
- „Маратон - 62" БООД ,ул."Раковска" № 30 ,сладкарски цех ;
- „Естер" - ЕООД, сладкарски цех ,
Реджеб Муталибов GSM : 0888438017;
3 гр.Дулово; Ресторант „Добруджа" , ул."Васил Левски" № 7
Стойчо Андреев - GSM : 0898633131 ;
- ЕТ „Д.Тончев" , ул."Добруджа" № 48 , сладкарски цех ,
Димитьр Тончев GSM : 0897901581 ;
4 гр. Кубрат; ОГ1 „ Социални услуги" , ул „Страцин" № 1 ; кухня ;
5гр.Исперих ,СНЦ „Дом за обич и мечти",ул."В.Левски" № 72 ; Звезда Пенева -
GSM : 0898468514 ; кухня ; гр.Исперих„Здравец-М" ООД,ул."Столетов Връх"
№ 8; р-т „Бялата къща" , Мустафа Хасан - GSM : 0887336172 ;
6. гр.Ветово ,СОУ „В .Левски" с ПП , ул. „В.Левски" № 1 ;
Теджан Ангелова GSM : 0896620099 ; кухня ;
Р-т „Магура" , ЖП „Гара" , Бейрин Юсуфова ;
7. гр.Попово, „Алекса" ЕООД, ул."Бачо Киро" № 9 ;
Сашка Ковачева GSM : 0899928811 ; ресторант;
- „Разяреният лъв" ЕООД,ресторант „Рокси" ул.'Тагарин" 21 ; Йонко Габровски
8. гр.Ангоново, СОУ „Св.Св.Кирил и Методи",бул."Тузлушки
герои" № 20 ; кухня ; Нели Николова - GSM : 0888671661 ;
Услуги „Фризьорство", „Козметика"
1 .гр. Разград, фризьорски салон ,бул.България" 21, етаж.Ш ,
кабина, 34 Минка Василева GSM : 0878116416 ;
2 Гр. Разград, козметичен салон ,бул."България" 21, етаж.111,
козметичен салон Росица Христова , Яна Дякова ;
3 гр.Дулово, фризьорски салон ,ул."Дружба" №3 ,Танер Касим ;
4 ф. Омуртаг; ул."Цар Освободител" № 1 ,"Студио за красота" фризьорски и коз
GSM : 0899865851 :
„Оперативно счетоводство", „ТекстооОработване"
1 .гр. Разград, ; ПГТС ,Др.Смириенски",ул."Г.Кръстевич" № 1,
Учебни кабинети иотеория и компютьрни зали ;
Димитричка Ашелова - GSM : 0898922080 ;
2 гр. Омуртаг, Г-я „Симеон Велчев", ул.'Тенералска" № 7; Учебии кабинети по т
3 гр.Дулово ; СНЦ „Агробизнес център", ул.Д-р Н.Русев" № 2 , Учебни кабинети
Николай Русев - GSM : 0899915045 ;
4 ф. Кубрат; СОУ „Христо Ботев", ул „Страцин" № 1 ;
Учебни кабинети по теория и коммюгьрна зала Татяна Дочева
- GSM : 0888496594 ; 5.ф.Исисрих , Гимназия „В.Левски" , ул.Хан Аспарух" №11
Учебни кабинети и по теория и компютьрни кабинети ,
Илиян Дочков - 08431 / 20 28 ; 6. гр.Ветово ,СОУ „В.Левски" с ПП , ул. „В.Левски
У еб аб с о еор о ю р за
87 Дружество за
разпространения на знания,
Разград
Гр. Разград, ул. Н. Й. Вапцаров
10, тел. 084 661422, e-mail:
z_zanev@hotmail.com
№
200812651
Град Сливен, ул. „Банско шосе №5; 23. Град Смолян, бул. „България №9;
24. Град Стара Загора, ул.„Армейска" №5; 25.ГрадТърговище,
бул.„Митрополит Андрей" №51, ет. 4;
26. Град Хасково, бул. „България" №152, ет. 4;
27.Град Шумен, бул.„Велики Преслав" №47;
28. Град Ямбол, ул. „Златен рог"№20
Page 95 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
541030 „Производство на сладкарски
изделия "
543020 „Производство на мебели"
543090 „Производство на
фасонирани материали"
582030 „Кофражи"
582030 „Армировки и бетон"
582030 „Зидария"
582030 „Мазилки и шпакловки"
5820306 „Вътрешни облицовки и
настилки"
582030 „Външни облицовки и
настилки"
582030 „Бояджийски работи"
582040 „Стоманобетонни
конструкции"
582040 „Метални конструкции"
582040 „Сухо строителство"
Учебни кабинсти по теория и компютърни зали ,
Теджан Ангелова GSM : 0896620099 ; кухня :
7. ф.Попово, ПГ по техника и лека промишленост
ул."Аспарух" № I,, учебни кабинети по теория и компютьрни
зали , Светослав Минчев - GSM : 0878596311 ;
ПГ по селско стопанство, ул."Раковска" № 1, учебни учебни кабинети по теория
8. ф.Антоново, СОУ „Св.Св.Кирил и Методи",
булЛузлушки герои" № 20 ,учебни кабинети по теория и
компютьрни зали , Нели Николова GSM : 0888671661 ;
,Помощник-възпитател в отглеждането и
възпитанието на деца"
1 .гр. Разград, ; ПГТС „Хр.Смириенски",ул.Г.Кръстевич" № 1,
Учебни кабинети по теория и компютърни зали ;
GSM: 0898922080;
2 гр. Омуртаг, Г-я „Симеон Велчев", ул."Генералска" № 7;
Учебни кабинети по теория и компютьрни зали ,
Димитров - GSM : 0885247155 ;
3 гр.Дулово ; СНЦ „Агробизнес центьр", ул.Д-р Н.Русев" № 2
Учебни кабинети по теория и компютьрна зала ,Николай Русев -
GSM : 0899915045 ;
4 гр. Кубрат; СОУ „Христо Ботев", ул „Страцин" № I ;
Учебии кабинети по теория и компютьрна зала Татяна Дочева
- GSM : 0888496594 ;
5.гр.Исперих , Гимназия „В-Левски" > уд.Хан Аспарух" №11 ,
Учебни кабинети и по теория и комшотьрни кабинети ,
Илиян Дочков - 08431 / 20 28 ;
6. ф.Ветово ,СОУ „ВЛевски" с ПП , ул. „ВЛевски" № 1 ;
Учебни кабинети по теория и компютьрни зали ,
Теджан Ангелова GSM : 0896620099 ; кухня ;
7. гр.Попово, ПГ по техника и лека промишленост
ул."Аспарух" № 1,, учебии кабинети по теория и комгпотьрни
зали, Светослав Минчев - GSM : 0878596311 ;
ПГ no селско стопанство, ул."Раковска" № 1, учебни
учебни кабинети по теория и комшотьрна зала,
Цветкова GSM: 0897953978 ;
8. гр.Антоново, СОУ „Св.Св.Кирил и Методи",
бул.Тузлушки герои" № 20 ,учебни кабинети по теория и
компютьрни зали, Нели Николова GSM : 0888671661 ;
„Заваряваие"
Разград, ; гр. Разград, МУЦ по труд и техника ,
ул."Перистьр" № 4 ,работюшица по заваряване ,
Ангел Петков GSM : 0887655964 ;
2 гр. Омуртаг, Професионална гимназия по транспорт и
промишленост ,ул."Индустриална зона" работилиица
по заваряване , Здравко Виновиев GSM : 0898793863 ;
3. гр.Попово, ПГ no техника и лека промишлеиост
ул."Аспарух" № 1, работилница по заваряване, Светослав
Минчев - GSM : 0878596311 ;
„Шивачество "
l.rp. Разград, ; гр. Разград, МУЦ по труд и техника ,
ул "Перистьр" № 4 учебна работилиица по шивачество
Page 96 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
582040 „Дограма и
стъклопоставяне"
582080 „Основни и довършителни
работи'
582090 „Помощник пътен строител
"
342020 Маркетингови проучвания,
343010 „Банково дело",
344020 Митническо и данъчно
обслужване
344030 Оперативно счетоводство
345060 Касиер
482030 , Оператор на компютър
4820301 Текстообработване
343010 Банково дело
343010 Застрахователно и
осигурително дело
343020 Финансова отчетност
343020 Финансов отчетник
344020 Митническа и данъчна
администрация
345050 Малък и среден бизнес
345060 Касиер
345120 Търговия
345120 Икономика и мениджмънт
346010 Бизнес администрация
346020 Административно обслужване
346030 Деловодство и архив
482030 Текстообработване
811010 Организация на
хотелиерството
81102 Организация на обслужването
в хотелиерството
811030 Камериер
811040 Портиер-пиколо
1. гр. Варна, тел. 052/ 656740, ул. „Заменхоф" 7;
2. гр. Вьлчи дол, тел. 05131 2248 СОУ «Васил Левски», ул. „Г. Димитров" 1;
3. гр. Суворово, тел. 051 53 2250, ПГСС „Св. Георги Победоносец"; П.К 26
4. гр. Добрич, Бизнес- центьр, Добрич, тел. 058/ 603 674; бул. "25 септември"
№25
5. гр. Бургас, Центьр за професионално обучение «Саркис Алтъджиян», тел:
0888 929060, ул. «Съединение»
6. гр. Русе, ,тел. 082/ 845468, ул. «Алеи Възраждане», Първо частно училище
«Леонардо Да Винчи».
7. гр. Шумен, Център за професионално обучние «БоБоС», тел. 0899/ 740024,
ул. «П. Волов» 19, ет. 2
Гр. Варна
За провеждане на теоретичната подготовка по
професионални направления и професии за различните специалности в гр.
Варна се използва лицензирана база под наем, състояща се от четири зали
за теоретично обучение, оборудвани с бели дъски и мултимедийна техника,
както и два компютьрни кабинета с общо 28 работни места (10 в едната зала
и 18 в другата). Разполага се с 28 броя компютьрни системи DTK APRI-915 A3-
P-8KS АТН system, както и 1 брой мултимедиен проектор. Достьпът до
Интернет е неограничен, има възможност за ползване на копирна и озвучителн
За провеясдане на обучението по практика се ползват
бази на фирми, с които„Светман"ООД има скгаочени
договори/рамков споразумения, а именно :
89 Център за професионално
обучение към "Светман"
ООД
гр.Варна, ул."Заменхоф" 7,
Светослав Неделчев Панев, тел:
052/631072, e-
мail:svetman@abv.bg
Лиценз20071
2556, За
компютърен
сертификат
IT Card
ул."Перистьр" № 4 , учебна работилиица по шивачество ,
Ангел Петков GSM : 0887655964 ;
2. ф.Ветово ,СОУ „ВЛевски" с ПП, ул. „В-Левски" № 1 ;
Учебна работилница по шивачество ,
Теджан Ангелова GSM : 0896620099 ;
3. ф.Кубрат, Професионална гимназия ,ул. „Цар Иван Асен II ,
№ 13 , учебна работилница по шивачество, Весела Сярова-
GSM: 0887441560;
4. гр.Исперих, „Ахинора - АД", ул."Ахинора" № 3 ,шивашки цех,
Катя Йорданова GSM : 0886434349 ;
88 ЧАСТНА ТЪРГОВСКА
ГИМНАЗИЯ, гр. Варна
Гр. Варна, ул. „Заменхоф" 7,
Светла Василева Панева,
мобилен: 0888 958019, тел:
052/656740, email:
director@tradescl.com
Заповед РД
14/ 104/
30.06.2004 г.
на МОН и
Удостоверен
ие от РИО-
Варна
В гр. Варна обученията ще се провевдат в сградата на Частна тьрговска
гимназия. Разполагаме с шест учебни зали, всяка с по 10- 15 работни места.
Два компютърни кабинета, съответно с 10 и 18 работни места, всяко
оборудвано с компютър. В кабинетите има и no един скенер EPSON Perfection
2580 PHOTO и лазарен принтер Brother HL-5050 - 1 бр. Комгпотьрните
системи са две DTK APRI-915 A3-P-8KS ATX System c евро сертификат при
следните параметри: CPU Intel Pentium 4 520/2.8 GHz, 800 MHz, LGA 775.
1024 KB, L2 ExcelStor" 80GB, 7200 rpm, Serial ATA, 8MB Cache; CDRW/
DVD Combo Drive "LG" 52x/32x/52/16x, Int., IDE; SVGA Card
GForce PX6200; 120MB DDR, TV out, DVI, PCI-E; ATX MIDI Tower Case HF-
08B w/300w PS; Keyboard "DTK" Lat/Cyr, PS/2, Internet Ready; 2-button USB
w/Scroll Optical Mouse "DTK"; 17" DTK LI 7 GCW LCD TFT Monitor, 0.264,
1280x1024, 450:1, 250cd/m2, 16ms,TCO'99, Speakers
B rp. Вълчи дол ползваме под наем компютьрния кабинет на СОУ
«Васил Левски», оборудван с 12 работни места, всяко с компютърна система,
В гр. Суворово ползваме под наем компютьрния кабинет на ПГСС „Св. Георги П
В гр. Добрич ползваме под наем една учебна зала на Бизнес- център, Добрич,
Page 97 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
811060 Ресторантьор
811070 Готвач
811080 Обслужване на заведения в
обществено хранене
812030 Екскурзоводско обслужване
582030 Кофражи
582030 Армировка и бетон
582030 Зидария
582030 Мазилки и шпакловки
582030 Вътрешни облицовки и
настилки
582030 Външни облицовки и настилки
582030 Бояджийски работи
582031 Строително дърводелство
582031 Строително тенекеджийство
582031 Покриви
345050 „ Малък и среден бизнес"
525020 „Автотрапспортна техника"
525020 „ Пътностроителна техника"
762020 „ Социална работа
с деца и семейства в риск "
762020 „ Социална работа с деца и
възрастни с увреждания и
хронични заболявания"
840090 „ Вътрешни и
международни превози на
пътници "
840090 „ Вътрешни и международни
превози иа товари "
861010 „ Банкова охрана и
инкасова дейност "
861010 "Лична охрана"
861010 „ Физическа охрана на обекти "
- за посочените специалности от професия „Строител"
„Елит Инженеринг"ООД и ПГ - Сградостроене
„К.Фичето" гр.Варна
за посочените професии от професионално направление Хотелиерст
- „Алекс 5" ОО Д (хотел „Алекта")
- за професия Финансист, специалност Банково дело -
„Интернешънъл Асет Банк" АД, кл.Варна,
- за професии Финансов отчетник и Оперативен
счетоводител -,,Лук-Ар" ЕООД
- за професия „Екскурзовод" - „Балкан Туризъм" ЕООД
- за професия Финансист, специалност Застрахователно и осигурително дело -
- за професия Данъчен и митнически инспектор -
„Терминален оператор" ЕООД („Бон Марин Холдинг")
- за професия Оператор на компютьр - Частна
Търговска Гимназия
- за професии Касиер, офис-мениджър и офис-
сътрудник - „Конто Трейд" ЕООД
90 „АВТО ШКОЛА" ЕООД ГР.
ВРАЦА
Гр. Враца, Ул. Пои Буюклийски №
12, вх. А, ар. 10, тел. 092/641294,
e-мail: avtoshkola_eood@abv.bg
С протокол
№11 от
15.10.2008г.
от НАПОО
влиза в сила
лиценза на
Центъра за
професиона
лно
обучение
към „Авто
Школа"
ЕООД
1. гр. Враца, 092 665465, ул. Васил Кънчов № 78
Автогара - Враца
2. Гр. Враца, Ул. Складова №3
Автошкола ЕООД е собственик на богато оборудвана материално техническа
база за провеждане на професионално обучение no професиите, свързани с
управление на моторни превозни средства и провеждане на годишни
прегледи на автомобили. Базата се намира на адрес: гр. Враца, ул. Складова
№3 и включва:
учебен кабинет - собствен с основно
оборудване - работно място на всеки обучаван,
работно място на обучаващия, учебна дъска,
шкафове, компютър, шрайб проектор, учебни
помагала - демонстрационни табла, схеми,
макети и модели, програмни продукти,
инструкции, каталози, индивидуални планове за
обучение и др.;
Учебна работилница - собствена, намираща се
на адрес: гр. Враца, ул. Складова№3;
Учебен полигон с твърдо покритие от асфалт,
техника.
Стрелбище 0 наето, съгласно договор № 56535
от 06.12.2007г. от ОД „Полиция" - Враца,
намиращо се на адрес : гр. Враца, в (сградата на
ПУ „Дъбника".
Моторни превозни средства::
1. Учебен лек автомобил за провеждане на курсове, категория В и М - 6 бр.
Марка Фолксваген Поло и Форд Ескорт;
2. Учебен товарен автомобил за провеждане на обучение в Категория С - 1 бр.
3. Учебен товарен автомобил за провеждане на обучение категория Е и С+Е - 1
4. Учебен товарен автомобил за провеждане на обучение категория Д - 1 бр. ав
Page 98 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
91 ЕТ „Олиави - Доля Иванова" Гр. Враца, Ул. Поп Буюклийски №
12, вх. А, ар. 10, тел: 092/665162,
e-мail: vratsa oliavi(a),mail.bg
С протокол
№13 от
02.10.2003г.
от НАПОО
влиза в сила
лиценза на
Центьра за
професиона
лно
обучение
към ЕТ
„Олиави -
Доля
Иванова"
525020 „Автотрансиортна техника" ЕТ „Олиави - Доля Иванова" разполага със собствена база на ул. Васил
Кънчов № 78, сьстояща се от оборудвана учебна зала с площ 50 кв.м. и
каиацитет за 16 обучаеми и офис иомещения с обща площ - 15 кв.м.
Провежданп са курсове за професионална квалификация по професиите
Монтьор на МПС, Шофьор - всички категории, мотокаристи и Водач на
пътностроителна техника. ЦПО-то притежава и собствени моторни иревозни
специалности, а именно:
Учебен лек автомобил за провеждане на курсове,
категории В и М - 3 бр;
Учебен товарен автомобил за провеждане на
обучение в Категория С - 1 бр.;
Учебен товарен автомобил за провеждане на
обучение категория Е и С+Е - под наем;
Учебен товарен автомобил за провеждане на
обучение категория Д - под наем;
Фирмата притежава и компютърна зала за
ировеждане на обучение no c компютърни
технологии с оборудвани 6 работни места,
находяща се на адрес Складова база, ул. Складова
№3 - оборудвана зала нод наем.
В оборудваната учебна зала с площ 50 кв.м. и
капацитет за 16 обучаеми могат да се ировеждат
обучения по всички нрофесии, за които фирмата е
543020 „Производство на врати и
прозорци"
543020 „Производство на мебели"
482030 „Текстообработване"
542050 .,Производство на облекло от
текстил"'
1.гр.Брацигово,
Промишлена зона, тел.035522080, 035522081,
035522082, Бял Бор Инженеринг ООД
2. гр.Пазарджик,
Професиоиална гимназия по облекло, ул.'Траф Игнатиев" № За, тел:
034950106
3. гр.Пазарджик,
БОБИХОЛД ООД, ул. „Пловдивска" № 103,
тел: 034440044, гр. Пазарджик, ул. „Л.Боянов" № 2,
тел: 034450002, 034456230, 0887291628
4. гр.Брацигово,
Промишлена зона, тел. 035522080, 035522081, 035522082, Бял Бор
Инженеринг ООД
5. гр.Брацигово,
Промишлена зона, тел. 035522080, 035522081,
035522082,
Бял Бор Инженеринг ООД,
ЦПО към „Салватор" ЕООД, гр.Пазарджик, ул.„Л.Боянов" № 2
ПГ по Транспорт, с.Виноградец
6. гр.Пазарджик, МБАЛ, ул. „Болнична" № 15, тел.: 034445348, 0888843310,
ЦПО към „Салватор" ЕООД, ул. „Л.Боямов"№ 2, тел. 034450002, 0887291628.
(добавете редове, ако е иеобходимо)
1 3а Професия:"Оператор в дървообработвансто" спсциалност
92 САЛВАТОР ЕООД гр. Пазарджик. ул. „Л.Боянов" №
2, тел: 034450002, 034456230,
0887291628, e-мail:
salvatorl@abv.bg
200512238
от
30.03.2005 г.
Page 99 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
525060 „ Подемно-транспортна
техника с електрозадвижване"
525020 „Автотранспортна техника"
522060 „Огнярство"
811060 :"Производство и обслужване
в заведенията за хранене и
развлечение"
811070 Производство на кулинарни
изделия и напитки"
811080 „Обслужване на заведсния в
общественото хранене"
541030 „Производство на хляб и
хлебни изделия"
541030 „Производство на сладкарски
изделия"'
811010 ..Организация на
хотелиерството'"
811020 „Организация на
обслужването в
хотелиерството"
1.3а Професия:"Оператор в дървообработвансто", спсциалност
„Производство на врати и прозорци" и сиециалност „Производство на мебели"-
обучението ще се проведе в производствената база на „Бял Бор
Инжснсринг"ООД - гр.Брацигово. За целта ще използваме следните
машиниГЗ броя напречни циркуляри. 3 броя надлъжни циркуляри, 1 брой банц
2.3а професин: „Оператор иа комнютър", специалност: „Тскстообработване" -об
3.3а професия : „Оператор в производство на облекло", специалност: „Произво
4. За Професия; „Монтьор на подемнотранспортна тсхника", специаляост : „Под
обучението ще се проведе в производствената база иа ,,Бял Бор Инженеринг"О
5. За Профссия: „Монтьор на транспортна
техника",специалност: „Автотранспортна техника"
обучението ще се проведе в производствената база на
„Бял Бор Инженеринг"ООД - гр. Брацигово. За целта
ще се използва работилница по металообработване,
оборудвана с необходимите работни места, материали
и инструменти, работилница по двигатели с вътрешно
гореме, мотокар с товароподемност до 3 тона.Учебните
занятия по теория ще се провеждат в кабинет,
обзаведен с 10 броя учебни маси, учебна дъска, 2 броя
лаптопа, нагледни материали.
Обучснис по същата професия ще се провежда и в гр. 11азарджик. Тсоретични
6. За профссия: „Огняр", спсциалност
„Огнярство" - обучението по теория ще се проведе в
учебния кабинет на Цснтьр за Профссионално
Обучение към „Салватор" ЕООД, който е обзаведен с
20 места, учебна дъска, 4 броя компютри, мултимедия,
учебна библиотека, съдържаща необходимата учебна
литература и нагледни материали.
93 „Синергон хотели" АД Пловдив ул. «Зл. Бояджиев» №2 Обучението по практика ще се проведе в котелната централа на МБАЛ гр Паз
«Новотел Пловдив», тел: 032/966-
808, 0889532206 e-мail:
synergonhotels@abv.bg
Лицензия №
200112011
от
27.03.2002г.
на ПАПОО .
с изменение
и
допълнение
от
13.10.2004г
1. Пловдив - 032/966808 „1 ювотел Пловдив" Ул."3латю Бояджисв" № 2
Ул."Братаница „№ 12 Елена Райчева - mob.phone 0889532206 Лицензирана
база
i-2 .КК"Слънчев бряг" Хотел ,, Европа" Хотел"Тларус", Хотел „Искър"
Г- жа Данка Дачева - управител mob.phone 0888784749 Лицензирана база
3.гр.Чепеларе, Хотел „Савов"
mob.phone 0888577883 - Г-м Иван Савов - управител
База по договор
4.гр. Велинград , Хотел ,,'Зора"
mob.phone 0888407394 - Г-жа Рени Сарафова- управител База по договор
1. Материалма база на „Синергон хотели" АД : 1.1 .Теорстична база на
обучение на ул/'Братаница?,№ 12 5 учебни зали :
3 учебни зали 25 кв.м. оборудвани с учебни маси , столове за 12 човека,
бели дъски , с климатик .Една от залите е оборудваиа като кабинет по
сервиране и барманство с необходимото оборудване за целта - ресторантски
и бармански инвеитар. 1 учебна зала - 45 кв. метра оборудвана с маси и
столове за 18 човека.
1 учебна зала 25 кв.м. оборудвани с маси столове
Офис - канцелария 40 кв.м. за обслужване на обучаваните и
пре11одавателския състав
8 учебни компютьра със легален хотелиерски и ресторантьорски софтуер и инт
2 ксерокса
Телефон- факс
Page 100 of 126 А б
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
811030 „Камериер"
811040 „Портиер- пиколо"
345060 „Касиер"
812010 „Организация на туризма и
свободното време"
482030 „Текстообработване"
525020 „Автотранспортна техника"
525020 „Пътностроителна
техника"
525020 специалност
„Пътностроителна
техника",част от професия
„Машинист на
Пътностроителни машини"
525060 „Подемно-
транспортна техника
монтирана на пътни
транспортни
средства техника"
525060 „Подемно-транспортна
техника монтирана на пътни
транспортни средства
техника",част от професия
„Автокранист"до 16 тона
525060 „Подемно-транспортна
техника монтирана на пътни
транспортни средства
техника",част от професия
„Мотокарист"
542100 „Обувно и кожено-
галантерийно производство'"
582030 „Армировка и бетон"
1 гр.Ямбол,област Ямбол, ул."Железничарска" №Ю. ет1.; тел.046
665818,0898 43 73 83 .0898 478957 2.гр.Ямбол, ул."Пирин" № 4.
З.гр.Ямбол, Домостроителен комбинат. гр.Ямбол
ул.Охрид №26 .
94 „Петьр Йовчев и синове"
ООД
Гр.Ямбол ,ул."Железничарска"
№10,ет.1, тел: 046 665818 ,0898
43 73 831 ,0898 47 89 57, Е mail :
nasko.p@abv.bg:
yovchev.ood@abv.bg
Лицензия на
ЦПО №
200412206
/ 2004год.
Аудио и видео оборудване
1.2. Материална база за практическо оборудване
Ул."3латю Бояджиев „ № 2 1 .Учебна зала за инструктаж преди практически зан
3. Кухните на ресторантите „Бендида" и „Четири сезона'" с цялото оборудване з
4. Ресторантите : „Бендида", „Четири сезона" , „Евридика", .,Виенскасладкарниц
5. Сладкарска работилница с цялото оборудване за практическо обучение по х
б.Практнческо обучение по хотелиерство базага на „Новотел Пловдив" с цялот
обучеиие на хотелиери, администратори на рецеиция , портиср-пиколо, камери
6.1. Учебна зала за инсгруктаж - „Бизнес центьр" - 30 кв.м. оборудван с маси и
6.2. Хотелски стаи и помещения с цялото оборудваие за практическо обучение
6.3 Рецепция на хотела и на спа- центьра за обучение по хотелска администра
6.4. Конферентни зали и бюро - резервации за обучение мо организация на хот
П.База за обучение на КК"С'лънчев бряг": Учебни зали за теоретическо обучен
15 човека и бяла дъска .
Кухните и рссторантите с цялото оборудване на хотелите „Европа",,, Гларус" и
III. Договорена база в хотел „Савов" гр.Чепеларе
L Учебиа зала - 30 кв.м. оборудвана с маси и столове за 12 човека - обучение п
2. Кухнята и ресторанта на хотела с цялото оборудване за обучение по същит
IV. Договорена база в хотел ..Зора" гр.Велищрад
1. Учебна зала-30 кв.м. оборудвана с маси и столове за 15 човека и учебна зал
2. Кухнята , ресторанта, и хотелските помещения с цялото оборудване за обуче
Page 101 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
582030 „Зидария"
582030 „Мазилки и шпакловки"
582030 „Вьтрешни облицовки и
настилки"
582030 „Външни облицовки и
настилки"
582030 „Бояджийски работи"
582030 „Покриви"
582090 „Пътища магистрали и
съоръжения"
84009 „Вътрешни и
международни превози на
пътници"
84009 „Вътрешни и
международни превози на
товари
34102 Продавач - консултант
48203 Текстообработване
34602 Административно обслужване
52101 Машини и системи с ЦПУ
52103 Металорежещи машини
52103 Машини и съоръженш за
заваряване
52109 Заваряване
52202 Електрообзавеждане на
производството
52204 Топлотехника
52040 Газова техника
52206 Огнярство
52506 Подемно - транспортна
техника, монтирана на пътни
транспортни средства
52506 Подемно - транспортна
техника с електрозадвижване
54103 Производство на хляб и
хлебни изделия
54103 Производство на сладкарски
изделия
58203 Кофражи
58203 Сухо строителство
58204 Стоманобетонни конструкции
58204 Метални конструкции
58204 Дограма и стъклопоставяне
54301 Мебелно производство
54204 Конструиране , моделиране и
технология на облеклото от
текстил
95 Център за професионално
обучение към ЕТ'Према -
Св.Марков - П.Марков*'
гр.Ловеч
гр.Ловеч , ул."Тодор Каблешков"
№6, тел: 0887525767,
0887525767, Е mail
:svetosiavmarkov@yahoo.com
200712502 1.ПГИТУ-ЛОВЕЧ. ул.СТАРА ПЛАНИНА №31
тел.0886817997
2.ПГМЕТ-ЛОВЕЧ, ул."МИЗИЯ" №1, тел. 0887525767
3. ПГКОХТ-ЛОВЕЧ,ул."КУБРАТ"№1, тел. 0887525767
4.',ПЪТСТРОЙ"ЕАД-ЛОВЕЧ 5ул."ГУРКО"№1,тел.0886817997
5. х-л" ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС" -ЛОВЕЧ, ул.
„ТЪРГОВСКА" 53, тел.0886817997
6." МД СЕКЮРИТИ2008"-ЛОВЕЧ, пл."СВОБОДА"
сградата на НТС, тел. 0887525767
7.МЕБЕЛНА ФАБРИКА "БЕЛСМА ФЪРНИЧЪР"-
ЕООД-ЛОВЕЧ, ул. „БАХОВСКО ШОСЕ" №3,
тел.0886817997
8."ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО 200Г'-ООД- ЛОВЕЧ,
ул." ТЪРГОВСКА"№42, тел. 0887525767
*9.„БУЛМЕССТРОЙ"-ЕООД-ЛОВЕЧ,
ул."АЛ.БАТЕМБЕРГ' №2, тел.0886817997
Page 102 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
54204 Конструиране, моделиране и
технология на облеклото от
кожи
52501 Автотранспортни техника
52501 Пътностроителна техника
58101 Геодезия
58201 Строителство и архитектура
58201 Водно строителство
58201 Транспортно строителство
81101 Организация на
хотелиерството
76202 Социална работа с деца и
семейства в риск
76202 Социална работа с деца и
възраснти с увреждания и
хронични заболявания
86101 Банкова охрана и инкасова
дейност
86101 Лична охрана
86101 Физическа охрана на обекти
81108 Обслужване в заведенията за
обществено хранене
81107 Производство на кулинарни
изделия и напитки
81109 Работник в производството на
кулинарни изделия в
заведенията за хранене и
развлечения
81109 Работник в обслужване на
заведения за хранене и
развлечения
482030 "Текстообработване"
213060 "Компютърна графика"
344030 Оперативно счетоводство
345120 "Икономика и мениджмънт"
346020 "Административно
обслужване"
346010 „Бизнес -адми н истрация"
345050 "Малък и среден бизнес"
21306 Компютърпа графика
21307 Графичен дизайн
34102 Продавач- коисултаит
34301 Застрахователно и
осигурителио дело.
34403 Оперативно счетоводство
34504 Бизнес-услуги
34505 Малък и среден бизнес
34506 Касиер
34601 Бизнес-администрация
34602 Административно обслужване
34603 Деловодство и архив
1. гр. Стара Загора; 042/ 258100; ул."Ангел Кънчев" № 59, ул. "Армейска" № 9,
ул. "Д. Наумов" № 30
2. гр. Велинград; 0896/ 503043; ул. "Кристал" № 10, ул. '"Борислав" № 27
3. гр. Ракитово; 0884/392955; ул."Тодор Тупаров" № 4, ул. "Тодор Тупаров" №
22
4. гр. Свищов; 0877/579994; ул. "Искър" № 19, ул. "Петър Ангелов"№ 17
97 Център за професионално
обучение „Знание" ЕООД
София 1606 ул."Владайска
„№83,Емилия Игнатова
Войславова- Иванова, тел:02/954
92 67, 4900778, 4900780,
0886735375, Е mail: office@znaniebg.
org
Лицензия
№200312053
1 гр. София, ул. „Владайска"36, тел. 9549267, 4900780;
2.гр. Пирдоп, пл. „Т.Влайков" №1 - Читалище „Напредък", 0888465398,
Милена Мачканова
96 ЕТ "Алфа - Христо
Стефанов"
гр. Стара Загора, ул. "Христо
Ботев" № 112, ет. 1, ал. 2, Христо
Михайлов Стефанов, тел:
042/622381, Е mail
alfa_mxk@mail.bg
Лицензия №
200412166/1
9.05.2004
Page 103 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
48203 Текстообработване
54214 Ръчно художествено плетиво
76202 Социална работа с деца и
възрастни с увреждания и
хронични заболявания
76203 Помощник-възпитател в
отглеждането и възпитанието
на деца
81101 Организация на
хотелиерството
81102 Организация на обслужването
в хотелиерството
81103 Камериер
81104 Портиер-пиколо
81201 Организация на туризма и
свободното време
81203 Екскурзоводско обслужване
81204 Туристическа анимация
52109 Заваряваие
52202 Електричееки инсталации
52109 Огнярство
52502 Пътностроителна техника
52506 Подемно-траисиортна техника,
монтирана на пътни
транепортни средства
52506 Подемно-траиснортиа техиика
с едектрозадвижваие
58203 Кофражи
58203 Армировка и бетон
58203 Зидария
58203 Мазилки и шпакловки
58203 Вътрешни облицовки и
настилки
58203 Външни облицовки и настилки
58203 Бояджийски работи
58204 Стоманобетонни конструкции
58204 Метални конструкции
58204 Сухо строителство
58204 Дограма и стъклопоставяне
58205 Монтажник на ВиК мрежи
58205 Вътрешни ВиК мрежи
58205 Външни ВиК мрежи
58208 Основни и довършителни
работи
58209 Пътища, сгради и съоръжения
98 „Дом на науката и Шумен, бул.С.Велики № 48;054/800796
техниката"
гр. Шумен, бул."Симеон Велики'"
№ 48, инж. Йовка Неделчева
Колсва, тел: 054/ 800 796, Е
mail:shumen@abv.bg
Лицензия
№200812650
/28.11 2008
г.
Page 104 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
76202 Социална работа с деца и
семейства в
риск
76202 Социална работа с деца и
възрастни с увреждания и
хронични заболявания
81102 Помощник възпитател в
отглеждането и възпитанието
на деца
21307 Графичен дизайн 1. гр.Плевен ул.Димитьр Копстантипов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812,0878730813;- Собствена база
2.ПГ по електроника и химични
технологии "Проф.Ас.Златаров"-.Плевен,ул."Самуил"
№2 тел:064-848239 -Наета по договор
З.ДФСГ „Интелект" гр.Плевен ж-ка"Дружба" тел:0б4-
872895-Наета по договор
4.ПГ по Механоелектротехиика-гр.Червен
бряг,ул.Христиапска „№31тел:0659-92023-Наета по
договор
5.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."АнтимГ'№11 тел:0650-
82304-Наета по договор
6.ПГ аоСС -гр.Левски ул.Мусала" №1-Наета по
договор
7.СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница
„№1тел:06541/2073-Наета по договор
8.ПГ по меха1юелектротехника"Хр.Смирпенски"-
гр.Кнежа ул.М.Боев" №5тел:09132/223О-Наета по договор
9.ПГ no CC „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069-
Наета по договор
Ю.ПГ по СС „Проф.Иван йванов"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116-Наета по договор
11.СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гулянци ул."Г. Раковски ,,
№19 тел:06561/2549-Наета по договор
12.СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079-Наета по договор
13.ПГпо Ядрена енергетикагр.Белсне ул."България"
№6тел:0658/25374 Наета по договор
14.Печатница"Нима"ЕООДгр.Плсвен
ул."Д.Константинов"№29 Наета по договор
99 Център за професионално
обучение към"Регионален
център за професионална
квалификация"
гр.Плевен ул."Димитьр
Констатинов" № 23, Допка
Маринова Цветкова, тел: 064/800-
773, Е mail:dzmarinova@abv.bg
Лиценция
№200312133
Page 105 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
34102 Продавач -консултапт 1.гр.Плевсн ул.Димитър Константииов" № 23 стажЗ
ЦПО към РЦПК тслефон064-800773,
0887730812,0878730813; Собствена база
2.ДФСГ „Интелект" гр.Плевен ж-ка"Дружба" тсл:064-
872895 Наета по договор
З.ПГ по Мехаиоелектротехника-гр.Червен
бряг,ул.Христиаиска ,,№31тел:0659-92023 Наета по
договор
4.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."АнтимГ №11 тел:0650-
82304 Наета по договор
5.ПГ поСС -гр.Левски ул.Мусала" №1 Наста по
договор
б.СОУХр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница
,,№1тсл:06541/2073 Наета по договор
7.ПГ по механоелектротехника"Хр.Смирненски"-
гр.Кнежаул.М.Боев"№5тел:09132/2230 Паета по
договор
8.ПГ no CC „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069
9.ПГ no CC „Проф.Иваи Иванов"гр.Д.Дьбник
ул."Вл.Стоичев" № 1 тел:06514/3116 Наета по договор
Ю.СОУ „Хр.Смирнеиски"гр.Гулянци ул.'Т. Раковски ,,
№19 тел:06561/2549 Наета по договор
11 .СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:0б552/2079 Наета по договор
12.ПГпо Ядрена енергетикагр.Белене ул."България"
№бтел:0658/25374 Наета по договор
13.ПГ по рестораитьорство.търговия и обслужване
Page 106 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
34403 Операгивно счетоводство Бази теорня и практика
1.гр.Плевен ул.Димитър Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812,0878730813; Собствена база
2.ДФСГ „Интелект" гр.Плевен ж-ка"Дружба" тел:064-
872895 Наета по договор
З.ПГ no Мехапоелектротехника-гр.Червен
бряг,ул.Христианска „№31тел:0659-92023 Наета по
договор
4.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."Антим1" №11 тел:0650-
82304 Наета по договор
5.ПГ поСС -гр.Левски ул.Мусала" №1
б.СОУХр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница
„№1тел:06541/2073 Паета по договор
7.ПГ по механоелектротехника"Хр.Смирпенски"- гр.Кнежа ул.М.Боев"
№5тел:09132/2230 Наста по
договор
8.ПГ no CC „Д-Р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069
9.ПГ по СС „Проф.Иван Иванов"гр.Д.Дъбяик
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116
10..СОУ „Хр.Смирнеиски"гр.Гулянци ул.'Т. Раковски „
№19 тел:06561/2549 Наета по договор
И.СОУ „В.Априлов" гр.Долна Мстрополия"
тел:06552/2079 Наета по договор
12-ПГпо Ядрена снергетикагр.Белене ул."България"
№6тел:0658/25374 Наета по договор
13.ПГпо ресторантьорство.търговия и обслужване
гр.Плсвеи ж-ка Сторгозия тел064/680-463 Наета по
Page 107 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
34512 Индустрия Бази no теория и практика
1.гр.Г1левен ул.Димитър Константинов" № 23 етажЗ
ЦПО към РЦПК телефон064-800773,
0887730812,0878730813;
З.ДФСГ „Интелект" гр.Плевен ж-ка"Дружба" тел:064-
872895 Наета по договор
4.ПГ по Механоелектротехника-гр.Червен
бряг.ул.Христианска „№31тел:0659-92023 Наета по
договор
5.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."Антим1" №11 тел:0650-
82304 Наета по договор
6.Г1Г поСС -гр.Левски ул.Мусала" №1
7.СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница
„№1тел:06541/2073 Наета по договор
8.ПГ по механоелектротехника"Хр.Смирненски"- гр.Кнежа ул.М.Боев"
№5тел:09132/2230 Наета по
договор
9.ПГ по СС „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069
Ю.ПГ по СС „Проф.Иван Иванов"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116
П.СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гулянци ул,"Г. Раковски „
№19 тел:065б1/2549 Наета ио договор
12.СОУ „В.Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079 Наета по договор
12.ПГпо Ядрена енергетикагр.Белене ул."България"
№6тел:0658/25374 Наета по договор
13.ПГ по рестораитьорстводърговия и обслужваие
34512 Търговия Бази ио теория и практика
1.гр.Плевеи ул.Димитър Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812,0878730813 ;Собствена база
2.ДФСГ „Интелект" гр.Плевен ж-ка"Дружба"тел:064-
872895 Наета по договор
З.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."АнтимГ №11 тел:0650-
82304 Наета no договор
4.СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница „№1тел:06541/2073 Наета по
договор
5.ПГ no мехапоелектротехника"Хр.Смирненски"-гр.Кнежа ул.М.Боев"
№5тел:09132/2230 Наета по договор
б.ПГ no CC „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069
7.ПГ no CC „Проф.Иван Иванов"гр.Д.Дъбник ул."Вл.Стоичев"№1
тел:06514/3116
8.СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гуляпци ул."Г. Раковски „ №19 тел:06561/2549
Наета по договор
9.СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия" тел:06552/2079 Наета по договор
10. ПГио Ядрена еиергетика гр.Белене ул."България" №6тел:0658/25374
Наета по договор
11.ПГ по ресторантьорство/пьрговия и обслужване гр.Плевеп ж-ка Сторгозия
тел064/680-463 Наета по договор
12.Търговска гимназия"В.Априлов"гр.Червен бряг Наета по договор
13."3везда „АД гр.Долна Метрополия. Наета по договор 14.Фирма
„Хранкомеркс"гр.Плевен ул"Кичево „№2 Наета по договор
Page 108 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
34512 Земеделско стопанство Базн no теория и практнка
1.гр.Плевен ул.Димитър Коистаптипов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773!
0887730812,0878730813;Собственабаза
2.ДФСГ „Интелекг' гр.Плсвен ж-ка"Дружба" тел:064-
872895 Наета по договор
З.ПГ поТЛП-гр.Левски ул,"Антим1" №11 тел:0650-
82304 Наета но договор
4.СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница
„№1тел:06541/2073 Наета по договор
5.ПГ по мехапоелектротехпика^Хр.Смирпенски"-
гр.Киежа ул.М.Боев" №5тсл:09132/2230 Маета по
договор
б.ПГ по СС „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069
7.ПГ no CC „Проф.Иван Иванов"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116
8.СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гулянци ул."Г. Раковски „
№19 тел:06561/2549 11аета по договор
9.СОУ „ВАприлов" гр.Долна Метронолия"
тел:06552/2079 Наета по договор
Ю.ПГпо Ядрсна енергетикагр.Белеие ул."България"
№6тел:0658/25374 Наета по договор
11 .ПГ по ресторантьорство,търговия и обслужване
гр.Плевен ж-ка Сторгозия тел064/680-463 Наета по
договор
12.Търговска гимназия"В.Априлов"гр.Червен бряг
Наета по договор
13."3везда ,,АД гр.Долна Метрополия. Наета по договор
Page 109 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
34512 Икоиомика и мениджмъпг' Бази по тсорня и практика
1.гр.Плевен ул.Димитър Константигюв" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812,0878730813;Собственабаза
2.ДФСГ „Интелект" гр.Плсвен ж-ка"Дружба" тел:064-
872895 Наета по договор
З.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."АнтимГ' №11 тсл:0650-
82304 I Iaexa no договор
4.СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никогюл ул."Сливница
,,№1тел:06541/2073 Наета по договор
5.ПГ по механоелектротехиика"Хр.Смирненски"-
гр.Киежа ул.М.Боев" №5тел:09132/2230 Наета по
договор
б.ПГ по СС „Д-Р Хасксл" гр.Пордим тел:06513/2069
7.ПГ no CC „Проф.Иван Иванав"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев"№1 тел:06514/3116
8СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гулянци ул."Г. Раковски ,,
№19 тел:06561/2549 Наета по договор
9.СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079 Наета по договор
Ю.ПГпо Ядрена енергетикагр.Белене ул."България"
№бтел:0б58/25374 Наета по договор
11 .ПГ по ресторантьорстволърговия и обслужванс
гр.Плевен ж-ка Сторгозия тел064/680-463 Наста по
договор
12.Търговска гимназия"В.Априлов"гр.Червеп бряг
Наета по договор
13."3везда „АД гр.Долна Метродолия. Наета по договор
34602 Административно обслужване Бази теория и практика
1.гр.Плевен ул.Димитър Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦГ1Ктелефон064-800773. 0887730812,0878730813;- Собствена база
2.ДФСГ „Интелект" гр.Плевен ж-ка"Дружба" тел:0б4-872895-Наета по договор
З.ПГ по Механоелектротехиика-гр.Червен бряг.ул.Христиапека „№31тел:0659-
92023-Наета по договор
4.ПГ поТЛП-грЛевски ул."Антим1" №11 тел:0650-82304-Наета no договор
5..СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница ,,№1тел:06541 /2073-Наета по
договор б.ПГ по мехаиоелектротехника"Хр.Смирненски"-гр.Кнежа ул.М.Боев"
№5тел:09132/2230-Наета по договор
7..ПГ no СС „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069-Наета по договор
8..ПГ по СС „Проф.Иван Иванов"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116-Наета по договор
9..СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гулянци ул."Г. Раковски „
Х°\9 тел:065б1/2549-Наета по договор
Ю.СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079-Наета по договор
11.ПГпо Ядрена енергетикагр.Белене ул."България"
№бтел:0б58/25374 Наета no договор
12.СОУ"Алеко Коистантшюв" гр.Луковит
_ул ."Възраждане" №104
Page 110 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
48203 Текстообработване 1.гр.Плевен ул.Димитър Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон0б4-800773.
0887730812,0878730813;- Собствена база
2.ГГГпо електроника и химични
тех110логии"Проф.Ас.Златаров"-.Плевен,ул.'"'Самуил"
№2 тел:064-848239 -Наета по договор
З.ПГ по Механоелектротехника-гр.Червен
бряг,ул.Христианска „№31тел:0659-92023-Наета по
договор
4.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."АнтимГ' №11 тсл:0650-
82304-Наета по договор
5.СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливиица
„№1тел:06541/2073-Наета по договор
6.ПГ по механоелектротехника"Хр.Смирнеиски"-
гр.Кнежа ул.М.Боев" №5тел:09132/2230-Наета по
договор
7.ПГ по СС „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069-
Наета по договор
8.ПГ no CC „Проф.Иван Иваков"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116-Наета по договор
9.СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гулянци ул.'Т. Раковски „
№19 тел:06561/2549-Наста по договор
Ю.СОУ „В.Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079-Наета по договор
11.ПГпо Ядрена енергетикагр.Белене ул."България'"
№6тел:0658/25374 Наета по договор
15.СОУ"Алеко Констаптинов" гр.Луковит
ул."Възраждане" № 104
Page 111 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
52103 Машини и съоражепия за
заваряване
1 гр.Плевен ул.Димитър Константинов" №> 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812,0878730813;- Собствена база
2.ПГ по механоелектротехника гр.Плевен ул.'"Климент
Охридски"№25тел:064/841521 Наета по договор
3.ПГ по Механоелектротехника-гр.Червен бряг ул.Христианска „№31тел:0659-
92023-Наета по
договор
4.ПГпо Ядрена еиергетикагр.Белсне ул."България"
№6тсл:0658/25374 Наета по договор
5.ПГ поСС -гр.Лсвски ул.Мусала" №1-Наета no
договор
бСОУХр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливпица
„№1тел:06541/2073-Наета по договор
7.ПГ по механоелектротехника"Хр.Смириепски"-
гр.Кнежа ул.М.Боев" №5тел:09132/2230-Наета но
договор
8.ПГ по СС „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069-
Наета по договор
9.ПГ no CC „Проф.Иваи Иванов"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116-Наета по договор
Ю.СОУ ,,Хр.Смирненски"гр.Гулянци ул."Г. Раковски ,,
№19 тел:06561/2549-Наета по договор
11 .СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079-Наета по договор
12.ПГ по Мехапоелектротехника-гр.Червеп
бряг.ул.Христианска „№31тел:0659-92023-Наета по
договор
52104 Машини и съоръжения в
текстилната, обувната и
дървообработващата
промишлсност"
1.гр.Плевен ул.Димитър Констаитшюв" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтслефон064-800773,
0887730812,0878730813;
2.ЕТ"Орхидея-мебел-Татяиа Пъшева" гр.Плевеи
ул."Цар Шишман" №30
3. „Шанс-65"ЕООД гр.Плевен ул."Сан Стефано"№47
4.ЕТ"ПТБ Г.Денев" гр.Бслене
52202 Електрически машини и
апарати
52202 Електротехнически мрежи
52202 Електрообзавеждане на
производството
1 гр.Плевен ул.Димитър Константинов" № 23 етаж З
ЦПОкъмРЦПКтелефон 064-800773,
0887730812, 0878730813;
2.ПГпоелектроника и химични
технологии"Проф.Ас.Златаров"-
гр.Плевеи,ул."Самуил" №2 тел:064-848239 Наета по
договор
З.ПГ по Механоелектротехиика-гр.Червеи
бряг,ул.Христианска „№31тел:0659-92023 Наета по
договор
4.ПГ лоТЛП-грЛевски ул."Антим1" №11 тел:0650-
82304 Наета по договор
5..СОУ"Хр.Ботев"-гр.Никопол ул."Сливника
.,№1тел:06541/2073 Иаета по договор
Page 112 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
52202 Електрообзавеждане на
подемна и асансьорна техника
52202 Електрически инсталации
52202 Електродомакинска техника
52204 Газова техника
52204 Топлотехиика
6.ПГ по мсханоелектротехника"Хр.Смирпенски"-
гр.Кнежа ул.М.Боев" №5тел:09132/2230
7.ПГ no CC „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:0б513/2069
8.ПГ no CC „Проф.Иваи Иванов"гр.Д.Дъбиик
ул."Вл.Стоичев" № 1 тел:06514/3116
9.СОУ „Хр.Смирненски"гр.Гуля1Щи ул."Г. Раковски ,,
№19 тел:06561/2549 Наета по договор
Ю.СОУ „В.Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079 Наета по договор
11 .ЕТ „Лазар Лазаров" гр.Плевен ул.Г.С.Раковски Аг«57
вх.А Наета по договор
12.ЕТ"Лифт-М.Лалков"-гр.Плевен ж-ка Дружба Наста
по договор
13."Полюст-ТМ" ЕООД гр.Плевсн ул."Патриарх
Евтими" № 11 Наета по договор
15 ET Петров" гр Г1левенул "Парашкев Цветков" №29
1.гр.Плевен ул.Димитър Константииов" № 23 етажЗ
ЦПО кьм РЦПК телефон0б4-800773,
0887730812,0878730813;-Собственабаза
2.ПГпо ДПИ и
газос1!абдяваие"Проф.Г.Златарски"гр.Д.Дъбник
ул."А.Златаров" №17 тел:06514/2564 Наета no договор
3."Сторко"ООД гр.Плевен ул.'Т.Кочев" № 94 Наета по
договор
4.ЕТ"Д. Петров"гр.Плевен ул."Парашкев Цветков" №
29 Наета по договор
5."Полюст-ТМ" ЕООД гр.Плевен ул."Г1атриарх
Евтими" № 11 Наета по договор
Page 113 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
52206 Огнярство 1.гр.Плевен ул.Димитьр Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПЮгелефон064-800773,
0887730812,0878730813; Собствена база
2..ПГио Ядрена енергетикагр.Белене ул."България"
№6тел:0658/25374 Наета по договор
З.ПГ по Механоелектротехника-гр.Червеи
бряг,ул.Христиаиска „№31тел:0659-92023 Наета по
договор
4.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."Антим1" №11 тел:0650-
82304 Наета по договор
5.ПГ поСС -гр.Левски ул.Мусала" №1 Наета по
договор
б.СОУХр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливиица
„№1тел:0б541/2073 Наета no договор
7.ПГ по механоелектротехника"Хр.Смирпенски"-
гр.Кнежа ул.М.Боев" №5тел:09132/2230 Наета по
договор
8.ПГ no CC „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069
Наста по договор
9.ПГ по СС „Проф.Ивап Ивааов"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев" №1 тел:06514/3116 Наета по договор
Ю.СОУ ,,Хр.Смирненски"гр.Гуля1щи ул/Т. Раковски „
№19 тел:06561/2549 Наета по договор
11 .СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079 Наета по договор
12.МБАЛгр.Плевен Наета по договор
13.МБАЛ гр.Червен бряг Маета по договор
14."Мони МСД"-гр.Плевен Наета по договор
52404 Технологичен и
микробиологичен контрол в
химични производсва
1.гр.Плевен ул.Димитър Константинов" № 23 етажЗ
ЦПО към РЦПК телефон064-800773,
0887730812,0878730813; Собствена база
2.ПГпоелектроника и химични чехнологии
"Проф.Ас.Златаров"-гр.Плевен,ул."Самуил" №2
тел:064-848239Наета по договор
З.ПГ по меииджъми и хранителпи техиологии
грЛлевен ул".Г.Кочев" № 102тел:064/832162 Наета по
договор
Page 114 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
52502 Пътпо-строителна техника -
баагири,болдозер товарачни
машини, валяк, греидер,
скрепер
1лр.Плевен ул.Димитьр Константинов" № 23 етажЗ
ЦГЮкъмР ЦПКтелефон0б4-8 00773,
0887730812,0878730813; Наета по договор
2.ПГ по строителство архитектура и геодезия
гр.Плевеп ул.Ал.Стамболииски" № 16 тел:0б4/824804
Наета по договор
З.ПГ по Механоелсктротсхника-гр.Червеп
бряг,ул.Христианска „№31тел:0659-92023 Наета по
договор
4.ПГ поТЛП-гр.Левски ул."Антим1" №11 тел:0650-
82304 Haera no договор
б.СОУХр.Ботев" -гр.Никопол ул."Сливница
„№1тел:06541/2073 Наета по договор
7.ПГпо механоелектротехника"Хр.Смирпенски"-
гр.Кнежа ул.М.Боев" №5тел:09132/2230 Наета по
договор
8.ПГ no CC „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:06513/2069
Наета по договор
9.ПГ no CC „Проф.Ивап Иванов"гр.Д.Дъбиик
ул."Вл,Стоичев" №1 тсл:06514/3116 Наета по договор
Ю.СОУ ,-,Хр.Смириенски"гр.Гулянци ул.Т. Раковски"
№19 тел:06561/2549 Наета по договор
11.СОУ „В-Априлов" гр.Долна Метрополия"
тел:06552/2079 Наста по договор
12. Общинска Фирма „Имстрои" гр.Плевен
52506 Подемно-транспортнатехника
монтирана па пътни
транснортни средсва" -авто
кранистлюрталии
кранове,щабелни
краиове.кула
кранове,водачи на мото и
електро кари.подвижни
работни площатки.
1. гр.Плевсн ул.Димитър Константинов" Ш 23 етажЗ
ЦПО към РЦПК телефон064-800773,
0887730812,0878730813; Собствена база
2."Хоризонт Иванов"ЕООД гр.Плевеи ул."Вардар" №1
Наета по договор
3."Метекно България"гр.Плевен ул.Тривишко шосе"
№ 3 Наета по договор
4 „БЕТА ИНДЪРСТИСТ КОРП" АД i р.Червен бряг
Наета по договор
5."Енеркемикал" ЕООД гр.Белене Наета по договор
б."МайкромеГ'ЕООД гр.БелеЗне Наета по договор
7."Управление строителна механизация" гр.Плевен
иидустриалиа зоиа Наета по договор
8."Марсеи" ООД гр.Плевен ул."П.Хитов" №4 Наета по
договор
9.."Елстив инжинеринг" ЕООД гр.Плевсн ул."Дойран"
№ 136 Маета по договор
10."Есмос" гр.Левски Наета по договор
1 F'.Enepro-ремонт Козлодуй"гр.Козлодуй АЕЦ-
площадка
12."АЕЦ Козлодуй"ЕАД „ПИУТЦ"
54101 Производство и прерабодка на
мляко и
млечии продукти
1.гр.Плевен ул.Димитьр Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812,0878730813;
2.ПГ no храпително-вкусови технологии"Луи Пастьор"
гр Плсвенж-ка Сторгозия
Page 115 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
54101 Производство на месо мссни
продукти и риба
54101 Производство ма косерви
54103 Производство иа хляб и
хлебни изделия
54103 Производство ма сладкарски
издслия
54211 Шивачество 1. гр.Плсвен ул.Димитър Коистантинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773.
0887730812,0878730813;Собствена база
2.ПГ по Мехапоелектротехиика-гр.Червеп
бряг,ул.Христианска „№31тел:0659-92023 Иаста по
договор
З.ПГпоТЛП-гр.Левски ул."АнтимГ №11 тел:0б50-
82304 Наета по договор
4.СОУ"Хр.Ботев" -гр.Никопол ул."'Сливница
„№1тел:06541/2073 Наета по договор
5.ПГ по меха11оелектротехника"Хр.Смирненски"-
гр.Кпежа ул.М.Боев" №5тел:09132/2230 Наста по
договор
б.ПГ по СС „Д-р Хаскел" гр.Пордим тел:0б513/2069
Наета по договор
7.ПГ no CC „Проф.Иван Иваиов"гр.Д.Дъбник
ул."Вл.Стоичев"№1 тел:06514/3116 Наета по договор
8.СОУ ,,Хр.Смирпенски"гр.Г"уляици ул.'Т. Раковски ,,
№19 тел:06561/2549 Наета по договор
9.СОУ „В.Априлов" гр.Долна Метрололия"
тел:06552/2079 Наета по договор
Ю."Гсстилко"гр.Червен Бряг Наета no договор
11."Боряпа"„АДгр.Червен бряг ул."Струга" №1 Наета
по договор
12.МИК ООД гр.Плевеп ул.Инжс Войвода"№19 Б-4
гр.Плсвенж-ка Сторгозия
З.ПГпо м-ениджънт и хранителни технологии-
гр.Плевен ул.Т.Кочев" №102
4,ЕТ „Тони Петров"гр.Плевеи булеварт.'Теорги
Кочев"
5."Сторко"ООД гр.Плевен булевард .Теорги Кочев"
№94
6."Микроарт-7'" гр.Белене
1. гр.Плевен ул.Димитър Коистантииов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПК тел: 064-800773,
0887730812,0878730813;Собствена база
2.ПГ по ресторантьорство,търговия и обслужване
гр.Плевен ж-ка Сторгозия тел064/680-463 -ползване
на учебно производствепа база -Наета по договор
З.Търговска гнмназия"В.Априлов"гр.Червен бряг
Наета по договор
4."3везда „АД гр.Долна Метрополия. Наета по договор
З.ЕТТинко Н"гр.Плевеи ул."Хаджи Димитьр"№53-54
6."Плевенски хляб"ООД гр.Плевсн ул."Българска
авиация" № 1 Наета по договор
7."Хлебозавод Плевен"ЕООД гр.Плевен ул."Сан
Стефаио" № 47 Наета по договор
8,ЕТ „Олег Пандинов" гр.Плевен ул."Копривщица" №
4 Наета по договор
9.ПТСК „Освобождепие 45"гр.Плевен
Page 116 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
58201 Строителетво и архитектура
58201 Водно строителство
58203 Кофражи
58203 Армировка и бетон
58203 Зидария
58203 Мазилки и шпакловки
58203 Вътрешни облицовки и
настилки
58203 Бояджииски работи
58203 Строигелно дърводелство
58203 Строително теникиджииство
58204 Метални конструкции
58204 Сухо етроителство
58205 Вътрешни В и К мрежи
58205 Външни В и К мрежи
43090 Производство на фасопирани
материали
54309 Производство на тапицирами
изделия
54309 Производство на врати и
прозорци
1.гр.Плевеи ул.Димитьр Коистаитинов" Хе 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефои064-800773;
0887730812,0878730813;Собствена база
2.ПГ по строителство и архитектура „Никола
Фичев"гр.Плевенул."Ал.Стамболийски'тХ" 16 Наета по
договор
З.СД"Мистрал-ТСС"гр.Белене ул.Фердинант
Дечев"№3 А Наета по договор
4.„Е1<опромстрой"ЕООД гр.Плевсн
ул'"Д.Константи1юв".Кг»23 Наета по договор
5.Управление „Строителиа мехаиизация" гр.Плевеи
Иидустриалиа зона Наета по договор
6/'Хоризонт Иванов"ЕООД гр.Плевен ул."Вардар" №1
Маета по договор
7. „Темп приват"ООД гр.Плевен ул."Дойран"160 11аета
по договор
8.".Шаварна 97"ООД гр.Левски ул."Паиайот
Хитов"№11 Маета no договор
1. гр.Плевен ул.Димитьр Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812;0878730813;Собственабаза
2.ПГ по строителство и архитектура „Никола
Фичев"гр.Плевенул."Ал.Стамболийски"№16 Наета no
договор
З.СД"Мистрал-ТСС"гр.Белене ул.Фсрдинаит
Дечев"№ЗА 11аета по договор
4."Хоризоит Иванов"ЕООД гр.Плевен ул."Вардар" Ш\
Наета по договор
5 „Темп приват"ООД гр.Плевен ул."Дойран"160 Наста
по договор
б.".Шаварна 97"ООД гр.Левски ул."11апайот
Хитов"№1 Наета по договор
1. гр.Плевен ул.Дммитьр Коистантинов" № 23 етажЗ
ЦГЮкъмРЦПКтелефон064-800773,
0887730812,0878730813;Собствепа база
2.ЕТ"Орхидея-мебел-'Гатяна Пъшева" гр.Плевен
ул."Цар Шишмап" №30
3. „Шанс-65"ЕООД гр.Плевен ул."Саи Стефано" №47
1.гр.Плевен ул.Димитьр Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефон064-800773,0887730812,0878730813; Собствена база
2.ПГ no строителство и архитектура „Никола
Фичев"гр.Плевенул."Ал.Стамболийски"№ 16 Наета по
договор
3 ,СД"Мистрал-ТСС"гр.Белене ул.Фердинант
Дечев"№ЗА Наета по договор
4.„Екопромстрой"ЕООД гр.Плевеи
ул"Д.Констаити1Юв'"Ке23 Наета по договор
5.Управление „Строителпа механизация" гр.Плевен
Индустриална зона Наета по договор
б."Хоризонт Иванов"ЕООД гр.Плевеп ул."Вардар" №1
Наета по договор
7. „Темп 11риват"ООД гр.Плевен ул."Дойран"160 Наета
по договор
8 " Шаварна 97"ООД гр Левски ул "Панайот
Page 117 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
54309 Производство на мебсли
58206 Строител на пътища
,магистрали и съоражения към
тях
1.гр.Плевен ул.Димитър Константинов" № 23 етажЗ
ЦПОкъмРЦПКтелефои064-800773.
0887730812,0878730813;Собствена база
2.ПГ по строителство и архитектура „Никола
Фичев"гр.Плевенул."Ал.Стамболийски"№1 б Наета по
договор
З.СД"Мистрал-ТСС"гр.Белене ул.Фердииант
Дсчев"№ЗЛ Наета по договор
4.„Екопромстрой"ЕООД гр.Плевсп
ул"Д.Ко1!стантинов"№23 Наета no договор
5.Управление „Строителна механизация" гр.Плевен
Ипдустриална зона Наета по договор
б."Хоризопт Иванов"ЕООД гр.Плевен ул."Вардар" №1
Наета по договор
7. Гсмп приват"ООД гр.Плевен ул."Дойран"160
8.".Щаварна 97"ООД гр.Левски ул."Панайот
Хитов"№11
812030 „Екскурзоводско обслужване"
812040 Туристическа анимация
812010 Селски туризъм
812010 Организация на туризма и
свободното време
100 ЦПО към "НИКАНОР" ООД Гр. София, ул. Кишинев №1, ет. 2
оф. 15, Витлена Димитрова
Ангелова - Василева, 02/868 61
67,0886 33 33 02,
agency_nikanor@abv.bg
№
200312072
у
4.ЕТ"ПТБ Г.Денев" гр.Белене Наета по договор
гp. София
1.1 .кв.Хладилника.02/8686167,ул.Кишинев,№1, ет.2
1.2.ЧПГ "Хелиос"кв. Изток, ул. Ю.Гагарин, №16,
1.3. 27-ОУ,жк. Люлин 6,ул.П.Горанов
1.4. СГХСТ ул. „Суходолска" № 12
1.5. Хотел „ Ренесанс" , пл. „Възраждане'" № 2
1.6. Фризьорски салон , ул. „ Кракра" № 12
2. гр.Самоков
2.1 ПТГ"Н.Вапцаров",ул.Ястребец , № 4,
2.2 Ресторант „Тропикана" ул. „Авксентий Велешки"№ 1
2.3 к.к. Боровец хотел „Самоков"; тел 0750/ 323 06
З.гр. Своге
ПГ „ Велизар Пеев" , ул. „Отец Паисий'" №9,
4.гр.Долна Баня
ПГ „ Христо Ботев", ул. „ Търговска" № 113,
5. гр. Ботевград
„Международно висше бизнес училище" ул. Гурко №14 ,
Ресторант „ Вивал" , ул. „ Гурко" № 21.,
6. гр. Етро Поле
Хотел Етро Поле - Крайградски парк
7. гр. Перник
7.1 ПТГ „Юрий Гагарин", ул. Търново № 10
7.2 Хотелски комплекс „Струма", пл. Кракра № 1
8. гр. Кюстендил
8.1 ПМГ"Проф.Емануил Иванов" ул. Проф. Георги Паскалев , .№11
8.2 Хотел Велбъжд , бул. България №1
9. гр. Гоце Делчев
9.1 Неврокопска професионална гимназия Д. Талев,
бул. Гоце Делчев № 36
9.2 Хотелски комплекс „Неврокоп", ул. Михаил Антонов№ 1
10.Гр. Берковица
10.1 Гимназия „ Д-р Иван Панов", ул. „ Д-р Иван Панов № 2
Page 118 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
811010 Организация на
хотелиерството
811020 Организацияна обслужването
в хотелиерството
811030 Хотелиерство
811040 Хотелиерство
811060 Производство и обслужване в
заведенията за хранене и
развлечения
811070 Производство на кулинарни
изделия напитки
811080 Обслужване на заведения в
обществено хранене
10.2 ДДЛРГ „ Люба Тенева" , ул. „Ашиклар" № 7
Хотел „Къщата на генерала",ул. Александровска , №19
11. Гр. Вършец
11.1 ОУ „Н. Й. Въпцаров" , ул. „Серафим Георгиев" №12
11.2 Хотелски комплекс „Тинтява", ул. „ Васил Левски„ № 16
12. Гр. Белоградчик
12.1 СОУ „ Христо Ботев" , ул. „ Иван Вазов „ № 6
12.2 Хотел-ресторант „Скалите", ул. „Х. Димитър" 1
13.Гр.Лом ПТГ "Найден Геров", ул. Дунавска № 67
ТПК „Г. Карастоянова" , ул. „ Трети март" № 5
14. гр. Враца
14.1 Професионална гимназия по търговия и
ресторантьорство Учебен комплекс Корпус 2
14.2 Хотел ВК ,ул.Т. Китанчев № 9
15. гр. Мездра
15.1 ОУ Христо Ботев, ул.Г. Димитров № 10
15.2 Хотелски комплекс „Родина" пл. „България"
16. гр. Плевен
16.1 ПГЕХТ „ Проф. В. Златаров", ул. „ Самуил" № 2,
16.2Хотелски комплекс „Балкан", бул. ., Русе" № 82
16.3 Цех за хлебни и сладкарски изделия, ул. „ Данаил Попов,, № 5
17. Гр. Кнежа
МУЦТПО, ул. „М.Боев" № 88
18. Гр. Червен бряг
ПГХТ „Юри Гагарин", ул. „Струга" № 17,
19. Гр. Никопол
НЧ „ Напредък", ул. „ Христо Ботев" № 6
20. гр. Тетевен
20.1 СОУ „ Георги Бенковски" , ул. „ Кардан" № 14
20.2 Хотелски комплекс „ Здравец" , ул. „Петрахиля" № 29
20.3 ЦУРОТ, ул. „Иван Вазов „ № 42
21. Гр. Ябланица
21.1 СОУ „ Васил Левски" , ул. „ Кирил и Методи „ № 21
21.2 Сладкарски цех, ул. „ Дунав" № 4
21.3 Цех за хлебни и сладкарски изделия, ул. „ Александър Стамболийски" № 3
22. гр. Троян
22.1 Хотелски комплекс ,, Троян Плаза", ул. „П.Р.Славейков"
22.2 Хотел „ Шато Монтан" , ул. „ Стара планина" 34
22.3 СОУ „ Васил Левски" , ул. „ 24-ти Приморски полк" № 43
23. гр. Велико Търново
23.1 Европейски информационен център, бул. „ България" № 24
23.2 Хотелски комплекс „Стадиона", ул. „ Тодор Балиня" № 14
24. Гр. Горна Оряховица
СОУ ,, В. Грънчаров", ул. „ Цар Освободител" № 6
25. гр. Павликени
25.1 Парк хотел „Бора", ул. Гоце Делчев „ № 8
25.2 НЧ „ Братство", пл. „ Свобода" № 7
26. гр. Дряново
26.1 ПТГ „Димитър Крусев", ул. „Димитьр Крусев" 1
26.2 Парк Хотел „Дряново", пл."Стадиона"
27 Г б
Page 119 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
811060 Кетеринг
541030 Производство на хляб и
хлебни изделия
541030 Производство на сладкарски
изделия
861010 Банкова охрана и инкасова
дейност
861010 Лична охрана
861010 Физическа охрана на обекти
341020 Продавач-консултант
27. гр. Габрово
27.1. ПТГ „ Д.р Никола Василиади" , ул. „ Брянска" №3
27.2. ПГ по туризъм „Пенчо Семов", ул. „Бенковска" №18
28. гр. Севлиево
28.1 СОУ „Васил Левски" ул. "Гладстон" 22
28.2 Хотелски комплекс Севлиево Плаза пл. Свобода 6
29. гр. Асеновград
29.1. Ресторант „ Амбелино", пл. „Ак. Н. Хайтов"
29.2. Хотел „ Асеновец", пл. „Ак. Н. Хайтов"
29.3. ОУ „ Христо Ботев" , ул. „Цар Иван Асен" № 2
29.4. ОУ „ Ангел Кънчев", пл. „ Калоян" № 1
30. гр. Септември
СОУ „ Христо Ботев" , бул. „България" № 42
31. гр. Карлово
31.1. ПГ по ЖП транспорт „ Христо Смирненски" , ул. „ Яне Сандански" № 1
31.2. СОУ „ Васил Левски", ул. "Стремски полк" 6
31.4. Ресторант „ Карлово" , пл. „20 юли" № 1
32. гр. Чепеларе
12.1. ПГ по Туризъм, ул. „Спортна" № 17
12.2. Хотел „ Родопски дом", ул. „Дичо Петров" № 4
33. гр. Смолян
33.1. Хотел „ Соколица" , ул. „Първи май" № 47
33.2. Хотел „ Кипарис - Алфа", ул. ,, Соколица" № 31
33.3. ПГИ „ Карл Маркс", ул. „ Елица'" № 1
34.гр. Мадан
34.1. ПГ „ Васил Димитров", ул. „Перелик" № 3
34.2. Стол към фирма ЕТ „ Росен Хаджийски" , ул. „ Паисий Хилеидарски" № 13
35. гр. Златоград
35.1. СОУ „ Антим 1", ул. „ Антим" № 10
35.2. Ресторант „ Еро" , ул. „ Беловидово" № 113
35.3. Етнографски ареален комплекс, бул. „България" №1
35.4. Фризьорски салон, ул. „ Стефан Стамболийски" № 17
З6.Гр. Рудозем
36.1 СОУ ,, Св.Св. Кирил и Методии" , ул. "Хан Аспарух"
36.2 Туристически център към Община Рудозем, бул. „ България" № 9
36.3 Хотел-ресторант ,, Викторио", ул." Стадиона" № 2
37. Гр. Девин
СОУ „ Христо Ботев" , ул. „Гимназиална" № 1
38. с. Баните
СОУ „ Христо Ботев" , ул. „Иван Вазов" № 10
39. гр. Сопот
ПГ „ Ген. Владимир Заимов" , бул. " Иван Вазов" №1
40.Гр. Джебел
СОУ „Христо Ботев" , ул. „ Тракия" 3
41.Гр. Крумовград
41.1 СОУ Васил Левски , ул. Свобода № 17
Page 120 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
344030 Оперативно счетоводство
345050 Малък и среден бизнес
345120 Икономика и мениджмънт
346010 Бизнес-администрация
346020 Административно обслужване
у
41.2 Хотелски комплекс „ Ахрида", ул. „ Христо Ботев" № 1
42.Гр. Казанльк
42.1 ПМГ ул. Орешака №2
42.2 Ресторант ,, Лъки" , ул. „ Гурко" № 8
43. гр. Айтос
43.1. СОУ „ Никола Й. Вапцаров" ул. „Д Захариев"№ 58
43.2. Хотелски комплекс ,, Генгер" , ул,. „Паркова" № 60
43.3. Ресторант „ Боляри", ул. Владимир Заимов" № 7
44. Гр. Ямбол
44.1 ПГХТТ, ул. „Търговска" № 85
44.2 Хотелски комплекс „ Кабиле" , ул „Търговска" № 35
45. гр. Бургас
Интер хотел „ България" , ул. „Александровска" № 21
46. Гр. Поморие
46.1 ПГ по туризъм „ Алеко Константинов" , ул. „ Раковска" № 1
46.2 Хотелски комплекс „Сейнт Джордж" , ул. „ Яворов „ № 15
47. гр. Сливен
Хотелски комплекс „Империя"' Местност Дюлева река
48 гр. Варна
48.2 ОУ „Черноризец Храбър",ул. Студентска,№ 1,
48.3. Фестивален и конгресен центьр, бул. „ Сливница" № 2
48.4. Център за красота, ул. „ Братя Шкорпил" № 26 А
48.5 ПГТ „ Професор д.р Асен Златаров" , ул."Найден Геров" № 1
48.6. Хотел „ Аква" , ул. „ Девня" № 12
48.7. Спортен клуб Варна, ул. „ Княз Батенберг" № 6
49.1 0У „ Отец Паисий" , ул. „ Отец Паисий" № 16
49.2 Хотелски комплекс „ България" , пл. „ Свобода" № 8
49.3 Фризьорски салон , ул. „Арда" № 4 В
49.4Фризьорски салон, ул. „ Oп. Д . Ковачев" № 1 ,
49.5 ФСГ „ Васил Левски" , ул. "Ген. Гурко" № 1
50.Гр. Тервел
50.1 СОУ „ Йордан Йовков" , ул.,, Климент Охридски" № 34
50.2Ресторант „Варна" , ул. ,,Александър Стамболийски" № 1
51. Гр. Генерал Тошево
51.1 СОУ „ Никола Йонков Вапцаров" , ул." Васил Априлов" № 7
51.2 Цех за хлебни и сладкарски изделия, ул .Кирил и Методи" № 1
51.3 Ресторант „ Диана" , ул. „Трети Март „ № 45,
51.4 0У „ Христо Смирненски" , ул. „ Георги Сава Раковски" № 18
52. гр. Каварна
Page 121 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
815010 Фризьорство
215040 Дърворезбарство Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, Ателие за
дърворезба, гр. Банско, ул. „Бр. Молерови" №5
345040 Бизнесуслуги Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2
345050 Малък и среден бизнес Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2
345120 Икономика и мениджмънт Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2
346010 Бизнес администрация Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2
346020 Административно обслужване Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2
482030 Текстообработване Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2
543010 Мебелно производство Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, Белар Антик, гр.
Разлог, ул. ,Хр. Ботев" №2 /Производствена база - „Баненско шосе" 7
811020 Организация на обслужването
в хотелиерството
Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, «България
Холидейз» - Хотел «Разлог», гр.Разлог ул. «Ал. Стамболийски» №88
811030 Хотелиерство Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, «България
Холидейз» - Хотел «Разлог», гр.Разлог ул. «Ал. Стамболийски» №88
811040 Хотелиерство Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, «България
Холидейз» - Хотел «Разлог», гр.Разлог ул. «Ал. Стамболийски» №88
811060 Производство и обслужване в
заведенията за хранене и
рзавлечения
Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, ПГТХТ „Никола
Стойчев", гр. Разлог, ул. ,.Калиново"1
- «България Холидейз» -Хотел «Разлог»
гр.Разлог, ул. «Ал. Стамболийски» №88
101 Сдружение с обществено
полезна дейност „Местна
агснция за икономическо
развитие-Разлог"
2760 Разлог, пл. „Преображение"
№1, инж. Красимир Иванов
Герчeв, тел. 0747 80 01,
office@bcmesta.bg
200912753
52.1 СОУ „ Стефан Караджа", ул. „ Кирил и Методи" № 21
52.2 Спа хотел „Отдих", бул. „България " Градски парк № 14
53. гр. Бяла - обл.Варна
53.1 ПГСС ул. Йордан Ноев № 75
53.2 Хотел Старата котва
53.4 Ресторант Чайка, Местност Чайка- пристанище
54 Гр. Долни Чифлик
54.1 ПГСС „ Ив. Мичурин", ул. „Сокачев" № 4
55. гр. Шумен
55.1 Дом на науката и техниката , бул. „Симеон Велики" № 48
55.2 Хотел „ Централ" бул. „ Славянски" № 8
55.3 Изчислителен центьр, бул. „ Симеон Велики" № 3
55.4 Стол към фирма „ Корект Сървис" , бул. "Симеон Велики" № 3
55.5 Фризьорски салон, бул. „Славянски" № 42
55.6 Фризьорски салон, ул.,, Мадарски конник" 13
55.7 Фризьорски салон, ул. „Любен Каравелов" № 19
55.8 Цех за хлебни и сладкарски изделия, ул. ,, Деде Агач" № 7
55.9 Цех за хлебни и сладкарски изделия, ул. „ Стара планина" № 8
56.Гр. Нови Пазар
56.1 ПГХТД, ул. „Цар Асен" № 58
ПГСС, ул. „ Любен Каравелов" № 49
58. Гр. Попово ЗЗСУ , пл. „ Александър Стамболийски" № 1
59.Гр. Исперих Дом за деца „Лудогорие", ул. „ Васил Левски" № 72
60. гр. Силистра ОУ „ Иван Вазов", ул. „ Добрич" № 76
Page 122 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
811060 Кетъринг Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, ПГТХТ „Никола
Стойчев", гр. Разлог, ул. ,.Калиново"1
- «България Холидейз» -Хотел «Разлог»
гр.Разлог, ул. «Ал. Стамболийски» №88
811070 Производство на кулинарни
изделия и напитки
Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, ПГТХТ „Никола
Стойчев", гр. Разлог, ул. ,.Калиново"1
- «България Холидейз» -Хотел «Разлог»
гр.Разлог, ул. «Ал. Стамболийски» №88
811080 Обслужване в заведения за
обществено хранене
Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, ПГТХТ „Никола
Стойчев", гр. Разлог, ул. ,.Калиново"1
- «България Холидейз» -Хотел «Разлог»
гр.Разлог, ул. «Ал. Стамболийски» №88
811090 Работник в производството на
кулинарни изделия в
заведенията за хранене и
развлечения
Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, ПГТХТ „Никола
Стойчев", гр. Разлог, ул. ,.Калиново"1
- «България Холидейз» -Хотел «Разлог»
гр.Разлог, ул. «Ал. Стамболийски» №88
815010 Фризьорство Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, Фризьорски салон
„Боби", гр. Разлог, ул. Г. Бенковски" №3
815020 Козметика Бизнес център Места, гр.Разлог, ул. «Христо Ботев» №2, Козметичен салон
„Перфект", гр.Банско, ул. „Ст.Ковачев" №4
541050 Хранително - вкусова
промишленост
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б, "Хляб и хлебни
изделия" ЕООД - Русе, ул.Потсдам № 1; "ДЮН” АД - Русе
542090 Производство на облекло гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; КФ "Карото" -
Русе, "Арев Премиер" ООД -Русе, ул. Фердинанд № 22
543090 Производство на фасонирани
материали
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "АПекс пул" ООД
- Русе, ПГ по
Дървообработване и Вътрешна архитектура - Русе
543090 Производство на врати и
прозорци
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "АПекс пул" ООД
- Русе, ПГ по
Дървообработване и Вътрешна архитектура - Русе
582030 Кофражи гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582030 Зидария гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582030 Бояджийски работи гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
815010 Фризьорство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ТРИ" ЕООД, ул.
Н. Вапцаров 19
346020 Административно обслужване гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Експрес
консулт" ЕООД - Русе, ул. Кап.л-т Евстати Винаров № 7
102 Териториална организация
на Научно-техническите
специалисти - гр. Русе
гр. Русе - 7000, ул.
Александровска № 28,
Инж.Милка Иванова Мицова, тел.
082/820 262, dnt@networx-bg.com
200812653
Page 123 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
815020 Козметика гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ТРИ" ЕООД, ул.
Н. Вапцаров 19
341020 Продавач - консултант гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Геррос" ООД -
Русе, ул. Муткурова № 36
344030 Оперативно счетоводство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б, "Експрес
482030 Текстообработване
346010 Бизнес - администрация гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по Икономика
и Управление - Русе
521040 Машини и съоръжения за
обработка на металите
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Пътинженеринг"
ООД - Русе
521040 Машини и съоръжения в
шевната и обувната
иромишленост
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ТПК
"Електрометал" - Русе
521100 Стругарство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по
Механотехника - Русе; ТПК "Електрометал" - Русе
521110 Шлосерство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ТПК
"Електрометал" - Русе
522020 Електрообзавеждане на
подемна и
асансьорна техника
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б
522021 Електрически инсталации гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по Транспорт -
Русе
522040 Газова техника гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Топлофикация-
Русе" ЕАД, ул. ТЕЦ “Изток"
522060 Огнярство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Топлофикация-
Русе" ЕАД, ул. ТЕЦ “Изток", ПГ по Транспорт - Русе
525020 Автотранспортна техника гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по Транспорт -
Русе "Пътинженеринг" ООД - Русе, "Оргахим" АД
- Русе
525020 Пътно - строителна техника гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по Транспорт -
Русе, "Пътинженеринг" ООД - Русе, "Оргахим" АД
- Русе
525060 Подемно - транспортна
техника монтирана на пътни
транспортни средства
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по Транспорт -
Русе, "Оргахим" АД
- Русе
525060 Подемно - транспортна
техника монтирана с
електрозадвижване
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по Транспорт -
Русе, "Оргахим" АД
- Русе
541030 Производство на хляб и
хлебни изделия
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Хотел
Мениджмънт" АД - Русе
541030 Производство на сладкарски
изделия
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Хотел
Мениджмънт" АД - Русе
542040 Конструиране, моделиране и
технология на облекло от
текстил
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; КФ "Карото" -
Русе, "Арев Премиер" ООД -Русе, ул. Фердинанд № 22
542050 Производство на облекло от
текстил
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; КФ "Карото" -
Русе, "Арев Премиер" ООД -Русе, ул. Фердинанд № 22
543020 Производство на мебели гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "АПекс пул" ООД
- Русе, ПГ по
Дървообработване и Вътрешна архитектура - Русе
Page 124 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
543020 Производство на врати и
прозорци
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "АПекс пул" ООД
- Русе, ПГ по
Дървообработване и Вътрешна архитектура - Русе
543020 Производство на дървени
детски играчки
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "АПекс пул" ООД
- Русе, ПГ по
Дървообработване и Вътрешна архитектура - Русе
582030 Армировка и бетон гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582030 Мазилки и шпакловки гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582030 Вътрешни облицовки и
настилки
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582030 Външни облицовки и настилки гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582030 Строително дърводелство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582030 Строително тенекеджийство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "ПГС 96" ЕООД
Русе,
ул. Люляк № 13, "Русенска строителна компания" АД - Русе,
Източна промишлена зона
582050 Вътрешни В и К мрежи гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б;
"Водоснабдяване и канализация" - Русе, "ПГС 96" ЕООД Русе, ул. Люляк №
13
582060 Строител на пътища,
магистрали и
съоръжения към тях
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Пътинженеринг"
ООД - Русе
762020 Социална работа с деца и
семейства в риск
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; Домашен
социален патронаж
762020 Социална работа с деца и
възрастни с увреждания и
хронични заболявания
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; Домашен
социален патронаж
811030 Хотелиерство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Хотел
Мениджмънт" АД - Русе
811070 Производство на кулинарни
изделия и напитки
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Хотел
Мениджмънт" АД - Русе
811080 Обслужване на заведения за
обществено хранене
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; "Хотел
Мениджмънт" АД - Русе
812010 Селски туризъм гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ЕТ "Ретро -
Емилия Първанова", ул. Ангел Кънчев 41
Page 125 of 126
професия/
КОД по
СПОО
специалност
№ Номер на Населени места, където ще се провеждат обучения по професионална квалификация
лиценцията
Адрес за кореспонденция, лице за контакт,
телефон и електронна поща
Наименование на доставчика на
услуги
812030 Екскурзоводство гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ЕТ "Ретро -
Емилия Първанова", ул. Ангел Кънчев 41
814010 Помощник - възпитател в
отглеждането и възпитаването
на деца
гр. Русе, ул. Александровска № 28, бул. Придунавски № 6 Б; ПГ по Икономика
и Управление - Русе
Page 126 of 126


№ Oператор E-mail Телефон Дейност
1 "А Б Т" АД agrobio@agrobiotrading.com 02/9743164 Производител, вишни
2 "Агрифрукт 2004" ЕООД nurseries_tisselli@abv.bg 0889/430429
Производител, ягоди, малини, преработвател, събиране на диворастящи продукти,
търговец
3 "Агро Ж. А." ООД castra.rubra@telish.bg 0888/678878 Производител, лозя, тритикале
4 "Агро Про - Карнобат" ООД almonds.pro@gmail.com 0887/160027 Производител, бадеми
5 "Албена Симеонова - 1" ЕООД ealbena@yanoo.com 0897/014433 Производител, лозя, слънчоглед
6 Анастас Желязков 0895/751 318 Производител, орехи
7 Ангел Барболов kashtan@abv.bg 0887/525744 Производител, орехи, люцерна
8 Андрей Русев divka@abv.bg 0888/389883 Производител, бадеми
9 Антон Козалиев kozaliev@gmail.com 0899/917827 Производител, круши
10 "Апитрейд" ЕООД office@apitrade.bg 0896/857289 Преработвател, пчелен мед
11 "АПК Мир" ООД kasimbasaran@abv.bg 0884/143865 Производител, лозя, люцерна, мащерка, мента, ливади, череши, ябълки
12 "Аркадия херба" ЕООД arkadiaherba@abv.bg 0888/527647 Производител, маслодайна роза, лавандула, арония, билки, подправки
13 Атанас Атанасов 0878/298376 Производител, люцерна
14 Атанас Каратерзиев samr56@abv.bg 0887/864445 Производител, сусам
15 Атанас Чобанов 0888/198188 Производител, сусам, люцерна
16 "Балев" ЕООД p.filiova@areon-fresh.com 02/9502000 Производител, лавандула
17 "Балев Био" ЕООД info@balevbio.bg 02/9502000 Търговец
18 "Б.В.К. Винифера" terratangra@bg 0373/82540 Производител, Списък на операторите, включени в системата за контрол на "Кю Сертификейшън" АД, съгласно чл. 28, параграф 5, на Регламент ЕО 834/2009
Винифера ООД mail.лозя
19 "Бионатс" ЕООД siel@abv.bg 0888/828177 Производител
20 "Биосем - България" ЕООД bsb_bg@abv.bg 0888/540145 Производител, семепроизводство
21 "Био Сурсинг България" ЕООД milena@bio-sourcing.eu 0885/024060 Производител, събиране на диворастящи продукти
22 "Биотоп" АД biotop_asp@abv.bg 0877/771288 Производител, топинамбур, пшеница, люцерна
23 "Биофрута" EООД biofruta@eco-bg.com Производител, ягоди, касис, френско грозде, слънчоглед, люцерна, пшеница
24 "Бояна агро" ООД boiana_agro@abv.bg 0887/374944 Производител, сливи
25 "Българска роза" АД bulgarianrose@mbox.contact.bg Преработвател, маслодайна роза, ЕМК
26 Валери Петков 0887/824693 Производител, орехи
27 Вангел Биков bik_v@abv.bg 0894/761865 Производител, маслодайна роза
28 Велин Крайчев velin1988@abv.bg 0883/397133 Производител, бадеми
29 "Веселата ферма" АД 02/9210860 Производител, кози, пасища
30 Веска Георгиева 0898/604886 Производител, лешници
31 "Винексперт инвест" ООД r_tashkova@mail.bg 0887/553243 Търговец
32 "Винета" ООД 02/9350222 Производител, ливади
33 "Винивел" ЕООД vinivel@dir.bg 032/652026 Производител, лозя
34 Виолина Бъчварова kashtan@abv.bg 0887/525744 Производител, орехи, люцерна
35 Владимир Гочев vladimirrusev@abv.bg 0887/626895 Производител, круши
36 Габриела Пенева gabi.peneva76@abv.bg 0889/307026 Производител
37 Галя Младенова galia7.1@abv.bg 0887/170165 Производител, лешници
38 Ганчо Данаилов gan4o68@abv.bg 0889/728318 Производител, сливи, орехи, лешници, ливади
39 "Г Н Агро" ЕООД office@tashkov.com 0889/454343 Производител
40 Георги Бонев dr_bonev@yahoo.com 0878/427989 Пчеларство
41 Георги Стамболиев petko.stamboliev@abv.bg 0888/284578 Производител, лозя, ливади, круши, сливи
43 Георги Стоев Gestoo@abv.bg 0898/783344 Производител, лозя
42 Георги Шишков 0898/491350 Производител, лозя
44 Гергана Славова 0896/853417 Производител, маслодайна роза, орехи
45 "Глобал Фармерс Груп" ООД 0899/141315 Производител, ръж, бял трън, ечемик
46 "Градината 2008" ЕООД lmpexgroup@impexgroup.net Производител, люцерна
47 Данаил Богданов 0887/504345 Производител, орехи
48 Десислава Гинева des_ka@abv.bg 0878/454076 Производител, пшеница, резене, слънчоглед
49 "Джем и Джем" ООД jamjam.bg@gmail.com 0887/773939 Преработвател, плодове
50 Диана Шиндова d6indova@abv.bg 0888/969394 Производител, овощен разсадник
51 Димитър Аладжов agris2@abv.bg 0879/383819 Производител, бадеми
52 Димитър Милков 0887/387164 Производител, бадеми
53 Димитър Рангелов divas.estate@gmail.com Производител, лозя
54 Димитър Стоев Dimityr.Stoev@abv.bg 0898/214020 Пчеларство
55 Димо Димов elbadd@dir.bg 0888/358650 Пчеларство
56 Димо Карабоюков dikar49g@abv.bg 0887/781022 Производител, лозя, люцерна
57 Димчо Димитров kvintkomers@mail.bg 0888/347879 Производител
58 Димчо Димитров BULGAROFF@dir.bg 0886/954781 Производител, лозя
59 "Дионисус" ООД 0889/340390 Производител, лозя, сливи, смокини
60 Добромир krasitranspal@Иванов abv.bg 0894/408846 Производител, сливи, праскови, кайсии
61 Дойчин Дойчев 0895/438152 Производител, череши
62 Дружество по ЗЗД "НГГ Единство" 0886/883151 Производител, череши, сливи, ябълки, кайсии
63 "Духлев" ЕООД office@tаshkov.com 0885/889470 Производител, лозя
64 Евгений Латев glatev@mail.bg 0886/400840 Производител, орехи, вишни
65 "Ековита" ООД ecovita@eco-bg.com Преработвател, събиране на диворастящи продукти, търговия
66 "Екотерра" ООД ecoterra@eco-bg.com Производител, овощни култури, пшеница, овощен разсадник
67 Емануил Кабадаиев stani_sek@mail.bg 0888/665765 Производител, лавандула
68 ЗК "Бяла река" 03661/6331 Производител, сусам
69 ЗК "Изгрев 92" zkizgrev@mail.bg 0885/505250 Производител, сливи
70 "Златните Ябълки" ЕООД lmpexgroup@impexgroup.net Производител
71 Иван Вълев 0898/525992 Производител, круши
72 Иванка Любенова liubenova_i@abv.bg Производител, орехи
73 Иво Цветков bioeliv@abv.bg 0888/702570 Производител, малини
74 "Илко Илев - Илеас" ЕТ ilkoilev@abv.bg 0888/704069 Производител, лешници
75 Йордан Костадинов 02/8089113 Производител, лозя, орехи, овощни
76 "Квинт-Комерс" ЕООД kvintkomers@mail.bg 0888/347879 Производител, череши, кайсии, ябълки, праскови
77 Кирил Антов teoantov@yahoo.com 0888/952988 Производител, череши
78 Кирил Стоичков 0898/443558 Производител, царевица, слънчоглед
79 Константин Кръстев kons_m@abv.bg 0889/843719 Производител, лешници, бадеми
80 Константин Чешмеджиев bravis@abv.bg 0331/67713 Производител, череши
81 "Константинос Анастасиу - 98" ЕООД 0894/475750 Производител, ечемик, пшеница, люцерна, ливади
82 Костадин Петелков 0878/455277 Производител, пасища
83 Красимир Арабаджиев 0884/143865 Производител, пасища, овце, пчеларсво
84 Красимир Иванов krasitranspal@abv.bg 0894/408846 Производител, сливи, праскови, кайсии
85 Кръстю Делииванов kb_deli@abv.bg 0885/721341 Производител
86 "Лар" ООД Thachev_lar@abv.bg 0886/944657 Производител, лавандула, салвия, бял риган
87 "Лозина естейт и уайн селлар" АД k_ralev@abv.bg 0887/455808 Производител, преработвател, лозя, вино
88 Лъчезар Кръстев kons_m@abv.bg 0889/843719 Производител, лешници
89 Люба Димова elbadd@dir.bg 0889/630581 Пчеларство
90 Маргарита Въкова m.vakova@mail.bg 0887/249102 Производител, орехи
91 Марина Павлова marinadpbg@yahoo.com 0888/203812 Пчеларство
92 "Медово 02" ЕООД 02/9812323 Пчеларство
93 "Мерлини Данимонд" ООД merlini.danimond@gmail.com 02/9625680 Преработвател, събиране на диворастящи продукти
94 "Младенов и Янев" ООД plamen_qnnev@abv.bg 0899/984707 Производител, сливи
95 Назми Ищреф nazmi_87@abv.bg 0896/667963 Производител, орехи
96 Невян Ненов nngti@abv.bg 0885/844994 Производител, орехи
97 Недко Недков 0889/231084 Производител, сливи
98 Недялко Русев 0887/549958 Производител, лозя, люцерна
99 "Нейчар Енерджи" ЕООД rusval@abv.bg Преработвател, маслодайна роза, билки
100 "Нери и Азиаго" ООД еco@eco-bg.com Преработвател, събиране на диворастящи продукти
101 Николай Казаков 0878/597835 Производител, орехи, лешници, ливади
abv 102 Николай Георгиев nikolaicanev@abv..bbgg 00887766//338833664411 ППррооииззввооддииттеелл
103 Николай Станчев nstanchev1@gmail.com 0896/610935 Производител, лешници
104 Огнян Заеков 02/9210860 Производител, лозя, круши, праскови, череши, ябълки, сливи, зеленчуци
105 "Огоста плод" ЕООД lmpexgroup@impexgroup.net Производител, ливада
106 Опитна станция по земеделие Кърджали rcsas@abv.bg 0889/895210 Производител, овощен разсадник, лешници, орехи
110 Петко Иванов 0896/643799 Производител, ливади
109 "Петком - Петко Ангелов" ЕТ 0888/439547 Производител, лимец
107 Петър Иванов peter_8007@abv.bg 0886/680518 Производител, сусам
108 Петър Цветков stani_sek@mail.bg 0888/665765 Производител, лавандула, шипки
111 Петя Георгиева pettii_82@yahoo.co.uk 0898/207104 Производител, лешници
112 "Пълдин Помфрит" ЕООД rozebg@abv.bg 0897/010500 Производител, маслодайна роза
113 "Рам комерс" ООД ramcom@techno-link.com 02/9812320 Пчеларство, преработка пчелен мед
114 "Рема 02" ЕООД rema@mail.bg 0896/709338 Производител, череши, орехи, дюли, ливади
115 Ресмие Мехмед resi__dir.bg@abv.bg Производител, ягоди
116 "Рън Уейлд" ЕООД elinor_65@abv.bg 0878/914848 Производител, лешници
117 Севдим Мустафа sevdimarif@abv.bg 0895/833486 Производител, орехи
118 Севитин Гедик 0895/946040 Производител, орехи, лавандула
119 Светла Палова svetla_gv@abv.bg 0889/573760 Производител, орехи
120 Светлана Дамянова s_damyanova85@abv.bg 0886/628842 Производител, лешници
121 "СДЖ - Средец Василеви Сие" СД cecodv@abv.bg 0878/909105 Производител, лозя
122 Сема Акиф 0899/360250 Производител, орехи
123 Симеон Стоименов moni36@abv.bg 0878/316382 Производител, маслодайна роза
124 "Скорпион - 93 - Виолета Данаилова" ЕТ skorpion1993@abv.bg 0888/097422 Производител, ябълки, сливи
125 Слави Загорчев petyadimi@mail.bg 0899/833787 Производител, сливи, кайсии, лавандула
126 Станимир Кабадаиев stani_sek@mail.bg 0888/665765 Производител, сливи
127 Стела Дончева spd_agro@abv.bg 0878/208774 Производител, вишни, шипки
128 Стефан Луканов joro_lukanov@abv.bg 0888/530985 Производител, череши
129 Стефан Николов boiana_agro@abv.bg 0887/374944 Производител, череши, сливи, лешници, кайсии, праскови
130 Стефан Петров kashtan@abv.bg 0887/525744 Производител, орехи, люцерна
131 Стойо Недков 0878/278706 Производител, сливи, бадеми, череши
132 Стойчо Каров stoycho.karov@gmail.com 0898/540757 Производител, лешници
133 "Сънрайс 08" ЕООД rozebg@abv.bg 0897/476486 Производител
134 Таня Папанчева tanitauk@yahoo.co.uk 0888/237798 Производител, бадеми, лешници, орехи, люцерна
135 Таня Янкова 0895/037542 Производител, ливади
136 Теодор Костов teodor_kostov95@abv.bg 0887/340878 Пчеларство
137 "Телиш" АД castra.rubra@telish.bg 0888/678878 Преработвател, вино
138 "Тера маркет" ООД g.karkamov@dir.bg 0888/590169 Производител, маслодайнa розa
139 "Тера тангра" ООД terratangra@mail.bg 0373/82540 Преработвател, вино
140 Тихомир Гюдженов 0889/390000 Производител, лозя, вишни
141
"Фреш Драй енд Фрозен България Мъшрум
Къмпани" EООД
freshdrybg@abv.bg Преработвател, събиране на диворастящи продукти
142 "Фрукт Агро" ООД office@tashkov.com 032/63 65 30 Производител
143 "Фрукт продукт" ООД zheliazkov@mail.bg 0887/639628 Производител, череши
144 "Хладилно консервен комбинат" АД koop_xkk@abv.bg 0888/286244 Производител, овес
145 Христо Георгиев georgiev_new@abv.bg 0897/538306 Производител, лешници
146 "Черешата 2008" ЕООД lmpexgroup@impexgroup.net Производител, череши, вишни
147 "Югланс региа БГ" ООД juglans_bg@abv.bg 0888/435552 Производител, овощен разсадник
148 "Ябълките" ЕООД lmpexgroup@impexgroup.net Производител

Градинско & Парково Оборудване

България, София 1404
ул. „Луи Айер” № 79 Б, ет.1 офис 3
тел/факс:(02) 9628744
e-mail:office@pipbrothers.com
Начало
За фирмата »
Обща информация
Партньори
Дистрибуторска мрежа »
Дистрибутори
Фирми за изграждане и монтаж
Продукти »
Подземни напоителни системи »
за градини и паркове
за голф игрища
Капкови системи за напояване
Фонтани »
Водни градини
Езера - воден мениджмънт
Фонтани технология
Фитинги & Eлементи за напоителни системи
Градинско & Парково осветление »
на 230V
на 12V (нисковолтово)
Мъглуващи охладителни системи
Градинска декорация
Клиенти
Новини
Изтегли
Контакт

Професионални Напоителни Системи
Дистрибутори
ХИДРОКРАФТ ООД
гр. София
тел: 02/9832280 0888 654040; 0888 101280
e-mail: hydrocraft@abv.bg
web: www.hydrocraftbg.com
АКВАСИСТЕМС ЕООД
гр. Пловдив
тел: 032/623755; 0887 741508
e-mail: aquasystems@abv.bg
web: www.aqua-sys.hit.bg
НАПОЯВАНЕ ЕООД
гр. Бургас, бул. Демокрация 73 А
тел: 056/ 837 423; 0878 881 060; 0878 881 141
e-mail: burgas@napoyavane.com
web: www.napoyavane.com
ТРИВАН ООД
гр. Бургас
тел: 0885 705221; 0885 995240
e-mail: office@trivan-bg.com
web: www.trivan-bg.com
ВОДЕН СВЯТ ООД
гр. Ст. Загора
тел: 0878 959231; 0878 959252
e-mail: office@vodensviat-bg.com
web: www.vodensviat-bg.com
АКВА ФЛАУЪР ЕООД
гр. Ст. Загора
тел: 0887 299681, 0887 299746
e-mail: aquaflower@abv.bg
web: www.aquaflower.net
ФЛУИД КОНТРОЛ ВАРНА ЕООД
гр. Варна, бул. Цар Освободител 202
тел: 052/ 511 088; 0888 330850; 0882 281852
e-mail: bg_polivane@abv.bg
web: www.bulgariairrigation.com
ГРИЙНФИНГЪРС ЕООД
гр. Добрич
тел: 057/ 977028; 0886 834589
e-mail: greenfingers@abv.bg
web: www.greenfingers-bg.com
ГРАДИНА СТИЛ ООД
гр. Русе
тел: 0887 424020; 0886 902428
e-mail: office@buldrip.com
web: www.buldrip.com
ЕТ ПИ ЕН ПИ - Николай Пенев
гр. Силистра
тел: 878 835525
e-mail: pi_en_pi@mail.bg
web: www.watereffect-bg.com
М и М Дизайн ООД
гр. Велико Търново
тел: 0887 506447; 0878 573017
e-mail: mm_dizain@abv.bg
web: www.mim-design.com
БИО ВЕГА ООД
гр. Габрово
тел: 0899 611377; 0878 117577
e-mail: office@bio-vega.com
web: www.bio-vega.com
ДИВАС ООД
гр. Казанлък
тел: 043/164332; 0889 213438
e-mail: divas_ltd@abv.bg
web: www.divas-landscape.com
ЕТ СТОИК ИВАН МОФИКОВ
гр. Карлово
тел: 878 883921
e-mail: mofikov@abv.bg
ТРАНС УОТЪР 2 ООД
гр. Севлиево
тел: 0888 310700
e-mail: trans_water2@abv.bg
 
КАМЕЛИЯ ЕООД
гр. Плевен
тел: 0889 560933; 0887 199145
e-mail: pleven_kameliq@abv.bg
 
ДА-ЛИ ООД
гр. Плевен
тел: 064 847321; 0886446140
e-mail: didonaidenov@abv.bg
 
ЕТ ОРХИДЕЯ Виолета Маринова
гр. Ботевград
тел: 0898 452917; 0899 571755
e-mail: orhideaq_marinovi@abv.bg
www.orhideq.com
ГАРДЪН КОМПАНИ ЕООД
гр. Видин
тел: 046/00477; 0896 523849
e-mail: gardencompany@abv.bg
ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР ЧАПРАЗА
гр. Монтана
тел: 0889 612607
e-mail: ivan_radoslavov@abv.bg
ЕТ АСИС Асен Бошикьов
гр. Благоевград
тел: 0887 564053; 0887 916244
e-mail: et_asis@abv.bg
 
Иван Влахов
гр. Благоевград
тел: 0878 558489; 0898 502539
e-mail: i.vlahov@abv.bg
 
 	“СБОРИЩЕТО” 
на физиците 1981 	       	 


 
 

№ 

 	
ИМЕНА (азбучно) и Координати 

 

на Участниците в 

Сборището от 09.12.2006 

на физиците випуск 1976-1981

URL 	
 

Сайтът на нашият випуск е на адрес: 

http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/ 

 

В този списък символът “@” е заменен с “a@” за да не се сканират електронните адреси от SPAM ботове (email harvesting). 

 

1.  	
Ангел Манев (Бегача), Атомна физика (в Стара Загора) 

Лаборатория за Слънчево - Земни взаимодействия, БАН, Стара Загора, Група " Сателитни проучвания" 

e-mail: amaneva@abv.bg 

телефон: 042-642-011 (сл), 042-626-787 (д), 0885-051-357, София: 979-33-50 (Канц.) 

2.  	Анна Константинова Налбантова (в Стара Загора)
e-mail: annana@dzu.inetg.bg

телефон: 042-464-84 

3.  	
Асен Величков Кюлджиев, Атомна физика 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН 

e-mail: kyuljieva@inrne.bas.bg 

телефон: сл. 9795000-822 (сл) 

4.  	
Блага Живкова, Геофизика 

e-mail: milkozhivkova@abv.bg 

телефон: 980-98-66, 0888-966-906 

5.  	
Благовест Георгиев Бечев (Бечо), Инженерна физика 

Медицинска академия, катедра Физика 

e-mail: bbecheva@yahoo.com 

телефон: 931-57-23 (д), 917-25-74 (сл) 

6.  	
Божидар Захариев Илиев (Божо), Атомна физика 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН 

e-mail: bozhoa@inrne.bas.bg 

URL: http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/ 

Skype: bozhoiliev 

телефон: 9795000 ext.~612 (сл.) 

7.  	
Божидар Петров Йовчев, Полупроводници (в Трявна) 

e-mail: bpya@abv.bg 

телефон: 0677-33-38, 0889-864-427 

8.  	
Валентин Калчев Киров, ФЗАК (в Добрич) 

e-mail: valogta@mail.bg 

телефон: 0887-564-681 

9.  	
Ваньо Ковачев, Педагогика (в Тервел) 

e-mail: 

телефон: 05751-218, 0898-732-751 

10.           	
Ваньо Димитров Цолов, Педагогика (в Плевен) 

e-mail: tsolovaa@gbg.bg 

телефон: 064-849-374 

11.           	
Венцислав Петров Павлов (Венци), Инженерна физика (във В. Търново) 

e-mail: wenzi_bga@abv.bg 
ICQ: 16-776-038
телефон: 062-672-128, 0888-640-318

12.           	
Весела Цветанова Цакова, Твърдо тяло 

Институт по Физикохимия, БАН 

e-mail: tsakovaa@ipchp.ipc.bas.bg 

URL: http://www.ipc.bas.bg/PPages/Tsakova/ 

телефон: сл: 979-25-86, 979-25-58 

13.           	
Галина Илиева Цонева (Димова), Полупроводници 
e-mail: galusha@bitex.bg

телефон: 868-96-38 (д), 

14.           	
Георги Николов Димов (Дизела, Агента), Инженерна физика (във В. Търново) 
e-mail: george_dimova@abv.bg

телефон: 0887- 896-583 

15.           	
Георги Василев Светичков, ФЗАК (в Ямбол, ул.Жорж Папазов №6, вх.А, ет.2, ап.6) 

e-mail: gsvetichkova@abv.bg 

Skype: gsvetichkov 

ICQ: 271-067-255 

телефон: 046-624-593 (д), 0896-833-197 

16.           	
Георги Славов Славов (Дю-Бала), инженерна физика (в Хасково) 

e-mail: georgislavov1955a@yahoo.com 
телефон: 038-636-903 (д), 0888-138-884

17.           	
Георги Тодоров Буюклиев, Атомна физика (в Пловдив) 
e-mail: g_ba@mail.bg
телефон: 032-648-689 (д), 0888-672-900

18.           	
Даниела Анкова (Спасова), Твърдо тяло 

ДАНС ФАРМА ЕООД 

e-mail: ankovaa@danspharma.com 

URL: http://www.danspharma.com 

телефон: 9581431 и 9581260 (сл), 0888-515-556, 958-12-60 (д) 

19.           	
Даниела Петрова Гогова-Вълчева, Педагогика 
e-mail: daniela_li4ena@abv.bg

телефон: 957-30-08, 0898-846-763 

20.           	
Елена Ангелова Григорова (Кайтазова), ФЗАК 

e-mail: ivangra@ie.bas.bg 

телефон: 856-93-77(д) 

21.           	
Здравко Стоянов Ненков (малкия Слон), Твърдо тяло (в Пловдив) 
Център за лазерни технологии
e-mail: znenkova@dir.bg
телефон: 032-291-637 (д), 032-673-509 (сл)

22.           	
Ивайло Христов Кацаров, Атомна физика 

Институт по Металознание, БАН 

e-mail: ivoa@ims.bas.bg, i.katzarova@qub.ac.uk 

телефон: 8714-495 (сл), 8714-514 (сл), 0887-436-423 

23.           	
Иван Виденов Григоров, Атомна физика 

Институт по Електроника, БАН 

e-mail: ivangra@ie.bas.bg 

телефон: 9795000-589 (сл), 856-93-77(д) 

24.           	
Иванка Иванова Йорданова (Арнаудова), ФЗАК 
e-mail: ivanka.yordanovaa@gmail.com

телефон: 

25.           	
Иванка Ненкова Цолова (Косева), Полупроводници (в Плевен) 

e-mail: tsolovaa@gbg.bg 

телефон: 064-849-374 

26.           	
Йордан Кирилов Велков, Педагогика (в Берковица, ул."Панорама" № 3) 

e-mail: kiril_berka@yahoo.com 

телефон: 0953-881-49 

27.           	
Йордан Кирилов Тасев, ФЗАК 

e-mail: yktasseva@bas.bg 
телефон: 855-16-12, 967-23-00, 0886-552-666

28.           	
Костас Георгис Песиос, Инженерна физика 

Ул. "Бизнес Парк" №3, Младост 4, София 1715 

e-mail: costasa@georgiosp.com, costasa@alexandragroup.com 

телефон: 817-98-17 (сл), 0898-680-387, факс: 817-98-40 

29.           	
Лида Димитрова Роглева (Колева), Геофизика   

Access Control Products, PSIT Group Ltd. 

e-mail: lroglevaa@gmail.com 

Skype: lida.rogleva 

телефон: 997-74-24 (д), 943-11-28, 0887-709-154 

30.           	
Лъчезар Бозуков, Твърдо тяло (в София) 

e-mail: lbozukova@gmail.com, lbozukova@labtech.solo.bg 

телефон: 0878-936-169 

31.           	
Любомир Милчев Ковачев, ФЗАК 

Институт по Електроника, БАН 

e-mail: lkovacha@ie.bas.bg 

телефон: 7441-653 (сл), 974-54-93 (д), 62-90-40 

32.           	
Малина Димитрова Славова (Русева), Инженерна физика (в Хасково) 

e-mail: malina_dsa@yahoo.com 

телефон: 038-636-903 (д), 0889-813-264 

33.           	
Манол Парашкевов Султанов, Инженерна физика 

e-mail: rofaa@otel.net 

телефон: 980-30-47 

34.           	
Мариана Георгиева Христова, Педагогика (в Димитровград) 

e-mail: phizicsa@abv.bg 

телефон: 0887-852-909 

35.           	
Марийка Митева Илиева, Педагогика (в Мъглиж)

Учителка 

e-mail: mima_1958a@mail.bg 

телефон: 04321-2588 

36.           	
Мима Тодорова Томова (Тодорова), Педагогика (в Смолян) 

Институт по астрономия, БАН, Обсерваторията на връх Рожен 
e-mail: mtomovaa@astro.bas.bg
телефон: 0301-856-84 (д), 0301-629-27 (сл)

37.           	
Михаил Иванов Гюлмезов, Полупроводници 

e-mail: misho77a@abv.bg 

телефон: 0887-519-160 

38.           	
Надежда Атила Гавритова-Ставрева (и Павел Ставрев), ФЗАК и Атомна физика (в Канада и България) 

На срещата дойде Павел Ставрев 

 
e-mail: pstavreva@phys.ualberta.ca

телефон: 665-328 (дом. в София) 

39.           	
Ненка Велева Николова (Маркова), Инженерна физика 

e-mail: nvnikovaa@tahoo.com 

телефон: 950-463 (сл), 0888-148-226 

40.           	
Николай Александров Томов, Геофизика (в Смолян) 

Институт по астрономия, БАН, Обсерваторията на връх Рожен 

e-mail: tomova@astro.bas.bg 

телефон: 0301-856-84 (д), 0301-629-27 (сл) 

41.           	
Николай Асенов Костов, Атомна физика 

Институт по Електроника, БАН 

e-mail: n_a_kostova@yahoo.com, nakostova@inrne.bas.bg 

телефон: 978-60-41(д), сл: 9795000-567, 9795000-477 

42.           	
Нина Христова Пешева, Атомна физика 

Институт по Механика, БАН 

e-mail: ninaa@imbm.bas.bg, ninaa@mech.bas.bg 

URL: http://www.imbm.bas.bg/imbm/LSMT/NINA/Default.htm 

телефон: 873-93-37(д), 979-67-01(cл) 

43.           	
Орлин Стойчев, Атомна физика 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН и American University in Bulgaria 

e-mail: orlina@inrne.bas.bg, ostoytcheva@aubg.bg 

URL: http://home.aubg.bg/faculty/Ostoytchev 

телефон: 873-93-37 (д), 9795000-477 (сл) 

44.           	
Павел Борисович Вапцаров, Геофизика (в Плевен) 

e-mail: pbva@abv.bg 

URL: http://meteoradar.hit.bg/ 

телефон: 064-699-785 (д), 0889- 694-822 

45.           	
Петко Михайлов Михайлов, Атомна физика (в София) 

e-mail: dr_lakovaa@mail.bg 

телефон: 931-43-00 (д), 0888-006-918, 0898-682-453 

46.           	
Петър Атанасов. Кралчевски, Атомна физика 

Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

e-mail: pka@lcpe.uni-sofia.bg 

URL: виж http://www.lcpe.uni-sofia.bg/sources/staff/html/ 

телефон: 8161-262 (сл), 862-11-53 (д), 0886-508-929 

47.           	
Петър Димитров Катъров, Твърдо тяло (в Бургас) 
e-mail: katarovia@tvskat.net,petaxxa@yahoo.com
телефон: 056-819-058, 0888-853-704

48.           	
Петя Христова Катърова (Христова) (Пенката), ФЗАК (в Бургас) 

Бургаско летище, метеоролог в РВД 
e-mail: petaxxa@yahoo.com, katarovia@tvskat.net 
телефон: 056-819-058, 0888-853-704

49.           	
Пламен Литков Мишев, Инженерна физика 

АЕЦ Козлодуй 

e-mail: pmisheva@npp.bg 

телефон: 954-35-68 (д), 0898-605-171, 0973-735-90 (сл), 0973-827-75 (д) 

50.           	
Пламен Янков (Асистента, Пачо), Инженерна физика 

Технически университет, София 

e-mail: pyankova@tu-sofia.bg 

телефон: 965-20-08; 0888-693-704 

51.           	
Радко Любенов Цонев, Инженерна физика 

e-mail: rlca@abv.bg 

телефон: 868-96-38 (д), 0898-689-638 

52.           	
Румен Боянов Герасимов, Инженерна физика 

e-mail: rumen.gerasimova@mail.bg 

телефон: 828-47-40 

53.           	
Светла Руменова Цанева-Димитрова 

Национален исторически музей, Централна лаборатория за консервация и реставрация, главен реставратор 

e-mail: svetla_tsanevaa@abv.bg 

телефон: 955-76-04 вътрешен 134, 126, 127 

54.           	
Стефан Николаев Мазнев, Геофизика (в Стара Загора) 

e-mail: stmazneva@abv.bg 

телефон: 042-625-583 (д), 0889-781-019 

55.           	
Стефка Донева Кралчевска (Калчева) 

e-mail: ska@lcpe.uni-sofia.bg 

URL: виж http://www.lcpe.uni-sofia.bg/sources/staff/html/ 

телефон: 816-16-51, 8161-688 (сл) 

56.           	
Тереза Йорданова Палазова (Тери), Полупроводници 

e-mail: gyulmezov_ivana@yahoo.com 

телефон: 872-75-65 

57.           	
Тошко Стоянов (РМ), Геофизика (в Пловдив) 

e-mail: toshostoyanova@sgexpressbank.bg 

телефон: 032-908-890 (сл), 032-677-573 (д) 

58.           	
Христо Николов Ников (Хитко), Геофизика (в Смолян) 
e-mail: nikova@bulpost.com 

телефон: 

59.           	
Христо Христомиров Йорданов (Големия Слон), Инженерна физика 

e-mail: hristoya@gmail.com, hristo.yordanova@bulray-bg.com 

телефон: 846-61-56 (д), 0887-855-732 

60.           	
Димитър Мъвраков 

Декан на Физическия факултет на СУ 

 
Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:20 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 СПИСЪК НА ПРЕВОДАЧИТЕ 	 
Автор	Бepeзka! ()
Публикувано	28.11.08 11:14
Моля всички преводачи, които желаят да се представят тук, да напишат в отделно мнение (постинг) езиците, с които работят, предпочитана тематика и евентуално имейл. 
Езиците ги пишете в заглавието - така става по-прегледно. 
Ако нещо объркате или пък искате да промените - пишете ми и аз ще го оправя. 

Редактирано от Бepeзka! на 02.09.10 16:31.Тема 	 Руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Бepeзka! ()
Публикувано	05.12.08 17:28
И в двете посоки. 

Тематика: 
лична и делова кореспонденция, документи: договори, пълномощни и т.н, икономика, недвижими имоти, туризъм, кулинария, общотехнически текстове. 

Избягвам медицински документи. 

имейл: 
medvedeva @ mail. bg (в мейла нарочно слагам интервали, за да не ми го излови някоя търсачка за разпращане на спам)

Редактирано от Бepeзka! на 19.09.10 15:33.Тема 	 Полски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mila_nadi (непознат)
Публикувано	05.12.08 18:08
Полски-и в двете посоки-всичко без медицинска л-ра. 


Редактирано от Бepeзka! на 05.12.08 18:20.Тема 	 Немски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	t_bombadil (минувач)
Публикувано	05.12.08 23:46
немски, английски 


Редактирано от Бepeзka! на 07.12.08 17:25.Тема 	 италиански, испански [re: Бepeзka!] 	 
Автор	lanaO6 (непознат)
Публикувано	06.12.08 10:25
италиански-български-италиански 
испански-български 
Технически, юридически, биология, химия, биотехнологии, гражданско строителство, селско стопанство, хранително-вкусова, фармацевтика, счетоводство, данъчна политика, социална политика, трудово право, туризъм, медицина /само обща/ и др. Към това прибавям всякакъв вид документи, сертификати, протоколи за изпитване, технически карти и т.н. 


Редактирано от Бepeзka! на 07.12.08 17:25.Тема 	 руски, украински [re: Бepeзka!] 	 
Автор	ykpaинka (и уже болгарка)
Публикувано	06.12.08 17:09
руски, украински (само в посока украински - български)
Тема 	 руски, украински [re: ykpaинka] 	 
Автор	Lillie ()
Публикувано	08.12.08 08:34
Да се впиша и аз 

От и на руски - почти всякакви. 
От украински. 
От английски на руски (неспециализирани). 

Основен език руски, помощни английски и немски. 

Да си напиша скайпа, ако някой има някакви въпроси. 
Мейл не оставям, за да не го затрупат със спам. 

lillie_to 

Да добавя - вече "заклет" преводач. 

Редактирано от Бepeзka! на 22.01.09 12:28.Тема 	 Немски, турски [re: Lillie] 	 
Автор	coldO7 (كس&)
Публикувано	08.12.08 09:57
Ето ме и мен 
Правя преводи между немски и български - на общонародни, технически, медицински, биологически (ботаника, зоология), художествени (проза и най-вече поезия) текстове, от турски превеждам основно поезия.
Тема 	 Английски, немски, холандски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Eдин тъpcaч (на себе си)
Публикувано	08.12.08 10:56
Нека се включа и аз. 
Работя с английски, немски и холандски. 
Съпругата ми също е преводач - с английски и (доста позабравен) китайски. Тя наскоро създаде преводаческа фирма, с амбицията да се открои на фона на многото подобни фирми в България. Интернет страницата й представлява доста амбициозен проект и ще е готова около Коледа. Надявам се всичко да потръгне и при наличие на поръчки да можем да разчитаме на преводачите от горния списък. 

The fool doth think he is wise, 
but the wise man knows himself to be a fool.

Редактирано от Бepeзka! на 08.12.08 11:58.Тема 	 Немски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Werwolf (познат)
Публикувано	08.12.08 19:35
Немски, английски (само в посока англ->бг) - делова кореспонденция, документи - дипломи, договори, счетоводни и т.н.; общотехнически текстове - упътвания за работа, инструкции за употреба, листове за безопасност, спецификации, сертификати и др.; художествена литература. 
Области - счетоводство, трудово право, данъчна и социална политика, туризъм, образование, дизайн и предпечат, полиграфия, текстил и мода, софтуер.
Тема 	 Италиански и Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	i__n__a ()
Публикувано	08.12.08 19:48
Езици: 
Италиански -> Български 
Английски -> Български 

Области на специализация: 
медицина, фармация, ветеринарна медицина, зоология, биология, химия, биохимия, микробиология, генетика, селско стопанство, автомобили, камиони, маркетинг, икономика. 

CAT Tools: Trados, SDLX 

Допълнителна информация: дипломиран ветеринарен лекар, 
8 години опит като преводач 

Контакти: adeos@mail.bg

Тема 	 Чешки, словашки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	aklen (непознат)
Публикувано	09.12.08 20:39
Често чета сайта, писала съм на различни теми, но не съм се регистрирала досега. 

моите преводи са на чешки и словашки езици - досега съм превеждала предимно типови документи, техническа литература, медицинска литература, документация, свързана с ДЗИ 

работя като администратор, занимавам се с координиране на проекти в областта на психичното здраве 


Редактирано от Бepeзka! на 09.12.08 21:29.Тема 	 английски, шведски, норвежки, испански [re: aklen] 	 
Автор	Sol y Sombra (Muggle-born)
Публикувано	15.12.08 16:12
Ами, хайде да се запиша и аз. 

Работя предимно с английски и шведски, доста по-малко с норвежки (предимно от норвежки) и вече все повече и повече с испански, но само от испански (към български или английски). 

Що се отнася до типове текстове, с английски имам, естествено, най-голям опит - работя почти всякакви текстове, с изключение на тясно специализирани технически и медицински. Разбира се, преценявам, преди да се захвана с по-специализирани текстове. С шведски положението теоретично изглежда по същия начин, макар че там подбирам още по-внимателно евентуални технически и медицински преводи. С испански трупам все повече опит с юридическите текстове, работя и текстове в областта на рекламата и модата, отчасти на обущарството (знам колко налудничаво звучи, но е факт), а мога спокойно да се справя и с текстове с по-общ характер - зависи от текста. Норвежки - според зависи, с него работя най-малко и предпочитам преводи от норвежки на български. 

Редактирано от Бepeзka! на 29.01.10 10:36.Тема 	 немски английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	neverojatna (вещица)
Публикувано	16.12.08 08:40
като начало поздравления за темата! 

Немски - предимно технически, но и икономически, за предпочитане без медицински. 
Английски - само английски - български.

 


Тема 	 Немски, английски [re: i__n__a] 	 
Автор	Vayanne (непознат )
Публикувано	16.12.08 20:31
Немски и английски - най-вече художествени, научнопопулярни и обществено-политически текстове. Юридически и икономически текстове (предимно от немски). 

От известно време следя форума, но едва сега се регистрирах. Наскоро се дипломирах (приложна лингвистика- с немски и английски) и според дипломата си вече съм преводач... Но, знам, че ще ми е нужен години опит, за да заслужа тази титла. 


Редактирано от Бepeзka! на 16.12.08 20:37.Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	vihren_pirin (непознат)
Публикувано	09.01.09 10:40
Здравейте, 

Занимавам се с преводи от и на английски език на всякакъв тип документи, литература (без медицински или тясноспециализирани технически текстове). 
Превеждам също така и филми. Можете да ме откриете на имейл: vihren_pirin@abv.bg или skype:vihren_pirin
Тема 	 Английски - и двете посоки [re: vihren_pirin] 	 
Автор	janichka_81 (непознат )
Публикувано	09.01.09 17:58
И аз съм с английски вече 8 години, заклет преводач съм. Превеждам всичко, не се сещам да има тематика която да не съм засягала. 
Мейла ми е 
janichka @ gmail . com
Тема 	 Re: Английски - предимно в посока англ-бг. [re: janichka_81] 	 
Автор	denny (Choco monster)
Публикувано	09.01.09 21:46
Аз съм с английски. Предимно художествена литература от английски на български, но съм превеждала технически текстове, туристически брошури и др. подобни. 
E-mail: 
denitza_r@yahoo,com 
denitza_raykova@abv.bg Редактирано от denny на 09.01.09 21:47.Тема 	 Румънски и френски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mandragora_b (baba_iaga)
Публикувано	09.01.09 22:23
Румънски език- в двете посоки 
Тематика: договори, фирмена документация, технически упътвания, обществено-политически текстове, литературни (най-любими, но за сега само любителски занимания:), превод на сайтове и тн. 

Френски- в посока от френски на български 
Тематика: договори, фирмена документация, обществено-политически текстове, сайтове 

e-mail: mandragora_b@abv.bg

My eyes have seen you... 


Тема 	 български - английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mpninova (непознат )
Публикувано	11.01.09 16:46
Здравейте, 
Превеждам български - английски в двете посоки - художествена литература, хумор, техническа литература и т.н. 
Работя заедно с англичанин, native speaker, което гарантира високото качество на преводите ни. 
За контакти: mpninova @ abv.bg
Тема 	 Румънски, руски, англйски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	nat_ly (непознат )
Публикувано	12.01.09 02:31
Здравейте, 

Румънси, руски - Български и обратно (почти всякакви) 
английски - Български 
английски - румънски 
английски - руски 
руски - румънски 
румънски - руски 


От 4 години се занимавам професионално с преводи. 

<P ID=&quot;edit&quot;><FONT class=&quot;small&quot;><EM>Редактирано от nat_ly на 12.01.09 02:33.</EM></FONT></P>

Редактирано от nat_ly на 12.01.09 02:35.Тема 	 Английски (и в двете посоки), испански, френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	lost and found (непознат )
Публикувано	12.01.09 13:42
Английски - български (и в двете посоки) - превод на всякакви технически, научни, научнопопулярни, юридически и обществено-политически текстове. (Без медицинска литература). 
Преводите в посока от български на английски език се проверяват и редактират от native speaker. 
Устен превод - симултанен, консекутивен и придружаване. 

Испански (само от испански на български език) - технически, научни и научнопопулярни текстове. 

Френски (само от френски на български език) - технически, научни и научнопопулярни текстове. 

За контакти: Diana_translations@yahoo.com 


Редактирано от lost and found на 12.01.09 13:44.Тема 	 руски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	zuzunq (загубена)
Публикувано	15.01.09 18:07
Руски - всичко и в двете посоки 
Английски - почти всичко, но само от английски на български или руски 
Помощни езици - сръбски и гръцки

искам да имам търпение 


Тема 	 От немски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	*margo* (мама на двама)
Публикувано	15.01.09 21:43
Техинчески текстове от английски и немски на български - пневматика и хидравлика, автомобилни и двигатели с вътрешно горене, авиация, гориво-смазочни материали, военни, литературни текстове (от немски само); 
От руски - военни, авиационни, автомобилни 
"незаклет" преводач съм, защото нямам опция да работя втора работа за момента. 
magivk@abv.bg

 


Тема 	 италиански [re: Бepeзka!] 	 
Автор	delta_fors (непознат )
Публикувано	04.02.09 09:51
Езици: 
От български на италиански 
От италиански на български 

Устни и писмени преводи; превеждала съм почти всякакъв вид тематика; медицински и технически текстове предпочитам само от италиански към български. 
Иначе съм завършила счетоводство и контрол, но не съм работила като счетоводител. Опит като преводач - четири години. 
Поназнайвам руски и английски, но на работно ниво 


Редактирано от delta_fors на 04.02.09 09:56.Тема 	 Английски и в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mimigrig (непознат)
Публикувано	04.02.09 10:06
Превеждам всякакви текстове, с изключение на медицински. Координати за контакт: mimi_grigorova@abv.bg 


Редактирано от mimigrig на 04.02.09 10:33.Тема 	 Re: немски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	didirh (непознат )
Публикувано	08.02.09 20:03
Превеждам от и на немски и английски, всякаква литература, избягвам медицина 
Контакт 
diana.gm@abv.bg
Тема 	 френски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	cave (безобиден)
Публикувано	09.02.09 01:25
със забежки към немски и разни авантюри с арабски и норвежки. 

превеждам законодателството на ЕС в разни области, работя в ЕК. можете да се свързвате с мен на лични бележки.

Keep it simple 


Тема 	 От и на немски и гръцки език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	agapy (German Greek)
Публикувано	22.02.09 19:29
превеждам от и на немски и гръцки всякакъв тип документация 
e-mail: lagune@abv.bg 


Редактирано от agapy на 22.02.09 19:31.Тема 	 Re: руски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	kozi (минаващ)
Публикувано	25.02.09 20:07
Зная перфектно руски и английски език. Писмено и говоримо и двата езика перфектно ги познавам. Просто имам повече свободно време и искам да се занимавам с преводи. Еmail: digg@gbg.bg
Тема 	 Re: немски и руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	bhag (непознат )
Публикувано	28.02.09 10:04
Здравейте, 

занимавам се с преводи от 11 год. Завършила съм немска филология в Одесса. Имам опит в строителството, работих като преводач в Германия около 4 години. Превеждам от немски в двете посоки технически (ръководства за експлоатация, тръжна документация и др.), правни (нотариални актове, съдебни решения, фирмени регистрации, сертификати) текстове, договори, общински документи, дипломи, регистрации, интернет-сайтове, рекламна и худ. лит-ра. Превеждам и директно от немски на руски юридически текстове (съдебни решения, обвинителни актове). 

e-mail: cvetanaodessa@abv.bg
Тема 	 италиански [re: Бepeзka!] 	 
Автор	rodena_vuv_vtornik (непознат )
Публикувано	28.02.09 16:50
само в посока бг-итал. 


Редактирано от Бepeзka! на 28.02.09 19:04.Тема 	 Немски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mar_iva (непознат )
Публикувано	18.03.09 00:21
Превеждам в двете посоки всякакви документи, техническа литература, кореспонденция... Тъй като се занимавам от скоро с това, мечтая за превод на цяла книга. 


Тема 	 английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	lTK (непознат)
Публикувано	22.03.09 08:45
Работя от над 10 години, заклет преводач, всякакви текстове, вкл. техническа литература (доста голям опит със земеделска техника, кинотехника и др). Устен превод. 
София 
milenpanayotov@hotmail.com
Тема 	 Английски [re: t_bombadil] 	 
Автор	veselinova_i (непознат )
Публикувано	14.04.09 15:55
Здравейте и от мен! :) 

Казвам се Ива Веселинова и превеждам от и на английски, без ограничение в терминологията, единствено отказвам да прееждам прекалено тясно специализирани технически текстове. 

електронната ми поща е: ivy_b@abv.bg, в skype можете да ме намерите на ivenceto_85.
Тема 	 Aнглийски, Руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Aмидa (curious)
Публикувано	17.04.09 18:54
Здравейте всички! 

Превеждам в комбинации между английски, руски и български, като предпочитаните от мен езикови двойки са: 
Английски - Български 
Руски - Български, 
но нямам особени проблеми и при обратен превод. 

Използвам Trados 2007 и SDLX, освен това извършвам и устен превод. 

Областите, в които съм специализирал са: техника, медицина, химия, парфюмерия и козметика, недвижими имоти, туризъм, пълномощни, договори, общестшени поръчки, музика, софтуер, игри и др. 

За контакти: stefan_uzunov@abv.bg 
или 0897203440

Редактирано от Aмидa на 17.04.09 18:55.Тема 	 руски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	labrex (неудържим)
Публикувано	03.05.09 23:35
В двете посоки: 
Технически текстове - авиация, двигатели, електротехника, радиотехника. 
Правни, литературни, образование, култура, философия и др.
Тема 	 Английски, френски, руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	amazonian (ентусиазирана)
Публикувано	27.05.09 22:09
Може да се каже "многопрофилен" преводач. Някои области: икономика, институции на Европейския съюз, технически преводи, автомобилна промишленост, автомобилен софтуер, правни преводи и др. 

Don't tell me what I can't do

Редактирано от Бepeзka! на 30.05.09 18:02.Тема 	 английски, испански, руски, холандски, немски [re: amazonian] 	 
Автор	viking13 (непознат )
Публикувано	28.05.09 17:41
английски, испански, руски, холандски, немски и още няколко. универсален преводач:-) езиците са ми хоби и бързо се уча. професионален преводач от 10 години и повече, в момента имам и своя агенция за преводи. области за превод: всякакви- за 10 години много неща са минавали през мен.
Тема 	 Английски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	kiselina ()
Публикувано	17.06.09 16:46
Английски език и в двете посоки. 
Превеждам текстове на юридическа тематика, техническа литература, делова кореспонденция, презентации, хранително-вкусова промишленост, кулинария, парфюмерия и козметика и др. 

мейл: nikolova_ml@abv.bg

vanity is my favourite sin... 


Тема 	 Гръцки- български, български- гръцки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	lrini Di ()
Публикувано	06.07.09 12:18
Само писмени преводи посредством интернет. e-mail : eirinidi@gmail.com
Тема 	 руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Vera-Viara (:))
Публикувано	10.07.09 10:54
По принцип превеждам в посока български - руски. 
Българският ми е майчин език, но цял живот съм живяла и учила в Москва. 
Сега ми се налага да превеждам от руски на български... Активно се занимавам с изучаването на родния ми език 

email: surok88@mail.ru 


Редактирано от Бepeзka! на 10.07.09 17:22.Тема 	 английски и френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	leshper84 (непознат )
Публикувано	18.07.09 11:23
икономическа литература , медицинска и всичко друго
Тема 	 Re: СПИСЪК НА ПРЕВОДАЧИТЕ [re: Бepeзka!] 	 
Автор	boxy_bg (непознат )
Публикувано	24.07.09 22:56
френски и португалски
Тема 	 Re: английски, шведски, (норвежки) [re: Sol y Sombra] 	 
Автор	Tzetz (непознат )
Публикувано	06.08.09 17:26
Здравей, 

Може ли да ми дадеш накакви данни за връзка скайп, имейл, телефон, искам да говорим за устен превод на норвежки/ за 29ти този месец. Става дума за сватба във Велико търново - нищо специализирано! Благодаря предварително!
Тема 	 френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	зy (член)
Публикувано	03.09.09 09:58
художествена и хуманитаристика
Тема 	 Датски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	vkw (член)
Публикувано	04.09.09 14:55
датски - български, български - датски (без техническа литература) 
английски - български, български - английски (всичко) 
английски - датски, датски - английски (без техническа литература) 

Връзка - чрез бележка
Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	anie (непознат )
Публикувано	10.09.09 15:06
Превеждам от/ на английски и български. Преди го правих за удоволствие от време на време, сега май се очертава да ми стане основен доход. 
Превеждам всичко без строго специфични текстове. 

nalbantova81@gmail.com 
skype: ani_bg
Тема 	 Re: Френски и италиански език [re: anie] 	 
Автор	nesega2 (* independant *)
Публикувано	10.09.09 15:10
Френски - право, медицина, юридическа литература, биология, зоология, техника и др. 

Италиански - фирмени документи, тръжна документация и др. 

За контакт: 
frtraductions@dir.bg

Не се страхувай от съвършенството - никога няма да го достигнеш (С. Дали) 


Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	pinklife (непознат)
Публикувано	16.09.09 15:04
Здрасти, 
Занимавам се с преводи от/на английски от 20 години. Превеждам абсолютно всичко. Ще се радвам да ви бъда полезна. glory_lset@yahoo.com 


Редактирано от Бepeзka! на 16.09.09 16:08.Тема 	 португалски, френски, руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	kalina_gradinarova (непознат )
Публикувано	28.09.09 15:20
португалски-български 
български-португалски 
френски-български 
руски-български 
за контакт: kalina_gradinarova@abv.bg
Тема 	 Английски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	porcellino (непознат)
Публикувано	30.09.09 00:08
Биология, екология, медицина.
Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	diktofonche ()
Публикувано	09.10.09 17:20
English Дай малко повече информация относно посока на превода и предпочитана тематика

Редактирано от Бepeзka! на 10.10.09 20:04.Тема 	 арабски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	мapмoзeтka (арабска)
Публикувано	14.10.09 12:11
Арабски и английски език. Завършила съм английска гимназия, с няколко сертификата, а преди известно време завърших Арабистика в СУ "Св. Климент Охридски". Учила съм и една година в Кувейтския университет, имам диплома и от него.

Enjoy the silence. 


Тема 	 руски, турски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	zatodorova (непознат)
Публикувано	06.11.09 15:59
Превод от руски на български, турски на български. Литература, образование, култура, философия, медицина, фармация, делова кореспонденция. 

ivelinatod@gmail.com 


Редактирано от Бepeзka! на 15.12.10 11:09.Тема 	 Френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Dragor (непознат )
Публикувано	15.11.09 10:55
Френски - български : художествена литература с удоволствие; всичко останало /без технически и строго специализирани текстове и документи/
Тема 	 сръбски, македонски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Ja ()
Публикувано	01.12.09 10:35
1./ Езици: 

а/ български - сръбски - български /писмен и устен превод/ 
б/ български - македонски - български /писмен превод/ 
в/ босненски - български 
г/ хърватски - български 
д/ черногорски - български 

2./ Области: 

а/ ПРАВО - наказателно, гражданско, търговско 
б/ ДРУГО: администрация, счетоводство, банково дело, икономика, политика, козметика, туризъм ... 

* Не превеждам технически текстове! 

albenadz@abv.bg / Skype:albenadz
Тема 	 Гръцки Български, Български Гръцки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	XЛEБAPЯ (непознат )
Публикувано	26.12.09 03:39
Всякакъв вид текстове. Поезия, правни документи, техническа литература, фармакологични и медицински термини, банкови и военни понятия.
Тема 	 Английски и френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	el_li (непознат )
Публикувано	02.01.10 14:12
Повече от четири години в преводаческото поприще. Превеждам от и на френски, както и от английски на български. Текстове от различни области. Гарантирам ви качествен и професионален превод, предаден в уговорения срок!
Тема 	 Re: руски, полски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	nevenche22 (непознат )
Публикувано	11.01.10 06:01
Превеждам от и на руски и полски, от английски, мога в случай на необходимост и от всички славянски езици, евентуално от италиански и гръцки. Тематика- техническа, образование, превеждам и медицинска тематика, но по-бавно:-)
Тема 	 Руски [re: nevenche22] 	 
Автор	Изyмeн (Магистър)
Публикувано	12.01.10 19:30
Мога да превеждам от руски на български, най-добър съм в преводите на научна литература, предимно естествени науки, медицина и литература. 

Освен това знам в известна степен чешки и английски.

Най-важното е невидимо за очите. 


Тема 	 Словашки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	tiger_sablozuby (непознат )
Публикувано	28.01.10 21:25
Предимно словашки - български. Не съм заклет преводач. Не отказвам текстове заради тематика, но трябва да ги прегледам, за да кажа дали ще са готови в устройващ поръчителя срок. Предпочитам писмените текстове. Устни преводи - рядко, само консекутивни; симултанни отказвам категорично.
Тема 	 турски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	nesya (непознат )
Публикувано	18.02.10 10:48
Работя предимно в областта на правото - със съда, прокуратурата, следствието и полицията. Превеждам документи и разпити на подсъдими. 
По-рядко стандартни документи като актове за раждания, дипломи и разни.
Тема 	 словенски, сръбски, хърватски [re: nesya] 	 
Автор	Eaglet (eyeful)
Публикувано	23.02.10 20:11
Превод и редакция на юридически, икономически и технически текстове от/на словенски, сръбски, хърватски и български език 
e-mail: info@slavic-center.com; 
ilkae@abv.bg 
Skype: eaglet_eyes
Тема 	 Немски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Пaвka (непознат )
Публикувано	10.03.10 20:15
Михаил Йончев Витанов превежда техническа литература
Тема 	 Re:бг-ру; ру-бг [re: Пaвka] 	 
Автор	LlDl_ru (Живучая!!!)
Публикувано	23.03.10 21:45
Здравейте! 
Аз съм "носител" на руски език - майчин ми е, по образование съм инженер-механик 
С преводи се занимавам през всичките тези 27 години откакто съм в БГ 

Специализирах се в бланки, образци, фактури, протоколи, в таблични форми, построчен превод, редактиране, оформяне по формат и шрифт, по специфични изисквания на поръчителя 

Работя без посредници, сама съм си началник, за големи обеми работим в екип с моята "руска гвардия" 

За всекиго има място под слънцето 

Успехи и Късмет на всички!

... butterfly effect ... 


Тема 	 РУМЪНСКИ ЕЗИК [re: Бepeзka!] 	 
Автор	viskozitet (непознат )
Публикувано	06.06.10 17:57
Занимавам се с преводи от румънски на български език и обратно на всякаква литература. Завършила съм МИО в Румъния. 
 


Редактирано от viskozitet на 06.06.10 17:59.Тема 	 Английски-български, бг.-английски, немски-бг. [re: Бepeзka!] 	 
Автор	fioletka ()
Публикувано	12.07.10 17:31
Обичам да превеждам всичко, освен документи и икономически текстове. e-mail: spot2@mail.bg

@^_^@ 
Тема 	 Английски в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	oбcтoятeлcтвeнoпoяcнeниe (любопитка)
Публикувано	05.08.10 13:12
Тръжна документация- основно инфраструктурно строителство, текстове за хидростроителство, художествена литература, договори, съдебни документи (актуално състояние, съдебно решение и др.), рекламни материали, брошури, техническа литература. 
Не се намам да превеждам медицинска литература. 

e-mail: centipede@abv.bg

Искам да знам 


Тема 	 Re: словенски, сръбски, хърватски [re: Eaglet] 	 
Автор	Xapи Cтoянoв (непознат)
Публикувано	19.08.10 18:30
Превеждам от/на хърватски, сръбски, словенски 
http://softisbg.com/softisbg.htm 
softis@softisbg.com
Тема 	 Английски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Ted Newman (непознат)
Публикувано	16.09.10 21:06
Английски-Български-Английски 

Професионален преводач от 24 години, 18 години технически преводач в областта на нефтохимията, механично и електротехническо оборудване, заваряване, КИП и А, търговски и технически договори. Успоредно с това преводи на художествена литература за издателства "Селекта", "Димант", "Кронос", "Сиела", "Световна библиотека". 

Being a little bit too good is a whole lot too dangerous!

Редактирано от Бepeзka! на 16.09.10 22:22.Тема 	 руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Taня Aлekcиeнa (непознат )
Публикувано	17.09.10 21:11
преводи от и на руски език 

кореспонденция, документи, художествена литература, педагогическа литература и др. подобни 

избягвам строго профилирани технически и медицински текстове
Тема 	 английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Sevdalina Radulova (непознат)
Публикувано	04.10.10 14:33
здравейте, превеждам двупосочно английски-български/български-английски. Предпочитана тематика - информационни технологии и комуникации. 
мейл sradulova@gmail.com 


Редактирано от Бepeзka! на 04.10.10 18:08.Тема 	 Словашки език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	sunnence (непознат)
Публикувано	14.10.10 09:46
Здравейте! Превеждам от/на словашки език предимно текстове в областта на икономиката, правото и литературата(худ. и специализирана).
Тема 	 Унгарски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Geo10 (непознат )
Публикувано	22.10.10 02:48
Здравейте, 
Превеждам от унгарски на български и от български на унгарски-типови документи,художествена и техническа литература,публицистика и право. 
Работя само по Интернет,без посредник. 
Завършил съм културна антропология и история в Будапеща. 

За контакт и информация:georgedecor@gmail.com 


Редактирано от Geo10 на 22.10.10 02:53.Тема 	 немски - в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	yovina ()
Публикувано	01.11.10 16:31
Право, медицина, техническа документация, търговски и официални документи
Тема 	 Чешки в двете посоки. [re: yovina] 	 
Автор	kristin* (passenger)
Публикувано	02.11.10 08:07
Здравейте, често чета тук но досега не съм се регистрирала. Радвам се че има такъв полезен клуб. 
Езици: Чешки и в двете посоки, договори, счетоводни и правни документи, кореспонденция, дипломи, техническа литература, художествена литература. 
Словашки: От словашки на български.

"Око за око" ще ослепи света... 


Тема 	 Италиански в двете посоки [re: kristin*] 	 
Автор	matteamatta (непознат )
Публикувано	02.11.10 21:21
Здравейте, 

Превеждам от Италиански на Български и от Български на Италиански: 

Художествена литература, Поезия, Публицистика, Хуманитаристика, Текстове и Документи (без медицински и правни). 

Редактирам текстове. 

За връзка: 

partenopea@dir.bg 

"... e poi cosa vuol dire essere normali?..."
Тема 	 Re: Английски, френски, унгарски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Bece (непознат )
Публикувано	22.12.10 21:04
Писмени преводи. 
Техническа литература, ръководства, справочници и т.н. :)
Тема 	 Румънски - в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Dovero ()
Публикувано	21.01.11 10:46
Румънски - в двете посоки. 
Писмени и устни преводи. 
_____________________________________________________________ 
prevodi.rum@gmail.com
Тема 	 Re: ГРЪЦКИ ПРЕВОДИ [re: Бepeзka!] 	 
Автор	aniando.office (непознат )
Публикувано	17.04.11 00:47
Гръцки език - преводачески услуги с перфектен гръцки език. Преводи от и на български език. Издавам фактури. Офисът ми се намира в Солун, възможност за устни преводи. Антоанета Петкова, пишете по мейла ми. Aniando.Office@gmail.com 

< 
Тони, не е прието тук да се пишат телефони, защото са възможно злоупотреби. Ще оставя само имейла. 

Редактирано от Бepeзka! на 17.04.11 20:09.


Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Търсиш бяла техника?
Огромен избор. Отстъпки! Гаранция electron OK! от
Electron.bg


Отвори онлайн мaгазин
Най-развитото решение за онлайн търговия в България
summercart.bg


Иновация от Лиолакт!
Нова генерация пробиотик за съвършено здраве!
www.lyolact.com

Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:22 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 Италиански и Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	i__n__a ()
Публикувано	08.12.08 19:48
Езици: 
Италиански -> Български 
Английски -> Български 

Области на специализация: 
медицина, фармация, ветеринарна медицина, зоология, биология, химия, биохимия, микробиология, генетика, селско стопанство, автомобили, камиони, маркетинг, икономика. 

CAT Tools: Trados, SDLX 

Допълнителна информация: дипломиран ветеринарен лекар, 
8 години опит като преводач 

Контакти: adeos@mail.bg

Тема 	 Чешки, словашки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	aklen (непознат)
Публикувано	09.12.08 20:39
Често чета сайта, писала съм на различни теми, но не съм се регистрирала досега. 

моите преводи са на чешки и словашки езици - досега съм превеждала предимно типови документи, техническа литература, медицинска литература, документация, свързана с ДЗИ 

работя като администратор, занимавам се с координиране на проекти в областта на психичното здраве 


Редактирано от Бepeзka! на 09.12.08 21:29.Тема 	 английски, шведски, норвежки, испански [re: aklen] 	 
Автор	Sol y Sombra (Muggle-born)
Публикувано	15.12.08 16:12
Ами, хайде да се запиша и аз. 

Работя предимно с английски и шведски, доста по-малко с норвежки (предимно от норвежки) и вече все повече и повече с испански, но само от испански (към български или английски). 

Що се отнася до типове текстове, с английски имам, естествено, най-голям опит - работя почти всякакви текстове, с изключение на тясно специализирани технически и медицински. Разбира се, преценявам, преди да се захвана с по-специализирани текстове. С шведски положението теоретично изглежда по същия начин, макар че там подбирам още по-внимателно евентуални технически и медицински преводи. С испански трупам все повече опит с юридическите текстове, работя и текстове в областта на рекламата и модата, отчасти на обущарството (знам колко налудничаво звучи, но е факт), а мога спокойно да се справя и с текстове с по-общ характер - зависи от текста. Норвежки - според зависи, с него работя най-малко и предпочитам преводи от норвежки на български. 

Редактирано от Бepeзka! на 29.01.10 10:36.Тема 	 немски английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	neverojatna (вещица)
Публикувано	16.12.08 08:40
като начало поздравления за темата! 

Немски - предимно технически, но и икономически, за предпочитане без медицински. 
Английски - само английски - български.

 


Тема 	 Немски, английски [re: i__n__a] 	 
Автор	Vayanne (непознат )
Публикувано	16.12.08 20:31
Немски и английски - най-вече художествени, научнопопулярни и обществено-политически текстове. Юридически и икономически текстове (предимно от немски). 

От известно време следя форума, но едва сега се регистрирах. Наскоро се дипломирах (приложна лингвистика- с немски и английски) и според дипломата си вече съм преводач... Но, знам, че ще ми е нужен години опит, за да заслужа тази титла. 


Редактирано от Бepeзka! на 16.12.08 20:37.Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	vihren_pirin (непознат)
Публикувано	09.01.09 10:40
Здравейте, 

Занимавам се с преводи от и на английски език на всякакъв тип документи, литература (без медицински или тясноспециализирани технически текстове). 
Превеждам също така и филми. Можете да ме откриете на имейл: vihren_pirin@abv.bg или skype:vihren_pirin
Тема 	 Английски - и двете посоки [re: vihren_pirin] 	 
Автор	janichka_81 (непознат )
Публикувано	09.01.09 17:58
И аз съм с английски вече 8 години, заклет преводач съм. Превеждам всичко, не се сещам да има тематика която да не съм засягала. 
Мейла ми е 
janichka @ gmail . com
Тема 	 Re: Английски - предимно в посока англ-бг. [re: janichka_81] 	 
Автор	denny (Choco monster)
Публикувано	09.01.09 21:46
Аз съм с английски. Предимно художествена литература от английски на български, но съм превеждала технически текстове, туристически брошури и др. подобни. 
E-mail: 
denitza_r@yahoo,com 
denitza_raykova@abv.bg Редактирано от denny на 09.01.09 21:47.Тема 	 Румънски и френски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mandragora_b (baba_iaga)
Публикувано	09.01.09 22:23
Румънски език- в двете посоки 
Тематика: договори, фирмена документация, технически упътвания, обществено-политически текстове, литературни (най-любими, но за сега само любителски занимания:), превод на сайтове и тн. 

Френски- в посока от френски на български 
Тематика: договори, фирмена документация, обществено-политически текстове, сайтове 

e-mail: mandragora_b@abv.bg

My eyes have seen you... 


Тема 	 български - английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mpninova (непознат )
Публикувано	11.01.09 16:46
Здравейте, 
Превеждам български - английски в двете посоки - художествена литература, хумор, техническа литература и т.н. 
Работя заедно с англичанин, native speaker, което гарантира високото качество на преводите ни. 
За контакти: mpninova @ abv.bgСтраници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Екскурзии Май
Будапеща Виена Прага Париж Испания Рим Амстердам
www.bgits.com


Печели от петрола
Търгувай с 1 клик. Безплатна демо сметка с 10000лв
ads.trader.bg


Отвори онлайн мaгазин
Най-развитото решение за онлайн търговия в България
summercart.bg


Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:22 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 Румънски, руски, англйски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	nat_ly (непознат )
Публикувано	12.01.09 02:31
Здравейте, 

Румънси, руски - Български и обратно (почти всякакви) 
английски - Български 
английски - румънски 
английски - руски 
руски - румънски 
румънски - руски 


От 4 години се занимавам професионално с преводи. 

<P ID=&quot;edit&quot;><FONT class=&quot;small&quot;><EM>Редактирано от nat_ly на 12.01.09 02:33.</EM></FONT></P>

Редактирано от nat_ly на 12.01.09 02:35.Тема 	 Английски (и в двете посоки), испански, френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	lost and found (непознат )
Публикувано	12.01.09 13:42
Английски - български (и в двете посоки) - превод на всякакви технически, научни, научнопопулярни, юридически и обществено-политически текстове. (Без медицинска литература). 
Преводите в посока от български на английски език се проверяват и редактират от native speaker. 
Устен превод - симултанен, консекутивен и придружаване. 

Испански (само от испански на български език) - технически, научни и научнопопулярни текстове. 

Френски (само от френски на български език) - технически, научни и научнопопулярни текстове. 

За контакти: Diana_translations@yahoo.com 


Редактирано от lost and found на 12.01.09 13:44.Тема 	 руски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	zuzunq (загубена)
Публикувано	15.01.09 18:07
Руски - всичко и в двете посоки 
Английски - почти всичко, но само от английски на български или руски 
Помощни езици - сръбски и гръцки

искам да имам търпение 


Тема 	 От немски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	*margo* (мама на двама)
Публикувано	15.01.09 21:43
Техинчески текстове от английски и немски на български - пневматика и хидравлика, автомобилни и двигатели с вътрешно горене, авиация, гориво-смазочни материали, военни, литературни текстове (от немски само); 
От руски - военни, авиационни, автомобилни 
"незаклет" преводач съм, защото нямам опция да работя втора работа за момента. 
magivk@abv.bg

 


Тема 	 италиански [re: Бepeзka!] 	 
Автор	delta_fors (непознат )
Публикувано	04.02.09 09:51
Езици: 
От български на италиански 
От италиански на български 

Устни и писмени преводи; превеждала съм почти всякакъв вид тематика; медицински и технически текстове предпочитам само от италиански към български. 
Иначе съм завършила счетоводство и контрол, но не съм работила като счетоводител. Опит като преводач - четири години. 
Поназнайвам руски и английски, но на работно ниво 


Редактирано от delta_fors на 04.02.09 09:56.Тема 	 Английски и в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mimigrig (непознат)
Публикувано	04.02.09 10:06
Превеждам всякакви текстове, с изключение на медицински. Координати за контакт: mimi_grigorova@abv.bg 


Редактирано от mimigrig на 04.02.09 10:33.Тема 	 Re: немски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	didirh (непознат )
Публикувано	08.02.09 20:03
Превеждам от и на немски и английски, всякаква литература, избягвам медицина 
Контакт 
diana.gm@abv.bg
Тема 	 френски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	cave (безобиден)
Публикувано	09.02.09 01:25
със забежки към немски и разни авантюри с арабски и норвежки. 

превеждам законодателството на ЕС в разни области, работя в ЕК. можете да се свързвате с мен на лични бележки.

Keep it simple 


Тема 	 От и на немски и гръцки език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	agapy (German Greek)
Публикувано	22.02.09 19:29
превеждам от и на немски и гръцки всякакъв тип документация 
e-mail: lagune@abv.bg 


Редактирано от agapy на 22.02.09 19:31.Тема 	 Re: руски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	kozi (минаващ)
Публикувано	25.02.09 20:07
Зная перфектно руски и английски език. Писмено и говоримо и двата езика перфектно ги познавам. Просто имам повече свободно време и искам да се занимавам с преводи. Еmail: digg@gbg.bgСтраници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Печели от петрола
Търгувай с 1 клик. Безплатна демо сметка с 10000лв
ads.trader.bg


Интернет маркетинг
Практически семинар, Варна, 27.05.2011. Запиши се>
guerrilla-marketing.eu


Отвори онлайн мaгазин
Най-развитото решение за онлайн търговия в България
summercart.bg


Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:22 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 Re: немски и руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	bhag (непознат )
Публикувано	28.02.09 10:04
Здравейте, 

занимавам се с преводи от 11 год. Завършила съм немска филология в Одесса. Имам опит в строителството, работих като преводач в Германия около 4 години. Превеждам от немски в двете посоки технически (ръководства за експлоатация, тръжна документация и др.), правни (нотариални актове, съдебни решения, фирмени регистрации, сертификати) текстове, договори, общински документи, дипломи, регистрации, интернет-сайтове, рекламна и худ. лит-ра. Превеждам и директно от немски на руски юридически текстове (съдебни решения, обвинителни актове). 

e-mail: cvetanaodessa@abv.bg
Тема 	 италиански [re: Бepeзka!] 	 
Автор	rodena_vuv_vtornik (непознат )
Публикувано	28.02.09 16:50
само в посока бг-итал. 


Редактирано от Бepeзka! на 28.02.09 19:04.Тема 	 Немски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	mar_iva (непознат )
Публикувано	18.03.09 00:21
Превеждам в двете посоки всякакви документи, техническа литература, кореспонденция... Тъй като се занимавам от скоро с това, мечтая за превод на цяла книга. 


Тема 	 английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	lTK (непознат)
Публикувано	22.03.09 08:45
Работя от над 10 години, заклет преводач, всякакви текстове, вкл. техническа литература (доста голям опит със земеделска техника, кинотехника и др). Устен превод. 
София 
milenpanayotov@hotmail.com
Тема 	 Английски [re: t_bombadil] 	 
Автор	veselinova_i (непознат )
Публикувано	14.04.09 15:55
Здравейте и от мен! :) 

Казвам се Ива Веселинова и превеждам от и на английски, без ограничение в терминологията, единствено отказвам да прееждам прекалено тясно специализирани технически текстове. 

електронната ми поща е: ivy_b@abv.bg, в skype можете да ме намерите на ivenceto_85.
Тема 	 Aнглийски, Руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Aмидa (curious)
Публикувано	17.04.09 18:54
Здравейте всички! 

Превеждам в комбинации между английски, руски и български, като предпочитаните от мен езикови двойки са: 
Английски - Български 
Руски - Български, 
но нямам особени проблеми и при обратен превод. 

Използвам Trados 2007 и SDLX, освен това извършвам и устен превод. 

Областите, в които съм специализирал са: техника, медицина, химия, парфюмерия и козметика, недвижими имоти, туризъм, пълномощни, договори, общестшени поръчки, музика, софтуер, игри и др. 

За контакти: stefan_uzunov@abv.bg 
или 0897203440

Редактирано от Aмидa на 17.04.09 18:55.Тема 	 руски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	labrex (неудържим)
Публикувано	03.05.09 23:35
В двете посоки: 
Технически текстове - авиация, двигатели, електротехника, радиотехника. 
Правни, литературни, образование, култура, философия и др.
Тема 	 Английски, френски, руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	amazonian (ентусиазирана)
Публикувано	27.05.09 22:09
Може да се каже "многопрофилен" преводач. Някои области: икономика, институции на Европейския съюз, технически преводи, автомобилна промишленост, автомобилен софтуер, правни преводи и др. 

Don't tell me what I can't do

Редактирано от Бepeзka! на 30.05.09 18:02.Тема 	 английски, испански, руски, холандски, немски [re: amazonian] 	 
Автор	viking13 (непознат )
Публикувано	28.05.09 17:41
английски, испански, руски, холандски, немски и още няколко. универсален преводач:-) езиците са ми хоби и бързо се уча. професионален преводач от 10 години и повече, в момента имам и своя агенция за преводи. области за превод: всякакви- за 10 години много неща са минавали през мен.
Тема 	 Английски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	kiselina ()
Публикувано	17.06.09 16:46
Английски език и в двете посоки. 
Превеждам текстове на юридическа тематика, техническа литература, делова кореспонденция, презентации, хранително-вкусова промишленост, кулинария, парфюмерия и козметика и др. 

мейл: nikolova_ml@abv.bg

vanity is my favourite sin... 

Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Иновация от Лиолакт!
Нова генерация пробиотик за съвършено здраве!
www.lyolact.com


Уеб хостинг за всеки
30GB място, безплатен домейн и безплатни скриптове
www.icn.bg


Отвори онлайн мaгазин
Най-развитото решение за онлайн търговия в България
summercart.bg


Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:22 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 Гръцки- български, български- гръцки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	lrini Di ()
Публикувано	06.07.09 12:18
Само писмени преводи посредством интернет. e-mail : eirinidi@gmail.com
Тема 	 руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Vera-Viara (:))
Публикувано	10.07.09 10:54
По принцип превеждам в посока български - руски. 
Българският ми е майчин език, но цял живот съм живяла и учила в Москва. 
Сега ми се налага да превеждам от руски на български... Активно се занимавам с изучаването на родния ми език 

email: surok88@mail.ru 


Редактирано от Бepeзka! на 10.07.09 17:22.Тема 	 английски и френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	leshper84 (непознат )
Публикувано	18.07.09 11:23
икономическа литература , медицинска и всичко друго
Тема 	 Re: СПИСЪК НА ПРЕВОДАЧИТЕ [re: Бepeзka!] 	 
Автор	boxy_bg (непознат )
Публикувано	24.07.09 22:56
френски и португалски
Тема 	 Re: английски, шведски, (норвежки) [re: Sol y Sombra] 	 
Автор	Tzetz (непознат )
Публикувано	06.08.09 17:26
Здравей, 

Може ли да ми дадеш накакви данни за връзка скайп, имейл, телефон, искам да говорим за устен превод на норвежки/ за 29ти този месец. Става дума за сватба във Велико търново - нищо специализирано! Благодаря предварително!
Тема 	 френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	зy (член)
Публикувано	03.09.09 09:58
художествена и хуманитаристика
Тема 	 Датски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	vkw (член)
Публикувано	04.09.09 14:55
датски - български, български - датски (без техническа литература) 
английски - български, български - английски (всичко) 
английски - датски, датски - английски (без техническа литература) 

Връзка - чрез бележка
Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	anie (непознат )
Публикувано	10.09.09 15:06
Превеждам от/ на английски и български. Преди го правих за удоволствие от време на време, сега май се очертава да ми стане основен доход. 
Превеждам всичко без строго специфични текстове. 

nalbantova81@gmail.com 
skype: ani_bg
Тема 	 Re: Френски и италиански език [re: anie] 	 
Автор	nesega2 (* independant *)
Публикувано	10.09.09 15:10
Френски - право, медицина, юридическа литература, биология, зоология, техника и др. 

Италиански - фирмени документи, тръжна документация и др. 

За контакт: 
frtraductions@dir.bg

Не се страхувай от съвършенството - никога няма да го достигнеш (С. Дали) 


Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	pinklife (непознат)
Публикувано	16.09.09 15:04
Здрасти, 
Занимавам се с преводи от/на английски от 20 години. Превеждам абсолютно всичко. Ще се радвам да ви бъда полезна. glory_lset@yahoo.com 


Редактирано от Бepeзka! на 16.09.09 16:08.


Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Готов онлайн мaгазин
Купи софтуера за 440 лв. Вижте онлайн демо сега.
www.summercart.bg


Интернет маркетинг
Практически семинар, Варна, 27.05.2011. Запиши се>
guerrilla-marketing.eu


Търсиш бяла техника?
Огромен избор. Отстъпки! Гаранция electron OK! от
Electron.bg
Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:23 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 португалски, френски, руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	kalina_gradinarova (непознат )
Публикувано	28.09.09 15:20
португалски-български 
български-португалски 
френски-български 
руски-български 
за контакт: kalina_gradinarova@abv.bg
Тема 	 Английски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	porcellino (непознат)
Публикувано	30.09.09 00:08
Биология, екология, медицина.
Тема 	 Английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	diktofonche ()
Публикувано	09.10.09 17:20
English Дай малко повече информация относно посока на превода и предпочитана тематика

Редактирано от Бepeзka! на 10.10.09 20:04.Тема 	 арабски и английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	мapмoзeтka (арабска)
Публикувано	14.10.09 12:11
Арабски и английски език. Завършила съм английска гимназия, с няколко сертификата, а преди известно време завърших Арабистика в СУ "Св. Климент Охридски". Учила съм и една година в Кувейтския университет, имам диплома и от него.

Enjoy the silence. 


Тема 	 руски, турски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	zatodorova (непознат)
Публикувано	06.11.09 15:59
Превод от руски на български, турски на български. Литература, образование, култура, философия, медицина, фармация, делова кореспонденция. 

ivelinatod@gmail.com 


Редактирано от Бepeзka! на 15.12.10 11:09.Тема 	 Френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Dragor (непознат )
Публикувано	15.11.09 10:55
Френски - български : художествена литература с удоволствие; всичко останало /без технически и строго специализирани текстове и документи/
Тема 	 сръбски, македонски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Ja ()
Публикувано	01.12.09 10:35
1./ Езици: 

а/ български - сръбски - български /писмен и устен превод/ 
б/ български - македонски - български /писмен превод/ 
в/ босненски - български 
г/ хърватски - български 
д/ черногорски - български 

2./ Области: 

а/ ПРАВО - наказателно, гражданско, търговско 
б/ ДРУГО: администрация, счетоводство, банково дело, икономика, политика, козметика, туризъм ... 

* Не превеждам технически текстове! 

albenadz@abv.bg / Skype:albenadz
Тема 	 Гръцки Български, Български Гръцки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	XЛEБAPЯ (непознат )
Публикувано	26.12.09 03:39
Всякакъв вид текстове. Поезия, правни документи, техническа литература, фармакологични и медицински термини, банкови и военни понятия.
Тема 	 Английски и френски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	el_li (непознат )
Публикувано	02.01.10 14:12
Повече от четири години в преводаческото поприще. Превеждам от и на френски, както и от английски на български. Текстове от различни области. Гарантирам ви качествен и професионален превод, предаден в уговорения срок!
Тема 	 Re: руски, полски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	nevenche22 (непознат )
Публикувано	11.01.10 06:01
Превеждам от и на руски и полски, от английски, мога в случай на необходимост и от всички славянски езици, евентуално от италиански и гръцки. Тематика- техническа, образование, превеждам и медицинска тематика, но по-бавно:-)Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Търсиш бяла техника?
Огромен избор. Отстъпки! Гаранция electron OK! от
Electron.bg


Отвори онлайн мaгазин
Най-развитото решение за онлайн търговия в България
summercart.bg


Webber Naturals
Натурални продукти- Фармацевтични стандарти
camaxfoods.com

Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:23 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 Руски [re: nevenche22] 	 
Автор	Изyмeн (Магистър)
Публикувано	12.01.10 19:30
Мога да превеждам от руски на български, най-добър съм в преводите на научна литература, предимно естествени науки, медицина и литература. 

Освен това знам в известна степен чешки и английски.

Най-важното е невидимо за очите. 


Тема 	 Словашки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	tiger_sablozuby (непознат )
Публикувано	28.01.10 21:25
Предимно словашки - български. Не съм заклет преводач. Не отказвам текстове заради тематика, но трябва да ги прегледам, за да кажа дали ще са готови в устройващ поръчителя срок. Предпочитам писмените текстове. Устни преводи - рядко, само консекутивни; симултанни отказвам категорично.
Тема 	 турски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	nesya (непознат )
Публикувано	18.02.10 10:48
Работя предимно в областта на правото - със съда, прокуратурата, следствието и полицията. Превеждам документи и разпити на подсъдими. 
По-рядко стандартни документи като актове за раждания, дипломи и разни.
Тема 	 словенски, сръбски, хърватски [re: nesya] 	 
Автор	Eaglet (eyeful)
Публикувано	23.02.10 20:11
Превод и редакция на юридически, икономически и технически текстове от/на словенски, сръбски, хърватски и български език 
e-mail: info@slavic-center.com; 
ilkae@abv.bg 
Skype: eaglet_eyes
Тема 	 Немски, английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Пaвka (непознат )
Публикувано	10.03.10 20:15
Михаил Йончев Витанов превежда техническа литература
Тема 	 Re:бг-ру; ру-бг [re: Пaвka] 	 
Автор	LlDl_ru (Живучая!!!)
Публикувано	23.03.10 21:45
Здравейте! 
Аз съм "носител" на руски език - майчин ми е, по образование съм инженер-механик 
С преводи се занимавам през всичките тези 27 години откакто съм в БГ 

Специализирах се в бланки, образци, фактури, протоколи, в таблични форми, построчен превод, редактиране, оформяне по формат и шрифт, по специфични изисквания на поръчителя 

Работя без посредници, сама съм си началник, за големи обеми работим в екип с моята "руска гвардия" 

За всекиго има място под слънцето 

Успехи и Късмет на всички!

... butterfly effect ... 


Тема 	 РУМЪНСКИ ЕЗИК [re: Бepeзka!] 	 
Автор	viskozitet (непознат )
Публикувано	06.06.10 17:57
Занимавам се с преводи от румънски на български език и обратно на всякаква литература. Завършила съм МИО в Румъния. 
 


Редактирано от viskozitet на 06.06.10 17:59.Тема 	 Английски-български, бг.-английски, немски-бг. [re: Бepeзka!] 	 
Автор	fioletka ()
Публикувано	12.07.10 17:31
Обичам да превеждам всичко, освен документи и икономически текстове. e-mail: spot2@mail.bg

@^_^@ 
Тема 	 Английски в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	oбcтoятeлcтвeнoпoяcнeниe (любопитка)
Публикувано	05.08.10 13:12
Тръжна документация- основно инфраструктурно строителство, текстове за хидростроителство, художествена литература, договори, съдебни документи (актуално състояние, съдебно решение и др.), рекламни материали, брошури, техническа литература. 
Не се намам да превеждам медицинска литература. 

e-mail: centipede@abv.bg

Искам да знам 


Тема 	 Re: словенски, сръбски, хърватски [re: Eaglet] 	 
Автор	Xapи Cтoянoв (непознат)
Публикувано	19.08.10 18:30
Превеждам от/на хърватски, сръбски, словенски 
http://softisbg.com/softisbg.htm 
softis@softisbg.comСтраници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Готов онлайн мaгазин
Купи софтуера за 440 лв. Вижте онлайн демо сега.
www.summercart.bg


Печели от златото
Търгувай с 1 клик. Безплатна демо сметка с 10000лв
ads.trader.bg


Практически семинар
Интернет маркетинг за 1 ден, Варна. 28.05.2011
guerrilla-marketing.eu


Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог	 Поща | транZит

			
търси в		Клубове		diri.bg	Разширено търсене 
Име	
Парола	


• Нов потребител
• Забравена парола

Клубове
• Dir.bg
• Взаимопомощ
• Горещи теми
• Компютри и Интернет
• Контакти
• Култура и изкуство
• Мнения
• Наука
• Политика, Свят
• Спорт
• Техника
• Градове
• Религия и мистика
• Фен клубове
• Хоби, Развлечения
• Общества
• Я, архивите са живи 
			Клубове		Дирене		Регистрация		Кой е тук		Въпроси		Списък		Купувам / Продавам		21:23 12.05.11	 

Професионални 
  >> Преводачи 		  
Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички)Тема 	 Английски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Ted Newman (непознат)
Публикувано	16.09.10 21:06
Английски-Български-Английски 

Професионален преводач от 24 години, 18 години технически преводач в областта на нефтохимията, механично и електротехническо оборудване, заваряване, КИП и А, търговски и технически договори. Успоредно с това преводи на художествена литература за издателства "Селекта", "Димант", "Кронос", "Сиела", "Световна библиотека". 

Being a little bit too good is a whole lot too dangerous!

Редактирано от Бepeзka! на 16.09.10 22:22.Тема 	 руски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Taня Aлekcиeнa (непознат )
Публикувано	17.09.10 21:11
преводи от и на руски език 

кореспонденция, документи, художествена литература, педагогическа литература и др. подобни 

избягвам строго профилирани технически и медицински текстове
Тема 	 английски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Sevdalina Radulova (непознат)
Публикувано	04.10.10 14:33
здравейте, превеждам двупосочно английски-български/български-английски. Предпочитана тематика - информационни технологии и комуникации. 
мейл sradulova@gmail.com 


Редактирано от Бepeзka! на 04.10.10 18:08.Тема 	 Словашки език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	sunnence (непознат)
Публикувано	14.10.10 09:46
Здравейте! Превеждам от/на словашки език предимно текстове в областта на икономиката, правото и литературата(худ. и специализирана).
Тема 	 Унгарски език [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Geo10 (непознат )
Публикувано	22.10.10 02:48
Здравейте, 
Превеждам от унгарски на български и от български на унгарски-типови документи,художествена и техническа литература,публицистика и право. 
Работя само по Интернет,без посредник. 
Завършил съм културна антропология и история в Будапеща. 

За контакт и информация:georgedecor@gmail.com 


Редактирано от Geo10 на 22.10.10 02:53.Тема 	 немски - в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	yovina ()
Публикувано	01.11.10 16:31
Право, медицина, техническа документация, търговски и официални документи
Тема 	 Чешки в двете посоки. [re: yovina] 	 
Автор	kristin* (passenger)
Публикувано	02.11.10 08:07
Здравейте, често чета тук но досега не съм се регистрирала. Радвам се че има такъв полезен клуб. 
Езици: Чешки и в двете посоки, договори, счетоводни и правни документи, кореспонденция, дипломи, техническа литература, художествена литература. 
Словашки: От словашки на български.

"Око за око" ще ослепи света... 


Тема 	 Италиански в двете посоки [re: kristin*] 	 
Автор	matteamatta (непознат )
Публикувано	02.11.10 21:21
Здравейте, 

Превеждам от Италиански на Български и от Български на Италиански: 

Художествена литература, Поезия, Публицистика, Хуманитаристика, Текстове и Документи (без медицински и правни). 

Редактирам текстове. 

За връзка: 

partenopea@dir.bg 

"... e poi cosa vuol dire essere normali?..."
Тема 	 Re: Английски, френски, унгарски [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Bece (непознат )
Публикувано	22.12.10 21:04
Писмени преводи. 
Техническа литература, ръководства, справочници и т.н. :)
Тема 	 Румънски - в двете посоки [re: Бepeзka!] 	 
Автор	Dovero ()
Публикувано	21.01.11 10:46
Румънски - в двете посоки. 
Писмени и устни преводи. 
_____________________________________________________________ 
prevodi.rum@gmail.comСтраници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (покажи всички) 

Клуб : 
	 	

Интернет маркетинг
Практически семинар, Варна, 27.05.2011. Запиши се>
guerrilla-marketing.eu


Печели от петрола
Търгувай с 1 клик. Безплатна демо сметка с 10000лв
ads.trader.bg


Иновация от Лиолакт!
Нова генерация пробиотик за съвършено здраве!
www.lyolact.com


Aniando.Office@gmail.com

 	“СБОРИЩЕТО” 
на физиците 1981 	       	 


 
 

№ 

 	
ИМЕНА (азбучно) и Координати 

 

на Участниците в 

Сборището от 09.12.2006 

на физиците випуск 1976-1981

URL 	
 

Сайтът на нашият випуск е на адрес: 

http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/ 

 

В този списък символът “@” е заменен с “a@” за да не се сканират електронните адреси от SPAM ботове (email harvesting). 

 

1.  	
Ангел Манев (Бегача), Атомна физика (в Стара Загора) 

Лаборатория за Слънчево - Земни взаимодействия, БАН, Стара Загора, Група " Сателитни проучвания" 

e-mail: amaneva@abv.bg 

телефон: 042-642-011 (сл), 042-626-787 (д), 0885-051-357, София: 979-33-50 (Канц.) 

2.  	Анна Константинова Налбантова (в Стара Загора)
e-mail: annana@dzu.inetg.bg

телефон: 042-464-84 

3.  	
Асен Величков Кюлджиев, Атомна физика 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН 

e-mail: kyuljieva@inrne.bas.bg 

телефон: сл. 9795000-822 (сл) 

4.  	
Блага Живкова, Геофизика 

e-mail: milkozhivkova@abv.bg 

телефон: 980-98-66, 0888-966-906 

5.  	
Благовест Георгиев Бечев (Бечо), Инженерна физика 

Медицинска академия, катедра Физика 

e-mail: bbecheva@yahoo.com 

телефон: 931-57-23 (д), 917-25-74 (сл) 

6.  	
Божидар Захариев Илиев (Божо), Атомна физика 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН 

e-mail: bozhoa@inrne.bas.bg 

URL: http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/ 

Skype: bozhoiliev 

телефон: 9795000 ext.~612 (сл.) 

7.  	
Божидар Петров Йовчев, Полупроводници (в Трявна) 

e-mail: bpya@abv.bg 

телефон: 0677-33-38, 0889-864-427 

8.  	
Валентин Калчев Киров, ФЗАК (в Добрич) 

e-mail: valogta@mail.bg 

телефон: 0887-564-681 

9.  	
Ваньо Ковачев, Педагогика (в Тервел) 

e-mail: 

телефон: 05751-218, 0898-732-751 

10.           	
Ваньо Димитров Цолов, Педагогика (в Плевен) 

e-mail: tsolovaa@gbg.bg 

телефон: 064-849-374 

11.           	
Венцислав Петров Павлов (Венци), Инженерна физика (във В. Търново) 

e-mail: wenzi_bga@abv.bg 
ICQ: 16-776-038
телефон: 062-672-128, 0888-640-318

12.           	
Весела Цветанова Цакова, Твърдо тяло 

Институт по Физикохимия, БАН 

e-mail: tsakovaa@ipchp.ipc.bas.bg 

URL: http://www.ipc.bas.bg/PPages/Tsakova/ 

телефон: сл: 979-25-86, 979-25-58 

13.           	
Галина Илиева Цонева (Димова), Полупроводници 
e-mail: galusha@bitex.bg

телефон: 868-96-38 (д), 

14.           	
Георги Николов Димов (Дизела, Агента), Инженерна физика (във В. Търново) 
e-mail: george_dimova@abv.bg

телефон: 0887- 896-583 

15.           	
Георги Василев Светичков, ФЗАК (в Ямбол, ул.Жорж Папазов №6, вх.А, ет.2, ап.6) 

e-mail: gsvetichkova@abv.bg 

Skype: gsvetichkov 

ICQ: 271-067-255 

телефон: 046-624-593 (д), 0896-833-197 

16.           	
Георги Славов Славов (Дю-Бала), инженерна физика (в Хасково) 

e-mail: georgislavov1955a@yahoo.com 
телефон: 038-636-903 (д), 0888-138-884

17.           	
Георги Тодоров Буюклиев, Атомна физика (в Пловдив) 
e-mail: g_ba@mail.bg
телефон: 032-648-689 (д), 0888-672-900

18.           	
Даниела Анкова (Спасова), Твърдо тяло 

ДАНС ФАРМА ЕООД 

e-mail: ankovaa@danspharma.com 

URL: http://www.danspharma.com 

телефон: 9581431 и 9581260 (сл), 0888-515-556, 958-12-60 (д) 

19.           	
Даниела Петрова Гогова-Вълчева, Педагогика 
e-mail: daniela_li4ena@abv.bg

телефон: 957-30-08, 0898-846-763 

20.           	
Елена Ангелова Григорова (Кайтазова), ФЗАК 

e-mail: ivangra@ie.bas.bg 

телефон: 856-93-77(д) 

21.           	
Здравко Стоянов Ненков (малкия Слон), Твърдо тяло (в Пловдив) 
Център за лазерни технологии
e-mail: znenkova@dir.bg
телефон: 032-291-637 (д), 032-673-509 (сл)

22.           	
Ивайло Христов Кацаров, Атомна физика 

Институт по Металознание, БАН 

e-mail: ivoa@ims.bas.bg, i.katzarova@qub.ac.uk 

телефон: 8714-495 (сл), 8714-514 (сл), 0887-436-423 

23.           	
Иван Виденов Григоров, Атомна физика 

Институт по Електроника, БАН 

e-mail: ivangra@ie.bas.bg 

телефон: 9795000-589 (сл), 856-93-77(д) 

24.           	
Иванка Иванова Йорданова (Арнаудова), ФЗАК 
e-mail: ivanka.yordanovaa@gmail.com

телефон: 

25.           	
Иванка Ненкова Цолова (Косева), Полупроводници (в Плевен) 

e-mail: tsolovaa@gbg.bg 

телефон: 064-849-374 

26.           	
Йордан Кирилов Велков, Педагогика (в Берковица, ул."Панорама" № 3) 

e-mail: kiril_berka@yahoo.com 

телефон: 0953-881-49 

27.           	
Йордан Кирилов Тасев, ФЗАК 

e-mail: yktasseva@bas.bg 
телефон: 855-16-12, 967-23-00, 0886-552-666

28.           	
Костас Георгис Песиос, Инженерна физика 

Ул. "Бизнес Парк" №3, Младост 4, София 1715 

e-mail: costasa@georgiosp.com, costasa@alexandragroup.com 

телефон: 817-98-17 (сл), 0898-680-387, факс: 817-98-40 

29.           	
Лида Димитрова Роглева (Колева), Геофизика   

Access Control Products, PSIT Group Ltd. 

e-mail: lroglevaa@gmail.com 

Skype: lida.rogleva 

телефон: 997-74-24 (д), 943-11-28, 0887-709-154 

30.           	
Лъчезар Бозуков, Твърдо тяло (в София) 

e-mail: lbozukova@gmail.com, lbozukova@labtech.solo.bg 

телефон: 0878-936-169 

31.           	
Любомир Милчев Ковачев, ФЗАК 

Институт по Електроника, БАН 

e-mail: lkovacha@ie.bas.bg 

телефон: 7441-653 (сл), 974-54-93 (д), 62-90-40 

32.           	
Малина Димитрова Славова (Русева), Инженерна физика (в Хасково) 

e-mail: malina_dsa@yahoo.com 

телефон: 038-636-903 (д), 0889-813-264 

33.           	
Манол Парашкевов Султанов, Инженерна физика 

e-mail: rofaa@otel.net 

телефон: 980-30-47 

34.           	
Мариана Георгиева Христова, Педагогика (в Димитровград) 

e-mail: phizicsa@abv.bg 

телефон: 0887-852-909 

35.           	
Марийка Митева Илиева, Педагогика (в Мъглиж)

Учителка 

e-mail: mima_1958a@mail.bg 

телефон: 04321-2588 

36.           	
Мима Тодорова Томова (Тодорова), Педагогика (в Смолян) 

Институт по астрономия, БАН, Обсерваторията на връх Рожен 
e-mail: mtomovaa@astro.bas.bg
телефон: 0301-856-84 (д), 0301-629-27 (сл)

37.           	
Михаил Иванов Гюлмезов, Полупроводници 

e-mail: misho77a@abv.bg 

телефон: 0887-519-160 

38.           	
Надежда Атила Гавритова-Ставрева (и Павел Ставрев), ФЗАК и Атомна физика (в Канада и България) 

На срещата дойде Павел Ставрев 

 
e-mail: pstavreva@phys.ualberta.ca

телефон: 665-328 (дом. в София) 

39.           	
Ненка Велева Николова (Маркова), Инженерна физика 

e-mail: nvnikovaa@tahoo.com 

телефон: 950-463 (сл), 0888-148-226 

40.           	
Николай Александров Томов, Геофизика (в Смолян) 

Институт по астрономия, БАН, Обсерваторията на връх Рожен 

e-mail: tomova@astro.bas.bg 

телефон: 0301-856-84 (д), 0301-629-27 (сл) 

41.           	
Николай Асенов Костов, Атомна физика 

Институт по Електроника, БАН 

e-mail: n_a_kostova@yahoo.com, nakostova@inrne.bas.bg 

телефон: 978-60-41(д), сл: 9795000-567, 9795000-477 

42.           	
Нина Христова Пешева, Атомна физика 

Институт по Механика, БАН 

e-mail: ninaa@imbm.bas.bg, ninaa@mech.bas.bg 

URL: http://www.imbm.bas.bg/imbm/LSMT/NINA/Default.htm 

телефон: 873-93-37(д), 979-67-01(cл) 

43.           	
Орлин Стойчев, Атомна физика 

Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН и American University in Bulgaria 

e-mail: orlina@inrne.bas.bg, ostoytcheva@aubg.bg 

URL: http://home.aubg.bg/faculty/Ostoytchev 

телефон: 873-93-37 (д), 9795000-477 (сл) 

44.           	
Павел Борисович Вапцаров, Геофизика (в Плевен) 

e-mail: pbva@abv.bg 

URL: http://meteoradar.hit.bg/ 

телефон: 064-699-785 (д), 0889- 694-822 

45.           	
Петко Михайлов Михайлов, Атомна физика (в София) 

e-mail: dr_lakovaa@mail.bg 

телефон: 931-43-00 (д), 0888-006-918, 0898-682-453 

46.           	
Петър Атанасов. Кралчевски, Атомна физика 

Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

e-mail: pka@lcpe.uni-sofia.bg 

URL: виж http://www.lcpe.uni-sofia.bg/sources/staff/html/ 

телефон: 8161-262 (сл), 862-11-53 (д), 0886-508-929 

47.           	
Петър Димитров Катъров, Твърдо тяло (в Бургас) 
e-mail: katarovia@tvskat.net,petaxxa@yahoo.com
телефон: 056-819-058, 0888-853-704

48.           	
Петя Христова Катърова (Христова) (Пенката), ФЗАК (в Бургас) 

Бургаско летище, метеоролог в РВД 
e-mail: petaxxa@yahoo.com, katarovia@tvskat.net 
телефон: 056-819-058, 0888-853-704

49.           	
Пламен Литков Мишев, Инженерна физика 

АЕЦ Козлодуй 

e-mail: pmisheva@npp.bg 

телефон: 954-35-68 (д), 0898-605-171, 0973-735-90 (сл), 0973-827-75 (д) 

50.           	
Пламен Янков (Асистента, Пачо), Инженерна физика 

Технически университет, София 

e-mail: pyankova@tu-sofia.bg 

телефон: 965-20-08; 0888-693-704 

51.           	
Радко Любенов Цонев, Инженерна физика 

e-mail: rlca@abv.bg 

телефон: 868-96-38 (д), 0898-689-638 

52.           	
Румен Боянов Герасимов, Инженерна физика 

e-mail: rumen.gerasimova@mail.bg 

телефон: 828-47-40 

53.           	
Светла Руменова Цанева-Димитрова 

Национален исторически музей, Централна лаборатория за консервация и реставрация, главен реставратор 

e-mail: svetla_tsanevaa@abv.bg 

телефон: 955-76-04 вътрешен 134, 126, 127 

54.           	
Стефан Николаев Мазнев, Геофизика (в Стара Загора) 

e-mail: stmazneva@abv.bg 

телефон: 042-625-583 (д), 0889-781-019 

55.           	
Стефка Донева Кралчевска (Калчева) 

e-mail: ska@lcpe.uni-sofia.bg 

URL: виж http://www.lcpe.uni-sofia.bg/sources/staff/html/ 

телефон: 816-16-51, 8161-688 (сл) 

56.           	
Тереза Йорданова Палазова (Тери), Полупроводници 

e-mail: gyulmezov_ivana@yahoo.com 

телефон: 872-75-65 

57.           	
Тошко Стоянов (РМ), Геофизика (в Пловдив) 

e-mail: toshostoyanova@sgexpressbank.bg 

телефон: 032-908-890 (сл), 032-677-573 (д) 

58.           	
Христо Николов Ников (Хитко), Геофизика (в Смолян) 
e-mail: nikova@bulpost.com 

www.mamazavinagi.com
Добре дошли във форума МАМА ЗАВИНАГИ!
Новият адрес на форума е www.mamazavinagi.com
Влезте или се регистрирайте!
Обединени детски заведения. Школи, занимални и училища

www.mamazavinagi.com :: МАМА ЗАВИНАГИ :: Детето :: Детски учебни заведения
Страница 1 от 2 • Share • Actions !

Страница 1 от 2 • 12 

 
 Обединени детски заведения. Школи, занимални и училища

 by mamazavinagi on Чет 22 Май 2008, 14:30

Детски ясли

Държавни детски ясли

Частни детски ясли


Детски градини

Държавни детски градини

Частни детски градини


Детски центрове

София

Пловдив

Варна

Бургас

Стара Загора

Страната


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 

 

 Списък на детските градини в София

 by mamazavinagi on Чет 22 Май 2008, 15:04

Списък на детските градини в София1 ЦДГ 
Нови Искър	гр. Нови Искър, ул. "Варна" № 1 
Тел: 9917269
1 ОДЗ 
Възраждане	ул. "Брегалница" № 48 
Тел: 8317017, e-mail: odz_1@abv.bg
2 ЦДГ 
Нови Искър	гр. Нови Искър, ул. "Кременица" № 18 
Тел: 9917249
2 ОДЗ Звънче 
Триадица	ул. "Златишки проход" № 57 
Тел: 9581271 8580019сч.
3 ОДЗ Патиланско царство 
Подуяне	ул. "Гинци" № 16 
Тел: 9453155 9452798
3 ЦДГ Детелина 
Панчарево	ул. "Хан Крум" №2, с. Казичене
Тел: 9995274 9995013
4 ОДЗ Ангел Каралийчев 
Искър	ж.к. "Дружба"I ул. "Универсиада 
Тел: 9791696
4 ЦДГ Слънчо 
Витоша	ул. "Ела" № 6, с. Владая 
Тел: 9991032 9991032
5 ЦДГ 
Връбница	кв. "Връбница" I ч. бл. 510 А,Б 
Тел: 9346610
5 ОДЗ Ракета 
Подуяне	ул. "Емануил Васкидович" № 40-a 
Тел: 9450593 9450453
6 ЦДГ Шарл Перо 
Красна Поляна	ул. "Братин дол" № 7 
Тел: 8221787 9290225
6 ОДЗ 
Надежда	ул. "Генерал Жостов" №1, ж. к. "Л. Толстой" 
Тел: 9383034, 9387008
7 ЦДГ 
Красно Село	ул. "Григор Пърличев" № 10
Тел: 9521797
7 ОДЗ Детелина 
Триадица	ул. "Деян Белишки" № 44 
Тел: 8589108
8 ЦДГ Здравец 
Илинден	ул. "Пловдив" № 25 
Тел: 9290978 8223563
8 ОДЗ Таврия
Красно Село	ул. "ген. Стефан Тошев" № 34
Тел: 8592287 8597531
9 ОДЗ Зорница 
Младост	ж.к. "Младост" 1 до бл. 69 
Тел: 8748079 8740325
9 ЦДГ Пламъче
Овча Купел	ул. "Овчо поле" № 16 
Тел: 9204313
10 ОДЗ 
Студентски	бул. "Г. М. Димитров" до бл. 102 
Тел: 8719067 8719143
11 ОДЗ Мики Маус 
Младост	ж.к. "Младост" 1 до бл. 18 
Тел: 742041 749089
11 ЦДГ 
Лозенец	ул. "Кораб планина" № 42 
Тел: 8623148
12 ЦДГ 
Средец	ул. "Гладстон" № 38
Тел: 9885683 9883077
12 ОДЗ Лилия 
Студентски	ул. "Боян Дановски" № 3 
Тел: 8710158 ; 8719173
13 ОДЗ Калинка 
Искър	ж.к. "Дружба" I ул. 5036 
Тел: 9791485 9791495
13 ЦДГ Ябълкова градина 
Люлин	ул. "Фортов път" № 2 
Тел: 8244877 ; 8256690
14 ЦДГ Светулка
Нови Искър	с.Световрачене, ул. "Здравец" № 2 
Тел: 9964365
14 ОДЗ Карлсон 
Младост	ж.к. "Младост" 2 до бл. 205 
Тел: 8852015 8850239
15 ЦДГ Щурче 
Панчарево	ул. "Тинтява" № 5 
Тел: 9922127
15 ОДЗ Чучулига 
Надежда	ул. "Св. Николай Чудотворец" № 4 
Тел: 9387138; 9388014
16 ЦДГ Мусала 
Витоша	ул. "Мусала" № 7 - кв. Павлово 
Тел: 8550047 8562959
16 ОДЗ Приказен свят 
Студентски	ул. "Атанас Манчев" №1 
Тел: 8628741 8628641
17 ЦДГ Надежда 
Младост	ж.к. "Младост" 1 до бл. 28 А 
Тел: 749121 740041
17 ОДЗ Мечо Пух 
Младост	ж.к. "Младост" 1 до бл. 31 
Тел: 8752171 8754032
18 ОДЗ Детски свят
Средец	ж.к. "Яворов" ул. "Алея-II" № 2
Тел: 9437641
19 ЦДГ Св. София 
Лозенец	ул. "Христо Смирненски" № 36 
Тел: 8661230
19 ОДЗ Деница 
Младост	ж.к. "Младост" 2 до бл. 231 
Тел: 8849034 ;8841134
20 ОДЗ Люляче 
Люлин	ул. 114 № 3
Тел: 8 24 88 62
20 ЦДГ Жасминов парк 
Подуяне	ул. "Бесарабия" № 46 
Тел: 9450595 8470683
21 ОДЗ Зора 
Илинден	кв. "Захарна фабрика" 
Тел: 8219185
22 ОДЗ Великденче 
Люлин	ул. 210 № 27 - II м. р. 
Тел: 8241170
23 ЦДГ Шарл Перо 
Младост	кв. Горубляне, ул. "Минзухар" №5 
Тел: 9736415 9736236 ф.
24 ОДЗ Надежда
Надежда	ул. "Kумановски бой" № 16
Тел: 9381170 9382957
24 ЦДГ Коледарче 
Красна Поляна	бул. "Алеко Туранджа" до бл. 11 
Тел: 28221043
25 ОДЗ 
Банкя	ул. "П. Д. Петков" № 15 основна сграда
Тел: 9977047
27 ОДЗ Детска китка
Надежда	ул.Възрожденска 19
Тел: 9382655
28 ОДЗ Ян Бибиян 
Младост	ж.к. "Младост" 2 до бл. 224 
Тел: 749054 740296
29 ОДЗ Слънце 
Изгрев	ул. "Тодор Стоянов" № 18 
Тел: 8708388 8706234
30 ОДЗ Радецки 
Изгрев	ул. "Hикола Габровски" № 26 
Тел: 9624751 8628222
31 Седмична ДГ Зора 
Сердика	ул. "Училищна" № 10 
Тел: 9366774
31 ОДЗ Люлин 
Люлин	ул. 208 № 17 - II м. р. 
Тел: 8245273 8241165
32 ЦДГ Светлина
Нови Искър	с. Чепинци, ул. "Стара планина" № 1 
Тел: 9962156
32 ОДЗ Българче 
Люлин	ул. 315 - III м. р. 
Тел: 8248828 8246334
33 ОДЗ Сребърни звънчета 
Овча Купел	ж.к. "Овча купел"- II до блок 22 
Тел: 9561479 9572777
34 ОДЗ Брезичка 
Изгрев	ул. "Владимир Трендафилов" № 1 
Тел: 8628340
35 ОДЗ Щастливо детство 
Люлин	ул. 214 - II м. р. 
Тел: 8248830 9272037
36 ОДЗ Пеперуда 
Искър	ул. "Иван Арабаджията" № 40 
Тел: 9790932
37 ЦДГ ПРОСТОР
Нови Искър	с. Подгумер, ул. "Стара Планина" № 4 
Тел: 9964547
37 ОДЗ Вълшебство 
Витоша	ул. "Белмекен" № 1 - кв. Павлово 
Тел: 855-41-19; 855-31-78 
38 ОДЗ Дора Габе 
Надежда	ул. "Проф. П. Ников" № 12 А
Тел: 9387164 8362184
39 ОДЗ Пролет 
Овча Купел	ж.к. "Овча купел" - I 
Тел: 9560069 9572932
40 ЦДГ Д-р Ангушев 
Триадица	ул. "Метличина поляна" № 10 
Тел: 9581429 8591115* - означава наличие
на групи за деца със специални образователни потребности, които се
класират и записват по преценка на диагностична комисия, а не по общия
ред


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 

 

 Re: Обединени детски заведения. Школи, занимални и училища

 by mamazavinagi on Чет 22 Май 2008, 15:05
40 ОДЗ Жар птица 
Красна Поляна	ул. "Добротич" № 48 
Тел: 8219047 8229360
41 ОДЗ Адам Мицкевич 
Връбница	кв. "Обеля", ул. 3 № 13 
Тел: 8341057 9343594 ф.
42 ОДЗ Чайка 
Връбница	ул. "Връбница " I част 
Тел: 9388161 ; 9383189
43 ОДЗ Талант 
Триадица	ул. "Георги Измирлиев" № 20 
Тел: 8598072 8598052
44 ОДЗ Калина 
Кремиковци	кв. Ботунец 
Тел: 9943633
45 ЦДГ Алиса 
Сердика	ул. "Шумен" № 2 
Тел: 8310058
46 ОДЗ Жива вода 
Витоша	ул. "Kрайречна" № 9 - Симеоново 
Тел: 9611394
47 ОДЗ Незабравка 
Люлин	VI м. р. 
Тел: 8249145 8249276
47 ЦДГ 
Кремиковци	с. Горни Богров 
Тел: 9943415
48 ОДЗ Братя Грим 
Сердика	ул. "Марин Д. Христов" № 5 
Тел: 8320021 8321022
49 ЦДГ Усмивка 
Сердика	ул. "Тайга" № 29 
Тел: 9367312
49 ОДЗ Радост 
Изгрев	ул. "Св. Пимен Зографски" № 5 
Тел: 9620531
50 ОДЗ Зайчето Куики
Възраждане	кв. "Зона Б-5" 
Тел: 231012 8229141
51 ОДЗ Щурче 
Илинден	ул. "Цар Симеон" № 271 
Тел: 8221137 217139
51 ЦДГ Сарагоса 
Сердика	ул. "Струга" № 15а 
Тел: 8313140
53 ЦДГ Света Троица 
Илинден	ул. "Цар Симеон" № 225 
Тел: 8223448
53 ОДЗ Дядовата ръкавичка 
Сердика	ул. "Ив. Тургенев" № 10 
Тел: 8322176 8326002
54 ЦДГ Сбъдната мечта
Слатина	ул. "Слатинска" № 60 
Тел: 8722435 8722435
54 ОДЗ Дъга 
Красна Поляна	ул. "Уста Генчо" № 4-А 
Тел: 8217075 9290733
55 ОДЗ Иглика 
Люлин	ул. 417 
Тел: 8241115 8256900
55 ЦДГ Веселина 
Слатина	ул. "Георги Минчев" № 35 
Тел: 8700538 9713348
56 ОДЗ Здравец 
Младост	ж.к. "Младост" 3 до бл. 329 
Тел: 8758108 8759074
56 Логопедична ДГ *
Лозенец	ул. "Св. Наум" № 22 
Тел: 8662197
57 ОДЗ Детска стряха
Нови Искър	гр. Нови Искър, ул. "Беласица" № 26 
Тел: 9917376 9917593
57 ЦДГ Хосе Марти 
Люлин	ул. 501 V м. р. 
Тел: 8253820 8253785
58 ЦДГ СЛЪНЧЕВО УТРО
Кремиковци	кв. Челопечене 
Тел: 9945530
59 ОДЗ Елхица *
Младост	ж.к. "Младост" 3 до бл. 329 
Тел: 8759029 8759155
60 ОДЗ 
Оборище	ул. "Мадарски конник" № 7 
Тел: 9446481
60 Санаториална ДГ Бор 
Витоша	ул. "Княжевска" № 41 – Княжево
Тел: 8573329 8573329
61 ОДЗ Шарено петле 
Слатина	ул. "Камчия" № 1 
Тел: 8709377;9717175 факс
62 ЦДГ Зорница 
Слатина	кв. "Хр. Ботев" ул. "502" № 6 
Тел: 9455333 9450663
62 ОДЗ 
Оборище	ул. "Врабча" № 7 
Тел: 9883295 9873208
63 ОДЗ Слънце 
Сердика	ул. "Стария кладенец" № 2 
Тел: 9367091
64 ЦДГ Вяра, Надежда, Любов 
Младост	ж.к. "Младост" 4 до бл. 
Тел: 8740056
64 ОДЗ Първи юни
Люлин	ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р. 
Тел: 8242315 9250712
65 ЦДГ 
Възраждане	ул. "Овче поле" № 123 
Тел: 8310324 8310224
65 ОДЗ Слънчево детство 
Слатина	ул. "Ал. Момчев" № 2 
Тел: 8703167 8718154
66 ОДЗ Елица 
Панчарево	ул. "Риляник" № 10 
Тел: 9923146 9923338
67 ЦДГ 
Красно Село	ул. "Бъкстон" № 16
Тел: 8563057
67 ОДЗ Мечо Пух 
Слатина	ул. "Хемус" № 10 
Тел: 8704192 8720690
68 ОДЗ Ран Босилек 
Люлин	ул. "Иван и Стиляна Параскевови" VІІ м. р. 
Тел: 8257240/ 9250167
69 ЦДГ Враня
Искър	кв. "Враня"бул.Цариградско шосе 387
Тел: 974-65-14
69 ОДЗ Жар птица 
Подуяне	ул. "Hайден Георгиев" № 12 
Тел: 8402590 8402628
70 ЦДГ Здраве
Изгрев	ул. "Майор Ю. Гагарин" № 16 
Тел: 8720033
70 ОДЗ Пролет 
Младост	ж.к. "Младост" 3 до бл. 307 
Тел: 8752086 8754134
71 ОДЗ Незабравка 
Младост	ж.к. "Младост" 1 до бл. 22 
Тел: 8750338 8752032
72 ЦДГ Усмивка 
Овча Купел	ул. "Монтевидео" № 21 
Тел: 8558771 8562998 ф.
73 ОДЗ Маргарита 
Люлин	ул. "Гургулят" № 1 - VIII м. р. 
Тел: 8240112 8257143
74 ОДЗ Дъга 
Подуяне	ул. "Стефан Чомаков" № 1 
Тел: 8479836 8479762
75 ЦДГ Шарена дъга 
Кремиковци	кв. Враждебна 
Тел: 840-63-35
75 ОДЗ Проф.д-р София Аврамова
Младост	ж.к. "Младост" 1A до бл. 522 
Тел: 877 03 96, 874 94 29, 874 95 29
76 ЦДГ 
Връбница	ул. "Зорница" № 42, с. Волуяк 
Тел: 9984167
76 ОДЗ Сърничка 
Младост	ж.к. "Младост" 4 до бл. 441 
Тел: 8755146 8757143
77 ОДЗ Ханс Кристиан Андерсен
Искър	ж.к. "Дружба" II, ул."Ханс Кристиан Андерсен"
Тел: 9791765
77 ЦДГ Магнолия
Средец	ул. "Мизия" № 6
Тел: 9441722
78 ОДЗ Детски свят 
Студентски	кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4 
Тел: 8875333 ;857676
79 ЦДГ Синчец 
Илинден	ул. "Kукуш" № 34 
Тел: 8220635
79 ОДЗ Слънчице 
Студентски	ул. "Джон Ленън", до бл. 25 и 27 
Тел: 8682149 ; 8681312
80 ЦДГ Изгрев 
Панчарево	ул. "Янко Панайотов" № 29 
Тел: 9926304


* - означава наличие
на групи за деца със специални образователни потребности, които се
класират и записват по преценка на диагностична комисия, а не по общия
ред


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 

 

 Re: Обединени детски заведения. Школи, занимални и училища

 by mamazavinagi on Чет 22 Май 2008, 15:06
80 ОДЗ Приказна калина
Красно Село	ул. "Видлич" № 2
Тел: 8595017 8598170
81 ОДЗ Лилия
Възраждане	ул. "Одрин" № 62 
Тел: 8221882 и 8220818, odz81@abv.bg
82 ОДЗ Джани Родари 
Връбница	ж.к. "Обеля" 2 
Тел: 9343881
83 ЦДГ Алиса 
Подуяне	ул. "Филип Тотю" № 24 
Тел: 8403347
83 ОДЗ Славейче 
Надежда	ул. "Фикус" № 2 кв. Илиенци 
Тел: 8381021
84 ОДЗ Детелина 
Овча Купел	ж.к. "Овча купел" - II кв. 5 
Тел: 9561069 9561079
85 ЦДГ Родина
Красно Село	ул. "Дамян Груев" № 44
Тел: 9521048
85 ОДЗ Звездичка 
Искър	ж.к. "Дружба" II 
Тел: 9791138
86 ОДЗ Асен Босев 
Люлин	ул. "Т. Давидков"44-Люлин
Тел: 8261119 8277372
87 ЦДГ Буката 
Триадица	ул. "Цар Петър I" № 5 
Тел: 9543064 9526804
88 ОДЗ Детски рай 
Искър	ж.к. "Дружба" II, 4 м. р. 
Тел: 9788232
89 ЦДГ 
Връбница	ул. "Л. Kаравелов" № 16, с. Мрамор 
Тел: 9982372
90 ОДЗ Веса Паспалеева 
Надежда	ул. "Иван Момчилов" № 44 
Тел: 9382856 9382918
91 ОДЗ Слънчев кът 
Подуяне	кв. "Левски" Г 
Тел: 9466143 9466129
92 ОДЗ Мечта 
Подуяне	кв. "Левски" Г 
Тел: 9466100 9466118
92 ЦДГ Лозичка
Лозенец	ул. "Розова долина" № 12а 
Тел: 8661358
93 ЦДГ Славейче 
Лозенец	ул. "Kап. Тодор Hочев" № 30 
Тел: 8623049
93 ОДЗ Чуден свят
Красно Село	ул. "Дебър" № 16-22 
Тел: 8562869 8557042
94 ОДЗ 
Кремиковци	гр.Бухово ул."Никола Бонев" №6
Тел: 994 23 00
95 ОДЗ 
Люлин	ул.,,Тома Давидов"3
Тел: 
96 ОДЗ Росна китка
Искър	ул."5019"
Тел: 97,914,878,794,207
97 ЦДГ Китна градина
Люлин	кв.Филиповци - център, ул. "Поручик Хранов" № 5 
Тел: 8 255 009
99 ЦДГ Брезичка 
Красно Село	ул. "Битоля" № 27 
Тел: 8590112; 8585037
100 ЦДГ Акад.ПенчоН.Райков
Оборище	ул. "Велико Търново" № 2 
Тел: 9442516
104 ЦДГ Моят свят 
Оборище	ул. "Чумерна" № 15 
Тел: 9833275 9833784
106 ЦДГ Княгиня Мария-Луиза
Сердика	ул. "Родопи" № 8 
Тел: 8310176
108 ЦДГ Детско царство 
Искър	ж.к. "Дружба" I 
Тел: 9791512
110 ЦДГ Слънчева мечта 
Подуяне	ул. "Батуня" № 75 
Тел: 9453019
112 Специална ДГ Детски мир *
Витоша	ул. "Детски мир" № 5 кв. Бояна 
Тел: 9592933 9592920
113 ЦДГ Преспа
Средец	ул. "Преспа" № 3
Тел: 9815982 9876125
114 ЦДГ 
Красно Село	бул. "Цар Борис III" № 54а 
Тел: 9546020 8518256 ф.
115 ЦДГ Осми март 
Надежда	ул. "8-ми март" № 28 
Тел: 9381345
116 ЦДГ Щастливо детство
Възраждане	ул. "Гюешево" № 78 
Тел: 8223615
117 ЦДГ Слънце 
Подуяне	ул. "Hеофит Бозвели" № 26 
Тел: 9450138 9450126
119 ЦДГ 
Възраждане	ул. "Брегалница" № 26 
Тел: 8293846, 9201266
120 ОДЗ 
Възраждане	ул. "Позитано" № 125 
Тел: 8223219


* - означава наличие
на групи за деца със специални образователни потребности, които се
класират и записват по преценка на диагностична комисия, а не по общия
ред


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 

 

 Re: Обединени детски заведения. Школи, занимални и училища

 by mamazavinagi on Чет 22 Май 2008, 15:06
124 ЦДГ 
Красно Село	ул. "Захари Kруша" № 20 
Тел: 9522028 9522343 ф
127 ЦДГ Златното пате 
Триадица	ул. "Боровец" № 24 
Тел: 8593155 8593157
128 ЦДГ Феникс 
Красна Поляна	ул. "Суходолска" № 2 
Тел: 9200268 8223618
129 ЦДГ Приказен свят 
Триадица	ул. "Kосово поле" № 3 
Тел: 8596149 8582183
130 ЦДГ Приказка 
Красна Поляна	ул. "Суходолска" № 2 
Тел: 9290893 8223673
131 ЦДГ 
Кремиковци	с. Яна 
Тел: 884701258
133 ЦДГ Зорница 
Изгрев	ул. "Еужен Потие" № 1 
Тел: 8720390
134 Логопедична ДГ Венелин Иванов*
Красно Село	ул. "Урвич" № 14
Тел: 9522919
136 ЦДГ Славия
Красно Село	бул. "Цар Борис III" № 130
Тел: 8551468 8551568
137 ЦДГ Калина Малина 
Надежда	ул. "Република" № 70 
Тел: 9362087 9362086
139 ЦДГ Панорама 
Люлин	ул. "Иван Ботев" 12 8 м. р. 
Тел: 8261071 8266463 ф.
140 ЦДГ Тинтява 
Красна Поляна	ул. "Спас Вацов" № 1 
Тел: 8220578
141 ЦДГ Славейкови поляни 
Лозенец	ул. "Света гора" № 33 
Тел: 8662154 8656684
145 ЦДГ Българка
Красно Село	бул. "Никола Мушанов" № 151 
Тел: 8220663
146 ЦДГ Звездица 
Кремиковци	кв. Kремиковци 
Тел: 9947049
149 ЦДГ Зорница 
Сердика	ул. "Железопътна" № 22 
Тел: 9367582
150 ЦДГ Калина
Оборище	ул. "Веслец" № 31 
Тел: 9831413
151 ЦДГ 
Оборище	ул. "Мърфи" № 1 
Тел: 9442346
152 ЦДГ Връбница 
Надежда	ул. "Горни Порой" № 2 
Тел: 9381369
160 ОДЗ Здравец 
Витоша	ул. "Захари Зограф №1-Драгалев. 
Тел: 9671014


* - означава наличие
на групи за деца със специални образователни потребности, които се
класират и записват по преценка на диагностична комисия, а не по общия
ред


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 

 

 Re: Обединени детски заведения. Школи, занимални и училища

 by mamazavinagi on Чет 22 Май 2008, 15:07
161 ЦДГ Ласка
Овча Купел	ул." Евлия Челеби № 1" и ул. " 681 № 5 "
Тел: 9557321 9557322
162 ЦДГ Вихрогонче
Красно Село	ул. "Урвич" № 12 
Тел: 9522329
164 ЦДГ Зорница 
Овча Купел	ул. "Мечево усое" № 6 
Тел: 9578622
165 ЦДГ Латинка 
Изгрев	ул. "Чарлз Дарвин" № 19 
Тел: 8720102
166 ЦДГ Веселушка 
Лозенец	ул. "Горски пътник" № 23 
Тел: 8662271
167 ЦДГ Малкият Принц 
Триадица	ул. "Балша" № 6-8 
Тел: 9521610 9522522
168 ЦДГ Слънчогледи 
Слатина	ул. "Постоянство" № 9 
Тел: 8730380 8720993
170 ЦДГ Пчелица
Надежда	ул. "Любородне" № 4 
Тел: 9382922
171 ЦДГ Свобода
Надежда	Ул."Петко Д. Петков" № 14
Тел: 8981157
172 ЦДГ Белите брези 
Подуяне	ул. "Вършец" № 11 
Тел: 9453044
173 ЦДГ Звънче 
Подуяне	ул. "Златица" № 46 
Тел: 9478478 9478471
174 ЦДГ Фют 
Лозенец	ул. "Мала планина" № 36 
Тел: 8621090
177 ЦДГ Лютиче 
Подуяне	ул. "Витиня" до бл. 100 
Тел: 9450493 8473939
178 ЦДГ Сребърно Копитце 
Младост	ж.к. "Младост" 3 до бл. 363/368 
Тел: 8744113 8746110
179 ЦДГ Съюз 33 
Нови Искър	гр. Нови Искър, ул. "Детска песен" № 2 
Тел: 9917233
180 ЦДГ Зайченцето бяло
Панчарево	ул. "Занаятчийска" № 8 
Тел: 9928074
181 ЦДГ Радост
Панчарево	ул. Плана Планина 26, с. Железница
Тел: 9927654
182 ЦДГ Пчелица 
Панчарево	ул. "ВЕЦ Пасарел" № 17 
Тел: 9924208
183 ЦДГ Щастливо детство 
Слатина	ул. "Цветан Радославов" № 30 
Тел: 8701126 8706137
187 ЦДГ Божур 
Красна Поляна	ул. "Проф. Вайганд" № 6 
Тел: 9201820 8220895

*
- означава наличие на групи за деца със специални образователни
потребности, които се класират и записват по преценка на диагностична
комисия, а не по общия ред


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 

 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 by alex1701 on Съб 24 Май 2008, 08:48

Детски център ВИЛА ВИЛЕКУЛА

Общуване с любов и отговорност!
Предлага целогодишно, целодневно и почасово гледане на деца
в две възрасти – от 1 до 3 години и от 3 до 6 години;
Съботни ателиета, езикова забавачка и прилагане
на съвременни програми за обучение и забавление; 
Консултативен кабинет с логопед и детски психолог;


кв. Редута, Подуене
ул. Добромирка 7
тел: 02/ 944 60 09, 02/ 843 13 17
GSM: 089 879 54 13, 088 897 48 91
www.vila-pipi.com

BUSY BEES
ж.к. Младост 2
бл. 210, вх. 1
885 05 48, 885 92 45
088 895 62 05
www.busybees.info 
полудневна детска градина
целогодишна езикова програма за ученици

Частна детска градина с немски и английски език ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.co
За повече информация ...

Частна Детска Градина Пролет
в полите на Витоша
новопостроена сграда
кв. Манастирски ливади
ул. М-р Павел Павлов 6
к-с "Бриз - юг"
София
тел: 02/ 868 52 85
GSM: 087 880 45 14, 
088 949 58 15
собствен транспорт, охрана, медицинско обслужване, в група до 10 деца, прием 
от 2,3 г. до 6 г.

Радост Мария
Полудневна и целодневна детска градина

0888 33 52 33
0888 33 86 33
855 95 59


Детска полудневна забавачка

0888 33 86 33
0888 33 52 33
855 95 59


кв. Павлово, ул. Пирин 4
кв. Бъкстон, ул. Белмекен 8
кв. Овча купел, бул. Цар Борис ІІІ 205


Полудневна 
английска детска градина АЛИНА
лиценз РД 14-85/99 г. 
София 
бул. Дойран, бл. 191 
(карта) 
тел: 02/ 955 40 37 
GSM: 088 822 52 40 
www.alinaschool.com 

За повече информация ... 

Частна детска градина АЛИСА
лиценз РД 14- 44/ 23.05.2001
София
бул. Христо Смирненски 36

(карта)

тел: 02/ 865 28 80
GSM: 088 885 35 25 
кв. Симеоново, ул. Ягода 5

(карта)
тел: 02/ 961 02 45
GSM: 0898 74 64 08
e-mail: alissa@techno-link.com
За повече информация ...
Частно основно училище и детска градина ДЪГА
лиценз РД 14- 76/ 10.07.1998
София
гр. Банкя
ул. Царибродска 5 

(карта)
GSM: 088 853 65 76, 088 877 46 85 
www.dugajunior.com Частна детска градина и основно училище Д-р 
МАРИЯ МОНТЕСОРИ
лиценз 14- 94/ 19.07.01
София 
кв. Горна баня
ул. Вечерница 21

(карта)
тел: 02/ 957 86 89
www.montessori-bg.org Частна детска градина Д-р ПЕТЪР БЕРОН
лиценз РД 14- 15/ 26.06.97
София
бул. Черни връх 67

(карта)

тел: 02/ 868 73 40 

GSM: 088 857 67 74Частно средно общообразователно училище и детска 
градина ДРИТА
лиценз РД 14- 124/ 25.07.2003
София
кв. Симеоново
ул.Каменица 13

(карта)

тел: 02/ 961 32 42, 961 37 88
www.dritaschool.com 
За повече информация ... 

Частна детска градина и ясла ЕЖКО БЕЖКО
лиценз 14-229/ 28.12.2000
София
кв. Драгалевци
GSM: 088 943 08 57, 088 746 42 94
e-mail: ezhko_bezhko88@abv.bg
www.ezhko-bezhko.com 

За повече информация...
Частна детска градина ЕЛХИЦА
София
кв. Симеоново
ул. Мишова орница 5

(карта)

тел: 02/ 961 27 44, 961 36 72
GSM: 088 821 91 65 
www.elhica2.hit.bg Частна детска градина ЕСПА
лиценз РД 14- 126/ 02.08.1994 
София
ж.к. Младост 1, до бл. 67

(карта)
тел: 02/ 974 30 27 
www.espa-bg.com


alex1701
Администратор 

 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 by alex1701 on Съб 24 Май 2008, 08:55Частна 
детска градина ЗВЕЗДИЧКА
лиценз РД 14- 163/ 14.10.2004 г.
София 
кв. Павлово
ул. Ветрушка 5А 
(карта)
тел: 02/ 955 58 15
факс: 02/ 955 58 13
GSM: 0888 54 54 88
За повече 
информация ... КЪЩА ЗА ДЕЦА
лиценз 14-119/19.07.05
кв. Лозенец, ул. Миджур 55

(карта) 
тел: 02/ 989 20 52, 963 14 26
GSM: 088 884 35 78
работно време: 09:00 – 12:00
Специализирана полудневна детска градина за 
предучилищна подготовка КЪЩАТА НА АЛИСА И НЕЙНИТЕ ПРИЯТЕЛИ
лиценз 14- 140/ 16.09.03
София
ул. Кракра 2А, стая 209 
(карта) 
тел: 02/ 944 30 32, 943 3 943
www.alisahouse.org 

За повече 
информация ... Частна детска градина МАЛЕЧКО
лиценз РД 14- 83/ 30.07.99
София
кв. Княжево
ул. Студен кладенец 8

(карта)

тел: 02/ 957 18 00
GSM: 088 943 62 77, 0888 28 11 22 
e-mail: dg_malechko@abv.bg
www.dg-malechko.hit.bg 
За повече 
информация ... Частна детска градина МЕРИДИАН 22
лиценз 14- 78/ 09.08.1995 
София
ж.к. Младост 2, до бл. 227

(карта)
тел: 02/ 776 423, 740 238 
www.meridian22-edu.com 
MAGIC WORLD
гр. Банкя
ул. Пейо Яворов 19

(карта)

тел: 02/ 997 62 04
GSM: 088 735 92 39, 088 850 99 21
e-mail: valshebensviat@abv.bg

Целодневна езикова ясла и детска градина ПЛАМЪЧЕ
лиценз 14- 231/ 06.11.2002
София
кв. Борово 
ул. Дебър 30 
(карта) 
тел: 02/ 958 81 14
GSM: 088 863 76 65 
За повече 
информация ... Частна 
детска градина ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
лиценз 14- 12/ 05.08.96
София
ж.к. Изток
ул. Академик Георги Бончев 4
до издателството на БАН, 
(карта) 
тел: 02/ 944 29 18, 872 17 71
www.eufriend.org 

За повече 
информация ... ПЪРВА ЧАСТНА 
ДЕТСКА ГРАДИНА
лиценз РД 14- 77/ 21.10.92 
София
ул. Бесарабия 46 
(карта) 
тел: 02/ 945 42 93 

GSM: 089 988 66 32
За повече информация ... 

Частна 
детска градина РАЙ
лиценз РД 14- 67/ 10.07.95
София
ул. Бистришко шосе 47

(карта)
тел: 02/ 961 13 33
GSM: 089 960 40 39 

www.gradina-rai.com
За повече информация ... 
Частен образователен комплекс СВЕТЛИНА
София 
Зона Б5
ул. Одрин 62 
(карта) 
тел: 02/ 920 20 96
кв. Овча купел, ул. 681 N 5 
(карта) 
тел: 02/ 955 44 52
e-mail: komplekssvetlina@mail.bg
www.svetlina.net

За повече информация ... СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ
лиценз РД 14- 94/ 11.10.1999 г.
София
кв. Витоша
ул. Екатерина Ненчева 1

(карта)
тел: 02/ 68 73 38
e-mail: bulgarskoshkolo@abv.bg

Частна 
детска градина ТУТИ
лиценз РД 14- 161/ 31.10.97
София
ул. Червена стена 28 
(карта) 
тел: 02/ 963 06 62
За повече информация ... 


Полудневна 
детска градина BUSSY BEES
София
жк. Младост 2, бл. 210, бх. 1 
(карта)
тел: 02/ 75 05 48, 75 92 45
GSM: 0888 956 205
За деца от 4 до 7 години с 4 часа английски език. Предучилищна 
подготовка.
За повече информация ... 


Английски детски център WONDER WORLD 
лиценз РД 142/ 01.03.1996
София
кв. Драгалевци
ул. Маточина 2А

(карта)

тел: 02/ 967 20 99
GSM: 0886 316 331


_________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

 by alex1701 on Съб 24 Май 2008, 09:19

Частна детска градина с изучаване на немски 
език ВЕДА
лиценз РД 14- 96/ 17.06.2003 
София
ул. Марин Д. Христов 5 
(карта)
тел: 02/ 931 13 59, 931 14 67
GSM: 088 845 30 95
e-mail: veda@omega.bg 

За повече информация 
... Частна детска градина с немски и английски език ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А


тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 

www.deutscheschulesofia.com 
За повече информация ...


Частна детска градина ЕРИХ КЕСТНЕР
лиценз РД 14- 227/ 25.10.02
София
ж.к. Люлин, 6 м-рн
тел: 02/ 24 48 59, 925 08 38 
e-mail: kestnerschool_bg@yahoo.com Целодневна 
езикова ясла и детска градина ПЛАМЪЧЕ
лиценз 14- 231/ 06.11.2002
София
кв. Борово 
ул. Дебър 30 
(карта) 
тел: 02/ 958 81 14
GSM: 088 863 76 65
За повече 
информация ...


ПУМУКЪЛ
София
бул. Цар Борис III - 150

(карта)
тел: 02/ 955 08 92
GSM: 089 781 03 69
работно време: 08:00-18:00 ч.
www.pumuckl.org Частна 
детска градина ЗВЕЗДИЧКА
лиценз РД 14- 163/ 14.10.2004 г.
София 
кв. Павлово
ул. Ветрушка 5А 
(карта)
тел: 02/ 955 58 15
GSM: 0888 54 54 88
За повече 
информация ... Немска детска къща УВЕКИНД
София
кв. Бояна, ул. 612, N4

(карта)

тел: 02/ 857 51 00
GSM: 088 995 95 74
www.uwekind.com


_________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 by alex1701 on Съб 24 Май 2008, 09:33


РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 


Частна детска градина 
ЕЛХИЦА
София
кв. Симеоново
ул. Мишова орница 5

(карта)

тел: 02/ 961 27 44, 961 36 72
GSM: 088 821 91 65 
www.elhica2.hit.bg 
РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК 
Частна 
детска градина ЗВЕЗДИЧКА
лиценз РД 14- 163/ 14.10.2004 г.
София 
кв. Павлово
ул. Ветрушка 5А 
(карта)

тел: 02/ 955 58 15
GSM: 0888 54 54 88
За повече 
информация ... Частен образователен комплекс СВЕТЛИНА
Лиценз РД 14- 63/ 18.06.2001
София
Зона Б5
ул. Одрин 62

(карта)

тел: 02/ 920 20 96
кв. Овча купел, ул. 681 N 5 

(карта)

тел: 02/ 955 44 52
e-mail: komplekssvetlina@mail.bg
www.svetlina.net 
За повече информация ...
_________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И ИСПАНСКИ

 by alex1701 on Съб 24 Май 2008, 09:37

Частно основно училищес немски и английски език ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.com 
За повече информация ...

Частно начално училище ЕСПА
лиценз РД 14-126/ 02.08.94
София
ж.к. Младост 1, до бл. 67 (карта)
тел: 02/ 974 30 27
www.espa-bg.com

Частно начално училище СВЕТЛИНА
лиценз РД 14- 63/ 18.06.01
София
кв. Зона Б5,
ул. Одрин 62 (карта) 
тел: 02/ 920 20 96, 955 44 52
e-mail: komplekssvetlina@mail.bg
www.svetlina.net
За повече информация ... 

Малко детско училище ФОТИ
лиценз РД 14- 43/ 19.05.1999 г.
гр. Банкя
ул. П. Волов 2 (карта)
тел: 02/ 997 73 62
www.photy.hit.bg 


 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

Частно основно училищес немски и английски език ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.com 
За повече информация ...

лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.com 

Частно основно училище УВЕКИНД
лиценз РД 14- 118/ 24.07.03
София
кв. Княжево
ул. Войводска Могила 136 (карта)
тел: 02/ 857 20 00
www.uwekind.com 


 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК 

Частно начално училище СВЕТЛИНА
лиценз РД 14-63/ 18.06.01
София
кв. Зона Б5, ул. Одрин 62 (карта) 
тел: 02/ 920 20 96, 955 44 52
e-mail: komplekssvetlina@mail.bg
www.svetlina.net 
За повече информация ...<


_________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ и РУСКИ ЕЗИК

 by alex1701 on Съб 24 Май 2008, 09:51

Частно основно училищес немски и английски език ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.com 
За повече информация ...

Частно основно училище АЛЕКСАНДЪР ДЮМА
лиценз РД 14- 85/ 28.04.2000
София
кв. Дианабад
ул. Вл. Трендафилов 1 (карта)
тел: 02/ 962 18 34, 962 18 67 
факс: 02/ 962 18 79 
www.dumaschool.com 


БЪЛГАРСКО ШКОЛО
лиценз РД 14- 15/ 05.04.99 г.
София
кв. Витоша
ул. Екатерина Нечева 1 (карта)
тел: 02/ 68 73 38
e-mail: bulgarskoshkolo@abv.bg

 Частно основно училище ДЪГА
лиценз РД 14- 53 /10.06.1999
софия
гр. Банкя
ул. Царибродска 5 (карта)
лиценз РД 14- 76/ 10.07.98
GSM: 088 853 65 76, 088 877 46 85 
www.dugajunior.com 

Частно основно училище Д-р МАРИЯ МОНТЕСОРИ
лиценз 14- 94/ 19.07.01
София
кв. Горна баня
ул. Вечерница 21 (карта)
тел: 02/ 957 86 82
www.montessori-bg.org
За повече информация ...

Частно основно училище Д-р ПЕТЪР БЕРОН
лиценз 14- 24/ 20.05.97
София
бул. Черни връх 67 (карта)
тел: 02/ 868 73 40 
GSM: 088 857 67 74

Частно начално училище ИВАН ВАЗОВ
Лиценз РД 14-61/ 22.04.2003
София
кв. Княжево
ул. Студен кладенец 8 (карта) 
тел: 02/ 957 18 00
GSM: 088 943 62 77, 0888 28 11 22
www.ivazovschool.hit.bg 
За повече информация ...

Частно основно училище МЕРИДИАН 22
София
ж.к. Младост 2, до бл. 227 (карта)
тел: 02/ 776 423, 740 238
www.meridian22-edu.com 

Частно основно училище Св.св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
лиценз 14- 45/ 09.05.96
София
ул. Гео Милев 158 (карта)
тел: 02/ 971 96 31, 971 96 34
GSM: 088 832 82 30
www.kmschool.info
За повече информация ... 

Частно основно училище Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
лиценз РД 14- 41/ 12.05.99
София
ул. Никола Габровски 26 (карта)
тел: 02/ 846 63 49, 962 19 17, 846 51 06
GSM: 088 887 72 05
e-mail: saintcliment@abv.bg
www.saintkliment.hit.bg 

Частно основно училище СВЕТИ НАУМ
лиценз РД 14- 45/ 11.05.95
РД 14- 211/ 13.11.2000
София
кв. Бояна
ул. Севастократор Калоян 30 (карта)
тел: 02/ 959 01 41
GSM: 088 851 50 95
e-mail: svetinaum@abv.bg 
www.svetinaum.com 

Частно основно училище СВЕТА СОФИЯ
лиценз 14- 80/ 1995 г.
София
кв. Княжево
ул. Морени 7 (карта)
тел: 02/ 857 01 19 
www.svetasofia.com 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

Частно основно училище АЛЕКСАНДЪР ДЮМА
лиценз РД 14- 85/ 28.04.2000
София
кв. Дианабад
ул. Вл. Трендафилов 1 (карта)
тел: 02/ 962 18 34, 962 18 67 
факс: 02/ 962 18 79 
www.dumaschool.com 

Частно основно училище ВЕДА
лиценз РД 14- 26/ 08.05.1998
София
ул. Брегалница 48 (карта)
тел: 02/ 931 13 59, 931 14 67
GSM: 088 845 30 95
e-mail: veda@omega.bg
За повече информация ... 

Частно основно училищес немски и английски език ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.com 
За повече информация ...

Частно основно училище МЕРИДИАН 22
лиценз 14- 78/ 09.08.1995
София
ж.к. Младост 2, до бл. 227 (карта)
тел: 02/ 776 423, 740 238 
www.meridian22-edu.com 

Частно основно училище Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
лиценз РД 14- 41/ 12.05.99
София
ул. Никола Габровски 26 (карта)
тел/ факс: 02/ 846 63 49; 962 19 17; 846 51 06
GSM: 088 887 72 05
e-mail: saintcliment@abv.bg 
www.saintkliment.hit.bg 

Частно основно училище СВЕТИ НАУМ
лиценз РД 14- 45/ 11.05.95
РД 14- 211/ 13.11.2000
София
кв. Бояна
ул. Севастократор Калоян 30 (карта)
тел: 02/ 959 01 41
GSM: 088 851 50 95
e-mail: svetinaum@abv.bg 
www.svetinaum.com 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 

Частно основно училище АЛЕКСАНДЪР ДЮМА
лиценз РД 14- 85/ 28.04.2000
София
кв. Дианабад
ул. Вл. Трендафилов 1 (карта)
тел: 02/ 962 18 34, 962 18 67 
факс: 02/ 962 18 79 
www.dumaschool.com 

Частно основно училище СВЕТИ НАУМ
лиценз РД 14- 45/ 11.05.95
РД 14- 211/ 13.11.2000
София
кв. Бояна
ул. Севастократор Калоян 30 (карта)
тел: 02/ 959 01 41
GSM: 088 851 50 95
e-mail: svetinaum@abv.bg 
www.svetinaum.com 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

Частно основно училище АЛЕКСАНДЪР ДЮМА
лиценз РД 14- 85/ 28.04.2000
София
кв. Дианабад
ул. Вл. Трендафилов 1 (карта)
тел: 02/ 962 18 34, 962 18 67 
факс: 02/ 962 18 79
www.dumaschool.com 

Частно основно училище СВЕТИ НАУМ
лиценз РД 14- 45/ 11.05.95
РД 14- 211/ 13.11.2000
София
кв. Бояна
ул. Севастократор Калоян 30 (карта)
тел: 02/ 959 01 41
GSM: 088 851 50 95
e-mail: svetinaum@abv.bg 
www.svetinaum.com

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК 

Частно основно училище Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
лиценз РД 14- 41/ 12.05.99
София
ул. Никола Габровски 26 (карта)
тел: 02/ 846 63 49, 962 19 17, 846 51 06
GSM: 088 887 72 05
e-mail: saintcliment@abv.bg 
www.saintkliment.hit.bg _________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ИТАЛИАНСКИ И КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ

 by alex1701 on Съб 24 Май 2008, 10:04

Частнa немска и английска езикова гимназия ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.com 
За повече информация ..

Частно 
училище по изкуства и чужди езици АРТИС
лиценз РД 14- 65/ 28.06.99
София
ул. Димитър Манов 18 

(карта)
тел: 02/ 952 65 84
GSM: 088 792 93 47, 088 752 36 60
www.artis.hit.bg
За повече информация ... 


Частно средно езиково училище ДОРИС ТЕНЕДИ
лиценз 14- 137/ 1994 г. 
РД 14- 01/ 1998 г.
София

бул. Скобелев 58

(карта)
тел: 02/ 952 39 00, 952 39 01
www.doristenedi.com 


Частно средно езиково училище ДРИТА
лиценз РД 14- 100/ 01.06.2000
София
кв. Симеоновос
ул. Каменица 13
(карта)

тел: 02/ 961 32 42, 961 37 88 
www.dritaschool.com
За повече информация ... 


Частно основно училище Д-р МАРИЯ МОНТЕСОРИ
лиценз 14- 94/ 19.07.01
София
кв. Горна баня
ул. Вечерница 21

(карта)
тел: 02/ 957 86 82
www.montessori-bg.org
За повече информация ...


Частно средно езиково училище ЕСПА 
лиценз РД 14- 66/ 26.06.1998 
София 
ж.к. Младост 1, до бл. 67 

(карта)
тел: 02/ 974 30 27 
www.espa-bg.com 


Частно средно езиково училище ОРФЕЙ
София
ул. Суходолска 2

(карта)
тел: 02/ 920 18 32
GSM: 088 880 73 35, 088 886 65 66 


Частно 
средно езиково училище РЬОРИХ
лиценз РД 14- 65/ 25.06.98
допълен- РД 14- 58/ 1999
София
ул. Захари Зограф 10А

(карта)
тел: 02/ 967 50 10
www.rschool.hit.bg 
За повече информация ... 


Частно средно езиково училище РОВЕЛ
лиценз РД 14- 0014/ 98 г.
пълен- РД 14- 65 /2000 г.
гр. Банкя 
ул. Св Св Кирил и Методий 66

(карта)
тел: 02/ 997 74 54
GSM: 088 831 83 66
www.rovel.bg 


Частно средно езиково училище ST. GEORGE SCHOOL
лиценз РД 14- 99/ 18.06.04
София
кв. Драгалевци
ул. Глухарче 1

(карта)
тел: 02/ 967 31 80
e-mail: St_george@vip.bg 

РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ И КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ 
 

 Частно 
училище по изкуства и чужди езици АРТИС
лиценз РД 14- 65/ 28.06.99
София
ул. Димитър Манов 18

(карта) 
тел: 02/ 952 65 84
GSM: 088 792 93 47, 088 752 36 60 
www.artis.hit.bg 
За повече информация ...


Частно средно езиково училище РЬОРИХ
лиценз РД 14- 65/ 25.06.98
допълен- РД 14- 58/ 1999
София
ул. Захари Зограф 10А

(карта)
тел: 02/ 967 52 04
GSM: 088 841 66 25
www.rschool.hit.bg

За повече информация ... 

РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК Частнa немска и английска езикова гимназия ДОЙЧЕ ШУЛЕ
лиценз РД 14- 61/ 09.09.1992 
лиценз РД 14- 26/ 20.05.1996
1614 София, Горна Баня
ул. "Николай Хрелков" 42А 
тел: 02/ 957 60 41; 955 03 67 
факс: 02/ 957 60 38
GSM: 088 998 64 91
e-mail: deutscheschulesofia@hotmail.com 
www.deutscheschulesofia.com 
За повече информация ..
Частно средно езиково училище РЬОРИХ
лиценз РД 14- 65/ 25.06.98
допълен- РД 14- 58/ 1999
София
ул. Захари Зограф 10А

(карта)
тел: 02/ 967 52 04
GSM: 088 841 66 25
www.rschool.hit.bg
За повече информация ...


_________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 ВОКАЛНИ ШКОЛИ

 by alex1701 on Пон 26 Май 2008, 02:30

 

 ВОКАЛНИ ШКОЛИ 


Детско- 
юношеска хорова студия БЪЛГАРСКИ СЛАВЕЙ
София
бул. Витоша 109 
(карта) 
Народно читалище Д-р Петър Берон
тел: 02/ 952 25 78
GSM: 088 837 07 76
www.bgslavei.com
За повече информация ... Детска 
вокална студия ДЪГА
София
ул. Цар Асен 98 
(карта) 
тел: 02/ 951 61 31, 951 61 90
GSM: 088 832 37 27
www.rainbow-daga.dir.bg 

За повече информация ... ПИМПАМ
София
бул. Янко Сакъзов 17 
(карта) 
тел: 02/ 852 56 74, 048 818 153
www.pimpam.hit.bg
В школата се приемат деца над 4 години. Заниманията са вторник 
и петък от 17:00 – 21:00 ч. в 4 различни групи. Таксата е 
25 лв/месВокална група ПЛАМЪЧЕ

София
кв. Борово
ул. Дебър 30 
(карта)
тел: 02/ 958 81 14
Набира нови кандидати - деца на възраст от 4 до 8 годинки.
Приемане и записване на желаещите по всяко време.
Занятия всеки понеделник и четвъртък от 18:30 ч.
Времетраене 60 мин. Месечна такса: 25 лв
Телефони за контакти: 02/ 958 81 14 и 088 943 68 60КЪРНОЛСКИ
София
ул. Цар Асен 98, ет.3, ап. 40 
(карта) 
тел: 02/ 951 61 31, 951 61 90
www.karnolsky.dir.bg 

Организират детски фестивали за пеене и танци за деца до 18 г. За България и чужбина.Вокална 
група МЕЧО ПУХ
София
ул.Николай Павлович 6 
(карта)
Детски център по изкуства
тел: 02/ 986 60 39
За повече информация ... РАДИОДЕЦА
София
вокална група Българско национално радио
бул. Драган Цанков 4 
(карта) 
тел: 02/ 988 45 67, 933 63 37 
e-mail: radiokids2002@yahoo.com 

Най-младият музикален състав към БНР. За деца от 6 до 8 години. 
Заниманията са всеки ден според възрастта и групата. НЯМА 
месечна ТАКСА.
Диригент – Илина Тодорова 
Съставът е носител на награда "Пейте с нас" от международния 
конкурс "Детски диск". Вокалната група е участник в прегледа 
“Нова българска музика”. Малките певци са изпълнители на песните 
в трите издания на радиоконкурса "Парад на детската песен". ДЕТСКИ 
РАДИОХОР
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
София
бул. Драган Цанков 4 
(карта) 
тел: 02/ 933 63 52
e-mail: dmusic@bnr.bg
За повече информация 
... СЛЪНЧО
детска музикална студия 
София
кв. Дружба 2, бл.226
комплекс Кукла и Конче
GSM: 089 928 08 91 
www.6kola.com/index.html 

За деца от 4 до 8 години . Репертоарът на студията се състои 
от забавни и популярни детски песнички.Студия Слънчо кани 
талантливи деца да се присъединят към групата.Вокална група СМЕХОРАНЧЕТА
GSM: 088 842 10 11
www.smehorancheta.hit.bg 

Прослушване за деца от 3 до 10 години след 16 септември на 
ул.Цар Симеон 58. GLP VOICE
вокална школа 
GLP VOICE е към GLP MUSIC - 
организатор на детски фестивал ЗВЕЗДЕН МИГ в НДК. 
Ръководител на школата е Гриша Петков.
Вшколата се приемат деца от 6 до 18 години. Изучава се поп 
и народно пеене. Има възможност за множество телевизионни 
изяви. Занимания два пъти седмично За допълнително инфо и 
записване - www.glp-music.com
От посочения сайт, желаещите да бъдат записани е необходимо 
да изтеглят и попълнят приложения формуляр,
след което да 
го изпратят на посочения e-mail: petkov@glp-music.com 
/за участие в GLP VOICE/. Записаните деца ще бъдат насочени 
в регионалните школи на GLP VOICE по местоживеене.


_________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 ТЕАТРАЛНИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ

 by alex1701 on Пон 26 Май 2008, 02:34ЗЛАТНО КЛЮЧЕ 
школа за театър и кино
София
ул. 11 Август 
I 
СОУ П. П. Славейков 
(карта) 
тел: 02/ 76 06 71

GSM: 088 865 08 72


Школата е създадена през 1996 година под егидата на Малък куклен театър
СЛОН, фондация "Златно ключе" и I COУ "П. П. Славейков". Найната цел е
да осигури за деца и младежи възможността да се занимават в
професионално оборудвана база.
Школата подготвя деца и младежи (както с любителски, така и със съвсем
целенасочено професионални намерения за своето по-нататъшно
образование), разделени в две възрастови групи - от 10 до 15-годишни
(подготвителен клас) и от 15 до 19-годишни (с възможност и за
индивидуални часове за кандидат студенти).
Редовните занимания са два пъти седмично от 11.00 до 13:30 часа и от
14.00 до 16:30 часа на учебната сцена на школата, която се намира на
улица "11 Август" (под операта) – в страничното, самостоятелно крило на
I СОУ "П. П. Славейков". Школа ПАНТОМИМА 

София
бул. Македония 16 
Читалище Бачо Киро

(карта)


тел: 02/ 952 32 15, 952 10 79 

Две групи: за деца от 7 до 12 г.и от 12 до 112 г. Изучава се обща
пластика на тялото, пантомимната техника, работа с въображаеми
предмети, сценичната пластика . Занимания два пъти седмично по 45 мин.
такса 20 лв/мес.

 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ 
 
КотКолор & Ко
арт студио
София
бул. Цариградско шосе, бл.2, вх.Б, ет.3 
(карта)
тел: 02/ 967 24 93, 872 00 17
GSM: 088 512 13 58
e-mail: cotcolor@abv.bg
www.cotcolorandco.deteto.info
Изобразително и приложно изкуство за деца от 8 до13 години. 
Професионална подготовка от 13 до 18 години. Занимания: събота 
- неделя и през седмицата. Малки групи до 6 деца. Редовно 
участие в конкурси и изложби. Детски парти клуб КЛЪЦ 
София
ж.к Бели Брези
ул. Дойран 12 
(карта) 
тел: 02/ 850 86 56, 
GSM: 089 868 68 23, 088 884 67 95
www.klac.dir.bg 
Курсове за деца: 
-по приложни изкуства: 7,50 лв
-по рисуване: 7,50 лв
Всяка събота и недделя от 10: 30 - 12: 30 ч

Куклена школа АРТ ЛЕНД 
София ленд ет.2
бул. Никола Вапцаров 
(карта) 
тел: 02/ 969 11 31
GSM: 088 744 55 54
Школата се ръководи от Мария Банова, Галина Савова и Димо от P.I.F. 

Децата се занимават в две групи – едната е за малчугани от 4 до
6-години, а другата – за батковци и каки от 6 години нагоре. В
заниманията се преминават всички етапи на създаване на кукленото
представление като децата измислят истории, разиграват етюди и сами
изработват куклите. Така в игра, но всъщност съвсем наистина, децата
научават за различните техники на кукленото изкуство и накрая
представят пред публика своите умения. Всяко занимание продължава около
2 часа. Школа по приложни изкуства АРТ ЛЕНД 

София ленд ет.2
бул. Никола Вапцаров 
(карта) 
тел: 02/ 969 11 31

GSM 0888 843 456 – магазин Слънчоглед 

В школата се приемат деца над 4 години. Всяка неделя преди обед те
отделят два часа, за да се научат как се рисува върху плат, как да си
направят керамично пано, мобайл или албум за снимки. Програмата им
включва още много други проекти от приложните изкуства. Детски център МАЛКИЯТ ПРИНЦ
София
ул. Криволак 25, ап.3 
(карта) 
GSM: 088 834 97 08
Събота - неделя: по индивидуален план
Ателие за изобразително изкуство: графика, живопис, работа 
с туш, въглен, акварел, темперни бои, пасели, рисуване върху 
стъкло, апликации, моделиране. Индивидуални и групови занимания, 
провеждани от професионални предучилищни педагози.
Ателие по китара: уроци по класическа китара за начинаещи и напреднали. Детско Арт Студио НИК- ТВОРИ И ИГРАЙ
София 
кв. Лозанец, ул. Вежен 14 
(карта) 
тел: 02/ 963 54 94
работно време: 09:00- 17:30 ч.
www.nik-bg.com 

Клубни занимания от октомври до май. Клуб Малки сръчни ръчички, 
Куклена работилничка, Керамика, Модерен балет Ателие Моден 
дизайн и аксесоари, Малкия художник, Живопис, Работилничка 
за играчки, Хартиени фантазии. 
Клуб Малки сръчни ръчички в Детско Арт Студио НИК
Занимания за най-малките с приложна насоченост за развиване 
на художествен вкус, фантазия и въображение, точност при движението 
на ръката, моторика и координация. Възраст - от 4 до 7 години 
2 часа седмично. Месечна такса – 33 лв. 
Ателие КЕРАМИКА в Детско Арт Студио НИК
Запознаване с древното грънчарско изкуство. Изработка на предмети 
от глина и модерни материали. Възраст – от 6 до 12 години 
2 часа седмично. Месечна такса - 33 лв 
Ателие МАЛКИЯТ ХУДОЖНИК в Детско Арт Студио НИК
Запознаване с различни техники по рисуване, чрез които децата да
изразяват своя неповторим свят, своите мечти и стремежи. Развиване на
точност при движението на ръката, моторика и координация. Подходящо за
най-малките. Възраст – от 3 до 5 години 2 часа седмично Месечна такса -
33 лв 
Ателие ЖИВОПИС в Детско Арт Студио НИК
Живописта открива в детето големи възможности да изразява своите
впечатления и чувства чрез използването на разнообразни техники и
художествени похвати. Запознаване с изкуството и културата на различни
епохи. Възраст – от 6 до 12 години 2 часа седмично Месечна такса - 30
лв.Детско приложно студио ШАРКАНИЦИ
София
GSM: 088 865 15 92
За деца от 4- 14г. Рисуване- керамика, малка пластика, колажи, 
мозайка, нестандартни идеи от отпадъчни материали, дизайн, 
стъкло, обучение по авторска програма, предоставяне на професионални 
материали и пособия, организиране на изложби. За деца от 4-14г. Занимания: Пeтъk и Събота.


_________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 ХОРЕОГРАФСКИ ШКОЛИ

 by alex1701 on Пон 26 Май 2008, 02:55

 
ХОРЕОГРАФСКИ ШКОЛИ ТЕРПСИХОРА
Балетно студио за деца Ви кани Вас, желаещите да изживеят вълшебни
мигове и да изтанцуват първите си стъпки, в приказния свят на танца. 
Телефони и адреси за допълнителна информация и записване:
088 891 85 24 – Татяна Олейник,
088 738 56 08 – Юлия Олейник
Занятията се провеждат в: 
* “Синдикален дом на транспортните работници в България” (бившето кино Освобождение)
бул. Княгиня Мария Луиза 106
* Частна професионална езикова гимназия “Хелиос”, кв. Изток (спирката
на х-л Плиска до кино “Изток”), ул. Майор Юрий Гагарин 16
Магазини: 
гр. София, ул. Никола Обрешков 2 
Тел: 
0887360462 – София
0887690826 – гр. Бургас
0899695941 – гр. Варна
www.ballet-shopping.comДетско Арт Студио НИК 
София
кв. Лозенец, ул. Вежен 14 
(карта) 
тел: 02/ 963 54 94 
www.nik-bg.com
- Клуб за класически балет, проявяване на артистичност и въображение,
придобиване на грация и пластичност, чувство за ритъм и такт. Възраст
от 4 до 8 години. По 2 часа седмично. Месечна такса: 30 лв. 
- Модерен балет съвместно с клуб по аеробика и гимнастика Суперформа.
За деца от 7 до12 години. По 2 часа седмично. Месечна такса: 30 лв.Танцова школа GLP DANCE
София

www.glp-music.com

GLP DANCE е към GLP MUSIC, организатор на пролетен и есенен детски фестивал на изкуствата ЗВЕЗДЕН МИГ.
В школата има състави по модерен балет, спортни танци и народни танци.
Главен художествен ръководител e Гриша Петков. За деца от 6 до 18
години.. Заниманията са два пъти седмично. За допълнителна информация и
записване - 
www.glp-music.com.
От
посочения сайт, желаещите да бъдат записани е необходимо да изтеглят и
попълнят приложения формуляр, след което да го изпратят на посочения
e-mail: petkov@glp-music.com /за участие в GLP DANCE /. Записаните деца ще бъдат насочени в регионалните школи на GLP DANCE по местоживеене. 


Балетно студио на КРАСИМИРА КОЛДАМОВА 
София

ул. Цар Симеон 58 
(карта) 
Читалище 
Цанко Церковски 

тел: 02/ 983 29 61 
Студиото се води от примата на българския балет К . Колдамова.
Класически балет з а деца над 4 г. Занимания вторник и петък от 17:00.
Месечна такса: 36 лв 

 


КЪРНОЛСКИ
София
ул. Цар Асен 98, ет.3, ап. 40 
(карта) 
тел: 02/ 951 61 31, 951 61 90
www.karnolsky.dir.bg 

Организират детски фестивали за пеене и танци за деца до 18 гoдини. 

Балетна школа МАША ИЛИЕВА
София
Дом на Културата “Средец”
ул. Кракра 2А (карта) 
GSM: 089 844 31 94
e-mail: mariailieva@hotmail.com 
www.ballet-bg.com
В школата се приемат деца над 3 години.
Учебната година започва от 1 октомври. Занимания за възрастни.  
Школа за таланти НЮАНС 
София
пл. Народно събрание 10 
(карта) 
тел: 02/ 77 22 57
GSM: 088 980 26 32
Комплексно обучение за момичета и момчета по художествена, спортна
гимнастика, степ, балет, народни, латино танци. За деца на всякакви
възрасти. Заниманията са 2 пъти седмично по 2 часа: понеделник до събота
Месечна такса: 32 лв.Детско танцово студио ПУМПАЛ
София
ул. Г.С. Раковски 193 
(карта) 
ул. Лозенец 15 
(карта) 
тел: 02/ 865 68 05
GSM: 089 797 39 65
www.asdbg.com 

Модерен Балет за деца от 6 до 14 годиниТанцов ансамбъл РОСНА КИТКА 

София
бул. Хр. Ботев 109 
(карта)
( 46-то у-ще Константин Фотинов)
тел: 02/ 973 94 40
GSM: 089 820 63 11 
www.dancefolk.hit.bg 

Записвания от 15 семтември за деца над 5 години. Занимания според възрастта и групата. Месечна такса: 18 лв.Балетна школа СИЛУЕТ
София
кв. Срелбище, ул. Тулча 20, Читалище Светлина 
(карта)
кв. Лoзенец, бул. Черни връх, Читалище П. Славейков
кв. Лoзенец, ул. Лoзенец 15, Зала Елияс 
(карта)
кв. Павлово, бул. Ген. Суворов 68, Читалище Витоша 
(карта)
тел: 02/ 958 65 81
GSM: 089 910 41 00
Художествен ръководител – Вероника Спасова 
В школата се приемат деца от 4 години, които се запознават със
стъпките, позициите и пластиката на класическия и модерния балет. В
края на учебната година децата представят своите постижения в специален
спектакъл Досега школата е поставяла адаптирани версии на Спящата
красавица, Зимна приказка, Лещникотрошачката, Пепеляшка. 

 _________________
Хлапето е вече на 6


А бебето стана на 1 и малко отгоре

alex1701
Администратор 

 

 ЗАНИМАЛНИ

 by Дени :) on Вто 27 Май 2008, 12:34

Център за работа с деца Клъц 
София
ж.к Бели Брези
ул. Дойран 12 (карта) 
тел: 02/ 850 86 56, 
GSM: 089 868 68 23, 088 884 67 95
www.klac.dir.bg 
ЗАНИМАЛНЯ за ученици от първи до четвърти клас (включително) с преподаватели, които имат дългогодишен стаж.
Цена за един месец – 150 лв. с включен транспорт.
Сутрешна смяна – от 8.30 до 12.30 часа. Следобедна смяна – от 13.00 до 17.00 часа.
Храна по желание – 3 лв. на ден.
Водене и взимане от Британика – 1 лв.
Консултации по език.

КУРСОВЕ:
Карате – събота и неделя от 10.00 до 11.15 часа, цена: 45 лв. на месец
Курс по рисуване – събота от 11.30 до 13.00 часа; цена: 45 лв. на месец
Курс по приложни изкуства – неделя от 11.30 до 13.00 часа; цена: 45 лв. на месец 


Занималня “Криси”

за деца от 6 до 12 години
ЗАД ВСИЧКО ЧУДЕСНО СТОИ ЛИЧНОСТТА!

София 1000, ул.”Ст.Караджа” 12, вх.Б,ет.1, до Централна поща
Кристина Илиева - българска и немска филология, 0896 498419, тел. 9817304; e-mail ilieva_kristina@yahoo.com
Цвета Илиева – френска филология, сертификат по английски, приложни изкуства
Възможност за обучение по руски и математика от квалифицирани преподаватели
Първият ден от престоя на детето е безплатен
Работно време от 8.30 до 18 ч /възможност за допълнителни часове до 22 часа по договаряне/


Детски клуб Лудетина
София
ул. “Чаталджа” 44
GSM: 089 606 01 41,
089 690 09 01
e-mail: dimitrova_alex@yahoo.com
Целодневна занималня и почасово гледане на деца над 5 години.
Квалифициран персонал.

Целогодишна 
занималня АЗБУКАРЧЕ 
София
ул. 11 Август 15А (в сградата на 1во СОУ) 
тел: 02/ 983 62 22 
GSM: 0898 61 13 91, 0878 61 13 91 
www.azbukarche.hit.bg 

Полудневни и целодневни занимания. Съботно езиково училище
За повече информация 
...


ВЪЛШЕБНА КЪЩА НА ЗНАНИЕТО
Целогодишна занималня
кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 38 А
(на гърба на зоологическата градина)
GSM:088 881 48 88; 
089 665 08 63
www.magichouse-bg.com
Цялата лятна ваканция без почивен ден: 
предучилищна; 
1-4 клас
английски език; 
видеонаблюдение онлайн със звук - можете да наблюдавате 
детето си от офиса и дома 
по всяко време на неговия престой

Детски клуб БАРОН
София
ул. Хан Крум 43, ет.1, ап. 1

(карта)

тел: 02/ 987 96 17
работно време: понеделник - неделя: 08:00 - 19:30 ч.
Логопедични занимания и занималня за деца от 1 до 5 клас. 


Учебен център ДЖАНИ РОДАРИ 
София
кв. Гео Милев
ул. Хемус 59, бл. 36

(карта)

тел: 02/ 873 40 47
GSM: 088 761 25 57
www.djanirodari.org 

Детска езикова и почасова занималня 


Занималня 
ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА 
София 
ж.к. Бели брази
ул Дойран 9А, ап.6 
(карта) 
тел: 02/ 958 41 96
GSM: 088 823 53 33
www.rakavichka.hit.bg 

Занималня за деца от 6 год до ...
За повече информация ... Детски клуб МАЛЧО 
София
ж.к. Красна поляна, ул Вардар 20А

(карта)

GSM: 0898 214 462
работно време: понеделник - събота: 08: 00 - 18: 00 ч.
www.clubmalcho.hit.bg 

Почасова и целодневна занималня за деца от 2 до 6 години. Образователен Център "МеДиа"
Целогодишна занималня "Мечтите на Децата"
София
Бул.Витоша 100 партер (срещу НДК); тел. 954 48 98
бул. Витоша 134, 22 СОУ "Г.Раковски" ет.2 каб. 33, 34; тел. 954 48 98
жк. Младост 3, бл. 301 офис 11; тел. 874 77 74
кв. Слатина, ул. "Гео Милев 136; тел. 870 75 90
www.md-2001.com
Целогодишна занималня за деца от 5 до 12 години. Образователна и
развлекателна програма. Език, изкуство и спорт по избор.


НИК - ТВОРИ И ИГРАЙ
Детско Арт Студио
София 
кв. Лозанец
ул. Вежен 14

(карта) 

тел: 02/ 963 54 94
www.nik-bg.com 

работно време: 09: 00- 17: 30 ч.

Занималня за начален курс и ежедневни занимания през ваканциите. 


ОКСИНИЯ
София
ж.к. Младост 1, бл.24
тел: 02/ 974 44 71
GSM: 0888 720 344

ж.к. Младост 3, бл. 348

(карта)

тел: 02/ 876 77 83
e-mail: oksinia@abv.bg 
www.oksinia-bg.com 
работно време: понеделник-петък: 09: 00 - 18: 00 ч.
Забавачка с английски език за деца от 3 до 6 години и занималня 
за деца от 1до 5 клас. Детски развлекателен комплекс ПАТИЛАНЦИ 

София
Младост 3 
(карта) 
тел: 02/ 974 48 39 
Работно време: 16.00 - 21.30 ч.
събота и неделя: 10:00- 22:00 ч.
www.patilanci.com 

Занималня за деца от 4- 10 г. 10 лв на ден без храна. 
Детски учебен център ПИТЪР ПАН
София
ул. Никола Обрешков 8А
зад хотел Плиска

(карта)

тел: 02/ 870 09 10
работно време: 08:00- 18:00 ч.
www.pitarpan.hit.bg 

Занималня за деца от 1 до 4 клас.

Курсове по английски език
Курсове по живопис, графика, композиция


Ученическа занималня МАРТИ СКУЛ
София
жк. Младост 3
тел: 02/ 974 48 72, 088 724 13 21
работно време: 7:30-18:00 ч. 
Английски, Немски, 
Руски език, Компютър
Занималня за деца от 1-4 клас

Ян Бибиян
София
Бул. Цариградско шосе 9
тел: 02/ 944 17 61,
089 680 82 61,
088 812 18 16


 
ЧАСТНА ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ- МИЛА
София
ул. Майстор Радомирец 4

(карта)
тел: 02/ 856 41 50
GSM: 088 866 99 14
www.zanimalnia.hit.bg 

Занималня за деца от 1 до 7 години. 


_________________
MumForever!!.. .. COM.. 
--------------
Моля, не забравяйте да прочетете ПРАВИЛАТА и ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Дени :)
Администратор 

 

 ЕЗИКОВИ И КОМПЮТЪРНИ ШКОЛИ

 by bambolina on Вто 27 Май 2008, 12:40


Камелини Монтесори
Център с обучение на английски език за деца от 3 до 6 години по метода на Монтесори 
ж.к. Младост 1, бл.24
(терасата на оранжевия блок до ДСК)
GSM 088 732 44 94
Тел. 489 61 83
www.kamelini-montessori.euБританско-български езиков и информационен център (бивш BBC Център)
София, ул. Княз Борис І 67

тел. 02/ 987 71 30

е-mail: info@bbilcentre.com

www.bbilcentre.com
Курсове по английски всички нива и възрасти, сертификати КеймбриджИберика
София
ул. Братя Миладинови 10
тел: 02/ 9800767
GSM: 088 943 13 87
Loop: 0883 31 31 37
e-mail: info@iberica-bg.com
www.iberica-bg.com
Курсове по испански Eзиков център АВО 3
София
ул. Кракра 2А 
(карта) 
тел: 02/ 943 3 943, 944 30 32 
www.avo-3.com 

Английски език Езиков център АЛИАНС
София
пл. Славейков 3 
(карта) 
тел: 02/ 988 23 49, 988 02 38 
www.alliance-bg.com 

Английски, немски, френски езикДетско английско училище АЛИНА 

София
бул. Дойран, бл. 191 
(карта) 
тел: 02/ 955 40 37
GSM: 088 822 52 40
www.alinaschool.com 

Английски език Езиков център BERLITZ 
София
бул. Македония 31 
тел: 02/ 851 70 90 
www.berlitz.bg 

Английски език за деца от 4-16 г. Детска езикова школа BUSY BEES
София
жк. Младост 2, бл. 210, бх. 1

(карта)
тел: 02/ 75 05 48, 75 92 45
GSM: 088 895 62 05
Целогодишно за деца от 7 до 14 години в 6 нива английски език 
и занималня с компютър.
Езиков център ДЕТЕЛИНА
София
бул. Дондуков 5 
(карта) 
“Институт по образование” до хотел Плиска
тел: 02/ 980 82 83, 971 92 42
www.detelina.org 

Детска езикова школа по английски и немски език за деца от 
5-16 г. Учебен център ДЖАНИ РОДАРИ
София
кв. Гео Милев
ул. Хемус 59, бл. 36 
(карта) 
тел: 02/ 873 40 47
GSM: 088 761 25 57
www.djanirodari.org 

Английски, испански, немски език Езикова школа ДЕСИСЛАВА 
София
ж.к. Бъкстон, бл. 11 
(карта) 
тел: 02/ 855 81 32 
www.desislavaschool.com 

Английски език, немски език, испански език, италиански език, 
френски език, руски езикДетска езикова школа ЗНАНИЕ 

София
централен офис 
(карта)
тел: 02/ 987 27 33, 954 92 67
офис Младост - тел: 02/ 77 00 97
www.znanie-bg.org 

Многостепено обучение по английски език за деца от 5-18 г. 
Учебен център ИНТЕЛЕКТ ИНФО 
София
кв. Горна баня, ул. Полет 2 

(карта)
тел: 02/ 957 84 23
GSM: 089 865 75 09, 088 847 64 73
www.adi720420.bol.bg 

Английски език Учебен център КОСМОС 
София
ул. Будапеща 8 
(карта) 
тел: 02/ 981 91 91
www.cosmos-edu.com 

Целогодишни детски курсове по английски и немски, съботно 
езиково училище, компютърно обучение, английска и немска занималня Образователен Център "МеДиа"
София
Бул.Витоша 100 партер (срещу НДК); тел. 954 48 98
бул. Витоша 134, 22 СОУ "Г.Раковски" ет.2 каб. 33, 34; тел. 954 48 98
жк. Младост 3, бл. 301 офис 11; тел. 874 77 74
кв. Слатина, ул. "Гео Милев 136; тел. 870 75 90
ул.Шипка 4; тел. 870 75 90
www.md-2001.com
Целогодишно обучение за деца по английски, немски и испански език-
всички нива, сертификатна подготовка, интерактивно обучение.Учебно - занимателен център ОКСИНИЯ 

София
ж.к. Младост 1, бл.24
тел: 02/ 974 44 71
GSM: 0888 720 344
ж.к. Младост 3, бл. 348 
(карта) 
тел: 02/ 876 77 83
e-mail: oksinia@abv.bg 
www.oksinia-bg.com 
Английски език, френски език, немски език, италиянски език, 
испански език Езикова школа ПРЕСТИЖ 
София
бул. Дондуков 57 
(карта) 
тел: 02/ 988 16 61, 988 16 59
Детски езикови курсове. Начало на записвания: юни 2005 СОЛИД-К
Училище за английски език и компютърна грамотност
София
ул. Прелом 6, ет. 3, ап. 5 
(карта)

тел: 02/ 870 76 98
бул. П. Евтимий 18, 
(карта)

тел: 02/ 987 04 39
www.solid-k.com 

Английски език УЧИЛИЩА ЕВРОПА
езиков център
София
ул.Княз Борис I 135, 
(карта)
тел: 02/ 980 26 45 
Чуждоезиково и компютърно обучение за деца и ученици.
Начало на записването 01.05.05 г.Начало на курса 01.10.05 
г. УЧИЛИЩА ПЛАНЕТА
езиков център
София
ж.к. Надежда 2, бл.266

(карта)

тел: 02/ 936 50 96
кв. Лозенец, ул. Богатица 34 
(карта) 
GSM: 089 820 80 64, 089 833 90 90
гр. Банкя, ул. Несебър 2Б

(карта)

тел: 02/ 997 81 94 Аnглийски център WONDER WORLD
София
кв. Драгалевци
ул. Маточина 2А

(карта)
тел: 02/ 967 20 99, 967 28 60
GSM: 088 845 26 63
e-mail: wonder_world@vip.orbitel.bg
В целодневен английски център WONDER WORLD обучението и общуването 
с децата се осъществяват изцяло на английски език по международни 
програми. КОМПЮТЪРНИ 
ШКОЛИ 


Мултимедийна школа MD 2001 
София
ул. Слатинска 96 
(карта) 
ул. Гео Милев 136
жк. Младост 3
бул. Витоша 134
ул. Шипка
кв. Гео Милев
тел: 02/ 870 75 90
GSM: 0888 986 270
www.md-2001.com 

Детски мултимедиен компютърен център.


bambolina
Администратор 

 

 Re: Обединени детски заведения. Школи, занимални и училища

 by mamazavinagi on Пет 08 Авг 2008, 11:59

Детски ясли и градини. Справочник на детските заведения в България


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 

 

 официалните общински детски ясли за 2009

 by mamazavinagi on Пет 09 Яну 2009, 12:41

По данни на Столична община това са официалните общински детски ясли за 2009-та година.


Район “Средец”

ДЯ № 1, ул.“Хан Крум”№ 23, 987-80-20

ДЯ № 28, ул.“Христо Белчев”№ 41,987-20-77
Район “Красно село”

ДЯ № 31, бул. “Цар Борис III” № 41, 852-78-98
Район “Сердика”

ДЯ № 70, ул. “Ком” № 24, 936-71-79
Район “Подуяне”

ДЯ № 58, ул. “Баба Вида” № 18, 947-93-07

ДЯ № 63“Беборани”, ул. “Иван Шонев” № 8, 945-28-41
Район “Слатина”

ДЯ № 12 “Бебеландия”, ул.“Плачк. манастир”№11, 944-40-62

ДЯ № 56 “Калина”, ул. “Елисавета Багряна”№ 9, 872-24-88

ДЯ № 57 “Приказка”, ул. “Хр. Максимов” № 12, 872-03-66
Район “Изгрев”

ДЯ № 36, ул. “Тодор Стоянов” № 15, 872-05-40
Район “Лозенец”

ДЯ № 23, ул. “Ралица” № 4, 866-17-62

ДЯ № 45, ул. “Майор Томсън” № 40, 862-10-77

ДЯ № 46 “Мики Маус”, ул. “Свети Наум” № 56, 866-24-05
Район “Триадица”

ДЯ № 21” Бонбон”, ул. “Стефан Малинов” № 2, 952-09-63, 952 39 25

ДЯ № 35 “Вълшебство”, ул. “Орехова гора” № 11, 858-90-32
Район “Красна поляна”

ДЯ № 48, ул. “Суходолска” № 2, 822-33-64

ДЯ № 51, ул. “Братин дол” № 29, 822-33-29
Район “Надежда”

ДЯ № 40, ул. “8-ми март” № 15, 938-12-05

ДЯ № 61, ул. “Бял люляк” № 19, 938-28-94

ДЯ № 62, ул.“Александър Михов” № 25, 938-13-07
Район “Студентски”

ДЯ № 69, ул. “Димитър Йосифов” № 1, 868-31-03
Район “Витоша”

ДЯ № 55, ул. “Белмекен” № 13, 855-71-65
Район “Овча купел”

ДЯ № 66, ул. “681” № 5, 955-55-79
Район “Люлин”

ДЯ № 41, ж. к. “Люлин” I микрорайон, 824-62-05
Район “Кремиковци”

ДЯ № 38, кв.“Кремиковци” до бл. 30, 994-70-40
Район “Панчарево”

ДЯ № 44, с. Бистрица, ул.“Тинтява” №8, 992-20-97
Списък на общинските детски заведения с детски кухни в град София (приготвят храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст)
Район “Средец”

ДЯ № 28, ул.“Христо Белчев”№ 41, 987-20-77
Район “Сердика”

ДЯ № 70, ул. “Ком” № 24, 936-71-79
Район “Слатина”

ДЯ № 12, ул.“Плачк. манастир”№11, 944-40-62

ДЯ № 56, ул. “Елисавета Багряна”№ 9, 872-24-88

ДЯ № 57, ул. “Хр. Максимов” № 12, 872-03-66
Район “Изгрев”

ДЯ № 36, ул. “Тодор Стоянов” № 15, 872-05-40
Район “Лозенец”

ДЯ № 23, ул. “Ралица” № 4, 866-17-62

ДЯ № 45, ул. “Майор Томсън” № 40, 862-10-77

ДЯ № 46, ул. “Свети Наум” № 56, 866-24-05
Район “Триадица”

ДЯ № 21, ул. “Стефан Малинов” № 2, 952 39 25

ДЯ № 35, ул. “Орехова гора” № 11, 858-90-32
Район “Надежда”

ДЯ № 40, ул. “8-ми март” № 15, 938-12-05

ДЯ № 61, ул. “Бял люляк” № 19, 938-28-94
Район “Студентски”

ДЯ № 69, ул. “Димитър Йосифов” № 1, 868-31-03
Район “Овча купел”

ДЯ № 66, ул. “681” № 5, 955-55-79
Район “Панчарево”

ДЯ № 44, с. Бистрица, ул.“Тинтява” № 8, 992-20-97

ОДЗ № 66, ул. “Риляник” № 10, 992-31-46, 99-23-338
Район “Подуяне”

ОДЗ № 3, ул. “Гинци” № 16, 945-31-55, 945-27-98

ОДЗ № 74, ж. к. “Сухата река”, ул. “Стефан Чомаков” № 1, 847-98-36, 847-97-62
Район “Слатина”

ОДЗ № 65, ул. “Ал. Момчев” № 2, 870-31-67, 871-81-54


_________________


Александра - на 3 години


mamazavinagi
Администратор 
 НАЧАЛО СТРУКТУРА ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИЯ КОРУПЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ КОНКУРСИ ЗА КОНТАКТИ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 


 		 

	НАВИГАЦИЯ
	 Нормативни актове
	 Етичен кодекс
	 Обществена информация
	 Регистри
	 Харта на клиента
	 Административни услуги
	 Обратна връзка
	 Декларации - конфликт на интереси
	 Сигнали и жалби
	 Здравни теми
	 Форум
	 Новини

		


Кюстендил 2500, 
кв."Румяна Войвода", 
ул."Тинтява" 
Тел: +359 78 55 2369 
Факс: +359 78 55 2362 
БУЛСТАТ:000259412 
E-mail: 
riokozkn@mbox.contact.bg 

Дупница 2600,
ул."Велико Търново" №1
тел:+359 701 50881
факс: +359 701 50882


			
Май 12, 2011   СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РИОКОЗ-КЮСТЕНДИЛ
1. Издаване на хигиенно заключение за извършване на регистрация на лечебно заведение или за издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност ;
2. Издаване на заключение за хигиенна оценка за получаване на разрешение за производство или търговия на едро и дребно с лекарства ;
3. Издаване на удостоверения за регистрация на обекти за производство или за търговия с храни съгласно Закона за храните; 
4. Вписване на промени в обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра и в издаденото удостоверение за производство или за търговия с храни ;
5. Заличаване на предприятия, вписани в регистъра на производителите на храни ;
6. Регистрация на обектите с обществено предназначение, съгласно Закона за здравето и издаване на удостоверения ;
7. Вписване на промени в обстоятелствата в удостоверения за регистрация на обектите с обществено предназначение ;
8. Заличаване на обектите с обществено предназначение, вписани в регистъра; 
9. Издаване на становища за продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия в обекти за търговия с храни ;
10. Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци, извършвани на територията, контролирана от РИОКОЗ ;
11. Издаване на становище за класификация на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците ;
12. Изготвяне на становище за безопасност на продукти и стоки със значение за здравето на човека от внос ;
13. Съгласуване на проекти на устройствени схеми и планове ;
14. Издаване на становище за инвестиционен проект ;
15. Издаване на становище на държавна приемателна комисия ;
16. Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние ;
17. Издаване на удостоверение за професионална подготовка на изпълнители, извършващи дезинсекция и дератизация в обекти ;
18. Издаване на разрешения за дейности по разрушаване (демонтаж) на азбест и/ или азбестосъдържащи материали от сграда, конструкции, предприятия, инсталации ;
19. Издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната ;
20. Лабораторни изследвания, измервания, експертизи ;
21. Измерване на фактори на жизнената среда ;
22. Изследване на материали и предмети, предназначени за контакт с храни и питейна вода ;
23. Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти, химични вещества, вкл. пестициди, биоциди и торове и други продукти и стоки от значение за здравето на човека ;
24. Извършване на микроскопски, токсикохимични, токсикоклинични, микологични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания ;
25.Извършва на физиологични, психологични и ергонометрични изследвания;
26.Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията;
27.Дававане на становище за продажба на тютюневи изделия в обект за търговия с храни;
28.Хигиенна оценка на седмични разписания;
29.Извършване на социологически проучвания;
30.Изследване за заверка на здравни книжки;
31.Предоставяне на достъп до обществена информация;
32.Издаване на преписи и извлечения от разплащателни ведомости за установяване на стаж при пенсиониране;

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ
                         Приложение №1 към чл.7, ал.2, от Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РИОКОЗ Кюстендил
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ КЮСТЕНДИЛ 
/с посочване на – “фронт” офис и административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис/
 
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон: 078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”,ет.1-гише за административни услуги;
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: 
инж.Евгения Димчова – началник на отдел; 
телефони: 078/558-233 
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”ет.2 
e-mail:  riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от   09. 30ч.-12.00ч.

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Срокът за уведомяване на РИОКОЗ за открит обект или за извършваната дейност е 7-дневен и започва да тече от започване на дейността
 Забележка: Изискването за уведомяване не се отнася за лечебни заведения, предприятия за производство и търговия на едро с лекарства, аптеки, дрогерии, предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни и за обекти за обществено хранене.
   В 3-месечен срок от подаване на уведомлението РИОКОЗ Кюстендил извършва проверка на място в обекта за наличните обстоятелства, представляващи условия за вписване в Регистъра и съставя протокол. С проверката се цели да се установи дали са спазени здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето и наличието на изискуемите документи. 
   Вписване в Регистъра - в 14-дневен срок от извършване на проверката, ако са спазени здравните изисквания и са налице необходимите документи, се извършва вписване в Регистъра.
   Издаване на удостоверение – в 7-дневен срок от регистрацията директорът на инспекцията издава удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение или удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а . Удостоверението се издава в три екземпляра: първият се предава на лицето, подало уведомлението (получава се лично или от упълномощен негов представител), вторият - остава в деловодството на инспекцията и третият се прилага към съхраняваното досие на обекта, включващо и протокола от проверката.
   При непълноти в документацията и/или несъответствие със здравните изисквания - ако при проверката на обстоятелствата, представляващи условия за вписване, се установи, че не са спазени здравните изисквания за обекта или че са налице непълноти в необходимите документи, се издава предписание. В последното се посочва срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания, съответно за отстраняване на непълноти в документацията. В 10-дневен срок след изтичане срока на предписанието се извършва повторна проверка на обекта. Ако нередовностите са отстранени, обектът се вписва в Регистъра и се издава съответното удостоверение за вписване.
   Отказ за вписване - ако при констатирани по време на проверката нередности и изготвено предписание, указанията не бъдат спазени, директорът на РИОКОЗ, в 14-дневен срок, прави мотивиран отказ от вписване, за който уведомява писмено лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в Регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.
   Обжалване - отказът за вписване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.
   Вписване на промени в данните и обстоятелствата, отразени в Регистъра: в 7-дневен срок лицата, упражняващи дейността са длъжни да уведомят директора на РИОКОЗ чрез представяне на съответните документи.
а) Ако промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта, те се вписват в Регистъра в 7-дневен срок от уведомяването и се издава ново удостоверение за вписване, с което се отменя старото.
б) Ако промените се отнасят до извършваната в обекта дейност, в 3-месечен срок от уведомлението се извършва проверка за спазване на здравните изисквания и за наличието на необходимите документи. Процедурите и сроковете съответно са: ако при проверката не се установят нарушения – промените се вписват в 7-дневен срок в Регистъра и се издава ново удостоверение за вписване, с което старото се отменя; ако са констатират несъответствия – се издава предписание със срок за отстраняване на непълнотите в документацията и/или привеждане в съответствие със здравните изисквания. В 10-дневен срок след изтичане на определения с предписанието, се извършва повторна проверка. При изпълнени предписания – промените се вписват в Регистъра; при неизпълнени – директора прави мотивиран отказ от вписване на промените и в 14-дневен срок уведомява писмено заявителя. Процедурата се прекратява и се издава заповед за спиране от експлоатация. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.
   Заличаване на регистрация - Предпоставките за заличаване на регистрацията са:
- преустановяване функционирането на обекта;
- настъпване на промяна в предназначението на обекта;
- установяване на нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за което директорът на РИОКОЗ Кюстендил е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността;
- неизпълнение на принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол, поради което директорът на инспекцията е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността.
Заличаването се извършва със заповед на директора на РИОКОЗ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на акта.
   Срок на действие на удостоверението за регистрация: - безсрочно.
   Достъп до вписаните данни - Вписаните в Регистъра данни са публични.
 
3. Необходими документи
1. при откриване на обект с обществено предназначение:
а) уведомление по образец;
б) приложен документ за платена държавна такса в РИОКОЗ;
в) копие от съдебната регистрация; 
2. при извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно средство (транспортни средства):
а) уведомление по образец;
б) приложен документ за платена държавна такса в РИОКОЗ;
в) копие от съдебната регистрация; 
 
 
4. Такси и цени
 
Ø      Държавна такса: 34 лева ;
Ø      Нормативно основание: чл.11 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
Примерни образци и формуляри
 
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а


2. ИЗДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ХИГИЕННА ОЦЕНКА НА ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, ДРОГЕРИЯ, АПТЕКА, ОПТИКА
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
 
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон/факс:  078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.1-гише за административни услуги;
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: 
Д-р М.Зарев – директор на дирекция ; 
телефони:  078/558-216;
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” 
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg  
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч. 

 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ –Кюстендил:
   Издаване на заключението – в 30-дневен срок от подаване на заявлението определеният специалист изготвя заключението в три екземпляра – за заявителя, за досието на обекта и за архив в деловодството. Комплектованата преписка и изготвените екземпляри на заключението се предават за подпис от директора на инспекцията.
   Срок на действие на заключението: - безсрочно.
 
3. Необходими документи:
 
Ø   Заявление по образец;
Ø   Разрешение за ползване;
Ø   Съдебна и данъчна регистрация;
Ø   Диплом за завършено образование на ръководителя на обекта /магистър-фармацевт/ за търговия на дребно или едро с ЛС;
Ø   Архитектурен проект;
Ø   Санитарно становище от РИОКОЗ за съгласуване на проектна документация.
 
    4. Такси и цени:
 
Ø      Държавна такса: 
За издаване на хигиенно заключение за аптека се събира такса 93 лева ;
 Нормативно основание: чл.20 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
За издаване на хигиенно заключение за дрогерия или оптика се събира такса 63 лева;
 Нормативно основание: чл.20 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
Примерни образци и формуляри
 
1.    Заявление по образец;
 


3. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗРУШАВАНЕ (ДЕМОНТАЖ) НА АЗБЕСТ И/ИЛИ АЗБЕСТОСЪДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ ОТ СГРАДА, КОНСТРУКЦИЯ, ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ КОРАБ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
 
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон/факс: 078/558-202;
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.1- гише за административни услуги
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg 
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: 
Д-р Михаил Зарев – директор на дирекция ; 
телефони:  078/558-216
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” ет.2, стая 3
e-mail:  riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ –област Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   В 10-дневен срок от подаване на заявлението документите се изпращат служебно за становище до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
   Ако в 14-дневен срок в РИОКОЗ не постъпи становище от РИОСВ, се смята, че представените документи са съгласувани без забележки.
   Действия при несъответствие на документите: Заявителят се уведомява писмено за препоръките на РИОКОЗ и/или РИОСВ. В срок до 30 дни заявителя представя коригирания план за работа.
   Срок за издаване на разрешението: 5 дни от получаването на положително становище от РИОСВ.
   Срок на действие на заключението: - еднократно.
 
3. Необходими документи:
 
1/ Заявление по образец;
2/ План за работа по разрушаването или демонтаж;
3/ Списък на ангажираните работници.
 
4. Такси и цени:
 
Ø      Държавна такса: 125 лева ;
Ø      Нормативно основание: чл.5 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец;


4. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ ИЗВЪН СТРАНАТА
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
 
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон/факс:  078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.1, гише за административни услуги;
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: 
Д-р Михаил Зарев – директор на дирекция ; 
телефони:  078/558-216
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.2, стая 3
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg 
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   В 7-дневен срок от подаване на заявлението началник отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки” извършва проверка по документи и изготвя разрешението.
   След подпис от директора на РИОКОЗ Кюстендил разрешението се завежда в деловодния регистър и се изпраща на заинтересованото лице.
   Срок на действие на разрешението: - еднократно.
 
3. Необходими документи:
 
1/ Заявление по образец;
      2/ Смъртен акт на починалия – ксерокопие.
 
 
 
 
4. Такси и цени:
 
Ø      Държавна такса: 13 лева ;
Ø      Нормативно основание: чл.6 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1.    Заявление по образец.
 


5. ИЗДАВАНЕ НА САНИТАРНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
 
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон/факс: 078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” , ет.1-гише за дминистративни услуги;
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: 
инж.Евгения Димчева – началник на отдел ; 
телефони: 078/558-233
адрес: гр.Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.2 стая 5
e-mail:  riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил :
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   В 10-дневен срок от подаване на заявлението инспектор от отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки” извършва проверка на документите и изготвя експертна оценка.
   Мотивиран отказ: В случаите когато дейностите, които ще се извършват не отговарят на здравните норми, в 10-дневен срок се подготвя мотивиран отказ или се посочват допълнителни условия, при които ще се извършват дейностите.
   Срок за издаване на становището: 10 дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на заключението: - съгласно посочения от заявителя срок.
3. Необходими документи:
 
1/ Заявление по образец;
        2/ Срок за който се кандидатства;
3/ Местонахождение на площадките за извършване на дейността с отпадъците;
4/ Вид, състав, свойства, количество, произход на отпадъците, които ще се третират;
5/ Дейности, за които се кандидатства и кода им;
6/ Методи и технологии, които ще се прилагат;
7/ Съоръжения и инсталации, които ще се ползват, както и техния капацитет;
8/ Мерки за сигурност, които ще се предприемат;
9/ Имената на лицето, отговорно за управлението, адрес, телефон и факс за връзка;
10/ Списък на необходимия управленски персонал по длъжности, задължения, квалификация и брой;
11/ Условията, при които ще се извършват дейностите от заявителя;
12/ Утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъците;
13/ Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителя, издадено до 3 (три) месеца преди подаване на заявлението;
14/ Проект на технологията за обезвреждане или оползотворяване на отпадъците;
15/ Проект за крайна рекултивация и грижи за площадката след закриване на дейността;
16/ Авариен план;
17/ Решение на ОВОС, въз основа на което е издадена виза за проектиране, или решение на съответния компетентен орган по околна среда с преценка, че не е необходимо да бъде извършена ОВОС.
 
4. Такси и цени:
 
Ø      Държавна такса: 123 лева ;
Ø      Нормативно основание: чл.14 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
Примерни образци и формуляри
 
Заявление по образец. 
6. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон/факс: 078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.1-гише за административно обслужване;
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg;
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Надзор на заразните болести”, отдел “Противоепидемичен контрол”
Лице за контакт: 
Д-р Илияна Кръстева – директор на дирекция ; 
Д-р Красимира Панчева-началник на отдел;
телефони: 078/558-212;
адрес: гр.Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.1, стаи 1,2
e-mail:  riokozkn_nzb@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   В 10-дневен срок от подаване на заявлението инспектор от отдел “Противоепидемичен контрол” извършва проверка на документите и изготвя експертна оценка.
   При непълноти в документацията и/или несъответствие със Закона за управление на отпадъците: Заявителят се уведомява писмено за отстраняване на съответните пропуски и му се определя 30-дневен срок за подаване на исканата допълнителна.информация.
   Срок за издаване на становището: 10 дни от подаване на заявлението и/или от отстраняване на непълнотите.
   Срок на действие на заключението: - съгласно посочения от заявителя срок.
3. Необходими документи:
 
1/ Заявление по образец;
        2/ Програма за управление на болничните отпадъци – 2 екз.;
3/ Правилник за управление на болничните отпадъци – 2 екз.;
4/ Работни листа за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 на Приложение № 6 на Наредба № 3/2004 г.;
5/ Информационни листа за безопасност на химичните вещества и препарати, в съответствие с Приложение № 16 от Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (обн., ДВ, бр.6/2003 г.);
6/ Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка;
7/ Работен списък за класификация на отпадъка;
8/ Заповед за лицето, отговорно за управлението на болничния отпадък;
9/ Заповед за комисия по управление на болничния отпадък;
10/ Списък на лицата, участващи в контрола по управление на болничния отпадък;
11/ Договор за транспортиране и обезвреждане на отпадъците – оригинал и ксерокопие;
 
4. Такси и цени:
 
Ø      Държавна такса: 43 лева (сто лева);
Ø      Нормативно основание: чл.28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.


7. ИЗДАВАНЕ НА САНИТАРНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Кристина Стоименова - старши специалист-организатор; 
Телефон: 078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. “Тинтява”
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg; 
приемно време: от 08:30ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден 	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: 
1.инж. Евгения Димчева- Главен експерт
телефони: 078/558-216
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.2,стая 5
e-mail:  riokozkn@ mbox.contact.bg;
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   В 10-дневен срок от подаване на заявлението старши инспектор от отдел “Противоепидемичен контрол” извършва проверка на документите и изготвя експертна оценка на отпадъците по свойство Н9 “инфекциозни” съгласно изискванията на Наредба № 3 на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците.
   Мотивиран отказ: В случаите когато дейностите, които ще се извършват не отговарят на здравните норми, в 10-дневен срок се подготвя мотивиран отказ или се посочват допълнителни условия, при които ще се извършват дейностите.
   Срок за издаване на становището: 10 дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на заключението: - съгласно посочения от заявителя срок.
 
3. Необходими документи:
 
1/ Заявление по образец;
      2/ Декларация за годишното количество генериран отпадък за всеки отделен код от подгрупа 18 01;
3/ Становище за класификация на отпадъци;
4/ Документ за платена държавна такса;
 
 
 
4. Такси и цени:
 
Ø      Държавна такса: 123 лева (сто лева);
Ø      Нормативно основание: чл.14 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.


8. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон: 078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на хранителни обекти и храни”
Лице за контакт: 
Д-р С.Владимирова – началник отдел ”КХОХ”; 
телефони: 078/558-211  
адрес: гр. Кюстендил, ул.”Тинтява”, ет.2 стая 1
e-mail:  riokozkn_khoh@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ –област Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги ) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   При констатиране на непълнота или нередовност в представените документи – в 10-дневен срок от подаване на заявлението органа по регистрация писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняване (чл.12, ал.4 от Закона за храните);
   В 30-дневен срок от подаване на заявлението и документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите, специалисти от отдел “Контрол на хранителни обекти и храни” извършват проверка на място за съответствие на обекта с условията по чл.12, ал.1 на Закона за храните. 
√ При констатиране на съответствие с хигиенните изисквания, проверяващият специалист съставя протокол. 
√ При констатиране на несъответствие с хигиенните изисквания, органът по регистрация издава предписание и определя подходящ срок за привеждане в съответствие (чл.12, ал.5 от ЗХ).
   В 15-дневен срок след проверката на обекта или след привеждането му в съответствие РИОКОЗ – област Кюстендил извършва регистрация на обекта. Обектът се регистрира за заявените дейности за производство и/или търговия с храни само ако производителят или търговецът е доказал, че обектът отговаря на нормативните изисквания. (чл.12, ал.7 от ЗХ).
   Издаване удостоверение за регистрация – в 7-дневен срок от регистрацията на обекта в регионалния регистър, директора на РИОКОЗ Кюстендил издава удостоверение за регистрация на обекта (чл.12, ал.8 от ЗХ).
   Задължение за уведомяване: В 7-дневен срок от регистрация на обекти за търговия на дребно, в които се предлагат и храни от животински произход, РИОКОЗ Кюстендил уведомява писмено РВМС – област Кюстендил.
   При промяна на някое от обстоятелствата по чл.14, ал.1, т.2,3,5 и 6, както и при спиране или възобновяване на дейността на обекта – в деня на настъпване на промяната, производителите и търговците на храни са длъжни писмено да уведомят РИОКОЗ Кюстендил. Промените се вписват в 14-дневен срок от заявяването им. (чл.15, ал.1 от ЗХ);
   При промяна на групите храни или в дейността на обекта – се извършва нова регистрация по реда на чл.12 от Закона за храните (чл.15, ал.2 от ЗХ).
   Временна регистрация: - за срок до 3 месеца – когато обектът отговаря само на изискванията на чл.12, ал.1, т.1 и 2 (чл. 12а, ал.1 от ЗХ). РИОКОЗ Кюстендил извършва проверка на място в срока на временната регистрация и регистрира обекта по реда на чл.12, ал.7 и 8 от ЗХ, в случай че обекта отговаря на изискванията на чл.12, ал.1.
   Удължаване срока на временна регистрация: общо - до 6 месеца – ако при проверката в 3-месечния срок се установи значителен напредък, но обекта все още не отговаря на изискванията на чл.12, ал.1.
   Мотивиран отказ за регистрация: - при неотстраняване на непълноти в представените документи по чл.12, ал.4 и/или при неизпълнение на предписание по чл.12, ал.5 органът по регистрация прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява писмено заявителя (чл.13, ал.1 от ЗХ).
   Мълчаливо съгласие: при непроизнасяне в срока по чл.12, ал.2, се прилагат чл.28 и чл.29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да извършва производство или търговия в обекта, след като предварително писмено уведоми за това РИОКОЗ Кюстендил и последния не се произнесе с изричен отказ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението (чл.13, ал.2 от ЗХ). 
   Срок за вписване в регистъра в случаите на мълчаливо съгласие: - в 14-дневен срок от писменото уведомление по чл.13, ал.2, освен ако органът по регистрация е направил отказ по реда на чл.13, ал.1 и ал.2.
   Срок на действие на удостоверението за регистрация: - безсрочно.
   Заличаване на регистрация: Регистрацията се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на РИОКОЗ Кюстендил в случаите, посочени в чл.16, ал.2 на Закона за храните, при:
1. прекратяване на дейността по искане на лицето, което извършва производство или търговия в обекта;
2. промяна на предназначението на обекта;
3. установяване на нарушения на нормативните изисквания за производство и търговия с храни, които създават непосредствена и голяма опасност за здравето на потребителите;
4. системни нарушения на хигиената на храните и на чл.12, ал.1, т.3, констатирани от РИОКОЗ – област Кюстендил;
5. неизпълнение на принудителна административна мярка по чл. 30, ал.1, т.5, 6,8,10 и 11 от Закона за храните.
      Регистрацията се заличава – в 7-дневен срок - и при възникване на обстоятелства по реда на чл.16, ал.3.
   Основания за лишаване от правото за повторна регистрация на един и същи обект: - в случаите, когато има заличена регистрация по реда на чл.16, ал.2, т.3, 4 или 5, лицето, за което са установени посочените нарушения, се лишава от правото да регистрира повторно същия обект (чл.16, ал.4).
 
3. Необходими документи
а) уведомление по образец;
б) приложен документ за платена държавна такса в РИОКОЗ.
в) копие от документа за актуално състояние, а ако фирмата е новооткрита-копие от съдебната регистрация
 
4. Такси и цени
 
Ø      Държавна такса: 34 лева;
Ø      Нормативно основание: чл.11 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø      Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението за регистрация на обект.
 
 
Примерни образци и формуляри
 

Заявление за регистрация на обект за производство на храни от неживотински произход.
Заявление за регистрация на обект за търговия с храни. 
9. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА СТОКИТЕ ОТ ВНОС
 
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
 
Кристина Стоименова - старши специалист-организатор; 
Телефон:  078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.1 
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на хранителни обекти и храни”
Лице за контакт: 
Д-р Соня Владимирова – началник на отдел „КХОХ” ; 
телефони: 078/558-211
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.2 , стая 1
e-mail: riokozkn_khoh@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил :
   Уведомлението се регистрира в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил с входящ номер и се насочва за резолюция от директора на инспекцията. В съответствие с резолюцията на директора, преписката се насочва служебно за резолюция от директор на дирекция “Здравен контрол” и за изпълнение - към отдел “Контрол на хранителни обекти и храни”.
 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   В деня на подаване на уведомлението младши инспектор от отдел “Контрол на хранителни обекти и храни” извършва проверка на място (митница) и взема проби от съответната стока за лабораторен анализ в РИОКОЗ Кюстендил.
   След извършване на лабораторния анализ от дирекция “Лабораторни изследвания” инспектор от отдел “Контрол на хранителни обекти и храни” подготвя становище до съответната митница.
   Срок за издаване на становището: 3 дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на заключението: - еднократно.
  Таксата по чл.8 от Тарифата за таксите - се заплаща от съответния вносител на стоката.
 
 3. Такси и цени:
Ø   Държавна такса: 42 (четиридесет и два) лева за всяка стока;
Ø   Нормативно основание: чл.8 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г.);
Ø   Срок за плащане: при получаване на резултатите от извършените лабораторни изследвания.


10. ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон: 078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява” , ет.1 
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Надзор на заразните болести”, отдел “Противоепидемичен контрол”
Лице за контакт: 
Д-р Илияна Кръстева – Директор на дирекция „НЗБ”; 
Д-р Красимира Панчева-Началник отдел „ПЕК”
телефони:  078/558-212;078-558-209  
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” ет.1 стаи 1 и 2
e-mail: riokozkn_nzb@mbox
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.  

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил :
    Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги ) на РИОКОЗ Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
    Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
2.    Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
    Инспектор от отдел “Противоепидемичен контрол” извършва проверка на обекта в срок до 5 дни от подаване на заявлението и изготвя хигиенна характеристика когато същия отговаря на санитарно – хигиенните изисквания. 
    Действия при несъответствия със санитарно – хигиенните изисквания: инспектор информира началник отдел “ПЕК” и подготвя уведомително писмо до заявителя, с което се определя подходящ срок за отстраняване на несъответствията.
    След комплектоване на преписката, същата се предоставя на началник отдела за преглед и оценка и се възлага изготвяне на хигиенно заключение от инспектор.
   Срок за издаване на хигиенното заключение: 10 (десет) дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на заключението: - безсрочно.
 
3. Необходими документи
1/ Заявление по образец;
2/ Данъчна и съдебна регистрация – ксерокопия;
3/ Хигиенно становище от РИОКОЗ за съгласуван обект (за ново строителство или преустройство);
4/ Договор за наем или разрешение за ползване от главния архитект на общината (за нов обект или преустройство);
5/ Протоколи от извършени лабораторни замервания на параметрите на работна среда.
 
4. Такси и цени:
Ø   Държавна такса:
§     за амбулатория за индивидуална практика за първична и специализирана медицинска помощ - 63 лева;
§     за амбулатория за групова практика за първична и специализирана медицинска помощ - 126 лева;
§     за медицински, стоматологичен, медико-стоматологичен и диагностично-консултативен център:
а) без легла -93 лева;
б) с легла - 123 лева;
за медико-диагностична и медико-техническа лаборатория - 93 лева; 
за лечебно заведение за болнична помощ, диспансер, дом за медико-социални грижи, хоспис: 
а) без легла – 74 лева;
б) до 100 легла - 114 лева;
в)от 101 до 500 легла - 135 лева;
г) над 500 легла – 182 лева;
за диализен център - 78 лева. 
Ø    Нормативно основание: чл.18 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø    Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.
 
Примерни образци и формуляри
1. Заявление по образец.


11. ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ИМУНИЗАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО ИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон: 078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява”
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 8:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Надзор на заразните болести”, отдел “Противоепидемичен контрол”
Лице за контакт: 
Д-р Красимира Панчева – началник отдел; 
телефони: 078/558-209 
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.1 стая 2
e-mail:  riokozkn_nzb@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч. 

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил , като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Специалист от отдел “Противоепидемичен контрол” изготвя сертификат въз основа на данните от документа за имунизационното състояние.
   Срок за издаване на становището: 3 (три) дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на заключението: - безсрочно.
 
3. Необходими документи
За издаване на сертификата се подава заявление по образец. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Документ, удостоверяващ имунизационното състояние.
 
4. Такси и цени:
Ø   Държавна такса:33 лева;
Ø   Нормативно основание: чл.10 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г.);
Ø   Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.
 
 
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.


12. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УСТРОЙСТВЕНА СХЕМА (ПЛАН)
1. Заявление по образец
13. ИЗДАВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Заявление за регистрация на ПУП/скица(виза) за проектиране
14. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист -организатор
Телефон: 078/558-202;
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява”
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: Елка Беркова, главен специалист; 
телефони: 078/558-218
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.2 стая 13
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
 приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
    Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил , като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
    Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Срок за издаване на становището: 15 дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на становището: - еднократно.
    
    3. Необходими документи:
А/ за издаване на санитарно становище за съгласуване на проект за устройствена схема (план):
1/ Заявление по образец;
2/ Разрешение за изготвяне на ПУП и възлагане;
3/ Документ за собственост на имота;
4/ Разработен ПУП;
5/ Ситуация с обхват, съобразно хигиенно – защитната зона на обекта;
        Б/ за издаване на санитарно заключение за съгласуване на виза за проектиране:
1/ Заявление по образец;
2/ Актуална скица с виза;
3/ Околно застрояване съобразно хигиенно – защитната зона на обекта;
        В/ за издаване на санитарно становище за инвестиционен проект:
1/ Заявление по образец;
2/ Виза за проектиране или извадка от подробен устройствен план;
3/ Проекти по части: Архитектурна, ВиК, ОВ, Електротехническа, Технологична (за проекти с производствено и обществено предназначение);
4/ Изходни данни за проектиране на водопроводна, канализационна, електрическа, газоснабдителна инсталации или предварителни договори с експлоатационните дружества;
 
4.Такси и цени:
Ø   Държавна такса:
 За издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект - 63 лева;
Ø   Нормативно основание: чл.23 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на 
държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
 За издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове – 55 лева;
Ø   Нормативно основание: чл.24 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на 
държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø   Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.
 
 
 
 
Примерни образци и формуляри
1. Заявление по образец;


15. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева -старши специалист-организатор;
Телефон: 078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява” 
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”
Лице за контакт: Елка Беркова, главен специалист; 
телефони: 078/558-218
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява” ет.2, стая 13
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg 
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил , като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на вътрешния документооборот. 
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Издаване на становището – в 30-дневен срок от подаване на заявлението старши инспектор от отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки” извършва оглед на обекта, изготвя становище и го докладва пред Експертния съвет на инспекцията. Комплектованата преписка и изготвените екземпляри на становището се предават за подпис от директора на инспекцията.
   Срок за издаване на становището: 30 дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на становището: - еднократно.
 
3. Необходими документи
1/ Заявление по образец;
2/ Разрешение за строеж на обекта;
3/ Проектната документация по части;
4/ Сертификати от осъществен лабораторен контрол на параметри на работна среда и вода от акредитирана лаборатория;
 
3.   Такси и цени:
Държавна такса:
 За издаване на становище за държавна приемателна комисия- 63 лева;
Нормативно основание: чл.22 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на 
държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Ø      Срок за плащане: веднага при подаване на заявлението.
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец
 
16. РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАВЕРКА НА ЗДРАВНА КНИЖКА
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева -старши специалист-организатор; 
Телефон: 078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.1 
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч.до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Надзор на заразните болести”, отдел “Медицински изследвания”
Лице за контакт: Вяра Джоргова (паразитология) ; Антоанета Василева (микробиология); 
телефони: 078/558-224; 078/558-242
адрес: гр.Кюстендил ул. “Тинтява” ет.1 
e-mail: riokozkn_nzb@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Всяка здравна книжка се оставя на гишето за административно обслужване в РИОКОЗ Кюстендил , като получава входящ номер ; 
   Инспектор от отдел “Противоепидемичен контрол” извършва проверка на редовността на здравната книжка в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 27.06.2006 г. и полага подпис на определените в здравната книжка места.
   Служител от деловодството регистрира личната здравна книжка в електронен регистър, поставя съответния номер и подпечатва личната здравна книжка.
   Срок за извършване на заверката и регистрацията: 20 минути за 1 (една) здравна книжка.
   Срок на действие на заверката: - 1 (една) година.
   Готовият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Необходими документи
1/ Заявление по образец;
2/ Лична здравна книжка;
         
 
В случай, че на лицето, на което трябва да се завери лична здравна книжка, не са направени необходимите изследвания съгласно Наредба № 15 от 27.06.2006г., то те могат да бъдат извършени в РИОКОЗ Кюстендил.
 
Срок за извършване на изследванията:
v   Микробиологично изследване-5 работни дни;
v   Паразитологично изследване-3 работни дни
Такси и цени:
Държавна такса:
За заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки – 6 лева;
 Нормативно основание: чл.31 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на 
държавния здравен контрол по Закона за здравето ;
Срок за плащане: веднага при подаване на заявлението.
За Микробиологично изследване- 14.00лева;
За Паразитологично изследване-5.50 лева;
    Нормативно основание Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица.
 
 
17. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон: 078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.1
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Надзор на заразните болести”, отдел “Противоепидемичен контрол”
Лице за контакт: 
 Д-р.Красимира Панчева;
телефони: 078/558-209  
адрес: гр.Кюстендил, ул. “Тинтява” ет.1
e-mail:  riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил , като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на документооборота в инспекцията.
   Удостоверението се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Продължителност на курса/обучението: - не по-малко от 40 учебни часа в съответствие с разработената и утвърдена от министъра на здравеопазването учебна програма, в продължение на 10 работни дни;
   Срок за издаване на становището: 14 (четиринадесет) дни след успешно положен изпит.
   Срок на действие на заключението: - безсрочно.
 
3. График за провеждане на курсове
Курсове за професионална подготовка на изпълнители, извършващи дезинсекции и дератизации в обекти от област Кюстендил се провеждат 3 (три) пъти годишно, съответно през:
1.    месец март на текущата година;
2.    месец юни на текущата година;
3.    месец октомври на текущата година.
Индивидуално обучение – целогодишно – по предварителна заявка.
 
4. Необходими документи
1/ Заявление по образец;
2/ Диплом за завършено средно образование – ксерокопие;
3/ Документ за платена цена.
 
 5. Такси и цени:
Ø   Цена:
§     За провеждане на курс за обучение на ДДД дейности - 165 (сто шестдесет и пет) лева;
§     Индивидуално обучение на 1 лице за 1 ден – 10% от минималната работна заплата за страната;
§     Изпит от 3-членна комисия за придобиване на правоспособност от 1 лице – 12,50 лв. (дванадесет лева и 0,50 ст.);
§   Издаване на удостоверение за придобита правоспособност - 3 (три) лева;
Ø    Нормативно основание: определя се на основание чл.3, ал.1, код 07 от Приложението и във връзка с чл.2, т.7 от Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.);
Ø    Срок за плащане: при получаване на удостоверението.
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.


18. ХИГИЕННА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон:078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.1 
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Опазване на общественото здравеопазване”
Лице за контакт: 
Елена Андонова – началник на отдел; 
телефони: 078/558-215  
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.2, стая 2
e-mail: riokozkn_ooz@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил , като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на документооборота в инспекцията.
   Хигиенната оценка се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ – област Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Старши експерт от отдел “Опазване на общественото здравеопазване” извършва анализ и оценка за съответствие на предоставените данни със здравните изисквания за разпределение на учебните занятия и подготвя необходимата хигиенна оценка;
   Срок за издаване на документа: 5 (пет) дни от подаване на заявлението;.
   Срок на действие на документа: - учебния срок.
 
3. Необходими документи
1/ Заявление по образец;
2/ Извлечение от учебната програма на ученика;
3/ Акт за раждане – ксерокопие;
4/ Документ за платена цена.
 
4. Такси и цени:
Ø   Цена: - 26,50 лева (двадесет и шест лева и 0,50 ст.);
Ø   Нормативно основание: чл.3, ал.1, код 01.13. от Приложението и във връзка с чл.2, т.1, б.”м” от Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.);
Ø   Срок за плащане: при подаване на заявлението.
 
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.


19. ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКТ ОБЕДНИ МЕНЮТА ЗА 1 МЕСЕЦ
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева -старши-специалист-организатор; 
Телефон:078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. “Тинтява” , ет.1 
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Опазване на общественото здравеопазване”
Лице за контакт: 
Елена Андонова –началник на отдел; 
телефон: 078/558-215  
адрес: гр.Кюстендил, ул. “Тинтява”, ет.2, стая 2
e-mail:  riokozkn_ooz@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч. 

 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по общия ред на документооборота в инспекцията.
   Изготвения документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административно обслужване) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Старши експерт от отдел “Опазване на общественото здравеопазване” извършва анализ и оценка за съответствие на предоставените данни със здравните изисквания и подготвя комплект обедни менюта за един месец;
   Срок за издаване на документа: 10 (десет) дни от подаване на заявлението;.
   Срок на действие на документа: - еднократно.
 
3. Необходими документи
1/ Заявление по образец;
2/ Калкулационна ведомост на организираното хранене от предходния месец (не се изисква за новооткрит обект);
3/ Определения лимит на средномесечния оклад на храненето;
4/ Документ за платена цена.
 
4. Такси и цени:
Ø   Цена: - 81 лева (осемдесет и един лева);
Ø   Нормативно основание: чл.3, ал.1, код 02.02. от Приложението и във връзка с чл.2, т.1, б.”е” от Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.);
Ø   Срок за плащане: при подаване на заявлението.
 
 
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.


20. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева-старши-специалист-организатор;
Телефон: 078/558-202
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява”, ет.1
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Лабораторни изследвания”
Лице за контакт: 
Петя Руева – директор на дирекция; 
телефони: 078/558-223  
адрес: гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” 
e-mail: riokozkn_li@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
1. Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
   Заявлението и прилежащите документи и материали за изследване се подават в звеното за административно обслужване (гише за административно обслужване) на РИОКОЗ Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва по реда на вътрешния документооборот.
   Сертификат за контрол и/или протоколи се получават в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
 
   В зависимост от вида на исканото лабораторно изследване съответните специалисти извършват анализ и изследвания и подготвят протоколи за резултатите от тях и сертификати за заявителя на услугата;
   Срок за издаване на документа:
§  За води - 10 (десет) работни дни от подаване на заявлението – за пълен анализ и 5 (пет) работни дни – за съкратен анализ;
§  За физични фактори на жизнената среда – до 10 работни дни от датата на посещение в обекта, но не повече от 30 дни от датата на подаване на заявлението;
§  Храни и козметични продукти – до 10 работни дни от датата на подаване на заявлението.
   Срок на действие на документа: - еднократно.
 
3. Необходими документи
 
1/ Заявление по образец;
2/ Образци ( мостри), храни, води, козметични средства, миещи препарати;
3/ Протокол от здравен инспектор – за анализ на води и храни (при писмено заявяване);
4/ Нормативен документ за съответствие – за храни и козметични продукти.
 
4. Изисквания към образци и мостри:
 
§  За храни – в съответствие с Наредба № 22 / 2003 г.
§  За води – в съответствие с БДС EN 25667-1/2000 г. и/или БДС EN 25667-2/2000 г.;
§  За козметични продукти и миещи средства – БДС 3741; БДС 3221; БДС 4391; БДС 10751; 
 
ВНИМАНИЕ!  За допълнителна информация по изискванията към образци и мостри:
Информация на телефон: 078/558-223- Петя Руева, Директор на дирекция "ЛИ", всеки работен ден от 08:30 - 17:00 часа. 
ІІІ. Такси и цени:
 
Ø   Цена: - определя се на основание чл.3, ал.1, код 01 от Приложението и във връзка с чл.2, т.1 от Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.);
Ø   Срок за плащане: услугите се предплащат
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.
21. ИЗВЪРШВАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ И ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
Телефон:078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява”
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция "Надзор на заразните болести”, отдел “Медицински изследвания”
Лице за контакт: 
Д-р Лили Бойкова – началник на отдел; 
телефони:078/558-248
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява” , ет. 4
e-mail: riokozkn_nzb@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
1.   Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
 
   Заявлението се подава в звеното за административно обслужване (гише за административно обслужване) на РИОКОЗ Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по реда на вътрешния документооборот.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
 
Ред и начин за предаване на проби (материали) за изследване
 
Потребителите на услуги предават материалите за изследване в приемен сектор в отдел “Медицински изследвания” на младши експерт, който:
   Регистрира пробата, като отразява трите имена, ЕГН, адрес, вид на исканото изследване;
   Проверява пробите за отговаряне на стандарта за исканото изследване;
   Попълва бланка до “фронт” офиса с лични данни на потребителя и вид, код и цена на исканото изследване.
   Резултатите от изследванията се получават от гишето за административни услуги срещу входящия номер на заявлението и представен документ за платена цена или трите имена на лицето.
   Срок за издаване на документа:
§  За микробиологични изследвания - до 5 работни дни от датата на подаване на заявлението;
§  За паразитологични изследвания – до 3 работни дни от датата на подаване на заявлението;
§  За серологични изследвания – до 7 работни дни от подаване на заявлението.
   Срок на действие на документа: - еднократно.
 
3. Необходими документи
 
1/ Заявление по образец;
2/ Материал за изследване.
 
4. Такси и цени:
Ø   Цена: - определя се на основание чл.3, ал.1, код 01.12. от Приложението и във връзка с чл.2, т.1 от Наредба № 8 от 25 април 2006 г. за платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.);
Ø   Срок за плащане: при подаване на заявлението.
 
Забележка: В случай, че се налага извършване на допълнителни микробиологични изследвания в следствие на доказан положителен резултат и изразено предварително писмено съгласие от заявителя, допълнителната цена се заплаща при получаване на резултата.
 
 
Примерни образци и формуляри
 
Заявление по образец. 


22. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СПРАВКИ ОТ ВЕДОМОСТИ, НАМИРАЩИ СЕ В АРХИВА НА РИОКОЗ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Веселка Кънева- старши специалист-организатор;
Телефон:078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява” , ет.1
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Лице за контакт: 
Цветанка Христова – директор на дирекция; 
телефони: 078/558-237
адрес: гр. Кюстендил, ул. „Тинтява” ет.4
e-mail: riokozkn_doa@mbox.contact.bg
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч.

 
 
 
 
 
1.   Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
 
   Искането за издаване на документ се подава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по реда на вътрешния документооборот.
   Удостоверението се получава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил: 
 
   Срок на изготвяне: 14 дни от датата на подаване на заявлението.
   Такса: не се дължи.
   Срок на действие: еднократно.
 
3. Необходими документи
 
За предоставяне на услугата в РИОКОЗ Кюстендил се подава заявление по образец – лично или чрез упълномощено лице, съдържащо информация за: име и адрес на лицето, ЕГН, включително и за упълномощеното лице. 
Забележка: За удостоверение за продължителност на трудовия и/или служебен стаж се подава допълнителна информация, свързана със заеманите длъжности по години и за имената, с които е записано лицето в определени периоди.
 
 
 
Примерни образци, документи и формуляри
 
1. Заявление по образец.


23. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС, КОПИЕ, ДУБЛИКАТ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ДОКУМЕНТ
 
 
 Звено за административно обслужване – “фронт” офис	Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис
 	 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
 
Веселка Кънева - старши специалист-организатор; 
телефон: 078/558-202
адрес: гр.Кюстендил ул. “Тинтява”, ет.1
e-mail: riokozkn@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден	Съответна дирекция / отдел от инспекцията:
 
Лице за контакт: 
Директор на дирекция / началник на отдел; 
телефони: 078/558-202
адрес: гр.Кюстендил, ул. „Тинтява”
e-mail: 
приемно време: всеки работен ден от 09.00ч.-12.00 ч. 

 
 
 
 
1.   Действия във “фронт” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
 
   Искането за издаване на документ се подава в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РИОКОЗ Кюстендил, като получава входящ номер и се насочва за резолюция по реда на вътрешния документооборот.
   Исканият документ се получава в звеното за административно обслужване (гише за административно обслужване) на РИОКОЗ Кюстендил по данни за входящия номер на заявлението лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
 
2. Действия в “бек” офиса на РИОКОЗ Кюстендил:
 
   Препис/копие от документ – служителят от съответната дирекция/отдел прави копие на искания документ, върху който изписва: “ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” и се подписва. Преписката се връща в звеното за административно обслужване, подпечатва се с печата на инспекцията и се връчва на заявителя.
   Дубликат или допълнителен екземпляр – подготвя се нов екземпляр, носещ номера на първичния документ. Върху него, в горната дясна част се изписва ДУБЛИКАТ, съответно ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР и се представя на директора на инспекцията за подпис.
   Срок на изготвяне: до 3 (три) дни от датата на подаване на заявлението.
   Такса: 6,00 лв. , съгласно чл. 35 от Тарифата за таксите.
   Таксата се заплаща с подаване на заявлението.
   Срок на действие: съответстващ на документа.
 
3. Необходими документи
 
1/ заявление по образец;
2/ копие на документ за самоличност;
3/ удостоверение за съдебна регистрация (удостоверение за вписване в търговския регистър);
4/ платежен документ за внесена държавна такса.
 
Примерни образци и формуляри
 
1. Заявление по образец.
 СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

 

AВСТРАЛИЯ

    Аделаида
Неделно училище към Българско културно-просветно дружество, Educational and Friendly Society, Community Hall-443, Tapleys Hill Road Fulham - S.A. 5024.
Контакт с училището чрез председателя на дружеството Джон Бенет. E-mail: john_bennett@onaustralia.com.au

АВСТРИЯ

    Виена
Българо-австрийско свободно училище. Kuhnplatz 7/10, tel. (00431) 504 1250; 535 2550. Директор д-р Ирина Владикова. E-mail: irina_vladikov@hotmail.com

    Грац
Българско училище /1-4 клас/. Линда Ташева, Corneliusweg 20/2/9 A-8051 Graz, тел. (0043664)-110 0995. E-mail:ltash2002@yahoo.de

АЛБАНИЯ

    Тирана
Неделно училище към Дружество “Просперитет "Голо Бърдо". Хаджи Пируши. Shokates "Prosperitet Golloborda", Tirane. Bulevardi "Bajram Curri" perballe farmacise "1 Maji" Teл. (003554) 336 075 

    Елбасан
Курсове по български език за деца и възрастни. Организатор Исмет Тола. Laria Vullentari, Pallati 632 HA 8, Elbasan

АНГЛИЯ

    Лондон
Българско училище към посолството в Лондон. Директор Снежина Мечева. Bulgarian School. Bulgarian Embassy. 186-188 Queen's Gate, London SW7 5HL, тел. (0044207) 584 9433 или (0044207) 584-94-00, вътрешен номер 220. E-mail: s.metcheva@orange.net

ГЕРМАНИЯ

    Берлин
Българско училище. Bulgarishe Schule in Berlin, Leipziger str.20, 10117 Berlin. Tel.: (004930) 204 4866. 
Учебните занятия се провеждат на адрес: Krausenstr. 73, 10117 Berlin. 
Е-mail: anfrage@bulgarishe-schule-berlin.de 
Сайт: http://www.bulgarische-schule-berlin.de 

    Хамбург
Българско съботно-неделно училище. Организатор Ваня Велкова. Vogt-Wells-Str. 15c, 22529 Hamburg. 
Учебните занятия се провеждат на адрес: Hamburger Haus Eimsbuettel, Doormansweg 12, 20259 Hamburg. Tel: (004940) 410 3123, Fax: (00491212) 510 978 795. 
Е-mail: info@bgschule.de 
Сайт: http://www.bgschule.de 

ИРЛАНДИЯ

    Дъблин
Неделно училище и библиотека към дружеството на българите в Ирландия (ИБОКА). Адрес: Our Lady's Parish Centre, Beechpark Lawn, Castleknock, Dublin. Преподавател: Д-р Ники Колие (niki@ibeca.org) , председател на ИБОКА. Сайт: www.ibeca.org За контакти: library@ibeca.org 

ИСПАНИЯ

    Мадрид

Неделно училище "Св. Иван Рилски". Създател - Асоциация на българските имигранти в Испания "Балкан" в Мадрид с председател Петя Цанева. Преподавател Хриска Дончева. Адрес: църква "Св. св. Андрей и Димитрий" (Madrid, C.Nicaragua, 12 /M. Colombia/). Курс по български език и литература, родинознание и музика по програмата на Националния институт по образование в София. Възраст на децата 6-12 години. За контакти: aibebalcan@yahoo.com 

    Валядолид

Неделно училище, организирано от Асоциация на българските граждани във Валядолид. Възраст на децата 6-12 години. За контакти: Виолета Стойчева - v.ivanova@terra.es . 

КАНАДА

    Отава
Български кредит курс към Отавската образователна комисия . 2260 Norberry #526, Ottawa, Ontario KIV 6N2. Четири степени на обучение. За контакт: Олга Арнаудова, e-mail: oarnaou@aix1.uottawa.ca 

    Ванкувър
Българско училище “Св.св. Кирил и Методий”. 4812 Willingbon Avenue, Bby, Vancouver, Canada. За контакт: Ваня Алексиева. Tел. (604) 444 2116. E-mail: bgsocietyofbc@yahoo.com, сайт: www.bcsbc.ca 

    Калгари
Българско неделно училище “Св.св. Кирил и Методий” към Българското дружество в Калгари. Е-mail: calgarybgschool@yahoo.com. Сайт: http://www.calgarybulgariansociety.com/~school/. За контакти Ани Джамбазова, ani@calgarybulgariansociety.coemistef6@hotmail.comm 

    Монреал
Неделно училище. 5625 Decelles, college de Brebeuf, Montreal, Canada. Директор Ива Беличка. Тел./факс: (514) 369 0589. E-mail: iva_belichka@sympatico.ca 

    Торонто
Неделно училище към катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий". Преподавател по български г-жа Стефи Матеева. Sts. Cyril and Methody Orthodox Cathedral, 237 Sackville St. Toronto, ON; Canada M5A 3G1. Tel.: (416) 429 1368. E-mail: emistef6@hotmail.com; jmatee@rogers.com 
Неделно училище в Brampton. Учителки: Цветанка Николова ( zvety@yahoo.com ) и Веселина Попова.

    Сиатъл
Трима студенти от University of Washington започнаха да преподават български език и култура на деца. Няма училищна такса. !Уроците се провеждат един път седмично в Bellevue Regional Library: 1111 110th Avenue, Bellevue 98004. За повече информация пишете на: mnn@u.washington.edu 

 

МОЛДОВА

    Кишинев
БСОУ "В.Левски"., 2068 ул. "Студентска" 3/3. Тел. (0037322) 446 322. От 1999 година имат Интернет достъп. Е-mail на училището: vl@bulgaria.com. 

    Комрат
Комратски Университет. Ректор Степан Варбан . Комрат КУ Тел. (003734238) 24345, тел.(003774238) 25696

    Тараклия и Тараклийски район
Педагогически колеж-лицей “Св.св.Кирил и Методий”, гр.Тараклия. Директор Мария Тодорова. Тел. (00373294) 23326 дом., 24140 сл. 
"Дом за детско творчество", гр. Тараклия, Анна Топал тел (00373294) 23605 сл., 25010 дом. 
Средно училище №1, гр. Тараклия. Тел. (00373294) 23632. 
Средно училище №2, гр. Тараклия. Тел. (00373294) 24451 
Средно училище №3, гр. Тараклия. Тел(00373294) 23577 
Лицей “Иван Вазов”, гр. Тараклия. Тел. (00373294) 23723 
Български музикален лицей, с. Твардица, Тараклийски уезд. Тел. (00373294) 62451 
Лицей “Христо Ботев”, с.Валя Пержи. Тараклийски уезд. Тел. (00373294) 47054 
Гимназия, с. Нижняя Албота. Тараклийски уезд. Тел. (00373294) 54233 
Българска гимназия, с. Твардица, Тараклийски уезд. (00373294) -65595 
Средно училище, с.Кортен. Тараклийски уезд. Тел. (00373294) 72162 
Средно училище, с.Кайраклия. Тараклийски уезд. (00373294) 66399 
Средно училище, с. Верхняя Албота, Тараклийский уезд. Тел. (00373294) 57468

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

    Оукланд
Българско училище към дружество "Св. Кирил и Методий". Netwave Limited PO Box 2126, Aucland, 025 2246146 fax: (649) 846 7398 e-mail: ely_modkova@hotmail.com 

ПОЛША

    Варшава
Българско училище "Дора Габе" (обучение в класовете към Посолството на Република България в Полша), ул. "Bobrowiecka" 4a, Warszawa 00-720). Преподаватели: Ивана Караденизова (тел. 0048 5043 184 730, e-mail: karadeniz@mail.bg ) и Анелия Радомирова (0048 503 815308). Адрес и телефон за контакт: Посолство на Република България, al. "Ujazdowskie 00-540, tel. 0048 226294071 

РУМЪНИЯ

    Букурещ
Теоретическа българска гимназия, Букурещ. Ul.Semirsercilui 12. Sector 1. Bucuresti

    Банат
Теоретичски лицей с преподаване на български език от 1 до 12 клас, с.Стар Бешенов. Директор Ана Ронков. Dudesti Vechi. Liceul Teoretic. Jud. Timis Cod 1977. Тел.: (0040256) 384 101 
Училище с преподаване на български език от 1 до 4 клас, с. Винга. Vinga. Jud. Arad Cod 2934 
Училище с преподаване на български език от 1 до 4 клас, с.Брещя Comuna Denta, sat Brestea. Jud. Timis

РУСИЯ

    Москва
Неделно училище към българското посолство. ул."Мосфильмовская" 66, Москва 119590, Россия

САЩ

   Атланта
Неделно училище в Атланта, Джорджия. Връзка чрез Кети Сенгелиева: k.sengelieva@yahoo.com 

    Вашингтон
Училище "Свети Климент Охридски" във Вашингтон, федерален окръг Колумбия. За контакт: Д-р Б. Кулов. E-mail:bkoulov@yahoo.com http:// www.bgschool.us 
Училище в българското посолство. За контакт Лада Галина: Lada1galin@aol.com 

    Бостън
Неделно училище в гр. Уобърн, Масачузетс, до Бостън. Три възрастови групи. За контакти: Росен Димитров, председател на училищното настоятелство, e-mail: rossen@dimitrovs.com , phone: (603) 888 3857. Касиер: А.Воденичарска e-mail: anuta66@hotmail.com , phone: (781) 937 6915 http://home.comcast.net/~rossen47/bg-school/index.html  

    Лос Анджелес
Обществен образователен център “България” с неделно училище. Преподавателки Мария Пехливанова и Здравка Георгиева. E-mail: info@cec-bg.org . Тел. 818 957-3710, (818) 249 4768 http://www.cec-bg.org Минеаполис

    Минеаполис
"Св. св. Кирил и Методий" 

    Ню Йорк
Българско неделно училище в Ню Йорк. Контакт чрез Константин Чипев, e-mail: cchipev@epo.som.sunysb.edu 

    Питсбърг, Пенсилвания
Съботно училище "3-ти март" към Bulgarian-Macedonian National Educational and Cultural Center, Inc. 449-451 West Eighth Avenue, West Homestead, PA 15120. За контакт: Валентин Ненков. Тел. 001 412 519 5015; 001 412 461 6188. E-mail: bgbusinesscenter@yahoo.com           

    Сиатъл
Трима студенти от University of Washington преподават български език и култура на деца. Няма училищна такса ! Уроците се провеждат един път седмично в Bellevue Regional Library: 1111 110th Avenue, Bellevue 98004. За повече информация - пишете на: mnn@u.washington.edu 

    Чикаго
Неделно училище в църквата "Св. Иван Рилски". Bulgarian orthodox church 5944 West Cullom Avenue, Chicago, Illinois 60634. Тел. (773) 427 8155 Учителки: Румяна Станкова (roumianas@yahoo.com), Мария Манолова (merydy7@yahoo.com ) и 
Силвия Димова sylvia@savitrans.com 
Български клас в държавното училище L.A. Budlong. Учителка Боянка Иванова. E-mail: bmi_me@yahoo.com 
БУЦ "Знание", Чикаго и БУ "Родна реч" - за контакти Лили Паслиева center@bgznanie.com

СЛОВАКИЯ

    Братислава
БСОУ "Христо Ботев". Директор Румяна Караиванова. Bulharska zakladni skola a gymnazium. 81103 Bratislava, ul. "Ranenska" Tеl.(004212) 531 1962 
http://www.bulharskaskola.sk 

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

    Димитровград и регион
Гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, ул.”Кирил и Методи” №12, тел: (0038110) 362 182, факс: 362 163, директор Снежана Симеонова 
Основно училище “Моша Пияде”, ул.”Христо Ботев” №1, тел: (0038110) 362 788, факс: (0038110) 361476, директор Катерина Симеонова. 
В района на община Димитровград всички училища по селата са клонове на Основното училище. 
с. Звонце(Звонци), Бабушнишка община. Основно училище “Братство” с клонове в селата Ракита, Ясенов дел и Нашушковица, тел: (0038110) 87207, директор Павел Панич.

    Босилeград и регион
Гимназия. Ул. “Георги Димитров” б.б., тел: (0038117) 77361, факс: 77360, директор Антон Тончев. 
Основно училище “Георги Димитров”, ул.”Георги Димитров” б.б. , тел: (0038117) 77091, факс: 77090, директор Методи Чипев. 
В района на община Босилеград всички училища по селата са клонове на Основното училище. 
с. Божица, Сурдулишка община. Основно училище “Св. Сава Сръбски”, тел: (0038117) 79112, директор Любен Михаилов. 
с. Клисура, Сурдулишка община. Основно училище “Иво Лола Рибар”, тел: (0038117) 87044, директор Мирча Стоянов.

    Войводина
с. Бело блато, Войводина, община Зренянин. Българско начално училище, тел: (0038123) 889022, уредник Никола Калапиш.

УКРАЙНА

    Киев
Българско неделно училище към дружество "Родолюбие", Киев, ул."Толстого", 22 кв.2 Весела Залогина. Дом.тел. (0038044) 419 8433

    Одеса
Българско неделно училище към Всеукраинския център за българска култура. Преподавател Татяна Ковтун–Гайдаржи. Украйна 65026, Одеса, пер. “Вицеадмирала Жукова” 9. Тел. (0030482) 226404 
Българско неделно училище към дружество “Родолюбие”, пгт.Южний, Одеска област

    Болград
Болградска гимназия "Г.С.Раковски". Директор Жанна Суслина. 272800 Одеска област, Болград, ул."28 Июня",№1, (003804846) 41307, 22969. 
Българско неделно училище към Българския културен център. За контакт: Галина Иванова, директор на БКЦ. Украйна.272800, Одеска обл., Болград, ул."Ленина"№ 154 тел.: (003804846) 41784

    Бердянск
Неделно училище към Българско дружество "Родолюбие". За контакт: Лариса Савченко. Украйна, ДК "Строител", ул. "Шевченко" 11 Бердянск 332440, Запорожка област, тел. (0038006153) 66544

    Днепропетровск
Българско неделно училище към културно-просветното дружество “Гергьовден”. За контакт: Васил Чумертов

    Запорожие
Българско неделно училище към дружество “Роднина”. 
Украйна, 69002, гр.Запорожие, ул."Героев Сталинграда", 46, ап.94, тел.: (00380612) 622 092, 636 999. За контакт: Иван Григориев 

    Измаил
Българско неделно училище. Одеска област. Пр-кт “Суворова”, 33. Тел. (003804841) 23638. Учител Наталия Проданова 
Катедра по български език в Държавния хуманитарен университет. Украйна, Одеска обл., гр.Измаил, ул."Репина", 14

    Иличовск
Неделно училище към Българския културно-информационен център "681". Украйна, Одеская обл., Иличовск, ул."Ленина", 39. Клуб "Леорин", тел. (003804868) 40135. За контакт: Николай Агура

    Керч
Българско неделно училище. Структура на Кримското републиканско българско дружество "Паисий Хилендарски" (гр.Симферопол). Учител Анна Бодягина

    Симферопол
Българско неделно училище към Кримското републиканско българско дружество "Паисий Хилендарски" (гр.Симферопол). Учител Виктория Недева. 
Украйна, АР Крим, 95006, гр.Симферополь, бул. "Ленин" 6/1, ап.6, тел.: (00380652) 255 567

УНГАРИЯ

    Будапеща
Българо-унгарско средно езиково училище "Христо Ботев". Директор Златан Тодоров. 
1062 "Hriszto Botev" Bolgar Magyar Iskola. Budapest, 1062 Bajza u.44. Tel/fax: (00361) 269 5281 
Българско училище за роден език (съботно училище). През учебната 2004-2005 г. занятията ще се провеждат в Българския културен дом два пъти в седмицата и в сградата на Българското републиканско самоуправление. 1093, Будапеща, Лоняи 41. Тел/фьксМ 216 42 10.

ФРАНЦИЯ

 Париж. Малко неделно училище. Създател Анна Танчева от Art en ciel slave. Адрес: 10 rue du Viaduc, 92130 Issy les Moulineaux. Курс по български език и рисуване, народни песни и танци. Възраст на децата 6-12 години. За контакти Анна Танчева - ann_kroum@yahoo.fr 

Тулуза, Salle Collignon,
5, avenue François Collignon, 31200 Toulouse (France)
Ecole Bulgare de Toulouse
tel. 0673197212, мейл bg.asso@free.fr; страница http://bg.asso.free.fr/?page_id=630

ЧЕХИЯ

    Прага
Българско училище "Петър Берон". Bulharska zakladni skola a gymnazium, Republica Ceska Praha-6, ul. Volkerova 11. Tel. (004202) 243 10 433. E-mail: boeva@seznam.cz 
Неделно училище. Контакт с Мария Захариева. E-mail: m.zacharieva@atlas.cz 

ШВЕЙЦАРИЯ

    Цюрих
Българско училище "Родна реч". Занятията се провеждат в Secundarschule Waidhalde, Weihersteig 7, 8037 Zürich. За контакт Маргарита Кусева: kousseva-salikhov@bluewin.ch 

 


©2005 ES Net Ltd. All rights reserved	


 


Страница 1 от 2 • 12 

 

www.mamazavinagi.com :: МАМА ЗАВИНАГИ :: Детето :: Детски учебни заведения
Страница 1 от 2
Permissions of this forum:
Не Можете да отговаряте на темите

Индекс
Free forum | © phpBB | Free forum support | Връзки | Report an abuse | Create a free blog

59.           	
Христо Христомиров Йорданов (Големия Слон), Инженерна физика 

e-mail: hristoya@gmail.com, hristo.yordanova@bulray-bg.com 

телефон: 846-61-56 (д), 0887-855-732 

60.           	
Димитър Мъвраков 

Декан на Физическия факултет на СУ 

 


 ® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981” —→ © Божо 2006—2011 	 ⇒ 	 

Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени. 

Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени. 


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени. Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени. 

Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени. 

Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени. 

Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени. 


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg 
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка. 
© 2006-2011 Dir.bg Всички права запазени.  ® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981” —→ © Божо 2006—2011 	 ⇒ 	 


ИНФИНИТИ 9 ООД
гр. Банско
тел: 0899 962309; 0899 839888
e-mail: atopuzov@hotmail.com
СТРОЙСИСТЕМ ООД
гр. Шумен
тел: 898556439
e-mail: atanasov23@abv.bg

Copyright © 2008 Pipbrothers Ltd.

 davido.extraxim@gmail.com