УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ	| назад | изход |

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра: Метални, дървени и пластмасови конструкции

Състав
	СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
	КАБИНЕТ	ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС
доц. д-р инж. Георги Харалампиев Линков
    РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА	866 24 16 ;
9635245/529 	Б738 	linkov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Димитър Василев Даков	9635245/649 	Б748 	dakov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Борислав Цветков Белев	9635245/553 и 02/963-26-36
+359-2-963-26-36 	Б736 	belev_fce@uacg.bg,
borisbelev@abv.bg
доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Иванов	9635245/649 	Б748 	
доц. д-р инж. Иван Михайлов Тотев	963-52-45/643 	Б746 	itotev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Константин Проданов Димитров	9635245/574 	Б747 	
доц. д-р инж. Михаил Иванов Цанков	9635245/555 	Б735 	
доц. д-р инж. Николай Найденов Рангелов	9635245/623 	Б741 	rangelov@netissat.bg
доц. д-р инж. Стефан Илиев Цачев	9635245/643 	Б746 	
гл.ас. д-р инж. Вътю Танев Танев	9635245/ 	743 	tanev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Любомир Ангелов Здравков	9635245/554 	733 	zdravkov_fce@uacg.bg
гл.ас. инж. Димитър Данаилов Данаилов	574 	747 	danailov@conderaltd.com
гл.ас. инж. Огнян Ганчев Ганчев	9635245/384 	Б121а 	ganchev_fce@uacg.bg
гл.ас. инж. Цветан Стефанов Георгиев	9635245/554 	Б733 	
ас. д-р инж. Деляна Делянова Бояджиева	9635245/ 	Б746 	delianab@yahoo.com,
delyana_fce@uacg.bg
ас. инж. Станислав Радославов Райков	9635245/574 	747 	raykov_fce@uacg.bg
ас. инж. Стоян Денков Иванов		741 	sdenkov_fce@uacg.bg
ас. инж. Чавдар Георгиев Пенелов			
инж. Васил Георгиев Гюров
    конструктор	9635245/631 	Б57-58 	
инж. Росица Миланова Рачева
    конструктор	9635245/553 	Б736 	racheva_fce@uacg.bg
д-р Мария Стоянова Стоилкова
    секретар на катедра	9635245/556 	Б737 	

Хонорувани преподаватели
	СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
	КАБИНЕТ	ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС
проф. д-р инж. Любчо Викторов Венков	9635245/557 	Б734 	
проф. д-р инж. Никола Димитров Драганов	9635245/555 	Б735 	draganov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Златков Сотиров			
проф. д-р инж. Петър Стайков Стайков	9635245/557 	Б734 	
доц. д-р инж. Стойно Николов Стойнов	9635245/557 	Б734 	stoinov_fce@uacg.bg
доц. инж. Андрей Василиевич Малюк			
гл.ас. д-р инж. Спас Борисов Чуканов	9635245/555 	Б735 	chukanov_fce@uacg.bg

Докторанти
	СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН
	КАБИНЕТ	ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС
инж. Васил Георгиев Георгиев	9635245/ 		
инж. Велизар Георгиев			velizarlg@yahoo.com
инж. Георги Иванов Радославов			g.radoslavov@abv.bg
инж. Ирена Тодорова Хаджиянева			
инж. Красимира Христова Ташева	9635245/ 		krasi.tasheva@mail.bg
инж. Милена Димитрова Чолакова	9635245/ 		
инж. Нефизе Сабахатин Шабан			
инж. Петър Рашков Георгиев			
инж. София Жекова			
инж. Стефан Трифонов			eng.st.trifonov@gmail.com
инж. Тихомир Петров Петров	9635245/ 		
© 2007   УАСГ - УИК	| назад | изход |

 

 davido.extraxim@gmail.com