Помощ

  * Eng
  * Ориентация
  * Карта на сайта
  * Вход

Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
Search text:

Skip to main content

  *
   Университетът Университетът
  *
   Факултети Факултети
  *
   Прием Прием
  *
   Образование Образование
  *
   Студенти Студенти
  *
   Преподаватели Преподаватели
  *
   Новини Новини

Начало / Факултети / Химически факултет / АЛУМНИ КЛУБ НА ХФ / Списък на завършили студенти / ВИПУСК'2006
  

Савина Кирилова

11.11.2010 3:17 pm

Андрей Георгиев Генков

Месторабота: Кристалглас

E-mail: aggenkov@abv.bg

 

Анна Петрова Илиева

Месторабота: Денси-М ЕООД

E-mail: anna_p_ilieva@abv.bg

 

Атанас Иванов Кузманов

Месторабота: МЗГ-НЦАН ИП ”Н.Пушкаров”

E-mail: kuzmanow@abv.bg

 

Благойка Златкова Олева

Месторабота: Стинг-АД

E-mail: bobi-tobi@abv.bg

 

Божидар Кирилов Иванов

Месторабота: HSH Chemic Ltd

E-mail: buibki@abv.bg

 

Борислав Игнатов Абрашев

Месторабота: БАН

E-mail: babrashev@abv.bg

 

Валентина Веселинова Любомирова

E-mail: valentina_ljubomirova@abv.bg

 

Валентина Радева Мариянова

E-mail: valia_21@abv.bg

 

Васил Цанков Тодоров

 

Владимира Евгениева Йоцова

Месторабота: Централна лаборатория по обща екология - БАН

E-mail: Iozovadi_5@yahoo.com

 

Галина Златева Чанева

Месторабота: СОТО-Колор

E-mail: galinachaneva@abv.bg

 

Геновева Любомирова Николова

Месторабота: Либра АД медицински представител

E-mail: eva_n@abv.bg

 

Георги Георгиев Йорданов

E-mail: chem._gbg@yahoo.com

 

Гергана Василева Тодорова

Месторабота: ИОХЦФ-БАН

E-mail: todgergana@gmail.com

 

Гергана Васкова Стоянова

E-mail: Stoyan_antonov@abv.bg

 

Гергана Георгиева Георгиева

Месторабота: Учител по химия - 29СОУ

E-mail: georgievagergana@hotmail.com

 

Господинка Динкова Гичева

 

Десислава Радкова Димитрова

Месторабота: Стинг-АД

E-mail: des_d@abv.bg

 

Дорина Йорданова Трънкова

Месторабота: Стинг-АД

E-mail: dori-secret@yahoo.com

 

Евелина Любомирова Ставрева

Месторабота: Актавис-Дупница

E-mail: ezumbuleva@actavis.bg

 

Елица Йорданова Величкова

 

Емануела Павлова Костадинова

Месторабота: ИОХЦФ-БАН

E-mail: emanuela@orgchm.bas.bg

 

Здравка Христова Захариева

Месторабота: Софарма АД, Ампулен цех

E-mail: zzchim@yahoo.com

 

Ива Иванова Пещенска

E-mail: Peshtenska@abv.bg

 

Ивайло Александров Александров

Месторабота: Софарма АД

E-mail: sawnv@yahoo.com

 

Иван Атанасов Гивечев

E-mail: i-givechev@yahoo.com

 

Иван Димитров Радев

E-mail: Ivan.radev@gmail.com

 

Ивелина Павлова Иванова

 

Илиян Николов Колев

Месторабота: ИОХЦФ-БАН

E-mail: amygdaline@yahoo.com

 

Ирена Стефанова Стефанова

Месторабота: ИОХЦФ-БАН

E-mail: Irena1982-1978@abv.bg

 

Йоана Йовчева Митева

E-mail: Ioana_83@abv.bg

 

Кадер Бюрханова Дервишева

Месторабота: Polymedix Ltd – гр.Варна

E-mail: Kader_bd@abv.bg

 

Катерина Христова Петрова

Месторабота: СОУ Йордан Йовков - гр. Русе

E-mail: kpetrova81@abv.bg

 

Катя Методиева Иванова

Месторабота: Ветпром АД - гр. Радомир

E-mail: kait_ivanova@abv.bg

 

Красимира Благоева Стоименова

 

Кристина Мирчева Мирчева

 

Магдалена Иванова Димитрова

Месторабота: ИФТТ-БАН

E-mail: dimitrova.magdalena@gmail.com

 

Марина Валентинова Върбанова

Месторабота: Мед. център Санте-Медикал

E-mail: varbanova.m@abv.bg

 

Мария Васкова Николова

E-mail: mariyavaskova@abv.bg

 

Милена Динева Иванова

 

Милена Наскова Петкова

E-mail: m_n_petkova@abv.bg

 

Наташа Стоилова Тодорова

Месторабота: НЛА-2000 ЕООД

E-mail: natashatodorova@mail.bg

 

Петър Димитров Дорков

 

Радостина Василева Генова

 

Ралица Тодорова Тодорова

Месторабота: Агенция за опазване на околната среда

E-mail: ralibali@abv.bg

 

Светослава Емилова Петрова

Месторабота: ГлаксоСмитКлайн ЕООД

E-mail: mirasol@abv.bg

 

Силвия Станимирова Симеонова

 

Стелиана Станиславова Такова

Месторабота: Софарма АД

E-mail: stakova@abv.bg

 

Теодора Георгиева Георгиева

 

Тодор Василев Тодоров

Месторабота: ОУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Ботевград

E-mail: Tod_vas@abv.bg

 

Христина Йорданова Тасева

Месторабота: Институт по катализ БАН

E-mail: hristina_taseva@abv.bg

 

Христина Тодорова Петкова

Месторабота: Институт по физикохимия БАН

E-mail: hris_tina@abv.bg

 

Цветана Ангелова Батаклиева

 

Цветелина Цолова Вутова

 

Цветелина Светлозарова Траянова

Месторабота: Специалист по радиационна безопасност в Риск Инженеринг

E-mail: Cvetelina.Traianova@riskeng.bg

 

Явор Николаев Митрев

Химически факултетХимически факултет

  *
   Представяне
  *
   Кратка история
  *
   Учебен корпус
  *
   Управление и органи
  *
   Администрация
  *
   Структура
  *
   Специалности
  *
   Академичен календар
  *
   Кандидат-студенти
  *
   Библиотека
  *
   Научна и международна дейност
  *
   Процедури за научни степени и академични длъжности
  *
   АЛУМНИ КЛУБ НА ХФ
     o
      Новини
     o
      Списък на завършили студенти
     o
      Регистрация в Алумни клуб
     o
      Фотогалерия
     o
      Форум
  *
   Полезни връзки
  *
   Новини
  *
   Уеб сайт
  *
   Академичен състав
  *
   Обучавани студенти
  *
   Официални издания
  *
   Електронна поща


Аудио Видео архив
Университетът

  * История
  * Музеи
  * Университетски архив
  * Правилници на СУ

Образование

  * Учебен отдел
  * Oтдел „Студенти“
  * Oтдел "Докторанти и СДК"

Студенти

  * Календар
  * Учебни процедури
  * Онлайн плащане

Обратна връзка

  * Web администратори
  * Дискусионен форум

© 2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски"
webmaster@uni-sofia.bg | MAG Studio


 davido.extraxim@gmail.com