Страна 1
Nongovenmental од организации на Република Македонија
заинтересирани за влез партнерства Под "Европа за граѓаните"
Програма
НВО Центар за граѓанска иницијатива
Адреса: ул. "Dimos Nrednikot" б.б. (Ерик зграда)
7500 Прилеп
Тел. 00 389 48 400 480
Факс: 00 389 48 425 125
Контакт лице: Гоце Тодороски, Извршен
Директор
Е-пошта - ccimk@t-home.mk
Веб - www.cgimk.org.mk
НВО Новинари за деца и правата на жените
и заштита на животната средина - JCWE
Адреса: "Јане Сандански" 86-2/15 Скопје
Тел: +38922461322
Факс: + 38922461308
Контакт лице: Наташа Доковска
Е-пошта: detstvo@detstvo.org.mk
Веб страна:
www.detstvo.org.mk
НВО за одбрана за правата на детето-DCR (дел
Одбрана на децата Меѓународниот - DCI)
Адреса: Vietnamska б.б. (градинка "Снежана")
Затвори Оризари
Телефон / факс: +389 2 2651636
Контакти: Претседателот на Здружението, д-р. д-р.
Владимир Ortakovski
Моб:. 00 389 70 255 997
Е-пошта: ortak@sonet.com.mk
Заменик-претседателот на Здружението Prof.dr Оливер
Bacanovic
E-mail адреса: zpd@unet.com.mk
Velkoska@yahoo.com
Име: Полио Плус - Движење aginst хендикеп
Адреса: Булевар АВНОЈ 64 локална 2
1000 Скопје, Македонија
Тел / Факс: + 389 (0) 2 2400 544
Мобилни: +389 (0) 70 34 64 96
Контакт: Елен Kocoska, програм менаџер за
вработување и образование на лицата со хендикеп
Е - пошта: elena@polioplus.org.mk
Веб страна: www.polioplus.org.mk
www.ippg.org.mk
Име: Здружението за подобрување на условите
за грижа и сместување на стари и изнемоштени
Persons''Humanost''
Адреса: Владимир Комаров 1000 Скопје Република
Македонија
Тел:. +3892 2455 277
Факс: +3892 2455 277
Контакт лице: Мери Терзиева
Е-пошта: meri.terzieva @ yahoo.com
НВО Центар за помош во интегрирањето на граѓанското
општество
Адреса: ул. Златибор No.25
Прилеп, Р. Македонија
Тел: 00 389 7826 0-330
Факс: /
Контакт лице: Емилија Zlateska
E-mail адреса: e_taleva@yahoo.com
Веб адреса: /
Фондацијата: Меѓународната фондација БАЛКАН НЕТ
Адреса: Максим Горки стрит 16
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3298 534
Факс: +389 2 3298 535
Контакт лице: Жан Станоевски, извршен
Име на организацијата: Здружение на
Независни граѓани интелектот акција "од
Пробиштип - Македонија
Адреса: "Повлекувањето Влаховиќ" no.2/11
Град, држава, поштенски код: Пробиштип / Република
Macedonia/2210
Контакт лице и насловот: Тања Марковска,
Страна 2
Генералниот секретар и
Мате Gjorgjiovski, проект менаџер
Е-пошта: @ jean.stanoevski balkannet.eu,
jsskopje@yahoo.com
Веб страна: www.balkannet.eu
член
Телефон: 00 389 75 209 095
Е-пошта: intelekt2001@yahoo.com
Веб страна: http://intelekt2001.tripod.com/
НВО Езерка
Адреса: Градско Пазар две мачка
6330 Струга
Тел: 00 389 70 536 592
Факс: /
Контакт лице: Драгица Попоска Павлеска
Е-пошта: ezerka.struga @ yahoo.com
Веб страна: www.ezerkastruga.com
Име: овој сајт безбедност и
Компјутери и асоцијација
Адреса: 29 Ноември, 50, 2000 во Скопје, Македонија
Тел / Факс: + + 389 (0) 2 774 868
Контакт лице: Наташа Pilatova Pelovik
Е-пошта: kontakt@mzzpr.org.mk;
natasa.p @ mzzpr.org.mk
Веб страна: www.mzzpr.org.mk
НВО: Националниот совет за родова рамноправност
Адреса: Str.Vasil Ѓоргов бб, Комора 4
1000 Скопје
Тел:. + + 389 2 3134 390
Факс: + + 389 2 3238 184
Контакт лице: Савка Todorovsky
Е-пошта: sozm@t-home.mk; sozmrc@unet.com.mk
НВО Организација на жени на Општина
Свети Николе
Адреса: Цветан Димов 14, 2220 Свети Николе
Тел. 00389 32 444 620, 00389 32 440 032
Факс: 00389 32 444 620
Контакт лице: Вера Златева-претседател
Е-пошта: wom_org@yahoo.com
Веб страна: wwwwomsvetinikole.org.mk
Име: Здружението за рурален
Развој, Камењане
Адреса: 1025 Камењане бб, Општина
Боговиње
Телефон: + +389 70.813.124
Факс: + +389 02 3093 949
Контакт лице: Шанел Skrijelj
Е-пошта: info@zlrr.org.mk; sanela.lrr @ gmail.com
Веб страна: www.zlrr.org.mk
Име: Интер-етник проект Гостивар (ИПГ)
Адреса: Pitarnica III/10
Тел:. 00389 42 286445
Факс: /
Контакт лице: Александар Naumcheska
Е-пошта: ipg@ipg.org.mk, aleksandra@ipg.org.mk
Веб страна: www.ipg.org.mk
Име: Локална агенција за развој, Струга
Адреса: "Владо Малески" бб, Струга
Тел:. + 389 46 784 151, + 389 75 777 421
Факс + 389 46 784 152
Контакт лице: Јасминка Поповска
Е-пошта contact@ldastruga.org
Веб страна: www.ldastruga.org
Име: Потрошувачите Организација на Штип
Адреса: "Васил Главинов" бб 2000 Штип Македонија
Тел. 00 389 32 529 745
Факс: /
Контакт лице: г-ѓа. Снежана Paparova
Е-пошта: opmstip@hotmail.com
Страна 3
Име: ЗГ МАТА (поддршка на занаетчии)
Адреса: Чедомир Кантарџиев, 3
1000 Скопје
Тел:. +389 (0) 2 2734 170
Факс: +389 (0) 2 2734 170
Контакт лице: Весна АВРАМОВСКИ
Е-пошта: @ vesna.a matacraft.org.mk
Веб страна: www.matacraft.org.mk
Стопанската комора на Македонија
Адреса: Димитрие Чуповски 13, 1000 во Скопје,
Македонија
Тел. 00 389 2 3244 038
Факс: 00 389 2 3244 055
Контакт лице: Јадранка Аризанковска
Е-пошта: jadranka@mchamber.mk
Веб страна: www.mchamber.mk
Име: Здружение на земјоделски машини
Прстен - Пробиштип
Акроними: ZZMK
Адреса: ул. "Христијан Todorovsky крап",
Пробиштип, Република Македонија
Телефон: + +389 (0) 32.480-200
Е-пошта: zmk_probistip@yahoo.com
Контакт лице: NIKOLCO НСДП -
zmk_probistip@yahoo.com
078-479-067 и
Лидија Василевски lydia_vasilevska@yahoo.com
Име: Здружение на граѓани "река"
Адреса: ул. "Planinska" N-40
1360 Кратово
Тел: 00 389 31 482 346
Mob.tel:. 00 389 70 530 470
Тел / факс:. 00 389 31 481 193
Контакт лице: Горан Ристовски
Е-пошта: ris_goran@yahoo.com
zg_reka@yahoo.com
Име: овој сајт Ресурсен центар, на МДЦ-
TI.Net, Скопје
Адреса: Ленинова 11, 1000 Скопје
Телефон: + 389 2 3246 794
Факс: + +389 2 3246 796
Контакт лице: Аријан Тоска
Е-пошта: office@mdctinet.org.mk;
arijan.toska @ mdctinet.org.mk
Веб страна: www.mdctinet.org.mk
Име: Здружението Konekta Скопје
Адреса: ул. Вељко Vlahovik 22а-1 / 2,
1000 Скопје
Тел: +389 2 3224 198
Факс: +389 2 3118 737
Контакт лице: Никица Кусиникова, извршен
Директор
Е-пошта: konekt@konekt.org.mk
biljanag@konekt.org.mk
Веб страна: www.konekt.org.mk
НВО: Центар за електронски комуникации
EKONET
Адреса: бул. Илинден бб блок 12,
1000 Скопје
Контакт лице: Златан Mujcin
Е-пошта: contact@eko.net.mk
Веб страна: www.eko.net.mk
Име: Фронт 21/42 /
Адреса: ул. Владимир Комаров 13/22,
1000 Скопје;
Ул. Орце Николов 83a, 1000 Скопје
Телефон / факс: 00389 2 3122 546
Контакт лице: Искра Стојковска
Е-пошта: iskra.stojkovska @ front.org.mk /
Веб страна: www.front.org.mk
Страна 4
НВО Покривање различни аспекти на образованието, млади и спорт
НВО: Хуманополис, Фондацијата за образование
и развој
Адреса: Скопски добијат, Беласица 2
1130 Скопје, Р. Македонија
Тел: 00 38923218472; 00389 2 3.218.474.
Факс: 00 38923218375
Контакт лице: Јулија Shundovska, извршен
Директор
Kornelija Конеска, заменик извршен директор
Е-пошта: info@humanopolis.mk
Веб страна: www.humanopolis.mk
НВО: Економско образование на млади менаџери -
Junior Achievement
Адреса: Орце Николов 113, Скопје 1000
Тел: +389 2 32 32 653, +389 75451362
Факс: +389 32 32 653
Контакт лице: Јасмина МАНЕВА
Е-пошта: jmaneva@soros.org.mk
Веб страна: www.jamacedonia.org.mk
НВО: BIVIUM (ChessInSchool)
Адреса: 5 Partiska konferencija бр.14,
Штип во 2000 година
Телефон: + +389 32.391.909
Факс: /
Контакт лице: Петар Матовски
Е-пошта: bivium2001@gmail.com
www.chessinschool.page.tl / contact.htm
Веб страна: www.chessinschool.page.tl
Име: Регионален општество на физичар од
Струмица-RSPhS
Адреса: СОУ "Гоце Делчев" -2460 Валандово,
Република Македонија
Телефон: 00 389 70 659 868;
00 389 76 240 504
Факс: /
Контакт лице: Стојан Манолев
Е-пошта: manolest@yahoo.com
Веб страна: http://www.rzfis.co.cc
НВО: Отворете Забава фудбалски школи
Адреса: No.149 Партизанска Одреди Скопје
Телефон: 00 389 2 30 90 168
Факс: 00 389 2 30 90 168
Контакт лице: цените беа Александровска
Е-пошта: Skopje@ccpa.dk offmacedonia@on.net.mk
Веб страна:
www.offmacedonia.com.mk
Име: Drena - студентска асоцијација на
Шумарски факултет на Универзитетот "Св. Кирил
и Методиј "- Скопје
Адреса: Bul.Aleksandar Makedonski бб
МК-1000 Скопје
Република Македонија
Контакт тел: 00 389 2 3135-033 Int.143
Е-пошта: dren@sf.ukim.edu.mk
Веб страна: http://www.sf.ukim.edu.mk/dendropark
НВО: ТРИАГОЛНИК - Центар за неформално
образование
Адреса: Канцеларија во Скопје
Ленинова бр.3 / 2
Тел / Факс: + 389 2 3290 389
+ 389 71 2243 15
Е-пошта: @ kosta.eftimov triagolnik.org.mk
info@triagolnik.org.mk
НВО Младински културен центар - Битола
Адреса: Цар Самуил 29, 7000 Битола
Тел:. +389 47233020
Факс: +389 47203925
Контакт лице: Мери Nashoku
Е-пошта: mkcbt@t-home.mk; meri@mkcbt.org.mk
Веб страна: www.mkcbt.org.mk
НВО: Фондација Претприемачки сервис за млади
(ПСМ) Фондацијата
Адреса: Arhimedova бб (површина од 60)
Страна 5
1000 Скопје
Тел: +389 2 3103 660
Факс: N / A
Контакт лице: Марија Арменски-Инкубатор
Менаџер
Е-пошта: @ marija.armenski yes.org.mk
Веб страна:
www.yes.org.mk
НВО активни во областа на животната средина
Име: еколошко друштво "Вила Зора"
Адреса: ул "Трајко Панов 22" 1400 Велес.
Телефон: 00389 43 233 023
Факс: 00389 43 233 023
Контакт лице: Ненад Коциќ
Е-пошта:
vilazora@t-home.mk
Веб страна:
www.vilazora.org.mk
НВО "Еко-svest" ("Еко-свест") - Центар
за истражување и информации од областа на
Животна средина
Адреса: 11 Октомври 125/12, 1000 Скопје
Телефон: 00 389 2 3217 247
Факс: 00 389 2 3217 246
Контакт лице: Ана Чоловиќ Lesoska, извршен
Директор
Е-пошта: ana@ekosvest.com.mk
,
info@ekosvest.com.mk
Веб страна: www.ekosvest.com.mk,
www.ekosvest.org.mk
Име: еколошко друштво "Grasnica" - Охрид
Адреса: ул. "Димитар Влахов" од. 60 - Охрид
Телефон: +389 75557377
Факс: /
Контакт лице: Ѓоко Zoroski
Е-пошта: grasnica@yahoo.com
Веб страна: /
НВО со главен фокус на Ромите
НВО: Рим културен и образовен центар
Ternipe Кабинетот
Адреса: Str.Ilindenska br.2
Делчево 2320
Тел: 00389 71 428 562
Факс: 00389 33 412 600
Контакт лице: Ermina Rezdepova
Е-пошта: ternipemk@yahoo.com
Веб страна: /
НВО: Ромите Ресурсен центар
Адреса: ул. "Arhimedova" б.б. (Reon 60), 1000
Скопје
Тел:. 00389 2 3103 666
Факс: /
Контакт лице: Ramco Kundevski (претседател)
Е-пошта: info@rrc.org.mk или
ramco.kundevski @ rrc.org.mk
Веб страна: www.rrc.org.mk
Здружение на граѓани: Здружение на жени Ромки
НВО: Здружение на граѓани на Ромите граѓаните
Страна 6
"Преродба" Кичево
Адреса: ул. Kraguevacka № 0,4 Кичево
Тел: 045-222-906
Факс:
Контакт лице: Емин Mamudoski
Мобилен телефон: 070-691913
Е-пошта: ro.nvo.prerodba @ mt.net.mk
"AVEN"
Адреса: "Љупчо Сантов" од. 12
2300 Кочани
Т ел: 00389 71 560 547
Контакт лице: Draganco Георгиев
Ова е Google-овиот кеш на http://www.eeportal.mk/mk/companies. Ова е слика на страницата каква што била на 3 окт 2011 04:56:11 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 
EE
Портал за енергетска
ефикасност во објекти
Видеа | Мапа на сајтот | Анкети | ЧПП | Контакт | Линкови | Препорачај не
ТРИ НОВИ ЛОКАЛНИ ПЛАНОВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
За нас
Стратешки документи
Настани
Фондови
Публикации
Проекти
Совети
Вработување
Новости
За проектот| Активности| Извештаи| Документи| Градење на капацитети| Партнери|
English English
Доколку сакате да се регистрирате во базата, потребно е да го симнете формуларот , да го пополните и да го испратите на нашиот e-mail: contact@eeportal.mk

[ Изработено во соработка со CeProSARD ]

  Консултантски фирми / Консултанти
  Технички консултации во областа на ОИЕ
  Сончева енергија
  Ветерна енергија
  Геотермална енергија
  Хидроенергија
  Биомаса
  Биогориво
  Биогас
  Технички консултации во областа на ЕЕ
  Енергетска ефикасност

  Корисници на ОИЕ и ЕЕ
  Вид на обновлив извор на енергија кој се користи
  Сончева енергија
  Ветерна енергија
  Геотермална енергија
  Хидроенергија
  Биомаса
  Биогориво
  Биогас
  Вид на мерки за ЕЕ кои се применуваат
  Изолација на фасада
  Изолација на прозорци и врати
  Квалитет на кровна конструкција
  Примена на енергетски ефикасни уреди за домаќинства
  Искуства и примена на практики за енергетска ефикасност во објектите

  Институции / Организации
  Вид на проекти поврзани со обновливи извори на енергија
  Сончева енергија
  Ветерна енергија
  Геотермална енергија
  Хидроенергија
  Биомаса
  Биогориво
  Биогас
  Вид на проекти поврзани со мерки за ЕЕ
  Енергетска ефикасност

  Производители на опрема
  Опрема за користење на обновливи извори на енергија
  Сончева енергија
  Ветерна енергија
  Геотермална енергија
  Хидроенергија
  Биомаса
  Биогориво
  Биогас
  Опрема за подобрување на ЕЕ
  Изолација за фасада
  Изолација за прозори и врати
  Прозори и врати со ниска енергетска пропустливост
  Кровни конструкции со ниска енергетска пропустливост
  Енергетски ефикасни уреди за домаќинства

  Добавувачи на опрема
  Опрема за користење на обновливи извори на енергија
  Сончева енергија
  Ветерна енергија
  Геотермална енергија
  Хидроенергија
  Биомаса
  Биогориво
  Биогас
  Опрема за подобрување на ЕЕ
  Изолација за фасада
  Изолација за прозори и врати
  Прозори и врати со ниска енергетска пропустливост
  Кровни конструкции со ниска енергетска пропустливост
  Енергетски ефикасни уреди за домаќинства

Прикажи ги сите фирми во листата
Име 	Адреса 	Град 	Телефон 	Факс 	Е-маил 	Веб страна 	Контакт лице
3Д Визија инженеринг 	Димитар Тодоровски 10 	Битола 	047 226-131 	047 226-131 	vesna.nedelkovska@gmail.com 		Весна Неделковска
А-Х Инженеринг 	Брака Гиновски бб 	Гостивар 	070 229-709 	/ 	/ 		Лулзим Селими
АГРО-РИБАРЦИ 	Вардарска 3 	Кавадарци 	+389 75/218-225 	/ 	kadrokav@yahoo.com 		Кирил Коцев
АЛБЕДО ИНЖЕНЕРИНГ 	Копарска 15 	Прилеп 	048/403-020 	/ 	albedo_jane@t-home.mk 		Јане Станкоски
Алхимика технолоџи 	Дебарца 55А 	Скопје 	02-3122284 	02-3122284 	alchimica.mk@gmail.com 		Котевски Ѓорѓи
АЛТЕРНА ГРУП Експорт Импорт дооел 	Ул. Коѕара бр.42-2/12 	Скопје 	3125234 078/289-003;078/289-004 	02/5249069 	alterna-group@on.net.mk 		Мирослав Мршик
АЛУМИЛ БЛ 	Климент Охридски бб 	Струмица 	075425392 	034/324-050 	alumilbl@yahoo.it 		Илија Шопов
Антонио Кулишик 	Леце Котеска 24 	Прилеп 	075/241-873 	/ 	kuantonio@yahoo.com 		Антонио Кулишик
АРЕСЕ Солушнс дооел 	Неврокопска 2а-11 	Скопје 	+38975234119 	/ 	contact@aresesolutions.com 		Робин Бојчевски
АУСТЕРМ Градец 	с.Градец бб 	Гостивар 	070 215-369 	/ 	/ 		Шабани Ферит
БИПОМ 	Кочо Чолаков 38 	Битола 	070 303-750 	/ 	bipom-m@t-home.mk 		Мирче Неделковски
БИПОМ-М Битола 	Кочо Чолаков 38 	Битола 	047 254 373 	047 254 373 	bipom-m@t-home.mk 		Неделковски Мирче
Божинал Про 	Кривогаштани 	Крушево 	075/445-135 	/ 	bozinalpro@yahoo.de 		Владо Божиновски
CeProSARD -ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОДРЖЛИВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРАКТИТКИ И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 	Орце Николов 172 	Скопје 	2/ 3061 - 391 	2/ 3061 - 391 	info@ceprosard.org.mk 		Снежана Јаневска, Дејан Филипоски
Делта-ал 	ул. Козле 2а бр.5б 	Скопје 	070 272-420 	02 3064-569 	delta_al@yahoo.com 		Филипоски Гога
ДПТУГ ЦИКЛАМА ИНЖЕНЕРИНГ 	ул.18-ти Ноември бр.27 	Гостивар 	042/217-445 	042/217-445 	contact@ciklama.com.mk 		Стојимир Дејаноски
Движење за околината "МОЛИКА" 	П.Фах 17 	Битола 	070 547-281 	/ 	molika@t-home.mk 		Петар Андонов
Џими Ко 	Седек Костоски 38 	Гостивар 	042 221-788 		xhimiko@xhimiko.com.mk 		Назиф Селими
ЕКО инженеринг 	Партиѕански Одреди бр.5 	Пехчево 	072/205-977 	/ 	z_apostoloski@t-home.mk 		Зоран Апостолоски
Еко солар доо 	Цвета Јованова 14 	Штип 	032/303-147 075/462-473 	032/303-147 032/386-013 	z.trajkov@gmail.com 		Зоран Трајков
ЕКОВАТ СИСТЕМИ ДООЕЛ 	Шидска бр.20-3/8 	Скопје 	070 267 137 		ecowattsys@yahoo.com 		М-р Илчо Трајаноски
ЕНЕРГИЈА доо 	ул.Лондонска 1а 	Скопје 	02/3061-466 	02/3061-468 	info@energija.com.mk 		Самоил Цицонков
Energo Sistem doo 	Сервисна Зона Југ бб, Реон 40 	Скопје 	02 2770-790 	02 2700-602 	office@energosistem.com.mk 		Кондратенко Зоран
ЕРГОН СОЛАР 	Св.Климент Охридски 29/5 	Скопје 	02/2050-703; 075/432-762; 	02/2050-704 	ergonsolar@yahoo.com 		Лиле Пировска Митревска
ЕТЕРНА СОЛАР 	Њу Делхиска 6/7 	Скопје 	02/3064-301; 070/078 206-145 	02/3064-301 	eternasolar@eternasolar.com.mk 		Златко Чулев
Еуротерм Инжинеринг 	Индустриска Зона Билјана 	Прилеп 	048/419-415 	048/422-981 	info@euroterm.org.mk 		Горан Спиркоски
Феротерм дооел 		Боговиње 	044 522 988 		feroterm@t-home.mk 		Нехат Синани
ГОДЕС ГОЦЕ ДООЕЛ 	ул.Крсте Гермов Шакир бр.3 	Скопје 	02/2043-338 	02/2031-915 	godes_mk@yahoo.com 		Стојаноски Дејан
Градба Јасен 	Кеј 9 Септември 6 	Прилеп 	048/413-465 	048/421-987 	info@gradbajasen.com.mk 		Страшо Деспотовски
ГРАФИКС ТРАДЕ 	с.Градец бб 	Гостивар 	042 282-066 	/ 	/ 		Фејсал Шабани
GREENLIVE 	ЈНА бр.173 	Гостивар 	042 271-360 	/ 	sadiki_@live.com 		Мухамер Садики
Х3М Лабс 	Томаки Димитровски 37 	Битола 	047/522-193; 078/ 432-155 	/ 	nikola.tanchevski@x3mlabs.com 		Никола Танчевски
ХИДРОТЕРМ 	Копарска 15 	Прилеп 	048/401-040; 075/447-161; 	/ 	albedo_jane@t-home.mk 		Јане Станкоски
ХИКОНС инженеринг - Скопје 	Ул: Македонија бр.22/2-11 	Скопје 	02/3162-153 	02/3162-153 	hikons@on.net.mk 		Никола Николиќ
ИНК-Тритан ДООЕЛ 	Абас Емин бр.4 	Охрид 	071-375 650 	046-263 607 	Inc-tritan@tritan.biz 		Никола Танасоски
Insoterm доо 	с. Враништа 	Струга 	046 781-105; 070 316-220; 	046 781-105 	insoterm@t-home.mk 		Малески Игор
ИНЖИНЕРИНГ ГЕНИКОМ 	11 Октомври бб 	Прилеп 	048/550-763 	/ 	ksrolos@yahoo.com 		Снежана Калеска
ИВ-ДИЗАЈН 	Бул.Видео Смилески-Бато 	Ново Лисиче Скопје 	(02) 2430 103 	24 30 103 	info@iv-dizajn.com.mk 		Станко Спасиќ
Јове Охрид дооел 	Јане Сандански 84 	Охрид 	046/261-591 	046/261-829 	joveohrid@t-home.mk 		Александар Јовановски
КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје 	Железничка 8-1/18 	Скопје 	02 3109077 моб. 071 273092 	02 3176967 	contact@kmgeol-kvazar.com.mk; sales@kmgeol-kvazar.com.mk 		Горанчо Паунов, Миле Пангов
КОБИЛ БИТОЛА 	Кеј 1 МАЈ 7а 	Прилеп 	047/225-353 	047/225-353 	kobil@mt.net.mk 		Сашо Божиновски
Колекс Фаркопром 	Ругице, 1314 	Куманово 	+38971 901 607 	/ 	koleks@koleks.com 		Роберт Прокоповски
КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз 	Ул.Првомајска бб 	Скопје 	02/2700-595 	02/27-28-743 	info@kumal.com.mk 		Ивица Јанда
Леов Компани 	Васа Кошулчева 	Велес 	043/231-530;231-868;231-869 	++389 43/231-530 	leov@mt.net.mk 		Златко Леов - генерален менаџер
М.С.М. доо 	Бул.Видое Смилевски-Бато 91/22 	Скопје 		+38922430967 	contact@msm-mk.com 		Славчо Митовски
МАЦЕФ - Центар за енергетска ефикасност на Македонија 	Ул. Никола Парапунов 3а/52 	Скопје 	2 3090-178 		macef@macef.org.mk 		Проф.Др. Константин Димитров
Македонија Експорт 	Васил Стефановски 8/1 	Скопје 	+38923121907 	+38923121907 	kalin.babusku@macedonia-export.com 		Калин Бабушку
МАКОТЕХНА доо 	Славко Лумбарко бр.22 	Битола 	075 408-237 	047 233-433 	makotehna@yahoo.com 		Николовски Горан
MATAMA дооел 	Пелистер 6 	Битола 	075 406-883; 075 446-987; 	047 550-744 	doelmatama@gmail.com 		Кире Васко
МЕГАПЛАН 	Брака Гиноски бб 	Гостивар 	070 366-993 	/ 	ebeciri_megaplan@hotmail.com 		Ернеср Бекири
НВО ЕКОВИТА 	4 Јули 67 	Неготино 	043/362-643 070/684-036 	/ 	ekovita@hotmail.com 		Дипл.инж. биолог Сашко Тодоров
ОСРАМ ГмбХ Германија – претставништво Скопје 	Теодосиј Гологанов 28/18 	Скопје 	+ 389 2 3296 224 	+ 389 2 3296 240 	z.hadji-poposki@osram.com.mk / b.lazarevski@osram.com.mk 		Ѕвонко Хаџи-Попоски, Благоја Лазаревски
Озон дооел 	Загребска 45 	Скопје 	3091212 	3091211 	baso@unet.com.mk 		Башоски Драгољуб
ПЕТРО М ДОО 	Нас. Илинден мв Трница бб 	Скопје 	2550580 	2550581 	petromks@petrom.com.mk 		Славица Куљеван
"ПОМ" доо 	Булевар 1 мај бр.275 А 	Битола 	047 242-678 	047 242-678 	doopom@yahoo.com 		Пресилски Стојан
Проф.Д-р. Арсен Арсенов (ФЕИТ Скопје) 	Карпош 2 бб 	Скопје 	070/221-379; 02/3099-138 	02/3064-262 	aarsenov@feit.ukim.edu.mk 		Арсен Арсенов
ПРОСПЕРА ДОО 	Ул.ЈНА бр 24 	Куманово 	031 413 777 	031 413 777 	prospera@mt.net.mk 		Кристијан Андреевски
РАЈТЕК 	Јанко Цветинов бр.13 	Струмица 	070 214 774 	034 344 664 	Kocev.k@gmail.com 		Васко Стамболиев
Регионален центар за заштита на животната средина, Канцеларија во Македонија 	Илинденска 118 	Скопје 	02/3088-191; 02/3088-195 		rec@rec.org.mk 		Марина Орџанова, Дејан Ковачевик
РЕХАУ дооел 	Првомајска 7,бб 	Скопје 	+389 2/240-2460 	+389 2/246-0459 	jovan.pljakov@rehau.com 		Јован Пљаков
РУФ ГмбХ и Цо КГ Претставништво Скопје 	ул.Никола Парапунов бб деловен центар Макотекс 	Скопје 	02/3066-206 	02/3066-206 	slobodan@ruf.mk; info@brikettieren.de 		Слободан Михајловски
Шешо Инженеринг 	Ул. Стив Наумов бб Комплекс Слобода 	Охрид 	046/284-555 		info@seso.com.mk; sesoing@t-home.mk 		Шешоски Климе
Сието доо 	Ул.Коце Металец бр.2б лок.5 	Скопје 	02/2601-486 	02/2638-638 	info@sieto.com.mk 		Марковски Звонко
СНВ Македонија – сектор шумарство 	Ул.Дане Крапчев бр.10а 	Скопје 	+389 2 3217 322 	+389 2 3217 322 	spetrovski@snvworld.org 		Сашо Петровски
СОФКИН дооел - друштво за истражување, производство и развој 	Бул.Александар Македонски б.б 	Радовиш 	032 635-432; 070 673-356 		sofkin@t-home.mk 		Трајче Донев
Солар Македонија 	Вељко Влаховиќ бр.18/мезанин 	Скопје 		02 3229 620 	pvsanja@yahoo.com; ilija.nasov@yahoo.com 		Сања Поповска-Василевска
СТИРОСАН 	Врапчиште 	Гостивар 	042 242-015 	042 242-015 	/ 		Музафер Хасан
СВИС ХИДРОКОМПАНИ 	с.Чајле 	Гостивар 	042 287-538; 070 326-854; 	042 287-538 	i.dervisi@hotmail.com; swesshydrocompany@gmail.com 		Исмаил Дервиши
ТАНИКС дооел 	Ленин 122 	Прилеп 	048/410-860; 070/308-576 	/ 	taniks@t-home.mk 		Наум Танески
Техноклима доо 	Ул.Партизански одреди бр.143 	Скопје 	02/3062-128 	02/3062-129 	info@tehnoklima.com.mk 		Анета Миленковска-Христовска
ТЕРМАЛ КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ 	Циглана 1 бр.17 	Гостивар 	070 450 855 		termalcomfort@yahoo.com 		Даниел Радески
ТЕТРА дооел 	ул. Куѕман Јосифовски 44а 	Битола 	047 242-521 	047 202-408 	tetrakf@t-home.mk 		Кочо Фуна
ТИМЕЛПРОЕКТ, дооел 	ул. Мишко Михајловски, бр. 52 Поштенски фах 338 	Скопје 	(02) 277 4931 	02) 277 4932 	dblazev@timel.com.mk 		Драган Блажев
Томе Димовски 	/ 	Банско 	034/377-127; 070/657-582; 	/ 	todorka75@yahoo.com 		Томе Димовски
ТОПЛИФИКАЦИЈА – ИНЖЕНЕРИНГ дооел 	Лондонска бб 	Скопје 	02/ 30 97 615 / 601 	02 / 30 76 057 	inzenering@toplif.com.mk 		Катарина Караева
UNDP- Проект" Ублажување на климатските промени преку зголемување на енергетската ефикасност..." 	Димитрие Чуповски 8 	Скопје 	071/372-130 		ilija.sazdovski@undp.org 		Илија Саздовски, Раководител на проект
УРБАН ПРОЕКТ 	Кеј 1 Мај 7а 	Прилеп 	048/401-040 	/ 	urban_proekt@t-home.mk 		Миле Боболески
BAKO 	Партизански одреди 131/1 	Скопје 	3228813 	3228813 	cad-vako@mt.net.mk 		Спиро Атанасоски
Васко Јосифовски 	Едвард Кардељ 1215 	Битола 	076 432-557 	/ 	josifovskivasko@gmail.com 		Васко Јосифовски
Вентил трејд интернационал 	Првомајска б.б. 	Скопје 	02 2700-210 		ngligorov@ventiltrade.com.mk 		Никола Глигоров
ВИНТ Дооел Скопје 	Ул. Мите Богоевски бр.64а 	Скопје 	02/ 2440-162 	02/2440-164 	info@vint.com.mk 		Наташа Димовска
Здружение на грагани ПРОАКТИВА 	П. Фах 695 	Скопје 	02/2465-963 	02/2465-963 	info@proaktiva.org.mk 		Владимир Карчицки
Женска акција - Асоцијација за унапредување на статусот на жената во современите општествени процеси 	Ул. Радован Ковачевик бр.67 	Скопје 	02/2555-023; 070/590-014 		wactionmk@yahoo.com 		Драгица Милошевска
ЖИКОЛ 	Индустриска Зона-Север П.Фах 122 	Струмица 	+38934 320-990; +38934 320-991 	+38934 320-992 	zikol@t-home.mk 		Живко Пандев
За нас

  За проектот
  Активности
  Извештаи
  Документи
  Градење на капацитети
  Партнери

Стратешки документи

  Закони
  Подзаконски акти
  Стратегии
  Директиви

Настани

  Настани

Фондови

  Можности за финансирање

© 2010 EE. Сите права задржани.
Powered by BrickBox CMS
 ZLATIBOR 	


A
P
A
R
T
M
A
N
I

 Izdvajamo iz ponude
 Smestaj - baza podataka
 Povratak na naslovnu
 	

VESTI
MALI OGLASI
INFOHOTELI
APARTMANI
VILE
ODMARALIŠTA
PRIVATNI SMEŠTAJ

 

TURIZAM

GEOGRAFSKI
PRIRODA
CAJETINA

 

IZLETI & POSETE
SPORT & REKREACIJA 

NEKRETNINE
RESTORANI & BAROVI
SHOPING & USLUGE
PRIVREDNI LINK

 

ZLATIBORMAIL
SAJT & KOMENTAR
TURISTICKI LINK
                    
ENGLISH 
    
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
		

odabrati
	 	
	
Apartman"Ksenija"
tel za info - 064 156 2009
(opširnije..)
	 	
	 	
	
Apartmani "MM"
Kraljevi Konaci
tel za info - 061 265 36 35
(opširnije..)
	 	
	
Vila Milena i 7 patuljaka
tel za info - 064 278 25 25
(opširnije.. )
	 	
	
Apartmani "Katarina"
tel za info - 060 338 30 50
(opširnije..)
	 		
Apartman - Happy
tel za info - 064 1678 009,
060 5553 057 (opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Adam"
tel za info - 063 8 211 868
063 8 222 103 (opširnije..)
	 		
Vila Jezero
Apartman" Daroteka "
tel za info - 063.637.106
(opširnije..)
	 	
	
Apartman LUNA
tel za info - 062 155 41 48
(opširnije.. )
	 		
Apartman Carolija
tel za info - 069 231 80 89
(opširnije.. )
	 	
	
Apartman "Nensi"
tel za info. 064 154 18 11
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "OKANA "
tel za info. 00 382 67 548 441
(opširnije..)
	 	
 
	 	
 
	 	
	
Apartmani "Rosic"
tel za info - 065 832 02 20
(opširnije..)
	 		
Apartmani"U Lugu "
tel za info - 064 24 85 116
031 841 315 (opširnije..)
	 	
	
"Apartman 33 - Kraljevi Konaci"
tel za info - 063 774 55 29
(opširnije..)
	 		
Apartman "Jovana"
tel za info. 063 655 919
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "MM"
Kraljevi Konaci
tel za info - 061 265 36 35
(opširnije..)
	 		
Apartman "MK"
tel za info - 064 278 24 90
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Joja"
tel za info - 064 208 96 40
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Kaca"
tel za info. 061 154 59 59,
(opširnije..)
	 	
	
Vila " MIMA"
tel za info - 064 22 05 033,
031 842 726 (opširnije..)
	 		
Apartman "Dan"
tel za info. 031 552 870 ,
064 196 63 64 (opširnije..)
	 	
	
Vila " Belvedere"
tel za info - 065 407 407 0
(opširnije..)
	 		
Apartmani - "Ana"
tel za info - 063 866 73 70
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Mir"
tel za info - 064 208 76 71
(opširnije..)
	 		
Apartmani - "TMDD "
tel za info 063 567 071
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Princessa "
tel za info - 063 698 088
(opširnije..)
	 		
Apartman "Iva"
tel za info - 064 266 78 15
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Maji"
tel za info. 064 245 4444,
(opširnije..)
	 		
Apartman "Nevena"
tel za info - 064 31 56 958
(opširnije..)
	 	
 
	 	
	
Apartman "Jela"
tel za info - 064 66 22 460
(opširnije..)
	 		
Apartmani "MT"
tel za info - 060 071 777 0
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Kleopatra"
tel za info. 069 39 02 221,
(opširnije..)
	 		
Apartmani "MILIC"
tel za info - 063 832 55 00
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Rada"
tel za info - 064 278 24 90
(opširnije..)
	 		
Apartman "Romana"
tel za info - 064 - 2609245
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Aca"
tel za info. 064 871 70 01,
063/ 453-314 (opširnije..)
	 		
Apartmani "Ivana"
tel za info - 063 382 054,
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Happy Day"
tel za info - 063 202 917
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Vihor"
tel za info - 031 841 153 ,
063. 734 7 077 (opširnije..
	 	
	
Apartman "Bonaca"
tel za info - 063 77 56 636
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Aspen"
tel za info - 064 278 24 90
(opširnije..)
	 	
	
Vila"Barovic"
tel za info - 065 400 70 22
(opširnije.. )
	 		
Apartman "Nena"
tel za info - 066 926 26 67
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Goran"
tel za info - 069 12 33 112
(opširnije..)
	 		
Apartman "Pariz"
tel za info - 064 297 67 17,
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Kristina"
tel za info - 064 189 81 45
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Lidija"
tel za info - 064 423 68 74,
(opširnije..)
	 	
	
Apartman" Zlatibor "
tel za info - 063 76 86 188
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Duska"
tel za info - 063 475 475,
(opširnije..)
	 	
	
Apartman Marko, kod Kr. Konaka
063/524-885 (opširnije..)
Apartman "Dimitrije" 20 eura
063/524-022 (opširnije..)
	 		
Vila " Leonardo"
tel za info - 064.445 9999
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Luka-Luks"
tel za info - 063 434 778,
(opširnije..)
	 		
Apartman "Šumice"
tel za info - 069 391 77 92,
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Panorama"
tel za info - 063 602 029
(opširnije..)
	 		
Apartman "Tehno Dom"
tel za info - 063 839 36 67
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "OGI "
tel za info - 063 511 110
(opširnije..)
	 		
Apartmani"U Lugu "
tel za info - 064 24 85 116
031 841 315 (opširnije..)
	 	
	
Vila "Dukic"
tel za info. 064 417 21 24
(opširnije..)
	 		
Apartman"Jana"
tel za info - 064 221 86 65
(opširnije..)
	 	
	
Apartman"Tijana"
tel za info - 060 348 34 72
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Maslacak"
tel za info - 063 / 424 352
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Ema"
tel za info -063 89 43 010
(opširnije..)
	 		
Apartman "Radovanovic"
tel za info - 063 321 585,
064 9 930 930 (opširnije..)
	 	
	
Apartman "Živanovic"
tel za info - 064 122 02 25
(opširnije..)
	 		
Apartman "Velis"
tel za info - 060 30 30 520,
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Vesna"
tel za info - 064 448 777 6,
(opširnije..)
	 		
Apartman "Bane"
tel za info - 063 707 68 28
(opširnije.. )
	 	
	
Apartman "Popovic"
tel za info - 063 645 391,
(opširnije..)
	 		
Apartmani "TRIM"
tel za info - 062 757 076
(opširnije..)
	 	
	
Apartman"DEKI"
tel za info. 062 272 796
(opširnije..)
	 		
Smestaj "Tanja"
tel za info - 064 170 20 27
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Andjela"
tel za info - 064 16 96 056
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Zdravic"
tel za info.
063 8768239 (opširnije..)
	 	
	
Apartmani - "Grale"
tel za info - 063 356 773
(opširnije..)
	 		
Apartman "US"
tel za info - 063 852 53 39
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Andrea"
tel za info - 063 389 964,
(opširnije..)
	 		
Apartman "Aleksandar"
tel za info - 064 319 10 28,
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Jovan"
tel za info - 063 207 005
(opširnije..)
	 		
Apartman "Petra"
tel za info - 065 44 5555 1,
(opširnije..)
	 	
	
Vila - Narcis
tel za info - 065 845 1111
(opširnije.. )
	 		
Apartman "Pahulja"
tel za info - 063 511 006
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Suzi"
tel za info - 063 807 89 57,
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Stefan"
tel za info. 069 855 00 76
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani " Planinska Kuca"
tel za info - 063 76 76 459
(opširnije..)
	 		
Apartman "Zona"
tel za info - 064 202 22 92
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani - " Suncana Dolina"
tel za info - 064 298 99 95
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Marko"
tel za info - 063 547 351
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Jovanovic"
tel za info - 063 869 18 90
(opširnije..)
	 		
Apartman" Breg "
tel za info - 064 372 97 93
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Stamatovic"
tel za info - 064 27 33 069
(opširnije..)
	 		
Apartman "Royal"
tel za info - 065 22 12 396
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "DON"
tel za info - 065 562 10 52
(opširnije..)
	 		
Apartmani " Sloba "
tel za info -064 388 02 48
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "ZlatniBor 18"
tel za info - 063 609 120
(opširnije..)
	 		
Apartman "Nana"
tel za info - 063 8798218
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani" Luka"
tel za info - 064 1702027
(opširnije..)
	 		
Apartman "Mare"
tel za info - 065 606 19 72
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Sremac"
tel za info - 063 86 22 977
(opširnije..)
	 		
Apartman "Luki"
tel za info - 060 332 83 48
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani " Casa Vostra"
tel za info - 063 155 55 05
(opširnije..)
	 		
Apartmani " Ortak "
tel za info - 064 461 4 461
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Cili - Vili"
tel za info - 064 892 87 08,
064 89 28 720 (opširnije..)
	 		
Vila " Kacun "
tel za info - 060 44 04 204
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "PRESTIGE"
tel za info. 063 606 655
(opširnije..)
	 		
Srpska Kuca
tel za info. 064 29 22 332,
(opširnije.. )
	 	
	
Apartman "Green"
tel za info - 063 866 47 41,
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Zlatibor - MMMR"
tel za info. 064 938 65 21
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "BB"
tel za info - 064 158 90 68
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Udovicic"
tel za info - 031 582 539
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani " MMMS"
tel za info. 064 324 3074
(opširnije..)
	 		
Apartman "Goca"
tel za info - 063 778 39 54
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Aleksandra"
tel za info - 065 47 38 436
(opširnije..)
	 		
Vila "Jelena"
tel za info - 064.28.33.330
(opširnije.. )
	 	
	
Apartman "Desetka"
tel za info - 063 866 47 41,
(opširnije..)
	 		
Vila "Monarhija"
tel za info - 064 146 87 03
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Princeza"
tel za info - 064 278 24 90
(opširnije..)
	 		
Apartman "Boketi"
tel za info. 065 824 47 24
(opširnije..) 
	 	
	
Apartmani "Dzambo"
tel za info - 064 - 158 91 77
(opširnije..)
	 		
Apartman"Viktor"
tel za info - 063 83 65 276
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Jana"
tel za info - 064 566 73 61,
(opširnije..)
	 		
Apartman "Tatjana"
tel za info - 063 389 963
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Oko "
tel za info - 063 613 125
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Jevtic"
tel za info. 064 613 59 53
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Dora"
tel za info - 065 524 006 6,
(opširnije..)
	 		
Apartman "Nikola"
tel za info - 064 069 136 4,
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Jelena i Nevena"
tel za info - 064 616 69 79
(opširnije..)
	 		
Apartman" Uki "
tel za info - 064 810 20 50
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Filip"
tel za info - 060 60 22 100
(opširnije.. )
	 		
Apartmani "Rujno"
tel za info - 065 301 37 07,
(opširnije..)
	 	
	
Studio "Milena"
tel za info - 060 380 46 02,
(opširnije..)
	 		

Apartman "Julijana"
tel za info - 064 128 22 56,
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Gaja"
tel za info - 062 221 732,
(opširnije..)
	 		
Apartman "Tanja"
tel za info - 065 405 35 68,
(opširnije..)
	 	
	
Apartman "Canko"
tel za info - 061 23 11 655,
(opširnije..)
	 		
Kuca za odmor -Vesovic
tel za info - 031.831.945,
(opširnije..)
	 	
	
Vila "Jorgovana"
tel za info - 064 204 45 23
(opširnije.. )
	 		
Apartman "Djerdap"
tel za info - 063 866 47 41,
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Biljana"
tel za info - 063 866 47 41,
(opširnije..)
	 		
Apartmani "Lazarevic"
tel za info - 064 166 79 60
(opširnije.. )
	 	
	
Vila - Zlatiborski biser
tel za info. 063 762 99 85,
064 124 77 67 (opširnije.. )
	 		
Apartman "Bojana"
tel za info - 064 207 35 48,
(opširnije..)
	 	
	
Apartmani "Tulipani"
tel za info - 063 8 066 977
(opširnije..)
	 	 	
	 	
 
	 	
	
Apartmani " Gogica "
tel za info - 064 865 61 77
(opširnije..)
	 		
Apartman "JOVANA T"
tel za info - 00 382 67 592 401
(opširnije.. )
	 	
	
Vila" Zvecan "
tel za info - 063 786 8082
(opširnije..)
	 		
Apartman"Andrija"
tel za info - 065 563 59 55
(opširnije.. )
	 	
	
Apartmani - "Miris Dunja"
tel za info - 062 205 024,
0600 205 023 (opširnije..)
	 		
Vila - Knez
tel za info. 060 0 629 633,
063 629 633 (opširnije.. )
	 	
	
Apartmani - "MS"
tel za info - 064 88 28 320
(opširnije.. )
	 		
Apartmani "Dzambic"
tel za info - 031.832. 243,
064. 12.12 .718 (opširnije.. )
	 	
	
Apartmani " Cosic"
tel za info. 064 640 58 41,
031 553 254 (opširnije..)
	 		
Apartmani " Markiza "
tel za info- 063 872 66 53
(opširnije..)
	 	
	
Apartman" Jelena "
tel za info - 064 192 45 20
(opširnije..)
	 		
Apartman " Tina"
tel za info - 064 - 155 24 88
(opširnije..)
	 	
	
Vila - Fantazija
tel za info - 064 18 37 723,
064 17 91 931 (opširnije.. )
	 	 	
	 	
 	
	 		
 
 	Zlatibor Apartmani Top 	 	 	Apartmani Zlatibor Top
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 

Vlasnici turistickih strana su odgovorni za njihov sadzaj.
2004-2010 zlatibor.org 	

УСАИД / Проектот за основно образование

ФОРМУЛАР
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Име на училиштето 	Школата # (RKB) 	Локација 	Општина
Основно училиште Блаже Конески 	06572 	Прилеп 	Прилеп

Име на проектот 	Број на проектот (да се пополни од страна на ПЕП персонал)
Нов систем за греење неизбежно води кон поголема ефикасност образование, резултати и потреби на секого задоволство 	

Во училиштето е: 	Целната област
Централниот ☒ 	Сателитска ☐ 	Урбан ☒ 	Рурален ☐

Училиште информации

  Адреса: Самоилова 15 

	Факс: +389 48 417-755

  Телефон: +389 48 417-755 

	Е-пошта: oublazekoneski@gmail.com
Број на: 	

  Студентите: 928 

	Брзите промени: две

  Наставниците: 56 

	Часовите: 39

  Училници: 30 

	Подови: приземје и два ката повеќе

Информации за клучните поединци вклучени во проектот
Директорот на училиштето (име и презиме):

Марија Dulevska
	Телефон: 078/602-101

Факс: +389 48 417-755

Е-пошта: oublazekoneski@gmail.com
Школа Контакт лице (лице за реализација на проектот, доделени од страна на директорот и училишниот одбор):

Ицко Eftimoski
	Телефон: 078/436-110

Факс: +389 48 417-755

e-mail: mende.eftimoski @ gmail.com
Општински лице за контакт (назначен од страна на градоначалникот):

Марјан Matrakoski
	Телефон: 075/795-531

Факс: +389 48 401-726

e-mail: m.matrakoski @ hotmail.com


Информации за бројот на студенти во учебната 2010/2011 во однос на јазикот, класа и распоред во вашето училиште:
Јазик 	Број на ученици во 2010/2011
Јас 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX
Македонски 	98 	109 	102 	95 	107 	90 	118 	97 	112
Албанци 									
Турција 									
Србија 									
Ромите 									

Информации за бројот на наставниците во учебната 2010/2011 во однос на јазикот, класа и распоред во вашето училиште:
Јазик 	Број на наставници во 2010/2011
I - III 	IV - VI 	VII - IX
Македонски 	14 	21 	21
Албанци 			
Турција 			
Србија 			

Корисници структура
Етничка структура 	Број на студенти 	(%) 	Број на наставници 	(%)
Македонците 	924 	95,92% 	56 	100%
Унгарскиот 				
Албанците 	1 	1,02% 		
Турците 				
Ромите 	3 	3,06% 		
Власите 				
Србите 				
Бошњаците 				
Други 				
Вкупно 	928 	100% 	56 	100%

Полова структура 	Број на студенти 	(%) 	Број на наставници 	(%)
Женски 	447 	48,17% 	38 	67,86%
Машки 	481 	51,83% 	18 	32,14%
Вкупно 	928 	100% 	56 	100%


Соработка на училиштето со локалната заедница
Соработка со родителите (Марко на маса) 		
Дали Советот на родители се одржа состанок / s во учебната 2009/2010 година 	Да ☒

Колку: три (3)
	Не ☐
Од септември 2007 година, не родителите придонесе со финансии, добра или труд за училиштето реновирање, обезбедување на дидактички материјали, итн? 	Да ☒ 	Не ☐
Ако одговорот е Да ве молиме објаснете што видови на активности на родителите беа вклучени во?

Родителите се активно вклучени во собирање на финансиски средства во претходно завршена и поддржан од проектот на УСАИД за нашето училиште на подови "реконструкција, исто така на родителите биле вклучени во демонтажа на старите училници" подови во централното училиште, еден родител од родителите совет - Велески Менде има работено, заврши и заверена на системот за греење со проектот специјално за овој тип на апликација. Ова е работено од сопствена лиценца фирма Tehnoben-Прилеп, со помош на својот стручен тим-машина инженери. Подоцна, овој проект е испратен до друга лиценца фирма во Битола за да се провери точноста и техничка поддршка на други firm.That фирма се врати на проектот назад со печат дека е потврдена и одговара на целта која е наменета за.


Соработка на училиштето со организации и институции
Претходно спроведува реновирање проекти:
Проект

  За модернизација на образованието-Фази 1 и 2 

	Поддржано од:

  Министерството за образование и наука во Република Македонија и Владата Холандија 

	Година на имплементација

2006-2008

2008-2010

  Една училница на таванот и покривот реконструкција и заврши тоалети "реконструкција на училиштето во Варош 

	

  Локалната самоуправа-Прилеп Општина 

	2008

  Целата централното училиште за внатрешни реконструкција 

(Неговото сликарство, тоалети "реконструкција, цевки реконструкција, дел од вратите промени) и паркот реконструкција неговиот надворешен-заврши училиштето, behaton влезот реконструкција 	- Локалната самоуправа-Прилеп Општина 	2009

  Подови "реконструкција 

	УСАИД и на локалната самоуправа-Прилеп Општина 10% од 30.000 долари од УСАИД 	2009Компонента 1 - Школа реновирање
Краток опис на предлог проект (Дај краток опис на предлог-проектот се планира да се имплементира. Тоа не треба да надминува повеќе од половина страница.)
Училиштето започна со работа во 1986 година - околу 25 генерации веќе помина преку нејзините образовни работа. Во периодот од 1986 - 2010, што се користи за споделување на системот за греење со средно училиште на Ристе Ристески - Ricko; во моментов тие се приклучи нов систем за греење, сеуште имаме остана на стариот Со овој проект се предлага. да се направи промена на стариот надвор од употреба системот за греење со нов на греење кој ќе се состои од училиште нето котли во рамките на училиштето. Сепак, стариот систем за греење остана за нас. Исто така, преместувањето на системот за греење кој е 250 метри далеку од училиштето ќе биде направено во рамките на училиштето објектно-за кои е подготвен простор за новиот систем за греење. Според негативните влијанија и лошите училиште температурни услови, влијае на учениците здравје и целото училиште е навистина ладно, тоа понекогаш се случува што имавме многу училиште отсуство особено во зимскиот период. Тоа е од особено значење е да се извести дека поради вакви услови, имаме големи тешкотии во спроведувањето на наставата. Со оваа реализација на проектот што би го заштедиле енергија во согласност со овој проект значење, сите заинтересирани страни се инволвирани.:

  Локалната самоуправа-Прилеп општината; со помош на образованието дел - различни анализи се направени и висок приоритет се дава на нашето училиште за реализација на проектот;
  Блаже Конески Училишниот одбор и родителски совет (преку директна учествуваат во од родител) 

  Вкупната вредност на проектот изнесува 1.734.425,00 денари withot ДДВ од кои во училиштето учествува во е 15.000 денари, а од Законот за локална самоуправа-Прилеп Општина 233 000 денари, без ДДВ и други неочекувани трошоци ќе бидат покриени од страна на локалната самоуправа-Прилеп Општина


Проблем анализи и оправданоста на проектот (Опишете на проектот проблемот и објасни зошто има потреба за овој проект. Тоа не треба да надминува повеќе од половина страница.)

Основното училиште Блаже Конески има две згради на една во Варош е постара од 1926-и централното училиште датира од 1986 година - но за реконструкција ќе се одржи за централното училиште кое се состои од само една зграда. Проблемот кој се состои од овој проект е да ја замени старата систем за греење со нов со промена на начинот на греење од цврста во течна. Само нови котли ќе се постави, но сепак радијатори и цевки ќе остане иста. Имплементација на проектот, исто така, ќе се состојат од загревање на нови планирани Фитнес сала допрва треба да биде изграден. Имено, на системот за греење е 250 метри од училиштето и користи не течност, но цврсто гориво во однос на дрво и јаглен. Тоа е навистина тешко да се постигне нормален работна температура за нормално функционирање училиште, особено во зимскиот период. Се чини дека целата температурата оди под и ние често имаат потешкотии во извршувањето на нормална температура лекции. Покрај тоа, системот за греење котли се на навистина стар тип вулканот оние од 1954 година и постојано праз. Наместо затоплување на вода, водата става оган. Постои бескорисни енергија отпад и нормална температура е тешко да се постигне согласност со нормите на нормална температура достигнување. Ние користиме 200 тони јаглен и 240 метри простор од дрво. Ние користиме околу 900 000 денари за јаглен и 720 000 денари за дрво, но температурата е далеку под нормални работни температури. Со температура подобрување на 20-21 степени Celzuis, ние ќе го направи годишна заштеда на енергија и ќе се елиминира influenzas, различни настинки кај учениците. Со истата сума на пари ќе се постигне поголема е потребно температурата во согласност со стандардите за да се постигне стандардите на нормална температура функционирање.

Цели на проектот (Дефинирање на целите што сакате да постигнете со спроведувањето на овој проект.)

  Креирање на оптимални услови за работа за сите студенти и вработени и за целиот едукативно-образовниот процес;
  Потоплото училници-поголема образовни едукативни ефекти ќе се постигне;
  За голем дел - задоволни и здрави студенти, вработени и најважниот-родители и сите на училиштето посетители;
  Училиште и училници "работна атмосфера услови подобрување;
  Долна можност за студентите и болести случаи;
  Нежните едукативно-образовниот процес работи без никакви прекини;
  Повисоко ниво на постигнувањата на учениците и резултатите постојано ќе се постигне;
  Со истиот материјал влез ќе се постигне поголема училиште температури. 


Очекувани резултати од спроведувањето на проектот (наведете листа на конкретни резултати од спроведувањето на проектот и како може да се измери истите резултати преку квантитативни показатели, основната линија ситуација и промени ситуацијата како резултат на имплементацијата на проектот, изразена во броеви. (На пример: колку ученици беа погодени поради лошите образовни услови и колку студентите ќе имаат директна корист од подобрување на образовните услови.)
-928 Ученици и 76 вработени и двојно бројот на родителите и различни посетители ќе биде директно засегнати од имплементацијата на новиот систем за греење;

- Губење на неефикасни работничките класи ќе бидат сведени на минимум;

- Нема да се надевам дека ниското ниво на сериозни лоши болести случаи поради топлината одредба;

- Учење достигнувања или ќе се одржи и подобри на ниво на училиштето половина мандат и на годишно ниво;

- Студентите и вработените отсуство ќе се сведат на минимум или ќе биде од мала, незначителна вредност;

Времетраење на проектот (во месеци): 	Предлог датум за почеток: 	Предлог краен датум:

  Четири месеци 

	22 јануари 2011 	22 мај 2011

Ризици (Ве молиме опишете ризици кои може да креирате проблеми во текот на спроведувањето на проектот, односно да се создаде негативно влијание во текот на животот на проектот Пример:. Временските услови)

  Искрено не очекувам било сака ризици; се должи на фактот дека се планира целиот проект за греење да се спроведе во рамките на училиштето, ние исто така имаат предлагање локација за него, исто така, ќе се изврши кога сегашната греење процес е на крајот на почетокот на пролетта, па целата имплементација на проектот не треба да имате било какви сериозни ризици и пречки
  Со нетрпение очекуваме да спроведувањето на овој долг чекаше проектот и ќе стори сé за да се направи е вистина и да го постави во единствена функционирање;
  Ние исто така се надеваат дека времето ќе биде убаво и сончево да не се предизвика било сака пречки во резервоарот поставување - кој треба да биде во близина на училиште, но на отворен простор-имаме предлог локација за него 


Корисници (Дефинирање на директните корисници од проектот, вклучувајќи и финансиски анализи: цена по корисник)
Број на директните корисници: 	Цена по корисник (само со ПЕП инвестиции): 	Цена по корисник (Вкупно):
1004 директните корисници 	1345 денари 	2115 денари

Одржливост и одржување (Опишете каков вид на активности ќе ги преземе со цел да се одржи на проектот по спроведување. Покрај ова, Ве молиме објаснете како ви се случува да се одржи резултатите од спроведените проекти.)
- Ние постојано ќе го надгледува и да се постојана грижа на новиот систем за греење функционирање;

  Со помош на системот за греење занаетчија-ќе биде задолжен за секој поединечен ден ќе го надгледува функционирањето на системот за греење и ќе ги информира директорот на училиштето и занаетчии ќе ги отстрани, се намали, и да ја поправите било каков вид на проблем што треба да се појават во цел да имаат нормален греење, функционирањето на системот и работа;
  Училишниот одбор и директорот ќе им даде на занаетчии и системот за греење оператор должности-секојдневно да се види во текот на функционирањето на системот за греење и со помош на директорот на училиштето за да се утврди и да се елиминира било каков проблем треба да се појават. 

Одговорен за одржување лице задолжено од страна на училиштето: 	Име и презиме: Ордановски Богдан; Љубен Mirceski

Телефон: 075/790- 788, 070/343-152

Е-пошта: oublazekoneski@gmail.com

Верификација на апликација

Сите информации претставени во ова барање се точни и целосни. Училиштето и општината ќе преземе одговорност за неточни информации. Со потпишување на оваа апликација, ние се согласуваме да ги објават информациите во оваа апликација, во согласност со потребите на УСАИД / ПЕП.

Училишниот одбор директорот на училиштето

Ристеска Наташа Марија Dulevska

 

Родителите на Советот градоначалникот

Сузана Стојаноска г-дин Марјан Ристески

  

Датум: 2011/02/15 година

Место: Прилеп
АНЕКСИ
Следниве анекси се доставуваат заедно со овој формулар за апликација:
1. Буџет (табела 1)
2. Техничка документација (проект)
3. Дозволи и лиценци (ако е потребно)
4. Бил количества
5. Галерија
Ова е Google-овиот кеш на http://www.musicrailways.com/Duck_-_Natasa_mp3.html. Ова е слика на страницата каква што била на 9 окт 2011 14:04:05 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 natasa 
MusicRailways
ontheMOVE

  #
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z


Menu

 # pages  	 0-9 pages 
 A pages  	 B pages 
 C pages  	 D pages 
 E pages  	 F pages 
 G pages  	 H pages 
 I pages  	 J pages 
 K pages  	 L pages 
 M pages  	 N pages 
 O pages  	 P pages 
 Q pages  	 R pages 
 S pages  	 T pages 
 U pages  	 V pages 
 W pages  	 X pages 
 Y pages  	 Z pages 


Links

Google
Youtube
Mp3 Music
MOJMP3
MusicRailways :: On The Move


Duck - Natasa.mp3
File: 	Duck - Natasa
Size: 	5.21 MB
Download: 	Duck - Natasa.mp3

http://www.musicrailways.com/Duck_-_Natasa_mp3.html 	Share this page on your own website, forum or blog!
Simply click, copy and paste the following code:
Direct link for Forums
http://www.musicrailways.com/Duck_-_Natasa_mp3.html 	HTML code for Website, Myspace & Blogs
<a href="http://www.musicrailways.com/Duck_-_Natasa_mp3.html">Duck - <b style="color:black;background-color:#99ff99">Natasa</b>.mp3</a>

	
	
	
powered by
	

Duck - Natasa - YouTube - YouTube - Broadcast Yourself.
Host: www.youtube.com
Info: Grupa: Duck | Godina: 1998. | Pesma: Natasa | Produkcija: City records
Of Golden Duck Dog Breeders
Host: www.mydogbreeders.com
Info: Of Golden Duck Natasa Davidovic Kolarska bb Smederevo Serbia and Montenegro 11300 Phone: 0038126711417 E-Mail: golden.natasa@gmail.com TOP Golden
varana jankovic Videos
Host: mystic-center.com
Info: Duck - Natasa. Grupa: Duck | Godina: 1998. | Pesma: Natasa | Produkcija: City records. 4:20. Marenovajlija; Length: 4:20; Views: 9108; Tags: duck daca ...
Duck - Nemoj Saša - Download Songs and Music Videos for Free ...
Host: bigsong.in
Info: Duck - Natasa - YouTube : Description : May 31, 2010 ... Duck - Daco, volim teby Marenovajlija27840 views · Thumbnail 3:13. Add to. Duck - Nemoj Sašaby nimbg204928 ...
Natasa Davidovic - Free people check with news, pictures & links ...
Host: www.yasni.com
Info: Check Natasa Davidovic: CAC, Golden, Serbia, Judge, Nenad, Kennel, SRB, BOB, Golden Retriever, Owner, Mrs.Natasa, OF Golden, Golden Duck, Champion, Golden

MusicRailways.com does NOT contain any copyrighted/illegal mp3 or any other files on our servers. Further, we do NOT provide any links to copyrighted music/videos/lyrics files, even on other servers. There are only links to other websites which have a similary keywords/tags and we are not responsible for the content, information, and links provided on these sites.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534
Copyright ©2011 MusicRailways.com. All rights reserved. www.MusicRailways.com
 Страна 1
ОБСЕ H
Уман
D
IMENSION
Јас
MPLEMENTATION
М
EETING
ЗАВРШНИ ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ
Варшава, 29 септември - 10 октомври, 2008
HDIM.ODIHR/526/08 КОР.
10 Октомври 2008
Страна 2
ОБСЕ делегациите / партнери за соработка
АЛБАНИЈА
Амб. Флорент CELIKU
Шеф на Делегацијата на
Е-пошта: fceliku@mfa.gov.al
Амбасадата на Република Албанија
ул. Altowa 1; 02-386 Варшава, Полска
Тел: +48-22-824 14 27
Факс: +48-22-824 14 26
Г-дин Genti BENDO
Советник
Е-пошта: gbendo@mfa.gov.al
Амбасадата на Република Албанија
ул. Altowa 1; 02-386 Варшава, Полска
Тел: +48-22-824 14 27
Факс: +48-22-824 14 26
Германија
Амб. Хајнер HORSTEN
Шефот на мисијата
Е-пошта: L-osze@wien.diplo.de
Постојана мисија на Сојузна Република Германија
на ОБСЕ
Metternichgasse 3; 1030 Виена, Австрија
Тел: +43-1-711 54 171
Веб страна: http://www.osze.diplo.de
Г-дин Герхард KUENTZLE
Заменик-шеф на мисијата
Е-пошта: gerhard.kuentzle @ diplo.de
Постојана мисија на Сојузна Република Германија
на ОБСЕ
Metternichgasse 3; 1030 Виена, Австрија
Тел: +43-1-711 54 191
Факс: 49-18 88-175 51 13
Веб страна: http://www.osze.diplo.de
Г-ѓа Маргит HELLWIG-BOETTE
Прво советник; Раководител на Одделение за ОБСЕ и Советот на Европа
Е-пошта: 203-RL@diplo.de
Сојузна Министерството за надворешни работи
Auswaertiges amt, Дел 203; Werderscher Markt 1, D-10117
Берлин, Германија
Тел: +49-30-50 00 28 23
Факс: +49-30-50 00 52 824
Г-ѓа Juliane REHBERG
Е-пошта: Juliane.Rehberg @ bmas.bund.de
Сојузното министерство за труд и социјална политика
Wilhelmstr. 49; 10117 Берлин, Германија
Тел: +49-30-18 527 69 84
Факс: +49-30-18-527 51 27
Г-дин Мајкл В. KLUECHTZNER
Regierungsdirektor, заменик-шеф на оддел
Е-пошта: michael.kluechtzner @ bmi.bund.de
Сојузното министерство за внатрешни работи
Fehrbelliner плац 3; 10707 Берлин, Германија,
Тел: +49-1888-681 37 65
Факс: +49-1888-681 53 765
Г-дин Thede BOYSEN
Шефот на Канцеларијата на малцинствата
Е-пошта: minderheitensekretriat@t-online.de
Сојузното министерство за внатрешни работи
Fehrbelliner плац 3; 10707 Берлин, Германија,
Тел: +49-1888-681 48 70
Факс: +49-1888-681 48 86
Д-р Лоренц Барт
Советник
Е-пошта: pol-2-osze@wien.auswaertiges-amt.de
Постојана мисија на Сојузна Република Германија
на ОБСЕ
Metternichgasse 3; 1030 Виена, Австрија
Тел: +43-1-711 54 190
Факс: +43-1-711 54 268
Веб страна: http://www.osze.diplo.de
Г-ѓа Карин GOEBEL
Заменик-шеф на ОБСЕ и Советот на Европа дивизија
Е-пошта: 203-0@diplo.de
Сојузна Министерството за надворешни работи
Auswaertiges amt, Дел 203; Werderscher Markt 1, D-10117
Берлин, Германија
Тел: +49-30-50 00 28 22
Д-р Бенедикт Халер
Специјален претставник за односи со еврејските заедници
Е-пошта: 2-zbV@diplo.de
Сојузна Министерството за надворешни работи, div. 2-zbV-2
Werderscher Markt 1, D-10117 Берлин, Германија
Тел: +49-30-50 00 27 67
Факс: +49-30-50 00 52 767
САД
Г-дин Вилијам Роберт Пирсон
Шеф на Делегацијата на
Е-пошта: wrobertpearson@yahoo.com
Стејт Департментот на САД
2201 В улица NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-301-299 18 45
Факс: +1-202-647 13 69
Амб. Клифорд Бонд
Постар советник
Е-пошта: Cliff.Bond @ mail.house.gov
САД Хелсиншка комисија
234 Форд Куќа Канцеларијата за градење; Вашингтон 20.515;
САД
Тел: +1-202-226 36 13
Факс: +1-202-226 41 99
Страна 3
Амб. Џули Финли
Шефот на мисијата
Е-пошта: HegendorferDR@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 34 01
Факс: +43-1-368 31 53
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Амб. Карен Стјуарт
Главниот заменик помошник државен секретар
Е-пошта: stewartkb@state.gov
Стејт Департментот на САД, Бирото за демократија, човекови
Права и труд
2201 В улица СЗ, Suite 7802; Вашингтон 20.520;
САД
Тел: +1-202-647 25 90
Факс: +1-202-647 52 83
Веб страна: http://www.state.gov
Г-ѓа Елизабета NAKIAN
Заменик на директорот на Канцеларијата на холокаустот прашања
Е-пошта: NakianE@state.gov
Стејт Департментот на САД
2201 В улица NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-202-647 80 47
Факс: +1-202-647 85 26
Г-дин Џон MCKANE
Надворешни работи директор
Е-пошта: mckanej@state.gov
Стејт Департментот на САД, Бирото за демократија, човекови
Права и труд
2201 В улица СЗ, Suite 7802; Вашингтон 20.520;
САД
Тел: +1-202-647 12 11
Веб страна: http://www.state.gov
Д-р Дејвид MIKOSZ
Надворешни работи директор
Е-пошта: mikoszdj@state.gov
Стејт Департментот на САД, Бирото за демократија, човекови
Права и труд
2201 В улица СЗ, Suite 7802; Вашингтон 20.520;
САД
Тел: +1-202-647 38 92
Веб страна: http://www.state.gov
Г-дин Џонатан PLOWMAN
ОБСЕ Биро директор
Е-пошта: plowmanja@state.gov
Стејт Департментот на САД
2201 В улица NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-202-647 21 28
Факс: +1-202-647 13 69
Г-ѓа Џенифер BANDY
Интерни
Е-пошта: BandyJM@state.gov
Стејт Департментот на САД, Бирото за европски прашања
Канцеларијата на Европската безбедносна и политички прашања, соба 6511
HST; 2201 C улица, NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-202-647 10 03
Г-дин Роналд Макнамара
Политика за советник
Е-пошта: ronald.mcnamara @ mail.house.gov
САД Хелсиншка комисија
234 Форд Куќа Канцеларијата за градење; Вашингтон 20.515;
САД
Тел: +1-202-225 39 86
Факс: +1-202-226 41 99
Г-ѓа Ерика шлагер
Советник за меѓународно право
Е-пошта: Erika.Schlager @ mail.house.gov
САД Хелсиншка комисија
234 Форд Куќа Канцеларијата за градење; Вашингтон 20.515;
САД
Тел: +1-202-225 19 01
Факс: +1-202-226 41 99
Д-р Миша Томпсон
Политика за советник
Е-пошта: mischa.thompson @ mail.house.gov
САД Комисијата за безбедност и соработка во Европа
(US Хелсиншка комисија)
234 Форд Куќа Канцеларијата за градење; Вашингтон 20.515; САД
Тел: +1-202-225 19 01
Факс: +1-202-226 41 99
Веб страна: http://www.csce.gov
Г-дин Фред Тарнер
Началникот на Генералштабот
Е-пошта: fred.turner @ mail.house.gov
САД Комисијата за безбедност и соработка во Европа
(US Хелсиншка комисија)
234 Форд Куќа Канцеларијата за градење; Вашингтон 20.515; САД
Тел: +1-202-225 19 01
Веб страна: http://www.csce.gov
Д-р Вилијам INBODEN
Постар заменик претседател, Legatum Институтот
Е-пошта: william.inboden @ legatum.com
Делегацијата на Соединетите Американски Држави
3813 Legation Св NW; Вашингтон 20.015; САД
Тел: +971-50-653 25 67
Г-дин Натан Мик
Јавни Член
Е-пошта: n8mick@hotmail.com
Делегацијата на Соединетите Американски Држави
3813 Legation Св NW; Вашингтон 20.015; САД
Тел: +1-402-689 74 46
Г-дин Х Нокс Темза
Надворешни работи директор
Е-пошта: thameshk@state.gov
Делегацијата на Соединетите Американски Држави
3813 Legation Св NW; Вашингтон 20.015; САД
Тел: +1-202-647 34 65
Факс: +1-202-647 42 75
Г-ѓа Евелин ASWAD
Адвокат-советник
Е-пошта: Aswadem@state.gov
Стејт Департментот на САД
2201 В улица NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-202-647 40 65
Страна 4
Г-дин Jared БАНКИ
Втор секретар за политички прашања
Е-пошта: banksj@state.gov
Американската амбасада во Варшава
Ал. Ujazdowskie 29/31; 00-540 Варшава, Полска
Тел: +48-22-504 26 21
Факс: +48-22-504 26 13
Г-дин Кристофер CAMPONOVO
Постар советник
Е-пошта: camponovocn@state.gov
Стејт Департментот на САД, Бирото за демократија, човекови
Права и труд
2201 В улица СЗ, Suite 7802; Вашингтон 20.520;
САД
Тел: +1-202-647 43 11
Веб страна: http://www.state.gov
Г-ѓа Лаура Кери
Надворешни работи директор
Е-пошта: CareyLN@state.gov
Стејт Департментот на САД
2201 В улица NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-202-261 80 22
Г-дин Кејси CHRISTENSEN
Политички советник
Е-пошта: ChristensenCH@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 32 03
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-дин Крег Конвеј
Првиот секретар
Е-пошта: conwaycm@state.gov
Американската амбасада во Варшава
Ал. Ujazdowskie 29/31; 00-540 Варшава, Полска
Тел: +48-22-504 27 20
Кетрин COSMAN
Постар политички советник
Е-пошта: ccosman@uscirf.gov
САД Комисијата за меѓународни верски слободи
800 Северна Капитол Стрит, NW, Suite 790, Вашингтон
20.002; САД
Тел: +1-202-523 32 40
Факс: +1-202-523 50 20
Веб страна: http://www.uscirf.gov
Г-ѓа Колин CRENWELGE
Политички директор
Е-пошта: crenwelgece@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 32 14
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-дин Мајкл CROMARTIE
Заменик претседател
Е-пошта: crom@eppc.org
САД Комисијата за меѓународни верски слободи
800 Северна Капитол Стрит, NW, Suite 790, Вашингтон
20.002; САД
Веб страна: http://www.uscirf.gov
Г-ѓа Катаржина Драган
Политички асистент
Е-пошта: draganke@state.gov
Американската амбасада во Варшава
Ал. Ujazdowskie 29/31; 00-540 Варшава, Полска
Тел: +48-22-504 26 82
Г-ѓа Феличе GAER
Чаир
Е-пошта: gaerf@ajc.org
САД Комисијата за меѓународни верски слободи
800 Северна Капитол Стрит, NW, Suite 790, Вашингтон
20.002; САД
Тел: +1-202-523 32 40
Факс: +1-202-523 50 20
Веб страна: http://www.uscirf.gov
Г-ѓа Марија GLANTZ
Политички директор
Е-пошта: glantzme@state.gov
Стејт Департментот на САД
2201 В улица NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-202-647 67 56
Факс: +1-202-647 89 80
Г-дин Андреј Хајд
Заменик политички советник
Е-пошта: hydeag@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 32 18
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-дин Алекс Џонсон
Политика за советник
Е-пошта: AlexT.Johnson @ mail.house.gov
САД Комисијата за безбедност и соработка во Европа
(US Хелсиншка комисија)
234 Форд Куќа Канцеларијата за градење; Вашингтон 20.515; САД
Тел: +1-202-225 19 01
Факс: +1-202-225 41 99
Веб страна: http://www.csce.gov
Г-ѓа Elilzabeth Кауфман
Политички директор
Е-пошта: KaufmanEC@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 32 11
Факс: +43-1-313 39 31 38
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-ѓа Моника KOLATAJ-Конвеј
EFM
Е-пошта: conwaycm@state.gov
Американската амбасада во Варшава
Ал. Ujazdowskie 29/31; 00-540 Варшава, Полска
Тел: +48-22-504 27 20
Г-дин Тед KONTEK
Политички директор
Е-пошта: kontektl@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 32 12
Факс: +43-1-313 39 32 55
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Страна 5
Г-дин Тај LAGEMAN
Мултилатерални прашања
Е-пошта: LAGEMANTM@state.gov
Американската амбасада во Виена
Boltzmanngasse 16; A-1090 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 24 42
Г-ѓа Cindy LAREAU
Раководител на канцеларија
Е-пошта: lareauck@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 32 01
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-ѓа весел Пакер
Персоналот советник
Е-пошта: winsome.packer @ mail.house.gov
САД Комисијата за безбедност и соработка во Европа
(US Хелсиншка комисија)
234 Форд Куќа Канцеларијата за градење; Вашингтон 20.515; САД
Тел: +1-202-225 19 01
Факс: +1-202-226 41 99
Веб страна: http://www.csce.gov
Г-ѓа Џули RASCHKA
Политички специјалист
Е-пошта: RaschkaJD@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 3712
Факс: +43-1-313 39 3255
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-ѓа Вероника SPERL
Прес асистент
Е-пошта: sperlvx@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-664-838 43 34
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-дин Џејмс Standish
Извршен директор
Е-пошта: jstundish@uscirf.gov
САД Комисијата за меѓународни верски слободи
800 Северна Капитол Стрит, NW, Suite 790, Вашингтон
20.002; САД
Тел: +1-202-523 32 40
Факс: +1-202-578 60 621
Веб страна: http://www.uscirf.gov
Г-дин Мајкл Стивенс
Односи со јавноста директор
Е-пошта: StevensMG@state.gov
САД мисија на ОБСЕ
Obersteinergasse 11 / 1; 1190 Виена, Австрија
Тел: +43-1-313 39 34 22
Факс: +43-1-368 63 85
Веб страна: http://osce.usmission.gov
Г-ѓа Елеонора КАМЕН
Е-пошта: StoneEC@state.gov
Американската амбасада во Варшава
Ал. Ujazdowskie 29/31; 00-540 Варшава, Полска
Тел: +48-22-504 26 84
Г-дин Брус Тарнер
Директор
Е-пошта:
Стејт Департментот на САД
2201 В улица NW; Вашингтон 20.520; САД
Г-дин Џон UNDERRINER
Заменик на директорот / ОБСЕ координатор
Е-пошта: underrinerjm@state.gov
Стејт Департментот на САД, Бирото за европски прашања
Канцеларијата на Европската безбедносна и политички прашања, соба 6511
HST; 2201 C улица, NW; Вашингтон 20.520; САД
Тел: +1-202-736 72 90
АНДОРА
Амб. Џоан Pujal LABORDA
Амбасадорот
Е-пошта: amb.andorra @ prioritytelecom.biz
ОБСЕ делегацијата на Принципатот Андора
Karntnerring 2A/13; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-961 09 09 20
Факс: +43-1-961 09 09 50
Г-ѓа Марта SALVAT
Специјалниот пратеник на политика и безбедносни прашања
Е-пошта: amb.andorra @ prioritytelecom.biz
ОБСЕ делегацијата на Принципатот Андора
Karntnerring 2A/13; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-961 09 09 20
Факс: +43-1-961 09 09 50
Ерменија
Амб. Ashot HOVAKIMIAN
Шеф на Делегацијата на Ерменија на ОБСЕ
Е-пошта: armeniapm@armenianmission.at
Делегацијата на Република Ерменија на ОБСЕ
Hadikgasse 28 / 1; A-1140 Виена, Австрија
Тел: +43-1-890 63 63
Факс: +43-1-890 63 63 150
Г-дин Армен PAPIKYAN
Заменик-шеф на Делегацијата
Е-пошта: papikyan@armenianmission.at
Делегацијата на Република Ерменија на ОБСЕ
Hadikgasse 28 / 1; A-1140 Виена, Австрија
Тел: +43-1-890 63 63 204
Факс: +43-1-890 63 63 150
Г-ѓа Karine SOUDIJAN
Раководител на човековите права и хуманитарни прашања Биро
Е-пошта: k.soudjian @ mfa.am
Министерството за надворешни работи
2, зградата на владата, Република плоштад; 375.010 Ереван;
Ерменија
Тел: +374-10-54 40 41 лок. 223
Факс: +374-10-54 39 25
Страна 6
Г-ѓа Lilit SHAKARYAN
Втор секретар; политички Секција
Е-пошта: politsection@armenia.internetdsl.pl
Амбасадата на Република Ерменија на Република
Полска
ул. Bekasow 50; 02-803 Варшава, Полска
Тел: +48-22-899 09 40
Факс: +48-22-899 09 35
Австрија
Д-р Харалд В. KOTSCHY
Министерот ополномоштен; Раководител на одделение за Советот на Европа и
ОБСЕ / човекова димензија
Е-пошта: harald.kotschy @ bmeia.gv.at
Австриската Сојузното министерство за европски и меѓународни
Работи
Minoritenplatz 8; 1014 Виена, Австрија
Тел: +43-5-011 50 36 74
Факс: +43-5-011 59 3674
Веб страна: http://www.bmeia.gv.at
Д-р Георг HEINDL
Министерот ополномоштен; човекови права Departmenrt
Е-пошта: georg.heindl @ bmeia.gv.at
Австриската Сојузното министерство за европски и меѓународни
Работи
Minoritenplatz 8; 1014 Виена, Австрија
Тел: +43-5-01 150 45 42
Факс: +43-5-01 159 45 42
Веб страна: http://www.bmeia.gv.at
Д-р Томас М. BUCHSBAUM
Раководител на Одделението IV.3; министерот ополномоштен
Е-пошта: thomas.buchsbaum @ bmeia.gv.at
Австриската Сојузното министерство за европски и меѓународни
Работи
Minoritenplatz 8; 1014 Виена, Австрија
Тел: 150 35 76 43-501
Факс: 43-501 159 35 76
Веб страна: http://www.bmeia.gv.at
Г-ѓа Силвија THALLER
Судијата
Е-пошта: silvia.thaller @ bmj.gv.at
Сојузното министерство за правда
Museumstrasse 7; 1070 Виена, Австрија
Тел: +43-1-523 52 21 53
Азејберџан
Г-дин Vilayat GULIYEV
Амбасадорот
Е-пошта: info@azer-embassy.pl
Амбасадата на Република Азербејџан
ул. Zwyciezcow 12; 03-941 Варшава, Полска
Тел: +48-22-617 67 28
Факс: +48-22-616 19 49
Веб страна: http://www.azer-embassy.pl
Г-дин Фуад ABDIYEV
Водечките советник
Е-пошта: f_mamedov@bk.ru
Министерството за правда
1, Inshatchilar Ave;. 1073 Баку, Азербејџан
Тел: +994-55-355 95 95
Факс: +994-12-430 11 77
Г-дин Вахид GAHRAMANOV
Заменик на директорот на миграција оделението
Е-пошта: statemigrationservice@bakinter.net
Државниот миграција сервис
53, Ататурк AV;. Баку, Азербејџан
Тел: +994-12-498 01 50
Факс: +994-12-498 01 50
Г-дин Agil GUNASHOV
Аташе
Е-пошта: aqilgunashov@azerimail.net
Амбасадата на Република Азербејџан
ул. Zwyciezcow 12; 03-941 Варшава, Полска
Тел: +48-22-616 21 88
Факс: +48-22-616 19 49
Веб страна: http://www.azer-embassy.pl
Г-дин Kamran HASANOV
Главниот консултант
Е-пошта: ceyran_famil@apparat.gov.az
Администрација на претседателот на Република
Азербејџан
Prezident Sarayi, Istiqlaliyyet kucesi 19; 1066 Баку, Азербејџан
Тел: +994-12-437 10 49
Факс: +994-12-492 24 93
Веб страна: http://www.apparat.az
Г-дин Ulfat MACHANOV
Аташе
Е-пошта: umachanov@gmail.com
Амбасадата на Република Азербејџан
ул. Zwyciezcow 12; 03-941 Варшава, Полска
Тел: +48-22-616 21 88
Факс: +48-22-616 19 49
Веб страна: http://www.azer-embassy.pl
Г-дин Имран NAJAFOV
Заменик-шеф на трговија со луѓе борба против Министерството
Е-пошта: international@mia.gov.az
Министерството за внатрешни работи
7 Husu Haciyev ул;. AZ 1005 Баку, Азербејџан
Тел: +994-12-590 98 85
Факс: +994-12-492 03 49
Веб страна: http://www.din.gov.az
Г-дин Ајдин SAFIKHANLI
Раководител на научно-Аналитичка Одделот
Е-пошта: ombudsman@ombudsman.gov.az
Канцеларијата на Комесарот за човекови права
(Омбудсман)
Владата куќа; 40, Уз. Hajibeyov ул;. Баку 1000;
Азербејџан
Тел: +994-12-493 97 39
Факс: +994-12-498 23 65
Веб страна: http://www.ombudsman.gov.az
Страна 7
Г-дин Vugar ZEYNALOV
Раководител на Одделението за регистрација странци "
Е-пошта: international@mia.gov.az
Министерството за внатрешни работи
7 Husu Haciyev ул;. AZ 1005 Баку, Азербејџан
Тел: +994-12-590 98 85
Факс: +994-12-492 03 49
Веб страна: http://www.din.gov.az
Белорусија
Амб. Alyaksandr SYCHOV
Шеф на Делегацијата на
Е-пошта: solovyev_osce@mail.by
Постојаната делегација на Република Белорусија за
ОБСЕ
Huettelbergstrasse 6; 1140 Виена, Австрија
Тел: +43 1 419 96 30
Факс: +43 1 419 96 30 30
Веб страна: http://www.austria.belembassy.org
Г-дин Павел LATUSHKA
Амбасадорот
Е-пошта: poland@belembassy.org
Амбасадата на Република Белорусија на Република
Полска
ул. Wiertnicza 58; 02-952 Варшава, Полска
Тел: +48-22-742 09 90
Факс: +48-22-742 09 80
Г-дин Владимир CHUSHEV
Министер советник
Е-пошта: poland@belembassy.org
Амбасадата на Република Белорусија на Република
Полска
ул. Wiertnicza 58; 02-952 Варшава, Полска
Тел: +48-22-742 09 90
Факс: +48-22-742 09 80
Г-дин Владимир EMELYANOV
Заменик раководителот на Секторот; Дирекцијата за лекови за контрола на
и борба против трговијата со луѓе
Е-пошта: osce@mfa.gov.by
Министерството за внатрешни работи
Gorodskoy Вал. Ул. 4; Минск, Белорусија
Тел: +375-17-218 74 49
Г-дин Александар KALINAU
Раководител на Секторот за религиите
Е-пошта: osce@mfa.gov.by
Комитетот за меѓурелигиски и народностите
Kommunisticheskaya ул, 11;. 220.029 Минск, Белорусија
Тел: +375-17-288 20 23
Факс: +375-17-284 63 44
Г-дин Александар OPIMAKH
Советник
Е-пошта: solovyev_osce@mail.by
Постојаната делегација на Република Белорусија за
ОБСЕ
Huettelbergstrasse 6; 1140 Виена, Австрија
Тел: +43 1 419 96 30
Факс: +43 1 419 96 30 30
Веб страна: http://www.austria.belembassy.org
Г-дин Александар SASNOVICH
Раководител на Секторот за народностите и правни прашања
Е-пошта: osce@mfa.gov.by
Комитетот за меѓурелигиски и народностите
Kommunisticheskaya ул, 11;. 220.029 Минск, Белорусија
Тел: +375-17-288 22 57
Факс: +375-17-284 63 44
Г-дин Владимир SOLOVYEV
Втор секретар
Е-пошта: solovyev_osce@mail.by
Постојаната делегација на Република Белорусија за
ОБСЕ
Huettelbergstrasse 6; 1140 Виена, Австрија
Тел: +43-1-419 96 30 17
Факс: +43-1-419 96 30 30
Веб страна: http://www.austria.belembassy.org
Г-дин Анатолиј TIKOVENKO
Судијата
Е-пошта: osce@mfa.gov.by
Уставниот суд
К. Маркс 32; Минск, Белорусија
Тел: +375-17-227 32 73
Факс: +375-17-227 52 09
Г-дин Дмитриј VYBORNY
Првиот секретар
Е-пошта: poland@belembassy.org
Амбасадата на Република Белорусија на Република
Полска
ул. Wiertnicza 58; 02-952 Варшава, Полска
Тел: +48-22-742 09 71
Факс: +48-22-742 09 80
Белгија
Амб. Женевиев RENAUX
Ambassadrice
Е-пошта: viennaosce@diplobel.be
Постојана мисија на Белгија на ОБСЕ
Wohllebengasse 6 / 3, 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-664-516 61 95
Г-дин Хендрик ван де VELDE
Заменик постојан претставник
Е-пошта: viennaosce@diplobel.fed.be
Постојана мисија на Белгија на ОБСЕ
Wohllebengasse 6 / 3, 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-505 63 64
Факс: +43-1-505 03 88
Г-ѓа Франсин CHAINAYE
Директорот за човекови права
Е-пошта: francine.chainaye @ diplobel.fed.be
Сојузна јавниот сервис, за надворешни работи, надворешна трговија и
Развојна соработка
19, rue des Petits Carmes; 1000-Брисел, Белгија
Тел: +32-2-501 89 50
Факс: +32-2-501 38 23
Страна 8
Г-дин Александар HOEFMANS
Аташе
Е-пошта: alexander.hoefmans @ just.fgov.be
Министерството за правда
Ватерло Лејн 115; 1000 Брисел, Белгија
Тел: +32-2-542 67 90
Факс: +32-2-542 70 09
Веб страна: http://www.just.fgov.be
Г-дин Марк TYSEBAERT
Бранителот Генералниот
Е-пошта: marc.tysebaert @ just.fgov.be
Министерството за правда
Ватерло Лејн 115; 1000 Брисел, Белгија
Тел: +32-2-542 75 51
Факс: +32-2-542 70 97
Веб страна: http://www.just.fgov.be
Г-дин Joren VANDEWEYER
Првиот секретар
Е-пошта: joren.vandeweyer @ diplobel.fed.be
Амбасадата на Белгија
Senatorska 34; 00-195 Варшава, Полска
Тел: +48-22-551 28 03
Веб страна: http://www.diplomatie.be/warsaw
Г-дин Мишел VILLAN
Directeur
Е-пошта: m.villan @ mrw.wallonie.be
Користење јавни де Wallonie
Дирекцијата женерал pouvoirs locaux, акција sociale et Sante;
Белгија
Тел: +32-81-32 73 51
Факс: +32-81-32 72 15
Веб страна: http://spw.wallonie.be
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Амб. Зоран Скендерија
Е-пошта: zoran.skenderija @ mfa.gov.ba
Амбасада на Босна и Херцеговина во Република
Полска
Humanska 10; 00-789 Варшава, Полска
Тел: +48-604-91 60 03
Факс: +48-22-848 15 21
Г-ѓа Maida KLEMPIC
Првиот секретар
Е-пошта: maida.klempic @ mfa.gov.ba
Амбасада на Босна и Херцеговина во Република
Полска
Humanska 10; 00-789 Варшава, Полска
Тел: +48-22-856 71 82
Бугарија
Г-дин Андреј TEHOV
Direcotr за човекови права и меѓународното хуманитарно
Организации
Е-пошта: human.rights @ mfa.government.bg
Министерството за надворешни работи
2, Александар Zhvendov ул;. Софија 1113, Бугарија
Тел: +359-2-948 24 61
Факс: +359-2-948 20 51
Г-дин Димитар СФРЈ
Раководител на Одделението за човекови права
Е-пошта: human.rights @ mfa.government.bg
Министерството за надворешни работи
2, Александар Zhvendov ул;. Софија 1113, Бугарија
Тел: +359-2-948 24 61
Факс: +359-2-948 20 51
Д-р Георги Крастев
Раководител на Сектор Интеграција на Ромите
Е-пошта: g.krastev @ government.bg
Националниот совет за соработка на етнички и
Демографски прашања
Националното Собрание Дондуков бул. 1; Софија 1000; Бугарија
Тел: +359-2-940 24 19
Факс: +359-2-986 27 32
Веб страна: http://www.nccedi.government.bg
Г-ѓа Genka Георгиева
Првиот секретар
Е-пошта: g.georgieva @ bulgvert.at
Постојана мисија на Република Бугарија на ОБСЕ
Rechte Wienzeile 13 / 1; 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-585 66 03
Факс: +43-1-585 20 01
Г-ѓа Кристина YOTOVA
Помлад експерт, Дирекцијата за човекови права и меѓународни
Хуманитарни организации
Е-пошта: chyotova@mfa.government.bg
Министерството за надворешни работи
2, Александар Zhvendov ул;. Софија 1113, Бугарија
Тел: +359-2-948 24 75
Факс: +359-2-948 20 51
Г-ѓа Деница Боева
Главниот експерт
Е-пошта: d.boeva @ antitraffic.government.bg
Националната комисија за борба против трговијата со
Луѓе
52а, "GMDimitrov" бул, ет.1, of.107; 1797 Софија, Бугарија
Тел: +359-888-14 45 95
Факс: +359-2-807-80-56
Веб страна: http://www.antitraffic.government.bg
Г-ѓа Маргарита ДИМОВА
Владиниот агент пред ЕСЧП
Е-пошта: m_dimova@justice.government.bg
Министерството за правда
1 Словенска ул;. Софија 1000, Бугарија
Тел: +359-887-39 51 71
Факс: +359-2-980 26 75
КАНАДА
Г-дин Ив BEAULIEU
Советник
Е-пошта: yves.beaulieu @ international.gc.ca
Делегацијата на Канада на ОБСЕ
Laurenzerberg 2; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-531 38 32 22
Факс: +43-1-531 38 39 15
Страна 9
Г-дин Жерар BRATHWAITE-есетра
Агент де Програмата; програма Регионални de l'Europe (ERP)
Е-пошта: gerard.brathwaitesturgeon @ acdi-cida.gc.ca
Канадската меѓународна агенција за развој
04-03, 200, Promenade du Portage; K1A 0G4 Gatineau,
Квебек; Канада
Тел: +1-819-994 48 32
Факс: +1-819-994 36 69
Веб страна: http://www.acdi-cida.gc.ca
Г-ѓа Лиза FILIATRAULT
Генералниот директор
Е-пошта: lise.filiatrault @ acdi-cida.gc.ca
Канадската меѓународна агенција за развој
04-03, 200, Promenade du Portage; K1A 0G4 Gatineau,
Квебек; Канада
Тел: +1-819-994 71 59
Факс: +1-819-994 09 28
Веб страна: http://www.acdi-cida.gc.ca
Г-ѓа Fredericka Григориј
Заменик-амбасадор
Е-пошта: vosce@international.gc.ca
Делегацијата на Канада на ОБСЕ
Laurenzerberg 2; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-531 38 32 20
Г-дин Александар-Етјен MICHON
Втор секретар, Делегација на Канада на ОБСЕ
Е-пошта: Александар-etienne.michon @ international.gc.ca
Министерство за надворешни работи на Канада
Laurenzerberg 2 1010 Виена Австрија
Тел: +43 1 531 38 32 25
Факс: +43 1 531 38 39 15
Веб страна: http://www.international.gc.ca
Кипар
Амб. Marios LYSSIOTIS
Постојаниот претставник
Е-пошта: eyiasemidou@mfa.gov.cy
Постојана мисија на Кипар на ОБСЕ
Parkring 20; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-513 06 30
Факс: +43-1-503 06 32
Г-ѓа Kalliopi AVRAAM
Амбасадорот
Е-пошта: ambasada@ambcypr.pl
Амбасадата на Република Кипар
ул. Pilicka 4; 02-629 Варшава, Полска
Тел: +48-22-844 45 77, 844 08 16
Факс: +48-22-844 25 58
Хрватска
Амб. Небојша KOHAROVIC
Шеф на Делегацијата на
Е-пошта: croemb@pol.pl
Амбасадата на Република Хрватска во Полска
ул. I. Krasickiego 25, 02-611 Варшава, Полска
Тел: +48-22-844 12 25
Факс: +48-22-844 05 67
Веб страна: http://pl.mvp.hr
Амб. Невен MADEY
Постојаниот претставник; шеф на Делегацијата
Е-пошта:
Постојана мисија на Република Хрватска во ОБСЕ,
ОН и Int'l организации во Виена
Bartensteing. 16 / 7; 1010 Виена, Австрија
Г-дин Вања PUDIC
Претседателот на Комисијата за азил
Е-пошта: povjerenstvozaazil@ljudskaprava-vladarh.hr
Канцеларијата за човекови права на Владата на Република
Хрватска
Трг marshala Тита 8 / I; 100000 Загреб, Хрватска
Тел: +385-1-487 76 73
Факс: +385-1-481 34 30
Веб страна: http://ljudskaprava-vladarh.hr
Г-дин Андреј Доган
Советник
Е-пошта:
Министерството за надворешни работи и европска интеграција
Трг Николе; Загреб, Хрватска
Веб страна: http://www.mvp.hr
Даниела GAUBE
Советник
Е-пошта:
Канцеларијата за човекови права на Владата на Република
Хрватска
Трг marshala Тита 8 / I; 100000 Загреб, Хрватска
Веб страна: http://ljudskaprava-vladarh.hr
Г-ѓа Катарина Ходак
Биро за директор на ОБСЕ; Одделот за соработка со Int'l
Организации
Е-пошта: katarina.hodak @ mvp.hr
Министерството за надворешни работи и европска интеграција
Трг Николе; Загреб, Хрватска
Тел: +385-1-456 99 52
Факс: +385-1-459 74 16
Веб страна: http://www.mvp.hr
Г-дин Зоран JOKOVIC
Биро за директор
Е-пошта: zoran.jokovic @ mvpei.hr
Министерството за надворешни работи и европска интеграција
Трг Николе; Загреб, Хрватска
Тел: +385-1-456 98 25
Факс: +385-1-459 74 16
Веб страна: http://www.mvp.hr
Г-ѓа Катарина KIRINIC
Трет секретар
Е-пошта: croemb.warsaw @ mvpei.hr
Амбасадата на Република Хрватска во Полска
ул. I. Krasickiego 25, 02-611 Варшава, Полска
Тел: +48-22-844 23 93
Факс: +48-22-844 48 08
Веб страна: http://pl.mvp.hr
Страна 10
Г-ѓа Ана-Марија Радиќ
Директор
Е-пошта: Ана-maria.radic @ zg.t-com.hr
Министерството за регионален развој, шумарство и водостопанство
Управување со
Radnicka Cesta 22, 10 000 Загреб, Хрватска
Тел: +385-1-617 25 02
Данска
Г-дин Џон Бернхард
Амбасадорот на Данска на ОБСЕ
Е-пошта: johber@um.dk
Делегација на Данска на ОБСЕ
Fuehrichgasse 6/3rd кат; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-512 02 32
Факс: +43-1-512 23 86
Г-ѓа Карина Јохансен
Раководител на оддел
Е-пошта: karjoh@um.dk
Министерството за надворешни работи
Asiatisk Plads 2; 1448 во Копенхаген, Данска
Тел: +45-33-92 18 38
Факс: +45-33-92 04 73
Веб страна: http://www.um.dk
Г-ѓа Bolette Лунд Кристенсен
Јавниот обвинител
Е-пошта: blk001@politi.dk
Министерството за правда
Radhustorvet 1; 8700 Хорсенс; Данска
Тел: +45-7-575 16 63
Факс: +45-7-628 14 44
Г-дин Андерс Харис NIELSEN
Специјален советник (во пензија)
Е-пошта: hn1309@compaqnet.dk
Тел: +46-48-17 67 61
Г-дин Мартин Bang
Првиот секретар
Е-пошта: marban@um.dk
Кралската Данска амбасада, Варшава
ул. Rakowiecka 19; 02-517 Варшава, Полска
Тел: +48-22-565 29 23
Веб страна: http://www.ambwarszawa.um.dk
Шпанија
Г-дин Агустин Nunez MARTINEZ
Министерот; заменик-постојан претставник
Е-пошта: agustin.nunez @ maec.es
Постојано претставништво на Шпанија на ОБСЕ
Argentinierstrasse 34; A-1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-505 86 00 379
Факс: +43-1-505 86 00 391
Г-ѓа Кармела BARCIA-BUSTELO
Советник
Е-пошта: carmela.barcia @ maec.es
Постојана мисија на Шпанија на ОБСЕ
Argentinierstrasse 34; 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-505 86 00 373
Факс: +43-1-505 86 00 388
Естонија
Амб. Triin ДЕЛОВИ
Амбасадорот
Е-пошта: triin.parts @ osce.estwien.at
Постојана мисија на Република Естонија во ОБСЕ
Fuhrichgasse 8 / 5, 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-512 19 01 11
Г-ѓа Мај HION
Советник
Е-пошта: mai.hion @ mfa.ee
Постојана мисија на Република Естонија во ОБСЕ
Fuhrichgasse 8 / 5, 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-512 19 01 11
Г-дин Priit MASING
Економски аташе
Е-пошта: pmasing@vm.ee
Амбасадата на Република Естонија
ул. Karwinska 1; 02-639 Варшава, Полска
Тел: +48-22-881 18 10
Веб страна: http://www.estemb.pl
Г-ѓа Карен TIKENBERG
Човекови права Биро директор
Е-пошта: karen.tikenberg @ mfa.ee
Министерството за надворешни работи
Islandi V. 1, Талин 15.049; Естонија
Тел: 372-631 74 15
Факс: 372-631 74 00
Веб страна: http://www.vm.ee
ФИНСКА
Г-ѓа Хајди HAUTALA
Член на Собранието
Е-пошта: heidi.hautala @ formin.fi
Собранието на Финска
Eduskunta; FI-00.102 Хелсинки, Финска
Тел: +358-9-43 21
Г-ѓа Teija TIILIKAINEN
Државен секретар (политички)
Е-пошта:
Министерството за надворешни работи
PO Box 176, FI-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-9-160 05
Факс: +358-9-62 98 40
Г-дин Алекси HARKONEN
Амбасадорот; шефот на финската претседателство на ОБСЕ Задача
Сили
Е-пошта: aleksi.harkonen @ formin.fi
Министерството за надворешни работи
PO Box 176, FI-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-9-16 05 54 96
Факс: +358-9-16 05 61 68
Г-дин Анти TURUNEN
Амбасадорот; постојан претставник на Финска во
ОБСЕ
Е-пошта: sanomat.wet @ formin.fi
Постојана мисија на Финска во ОБСЕ
Esslinggasse 16 / 2 парк; A-1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-535 10 34
Факс: +43-1-533 69 82
Страна 11
Г-дин Веса HIMANEN
Амбасадорот
Е-пошта: sanomat.var @ formin.fi
Амбасадата на Финска
ул. Отец. Chopina 4 / 8, 00-559 Варшава, Полска
Тел: +48-22-598 95 00
Факс: +48-22-621 34 42
Веб страна: http://www.finland.pl
Г-дин Кари KAHILUOTO
Амбасадорот за човекови права и демократија
Е-пошта:
Министерството за надворешни работи
PO Box 176, FI-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-9-160 05
Факс: +358-9-62 98 50
Г-ѓа Sofie од-EMMESBERGER
Директорот; политиката за човекови права единица
Е-пошта: sofie.from-emmesberger @ formin.fi
Министерството за надворешни работи
PO Box 176, FI-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-9-160 56 551
Факс: +358-9-160 56 055
Г-дин Веса VASARA
Заменик постојан претставник на Финска во ОБСЕ;
Министерот советник
Е-пошта: sanomat.wet @ formin.fi
Постојана мисија на Финска во ОБСЕ
Esslinggasse 16 / 2 парк; A-1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-535 10 34
Факс: +43-1-533 69 82
Г-ѓа Paivi Laine
Министерот советник
Е-пошта: sanomat.var @ formin.fi
Амбасадата на Финска
ул. Отец. Chopina 4 / 8, 00-559 Варшава, Полска
Тел: +48-22-598 95 00
Факс: +48-22-621 34 42
Веб страна: http://www.finland.pl
Г-ѓа Riina-Riikka KUPARINEN
Првиот секретар
Е-пошта: riina-riikka.kuparinen @ formin.fi
Постојана мисија на Финска во ОБСЕ
Esslinggasse 16 / 2 парк; A-1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-535 10 34 78
Факс: +43-1-533 69 82
Г-ѓа Marjo Маки-LEPPILAMPI
Првиот секретар
Е-пошта: marjo.maki-leppilampi @ formin.fi
Постојана мисија на Финска во ОБСЕ
Esslinggasse 16 / 2 парк; A-1010 Виена, Австрија
Тел: +43-664-151 68 84
Факс: +43-1-533 69 82
Г-ѓа Sini PAUKKUNEN
Прв секретар; политиката за човекови права единица
Е-пошта: sini.paukkunen @ formin.fi
Министерството за надворешни работи
PO Box 176, FI-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-40-743 41 40
Факс: +358-9-160 56 055
Г-ѓа Ан Мари-FROBERG
Прв секретар; фински претседателство на ОБСЕ Task Force
Е-пошта: Ann-mari.froberg @ formin.fi
Министерството за надворешни работи
PO Box 176, FI-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-9-16 05 54 93
Факс: +358-9-16 05 61 68
Г-ѓа Pirkko MAKINEN
Народниот правобранител за еднаквост
Е-пошта: tasa-arvo@stm.fi
Канцеларијата на Народниот правобранител за еднаквост
PO Box 33, fin-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-9-16 07 44 33
Факс: +358-9-16 07 45 02
Веб страна: http://www.tasa-arvo.fi
Г-ѓа Мари LANKINEN
Втор секретар
Е-пошта: sanomat.var @ formin.fi
Амбасадата на Финска
ул. Отец. Chopina 4 / 8, 00-559 Варшава, Полска
Тел: +48-22-598 95 00
Факс: +48-22-621 34 42
Веб страна: http://www.finland.pl
Г-ѓа Liselott SUNDBACK
Интерни
Е-пошта: liselott.sundback @ formin.fi
Министерството за надворешни работи
PO Box 176, FI-00.023 Владата; Финска
Тел: +358-40-721 07 83
Д-р Анастасија CRICKLEY
Специјалниот претставник на
Е-пошта: anastasia.crickley @ nuim.ie
Личен претставник за борба против расизмот,
Ксенофобијата и дискриминацијата, исто така, се фокусира на
Нетолеранција и дискриминација врз христијаните и
Припадниците на другите религии
Виена, а Австрија
Тел: +353-87-298 56 11
Г-дин Omur ORHUN
Амбасадорот
Е-пошта: omur.orhun @ mfa.gov.tr
Личен претставник на ОБСЕ Претседавачот на Канцеларијата за
Толеранција
Тел: +90-312-292 22 85
Факс: +90-312-292 27 31
Д-Герт WEISSKIRCHEN
Е-пошта: gert.weisskirchen @ bundestag.de
Личен претставник на ОБСЕ Претседавачот на Канцеларијата за
Борба против Анти-семитизмот
Deutscher Бундестаг, плац дер Republik 1; 11.011 Берлин;
Германија
Тел: +49-30-22-77-35-03
Факс: +49-33-22 77 65 03
Веб страна: http://www.gertweisskirchen.de
Страна 12
Г-дин Antal WOZNIAK
Асистент на г-дин Weisskirchen
Е-пошта: gert.weisskirchen.ma02 @ bundestag.de
Личен претставник на ОБСЕ Претседавачот на Канцеларијата за
Борба против Анти-семитизмот
Deutscher Бундестаг, плац дер Republik 1; 11.011 Берлин;
Германија
Тел: +49-30-22 77 35 03
Факс: +49-30-22 77 65 03
Веб страна: http://www.gertweisskirchen.de
Франција / Европската унија
Амб. Ерик LEBEDEL
Постојаниот претставник
Е-пошта: adeline.tanon-dagou @ diplomatie.gouv.fr
Постојано претставништво на Франција на ОБСЕ
Schwarzenbergplatz 16; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-501 82 503
Факс: +43-1-501 82 502
Веб страна: http://www.delegfrance-at.org
Г-дин Франсоа ZIMERAY
Амбасадорот за човекови права
Е-пошта: francois.zimeray @ diplomatie.gouv.fr
Министерство за надворешни работи и за европски прашања
37, Кеј Орсеј; 75.351 Париз, Франција
Тел: +33-1-43 17 53 53
Факс: +33-1-43 40 47
Веб страна: http://www.diplomatie.gouv.fr
Г-дин Стефан CHMELEWSKY
Ambassadeur, Conseiller истурам Les Affaires Religieuses
Е-пошта: stephane.chmelewsky @ diplomatie.gouv.fr
Министерство за надворешни работи и за европски прашања
37, Кеј Орсеј; 75.351 Париз, Франција
Тел: +33-1-43 17 53 53
Факс: +33-1-43 40 47
Веб страна: http://www.diplomatie.gouv.fr
Г-дин Џорџ FENECH
Претседател
Е-пошта: george.fenech @ pm.gouv.fr
MIVILUDES
66, Rue de Bellechasse; 75007 Париз, Франција
Тел: +33-1-42 75 76 06
Веб страна: http://www.miviludes.gouv.fr/
Г-дин Анри-Пјер Дебор
Генералниот секретар на АД привремена
Е-пошта: Анри-pierre.debord @ pm.gouv.fr
MIVILUDES
66, Rue de Bellechasse; 75007 Париз, Франција
Тел: +33-1-42 75 76 76
Веб страна: http://www.miviludes.gouv.fr/
Г-дин Мишел FORST
Генералниот секретар на
Е-пошта: michel.forst @ cncdh.pm.gouv.fr
Национален консултативен Комисијата за човекови права
35 Rue Свети Доминик; 75007 Париз, Франција
Тел: +33-1-42 75 77 91
Факс: +33-1-42 75 77 14
Веб страна: http://www.commission-droits-homme.fr
Г-дин Дидиер GONZALEZ
Заменик постојан претставник
Е-пошта: didier.gonzalez @ diplomatie.gouv.fr
Постојано претставништво на Франција на ОБСЕ
Schwarzenbergplatz 16; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-501 82 505
Факс: +43-1-501 82 502
Веб страна: http://www.delegfrance-at.org
Г-дин Дидиер CANESSE
Советник
Е-пошта: didier.canesse @ diplomatie.gouv.fr
Постојано претставништво на Франција на ОБСЕ
Schwarzenbergplatz 16; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-501 82 519
Факс: +43-1-501 82 509
Веб страна: http://www.delegfrance-at.org
Г-дин Антоан DAHAN
Conseiller diplomatique du претседателот де ла MIVILUDES
Е-пошта: antoine.dahan @ pm.gouv.fr
MIVILUDES
66, Rue de Bellechasse; 75007 Париз, Франција
Тел: +33-1-42 75 76 40
Факс: +33-1-42 75 77 92
Веб страна: http://www.miviludes.gouv.fr/
Г-ѓа Клер BARBEREAU
Conseillere parlementaire et de la комуникација aupres де
Претседателот Де ла MIVILUDES
Е-пошта: claire.barbereau @ pm.gouv.fr
MIVILUDES
66, Rue de Bellechasse; 75007 Париз, Франција
Тел: +33-1-42 75 76 34
Факс: +33-1-42 75 77 92
Веб страна: http://www.miviludes.gouv.fr/
Г-дин Фредерик Де TOUCHET
Conseiller
Е-пошта: frederic.detouchet @ diplomatie.gouv.fr
Амбасадата на Република Франција
Piekna 1; 00-477 Варшава, Полска
Тел: +48-22-529 30 23
Факс: +48-22-529 30 01
Г-ѓа Марија Келер
Биро за директор за прашања на ОБСЕ
Е-пошта: marie.keller @ diplomatie.gouv.fr
Министерство за надворешни работи и за европски прашања
37, Кеј Орсеј; 75.351 Париз, Франција
Тел: +33-1-43 17 45 04
Факс: +33-1-43 49 52
Веб страна: http://www.diplomatie.gouv.fr
Г-ѓа Kirsi VANAMO-SANTACRUZ
Биро за директор
Е-пошта: kirsi.vanamosantacruz @ diplomatie.gouv.fr
Министерство за надворешни работи и за европски прашања
37, Кеј Орсеј; 75.351 Париз, Франција
Тел: +33-1-43 17 53 53
Факс: +33-1-43 49 52
Веб страна: http://www.diplomatie.gouv.fr
Страна 13
Г-ѓа Фиренца Petit
Раководител на одделение; Одделот за европски и меѓународни
Соработка
Е-пошта: florentine.petit @ education.gouv.fr
Министерството за образование
110 Rue de Grenelle; 75.357 Париз 07 СП, Франција
Тел: +33-1-55 55 65 87
Факс: +33-1-55 55 61 23
Г-ѓа јули DERT
Аташе
Е-пошта: july.dert @ diplomatie.gouv.fr
Постојано претставништво на Франција на ОБСЕ
Schwarzenbergplatz 16; 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-501 82 505
Факс: +43-1-501 82 502
Веб страна: http://www.delegfrance-at.org
Г-дин Пјер GALLET
Интерни
Е-пошта:
Амбасадата на Република Франција
Piekna 1; 00-477 Варшава, Полска
Европската комисија
Г-ѓа Алесандра Baldi
Советник
Е-пошта: alessandra.baldi @ ec.europa.eu
Делегацијата на Европската комисија во
Меѓународните организации во Виена
Argentinierstrasse 26/10; 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-505 84 11
Факс: +43-1-505 84 11 7
Веб страна: http://www.delvie.ec.europa.eu
Грузија
Г-дин Константин KAVTARADZE
Амбасадорот на Грузија во Полска
Е-пошта:
Амбасадата на Грузија
Wachocka ул. 1S; 03-934 Варшава, Полска
Тел: +48-22-616 62 21
Факс: +48-22-616 62 26
Г-дин Nikoloz GEGESHIDZE
Првиот секретар
Е-пошта: n.gegeshidze @ mfa.gov.ge
Амбасадата на Грузија
Wachocka ул. 1S; 03-934 Варшава, Полска
Тел: +48-510-08 77 94
Г-дин Archil GHEGHECHKARI
Шефот на ОБСЕ дивизија
Е-пошта: warsaw.emb @ mfa.gov.ge
Амбасадата на Грузија
Wachocka ул. 1S; 03-934 Варшава, Полска
Тел: 21/22 62 +48-22-616
Г-ѓа Shalva KVINIKHIDZE
Шефот на меѓународната јавност Правен факултет
Е-пошта: skvinikhidze@justice.gov.ge
Министерството за правда
30, Rustaveli Avenue; 380.046 Тбилиси, Грузија
Тел: +995-32-75 82 78
Веб страна: http://www.justice.gov.ge
Г-дин Владимир SADOVSKI
Советник
Е-пошта: sadovski.w3 @ hotmail.com
Амбасадата на Грузија
Wachocka ул. 1S; 03-934 Варшава, Полска
Тел: 21/22 62 +48-22-616
Факс: +48-22-616 62 26
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО
Амб. Иан Клиф
Велика Британија постојан претставник на ОБСЕ
Е-пошта: Ian.Cliff @ fco.gov.uk
Обединетото Кралство Делегација на ОБСЕ
Британската амбасада, Jauresgasse 12; 1030 Виена, Австрија
Тел: +43-1-716 13 33 02
Г-дин Џефри Кол
Заменик-шеф на Делегацијата
Е-пошта: geoff.cole @ fco.gov.uk
Обединетото Кралство Делегација на ОБСЕ
Британската амбасада, Jauresgasse 12; 1030 Виена, Австрија
Тел: +43-1-716 13 33 19
Факс: +43-1-716 13 39 00
Г-дин Павле GIANNASI
Полицијата суперинтендент
Е-пошта: paul.giannasi @ cjs.gsi.gov.uk
За внатрешни работи
Лондон SW1P 4OF; Обединетото Кралство
Тел: +44-207-035 85 92
Г-дин Бен Greenwood
ОБСЕ Биро директор
Е-пошта: ben.greenwood @ fco.gov.uk
Foreign & Commonwealth Office
Кралот Чарлс улица; Лондон, SW1A 2AH; Обединетото Кралство
Тел: +44-207-008 24 30
Веб страна: http://www.fco.gov.uk
Г-дин Алистер долги
Човекова димензија директор
Е-пошта: Alastair.Long @ fco.gov.uk
Обединетото Кралство Делегација на ОБСЕ
Британската амбасада, Jauresgasse 12; 1030 Виена, Австрија
Тел: +43-1-716 13 33 06
Факс: +43-1-716 13 39 00
Г-дин Qudrat Syed Шах
Раководител на служба - еднаквоста
Е-пошта: qudratshah@hotmail.co.uk
Град на Брадфорд
6, Aireville д-р; Shipley BD18 3AD; Обединетото Кралство
Тел: +44-1274-54 19 26
ГРЦИЈА
Амб. Николаос KALANTZIANOS
Поглаварот на Грчката претседателство на ОБСЕ работна група; директор
Генералниот
Е-пошта: dgendir@mfa.gr
Министерството за надворешни работи
1 Vasilissis Sofias Ave;. 106 71 Атина Грција
Тел: +30-210-368 21 09
Факс: +30-210-368 24 30
Веб страна: http://www.mfa.gr
Страна 14
Амб. Пантелис CARCABASSIS
Амбасадорот на Грција во Полска
Е-пошта: katarzyna.w @ greece.pl
Амбасадата на Република Грција
Gornoslaska 35; 00-432 Варшава, Полска
Тел: +48-22-622 94 68
Факс: +48-22-622 94 64
Веб страна: http://www.greece.pl
Амб. Мара MARINAKI
Постојаниот претставник на Grece на ОБСЕ
Е-пошта: marinaki@osce-greece.at
Постојаната мисија на Грција во ОБСЕ
Wohllebengasse 9 / 12; 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-503 39 30
Факс: +43-1-503 39 20
Г-дин Христос SOFIANOPOULOS
Советник
Е-пошта: sofianopoulos@osce-greece.at
Постојаната мисија на Грција во ОБСЕ
Wohllebengasse 9 / 12; 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-503 39 30 63
Факс: +43-1-503 39 20
Г-ѓа Evrykleia PANAGIOTOU
Амбасадата секретар
Е-пошта: evrykleiapanagiotou@mfa.gr
Постојаната мисија на Грција во ОБСЕ
Wohllebengasse 9 / 12; 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-503 39 30
Факс: +43-1-503 39 24
Г-ѓа Paraskevi CHARITIDOU
Првиот секретар
Е-пошта: katarzyna.w @ greece.pl
Амбасадата на Република Грција
Gornoslaska 35; 00-432 Варшава, Полска
Тел: +48-22-622 94 68
Факс: +48-22-622 94 64
Веб страна: http://www.greece.pl
Г-ѓа Soultana FALIEROU
Амбасадата секретар; Генералниот директорат за меѓународна
Организации
Е-пошта: taniafalierou@mfa.gr
Министерството за надворешни работи
1 Vasilissis Sofias Ave;. 106 71 Атина Грција
Тел: +30-210-368 21 09
Факс: +30-210-368 24 30
Веб страна: http://www.mfa.gr
Г-дин Атанасиос ASTRAKAS
Амбасадата секретар; Д3 Дирекцијата ОБСЕ Советот на Европа
Е-пошта: d03@mfa.gr
Министерството за надворешни работи
1 Vasilissis Sofias Ave;. 106 71 Атина Грција
Тел: +30-210-368 20 28
Факс: +30-210-368 20 32
Веб страна: http://www.mfa.gr
Д-р Илијас KASTANAS
Посебен правен советник; правната служба
Е-пошта: kastanas@mfa.gr
Министерството за надворешни работи
1 Vasilissis Sofias Ave;. 106 71 Атина Грција
Тел: +30-210-368 33 15
Факс: +30-210-368 33 16
Веб страна: http://www.mfa.gr
Г-дин Александар KATSANIS
Експерт советник / Виш советник
Е-пошта: katsanis@osce-greece.at
Постојаната мисија на Грција во ОБСЕ
Wohllebengasse 9 / 12; 1040 Виена, Австрија
Тел: +43-1-503 39 30 67
Г-ѓа Vassiliki GARGOULA
Прес советник
Е-пошта: grpress@post.pl
Амбасадата на Република Грција
Gornoslaska 35; 00-432 Варшава, Полска
Тел: +48-22-849 37 77
Веб страна: http://www.greece.pl
Г-дин Никола KOMINIS
Аташе
Е-пошта: grpress@post.pl
Амбасадата на Република Грција
Gornoslaska 35; 00-432 Варшава, Полска
Тел: +48-22-849 37 77
Факс: +48-22-849 38 11
Веб страна: http://www.greece.pl
Г-дин Василиос GRIGORIADIS
Член на административниот персонал
Е-пошта: katarzyna.w @ greece.pl
Амбасадата на Република Грција
Gornoslaska 35; 00-432 Варшава, Полска
Тел: +48-22-622 94 68
Факс: +48-22-622 94 64
Веб страна: http://www.greece.pl
Г-ѓа Athanassia Јоану
CDMG Член
Е-пошта: metanastefsi@ypes.gr
Министерството за внатрешни работи
Evagelistrias 2; Атина, Грција
Тел: +30-210-374 12 62
Факс: +30-210-374 12 39
Веб страна: http://www.ypes.gr
Г-ѓа Athanasie KARAYANNI
Културен аташе
Е-пошта: katarzyna.w @ greece.pl
Амбасадата на Република Грција
Gornoslaska 35; 00-432 Варшава, Полска
Тел: +48-22-622 94 68
Факс: +48-22-622 94 64
Веб страна: http://www.greece.pl
Г-дин Димитриос KONTOS
Генералниот секретар на
Е-пошта: yperggg@otenet.gr
Министерство за вработување и социјална заштита
Agisilaou 23-25; Атина, Грција
Тел: +30-210-529 54 38
Факс: +30-210-524 63 80
Страна 15
Г-ѓа Луиза KYRIAKAKI
Посебен правен советник
Е-пошта: tap1.apdo @ ypes.gr
Министерството за внатрешни работи, јавната администрација и
Децентрализацијата
Stadiou 27; 10.183 Атина, Грција
Тел: +30-210-374 45 14
Факс: +30-210-374 43 26
Веб страна: http://www.ypes.gr
Г-ѓа Drakou Недела
Службен
Е-пошта: yperggg@otenet.gr
Министерство за вработување и социјална заштита
Agisilaou 23-25; Атина, Грција
Тел: +30-210-524 98 75
Факс: +30-210-524 63 80
Г-ѓа Катерина TOURA
Експерт
Е-пошта: des-c4@ypepth.gr
Министерството за образование и религиозни работи
Атина, Грција
Тел: +30-6977-25 32 90
Факс: +30-210-344 24 71
Веб страна: http://www.ypepth.gr
УНГАРИЈА
Амб. Гиорги Молнар
Постојаниот претставник, шефот на мисијата на
Е-пошта: gymolnar@kum.hu
Унгарскиот Мисијата на ОБСЕ
6 Bankgasse 1010 Виена, Австрија
Тел: +4315330376
Факс: +4315328482
Г-дин Атила POKOL
Заменик-шеф на мисијата
Е-пошта: apokol@kum.hu
Унгарскиот Мисијата на ОБСЕ
6 Bankgasse 1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-533 03 76
Факс: +43-1-532 84 82
Г-дин Петар SZERATICS
Заменик-шеф на мисијата
Е-пошта: mission.vao @ kum.hu
Амбасадата на Република Унгарија
ул. Chopina 2; 00-559 Варшава, Полска
Тел: +48-22-628 44 51
Факс: +48-22-621 85 61
Г-ѓа Orsolya BARTHA
Биро за директор
Е-пошта: obartha@kum.hu
Министерството за надворешни работи
Наѓ Имре Тер 4; 1027 Будимпешта, Унгарија
Тел: +36-1-458 14 10
Факс: +36-1-201 78 93
Г-дин Гиорги Егер
Советник
Е-пошта: gyeger@kum.hu
Министерството за надворешни работи
Наѓ Имре Тер 4; 1027 Будимпешта, Унгарија
Тел: +36-1-458 17 42
Факс: +36-1-201 78 93
ИРСКА
Амб. Eoin O'LEARY
Шефот на мисијата
Е-пошта: Ireland-OSCE@dfa.ie
Постојана мисија на Ирска на ОБСЕ
Rotenturmstrasse 16-18; A-1010 Виена, Австрија
Тел: +43-1-715 76 98 26
Факс: +43-1-715 57 55
Г-ѓа Мартина FEENEY
Заменик-шеф на мисијата
Е-пошта: martina.feeney @ dfa.ie
Постојана мисија на Ирска на ОБСЕ
Rotenturmstrasse 16-18; A-1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-715 76 98 27
Fax: +43-1-715 57 55
Mr. Brian EARLS
OSCE Desk, Department of Foreign Affairs
E-mail: brian.earls@dfa.ie
Department of Foreign Affairs
80, St. Stephan's Green; Dublin 2; Ireland
Tel: +353-1-408 20 65
Fax: +353-1-408 20 43
ICELAND
Амб. Sveinn BJORNSSON
Head of Mission, Permanent Representative
E-mail: samantha.p.frueauff@mfa.is
Permanent Mission of Iceland
Naglergasse 2/8; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-533 27 71
Fax: +43-1-533 27 74
Website: http://www.iceland.org/at
ITALY
Ms. Perla STANCARI
Prefect; Head of Directorate
E-mail: perla.stancari@interno.it
Ministry of Interior; Department of Civil Liberties and
Immigration; Central Directorate of Civil Rights, Citizenship
and Minorities
via Balbo, 39; 00184 Rome; Italy
Tel: +39-64-653 73 16
Website: http://www.interno.it
Страна 16
Mr. Antonio AMENDOLA
Senior Adviser to the Secretary General
E-mail: a.amendola@agcom.it
AGCOM, the Communications Regulatory Authority
Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni; Via delle Muratte
25; 00187 Rome; Italy
Tel: +390-66-964 43 83
Fax: +390-66-964 43 80
Website: http://www.agcom.it
Ms. Elena BASILE
Counsellor; Head of the OSCE Desk
E-mail: elena.basile@esteri.it
Министерството за надворешни работи
P. le della Farnesina 1; 00194 Rome; Italy
Tel: +39-06-36 91 22 70
Mr. Giuseppe CAVAGNA
Советник
E-mail: giuseppe.cavagna@esteri.it
Embassy of the Italian Republic
Plac Dabrowskiego 6; 00-055 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-826 34 71
Dr. Antonio GIULIANI
Civil Servant
E-mail: a.giuliani@palazzochigi.it
Presidency of the Council of Ministers of Italy; Department
of Equal Opportunities
Largo Chigi 19; 00187 Roma; Italy
Tel: +39-06-67 79 22 99
Fax: +39-06-67 79 22 72
Prof. Domenico MORELLI
Експерт
E-mail: domenico.morelli@interno.it
Ministry of Interior; Department of Civil Liberties and
Immigration; Central Directorate of Civil Rights, Citizenship
and Minorities
via Balbo, 39; 00184 Rome; Italy
Tel: +39-06-46 53 72 30
Fax: +39-06-46 54 95 28
Website: http://www.interno.it
Ms. Laura RANALLI
Првиот секретар
E-mail: laura.ranalli@esteri.it
Embassy of the Italian Republic
Plac Dabrowskiego 6; 00-055 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-828 38 85
Mrs. Isabella RAUTI
Раководител на одделение
E-mail: i.rauti@governo.it
Presidency of the Council of Ministers of Italy; Department
of Equal Opportunities
Largo Chigi 19; 00187 Roma; Italy
Tel: +39-33-16 58 55 58
Fax: +39-06-67 79 24 71
KAZAKHSTAN
Mr. Kuanysh SULTANOV
Chairman of the Committee on International Relations, Defence
and Security; Head of Delegation
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-74 72 49
Fax: +7-7172-74 72 49
Website: http://www.parlam.kz
Амб. Sagynbek TURSUNOV
Chairman of the Commission on human rights under the
President of the Republic of Kazakhstan
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Commission on Human Rights under the President of the
Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +48-500-77 61 46
Website: http://www.akorda.kz
Mr. Gani KASSYMOV
Senator, Member of the Committee on international affairs,
defense and security
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 03 84
Fax: +7-7172-74 72 49
Website: http://www.parlam.kz
Mr. Gariffola YESIM
Senator, Member of the Committee on Social and Cultural
Affairs
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 03 84
Website: http://www.parlam.kz
Амб. Alexey VOLKOV
Амбасадорот
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Embassy of the Republic of Kazakhstan in Warsaw
Krolowej Marysienki 14; 02-954 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-642 27 63
Fax: +48-22-642 34 27
Website: http://www.kazakhstan.pl
Амб. Askar TAZHIEV
Ambassador-at-Large
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Министерството за надворешни работи
Taulsizdik str.,35; 010000 Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 05 18
Website: http://www.mfa.kz
Ms. Sabila MUSTAFINA
Member of the Commission
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
National Commission on Gender Issues
Building 4 Republic Square; 050000 Almaty; Kazakhstan
Tel: +7-7272-67 41 24
Mr. Darhan MINBAY
Vice-Minister
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Ministry of Culture and Information of the Republic of
Казахстан
Kabanbay batyra st.; 010000 Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-74 01 07
Страна 17
Mr. Zholymbet BAISHEV
Judge of the Supreme Court
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Supreme Court
Independence Str., bld 39; 010000 Astana; Kazakhstan
Tel: +7-3172-74 75 39
Website: http://www.supcourt.kz
Ms. Marziya BALTABAY
Judge of the Supreme Court
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Supreme Court
Independence Str., bld 39; 010000 Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-74 75 85
Website: http://www.supcourt.kz
Mr. Ardak DOSZHAN
Chairman of the Committee on Religous Affairs
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Министерството за правда
The House of Ministries, Left side of Esil river; 010000 Astana;
Казахстан
Tel: +7-7172-72 03 84
Website: http://www.minjust.kz
Mr. Vyacheslav KALUZHNIY
Head of National Center for Human Rights
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
National Center on Human Rights
Astana; Kazakhstan
Prof. Marat SARSEMBAYEV
Member of the Commission
E-mail: sarsembaev@election.kz
Централната изборна комисија
4, Beibitshilic Str.; 473000 Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-75 21 39
Fax: +7-7172-75 22 21
Website: http://www.election.kz
Mr. Akan RAKHMETULLIN
Заменик-шеф на мисијата
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Permanent Delegation of the Republic of Kazakhstan to the
OSCE
Felix-Mottl Strasse 23; 1190 Vienna; Austria
Tel: +43-1-367 66 57 11
Fax: +43-1-367 66 57 20
Mr. Bekket AIMAGAMBETOV
Deputy Chairman of the Criminal Police Committee
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Министерството за внатрешни работи
Manas Str. 4; Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-74 01 07
Website: http://www.mvd.kz
Mr. Nurymbet SAKTAGANOV
Deputy Chairman of the Migration Committee
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Ministry of Labour and Social Protection
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-74 75 85
Website: http://www.mintrud.kz
Mr. Almas MUKHAMEDZHANOV
Заменик шеф на оддел
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Office of General Prosecutor
59, Zheltoksan Str.; 473000 Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-74 01 07
Website: http://www.procuror.kz
Mr. Satybaldy BURSHAKOV
Deputy Head of the International Affairs Section
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 03 84
Website: http://www.parlam.kz
Mr. Dauren ZHUSSUPOV
Head of Information and Analysis Section
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 03 84
Website: http://www.parlam.kz
Mr. Amirbek OSPANBEKOV
Помошник
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 03 84
Website: http://www.parlam.kz
Mr. Erlan SHAMISHEV
Советник
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Embassy of the Republic of Kazakhstan in Warsaw
Krolowej Marysienki 14; 02-954 Warsaw; Poland
Tel: +48-500-77 61 46
Website: http://www.kazakhstan.pl
Mr. Almabek DEMESSINOV
Првиот секретар
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Permanent Mission of the Republic of Kazakhstan to the
OSCE
Felix-Mottl Strasse 23; 1190 Vienna; Austria
Tel: +43-1-367 66 57 11
Fax: +43-1-367 66 57 20
Mr. Timur SULTANGOZHIN
Првиот секретар
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Embassy of the Republic of Kazakhstan in Warsaw
Krolowej Marysienki 14; 02-954 Warsaw; Poland
Tel: +48-500-77 61 46
Website: http://www.kazakhstan.pl
Mr. Askhat SHUKERBEKOV
Првиот секретар
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Embassy of the Republic of Kazakhstan in Warsaw
Krolowej Marysienki 14; 02-954 Warsaw; Poland
Tel: +48-500-77 61 46
Website: http://www.kazakhstan.pl
Страна 18
Mr. Daniyar SEIDALI
Втор секретар
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Embassy of the Republic of Kazakhstan in Warsaw
Krolowej Marysienki 14; 02-954 Warsaw; Poland
Tel: +48-500-77 61 46
Website: http://www.kazakhstan.pl
Mr. Aldan SERIKBAY
Second Secretary - Consul
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Embassy of the Republic of Kazakhstan in Warsaw
Krolowej Marysienki 14; 02-954 Warsaw; Poland
Tel: +48-500-77 61 46
Website: http://www.kazakhstan.pl
Ms. Gaukhar TURSUNOVA
Second Secretary of OSCE Department
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Министерството за надворешни работи
Taulsizdik str.,35; 010000 Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 05 18
Website: http://www.mfa.kz
Mr. Daniyal AKMETOV
Technical Service Officer
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Embassy of the Republic of Kazakhstan in Warsaw
Krolowej Marysienki 14; 02-954 Warsaw; Poland
Tel: +48-500-77 61 46
Website: http://www.kazakhstan.pl
Ms. Zhazira SULTANKULOVA
Заменик шеф на оддел
E-mail: kazdelegation@rambler.ru
Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan
Astana; Kazakhstan
Tel: +7-7172-72 03 84
Website: http://www.parlam.kz
KYRGYZSTAN
Mr. Muratbek BAIHODJOEV
Deputy Permanent Representative of the Kyrgyz Republic to the
OSCE
E-mail: kyremb@inode.at
Permanent Delegation of the Kyrgyz Republic to the OSCE
Invalidenstr. 3/8; 1030 Vienna; Austria
Tel: +43-1-535 03 79
Fax: +43-1-535 03 79 13
Ms. Anara NIYAZOVA
Special Representative on Gender Issues of the President of
Kyrgyz Republic to the Parliament
E-mail: a.niyazova@mail.gov.kg
Office of Administration of the President
205, Chui Str.; 720003 Bishkek; Kyrgyzstan
Tel: +996-312-66 65 16
Fax: +996-312-63 86 86
Mr. Akun TURSUNBEK
Ombudsman of the Kyrgyz Republic
Е-пошта:
Ombudsman (Akyikatchy) Institution of the Kyrgyz
Republic
194 Moskovskaya Str.; 720010 Bishkek; Kyrgyzstan
Tel: +996-312-21 86 23
Fax: +996-312-65 08 05
Website: http://www.ombudsman.kg
LATVIA
Mr. Nils JANSONS
Амбасадорот
E-mail: edso@mfa.gov.lv
Permanent Mission of the Republic of Latvia to the OSCE
Stefan Esders Platz No.4; A-1190 Vienna; Austria
Tel: +43-1-32 78 90
Fax: +43-1-32 78 90 13
Ms. Baiba BERZINA
Third Secretary of the International Law Division of the Legal
Одделот
E-mail: baiba.berzina@mfa.gov.lv
Министерството за надворешни работи
K. Valdemara Str. 3; LV 1395 Riga; Latvia
Tel: +371-6701 62 46
Fax: +371-6782 81 21
Website: http://www.mfa.gov.lv
Mr. Vitolds RUSIS
Советник
E-mail: edso@mfa.gov.lv
Permanent Mission of the Republic of Latvia to the OSCE
Stefan Esders Platz No.4; A-1190 Vienna; Austria
Tel: +43-1-328 72 90 15
Fax: +43-1-328 72 90 13
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Амб. Dimko KOKAROSKI
Шеф на Делегацијата на
Е-пошта:
Embassy of the former Yugoslav Republic of Macedonia
ул. Krolowej Marysienki 40; 02-954 Warsaw; Poland
Mrs. Sanja ZOGRAFSKA-KRSTESKA
Head of Council of Europe and Human Rights Unit; Multilateral
Одделот
E-mail: zografska@mfa.gov.mk
Министерството за надворешни работи
Dame Gruev 6; 1000 Skopje; the former Yugoslav Republic of
Македонија
Mr. Adem ADEMI
Adviser of the Minister
E-mail: Adem.Ademi@gs.gov.mk
Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia,
Minister without portfolio - National Coordinator of the
"Decade of Roma Inclusion 2005 - 2015" and "National
Roma Strategy"
Ilindenska bb; 1000 Skopje; the former Yugoslav Republic of
Македонија
Tel: +389-76-44 59 08
Fax: +389-2-321 39 54
Website: http://www.vlada.mk
Страна 19
Ms. Violeta CHAVKOVSKA-DONNELY
National Contact Point - Hate Crime
Е-пошта:
Министерството за надворешни работи
Dame Gruev 6; 1000 Skopje; the former Yugoslav Republic of
Македонија
Tel: +389-75-50 44 37
Mrs. Mabera KAMBERI
State Adviser
E-mail: mabera_k@yahoo.com
Ministry of Labour and Social Policy
ул. Dame Gruev broj 14; 1000 Skopje; the former Yugoslav
Republic of Macedonia
Tel: +389-2-310 62 24
LIECHTENSTEIN
Mr. Dominik MARXER
Diplomatic Officer
E-mail: dominik.marxer@aaa.llv.li
Министерството за надворешни работи
Heilig Kreuz 14; 9490 Vaduz; Liechtenstein
Tel: +423-236 60 63
Fax: +423-236 60 59
LITHUANIA
Mr. Renatas NORKUS
Амбасадорот
E-mail: mission@lithuanianmission.at
Permanent Mission of the Republic of Lithuania to the
OSCE
Opernring 5; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-710 97 80
Fax: +43-1-710 97 59
Mr. Julius RAKITSKIS
Head of Human Rights Division
E-mail: julius.rakitskis@urm.lt
Министерството за надворешни работи
J.Tumo-Vaizganto 2; LT-01511 Vilnius; Lithuania
Tel: 370-5-236 25 66
Website: http://www.urm.lt
Mr. Valdas SAKALYS
Third Secretary
Е-пошта:
Министерството за надворешни работи
J.Tumo-Vaizganto 2; LT-01511 Vilnius; Lithuania
Website: http://www.urm.lt
Mr. Ricardas TOTORAITIS
Раководител на одделение
E-mail: Ricardas.Totoraitis@smm.lt
Ministry of Education and Science
A. Volano Str. 2/7; LT-01516 Vilnius; Lithuania
Tel: +370-5-219 11 90
Fax: +370-5-261 20 77
Website: http://www.smm.lt
LUXEMBOURG
Mr. Christian BIEVER
Counsellor/Deputy Head of Mission
E-mail: vienne.osce1@mae.etat.lu
Permanent Representation of the Grand-Duchy of
Luxembourg to the OSCE
Wallnerstrasse 2/Stg. 1/2; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-478 21 68
Mr. Patrick HEMMER
Заменик-шеф на мисијата
E-mail: varsovie.amb@mae.etat.lu
Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg in Poland
Sloneczna 15; 00-789 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-507 86 50
Mr. Eric MULLER
Secretaire de Legation
E-mail: Eric.Muller@mae.etat.lu
Министерството за надворешни работи
5, Rue Notre Dame; L-2911 Luxembourg
Tel: +352-247 82 316
Fax: +352-22 31 44
Mr. Marc REITER
Помошник
E-mail: vienne.osce3@mae.etat.lu
Permanent Representation of the Grand-Duchy of
Luxembourg to the OSCE
Wallnerstrasse 2/Stg. 1/2; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-478 21 68 23
Fax: +43-1-478 26 43
MALTA
Mr. Bernard Charles MIFSUD
Заменик постојан претставник
E-mail: bernard-charles.mifsud@gov.mt
Delegation of Malta to the OSCE
Opernring 5/1; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-586 50 10
Fax: +43-1-586 50 109
MOLDOVA
Ms. Gabriela MORARU
Советник
E-mail: embassy@mfa.md
Embassy of Moldova
Imielinska 1; 02-710 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-844 72 78
Fax: +48-22-646 20 99
Website: http://www.moldova.pl
Mr. Gheorghe MUNTEANU
Раководител на одделение
E-mail: dri@mai.md
Ministry of Interiors
bd. Stefan cel Mare, 75; MD - 2012, Chisinau; Moldova
Tel: +373-22-25 55 60
Fax: +373-22-25 55 60
Страна 20
Ms. Olesea PEREAN
Cults Directorate Specialist Co-ordinating
E-mail: perean@justice.gov.md
Министерството за правда
82, 31 August 1989 Str.; MD-2012 Chisinau; Moldova
Tel: +373-22-20 14 42
Fax: +373-22-20 14 33
Website: http://www.justice.gov.md
Ms. Lilia RUSU
Consultant on Elaboration of Normative Acts
E-mail: rusu@justice.gov.md
Министерството за правда
82, 31 August 1989 Str.; MD-2012 Chisinau; Moldova
Tel: +373-22-20 14 23
Website: http://www.justice.gov.md
MONTENEGRO
Ms. Ivana PAJEVIC
Director of OSCE and CoE Dept.
E-mail: ivana.pajevic@mn.yu
Министерството за надворешни работи
Stanka Dragojevica 2; 81000 Podgorica; Montenegro
Tel: +382-81-24 44 13
Fax: +382-81-24 57 52
Mrs. Dragica VUCINIC
Помошник директор
E-mail: zzzi@cg.yu
Bureau for the Care of Refugees of the Government of
Црна Гора
St. Jovana Tomasevica 4; 81000 Podgorica; Montenegro
Tel: +382-20-24 10 75
Fax: +382-20-24 43 79
Website: http://www.zzzi.cg.yu
NORWAY
Амб. Guttorm VIK
Амбасадорот
E-mail: enb@mfa.no
Permanent Delegation of Norway to the OSCE
Reisnerstrasse 55-57; 1030 Vienna; Austria
Tel: +43-1-715 66 92 315
Fax: +43-1-712 65 52
Mr. Frederik RANKE
Втор секретар
E-mail: frederik.gunnar.ranke@mfa.no
Permanent Delegation of Norway to the OSCE
Reisnerstrasse 55-57; 1030 Vienna; Austria
Tel: +43-1-715 66 92 315
Fax: +43-1-712 65 52
Ms. Birgit KLEVEN
Виш советник
E-mail: bak@mfa.no
Министерството за надворешни работи
PO Box 8114 Dep; NO-0032 Oslo; Norway
Tel: +47-22-24 28 81
Website: http://www.odin.dep.no
Mr. Lars Sigurd VALVATNE
Senior Adviser, Section for Human Rights and Democracy
E-mail: lsv@mfa.no
Министерството за надворешни работи
PO Box 8114 Dep; NO-0032 Oslo; Norway
Tel: +47-22-24 39 07
Website: http://www.odin.dep.no
Mr. Dag Malmer HALVORSEN
Assistant Director General; Security Policy Department
E-mail: dmh@mfa.no
Министерството за надворешни работи
PO Box 8114 Dep; NO-0032 Oslo; Norway
Tel: +47-22-24 32 75
Website: http://www.odin.dep.no
Ms. Guri RUSTEN
Министерот советник
E-mail: chjo@mfa.no
Royal Norwegian Embassy in Poland
ул. Chopina 2A; 00-559 Warsaw; Poland
UZBEKISTAN
Mr. Durbek AMANOV
Head of the Department for the United Nations and International
Организации
E-mail: durbek@ureach.com
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan
9, Uzbekistanskaya Street; 700029 Tashkent; Uzbekistan
Ms. Svetlana ARTIKOVA
Head of Division on Legislation, Head of Press Service
E-mail: 78955@mail.ru
General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan
66, Y. Gulomov Street; Tashkent 100047; Uzbekistan
Tel: +998-71-233 89 02
Fax: +998-71-233 51 27
Mr. Jakhongir KHAYDAROV
Директор
E-mail: jakhongir.khaydarov@gmail.com
Scientific-Research Centre for Democratization and
Liberalization of the Judicial Legislation and Ensuering of
the Independence of the Judiciary under the Supreme Court
of the Republic of Uzbekistan
1, A. Kadiriy Street, Shaykhontokhur district; 100186 Tashkent;
Uzbekistan
Tel: +998-71-239 02 91
Fax: +998-71-239 02 38
Website: http://www.supcourt.gov.uz
Mr. Aleksandr KHODJAEV
Преведувач
E-mail: iskanchik@rambler.ru
Embassy of the Republic of Uzbekistan
21, Kraski Str.; 02-804 Warsaw; Poland
Tel: 0228946230
Website: http://www.uzbekistan.pl
Страна 21
Dr. Akmal SAIDOV
Директор
E-mail: ncpch@rol.uz
National Human Rights Center of the Republic of
Uzbekistan
5/3, Mustaqillik Square; 700000 Tashkent; Uzbekistan
Tel: +998-71-239 43 39
Fax: +998-71-239 16 56
Mr. Sukhrob SHODIEV
Аташе
E-mail: iskanchik@rambler.ru
Embassy of the Republic of Uzbekistan
21, Kraski Str.; 02-804 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-894 62 30
Website: http://www.uzbekistan.pl
Mr. Utkur TURAEV
Заменик-амбасадор
Е-пошта:
Embassy of the Republic of Uzbekistan
21, Kraski Str.; 02-804 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-894 62 30
Website: http://www.uzbekistan.pl
Mr. Magrup USMANOV
Head of the Secretariat
E-mail: ombudsman@parliament.gov.uz
Authorized Person of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman)
1, Bunyodkor Street; 100035 Tashkent; Uzbekistan
Tel: +998-71-239 81 36
Fax: +998-71-239 80 71
Website: http://www.ombudsman.gov.uz
NETHERLANDS
Амб. Ida VAN VELDHUIZEN-ROTHENBUECHER
Permanent Representative to the OSCE
E-mail: wec-cdp@minbuza.nl
Permanent Representation of the Netherlands to the OSCE
Opernring 5; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-589 39 241
Fax: +43-1-589 39 266
Амб. Arjan HAMBURGER
Амбасадор за човекови права
E-mail: dmv-mra@minbuza.nl
Министерството за надворешни работи
PO Box 20061; 2500 EB The Hague; the Netherlands
Tel: +31-70-348 46 69
Fax: +31-70-348 50 49
Website: http://www.minbuza.nl
Mr. Joan COERT
Заменик-шеф на Делегацијата
E-mail: jw.coert@minbuza.nl
Permanent Representation of the Netherlands to the OSCE
Opernring 5; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-589 39
Fax: +43-1-589 39 266
Dr. Cornelis DE JONG
Special Advisor on Human Rights and Goverance
E-mail: dennis-de.jong@minbuza.nl
Министерството за надворешни работи
PO Box 20061; 2500 EB The Hague; the Netherlands
Tel: +31-70-348 57 30
Website: http://www.minbuza.nl
Mrs. Neline KOORNNEEF
Првиот секретар
E-mail: neline.koornneef@minbuza.nl
Permanent Representation of the Netherlands to the OSCE
Opernring 5; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-589 39 249
Fax: +43-1-589 39 265
Mr. Rogier VAN DER PLUIJM
Policy Officer
E-mail: rogier-vander.pluijm@minbuza.nl
Министерството за надворешни работи
PO Box 20061; 2500 EB The Hague; the Netherlands
Tel: +31-70-348 62 81
Website: http://www.minbuza.nl
Mr. Adriaan VERSLNIS
Policy Officer
E-mail: adriaan.verslnis@minbuza.nl
Министерството за надворешни работи
PO Box 20061; 2500 EB The Hague; the Netherlands
Website: http://www.minbuza.nl
Mr. Mauritz VERHEIJDEN
Првиот секретар
E-mail: war@minbuza.nl
Royal Netherlands Embassy
ул. Kawalerii 10; 00-468 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-559 12 05
Website: http://www.nlembassy.pl
Mr. M. Lukasz BYRSKI
Assistant for Bilateral Programs
E-mail: lukasz.byrski@minbuza.nl
Royal Netherlands Embassy
ул. Kawalerii 10; 00-468 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-559 12 00
Fax: +48-22-840 21 68
Website: http://www.nlembassy.pl
Mr. Paul HOOP
International Co-ordinator
E-mail: p.hoop@jos.rotterdam.nl
City of Rotterdam
Blaah 16; Rotterdam; The Netherlands
Tel: +31-10-891 44 22
Полска
Mr. Przemyslaw GRUDZINSKI
Undersecretary of State; Head of Delegation
Е-пошта:
Министерството за надворешни работи
Ал. J. Ch. Szucha 23; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-523 90 00
Website: http://www.mfa.gov.pl
Страна 22
Mr. Grzegorz JAZOWSKI
Acting Head of Mission
E-mail: g.jazowski@botschaftrp.at
Mission of Poland to the OSCE in Vienna
Hietzinger Hauptstrasse 42 c, A-1130 Vienna, Austria
Tel: +43-1-870 15 322
Fax: +43-1-870 15 331
Mr. Miroslaw LUCZKA
Заменик на директорот
E-mail: miroslaw.luczka@msz.gov.pl
Министерството за надворешни работи
Ал. J. Ch. Szucha 23; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-523 94 00
Fax: +48-22-621 02 17
Website: http://www.mfa.gov.pl
Mr. Jerzy GIERASIMIUK
Втор секретар
E-mail: j.gierasimiuk@botschaftrp.at
Mission of Poland to the OSCE
Hietzinger Hauptstrasse 42c; 1130 Vienna; Austria
Tel: +43-1-870 15 320
Fax: +43-1-870 15 331
Mr. Mieczyslaw KUZINSKI
Е-пошта:
Министерството за надворешни работи
Ал. J. Ch. Szucha 23; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-523 90 00
Website: http://www.mfa.gov.pl
Mr. Jerzy BAURSKI
Првиот секретар
E-mail: jerzy.baurski@msz.gov.pl
Министерството за надворешни работи
Ал. J. Ch. Szucha 23; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-523 95 62
Fax: +48-22-621 02 17
Website: http://www.mfa.gov.pl
Mr. Jacek EMMEL
First Secretary, Head of OSCE Section
E-mail: jacek.emmel@msz.gov.pl
Министерството за надворешни работи
Ал. J. Ch. Szucha 23; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-523 83 61
Website: http://www.mfa.gov.pl
Ms. Aleksandra PACHOLIK
Втор секретар
E-mail: aleksandra.pacholik@msz.gov.pl
Министерството за надворешни работи
Ал. J. Ch. Szucha 23; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-523 92 61
Fax: +48-22-628 58 41
Website: http://www.mfa.gov.pl
Ms. Beata ZUK
Councellor
E-mail: beata.zuk@msz.gov.pl
Министерството за надворешни работи
Ал. J. Ch. Szucha 23; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-523 95 55
Fax: +48-22-523 95 97
Website: http://www.mfa.gov.pl
Mr. Andrzej GRZYMALA-KAZLOWSKI
Специјалист
E-mail: andrzej.kazlowski@mswia.gov.pl
Ministry of Interior and Administration
Stefana Batorego 5; 02-591 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-601 44 22
Fax: +48-22-601 16 96
Website: http://www.mswia.gov.pl
Mr. Dobieslaw RZEMIENIEWSKI
Head of the National Minorities Division
E-mail: dobieslaw.rzemieniewski@mswia.gov.pl
Ministry of Interior and Administration
Stefana Batorego 5; 02-591 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-601 43 52
Fax: +48-22-601 16 96
Website: http://www.mswia.gov.pl
Ms. Edyta TUTA
Expert; National Minorities Division
E-mail: wmn.dw@mswia.gov.pl
Ministry for Interior and Administration
Batorego 5; 02-514 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-601 15 38
Fax: +48-22-601 16 96
Website: http://www.mswia.gov.pl
Ms. Marzena GORZYNSKA
Expert on Human Rights
E-mail: gorzynska@ms.gov.pl
Министерството за правда
Aleje Ujazdowskie 11; 00-950 Warszawa; Poland
Tel: +48-22-239 04 42
Website: http://www.ms.gov.pl
Mr. Miroslaw NOWAK
Director on the Disposal of General Directorof Prison Service
E-mail: mnowak@sw.gov.pl
Ministry of Justice, Central Board of Prison Service
ул. Rakowiecka 37a; 02-521 Warsaw; Poland
Tel: +48-604-36 04 49
Fax: +48-22-640 83 65
Ms. Beata BALINSKA
Chief Specialist
E-mail: beata.balinska@kprm.gov.pl
Chancellery of the Prime Minister
Ал. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-694 67 90
Fax: +48-22-649 72 34
Website: http://www.kprm.gov.pl
Ms. Wieslawa KOSTRZEWA-ZORBAS
Chief Specialist
E-mail: Wieslawa.Kostrzewa-Zorbas@kprm.gov.pl
Chancellery of the Prime Minister
Ал. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-694 71 54
Fax: +48-22-694 72 34
Website: http://www.kprm.gov.pl
Страна 23
Mrs. Ewa DAWIDZIUK
po Deputy Director
E-mail: e.dawidziuk@brpo.gov.pl
Office of the Commissioner for Civil Rights Protection
Ал. Solidarnosci 77; 00-090 Warsaw; Poland
Tel: +48-600-82 68 34 / 048225517887
Website: http://www.brpo.gov.pl
Mr. Marcin WYDRA
Adviser
E-mail: m.wydra@policja.gov.pl
Police Headquarters
148/150 Pulawska St.; 02-624 Warsaw; Poland
Tel: +48-692-41 09 97
Mr. Tomasz CYTRYNOWICZ
Head of Unit; Department for Refugees
E-mail: t.cytrynowicz@uric.gov.pl
Office for Repatriation and Aliens
16 Koszykowa str.; 00-564 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-601 42 57
Website: http://www.udsc.gov.pl
Mr. Krzysztof LORENTZ
Експерт
E-mail: krzysztof.lorentz@kbw.gov.pl
National Electoral Office
ул. Wiejska 10; 00-902 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-695 26 37
Website: http://www.pkw.gov.pl
Ms. Kinga DEKIEROWSKA
Експерт
E-mail: k.dekierowska@brpo.gov.pl
Office of the Commissioner for Civil Rights Protection
Ал. Solidarnosci 77; 00-090 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-551 79 16
Website: http://www.brpo.gov.pl
Ms. Dominika GAJEWSKA
Експерт
E-mail: domi.gaja@gmail.com
National Police Headquarters
148/150 Pulawska St.; 02-514 Warsaw; Poland
Tel: +48-791-02 19 79
Mr. Marek PRZYSTOLIK
Експерт
E-mail: m.przystolik@brpo.gov.pl
Office of the Commissioner for Civil Rights Protection
Ал. Solidarnosci 77; 00-090 Warsaw; Poland
Tel: +48-698-67 09 59
Website: http://www.brpo.gov.pl
Ms. Malgorzata ROZYCKA
Chief Specialist
Е-пошта:
Chancellery of the Prime Minister
Ал. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-694 62 75
Website: http://www.kprm.gov.pl
Ms. Otylia TRZASKALSKA-STROINSKA
Заменик на директорот
E-mail: Otylia.Trzaskalska-Stroinska@mg.gov.pl
Ministry of Economy
Plac Trzech Krzyzy 3/5; 00-507 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-693 50 00
Website: http://www.mg.gov.pl
Ms. Danuta UCHYMIAK
E-mail: d.uchymiak@brpo.gov.pl
Office of the Commissioner for Civil Rights Protection
Ал. Solidarnosci 77; 00-090 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-551 79 54
Website: http://www.brpo.gov.pl
PORTUGAL
Ms. Vera LEAL AVILA
Првиот секретар
E-mail: vreisleal@portdelosce.at
Permanent Representation of Portugal to the OSCE
Opernring 3/1; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-585 50 51 57
Романија
Амб. Cornel FERUTA
Ambassador; Permanent Representative
E-mail: cornel.feruta@mprom.at
Permanent Mission of Romania to the OSCE
Seilerstatte 17/2nd floor, Top 8-9; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-512 85 66
Fax: +43-1-512 90 57
Ms. Monica ANDRIESCU
Советник
E-mail: monica_andriescu@yahoo.com
Government of Romania, Department for Inter-Ethnic
Relations
Paris Str. No. 65, sector 1; 011815 Bucharest; Romania
Tel: +40-740-64 62 60
Fax: +40-21-236 05 95
Website: http://www.dri.gov.ro
Ms. Madalina GURITA
Втор секретар
E-mail: culture@roembassy.com.pl
Embassy of Romania
ул. Chopina 10; 00-559 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-628 31 56
Fax: +48-22-628 52 64
Ms. Madalina MANEA
Co-ordinator of the International Co-operation Department
E-mail: anitp.ci@mira.gov.ro
National Agency Against Trafficking in Persons
Ул. Mihai Voda, no. 6, sector 5; Bucharest; Romania
Tel: +40-21-311 89 84
Fax: +40-21-311 89 84
Mr. Auras MARINESCU
European Affairs Adviser
E-mail: aurasmarinescu@mmssf.ro
Ministry of Labour, Social Solidarity and Family
Calea Victoriei nr. 15/E, sector 3; Bucharest; Romania
Tel: +40-21-312 13 17
Fax: +40-21-312 13 17
Website: http://www.mmssf.ro
Страна 24
Mrs. Cristina-Camelia PALAGHIE
Legal Advisor
E-mail: dj-international@mira.gov.ro
Ministry of Interior and Administrative Reform
Revolution Market no. 1A, sector 1; Bucharest; Romania
Tel: +40-21-313 48 34
Fax: +40-21-313 02 19
Website: http://www.mira.gov.ro/Home/index.htm
Ms. Alina PLATA
Legal Adviser
E-mail: aplata@just.ro
Министерството за правда
17 Apolodor Street, sector 5; Bucharest; Romania
Tel: +40-21-314 15 14
Fax: +40-21-310 16 62
Ms. Luiza POPA
Биро за директор
E-mail: luiza.popa@mae.ro
Министерството за надворешни работи
14, Aleea Modrogan, sector 1; Bucharest; Romania
Tel: +40-21-431 17 05
Fax: +40-21-319 23 67
Ms. Alina POPESCU
Втор секретар
E-mail: popescu@mprom.at
Permanent Mission of Romania to the OSCE
Seilerstatte 17/2nd floor, Top 8-9; 1010 Vienna; Austria
Tel: +43-1-512 85 66
Fax: +43-1-512 90 57
Mr. Octavian STAMATE
Првиот секретар
E-mail: octavian.stamate@mae.ro
Министерството за надворешни работи
14, Aleea Modrogan, sector 1; Bucharest; Romania
Tel: +40-21-431 11 46
Mr. Cristian SUCIAVA
Советник
E-mail: cristian.suciava@culte.ro
Ministry of Culture and Religious Affairs
St. N. Filipescu nr. 40, sector 2; Bucharest; Romania
Tel: +40-740-94 70 15
RUSSIAN FEDERATION
Mr. Oleg MALGINOV
Director; Head of Delegation
E-mail: dgpch@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs; Dept. for Humanitarian Co-
operation and Human Rights
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; 119200 Moscow; Russian
Federation
Tel: +7-495-244 30 25
Fax: +7-495-244 30 45
Mr. Andrey NIKIFOROV
Deputy Director; Deputy Head of Delegation
E-mail: dgpch@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs; Dept. for Humanitarian Co-
operation and Human Rights
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; 119200 Moscow; Russian
Federation
Tel: +7-495-244 31 66
Fax: +7-495-244 30 45
Амб. Anvar AZIMOV
Permanent Representative
E-mail: frosce@yandex.ru
Permanent Mission of the Russian Federation to the OSCE
Erzherzog Karl Str. 182, 1220 Vienna, Austria
Tel: +43-1-280 27 62
Fax: +43-1-280 31 90
Mr. Stanislav VAVILOV
Vice-Chairman of the CEC of Russia
E-mail: alkiselyov@mail.ru
Central Election Commission of the Russian Federation
B. Cherkassky per. 9; 109012 Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-606 79 09
Fax: +7-495-606 85 80
Website: http://www.cikrf.ru
Dr. Vladimir VORONKOV
Deputy Representative of the Russian Federation to the OSCE
E-mail: rfosce@yandex.ru
Permanent Mission of the Russian Federation to the
International Organizations in Vienna
Erzherzog Karl Str. 182; 1220 Vienna; Austria
Tel: +43-1-280 27 62
Fax: +43-1-280 31 90
Mr. Alexey POLISHCHUK
Постар советник
E-mail: alexey.polishchuk@chello.at
Permanent Mission of the Russian Federation to the
International Organizations in Vienna
Erzherzog Karl Str. 182; 1220 Vienna; Austria
Tel: +43-1-280 27 62
Fax: +43-1-280 31 90
Mr. Valeriy PESENKO
Chairman of the Election Commission of the Tver Region of the
Russian Federation
E-mail: evlanov@cikrf.ru
Election Commission of the Tver Region of the Russian
Federation
ул. Sovetskaya 23; 170000 Tver; Russian Federation
Tel: +7-4822-55 19 70
Fax: +7-4822-35 86 41
Mr. Igor BORISOV
Member of the CEC
E-mail: borisov@cikrf.ru
Central Election Commission of the Russian Federation
B. Cherkassky per. 9; 109012 Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-606 77 96
Fax: +7-495-606 85 80
Website: http://www.cikrf.ru
Ms. Irina TOZYYAKOVA
Deputy Director of the Department for Cultural Heritage
E-mail: tatianabogatova@mail.ru
Ministry for Culture and Mass Communications
M-Gnezdnikovsky 7; 125009 Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-629 64 80
Fax: +7-495-629 14 88
Страна 25
Mr. Mikhail SHURGALIN
Раководител на Одделението
E-mail: dnv@mail.ru
Ministry of Foreign Affairs; Department for New Challenges
and Threats
Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-244 18 37
Fax: +7-495-244 37 14
Mrs. Tatiana SULITSKAYA
Раководител на Одделението
E-mail: dgpch@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs; Dept. for Humanitarian Co-
operation and Human Rights
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; 119200 Moscow; Russian
Federation
Tel: +7-495-244 30 25
Fax: +7-495-244 30 45
Ms. Tatiana MELNIKOVA
Deputy Head of Division; Department for Social Defence
E-mail: DenisovAV@rosminzdrav.ru
Ministry of Health and Social Development
3, Rakhmanovsky per.; 127994 Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-698 85 07
Fax: +7-495-621-46 72
Ms. Irina EREMINA
Adviser of the Commissioner for Human Rights in the Russian
Federation
E-mail: irinaeremina@mail.ru
Office of the Commissioner for Human Rights in the
Russian Federation
47, Myasnitskaya str.; 107084 Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-207 44 04
Fax: +7-495-207 44 04
Website: http://www.ombudsman.gov.ru
Mr. Igor EVLANOV
Counsellor in Chief of International Department
E-mail: evlanov@cikrf.ru
Central Election Commission of the Russian Federation
B. Cherkassky per. 9; 109012 Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-606 86 90
Fax: +7-495-606 85 80
Website: http://www.cikrf.ru
Mr. Denis GONCHAR
Советник
E-mail: rfosce@yandex.ru
Permanent Mission of the Russian Federation to the OSCE
Erzherzog Karl Str. 182, 1220 Vienna, Austria
Tel: +43-1-280 27 62
Fax: +43-1-280 31 90
Ms. Alla GRECHANAYA
Советник
E-mail: grav1955@yandex.ru
Administration of the President of the Russian Federation;
State Legal Department
4, Staraya sq.; Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-606 28 42
Fax: +7-495-606 24 67
Mr. Andrey KUZNETSOV
Советник
E-mail: rfosce@yandex.ru
Permanent Mission of the Russian Federation to the
International Organizations in Vienna
Erzherzog Karl Str. 182; 1220 Vienna; Austria
Tel: +43-1-285 02 56
Fax: +43-1-280 31 90
Mr. Ruslan KUZNETSOV
Советник
E-mail: rfosce@yandex.ru
Permanent Mission of the Russian Federation to the OSCE
Erzherzog Karl Str. 182, 1220 Vienna, Austria
Tel: +43-1-280 27 62
Fax: +43-1-280 31 90
Mrs. Aysa MUKABENOVA
Советник
E-mail: dgpch@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs; Dept. for Humanitarian Co-
operation and Human Rights
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; 119200 Moscow; Russian
Federation
Tel: +7-495-244 31 66
Mr. Alexey TIMOFEEV
Советник
E-mail: atimofeev@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs, Information and Press
Одделот
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-244 41 19
Fax: +7-495-244 41 12
Mr. Alexander KUDRYAVTSEV
Referent; Internal Policy Department
E-mail: kudryavtsev_al@gov.ru
Administration of the President of the Russian Federation
Staraya pl. 4; Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-606 83 47
Ms. Anna RAZINKINA
Prosecutor
Е-пошта:
General Prosecutor's Office
Bolshaja Dmitrivka str. 15A; Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-692 21 66
Ms. Yulia VARANKINA
Prosecutor
Е-пошта:
General Prosecutor's Office
Bolshaja Dmitrivka str. 15A; Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-692 21 66
Ms. Olga OPANASENKO
Втор секретар
E-mail: dgpch@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs; Dept. for Humanitarian Co-
operation and Human Rights
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; 119200 Moscow; Russian
Federation
Tel: +7-495-244 30 25
Fax: +7-495-244 30 45
Страна 26
Mr. Alexander GUSAROV
Втор секретар
E-mail: a.gusarov@mail.ru
Permanent Mission of the Russian Federation to the
International Organizations in Vienna
Erzherzog Karl Str. 182; 1220 Vienna; Austria
Tel: +43-1-280 27 62
Fax: +43-1-283 31 90
Ms. Anastasia KRUGLOVA
Втор секретар
E-mail: a_svidersk@mail.ru
Permanent Mission of the Russian Federation to the OSCE
Erzherzog Karl Str. 182, 1220 Vienna, Austria
Tel: +43-1-280 27 62
Fax: +43-1-280 31 90
Ms. Nataliya MAKAROVA
Main Expert of the Division of International Relations of the
Department of International Law and Co-operation
E-mail: dms-minjust@yandex.ru
Министерството за правда
Zhitnaya Str. 14; 119991 Moscow; Russian Federation
Tel: +7-495-677 06 79
Fax: +7-495-677 06 87
Mr. Alexey YURAKOV
Консултант
E-mail: Alexey.Yurakov@mail.ru
Ministry of Regional Development
1, Sadovaya-Samotechnaya Str., 10/23; 127994 Moscow;
Russian Federation
Tel: +7-926-419 51 86
Fax: +7-495-930 83 44
Ms. Ekaterina SYVOROTKINA
Аташе
E-mail: dgpch@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs; Dept. for Humanitarian Co-
operation and Human Rights
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; 119200 Moscow; Russian
Federation
Tel: +7-495-244 30 25
Fax: +7-495-244 30 45
Ms. Maria CHEKALEVA-DEMIDOVSKAYA
Аташе
E-mail: rusemb_poland@mail.ru
Embassy of the Russian Federation
ул. Belwederska 49; 00-761 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-621 55 75
Fax: +48-22-625 30 16
Mr. Evgeny MARTYNENKO
Аташе
Е-пошта:
Embassy of the Russian Federation
ул. Belwederska 49; 00-761 Warsaw; Poland
Mrs. Natalia RUDCHENKO
Main Specialist - Expert
E-mail: dgpch@mid.ru
Ministry of Foreign Affairs; Dept. for Humanitarian Co-
operation and Human Rights
32/34, Smolenskaya-Sennaya sq.; 119200 Moscow; Russian
Federation
Tel: +7-495-244 30 25
HOLY SEE
Msgr. Michael W. BANACH
Ambassador and Permanent Representative
E-mail: h.see.mission@aon.at
Permanent Mission of the Holy See to the OSCE
Theresianumgasse 33/4; 1040 Vienna; Austria
Tel: +43-1-505 85 01
Fax: +43-1-505 85 01 75
Msgr. Anthony FRONTIERO
Official of the Pontifical Council for Justice and Peace
E-mail: afrontiero@comcast.net
Delegation of the Holy See
00120 Vatican City State
Tel: +39-06-698 79 914
SERBIA
Ms. Miroslava BEHAM
Ambassador; Head of the Mission
E-mail: mbeham@mission.srbije.net
Permanent Mission of Serbia to the OSCE and Other IO in
Vienna
Rennweg 3; 1030 Vienna; Austria
Tel: +43-1-714 13 45
Fax: +43-1-714 13 41
Ms. Vesna ACKOVIC
Adviser
E-mail: vesna_ackovic@mps.sr.gov.yu
Ministry of Education and Sports
Nemanjina 22-26; 11000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-361 50 98
Fax: +381-11-361 62 93
Website: http://www.mps.sr.gov.yu
Ms. Katarina ANTIC
Adviser
E-mail: katarina.antic@mpravde.sr.gov.yu
Министерството за правда
Nemanjina 22 - 26; 11000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-334 85 24
Fax: +381-11-334 85 24
Ms. Natasa DJUKANOVIC
Senior Inspector
E-mail: ndjukanovic@mup.sr.gov.yu
Министерството за внатрешни работи
Bul. Mihaila Pupina 2; Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-300 81 72
Mr. Oliver IVANOVIC
State Secretary in the Ministry for Kosovo and Metohija
E-mail: oliver.ivanovic@kim.sr.gov.yu
Ministry for Kosovo and Metohija
2, Pupina Boulevard; Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-311 30 35
Fax: +381-11-311 32 52
Страна 27
Mr. Dragan JANJIC
Помошник министер
Е-пошта:
Ministry for Culture
Vlajkoviceva 3; 11 000 Belgrade; Serbia
Ms. Sanja JASAREVIC KUZIC
Помошник министер
E-mail: drzavnisekretar@ljudskaprava.gov.rs
Ministry for Human and Minority Rights
Bulevar Mihajla Pupina 2; 11070 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-313 09 71
Fax: +381-11-311 39 29
Website: http://www.ljudskaprava.gov.rs
Mr. Marko KARADZIC
State Secretary
E-mail: drzavnisekretar@ljudskaprava.gov.rs
Ministry for Human and Minority Rights
Bulevar Mihajla Pupina 2; 11070 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-313 09 71
Fax: +381-11-311 39 29
Website: http://www.ljudskaprava.gov.rs
Ms. Tinde KOVACS CEROVIC
State Secretary
E-mail: tkovacs@mps.sr.gov.yu
Ministry of Education and Sports
Nemanjina 22-26; 11000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-361 65 19
Fax: +381-11-361 65 14
Website: http://www.mps.sr.gov.yu
Dr. Natalija MICUNOVIC
Помошник министер
E-mail: n.micunovic@minrzs.sr.gov.yu
Ministry of Labour and Social Policy
Ruzveltova 61; 11000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-334 56 65
Fax: +381-11-334 56 65
Website: http://www.minrzs.sr.gov.yu
Ms. Kristina MILOSAVLJEVIC
Director of OSCE and CoE Department
E-mail: kristina.milosavljevic@mfa.gov.yu
Министерството за надворешни работи
Kneza Milosa 24-26; 11 000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-306 85 02
Fax: +381-11-306 81 36
Website: http://www.mfa.gov.yu
Mrs. Branislava MITROVIC
Adviser; Sector for Internatioanal Co-operation
E-mail: branislavam@kim.sr.gov.yu
Ministry for Kosovo and Metohija
2, Pupina Boulevard; Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-301 45 28
Fax: +381-11-311 37 99
Mrs. Vera OSTOJIC
First Counsellor
E-mail: embassy.warsaw@mfa.gov.yu
Embassy of the Republic of Serbia
ул. Rolna 175 A/B; 02-729 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-628 51 61
Fax: +48-22-629 71 73
Website: http://www.mfa.gov.yu
Mrs. Danijela POPOVIC ROCCO
Assistant to the Commissioner for Refugees
E-mail: kirs@kirs.sr.gov.yu
Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia
Carice Milice 2; 11000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-391 44 50
Fax: +381-11-263 11 20
Website: http://www.kirs.sr.gov.yu
Ms. Ivana RADENKOVIC
Third Secretary; OSCE Department
E-mail: ivana.radenkovic@mfa.gov.yu
Министерството за надворешни работи
Kneza Milosa 24-26; 11 000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-361 84 80
Fax: +381-11-361 80 29
Website: http://www.mfa.gov.yu
Ms. Tanja RANKOVIC-ZAHOPULOS
Co-ordinator for Health and Education
E-mail: tanja.rankovic@sr.gov.yu
Government of Serbia; Office of the Deputy Prime Minister
Mihajla Pupina 2/ Rm 117; 11000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-311 46 05
Fax: +381-11-213 97 54
Ms. Vesna STOJINOVIC
Third Secretary
E-mail: vesna.stojinovic@smip.sv.gov.yu
Министерството за надворешни работи
Kneza Milosa 24-26; 11 000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-306 85 02
Fax: +381-11-306 81 36
Website: http://www.mfa.gov.yu
Mrs. Svetlana VELIMIROVIC
Assistant to the Commissioner for Refugees
E-mail: kirs@kirs.sr.gov.yu
Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia
Carice Milice 2; 11000 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-391 44 50
Fax: +381-11-263 11 20
Website: http://www.kirs.sr.gov.yu
Ms. Jagoda VJESTICA
Помошник министер
E-mail: drzavnisekretar@ljudskaprava.gov.rs
Ministry for Human and Minority Rights
Bulevar Mihajla Pupina 2; 11070 Belgrade; Serbia
Tel: +381-11-313 09 71
Fax: +381-11-311 39 29
Website: http://www.ljudskaprava.gov.rs
Mr. Nikola ZUROVAC
Charge d'Affairs, ai
E-mail: embassy.warsaw@mfa.gov.yu
Embassy of the Republic of Serbia
ул. Rolna 175 A/B; 02-729 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-628 51 61
Fax: +48-22-629 71 73
Страна 28
SLOVAKIA
Амб. Juraj MACHAC
Шеф на Делегацијата на
E-mail: juraj.machac@mzv.sk
Permanent Mission of Slovakia to the OSCE
Blaasstrasse 34; 1190 Vienna; Austria
Tel: +43-1-36 89 43 32 00
Амб. Frantisek RUZICKA
E-mail: frantisek.ruzicka@mzv.sk
Embassy of the Slovak Republic
ул. Litewska 6; 00-581 Warsaw; Poland
Ms. Sofia DASKALOVA
State Adviser
E-mail: sofia.daskalova@vlada.gov.sk
Office of the Government Plenipotentiary for Roma
Communities
Namestie slobody 1; 813 70 Bratislava 1; Slovakia
Tel: +421-2-57 29 52 79
Website: http://www.romovia.vlada.gov.sk
Mr. Peter DRABEK
Director of Division
E-mail: drabek.peter@mvsr.vs.sk
Министерството за внатрешни работи
Drienova 22; 826 86 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-48 59 24 63
Fax: +421-2-48 59 23 99
Website: http://www.civil.gov.sk
Ms. Martina HRVOLOVA
Governmental Adviser
E-mail: Martina_Hrvolova@foreign.gov.sk
Министерството за надворешни работи
Hlboka cesta 2; 833 36 Bratislava; Slovakia
Website: http://www.mzv.sk
Mr. Martin JURIK
Coordinator for International Co-operation
E-mail: martin.jurik@vlada.gov.sk
Office of the Government Plenipotentiary for Roma
Communities
Namestie slobody 1; 813 70 Bratislava 1; Slovakia
Tel: +421-2-57 29 58 36
Fax: +421-2-57 29 58 16
Website: http://www.romovia.vlada.gov.sk
Mr. Branislav KADLECIK
Principal State Counsellor
E-mail: bransilav.kadlecik@justice.sk
Министерството за правда
Zupne namestie 13; 831 06 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-59 35 35 87
Fax: +421-2-59 35 36 05
Website: http://www.justice.gov.sk
Dr. Zuzana KADLECIKOVA
Central Mentor
E-mail: zuzana.kadlecikova@minedu.sk
Ministry of Education
Stromova 1; 813 30 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-59 37 43 10
Website: http://www.minedu.sk
Mr. Peter KORMUTH
Diplomat, Human Rights Department
E-mail: peter_kormuth@mfa.sk
Министерството за надворешни работи
Hlboka cesta 2; 833 36 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-59 78 37 34
Fax: +421-2-59 78 37 39
Website: http://www.mzv.sk
Mr. Milan KOSCO
Советник
E-mail: milan.kosco@mzv.sk
Embassy of the Slovak Republic
ул. Litewska 6; 00-581 Warsaw; Poland
Mr. Peter KOVAC
E-mail: peter.kovac@mzv.sk
Министерството за надворешни работи
Hlboka cesta 2; 833 36 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-59 78 37 37
Website: http://www.mzv.sk
Mr. Ivan MIRGA
Експерт
E-mail: ivan.mirga@vlada.gov.sk
Office of the Government Plenipotentiary for Roma
Communities
Namestie slobody 1; 813 70 Bratislava 1; Slovakia
Tel: +421-5-342 51 57
Website: http://www.romovia.vlada.gov.sk
Ms. Olga PLISNAKOVA
Director of the Dept. of Internal Affairs
E-mail: olga.plisnakova@mvsr.vs.sk
Министерството за внатрешни работи
Drienova 22; 826 86 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-48 59 23 00
Fax: +421-2-43 33 57 66
Website: http://www.civil.gov.sk
Ms. Livia SKULTETYOVA
Director of the Dept. of Elections and Referendum
E-mail: ovr.svs@mvsr.vs.sk
Министерството за внатрешни работи
Drienova 22; 826 86 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-43 33 86 62
Fax: +421-2-43 33 35 52
Website: http://www.civil.gov.sk
Ms. Katarina ZAKOVA
Head of OSCE Unit; Department of Disarmament, OSCSE and
Counter-Terrorism
E-mail: katarina.zakova@mzv.sk
Министерството за надворешни работи
Hlboka cesta 2; 833 36 Bratislava; Slovakia
Tel: +421-2-59 78 31 45
Fax: +421-2-59 78 31 49
Website: http://www.mzv.sk
Page 29
SLOVENIA
Амб. Stanislav RASCAN
Шефот на мисијата
E-mail: Polona.Podkrajsek@gov.si
Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the OSCE
Gumpendorfer Strasse 11/II/Top 18; 1060 Vienna; Austria
Tel: +43-1-581 34 08 25
Fax: +43-1-581 34 18
Mr. Jozef DROFENIK
Ambassador of Slovenia to Poland
E-mail: jozef.drofenik@gov.si
Embassy of the Republic of Slovenia
ул. Staroscinska 1 m. 23-24; 02-516 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-849 82 82
Fax: +48-22-848 40 90
Mr. Damjan BERGANT
Head of the Department for OSCE and CoE
E-mail: damjan.bergant@gov.si
Министерството за надворешни работи
Presernova cesta 25; SI-1000 Ljubljana; Slovenia
Tel: +386-1-478 20 20
Fax: +386-1-478 23 40, 41
Ms. Ana PETRIC
Third Secretary
E-mail: ana.petric1@gov.si
Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the OSCE
Gumpendorfer Strasse 11/II/Top 18; 1060 Vienna; Austria
Tel: +43-1-581 34 08 20
Fax: +43-1-581 34 17
Ms. Tatjana PIRC
Советник
E-mail: tatjana.pirc@gov.si
Embassy of the Republic of Slovenia
ул. Staroscinska 1 m. 23-24; 02-516 Warsaw; Poland
Tel: +48-2 284 98282
Fax: +48-2 284 84090
Ms. Alesa SOVINC
Minister Councellor
E-mail: Alesa.Sovinc@gov.si
Министерството за надворешни работи
Presernova cesta 25; SI-1000 Ljubljana; Slovenia
Tel: +386-1-478 22 06
SWEDEN
Амб. Veronika BARD-BRINGEUS
Шеф на Делегацијата на
E-mail: osse-del.wien@foreign.ministry.se
Permanent Delegation of Sweden to the OSCE
Postfach 18; 1025 Vienna; Austria
Tel: +43-1-217 53 225
Fax: +43-1-217 53 380
Амб. Jan NORDLANDER
Ambassador for Human Rights
E-mail: jan.nordlander@foreign.ministry.se
Министерството за надворешни работи
SE-103 39 Stockholm; Sweden
Tel: +46-8-405 33 87
Fax: +46-8-723 11 76
Ms. Anna BODA
Првиот секретар
E-mail: anna.boda@foreign.ministry.se
Министерството за надворешни работи
SE-103 39 Stockholm; Sweden
Tel: +43-1-271 530
Ms. Signe BURGSTALLER
Директор
E-mail: signe.burgstaller@foreign.ministry.se
Министерството за надворешни работи
SE-103 39 Stockholm; Sweden
Tel: +46-8-405 10 00
Fax: +46-8-723 11 76
Mr. Edin ERKOCEVIC
Втор секретар
E-mail: edin.erkocevic@foreign.ministry.se
Permanent Delegation of Sweden to the OSCE
Postfach 18; 1025 Vienna; Austria
Tel: +43-664-921 05 81
Ms. Eva FRIED
Co-ordinator for the International Relations at the Living History
Forum
E-mail: info@levandehistoria.se
Министерството за надворешни работи
SE-103 39 Stockholm; Sweden
Tel: +46-768-69 07 62
Ms. Katarina MARTHOLM FRIED
Биро за директор
E-mail: katarina.fried@foreign.ministry.se
Министерството за надворешни работи
SE-103 39 Stockholm; Sweden
Tel: +46-8-405 10 00
Fax: +46-8-723 11 76
SWITZERLAND
Dr. Bernhard MARFURT
Ambassador; Head of the Swiss Delegation to the OSCE
E-mail: vim.osze@eda.admin.ch
Swiss Delegation to the OSCE
Rooseveltplatz 4-5/8; A-1090 Vienna; Austria
Tel: +43-1-505 89 25-18
Fax: +43-1-505 89 255
Website: www.eda.admin.ch
Mr. Rolf STUECHELI
Deputy Head of the Swiss Delegation to the OSCE
E-mail: rolf.stuecheli@eda.admin.ch
Swiss Delegation to the OSCE
Rooseveltplatz 4-5/8; A-1090 Vienna; Austria
Tel: +43-1-505 89 25-22
Fax: +43-1-505 89 255
Website: www.eda.admin.ch
Page 30
Mr. Olaf KJELSEN
Minister; Deputy Head of the Swiss Embassy
E-mail: olaf.kjelsen@eda.admin.ch
Embassy of Switzerland in Poland
Ал. Ujazdowskie 27; 00-540 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-628 04 81
Fax: +48-22-621 05 487
Website: http://www.eda.admin.ch/warsaw
Mr. Ralf HECKNER
Head of Human Rights Policy Section
E-mail: ralf.heckner@eda.admin.ch
Swiss Federal Department for Foreign Affairs
Bundesgasse 32; CH-3000 Berne; Switzerland
Tel: +41-797-77 26 16
Fax: +41-31-324 90 69
Веб страна:
http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/foreign/humsec.html
Mr. Lukas ROSENKRANZ
Head OSCE Service
E-mail: lukas.rosenkranz@eda.admin.ch
Swiss Federal Department for Foreign Affairs
Bundesgasse 32; CH-3000 Berne; Switzerland
Tel: +41-31-324 80 13
Веб страна:
http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/foreign/humsec.html
Ms. Tamara MONA
Gender Adviser
Е-пошта:
Swiss Federal Department for Foreign Affairs
Bundesgasse 32; CH-3000 Berne; Switzerland
Веб страна:
http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/foreign/humsec.html
TAJIKISTAN
Mr. Zafar AZIZOV
Deputy Head
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Supreme Court of the Republic of Tajikistan
1, Nemat Karaboeva Str.; Dushanbe; Tajikistan
Tel: +992-372-33 48 21
Mr. Yusuf SALIMOV
Е-пошта:
Apparatus of the President of RT
Presidential Palace, Rudaki, 80; 734049 Dushanbe;Tajikistan
Tel: +992-372-33 76 75
Mr. Mirzosharif SHARIFOV
Deputy Prosecutor
E-mail: Khurshed.rakhimov@osce.org
General Prosecutor's Office
Ghafurova Str 1/6; Dushanbe; Tajikistan
Tel: +992-37-918 67 85 51
CZECH REPUBLIC
Амб. Ivan POCUCH
Шеф на Делегацијата на
E-mail: czechmission.vienna@aon.at
Permanent Mission of the Czech Republic to the OSCE
Penzingerstrasse 11-13; 1140 Vienna; Austria
Tel: +43-1-89 95 81 40
Fax: +43-1-894 57 98
Ms. Eva CERVINKOVA
Адвокат
E-mail: cervinkova.eva@vlada.cz
Office of the Government of the Czech Republic
Nabrezi Edvarda Benese 4; 118 01 Prague 1; Czech Republic
Tel: +420-2-96 15 35 61
Ms. Gabriela DLOUHA
Director of Human Rights and Transition Policy Department
E-mail: gabriela_dlouha@mzv.cz
Министерството за надворешни работи
Loretanske nam. 5; 118 00 Prague 1; Czech Republic
Tel: +420-2-24 18 11 11
Fax: +420-2-24 18 30 45
Website: http://www.mzv.cz
Mrs. Gabriela HRABANOVA
Експерт
E-mail: hrabanova.gabriela@vlada.cz
Office of the Government of the Czech Republic
Nabrezi Edvarda Benese 4; 118 01 Prague 1; Czech Republic
Tel: +420-296-15 31 25
Fax: +420-296-15 32 57
Mr. Leos JAVUREK
Директор
E-mail: Leos_Javurek@mzv.cz
Министерството за надворешни работи
Loretanske nam. 5; 118 00 Prague 1; Czech Republic
Tel: +420-2-24 18 32 37
Website: http://www.mzv.cz
Ms. Jana KALIMONOVA
Втор секретар
E-mail: jana_kalimonova@mzv.cz
Permanent Mission of the Czech Republic to the OSCE
Penzingerstrasse 11-13; 1140 Vienna; Austria
Tel: +43-1-89 95 81 40
Dr. Ladislava TEJCHMANOVA
Експерт
E-mail: tejchman@mvcr.cz
Ministry of the Interior
V Obecniho domu 3; 11220 Prague 1; Czech Republic
Tel: +420-974-83 32 08
Fax: +420-974-83 35 54
Website: http://ww.mver.cz
Mr. Ivan VESELY
Deputy Chair of the Governmental Council
Е-пошта:
Governmental Council for Roma Community Affairs
Vladislavova 11; Prague; Czech Republic
Page 31
ТУРЦИЈА
Mr. Yusuf BULUC
Permanent Representative / Ambassador
E-mail: mturan@mfa.gov.tr
Permanent Mission of Turkey to the OSCE
Zieglergasse 5/2; 1070 Vienna; Austria
Tel: +43-1-523 38 05
Fax: +43-1- 523 38 07
Website: http://www.mfa.gov.tr
Mr. Bekir Sarp ERZI
Аташе
E-mail: sarp.erzi@mfa.gov.tr
Министерството за надворешни работи
Balgat-Ankara; Turkey
Tel: +90-312-292 21 25
Fax: +90-312-292 27 21
Website: http://www.mfa.gov.tr
Mr. Erdem OZAN
Првиот секретар
E-mail: eozan@mfa.gov.tr
Permanent Mission of Turkey to the OSCE
Zieglergasse 5/2; 1070 Vienna; Austria
Tel: +43-676-357 15 04
Fax: +43-1-523 38 07
Website: http://www.mfa.gov.tr
Mr. Mustafa TURAN
Советник
E-mail: mturan@mfa.gov.tr
Permanent Mission of Turkey to the OSCE
Zieglergasse 5/2; 1070 Vienna; Austria
Tel: +43-1-523 38 05 19
Fax: +43-1-523 39 07
Website: http://www.mfa.gov.tr
UKRAINE
Mr. Volodymyr YATSENKO
Head of Dept. of Social and Economic Rights
E-mail: foreign@ombudsman.gov.ua
Office of the Commissioner for Human Rights of the
Parliament of Ukraine
21/8, Instytutska Str.; 01008 Kyiv; Ukraine
Tel: +380-44-253 89 22
Fax: +380-44-253 89 22
Website: http://www.ombudsman.kiev.ua
Амб. Oleksandr MOTSYK
Ambassador of Ukraine to the Republic of Poland; Head of
Delegation
E-mail: zwarycz@ukraine-emb.pl
Embassy of Ukraine to the Republic of Poland
al. Jana Chrystiana Szucha 7; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-622 47 97
Website: http://www.ukraine-emb.pl
Ms. Svitlana DMYTRENKO
Првиот секретар
E-mail: sdmytrenko@mfa.gov.ua
Ministry of Foreign Affairs; Dept. of Euro-Atlantic Co-
operation
1, Mykhaylivska sq.; Kyiv; Ukraine
Tel: +380-44-238 16 40
Fax: +380-44-238 18 85
Mr. Bogdan CHERVAK
E-mail: bogdanchervak@ukr.net
State Committee on Television and Radio Broadcasting
Kyiv; Ukraine
Tel: +380-44-279 84 79
Fax: +380-44-279 84 79
Mr. Yuriy BYELOUSOV
Deputy Chief of the HR Monitoring Dept.
E-mail: yuriy_belousov@mail.ru
Министерството за внатрешни работи
Bogomoltza St., 10; 01024 Kyiv; Ukraine
Tel: +380-97-222 59 01
Fax: +380-44-254 74 83
Website: http://www.mvs.gov.ua
Ms. Tetyana FICHORA
Main Specialist
E-mail: fichora@ukr.net
Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sport
Desiatynna st. 14; Kyiv; Ukraine
Tel: +380-44-289 16 00
Website: http://www.kmu.gov.ua/sport/control
Ms. Yevheniia FILIPENKO
Советник
E-mail: y.filipenko@ukr.at
Permanent Mission of Ukraine to the OSCE
Naaffgasse 23; 1180 Vienna; Austria
Tel: +43-1-479 71 72 ext.13
Fax: +43-1-479 71 72 47
Website: http://www.ukremb.at
Mr. Oleg KARPENKO
Senior Prosecutor
E-mail: protocol@gp.gov.ua
Office of the Prosecutor General of Ukraine
13/15 Riznytska Str.; 01011 Kyiv-11; Ukraine
Tel: +380-44-200 79 02
Fax: +380-44-200 79 02
Mr. Valeriy KURNIKOV
Првиот секретар
Е-пошта:
Embassy of Ukraine to the Republic of Poland
al. Jana Chrystiana Szucha 7; 00-580 Warsaw; Poland
Website: http://www.ukraine-emb.pl
Mr. Taras MOKHURENKO
Head of Department of Co-operation with International
Organisations; Directorate of International Legal Co-operation
E-mail: iorg@minjust.gov.ua
Министерството за правда
10 Rylskiy Str.; 01025 Kyiv; Ukraine
Tel: +380-44-207 46 11
Fax: +380-44-207 46 11
Website: http://www.minjust.gov.ua
Page 32
Ms. Lyubov SHPYNYAK
Assistant to the Head
E-mail: mail@scnm.gov.ua
State Committee for Nationalities and Religions
9, Volodymyrska Street; 01025 Kyiv; Ukraine
Tel: +380-44-278 17 18
Fax: +380-44-226 23 39
Ms. Tetiana VESELSKA
Судијата
Е-пошта:
Supreme Administrative Court of Ukraine
8, Moscovska Str.; 01010 Kyiv; Ukraine
Mr. Vasyl ZVARYCH
Првиот секретар
E-mail: zwarycz@ukraine-emb.pl
Embassy of Ukraine to the Republic of Poland
al. Jana Chrystiana Szucha 7; 00-580 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-622 47 97
Website: http://www.ukraine-emb.pl
OSCE Mediterranean Partners for Co-operation
ALGERIA
Mr. Cherif HACENE
Првиот секретар
E-mail: hacene210@yahoo.fr
Embassy of Algeria
ул. Dabrowiecka 21; 03-932 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-617 58 55
Fax: +48-22-616 00 81
EGYPT
Амб. Fahmy Ahmed FAYED
Амбасадорот
E-mail: embassyofegypt@poczta.internetdsl.pl
Embassy of the Arab Republic of Egypt in Poland
ул. Alzacka 18; 03-972 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-616 13 69
Fax: +48-22-617 90 58
ISRAEL
Амб. David PELEG
Амбасадорот
E-mail: ambass-sec@warsaw.mfa.gov.il
Embassy of the State of Israel
ул. Krzywickiego 24; 02-078 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-597 05 10
Fax: +48-22-825 16 07
Website: http://www.israel.pl
Mr. Alon SIMHAYOFF
Втор секретар
E-mail: culture@warsaw.mfa.gov.il
Embassy of the State of Israel
ул. Krzywickiego 24; 02-078 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-597 05 00
Website: http://www.israel.pl
TUNISIA
Mr. Mohamed Ali MAHJOUB
Првиот секретар
E-mail: at.varsovie@ambtun.pl
Embassy of the Republic of Tunisia
ul.Mysliwiecka 14; 00-459 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-628 63 30
Fax: +48-22-621 62 95
OSCE Asian Partners for Co-operation
AFGHANISTAN
Mr. Wahid MONAWAR
Заменик-амбасадор
E-mail: afg.pm.vie@chello.at
Permanent Mission of Afghanistan in Vienna
c/o Embassy of Afghanistan, Lackierergasse 9, Top 9; 1090
Vienna; Austria
Tel: +43-1-524 78 06
Fax: +43-1-406 02 19
THAILAND
Mr. Russ JALICHANDRA
Министер советник
E-mail: russ@thaiemb.internetdsl.pl
Royal Thai Embassy
ул. Willowa 7; 00-790 Warsaw; Poland
Tel: +48-22-849 26 55
Fax: +48-22-849 26 30
Page 33
International Organizations
1
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex; France
Ms. Clementina Ileana BARBARO
Head of the Legislation and Awareness Unit; Directorate for Human Rights and Legal Affairs
E-mail: clementina.barbaro@coe.int
Tel: +33-390-21 44 78
Mr. Vladimir DRONOV
Senior Adviser to the President of the Assembly, Head of the Interparliamentary Co-
operation and Election Observation Unit
E-mail: vladimir.dronov@coe.int
Tel: +33-388-41 27 09
Fax: +33-388-41 27 76
Ms. Caroline MARTIN
Administrator
E-mail: caroline.martin@coe.int
Tel: +33-388-41 38 23
Fax: +33-388-41 37 38
Ms. Heike KLEMPA
Administrator; Secretariat of the European Commission against Racism and Intolerance
(ECRI), Directorate General of Human Rights
E-mail: heike.klempa@coe.int
Tel: +33-388-41 29 64
Fax: +33-388-41 38 87
Mr. Piotr WALCZAK
Migration Division; Directorate General of Social Cohesion
E-mail: piotr.walczak@coe.int
Tel: +33-388-41 35 62
Fax: +33-388-41 27 31
Ms. Anguelina PROKHOROVA
Administrative Officer; Directorate of External Relations
E-mail: anguelina.prokhorova@coe.int
Tel: +33-388-41 26 36
Fax: +33-388-41 37 84
2
Council of Europe; Directorate General of Democracy and Political Affairs
F-67075 Strasbourg Cedex; France
Mr. Daniil KHOCHABO
Раководител на Одделението
E-mail: daniil.khochabo@coe.int
Tel: +33-388-41 36 85
3
Council of Europe; Directorate General of Education, Culture and Heritage, Youth and Sport
F-67075 Strasbourg Cedex; France
Website: http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp?
Mrs. Yulia PERERVA
Administrator; Division for Citizenship and Human Rights Education; Directorate of School,
Out-of School, Higher Education and Languages
E-mail: yulia.pererva@coe.int
Tel: +33-388-41 39 48
4
Council of Europe; Directorate for Human Rights and Legal Affairs
F-67075 Strasbourg Cedex; France
Website: http://www.coe.int
Mr. Krzysztof ZYMAN
Administrator; Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National
Minorities and of the DH-MIN
E-mail: krzysztof.zyman@coe.int
Tel: +33-388-41 26 90
Fax: +33-388-21 49 18
Mr. David DOLIDZE
Administrator; Gender Equality and Anti-Trafficking Division
Е-пошта:
5
Council of Europe; European Roma and Travellers Forum
c/o Council of Europe, Batiment G - 1 quai Jacoutot; F - 67075 Strasbourg; France
Website: http://www.ertf.org
Mr. Robert RUSTEM
Administrator
E-mail: robert.rustem@coe.int
Tel: +33-390-21 43 31
Fax: +33-390-21 56 58
6
Council of Europe; Servico de estrangeiros e Fronteiras
Rua Passos Manuel n 40; 1069-89 Lisbon; Portugal
Ms. Luisa MAIA-GONCALVES
Senior Inspector
E-mail: luisa.goncalves@sef.pt
Tel: +351-967-25 03 49
7
Council of Europe, Information Centre on the Council of Europe in Warsaw
Ал. Niepodleglosci 22; 02-653 Warsaw; Poland
Website: http://www.coe.org.pl
Ms. Hanna MACHINSKA
Director of the Information Office of the Council of Europe in Warsaw
E-mail: hanna.machinska@coe.int
Tel: +48-22-853 57 73
Fax: +48-22-853 57 74
Ms. Ewa JANUSZEWICZ
Programme Co-ordinator; Information Centre on the Council of Europe in Warsaw
E-mail: ewa.januszewicz@coe.int
Tel: +48-22-853 57 73
Fax: +48-22-853 57 74
Ms. Agnieszka MICHALSKA-BULTROWICZ
Помошник
E-mail: agnieszka.michalska@coe.int
Tel: +48-22-853 57 73
Fax: +48-22-853 57 74
Page 34
Mr. Boguslaw KOTT
Интерни
E-mail: info@coe.org.pl
Tel: +48-22-845 20 84
8
Council of the Baltic Sea States
PO Box 2010; SE-103 11 Stockholm; Sweden
Website: http://www.cbss.org
Ms. Anna EKSTEDT
Виш советник
E-mail: anna.ekstedt@cbss.org
Tel: +46-70-511 48 64
Fax: +46-8-440 19 44
9
EU Agency for Fundamental Rights
Schwarzenbergplatz 11; A-1040 Vienna; Austria
Website: http://www.fra.europa.eu
Mr. Morten KJAERUM
Директор
Е-пошта:
Dr. Niraj NATHWANI
Програмски менаџер
E-mail: niraj.nathwani@fra.europa.eu
Tel: +43-1-580 30 613
Ms. Eva SOBOTKA
Administrator
E-mail: eva.sobotka@fra.europa.eu
Tel: +43-1-580 30 634
Fax: +43-1-580 30 693
10
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)
F-67075 Strasbourg Cedex; France
Website: http://venice.coe.int
Ms. Finola FLANAGAN
Член
E-mail: venice@coe.int
Fax: +33-388-41 37 38
Mr. Hans-Heinrich VOGEL
Member of the Enlarged Agreement on Democracy through Law
E-mail: hans-heinrich.vogel@jur.lu.se
Tel: +46-46-13 12 26
11
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
Schwarzenbergplatz 11; A-1040 Vienna; Austria
Website: http://fra.europa.eu
Mr. Andreas ACCARDO
External Relations & Networking
E-mail: andreas.accardo@fra.europa.eu
Tel: +43-1-580 30 633
Fax: +43-1-580 30 693
12
International Organization for Migration; Headquarters
17 route des Morillons; CH-1211 Geneva 19; Switzerland
Website: http://www.iom.int
Mr. Ricardo CORDERO
Senior Expert, Labour and Facilitated Migration; Migration Management Services
E-mail: rcordero@iom.int
Tel: +41-22-717 94 72
Fax: +41-22-798 61 50
13
International Organization for Migration, Italy
Via Nomentana, 62; 00161 Rome; Italy
Website: http://www.iom.int
Ms. Teresa ALBANO
Project Manager; Counter-trafficking and Gender Focal Point
E-mail: talbano@iom.int
Tel: +39-06-44 23 14 28
Fax: +39-06-440 25 33
14
International Organization for Migration, Poland
Mariensztat 8; 00-302 Warsaw; Poland
Website: http://www.iom.int
Ms. Anna ROSTOCKA
Директор
E-mail: arostocka@iom.int
Tel: +48-22-652 03 57
Fax: +48-22-620 67 82
Ms. Marta KULJON
Асистент на проект
E-mail: mkuljon@iom.int
Tel: +48-22-538 91 03
15
Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights
Palais de L'Europe; F-67075 Strasbourg Cedex; France
Website: http://www.coe.int/commissioner
Mr. Dennis VAN DER VEUR
Adviser
E-mail: dennis.van-der-veur@coe.int
Tel: +31-653-79 18 68
16
Regional Cooperation Council
Trg Bosne i Hercegovine 1/V; 71000 Sarajevo; Bosnia and Herzegovina
Website: http://www.rcc.int
Mr. Predrag VUJICIC
Expert on Justice and Home Affairs
E-mail: Predrag.Vujicic@rcc.int
Tel: +387-62-34 52 72
Fax: +387-33-56 17 01
Page 35
17
United Nations High Commissioner for Refugees; Branch Office in Austria
VIC, PO Box 550; A-1400 Vienna; Austria
Website: http://www.unhcr.at
Mrs. Francesca FRIZ-PRGUDA
Senior Liaison Officer to the OSCE and Vienna-based UN Agencies
E-mail: FRIZPRG@unhcr.org
Tel: +43-6991-459 42 40
Fax: +43-1-263 41 15
18
United Nations High Commissioner for Refugees; Branch Office in Warsaw
Ал. Roz 2; 00-556 Warsaw; Poland
Website: http://www.unhcr.pl
Mr. Hiromitsu MORI
UNHCR Representative for Poland
E-mail: mori@unhcr.org
Tel: +48-22-628 69 30
Fax: +48-22-625 61 24
Mr. Ernest ZIENKIEWICZ
Protection Officer
E-mail: zienkiew@unhcr.org
Tel: +48-22-628 69 30
Fax: +48-22-625 61 24
OSCE Institutions/Missions
1
OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6-6A; 1010 Vienna; Austria
Website: http://www.osce.org
Амб. Marc PERRIN DE BRICHAMBAUT
Secretary General
E-mail: verena.barth-wehrenalp@osce.org
Tel: +43-1-514 36 6109 or 6112
Fax: +43-1-514 36 96
Ms. Jamila SEFTAOUI
Senior Adviser on Gender Issues
E-mail: hanne.siaw@osce.org
Tel: +43-1-514 36 62 94
Fax: +43-1-514 36 69 96
Ms. Monica GUTIERREZ ARQUES
Gender Advisor
E-mail: monica.gutierrez@osce.org
Tel: +43-1-514 36 62 28
Mr. Sayed ALY
Counter-Terrorism Officer
E-mail: sayed.aly@osce.org
Tel: +43-1-514 36 6161
Fax: +43-1-514 36 6687
Mr. Nikolaos KOTROKOIS
Liaison Officer
E-mail: nikolaos.kotrokois@osce.org
Tel: +43-664-859 09 81
2
OSCE Secretariat; Strategic Police Matters Unit
Wallnerstrasse 6, 5th floor; 1010 Vienna; Austria
Website: http://www.osce.org
Mr. Kevin CARTY
Senior Police Adviser
E-mail: kevin.carty@osce.org
Tel: +43-1-514 36 0
Fax: +43-1-514 36 96
3
Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking
in Human Beings
Wallnerstrasse 6; A-1010 Vienna; Austria
Ms. Eva BIAUDET
Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings
E-mail: eva.biaudet@osce.org
Tel: +43-1-514 36 62 57/6256
Fax: +43-1-514 36 62 99
Ms. Ruth POJMAN
Deputy Co-ordinator
E-mail: ruth.pojman@osce.org
Tel: +43-1-514 36 69 31
Fax: +43-1-514 36 62 99
4
OSCE Representative on Freedom of the Media
Wallnerstrasse 6, 2nd floor; 1010 Vienna; Austria
Mr. Miklos HARASZTI
OSCE Representative on Freedom of the Media
E-mail: miklos.haraszti@osce.org
Tel: +43-1-514 36 0
Fax: +43-1-514 36 96
Mr. Roland BLESS
Senior Adviser to the OSCE Representative on Freedom of the Media
E-mail: roland.bless@osce.org
Tel: +43-1-514 36 68 12
Fax: +43-1-514 36 96
Mr. Alexander BOLDYREV
Виш советник
E-mail: alexander.boldyrev@osce.org
Tel: +43-1-514 36 68 10
Fax: +43-1-514 36 96
Ms. Ana KARLSREITER
Adviser
E-mail: ana.karlsreiter@osce.org
Tel: +43-1-514 36 68 14
Fax: +43-1-514 36 96
Ms. Joanna JINKS
Senior Administrative Assistant
E-mail: joanna.jinks@osce.org
Tel: +43-1-514 36 68 00
Fax: +43-1-514 36 96
Mr. Slava SHAYMAN
Помошник
E-mail: Slava.Shayman@osce.org
Tel: +43-1-514 36 68 04
Page 36
5
OSCE High Commissioner on National Minorities
PO Box 20062; 2500 EB The Hague; The Netherlands
Website: http://www.osce.org/hcnm
Mr. Knut VOLLEBAEK
High Commissioner on National Minorities
E-mail: valentyna.sivaieva@hcnm.org
Tel: +31-70-312 55 00
Fax: +31-70-363 59 10
Амб. Brendan MORAN
Director; Conflict Prevention Activities
E-mail: Karen.Foley@hcnm.org
Tel: +31-70-312 55 12
Fax: +31-70-363 59 10
Mr. Geir SJOEBERG
Chief de Cabinet; Personal Advisor to HCNM
E-mail: Geir.Sjoeberg@osce.org
Tel: +31-641-85 03 15
Ms. Nina SUOMALAINEN
Виш советник
E-mail: nina.suomalainen@osce.org
Tel: +31-653-17 92 10
Fax: +31-70-363 59 10
Mr. Francesco PALERMO
Senior Legal Adviser
E-mail: fpalermo@osce.org
Tel: +31-62-336 60 27
Fax: +31-70-363 59 10
Mr. Robert SCHUPP
Senior Political Adviser
Е-пошта:
Ms. Charlotte ALTENHOENER
Проектот директор
E-mail: charlotte.altenhoener@osce.org
Tel: +31-70-778 05 32
Fax: +31-70-363 59 10
Mr. Judith GIMENEZ
Legal Officer
E-mail: Judith.Gimenez@hcnm.org
Tel: +31-610-92 67 76
6
OSCE Parliamentary Assembly
Radhusstraede 1; 1466 Copenhagen K; Denmark
Mr. Joao SOARES
Претседател
E-mail: andreas.baker@oscepa.dk
Tel: +45-33-37 80 40
Mr. Andreas BAKER
Adviser to the OSCE PA President
E-mail: andreas.baker@oscepa.dk
Tel: +45-33-37 80 40
Fax: +45-33-37 80 30
Mr. Nuno PAIXAO
Adviser, Portugal
E-mail: andreas.baker@oscepa.dk
Tel: +45-33-37 80 40
7
OSCE Presence in Albania
Sheraton Tirana Hotel & Towers, 1st Floor, Sheshi "Italia"; 1010 Tirana; Albania
Website: http://www.osce.org/Albania/
Ms. Edlira NGJECI (SHIMA)
Anti-Trafficking Project Co-ordinator
E-mail: edlira.ngjeci@osce.org
Tel: +355-42-400 01
Fax: +355-42-400 02
Mr. Hartmut PUERNER
Acting Head of Democratization Department
E-mail: hartmut.puerner@osce.org
Tel: +355-69-401 00 39
Fax: +355-42-486 84
Mr. Rezart XHELO
National Civil Society and Gender Officer
E-mail: rezart.xhelo@osce.org
Tel: +355-4 2240001
Fax: +355-4 2248684
8
OSCE Centre in Ashgabad
Turkmenbashi, Shaloy 15 street; 744000 Ashgabat; Turkmenistan
Website: http://www.osce.org/ashgabad
Амб. Ibrahim DJIKIC
Head of Centre
E-mail: Info_tm@osce.org
Tel: +993-12-35 30 92
Fax: +993-12-35 30 41
9
OSCE Centre in Astana
10 Beibitshilik Str.; 010000 Astana; Kazakhstan
Website: http://www.osce.org/astana
Mr. Alexandre KELTCHEWSKY
Head of Centre
E-mail: Alexandre.Keltchewsky@osce.org
Tel: +7-7172-32 68 04
Fax: +7-7172-32 83 04
Ms. Eugenia BENIGNI
Human Dimension Officer
E-mail: eugenia.benigni@osce.org
Tel: +7-7172-32 68 04
Fax: +7-7172-32 83 04
Mr. Oleg KOZYREV
National Legal Officer
E-mail: Oleg.Kozyrev@osce.org
Tel: +7-7172-32 68 04
Fax: +7-7172-32 83 04
Page 37
10
OSCE Centre in Bishkek
139 St. Toktogula; 721001 Bishkek; Kyrgyzstan
Website: http://www.osce.org/bishkek
Mr. Hugo KARLSSON
Human Dimension Officer
E-mail: hugo.karlsson@osce.org
Tel: +996-32-222 36 90
Fax: +996-32-225 94 71
Dr. Oleg SEMENENKO
Senior Human Dimension Officer
E-mail: oleg.semenenko@osce.org
Tel: +996-312-66 50 15
Fax: +996-312-66 31 69
Ms. Nurjan TAGAIBAEVA
Legal Assistant
E-mail: ntogaibaeva@osce.org
Tel: +996-312-66 50 15
Fax: +996-312-66 31 69
Ms. Tatiana ZLOBINA
Senior Programme Assistant; Human Dimension
E-mail: tatiana.zlobina@osce.org
Tel: +996-312-66 50 15
11
OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina
Fra Andjela Zvidovica 1; 71000 Sarajevo; Bosnia and Herzegovina
Website: http://www.oscebih.ba
Mr. James RODEHAVER
Director of Human Rights Department
E-mail: James.Rodehaver@osce.org
Tel: +387-33-75 23 82
Fax: +387-33-44 24 79
Ms. Renate FRECH
Deputy Director of Human Rights Department
E-mail: Renate.Frech@osce.org
Tel: +387-61-47 68 20
Fax: +387-33-44 24 79
Dr. Valery PERRY
Deputy Director, Education Department
E-mail: valery.perry@osce.org
Tel: +387-33-75 22 32
Fax: +387-33-44 24 79
Mr. Christian HAUPT
Head of Parliamentary Section
E-mail: christian.haupt@osce.org
Tel: +387-61-19 86 16
Fax: +387-33-75 23 54
Mr. Luc LIETAER
Policy & Coordination Adviser
E-mail: luc.lietaer@osce.org
Tel: +387-62-23 59 88
Mr. Janette RYAN
Legal Advisor - Non-Discrimination
E-mail: janette.ryan@osce.org
Tel: +387-33-75 23 17
Ms. Eva Katinka SCHMIDT
Legal Adviser-Co-ordinator
E-mail: evakatinka.schmidt@osce.org
Tel: +387-33-75 23 67
12
OSCE Mission to Croatia
Florijana Andraseca 14; 10000 Zagreb; Croatia
Website: http://www.osce.org/croatia
Амб. Jorge FUENTES
Шефот на мисијата
E-mail: jasmina.kovacevic@osce.org
Tel: +385-1-309 66 20
Fax: +385-1-309 66 21
13
OSCE Mission to Georgia
5, Krtsanisi Residence; 0114 Tbilisi; Georgia
Website: http://www.osce.org
Ms. Tamar MAMUKELASHVILI
National Rule of Law Officer
E-mail: Tamar.Mamukelashvili@osce.org
Tel: +995-99-11 55 15
Fax: +995-32-20 23 05
Ms. Lola ANSEDE
Democratization Officer
E-mail: Lola.Ansede@osce.org
Tel: +995-99-51 95 01
Fax: +995-32-20 23 05
Ms. Teona GAMTSEMLIDZE
Senior Programme Assistant
E-mail: teona.gamtsemlidze@osce.org
Tel: +995-32-77 47 04 02
Fax: +995-32-20 23 05
Ms. Tinatin UPLISASHVILI
Senior Human Rights Assistant
E-mail: Tinatin.Uplisashvili@osce.org
Tel: +995-99-46 05 08
Fax: +995-32-20 23 05
Mr. Natia ODISHARIA
Administrative Assistant
E-mail: natia.odisharia@osce.org
Tel: +995-99-75 54 08
Fax: +995-32-20 23 05
14
OSCE Mission in Kosovo
OMIK Headquarters; 10000 Pristina, Kosovo-UNMIK
Website: http://www.osce.org/kosovo
Ms. Wilma THEUWS
Director of the Assistance Department
E-mail: wilma.theuws@osce.org
Tel: +381-38-24 01 00
Fax: +381-38-24 07 11
Ms. Mirjam-Angela KAROLY
Communities Protection Adviser
E-mail: mirjam.karoly@osce.org
Tel: +43-699-19 43 54 91
Page 38
Mr. Valentina BEJTULLAHU
Anti-Trafficking Assistant
E-mail: valentina.bejtullahu@osce.org
Tel: +377-44-22 13 87
15
OSCE Office in Minsk
Prospekt Gasety Pravda 11; 220116 Minsk; Belarus
Website: http://www.osce.org/belarus
Амб. Hans-Jochen SCHMIDT
Head of Office
E-mail: office-by@osce.org
Tel: +375-17-272 33 96
Fax: +375-17-272 34 98
Mr. Alexander KREZ
Human Dimension Officer
E-mail: alexander.krez@osce.org
Tel: +375-17-272 34 96
Fax: +375-17-272 34 98
Ms. Yekaterina GLOD
Senior Programme Assistant
E-mail: ekaterina.glod@osce.org
Tel: +375-17-272 33 96
Fax: +375-17-272 34 98
Dr. Nadezhda SHARKO
E-mail: nadia.sharko@osce.org
Tel: +375-17-272 34 96
Fax: +375-17-272 34 98
16
OSCE Mission to Moldova
Mitropolit Dosoftei 108; Chisinau; Moldova
Website: http://www.osce.org/moldova
Ms. Elena ESANU
National Legal Adviser
E-mail: Elena.Esanu@osce.org
Tel: +373-22-88 78 26
Fax: +373-22-22 34 96
Ms. Ludmila SAMOILA
National Legal Adviser
E-mail: ludmila.samoila@osce.org
Tel: +373-22-22 34 95
Fax: +373-22-22 34 96
Ms. Rita TAMM
Senior Rule of Law Adviser
E-mail: Rita.Tamm@osce.org
Tel: +373-22-88 78 61
Fax: +373-22-22 34 96
Mr. Dace LUKUMIETE
Senior Human Dimension Officer
E-mail: dace.lukumiete@osce.org
Tel: +373-69-10 23 58
Ms. Irina ILIES
Senior Anti-Trafficking and Gender Assistant
E-mail: irina.ilies@osce.org
Tel: +373-22-88 78 18
Fax: +373-22-22 34 96
Ms. Iulia KIRNITKI
Senior Media/FOM Assistant
E-mail: iulia.kirnitki@osce.org
Tel: +373-79-59 99 55
Fax: +373-22-22 34 96
17
OSCE Mission to Montenegro
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog bb; 81 000 Podgorica; Montenegro
Mr. Lloyd TUDYK
Programme Manager-Democratization
E-mail: robert-lloyd.tudyk@osce.org
Tel: +382-67-62 60 06
Fax: +382-81-40 64 31
18
OSCE Mission to Serbia
Cakorska 1; 11040 Belgrade; Serbia
Website: http://www.osce.org/serbia
Амб. Hans Ola URSTAD
Шефот на мисијата
E-mail: Aleksandra.Algeth@osce.org
Tel: +381-11-360 61 54
Fax: +381-11-360 61 12
Ms. Hannelore VALIER
Head of Democratization Department
E-mail: hannelore.valier@osce.org
Tel: +381-11-367 24 25
Fax: +381-11-367 24 29
Ms. Ruth VAN RHIJN
Head of Rule of Law/Human Rights Department
E-mail: Ruth.Van-Rhijn@osce.org
Tel: +381-11-360 61 81
Fax: +381-11-367 24 9
Ms. Radmila TODOSIJEVIC
Head of Mission's Office
E-mail: radmila.todosijevic@osce.org
Tel: +381-11-360 62 48
Fax: +381-11-360 61 12
Ms. Christina DAVIS
Sr. Advisor on National Minorities
E-mail: christina.davis@osce.org
Tel: +381-63-21 45 52
Fax: +381-11-360 61 19
Ms. Ruzica BANDA
National Human Rights Officer
E-mail: ruzica.banda@osce.org
Tel: +381-11-360 61 24
Fax: +381-11-360 31 19
Ms. Maja VELIMIROVIC
National Legal Officer
E-mail: maja.velimirovic@osce.org
Tel: +381-69-31 76 55
Fax: +381-81-23 51 07
19
OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje
QBE Makedonija Building, 11 Oktomvri Str. n.25; MK-1000 Skopje; the former Yugoslav Republic of Macedonia
Website: http://www.osce.org/skopje
Mr. Jasmina DIMITRIEVA-NAJDANOVA
National Legal Advisor
E-mail: jasmina.dimitrieva@osce.org
Tel: +389-70-35 84 95
Fax: +389-323 42 34
Page 39
20
OSCE Office in Tajikistan
12, Zikrullo Khojaev Str.; 734017 Dushanbe; Tajikistan
Ms. Zulaykho USMONOVA
National Gender Officer
E-mail: Zulaykho.Usmonova@osce.org
Tel: +992-372-21 40 63
Fax: +992-372-51 01 37
Mr. Michael UNLAND
Media Officer
E-mail: michael.unland@osce.org
Tel: +992-91-867 74 13
Fax: +992-372-24 58 79
Mr. Farrukhsho DZHUNAYDOV
Senior Media Assistant
E-mail: Khurshedrakhimov@osce.org
Tel: +992-372-21 40 63
Fax: +992-372-51 01 37
Mr. Khurshed RAKHIMOV
Program Assistant
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Tel: +992-372-21 40 63
Fax: +992-372-51 01 37
Ms. Jutta EBERHARD
Resident Judge
E-mail: jutta.eberhard@osce.org
Tel: +992-918-13 88 95
Ms. Nazokatkhon YAKUBOVA
Programme Assistant
E-mail: Khurshed.Rukhimov@osce.org
Tel: +992-372-21 40 63
21
OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
16, Striletska St.; 01034 Kyiv; Ukraine
Website: http://www.oscepcu.org/
Ms. Tetiana RUDENKO
National Project Manager
E-mail: tetyana.rudenko@osce.org
Tel: +380-50-441 26 62
Fax: +380-44-492 03 83
Mr. Natalia BETSA
National Project Officer
E-mail: natalia.betsa@osce.org
Tel: +380-44-492 03 85
Ms. Zoryana VERBYCH
Elections and Governance Assistant
E-mail: Zoryana.Verbych@osce.org
Tel: +380-50-443 28 18
Fax: +380-44-492 03 84
22
OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan
Afrosiyab Str. 12. b, 4th floor; 100015 Tashkent; Uzbekistan
Website: http://www.osce.org/uzbekistan
Амб. Istvan VENCZEL
OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan
E-mail: Istvan.Venczel@osce.org
Tel: +998-71-140 04 70
Fax: +998-71-140 04 66
Mr. Ildar FAYZULLIN
Проектот директор
E-mail: Ildar.Fayzullin@osce.org
Tel: +998-90-370 43 38
Fax: +998-71-140 04 66
Ms. Lola MAKSUDOVA
Проектот директор
E-mail: Lola.Maksudova@osce.org
Tel: +998-71-140 04 70
Fax: +998-71-140 04 66
23
OSCE Office in Yerevan
89 Teryan St.; 0009 Yerevan; Armenia
Website: http://www.osce.org/yerevan
Амб. Sergey KAPINOS
Head of Office
E-mail: sergey.kapinos@osce.org
Tel: +374-10-54 10 65
Fax: +374-10-54 10 61
Ms. Maria SILVANYAN
National Assistant Legal Adviser
E-mail: maria.silvanyan@osce.org
Tel: +374-10-54 10 62/63/64
Fax: +374-10-54 10 61
Ms. Tsovinar AREVYAN
National Assistance Programme Officer
E-mail: Tsovinar.Arevyan@osce.org
Tel: +374-10-54 10 62/63/64/65
Fax: +374-10-54 10 61
Mr. Kristina AGHAYAN
Senior Programme Assistant
E-mail: Kristina.Aghayan@osce.org
Tel: +374-91-29 03 05
Fax: +374-10-54 10 61
Mr. Inna YERANOSYAN
Senior Human Rights Assistant
E-mail: inna.yeranosyan@osce.org
Tel: +374-10-54 10 62
Fax: +374-10-54 10 61
Ms. Tsovinar HARUTYUNYAN
Human Dimension Programme Assistant
E-mail: Tsovinar.Harutyunyan@osce.org
Tel: +374-10-23 78 17
Fax: +374-10-54 10 61
24
Personal Representative of the Chairman-in-Office
on the conflict dealt with by the OSCE Minsk Conference
15 Zovreti Str.; Tbilisi; Georgia
Website: http://www.osce.org
Mr. Andrzej KASPRZYK
Амбасадорот
E-mail: andrzej.kasprzyk@osce.org
Tel: +995-32-98 85 66
Fax: +995-32-99 87 32
Page 40
Mr. Peter KEAY
Assistant to the Personal Representative
E-mail: peter.keay@osce.org
Tel: +995-77-55 57 74
Non-Governmental Organizations
1
"Amalipe" - Center for Interethnic Dialogue and Tolerance
2 Hristo Botev Str, room 204, po box 113; 5000 Veliko Turnovo; Bulgaria
Mr. Dejan KOLEV
Претседател
E-mail: deyankolev@mail.bg
Tel: +359-888-68 11 34
Fax: +359-62-60 02 24
2
"Amare Phrala", Cuj Napoca
Ул. Scolu Nr 7; Cuj-Napoca; Romania
Ms. Lorena DOGHI
Помошник
E-mail: lorena.doghi@yahoo.com
3
"Clean World" Aid to Women Social Union
Icheri Sheher 18, Mammadyarov str. apart.5; 1010 Baku; Azerbaijan
Dr. Mehriban ZEYNALOVA
Раководител
E-mail: meri@azintex.com
Tel: +994-50-314 35 15
Fax: +994-12-497 10 58
4
"Diversity" Balkan Foundation
Opalchenska 38, A, 17; Sofia -1303; Bulgaria
Prof. Hristo KYUCHUKOV
Претседател
E-mail: hristokyuchukov@yahoo.com
Tel: +359-884-71 10 46
5
"EZGULIK" Human Rights Society of Uzbekistan
Navoi str. 7; Tashkent 700000; Uzbekistan
Ms. Vasila INOYATOVA
Претседател
E-mail: vasilaez@dostlink.net
Tel: +998-71-131 48 72
Fax: +998-71-160 68 29
Mr. Nuriddin NIZAMUDDINOV
HRSU
E-mail: nuridin23@yahoo.com
Tel: +31-644-91 54 20
Fax: +998-71-240 68 29
Ms. Matlyuba RASULEVA
Coordinator and Secretary
E-mail: briggs@freedomhouse.org
6
"Free Farmers"
Mirzo Ulugbek district, Lashkarbegi street 17; Tashkent; Uzbekistan
Mr. Sultanmurad IBRAGIMOV
Counsellor for Human Rights
E-mail: odnk@rambler.ru
Tel: +998-93-381 97 52
7
"Istiqbolli Avlod" Youth Information-Enlightening Center; Tashkent branch
25-31, Chilanzar, 1 district; 100096 Tashkent; Uzbekistan
Website: http://www.ia.uz
Ms. Nodira KARIMOVA
Директор
E-mail: ist_avlod_tsh@mail.ru
Tel: +998-71-256 48 16
Fax: +998-71-256 37 12
Ms. Malokhat MURATOVA
Legal Consultant
E-mail: malokhat@mail.ru
Tel: +998-71-276 91 49
Fax: +998-71-276 91 49
8
"It's Your Choice"
48 Charents Str., Apt.1; Yerevan; Armenia
Website: http://www.iyc.am
Mr. Harutyun HAMBARDZUMYAN
Претседател
E-mail: iyc@arminco.com
Tel: +374-91-40 68 10
Fax: +374-10-55 45 02
9
"Mashr" Human Rights Organization, Nazran
Nazran; Russian Federation
Website: http://www.mashr.org
Mr. Magomed MUTSOLGOV
Раководител
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +7-9287-93 68 55
10
"Social Action" Center
PO Box 165-B; 01001 Kyiv; Ukraine
Ms. Iryna FEDOROVYCH
Координатор на проектот
E-mail: grassroots.kyiv@gmail.com
Tel: +380-44-362 89 34
Fax: +380-44-425 77 75
Page 41
11
ABTTF - Federation of Western Thrace Turks in Europe
Wemerstr.2 ; 58454 Witten; Germany
Website: http://www.abttf.org
Mr. Kamouran OMER OGLOU
Head of Youth Department
E-mail: info@abttf.org
Tel: +49-2302-91 32 91
Fax: +49-2302-91 32 93
12
AGORA Interregional Human Rights Association
Kazan; Russian Federation
Website: http://www.openinform.ru
Mr. Dmitry KOLBASIN
Head of Communications
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +7-843-523 09 53
13
AKDER - Women's Rights Organization Against Discrimination
Millet cad. Hale Apt. No.21/1 k.5 d.7; Aksaray Istanbul; Turkey
Ms. Neslihan AKBULUT
Secretary General
E-mail: neslihanakbulut@yahoo.com
Tel: +90-212-529 04 56
Fax: +90-212-589 85 85
Ms. Sumeyye KAVUNCU
Член
E-mail: su_kavuncu@yahoo.com
Tel: +90-212-529 04 56
Fax: +90-212-589 85 85
14
Administrative Centre of Jehovah's Witnesses, Russia
ул. Srednyaya, bldg. 6, pos. Solnechnoye; 197739 St. Petersburg; Russian Federation
Website: www.jw-media.org
Mr. Sergey CHEREPANOV
Deputy Chairman
E-mail: jwinform.ru@gmail.com
Tel: +7-812-432-95-50
Fax: +7-812-432-40-70
15
Agency of the Social, Economical and Cultural Development
Geroev str. 27/30; Tskhinval
Ms. Dina ALBOROVA
Раководител
E-mail: dalboron@mail.ru
Tel: +997-44-528 97
Fax: +997-44-525 37
16
Aim for Human Rights
Vinkenburgstraat 2a; 3512 AB Utrecht; the Netherlands
Website: http://www.aimforhumanrights.nl
Mr. Ewoud PLATE
Legal Training and Advocay Officer
E-mail: e.plate@aimforhumanrights.nl
Tel: +31-30-233 40 27
Fax: +31-30-236 71 04
17
Alliance of Youth Initiatives of Kazakhstan (AYIK) at Public Foundation "Ar. Rukh. Khak"
Bogenbai str. 50, office 1; Astana; Kazakhstan
Ms. Bakhytzhan TOREGOZHINA
Претседател
E-mail: ar.rukh.khak@gmail.com
Tel: +7-705-137 58 72
Fax: +7-7272-92 36 14
Ms. Zhanar KASSYMBEKOVA
Young Leader
E-mail: kzh05@mail.ru
Tel: +7-705-223 49 54
Fax: +7-7272-92 36 14
18
Almaty Confederation of NGOs "Ariptes"
Karasai batir str. 85, office 315; Almaty; Kazakhstan
Website: http://akno.kz
Ms. Laila AKHMETOVA
Претседател
E-mail: laila_akhmetova@mail.ru
Tel: +7-3272-93 71 99
Fax: +7-3272-93 71 99
19
Almaty Helsinki Committee
85, Str. Al-Farabi, Aprt. 5; Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.humanrights.kz
Ms. Ninel FOKINA
Директор
E-mail: ahc@nursat.kz
Tel: +7-3272-69 58 23
Fax: +7-3272-69 50 61
Mr. Artur ARTEMIEV
Експерт
E-mail: ninel.ahc@gmail.com
Tel: +7-7272-69 53 28
Fax: +7-7272-69 50 61
20
Alternative Sociale Association
str. Cuza Voda, 8A, sc. B, Demisol; 700036 Iasi; Romania
Website: http://www.alternativesociale.ro
Ms. Liliana FOCA
Координатор на проектот
E-mail: lfoca@alternativesociale.ro
Tel: +40-33-240 54 76
Fax: +40-33-240 54 77
Page 42
21
American Bar Association, Commission on Domestic Violence
740 15th Street NW, 9th Floor; Washington DC 20005; USA
Website: http://www.abanet.org/domviol/tip
Ms. Amanda KLOER
Координатор на проектот
E-mail: kloera@staff.abanet.org
Tel: +1-404-451 65 80
22
American Civil Liberties Union Foundation
125 Broad Street; New York, NY 10004-2400; USA
Website: http://www.aclu.org
Mr. Jamil DAKWAR
Advocacy Director, Human Rights Programme
E-mail: jdakwar@aclu.org
Tel: +1-212-519 78 50
23
American Jewish Committee - Berlin Office, The Lawrence & Lee Ramer Center
for German-Jewish Relations
Mosse Palais, Leipziger Platz 15; 10117 Berlin; Germany
Website: http://www.ajc.org
Ms. Deidre BERGER
Директор
E-mail: bergerd@ajc.org
Tel: +49-30-226 59 40
Fax: +49-30-22 65 94 14
24
American Jewish Committee, Washington Office
1156 15th Street, NW; Washington, DC 20005; USA
Mr. Andrew BAKER
Director, International Jewish Affairs
E-mail: bakera@ajc.org
Tel: +1-202-785 42 00
Fax: +1-202-785 41 15
25
Amnesty International
International Secretariat; 1 Easton Street; London WC1X ODW; United Kingdom
Website: http://www.amnesty.org
Mr. Daniel GOREVAN
Campaign Manager
E-mail: dgorevan@amnesty.org
Tel: +44-777-964 91 60
Ms. Jezerca TIGANI
Regional Campaign Co-ordinator for Europe and Central Asia
E-mail: jtigani@amnesty.org
Tel: +44-207-413 59 70
26
Amnesty International Slovakia
Karpatska 11; 81105 Bratislava; Slovakia
Website: http://www.amnesty.sk
Mr. Branislav TICHY
Директор
E-mail: director@amnesty.sk
Tel: +421-918-93 84 43
27
Amnesty International, Poland
ул. Piekna 66a, lok. 2; 00-672 Warsaw; Poland
Website: http://www.amnesty.org.pl
Mr. Maciej FAGASINSKI
Член на Управниот одбор
E-mail: maciej.fagasinski@amnesty.org.pl
Tel: +48-22-827 60 00
Mr. Sven HAERTIG
Волонтерски
E-mail: international.volunteers@amnesty.org.pl
Tel: +48-518-15 04 84
Ms. Agnieszka KRZYZAK
Е-пошта:
Mr. Wojciech MAKOWSKI
Campaign Co-ordinator
E-mail: wojciech.makowski@amnesty.org.pl
Tel: +48-694-02 62 66
Ms. Natalia MIODUSZEWSKA
E-mail: natalia.mioduszewska@amnesty.org.pl
Tel: +48-22-827 60 00 ext. 201
Ms. Channing RODMAN
International Volunteer
E-mail: international.volunteers@amnesty.org.pl
Tel: +48-669-29 21 76
Ms. Kamila WYSZYNSKA
Студент
E-mail: international.volunteers@amnesty.org.pl
Tel: +48-609-61 56 04
28
Amnesty International; Irish Section
Ballast House, 18-21 Westmoreland Street; Dublin 2; Ireland
Website: http://www.amnesty.org
Ms. Ruth GALLAGHER
Human Rights Education Officer
E-mail: rgallagher@amnesty.ie
Tel: +353-872-38 96 44
Page 43
29
Anne Frank House
Postbox 730; 1000 AS Amsterdam; the Netherlands
Mr. Levien ROUW
International Co-ordiator of Educational Projects
E-mail: l.rouw@annefrank.nl
Tel: +31-6-51 53 23 32
Mr. Barry VAN DRIEL
International Director Teacher Training
E-mail: barry@iaie.org
Tel: +31-205-56 71 00
30
Anti-Defamation League
605 Third Avenue; New York, NY 10158-3560; USA
Website: http://www.adl.org
Ms. Stacy BURDETT
Associate Director, Government and National Affairs
E-mail: sburdett@adl.org
Tel: +1-202-261 46 08
Fax: +1-202-296 23 71
31
Anti-Discrimination Centre "Memorial"
7th Krasnoarmeyskaya 25/14, office 413; 190005 St. Petersburg; Russian Federation
Website: http://www.memorial.spb.ru
Ms. Olga ABRAMENKO
Директор
E-mail: olgaabramenko@yandex.ru
Tel: +7-921-918 01 63
Fax: +7-812-575 90 50
32
Anti-Slavery International
Thomas Clarkson House, the Stableyard, Broomgrove Road; London SW9 9TL; United Kingdom
Ms. Klara SKRIVANKOVA
Trafficking Programme Co-ordinator
E-mail: k.skrivankova@antislavery.org
Tel: +44-207-501 89 21
33
Art. 42 of the Constitution
Shevchenko str. #12, 5th floor; Tbilisi; Georgia
Website: http://www.article42.ge
Ms. Mary JAPARIDZE
Адвокат
E-mail: mary.japharidze@gmail.com
Tel: +995-77-51 20 45
Fax: +995-32-93 28 56
34
Article 19
6-8 Amwell Street; London EC1R 1UQ; United Kingdom
Website: http://www.article19.org
Ms. Anoush BEGOYAN
Europe Programme Officer
E-mail: anoushb@article19.org
Tel: +44-207-278 92 92
Fax: +44-207-478 76 60
35
Asociatia Pro Democratia
Bd. Maresal Al. Averescu nr 17, Pavilion 7, Etl 3, Sector 1; Bucharest; Romania
Mr. Constantin MARZA
ENEMO Secretary General
E-mail: constantin.marza@apd.ro
Tel: +40-72-358 90 30
36
Association "Never Again"
PO Box 6; 03-700 Warsaw; Poland
Ms. Anna TATAR
Member, Volunteer
E-mail: redakcja@nigdywiecej.org
Tel: +48-601-36 08 35
37
Association "Wschodnia Perspektywa"
Obozna 11a/29; 30-011 Krakow; Poland
Website: http://www.wschodniaperspektywa.pl
Mr. Grzegorz RUSSEK
Претседател
E-mail: wschodnia-perspektywa@o2.pl
Tel: +48-791-46 79 15
38
Association of Advocates of Uzbekistan; Tashkent City Branch
Amir Timur str. 13a, oficce 220; Tashkent; Uzbekistan
Dr. Leonid KHVAN
Advocate
E-mail: khvan@azizovpartners.uz
Tel: +998-71-236 08 46
39
Association of Citizens "Sumnal"
Maksut Sadik bb; 100 Skopje; the former Yugoslav Republic of Macedonia
Website: http://www.sumnal.org
Ms. Vetime SAIPI
Координатор на проектот
E-mail: sumnal@sumnal.org
Tel: +389-2-263 65 96
Page 44
40
Association of Civil Society Support Centers
204, Abdyrakhmanov str., 4th floor; Bishkek; Kyrgyzstan
Website: http://www.acssc.kg
Ms. Aida KURBANOVA
Програм менаџер
E-mail: aida@acssc.kg
Tel: +996-312-68 28 36, 68 28 41
41
Association of Muslim Unity
Pienkowskiego 4/91; 02-668 Warsaw; Poland
Mr. Zbigniew ZUK
Grand Mufti
E-mail: kontrakt@aquirneda.pl
Tel: +48-22-751 97 97
42
Associazione "Dossetti: i Valori" - Observatory for Religious Tolerance and Freedom
Corso Sempione, 83; 20149 Milan; Italy
Website: http://www.dossetti.it
Dr. Mattia Francesco FERRERO
Observatory Co-ordinator
E-mail: mattia.ferrero@unicatt.it
Tel: +39-02-45 47 89 50
Fax: +39-02-45 47 89 60
43
Azerbaijan Gender Association "Symmetry"
Avenue Bul-Bul 29-54; 10014 Baku; Azerbaijan
Ms. Kamilla DADASHEVA
Претседател
E-mail: kdsgender@yahoo.com
Tel: +994-12-493 40 56
Fax: +994-12-497 05 04
44
B'nai B'rith Меѓународниот
2020 К, ул СЗ, 7-ми кат; Вашингтон 20.006; САД
Mr. Eric FUSFIELD
Director of Legislative Affairs
E-mail: efusfield@bnaibrith.org
Tel: +1-202-857 66 13
Fax: +1-202-857 66 89
45
Baha'i International Community
15 routes des Morillons; 1218 Grand Saconnex, Geneva; Switzerland
Website: http://www.bic.org
Ms. Sarah VADER
Претставник
E-mail: geneva@bic.org
Tel: +41-22-798 54 00
Fax: +41-22-798 65 77
46
Baltic Chechen Society
Gedimino prospect 53; Lt-01109 Vilnius; Lithuania
Ms. Aminat SAIJEVA
Претседател
E-mail: aminat125@hotmail.com
Tel: +370-65-54 20 15
Mr. Algirdas ENDRIUKAITIS
E-mail: misrig@lrs.lt
Tel: +370-60-19 58 09
47
Becket Fund for Religious Liberty
1350 Connecticut Avenue NW, Suite 605; Washington, DC 20036; USA
Website: http://www.becketfund.org
Mr. Bennett GRAHAM
International Programs Officer
E-mail: lbgraham@becketfund.org
Tel: +1-202-412 65 42
48
Belarusian Association of Journalists
17-304, Pl. Svabody; 220030 Minsk; Belarus
Mr. Andrei BASTUNETS
Deputy Chairman
E-mail: baj@baj.by
Tel: +375-29-620 66 16
Fax: +375-17-203 63 66
49
Belarusian Helsinki Committee
68 - 1201, Libkneht Str.; 220036 Minsk; Belarus
Website: http://www.belhelcom.org
Ms. Tatsiana GATSURA
Deputy Chairperson
E-mail: gatsa1@yandex.ru
Tel: +375-29-673 40 36
Fax: +375-17-222 48 00
Mr. Aleh HULAK
Извршен директор
E-mail: office@belhelcom.org
Tel: +375-17-222 48 00
Fax: +375-17-222 48 01
Ms. Alesia CHARNIAUSKAJA
Participate
E-mail: alesiachar@tut.by
Tel: +375-29-635 08 58
Mr. Andrei PALUDA
Експерт
E-mail: office@belhelcom.org
Tel: +375-29-161 26 16
Fax: +375-17-222 48 01
Mr. Siarhei RUSETSKI
E-mail: rusiecki.s@gmail.com
Tel: +375-29-631 76 96
Page 45
50
Belarusian National Memory
ул. Pulawska 111-116; 02-777 Warsaw; Poland
Website: http://bielarusnp.blogspot.com
Mr. Anatol MIKHNAVETS
Co-ordinator
E-mail: bielarus.np@gmail.com
Tel: +48-506-93 31 77
51
Belarusian Young Women Christian Association/La Strada Belarus
POB 74; 220088 Minsk; Belarus
Website: www.lastrada.by
Ms. Alena NESTSIARUK
Manager Prevention and Education Campaign of La Strada Programme
E-mail: lastrada@infonet.by
Tel: +375-17-275 55 42
Fax: +375-17-275 55 42
52
Bristol University Department of Sociology
12 Woodland Road; Bristol BS8 1UQ; United Kingdom
Website: http://www.bristol.ac.uk/sociology
Dr. Will GUY
Research Fellow
E-mail: will.guy@bristol.ac.uk
Tel: +44-1275-46 44 35
Fax: +44-117-954 66 09
53
Bureau of Human Rights
12 Zikrullo Rhoga street; Dushanbe; Tajikistan
Mr. Khudonazar MAMADNAZAROV
Assistant Coordinator
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +992-372-24 37 47
54
COC - Cultuur en Ontspannings Centrum (Centre for Culture and Leisure)
Rozenstraat 8; 1016 NX Amsterdam; the Netherlands
Ms. Senem DOGANOGLU
Консултант
E-mail: info@coc.nl
Tel: +90-532-704 06 58
Mr. Bjoern VAN ROOZENDAAL
International Advocacy Officer
E-mail: bjorn@coc.nl
Tel: +31-20-623 45 96
55
CEJI - A Jewish Contribution to an Inclusive Europe
319, avenue Brugmann; 1180 Brussels; Belgium
Website: http://www.ceji.org
Ms. Ruth FRIEDMAN
Dialogue Co-ordinator
E-mail: ruth.friedman@ceji.org
Tel: +32-498-10 22 69
56
Cabinet Goni
12, rue du Debarcadere, BP 617; 75826 Paris Cedex 17; France
Mr. Philippe GONI
Avocat a la Cour- Defenseur de la Liberte Religieuse
E-mail: pgoni@wanadoo.fr
Tel: +33-1-56 68 91 33
Fax: +33-1-55 37 99 80
57
Campaign Against Homophobia
ул. Zelazna 68; 00-866 Warsaw; Poland
Website: http://www.kampania.org.pl
Mr. Robert BIEDRON
Претседател
E-mail: biedron@kampania.org.pl
Tel: +48-22-423 64 38
Fax: +48-22-624 89 63
Mr. Tomasz SZYPULA
Secretary General
E-mail: tszypula@kph.org.pl
Tel: +48-22-423 64 38
Fax: +48 22 620 83 37
58
CeSID - Center for Free Elections and Democracy
Resavska 94; 11000 Belgrade; Serbia
Website: http://www.cesid.org
Mr. Zoran LUCIC
Извршен директор
E-mail: zoranlucic@yubc.net
Tel: +381-62-28 81 44
Fax: +381-11-362 18 03
59
Center for Legal Assistance to Migrants
1 Natavan lane, Sebail district; Baku; Azerbaijan
Website: http://www.clam-az.org
Mr. Alovsat ALIYEV
Директор
E-mail: office@clam-az.org
Tel: +994-12-498 91 74 Mob: +994-50-
610 39 79
Fax: +994-12-498 09 74
60
Center for Legal Civic Initiatives (CLCI)
Rr. "Vaso Pasha" Pall. 12, Sh. 1, Ap. 1; Tirana; Albania
Website: http://www.qag-al.org
Prof. Aurela ANASTASI
Извршен директор
E-mail: aurela_anast@yahoo.com
Tel: +355-42-25 97 95
Fax: +355-42-24 19 14
Page 46
61
Center for Peace, Legal Advice and Psychosocial Assistance
Fra. Antuna Tomasevica 32; 32000 Vukovar; Croatia
Mr. Ljubomir MIKIC
Претседател
E-mail: centar-za-mir@vk.htnet.hr
Tel: +385-32-41 33 19
Fax: +385-32-41 33 19
62
Center for Social Economic and Legal Reforms
st.8 Karen Demirchyan; Vanadzor; Armenia
Ms. Nune JOMARDYAN
Директор
E-mail: stibk@mail.ru
Tel: +374-94-84 79 10
63
Center for Women's Studies
Faculty of Business and Economics
BE 280, Eastern Mediterranean University; Famagusta, Via Mersin 10; Turkey
Website: http://cws.emu.edu.tr
Ms. Fatma GUVEN LISANILER
Чаир
E-mail: cws-kaem@emu.edu.tr
Tel: +90-392-630 12 89
Fax: +90-392-365 10 17
Ms. Pembe BEHCETOGULLARI
Executive Board Member
E-mail: cws-kaem@emu.edu.tr
Tel: +90-392-630 24 65
Fax: +90-392-365 07 43
64
Center for the Prevention of Trafficking in Women
68 Bucuresti Str., off. 306; MD-2012 Chisinau; Moldova
Website: http://www.antitraffic.md
Ms. Tatiana CATANA
Адвокат
E-mail: cptf@antitraffic.md
Tel: +373-22-54 65 44
Fax: +373-22-54 65 44
65
Center of Civic Education and Human Rights
ul.Tekhnicheskaia, 3, office 13; 614070 Perm; Russian Federation
Website: http://www.cgo.perm.ru
Dr. Andrey SUSLOV
Директор
E-mail: civedu@perm.raid.ru
Tel: +7-912-888 46 75
Fax: +7-342-261 07 28
66
Centre for Citizenship and Human Rights Education (CCHRE)
School of Education, University of Leeds; Leeds LS2 9JT; United Kingdom
Website: http://www.education.leeds.ac.uk/research/cchre
Prof. Audrey OSLER
Директор
E-mail: CCHRE@education.leeds.ac.uk
Tel: +44-113-343 45 86
Fax: +44-113-323 45 41
67
Charter for Human Rights
155, Abay av., office 46; 050009 Almaty; Kazakhstan
Ms. Zhemis TURMAGAMBETOVA
Извршен директор
E-mail: zhemis@chr.kz
Tel: +7-3272-66 23 72
Fax: +7-3272-50 93 91
Mr. Amangeldy SHORMANBAYEV
Адвокат
E-mail: aman_shaman@rambler.ru
Tel: +7-7272-50 63 52
Fax: +7-7272-66-23-72
68
Chernivtsi Oblast Public Youth Association "Suchasnyk"
Kobylyanska str., 55/ 2 а; 58000 Chernivtsi; Ukraine
Ms. Elvira MRUCHKOVSKA
Раководител
E-mail: elya@utel.net.ua
Tel: +380-372-58 55 96
Fax: +380-372-52 04 36
69
Christian Science Committees on Publication
10 Tideway Yard, 125 Mortlake High St; London, SW14 8SN; United Kingdom
Website: http://www.christianscience.com
Mr. Tony LOBL
European Representative
E-mail: loblt@csps.com
Tel: +44-776-525 50 94
Fax: +44-208-487 15 66
70
Church of Scientology; Human Rights Office
91 rue de la Loi; 1040 Brussels; Belgium
Website: http://www.scientology-europe.org
Mr. Fabio AMICARELLI
Извршен директор
E-mail: csiofficedir@scientology-europe.org
Tel: +32-2-231 15 96
Fax: +32-2-280 15 40
Mr. Marc BROMBERG
Interfaith Director
E-mail: marc.bromberg@gmail.com
Tel: +32-2-231 15 96
Fax: +32-2-280 15 40
Ms. Nina DE KASTRO
Public Affairs Representative for the Russian Federation
E-mail: ninadc@mail.ru
Tel: +32-2-231 15 96
Fax: +32-2-280 15 40
Page 47
Mr. William WALSH
Human Rights Counsel
E-mail: wcwalsh@worldnet.att.net
Tel: +32-2-231 15 96
Fax: +32-2-280 15 40
71
Church of Sweden
751 70 Uppsala; Sweden
Website: http://www.svenskakyrkan.se
Dr. Goran GUNNER
E-mail: goran.gunner@svenskakyrkan.se
Tel: +46-7-232 90 03
72
Citizens Association MOST
Strezovo No.7; 1000 Skopje; the former Yugoslav Republic of Macedonia
Mr. Darko ALEKSOV
Извршен директор
E-mail: darko@most.org.mk
Tel: +389-2-309 93 84, 85
Fax: +389-2-308 64 30
73
Civic Advocacy Support Program - Armenia
35 Jrashat Str.; 0009 Yerevan; Armenia
Website: http://www.advocacy.am
Ms. Theresa KHOROZYAN
Senior Program Manager
E-mail: theresa@counterpart.am
Tel: +374-10-51 90 26
Fax: +374-10-52 43 65
74
Civic Campaign "For Freedom"
Minsk; Belarus
Website: http://www.jeans-by.com
Mr. Aliaksander ZAREMBIUK
Regional Coordinator
E-mail: briggs@freedomhouse.org
75
Civil AIDS Committee
Wspolna 65A; Warsaw; Poland
Mr. Tomasz MALKUSZEWSKI
Advocacy Officer
E-mail: t.malkuszewski@gmail.com
Tel: +48-501-54 41 36
76
Civil Activity Fund
Mashuk Mametovoy Str. 76, office 103; Almaty; Kazachstan
Mrs. Nataliya PRYGINA
Editor
E-mail: nyp@pochta.ru
Tel: +7-926-856 53 30
77
Civil Society Institute
2 May 26 Square, V floor; 0171 Tbilisi; Georgia
Ms. Maia MESKHI
Legal Programme Director
Е-пошта:
78
Civitas
Hamdije Cemerlica 39; 71000 Sarajevo; Bosnia and Herzegovina
Website: http://www.civitas.ba
Mr. Rizah SMAILBEGOVIC
Associate Director
E-mail: rsmailbegovic@civitas.ba
Tel: +387-33-61 95 92
Fax: +387-33-61 98 58
79
Cojep International
26 rue des Carmes; 67100 Strasbourg; France
Website: http://cojep.com
Mr. Veysel FILIZ
Vice-President
E-mail: cojepwesteurope@yahoo.fr
Tel: +33-689-84 52 27
Fax: +33-388-34 75 94
Mr. Celil YILMAZ
Vice-President
E-mail: celilnantua@hotmail.com
Tel: +33-388-84 49 30
Fax: +33-388-34 75 94
80
Collectif contre l'islamophobie en France
7 rue Francois Mansart; 95140 Garges les Gonesse; France
Website: http://www.islamophobie.net
Mr. Samy DEBAH
Претседател
E-mail: contact@islamophobie.net
Tel: +33-61-220 35 68
81
Comite de Coordination des Association Franco-Turc de Lyon
13 Chemin de la ferme; 69120 Vaulx en Velin Rhone; France
Mr. Ertem Alper AKGURBUZ
Secretaire
E-mail: CCAFTL@orange.fr
Tel: +47-773291473 42152 France
82
Committee Against Torture
11, Kozhevennaya st., of. 303; 603001 Nizhny Novgorod; Russian Federation
Website: http://www.pytkam.net
Page 48
Mrs. Olga SADOVSKAYA
Vice-Chairman
E-mail: sadovskaya@pytkam.net
Tel: +7-8312-33 14 04
Fax: +7-8312-33 61 01
83
Committee of Voters of Ukraine
Lesi Ukrainki Str. 21, office 19; Kyiv; Ukraine
Website: www.cvu.kiev.ua
Mr. Igor POPOV
Chairman of the Board
E-mail: popov@cvu.kiev.ua
Tel: +380-44-254 25 26
Fax: +380-44-2542526
84
Congress of National Minorities of Ukraine
Voloshska 8/5; 04070 Kyiv; Ukraine
Website: http://www.kngu.org
Ms. Ganna LENCHOVSKA
Regional Co-ordinator of the Network of Teenager Tolerance Clubs
E-mail: knou@yandex.ru
Tel: +380-50-352 48 63
Fax: +380-44-248 36 70, 248 53 77
85
Constantinopolitan Society
Greece Dimosthenous street 115-117; Kallithea, Athens; Greece
Mr. Antonios LAMPIDIS
Претставник
E-mail: cpolitan@otenet.gr
Tel: +30-210-951 70 72
Fax: +30-210-959 89 67
86
Coordination des Associations et Particuliers pour la Liberte de Conscience
12, r. Campagne Premiere; 75012 Paris; France
Website: http://www.coordiap.com
Mr. Thierry BECOURT
Претседател
E-mail: iera.thierry@free.fr
Tel: +33-684-52 76 29
87
Cracow University of Economics
Rakowicka 27; 31-510 Krakow; Poland
Mr. Lukasz CEBULA
PhD candidate
E-mail: lcebula@o2.pl
Tel: +48-502-81 72 26
Dr. Olga DAVYDENKO
Associate Professor
E-mail: davydenko@o2.pl
Tel: +48-502-95 49 77
88
Culture, Arts and Sport Association "Gercek", Pristine
Fehmi Agani, 21-1; Prishtina, Kosovo-UNMIK
Website: http://www.gercekdernegi.org
Dr. Zeynel Abidin USTAIBO
Претседател
E-mail: ustaibo@un.org
Tel: +377-44-12 36 66
89
Danish Turkish Islamic Foundation
Vesterbrogade 52, 1; 1620 Kopenhagen V; Denmark
Website: http://www.diyanetvakfi.dk
Mr. Ismail GOEGENUR
Physician
E-mail: ig@dadlnet.dk
Tel: +45-43-69 74 14
90
Danish Union of Journalists
Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46; 1202 Copenhagen; Denmark
Website: http://www.journalistforbundet.dk
Mr. Fred JACOBSEN
Vice President
E-mail: fj@journalistforbundet.dk
Tel: +45-33-42 80 00
91
Dashoguz Civil Society Support Center, Counterpart International
7/2 Turkmenbashy avenue; 746300 Dashoguz ; Turkmenistan
Mr. Konebay MADAMINOV
Адвокат
E-mail: konebay@dashoguz.cpart.org
Tel: +993-32-25 62 20
Fax: +993-32-25 62 20
Ms. Gulyalek SILAPOVA
Адвокат
E-mail: gulalek@ashgabat.cpart.org
Tel: +993-66-30 73 45
Fax: +993-12-36 48 09
92
David M Kennedy Center for International Studies
62 Rue de Vermont; 1202 Geneva; Switzerland
Ms. Kathryn JARVIS
Претставник
E-mail: jarvis@hawaii.edu
Tel: +41-22-734 09 79
Dr. George JARVIS
Main Representative for UN Geneva
E-mail: jarvis@hawaii.edu
Tel: +41-22-734 09 79
Page 49
93
Delegation of Swedish Roma
Bellmansgatan 15 B; 118 47 Stockholm; Sweden
Website: http://www.romskadelegationen.se
Ms. Elisabeth HORVATHOVA
Помошник
Е-пошта:
Tel: +46-735-00 57 62
Mr. Napoleon PALISON
Секретар
Е-пошта:
94
Democracy and the Law Social Organization, Tashkent
Tashkent; Uzbekistan
Mr. Nikolay KUNGUROV
Раководител
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +998-97-155 49 13
95
Deutsch-Kaukasische Gesellschaft EV
Schoenfliesser Strasse 21; 10439 Berlin; Germany
Website: http://www.dkg.de
Mr. Ekkehard MAASS
Претседател
E-mail: dkg@gmx.net
Tel: +49-30-445 70 06
Fax: +49-30-446 78 203
Ms. Fausta SIMAITYTE
Analyst
E-mail: simaitytef@gmx.de
Tel: +49-172-106 44 80
96
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Gani Abdullo str. 22; 734017 Dushanbe; Tajikistan
Website: http://www.gtz.de
Mr. Wolfram EBERHARD
Legal Adviser
E-mail: wolfram.eberhard@gmx.de
Tel: +992918138896
97
Disarmament and Nonviolence
Tseretely ave. 55 - II - ap.73; 0154 Tbilisi; Georgia
Ms. Rima GELENAVA
Enforced disappearances
E-mail: rimma.gelenava@gmail.com
Tel: +995-99-70 06 32
98
Donetsk Regional League of Business and Professional Women
45 Artyoma Str.; 83086 Donetsk; Ukraine
Website: http://www.bpw.donetsk.ua
Ms. Lyudmyla GOROVA
Раководител
E-mail: postmaster@liga.donetsk.ua
Tel: +380-62-334 34 00
Fax: +380-62-334 34 43
99
Education for Peace Institute of the Balkans - Sarajevo
Fra Andela Zvizdovia 1, A/1; 71000 Sarajevo; Bosnia and Herzegovina
Website: http://www.efpinternational.org
Ms. Naghmeh SOBHANI
Директор
E-mail: nsobhani@efpinternational.org
Tel: +387-62-56 48 52
100
Embargoed!
Suite 205, 14 Tottenham Court Road; London W1T IJY; United Kingdom
Website: http://www.embargoed.org
Mr. Ergin BALLI
External Relations Officer
E-mail: Ergin.Balli@dmhstallard.com
Tel: +44-208-279 85 61
Fax: +44-208-279 85 61
Mr. Fevzi HUSSEIN
Head of NGO Liaisons
E-mail: fhussein@cwu.org
Tel: +44-208-279 85 61
Fax: +44-208-279 85 61
101
Equitas - International Centre for Human Rights Education
1425 Boul. Rene-Levesque West, Suite 407; Montreal, Quebec H3G 1T7; Canada
Ms. Vincenza NAZZARI
Director of Education
E-mail: vnazzari@equitas.org
Tel: +1-514-365 92 59
Fax: +1-514-954 06 59
102
European Association of Jehovah's Christian Witnesses
Rue d'Argile, 60; B-1950 Kraainem; Belgium
Website: http://www.jw-media.org
Mr. Marcel GILLET
Chairman of the Religious Freedom Subcommittee
E-mail: jwitnesses@skynet.be
Tel: +32-2-782 00 15; 785 08 13
Fax: +32-2-782 05 92
Mr. Paul GILLIES
Press Officer
E-mail: paul.gillies@bigfoot.com
Tel: +44-208-906 22 11
Fax: +44-208-906 39 38
Page 50
103
European Dialogue
18 Victoria Park Square; London, E2 9PF; United Kingdom
Website: http://www.europeandialogue.org
Ms. Lucie FREMLOVA
Проектот директор
E-mail: lucie@europeandialogue.org
Tel: +44-208-983 77 71
104
European Humanist Federation
Campus de la Plaine ULB - CP 237; B-1050 Brussels; Belgium
Mr. David POLLOCK
Претседател
E-mail: david.pollock@virgin.net
Tel: +44-208-800 35 42
Fax: +44-207-502 02 83
Mr. Adam CIOCH
Член
E-mail: adam_balw@interia.pl
Tel: 48+609-23 59 39
Ms. Vera PEGNA
European Humanist Federation representative to OSCE
E-mail: europa@uaar.it
Tel: +39-06-990 55 00
105
European Jewish Congress
78 Avenue des Champs Elysees; 75008 Paris; France
Mr. Michael WHINE
Консултант
E-mail: info@thecst.org.uk
Tel: +44-208-457 99 60
Fax: +44-208-457 99 88
106
European Raelian Movement
Case Postale 225; CH-1211 Geneva; Switzerland
Website: http://www.rael.org
Mr. Chris ANTILLE
Swiss Spokeperson
E-mail: 4humans@gmail.com
Tel: +41-78-605 75 08
Ms. Elsa CABELLO
European Spokesperson
E-mail: princess.loona@free.fr
Tel: +33-661-78 19 22
Ms. Mariline CANIN
Assitant of the European Spokesperson
E-mail: maryline.canin@club-internet.fr
Tel: +33-6-61 91 66 08
Mr. Eric REMACLE
Raelian Priest
E-mail: 4humans@gmail.com
Tel: +32-47-739 31 53
107
European Roma Information Office
Av. Eduard Lacomble 17; 1040 Brussels; Belgium
Website: http://www.erionet.org
Mr. Ivan IVANOV
Извршен директор
E-mail: ivan.ivanov@erionet.org
Tel: +32-473-82 38 87
Fax: +32-2-733 38 75
108
European Roma Rights Center
Naphegy ter 8; 1016 Budapest; Hungary
Website: http://www.errc.org
Mr. Idaver MEMEDOV
International Advocacy Officer
E-mail: idaver.memedov@errc.org
Tel: +36-1-413 22 00
Fax: +36-1-413 22 01
Mr. Larry (Julius) OLOMOOFE
Human Rights Trainer
E-mail: larry@errc.org
Tel: +36-1-413 22 00
Fax: +36-1-413 22 01
109
Evangelical-Lutheran Church in Hungary
Ulloi ut 24; 1085 Budapest; Hungary
Website: http://www.lutheran.hu
Dr. Virgil LASZLO
Representative of the Office for Foreign Affairs
E-mail: virgil.laszlo@lutheran.hu
Tel: +36-1-486 35 17
Fax: +36-1-266 55 32
110
FOREF Europe ( Forum for Religious Freedom - Europe)
Seidengasse 28/4; A-1070 Vienna; Austria
Website: http://www.religionsfreiheit.at
Mr. Peter ZOEHRER
Secretary General
E-mail: webmaster@religionsfreiheit.at
Tel: +43-664-523 87 94
111
Faculte de droit de l'Universite Paris Descartes
10, av. Pierre Larousse; 92 245 Malakoff; France
Website: http://www.univ-paris5.fr
Mr. Michel DE GUILLENCHMIDT
Professor of Law; Avocat
E-mail: mdeguillenchmidt@racine.eu
Tel: +33-630-75 87 75
Fax: +33-1-46 56 05 29
Page 51
112
Falun Gong Followers' Foundation
Timoshenko St. 13, 222; 04212 Kyiv; Ukraine
Website: http:// www.faluninfo.ru
Ms. Liudmyla DVORETSKA
Раководител
E-mail: kyiv@fofg.org.ua
Tel: +380-44-419 65 28
Ms. Lyudmyla KNUTAROVA
Член
E-mail: kyiv@fofg.org.ua
Tel: +380-44-566 65 06
113
Federal Advisory Council on Foreigners
AGARP, Frauenlobstr. 15-19; 55118 Mainz; Germany
Website: http://www.bundesauslaenderbeirat.de
Mr. Memet KILIC
Претседател
E-mail: kanzlei.kilic@googlemail.com
Tel: +49-6221-502 59 80
Fax: +49-6221-502 59 89
114
Federation Europeenne des Centres de Recherche et d'Information
sur le Sectarisme (FECRIS)
26 A, rue Esperandieu; F-13001 Marseille; France
Website: http://www.fecris.org
Mr. Friedrich GRIESS
Претседател
E-mail: presidence@griess.st1.at
Tel: +43-664-492 50 49
Ms. Mira Mireille STALLMASTER-DEGEN
Secretary General
E-mail: mireille.degen@telenet.be
Tel: +32-2-358 47 47
115
Federation of Jewish Communities of Russia
36/9, Novyj Arbat Str.; 121099 Moscow; Russian Federation
Website: http://www.feor.ru
Mr. Boris GORIN
Head of International Affairs Department
Е-пошта:
Tel: +7-495-792 31 10
116
Femijet e Botes dhe te Shqiperise - Te Drejtat e Njeriut (FBSH-DN)
Children of the World and of Albania - Human Rights
Rr: Niko Avrami, No 28; Tirana; Albania
Mr. Leonard GUNI
Извршен директор
E-mail: fbsh_dn@yahoo.com
Tel: +355-692-10 92 26
117
Feminist League
Abay Av. 23-32; 050000 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.women.kz
Ms. Yevgeniya KOZYREVA
Претседател
E-mail: kozyreva@women.kz
Tel: +7-7272-61 02 41
Fax: +7-7272-61 02 41
118
Finnish Committee for European Security - STETE
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A, 5th floor; FIN-00260 Helsinki; Finland
Website: http://www.stete.org
Mr. Onni PEKONEN
Помошник
E-mail: stete@stete.org
Tel: +358-405-68 33 83
119
Finnish League for Human Rights
Dobelninkatu 2; 00260 Helsinki; Finland
Ms. Milla AALTONEN
Training Coordinator
E-mail: milla.aaltonen@ihmisoikeusliitto.fi
Tel: +358-40-736 62 31
Ms. Susan VILLA
Information Officer
E-mail: susan.villa@ihmisoikeusliitto.fi
Tel: +358-50-305 55 73
Fax: +358-9-41 55 25 20
120
Forum 18 News Service
Postboks 6603, Rodelokka; N-0502 Oslo; Norway
Website: http://www.forum18.org
Mr. John KINAHAN
Assistant Editor
E-mail: assistant@editor.forum18.org
121
Foundation For Legal Technologies
PB 77; 220088 Minsk; Belarus
Website: http://www.lawtrend.org
Ms. Elena TONKACHEVA
Chair of Board
E-mail: tonkacheva@infonet.by
Tel: +375-29-369 89 88
Fax: +375-17-200 96 42
Page 52
122
Foundation of Regional Initiatives, Donezk office
Бул. Pushkina 9, 7; 83000 Donezk; Ukraine
Mr. Borys BABIN
E-mail: babinb@ukr.net
Tel: +380-99-309 64 25
Fax: +380-62-305 72 19 or 0080-62-
305-72-19
123
Freedom House
120 Wall Street, 26th floor; New York, NY; USA
Website: http://www.freedomhouse.org
Mr. Matthew BRIGGS
Program Officer
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +1-202-296 51 01
Fax: +1-202-293 28 40
124
Freedom House Europe
Falk Miksa utca 30, IV/2; 1055 Budapest; Hungary
Website: http://www.freedomhouse.hu
Dr. Vladimir SHKOLNIKOV
Директор
E-mail: shkolnikov@freedomhouse.hu
Tel: +36-1-354 12 30
Fax: +36-1-354 12 33
125
Freedom House, Washington Office
1301 Connecticut Ave, NW; Washington, DC 20036; USA
Website: http://www.freedomhouse.org
Mr. Thomas MELIA
Заменик Извршен директор
Е-пошта:
Tel: +1-202-296 51 01
126
Freundenberg Stiftung/Foundation and Pakiv Reflexion Group
Freucdenbergstrasse 2; 69469 Weinheim; Germany
Website: http://www.freundenbergstiftung.de
Mr. Nicolae GHEORGHE
Консултант
E-mail: gheorghe06_nicolae@yahoo.com
Tel: +40-741-98 15 89
Fax: +40-318-15 76 23
127
Front Line, Int'l Foundation for Protection of Human Rights Defenders
16 Idrone Lane, Blackrock; Dublin; Ireland
Website: http://www.frontlinedefenders.org
Ms. Maria CHICHTCHENKOVA
Protection Co-ordinator
E-mail: m_chichtchenkova@yahoo.fr
Tel: +33-1-48 03 31 59
128
Fundacion Secretariado Gitano (FSG)
Ahijones s/n; 28018 Madrid; Spain
Website: http://www.gitanos.org
Mr. Humberto GARCIA GONZALEZ-GORDON
FSG's Permanent Representative in Romania
E-mail: humberto.garcia@gitanos.org
Tel: +34-656-95 58 24
Fax: +40-21-311 10 94
129
GEORDIE onlus
Via A. Ambrosini, 72; 00147 Rome; Italy
Ms. Monica LANZILLOTTO
Претседател
E-mail: geordieonlus@gmail.com
Tel: +39-320-400 55 41
Mr. Cesare FOSCHI
Координатор на проектот
E-mail: geordieonlus@gmail.com
Tel: +39-320-400 55 36
130
GONG
Trg Bana Josipa Jelacica 5/IV; 10 000 Zagreb; Croatia
Website: http://gong.hr
Ms. Suzana JASIC
Претседател
E-mail: suzi@gong.hr
Tel: +385-1-482 54 44
Fax: +385-1-482 54 45
131
Geopolitical Observatory for Nations and the World (OGENI)
at the University of Paris-Sorbonne
191, rue Saint-Jaczuea; 75005 Paris; France
Website: http://www.ed-geographie-paris.paris-sorbonne.fr
Ms. Florence MARDIROSSIAN
Researcher/Geopolitical Analyst
E-mail: ogeni.sorbonne@ymail.com
Tel: +375-44-731 99 74
132
Georgian Young Lawyers' Association
15 Krilovi Str.; 0102 Tbilisi; Georgia
Website: http://www.gyla.ge
Ms. Tamar GURCHIANI
Project Coordinator
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +995-32-38 65 26
Page 53
133
Global Drug Policy
Ms. Maja RUSZPEL
Public Relations
E-mail: maja.ruszpel@gmail.com
Tel: +48-606-66 23 55
134
Graduate School for Social Research
Nowy Swiat 72; 00-330 Warsaw; Poland
Website: http://www.sns.edu.pl
Ms. Vessela VASSILEVA
PhD student
E-mail: vlvassileva@yahoo.com
Tel: +48-506-29 73 06
135
Group 484
Gracanicka 10; 11 000 Belgrade; Serbia
Website: http://www.grupa484.org.rs
Mr. Miodrag SHRESTHA
Извршен директор
E-mail: ms@grupa484.org.yu
Tel: +381-64-257 81 13
Fax: +381-11-263 14 45
136
Group for Dialogue Initiative
Ул. Raul Mara 7, sector 4; Bucharest; Romania
Ms. Florentina CONSTANTIN
Programme Co-ordinator
E-mail: pentrudialog@gmail.com
Tel: +40-723-00 55 53
Fax: +40-21-231 29 00
137
Hands Off Cain
Via di Torre Argentina 76; 00186 Roma; Italy
Website: http://www.handsoffcain.info
Ms. Yuliya VASSILYEVA
Coordinator of the initiatives in Central Asia
E-mail: yuliyavas@yahoo.com
Tel: +39-06-68 97 92 12
138
Helsinki Citizens' Assembly-Vanadzor
Tigran Mets 59; 2001 Vanadzor; Armenia
Mr. Arthur SAKUNTS
Co-ordinator
E-mail: asakunts@hcav.am
Tel: +374-91-20 09 71
Fax: +374-322-208 66
Ms. Zhanna ALEKSANYAN
Investigative Journalist
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +1-347-279 88 80
139
Helsinki Committee of Armenia
3a Pushkin Str, 0010 Yerevan, Armenia
Website: http://www.armhels.org
Mr. Avetik ISHKHANYAN
Претседател
E-mail: Avetik@armhels.org
Tel: +374-10-56 03 72; +374-91-41 02
43
Fax: +374-10-56 03 79
140
Helsinki Foundation for Human Rights
Zgoda 11 Str.; 00-018 Warsaw; Poland
Website: http://www.hfhr.org.pl
Mrs. Katarzyna MALINOWSKA-SEMPRUCH
Director of the Global Drug Policy Program
E-mail: kmalinowska@sorosny.org
Tel: +48-22-556 44 57
Ms. Alexandra KIRBY
Program Co-ordinator; Global Drug Policy Program
E-mail: gdrugpolicy@sorosny.org
Tel: +48-501-25 20 07
Ms. Magdalena PIETRAS
Programme Co-ordinator; Global Drug Policy Program
E-mail: m.pietras@hfhrpol.waw.pl
Tel: +48-22-556 44 47
Dr. Adam BODNAR
Член на Управниот одбор
E-mail: a.bodnar@hfhr.org.pl
Tel: +48-603-60 84 00
Fax: +48-22-556 44 50
Ms. Bogna CHMIELEWSKA
Program Co-ordinator
E-mail: B.Chmielewska@hfhrpol.waw.pl
Tel: +48-22-556 44 64
Fax: +48-22-828 10 08
Ms. Justyna LEWANDOWSKA
Programme Co-ordinator
E-mail: j.lewandowska@hfhrpol.waw.pl
Tel: +48-22-556 44 47
Fax: +48-22-556 44 50
Ms. Dorota PUDZIANOWSKA
Legal Department Co-ordinator for International Relations
E-mail: d.pudzianowska@hfhr.org.pl
Tel: +48-603-60 84 42
Ms. Olga SALOMATOVA
Координатор на проектот
E-mail: O.Salomatova@hfhrpol.waw.pl
Tel: +48-889-93 26 70
Fax: +48-22-556 44 50
Ms. Halina BORTNOWSKA-DABROWSKA
Council Member
E-mail: H.Bortnowska@hfhrpol.waw.pl
Tel: +48-22-848 89 97
Page 54
Mr. Lenur KERYMOV
Program Co-ordinator
E-mail: L.Kerymov@hfhrpol.waw.pl
Tel: +48-22-556 44 61
Fax: +48-22-556 44 50
Ms. Joanna MIKULSKA
Студент
E-mail: joanna@bicycle.pl
Tel: +48-693-32 47 94
141
Higher Islamic Studies Institute
kv. Vrajdebna 57, No. 6; 1839 Sofia; Bulgaria
Website: http://www.islamicinstitute-bg.org
Dr. Sefer HASSANOV
Lecturer
E-mail: sefer.hasanov@gmail.com
Tel: +359-899-35 98 92
Fax: +359-2-840 63 66
142
Home of Macedonian Culture
PO 51, 53100 Florina/Lerin,Greece
Mr. David VITKOV
Member of the Central Council
E-mail: dvitkov@gmail.com
Tel: +30-238-504 65 48
143
Hotline for Migrant Workers
Israel
Mr. Ronn LEWKOWICZ
Public Policy Co-ordinator
E-mail: ronn@hotline.org.il
Tel: +972-547-51 54 66
Fax: +972-235-60 51 75
144
Hrodna Regional Public Association of Young Intellectuals BIT
Vul. Budzionaha 48a-419; 230023 Hrodna; Belarus
Website: http://vitngo.org/
Mr. Siarhei SALEI
Член на Управниот одбор
E-mail: vit_hrodna@yahoo.com
Tel: +375-296-96 74 73
Fax: +375-152-75 71 68
145
Human Rights Center "Memorial", Nazran
Mutalieva Str. 46; 386100 Nazran; Russian Federation
Mr. Dokka ITSLAEV
Regional Director / Lawyer of the Urus-Martan office of "Memorial"
E-mail: memorial@southnet.ru
Tel: +7-928-726 67 64
Fax: +7-873-222 23 49
146
Human Rights Center "Viasna"
Nezalezhnasty av. 78A-48; Minsk; Belarus
Website: http://www.spring96.org
Mr. Aliaksandr BIALIATSKY
Претседател
E-mail: viasna@spring96.org
Tel: +375-29-650 30 15
Fax: +375-29-331 08 44
Mr. Valiantsin STEFANOVIC
Vice Chairman
E-mail: viasna@spring96.org
Tel: +375-17-231 08 44
Fax: +375-17-231 08 44
147
Human Rights Centre
Tanburi str., building 32, apt.33; Khujand; Tajikistan, Chekhova str. 1-4; Dushanbe; Tajikistan,
Lenina str. 32-2; Isfara; Tajikistan
Ms. Nodira ABDULLOEVA
Executive Director, Sogd Branch
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +992-3422-624 44
Ms. Tatyana KHATYUKHINA
Проект менаџер
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Tel: +992-918-63 21 81
148
Human Rights Education Youth Network; Ukraine
Basseynaya str. 9G, office 25; Kyiv; Ukraine
Website: http://www.hreyn.org
Ms. Svitlana TYMCHENKO
Член на Управниот одбор
E-mail: svitlana-t@ukr.net
Tel: +380-676-64 41 13
149
Human Rights Educational Centre
P/Box 93; Minsk-141, 220141; Belarus
Dr. Valery HRYTSUK
Претседател
E-mail: v_hrytsuk@canada.com
Tel: +375-17-289 37 11
150
Human Rights First
333 Seventh Avenue, 13th floor; New York, NY 10001-5004; USA
Website: http://www.humanrightsfirst.org
Mr. Tad STAHNKE
Program Director - Fighting Discrimination
E-mail: StahnkeT@HumanRightsFirst.org
Tel: +1-202-370 33 17
Fax: +1-202-543 59 99
Mr. Paul LEGENDRE
Виш соработник
E-mail: legendrep@humanrightsfirst.org
Tel: +1-212-845 52 57
Fax: +1-212-845 52 99
Page 55
151
Human Rights House Foundation
Tordenskioldsgt. 6b; 0160 Oslo; Norway
Website: http://www.humanrightshouse.org
Ms. Ane Tusvik BONDE
Проект менаџер
E-mail: ane.bonde@humanrightshouse.org
Tel: +47-22-47 92 42
Fax: +47-22-47 92 01
152
Human Rights Watch
350 5th Avenue, 34th Floor; New York, NY 10118; USA
Website: http://www.hrw.org
Mr. Boris DITTRICH
Advocacy Director
E-mail: boris.dittrich@hrw.org
Tel: +1-212-216 12 80
Mr. Alexander PETROV
Russia & CIS Senior Adviser
E-mail: petrovs@hrw.org
Tel: +7-495-737 89 55
Fax: +7-495-737 89 55
153
Human Rights Without Frontiers
Ave. Winston Churchill 11/33; 1180 Brussels; Belgium
Website: http://www.hrwf.net
Mr. Willy FAUTRE
Директор
E-mail: w.fautre@hrwf.net
Tel: +32-2-345 61 45
Fax: +32-2-343 74 91
Prof. Yevgeniya DODINA
Representative in Ukraine
E-mail: dodina_yev@yahoo.com
Tel: +380-97-964 92 23
Fax: +32-2-343 74 91
154
Humanist Association
ул. Wiejska 9/115; Warsaw; Poland
Website: http://www.free.ngo.pl/humanizm
Mr. Andrzej DOMINICZAK
Претседател
E-mail: dominiczak@wp.pl
Tel: +48-22-663 72 83
155
INACH - International Network Against Cyber Hate
Camperstraat 3 hs; 1091 AD Amsterdam; the Netherlands
Website: http://www.inach.net
Ms. Suzette BRONKHORST
Secretary General
E-mail: secretariat@inach.net
Tel: +31-20-6927266
Fax: +31-20-6927267
156
ISHR - International Society for Human Rights
International Secretariat, Borsigallee 9; 60388 Frankfurt am Main; Germany
Website: http://ishr.org
Mrs. Cindy DRUKIER
Претставник
E-mail: ishr.poland@Safe-mail.net
Tel: +48-510-24 80 19
Fax: +48-22-485 33 93
Mr. Yevgen POLUKHTOVYCH
Executive Vice-President Assistant
E-mail: polukhtovych@yahoo.com
Tel: +48-662-65 26 52
Fax: none
157
Independent Human Rights Group
146 "a" Ibraimova st. 31; 720011 Bishkek; Kyrgyzstan
Mr. Ulugbek AZIMOV
Legal Expert
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +996-773-75 70 75
158
Independent Society for Education and Human Rights
Sfatul Tarii 17; Chisinau; Moldova
Website: http://siedo.moldnet.md
Mrs. Silvia ROMANCIUC
Human Rights Trainer
E-mail: siedo@moldnet.md
Tel: +373-6-909 00 00
Fax: +373-2-223 77 10
159
Index on Censorship
6-8 Amwell Street; London EC1R 1UQ; United Kingdom
Website: http://www.indexonline.org
Mr. Rohan JAYASEKERA
Associate Editor
E-mail: rj@indexoncensorship.org
Tel: +44-207-278 23 13
160
Informational Medico-Psychological Center "Tanadgoma", Batumi branch
113, Gorgasali Str.; Batumi; Georgia
Website: http://tanadgoma.ge
Mrs. Natia KHARATI
Директор
E-mail: batumi@tanadgoma.ge
Tel: +995 99 502 512
Fax: +995 222 7 64 91
Page 56
161
Initiative Muslimischer Oesterreicher-Innen
Wahlberggasse 5/13/4; 1140 Vienna; Austria
Website: http://www.islaminitiative.at
Mr. Tarafa BAGHAJATI
Претседател
E-mail: baghajati@aon.at
Tel: +43-1-259 54 49
162
Institute for Conflict Research
North City Business Centre, 2 Duncairn Gardens; Belfast, BT15 2GG; United Kingdom
Website: http://www.conflictresearch.org.uk
Dr. Neil JARMAN
Директор
E-mail: director@conflictresearch.org.uk
Tel: +44-28-90 74 26 82
Fax: +44-28-90 35 66 54
163
Institute on Religion and Public Policy
1620 I Street, NW; Suite LL10; Washington, DC 20006; USA
Mr. Joseph GRIEBOSKI
Претседател
E-mail: grieboski@religionandpolicy.org
Tel: +1-202-835 87 60
Fax: +1-202-835 87 64
Ms. Sarah BISHOP
Director of Administration
E-mail: bishop@religionandpolicy.org
Tel: +1-202-835 87 60
Fax: +1-202-835 87 64
Mr. William WALSH
Member of Board of Directors
E-mail: martinweightman@compuserve.com
Tel: +32-2-231 15 96
Fax: +32-2-280 15 40
164
International Association of Independent Democrats Against Authoritarian Regimes
ул. Wolodyjowskiego 50A; 02-724 Warsaw; Poland
Dr. Valery HRYTSUK
Co-ordinator
E-mail: iaid_ar@yahoo.ca
Tel: +48-22-827 78 55
165
International Charitable Organization Roma Women Fund "Chiriccli"
str. Vasilkivska, 53 k 1, of. 93; 03127 Kyiv; Ukraine
Ms. Zemfira KONDUR
Vice-President
E-mail: kondurzola@yahoo.com
Tel: +380-67-249 71 19
Fax: +380-44-455 72 46
Mr. Fedor KONDUR
Programme Officer
E-mail: fkondur@mail.ru
Fax: +380-44-455 72 46
166
International Coalition against Enforced Disappearances
Vinkenburgstraat 2a; 3500 AC Utrecht; the Netherlands
Mrs. Irina KRASOVSKAYA
Член
E-mail: krasovira@mail.ru
Tel: +1-202-468 04 38
167
International Commission of Jurists
PO Box 91; 33 rue des Bains; CH-1211 Geneva 8; Switzerland
Website: http://www.icj.org
Mr. federico ANDREU-GUZMAN
General Counsel
E-mail: andreu@icj.org
Tel: +41-22-979 38 19
Fax: +41-22-979 38 01
168
International Federation for Human Rights (FIDH)
17, Passage de la Main d'Or; 75011 Paris; France
Website: http://www.fidh.org
Mr. Emmanouil ATHANASIOU
Programme Officer
E-mail: eathanasiou@fidh.org
Tel: +33-1-43 55 25 18
Fax: +33-1-43 55 18 80
Ms. Alexandra KOULAEVA
Program Officer for Eastern Europe and Central Asia
E-mail: akoulaeva@fidh.org
Tel: +33-1-43 55 25 18
Fax: +33-1-43 55 18 80
Ms. Francoise PETRE
Chargee de Programme
E-mail: fpetre@fidh.org
Tel: +33-1-43 55 25 18
Fax: +33-1-43 55 18 80
169
International Foundation for Protection of Freedom of Speech "Adil Soz"
Office 828, 142, Bogenbay batyr str.; 050000 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.adilsoz.kz
Ms. Sofya LAPINA
Проект менаџер
E-mail: lapina@adilsoz.kz
Tel: +7-7272-91 16 70
Fax: +7-7272-91 16 70
170
International Institute of Humanitarian Law
Villa Ormond - Gorso Cavallotti 113; 18038 Sanremo; Italy
Prof. Michal HERMAN
Liaison Officer
E-mail: kan_herman@poczta.onet.pl
Tel: +39-184-54 18 48, +48-46-837 33
76
Fax: +39-184-54 16 00, +48-46-837 33
76
Page 57
171
International Lesbian and Gay Association-European Region
Rue de la Charite 17; 1210 Brussels; Belgium
Website: http://www.ilga-europe.org
Mr. Maxim ANMEGHICHEAN
Programmes Director
E-mail: maxim@ilga-europe.org
Tel: +32-2-609 54 10
Fax: +32-2-609 54 19
172
International Network - Youth Human Rights Movement (YHRM)
Voronezh-centre, mail box 152; 394000 Voronezh; Russian Federation
Website: htpp://www.yhrm.org
Mr. Andrey YUROV
Honorary President
E-mail: int@yhrm.org
Tel: +7-916-113 51 81
Fax: + 7-4732-55 39 47
173
International Network against Racism and Intolerance
PO Box 152; 394000 Voronezh; Russian Federation
Website: http://ynri.hrworld.ru
Ms. Anastasia NIKITINA
Координатор
E-mail: ynri@hrworld.ru
Tel: +7-915-548 71 90
174
International Raelian Movement
PO Box 225; CH-1211 Geneva 8; Switzerland
Website: http://www.rael.org
Mr. Krzysztof Jacek ADAMCZAK
National Leader of Poland
E-mail: poland@rael.org
Tel: +48-604-86 07 22
Mr. Carlos Antonio BUSTAMANTE BOZZI
Animateur
Tel: +41-79-353 59 23
Ms. Nora KERRACHE
Mr. Robert KONARSKI
Помошник
E-mail: poland@rael.org
Mr. Pierre SIMON
Е-пошта:
Tel: +33-685-16 63 38
175
International Rehabilitation Council for Torture Victims
Borgergade, 13; PO Box 9049; DK- 1022 Copenhagen K; Denmark
Website: http://www.irct.org
Ms. Brandy BAUER
Senior Communications Officer
E-mail: bb@irct.org
Tel: +45-33-76 06 00
Fax: +45-33-76 05 00
176
Меѓународниот ренесансата Фондацијата
vul. Artema, 46; 04053 Kyiv; Ukraine
Website: http://www.irf.kiev.ua
Mr. Roman ROMANOV
Rule of Law Program Director
E-mail: romanov@irf.kiev.ua
Tel: +380-44-246 83 63
Fax: +380-44-216 76 29
Ms. Liana MOROZ
Rule of Law Program Coordinator
E-mail: moroz@irf.kiev.ua
Tel: +380-44-482 03 63
Fax: +380-44-486 76 29
177
International Romani Union, Council of Polish Roma
ул. Warszawska 43 p. 101; 15-062 Bialystok; Poland
Mr. Stanislaw STANKIEWICZ
Претседател
E-mail: stahiro.irul@neostrada.pl
Tel: +48-85-732 74 54
Fax: +48-85-732 96 07
178
International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED)
25 Kostava str.; 0108 Tbilisi; Georgia
Website: http://www.isfed.ge
Mr. Mikheil KECHAQMADZE
Програм менаџер
E-mail: m.kechaqmadze@isfed.ge
Tel: +995-99-77 73 21
Ms. Ecaterine SIRADZE-DELAUNAY
Извршен директор
E-mail: eka@isfed.ge
Tel: +995-77-42 26 01
179
International Society for Krishna Consciousness
Ablay Khan 39, office 31-32; 050004 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.kazakhkrishna.com
Mr. Sean HOBGOOD
Director for Central Asia
E-mail: info@kazakhkrishna.com
Tel: +7-7017-16 50 26
Fax: +7-7272-71 32 35
Ms. Ekaterina LEVITSKAYA
Legal Adviser
E-mail: info@kazakhkrishna.com
Tel: +7-701-716 49 67
Fax: +7-7272-71 32 35
Page 58
180
Interreligious and International Federation for World Peace; Universal Peace Federation
Zimowa 2; 04-823 Warsaw; Poland
Website: http://ww.upf.org
Mr. Krzysztof GAGO
Претседател
E-mail: info@mmfps.org
Tel: +48-505-12 19 98
Fax: +48-22-615 54 03
181
Islamic Human Rights Commission
PO Box 598; Wembley HA9 7XH; United Kingdom
Mr. Seyfeddin KARA
Researcher
E-mail: kara.ihrc@googlemail.com
Tel: +44-7912-42 39 70
182
Islamic Renaissance Party
1 Borbad, Hizbi Nahzati Islami Tajikistan; Dushanbe; Tajikistan
Mr. Khikmatullo SAYFULLOZODA
Head of Analitical Department of Islamic Party
E-mail: Khurshed.rakhimov@osce.org
Tel: +992-37-918 67 85 51
183
Italian Helsinki Committee
Corso Duca di Genova 92; 00121 Rome; Italy
Mr. Antonio STANGO
Претседател
E-mail: italhelsinki@gmx.it
Tel: +39-06-56 33 77 78
184
Jewish Motifs Association
ул. Wilcza 12C; 00-532 Warsaw; Poland
Website: http://www.jewishmotifs.org
Ms. Magdalena MASLAK
Студент
E-mail: magda@jewishmotifs.org
Tel: +48-660-51 40 07
185
Jewish Muslim Co-operation Platform in Europe
c/o CEJI, Avenue Brugmann 319; 1180 Brussels; Belgium
Website: http://www.ceji.org/dialogue/cooperation_platform.php
Mr. Bashy QURAISHY
Претседател
E-mail: bashy@mail.dk
Tel: +45-40154771
186
KAIROS - European Observatory on Christianophobia
Marxergasse 10/3; A-1030 Vienna; Austria
Dr. Martin KUGLER
E-mail: office@europe4christ.net
Tel: +43-1-274 98 98
187
KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im
Migrationsprozess eV
Kurfuerstenstrasse 33; 10785 Berlin; Germany
Ms. Barbara ERITT
Член на Управниот одбор
E-mail: info@kok-buero.de
Tel: +49-30-85 78 42 69
Fax: +49-30-85 78 42 73
Ms. Sarah SCHWARZE
E-mail: s.schwarze@kok-buero.de
Tel: +49-30-26 39 11 76
Fax: +49-30-26 39 11 86
188
Kaukaznet Foundation
Ludna 10/49; 00-414 Warsaw; Poland
Mr. Jaroslaw MARCZUK
E-mail: jarek@kaukaz.net
Tel: +48-506-16 00 29
189
Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpayev
97 Shevchenko Str.; 050012 Almaty; Kazakhstan
Dr. Artur ARTEMYEV
Professor, Doctor of Philosophy and Religion
E-mail: kazadk@mail.kz
Tel: +7-777-383 29 18
190
Kazakh Community Association
ул. Szpitalna 5, lok. 27; 00-031 Warsaw; Poland
Website: http://www.wspolnotakaz.pl
Mrs. Balli MARZEC
Претседател
E-mail: info@wspolnotakaz.pl
Tel: +48-22-773 35 77
Fax: +48-22-826 41 55
191
Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law
Microrayon 8, d. 4-a, offices 428, 423, 128; 050035 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.bureau.kz
Dr. Yevgeniy ZHOVTIS
Директор
E-mail: zhovtis@bureau..kz
Tel: +7-7272-25 42 71
Fax: +7-7272-25 42 71
Mr. Kuat RAKHIMBERDIN
Regional Director
E-mail: matai71@mail.ru
Tel: +7-7232-24 88 31
Page 59
Mrs. Anara IBRAYEVA
Director of the Branch in Astana city
E-mail: aibrayeva@mail.ru
Tel: +7-7172-34 19 47, 35 07 51
Fax: +7-7172-34 19 47
192
Kurdish Human Rights Project
11 Guilford Street, London, WC1N 1DH; United Kingdom
Website: http://www.khrp.org
Mr. Kerim YILDIZ
Извршен директор
E-mail: khrp@khrp.org
Tel: +44-207-405 3835
Fax: +44-207-404 9088
193
LEFOE-IBF (Intervention Centre for Trafficked Women)
Floragasse 7a/7; A-1040 Vienna; Austria
Website: http://www.lefoe.at
Ms. Evelyn PROBST
Centre Co-Ordinator
E-mail: ibf@lefoe.at
Tel: +43-1-796 92 98
Fax: +43-1-796 92 99
194
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racime et l'Antisemitisme
42, rue du Louvre; 75001 Paris; France
Website: http://www.licra.org
Ms. Lea PILSNER
Проект менаџер
E-mail: lpilsner@licra.org
Tel: +33-1-45 08 08 08
195
LIL
Luka Gerov bb; Skopje; the former Yugoslav Republic of Macedonia
Ms. Sarita JASAROVA
Претседател
E-mail: jasarova@yahoo.com
Tel: +389-2-203 12 01
Fax: +389-2-203 12 01
196
La Strada Foundation Against Trafficking in Persons and Slavery, Poland
PO Box 5; 00-956 Warsaw; Poland
Website: http://www.strada.org.pl
Ms. Stana BUCHOWSKA
Director; National Co-ordinator
E-mail: stanabuchowska@yahoo.com
Tel: +48-601-25 14 00
Fax: +48-22-622 19 85
197
La Strada International
De Wittenstraat 25; 1052 AK Amsterdam; the Netherlands
Website: http://www.lastradainternational.org
Ms. Suzanne HOFF
International Coordinator
E-mail: sh@lastradainternational.org
Tel: +31-20-688 14 14
Fax: +31-20-688 10 13
198
Latvian Human Rights Committee
Dzirmavu 102a; LV-1050 Riga; Latvia
Ms. Zanna KARELINA
Секретар
E-mail: Zanna.Karelina@saeima.lv
Tel: +371-957 54 97
Fax: +371-708 74 33
Ms. Alina PETROPAVLOVSKA
Секретар
E-mail: alina_p@inbox.lv
Tel: +371-2-922 43 18
199
Law Center; Causeni
str. Stefan cel Mare, 1/2; Causeni; Moldova
Mr. Ion OBOROCEANU
Претседател
E-mail: ionoboroceanu@yahoo.com
Tel: +373-7-948 40 49
Fax: +373-2-432 42 91
200
Law Company; Turkmenabat
str. Bitarap 2 mkr. 3/ 39; Turkmenabat; Turkmenistan
Mr. Hemrakuly ALTYEV
Адвокат
E-mail: dunyashka2008@rambler.ru
Tel: +993-422-610 96
Fax: +993-422-610 96
201
Lazarski School of Commerce and Law
Swieradowska 43; 02-662 Warsaw; Poland
Website: http://www.lazarski.pl
Mr. Zbigniew LASOCIK
Професорот
E-mail: zlasocik@uw.edu.pl
Tel: +48-22-543 53 14
202
Legal Aid against the Odds-PRAXIS
Alekse Nenadovica 7/III; Belgrade; Serbia
Website: http://www.praxis.org.yu
Ms. Ivanka KOSTIC
Извршен директор
E-mail: ivanka.kostic@praxis.org.yu
Tel: +381-63-30 91 38
Fax: +381-11-344 44 83
Page 60
203
Legal Center for Women's Initiatives "Sana Sezim"
22 Respublica St, Office #4; 160005 Shymkent; Kazakhstan
Website: http://www.sanasezim.org
Ms. Khadicha ABYSHEVA
Директор
E-mail: akhadicha@gmail.com
Tel: +7-7252-56 47 54
Fax: +7-7252-56 27 32
204
Legal Information Centre for Human Rights
Nunne 2; 10133 Tallinn; Estonia
Website: http://www.lichr.ee
Ms. Jelena KARZETSKAJA
Адвокат
E-mail: centre@lichr.ee
Tel: +372-646 42 70
205
Legal Policy Research Centre
34A/8A Manas/Zhandosov Str., business centre "Almaty", office 403; 050040 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.lprc.kz
Ms. Vera TKACHENKO
Директор
E-mail: vtkachenko@lprc.kz
Tel: +7-7272-44 83 73
Fax: +7-7272-44 83 74
Mr. Daniyar KANAFIN
Legal Consultant
E-mail: daniyar_kanafin@mail.kz
Tel: +7-777-223 49 94
Mr. Ruslan KHAKIMOV
Legal Consultant
E-mail: rhakimov@mail.ru
Ms. Mahira USMANOVA
Legal Consultant
E-mail: u_mahira@yahoo.com
206
MAZLUMDER - Organization of Human Rights & Solidarity for Oppressed People
Mithatpasa Caddesi No: 21/14 Kizilay; Ankara; Turkey
Website: http://www.mazlumder.org.tr
Mr. Omer ATALAR
Member of Board
E-mail: oatalar@yahoo.com
Tel: +90-535-347 17 79; +90-312-435
77 95
Fax: +90-312-435 77 98
207
MEMO 98
Martinengova 8; 811 02, Bratislava; Slovakia
Website: http://www.memo98.sk
Mr. Marek MRACKA
Координатор на проектот
E-mail: marekm@memo98.sk
Tel: +421-905 58 12 51
Fax: +421-2-54 41 03 09
208
MJAFT! Движење
Rr. e Elbasanit, Nr. 71; Tirane; Albania
Website: http://www.mjaft.org
Mr. Kristi PINDERI
Director of Communications
E-mail: kristi@mjaft.org
Tel: +355-68-205 60 37
Fax: +355-42-223 56 34
209
Macedonian Young Lawyers' Association (MYLA)
Blagoj Davkov Str. 1-1/1; 1000 Skopje; the former Yugoslav Republic of Macedonia
Website: http://www.myla.org.mk
Mr. Filip MEDARSKI
Member/Attorney
E-mail: filipmedarski@yahoo.com
Tel: +389-2-322 08 70; +389-70-33 35
52
Fax: +389-2-322 08 70
210
Magenta Foundation
Camperstraat 5 hs; 1091 AD Amsterdam; the Netherlands
Website: http://www.magenta.nl
Mr. Ronald EISSENS
Генералниот директор
E-mail: ro@magenta.nl
Tel: +31-20-6927266
Fax: +31-20-6927267
Ms. Angela EVENHUIS
Project and Advocacy Officer
E-mail: angela@magenta.nl
Tel: +31-20-692 72 66
Fax: +31-20-623 59 29
211
Medianet
Kazybek Bi Str. 50, office 80; 050000 Almaty; Kazakhstan
Website: http://medianet.kz/
Mr. Vyacheslav ABRAMOV
Извршен директор
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +7-7772-50 88 50
Page 61
212
Memorial de la Shoah; Musee, Centre de Documentation juive contemporaine
17 rue Geoffroy L'Asnier; 75004 Paris; France
Website: http://www.memorialdelashoah.org
Mr. Karel FRACAPANE
Responsable des Affaires Internationales
E-mail: Karel.FRACAPANE@memorialdelashoah.org
Tel: +33-1-53 01 17 23
Fax: +33-1-53 01 17 44
213
Metropolitan Community Churches
PO Box 1374; Abilene, TX 79604; USA
Website: http://www.MCCchurch.org
Rev. Diane FISHER
Bishop
E-mail: revdianefisher@MCCchurch.net
Tel: +1-617-448 23 96
214
Migrant Rights Centre Ireland
55 Parnell Square West; Dublin 1; Ireland
Website: http://www.mrci.ie
Ms. Siobhan O'DONOGHUE
Директор
Е-пошта:
215
Migrants' Rights Network
Club Union House, 253-254 Upper Street; London N1 1RY; United Kingdom
Website: http://www.migrantsrights.org.uk
Mr. Donald FLYNN
Директор
E-mail: d.flynn@migrantsrights.org.uk
Tel: +44-207-288 12 67
Fax: +44-207-354 56 20
216
Minority Rights Group International
54 Commercial Street; London E1 6LT; United Kingdom
Ms. Snjezana BOKULIC
Europe and Central Asia Programme Coordinator
E-mail: snjezana.bokulic@mrgmail.org
Tel: +36 1 279 5765
217
Missio - Internationales Katholisches Missionswerk eV
Goethestraße 43; D-52064 Aachen; Germany
Website: http://www.missio.de
Dr. Otmar OEHRING
Head Human Rights Office
E-mail: oehring@missio.de
Tel: +49-241-750 72 53
Fax: +49-241-750 76 12 53
218
Montenegrin Helsinki Committee for Human Rights
Crnogorskih Serdara bb; 81000 Podgorica; Montenegro
Mr. Slobodan FRANOVIC
Претседател
E-mail: montheco@cg.yu
Tel: +381-86-45 31 91
Fax: +381-81-60 23 96
219
Moscow Bureau for Human Rights
Bolshoy Golovin per. 22, building 1, office 4; 103045 Moscow; Russian Federation
Website: http://antirasizm.ru/
Mr. Alexander BROD
Директор
E-mail: humanrights@list.ru
Tel: +7-495-670 69 75
Fax: +7-495-959 27 45
Ms. Natalia RYKOVA
Извршен директор
E-mail: rykova@uniondp.ru
Tel: +7-495-510 88 77
220
NGO "Hemayat", Regional Office in Mary
Yaroslavskaya 42a; 745400 Mary; Turkmenistan
Ms. Gozel MURADALYYEVA
Programme Assistant
E-mail: muradalyyeva@rambler.ru
Tel: +993-52-24 92 75
221
NGO "Legal Development"
17 Nemat Karaboyev Street; Dushanbe; Tajikistan
Mr. Inoyat INOYATOV
Адвокат
E-mail: PForoughi@osce.org
Tel: +992-93-507 88 60
Fax: +992-37-224 91 59
222
NGO "Society and Law"
1st Proezd, Akademik Radjabov Str., Bldg. #7, apts. #1-4; Dushanbe; Tajikistan
Ms. Muatar KHAYDAROVA
Board Chairperson; ICNL Senior Legal Consultant
E-mail: mkhaidarova@icnlalliance.tj
Tel: +992-372-227 81 68, 221 85 72
Fax: +992-372-221 99 32
Page 62
223
NGO "Soyuz Edineniya"
198, Frunze Str.; Talas; Kyrgyzstan
Ms. Svetlana BOJKOVA
Programme Co-ordinator
E-mail: edinenie@ktnet.kg
Tel: +996-3422-554 87
224
NGO M'ART
Prospekt Myru, 21/a, office 15; Chernihiv; Ukraine
Mr. Serhiy BUROV
Директор
E-mail: serburov@gmail.com
Tel: +380-50-921 99 67
Fax: +380-46-277 41 10
225
NGO Paralaks
370 Charmgai Poyon Str.; Kulob; Tajikistan
Mr. Alimi JUMAKHON
Раководител
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Tel: +992-3322-342 20
226
NORDEM - Norwegian Centre for Human Rights
POBox 6706, St. Olavs Plass; NO-0130 Oslo; Norway
Website: http://www.humanrights.uio.no
Ms. Siri SKARE
Директор
E-mail: siri.skare@nchr.uio.no
Tel: +47-22-84 20 39
Fax: +47-22-84 20 02
Mr. Kenneth DE FIGUEIREDO
Координатор на проектот
E-mail: kdfigueiredo@nchr.uio.no
Tel: +47-22-84 20 24
227
National Association of Independent Media of Tajikistan
apt.415-416, Huseynzoda street, 34; Dushanbe; Tajikistan
Website: http://www.nansmit.org
Mr. Abdufattokh VOKHIDOV
Претседател
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Tel: +992-372-223 30 58
Fax: +992-372-221 37 11
228
National Association of Political Sciences of Tajikistan
12 Zikrullo Rhoja Str.; Dushanbe; Tajikistan
Mr. Abdugani MAMADAZIMOV
Директор
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Tel: +992-372-221 40 63, +992-91-902
85 26
229
National Association of Television and Radio Broadcasters of Kazakhstan
58 Nauryzbay Str.; Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.natkaz.kz
Ms. Zhanerke ZHANABILOVA
Адвокат
E-mail: zhanabilova@mail.ru
Tel: +7-7272-50 88 86
Fax: +7-7272-50 84 42
230
National Forum "Ossetia accuses"
Moskovskaya st. 7; Tskhinval
Ms. Olesya KADZHAEVA
Member of the Political Council
E-mail: olesyakadzheva@yandex.ru
Tel: +7-928-493 49 59
231
Националниот Ромски Центар
street "Done Bozinov" 11/5; 1300 Kumanovo; the former Yugoslav Republic of Macedonia
Ms. Sebihana SKENDEROVSKA
Co-ordinator for Women and Youth
E-mail: skenderovska@nationalromacentrum.org
Tel: +389-31-42 75 58
Fax: +389-31-42 75 58
232
Nationella Centralforbundet Roma International
Bellmansgatan 15 nb; 11847 Stockholm; Sweden
Website: http://www.riksforbundetroma.se
Mr. Dimitri FLORIN VALENTIN
Advisor to the President
E-mail: dimitriflorin@spray.se
Tel: +46-8-615 83 56
233
Netherlands Helsinki Committee
Laan van Meerdervoort 70; 2517 AN The Hague; The Netherlands
Ms. Hanneke GELDERBLOM-LANKHOUT
Member of the Executive Committee
E-mail: office@nhc.nl
Tel: +31-70-354 54 24
Fax: +31-70-354 03 55
Ms. Johanna Allegonda OFFERMANS
Member of the Executive Committee
E-mail: office@nhc.nl
Tel: +31-102-80 98 19
Page 63
234
Newspaper "Respublika Weekly"
2, Satpaeva Str., office 17; 480 100 Almaty; Kazakhstan
Ms. Irina PETRUSHOVA
Editor-in-Chief
E-mail: kris@yahha.com
Tel: +7-3272-64 26 17
235
Non-Discrimination Coalition
22, Puskin Str., office 316; MD-2012 Chisinau; Moldova
Website: http://www.cntm.md
Ms. Mariana TURCAN
Консултант
E-mail: info@cntm.md
Tel: +373-22-23 30 88
Fax: +373-22-23 51 75
236
Norwegian Helsinki Committee
Tordenskioldsgt 6B; 0160 Oslo; Norway
Ms. Berit LINDEMAN
Adviser
E-mail: lindeman@nhc.no
Tel: +47-22-47 92 07
Fax: +47-22-47 92 01
237
OSCE-NGO Network Sweden
Polhemsvagen 43; SE 191 34 Sollentuna; Sweden
Prof. Seppo ISOTALO
Член на Управниот одбор
E-mail: isotalo@suur-tukholma.se
Tel: +46-8-647 10 64
238
Office of General Counsel for Jehovah's Witnesses
100 Watchtower Drive; Patterson, NY 12563; USA
Mr. Gregory OLDS
Associate General Counsel
E-mail: generalcounsel@jw.org
Tel: +1-845-306 07 11
Fax: +1-845-306 07 09
239
Open Doors International
PO Box 47; 3840 AA Harderwijk; the Netherlands
Website: http://www.od.org or for English: http://www.opendoorsuk.org
Mr. Arie DE PATER
Director Advocacy
E-mail: docu@od.org
Tel: +31-34-146 50 73
240
Open Society Institute - EUMAP
Oktober 6 u. 12; 1051 Budapest; Hungary
Website: http://www.eumap.org
Ms. Katy NEGRIN
Проект менаџер
E-mail: knegrin@osieurope.org
Tel: +36-30-229 89 47
241
Open Society Justice Initiative
October 6 u. 12; H-1051 Budapest; Hungary
Website: http://www.justiceinitiative.org
Ms. Tatyana CHERNOBIL
Resident Fellow
E-mail: chernobilt@yahoo.com
Tel: +7-701-759 39 01
Fax: +7-7272-78 01 11
242
Open Society Justice Initiative in Almaty
97 Makataev. Str.; 480004 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.justiceinitiative.org
Ms. Nazgul YERGALIEVA
Legal Officer
E-mail: nergalieva@justiceinitiative.org
Tel: +7-7272-79 99 59
Fax: +7-7272-79 88 11
243
Open Viewpoint Public Foundation
Bishkek; Kyrgyzstan
Mr. Dmitry KABAK
Претседател
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +996-543/772-91 18 33
244
Order of St. Andrew
8 East 79th Street; New York, NY 10021; USA
Mr. Theofanis ECONOMIDIS
Archon Regional Commander
E-mail: feconomidis@msn.com
Tel: +1-650-967 10 60
Fax: +1-650-967 16 87
245
Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief
Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, PO Box 6706 St. Olavs plass; No-0130 Oslo; Norway
Website: http://www.oslocoalition.org
Mr. Dag NYGAARD
Chairman of the Board
E-mail: dnygaar@online.no
Tel: +47-23081300
Fax: +47-23081301
Page 64
Ms. Barbara SIVERTSEN
Programme Director
E-mail: barbara.sivertsen@nchr.uio.no
Tel: +47-97-50 98 36
Fax: +47-22-84 20 02
246
Oxford Society for Law and Religion
Balliol College; Oxford OX1 2BJ; United Kingdom
Dr. Thomas KRAPF
Консултант
E-mail: thomas.krapf@gmx.net
Tel: +49-176-96 76 84 36
247
PICUM - ACCEM
Plaza Santa Maria Soledad Tores Acosta No 2, 2o; 28004 Madrid; Spain
Website: http://www.picum.es
Ms. Maria Reyes CASTILLO
Head of International Division
E-mail: internacional@accem.es
Tel: +34-650-42 59 58
248
Pavee Point Travellers Centre
46 North Great Charles Street; Dublin 1; Ireland
Mr. Stephen O'HARE
Policy Officer
E-mail: stephen.ohare@pavee.ie
Tel: +353-1-878 02 55
Fax: +353-1-874 26 26
249
Penal Reform International; Regional Office in Central Asia
153, Abay Avenue, office 40; 050009 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.penalreform.org
Ms. Gulnara KALIAKBAROVA
PRI Regional Director for Central Asia
E-mail: gkaliakbarova@penalreform.org
Tel: +7-7272-50 64 75; 50 64 76
Fax: +7-7272-50 23 78; 50 94 82
250
People's Party "Alga!"
77-a, Dosmukhamedov str.; 050012 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.npdvk.kz
Mr. Vladimir KOZLOV
Претседател
E-mail: aliya@dvk.kz
Tel: +7-7279-25 464
Fax: +7-7279-25 464
Mr. Muratbek KETEBAYEV
Analyst
E-mail: mr-kaz@list.ru
Tel: +7-7016645779, +7-3272927807
251
Pinsk Organisation of Belarusian Social-Democratic Party (Hramada)
ul.Zavalnaja 3-46; 225710 Pinsk, Brest oblast; Belarus
Website: http://www.bsdp.org
Mr. Siarhei KASTSIUKOVICH
Претседател
E-mail: pinsk@onet.eu
Tel: +375-17-246 86 94
252
Polish Falun Dafa Association
Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa, ul. Zlotego Smoka 21/20; 02-202 Warsaw; Poland
Website: http://www.falundafa.pl
Mr. Tomasz KOWALSKI
Head of the Board
E-mail: tomekkow@orange.pl
Tel: +48-516-18 95 14
Mr. Jan JEKIELEK
Член на Управниот одбор
E-mail: tomekkow@orange.pl
Tel: +48-510-24 86 49
Mr. Marcin KLEBBA
E-mail: anch@wp.pl
Tel: +48-510-44 34 32
253
Professional Assistance NGO
PO Box 252-B; 01001 Kiev; Ukraine
Mr. Sergii VOLOCHAY
Chief of Board
E-mail: volochays@gmail.com
Tel: +380-67-972 38 91
Fax: +380-44-419 69 74
Mrs. Olena VOLOCHAY
Member of Board
E-mail: vlennika@gmail.com
Tel: +380-67-209 48 57
Fax: +380-44-419 69 74
254
Public Foundation "Journalists in Troubles"
pr. Abaya, 20/17, office 21; Almaty; Kazakhstan
Mr. Sergey UTKIN
Адвокат
E-mail: utkin_kz@mail.ru
Tel: +7 777 215 53 29
Fax: +7 727 225 39 09
255
Public Foundation "Legal Aid"
4A, Chui Prospect, cab. R7; 720022 Bishkek; Kyrgyzstan
Mrs. Galina DODOBAEVA
Извршен директор
E-mail: dodgal@mail.ru
Tel: +996-312-68 91 06
Fax: +996-312-68 91 07
Page 65
256
Public Movement "Multinational Georgia"
82, Javakhishvili str.; Tbilisi; Georgia
Website: http://www.pmmg.org.ge
Mr. Agit MIRZOEV
Извршен директор
E-mail: pmmg@pmmg.org.ge
Tel: +995-32-91 05 57
Fax: +995-32-91 05 57
Ms. Oleksandra DELEMENCHUK
Координатор
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Tel: +380-97-552 88 19
257
Rainbow - Organization of the Macedonian Minority in Greece
Stephanou Dragoumi 11, PO Box 51; 53100 Florina; Greece
Mr. Pavlos VOSKOPOULOS
Member of the Central Council of Vinozhito
E-mail: vinozito@otenet.gr
Tel: +30-694-486 63 04
Fax: +30-238-504 65 48
258
Regional Civic Initiative - The Right to Life and Human Dignity
4, Luchnikov Per.; 103982 Moscow; Russian Federation
Website: http://www.doshdu.ru
Mr. Israpil SHAVKHALOV
Editor-in-Chief DOSH Magazine
E-mail: doshdu@mail.ru
Tel: +7-926-456 74 52
Fax: +7-495-625 06 63
259
Regional Public Organization of Social Projects in the Sphere of Population's well-being ''Stellit''
Bumazhnaya str. 9, office 617; 190020 St.Petersburg; Russian Federation
Website: http://www.ngostellit.ru
Ms. Olga KOLPAKOVA
Head of the Department "Preventive Programs"
E-mail: kolpakova@ngostellit.ru
Tel: +7-812-445 28 93
Fax: +7-812-445 28 93
260
Regional Public Organization of the Assistance of the Defense of the Rights of the Suffered
from the Terror Act "Volga-Don"
Kurchatov Av. 6, app. 31; 347380 Rostovskaya oblast p/o Volgodonsk; Russian Federation
Ms. Irina KHALAY
Chairperson Co-ordination Advice
E-mail: volga.don.63@mail.ru
Tel: +7-86392-445 55
261
Religious Center of Jehovah's Witnesses in the Republic of Kazakhstan
187 Auezova Street, Kalkaman-2; 050006 Almaty; Kazakhstan
Mr. Polat BEKZHAN
Претставник
E-mail: officeinbox@kz.jw.org
Tel: +7-2372-26 33 63
262
Republican Association of Journalists "Media Alliance"
69/2-30, Mayakovskogo; Dushanbe; Tajikistan
Mr. Zafar ABDULLAYEV
Member of Observation Board
E-mail: ztadjibaeva@yahoo.com
Tel: +992-372-227 10 84
Fax: +992-372-223 28 22
263
Republican Bureau on Human Rights and Rule of Law
137, Rudaky Ave, Tojikmatlubot, 5th floor, suite 6; 734003 Dushanbe; Tajikistan
Website: http://www.hrt.tj
Mr. Sergey ROMANOV
Координатор на проектот
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Tel: +992-372-21 40 63
264
Republican Network of Independent Monitors
44 Timiriazeva Str., apt. 13; 050057 Almaty; Kazakhstan
Website: http://www.rsnn.kz
Mrs. Taskyn RAKHIMBEKOVA
Претседател
E-mail: r_taskyn@yahoo.com
Tel: +7-7272-74 05 23
Fax: +7-7272-75 67 41
Ms. Bayan AKHMETZHANOVA
Co-ordinator on Astana city
E-mail: ardager7@yahoo.com
Tel: +7-701-312 90 85
Ms. Olga FELDMAN
Co-ordinator on Petropavlovsk city
E-mail: feldman2005@yandex.ru
Tel: +7-705-502 34 43
Mr. Daniyar KALIYEV
Co-ordinator on Ust-Kamenogorsk city
E-mail: anzifer@inbox.ru
Tel: +7-705-521 76 01
Mr. Pyotr KORZHIKOV
Co-ordinator on Kostanay city
E-mail: kostanai45@mail.ru
Tel: +7-777-139 76 16
Ms. Mariya OINAS
Координатор на проектот
E-mail: oinas.maria@gmail.com
Tel: +7-705-502 00 82
Page 66
Mr. Kirill OSSIN
Co-ordinator on Mangistau area
E-mail: Ossin_Kirill@mail.ru
Tel: +7-7292-41 62 94
265
Republican Party of Turkmenistan in exile
Vienna; Austria
Website: http://www.tmrepublican.org
Mr. Chary ISHANIYAZOV
Член
E-mail: tmrepublican@gmail.com
Tel: +31-623-44 51 43
266
Resource Centre for Moldovan Human Rights NGOs
95 "A" Al. Hajdau str.; MD-2005 Chisinau; Moldova
Website: http://www.credo.md
Mr. Florin GISCA
Консултант
E-mail: gisca@credo.md
Tel: +373-67-21 28 16
Fax: +373-22-22 52 57
267
Roma Democratic Development Association "Sonce"
St.B.Kidric No 98; PO Box 159, 1200 Tetovo; the former Yugoslav Republic of Macedonia
Website: http://www.sonce.org.mk
Mr. Nadir REDZEPI
Извршен директор
E-mail: khamnrp@mt.net.mk
Tel: +389-44-35 23 90
Fax: +389-44-35 23 91
268
Roma Education Fund
Vaci utca 63; Budapest; Hungary
Website: http://www.romaeducationfund.org
Mr. Costel BERCUS
Chair of the Board
E-mail: cbercus@romaeducationfund.org
269
Roma National Center, Moldova
str. Ал. Mateevici 109/1, off. 306; Chisinau, MD 2009; Moldova
Website: http://www.roma.md
Mr. Nicolae RADITA
Претседател
E-mail: radita@mtc.md
Tel: +373-22-22 70 99
Fax: +373-22-22 70 99
270
Roma Participation Program - Open Society Institute
Oktober 6 u. 12; Budapest; Hungary
Mr. Zeljko JOVANOVIC
Senior Program Manager
E-mail: zjovanovic@osi.hu
Tel: +3630 62 66 917
Fax: +361 327 3841
271
Roma Women Association of Drosero "Elpida (HOPE)"
Drosero; 67100 Xanthi; Greece
Website: http://www.drosero.com
Ms. Sampicha SOULEIMAN
Претседател
E-mail: sullogas.elpida@gmail.com
Tel: +30-697-647 94 74
Ms. Dimitra ADAMANTIDOU
Секретар
E-mail: dadamantidou@gmail.com
Tel: +30-697-344 93 29
272
Romani CRISS-Roma Center for Social Intervention and Studies
Ул. Buzesti nr. 19, sector 1; 011011 Bucharest; Romania
Website: http://www.romanicriss.org
Ms. Margareta MATACHE
Извршен директор
E-mail: magda@romanicriss.org
Tel: +40-21-310 70 70
Fax: +40-21-815 76 23
Mr. Marian MANDACHE
Head of the Human Rights Department
E-mail: marian@romanicriss.org
Tel: +40-72-483 51 53
Fax: +40-21-310 70 70
273
Romanian Institute for Human Rights
21 Nicolae Balcescu Blvd., Sector 1; Bucharest 010044; Romania
Website: www.office@irdo.ro
Ms. Irina ZLATESCU
Директор
E-mail: office@irdo.ro
Tel: +40-21-311 49 21
Fax: +40-21-311 49 23
274
Russian Institute of Electoral Law
B. Cherkasskii per., 4- 6; 109012 Moscow; Russian Federation
Website: http://www.roiip.ru
Mr. Alexander IGNATOV
Извршен директор
E-mail: ignatov@mosk.ru
Tel: +7-903-731 33 75
Fax: +7-495-624 14 30
Page 67
275
Russian Jewish Museum
5A 2nd Vysheslavtzev Pereulok; 127055 Moscow; Russian Federation
Mr. Boris MOSHKOVITS
Project Director
E-mail: bm@berlinermagazine.com
Tel: +49-17-74 43 40 50
276
Russian-Chechen Friendship Society
Bulevardi 2A; 00120 Helsinki; Finland
Ms. Oksana CHELYSHEVA
Editor of the Information Agency
E-mail: mirror_wolfe@hotmail.com
Tel: +358-9-61 50 75 21
Fax: +358-9-61 50 74 00
277
SBU
Wolodymyrska 33; Kyiv; Ukraine
Mr. Oleksandr KURIUMOV
Deputy Head
Е-пошта:
Tel: +380-672-32 24 89
278
SONDIP-VS Multicultural Association of South-West Finland
Rautsuoukatu 4; 20740 Turku; Finland
Website: http://www.etnomoi.com
Ms. Raya Tuule Anneli MUDIE
Vice President
E-mail: etnomoi@netti.fi
Tel: +358-40-777 47 58
279
SOVA Center for Information and Analysis
Luchnikov per., 4, pod.3, k.2; 103982 Moscow; Russian Federation
Website: http://sova-center.ru
Mr. Alexander VERKHOVSKIY
Директор
E-mail: averh@sova-center.ru
Tel: +7-916-616 91 82
Fax: +7-495-621 14 18
Dr. Galina KOZHEVNIKOVA
Vice-Director
E-mail: galka@sova-center.ru
Tel: +7-495-621 14 18
Fax: +7-495-730 34 13
280
Schweizerisch-Tuerkische Anwalts-und Juristenvereinigung
Rue St-Pierre 10, Case postale 822; Ch-1701 Fribourg; Switzerland
Dr. Tarkan GOEKSU
Генералниот секретар
E-mail: tarkan.goeksu@staj.ch
Tel: +41-26-322 37 37
281
Science Research Institute n. Gen. E. Rozlubirski
Marszalkowska 115/303 Str.; 00-102 Warsaw; Poland
Dr. Czeslaw MARCINKOWSKI
Chief of Peace Keeping Operation Dep.
E-mail: cmarcinkowski@wp.pl
Tel: +48-22-687 24 75
Fax: +48-22-687 24 78
282
Separated Child Foundation
14 High Street; Wembley, London HA9 8 DD; United Kingdom
Website: http://www.separatedchild.org
Mr. Robin RICHARDSON
Претседател
E-mail: robin@instead.co.uk
Tel: +44-208-900 17 20
283
Seta ry - Finnish Organisation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights
Mannerheimintie 170 A 4; FI-00300 Helsinki; Finland
Dr. Juha P. JOKELA
Претседател
E-mail: juha.jokela@seta.fi
Tel: +358-40-844 18 22
284
Seventh-Day-Adventist Church
Representation to the EU Institutions, Wartstrasse 16; CH - 8400 Winterthur; Switzerland
Website: http://www.euroafrica.org
Mr. Herbert BODENMANN
Representative to the European Institutions
E-mail: representative@adventists.eu
Tel: +41-79-225 95 11
Fax: +41-52-242 59 81
285
Sigmund Neumann Institut fuer Freiheits und Demokratieforschung
Chemnitzer Str. 46; 01062 Dresden; Germany
Prof. Gergard BESIER
Lehrstuhlinhaber
E-mail: gbesier@aol.com
Tel: +49-351-46 34 21 71
Fax: +49-351-46 34 21 73
Dr. Katarzyna STOKLOSA
wiss. Mitarbeiterin
E-mail: katarzyna.stoklosa@mailbox.tu-dresden.de
Tel: +49-351-46 34 21 75
Fax: +49-351-46 34 21 73
Page 68
286
Social Support Centre
Madi Begenov str 11; Balkan velayat, Turkmenbashi distrikt; Turkmenistan
Ms. Abadan HAITOVA
Leader
E-mail: csptb@rambler.ru
Tel: +993-12-35 59 71
287
Social Technologies Agency
107, Kievskaya Str., 313-314; 720001 Bishkek; Kyrgyzstan
Ms. Mira KARYBAEVA
Programme Officer
E-mail: kas-kg@elcat.kg
Tel: +996-312-61 11 43
Fax: +996-312-61 02 97
Ms. Zulfia KOCHORBAEVA
Programme Officer
E-mail: kas-kg@elcat.kg
Tel: +996-312-69 40 62
Fax: +996-312-61 02 97
Mr. Vladimir KOROTENKO
Programme Officer
E-mail: vladk7@hotmail.com
Tel: +996-312-69 40 62
Fax: +996-312-61 02 97
288
Soteria International
Andreas Bjoernsgade 15, st.; 1428 Kopenhagen K; Denmark
Website: http://www.soteria.dk
Mr. Lukas SWENNINGER
Campaign Director
E-mail: lukas.swenninger@soteria.dk
Tel: +45-61-77 55 79
Mrs. Mihaela MIHAESCU
Campaign Co-ordinator
E-mail: mihaela.mihaescu@soteria.dk
Tel: +45-61-77 55 79
289
Specialized Legal Consultation Office on Economic Issues and Protection of Property Rights at
Tashkent city Collegium of Advocates
18, Nukus Street, Mirobod district; 700060 Tashkent; Uzbekistan
Mrs. Olga ZIMAREVA
Претседател
E-mail: olgazi@list.ru
Tel: +998-71-255 89 28
290
Stanislaw Brzozowski Association
Zwirki i Wigury 45a lok. 75; 02-091 Warsaw; Poland
Website: http://www.krytykapolityczna.pl
Ms. Karolina WALECIK
Проект менаџер
E-mail: karolina.walecik@krytykapolityczna.pl
Tel: +48-22-828 11 66
291
State University Higher School of Economics
Myasnitskaya Str. 20; 101000 Moscow; Russian Federation
Website: http://www.interlegal.ru
Prof. Nina BELYAEVA
Head of Public Policy Department
E-mail: politanaliz@gmail.com
Tel: +7-495-321 45 97
292
Tajik Juridical Consortium
13/1 J. Rasulov, app. 27; Dushanbe; Tajikistan
Mr. Rahmatillo ZOIROV
Претседател
E-mail: Khurshedrakhimov@osce.org
Tel: +992-372-21 40 63
293
Tajik State National University
7a, Ayni Str.; Dushanbe; Tajikistan
Mr. Siyovush ABDURAKHIMOV
Студент
E-mail: Khurshed.Rakhimov@osce.org
Tel: +992-372-21 40 63
294
Tarna Rom
82,31August 1898 Str.,office 205; MD-2012 Chisinau; Moldova
Mr. Marin ALLA
Претседател
E-mail: allamarin@yahoo.com
Tel: +373-69-16 22 00
Fax: +373-22-20 89 66
295
Transitional Justice Institute, University of Ulster
Dalriada House, University of Ulster, Newtownabbey; Co. Antrim BT37 0QB; Northern Ireland; United Kingdom
Website: http://www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/index.html
Dr. Michael HAMILTON
Lecturer
E-mail: mj.hamilton@ulster.ac.uk
Tel: +44-2890-36 88 90
Fax: +44-2890-36 89 62
Page 69
296
Turkische Gemeinde in Deutschland (TGD)
Tempelhofer Ufer 21; D-10963 Berlin; Germany
Website: http://www.tgd.de
Mr. Kenan KOLAT
Претседател
E-mail: kenan.kolat@tgd.de
Tel: +49-30-624 31 20
Fax: +49-30-61 30 43 10
297
Turkish Cypriot Human Rights Foundation
3 Hasmet Gurkan Sokak; Lefkosa; Cyprus
Website: http://www.ktihv.org
Mr. Mustafa ABITOGLU
Координатор
E-mail: info@ktihv.org
Tel: +90-533 849 00 49
Fax: +90-392-228 56 52
Mr. Ali DAYIOGLU
Member of the Board of Trustees
E-mail: info@ktihv.org
Tel: +90-542-851 12 81
Fax: +90-229 17 46
298
Turkish Cypriot Journalists' Union
Dr. Fazil Kucuk Bulvari, SOS yani; Lefkosa Mersin-10; Cyprus
Website: http://www.ktgb.org
Mr. Sami OZUSLU
Secretary of Training
E-mail: sozuslu@kibris.net
Tel: +90-533-834 98 10
299
Turkmen Patriotic Youth Organisation "Aidynlyk"
Centralgatan 35A; 900 15 Oulu; Finland
Mr. Shanazar BERDYEV
Член
E-mail: berdyevs@mail.ru
Tel: +31-62-344 51 43
300
Turkmenistan Helsinki Foundation for Human Rights
25, Kniaz Dondukov str, a.2; Varna 9000; Bulgaria
Ms. Tadzhigul BEGMEDOVA
Претседател
E-mail: helsinkitadm@yahoo.com
Tel: +359-52-62 77 18; 359-888-37 99
87
Fax: +359-52-62 77 18
Mr. Annadurdy KHADZHIEV
Member of THF
E-mail: helsinkitadm@yahoo.com
Tel: +359-52-62 77 18
Fax: +359-52-62 77 18
301
US Agency for International Development, Russia
Novinskiy Boulevard 19/23; 121099 Moscow; Russian Federation
Ms. Elisabeth DUBAN
Gender, Youth and Conflict Prevention Adviser
E-mail: eduban@usaid.gov
Tel: +7-495-728 50 00 ext. 4937
302
UNESCO Centre
University of Ulster; Cromore Road; BT521SA Coleraine; Northern Ireland; United Kingdom
Website: http://unesco.ulster.ac.uk/
Dr. Derick WILSON
Помошник директор
E-mail: da.wilson@ulster.ac.uk
Tel: +44-287-032 35 93
303
Ukrainian Helsinki Human Rights Union
Olegivska str. 36, office 309; 04071 Kyiv; Ukraine
Mr. Volodymyr YAVORSKYY
Извршен директор
E-mail: office@helsinki.org.ua
Tel: +380-44-417 41 18
Fax: +380-44-417 41 18
304
Union "21st Century"
17, G. Akhvlediani Str.; 0108 Tbilisi; Georgia
Website: http://www.century21.ge
Ms. Khatuna TSINTSADZE
Извршен директор
E-mail: khatuna.tsintsadze@century21.ge
Tel: +995-99-97 57 43
Fax: +995-32-93 12 42
305
Union of Councils for Jews in the former Soviet Union
PO Box 11676, Cleveland Park; Washington, DC 10008; USA
Mr. Yakov BASIN
Regional Director
E-mail: ucsjbelarus@gmail.com
Tel: +375-17-263 41 68
Fax: +375-17-263 41 68
306
Union of Crisis Centers of Kazakhstan
9 Microraion Koktem "1", office 2; 050040 Almaty; Kazakhstan
Ms. Zulfiya BAISAKOVA
Е-пошта:
Tel: +7-705-415 20 33
Fax: +7-7272-47 18 24
Page 70
307
Union of Prizoners
Website: http://zeki.su
Mr. Sergey AKSENOV
Co-ordinator of Section of Political Prisoners
E-mail: soyuzzekov@gmail.com
Tel: +7-926-476 18 03
308
Union of Young Journalists
Tskhinvalsky str. 15; Tskhinval
Ms. Irina KELEKHSAEVA
Раководител
E-mail: irakele@mail.ru
Tel: +997-44-565 65
Fax: +997-44-525 37
309
Unite the Union
128 Theobalds Road; London; United Kingdom
Mr. Omer AHMED
Head of Migrant Workers Support Unit
E-mail: omerword@yahoo.com
Tel: +44-789-076 21 66
310
United Macedonian Organisation "Ilinden" PIRIN
ZK Elenovo, bl. 6 B app. 6, pk Mechkarovi; 2700 Blagoevgrad; Bulgaria
Website: http://www.omoilindenpirin.org
Mr. Stoyan GEORGIEV
Претставник
E-mail: omo_ilinden_pirin@yahoo.com
311
Universita degli Studi di Perugia
Istituto di Diritto Pubblico, Via A. Pascoli, 33; 06100 Perugia; Italy
Prof. Giovanni BARBERINI
Професорот
E-mail: gbar@unipg.it
Tel: +39-075-585 24 40/4
Fax: +39-075-585 24 43
312
Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Facolta' di Giurisprudenza
Dipartimento delle istituzioni nazionali ed europee, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1; 20126 Milano; Italy
Dr. Gabriella CITRONI
Researcher in International Law
E-mail: gcitroni@ifrance.com
Tel: +39-02-64 48 40 15
313
Universitat Autonoma de Barcelona - GEDIME
Despatx B1-177; 08193 Bellaterra; Spain
Ms. Teresa SORDE-MARTI
Професорот
E-mail: teresa.sorde@uab.cat
Tel: +34-696-86 21 05; +34-93-581 25
08
Fax: +34-93-581 28 27
314
University of Houston - Clear Lake
2700 Bay Area Boulevard; Houston, TX 77058-1098; USA
Website: http://www.uhcl.edu
Prof. Michele KAHN
Assistant Professor
E-mail: kahnmm@uhcl.edu
Tel: +1-281-283 35 49
Fax: +1-281-283 36 30
315
Verein zur Foerderung des Gedankenguts Ataturks in Oesterreich
Antonsplatz 28; 1100 Vienna; Austria
Website: http://www.ataturk.at
Ms. Banu KURTULAN
Член
E-mail: kurtulan@mast.at
Tel: +43-650-286 35 91
316
Vilnius Yiddish Institute
Vilnius University, Faculty of History; Universiteto 7; Vilnius 01513; Lithuania
Website: http://www.judaicvilnius.com
Ms. Ruta PUISYTE
Помошник директор
E-mail: rutapuisyte@judaicvilnius.com
Tel: +370-5-268 71 87
Fax: +370-5-268 71 86
317
Voice of Beslan
Kominterna st., 100; Beslan, North Ossetia; Russian Federation
Website: http://www.golosbeslana.ru
Ms. Ella KESAYEVA
Co-Chairman
E-mail: elces@mail.ru
Tel: +7-906-494 97 98
318
Voice of Freedom - Network of Human Rights Defenders
204, Abdrakhmanov Str., 4th floor; 720040 Bishkek; Kyrgyzstan
Website: http://www.vof.kg
Mr. Khusnitdin KUTBIDINOV
Новинарот
E-mail: briggs@freedomhouse.org
Page 71
319
Watchtower Bible and Tract Society - Poland
ул. Warszawska 14; 05-830 Nadarzyn; Poland
Mr. Tomasz WOLCZKO
Legal Counsel
E-mail: prawny@jw.org.pl
Tel: +48-608-55 50 95
320
Western Thrace Minority University Graduates Association
Egnatias 75; 69100 Komotini; Greece
Mr. Tzemil KAPZA
Vice-Chairman
E-mail: btaytd@otenet.gr
Tel: +30-253-102 97 05
Fax: +30-253-102 97 05
Mr. Sampachentin APTOURACHMAN
Член
E-mail: asebahattin@hotmail.com
Tel: +44-776-620 31 54
321
Women Support Centre PU
K.Sutusheva Street, â„– 17, apt. 30; 150000 Petropavlovsk; Kazakhstan
Mrs. Alina ORLOVA
Претседател
E-mail: alinaorlova@rambler.ru
Tel: +7-7152-34 31 23
Fax: +7-7152-34 31 23
322
Women's Council in Denmark
Kvinderaadet, Niels Hemmingsensgade 10,3; postbox 1069 DK-1008 Copenhagen K; Denmark
Website: http://www.kvinderaadet.dk
Ms. BRAMSEN Trine
Член на Управниот одбор
E-mail: kvinderaadet@kvinderaad.dk
323
Women's Resource Center of Kazakstan
73, Baytursynov street, â„– 22 B; 160018 Shymkent; Kazakhstan
Website: http://www.swrc.kz
Ms. Gulnara KARAKULOVA
Директор
E-mail: wrc-shimkent@mail.ru
Tel: +7-7252-22 44 71, 22 10 71
Fax: +7-7252-22 10 71
324
World Organisation Against Torture (OMCT)
8 rue du Vieux Billard, PO Box 21; 1211 Geneva 8; Switzerland
Website: http://www.omct.org/
Mr. Rolin WAVRE
Director, Operations
E-mail: rw@omct.org
Tel: +41-22-809 49 39
Fax: +41-22-809 49 29
325
World Russian People Council
Danolovsky val, 22; 115191 Moscow; Russian Federation
Website: http://www.vrns.ru
Mr. Roman SILANTIEV
Извршен директор
E-mail: rsilantiev@mail.ru
Tel: +7-926-225 93 74
Fax: +7-495-230 26 19
326
Youth Centre for Human Rights and Legal Culture
12, Malyi Karetnyi per., 107051, Moscow, Russian Federation
Mr. Sergey DICKMANN
Експерт
E-mail: sergey_dickmann@mail.ru
Tel: +7-916-152 75 71
Fax: +7-495-137 30 09
327
Youth Human Rights Movement
POBox 152; 394000 Voronezh; Russian Federation
Website: http://www.yhrm.org
Mr. Dmitry MAKAROV
Co-ordinator
E-mail: Dmitri.Makarov@yhrm.org
Tel: +7-916-537 13 67
328
Youth Human Rights Movement, Berlin
Unter am Linden, 6; 10315 Berlin; Germany
Website: http://www.yhrm.org
Ms. Vera KALKUTINA
Експерт
E-mail: berlin@yhrm.org
329
Youth Information and Mobility Centre "JUMC"
Dzirnavu 87/89-314; Riga, LV-1011; Latvia
Mr. Aleksandrs MILOVS
Претседател
E-mail: aleksandrs@jumc.lv
Tel: +371-2-970 04 70
330
Youth Parliament of South Osetia
Osetinskaia street, 1; 383570 Tskhinval
Mr. Besa BIAZARTY
Експерт
E-mail: youth.parlament@mail.ru
Tel: +7-997-445 23 77
Fax: +7-997-445 13 76
Page 72
331
Youth for Human Rights International
1954 Hillhurst Ave. #416; Los Angeles, CA 90028; USA
Website: http://www.youthforhumanrights.org
Ms. Mary Bernice SHUTTLEWORTH
Претседател
E-mail: youthhumanrights@aol.com
Tel: +1-323-202 72 05
Ms. Tracie MORROW
Public Affairs
E-mail: tracie.morrow@yahoo.com
Tel: +1-323-202 72 05
332
Youth for civil Development
27/14, Avtomshenebeli Ave.; 4609 Kutaisi; Georgia
Mr. David CHIKASHUA
Adviser to the Board
E-mail: dchikashua@yahoo.com
Tel: +995-93-91 18 88
Office for Democratic Institutions
and Human Rights
Aleje Ujazdowskie 19, 00-557 Warsaw, Poland.
Tel.: +48-22 520 06 00; Fax: +48-22 520 06 05; E-mail: office@odihr.pl
Web site: http://www.osce.org/odihr/
Амб. Janez LENARCIC
Директор
Mr. Toralv NORDBO
First Deputy Director
Mr. Jens-Hagen ESCHENBAECHER
Spokesperson/Senior Press and Public Information Officer
Mr. Gerald MITCHELL
Head of Election Department
Mr. Robert ADAMS
Head of Democratization Department
Ms. Kirsten MLACAK
Head of Human Rights Department
Ms. Jo-Anne BISHOP
Head; Tolerance and Non-Discrimination Department
Mr. Andrzej MIRGA
Senior Adviser on Roma and Sinti Issues
Dr. Jolanta AMBROSEWICZ-JACOBS
Member of the Advisory Council of the Panel on Freedom of
Religion or Belief
E-mail: uwambros@if.uj.edu.pl
Ext: +48-12-415 14 98
Prof. Malcolm EVANS
Professor of Int'l Law; Member of Advisory Council on Freedom of
Religion or Belief
E-mail: MDEvans@Bris.ac.uk
Ext: +44-117-954 53 35
Mr. Silvio FERRARI
Professor; Member of the Panel of Experts on Freedom of Religion
or Belief
E-mail: silvio.ferrari@unimi.it
Ext: +39-0331-62 10 50
Mr. Jakob FINCI
Member of the Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief
Ext: +387-33-66 34 72
Mr. Alain GARAY
Lawyer; Member of the Panel of Experts on Freedom of Religion or
Belief
E-mail: agaray@club-internet.fr
Ext: +33-6-80 45 70 71
Mr. David GOLDBERGER
Professor of Law; Member of the Advisory Panel of Experts on
Freedom of Religion or Belief
E-mail: goldberger.1@osu.edu
Ext: +1-614-292 15 36
Dr. Jeremy GUNN
Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief
E-mail: JGunn@aclu.org
Ext: +1-703-481 81 96
Mr. Javier MARTINEZ-TORRON
Member of the Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion
or Belief; Professor of Law
E-mail: jmtorron@der.ucm.es
Ext: +34-650-49 51 74
Page 73
Mr. Serghei OSTAF
Member of the Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion
or Belief
E-mail: ostaf@credo.md
Ext: +373-22-21 28 16
Mr. Vardan POGHOSYAN
Member of the Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion
or Belief
E-mail: wardan@netsys.am
Ms. Nicole RECKINGER
Member of Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion or
Belief-
E-mail: nicole.reckinger@consilium.europa.eu
Ext: +41-22-919 74 06
Prof. Gerhard ROBBERS
Member of the Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief
E-mail: robbers@uni-trier.de
Ext: +49-651-201 25 4
Dr. Alexander VASHKEVICH
Member of the Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion
or Belief
Keynote speakers, moderators, introducers
and rapporteurs
Амб. Janez
LENARCIC
Chair of the Opening & Closing Plenary Sessions;
Opening Remarks at Working Session 14; Moderator
of Working Session 17
Ms. Teija
TIILIKAINEN
Opening Statement
Mr. Przemyslaw
GRUDZINSKI
Opening Statement
Амб. Marc
PERRIN DE BRICHAMBAUT
Opening Statement
Mr. Knut
VOLLEBAEK
Opening Statement
Mr. Miklos
HARASZTI
Opening Statement; Introducer of Working Session 2
Ms. Otylia
TRZASKALSKA-STROINSKA
Moderator of Working Session 1
The Right Honourable
Lord John
MCCLUSKEY
Introducer of Working Session 1
Ms. Ana
PETRIC
Rapporteur of Working Session 1
Mr. Roland
BLESS
Moderator of Working Session 2
Mr. Ted
KONTEK
Rapporteur of Working Session 2 & 8
Dr. Neil
JARMAN
Moderator of Working Session 3
Prof. Nina
BELYAEVA
Introducer of Working Session 3
Ms. Evrykleia
PANAGIOTOU
Rapporteur of Working Session 3
Mr. Zbigniew
LASOCIK
Moderator of Working Session 4
Dr. Lorenz
BARTH
Rapporteur of Working Session 4
Mr. Morten
KJAERUM
Moderator of Working Session 5
Амб. Brendan
MORAN
Introducer of Working Session 5
Mr. Christos
SOFIANOPOULOS
Rapporteur of Working Session 5
Mr. Costel
BERCUS
Moderator of Working Session 6
Ms. Katy
NEGRIN
Introducer of Working Session 6
Ms. Jana
KALIMONOVA
Rapporteur of Working Session 6
Ms. Anara
NIYAZOVA
Moderator of Working Session 7
Ms. Pirkko
MAKINEN
Introducer of Working Session 7
Ms. Vera
LEAL AVILA
Rapporteur of Working Session 7
Ms. Felisa
TIBBITS
Moderator of Working Session 8 & 9
Ms. Audrey
OSLER
Introducer of Working Session 9
Mr. Alastair
LONG
Rapporteur of Working Session 9
Mr. Thomas
GRUMKE
Moderator of Working Session 10
Mr. Jean-Pierre
GAUCI
Introducer of Working Session 10
Mr. Erdem
OZAN
Rapporteur of Working Session 10
Mr. Gottfried
ZUERCHER
Moderator of Working Session 11
Mr. Ricardo
CORDERO
Introducer of Working Session 11
Mrs. Carmela
BARCIA-BUSTELO
Rapporteur of Working Session 11
Prof. Gerhard
ROBBERS
Moderator of Working Session 12
Mr. Hans-Heinrich
VOGEL
Introducer of Working Session 12
Mr. Jerzy
GIERASIMIUK
Rapporteur of Working Session 12
Mr. Javier
MARTINEZ-TORRON
Moderator of Working Session 13
Mr. Maurits
BERGER
Introducer of Working Session 13
Mrs. Neline
KOORNNEEF
Rapporteur of Working Session 13
Ms. Eva
BIAUDET
Opening Remarks at Working Session 14
Ms. Suzanne
HOFF
Moderator of Working Session 14
Page 74
Ms. Siobhan
O'DONOGHUE
Introducer of Working Session 14
Ms. Yevheniia
FILIPENKO
Rapporteur of Working Session 14 & 15
Ms. Shivaun
SCANLAN
Moderator of Working Session 15
Mr. Alovsat
ALIYEV
Introducer of Working Session 15
Ms. Katy
THOMPSON
Introducer of Working Session 15
Mr. Toralv
NORDBO
Moderator of Working Session 16
Mr. Alexander
GUSAROV
Rapporteur of Working Session 16
Mr. Edin
ERKOCEVIC
Rapporteur of Working Session 17
Ова е html верзија на фајлот http://www.oecd.org/dataoecd/55/37/37707433.pdf.
G o o g l e автоматски ги генерира html верзиите од документите пребарувајќи по Интернет мрежата.
Page 1
1
STABILITY PACT FOR SOUTH EAST EUROPE
WORKING TABLE II
OECD Investment Compact for South East Europe
STRENGTHENING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF
INVESTMENT AND TRADE POLICY IN THE WESTERN BALKANS
WORKSHOP II: EVALUATING THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT
INVESTMENT IN SEE – CASE STUDIES AND PRACTICAL TOOLS
Supported by the EC 2003 CARDS Programme
PARTICIPANT LIST
30-31 October, 2006
Zagreb, Croatia
Page 2
2
COUNTRY REPRESENTATIVES
ALBANIA
Mr. Ervin Bytyci
Business Promotion Department
Ministry of Economy, Trade &
Energy
Tel: + 355 4 22 84 42
Email: ervinbytyci@mete.gov.al
Mr. Gavril Lasku
Director of Company Growth &
Gompetitiveness
Albinvest
Tel: +355 69 2062099
Email: Gavril@gmail.com
Mr. Selim Belortaja
Executive Director
Albanian Center for International
Trade
Tel: +355 4 272 486/7
Fax: +355 4 271 488
Email: sbelortaja@acit-al.org
BOSNIA AND
HERZEGOVINA
Mr. Esad Varupa
Expert Advisor
Ministry of Foreign Trade and
Economic Relations
Tel: +387 33 66 38 63/483
Email: Esad_v_sa@yahoo.com
Ms. Jasna Kulic
Senior Advisor for Statistics
Foreign Investment Promotion
Agency
Tel: +387 (33) 278 091
Fax: +387 (33) 278 081
Email: kulic@fipa.gov.ba
BULGARIA
Ms. Elena Pishtovkokeva
Director, Investment Policy
Directorate
Ministry of Economy & Energy
Tel: +359 (2) 940 7461
Fax: +359 (2) 980 5109
Email:
e.pishtovkoleva@mee.government.bg
Mr. Julian Balchev
Expert
Bulgarian Foreign Investment
Agency
Tel: +359 (2) 9855 536
Fax: +359 (2) 980 13 20
Email: j.balchev@bfia.org
CROATIA
Mr. Ivo Radkovic
Ministry of Economy, Labour and
Entrepreneurship
Tel: +385 1 6106 111
Email: ivo.radkovic@mingorp.hr
Ms. Bozica Lapic
Deputy Managing Director
Trade & Investment Promotion
Agency
Tel: +385 1 4866 000
Page 3
3
Ms. Mirela Mrvelj
Director for the Sector for the
Strategic planning
Trade & Investment Promotion
Agency
Tel: +385 1 4866 000
Email: mirela.mrvelj@apiu.hr
Mr. Tonko Dolezal,
Senior Adviser,
Sector for Strategic Planning
Trade & Investment Promotion
Agency
Tel: +385 1 4866 000
Ms. Marija Vukelic,
Senior Adviser,
Sector for Strategic Planning
Trade & Investment Promotion
Agency
Tel: +385 1 4866 000
Ms. Ivana Vlajcic
Strategic Planning Division
Trade & Investment Promotion
Agency
Tel: +385 1 4866 000
Mr. Alen Skudar
Analyst, Statistical Department
Croatian National Bank
Tel: + 385 1 4564 876
Email: Alen.Skudar@hnb.hr
Mr. Goran Razumic
Central Bureau of Statistics
Mr. Andrea Vugrinović
AZRA - Varazdin County
Development Agency
Tel: +385-42-390-530
Email: andrea.vugrinovic@azra.hr
Ms. Jasminka Sohinger
University of Zagreb
Tel: +385-1-238 3104
E-mail: jsohinger@efzg.hr
Ms. Nevenka Cuckovic
Institute for International Relations
Tel: +385 1 482 6522
Email: nena@irmo.hr
FYR
Mr. Viktor Delov
Tel: +389 2 311 75 64
Page 4
4
MACEDONIA
Director
MacInvest – Agency for Foreign
Investments
Fax: +389 2 312 20 98
Email: v.delov@macinvest.org.mk
Ms. Iskra Stanceva
Assistant Researcher
University of St. Kiril and Metodij,
Institute of Economics
Tel: +38923115 076
Email: iskra@ek-inst.ukim.edu.mk
Ms. Natasa Stojmanovska
Head of Economic System and
Policies Department
Tel: +389 2 3 221 524
Email:
natasa.stojmanovska@gs.gov.mk
REPUBLIC OF
MOLDOVA
Ms. Lilia Russu
Executive Director
Moldovan Export Promotion Agency
Tel: + 373 22/ 273654
Email: russulg@yahoo.com
Mr. Renat Gorodenco
Head of Development Investment
Division
Moldovan Export Promotion
Organisation
Tel: +3732273654
Email: renat_juventus@yahoo.com
MONTENEGRO
Ms. Budimka Mickovic
Deputy CEO
Montenegrin Investment Promotion
Agency
Tel: +381 81 203 140
Email: budimkam@cg.yu
Ms. Ana Zekovic
Project Manager
Center for Entrepreneurship and
Economic Development
Tel: +381 81 620 611
Email: a.z@cg.yu
ROMANIA
Mr. Alexandru Huza
Third Secretary, Economic
Diplomacy Directorate
Ministry of Foreign Affairs
Tel: +40 (021) 319 2108
Fax: +40 (021) 319 2181
Email: alexandru.huza@mae.ro
Ms. Iustina Lutan
Counsellor
Romanian Agency for Foreign
Investments
Tel: + 40 (021) 233 91 03
Fax: +40 (021) 223 91 04
Email: iustina.lutan@arisinvest.ro
Ms. Oana Voineagu
Tel: +40 (021) 233 91 03
Page 5
5
Counsellor
Romanian Agency for Foreign
Investment
Email: oana.voineagu@arisinvest.ro
SERBIA
Mr. Marko Delibasic
Consultant
Ministry of International Economic
Relations
Tel: +381 (11) 3346 358
Fax: +381 (11) 32 42 665
Email: mdelibasic@mier.sr.gov.yu
Ms. Jadranka Petrovic
Advisor
Ministry of International Economic
Relations
Tel: + 381 (11) 32 42 665
Email: Jpetrovic@mier.sr.gov.yu
Mr. Bozidar Laganin
FDI Advisor
Serbian Investment and Export
Promotion Agency
Tel: +381 11 3398 653
Email:
bozidar.laganin@siepa.sr.gov.yu
Ms. Kosovka Ognjenovic
Director of Macroeconomics
Department
Economics and Social Policy
Institute
Tel: +381 (11) 33 46 086
Fax: +381 (11) 33 46 172
Email: ognjenovick@institutespi.org
UNMIK/KOSOVO Ms. Mimoza Mustafa
Analyst, Research & Statistics
Department
Banking and Payments Authority
Tel: +381 38 22055
Email: mimozamustafa@bpk-kos.org
Page 6
6
INTERNATIONAL ORGANISATIONS
EUROPEAN
COMMISSION
DELEGATION TO
CROATIA
Ms. Karin Lindblad
Sector Manager Investment Climate,
Private Sector
Email: Karin.Lindblad@ec.europa.eu
Mr. Philip Corish
Team Leader
2003 CARDS Free Zone Programme
UNITED STATES
AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
Mr. Bradley Wallach
Director Office of Economic Reform
Reforms
Mr. Jim Winkler
Project Director
VIENNA INSTITUTE
FOR
INTERNATIONAL
ECONOMIC
RELATIONS
Mr. Gabor Hunya
The Vienna Institute for International
Economic Studies, WIIW
Tel: +43 1 533661022
Fax: +43 1 533661050
Email: hunya@wiiw.ac.at
Mr. Mario Holzner
The Vienna Institute for International
Economic Studies, WIIW
Tel: +43 1 533661028
Fax: +43 1 533661050
Email: holzner@wiiw.ac.at
OECD
INVESTMENT
COMPACT FOR
SOUTH EAST
EUROPE
Mr. Antonio Fanelli
Deputy Head
OECD Investment Compact for
South East Europe
Tel: +33 1 45 24 97 07
Fax: +33 1 45 24 93 35
Email: Antonio.fanelli@oecd.org
Ms. Erin Hengel
Policy Analyst
OECD Investment Compact for
South East Europe
Tel: +33 (1) 45 24 97 02
Fax: +33 (1) 45 24 93 35
Email: Erin.hengel@oecd.org
Mr. Felix Eschenbach
Consultant
OECD Investment Compact for
South East Europe
Email: felixeschenbach@yahoo.com
Ms. Ciara O’Connor
OECD Investment Compact for
South East Europe
Tel: +33 (1) 45 24 17 67
Fax: +33 (1) 45 24 93 35
Email: ciara.oconnor@oecd.org
Page 7
7

Веб Слики Преведувач
Веб историја | Поставувања ▼ | Најави се
Google
	
	
	
Напредно пребарување
Search
Страница 7 од околу 683.000 резултати (0,14 секунди) 

  Сѐ
  Слики
  Видеа

Повеќе

  Search near…

Можности за пребарување

Покажи опции...
Резултати од пребарувањето

  389 резултати за [јововиќ]
  najdi.org.mk/najdi?query...tpl - Кеширано
  Резултати за јововиќ 1 до 20 од 389 најдени страници. ... АНГАЖМАН НА ТОП МОДЕЛОТ ВО МАКЕДОНИЈА Катарина ќе регрутира модели Топ моделот со светска кариера Катарина Ивановска .... Контакт: najdicontact@gmail.com. ...
  NC_list_INCM009
  issuu.com/...li/.../nc_list_incm0... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  18 Nov 2009 – CLEA Stefanie Madriz San Salvador, El Salvador chinamadriz@gmail.com INCM009. ... Patrick Lorenzo Leyla Farid Iryna Veronique Emilie Thomas Natasa Ivana .... fjosifovski@gmail.com Faculty of Architecture,Skopje +389 ...
  [PDF] 
  “International Roundtable on Integrated Shared Lake Basin ...
  www.watersee.net/.../List%20of%20Partici... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  EMAIL: arditkonomi@gmail.com. Mr. Arian Merolli ... street No.30, 1000. Skopje. TEL:+389 2 3224-170; +389 70 250- .... Ms. Katarina Stojkovska. Country Office ...
  Our Beautiful World
  www.tonysamara.org/.../teas.ht... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  Marlene Dengg — A-8530 Deutschlandsberg — mardengg@gmail.com ... Zuzana Horvat — zuzana.horvat@aon.at — + 43 (664) 389 67 00 — www.energie-balance.co.at .... Nataša Švab — natasa.svab@siol.net — mobi 041 637 630 ...
  Flower & Plant Art Prints, Posters & Framed Pictures - Easyart.com
  www.easyart.com/.../spe... - Велика Британија - Преведи ја оваа страница
  Contact: k.fagerstromlevring@gmail.com. » More about Flower & Plant Hide biography ... Iris Soft Light 1 art print by Katarina Fagerstrom Levring ...
  [XLS] 
  20110516_JEF_WhoIsWh.. - Union of European Federalists
  en.federaleurope.org/.../20110516_JEF_... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: Microsoft Excel - HTML верзија
  16 May 2011 – ... admir_gerlek@yahoo.com; admirgerlek@gmail.com, +389 7520 33 45 .... m.rimovsky@gmail.com, +421 903 646 771, Katarína KUBOVA ...
  [DOC] 
  LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS
  www.coe.int/.../summer_university_LIST_... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: Microsoft Word - Брз преглед
  Moscow school of political studies, manager. anagonta@gmail.com. GRACHEV ...... Natasa. Assistant - Junior Researcher, Faculty of Political Science ...... Tel: +389 2 31 21 100. Trg Drage Iblera 9, 10000 Zagreb, Croatia ...
  [DOC] 
  «STATE»
  www.etf.europa.eu/.../List%20of%20partic... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: Microsoft Word - Брз преглед
  +389 2 3116520 Ext. 226. E-mail: ngalevska@yahoo.com; natasa@fzf.ukim.edu.mk. MR SAFET .... E-mail: uakyuz@meb.gov.tr; unalakyuz@gmail.com ...
  [PDF] 
  Production Guide 2009/2010 - HAVC
  www.havc.hr/.../201007021011510.2010... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  2 Jul 2010 – ... +385 98 1644 572. E–MAIl artizana.zagreb@gmail.com ... TEl & FAx +385 1 389 3027. E–MAIl ..... natasa.petrovic@gmail.com. WEb–SITE ...
  Towards the E-Society: E-commerce, E ... - Beat Schmid, Katarina ...
  books.google.com › ... › E-Commerce › General - Преведи ја оваа страница
  By Beat Schmid, Katarina Stanoevska-Slabeva, Volker Tschammer .... 329. XXXIV. 340. XXXV. 355. XXXVI. 370. XXXVII. 387. XXXVIII. 389. XXXIX. 399. XL. 407 ...

Претходна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Следна
	

Совети за поуспешно пребарување Дајте ни повратни информации Google.com in English
©2011 Google‎Google Почетна страница‎Сѐ за Google‎
 Страна 1
"Меѓународниот Тркалезна маса за интегрирано Муабет Езеро
Басенот на менаџмент во Југоисточна Европа "
12-14 октомври 2006 година, Охрид
Листа на учесници
Албанија
Г-ѓа Emirjeta Adhami
Раководител на животната средина Министерството
Институт за Hydrometeorology
Durresi, 219, Тирана
Тел: +355 4 223518 + 355 682062157
Факс: + 355 4 223518
Е-пошта: thadhami@icc-al.org
Г-дин Замир Dedej
Директорот за заштита на природата за приватност
Министерството за животна средина, шумски и
Администрација за водостопанство
RR. Durresi, Бр. 27 Тирана
Тел / Факс: + 355 4 270624
Мобил: + 355 68 20 80733
Е-пошта: zdedej@moe.gov.al
Г-дин Скендер Hasa
Директорот на политиките за води сектор
Дирекцијата за заштита на природата за приватност
Министерството за животна средина, шумски и
Администрација за водостопанство
00355 68 20 56 983
Е-пошта: shasa@moe.gov.al
Г-дин Ардит Konomi
Национален проект менаџер
Преспа проект / УНДП
Бул. Ѓерѓ Кастриоти, NR.3 / C,
Корча,
Тел: +355 682054724
Факс: + 355 825 2948
Е-пошта: arditkonomi@gmail.com
Г-дин Аријан Merolli
Охридското Езеро слив комитет
"Vilat Qeveritare" бр.2, Поградец
Тел: 355 832 49-66
Факс: 355 832 49-66
Мобил: + 355 68 20 81 678
Е-пошта: piuoffice@adanet.net
Г-дин Mitat Sanxhaku,
Директор
Институт за Hydrometeorology
Durresi, 219 Тирана
Тел: + 355 4 223518 / 6274
Факс: + 355 4 223518
Е-пошта: mitats@yahoo.com
Mr.Artan Shkembi
Градоначалникот на Поградец
Г-ѓа Спасе Shumka
PPNEA ТИРАНА
Секретаријатот на Преспа Парк
Координација Committtee
Бул. Зогу I, Pall.97/1/5, Тирана
Тел: + + 355 42 3481 2 0682851130
Е-пошта: sprespa@yahoo.co.uk
Страна 2
Македонија
Г-дин Оливер Аврамовски
Програмски директор
Алијансата за соработка Езеро во Охрид
и Преспа (НВО)
Rasanec 10, 6306 Лескоец
Тел: + 389 75 563 417
Е-пошта: oliver@allcoop.org.mk
Андон Бојаџи
Директор
Јавната установа Национален Галичица
Парк
Галичица бб, 6000 Охрид
Тел: + 38946261473
Факс: + 38946261473
Е-пошта: andon@galicica.org.mk
Г-ѓа Даринка Jantinska
Раководител на Одделение за билатерална
Соработка
Министерството за животна средина и просторно
Планирање
Тел: +3892 3066 930 по 118
Факс: +3892 3066 931
Е-пошта: d.jantinska @ moepp.gov.mk
Г-ѓа Душица Боева Илиќ-
Асистент истражувач
Одделот за применета рибарство и
Аквакултура
Хидробиолошкиот институт
Наум Ohrodski 50; 6000 Охрид.
Тел: +38946231050
Факс: +38946262910
Е-пошта: dusicaib@hio.edu.mk
Mr.Goce Костоски
Директор
Хидробиолошкиот институт -
Наум Охридски Охрид No: 50
6000 Охрид
Тел: +38946262910
Факс: +38946262910
Е-пошта: gocekos@hio.edu.mk
Г-дин Дејан Пановски
Државниот секретар
Министерството за животна средина и просторно
Планирање
Е-пошта: dejan@locp.org.mk
Г-дин Томе Paskalovski
Економија советник
Проаква - Струга
Тел: +38946250123
Факс: +38946781305
Е-пошта: tpaskal_1999@yahoo.com
Г-дин Гоце Simonoski
Раководител на Секторот за LERT
Општина Охрид
Тел: +38946230176
Факс: +38946230175
Е-пошта:
goce.simonoski @ ohridler.gov.mk
Г-ѓа Соња Спировска
НВО-Ecoprotection
Секретаријатот на Преспа Парк
Координативниот комитет
UL.Nikola Карев br.47 7310, Ресен
Тел: + 38947452922
Мобил: + 38970237893
Факс: + 38947452922
Е-пошта: dr_spirovska@yahoo.com
Г-дин Зоран Спирковски
Езеро проектот Мониторинг на менаџер
Хидробиолошкиот институт
Наум Ohrodski 50; 6000 Охрид.
Тел: +38970622360
Факс: +38946262910
Е-пошта: zoranspi@hio.edu.mk
Г-ѓа Јасминка Тасева
Консултант вода експерт, виш Adisor
да наводнување рехабилитација и
Проектот за реконструкција
Министерството за земјоделство, шумарство и
Водостопанство
Васил Ѓоргов бр.30 улица, 1000
Скопје
Тел: +389 2 3224-170; +389 70 250 -
410
Е-пошта: jtaseva@yahoo.com
Страна 3
Германија
Г-дин Петар Ѓорѓиев
Координатор на проект
KfW Канцеларија Скопје
Максим Горки 1 / 6
1000 Скопје
Тел: +389 2 3109 244
Факс: +389 2 3212 466
Е-пошта: kfw@kfw.org.mk
Г-ѓа Аница Палацо
Координатор на проектот
ГТЗ
Euregio - Прекугранична соработка
работа во регионот на Охрид и
Преспанското Езеро
Вангел Николоски 33, 6000, Охрид
Тел: +389 46 231 910
Факс: +389 46 231 912
Е-пошта: gtzohrid@mt.net.mk
Г-ѓа Франка Шварц
Сојузното министерство за животна средина,
Заштита на природата и нуклеарна
Сигурност
Дивизија А. I 1 (општо,
Основни, меѓународни и
Европската аспекти на водата
Менаџмент)
Роберт Шуман--плац 3
53.175 Бон
Телефон: +49 (0) 228 305-2517
Факс: 49 1888 10 305 2517
Е-пошта:
Franca.Schwarz @ bmu.bund.de
Г-дин Патрик Troetschler
Проект менаџер
Езерото Констанц
Фондацијата / Bodensee Еберт,
Германија
Фриц-Reichle-прстен 4, 78.315 Radolfzell
/ Германија
Тел: 0049-7732-999541
Факс: 0049-7732-999549
Е-пошта: p.troetschler @ Bodensee-
stiftung.org
Г-дин Кристијан Lütke Wöstmann
Директор
KfW Канцеларија Скопје
Максим Горки 1 / 6
1000 Скопје
Тел: +389 2 3109 241
Факс: +389 2 3212 466
Е-пошта:
christian.lütke-wo stmann@kfw.de
Грција
Г-ѓа Vivi Roumeliotou
СПП Преспа Парк програма
Координатор друштво за заштита
на Преспа (СПП),
Секретаријатот на Преспа Парк
Координативниот комитет
AG. Германос, 53.077
Лерин, Грција
Тел: 23850 51211
Факс: 23850 51343
Е-пошта: v.roumeliotou @ spp.gr
Страна 4
Италија
Г-ѓа Јулија Brsakoska
Правен консултант
Заедничката канцеларија на Италијанското министерство за
Животна средина, земјиште и море
ул. "Ѓуро Gjakovic" Бр.27, 1000
Скопје
Тел: + 389 70 575 087
Факс: + 389 2 3112 339
Е-пошта: jbrsakoska@minamb.org
Даниела Sorrentino
Политика за советник
Италијанското министерство за животна средина,
Земјата и морето, Работната група за Централна
и Источна Европа
Андре Николица 25a
11000 Белград
Тел: +381.11.306 78 76
Факс: 381,11 265 37 93
Е-пошта:
sorrentino.daniela @ minambiente.it
Косово
Територија под привремената администрација на Обединетите нации
Г-дин Мухамет Алиу
Постојан секретар
Министерство за животна средина и просторно
Планирање
Дарданија ул, 7 / 4, D4 Не 9
Приштина
Тел: 0037744504192
Е-пошта: muhamet.aliu @ ks_gov.net
Г-ѓа Виолета Хоџа
Директор
Вода, Министерство за
животна средина и просторно планирање
Р.В., Metsh Krosnigi број 1,
Приштина
Тел: +381 38 211 804
Факс: +381 38 517 845
Мобилен: 377 44 188 420
Е-пошта: violeta.hoxha @ ks_goc.net
Црна Гора
Г-дин Vasilje Buskovic
Асошиетед експерт
Институтот за заштита на природата
П. ФАХ 2
TRG Vojvode Becir-Бега Osmanagica
16, 81000 Подгорица
Тел: + 381 81 6229 92
Факс: + 381 81 6208 48
Е-пошта: vasob@cg.yu
Г-ѓа Ружа Cirovic,
Постар истражувач
Институтот за заштита на природата
Поштенски фах 2
Подгорица Црна Гора
Тел: +38181622992
Факс: +38181620848
Е-пошта: rcirovic@cg.yu
Г-дин Виктор Суботиќ
Виш советник за заштитени подрачја
Министерството за заштита на животната средина
и просторно планирање
Rimski Трг 46, 81000 Подгорица,
Црна Гора
Телефон: +381 81 482 236
Факс: +381 81 234 131
Е-пошта: viktors@mn.yu
Страна 5
Холандија
Г-дин Дејв Milne
Портфолио координатор / виш советник
СНВ Балканот Корча (Албанија) канцеларија
Ул. Гаврил Pepo Бр. 17 Корча, Албанија
Тел: 355 (0) 82 50982/53104
Факс: +355 (0) 82 50.982
Е-пошта: dmilne@snvworld.org
Г-дин Stavri Pllaha
Советник
СНВ Балканот Корча (Албанија)
Канцеларијата Ул. Гаврил Pepo Бр. 17
Корча, Албанија
Тел: 355 (0) 82 50982/53104
Факс: +355 (0) 82 50.982
Е-пошта: пријавите pllaha@snvworld.org
Швајцарија
Г-ѓа Станислава Додева
Националната програма директор
Швајцарската канцеларија за соработка, Швајцарската амбасада Скопје
Ул. Максим Горки 19 1000 Скопје
Е-пошта: stanislava.dodeva @ sdc.net
Меѓународни организации
Европската агенција за реконструкција
Г-дин Димитар Малиновски
Task Manager во земјоделството и
Животна средина
Европската агенција за реконструкција
Оперативен центар во Скопје
Makedonija ул. 11 / 1, 1000 Скопје
Тел: + 389 2 3289 776
Факс: + 389 2 3124 760
Е-пошта: dimitar.malinovski @ ear.europe.eu
Глобален еколошки фонд
Г-ѓа Janot-Reine Mendler де Суарез
Заменик на директорот
ГЕФ IW: научат
139 Рајс на патот, Wayland,
Масачусетс 01778-3303 САД
Тел: +1 508.358.5204
Факс: +1 508.358.5204
Е-пошта: janot@iwlearn.org
Г-дин Mish Хамид
Програмата соработник
ГЕФ IW: научат
1630 Конектикат Avenue
NW Suite 300, Вашингтон,
ДК 20.009, САД
Тел: +1.202.518.2054
Факс: +1.202.387.4823
Е-пошта: mish@iwlearn.org
Страна 6
Глобал вода партнерство
Г-дин Torkil Jønch-Clausen
Директор за развој, Ди вода и животна средина
Виш советник, Глобал вода партнерство
Ди, Agern сите 5, DK-2970 Hørsholm, Данска
Тел: +45 45169200, +45 20684812
Факс +45 45169292
Е-пошта: tjc@dhigroup.com
Глобал вода партнерство Медитеранот
Г-дин Мајкл Scoullos
Претседател
Глобал вода Партнерство -
Медитеран (GWP-Med)
12, Kyrristou ул
10.556 Атина, Грција
Т. +30210-3247490, -3247267
Ф. +30210-3317127
Е-пошта: secretariat@gwpmed.orgMr.
Димитрис Faloutsos
Програмата директор
Глобал вода Партнерство -
Медитеран (GWP-Med)
12, Kyrristou ул
10.556 Атина, Грција
Т. +30210-3247490, -3247267
Ф. +30210-3317127
Е-пошта: dimitris@gwpmed.org
Г-ѓа Bessy Mantzara
Финансиски директор
Глобал вода Партнерство -
Медитеран (GWP-Med)
12, Kyrristou ул
10.556 Атина, Грција
Т. +30210-3247490, -3247267
Ф. +30210-3317127
Е-пошта: bessie@gwpmed.org
Меѓународниот Сава реката комисија
Г-дин Дејан Komatina
Секретар на
Меѓународниот Сава реката комисија
Нова Ves 11, 10000 Загреб, Хрватска
Тел: +385 1 488 69 60
Факс: +385 1 488 69 86
Е-пошта: dkomatina@savacommission.org
MedWet
Г-дин Спирос Kouvelis
MedWet Единицата за координација
Вила Kazouli, Lambraki и Кифисиас
14.561, Грција
Тел: +30 210 8089270
Факс: +30 210 8089274
Е-пошта: kouvelis@medwet.org
Страна 7
Peipsi центар за прекугранична соработка
Г-ѓа Gulnara тек
Претседател
Peipsi центар за прекугранична соработка
Лаи 30, Тарту, Естонија
Тел: 372 302 302
Факс: +3727 302 301
Е-пошта: g ulnara.roll @ ctc.ee
Регионален центар за животна средина за Централна и Источна Европа
Г-ѓа Катарина Стојковска
Канцеларија директор
Регионален центар за животна средина,
Канцеларија Република Македонија
Илинденска 118, 1000 Скопје
Тел: + 389 2 3090 135 / 136
Факс: + 389 2 3060 146
Е-пошта: katarina@rec.org.mk
Г-ѓа Срна Sudar Vilotic
Канцеларија директор
Регионален центар за животна средина,
Канцеларија Црна Гора
Ивана Crnojevica 16/II
8100 Подгорица
Тел: +381-81-210-235
Факс: +381-81-210-236
Е-пошта: svilotic@recmontenegro.org
УНДП
Г-ѓа Анита Коџоман
Програмата директор
Раководител на енергија и животна средина
Програма
УНДП
8-ма Udarna бригада - 2
PO Box 305, 1000 Скопје,
Македонија
Тел: + + 389 2 3249 560
Факс: + + 389 2 3249 505
Е-пошта: anita.kodzoman @ undp.org
Г-дин Љупчо Стојановски
Национален проект менаџер "Интегрирано
Екосистем за управување во Преспа
Езера басенот на Албанија, Македонија
и Грција "
УНДП - Преспа Парк
Маршал Тито, PO Box78, 7310 Ресен,
Македонија
Тел: 00 389 47 455 190
Факс: 00 389 47 455 195
Е-пошта: L jupco.stojanovski @ undp.org
Регионалното биро на УНЕСКО за наука и култура во Европа
Г-дин Џорџо Andrian
Помошник програма специјалист
Регионалното биро на УНЕСКО за наука
и Култура во Европа
Palazzo Zorzi, Castello 4930
30.122 Венеција - Италија
Тел: +39-041-2601524
Факс: +39-041-5289995
Е-пошта: g.andrian @ unesco.org
Страна 8
Светската банка
Г-дин Рон Hoffer
Водач на животната средина специјалист
Светската банка
1818 В улица, NW
Вашингтон 20.008, САД
Тел :1-202-458-7219
Факс :1-202-614-1259
Е-пошта: rhoffer@worldbank.org
Ms.Rita Cestti
Сениор водни ресурси Економист
Светската банка
1818 В улица NW соба Х5-315
Вашингтон 20.433
Тел: 202 473 3473
Факс: 202 614 3473
Е-пошта: rcestti@worldbank.org
Г-ѓа Дрита Даде
Проекти директор
Канцеларијата на Светска банка, Тирана
Ул. Deshmoret е 4 Shkurtit, бр. 35
Тирана, Албанија
Тел: + +355 4 280650/51
Факс: + +355 4 240 590
Е-пошта: ddade@worldbank.org
ВВФ Медитеранот програма канцеларија
Г-ѓа Франческа Антонели
Раководител на слатководна единица
ВВФ Медитеранот програма канцеларија
Преку П.К., 25 / Ц
Rome 00198
Тел: 39 06 844 97 339
Моб: 39 340 18 66 077
Факс: +39 06 841 38 66
Е-пошта: FAntonelli@wwfmedpo.org
www.panda.org / Средоземна
Универзитети
Кристи ELECTRIS
Дипломиран студент
Масачусетс Институтот за технологија
и Универзитетот Тафтс
49 Конкорд Ave., АП 3
Самервил, м-р 02.143
Тел: +1 (617) 388-2034
Е-пошта: electris@mit.edu
Ова е Google-овиот кеш на http://www.tonysamara.org/obw/teas.html. Ова е слика на страницата каква што била на 30 сеп. 2011 01:51:32 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 natasa 
								 		 		
										
		 
	

Theriaca

Please download complete information about Theriaca Elixir - Rejuvenating Tonic Tea here.
Or visit the website dedicated to Theriaca Elixir: http://www.theriacaelixir.org

Glass Teapots: Follow this link for glass teapots at Amazon.co.uk

Glass Teapots (in German): Follow this link for glass teapots at Amazon.de

For buying tea cups and other tea related items (in German): https://www.tee-direkt.com/

Distributors:

It is possible to have many distributors in each country and so we welcome your enquiries about becoming distributors in your area to tony@tonysamara.org or directly to your local distributor listed below.

Please see the map below of the location of the distributors worldwide.
Austria: 	Erika Kunz, 1120 Wien — erika.kunz@chello.at — +43 699 10 50 14 24
 	INTERNATIONALE PRANASCHULE AUSTRIA, Center Nö, Gabriele Horvat, 3121 Karlstetten — gabriele.horvat@aon.at — http://www.gabrielehorvat.at
 	Marlene Dengg — A-8530 Deutschlandsberg — mardengg@gmail.com
 	Walter Egger — walter.egger@sol.at — +43 676 6707907
 	Zuzana Horvat — zuzana.horvat@aon.at — + 43 (664) 389 67 00 — www.energie-balance.co.at
 	 
Belgium: 	Laurence Hane — laursoleil@gmail.com — +32 (0) 477 78 98 98
 	 
Canada: 	A New Leaf for Wellness Inc. — a.new.leaf@theriaca.ca — www.theriaca.ca
 	Annik Ouellet, Québec, Canada — annik_ouellet@hotmail.com — Tél 1 & (SMS): 1-(450)-522-4809 ou Tél 2 & Fax: 1-(819)-858-2023
 	 
Croatia: 	Sema — theriaca.tea@gmail.com — +385 915 102 385
 	 
England: 	Alchemy — info@alchemythecentre.co.uk — +44 (0) 20 7267 6188
 	Free Spirit — rawvegan@hotmail.com — +44 (0) 7535 211326 — www.ascensionshop.co.uk
 	Hayla Genevieve Oriel — hayla.firefly@gmail.com — +44 (0) 7767 693113
 	Ilanta (London & SE England) — ilantalove7@gmail.com — +44 (0) 7583362495
 	Moira Lewis — moiramark@rutabaga.plus.com — 01458 832067 and 07818482657
 	Pauleen — justpauleena@googlemail.com — Tel: 07749 764839
 	 
France: 	Dieter & Corinne Reinert — wdr47@ymail.com — +33 4 90 47 65 50
 	 
Germany: 	Anne Egbring — anne.egbring@gmx.de — Tel: 0381-203 74 49 Mobil: 0177-490 00 43
 	Brigitte Koch — info@lichtnatur.de — Tel: +49 8025 999 426 & +49 172 820 98 24
 	Gesine — gesine_s@web.de
 	Nura & Wahido Maratá — info@theriaca.de — http://www.theriaca.eu — +49 (0)15209594019 (SMS only)
 	Sud Ram de Maurissens — sudram@gmail.com — +4915228095207
 	 
Italy: 	Helena Dretar — deah55@gmail.com — +39 3335925251
 	Massimo Piazza — achimax@gmail.com — +393339239217 (MOBILE)
 	 
Netherlands: 	Job Kerklaan — job@merkestein.com — Tel.: 015-2840538
 	Mario Veen — marioveen@gmail.com
 	Ronald Boin — ronaldboin@hotmail.com — +31 573 255585
 	 
Norway: 	Brigitte Sørlie/Ørnen & Condorens Hjerte, Stangsgate 7, 3510 Hønefoss — brigi-so@online.no — Tel. 40402512
 	Marlene Dengg, Oslo — mardengg@gmail.com — +47 94030758
 	 
Poland: 	Anna Trojan — anna.trojan@yahoo.de
 	 
Portugal: 	Adua Reis — adinha_61@hotmail.com — + 351 933 893 410 — + 351 212 106 778
 	Ana Cardoso — girassol180@hotmail.com
 	Callia — mariaanjo@gmail.com — +351 938 881 440
 	Conceição Antunes (Covilhã) — +351 966 590 965
 	Dina Cardoso (Covilhã) — +351 966 377 762
 	Espiral dos Sentidos, Rua D. Maria de Meneses Nº 55, 4480-395 Vila do Conde — Diogo Alçada — www.espiral-dos-sentidos.pt — +351 252 623 435/Móvel: +351 913 545 177
 	Helga Bestler (Alvalade, Lisbon) — helga.bestler@netcabo.pt — +351 964 410 510
 	INJOY — info@injoy.pt — +351 967443624 — http://www.injoy.pt
 	Jutta Herrmann — juttamar@gmail.com — +351 289 301 356 & +351 919 437 377
 	Kira — Mobile: +351 966 798 048
 	Leandro (Ericeira, Cochos) — +351 912 306 478
 	"Lugar dos Sentidos" (Seixal, Corroios)— tjesus@hotmail.com — +351 963 533 760
 	Marina Rosa (Cascais) — theriaca.marina@gmail.com — +351 967 266 997
 	Marina Simões, Rua dos Operários Conserveiros,nº 18,r/c, 8500-602 Portimão — +351 969024796
 	Mayana Barroso (Algarve) — mayana.tropical@iol.pt — +351 931 716 067
 	Olga Silva — olgafrsilva@gmail.com — +351 962 042 462
 	Pedro (Sintra, Galamares) — theriaca@mac.com
 	Quinoa, Rua do Alecrim nº 52 e 54, 1200-018 Lisboa — +351 213 479 326
 	Restaurante Vegetariano Gengibre e Canela / Lúcia Figueiredo — luciadtf@gmail.com — http://www.gengibrecanela.blogspot.com — +351 967 380 964
 	Rita Bagulho — ritamaria.bagulho@gmail.com — +351 918 140 907
 	Rita Bernardino — info@theriacaportugal.net — +351 910 540 136 — http://www.theriacaportugal.net
 	Tania Garcia (Oeiras) — taniapgarcia@hotmail.com — +351 967 189 450
 	 
Russia: 	Alexander Bakunin — ozzzonnn@hotmail.com — +7 926 9482076
 	 
Slovenia: 	Adrijana Novak — +386 41 376 353
 	Ales Beranic — ales.beranic@gmail.com
 	Barbara Sršen — barbara.srsen@gmail.com — +386 41 303 302
 	Ben and Petra Ralston Prem Center — premjogacenter@gmail.com — +386 (0)40 227 551
 	Gorazd Vahen — gorazdvahen@gmail.com — +386 40 707 944
 	Igor Bračanov — brac.igor@gmail.com — +386 41 764693
 	Irena Klun — klun.irena@gmail.com — GSM: +386 31 622 311
 	Jana Klun — jana.klun@gmail.com — +386 51 339 612
 	Janko Kač — info@izvir.com — +386 41 769 686
 	Ksenija Leban — ksenija.leban@gmail.com — +386 40 708 933
 	Lea VIhar Marguč (Maribor) — leav@hotmail.com — +386 31 471 391
 	Marija Plej — marija.plej@amis.net — +386 51 217 627
 	Matjaž Nagode — najagode@gmail.com — +386 31535971
 	Mojca Morya Malek — mojca.morya@gmail.com — +386 31 826 345
 	Nataša Švab — natasa.svab@siol.net — mobi 041 637 630
 	Sandi Tovornik (Celje) — sandi.tovornik@gmail.com — +386 40 471 063
 	Sonja Marčinko — sonja@linana.si — mobi 051 412 762
 	Trstenjak d.o.o. — info@trstenjak.si
 	Ziva Center d.o.o. • Body, Relationship and Environment Care • Kurilniska 18, 1000 Ljubljana, Slovenia — info@zivacenter.org — http://www.zivacenter.org/shop
 	Zoran Javičič (Primorska) — zoran.caj@gmail.com— GSM: +386 31 334 758
 	 
South Africa: 	Jean-Pierre Le Roux — info@soma-rasayana.com — +27 (0) 44 883 1018
 	 
Sweden: 	Filip Forss — Earthsun7@gmail.com — +46 (0) 738 018333
 	 
Switzerland: 	BioSamara — info@biosamara.ch — +41 (0) 52 680 15 47 — http://www.biosamara.ch
 	Praxis Engesser — +41 (0) 71 911 54 73
 	Quelle zum Sein — +41 (0) 41 750 00 31 — info@quellezumsein.ch
 	Shanaia Wilson — Ursula.Wilson@gmx.ch — +41 (0) 783 28 18
 	 
USA: 	Allen Lottinger (New Orleans, La. USA) — allottinger@aol.com — 504-782-4917
 	Judy Fuson — jfus4now@aol.com — +1 425 827 9379
 	Raw and Order — http://rawandorder.com — USA (ships internationally)
 	 
Wales: 	Rachel Shiamh — quietearth@ukonline.co.uk — +44 (0)1239 612632 — www.quietearth.org.uk
 	 

 
 	
 	


View Theriaca Distributors in a larger map

Please download complete information about Theriaca Elixir - Rejuvenating Tonic Tea here.

THERIACA ELIXIR - Rejuvenating Tonic Tea

for vitality and well-being

Theriaca tea can play a vital role as an antidote to our modern lifestyles, environmental pollution, stresses and imbalances of energy.

Many ancient cultures drank healing herbal teas knowing that the adaptogenic, cleansing and rejuvenating tonic ingredients were vital for good health. Rediscover this ancient healing form and empower body, mind and spirit. As scientists are today discovering, a clear flow of energy enables graceful, harmonious and vigorous living.

The unique characteristic of Theriaca lies in its masterful combining of ingredients by Tony Samara, creating an enhanced, synergistic effect. This means that drinking Theriaca tea has a far greater effect than does the taking of each ingredient separately.

An infusion of Theriaca creates a strong, fragrant, full-bodied yet smooth and lively tasting brew that can be drunk several times daily. Historically the ingredients are recognised for their outstanding medicinal virtues, due to their high nutritional value and mineral content, and are widely used among people renowned for their longevity.

Ingredients: Jiaogulan, Nettle, Suma, Pau D'Arco, Elderflower, Sea Buckthorn, Cat's Claw, Maitake, Reishi, Shiitake, Coriolus Versicolor, Agaricus Blazei Murrill, Olive Leaf, Black Cumin, Turmeric, Licorice, Chaga, Muscadine, Tulsi (Holy Basil), Cinnamon, Rhododendron Caucasicum, Bamboo Leaf, Grape Seed Extract, Himalayan Pink Salt, Monoatomic Rhodium.

Theriaca contains only organic ingredients of the highest quality from producers who have implemented organic growing methods combined with outstanding standards of social and economic welfare. Some of the ingredients can only be found in nature and are hence wild-crafted; selected solely from pristine natural environments. This ensures the protection of the land, the people that live and work on it and the wildlife found there, sustaining a balanced fertile and naturally harmonious environment.

Theriaca is naturally alkalinising and extremely high in anti-oxidants, saponins, germanium, resveratrol, beta-glucans and a full-spectrum of rare health-enhancing nutrients and minerals.

Preparation: To appreciate this tea at its best pour one litre of filtered, spring or bottled boiled water into a teapot and leave it to cool down for about 30 seconds. Place one heaped dessert spoon (approx 4g) of the loose tea into the teapot. Leave this to brew for 3-5 minutes. Sip slowly and savour the flavour whilst enjoying a refreshing pick-me-up experience with powerful health benefits.

 
WORLD FORESTS HOUSES FOODS BOOKS HEALTH CHILDREN TEAS HOLIDAYS TECHNOLOGIES LOVE  © 2007 SAMARA FOUNDATION  Contact: info@tonysamara.org
Ова е Google-овиот кеш на http://www.tonysamara.org/obw/teas.html. Ова е слика на страницата каква што била на 30 сеп. 2011 01:51:32 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 natasa 
								 		 		
										
		 
	

Theriaca

Please download complete information about Theriaca Elixir - Rejuvenating Tonic Tea here.
Or visit the website dedicated to Theriaca Elixir: http://www.theriacaelixir.org

Glass Teapots: Follow this link for glass teapots at Amazon.co.uk

Glass Teapots (in German): Follow this link for glass teapots at Amazon.de

For buying tea cups and other tea related items (in German): https://www.tee-direkt.com/

Distributors:

It is possible to have many distributors in each country and so we welcome your enquiries about becoming distributors in your area to tony@tonysamara.org or directly to your local distributor listed below.

Please see the map below of the location of the distributors worldwide.
Austria: 	Erika Kunz, 1120 Wien — erika.kunz@chello.at — +43 699 10 50 14 24
 	INTERNATIONALE PRANASCHULE AUSTRIA, Center Nö, Gabriele Horvat, 3121 Karlstetten — gabriele.horvat@aon.at — http://www.gabrielehorvat.at
 	Marlene Dengg — A-8530 Deutschlandsberg — mardengg@gmail.com
 	Walter Egger — walter.egger@sol.at — +43 676 6707907
 	Zuzana Horvat — zuzana.horvat@aon.at — + 43 (664) 389 67 00 — www.energie-balance.co.at
 	 
Belgium: 	Laurence Hane — laursoleil@gmail.com — +32 (0) 477 78 98 98
 	 
Canada: 	A New Leaf for Wellness Inc. — a.new.leaf@theriaca.ca — www.theriaca.ca
 	Annik Ouellet, Québec, Canada — annik_ouellet@hotmail.com — Tél 1 & (SMS): 1-(450)-522-4809 ou Tél 2 & Fax: 1-(819)-858-2023
 	 
Croatia: 	Sema — theriaca.tea@gmail.com — +385 915 102 385
 	 
England: 	Alchemy — info@alchemythecentre.co.uk — +44 (0) 20 7267 6188
 	Free Spirit — rawvegan@hotmail.com — +44 (0) 7535 211326 — www.ascensionshop.co.uk
 	Hayla Genevieve Oriel — hayla.firefly@gmail.com — +44 (0) 7767 693113
 	Ilanta (London & SE England) — ilantalove7@gmail.com — +44 (0) 7583362495
 	Moira Lewis — moiramark@rutabaga.plus.com — 01458 832067 and 07818482657
 	Pauleen — justpauleena@googlemail.com — Tel: 07749 764839
 	 
France: 	Dieter & Corinne Reinert — wdr47@ymail.com — +33 4 90 47 65 50
 	 
Germany: 	Anne Egbring — anne.egbring@gmx.de — Tel: 0381-203 74 49 Mobil: 0177-490 00 43
 	Brigitte Koch — info@lichtnatur.de — Tel: +49 8025 999 426 & +49 172 820 98 24
 	Gesine — gesine_s@web.de
 	Nura & Wahido Maratá — info@theriaca.de — http://www.theriaca.eu — +49 (0)15209594019 (SMS only)
 	Sud Ram de Maurissens — sudram@gmail.com — +4915228095207
 	 
Italy: 	Helena Dretar — deah55@gmail.com — +39 3335925251
 	Massimo Piazza — achimax@gmail.com — +393339239217 (MOBILE)
 	 
Netherlands: 	Job Kerklaan — job@merkestein.com — Tel.: 015-2840538
 	Mario Veen — marioveen@gmail.com
 	Ronald Boin — ronaldboin@hotmail.com — +31 573 255585
 	 
Norway: 	Brigitte Sørlie/Ørnen & Condorens Hjerte, Stangsgate 7, 3510 Hønefoss — brigi-so@online.no — Tel. 40402512
 	Marlene Dengg, Oslo — mardengg@gmail.com — +47 94030758
 	 
Poland: 	Anna Trojan — anna.trojan@yahoo.de
 	 
Portugal: 	Adua Reis — adinha_61@hotmail.com — + 351 933 893 410 — + 351 212 106 778
 	Ana Cardoso — girassol180@hotmail.com
 	Callia — mariaanjo@gmail.com — +351 938 881 440
 	Conceição Antunes (Covilhã) — +351 966 590 965
 	Dina Cardoso (Covilhã) — +351 966 377 762
 	Espiral dos Sentidos, Rua D. Maria de Meneses Nº 55, 4480-395 Vila do Conde — Diogo Alçada — www.espiral-dos-sentidos.pt — +351 252 623 435/Móvel: +351 913 545 177
 	Helga Bestler (Alvalade, Lisbon) — helga.bestler@netcabo.pt — +351 964 410 510
 	INJOY — info@injoy.pt — +351 967443624 — http://www.injoy.pt
 	Jutta Herrmann — juttamar@gmail.com — +351 289 301 356 & +351 919 437 377
 	Kira — Mobile: +351 966 798 048
 	Leandro (Ericeira, Cochos) — +351 912 306 478
 	"Lugar dos Sentidos" (Seixal, Corroios)— tjesus@hotmail.com — +351 963 533 760
 	Marina Rosa (Cascais) — theriaca.marina@gmail.com — +351 967 266 997
 	Marina Simões, Rua dos Operários Conserveiros,nº 18,r/c, 8500-602 Portimão — +351 969024796
 	Mayana Barroso (Algarve) — mayana.tropical@iol.pt — +351 931 716 067
 	Olga Silva — olgafrsilva@gmail.com — +351 962 042 462
 	Pedro (Sintra, Galamares) — theriaca@mac.com
 	Quinoa, Rua do Alecrim nº 52 e 54, 1200-018 Lisboa — +351 213 479 326
 	Restaurante Vegetariano Gengibre e Canela / Lúcia Figueiredo — luciadtf@gmail.com — http://www.gengibrecanela.blogspot.com — +351 967 380 964
 	Rita Bagulho — ritamaria.bagulho@gmail.com — +351 918 140 907
 	Rita Bernardino — info@theriacaportugal.net — +351 910 540 136 — http://www.theriacaportugal.net
 	Tania Garcia (Oeiras) — taniapgarcia@hotmail.com — +351 967 189 450
 	 
Russia: 	Alexander Bakunin — ozzzonnn@hotmail.com — +7 926 9482076
 	 
Slovenia: 	Adrijana Novak — +386 41 376 353
 	Ales Beranic — ales.beranic@gmail.com
 	Barbara Sršen — barbara.srsen@gmail.com — +386 41 303 302
 	Ben and Petra Ralston Prem Center — premjogacenter@gmail.com — +386 (0)40 227 551
 	Gorazd Vahen — gorazdvahen@gmail.com — +386 40 707 944
 	Igor Bračanov — brac.igor@gmail.com — +386 41 764693
 	Irena Klun — klun.irena@gmail.com — GSM: +386 31 622 311
 	Jana Klun — jana.klun@gmail.com — +386 51 339 612
 	Janko Kač — info@izvir.com — +386 41 769 686
 	Ksenija Leban — ksenija.leban@gmail.com — +386 40 708 933
 	Lea VIhar Marguč (Maribor) — leav@hotmail.com — +386 31 471 391
 	Marija Plej — marija.plej@amis.net — +386 51 217 627
 	Matjaž Nagode — najagode@gmail.com — +386 31535971
 	Mojca Morya Malek — mojca.morya@gmail.com — +386 31 826 345
 	Nataša Švab — natasa.svab@siol.net — mobi 041 637 630
 	Sandi Tovornik (Celje) — sandi.tovornik@gmail.com — +386 40 471 063
 	Sonja Marčinko — sonja@linana.si — mobi 051 412 762
 	Trstenjak d.o.o. — info@trstenjak.si
 	Ziva Center d.o.o. • Body, Relationship and Environment Care • Kurilniska 18, 1000 Ljubljana, Slovenia — info@zivacenter.org — http://www.zivacenter.org/shop
 	Zoran Javičič (Primorska) — zoran.caj@gmail.com— GSM: +386 31 334 758
 	 
South Africa: 	Jean-Pierre Le Roux — info@soma-rasayana.com — +27 (0) 44 883 1018
 	 
Sweden: 	Filip Forss — Earthsun7@gmail.com — +46 (0) 738 018333
 	 
Switzerland: 	BioSamara — info@biosamara.ch — +41 (0) 52 680 15 47 — http://www.biosamara.ch
 	Praxis Engesser — +41 (0) 71 911 54 73
 	Quelle zum Sein — +41 (0) 41 750 00 31 — info@quellezumsein.ch
 	Shanaia Wilson — Ursula.Wilson@gmx.ch — +41 (0) 783 28 18
 	 
USA: 	Allen Lottinger (New Orleans, La. USA) — allottinger@aol.com — 504-782-4917
 	Judy Fuson — jfus4now@aol.com — +1 425 827 9379
 	Raw and Order — http://rawandorder.com — USA (ships internationally)
 	 
Wales: 	Rachel Shiamh — quietearth@ukonline.co.uk — +44 (0)1239 612632 — www.quietearth.org.uk
 	 

 
 	
 	


View Theriaca Distributors in a larger map

Please download complete information about Theriaca Elixir - Rejuvenating Tonic Tea here.

THERIACA ELIXIR - Rejuvenating Tonic Tea

for vitality and well-being

Theriaca tea can play a vital role as an antidote to our modern lifestyles, environmental pollution, stresses and imbalances of energy.

Many ancient cultures drank healing herbal teas knowing that the adaptogenic, cleansing and rejuvenating tonic ingredients were vital for good health. Rediscover this ancient healing form and empower body, mind and spirit. As scientists are today discovering, a clear flow of energy enables graceful, harmonious and vigorous living.

The unique characteristic of Theriaca lies in its masterful combining of ingredients by Tony Samara, creating an enhanced, synergistic effect. This means that drinking Theriaca tea has a far greater effect than does the taking of each ingredient separately.

An infusion of Theriaca creates a strong, fragrant, full-bodied yet smooth and lively tasting brew that can be drunk several times daily. Historically the ingredients are recognised for their outstanding medicinal virtues, due to their high nutritional value and mineral content, and are widely used among people renowned for their longevity.

Ingredients: Jiaogulan, Nettle, Suma, Pau D'Arco, Elderflower, Sea Buckthorn, Cat's Claw, Maitake, Reishi, Shiitake, Coriolus Versicolor, Agaricus Blazei Murrill, Olive Leaf, Black Cumin, Turmeric, Licorice, Chaga, Muscadine, Tulsi (Holy Basil), Cinnamon, Rhododendron Caucasicum, Bamboo Leaf, Grape Seed Extract, Himalayan Pink Salt, Monoatomic Rhodium.

Theriaca contains only organic ingredients of the highest quality from producers who have implemented organic growing methods combined with outstanding standards of social and economic welfare. Some of the ingredients can only be found in nature and are hence wild-crafted; selected solely from pristine natural environments. This ensures the protection of the land, the people that live and work on it and the wildlife found there, sustaining a balanced fertile and naturally harmonious environment.

Theriaca is naturally alkalinising and extremely high in anti-oxidants, saponins, germanium, resveratrol, beta-glucans and a full-spectrum of rare health-enhancing nutrients and minerals.

Preparation: To appreciate this tea at its best pour one litre of filtered, spring or bottled boiled water into a teapot and leave it to cool down for about 30 seconds. Place one heaped dessert spoon (approx 4g) of the loose tea into the teapot. Leave this to brew for 3-5 minutes. Sip slowly and savour the flavour whilst enjoying a refreshing pick-me-up experience with powerful health benefits.

 
WORLD FORESTS HOUSES FOODS BOOKS HEALTH CHILDREN TEAS HOLIDAYS TECHNOLOGIES LOVE  © 2007 SAMARA FOUNDATION  Contact: info@tonysamara.org
 1. ЏЕФ Секции
 	A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	J 	K 	L 	M 	N 	O 	P 	Q 	R 	S 	T 	U 	V 	W 	X 	Y 	Z 	AA 	AB 	AC 	AD 	AE 	AF 	AG 	AH 	AI 	AJ 	AK 	AL 	AM 	AN 	AO 	AP 	AQ 	AR
1 			ЏЕФ "Кој е кој" Листа со детални податоци за контакт 																																							
2 			Ве молиме сигнал било какви промени веднаш да Ingvil (ingvil@jef.eu), ЏЕФ-Европа ИО одговорен член за внатрешна комуникација 																																							
3 																																												
4 			Индекс 	Шеми на боја 																																							
5 			ЏЕФ Секции 	Полноправна членка дел 	Не активен веќе 																																							
6 			ЏЕФ Европа 	Кандидат дел 	Престанок на членство постапка отворени 																																							
7 			ТНФ Контакт 	Контакт група 																																								
8 																																												
9 																																												
10 	Земја 	Последно ажурирање 	Статус 	Име на делот 	Адреса 	Поштенски број 	Град 	Телефон 	Факс 	Генералниот E-mail 	Веб-страница 	Претседател 	Претседателот Е-пошта 	Претседателот на мобилен 	Претседателот на Skype 	Претседателот на Твитер 	Заменик-претседателот 	Заменик-претседателот на Е-пошта 	Заменик-претседателот на мобилен 	Заменик-претседателот на Skype 	Генералниот секретар 	Генералниот секретар Е-пошта 	Генералниот секретар мобилен 	Генералниот секретар Skype 	Меfународен функционер 	Меѓународниот Officer E-mail 	Меfународен функционер Мобилни 	Меfународен функционер Skype 	Благајник 	Благајник Е-пошта 	Благајник Мобилни 	Благајник Skype 	Порака офицер 	Порака Officer E-mail 	Порака офицер Мобилни 	Порака офицер Skype 	Други лица за контакт и нивните детали 	Други лица за контакт и нивните детали 	Други лица за контакт и нивните детали 	Други лица за контакт и нивните детали 	Други лица за контакт и нивните детали 	Други лица за контакт и нивните детали 	Други лица за контакт и нивните детали 	
11 	Албанија 		Службен дел 	Europianet е Rinj Federaliste-Албанија (ЏЕФ Албанија) 	Дора D'Истра улица П1, Shk 2 АП 19, Дел 2 Европскиот универзитет во Тирана 		Тирана 	+355 692500850 		jefalbania@yahoo.com 	www.jefalbania.org 	Владимир THANO 	vladimirthano@gmail.com 	+355 692500850 			Endrit Поло 	endritpollo@yahoo.com 	+355 692787578 		Ediol HALILAJ 		+355692071632 		Пиро TANKU 		+355 692621909 										gjergjhamiti@gmail.com 							
12 	Ерменија 	16/05/2011 	Кандидат дел 	Граѓански форум - JEF Ерменија 						jef.armenia @ gmail.com 	www.civicforum.am 	Морски MANUCHARYAN 	marine.manucharyan @ gmail.com 	+37 491360872 	jemarf 	armoland 																												
13 	Австрија 		Службен дел 	Junge Europäische Föderalisten / Бунд Europaischer Jugend 	Lassingleithnerplatz 2 / 3 	AT-1020 	Виена 	+43 59950 	+43 59950 91.000 	office@jef.at 	www.jef.at 	Даниел GERER 	daniel.gerer @ jef.at 								Јорг БЕРГЕР 	joerg.berger @ jef.at 	+43 69915959900 		Барбара MAIERLEITNER 	b.maierleitner @ jef.at 	+436765366026 																	
14 	Азербејџан 	16/05/2011 	Контакт група 	Јавни Младински клуб "унија 			Баку 	(+994 50) 3843684 	(+99412) 901192 	jef_azerbaijan@mail.ru; jef_aydc@yahoo.com 		Zaur Акбар 	freedom_az@mail.ru / zaur.ekber06 @ gmail.com 				Lelya JAFAROVA 	jafaroval@gmail.com 	+994503633672 / +994554228446 																			Лејла ASLANOVA (лице за контакт nr.2, главната точка на контакт, заедно со Zaur); leyla.aslanova4 @ gmail.com, 994.503.054.554 						
15 	Белорусија 	16/05/2011 	Контакт група 	Нова група Белорусија 								Николај (Контакт sg@jef.eu за контакт) 																																
16 	Белгија 		Службен дел 	ЏЕФ-België - JEF Belgique 	Avenue d'Auderghem 63 Oudergemselaan 	СЕ-1040 	Брисел 	+32 2 231 06 22 	+32 2 280 09 65 	jef.belgium @ gmail.com 	www.jefbelgium.eu / www.europese-beweging.be 	Angelique VANDERKERCKHOVE 	angeliquevandekerckhove@gmail.com 	+32 496 05 60 08 							Пјер-Ив VANVINCKENROYE 	Пјер-yves.vvk @ hotmail.com 	+32 474 536 330 		Ана-Мари BANESCU 	am.banescu @ gmail.com 	+32 497 732 045 		Gaute VANNUTEN 	gaute.vannuten @ gmail.com 	+32 496 062 738 		Коен COLPAERT 	colpaert.k @ gmail.com 	+32 499 428 556 		Винсент Ван CALCK; vincentvancalck@hotmail.com; 32 489 58 77 55; активност директор 	Нико SEGERS; nicosegers@hotmail.com; 33 667 556 263; политички секретар 	Инге VAN HULLE; ingevanhulle@hotmail.com; 32 494 884 292; политички секретар 	Amaury DE VICQ; amaury.devicq @ student.kuleuven.be; 32 472 615 633; локална Секции директор 	Петар OOMSELS; peter.oomsels @ gmail.com; 32 473 829 444; Веб офицер 	ЏЕФ Белгија е исто така се најде на Фејсбук 		
17 	Босна и Херцеговина 		Кандидат дел 	Млади Европски federalisti БиХ 	Неџад Музика улица 40 	БиХ 71000 	Сараево 	+387 65 474 983 / +387 65 279 260 		jef.bosnia @ gmail.com 	www.jefbih.tk 	Драган MARKELIć 	draganmarkelic@gmail.com 				Вања Gluvačević 	vanjagl@gmail.com 			Синиша Јовичиќ 	sinisa17@gmail.com 							Соња Disić 	sonja.disic @ gmail.com 			Синиша Јовичиќ 	sinisa17@gmail.com 			Член на Управниот одбор: Керим Somun - kerim_somun@hotmail.com 	Член на Управниот одбор: Миливоје Лукиќ
- Mikicarock@yahoo.com
						
18 	Бугарија 	16/05/2011 	Службен дел 	Европската младинско движење - Бугарија 	10 Руската Федерацијата пл., Соба 302 	BG-1000 	Софија 	+359 2 987 22 85 	+359 2 987 22 85 	eym@scas.acad.bg 	http://jef-bulgaria.weebly.com 	Yuliyan Демирев 	yuliyan_demirev@yahoo.com; president.jef.bg @ gmail.com 	+35 988 5348835 							Велин SHAPKAROV 	secgen.jef.bg @ gmail.com 	+35 988 33 69 522 		Елица Кацарова 	internationalsec.jef.bg @ gmail.com 	+35 989 89 00 170 										Аватарот на: Михаела Матева; michaela.mateva @ gmail.com; 359 888 271 004 	Аватарот на: М. KIRCHEVA; mkircheva@yahoo.com 						
19 	Хрватска 		Службен дел 	ЏЕФ Хрватска - JEF Хрватска 	Jurišićeva 1 	HR-10000 	Загреб 	+385 98554551 		jef.croatia @ gmail.com 	www.jef-croatia.hr / www.jef-hrvatska.hr 	Дин DEREŽIĆ 	dean.derezic @ yahoo.com 	+38 598 18 88 496 			Марко Боко 	boko.marko @ gmail.com 	+385 91 739 71 10 		Giovanna Марија Росандиќ 	gmrosandic@gmail.com 	+385 915766460 		Марко Боко 	boko.marko @ gmail.com 	+385 91 739 71 10 		Хрвоје VRANIC 	hvranich@gmail.com 	+385 98 98 03700 		Јулија Микиќ 	julia.mikic @ jef.eu 	+385 91 524 5421 		Орхидеја Скале; orhideja.skale @ gmail.com; 38 595 86 17 611 	Marcela Периќ, marcela.peric1 @ yahoo.com; 38 598 90 56 373 	Горан ŠEVO; Надзорниот одбор; goran.sevo @ gmail.com; 38 598 55 45 51 	Ана JUKIĆ; Надзорниот одбор; anajukic@gmail.com; 38 598 27 25 85 	Томислав Вуковиќ; Надзорниот одбор; tomislav85@gmail.com; 38 598 952 60) 26 			
20 	Чешка Република 		Службен дел 	Млади evropští federalisté 	Na Dyrince 2 	160 00 Прага 6 	Прага 				www.federaliste.cz 	Дејвид NEUWIRTH 	dneuwirth@seznam.cz; dneuwirth1@gmail.com 	+420 723 359 474 					+420 607 575 291
																		Даниел TRUXA; daniel.truxa @ seznam.cz 	Томас CASLAVKA; tomas.caslavka @ seznam.cz 	420 776 256 864 / 491 762 072 6355 (ПР) 					
21 	Данска 	10/04/2011 	Службен дел 	Europæisk Ungdom 	Bremerholm 6, 4 	DK-1069 	København К 	+45 3373 1002 	+45 33155484 	info@euro.dk 	www.euro.dk 	Каспер Waldemar HALD 	casper@euro.dk 	+45 40327092 			Николај BORRESCHMIDT (политички) Јакоб Dorph BROAGER (организациски) 	nikolaj@euro.dk broager@euro.dk 	+45 28510035 (Николај) 45 30.902.730 (Јакоб) 		Јане NØRGAARD ​​ØHLE 				Мортен Hukiær Јенсен 	mjensen@euro.dk 	+45 27442738 		Петар NYBORG 	nyborg@euro.dk 							Ванеса Filcic; член на Управниот одбор / vanessa@euro.dk +45 42250604 	Мартин Rayner; член на Управниот одбор martin@euro.dk +45 20643670 	Елена Tanderup член на Управниот одбор helene@euro.dk +45 29786506 	Christense Pedersen, член на Управниот одбор christence@euro.dk +45 40560146 	Сузан Mattsson; Заменик-член на Управниот одбор susanne@euro.dk +45 25361355 	Rikke Јохан; Заменик-член на Управниот одбор rikke@euro.dk +45 40312667 	Birgitte Кругер, Веб господар; 	
22 	Естонија 	16/05/2011 	Контакт група 	ЏЕФ-Естонија (младите од Euroopaliikumine) 							(Www.euroopaliikumine.ee) 	Annemari Паас 	annemari17@gmail.com 	+372 55593964 																														
23 	Финска 	16/05/2011 	Службен дел 	ЏЕФ-Финска 	Hermannin rantatie 12 Б 	FI-00.580 	Хелсинки 	+358 96811 5715 	+358 968115720 	toimisto@eurooppanuoret.fi 	www.eurooppanuoret.fi 	Мати NIEMI 	matti.niemi @ gmail.com / matti.niemi @ eurooppanuoret.fi 	+35 845 67 81 717 		mattiniemi 	Суви REIJONEN (1); Ville Кари (2) 	suvimaria.reijonen @ gmail.com; ville.a.kari @ jyu.fi 	35 850 54 47 508; 35 850 35 73 885 		Сату TUOMIKORPI 	satu.tuomikorpi @ eurooppanuoret.fi 	+35 843 21 00 502 														Секретаријатот; toimisto@eurooppanuoret.fi 							
24 	Франција 	16/05/2011 	Службен дел 	Les Jeunes Européens-Франција (JE-Франција) 	95 Rue De Рен 	FR-75006 	Париз 	+33 (0) 1 45 49 81 66 	+33 1 45 49 96 65 	mediateur@jeunes-europeens.org 	www.jeunes-europeens.org 	Пјер-Жан VERRANDO 	president@jeunes-europeens.org 	+33 658 42 58 33 / +32 470 84 13 04 	pverrando 	pverrando 	Мари-Пјер VEDRENNE (исто така вработен) 	tresorier@jeunes-europeens.fr 			D'Jor-Krévys MOUËZA (привремени) 	secretaire-general@jeunes-europeens.org 			Франсоа-Ксавиер Кокошка (Европска службеник) 	relations-europeennes@jeunes-europeens.org 	+33630218073 		Мари-Пјер VEDRENNE 	tresorier@jeunes-europeens.org 			Aymeric CHASSAING 	presse@jeunes-europeens.org 	+33 (0) 6 01 92 26 08 		Фани DUBRAY; "Европа во школо" profram службеник; europe-ecole@jeunes-europeens.org 	Жан-Батист KASTEL; локален развој и партнерства финансиски службеник; developpement-local@jeunes-europeens.org 	Арно FAVRY; односи со јавност; relations-publiques@jeunes-europeens.org 	Лорен Никола, политичка стратегија директор, strategie-politique@jeunes-europeens.org 	Франсоа-Ксавиер Кокошка, европските односи директор, relations-europeennes@jeunes-europeens.org 	D'Jor-Krévys MOUËZA, национални настани директор, evenements@jeunes-europeens.org 	Марк-Антоан COURSAGET, "Ле Taurillon" уредник главен, taurillon@jeunes-europeens.org 	
25 	Германија 	31/10/2010 	Службен дел 	Junge Europäische Föderalisten Германија eV 	Sophienstraße 28/29 	DE-10178 	Берлин 	+49 (0) 30 30 36 20 140 	+49 30 30 36 20 149 	info@jef.de 	www.jef.de 	Ларс Бекер 	lars.becker @ jef.de 				Даниел Matteo (политички); Manja Џејкоб (семинари) 	daniel.matteo @ jef.de; manja.jacob @ jef.de 	Manja: +49 172 848 72 41 	Manja: krsmanja 	Луц GUDE 	lutz.gude @ jef.de 			Даниел Matteo (исто така потпретседател) 	daniel.matteo @ jef.de 	+44 794 908 63 15 	danmatteo 	Андре BERBERICH 	andre.berberich @ jef.de 							Инга Wachsmann (член на Одборот) inga.wachsmann @ jef.de 	Томас HEIMSTÄDT; thomas.heimstaedt @ jef.de; thomas.heimstaedt @ gmail.com; 49 178 655 63 60 	Генералниот мејлинг листа за најактивните JEFers на JEF Германија: management-liste@jef.de 					
26 	Грција 		Службен дел 	Neoi Europei Federalistes 	Akadimias 69 	GR-106 78 	Атина 	+30 210 9582866 	+30 210 3609401 	jef.greece @ gmail.com 	www.jef.gr 	Сарантис MICHALOPOULOS 	sarantismichalopoulos@yahoo.gr 	+30 69 46 73 17 12 	sarantis.michalopoulos 						Фотис KOUROUVANIS 								Christoforos NTERTIMANIS 								Софија TYGLIADA; sofiatyl@yahoo.com 	olgadalaka@yahoo.gr 	Georgious KIPOUROS; george.kipouros @ gmail.com 	aris.ktenas @ gmail.com 	natassakaridi@yahoo.gr 			
27 	Унгарија 		Службен дел 	ЏЕФ-Magyarorszag - Fiatal Európai Föderalisták Magyarországi Egyesülete 	Szövetség utca 41 	HU-1074 	Будимпешта 	+36 304537421 		info@jef.org.hu 	www.jef.org.hu 	Даниел CSONKA 	csonka.daniel @ gmail.com 	+36 30 453 74 21 							Габор PUSKÁS, д-р. iur. 	pusgab@gmail.com 	+36 20 547 98 73 		Дора SZERÉNYI 	szer.dora @ gmail.com 			Вероника BARCZI 								Естер MINICH (ПР службеник) 							
28 	Исланд 		Контакт група 	Ungir Evrópusinnar 						ungirevropusinnar@ungirevropusinnar.is 	www.ungirevropusinnar.is 	Сема Erla Сердар 	semaerla@ungirevropusinnar.is; semaerla@gmail.com 	+35 48 22 89 04 			Ингвар Sigurjónsson 	ingvar@ungirevropusinnar.is 			Еинар Леиф Нилсен 	einarleif@ungirevropusinnar.is 							Хелга Finnsdóttir 	helgafinns@ungirevropusinnar.is 							Стефан Vignir Skarphédinsson; stefanv@ungirevropusinnar.is 	Andrés Ingi Jónsson; andres@ungirevropusinnar.is 						
29 	Италија 	16/05/2011 	Службен дел 	Gioventù Federalista Europea 	Преку Росини 25 	ИТ 51.031 	Agliana (PT) 	+39 045 8032194 	+39 045 8032194 	info@gfeaction.eu 	www.gfeaction.eu 	Федерико BUTTI 	federico.butti @ gmail.com 								Симон VANNUCCINI 	simone.vannuccini @ gmail.com 			Лука Lionello, Alexia Ruvoletto, Џакопо Barbati 	lucalion99@gmail.com / alexia.ruvoletto @ jef.eu / js.barbati @ gmail.com 			Стефано ROSSI 				Роберто ТРКА 	robertorace@yahoo.it 			Tommaso VISONE; дебатата службеник; tommaso.visone @ gmail.com, Карло Марија Палермо; дебатата службеник; panormos2@yahoo.fr 	Клаудија MUTTIN Образование службеник; claudia.muttin @ gmail.com; Никола MARTINI; martini_nicola@yahoo.it Federica MARTINY; federicamartiny@libero.it 	Франческо PIGOZZO; UEF-Италија Дебата канцеларија член; f.pigozzo @ gmail.com 					
30 	Косово 		Службен дел 	Federalistet е Rinj Европската - JEF Косово 	RR. Бајрам Bahtiri. Бр 79. 	10000 	Приштина 	+386 49 189 037 / +377 44 189 037 		info@jef-ks.org; jefkosova@gmail.com 	www.jef-ks.org 						Фехми HAJRA (високи); Калтрина Ахмети (помлад) 	fehmi.hajra @ gmail.com; kaltrina.ahmeti @ hotmail.com 	37 744 976 312 (Калтрина Ахмети) 		Liridon SHURDHANI 	liridon.shurdhani @ gmail.com 	+37 744 887 666 						Shkurta HAJRA 	h.shkurta @ hotmail.com 	+37 744 355 225 		Abit Хоџа 	abit.hoxha @ gmail.com 	+37 744 331 874 		Milot Реџепи; Донатор координатор milot_rexhepi@hotmail.com; 37 744 313 281 	Ардита OSMANAJ; внатрешна coordinatior; arditaosmani@msn.com; 37 744 758 668 						
31 	Латвија 	31/10/2010 	Службен дел 	Клуб "куќата" - Младите за обединета Европа / ЏЕФ-Латвија 	Lomonosova iela 1 (А korpuss) 	LV-1019 	Рига 	+371 67089887 	+371 67089887 	birojs@klubsmaja.lv 	www.klubsmaja.lv 	Рита BRINGA 	rita.bringa @ klubsmaja.lv 				Aija BERNATE (внатрешни работи) 	aija.bernate @ klubsmaja.lv 				birojs@klubsmaja.lv 			Maija LOCANE 	maija.locane @ klubsmaja.lv 							Marite SCERBAKA 	marite.scerbaka @ gmail.com 	+37 129 86 70 70 		Дита GRUNTE; член на Управниот одбор; dita.grunte @ klubsmaja.lv 	Eduards GAUSIS; Регионални дел Рига; eduards@klubsmaja.lv 	Дејвис VILCANS; Регионални дел; vilcans.davis @ gmail.com 	Рита ZALITE; rita@klubsmaja.lv 	Agnese PAUNINA; pauninaa@klubsmaja.lv 	Лора ASARITE; laura.asarite @ klubsmaja.lv; 37 129 73 84 53 		
32 	Литванија 	03/04/2011 	Службен дел 	Организација на литванскиот Млади европски федералисти 	Baltupio 123-6 	LT-08.334 	Вилнус 	+370 612 22487 	+370 5 269 8723 	info@ljef.org 	www.ljef.org 	Kotryna URBANAITE 	kotrynaurbanaite@gmail.com 	+370 65247024 			Vaida CESNULEVICIUTE 	vaidaces@yahoo.com 																			Donata JEKAITE; член на Управниот одбор; donata.jeckaite @ gmail.com 	Наталија STRELKOVA; член на Управниот одбор; s.natalija @ yahoo.com 	Моника JANKAUSKAITE; член на Управниот одбор; jankauskaite@yahoo.com 	Antanas CESNULEVICIUS; член на Управниот одбор; aantanas@excite.com 	Edgaras JASELIONIS; член на Управниот одбор; edgaraj@gmail.com 	Раса MATULYTE; член на Управниот одбор; rasiooolka@yahoo.com 	Mantas MASALSKIS; член на Управниот одбор; mantas@idev.lt 	Користи за да се вклучени: Raminta ZUSINAITE, raminta.zusinaite @ gmail.com, 37 061 02 58 19
33 	Луксембург 		Неформални контакти 	користи за да се кандидат дел 	Шато де Munsbach - 31 Rue du Parc 	Луксембург-5374 	Munsbach 	+352 455231 	+352 455231 		www.jel.lu 	Жил BLEY 	gilles.bley @ education.lu 	+352 621272774 							Луси Петар 	peterlucie@internet.lu 	+352 691534676 		Патрик DE ROND 	patrick@derond.com 	+352 661559489 																	
34 	Македонија 		Службен дел 	Млади Европски federalisti na Makedonija (ЏЕФ-Македонија) 	Благој Ѓорев 61/2-5 	1400 Велес 	Велес 	+389 (0) 70 535 734; +389 (0) 43 221 020 	+389 43 212 450 		www.jef.org.mk 	Адмир GJERLEK 	admir_gerlek@yahoo.com; admirgerlek@gmail.com 	+389 7520 33 45 	Претседателот Адреса: Петар Mandzukov 143 / б, Скопје 		Ивана НИКОЛОВСКА 	ivana_nikolovska19@yahoo.com 			Samri GJERLEK 	gjerlek@hotmail.com 			Влатко ГРУЕВСКИ 	vlatko_gruevski@hotmail.com 							Ивана Мицевска 	i_micevska@hotmail.com 			Перица Спасевски; pericaspasevski@gmail.com 	mrtivanova@yahoo.com 	maja.anastasova @ gmail.com 	Игор SIVEVSKI 	sivevski@gmail.com 			
35 	Малта 		Службен дел 	ЏЕФ Малта 	Студентите дом, c / o Универзитетот на Малта, Тал-Qroqq 	Msida МСД 06 	Msida 			info@jefmalta.eu 	www.jefmalta.eu 	Тимотеј FALZON 	president@jefmalta.eu 				Лина ЕЛ-NATHAL 	vice-president@jefmalta.eu; linaelnahhal@gmail.com 			Алберт CAMILLERI 	secgen@jefmalta.eu 				international@jefmalta.eu 			Пол FARRUGIA 	treasurer@jefmalta.eu 			Невил BEZZINA (ПР директор); Alexia GEORGAKOPOULOS (надворешни работи директор) 	pr@jefmalta.eu 			Solange Вела (Проекти менаџер) 	gozo-rep@jefmalta.eu 	Ларкин Захра; 356 794 614 79; larkinzahra (Поранешниот претседател -2010) 	Ревека TANTI DOUGALL (поранешен заменик-претседател -2010) 	Michela BOFFA (Поранешниот секретар -2010) 			
36 	Молдавија 		Службен дел 	Tinerii Europeni Federalisti (ЏЕФ Молдавија) 	V Лупу стрит 59, АП. 62 	MD-2012 	Кишињев 	+ 373 79 438 796; + 373 69 572 377 		jef.moldova @ gmail.com 	www.jef-moldova.org/ 	Виталие CUCIUREAN 	cuciureanv@yahoo.com 	+37 379 61 61 28 			Constantia LEANCA 	leanca_constantia@yahoo.com 							Даниела VIDAICU 	vidaicudaniela@yahoo.com 	+37 368 80 71 59 																	
37 	Црна Гора 		Кандидат дел 	ЏЕФ Црна Гора 	Njegoseva 36 / 1 	МЕ-81000 	Подгорица 	+ 382 20 665 112; +382 69474966 	+382 20 665 112 	jef.montenegro @ gmail.com 		Вучиќ CETKOVIC 	N / A 	+382 67 611 063 							Петар Ѓукановиќ 	petar.jef @ cg.yu 	+382 69 474 966 														+37 369 61 49 56 	Мило Радуловиќ; milo.radulovic @ gmail.com 	Zavatin Viorica; прибирање средства службеник; vzavatin@yahoo.com; 37 369 20 62 90 	Grigoras ЕЛЕНА; ПР / партнерство НВО службеник; lenutza_grigoras@yahoo.com; 37 369 66 11 83 	Olesea BOINICEAN; сметководство; olesboinician@mail.ru; 37 369 61 36 23 			
38 	Норвешка 		Службен дел 	Europeisk Ungdom [JEF Норвешка] 	Горна Slottsgate 10 	N-0157 	Осло 	+47 22 34 15 00 	+47 22 99 36 01 	sentral@jasiden.no; eu@jasiden.no 	www.europeiskungdom.no 	Ана Margrethe LUND 	anne@jasiden.no 	+47 454 45 313 		anlu87 	Ида Полин FREDRIKSEN и Андерс HOEGALMEN 	ida@jasiden.no; anders@jasiden.no 	47 975 13 389; 47 452 53 515 		Baard SKAAR VIKEN 	baard@jasiden.no 	+47 920 90 280 	bsviken 													Андерс BOE; anders.bo @ jasiden.no 	Андерс BERGSAKER; anders.bergsaker @ jasiden.no 	Марлен HAKKEBO; marlene@jasiden.no 	Петар WALSETH; peter@jasiden.no 	Ерик Дејл; erik@jasiden.no 	Silje BRAGSTAD; silje@jasiden.no 		
39 	Полска 		Службен Тема / престанок на членство постапка почна 	Mlodzi Europejscy Federalisci Полска 	Ал. Niepodleglosci 138 / 5 	02-554 	Варшава 	+48 513 907 085 				Пјотр KORNOBIS 	kornobis@gmail.com 								Емилија HAASE 	emilia_haase@yahoo.com 							Томаш MAJER 	tomasz.majer @ vp.pl 							j.koasidis (@ cmd.org.pl 	aromaniuk@vp.pl 	Е-пошта на лицата кои учествуваат во Европа @ myDesk настан во Полска, можеби повторно estabishing JEF Полска: jbednarska@hotmail.com (Јоана Bednarska); danuta.rydlewska @ coleurope.eu (Данута Rydlewska, поранешен пратеник асистент); monikawozniak @ student.uw.edu.pl; a.esjmont @ gmail.com. Поранешниот приправник на ЕМ Франција заинтересирани за помош на една активна JEF Полска: Ania Kolodziejska, buniazek@gmail.com 	Јоана Benarska (jbednarska@hotmail.com) 	Ана Kolodziejska (annakolodziejska@vp.pl), 0048 607 283 564 	Беноа Pelerin (benoitpelerin@hotmail.fr) 	Jarek Galuba - jwgaluba@gmail.com (покажаа интерес во ноември 2010 година 	Kasia KROKOWSKA, ул. Łąkowa 2 / 11, 50-036 Вроцлав, Полска, 48792442990, krokowska@gmail.com, Skype: kasiakrokowska
40 	Португалија 		Службен Тема / престанок на членство постапка почна 	Juventude Europeia Federalista - JEF 	Rua Педро Queiróz Переира, 20 - 4 º Dto 	PT-1750-218 	Lisboa 	+ 351 96 132 68 95 	+351 21 3131501 	jefportugal2@yahoo.com 	www.jefportugal.net 	Хозе Родригез де Алмеида 	jmra2006@gmail.com 	+351 96 303 58 28 							Бруно RIBEIROS 	bruno.ribeiros @ Симонс-simmons.com 	+351 96 374 33 12 		Бруно SOARES 	bruno.soares @ jadeportugal.org 	+351 93 630 04 15 										ritadeodato@hotmail.com 	brunoferreira_costa@hotmail.com 						
41 	Романија 	30/03/2011 	Службен дел (неактивни) 	Tinerii Europeni Ромите 	Алеа Санду Aldea бр.4 BL 2, АП. 1 	distric 1. 	Букурешт 				www.jef.ro 	Џорџ POP (лице за контакт) 	gmpop80@gmail.com; george.pop @ zygomedia.ro 																												Madalina Михаи; m_emilia_m@yahoo.com; +40 72 13 79 608 		Ако Нови заинтересирани во заживување на ДЕЛ, ги пренасочува кон "Роксана Nan", roxana.nan @ gmail.com 	
42 	Србија 		Службен дел 	ЏЕФ Србија 	ул. Kralja Milana 31 	11000 	Белград 	+381 641158654 			www.mojaevropa.rs 	Никола Живковиќ 	nikola.zivkovic @ hotmail.com 	+381 63 622 666 							Мирјана PRPA 	prpa.mirjana @ gmail.com 	+381 63 1010 692 		Марија ЈАНКОВИЌ 	mjankovic1984@yahoo.com 											Andjelija ARANDJELOVIC; andjica2000@yahoo.com 	asantic@beotel.net 	Александар Стевановиќ; aco.stevanovic @ gmail.com; +381 64 6122 697; stevanovic83 	Милош Станиќ; torden85@gmail.com; +381 64 1751 444 				
43 	Словачка 		Службен дел 	Млади Priatelia Europy (ЏЕФ Словачка) 	Rontgenova 18 	SK-85101 	Братислава 	+421 911 858 856 			www.jefslovakia.eu 	Питер Stadler 	stadler.jefsk @ gmail.com 	+421 911 858 856 							Михал RIMOVSKY 	m.rimovsky @ gmail.com 	+421 903 646 771 		Катарина KUBOVA 				Петар Ванек 															
44 	Словенија 	09/12/2010 	Се користи за да биде официјално дел. Престана да постои 2010/12/09 	Друштво Млади Европски federalisti (ЏЕФ Словенија) 	Cankarjeva 1/II 	СИ-1000 	Љубљана 				www.jef.si 	Iza TRSAR 	iza.trsar @ yahoo.com 				Матеј CRNJAVIC 	matej.crnjavic @ gmail.com 	+386 41 655 454 	Матеј-в 					Борут CINK 	borut_cink@yahoo.com 	+386 41 897 616 		Митја KANDARE 	mitja.kandare @ gmail.com 							stasa.tkalec @ gmail.com 							
45 	Шпанија (ЏЕФ-мачка) 		Службен дел 	Joventut Europea Federalista Каталуња во Барселона [JEFCatalunya] 	C / Princesa n º 6, директорот 	ES-08003 	Барселона 	+34 93 319 49 48 	+34 93 315 13 28 	jef.barcelona @ gmail.com 	www.jefcatalunya.com 	Пабло Faura ENRIQUEZ 	pfaura@gmail.com 	+ 34 647 58 21 58 			Дејвид LIZOAIN 	lizoain@gmail.com 			Федерико MARTIRE 	federico.martire @ gmail.com 	+34676036542 		Петар Claeys 	peter.claeys @ jefcatalunya.com 	+34 664 716 337 		Симон COSSU 	scossu@gmail.com 							Карина Alcoberro; член на Управниот одбор; alcoberro@gmx.de 	Tommaso Majer; член на Управниот одбор; координатор на BarEuropa; tomassomejer@gmail.com 		Џани Calciano; член на Управниот одбор; веб-страница одговорен; giovannicalciano@hotmail.com 	Филипо Де Агостини, член на Управниот одбор, одговорен Блог; filippodeagostini@gmail.com 	Лука ди Џенаро, член на Управниот одбор; lucagreen@yahoo.com 	melania.falgiano @ gmail.com 	
46 	Шпанија (ЏЕФ-MAD) 		Joventut Europea Federalista де Мадрид [JEFMadrid] 	C / Ана Франк 51 	ES-28.919 	Мадрид 			info@jefmadrid.eu 	www.jefmadrid.eu 	Оливер Сото 	oliversotosainz@gmail.com; presidente@jefmadrid.eu 				Саул Пена (исто така вработен) 	saul.penya @ gmail.com 			Хозе Антонио Гил CELEDONIO 	josea.gilceledonio @ gmail.com 							Саул Пена (исто така потпретседател) 	saul.penya @ gmail.com 			Пабло URBIOLA 	prensa@jefmadrid.eu 			Хулио Матео; веб и ИТ офицер 	Sabela MENDOZA; Културните активности офицер 	Сара DOSCH; член на Управниот одбор; sarahdosch@hotmail.fr 		ЏЕФ-Granada - Ирина SABIO; sabio.irene @ gmail.com; 34 647 020 656, Skype: irenesabio 			
47 	Шведска 		Службен дел 	Unga Europeer (ЏЕФ Sverige) 	c / o Јохан Edqvist. Bergkällavägen 84 	СЕ-192 79 	Sollentuna 	+46 708 60 75 03 	+46 703 67 47 65 	info@jef-sweden.net 	www.jef-sweden.net 	Јохан EDQVIST 	johan@jef-sweden.net 	+46 708 60 75 03 		JohanEdqvist 					Christoffer FAGERBERG 	christoffer@jef-sweden.net 	+46 707 69 65 89 														asa@gunven.eu 	maja@ungaeuropeer.se 	tim@ungaeuropeer.se 	david@ungaeuropeer.se 				
48 	Швајцарија 		Службен дел 	Млади европски Швајцарија - Да 	Beaulieustrasse 78; PO Box 449 	CH-3000 	Берн 26 	+41 31 302 35 36 	+41 31 302 56 82 	info@yes.ch 	www.yes.ch 	Марсел BÜRKLER, Свен BISANG, Аријана LIENERT 	marcel@yes.ch, sven@yes.ch ariane.lienert @ gmail.com 	41 76 499 96 41 (Марсел), 41 79 796 22 48 (Свен) 41793294910 (Ariane) 	marcelito123, sven.bisang, alienert1 						Сабрина WUERMLI 	sabrina@yes.ch, sabrina.wuermli @ gmail.com 	41797230331 	sabrina_wuermli 	Ariane LIENERT 	ariane.lienert @ gmail.com 	+41793294910 	alienert1 					Марсел BÜRKLER 	marcel.buerkler @ gmail.com 	+41764999641 	marcelito123 	laura.gies @ bluewin.ch 	sven@yes.ch 						
49 	Холандија 		Неформални контакти 	користи за да се кандидати секција. Повторен 2010/04/12 						contact@jef-netherlands.eu 	www.jef.-netherlands.eu 																										Иорама Snijders, joram_snijders@hotmail.com 	Паоло Винченцо Tonini; Интересно контакт во Лајден; paolo.tonini @ gmail.com; 31 616 204 804 	Zane Lapina; Интересно контакт во Enschede (поранешен ЏЕФ-LV член); zane.lapina @ gmail.com; 31 647 447 473 (Холандија) или 37 1 283 439 73 (ПДК) 	Conny Хофман (Лајден), 31 68 33 70 100 / 32 479 19 24 12 conny.hoffmann @ gmx.de 	Merian Lelieveld - 5605741@student.uva.nl 			
50 	Турција 	16/05/2011 	Кандидат дел 	Avrupa İçin Gençlik Harekette Derneği 	Istiklal Caddesi Е. Cicekci Сокак 26 		Таксим во Истанбул 		+90 212 252 49 42 	jefturkey@gmail.com 	www.jefturkiye.com 	Ferhat Јилмаз 	ferhat.yilmaz @ jefturkiye.com frht_y@yahoo.com 	+90 532 549 26 15 		yilmazferhat 	Зафер ONAY 	zafer92@yahoo.com 			Suheyla KAYMAK 	sg@jefturkiye.com 	+90 545 850 07 25 		Selcuk SARIYAR 	selcuk.sariyar @ tuzla.bel.tr 	+90 506 634 55 50 										Efsane YURTSEVEN, efsane_yurtseven@hotmail.com 							
51 	Обединетото Кралство 		Службен дел 	Младите Европското движење 	c / o Европското движење, Southbank куќа, соба 203, црна принцот патот 	Лондон SE1 7SJ 	Лондон 	+44 203 176 0543 	+44 20 7881 8988 		www.yem.org.uk 	Шон SCHNEIDER 	sean.schneider @ jef.org.uk 	+44 7964 242 722 			Клер MICHELOTTI 	claire.michelotti @ jef.org.uk 							Џули LANGEVIN 	julie.langevin @ jef.org.uk / juli.langevin @ gmail.com 	+44 7854 566 182 / +33 6747 261 45 		Алан Siao Минг WITHERICK 	allan.witherick @ jef.org.uk 			Џонатан PICAVET 	jonathan.picavet @ kcl.ac.uk (и наскоро: jonathan.picavet @ jef.org.uk) 	+44 7503 079 056 		Сара Абдел-AAL; sarah.abdelaal @ jef.org.uk 	Nikki Бонд; Настани директор и Северна Англија координатор nikki.bond @ jef.org.uk 	Estelle ROUHAUD; ЕМ канцеларија Лондон, estelle.rouhaud @ euromove.org.uk 	Лина OHLTMANN; lina.ohltmann @ jef.org.uk; +44 7552 698 808 / +49 176 8118 7007, lina.ohltmann 	Џонатан PICAVET jonathan.picavet @ kcl.ac.uk (и наскоро: jonathan.picavet @ jef.org.uk) 44 7503 079 056 			
52 																																												
2. ЏЕФ Европа
 	A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	J 	K 	L 	M
1 	Име 	Презиме 	Позиција 	Земја на потекло 	Е-пошта 1 	E-mail 2 	Мобилни 	Други телефон 	Skype 	Фејсбук 	МСН 	Блог 	Твитер
2 													
3 	Директно избран ФК членови 2009-11 											
4 	Annabelle 	Dullin 	Претседателот на РГ Проект за развој на 	Франција 	annabelle.dullin @ jef.eu 	annabelledullin@gmail.com 	+33 (0) 6 10 11 02 83 или 35 262 14 78 044 		toeffelchencologne 	Annabelle Du 			
5 	Бард Skaar 	Viken 	Претседателот на РГ раст 	Норвешка 	bard.viken @ jef.eu 	bard@jasiden.no 	+47 920 90 280 			Бард Skaar Viken 	bsviken@hotmail.com 		
6 	Damien В. 	Routisseau-Magrou 	Ко-претседавач на PC Глобална Европа 	Франција / Велика Британија 	damien@jef.eu 	bigbangjapon@gmail.com 	+49 175 444 0927 			Damien Routisseau-Magrou 			
7 	Даниела * 	Vidaicu 	ИО член 	Молдавија 	daniela.vidaicu @ jef.eu 	vidaicudaniela@yahoo.com 	+37368807159 		vidaicutza 	Даниела Vidaicu 	N / A 		
8 	Eike 	Шнајдер 	Ко-претседавач на PC Кон демократска федерација 	Германија 	eike.schneider @ jef.eu 	eike.schneider @ JEF-nrw.de 	+49 1708795530 		eike.schneider1 	Eike Шнајдер 			
9 	Ханс 	Merket 	Претседателот на компјутер Глобална Европа 	Белгија 	hans.merket @ jef.eu 	hansmerket@hotmail.com 	+ 32 474 34 20 14 		N / A 	Ханс Merket 	N / A 		
10 	Џакопо 	Barbati 	Претседателот на РГ федералистичка Онлајн активизам 	Италија 	jacopo.barbati @ jef.eu 	js.barbati @ gmail.com 	+39 333 918 8125 	+39 (0) 85 449 16 00 	jbarbati 	Џакопо Јован Barbati 	jacopobarbati@hotmail.it 		jjbarbati
11 	Joonas 	Turunen 	Претседателот на РГ финансии 	Финска 	joonas.turunen @ jef.eu 	joonas.turunen @ student.hse.fi 	+35 84 05 42 59 35 			Joonas Turunen 	joonas_turunen@msn.com 		Turunen
12 	Јулија 	Работ 	Ко-претседавач на Работната група комуникација и медиумите 	Германија 	julia.brink @ jef.eu 	julia_brink@web.de 	+49 17 69 60 74 420 	+49 30 44 327 340 	mariposa_julia 	Јулија работ 	N / A 		
13 	Јулија * 	Микиќ 	ИО член 	Хрватска 	julia.mikic @ jef.eu 	julia.mikic @ gmail.com 	+385 91 524 54 21 		julia.mikic 	Julia Mikic 			east_of_the_sun
14 	Karim-Pierre 	Maalej 	Chair of WG Communication & Media 	Франција 	karim-pierre.maalej@jef.eu 	alibaba0@free.fr 	+33 678 183 634 			Karim-Pierre Maalej 		http://www.blog-kpm.fr 	
15 	Kathrin 	Lichtenberg 	Co-chair of WG Growth 	Германија 	kathrin.lichtenberg@jef.eu 	kathrin.lichtenberg@jef.de 	+49 17 62 31 68 972 			Kathrin Lichtenberg 			
16 	Luca 	Lionello 	Secretary of PC Towards a democratic federation 	Италија 	lucalion99@hotmail.com 	luca.lionello@jef.eu 							
17 	Marta 	Semplici 	Chair of PC Towards a democratic federation 	Италија 	marta.semplici@jef.eu 	marta.semplici@gmail.com 	+33 616 224 589 		marta.semplici 	Marta Semplici 			
18 	Martin* 	Fischer 	EB member 	Германија 	martin.fischer@jef.eu 	fischermartin@gmx.de 	+49 17 66 43 78 985 	+43 664 644 9590 	fischer-martin 	Martin Fisher 			
19 	Matteo 	Manfredini 	Co-chair of PC Federal Society 	Италија 	matteo.manfredini@jef.eu 	cantigalli@hotmail.com 	+32 48 72 11 906 			Matteo Manfredini 			
20 	Sarantis 	Michalopoulos 	Chair of PC Federal Society 	Грција 	sarantis.michalopoulos@jef.eu 	sarantismichalopoulos@yahoo.gr 	+30 69 46 73 17 12 	+30 698 026 1117 	sarantis.michalopoulos 	Sarantis Michalopoulos 	sarantismichalopoulos@hotmail.com 		
21 	Toni 	Giugliano 	FC member 	UK/Italy 	toni.giugliano@jef.eu 	toni.giugliano@gmail.com 	+44 77 56 66 33 12 		toni.giugliano 	Toni Giugliano 			tonigiugliano
22 	Vaida 	Cesnuleviciute 	Presidium member 	Литванија 	vaida.cesnuleviciute@jef.eu 	vaidaces@yahoo.com 	+37 (0) 612 224 87 	00447570391005 	vaida-is-here 	Vaida Cesnuleviciute 	vaida-is-here@hotmail.com 		
23 	Alexia 	Ruvoletto 	Secretary of PC Federal Society 	Италија 	alexia.ruvoletto@jef.eu 	alexia.ruvoletto@yahoo.it 							
24 													
25 	President and Vice-Presidents (other EB members who are elected from the FC are indicated with an * above) 												
26 	Philippe 	Adriaenssens 	Претседател 	Белгија 	president@jef.eu 	philippe.adriaenssens@gmail.com 	+32 47 23 34 127 		philippeadriaenssens 	Philippe Adriaenssens 	philippe_adriaenssens@hotmail.com 		JEFPresident
27 	Pauline 	Gessant 	Senior Vice-president 	Франција 	pauline.gessant@jef.eu / pauline@jef.eu 	paulinegessant@gmail.com 	+33 68 31 16 009 		paulinegessant 	Pauline Gessant 			
28 	Ingvil Louise 	Nürnberg 	Junior Vice-president 	Норвешка 	ingvil.nuernberg@jef.eu / ingvil@jef.eu 	ingvil@jasiden.no 	+47 98 29 02 38 		ingvilln 	Ingvil Louise 	ingvillouisenurnberg@hotmail.com 		IngvilLouise
29 													
30 	Secretary-General and Treasurer 												
31 	Ruben 	Loodts 	Secretary-General 	Белгија 	sg@jef.eu 	ruben.loodts@gmail.com 	+32 49 55 01 383 		Roeb_1 	Ruben Loodts 			
32 	Till 	Burckhardt 	Treasurer 	Швајцарија 	till.burckhardt@jef.eu 	tillja@gmail.com 	+41 76 20 41 044 		tillja 	Till Burckhardt 			
33 													
34 	Co-opted FC/EB* members 												
35 	Samuele 	Pii 	Former President (07-09) 	Италија 	samuele.pii@jef.eu 	samule.pii@gmail.com 	+39 33 91 34 98 54 			Samuele Pii 			
36 	Tomas 	Spragg 	Co-chair of WG Federal Online Activism 	Велика Британија 	tomas.spragg@jef.eu 	tomas.spragg@gmail.com 	+32 48 78 98 636 	+44 78 50 02 85 01 	thomas..spragg 	Tomas Spragg 	N/A 	www.musicalethicalormineral.blogspot.com 	tjspragg
37 	Julie 	Langevin 	Co-chair of WG Project Development 	France/UK 	julie.langevin@jef.eu 	juli.langevin@gmail.com 							
38 	Michel* 	Gelly 	EB member 	Франција 	michel.gelly@jef.eu 	michel.gelly@hotmail.fr 	+33 625 488 313 	+32 495731754 	michelgelly 				
39 													
40 	Presidium 												
41 	Vaida 	Cesnuleviciute 	Presidium member 	Литванија 	vaida.cesnuleviciute@jef.eu 	vaidaces@yahoo.com 	+37 (0) 612 224 87 		vaida-is-here 	Vaida Cesnuleviciute 	vaida-is-here@hotmail.com 		
42 	Allan Siao Ming 	Witherick 	Presidium member 	Велика Британија 	allan.witherick@jef.eu / allan@jef.eu 	a@witherick.org.uk 							
43 	Kathrin 	Lichtenberg 	Presidium member 	Германија 	kathrin.lichtenberg@jef.eu 	kathrin.lichtenberg@jef.de 	+49 17 62 31 68 972 			Kathrin Lichtenberg 			
44 													
45 	Other Secretariat members 												
46 	Lia 	Laugner 	Project trainee 	Германија 	lia.laugner@jef.eu 	l.laugner@googlemail.com 	+32 472 32 19 08 		lalialu 				
47 	Josephine 	Kohl 	Project trainee 	Германија 	josephine.kohl@jef.eu 	josephine.kohl@googlemail.com 	+32 489 63 66 03 		josephine.kohl 				
48 	Michel 	Gelly 	TNF intern 	Франција 	michel.gelly@jef.eu 	michel.gelly@hotmail.fr 	+32 495731754 	+33 625 488 313 					
49 	Evangelia 	Tsomaka 	Интерни 	Грција 	eva.tsomaka@jef.eu 								
3. Local and regional level
 	A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	J 	K 	L 	M 	N 	O 	P 	Q 	R 	S 	T 	U
1 	Земја 	Name of section 	Address 	Postal code 	City 	Телефон 	Fax 	General E-mail 	Web page 	President 	President E-mail 	President phone 	President Skype 	International officer 	International officer e-mail 	Treasurer 	Treasurer e-mail 	Others 	Others 	Others 	Others
2 																					
3 	Belgium 	Gent 			Gent 			jef.gent@hotmail.com 		Gaute VANNUTEN 		+32 496 06 27 38 									
4 	Leuven 			Leuven 					Peter OOMSELS 	peter.oomsels@gmail.com 	+32 473 82 94 44 									
5 	Bulgaria 	Blagoevgrad 			Blagoevgrad 					Sofiya TSVETKOVA 	syt060@aubg.bg 	+35 988 66 29 060 									
6 	Finland 	Хелсинки 								Telle VIKAMA 	telle.vikama@gmail.com 	+35 850 55 09 902 									
7 	Germany BB 	Junge Europäische Bewegung Berlin Brandenburg eV 	Sophienstraße 28/29 	DE-10178 	Berlin 	+49 30 3036201-60 	+49 30 3036201-59 	info@jeb-bb.de 	www.jeb-bb.de 	Moritz JAHNKE 	moritz.jahnke@jeb-bb.de 			Stefanie SCHARRENBACH 	stefanie.scharrenbach@jeb-bb.de 	Jano COSTARD 	jano.costard@jeb-bb.de 	Sarah CIAGLIA; sarah.ciaglia@jeb-bb.de 	Michael DOLLINGER; michael.dollinger@jeb-bb.de 	Georges BIRKA MEYER; birka.meyer-georges@jeb-bb.de 	Jenny NEUBERT; jenny.neubert@jeb-bb.de
8 	Latvia 	Riga 			Riga 					Anna LIELPETERE 	anna.lielpetere@klubsmaja.lv 										
9 									Anita NOVICKA 	anita.novicka@klubsmaja.lv 										
10 	Serbia 	Belgrade 	ул. Kralja Milana 31 	11000 	Belgrade 					Nikola ZIVKOVIC 	nikola.zivkovic@gmail.com 	+38 163 622 666 									
11 	Nis 	Vojvode Tankosica pr. I br. 17 	18000 	Nis 					Aleksandar STEVANOVIC 	aco.stevanovic@gmail.com 	+381 64 6122 697 									
12 	Novi Sad 	N/A 	N/A 	Novi Sad 	N/A 	N/A 	N/A 		Milos STANIC 	torden85@gmail.com 	+38 164 1751 444 									
13 	Germany 	Bremen 								Beatrice Nass 	becenass@msn.com 										
14 	Germany 	Baden-Württemberg 								Jonathan Berggötz 	Jonathan.Berggoetz@googlemail.com 										
15 	Germany 	Saarland 								Roman Pfeiffer 	roman.pfeiffer@jef-saarland.de 	+49 (0) 151 539 668 69 									
4. TNF Contacts
 	A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	J 	K 	L
1 	TNF contacts 	
2 	Име 	Surname 	Position 	Country of origin 	E-mail 1 	E-mail 2 	Mobile 	Other phone 	Skype 	Facebook 	MSN 	Twitter
3 												
4 	Thomas 	HEIMSTADT? 		Германија 	thomas.heimstaedt@jef.de 	thomas.heimstaedt@gmail.com 	+49 178 655 63 60 	+49 711 650 492 				
5 	Guillaume 	AMIGUES? 		Франција 	guillaume.amigues@sciences-po.org 	taurillion@jeunes-europeens.org 						
6 	Laurent 	NICOLAS? 	Editor-in-chief of www.taurillon.org 	Франција 	laurnicolas@gmail.com 	taurillion@jeunes-europeens.org 						
7 	Federico 	BRUNELLI 	Editor-in-chief of www.eurobull.it 	Италија 	fede_brunelli@yahoo.it 							
8 	Michela 	COSTA 	Co-editor-in-chief of www.tnf.eu 	Италија 	michi.costa@gmail.com 		+32 (0) 487 321 130 		miky_costa 	Michela Costa 		
9 	Елена 	MONTANI 	Editor-in-chief of www.thenewfederalist.eu 	Италија 	elenay3@yahoo.com 							
10 	Pia 	MENNING 	Editor of www.tnf.eu 	Германија 	pia.menning@jef.eu 	pia.menninig@web.de 			piamenning 	Pia Menning 		pia_menning
11 	Matej 	CRNJAVIC 	Editor of www.tnf.eu 	Словенија 	matej.crnjavic@jef.eu 	matej.crnjavic@gmail.com 			matej-c 			
12 	Peter 	MATJASIC 	Editor of www.tnf.eu 	Словенија 	peter.matjasic@jef.eu 	peter.matjasic@gmail.com 	+32 485 44 59 75 	+386 41 79 1043 	curlypeter 		curlypeter@yahoo.com 	
13 	Mana 	LIVARDJANI 	Cafe Babel Federalist Blog responsible 	Италија 	mana.livardjani@federaleurope.org 		+32 486 15 02 61 					
14 	Franz 	FERRERO 	UEF 	Италија 	franz.ferrero@gmail.com 							
15 	Karina 	ANDRES 	TNF Intern 	Германија 	karina.andres@jef.eu 	karina.andres@web.de 	+32 487 67 6991 					
16 	Bianca 	SZYTNIEWSKI 	TNF Intern 	Полски 	biancaszytniewski@gmail.com 							
17 	Marc-Antoine 	COURSAGET 	Redactor-in-chief www.taurillon.org 	Франција 	taurillon@jeunes-europeens.org 							
18 	Sarah 	TODD 	TNF Language Officer 	Франција 	sarah.todd@jef.eu 	sarahtodd87@yahoo.fr 						
19 												


Регионален состанок

Училишта за инклузивно образование во земјите од Западен Балкан и Турција


Санлиурфа

Турција

04-06 ОКТОМВРИ 2010

 ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ


Претставници од сите земји

АЛБАНИЈА

      MS mirela Андони 

      Образование специјалист 

        Наставните програми и Учител квалификација стандарди 

        Институт за развој на образованието 

        "Наим Фрашери", ул NO.37 

        Тирана 

        АЛБАНИЈА 

        Тел:. +355 4 2225860 

        Е-пошта: m2andoni@yahoo.com

        MS Мајлинда Лика 

        Специјалист за странски јазици 

        Наставна програма инспекција Дирекцијата 

        Национален инспекторат за образование пред Универзитетот во Албанија 

        Rruga, Јордан Misja 

        Тирана 

        АЛБАНИЈА 

        Тел:. +355 67 2068973 

        Е-пошта: lmajlinda@yahoo.com

        МЖ ALQI MUSTAFAI 

        Раководител на одделение 

        Стручно образование и обука Рамка програми и обука на наставниот кадар стандарди 

        Националната агенција за стручно образование и обука 

        "Наим Фрашери" Улица NO.37 

        Тирана 

        АЛБАНИЈА 

        Тел:. +355 4 2269255 

        Е-пошта: alqimustafai@yahoo.com; amustafai@akafp-al.org

      Г. Фатмир VEJSIU 

      Директор 

        Pre-високо образование Дирекцијата 

        Албанското Министерство за образование и наука 

        Rruga е Durresit, No.23 

        1001 Тирана 

        АЛБАНИЈА 

        Тел:. +355 4 2225832 

        Факс: +355 4 2232002 

        Е-пошта: fvejsiu@mash.gov.al

        MS Мерита ZYLAJ 

        Директорот 

        Техника економска гимназија Тирана 

        "Xhorxhi Мартини" 

        Тирана 

        АЛБАНИЈА 

        Тел: +355 4 2258916; 355 4 2.223.310. 

        Е-пошта: meritazylaj@yahoo.com; shtet1920@yahoo.com

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

        MS DINA BOROVINA 

        Директор 

        Педагошкиот институт во Сараево (ППЗ) 

        Marsala Тита 54 / 2 

        71000 Сараево 

        Босна и Херцеговина 

        Тел:. +387 33 220967 

        Факс: +387 33 214890 

        Е-пошта: ppzsa@ppsza.ba

      Г-ѓа Гордана CICAK 

      Извршен директор 

        Независна Зеница 

        Fakultetska 1 

        72.000 Зеница 

        Босна и Херцеговина 

        Тел:. +387 32 440390 

        Факс: +387 32 440391 

        Е-пошта: indep@gmx.net

        MS Saliha DUDERIJA 

        Помошник министер 

        Секторот за човекови права 

        Министерството за човекови права и бегалци на БиХ 

        Трг БиХ бр.1 

        71000 Сараево 

        Босна и Херцеговина 

        Тел:. +387 33 206655 

        Факс: +387 33 206655 

        Е-пошта: salihadj@mhrr.gov.ba

        MS Лејла KAFEDZIC 

        Професорот 

        Одделот за Педагогија / Образование 

        На Филозофскиот факултет во Сараево 

        Franje Rackog 1 

        71000 Сараево 

        Босна и Херцеговина 

        Тел:. +387 33 253142 

        Факс: +387 33 667873 

        Е-пошта: lejla.kafedzic @ pedagogijaffsa.com; klejla2003@yahoo.com

        MS Лилјана Шантиќ 

        Стручен помагач 

        Секторот за човекови права 

        Министерството за човекови права и бегалци на БиХ 

        Трг БиХ бр.1 

        71000 Сараево 

        Босна и Херцеговина 

        Тел:. +387 33 206655 

        Факс: +387 33 206655 

        Е-пошта: Ljiljana.Santic @ mhrr.gov.ba

        MS DJENANA TRBIC 

        Образование Координатор на програмата за 

        Образование Министерството 

        Фонд за отворено општество Босна и Херцеговина 

        Тито стрит 19, III кат 

        71000 Сараево 

        Босна и Херцеговина 

        Тел:. +387 33 444488 

        Факс: +387 33 444488 (Ext 202) 

        Е-пошта: dzenana@soros.org.ba

Хрватска

        МЖ Винко Филиповиќ 

        Директор 

        Образование и обука на наставниот кадар Агенција 

        Donje Svetice 38 

        10000 Загреб 

        Хрватска 

        Тел:. +385 1 2786065 

        Факс: +385 1 2785001 

        Е-пошта: vinko.filipovic @ azoo.hr

        MS Нада JAKIR 

        Постар советник 

        Дирекцијата за национални малцинства 

        Министерството за наука, образование и спорт 

        Donje Svetice 38 

        10000 Загреб 

        Хрватска 

        Тел:. +385 1 4594355 

        Факс: +385 1 4594319 

        Е-пошта: nada.jakir @ mzos.hr

        MS ASJA KORBAR 

        Координатор на проект 

        NEPC Секретаријатот 

        Мрежа на образовната политика центри 

        Amruseva 8 

        10000 Загреб 

        Хрватска 

        Тел:. +385 1 5509427 

        Факс: +385 1 5509427 

        Е-пошта: asja@edupolicy.net

        MS MAJA Љубиќ 

        Образовни експерт-програма Координатор за развој 

        SEECEL (Југоисточна Европа Центар за претприемачкото учење) 

        Селска Cesta 217/IV 

        10000 Загреб 

        Хрватска 

        Тел:. +385 1 3040260 / 2 

        Факс: +385 1 3040261 

        Е-пошта: maja.ljubic @ seecel.hr

        Г. Мирко Марковиќ 

        Директор за национални малцинства 

        Министерството за наука, образование и спорт 

        Donje Svetice 38 

        10000 Загреб 

        Хрватска 

        Тел:. +385 1 4569461 

        Факс: +385 1 4594319 

        Е-пошта: markovic.mirko @ mzos.hr

        MS Ведрана SPAJIC-VRAKS 

        Редовен професор 

        Министерството за образование 

        Факултетот за хуманистички и општествени науки 

        Ивана Lucica 3 

        10000 Загреб 

        Хрватска 

        Тел:. +385 1 6120111/167 

        Е-пошта: verdana.spajic-vrkas @ zg.t-com.hr

        МЖ ДАРКО ТОТ 

        Помошник директор 

        Образование и обука на наставниот кадар Агенција 

        Donje Svetice 38 

        10000 Загреб 

        Хрватска 

        Тел:. +385 1 2786065 

        Факс: +385 1 2785001 

        Е-пошта: darko.tot @ azoo.hr

ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

        Ѓа Наташа Ангелоска Галевска 

        Професорот 

        На Филозофскиот факултет 

        Универзитетот Свети Кирил и Методиј Скопје 

        Бул. Крсте Мисирков бб 

        1000 Скопје 

        ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

        Тел:. +389 2 3116520 ext. 226 

        Е-пошта: ngalevska@yahoo.com; natasa@fzf.ukim.edu.mk

        МЖ Сафет BALLAZHI 

        Координатор на програмата за 

        Центар за човекови права и разрешување конфликти 

        Партизански Одреди б.б. Поштенски фах 39 

        1020 Скопје 

        ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

        Тел:. +389 71341106 

        Факс: +389 2306954 

        Е-пошта: saf@chrcr.org.mk


        Г. Дарко Митевски 

        Градоначалникот 

        Претседателот на ЗЕЛС Комисијата за образование 

        Општина Македонска Каменица 

        Ул. Каменичка 

        2304 Македонска Каменица 

        ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

        Тел:. +389 33 432741 

        Факс: +389 33 432741 

        Е-пошта: mtdarko@yahoo.com

        МЖ LASTE Спасовски 

        Советник 

        Истражување и развој 

        ВЕТ Центар 

        50 та Дивизија бб 

        1000 Скопје 

        ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

        Тел:. +389 2 3135484 

        Факс: +389 2 3111085 

        Е-пошта: spalaste@yahoo.com

        МЖ ZEQIR Зеќири 

        Директор 

        Стручно образование и обука 

        50 Дивизија бб 

        1000 Скопје 

        ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

        Тел:. +389 2 3135484 

        Факс: +389 2 3111085 

        Е-пошта: zeqir66@yahoo.com

Косово според UNSCR

1244

        МЖ Куштрим Бајрами 

        Директор 

Сектор за меѓународна соработка и интеграција во ЕУ

        Министерството за образование, наука и технологија 

        RR. Агим Kransiqi Nr.1 

        10000 Pristhine 

        Косово според UNSCR 1244 

        Тел:. +377 44 520124 

        Е-пошта: kushtrim.bajrami @ KS-gov.net

        MS LULAVERE BEHLULI 

        Раководител на Оддел за посебни потреби образование 

Посебни потреби образование

        Министерството за образование наука и технологија 

        Агим Ramdani NN 

        10000 Приштина 

        Косово според UNSCR 1244 

        Тел:. +381 38 20020058 

        Е-пошта: lulavere.behluli @ KS-gov.net

        МЖ Нехат EMRULLAHU 

        Косово цвет Работодавачот претставник 

Извршниот директор на "Proterm", Машински инжењер

Цвет

        Зона Индустриски, Veternik 1 "Proterm" 

        10000 Pristhine 

        Косово според UNSCR 1244 

        Тел:. +381 38 545449 

        Факс: +381 38 545449 

        Е-пошта: e.nehat @ gmail.com

        МЖ Зејнел KASUMAJ 

        Директор 

Стручно образование и обука школа, деканот

        Lloqan 

        51.000 деканот 

        Косово според UNSCR 1244 

        Тел:. +381 390 361072 

        Е-пошта: shmt_tafilkasumaj@hotmail.com

        MS RYVE PREKOROGJA 

        Службен за стручно образование 

Одделот за професионално образование

        Министерството за образование, наука и технологија 

        Ул "Агим Рамадани" 

        10000 Prishtine 

        Косово според UNSCR 1244 

        Тел:. +381 38 213345 

        Е-пошта: ryve.prekorogja @ KS-gov.net

        MS LULJETA Шала 

        Истражувач за иновации и компаративни студии 

На градови

        Косово Педагошкиот институт 

        RR. Eqrem Qabej Pn Prishtine 

        10000 Prishtine 

        Косово според UNSCR 1244 

        Тел:. +377 44239744 

        Е-пошта: Luljeta.Shala @ KS-gov.net; luljeta788@hotmail.com

Црна Гора

        MS ЗОРА BOGICEVIC 

        Постар советник за средно и високо стручно образование 

        Сектор за средно и високо стручно образование 

        Министерството за образование и наука 

        Vaka Durovica бб 

        81000 Подгорица 

        Црна Гора 

        Тел:. +382 20 410147 

        Факс: +382 20 410101 

        Е-пошта: zora.bogicevic @ gov.me

        МЖ ramo KOLASINAC 

        Главен 

        Висока комбинација училиште "Beco Basic" Плав 

        Racina бб 

        84.325 Плав 

        Црна Гора 

        Тел:. +382 51 251046 

        Факс: +382 51 251046 

        Е-пошта: smpl@t-com.me

        МЖ Владислав KOPRIVICA 

        Советник 

        Сектор за работни стандарди и наставни планови 

        Центар за стручно образование, Црна Гора 

        Vaka Durovica бб 

        81000 Подгорица 

        Црна Гора 

        Тел:. +382 20 664785 

        Факс: +382 20 664714 

        Е-пошта: vlado.koprivica @ cso.gov.me

        Г. Душко Луциќ 

        Главен 

        Економски средношколци 

        Nisic, Vuka Караџица 83 

        Никшиќ 

        Црна Гора 

        Тел:. +382 40 235640 

        Факс: +382 40 235640 

        Е-пошта: ldusko@t-com.me

        Г. Душко RAJKOVIC 

        Директор 

        Центар за стручно образование, Црна Гора 

        Vaka Durovica бб 

        81000 Подгорица 

        Црна Гора 

        Тел:. +382 20 664713 

        Факс: +382 20 664714 

        Е-пошта: dusko.rajkovic @ cso.gov.me

СРБИЈА

        МЖ Југослав Богдановиќ 

        Директорот на училиштето 

        Средно стручно училиште "HPTS Урош Predic" 

        Stevice Jovanovica 46 

        23000 Зрењанин 

        СРБИЈА 

        Тел:. +381 23 561567 

        Факс: +381 23 561567 

        Е-пошта: updirektor@zrlocal.net        MS TINDE Ковач CEROVIC 

        Државниот секретар 

        Министерството за образование на Република Србија 

        Nemanjina 22-26 

        11000 Белград 

        СРБИЈА 

        Тел:. +381 11 3622193 

        Факс: +381 11 3615037 

        Е-пошта: tkovacs@mp.gov.rs 

         

        MS Тања Ранковиќ ZAHOPULOS 

        Образование и развојот на човечкиот капитал координатор 

        Социјална инклузија и намалување на сиромаштијата единица 

        Владата на Република Србија - Вицепремиерот канцеларија 

        Палата Србија, Бул. Mihajla Pupina 2, Исток крило, прв кат, канцеларија 118 

        11.070 Белград 

        СРБИЈА 

        Тел:. +381 11 3114605 

        Факс: +381 11 2139754 

        Е-пошта: tanja.rankovic @ gov.rs

        MS Драгица TRIVIC 

        Вонреден професор 

        Претседателот на хемиски образование 

        Универзитетот во Белград, Факултет за хемија 

        Студентски Трг. 12-16 

        11000 Белград 

        СРБИЈА 

        Тел:. +381 11 13336854 

        Факс: +381 11 12184330 

        Е-пошта: dsisovic@chem.bg.ac.rs

ТУРЦИЈА

        МЖ ünal AKYUZ 

        Директор 

        Дирекцијата на проекти координативен центар 

        Министерството за образование на Турција 

        Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MEB Beşevler Kampüsü C Блок 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 2123870 

        Факс: +90 312 2129304 

        Е-пошта: uakyuz@meb.gov.tr; unalakyuz@gmail.com

        MS ELMAS ARUS 

        Претседателот на форум 

        Нула дискриминација асоцијација 

        Inonu Mah. Harbiye Cayiri Sok. Не: 105 / 8 Sisli 

        Истанбул 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 212 2410271 

        Факс: +90 212 2497652 

        Е-пошта: elmasarus@yahoo.com

        MS MUBERRA BALCI 

        Координатор на Проектот за средно образование 

        Дирекцијата на проекти координативен центар 

        Министерството за образование на Турција 

        MEB Beşevler Kampüsü C Блок 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 2123870 

        Факс: +90 3122129304 

        Е-пошта: mbalci@meb.gov.tr

        MS NEYYIR BERKTAY 

        Координатор 

        Иницијатива за образовна реформа 

        Bankalar Cad. Не: 2 Kat: 5 Karakoy 

        34.420 Истанбул 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 212 2920293 

        Факс: +90 212 2920295 

        Е-пошта: neyyir@sabanciuniv.edu

        МЖ Салих Челик 

        Заменик потсекретарот 

        Министерството за образование (Моне) 

        MEB MERKEZ Бина Kizilay 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 4250270 

        Факс: +90 312 4253315 

        Е-пошта: scelik@meb.gov.tr

        MS Didem DEMIRKOL 

        Координатор на Центри за Обука 

        MEKSA Фондацијата 

        Alfalt Cad. Не :1-А 

        63.100 Санлиурфа 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 414 2157062 

        Факс: +90 414 2165112 

        Е-пошта: didemdemirkol@meksa.org.tr

        МЖ Хусеин EKIZ 

        Д-р - Ректор 

        Техничко образование факултет 

        Sakarya Универзитетот 

        54.188 Sakarya 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 264 2956420 

        Факс: +90 264 2956424 

        Е-пошта: ekiz@sakarya.edu.tr
        МЖ Ибрахим ЕР 

        Генералниот директор 

        Генералниот директорат за основно образование 

        Министерството за образование (Моне) 

        MEB MERKEZ Бина Kizilay 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 3124183709 

        Е-пошта: ibrahimer@meb.gov.tr

        MS COLPAN Erdem 

        Административна на проекти и надворешни односи 

        MEKSA Фондацијата 

        Cevad Dundar Cad. No: 19 Ostim 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 3544366 

        Факс: +90 312 3544366 

        Е-пошта: colpanerdem@meksa.org.tr

        MS hacer Фого 

        За правата на Ромите 

        Нула дискриминација асоцијација 

        Sagiroglu Sok. No: 27 / 5 Cihangir - Beyoglu 

        Истанбул 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 212 2524354 

        Е-пошта: hacerfoggo@gmail.com

        Г. Смит Каплан 

        Генералниот директор 

        Генералниот директорат за образование во странство 

        Министерството за образование (Моне) 

        4. Kat C Блок Bakanliklar 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 4176986 

        Факс:. +90 312 4255401 

        Е-пошта: hkaplan@meb.gov.tr

        МЖ Ертан KARABIYIK 

        Програмата асистент 

        Образование Министерството 

        УНИЦЕФ Турција 

        Бирлик Mah. 2. Cad. No: 11 Cankaya 

        06.610 Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 4541025 

        Факс: +90 312 4961461 

        Е-пошта: ekarabiyik@unicef.org
        МЖ Ибрахим Халил Мутлу 

        Ректорот 

        Harran Универзитетот 

        Yenisehir Yerleskesi 

        63.300 Санлиурфа 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 4143183000 

        Факс:. +90 4143128144 

        Е-пошта: mutlu@harran.edu.tr

        МЖ Сахин SERIM 

        Експерт 

        Едукација и истражување 

        Авторски-Е конфедерација на синдикати 

        Tunus Caddesi No: 37 Kavaklidere 

        06.680 Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 4171630 

        Факс: +90 312 4250552 

        Е-пошта: sahinserim@hotmail.com; sahinserim@hakis.org.tr

        МЖ Нури OKUTAN 

        Гувернерот 

        Санлиурфа Governorship 

        Ататурк Caddesi Hükümet Konağı Kat: 2 

        63.100 Санлиурфа 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 414 3131843 

        Факс:. +90 414 3131731 

        Е-пошта: nuri-okutan@hotmail.com

        MS Емине ONARAN INCIRLIOGLU 

        Заменик претседател (Assoc.Prof.Dr.) 

        Турскиот културни студии асоцијација 

        Енис Behic Koryurek Сокак 11/10 Cankaya 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 4380526 

        Е-пошта: eoincirlioglu@gmail.com

        MS NuR OTARAN 

        Образование консултант 

        Образование Министерството 

        УНИЦЕФ Турција 

        Бирлик Mah. 2. Cad. No: 11 Cankaya 

        06.610 Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 4541007 

        Факс: +90 312 4961461 

        Е-пошта: n.otaran @ gmail.com
        МЖ HANIFI Сахин 

        Директор 

        Санлиурфа Провинцискиот Моне 

        Yenisehir Mah. Prof.Abdulkadir Karahan Cad. 

        Санлиурфа 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 4143131559 

        Факс:. +90 414 123083 

        Е-пошта: ozelkalem63@meb.gov.tr

        MS Zeynep Шимшек 

        Вонреден професор 

        Јавни Одделот за здравство 

        Harran универзитет, на Медицинскиот факултет 

        Yenisehir кампус 

        63.100 Санлиурфа 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 414 3183114 

        Е-пошта: zsimsek@harran.edu.tr

        МЖ NACI Јилмаз 

        Социјален работник 

        Ататурк Bulvari Valilik Binası SOSYAL Hizmetler Müdürlüğü Kat: 3 

        63.000 Санлиурфа 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 4143131161 

        Е-пошта: yilmazn_99@mynet.com.tr

ЕК, меѓународни институции и

РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

        MS KOVÁCS AGOTA 

        Програмски менаџер 

        Генералниот директорат за проширување 

        Европската комисија 

        Rui де ла Лои 170 

        1040 Брисел 

Белгија

        Тел:. +32 2 295 7037 

        Е-пошта: agota.kovacs @ ec.europa.eu

        МЖ МУСТАФА BALCI 

        Образование и обука менаџер на секторот за 

        Делегацијата на Европската унија во Турција 

        Ugur Mumcu Cad. No: 88 Kat: 4 Републиканската партија 

        Анкара 

        ТУРЦИЈА 

        Тел:. +90 312 4598700 

        Факс: +90 312 4466737 

        Е-пошта: Mustafa.BALCI @ ec.europa.eu        МЖ Ентони CAMILLERI 

        Истражувач 

        Scienter 

        преку Вал Д Aposa 3 

        40123 Болоња 

        Италија 

        Тел:. +390516560401 

        Факс: +390516560402 

        Е-пошта: anthony@camilleri.com

        MS МАРИЈА INES CEDRON Martinho 

        Малцински експерт 

        Меѓународниот департментот 

        Foundacion Secretariado Gitano 

        C / Ahijones S / N 

        28.018 Мадрид 

        Шпанија 

        Тел:. +34 91 4220968 

        Факс: +34 91 4220961 

        Е-пошта: ines.cedron @ gitanos.org

        MS Алисон CLOSS 

        Независни образовни консултант 

        49 Malbet Wynd 

        EH16 6AB Единбург 

        Шкотска, Велика Британија 

        Тел:. +44 131 667 2086 

        Е-пошта: alison.closs @ ed.ac.uk

        MS Вања IVOSEVIC 

        Заменик на директорот 

        Центар за образовна политика 

        Decanska 2 

        11000 Белград 

        СРБИЈА 

        Тел:. +381 113037164 

        Факс: +381 113037164 

        Е-пошта: vivosevic@cep.edu.rs

        MS NAZANIN JAVAHERI-Ариа 

        Помошник 

        VESBE eV асоцијација за Европската социјална работа, образование и обука 

        Schulstrasse 38 

        Terez krt. 46 

        53.773 Hennef 

        Германија 

        Тел:. +49 2242 9010658 

        Факс: +49 2242 9010679 

        Е-пошта: n.javaheri-Ариа @ vesbe.de

        МЖ Јирген LAU 

        Директор 

        VESBE eV асоцијација за Европската социјална работа, образование и обука 

        Schulstrasse 38 

        Terez krt. 46 

        53.773 Hennef 

        Германија 

        Тел:. +49 2242 9010652 

        Факс: +49 2242 9010679 

        Е-пошта: j.lau @ vesbe.de

        MS Сара Китинг-CHETWYND 

        Раководител на одделение / Југоисточна Европа Образование координатор 

        Дирекцијата за образование и јазици 

        Советот на Европа 

        67075 Стразбур 

        ФРАНЦИЈА 

        Тел:. +33 3 88412620 

        Факс: +33 3 88412788 

        Е-пошта: sarah.keating @ coe.int

        МЖ МАРИЈА KYRIAZOPOULOU 

        Проект менаџер 

        Европската агенција за развој во посебни потреби образование 

        Avenue Палмерстон 3 

        1000 Брисел 

        Белгија 

        Тел:. +32 2 2803359 

        Факс: +32 2 2801788 

        Е-пошта: mary@european-agency.org

        MS MIMIKA LOSHI 

        Експерт за парламентарна соработка и крстосница прашања 

        Градење на човечкиот капитал и крстосница прашања 

        Советот за регионална соработка 

        Трг Bosne i Hercegovine 1 / V 

        71000 Сараево 

        Босна и Херцеговина 

        Тел:. +387 33 561720 

        Факс: +387 33 561701 

        Е-пошта: Mimika.loshi @ rcc.int

        Г-ѓа Гордана MILJEVIC 

        Високи програм менаџер 

        Образование Програмата за поддршка на 

        Институт отворено општество 

        Kneginje Ljubice 14 

        11000 Белград 

        СРБИЈА 

        Тел:. +381 113025827 

        Факс: +381 113283602 

        Е-пошта: gmiljevic@fosserbia.org


        MS monika Мот 

        Раководител на одделение 

        Образование Министерството 

        КултурКонтакт Austrai 

        Universitatstrasse 5 

        1010 Виена 

        Австрија 

        Тел:. +43 15238765-77 

        Факс: +43 15238765-20 

        Е-пошта: monika.mott @ kulturkontakt.or.at

        MS ANASZTAZIA Наги 

        Програма директор 

        Проектот Грантови Одделот 

        Ромскиот образовен фонд 

        Terez krt. 46 

        1066 Будимпешта 

        УНГАРИЈА 

        Тел:. +36 327 0614 

        Факс: +36 1 235 8031 

        Е-пошта: anagy@romaeducationfund.org

        Ѓа Наташа Пантиќ 

        Истражувач 

        Центар за образовна политика 

        Decanska 2 

        11000 Белград 

        СРБИЈА 

        Тел:. +381 11 3037164 

        Факс: +381 11 3037164 

        Е-пошта: npantic@cep.edu.rs

        MS Naz RASSOOL 

        Професорот 

        Институтот за образование 

University of Reading

        Bulmershe суд, Woodlands Avenue, Earley 

        RG6 1HY читање, Беркшир 

        ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 

        Тел:. +0118 3685875 

        Е-пошта: n.rassool @ reading.ac.uk

        MS PRISKA SIEBER 

        Институт за меѓународна соработка во образованието (IZB) 

        Универзитетот за образование на наставници Централна Швајцарија (PHZ) 

        Zugerbergstrass 3 

        6300 Цуг 

        Швајцарија 

        Тел:. +41 41 727 1276 

        Факс: +41 41 727 1201 

        Е-пошта: priska.sieber @ phz.ch        MS Марта Soler 

        Професорот 

        Центар за истражување на надминување на нееднаквостите 

        Креа 

        Универзитетот во Барселона 

        Adolfl Florensa 8 

        08028 Барселона 

        Шпанија 

        Тел:. +34 93 4034549 

        Факс: +34 93 4034562 

        Е-пошта: marta.soler @ ub.edu

      МЖ WALTER WOLF 

      Политика за директор 

        DG EMPL Е2 

        Европската комисија 

        J27 1 / 205 

        B-1049 Брисел 

        Белгија 

        Тел:. +32 229 55936 

        Факс: +32 229 90509 

        Е-пошта: walter.wolf @ ec.europa.eu

        MS Brigita Жепа 

        Директор 

        Балтичките Институтот за општествени науки 

        Elizabetes 65 

        LV1050 Рига 

        Латвија 

        Тел:. +371 76541528 

        Факс: +371 67217560 

        Е-пошта: brigita.zepa @ biss.soc.lv

Европската фондација за обука (ЕТФ)

Viale Settimio Severo, 65

10133 Торино

Италија

Тел: +39 011 630 2222

Факс: +39 011 630 2200

        MS Мадлен SERBAN 

        Директор 

        Тел:. +390116302248 

        Факс:. +390116302200 

        Е-пошта: madlen.serban @ etf.europa.eu
        МЖ Хенрик FAUDEL 

        Заменик-шеф на Одделот за операции 

        Тел:. +390116302340 

        Факс:. +390116302200 

        Е-пошта: henrik.faudel @ etf.europa.eu

        MS lida Кита 

        Развојот на човечкиот капитал специјалист 

        Операции Одделот 

        Тел:. +390116302291 

        Факс:. +390116302200 

        Е-пошта: lida.kita @ etf.europa.eu

        МЖ Кит Холмс 

        Развојот на човечкиот капитал специјалист 

        Операции Одделот 

        Тел:. +390116302228 

        Факс:. +390116302200 

        Е-пошта: keith.holmes @ etf.europa.eu

        MS Rosita VAN MEEL 

        Развојот на човечкиот капитал специјалист 

        Операции Одделот 

        Тел:. +390116302313 

        Факс:. +390116302200 

        Е-пошта: rosita.van-meel @ etf.europa.eu

        МЖ АРД JONGSMA 

        ЕТФ новинар 

        Надворешна комуникација единица 

        Е-пошта: aj@ice-online.net 

 Страна 1
Страна 2
Сања Ravlić, Вања Сремац
Вања Сремац
Šesnić и Turković
Хрватскиот аудио-визуелни центар, Загреб, мај 2010
Kolor klinika ДОО
300
Уредник
Коректура
Дизајн
Објавена
Печати
Печати работи
Страна 3
Хрватскиот аудио-визуелни центар
Продукциски компании
Продукциски компании - Реклами
Пост продукција Сервис и кар компании
Филм и уметност здруженија
Дистрибутери
Изложувачи
Национални радиодифузери
Државни и јавни институции
Професионални здруженија и еснафи
Филм Публикации
Автори на правата на збирни заедници
Филмот, телевизијата и театар училишта
Филмски фестивали
4
7
17
19
22
23
25
27
28
29
31
32
33
34
Содржина
Страна 4
4
Хрватскиот аудио-визуелни центар
Хрватскиот аудио-визуелни центар е Влада-
ernement, поддржан од стратешки агенција за о-
diovisual сектор во Хрватска. Таа има за цел да се стимулира
успешна, енергична аудиовизуелната индустрија како
и за промовирање на најширока можна уживаат-
средина и разбирање на аудиовизуелни дела
низ Хрватска.
Како главен аудиовизуелни агенција во Хрватска, ние
имаат презеде целосна одговорност за
раст на аудиовизуелната индустрија во Хрватска. Нашите
надлежност се движи од поддршка на развојот,
производство, дистрибуција, изложба, маркетинг
и унапредување на стручно оспособување и
поддршка на национална кинотека преку
систем на јавните субвенции. Центарот исто така
промовира хрватскиот филмови и ко-продукции
на сите големи фестивали и пазари.
Финансирање на
Хрватскиот аудио-визуелни центар (havc) е
во моментов работат со годишен буџет од
околу 6,4 милиони €. Дополнителни јавна поддршка
тела се Градскиот завод за образование, култура
и Спорт - Град Загреб кој работи на редовна
годишно поддршка шема за шорцеви, Документа-
Рис и анимација, а од неодамна City Of-
ФИЦЕ за култура - градот Риека.
Копродукции
Хрватска е потписник на Европската конвенција-
превенција на кинематографската ко-производство,
член на Евроимаж и член на медиумите.
Билатералните договори за копродукција вклучуваат
Канада, Франција, Германија и Италија.
Законот за аудиовизуелни активности е на располагање
за преземање на www.havc.hr (За нас)
Дистрибуција и прикажување
Два големи филмски дистрибутери Блиц Филм и Д-
eo и Континентал филм доминира Хрватска
театарски дистрибуција на пазарот со пазарот
дел од речиси 90%. Во присуство кино
во 2009 година остана на исто ниво како и во
2008 година - околу 3,2 милиони приемните на
година, додека благајните се зголеми за повеќе од
10% се должи на зголемувањето на цената на CIN-
Ема билети. Хрватската кино изложба сектор
се карактеризира со поголем мултиплексирање: од 117
комерцијални екрани оперативен во 2009 година во 71
комерцијални кино сајтови, 35,8% се во
мултиплекси (дефиниран како 6 + екран места),
а остатокот во miniplexes и / или еден екран
места. Учеството на пазарот на национално филмови е
меѓу најниските во Европа - 1,52%. Хрватска
има 8 дигитални екрани, сите од нив 3D опремен
и сите од нив се наоѓа во или мултиплекси или
miniplexes. 1 VOD платформа - Макс ТВ е operat-
ИНГ во Хрватска.
Основни информации за
Аудиовизуелната индустрија во Хрватска
Страна 5
5
Развој
Во 2010 година воведовме развој
Фондот во насока на поддршка и сценариото и
развој на проекти за долгометражен филм:
проза, документарци и цртани.
Повикот за апликации за оваа шема е е-
тужел еднаш годишно.
Играни филмови
Ние го поддржуваме производството на хрватскиот функција
филмови и меѓународни игран филм ко-продукции.
Во моментов работат две игран филм поддршка
шеми: Игран филм поддршка шема и
Прв долгометражен игран филм за поддршка на шемата.
Јавниот повик за апликации за функција филм
Поддршка шема и прв долгометражен игран филм Поддршка
Шема се издава два пати годишно.
Документарни филмови
Ние го поддржуваме производството на високо-квалитетни и дис-
tinctive документарни филмови, и функција
должина и шорцеви, како и документарниот филм ко-
продукции. Јавниот повик за апликации е
издадени два пати годишно.
Факти и бројки 2008-2009
Филм поддршка институции (јавни)
Јавното финансирање на располагање
Просечното производство буџетот
Вкупно играни филмови произведени
Копродукции
Број на екрани
Просечната цена на
Пазарното учество на националните филмови
Даночни олеснувања
Хрватскиот аудио-визуелни центар (havc)
Градот Загреб; градот Риека
6,8 милиони € (играни филмови, документарци, шорцеви, искуства-
ментални филмови и анимација)
1.000.000 €
13
6
117
3,54 €
1,52%
Не
Страна 6
6
Кратки филмови
Кратки филмови може да им помогне на новите филмаџии се пробие во
мејнстримот. Во моментов работат три
одделни краток филм шеми за поддршка: за проза,
анимација и експериментални играни филма.
Повикот за апликации за сите три шеми е
издадени два пати годишно.
Анимирани филмови
Анимација има долга и преподобниот традиција
во Хрватска, кои датираат од средината на 1950-тите и
кулминирајќи во работата на светски познатиот
Загреб школа на анимација во 1960-тите и
1970-тите. По неколку години на релативна стагнација поради
на војната во Хрватска и специфични предизвици
со кои се соочува земјата во процес на транзиција кон
пазарна економија, работите се повторно.
Нова генерација на Хрватска анимација талент
е жнее награди дома и во странство
и за прв пат по многу години, имаме
долгометражен филм анимација во дистрибуција.
Во моментов работат две шеми на финансирање за
анимација: долгометражен анимација шема
и анимација шорцеви шема. Повикот за АП-
plications за двете шеми се издава два пати
година.
Меѓународна соработка продукции со
Хрватското национално малцинство Учество
Ние ја поддржуваме меѓународни игран филм ко-про-
ductions со хрватското малцинство учество:
проза, документарци и цртани.
Повикот за апликации за оваа шема е
отворен повик со одлуките на квартална
основа.
МЕДИУМИТЕ Биро Хрватска
медиуми Биро Хрватска е промоција и информа-
ции канцеларија за на Европската комисија
медиуми програма која ви нуди широк избор
на финансирање за филм и телевизија од обука
преку развој и дистрибуција на март-
kets, настани и фестивали.
медиуми Биро Хрватска е домаќин на хрватскиот
Аудиовизуелни центар. Тој нуди совети и Ан-
swers информации од хрватскиот филм и ТВ про-
fessionals, објаснувајќи различни финансирање насоки
и критериуми.
За повеќе информации, на палубата медиуми
Хрватска молам контактирајте го Раководителот на медиумите Биро
Хрватска, г-ѓа Мартина Петровиќ во
martina.petrovic @ mediadesk.hr
Страна 7
7
Производство
Компании
3D2D animatori
АДРЕСА
Poljana Зденка Mikine 10
10 000 Загреб
C / o
Ладо Skorin
Тел
+385 1 3755 281, +385 98 367 506
Факс
+385 1 3756 335
Е-пошта
3d2d@3d2d.hr
Веб-сајт
www.3d2d.hr
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, монтажа, визуелни ефекти, компјутерски
графика, консалтинг)
Поле на активност
кратки филмови, анимација,
експериментални, нарачан филмови, интернет
4 Филм
АДРЕСА
Bauerova 6, 10 000 Загреб
C / o
Анита Juka
Тел
+385 1 4828 774
Факс
+385 1 4828 775
Е-пошта
office@4film.hr
Веб-сајт
www.4film.hr
Компанијата специјализација
производство (локација
извидништвото, леење, адвертајзингот, ПР и настан човекот
раководењето, DVD издаваштво, консалтинг)
Поле на активност
функција, кратки филмови, Анима-
ција, документарен, експериментален, комисии
sioned филмови, интернет, мултимедијални
Алка филм
АДРЕСА
Dedići 21, 10 000 Загреб
C / o
Јозо Patljak
Тел и факс
+385 1 4674 185
Е-пошта
patljak.jozo @ zg.t-com.hr
Веб-сајт
www.alka-film.hr
Компанијата специјализација
производство (за изнајмување,
пост-продукцијата, скенирање, печатење на негативни
ниот, корекција на боја)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, нарачан филмови, интернет, мулти-
медиуми
ALT F4 / bulaja naklada
АДРЕСА
Раднички Дол 8, 10 000 Загреб
C / o
Елена Bulaja
Тел
+385 1 4851 170
Факс
+385 1 4823 357
Е-пошта
info@bulaja.com
Веб-сајт
www.bulaja.com
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство)
Поле на активност
анимација, експериментален,
документарни филмови, интернет, multimedija
Арс студио animata
АДРЕСА
Prilaz В. Brajkovića 12 / 3, 10 020
Загреб
C / o
Љупче Đokić
Тел и факс
+385 1 652 99 74
Е-пошта
ljupce.dokic @ zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација, експериментални
филмови
Арс Septima
АДРЕСА
Svačićev Трг 10, 10 000 Загреб
C / o
Лидија Ivanda
Тел и факс
+385 1 48 56 510
Е-пошта
lidija@ars7.hr
Веб-сајт
www.ars7.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, документарен,
нарачани филмови
Страна 8
8
Artizana
АДРЕСА
Vukovarska 222, 10 000 Загреб
C / o
Ирена Škorić, Бранко Ištvančić
Тел
+385 91 5233 950, +385 98 1644 572
Е-пошта
artizana.zagreb @ gmail.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, анимација, експериментални филмови
Autorski студио FFV
АДРЕСА
Трг žrtava fašizma 14 10 000 Загреб
C / o
Милан Bukovac
Тел и факс
+385 1 366 5507
Е-пошта
autorski@autorski-studio.hr
Веб-сајт
www.autorski-studio.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација
празно
АДРЕСА
Matije Divkovića 7, 10 090 Загреб
C / o
Дарио Juričan
Тел
+385 91 89 38 172
Е-пошта
blankzg.hr @ gmail.com
Веб-сајт
www.blankzg.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, Анима-
ција, документарен филм, експериментален филм
храбар студио
АДРЕСА
Kneza Višeslava 5, 10 000 Загреб
C / o
Борко Grujić
Тел и факс
+385 1 7898 007
Е-пошта
masha@bold-studio.com
Веб-сајт
www.bold-studio.com
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, визуелни ефекти, компјутерска графика,
консалтинг)
Поле на активност
анимација, експериментален,
нарачани филмови
bonobostudio
АДРЕСА
Tuškanac 78a, 10 000 Загреб
C / o
Вања Andrijević
Тел и факс
+385 1 483 44 45
Е-пошта
vanja@bonobostudio.hr
Веб-сајт
www.bonobostudio.hr
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, визуелни ефекти, компјутерска графика,
консалтинг)
Поле на активност
анимација, експериментален,
нарачани филмови
brojka produkcija
АДРЕСА
Odranska 6, 10 000 Загреб
C / o
Кристијан Kaurić
Тел
+385 99 5183 634
Факс
+385 1 7779 875
Е-пошта
produkcija@brojka.hr
Веб-сајт
www.brojka.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
кратки филмови, анимација, документот
mentary нарачани филмови
Автомобил Herc
АДРЕСА
Strmeničkoga стави 6а, 10 090 Загреб
C / o
Nelica јас Миро Андриќ
Тел
+385 1 3483 097
Факс
+385 1 3483 097
Е-пошта
car@croundersea.com
Веб-сајт
www.croundersea.com
Компанијата специјализација
производство (пред-про-
производството, пост-продукцијата, Студио за изнајмување, за уредување)
Поле на активност
документарен филм, специјализирани во
подводно снимање
Corvus филм
АДРЕСА
Milana Rešetara 5, 10 000 Загреб
C / o
Звонимир Munivrana
Тел и факс
+385 1 389 3027
Е-пошта
zvonimir@corvusfilm.hr
Веб-сајт
www.corvusfilm.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарен филм, кратки филмови,
нарачани филмови
Страна 9
9
Хрватска филм
АДРЕСА
Katančićeva 3, 10 000 Загреб
C / o
Бисерка Mihalić
Тел
+385 1 4813 711
Факс
+385 1 4922 568
Веб-сајт
www.croatia-film.hr; www.hlapic.net;
Е-пошта
croatiaf@croatia-film.hr
Компанијата специјализација
производство и
пост-производство, услуги и изнајмување на компанијата
(DVD издаваштво, дуплирањето, уредување, снимки и
видео касети, аудио пост-продукцијата, COM-
puter графика, превод, титлувањето)
Поле на активност
функција, краток филм, документот
mentary, анимација, нарачан филмови, меѓу-
нето, мултимедија
Хрватскиот филм клубови асоцијација
(Hrvatski filmski savez)
АДРЕСА
Tuškanac 1, 10 000 Загреб
C / o
Вера Robić-Škarica
Тел
+385 1 48 48 771
Факс
+385 1 48 48 764
Е-пошта
vera@hfs.hr; vanja@hfs.hr
Веб-сајт
www.hfs.hr
Компанијата специјализација
производство, дистрибуција-
ција, издаваштво, кино
Поле на активност
функција, кратки филмови, Анима-
ција, документарен, експериментални филмови
Хрватската Филмови Ltd.
АДРЕСА
Gundulićeva 46, 10 000 Загреб
C / o
Антонија Дубравка Carnerud
Тел
+385 1 4814 551
Факс
+385 1 5613 374
Е-пошта
info@croatianfilms.net
Веб-сајт
www.croatianfilms.net
Компанијата специјализација
производство, услуги
и изнајмување (пост-продукција, маркетинг и
ПР, уредување, локација извидништвото, транспортот, транс-
население, консалтинг)
Поле на активност
функција, краток филм, документот
mentary, анимација, експериментален филм, комисии
sioned филмови
DA филм
АДРЕСА
Boškovićeva 16, 10 000 Загреб
C / o
Дејан Аќимовиќ
Тел
+385 98 238 804
Факс
+385 1 4816 610
Е-пошта
dafilm@zg.t-com.hr
Веб-сајт
www.dejanacimovic.com
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукција)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, нарачан филмови
DIAT
АДРЕСА
Jablanovečka 37, 10 000 Загреб
C / o
Давор Rogić
Тел и факс
+385 1 3041 012
Е-пошта
dat@diat.hr
Веб-сајт
www.diat.hr
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, монтажа, специјални ефекти, визуелни ефекти-
fects, компјутерска графика, консалтинг)
Поле на активност
анимација, експериментални
филмови, нарачан филмови
Diedra
АДРЕСА
Goljak 10а, 10 000 Загреб
C / o
Дино Krpan
Тел
+385 1 4851 983
Факс
+385 1 4851 983
Е-пошта
diedra@zg.htnet.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукција, монтажа, специјална
ефекти, визуелни ефекти, компјутерска графика,
консалтинг)
Поле на активност
анимација, експериментални
филмови, нарачан филмови
Страна 10
10
Документ филм oblutak
АДРЕСА
Ruđera Boškovića 30 21 000 Сплит
C / o
Звонко Баковиќ
Тел
+385 21 470 245
Факс
+385 21 470 246
Е-пошта
dfoblutak@gmail.com
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукција)
Поле на активност
документарен филм, нарачан
филмови, филмски и видео библиотека
Дуга
АДРЕСА
Katančićeva 3, 10 000 Загреб
C / o
Ана Gazibarić
Тел
+385 1 481 3711
Факс
+385 1 492 2568
Е-пошта
duga@croatia-film.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
играни филмови
Амбасадата Филмови
АДРЕСА
Masarykov стави 10, 20 000 Дубровник
C / o
Ерика Милутин
Тел
+385 20 436 009
Факс
+385 20 438 005
Е-пошта
erika@embassyfilms.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, нарачан филмови
Веб-сајт
www.embassyfilms.com
Fab и март
АДРЕСА
Istarska 12 21 000 Сплит
C / o
Јадранка Škaričić
Тел
+385 21 346 071
Факс
+385 21 332 697
Е-пошта
fabmar@st.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукција)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, експериментални филмови, нарачан
филмови
Factum
АДРЕСА
Нова Ves 18, 10 000 Загреб
C / o
Ненад Пуховски
Тел
+385 1 48 54 821
Факс
+385 1 48 54 823
Е-пошта
info@factumdocumentary.com;
vanja-office@factumdocumentary.com
Веб-сајт
www.factumdocumentary.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарен филм, филм и видео
библиотека
Бледнеат
АДРЕСА
Нова Ves 18, 10 000 Загреб
C / o
Магдалена Петровиќ
Тел
+385 1 4667 817
Факс
+385 1 4667 815
Е-пошта
office@fadein.hr
Веб-сајт
www.fadein.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарец
Fagep
АДРЕСА
Josipa Komparea 5, 10 430 Samobor
C / o
Matko Буриќ
Тел
+385 98 686 454
Е-пошта
matko@fagep.hr
Веб-сајт
www.fagep.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
кратки филмови, документарни
филмови
Filmaktiv
АДРЕСА
Делта 5, 51 000 Риека
C / o
Марин Lukanović
Тел
+385 91 5433 298
Е-пошта
filmaktiv@filmaktiv.org
Веб-сајт
www.filmaktiv.org
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимирани, експериментални,
документарни филмови
Страна 11
11
Filmska udruga Визија
АДРЕСА
Pilinka 10, 10 251 Hrvatski Лесковац
C / o
Vicko Ruić
Тел
+385 1 6578 799, +385 91 538 7899
Факс
+385 1 6578 799
Е-пошта
vicko.ruic @ zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки, документарни
филмови
Fiz производство
АДРЕСА
Pantovčak 5, 10 000 Загреб
C / o
Хрвоје Hribar
Тел и факс
+385 1 4823 515
Е-пошта
hrvoje.hribar @ gmail.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
играни филмови
Фокус медиуми
АДРЕСА
Prilaz В. Brajkovića 2, 10 000 Загреб
C / o
Ирена Марковиќ
Тел
+385 1 6524737
Факс
+385 1 6524741
Е-пошта
focusmedia@focusmedia.hr
Веб-сајт
www.focusmedia.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукција)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, нарачан филмови
Формула филм
АДРЕСА
Rapska 46b, 10 000 Загреб
C / o
Лука Dmitrović
Тел
+385 1 2950 170, +385 98 211 861
Факс
+385 1 2931 100
Е-пошта
lukad@formulafilm.hr;
borisd@formulafilm.hr
Веб-сајт
www.formulafilm.hr
Компанијата специјализација
производство,
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, експериментален филм, нарачан
филмови, мултимедијални
Fos филм
АДРЕСА
Savska 13 10 000 Загреб
C / o
Сања Vejnović-Mećava
Тел и факс
+385 1 4829 182
Е-пошта
fos_film@hotmail.com
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, лиење)
Поле на активност
документарен филм, експериментален,
нарачани филмови
Грал филм
АДРЕСА
Remete 150, 10 000 Загреб
C / o
Томислав Žaja
Тел
+385 91 220 20 92
Факс
+385 1 45 81 022
Е-пошта
tzaya@gralfilm.com
Веб-сајт
www.gralfilm.com
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукцијата, локација извидништвото)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, експериментален, commaissioned филмови,
Интернет
Hulahop Филм & уметничка продукција
АДРЕСА
Нова Ves 18 / 3, 10 000 Загреб
C / o
Olinka Vištica, Дејна Budisavljević
Тел
+385 1 390 7074
Факс
+385 1 4666 443
Е-пошта
info@hulahop.hr
Веб-сајт
www.hulahop.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукција)
Поле на активност
функција, кратки филмови, Анима-
ција, документарен, експериментални филмови
Страна 12
12
Во ликовни
АДРЕСА
Нова Ves 45 / 1, 10 000 Загреб
C / o
Гоце Васков
Тел
+385 91 354 1488
Факс
+385 1 4667 597
Е-пошта
goce@infine.hr
Веб-сајт
www.infine.hr
Компанијата специјализација
производство (кастинг,
рекламирање и односи со јавноста, дуплирањето, уредување, специјални ефекти-
fects, звук дизајн, визуелни ефекти, компјутерски
графика, консалтинг)
Поле на активност
анимација, кратки филмови, COM-
missioned филмови
Interfilm
АДРЕСА
Нова Ves 45 / 2, 10 000 Загреб
C / o
Иван Maloča
Тел
+385 1 4667 290
Факс
+385 1 4667 022
Е-пошта
interfilm@interfilm.hr
Веб-сајт
www.interfilm.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукцијата, уредување, осветлување,
Локација извидништвото, звук опрема за изнајмување)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, нарачан филмови
Истра филм
АДРЕСА
Serafina Schoena 1, 51 000 Риека
C / o
Bernardin Модриќ
Тел и факс
+385 51 216 308
Е-пошта
istrafilm@istrafilm.hr
Веб-сајт
www.istrafilm.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, локација извидништвото, превод)
Поле на активност
кратки филмови, документарни,
нарачани филмови
Јадран филм
АДРЕСА
Oporovečka 12, 10 040 Загреб
C / o
Винко Grubišić
Тел
+385 1 2928 000
Факс
+385 1 2851 394
Е-пошта
info@jadran-film.com
Веб-сајт
www.jadran-film.com
Компанијата специјализација
производство, Студио
изнајмување
Поле на активност
функција, документарен филм
Kadar 22
АДРЕСА
Vučetićev prilaz 5, 10 000 Загреб
C / o
Марко Станиќ
Тел
+385 91 503 78 45
Е-пошта
marko@kadar22.hr;
Веб-сајт
www.kadar22.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарец
Kinorama
АДРЕСА
Sulekova 29, 10 000 Загреб
C / o
Драган Јуриќ
Тел
+385 1 231 6787
Факс
+385 1 231 6788
Е-пошта
ankica@kinorama.hr
Веб-сајт
www.kinorama.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, Анима-
ција, документарен, експериментален, комисии
sioned филмови
Korugva
АДРЕСА
Zajčeva 31 10 000 Загреб
C / o
Томислав Радиќ
Тел
+385 91 4183 699
Факс
+385 1 2431 339
Е-пошта
korugva@zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary филмови
Kreativni sindikat
АДРЕСА
Vincenta Видете Kastva 5, 10 000 Загреб
C / o
Игор Grubić
Тел
+385 1 3840 214
Е-пошта
grubic.igor @ gmail.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација, експериментални
филмови
Страна 13
13
Култ филм
АДРЕСА
Medveščak 47, 10 000 Загреб
C / o
Ведран Mihletić
Тел
+385 1 4666 013
Факс
+385 1 4666 024
Е-пошта
kult-film@zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, експериментални, нарачан филмови,
мултимедијални
лумен
АДРЕСА
Prilesje 81, 10 000 Загреб
C / o
Борис Veličan
Тел и факс
+385 1 2341 856
Е-пошта
boris.velican @ gmail.com
Веб-сајт
www.boris-velican.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарен филм, игран, краток
филмови,
Супер производство
АДРЕСА
Нова Cesta 60, 10 000 Загреб
C / o
Игор А. Нола
Тел
+385 1 3822 022
Факс
+385 1 4836 039
Е-пошта
info@mainframeproduction.com
Веб-сајт
www.mainframeproduction.com
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, пред-продукција)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, експериментални, нарачан филмови
Магистер филм
АДРЕСА
Стара улица 8, 10 000 Загреб
C / o
Ненад Suvačarov
Тел
+385 98 318 063
Е-пошта
nenad@master-film.hr
Веб-сајт
www.master-film.hr
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, пред-продукција, ТВ продукција
услуга)
Поле на активност
функција, кратки филмови,
документарен филм, нарачани филмови, ТВ
Maydi филм и видео
АДРЕСА
Čalogovićeva 14 10 000 Загреб
C / o
Maydi Mervar Petranović
Тел
+385 1 66 92 500
Факс
+385 1 66 24 701
Е-пошта
maydi@zg.htnet.hr
Веб-сајт
www.maydi.com
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукција, звук пост-
производство, компјутерска графика)
Поле на активност
документарен филм, експериментален,
нарачани филмови
Maxima филм
АДРЕСА
Б. Adžije 22, 10 000 Загреб
C / o
Дамир Terešak
Тел
+385 1 364 7700
Факс
+385 1 364 7707
Е-пошта
info@maxima-film.hr
Веб-сајт
www.maxima-film.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, локација извидништвото, консалтинг)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, нарачан филмови
Медитеран филм
АДРЕСА
Добри Дол 26, 10 000 Загреб
C / o
Андрија Vrdoljak
Тел и факс
+385 1 231 61 11
Е-пошта
mediteran-film@zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, нарачан филмови
Milva филм Јас видео
АДРЕСА
Langova 63, 10 430 Samobor
C / o
Milva Čučić
Тел
+385 1 3362 132
Факс
+385 1 3362 799
Е-пошта
damir.cucic @ zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарен филм, експериментален
филм
Страна 14
14
Mitropa
АДРЕСА
Нова Веста 136, 10 000 Загреб
C / o
Pavo Маринковиќ
Тел и факс
+385 1 3011 993
Е-пошта
pavo.marinkovic @ gmail.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација, документарни
филмови
nukleus филм
АДРЕСА
Dalmatinska 8, 10 000 Загреб
C / o
Синиша Juričić
Тел и факс
+385 1 4848 868
Е-пошта
info@nukleus-film.hr
Веб-сајт
www.nukleus-film.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукцијата, уредување, локација
извидништвото, консалтинг)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, експериментални, мултимедија, интернет
Олимп produkcija
АДРЕСА
Загребачка 211, 10 000 Загреб
C / o
Марио Vukadin
Тел
+385 1 99 3882 488
Факс
+385 1 3862 808
Е-пошта
office@olimp.hr
Веб-сајт
www.olimp.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација, документарен,
експериментални, нарачан филмови
ozana филм
АДРЕСА
Висока 14а, 10 000 Загреб
C / o
Крсто Папиќ
Тел
385 1 482 12 25, + 385 98 301 878
Факс
+385 1 4873 685
Е-пошта
ozanafilm@zg.t-com.hr,
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
играни филмови
otompotom
АДРЕСА
Нова Ves 18, 10 000 Загреб
C / o
Иван Klepac, Славе Lukarov
Тел
+385 91 5755 347,
Е-пошта
otompotom@otompotom.net,
Веб-сајт
www.otompotom.net
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација, експериментален,
кратки филмови, интернет, мултимедијални
Pangolin
АДРЕСА
Mlinarska 21, 10 000 Загреб
C / o
Никол Хјуит
Тел
+385 1 4666 938, +385 91 501 3509
Е-пошта
pangolin@pangolin.hr
Веб-сајт
www.pangolin.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација, експериментални
филмови
Petnaesta umjetnost
АДРЕСА
Domagojeva 14 10 000 Загреб
C / o
Горан Девич
Тел
+385 91 5080 756
Е-пошта
gdevic@inet.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, документарен, COM-
missioned филмови
Проактива
АДРЕСА
Hermanova 17 часот, 10 000 Загреб
C / o
Никша Свиличич
Тел
+385 1 655 65 98
Факс
+385 1 655 65 98
Е-пошта
niksa.svilicic @ proactiva.hr
Веб-сајт
www.proactiva.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, образование)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, експериментални, нарачан филмови
Produkcija Жива
АДРЕСА
Heinzelova 47, 10 000 Загреб
C / o
Леон Lučev
Тел и факс
+385 1 4662 100,
Е-пошта
ziva.produkcija @ gmail.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови
Страна 15
15
Propeler филм
АДРЕСА
Varšavska 3, 10 000 Загреб
C / o
Борис Матич
Тел
+385 1 4829 045
Факс
+385 4827 717
Е-пошта
info@propelerfilm.com
Веб-сајт
www.propelerfilm.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary
Prokura
АДРЕСА
Влашка 72b, 10 000 Загреб
Тел и факс
+385 1 4923 025
Е-пошта
valenze@net.hr
Веб-сајт
www.prokura.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови,
документарец
Radna kuca / изправителен дом
АДРЕСА
Črešnjevec 61, 10 000 Загреб
C / o
Дијана Mlađenović, Наташа Петровиќ
Тел
+385 91 2051294
Е-пошта
dijana.mladenovic @ pu.t-com.hr;
natasa.petrovic @ gmail.com
Веб-сајт
www.workhouse.hr
Компанијата специјализација
производство
(Пред-продукција, постпродукција)
Поле на активност
функција, кратки филмови, Анима-
ција, документарен, експериментален, комисии
sioned филмови
Рестартирајте
АДРЕСА
Katančićeva 3, 10 000 Загреб
C / o
Оливер Sertić
Тел
+385 91 531 52 05
Тел
+385 91 8930 675
Е-пошта
restart@restarted.hr, vanja@restarted.hr
Веб-сајт
www.restarted.hr
Компанијата специјализација
производство, distrib-
uter, кино exibitor
Поле на активност
документарни филмови
Riblje око
АДРЕСА
Ferde Kovačevića 15, 10 000 Загреб
C / o
Joško Марушиќ
Тел
+385 1 2335 313
Е-пошта
josko.marusic @ zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимација
Салона филм
АДРЕСА
Kraj Св. Дује 1, 21 000 Сплит
C / o
Андрија Pivčević
Тел
+385 21 345 529
Факс
+385 21 347 797
Е-пошта
salonafilm@yahoo.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, документарен филм, краток
филмови
Сава
АДРЕСА
Ivanićgradska 59б, 10 000 Загреб
C / o
Томислав Jagec
Тел
+385 99 502 76 70
Е-пошта
sava_zagreb@yahoo.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарен филм, експериментален,
нарачани филмови
Стела филм
АДРЕСА
Matije Divkovića 16, 10 090 Загреб
C / o
Бранко Borčić
Тел
+385 1 3792 301
Е-пошта
info@stellafilm.hr
Веб-сајт
www.stellafilm.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
документарец
Студио devet
АДРЕСА
Škrlčeva 31 10 000 Загреб
C / o
Милан Trenc
Тел и факс
+385 91 5517 343
Е-пошта
milantrenc@aol.com
Компанијата специјализација
производство COM-
pany
Поле на активност
анимиран филм
Страна 16
16
Студио слабо
АДРЕСА
Ilica 159 / 2, 10 000 Загреб
C / o
Darija Kulenović Gudan, Марина Andree
Škop
Тел
+385 1 3906 277
Факс
+385 1 3906278
Е-пошта
marina@dim.hr; darija@dim.hr
Веб-сајт
www.dim.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
производство, пост-продукцијата, дуплирањето, звук
дизајн, визуелни ефекти, компјутерска графика, уредување-
ИНГ, локација извидништвото, консалтинг)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, анимација, експериментален филм, комисии
sioned филмови, интернет, мултимедијални
Студио Guberović
АДРЕСА
Томе Матица 17 10 000 Загреб
C / o
Мирјана и Желимир Guberović
Тел
+385 1 2995 886
Факс
+385 1 2950 572
Е-пошта
mirjana@studioguberovic.hr
Веб-сајт
www.studioguberovic.com
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, видео и аудио опрема за изнајмување,
дуплирањето, уредување, специјални ефекти, визуелни ефекти,
звук пост-продукцијата, компјутерска графика)
Поле на активност
експериментален, документарен,
нарачани филмови, интернет
Телефилм
АДРЕСА
Antuna Vramca 4, 10 000 Загреб
C / o
Станислав Бабиќ
Тел
+385 1 4818 843
Факс
+385 1 4818 839
Е-пошта
telefilm@telefilm.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary филмови
vedis
АДРЕСА
Badalićeva 14 10 000 Загреб
C / o
Вељко Krulčić
Тел
+385 1 3640 868,
Факс
+385 1 3638 618
Веб-сајт
www.vedis.hr
Е-пошта
vedis@zg.t-com.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови,
документарни филмови
Загреб филм
АДРЕСА
Влашка 70, 10 000 Загреб
C / o
Винко Brešan
Тел
+385 1 4613 689
Факс
+385 4557 068
Е-пошта
zagrebfilm@zagrebfilm.hr
Веб-сајт
www.zagrebfilm.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
анимирани, експериментални,
документарни филмови,
Зона Сова
АДРЕСА
Mesnička 14 10 000 Загреб
C / o
Филип Šovagović
Тел
+385 1 485 11 45
Е-пошта
filip.sovagovic @ zg.htnet.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
функција, кратки филмови
Zimbra филм
АДРЕСА
Boškovićeva 15, 10 000 Загреб
C / o
Славен Žimbrek
Тел
+385 98 314 560
Факс
+385 1 4817 669
Е-пошта
zimbra.film @ mac.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
кратки филмови, документарни,
нарачани филмови
Страна 17
17
Адриа AMS
АДРЕСА
Čalogovićeva 3, 10 000 Загреб
C / o
Роберт Uradin
Тел и факс
+385 1 660 25 74
Е-пошта
robert.uradin @ Адриа ams.hr
Веб-сајт
www.adria-ams.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
нарачани филмови, меѓу-
нето, мултимедија, ТВ
Digimark
АДРЕСА
Avenija В. Holjevca 39, 10 000 Загреб
C / o
Марко Фрањиќ
Тел
+385 1 613 76 56
Факс
+385 1 613 07 18
Е-пошта
marko@digimark.hr
Веб-сајт
www.digimark.hr
Компанијата специјализација
производство (пред-
продукција и пост-продукција, дуплирањето,
визуелни ефекти, компјутерска графика, титлувањето,
консалтинг)
Поле на активност
документарен филм, експериментален,
нарачани филмови, интернет
Производство, услуги и изнајмување Comp-
Хоризонт produkcija
АДРЕСА
Maksimirska 34, 10 000 Загреб
Тел
+385 1 2430 004
Факс
+385 1 4586 324
Е-пошта
horizont@zg.t-com.hr
Веб-сајт
www.horizont-produkcija.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
кратки филмови, нарачан
филмови
Kabinet
АДРЕСА
Ribnjak 32, 10 000 Загреб
C / o
Сузана Pandek
Тел
+385 1 4812 100, +385 98 766 619
Факс
+385 1 4812 006
Е-пошта
suzana@kabinet.hr
Веб-сајт
www.kabinet.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
нарачани филмови
Kontrafilm
АДРЕСА
Kneza Mislava 10, 10 000 Загреб
C / o
Jakša борна
Тел и факс
+385 1 2455 833
Е-пошта
info@kontrafilm.hr
Веб-сајт
www.kontrafilm.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
кратки филмови, анимација, документот
mentary, експериментални, нарачан филмови
и
Komakino
АДРЕСА
Jurkovićeva 3, 10 000 Загреб
C / o
Мартина Фрас
Тел
+385 1 4633 020
Факс
+385 1 4572 199
Е-пошта
production@komakino.hr
Веб-сајт
www.komakino.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
нарачани филмови, функција,
документарни филмови, мултимедијални
Продукциски компании
Рекламите
Страна 18
18
Kreativni odjel
АДРЕСА
Medulićeva 3, 51 000 Риека
C / o
Давор Pasarić
Тел
+385 51 323 636
Факс
+385 51 323 537
Е-пошта
info@kreativni.hr
Веб-сајт
www.kreativni.hr
Компанијата специјализација
производство (adver-
tising и односи со јавноста, објавување на DVD, специјални ефекти,
визуелни ефекти, компјутерска графика, титлувањето,
консалтинг)
Поле на активност
нарачани филмови, документот
mentary, анимација
нето Филм Студио
АДРЕСА
Vijenac 71a, 10 000 Загреб
Тел
+385 1 4834 059, +385 91 5221 115
Е-пошта
zoran@netfilm.hr
Веб-сајт
www.netfilm.hr
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, компјутерска графика)
Поле на активност
нарачани филмови, интернет
Производство, услуги и изнајмување на Ко
Планета б
АДРЕСА
Босанска 28 10 000 Загреб
C / o
Bianka Стојанов
Тел
385 1 377 66 55, +385 1 390 91 31
Факс
+385 1 390 91 21
Е-пошта
planetb@planetb.hr;
Веб-сајт
www.planetb.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
нарачани филмови
Компании
Plavi филм
АДРЕСА
Улица mladosti 39, Buzin
10 010 Загреб
C / o
Игор Вуков
Тел
+385 1 6658 705
Факс
+385 1 6658 706
Е-пошта
igor.vukov @ plavifilm.com
Веб-сајт
www.plavifilm.com
Компанијата специјализација
производство (пост-
производство, синхронизацијата, звук дизајн, звук OST-
производство, визуелни ефекти, компјутерска графика)
Поле на активност
нарачани филмови
Пропаганда jedan
АДРЕСА
Šestinski Дол 10, 10 000 Загреб
C / o
Вања Vascarac
Тел
+385 98 959 09 49
Е-пошта
vanjavascarac@yahoo.com
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
нарачани филмови
Tvornica svjetlosti
АДРЕСА
Tomaševa 16, 10 040 Загреб
C / o
Владимир Kanić
Тел и факс
+385 1 28 500 28
Е-пошта
info@tvornicasvjetlosti.hr
Веб-сајт
www.TvornicaSvjetlosti.hr
Компанијата специјализација
производство ком-
NY (пред-продукција, постпродукција, леење,
звук дизајн, титлувањето, консалтинг)
Поле на активност
нарачани филмови. документ
mentary, интернет
x производство
АДРЕСА
Dalmatinska 17 10 000 Загреб
C / o
Дамир Bučević
Тел
+385 1 4846 326
Факс
+385 1 4846 329
Е-пошта
info@xproduction.hr
Веб-сајт
www.xproduction.hr
Компанијата специјализација
производство
Поле на активност
нарачано, ТВ и радио
Страна 19
19
24 sedam
АДРЕСА
Hercegovačka 119, 10 000 Загреб
C / o
Бруно Razum, Томислав Рукавина
Тел
+385 1 370 4514
Е-пошта
info@24sedam.com
Веб-сајт
www.24sedam.com
Компанијата специјализација
пост-продукција
(Визуелни ефекти, компјутерска графика)
Поле на активност
документарен, анимиран,
експериментални, нарачан филмови
Алка филм
АДРЕСА
Dedići 21, 10 000 Загреб
C / o
Јозо Patljak
Тел и факс
+385 1 4674 185
Е-пошта
patljak.jozo @ zg.t-com.hr
Веб-сајт
www.alka-film.hr
Компанијата специјализација
производство и
пост-продукција (за изнајмување, пост-продукцијата, скенирање
Ning, печатење на негативни, корекција на боја)
Поле на активност
функција, кратки филмови, документот
mentary, нарачан филмови
Атирови
АДРЕСА
Kameniti stol 38 10 000 Загреб
C / o
Марио Pulek
Тел
+385 1 4580 879, +385 91 4580 879
Факс
+385 1 4550 412
Е-пошта
mario@aterstudio.com;
ater@aterstudio.com
Веб-сајт
www.aterstudio.com
Компанијата специјализација
производство услуги
и изнајмување (пост-продукција, леење, видео и
звук опрема за изнајмување, синхронизацијата, звук
дизајн и звук пост-продукцијата, визуелни
effects,computer graphics, translation, subtitling)
FIElD oF ACTIvITy
animation, commissioned
films Internet uction
banana postprodukcija
АДРЕСА
Ožegovićeva 8, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 236 58 38
FAx
+385 1 466 20 75
E–MAIl
banana@banana.hr
WEb–SITE
www.banana.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
post-production,
service (editing, comopiting, color corrections,
sound design and sound post–production)
FIElD oF ACTIvITy
commissioned films, docu-
mentary
Flaster
АДРЕСА
Vankina 4, 10 000 Zagreb
C/o
Tomislav Mršić
TEl
+385 98 418 146
E–MAIl
tomislav.mrsic@gmail.com
CoMPAny SPECIAlIzATIon
service (editing)
FIElD oF ACTIvITy
documentary film, commis-
sioned films
Formula film
АДРЕСА
Rapska 46b, 10 000 Zagreb
C/o
Luka Dmitrović
TEl
+385 1 2950 170, +385 98 211 861
FAx
+385 1 2931 100
E–MAIl
lukad@formulafilm.hr;
borisd@formulafilm.hr
WEb–SITE
www.formulafilm.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
service and rental
(camera, sound, video and lighting equipment
rental, costumes, props, sound design and
post–production, special effects, casting, dvd
Post Production, Service
and Rental Companies
Страна 20
20
publishing, computer graphics, location scout-
ing, set design)
FIElD oF ACTIvITy
feature, short films, docu-
mentary, experimental film, commissioned films
Gama studio
АДРЕСА
Tuškanac 63, 10 000 Zagreb
C/o
Miroslav Požar
TEl
+385 1 2993 537
FAx
+385 1 2993 547
E–MAIl
gama–studio@zg.t–com.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
production and
rental
FIElD oF ACTIvITy
feature, short films, docu-
mentary, experimental, commissioned films
Kaos
АДРЕСА
Nazorova 48, 10 000 Zagreb
C/o
Ivan Katić
TEl
+385 1 4444 333
FAx
+385 1 4444 334
E–MAIl
ivan@kaos.hr
WEb–SITE
www.kaos.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
post-production
(pre–production, post–production, visual ef-
fects),
FIElD oF ACTIvITy
feature, short films, anima-
tion, documentary, experimental, commis-
sioned films, Internet
Kreativni odjel
АДРЕСА
Medulićeva 3, 51 000 Rijeka
C/o
Davor Pasarić
TEl
+385 51 323 636
FAx
+385 51 323 537
E–MAIl
info@kreativni.hr
WEb–SITE
www.kreativni.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
post-production
(advertising and pr, editing, special effects,
visual effects, computer graphics, subtitling,
consulting)
FIElD oF ACTIvITy
all genres
laboratorij zvuka
АДРЕСА
Nova Ves 45/1, 10 000 Zagreb
C/o
Zoran Mladenović
TEl
+385 1 4666 429
FAx
+385 1 4667 579
E–MAIl
zoran@infine.hr
WEb–SITE
www.infine.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
post-production
(sound post–production, studio rental)
FIElD oF ACTIvITy
animation, documentary,
xperimental, commissioned films
livada produkcija
АДРЕСА
Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb
C/o
Ivor Hadžiabdić
TEl
+385 1 6184 702
E–MAIl
info@livada-produkcija.com
WEb–SITE
www. livada-produkcija.com;
CoMPAny SPECIAlIzATIon
post-production,
service (production, post–production, dubbing)
FIElD oF ACTIvITy
all genres
Ministry of Subtitles/Ministarstvo titlova
АДРЕСА
Stanka Vraza 21, 10 361 Sesvete–
Kraljevec
C/o
Marko Godeč
TEl
+385 1 2047 446
E–MAIl
markog@ministarstvotitlova.com
WEb–SITE
www.ministarstvotitlova.com;
www.ministry–of–subtitles.com
CoMPAny SPECIAlIzATIon
service (post–pro-
duction, translation, subtitling, multimedia)
FIElD oF ACTIvITy
all genres
Project 6 Studio
АДРЕСА
Baštijanova 25, 10 000 Zagreb
C/o
Nikola Klobučarić
TEl
+385 1 3638 663, +385 1 36 30 259
FAx
+385 1 3695 806
E–MAIl
studio@project6.hr
WEb–SITE
www.project6.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
service (post–pro-
duction, dubbing)
FIElD oF ACTIvITy
animation
Страна 21
21
RC Anima Studio
АДРЕСА
Zelengaj 45 1 b, 10 000 Zagreb
C/o
Davor Pećarina
TEl
+385 1 4573 855,
FAx
+385 1 4573 854
E–MAIl
office@rcanima.hr
WEb–SITE
www.rcanima.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
post– production
(editing, special effects, visual effects, com-
puter graphics)
FIElD oF ACTIvITy
animation
Revolucija dizajna
АДРЕСА
Gorjanska 29, 10 000 Zagreb
C/o
Ozren Crnogorac
TEl
+385 1 6395 272
FAx
+385 1 6395 270
E–MAIl
ured@revolucija.hr
WEb–SITE
www.revolucija.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
service (editing,
computer graphics)
FIElD oF ACTIvITy
multimedia, Internet, anima-
tion, experimental
Studio Guberović
АДРЕСА
Tome Matića 17, 10 000 Zagreb
C/o
Mirjana & Želimir Guberović
TEl
+385 1 2995 886
FAx
+385 1 2950 572
E–MAIl
mirjana@studioguberovic.hr
WEb–SITE
www.studioguberovic.com
CoMPAny SPECIAlIzATIon
production (post–
production, video and sound equipment rental,
dubbing, editing, special effects, visual effects,
sound post–production, computer graphics)
FIElD oF ACTIvITy
experimental, documentary,
commissioned films, internet
Tuna Film
АДРЕСА
Ulica grada Vukovara 269, 10 000
Загреб
C/o
Davor Tunuković
TEl & FAx
+385 1 6184 731
E–MAIl
info@tuna-film.hr
WEb–SITE
www.tuna–film.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
production, rental
(camera, lighting rental)
FIElD oF ACTIvITy
feature, short films, experi-
mental, documentary, commissioned films
vizije SFT
АДРЕСА
Medcestama 1a, 10 255 Gornji Stup-
nik, Zagreb
C/o
Robert Vidić
TEl & FAx
+385 1 6589 109, +385 1 6588 742
E–MAIl
robi@vizije.hr
WEb–SITE
www.vizije.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
post–production
(video equipment rental, editing, special ef-
fects, visual effects, computer graphics)
FIElD oF ACTIvITy
all genres
and Rental Companies
Страна 22
22
Cinema Club Karlovac/
Kino klub Karlovac
АДРЕСА
Rakovac 4, 47 000 Karlovac
C/o
Marija Ratković
TEl
+385 47 654 133, +385 98 92 77 483
FAx
+385 1 47 414 705
E–MAIl
marijaratkovic@gmail.com
CoMPAny SPECIAlIzATIon
film institution
(post–production, pre–production)
FIElD oF ACTIvITy
short films, documentary,
animation, experimental, commissioned films
Film and Art Assotiations
Cinema Club Split/
Kino klub Split
АДРЕСА
Savska bb, 21 000 Split
C/o
Igor Lušić
TEl
+385 21 542425
E–MAIl
info@kinoklubsplit.hr
WEb–SITE
www.kinoklubsplit.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
film institution
(video equipment rental, editing, lighting)
FIElD oF ACTIvITy
short films, documentary,
experimental, film and video library
Cinema Club zagreb/
Kino klub zagreb
АДРЕСА
Trg žrtava fašizma 14, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 461 25 48
FAx
+385 1 461 25 43
E–MAIl
kkz@kkz.hr
WEb–SITE
www.kkz.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
film institution
(non–profit film production)
FIElD oF ACTIvITy
short films, animation, docu-
mentary, experimental film
Croatian Film Clubs' Association/
Hrvatski filmski savez
АДРЕСА
Tuškanac 1, 10 000 Zagreb
C/o
Vera Robić–Škarica
TEl
+385 1 48 48 771
FAx
+385 1 48 48 764
E–MAIl
vanja@hfs.hr
WEb–SITE
www.hfs.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
film association
(non–profit film production)
FIElD oF ACTIvITy
short films, animation, docu-
mentary, experimental film
Multimedia Center Rijeka/
Multimedijalni centar Rijeka
АДРЕСА
Kružna ulica 6, 51 000 Rijeka
TEl
+385 91 731 28 03
E–MAIl
zorankrema@gmail.com
Film and Art Assotiations
Multimedia Institute/
Multimedijalni institut
АДРЕСА
Preradovićeva 18, 10 000 Zagreb
C/o
Tomislav Medak
TEl
+385 1 4856 400
FAx
+385 1 4855 729
E–MAIl
mi2@mi2.hr
WEb–SITE
www.mi2.hr
CoMPAny SPECIAlIzATIon
ngo (production,
education, distribution)
FIElD oF ACTIvITy
documentary film, Internet,
film and video library
Film and
Art Associations
Страна 23
23
Distributors
blitz film i video
АДРЕСА
Kamenarka 1, 10 000 Zagreb
C/o
Hrvoje Krstulović
TEl
+385 1 6659 500
FAx
+385 1 6659 511
E–MAIl
blitz@blitz.hr
WEb–SITE
www.blitz–film.com
FIElD oF ACTIvITy
feature, documentary
bonobostudio
АДРЕСА
Tuškanac 78a, 10 000 Zagreb
C/o
Vanja Andrijević
TEl
+385 1 483 44 45
FAx
+385 1 483 44 55
E–MAIl
info@bonobostudio.hr
WEb–SITE
www.bonobostudio.hr
FIElD oF ACTIvITy
animation, experimental films
Continental film
АДРЕСА
Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb
C/o
Enver Hadžiabdić
TEl
+385 1 619 4660
FAx
+385 1 619 4663
E–MAIl
martin.milinkovic@continental–film.hr
WEb–SITE
www.continental–film.hr
FIElD oF ACTIvITy
feature, documentary
Croatia Film
АДРЕСА
Katančićeva 3, 10 000 Zagreb
C/o
Biserka Mihalić
TEl
+385 1 4813 711
FAx
+385 1 4922 568
WEb–SITE
www.croatia–film.hr;
www.hlapic.net; www.lakunoc.hr
E–MAIl
croatiaf@croatia–film.hr
FIElD oF ACTIvITy
feature, short films, docu-
mentary, animation, multimedia
Croatian Film Clubs' Association /
Hrvatski filmski savez
АДРЕСА
Tuškanac 1, 10 000 Zagreb
C/o
Vera Robić–Škarica
TEl
+385 1 48 48 771
FAx
+385 1 48 48 764
E–MAIl
vera@hfs.hr; vanja@hfs.hr
WEb–SITE
www.hfs.hr
FIElD oF ACTIvITy
short films, animation,
documentary, experimental
Distribution Companies
Croatian Films
АДРЕСА
Gundulićeva 46, 10 000 Zagreb
C/o
Antonia Dubravka Carnerud
TEl
+385 1 4814 551
FAx
+385 1 5613 374
E–MAIl
info@croatianfilms.net
WEb–SITE
www.croatianfilms.net
FIElD oF ACTIvITy
feature, short films, docu-
mentary, animation, experimental films
Discovery Film & video
АДРЕСА
Veslačka 27, 10 000 Zagreb
C/o
Igor Rakonić
TEl
+385 1 619 2203
FAx
+385 1 619 2205
E–MAIl
ivana.filip@discoveryfilm.hr
WEb–SITE
www.discoveryfilm.hr
FIElD oF ACTIvITy
feature, documentary
Страна 24
24
Hulahop Film & Art Production
АДРЕСА
Nova Ves 18/3, 10 000 Zagreb
C/o
Olinka Vištica, Dana Budisavljević
TEl
+385 1 390 7074
FAx
+385 1 4666 443
E–MAIl
info@hulahop.hr
WEb–SITE
www.hulahop.hr
FIElD oF ACTIvITy
feature, animation, docu-
mentary, experimental films
Junior film
C/o
Mladen Guštin
АДРЕСА
Draškovćeva 49, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 485 90 17
FAx
+385 1 457 39 73
E–MAIl
info@juniorfilm.hr
MG Film
C/o
Mladen Guštin
АДРЕСА
Draškovćeva 49, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 4859 017
FAx
+385 1 4873 973
E–MAIl
info@mgfilm.hr
Pa-Dora
АДРЕСА
Ribnička 61, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 3031 333
FAx
+385 1 3640 367
E–MAIl
padora@padora.t-com.hr
CoDismtribuptioan Cnomipeanises
vTI
АДРЕСА
Zelenjak 68, 10 000 Zagreb
C/o
Zdravko Karanović
TEl
+385 1 2395 750
FAx
+385 1 2395 484
E–MAIl
vti@vti.hr
WEb–SITE
www.vti.hr
zagreb Film
АДРЕСА
Vlaška 70, 10 000 Zagreb
C/o
Vinko Brešan
TEl
+385 1 4613 689
FAx
+385 4557 068
E–MAIl
zagrebfilm@zagrebfilm.hr
WEb–SITE
www.zagrebfilm.hr
FIElD oF ACTIvITy
animation, experimental,
documentary films
Film Institutions, Workshops
zagreb Film Festival and Kino Europa
АДРЕСА
Varšavska 3, 10 000 Zagreb
C/o
Boris T. Matić
TEl
+385 1 4829 045
FAx
+385 1 4827 717
E–MAIl
program@zagrebfilmfestival.com
WEb–SITE
www.zagrebfilmfestival.com,
www.kinoeuropa.hr
FIElD oF ACTIvITy
art house films
Film Institutions, Workshops
Страна 25
25
zagreb
blitz-Cinestar
АДРЕСА
Branimirova 29, 10 000 Zagreb
C/o
Hrvoje Krstulović
TEl
+385 1 6396 702
FAx
+385 1 6396 701
E-MAIl
blitz@blitz.hr
WEb-SITE
www.blitz-cinestar.hr
CInEMAS
Cinestar Zagreb, Cinestar Novi Za-
greb, Cinestar Rijeka, Cinestar Zadar, Cinestar
Šibenik
Continental Film
АДРЕСА
Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb
C/o
Denis Borić
TEl
+385 1 6194660
FAx
+385 1 6194663
E-MAIl
recepcija@continental-film.hr
WEb-SITE
www.movieplex.hr
CInEMA
Movieplex Zagreb
zagreb Film Festival and Kino Europa
АДРЕСА
Varšavska 3, 10 000 Zagreb
C/o
Hrvoje Laurenta
TEl
+385 1 4829 045
FAx
+385 1 4593 691
E-MAIl
info@zagrebfilmfestival.com
WEb-SITE
www.kinoeuropa.hr
CInEMAS
Kino Europa
Kinematografi dd
АДРЕСА
Jurišićeva 6 pp 423, 10 001 Zagreb
C/o
Ina Čavlina
TEl
+385 1 4834 900
FAx
+385 1 4834 969
E-MAIl
info@kinematografi.hr
WEb-SITE
www.kinematografi.hr
CInEMA
Kino Grič
Restart
АДРЕСА
Katančićeva 3, 10 000 Zagreb
C/o
Oliver Sertić
TEl
+385 91 531 52 05, +385 91 8930 675
E-MAIl
restart@restarted.hr
WEb-SITE
www.restarted.hr
CInEMA
Dokukino
Split
Ekran
АДРЕСА
Trg Republike 1, 21 000 Split
C/o
Snježana Kuzmanić
TEl
+385 21 347 488
FAx
+385 21 348 366
E-MAIl
info@ekran.hr
WEb-SITE
www.ekran.hr
CInEMA
Kino Karaman
Issa Kina
АДРЕСА
Ivekovićeva 19, 10 000 Zagreb
C/o
Gvozden Vidović
TEl
+385 91 4667 987
E-MAIl
broadway-brodarica@issa-kina.hr
WEb-SITE
www.broadway-kina.com
CInEMA
Broadway Cinemas Split
Exhibitors
Страна 26
26
Pučko otvoreno učilište Split
АДРЕСА
Dioklecijanova 7, 21 000 Split
C/o
Ina Čavlina
TEl
+385 21 361 335
FAx
+385 21 361 225
E-MAIl
pous@pouciliste-split.hr
WEb-SITE
www.pouciliste-split.hr
CInEMA
Kinoteka Zlatna vrata
Rijeka
Art-kino Croatia
АДРЕСА
Krešimirova 2, 51000 Rijeka
C/o
Slobodanka Mišković
TEl
+385 51 323 261
E-MAIl
info@art-kino.org
WEb-SITE
www.art-kino.org
CInEMA
Art-kino Croatia
osijek
Kinematografi osijek
АДРЕСА
Šetalište kardinala Franje Sepera 8
31 000 Osijek
C/o
Marijana Bošnjak
TEl
+385 31 203 011
FAx
+385 31 205 507
E-MAIl
info@kinematografi-osijek.hr
WEb-SITE
www.kinematografi-osijek.hr
CInEMAS
Kino Urania, Kino Europa
Pula
Pula Film Festival
АДРЕСА
Matka Laginje 5, 52 000 Pula
C/o
Zdenka Vukić- Višković
TEl
+385 52 393 321
FAx
+385 52 393 320
E-MAIl
info@kinovalli.net
WEb-SITE
www.kinovalli.net
CInEMA
Kino Valli
zadar
Kino zadar
АДРЕСА
Kraljskog Dalmatina 1 a, 23 000
Zadar
C/o
Josip Peroš
TEl & FAx
+385 23 211 122
E-MAIl
info@callegro.com
WEb-SITE
www.callegro.com
CInEMA
Callegro Zadar
Dubrovnik
Kinematografi Dubrovnik
АДРЕСА
Branitelja Dubrovnika 42, 20 000
Dubrovnik
C/o
Džive Galov
TEl
+385 20 41 71 07
FAx
+385 20 42 57 03
E-MAIl
poduzece-du@du.t-com.hr
WEb-SITE
www.kinematografi.org
CInEMA
Kino Sloboda i Kino Jadran
Daruvar
PoU Daruvar
АДРЕСА
Trg kralja Tomislava 14a, 43 500
Daruvar
C/o
Nedjeljko Pajtak
TEl
+385 43 43331440
FAx
+385 43 43 334 588
E-MAIl
info@pou-daruvar.hr
WEb-SITE
www.pou-daruvar.hr
CInEMA
Kino „30. svibnja“
Страна 27
27
Croatian Radiotelevision/
Hrvatska radiotelevizija
АДРЕСА
Prisavlje 3, 10 000 Zagreb
C/o
International Relations Dept.
TEl
+385 1 6343 683,
FAx
+385 1 6343 692
E–MAIl
ird@hrt.hr
WEb–SITE
www.hrt.hr
Croatian Radiotelevision is a Croatian public
broadcasting company. Croatian Radiotelevisi-
on has three organizational units, three sister
companies – the Croatian Radio (Hrvatski
radio), the Croatian Television (Hrvatska tele-
vizija) and Music Production (Glazbena proi-
zvodnja). hrt has been a full active member
of the European Broadcasting Union since
January 1993.
nova Tv
АДРЕСА
Remetinečka cesta 139, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 6008 300,
FAx
+385 1 6008 333
E–MAIl
novatv@novatv.hr
WEb–SITE
www.novatv.hr
Nova tv is a Croatian commercial television
network launched in November 2000. Тоа беше
the first commercial television network with
national concession in the country and since
2004 it is a fully owned by the Central Europe-
an Media Enterprises.
RTl Televizija
АДРЕСА
Krapinska 45, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 3660 000,
FAx
+385 1 3660 009
E–MAIl
produkcija@rtl.hr
WEb–SITE
www.rtl.hr
rtl Televizija is a Croatian commercial televi-
sion network launched on April 30, 2004 and it
is 65.5% owned by the rtl Group.
national
broadcasters
Страна 28
28
Croatian Audiovisual Centre /
Hrvatski audiovizualni centar
АДРЕСА
Nova ves 18, 10 000 Zagreb
C/o
Nikša Sviličić
TEl
+385 1 6041 080
FAx
+385 1 4667 819
E–MAIl
info@havc.hr
WEb–SITE
www.havc.hr
MEDIA Desk Croatia
АДРЕСА
Ulica kralja Zvonimira 20, 10 000
Загреб
C/o
Martina Petrović
TEl
+385 1 4655 434
FAx
+385 1 4655 442
E–MAIl
martina.petrovic@mediadesk.hr;
WEb–SITE
www.mediadesk.hr
Ministry of Culture / Ministarstvo kulture
АДРЕСА
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
C/o
Srećko Šestan, Iva Hraste-Sočo
TEl
+385 1 4866 408
FAx
+385 1 4866 438
E–MAIl
srecko.sestan@min–kulture.hr;
iva.hraste-soco@min–kulture.hr
WEb–SITE
www.min–kulture.hr
Croatian Cinematheque /
Hrvatska kinoteka
АДРЕСА
Marulićev trg 21, 10 000 Zagreb
C/o
Carmen Lhotka
TEl & FAx
+385 1 6190 618
E–MAIl
kinoteka@arhiv.hr; clhotka@arhiv.hr
WEb–SITE
www.arhiv.hr
Croatian Film Archives /
Hrvatski filmski arhiv
АДРЕСА
Savska 131, 10 000 Zagreb
C/o
Carmen Lhotka
TEl
+385 1 6060 532
department for film, video and phono ma-
terial
Processing
C/o
Mladen Burić
TEl
+385 1 6060 535
E–MAIl
mburic@arhiv.hr
State and
Public Institutions
Page 29
29
Professional Associations
and Guilds
Association for Protection of Audiovisu-
al Works / Društvo za zaštitu audiovizu-
alnih djela
АДРЕСА
Josipa Ruđera Boškovića 7, 10 000
Загреб
TEl
+385 1 4924 580
FAx
+385 1 2330 332
E–MAIl
apawcro@zg.t–com.hr
Croatian Association of Dramatic Artists/
Hrvatsko društvo dramskih umjetnika
C/o
Goran Grgić
АДРЕСА
Amruševa 19/3, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 492 07 17
FAx
+385 1 492 07 18
E–MAIl
hddu@hddu.hr
WEb–SITE
www.hddu.hr
Croatian Cinematographers Society /
Hrvatska udruga filmskih snimatelja
АДРЕСА
Britanski trg 12, 10 000 Zagreb
C/o
Vjekoslav Vrdoljak
TEl & FAx
+385 1 48 47 291
E–MAIl
cine–hfs@zg.t–com.hr
WEb–SITE
www.hfs.adu.hr
Croatian Film Directors' Guild /
Društvo hrvatskih filmskih redatelja
АДРЕСА
Britanski trg 12, 10 000 Zagreb
C/o
Arsen Anton Ostojić
TEl & FAx
+385 1 484 6852
E–MAIl
dhfr@dhfr.hr
WEb–SITE
www.dhfr.hr
Croatian Freelance Artists' Association/
Hrvatska zajednica samostalnih umjet-
nika
АДРЕСА
Ilica 42/2, 10 000 Zagreb
C/o
Silvije Petranović
TEl
+385 1 4847 560
FAx
+385 1 4847 717
E–MAIl
zajednica@hzsu.hr
WEb–SITE
www.hzsu.hr
Croatian Journalists' Association /
Hrvatsko novinarsko društvo
АДРЕСА
Perkovčeva 2, 10 000 Zagreb
C/o
Zdenko Duka
TEl
+385 1 482 8333
FAx
+385 1 482 8332
E–MAIl
hnd@hnd.hr
WEb–SITE
www.hnd.hr
Croatian Society of Film Critics /
Hrvatsko društvo filmskih kritičara
hdfk by Croatian Cinematheque
АДРЕСА
Savska 131, 10 000 Zagreb
C/o
Bruno Kragić
TEl
+385 1 6192 091
E–MAIl
hdfk@hdfk.hr
WEb–SITE
www.hdfk.hr
Croatian Society of Film Workers /
Hrvatsko društvo filmskih djelatnika
АДРЕСА
Britanski trg 12, 10 000 Zagreb
C/o
Nada Gačešić Livaković
TEl
+385 1 484 7024
FAx
+385 1 484 7026
E–MAIl
hdfd@hdfd.hr
WEb–SITE
www.hdfd.hr
Page 30
30
Croatian Association of Producers /
Hrvatska udruga producenata
АДРЕСА
Nova ves 18, 10 000 Zagreb
C/o
Ankica Jurić Tilić
TEl & FAx
+385 1 4666 550
E–MAIl
hrup@hrup.hr
WEb–SITE
www.hrup.hr
Page 31
31
Croatian Cinema Chronicle /
Hrvatski filmski ljetopis
АДРЕСА
Tuškanac 1, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 48 48 771, +385 1 48 48 764
FAx
+385 1 48 48 764
E–MAIl
hrvoje.turkovic@zg.htnet.hr;
bruno.kragic@lzmk.hr
WEb–SITE
www.hfs.hr
zapis / Magazine
АДРЕСА
Hrvatski Filmski savez, Tuškanac 1,
10 000 Zagreb
TEl
+385 1 48 48 771, +385 1 48 48 764
FAx
+385 1 48 48 764
E–MAIl
diana@hfs.hr
WEb–SITE
www.hfs.hr
Film
Publications
Page 32
32
DzIv -State Intellectual Property office
of the Republic of Croatia / Državni za-
vod za intelektualno vlasništvo
АДРЕСА
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Za-
greb
TEl
+385 1 610 6410
FAx
+385 1 611 20 17
E–MAIl
info@dziv.hr
WEb–SITE
www.dziv.hr
HAA-Croatian Authors' Agency/
Hrvatska Autorska Agencija
АДРЕСА
Ribnjak 40, 10000 Zagreb
TEl
+385 1 4811 055
FAx
+385 1 4817 122
E–MAIl
info@haa.hr
WEb–SITE
www.haa.hr
HDS-Croatian Composers' Society /
Hrvatsko Društvo Skladatelja
АДРЕСА
Berislavićeva 9, 10000 Zagreb
TEl
+385 1 487 23 70
FAx
+385 1 487 23 72
E–MAIl
info@hds.hr
WEb–SITE
www.hds.hr
HDU-Croatian Phonographic Association
/ Hrvatska diskografska udruga
АДРЕСА
Ivana Broza 8a, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 366 81 98
FAx
+385 1 366 80 72
E–MAIl
hdu@hdu.hr
WEb–SITE
www.hdu.hr
HGU-Croatian Musicians Union /
Hrvatska glazbena unija
АДРЕСА
Ivana Broza 8a,
10000 Загреб
TEl
+385 1 366 82 27
FAx
+385 1 366 82 16
E–MAIl
hgu@hgu.hr
WEb–SITE
www.hgu.hr
HUzIP-Croatian Performers' Right
Collecting Society / Hrvatska udruga za
zaštitu izvođačkih prava
АДРЕСА
Brozova 8a, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 303 36 00
FAx
+385 1 303 36 30
E–MAIl
huzip@huzip.hr
WEb–SITE
www.huzip.hr
zAMP-Croatian Composers' Society,
Collecting Society / zaštita autorskih
muzičkih prava
АДРЕСА
Heinzelova 62a, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 638 70 00
FAx
+385 1 638 70 01
E–MAIl
zamp@hds.hr
WEb–SITE
www.zamp.hr
zAPRAF-Protection Collection and
Distribution of Phonogram Producers'
Rights/Udruga za zaštitu, prikupljanje i
raspodjelu naknada fonogramskih prava
АДРЕСА
Ivana Broza 8a, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 366 81 94
FAx
+385 1 366 80 72
E–MAIl
hdu@hdu.hr
WEb–SITE
www.hdu.hr
Authors'Rights
Collecting Societies
Page 33
33
Institutions of Higher Education
for Professionals in Film, Television, Theatre and Related Areas
Academy of Arts osijek /
Umjetnička akademija u osijeku
АДРЕСА
Kralja Petra Svačića bb,
31 000 Osijek
TEl
+385 31 253 333
E–MAIl
uaos@uaos.hr
WEb–SITE
www.uaos.hr
Academy of Dramatic Art /
Akademija dramske umjetnosti
АДРЕСА
Trg maršala Tita 5, 10 000 Zagreb
C/o
Enes Midžić
TEl
+385 1 4828 506, +385 4828 507,
FAx
+385 1 4828 508
E–MAIl
dekanat@adu.hr
WEb–SITE
www.adu.hr
Academy of Fine Arts zagreb/Akademi-
ja likovnih umjetnosti u zagrebu
АДРЕСА
Ilica 85, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 3711 333
FAx
+385 1 3773 401
E–MAIl
alu@alu.hr
WEb–SITE
www.alu.hr
Academy of Arts University of Split /
Umjetnička akademija, Sveučilište
u Splitu
АДРЕСА
Glagoljaška bb, 21 000 Split
TEl
+385 21 348 622
FAx
+385 21 348 620
E–MAIl
umas@umas.hr
WEb–SITE
www.umas.hr
School of Media Culture /
Škola medijske kulture
АДРЕСА
Tuškanac 1, 10 000 Zagreb
C/o
Vera Robić–Škarica
TEl
+385 1 48 48 771
FAx
+385 1 48 48 764
E–MAIl
vera@hfs.hr
WEb–SITE
www.hfs.hr
Page 34
34
FEbRUARy
Festival of Croatian Animated Film /
Festival hrvatskog animiranog filma
АДРЕСА
Vlaška 70, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 4618 688
E-MAIl
info@hrvatska-animacija.org
WEb-SITE
www.hrvatska-animacija.org
SUbMISSIon DEADlInE
30 January 2010
FESTIvAl DATES
20 - 21 February 2010
GEnRE
animated films (Croatian only)
A film festival dedicated to Croatian
short animated films
zagrebDox–International Documen-
tary Film Festival
АДРЕСА
Factum, Nova Ves 18, 10 000
Загреб
C/o
Nenad Puhovski
TEl
+385 1 4838 215, 385 1 4854 821
FAx
+385 1 4854 823
E–MAIl
info@zagrebdox.net
WEb–SITE
www.zagrebdox.net
SUbMISSIon DEADlInE
15 December 2009
FESTIvAl DATES
28 February – 07 March
2010
GEnRE
documentary
ZagrebDox is an international docu-
mentary film festival. The festival is par-
ticularly focused on encouraging active
cooperation in South–eastern Europe and
enabling mutual contacts and recognition
of local, regional, European and world
documentary scenes.
MARCH
DoRF–Documentary Rock Music
Festival
АДРЕСА
A. Mihanovića 6, 32 100 Vinkovci
C/o
Toni Šarić
TEl
+385 32 33 88 16, +385 98 380 313
E–MAIl
tonisaric@inet.hr
WEb–SITE
www.dorf–vk.com
SUbMISSIon DEADlInE
31 December 2009
FESTIvAl DATES
04 – 07 March 2010
GEnRE
music documentary
International festival of documentary
films.
RAF–Revue of Amateur Film
АДРЕСА
Gjure Deželića 18, 10 000 Zagreb
C/o
Lejla Mekić
TEl
+385 91 556 7573
E–MAIl
raf@revijaamaterskogfilma.hr;
press@revijaamaterskogfilma.hr
WEb–SITE
www.revijaamaterskogfilma.hr
SUbMISSIon DEADlInE
15 February 2010
FESTIvAl DATES
21 - 27 March 2010
GEnRE
short fiction, experimental, docu-
mentary, animation
raf
presents the amateur films from
around the world without any kind of
selection: everyone who invested their
energy and created something must have
the chance to present their work and
energy in public. The audience is the one
and only jury.
Film
Festivals
Page 35
35
APRIl
Days of Croatian Film
/ Dani hrvatskog filma
АДРЕСА
sc
, Savska 25, 10 000 Zagreb
C/o
Davor Šišmanović
TEl & FAx
+385 1 4593 516
WEb–SITE
www.sczg.hr/dhf
E–MAIl
davor.sismanovic@sczg.hr
SUbMISSIon DEADlInE
08 February 2010
FESTIvAl DATES
06 – 10 April 2010
GEnRE
short fiction, documentary, experi-
mental, animation, commissioned films
(Croatian only!)
Festival presents recent Croatian pro-
duction of short films in all categories and
feature documentaries.
FRKA–Student Film Festival
АДРЕСА
Trg maršala Tita 5, 10 000 Zagreb
C/o
Branka Mitić
TEl
+385 1 4828 507
FAx
+385 1 4828 508
WEb–SITE
www.frka.adu.hr
E–MAIl
dekanat@adu.hr
FESTIvAl DATES
April 2011. (biennale)
Festival of films by students of the
Academy of Dramatic Arts.
MAy
Queer zagreb Festival
АДРЕСА
Palmotićeva 34,
10 000 Zagreb
E-MAIl
zvonimir.dobrovic@queerzagreb.org
WEb-SITE
www.queerzagreb.org
SUbMISSIon DEADlInE
non-competitive
festival
FESTIvAl DATES
4 – 14 May 2010
GEnRE
theatre and film festival
The festival is centred around the is-
sue of sexual and gender minorities, and
also presents various forms of art which
comprises the theme of queer identity.
Queer Zagreb is an international festival
which has been taking place in Croatia
since 2003. It grew to be the biggest such
event in Central and Eastern Europe.
zagreb Jewish Film Festival
АДРЕСА
Palmotićeva 34,
10 000 Zagreb
TEl
+385 1 48 13 658
E-MAIl
info@jff-zagreb.hr
WEb-SITE
www.jff-zagreb.hr
SUbMISSIon DEADlInE
01 March 2010
FESTIvAl DATES
23 - 29 May 2010
GEnRE
Jewish subject matter, feature,
documentary and short films
The Festival's honorary president is Mr.
Branko Lustig, a famous film producer
and a multiple Academy Award winner.
Festival's main program brings to the
Croatian public a number of recent, high
quality films dealing with the Jewish sub-
ject matter.
Subversive Film Festival
АДРЕСА
Ilica 203a, 10 000 Zagreb
C/o
Nikola Devčić
TEl
+385 91 7685 004
FAx
+385 1 390 72 92
E–MAIl
nikoladevcic@inet.hr
WEb–SITE
www.subversivefilmfestival.com
SUbMISSIon DEADlInE
non–competitive
festival
FESTIvAl DATES
01 – 25 May 2010
GEnRE
feature, short fiction, documentary,
experimental
Festival conjoins film screenings and
the critical commentary through lectures
and panels debates. Each edition has its
special issue, problematized through qual-
ity film selection of worldwide, historical
and contemporary, innovative cinema, but
also being discussed on the theoretical
grounds. The central issue of the 2009
edition is the Chinese Revolution, 60
years from now.
Page 36
36
Mediterranean Film Festival Split
АДРЕСА
Mihovilova širina 1/4, 21 000 Split
C/o
Alen Munitić
TEl
+385 21 332 449
FAx
+385 21 332 449
E–MAIl
info@splitmedfilmfest.com
WEb–SITE
www.splitmedfilmfest.com
SUbMISSIon DEADlInE
15 March 2010
FESTIvAl DATES
24 – 29 May 2010
GEnRE
feature, short fiction, documentary
(from the Mediterranean!)
Festival of movies from the Mediter-
ranean region.
Croatian one Minute Film Festival
АДРЕСА
Grgin dol 20 (pp 709), 34 000
Požega
C/o
Željko Balog
TEl
+385 34 273 605, +385 98 520 560
FAx
+385 34 273 605
E–MAIl
gfr–film–video@po.t–com.hr
WEb–SITE
www.crominute.hr
SUbMISSIon DEADlInE
09 April 2010
FESTIvAl DATES
27 – 29 May 2010
GEnRE
all genres (in one minute!)
International festival of one minute
films,taking place since 1993.
JUnE
Animafest zagreb–World Festival of
Animated Film (Short Film Edition)
АДРЕСА
Nova Ves 18/3, 10 000 Zagreb
C/o
Vjera Matković
TEl
+385 1 390 7074
FAx
+385 1 4666 443
E–MAIl
info@animafest.hr
WEb–SITE
www.animafest.hr
SUbMISSIon DEADlInE
31 January 2010
FESTIvAl DATES
01 – 06 June 2010
GEnRE
animated film
Animafest Zagreb is the second oldest
European animation festival founded in
1972. Built on the tradition of the Zagreb
School of Animation, Animafest, the
festival oriented towards auteur film, has
made a reputation of being one of the
most significant events in the domain of
animated film. Since 2005 Animafest is
an annual manifestation with each odd–
numbered year devoted to feature anima-
tion and even–numbered years to short
animated works.
Tabor International Short Film Fes-
tival
АДРЕСА
Matije Gupca 53/1, 49 210 Zabok
C/o
Nenad Borovčak
TEl
+385 91 893 2023, + 385 98 590 456
FAx
+385 49 221 060
E-MAIl
luksa@taborfilmfestival.com
WEb-SITE
www.taborfilmfestival.com
SUbMISSIon DEADlInE
15 April 2010
FESTIvAl DATES
30 June – 04 July 2010
GEnRE
short films
International festival of short film that is
taking place at the medieval castle of
Veliki Tabor.
JUly
libertas Film Festival
АДРЕСА
Pčelički put 4, 10 000 Zagreb
C/o
Mirjana Mia Pećina
TEl
+385 98 9898 279
E–MAIl
mia@libertasfilmfestival.com
WEb–SITE
www.libertasfilmfestival.com
SUbMISSIon DEADlInE
01 April 2010
FESTIvAl DATES
02 – 06 July 2010
GEnRE
feature, short fiction, animated,
documentary A combination of World and
European premieres, along with the dis-
covery of new international and Croatian
filmmakers, and the rich culture and his-
tory of the region and the city itself.
Page 37
37
Pula Film Festival
АДРЕСА
Laginjina 5 (pp 29), 52 100 Pula
C/o
Zdenka Visković Vukić, director and
Zlatko Vidačković, artistic director
TEl
+385 52 393 321
FAx
+385 52 393 320
E–MAIl
info@pulafilmfestival.hr
WEb–SITE
www.pulafilmfestival.hr
SUbMISSIon DEADlInE
01 May 2010
FESTIvAl DATES
17 – 24 July 2010 (pre–
programme 10 – 16 July 2010)
GEnRE
feature film
The oldest and central Croatian film fes-
tival focused on recent Croatian feature
films. Since 2001 also includes an interna-
tional feature competition with awards for
best foreign films.
Motovun Film Festival
АДРЕСА
Nova Ves 18, 10 000 Zagreb
C/o
Rajko Grlić
TEl
+385 1 3740 708
FAx
+385 1 374 06 99
WEb–SITE
www.motovunfilmfestival.com
E–MAIl
mff@motovunfilmfestival.com
SUbMISSIon DEADlInE
15 June 2010
FESTIvAl DATES
26 - 30 July 2010
GEnRE
feature, short fiction, documentary,
animation
Festival dedicated entirely to films made
in small cinematographies and indepen-
dent productions, films that broke out
through their innovation, ideas, and the
power of their stories.
AUGUST
vukovar Film Festival
АДРЕСА
Veslačka 27, 10 000 Zagreb
C/o
Igor Rakonić
TEl
+385 1 619 2203
FAx
+385 1 619 2205
E–MAIl
ivana.filip@discoveryfilm.hr
WEb–SITE
www.vukovarfilmfestival.com
SUbMISSIon DEADlInE
01 July 2010
FESTIvAl DATES
23 – 29 August 2010
GEnRE
feature, short fiction, documentary,
animation
Festival of films from the currently most
interesting and active cinematography of
ten Danube river basin countries.
liburnia Film Festival
АДРЕСА
Liburnijska 30, Ičići, Opatija
C/o
Igor Bajok
E–MAIl
info@liburniafilmfestival.com
WEb–SITE
www.liburniafilmfestival.com
TEl
+385 91 4825 443
FAx
+385 51 337 279
SUbMISSIon DEADlInE
31 May 2010
FESTIvAl DATES
26 – 29 August 2010
GEnRE
documentary (Croatian only!)
Liburnia Film Festival is a Croatian
documentary film festival.
SEPTEMbER
Four River Film Festival–Revue of
Croatian youth Film and video
АДРЕСА
Tuškanac 1, 10 000 Zagreb
C/o
Marija Ratković
TEl
+385 47 654 133, +385 98 92 77 483
FAx
+385 1 47 414 705
E–MAIl
marijaratkovic@gmail.com,
fourriverfilmfestival@gmail.com
WEb–SITE
www.hfs.hr
SUbMISSIon DEADlInE
01 June 2010
FESTIvAl DATES
09 – 12 September 2010
GEnRE
all genres
Four River Film Festival is an international
film festival dedicated to high school
filmmaking. It takes place in Karlovac,
The Four River City.
Split Film Festival–International
Festival of new Film
АДРЕСА
Savska bb, 21 000 Split
C/o
Branko Karabatić
TEl
+385 21 539 600, +385 21 544 410
FAx
+395 21 539 700
Page 38
38
SUbMISSIon DEADlInE
June 2010
FESTIvAl DATES
September 2010
GEnRE
feature, short fiction
Festival specialized for low–budget action
films. The award – Golden Chainsaw – is
given to best films in 4 categories:
sf
, hor-
ror, martial–arts and action films.
oCTobER
zagreb Film Festival
АДРЕСА
Varšavska 3, 10 000 Zagreb
C/o
Boris T. Matić
TEl
+385 1 4829 045
FAx
+385 1 4827 717
E–MAIl
info@zagrebfilmfestival.com
WEb–SITE
www.zagrebfilmfestival.com
SUbMISSIon DEADlInE
15 August 2010
FESTIvAl DATES
17 – 23 October 2010
GEnRE
feature, short fiction, documentary
film Festival introduces debut – first
or second – features, short films and
documentary films of new authors.
Along with main competition program
there are many side programs as well as
presentations and cultural promotions.
Festival's 2008 edition reached 33 000
viewers, and around 250 accredited
journalists attended the festival.
novEMbER
one Take Film Festival
АДРЕСА
Tuškanac 1, 10 000 Zagreb
C/o
Ljubo Zdjelarević
TEl
+385 1 48 34 261, +385 95 903 7754
FAx
+385 1 48 34 261
E–MAIl
info@onetakefilmfestival.com
WEb–SITE
www.onetakefilmfestival.com
SUbMISSIon DEADlInE
01 September 2010
FESTIvAl DATES
18 – 20 November 2010
GEnRE
all genres (in one take!)
International biannual festival dedicated
to films shot in one take.
E–MAIl
split.filmfest@st.htnet.hr;
mfnfv@st.t–com.hr
WEb–SITE
www.splitfilmfestival.hr
SUbMISSIon DEADlInE
01 June 2010
FESTIvAl DATES
11 – 18 September 2010
GEnRE
feature, short fiction, animation,
documentary, experimental, Internet, mul-
timedia
The oldest (founded in 1996) yearly inter-
national film media event in the country.
Festival is open to all new, creative, inno-
vative, personal, experimental, radical etc.
work (film, video, new media) of all genres
and lengths, preferably from outside the
mainstream, whether its a low budget
project or a studio release.
25 FPS–International Experimental
Film and video Festival
АДРЕСА
Nova ves 18, 10 000 Zagreb
C/o
Sanja Grbin
TEl
+3851 457 22 03
FAx
+3851 457 22 03
E–MAIl
info@25fps.hr
WEb–SITE
www.25fps.hr
SUbMISSIon DEADlInE
01 June 2010
FESTIvAl DATES
21–26 September 2010
GEnRE
experimental film
Festival purely oriented to experimental
film and video. It seeks new forms of ex-
pression based on experimental film tradi-
tion, hybrid works that combine animation
techniques, videos which explore con-
ceptual and technological possibilities of
the medium. Aside from the Competition
Program, 25
fps
also features numerous
retrospectives, curated theme programs,
and live expanded cinema performances.
Trash Film Festival
АДРЕСА
Vukovarska 2, 42 000 Varaždin
C/o
Jurica Hižak
TEl
+385 98 976 0889
E–MAIl
jurassic@trash.hr
WEb–SITE
www.trash.hr
Page 39
39
International Children's Rights Film
Festival / Filmski festival o pravima
djece
АДРЕСА
Radnička cesta 41, 10 000 Zagreb
TEl
+385 1 2442 661
E-MAIl
info@unicef.hr
WEb-SITE
www.unicef.hr
FESTIvAl DATES
November 2010
GEnRE
A film festival of documentary
films, presented jointly by
unicef
и
partners around the world dedicated to
children's rights.
Kraf
АДРЕСА
Ул. Blaža Polića 2, 51 000 Rijeka
C/o
Zoran Babić, Andrea Gnjato Matković
TEl & FAx
+385 51 31 31 42
E–MAIl
info@liburnija–film.hr
WEb–SITE
www.liburnija–film.hr
SUbMISSIon DEADlInE
30 October 2009
FESTIvAl DATES
November 2010
GEnRE
short fiction, animation, documen-
tary, experimental
Kraf is one of the oldest revues of ama-
teur film in Croatia.
DECEMbER
Film Mutations
АДРЕСА
Vinogradska cesta 21, 10 000
Загреб
C/o
Tanja Vrvilo
TEl
+385 98 90 65 512
FAx
+385 1 37 68 912
E–MAIl
tanja.vrvilo@gmail.com
WEb–SITE
www.filmskemutacije.com
SUbMISSIon DEADlInE
non–competitive
festival
FESTIvAl DATES
27 November – 02 Decem-
ber 2010
GEnRE
feature, short fiction, documentary,
experimental film
Annual festival–symposium exploring
connections and movements between
innovative curatorial, artistic and film prac-
tices within the broad scope of indepen-
dent, avant–garde, experimental, minor, or
simply, invisible history of cinema.
Human Rights Film Festival
АДРЕСА
Gruška 6, 10 000 Zagreb
C/o
Petar Milat
TEl
+385 1 6159 682
FAx
+385 1 6159 668
E-MAIl
info@humanrightsfilmfestival.org
WEb-SITE
www.humanrightsfestival.org
SUbMISSIon DEADlInE
15 October 2010
FESTIvAl DATES
06 - 12 December 2010
GEnRE
feature, documentary, experimental
film (human rights)
hrff
is an annual festival promoting hu-
man rights issues, based in Zagreb. It is
organized by two prominent Croatian in-
dependent cultural and activists organiza-
tions: Multimedia Institute www.mi2.hr and
the Club Mochvara www.urk.hr
Page 40

Веб Слики Преведувач
Веб историја | Поставувања ▼ | Најави се
Google
	
	
	
Напредно пребарување
Search
Страница 8 од околу 683.000 резултати (0,11 секунди) 

  Сѐ
  Слики
  Видеа

Повеќе

  Search near…

Можности за пребарување

Покажи опции...
Резултати од пребарувањето

  International Ladies Shred Day - Info | Facebook
  www.facebook.com/LadiesShre... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  389. like this ... Annie & Paul ~ LadiesShredChicago@gmail.com (WI/IL event) ... Nicoleta ~ Romania Katarina ~ Germany Ann-Christine ~ Estonia ...
  POPIS UMJETNIKA
  www.hzsu.hr/umjetnici.php?kat... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  butkovi.darwin.darwin98@gmail.com. VARAŽDIN .... katarina.haluzan@gmail.com ..... POREČ, Slikar. 389. DŽENISA PECOTIĆ. ZAGREB, Dizajner odjeće. 390. ...
  Workforce ... - American Chamber of Commerce in Macedonia
  www.amcham.com.mk/default... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  Republic of Macedonia Tel: (+389 02) 3104 001. Fax: (+389 02) 3104 004. Contact Person: Mr. Zivko Mukaetov Chief Executive Officer alkaloid@alkaloid.com. ...
  М - TransportExchange.org
  www.transportexchange.org/.../firmi.asp?... - Кеширано
  Адреса: Ул.Боца Ивановска бр.22/11, Мобилен: 00 389 75 407 110. Град: Прилеп ... 00 389 70 367 575. Град: Скопје, Е-маил: metaloil.transport@gmail.com ...
  Импресум - За изострен ум - reper.net.mk
  www.reper.net.mk/impresum.php - Кеширано
  Република Македонија. +389 2 2670 379. antolog@gmail.com. kontakt@reper.net.mk. Жиро сметка. 5038010500180. Депонент на Комерцијална банка а.д. ...
  [PDF] 
  ADRESÁR SZOŠ
  www.orienteering.sk/preteky/08/kluby.pdf - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  barbora.smelikova@gmail.com. Šmelíková Jana .... dancikova@sass.sk. Schenková Katarína 0908 334939 ..... 0048 12 6362 389 tel. ul. Luzycka 69/30 ...
  Sibila - CONTACTS
  sibila.si/index.php?page...3 - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  E: natasa@sibila.si. Nina Vučak Assistant to Regional Manager. P: +386 ... P: +389 (0)70 585 140. E: mksibila@gmail.com. Pavlina Yonchina Representative for ...
  [XLS] 
  Македонија - Медии
  www.ipa-cbc-007.eu/upload/.../Lists_of_potential_applicants_MKD...
  Формат на датотека: Microsoft Excel - HTML верзија
  infocentardojran@gmail.com ... Факс: +389 (0)31 377 060, goran_kolevski@yahoo.com, Колевски Горан .... 33, Мојот едукативен центар, Dom na kultura, Zletovo, Тел: 032 481 757; 070 569 139, nikol121@hotmail.com, Smilkova Natasa ...
  [PDF] 
  Young Leadership Training Decent Work for Youth
  www.ilo.org/.../young_leadership.pdf - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  389 23149176. E-mail: marija.mitrevska@elem.com.mk. MACEDONIA. Full Name: Natasa STOJKOSKA. 25. National. Centre: [UNASM] Union of Independent ...
  Drežnica - Information
  www.kobarid.si/.../informacije_... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  +386 5 389 37 08. Gsm: +386 ... E-pošta: apartma.koptanh@gmail.com. Spletna ... E-pošta: apartmavinko@gmail.com. Spletna ... APARTMA NATAŠA Drežnica ...

Претходна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Следна
	

Совети за поуспешно пребарување Дајте ни повратни информации Google.com in English
©2011 Google‎Google Почетна страница‎Сѐ за Google‎
 NASLOVNA 	O NAMA 	AKTUALNO 	ZAKONI 	PRAVILNIK 	GALERIJE 	UMJETNICI
						


SAMOSTALNI UMJETNICI U REPUBLICI HRVATSKOJ
ČLANOVI HZSU-A
 
1. 	STANIMIR ABADŽIĆ

stankoabadzic@arcor.de

http://www.abadzic.de.vu
	ZAGREB 	Fotograf
2. 	DUBRAVKO ADAMOVIĆ

dubravko.adamovic@bj.t-com.hr

	BJELOVAR 	Ak. Slikar
3. 	ALAN ALEBIĆ

alan.alebic@ri.t-com.hr

	RIJEKA 	Slikar
4. 	IVAN ANDRAŠIĆ

ivan.andrasic1@kc.t-com.hr

http://www.artgo.com.hr
	KOPRIVNICA 	Slikar
5. 	IVAN ANTONOVIĆ

ivan.antonovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
6. 	ELEONORA APOSTOLOVA

	ZAGREB 	Dizajner tekstila
7. 	ZVONIMIR ATLETIĆ

zvonimir.atletic@t-com.hr

	ZAGREB 	Fotograf
8. 	DAMIR BABIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
9. 	KRISTINA BABIĆ

kristina.babic1@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
10. 	MILIJANA BABIĆ

babicmilijana@gmail.com

	RIJEKA 	Ak. Kipar
11. 	SANJA BACHRACH-KRIŠTOFIĆ

sanja.bachrach-kristofic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
12. 	NINA BAČUN

nina.bacun@gmail.com

	ZAGREB 	Dizajner
13. 	MARINA BADURINA

marina.t.badurina@infinito.it

	ZAGREB 	Dizajner keramike
14. 	ŽELJKO BADURINA

zeljko.badurina@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
15. 	MAJA BAGIĆ BARIĆ

maja@ko-ke.net

http://www.ko-ke.net
	ZAGREB 	Grafički Dizajner
16. 	IVANA BAKAL

ibakal@globalnet.hr

	ZAGREB 	Kostimograf
17. 	IVAN BALAŽEVIĆ

ivan.balazevic@ri.t-com.hr

http://www.multilink.hr/balazevic
	NOVI VINODOLSKI 	Ak. Slikar - Grafičar
18. 	ANTE BANOVAC

	SPLIT 	Kipar
19. 	MATEA BANOŽA-BLAŽEVIĆ

	ZAGREB 	Modni Dizajner
20. 	DRAGUTIN BARAC

mad_art01@hotmail.com

http://www.absolutearts.com/portofolius/b/barac
	OMIŠALJ 	Fotograf
21. 	ANA BARBIĆ KATIČIĆ

ana.barbic.katicic@gmail.com

http://www.anabarbickaticic.hr
	ZAGREB 	Ak. Slikar
22. 	DAMIR BAREŠIĆ

damir.baresic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
23. 	NIKO BARUN

niko.barun@zg.t-com.hr

	SAMOBOR 	Ilustrator
24. 	ANDREA BASSI

abassi@inet.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
25. 	VLADIMIR BAŠIĆ

vbasic@email.com

http://www.soto.artshost.com
	DUGA RESA 	Ak. Slikar
26. 	ZDENKO BAŠIĆ

zdenko.bell@gmail.com

	ZAGREB 	Ilustrator
27. 	KREŠIMIR BAUER SOKOL

anara@vip.hr

	DONJA STUBICA 	Dizajner
28. 	DARKO BAVOLJAK

darko@bavoljak.hr

http://www.bavoljak.hr
	ZAGREB 	Fotograf
29. 	KORALJKA BEKER

	ZAGREB 	Ak. Slikar
30. 	BORIS BENKO

benkoboris@yahoo.com

http://www.borisbenko.com
	ZAGREB 	Grafički Dizajner
31. 	BORIS BERC

boris.berc@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Fotograf
32. 	MILJENKO BERNFEST

berni@bxl-studio.com

	ZAGREB 	Arhitekt
33. 	NINA BEŠLIĆ

beslic.nina@gmail.com

http://www.ninabeslic.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar
34. 	FILIP BEUSAN

fbeusan@gmail.com

	ZAGREB 	Fotograf
35. 	TATJANA BEZJAK

tatiana.bezjak@gmail.com

	ZAGREB 	Ak. Kipar
36. 	LUCIANO BIBULIĆ

photobibulich@yahoo.com

http://www.photobibulich.com
	RIJEKA 	Fotograf
37. 	MILIVOJ BIJELIĆ

milivojbijelic@aol.com

	SKRADIN, BRIBIR 	Ak. Slikar
38. 	DORA BILIĆ

dora@bilicmuller.com

http://www.bilicmuller.com
	ZAGREB 	Grafički Dizajner
39. 	VALENTINO BILIĆ-PRCIĆ

valentinobp@net.hr

	SPLIT 	Fotograf
40. 	IVA-MATIJA BITANGA

ivamatijabitanga@gmail.com

	ZAGREB 	Slikar
41. 	VLADIMIR BLAŽANOVIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
42. 	IVICA BLAŽIĆ

grupa_abs@yahoo.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar
43. 	MARIJAN BLAŽINA

mblazina@net.hr

	RIJEKA 	Ak. Slikar - Grafičar
44. 	DARKO BOHM

darko.bohm@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
45. 	IVA BOHM

	ZAGREB 	Dizajner
46. 	JOSIP BOLTIŽAR

	NOVA KAPELA 	Slikar
47. 	SANJA BOLJEVIĆ

sanja@alegra.hr

	ZAGREB 	Dizajner
48. 	IVANA BOROVNJAK

ivana.borovnjak@gmail.com

http://www.ivanaborovnjak.com
	ZAGREB 	Dizajner
49. 	REA BOSCHI RAZIĆ

rgogolja@inet.hr

http://atelierboschi.8k.com
	ZAGREB 	Restaurator
50. 	ANA MARIJA BOTTERI PERUZOVIĆ

ana-marija.botteri-peruzovic@st.htnet.hr

http://www.botteri.net
	BOL,BRAČ 	Ak. Slikar
51. 	BARBARA BOUREK

barbarabourek@yahoo.com

http://www.barbarabourek.com
	ZAGREB 	Kostimograf
52. 	ANTUN BOŽIČEVIĆ

antuna@net.hr

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
53. 	ĐANINO BOŽIĆ

	KAŠTELIR,POREČ 	Slikar
54. 	TOMISLAV BRAJNOVIĆ

brajnovic@yahoo.com

http://www.brajnovic.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar
55. 	DAMIR BRALIĆ

dbralic@globalnet.hr

	KASTAV 	Dizajner
56. 	GORDANA BRALIĆ

goga.bralic@gmail.com

	ZAGREB 	Slikar
57. 	ROBERTA BRATOVIĆ

roberta.bratovic@gmail.com

	MATULJI 	Dizajner
58. 	ANTE BRČIĆ

ante.brcic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Restaurator
59. 	TIHOMIR BREGAR

tihomir.bregar@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Dizajner
60. 	MIRELA BRESCHER

mbrescher@gmaili.com

	ZAGREB 	Ak. Kipar
61. 	SMILJANA BREZOVEC MEŠTRIĆ

	VARAŽDIN 	Dizajner keramike
62. 	IVAN BRISKI

ivanbriski1@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Kipar
63. 	MARIO BRZIĆ

mario.brzic@st.t-com.hr

http://www.brzicdesign.hr
	SPLIT 	Grafički Dizajner
64. 	LJUBICA BUBLE DRAGOJEVIĆ

	TROGIR 	Ak. Kipar
65. 	MILJENKO BUBLIĆ

miljenko@tojeto.hr

	ZAGREB 	Grafičar
66. 	KREŠIMIR BUDEN

kbuden@inet.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
67. 	LEONARDO BUDIMLIĆ MAJNARIĆ

leoslik.com@vip.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar – multim. umjetnik
68. 	DORA BUDOR

dora.budor@gmail.com

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
69. 	HELENA BULAJA

helena@bulaja.hr

http://www.bulaja.hr
	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
70. 	ZVONIMIR BULAJA

zvonimir@bulaja.hr

http://www.bulaja.hr
	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
71. 	JASENKA BULJ

jasenka.bulj@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
72. 	BERNARD BUNIĆ

bob.bun@gmail.com

	ZAGREB 	Dizajner
73. 	DARVIN BUTKOVIĆ

butkovi.darwin.darwin98@gmail.com

	VARAŽDIN 	Ak. Slikar
74. 	ZDENKO BUŽEK

zdenko.bozek@xnet.hr

http://www.buzek.org
	ZAGREB 	Ak. Slikar
75. 	LANA CAVAR

lana.cavar@me.com

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
76. 	KREŠIMIR CERTIĆ

misch@iskon.hr

http://www.misch.hr
	KUTINA 	Ilustrator
77. 	MARTA CRNOBRNJA

marta.crnobrnja@gmail.com

	VELIKA GORICA 	Scenograf
78. 	MARIJAN CRTALIĆ

crtalic@hotmail.com

	SISAK 	Multim. Umjetnik
79. 	VANJA CUCULIĆ

vanja@studio-cuculic.hr

	ZAGREB 	Dizajner
80. 	JOSIP CUGOVČAN

	PODRAVSKE SESVETE 	Slikar
81. 	DAVOR CURIĆ

davor.curic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
82. 	NEMANJA CVIJANOVIĆ

nemanjacvijanovic@gmail.com

	RIJEKA 	Ak. Slikar
83. 	MARIO CVIRN

mario@cvirn.hr

	ZAGREB 	Dizajner
84. 	BORIS CVJETANOVIĆ

boris.cvjetanovic@gmail.com

	ZAGREB 	Fotograf
85. 	BRANKA CVJETIČANIN

branka.cvjeticanin@polygon.hr

http://www.polygon.hr
	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
86. 	BRANKO CVJETIČANIN

brankocvjeticanin@yahoo.com

http://www.polygon.hr
	ZAGREB 	Oblikovatelj svjetla
87. 	GORAN ČAČE

pipe_pipe45@yahoo.co.uk

	SPLIT 	Multim. Umjetnik
88. 	ZVONIMIR ČAČIĆ

zvone2012@yahoo.com

	PULA 	Grafički Dizajner
89. 	SEBASTIJAN ČAMAGAJEVAC

sebastian.camagajevac@zg.htnet.com

	ZAGREB 	Ilustrator
90. 	AMIRA ČAUŠEVIĆ

amira.causevic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
91. 	VITOMIR ČESMADŽISKI

vito-dizajn@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Ind. Dizajner
92. 	NIVES ČIČIN-ŠAIN

nives.cicin-sain@st.t-com.hr

http://www.nivescicinsain.com
	SPLIT 	Kipar
93. 	BRANKO ČILIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
94. 	STAŠA ČIMBUR

stashahats@yahoo.com

	ZAGREB 	Dizajner
95. 	IVANA ČUKELJ

ivanacukelj@gmail.com

	STUBIČKE TOPLICE 	Dizajner
96. 	MAJA ČULE

majacule@gmail.com

	RIJEKA 	Grafički Dizajner
97. 	NIKŠA ČVOROVIĆ

knotman@net.hr

	SPLIT 	Ak. Slikar - Grafičar
98. 	MARIJANA ĆURČIĆ BALDINI

marijana@masdizajn.hr

	ZAGREB 	Dizajner
99. 	ALEM ĆURIN

alem.curin1@st.t-com.hr

	SPLIT 	Ilustrator
100. 	VIKTOR DALDON

vdaldon@yahoo.com

	DUBROVNIK 	Ak. Slikar
101. 	MATIJA DEBELJUH

matijadebeljuh@net.hr

	VODNJAN 	Multim. Umjetnik
102. 	VLASTICA DELIMAR

vlastica.delimar@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
103. 	KAROLINA DEMIROVIĆ

karolina_demirovic@yahoo.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar
104. 	BORIS DEMUR

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
105. 	FILIP DESPOT

filip@grupa.com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
106. 	STJEPAN DIVKOVIĆ

	ZAGREB 	Ak. Kipar
107. 	SONJA DIZDAR

sanja.dizdar.banic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Slikar
108. 	VLADIMIR DODIG

	ZAGREB 	Likovni Umjetnik
109. 	NADA DOGAN

nada.dogan@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
110. 	RANKO DOKMANOVIĆ

ekoplan@ri.t-com.hr

	KOSTRENA 	Fotograf
111. 	PETAR DOLIĆ

	ZAGREB 	Ak. Kipar
112. 	JOSIP DINKO DOMAĆINOVIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
113. 	DRAGAN KARLO DOŠEN

bidrag12@yahoo.com

	RIJEKA 	Multim. Umjetnik
114. 	NADA DOŠEN

nada.dosen@fashion.hr

	ZAGREB 	Modni Dizajner
115. 	PREDRAG DOŠEN

predrag.dosen@os.t-com.hr

	OSIJEK 	Grafički Dizajner
116. 	RAFAELA DRAŽIĆ

rafaela.drazic@gmail.com

http://www.hzsu.hr
	SPLIT 	Grafički Dizajner
117. 	GORDANA DRINKOVIĆ

gdrinkovic@yahoo.com

	ZAGREB 	Dizajner
118. 	VITAR DRINKOVIĆ

vgodspeed@gmail.com

	ZAGREB 	Ak. Kipar
119. 	BOŽE DRMIĆ

	SPLIT 	Ak. Slikar
120. 	DRAGUTIN DUBRAVČIĆ

dragutin.dubravcic@zg.t-com.hr

	VELIKA GORICA 	Kipar
121. 	DANILO DUČAK

danilod@optonline.net

	ZAGREB 	Ilustrator
122. 	KARMEN DUGEČ

karmendada@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
123. 	HRVOJE DUMANČIĆ

hrvoje.dumancic@zg.t-com.hr

http://www.dumancic.hr
	ZAGREB 	Ak. Kipar
124. 	ZDRAVKO ĐEREK

derekz@net.hr

	VRBOVEC 	Ak. Slikar
125. 	IVONA ĐOGIĆ ĐURIĆ

ivona@crtaona.hr

	SESVETE 	Grafički Dizajner
126. 	SILVIJA ĐOLONGA

silvija.dolonga@gmail.com

	RIJEKA 	Ak. Slikar
127. 	SANDRO ĐUKIĆ

sandro.dukic@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
128. 	SANELA ĐURINEC

sdurinec@yahoo.com

	SESVETE,VUGROVEC 	Ak. Slikar
129. 	DAMIR FABIJANIĆ

fabijanic@fab.hr

	ZAGREB 	Fotograf
130. 	DAMIR FACAN-GRDIŠA

	ZAGREB 	Ilustrator
131. 	RENATA FACAN-GRDIŠA PL.KUŠEC

renata.facan.pl.kusec@live.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
132. 	AGNEZA FAULLEND-RUFF

	ZAGREB 	Restaurator
133. 	MAURICIO FERLIN

mauroferlin@yahoo.com

	PULA 	Grafički Dizajner
134. 	ZORAN FILIPOVIĆ

zoran.filipovic@zoro.hr

http://www.zoro.hr
	ZAGREB 	Fotograf
135. 	IVICA FIŠTER

	SESVETE, VUGROVEC 	Naivni slikar
136. 	MARKO FORTUNATOVIĆ ERCEGOVIĆ

markoercegovic@inet.hr

	DUBROVNIK 	Multim. Umjetnik
137. 	MAJA FRANIĆ

maja.franic1@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
138. 	MARTINA-KARLA FRANIĆ

martinafranic@gmail.com

	ZAGREB 	Kostimograf
139. 	FILIP GORDON FRANK

info@filipgordonfrank.com

http://www.filipgordonfrank.com
	ZAGREB 	Dizajner
140. 	IVANA FRANKE

ivana.franke@zg.t-com.hr

http://www.ivanafranke.net
	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
141. 	AMELA FRANKL

	ZAGREB 	Ak. Slikar
142. 	ANTUN FRANOVIĆ

toni_franovic@yahoo.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar
143. 	DARKO FRITZ

darko@darkofritz.net

http://www.darkofritz.net
	KORČULA 	Likovni Umjetnik
144. 	VANA GAĆINA

vanagacina@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
145. 	BOJAN GAGIĆ

bojan.gagic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
146. 	ZORAN GALIĆ

bgalic@ffzg.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
147. 	DAMIR GAMULIN

damir@gamulin.net

http://www.gamulin.net
	ZAGREB 	Dizajner
148. 	LJUBO GAMULIN

ljubo.gamulin@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Fotograf
149. 	DAMIR GAŠPARLIN

damir.gasparlin@piktogram.hr

http://www.piktogram.hr
	ZAGREB 	Grafički Dizajner
150. 	SONJA GAŠPEROV

sonja.gasperov@gmail.com

	SPLIT 	Ak. Slikar
151. 	BILJANA GAURINA

biljana.gaurina@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Fotograf
152. 	MILAN GENERALIĆ

	HLEBINE 	Slikar
153. 	NENAD GLAVAN

nenadglavan@hotmail.com

	SPLIT 	Multim. Umjetnik
154. 	KREŠIMIRA GOJANOVIĆ

kresimirag@hotmail.com

http://www.dragon-witch.net/galerija1.html
	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
155. 	ZVONIMIR GRAČAN

	ZAGREB 	Kipar
156. 	ŽELJKA GRADSKI-GALIĆ

zeljka.gradski@yahoo.com

	LUČKO 	Multim. Umjetnik
157. 	KLAS GRDIĆ

klasgrdic@gmail.com

	RIJEKA 	Likovni Umjetnik
158. 	IVAN GREGOV

gregov@zelena-akcija.hr

http://www.hzsu.hr
	OZALJ 	Ilustrator
159. 	BORIS GREINER

boris.greiner@zg.t-com.hr

	SVETA NEDJELJA 	Dizajner
160. 	RINO GROPUZZO

rino@rinogropuzzo.hr

http://www.rinogropuzzo.hr
	RIJEKA 	Fotograf
161. 	PETRA GROZAJ

petragrozaj@yahoo.com

http://www.petragrozaj.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar
162. 	IGOR GRUBIĆ

grubic.igor@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
163. 	DRAŽEN GRUBIŠIĆ

drazen.grubisic@zg.t-com.hr

http://www.drazengrubisic.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar
164. 	MARKO GUGIĆ

art-gugic@st.t-com.hr

http://www.gugic.com
	KLIS 	Kipar
165. 	IGOR GUSTINI

igor.gustini@gmail.com

http://www.igor.gustini.net
	PULA 	Ak. Slikar
166. 	TINA GVEROVIĆ

tina_vic@yahoo.com

http://www.tinagverovic.blogspot.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar
167. 	STANISLAV HABJAN

stanislav@post.t-com.hr

http://www.petikat.com
	ZAGREB 	Dizajner
168. 	BURHAN HADŽIALJEVIĆ

burhan.hadzialjevic@yahoo.com

	MOMJAN 	Ak. Slikar
169. 	MARSELA HAJDINJAK

marsela.hajdinjak@gmail.com

	ZAGREB 	Ilustrator
170. 	DAVORIN HALIĆ

	ZAGREB 	Dizajner
171. 	KATARINA HALUŽAN

katarina.haluzan@gmail.com

	ZAGREB 	Ilustrator
172. 	TEA HATADI

tea.hatadi@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
173. 	BISERKA HAUBRIH-BARALIĆ

	ZAGREB(HRVATSKI LESKOVAC) 	Dizajner
174. 	MIRANDA HERCEG

miranda.bakovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
175. 	ANDREA HERCOG

andrea.hercog@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Ind. Dizajner
176. 	JELENKO HERCOG

jelenko@numen.hr

	ZAGREB 	Dizajner
177. 	MARIO HLAČA

mario.hlaca@zg.t-com.hr

	SAMOBOR 	Fotograf
178. 	JADRANKA HLUPIĆ DUJMUŠIĆ

j.hlupic@yahoo.com

http://www.coppgrupa.hr
	ZAGREB 	Dizajner odjeće
179. 	RUŽICA HODAK

ruzicahodak@yahoo.com

	ZAGREB 	Dizajner odjeće
180. 	IGOR HOFBAUER

igor.hof@gmail.com

	ZAGREB 	Ilustrator
181. 	MIHAJLA HOFFER

mihajla.hoffer@zg.t-com.hr

	SAMOBOR 	Grafički Dizajner
182. 	ANA HORVAT

horvatana@yahoo.com

	VRBOVEC 	Kipar
183. 	ĐURĐICA HORVAT

durica61@yahoo.com

	VELIKA MLAKA 	Dizajner keramike
184. 	JAROSLAV HOŠKO

jaroslav.hosko@inet.hr

	PRIGORJE BRDOVEČKO 	Kipar plastičar
185. 	DAMIR HOYKA

hoyka@hoyka.com

http://www.hoyka.com
	ZAGREB 	Fotograf
186. 	LJERKA HRIBAR

ljerka1@gmail.com

	RIJEKA 	Scenograf
187. 	BRANKO HRKAČ

visua.lmedia@zg.t-com.hr

http://www.visualmedia.hr
	ZAGREB 	Fotograf
188. 	OLEG HRŽIĆ

oleg.hrzic@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
189. 	SONJA HRŽINA-MAJSTOROVIĆ

sonja.hrzina.majstorovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
190. 	ZLATKO HUZJAK

	ĐURĐEVAC 	Naivni slikar
191. 	ROMEO IBRIŠEVIĆ

romeo.ibrisevic@zg.t-com.hr

	SAMOBOR 	Fotograf
192. 	DINO IDRIZBEGOVIĆ

dino.idrizbegovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ilustrator
193. 	VANJA ILIĆ

vanja.ilic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
194. 	SANJA IPŠIĆ-RANDIĆ

srandic@yahoo.com

	RIJEKA 	Ak. Slikar
195. 	IVICA IVAN

i_ivan@net.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
196. 	HARI IVANČIĆ

hari.ivancic@pu.t-com.hr

	BUZET 	Ak. Slikar
197. 	ZDRAVKA IVANDIJA

zivandija@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
198. 	STJEPAN IVANEC

stjepan.ivanec@vt.t-com.hr

http://www.free-vt.htnet.hr/stjepan-ivanec
	PITOMAČA 	Slikar
199. 	PAMELA IVANKOVIĆ

pamela.ivankovic@pu.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner keramike
200. 	SAMEL IVANOV

samel@net.hr

	ZADAR 	Dizajner
201. 	JOSIP IVANOVIĆ

josip.ivanovic@du.htnet.hr

http://www.josipivanovic.com
	DUBROVNIK 	Ak. Kipar
202. 	ROMANA IVANŠĆAK

romana.ivanscak@piktogram.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
203. 	NIKOLINA IVEZIĆ

nikolinaivezic@yahoo.com

	ZAGREB 	Slikar
204. 	IVAN IVOŠ

ivanivos@yahoo.com

	ZAGREB 	Ak. Kipar
205. 	DARKO IVOŠEVIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
206. 	ANA JAKIĆ-DIVKOVIĆ

ana.jakic-divkovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
207. 	MOMČILO JAKIMOVSKI

miki.jakimovski@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
208. 	ROBERT JAKOVLJEVIĆ

robertjakovi@gmail.com

	ŽABORIĆ 	Dizajner
209. 	HELENA JANEČIĆ

hjanecic@yahoo.com

	OSIJEK 	Ak. Slikar
210. 	DUNJA JANKOVIĆ

doonyaah@yahoo.com

http://www.tripica.org
	MALI LOŠINJ 	Strip crtač
211. 	MIA JANKOVIĆ SHENTSER

miankovic@gmail.com

http://www.myspace.com/miajankovic
	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
212. 	HELENA JARNJAK

zbatur@vip.hr

	ZAGREB 	Dizajner keramike
213. 	KRISTINA JEIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
214. 	MARINKO JELAČA

marinko.jelaca@inet.hr

http://www.jelaca-art.net
	SPLIT 	Ak. Kipar
215. 	IVANA JELAVIĆ

ivana-j@lycos.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar
216. 	NIKOLINA JELAVIĆ-MITROVIĆ

njelavic@emz.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
217. 	ŽELJKO JELENSKI

zjelenski@gmail.com

http://www.photo-jelenski.com
	ZAGREB 	Fotograf
218. 	NATAŠA JELETIĆ

natasajeleticstudio@gmail.com

http://www.natasa-jeletic.com
	VRBOVSKO 	Modni Dizajner
219. 	SVEN JONKE

sven@numen.eu

http://www.numen.eu
	ZAGREB 	Dizajner
220. 	ŽARKO JOVANOVSKI

zarko.jovanovski@zg.t-com.hr

http://www.electriczare.com/zare_crtezi_sajt/index.htm
	ZAGREB 	Ak. Slikar
221. 	MARINO JUGOVAC

marino.jugovac@gmail.com

	GROŽNJAN 	Kipar
222. 	OLIVER JULARIĆ

jular77@gmail.com

	ZAGREB 	Dizajner odjeće
223. 	GORDANA JURČIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
224. 	KSENIJA JURČIĆ-DIMINIĆ

ksenija.j.diminic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Pejz. Arhitekt
225. 	KSENIJA JURINEC

ksenija.jurinec@zg.t-com.hr

http://www.ksenijajurinec.hr
	ZAGREB 	Ind. Dizajner
226. 	BOŽIDAR JURJEVIĆ

bozojurjevic@gmail.com

	DUBROVNIK 	Multim. Umjetnik
227. 	DALIBOR JURKOVIĆ

dalibor.jurkovic1@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
228. 	ANA KADOIĆ

ana.kadoic@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
229. 	BORIS KAJMAK

kajmak@gmail.com

	ZADAR 	Multim. Umjetnik
230. 	DAMIL KALOGJERA

dk@damil.net

http://www.damil.net
	ZAGREB 	Fotograf
231. 	LIDIA KAMBER BOŠEVSKI

lidia.bosevski@gmail.com

http://www.owl97.com
	ZAGREB 	Slikar
232. 	IVAN TVRTKO KAPETANOVIĆ

tvrtko.kapetanovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
233. 	GORAN KARAĐOLE

goran.karadjole@zg.t.com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
234. 	IVANA KESER BATTISTA

ivana.keser@mail.inet.hr

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
235. 	ŽELJKO KIPKE

zeljko.kipke1@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
236. 	DAVORIN KIŠ

	OPRTALJ 	Dizajner keramike
237. 	FRANJO KIŠ

franjo.kis@artresor.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
238. 	HELENA KLAKOČAR

helenaklakocar@live.nl

http://www.hzsu.hr
	ZAGREB 	Ak. Slikar
239. 	ALFIO KLARIĆ

sv-german@pu.t-com.hr

	PULA 	Dizajner
240. 	DAVORIN KLARIĆ

davorin.klaric@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Modni Kreator
241. 	TISJA KLJAKOVIĆ BRAIĆ

tisja@hi.t-com.hr

	SPLIT 	Ak. Slikar
242. 	DEJAN KLJUN

dkljun@gmail.com

http://www.kljun.eu
	ČAVLE 	Ak. Kipar
243. 	ANDREA KNAPIĆ

andrea.knapic@zg.t-com.hr

	GRADEC 	Grafički Dizajner
244. 	IVO KNEZOVIĆ

ivo.knezovic@du.t-com.hr

	ZAGREB 	Scenograf
245. 	IVONA KOČICA

ivona.kocica@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Likovni Struč. Radnik
246. 	DIJANA KOČICA-IVOŠ

dijana.kocica.ivos@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
247. 	DUBRAVKA KOLANOVIĆ

dubravka.kolanovic@zg.t-com.hr

	ZADAR 	Ilustrator
248. 	VESNA KOLOBARIĆ

art@vesna-kolobaric.com

	ĐAKOVO 	Dizajner odjeće
249. 	LJILJANA KOLUNDŽIĆ

milimetar@milimetar.net

http://www.milimetar.net
	ZAGREB 	Ind. Dizajner
250. 	BORJAN KOMARICA

borjan.komarica@hi.htnet.hr

	ZAGREB,PODSUSED 	Dizajner
251. 	BOŽENA KONČIĆ-BADURINA

bozena.koncic-badurina@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
252. 	ZLATKO KOPLJAR

zlatko.kopljar@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
253. 	ŽELJKO KOPROLČEC

zeljko.koprolcec@zg.t-com.hr

http://www.fotoas.hr/com
	ZAGREB 	Fotograf
254. 	KSENIJA KORDIĆ

ksenija.kordic@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
255. 	MIRJANA KAROLINA KOREN

mirjana-karolina.koren@inet.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
256. 	ŽELJKO KOROŠEC

	KOPRIVNICA 	Naivni slikar
257. 	TATJANA KOSTANJEVIĆ

t.kostanjevic@ri.t-com.hr

http://www.tatjanakostanjevic.com
	OPATIJA 	Ak. Kipar
258. 	OZANA KOSTELAC-IVAN

ozana_ivan@net.hr

	ZAGREB 	Kipar
259. 	IVA KOVAČ

iva.kovac@gmail.com

http://www.hzsu.hr
	RIJEKA 	Multim. Umjetnik
260. 	ZLATAN KOVAČ

	SAMOBOR 	Ak. Slikar
261. 	DRAGUTIN KOVAČEVIĆ

dado_cool@net.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
262. 	LINA KOVAČEVIĆ

linakovacevic@gmail.com

	ZAGREB 	Dizajner
263. 	ĐURĐICA KOVAČIČEK

durdica.kovacicek@gmail.com

	ZAGREB 	Ak. Kipar
264. 	ŽELJKO KOVAČIĆ

zeljko.kovacic10@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
265. 	KRISTIAN KOŽUL

kristiankozul@yahoo.com

http://www.hzsu.hr
	ZAGREB 	Kipar
266. 	JASMINA KRAJAČIĆ

jasmina.krajacic@zg.t-com.hr

http://grafing-a.hr/jasmina
	ZAGREB 	Ak. Slikar
267. 	MARIO KRIŠTOFIĆ

mario.kristofic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Fotograf
268. 	ALDO KRIZMAN

	ZAGREB 	Ak. Kipar
269. 	ELVIS KRSTULOVĆ

elviskrstulovic@gmail.com

http://www.hzsu.hr
	RIJEKA 	Multim. Umjetnik
270. 	TOMISLAV KRŠNJAVI

t.krsnjavi@vip.hr

http://www.skulpture.net
	SVETA NEDJELJA 	Ak. Kipar
271. 	ANDREA KRŽIŠNIK-PUŠIĆ

andreakap@net.hr

	ZAGREB 	Dizajner keramike
272. 	MARIO KUČERA

mario_kucera@yahoo.com

	SLAVONSKI BROD 	Fotograf
273. 	IVAN KUJUNDŽIĆ

ivan.kujundzic@inet.hr

http://ivan-kujundzic.com
	SESVETE 	Ak. Kipar
274. 	BORIS KUK

boro@bozesacuvaj.com

http://www.bozesacuvaj.com
	ZAGREB 	Grafički Dizajner
275. 	DARIO KUKIĆ

dario.kukic@gmail.com

	SESVETE 	Ilustrator
276. 	VATROSLAV KULIŠ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
277. 	DINKO KUMANOVIĆ

dinko.kumanovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ilustrator stripa
278. 	NINOSLAV KUNC

nkunc@net.amis.hr

	ZAGREB 	Dizajner
279. 	ANA KUNEJ

akunej@gmail.com

http://www.hzsu.hr
	ZAGREB 	Grafički Dizajner
280. 	DOMAGOJ KUNIĆ

sleepgolfer@zuti-titl.com

	ZAGREB 	Fotograf
281. 	NINA KURTELA

info@ninakurtela.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
282. 	ANTE KUŠTRE

ante.kustre@st.t-com.hr

	SPLIT 	Multim. Umjetnik
283. 	MIRNA KUTLEŠA

kutlesamirna@gmail.com

	MATULJI 	Ak. Slikar
284. 	EDVARD KUŽINA

	PAZIN 	Slikar
285. 	SINIŠA LABROVIĆ

sinisa.labrovic@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
286. 	DRAŽEN LAPIĆ

drazen.lapic@liderpress.hr

	ZAGREB 	Fotograf
287. 	MILAN LEGOVIĆ

	PULA 	Slikar
288. 	MARGARETA LEKIĆ

margareta.lekic@gmail.co

http://www.hzsu.hr
	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
289. 	KRISTINA LEKO

kris_leko@yahoo.com

http://www.kristinaleko.net
	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
290. 	KRISTINA LENARD

kristina.lenard@zg.t-com.hr

	SAMOBOR 	Multim. Umjetnik
291. 	BRANKO LENIĆ

branko.lenic@ri.t-com.hr

	RIJEKA 	Slikar
292. 	IVAN LEPEN

lupino@net.hr

	VARAŽDIN 	Fotograf
293. 	ŽELJKO LESAR

lesar@zg.t-com.hr

http://www.zeljkolesar.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar
294. 	PREDRAG LEŠIĆ

predrag.lesic1@zg.t-com.hr

http://www.free-zg.htnet.hr/lesic-art/
	ZAGREB 	Ak. Slikar
295. 	DUBRAVKO LIDE

	ZAGREB 	Oblikov. Plem. Kovina
296. 	VIKTOR LIEBL

	ZAGREB 	Ak. Kipar
297. 	ETA LINČIR

etalincir@gmail.com

http://www.hzsu.hr
	VIS 	Oblikov. Plem. Kovina
298. 	TIHOMIR LONČAR

tihomirloncar1953@gmail.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar
299. 	STJEPAN LONČARIĆ

stjepan.loncaric5@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
300. 	ŽELJKO LORDANIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
301. 	DUBRAVKA LOŠIĆ

dubravka.losic@du.t-com.hr

	DUBROVNIK 	Ak. Slikar
302. 	IVAN LOVREKOVIĆ

ivan.lovrekovic@kc.htnet.hr

	PITOMAČA 	Slikar
303. 	HANA LUKAS MIDŽIĆ

hanalukas@yahoo.co.uk

	ZAGREB 	Ak. Kipar
304. 	LADA LUKETIĆ

katarina.luketic@zg.htnet.hr

	ZAGREB 	Slikar
305. 	STJEPAN LUKIĆ

stjepan.lukic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ilustrator
306. 	EVA LUMEZI ŠIMATOVIĆ

evalumezi@gmail.com

	ZAGREB 	Oblikov. Plem. Kovina
307. 	DARKO MACAN

darko.macan@zg.t-com.hr

http://www.darkomacan.com
	ZAGREB 	Ilustrator stripa
308. 	VELIBOR MAČUKATIN

vmacukatin@inet.hr

	ZAGREB 	Ak. Kipar
309. 	PAVO MAJIĆ

pavo.studionaranca@gmail.com

	SPLIT 	Dizajner
310. 	MARINA MAKANEC

marina.makanec@zg.t-com.hr

http://www.welcome.to/marinamakanec
	ZAGREB 	Ak. Slikar
311. 	IVICA MALČIĆ

vevalidz@inet.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
312. 	TONKA MALEKOVIĆ

tonkapalonka@gmail.com

	VRBOVEC 	Ak. Slikar
313. 	TATJANA MALEŠEVIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
314. 	DAVID MALJKOVIĆ

david_maljkovic@yahoo.com

http://www.davidmaljkovic.net
	ZAGREB 	Ak. Slikar
315. 	NIKOLINA MANOJLOVIĆ VRAČAR

ninaman@net.hr

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
316. 	NENAD MARASOVIĆ

nenad.marasovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Slikar
317. 	MIRNA MARETIĆ-MURTIĆ

minja.m.m@hotmail.com

	ZAGREB 	Dizajner
318. 	MARIN MARINIĆ

marin.marinic@hi.htnet.hr

	ZAGREB 	Ak. Kipar
319. 	DENKA MARINKOVIĆ

denkamarinkovic@gmail.com

	SPLIT 	Ak. Slikar - Grafičar
320. 	JADRANKO MARJANOVIĆ

jadranko.marjanovic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
321. 	MAJA MARKOVIĆ

mamarkovic@gmail.com

	VELIKA GORICA 	Slikar
322. 	MARKO MARKOVIĆ

markovim@gmail.com

	OSIJEK 	Multim. Umjetnik
323. 	IVAN MARUŠIĆ

i.m.klif@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
324. 	IVAN MARUŠIĆ

ivan.marusic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ilustrator
325. 	DUBRAVKO MATAKOVIĆ

dumatako@inet.hr

http://www.webart.hr
	VINKOVCI 	Strip crtač
326. 	FRANJO MATEŠIN

franjo@matesin.com

http://www.matesin.com
	GORNJI DRAGANEC 	Ak. Slikar
327. 	VJEKO MATIĆ

http://www.designoff.net
	ZAGREB 	Ak. Slikar - Grafičar
328. 	DORICA MATJAN

josip.matjan@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
329. 	ALAN MATUKA

alan@alanmatuka.com

http://www.alamatuka.com
	ZAGREB 	Fotograf
330. 	MLADEN MEGYERY

	ZAGREB 	Restaurator
331. 	ZLATKO MELCHER

	ZAGREB 	Ak. Slikar
332. 	MARTINA MEZAK

martina.mezak@zg.t-com.hr

http://www.martinamezak.hr
	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
333. 	ALIDA MEZIĆ

alida@net.amis.hr

	ZAGREB 	Dizajner
334. 	ŽELJKA MEZIĆ

zeljka.mezic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ilustrator
335. 	IVAN MIDŽIĆ

ivanmidzic@yahoo.com

	ZAGREB 	Ak. Kipar
336. 	NATAŠA MIHALJČIŠIN

natasa@i-gle.com

http://www.hzsu.hr
	ZAGREB 	Dizajner odjeće
337. 	LJILJANA MIHALJEVIĆ

	ZAGREB 	Dizajner tekstila i kože
338. 	IVA MIHANOVIĆ

ivamihanovic@gmail.com

	ZAGREB 	Ak. Kipar
339. 	JASENKA MIHELČIĆ

jasenka.mihelcic@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
340. 	ROBERT MIJALIĆ

	RIJEKA 	Ak. Slikar
341. 	KATA MIJATOVIĆ

kmijatovic@gmail.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar
342. 	NEDELJKO MIKAC

nedjeljkomikac@yahoo.com

	ZAGREB 	Prof. Likovne Kulture
343. 	TIHANA MIKŠA PERKOVIĆ

tisko@hi.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner odjeće
344. 	BRANKO MILENKOVIĆ

http://www.baneart.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar
345. 	LINDA MILIĆ KRŠNJAVI

	SVETA NEDJELJA 	Ak. Kipar
346. 	MARIJA MILIN

marija.milin@iskon.hr

	ZADAR 	Fotograf
347. 	VESNA MILUTIN

vesna.milutin@gmail.com

	ZAGREB 	Arhitekt
348. 	ORJENKA MIRJAN

orjenka.mirjan@gmail.com

	ZAGREB 	Dizajner keramike
349. 	HRVOJE MITROV

hrvojemitrov@gmail.com

	ZAGREB 	Ak. Slikar
350. 	ZLATKO MODRIĆ

zlatko.modric1@inet.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
351. 	SRĐANA MODRINIĆ

booboo278@gmail.com

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
352. 	ORLANDO MOHOROVIĆ

kmohorov@globalnet.hr

	RABAC 	Ak. Slikar
353. 	FRANJO MOLNAR

	ORAHOVICA 	Ak. Slikar
354. 	ALEKSANDAR MONDECAR

aleksandar.mondecar@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner svjetla
355. 	DANICA MRAČEVIĆ JURIŠIĆ

danmrak@net.hr

	RIJEKA 	Multim. Umjetnik
356. 	MIROSLAV MRVA

miroslavmrva@gmail.com

	NOVA BUKOVICA 	Ilustrator
357. 	ŽELJKO MUCKO

zeljko.mucko@kc.t-com.hr

http://www.mucko.info
	KOPRIVNICA 	Ak. Slikar
358. 	MEJRA MUJIČIĆ

mejra.mujicic@zg.t-com.hr

http://www.moria.hr
	ZAGREB 	Ak. Slikar
359. 	TINA MULLER

tina@bilicmuller.com

http://www.blicmuller.com
	ZAGREB 	Grafički Dizajner
360. 	MARKO MURTIĆ

marko.murtic@aag.hr

	ZAGREB 	Arhitekt
361. 	ANDREA MUSA

andrea.virra@gmail.com

http://www.hzsu.hr
	SPLIT 	Slikar
362. 	MAJA NEJAŠMIĆ

	ZAGREB 	Slikar
363. 	GORAN NEMARNIK

goran.nemarnik@ri.t-com.hr

	RIJEKA 	Kipar
364. 	ZLATKO NEŽIĆ

	ZAGREB 	Slikar - Grafičar
365. 	KREŠIMIR NIKŠIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
366. 	ŽELJKO NOSIĆ

zeljko.nosic@gmail.com

	ZAGREB 	Dizajner
367. 	DAMIR OČKO

damir.ocko@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
368. 	ANA-ANTONIJA OPALIĆ

aopalic@globalnet.hr

http://www.ana-opalic.htnet.hr
	DUBROVNIK 	Ak. Fotograf
369. 	DARIO RAFFAELE ORIOLI

orioli_dr@yahoo.com

http://www.drartist.webs.com
	ZAGREB 	Ak. Slikar – multim. umjetnik
370. 	MARINA ORLIĆ-CELIJA

marina.orlic@hi.t-com.hr

	PULA 	Dizajner keramike
371. 	ZRINKA OSTOVIĆ

zrinka.ostovic@gmail.com

	SENJ 	Ilustrator
372. 	IVANA OŽETSKI

ivana.ozetski@zg.t-com.hr

http://www.ivanaozetski.com
	IVANIĆ GRAD 	Ak. Slikar
373. 	VANJA PAGAR

vanjapagar@gmail.com

http://www.pagar.hr
	SPLIT 	Ak. Slikar
374. 	ZDRAVKO PAL

	ZAGREB 	Ak. Slikar
375. 	MARIJA PAPARELLA

marijapapar@net.hr

	SPLIT 	Ak. Slikar
376. 	MARKO PAŠALIĆ

markopasalic@gmail.com

	OSIJEK 	Multim. Umjetnik
377. 	IVA PATARČEC

iva.patarcec@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Slikar
378. 	RUDOLF PATER

rudolfpater@gmail.com

http://www.rudolfpater.com
	ZAGREB 	Slikar
379. 	ROBERT PAULETTA

robertpauletta@yahoo.com

	PULA 	Slikar
380. 	IGOR PAUŠKA

ipauska@gmail.com

http://www.igorpauska.com
	BJELOVAR 	Multim. Umjetnik
381. 	DAVOR PAVELIĆ

davorpavelich@yahoo.com

	BREGANA,LUG SAMOBORSKI 	Ak. Slikar - Grafičar
382. 	TOMISLAV PAVELIĆ

tomislavpavelic.arhitekt@gmail.com

	ZAGREB 	Arhitekt
383. 	ZORAN PAVELIĆ

zoran.pavelic1@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
384. 	DRAŽEN JOSIP PAVIĆ

	ZAGREB 	Slikar
385. 	VESNA PAVLAKOVIĆ

	ZAGREB 	Ak. Slikar
386. 	NIKA PAVLINEK

nika.pavlinek@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Dizajner
387. 	MILAN PAVLOVIĆ

milan.pavlovic@bj.t-com.hr

	BJELOVAR 	Ak. Slikar
388. 	TEREZIJA PAVLOVIĆ

tereza_art@yahoo.it

http://www.swebart.hr/tereza-pavlovic
	POREČ 	Slikar
389. 	DŽENISA PECOTIĆ

	ZAGREB 	Dizajner odjeće
390. 	IZABELA PECULIĆ

izabela@izabelapeculic.com

http://www.hzsu.hr
	RIJEKA 	Multim. Umjetnik
391. 	MARINA PEČENKO

marina.pecenko@gmail.com

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
392. 	TANJA PEĆANIĆ

tanjacrta@gmail.com

	SAVUDRIJA 	Slikar
393. 	KATARINA-MAGDALENA PEDERIN

magdalena.pederin@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
394. 	IVANA PEGAN BAĆE

ivanapegan@yahoo.com

	DUBROVNIK 	Ak. Kipar
395. 	VINKO PENEZIĆ

penezic@penezic-rogina.com

http://www.penezic-rogina.com
	ZAGREB 	Arhitekt
396. 	IKA PERAIĆ

ika.slika@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
397. 	ANASTAZIJA PERAIĆ RAGUŽ

anastazija.peraic@st.t-com.hr

	ZAGREB 	Grafički Dizajner
398. 	JELENA PERIĆ

jelena.peric@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ak. Slikar
399. 	TANJA PERIŠIĆ

tanja.perisic@yahoo.com

http://www.tanja-perisic.com
	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
400. 	VEDRAN PERKOV

vperkov@hotmail.com

http://www.vedranperkov.com
	SPLIT 	Multim. Umjetnik
401. 	KAROLINA PERNAR KRSNIK

karolinaper@yahoo.it

	ZAGREB 	Ak. Kipar
402. 	DAVID PEROŠ-BONNOT

dpbonnot@yahoo.com

	ZAGREB 	Ilustrator
403. 	MARGARETA PERŠIĆ

magipersic@gmail.com

	ZAGREB 	Oblikovatelj igračaka i lutaka
404. 	HRVOJE MARKO PERUZOVIĆ

hrvoje-marko.peruzovic@st.hrnet.hr

http://www.peruzovic.com
	BOL 	Ak. Slikar
405. 	MARIJA PETI-BOŽIĆ

marija.petibozic@gmail.com

http://www.hd-naiva.hr/virius
	BALE 	Slikar
406. 	GORAN PETRAČ

	LUDBREG,GLOBOČEC 	Ak. Slikar
407. 	LUKA PETRINJAK

luka.petrinjak@gmail.com

http://www.petrinjak.hr
	ZAGREB 	Oblikov. Plem. Kovina
408. 	NENAD PETRONIO

	BAKAR 	Slikar
409. 	ĐORĐE PETROVIĆ

	OPATIJA 	Likovni Umjetnik
410. 	FRANO PETRUŠA

frano.petrusa@zg.t-com.hr

	ZAGREB 	Ilustrator
411. 	DAN PHILIPP

dan121ph@gmail.com

	ZAGREB 	Multim. Umjetnik
412. 	DANIJELA PIČULJAN

danijela.piculjan@kerameikon.com

	NEDELIŠĆE,G.KRUŠANEC 	Dizajner keramike
413. 	MATIJA PISAČIĆ

matija.pisacic@zg.t-com.hr

	SESVETE 	Ilustrator
414. 	MARTIN POHL

martinpohl77@gmail.com

	KRIŽEVCI 	Dizajner
415. 	VALERIJA POLANEC

		
Скопје, година IV, број 14, Август-септември, 2011
 
Насловна
Мисија
Издавач
Изданија
Импресум
Архива
Контакт
	
 
	за изострен ум
Издава
 
„АНТОЛОГ“
Основач
Александар Никола Кујунџиски
 
Главен уредник
Жарко Кујунџиски
 
Редакциски совет
Ненад Јолдески
Душко Крстевски
Марјан Минов
Љубица Спасковска
 
Технички уредници
Богдан Зафиров
Златко Кујунџиски
 
Соработници
Илина Арсова
Мирко Бојаџиевски
Александар Војнески
Петар Волнаровски
Славица Гаџова
Ацо Гогов
Леонора Грчева
Драгана Евтимова
Ѓоко Здравески
Ана Ивановска
Мерсиха Исмајлоска
Андреја Јанковски
Маријана Јанческа
Владимир Крстевски - Хари
Драган Крстевски
Марина Мијаковска
Дамјан Момировски
Мирјана Недева
Миодраг Петровиќ
Наташа Ракиџиев
Марија Сотировска
Анета Спасеска
Далибор Тренчевски
Ане Тунтев
Атанас Чупоски
Кристина Хаџиева
 
Лектура и коректура
Антолог
 
Контакт
ул. „Киро Димушков“ бр. 40-б
1000 Скопје
Република Македонија
 
+389 2 2670 379
antolog@gmail.com
kontakt@reper.net.mk
 
Жиро сметка
5038010500180
Депонент на Комерцијална банка а.д.
 
Единствен даночен број
5030999197749
 
Списанието Репер на никаков начин не влијае
врз мислењата на авторите.
 
Сите ставови кои се овде изнесени
не се и ставови на Издавачот или Редакцијата.
 
ISSN 1857-5900
 
 
	
 	 
	
Antolog © 2011, Сите права се задржани
	

  01 CHANNELS
  02 PR & MARKETING
  03 NEWS
  04 ABOUT US
  05 CONTACTS

	
CHOOSE YOUR TERRITORY
	
CONTACTS

Aleksandra Despotović
		

Aleksandra Despotović
General Manager

P: +386 (0)1 256 25 40
E: sasa@sibila.si
	

Miro Hodža
	

 
	

Miro Hodža
Secretary

P: +386 (0)1 256 25 44
F: +386 (0)1 256 25 41
E: miro@sibila.si
					

Nataša Dimitrievska
		

Nataša Dimitrievska
Regional Manager

P: +386 (0)1 256 25 42
E: natasa@sibila.si
	

Nina Vučak
		

Nina Vučak
Assistant to Regional Manager

P: +386 (0)1 423 35 08
E: nina.vucak@sibila.si
					

Katja Vrtačnik
		

Katja Vrtačnik
Representative for Slovenia

P: +386 (0)1 256 25 43
E: katja@sibila.si
	

Nina Lužar Nešović
		

Nina Stojkovič
PR and Marketing

P: +386 (0)1 256 25 45
E: nina@sibila.si
					

Senad Karič
		

Senad Karić
Representative for Bosnia and Hercegovina

P: +387 (0)61 904 146
E: senadkaric2003@yahoo.com
			
					

Sandra Vojvodić Stojković
		

Sandra Vojvodić
Representative for Serbia and Monte Negro

P: +381 (0)60 333 0 231
E: sandra@sibila.si
			
					
Marko Kovačevski 		

Marko Kovačevski
Representative for Macedonia

P: +389 (0)70 585 140
E: mksibila@gmail.com
			
					

		

Pavlina Yonchina
Representative for Bulgaria

P: +359 885 228 732
E: yonchina@gmail.com
			

Elton Harito
		

Elton Harito
Representative for Albania

E: eharito@gmail.com
			

Pavlina Yonchina
Representative for Bulgaria

P: +359 885 228 732
E: yonchina@gmail.com
		
MyZen.tv - October 2011
Sep 19, 2011 myZen.tv proposes this exercise which will allow you to let go and connect with your inner child, especially if practiced regularly.  
TRAVEL CHANNEL: Highlights – October 2011
Sep 19, 2011 Camilla Andersen seeks out some fantastic female companionship for her latest tour of the globe.  
Sibila d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 256 25 44, info@sibila.si © Copyright 2009, SIBILA d.o.o., all rights reserved. 
Download Преземање (138k)  Link Линк кон оваа страница  Edit Промени ја копијата онлајн
G o o g l e автоматски го генерира овој HTML преглед на документот http://www.ipa-cbc-007.eu/upload/docs/Lists_of_potential_applicants_MKD.xls преку снимање на интернет мрежата.

Термините на пребарување се означени: 	gmail 	com 	389 	natasa 

Google не е поврзан со авторите на оваа страница ниту пак е одговорен за нејзината содржина.
Македонија - Медии
 	A 	B 	C 	D 	E 	F
1 	МЕДИУМИ - Македонија
2 	No 	Име 	Адреса 	Телефон 	Факс 	Е- маил
3 	1 	Куманово Н 	 	 	 	 
4 	2 	 	 	 	 	 
5 	3 	 	 	 	 	 
6 	4 	 	 	 	 	 
7 	5 	 	 	 	 	 
8 	6 	 	 	 	 	 
9 	7 	 	 	 	 	 
10 	8 	 	 	 	 	 
11 	9 	 	 	 	 	 
12 	10 	 	 	 	 	 
13 	11 	 	 	 	 	 
14 	12 	 	 	 	 	 
15 	13 	 	 	 	 	 
16 	14 	 	 	 	 	 
17 	 	 	 	 	 	 
Македонија - Општини
 	A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H
1 	No. 	Municipality 	MAYOR 
(Name and Surname) 	Adress 	Telefon 	Cellular 	Fax 	E-mail
2 	1 	Kratovo 	Mite Andonovski 	Gradski Plostad b.b. 
1360 Kratovo 	031 481 119, 031 481 202 	 	031 481 335, 
031 481 667 	opstina_kratovo@yahoo.com
3 	2 	Kriva Palanka 	Arsenco Aleksaovski 	Marsal Tito 175, 
1330 Kriva Palanka 	031 375 035 	070 258 011 	031 375 536 	opkp@krivapalanka.gov.mk
4 	3 	Rankovce 	Orce Todorovski 	Opstina Rankovce, 
1316 Rankovce 	031 380 444 	 	031 380 444 	rankovce@rankovce.gov.mk
5 	4 	Radovis 	Robert Vekov 	Opstina Radovis, 
2420 Radovis 	032 635 744 	070 631 073 	032 630 290 	x
6 	5 	Konce 	Stojan Lazarov 	Opstina Konce, 
2424 Konce 	032 630 325, 032 649 325 	070 319 125 	032 649 325 	x
7 	6 	Strumica 	Zoran Zaev 	Sando Masev 1, 
2400 Strumica 	034 348 347, 034 348 024 	070 214 143 	034 320544 	info@strumica.gov.mk
8 	7 	Bosilovo 	Ljupco Kolev 	Opstina Bosilovo, 
2431 Bosilovo 	034 371 600, 034 371 244 	070 222 665 	034 371 600 	ops.bosilovo@t-home.mk
9 	8 	Vasilevo 	Vanco Stojanov 	Opstina Vasilevo, 
2411 vasilevo 	034 353 007 	070 310 110 	034 354 344 	opstina_vasilevo@mt.net.mk
10 	9 	Novo Selo 	Petar Spasov 	Manus Turnovski b.b. 
2434 Novo Selo 	043 355 202 	071 253 062 	034 355 702 	x
11 	10 	Berovo 	Dragi Nadginski 	Opstina Berovo, 
2330 Berovo 	033 471 057 	070 213 175 	033 471 026 	x
12 	11 	Pehcevo 	Jovanco Stanoevski 	Istra b.b., 2326 
Pehcevo 	033 441 317 	 	033 441 358 	x
13 	12 	Vinica 	Emil Doncev 	Naum Naumovski Borce 58, 
1000 Skopje 	033 361 945 	070 309 919 	033 361 945 	ovinica@mt.net.mk
14 	13 	Zrnovci 	Blaze Stankov 	Ilindenska b.b., 
2305 Zrnovci 	033 353 102 	 	033 353 220 	info@zrnovci.gov.mk
15 	14 	Cesinovo-Oblesevo 	Jordanco levkov 	Opstina Cesinovo-Oblesevo, 
2301 Oblesevo 	033 351 930, 033 355 801 
033 351 770 	070 213 557 	033 351 930 	cesinovo-oblesevo@t-home.mk
16 	16 	Probistip 	Toni Tonevski 	Jakim Stojakovski 1, 
2210 Probistip 	032 483 031 	070 368 953 	032 483 047 	gradonacalnik@probistip.gov.mk 
portparol@probistip.gov.mk
17 	17 	Stip 	Zoranco Angelov 	Vasil Glavinov b.b., 
Stip 	032 394 466, 032 385 214 	070 330 500 	032 391 010, 
032 386 000 	ipisat@mt.net.mk
18 	18 	Karbinci 	Vasil Bogdanski 	Opstina Karbinci, 
2207 Karbinci 	032 300 300 	 	032 300 022 	x
19 	19 	Delcevo 	Goran Milosevski 	M.M. Brico 40, 
2320 Delcevo 	033 413 521 
033 410 916 	070 388 977 	033 411 550 	x
20 	20 	Makedonska Kamenica 	Darko Mitevski 	Kamenicka b.b., 
2304 Makedonska Kamenica 	 	070 802 913 	033 432 212 	opstina@makedonskakamenica.gov.mk
21 	21 	Dojran 	Gligor Cibulev 	Plostad Ilinden b.b., 
2220 Sveti Nikole 	032 444 169 
034 225 277 
034 225 133 	070 200 114 	034 225 278 	dojran@mt.net.mk 
infocentardojran@gmail.com
22 	22 	Bogdanci 	Risto Ichkov 	 	034 222 333 
	 	034 222 333 	x
23 	23 	Kocani 	Ratko Dimitrovski 	ul. Rade Kratovce br.1, 
2300 Kocani 	033 274 001 	 	033 273 542 	x
24 	24 	Valandovo 	Nikolce Curulinovski 	 	034 382 044 	 	034 382 077 	 
25 	25 	Kumanovo 	Zoran Damjanovski 	 	031 420 451 	 	031 421 423 	info@kumanovo.gov.mk
26 	26 	Staro Nagoricane 	Miodrag Jovanovic 	opstina Staro Nagoricane, 
1303 Staro Nagoricane 	031 495 333 	 	031 595 666 	 
27 	27 	Lipkovo 	Sadula Duraku 	opstina Lipkovo, 
1307 Lipkovo 	031 463 180 	 	031 463 179 	 
28 	 	 	 	 	 	 	 	 
Македонија - НВО
 	A 	B 	C 	D 	E 	F
1 	НВО - Македонија
2 	No 	NGO 	Adress 	Telefon 	E-маил 	Person
3 	1 	Агенција за просперитет „Стартер“ 	ул. 8 Октомври бр. 21, Крива Паланка 	Тел: +389 (0)31 377 060 
Факс: +389 (0)31 377 060 	goran_kolevski@yahoo.com 	Колевски Горан
4 	2 	Актив за независна иницијатива 	П.Фах 5, 2000, Штип 	Тел.: +389 (0)32 391 991 	anistip@hotmail.com 	Верица Пуздарлиева
5 	3 	Бравура кооператива 	Берово, Pitu Guli 37 	Тел: 033-412-449 
Факс: 033-413-659 	bravuracooperativa@yahoo.com 	Aleksandar Nikolov
6 	4 	ГАМА - Граѓанска асоцијација на Македонија 	Boris Kidric bb 2330 Berovo 	Тел:033 471 151 
Факс:033471151 	gama-berovo@mt.net.mk 	Irena Kolovska
7 	5 	Граѓански креативен центар ПАЛ+ 	Маршал Тито б.б., 
1330 К. Паланка п.ф.60 	Тел: 031 / 372 080 	cepheus_ad@yahoo.com 	Стефановска Бенита
8 	6 	ДОЖДОВНИК 	M.M.Brico bb, Делчево 	Тел: 070540138 	 	Ljupco Petrovski, 
Dragan Milcevski
9 	7 	Друштво за наука, уметност и културна иницијатива - Свети Николе 	П.Ф. 60, Свети Николе 	Тел.: 032 41429 
Факс: 032 441 429 	metom@freemail.com.mk 	M-r Metodi Manev
10 	8 	Друштво за проучување и заштита на птици - Кратово 	ul "Goce Delchev" br: 22 Kratovo 1360 	Тел.: 071639453 	exelse@yahoo.com.au 	Prof. Aleksandar Manasov, Рrof.Manasova Ljubica
11 	9 	Еднакви за сите 	ул. Скопска 7/7, Берово 	Тел:033 272 143 
Факс:033 274 081 	ednakvi@freemail.com.mk 	Гоце Цонев
12 	10 	Еколошко друштво `Јавор` 	2305, Зрновци 	Тел: 033 53 642 
Факс: 033 53 642 	danevb@freemail.org.mk 	Данев Благој
13 	11 	Еколошко друштво `Флора` 	ул. Партизанска бб, п.фах, 1330 Крива Паланка 	Тел.:031 373 513 
Факс:031 373 513 	florakp@mt.net.mk 	Јованче Маџоски, Добри Јовевски
14 	12 	Еколошко друштво „Кладенец“ 	Берово 	Тел.:033 441 842 
Факс:033 441 842 	edkp@mt.net.mk 	 
15 	13 	Еколошко друштво „Солза“ - Пехчево 	Пехчево, Boris Kidric bb 	Тел:+389 33 441 312 
Факс:+389 33 441 312 	palepeh@freemail.com.mk 	Pavlina Trencevska, 
Lence Trencevska
16 	14 	Еколошко друштво Брица 	Моша Пијаде 42А, 2330 Берово 	Тел:+389 (0)33 471 314 
Факс:+389 (0)33 471 177 	 	Жаклина Реџовска 
Дејан Коловски
17 	15 	За сите нас 	Берово, ul ."Guro Gakovik" br.14 	Тел.:033/471-627 	 	Dimitrovski Goce, 
Mircovski Gligorco
18 	16 	Здружени на одгледувачи на крави Свети Николе 	Ploсtad Ilinden bb Sveti Nikole 
Тел.:032 440-724 
Факс:032 440-724 	 	zok@mail.net.mk 	Nikolov Igor
19 	17 	Здружение за борба против малигни заболувања на дојката `Нова страна од животот` - Штип 	ул. Карл Маркс бб, п.фах 73, 2000 Штип 	092 395 451 	 	Анѓелова Милка
20 	18 	Здружение за борба против малигни заболувања Нов Живот - Штип 	ul. "Bitolska", 22, 2000 Stip 	Тел.: 032/ 386 979 	novzivot@hotmail.com 	Dragana Mitrovikj
21 	19 	Здружение за меѓуетнички односи и хуманитарни цели 	Pirinska 60 	Тел.: 070547056 	zmohc@yahoo.com 	Toni Anastasov
22 	20 	Здружение за независни граѓански иницијативи „Интелект акција“ 	Пробиштип, Velko Vlahovic 2/11 	Тел.: 032/483-429 
Факс: 032/483-429 	intelekt2001@yahoo.com 	Aco Markovski, 
Daniela Miladinova
23 	21 	Здружение за правата на Ромите - Штип 	Борко Талев 48, 2000 Штип 	Тел: 092 380 517 
Факс: 092 391 517 	arrrp@freemail.org.mk 	Шенај Османов 
Златко Сарев
24 	22 	Здружение на граѓани „Иницијатива на невработени интелектуалци“ 	Vanco Prke 3 	Тел.: 033364150 
Факс: 033364150 	zgini@mt.net.mk 	Olivera Trajanovska
25 	23 	Здружение на граѓани за иницијативи и помош Сонце - Кочани 	ул. Рајко Жинзифов бр. 45, Кочани 	Тел: 033 275-533 
Факс: 033 274-322 	 	Љубинка Салтирова 
Јовановска Марија
26 	24 	Здружение на граѓани за културно уметничка социјализација, едукација и мултиклутурна соработка 	ul. Pance Peshev 27 2400 Strumica 	Тел: 00389 34329278 	manasvet@yahoo.com 	Vasil Mihajlov
27 	25 	Здружение на земјоделски производители-Пехчево 	Борис Кидрич бб, Пехчево 	Телефон: 033 441 726 
Факс: 033 441 726 	zzppbiro@mt.net.mk 	Николчо Стоилковски
28 	26 	Здружение на самохрани мајки „Аурора“ 	Партизанска бб, Штип 	Тел: 032 390 425 
Факс: 032 390 966 	 	Србиновска Александра, 
Темелкова Павлина
29 	27 	Здружение на самохрани родители `Надеж` 	4та македонска бригада бр.52, Кочани 	Тел: 033 275 393 
Факс: 033 270 150 	nadez@yahoo.com 	Виолета Дојчинова
30 	28 	ЗЦРЕНТИДРМ "EM" Штип 	Штип, ul. Sremski front br 6/6 	Тел: 032 387 351 
Факс: 032 383 116 	emstip2002@yahoo.com 	Jonus Ali
31 	29 	Младински едукативен центар 	Pijanecka br.1 Delcevo 	Телефон: 070-803-138 
Факс: 033 413 274 	Mladinskieducativencentar 
@yahoo.com ; 
zikica_p@yahoo.com 	Mite Stojkovski 
Zikica Pagovski
32 	30 	Младински културен центар Крива Паланка 	P.O.Box 15, 1330 Kriva Palanka, Macedonia 	Тел:+389 31 373 735 
Факс:+389 31 374 112 	mkc_kp@yahoo.com 	Zoran Stojanovski
33 	31 	Младински Совет на Кратово 	Гоце Делчев 20, Кратово 	Телефон: 031 481 340 
Факс: 031 481 340 	mskrat@freemail.org.mk 	Игор Мишевски, 
Златко Стаменов
34 	32 	Младински совет на Пехчево 	Boris Kidric bb, Пехчево 	Тел: 033 441 680 
Факс: 033 441 680 	mspehcevo@yahoo.com 	Vlatko Georgievski 
Kotevski Goran
35 	33 	Мојот едукативен центар 	Dom na kultura, Zletovo 	Тел: 032 481 757; 070 569 139 	nikol121@hotmail.com 	Smilkova Natasa
36 	34 	Организација на жени „Роза“ - Ранковци 	Rankovci 	Телефон:031 70 017 
Факс:031 380 180 	natasa_kolevska@yahoo.com 	Славица Стојковска
37 	35 	Еколошко друштво Планетум 	ул. 22 Декември бб, 2400 Струмица 	Тел.: 0902 31 416 	 	Митко Шопов, 
Миле Трајков
38 	36 	Јужна лоза 	Струмица, 7 noemvri 79/a 	Тел.: 034213428 
Факс: 034213428 	mane90@mt.net.mk 	Mladen Kostadinov, 
Marjan Kostadinov
39 	37 	Македонски центар за независна иницијатива - Радовиш 	ул. Маршал Тито б.б. 2420 Радовиш 	Тел.: 032 632 989 	mcni@mail.com 	Гонче Ѓоргиева,  
Љупче Ефнушев
40 	38 	Феникс 	Струмица, Debarska 34 	Тел.: 034326955 	zavas@freemail.com.mk 	Krstev Slobodan, 
Kostadinka Ilieva
41 	39 	Младински Центар - Сонце 	Пехчево 	Тел.: 033 / 431 865 
Факс:033 / 431 865 	mihailovski@usa.net 	Михаиловски Бранко 
42 	40 	Мојот едукативен центар 	Dom na kultura , Zletovo 	Тел.: 032 481 757, 
070 569 139 	nikol121@hotmail.com 	Smilkova Natasa
43 	41 	Мултимедијална младинска асоцијација - Виница 	Vanco Prke 3, 2310 Vinica 	Тел.: 033 362 000 	mma@vinica.com 	Branko Danilov
44 	42 	Организација на жени „Роза“ - Ранковци 	Rankovci 	Тел: 031 70 017 
Факс: 031 380 180 	natasa_kolevska@yahoo.com 	Славица Стојковска
45 	43 	Регионален центар за соработка "Спектар" 	ул. Никола Тесла 55, Крива Паланка 	Тел.: 031 374 712 
Факс: 031 375 501 	rcspectar@usa.net 	Методи Цветковски
46 	44 	Хуманитарен национален центар за социјала и неразвиени подрачја - МД Делчево 	Рartizanska 17 , Дelcevo 	Тел.: 033-411-082 	hncsnp-md-del@mt.net.mk 	Magdalena Jovanovska
47 	45 	Центар за граѓанска мотивација и културен менаџмент „Актива“ 	ul. Marsal Tito 151/18 1330 Kriva Palanka 	Тел.: 031 372 488 
Факс: 031 372 488 	cgmkm_aktiva@yahoo.com 	Pandovski Vladimir 
Dimitrovski Dalibor
48 	46 	Центар за проучување и унапредување на мирот 	ul. Marsal Tito br. 90 2220 Sveti Nikole 	Тел.: +389 70673356 	cpum@cpum.cjb.net 	Efremov Aleksandar, 
Donev Trajce
49 	47 	Здружение 	Пиперево 	071 873741 	makedonska@mt.net.mk 	Кирил Филев
50 	48 	Општина Берово 	Берово 	033 471 057 	So.berovo@mt.net.mk 	Елена Качулачка
51 	49 	ЛАР Берово 	Берово 	033 470287 	Jasminka.pasaliska@undp.org 	Јасминка Пакламиска-Андоновска
52 	50 	Здружение 	Берово 	033 471151 	Gama-berovo@mt.net.mk 	Себихан Демировски
53 	51 	Продолжен живот 	Струмица 	070 571833 	prodolzenzivot@yahoo.com 	Весна Петкова
54 	52 	Пехчево 	Пехчево 	071 677017 	ljupcokara@freemail.com.mk 	Љупчо Каракашовски
55 	53 	Ед.солза 	Пехчево 	070 604599, 070 882449 	Leni_tren@mt.net.mk 	Ленка Тренчовска
56 	54 	Пехчево 	Пехчево 	071 206933 	 	Звонко Стојановски
57 	55 	НУ Завод и музеј 	Струмица 	034 348015 	Pageon2002@yahoo.com 	Ване Секулов
58 	56 	О. Босилево 	Босилево 	070 451 525 	Ops.bosilovo@mt.net.mk 	Зоран Зимбаков
59 	57 	АБЦ-Струмица 	Струмица 	034 344 455 	Abc-strumica@mt.net.mk 	Стојан Витаков
60 	58 	МЦ АИР-Струмица 	Струмица 	075 437508, 034 324016 	Mcair.strumica@yahoo.com 	Ленче Јанакиева
61 	59 	МИА 	Струмица 	034 345256 	 	Иван Василевски
62 	60 	ОЖ-Струмица 	Струмица 	034 344993, 071 389386 	krstovskazagorka@com.mk 	Загорка Крствска
63 	61 	Еврорегион 	Струмица 	034 330220 	euregion@mt.net.mk 	Никола Трендов
64 	62 	ПОУ Св. Климент Охридски 	Струмица 	034 328074 	 	Горјан Стајковски
65 	63 	Аквила ауреа македоника 	Струмица 	070 562445 	 	Ана Клепова
66 	64 	Аквила ауреа македоника 	Струмица 	075 513222 	aquilaaurea@yahoo.com 	Аце Стојанов
67 	65 	МЦНИ 	Радовиш 	070 762410, 032 632063 	nvomcni@yahoo.com 	Љупче Ефнушев
68 	66 	Плантеум агро линк 	Струмица 	075 531356 	mikele@mt.net.mk 	Миле Трајвов
69 	67 	ДСУ Јане Сандански 	Струмица 	075 449048 	Lence-piliceva@yahoo.com 	Ленче Пиличева
70 	68 	Собрание Штип 	Штип 	070 330500 	 	Панде Сарев
71 	69 	Оп. Карбинци 	Карбинци 	033 306306 	 	Борче Гаврилов
72 	70 	Општина Конче 	Конче 	032 630325 	 	Стојан Лазарев
73 	71 	ФФРМ 	Струмица 	070 206639 	rstevakov@ 	Ристо Стефанов
74 	72 	СОУ Димитар Влахов 	Струмица 	075 421206 	Dimitarvlahov@mt.net.mk 	Слаѓана Даова
75 	73 	ФФРМ 	Струмица 	071 671299 	Mitreva2001@yahoo.com 	Билјана Митрева
76 	74 	ЗЗП Агросојуз 	Василево 	075 443708 	Nace_dimitrov@yahoo.com 	Наце Димитров
77 	75 	НИ Завод и музеј 	Струмица 	071 205373 	slavicataseva@yahoo.com 	Славица Тасева
78 	76 	ПОУ Кл.Охридски 	Струмица 	070 310111 	verakasapova@hotmail.com 	Вера Додевска
79 	77 	МЦ Аир Струмица 	Струмица 	034 324016, 070 476197 	katerinam@yahoo.com 	Катерина Марковска
80 	78 	ОЖ Струмица 	Струмица 	034 344993, 075 652017 	 	Ленче Христова
81 	79 	ОЖС 	Струмица 	071 514228 	jovanat@mt.net.mk 	Венера Аџи Скерлева
82 	80 	ОЖС 	Струмица 	034 344032 	 	Зуле Кршкова
83 	81 	ОЖС 	Струмица 	070 847309 	 	Мите Милошевски
84 	82 	Зг МАНА 	Струмица 	075 449061 	manasvet@yahoo.com 	Горан Мелев
85 	83 	ЦП НВО 	Струмица 	070306638 	mnikolov@sonet.com.mk 	Митко Николов
86 	84 	ЦП НВО 	Струмица 	070 306640 	ttaseva@sonet.com.mk 	Тања Ташева
87 	85 	ЗГ Утро 	Ново село 	071 205173 	 	Васе Георгиев
88 	86 	Оп.Струмица 	Струмица 	034 348026 	gradonacalnik@strumica.gov.mk 	Зоран Заев
89 	87 	ЗГ Алко-стоп 	Струмица 	070 254431 	 	Тоше Велислиев
90 	88 	Оп.Струмица 	Струмица 	071 374094 	zokigorgiev@yahoo.com 	Зоран Горгиев
91 	89 	ЕГ Кларенец 	Пехчево 	033 441842 	edkp@mt.net.mk 	Александар Кацареки
92 	90 	Оп.Василево 	Василево 	070 310110 	Opstina-vasilevo@yahoo.co.uk 	Славе Христов
93 	91 	Euroregion Belasica 	2400 Strumica 	 	 	Hristijan Delev Снежана Янева - Head
94 	92 	Opshtina Strumica 	2400 Strumica 	 	gradonacalnik@strumica.gov.mk 	Zoran Zaev
95 	93 	National Solid Waste Management Plan and Feasibility Studies 	1 Sando Matev Str. 	 	serafimov@mol.com.mk 	Goce Serafimov
96 	94 	Kriva Palanka Cultural Information Center 	Kocani 	 	 	Aleksandar Nakovski
97 	95 	EA “IZGREV” Sveti Nikole 	Sveti Nikole, Mosa Pijade 3 	 	edi@edi.org.mk 	 
98 	96 	Civil Association for Protection of Forest Owners 	Kumanovo 	 	kolos@mt.net.mk 	Branko Skenderski, chairman
99 	97 	Ec Flora 	Kriva Palanka 	 	saskovel@yahoo.com florakp@mt.net.mk 	 
100 	98 	NGO Citizens Committee for development 	Probistip 	 	zivkabt@yahoo.com 	Zivka Mihajlova
101 	99 	NGO - Zrnovci 	Zrnovci 	 	blagojdanev@yahoo.com javor@mt.net.mk 	Blagoy Danev
102 	100 	NGO Prodolgen Zivot 	Strumica 	 	prodolgenzivot@yahoo.com 	Vesna Petkova
103 	101 	NGO Women Organization 	Sveti Nikole 	 	sradmila@yahoo.com Wom_org@yahoo.com 	Radmila Sandeva
104 	102 	NGO Women Organization 	Pehcevo 	 	ozpe@freemail.org.mk acka77@yahoo.com 	Aleksandra Georgievska
105 	103 	Foundation OSI -Macedonia 	 	 	slazare@soros.org.mk 	Spomenka Lazarevska
106 	104 	Roma Educational Network 	 	 	dendovas@yahoo.com 	Zaklina Durmis
107 	105 	NGO Sinergija 	Stip 	 	sinergija_mkd@hotmail.com 	Vilma Jovanova
108 	106 	Opshtina Kriva Palanka 	Kriva Palanka, Marshal Tito 174 	 	 	 
109 	107 	Opshtina Berovo 	 	 	www.opstinaberovo.gov.mk 	 
110 	108 	Cultural Information Center Berovo 	Berovo 	 	 	 
111 	109 	Opshtina Kocani 	Kocani 	 	gradonacalnik@kocani.gov.mk 	 
112 	110 	Opshtina Delcevo 	 	 	 	 
113 	111 	NBO Sector 	Strumica 	 	www.nvocentri.org.mk 	 
114 	112 	Macedonian centar for independent inciativ 	2420 Radovis 	 	mcni@mail.com 	Ljupce Efnusev
115 	113 	Planetum Environmental Organization 	Marshal Tito str. 	 	 	Mile Trajkov
116 	114 	Еколошко друштво „Солза“ - Пехчево 	2400 Strumica 	 	palepeh@freemail.com.mk 	Lence Trencevska
117 	115 	Општествена организација Зрновци 	22 December str. 	 	danevb@freemail.org.mk 	Данев Благој
118 	116 	ГАМА - Граѓанска асоцијација на Македонија 	Boris Kidric bb 2330 Berovo 	 	gama-berovo@mt.net.mk 	Irena Kolovska
119 	117 	Здружение за независни граѓански иницијативи „Интелект акција“ 	Velko Vlahovic 2/11 	 	intelekt2001@yahoo.com 	Daniela Miladinova
120 	118 	Здружение на граѓани за иницијативи и помош Сонце - Кочани 	ул. Рајко Жинзифов бр. 45, Кочани 	 	 	Јовановска Марија
121 	119 	Здружение на граѓани за културно уметничка социјализација, едукација и мултиклутурна соработка 	ul. Pance Peshev 27 2400 Strumica Macedonia 	 	manasvet@yahoo.com 	Vasil Mihajlov
122 	120 	Здружение на земјоделски производители-Пехчево 	Борис Кидрич бб, Пехчево 	 	zzppbiro@mt.net.mk 	Николчо Стоилковски
123 	121 	Здружение на младински актив - Пехчево 	 	 	daxml@xoommail.com 	Лазароски Миле
124 	122 	Здружение на ромите 	 	 	edemir@soros.org.mk 	Лонгурова Невенка
125 	123 	Младински едукативен центар 	Pijanecka br.1 Delcevo 	 	Mladinskieducativencentar@yahoo.com; zikica_p@yahoo.com 	Zikica Pagovski
126 	124 	Младински Совет на Кратово 	Гоце Делчев 20, Кратово 	 	mskrat@freemail.org.mk 	Златко Стаменов
127 	125 	Мултимедијална младинска асоцијација - Виница 	Vanco Prke 3, 2310 Vinica 	 	mma@vinica.com www.vinica.com/mma 	Branko Danilov
128 	126 	Организација на жени „Роза“ - Ранковци 	Rankovci 	 	natasa_kolevska@yahoo.com 	Славица Стојковска
129 	127 	Регионален центар за соработка "Спектар" 	ул. Никола Тесла 55 Крива Паланка 	 	rcspectar@usa.net 	Методи Цветковски
130 	128 	Центар за граѓанска мотивација и културен менаџмент „Актива“ 	ul. Marsal Tito 151/18 1330 Kriva Palanka 	 	cgmkm_aktiva@yahoo.com 	Dimitrovski Dalibor
131 	129 	Центар за култура и информации „Равен“ Пехчево 	 	 	ckiraven@freemail.com.mk 	Karakasov Nikola
132 	130 	Центар за проучување и унапредување на мирот 	ul. Marsal Tito br. 90 2220 Sveti Nikole 	 	cpum@cpum.cjb.net; www.cpum.cjb.net www.prdc.cjb.net 	Donev Trajce
133 	131 	Civil Creative Center Pal+ 	ul. Marsal Tito b.b 1330 Kriva Palanka 	 	cepheus_ad@yahoo.com 	Antonio Davitkovski
134 	132 	Open Doors(rozmm) 	Orce Nikolov 20 Delcevo 	 	emce25@yahoo.com 	 
135 	133 	National Humanitarian Center for social works and undeveloped regions 	Partizanska 17 Delcevo 	 	hncsnp-md-del@mt.net.mk 	 
136 	134 	Humanitarian and charitable association of roma “KHAM”(Женски актив) 	M.M Brico b.b Delcevo 	 	hdzrsonce@yahoo.com 	 
137 	135 	NGO Support Center 	Marshal Tito str Delcevo 	 	tstoimenovski@sonet.com.mk, tfilobok@sonet.com.mk 	 
138 	136 	NGO Support Center 	Гоце Делчев 24, Кратово 	 	bmicevski@sonet.com.mk, gangelovski@sonet.com.mk 	 
139 	137 	NGO Support Center 	General Mihajlo Apostolski 14 a Stip 	 	ngoscst@sonet.com.mk 	 
140 	138 	Bird study and protection society DPZPM 	Гоце Делчев 22, Кратово 	 	exelse@yahoo.com.au 	 
141 	139 	Exploring Voluntary Association 	Гоце Делчев Кратово 	 	iva_info@yahoo.com 	 
142 	140 	Romani Asvin 	4 Planinska str. Кратово 	 	 	 
143 	141 	Center for Independent Civic Initiatives 	4 Planinska str. 1360Кратово 	 	 	 
144 	142 	NGO Support Center 	Bratstvo Edinstvo Strumica 	 	ttaseva@sonet.com.mk 	 
145 	 	 	 	 	 	 
Ова е Google-овиот кеш на http://www.kobarid.si/dreznica/informacije_eng.html. Ова е слика на страницата каква што била на 13 окт 2011 02:43:39 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 
Play the song 	
Tourist Accomodations & Local Bars

JELKIN HRAM DREŽNICA
Drežnica 30
Tel: +386 5 38 48 610
Gsm: +386 41 953 370, +386 41 728 484
E-pošta: jelkin.hram@siol.net
Spletna stran: http://www.jelkin-hram.com

TURISTIČNA KMETIJA KRANJC
Koseč 7
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 85 62
Gsm: +386 41 946 088, +386 41 594 526
E-pošta: info@turizem-kranjc.si
Spletna stran: http://www.turizem-kranjc.si

KAMP KOREN
Drežniške Ravne 33
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 38 91 311
Fax: +386 5 38 91 310
Gsm: +386 41 371 229
E-pošta: info@kamp_koren.si
Spletna stran: http://www.kamp-koren.si

APARTMA BERGINC
Drežniške Ravne 42
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 389 37 08
Gsm: +386 31 509 160, +386 31 370 133
E-pošta: berginc.bogdan@yahoo.com

APARTMA BRIC
Drežniške Ravne 3
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 99 37 300
Gsm: +386 41 337 375
E-pošta: apartma.bric@siol.net

APARTMA FON
Drežniške Ravne 20
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 85 92
Fax: +386 5 384 85 92
Gsm: +386 31 385 022, +386 51 344 770
E-pošta: fon.apartma@siol.net
Spletna stran: http://www.freeweb.siol.net/fonm/

POČITNIŠKA HIŠA IVANČIČ
Drežniške Ravne 30/b
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 86 40
Gsm: +386 41 337 403
E-pošta: apartmaji.ivancic@siol.net 
Spletna stran: http://www.apartmaji-ivancic.si

APARTMA - SOBE PRI KOPTANHU
Drežnica 45
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 85 +386 5
Gsm: +386 31 599 480
E-pošta: apartma.koptanh@gmail.com
Spletna stran: http://www.apartmaji-dreznica.com

APARTMA VINKO KOREN
Drežnica 17b
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 85 09
Gsm: +386 41 810 013
E-pošta: apartmavinko@gmail.com
Spletna stran: http://www.freeweb.siol.net/vasja17b

POČITNIŠKA HIŠA ROMAN-MILENA
Drežnica 25
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 85 30
Gsm: +386 31 714 681
E-pošta: roman10@mail386.com

TURISTIČNA KMETIJA ŽVANČ
Drežniške Ravne 30a
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 86 56
Fax: +386 5 389 13 10
Gsm: +386 31 664 248
E-pošta: kmetija.zvanc@gmail.com
Spletna stran: http://www.ekokmetija-zvanc.it.gg

SOBE PRI LOVRIŽU
Drežnica 22
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 86 36
Gsm: +386 41 494 565
E-pošta: stanko.kurincic@volja.net
Spletna stran: http://www.users.volja.net/lowriz

APARTMA NATAŠA
Drežnica 21a
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 86 11
Gsm: +386 31 432 922
E-pošta: nkurincic@volja.net
Spletna stran: http://www.users.volja.net/nkurincic

APARTMA LIKAR
Drežniške Ravne 18
SI - 5222 Kobarid
Tel.: +386 5 384 85 93
Gsm: +386 41 635 930, 040 540 532
E-pošta: roby.likar@gmail.com
Spletna stran: http://www.likarapartma.si

APARTMAJI PRI JAKOBU
Magozd 6
SI - 5222 Kobarid
Gsm: +386 41 269 463, +386 41 759 307
E-pošta: pri.jakobu@gmail.com

APARTMA RAKUŠČEK
Drežniške Ravne 5
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 384 86 12
Gsm: +386 41 352 544, +386 31 861 772
E-pošta: apartma.rakuscek@hotmail.com

APARTMAJI KRN
Drežniške Ravne 15
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 388 68 52
Gsm: +386 31 537 988
E-pošta: blaz.kemper@siol.net
Spletna stran: http://www.bovec.net/apartmajikrn http://www.tukaj.net/oglasi/apartma_krn_kobarid_bovec.html

APARTMA SKUBIN
Drežniške Ravne 21
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 384 85 96
Gsm: +386 41 930 021
E-pošta: alen.skubin@siol.net

APARTMA ŠAVLI
Magozd 5a
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 389 37 07
Gsm: +386 41 421 007
E-pošta: nada.savli@siol.net
Spletna stran: http://apartmasavli.com/

Cultural and Artistic Society

KUD Actors' Group Drežnica
KUD IGRALSKA SKUPINA DREŽNICA
Drežnica 8
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 384 86 02
Gsm: +386 51 416 673
E-pošta: igralska.dreznica@gmail.com
Spletna stran: http://www.igralska-dreznica.si

Museum

MUZEJSKA ZBIRKA BOTOGNICE IN VODNIŠTVO
Mirko Kurinčič
Drežnica 22a
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 384 86 01

Hunting

LOVSKA DRUŽINA DREŽNICA
Drežnica 59
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 384 85 81
Gsm: +386 31 269 849
E-pošta: marko.skocir@gmail.com
Spletna stran: http://www.lzgp.si

LOVSKA ZBIRKA KOREN
Drežnica 18
SI- 5222 Kobarid
Tel. +386 5 384 85 32

Plant Root Collection

RAKUŠČEK PETER
Drežnica 12a
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 384 85 20
Gsm: +386 41 349 297

Souvenir Crafts

MILENKA URŠIČ
Drežniške Ravne 20a
SI - 5222 Kobarid
Tel: +386 5 384 86 00
Gsm: +386 41 337 365

Apiculture

MIRKO URŠIČ
Koseč 19
SI- 5222 Kobarid
Tel. +386 5 384 85 54

Health Care

MEDIKUS PARTNER D.O.O.
Drežnica 19
Gsm: +386 41 738 239

MEDICINSKI SPA CENTER
Kozmetika, pedikura, masaže
Dr. Lazar d.o.o.
Gsm: +386 41 738 239
	

Welcome | Geography and History | Panoramic Views | Natural Sights | Sacral Monuments
The Isonzo Front | The Carnival | Sport Activities | Excursions | Information
Host: Municipality Kobarid | Email: kranjc.vinko@siol.net
Web design: Damjan Leban 1999
	
Ова е html верзија на фајлот http://www.orienteering.sk/preteky/08/kluby.pdf.
G o o g l e автоматски ги генерира html верзиите од документите пребарувајќи по Интернет мрежата.
Page 1
ADRESÁR SZOŠ
PREDSEDNÍCTVO SZOŠ
Predseda:
Nemec Juraj
048-4174 347
D
Pieninská 19
048-4466 318
R
974 00 Banská Bystrica
048-4466 666
fax
0905 164820
juraj.nemec@umb.sk
Podpredseda:
Mižúr Ján
02-6531 3691
D
Nad Lúčkami 49
02-4920 0335
R
841 05 Bratislava
mizur@sportcenter.sk
mizur@dlhediely.sk
Člen:
Formanko Dušan
02-6383 4953
D
Tematínska 2
02-6381 1912
R
851 05 Bratislava
0903 514492
formanko@t-zones.sk
Člen:
Kollár Milan
055-6991 470
D
044 81 Kysak č. 385
0905 234184
kolci@mail.t-com.sk
Generálny sekretár:
Kazík Marian
0905 263146
SZOŠ, Junácka 6
cba@vos-tpk.sk
832 80 Bratislava
REVÍZNA KOMISIA
Predseda:
Prékop Juraj
045-5351 310
D
Tulská 3
045-5202 220
R
960 01 Zvolen
045-5314 192
fax
0915 248257
prekop@nlcsk.sk
Člen:
Roháč Igor
055-6745 567
D
Bukovecká 11
0911 254393
040 12 Košice
rohac_vke@centrum.sk
Člen:
Králová Eva
02-4329 6613
D
Rezedová 28
0908 140128
821 01 Bratislava
kralova@vba.sk
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV
Junácka 6, 832 80 Bratislava, SLOVENSKO
tel. 02-4924 9207
fax 02-4924 9207
e-mail: slovakia@orienteering.sk
http: //www.orienteering.sk
Page 2
SEKCIE A ODBORNÉ KOMISIE
SEKCIA OB:
Petrinec Milan
02-5541 4682
D
Palkovičova 13
02-4341 0750
R
821 08 Bratislava
0904 591442
tatraprojekt@nextra.sk
petrinec@nextra.sk
SEKCIA OC:
Kundrata Michal
0905 576398
Novomeského 21
michal.kundrata@ge.sk
058 01 Poprad
kundrata@zoznam.sk
SEKCIA LOB:
Franko Valér
055-6991 685
D
Kysak č. 403
055-6252 226
R
044 81
055-6252 249
fax
0905 270887
franko@warbeck.sk
Mapová komisia:
Jonáš Radoslav
02-6477 7116
D
J. Smreka 10
02-5720 2711
R
841 07 Bratislava
0902 488202
radoslav.jonas@swedishtrade.se
ODDIELY A KLUBY
Oblasť ZÁPAD
Bratislavský kraj
BBA
Májová Paulína
02-6542 5927
D
KOBRA
Pod Rovnicami 41
02-4464 1262
R
Bratislava
841 04 Bratislava
0905 353379
www.ob-kobra.sk
majova@sportcenter.sk
majova@pobox.sk
CBA
Kazíková Ivana
02-5541 4718
D
Pucov ŠK
Palkovičova 11
02-5413 1079
R
Bratislava
821 08 Bratislava
0903 576366
cba@vos-tpk.sk
FBA
Hrnčiar Dušan
02-5262 1860-1
R
TJ Farmaceut
AK ŠKOREC, HRNČIAR,
02-5262 1859
fax
Bratislava
MATEJKA & partners
0903 793288
www.fba.orienteering.sk
Špitálska 25
hrnciar@shmpartners.eu
811 08 Bratislava
PEZ
Féder Medard
033-6401 221
D
Klub OB
Markušova 9
0905 703119
AŠK Pezinok
902 01 Pezinok
medardfeder.st@zoznam.sk
www.sportreport.sk/sport
2
11
Šmelík Ľudovít
047-4822 984
D
Písecká 7
02-4487 3135
R
990 01 Veľký Krtíš
0908 387920
Šmelíková Barbora 0907 787152
barbora.smelikova@gmail.com
Šmelíková Jana
055-6364 391
D
0915 963213
smelikova_start@zoznam.sk
Šoltés František
053-4464 909
D
Dubová 6/12
053-4422 065
R
052 01 Spišská Nová Ves 0908 387920
ceres_smizany@stonline.sk
Šurgan Štefan
00420 605 012 181
00420 481 312 062
surgy@zoznam.sk
Šutor Juraj
043-5896 119
D
Zázrivá I-117
00420 659-335 621(2) R
zskola_7@volny.cz
jurajsutor@atlas.cz
Štefková Izabela
0905 213674
Košútska 2/85
stefci@supanet.com
036 01 Martin
Tyszová Natália
055-6424 885
D
Wuppertálska 43
nata1@post.sk
040 23 Košice
Tomašovič Michal
0908 424822
kadera@zoznam.sk
Vávrová Beáta
02-6231 1363
D
Lachova 2
0907 231218
851 03 Bratislava
vavrovabeata@zoznam.sk
Valovič Karol
02-6383 4401
D
Humenské nám. 5
0905 511579
851 07 Bratislava
Viskup Peter
0905 795223
Stará Myjava č. 307 peter.viskup@post.sk
907 01
Wallner Jozef
02-4329 6341
D
Ondrejovova 14
02-5927 4205
R
821 03 Bratislava
0903 382186
wallner@svf.stuba.sk
Zima Radoslav
0905 693581
Horná Mičiná 24
974 01 B. Bystrica
ZŠ Ostredková Bratislava
Silvia Gajdošová
0905 565918
silvia.g@post.sk
Jozef Matúšek
0908 145545
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany
Smreková 38
zspsksmi@zspsksmi.sk
053 11 Smižany
Zuzčák Igor
0905 704777
Sputniková 39
igorzuzcak@ifc.sk
821 02 Bratislava
Ženiš Jozef
00420 724 323 855
0905 404406
jozef.zenis@orangemail.sk
Žilinčík Slávko
0903 437450
Aktualizácia údajov vykonaná 2. 4. 2008
Page 3
RBA
Formanko Dušan
02-6383 4953
D
TJ Rapid
Tematínska 2
02-6381 1912
R
Bratislava
851 05 Bratislava
0903 514492
www.tjrapid.sk/ob
formanko@t-zones.sk
SPE
Poláček Pavol
033-6402 100
D
Klub OB Sokol
Kupeckého 47
0908 930360
Pezinok
902 01 Pezinok
p.polacek@mail.t-com.sk
www.sokolpezinok.sk
VBA
Englman Marián
0904 095170
ŠK VAZKA
Belinského 8
marian.englman@gmail.com
Bratislava
851 01 Bratislava
www.vba.sk
Nitriansky kraj
CNR
Ďurín Ján
037-7730 071
D
ŠK Cart print
tlačiareň Cart print, s.r.o.
037-6519 905
R
Nitra
Štúrova 57/B
037-6541 361
fax
949 01 Nitra
0907 744652
cartprint@emapy.sk
TPA
Poštulka Karel
037-6301 412
D
ŠK Panda
Tekovská 20
0905 474488
Topoľčianky
951 93 Topoľčianky
kajo.postulka@post.sk
TPK
Richter Dušan
037-6301 461
D
Klub OB
Moravecká 22
037-6586 451
R
Topoľčianky
951 93 Topoľčianky
037-6541 361
fax
0905 265137
end@stonline.sk
Oblasť STRED
Žilinský kraj
RBK
Sohler Valter
0949 462532
Klub OŠ
Š. Moyzesa 31
rbk@orienteering.sk
Ružomberok
034 01 Ružomberok
www.orienteering.sk/rbk
RZZ
Karcol Miroslav
043-5896 291
D
Klub OB
Zázrivá-Stred 384
043-5868 189
tel.+fax
Rozsutec Zázrivá
027 05
043-5868 193
tel.+fax
0903 804299
miroslav.karcol@centrum.sk
Piják Jaroslav
033-6477 591
D
Potočná 15
0903 433324
900 91 Limbach
pijak@nextra.sk
Piják Vladislav
033-6403 111
Cajlanská 214
0905 728364
902 01 Pezinok
pijak@zoznam.sk
Pospíšil Vít
00420 241 491408
vitek_pos@hotmail.com
Prékopová Marta
0908 273379
martapre@pobox.sk
Rácz Štefan
055-6991 656
D
Kysak č. 259
055-6224 883
R
044 81
055-6783 110
fax
0903 544015
Rákayová Martina
058-7921 156
R
0911 944654
martina.rakay@chello.sk
martina.rakayova@post.sk
Roháč Zdenko
055-6025 136
R
Klimkovičova 20
0949 187249
040 11 Košice
Zdenko.Rohac@centrum.sk
Roučková Mária
02-6820 9926
R
MCMBA
rouckova@mcmb.sk
SAŠŠ
Dančíková Marta
02-4445 3482
Trnavská 39
0903 224572
831 04 Bratislava
dancikova@sass.sk
Schenková Katarína 0908 334939
Kvetná 27/938
katasch@gmail.com
900 42 Dunajská Lužná
Sikora Tomáš
tom_sikora@quick.cz
Ostravská 882
738 02 Frýdek-Místek
ČR
Sláma Peter ml.
055-6363 321
D
Hanojská 3
055-7277 125
R
040 13 Košice
0903 736429
pslama@taylorwharton.com
peter.slama@post.sk
Sleziak Wilfried
055-6762 307
D
Južná Trieda 33
0905 270695
040 01 Košice
wsleziak@iart.sk
Spišiak Marian
0905 904492
Jesenského 4
maspisiak@hotmail.com
900 01 Modra
Stasz Michal
0907 156101
mstaszjr@yahoo.com
Sučík Roman
0907 688042
Hrabov vŕšok
991 42 Hrušov
Szegény Vladimír
0904 443444
vladosegi@post.sk
Šabo Mikuláš
02-4445 4920-2
R
Planét 1
0903 227734
821 02 Bratislava
mikisabo@tamex.sk
Ščehovič Roman
048-4174 388
D
Pieninská 3
048-2924 111
R
974 00 Banská Bystrica 0905 271923
Šeliga Mojmír
02-5342 1047
R
Považská 11
02-5824 8225
fax
949 11 Nitra
0905 860917
mojmir.seliga@ujd.gov.sk
Šmelík Ján
0907 993400
Havanská 13
smelikke@stonline.sk
040 13 Košice
Šmelík Juraj
02-4487 3135
R
0905 838824
juraj.smelik@gmail.com
10
3
Page 4
VZA
Vandlíček Peter
041-5055 838
R
TJ Slávia
Gemerská 6/45
0903 230990
Žilinská univerzita Žilina
010 08 Žilina
peter.vandlicek@siemens.com
ZMT
Václavík Martin
043-4282 588
D
Klub OB
Charkovská 7/26
041-5078 731
R
Martin
036 08 Martin
041-5624 966
fax
0903 821303
vaclavik@sevis.sk
Banskobystrický kraj
BBB
Kundrata Michal
052-7889 151
R
ŠK BIKO
Novomeského 21
0905 517744
Banská Bystrica
058 01 Poprad
kundrata@g-f.sk
www.biko.host.sk
EBB
Nemec Juraj
048-4174 347
D
TJ Slávia Ekonóm
Pieninská 19
048-4466 318
R
Banská Bystrica
974 00 Banská Bystrica
048-4466 666
fax
http://ekonom.unas.cz
0905 164820
juraj.nemec@umb.sk
MZV
Prékopová Jana
045-5351 310
D
TJ Mladosť
Tulská 3
045-2294 650
R
Domino Zvolen
960 01 Zvolen
prekopova.jana@zsr.sk
RBB
Veselovský Rastislav
048-4174 919
D
ŠK PRV
Sitnianska 25
048-4115 517
R
Banská Bystrica
974 11 Banská Bystrica
prv@stonline.sk
TBB
Pompura Ladislav
048-4145 571
R + fax
ŠK Terezka
Stredná 12
0905 323949
Banská Bystrica
974 05 Banská Bystrica
pompura@monarex.sk
VZV
Repáč Ivan
045-5206 244
R
Slávia TU
TU KPL
0904 354913
Zvolen
960 53 Zvolen
repac@vsld.tuzvo.sk
Oblasť VÝCHOD
Košický kraj
DKE
Hammer Juraj
055-6321 551
D
Dargov
Jakobyho 14
hammer@netkosice.sk
Košice
040 01 Košice
Mäsiar Pavol
02-4342 2909
R
(Metodické centrum BA) 02-4342 3182
fax
Exnárova 20
820 12 Bratislava 212
Matušík Ján
matusik@nextra.sk
Mazúr Martin
0918 574473
Jiráskova 4
mazoorientak@gmail.com
851 03 Bratislava
Mazúr Milan
02-6382 6994
D
Jiráskova 4
0903 636503
851 03 Bratislava
1mazur@zoznam.sk
Mézes Zoltán
034-7722 505 kl. 121 R
M. Rázusa 2781
034-7723 301 kl. 121 R
901 01 Malacky
034-7722 505
fax
csiba@zmail.sk
Miček Róbert
053-4410 662
D
Kamenný obrázok 16 0915 283714
052 01 Spišská N. Ves robert.micek@demax.sk
Miklušová Jana
02-6224 2641
D
Nám. hraničiarov 10 miklusova.jana@post.sk
851 01 Bratislava
Mirek Blažej
Smreková 3/38
034 01 Ružomberok
Mlynárik Peter
02-5058 2585
R
Geologická 1/A
0905 415118
821 07 Bratislava
Nagyová Mária
02-6542 0094
D
Pod Rovnicami 39
841 04 Bratislava
Navrátil Rostislav
02-6280 1895
D
Slávičie údolie 12
00420 659-352 832
D2
811 02 Bratislava
033-6402 108
R+fax
0907 462470
Navrátilová Jela
02-6280 1895
D
Slávičie údolie 12
0905 438954
811 02 Bratislava
geopam@ba.telecom.sk
Nemček Miloslav
033-6404 271
D
Suvorovova 36
02-363 151 kl. 363
R
902 01 Pezinok
nemcek@svf.stuba.sk
Noga Štefan
033-6454 945
Hroznová 8
902 01 Pezinok
Novota Mikuláš
091-722 800
D
ul 17. novembra 82
0905 154500
080 01 Prešov
Pappová Anna
02-5341 2269
D
Sklenárova 44
821 08 Bratislava
Paráková Mária
052-4422 788
D
Nový Smokovec č. 63 052-7125 259, 724 093 R
062 01
052-7125 111
R
parakovam@slovanet.sk
Pavelek Michal
0915 761375
piko93@hotmail.com
Patráš Andrej
0905 630907
Patráš Igor
0905 522144
Rudohorská 30
048-4112 097
fax
974 01 Banská Bystrica igor@twd.sk
Pecník Ivan
0910 945324
ivanpecnik@zoznam.sk
Pecha Peter
02-5341 8065-6
R
Dobšinského 7
0903 704777
900 28 Ivanka pri Dunaji peter@ifc.sk
Petrinec Juraj
0915 700225
Remeselnícka 27
0903 838180
831 06 Bratislava
petrinec@clinitria.com
4
9
Page 5
Chrappa Richard
0911 414382
chrapinka@centrum.sk
Janota Vladislav
0905 309811
Nejedlého 31
revizie@vertical.sk
841 02 Bratislava
Janotová Zuzana
0907 425179
janotova@tecgeo.sk
Juhasová Viola
043-5892 883
D
Kraľovany č. 39
043-5801 258
R
027 51
0904 247745
violakubindova@hotmail.com
Jurčík Peter
0905 496801
pjurcik@ifc.sk
Kátlovská Zora
0905 518555
zorusa@yahoo.com
Kniebügl Anton
02-4598 7074
D
Alžbetin dvor 316
0903 433518
900 42 Miloslavov kniebugl.miloslavov@stonline.sk
Košut Ján
0905 399003
j.kosut@slovanet.sk
Krajčík Michal
0908 225910
Švermova 7
mikrajo@gmail.com
974 01 B. Bystrica
Král Jozef
0905 799499
Ruppeldtova 20
kral@outdoorgaz.sk
010 01 Žilina
Kršiaková Jana
Európska trieda 7
040 13 Košice
Kuchta Ján
058-7979 122
D
Lúčka č. 16
058-7344 526, 7343 121 R
049 42
058-7344 740, 7341 292 fax
0907 824207
kuchtajan@atlas.sk
Kundrata Ivan
0905 728 595
Kundrata Juraj
0908 938775
Mateja Bela 4
kundrata@slatina.sk
974 01 Banská Bystrica
Labašová Katarína
055-6360 064
D
Berlínska 13
0907 571627
040 13 Košice
katherine@zoznam.sk
atu@zoznam.sk
Labuda Peter
0908 944256
peto_labuda@pobox.sk
Lago Miroslav
0905 547 612
Laurinská 10
lego@pobox.sk
811 01 Bratislava
Libant František
033-6401 285
D
Drobišova 8
0905 259182
902 01 Pezinok
Libant František st. 0905 623605
Macinská Jana
0910 511551
Na hájiku 30
jankamac@gmail.com
040 13 Košice
Máj Štefan
02-6542 5927
D
Pod Rovnicami 41
02-5957 4504, 8
R
841 04 Bratislava
02-5957 4008
fax
0910 684505
maj.stefan@slsp.sk
Malatin Juraj
02-4925 1451
R
0908 128682
jmalatin@nextra.sk
Malíková Elena
0915 729277
Marhevková/Kováčová Katarína
katka7@yahoo.com
8
5
KYS
Kollár Jaroslav
055-6991 460
D
Klub OB Sokol
Kysak č. 369
0905 837844
Kysak
044 81
kollarj@mail.t-com.sk
www.obkysak.info
SSN
Pavol Šoltés
053-4463 710
D
TJ Čingov
J. Palárika 16
0911 108365
Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
ceres_smizany@stonline.sk
TKE
Pollák Jozef
055-6227 255
D
TJ Akademik TU
Komenského 28
0905 857270
Košice
040 01 Košice
0915 872938
www.tuke.sk/obeh
jozefpoll@gmail.com
VKE
Roháč Igor
055-6745 567
D
Slávia UVL
Bukovecká 11
rohac_vke@centrum.sk
Košice
040 12 Košice
0911 254393
INÉ ADRESY
IOF - sekretariát
International Orienteering
00358 9 3481 3112
tel.
Federation
00358 9 3481 3113
fax
Radiokatu 20
iof@orienteering.org
000 93 Slu
Finland
ČSOB
Český svaz OB
00420 2 2051 3295
tel.
Zátopkova 100/2
00420 2 2051 3295
fax
160 17 Praha 6 - Strahov
csob@cstv.cz
Česká republika
INÍ
Aleš David
00420 583 221 997
Revoluční 10/B
00420 777 564 377
787 01 Šumperk
d.ales@worldonline.cz
Arnošt Kamil
00420 736 547 253
kamil.arnost@vavrys.cz
Autrata Vlastimil
02-4444 2530
R
www.mtbo.sk
0905 628586
autrata@autrata.sk
Babor Bystrík
02-5556 2348
D
Bajtošová Hana
02-4594 3102
D
Družstevná 19
0905 309781
900 28 Ivanka pri Dunaji
xenuska1@yahoo.com
Barcík Peter
barcik@cat.sk
Topoľová 5
0903 800477
962 31 Sliač
Page 6
6
7
Barč Martin
0903 230896
mbarc@htc.sk
Barták Lukáš
0911 500608
Muškátová 20
luke1313@azet.sk
902 01 Pezinok
Bednár Pavol
0905 260751
Rudohorská 30
pavol.bednar@contrax.sk
974 01 Banská Bystrica
Bednárik Martin
02-4488 8284
D
Pri Šajbách 22
02-5941 0602-3
R
831 06 Bratislava
02-5941 0626
fax
0902 291695
geofmabe@savba.sk
Bednárová Dominika dominika.sun@mail.t-com.sk
skriatok89@gmail.com
Bilobzhytskyy Anatoliy ukrainec@centrum.sk
Bohuš Peter
0915 758802
Borčin Peter
037-6301 746
D
Žitavanská 12
petbor@atlas.sk
951 93 Topoľčianky
Bothár Ivan
045-5321 294
D
Novozámocká 45
960 01 Zvolen
Bukovác Dušan
0905 296601
Nezvalova 27
dusanbuckey@post.sk
821 06 Bratislava
martin@vertical.sk
Bukovác Pavol
0905 570266
bukki.pallo@zoznam.sk
Bukovácová Alena
02-4552 5925
D
Nezvalova 27
0905 194946
821 06 Bratislava
bukovacova.alena@hq.seas.sk
Michaela Cehlárová michaela.cehlarova@gmail.com
Cepurdej Olexandr
vul Gogolia 3/3
896 00 Mukačevo, Ukrajina
Cieker Ján
043-5322 330
R
Medvedzie 154/34-16 043-5322 330
fax
027 45 Tvrdošín
zdruzenielesov@stonline.sk
Chupek Jozef
041-5494 060
D
Kašjakova 13
041-5688 482
R
013 13 Rajecké Teplice 0905 565 277
Cútová Mária
0908 948791
00358 50 327 0610
mc_svk@hotmail.com
mc_svk@yahoo.com
Černušák Vladimír
0907 794140
Čermák Patrik
0949 425439
Severná 26
patrik1204@gmail.com
974 01 Banská Bystrica
Dávidík Marian
0905 803168
Dolina 8
davson@pobox.sk
027 05 Zázrivá
davson@post.sk
davson@zoznam.sk
Dermek Vladimír
0905 310522
vdermo20@gmail.com
Ďurčo Boris
055-6428 570
D
Pokroku 12
055-6222 571
R
040 01 Košice
0905 304315
bodur@azet.sk
Ďurčo Peter
045-6743 098
D+fax
Jula Horvátha 902/34 0908 190334
967 01 Kremnica
0911 191715
peter.durco@gmail.com
Ďurčová Alena
041-5252 538
D
Dobšinského 18
041-5624 676
R +fax
010 08 Žilina
0910 979695
soop@centrum.sk
Eliáš Michal
0904 050977
Šancová 98
elias@gamca.sk
831 04 Bratislava
Erdélyi Tibor
0036 26 314 764
tel.
Levél Koz 5
0036 26 314 884
fax
2000 Szentendre
0036 309 592910
Hungaria
mapper@mail.matav.hu
Fajtová Stanislava
02-5245 3022
D
Björnsonova 12
0908 770660
811 05 Bratislava
fasta@centrun.sk
Fatin Cyril
044-4328 194
D
Š. Moyzesa 6
0907 188625
034 01 Ružomberok
Fitz Pavel
pavel_fitz@kkvmz.utc.sk
Hlinská 32
010 01 Žilina
Franko Stanislav ml. 055-6991 361
D
Kysak 276
055-6252 249
R
044 81
055-6252 226
fax
0905 615839
sagar@ke.telecom.sk
Franko Valér
055-6991 685
D
Kysak č. 403
055-6252 226
R
044 81
055-6252 249
fax
0905 270887
warbeck@mail.t-com.sk
Fraňo Michal
0908 930345
Rázusova 30/A
franom@pobox.sk
902 01 Pezinok
Furucz Dušan
0908 226250
Repašského 6
dusan.furucz@slovnaft.sk
841 02 Bratislava
Furucz Ján
02-5827 4275
R
Na vŕšku 307/5
0905 281107
900 89 Častá
jan.furucz@infogas.sk
Fűrnkranz Martin
0043 664 4317 477
Buchtweg 6
martin.fuernkranz@gmx.at
A-9210 Pörtschach am Wörthersee
Austria
orienteer@gmx.at
Gajdošík Jozef
041-5651 731
D
Nám. Ľ. Fullu 12
041-5134 420
R
010 08 Žilina
041-652 775
fax
gajdosik@fria.utc.sk
Gracjasz Jan
0048 12 6362 389
tel.
ul. Luzycka 69/30
0048 12 6362 389
fax
306 93 Kraków
0048 12 6579 994
Polska
Grauzel Vladimír
02-6478 0169
D
Heyrovského 13
02-4951 2592
R
841 03 Bratislava
Haničák Tomáš
00420 481 312 062
(Volgogradská 35, 036 08 Martin)
00420 732 781240
00420 604 246031
tomaskh@tiscali.cz
Hečko Josif (ROM)
0040 262 423 585
D
str. V. Balas 35/15
0040 262 220 466
fax
4800 Baia Mare, Romania
Herdová Viktória
048-4124 011
D
Na Troskách 14
048-4115 517
R
974 01 Banská Bystrica
Hierweg Karol
02-4598 0935
D
Nová Lipnica 332
0904 056758
900 42 Dunajská Lužná
karol.hierweg@softec.sk
Hlaváčiková Erika
0908 943454
Hrochoť č. 338
eriga@post.sk
976 37
Hrašna Roman
0905 453738
Nantérska 13/24
rhrasna@pkb.sk
010 08 Žilina
	

  01 CHANNELS
  02 PR & MARKETING
  03 NEWS
  04 ABOUT US
  05 CONTACTS

	
CHOOSE YOUR TERRITORY
	
CONTACTS

Aleksandra Despotović
		

Aleksandra Despotović
General Manager

P: +386 (0)1 256 25 40
E: sasa@sibila.si
	

Miro Hodža
	

 
	

Miro Hodža
Secretary

P: +386 (0)1 256 25 44
F: +386 (0)1 256 25 41
E: miro@sibila.si
					

Nataša Dimitrievska
		

Nataša Dimitrievska
Regional Manager

P: +386 (0)1 256 25 42
E: natasa@sibila.si
	

Nina Vučak
		

Nina Vučak
Assistant to Regional Manager

P: +386 (0)1 423 35 08
E: nina.vucak@sibila.si
					

Katja Vrtačnik
		

Katja Vrtačnik
Representative for Slovenia

P: +386 (0)1 256 25 43
E: katja@sibila.si
	

Nina Lužar Nešović
		

Nina Stojkovič
PR and Marketing

P: +386 (0)1 256 25 45
E: nina@sibila.si
					

Senad Karič
		

Senad Karić
Representative for Bosnia and Hercegovina

P: +387 (0)61 904 146
E: senadkaric2003@yahoo.com
			
					

Sandra Vojvodić Stojković
		

Sandra Vojvodić
Representative for Serbia and Monte Negro

P: +381 (0)60 333 0 231
E: sandra@sibila.si
			
					
Marko Kovačevski 		

Marko Kovačevski
Representative for Macedonia

P: +389 (0)70 585 140
E: mksibila@gmail.com
			
					

		

Pavlina Yonchina
Representative for Bulgaria

P: +359 885 228 732
E: yonchina@gmail.com
			

Elton Harito
		

Elton Harito
Representative for Albania

E: eharito@gmail.com
			

Pavlina Yonchina
Representative for Bulgaria

P: +359 885 228 732
E: yonchina@gmail.com
		
MyZen.tv - October 2011
Sep 19, 2011 myZen.tv proposes this exercise which will allow you to let go and connect with your inner child, especially if practiced regularly.  
TRAVEL CHANNEL: Highlights – October 2011
Sep 19, 2011 Camilla Andersen seeks out some fantastic female companionship for her latest tour of the globe.  
Sibila d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 256 25 44, info@sibila.si © Copyright 2009, SIBILA d.o.o., all rights reserved. 

Веб Слики Преведувач
Веб историја | Поставувања ▼ | Најави се
Google
	
	
	
Напредно пребарување
Search
Страница 9 од околу 683.000 резултати (0,12 секунди) 

  Сѐ
  Слики
  Видеа

Повеќе

  Search near…

Можности за пребарување

Покажи опции...
Резултати од пребарувањето

  [PDF] 
  List of participants
  www.moepp.gov.mk/.../List%20of%20par... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  29 May 2009 – Officer. +389 2 3060 235. + 389 2 3060 236 ... kalas.peter@gmail.com. 13. CEE Bankwatch network .... Macedonia natasa@manu.edu.mk ...
  Помошен персонал
  www.takidaskalo.edu.mk/.../index.php?option... - Кеширано
  Борис Кидрич 37. 7000 Битола. тел: +389 47 234 432. факс: +389 47 220 192. takidaskalo@gmail.com ... Снежана Ивановска. Лилјана Петровска ...
  [PDF] 
  1 First meeting of the Open-ended Legal and Technical Working ...
  www.saicm.org/.../OELTWG%20_List%2... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  Email: enid.chaverri@gmail.com chavetapia@yahoo. ..... Mobile: (389) 70 235 942. Fax: (389 2) ..... Email: katarina.pirselova@ec.europa.eu. ORGANIZATION ...
  Imenik > Hrvatska komora arhitekata
  www.arhitekti-hka.hr/hr/imenik/?poc=&tip=&zupanija...
  Email: tehmar.selce@gmail.com ... Fax: 01/2008-301. Email: arhitekt.ambriovic@gmail.com ... Aralica Nataša ...... Tel: 021/389-913, Fax: 021/389-913 ...
  [PDF] 
  'Gross
  www.cbib.eu/.../CBIB_newsletter_eng.pdf - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  e-mail: antena.mostar@gmail.c0r'n e-mail: bozana. ... e-mail: silvia.sivric@mrrsvg.hr e-mail: antena.banjaluka@gmail.com r. c b b. The views .... H Te|' +389 75 297 779 Emasan' '°"ba"'a ..... partidpation ofthe CB]BTeam Leader, Ms. Natasa ...
  [PDF] 
  PLAN AKTIVNOSTI –WORKSHOP TUZLA 06 JUNI - 11 JUNI 2011
  www.tf.uns.ac.rs/.../project_team_tempus... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  ... 64 35 21 057. E-mail arpadkiralj@gmail.com ... Phone: 00 389 (0) 32 550 912. Fax: 00 389 (0) 32 ... Natasa Mojsoska, assistant professor. Phone: 00 389 (0) ...
  CENTURY 21 Champion Real Estate, Jacksonville NC
  www.century21champ.com/age... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  Give me a call at 910-389-9638 or email me at Royce@RoyceBennett.com to begin .... or email me at dietrichma@gmail.com to begin your journey to the land of Oz and you ... Being in the real estate industry is a dream come true for Katarina. ...
  [PDF] 
  IFHI 2011
  www.dadamo.com/ifhi/IfHI_directory.pdf - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  389 Main Street North Suite 11. ONT. Canada. K-114 ... panfordj@gmail.com. IfHI Fellow (Certified 2005) .... Natasa Klaric, B.Sc, MIFHI. Ljubljanska 90. Domzale ...
  Sibila - КОНТАКТИ
  sibila.si/index.php?page=contacts-6 - Кеширано
  +386 (0)1 256 25 42. E: natasa@sibila.si. Nina Vučak. Нина Вучак ... +389 (0)70 585 140. E: mksibila@gmail.com. Павлина Йончина Застапник за България ...
  Streličarski klubovi u Hrvatskoj
  www.archery.hr/klubovi.htm - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  tel: 01 3704 389 mob: 091 5201 695 ... tel: 049 553 178 august.popijac@gmail.com ... strelicar@gmail.com, "Eurograd" ... "Katarina Zrinska" Mihael Štebih ...

Претходна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Следна
	

Совети за поуспешно пребарување Дајте ни повратни информации Google.com in English
©2011 Google‎Google Почетна страница‎Сѐ за Google‎
 Страна 1
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
Листа на учесници
0.
Државниот
Институција
Име
Позиција
Телефон
Адреса
e-mail
1.
Албанија
Министерството за животна средина,
Шумарство и водостопанство
Администрација
Г-дин Аријан
Merolli
СМК секретар за
Охрид и Преспа
Езера
+ 355 683 771 636
+355 8322 49 66
Улицата "Vilat Qeveritare"
Бр 2, Поградец 7320,
Албанија
arianmeroli@yahoo.com
2.
Австрија
Амбасадата на Република
Австрија
Г-дин Роберт
Sharlamanov
Националната
Програма
Директор
+389 2 3060 235
+ 389 2 3060 236
+389 70 332 484
Миле Popjordanov 8
1000 Скопје
robert.sarlamanov @ ada.gv.at
skopje@ada.gv.at
3.
Белгија
Alstom Power
Г-ѓа Martyna
Kurcz-Jenn
Директорот на ЕУ
Регулаторната работи
+32 743 84 83
+32 743 84 85
52, Avenue Cortenbergh
martyna.kurcz-
jenn@crn.alstom.com
4.
Бугарија
Амбасадата на Република
Бугарија
Г-ѓа Цветан
Алекса
Економски cousellor
+389 76 455 571
+389 23 110 337
Даме Груев, 16
1000 Скопје
Tz.aleksov @ mee.governmnt.bg
5.
Хрватска
Министерството за животна средина
Заштита, просторно
Планирање и градежништво
Г-дин Даниел
Rolph Шнајдер
Помошник министер
+385 1 3782 154
+385 1 3717 135
Улица Републике
Austrije 20., HR-10 000
Загреб
daniel.schneider @ mzopu.hr
6.
Министерство за регионален
Развој, шумарство и
Водостопанство
Г-дин Саша Девич
Раководител на вода
Политика за сектор,
MRDFWM
+385 (0) 1 6307 360
+385 (0) 1 6151 821
Улица grada Vukovara
220, 10000 Загреб,
Хрватска
sasa.devic @ mrrsvg.hr
Страна 2
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
7.
Чешка Република
Министерството за животна средина
Г-дин Јан Душик
Првиот заменик
Министерот
Vršovická 65
100 10 Прага 10, CR
info@mzp.cz
posta@mzp.cz
8.
Г-ѓа Вероника
Лов Safrankova
Директорот на ЕУ
Одделот
+420 267 122 759
+420 271 734 221
veronica.safrankova @ mzp.cz
9.
Г-дин Михал
Danhelka
Експерт, Министерството
за климатски промени
Тел: 420 267 122
824
Факс: 420 267 126
824
michal.danhelka @ mzp.cz
10.
Г-дин Јан Havlik
Биро за директор
+420 267 122 747
+420 725 755 623
jan.havlik @ mzp.cz
11.
Г-ѓа Jaroslava
Hlavackova
Владата Советот
за одржлив
Развој
+420 267 122 221
+420 267 310 200
jaroslava.hlavackova @ mzp.cz
12.
Канцеларијата на Владата
Chech Република
Г-дин Петар Kalas
Советник
+420 602 137 944
Nibreze Е, Bereze 4
11801 Praha 1 -
Мала Strana CR
kalas.peter @ gmail.com
13.
CEE Bankwatch
мрежа
Г-ѓа Катерина
Husova
Меѓународната
Климатски координатор
+420 274 816 571
NA Rozcest 6
19000 PRANA9, CZ
climate@bankwatch.org
Страна 3
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
14.
Амбасадата на Чешка
Република
Г-дин Јозеф Браун
Амбасадорот
Вонреден и
Ополномоштен амбасадор
+ 389 2 3109 805
+389 2 3178 380
35 Салвадор Aljende Св
1000 Скопје,
Р. Македонија
skopje@embassy.mzv.cz
15.
Амбасадата на Чешка
Република
Г-дин Вацлав
Mleziva
Заменик-шеф на
Мисија
+ 389 2 3109 805
+389 2 3178 380
35 Slvador Aljende Св
1000 Скопје,
Р. Македонија
skopje@embassy.mzv.cz
16.
Германија
Германската амбасада
Г-ѓа Соња Rabus
1
Свети
Секретар
+389 70 252 605
+389 309 38 99
Свети Lerinska, 59 1000
Скопје, Р. Македонија
ku-1@skop.diplo.de
17.
Унгарија
Министерството за животна средина
и водостопанство
Г-ѓа Zsuzsanna
Arokhati
Постар советник
+36 1 457 3530
+36 1 201 2846
1011. Во Будимпешта, ФО utca
44-50.
arokhati@mail.kvvm.hu
18.
Регионалниот
Центар
Г-ѓа Марта
Szigeti Bonifert
Извршен директор
+ 36 2 650 4023
+36 2 631 1783
Ади Ендре UT. 9-11
2000 Szentendre,
Унгарија
ahalasz@rec.org
19.
РЕЦ Централна и Источна Европа
Регионалниот
Центар
Г-ѓа Гордана
Kozuharova
Регионалниот директор
+ (36 26) 504 000
+ (36 26) 311 294
Ади Ендре UT. 9-11
2000 Szentendre,
Унгарија
gkozuharova@rec.org
20.
Амбасадата на Република
Унгарија
Г-дин Ференц
Kékesi
Амбасадорот
Вонреден и
Ополномоштен амбасадор
+3892 3063 423
+3892 3063 197
Амбасадата на
Република Унгарија
Мирка Гинова бр 27
mission.skp @ kum.hu
Страна 4
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
+3892 3063 070
1000 Скопје, Р.
Македонија
21.
Амбасадата на Република
Унгарија
Dr.Attila Пинтер,
Советник и
Заменик-шеф на
Мисија
+3892 3063 423
+3892 3063 197
+3892 3063 070
Амбасадата на
Република Унгарија
Мирка Гинова бр 27
1000 Скопје, Р.
Македонија
mission.skp @ kum.hu
apinter@kum.hu
22.
Италија
Университет ди Сиена
Г-дин
Масимилиано
Montini
Професорот
+39 0577 232678
+ 39 0577 2326 75
Piazza San Франческо, 7
Сиена, Италија
montini@vnisi.it
23.
Г-ѓа Алесандра
Barreca
Университет ди Сиена
alessandra.barreca @ virgilio.it
24.
Министерството за
Животна средина, земјиште и море
Г-дин Кристијан
Melis
Италијанското министерство за
Животна средина, земјиште
и морски TFCSEE
+389 2 311 2339
+389 70 619 747
+389 2 311 2339
Ѓуро Gjakovic27,
1000 Скопје,
Р. Македонија
melis.christian @ minambiente.it
25.
Амбасадата на Република
Италија
Неговата Екселенција
Д-р Донатино
Маркон
Амбасадорот
+389 2 3236 500
+389 2 3236 505
OSMA Udarna бригада
22
1000 Скопје
segreteria@esteri.it
26.
МЖСПП
Г-дин Неџати
Јакупи
Министерот
+389 2 3215 373
n.jakupi @ moepp.gov.mk
Страна 5
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
27.
Македонија
МЖСПП
Г-ѓа Теодора
Obradovik-
Grncarovska
Државен советник
+389 2 3215 373
Бул. Гоце Делчев, бб
(Зграда на МРТВ) 1000
Скопје, Р. Македонија
t.obradovic-
grncarovska@moepp.gov.mk
teodoragrncarovska@yahoo.com
28.
МЖСПП
Г-ѓа Јадранка
Иванова
Раководител на
Одделението за ЕУ
+389 2 3215 373
j.ivanova @ moepp.gov.mk
29.
МЖСПП
Г-ѓа Каја
Sukova
Раководител на одделение
за одржлив
Развој
+389 2 3215 373
k.sukova @ moepp.gov.mk
30.
МЖСПП
Г-ѓа Светлана
Gjorgjeva
Раководител на
Македонски
Информативниот центар за
за животна средина
+389 2 3215 373
s.gjorgjeva @ moepp.gov.mk
31.
МЖСПП
Г-дин Ферус
Мемед
Директорот на Државниот
Животната средина
Инспекторат
+389 2 3215 373
Ф. Мемед @ moepp.gov.mk
32.
МЖСПП
Г-дин Филип Иванов
Директорот на
Управа на
Животна средина
+389 2 3215 373
Ф. Иванов @ moepp.gov.mk
33.
МЖСПП
Г-дин Илбер Мирта
Раководител на сектор
за вода,
Управа на
Животна средина
+389 2 3215 373
I. Мирта @ moepp.gov.mk
Страна 6
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
34.
МЖСПП
Г-дин Дејан
Пановски
Секретар на
Билатералните комитет
+389 46 263 997
dejpan@yahoo.com
35.
МЖСПП / НСОР
Г-ѓа Весна
Indova
Координатор на
НСОР проект /
МЖСПП
+389 76 446 916
v.indova @ moepp.gov.mk
vesnaindova@yahoo.com
36.
НСОР
Г-дин Strahinja
Трпевски
НСОР проектниот тим
Лидер
+389 2 322 356
+389 75 333 563
Димитрие Tucovik 20,
1000 Скопје, Р
Македонија
strahinja@nssd.com.mk
37.
НСОР
Г-дин Петар
Ковачев
НСОР ИТ специјалист
+389 2 322 356
petar@nssd.com.mk
38.
НСОР
Г-дин Денис
Жерновски
НСОР - Национална
Експерт за транспорт
и инфраструктура
+389 70 40 06 26
Ul.V.Vlahovik19/12
Скопје
zerno968@unet.com.mk
39.
НСОР
Г-ѓа Весна
Стојанова
НСОР - Национална
Експерт на SMS-
+389 75 47 56 94
Коста Новаковиќ 8
1000 Скопје
vesna@fbe.edu.mk
40.
НСОР
Г-ѓа Наташа
Марковска
НСОР - Nationa
Експерт за енергетика
+389 70 384 236
Димитрие Tucovik 20,
1000 Скопје, Р
Македонија
natasa@manu.edu.mk
Страна 7
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
41.
НСОР
Г-ѓа Силвана
Мојсовска
НСОР - Национална
Експерт на приватност
и правни прашања
+389 75 49 51 72
Пролет 1
Скопје
silvana@ek-inst.ukim.edu.mk
42.
НСОР
Владо
Вуковиќ
НСОР - Национална
Експерт за
Земјоделство
+389 70 255 087
Bul.Aleksandar
Makedonski бб
1000 Скопје
vuk_vlado@yahoo.com
43.
НСОР
Г-дин Светислав
Крстиќ
НСОР - Национална
Експерт за
Животна средина
+389 77 61 37 12
Димитрие Tucovik 20,
1000 Скопје, Р
Македонија
skrstic@pmf.ukim.edu.mk
44.
НСОР
Г-дин Делчо
Јованоски
НСОР - Национална
Експерт за индустрија
+389 70 23 46 09
Партизански Одреди
64A/2-9
Скопје
jov@mf.edu.mk
45.
НСОР
Г-ѓа Mille
Wilken
НСОР -
Меѓународен експерт
за јавни Avareness
+45 2985 0962
Димитрие Tucovik 20,
1000 Скопје, Р
Македонија
mw@addendum.biz
46.
НСОР
Г-дин Јенс
Lonholdt
НСОР -
Меѓународен експерт
+ 45 4810 4255
JLT@NIRAS.DK
Страна 8
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
на капацитет
Градба и
Истражување
47.
МНР
Г-дин Сашо
Велјановски
Раководител на одделение
+ 389 3110 333
Даме Груев, 6 1000
Скопје, Р. Македонија
saso.veljanovski @ mfa.gov.mk
48.
МНР
Г-дин Трајче
Русев
Советник
trajce.rusev @ moepp.gov.mk
49.
МВР
Г-дин Тони
Станковски
Помошник директор во
Секторот за полицијата
+389 02 3117 222
+389 02 3112 468
Димче Мирчев бб 1000
Скопје
toni_stankovski@moi.gov.mk
50.
МВР
Г-ѓа Снежана
Трајановска
Постар Советник во
Секторот за ЕУ
Snezana_trajanovska@moi.gov.mk
51.
Факултет за nology и
Металургија
Г-дин Александар
Димитров, д-р
Професор / Дин
+389 2 3 063 167
+389 2 3 065 389
Ruger Бошковиќ 16
1000 Скопје
aco@tmf.ukim.edu.mk
52.
Југоисточна Европа
Универзитет, Тетово
Г-дин Вулнет
Zenki, MSC
Професорот
+389 70 858 144
+389 44 356 034
Илинденска бб, кампус
201,01 / 1 - 1200 Тетово,
Р. Македонија
v.zenki @ seen.edu.mk
53.
ФОН Универзитет, Скопје
Boljana
Pulevska
Професорот
+389 70 363 700
+389 46 785 045
Bul.JNA, бб 1000
Скопје
Biljana.puleska @ fon.edu.mk
54.
РЕЦ, Канцеларија
Македонија
Г-ѓа Катарина
Стојковска
Директор
+389 23090135
Илинденска-118
Скопје 1000
katarina@rec.org.mk
Страна 9
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
55.
РЕЦ, Канцеларија
Македонија
Г-ѓа Ана
Петровска
Проект
Менаџер
Македонија
ana@rec.org.mk
56.
УНДП
Г-дин Димитрија
Сековски
Проект
Менаџер
+389 070 367 231
М. Titi квадратни 20
Minicipality на
Ресен
dimitar.sekovski @ undp.org
57.
УНДП
Г-дин Никола
Здравески
Проект
специјалист
+389 078 434 445
+389 047 455 185
Маршал Тито бб плоштад
Minicipality на
Ресен
nikola.zdraveski @ undp.org
58.
УНДП
Г-дин Александар
Ивановски
Проект
специјалист
+389 047 455 185
Маршал Тито бб плоштад
Minicipality на
Ресен
aleksandar.ivanovski @ undp.org
59.
Проаква
Г-дин Vait Ajro
Директор
+389 46 784 050
+389 46 784 020
Кеј БМИ Ноември, бб
Струга
proaqua.kolektor @ gmail.com
60.
Амбасадата на Македонија
Кралството Шведска
Г-ѓа Теута Agai
Damjaha
Докторот
Publictte acter
+389 75 944 315
+389 46 784 020
Hantverkargatan
22 / 1
Stockhosve / Шведска
teuta.alenfaha @ yahoo.com
61.
НВО климатски промени
Центар
Г-ѓа Бојана
Станојевска
Дипл. Politicolog
+389 2 5208 330
+389 70 932 751
ул. Маџари 28-1/1 1000
Скопје, Р. Macedoni
B_stanojevska@yahoo.com
centrzaklimtskipromeni@yahoo.co
m
62.
НВО Центар за
Развојот на културата и
Анета
Panzova
Дипл. Социјален работник +389 2 3072 798
ул. Никола Тесла, 16-1/2
1000 Скопје,
czrkzs@yahoo.com
apanzova@yahoo.com
Страна 10
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
животната средина
Р. Македонија
63.
НВО SAZOM
Г-ѓа Наташа
Bakreska-
Kormusoska
Животната средина
менаџер
+389 75 27 30 30
+389 2 204 3556
Masinski fakultet-
Скопје
Карпош II бб, 1000
Скопје, Р. Македонија
natasabk@yahoo.com.mk
64.
Србија
Министерството за животна средина
и просторно планирање
Г-дин Ивица
Радовиќ
Државниот секретар
+381 113 131 359
+381 113 131 394
1 Olimpiskih бригада Св
Белград 11.070, Србија
Ivica.radovic @ ekoplan.gov.rs
65 години.
Г-ѓа Sibinka
Радовиќ
Брачниот другар на државата
Секретар
66.
Г-ѓа Јелена
Цветковиќ
Помошник министер
+ 381 113 131 3 55
Jelena.cvetkovic @ ekoplan.gov.rs
67.
Г-ѓа Bozanic
Данијела
Раководител на климата
Промена единица
+ 381 11 2603 736
+381 11 3131 355
Danijela.bozanic @ ekoplan.gov.rs
68.
Г-ѓа Andjelka
Михајлов
EDUCONS
Универзитет -
Животната средина
Амбасадорите
+ 381 63 316 355
+381 11 262 6341
5 Д Јована Rajica Св
Белград 11000, Србија
anmi@eunet.rs
69.
Словенија
Амбасадата на Република
Словенија
Г-дин Слободан
Šešum
+389 2 3176 663
+389 2 3176 631
Водњанска 42
1000 Скопје
vsk@gov.si
70.
Словачка
Министерството за животна средина
Г-ѓа Габриела
ЕУ conclinam
+421 2 595 62124
Nam. L.Ŝtứra 1,
gabriela.stefkova @ enviro.gov.mk
Страна 11
 
 
 
 
Меѓународна конференција за Партнерство и дијалог -
Предуслов за добро управување за имплементација
на ЕУ областа на животната средина
 
27 - 29 Мај 2009 Националниот парк Маврово - Република Македонија
Стефкова
+ 421 2 595 62132
Братислава 812 35,
Словачка
71.
Шведска
Шведскиот животната средина
Агенцијата за заштита на
Г-ѓа Ева Смит
Заменик Генерален
Директор
+46 8 698 1000
+46 8 698 1504
Стокхолм 10.648,
Шведска
eva.smith @ naturvardsverket.se
72.
Шведскиот животната средина
Агенцијата за заштита на
Г-ѓа Сесилија
Stafsing
ЕУ-координатор
+46 8 698 1000
+46 8 698 1504
Стокхолм 10.648,
Шведска
cecilia.stafsing @ naturvardsverket.s
е
73.
Шведската амбасада
Г-ѓа Билјана
Dzartova-
Петрова
Програмата директор
+ 389 2 32 97 885
+389 2 3112 065
8ma Udarna бригада,
1000 Скопје, Р.
Македонија
biljana.dzrtova-
petrovska@foreign.ministry.se
74.
Полска
Амбасадата на Република
Полска
Ана Domska-
Luczak
Аташе
+389 071 490 354
Ѓуро Gjakovic 50,
1000 Скопје,
Р. Македонија
annadomaska@or.pr
ambasada@skopje.polemb.net


  Почетна
  За Училиштето
    Нашиот патрон Таки Даскало
    Историјат
    Приоритети
    Мисија и визија
    Училишен простор и опрема
    Стручни органи и тела
    Стручни активи
    Нормативни акти
    Вработени
  Настава
    Видови настава
      Гимназиско образование
      Стручно образование
      Специјалистичко образование
    Наставни планови и програми
    Воннаставни активности
      Работа со талентирани ученици
      Слободни ученички активности
      Социјални активности
      Екскурзии
  Проекти
    Еко проект
  Уписи
    Упис во I година
    Упис во II, III и IV година
  Конференции
    Меѓународна конференција 2011
    Меѓународна конференција 2010
  Награди
    За училиштето
    За професори
    За ученици
  Училишни изданија
  Мултимедија
    Видео клипови
    Презентации
    Галерија
  Преземања


Соопштенија

  Вонредни испити
  Специјалистички испити

Матура

  Државна матура
  Училишна матура
  Завршен испит
  Матуранти 2011

Контакти

  СОУ „Таки Даскало’’

  Борис Кидрич 37

  7000 Битола

  тел: +389 47 234 432

  факс: +389 47 220 192

  takidaskalo@gmail.com
ПОМОШЕН ПЕРСОНАЛ
                                          Виолета Гошевска
Сузана Грујовска
Драган Горгијовски
Николче Трајковски
Лојза Васовска
Габриела Трпкова
Мирјана Узуновска
Николина Стојчевска
Снежана Ивановска
Лилјана Петровска
Дивна Јоновска
Летка Андреевска
Виолета Костовска
Пецо Најдовски
Гоце Стојчевски
Елизабета Стојановска
Лимонка Трајковска


 
Корисни линкови

мин

Општина Битола

Биро за развој на оразованието

Електронски дневник
on-line корисници
Има 1 гостин присутни Страна 1
1
Прв состанок на Отворените правна и техничка работна група и неофицијалната
Дискусии за подготовките за втората сесија на Меѓународната конференција за
Управување со хемикалии (SAICM)
Рим, Италија, 21-24 октомври 2008 година
Учесниците Листа
ВЛАДИТЕ
АЛБАНИЈА
Г-ѓа Линдита Tafaj
Хоби
Министерство за животна средина и здравје
Институтот за јавно здравје
RR Александар Мојсиу, Бр. 80
Тирана
Албанија
Тел: (355 42) 370 058
Мобилен телефон: (355) 68 405 8048
Факс: (355) 42 370 058
Е-пошта: ltafaj@albmail.com
Аргентина
Г-дин Гонзало Entenza
Secretario де Embajada Y конзул
Dirección генералот Де Asuntos Ambientales
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Интернасионал Y Culto
Есмералда 1212, Piso 14, КП 1007
Буенос Аирес
Аргентина
Тел: (54 11) 5166 8469 / 4819 7414
Факс: (54 11) 4819 7413
Е-пошта: gex@mrecic.gov.ar
Ерменија
Г-ѓа Anahit Aleksandryan
Раководител на Одделението
Опасни супстанции и отпад
Управување со дивизија
Министерството за заштита на природата
Владата зграда 3, Република плоштад
375.010 Ереван
Република Ерменија
Тел: (374 10) 538 838
Факс: (374 10) 538 838
Е-пошта:
anahit_aleksandryan@yahoo.com
АВСТРАЛИЈА
Г-дин Бери Reville
Помошник државен секретар
Заштита на животната средина филијала
Австралискиот државен оддел на
Животна средина, вода, наследство и уметностите
Џон Gorton зграда
GPO Box 787
Канбера Законот 2600
Австралија
Тел: (61 2) 6274 1622
Факс: (61 2) 6274 1164
Е-пошта: barry.reville @ environment.gov.au
Г-дин Ли Eeles
Директор
Хемиски партнерства Секција
Заштита на животната средина филијала
Австралискиот државен оддел на
Животна средина, вода, наследство и уметностите
Џон Gorton зграда
GPO Box 787
Канбера Законот 2600
Австралија
Тел: (61 2) 6274 1427
Факс: (61 2) 6274 1164
Е-пошта: lee.eeles @ environment.gov.au
Страна 2
2
Г-ѓа Lejla Buza
Помошник директор
Хемиски партнерства Секција
Заштита на животната средина филијала
Австралискиот државен оддел на
Животна средина, вода, наследство и уметностите
Џон Gorton зграда
GPO Box 787
Канбера Законот 2600
Австралија
Тел: (61 2) 6274 1750
Факс: (61 2) 6274 1164
Е-пошта: lejla.buza @ environment.gov.au
Г-ѓа Сара Broomhall
Директор
Хемиски политика Секција
Заштита на животната средина филијала
Австралискиот државен оддел на
Животна средина, вода, наследство и уметностите
Џон Gorton зграда
GPO Box 787
Канбера Законот 2600
Австралија
Тел: (61 2) 6274 1702
Факс: (61 2) 6274 1164
Е-пошта: sara.broomhall @ environment.gov.au
Австрија
Г-ѓа Ренате Paumann
Хемиски експерт
Одделот V / 2, хемикалии за приватност
Сојузното министерство за земјоделство, шумарство
Животна средина и водостопанство
Stubenbastei 5
1010 Виена
Австрија
Тел: (43 1) 51.522 1730
Факс: (43 1) 51.522 7334
Е-пошта:
renate.paumann @ lebensministerium.at
Г-ѓа Хелга Шрот
Правен експерт
V / 2 хемикалии за приватност
Катедрата за општа животна средина
Политика
Stubenbastei 5
1010 Виена
Австрија
Тел: (43 1) 51.522 2327
Факс: (43 1) 51.522 7334
Е-пошта: helga.schrott @ lebensministerium.at
Барбадос
Г-дин Џефри А. Headley
Директор
Заштита на животната средина Министерството
Министерството за семејство, млади, спорт и
Животна средина
NUPW зграда, Dalkeith, Михаил
Бриџтаун
Барбадос
Тел: (1 246) 310 3601 / 436 4826
Факс: (1 246) 228 7103
Е-пошта: enveng@caribsurf.com
jheadley@epd.gov.bb
Белорусија
Г-ѓа Ирина Zastenskaya
Заменик на директорот
Републиканската Научно-Практични центар на
Хигиена
Academicheskaya Св, 8
Минск 220.012
Белорусија
Тел: (375 17) 292 5015 / 284 1370
Факс: (375 17) 284 0345 / 263 8640
Е-пошта: zastenskaya@hotmail.com
rspch@rspch.by
Страна 3
3
Белгија
Г-дин Фредерик Denauw
Аташе, Maîtrise des Risques
SPF Santé publique
Sécurité де ла Chaîne alimentaire et
Environnement
Eurostation, место Виктор Хорта 40 bte 10
1060 Брисел
Belgique
Тел: (32 2) 524 9592
Факс: (32 2) 524 9603
Е-пошта: frederic.denauw @ health.fgov.be
Г-ѓа Els Ван де Velde
Советник Меѓународната политика за животна средина
Животната средина, природата и енергија
Одделот
Фламански Владата
Koning Алберт-II-Laan 20, автобус 8
1000 Брисел
Belgique
Тел: (32 2) 553 8176
Мобилен телефон: (32) 498 865 291
Факс: (32 2) 553 8165
Е-пошта: els.vandevelde @ lne.vlaanderen.be
Белизе
Г-дин Оскар Алонзо
Животната средина директор
Министерство за животна средина
Министерството за природни ресурси и
Животна средина
10/12 амбра Avenue
Belmopan
Белизе
Тел: (501) 822 2542 / 822 2816
Факс: (501) 822 2862
Е-пошта: envirodept@btl.net
Бразил
Г-дин Есад Mosca
Заменик претставник на ФАО
32 Санта Марија Del'Anima
00.186 Роми
Италија
Тел: (39 06) 678 9353
Е-пошта: renatomosca@brafao.it
Г-дин Чиро Marques Руско
Трет секретар
Поделба на животната средина и Политика
Одржлив развој
Министерството за надворешни работи
Тел: (55 61) 34 11 9289
Факс: (55 61) 34 11 9288
Е-пошта: ciro@mre.gov.br
Буркина Фасо
Г-дин Raga Бруно Salo
Полнење du Suivi Ecologique
Ministère de l'Environnement et du кадар
де Живот
565 Rue Агостино Нето, 03 БП 7044
Уагадугу
Буркина Фасо
Тел: (226) 50 30 7879
Мобилен телефон: (226) 70 26 71 15
Факс: (226) 50 31 06 75
Е-пошта: salobruno@yahoo.fr
КАНАДА
Г-дин Стив Кларксон
Вонреден генерален директор
Безбедно околини програма
Компјутери и Канада
Пошта запре 4905A, 269 Laurier авенија, запад
K1A 0K9 Отава
Канада
Тел: (1 613) 957 1609
Факс: (1 613) 952 2206
Е-пошта: steve_clarkson@hc-sc.gc.ca
Стивен Рандал
Постар правен службеник
Министерство за надворешни работи и
Меѓународната трговија
125 Сасекс диск
K1A 0G2 Отава
Канада
Тел. (1 613) 992 6479
Факс: (1 613) 992 6483
Е-пошта: Stephen.randall @ international.gc.ca
Страна 4
4
Г-ѓа Ан Шерил Beillard
Виш аналитичар на животната средина
Минерали и Метали
Националните ресурси Канада
580 Бут улица, 10
та
Кат
K1A 0E4 Отава
Канада
Тел. (1 613) 995 1297
Факс: (1 613) 992 5244
Е-пошта: cbeillard@nrcan.gc.ca
Чад
Г-дин Abderaman Mahamet Abderamon
Точка Фокусно супстанции Chimiques
Ministère EN Полнење de l'животна средина
БП: 477
Nidjamene
Tchad
Тел: (235) 252 6786 / 629 4960
Факс: (235) 252 6788
Е-пошта: abder_mht@yahoo.fr
Чиле
Г-ѓа Лилијан Veas
Jefa Под-Departamento Programas Y Políticas
Контрола де ла Contaminación
Comisión Национал дел Медио Ambiente
(CONAMA)
Teatinos 258
Сантијаго
Чиле
Тел: (56 2) 241 1813
Факс: (56 2) 241 1824
Е-пошта: lveas@conama.cl
Г-дин Освалдо Алварез
Дипломат, Животна средина
58 Rue De Moillebeau
1209 во Женева
Швајцарија
Тел: +41 22 733 9190
Е-пошта: oalvarez@un.int
КИНА (народна Република)
Г-ѓа Лиу Guozhi
Програмата директор
Дивизија на меѓународни организации
Сектор за меѓународна соработка
Министерството за животна средина
Пекинг
Кина
Тел: (86 10) 6655 6514
Факс: (86 10) 6655 6513
Е-пошта: liu.guozhi @ mep.gov.cn
Г-ѓа Џин Вие не
Директор
Опасни хемиски управување дивизија
Хемиски Регистрација центар
Министерството за заштита на животната средина
Beiyuan, Anwai, Чао јанг Districk
Пекинг
Народна Република Кина
Тел: (86 10) 8491 7714
Факс: (86 10) 8491 3897
Е-пошта: sunjy@crc-mep.org.cn
Г-дин Донг песна
Заменик на директорот
Одделот за договор и Законот
Климатски промени канцеларија
Министерството за надворешни работи
Број 1 Чао Јан мажи, Nandajie
Пекинг
Кина
Тел: (86 10) 6596 3259
Факс: (86 10) 6596 3257
Е-пошта: song_dong@mfa.gov.cn
Колумбија
Г-ѓа Beatriz Елена Калво Villegas
Првиот секретар
Амбасадата на Колумбија
Преку Pisseuelli, број 4
Ромите
Италија
Тел: (39 06) 361 2131 (ext.102) / (39) 259
78 207
Е-пошта: Beatriz.calvo @ emcolombia.it /
becalvi@hotmail.com
Страна 5
5
Коморите
Г Саид Али Thaoubane
Точка Фокусно SAICM, Ministère de
L'земјоделство,
де ла Pêche et de l'Environnement
Maître де конференција
Faculté des науки et техники
Универзитетот des Comores
БП 1897
Морони
Коморите
Тел: (269) 773 3069 / 331 3069
Е-пошта: sathaoubane@yahoo.fr
Коста Рика
Г-ѓа Enid Chaverri Tapia
Пунто Фокусно SAICM
Dirección генералот Де Cooperación Y Relaciones
Internacionales
Ministerio de Ambiente Y Енергија
Барио Франциско Peralta, frente Iglesia Votivo
Sagrado Corazón де Хесус
10104-1000 Сан Хозе
Коста Рика
Тел: (506) 2233 4533 лок: 165-169
Факс: (506) 2233 5086
Е-пошта: enid.chaverri @ gmail.com
chavetapia@yahoo.com
Брегот на Слоновата Коска
Г-дин Zadi Dakouri Рафаел
Точка Фокусно SAICM
Direction des за политички Environnementales
et de la соработка
Ministère de l'Environnement, дес ет Eaux
Forets
20 БП 650
225 Абиџан
Брегот на Слоновата Коска
Тел: (225) 617 2799
Факс: (225) 2021 1183
Е-пошта: zadid@aviso.ci
Zadi_raph@yahoo.fr
Хрватска
Г-ѓа Ивана Vrhovac
Високи санитарен инспектор
Секторот за опасни хемикалии
Министерството за здравство и социјална политика
Ksaver 200a
1000 Загреб
Хрватска
Тел: (385 1) 460 7619
Факс: (385 1) 469 8484
Е-пошта: ivana.vrhovac @ mzss.hr
КУБА
Г-дин Марио АБО Balanza
Директор
Центро де Информации, Gestion Y Educación
Амбиентална
Ministerio за измислени, Tecnología Y Медио
Ambiente
Кале 20 број 4107 е / 43 у 47, Playa
Сиудад Habana
La Habana
Куба
Тел: (537) 209 6014 / 202 5531
Факс: (537) 204 9031
Е-пошта: mabo@ama.cu
marioabo@hotmail.com
Г-дин Енрике Moret Хернандез
Заменик на директорот
Меѓународна соработка Катедрата
Министерството за наука, технологија и
Животна средина
Хавана
Куба
Тел: (537) 867 0606
Факс: (537) 866 8054
Е-пошта: emoret@citma.cu
Страна 6
6
Чешка Република
Г-ѓа Катерина Sebkova
Раководител на одделение
Ризици превенција и хемиски Сигурност
Министерство за животна средина ризик
Министерството за животна средина
Vrsovicka 65
10.010 Прага
Чешка Република
Тел: (420 2) 6712 2599
Факс: (420 2) 6731 0013
Е-пошта: katerina.sebkova @ mzp.cz
Г-ѓа Ева Adamova
Правен советник
Одделот за мултилатерални односи
Министерството за животна средина
Vrsovicka 65
10.010 Прага
Чешка Република
Тел: (420 2) 6712 2387
Факс: (420 2) 6731 0015
Е-пошта: eva.adamova @ mzp.cz
Данска
Г-ѓа Anette Ejersted
Раководител на оддел, хемикалии дивизија
Дански заштита на животната средина агенција
Министерството за животна средина
Strandgade 29
DK 1401 Копенхаген К
Данска
Тел: (45) 72 544 328
Факс: (45) 3254 8366
Е-пошта: ae@mst.dk
Еквадор
Sra. Maricruz Хернандез
Coordinadora де контрола де Productos
Químicos Peligrosos
Subsecretaría де Calidad амбиентална
Ministerio дел Ambiente
Av. Eloy Alfaro Y Av. Амазонас
Edifico МАГ, Piso 7
Кито
Еквадор
Тел: (593 2) 256 3543 / 252 3269
Факс: (593 2) 256 3492 / 252 3269
Е-пошта: mhernandez@ambiente.gov.ec
Г-дин Рене Orbe Pacheco
Asesor правно
Despacho министерска
Ministerio дел Ambiente
Av. Eloy Alfaro Y Амазони, Edif. MAGAP
Кито
Еквадор
Тел: (593 2) 256 3544 / 256 3462
Факс: 593 2) 256 3544
Е-пошта: rorbe@ambiente.gov.ec
rvaldivieso@ambiente.gov.ec
Египет
Г-дин
. Адел Shafei Осман
Генералниот директор
Опасни хемиски и отпад Одделот
Министерството на државата за животната средина
30 Misr Helwan Rd.
Каиро
Египет
Тел: (20 2) 2525 6452
Мобилен телефон: (20) 55 82 275
Факс: (20 2) 2525 6475 / 2525 6490
Е-пошта: adelshafei@eeaa.gov.eg
adel221261@yahoo.com
Еритреја
Г-дин Tewolde Gebreyesus Siratu
Директорот оцена на животната средина и информации
Министерство за животна средина
Министерството за земјата, водата и животната средина
PO Box 5713
Асмара
Еритреја
Тел: (291 1) 120 311/125 887
Факс: (291 1) 126 095 / 123 285
Е-пошта: depenvdg@col.com.er
tewoldegebreyesus@yahoo.com
Страна 7
7
ФИНСКА
Г-ѓа Pirkko Kivelä
Советник
Одделот за заштита на животната средина
Министерството за животна средина
PO Box 35
Fin-00.023 Владата
Финска
Мобилен телефон: (358) 50 36 22 041
Факс: (358 9) 1603 9346
Е-пошта: pirkko.kivela @ environment.fi
Г-ѓа Керстин Stendahl
Директор
Министерството за животна средина
Финска
PO Box 35
Fin-00.023 Владата
Финска
Тел: (358) 50 328 3860
Факс: (358 9) 1603 9388
Е-пошта: kerstin.stendahl @ environment.fi
Г-дин Магнус Nystrôm
Виш советник
Експерт Служба
Заврши животна средина Институтот SYKE
PO Box 140 (Mechelinink 34A
00.251 Хелсинки
Финска
Тел: (358) 4054 39 743 / 4059 49 642
Факс: (358 9) 5490 2591
Е-пошта: magnus.nystrom @ environment.fi
magnus.nystrom @ miljo.fi
ФРАНЦИЈА
Г-дин Филип Chemin
Conseiller du du готвач Користење де ла
Спречување des непријатности et de la Qualité де
L'environnement
Ministère de l'Ecologie, de l'Енерги, ду
Développement трајни et де
L'Aménagement du Territoire
20 Avenue du Ségur
075.007 Париз
Франција
Тел: (33 1) 42 19 15 85
Факс: (33 1) 42 19 14 68
Е-пошта: philippe.chemin @ developpement-
durable.gouv.fr
Г-дин Дидиер Guiffault
Adjoint готвач де Бирото des Affaires
Globales
Direction des Affaires européennes et
Internationales (DAEI)
Ministère de l'Ecologie, de l'Енерги, ду
Développement трајни et де
L'Aménagement du Territoire
Тур Паскал А-6, Place des Degrés
92.055 Ла одбрана
Париз
Франција
Тел: (33 1) 40 81 78 56
Факс: (33 1) 40 81 16 10
Е-пошта: didier.guiffault @ developpement-
durable.gouv.fr
Г-дин Франсоа Бесон
Полнење де мисија
Хемикалии Бирото
Ministère de l'Ecologie, de l'Енерги, ду
Développement трајни et де
L'Aménagement du Territoire
20, Avenue de Ségur
75007 Париз
Франција
Тел: (33 1) 42 19 11 66
Факс: (33 1) 41 19 14 68
Е-пошта: francois.besson @ developpement-
durable.gouv.fr
Г-ѓа Фани Krzych
Chargée де мисија
Бирото des супстанции et подготовки
chimiques
Ministère de l'Ecologie, de l'Енерги, ду
Développement трајни et де
L'Aménagement du Territoire
20, Avenue de Ségur
75007 Париз
Франција
Тел: (33 1) 42 19 10 52
Е-пошта: fanny.krzych @ developpement-
durable.gouv.fr
Страна 8
8
Габон
Г-дин Серж Моли Allo'o Allo'o
Directeur техника
Центар Националниот Antipollution
Coordonnateur Националниот du Projet sur ​​l'елиминација
des POPs
Ministère de l'Environnement
БП 3241
Либревил
Габон
Тел: (241) 72 14 90
Мобилен телефон: (241) 0770 8528 / (241) 0668 7030
Факс: (241) 72 14 90
Е-пошта: sergemolly05@yahoo.fr
allsergemolly@hotmail.com
Грузија
Г-дин Михаил Tushishvili
Раководител на Одделение за заштита на воздухот
Одделот за интегриран животната средина
Управување со
Министерството за заштита на животната средина и
Природни ресурси
6 Gulua ул.
0114 Тбилиси
Грузија
Тел: (995 32) 727 228
Мобилен телефон: (995) 7744 7183
Факс: (995 32) 727 228
Е-пошта: geoairdept@caucasus.net
Германија
Г-дин Рајнер Arndt (Шеф на Делегацијата)
Раководител на одделение
Меѓународниот хемикалии Сигурност
Nanomaterials и одржлив хемија
Сојузното министерство за животна средина
Роберт Шуман--плац 3
53.175 Бон
Германија
Тел: (49 228) 305 2740
Факс: (49 228) 306 3524
Е-пошта: reiner.arndt @ bmu.bund.de
Г-ѓа Susann Schwarze (Алтернативен HD)
Политика за советник
Меѓународниот хемикалии Сигурност
Nanomaterials и одржлив хемија
Сојузното министерство за животна средина
Роберт Шуман--плац 3
53.175 Бон
Германија
Тел: (49 228) 305 2712
Факс: (49 228) 306 3524
Е-пошта: susann.schwarze @ bmu.bund.de
Г-дин Маркус Шредер (советник)
Сојузното министерство за животна средина,
Заштита на природата и нуклеарна безбедност
10.178 Берлин
Германија
Тел: (49 228) 305 2325
Факс. (49 228) 305 3338
Е-пошта: Marcus.schroeder @ bmu.bund.de
Г-ѓа Steffi Рихтер (советник)
Раководител на оддел
Меѓународниот управување со хемикалиите
Федералната агенција за животна средина
Wörlitzer плац 1
Д-06.844 Десау
Германија
Тел: (49 340) 2103 3275
Факс: (49 340) 2104 3275
Е-пошта: steffi.richter @ uba.de
Гана
Г-дин Џон Pwamang
Директор
Хемикалии контрола и Центарот за управување со
Заштита на животната средина агенција
PO Box М 326, министерствата Пошта
Акра
Гана
Тел: (233 21) 664 697/664 698
Мобилен телефон: (233) 242 803 284
Факс: (233 21) 662 690/667 374
Е-пошта: jpwamang@epaghana.org
awepwamang@yahoo.com
Страна 9
9
Гвинеја (Република)
Г-дин Dioumessy Bangaly
Готвач де ла дивизија Contrôle des Produits
Chimiques
Дирекцијата Националната des загадувањето et непријатности
Ministère de Développement Долгорочните et
Environnement
Комуна де Kaloum, Rue КД 42
Конакри
République de Guinée
Тел: (224) 6029 7755 / 6439 5864
Е-пошта: diomesi@yahoo.fr
Гвајана
Г-дин Basudeo С. Dwarka
Секретарот, пестициди и токсични хемикалии
Пестициди и токсични хемикалии за контрола на
Одбор
Нари соединение, Пон Repos
Источниот брег Demerara,
Гвајана.
Тел: (592) 220 8880 / 220 8838
Мобилен телефон: (592) 623-9989
Факс: (592) 220-8933
Е-пошта: ptccb@guyana.net.gy
basudeodwarka@yahoo.com
Хондурас
Г-ѓа Danelia Sabillón Родригез
Directora Генералниот
Центро де Estudios Y контрола де Contaminantes
(CESCCO)
Secretaría de Recursos Naturales Y Ambiente
(SERNA)
Edificio CESCCO, Барио Morazán frente Estación
Bomberos
Тегусигалпа
Хондурас
Тел: (504) 239 0194
Мобилен телефон: (504) 99 27 4361
Факс: (504) 239 0954
Е-пошта: dsr_sabillon@yahoo.com
Индонезија
Г-дин Rasio Ridho Сани
Помошник заменик-министерот за управување со
на опасни супстанции и опасни
Отпад за Рударство, Енергетика нафта и гас
Министерството за животна средина
СИ. Д. јас Panjaitan Kav.
24, С bldg. 2 кат Kebon Nanas,
Џакарта Тимур 13.410
Индонезија
Тел: (62 21) 8590 5639
Факс: (62 21) 8590 6679 / 851 8423
Е-пошта: rasiosani@menlh.go.id
rasiosani@yahoo.com
Иран (Исламска република)
Г-дин Nassereddin Heidari
Заменик секретар на Националниот орган
за хемикалии конвенции
Министерството за надворешни работи
Имам Хомеини пл. Градежни бр 8 / 2
Техеран 11.364
Исламската Република Иран
Тел: (98 21) 6115 4448 / 6115 4421
Факс: (98 21) 6674 0094
Е-пошта: nheidari63@gmail.com
nheidari@mfa.gov.ir
Јамајка
Г-ѓа Џилијан Гатри
Директор, проекти и спроведување на
Управување со животната средина дивизија
Канцеларијата на премиерот
16А половина пат дрвото патот
Кингстон
Јамајка
Тел: (1 876) 960 5632 / 3
Факс: (1 876) 920 7267
Е-пошта: emdmohe@yahoo.com
Страна 10
10
Јапонија
Г-ѓа Keiko Segawa
Заменик на директорот
На животната средина и безбедност дивизија
Одделот за здравство на животната средина
Министерството за животна средина
1-2-2 Kasumigaseki Chiyoda Токио 100 -
8975 Јапонија
Тел: (81 3) 5521 8260
Факс: (81 3) 3580 3596
Е-пошта: keiko_segawa@env.go.jp
Јордан
Г-дин Мухамед Khashashneh
Директорот на хемикалии и отпад
Сектор за управување со
Министерството за животна средина
PO Box 1408
11.941 Аман
Јордан
Тел: (962 6) 556 0113 лок. 140
Мобилен телефон: (962) 776 296 294
Факс: (962 6) 552 1943 / 552 5315
Е-пошта: mkhashashneh@yahoo.com
Кенија
Г-ѓа Каролина Njoki Wamai
Биохемичар / Аналитичар
Животна средина Дирекцијата
Министерството за животна средина и минерални
Ресурси
PO Box 30126
00100 Најроби
Кенија
Тел: (254 02) 072 231 1489
Е-пошта: carolwamai@yahoo.com
Кирибати
Г-дин Taulehia Pulefou
Контрола на загадувањето директор
Животна средина и заштита дивизија
Министерството за животна средина, земјиште и
Развој на земјоделството (MELAD)
PO Box 234, Bikenibeu
Тарава
Кирибати
Тел: (686) 28000/28211
Факс: (686) 28334/28425
Е-пошта: taulehia.ecd @ melad.gov.ki
Кореја (Република)
Г-дин Byoungchul Квон
Заменик на директорот
Управување со хемикалии дивизија
Министерството за животна средина
Владата комплекс, Gwancheon 88
Gwanmunro, Gyeounggi
427-729 Сеул
Република Кореја
Тел: (82 2) 2110 7957
Факс: (82 2) 507 2457
Е-пошта: Kwonbc612@me.go.kr
Г-дин Junheon Јун
Постар истражувач
Животната средина на експозиција Проценка дивизија
Националниот институт за истражување на животната средина
Животната средина истражување комплекс
Kyungseo-Донг, оптимизација-Гу
404-709 Инчеон
Република Кореја
Тел: (82 3) 2560 7211
Факс: (82 3) 2560 7260
Е-пошта: soiljh@me.go.kr
Г-дин Jaesung Ким
Менаџер
Поделба на хемикалии и Рекреација
Преглед
Кореја управување со хемикалиите асоцијација
3F Uil B / D 1632-2 Seocho-Донг
Seocho-Гу
Сеул
Кореја
Тел: (82 2) 3019 6705
Факс: (82 2) 587 2204
Страна 11
11
Е-пошта: Jskim06@korea.com
Македонија (ПОРАНЕШНА
ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА)
Г-дин Марин Кочов
Менаџер на озонската единица и POPs единица,
Монтреалскиот протокол и SAICM фокална точка
Министерството за животна средина и просторно планирање
Дрезденска 52
1000 Скопје
Поранешна Југословенска Република Македонија
Тел: (389 2) 3119 622
Мобилен телефон: (389) 70 235 942
Факс: (389 2) 3119 622
Е-пошта: ozonunit@unet.com.mk
Малезија
Г-ѓа Hanili Ghazali
Главен помошник директор
Опасните супстанции дивизија
Министерство за животна средина
Ниво 1-4, Подиум Блок, Precinct 4
62.574 Градот Путраџаја
Малезија
Тел: (603) 8871 2115
Факс: (603) 8888 6120
Е-пошта: nili@doe.gov.my
MALI
Г-дин Oumar Diaoure Сисе
Точка Фокусно SAICM
Дирекцијата Националната de l'Assainissement
Ministère de l'Environnement et де
L'Assainissement
БП 3114
Бамако
Мали
Тел: (223) 229 2410 / 647 3520
Факс: (223) 229 5090
Е-пошта: cdiaoure@yahoo.fr
dnacpn@datatech.toulnet.org
Маурициус
Г-дин Pravin Кумар Ramdin
Раководител, професионални служба за здравство
Министерството за здравство и квалитетот на животот
Atchia зграда, Suffren патот
Порт Луј
Маурициус
Тел: (230) 674 5492 / 211 2847
Факс: (230) 211 9928 / 676 6901
Е-пошта: pramdin@intnet.mu
МЕКСИКО
Г-дин Мигел Анхел Мартинес Cordero
Jefe де Departamento de Evaluación де
Riesgos Ал Ambiente
Instituto Nacional de Ecología
Secretaría де Медио Ambiente Y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
Periférico Sur 5000, Insurgentes Cuicuilco
4530 Мексико DF
Мексико
Тел: (55) 5624 3377 / 5624 3342
Факс: (55) 5662 3110 / 5624 3589
Е-пошта: mmartine@ine.gob.mx
Молдова
Г-ѓа Лудмила Marduhaeva
Советодавниот директор
Одделението за животна средина спречување на загадувањето
Министерството за животна средина и природни ресурси
9 Cosmonautilor Св, д-р 2005
Кишињев
Република Молдавија
Тел: (373 22) 20 45 26 / 20 45 27
Факс: (373 22) 22 68 58 / 22 62 54
Е-пошта: Liudmila@moldovapops.md
l.marduhaeva @ mail.md
Г-ѓа Татјана Tugui
Координатор на проект
Министерството за животна средина и природни ресурси
9 Cosmonautilor Св, д-р 2005
Кишињев
Република Молдавија
Тел: (373 22) 22 45 42
Факс: (373 22) 22 45 42
Е-пошта: tugui@moldovapops.md
Страна 12
12
Монголија
Г-ѓа Jargalsaikhan Lkhasuren
Претседателот на Канцеларијата на Советот
Националниот управување со хемикалиите Советот
Министерството за природата, животната средина и туризам
Соба 512, владина зграда -3,
Baga, Toituu-44
Улан Батор
Монголија
Тел: (976 51) 266 528
Мобилен телефон: (976) 880 071 70
Факс: (976 51) 266 528
Е-пошта: L_jargals@yahoo.com
Непал
Г-дин Laxman Прасад Mainali
Заеднички секретар, SAICM фокална точка
Закон и Конвенцијата дивизија
Министерството за животна средина, наука и
Технологија (MOEST)
Пеат Дурбар
Катманду
Федеративна Демократска Република Непал
Тел: (977 1) 421 1754
Факс: (977 1) 421 1474
Е-пошта: laxman_mainali@hotmail.com
lmainali@gmail.com
Холандија
Г-дин Јан-Карел Kwisthout
ДПТ. Раководител на одделение
Хемикалии единица
Министерството за домување просторно планирање и
животната средина
PO Box 30.945
2500 GX Хаг
Холандија
Тел: (31 70) 339 4726
Факс: (31 70) 339 1286
Е-пошта: jankarel.kwisthout @ minvrom.nl
Нов Зеланд
Г-дин Доналд Хана
Генерален менаџер
Стратегија и анализа група
Животната средина за управување со ризици орган
PO Box 131
6140 Велингтон
Нов Зеланд
Тел: (64 4) 918 4839
Факс: (64 4) 914 0433
Е-пошта: donald.hannah @ ermanz.govt.nz
Г-дин Нил Купер
Менаџер, централната власт на Групата за политика
Министерството за животна средина
Кејт Шепард Место
Велингтон
Нов Зеланд
Тел: (64) 21 354 019
Е-пошта: neil.cooper @ mfe.govt.nz
Никарагва
Г-дин Helio César Замора
Coordinador Национал де SAICM
Директорот де Seguridad Química
Ministerio дел Ambiente Y Recursos
Naturales (MARENA)
Apartado Поштенски 5123, KM. 13, Carretera Norte
Манагва
Никарагва
Тел:. (505) 233-4432, 263-2831, 263-2865
Факс: (505) 263-2620 или 263-1273
Е-пошта: helioza@hotmail.com
heliozamora@marena.gob.ni
Нигерија
Г-ѓа Abiola Olanipekun
Главниот научник на животната средина
Одделение за контрола на загадувањето
Сојузното министерство за животна средина
Парцел 14, Aguiyi Ironsi улица, Maitama
Абуџа
Нигерија
Тел: (234) 802 317 5742 / 805 379 0705
Е-пошта: abiolanipekun@yahoo.co.uk
aolanipekun@gmail.com
Страна 13
13
Г-дин Babajide Ало
Директор
FmEnv / UNILAG
Поврзување центар за животна средина за човекови
Ресурси
c / o хемија долг, Универзитетот на Лагос
akoka, Лагос
Нигерија
Тел: (234) 802 290 3841 / 803 306 8582
Е-пошта: profjidealo@yahoo.com
НОРВЕШКА
Г-ѓа Karoline Ehrenclou
Високо извршен директор
Одделение за контрола на загадувањето
Министерството за животна средина
PO Box 8013 Амо
NO-0030 Oslo
Норвешка
Тел: (47 22) 246 063
Факс: (47 22) 249 560
Е-пошта: kae@md.dep.no
Г-дин Атле Бернт Fretheim
Заменик-генерален директор
Министерството за животна средина
PO Box 8013 Амо
NO-0030 Oslo
Норвешка
Тел: (47 22) 245 310
Факс: (47 22) 249 563
Е-пошта: af@md.dep.no
Оман (SULTANAT на)
Г-дин Салех ал Shakaili
Инспектор за животна средина
Хемиски супстанци Одделот
Министерството за животна средина и клима работи
PO Box 323
Мускат
Султанат Оман
Тел: (968 24) 692 417
Факс: (968 24) 692 462
Е-пошта: salehl557@yahoo.com
PALAU
Г-ѓа Roxanne Ј. Blesam
Усогласеност специјалист
Усогласеност Секција
Квалитетот на животната средина заштита одбор
(EQPB)
PO Box 8086
96.940 Koror
Палау
Тел: (680) 488 1639 / 488 3600
Факс: (680) 488 2963
Е-пошта: florox99@yahoo.com
eqpb@palaunet.com
Панама
Г-ѓа Марија Инес Esquivel
Coordinadora Национал де SAICM
Центро де Информации е Investigación де
Medicamentos Y Tóxicos
Facultad де Medicina, Universidad de Панама
Ministerio de Salud
Сиудад Панама
Панама
Тел: (507) 523 4946 / 523 4945
Е-пошта: miesquivelg@gmail.com
miesquivelg@yahoo.es
Полска
Г-дин Jedrzej Witkowski
Специјалист
Одделение за проценка на ризикот
Бирото за хемиски супстанции и
Подготовките
SW. Teresy 8
91-348 Лоѓ
Полска
Тел: (48 42) 6314 678
Факс: (48 42) 6314 679
Е-пошта: jedrzej.wikowski @ chemikalia.gov.pl
Страна 14
14
Г-дин Rafal Brykowski
Специјалист
Финансии и административна канцеларија
Бирото за хемиски супстанции и
Подготовките
SW. Teresy 8
91-348 Лоѓ
Полска
Тел: (48 42) 6314 677
Факс: (48 42) 6314 679
Е-пошта: rafal.brykowski @ chemikalia.gov.pl
QATAR
Г-дин Саад ал-Maadeed
Животната средина координатор
Животна средина безбедносна единица
Министерство за одбрана
PO Box 9916
Доха
Катар
Тел: (974) 461 5527
Факс: (974) 461 5524
Е-пошта: Alali502@hotmail.com
Г-дин Гамал Allozy
Животна средина експерт
Животна средина безбедносна единица
Министерство за одбрана
PO Box 24.416
Доха
Катар
Тел: (974) 461 5536
Факс: (974) 461 5524
Е-пошта: gallozy@qatar.net.qa
Г-ѓа Noora Ал Buenain
Хемиски истражување
Хемиски Секција
Доха
Катар
Тел: (974) 420 7838
Факс: (974) 420 7000
Е-пошта: nabuenain@qatarenv.oorg.qa
Г-ѓа Nouf Абдула Ал-Sulaiti
Раководител на ревизијата и регистрација Хемиски
Дел
Министерството за животна средина
PO Box: 7634
Доха
Катар
Тел: (974) 420 7006
Факс: (974) 420 7000
Е-пошта: nasulaiti@qatarenv.org.qa
Романија
Г-ѓа Лилјана Луминита Tirchila
Советник
Опасни супстанции Дирекцијата
Министерството за животна средина и одржлив
Развој
12, Libertati BV, 5 округ
Букурешт
Романија
Тел: (4 021) 317 4070
Факс: (4021) 317 4070
Е-пошта: luminita.tirchila @ mmediu.ro
Г-дин Драгош Tocae
Заменик на директорот
Националната агенција за контрола на извозот
Стоки со двојна употреба дивизија
Министерството за надворешни работи
Ул. Polona бр 8, Сектор 1
010.501 Букурешт
Романија
Тел: (4 021) 305 7207
Факс: (4 021) 305 7224 / 311 1265
Е-пошта: dtocae@ancex.ro
Г-ѓа Ileana Fandolea
Виш советник
Заштита на животната средина канцеларија
Контрола и инспекција корпус
Министерство за одбрана
3-5 Институтот медико-Militar улица, Сектор 1
010.919 Букурешт
Романија
Тел: (4 021) 314 9702
Факс: (4 021) 314 9702
Е-пошта: IFandolea@mapu.rw
ileanasirbu@yahoo.com
Страна 15
15
Г-ѓа Тамара Лили Morariu
Труд инспекција
Здравство и сигурност
Министерството за труд, семејство и еднакви
Можности
Ул. Матеј Voievod Бр. 14, Сектор 2
02.451 Букурешт
Романија
Тел: (4 021) 302 7069
Факс: (4 021) 302 7068
Е-пошта: tamara.morariu @ inspectianuncii.ro
Света Луција
Г-ѓа Чарлс Donnalyn
Одржлив развој и животна средина директор
Одржлив развој и животна средина Секција
Министерството за физички развој и
Животна средина
Американски мајстор за местење Бизнис Центар
00134Castries
Света Луција
Тел: (1 758) 451 8746 / 487 8385
Факс: (1 758) 451 9706
Е-пошта: donnalyncharles@gmail.com
Самоа
Г-ѓа Fuatino Matatumua-Leota
Главен директор за хемикалии
Управување со
Министерството за природни ресурси и
Животна средина
PO Приватни Bag
Апија
Самоа
Тел: (685) 23 800 / 22 267
Факс: (685) 23 176
Е-пошта: fuatino.leota @ mnre.gov.ws
f_matatumua@yahoo.com
Сенегал
Г-дин Ndiaye cheikh Sylla
Directeur
Environnement et établissements Класи
Министерството за животна средина
BP6557 Дакар
Сенегал
Тел: (221) 338 226 211 / 823 4683
Факс: (221) 338 226 212
Е-пошта: denv@sentoo.sn
Србија (Република)
Г-ѓа Валентина Раденовиќ
Раководител на одделение
Хемикалии Секторот за управување со
Министерството за животна средина и просторно планирање
1 Omladinskih бригада улица
11.070 Белград
Република Србија
Тел: (381 11) 2158 759
Мобилен телефон: (381) 64 81 66 348
Факс: (381 11) 2158 793
Е-пошта: valentina.radjenovic @ ekoserb.sr.gov.yu
Г-ѓа Билјана Миленковиќ
Главниот или одделение за хемикалии систем за управување со
Развој
Хемикалии Секторот за управување со
Министерството за животна средина и просторно планирање
1 Omladinskih бригада улица
11.070 Белград
Србија
Тел: (381 11) 2158 759
Мобилен телефон: (381) 6481 6635 8
Факс: (381 11) 21 58 793
Е-пошта: biljana.milenkovic @ ekoserb.sr.gov.yu
Јужна Африка
Г-дин Teboho Sebego
Политички аналитичар, меѓународна средина
Меѓународна соработка на Министерството
Животна средина и туризам
315 Pretorius Стрит
Преторија
Јужна Африка
Тел: (27 12) 310 3913
Факс: (27 12) 320 1421
Е-пошта: tsebego@deat.gov.za
Г-ѓа Vineela кокошка
Директор
Меѓународниот одржлив развој
Министерството за животната средина и
туризам
Приватен Bag X447
Преторија
Јужна Африка
Тел: (27 12) 310 3201
Факс. (27 12) 322 1003
Е-пошта: pillayv@deat.gov.za
Страна 16
16
Шпанија
Г-дин Виктор Escobar Paredes
Jefe де зона Coordinación Institucional
ГД Calidad Y Evaluación амбиентална
Ministerio de Медио Ambiente Y рурален Y
Марино
28.071 Мадрид
Шпанија
Тел: (34 91) 453 5355
Е-пошта: vaescobar@mma.es
Г-ѓа Ирина Morell Родригез
Asistente Técnico
Subdirección генералот Де Calidad дел AIRE Y
Medioambiente индустриска
Ministerio de Медио Ambiente, Y Медио
Рурален Y Марино
C / Агустин де Bethancourt 17, Planta Долна
28003 Мадрид
Шпанија
Тел: (34) 91 535 8311
Факс: (34) 91 535 7349
Е-пошта: imr@tragsa.es
Хозе Марија де Zabala Hartwig
Asistente Técnico
Subdirección генералот Де Calidad дел AIRE Y
Медио Ambiente индустриска
Ministerio de Медио Ambiente Y Медио
Рурален Y Марино
C / Агустин де Бетанкур 17, Plta. Долна
28003 Мадрид
Шпанија
Тел: (34 91) 535 8311
Е-пошта: jdezabal@tragsa.es
ШВЕДСКА
Г-ѓа Ingela Андерсон
Директорот меѓународен секретаријат
Шведската агенција за хемикалии
PO Box 2
СЕ-172 13 Sundbyberg
Шведска
Тел: (468) 519 411 19
Факс: (468) 735 7698
Е-пошта: ingela.andersson @ kemi.se
Г-ѓа Јохана Lissinger Peitz
Раководител на оддел
Поделба на Еко-управување и хемикалии
Министерството за животна средина
Tegelbacken 2
103 33 Стокхолм
Шведска
Тел: (464) 55 562
Мобилен телефон: (46) 70 34 92 022
Е-пошта: Јохана-
lissinger.peitz @ environment.ministry.se
Г-ѓа Ingela Sundelin
Правен советник
Шведскиот Министерството за животна средина
103 33 Стокхолм,
Шведска
Тел: (46 8) 405 10 00
Факс: (46 8) 405 18 45
Е-пошта: ingela.sundelin @ environment.se
Швајцарија
Г-дин Франц Perrez
Раководител на глобални прашања Секција
Меѓународни односи дивизија
Сојузниот завод за животна средина (FOEN)
3003 Берн
Швајцарија
Тел: (41 31) 322 9308
Факс: (41 31) 323 0349
Е-пошта: franz.perrez @ bafu.admin.ch
Г-ѓа Габриела Рут Eigenmann
Политика за советник
Меѓународни односи дивизија
Сојузниот завод за животна средина (FOEN)
3003 Берн
Швајцарија
Тел: (41 31) 322 9303
Факс: (41 31) 323 0349
Е-пошта: gabi.eigenmann @ bafu.admin.ch
Г-дин Георг Karlaganis
Страна 17
17
Раководител на Одделението
Почвата, супстанции и биотехнологија
Дивизија
Сојузниот завод за животна средина (FOEN)
3003 Берн
Швајцарија
Тел: (41 31) 322 6955
Факс: (41 31) 324 7978
Е-пошта: Georg.Karlaganis @ bafu.admin.ch
Сириска Арапска Република
Г-дин Фуад Ел Добро
Директор
Хемиски Дирекцијата за безбедност
Министерството за локална управа и животна средина
PO Box 3773
Дамаск
Сириска Арапска Република
Тел: (963 11) 214 1506
Факс: (963 11) 214 1506
Е-пошта: fa-ok@scs-net.org
Тајланд
Г-ѓа Pornpimon Chareonsong
Високи животната средина научник
Контрола на загадувањето Одделот
92 Soi Phahon Yothin 7
Phahon Yothin Rd
Сем Сен nai, Phayathai
Бангкок 10400
Тајланд
Тел: (66) 2298 2766 / 2298 2457
Факс: (66) 2298 2765 / 2298 2425
Е-пошта: pornpimon.c @ pcd.go.th
dbase.c @ pcd.go.th
Того
Г-дин Thiyu Kohoga Essobiyou
Directeur de l'Environnement
Ministère de l'Environnement et des
Ressources Forestières
247, Rue des Nimes, БП 4825
Ломе
Того
Тел: (228) 222 9807 / 902 1935 / 221 5197
Факс: (228) 221 0333
Е-пошта: essobiyou@hotmail.com
Denv_togo@yahoo.fr
ТУНИС
Г-дин Јусуф Зиди
Готвач де служба
Дирекцијата de l'Environnement женерал et
де ла Qualité де La Vie
Ministère de l'Environnement et du
Développement Долгорочните
Центар Urbain Норд, Avenue De La Terre
1080 Тунис
Тунис
Тел: (216 70) 728 644
Мобилни (216) 98 69 59 49
Факс: (216 70) 728 655
Е-пошта: DGEQV@mineat.gov.tn
josephzidi@yahoo.fr
Уганда
Г-дин Evaristo Byekwaso
Животна средина за ревизија и следење на директор
Мониторинг на животната средина и усогласеност
Одделот
Националниот управување со животна средина
Орган
Nema Куќа земјиште 17/19/21
22.255 Кампала
Уганда
Тел: (256) 414 342 717/782 509 969
Факс: (256) 414 257 521
Е-пошта: ebyekwaso@nemaug.org
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО
Г-ѓа Џејн Стратфорд
Раководител на Меѓународниот Хемикалии и
Нанотехнологии тимот
Секторот за животна средина, храна и
Рурални прашања (Defra)
Зона 2A, Нобеловата куќа, 17 Смит плоштад
Лондон SW1P 3JR
Обединетото Кралство
Тел: (44 20) 7238 1594
Факс: (44 20) 7238 1602
Е-пошта: jane.stratford @ defra.gsi.gov.uk
Г-ѓа Рејчел Дејвис
Страна 18
18
Правни, меѓународни и биотехнологија
Секторот за животна средина, храна и
Рурални прашања (Defra)
Површина 4E, 3-8 Вајтхол Место
Лондон SW1A 2HH
Обединетото Кралство
Тел: (44 20) 3014 3025
Е-пошта: Rachel.davies @ defra.gsi.gov.uk
САД
Г-ѓа Hodayah Finman
Високи надворешни работи директор
Бирото за океаните, средини и
Наука
Стејт Департментот на САД
2201 С Свети, NW, соба 4325
Вашингтон 20.520
Соединетите Американски Држави
Тел: (1 202) 647 1123
Факс: (1 202) 647 5947
Е-пошта: finmanhh@state.gov
Г-дин Даниел Fantozzi
Директор
Канцеларијата на животната средина за приватност
Стејт Департментот на САД
2201 С Свети, NW, соба 4325
Вашингтон 20.520
Соединетите Американски Држави
Факс: (1 202) 647 1052
Г-ѓа Ана Corado
Животната средина инженер
Канцеларијата на спречување на загадувањето и Toxics
САД заштита на животната средина агенција
1200 Пенсилванија Ave., NW, MC7408M
20.460 Вашингтон
Соединетите Американски Држави
Тел: (1 202) 564 0140
Факс: (1 202) 564 8251
Е-пошта: corado.ana @ epa.gov
Г-дин Џон Shoaff
Меѓународен тим лидер
Канцеларијата на спречување на загадувањето и Toxics
САД заштита на животната средина агенција
1200 Пенсилванија Ave., NW, MC7408M
20.460 Вашингтон
Соединетите Американски Држави
Тел: (1 202) 564 0531
Факс: (1 202) 564 8251
Е-пошта: shoaff.john @ epa.gov
Г-дин Мет Бартон
Адвокат-советник
Канцеларијата на правен советник
Стејт департмент
2201 В улица, NW
20.520 Вашингтон
Соединетите Американски Држави
Тел: (1 202) 647 3219
Уругвај
Г-ѓа Жаклина Алварез Mourelle
Jefe Departemento Sustancias Peligrosas
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Територијална Y Medioambiente
Галиција 11 33 - КП 12000 Piso 2
Монтевидео
Уругвај
Тел: (598 2) 917 0710 Ext 4106
Факс: (598 2) 917 0710 Ext 4170
Е-пошта: jacque.alva @ gmail.com
Венецуела
Г-дин Yonni Carmona
Dirección Estatal Ambientel дел Estado
Carabobo
Ministerio дел Poder Популарни став Ел Медио
Ambiente
Parque Гонзало де Кастро, Redoma дел Guapo
Валенсија
Венецуела
Тел: (58) 241 4472 / 212 408 1502
Факс: (58) 241 867 4376
Е-пошта: ycarmona@minamb.gob.ve
aarvelaez@minamb.gob.ve
Страна 19
19
Јемен
Г-дин Мурат Ахмед Alfakih
Шефот за животна средина и трговија единица
Заштита на животната средина тело
PO Box 19.719
Sana'a,
Јемен
Telfax: +967-1-538494
Мобилен: 967-777.641.723
E-mail: alfakih11@maktoob.com
ZAMBIA
Г-дин Дејвид Kapindula
Главен инспектор
Пестициди и токсични супстанции
Животната средина на Советот на Замбија
PO Box 35.131
Катче на патишта Суецкиот и Црквата
Лусака
Замбија
Тел: (260) 211 254 130
Мобилен телефон: (260) 955 810 374
Факс: (260) 211 254 164/211 250 317
Е-пошта: dkapindula@necz.org.zm
dkapindula@yahoo.com
Страна 20
20
Меѓувладини
ОРГАНИЗАЦИИ
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
Г-ѓа Олга Kopiczko
Правен службеник
Генералниот директор на животната средина
Европската комисија
Rue de la Loi 200
1049 Брисел
Белгија
Тел: (32 2) 296 9993
Факс: (32 2) 296 9558
Е-пошта: olga.kopiczko @ ec.europa.eu
Г-ѓа Астрид Schomaker
Раководител на одделение
Генералниот директорат за животна средина
Европската комисија
Rue de la Loi 200
1049 Брисел
Белгија
Тел: (32 2) 296 9641
Факс: (32 2) 296 6995
Е-пошта: Astrid.Schomaker @ ec.europa.eu
Г-ѓа Катарина Pirselova
Политика за директор
Генералниот директорат за животна средина
Европската комисија
Rue de la Loi 200
1049 Брисел
Белгија
Тел: (32 2) 296 8133
Факс: (32 2) 296 6995
Е-пошта: katarina.pirselova @ ec.europa.eu
Организацијата на американските
Држави (ОАС)
Г-дин Жан Марк Расин
Животната средина специјалист
Сектор за одржлив развој
(СДС)
1889 F Св СЗ
20001 Вашингтон
Соединетите Американски Држави
Тел: (1 202) 458 3228
Факс: (1 202) 458 3560 / 458 3168
Е-пошта: jmracine@oas.org
На ОН за развој
(УНДП)
Г-ѓа Suely Carvalho
Главниот Монтреалскиот протокол и хемикалии единица
Обединетите нации за развој
(УНДП)
304 Источна 45
та
Улица
New York, NY 10.017
Соединетите Американски Држави
Тел: (1 212) 906 6687
Факс: (1 212) 906 6947
Е-пошта: suely.carvalho @ undp.org
Клаус Tyrkko
Постар експерт
Монтреалскиот протокол и хемикалии единица
Обединетите нации за развој
(УНДП)
304 Источна 45
та
Улица
New York, NY 10.017
Соединетите Американски Држави
Тел: (1 212) 906 5112
Факс: (1 212) 906 6947
Е-пошта: mpu.registry @ undp.org
Обединетите нации
ПРОГРАМА (УНЕП)
Г-дин Џон Whitelaw
Заменик
Хемикалии филијала, DTIE
Обединетите нации за животната средина
(УНЕП)
11-13 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine
Женева
Швајцарија
Тел: (41 22) 917 8360
Факс. (41 22) 797 3460
Е-пошта: jwhitelaw@chemicals.unep.ch
Страна 21
21
Г-дин Кај Медсен
Виши програмски директор
Хемикалии филијала, DTIE
Обединетите нации за животната средина
(УНЕП)
11-13 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine
Женева
Швајцарија
Тел: (41 22) 917 8258
Факс: (41 22) 797 3460
Е-пошта: kmadsen@chemicals.unep.ch
ОН ИНДУСТРИСКИ
Развојна организација
(УНИДО)
Г-ѓа Елиза Tonda
Индустриски развојни директор
Управување со животната средина филијала
Почисто производство единица
Обединетите нации за индустриски развој
Организација (УНИДО)
Виена Меѓународниот центар
PO Box 300
A-1400 Виена
Австрија
Тел: (43 1) 26.026 5375
Факс: (43 1) 21.346 5375
Е-пошта: e.tonda @ unido.org
ОН ИНСТИТУТ ЗА
Обука и истражување (UNITAR)
Г-дин Крег Boljkovac
Менаџер
Хемикалии и отпад, програма за управување со
Палатата на нациите
1211 во Женева
Швајцарија
Тел: (41 22) 917 8471
Факс. (41 22) 917 8047
Е-пошта: craig.boljkovac @ unitar.org
Светската здравствена организација
(СЗО)
Г-дин Тим Мередит
Виш советник
Јавно здравство и животна средина
Светската здравствена организација
Avenue Appia 20
CH-1211 Женева 27
Швајцарија
Тел: (41 22) 791 4348
Факс: (41 22) 791 4127
Е-пошта: mereditht@who.int
Меѓувладините ФОРУМ ЗА
ХЕМИСКИ БЕЗБЕДНОСТ (IFCS)
Г-ѓа Џуди А. Stober
Извршниот секретар
Меѓувладиниот Форум за хемиски
Сигурност (IFCS)
c / o СЗО
20, Avenue Appia
1211 Женева 27
Швајцарија
Тел: (41 22) 791 3650 / 791 3873
Факс: (41 22) 791 4875
Е-пошта: stoberj@who.int
ifcs@who.int
Страна 22
22
НЕВЛАДИНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
АГЕНДА ЗА Животна средина &
ОДГОВОРНИ развој
(Агенда)
Г-дин Jamidu Katima
Извршниот претседател
Агенда за животна средина и одговорен
Развој (Агенда)
c / o Универзитетот во Дар ес Салам
PO Box 35.131
Дар ес Салам
Обединета република Танзанија
Тел: (255 22) 241 0024
Факс: (255 22) 241 0114
Е-пошта: jamidu_katima@yahoo.co.uk
Ерменскиот жените за здравјето и
Здрава животна средина (AWHHE)
Г-ѓа Елена Manvelyan
Раководител
Ерменскиот жените за здравјето и здрав
Животна средина (AWHHE)
Baghramyan 24D # 609
Ереван 0019
Ерменија
Тел: (374 10) 523 604
Факс: (374 10) 512 013
Е-пошта: office@awhhe.am
Базелската конвенција РЕГИОНАЛНА
Координативниот центар за
Африка
Г-дин Oladele Osibanjo
Директор
Базелската конвенција регионален координатор
Центар за Африка
Универзитетот на Ибадан
1 Ijoma патот
Ибадан
Нигерија
Тел: (234) 805 109 8483
Мобилен телефон: (234) 803 301 3378
Факс: (234 2) 810 3168 / 810 2198
Е-пошта: osibanjo@baselnigeria.org
oosibanjo@yahoo.com
Центар за меѓународна
ENVIRONMENTAL LAW (CIEL)
Mr. Glenn Wiser
Senior Attorney
Center for International Environmental Law
(CIEL)
1350 Connecticut Ave., NW
20036 Washington, DC
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 202) 742 5832
Fax: (1 202) 785 8701
Email: gwiser@ciel.org
CENTRO DE ANALISIS Y ACCION EN
TOXICOS Y SUS ALTERNATIVAS
(CAATA)
Mr. Fernando Bejarano González
Генералниот директор
Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus
Alternativas (CAATA)
Amado Nervo 23 int. 2, Col. San Juanito
56121 Texcoco
México
Tel: (52 595) 954 7744
Fax: (52 595) 954 7744
Email: coordinación@caata.org.mx
CROPLIFE INTERNATIONAL
Mr. Bernhard Johnen
Director, International Regulatory Policy
Crop Protection Chemicals
Croplife International
326, Avenue Louise, Box 35
B-1050 Brussels
Белгија
Tel: (32-2) 542 0410
Fax: (32-2) 542 0414
Email: bernhard@croplife.org
Страна 23
23
DAY HOSPITAL INSTITUTE FOR
REHABILITATION & DEVELOPMENT
(DHIRD)
Mr. Mohamed Abdel Salam El Banna
Chair of the Board
Hospital Day Institute for Rehabilitation &
Development (DHIRD)
3 Helwan Street, Near Masaken abo Rich
PO Box 11562 kasr el eini
Каиро
Египет
Tel: (202) 2368 2827 / 2414 3644
Fax: (202) 2365 0429
Email: mbanna@starnet.com.eg
dayhospl@internetegypt.com
ENVIRONMENT AND SOCIAL
DEVELOPMENT ORGANIZATION
(ESDO)
Mr. Shahriar Hossain
Генералниот секретар на
Environment and social Development
Organization (ESDO)
House No. 8/1, Block C, Lalmatia
Dhaka 1207
Bangladesh
Tel: (880 2) 912 2729
Fax: (880 2) 913 0017
Email: shahriar25@gmail.com
ENVIRONMENTAL GROUP FRI
(FOUNDATION FOR REALIZATION OF
IDEAS)
Mr. Eugeniy Lobanov
Toxics Campaigner
Environmental Group FRI (Foundation for
Realization of Ideas)
Nemiga Str. 6-88
220.004 Минск
Белорусија
Tel: (375) 29 658 7445 / 17 263 0130
Fax: (375) 17 262 9838
Email: lobanow@yahoo.com
lobanow@gmail.com
ENVIRONMENTAL HEALTH FUND
Mr. Joseph Digangi
Директор
Global Chemical Safety Program
Environmental Health Fund
407 S. Dearborn Str. 1500
60605 Chicago
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 312) 566 0985
Fax: (1 312) 408 0682
Email: digangi@environmentalhealthfund.org
INSTITUTE FOR GLOBAL
ENVIRONMENTAL STRATEGIES
Ms. Oyuna Tsydenova
Research Advisory Committee/ IGES Fellow
Integrated Waste Management and Resource
Efficiency Project
Institute for Global Environmental Strategies
2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama,
Kanagawa 240-0115
Јапонија
Tel: (81 46) 855 3840 / (81) 80 3920 9576
Fax: (81 46) 855 3809
Email: tsydenova@iges.or.jp /
tsydenova@yahoo.com
Mr. Shiko Hayashi
Research Associate
Waste Management and Resources Project
Institute for Global Environmental Strategies
2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama,
Kanagawa 240-0115
Јапонија
Tel: (81 46) 826 9574
Fax: (81 46) 855 3809
Email: hayashi@iges.or.jp
Страна 24
24
INTERNATIONAL COUNCIL OF
CHEMICAL ASSOCIATIONS (ICCA)
Ms. Birgit Engelhardt
SAICM Focal Point
ICCA Representative to the United Nations
c/o Verband der Chemischen Industrie eV (VCI)
Mainzerstrasse 55
60329 Frankfurt
Германија
Tel: (49 69) 2556 1425
Fax: (49 69) 23 56 99
Email: Engelhardt@vci.de
Mr. Greg Skelton
Senior Director, Global Affairs
American Chemistry Council
International Council of Chemical
Associations (ICCA)
1300 Wilson Boulevard
22201 Arlington
Virginia
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 703) 741 5116
Mobile: (1 571) 213 1775
Fax: (1 703) 741 6070
Email: greg_skelton@americanchemistry.com
Mr. Paul-Michael Bever
International Council of Chemical Associations
Head of Environmental Policy
D-67056 Ludwigshafen
Германија
Mr. Michael Gribble
SGCI Chemie Pharma Schweiz
International Council of Chemical Associations
Nordstrasse 15 Postfach
CH-8021 Zurich
Швајцарија
Te: (41 44) 368 1740
Fax: (41 44) 368 1741
INTERNATIONAL COUNCIL ON MINING
AND METALS
Mr. John Atherton
Senior Program Director
International Council on Mining and Metals
35 Portman Square
W1H 6LR London
United Kingdom
Tel: (44 20) 7467 5078
Fax: (44 20) 7467 5079
Email: john.atherton@icmm.com
INTERNATIONAL INSTITUTE OF
TROPICAL AGRICULTURE
Ms. Adetonah Sounkoura
Agro-economist, Environmentalist
Gender specialist
International Institute of Tropical Agriculture
08 BP 0932 Cotonou
Бенин
Tel: (229 21) 35 01 88
Mobile: (229) 95 06 86 94
Fax: (229 21) 35 05 56
Email: s.adetonah@cgiar.org
s.adetonah@yahoo.fr
INTERNATIONAL POPs ELIMINATION
NETWORK (IPEN)
Mr. Bjorn Beeler
International Coordinator
International POPs Elimination Network
(IPEN)
1962 University Ave. # 4
94704 Berkeley, California
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 510) 704 1962
Email: ipen@ipen.org
Ms. Mariann Lloyd-Smith
Co-Chair
International POPs Elimination Network
(IPEN)
12 Craig St.
2478 East Ballina
Австралија
Tel: (612) 6681 5340
Email: biomap@oztoxics.org
Страна 25
25
INTERNATIONAL SOCIETY OF
DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT
(ISDE)
Ms. Lilian Corra
International Secretariat
International Society of Doctors for the
Environment (ISDE)
Bulnes 2009, 2ºA
1425 Buenos Aires
Аргентина
Tel: (54 11) 4823 2298
Fax: (54 11) 4823 2298
Email: lcisde@arnet.com.ar
veronicamonri@aamma.org
INTERNATIONAL TRADE UNION
CONFEDERATION (ITUC)
Mr. Bjorn Erikson
Раководител на одделение
Working Environment Department
Norwegian Confederation of Trade Unions
International Trade Union Confederation
(ITUC)
Youngrog11
NO-0181 Oslo
Норвешка
Tel: (47 23) 06 17 14
Mobile: (47) 97 19 15 11
Fax: (47 23) 06 17 53
Email: bjorn.erikson@lo.no
INTERNATIONAL UNION OF PURE
AND APPLIED CHEMISTRY (IUPAC)
Mr. Mark Cesa
Чаир
IUPAC Committee on Chemistry and Industry
IWEOS USA LLC
150 W. Warrenville Road, MS F-7
60563 Naperville, IL
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 630) 420 5651
Fax: (1 630) 420 5690
Email: mark.cesa@ineos.com
NATIONAL TOXICS NETWORK
Mr. John Wickers
National Toxics Network
2478 East Ballina
Австралија
Tel: (612) 688 1234
Email: biomap@oztoxics.org
PESTICIDE ACTION NETWORK ASIA
AND THE PACIFIC (PAN AP)
Ms. Sarojini DV Rengam
Извршен директор
Pesticide Action Network Asia and the Pacific
(PAN AP)
PO Box 1170
10850 Penang
Малезија
Tel: (604) 657 0271 / 656 0381
Fax: (604) 658 3960
Email: Sarojeni.rengam@panap.net
panap@panap.net
SOCIETY OF ENVIRONMENTAL
TOXICOLOGY AND CHEMISTRY
(SETAC)
Mr. Michael C. Mozur
Извршен директор
Society of Environmental Toxicology and
Chemistry (SETAC)
1010 North 12
та
Ave.
Pensacola, FL
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 850) 469 1500 / (1 571) 338 6296
Fax: (1 850) 469 9778
Email: mmozur@setac.org
Страна 26
26
SUSTAINLABOUR - INTERNATIONAL
LABOUR FOUNDATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ms. Judith Carreras García
Координатор на проект
SUSTAINLABOUR - International Labour
Foundation for Sustainable Development
C/General Cabrera 21
28020 Madrid
Шпанија
Tel: (34 9) 1449 1052
Mobile: (34) 649 179 986
Fax: (34 9) 1571 1016
Email: jcarreras@sustainlabour.org
TOXICS LINK
Mr. Ravi Agarwal
Директор
Chemicals and Health Programme
TOXICS LINK
H-1, Ground Floor
Jangpura Extension
New Delhi 110014
Индија
Tel: (91 11) 2432 0711 / 2432 8006
Fax: (91 11) 2432 1747
Email: ravig1@toxicslink.org
upasana@toxicslink.org
UNITED STATES COUNCIL FOR
INTERNATIONAL BUSINESS (USCIB)
Mr. Ernest S. Rosenberg
President and CEO
Soap & Detergent Association
1500K ST. NW
Washington DC 20005
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 203) 662 2505
Fax: (1 203) 347 4110
Email: erosenberg@sdaho.org
Ms. Kimberly McLaughlin
Директор
Product Policy, Nanotechnology
China, EU and APEC Affairs
United States Council for International
Business (USCIB)
1212 Avenue of the Americas
10036 New York, NY
Соединетите Американски Држави
Tel: (1 212) 703 5091
Fax: (1 212) 575 0327
Email: kmclaughlin@uscib.org
WOMEN IN EUROPE FOR A COMMON
FUTURE (WECF)
Ms. Nicole Van Gemert
Policy Coordinator
Women in Europe for a Common Future
(WECF)
PO Box 13047
3507 LA Utrecht
Холандија
Tel: (31 30) 231 0300
Mobile: (31) 622 950 027
Fax: (31 30) 234 0878
Email: Nicole.vangemert@wecf.eu
nicolevgemert@hotmail.com
 Страна 1
Проектните тимови
Универзитетот во Нови Сад
Факултет за технологија
Нови Сад, Србија
Золтан Zavargo, професор
Координатор
Телефон:
00 381 (0) 21 485 3600
Факс:
00 381 (0) 21 450 413
Мобилен телефон:
+ 381 63 581 438
Е-пошта
zzavargo@uns.ac.rs
Миле Klašnja, професор
Телефон:
00 381 (0) 21 485 3727
Факс:
00 381 (0) 21 450 413
Е-пошта
mklasnja@uns.ac.rs
Слободан Соколовиќ, професор
Телефон:
00 381 (0) 21 485 3747
Факс:
00 381 (0) 21 450 413
Мобилен телефон:
+ 381 63 581 438
Е-пошта
ssokolovic@uns.ac.rs
Александар Јокиќ, доцент
Телефон:
00 381 (0) 21 485 3627
Факс:
00 381 (0) 21 450 413
Е-пошта
jokic@uns.ac.rs
Дуња Соколовиќ, асистент
Телефон:
00 381 (0) 21 485 3627
Факс:
00 381 (0) 21 450 413
Е-пошта
jokic@uns.ac.rs
Дамјан Tomanek, администрација
Телефон:
00 381 (0) 21 485 3606
Факс:
00 381 (0) 21 450 413
Е-пошта
markettf@uns.ac.rs
Саша Vulic, веб-сајт одржување
Телефон:
00 381 (0) 21 485 3607
Факс:
00 381 (0) 21 450 413
Е-пошта
webmaster@tf.uns.rs
Волкот Rajović, студент
3
ти
година
Хемиски инженеринг / Еко-енергетски инженеринг
Е-пошта
vuk_rajovic@yahoo.com
Арпад Kiraly, студент
3
ти
година
Хемиски инженеринг / хемиски инженеринг обработка
Мобилен телефон:
+ 381 64 35 21 057
Е-пошта
arpadkiralj@gmail.com
Страна 2
Универзитетот во Ниш
Факултет за технологија
Лесковац, Србија
Милорад Cakić, професор
Локален координатор
Телефон:
00 381 (0) 16 247 203
Факс:
00 381 (0) 16 242 859
Мобилен телефон: + 381 63 1 068 501
Е-пошта
cakicm@yahoo.com
Владата Вељковиќ, професор
Телефон:
00 381 (0) 16 247 203
Факс:
00 381 (0) 16 242 859
Мобилен телефон: + 381 63 8 220 988
Е-пошта
veljkovicvb@yahoo.com
Горан Николиќ, вонреден професор
Телефон:
00 381 (0) 16 247 203
Факс:
00 381 (0) 16 242 859
Мобилен телефон: + 381 63 1 065 065
Е-пошта
goranchem_yu@yahoo.com
Стаменковиќ Оливер, доцент
Телефон:
00 381 (0) 16 247 203
Факс:
00 381 (0) 16 242 859
Мобилен телефон: + 381 64 1 551 385
Е-пошта
oliverastam@yahoo.com
Слободен Глишиќ, студент
4
та
година
Хемиска технологија / Инжинерство ФАРМАЦЕВТСКИ И КОЗМЕТИЧКИ
Мобилен телефон: + 381 62 1 134 100
Страна 3
Универзитетот на Источна Сараево
Факултет за технологија
Зворник, Република Српска
Босна и Херцеговина
Радослав Grujic, професор
Локален координатор
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Мобилен телефон: + 387 (0) 65 44 33 30
Е-пошта
grujicr@blic.net
Милорад Томиќ, доцент
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Мобилен телефон:
+ 387 (0) 65 344 418
Е-пошта
mtomicc@yahoo.com
Владан Мичиќ, доцент
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Мобилен телефон:
+ 387 (0) 66 830 566
Е-пошта
mtomicc@yahoo.com
Митар Perušić, професор
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Мобилен телефон:
+ 387 65 880 833
Е-пошта
mperusic@teol.net
Милован Jotanovic, професор
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Е-пошта
sekretar.tfzv @ paleol.net
Горан Тадиќ, доцент
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Е-пошта
sekretar.tfzv @ paleol.net
Александар Došić, asistant
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Е-пошта
sekretar.tfzv @ paleol.net
Vujadinovic Драган, асистент
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Мобилен телефон:
+ 387 65 387 227
Е-пошта
draganvjd@yahoo.com
AleksandarJezdić, студент
Телефон:
00 387 (0) 56 263 353
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Е-пошта
sekretar.tfzv @ paleol.net
NemanjaTošković, студент
Телефон:
00 387 (0) 56 261072
Факс:
00 381 (0) 56 260 190
Е-пошта
sekretar.tfzv @ paleol.net
Страна 4
Универзитетот Гоце Делчев,
Факултет за технологија
Штип, Република Makedonija
Винета Srebrenkoska, доцент
Локален координатор
Телефон: 00 389 (0) 32 550 912
Факс:
00 389 (0) 32 390 700
Мобилен телефон: + 389 (0) 76 462 751
Е-пошта: @ vineta.srebrenkoska ugd.edu.mk
Димко Димески, доцент
Телефон: 00 389 (0) 32 550 912
Факс:
00 389 (0) 32 390 700
Мобилен телефон: + 389 (0) 76 462 751
Е-пошта: @ dimko.dimeski ugd.edu.mk
Јасмин Мојсоска, доцент
Телефон: 00 389 (0) 32 550 650
Факс:
00 389 (0) 32 390 700
Мобилен телефон: + 389 (0) 71 729 497
Е-пошта: @ natasa.mojsioska ugd.edu.mk
Golomeova Саксонија, асистент
Телефон: 00 389 (0) 32 550 908
Факс:
00 389 (0) 32 390 700
Мобилен телефон: + 389 (0) 75 204 926
Е-пошта: @ saska.golomeova ugd.edu.mk
Силвана крстови, асистент
Телефон: 00 389 (0) 32 550 909
Факс:
00 389 (0) 32 390 700
Мобилен телефон: + 389 (0) 75 204 957
Е-пошта: @ silvana.krsteva ugd.edu.mk
Сања Спасител, асистент
Телефон: 00 389 (0) 32 550 907
Факс:
00 389 (0) 32 390 700
Мобилен телефон: + 389 (0) 76 469 503
Е-пошта: @ sanja.spasova ugd.edu.mk
Симон Насев, студент
3
ти
година
Текстил факултет
Е-пошта: simona1811@ugd.edu.mk
Марија Митрева, студент
3
ти
година
Текстил факултет
Е-пошта: marija1817@ugd.edu.mk
Страна 5
Свети Кирил и Методиј од Скопје,
Факултет Технолошко-металуршкиот,
Скопје, Македонија
Емилија Fidancevska, вонреден професор
Координатор
Телефон: 00 389 (0) 2 3088 206
Факс:
00 389 (0) 2 3065 389
Мобилен телефон:
+ 389 77 514 270
Е-пошта: emilijaf@tmf.ukim.edu.mk
Кирил Lisickov, вонреден професор
Телефон: 00 389 (0) 2 3088 222
Факс:
00 389 (0) 2 3065 389
Мобилен телефон:
+ 389 78 391 433
Е-пошта: lkiril@tmf.ukim.edu.mk
Свет Цветковски, вонреден професор
Телефон: 00 389 (0) 2 3063 167 локал 245
Факс:
00 389 (0) 2 3065 389
Мобилен телефон:
+ 389 72 694 125
Е-пошта: sveto@tmf.ukim.edu.mk
Јадранка Блажевска Gileva, доцент
Телефон: 00 389 (0) 2 3088 652
Факс:
00 389 (0) 2 3065 389
Мобилен телефон:
+ 389 70 399 873
Е-пошта: jadranka@tmf.ukim.edu.mk
Војо Јован, асистент
Телефон: 00 389 (0) 2 3088 248
Факс:
00 389 (0) 2 3065 389
Мобилен телефон:
+ 389 78 364 469
Е-пошта: vojo@tmf.ukim.edu.mk
Дијана Спасески, редовен професор
Телефон: 00 389 (0) 2 3230 628
Факс:
00 389 (0) 2 3065 389
Мобилен телефон:
+ 389 75 532 587
Е-пошта: dijana@tmf.ukim.edu.mk
Milosav Милошевски, редовен професор
Телефон: 00 389 (0) 2 3230 202
Факс:
00 389 (0) 2 3065 389
Мобилен телефон:
+ 389 75 521 404
Е-пошта: milo@unet.com.mk
Ванчо Станковски, студент
3
ти
година
Неоргански инженерство и заштита на животната средина
Е-пошта: van4o_stankovski@yahoo.com
Анита Gosevski, студент
3
ти
година
Неоргански инженерство и заштита на животната средина
Е-пошта: anita_89_nita@yahoo.com
Страна 6
Универзитетот во Тузла
Факултет за технологија
Тузла, Босна и Херцеговина
Midhat Jašić, доцент
Координатор
Телефон:
00 387 35 320 745
Факс:
00 387 35 320 741
Мобилен телефон:
+ 387 61 721 060
Е-пошта:
jasic_midhat@yahoo.com
Amra Odobasic, доцент
Телефон:
00 387 35 320 803
Факс:
00 387 35 320 741
Е-пошта:
amra.odobasic @ untz.ba
Burgić Мустафа, доцент
Телефон:
00 387 35 320 754
Факс:
00 387 35 320 741
Е-пошта:
mustafa.burgic @ untz.ba
Елвис Ахметовиќ, доцент
Телефон:
00 387 35 320 756
Факс:
00 387 35 320 741
Е-пошта:
elvis.ahmetovic @ untz.ba
Amel Селимовиќ, асистент
Телефон:
00 387 35 320 761
Факс:
00 387 35 320 741
Мобилен телефон:
+ 387 62 138 394
Е-пошта:
amel.selimovic @ untz.ba
Ведран Stühle, асистент
Телефон:
00 387 35 320 763
Факс:
00 387 35 320 741
Е-пошта:
vedran.stuhli @ untz.ba
Еди Mahovac, студент
3
ти
година
Технологијата на храна
Мобилен телефон:
+ 387 61 575 160
Е-пошта: edi_mahovac@hotmail.com
Aldin Jašarević, студент
3
ти
година
Технологијата на храна
Мобилен телефон:
+ 387 63 647 951
 Страна 1
IFHI 2011
Лекар и едукатор регистар
Институтот за човекови Индивидуалноста
213 Danbury патот
Вилтон, Конектикат, 06.897 САД
Питер Џ. Адамо D', НД, MIFHI
Академски Дин
Страна 1 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 2
Австралија
Викторија
Анет Максвел, MIFHI
Footscray
3011
61 3 9396 1520
info@intelligentnutrition.net.au
IfHI соработник (сертифициран 2007) IfHI мајстор (сертифициран 2011)
26 Централна Avenue
Австралија
N-116
Нов Јужен Велс Сиднеј
Џејсон Џејмс Mallia, НД, ИМД д-р Кометал, BHSc, MIFH
48 Нортон Свети
Leichhardt
95181253
02 9518 1253
naturopath@integratedhealth.com.au
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
Интегриран здравствен Австрија
Нов Јужен Велс Сиднеј
Австралија
К-151
Страна 2 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 3
Австрија
Алберт Bremhorst, д-р FIFHI
4302478809
IfHI соработник (сертифициран 2003)
Австрија
A-515
Страна 3 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 4
Канада
Џоан Gadd, FIFHI
705-653-1313
joanne@wingfieldinn.ca
IfHI соработник (сертифициран 2005)
Канада
Б-590
Лорен Козак, НД MIFHI
V1L 4B7
250-352-1991
drkozak@netidea.com
IfHI мајстор (сертифициран 2007) IfHI соработник (сертифициран 2003)
Канада
М-114
Алберта
Жан Bundschuh, FIFHI
Калгари
T3R 1C1
403-226-3840
jeanb@sportswise.ca
IfHI соработник (сертифициран 2005)
44 Црква Ranches Затвори СЗ
Алберта
Канада
Б-542
Страна 4 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 5
Канада
Британска Колумбија
Tryfon Elles, FIFHI
Ванкувер
telles1@mac.com
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
П.н.е.
Канада
Е-118
Jennea Embleton, MIFHI
Ванкувер
1 604 669-2795
thebloodtypegirl@yahoo.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
П.н.е.
Канада
К-128
Celina Менсон, FIFHI
Kelowna
V1Y 1H5
celinatravel@shaw.ca
IfHI соработник (сертифициран 2007)
976 Менхетн диск
П.н.е.
Канада
Е-146
Страна 5 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 6
Канада
Британска Колумбија
Џилијан Робертс, Б. Кометал, FIFHI
Сари
V4A 3G3
604 538 0732
gillianxr@shaw.ca
IfHI соработник (сертифициран 2007)
2805 Мекбрајд Avenue
П.н.е.
Канада
Е-168
Онтарио
Леа Oster, БСЦ, НД
Колингвуд
L99 2M6
705 446-2200
LeahND@HealthandWisdom.net
368 Hurontario Свети
ONT
Канада
Е-218
Dwayne Oster, DC MIFHI
Brampton
L6X 3P1
905-451-1712
gerd@doctoroster.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), поддршка на земјите, соработник cum laude 2003 година, мајстор Cum
Laude 2005
389 Најголемата улица Северна Suite 11
ONT
Канада
К-114
Страна 6 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 7
Канада
Онтарио
Герд Oster, ДДВ MIFHI
Brampton
L6W 4P7
gerd@doctoroster.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), поддршка на земјите, IfHI соработник, cum laude 2003
195 окружниот суд бул, Suite 302
ONT
Канада
К-120
Дејвид Oster, FIFHI
Brampton
vaux567@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
389 Најголемата улица Северна Suite 11
ONT
Канада
Е-207
Џенет Panford, д-р FIFHI
Отава
K1K 4V5
613 842-4902
panfordj@gmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
185 Carwood круг
ONT
Канада
Б-577
Страна 7 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 8
Канада
Онтарио
Мајкл Staffieri, RHN, MIFHI
Suite 612
Торонто
M8W4Y3
416 255-1788
mikestaff@sympatico.ca
IfHI мајстор (сертифициран 2007), IfHI соработник (сертифициран 2005)
3845 крајбрежјето бул Западот
ONT
Канада
L-174
Кетлин Whimster, Б. Comm, НД, MIFHI
Торонто
M4T 1K2
416 926-0084
kwhimster@wavelengthwellness.com
IfHI мајстор (сертифициран 2008), IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
39 Пријатен бул. 3 кат
ONT
Канада
Е-185
Квебек
Марија Лиза Tardif, MIFHI
Longueuil
J4K 2E2
4506460022
info@nutriglobe.com
IfHI мајстор (сертифициран 2011)
1005 Лек Poirier # 102
Квебек
Канада
H-146
Страна 8 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 9
Чиле
Сантијаго
Андреа Chicurel Кореја, MIFHI
Сантијаго
56-22018289
contacto@nutricioninteligente.cl
IfHI соработник (сертифициран 2007) IfHI мајстор (сертифициран 2009)
Алонсо Де Кордова 5151 Локалните 102-а. Лас Condes
Чиле
М-105
Олга Сесилија Carvallo, FIFHI
Сантијаго
56-9-94992659
cccarvallo@hotmail.com
IfHI соработник (2009 сертифициран)
Estrella Solitaria 4821 Casa F
Регион Metropolitana
Чиле
Г-105
Страна 9 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 10
Доминиканска Република
Distrito Национал
LIC. Cesy Калдерон Фернандез, FIFHI
Edificio Плаза Cesy, 2 Sur.
Санто Доминго
10506
809 815-9591
dr.cesyc @ hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2010)
Av. Сол Poniente господин. Чешка де Колумбија
Доминиканска Република
F-608
Страна 10 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 11
Франција
Карен Vago, FIFHI, БСЦ, DIP Ваш
Saint Germain En Laye
78100
33 (0) 139734645
IfHI соработник (2009 сертифициран)
4 rue Thiers
Франција
Г-134
Страна 11 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 12
Грција
Самос
Бранка Луис, FIFHI
Karlovassi
83200
2273094641
branka1@otenet.gr
IfHI соработник (сертифициран 2007), IfHI мајстор (сертифициран 2009)
Manolates
Самос
Грција
М-115
Страна 12 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 13
Ирска
Копродукции Голвеј
Ана Колинс, FIfHI
Tuam
1E
353-87-1314105
annecollinsholistics@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2009)
Вир на патот
Ирска
F-302
Сара Даниел, БА, DIHom, ФБиХ, FIFHI
Lisheeninane
353 87 618 3574
healroad@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
Бука куќа
Ирска
Е-116
Verna Naughton, FIFHI
Голвеј
087 6988095
vnaughtn@eircom.net
IfHI соработник (сертифициран 2009)
Glenascaul Oranmore
Ирска
F-301
Страна 13 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 14
Ирска
Ко Килдер
Елејн Geary, FIFHI, DIP NAT, DIP Кин, RGN
Две Миле куќа
Naas
353 45 9810 58
info@elainegeary.com
IfHI соработник (сертифициран 2009)
1 Stephenstown суд
Ко Килдер
Ирска
F-306
Каунти Слајго
Prannie Rhatigan, д-р MIFHI
1
rhatigandoc@eircom.net
IfHI мајстор (сертифициран 2005), мајстор cum laude 2005
Streedagh куќа Streedagh Grange
Каунти Слајго
Ирска
К-121
Gaby Wieland, FIFHI
Cliffoney
00353-71-9166399
gabywieland@eircom.net
IfHI соработник (сертифициран 2009)
Neantog, Ballincastle
Каунти Слајго
Ирска
F-304
Страна 14 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 15
Ирска
Ирска
Џејмс Rothwell, FIFHI
Даблин 15
james_rothwell@stratus.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
16 Manorfields Затвори, Castaheny
Ирска
Ирска
A-622
Страна 15 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 16
Јапонија
Токио
Наоми Ezoe, FIFHI
Токио
ne24@cornell.edu
IfHI соработник (сертифициран 2005), соработник cum laude 2005
Јапонија
Б-501
Страна 16 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 17
Латвија
Miervaldis Zarins, FIFHI, Bemg, Mecon
Jurmala
LV-2012
37129298101
m.zarins @ apollo.lv
IfHI соработник (2009 сертифициран)
Петра Pavila улица 5а
Латвија
Г-136
Страна 17 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 18
Малезија
Johor
Xiny Тан пчела пчела, MIFHI
Johor Bahru
80100
60127896964
besq92@yahoo.com
IfHI мајстор (сертифициран 2009) IfHI соработник (Сингапур 2008)
NO92, Jalan Tarom
Johor
Малезија
М-132
Страна 18 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 19
Мексико
Елена Pustovalova, FIFHI
Мексико
01700
52-55-5585-3245
lenusya23@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2009)
ЦДА де Ocotillos # 45, полковник Ocotillos Tetelpan
Мексико
Г-127
Морелос
Лола Pliego, MIFHI
Клуб Де Голф Tabachines
Куернавака
62498
52 777 119 87 05
abo_nutrix@email.com
IfHI мајстор (сертифициран 2007), IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
Paseo Bugambilias 57
Морелос
Мексико
L-111
Нуево Леон
В. Ирис Esquivel, FIFHI
Монтереј
64920
52 81 83 65 88 81
contacto@bodhiterapia.com
IfHI соработник (2009 сертифициран)
Av. Франциско Е. Sada 2925 А 1 полковник Chepevea
Нуево Леон
Мексико
Г-107
Страна 19 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 20
Холандија
Maarsen
Опера Ван Hesteren, MIFHI
3608 ТП MAARSSEN
00 +31 346 82 00 91
food4you@cockyvanhesteren.nl
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
Bloemstede 224-10
Холандија
К-150
Страна 20 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 21
Холандија Антили
Curacao
Карлтон бум, FIFHI
Вилемстад
599-9 562-0800
IfHI соработник (сертифициран 2005), соработник cum laude 2005
Каја Grafito # 3
Curacao
Холандија Антили
Б-523
Страна 21 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 22
Нов Зеланд
Гина Mundy, MIFHI М-201, Dip.Herbal студии, Б
PO Box 202.126 Southgate
Окленд
2246
64 9272693558
gina@right4yourtypenz.com
IfHI мајстор (сертифициран 2010), IfHI соработник (сертифициран 2008)
Право 4 вашиот тип Ау-Нов Зеланд
Нов Зеланд
М-201
Венди Freemantle, FIFHI
Кенсингтон
Вангареи
0112
09 459 4391
brent114 @ јасно, net.nz
Единица 2, 18 Hassard Свети
Нортленд
Нов Зеланд
Г-137
Сју Џејмс, FIFHI
Заливот на Многу
3116
02102579279
suerulez@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
Нов Зеланд
Нов Зеланд
Е-130
Страна 22 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 23
Филипините
Camarenes Sur
Висенте III Bismonte Флорес, FIFHI
Naga Град
4400
63 9267274500
jun@omlink.com.sg
IfHI соработник (2010 сертифициран)
Зона 2 Carayan патот
Camarenes Sur
Филипините
F-609
Страна 23 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 24
Португалија
Пола Boaventura, д-р FIFHI
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
Португалија
A-509
Страна 24 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 25
Порто Рико
Жилберто Дијаз Моралес, холистички лекар
Каролина
00979
617 905-1367
gildimo@aol.com
Соработник (2008 Crossville)
# 7 Ave. Лагуна, Condo Lagomar Х-О
Порто Рико
F-121
Страна 25 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 26
Сингапур
Сингапур
Sundardas Dharmadas Annamalay, НД, Дац, д-р
Сингапур
089002
65 63236652
admin@naturaltherapies.com
IfHI мајстор (сертифициран 2007)
39 Kreta Ayer патот
Сингапур
L-101
Caline Чу пчела Хуа, MIFHI
# 03-29
Сингапур
339941
65 63965570
caline@healthyharvest.com.sg
IfHI мајстор (сертифициран 2007), IfHI соработник (сертифициран 2005)
72 Bendemeer патот
Сингапур
L-107
Мајкл Goh, MIFHI
Киченер комплекс
Сингапур
200809
caline@healthyharvest.com.sg
IfHI мајстор (сертифициран 2007)
809 Француски патот # 06-168
Сингапур
L-198
Страна 26 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 27
Сингапур
Сингапур
Лим Лолита, БА, FIFHI
Toh Ји диск # 04-137
Сингапур
591501
65 9756 8269
lolitalim04@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
Блок 1
Сингапур
Е-204
Џени Rasu, FIFHI
Сингапур
68373050
FIFHI Сингапур 2008
1 Софија RD # 22-01 мир Mansion
Сингапур
F-205
Дејвид Велс, Osteopath и применета Kinesiologist, Б
Tanglin Трговски центар
Сингапур
448908
65 67346440
dwellsosteopath@yahoo.com.sg
Сертифициран во Сингапур 2008
19 Tanglin патот # 06-24а
Сингапур
F-207
Страна 27 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 28
Словенија
Наташа Klaric, Б. Кометал, MIFHI
Љубљанска 90
Domzale
Си-3332
386 41 839 879
right4eu-si@nutrigenomika.info
IfHI мајстор (уверение 2009) IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
Nutrigenomika Информации тим,
Словенија
М-113
Страна 28 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 29
Јужна Африка
Блумфонтејн
Јохан Klinck, FIFHI
Universitas
Блумфонтејн
9321
27822004421
IfHI соработник (сертифициран 2007)
51 Veencresent
Јужна Африка
Е-135
Страна 29 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 30
Шпанија
Франсес Nuhaan, FIFHI
17.484 Cadaques
17488
00 34 972 2589 31
francesc@nuhaan.com
Соработник (2008 Crossville)
Trilla, 2
Жирона
Шпанија
F-125
Страна 30 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 31
Швајцарија
Benglen
Иса Албрехт, MIFHI
Benglen
CH-8121
00 41 44 980 04 22
wyal@ggaweb.ch
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2005)
Bodenacherstrasse 76
Швајцарија
К-174
Карл Rietmann, MIFHI
Herisau
9100
41 71 351 23 39
karl.rietmann @ bluewin.ch
IfHI мајстор (сертифициран 2009) IfHI соработник (сертифициран 2007)
Alte Steig 10
Швајцарија
М-122
Страна 31 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 32
Тринидад
Алма Томпсон, FIFHI, БА, МБА
Свети Јосиф
868 663 3257
at.associatesltd @ gmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2009)
Кор. Буена Виста и Abercromby улиците
Тринидад
Г-132
Страна 32 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 33
Турција
Истанбул
Јаман Akalin, MIFHI
Не 33 / 2
Burgazada
34975
90 532 611 2494
yaman.akalin @ gmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2007), IfHI соработник (сертифициран 2006)
Gonullu Cad.
Истанбул
Турција
L-100
Страна 33 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 34
Уганда
Исмаил Tamale, МБА диплома
Кампала
+256
256772470489
tmx41@hotmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2011)
PO Box 8475
Уганда
H-145
Страна 34 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 35
Велика Британија
Беркшир
Vyvyenne Ана Бингам, MIFHI
Winnersh Workingham
Беркшир
RG41 5LY
01189 773 993
vyvyenne@hotmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2007), IfHI соработник (сертифициран 2005)
7 Гарт Затвори
Велика Британија
L-103
Означи Коб, FIFHI
Лондон
markrcobb@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
65 Brassey патот
Велика Британија
Б-554
Паркер Езеро, БА, FIFHI
Лондон
W7 3HZ
44 7984427854
trainme@parker-lake.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
36 Clair Ville градини
Велика Британија
Е-139
Страна 35 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 36
Велика Британија
Беркшир
Ендрју MacFarlane, DC FIFHI
Edgware
HA8 9AD
IfHI соработник (сертифициран 2003)
5 Heming Rd
Велика Британија
A-586
Венди Ричардс, FIFHI
LA12 0NR
01229 467 505
peter.richards1 @ which.net
IfHI соработник (сертифициран 2003)
Велика Британија
A-618
Мелинда Rigby, БСЦ, MIFHI
Кембриџ
CB1 7UB
44 7808 4026 08
melindarigby @ gmail
IfHI мајстор (уверение 2009) IfHI соработник (сертифициран 2007)
78 Hartington Grove
Велика Британија
М-123
Страна 36 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 37
Велика Британија
Шкотска
Елизабет Елис Scargall, Bmed Biol, MBChB, ЦКРМ
59 Индија Стрит
Emontrose
DD10 8PQ
lizscargall@hotmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2009) IfHI соработник (сертифициран 2007)
Ангус
Велика Британија
М-127
Бирмингем
Лав Флечер Purvis II, MIFHI
Bartley зелено
B32 4JL
01144 (0) 709 203 4429
info@selfcareunlimited.com
IfHI соработник (сертифициран 2007), IfHI мајстор (сертифициран 2009)
2 Earls Фери градини
Бирмингем
Велика Британија
М-121
Каналските Острови
Доналд Хокинс, FCIL, FRSA, БА, БСЦ, MBCS, F
Gy 9 Фондацијата отворено општество
44 148 183 2065
ifhi@hawkins.co.gg
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
6 Ле Cabanon Клос De La Tour Сарк
Каналските Острови
Велика Британија
Е-126
Страна 37 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 38
Велика Британија
Clackmannanshire
Ник шешир, MIFHI
Долари
FK147 постигнувања
44 1259 7432 00
nick@stacktheme.com
IfHI мајстор (сертифициран 2007), IfHI соработник (сертифициран 2003), cum laude 2003
59 Мост Стрит
Clackmannanshire
Велика Британија
L-104
Мајкл Ларсен, FIFHI
Долари
FK147 постигнувања
44 1259 7432 00
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
59 Мост Стрит
Clackmannanshire
Велика Британија
Е-203
Есекс
Џорџ Бирд, FIFHI
Rochford
SS4 1JE
00 44 1702 5415 04
IfHI соработник (сертифициран 2003)
11 Warners мост Чејс
Есекс
Велика Британија
A-507
Страна 38 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 39
Велика Британија
Хемпшир
Крег заем, FIFHI
Waterlooville
PO7 7UB
loan@tinyworld.co.uk
IfHI соработник (сертифициран 2005)
Hambledon патот 38
HAMP
Велика Британија
Б-555
Кент
Том Гринфилд, НД, НЕ, MIFHI
Кентербери
CT1 1BL
44-1227 454 848
enquiries@nature-cure.co.uk
IfHI мајстор (сертифициран 2005), член на факултет, cum laude 2003 година, мајстори cum laude
2005
37 Northgate
Кент
Велика Британија
К-104
Лондон
Ли Саксби, FIFHI
Kilburn
leesaxby@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
Стан 3, 48 мангрова патот
Лондон
Велика Британија
Б-543
Страна 39 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 40
Велика Британија
Middlesex
Карол Symons, БСЦ Chons MIFHI
Целата храна на пазарот / Свежи и диви
Edgwarg
W85SE
(0) 20 7368 4500
herbalistuk@aol.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
63-67 Кенсингтон High Street
MIDDX
Велика Британија
К-144
Северен Јоркшир
Барбара Бел, FIFHI
Easingwold Њујорк
YO61 3AD
barbara@briteck.fsnet.co.uk
IfHI соработник (сертифициран 2005)
Во пракса Eganbury, Троица куќа пазар Место
Северен Јоркшир
Велика Британија
Б-562
Шкотска
Elspeth Semple, FIFHIFIFHI
Winchburg
Вест Lothian
ED52 6PY
semples@quista.net
IfHI соработник (сертифициран 2007)
Mounthooly, Winchburg, Broxburn
Шкотска
Велика Британија
Е-177
Страна 40 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 41
Велика Британија
Шкотска
Стјуарт Semple, MBChB FFHom MIFHI
Winchburg
Вест Lothian
EH52 6PY
44-506890357
semples@quista.net
IfHI мајстор (сертифициран 2005), соработник cum laude 2003 година, мајстор cum laude 2005
Mounthooly, Winchburg, Broxburn
Шкотска
Велика Британија
К-106
Сафолк
Сара Birrell, MIFHI
Прекинувам Св Едмондс
1P295JP
01284 810587
sarah.birrell @ camcomsys.net
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
Стариот ковачница, GT саксонските
Сафолк
Велика Британија
К-137
Сари
Sanjeev Subramanaim, FIFHI
Сари
SML 1418
sanjsub@blueyonder.co.uk
IfHI соработник (сертифициран 2007)
Roseberry патот -16 Сатон
Сари
Велика Британија
Е-181
Страна 41 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 42
Велика Британија
Laz Bannock, м-р д-р FIFHI
BN3 2RB
44-1273-327346
IfHI соработник (сертифициран 2003)
Велика Британија
Велика Британија
A-504
Памела Tatham, FIFHI
Дурам
DH1 3AY
pctatham@talk21.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
79 Hallgarth Стрит
Велика Британија
Велика Британија
A-634
Виктор Wyle, DC FIFHI
Bournemouth
BH1 3PG
victor.wyle @ btinternet.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
5 Annerley патот
Велика Британија
Велика Британија
A-650
Страна 42 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 43
САД
Анита Arteaga, БС LMT FIFHI
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-653
Форест Бек, НД FIFHI
480-858-9100
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-506
Џули Burnes, БС (Edu) FIFHI
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-520
Страна 43 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 44
САД
Erose Чун, FIFHI
xiulin16@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
САД
Е-112
Џенифер Coscia, FIFHI
904-280-8460
macjacn@netscape.net
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-530
Џенифер Лин Тајните, В. Pharm. Техника FIFHI
405-341-1683
jennifer@sherrysdrug.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-532
Страна 44 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 45
САД
Сандро D'Amico, NMD FIFHI
480-897-7454
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
САД
A-535
Diane Diehn, НД БС FIFHI
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
САД
A-538
Дејвид Герет, FIFHI
408-597-7979
davidgarrettdom@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
САД
Б-538
Страна 45 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 46
САД
Shellee Хандли, FIFHI
309-794-9500
IfHI соработник (сертифициран 2005)
САД
Б-574
Грејс Хејнс, д-р FIFHI
480-782-8327
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-561
Крис Hinners, FIFHI
661-664-9088
chinners@bak.rr.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-563
Страна 46 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 47
САД
Rasheedah Израел, LPN CNHP FIFHI
773-752-7322
infinitehealthinc@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-568
Џонатан Калман, НД FIFHI
480-227-7760
namlak@mac.com
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
САД
A-570
Џефри Клајн, д-р MIFHI
kleinsangels@aol.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), мајстор cum laude 2005
САД
К-171
Страна 47 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 48
САД
Лиса Луис, НД FIFHI
425-823-0228
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-577
Мартиник Лин, FIFHI
310-479-1467
martinique@agencygirls.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-579
Ивон Marmet, FIFHI
352-238-1141
ymarmet@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-583
Страна 48 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 49
САД
Симон Мартин, FIFHI
720-234-9092
otherwize@comcast.net
IfHI соработник (сертифициран 2005), соработник cum laude 2005
САД
Б-516
Кетлин Ен Морис, БА FIFHI
949-496-9101
kellyarmahmorris@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-590
Едвард Норман, Lac FIFHI
970-560-2100
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-593
Страна 49 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 50
САД
Валери Olmsted, NMD MIFHI
928 284-0906
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
К-134
Сузан Проктор, Д. Ayur. FIFHI
212-534-7240
susanjoyceproctor@gmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
САД
A-610
Тина Рамирез, FIFHI
530-865-8494
theetinab@sbcglobal.net
IfHI соработник (сертифициран 2005)
САД
Б-600
Страна 50 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 51
САД
Означи Сура, FIFHI
480-946-8875
lbsys@msn.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
САД
Б-580
Џо Тарнер, RN НД FIFHI
623-487-1992
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
САД
A-637
Ерик Udell, НД FIFHI
480-970-0000
e.udell @ scnm.edu
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
САД
A-638
Страна 51 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 52
САД
Деби Vacik, НД FIFHI
256-520-1200
davacik@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-639
Џо Veltmann, д-р MIFHI
505-986-8835
jrveltmann@att.net
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
К-160
Џудит Вајс, д-р FIFHI
615-383-5678
weiss@doctorjudith.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
САД
A-644
Страна 52 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 53
САД
Алјаска
Емили Кејн, НД, Lac, БА, FIFHI
# 329
Џуно
99801
907-586-3655
doctorem@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
418 Харис Стрит
АК
САД
Е-200
Шарон Leippi, FIFHI
Енкориџ
99524
907-272-2525
alaskarecipes@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
PO Box 243.033
АК
САД
Б-601
Алабама
Џудит Beavers, MIFHI, RN, м-р, цврст комунален отпад
Бирмингем
35242
205 909-3701
judithbeavers@gmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
66 Брнам Стрит
АЛ
САД
К-155
Страна 53 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 54
САД
Алабама
Кетрин замокот, FIFHI
Saraland
36571
251-675-6866
KEMcastle@bellsouth.net
IfHI соработник (сертифициран 2005)
7410 Spaceview диск
АЛ
САД
Б-568
Мерилин Ламберт, FIFHI, НД, CNHP
Евергрин
36401
251 578-1776
1myherbshop@bellsouth.net
Соработник (Crossville 2008)
150 Западот фронт Стрит
АЛ
САД
F-117
Дон Свети Јован, FIFHI
Медисон
35758
256-464-5001
dnstjohn@knology.net
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
120 Кантербери диск
АЛ
САД
Е-179
Страна 54 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 55
САД
Аризона
Леа Андерсон, NMD FIFHI
Тусон
85741
520-403-0772
shenqi@dakotacom.net
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
6804 Н. де Chelly јамка
AZ
САД
A-502
Сара шешир, FIFHI
Темпе
85282
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
Е-192
Вероника Boyer, НД (cand.) фокус-P FIFHI
Меса
85201
480-898-2876
IfHI соработник (сертифициран 2003)
1445 W Бентли Стрит
AZ
САД
A-513
Страна 55 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 56
САД
Аризона
Дебра Brammer, НД FIFHI
Темпе
85282
480-858-9100
IfHI соработник (сертифициран 2003)
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
A-514
Ник Buratovich, NMD MIFHI
Темпе
85282
480-858-9100
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
К-162
Робин Buschmann, FIFHI
Чендлер
85226
602-329-8620
IfHI соработник (сертифициран 2003)
4612 Западот Дел Рио Стрит
AZ
САД
A-521
Страна 56 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 57
САД
Аризона
Гледис Ceballos - Логан, FIFHI
Bldg 9 Ste 135
Гилберт
85296
heal@healability.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
863 Е Appaloosa патот
AZ
САД
Е-194
Кетлин Couturier, RN FIFHI
Тусон
85703
520-906-0449
shenqi@dakotacom.net
IfHI соработник (сертифициран 2003)
PMB 5383
AZ
САД
A-531
Валтер Crinnion, НД MIFHI
Темпе
85282
480-858-9100
w.crinnion @ scnm.edu
IfHI мајстор (сертифициран 2005), член на факултет, IfHI соработник, cum laude 2003
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
К-123
Страна 57 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 58
САД
Аризона
Кајл Кронин, MIFHI
Ste 150
Скотсдејл
85260
4804516161
info@naturopathicgroup.com
IfHI мајстор (сертифициран 2011)
9200 Д. Raintree д-р
AZ
САД
H-114
Емили Девенпорт, FIFHI
Чендлер
85224
602-751-2217
e.davenport @ scnm.edu
IfHI соработник (сертифициран 2005)
6781 W Меган диск
AZ
САД
Б-570
Шерил Deroin, НД FIFHI
Темпе
85282
480-858-9100
IfHI соработник (сертифициран 2003), член на факултет
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
A-206
Страна 58 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 59
САД
Аризона
Мишел Дилан, FIFHI
Темпе
85282
786-348-5336
IfHI соработник (сертифициран 2005)
1750 С Цена на патот
AZ
САД
Б-558
Хана-Јан Faraclas, БС MS FIFHI
Темпе
85282
480-967-5881
IfHI соработник (сертифициран 2003)
707 Е. Веслиан диск
AZ
САД
A-545
Лора Фицџералд, ДоН FIFHI
Феникс
85021
602-395-9376
IfHI соработник (сертифициран 2003)
1630 W Griswold патот
AZ
САД
A-548
Страна 59 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 60
САД
Аризона
Нели Фостер, МТ FIFHI
Темпе
85282
480-518-1757
n.foster @ scnm.edu
IfHI соработник (сертифициран 2005)
2631 С Холбрук Лејн
AZ
САД
Б-571
Патриша Gaines, FIFHI
85282
480-970-0000
p.gaines @ scnm.edu
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
AZ
САД
A-551
Маргарита Хернандез Guzman, MIFHI
Yuma
85364
9282764056
biocompas@gmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2011)
501 В. 8 Стрит
AZ
САД
N-111
Страна 60 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 61
САД
Аризона
Стив Хелмс, НД FIFHI
Suite 205
Темпе
85283
480 839-2800
info@gettingpeoplewell.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
1250 Д. Основни патот
AZ
САД
Б-533
Џенис Л. Highfield, NMD FIFHI
Скотсдејл
85250
480-970-6949
IfHI соработник (сертифициран 2003)
5995 N 78-то Стрит # 2035
AZ
САД
A-562
Џозеф Хемфрис, FIFHI
Меса
85210
801-380-5441
jlhumphreys@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
1515 Јужна Продолжување # 2130
AZ
САД
Б-566
Страна 61 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 62
САД
Аризона
Џејсон Јенсен, FIFHI
Ел Мираж
85335
602-803-0803
IfHI соработник (сертифициран 2005)
12.124 W Scotts диск
AZ
САД
Б-569
Кристи Џуди, FIFHI, MRET, Bodymind Vibrance C
Прескот
86303
928 713-5540
empoweryourlife1@aol.com
Соработник (2008 Crossville)
629 Карсон диск
AZ
САД
F-114
Конрад Kail, НД FIFHI
Феникс
85032
602-363-9237
IfHI соработник (сертифициран 2005)
3441 Е Tierra Буена Лејн
AZ
САД
Б-536
Страна 62 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 63
САД
Аризона
Chelsie Кејн, FIFHI
Прескот
86303
928 830-6557
prescottchels@aim.com
Соработник (Crossville 2008)
6305 Е Виста дел Оро диск
AZ
САД
F-115
Нита Keskitalo, FIFHI
Темпе
85282
623-451-0105
IfHI соработник (сертифициран 2005)
2020 Е Бродвеј # 252
AZ
САД
Б-537
Томас Kruzel, НД FIFHI
Скотсдејл
85257
602-858-9100
IfHI соработник (сертифициран 2003), член на факултет
8010 Источна Мекдауел, на патот Suite 205
AZ
САД
A-210
Страна 63 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 64
САД
Аризона
Jami Kupperman, NMD FIFHI
Suite 1100A
Скотсдејл
85253
888 411-4226
drjamind@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
10.505 N 69 Сент
AZ
САД
Б-564
Кејт Мелоун, FIFHI
Феникс
85045
katephx@cox.net
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
1762 W Thunderhill диск
AZ
САД
Е-145
Мишел Мејер, LLM, FIFHI
# 304
Темпе
85284
858 279-3001
micmey@gmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
1949 Е Лос Arboles д-р
AZ
САД
Е-152
Страна 64 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 65
САД
Аризона
Лора Mittman, НД MIFHI
Темпе
85282
480-858-9100
l.mittman @ scnm.edu
IfHI мајстор (сертифициран 2005), директорот на
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
К-009
Пол Mittman, НД MIFHI
Темпе
85281
480-858-9100
p.mittman @ scnm.edu
IfHI мајстор (сертифициран 2005), директорот на
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
К-126
Џорџ Мур, FIFHI
Темпе
85283
480-751-7097
anointed4health@msn.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
1235 В. Основни патот # 157
AZ
САД
Б-578
Страна 65 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 66
САД
Аризона
Katka Новакова, д-р НД FIFHI
Suite 101
Скотсдејл
85258
480-551-9000
drnovakova@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
9977 Н. 95 Стрит
AZ
САД
A-594
Мелоди Oaks, LCN, FIFHI
Пеорија
85382
602 469-3645
moakes@cox.net
IfHI соработник (сертифициран 2007)
21.731 N 86
AZ
САД
Е-206
Мери Елен О'Брајан, НД FNP FIFHI
Темпе
85282
480-491-1716
azmitex@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
2135 Е Јужна
AZ
САД
A-595
Страна 66 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 67
САД
Аризона
Хозе Ортиз, FIFHI
Suite 119
Феникс
85048
480 223-1901
dro@abp2h.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
4221 Д. Чендлер Бул
AZ
САД
Б-589
Чарлс Poliquin, FIFHI
Темпе
85281
480-966-3840
michelle_poliquin@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
637 S 48 Улица # 101
AZ
САД
A-607
Тереза ​​Рада, НД RN FIFHI
Меса
85205
480-325-9452
terirada@juno.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
4518 Д. Covina Стрит
AZ
САД
A-613
Страна 67 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 68
САД
Аризона
Кетрин Raymer, д-р FIFHI
Чендлер
85246
480-659-7825
go_rwb@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
PO Box 7688
AZ
САД
A-614
Ен Роб, д-р FIFHI
Меса
85207
480-242-8102
energysync7@earthlink.net
IfHI соработник (сертифициран 2005)
7721 Е Волф кањонот Стрит
AZ
САД
Б-491
Уметноста Родригез, FIFHI
Феникс
85044
480-483-2302
IfHI соработник (сертифициран 2003)
4039 Д. Capistrano д-р
AZ
САД
A-620
Страна 68 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 69
САД
Аризона
Ребека Сноуден, FIFHI, Lac, LMT
Меса
85202
917 822-3589
IfHI соработник (сертифициран 2011)
2146 Западот Изабела Ave
AZ
САД
F-703
Френк Tamburri, НД FIFHI
Меса
85212
IfHI соработник (сертифициран 2003)
9238 Д. Kiowa Ave
AZ
САД
A-633
Андреа Вајнер, NMD, FIFHI
Suite 4
Феникс
85022
602-863-4252
ahealingchoice@cox.net
IfHI соработник (сертифициран 2005), соработник cum laude 2005
15.414 Н. 7 Стрит
AZ
САД
Б-517
Страна 69 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 70
САД
Аризона
Шели Weisman, НД FIFHI
Фонтана Хилс
85268
480-816-4589
IfHI соработник (сертифициран 2003)
14.433 Сан Карлос
AZ
САД
A-643
Кит Вилкинсон, FIFHI
Пеорија
85383
623-229-5345
k.wilkinson @ scnm.edu
IfHI соработник (сертифициран 2005)
6763 В. Avenida Del Rey
AZ
САД
Б-493
Мерцедес Вилијамс, НД FIFHI
Скотсдејл
85260
480-629-8882
IfHI соработник (сертифициран 2003)
10.613 N Хајден Rd Suite 103
AZ
САД
A-647
Страна 70 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 71
САД
Аризона
Наша зими, НД Потопете Acup. FIFHI
Темпе
85281
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
2086 Д. Wildermuth Ave
AZ
САД
A-648
Дебра Wollner, д-р FIFHI
Темпе
85281
480-858-9100
Д. Wollner @ scnm.edu
IfHI соработник (сертифициран 2003), член на факултет
2140 Е Бродвеј патот
AZ
САД
A-209
Калифорнија
Раман Баша, FIFHI
Encinitas
92024
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
1106 Второ Стрит # 268
CA
САД
Е-191
Страна 71 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 72
САД
Калифорнија
Дејл Bean, FIFHI
Санта Ана
92705
949-290-2115
IfHI соработник (сертифициран 2005), соработник cum laude 2005
2401 Д. Авалон Avenue
CA
САД
Б-521
Мајкл Boblette, FIFHI
Сан Диего
92192
7605224425
mike@rolfer.biz
IfHI мајстор (сертифициран 2011)
10.671 Roselle ул # 102
CA
САД
H-108
Алекс Boggio, FIFHI
Tustin
92782
boggioinc@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2007), соработник cum laude 2007
2605 Agusta
CA
САД
Е-106
Страна 72 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 73
САД
Калифорнија
Роберт Broadwell, НД FIFHI
Fountain Valley
92708
714 965-9266
alternativemed@earthlink.net
IfHI соработник (сертифициран 2003)
18.837 Brookhurst Св Suite 210
CA
САД
A-516
Претпазливост Broadwell, НД Lac FIFHI
Fountain Valley
92708
714 965-9266
alternativemed@earthlink.net
IfHI соработник (сертифициран 2003)
18.837 Brookhurst Св Suite 210
CA
САД
A-517
Кристин Чан, MIFHI, ДД, дипл
Данвил
94526
925 858-1417
Dr.Christine.Chan @ gmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), мајстори cum laude 2005
CA
САД
К-112
Страна 73 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 74
САД
Калифорнија
Емили Чан, FIFHI
Кастро долина
94546
(510) 258-2971
dr.emily.chan @ gmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
2752 Шефилд Место
CA
САД
Е-110
Џералд Коен, FIFHI, Ehom, DC
Менло Парк
92101
650 328-4325
drgcohen@drgcohen.com
IfHI соработник (сертифициран 2007)
1040 Ноел диск Suite 102
CA
САД
Е-113
Роуз Кол, FIFHI
Сан Диего
92101
312-371-9788
therosecole@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2005), соработник cum laude 2005
2427 Ири Стрит
CA
САД
Б-500
Страна 74 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 75
САД
Калифорнија
Дебора Итон, FIFHI
Poway
92064
858-748-0982
rayndebeaton@cox.net
IfHI соработник (сертифициран 2003), соработник cum laude 2003
13.142 Tobiasson патот
CA
САД
A-541
Роналд Едвардс, DC MS FIFHI
Њупорт Бич
92660
714-396-3229
alivefitandwell@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
3918 кампус диск
CA
САД
A-542
Моника Fehn, MS, ЦПУ, MIFHI
11.755 Вилшир Blvd.Suite 1500
Лос Анџелес
90025
310-283-7512
monica@wellnesscrafter.com
IfHI мајстор (сертифициран 2007), мајстор cum laude 2007 година, IfHI соработник (сертифициран 2005),
Соработник cum laude 2005
Исхраната на жените Wellness
CA
САД
L-110
Страна 75 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 76
САД
Калифорнија
Ерик Fincke, FIFHI
Монтереј
93940
831-238-1008
ericpharmd@yahoo.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
64 Cuesta Виста
CA
САД
Б-528
Пенелопе Fremes, НД MIFHI
Sherman Oaks
91403
818 789-3315
pendoc30@hotmail.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
4261 Cedros Avenue
CA
САД
К-163
Dondi Gaskill, NC MIFHI
Aptos
95003
831-685-9149
health_by_design@pacbell.net
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник (сертифициран 2003)
217 венецијански Rd
CA
САД
К-152
Страна 76 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 77
САД
Калифорнија
Дејл Гибсон, RN, FIFHI
Менхетен Бич
90266
dalemgibson@adelphia.net
IfHI соработник (сертифициран 2007)
1212 Северна Poinsettia Avenue
CA
САД
Е-121
Ангела Голдстајн, НД MIFHI
Dana Point
92629
949-493-7284
drangiegold@aol.com
IfHI мајстор (сертифициран 2005), IfHI соработник, cum laude 2003 година, мајстори cum laude 2005
34112 Виолет Фенер, Suite C
CA
САД
К-119
Дејвид А. Hogg, НД FIFHI
Suite J210
Сан Хозе
95125
408-297-6877
IfHI соработник (сертифициран 2003)
1101 Јужна Винчестер Бул
CA
САД
A-565
Страна 77 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 78
САД
Калифорнија
Брајан Hopson, FIFHI
Ел Cajon
92022
619-440-6043
bhop31@hotmail.com
IfHI соработник (сертифициран 2003)
PO Box 181
CA
САД
A-567
Мишел Хара, FIFHI
Сан Димас
91773-3033
626-484-8844
mjacupressure@aol.com
IfHI соработник (сертифициран 2005)
236 W железничка улица
CA
САД
Б-585
Кејти Кели, FIFHI
Лос Анџелес
90066
310-795-6527
kkdragon@comcast.net
IfHI соработник (сертифициран 2005)
11.931 Avon начин АП # 2
CA
САД
Б-565
Страна 78 од 172
Copyright 2008, Институтот за човекови Индивидуалноста
Страна 79
САД
Калифорнија
Боби Кинг, FIFHI
Њупорт Бич
92660
IfHI соработник (сертифициран 2003)
3918 кампус диск
CA
САД
A-573
Мајкл Kwiker, не MIFHI
Сакраменто
95825
916-489-4400
IfHI Master (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2003, Masters Cum Laude 2005
3301 Alta Arden Suite 3
CA
САД
K-116
Suzanne Lamarche, MIFHI
Suite L 7-221
Temecula
92591
951-704-5965
suzannelamarche@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2009)IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
27636 Ynez Road
CA
САД
M-110
Page 79 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 80
САД
Калифорнија
Sally LaMont, ND Lac FIFHI
San Rafael
94901
415 381-3888
sally@naturodoctor.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
188 Baypoint Drive
CA
САД
B-602
Holly Lucille, ND RN FIFHI
Los Angeles
90066
310-390-5003
IfHI Fellow (Certified 2003)
12114 Venice Blvd
CA
САД
A-580
Alma Bella Maglaya, LAc FIFHI
Suite 201
Los Angeles
90024
310-694-3680
maglaya@sprynet.com
IfHI Fellow (Certified 2003), IfHI Fellow (Certified 2005)
1700 Westwood Blvd
CA
САД
A-581
Page 80 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 81
САД
Калифорнија
Nahid Manayan, FIFHI
Suite 140
Milpitas
95035
408 262-6900
nutrition_genotype@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
920 Hillview Ct
CA
САД
G-138
Vicky Marquez, FIFHI
La Puente
91744
626-705-9670
2vicmarq@msn.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
715 Rimgrove Drive
CA
САД
B-494
Maureen Moffat, FIFHI
Laguna Wood
92637
949-206-9488
IfHI Fellow (Certified 2005)
5354 B Algarrobo
CA
САД
B-526
Page 81 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 82
САД
Калифорнија
Virginia Morse, FIFHI
Apt 102
West Hollywood
90069
virginiacmorse@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
743 North Sweetzer Avenue
CA
САД
E-154
Melissa Neal, LMT FIFHI
La Verne
91750
909-599-1914
maureensdad@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
697 Lantana Street
CA
САД
B-587
David Newman, BA, LMT, FIFHI
#559
Los Angeles
90024
310 208-2700
davidmassage@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
914 Westwood Blvd
CA
САД
E-157
Page 82 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 83
САД
Калифорнија
Terri Oberto, FIFHI
Santa Cruz
95060
831-588-8126
terri_oberto@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
120 Curtis Street
CA
САД
B-524
Adrea Peters, FIFHI
Monterey
93940
310-968-2370
IfHI Fellow (Certified 2005)
151 Surf Way Apt 48
CA
САД
B-545
Carolyn Pierini, MIFHI
Dana Point
92629
949-496-9788
pierini@cox.net
IfHI Master (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2003
33091 Daniel Drive
CA
САД
K-139
Page 83 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 84
САД
Калифорнија
Andrea Purcell, ND FIFHI
Costa Mesa
92627
949-903-0904
IfHI Fellow (Certified 2003)
1831 Orange Ave. Suite B
CA
САД
A-611
Kelly Rasmussen, FIFHI
Dana Point
92629
949-310-4240
kelly@freeterminals.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
34145 Pacific Coast Highway #307
CA
САД
B-490
Joyce Reid, ND, RN, FIFHI
Bakersfield
93305
661 633-2773
natdoc@sbcglobal.net
IfHI Fellow (Certified 2007)
112 Oregon Street
CA
САД
E-164
Page 84 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 85
САД
Калифорнија
Tamara Rosza, FIFHI
San Diego
92130
858-356-9654
rosza2@mac.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
4647 Torrey Circle
CA
САД
B-546
Christa Rosza, FIFHI
San Diego
92130
858-356-9654
rosza2@mac.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
4647 Torrey Circle
CA
САД
B-539
Barbara Sakota, FIFHI
San Diego
92130
bsuenatdoc@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
13052 Signature Point #50
CA
САД
B-594
Page 85 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 86
САД
Калифорнија
Donna Sanford, FIFHI
Santa Ana
92707
714-429-9873
nutriveda@peoplepc.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
1101 W MacArthur Blvd #266
CA
САД
B-507
Kimberly Sievers, FIFHI
Huntingdon Beach
92648
714-374-4342x27
ghostbunny@dslextreme.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
206 Springfield Avenue, Apt. Б
CA
САД
B-540
Pat Spencer, BS, RD, MIFHI
Simi Valley
93063
805-990-1310
Pat@simplehealth.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
6027 Mescallero Place
CA
САД
M-130
Page 86 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 87
САД
Калифорнија
Rebecca Tkach, FIFHI
San Dinas
91773
909-592-6639
rebecca@sandimaswellness.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
121 E Bonita Ave
CA
САД
B-588
Julie Tran, Lac, FIFHI, ND, MS Human Nutrition,
Suite 130
San Jose
95126
408 454-8459
julietrannd@yahoo.com
Certified 2009
1520 The Alameda
CA
САД
E-222
Mylinh Tran, FIFHI
San Jose
95148
510-284-6086
mytranny@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
3355 Quesada Drive
CA
САД
B-582
Page 87 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 88
САД
Калифорнија
Pam Walters, FIFHI
Huntingdon Beach
92649
714-840-7133
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
17172 Bolsa Chica #64
CA
САД
B-520
Charles White, DDS FIFHI
Vista
92083
760-941-2113
ttwinkles@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
1235 W. Vista Way Suite G
CA
САД
A-646
Colorado
Lisa Amerine, ND FIFHI
Lafayette
80026
303-665-2423
dramerine@purehomeopathy.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
600 W. Emma St.
CO
САД
A-701
Page 88 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 89
САД
Colorado
Diana Boydstun, FIFHI
Clifton
81520
970 778-7988
newbodyconfidence@live.com
IfHI Fellow (Certified 2010)
3404 F Road
CO
САД
F-605
Kathryn Fair, FIFHI
Cortez
81321
970-565-7403
fair_2@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
7268 Highway 491
CO
САД
B-599
Kristin Jasperse, MIFHI
Colorado Springs
80903
719-578-8643
kristinblog1@earthlink.net
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2006), IfHI Fellow (Certified 2006)
724 N Cedar Street
CO
САД
L-112
Page 89 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 90
САД
Colorado
Rhonda Marcus, MIFHI, ND
Fort Collins
80526
970 672-7771
rhondamarcusnd@comcast.net
IfHI Master (Certified 2007), Master Cum Laude 2007, IfHI Fellow (Certified 2005)
3113 S. Taft Hill Road
CO
САД
L-115
Heather Peterson, BM, E-RYT, FIFHI
#c
Denver
80206
303 669-3264
heather@corepoweryoga.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
1124 St Paul
CO
САД
E-159
Madge Saunders, FIFHI
Suite 106
Denver
80203
mikestaff@sympatico.ca
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
1350 Grant Street
CO
САД
E-175
Page 90 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 91
САД
Colorado
Geri Schmidt, DOM FIFHI
Edwards
81632
970-926-0206
drgeri@zail.net
IfHI Fellow (Certified 2005)
0137 Main Street C-107-E
CO
САД
B-593
Michael Sutton, ND FIFHI
Ft Collins
80525
970-377-8813
mdsut@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003), Fellow Cum Laude 2003
1608 Alcott Street
CO
САД
A-630
Connecticut
Carol Agostino, FIFHI
Wilton
06897
203 761-0042
Carol@dadamo.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
213 Danbury Road
CT
САД
E-208
Page 91 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 92
САД
Connecticut
Natalie Colicci-Favretto, ND MS MIFHI
East Haven
06513
203 257-2183
nfavretto@comcast.net
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
66 Crest Ave
CT
САД
L-125
Peter D'Adamo, ND MIFHI
Wilton
06897
203-834-7500
IfHI Master (Certified 2005), Director, Faculty Member, Supporting Member
213 Danbury Road
CT
САД
K-107
Ann D'Adamo, FIFHI
Wilton
06897
IfHI Fellow (Certified 2007)
213 Danbury Rd
CT
САД
E-196
Page 92 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 93
САД
Connecticut
Martha D'Adamo, MIFHI
Wilton
06897
203 866 7664
IfHI Master (Certified 2005),IfHI Fellow (Certified 2003), Director, Supporting Member
213 Danbury Road
CT
САД
K-200
Coleen Flannery Caceres, MIFHI
Stratford
6614
203 380-6883
kalimadesigns@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2005)
46 Collin St
CT
САД
L-139
Sergei Frenzel, MIFHI
Milford
06461
IfHI Master (Certified 2007)
715 Popes Island Road
CT
САД
L-134
Page 93 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 94
САД
Connecticut
Gwen Gilchrist, FIFHI
Wilton
06897
IfHI Fellow (Certified 2007)
213 Danbury Road
CT
САД
E-197
Maura Henninger, FIFHI, BA
Milford
06460
917 822-0617
maura.henninger@gmail.com
IfHI Fellow (Certified 2010)
3 Schooner Lane #25
CT
САД
F-404
Nancy Kuhn, FIFHI
Wilton
06897
nancy@dadamo.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
213 Danbury Road
CT
САД
E-202
Page 94 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 95
САД
Connecticut
Lucyna Kwiatkowski, FIFHI
Suite 137
Stonington
06378
215 292-4657
lkwiatkowski1@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
22 Bayview
CT
САД
E-138
Linda Myers, FIFHI, CNC
3040 Whitney Ave
Hamden
06518
203 407-8128
thyme@sbcglobal.new
IfHI Fellow (Certified 2009)
C/O Thyme & Season
CT
САД
G-123
Ginger Nash, ND, BA, MIFHI
2nd Floor
New Haven
06511
203 777-7911
gnashwolfe@sbcglobal.net
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2007)
21 Anderson Street
CT
САД
L-141
Page 95 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 96
САД
Connecticut
Elle Provencher, ND, FIFHI
Glastonbury
06033
860 888-8613
dr.elle@ymail.com
IFHI Fellow (Certified 2010)
CT
САД
F-621
Helene Pulnik, MIFHI, ND, Lac, MS
Glastonbury
06033
860 657-4105
glast.naturopathic@sbcglobal.net
IfHI Master (Certified 2009)IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
18 School Street
CT
САД
M-120
Jonathan Raistrick, FIFHI, ND
Watertown
06795
860 945-1004
Center1@snet.net
IfHI Fellow (2009 Certified)IfHI Master (2011 Certified)
640 Main Street
CT
САД
G-128
Page 96 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 97
САД
Connecticut
Laura Reynolds, FIFHI, MSPT
Rear Building
New Haven
06511
860 227-9518
lj_reynolds@comcast.net
IFHI Fellow (2010 Certified)
39 Orange Street
CT
САД
F-502
Lisa Wynne Salvatore, FIFHI, Lic, NC
Greenwich
06830
203 622-4772
lisa@lisawynnesalvatore.com
IfHI Fellow (2010 Certified)
28 Lafayete Place
CT
САД
F-501
Barbara Shola, FIFHI,
Wilton
06897
barbara@dadamo.com
IfHI Fellow (2010 Certified)
213 Danbury Road
CT
САД
F-630
Page 97 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 98
САД
Connecticut
Katja Sjoblom, RN ND (cand.) FIFHI
Milford
06460
203-877-5004
ksjoblom@optonline.net
IfHI Fellow (Certified 2003)
28 Sandpiper Crescent
CT
САД
A-627
Sharon Smith, MS, CH, MIFHI
Columbia
06237
860 818-0146
shar@epigeneticwellness.com
IfHI 2009 Master Crossville Fellow
7 Erdoni Road
CT
САД
M-129
Leigh White, ND,MS, MIFHI
North Haven
06473
203 980-0465
leigh.white.nd@naturalfamilyhealthllc.com
IfHI Master (Certified 2009) IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
410 State Street
CT
САД
M-133
Page 98 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 99
САД
District of Columbia
Rita Campbell, FIFHI
Washington
20017
202 714-4022
rita_campbell.comcast.net
IfHI Fellow (Certified 2005)
1515 Michigan Avenue
DC
САД
B-556
Florida
Kathy Busby, RM,CSII,MIFHI,BD
Seminole
33775
727 698-3311
kate@academyofgeneticsciencesinc.com
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2005)
PO Box 8206
FL
САД
L-105
Sally Byrd, MIFHI
Saint Augustine
32080
904-461-5166
ladybyrds@msn.com
IfHI Master (Certified 2007), Master Cum Laude 2007, IfHI Master (Certified 2005),
IfHI Fellow (Certified 2003)
324 South Ocean Trace Road
FL
САД
K-158
Page 99 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 100
САД
Florida
Elaine DeDella, DN FIFHI
Apt I102
Bradenton
34210
303-751-4335
ededella@att.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
5950 36th St West
FL
САД
A-536
Kathryn Friedle, FIFHI
Winter Park
32792
4072477513
kate32792@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2011)
2913 DeBrocy Way
FL
САД
H-121
Linda Garrison, CN MIFHI
Titusville
32780
321-269-4848
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
2916 South Washington Avenue
FL
САД
K-145
Page 100 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 101
САД
Florida
Mary B Good, FIFHI
Suite 804
Fort Myers Beach
33931
sunny6970@comcast.net
IfHI Fellow (Certified 2007)
7330 Estero Blvd
FL
САД
E-123
Steven Green, MIFHI
Miami
33173
305-273-7779
ddsgreen@bellsouth.net
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2005)
10261 SW 72 St. C-106
FL
САД
L-135
Judy Hesrick, MIFHI
Мелбурн
32935
321-259-7018
jhesrick@aol.com
IfHI Master (Certified 2009) IfHI Fellow (Certified 2005)
FL
САД
M-109
Page 101 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 102
САД
Florida
Stefani Kauffman, FIFHI, BA
Pompano Beach
33069
stefani258@aol.com
FL
САД
F-613
Jo Ann Leonard, FIFHI
Jensen Beach
34957
772 285-0360
luvallsix@adelphia.net
IfHI Fellow (Certified 2005)
104 Aqua Ra Dr.
FL
САД
B-534
Allison Marse, CHC, AADP, FIFHI
Oviedo
32765
407-924-4334
allisonmarse@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
1005 Abell Circle
FL
САД
E-148
Page 102 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 103
САД
Florida
Cherie McCray, LMT FIFHI
Altamonte Springs
32701
407-399-7601
IfHI Fellow (Certified 2003)
427 Centerpoint Circle suite #1881
FL
САД
A-584
Susan Pataky, LMT ND FIFHI
06605
smpataky@earthlink.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
FL
САД
A-604
Jean Reed, MSc(Ed) FIFHI
Parrish
34219
941-776-3076
IfHI Fellow (Certified 2003)
2930 Wilderness Blvd. East
FL
САД
A-615
Page 103 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 104
САД
Florida
Kim Russo, LMT, CT, NCTMB,MIFHI
Saint Petersburg
33711
727 321-6966
krusso31@aol.com
IfHI Master (Certified 2009) IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
4434 Central Avenue
FL
САД
M-126
Ted Shaffer, FIFHI
North Miami Beach
33162
ted@healingartsgroup.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
1660 NE 168th Street
FL
САД
A-626
Robert Streisfeld, NMD FIFHI
Boca Raton
33433
602-321-8251
IfHI Fellow (Certified 2003)
7785 Travelers Tree Drive
FL
САД
A-629
Page 104 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 105
САД
Florida
Beverly Wells, MIFHI, CN, Dip.H.Ir, LMT#57599
New Smyrna Beach
386 847-3771
IfHI Master (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2003
FL
САД
K-138
Mallory Whitley, Assoc. Nursing, CNA, FIFHI
#409
Sarasota
34243
940 321-1828
mlwhitley@verizon.net
IfHI Fellow (Certified 2007)
1674 University Parkway
FL
САД
E-187
Грузија
Melissa Bennett, ND, MFIFHI, CNHP
Lawrenceville
30044
404 396-3122
theoliveleaf@bellsouth.net
IfHI Master (Certified 2009)Fellow (2008 Crossville)
3444 Club Drive
ГА
САД
M-103
Page 105 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 106
САД
Грузија
Lynn Brownlee, MIFHI
Griffin
30223
770-227-6996
smooplayer@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2005), Supporting Member
2798 Fayetteville Road
ГА
САД
K-136
Nola Daniel, FIFHI
Palmetto
30268
678-427-1335
ndaniel3@student.gsu.edu
IfHI Fellow (Certified 2005)
207 Cobb Street
ГА
САД
B-552
Eli English, ND,CBS,CHC,FIFHI
Marietta
30060
404-786-1414
elirice@bellsouth.net
IfHI Fellow (Certified 2005)
44 Mill Street
ГА
САД
B-553
Page 106 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 107
САД
Грузија
Vickie Goswick, FIFHI
Calhoun
30701
706-625-1952
vgoswick@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
118 Jones Road
ГА
САД
A-557
Mary McCoin, BA FIFHI
Smyrna
30082
IfHI Fellow (Certified 2003)
3620 Marcia Drive
ГА
САД
A-654
Judith Ann McCoy, FIFHI
Atlanta
30075
678 360-7418
judithmccoy@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
ГА
САД
G-120
Page 107 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 108
САД
Грузија
Carole Elizabeth Rendell, FIFHI
Watkinsville
30677
706 308-6583
cgriverhaven@yahoo.com
IfHI Fellow (2009 Certified)
ГА
САД
G-129
Roseline Schmidt, FIFHI
Kennesaw
30152
678 463-0473
r_baud@hotmail.com
IfHI Fellow (2010 certified)
2122 Tayside Crossing
ГА
САД
F-623
Marie Vola-Stein, FIFHI, LMT
Marietta
30062
770 369-3606
marie@myzendayspa.com
IfHI Fellow (Certified 2010)
2475 East Piedmont Road
ГА
САД
F-627
Page 108 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 109
САД
Грузија
Peter Williams, FIFHI
Marietta
30062
404-288-7171
IfHI Fellow (Certified 2005)
2243 Rosemoore Walk
ГА
САД
B-603
Hawaii
Karen Frangos, ND PT MIFHI
Kihei
96753
808 879-0638
mauichiro@gmail.com
IfHI Master (Certified 2005), Masters Cum Laude 2005
1367 S. Kihei Road #3-105
HI
САД
K-118
Anna Marie Lambert, MIFHI
Kealakekua
96750
8083233370
ulderico@hawaii.rr.com
IfHI Master (2011 Certified)
PO box 688
HI
САД
N-115
Page 109 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 110
САД
Hawaii
Nancy Lins, ND, FIFHI
Kailua-Kona
96740
808-331-8405
drlins@konawellnewwcenter.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
75-5699 Kopiko St
HI
САД
E-142
Julie Wanner, CMA, AS, FIFHI
Honolulu
96826
808 949-2275
julie@diabetesdoneright.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
1750 Kalakaua Ave # 1703
HI
САД
E-170
Iowa
Joanna Lawson, EdS, LMFT, FIFHI
Iowa City
52245
319 354-6238
jannalaw@msn.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
505 E Washington Street
IA
САД
E-140
Page 110 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 111
САД
Idaho
Randy Anderson, FIFHI
Idaho Falls
83404
208-523-5425
imok@srv.net
IfHI Fellow (Certified 2003)
4758 South Holmes Avenue
ID
САД
A-501
Callie Hann, RN FIFHI
Homedale
83628
208-337-3482
IfHI Fellow (Certified 2005)
1561 Hill Road
ID
САД
B-532
Denice M. Moffat, FIFHI, MS, DVM, ND, KRM
Deary
83823
208 877-1222
drmoffat@NaturalHealthTechniques.com
IfHI Fellow (2009 Certified)
1069 Elk Meadow Lane
ID
САД
G-122
Page 111 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 112
САД
Idaho
Eric Morrison, MIFHI
Boise
83702
512 983-0323
erictscottmorrison@gmail.com
IfHI Master (Certified 2009)IfHI Fellow (2008 Crossville)
434 W Thatcher St
ID
САД
M-117
Pamela Price, FIFHI
Nampa
83651
208 989-1301
pam@price-associates.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
10342 Pheasant Lane
ID
САД
E-209
Illinois
Terrence J Bugno, FIFHI
Crystal Lake
60012
tjbugno@pol.net
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
2719 Red Barn Road
IL
САД
E-109
Page 112 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 113
САД
Illinois
Ron Deyo, DC FIFHI
Mt Carroll
61053
815-244-2091
deyochiroandmore@internetni.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
18158 IL RT 40 South
IL
САД
A-537
Natalie Lidow, DDS FIFHI
Chicago
60610
312-643-5152
natasha4444@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
21 West Chestnut Street Apt 1704
IL
САД
A-578
Thomas Martens, FIFHI
Rock Island
61201
309 235-3948
thomasmartens2011@gmail.com
IfHI Master (Certified 2011)
2300 79th Ave W Lot 4
IL
САД
H-129
Page 113 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 114
САД
Illinois
Charles Massingill, FIFHI
Chicago
60640
charlesmingill@ameritech.net
IfHI Fellow (Certified 2007)
1834 West Berwyn Avenue
IL
САД
E-149
Arnetta May-Williams, FIFHI, Ceap, LCPC
Chicago
60649
312 480-0256
IfHI Fellow (Certified 2007)
IL
САД
E-212
Jacqueline Petty, MS, FIFHI, MIFHI
Machesney Park
61115
815 633-7035
dnahealth29@aol.com
IfHI Master (Certified 2011) IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
871 Firefly Drive
IL
САД
E-190
Page 114 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 115
САД
Illinois
TJ Phelps, Bachelors of Science
Lombard
60148
3076770292
terrillphelps@student.nuhs.edu
IfHI Master (Certified 2011)
200 E. Roosevelt Rd.
IL
САД
H-136
Christine Rogers-Bugno, FIFHI
Crystal Lake
60012
tjbugno@pol.net
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
2719 Red Barn Road
IL
САД
E-169
Randal Zickuhr, ,NHD,CNHC,MIFHI
Cherry Valley
61016
815-580-1050
rjazz1084@aol.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow, Fellow Cum Laude 2003, Master Cum Laude
2005
7573 Magnolia Trail
IL
САД
K-110
Page 115 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 116
САД
Indiana
Carolyn Behrman, MIFHI
Columbus
47201
812-375-1677
cbehrman@voyager.net
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
2755 Chesnut Court
IN
САД
L-102
Richard Karkut, FIFHI
Салем
47167
812-896-1062
karkut_2000@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
PO Box 349
IN
САД
B-576
William Kokenge, DC FIFHI
West Harrison
47060
812-637-6300
IfHI Fellow (Certified 2003)
221 State Street Suite G
IN
САД
A-574
Page 116 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 117
САД
Indiana
E. Kent Palmer, PhD, FIFHI, BS, MS
46526
574 535-7024
cshart@cs331.info
Fellow (2008 Crossville)
1700 S. Main Street
IN
САД
F-127
Kris Sieracki, FIFHI
Elkhart
46514
ksherbconnect@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
332 Dorsey Ave
IN
САД
E-178
Iowa
Tom Rexroth, DC FIFHI
West Burlington
52655
319-752-4544
rexrothtrex@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
2411 West Mount Pleasant Street
IO
САД
A-616
Page 117 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 118
САД
Kentucky
Jill Bassett, DMD FIFHI
Louisville
40299
502-439-5940
louwellness@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
10003 Taylorsville Road
KY
САД
A-505
Pam Holzknecht, RDH FIFHI
Goshen
40026
502-228-5659
nikken@bellsouth.net
IfHI Fellow (Certified 2003)
12108 Oakdale Way
KY
САД
A-566
Jill Norris, MPH, FIFHI, BS
Bowling Green
42102
270 781-5934
Jill.Norris@wku.edu
Fellow (2008 Crossville)
2561 Richpond Rockfield Road
KY
САД
F-124
Page 118 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 119
САД
Kentucky
Ernie Owen, EdD,FIFHI
Bowling Green
42101
270 843-8553
bgowen@bellsouth.net
Fellow (2008 Crossville)
2561 Richpond Rockfield Road
KY
САД
F-126
Louisiana
Daisy V. Velas, FIFHI
Lafayette
70503
337 453-4811
daisyv@walktheroadtolife.com
IfHI Fellow (Certified 2010) IFHI Master (Certified 2011)
LA
САД
F-626
Wojceich Wojcik, PhD DC PT MIFHI
Metairie
70002
504-837-3737
drxstress@aol.com
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
3351 Severn Ave S204
LA
САД
K-135
Page 119 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 120
САД
Massachusetts
Christina Cote, FIFHI, HHC
Northhampton
01061
genotypediet@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
PO Box 1585
MA
САД
E-115
Lyndsay Mazzola, FIFHI
Watertown
02472
lyndsaymazzola@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
68 Putnam Street
MA
САД
E-151
Ashley Norwood, MIFHI
Boston
02114
617 816-1770
anorwood@wellcoaches.com
IfHI Fellow (certified 2010)IfHI Master (certified 2011)
4 Longfellow Place#1810
MA
САД
N-118
Page 120 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 121
САД
Maryland
Marie Louise Jean, MIFHI, MS, Holistic Health Co
Kensington
20895
201 933-0772
nourish15@hotmail.com
fHI Master (Certified 2009)IfHI Fellow (Certified 2007)
11115 Lund Place
MD
САД
M-112
David McMillan, FIFHI
Silver Springs
20905
443 388-8093
IfHI Fellow (Certified 2003)
1115 Netherlands Court
MD
САД
A-587
Maine
Moshe Myerowitz, DC CCN FIFHI
Bangor
04401
207-947-3333
mmyerowitz@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003), Fellow Cum Laude 2003
1570 Broadway
ME
САД
A-591
Page 121 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 122
САД
Michigan
Sherry Alexander, FIFHI
Sheridan
48884
989-291-3734
drbonnie@cmsinter.net
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
2517 E Beardsley
MI
САД
B-506
Laura Allmacher, FIFHI
Lansing
48912
allmacher@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
412 N Foster
MI
САД
E-100
Davis Brockenshire, FIFHI
Plymouth
48170
245-895-6119
drbrockdc@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
9244 Hackberry
MI
САД
B-522
Page 122 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 123
САД
Michigan
Colleen Christman, FIFHI
Grand Haven
49417
colleenchristman@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
396 Howard Avenue
MI
САД
E-195
Dara Clark, FIFHI
Merrill
48637
989-842-5279
cnclark_99@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
5200 Mason Road
MI
САД
A-529
Jacquelynne Featherly, MIFHI
Vestaburg
48891
989-427-5046
letsgethealthy@cmsinter.net
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
6119 HC Edmore Road
MI
САД
K-147
Page 123 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 124
САД
Michigan
Susan Ferguson, FIFHI
St. Johns
48879
989-224-6073
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
5851 W. Colony Road
MI
САД
B-512
Kim Hill, FIFHI
Paw Paw
49079
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
MI
САД
E-201
Karl Johnson, DC FIFHI
Shelby Township
48316
586 731-8840
info@wellnesschiro.com
IfHI Fellow (Certified 2003), Fellow Cum Laude 2003
51735 Van Dyke Ave
MI
САД
A-569
Page 124 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 125
САД
Michigan
Kathleen Jones, FIFHI
Brighton
48114
810-333-5039
bob.plowdrey@infineon.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
11704 Larkins
MI
САД
B-596
Sheila Joseph, FIFHI
Ionia
48846
616 523-6450
usangelicstar@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
275 Ridgewood Court
MI
САД
B-509
Teri Lukas, FIFHI
Fowler
48835
989 593-2883
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
2315 South Hinman Road
MI
САД
E-215
Page 125 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 126
САД
Michigan
Crystal Machiele, FIFHI
Rockford
49341
crystal@naturalbalance.info
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
4915 Tiamo Lane
MI
САД
E-144
Joseph D. Mann, FIFHI, BS
Kalamazoo
49079
269 998-3368
jdsbmann@msn.com
IfHI Fellow (2009 Certified)
MI
САД
G-119
Diane Moore, CN, MSChE, BS, FIFHI
Bloomfield
48301
248 539-3392
moorenatural@sbcglobal.net
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
4520 Niagra Lane
MI
САД
E-153
Page 126 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 127
САД
Michigan
M. Samm Pryce, ND, MIFHI
Ann Arbor
48104
734 730-2265
samm.pryce@doctor.com
IfHI Master (Certified 2007), Master Cum Laude 2007, IfHI Fellow (Certified 2003)
2190 S. State St
MI
САД
L-117
Bonnie Searles, DCFIFHI
Sheridan
48884
989-291-3734
drbonnie@cmsinter.net
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
2493 E Beardsley
MI
САД
B-519
Libby Slocum, MIFHI
Paw Paw
49079
269-657-8330
healthhelper2000@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2005)
34654 32nd Street
MI
САД
K-175
Page 127 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 128
САД
Minnesota
Erika Klus, PharmD RPh MIFHI
Minneapolis
55405
612-327-0233
klusonline@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2005), Master Cum Laude 2005, IfHI Fellow (Certified 2005)
2426 Hennepin Ave. S.
MN
САД
K-170
Missouri
Diana Gattermeir, FIFHI
Foristell
63348
636-463-1885
dgattermeir@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
21 Timberland Drive
MO
САД
B-503
Ramie M. Haas, FIFHI
Kansas City
64112
816 217-5452
ramiehaas@hoymail.com
Fellow (2008 Crossville)
4809 Roanoke Parkway
MO
САД
F-110
Page 128 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 129
САД
Missouri
Irene King, FIFHI
St. Charles
63304
636-300-3484
iaking@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
343 Charlottesville Drive
MO
САД
B-502
Nicole Roderick, FIFHI
St. Louis
63131
6365785163
chiefgirl@sbcglobal.net
IfHI Master (Certified 2011)
MO
САД
H-140
Montana
Kate Barton Miyagi, ND
Billings
59101
406 259-5096
drkatebarton@gmail.com
IfHI Fellow (Certified 2011)
720 N. 30th Street
MT
САД
F-704
Page 129 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 130
САД
North Carolina
Lydia Chambers, CN LMT FIFHI
Fayetteville
28303
910-484-6934
proghealth@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
2929 Breezewood Avenue Suite 100
NC
САД
B-573
Manon Fielding, DCFIFHI
Hillsborough
27278
919-724-9546
drmanon@embarqmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
658 N. Churton Street
NC
САД
B-527
Clara Tavarez, LMT FIFHI
Raleigh
27609
919-981-7395
healingh@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
3508 Utica Drive
NC
САД
A-635
Page 130 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 131
САД
New Jersey
Leah Baeyertz, FIFHI
Point Pleasant
08742
732 575-0035
leahb303@comcast.net
IfHI Fellow (Certified 2009)
303 Osborn Avenue
NJ
САД
G-102
Diana Brantley, FIFHI
Edision
08837
dianab16@optonline.net
IfHI Fellow (Certified 2009)
NJ
САД
G-104
Evan Chait, PT FIFHI
Ramsey
7446
201-327-1990
eapisports@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
171 Lake Street
NJ
САД
B-549
Page 131 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 132
САД
New Jersey
Sue Ann Garwood, FIFHI, MS, Dipl Ac, CA, CNC
Boonton
07005
973 219-8681
info@openyourdate.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
NJ
САД
G-111
Jarl Haugedal, MIFHI
Jersey City
7302
201-209-0788
jarlsemail@aol.com
IfHI Master (Certified 2005)
323 Varick Street
NJ
САД
K-177
Annabel M Estevez Rodriguez, FIFHI
Westmont
08108
856 308-2182
annabelestevez@yahoo.com
IFHI Fellow (Certified 2010)
114 E. Cuthbert Blvd Apt E2
NJ
САД
F-607
Page 132 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 133
САД
New Mexico
Judy Curtis, ND MIFHI
Grants
87020
505-285-7117
IfHI Master (2009 Certified) IfHI Fellow (2003 Certified)
437 Elder Street
NM
САД
M-106
Linda Hutchins, MS RD LD CCNFIFHI
Albuquerque
87117
IfHI Fellow (Certified 2005)
7412 Vickrey Drive
NM
САД
B-999
Barbara Maddoux, FIFHI
Albuquerque
87109
505-828-9642
btyoga@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
5700 Harper Dr. NE #470
NM
САД
B-531
Page 133 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 134
САД
New Mexico
Gael Minton, PhD MIFHI
Ranchos de Taos
87557
505-751-4681
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
PO Box 2649
NM
САД
K-133
Neil Neder, FIFHI
Albuquerque
87196
505-610-2048
neilneder@msn.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
PO Box 4127
NM
САД
A-592
Marjorie Stribling, FIFHI
Santa Fe
87505
IfHI Fellow (Certified 2005)
2503 Siringo Lane
NM
САД
B-586
Page 134 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 135
САД
Nevada
James Borden, CN MIFHI
Las Vegas
89108
2282389256
JPBR4YT@cableone.net
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
664 Gold Pond Circle
NV
САД
K-140
Bonnie Evans, FIFHI
Las Vegas
505 550-0051
truebluebon48@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
NV
САД
A-544
Cindy Rose, FIFHI, BS Nutrition Science
89509
702 768-1220
Fellow (Crossville 2008), IfHI Master (Certified 2009)
NV
САД
M-124
Page 135 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 136
САД
New York
Edgardo Alonzo, FIFHI, RN, CPT, LMT
West Hempstead
11552
516 707-7130
My-Qi@optonline.net
IfHI Fellow (Certified 2010)
641 Dogwood Ave
NY
САД
F-601
Audrey Arnsdorf, MIFHI
New York
10016
IfHI Master (Certified 2009), IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
22 E 31
NY
САД
M-101
Andre Audant, MIFHI
Mount Kisco
10549
914-242-0124
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
39 Smith Avenue
NY
САД
K-149
Page 136 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 137
САД
New York
Peter Bongiorno, ND, Lac, FIfHI
Huntington
11743
6314211848
drpeter@innersourcehealth.com
IfHI Master (Certified 2011)
11 Stewart Ave
NY
САД
H-109
Jacqueline Carboni, RN ND MIFHI
New York
10128
drcarboni@mac.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow Cum Laude 2003
1838 Second Avenue #178
NY
САД
K-143
Andrea Cayea, RN MIFHI
New York, Lond Island, Manhattan
11050
516 570-6037
IfHI Master (Certified 2009), Fellow (Crossville 2008)
NY
САД
M-104
Page 137 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 138
САД
New York
Anna Dobbs, MIFHI
DeWitt
315-449-9505
adobbs@twcny.rr.com
IfHI Master (Certified 2009), IfHI Fellow (Certified 2005)
106 Lynbrook Circle
NY
САД
M-108
Jean Ferraraccio, RN FIFHI
New York
10010
212-996-2546
info@nurturespath.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
1133 Broadway, Suite 1020
NY
САД
B-597
Nicole Glassman, BA FIFHI
Suite 505
NY
10023
212 245-3129
nicole@mindfulhealth.biz
IfHI Fellow (Certified 2003)
1841 Broadway
NY
САД
A-555
Page 138 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 139
САД
New York
Sharon Gleiberman, FIFHI, CHHC, AADP,CHFS
New York
10014
212 627-4752
lewint60@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
West Village, Manhattan
NY
САД
G-113
Mary Hartmann, RN MIFHI
Brooklyn
11210
917 538-3890
mhartmann_5@hotmail.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow Cum Laude 2003
637 East 24 Street
NY
САД
K-129
Elizabeth Huesca, MIFHI
Brooklyn
11226
347 822-9288
2live2eat@gmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005, Master Certified 2009
NY
САД
M-111
Page 139 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 140
САД
New York
Dina Khader, MS RD CDN MIFHI
Mount Kisco
10549
914-242-0124
dina@DinaKhader.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003), Supporting Member, Faculty
39 Smith Avenue
NY
САД
K-148
Regina Kuhlman, FIFHI
Copiague
11726
631-608-3011
rkuhlman@optonline.net
IfHI Fellow (Certified 2005)
150 Jervis Avenue
NY
САД
B-559
Sharon Lewinter, MIfHI
New York
10009
3473639961
lewint60@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2011)
300 1st Ave #
NY
САД
H-134
Page 140 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 141
САД
New York
Barbara Lewinter, FIFHI, CHHC, AADP, CHFS
Albany
12203
518 489-0654
barbaralewinter@gmail.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
NY
САД
G-117
Pina Logiudide, ND, Lac, FIfHI
Huntington
11743
6314211848
info@innersourcehealth.com
IfHI Master (Certified 2011)
11 Stewart Avenue
NY
САД
H-127
Sultrix Marcus, FIFHI
Astoria
11106
(646) 262-9628
info@themarcusmethod.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
3434 24th Street
NY
САД
E-147
Page 141 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 142
САД
New York
Noelle Neilsen, MD MIFHI
Silver Bay
12874
518-583-0020
noellebn@spa.net
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2005)
20 Tower Point
NY
САД
K-172
Roseanne Nenninger, BA,MLS,CN,ND
Port Jefferson
11777
631 834-2502
109 Randall Ave
NY
САД
E-220
Steve Nenninger, MIFHI,ND,BA
Port Jefferson
11777
631 235-2111
stevenenninger@gmail.com
IfHI Fellow Certified 2007, IfHI Master (Certified 2009)
109 Randall Ave
NY
САД
M-118
Page 142 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 143
САД
New York
Lois Porlier, BA MIFHI
East Berne
12059
518-872-9061
lporlier@aol.com
IfHI Master (Certified 2009), IfHI Fellow (Certified 2003)
PO Box 275
NY
САД
M-119
Victor Porlier, MA FIFHI
East Berne
12059
518-872-9061
vporlier@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
PO Box 275
NY
САД
A-609
Daniel Rubado, FIFHI
Mount Kisco
10549
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
39 Smith Street
NY
САД
E-171
Page 143 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 144
САД
New York
John Salecker, FIFHI
Cohoes
12047
518-237-0762
salecker26@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
50 Pleasant Court
NY
САД
B-544
Jaime Schehr, FIFHI, ND, RD, CDN
Yonkers
10710
631 897-8375
info@drjamiend.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
NY
САД
F-403
Sandy Silver, FIFHI, CRC, LMHC
West Hempstead
11552
516 263-9019
Sandy641@optonline.net
IfHI Fellow (Certified 2010)
641 Dogwood Ave
NY
САД
F-625
Page 144 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 145
САД
New York
Myrna Weinreich, BS MS MIFHI
Brooklyn
11201
718-625-6662
Mellen319@aol.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
101 Clark Street
NY
САД
K-157
Rachel Wiener, HHC, AADP, BA, FIFHI
Pittsford
14534
585 261-9983
rdwiener@rochester.rr.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
11 Park Square Lane
NY
САД
E-188
Donielle Wilson, FIFHI, ND, CPM
Port Jefferson
11777
845 729-0582
doctordoni@gmail.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
317 Thompson Street
NY
САД
G-135
Page 145 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 146
САД
Ohio
Deborah Ford, FIFHI
Van Wert
45891
419-238-3321
debfordmsrd@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
1031 S. Shannon Street
OH
САД
B-529
Briana Miller, FIFHI
Columbus
43235
614 507-3161
briana.miller@dr.com
IfHI Fellow (Certified 2011)
OH
САД
H-133
John Parmater, MBA BS FIFHI
Columbus
43214
jparmate@columbus.rr.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
158 West North Broadway
OH
САД
A-602
Page 146 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 147
САД
Ohio
Teresa Quinlin, MD MIFHI
Canal Winchester
43110
614-833-1500
IfHI Master (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2003
28 E Waterloo Street/ PO Box 206
OH
САД
K-154
Ted Suzelis, ND MIFHI
Newton Falls
44444
330-872-1577
drted@suzelis.com
IfHI Master (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2003
38 West Broad St.
OH
САД
K-153
Oklahoma
Sherry Lynn Ross, Dr Pharm FIFHI
Edmond
73003
405-341-1683
sherry@sherrysdrug.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
18800 Woody Creek Drive
ОК
САД
A-621
Page 147 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 148
САД
Oregon
David Bove, ND LAc MIFHI
Eugene
97401
541-683-2126
docb@drbove.info
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow Cum Laude 2003, Masters Cum Laude 2005
1161 Lincoln Street
OR
САД
K-115
Ronald Gonzalez, FIFHI
Portland
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
OR
САД
E-122
Esther Haeusler, FIFHI
Portland
97210
503-261-3515
IfHI Fellow (Certified 2005)
435 NW 22nd
OR
САД
B-575
Page 148 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 149
САД
Oregon
Rose Martin, MIFHI
Gresham
97030
drrosem@comcast.net
IfHI Master (Certified 2007), Master Cum Laude 2007
119 NE 3rd Street
OR
САД
L-116
Virginia Oram, ND MIFHI
Eugene
97401
541-343-2384
virginia@droram.com
IfHI Master (Certified 2005), Master Cum Laude 2005
400 East 2nd Avenue, Suite 105
OR
САД
K-124
Jacquelyn L. Schroeder, FIFHI
McMinnville
97128
503 437-0226
jacquelyn_lee@comcast.net
IfHI Fellow (2010 Certified)
PO Box 1105
OR
САД
F-624
Page 149 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 150
САД
Oregon
Steve Shapiro, FIFHI
Eugene
97404-3192
541-689-7579
steve_shapiro@orsa.uoregon.edu
IfHI Fellow (Certified 2005), Faculty Member
789 Cherry Avenue
OR
САД
B-541
Liz Sutherland, FIFHI, ND
049 SW Porter St.
Portland
97201
503 449-0601
drlsutherland@hotmail.com
IfHI Fellow (2011 Certified)
Helfgott Research Institute National College of Natural Medicine
OR
САД
F-702
Rachael Winkler, FIfHI
Redmond
97756
5414080058
yerbachic@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2011)
PO Box 674
OR
САД
H-150
Page 150 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 151
САД
Pennsylvania
John Ashby, MD, FIFHI
Unit 515
Bala Cynwyd
19004
610 715-0464
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
190 Presidential Blvd
PA
САД
E-102
Lisa Colasurdo, FIFHI
Lehigh Valley Area
18045
6102521157
lisa.colasurdo@yahoo.com
IfHI Master (Certified 2011)
PA
САД
H-113
Debra Dallas, MS, MIFHI
Easton
18045
610-253-1977
dwc2007@verizon.net
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
4048 Freemansburg Ave
PA
САД
K-113
Page 151 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 152
САД
Pennsylvania
Ann Lee, FIFHI, ND, L.Ac
112 N. Cornell Avenue
Lancaster
17603
717 669-1050
Lee@DoctorNaturalMedicine.com
IfHI Fellow (Certified 2009)
Health for Life Clinic
PA
САД
F-401
Mary Christina Stashko, ND, MIFHI, BNH, MSC
Emmaus
18049
610 965-8132
tstashko6@gmail.com
Master (Certified 2009)Fellow (2008 Crossville)
PA
САД
M-131
Puerto Rico
Marian Dubner, BS (Chem) FIFHI
San Juan
00926
787-448-7771
IfHI Fellow (Certified 2003)
Altomonte 100, Carr. 842, Box 74
PR
САД
A-540
Page 152 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 153
САД
Tennessee
Donna M. Blankenship, FIFHI
Crossville
38555
931 456-7675
donnablankenship@gmail.com
Fellow (2008 Crossville)
1313 East First Street
TN
САД
F-103
Katherine Finan, FIFHI, MS, RD, LDN
Jackson
38305
731 780-8733
finankat@gmail.com
IfHI Fellow (2009 Certified) IfHI Master (Certified 2011)
126 Lakehaven Drive
TN
САД
G-109
Doris E. Fisk, FIFHI, CNHP
Maryville
34803
607 769-0281
dorisfisk@yahoo.com
IfHI Fellow (2011 Certified)
153 Kingstown Colony Drive
TN
САД
F-701
Page 153 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 154
САД
Tennessee
Dany Jones, MIFHI
Cleveland
37311
423-614-4372
IfHI Master (Certified 2005)
437 Inman Street West
TN
САД
K-173
Larry Nesbit, MIFHI
Crossville
38555
931 456-9245
er4yt@frontiernet.net
IfHI Master (Certified 2007) IfHI Fellow (Certified 2007)
61 Calloway Drive
TN
САД
L-144
Jay Sabine, FIFHI
Crossville
38555
931 707-7413
jsabine@uschess.org
IfHI Fellow (Certified 2010)
3075 Kemmer Road
TN
САД
F-622
Page 154 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 155
САД
Texas
Arnold G Ballew, FIFHI
#4006
The Woodlands
77380
281 363-2989
info@bytw.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
1201 Lake Woodlands Dr
TX
САД
E-103
Jennifer Ballew, FIFHI
#4006
The Woodlands
77380
281 363-2989
info@bytw.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
1202 Lake Woodlands Dr
TX
САД
E-104
Marlene Barrera, FIFHI
McAllen
78501
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
3601 Cedar Avenue
TX
САД
E-105
Page 155 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 156
САД
Texas
Donna Boutwell, MIFHI
Париз
75462
903-739-2552
boutwell@neto.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
4535 Lamar Avenue
TX
САД
K-142
Alicia G. Cantu, MSN RNCS FIFHI
San Antonio
78247
210-392-7913
absolute@mynsp.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
2603 Willow Crest
TX
САД
A-525
Tracy Carmack, MIFHI
75231
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow Cum Laude 2003, Masters Cum Laude 2005
TX
САД
K-127
Page 156 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 157
САД
Texas
Kimberly DeLape, FIFHI
Houston
77058
281-488-3883
KimberlyD@bmeg.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
700 Gemini Suite 100
TX
САД
B-605
Frank DeLape, FIFHI
Houston
77058
281-488-3883
frank@bmeg.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
700 Gemini Suite 100
TX
САД
B-604
Patti Felici, RN FIFHI
McAllen
78503
956-971-0040
pfelici@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
2309 W Greenbriar Square
TX
САД
A-547
Page 157 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 158
САД
Texas
Lori Green, FIFHI
Glen Heights
75154
972 223-6060
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
107 W Ovilla Rd
TX
САД
E-125
Laura Hanson, FIFHI, MA, RMT
Coppell
75019
214 629-8703
lhhanson@hotmail.com
IfHI Fellow (2010 Certified)
230 N. Denton Tap Road Suite 113
TX
САД
F-610
Joy Hornsby, FIFHI
Bedford
76021
214-908-3505
joylhornsby@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
3700 Murphy Drive
TX
САД
B-508
Page 158 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 159
САД
Texas
Asya Kareem, L Ac FIFHI
NRH
766118
817-284-8124
mikala@tiltonville.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
3917 Booth Calloway
TX
САД
A-571
Julie D Mayo, FIFHI
Gordonville
76245
903 893-0170
pohn@consultant.com
Fellow (Crossville 2008)
PO Box 473
TX
САД
F-120
Harriet Monsell-Young, RPh MIFHI
Belton
76513
254-939-0831
0575@medicineshoppe.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow Cum Laude 2003, Master Cum Laude 2005
502 E. Central Ave
TX
САД
K-122
Page 159 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 160
САД
Texas
Nina Otazo, MA MIFHI
Houston
77019
888 876-1727
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow Cum Laude 2003, Master Cum Laude 2005
TX
САД
K-105
Ryan Partovi, MIFHI
Fort Worth
76132
817-361-8381
dr.partovi@gmail.com
IfHI Master (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2003, Master Cum Laude 2005
6628 Meadows West Drive
TX
САД
K-103
Jeri L. Penkava, FIFHI, MD
San Antonio
78232
210 403-2343
jlpmd1@aol.com
IfHI Fellow (2010 Certified)
15600 San Pedro Ste 101
TX
САД
F-620
Page 160 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 161
САД
Texas
Jeffrey Potts, ND, FIFHI
Austin
78701
512 669-1678
questions@healthtn.org
IfHI Fellow (Certified 2005)
1205 Nuecas Street
TX
САД
B-535
Sandra Sanchez, FIFHI
Edinburg
78539
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
3804 South McColl
TX
САД
E-173
Codi Scarbrough, FIFHI
Austin
512-231-1992
codiso@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
5201 Welcome Glen
TX
САД
B-579
Page 161 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 162
САД
Texas
Abbey Skinner, FIFHI, HHP
San Antonio
78252
210 441-0675
organicabbey@hotmail.com
IfHI Fellow (2009 Certified)
7302 Asastron Haze Road
TX
САД
G-130
Lark Swofford, FIFHI
Dallas
75231
214-349-8000
lark@abramsroyalpharmacy.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
8220 Abrams Road
TX
САД
B-581
Thomas M. Wilson, FIFHI
Arlington
76013
817 795-0958
tomwilson@healthadjust.net
IfHI Fellow (Certified 2010)
2106 Briarwood Blvd
TX
САД
F-629
Page 162 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 163
САД
Texas
Francis Young, RPh MIFHI
Belton
76513
254-939-0831
0575@medicineshoppe.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
502 E. Central Avenue
TX
САД
K-130
Utah
Melissa Jones, MIFHI
Orem
84057
melissa@nutrigene.com
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
51 W. Center #521
UT
САД
L-138
Victor Tebbs, DC FIFHI
Hurricane
84737
435-635-4688
vtebbs@sginet.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
15 North 200 West
UT
САД
A-636
Page 163 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 164
САД
Virginia
Rachelle Barimany, FIFHI
Falls Church
22046
703 856-1858
rachelle_genotype@yahoo.com
IfHI Fellow (certified 2009)
PO Box 6209
VA
САД
G-103
Janice E Bonner, FIFHI
Suite A
Richmond
23219
804 644-1084
mrsjbonner@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
501 East Main Street
VA
САД
E-107
Tina DeGiorgio, DC FIFHI
Virginia Beach
23454
757-498-3044
IfHI Fellow (Certified 2005)
500 Central Drive Suite 114
VA
САД
B-567
Page 164 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 165
САД
Virginia
Annemarie Dixon, MIFHI
Suite 101
Sterling
20166
703 470-0315
integratehealth@cs.com
IfHI Master (Certified 2007), Master Cum Laude 2007, IfHI Fellow (Certified 2005)
45305 Catalina Court
VA
САД
L-109
Sandra Duggan, RN BS FIFHI
Virginia Beach
23454
757-431-2211
IfHI Fellow (Certified 2005)
3201 Grumman Square #103
VA
САД
B-560
Monique Grelot, PhD MIFHI
Suite 103
Leesburg
20175
202 674-8200
monique@grelotphd.com
IfHI Master (Certified 2005), Masters Cum Laude 2005
208 South King Street
VA
САД
K-111
Page 165 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 166
САД
Virginia
Christopher Johnson, ND, BA, MIFHI
1423 Powhatan Street Suite 7
Alexandria
22314
703 836-3678
info@thrivenaturopathic.com
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2003), Fellow Cum Laude 2003
Thrive Naturopathic
VA
САД
L-113
Cheryl Key, FIFHI
Richmond
23235
chirokey@gmail.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
10824 Savoy Road
VA
САД
E-133
Miranda McCullough, BA FIFHI
Fairfax
22030
703-395-0320
mirandamccullough@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2003)
10218 Stratford Avenue
VA
САД
A-585
Page 166 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 167
САД
Vermont
Ani Hawkison, PhD, ND
Putney
05346
8023872345
IfHI Master (Certified 2011), Fellow (Certified 2007)
36 Oldtown Rd
VT
САД
N-112
Francoise Ouellet, MIFHI
Derby Line
05830-1388
sherbrooke@abovie.com
IfHI Master (Certified 2005), Master Cum Laude 2005
PO Box 1388
VT
САД
K-108
Washington
Anthony Calpeno, ND DC FIFHI
University Place
98467
253-565-0684
IfHI Fellow (Certified 2003)
7702 Cirque Drive W.
WA
САД
A-524
Page 167 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 168
САД
Washington
Pauline Chabot, FIFHI
Gig Harbor
98335
253 265-1846
alpha-1@comcast.net
IfHI Fellow (2009 Certified)
WA
САД
G-106
Karen Hurley, FIFHI
602-725-2699
naturedoc2b@msn.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
WA
САД
B-591
Ed Johnson, MS, FIFHI
Graham
98338
edjohnsn94@aol.com
IfHI Fellow (Certified 2007)
11205 208th Street East
WA
САД
E-132
Page 168 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 169
САД
Washington
Jennifer McCollum, MIFHI
Shoreline
98166
206-362-1346
doctorgem@msn.com
IfHI Master (Certified 2005)
2157 North 147th Street
WA
САД
K-176
Cathy Rogers, ND
Bremerton
98312
360-692-5554
IfHI Fellow (Certified 2003),
6670 Chico Way, NW
WA
САД
A-103
Teri Rose, MIFHI
Сиетл
98125
206 528-8000
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2005)
12028A 28th Avenue NE
WA
САД
L-118
Page 169 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 170
САД
Washington
Natasha Ryan, ND FIFHI
Kenmore
98028
206-714-1858
docnatasharyan@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2003), Fellow Cum Laude 2003
5830 Bothell Way NE PMB 213
WA
САД
A-623
Randy Sandaine, ND MIFHI
Colville
99114
509-684-1104
cnc@ultraplix.com
IfHI Master (Certified 2005), IfHI Fellow (Certified 2003)
234 North Oak
WA
САД
K-161
Tegest Tessema, CHHC, AADP, FIFHI
Kirkland
98034
fifinett2000@yahoo.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
WA
САД
E-182
Page 170 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 171
САД
Wisconsin
Chris Bushby, FIFHI
#2
Madison
53703
608 446-0622
chrisbushby@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2007), Fellow Cum Laude 2007
509 South Paterson Street
WI
САД
E-193
Lisa Madsen, FIFHI
Franksville
53125
262-939-6636
Lisa_madsen@hotmail.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
3906 Scenic Way
WI
САД
B-592
Linda Gale Sampson, MIFHI
Milwaukee
53217
414 688-0888
lgs@shc4health.com
IfHI Master (Certified 2007), IfHI Fellow (Certified 2005), Fellow Cum Laude 2005
7000 North Barnett Lane
WI
САД
L-173
Page 171 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Page 172
САД
Wyoming
Kimberly Balas, PhD ND FIFHI
Suite 202C
Casper
82609
307 277-2466
health_solutions@bresnan.net
IfHI Fellow (Certified 2005)
2241 Farnum Street
WY
САД
B-584
Linda Kantor, FIFHI
Casper
82609
307-234-8124
ljkantor@vcn.com
IfHI Fellow (Certified 2005)
3600 Crystie Lane
WY
САД
B-595
Page 172 of 172
Copyright 2008, The Institute for Human Individuality
Ова е Google-овиот кеш на http://sibila.si/index.php?page=contacts-6. Ова е слика на страницата каква што била на 9 окт 2011 15:25:34 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 natasa 
	

  01 ЗАСТАПНИШТВА
  02 ВЕСТИ
  03 ЗА НАС
  04 КОНТАКТИ

	
CHOOSE YOUR TERRITORY
	
КОНТАКТИ

Aleksandra Despotović
		

Александра Деспотовиќ
Генерална директорка

тел.: +386 (0)1 256 25 40
E: sasa@sibila.si
	

Miro Hodža
	

 
	

Миро Хоџа
секретар

тел.: +386 (0)1 256 25 44
F: +386 (0)1 256 25 41
E: miro@sibila.si
					

Nataša Dimitrievska
		

Наташа Димитриевска
Регионална директорка

тел.: +386 (0)1 256 25 42
E: natasa@sibila.si
	

Nina Vučak
		

Нина Вучак
Асистент на регионалната директорка

тел.: +386 (0)1 423 35 08
E: nina.vucak@sibila.si
					

Katja Vrtačnik
		

Катја Вртачник
Застапник за Словенија

тел.: +386 (0)1 256 25 43
E: katja@sibila.si
	

Nina Lužar Nešović
		

Нина Стојковиќ
ПР и Маркетинг

тел.: +386 (0)1 256 25 45
E: nina@sibila.si
					

Senad Karič
		

Сенад Кариќ
Застапник за Босна и Херцеговина
тел.: +378 (0)61 904 146
E: senadkaric2003@yahoo.com
			
					

Sandra Vojvodić Stojković
		

Сандра Војводиќ
Застапник за Србија и Црна Гора

тел.: +381 (0)60 333 0 231
E: sandra@sibila.si
			
					
Marko Kovačevski 		

Марко Ковачевски
Застапник за Македонија

тел.: +389 (0)70 585 140
E: mksibila@gmail.com
			


					
		

Павлина Йончина
Застапник за България
тел.: +359 885 228 732
E: yonchina@gmail.com 			

 
					
Elton Harito 		

Елтон Харито
Застапник за Албанија

тел.: +355 (0)63 20 29 364
E: eharito@gmail.com
			
		
myZen.tv - oktobar 2011
Sep 20, 2011 myZen.tv ја предлага оваа вежба, која ќе ви овозможи да се опуштите и споите со диетата во себе, особено доколку вежбате редовно.  
TRAVEL CHANNEL: Издвоено од програмата за октомври 2011.
Sep 20, 2011 Camilla Andersen oвој пат, за пат околу светот наоѓа фанастично женско друштво.  
Sibila d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 256 25 44, info@sibila.si © Copyright 2009, SIBILA d.o.o., all rights reserved. 
Ова е Google-овиот кеш на http://www.archery.hr/klubovi.htm. Ова е слика на страницата каква што била на 13 окт 2011 12:05:58 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 katarina 
	
O streličarstvu  Klubovi  Turniri  Savez  Reprezentacija  Rekordi  Rezultati  Dokumenti  Vijesti  Oglasi  Linkovi  Online  Kontakt  Naslovnica  English 
Streličarski klubovi i županijski streličarski savezi u Hrvatskoj:
 
"3D Croatia"

Josip Šoštarić, predsjednik
  Prhutarska 12
  51305 Tršće
  mob: 098 1704 867

Franjo Pantar, tajnik
  Mlake 9
  51307 Prezid
  tel: 051 822 182
  mob: 098 662 445
  franjo.pantar@kovinoplastika.si 	"3D Medvednica"
  www.3dmedvednica.hr
Gordan Števinović, predsjednik
  Slovenska 8
  10000 Zagreb
  tel: 01 3704 389
  mob: 091 5201 695
  gstevinovic@inet.hr

Damir Končar, tajnik
  Zinke Kunc 3a
  10000 Zagreb
  tel: 01 6044 497
  mob: 098 975 33 22
  damir.koncar@zg.t-com.hr 	"Agram"
  www.archery-agram.hr
Dubravko Buden, predsjednik
  Iločka 3
  10000 Zagreb
  tel: 01 3096 777
  mob: 091 3096 777
  fax: 01 3096 777
  dubravko.buden@zg.t-com.hr

Tomislav Mučić, tajnik
  Malekova 25
  10000 Zagreb
  mob: 091 8815 458

"Antun Mihanović Zelenjak"

August Popijač, predsjednik
  Risvica 69
  49295 Kumrovec
  tel: 049 553 178
  august.popijac@gmail.com
  sk_amz@hi.t-com.hr
	

"Baranja"

Deže Šandorka, predsjednik
  Košuth Lajoša 25
  31327 Kopačevo
  tel: 095 885 0296
  sk.baranja@hotmail.com
	"Bjelovar"

Alen Kiđemet, predsjednik
  K. Š. Gjalskog 3
  43000 Bjelovar
  tel: 043 716 266
  mob: 098 516 069
       098 907 4248
  fax: 043 716 210
  kidemet@bj-sajam.hr

Dalibor Vedriš, podpredsjednik
  Tina Ujevića 10
  43000 Bjelovar
  tel: 091 5015 336
"Bosut"
Glagoljaška 14, 32100 Vinkovci

Milan Bićanić, predsjednik
  Stjepana Radića 123
  32271 Rokovci
  mob: 098 441 614
  milan.bicanic@hrsume.hr

Branko Trifunović, dopredsjednik
  mob: 098 442 842
  branko.trifunovic@hrsume.hr

Zlatko Andrićević, tajnik
  mob: 098 441 625
  zlatko.andricevic@hrsume.hr

	"Brinje"
Frankopanska 44, 53260 Brinje

Darko Dasović, predsjednik
  Lovačka 22
  53260 Brinje
  tel./fax: 053 700 688
  mob: 099 311 88 00
  dasovic@gs.t-com.hr

Ivan Mustapić, dopredsjednik
  Kuzminečka 1
  10000 Zagreb
  mob: 091 359 9844
  ivan.mustapic@ideko.hr
	

"Cekin"
  http://cekin-archery.hr/hr/

  info@cekin-archery.hr
Cvijetoslav Zorman, predsjednik
  Vukovarska 3
  42000 Varaždin
  tel: 042 203 423
  mob: 091 5314 555
  fax: 042 203 425
  info@cico-sport.com

Daniel Žugec, tajnik
  Vukovarska 30
  42000 Varaždin
  tel: 042 232 473
  mob: 091 5075 875
  sentai@abacho.de

"Croatia"
  www.nevenk.org/croatia
Krešimir Čadež, predsjednik
  Dobri dol 54
  10000 Zagreb
  tel: 01 2303 065
  mob: 098 281 746
  fax: 01 2301 204
  kresimir.cadez@zg.t-com.hr

	"Delnice"

Dražen Vidmar, predsjednik
  I.P. Franovičina 10a
  51000 Rijeka   
  mob: 098 9211 979
  drazen.vidmar@ri.t-com.hr 	"Dubovac"
  strel-dubovac1@net.hr
Dražen Leš, tajnik
  Marmontova aleja 28
  47000 Karlovac
  tel: 047 416 878
  mob: 098 9823 906
"Dubrava"
  http://www.skdubrava.hr
  strelicarskiklub_dubrava@net.hr
Zlatko Kovač, predsjednik
  Kanarinska 55
  10040 Zagreb 
  tel: 01 2930 128
  mob: 098 320 622
  zlatko.kovac1@hznet.hr

Tomislav Kaić, tajnik
  Lemeški put 4
  10040 Zagreb
  tel: 01 2921 990
  mob: 091 2512 888
  strelicar@gmail.com 	"Eurograd"
  http://www.lov.hr
  eurolov@gmail.com
Željko Medvedec, predsjednik
  Zagrebačka 182
  10297 Jakovlje
  tel: 01 3313 100
  fax: 01 3351 208

Ivan Medvedec, tajnik
  tel: 01 3357 456
  fax: 01 3351 208
   	"Frankopanski strjeličari"
  http://www.infostudio.hr/strelicarstvo/
Vedranko Brozović, predsjednik
  I.G.Kovačića 13
  47300 Ogulin
  punat@ka.t-com.hr

Mr. Mario Vojvodić, tajnik
  mob: 091 507 4806
  
"Graničar"

Mirko Frantal, predsjednik
  Velika Barna, ul. Kreševine 31
  43290 Grubišno Polje
  mob: 091 908 40 41

Darian Strauss, tajnik
  Poljani 32
  43290 Grubišno Polje
  mob: 098 805 708
  darian.strauss@gmail.com


	"Grebengradski streličari"

Davor Pejnović, predsjednik
  Remetinec 285
  42220 Novi Marof
  tel: 042 601 319
  mob: 091 514 7224
  dpejnovic@net.hr

Igor Novoselec, tajnik
  mob: 098 535 170
   	

"Grofovi Konjski"
  www.grofovi-konjski.hr
Štabek Nenad, predsjednik
  Bočadir 3b
  49282 Konjščina
  tel: 049 465 011
  mob: 098 569 003
  n.stabek@gmail.com

Krešimir Babok, tajnik
  Kraljevec G.1/C
  49284 Budinščina
  mob: 098 969 57 58
  grof@grofovi-konjski.hr

"Istra"

Gari Pažin, predsjednik
  mob: 098 160 1906
  pazingari@yahoo.com

Ino Bogunović, zamjenik predsjednika
  mob: 099 215 2177
  sanakakumar@gmail.com

administrativni poslovi:
Nemanja Romić, tajnik
  Mutilska 8
  52100 Pula
  mob: 095 878 3377
  fax: 052 522 628
  strijela.istra@gmail.com
	"Jadran"
  
Ivan Matešić, predsjednik
  Pujanke 22
  21000 Split
  mob: 098 432 999
  josip.jimbo@gmail.com
	"Katarina Zrinska"
  
Mihael Štebih, predsjednik
  Vladimira Nazora 11
  40000 Čakovec
  tel: 040 390 738
  mob: 098 9236 737
  fax: 040 390 738

Krešimir Štrukelj, tajnik
  Zrinskih 12
  40000 Čakovec-Šenkovec
  tel: 040 343 836
  mob: 099 33 43 838
  kstruki@gmail.com
"Koprivnica"
  
Drago Mlinar, predsjednik
  Logorište 19a
  48305 Reka
  tel: 048 839 154
  mob: 098 940 9178
  drago.mlinar@kc.t-com.hr

Albert Pavlić, tajnik
  M.P.Miškine 168
  48316 Đelekovec
  mob: 099 288 5850
  albert.pavlic@kc.t-com.hr
   	"Koros"
  
Milan Perić, predsjednik
  Vinogradska 163
  44320 Kutina
  mob: 091 585 0 585
  croarcher@gmail.com
	"Kroatan"
  
Dinko Denona, predsjednik
  Uz čun 8
  23312 Novigrad
  tel: 023 375 622
  mob: 098 429 339
  dinko.denona1@zd.t-com.hr

Mario Juršić, tajnik
  Antuna Barca 9a
  23000 Zadar
  tel: 023 240 526
  mob: 091 7866 515
  mario.jursic@optinet.hr
"Kuna" Pakrac
 Hrvatskih velikana 4
 34550 Pakrac
 sk.kuna.pakrac@gmail.com

Tomislav Nemet, predsjednik
  ul. Krndija 11
  34550 Pakrac
  tel: 034 474 253
  mob: 098 948 6706
  tomislav.nemet@gmail.com
  
Zoran Petrović, tajnik
  ul. Kalvarija 15
  34550 Pakrac
  tel: 034 622 026
  mob: 091 591 1844
  zoranpetrovic.pkc@gmail.com
  Adresa za poštu je adresa tajnika
   	

"Maura kal"

www.maurakal.hr

Ivana Koller, predsjednica
  Frankopanska 6
  51500 Krk
  mob: 091 336 0055
  smiljkica@gmail.com

Mario Gruić, tajnik
  Frankopanska 6
  51500 Krk
  mob: 091 933 9653
  grujic.mario@gmail.com
	"Minerva"

Vjekoslav Sakač, predsjednik
  Kralja Tomislava 34
  42223 Varaždinske Toplice
  mob: 098 91 333 16
  minerva.archery@gmail.com
"Muljava"
  sk.muljava@gmail.com
Darko Marković, predsjednik
  Selce 5
  47000 Karlovac
  tel: 047 645 136
  mob: 098 890 876

Mira Draženović, tajnica
  Strmački dol 13
  47000 Karlovac
  mob: 091 1416 414
	"Našice"

Saša Andrašek, predsjednik
  P. Preradovića 2
  31500 Našice
  tel/fax: 031 615 190
  mob: 098 475 198
  sasa.andrasek@mersteel.eu

Damir Kovačević, tajnik
  Kralja Tomislava 11 a
  31500 Našice
  tel: 031 611 767
  mob: 091 884 3484
  strelicarstvo@inet.hr 	"Oroslavje"

Ranko Gmaz, predsjednik
  Stubička cesta 14
  49243 Oroslavje
  mob: 091/254 34 89
  
Loven Horvatić, tajnik
  Oroslavska 1
  49243 Oroslavje
  mob: 098/ 951 45 68
  lhorvatic@nn.hr

"Plava strijela"
  plavastrijela@net.hr
Ante Šola, predsjednik
  Sljemenska 22
  10361 Sesvete-Kraljevec
  tel: 01 2046 387
  mob: 091 5397 939
  sola1@vip.hr

Zvjezdan Buvač, tajnik
  Slavka Stolnika 15
  Kraljevečki Novaki
  10360 Sesvete
  mob: 091 5788 825
	"Prelog"

Draško Mihinjač, predsjednik
  Kralja Zvonimira 51
  40323 Prelog
  tel: 040 645 403
  mob: 098 491 634
  fax: 040 645 505
  ambulantaprelog@veterinarskaprelog.hr 	"PSK Zagreb 1955"
  www.psk.hr
Darko Čižmek, predsjednik
  Ferde Livadića 11
  10290 Zaprešić
  mob: 098 1952 363
  fax: 01 4575 930
  dcizmek@inet.hr

Silvija Husar, tajnik
  Svetog Roka 16
  10000 Zagreb
  mob: 098 9292 808
  fax: 01 4575 930
  sstarina@inet.hr
"Rijeka"
  www.strelicarski-klub-rijeka.hr
Josip Šarić, predsjednik
  Ratka Petrovića 86
  51000 Rijeka
  tel: 051 415 370
  mob: 091 5290 319
  fax: 051 415 370
  ri-strijela@mail.inet.hr 	"Sagitta Libera"

Vlaho Kisić, predsjednik
  Između vrta 4
  20000 Dubrovnik
  mob: 098 608 644
  vlaho.kisic1@du.t-com.hr 	"Samobor"

Lana Koller Fundelić, predsjednica
  Maje Strozzi 50
  10430 Samobor
  mob: 098 313 390
  lana.koller@zg.t-com.hr

"Saponia"

Anđelko Praskalo, predsjednik
  Bračka 28
  31000 Osijek
  tel: 031 508 093
  andelko.praskalo@os.t-com.hr
	"Sesvete"
www.strelicarstvosesvete.hr
Darko Gešpaher, predsjednik
  2. Prigorska 7
  p.p. 10361 Sesvetski Kraljevec
  mob. 091 5132 614
  darkosesv@gmail.com

Predrag Gešpaher, dopredsjednik
  Stjepana Radića 22
  p.p. 10361 Sesvetski Kraljevec
  mob. 091 2511 191
  strelicarstvo.sesvete@gmail.com

Jadranka Gešpaher, tajnica
  2. Prigorska 7
  p.p. 10361 Sesvetski Kraljevec
  mob. 091 5059 600
	"Sisak"
  sisakarchery@gmail.com
Danica Smolić, predsjednica
  Ivana Trnskog 18
  44250 Petrinja
  mob. 098 889 616
  danica.smolic@gmail.com

Zdenko Videc, tajnik
  Marka Marulića 42
  44000 Sisak
  mob. 098 553 758
  mob. 091 251 2468
"Siscia"
www.siscia.net
Boris Savić, predsjednik
  Zibelska 15
  44000 Sisak
  mob: 091 3000 616
  boris@siscia.net

Zvonimir Vavro, tajnik
  Trg 22. lipnja 4a
  44000 Sisak
  mob: 098 419 271
  fax: 044 743 103
  zvonimir@siscia.net
 Adresa za poštu je adresa tajnika
	''Split''

Igor Marinović, predsjednik
  Bartola Kašića 21
  21312 Podstrana
  mob: 091 368 9809
  igor.marinovic@sika.hr

Joško Perić, dopredsjednik
  Pujanke 55
  21000 Split
  mob: 091 444 7195
  joskoperic@net.hr

Zoran Tripović, tajnik
  Spićićeva 6
  21000 Split
  mob: 091 889 3886
	"Streličari Ružice Grada"
   http://www.srg.hr/
Slobodan Kovačević, predsjednik
  Josipa bana Jelačića 54
  33515 Orahovica
  mob: 098 271 131
  archery05@gmail.com

Daniel Zec, tajnik
  Danice Poljak 5
  33515 Orahovica
  mob: 098 518 356

''Streličarski klub tjelesnih invalida Kuna Našice''
 Izidora Kršnjavija 5
 31500 Našice

Darko Kalizan, predsjednik
  Kralja Tomislava 11c
  31500 Našice
  tel: 031 612 825
  zvonkogasparic59@net.hr
	''Streličarski savez Primorsko goranske županije''

Josip Šarić, predsjednik
  Ratka Petrovića 86
  51000 Rijeka
  tel: 051 415 370
  mob: 091 5290 319
  fax: 051 415 370
  ri-strijela@mail.inet.hr

Dorjan Močinić, dopredsjednik
  Braće Cetina 2A
  51000 Rijeka
  tel: 051 632 996
  mob: 091 5568 658
  dorjan.mocinic@hep.hr

Mario Gruić, tajnik
  Frankopanska 6
  51500 Krk
  mob: 091 933 9653
  grujic.mario@gmail.com
	''Streličarski savez Varaždinske županije''

Cvijetoslav Zorman, predsjednik
  Vukovarska 3
  42000 Varaždin
  tel: 042 203 423
  mob: 091 5314 555
  fax: 042 203 425
  info@cico-sport.com

Damir Kolarek, tajnik
  Ratimira Hercega 3
  42000 Varaždin
  mob: 095 837 6776
  damir3d@yahoo.com
"Sunja"
  miro.srnec1@sk.t-com.hr
Miroslav Srnec, predsjednik
  Matije Gupca 12
  44210 Sunja
  tel: 044 833 609
  mob: 091 600 7887
  fax: 044 833 468
  miro.srnec@sk.t-com.hr

Biljana Begić, tajnik
  Brezje 26B
  44210 Sunja
  mob: 098 543 619
  b.biljana@net.hr 	

"Tomislav"

Dragutin Janković, predsjednik
  Franje Fuisa 12
  10000 Zagreb
  Tel.: 01 363 6884
  mob: 098 206 072

Damir Bartol, tajnik i blagajnik
  Tel.: 048 851 197
  mob: 091 506 6865
  sk-tomislav@net.hr

 
	

"Winetou"
  winetou@winetou.hr
Stjepan Šturman, predsjednik
  Vrtnjakovec 34
  49217 Krapinske Toplice
  tel/fax: 049 232 611
  mob: 098 209 912

Božidar Ljubej, tajnik
  mob: 098 752 799

 

"Zadar"
  
Dražen Furdi, predsjednik
  Trg kardinala A. Stepinca 3
  23000 Zadar
  mob: 098 9069 220
  drazen.furdi@zd.t-com.hr

Darko Polić, tajnik
  Matije Gupca 30
  23000 Zadar
  mob: 091 9488 128

 
	 	 
 
Hrvatski streličarski savez

Веб Слики Преведувач
Веб историја | Поставувања ▼ | Најави се
Google
	
	
	
Напредно пребарување
Search
Страница 10 од околу 683.000 резултати (0,12 секунди) 

  Сѐ
  Слики
  Видеа

Повеќе

  Search near…

Можности за пребарување

Покажи опции...
Резултати од пребарувањето

  [PDF] 
  SCOPES IP Project 2005-2008
  www.studiorum.org.mk/.../contact%20list... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  389-2-3116110. Ana SIJAKOVIC ... 389-43-233-322, 389-75-293-642 ... 389-2-2774868, 389-75-432041 ... djokovic_j@gmail.com .... Natasa TEOVSKA ...
  [PDF] 
  Institutional weapons that work
  www.oecd.org/dataoecd/60/.../41709390.p... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  E-mail: vhuseynov@gmail.com. Mr. Jeyhun ATAYEV .... Tel.: + 389 2 321 53 77. Fax: + 389 2 321 53 80 ... E-mail: Natasa.bojic@sukobinteresa.sr.go · v.yu, ...
  Adresar biblioteka
  www.nb.rs › Za bibliotekare - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  biblioteka.alibunar@gmail.com 26310 ALIBUNAR, Železnička 2 tel. ... tel. 011-8300-389 http://www.bgb.rs ... Direktor: Nataša Trkulja biblioteka.zemun@gmail. ...
  [XLS] 
  Invitee_List_4_FINAL - Stakeholder Forum
  www.stakeholderforum.org/.../Invitee_List... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: Microsoft Excel - HTML верзија
  ... 00 46 856251900. 6, Abreu, Sharon, ITUC, sharmuse@gmail.com, IBNET ..... 134, Elfström, Åsa Katarina, Chuch of Sweden, International Unit, Sweden ...... 389, Takemura, Koutarou, Japan Water Forum, JAPAN, takemura@waterforum.jp ...
  Golden Retriever Puppies / Golden Retriever Dog Breeders
  www.mydogbreeders.com/.../go... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  E-Mail: mariannehouse@gmail.com. My name's: Norbert Pal. ... E-Mail: golden.natasa@gmail.com. TOP Golden ..... Phone: 763-389-7296. Find More Golden ...
  Untitled Document - GF Film
  www.gffilm.tv/news/preview.php - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  5, mariyana8@gmail.com. 6, debisy9@yahoo.com ... 22, katarina@justice.com. 23, zekadz@yahoo.com ..... npbsales@omroep.nl. 389, cineaste_m@abv.bg ...
  TEAS - Our Beautiful World
  www.ourbeautifulworld.org/tea... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  Marlene Dengg — A-8530 Deutschlandsberg — mardengg@gmail.com ... Zuzana Horvat — zuzana.horvat@aon.at — + 43 (664) 389 67 00 — www.energie-balance.co.at .... Nataša Švab — natasa.svab@siol.net — mobi 041 637 630 ...
  Darko Petrovski | ELEMA
  www.photoclubelema.com.mk/... - Кеширано - Преведи ја оваа страница
  21 Sep 2006 – Bojan Simovski · Darko Petrovski · Katarina Ristovska · Kiril Shentevski · Ljupco Ristovski ... Contact: daremunem@gmail.com +389 70 305 752 ...
  [PDF] 
  No: NAME SURNAME STATE COMPANY ADDRESS e-mail 1. Tefta DEMETI ...
  www.unido.org/.../List_of_participants_-_... - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  sanja.crnkovic@gmail.hr. 18. dr. Julije. DOMAC. Croatia .... tel: + 389 2 3123 044 fax: + 389 2 3115 790 ... natasa.amarandei@mimmc.ro. 60. Vladimir. GARIĆ ...
  [PDF] 
  Mohamad Al-Mohamad-Agha Syria Business Advisory Solutions ...
  www.hakfas.hr/.../Book_Participants.pdf - Преведи ја оваа страница
  Формат на датотека: PDF/Adobe Acrobat - Брз преглед
  + 387 61 708 319; jadranka4@yahoo.com; jadranka.baric@gmail.com. AIPES ... +389 75 345 300; bh@mt.net.mk; borko.handziski@ec.europa.eu. AIPES .... +385 99 2198 144; natasa.rohatinski@agrokor.hr; rohatinski@gmail.com. AIPES ...

Претходна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Следна
	

Совети за поуспешно пребарување Дајте ни повратни информации Google.com in English
©2011 Google‎Google Почетна страница‎Сѐ за Google‎
 Страна 1
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
208
Анекс 6: презентација од ТЕМАТСКИ сесија 3
Улогата на НВО - преземање на процесот на еден чекор понапред на Бурно дена
Г-ѓа Лаура Стефан, Романското академско општество Романија
Слајд 1
Улогата на НВО - преземање на процесот на
еден чекор понатаму бурна дена
Поглед од
Романското академско општество
Лаура Стефан, Tibilisi, јуни 2008
Слајд 2
Институционална оружје кои работат
• Слобода на информации Дела трајно
следат
• Транспарентна и задолжително извештаи на
средства и богатство
• Транспарентна договори за јавни работи
• јавно изложување на случаите на корупција
Страна 2
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
209
Слајд 3
Две романски студии на случај
Важноста на НВО коалиции:
• Моќта доаѓа од работа заедно
• напори од индивидуалните организации носат помалку тежина
и може полесно да биде нарушена
• Сите одлуки во коалиции треба да се договорат
од сите членови
Примери да се решат
• Коалицијата за чист парламент - 2004
• Коалицијата за чист правда - 2007
Слајд 4
Романскиот Коалицијата за чист
Собранието
1. Градење на граѓанското коалиција во име на
"Губитници"
2. Дефинирање на политички интегритет и согласувајќи се со
политичките партии
3. Мониторинг политички интегритет
4. Врши притисок врз партиите да се откажат од црна наведени
кандидати
5. Имајќи го на медиумите и гласачите
Слајд 5
Коалицијата за чист парламент критериуми за
Пратениците
• Добивка од конфликт на интерес; договори на неговата
бизнис или семејство во врска со неговата официјална
позиција
• заостанати даноци на државниот буџет на неговиот бизнис
• Пред истраги за корупција и
запоставување
• Повтори трансфер од една партија во друга, за да
се добие или да канцеларија и други предности
Страна 3
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
210
Слајд 6
Постапка
• Добивање на кандидатските листи од политичките
партии
• Изготвување на почетна црната листа со примена на критериумите
на кандидати на политички партии
• преговара со политичките партии на повлекување
форма на листата на "сива" кандидати
• објавување на "сивата" кандидати дека партиите
одлучи да ги задржи на листи
Слајд 7
РЕЗУЛТАТИ
• Обврска за продолжи да ги следи - исто
механизам реплицира за европски
Избори и за локалните избори
• НВО учество во новата антикорупциска
стратегија на Романија, нови средства и интереси
откривање форми, нови законодавство за јавни набавки
• Додека некои "сиви" кандидати беа повлечени,
речиси 100 црна останатите пратеници уште во парламентот.
• Партиите создаде внатрешен скрининг механизам за
интегритет
Слајд 8
По влезот во ЕУ
• Стандарди имаат тенденција да оди надолу по пристапувањето - види
случај на Словенија и Романија
• политичари ја гледаат пристапување на крајот на патот и
имаат тенденција да се ослободи од институции и законодавство, кои беа
стави во место да ги исполни претпристапните барања
• Пост-пристапување механизми за следење се од суштинско значење,
иако ЕУ не се најде уште најдобар начин да им пријде на
овој предизвик
• надворешен притисок треба да биде заменет од страна на внатрешниот
притисок
• По пристапувањето кон ЕУ, средства за НВО
во областа на борбата против корупцијата стана малку
• НВО кои се соочуваат со предизвикот на редефинирање на
приоритети и сојузи
Страна 4
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
211
Слајд 9
Притисок да се јават на напредокот во
областа на борбата против корупцијата
• Обидите да се разреши висок профил антикорупциски
обвинители
• закани за институционална стабилност за борба против корупцијата
институции
• Измени и дополнувања за да ја поткопа Законот за кривична постапка
• намалување на буџетот на Јавното обвинителство
• Забрана за другите државни институции да работат со
обвинители (даночната инспекција)
• силна реакција од политичарите да се заштитат другите
политичари под истрага
Слајд 10
Коалицијата за чист правда
• Мобилизација на невладини организации кои се уште се активни во оваа област
на Реформа на правосудниот систем и борбата против корупцијата
• Видови на реакции:
- Редовни извештаи - про-активна
- Печатот и соопштенија за печатот - повторно активна
• притисок врз Владата да се воздржи од
непотребно однесување
• Back-up од надворешните актери - амбасади,
меѓународни организации
Страна 5
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
212
АНЕКС 7: презентација од ТЕМАТСКИ СЕДНИЦА 4
Г-дин Archil Bakuradze, претседател, Анти-корупциската комисија на Меѓународната
Стопанската комора на - Грузија
Слајд 1
ТРАНСПАРЕНТНОСТ И
ИНТЕГРИТЕТ
Бизнис и Парламентот концепт
Слајд 2
Бизнис и Парламентот
Концептот

Историја

Цели

Да се воспостави транспарентен и ефикасен
односи меѓу бизнисот и законодавците во
цел да ги информира пресуди на економската политика и
законодавството

Географија: 15 парламенти, вклучувајќи и
Европскиот парламент
Страна 6
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
213
Слајд 3
Кодексот на принципи

Неутралност, независност

Не-Лобирање

Крст партија и не-секторска

Финансиски чесноста
Слајд 4
Меѓународната асоцијација

Непрофитните светска мрежа

Управување (членови, покровител)

Бара да се поттикне доброто управување

Accredits годишно

Подржува преку информации и размена

Отварат нови програми / поглавја
Слајд 5
Секој Б & П глава

Успеа од IABP или партнер организации

Договор и желба на Собранието

Одборот на пратеници обезбедува насока

Програмите за развој

Организациски развој

Интегритет управување

Компанијата Прилози

Тркалезни маси, прашања, пред законски
коментари

Законодавно-правната надградби и економски истражувања
Страна 7
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
214
Слајд 6
Транспарентност и интегритет

Секоја интеракција / програмата е одобрена од
Одбор

Учесник обврзува да се придржува на правилата

Време, доверливи информации, непартиска

Компаниите преземаат

Не за користење на вежба за лобирање

Санкции

Спречување на злоупотреба и конфликт на интереси

Секретаријат одговорен да се направи истрага и
извештај до Управниот одбор
Слајд 7
Транспарентност и интегритет

Мониторинг на евалуација

Ефективност

Транспарентност и интегритет

Финансирање на

Финансиран од страна на компанијата прилозите

Добро регулиран и транспарентни

Учество на Собранието
Слајд 8
Алтернатива на лобирање

Информирање VS застапување / лобирање

Практикантот да го лекар пристап VS
стручно застапување пред амбасадите

Механизам на транспарентност да се справат со
јавната перцепција
Страна 8
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
215
Слајд 9
Било какви прашања или интерес
14 Големата колеџ Стрит, Лондон SW1P 3RX
Телефон: + 44 207 878 1036
Факс; 44 207 878 10 31
archil@iabp.org
www.iabp.org
www.businessandpalriament.eu
Страна 9
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
216
Анекс 8: Презентација на Управниот АЦН состанок на групата
Слајд 1
1
Антикорупциската мрежа
за Источна Европа и Централна Азија
(АЦН)
Олга Savran
АЦН менаџер, ОЕЦД
и
Даниел Thelesklaf
Базел Институтот за управување со
7
та
Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
Слајд 2
2
Резиме

Нацрт-извештајот "Борба против корупцијата во Источна
Европа и Централна Азија: Напредок и
Предизвици "

Истанбул против корупцијата Акциониот план:
Предлог за вториот круг на следење на

Последните публикации и иднина тематски работа
Страна 10
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
217
Слајд 3
3
Истанбул против корупцијата Акционен план

Лансиран во 2003 година во Истанбул

Ерменија, Азербејџан, Грузија, Казахстан,
Киргистан, Русија, Таџикистан и Украина
(Посебен случај на Русија)

Учество на други земји АЦН и ОЕЦД

Прегледи на антикорупциското законодавство и
институции (завршен во текот на 2003-2005)

Првиот круг на препораки (завршен
во текот на 2004-2007)
Слајд 4
4
Предлог збирен извештај

Нивото на корупција во регионот

Анти-корупциската политика и институции

Criminalisation на корупцијата

Спречување на корупцијата

Улогата на АЦН / Истанбул Акционен план

Врз основа на преглед и мониторинг извештаи
Страна 11
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
218
Слајд 5
5
Ниво на корупцијата
Индексот 2007
Индексот 2003
Земја ранг
1
Резултат
2
Земја ранг
3
Резултат
Грешка! Референтен
извор не е пронајдена.
Ерменија
99
3.0
78
3.0
Азербејџан
150
2.1
124
1.8
Грузија
79
3.4
124
1.8
Казахстан
150
2.1
100
2.4
Киргистан
150
2.1
118
2.1
Русија
143
2.3
86
2.7
Таџикистан
150
2.1
124
1.8
Украина
118
2.7
106
2.3
1.
Земја ранг од 179 земји опфатени со истражувањето.
2.
Повисок рејтинг покажува "почиста" земја, како и пониски резултат покажува "повеќе корумпирани" земјата
3.
Земја ранг од 133 земји опфатени со истражувањето.
4.
Исто како Забелешка 2 погоре.
Слајд 6
6
Политики

Антикорупциската стратегии и акциони планови

Истражување на корупцијата и статистички податоци

Учеството на јавноста во AC политика и едукација на јавноста

Меѓународни конвенции

Антикорупциската институции
Страна 12
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
219
Слајд 7
7
Институции
Азербејџан
• Комисија за борба против корупцијата,
основан во 2004 година, со главна задача да
развој и следење на спроведувањето на
За борба против корупцијата
Стратегии,
се состои
на
15
членови (вклучувајќи 5 високи функционери форма секоја
власт), и е со постојано
Секретаријатот на 5 вработени.
• специјални анти-корупцијата одделение во Управата
на јавниот обвинител, основана во 2004 година од страна
на Претседателската уредба, започна со работа во
2005 година 40 обвинители и инспектори.
Слајд 8
8
Criminalisation на корупцијата
Ерменија
Азербејџан
Грузија
Казахстан
Киргистан
Таџикистан
Украина
Експлицитно известување за
ветувачки и на ering на
поткуп
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Експлицитно известување за
мито преку
посредник
ДА
ДА
НЕ
ДА
НЕ
ДА
НЕ
Разубедувачки санкции за
активен поткуп
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
Suf icient период на
ограничување
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
Suf icient дефиниција на
јавноста за icial
ДА
ДА
Делумно Y
ДА
ДА
Делумно Y
НЕ
Suf icient покривање на
странски поткуп
ДА
Делумно Y
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
Конфискација и
привремени мерки
Делумно Y
ДА
ДА
ДА
Делумно Y
Делумно Y
НЕ
EF ective имунитет систем:
Опсег и укинување
процедури
НЕ
ДА
ДА
ДА
НЕ
Делумно Y
НЕ
Suf icient пари
перењето
ДА
ДА
ДА
Делумно Y
Делумно Y
Делумно Y
ДА
Одговорност на правните лица
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
Страна 13
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
220
Слајд 9
9
Спречување на корупцијата

Интегритет во јавниот сервис (вработување, кодекси на етика,
анкетните листови, обука, итн)

Регулаторната рамка (дерегулација, пилот проекти,
за јавни набавки)

Финансиска контрола

Пристап до информации

Политичката корупција
Слајд 10
10
Анкетните листови
Генералниот
Опис
Верификација
Обелоденување
Белешки
Украина
Кандидатите за
позиции во јавните
администрација
ги достават своите средства
декларации како
дел од
апликација
постапка. Јавни
службеници достави
нивните декларации
годишно до
работодавачот.
Само декларации
на кандидати се
потврдена. Годишна
декларации од
службеници не се
предмет на
верификација.
Декларациите се
не откриваат како
правило. Понекогаш
некои високо ниво
службеници се
бара да
овласти
откривање на нивните
декларации. Таквите
декларации се
понекогаш
откриени во текот на
избори
кампањи или
кога на високо ниво
службеници се
назначен за нивните
мислења.
Предлог Законот за
Превенција и
Борба против
Корупцијата
предлага
промени во
систем на
верификација на
декларации, но тоа
не е
година.
Страна 14
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
221
Слајд 11
11
Вториот круг на мониторинг
Предложена

Постапка за мониторинг

Мониторинг прашалник

Стандардна агендата на на-сајт посета

Усогласеност рејтингот

Тематски семинари
Слајд 12
12
Постапка за мониторинг

Сеопфатна

On-сајт на посета

Се фокусира на подготовка и квалитет

Еден следење вежба за секоја земја во текот на
следните 2-3 години, плус Тур де Табела за редовно
надградби

Ажурирано рејтингот на усогласеноста со оригинални
препораки, плус ажурирани препораки

Прибирање средства и ко-финансирање
Страна 15
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
222
Слајд 13
13
Мониторинг прашалник (1)

Политика на антикорупција
- Политичката волја
- Стратегија и акционен план
- Корупцијата анкети
- Учество на јавноста
- Едукација на јавноста
- Специјализирани политика или координативни тела
- Меѓународни конвенции
Слајд 14
14
Мониторинг прашалник (2)

Criminalisation
- Прекршоци и елементи на кривично дело
- Дефинирање на државен службеник
- Санкции
- Конфискација
- Имунитети и статусот на ограничувања
- Меѓународна соработка и MLA
- Апликација, толкување, постапката
- Специјализирани за спроведување на законот тела
- Статистичките податоци за спроведување на законот
Страна 16
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
223
Слајд 15
15
Мониторинг прашалник (3)

Спречување на корупцијата
- Спречување на корупцијата тело
- Интегритетот на јавните услуги
- Транспарентност и дискреција во јавната администрација
- Јавната финансиска контрола и ревизија
- Јавни набавки
- Пристап до информации
- Политичката корупција
- Правосудство
- Приватниот сектор
Слајд 16
16
Земја рејтингот
Предметна област: постојните, се ажурираат и нови препорака
Оценки (за постојните
препораки само)
Анти-корупциската политика и институции
Корисни Y / голема мера / делумно / не е во согласност,
Не е применливо
Анти-корупциската политика стратегија и акционен план
Корупцијата истражување и анализа
Учеството на јавноста во анти-корупциската политика работа
Подигнувањето на свеста и едукација на јавноста
Специјализирани анти-корупциската политика институции
Меѓународната анти-корупцијата конвенции
Criminalisation на корупцијата и спроведување на законот
Кривично дело и елементи на кривично дело
Одговорност на правни лица за корупција
Дефиниција на државен службеник
Санкции
Конфискација
Имунитет, одбрана, и на застареност
Меѓународна соработка и MLA
Специјализирани за спроведување на законот тела
За спроведување на законот статистика
Спречување на корупцијата
Интегритет во јавните служби
Транспарентност и дискреција во јавната администрација
Јавната финансиска контрола и ревизија
За спречување на корупцијата во јавните набавки
Јавен пристап до информации
Политичката корупција
Интегритет во судството
Интегритет во приватниот сектор
Страна 17
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
224
Слајд 17
17
Предизвиците

Усвојување

Износ на работа

Квалитетот на резултатите

Ресурси
Страна 18
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
225
Анекс 9: ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ
АЦН ЗЕМЈИ
Албанија
Г-ѓа Fatmira LASKA
Генерален инспектор
Високиот инспекторат за декларација и Ревизија на
Средствата
Reshit Collaku ул.
Тирана, Албанија
Тел:. +355 04 274 851
Факс: +355 04 259 464
Е-пошта: flaska@hidaa.gov.al
Веб-сајт: www.hidaa.gov.al
Г-ѓа Fjorida KALLÇO
Шеф на кабинет
Високиот инспекторат за декларација и Ревизија на
Средствата
Reshit Collaku ул.
Тирана, Албанија
Тел:. +355 04 259 466
Факс: +355 04 259 464
Е-пошта: fkallco@hidaa.gov.al
Г-ѓа Грета DRANGU
Помошник висок инспектор
Високиот инспекторат за декларација и Ревизија на
Средствата
Reshit Collaku ул.
Тирана, Албанија
Тел:. +355 04 234 908
Факс: +355 04 259 464
Е-пошта: gdrangu@hidaa.gov.al
Джулиан XHENGO
Обвинителство, обвинителство во Тирана
Хаџи Dalliu ул.
Тирана, Албанија
Тел:. +355 68 0 17 953
Е-пошта : xhengo_law@yahoo.com,
jxhengo@gmail.com
Ерменија
Г-дин Армен KHUDAVERDYAN
Антикорупциската комисија за следење на
Владата на Ерменија
Република плоштад, 1
Зградата на владата
0010 Ереван, Ерменија
Тел:. 374 10 524 442
Факс: 374 10 525 451
Е-пошта:
akhudaverdyan@yahoo.com
Г-ѓа Карен GASPARYAN
Правен оддел на Секретаријатот на Владата
Зградата на владата, 1, Република плоштад
0010 Ереван, Ерменија
Тел:. 374 10 525 830
Е-пошта: karengasp@yahoo.com
Г-дин Франсоа VÉZINA
Раководител на - Проект "Мобилизација на акција против
Корупцијата активност "
Casals и соработници, Inc - УСАИД Изведувач
105 / 1 Teryan Street, Suite 804
0009 Ереван, Ерменија
Тел:. 374 10 514 835
Факс: 374 10 514 836
Е-пошта: fvezina@casals.com
Веб-сајт: www.maac.am
Г-ѓа Ала BAKUNTS
Тел:. +374 10 566073 (В. 102)
Страна 19
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
226
Аналитичарот
УНДП Ерменија демократско владеење
14 Петрос Adamyan ул
0010 Ереван, Ерменија
Факс: +374 10 543811
Е-пошта: alla.bakunts @ undp.org
Г-ѓа Аида ARUTYUNOVA
Антикорупциската годишниот план за работа координатор
УНДП Ерменија Канцеларија
Цитаделата Бизнис Центар, 3 спрат, соба 303
105 / 1 Teryan ул.
Ереван, Ерменија
Тел:. +374 10 514818
Факс:. +374 10 543811
Е-пошта:
aida.arutyunova @ undp.org
Веб-сајт: www.undp.am
Г-дин Vahan ASATRYAN
Меѓународниот центар за човековиот развој
Sayat-Нова 19, Ани Плаза
Ереван, Ерменија
Тел:. +374 94 010182
Е-пошта:
asatryan.vahan @ gmail.com
Веб-сајт: www.ichd.org
Г-ѓа Gayane TONOYAN
Канцеларијата на ОБСЕ во Ереван
89 Teryan ул
Ереван, Ерменија
Тел:. +374 10 541062 (В. 224)
Е-пошта: gayane.tonoyan @ osce.org
Г-ѓа Narine MAILYAN
Главниот извршен директор
Фондација за мали и средни бизниси
4, Т. Metsi Avenue
Ереван, Ерменија
Тел / факс: +374 10 562400
Е-пошта: narama@fsmb.am
inbox@fsmb.am
Веб-сајт: www.fsmb.am
Азербејџан
Д-р Kamran Алијев
Директор, Антикорупциската Одделот
Генералниот обвинителство
7 Н Rafibaily патот
AZ-1001 Баку, Азербејџан
Тел:. 994 12 449 39 01/02
Факс: +994 12 449 45 21
Е-пошта: ksskaliyev@yahoo.com
Г-дин Elnur MUSAYEV
Високи обвинител, Антикорупциската Одделот
Генералниот обвинителство
7 Н Rafibaily патот
AZ-1001 Баку, Азербејџан
Тел:. 994 12 449 39 05
Факс: +994 12 449 46 32/33
Е-пошта: elnurnet@azdata.net,
elnurnet@yahoo.co.uk
Г-дин Vusal HUSEYNOV
Постар советник,
Комисијата за борба против корупцијата
19 Istiqlaiyat
AZ-1066 Баку, Азербејџан
Тел:. 994 12 492 29 82
Е-пошта: vhuseynov@gmail.com
Г-дин Jeyhun ATAYEV
Главен проект координатор
"Застапување и правни советодавни центри" Проект
Transparency International Азербејџан
Ј. Jabbarli ул, 16, АП 7
АЗ 1009 Баку, Азербејџан
Тел:. 994 12 418 11 09
Тел:. 994 12 596 20 38
Е-пошта:
jeyhun@transparency-az.org
Белорусија
Г-дин Сергеј AZEMSHA
Обвинител генерали канцеларија
Тел:. 375 29 637 36 38
Факс: +375 17 203 5877
Страна 20
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
227
22, Меѓународниот ул.
Минск, Белорусија
Е-пошта: sprjaz@mail.ru,
bep@mail.belpak.by
Г-дин Борис СОКОЛОВ
Министерството за внатрешни работи
2, Gorodskoyval ул.
Минск, Белорусија
Тел:. + 375 29 6807 888
Факс: +375 17 226 1988
Е-пошта: bep@mail.bepak.by
Г-ѓа Halina DREBEZOVA
Здружението на жени правници на Белорусија
25, Grodnensa ул.
224.028 Брест, Белорусија
Тел:. +375 162 205756,
Факс: +375 162 205756
Е-пошта: drebezovagalina@tut.by,
ksenia_d@mail.ru
Босна и
Херцеговина
Д-р Суад ARNAUTOVIC
Претседател
Централната изборна комисија
6, Мула Мустафа Baseskije
Сараево, Босна и Херцеговина
Тел:. + 387 33 251 300 / 325
Факс: + 387 33 251 311
Е-пошта:
suad.arnautovic @ izbori.ba,
kontakt@izbori.ba,
info@izbori.ba
Г-дин Mubarek Асани
Центар за истражувачко новинарство
27 / 1, Ferhadija
71000 Сараево, Босна и Херцеговина
Тел:. +387 33 560 040
+387 33 560 045
Е-пошта: mubarek@cin.ba
Бугарија
Г-ѓа Тања Недкова
Окружниот обвинителство - Велико Трново
16 Васил Левски Стрит
Велико Трново, Бугарија
Тел:. +359 62 600 865
Fax: +359 2 987 67 87
Е-пошта: tnedkova@vt.prb.bg
protocol@prb.bg
Г-дин Александар Стојанов
Центар за проучување на демократијата во Софија
5 Александар Жендов ул.
Бугарија
Тел:. +359 2 817 4848
Факс: +359 2 971 2233
Е-пошта:
alexander.stoyanov @ online.bg
Хрватска
Г-ѓа Сани Љубичиќ
Заменик на директорот
Канцеларијата за сузбивање на корупцијата и
Организираниот криминал
Gajeva 30a
10000 Загреб, Хрватска
Тел:. +385 1 459 1874
Факс: +385 1 459 1878
Е-пошта: uskok.zg @ uskok.hr
Г-дин Zorislav Петровиќ
Транспарентност интернационал Хрватска
Ilica 35
10 000 Загреб, Хрватска
Тел:. +385 1 48 30 653
Факс: +385 1 48 30 654
Е-пошта:
zpetrovic@transparency.hr
Естонија
Г-ѓа Мари-Liis саѓи
Министерството за правда
5а, Tõnismägi
Талин, Естонија
Тел:. +372 620 8223
Е-пошта: Mari-liis.soot @ just.ee
Грузија
Г-дин Vladimer GURGENIDZE
Премиерот на Грузија
Страна 21
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
228
Г-дин Kakha BENDUKIDZE
Раководител на канцеларијата на Владата на
Грузија
Г-дин Вахтанг LEJAVA
Прв заменик министер
Министерството за економски развој
12 Chanturia ул.
0108 Тбилиси, Грузија
Тел:. +995 32 92 33 11
Факс: +995 32 92 02 20
Е-пошта: vlejava@econom.ge
Веб-сајт: www.economy.ge
Г-ѓа Ека Zguladze
Заменик-министерот за внатрешни работи на Грузија
10 Г. Gulua ул.
0114 Тбилиси, Грузија,
Тел:. +995 32 27 28 44
Веб-сајт: http://www.police.ge
Г-ѓа Tiko Burjaliani
Прв заменик министер за правда на Грузија
30 Rustaveli Av.
0146 Тбилиси, Грузија
Тел:. +995 32 75-82-07
Факс: +995 32 75-82-37
Веб-сајт:
http://www.justice.gov.ge
Г-дин Zviad DEVDARIANI
Друштвото за Обединетите Нации, Грузија
Управување и транспарентност Програми директор
2, Dolidze улица, 4 кат
Тбилиси, Грузија
Тел / факс: + 995 32 33 25 16
Е-пошта: zviad@una.ge
Г-ѓа Тамара CHUGOSHUILI
Грузија здружение на млади правници
15, Krilov Стрит
Тбилиси, Грузија
Тел:. + 995 32 93 61 01
Факс: + 995 32 92 24 61
Е-пошта: gyla@gyla.ge
Г-ѓа Ани KATAMIDZE
Здружение на млади економисти
35, Orbeliani Стрит
Тбилиси, Грузија
Тел:. + 995 32 92 28 39
Факс: + 995 32 92 24 61
Г-ѓа Tamuna KAROSANIDZE
Програмата директор
Transparency International Грузија
26, Rustaveli Avenue
Тбилиси, Грузија
Тел:. +995 32 92 14 03
Е-пошта: tamuna@transparency.ge
Г-ѓа Camrin Кристијансен
Транспаренси Интернешнал, Грузија
26, Rustaveli Avenue
Тбилиси, Грузија
Тел:. + 995 32 92 14 03
Факс: + 995 32 92 02 51
Г-ѓа Тамара KALDANI
Фондацијата отворено општество Грузија
Владеење на правото и јавната администрација Програма
Тел:. + 995 32 25 04 63
Факс: + 995 32 25 10 52
Е-пошта: contact@osgf.ge
Г-дин Itsik Моше
Израел-Грузија комора на бизнис
4, Плоштад Слобода, Стан 13
Тбилиси, Грузија
Тел:. +995 32 99 70 35 / 36
+995 32 99 77 10
Е-пошта: info@ig-chamber.org
Страна 22
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
229
Г-дин Napolean MILORAVA
Flare - претставник во Грузија
38, Rustaveli Avenue
Тбилиси, Грузија
Тел:. +995 32 98 43 96
Е-пошта: afkhazeti@yandex.ru
Г-дин Archil BAKURADZE
МКС - Грузија
Меѓународната асоцијација за бизнис и Парламентот
Дел В, Парламентот на Грузија
8, Rustaveli Av.
Тбилиси, Грузија
Тел:. +995 32 28 26 21 / 2 / 3
Факс: + 995 32 92 36 43
Е-пошта: archil@iabp.org
Казахстан
Г-дин Kairat Perneshovich KOZHAMZHAROV
Заменик-шеф на Агенцијата
Агенцијата за спречување на економската и корупција
Злосторства (Финансиската полиција)
60, Omarova ул.
Астана, Република Казакстан
Тел:. +8 7172 326 946
Факс: +8 7172 322 075
Е-пошта: mail@knp.kz,
aizhanat_777@mail.ru
Г-ѓа Динара Janarbekovna MYKTYBAYEVA
Агенцијата за спречување на економската и корупција
Злосторства (Финансиската полиција)
60, Omarova ул.
Астана, Република Казакстан
Тел:. + 8 7172 322 618
Факс: +8 7172 320 226
Е-пошта: mail@knp.kz,
aizhanat_777@mail.ru
Г-дин Nadjat Khudjatovich Кадиров
Извршен директор
Конфедерација на работодавачи на Казахстан
3, Auezova ул.
Алмати,
Република Казахстан
Тел:. 8 327 263 81 64
Факс: 8 327 263 82 44
Е-пошта: krrk@krrk.kz
Г-дин Сергеј ZLOTNIKOV
Transparency International Казахстан
Канцеларијата 502, Abai Av. 52 Б
Алмати, Република Казакстан
Тел / факс: + 7 727 277 5150
Е-пошта:
zlotnikov @ transparencykazakhsta
n.org, SMZ1958@mail.ru
Г-дин Игор MUSSALIMOV
Амбасадата на Казахстан во Грузија
Косово
Г-дин Хасан Претени
Директор,
Косово Антикорупциската агенција
31, ул "Bejram Кељменди"
Приштина, Косово
Тел:. +381 38 248 565,
+377 44 507 400
Е-пошта:
hasan.preteni @ KS-gov.net
hasan_preteni@live.com
Киргистан
Република
Г-дин Adylbeck SHARSHENBAEV
Раководител на одделение
Националната агенција за спречување на корупцијата
96-б, Kievskaya ул., 3
ти
Кат
720.040 Бишкек, Киргистан
Тел:. 996 312 900 439
Факс: 996 312 900 439
Е-пошта: adylbeck@gmail.com
sam@nacp.kg
Г-ѓа Aigul AKMATJANOVA
Директор
Иднина без корупција - Транспарентност
Меѓународниот Киргистан
21, Molodaya Gvardiay
Тел:. 996 312 65 59 21
Факс: 996 312 65 06 84
Е-пошта: sange@elcat.kg,
fwc-ti@elcat.kg
Страна 23
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
230
Бишкек, Киргистан
Латвија
Г-ѓа Lienite SIKORE
Раководител на Одделението за истраги
Спречување на корупцијата и борба против Бирото
13, Алберта
LV 1010 во Рига, Латвија
Тел:. +371 67 356 165 / 257
Факс: +371 67 331 150
Е-пошта:
Lienite.Sikore @ knab.gov.lv
Г-дин Jaroslavs STRELCENOKS
Заменик-шеф на Одделението за контрола на активностите на
Јавни службеници
Спречување на корупцијата и борба против Бирото
13, Алберта
LV 1010 во Рига, Латвија
Тел:. +371 67 356 180
Факс: +371 67 331 150
Е-пошта:
Jaroslavs.Strelcenoks @ knab.gov.l
V
Г-дин Pauls RAUDSEPS
Дневен весник Diena
Mùkusalas 15
Рига, Латвија
Тел:. +371 70 63 120
+371 70 63209
Е-пошта: pauls_raudseps@diena.lv
Литванија
Г-ѓа Јоланта PETKEVIČIENĖ
Претседател
Главниот Службен етика комисија
Д. В. 188736355
27, Vilniaus ул.
LT-01.119 Вилнус, Литванија,
Тел:. +370 5 268 4044
Факс: +370 5 268 4049
Е-пошта: jolanta@vtek.lt
Веб-сајт: www.vtek.lt
Г-дин Томас ČAPLINSKAS
Советник
Главниот Службен етика комисија
Д. В. 188736355, Vilniaus ул. 27
LT-01.119 Вилнус, Литванија
Тел:. +370 5 212 6684
Факс: +370 5 268 4049
Е-пошта: tomas@vtek.lt,
vtek@vtek.lt
Г-ѓа Елена KONCEVICIUTE
Специјални истражна служба
А. Г. Jakšto 6
LT-01.105 Вилнус, Литванија
Тел:. +370 5266 33 88
Факс: +370 5266 27 40
Е-пошта: elena@stt.lt
Г-дин Vaidas SKIRMANTAS
Раководител на Одделот STT Вилнус
Специјални истражна служба
А. Г. Jakšto 6
LT-01.105 Вилнус, Литванија
Тел:. 370 5 33 14 266
Факс: 370 266 5 27 40
Е-пошта: vaidas@stt.lt
Г-дин Сергеј MURAVJOV
Transparency International Литванија
Didzioji 5-402
01.128 Вилнус, Литванија
Тел:. 370 5 69 51 212
Факс: 370 212 5 16 87
Е-пошта: sergejus@transparency.lt,
s.muravjov @ gmail.com
Г-ѓа Jolita VASILIAUSKAITE
Канцеларијата на Владата на Република Литванија
Gedimino Ave 11
LT 01.103 - Вилнус, Литванија
Тел:. 370 6 153 78 02,
+370 5 266 39 46
Факс: 370 266 5 37 63
Е-пошта: jolipus@yahoo.com,
j.vasiliauskaite @ ezvk.lt
Страна 24
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
231
Македонија
Г-дин Јован Костов
Јавното обвинителство на Република
Македонија
Бул. Крсте Мисирков бб
1000 Скопје, Македонија
Тел:. + 389 70 397 851
Факс: + 390 2 321 98 66
Е-пошта: jilievski@zjorm.org.mk
Г-дин Владимир Георгиев
Раководител на одделение
Државната комисија за спречување на корупцијата
Секретаријатот на Комисијата
Даме Груев 1
1000 Скопје, Македонија
Тел:. + 389 2 321 53 77
Факс: + 389 2 321 53 80
Е-пошта: vgeorgiev@dksk.org.mk
Г-ѓа Моника Маковеј
Велика Британија консултант на Премиерот на Македонија
за борба против корупцијата
Велика Британија Амбасада
Салвадор Alejende 73
Скопје 1000, Македонија
Тел:. +389 75 405 807
Факс: +389 2 322 5200
Е-пошта:
monica.macovei @ primeminister.g
ov.mk,
monica1macovei@yahoo.com
Г-дин Методиј ZAJKOV
Генералниот секретар на
Транспарентност-Нулта Корупција
Ул. Наум Navmovski Борче 58
ПО 270
1000 Скопје, Македонија
Тел / факс: + 389 232 17 000
Е-пошта:
mzajkov@transparency.org.mk
Молдавија
Г-дин Виталие Константин VEREBCEANU
Заменик директор
Центар за борба против економскиот криминал и
Корупцијата
198 Стефан cel Mare Ave.
2004 Chishinau, Република Молдавија
Тел:. +373 2225 74 25
Факс: +373 2225 74 25
Е-пошта:
Secretariat_gm@cccec.md,
v.verebceanu @ cccec.md,
anticorupt@yahoo.com
Г-дин Виорел MORARI
Обвинител, началникот на поделба
Антикорупциската јавно обвинителство
198 Стефан cel Mare Ave.
2004 Chishinau, Република Молдавија
Тел:. +373 22 25 73 99
Факс: +373 22 22 31 95
Е-пошта: v_morari@hotmail.com
proc-ant@gov.md
Црна Гора
Г-ѓа Весна RATKOVIC
Директор
Дирекцијата за спречување на корупцијата иницијатива
Rimski Трг 46
Подгорица, Црна Гора
Тел:. 382 81 234 395
Факс: 382 81 234 082
Е-пошта: aci@mn.yu,
vratkovic@mn.yu
Г-ѓа Димитрија SARANOVIC
Дирекцијата за спречување на корупцијата иницијатива
Rimski Трг 46
Подгорица, Црна Гора
Тел:. 382 81 234 396
Факс: 382 81 234 082
Е-пошта: aci@mn.yu,
dimitrije.saranovic @ mn.yu
Страна 25
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
232
Романија
Г-дин Александру Каталин Маковеи
Претседател
Агенцијата за национален интегритет
15, Lascar Catargiu, округ,
Букурешт, Романија
Тел:. 40 788 466 361
Е-пошта: amacovei@zappmobile.ro
Г-дин Даниел Морар Мариус
Главниот обвинител
Националната антикорупциска дирекција
Bucuresti, ул. ª tirbei Вода бр. 79-81,
код 010.106
Букурешт, Романија
Тел:. + 40 720 444 222
Е-пошта: dmorar@pna.ro
www.pna.ro
Г-ѓа Лаура Oana СТЕФАН
Романското академско општество
61 Михаи Eminescu ул
Сектор 2
Букурешт, Романија
Тел:. 40 72 361 89 51
Факс: +40 21 211 14 77
Е-пошта: Laura.Stefan @ sar.org.ro
Laurastefan21@yahoo.com
Руската
Федерација
Г-дин SURAGA
Министер советник
Амбасадата на Руската Федерација во Грузија
0162, Грузија, Тбилиси
Chavchavadze Avenue 51
Тел:. + 995 32 912 406
Факс: + 995 32 912 738
Е-пошта: La581@yandex.ru,
russianembassy@caucasus.net
Г-дин Александар LYSOV
Втор секретар
Амбасадата на Руската Федерација во Грузија
0162, Грузија, Тбилиси
Chavchavadze Avenue 51
Тел:. + 99532 912406
Факс: +99532912738
Е-пошта:
russianembassy@caucasus.net
Србија (и
Косово)
Г-ѓа Наташа BOJIĆ
Републичкиот комитет за решавање на конфликти
на интереси
2, Михајло Пупин булевар
Белград, Србија
Тел:. 99 381 11 311 66 06
Факс: 99 381 11 311 99 87
Е-пошта:
Natasa.boji c@sukobinteresa.sr.go
v.yu,
office.interes @ sukobinteresa.sr.go
v.yu
Словенија
Г-ѓа Симона HABIČ
Transparentost-словенечкиот борба против корупцијата
Здружението
Gosposka улица 4
1000 Љубљана, Словенија
Тел:. +386 41 514 660
Е-пошта: simona.habic @ gmail.com
Таџикистан
Г-дин Muchamadzorisho DAVALTIOROV
Агенција за државна финансиска контрола и борба против
корупцијата
78 Rudaki Ave
Душанбе,
Таџикистан
Тел:. 992 37 227 57 52
Г-дин Marizo KFALIFAEV
Генералниот обвинителство на Република
Таџикистан
Тел:. 992 37 236 64 63
Страна 26
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
233
126 Сино Ave
Душанбе, Таџикистан
Г-ѓа Khojaeva ZEBINISO
Здружението на научна и техничка интелигенција
Ленин ул. 85A, пост кутија 49
Душанбе,
Таџикистан
Тел:. +992 3422 645 67
Е-пошта: khojaeva@mail.ru,
zebosha66@yahoo.com
Г-дин Tyuryaev JAMSHED
Здружението на научна и техничка интелигенција
Ленин ул. 85A, пост кутија 49
Душанбе,
Таџикистан
Тел:. +992 3422 645 67
+992 92 707 47 74
Е-пошта: Jam9275@mail.ru
Украина
Г-дин Анатолиј KOLESNYK
Генералниот обвинителство
Заменик шеф на оддел
13/15 Riznytska Стрит
01.011 Киев, Украина
Тел:. + 380 44 200 7423
+ 380 67 401 82 92
Е-пошта: ilrd@gpu.gov.ua
Г-ѓа Олена SMIRNOVA
Раководител на одделение на анти-корупциската политика
Развој
Секторот за спроведување на законот и против
Корупција
Министерството за правда
10 Rylsky Лејн
01025 Киев, Украина
Тел:. +380 44 271 16 68
Факс: +380 44 271 16 95
Е-пошта: smirnova@minjust.gov.ua
Г-ѓа Оксана MARKIEIEVA
Раководител на Одделението
Секретаријатот на Националната безбедност и одбрана
Советот
8, Komandarma Kamieneva ул.
0113 Киев, Украина
Тел / факс: +380 44 255 05 37
Е-пошта: mod@rainbow.gov.ua
Г-дин Мустафа-маси NAYYEM
Новинарот, Ukrainska Правда
84-7 Artema ул
Киев, Украина
Тел:. +38 050 446 03 43
Е-пошта: mustafa@inet.ua,
mefimus@gmail.com
Узбекистан
Д-р Шамил ASYANOV
НВО "правни проблеми Истражувачкиот центар"
А. Тимур ул. 60
Ташкент, Узбекистан
Тел:. 998 71 239 89 40
Факс: +998 71 239 89 40
Е-пошта: asyanov@globalnet.uz
Земјите членки на ОЕЦД и на членовите на ОЕЦД WGB
Франција
Г-ѓа Патриша Dufour
Централна служба за спречување на корупцијата
(ДКСК)
Тел:. +33 143 19 81 65
Е-пошта:
patricia.dufour @ justice.gouv.fr
Германија
Г-ѓа Јохана Беате WYSLUCH
"Анти-корупција средишна точка"
Тел:. 49 6196 79 1645
Факс: 49 6196 79 80 1645
Страна 27
Антикорупциската мрежа за Источна Европа и Централна Азија
7 Собранието, 25-27 Јуни 2008 година, Тбилиси, Грузија
234
Германската техничка соработка (ГТЗ)
Германското друштво за техничка
Соработка
PO Box 5180
65.726 Eschborn
Е-пошта: johanna.wysluch @ gtz.de
Г-ѓа Јохана JOERGES
Германската техничка соработка (ГТЗ)
Германското друштво за техничка
Соработка
PO Box 5180
65.726 Eschborn
Тел:. 49 6196 79 2704
Факс: 49 6196 79 80 1115
Е-пошта: Johanna.Joerges @ gtz.de
Г-ѓа Лили Ди PUPPO
Европската Виадрина Универзитетот
Германија
The Netherlands Mrs. Janet ALBERDA
Заменик-шеф на мисијата
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Tbilisi, Georgia
E-mail: janet.alberda@minbuza.nl
Швајцарија
Mr. Martin SHENTON
State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
Effingerstrasse 1
3003 Берн
Швајцарија
Tel.: + 41 31 324 92 72
Fax: +41 31 324 09 62
Е-пошта:
martin.shenton@seco.admin.ch
Mr. Daniel THELESKLAF
Извршен директор
International Centre for Asset Recovery/
Basel Institute on Governance
Steinenring 60
CH-4051 Basel, Switzerland
Tel.: +41 61 205 5510
Fax: +41 61 267 5519
Е-пошта:
daniel.thelesklaf@baselgovernanc
e.org
www.baselgovernance.org
Шведска
Mrs. Maria ISRAELSSON
Советник
Head of Development Co-operation
Section for Development Co-operation and
Political Affairs
Embassy of Sweden
20, Zandukeli Street
0108 Tbilisi
Tel.: + 995 32 999833
Fax: + 995 32 931071
E-mail: maria.israelsson@sida.ge
САД
Mr. Robert LEVENTHAL
US State Department
1800 G Street NW (SA-22), Suite 2107
Washington, DC 20223
Tel.: +1-202-312-9723
Fax: +1-202-312-9721
E-mail: LeventhalR@state.gov
Mrs. Jane LEY
Заменик на директорот
US Office of Government Ethics
1201 New York Ave; NW Suite 500
Washington DC, 20005
Tel.: +202 482 9205
Fax: +202 482 9235
E-mail: jsley@oge.gov
Страна 28
Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia
7th General Meeting, 25-27 June 2008, Tbilisi, Georgia
235
Ambassador John F. Tefft
US Embassy in Georgia
11 George Balanchine Street
0131 Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 32 27 70 00
Fax: +995 32 53 23 10
Mr. Sean E. CALLAHAN
Regional Legal Advisor
United States Agency for International
Development (USAID)
24 Anateli Str
Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 32 92-28-44 (ext. 172)
Fax: +995 32 00-10-13
E-mail: secallahan@usaid.gov
Mr. Peter STRASSER
US Federal Prosecutor
US Embassy
Resident Legal Advisor
83 Azadlig Prospecti
AZ1007 Baku, Azerbaijan
E-mail: StrasserP@state.gov
Mr. Don Carroll
US Embassy in Georgia
11 George Balanchine Street
0131 Tbilisi, Georgia
E-mail: carolldl@state.gov
Mrs. Olena KUSTOVA
US Embassy to Ukraine
Програм менаџер
Tel.: +380 44 490 41 35
Fax: +380 44 490 40 81
E-mail: KustovaOl@state.gov
Mrs. Yana ZHAMBEKOVA
Програмски менаџер
USAID Mission to Ukraine, Moldova and Belarus
19 Nizhniy Val
04071 Kyiv, Ukraine
Tel: +380 44 537 46 00
+380 44 492 71 00
Fax: +380 44 537-4684
E-mail: yzambekova@usaid.gov
INTERNATIONAL GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS
EC
Mrs. Maria IARRERA
Проект менаџер
EC Delegation to Georgia
38 Nino Chkheidze St.
Tbilisi, Georgia
Tel.: + 995 32 94 37 63
Fax.: + 995 32 94 37 68
Е-пошта:
Maria.IARRERA@ec.europa.eu
GRECO
Mr. Drago KOS
President of GRECO
Chairman of the Commission for the Prevention
of Corruption of Slovenia
Tržaška 19a
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 478 84 83
Fax: +386 1 478 84 72
E-mail: Drago.kos@kpk-rs.si,
Drago.kos@gmail.com
Council of
Европа
(GRECO)
Mrs. Tania VAN DIJK
Советот на Европа
Directorate General of Human Rights and Legal
Tel.: +33 390 21 52 67
Fax: +33 390 21 50 73
E-mail: Tania.vandijk@coe.int
Страна 29
Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia
7th General Meeting, 25-27 June 2008, Tbilisi, Georgia
236
Работи
Group of States against Corruption (GRECO)
F-67075 Strasbourg Cedex, France
ОБСЕ
Mrs. Terhi HAKALA
Head of the OSCE Mission to Georgia
Krtsanisi Governmental Residence, Krtsanisi St.
0114 Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 32 202 303
Fax: +995 32 202 305
E-mail: Terhi.Hakala@osce.org
Mr. Kilian STRAUSS
ОБСЕ
Wallnerstr. 6
Vienna, Austria
Tel.: +431 514 360
È-mail: psu-oceea-at@osce.org
Mr. William HANLON
Economic and Environmental Officer
OSCE Mission to Georgia\
Krtsanisi Governmental Residence, Krtsanisi St.
0114 Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 32 202 303
E-mail: William.Hanlon@osce.org
Mrs. Rusudan KONJARIA
National Economic Officer
OSCE Mission to Georgia
Krtsanisi Governmental Residence, Krtsanisi St.
0114 Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 20 23 03
Fax: +995 32 24 42 03
Е-пошта:
Rusudan.Konjaria@osce.org
ABA
Mr. Garry LEDBETTER
Country Director, ABA Georgia
E-mail: garry@abarol.ge
Mrs. Nino KHURTSIDZE
Senior Legal Advisor, ABA Georgia
Tel.: +995 32 92 35 78
E-mail: nkhurtsidze@abarol.ge
UNODC
Mr. Giovanni GALLO
Crime Prevention Expert
Corruption and Economic Crime Section
Division for Treaty Affairs
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre, Room E1224
PO Box 500, A-1400, Vienna, Austria
Tel.: +43 1 26060 / 5179
Fax: +43 1 26060 / 7 5179
E-mail: giovanni.gallo@unodc.org
www.unodc.org
УНДП
Mr. Gigi BREGADZE
Програма директор
Governance Portfolio
UNDP Georgia
Tel.: +995 32 25 11 26 (ext. 109)
Fax: +995 32 25 02 71/2
www.undp.org.ge
Mrs. Londa ESADZE
Senior International Advisor to the Kosovo
Anti-Corruption Agency
UNDP / European Agency for Reconstruction
Ул. "Bajram Kelmendi", No. 31,
Pristina, Kosovo
Tel.: +381 38 248 563 (ext.110)
E-mail: londaesadze@hotmail.com ,
londa.esadze@undp.org
ABB
Mr. Gunnar BJÖRKENOR
Senior Vice President and General Counsel of
ABB Sweden
Tel.: +46 21 325925
Е-пошта:
gunnar.bjorkenor@se.abb.com
Страна 30
Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia
7th General Meeting, 25-27 June 2008, Tbilisi, Georgia
237
Regional Counsel of ABB Northern Europe
(incl. Baltics, Russia and Central Asia)
ICC
Mr. François VINCKE
International Chamber of Commerce.
Frans Verbeekstraat 45a
3090 Overijse, Belgium
Tel.: +32 2 687 47 32
E-mail: francoisvincke@gmail.com
EBRD
Mr. Michael DAVEY
EBRD Director for Caucasus, Moldova and
Белорусија
6, Marjanishvili Street
0102 Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 32 44 74 00
E-mail : daveym@ebrd.com
World Bank
Mr. Michael JARVIS
Private Sector Development Specialist
World Bank Institute
J3-304
1818 H St, NW
Washington DC 20433, USA
Tel.: +202 473-5383
Факс. +202 676 9874
E-mail: mjarvis@worldbank.org
www.developmentandbusiness.org
Mr. Klaudijo STROLIGO
Senior Financial Sector Specialist
Financial Market Integrity
World Bank
Tel.: +386 1 5409155
Mob: +386 41 760506
E-mail: kstroligo@worldbank.org
Transparency
Меѓународната
Dr. Manoj NADKARNI
Communications Coordinator
Water Integrity Network
C/o Transparency International
Alt Moabit 96
10559 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 3438 20413
Fax: +49 30 347 03912
Е-пошта:
mnadkarni@transparency.org
USDOJ/MCC
Mr. Robert STORCH
US Department of Justice/OPDAT
19, Nyzhniy Val
Kyiv, Ukraine
Tel.: +380 44 492 7127
+380 44 490 4085
E-mail: rstorch@usaid.gov,
storchrp@state.gov
Mrs. Oksana KLYMOVYCH
USDOJ/MCC
Украина
19, Nyzhniy Val
Kyiv, Ukraine
Tel.: +380 44 492 7184
Fax: +380 44 490 4085
E-mail: oklymovych@usaid.gov
RAI
Mr. Stanislav ALEKSANDROV
Anti-Corruption Expert
Regional Anti-Corruption Initiative (RAI)
Secretariat
Bistrik 5,
71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel.: +387 33 550 220
Fax: +387 33 550 221
E-mail: alexandrovs@lol.ba
salexandrov@rai-see.org
www.spai-rslo.org
OECD Secretariat
Страна 31
Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia
7th General Meeting, 25-27 June 2008, Tbilisi, Georgia
238
Mr. Nicola Bonucci
Director, Legal Directorate
2, rue André Pascal
75116 Paris Cedex, France
Tel.: + 33 145 24 80 77
E-mail: nicola.bonucci@oecd.org
Mr. Patrick MOULETTE
Head, Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
2, rue André Pascal
75116 Paris Cedex, France
Tel.: +33 145 24 91 02
Fax: +33 144 30 63 07
E-mail: patrick.moulette@oecd.org
Mrs. Olga SAVRAN
Manager, Anti-Corruption Network
Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
2, rue André Pascal
75116 Paris Cedex, France
Tel.: +33 145 24 13 81
Fax: +33 144 30 63 07
E-mail: olga.savran@oecd.org
Mrs. Gwenaelle LE COUSTUMER
Legal Analyst, Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
2, rue André Pascal
75116 Paris Cedex, France
Tel: +33 145 24 98 11
Fax: +33 144 30 63 07
Е-пошта:
gwenaelle.lecoustumer@oecd.org
Mr. Dmytro KOTLIAR
Project Manager, Project “Strengthening
Capacity for Investigation and Prosecution of
Corruption in Ukraine”,
Consultant, Anti-Corruption Network
Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
2, rue André Pascal
75116 Paris Cedex, France
Tel.: + 33 1 45 24 94 43
Fax: + 33 1 44 30 63 07
E-mail: dmytro.kotliar@oecd.org
Mrs. Tanya KHAVANSKA
Resident Adviser, Project “Strengthening
Capacity for Investigation and Prosecution of
Corruption in Ukraine”
Anti-Corruption Network
Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
Tel.: +380 44 425 76 58
Е-пошта:
tanya.khavanska@gmail.com
Mrs. Dianne FOWLER
Assistant, Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
2, rue André Pascal
75116 Paris Cedex, France
Tel: + 33 145 24 78 47
Fax: + 33 144 30 63 07
E-mail: dianne.fowler@oecd.org
Mr. Taras Kobushko
OECD Moscow office
Е-пошта:
Taras.Kobushko@oecdmoscow.org
Ова е Google-овиот кеш на http://www.nb.rs/for_librarians/directory.php. Ова е слика на страницата каква што била на 13 окт 2011 02:17:29 GMT. моменталната страница може да е променета во меѓувреме. Дознај повеќе

Текстуална верзија
Термините на пребарување се означени: gmail com 389 
	
VBS 	
	
	
	
Matične funkcije 	
	
	
	
Baza MBS 	
	
	
	
Adresar biblioteka 	
	
	
	
Zakoni, pravilnici, standardi 	
	
	
	
Stručna literatura 	
	
	
	
Stručna zvanja 	
	
	
	
Stručni skupovi 	
	
	
	
Bibliotekarsko društvo Srbije 	
	
	
	
Zajednica matičnih biblioteka Srbije 	
	
	
	
Kalendar za bibliotekare 	
	
	
	
Inicijative bibliotekara 	
	
	
	
Bibliotekarski terminološki rečnik 	
	
	
	
Nagrade 	
	
	
	
In memoriam 	
	
	
	
	
Mapa sajtaImpresum
	Pristupna strana > Za bibliotekare > Adresar biblioteka
	


Adresar biblioteka
Narodne biblioteke
Matične biblioteke izdvojene su masnim slovima.A
Narodna biblioteka "Sarvaš Gabor"
Direktor: Valerija Barna Koloži
heva@adacity.net
24430 ADA,
Trg oslobođenja 3/a
tel. 024-851-115, faks. 024-851-615

Narodna biblioteka, Aleksandrovac
Direktor: Branislava Saulović
biblaleksandrovac@gmail.com
37230 ALEKSANDROVAC,
10. avgust b.b.
tel. 037-3552-677, 037-3554-406

Narodna biblioteka "Vuk Karadžić"
Direktor: Vladan Vuksanović
al1book@nadlanu.com
al2book@yahoo.com
18220 ALEKSINAC,
Knjaza Miloša 161
tel. 018-803-191, 018-800-816, 018-800-817

Opštinska biblioteka "Vuk Karadžić"
Direktor: Ljiljana Ranković
biblioteka.alibunar@gmail.com
26310 ALIBUNAR, Železnička 2
tel. 013-641-547


Narodna biblioteka
Direktor: Branka Vejin
bibliotekaapatin@gmail.com
25260 APATIN,
Petefi Šandora 4
tel. 025-778-835, 025-773-913
faks: 025-773-913

Narodna biblioteka "Sveti Sava"
Direktor: Danijela Milovanović
biblsvsava@ptt.rs
info@biblioteka-arandjelovac.org
34300 ARANĐELOVAC,
Rade Končara 1
tel. 034-712-148
http://www.biblioteka-arandjelovac.org

Narodna biblioteka
Direktor: Ivana Brkić
ariljebib@gmail.com
31230 ARILjE,
Sv. Ahilija 33
tel. 031-891-182, 031-893-933
faks: 031-891-182
http://www.nbiblioteka-arilje.org.rsB
Narodna biblioteka
Direktor: Slobodan Mitić
18330 BABUŠNICA, Živojina Nikolića Brke 2
tel. 010-685-040, 010-683-144

Narodna biblioteka "Miloš Trebinjac"
Direktor: Zorica Ilić
bibliotekab.basta@open.telekom.rs
31250 BAJINA BAŠTA, Vuka Karadžića 13
tel. 031-869-048,
faks: 031-862-849 (uslužni u televiziji)

Narodna biblioteka "Jovan Dučić"
Direktor: Dušanka Gaković
biblioteka.barajevo@gmail.com
11460 BARAJEVO, Miodraga Vukovića 2
tel. 011-8300-389
http://www.bgb.rs

Narodna biblioteka "Vuk Karadžić"
Direktor: Milana Mladenović
nbbatocina@nadlanu.com
34227 BATOČINA, Njegoševa 7
tel. 034-68-41-009

Narodna biblioteka "Vuk Karadžić"
Direktor: Viktor Vezijak
bibliotekabac@gmail.com
21420 BAČ, Trg dr Zorana Đinđića 4
tel. 021-770-575, 021-770-777
faks 021-770-575

Narodna biblioteka "Veljko Petrović"
Direktor: Koviljka Dobrić
bibliotekabp@hallsys.net
obradno@hallsys.net
21400 BAČKA PALANKA, Trg Bratstva i jedinstva 30
tel. / faks 021-740-292
tel. 021-6049-904, 021-6049-901

Narodna biblioteka
Direktor: Eva Narai Penovac
bibltop@stcable.rs
24300 BAČKA TOPOLA, Glavna 16
tel. 024-711-725
http://www.bibltop.org

Biblioteka "Štefan Homola"
Direktor: Jarmila Stojimirović
shomolu@stcable.net
21470 BAČKI PETROVAC, Narodne revolucije 9
tel. 021-781-335

Narodna biblioteka
Direktor: Dragan Tanasković
bibliotekabc@neobee.net
26340 BELA CRKVA, 1. oktobra 57
tel. 013-851-311

Narodna biblioteka
"Vuk Karadžić"
Direktor: Zoran Pejčić
bibliotekavuk@gmail.com
18310 BELA PALANKA, Krste Jocića 4
tel. 018-855-005
faks 018-855-188 (uslužni u opštini)


Biblioteka grada Beograda
Direktor: Jasmina Ninkov
direktor@bgb.rs
pult@bgb.rs
bgbpult@gmail.com

11000 BEOGRAD, Knez Mihailova 56
tel. 011-2024-000 centrala
tel. 011-2024-022 direktor
tel. 011-2024-011 odeljenje za rad sa korisnicima
tel./faks 011-2024-023 matično
tel. 011-2024-026 matično
http://www.bgb.rs/

Narodna biblioteka "Laza Kostić"
Direktor: Vladan Nikolić
nblk@sezampro.rs,
biblioteka.cukarica@gmail.com
11030 BEOGRAD, Turgenjevljeva 5
tel/faks 011-3553-011
http://www.bgb.rs


Biblioteka "Đorđe Jovanović"
Direktor: Biljana Petrović
bibliotek@ptt.rs
biblioteka.starigrad@gmail.com
11000 BEOGRAD, Zmaj Jovina 1
tel. 011-2637-664, 011-2623-526
http://www.biblioteke.info/

Narodna biblioteka "Miodrag Bulatović"
Direktor: Marina Neđić
biblioteka.rakovica@gmail.com
11090 BEOGRAD, Bogdana Žerajića 24 a
tel. 011-3581-246, faks 011-3583-340
http://www.bgb.rs


Narodna biblioteka "Isidora Sekulić"
Direktor: Dragana Malić
biblioteka.savskivenac@gmail.com
11000 BEOGRAD, Vase Pelagića 33
tel. 011-761-4591
http://www.bgb.rs

Biblioteka "Milutin Bojić"
Direktor: Miro Maksimović
bibliotecamb@bvcom.net
sekretarmb@bvcom.net
11000 BEOGRAD, Ilije Garašanina 5
tel. 011-3242-418, faks 011-3233-708
http://www.milutinbojic.org.rs/

Narodna biblioteka "Petar Kočić"
Direktor: Olga Krasić-Marjanović
biblioteka.vracar@gmail.com
11000 BEOGRAD, Viška 3
tel. 011-2430-250, (323-1404 direktor)
faks 011-457-561
http://www.bgb.rs


Narodna biblioteka "Vuk Karadžić"
Direktor: Snežana Kavalić-Arsenijević
biblioteka.zvezdara@gmail.com
11000 BEOGRAD, Ćirila i Metodija 2
tel. 011-2422-003, 011-2423-483
http://www.bgb.rs


Narodna biblioteka „Dositej Obradović"
Direktor: Svetlana Latinski
biblioteka.vozdovac@gmail.com
11000 BEOGRAD, Ustanička 125c
tel./ fax: 011-289-14-60
http://www.bgb.rs/opstinske/cir/02/flsh/glavna.html


Narodna biblioteka "Vuk Karadžić"
Direktor: Milanka Babić-Vukadinović
biblioteka.novibeograd@gmail.com
11070 NOVI BEOGRAD, Bulevar AVNOJ-a 152 a
tel. 011-3190-645
http://www.bgb.rs


Narodna biblioteka "Sveti Sava"
Direktor: Nataša Trkulja
biblioteka.zemun@gmail.com
11080 ZEMUN, Petra Zrinjskog br. 8
tel/faks 011-2106-784 direktor
http://www.bgb.rs

Kulturni centar opštine Beočin
Matična biblioteka "Jovan Grčić Milenko"
VD direktor
Biljana Cvetković-Andrić
ivanabrankov71@gmail.com
21300 BEOČIN, Trg cara Lazara 1
tel. 021-870-230;021-870-231

Narodna biblioteka
Direktor: Eržebet Kinka
bibliobecej@neobee.net
21220 BEČEJ, Glavna ulica br. 11
tel. 021-69 12 747
http://www.bibliobecej.org.rs

Narodna biblioteka "Rade Drainac"
Direktor: Toplica Đoković
rakadrainac@nadlanu.com
18420 BLACE, Kralja Petra Prvog 70
tel. 027-371-674


Narodna biblioteka "Janko Veselinović"
Direktor: Branislav Martinović
bibliotekajanko@gmail.com
15350 BOGATIĆ, Mike Vitomirovića 6
tel. 015-7786-113

Narodna biblioteka "Boško Krstić"
Direktor: Dragi Veličković
biblbojnik@open.telekom.rs
16205 BOJNIK, Trg slobode 22
tel. 016-821-138

Biblioteka u Boljevcu
Direktor: Tatjana Mihajlović
tmihajlovic@gmail.com
biblb@nadlanu.com
19370 BOLjEVAC, Kneza Miloša 4
tel. 030-63-737, 030-63-390
faks. 030-63-737

Narodna biblioteka
Direktor: Vesna Tešović
nbbor@nadlanu.com
19210 BOR, Moše Pijade 19
tel. 030-458-120 i 030-458-121 centrala
030-423-592 direktor
faks. 030-423-543
http://www.biblioteka-bor.org.rs

Narodna biblioteka „Hristo Botev"
Direktor: Asen Mihajlov
biblioteka@bosilegrad.rs
17540 BOSILEGRAD,
Georgi Dimitrova bb
tel. 017-878-529 (biblioteka)
tel. 017-878-026 (kulturni centar)

Centar za kulturne delatnosti i
bibliotekarstvo opštine Brus
Direktor: Milica Rakićević
bibliotekabrus@nadlanu.com
37220 BRUS, Bratislave Petrović 15
tel. 037-825-465
tel/faks. 037-825-488
http://www.narodnabibliotekabrus.co.rs

Narodna biblioteka "14. novembar"
Direktor: Galip Bećiri
nbbujanovac@ptt.rs
17520 BUJANOVAC, Karađorđev trg bb
tel. 017-652-661V
Matična biblioteka
"Ljubomir Nenadović"
Direktor
Zorica Milinković
vabibli@yahoo.com
vabibli@ptt.rs
14000 VALjEVO
Vojvode Mišića 35
tel. 014-291-121 direktor
014-291-130 mat. sl.
faks: 014-291-120, 014-291-130
http://www.maticnabiblioteka-va.org.rs/


Оpštinska biblioteka Varvarin
-Biblioteka
Direktor
Slavoljub Milošević
bibliotekavarvarin@gmail.com
37260 VARVARIN
Trg Mirka Tomića bb
tel. / faks 037-785-262
tel 037-787-294Biblioteka "Radoje Domanović"
Direktor
Goran Milošević
rdbib@neobee.net
11320 VELIKA PLANA
Kosovska 19
tel. 026-521-256Narodna biblioteka "Vuk Karadžić"
Direktor
Marijola Momčilović
bibliotekavg@nadlanu.com
bibliotekavg@open.telekom.rs
12220 VELIKO GRADIŠTE
Kneza Lazara 6
tel. 012-662-208
faks. 012-662-107


Biblioteka "Diša Atić"
Direktor
Jasmina Kojičić
office@bibliotekavladimirci.org.rs
bibliotekavl@open.telekom.rs
15225 VLADIMIRCI
Svetog Save 26
tel. 015-514-487
faks. 015-513-145
http://www.bibliotekavladimirci.org.rs/


Centar za kulturne delatnosti,
turizam i bibliotekarstvo opštine
Vladičin Han - Biblioteka
Direktor
Srbijanka Božović
bibliotekavhan@open.telekom.rs
17510 VLADIČIN HAN
Nikole Tesle 2
tel. 017-474-852 direktor,
017-474-878, 017-473-824


Narodna biblioteka
"Desanka Maksimović"
Direktor
Srba Takić
biblioteka@vlasotince.org.yu
16210 VLASOTINCE
Lole Ribara 2
tel. 016-875-512Narodna biblioteka
"Bora Stanković"
Direktor
Suzana Popović-Irić
nbbstankovic@ptt.rs
office@bibliotekavranje.co.rs
17500 VRANjE
Lole Ribara bb
tel. 017- 415-611 direktor
tel./ faks: 017-400-063
http://www.bibliotekavranje.co.rsNarodna biblioteka "Danilo Kiš"
Direktor:
Magdolna Uvalin
biblvrbas@open.telekom.rs
21460 VRBAS
Maršala Tita 87
tel. 021-705-638, 021-794-640
http://www.biblvrbas.org.rs


Narodna biblioteka "Dr Dušan Radić"
Direktor
Ognjan Topalović
biblradic@open.telekom.rs
36210 VRNjAČKA BANjA
Promenada 22
tel. 036-662-163, 036-616-310


Gradska biblioteka
Direktor
Darinka Mihajlović
bibliotekavrsac@nadlanu.com
bibliotekavrsac@open.telekom.rs
26300 VRŠAC
Svetosavski trg 2
tel. 013-832-955
faks. 013-822-882
http://www.bibliotekavrsac.org.rs/G
Narodna biblioteka “Branko Miljković”
Direktor
Mile Stamenković
biblioteka@gadzinhan.rs
18240 GADžIN HAN
Miloša Obilića bb
tel. 018-860-909
faks: 018-860-024 (uslužni u domu kulture)
http://www.biblioteke.org.rs/gadzin_han/index.htm


Narodna biblioteka "Veljko Dugošević"
Direktor
Ljubiša Milić

12223 GOLUBAC
Cara Lazara 1
tel. 012-678-136
faks. 012-678-136


Biblioteka "Braća Nastasijević"
Direktor
Mirjana Mokrovčak Glišović
gmbiblioteka@gmail.com
gmbibl@alfagm.net
32300 GORNjI MILANOVAC
Trg kneza Mihaila 1
tel. 032-712-267, 032-713-324
http://www.bibliotekagm.com


Biblioteka "Ilija Garašanin"
Direktor
Željka Šain-Milošević
zeljkasain@gmail.com
biblioteka.grocka@gmail.com
11306 GROCKA
Bulevar oslobođenja 11
Direktor: 011-3047-373
tel. 011-8501-081, 011-8500-360
faks 011- 8501-081
http://www.bgb.rs


Biblioteka opštine Lučani
Direktor
Slavko Radosavčević
bibliotekaguca@gmail.com
32230 GUČA
Trg slobode bb
tel. 032-855-788
faks. 032-854-756D
Narodna biblioteka "Resavska škola"
Direktor
Goran Milojković
resavska_skola@msn.com
35213 DESPOTOVAC
Despota Stefana Lazarevića 18
tel. 035-611-172
faks. 035-611-172
http://www. resavskaskola.rs

Narodna biblioteka "Detko Petrov"
Direktor
Ivan Ivanov
nbdetko@bankerinter.net
bibliodimitrovgrad@beotel.net
18320 DIMITROVGRAD
Sutjeska 2
tel. 010-360-042, 010-360-035


Narodna biblioteka
Direktor
Marko Stošić
n.bibliotekadoljevac@ninet.rs
n.bibliotekadoljevac@yahoo.com
18410 DOLjEVAC
tel. 018-811-764, 018-810-814Ž
Opštinska narodna biblioteka
"Veljko Petrović"
Direktor
Dubravka Dudić
bibliotekaz@my-its.net
suzanauzelac@yahoo.com
21230 ŽABALj
Nikole Tesle 40
tel. 021-831-004, 021-831-057


Narodna biblioteka
"Prof. dr Aleksandar Ivić"
Direktor
Mario Mituljević
bibliotekazabari@hotmail.com
12374 ŽABARI
Kneza Miloša 47
tel. 012-250-145


Kulturno-prosvetni centar "Jovan Šerbanović"
- Biblioteka
Direktor
Novica Obrenović
kpczagubica@gmail.com
12320 ŽAGUBICA
Maršala Tita 25
tel./faks 012-443-207;012-643-835


Biblioteka "Branko Radičević"
Direktor
Vesna Ćuk
biblioteka_zitiste@yahoo.com
23210 ŽITIŠTE
Ive Lole Ribara 1
tel. 023-821-275
http://www.biblioteka-zitiste.infoNarodna biblioteka
Direktor
Daniela Mihajlović
nbzito@ptt.rs
18412 ŽITORAĐA
Topličkih junaka 53
tel. 027-62-074
faks 027-62-761Z
Matična biblioteka "Svetozar Marković"
Direktor
Saša Jelenković
biblioza@verat.net
elpenor@verat.net
libris@verat.net
libris@tsbest.net
19000 ZAJEČAR
Kumanovska 2
tel. 019-442-111, 019-442-110, 019-442-109 direktor
019-422-045 centrala
faks. 019-422-045


Gradska narodna biblioteka
"Žarko Zrenjanin"
Direktor
Vladimir Vasiljev
biblioteka@ zrbiblio.org
23000 ZRENjANIN
Trg slobode 2
tel. 023-566-210, 023/562-625
faks: 023-530-744
http://www.zrbiblio.org
I
Biblioteka „Svetislav Vulović"
Direktor
Emilija Peruničić
biblioteka.sv@eunet.rs
32250 IVANjICA
Venijamina Marinkovića bb
tel. 032-665-382, 032-661-087
032-662-388

Narodna biblioteka
"Dr Đorđe Natošević"
Direktor
Vesna Stepanović
vstepanovic@bibliotekaindjija.rs
vstepanovic@indjija.net
info.biblioteka@indjija.net
22320 INĐIJA
Trg slobode 2
Tel. 022-551-378,
Faks 022-551-847
http://www.bibliotekaindjija.rs/

Srpska čitaonica i knjižnica u Irigu
Direktor
Vera Novković
scitaonica.i@nadlanu.com
22406 IRIG
Ribarski trg 37
tel. 022-461-275
http://www.biblioteke.org.rs/irig/index.htmlJ
Narodna biblioteka
"Radislav Nikčević"
Direktor
Vesna Crnković
nbjag@ptt.rs
35000 JAGODINA
Kneginje Milice 2-4
tel. 035-221-817
035-244-580
faks: 035-221-817
http://www.jabooka.org.rs/1 2 3 >goreO nama / Katalozi/e-Izvori / Zbirke / Info za korisnike / Za bibliotekare / Obrazovni centar / Izdanja / Dešavanja / Info za izdavače / Međunarodna saradnja


			
 Лист1
 	A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	J 	K 	L 	M 	N
1 	Забелешка ИМИЊА ВО РЕД НА ДОДАДЕНА од светски вода недела 2007 ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ 							Организации кои можат да бидат релевантни, но за кои ние се уште немаат контакт. 						
2 	Имиња во зелено додадени од Docs список 28 Јули "и" листа 18 август " 							CAFOD 	http://www.cafod.org.uk/about_cafod/what_we_do/water_and_sanitation 	Многу мал дел од активностите, потпаѓа под Милениумските развојни цели на of20 под делови 				
3 	Имиња во пурпур dded од список од siwi "doc 						Bouncebacks 	CARE International 	http://www.careinternational.org.uk/?lid=3011 	Основана е во одговор до 2015 година на Милениумските развојни цели, 4 африкански земји 				
4 	Абди 	Abdibrahman Мустафа 	Министерството за животна средина и катастрофи, Кенија 	Кенија 	+252 15531266 	mohamedmhaid@yahoo.com 		КАБЕЛ, Нов живот по конфликтот 	www.cord.org.uk/ 	Хуманитарна организација која работи со раселени лица од насилство во светот, watsan компонента на работа. 			info@cord.org.ukThis-маил адреса е зашититена од спем-ботови, потребно е Javascript-от за да ја видите 	44 (0) 207 934 9334
5 	Абду 	Guero 	Ministère de l'Hyraulique 	Нигер 	+227 96994610 	abdou.guero @ gmail.com 		Helvetas 	http://www.helvetas.ch/wEnglish/about_us/index.asp?navid=1 	43.000 членови, 15 регионални групи 			info@helvetas.org 	00 46 856251900
6 	Abreu 	Шарон 	ИТУЦ 			sharmuse@gmail.com 		IBNET 	http://www.ib-net.org/en/about-ibnet/how-does-ibnet-work.php?L=1&S=2 	бенчмаркинг е да се бара и да ги идентификуваат "најдобра практика" 			ibnet@worldbank.org 	+ +44 368 65 00
7 	Adeel 	Зафар 	УНУ-INWEH 	Канада 	+19055259140, X23082 	adeelz@inweh.unu.edu 		Intl Секретаријатот за вода 	http://www.isw.org/en/index.html 	8 земји 			info@isw.org 	
8 	Adema 	Durk 	МНР, Холандија 	Холандија 	+317 03485509 	dg.adema @ minbuza.nl 		Исламската помош Велика Британија 	http://www.islamic-relief.com/projects/Sectors/water.htm 	Велика Британија и меѓународни 			HQ@islamic-Relief.org.uk 	+1 514 849 42 62
9 	Adifa-Aremu 	Lukman Oluwakayode 	ФЕД Министерството за земјоделство и водостопанство 	Нигерија 	+234 80 288290724 	agriculture_water2@yahoo.co.uk 		IWSD 		Зимбабве врз основа, работи во Јужна Африка, 10 држави 	10 земји 			
10 	Adom 	Даниел 	ОН Хабитат 	Кенија 	+254 207823333 	daniel.adom @ unhabitat.org 		Lifewater Меѓународниот 	http://www.lifewater.org/ 	50 проекти на 5 континенти. Кристијан обука org 			info@lifewater.org 	
11 	A-Engyuure 	Патрик Apoya 	CONIWAS 	Гана 		patrickapoya@yahoo.com 		Оксфам 	http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/emergencies/how_we_work/water_sanitation.htm 					805-541-6634
12 	Ахмед 	Сара 	Пол и водостопанство Алијансата 			sara@sustainablewater.org 		Партнери за вода 	http://www.partnersforwater.org/ 	20-30 Велика Британија партнери од владата, граѓанското општество и приватниот сектор 			secretariat@partnersforwater.org 	0870 333 2 444
13 	Алабастер 	Греам 	ОН Хабитат 	Кенија 	+ 254 207620354 	graham.alabaster @ unhabitat.org 		План Меѓународниот 	http://www.plan-international.org/about/work/ 	Под наслов Хабитат 				44 (0) 20 7082 8367
14 	Алам 	Shamsul 	SWECO Меѓународниот AB 	Шведска 	+46 8 6956321 	shamsul.alam @ sweco.se 		Практична акција 	http://practicalaction.org/?id=water_and_sanitation 	водовод и канализација работа во моментов е интегриран во различни програми 			practicalaction@practicalaction.org.uk 	020 7482 9777
15 	Alavian 	Вахид 	Worl банка, енергетиката, транспортот, вода Сидро 	САД 	202 473 3602 	valavian@worldbank.org 		RedR 	http://www.redr.org/ 	Регистрирај се на Итна инженери - технички експерти, а не планери 				+44 (0) 1926 634.400
16 	Alexanderson 	Софи 	ВВФ Шведска 	Шведска 	+46 86247426 	sofi.alexanderson @ wwf.se 		RSA 	http://www.rsa.org.uk/projects/engaging_enterprise_in_water.asp 	бараат корпоративни партнери да работат со нас на голем број на мали вода и санитација на животната средина проекти 	Кар-Запад, Џонатан 			+44 (0) 20 7233 3116
17 	Alfer 	Маријана 	Германскиот Институт за развој 	Германија 	+49 22894927234 	marianne.alker @ умре-gdi.de 		Опстанок Меѓународниот 	www.survival-international.org 				info@survival-international.org 	020 7451 6930
18 	Alikpala 	Рамон 	The Water дијалози, Филипините 	Велика Британија 	+44 20 72266663 	kateelainemartin@gmail.com 		Вода за Луѓе 	http://www.waterforpeople.org/Default.aspx 	53.000 членови, основана од страна на американски вода Автор е на книгите асоцијација, ad hoc партнерства зависи проекти 	Breslin, Нед 	Меѓународниот програми директор 	nbreslin@waterforpeople.org 	+41 (0) 22 917 8657
19 	Ал-kurdi 	Отман Ахмед 	Министерството за вода и инженеринг 	Јордан 	+962 795144106 	othman_kurdi@mwi.gov.jo 		Вода Партнери Intl 	http://www.water.org/about/ 	Ад хок партнерства зависи од проектот 			info@water.org 	
20 	Алвин 	Верина 	Hencer Меѓународниот АД 	Филипините 	+63 495411374 	hencer_bizz@yahoo.com 		Водовод и канализација технологија платформа (WSSTP) 	http://www.wsstp.org/default.aspx 	Информации платформа постави за европски WatSan услуги и големи крајните корисници во ЕУ Etap 	Халсман, Адриана 	Координатор, Секретаријат 	adriana.hulsmann @ kiwa.nl 	(913) 312-8600
21 	Андре 	Сабрина 	Светската вода Советот 	Франција 	+33 4919900 	s.andre @ worldwatercouncil.org 		WEDC / ДОБРО 	http://wedc.lboro.ac.uk/ 	R & D за подобрување на пристапот до инфраструктурата и услугите за сиромашните во низок и среден приход. 			wedc@lboro.ac.uk 	
22 	Антон 	Барбара 	ICLEI Меѓународниот центар за обука 	Германија 		barbara.anton @ iclei.org 		WFIW 		Мрежа на женските групи 				44 (0) 1509 222.885
23 	Ardakanian 	Реза 	UNW-DPC 	Германија 	+49 2288150652 	stadie@unw.unu.edu 								+44 (0) 203 0085035
24 	Ardorino 	Фиренца 	ECOWASOugadougou 	Буркина Фасо 	+22 650356186 	f_ardorino@hotmail.com 								
25 	Аријас 	Вероника 	Природата Conservancy, Equador 	Еквадор 	+59 322258113 	vearias@tnc.org 								
26 	Asmal 	Кадер 	Собранието на RSA 	Јужна Африка 										
27 	Assogna 	Рита 	Жените за меѓународна Вода / BPW 	Германија 		rita.assogna @ t-online.de 								
28 	Аткинс 	Енди 	Tearfund 			Енди Аткинс [Andy.Atkins @ tearfund.org] 								
29 	Attia 	Фарма Абдел Рахман 	Министерството за водните ресурси и за наводнување 	Египет 	+ (202) 5449515-18 	f-attia@link.net 								
30 	Aureli 	Алис 	УНЕСКО 	Франција 	+33 145683911 	a.aureli @ unesco.org 								
31 	Babalobi 	Babatope 	Леб за живот / Waterwatch 	Нигерија 		blfnigeria@yahoo.com 								
32 	Badji 	Муса 	DGDC, МНР, Белгија 	Белгија 	+32 25014535 	moussa.badji @ diplobel.fed.be 								
33 	Бејкер 	Мартин 	Глобална инфраструктура група 	САД 	+1 212 6323955 	mbaker@salans.com 								
34 	Бејкер 	Крис 	Мочуришта Меѓународниот 	Холандија 	+31 317 478886 	chris.baker @ wetlands.org 								
35 	Бејкер 	Јован 	WWF 			Џон Бејкер jbaker@wwf.org.uk 								
36 	Baril 	Пјер 	Governmnent на Квебек 	Канада 	+1 418 5213860 	pierre.baril @ mddep.gouv.qc.ca 								
37 	Barker, 	Јован 	ВВФ Светскиот фонд за природата 		01483 426444 		jbarker@wwf.org.uk 							
38 	Бартелс 	Ханс-Волф 	Германската амбасада, Шведска 	Шведска 	+46 86701532 	Ханс-wulf.bartels @ diplo.de 								
39 	Барт 	Фридрих 	Европската вода партнерство 	Брисел 	+32 27350681 	friedrich.barth @ ifok.de 								
40 	Bartram 	Џејми 	СЗО, јавно здравство и животна средина 	Швајцарија 	0041 22 791 3537 	bartramj@who.int 								
41 	Bastemeijer 	Teun Фредерик 	Холандија Организацијата за развој 	Никарагва 	+505 2770817 	tbastemijer@snworld.org 								
42 	Batz 	Франц Јозеф 	ГТЗ 	Германија 	+49 6196791302 	tbastemeijer@snvworld.org 								
43 	Бауер 	Sören 	Австриската развојна соработка, Hydrophil 	Австрија 	+431 4946459 	Франц-josef.batz @ gtz.de 								
44 	Bayne 	Тони 	Кока-Кола HBC СА 	Грција 	+30 210 6183320 	tony.baynes @ cchbc.com 								
45 	Behrmann 	Кристијан 	Европската комисија 	Белгија 		christian.behrmann @ ec.europa.eu 								
46 	Beltram 	Гордана 	Министерството за животна средина и просторно 	СЛОВЕНИЈА 		gordana.beltram @ gov.si 								
47 	Bencala 	Карин 	Вудро Вилсон Центар 	САД 	+1 202 6914185 	karin.bencala @ wilsoncenter.org 								
48 	Berggren 	Јенс 	Вода интегритет мрежа 	Германија 	+49 39343820413 	jberggren@transparency.org 								
49 	Bergkamp 	Германија 	IUCN 	Швајцарија 	+41 22 9990262 	ger.bergkamp @ iucn.org 								
50 	Biesiekierska 	Агнес 	Европската вода партнерство 	Белгија 	+32 2 7350681 	a.biesiekierska @ ewp.eu 								
51 	Biffi 	Селена 	Младински Претставник Северна координатор 	Италија 		"Selene@youthactionforchange.org" 								
52 	Бин Ахмад 	Zainudin 	Министерството за животна средина и водните ресурси, Сингапур 	Сингапур 	+65 67 319827 	chew_chee_keong@mewr.gov.sg 								
53 	Бреза 	Алфред 	Водните ресурси Координативниот комитет 	Лао Народна Dem Претставник 	+856 21218737 	alf.birch @ gmail.com 								
54 	Björklund 	Гунила 	GeWa Консалтинг 	Шведска 		gunilla.bjorklund @ telia.com 								
55 	Bleicher 	Zak 	ОН NGLS 			bleicher@un.org 								
56 	Blekinsopp 	Ана 	ДФИД 	Велика Британија 	+44 1509 222633 	ablenkinsopp@hotmail.com 								
57 	Blixt 	Марко 	Сида 	Шведска 	+46 (0) 8 698 5394 		marco.blixt @ seda.se 							
58 	Блох 	Волфганг 	Сименс АГ 	Германија 	+49 89 63640160 	wolfgang.bloch @ siemens.com 								
59 	Blondeau 	Амели 	Владата на Квебек, меѓународни организации 	Канада 		amelie.blondeau @ mri.gouv.qc.ca 								
60 	Блумфилд 	Стив 	Дует 		(020) 7388 2366 	s.bloomfield @ unison.co.uk 								
61 	Boelee 	Eline 	Меѓународниот вода Институтот за управување со 			e.boelee @ cgiar.org 								
62 	Bogardi 	Јанош 	УНУ-EHS 	Германија 	+49 22 88159201 	bogardi@ehs.unu.edu 								
63 	Бонд 	Иван 	IIED 	Велика Британија 	+44 207 3882117 	ivan.bond @ iied.org 								
64 	Borrazzo 	Јован 	Агенција на САД за Int'l Дев 	САД 	+1 202 712 4816 	jborrazzo@usaid.gov 								
65 	Бос 	Роберт 	Светската здравствена организација 	Швајцарија 		bosr@who.int 								
66 	Bouhia 	Hynd 	Премиерот Канцеларијата на Мароко 	Мароко 	+212 61 24 4525 	hbouhia@hotmail.com 								
67 	Bouman 	Алис 	Жените за вода 	http://www.womenforwater.org/ 	Тел: +31703469303 	secretariat@womenforwater.org 								
68 	Момци 	Дејвид 	Јавни услуги Меѓународниот 		+334 50 40 11 65. 	David.Boys @ светски psi.org 								
69 	Брага 	Бен 		Бразил 			benbraga@ana.gov.br 							
70 	Brewster 	Марша 	ОН DESA 	САД 			brewster@un.org 							
71 	Bridgewater 	Петар 	Рамсарската конвенција Секретаријатот 	Швајцарија 		pbwater@ramsar.org 								
72 	Briffa 	Григориј 	Велика Британија ДФИД 	Велика Британија 	+44 207 023 0804 	g-briffa@dfid.gov.uk 								
73 	Brikke 	Франсоа 	WSP / Светска банка 	Перу 	+51 1 6150685 	fbrikke@worldbank.org 								
74 	Брук 	Андреј 	IISD 			andrewb@iisd.org 								
75 	Браун 	Синтија 	Природата Conservancy, големи реки партнерство 	САД 	+1 225 7153963 	cbrown@tnc.org 								
76 	Brusendorff 	Ана, Кристин 	Хелсиншка комисија (Helcom) 	Финска 	+358 207412628 		anne.christine.brussendorff @ helcom.fi 							
77 	Бурк 	Џејк 	ОН ФАО 		Тел +44 (0) 657.056.450 	jacob.burke @ fao.org 								
78 	Busquets 	Карлос 	МКС 	www.iccwbo.org 	Тел: +33 (0) 1 49 53 29 75 	carlos.busquets @ iccwbo.org 								
79 	Bystedt 	Линда 	Сида 	Шведска 	+46 8 6985155 	linda.bystedt @ sida.se 								
80 	Bzioui 	Mokhtar 	Светската вода Советот 	Франција 	+33 491994100 	c.sirou @ worldwatercouncil.org 								
81 	Callway, 	Розали 	LGIB (LGA Меѓународниот единица) 		(020) 7 664 3117 	rosalie.callway @ lgib.gov.uk 								
82 	Caplan 	Кен 	BPD Водовод и канализација 	Велика Британија 	+ 44 (0) 20 7793 4557 	kenc@bpdws.org 								
83 	Cardonne 	Рејчел 	Бил и Мелинда Гејтс Фондацијата 	САД 	+1 206 709 3501 	rachel.cardone @ gatesfoundation.org 								
84 	Керол 	Матеј 	Младински групација 	http://www.youthcaucus.net/ 	Тел: +17789969594 	matthew@woodcraft.org.uk 								
85 	Carslaw 	Дејвид 	Индустрија ITT 			david.carslaw @ uk.ITT.com 								
86 	Castain 	Естер 	SokaGakka Int'l 			bibliogenie@gmail.com 								
87 	Castelein 	Saskia 	WSSCC 	Швајцарија 	+41 22 917 8481 	casteleins@who.int 								
88 	Кастро 	Роландо 	Слатководна акција мрежа 	Коста Рика 	+506 283 7080 		rcastro@cederana.org 							
89 	Catley-Карлсон 	Маргарет 	Глобал вода партнерство 	Шведска 	+46 8 56251910 	helena.albizon @ gwpforum.org 								
90 	Чарлс-Monwuba 	Ifeoma 	WaterAid Нигерија 	Нигерија 		ifeomacharlesmonwuba@wateraidnig.org 								
91 	Шарлот 	Меѓународниот водостопанство Институтот 	де Fraiture 	Шри Ланка 	+94 11 2787404 	c.fraiture @ cgiar.org 								
92 	Charrier 	Бертран 	Зелен крст Меѓународниот 	Швајцарија 	+4122789 1662 	bertrand.charrier @ gci.ch 								
93 	Chaudhry, 	Мухамед Aslam 	ОН DESA 	САД 		chaudhry@un.org 								
94 	Chegge 	Маркел 	ОН Хабитат 	Кенија 	+254 20 7623008 	marcellus.chegge @ unhabitat.org 								
95 	Чен 	Xiaojiang 	Министерство за водените ресурси на Кина 	Cina 	+86 10 63202926 		wanggjs@mwr.gov.cn 							
96 	Chomba 	Алберт 	Амо на водата работи, Замбија 	Замбија 	+260 1252570 	chomba08027@alumni.itc.nl 								
97 	Christelis 	Григориј 	Вода работи и шумарство, Nanibia 	Намибија 	+264 61 2087089 	christelisg@mawrd.gov.na 								
98 	Comair 	Fadi 	Minsitry за енергија и вода 	Либан 	+96 115650134 		gdher@terra.net.ib 							
99 	Компанија 	Ричард 	Дирекцијата за вода за развој 	Уганда 	+246 41 4505942 	cong-spqa@dwd.co.ug 								
100 	Кук 	Пол 	Tearfund 	Велика Британија 	+44 2089437898 	paul.cook @ tearfund.org 								
101 	Коркоран 	Френк 	Еден Taise, Националниот труст за Ирска 			frankcorcoran@gmail.com 								
102 	Брегот на 	Жаклин 	AquaFed 		Тел: 41 22 839 31 00 	cote@wbcsd.org 								
103 	Coulby 	Хилари 	The Water 	Велика Британија 	+44 207 2266663 	kateelainemartin@gmail.com 								
104 	Cramwinckel 	Јохан Фредерик 	Шел Истражување и producion Б.В. 	Холандија 	+31 610 974339 	joppe.cramwinckel @ shell.com 								
105 	Crompton 	Том 	WWF 			Том Crompton tcrompton@wwf.org.uk 								
106 	Крст 	Кетрин 	IUCN, вода програма 	Танзанија 	Тел: 255 786 97 1843 	katharine.cross @ iucn.org 								
107 	Каминг 	Оливер 	WaterAid 	Велика Британија 	+44 2077932235 	olivercumming@wateraid.org 								
108 	Dankelman 	Ирина 	WEDO 	http://www.wedo.org/ 	Тел: +31243652150 	irene.dankelman @ hetnet.nl / irened@sci.kun.nl 								
109 	Darras 	Марк 	Газ де Франс 			marc.darras @ gazdefrance.com 								
110 	де Алфонсо де Najer 	Еразмо 	AquaFed 	Франција 	+33 1 56605007 	nadine.dargere @ aquafed.org 								
111 	Де Vette 	Мари-Atoinette 	Жените за вода Parntership 	Холандија 	+31 703469304 	secretariat@womenforwater.org 								
112 	Де Vette 	Maaike 	Жените за вода Parntership 	Холандија 	+31 703469304 	secretariat@womenforwater.org 								
113 	де Фрис 	Петар 	МНР, Холандија 	Холандија 	+31 70 3486114 		peter-de-vries@minbuza.nl 							
114 	Дел Canto 	Памела 	Бизнис за општествена одговорност 	Франција 	+33 1 46479904 	pdelcanto@bsr.org 								
115 	Dell 	Јан 	CH2M HILL 	САД 	+1 714 4356378 	jdell@ch2m.com 								
116 	Dengo 	Мануел 	ОН Центарот Секретаријатот 											
117 	Derhak 	Даен 	Фондацијата Scientifique де Лион, BioVision 	Франција 			dianne.derhak @ biovision.org 							
118 	Dikito-Wachtmeister 	Мерси 	Глобал вода партнерство 	Шведска 										
119 	Дилан-Ridgley 	Даен 	Blue Planet Испратена 	САД 		ddr@blueplanetrun.org 								
120 	Диоп 	Абду 	Minstere de l'Artisanat Сенегал 	Сенегал 	+221 608 4642 	senprolabel.senegal @ laposte.net 								
121 	Diphoorn 	Берт 	ОН Хабитат 	Кенија 	+254 20 7625420 	bert.diphoorn @ unhabitat.org 								
122 	Dodds 	Феликс 	Заинтересираните страни форум 			f_dodds@hotmail.com 								
123 	Dollacker 	Annik 	Индустрија 			annik.dollacker @ bayercropscience.com 								
124 	Drotz-Jonasson 	Кристина 	Нестле СА 	Швајцарија 	+41 21 924 3715 	christina.drotz-jonasson @ nestle.com 								
125 	Drozdz 	Јан 	Светската банка 	Индонезија 	+61 21 52993037 	jdrozdz@worldbank.org 								
126 	Du 	Zhenkun 	Глобал вода партнерство во Кина 	Кина 	+86 10 685233356 	duzhk@iwhr.com 								
127 	Dubreuil 	Селин 	Светската вода Советот 	Франција 	+33 4 919900 	c.dubreuil @ worldwatercouncil.org 								
128 	Dungumaro 	Естер Вилијам 	Minsitry за животна средина, Шведска 	Јужна Африка 	+46 7053 18638 	bjorn.dufva @ environment.ministry.se 								
129 	Dutta 	Мита 	Svaraj / Оксфам Индија 	Индија 	+91 080 23347491 	mita@svaraj.in 								
130 	Dzikus 	Андре 	ОН Хабитат 	Кенија 	+254 20 7623060 	andre.dzikus @ unhabitat.org 								
131 	Еберт 	Улрике 	Индустрија Темза 			Ulrike.Ebert @ rwethameswater.comRichard.Aylard @ rwethameswater.com 								
132 	Ek 	Горан 	Шведскиот друштво за заштита на природата 	Шведска 	+46 8 7026509 	goran.ek @ snf.se 								
133 	Eklund 	Ларс 	Сида 	Шведска 	+46 8 6985101 	lars.eklund @ sida.se 								
134 	Elfström 	Åsa Катарина 	Chuch на Шведска, Меѓународниот единица 	Шведска 		asa.elfstrom @ svenskakyrkan.se 								
135 	Елис 	Јоана 	GWP консултанти 	Велика Британија 	+44 1608 8180374 	joannae@gwp.uk.com 								
136 	Ериксон-Gladh 	Ленарт 	ВВФ Шведска 	Шведска 	+46 21 351052 	lennart.gladh @ wwf.se 								
137 	Fauchon 	Loic 	Светската вода Советот 	Франција 	+33 491576017 		loic.fauchon @ eauxmarseille.fr 							
138 	Faurès 	Жан-Марк 	ФАО 	Италија 		jeanmarc.faures @ fao.org 								
139 	Feilberg 	Миријам 	Данскиот вода форум 	Данска 		mfe@dhigroup.com 								
140 	Fielberg 	Миријам 	Данскиот вода партнерство 			Miriam Fielberg mfe@dhigroup.com 								
141 	Фонсека 	Катерина 	IRC Меѓународниот Водовод и канализација 	Холандија 	+31 152192939 	fonseca@irc.nl 								
142 	Forslund 	Ана 	ВВФ Светскиот фонд за природата 	Шведска 		anna.forslund @ wwf.se 								
143 	Frutiger 	Кристијан 	Нестле СА 	Швајцарија 	+41 21 944 3435 	christian.frutiger @ nestle.com 								
144 	Gabbrielli 	Емилио 	Глобал вода партнерство 	Шведска 	+468 56251910 	helena.albizon @ gwpforum.org 								
145 	Gadain 	Хусеин 	ФАО 	Кенија 	+25 4203743454 	hgadain@faoswalim.org 								
146 	Гилард-Picher, Даниел 		Светската вода Советот 	Франција 	+33 4 91 99 41 00 	d.gaillard @ worldwatercouncil.org 								
147 	Gallares 	Пем 	ICLEI 	Канада 	Тел: +1-416-392-1738 	pam.gallares @ iclei.org 								
148 	Gammeltoft 	Петар 	Европската комисија, Генералниот директорат за животна средина 	Белгија 	+32 2 2968695 	peter.gammeltoft @ ec.europa.eu 								
149 	Garman 	Дејвид 	IWA 	Австралија 	+61 2 9209470 	k.lombo @ ebcrc.com.au 								
150 	Гарет 	Означи 	Borealis АГ 	Австрија 	+43 1 22 400 311 	mark.garrett @ borealisgroup.com 								
151 	Gehmacher 	Ulriche 	Кока-Кола HBC 	Австрија 	+43 1 66 171 2104 	ulrike.gehmacher @ cchbc.com 								
152 	Гелер 	Лори 	ICSU 		00 33 (0) 145 250329 		laurie@icsu.org 							
153 	Гербер 	Jϋrg 	WBCSD 	Швајцарија 	+41 22 839 31 99 	gerber@wbcsd.org 								
154 	Гербер 	Jurg 	WBCSD 			Jurg Гербер gerber@wbcsd.org 								
155 	Gereluk 	Винстон 	ПСИ 	http://www.world-psi.org/ 		winstong@athabascau.ca 								
156 	Гош 	Gourisankar 	WSSCC 			ghoshg@who.int 								
157 	Giard 	Мелани 	Светската вода Советот 	Франција 	+33 4 919900 	m.giard @ worldwatercouncil.org 								
158 	Glaser 	Gisbert 	ICSU 		Тел: +331 4525 0329 	gisbert.glaser @ icsu.org 								
159 	Goldtooth 	Том 	IEN 	http://www.ienearth.org/ 	+331 4525 0329 	ien@igc.org 								
160 	Џимиринки 	Францис 	Tearfund 	Велика Британија 	+33 208 943 7757 	feg@tearfund.org 								
161 	Зелен 	Joanne 	Tearfund 				Joanne.Green @ tearfund.org 							
162 	Грифин 	Означи 	БИК & IEF 				markgriffin@yahoo.com 							
163 	Гугенхајм 	Скот 	Светската банка, Индонезија 	САД 	+1 62 52993111 	sguggenheim@worldbank.org 								
164 	Хејден 	Ева 	Светскиот деловен совет за одржлив развој 	Швајцарија 	+41 22 8393 177 	aden@wbcsd.org 								
165 	Hadim 	Давор 	Министерството за Ag. Шумарство и водостопанство Човекот 	Хрватска 	+385 1 63 07326 	dhadim@voda.hr 								
166 	Halin 	Јоаким 	УНДП 	Шведска 	+46 8 52213960 	joakim.halin @ undp.org 								
167 	Hanische 	Yngve 	The Water Меѓународната академија 	Норвешка 	+4722 688420 		yngve@hanische.no 							
168 	Хансен 	Јан Молер 	Министерството за надворешни работи на Данска, Технички советодавни услуги 	Данска 	+45 33 92 00 00 	janmha@um.dk 								
169 	Hårsmar 	Матс 	МНР Шведска 	Шведска 	+46 84053599 	mats.harsmar @ foreign.ministry.se 								
170 	Хасан 	Rebwar 	Стокхолм вода Ко 	Шведска 	+46 8 5022 8757 	rebwarh@hotmail.com 								
171 	Hassing 	Пол 		Холандија 			paul.hassing @ minbuza.nl 							
172 	Haukland 	Semund 	Норвешка агенција за развој и соработка, за животна средина единица 	Норвешка 		semund.haukland @ norad.no 								
173 	Одржан 	Стефани 	WBCSD 	www.wbcsd.org 	Тел: +41 22 839 3100 	held@wbcsd.org 								
174 	Hines 	Родни 	Старбакс кафе компанијата 	САД 		rhines@starbucks.com 								
175 	Hirayama 	Shuichi 	Јапонија вода форум 	Јапонија 	+81 3 52121654 	hirayama@waterforum.jp 								
176 	Хирш 	Danielle 	Двата краја 	Холандија 	+31 20 6230823 	dh@bothends.org 								
177 	Hoffmaister 	Хуан 	SustainUS 			juan@sustainus.org 								
178 	Holmgren 	Torgny 		Шведска 		torgny.holmgren @ foreign.ministry.se 								
179 	Рогот AF Rantzien 	Mia 	МНР, Шведска 	Шведска 	+41 792052773 	mia.horn-аф-rantzien @ foreign.ministry.se 								
180 	Хортон 	Пол 	CIWEM 	Велика Британија 	+44 207 8313110 	paul@ciwem.org 								
181 	Houmoller 	Оле 	SADC 	Јужна Африка 		ole@godthaab.info 								
182 	Hucks 	Лора 	WaterAid 	Велика Британија 	+44 2077934540 	laurahucks@wateraid.org 								
183 	Хадсон 	Андреј 	УНДП 	САД 	+1 2129066228 	andrew.hudson @ undp.org 								
184 	Ibrekk 	Ханс Olav 					hans.olav.ibrekk @ norad.no 							
185 	Ijjasz 	Ede 	Светската банка 	САД 	+1 2024731870 	eijjasz@worldbank.org 								
186 	Имола 	Tanya 	ICLEI 	www.iclei.org 	Тел: 1-416 / 392-1182; 	tanya.imola @ iclei.org 								
187 	Isaksen 	Гунар Х. 	Норвешкото Министерство за надворешни работи, животна средина и одржлив развој 	Норвешка 	22 24 36 00 лок. 43409 	ghi@mfa.no 								
188 	Искрева 	Дијана 	Жените за вода партнерство 	Холандија 	+31 703469304 	secretariat@womenforwater.org 								
189 	Исламот 	Nilufa 		Бангладеш 		nilufai@yahoo.com 								
190 	Џавад 	Садег 	Министерството за водните ресурси 	Ирак 	+964 7901410395 	sbjawad@yahoo.com 								
191 	Jespersen 	Лизбет 	Данска промовира 	Данска 	+45 3392 1688, +45 3254 0533 	lisjes@um.dk 								
192 	Шутот 	Стефан 	КонокоФилипс 	САД 	+1 2812933094 	steve.jester @ conocophillips.com 								
193 	Јохансон 	Бенгт 					bengt.johansson @ sida.se 							
194 	Џонсон 	Ceridwen 	Слатководна акција мрежа 			fan@freshwateraction.net 								
195 	Jønch-Clausen 	Torkil 	Ди вода и животна средина 	Данска 	45 4516 9215 	tjc@dhigroup.com 								
196 	Jonsson 	Аке 	Стокхолм вода Ко 	Шведска 										
197 	Journe 	Venance 	LD (Франција) 			journe@centre-cired.fr 								
198 	Камал 	Abser 	Грамин Шакти 			g_shakti@grameen.net 								
199 	Kasten 	Тим 	УНЕП 	Кенија 	+254 207624749 	tim.kasten @ unep.org 								
200 	Katsi 	Luckson 	Младински Претставник Јужна координатор 	Зимбабве 		luckson_katsi@yahoo.com 								
201 	Katumo 	Џозеф Mutuku 	Министерството за животната и природни Resour 	Кенија 		j.katumo @ mazingiraasili.go.ke 								
202 	Кауфман 	Селин 	ОЕЦД 	Франција 	+33 145249333 		celine.kauffman @ oecd.org 							
203 	Кауфман 	Манфред 	Северна Јужна центар, ЕТХ, Цирих 	Швајцарија 	+41 446323539 		manfred.kaufman @ agrl.ethz.ch 							
204 	Kavutse 	Доминик 	Дирекцијата за вода за развој 	Уганда 	+256 41 4505942 	kavutse@dwd.co.ug 								
205 	Keatman 	Трејси 	BPD Водовод и канализација 	Велика Британија 	+44 2077934559 	traceyk@bpdws.org 								
206 	Khoo 	Teng Chye 	Паб 	СИНГАПУР 		christopher_chua@pub.gov.sg 								
207 	Кид 	Јован 	Едногласие / ПСИ 	Велика Британија 	+44 7850317391 	john.kidd @ yorkshirewater.co.uk 								
208 	Кралот 	Дејвид 	Меѓународната федерација на земјоделските производители 	http://www.ifap.org/en/index.html 		david.king @ ifap.org 								
209 	Кралот 	Bowdin 	ICLEI 			Bowdin кралот bowdin.king @ iclei.org 								
210 	Kitio 	Винсент 	ОН Хабитат 			Vincent.Kitio @ unhabitat.org 								
211 	Kjellen 	Бо 	Стокхолм животна средина Институтот 	Шведска 	+46 18719337 	bo.kjellen @ sei.se 								
212 	Кох 	Григориј 	Кока-Кола 	САД 		gkoch@na.ko.com 								
213 	Konukiewitz 	Манфред 		Германија 		manfred.konukiewitz @ bmz.bund.de 	(Тој само останува до вторникот вечерта, но можеби тој би можела да препорача некој) Мартин Kipping.coming 							
214 	Koppen 	Пол 	Меѓународниот Водовод и канализација центар (IRC) 		00 31 15 219 2939 	koppen@irc.nl 								
215 	Krchnak 	Карин 	Природата Conservancy 	САД 	+1 703 8415383 	kkrchnak@tnc.org 								
216 	Крон 	Волфганг 	Минхен Ре 	Германија 	+49 8938915260 	wkron@munichre.com 								
217 	Kronen 	Изразителен 	Норвешка Форум за Плик и Дев 				tk@dorumfor.no 							
218 	Labre 	Жак 	Суецкиот животна средина 	ФРАНЦИЈА 		jacques.labre @ Суецкиот-env.com 								
219 	Лејн 	Џон 	WSSCC 	Швајцарија 	+41 229178653 	lanej@who.int 								
220 	Ларсен 	Хенрик 	Ди вода и животна средина, водостопанство 	Данска 		hel@dhigroup.com 								
221 	Ле Flaive 	Ксавиер 	ОЕЦД 	Франција 	+33 145249294 	xavier.leflaive @ oecd.org 								
222 	Leeuwenburg 	Јаап 	Принцот од портокал 	Холандија 										
223 	Lenahan 	Џејмс 	Глобал вода партнерство 	Шведска 	+46 705945263 	james.lenahan @ gwpforum.org 								
224 	Леонард 	Филип 	ВВФ Шведска 	Велика Британија 	+44 1483426222 	pleonard@wwf.org.uk 								
225 	Letitre 	Петар 	IGRAC / TNO 	Холандија 		peter.letitre @ tno.nl 								
226 	Leung 	Ејми 	Азиската банка за развој 	Филипините 	+632 6326730 	aleung@adb.org 								
227 	Левин 	Саул 	Одделот за вода работи и Шумарство 	Јужна Африка 	+27 12 324 6592 	levins@dwaf.gov.za 								
228 	Ли 	Yuanhua 	Министерството за водните ресурси, Одделот за рурален водостопанство 	Кина 		yuanhli@yahoo.com 								
229 	Lintner 	Стефан 	Светската банка 	САД 	+1 2024732508 	slintner@worldbank.org 								
230 	Lohaus 	Јоханес 	Ева - Европската асоцијација на вода 	Германија 		lohaus@dwa.de 								
231 	Loperena 	Деметрио 	UPU / EHU 			demetrio.loperena @ ehu.es 								
232 	Лопез 	Даниел 	Глобал вода партнерство 	Шведска 	+46 856251914 	daniel.lopez @ gwpforum.org 								
233 	LOURES 	Flavia 	WWF 	САД 		flavia.loures @ wwfus.org 								
234 	Lugmayr 	Мартин 	Austr Дев соработка 		+43-1-90 3 99-0 	martin.lugmayr @ ada.gv.at 								
235 	MacCormack 	Доминик 	SustainUS 			dmaccormack@gmail.com 								
236 	Мачадо 	Ninon 	Бразилецот форумот 			Ninon Мачадо <ninonmachado@terra.com.br 								
237 	Magiera 	Филип 	ГТЗ 	Германија 	+49 6196701350 	philipp.magiera @ gtz.de 								
238 	Maitrerobert 	Ксавиер 	AquaFed 	Франција 		xavier.maitrerobert @ aquafed.org 								
239 	Maluleke 	Џозеф 	Ранд вода 	Јужна Африка 	+27 116820966 	amadiba@randwater.co.za 								
240 	Marinho 	Nyedja 	The Water Дијалози, Бразил 	Велика Британија 	+44 2072266663 	kateelainemartin@gmail.com 								
241 	Мартин 	Роберт 	Фондацијата Scientifique де Лион 	Франција 		remartin@free.fr 								
242 	Мартин Murillo 	Лора 	sustainlabour 			Лора Мартин Murillo <lmartin@sustainlabour.org> 								
243 	Martinsen 	Сесилија 	Стокхолм Меѓународниот институт за вода 			cecilia.martinsen @ siwi.org 								
244 	Мас 	Жан-Пјер 	The Water Дијалози, Јужна Африка 	Велика Британија 	+44 2072266663 	kateelainemartin@gmail.com 								
245 	Mathur 	Вишну Нат 	Промовира на Раџастан 	Индија 	+91 9414130043 	chhangani@gmail.com 								
246 	Mathys 	Ален 	Суецкиот животна средина 	Суецкиот животна средина 	+33 158185014 		alain.mathys @ Суецкиот-environment.com 							
247 	Matiza-Chiuta 	Tabeth 	IUCN Регионалната канцеларија на Јужна Африка 	Јужна Африка 	+27 123428304 / 5 	tabeth.chiuta @ iucn.org 								
248 	Meakin 	Скот 	Петро-Канада 	Канада 	+1 4032964314 	smeakin@petro-canada.ca 								
249 	Mehyar 	Munqeth 	Пријатели на Земјата Блискиот Исток 	Јордан 	+962 65866602 	munqeth@foeme.org 								
250 	Меија 	Авел 	Светската банка 	САД 	+1 2024739336 	amejia1@worldbank.org 								
251 	Mendikulova 	Zura 	Пере центар во Киргистан 	Киргистан 	+996 312555954133 	zmendikulova@mail.ru 								
252 	Мејер 	Андре 	Стокхолм вода компанија 	Шведска 	+46 852212324 	andre.meyer @ stockholmvatten.se 								
253 	Милер 	Тим 	Ни помогнат 			timiller@usaid.gov 								
254 	Mionza 	Nothemba Розета 	Amatola вода 	Јужна Африка 	+274 37073700 	nothembamlonzi@vodamail.co.za 								
255 	Mochebelrt 	Reatile 	NEPAD 			mochebelrt@nepad.org 								
256 	Moraka 	Willian 	The Water дијалози (Јужна Африка) 	Велика Британија 	+44 2072266663 	kateelainemartin@gmail.com 								
257 	Морли 	Danielle 	Навивач 		Тел: +44 207-793-4522 	DanielleMorley@wateraid.org 								
258 	Morvan 	Каролина 	Француската академија на вода 	ФРАНЦИЈА 		caroline_morvan@hotmail.com 								
259 	Мос 	Џон Мајкл 	AquaFed 	Франција 		jack.moss @ aquafed.org 								
260 	Mothibi 	Патриша Sethe 	Ранд вода 	Јужна Африка 	+27 116820966 	amadiba@randwater.co.za 								
261 	Motsumi 	Sekgowa 	Министерството за животната средина, Боцвана 	Боцвана 	+267 6801237 	semotsumi@gov.bw 								
262 	Moustafa 	Махмуд 		Египет 		m_moustafa_nwrc@yahoo.com 								
263 	Muffels 	Teddie 	МНР, Холандија 		+31 70 3486486 	teddie.muffels @ minbuza.nl 								
264 	Милер 	Мајк 	Witts Универзитетот 	Јужна Африка 	+27 116161547 	mikemuller1949@gmail.com 								
265 	Мутер 	Мајкл 	ОН Хабитат 	Кенија 	+254 207623691 	michael.mutter @ unhabitat.org 								
266 	Muylwijk 	Виц 	GWA (Пол и водостопанство Алијансата) 		00 31 313 427 230 	jokemuylwijk@chello.nl 								
267 	Mϋnger 	Франсоа 	Швајцарската агенција за Развој и Соработка 	Швајцарија 	+41 414259252 	francois.muenger @ deza.admin.ch 								
268 	NADKARNI 	Manoj 	Вода интегритет мрежа 	Индија 	+91 9892808127 	manojmnadkarni@yahoo.co.uk 								
269 	Nagpal 	Tanvi 	Глобал вода предизвик 	САД 	+1 2028879040 	tnagpal@unfoundation.org 								
270 	Накамура 	Ayumi 	Јапонија вода форум 	Јапонија 	+81 352121645 	nakamura@waterforum.jp 								
271 	Namuyangu 	Jenipher 	Министерството за вода и животна средина 	Уганда 		jnamunyangu@parliament.go.ug 								
272 	Narain 	Sunita 	Центар за наука и животна средина 			sunita@cseindia.org 								
273 	Ncapayi 	Noxolo 				ncapayin@dwaf.gov.za 								
274 	Ndokosho 	Џонсон 	Министерството за животна средина и туризам Намибија 	Намибија 	+264 812044877 	ndokoshoj@yahoo.com 								
275 	Neke 	Кирстен 	Дождот Фондацијата 	Холандија 	+31 205818264 	neke@rainfoundation.org 								
276 	Neubert 	Сузане 	Германскиот Институт за развој 	Германија 	+49 94927152 	susanne.neubert @ умре-gdi.de 								
277 	Nevo 	Даниел 	МНР Израел 	Израел 	+971 506203618 	daniel.nevo @ mfa.gov.il 								
278 	Nierenkoether 	Mijako 	ГТЗ 	Германија 	+49 6196791310 	mijako.nierenkoether @ gtz.de 								
279 	Нието 	Хуан 	Младински 			Хуан jnieto@ywat.org 								
280 	Нилсон 	Annika 	Министерството за животна средина 	Шведска 	+46 94055547 	annika.nilsson @ environment.ministry.se 								
281 	Njiru 	Кир 	Африканската банка за развој 	Тунис 	+216 7110239 	c.njiru @ afdb.org 								
282 	Noguera, 	Диего 	IISD 			diego@iisd.org 								
283 	Ntale 	Хенри К 	ГТЗ 	Уганда 		hntale@gmail.com 								
284 	Nyemba 	Вилсон Rufaro 	WaterNet 	Зимбабве 	+263 4333627 	nyemba@eng.uz.ac.zw 								
285 	О'Брајан 	Сара 	Обединетите градови и локална самоуправа 		00 34 93 34 28 750 	s.obrien @ градови-localgovernments.org 								
286 	Odhiambo 	Францис 	Loughborough универзитетот 	Велика Британија 		foodhiambo@lboro.ac.uk 								
287 	Ohayo 	Џејмс 	ОН Хабитат 	Кенија 	+254 20 7624538 	james.ohayo @ unhabitat.org 								
288 	O'Leary 	Доналд 	Transparency International 	Германија 		mahlendorf@transparency.org 								
289 	Olund 	Андерс 	Црква на Шведска 			anders.olund @ svenskakyrkan.se 								
290 	Omoko 	Хадсон 	Дирекцијата за вода за развој 	Уганда 	+256 414505942 	cong-spqa@dwd.co.ug 								
291 	О'Нил 	Берни 	IWA 				bernie.oneill @ iwahq.org.uk 							
292 	О'Нил 	Берни 	Меѓународната асоцијација на вода 	ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 			bernie.oneill @ iwahq.org.uk 							
293 	Onestini 	Марија 	Центро де Estudios Ambientales (CEDEA) 	Аргентина 	+54 1148126480 	rponesti@criba.edu.ar 								
294 	Оно 	Yuichi 	ОН / ISDR 	Швајцарија 	+41 229178380 	onoy@un.org 								
295 	Osinde 	Роуз 	Управување во развој Меѓународниот 	Кенија 	+254 20 2734261 	gdi1info@gmail.com 								
296 	Otieno 	Pireh 	ОН Хабитат 	Кенија 	+254 207623143 	pireh.otieno @ unhabitat.org 								
297 	Ото 	Birke 	Вода интегритет мрежа 	Германија 	+49 3034382040 	botto@transparency.org 								
298 	Оулд dah 	Saleck 	WaterAid пошта 	Мали 	+223 2295450 	julielittlefield@wateraid.org 								
299 	Ourabeh 	Нора 	Меѓународната федерација на земјоделските производители 		Тел: +33 1 4526 0553 	noraourabah@ifap.org 								
300 	Owino 	Џон Петерсон 	IUCN-Источна Африка Регионалната програма 	Кенија 	+254 2089060512 	john.owino @ iucn.org 								
301 	Pageler 	Маргарет 	ICLEI локална самоуправа Одржливост 	САД 		margaretpageler@comcast.net 								
302 	Pageler 	Маргарет 	ICLEI локална Gov'ts за одржливост 	САД 	+1 206 9206401 	ICLEI локална Gov'ts за одржливост 								
303 	Panesar 	Арне 	ГТЗ 	Германија 	+49 6196791273 	arne.panesar @ gtz.de 								
304 	Panganiban 	Андрес 	Нов рурален банка на Сан Леонардо 	Филипини 		sanleonardo@digitelone.com 								
305 	Papaioannou 	Марија 	Грчкото Министерство за животна средина 	ГРЦИЈА 		m.papaioannou @ minenv.gr 								
306 	Паркер 	Сем 	Вода и санитарни услуги за урбаните сиромашни 	Велика Британија 	+44 2030085035 	ehornsby@wsup.com 								
307 	Паркинсоновата болест 	Џонатан 	Аткинс вода и животна средина 	Велика Британија 	+44 1372726140 	susan.hyatt @ atkinsglobal.com 								
308 	Пател 	Bharti 	Svaraj / Оксфам Индија 	Индија 	+91 08023347491 	bhartipatel@svaraj.in 								
309 	Пол 	Памела 	Аткинс вода и животна средина 	Велика Британија 	+44 1372754261 	susan.hyatt @ atkinsglobal.com 								
310 	Пол 	Reba 	Бангладеш вода партнерства 			qis@bol-online.com 								
311 	Payen 	Џерард 	AquaFed 	Франција 	+33 1 56 60 50 07 	gerard.payen @ aquafed.org 								
312 	Pazhukkunnel Mathai 	Thresia 	Jyothi Jeevapoorna Доверба 	Индија 		trc_thresia@sancharnet.in 								
313 	Педрети 	Ана 	Суецкиот животна средина 	Франција 	+33 158185170 		anne.pedretti @ Суецкиот-environment.com 							
314 	Колеги 	Џенифер 	Заинтересираните страни форум 			jpeer@stakeholderforum.org 								
315 	Пеев 	Бојко 	Министерството за животна средина и води, Бугарија 	Бугарија 	+359 29406602 	boykopeev@moew.government.bg 								
316 	Pensado Морено 	Норма 	Амбасадата на Мексико, Шведска 	Шведска 	+46 86635170 		secretria.embarmex @ telia.com 							
317 	Персон 	Кенет М 	SWECO VIAK AB 	Шведска 	+46 768348191 	olof.persson @ sweco.se 								
318 	Петар 	Габриел 	ФЕД Minsitry на AGR и водостопанство 	Нигерија 	+234 8028290724 	agriculture_water2@yahoo.co.uk 								
319 	Филипс 	Kimberley 	Амбасадата на Канада во Stockhol, 	Шведска 	+46 84533004 	kimberley.philips @ internaitonal.gc.ca 								
320 	Pinkers 	Mathieu 	Министерството за земјоделство, природа, Foodquality, меѓународна соработка 	Холандија 	Тел: 31 70 378 68 68 	mathieu.pinkers @ minlnv.nl 								
321 	Базен 	Роберт 	СЗО 			bosr@who.int 								
322 	Pradhan 	Ujjwal 	Фондацијата Форд 	Индонезија 			u.pradhan @ fordfoundation.org 							
323 	Прес 	Александра 	InWEnt, градење на капацитети Меѓународниот 	Германија 	+49 3025482107 	alexandra.pres @ inwent.org 								
324 	Цена 	Ролан 	UNSECO-IHE 	Холандија 		r.price @ УНЕСКО ihe.org 								
325 	Qiaoyu 	Гуо 	Природата Conservancy 	Кина 	+86 1085324710101 	qguo@naturechina.org 								
326 	Квин 	Матеј 	Национално собрание на Велс, NRG4SD 		02920 801287 		matthewquinn@wales.gsi.gov.uk 							
327 	Rademaker 	Јан 	ANPED 			jan.rademaker @ anped.org 								
328 	Rancourt 	Гери 	IBM Биг зелено иновации 	САД 	+1 646 6721951 	rancourt@us.ibm.com 								
329 	Reckhard 	Вибеке 	KfW 	Германија 	+49 6974312531 	vibeke.reckhard @ kfw.de 								
330 	Рајх 	Роберт 	Амбасадата на Швајцарија 	Шведска 	+46 86767921 	robert.reich @ eda.admin.ch 								
331 	Рајнхард 	Дирк 	Минхен Ре Фондацијата 	Германија 		dreinhard@munichre-foundation.org 								
332 	Reiter 	Пол 	Меѓународната асоцијација на вода 	Велика Британија 	+44 2076545515 	paul.reiter @ iwahq.org.uk 								
333 	Ројтер 	Мајкл 	Природата Conservancy 	САД 	+1 309 2537262 	mreuter@tnc.org 								
334 	Открива 	Катерина 	Светската BankWater и канализација програма 	Индија 	+91 1124690488 	crevels@worldbank.org 								
335 	Revenga 	Кармен 	Природата Conservancy 	САД 	+1 7038414513 		crevenga@tnce.org 							
336 	Ричардсон 	Kenty 	Catalonia/NRG4SD 			krichardson@gencat.net 								
337 	Rijsberman 	Френк 	Меѓународниот водостопанство Институтот 	Шри Ланка 		f.rijsberman @ cgiar.org 								
338 	Rivas 	Карлос 	СИДА 	Хондурас 	+504 2901800 	carlos.rivas @ sida.se 								
339 	Робертсон 	Џејмс 	Природата Conservancy 	САД 	+1 703 8412643 	jrobertson@tnc.org 								
340 	Rosswall 	Thomas 	ICSU 	http://www.icsu.org/ 	+331 4525 0329 	thomas.rosswall@icsu.org / gisbert.glaser@icsu.org 								
341 	Royer 	Lucien 	TUAC 	http://www.tuac.org/ 		royer@tuac.org 								
342 	Rüdeberg 	Hanna 	Swedish Ecodemics 	Шведска 		hanna.rudeberg@swedishecodemics.se 								
343 	Ryder 	Guy 	ITUC 	http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=en 		guy.ryder@ituc-csi.org 								
344 	Rymer 	Carlos 	SustainUS 			cmr55@cornell.edu 								
345 	Sabol 	Colin 	ITT Fluid technology 	US 	+1 2017605793 	colin.sabol@itt.com 								
346 	Sadeeq 	Ja'afar Abubakar 	African Ministers' Council on Water 	Нигерија 		amcow2@yahoo.com 								
347 	Sadoff 	Claudia 	IUCN/ IWMI 	Швајцарија 	+41 229990255 	claudia.sadoff@iucn.org 								
348 	Salamé 	Léna 	UNESCO 	Франција 	+33 145694180 	l.salame@unesco.org 								
349 	Salzberg 	Aaron 	Стејт Департментот на САД 	US 	202-647-1554 	salzbergaa@state.gov 								
350 	Sanström 	Sophie 	Japan Water Forum 	Јапонија 	+81 3 52121645 	sophia@waterforum.jp 								
351 	Sanz 	Josu 	UNESCOEtxea 	Шпанија 	+34 944276432 	ingurumena@unescoeh.org 								
352 	Sarlis 	Irini 	IAW; SOS 			greatergood1@gmail.com 								
353 	Scanlon 	John Erik 	Murray Darling Basin Commission 	Австралија 		js.mdbc@gmail.com 								
354 	Schaefer 	Dirk 	ГТЗ 	Tanzania 	+255 784437694 	dirk.schaefer@gtz.de 								
355 	Scharp 	Cecilia 	Sida 	Шведска 	+46 86985000 	cecilia.scharp@sida.se 								
356 	Schatz 	Даниел 	Embassy of Canada in Stockhol, 	Шведска 	+46 84533011 	daniel.schatz@international.gc.ca 								
357 	Schaub-Jones 	David 	BPD Water and Sanitation 	Велика Британија 	+44 2077934559 	davidsj@bpdws.org 								
358 	Schlosser 	Christian 	UN-Habitat 	Кенија 	+254207 625043 	christian.schlosser@unhabitat.org 								
359 	Schmidt 	Johannes 	Siemens Financial Services Gmbh 	Германија 	+49 8963637336 	johannes.schmidt@siemens.com 								
360 	Schmidt 	Susanne 	УНДП 	US 	+1 2129065858 	susanne.schmidt@undp.org 								
361 	Schmidt 	Falk 	University Bonn, IHDP 	Германија 		schmidt.falk@web.de 								
362 	Schoeman 	Wilhelm Jacobus 	Western Utilities Coporation 	Јужна Африка 	+27 12 34364406 	jschoeman@mintailssa.co.za 								
363 	Schwartz 	Klaas 	UNESCO-IHE Institute for Water 	Холандија 	+31 152151715 	k.schwartz@unesco-ihe.org 								
364 	Seck 	Papa 	UNDP-HDRO 	US 	+1 2129063970 	papa.seck@undp.org 								
365 	Sedia 	Mujahid 	Alternative Energy Development Board, Gov of Pakistan 		. (051)9223427 	mujahid@aedb.org 								
366 	Seman 	Per Olof 	SWECO International 	Шведска 	+46 734126242 	perolof.seman@sweco.se 								
367 	Serôdio 	Köeti Sousa 	Embassy of Sweden, Maputo 	Мозамбик 	+258 21480300 	koeti.serodio@foreign.ministry.se 								
368 	Shahid 	Muhammad 	Ministry of Industries & Production 	Пакистан 	Ph: +92 51 9202094. 	'isesps_pk@yahoo.com' 								
369 	Sherman 	Richard 	Stakeholder Forum 			rsherman@icon.co.za 								
370 	Singh 	Rajendra 	Tarun Bharat Sangh 	Индија 		watermantbs@yahoo.com 								
371 	Singh 	Kulwant 	UN Habitat 	Индија 	+91 142225019 		kulwant.singh@unhabitat.org 							
372 	Smiet 	Fred 	Министерството за надворешни работи 	Холандија 		frank.schipper@minbuza.nl 								
373 	Smith 	Mark 	IUCN 	Швајцарија 	+41229990117 	mark.smith@iucn.org 								
374 	Sokolov 	Vadim 	GWP CACENA 	Узбекистан 	+99 8712652555 	vadim@icwc-aral.uz 								
375 	Solomon 	Martha 	Ministry of Water Resources 	Етиопија 	+25 1116630461 	natsolm@yahoo.co.uk 								
376 	Spitalnik 	Jorge 	WFEO 		Mr. Jorge Spitalnik Tel: +552122674050 	jspitalnik@alternex.com.br 								
377 	Ssozi 	Disan 	Ministry of Water and Environment, Uganda 	Уганда 	+256 712636668 	ssozi@dwd.co.ug 								
378 	Staalsett 	Gunnar 	European Council of Religious Leaders 	Норвешка 		gun-staa@online.no 								
379 	Steduto 	Pasquale 	UN FAO 	Италија 	+39 0657054084 	pasquale.steduto@fao.org 								
380 	Stefanie 	Neno 	World Water Council 	Франција 	+33 4919900 	s.neno@worldwatercouncil.org 								
381 	Stephen 	Raya Marina 	UNESCO IHP 	Франција 	+33 1 45684115 		r.stephen@unesco.org 							
382 	Strandenaes 	Jan Gustav 	ANPED 			jg_str946@hotmail.com 								
383 	Stratenwerth 	Thomas 	Federal Ministry for Environment, Water Management 	Германија 	49 1888 305 2790 	thomas.stratenwerth@bmu.bund.de 								
384 	Stull-Lane 	Chloe 	SustainUS 			chloe@sustainus.org 								
385 	Suzuki 	Kenji 	Japan Water Forum 	Јапонија 		suzuki@waterforum.jp 								
386 	Swann 	Peregrine 	ДФИД 	Велика Британија 	+44 2070231963 	p-swann@dfid.gov.uk 								
387 	Swennenhuis 	Joss 	African Wildlife Foundation 	Замбија 	+260 1268043 	joss@iwayafrica.com 								
388 	Szollosi-Nagy 	Andras 	UNESCO 	Франција 	+33 145684001 	ihp@unesco.org 								
389 	Takemura 	Koutarou 	Japan Water Forum 	Јапонија 		takemura@waterforum.jp 								
390 	Tan 	Yong Soon 	Ministry of the Environment and Water Resources, Singapore 	Сингапур 	+65 67319811 	tan_yong_soon@mewr.gov.sg 								
391 	Tanchuling 	Milo 	The Water Dialogues, the Philippines 	Велика Британија 	+44 2072266663 	kateelainemartin@gmail.com 								
392 	Tangermann 	Стефан 	OECD 	Франција 	+33 145249500 	stefan.tangermann@oecd.org 								
393 	Tauli-Corpuz 	Vicky 	Tebtebba 	http://www.tebtebba.org/ 	Tel: +63744447703 	vicky@tebtebba.org vtcorpuz@yahoo.com 								
394 	Taylor 	Paul 	Cap-Net 	Јужна Африка 	+27 123309055 	paul.taylor@cap-net.org 								
395 	Tekateka 	Reginald 	Department of Water Affairs and Forestry 	Јужна Африка 	+27 123368741 	tekatekar@dwaf.gov.za 								
396 	Telland 	Staffan 	Stockholm Model UN - SMUN 	Шведска 		mrtelland@yahoo.se 								
397 	Thanthathep 	Kaisorn 	Water Resources Coordination 	Lao People's Dem Rep 	+85 621241744 	kaisorn2002@yahoo.com 								
398 	Thege 	Per 	Ministry of the Environmnent, Sweden 	Шведска 	+46 84051000 	per.thege@environment.ministry.se 								
399 	Thiaw 	Ibrahim 	UNEP 	Кенија 	+254 2007333323 	ibrahim.thiaw@unep.org 								
400 	Tjaevar 	Anna 	SIDA 	Шведска 	+46 498259559 		ann.tjarvar@sida.se 							
401 	Traverso 	Giuseppe 	ICEAC/CIACA 			ciacaciv@sarenet.es 								
402 	Tsvietkova 	Ganna 	Women for Water Partnership 	Холандија 	+31 3469304 	secretariat@womenforwater.org 								
403 	Tufveson 	Anna 	SIDA 	Шведска 	+46 86985236 	anna.tufvesson@sida.se 								
404 	Turner 	Stephen 	WaterAid 	Велика Британија 	+44 2077934512 	stephenturner@wateraid.org 								
405 	Vael 	Barbara 	Flemish Environment Agency 	Белгија 	+32 53726234 	b.vael@vmm.be 								
406 	van Biom 	Jorien 	RAIN Foundation 	Холандија 	+31 205818263 		vanbiom@rainfoundation.org 							
407 	van der Goot 	Wiepke 	Европската комисија 	Белгија 		wiepke.vandergoot@ec.europa.eu 								
408 	van der Linde 	Peter 	Netherlands Water Partnership 	Холандија 	+31 152151728 	p.vanderlinde@nwp.nl 								
409 	van der Sommen 	Jeroen 	Netherlands Water Partnership 	Холандија 	+31 152151728 	jvds@nwp.nl 								
410 	van der Valk 	Michael 	CrossVision 	Холандија 			ihp.hwrp@unmi.nl 							
411 	van der Voorden 	Carolien 	Water Supply and Sanitation Collaborative Council 	Швајцарија 	+41 229178673 	vandervoordenc@who.int 								
412 	van Ejik 	Pieter 	Wetlands International 	Холандија 	+31 703485518 	pieter.vaneijk@wetlands.org 								
413 	van Ginhoven 	Dick 	MOFA, Netherlands 		31-70-3485518 									
414 	van Hoek 	Edgar 	Tearfund 	Велика Британија 	+44 2089437946 	evh@tearfund.org 								
415 	van Hofwegen 	Paul 	World Water Council 	Франција 	+33 491994100 	p.vanhofwegen@worldwatercouncil.org 								
416 	van Jaarsveld 	Sanet 	Department of Water Affairs and Forestry 	Јужна Африка 	+27 123367284 	vanjaarsvelds@dwaf.gov.za 								
417 	van Koppen 	Paul 	IRC Intern Water and Sanitation Centre 	Холандија 	+31 152192964 	koppen@irc.nl 								
418 	van Koten 	Marina 	Women for Water / NVR 	Холандија 		marina@vankoten.com 								
419 	van Norden 	Henk 	UNICEF 	United States 	+1 2123037957 	hvannorden@unicef.org 								
420 	van Waeyenberge 	Thomas 	AquaFed 	Белгија 	+32 22347808 	thomas@aquafed.org 								
421 	Vanner 	Софија 	Глобал вода партнерство 	Шведска 	+46 856251900 	sofia.vanner@gwpforum.org 								
422 	Vasilescu 	Mihedo 	WECF 	Rumania 		vasilescu@xnet.ro 								
423 	Vasilescu 	Mihaela 	Women for water partnership 	Холандија 	+31 703469304 	secretariat@womenforwater.org 								
424 	Vehmeyer 	Paul 	Глобал вода партнерство 	Шведска 	+46 856251900 	bjorn.guterstam@gwpforum.org 								
425 	Vermont 	Sibylle 	Swiss Federal Office for the Environment 	Swizerland 	+41 313228547 	sibylle.vermont@bafu.admin.ch 								
426 	Victor 	Eremosele 	Fed Ministry of Agriculture and Water 	Нигерија 	+234 8028290724 	agriculture_water2@yahoo.co.uk 								
427 	Volk 	Richard 	USAID 	US 	+11 2027125373 	rvolk@usaid.gov 								
428 	Wales 	Andy 	Severn Trent Water/ WBCSD 		0121 7224756 		andywales@stplc.co.uk 							
429 	Walshe 	Мартин 	Европската комисија 	Белгија 	+32 22986825 	martin.walshe@ec.europa.eu 								
430 	Wanawattanakul 	Thanomchit 	Universal Utilities 	Тајланд 	+66 29409041 	thanomchit@uu.co.th 								
431 	Wang 	Jinsu 	Ministry of Water Resources of China 	Кина 	+86 1063202621 		wanggjs@mwr.gov.cn 							
432 	Wängborg 	Manne 	MOFA Sweden 	Russian Federation 	+46 58340090 	manne_wangborg@yahoo.se 								
433 	Wanjala 	Raphael 	Кенија 	Кенија 	+254 202711211 	fkkyengo@yahoo.co.uk 								
434 	Ware 	Benjamin 	Nestle SA 	Швајцарија 	+41 219242231 	benjamin.ware@nestle.com 								
435 	Warmenbol 	Claire 	IUCN 	Швајцарија 	+41 229990188 	claire.warmenbol@iucn.org 								
436 	Warmenbol 	Claire 	IUCN Communications 	Швајцарија 		claire.warmenbol@iucn.org 								
437 	Wassén 	Erik 	Stockholm Water Co 	Шведска 	+46 733123883 	erik@liberal.se 								
438 	Watkins 	Kevin Charles 	Обединетите нации за развој 	US 	+1 2129063600 	kevin.watkins@undp.org 								
439 	Wauthier 	Jean-Marie 	Region Wallonne de Belgique 	Белгија 	+32 478223594 	jm.wauthier@mrw.wallonie.be 								
440 	Webster 	Laura 	Tearfund 	Велика Британија 	+44 2089437994 	laura.webster@tearfund.org 								
441 	Westman 	Sverker 	Stockhom Water Company 	Шведска 	+46 852212030 	sverker.westman@stockholmvatten.se 								
442 	Williams 	Laura 	Tearfund 				Laura.williams@tearfund.org 							
443 	Witmer 	Lesha 	Women for Water 		31355384059 	secretariat@womenforwater.org 								
444 	Wright 	Albert 	UN Habitat 	US 	+1 7034999244 	amwright2@msn.com 								
445 	Yousef 	Al-Mooji 	UN ESCWA 	Либан 	+961 1978524 	al-mooji@un.org 								
446 	Zeitlin 	June 	GWA 	http://www.genderandwater.org/ 	Tel:+12129730325 	june@wedo.org 								
447 	Zhang 	Јуни 	Global Water Partnerships China 	Кина 	+86 2164512621 	junzhang@iwhr.com 								
448 	Zimmer 	Даниел 	World Water Council 	Франција 	+33 491994100 	d.zimmer@worldwatercouncil.org 								
449 	Zinnbauer 	Dieter 	Transparency International 	Германија 	+49 30343820419 	dzinnbauer@transparency.org 								
450 	Zipper 	Thomas 	Austrian Development Cooperation, Hydrophil 	Австрија 	+43 14946459 	office@hydrophil.at 								
451 	Zwane 	Nkosinathi 	Department of Water Affairs and Forestry 	Јужна Африка 	+27 82808564 	zwanen@dwaf.gov.za 								
  	 	 	 	 	 	 	 	  	 	  	 	
										
		 
	

Theriaca

Please download complete information about Theriaca Elixir - Rejuvenating Tonic Tea here.
Or visit the website dedicated to Theriaca Elixir: http://www.theriacaelixir.org

Glass Teapots: Follow this link for glass teapots at Amazon.co.uk

Glass Teapots (in German): Follow this link for glass teapots at Amazon.de

For buying tea cups and other tea related items (in German): https://www.tee-direkt.com/

Distributors:

It is possible to have many distributors in each country and so we welcome your enquiries about becoming distributors in your area to tony@tonysamara.org or directly to your local distributor listed below.

Please see the map below of the location of the distributors worldwide.
Austria: 	Erika Kunz, 1120 Wien — erika.kunz@chello.at — +43 699 10 50 14 24
 	INTERNATIONALE PRANASCHULE AUSTRIA, Center Nö, Gabriele Horvat, 3121 Karlstetten — gabriele.horvat@aon.at — http://www.gabrielehorvat.at
 	Marlene Dengg — A-8530 Deutschlandsberg — mardengg@gmail.com
 	Walter Egger — walter.egger@sol.at — +43 676 6707907
 	Zuzana Horvat — zuzana.horvat@aon.at — + 43 (664) 389 67 00 — www.energie-balance.co.at
 	 
Belgium: 	Laurence Hane — laursoleil@gmail.com — +32 (0) 477 78 98 98
 	 
Canada: 	A New Leaf for Wellness Inc. — a.new.leaf@theriaca.ca — www.theriaca.ca
 	Annik Ouellet, Québec, Canada — annik_ouellet@hotmail.com — Tél 1 & (SMS): 1-(450)-522-4809 ou Tél 2 & Fax: 1-(819)-858-2023
 	 
Croatia: 	Sema — theriaca.tea@gmail.com — +385 915 102 385
 	 
England: 	Alchemy — info@alchemythecentre.co.uk — +44 (0) 20 7267 6188
 	Free Spirit — rawvegan@hotmail.com — +44 (0) 7535 211326 — www.ascensionshop.co.uk
 	Hayla Genevieve Oriel — hayla.firefly@gmail.com — +44 (0) 7767 693113
 	Ilanta (London & SE England) — ilantalove7@gmail.com — +44 (0) 7583362495
 	Moira Lewis — moiramark@rutabaga.plus.com — 01458 832067 and 07818482657
 	Pauleen — justpauleena@googlemail.com — Tel: 07749 764839
 	 
France: 	Dieter & Corinne Reinert — wdr47@ymail.com — +33 4 90 47 65 50
 	 
Germany: 	Anne Egbring — anne.egbring@gmx.de — Tel: 0381-203 74 49 Mobil: 0177-490 00 43
 	Brigitte Koch — info@lichtnatur.de — Tel: +49 8025 999 426 & +49 172 820 98 24
 	Gesine — gesine_s@web.de
 	Nura & Wahido Maratá — info@theriaca.de — http://www.theriaca.eu — +49 (0)15209594019 (SMS only)
 	Sud Ram de Maurissens — sudram@gmail.com — +4915228095207
 	 
Italy: 	Helena Dretar — deah55@gmail.com — +39 3335925251
 	Massimo Piazza — achimax@gmail.com — +393339239217 (MOBILE)
 	 
Netherlands: 	Job Kerklaan — job@merkestein.com — Tel.: 015-2840538
 	Mario Veen — marioveen@gmail.com
 	Ronald Boin — ronaldboin@hotmail.com — +31 573 255585
 	 
Norway: 	Brigitte Sørlie/Ørnen & Condorens Hjerte, Stangsgate 7, 3510 Hønefoss — brigi-so@online.no — Tel. 40402512
 	Marlene Dengg, Oslo — mardengg@gmail.com — +47 94030758
 	 
Poland: 	Anna Trojan — anna.trojan@yahoo.de
 	 
Portugal: 	Adua Reis — adinha_61@hotmail.com — + 351 933 893 410 — + 351 212 106 778
 	Ana Cardoso — girassol180@hotmail.com
 	Anabela Nunes — info@theriacaportugal.net — +351 913 395 753 — http://www.theriacaportugal.net
 	Callia — mariaanjo@gmail.com — +351 938 881 440
 	Conceição Antunes (Covilhã) — +351 966 590 965
 	Dina Cardoso (Covilhã) — +351 966 377 762
 	Espiral dos Sentidos, Rua D. Maria de Meneses Nº 55, 4480-395 Vila do Conde — Diogo Alçada — www.espiral-dos-sentidos.pt — +351 252 623 435/Móvel: +351 913 545 177
 	Helga Bestler (Alvalade, Lisbon) — helga.bestler@netcabo.pt — +351 964 410 510
 	INJOY — info@injoy.pt — +351 967443624 — http://www.injoy.pt
 	Jutta Herrmann — juttamar@gmail.com — +351 289 301 356 & +351 919 437 377
 	Kira — Mobile: +351 966 798 048
 	Leandro (Ericeira, Cochos) — +351 912 306 478
 	"Lugar dos Sentidos" (Seixal, Corroios)— tjesus@hotmail.com — +351 963 533 760
 	Marina Rosa (Cascais) — theriaca.marina@gmail.com — +351 967 266 997
 	Marina Simões, Rua dos Operários Conserveiros,nº 18,r/c, 8500-602 Portimão — +351 969024796
 	Mayana Barroso (Algarve) — mayana.tropical@iol.pt — +351 931 716 067
 	Olga Silva — olgafrsilva@gmail.com — +351 962 042 462
 	Pedro (Sintra, Galamares) — theriaca@mac.com
 	Quinoa, Rua do Alecrim nº 52 e 54, 1200-018 Lisboa — +351 213 479 326
 	Restaurante Vegetariano Gengibre e Canela / Lúcia Figueiredo — luciadtf@gmail.com — http://www.gengibrecanela.blogspot.com — +351 967 380 964
 	Rita Bagulho — ritamaria.bagulho@gmail.com — +351 918 140 907
 	Tania Garcia (Oeiras) — taniapgarcia@hotmail.com — +351 967 189 450
 	 
Russia: 	Alexander Bakunin — ozzzonnn@hotmail.com — +7 926 9482076
 	 
Slovenia: 	Adrijana Novak — +386 41 376 353
 	Ales Beranic — ales.beranic@gmail.com
 	Barbara Sršen — barbara.srsen@gmail.com — +386 41 303 302
 	Ben and Petra Ralston Prem Center — premjogacenter@gmail.com — +386 (0)40 227 551
 	Gorazd Vahen — gorazdvahen@gmail.com — +386 40 707 944
 	Igor Bračanov — brac.igor@gmail.com — +386 41 764693
 	Irena Klun — klun.irena@gmail.com — GSM: +386 31 622 311
 	Jana Klun — jana.klun@gmail.com — +386 51 339 612
 	Janko Kač — info@izvir.com — +386 41 769 686
 	Ksenija Leban — ksenija.leban@gmail.com — +386 40 708 933
 	Lea VIhar Marguč (Maribor) — leav@hotmail.com — +386 31 471 391
 	Marija Plej — marija.plej@amis.net — +386 51 217 627
 	Matjaž Nagode — najagode@gmail.com — +386 31535971
 	Mojca Morya Malek — mojca.morya@gmail.com — +386 31 826 345
 	Nataša Švab — natasa.svab@siol.net — mobi 041 637 630
 	Sandi Tovornik (Celje) — sandi.tovornik@gmail.com — +386 40 471 063
 	Sonja Marčinko — sonja@linana.si — mobi 051 412 762
 	Trstenjak d.o.o. — info@trstenjak.si
 	Ziva Center d.o.o. • Body, Relationship and Environment Care • Kurilniska 18, 1000 Ljubljana, Slovenia — info@zivacenter.org — http://www.zivacenter.org/shop
 	Zoran Javičič (Primorska) — zoran.caj@gmail.com— GSM: +386 31 334 758
 	 
South Africa: 	Jean-Pierre Le Roux — info@soma-rasayana.com — +27 (0) 44 883 1018
 	 
Sweden: 	Filip Forss — Earthsun7@gmail.com — +46 (0) 738 018333
 	 
Switzerland: 	BioSamara — info@biosamara.ch — +41 (0) 52 680 15 47 — http://www.biosamara.ch
 	Praxis Engesser — +41 (0) 71 911 54 73
 	Quelle zum Sein — +41 (0) 41 750 00 31 — info@quellezumsein.ch
 	Shanaia Wilson — Ursula.Wilson@gmx.ch — +41 (0) 783 28 18
 	 
USA: 	Allen Lottinger (New Orleans, La. USA) — allottinger@aol.com — 504-782-4917
 	Judy Fuson — jfus4now@aol.com — +1 425 827 9379
 	Raw and Order — http://rawandorder.com — USA (ships internationally)
 	 
Wales: 	Rachel Shiamh — quietearth@ukonline.co.uk — +44 (0)1239 612632 — www.quietearth.org.uk
 	 

 
 	
 	


View Theriaca Distributors in a larger map

Please download complete information about Theriaca Elixir - Rejuvenating Tonic Tea here.

THERIACA ELIXIR - Rejuvenating Tonic Tea

for vitality and well-being

Theriaca tea can play a vital role as an antidote to our modern lifestyles, environmental pollution, stresses and imbalances of energy.

Many ancient cultures drank healing herbal teas knowing that the adaptogenic, cleansing and rejuvenating tonic ingredients were vital for good health. Rediscover this ancient healing form and empower body, mind and spirit. As scientists are today discovering, a clear flow of energy enables graceful, harmonious and vigorous living.

The unique characteristic of Theriaca lies in its masterful combining of ingredients by Tony Samara, creating an enhanced, synergistic effect. This means that drinking Theriaca tea has a far greater effect than does the taking of each ingredient separately.

An infusion of Theriaca creates a strong, fragrant, full-bodied yet smooth and lively tasting brew that can be drunk several times daily. Historically the ingredients are recognised for their outstanding medicinal virtues, due to their high nutritional value and mineral content, and are widely used among people renowned for their longevity.

Ingredients: Jiaogulan, Nettle, Suma, Pau D'Arco, Elderflower, Sea Buckthorn, Cat's Claw, Maitake, Reishi, Shiitake, Coriolus Versicolor, Agaricus Blazei Murrill, Olive Leaf, Black Cumin, Turmeric, Licorice, Chaga, Muscadine, Tulsi (Holy Basil), Cinnamon, Rhododendron Caucasicum, Bamboo Leaf, Grape Seed Extract, Himalayan Pink Salt, Monoatomic Rhodium.

Theriaca contains only organic ingredients of the highest quality from producers who have implemented organic growing methods combined with outstanding standards of social and economic welfare. Some of the ingredients can only be found in nature and are hence wild-crafted; selected solely from pristine natural environments. This ensures the protection of the land, the people that live and work on it and the wildlife found there, sustaining a balanced fertile and naturally harmonious environment.

Theriaca is naturally alkalinising and extremely high in anti-oxidants, saponins, germanium, resveratrol, beta-glucans and a full-spectrum of rare health-enhancing nutrients and minerals.

Preparation: To appreciate this tea at its best pour one litre of filtered, spring or bottled boiled water into a teapot and leave it to cool down for about 30 seconds. Place one heaped dessert spoon (approx 4g) of the loose tea into the teapot. Leave this to brew for 3-5 minutes. Sip slowly and savour the flavour whilst enjoying a refreshing pick-me-up experience with powerful health benefits.

 
WORLD FORESTS HOUSES FOODS BOOKS HEALTH CHILDREN TEAS HOLIDAYS TECHNOLOGIES LOVE  © 2011 Our Beautiful Wold  Contact: info@ourbeautifulworld.org
 Страна 1
Не:
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВАТА
КОМПАНИЈАТА
АДРЕСА
e-mail
1
1.
Tefta
Демети
Албанија
Министерството за економија, трговија
и Енергетика
Бизнис развој
Одделот
Началникот на секторот на МСП
Бул. Deshmoret е Kombit 2
Тирана
Албанија
Тел: 00 355 4 222 245 (159)
Факс: 00 355 4 223 455
tdemeti@yahoo.com
2.
Мартин
NEUREITER
Австрија
Австрискиот институт на
Стандарди
ООП АГЕНТУР
ISO Технологија 6 раководството на СР
Loquaiplatz 12 / 8
1060 Wien
+ 43 664 846 5718
+ 43 1 599 32 30
m.neureiter @ ООП-agentur.at
3.
Јозо
BEJIĆ
Босна и
Херцеговина
Сојузното министерство за
Развој,
Претприемништво и занаети
на Босна и Херцеговина
Секретар на Министерството
Stjepana Радица 33
88 000 Мостар
БиХ
Телефон: 00 387 36 449 123
Факс: 00 387 36 449 120
fmrpo-tajnik@tel.net.ba
4.
Фуад
Козариќ
Босна и
Херцеговина
Министерството за меѓународна
Трговија
Советник
Мусала 69,
Сараево
Тел: 00387 33 663 863
Факс: 00387 33 206 141
sme-s@bih.net.ba
5.
Милан
Lovrić
Босна и
Херцеговина
Заменик на претседателот комора
за надворешна трговија на БиХ
Тел: 00 387 33 210 328
Факс: 00 387 33 210 339
milanl@komorabih.ba
6.
Камен
НСДП
Бугарија
Бугарската стопанска
Здружението
Заменик претседателот
16 -20 Алабин улица,
1000 Софија
Бугарија
Тел: + 359 2 987 9929
факс: + 359 2 987 2604
kamen@bia-bg.com
7.
Кармен
BAGO
Хрватска
Хрватската почисто производство
Центар
Savska C. 41/IV
Тел: 01/6311-999
факс: 01/6176-734
carmen.bago @ apo.hr
8.
Darinko
BAGO
Хрватска
Кончар-електрични
Индустрии АД
Претседател на Одборот
Fallerovo šetalište 22
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 3655 950
Факс: + 385 1 3655 196
koncar.head @ koncar.hr
9.
Зоран
Баришиќ
Хрватска
Хрватската комора на
Економија
Асистент на Управниот
Директорот на индустрија
Одделот
Draškovićeva 45/IV
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 4606 705
факс: + 385 1 4606 737
zbarisic@hgk.hr
10.
Лука
BENKO
Хрватска
Унијата на автономни трговски
Синдикатите на Хрватска
Трг kralja Петра Krešimira IV
br.2.
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 46 55 015
Факс: 46 55 040
luka.benko @ sssh.hr
11.
Иван
BRAČIĆ
Хрватска
MELE
Assistan министерот за мали и средни претпријатија
Улица grada Vukovara 78
10 000 Загреб
ivan.bracic @ mingorp.hr
Страна 2
Не:
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВАТА
КОМПАНИЈАТА
АДРЕСА
e-mail
2
12.
Anny
BRUSIĆ
Хрватска
Хрватските работодавачи
Здружението
Pavla Hatza 12
10 000 Загреб
Тел: 385 1 4897 572
факс: + 385 1 4897 556
anny.brusic @ hup.hr
13.
Јаков
BULJAN
Хрватска
UNICO консултант на
почиста Techologies отпад
treatement
Bisupa Galjufa 3
10 000 Загреб
Тел: 00385 01 46 46 348
Моб: 00 385 91 896 6571
jakov.buljan @ zg.t-com.hr
14.
Мирјана
ČERŠKOV-KLIKA
Хрватска
Хрватската почисто производство
Центар
Savska C. 41/IV
Тел: 01/6311-999
факс: 01/6176-734
mirjana.cerskov-klika @ apo.hr
15.
Rujana
ČIMBUR
Хрватска
Tau он-лајн Рибар-MojPosao
Проектот Donacije.info
Savska 129
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 6065 255
Факс: + 385 1 6065 256
rujana@moj-posao.net
16.
Гордана
Чориќ
Хрватска
Festina lente
Petrinjska 73
10 000 Загреб
Тел: + 385 98 839 882
gordana@festinalente.hr
gordana.coric @ wl.t-com.hr
17.
Сања
CRNKOVIĆ POZAIĆ
Хрватска
CEPOR мали и средни претпријатија за приватност центар
Директор
Трг JFKennedyja 7
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 2321 357
Факс: + 385 1 2345 577
sanja.crnkovic @ gmail.hr
18.
д-р. Јулие
DOMAC
Хрватска
Енергија Институтот Хрвоје
Пожар
Savska Cesta 163,
п.п. 141, 10001 Загреб
Тел: 6326 182
факс: 6040 599
jdomac@eihp.hr
19.
Даница
ETEROVIĆ
Хрватска
CEPOR мали и средни претпријатија за приватност центар
Координатор на програмата за
Трг JFKennedyja 7
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 2321 357
Факс: + 385 1 2345 577
deterovic@cepor.hr
20.
Марко
GJELDUM
Хрватска
Хрватската комора на
Економија
Индустрија Одделот
Draškovićeva 45/IV
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 4606 745
факс: + 385 1 4606 737
mgjeldum@hgk.hr
21.
Ивица-Иво
Грлиќ
Хрватска
Agroproteinka дд
Industrijska Cesta бб
10 361 Sesvetski Kraljevec
Тел: 2046 -776
факс: 2046 774
igrlic@agroproteinka.hr
22.
Никица
GRUBIŠIĆ
Хрватска
ИНА-Индустрија nafte дд
Стратегијата и Корпорациски
Бизнис и развој
Секторот
Lovinčićeva бб
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 2381 548
Факс: + 385 1 2381 694
nikica.grubisic @ ina.hr
23.
Ивана
Хале
Хрватска
Министерството за економија, труд
и претприемништво
Раководител на Одд
Улица grada Vukovara 78
10 000 Загреб
ivana.halle @ mingorp.hr
24.
Верица
HOCENSKI
Хрватска
Kio Ораховица
Тел: 033/840 310
vhocenski@kio.hr
Страна 3
Не:
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВАТА
КОМПАНИЈАТА
АДРЕСА
e-mail
3
25.
Tajana
Кесиќ-ŠAPIĆ
Хрватска
MELE
Државниот секретар за
Претприемништво
Улица grada Vukovara 78
10 000 Загреб
26.
Драгомир
KITANOVIĆ
Хрватска
PPM ДОО Čakovec
Ognjena Цена 1
40 000 Čakovec
Тел: + 385 40 390 423
факс: + 385 40 390 577
ppm@ck.t-com.hr
27.
Жарко
Костиќ
Хрватска
SIPRO ДОО
Ungarija 40a
52 470 Умаг
Телефон: + 385 52 725 551
Факс: + 385 52 720 422
28.
Иван
KRPAN
Хрватска
Министерството за економија, труд
и претприемништво
Раководител на Одд
Улица grada Vukovara 78
10 000 Загреб
ivan.krpan @ mingorp.hr
29.
Ela
KUREŠEVIĆ
Хрватска
Globalno partnerstvo ДОО
Претставник на УНДП за ООП
проект
Pirovec gornji 46а
10 000 Загреб
Телефон: + 385 98 770 610
Факс: + 385 1 3738 851
eevig@post.t-com.hr
30.
Дарко
KUZLE
Хрватска
KUZLE комуникација За
poslovne usluge ДОО
Консултант
Rovinjska 5
10 000 Загреб
Тел: 00 385 1 3631 139
Факс: 00 385 1 3631 139
Моб: 00 385 98 1932 657
D kuzle2001@yahoo.com
darko.kuzle @ zg.t-com.hr
31.
Мирјана
MATEŠIĆ
Хрватска
Со хумани ресурси PSOR
Fallerovo šetalište 22
10 000 Загреб
Тел: + 385 1 3691 821
факс: + 385 1 3691 823
hrpsor@hrpsor.hr
32.
Невен
MIKEC
Хрватска
Постојана мисија на
Република Хрватска во
ОБСЕ, ОН и IO во Виена
Првиот секретар
Bartensteingasse 16 / 7
1010 Виена
Австрија
Телефон: + 43 1 535 0137
Факс: + 43 1 535 0134
neven.mikec @ mvp.hr
33.
Роман
Нота
Хрватска
Кончар-електрични
Индустрии АД
Советник
Fallerovo šetalište 22
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 3655 950
Факс: + 385 1 3655 196
rnota@koncar.hr
34.
Рудолф
Паника
Хрватска
PPM ДОО Čakovec
Ognjena Цена 1
40 000 Čakovec
Тел: + 385 40 390 423
факс: + 385 40 390 577
ppm@ck.t-com.hr
35.
Андреја
Павловиќ
Хрватска
Hauska и партнер
Постар консултант
Breščenskoga 4
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 4500 222
Факс: + 385 1 4557 218
andreja.pavlovic @ hr.hauska.n
et
36.
Бранко
Павловиќ
Хрватска
HARAHVATI ДОО, За
izdavaštvo, tiskanje
Советник
Domobranska бб,
10 370 Dugo Село,
Тел: 00 385 1 2753 822
Факс: 00 385 1 2750 841
info@harahvati.hr
Страна 4
Не:
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВАТА
КОМПАНИЈАТА
АДРЕСА
e-mail
4
37.
Ели
PIJACA
Хрватска
Selectio Ltd.
Savska 129
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 6065 261
Факс: + 385 1 6065 256
eli.pijaca @ selectio.hr
38.
Domagoj
Racic
Хрватска
Ekonomski Institut
Трг Ф. Кенеди 7
10 000 Загреб
Тел: 00.385 1 23 35 700
Факс: 00 385 1 23 35 165
dracic@eizg.hr
39.
Бруно
RADOJICA
Хрватска
Министерството за економија, труд
и претприемништво
Улица grada Vukovara 78
10 000 Загреб
bruno.radojica @ mingorp.hr
40.
Андреа
RAPIĆ
Хрватска
APO Ltd животната средина
Услуги-Член на ХЕП
Група
Проценка на ризик и безбедност
Одд
Проект менаџер
Savska Cesta 41 / 4
Телефон: + 385 1 6311 961
Факс: + 385 1 6176 734
andrea.rapic @ apo.hr
41.
Горан
ROMAC
Хрватска
Хрватската почисто производство
Центар
Savska C. 41/IV
Тел: 01/6311-999
факс: 01/6176-734
goran.romac @ apo.hr
42.
Каролина
Sawicki
Хрватска
УНИДО
HRCEP
Тел: 63 11 999
caroline.sawicki @ inet.hr
43.
Јулија
Skoro
Хрватска
Холсим
Комуникации и
Маркетинг менаџер.
Директор
Karlovačka 2д
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 655 4033
Факс: +385 1 655 4022
julija.skoro @ holcim.com
44.
Марина
ŠKRABALO
Хрватска
Мапа savjetovanja ДОО
Виничка 10
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 46 3333 0
факс: + 385 1 46 3333 1
map@map.hr
45.
Ивана
SUČIĆ
Хрватска
MELE
ivana.sucic @ mingorp.hr
46.
Нина
ŠULJAK
Хрватска
Холсим
Маркетинг Менаџер на проект
Karlovačka 2д
10 000 Загреб
Телефон: + 385 1 655 4033
Факс: +385 1 655 4022
nina.suljak @ holcim.com
47.
Ранко
VILOVIĆ
Хрватска
МНР
ranko.vilovic @ mvp.hr
48.
Марија
Војновиќ
Хрватска
Министерството за животна средина
заштита, просторно
Планирање и градежништво
Помошник министер
49.
Весна
Вуковиќ
Хрватска
Постојана мисија на
Република Хрватска во
ОБСЕ, ОН и IO во Виена
Министерот ополномоштен
Bartensteingasse 16 / 7
1010 Виена
Австрија
Телефон: + 43 1 535 0137
Факс: + 43 1 535 0134
vesna.vukovic @ mvp.hr
Страна 5
Не:
ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВАТА
КОМПАНИЈАТА
АДРЕСА
e-mail
5
50.
Весна
ŽMAK
Хрватска
SIP