KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
1
Ahmet ACAR
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen‐Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Hatay
Tel: (535) 8434385
E‐mail : mkuacar@hotmail.com
Aliye AKAL
Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi,Çevre Müh. Bölümü
ERZURUM
E‐mail : aliyeakal@hotmail.com
Ahmet AKKİPRİK
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Orman İşletme Binası Kat:4 Hatay
Tel: (326) 213 6632
Faks : (326) 2143087
Doç.Dr. Sebahat AKOĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Antakya/HATAY
Tel: (532) 4096468
E‐mail : sebahatakoglu@hotmail.com
Doç.Dr.Omar ALAGHA
Fatih Üniversitesi
Büyükçekmece / İSTANBUL
Tel: (212) 8663300
Faks : (212) 8603412
E‐mail : oalagha@fatih.edu.tr
Tuğba ALBAYRAK
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ek Hizmet Binası A Blok Acemler/Bursa
Tel: (224) 2341257
Faks : (224) 2344890
E‐mail : tugba.albayrak@bursa.bel.tr
Uzm.Hasan ALTIOK
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü Buca /
İZMİR
Tel: (232) 4127080
Faks: (232) 4127080
E‐mail: hasan.altiok@deu.edu.tr
Araş.Gör. Hicran ALTUĞ
Anadolu Üniversitesi
İki Eylül Kampüsü, MMF Çevre Müh. Böl. ESKİŞEHİR
Tel: (222) 3213540/6414
Faks: (222) 3239501
E‐mail: hcinar@anadolu.edu.tr
Araş.Gör. Akif ARI
Anadolu Üniversitesi
İki Eylül Kampüsü, MMF Çevre Müh. Böl. ESKİŞEHİR
Tel: (535) 3471658
E‐mail: akifari@anadolu.edu.tr
Dr. Y. Volkan ARINCI
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya‐Met Fak. Kimya Müh. Böl. Maslak/İSTANBUL
Tel: (212) 2856369
Faks: (212) 2853425
E‐mail: volkan@itu.edu.tr
Dr. Araş. Gör. Ayşe ARİFOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya‐Met Fak. Kimya Müh. Böl. Maslak/İSTANBUL
Tel: (212) 2856291
Faks: (212) 2852925
E‐mail: kmayse@itu.edu.tr
Güler Aslan
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Urla/İZMİR
Tel: (555) 7020970
E‐mail: guleraslan@iyte.edu.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
2
Yük.Müh. Bülent ATAMER
Terralab A.Ş.
Çetin Emeç Bulvarı 74 Sok. No:14/9
A.Öveçler/ ANKARA
Tel: (312) 472 73 96
E‐mail: bulent.atamer@terralab.com.tr
Yrd.Doç.Dr. Erol ATAY
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
HATAY
Tel: (532) 3065370
E‐mail: eatay@mku.edu.tr
Prof. Dr. Aysel ATIMTAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
ANKARA
Tel: (312) 210 5879
Faks: (312) 210 2646
E‐mail: atimtay@metu.edu.tr
Mustafa AYDIN
İzmir Valiliği
Hükümet Konağı
İZMİR
Tel: (232) 4558255
Faks: (232) 4830575
E‐mail: maydin@izmir.gov.tr
Dr. Nalan E. AYDIN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya‐Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Maslak/İSTANBUL
Tel: (212) 2856369
Faks: (212) 2856369
E‐mail: erdol@itu.edu.tr
Şule AZBAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 / 408
Konak/İZMİR
Tel: (232) 2931384
Faks: (232) 4254485
E‐mail: suleazbar@izmir.bel.tr
Araş.Gör. Elif BAYINDIR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
A.İ.B.Ü. FEF, Kimya Bölümü
Gölköy/BOLU
Tel: (533) 4431791
E‐mail: bayindir_e@ibu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Hanefi BAYRAKTAR
Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240
ERZURUM
Tel: (442) 2314602‐ (532) 5963002
Faks: (442) 2314602
E‐mail: hanefib@atauni.edu.tr
Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127097
Faks: (232) 4127280
E‐mail: abdurrahman.bayram@deu.edu.tr
Araş.Gör. D. Berceste BEYRİBEY
Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü
İstanbul
Tel: (212) 3834769
Faks: (212) 3834725
E‐mail: berceste@yildiz.edu.tr
Yıldız BİRBİRİ
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi Karşısı Ali Kavak Blokları A‐2 Blok:D/8
Serinyol‐ANTAKYA
Tel: (536) 4626843
E‐mail:yildizbirbiri@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr. Haluk BİRSEN
Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi Yunus Emre Kampüsü
ESKİŞEHİR
Tel: (533) 3870104
E‐mail: hbirsen@anadolu.edu.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
3
Wolfgang BRUNNHUBER
GRIMM Aeresol Tech (TERRALAB A.Ş.)
E‐mail: wb@grimm‐aeresol.com
Serap BOĞA
Çebitaş Demir Çelik End. A.Ş.
Yeni Foça Yolu Üzeri 2. Km.
Aliağa/İZMİR
Tel: (232) 6251155
Faks: (232) 6251161
E‐mail: serap.boga@cebitas.com.tr
Dr. Ayşe BOZLAKER
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127080
Faks: (232) 4127080
E‐mail: aysebozlaker@yahoo.com
Neslihan BÜRKÜT
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 / 408
Konak/İZMİR
Tel: (232) 2931384
E‐mail: nburkut@hotmail.com
Mehmet CEYHAN
Çevre ve Orman Bakanlığı İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü
Tepekule İş Merkezi Anadolu Cad. No:40
Bayraklı/İzmir
Tel: (232) 4624400
Faks: (232) 4614443
Nilay CİCİBIYIK
Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
Çetin Emeç Bulvarı 74 Sok. No:14/9
A.Öveçler/ ANKARA
Tel: (312) 4727396 – (216) 3275270
Faks: (312) 4727398
Funda CİHAN
İstanbul İl Çevre Orman Müdürlüğü
Tel: (216) 3396300
Faks: (216) 3270067
E‐mail: fundacihan@hotmail.com
Öğr.Gör.Dr. S.Sıddık CİNDORUK
Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
BURSA
Tel: (224) 2942114
Faks: (224) 4429148
E‐mail: cindoruk@uludag.edu.tr
Olgun ÇELİK
İzmir Demir Çelik A.Ş.
Yeni Foça Yolu
Aliağa/İZMİR
Tel: (232) 6251200
Faks: (232) 6251199
E‐mail: o.celik@izdemir.com.tr
Kamuran ÇELİK
Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
ERZURUM
Tel: (506) 8728453
E‐mail: celikkamuran@hotmail.com
Tamer ÇELİK
Hatay İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Orman İşletme Müdürlüğü Binası 3. Kat
ANTAKYA
Tel: (326) 2154200
Faks: (326) 2143087
E‐mail: tamerilbey@hotmail.com
Zeynep ÇELİKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Sırameşeler Mah. Hürriyet Caddesi No:2/3 A blok Kat:4
Osmangazi/BURSA
Tel: (224) 2344000/1529
Faks: (224) 2344890
E‐mail: zeynep.celiktas@bursa.bel.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
4
Yrd.Doç.Dr. H. Ali ÇETİNKARA
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Tayfur Sökmen Kampüsü
Antakya/HATAY
Tel: (326) 2455866/1604
Faks: (326) 2455867
E‐mail: cetinkara38@gmail.com
M. Sedat ÇEVİRGEN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
İSTANBUL
Tel: (536) 5645324
Hüseyin DEDEOĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
HATAY
Tel:(543) 4070899
E‐mail:whuseyin34@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr. Deniz DEMİRARSLAN
Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi
İzmit/KOCAELİ
Tel: (262) 3249910
Faks : (262) 3242548
E‐mail : demirarslandeniz@gmail.com
Dr. K. Onur DEMİRARSLAN
Kocaeli Üniversitesi
Teknopark C‐13/14
Yeniköy/KOCAELİ
Tel: (262) 3414690
Faks : (262) 3414631
E‐mail : onurdemirarslan@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr. Gonca ÇAKMAK DEMİRCİGİL
Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı 06330
ANKARA
Tel: (505) 3190227
Faks : (312) 2222326
E‐mail : goncacd@gmail.com
Gülçin DEMİREL
Anadolu Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Eskişehir
Tel: (544) 7640560
E‐mail : gulcindemirel7@hotmail.com
Hilal DEMİRKAN
Dört Yıldız Demir Çelik Sanayi Ltd. Şti
Yeni Foça yolu
Aliağa/İZMİR
Tel: (232) 6251614
Faks : (232) 6251613
E‐mail : hilaldemirkan@windowslive.com
Canan DEMİRÖZ
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliliği
Cyberpark C blok Zemin‐1 kat
Bilkent/ANKARA
Tel: (312) 4445057
E‐mail : canand@tcmb.org
Anıl DİLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Cumhuriyet Mah. Basın Doğan Sitesi Deniz A blok No 25‐8
Beylikdüzü/İSTANBUL
Tel: (532) 3042235
E‐mail : anildiler1@yahoo.com
Araş.Gör. Yetkin DUMANOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127080
Faks : (232) 4127080
E‐mail : yetkin.dumanoglu@deu.edu.tr
Evrim DOĞAN
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire
Başkanlığı Söğütözü Mah. No:14/E
Beştepe/ANKARA
Tel: (312) 2075214
Faks : (312) 2076535
E‐mail : evrimdn@yahoo.com
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
5
Araş.Gör . Güray DOĞAN
ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
ANKARA
Tel: (505) 3391174
Faks : (312) 2102646
E‐mail : gdogan@metu.edu.tr
Doç.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555
Eskişehir
Tel : (222) 3213550/6305
Faks : (222) 3239501
E‐mail : tdogeroglu@anadolu.edu.tr
Güncel DÖNMEZ
İskenderun Belediyesi
Çevre koruma Kontrol Müdürlüğü
İskenderun/HATAY
Tel: (326) 6134990‐250
E‐mail : gncldnmz@hotmail.com
Prof.Dr. Ekrem EKİNCİ
Işık Üniversitesi
İSTANBUL
Tel: (532) 2302838
E‐mail : ekinci@ısıkun.edu.r
Doç.Dr. Tolga ELBİR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127133
Faks : (232)4520922
E‐mail : tolga.elbir@deu.edu.tr
Araş.Gör. Özgen ERCAN
TÜBİTAK‐MAM
Kimya ve Çevre Enstitüsü
Gebze/KOCAELİ
Tel: (262) 6772973
E‐mail : ozgen.ercan@mam.gov.tr
Öğr.Gör. Güneş ERDEMİR
Mustafa Kemal Üniversitesi
İskenderun Meslek Yüksekokulu
İskenderun/HATAY
Tel: (326) 6182931
Faks : (326) 6182330
E‐mail : geldemir@mku.edu.tr
Can ERGEN
Akçonsa Çimento San. Tic. A.Ş.
Mimar Sinan Beldesi Marmara Cad. Pk 1/3
BüyükÇekmece/İSTANBUL
Tel: (212) 8661037
Faks : (212) 8661203
E‐mail : can.ergen@akconsa.com.tr
Prof.Dr. Metin ERGENEMAN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Makina Fakültesi
Gümüşsuyu/İSTANBUL
Tel: (212) 2853469
Faks : (212) 2853443
E‐mail : ergene@itu.edu.tr
Pınar ERGÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127097
E‐mail: pinarergun@mynet.com
Yrd.Doç.Dr. Nuray ERGÜN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü
Biyoloji Bölümü
ANTAKYA
Tel: (533) 6296177
E‐mail : ergun.nuray@gmail.com
Ayşe EYİGÖR
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Referans Laboratuvarı Haymana Yolu 5. Km
Gölbaşı/ANKARA
Tel: (312) 4982150/1341
Faks : (312) 4982160
E‐mail : aeyigor@cevreorman.gov.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
6
Yrd.Doç.Dr. Eftade Emine GAGA
Anadolu Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümü
ESKİŞEHİR
Tel: (222) 3213550/6408
E‐mail : egaga@anadolu.edu.tr
Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ
Hacettepe Üniversitesi
Çevre Müh. Böl.
ANKARA
Tel: (533) 3208466
Faks : (312) 2992053
E‐mail : ggullu@hacettepe.edu.tr
Esra Deniz GÜNER
Hacettepe Üniversitesi
Çevre Müh. Böl.
ANKARA
Tel: (312) 2997800
E‐mail : efderya@hotmail.com
H. Emre Güngör
T.C.M.B
Kalite ve Çevre Kurulu Cyberpark Cyber plaza c blok kat 1
Bilkent/ANKARA
Tel: (312) 4445057
E‐mail : emreg@tcma.org.tr
Şahin HAMARAT
Ege Çelik San.Tic. A.Ş.
Horozgediği Köyü KOSPET Mevkii
Aliağa/İZMİR
Tel: (555) 6774856
Faks : (232) 6251720
E‐mail : shamarat@egecelik.com.tr
Pınar HARMANCIOĞLU
TERRALAB A.Ş.
Çetin Emeç Bul. 74 Sok. No:14‐19
A. Öveçler/ANKARA
Tel: (312) 4727396
E‐mail : pinar.harmancioglu@terralab.com
Ali HAYRAT
Çevrekent Müh. Danışmanlık İnş. Ltd. Şti
Kızıltoprak Mah. Ali Çetinkaya Cad. Ozan kent Sit. B blok k2
ANTALYA
Tel: (242) 3214208
Faks : (242) 3214385
E‐mail : alihayrat@hotmail.com
Fatih İLEK
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Müh. Böl. Tınaztepe Kampüsü
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127097
E‐mail : hitafilek@hotmail.com
Araş. Gör. Ulaş İM
Boğaziçi Üniversitesi
Hisar Kampüs
Bebek/İSTANBUL
Tel: (212) 3594529
Faks : (212) 2575033
E‐mail : ulasim@boun.edu.tr
Prof. Dr. Selahattin İNCECİK
İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Meteo. Böl.
Maslak/İSTANBUL
Tel: (532) 7036748
Faks : (212) 2852926
E‐mail : incecik@itu.edu.tr
Araş. Gör. Süleyman KAHRAMAN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Sökmen Kampüsü
Serinyol/HATAY
Tel: (506) 6016954
E‐mail : suleymanmku@gmail.com
Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Gönenç Sok. Özenç Ap. No:2 D:10
Erenköy/İSTANBUL
Tel: (532) 4166597
E‐mail : mdkant@istanbul.edu.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
7
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KAPLAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.
ZONGULDAK
Tel: (506) 6143573
E‐mail : aysekaplan2003@hotmail.com
Cem KARA
TİTAŞ
Birlik Mah. 7. Cadde 113/7
Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 4962200
Faks : (312) 4962536
E‐mail : cemkara@titas.com.tr
Araş. Gör. Melik KARA
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çevre Müh. Bölümü Tınaztepe Kampüsü
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127091
Faks : (232) 4127080
E‐mail : melik.kara@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARACA
Fatih Üniversitesi
Çevre Müh. Böl.
Büyük Çekmece/İSTANBUL
Tel: (212) 8663300/5563
E‐mail : fkaraca@fatih.edu.tr
Doç. Dr. Aykan KANDEMİR
Kocaeli Üniversitesi
Çevre Müh. Böl.
KOCAELİ
Tel: (533) 5420006
Faks : (262) 3355559
E‐mail : aykan@kocaeli.edu.tr
Mehmet KARAGÖZ
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü
Çevre Sağlık Şubesi
HATAY
Tel: (326) 2161060
Araş. Gör. Atilla KARATAŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fak. Coğrafya Böl. Tayfur Sökmen Kam.
Serinyol/HATAY
Tel: (533) 3661735
Faks : ()
E‐mail : karatasatilla@hotmail.com
Gülsen KAYBAL
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müd. Hava Yön. Dairesi Bşk.
Beştepe/ANKARA
Tel: (312) 2076614
Faks : (312) 2076535
E‐mail : gkaybal66@yahoo.com
Yrd. Doç. Dr. Şafak KAYPAK
Mustafa Kemal Fakültesi
İktisadi İdari Bilimler Fak.
Serinyol/HATAY
E‐mail :skaypak@gmail.com
Betül KESKİN
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Referans Lab. Haymana Yolu 5. Km
Gölbaşı/ANKARA
Tel: (535) 3916469
Faks : (312) 4982166
E‐mail : betulkeskin@cevreorman.gov.tr
Abdullah Lüfti KILIÇOĞLU
Hatay İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Tel: (326) 2154200
Faks : (326) 2143087
E‐mail : nabdullahk@hotmail.com
Çağla KİRMİT
İskenderun Belediyesi
Tel: (326) 6134990
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
8
Öğr.Gör.Dr. Merih AYDINALP KÖKSAL
Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesi
Beytepe/Ankara
Tel: (312) 2977800
E‐mail : aydinalp@hacettepe.edu.tr
Fatma KÖZ
İzmir il Çevre ve Orman Müdürlüğü
Tepekule İş ve Kongre Merkezi Anadolu Cad. No:40
Bayraklı/İZMİR
Tel: (232) 4610141 ‐ 4613377
Faks : (232) 4614443
E‐mail : f_koz@yahoo.com
Arzu KÜÇÜKEFE
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 No:408
Konak/İZMİR
Tel: (232) 2931384
Faks: (232) 2934485
E‐mail: berkay092002@hotmail.com
Prof.Dr.Memmedağa MEMMEDLİ
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi Lojmanları B1 Blok Daire:6
Tel: (537) 3207490
Araş.Gör.Sibel MENTEŞE
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tel: (312) 2977800
Faks: (312) 2992053
E‐mail:sibelm@hacettepe.edu.tr
Prof.Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127086
Faks: (232) 4127280
E‐mail: aysen.muezzin@deu.edu.tr
Doç.Dr. Müslüme NARİN
Gazi Üniversitesi
İİBF İktisat Bölümü Beşevler/ANKARA
Tel: (312) 2155854
E‐mail: muslume@gazi.edu.tr
Dr. Sevda OCAK
Atatürk Üniversitesi Çevre Sor. Arş. Mer. Md.
Erzurum
Tel: (442) 2314603
E‐mail: sevdaocak@atauni.edu.tr
Prof.Dr. Hayrettin OCAKVERDİ
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, HATAY
Tel: (326) 2455845/1628
E‐mail: hayrettin@mku.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa ODABAŞI
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127122
Faks: (232) 4127280
E‐mail: mustafa.odabasi@deu.edu.tr
Ayşe OLGUN
İSDEMİR
İSDEMİR Su Tesisleri ve Çevre Yönetim Müdürlüğü
Payas/DÖRTYOL
Tel: (326) 7584155
Faks: (326) 7583955
E‐mail: aolgun@isdemir.com.tr
Yrd.Doç.Dr. Rabia Ece OMAY
Anadolu Üniversitesi
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Eskişehir
Tel: (532) 3240578
E‐mail: reayar@anadolu.edu.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
9
Yrd.Doç.Dr. Burcu ONAT
İstanbul Üniversitesi
İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Avcılar Kampüsü, İSTANBUL
Tel: (212) 4737070/17722
Faks: (212) 4737180
E‐mail: bonat@istanbul.edu.tr
Eylem ÖKTEM
TİTAŞ A.Ş.
Birlik Mah. 7. Cad 113/7
Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 4962200
Faks: (312) 496 2536
E‐mail: titasank@titas.com.tr
Selman ÖLMEZ
TETRA A.Ş. / TESTO Ltd. Şti.
Veta Bayırı Sokak No:7/5 Gayrettepe İş Merkezi
C Blok, Gayrettepe/Şişli/İSTANBUL
Tel: (212) 2170155
Faks: (212) 2170221
Email: solmez@testo.com.tr
Prof.Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN
Mustafa Kemal Üniversitesi
MKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Tayfur Sökmen KAMPÜSÜ,31034 Antakya/HATAY
Tel: (326) 2455866/1601
Faks: (326) 2455867
E‐mail: sermin@mku.edu.tr
Diler ÖZBEK
TOTAL OİL TÜRKİYE A.Ş.
Atatürk Mah. Karaağaç Cad. No:9 Aliağa/İZMİR
Tel: (232) 6182055 – 2044
Faks: (232) 6182045
E‐mail: diler.ozbek@total.com.tr
Ramazan ÖZÇELİK
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı Haymana Yolu 5. Km
Gölbaşı/ANKARA
Tel: (312) 4982150
Faks: (312) 4982166
E‐mail: rzkozcelik@gmail.com
Nesrin ÖZDEMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İBŞ Bel. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ruhsat
Denetim Şube Müd., Konak/İZMİR
Tel: (232) 4253842
Faks: (232) 4254485
E‐mail: nesrinozdemir@hotmail.com
Araş.Gör. Özlem ÖZDEN
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Çevre Müh. Bölümü
İki Eylül Kampüsü, Eskişehir
Tel: (222) 3213550 – 6414
Faks: (222) 3239501
E‐mail: oozden@anadolu.edu.tr
Nizam ÖZEN
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İBB Ruhsat ve Denetm Müdürlüğü, Konak/İZMİR
Tel: (232) 4250843
Faks: (232) 4254485
E‐mail: nizamozen@izmir.bel.tr
Prof.Dr. Adem ÖZER
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İZMİR
Tel: (535) 9878682
Faks: (232) 4431143
E‐mail: adem.ozer@deu.edu.tr
Doç.Dr. Türkan ÖZSOY
Mersin Üniversitesi
MEÜ Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü
Çiftlikköy Kampüsü, 33343 MERSİN
Tel: (324) 3610001 (10 hat) / 4556
Faks: (324) 3610046 – 47
E‐mail:tozsoy@mersin.edu.tr
Uzm. Emre ÖZŞAHİN
Mustafa Kemal Üniversitesi
MKU Fen Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü, HATAY
Tel: (505) 7053611
E‐mail: ozsahine@hotmail.com
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
10
Araş.Gör. Ali ÖZTÜRK
İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Kimya – Metalurji Fakültesi, İSTANBUL
Tel: (212) 2853493
Faks: (212) 2853493
E‐mail: kmali@itu.edu.tr
Burak PEKER
TETRA A.Ş.
Gayrettepe İSTANBUL
Tel: (212) 2881613
Faks: (212) 2135691
E‐mail: bpeker@tetrainc.com.tr
Tuba EREN SABİT
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127097
E‐mail: tubaeren35@hotmail.com
Ali Rıza SAKLICA
PETKİM
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa/İZMİR
Tel: (232) 6163713
Faks: (232) 6161248
E‐mail: asaklıca@petkim.com.tr
Bahar SEMİZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 (408), Konak/İZMİR
Tel: (232) 2931384
Faks: (232) 4254425
E‐mail: baharsemiz@hotmail.com
Dr. Remzi SEYFİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127137
E‐mail: remzi.seyfioglu@deu.edu.tr
Doç.Dr. Aysun SOFUOĞLU
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İYTE Kimya Mühendisliği Gülbahçe Köyü Kampüsü,
Urla/İZMİR
Tel: (232) 7506650
Faks: (232) 7506645
E‐mail: aysunsofuoglu@iyte.edu.tr
Doç.Dr. Sait C. SOFUOĞLU
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümü ve Çevre Ar‐Ge Merkezi
Gülbahçe/İZMİR
Tel: (232) 7506648
Faks: (232) 7506645
E‐mail: cemilsofuoglu@iyte.edu.tr
Tufan SONEK
T.C. Merkez Bankası
İskenderun
Tel: (326) 6142404
E‐mail: tufan.sonek@tcmb.gov.tr
Merih SONEK
T.C. Merkez Bankası
Ulucami Cad. No:1 İskenderun
Tel: (326) 6144079
E‐mail: merih.sonek@tcmb.gov.tr
Volkan SONKAYA
Payas Belediyesi
Dörtyol Payas
Tel: (326) 7551011
E‐mail: hvs1983_01@hotmail.com
Prof.Dr. Cem SORUŞBAY
İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Makine Fakültesi Gümüşsuyu 34439 İSTANBUL
Tel: (212) 2853466
Faks: (212) 2853443
E‐mail: sorusbay@itu.edu.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
11
Feray SÜNER
Fakülte Sekreteri
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tayfur Sökmen Kampüsü Serinyol/HATAY
Tel: (326) 2455868
Faks : (326) 2455867
E‐mail : feraysuner@gmail.com
Doç.Dr. Şana SUNGUR
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Tayfur Sökmen Kampüsü 31034 Antakya/HATAY
Tel: (326) 2455866/1603
Faks: (326) 2455867
E‐mail: sungur@mku.edu.tr
Sertaç ŞAYIR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi,
Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127097
E‐mail: sertac.sayir@gmail.com
Sedef ŞİMŞİR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İZMİR
Tel: (232) 4127097
E‐mail: sedef.simsir@yahoo.com.tr
Hakan TANYERİ
HABAŞ A.Ş.
Yenifoça Yolu Üzeri 2.km Aliağa/İZMİR
Tel: (232) 6251164
Faks: (232) 6251184
E‐mail: hakantanyeri2003@yahoo.com
Prof.Dr. Mete Tayanç
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Haspolat Lefkoşa KKTC
Tel: (392)6711111‐2400
Faks: (392)6711132
E‐mail: mtayanc@ciu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Lokman Hakan TECER
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Tel: (266)6121194
Faks: (266)6121257
E‐mail: lhtecer@balikesir@edu.tr
Araş. Gör. Aytuğ TEKBAŞ
GYTE
Çevre Mühendisliği Bölümü
Muallimköy Kampüsü Gebze/ KOCAELİ
Tel: (262) 6053228
Faks: (262)6053205
E‐mail: asivasligil@gyte.edu.tr
Mehmet TEKTANIL
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bulgurlu Caddesi Mavi Marmara Sokak Elvankent Sitesi
No:37/16 K.Çamlıca/Üsküdar
Tel: 5355584984
E‐mail: tektanilm@itu.edu.tr
Uzm. Zarife TELLİOĞLU
Çevre ve Orman Bakanlığı
Söğütözü Cad. No:14/E
Beştepe/ ANKARA
Tel: (312) 2076615
Faks : (312) 2076535
E‐mail : zarifetellioglu@yahoo.com
Doç.Dr. A. Yalçın TEPE
Mustafa Kemal Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
İskenderun
Tel:0536 6008390
E‐mail :yalcintepe@hotmail.com
Araş.Gör. D.Deniz GENÇ TOKGÖZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü, ANKARA
Tel: (312) 2105862
Faks : (312) 2102646
E‐mail : dgenc@metu.edu.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
12
Doç.Dr. Doğanay TOLUNAY
İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi, Bahçeköy‐Sarıyer
Tel:(212) 2263165
Faks: (212) 2261113
E‐mail: dtolunay@istanbul.edu.tr
Bülent TUNA
İSDEMİR
İSDEMİR Su Tesisleri ve Çevre Yönetim Müd.
İskenderun/HATAY
Tel:(326) 7583255
Faks: (326) 7583955
Prof.Dr. Semra TUNCEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kimya Bölümü, ODTÜ, ANKARA
Tel: (312) 2103195
Faks: (312) 2103200
E‐mail: semratun@metu.edu.tr
Prof.Dr. Gürdal TUNCEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü 06531 ANKARA
Tel: (312) 2105871
Faks: (312) 2102646
E‐mail: tuncel@metu.edu.tr
Doç.Dr. Fatma SEZER TURALIOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
ERZURUM
Tel: (442) 2314807
Faks: (442) 2314602
E‐mail: fsezert@atauni.edu.tr
Demet TURHAN
İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Anadolu Cad. Tepekule İş Merkezi No:40 Kat:10
Bayraklı/İZMİR
Tel: (232) 4613377‐4614477
Faks: (232) 4614443
E‐mail: d_turhan@yahoo.com
Doç.Dr. Ahmet TUTUŞ
KSÜ Orman Fakültesi
Tel: (344) 2237666/290
E‐mail: atutus@ksu.edu.tr
Tuğrul TUZLALI
TESTO ELK. LTD.ŞTİ.
www.testo.com.tr/iletisim
Tel: (212) 2170155
E‐mail: ttuzlali@testo.com.tr
Kudbettin UÇAK
İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Fatih Ormanı Kampüsü, Maslak/istanbul
Tel: (212) 2621137 dahili:1187
E‐mail: kudbettin_47@hotmail.com
Özgün UZUNCAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ankara Cad. 255/1 B Blok Dai:7 Bornova/İZMİR
Tel: (506) 7021351
E‐mail: ozgun_uzuncan@yahoo.com
Servet ÜLKÜ
PETKİM
Aliağa/İZMİR
Tel: (232) 6161240
Faks: (232) 6161248
Gökhan VECEYİŞ
TİTAŞ
ANKARA
Tel: (312) 4962200
E‐mail: gokhan@titas.com.tr
KATILIMCI LİSTESİ
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU
22-25 EKİM 2008, HATAY
13
Celal YAHYAOĞLU
Antakya Çevre Koruma Derneği
Kurtuluş Cad. No:20 Antakya
Faks: (326) 2165430
E‐mail: cyahyaoglu763@hotmail.com
Tugay YALIM
Antakya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İstanbul Cad. No:98
İzkıtlar/AMKARA
Tel: (312) 3847325
Faks: (312) 3840285
E‐mail: yalim4438@hotmail.com
Araş.Gör. Sinan YATKIN
Namık Kemal Üniversitesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Çorlu/TEKİRDAĞ
Tel : (282) 6529475/ 160
Faks : (282) 6527392
E‐mail : syatkin@corlu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Ozan Devrim YAY
Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555
Eskişehir
Tel : (222) 3214550/6400
Faks : (222) 3239501
E‐mail : odyay@anadolu.edu.tr
Dr. Cemile YERLİKAYA
İTÜ
Kimya Mühendisliği Bölümü
Maslak/İSTANBUL
Tel : (212) 2856695
Faks : (212) 2853425
E‐mail : yerlikayace@itu.edu.tr
Doç.Dr. Yılmaz YILDIRIM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Merkez/ZONGULDAK
E‐mail : yildirim@karaelmas.edu.tr
Araş.Gör. Hasan YILDIZ
Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü Biyoloji
Bölümü
Serinyol/HATAY
E‐mail : yildizh@mku.edu.tr
Murat YILMAZ
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü
Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi
HATAY
Tel : (326) 2146156
E‐mail : hataymurat@hotmail.com
Araş.Gör. Sema YORULMAZ
ODTÜ
Çevre Mühendisliği Bölümü
ANKARA
Tel : (312) 2105856
Faks : (312) 2102646
E‐mail : ysema@metu.edu.tr
Öğr.Gör. Özgür ZEYDAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Enformatik Bölümü
ZONGULDAK
Tel : (505) 2748398
E‐mail : ozgurzeydan@yahoo.com
 davido.extraxim@gmail.com