กลุ่มที่ เยี่ยมชมเมื่อเร็วๆ นี้ | ความ ช่วยเหลือ | เข้า สู่ระบบ
หน้าแรกของ Google Groups
	
บริหาร ทรัพยากรมนุษย์
	
		
[SiamHRM Group] :
ข้อมูล HR Thailand :
+ การโพสต์ใหม่
ลงโฆษณาฟรี AddURL :
Upload File Free :
เกี่ยวกับกลุ่มนี้
เข้าร่วมกลุ่มนี้
ลิงก์ผู้สนับสนุน
Malaysia Online Directory
Find Malaysia Business Directory
Search Maps, Make Free Calls
www.701panduan.com
Yahoo! Finance Headlines
Learn Breaking News Headlines &
Articles to Help Your Investment!
sg.finance.yahoo.com
Sharing Documents?
G-Docs Is Now Available In Your
Outlook! Get The Free Download
Harmon.Ie
		
Fwd: FW: คำต่อคำ"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" พสกนิกรไทยชาวไทยต้องอ่าน ! ( ส่งมาเพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานหนักทุกคน ครับ )
ตัวเลือก
ปัจจุบัน มีหัวข้อในกลุ่มนี้มากเกินไปที่จะแสดงผลก่อนหากต้องการให้หัวข้อนี้ปรากฏ ก่อน ลบตัวเลือกนี้ออกจากหัวข้ออื่น
เกิดข้อผิด พลาดในการประเมินผลคำขอของคุณโปรดลองใหม่อีกครั้ง
มุมมองมาตรฐาน  ดู แบบโครงสร้าง
ข้อความตามสัดส่วน  ข้อ ความถาวร
[คลิกซองจดหมายเพื่อรับการอัปเดตทางอีเมล] 	อัปเดตอีเมลที่ส่งถึงฉันยก เลิกการอัปเดตอีเมลของฉัน
	
		
[คลิกที่รูปดาวเพื่อเฝ้าดูหัวข้อ] 	
[คลิกซองจดหมายเพื่อรับการอัปเดตทางอีเมล]
	
ธง
	 	1 ข้อความ - ย่อทั้งหมด - แปลทั้งหมดเป็น ฉบับแปล (ดูต้นฉบับทั้งหมด) 	
กลุ่มที่คุณกำลังโพสต์ข้อความเข้าไปเป็นกลุ่ม Usenet ข้อความที่ถูกส่งไปยังกลุ่มนี้จะแสดงอีเมลต่อทุกๆ คนบนอินเทอร์เน็ต
ข้อความตอบกลับของคุณยังไม่ถูกส่งออกไป
การโพสต์ของคุณสำเร็จแล้ว
ยก เลิก
		
		
ส่ง ยก เลิก
		
		
จาก: 	
ถึง: 	
สำเนา: 	
การติดตามผล: 	
	
เพิ่ม Cc | เพิ่มการติดตามผลไปยัง | แก้ไข เรื่อง 	
เรื่อง: 	
		
การตรวจสอบความถูกต้อง: 	
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โปรดพิมพ์อักขระที่เห็นในภาพด้านล่างหรือตัวเลขที่ได้ยินโดยคลิกที่ไอคอนการ เข้าถึงได้ ฟังและพิมพ์ตัวเลขที่คุณได้ยิน
ส่ง ยกเลิก
	
	
		
Worawit Angsuhast  	
ดูโปรไฟล์ 
	 ตัวเลือกเพิ่มเติม 19 มี.ค., 02:20
จาก: Worawit Angsuhast <wintoout@gmail.com>
วันที่: Thu, 18 Mar 2010 23:20:23 +0700
ท้องที่: ศ 19 มี.ค. 2010 02:20
เรื่อง: Fwd: FW: คำต่อคำ"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" พสกนิกรไทยชาวไทยต้องอ่าน ! ( ส่งมาเพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานหนักทุกคน ครับ )
ส่ง ต่อ | พิมพ์ | ข้อ ความส่วนบุคคล | แสดง ต้นฉบับ | รายงาน ข้อความนี้ | ค้น หาข้อความโดยผู้เขียนคนนี้

- ซ่อนข้อความที่ยกมา -
- แสดงข้อความที่ยกมา -
---------- Forwarded message ----------
From: PRUTANOPAJAI, PIRUNYA (PIRUNYA) <
pirunya.prutanopajai@alcatel-lucent.com>
Date: 2010/3/18
Subject: FW: คำต่อคำ"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" พสกนิกรไทยชาวไทยต้องอ่าน ! (
ส่งมาเพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานหนักทุกคน ครับ )
To: Worawit Angsuhast <wintoout@gmail.com>, piggy <piggy131us@yahoo.com>,
Marisa Thamkhantho <maristham@yahoo.com>, "Mallee (Bangkok)" <
Mallee@austrade.gov.au>, Jutatip Kriengkraisakul <jiptatu@yahoo.com>, "
sakda@unitedpmthailand.com" <sakda@unitedpmthailand.com>, "CHOTIWATHUNYU,
SUKALAK (SUKALAK)" <sukalak.chotiwathunyu@alcatel-lucent.com>

Best Regards,
Pirunya Prutanopajai
REGS
Alcatel-Lucent (Thailand) Co., Ltd.
Tel : 662 662 8515 (DID)
Fax : 662 662 8664
E-mail : pirunya.prutanopajai@alcatel-lucent.com
Please consider the environment before printing this e-mail
-----Original Message-----
From: Center HO Sale 9 [mailto:sale9@uobkayhian.co.th]
Sent: Thursday, March 18, 2010 03:00 PM
To: PRUTANOPAJAI, PIRUNYA (PIRUNYA)
Subject: Fw: คำต่อคำ"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" พสกนิกรไทยชาวไทยต้องอ่าน ! (
ส่งมาเพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานหนักทุกคน ครับ )

----- Forwarded by Center HO Sale 9/HS9/RET/HO/TH/UOBKAYHIAN on 18/03/2010
14:58 -----

      Rattanaporn
      Rojwongviriya/HS9
      /RET/HO/TH/UOBKAY                     To
      HIAN
                                    cc
      18/03/2010 14:43
                                 Subject
                   Fw: คำต่อคำ"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล"
พสกนิกร
                   ไทยชาวไทยต้องอ่าน !
                   (
ส่งมาเพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานหนักทุกคน
                   ครับ )

----- Forwarded by Rattanaporn Rojwongviriya/HS9/RET/HO/TH/UOBKAYHIAN on
18/03/2010 14:38 -----

    Fw: คำต่อคำ"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" พสกนิกรไทยชาวไทยต้องอ่าน !
    ( ส่งมาเพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานหนักทุกคน ครับ )

    Jitlada_Kho
          to:

                                18/03/2010
14:04

----- Forwarded by Jitlada Khomkhai/True Corp on 18/03/2010 13:52 -----

 Piyawat Ngamsanga
 <PiyawatNga@cpall.co.th>

                                    To
 18/03/2010 11:27        นภา โชตเศรษฐ <napa.ch@rd.go.th>,
                Jitlada_Kho@truecorp.co.th
                                    cc

                                 Subject
                คำต่อคำ"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล"
พสกนิกรไทยชาวไทย
                ต้องอ่าน !
                ( ส่งมาเพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานหนักทุกคน
ครับ )

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

   (Embedded image moved to file: pic22798.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part47/4708.jpg

  คำต่อคำ อำมาตย์ ชื่อ "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล"
 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกไว้ในแผ่นดิน...ตามเส้นทางเสด็จฯ ทุกคำ
 ทุกบรรทัด จากนี้ไป พสกนิกรไทยชาวไทยไม่อาจไม่อ่าน !!

  "ดร.สุเมธ" เล่าเรื่องอาการพระประชวร

  "พระองค์ท่าน พระชนมพรรษาตั้ง 80 พรรษากว่าแล้ว การที่ทร
งพระประชวรก็เป็นเรื่องธรรมดา อีกทั้งพระวรกายของพระองค์
 ท่านก็ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก ทรงเสด็จฯ เยี่ยมเยียนพสกนิกรอย่างมากมาย
 ผมได้มีโอกาสตามเสด็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 กว่าๆ
 เป็นต้นมา เห็นว่าพระองค์ท่านทรงงานเกินกว่าภาวะร่างกายมนุษย์จะพึงแบกรับได้
 พระวรกายของพระองค์ท่านก็ต้องสึกหรอเป็นธรรมดา"

  "อย่างไรก็ตาม ในขณะที่พระองค์ท่านทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงมองปัญหา
 วางแผนการแก้ปัญหาไว้เรียบร้อยแล้ว  ทรงตั้ง
 องค์กรที่จะรับงานไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิโครงการหลวง
 มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการพระราชดำริ และมูลนิธิราช
 ประชานุเคราะห์"

  ทำให้มีองค์กรที่สามา รถทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้
 แม้ว่าระยะหลังพระองค์ท่านจะไม่ได้เสด็จออก แต่งานทั้งหลายก็ไม่ได้หยุดนิ่ง
 แต่
 มีกระแสรับสั่งผ่านสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเข้าเฝ้าฯ บ่อยมากๆ
 และทรงรับพระราชกระแสรับสั่งมา ทำให้ในแง่งานไม่ได้หยุดลงเลย
 (Embedded image moved to file: pic30303.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part45/4509.jpg
  "ทรงงานตลอดเวลา...แม้ประทับอยู่โรงพยาบาล"

  แม้ว่าในขณะนี้ พระองค์จะประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระเทพฯ
 ก็ยังทรงเข้าเฝ้าฯ และกราบทูลฯ ถวายรายงาน
 บางงานพระองค์ท่านก็มีรับสั่งเพิ่มเติม
 ในฐานะพระองค์ท่านทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ สถาบันน ้ำ
 ท่านก็รับสั่งให้ข้อมูลตลอดเวลา ใน
 โลกที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า การสั่งราชการสมัยใหม่ สั่งงานที่ไหนก็ได้
 และรูปแบบการถวายรายงานก็มีหลายช่องทาง ไม่จำ
 เป็นต้องเสด็จฯ ให้เหนื่อยยากเหมือนสมัยก่อน
 และงานทุกอย่างพระองค์ท่านทรงหลับตาก็เห็นหมด
 (Embedded image moved to file: pic06224.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part46/4617.jpg

  มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านทรงโทรศัพท์สายตรงมาถึง ตอนนั้นก็ประมาณตีสอง
 ตีสาม ก็เคย แสดงให้เห็นว่าท่านทรงงานตลอดเวลา
 แต่ส่วนมากท่านจะทรงมีกระแสรับสั่งผ่านสมเด็จพระเทพฯ
 (Embedded image moved to file: pic11008.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part40/4001.jpg

  ตัวอย่างคำแนะนำของในหลวง
 ตอนนั้นมีเรื่องการตั้งโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานอื่น
 พระองค์ท่านทรงเห็นว่าไม่
 ควรดำเนินการ แต่ได้ทรงอธิบายว่าทำไมพระองค์ไม่เห็นด้วย
 ผมก็แจ้งให้หน่วยงานนั้นยุติเสีย

 (Embedded image moved to file: pic05844.jpg)

  "ทรงงานอย่างละเอียด...รอบคอบทุกพิกัด"

  ท่านมีพระกระแสรับสั่งงานได้เฉพาะเจาะจง
 บางครั้งงานที่เราถวายรายงานก็ทรงทราบรายละเอียดมากกว่าเราที่อยู่ใน พื้นที่
 มีอยู่
 ครั้งหนึ่งพระองค์จะเสด็จฯ ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว&n bsp;
เราไปนอนรออยู่ก่อนที่เวียงจันทน์ แล้วถวายรายงานเรื่อง
 พิกัด ท่านก็มีพระกระแสรับสั่งผ่านศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย
 กลับมาตอนสี่ทุ่ม ทรงมีรับสั่งว่า "พิกัดที่ส่งไป ผิดพลาดไปประมาณ
 500 เมตร" เราซึ่งอยู่ในพื้นที่ยังถวายรายงานได้ไม่ครบ
 แต่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่วังยังทราบได้ ทั้งๆ ที่คณะทำงานขนระบบ GPS
 ไปกันเพียบ

  พอรุ่งขึ้น...เข้าไปวัดใหม่ก็ปรากฏว่าผิดพลาดจริงๆ
เมื่อพระองค์ท่านประทับลงจากรถ ก็ทรงรับสั่งว่า "เห็นมั้ย...บอกผิด" นี่เป็น
 ตัวอย่างว่าท่านทรงงานละเอียดมาก
 งานทุกแห่งท่านต้องทรงไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง

  "ทรงพะวงกับงานโดยไม่คำนึงถึงพระวรกาย"

  การทรงงานทุกอย่าง ท่านคิดแต่เรื่องคนอื่นตลอดเวลา ทรงเกรงใจคน
 ไม่ต้องการให้คนอื่นลำบาก บางคราวเสด็จออกโดยไม่แจ้ง
 หมายกำหนดการล่วงหน้า ทรงทราบว่าจะมีคนมาคอยเฝ้าฯ จะลำบาก
 พวกเราก็ต้องคอยเก็งเอาว่าท่านจะเสด็จฯ ไหน เมื่อเสด็จออก
 ถึงได้รู้กันตอนนั้น บางครั้งก็เก็งถูก บางครั้งก็ผิด
 แต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอ มีรถนำขบวนเตรียมไว้ทั้งซ้าย-ขวา ท่านเสด็จออก
 ทางไหนก็พร้อม มีโอเปอเรชั่นวางไว้เลย
 (Embedded image moved to file: pic32609.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part45/4502.jpg

  ครั้งที่แล้วที่เสด็จฯ ประทับโรงพยาบาลเพราะต้องผ่าตัด อีก 5
 ชั่วโมงจะเสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช ทรงมีรับสั่งให้ทีมงานติด
 ตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามสถานการณ์พายุที่จะเข้าฝั่ง
 พระองค์ท่านทรงพะวงกับงาน โดยไม่คิดถึงพระวรกาย ไม่ใช่ว่าเมื่อทรง
 พระประชวรแล้วจะหยุดทรงงาน ขณะนี้ก็มีหนังสือราชการ มีการลงพระปรมาภิไธย
 มีพระบรมราชโองการตลอดเวลา
 (Embedded image moved to file: pic14989.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part40/4010.jpg

  "ผมคิดว่าเป็นเพราะความเกรงใจคนอื่น การประทับที่โรงพยาบาลศิริราช
 ขณะนี้ทราบว่าพระอาการทั่วไปหายดีหมดแล้ว เหลือเฉพาะ
 ต้องประทับต่อเพื่อทำกายภาพบำบัด หากท่านเสด็จฯ ออกจากโรงพยาบาล
 ก็เกรงใจทีมแพทย์ การประทั บโรงพยาบาลต่อเพื่อจะทำให้
 ทีมแพทย์มีความสะดวก...นี่ผมเดาเอาเองนะ เพราะท่านทรงคิดถึงคนอื่นตลอดเวลา
 แม้จะเสด็จฯ ไปหัวหิน ก็ทรงรอให้ถึงวันเปิดเทอม
 เพราะจะได้มีคนน้อยๆ รถราไม่ติด ทุกเรื่องทรงคิดหมด"
 (Embedded image moved to file: pic32702.jpg)

 (Embedded image moved to file: pic03195.jpg)

   ฝนตก แดดออก ทรงเสด็จออก ไม่เคยยกเลิกหมายกำหนดการ
 มีอยู่ปีหนึ่งน้ำท่วม ท่านเสด็จออกโดนแมลงกัดจนมีแผลที่พระบาท
 ท่านก็ยังมีรับสั่งงานต่างๆ ต่อ งานทุกอย่างท่านต้องทอดพระเนตร
 ทุกงานพระองค์จะทรงห่วงตลอด
 (Embedded image moved to file: pic20485.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part43/4324.jpg

 (Embedded image moved to file: pic03093.jpg)

  "พระอารมณ์ขันและคำเตือน"

  "งานผมก็เคยถวายรายงานแล้วไม่ถูกพระทัย  เพราะเราพลาด
 เราก็รู้ว่าเราต้องทำใหม่ มนุษย์คนไหนไม่พลาดเลยตลอดชีวิต คน
 นั้นบ้าแล้ว บางคนทำผิดเท่าไร ไม่เคยเห็นความผิดของตัวเอง
คนแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนว่า เป็นพวกบัวใต้น้ำ พระองค์ท่านทรงดุเพื่อ
 ไม่ให้เราผิด พลาดอีก"
 (Embedded image moved to file: pic14343.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part43/4323.jpg

 (Embedded image moved to file: pic30523.jpg)

  พระองค์ท่านเคยตรัสถามว่า  จะอยู่ถึง 120 ปีด้วยกันมั้ย เราก็ตอบว่า
 ตอนนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็คง  108 ปี...ทรงมีอารมณ์ขัน
 นอกจากนี้ทรงมีการเตือนพวกเราตลอดเวลา ว่าอย่าให้ตัวเองอ้วนเกินไป
ให้มีวินัยในการประพฤติตัว  ปีที่แล้วเราอายุ 69 ปี ก็ขอ
 พร ท่านตรัสว่า "ให้กินน้อยๆ"

  "ทรงเตือนว่า  เป็นนักพัฒนาต้องแข็งแรง& nbsp;
เพราะต้องออกเยี่ยมเยียนประชาชน อย่าตามใจปาก พออิ่มก็หยุดได้แล้ว"
 (Embedded image moved to file: pic01587.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part44/4422.jpg
  "ความทุกข์...ของพ่อ"

  "เรื่องความทุกข์ ท่านไม่ทุกข์ แต่ก็ธรรมดาถ้าลูกๆ ทะเลาะกัน
 พ่อ-แม่ก็ทุกข์...ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไร ก็ลูกท่านทั้งนั้น ตามวิสัย
 พ่อ-แม่ รู้สึก Hurt ทั้งนั้น ถ้าลูกตีกัน ฉันใดก็ฉันนั้น
พระองค์ท่านก็ทรงห่วง" จะเห็นว่าเมื่อมีวิกฤติเป็นระยะๆ ท่านก็ทรงเตือนให้
 รักษาบ้าน  รักษาเมือง ประเทศชาติเกิดอะไรก็ไปกันหมด ประเทศไม่สงบ
 ก็เดือดร้ อนกันหมด ทรงเตือนให้มีสติ เอาสติกลับมา
 ทะเลาะกันก็เดือดร้อนกันทั้งคู่

  "พระประมุขแห่งแผ่นดินเห็นอย่างนี้  ก็คงกลุ้มพระทัย
 แต่เราก็ไม่เคยทูลถาม แต่ก็สังเกตเห็น"

  หลายฝ่ายจะให้ท่านทำอย่างนั้น  ทำอย่างนี้ ทำไม่ได้หรอก
 พูดอย่างนั้นเป็นการพูดกันตามอำเภอใจ แต่พระองค์ทรงมีทศ
 พิธราชธรรมอยู่ข้อหนึ่งคือ อวิโรธนะ คือทำผิดไม่ได้ ต้องดูความเหมาะสม
ถูกกฎหมายหรือไม่  ผิดกฎหมายหรือไม่  รัฐธรรมนูญ
 กำหนดไว้ว่าอย่างไร ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ บางทีก็ไม่รู้เรื่อง

  ตอนหนึ่งมีนักข่าวต่างชาติมาสัมภาษณ์ท่านเรื่องพฤษภาทมิฬ  ท่านรับสั่งว่า
 ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีก็มี รัฐบาลก็อยู่ จะให้ท่านออกมาได้
 อย่างไร ถ้าท่านออกมาก็จะถูกหาว่าเข้าข้างรัฐบาลได้  เมื่อทั้ง 2
 ฝ่ายควบคุมกันไม่ได้ แล้วมีคนตาย ท่านก็ออกมา  ท่านจะทรงทำ
 อะไร ไม่ทำอะไร เป็นเรื่องที่ยากมาก ท่านมีกรอบ มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ท่าน
 พระองค์ท่านก็นิ่งเงียบ อดทน ไม่เหมือนเรา ใคร
 ด่า เราก็ด่าตอบ แต่ท่านทรงทำอย่างนั้นได้ที่ไหน
 (Embedded image moved to file: pic29314.jpg)
 http://www.photoontour9.com/king_pic/kingpic_part37/3732.jpg
  "ในหลวงเป็นนักบุญที ่มีชีวิต"

  เรื่องที่วิจารณ์เปรียบเทียบกันว่า
 สถาบันของไทยไม่เหมือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศอื่น ก็ใช่
 ของเขาก็ของเขา ไม่เหมือน
 ของเรา เปรียบเทียบกันไม่ได้
 ผมก็เคยพูดไปว่าไม่เหมือนกันระหว่างเมืองไทยกับประเทศอื่น
 ก็มีคนหาว่าผมเล่านิทานโกหก
 (Embedded image moved to file: pic09503.jpg)

  สถาบันของเราถวายคำว่ามหาราช ท่านก็ยังไม่รับ
 พระองค์ท่านเป็นนักบุญที่มีชีวิต ตลอด 63 ปี ท่านทรงงานตลอด ท่านทรงทำ
 อะไรไม่ดีต่อแผ่นดินบ้าง พระองค์ท่านเหมือนพระ  ท่านทำเพื่อทำ
 ท่านเคยตรัสว่า "ฉันใช้ระบบสังฆทาน&nb sp; ทำไปโดยไม่เจาะจง
 ว่าเพื่อใคร" หาอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
 (Embedded image moved to file: pic07448.jpg)

  เด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่เคยสัมผัส  ทั้งๆ ที่สื่อก็ออกมามากมาย
 แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เพราะไปศึกษาในโลกตะวันตก ก็มีค่านิยม
 อีกแบบ ที่สุดก็ถูกครอบงำโดยตะวันตก จนลืมรากเหง้าตัวเอง
เด็กรุ่นใหม่ก็คิดเรื่องเงินตัวเดียว ทำงานก็เพื่อเงิน ต้องรวย
 คุณธรรมช่างหัวมัน  ทัศนคติเด็กที่คิดเรื่องคอรัปชั่น บอกว่าขอให้สะดวกสบาย
 มีการบริการ ไม่แยกแยะ เรื่องดีเรื่องไม่ดี ...

  "เมื่อถูกอ้าง...จะให้ทำอย่างไร"

  เรื่องที่ถูก "อ้าง" คนใกล้ไม่ได้อ้าง คนอ้างไม่ได้ใกล้นั้น "ดร.สุเมธ"
 ต้องถอนหายใจหลายครั้ง กว่าจะเริ่มตอบอย่างมีคำถาม

  จะให้ทำอย่างไร...แต่เราก็ไม่เคย ถ้าพระองค์ไม่เรียกก็ไม่เข้าเฝ้าฯ
 เรียกหาก็เข้าเฝ้าฯ เรื่องอ้าง เรื่องข่าวลือ มันมีมาตั้งแต่
 สมัยไหนแล้ว สมัยรัชกาลที่ 5 ก็มีเรื่องหยุมหยิม เรื่องมูลฝอย
 ผมเคยอ่านหนังสือสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงมีรับสั่งว่า
 "เลิกนินทากันซะทีเถอะ" ขอให้พอทีเถอะ ข่าวโกหกคนโง่ก็เป็นเหยื่อ
 คนฉลาดฉุกคิดได้ก็รอดไป เป็นเรื่องมนุษย์ บ้านเมืองวุ่นวาย
 เหมือนเชื้อโรค ย่อมมีอยู่รอบตัวเรา
 สำคัญว่ามีคนเชื่อหรือเปล่า...ทำไมถึงเชื่อกันง่าย

  เมื่อสถาบันถูกกระทบกระเทียบจากฝ่ายต่างๆ  "ข้าแผ่นดิน"
 ที่ตามรอยเส้นทางเสด็จฯ ยังคงก้มหน้าก้มตา เดินตามทางแห่ง "พ่อ"
 ของแผ่นดิน

  ก็ต้องทำหน้าที่  ไปสอน ไปอบรม ไปพูด คนตีกันก็ห่วง
 พอห้ามตีกันก็โดนด่ากลับมา ผมไม่เข้าใจคนในสังคมนี้ เราบอกให้สงบ
 เลิกทะเลาะกัน ก็ด่าเราอีก

  "ดร.สุเมธ-คนกลาง อำมาตย์ 100 เปอร์เซ็นต์"

  "ผมเป็นอำมาตย์ 100% ในชีวิตไม่เคยทำอะไร นอกจากเป็นข้าราชการ
 อำมาตย์ก็คือข้าราชการ มียศ มีศักดิ์ ใช่...แล้วไง
 แล้วตอนบ้านเมืองจนมุม ก็มีแต่พวกอำมาตย์กู้ชาติ ถ้าผมตายก็ตาย
 ไม่รู้จะเตือนอย่างไร จำนวนคนอวิชชามันเยอะ ถ้าเขาฟังก็ฟัง
 เขาด่าเราก็ไม่ด่าตอบ ทำตามบทบาทหน้าที่ ทำได้เท่านี้ แล้วก็ทำไม่เคยหยุด
 เสาร์-อาทิตย์ก็ทำงาน"

  ถ้าจะให้เตือน มีอย่างเดียวคือ ไม่ต้องห่วงใคร ถ้ามีสติ
 ห่วงตัวเองเท่านั้นแหละ ถ้ามีสติ จะรู้ตัวว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหน หรือ
 อยากจะเป็นคนอพยพ อยากอยู่ที่โน่น ที่นี่ ก็เชิญ ผมอยากอยู่ที่นี่
 อยากให้ลูกหลานอยู่ที่นี่ ใครจะสร้างรัฐใหม่ ไปอยู่รัฐใหม่ เราไม่
 ไป เราจะอยู่รัฐเก่านี่แหละ

  คนที่เรียกร้องคนกลางมาแก้ปัญหา เราก็สุดปัญญาจะอธิบาย คนกลางก็มีแล้ว
 มีหมดทุกอย่าง มีเครื่องมือครบ แต่ก็ไม่อยากจะซ่อมกัน
 ปล่อยให้เครื่องมือเสีย

  เพราะฉะนั้น  สื่อเองแหละที่ต้องทบทวนตัวเอง มีหน้าที่พร้อมมูล
 คนกลางพูดไปเถอะ ไม่มีมรรคผลหรอก คนกลางออกมา คนฟังก็
 อาจจะมี คนไม่ฟังก็อาจจะมี ถ้าสื่อจับมือกันกระหน่ำคนที่ทำผิด
 พักเดียวก็อยู่ ตอนนี้สื่อไม่มีเอกภาพ แต่ถ้าลองพร้อมใจกันหยุดทำมาหากิน
 สักพัก แล้วเห็นใครบ้าๆ บอๆ ก็กระหน่ำให้อยู่...ขุดโคตรมาเลย
 รับรองทุกอย่างจะเข้าที่โดยเร็วที่สุด ดังนั ้นสื่อนั่นแหละคนกลาง

  ผมคาดหวังในพลังของสื่อมาก ต้องนำมาใช้ในทาง positive
 ที่ผมพูดนี้พูดโดยบริสุทธิ์ใจ ผมเสนอว่าลองหยุดสัก 6 เดือน เป็น
 สื่อกู้ชาติ

  "พระเจ้าอยู่หัวท่านทำร้ายใคร...ไม่มี ท่านทรงอยู่เฉยๆ"

  ประชาธิปไตยเขาสอนหรือ ว่าให้อยู่เฉยๆ เวลาเห็นคนโกง
 การมาตามประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นให้เขากินกันอย่างนั้นหรือ แล้ว
 มาบ่นกันทำไม...น่าเศร้า

  "โดนโจมตีว่าเป็นอำมาตย์ แล้วจะให้ผมทำอย่างไร ผมก็เป็นผม ผมเป็นอำมาตย์
 ผมจะเจียระไนให้ดูว่า อำมาตย์คนนี้ทำอะไรบ้าง
 เป็นคนทำงานพัฒนาชนบท เคยออกรบ โดดร่มกลางป่า ก็อำมาตย์ทำทั้งนั้น
 ตอนนี้เป็นอดีตอำมาตย์ที่เกษียณ แต่ยังกินเงินเดือนอำมาตย์
 อยู่ รับเงินเดือนทุกเดือน ใครมาด่าเราก็ปลง เราไปช่วยเขาแท้ๆ"

  ในช่วงสองสามปีมานี้อำมาตย์โดนวิพากษ์วิจารณ์มากเป็นพิเศษ แต่ "ดร.สุเมธ"
 บอกว่า "ผมอยู่ตรงกลางจริงๆ แดงก็ด่า เหลือง
 ก็ด่า ทั้งๆ ที่อยู่ตรงกลางที่สุดแล้ว ผมก็ทำงานไป จะเอาอะไรไปตอบโต้
 ใครเดือดร้อนก็ไปช่วย อย่าพะวงว่าจะโดนด่า พระพุทธ
 เจ้ายังถูกนินทา โดนทำร้ายด้วย แล้วเราจะเหลืออะไร"

  "คนที่พูดคำว่า จงรักภักดี คำที่ดีที่สุดคือ สติ เหนือสิ่งอื่นใด
 ทุกวันนี้สติหด หาย ขาด ถ้ามีสติ มีศีล มีปัญญา ฉลาดรอบคอบ
 ก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะฉะนั้น คนในสังคมต้องมีสติ อย่าขาดสติ
 จะให้เราเข้าใจที่สุด"

  คำต่อคำของอำมาตย์ ๑๐๐% จบสมบูรณ์ ๓ ครับ หัวข้อสำคัญของวันนี้
 อ่านทบทวนกันให้ดี ผมจะไม่หยิบตรงไหนมาสรุป เพราะ
 ถึงเวลาที่ทุกคนต้อง "สรุป-ด้วยใจ" ตัวเองกันแล้ว.

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..
 กลุ่มที่ เยี่ยมชมเมื่อเร็วๆ นี้ | ความ ช่วยเหลือ | เข้า สู่ระบบ
หน้าแรกของ Google Groups
	
MBA KKU X5 Weekday @ Bangkok
	
		
หน้าแรก
การสนทนา
หน้า
ไฟล์
เกี่ยว กับกลุ่มนี้
ติดต่อเจ้า ของเพื่อเข้าร่วม
ลิงก์ผู้สนับสนุน
Malaysia Online Directory
Find Malaysia Business Directory
Search Maps, Make Free Calls
www.701panduan.com
Yahoo! Finance News
Get Finance News, Investment Ideas,
Articles & More on Yahoo! Finance.
sg.finance.yahoo.com
Sharing Documents?
G-Docs Is Now Available In Your
Outlook! Get The Free Download
Harmon.Ie
		
FW: มือ นะ มือ
ตัวเลือก
ปัจจุบัน มีหัวข้อในกลุ่มนี้มากเกินไปที่จะแสดงผลก่อนหากต้องการให้หัวข้อนี้ปรากฏ ก่อน ลบตัวเลือกนี้ออกจากหัวข้ออื่น
เกิดข้อผิด พลาดในการประเมินผลคำขอของคุณโปรดลองใหม่อีกครั้ง
มุมมองมาตรฐาน  ดู แบบโครงสร้าง
ข้อความตามสัดส่วน  ข้อ ความถาวร
[คลิกซองจดหมายเพื่อรับการอัปเดตทางอีเมล] 	อัปเดตอีเมลที่ส่งถึงฉันยกเลิก การอัปเดตอีเมลของฉัน
	
		
[คลิกที่รูปดาวเพื่อเฝ้าดูหัวข้อ] 	
[คลิกซองจดหมายเพื่อรับการอัปเดตทางอีเมล]
	
ธง
	 	1 ข้อความ - ย่อทั้งหมด - แปลทั้งหมดเป็น ไทย ฉบับแปล (ดูต้นฉบับทั้งหมด) 	
กลุ่มที่คุณกำลังโพสต์ข้อความเข้าไปเป็นกลุ่ม Usenet ข้อความที่ถูกส่งไปยังกลุ่มนี้จะแสดงอีเมลต่อทุกๆ คนบนอินเทอร์เน็ต
ข้อความตอบกลับของคุณยังไม่ถูกส่งออกไป
การโพสต์ของคุณสำเร็จแล้ว
ยก เลิก
		
		
ส่ง ยก เลิก
		
		
จาก: 	
ถึง: 	
สำเนา: 	
การติดตามผล: 	
	
เพิ่ม Cc | เพิ่มการติดตามผลไปยัง | แก้ไข เรื่อง 	
เรื่อง: 	
		
การตรวจสอบความถูกต้อง: 	
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โปรดพิมพ์อักขระที่เห็นในภาพด้านล่างหรือตัวเลขที่ได้ยินโดยคลิกที่ไอคอนการ เข้าถึงได้ ฟังและพิมพ์ตัวเลขที่คุณได้ยิน
ส่ง ยกเลิก
	
	
		
BEN_LO  	
ดูโปรไฟล์  แปลเป็น ไทย ฉบับแปล (ดูต้นฉบับ)
	 ตัวเลือกเพิ่มเติม 15 มี.ค., 19:31
จาก: "BEN_LO" <benlo.x5@gmail.com>
วันที่: Mon, 15 Mar 2010 16:31:07 +0700
ท้องที่: จ 15 มี.ค. 2010 19:31
เรื่อง: FW: มือ นะ มือ
ส่ง ต่อ | พิมพ์ | ข้อ ความส่วนบุคคล | แสดง ต้นฉบับ | รายงาน ข้อความนี้ | ค้น หาข้อความโดยผู้เขียนคนนี้

- ซ่อนข้อความที่ยกมา -
- แสดงข้อความที่ยกมา -
-------Original Message-------

From: พรเทพ เอกสมบูน
Date: 14/03/2553 11:20:03
To: ben
Subject: FW: มือ นะ มือ

From: oat.civic@hotmail.com
To: baba_cartoon@hotmail.com; renata1304@hotmail.com; jub.kz@hotmail.com;

happypooh27@hotmail.com; luknu999@hotmail.com; minny_paino@hotmail.com;
narungorn.m@thaiairways.com; zz_nut_ss@hotmail.com; nattjijirukna@hotmail
com; kittitat_kob@hotmail.com; jik.key@hotmail.com; wipatee_ac22@hotmail.com
 lermkwan@hotmail.com; datonaman@hotmail.com; sittiporn@uobkayhian.co.th;
ct_p2000@hotmail.com; sornskf@hotmail.com; thienchai_s@hotmail.com;
mameawmameaw9595@hotmail.com; suthin_eco@hotmail.com; teddy.999@hotmail.com;
aus_vasaram@hotmail.com
Subject: FW: มือ นะ มือ
Date: Sat, 13 Mar 2010 23:16:58 +0700

From: len_2552@hotmail.com
To: oat.civic@hotmail.com; jirasak.123456@hotmail.com; panu_2527@hotmail.com
 pom_tts@hotmail.com
Subject: FW: มือ นะ มือ
Date: Wed, 10 Mar 2010 09:31:00 +0700

From: panu_2527@hotmail.com
To: t_uk_dahh@hotmail.com; jai_d26@hotmail.com; yayak_05@hotmail.com;
mhuaysajung@hotmail.com; aoy.stv2527@hotmail.com; akeanfield2010@hotmail.com
 see1982_@hotmail.com; len_2552@hotmail.com
Subject: FW: มือ นะ มือ
Date: Tue, 9 Mar 2010 12:50:07 +0700

From: surakak-2525@hotmail.com
To: aek_vut@hotmail.com; isurudewan@hotmail.com; klaingkhum@hotmail.com;
nisar.99@hotmail.com; panu_2527@hotmail.com; supa-2552@windowslive.com
Subject: FW: มือ นะ มือ
Date: Thu, 4 Mar 2010 22:06:39 +0700

From: jj_idia@hotmail.com
To: bowling_kamonwan@hotmail.com; anchanokgerdkao@hotmail.com;
kuuying@hotmail.com; pachorn@hotmail.com; kanoon_na@hotmail.com;
nuch_club@hotmail.com; sang_punlop@hotmail.com; aui_sumonta@hotmail.com;
dah_958@hotmail.com; surasak-2525@hotmail.com; nongdah-t-love@hotmail.com;
sawjan-mk@hotmail.com; snjj1@hotmail.com; kankuay2006@hotmail.com;
surakak-2525@hotmail.com; suwit-jj@hotmail.com
Subject: FW: มือ นะ มือ
Date: Wed, 3 Mar 2010 13:18:31 +0700

From: pimpakorn_298@hotmail.com
To: chamnarn_d@yahoo.co.th; dah_958@hotmail.com; info@hi5.com;
jittima_2005@hotmail.com; jj_suntara@hotmail.com; keekoog@hotmail.com;
kimmy_yeon@hotmail.com; kumtornpol@bridgestone.co.th;
anchanokgerdkao@hotmail.com; mit-thungsong@hotmail.com; mo_sukk@hotmail.com;
mongkolrup143@hotmail.com; mti-thungsong@hotmail.com; mycomputer341@hotmail
com; orathai@mixandmach.co.th; kanoon_na@hotmail.com; pouyy@hotmail.com;
sarayut963852741@hotmail.com; s.tuk@hotmail.com; tee_meepoos@hotmail.com;
teeya19@hotmail.com; thanisad99@gmail.com; webeditor@thaitv3.com;
yeon_123@hotmail.com; tee_rak_kk@hotmail.com; j_p_m_club@hotmail.com;
yot_kit@hotmail.com; mycomputer321@hotmail.com; cvanida@gmail.com;
sawjan-mk@hotmail.com; jj_idia@hotmail.com; love_beayongjun@hotmail.com;
support@mixiclub.com; naruto-toptenyuki@hotmail.com; simon_pongsri@hotmail
com; nongdah-t-love@hotmail.com; mai_love_14_15@hotmail.com;
nuknick19@hotmail.com; jarin.viriyah@hotmail.com; ae2323baby@hotmail.com;
nirapatd@viriyah.co.th; niratatd@viriyah.co.th; sala--sala@hotmail.com;
sunawan_pung@hotmail.com; sawdee24@hotmail.com; doramonjang_lotus@hotmail
com; rich_2552@hotmail.com; jidd_ridd@hotmail.com; jittima_kan@yahoo.com;
ckanjittima@gmail.com; mmr4_2007@hotmail.com; kaew88@hotmail.com;
nuch_club@hotmail.com; arereyad@hotmail.com; mookittisak1992@hotmail.com;
anny-t-love@hotmail.com; wave100@hotmail.com; akanik_lh@hotmail.com;
sarawut1024@hotmail.com; jubb-@hotmail.com; keem_669@hotmail.com;
suwit-jj@hotmail.com; mongkolrut143@hotmail.com; suriyonm@viriyas.co.th;
utt_teacher@hotmail.com
Subject: FW: มือ นะ มือ
Date: Fri, 19 Feb 2010 10:57:49 +0700

From: anny-t-love@hotmail.com
To: anny-t-love@hotmail.com; baa_arsenal@hotmail.com; deawdayonline@hotmail
com; saipin_mah@hotmail.com; n_a_y-n_a_y@hotmail.com; dah_958@hotmail.com;
fon1964@windowslive.com; saly.pon@windowslive.com; suwanbio@hotmail.com;
wi_sakhai@hotmail.com; yot_z@hotmail.com; yotha_a@hotmail.com;
pimpakorn_298@hotmail.com; aekusumot@hotmail.com; thammawisa@hotmail.com;
jutamas2nd@hotmail.com; wave100@hotmail.com; oo00_1993@hotmail.com;
sb_chumchana@hotmail.com; jane_ks282@windowslive.com; power-8025@hotmail.com
Subject: FW: มือ นะ มือ
Date: Thu, 18 Feb 2010 22:54:08 +0700

Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail:
อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ
Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft
รับทันที
 กลุ่มที่ เยี่ยมชมเมื่อเร็วๆ นี้ | ความ ช่วยเหลือ | เข้า สู่ระบบ
หน้าแรกของ Google Groups
	
MBA KKU X5 Weekday @ Bangkok
	
		
หน้าแรก
การสนทนา
หน้า
ไฟล์
เกี่ยว กับกลุ่มนี้
ติดต่อเจ้า ของเพื่อเข้าร่วม
ลิงก์ผู้สนับสนุน
Services in Malaysia
Directory of Services in Malaysia,
Find Almost Everything Here
www.701panduan.com
Yahoo! Finance Headlines
Learn Breaking News Headlines &
Articles to Help Your Investment!
sg.finance.yahoo.com
Sharing Documents?
G-Docs Is Now Available In Your
Outlook! Get The Free Download
Harmon.Ie
ข้อความจากการสนทนา FW: วิ่งไล่ตามผู้ชาย.....แรดจิง จิง
กลุ่มที่คุณกำลังโพสต์ข้อความเข้าไปเป็นกลุ่ม Usenet ข้อความที่ถูกส่งไปยังกลุ่มนี้จะแสดงอีเมลต่อทุกๆ คนบนอินเทอร์เน็ต
ข้อความตอบกลับของคุณยังไม่ถูกส่งออกไป
การโพสต์ของคุณสำเร็จแล้ว
ยก เลิก
		
		
ส่ง ยก เลิก
		
		
จาก: 	
ถึง: 	
สำเนา: 	
การติดตามผล: 	
	
เพิ่ม Cc | เพิ่มการติดตามผลไปยัง | แก้ไข เรื่อง 	
เรื่อง: 	
		
การตรวจสอบความถูกต้อง: 	
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โปรดพิมพ์อักขระที่เห็นในภาพด้านล่างหรือตัวเลขที่ได้ยินโดยคลิกที่ไอคอนการ เข้าถึงได้ ฟังและพิมพ์ตัวเลขที่คุณได้ยิน
ส่ง ยกเลิก
	
	
		
BEN_LO  	
ดูโปรไฟล์  แปลเป็น ไทย ฉบับแปล (ดูต้นฉบับ)
	 ตัวเลือกเพิ่มเติม 23 ก.พ., 18:47
จาก: "BEN_LO" <benlo.x5@gmail.com>
วันที่: Tue, 23 Feb 2010 15:47:29 +0700
ท้องที่: อ. 23 ก.พ. 2010 18:47
เรื่อง: FW: วิ่งไล่ตามผู้ชาย.....แรดจิง จิง
ส่ง ต่อ | พิมพ์ | ดู กลุ่มหัวข้อ | แสดง ต้นฉบับ | รายงาน ข้อความนี้ | ค้น หาข้อความโดยผู้เขียนคนนี้

-------Original Message-------

From: พรเทพ เอกสมบูน
Date: 23/02/2553 13:21:34
To: ben; monto; นนท์
Subject: FW: วิ่งไล่ตามผู้ชาย.....แรดจิง จิง

From: oat.civic@hotmail.com
To: baba_cartoon@hotmail.com; freebee_i@hotmail.com; gong.gang@hotmail.com;

happypooh27@hotmail.com; kittymam111@hotmail.com; kung@gasketthaiseal.com;
len_2552@hotmail.com; luknu999@hotmail.com; narungorn.m@thaiairways.com;
zz_nut_ss@hotmail.com; galo_nattpong@hotmail.com; pipatpiya@gmail.com;
piyanut_park@hotmail.com; ton_kla25@hotmail.com; wipatee_ac22@hotmail.com;
tonkla95@hotmail.com; datonaman@hotmail.com; sittiporn@uobkayhian.co.th;
cha_25@hotmail.com; mameawmameaw9595@hotmail.com; teddy.999@hotmail.com
Subject: FW: วิ่งไล่ตามผู้ชาย.....แรดจิง จิง
Date: Mon, 22 Feb 2010 18:57:33 +0700

From: sumo_olo@hotmail.com
To: aoy_ake@hotmail.com; aus_vasaram@hotmail.com; buffy_meawmeaw@hotmail.com
 muthita_jaewwaw@hotmail.com; ja_tom15@hotmail.com; kratua7@hotmail.com;
chaowalit30@hotmail.com; natt_pom@hotmail.com; guess_p@hotmail.com;
mars_pt@hotmail.com; aoyravi@hotmail.com; bussabaj@hotmail.com;
sou_art14@hotmail.com; sudti_a@hotmail.com; akeka999@hotmail.com;
akekawat@ranongcity.com; morfeen_pr@hotmail.com; jamee.k@hotmail.com;
snoopy001_14@hotmail.com; doonya.91@hotmail.com; plaaey@hotmail.com;
puka2004_1@hotmail.com; sompoch.v@hotmail.com; jija_dtac@hotmail.com;
kun-moo-m@hotmail.com; leeyeh_7@hotmail.com; n.aee_aee@hotmail.com;
nitaya2526@hotmail.com; atikan.ploy@yahoo.com; pike_10c@hotmail.co.uk;
kittitat_kob@hotmail.com; yoshikaru777@hotmail.com; sumo_olo@hotmail.com;
jikkey_love@windowslive.com; sudteeruk_15@hotmail.com; kad2530@hotmail.com;
jack_kanok@hotmail.com; tonson957@hotmail.com; nut_eco@windowslive.com;
baros_ball5@hotmail.com; ct_p2000@hotmail.com; amfine_ok@hotmail.com; oat
civic@hotmail.com; noo_num999@hotmail.com; lulom_pi@hotmail.com;
ackidman@hotmail.com; noom2100@hotmail.com; mumoo_ins25@hotmail.com;
vashirodome@hotmail.com; himito7@hotmail.com; pontep@gmail.com
Subject: FW: วิ่งไล่ตามผู้ชาย.....แรดจิง จิง
Date: Mon, 8 Feb 2010 14:41:51 +0700

Date: Mon, 4 Jan 2010 09:09:48 -0800
From: tuy7272@yahoo.com
Subject: Fwd: FW: วิ่งไล่ตามผู้ชาย.....แรดจิง จิง
To: knuchjaree@amway.com; cattareeya.sa@rd.go.th; chai_464@yahoo.com;
jarunee@pronec.co.th; mp.127@hotmail.com; sumo_olo@hotmail.com;
jikkey_love@windowslive.com; sakdipatr@hotmail.com; betagensingburi@hotmail
com

--- On Sun, 12/27/09, Ukkachon Saengsook <ukkachon@gmail.com> wrote:

From: Ukkachon Saengsook <ukkachon@gmail.com>
Subject: Fwd: FW: วิ่งไล่ตามผู้ชาย.....แรดจิง จิง
To: "Wassana-BT" <wassana.norkum@bankthai.co.th>, "sukitty1" <sukitty1@gmail
com>, "Vipavee" <vipavee@kiatnakin.co.th>, "Ampika Saringkarnboriboon"
<charlie_angle06@yahoo.com>, lukkanaii@hotmail.com, "Tui" <Tuy7272@yahoo
com>, "Tanachai" <Tanachai_st@yahoo.com>, "Tosapon" <Tosapon@kiatnakin.co
th>
Date: Sunday, December 27, 2009, 7:37 PM

Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft
รับทันที
 Recently Visited Groups  | Help | Sign in
Google Groups Home
	
MBA KKU X5 Weekday @ Bangkok
	
		
Home
Discussions
Pages
Files
About this group
Contact owner to join
Sponsored links
Umur Muda Pakai BMW?
Yahoo..! Tak Perlu Kerja Makan Gaji
Pendapatan RM2000-RM5000 Seminggu
www.vemmanggis.com/online
Pendapatan Sampingan
Jana Sehingga RM5,000 Seminggu
Berjaya Bersama Vemma
parttimejjobs.weebly.com/
Google Reader
Use Google's web-based blog reader
to keep up with blogs and news.
reader.google.com
Message from discussion FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
The group you are posting to is a Usenet group. Messages posted to this group will make your email address visible to anyone on the Internet.
Your reply message has not been sent.
Your post was successful
Cancel
		
		
Send Discard
		
		
From: 	
To: 	
Cc: 	
Followup To: 	
	
Add Cc | Add Followup-to | Edit Subject 	
Subject: 	
		
Validation: 	
For verification purposes please type the characters you see in the picture below or the numbers you hear by clicking the accessibility icon. Listen and type the numbers you hear
Send Discard
	
	
		
BEN_LO  	
View profile  Translate to English Translated (View Original)
	 More options May 14, 2:41 pm
From: "BEN_LO" <benlo.x5@gmail.com>
Date: Fri, 14 May 2010 11:41:12 +0700
Local: Fri, May 14 2010 2:41 pm
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Forward | Print | View thread | Show original | Report this message | Find messages by this author

-------Original Message-------

From: พรเทพ เอกสมบูน
Date: 14/05/2553 09:24:22
To: ben; t_suntaree@hotmail.com; tee; monto
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก

เงิน ที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า

From: oat.civic@hotmail.com
To: gong.gang@hotmail.com; kittymam111@hotmail.com; kung_45014600@hotmail
com; len_2552@hotmail.com; luknu999@hotmail.com; minny_paino@hotmail.com;
narungorn.m@thaiairways.com; galo_nattpong@hotmail.com; ton_kla25@hotmail
com; wipatee_ac22@hotmail.com; tonkla95@hotmail.com; datonaman@hotmail.com;
sittiporn@uobkayhian.co.th; mameawmameaw9595@hotmail.com; teddy.999@hotmail
com
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Date: Sun, 9 May 2010 00:13:09 +0700

From: thienchai_s@hotmail.com
To: ct_p2000@hotmail.com; aus_vasaram@hotmail.com; joy-venture@hotmail.com;
khwan_eco@hotmail.com; kittitat_kob@hotmail.com; oat.civic@hotmail.com;
leesung03@hotmail.com; vipa.hongratanautai@economos.com; rung_p24@hotmail
com
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Date: Fri, 7 May 2010 10:43:16 +0700

From: j_sodazaa@hotmail.com
To: achara_j@hotmail.com; adipatl@hotmail.com; ainor_ku@hotmail.com;
bonitarz@hotmail.com; deo58@hotmail.com; drum_mann@hotmail.com;
wehotelf@hotmail.com; s_kao_999@hotmail.com; m_we21@hotmail.com;
manatsa_v@yahoo.com; no_k_nok@hotmail.com; ouddeb@hotmail.com;
pkant16@hotmail.com; redsprider_13@hotmail.com; salila3@hotmail.com;
theesit_we21@hotmail.com; tete_smap@hotmail.com; ying_tatoe@hotmail.com;
yay_guide@hotmail.com; fortune-ole@hotmail.com; jing_eco@hotmail.com;
thienchai_s@hotmail.com
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Date: Mon, 3 May 2010 09:22:51 +0000

Date: Sun, 2 May 2010 22:49:18 +0700
Subject: Fwd: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
From: wickypappy@gmail.com
To: thekop1978@yahoo.com; akekapat23@hotmail.com; j_sodazaa@hotmail.com;
nichapapa@hotmail.com; wickysk8er@gmail.com; ou_econ_tu@hotmail.com;
teerasit.songtis@gmail.com

---------- Forwarded message ----------
From: THAIBONG 13CROWNS <thaibong@hotmail.com>
Date: 2010/5/2
Subject: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
To: aloum143@hotmail.com, annji_22@hotmail.com, araiclub@hotmail.com,
aratcharee@hotmail.com, as0421@hotmail.com, atchasat@hotmail.com,
aysel_eye@hotmail.com, b_doggy13@hotmail.com, badmin_ton@hotmail.com,
bas13crowns@hotmail.com, bellesc@hotmail.com, benzo.13@hotmail.com, big
gg@hotmail.com, blackdogs_gangster@hotmail.com, bruce7117@hotmail.com,
bulltie-g@hotmail.com, bussieza@hotmail.com, carboncoast@hotmail.com,
chan_yippy_ck@hotmail.com, chin13crowns@hotmail.com, chompoo_jib@hotmail.com
 cmn_moon@hotmail.com, crime13crowns@hotmail.com, destroyercrew@hotmail.com,
dingdo@hotmail.com, djtoniya@hotmail.com, e_fon_e_fon@hotmail.com,
energy_20@hotmail.com, esgcrew5@hotmail.com, est_420@hotmail.com,
eye13crowns@hotmail.com, fair_thaibong@hotmail.com, fairy_kea@hotmail.com,
fattywow2@hotmail.com, gu_paae@hotmail.com, haanam@hotmail.com,
i_love_u_maryjane@hotmail.com, iam_sina@hotmail.com, jam018@hotmail.com,
jamebon_1997@hotmail.com, jib_su@hotmail.com, kik_caimeiping@yahoo.com,
knatty_me@hotmail.com, korn_vagabond@hotmail.com, koyooty@hotmail.com,
kuaun2008@gmail.com, kuto13crowns@hotmail.com, lekzy_bewty@hotmail.com,
maitree_38@hotmail.com, may_sx7@hotmail.com, maya-huu555@hotmail.com,
misterton13crowns@hotmail.com, muzo231@hotmail.com, nat_sigum@hotmail.com,
nemesis_hamer@hotmail.com, nichapapa@hotmail.com, nz2499@hotmail.com,
oil07_puk14@hotmail.com, omega6919@hotmail.com, oolatastaoo@hotmail.com,
op_ratchapoom@hotmail.com, oui_2099@hotmail.com, Pappy <wickypappy@gmail
com>, party_boy_pontius@hotmail.com, paulsongthai@hotmail.com,
pickubong@hotmail.com, pomme_pp@hotmail.com, pook_onepiece@hotmail.com,
prim_jira@hotmail.com, pumpkins_stylez@hotmail.com, rajahsee_420@hotmail.com
 rasta_ape@hotmail.com, rattikal@hotmail.com, regalize_app2006@hotmail.com,
scooterfat@hotmail.com, seabeach_girl@hotmail.com, sid_pistol@hotmail.com,
sinyore@hotmail.com, sp_esg@hotmail.com, sstbc420@hotmail.com,
t_abill@hotmail.com, taodd@msn.com, THAIBONG 13CROWNS <thaibong@hotmail.com>
 thekop1978@hotmail.com, thitima_puk@hotmail.com, tiger_king_king@hotmail
com, tinny_md@hotmail.com, toey_04@hotmail.com, tongdigy@hotmail.com,
toon_lisa@hotmail.com, tuckywow@hotmail.com, u108hip@hotmail.com, wewee aflo
<weweeaflo@hotmail.com>, xooyx24@hotmail.com, ziimbolt_skal@hotmail.com,
ztoo13crowns@hotmail.com, ชัยณรงค์ ทองระอา <live_is_shit@hotmail.com>

วิทยุรายงาน : รางวัลที่หนึ่งเลข ที่ออก...... 236714
  พจมาน : เอาเลย เริ่มงาน เขียนเลย 714

  ทักษิณ : โอ้ คุณหญิงนี่เก่งจริงๆ งวดนี้ ถูกหวยอีกแล้ว ได้เงิน 870  ล้าน
เก่ง จริงๆ

   พจมาน : เงินนี่จะเอาไปเก็บไว้ไหนล่ะ
   ทักษิณ : เอาไว้ที่อังกฤษเถอะ เงินถูกหวย ไม่เป็นไรหรอก

  สรุปเบื้องหลังให้รับรู้กัน
 หวย ออนไลน์ เจ้ามือทุกคนจะต้องรายงานยอดซื้อทั้งหมด ก่อนวันหวยออก
  คือ ถ้าหวยออกวันที่ 1 คืนวันที่ 31 จะมีการส่งหวยเสร็จเรียร้อย
   กองสลากก็สั่งประมวลผลเลย เลขที่ซื้อมามียอดรวม 1470 ล้านบาท
  ประมวลผลแล้วมีการซื้อเฉลี่ยกัน เลข 000 ถึง 999
  ตัวเลขที่มีการซื้อสูงสุด เช่น 714 ถ้า เลขท้ายสามตัวรางวัลที่ 1 ออก >>
714
  จะ มียอดจ่ายเงินรางวัล 300 ล้านบาท หมายความว่า
  รัฐบาล จะมีกำไร 1170 ล้านบาท แต่ตัวเลขเหล่านี้ ทักษิณ โดย
   ผอ.กอง สลากที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของทักษิณ ดูแล้วก็วิเคราะห์เลยว่า
   งวดนี้จะเอาเงินเข้ารัฐเท่าใหร่ ก็แจ้งให้เจ้ามือที่ชื่อพจมาน รู้ว่า
   จะ ให้เก็บโพยที่ยังไม่เขียนไว้เท่าใหร่
   แล้วเมื่อหวยออกก็ให้เจ้ามือที่ชื่อพจมานเขียนโพยได้เลย
  และ ยอดเท่าใหร่ก็ระบุได้เลย

   หมายความว่าหวยออกอะไร พจมานก็ถูกหวยทุกงวด

  ชัดหรือยัง นี่งัยล่ะที่เค้าดิ้นที่จะให้มีหวยออนไลน์
  และ ขอบอกครับว่า
  ตั้งแต่ ทำหวยออนไลน์มาไม่เคยมีงวดใหนที่พจมานถูกหวยน้อยกว่า 500 ล้าน

  คิดต่อเอาเองแล้วกัน

  รับรู้มาตลอด โดนปิดปากมาตลอด แค่นี้ละที่จะบอก

 คนกองสลาก

Hotmail has tools for the New Busy. Search, chat and e-mail from your inbox.
Learn more.

-- 
Although the daily life is as normal as water. But with that, just some
ripples. We will miss the daily life and be grateful towards changes.
Fortunes and misfortunes, they keep making appearances. It has nothing to do
with our will. Our abilities are too weak. Suddenly one day, like a toy that
 we become broken. When will change come ? When will the end come ? When we
look back, we will feel empty. We cannot help but have to treasure the
present moment. Whether we're sad or happy. We live and await on our
happiness. Those painful times have passed and gone by. Times when we cannot
look back without guilt has also gone by. Times when happiness is scarce has
also gone by. Having gone through so much time which we cannot remember. We
have traveled to today. Experience with time like that. Like also eventually
turn into memories. The reason to live is to leave behind memories.

Pap

The New Busy is not the old busy. Search, chat and e-mail from your inbox.
Get started.

อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail:
อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มี Recently Visited Groups  | Help | Sign in
Google Groups Home
	
MBA KKU X5 Weekday @ Bangkok
	
		
Home
Discussions
Pages
Files
About this group
Contact owner to join
Sponsored links
Umur Muda Pakai BMW?
Yahoo..! Tak Perlu Kerja Makan Gaji
Pendapatan RM2000-RM5000 Seminggu
www.vemmanggis.com/online
Pendapatan Sampingan
Jana Sehingga RM5,000 Seminggu
Berjaya Bersama Vemma
parttimejjobs.weebly.com/
Google Reader
Use Google's web-based blog reader
to keep up with blogs and news.
reader.google.com
Message from discussion FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
The group you are posting to is a Usenet group. Messages posted to this group will make your email address visible to anyone on the Internet.
Your reply message has not been sent.
Your post was successful
Cancel
		
		
Send Discard
		
		
From: 	
To: 	
Cc: 	
Followup To: 	
	
Add Cc | Add Followup-to | Edit Subject 	
Subject: 	
		
Validation: 	
For verification purposes please type the characters you see in the picture below or the numbers you hear by clicking the accessibility icon. Listen and type the numbers you hear
Send Discard
	
	
		
BEN_LO  	
View profile  Translate to English Translated (View Original)
	 More options May 14, 2:41 pm
From: "BEN_LO" <benlo.x5@gmail.com>
Date: Fri, 14 May 2010 11:41:12 +0700
Local: Fri, May 14 2010 2:41 pm
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Forward | Print | View thread | Show original | Report this message | Find messages by this author

-------Original Message-------

From: พรเทพ เอกสมบูน
Date: 14/05/2553 09:24:22
To: ben; t_suntaree@hotmail.com; tee; monto
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก

เงิน ที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า

From: oat.civic@hotmail.com
To: gong.gang@hotmail.com; kittymam111@hotmail.com; kung_45014600@hotmail
com; len_2552@hotmail.com; luknu999@hotmail.com; minny_paino@hotmail.com;
narungorn.m@thaiairways.com; galo_nattpong@hotmail.com; ton_kla25@hotmail
com; wipatee_ac22@hotmail.com; tonkla95@hotmail.com; datonaman@hotmail.com;
sittiporn@uobkayhian.co.th; mameawmameaw9595@hotmail.com; teddy.999@hotmail
com
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Date: Sun, 9 May 2010 00:13:09 +0700

From: thienchai_s@hotmail.com
To: ct_p2000@hotmail.com; aus_vasaram@hotmail.com; joy-venture@hotmail.com;
khwan_eco@hotmail.com; kittitat_kob@hotmail.com; oat.civic@hotmail.com;
leesung03@hotmail.com; vipa.hongratanautai@economos.com; rung_p24@hotmail
com
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Date: Fri, 7 May 2010 10:43:16 +0700

From: j_sodazaa@hotmail.com
To: achara_j@hotmail.com; adipatl@hotmail.com; ainor_ku@hotmail.com;
bonitarz@hotmail.com; deo58@hotmail.com; drum_mann@hotmail.com;
wehotelf@hotmail.com; s_kao_999@hotmail.com; m_we21@hotmail.com;
manatsa_v@yahoo.com; no_k_nok@hotmail.com; ouddeb@hotmail.com;
pkant16@hotmail.com; redsprider_13@hotmail.com; salila3@hotmail.com;
theesit_we21@hotmail.com; tete_smap@hotmail.com; ying_tatoe@hotmail.com;
yay_guide@hotmail.com; fortune-ole@hotmail.com; jing_eco@hotmail.com;
thienchai_s@hotmail.com
Subject: FW: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
Date: Mon, 3 May 2010 09:22:51 +0000

Date: Sun, 2 May 2010 22:49:18 +0700
Subject: Fwd: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
From: wickypappy@gmail.com
To: thekop1978@yahoo.com; akekapat23@hotmail.com; j_sodazaa@hotmail.com;
nichapapa@hotmail.com; wickysk8er@gmail.com; ou_econ_tu@hotmail.com;
teerasit.songtis@gmail.com

---------- Forwarded message ----------
From: THAIBONG 13CROWNS <thaibong@hotmail.com>
Date: 2010/5/2
Subject: ใครเอ่ยที่ถูกหวยทุกงวด/เรื่องจริงจากกองสลาก
เงินที่ถูกซักฟอกหรือเปล่า
To: aloum143@hotmail.com, annji_22@hotmail.com, araiclub@hotmail.com,
aratcharee@hotmail.com, as0421@hotmail.com, atchasat@hotmail.com,
aysel_eye@hotmail.com, b_doggy13@hotmail.com, badmin_ton@hotmail.com,
bas13crowns@hotmail.com, bellesc@hotmail.com, benzo.13@hotmail.com, big
gg@hotmail.com, blackdogs_gangster@hotmail.com, bruce7117@hotmail.com,
bulltie-g@hotmail.com, bussieza@hotmail.com, carboncoast@hotmail.com,
chan_yippy_ck@hotmail.com, chin13crowns@hotmail.com, chompoo_jib@hotmail.com
 cmn_moon@hotmail.com, crime13crowns@hotmail.com, destroyercrew@hotmail.com,
dingdo@hotmail.com, djtoniya@hotmail.com, e_fon_e_fon@hotmail.com,
energy_20@hotmail.com, esgcrew5@hotmail.com, est_420@hotmail.com,
eye13crowns@hotmail.com, fair_thaibong@hotmail.com, fairy_kea@hotmail.com,
fattywow2@hotmail.com, gu_paae@hotmail.com, haanam@hotmail.com,
i_love_u_maryjane@hotmail.com, iam_sina@hotmail.com, jam018@hotmail.com,
jamebon_1997@hotmail.com, jib_su@hotmail.com, kik_caimeiping@yahoo.com,
knatty_me@hotmail.com, korn_vagabond@hotmail.com, koyooty@hotmail.com,
kuaun2008@gmail.com, kuto13crowns@hotmail.com, lekzy_bewty@hotmail.com,
maitree_38@hotmail.com, may_sx7@hotmail.com, maya-huu555@hotmail.com,
misterton13crowns@hotmail.com, muzo231@hotmail.com, nat_sigum@hotmail.com,
nemesis_hamer@hotmail.com, nichapapa@hotmail.com, nz2499@hotmail.com,
oil07_puk14@hotmail.com, omega6919@hotmail.com, oolatastaoo@hotmail.com,
op_ratchapoom@hotmail.com, oui_2099@hotmail.com, Pappy <wickypappy@gmail
com>, party_boy_pontius@hotmail.com, paulsongthai@hotmail.com,
pickubong@hotmail.com, pomme_pp@hotmail.com, pook_onepiece@hotmail.com,
prim_jira@hotmail.com, pumpkins_stylez@hotmail.com, rajahsee_420@hotmail.com
 rasta_ape@hotmail.com, rattikal@hotmail.com, regalize_app2006@hotmail.com,
scooterfat@hotmail.com, seabeach_girl@hotmail.com, sid_pistol@hotmail.com,
sinyore@hotmail.com, sp_esg@hotmail.com, sstbc420@hotmail.com,
t_abill@hotmail.com, taodd@msn.com, THAIBONG 13CROWNS <thaibong@hotmail.com>
 thekop1978@hotmail.com, thitima_puk@hotmail.com, tiger_king_king@hotmail
com, tinny_md@hotmail.com, toey_04@hotmail.com, tongdigy@hotmail.com,
toon_lisa@hotmail.com, tuckywow@hotmail.com, u108hip@hotmail.com, wewee aflo
<weweeaflo@hotmail.com>, xooyx24@hotmail.com, ziimbolt_skal@hotmail.com,
ztoo13crowns@hotmail.com, ชัยณรงค์ ทองระอา <live_is_shit@hotmail.com>

วิทยุรายงาน : รางวัลที่หนึ่งเลข ที่ออก...... 236714
  พจมาน : เอาเลย เริ่มงาน เขียนเลย 714

  ทักษิณ : โอ้ คุณหญิงนี่เก่งจริงๆ งวดนี้ ถูกหวยอีกแล้ว ได้เงิน 870  ล้าน
เก่ง จริงๆ

   พจมาน : เงินนี่จะเอาไปเก็บไว้ไหนล่ะ
   ทักษิณ : เอาไว้ที่อังกฤษเถอะ เงินถูกหวย ไม่เป็นไรหรอก

  สรุปเบื้องหลังให้รับรู้กัน
 หวย ออนไลน์ เจ้ามือทุกคนจะต้องรายงานยอดซื้อทั้งหมด ก่อนวันหวยออก
  คือ ถ้าหวยออกวันที่ 1 คืนวันที่ 31 จะมีการส่งหวยเสร็จเรียร้อย
   กองสลากก็สั่งประมวลผลเลย เลขที่ซื้อมามียอดรวม 1470 ล้านบาท
  ประมวลผลแล้วมีการซื้อเฉลี่ยกัน เลข 000 ถึง 999
  ตัวเลขที่มีการซื้อสูงสุด เช่น 714 ถ้า เลขท้ายสามตัวรางวัลที่ 1 ออก >>
714
  จะ มียอดจ่ายเงินรางวัล 300 ล้านบาท หมายความว่า
  รัฐบาล จะมีกำไร 1170 ล้านบาท แต่ตัวเลขเหล่านี้ ทักษิณ โดย
   ผอ.กอง สลากที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของทักษิณ ดูแล้วก็วิเคราะห์เลยว่า
   งวดนี้จะเอาเงินเข้ารัฐเท่าใหร่ ก็แจ้งให้เจ้ามือที่ชื่อพจมาน รู้ว่า
   จะ ให้เก็บโพยที่ยังไม่เขียนไว้เท่าใหร่
   แล้วเมื่อหวยออกก็ให้เจ้ามือที่ชื่อพจมานเขียนโพยได้เลย
  และ ยอดเท่าใหร่ก็ระบุได้เลย

   หมายความว่าหวยออกอะไร พจมานก็ถูกหวยทุกงวด

  ชัดหรือยัง นี่งัยล่ะที่เค้าดิ้นที่จะให้มีหวยออนไลน์
  และ ขอบอกครับว่า
  ตั้งแต่ ทำหวยออนไลน์มาไม่เคยมีงวดใหนที่พจมานถูกหวยน้อยกว่า 500 ล้าน

  คิดต่อเอาเองแล้วกัน

  รับรู้มาตลอด โดนปิดปากมาตลอด แค่นี้ละที่จะบอก

 คนกองสลาก

Hotmail has tools for the New Busy. Search, chat and e-mail from your inbox.
Learn more.

-- 
Although the daily life is as normal as water. But with that, just some
ripples. We will miss the daily life and be grateful towards changes.
Fortunes and misfortunes, they keep making appearances. It has nothing to do
with our will. Our abilities are too weak. Suddenly one day, like a toy that
 we become broken. When will change come ? When will the end come ? When we
look back, we will feel empty. We cannot help but have to treasure the
present moment. Whether we're sad or happy. We live and await on our
happiness. Those painful times have passed and gone by. Times when we cannot
look back without guilt has also gone by. Times when happiness is scarce has
also gone by. Having gone through so much time which we cannot remember. We
have traveled to today. Experience with time like that. Like also eventually
turn into memories. The reason to live is to leave behind memories.

Pap

The New Busy is not the old busy. Search, chat and e-mail from your inbox.
Get started.

อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail:
อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ
Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้
 Recently Visited Groups  | Help | Sign in
Google Groups Home
	
mitseven
	
		
Home
Discussions
+ new post
Pages
Files
About this group
Join this group
Sponsored links
Cari Duit Untuk Pencen
Income RM2000-RM5000 Seminggu
Terbukti, Lumayan, Daftar Segera
www.umi.myvbizonline.com/google
Google Reader
Use Google's web-based blog reader
to keep up with blogs and news.
reader.google.com
Free Stock Photos
Create a Free Account and Download
High Resolution Images for Free.
Dreamstime.com
		
FW: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง
Options
There are currently too many topics in this group that display first. To make this topic appear first, remove this option from another topic.
There was an error processing your request. Please try again.
Standard view  View as tree
Proportional text  Fixed text
[Click the envelope to receive email updates] 	Email updates to meCancel my email updates
	
		
[Click the star to watch this topic] 	
[Click the envelope to receive email updates]
	
flag
	 	1 message - Collapse all - Translate all to English Translated (View all originals) 	
The group you are posting to is a Usenet group. Messages posted to this group will make your email address visible to anyone on the Internet.
Your reply message has not been sent.
Your post was successful
Cancel
		
		
Send Discard
		
		
From: 	
To: 	
Cc: 	
Followup To: 	
	
Add Cc | Add Followup-to | Edit Subject 	
Subject: 	
		
Validation: 	
For verification purposes please type the characters you see in the picture below or the numbers you hear by clicking the accessibility icon. Listen and type the numbers you hear
Send Discard
	
	
		
Kamolthip Chommaneesak  	
View profile  Translate to English Translated (View Original)
	 More options Sep 28 2007, 10:01 pm
From: Kamolthip Chommaneesak <kamolthip@hotmail.com>
Date: Fri, 28 Sep 2007 12:01:29 +0000
Local: Fri, Sep 28 2007 10:01 pm
Subject: FW: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง
Forward | Print | Individual message | Show original | Report this message | Find messages by this author

> From: somchaivnk@msn.com> To: kimono1974@hotmail.com; Inspiration898765@work.net; kamolthip@hotmail.com; kamontip@hotmail.com; kapuk@maildozy.com; panitarn@hotmail.com; r_sumalee@hotmail.com; su_jupiter@hotmail.com; suwipaon@csci.co.th> Subject: Fw: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง> Date: Thu, 27 Sep 2007 08:43:51 +0700> > > > > >From: "Jarkkit" <jarkkit@asiaplus.co.th>> >To: "อ้อย" <napassorn@asiaplus.co.th>, "หมิ> ง" <krittiya@asiaplus.co.th>, "หมอวุฒิ> ชัย" <vutichai@egco.co.th>, "สมภพ" <somphop@pttep.co.th>, "พี่> พัชนี" <patchaneec@pttep.com>, "ฝน" <junyathon@asiaplus.co.th>, > บอล <chedthanon@asiaplus.co.th>, > ทอง <viroj_latex@hotmail.com>, "> ทอง2" <viroj_stock@hotmail.com>, "worrakit" <worrakit789@yahoo.com>, "> supanee" <supanee@oceaninsure.com>, "suebpong" <suebpong.ati@bbl.co.th> >, "suchera" <sibed11@yahoo.com>, "somchaivnk" <somchaivnk@msn.com>, "> rutsawan" <rutsawan@gmail.com>, "rsakolka" <rsakolka@toyota.co.th>, "p> ornsri" <pornsri@asiaplus.co.th>, "poonsawat" <poonsawat@pttep.com>, "> pongpilot" <pongpilot@netscape.com>, "pengzia" <pengzia@ksc.th.com>, "> nareea" <nareea@phillip.co.th>, "nantiya" <nantiya@pttep.com>, "jo" <n> gamthip@merchant.co.th>> >Subject: Fw: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง> >Date: Tue, 25 Sep 2007 11:38:49 +0700> >> >> >----- Original Message -----> >From: "Center HO Sale 1" <sale1@uobkayhian.co.th>> >To: <jarkkit@asiaplus.co.th>> >Sent: Tuesday, September 25, 2007 11:19 AM> >Subject: Fw: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง> >> >> > >> > > ----- Forwarded by Center HO Sale 1/HS1/RET/HO/TH/UOBKAYHIAN > on 25/09/2007> > > 11:19 -----> > >> > > "Monthol"> > > <monthol@grandspo To: "m asween"> ><s.asawin@mitsui.com>, "m tu" <payakaphanta@yahoo.co.th>, m> > > rt.com> จิ๋ม> ><sutira@thaidairy.co.th>, m ชัยยุทธ <chaiyuth118@yahoo.com>, m ทักขพล> ><wattana@pacific> > > .net.th>, m> > > 24/09/2007 15:12 พี่ราญ> ><the_nantakwang@yahoo.com>, m วิชัย ต <vichai@ji-net.com>, m สุขุม> ><sukum@kslgroup.co> > > m>, m> > > หมอวิชัย> ><vongvictor@yahoo.com>, ภรณ์ <tax@grandsport.com>, บางนา> ><napapengs@yahoo.com>,> > > "kan"> ><kanda.meephansan@scsmg.co.th>,> > > > นุช <voronud@tvothai.com>,> >โอ๋ <suwanna@uobkayhian.co.th>, เจี๊ยบ <usanee@uobkayhian.co.th> > > >, N49> > > การ์ตูน> ><suyanee@gmail.com>, N48 นิด นิตยา <nhongrap@lehman.com>, N47 วิบูล> >วิทยเวโรจน์ <vvneg> > > o@gmail.com>, N46> > > อีฟ ศิวพร> ><nueve_ku59@hotmail.com>, N45 นัท พิมพ์ลดา> ><pimlada.boonyalertsit@th.tesco.com>,> > > N44> > > กุ้ง ณัฐพร> ><nattapornr@trane.com>, N42 พลอย อัจฉริยา <auchariya@hotmail.com>, N38 อาม> >ธิติ <p> > > eearm@hotmail.com>, N37> > > พลอย ทัตทยา> ><ploysassy@hotmail.com>, N36 พร จิราพร <thanaviroonkit2000@yahoo.com>, > N29 ส> > > มบูรณ์> ><somboonb@yellowribbon.co.th>, N27 สุชัย <suchai@carlyna.com>, N26 บุญทิพ> ><tip8488@gm> > > ail.com>, N23> > > พิชา> ><picha_kay@yahoo.com>, N19 วิฑูร <witoon.s@pttplc.com>, N18 นรินรัตน์> ><nalinratgr@yahoo> > > .com>, "N17 pin"> ><phinpin@yahoo.com>, N15> > > ภัก> ><pakhome359@yahoo.com>, N14 กัล <teana_petch@yahoo.co.th>, N13 สมบูรณ์ > ศิริ> ><somb03@yaho> > > o.com>, "N11 jan"> ><w_boonyiem@hotmail.com>, "N08 nong" <nong@hotmail.com>, "N07 nui"> > > <nui_accord@yahoo.com>,> >N06> > > วารินทร์> ><warin_jpn@hotmail.com>, "N03 go" <pmeksopon@yahoo.com>, N02> > > > ธนัท <tnat251@yahoo.com>,> >N01 ไอศูนย์ <gmscompany@yahoo.com>> > > cc:> > > Subject: Fw:> >ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง> > >> > >> > >> > >> > >> > >> > > ----- Original Message -----> > > From: orientalbkk> > > To: Damrongphand Snitwong ; monthol ; john@thairunggroup.com ; > Chirayudh> > > Vasuratna ; chanatip sareewiwattana ; sukit wat ; Ekgapoom > Chatvutigri ;> > > panin tangkathach ; sichol@hotmail.com ; Urai Aswanichakorn ; RTN > Varee ;> > > Sawadvong Suthikorncompee ; Apinya ; orachorn tessalee> > > Sent: Monday, September 24, 2007 1:04 PM> > > Subject: Fw: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง> > >> > > Subject: FW: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง> > >> > >> > >> > >> > >> > > ***********************> > > Your mail has been scanned by> > > InterScan.> > > ***********-***********> > >> > >> > >> > >> > > Regards.> > > Mr.KUMPANART WATTATHUM> > > Asst.Sales Manager.> > > ES SOLUTIONS CO.,LTD.> > > 98/8 Moo 3 Lumlukka Rd.,> > > Ladswai Lumlukka Patumthani> > > 12150, Thailand.> > > Tel: 02-9934559, 02-9934514> > > Fax: 02-9934559 Ext 104> > > Mobile: 081-939-4511> > > E-mail: guumpanart@yahoo.com> > >> > > > >> > > >> Subject: Fw: ช่วยกันหน่อยนะคะทำง่ายๆเอง> > > >>> > > >>> > > >>>>>กรุณาช่วยเหลือชีวิตเด็กน้อยวัย สี่ขวบครึ่งคนนี้! ด้วย> > > >>>>>เธอป่วยหนักและต้องการผ่าตัด ท่านสามารถช่วยเธอโดยท่าน> >Forward> > > >>>>>อีเม! ล์นี้ออกไป เด็กจะได้รับเงินช่วย เหลือค่าผ่า> ตัด 10> >เซ็นต์ต่อฉบับ> > > >>>>>> > > >>>> > > >>> > > >> > >> > >> > >> > >> > >> > > Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your> > > pocket: mail, news, photos & more.> > >> > >> > >> > >> > > Invite your mail contacts to join your friends list with Windows> >Live> > > Spaces. It's easy! Try it!> > >> > >> > >> > > *************************************************> > >> > > - This e-mail and files that attached with this e-mail is> > > intended> > > for the recipients only. if you received this e-mail by> > > mistake> > > please inform administrator@royalporcelain.co.th> > >> > > - Please be informed that the messages, idea, or point of> > > view in> > > this e-mail belongs to the author of the e-mail only and is> > > not> > > in anyway related to the company.> > >> > > - Recipient should check this e-mail and attached files for> > > any> > > viruses. The company will not be held responsible for any> > > damages> > > caused by any virus.> > >> > > *************************************************> > >> > >> > >> > >> > > Explore the seven wonders of the world Learn more!> > >> > > __________ NOD32 2545 (20070923) Information __________> > >> > > This message was checked by NOD32 antivirus system.> > > http://www.eset.com(See attached file: image001.jpg)(See attached file:> > > image9.jpg)(See attached file: image8.jpg)(See attached > file: image6.jpg)> > > (See attached file: image7.jpg)(See attached file: image5.jpg)> > >> > >> > > ------------------------------------------------------------------------> --> >-------------------> > > This transmission has been issued by a member of the UOB Kay Hian Group> > > for the information of the addressee only and should not be reproduced> > > and/or distributed to any other person. Each page attached hereto must > be> >read in conjunction with any disclaimer which forms part of it.> > > Unless otherwise stated,this transmission is neither an offer nor the> >solicitation of an offer to sell or purchase any investment. Its> >solicitation of an offer to sell or purchase any investment. Its ontents > are> >based on information obtained from sources believed to be reliable but UOB> >Kay Hian Group makes no representation> > > and accepts no responsibility or liability as to its completeness or> >accuracy.> > _________________________________________________________________> MSN 8 ป้องกันไวรัสในอีเมล (ฟรี 2 เดือน*) http://join.msn.com/?> page=features/virus > page=features/virus

___________________________________________________ Recently Visited Groups | Help | Sign in
Google Groups Home
	
K SME Care รุ่น 4
	
		
Home
Discussions
Pages
Files
About this group
Apply for group membership
		
Fw: Fw: มูลนิธิวรรณ” รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!
Options
There are currently too many topics in this group that display first. To make this topic appear first, remove this option from another topic.
There was an error processing your request. Please try again.
Standard view  View as tree
Proportional text  Fixed font
[Click the envelope to receive email updates] 	Email updates to meCancel my email updates
	
		
[Click the star to watch this topic] 	
[Click the envelope to receive email updates]
	
flag
	 	3 messages - Collapse all - Translate all to English (UK) Translated (View all originals) 	
The group you are posting to is a Usenet group. Messages posted to this group will make your email address visible to anyone on the Internet.
Your reply message has not been sent.
Your post was successful
Cancel
		
		
Send Discard
		
		
From: 	
To: 	
Cc: 	
Follow-up To: 	
	
Add Cc | Add Follow-up to | Edit Subject 	
Subject: 	
		
Validation: 	
For verification purposes please type the characters you see in the picture below or the numbers you hear by clicking the accessibility icon. Listen and type the numbers that you hear
Send Discard
	
	
		
Sweetland  	
View profile  Translate to English (UK) Translated (View Original)
	 More options 26 June 2008, 09:40
From: "Sweetland" <sweetlan@loxinfo.co.th>
Date: Thu, 26 Jun 2008 06:40:57 +0700
Local: Thurs 26 June 2008 09:40
Subject: Fw: Fw: มูลนิธิวรรณ” รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!
Forward | Print | Individual message | Show original | Report this message | Find messages by this author

- Hide quoted text -
- Show quoted text -
----- Original Message -----
From: Seksan Tangwinit
To: Pido-ลัดดา ; PRTR-อรฉัตร อ. ; กลกรรณ จ. ; กิตติพงศ์ พ. ; ขวัญจิตร ต. ; จรัญย์ ล. ; จุ๋ม ; ชลัท ช. ; ญาดา ต. ; ณฐอร ต. ; ณวร ส. ; ณัฐพร ช. ; ณิชา ก. ; ณิชาภัทร บ. ; ทิพาวรรณ ภ. ; ธนันชัย จ. ; ธราพันธ์ ก. ; นพวรรณ ศ. ; นภา ผ. ; นภาพร ส. ; นรินทร์ พ. ; นันทพร ร. ; นารีรัตน์ อ. ; นิภาพร ผ. ; บรเมศร์ ธ. ; บุญสืบ พ. ; ปกรณ์ ต. ; ประนอม จ. ; ประยูร ร. ; ปริญญา ถ. ; ปิติพัฒน์ พ. ; พัชรินทร์ บ. ; พี่ป๋อม ; พี่อ้วน ; พี่อ๊อด Piriya Yamnoon ; มณีรัตน์ จ. ; ยงยุทธ ด. ; รังสรรค์ ศ. ; รุสมีนี ค. ; วนิดา ก. ; วัลลภา ค. ; วิพร ต. ; วิรัช ; วิสุทธิ์ ล. ; วิสูตร ด. ; วีรวัฒน์ ป. ; ศรินทิพย์ ด. ; ศันสนีย์ จ. ; ศิริวรรณ จ. ; สมกมล ห. ; สมชาย ท. ; สมพงษ์ ช. ; สมศรี ข. ; สัจจมาน ส. ; สันติ ม. ; สิตาพร ล. ; สิริลดา ค. ; สุชยา ก. ; สุธี ส. ; สุนิล จ. ; สุวดี ส. ; หมอกรรณิกา ก. ; อดิพงษ์ ภ. ; อภิชาติ ศ. ; อรพินธุ์ จ. ; อัคควิทย์ ท. ; อังคารลักษณ์ ส. ; อารยา ศ. ; อุษา ม. ; เกสิณี อ. ; เดชา บ. ; เปิ้ล ; เพ็ญศรี ศ. ; เศกชาย ต. ; เสรี ส. ; โอภาส ว. ; ไพฑูรย์ จ. ; ไวยวุฒิ ส. ; ต้น ; ทวีศักดิ์ ศ. ; ธีระ ก. ; วิชัย ก. ; ศิริชัย จ. ; ศิวาพร ร. ; ศุภร ช. ; สารภี ศ. ; แอน ; โชติ ต. ; โป้ง ; AIA-EV ; AIA-EV13 ; AIA-EV17 ; AIA-EV18 ; AIA-EV20 ; AIA-EV24 ; AIA-EV25 ; AIA-EV26 ; AIA-EV29 ; AIA-EV30 ; AIA-EV32-นารถฤทัย ป. ; AIA-EV33 ; AIA-EV36 ; AIA-EV38 ; AIA-EV39 ; AIA-EV42-จารุกาญจน์ ; AIA-EV43 ประชา ; AIA-EV44-ภูนถญา ศ.
Sent: 14 March 2008 15:32
Subject: Fwd: Fw: เธกเธนเธฅเธ เธดเธ เธดเธงเธฃเธฃเธ“โ€ เธฃเธฑเธ เธฃเธฑเธ เธฉเธฒเธ เธนเน เธ เน เธงเธขเน เธฃเธ เธกเธฐเน€เธฃเน เธ เธ เธฃเธต!

---------- Forwarded message ----------
From: Sriwan Riddhimat <sriwan.r@thaiairways.com>
Date: มี.ค. 14, 2008 1:33 หลังเที่ยง
Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!
To: Achiravit Waratrujiwong <achiravit.w@thaiairways.com>, Anek Jannak <anek.j@thaiairways.com>, Chalermphol Thaiyanon <chalermphol.th@thaiairways.com>, Chanida Sutthichackr <chanida.s@thaiairways.com>, Cherdchai Kanjanopas <cherdchai.ka@thaiairways.com>, Chonlamas Phaothai <chonlamas.p@thaiairways.com>, Eaksuda Chinnapongse <eaksuda.c@thaiairways.com>, Jareerat Manotaya <jareerat.m@thaiairways.com>, Kanyarat Bamphensak <kanyarat.b@thaiairways.com>, Suchat Sukontapisarn <suchat.su@thaiairways.com>, seksan.tangwinit@gmail.com

-----Forwarded by Sriwan Riddhimat/THAIAIRWAYS on 03/14/2008 01:32PM -----

 To: acct.cnx@thaiairways.com, amorn.k@thaiairways.com, ekasit.c@thaiairways.com, preechapol.k@thaiairways.com, redeerat.s@pttplc.com, sahachaisaree@yahoo.com, sriwan.r@thaiairways.com, sukanya.bi@thaiairways.com, yuvadee.c@thaiairways.com
 From: Panisara Ngamboon/THAIAIRWAYS
 Date: 03/04/2008 10:51AM
 Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

 -----Forwarded by Panisara Ngamboon/THAIAIRWAYS on 03/04/2008 10:50AM -----

  To: kornkamon_tee@hotmail.com, panisara.n@thaiairways.com, sam_ubp@hotmail.com
  From: Thitima Osornprasop/THAIAIRWAYS
  Date: 03/04/2008 09:00AM
  Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

  -----Forwarded by Thitima Osornprasop/THAIAIRWAYS on 03/04/2008 08:57AM -----

   To: <nipaphan.p@thaiairways.com>, "Thitima Osornprasop" <Thitima.O@thaiairways.com>, "Boonsook Pongwattanasomporn" <boonsook.p@thaiairways.com>, "pattira.r" <pattira.r@thaiairways.com>, "Pornpimol Suwannarat" <pornpimol.s@thaiairways.com>
   From: "PIMPORN OUAYSINPRASERT" <pimporn.o@thaiairways.com>
   Date: 03/04/2008 08:38AM
   Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

   ----- Original Message -----
   From: Amornlarp Hirunarj
   To: mail=lasanan.l@thaiairways.com ; Aunchalee Leesawaengsuk ; chatkaew.s@thaiairways.com ; Pimporn Ouaysinprasert ; Krittiyalux Sahavejjabhand
   Sent: Tuesday, March 04, 2008 8:26 AM
   Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

   -----Forwarded by Amornlarp Hirunarj/THAIAIRWAYS on 03/04/2008 08:26AM -----

    To: Bhusadee.Wec@tmbbank.com , Natnara.sir@tmbbank.com , ladaporn.sal@tmbbank.com , Areepat.sri@tmbbank.com , jiraporn.thu@tmbbank.com , Varintorn.Pat@tmbbank.com , Narumol.Mua@tmbbank.com , salisa.kha@tmbbank.com , siriporn.khu@tmbbank.com , Tantila.Pho@tmbbank.com , Absorn.Lee@tmbbank.com , Sansanee.Int@tmbbank.com , boonjira.ute@tmbbank.com , Phakae.Yod@tmbbank.com , Swangwan.Sal@tmbbank.com , roongdao.cho@tmbbank.com , Suphinya.Chu@tmbbank.com , montri.mua@tmbbank.com , Teardsak.Jar@tmbbank.com , salinee.loy@tmbbank.com , Dhitirat.Num@tmbbank.com , jirawat.phu@tmbbank.com , Sasapin.Pun@tmbbank.com , Rapeepan.Cha@tmbbank.com , Panrutai.Sir@tmbbank.com , Piyanuch.Boo@tmbbank.com, ple4anya@yahoo.com, chutawadi@yahoo.com, yupapinnid@yahoo.com, nontinateari@gmail.com, ann.natchaya@gmail.com, ketkanit@hotmail.com, suttipunt@hotmail.com, sumanak2000@yahoo.com, peera997@mof.go.th, pandabees@hotmail.com, nawakit.m@thaiairways.com, Suvanna.Dhi@tmbbank.com, Wacharaporn.Mah@tmbbank.com, Mayu_tim@hotmail.com, nalisap@dhipaya.co.th, Wittayac@dhipaya.co.th, Kantharat.Sak@tmbbank.com, Kulwadee.Peu@tmbbank.com, nongram@scb.co.th, oui_ratch@hotmail.com, e_kutjung@hotmail.com, rachadak@ais.co.th, apisada.s@pttplc.com, valaipan.s@pttplc.com, kokoman36@hotmail.com, rattarins@yahoo.com, chaiporn.s@thaiairways.com, amornlarp.h@thaiairways.com, usanee.s@thaiairways.com, paniti866@yahoo.com, prasit.map@tmbbank.com, Suchittra.Sin@tmbbank.com, poonpattana.viw@tmbbank.com
    From: nontinate.ari@tmbbank.com
    Date: 03/03/2008 02:09PM
    Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

    -----Forwarded by Nontinate Ariyanon/PCEO/TMB on 03/03/2008 02:07PM -----

     To: Prasit Maprasom/BBG/TMB@TMB, Narin Wongpinpet/OSG/TMB@TMB, Watthanakorn Phiphopthaneth/CBG/TMB@TMB, Jakravut Kumut/HRG/TMB@TMB, Surapon Lhaosangtham/CBG/TMB@TMB, Surapol Chaiprapar/EBD/TMB@TMB, Kamnuan wattanarungruang/NPA/TMB@TMB, Pamonchai Nakrob/CBG/TMB@TMB, Sombat Troaree/BBG/TMB@TMB, Pailin Sornsakdakorn/BBG/TMB@TMB, Sukhunchai Jitkajohnpaisal/BBG/TMB@TMB, Maitree Apichatchot/HRDO/TMB@TMB, Hirun Sahakaro/PCEO/TMB@TMB, Pongsak Wongklalong/OSG/TMB@TMB, Khanisorn Jantapoom/CBG/TMB@TMB, Prapasri Banditwarakul/BBG/TMB@TMB, Salinee Loylew/CST/TMB@TMB, Swangwan Salifa/APRO/TMB@TMB, Aphinan Soparat/CST/TMB@TMB, Usanee Wongseangchundr/BHO_LY/TMB@TMB, Rattanaporn Treepob/BBG/TMB@TMB, Piyanuch Bookprong/PCEO/TMB@TMB, Samaisuk Thanadson/CST/TMB@TMB, Montri Muangboon/CST/TMB@TMB, Torsoang Spanuchart/CST/TMB@TMB, Ladaporn Salakshna/PCEO/TMB@TMB, Salisa Khaojui/PCEO/TMB@TMB, Sansanee Inthara/FNC/TMB@TMB, Samianchai Yasuriya/HRG/TMB@TMB, Srisakul Sanagun/CST/TMB@TMB, Nontinate Ariyanon/PCEO/TMB@TMB, Sudawan Chaipatrapong/CST/TMB@TMB, natchayak@dhipaya.co.th, natnara_siriratanaboworn@yahoo.com, Suvaphan Sriratanapochai/FNC/TMB@TMB, Kittivarn Santakul/BBG/TMB@TMB
     From: Chokchai Kajonchippanngam/BBG/TMB
     Date: 03/03/2008 10:32AM
     Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

     -----Forwarded by Chokchai Kajonchippanngam/BBG/TMB on 03/03/2008 10:18AM -----

      To: atsadang_sri@tmap-em.toyota-asia.com, nongnapass@sherwood.co.th, jeery_pg@hotmail.com, Panaporn Opaspana/BBG/TMB@TMB, Arun Nawakitrungsun/BBG/TMB@TMB, Sumalee Santimanochai/BBG/TMB@TMB, Chokchai Kajonchippanngam/BBG/TMB@TMB, Budsara Ketkakomol/BBG/TMB@TMB, Jarunya Kumpakul/BBG/TMB@TMB, Somkid Suphamongkoldee/BBG/TMB@TMB, Jaruwan Siriphaisalsopha/BBG/TMB@TMB, Anochar Fuangkhajorn/BBG/TMB@TMB, Suntree Sungain/CST/TMB@TMB, Budsaya Mahaphan/BBG/TMB@TMB, Kantima Handiloklert/BBG/TMB@TMB, waraporn@cetelem.co.th, Pikulchat Rojjittirat/RMM/TMB@TMB, Butsabong Saengthong/BBG/TMB@TMB, Samanan Roumanyamanee/BBG/TMB@TMB, Rungsri Sobhanavsu/IT/TMB@TMB, Soontaree Tangwattanatrakul/IT/TMB@TMB, Apichat Veeratlanpinyo/IT/TMB@TMB, Orapan Sutasant/BBG/TMB@TMB, Pasorn Wangnoi/CM/TMB@TMB, jum_jom@hotmail.com
      From:

...

read more »

  Forward 
		
		
		
You must Sign in before you can post messages.
To post a message, you must first join this group.
Please update your nickname on the subscription settings page before posting.
You do not have the permission required to post.
	
		
Saisit - Maxway  	
View profile  Translate to English (UK) Translated (View Original)
	 More options 26 June 2008, 12:34
From: "Saisit - Maxway" <saisit@maxway.co.th>
Date: Thu, 26 Jun 2008 09:34:23 +0700
Local: Thurs 26 June 2008 12:34
Subject: RE: [KSME4] Fw: Fw: มูลนิธิวรรณ” รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!
Forward | Print | Individual message | Show original | Report this message | Find messages by this author

เรียน ผู้ดูแล ksme4 group

รบกวนช่วยลบ อีเมล ของผมออกจาก group นี้ด้วยครับ

เนื่องจากเป็นอีเมลที่ใข้ ทำงาน เลย ไม่อยากจะต้องมานั่งเช็ค อีเมลบ่อยๆ ขอความ
กรุณา นะครับ

รบกวน ช่วยตอบกลับมาด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

 

Best Regards,

 

Saisit Chatametikul
Deputy Managing Director

Maxway Co.,Ltd.
 <http://www.maxway.co.th> www.maxway.co.th

 <mailto:saisit@maxway.co.th> saisit@maxway.co.th
Tel:    +(66) 2 366 0263
Fax:   +(66) 2 366 0233

Mobile: +(66) 81 701 3000

 _____ 

From: ksme4@googlegroups.com [mailto:ksme4@googlegroups.com] On Behalf Of
Sweetland
Sent: Thursday, June 26, 2008 6:41 AM
To: "tickc@loxinfo.co.th"@mx4.pacific.net.th;
"queenabc@loxinfo.co.th"@mx4.pacific.net.th;
"wanna_nitasnopkul@hotmail.com"@mx4.pacific.net.th;
"tangvinit@hotmail.com"@mx4.pacific.net.th;
"muggy73@gmail.com"@mx4.pacific.net.th; ksme4@googlegroups.com; nuch; seng;
napa; Eddie; chote; huat; chan; beng; saroch; jongjin; krabi; TTAA (E-mail)
Subject: [KSME4] Fw: Fw: มูลนิธิวรรณ” รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

 

 

- Hide quoted text -
- Show quoted text -
----- Original Message -----

From: Seksan <mailto:seksan.tangwinit@gmail.com> Tangwinit

To: Pido- <mailto:gasialadda@gmail.com> ลัดดา ; PRTR-

<mailto:orachat@prtr.com> อรฉัตร อ. ; <mailto:konlakan@thaioil.co.th> กลกร
รณ จ. ; <mailto:kittipong_p@mfec.co.th> กิตติพงศ์ พ. ;
<mailto:kwanjit@aftc.or.th> ขวัญจิตร ต. ; <mailto:leo_bsg@hotmail.com> จรัญ
ย์ ล. ; <mailto:jassy_joom@hotmail.com> จุ๋ม ;
<mailto:chaluthcheepsatayakorn@gmail.com> ชลัท ช. ;
<mailto:yada@afet.or.th> ญาดา ต. ; <mailto:sirinuchbeachinn@hotmail.com>
ณฐอร ต. ; <mailto:suttisornyotinn@netscape.net> ณวร ส. ;
<mailto:bubblebua@hotmail.com> ณัฐพร ช. ; <mailto:ksjmrs@yahoo.com> ณิชา ก.
; <mailto:tuck@printhead2005.com> ณิชาภัทร บ. ;
<mailto:tipaphan@scbam.com> ทิพาวรรณ ภ. ;
<mailto:thananchai@uobkayhian.co.th> ธนันชัย จ. ;
<mailto:kood2000@ongsa.com> ธราพันธ์ ก. ;
<mailto:noppawan.sakkiatkamthorn@th.standardchartered.com> นพวรรณ ศ. ;
<mailto:napa.big@gmail.com> นภา ผ. ; <mailto:napapornsuwarat@ocbc.com> นภา
พร ส. ; <mailto:narinpop@yahoo.com> นรินทร์ พ. ;
<mailto:noi_nr@hotmail.com> นันทพร ร. ; <mailto:benzthanan@gmail.com> นารี
รัตน์ อ. ; <mailto:nipa4680@yahoo.com> นิภาพร ผ. ;
<mailto:bor_mes@yahoo.com> บรเมศร์ ธ. ; <mailto:petch@printhead2005.com>
บุญสืบ พ. ; <mailto:pakornt@chevrontexaco.com> ปกรณ์ ต. ;
<mailto:mujong_02@hotmail.com> ประนอม จ. ; <mailto:prayoon@ar.co.th> ประยูร
ร. ; <mailto:iampu123@yahoo.com> ปริญญา ถ. ; <mailto:suk14@thaimail.com>
ปิติพัฒน์ พ. ; <mailto:patcharin@crystalsoft.co.th> พัชรินทร์ บ. ;
<mailto:pom_roberts@hotmail.com> พี่ป๋อม ; <mailto:sweetlan@loxinfo.co.th>
พี่อ้วน ; <mailto:piriya.y@thaiairways.com> พี่อ๊อด Piriya Yamnoon ;
<mailto:judy_jitjaruek@hotmail.com> มณีรัตน์ จ. ;
<mailto:dilokkit@anet.net.th> ยงยุทธ ด. ; <mailto:sharkxyber@gmail.com> รัง
สรรค์ ศ. ; <mailto:rusminiku@gmail.com> รุสมีนี ค. ;
<mailto:wanidag@uobkayhian.co.th> วนิดา ก. ;
<mailto:leelawadee_003@hotmail.com> วัลลภา ค. ;
<mailto:wi_laiporn@hotmail.com> วิพร ต. ; <mailto:wj8815@gmail.com> วิรัช ;
<mailto:visoot@vlbcs.com> วิสุทธิ์ ล. ; <mailto:visootr_d@hotmail.com> วิ
สูตร ด. ; <mailto:yenlycherrly@gmail.com> วีรวัฒน์ ป. ;
<mailto:sarintip_da@hotmail.com> ศรินทิพย์ ด. ;
<mailto:sansaneec@sat.co.th> ศันสนีย์ จ. ; <mailto:siriwon@gmail.com> ศิริ
วรรณ จ. ; <mailto:somkhamon_hongsaengthai@th.smbc.co.jp> สมกมล ห. ;
<mailto:somchai_t@ays.co.th> สมชาย ท. ; <mailto:sompong@maharapoe.com> สม
พงษ์ ช. ; <mailto:somsri@ays.co.th> สมศรี ข. ;
<mailto:sajjamann@gmail.com> สัจจมาน ส. ; <mailto:santimanee@gmail.com> สัน
ติ ม. ; <mailto:sitaporn@aftc.or.th> สิตาพร ล. ;
<mailto:s.lada@hotmail.com> สิริลดา ค. ; <mailto:jui@ongsagroup.com> สุชยา
ก. ; <mailto:sutee_s@banpu.co.th> สุธี ส. ;
<mailto:sofilace@loxinfo.co.th> สุนิล จ. ; <mailto:suwadee_csb@yahoo.com>
สุวดี ส. ; <mailto:thongchaifat@hotmail.com> หมอกรรณิกา ก. ;
<mailto:adipong@scbs.com> อดิพงษ์ ภ. ; <mailto:apichat.s@pttchem.com> อภิชา
ติ ศ. ; <mailto:orapin35@yahoo.com> อรพินธุ์ จ. ;
<mailto:akkawit@pro-p.co.th> อัคควิทย์ ท. ;
<mailto:angkanluck.sukruan@ec.europa.eu> อังคารลักษณ์ ส. ;
<mailto:nutchita@bylan.co.th> อารยา ศ. ; <mailto:tu_anaroj@yahoo.com> อุษา
ม. ; <mailto:bewitch.photolab@gmail.com> เกสิณี อ. ;
<mailto:decha.b@pttplc.com> เดชา บ. ; <mailto:nantida1234@hotmail.com>
เปิ้ล ; <mailto:pensril_s@yahoo.com> เพ็ญศรี ศ. ;
<mailto:sakechai.t@thaiairways.com> เศกชาย ต. ;
<mailto:seree_se@hotmail.com> เสรี ส. ; <mailto:opasma@gmail.com> โอภาส ว.
; <mailto:sapconsul@yahoo.com> ไพฑูรย์ จ. ; <mailto:keaw8889@yahoo.om> ไว
ยวุฒิ ส. ; <mailto:a4cman@hotmail.com> ต้น ;
<mailto:taweesaksorn@hotmail.com> ทวีศักดิ์ ศ. ;
<mailto:kktheera@hotmail.com> ธีระ ก. ; <mailto:mdc.phuket@mahajak.com> วิ
ชัย ก. ; <mailto:sjirayuv@toyota.co.th> ศิริชัย จ. ;
<mailto:siwaporn.ratanakhumpaeng@gmail.com> ศิวาพร ร. ;
<mailto:supornc@tot.co.th> ศุภร ช. ; <mailto:mali12st@hotmail.com> สารภี ศ.
; <mailto:apinya.cheurthai@ec.europa.eu> แอน ;
<mailto:tangvinit@hotmail.com> โชติ ต. ; <mailto:gon233@hotmail.com> โป้ง ;
AIA-EV <mailto:spbroker@gmail.com> ; AIA-EV13 <mailto:ev13aia@gmail.com> ;
AIA-EV17 <mailto:arunrataia@hotmail.com> ; AIA-EV18
<mailto:yeeaia@gmail.com> ; AIA-EV20 <mailto:kriengchais@gmail.com> ;
AIA-EV24 <mailto:ev24aia@gmail.com> ; AIA-EV25
<mailto:sirikarn_ko@yahoo.co.th> ; AIA-EV26 <mailto:sirinartev26@gmail.com>
; AIA-EV29 <mailto:changmingli@yahoo.com> ; AIA-EV30
<mailto:ev30aia@gmail.com> ; AIA-EV32- <mailto:everest32ster@gmail.com> นา
รถฤทัย ป. ; AIA-EV33 <mailto:upara@hotmail.com> ; AIA-EV36
<mailto:everest36@gmail.com> ; AIA-EV38 <mailto:tookta.38@hotmail.com> ;
AIA-EV39 <mailto:issara_big@yahoo.com> ; AIA-EV42-
<mailto:jarukankorn@gmail.com> จารุกาญจน์ ; AIA-EV43
<mailto:pyodim@gmail.com> ประชา ; AIA-EV44- <mailto:n_siriphan@hotmail.com>
ภูนถญา ศ.

Sent: 14 March 2008 15:32

Subject: Fwd: Fw: เธกเธนเธฅเธ เธดเธ เธดเธงเธฃเธฃเธ“โ€ เธฃเธฑเธ เธฃเธฑเธ เธฉ
เธฒเธ เธนเน เธ เน เธงเธขเน เธฃเธ เธกเธฐเน€เธฃเน เธ เธ เธฃเธต!

 

---------- Forwarded message ----------
From: Sriwan Riddhimat <sriwan.r@thaiairways.com>
Date: มี.ค. 14, 2008 1:33 หลังเที่ยง
Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!
To: Achiravit Waratrujiwong <achiravit.w@thaiairways.com>, Anek Jannak
<anek.j@thaiairways.com>, Chalermphol Thaiyanon
<chalermphol.th@thaiairways.com>, Chanida Sutthichackr
<chanida.s@thaiairways.com>, Cherdchai Kanjanopas
<cherdchai.ka@thaiairways.com>, Chonlamas Phaothai
<chonlamas.p@thaiairways.com>, Eaksuda Chinnapongse
<eaksuda.c@thaiairways.com>, Jareerat Manotaya <jareerat.m@thaiairways.com>,
Kanyarat Bamphensak <kanyarat.b@thaiairways.com>, Suchat Sukontapisarn
<suchat.su@thaiairways.com>, seksan.tangwinit@gmail.com

-----Forwarded by Sriwan Riddhimat/THAIAIRWAYS on 03/14/2008 01:32PM -----

To: acct.cnx@thaiairways.com, amorn.k@thaiairways.com,
ekasit.c@thaiairways.com, preechapol.k@thaiairways.com,
redeerat.s@pttplc.com, sahachaisaree@yahoo.com, sriwan.r@thaiairways.com,
sukanya.bi@thaiairways.com, yuvadee.c@thaiairways.com
From: Panisara Ngamboon/THAIAIRWAYS
Date: 03/04/2008 10:51AM
Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

-----Forwarded by Panisara Ngamboon/THAIAIRWAYS on 03/04/2008 10:50AM -----

To: kornkamon_tee@hotmail.com, panisara.n@thaiairways.com,
sam_ubp@hotmail.com
From: Thitima Osornprasop/THAIAIRWAYS
Date: 03/04/2008 09:00AM
Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

-----Forwarded by Thitima Osornprasop/THAIAIRWAYS on 03/04/2008 08:57AM ----
-

To: <nipaphan.p@thaiairways.com>, "Thitima Osornprasop"
<Thitima.O@thaiairways.com>, "Boonsook Pongwattanasomporn"
<boonsook.p@thaiairways.com>, "pattira.r" <pattira.r@thaiairways.com>,
"Pornpimol Suwannarat" <pornpimol.s@thaiairways.com>
From: "PIMPORN OUAYSINPRASERT"

...

read more »

  Forward 
		
		
		
You must Sign in before you can post messages.
To post a message, you must first join this group.
Please update your nickname on the subscription settings page before posting.
You do not have the permission required to post.
	
		
Lesco Adirect  	
View profile  Translate to English (UK) Translated (View Original)
	 More options 26 June 2008, 13:01
From: "Lesco Adirect" <adireck.p@lesco93.com>
Date: Thu, 26 Jun 2008 10:01:46 +0700
Local: Thurs 26 June 2008 13:01
Subject: RE: [KSME4] Re: Fw: Fw: มูลนิธิวรรณ” รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!
Forward | Print | Individual message | Show original | Report this message | Find messages by this author

เหมือนกันครับ ช่วยลบของผมออกด้วยครับ

อดิเรก

KSME$ group 4

 _____ 

From: ksme4@googlegroups.com [mailto:ksme4@googlegroups.com] On Behalf Of Saisit - Maxway
Sent: 26 มิถุนายน 2551 9:34
To: ksme4@googlegroups.com; "tickc@loxinfo.co.th"@mx4.pacific.net.th; "queenabc@loxinfo.co.th"@mx4.pacific.net.th; "wanna_nitasnopkul@hotmail.com"@mx4.pacific.net.th; "tangvinit@hotmail.com"@mx4.pacific.net.th; "muggy73@gmail.com"@mx4.pacific.net.th; 'nuch'; 'seng'; 'napa'; 'Eddie'; 'chote'; 'huat'; 'chan'; 'beng'; 'saroch'; 'jongjin'; 'krabi'; 'TTAA (E-mail)'
Subject: [KSME4] Re: Fw: Fw: มูลนิธิวรรณ” รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

เรียน ผู้ดูแล ksme4 group

รบกวน ช่วยลบ อีเมล ของผมออกจาก group นี้ด้วยครับ

เนื่อง จากเป็นอีเมลที่ใข้ทำงาน เลย ไม่อยากจะต้องมานั่งเช็ค อีเมลบ่อยๆ ขอความกรุณา นะครับ

รบกวนช่วยตอบกลับมาด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

Best Regards,

Saisit Chatametikul
Deputy Managing Director

Maxway Co.,Ltd.
 <http://www.maxway.co.th> www.maxway.co.th

 <mailto:saisit@maxway.co.th> saisit@maxway.co.th
Tel:    +(66) 2 366 0263
Fax:   +(66) 2 366 0233

Mobile: +(66) 81 701 3000

 _____ 

From: ksme4@googlegroups.com [mailto:ksme4@googlegroups.com] On Behalf Of Sweetland
Sent: Thursday, June 26, 2008 6:41 AM
To: "tickc@loxinfo.co.th"@mx4.pacific.net.th; "queenabc@loxinfo.co.th"@mx4.pacific.net.th; "wanna_nitasnopkul@hotmail.com"@mx4.pacific.net.th; "tangvinit@hotmail.com"@mx4.pacific.net.th; "muggy73@gmail.com"@mx4.pacific.net.th; ksme4@googlegroups.com; nuch; seng; napa; Eddie; chote; huat; chan; beng; saroch; jongjin; krabi; TTAA (E-mail)
Subject: [KSME4] Fw: Fw: มูลนิธิวรรณ” รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!

- Hide quoted text -
- Show quoted text -
----- Original Message -----

From: Seksan <mailto:seksan.tangwinit@gmail.com> Tangwinit

To: Pido- <mailto:gasialadda@gmail.com> ลัดดา ; PRTR- <mailto:orachat@prtr.com> อรฉัตร อ. ; <mailto:konlakan@thaioil.co.th> กลกรรณ จ. ; <mailto:kittipong_p@mfec.co.th> กิตติพงศ์ พ. ; <mailto:kwanjit@aftc.or.th> ขวัญจิตร ต. ; <mailto:leo_bsg@hotmail.com> จรัญย์ ล. ; <mailto:jassy_joom@hotmail.com> จุ๋ม ; <mailto:chaluthcheepsatayakorn@gmail.com> ชลัท ช. ; <mailto:yada@afet.or.th> ญาดา ต. ; <mailto:sirinuchbeachinn@hotmail.com> ณฐอร ต. ; <mailto:suttisornyotinn@netscape.net> ณวร ส. ; <mailto:bubblebua@hotmail.com> ณัฐพร ช. ; <mailto:ksjmrs@yahoo.com> ณิชา ก. ; <mailto:tuck@printhead2005.com> ณิชาภัทร บ. ; <mailto:tipaphan@scbam.com> ทิพาวรรณ ภ. ; <mailto:thananchai@uobkayhian.co.th> ธนันชัย จ. ; <mailto:kood2000@ongsa.com> ธราพันธ์ ก. ; <mailto:noppawan.sakkiatkamthorn@th.standardchartered.com> นพวรรณ ศ. ; <mailto:napa.big@gmail.com> นภา ผ. ; <mailto:napapornsuwarat@ocbc.com> นภาพร ส. ; <mailto:narinpop@yahoo.com> นรินทร์ พ. ; <mailto:noi_nr@hotmail.com> นันทพร ร. ; <mailto:benzthanan@gmail.com> นารีรัตน์ อ. ; <mailto:nipa4680@yahoo.com> นิภาพร ผ. ; <mailto:bor_mes@yahoo.com> บรเมศร์ ธ. ; <mailto:petch@printhead2005.com> บุญสืบ พ. ; <mailto:pakornt@chevrontexaco.com> ปกรณ์ ต. ; <mailto:mujong_02@hotmail.com> ประนอม จ. ; <mailto:prayoon@ar.co.th> ประยูร ร. ; <mailto:iampu123@yahoo.com> ปริญญา ถ. ; <mailto:suk14@thaimail.com> ปิติพัฒน์ พ. ; <mailto:patcharin@crystalsoft.co.th> พัชรินทร์ บ. ; <mailto:pom_roberts@hotmail.com> พี่ป๋อม ; <mailto:sweetlan@loxinfo.co.th> พี่อ้วน ; <mailto:piriya.y@thaiairways.com> พี่อ๊อด Piriya Yamnoon ; <mailto:judy_jitjaruek@hotmail.com> มณีรัตน์ จ. ; <mailto:dilokkit@anet.net.th> ยงยุทธ ด. ; <mailto:sharkxyber@gmail.com> รังสรรค์ ศ. ; <mailto:rusminiku@gmail.com> รุสมีนี ค. ; <mailto:wanidag@uobkayhian.co.th> วนิดา ก. ; <mailto:leelawadee_003@hotmail.com> วัลลภา ค. ; <mailto:wi_laiporn@hotmail.com> วิพร ต. ; <mailto:wj8815@gmail.com> วิรัช ; <mailto:visoot@vlbcs.com> วิสุทธิ์ ล. ; <mailto:visootr_d@hotmail.com> วิสูตร ด. ; <mailto:yenlycherrly@gmail.com> วีรวัฒน์ ป. ; <mailto:sarintip_da@hotmail.com> ศรินทิพย์ ด. ; <mailto:sansaneec@sat.co.th> ศันสนีย์ จ. ; <mailto:siriwon@gmail.com> ศิริวรรณ จ. ; <mailto:somkhamon_hongsaengthai@th.smbc.co.jp> สมกมล ห. ; <mailto:somchai_t@ays.co.th> สมชาย ท. ; <mailto:sompong@maharapoe.com> สมพงษ์ ช. ; <mailto:somsri@ays.co.th> สมศรี ข. ; <mailto:sajjamann@gmail.com> สัจจมาน ส. ; <mailto:santimanee@gmail.com> สันติ ม. ; <mailto:sitaporn@aftc.or.th> สิตาพร ล. ; <mailto:s.lada@hotmail.com> สิริลดา ค. ; <mailto:jui@ongsagroup.com> สุชยา ก. ; <mailto:sutee_s@banpu.co.th> สุธี ส. ; <mailto:sofilace@loxinfo.co.th> สุนิล จ. ; <mailto:suwadee_csb@yahoo.com> สุวดี ส. ; <mailto:thongchaifat@hotmail.com> หมอกรรณิกา ก. ; <mailto:adipong@scbs.com> อดิพงษ์ ภ. ; <mailto:apichat.s@pttchem.com> อภิชาติ ศ. ; <mailto:orapin35@yahoo.com> อรพินธุ์ จ. ; <mailto:akkawit@pro-p.co.th> อัคควิทย์ ท. ; <mailto:angkanluck.sukruan@ec.europa.eu> อังคารลักษณ์ ส. ; <mailto:nutchita@bylan.co.th> อารยา ศ. ; <mailto:tu_anaroj@yahoo.com> อุษา ม. ; <mailto:bewitch.photolab@gmail.com> เกสิณี อ. ; <mailto:decha.b@pttplc.com> เดชา บ. ; <mailto:nantida1234@hotmail.com> เปิ้ล ; <mailto:pensril_s@yahoo.com> เพ็ญศรี ศ. ; <mailto:sakechai.t@thaiairways.com> เศกชาย ต. ; <mailto:seree_se@hotmail.com> เสรี ส. ; <mailto:opasma@gmail.com> โอภาส ว. ; <mailto:sapconsul@yahoo.com> ไพฑูรย์ จ. ; <mailto:keaw8889@yahoo.om> ไวยวุฒิ ส. ; <mailto:a4cman@hotmail.com> ต้น ; <mailto:taweesaksorn@hotmail.com> ทวีศักดิ์ ศ. ; <mailto:kktheera@hotmail.com> ธีระ ก. ; <mailto:mdc.phuket@mahajak.com> วิชัย ก. ; <mailto:sjirayuv@toyota.co.th> ศิริชัย จ. ; <mailto:siwaporn.ratanakhumpaeng@gmail.com> ศิวาพร ร. ; <mailto:supornc@tot.co.th> ศุภร ช. ; <mailto:mali12st@hotmail.com> สารภี ศ. ; <mailto:apinya.cheurthai@ec.europa.eu> แอน ; <mailto:tangvinit@hotmail.com> โชติ ต. ; <mailto:gon233@hotmail.com> โป้ง ; AIA-EV <mailto:spbroker@gmail.com> ; AIA-EV13 <mailto:ev13aia@gmail.com> ; AIA-EV17 <mailto:arunrataia@hotmail.com> ; AIA-EV18 <mailto:yeeaia@gmail.com> ; AIA-EV20 <mailto:kriengchais@gmail.com> ; AIA-EV24 <mailto:ev24aia@gmail.com> ; AIA-EV25 <mailto:sirikarn_ko@yahoo.co.th> ; AIA-EV26 <mailto:sirinartev26@gmail.com> ; AIA-EV29 <mailto:changmingli@yahoo.com> ; AIA-EV30 <mailto:ev30aia@gmail.com> ; AIA-EV32- <mailto:everest32ster@gmail.com> นารถฤทัย ป. ; AIA-EV33 <mailto:upara@hotmail.com> ; AIA-EV36 <mailto:everest36@gmail.com> ; AIA-EV38 <mailto:tookta.38@hotmail.com> ; AIA-EV39 <mailto:issara_big@yahoo.com> ; AIA-EV42- <mailto:jarukankorn@gmail.com> จารุกาญจน์ ; AIA-EV43 <mailto:pyodim@gmail.com> ประชา ; AIA-EV44- <mailto:n_siriphan@hotmail.com> ภูนถญา ศ.

Sent: 14 March 2008 15:32

Subject: Fwd: Fw: เธกเธนเธฅเธ เธดเธ เธดเธงเธฃเธฃเธ“โ€ เธฃเธฑเธ เธฃเธฑเธ เธฉเธฒเธ เธนเน เธ เน เธงเธขเน เธฃเธ เธกเธฐเน€เธฃเน เธ เธ เธฃเธต!

---------- Forwarded message ----------
From: Sriwan Riddhimat <sriwan.r@thaiairways.com>
Date: มี.ค. 14, 2008 1:33 หลังเที่ยง
Subject: Fw: มูลนิธิวรรณ" รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี!
To: Achiravit Waratrujiwong <achiravit.w@thaiairways.com>, Anek Jannak <anek.j@thaiairways.com>, Chalermphol Thaiyanon <chalermphol.th@thaiairways.com>, Chanida Sutthichackr <chanida.s@thaiairways.com>, Cherdchai Kanjanopas <cherdchai.ka@thaiairways.com>, Chonlamas Phaothai <chonlamas.p@thaiairways.com>, Eaksuda Chinnapongse <eaksuda.c@thaiairways.com>, Jareerat Manotaya <jareerat.m@thaiairways.com>, Kanyarat Bamphensak <kanyarat.b@thaiairways.com>, Suchat Sukontapisarn <suchat.su@thaiairways.com>, seksan.tangwinit@gmail.com

-----Forwarded by Sriwan Riddhimat/THAIAIRWAYS on 03/14/2008 01:32PM -----

To: acct.cnx@thaiairways.com, amorn.k@thaiairways.com, ekasit.c@thaiairways.com, preechapol.k@thaiairways.com, redeerat.s@pttplc.com, sahachaisaree@yahoo.com, sriwan.r@thaiairways.com, sukanya.bi@thaiairways.com, yuvadee.c@thaiairways.com
From: Nedávno navštívené skupiny | Nápověda | Přihlásit se
Domovská stránka Skupin Google
	
บริหาร ทรัพยากรมนุษย์
	
		
[SiamHRM Group] :
ข้อมูล HR Thailand :
+ nový příspěvek
ลง โฆษณาฟรี AddURL :
Upload File Free :
O této skupině
Přidat se k této skupině
Sponzorované odkazy
Free Stock Photos
Create a Free Account and Download
High Resolution Images for Free.
Dreamstime.com
		
Fwd: FW: ......... Hard to believe....!!!!
Možnosti
V této skupině je více témat, která se mají zobrazit první. Aby se toto téma zobrazilo první, zrušte příslušnou volbu u jiného tématu.
Při zpracování požadavku došlo patrně k chybě. Zkuste to prosím znovu.
Standardní zobrazení  Zobrazit jako strom
Proporcionální písmo  Neproporcionální písmo
[Chcete-li dostávat aktualizace e-mailem, klikněte na obálku.] 	Zasílat aktualizace e-mailemZrušit zasílání aktualizací mailem
	
		
[Kliknutím na hvězdičku zobrazíte toto téma] 	
[Chcete-li dostávat aktualizace e-mailem, klikněte na obálku.]
	
vlajka
	 	1 zpráva - Sbalit vše - Přeložit vše do jazyka: čeština Přeloženo (zobrazit všechny originály) 	
Skupina, do které zprávu posíláte, je skupina Usenet. Ve zprávách odeslaných do této skupiny bude vaše e-mailová adresa viditelná komukoli na Internetu.
Vaše odpověď nebyla odeslána.
Váš příspěvek byl úspěšně odeslán.
Zrušit
		
		
Odeslat Zrušit
		
		
Od: 	
Komu: 	
Kopie: 	
Jít k: 	
	
Přidat do kopie | Přidat odpověď na | Upravit předmět 	
Předmět: 	
		
Platnost: 	
Pro ověření prosím zadejte znaky, které vidíte na obrázku níže, nebo čísla, která uslyšíte po kliknutí na ikonu pro usnadnění přístupu. Poslouchejte a zadejte čísla, která uslyšíte.
Odeslat Zrušit
	
	
		
Worawit Angsuhast  	
Zobrazit profil  Přeložit do jazyka: čeština Přeloženo (zobrazit originál)
	 Další možnosti 3 pro 2009, 01:53
Od: Worawit Angsuhast <wintoout@gmail.com>
Datum: Wed, 2 Dec 2009 22:53:50 +0700
Místní: čt 3 pro 2009 01:53
Předmět: Fwd: FW: ......... Hard to believe....!!!!
Přeposlat | Vytisknout | Soukromá zpráva | Zobrazit zdroj | Ohlásit tuto zprávu | Najít příspěvky tohoto autora

– Skrýt citovaný text –
– Zobrazit citovaný text –
---------- Forwarded message ----------
From: PRUTANOPAJAI PIRUNYA <Pirunya.Prutanopajai@alcatel-lucent.com>
Date: Wed, Dec 2, 2009 at 2:47 PM
Subject: FW: ......... Hard to believe....!!!!
To: Worawit Angsuhast <wintoout@gmail.com>

 ------------------------------

*From:* SALICUPT KANITTHA
*Sent:* Wednesday, December 02, 2009 02:24 PM
*To:* Dusanee Promtan; PRUTANOPAJAI PIRUNYA
*Subject:* FW: ......... Hard to believe....!!!!

It is true that it is hard to believe.

 ------------------------------

*From:* Autta Sirisomboonwong [mailto:autta@ksc.th.com]
*Sent:* Wednesday, December 02, 2009 2:08 PM
*To:* uchinach@yahoo.com; pantila.tan@bbl.co.th; SALICUPT KANITTHA;
suwanna@champace.co.th; sivaporn@thairath.co.th; patwarin_phu@yahoo.com;
wina@pendulum.co.th; angkana@ymfthai.com; 'orawan narakorn';
lukecd@gmail.com; santi@jaspal.co.th; ladda@uobkayhian.co.th; 'boonchai
tohsuwanwanich'
*Subject:* FW: ......... Hard to believe....!!!!

   Hard to believe she has been  Queen *this * long!

                  Obama

                       Bush 2

              กลุ่มที่ เยี่ยมชมเมื่อเร็วๆ นี้ | ความ ช่วยเหลือ | เข้า สู่ระบบ
หน้าแรกของ Google Groups
	
บริหาร ทรัพยากรมนุษย์
	
		
[SiamHRM Group] :
ข้อมูล HR Thailand :
+ การโพสต์ใหม่
ลงโฆษณาฟรี AddURL :
Upload File Free :
เกี่ยวกับกลุ่มนี้
เข้าร่วมกลุ่มนี้
ลิงก์ผู้สนับสนุน
Malaysia Online Directory
Find Malaysia Business Directory
Search Maps, Make Free Calls
www.701panduan.com
Yahoo! Finance News
Get Finance News, Investment Ideas,
Articles & More on Yahoo! Finance.
sg.finance.yahoo.com
Sharing Documents?
G-Docs Is Now Available In Your
Outlook! Get The Free Download
Harmon.Ie
		
FW: แจ้งปิดการจราจร 12 มีค.
ตัวเลือก
ปัจจุบัน มีหัวข้อในกลุ่มนี้มากเกินไปที่จะแสดงผลก่อนหากต้องการให้หัวข้อนี้ปรากฏ ก่อน ลบตัวเลือกนี้ออกจากหัวข้ออื่น
เกิดข้อผิด พลาดในการประเมินผลคำขอของคุณโปรดลองใหม่อีกครั้ง
มุมมองมาตรฐาน  ดู แบบโครงสร้าง
ข้อความตามสัดส่วน  ข้อ ความถาวร
[คลิกซองจดหมายเพื่อรับการอัปเดตทางอีเมล] 	อัปเดตอีเมลที่ส่งถึงฉันยก เลิกการอัปเดตอีเมลของฉัน
	
		
[คลิกที่รูปดาวเพื่อเฝ้าดูหัวข้อ] 	
[คลิกซองจดหมายเพื่อรับการอัปเดตทางอีเมล]
	
ธง
	 	1 ข้อความ - ย่อทั้งหมด - แปลทั้งหมดเป็น ไทย ฉบับแปล (ดูต้นฉบับทั้งหมด) 	
กลุ่มที่คุณกำลังโพสต์ข้อความเข้าไปเป็นกลุ่ม Usenet ข้อความที่ถูกส่งไปยังกลุ่มนี้จะแสดงอีเมลต่อทุกๆ คนบนอินเทอร์เน็ต
ข้อความตอบกลับของคุณยังไม่ถูกส่งออกไป
การโพสต์ของคุณสำเร็จแล้ว
ยก เลิก
		
		
ส่ง ยก เลิก
		
		
จาก: 	
ถึง: 	
สำเนา: 	
การติดตามผล: 	
	
เพิ่ม Cc | เพิ่มการติดตามผลไปยัง | แก้ไข เรื่อง 	
เรื่อง: 	
		
การตรวจสอบความถูกต้อง: 	
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โปรดพิมพ์อักขระที่เห็นในภาพด้านล่างหรือตัวเลขที่ได้ยินโดยคลิกที่ไอคอนการ เข้าถึงได้ ฟังและพิมพ์ตัวเลขที่คุณได้ยิน
ส่ง ยกเลิก
	
	
		
siriporn  	
ดูโปรไฟล์  แปลเป็น ไทย ฉบับแปล (ดูต้นฉบับ)
	 ตัวเลือกเพิ่มเติม 10 มี.ค., 13:37
จาก: "siriporn" <siriporn@lis.co.th>
วันที่: Wed, 10 Mar 2010 10:37:56 +0700
ท้องที่: พุธ 10 มี.ค. 2010 13:37
เรื่อง: FW: แจ้งปิดการจราจร 12 มีค.
ส่ง ต่อ | พิมพ์ | ข้อ ความส่วนบุคคล | แสดง ต้นฉบับ | รายงาน ข้อความนี้ | ค้น หาข้อความโดยผู้เขียนคนนี้

- ซ่อนข้อความที่ยกมา -
- แสดงข้อความที่ยกมา -
-----Original Message-----
From: YOOTHAPONG TEWABOON [mailto:yoothapongt@yahoo.com]
Sent: Wednesday, March 10, 2010 5:27 AM
To: kittima.prue@th.tpcc-tpac.com
Subject: Fw: แจ้งปิดการจราจร 12 มีค.

--- On Tue, 9/3/10, Adisak Aunjitr <Adisak.A@pttchemgroup.com> wrote:

From: Adisak Aunjitr <Adisak.A@pttchemgroup.com>
Subject: แจ้งปิดการจราจร 12 มีค.
To: "๐๐'^_^'๐๐" <nutt_9zzz@hotmail.com>, "Komutmas Katanyoo" <k.komutmas@thailand.danieli.com>, "ก๊อก (timempires@hotmail.com)" <timempires@hotmail.com>, "กุลชาติ (hmuton@hotmail.com)" <hmuton@hotmail.com>, "เก๋ (babygirl_kae@hotmail.com)" <babygirl_kae@hotmail.com>, "Karom Pimpa" <karomp@scg.co.th>, "kanoksris@hotmail.com" <kanoksris@hotmail.com>, "จันทร์เพ็ญ (pilaiporn@royalcliff.com)" <pilaiporn@royalcliff.com>, "จิ้งหรีด (jingreed2008@hotmail.com)" <jingreed2008@hotmail.com>, "จิ้ม (p.tosakul@yahoo.com)" <p.tosakul@yahoo.com>, "เจี๊ยบ (phaisant@yahoo.com)" <phaisant@yahoo.com>, "ชัย (chatchai@lh.co.th)" <chatchai@lh.co.th>, "ณัฐ (sirin@dtac.co.th)" <sirin@dtac.co.th>, "Dhitdhayut -HR" <dhitdhayut@tgpro.co.th>, "ต้อ ศตวรรษ (satawat24@gmail.com)" <satawat24@gmail.com>, "ตุ้ม (srisurang.v@pttplc.com)" <srisurang.v@pttplc.com>, "ตุ่ย (VARIN3th@yahoo.com)" <VARIN3th@yahoo.com>, "น้อย (admin@dhpthai.co.th)" <admin@dhpthai.co.th>, "บัญชา (bancha79@hotmail.com)" <bancha79@hotmail.com>, "บี (beekhing@hotmail.com)" <beekhing@hotmail.com>, "บุศรา (busara.yutthanarungsun@ktb.co.th)" <busara.yutthanarungsun@ktb.co.th>, "ปรีชา (big_1421@thaimail.com)" <big_1421@thaimail.com>, "ป้อมเอก (pomnarak_2525@hotmail.com)" <pomnarak_2525@hotmail.com>, "ปิ๊ด (chanchai34@hotmail.com)" <chanchai34@hotmail.com>, "ฝน (saifon_k@bst.co.th)" <saifon_k@bst.co.th>, "พรศิริ (phonsiri@tot.co.th)" <phonsiri@tot.co.th>, "มนูญ (manoon_wiwan@yahoo.com)" <manoon_wiwan@yahoo.com>, "มะเหมี่ยว (nwatoo@hotmail.com)" <nwatoo@hotmail.com>, "เม่น (nipawon@hotmail.com)" <nipawon@hotmail.com>, "เลิศ (lert.prayoonsak@ktb.co.th)" <lert.prayoonsak@ktb.co.th>, "วรรณ (ounruk_273@hotmail.com)" <ounruk_273@hotmail.com>, "วิไล (wilai_2504@yahoo.com)" <wilai_2504@yahoo.com>, "กระท้อนหวาน..2000" <kaek_ko@yahoo.co.th>, "วีณา (sveena@mwa.co.th)" <sveena@mwa.co.th>, "stidpoon@thaimail.com" <stidpoon@thaimail.com>, "Saneh Tanakornkittiyothin" <Saneh.T@pttchemgroup.com>, "หัสชัยSCG (hassachw@scg.co.th)" <hassachw@scg.co.th>, "อาทร (arm75_b@hotmail.com)" <arm75_b@hotmail.com>, "เอก1 " <aek_lawer@yahoo.com>, "รุ่งเพชร กำเหนิดทอง" <mpa4rayong@gmail.com>, "กุ๊ก" <kukook_51@windowslive.com>, "กุ้ง" <baitong1@windowslive.com>, "ไก่" <tipwan_sunza@hotmail.com>, "โชค" <p_sirichok27@hotmail.com>, "แดง" <thipprapha_d@hotmail.com>, "ปู" <luckpoo27@hotmail.com>, "เปิ้ล" <ratree.05@hotmail.com>, "พี่แดง" <dangsujitra@gmail.com>, "เพ็ง" <kanisson@hotmail.com>, "ฟ้ารุ่ง" <pcutapong@yahoo.com>, "แฟร้งค์" <frank_007@windowslive.com>, "โรส" <rose_pooh@hotmail.com>, "อุ๊" <princess.nitra@gmail.com>, "น้อง(ญ) (aree.siriwan@th.abb.com)" <aree.siriwan@th.abb.com>, "Somchai Raxsa" <Somchai.R@pttchemgroup.com>, "กิจประกอบ" <kijprakob.t@pttpls.com>, "ชัยหาร" <hansuk_2513@hotmail.com>, "เชาว์" <chao_toomchee@hotmail.com>, "เดชสิงห์ชัย" <dajsingchai@irpc.co.th>, "เทป" <tape3996@hotmail.com>, "ปกรณ์" <jonnonlen@yahoo.com>, "พงษ์" <pong-khon@hotmail.com>, "ไพรินทร์" <pairin13@hotmail.com>, "แมว" <maww01@hotmail.com>, "วิชาญ" <wprangchan@yahoo.com>, "hs2qih@hotmail.com" <hs2qih@hotmail.com>, "Pongthep (pongthep.p@pttar.com)" <pongthep.p@pttar.com>, "Poramet, Hungsanet" <Poramet.Hungsanet@solvay.com>, "Somnuk (utservics@yahoo.com)" <utservics@yahoo.com>, "suchart" <arnkaew@yahoo.co.th>, "Theera (theera@thai-taffeta.com)" <theera@thai-taffeta.com>, "เกรียงศักดิ์(เฟิร์สท) (kriengsak@firsttelecom.co.th)" <kriengsak@firsttelecom.co.th>, "เจี๊ยบ TPAC" <yoothapongt@yahoo.com>, "ตุ๊ดตู่ (neevatchai.kotcharin@jbtc.com)" <neevatchai.kotcharin@jbtc.com>, "ธงไชย (thongchai_13@yahoo.co.th)" <thongchai_13@yahoo.co.th>, "บำรุง" <peenongtrans@yahoo.com>, "บำรุง1" <otin48@gmail.com>, "ป๋าเปี๊ยก " <thanid_1@yahoo.co.th>, "พี่ปู (weeraphon.y@pttar.com)" <weeraphon.y@pttar.com>, "วิทยา (witthaya_pt.n@hotmail.com)" <witthaya_pt.n@hotmail.com>, "สมเดช(CALTEX) (somdejw@chevron.com)" <somdejw@chevron.com>, "สาธิต ฟักงาม (sathit_77@hotmail.com)" <sathit_77@hotmail.com>, "สิทธิศักดิ์ (sittisak.p@pttar.com)" <sittisak.p@pttar.com>, "หน่อย (wichianc@bigth.com)" <wichianc@bigth.com>, "เอ็ม" <chokchai_22@yahoo.com>, "แอ๊ะ" <yu_u511@hotmail.com>
Date: Tuesday, 9 March, 2010, 4:34 PM
Nation Photo (link) shows soldiers (a few) posted at Central LadPrao this afternoon.            Clinton

                       B

...______________
Explore the seven wonders of the world
http://search.msn.com/results.aspx?q=7+wonders+world&mkt=en-US&form=QBRE
อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

-- ประสิทธิภาพของ
Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

-- 
Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี
ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ 
 --
 ^_^

	 	pic22798.jpg
 davido.extraxim@gmail.com